Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
779001
  Гнатюк О. "Львівська область - це ментальна провінція" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з перекладачкою, громадською активісткою та дослідницею Олею Гнатюк щодо польсько-українських відносин.
779002
  Бура М.Я. "Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Бура Марта Ярославівна ; М-во культури України, Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
779003
  Пасіцька О.І. "Львівський Манчестер" і "Галицька Каліфорнія" : соц.-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки XX ст.) / Оксана Пасіцька ; [наук. ред. І. Патер] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2019. – 571, [1] с. – Імен. покажч.: с. 548-569. – Бібліогр.: с. 490-547 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-44-1
779004
  Єгрешій О.І. "Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-католицької Церкви радянським режимом" (Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.) / О.І. Єгрешій, Р.І. Делятинський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 258-262. – ISSN 2312-1165


  "8–10 березня 2016 р. виповнилася 70-а річниця неканонічного Львівського собору, який став однією із ланок процесу насильної ліквідації Греко-Католицької Церкви, організованої радянським режимом. З метою формування належної історичної та ...
779005
  Зоткин А.А. "Львы" и "лисы" украинской политики. О властвующей элите / А.А. Зоткин ; НАНУ, Ин-т социологии. – Киев : Наукова думка, 2010. – 344 с. – (Проект " Наукова книга - 2010 " (молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-0914-3
779006
  Кривов"язюк І.В. "Льодовиковий період" економічного зростання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 29-34. – ISSN 1993-6788
779007
  Федулова Л.І. "М"яка інфраструктура" у формуванні інноваційної екосистеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 243-253. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
779008
  Джулай А. "М"яка революція Тетчер", або Як одній небідній жінці вдалося змусити стати заможними мільйони співгромадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 травня (№ 79). – С. 9
779009
  Ключковська І. "М"яка сила" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До дня писемності мови. Українська мова у світі.
779010
  Гавриленко І.І. "М"яка сила" в зовнішній політиці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 522-530
779011
  Вєдєнєєв Д. "М"яка сила" і культурна дипломатія в парадигмі сучасних стратегій політичного впливу // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 36-37


  Інфраструктура й мистецтво застосування "м"якої сили" (МС) культурної та дипломатії (КД) як її складової провідними країнами світу постійно удосконалюються та набувають тенденцію до активізації. Прищеплення зовнішній аудиторії власних політичних ...
779012
  Дорош Л. "М"яка сила" Китаю: оцінка ефективності та реакція на сучасні виклики / Л. Дорош, М. Яблонська // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 22-27. – ISSN 2411-8060


  Досліджено особливості “м’якої” сили КНР, що значно базуються на її показниках “жорсткої” сили – економічній та військовій могутності. Визначено відмінність у оцінці стану “м’якої” сили Китаю країнами Заходу та самою КНР. Наголошено на перспективності ...
779013
  Сенченко О. "М"яка сила" книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 10-18. – ISSN 2076-9326
779014
  Сенченко "М"яка сила" книги в роки "холодної війи / Сенченко, сила" книги в роки "холодної війи О."М"яка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 20-27. – ISSN 2076-9326
779015
  Сенченко О. "М"яка сила" книги у гібридній війні Росії проти України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 30-38. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аспекти застосування "м"якої сили" книги в гібридній війні Російської Федерації проти України, проаналізовано книги, присвячені Україні, що вийшли у російських видавництвах упродовж 2013-2017 рр.: наведено факти, котрі ілюструють ...
779016
  Вилінський С.І. "М"яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вилінський Святослав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 228 арк. – Додатки: арк. 227-228. – Бібліогр.: арк. 10-11, 202-226 та в додатках: арк. 227-228
779017
  Вилінський С.І. "М"яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вилінський Святослав Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
779018
  Капітоненко М.Г. "М"яка сила" у сучасній світовій політиці: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 20-29


  The article critically assesses the concept of soft power; defines its key features and ways of implying. It also stresses how important it is to understand the power of ideas and norms in current world politics. Analyzed through the lenses of social ...
779019
  Кулініч О. "М"яка сила" українського хлібу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 8-9


  Про культурну та кулінарну дипломатію. "Нещодавно в Канберрі відбулося організоване силами Посольства України в Австралії, української громади Сіднея і Канберри "Свято хлібу", яке якнайкраще відповідає двом основним напрямкам публічної дипломатії, ...
779020
  Годлевський М. "М"яка сила" як засіб зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються зміни у зовнішній політиці США за адміністрації Барака Обами. Головний акцент спрямовується на використання "м"якої сили" як одного з ключових компонентів реалізації зовнішньополітичного курсу країни. В статье рассматриваются ...
779021
  Загребельний О.В. "М"яка сила" як інструмент реалізації політики держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 167-169
779022
  Ткач О.І. "М"яка сила" як характерна ознака політичного впливу великої держави за умов багатополярного світу в латиноамериканському регіоні / О.І. Ткач, А.О. Ткач // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  Formulation of the problem: The constituents of the soft power concept within the realization of the smart power strategy by political actors. The special attention is paid to the influence on modern political processes by the global events. The ...
779023
  Дубов Д. "М"яка" десуверенізація країн-членів Європейського Союзу // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-159
779024
  Дробітько А. "М"яка" компетентність особистості як сенс навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 104-110. – ISSN 1682-2366
779025
  Бєлоусова Н.Б. "М"яка" сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 148-151


  У статті досліджується значення "м"якої" сили у загальному владному балансі кожної держави, розглядається історичний досвід застосування "м"якої" сили в СРСР та ресурси "м"якого" впливу європейських країн. In the article a concept "soft power" and ...
779026
  Піскорська Г.А. "М"яке домінування" та розумна сила" у геополітичному вимірі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80-82
779027
  Іншин М.І. "М"яке" право і міжнародні організації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 173-179


  Статтю присвячено нормам "м"якого" права в рамках міжнародних організацій. Автор досліджує виникнення "м"якого" права та його застосування в сучасних міжнародних відносинах.
779028
  Лутчин У. "М"яке" право як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 250-251
779029
  Лутчин У. "М"яке" право як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 213-215
779030
  Піскорська Г.А. "М"який вплив" політичного іміджу України у міжнародних відносинах (на прикладі Польші) / Г.А. Піскорська, О.В. Шевченко // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 95-107. – ISBN 978-83-7784-784-8
779031
  Гладкова Т.Л. "М"які" правові інструменти в системі законодавства Євросоюзу та їх особливе значення у законотворчому процесі в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-129. – ISSN 2220-1394
779032
  Клюфас А. "М"янма" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 205-213. – ISSN 08-68-4790-1


  Карантинна свобода.Подорожні замітки.
779033
  Наєнко М. "М"ятежний геній" літератури і жертва комуністичного божевілля // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 153-162. – ISSN 0131-2561


  21 листопада 2009 р. виповнилося 70 років літературному критикові, проф. КНУТШ Михайлові Наєнку.
779034
  Кавун Л. "М"ятежні" романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ : монографія / Лідія Кавун : [наук. ред. М.К.Наєнко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 966-8756-51-7
779035
  Ткаченко І. "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На підставі комплексу джерел - епістолярію, спогадів та преси проаналізовано особливості літературних конфліктів 1908 та 1911 рр. щодо ЛНВ та полеміки його редактора М. Грушевського з опонентами в українській пресі. On the base of the sources complex ...
779036
   "М.Горький і Україна".. – К, 1968. – 32с.
779037
  Білошапка В.А. «М"які» важелі організаційного дизайну управлінської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 101-106. – ISSN 1993-6788
779038
  Тимчишин Ярослав Львів-Брест-Львів : Туристський маршрут / Тимчишин Ярослав. – Львів : Каменяр, 1976. – 63с.
779039
   Львів-старовинне українське місто. – Львів, 1945. – 11с.
779040
  Гордон Олександр Львів - місто-текст : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 14-19. – ISSN 0868-4790
779041
  Козовий В. Львів - місто історії та сентиментального туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 131-138. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
779042
  Сушинський О.І. Львів - місто культурної спадщини: концептуально-правовий аспект закону / Верховна Рада України; Львівський держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола; О.І. Сушинський. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 148с. – ISBN 966-397-060-X
779043
  Кузик С.П. Львів - Моршин - Бубнище : путівник по туристському маршруту / С.П. Кузик, Б.Ф. Заболоцький. – Львів, 1982. – 31с.
779044
  Козакевич О. Львів - осередок трикотажного виробництва (кінець XIX- перша третина XX ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1054-1069. – ISSN 1028-5091
779045
  Кривенко М. Львів - свій і чужий у творах польських письменників та мемуаристів (бібліографічний пошук) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 294-301
779046
  Матюхіна О.А. Львів - центр ренесансної культури України // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 120-124. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
779047
  Осередчук М.А. Львів – Відень у кінці ХІХ – початку ХХ століття: візити представників габсбурзької династії до Львова та їх відображення у пресі // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 93-110. – ISSN 0320-9466
779048
  Лавриш Ю. Львів — Острог: синтез інтелектуальних середовищ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 2


  Чергове засідання Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І.Франка — із обговоренням праці Костомарова "Дві руські народності" — відбулося в Острозькій академії.
779049
   Львів. – Львів, 1945. – 83с.
779050
  Гаврилюк О. Львів / О. Гаврилюк. – Львів, 1953. – 36с.
779051
   Львів. – Львів, 1955. – 295с.
779052
  Куц А.С. Львів : економіко-географічний нарис / А.С. Куц. – Київ : Радянська школа, 1956. – 84 с.
779053
  Пашук А. Львів : Путівник / А. Пашук, І. Деркач. – Львів, 1957. – 123с.
779054
   Львів. – Львів : Каменяр, 1968. – 29с.
779055
  Нельговський Ю.П. Львів / Ю.П. Нельговський, А.М. Шуляр. – Київ, 1969. – 128 с.
779056
  Коваль Ю.А. Львів / Ю.А. Коваль. – Львів, 1975. – 32с.
779057
  Швед М.І. Львів / М.І. Швед. – Львів, 1978. – 127 с.
779058
   Львів = Львов = Lviv : туристичний інформатор. – Львів : Каменяр, 1979. – 120 ,[30]с.
779059
  Трегубова Т.О. Львів : Архітектурно-історичний нарис / Т.О. Трегубова, Р.М. Мих. – Київ : Будівельник, 1989. – 270 с.
779060
  Пилип"юк В. Львів = Львов = Lwow : [фотоальбом] / Василь Пилип"юк ; [авт. вступ. ст. Р. Лубківський]. – Київ : Мистецтво, 1990. – 240 с. : фотоіл. + 1 вкладка з переліком фотоіл. англ., фр. та нім. (12 с.). – Фотоальбом укр., рос., пол. - Вкладка англ., фр., нім.
779061
   Львів = Lwow = Lviv : обласні міста України. – Київ : Унітекс, 2005. – 120, [4] с. : фотогр. – Текст парал. укр., пол. та англ. мовами
779062
  Кріль М. Львів в українсько-білоруських культурних зв"язках початку XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 28-34. – ISBN 978-966-02-5080-2
779063
  Абліцов В. Львів вітає лауреата Нобелівської премії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 3


  Столиця української Галичини вітає єдиного народженого в Україні здравствуючого нобеліанта хіміка Роалда Гоффманна.
779064
  Голубко В. Львів і львівяни в 1939 році: перші воєнні будні // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 225-243. – ISSN 2223-1196
779065
  Бенях Н. Львів і Михайло Бойчук: період мистецького сходження // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 38-41. – ISSN 0130-1799
779066
  Попович О. Львів і Перемишль у польсько-українських відносинах та російська пропаганда // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 25 червня (№ 26). – С. 2. – ISSN 0027-8254
779067
  Цендра Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-29.
779068
  Жук І. Львів Левинського: місто і будівничий : [альбом] / Ігор Жук ; [пер. на англ. : М. Голдгабер, М. Гудь ; фото. : І. Жука, З. Тютюнник]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-465-322-7
779069
  Якубовська У. Львів на межі XIX і XX століть / Уршуля Якубовська ; [пер. з пол. О. Цівкач]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 219, [1] с. – На обкл. прізвище авт.: Якубовска. - Імен. покажч.: с. 211-219. - Пер. вид. : Lwow na przelomie XIX i XX wieku / Urszula Jakubowska. Warszawa, 1991. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-966-286-024-5
779070
  Ровенчак І.І. Львів на найдавніших географічних картах // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 45-49 : мал. – Бібліогр.: 15 назв
779071
  Чура О. Львів напередодні перебудови: соціально- економічний і політичний дискурс // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 251-260. – ISSN 2078-6077
779072
  Шемчук В. Львів Панаса Мирного. Народження письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 11


  13 травня - 165 років від дня народження класика української літератури Панаса Мирного.
779073
  Лисенко-Дідула Львів пишається своїм корифеєм. Вітаємо диригента Юрія Луціва з 90-річчям від дня народження! // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 210-214. – ISSN 08-68-4790-1


  Стаття присвячена 90-літньому ювілею Юрія Луціва, який пройшов надзвичайно складний, насичений, яскравий творчий шлях - як митець-універсал, він успішно реалізував себе у всіх видах диригентського мистецтва. Його постать пов"язана як з театральними ...
779074
  Артимишин П. Львів серед інших радянських міст: компаративні студії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 256-261. – ISBN 978-966-171-795-3
779075
  Пилип"юк В. Львів соборний = Lwow katedralny = Lviv catedrals : цю кн. видано до візиту в Україну Папи Римського Івана Павла ІІ 23-27 черв. 2001 р. : [фотоальбом] / Василь Пилип"юк. – Львів : Світло й тінь, 2001. – 72 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ., пол. – ISBN 966-7594-10-6
779076
  Марчук О. Львів туристичний має бути європейським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 15/16 (300/301). – С. 51-53
779077
  Гудзеляк І. Львів у системі найбільших міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 101-106 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
779078
   Львів у старих листівках = Львов в старых открытках = Lwow na starych pocztowkach = Lviv on old postcards : [мистецьке видання]. – Львів : Апріорі, 2011. – 56 с. : фотогр. – Фотографії з приватної колекції О. Коробова.-Текст парал. укр., пол., рос. та англ. мовами. – ISBN 978-617-629-016-2
779079
  Мовна М.В. Львів у туристичних путівниках другої половини XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мовна Маріанна Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
779080
   Львів у фотоілюстраціях. – Київ, 1956. – 88с.
779081
  Кость С. Львів як об"єкт краєзнавчих досліджень Карела Запа // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 216-221. – ISSN 0203-9494
779082
  Мезенцев К. Львів як соціальний феномен. Місто нового століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
779083
  Гордон О. Львів, кохання і трішки неба... // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 7-14. – ISSN 0131-2561
779084
  Котинська К. Львів, не зовсім реальний // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-20
779085
  Марчук Л. Львів, який зникає // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 44-47
779086
  Плахта Д. Львів, який любить тварин / Д. Плахта, К. Ковалюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 11


  Про уроки гуманної освіти, які стали в місті частиною шкільної програми.
779087
   Львів. Історичні нариси = Lviv. Historical essays / В. Александрович, А. Гречило, Я. Грицак, Т. Гошко, І. [та ін.] Жук; [В. Александрович та ін. ; упоряд.: Я. Ісаєвич та ін. ] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Київ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 1996. – 647, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 639-646 та в кінці ст. – ISBN 5-7702-1157-1
779088
   Львів. Кава. Любов : збірка / [уклад., передм. Н. Нікалео]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 267, [3] с. – Зміст: Ймовірність дощу нуль відсотків / Г. Вдовиченко. Передчуття / Н. Гурницька. Абонентська скринька / В. Гранецька. Муза плакала / Д. Корній. Італійський нащадок / Л. Олендій. Мрія про Леополіс / І. Хомин. Найперший / Т. Белімова... – ISBN 978-617-12-0094-4


  Зміст: Ймовірність дощу нуль відсотків / Г. Вдовиченко. Передчуття / Н. Гурницька. Абонентська скринька / В. Гранецька. Муза плакала / Д. Корній. Італійський нащадок / Л. Олендій. Мрія про Леополіс / І. Хомин. Найперший / Т. Белімова. Дзвінок / Л. ...
779089
   Львів. Кавові криївки : Україна чудес / Космолінська Наталія, Грабар Віталій, Москаль Михайло, Левін Ілля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 138-142 : Фото
779090
   Львів. Луцьк. Ровно. Тернопіль. Львів. – Львів, 1968. – с.
779091
  Стаховський Дмитро Львів. Моє місто, або Повернення в Леополіс : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 32-35
779092
  Пилип"юк В. Львів. Пори року = Lviv. Seasons = Lwiw. Sezony / Василь Пилип"юк ; [пер. англ. О. Швед ; пер. пол. Л. Біленька-Свистович]. – Київ : Світло й тінь, 2015. – 271, [1] с. : кольор. іл. – Текст парал. укр., англ., пол. – ISBN 978-966-7594-76-3
779093
  Космолінська Наталія Львів. Свято в родині Лева : Від свята до свята / Космолінська Наталія, Новіцький Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-86 : Фото
779094
   Львів. Стратегія архітектурного розвитку і збереження автентичності міста та регіону // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 46-48 : фото
779095
  Малєй Антоніна Львів. Форум видавців, або Впіймати класика : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 36-37
779096
  Бріман Ш. Львів: єврейський вузол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 8
779097
  Лубківський Р.М. Львів: Місто очима письменника / Р.М. Лубківський. – Львів : Каменяр, 1985. – 88 с.
779098
  Голик Р. Львів: міфи часу і простору // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 340-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
779099
  Голик Р. Львів: міфи часу і простору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 34-53. – ISSN 0131-2685
779100
  Вінюков-Прощенко Артур Львів: показове зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
779101
  Голубець О. Львів: Регіональні проблеми мистецького середовища // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 86-91. – ISBN 966-7021-96-3
779102
  Дмитрієнко Інна Львівська "чеширська" риба // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 79. – ISSN 0130-5212
779103
  Загачевський Є. Львівська братія : повість пережитого / Євген Загачевський. – Торонто : Видання Братства кол. вояків І-ої Української Дивізії УНА, 1962. – 200 с. – Парал. тит. арк. англ. - Назва на тит. арк.: Lvivska Bratiya


  У пр. №1695784 екслібрис Богдана Мирослава Бігуса
779104
  Загачевський Є. Львівська братія : повість пережитого / Євген Загачевський. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 200, [1] с. – ISBN 978-611-01-1898-9
779105
  Фінклер Ю. Львівська вервечка... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 205-207


  Про К.С. Серажим.
779106
  Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [3] с. – ISBN 978-966-03-5887-4
779107
  Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. – ISBN 978-966-03-6040-2
779108
  Закопець Л.М. Львівська гобойна школа: генеза, виконавсько-педагогічні принципи, культурні зв"язки : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Закопець Лев Миронович ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
779109
  Яців Роман Миронович Львівська графіка 1945-1990 рр. Традиції і новаторство : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства наук : 17.00.04 / Яців Роман Миронович ; АН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. – Київ, 1994. – 19 с.
779110
  Клочко Д. Львівська двокрапка // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 21-22


  Львівський часопис "Ї".
779111
   Львівська державна картинна галерея. – К., 1955. – 112с.
779112
   Львівська державна картинна галерея. – К., 1963. – 8с.
779113
  Маслянка Ю. Львівська довоєнна полоністика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23
779114
  Бутенко Я. Львівська дружина польського генерала // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)
779115
  Стасенко В. Львівська друкарня Степана Дропана середина ХVст. - вигадка чи реальність? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.34-36. – ISSN 0868-9644
779116
  Киричук О. Львівська духовна семінарія УГКЦ та Богословська академія під керівництвом ректора Йосифа Сліпого (1926-1939 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 288-302
779117
  Садова У.Я. Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє / У.Я. Садова, Л.К. Семів, Н.І. Андрусишин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 109-120. – ISSN 1562-0905
779118
  Одудько Т.Р. Львівська зоря : Поезії / Одудько Т.Р. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
779119
  Мельник Н. Львівська ідентичність крізь призму польсько-українських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 105-115
779120
  Тельвак В В. Львівська історична школа Михайла Грушевського = Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky / Віталій Тельвак, Василь Педич ; Укр. іст. т-во. – Львів : Світ, 2016. – 422, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 418-422. - Парал. тит. арк. англ. - Сер. зазсн. в 1974 р. – Бібліогр.: с. 401-417 та в підрядк. прим. – (Серія "Грушевськіяна" = Series "Hrushevskiana" / ред. сер. Л.Р. Винар ; т. 9). – ISBN 978-966-603-991-3
779121
  Педич В.П. Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 250-272. – ISBN 978-966-353-435-0
779122
   Львівська картинна галарея : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1977. – 101с. – Расст.для науч.фонда:СФ/??Проверить
779123
   Львівська картинна галарея : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 101с.
779124
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1969. – 43с.
779125
   Львівська картинна галерея. – К., 1971. – 52с.
779126
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1977. – 101с.
779127
   Львівська картинна галерея. – Вид. 3-є, доп. уточнене. – Львів, 1978. – 664с.
779128
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1982. – 132с.
779129
   Львівська картинна галерея. – К., 1985. – 76с.
779130
   Львівська картинна галерея : альбом. – Київ : Мистецтво, 1987. – 109 с.
779131
  Дубова Т. Львівська книжка на сторінках журналу "Київська старина" (1882-1906): бібліографування і рецензування // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 68-74. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
779132
  Інгульський П.М. Львівська легенда : оповідання та нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1962. – 415 с.
779133
  Дмитровський З. Львівська наука - не лише для студентів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 4. – С. 14-15


  Факультет журналістики Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка відзначає своє 55-річчя.
779134
   Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР. – К., 1979. – 78с.
779135
   Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР. – К., 1989. – 201с.
779136
  Кущ О.П. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника АН УРСР (1940-1980 рр.) : Покажчик видань б-ки та літ. про її діяльність / О.П. Кущ, Л.П. Квятковська. – Львів, 1982. – 104с.
779137
  Панасюк В.В. Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства / В.В. Панасюк ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; Укр. т-во з механіки руйнування матеріалів. – Львів : Сполом, 2015. – 520, [2] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-919-136-6
779138
  Добрянський С. Львівська наукова школа теорії прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 524-530. – ISSN 1026-9932
779139
  Ферштей В.В. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 158-173. – ISBN 978-617-7694-05-1
779140
   Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : покажч. видань б-ки та літ. про її діяльність (2006-2009) / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [уклад.: Л.О. Ільницька та ін. ; авт. вступ. ст. М.М. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, 2010. – 276, [2] с. – Імен. покажч.: с. 237-276. – ISBN 978-966-02-5754-2
779141
  Ковалевська Т.М. Львівська область : (Географічний нарис) / Т.М. Ковалевська. – Киев : Радянська школа, 1961. – 124с.
779142
   Львівська осінь. – Київ, 1965. – 42с.
779143
  Лешнівська І. Львівська ОУНБ - репрезентант галицької культури // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 24-27
779144
   Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Н. Чухрай, Б. Черкес [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2020-. – ISSN 2709-3107
Вип. № 3, листопад : Інновації. – 2020. – 46 c.
779145
   Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Н. Чухрай, Б. Черкес [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2020-. – ISSN 2709-3107
№ 1/2, вип. 5/6, січень - лютий : Здобутки. – 2021. – 74 с.
779146
   Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2020-. – ISSN 2709-3107
Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – 2021. – 86 c., включ. обкл.
779147
   Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2020-. – ISSN 2709-3107
Вип. № 14/15 : Перспективні. – 2022. – 54 с., включ. обкл.
779148
   Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2020-. – ISSN 2709-3107
Вип. № 16 : Розвиток особистості. – 2022. – 74 с.
779149
  Загородній А. Львівська політехніка : історія та сьогодення // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 1819-7329
779150
   Львівська політехніка готує і виховує нову генерацію української технічної еліти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 10-14. – ISSN 1682-2366
779151
  Новіков Л. Львівська політехніка і космос / Л. Новіков, І. Паливода // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 131-135. – ISSN 08-68-4790-1


  Львівська політехніка досліджує електромагнітні поля.
779152
  Курдина Ю. Львівська політехніка на сторінках газети "Діло" (20-30-ті рр. XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 111-121. – ISSN 1998-4634


  Простежено своєрідний життєпис Львівської політехніки на сторінках газети "Діло". Акцент зроблено на публікаціях про структуру навчального закладу у різні роки й особливості навчання у ньому. Також розглядаються газетні дописи про окремих професорів ...
779153
   Львівська політехніка у пресі (1844-1900) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: П.В. Вербицька, Б.П. Кузьмінська, Ю.М. Курдина та ін. ; наук. ред. І.Я. Петрій]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 121-126. – Бібліогр. в прим. на полях. – ISBN 978-617-607-917-0
779154
  Макарчук В. Львівська політехніка: генеза у контексті змін державної освітньої політики та юридичного статусу (1816-2016 рр.) / В. Макарчук, І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 35-43. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Двохсотрічний шлях розвитку Львівської політехніки розглянуто у контексті змін державної освітньої політики декількох держав – імперської Австрії, міжвоєнної Польщі, Союзу РСР та України. Наголошується на тому, що навчальний заклад користувався ...
779155
  Баженов Л.В. Львівська польська історична школа (80-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.): об"єднання, осередок, напрям чи наукова школа? // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – C. 7-8
779156
  Вей О. Львівська польськомовна преса другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: становлення, особливості функціонування, тематико-типологічні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 3-19. – ISSN 2524-0331
779157
  Любченко В.Ф. Львівська скульптура XVI-XVII століть / В.Ф. Любченко. – Київ : Наукова думка, 1981. – 216 с.
779158
   Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – 297, [1] с. : іл., табл., фотоіл. – Деякі ст. пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7379-92-6
779159
  Мельник В. Львівська храмова ікона церкви в селі Дмитре // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 24-29. – ISSN 0131-2685
779160
  Мальський М. Львівська школа дипломатії = Lviv school of diplomacy : дипломат. студії у Львів. ун-ті / Маркіян Мальський, Ігор Земан. – Львів : [б. в.], 2020. – 120, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. укр. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Diplomatic studies at Lviv university = Дипломатичні студії у Львівському університеті)
779161
  Жук Л. Львівська школа журналістики (журналіст як мовленнєва особистість) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 161-170. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
779162
  Рудик М. Львівська школа журналістики: історичні передумови, методологічні засади і практичне значення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 243-246
779163
  Микієвич М.М. Львівська школа міжнародного права - гордість та авторитет української юридичної науки та освіти // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 6-7. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
779164
  Кравченко М. Львівська ювелірна школа - магнетизм творчості // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 0130-1799
779165
  Матковська О. Львівське братство : культура і традиції : кінець XVI – перша половина XVII ст. / О.В. Матковська ; [вступ. сл. І. Паславського]. – Львів : Каменяр, 1996. – 69, [2] с. : іл. – ISBN 5-7745-0701-7
779166
  Савчин І.П. Львівське братство. / І.П. Савчин. – К., 1990. – 252с.
779167
  Капраль М.М. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 209-216. – ISBN 978-617-7694-05-1
779168
   Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (2013-2017) = Lviv Branch of the M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Science of Ukraine. Bibliographic index (2013-2017) / [упоряд.: І. Скочиляс за участю Н. Халак]. – Львів : [б. в.], 2018. – 90, [6] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-02-8413-5
779169
  Маценко Г. Львівське відлуння Нобеля // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 91-104. – ISBN 978-966-2724-10-3


  На території України народились сім майбутніх нобелівських лауреатів.
779170
  Бокотей М.А. Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Бокотей Михайло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
779171
  Бура М. Львівське камерне струнне виконавство як "креативна свідомість" у сучасних мистецтвознавчих рецепціях // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 90-100. – ISSN 2224-0926
779172
  Дмитрів І. Львівське літературно-християнське угруповання "Логос": роль і місце у літературному процесі 20 - 30 років ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 134-141. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
779173
  Левицька Мар"яна Корнеліївна Львівське портретне малярство кінця 18 - першої половини 19 ст.: художньо-стильові особливості : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.05 / Левицька М.К.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
779174
  Голик Р. Львівське Ставропігійське братство: (про)читання історії та міфу // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 44-79. – ISBN 978-966-7379-92-6
779175
  Скочиляс І.Я. Львівський "помісний" собор 1591 р. в добу першого руського культурно-релігійного оновлення: канонічний статус, типологія та реформаційна програма


  Звернено увагу на Львівський собор 1591 р. як спробу тогочасного київського митрополита Михайла (Рагози) підпорядкувати своїй духовній юрисдикції Львівську єпархію (у статусі митрополичого намісництва) та поширити на терени Руського воєводства й ...
779176
  Халецька Л.П. Львівський аеропорт - аеропорт європейського типу // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 54-58
779177
  Луцький О. Львівський відділ Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 85-114
779178
   Львівський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1962. – 56с.
779179
   Львівський державний академічний театр опери та балету ім. Івана Франка. – Львів, 1965. – 55 с.
779180
  Вуйцик В.С. Львівський державний історико-архітектурний заповідник / В.С. Вуйцик. – Львів, 1979. – 58с.
779181
   Львівський державний історичний музей : путівник. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1958. – 44 с. – Укладач вказ. на звор. тит. арк.
779182
   Львівський державний історичний музей : Відділ історії первісного суспільства : путівник. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1959. – 88 с. : іл.
779183
  Самойленко Ю.О. Львівський державний Музей етнографії та художнього промислу при Інституті народознавства НАН України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 190-191. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
779184
  Нановський Я.І. Львівський державний музей українського мистецтва / Нановський Я.І. – Київ, 1962
779185
  Кордіані Б.Ф. Львівський державний ордена Трудового Червоного Прапора український драматичний теарт імені М.Заньковецької. / Б.Ф. Кордіані, Мельничук-Лучко. – К., 1965. – 99с.
779186
  Зьолковський Н.В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 62-66. – ISSN 2076-1554
779187
  Зьолковський Н.В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр.
779188
   Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1947. – 36с.
779189
   Львівський державний університет ім. Івана Франка : Довідник для вступників. – Львів, 1952. – 27с.
779190
   Львівський державний університет фізичної культури (1946-2016) / [Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків та ін. ; упоряд.: О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 483, [5] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7336-01-2
779191
  Кливак Інна Львівський дух допоміг мені зробити кар"єру в столиці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-20 : Фото
779192
  Куц А.С. Львівський економічний адміністративний район / А.С. Куц, М. Шраг. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1958. – 120 с.
779193
  Івонін І.П. Львівський економічний адміністративний район / І.П. Івонін. – К., 1958. – 36с.
779194
  Петровський С.О. Львівський експеримент / С.О. Петровський. – К., 1971. – 47с.
779195
  Багрій Р.С. Львівський історичний музей / [Авт. тексту: Р.С. Багрій, Б.В. Мельник, І.О. Свєшнікова]. – Львів : Каменяр, 1976. – 248 с. : іл., 3 л. іл.
779196
  Козловська Є.І. Львівський історичний музей / Є.І. Козловська, І.О. Свєшнікова. – Львів, 1979. – 70с.
779197
   Львівський книжковий знак Екслібрис : проспект виставки. – Львів, 1969. – 80 с.
779198
  Дутка Р. Львівський кооператив "Українське Народне Мистецтво": передумови створення та організаційна структура // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 400-414. – ISSN 1028-5091
779199
   Львівський лев у нас в гостях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Звуть його "Вазонковий", бо розмальований яскравими мальвами (художниця Ліна Калинич). Львівяни вирішили вперше провести презентацію свого міста в університеті. Проректор ун-ту В. Бугров привітав львівських гостей.
779200
  Липовецький С. Львівський листопад. 100 років тому українці взяли владу в столиці Східної Галичини, але не змогли її втримати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 15
779201
  Гунашевський М. Львівський літопис // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 265-287. – ISBN 978-617-7023-51-6
779202
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець : Джерелознавче дослідження / О.А. Бевзо. – Київ, 1970. – 200с.
779203
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець / О.А. Бевзо. – 2-е вид. – Київ, 1971. – 199с.
779204
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець / Олександр Ареф"євич Бевзо. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 197, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 170-198. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1407-3
779205
  Шевченко І. Львівський міжнародний бібліотечний форум - унікальне явище / розмову з провела В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 27-31


  X Львівський міжнародний бібліотечний форум був проведений упродовж 18–21 вересня 2019 р. у рамках 26-го BOOKFORUM тема Бібліотечного форуму: «Нова бібліотека – відповідальність кожного».
779206
   Львівський міжнародний бібліотечний форум: післясмак / підготувала С. Кравченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 35
779207
   Львівський музей історії релігії та атеїзму. – Львів, 1975. – 192с.
779208
   Львівський музей українського мистецтва. – К., 1971. – 15с.
779209
   Львівський музей українського мистецтва. – Київ, 1975. – 18с.
779210
   Львівський музей українського мистецтва. – Львів, 1978. – 68с.
779211
   Львівський музей українського мистецтва. – К., 1979. – 18с.
779212
   Львівський музей українського мистецтва. – Київ, 1987. – 112 с.
779213
  Паньків Б. Львівський музичний інститут Анни Нєментовської на перехресті традиції та інноваційності // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 223-230. – ISSN 2413-4767
779214
   Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / [редкол.: Зіменковський Б.С. (голова) та ін. ; кер. проекту Мисан Л.П]. – Київ : Логос Україна, 2014. – 295, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1581-21-9
779215
   Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : річний огляд : 16 листоп. 2018 р. - 16 листоп. 2019 р. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [голов. ред. Б. Зіменковський ; редкол.: М. Гжегоцький та ін.]. – Львів : ЛНМУ, 2019. – 64, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 27-43
779216
   Львівський національний університет імені Івана Франка - 350 : 1661-2011 / [упоряд.: Р. Шуст та ін. ; пер. англ. мовою: Р. Зорівчак, М. Білинський]. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – [50] с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.- Текст парал. укр., англ.
779217
   Львівський національний університет імені Івана Франка : Довідник. – Львів, 2004. – 369 с. – ISBN 966-613-344-Х
779218
  Бартіш Л.О. Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року: факти і документи : факти і документи / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд. Л.О. Бартіш, Ю.П. Горблянський. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005. – 109 с. – ISBN 966-613-417-9
779219
  Вакарчук І. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років служіння освіті і науці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
779220
   Львівський національний університет імені Івана Франка. Вакарчук Іван Олександрович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 56-58. – ISBN 978-966-97197-0-6
779221
   Львівський обл. архів. Путівник. – ЛЬвів, 1965. – 375с.
779222
   Львівський обласний Український музично-драматичний театр. – Львів, 1965. – 32 с.
779223
   Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1967. – 52с.
779224
  Здоровега В.Й. Львівський ордена Леніна державний університет ім.Івана Франка : Фотонарис / В.Й. Здоровега, Т.Є. Старченко; Львівський ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
779225
   Львівський ордена Леніна політехнічний інститут. – Львів, 1974. – 67с.
779226
  Токар В.М. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут / В.М. Токар, В.І. Харченко. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
779227
  Волошин М.М. Львівський осередок української етнографії в 40-50-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 35-38. – ISBN 978-966-493-676-4
779228
  Волошин М.М. Львівський осередок української етнографії: основні напрями наукової діяльності у 1939–1959 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 33-38. – ISSN 2076-1554
779229
  Грушинська О. Львівський період діяльності Іллі Кокорудза (до 160-річчя від дня народження) / О. Грушинська, З. Служинська // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 28-30. – ISSN 1563-3977
779230
  Лозинський І.М. Львівський період життя і творчості Тадеуша Боя-Желенського (1939-1941) : Біб. покажч. / І.М. Лозинський. – Львів, 1984. – 68с.
779231
  Клименко Н. Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 144-154
779232
  Стемпень С.С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив галицького середовища на молодого українського політика (листопад 1904 р. - грудень 1905 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 27-34. – ISSN 0130-5247
779233
  Митнік І. Львівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 49-53. – ISSN 0203-9494


  У статті розкрито основні напрями діяльності видатного пол. мовознавця, полоніста та славіста ВітольдаТашицького, праці якого сприяли розвиткові ономастики, досліджень над історією пол. мови та історичної діалектології. Описана його наукова ...
779234
  Гринда Б. Львівський період творчості Роберта Лісовського: формування нових принципів поліграфічної естетики 20-30-х років X ст. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 105-114. – ISSN 2225-3246
779235
  Бенях Н.М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910-1914 рр. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бенях Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
779236
  Рудько Г.І. Львівський полеозойський прогин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 257-259. – ISBN 978-966-02-8303-9
779237
  Левицька М.К. Львівський портрет кінця XVIII - першої половини XIX століття (художній і меморіальний виміри) / Мар"яна Левицька ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2019. – 166, [2] с., [16] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 160-165. – Бібліогр.: с. 152-159, в підрядк. прим., та в дод.: с. 135-151. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1696-5
779238
  Пришляк В.В. Львівський проект Михайла Грушевського "Матеріали до історії української козаччини" (Іван Джиджора) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 134-136


  Проект видання корпусу архівних матеріалів з історії козаччини М. Грушевський запропонував на засіданні Археографічної комісії НТШ 2 листопада 1904 р.
779239
  Купчик Л. Львівський псевдособор 1946 року // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 8-9


  2013 року святкуємо 1025-літній ювілей Хрещення України. Існування Христової Церкви в Україні позначено різними прикрощами і стражданнями, розвиток Української Церкви окропленний кров"ю її святих мучеників.
779240
   Львівський псевдособор: дослідники оприлюднили архівні документи про нищення УГКЦ / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 5
779241
  Шиян Р. Львівський ринок 70-х роікв XVII ст.(за відомостями книг Львівської штукової каси) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.114-123. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
779242
  Кравчик А. Львівський світ книги у "Сотні польських письменників" Шимона Старовольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 12–27. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
779243
  Левицький Олександр Львівський синод 1891 року - один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 14-33
779244
  Корбяк Д.В. Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 160-181
779245
  Гнатюк М. Львівський текст Святослава Гординського // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 53-55.
779246
  Іванова С. Львівський Тиждень музики Мирослава Скорика // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 146-148. – ISSN 2224-0926
779247
  Щурат В.Г. Львівський тиждневик з 1749 р / В.Г. Щурат. – 7с. – Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - 1907. - Кн. 3. - 177с.
779248
  Барна М. Львівський торговельно-економічний університет - визнаний науковий центр з економіки та торгівлі / М. Барна, Б. Семак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 24-33. – ISSN 1682-2366
779249
   Львівський університет. – Львів, 1986. – 144с.
779250
  Ільницький Д. Львівський університет на культурній картографії життєвого світу Богдана Ігоря Антонича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 104-131. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
779251
  Сухий О. Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 52-77. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
779252
  Романюк Я. Львівський університет обігнав київські вузи // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 5 серпня (№ 60). – С. 3


  В рейтингу вузів за кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка на другому місці.
779253
  Качмар В.М. Львівський університет у 1784-1918 роках: організаційні, освітньо-наукові та національні трансформації : монографія / Володимир Качмар ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 531, [1] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 469-531 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0651-5
779254
  Кулик І. Львівський університет у житті та діяльності Михайла Марченка (1902-1983 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 228-242


  У статті висвітлено життєвий шлях українського історика, професора Київського університету імені Т. Шевченка Михайла Марченка. Акцентовано увагу на львівському періоді життя вченого.
779255
  Ісаюк О. Львівський університет у період першої світової війни (1914-1918) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 92-98. – ISSN 1728-9343
779256
  Добосевич М.С. Львівський фізико-математичний ліцей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 86-88. – ISSN 1029-4171
779257
  Кальченко А.П. Львівський філіал Центрального музею В.І.Леніна / А.П. Кальченко. – 5-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1988. – 92с.
779258
   Львівський філіал Центрального музею Володимира Ілліча Леніна. – Львів, 1976. – 98с.
779259
  Лукенюк А.А. Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Національного космічного агентства України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 217-220. – ISBN 978-617-7694-05-1
779260
  Юрчишин П. Львівський церковний собор 1946 року в оцінках західної дипломатії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 259-260
779261
  Ісаєвич Я.Д. Львівські видання 16-18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1970. – 49с.
779262
  Бєляєв В.П. Львівські зустрічі : нариси / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 160 с.
779263
  Бабич Н. Львівські і Чернівецькі видання навчально-методичної книги в 1848-1898 рр. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 579-582. – ISBN 966-603-098-5
779264
  Камолікова Ольга Львівські лауреати Першої Національної Премії з ландшафтної архітектури та дизайну // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 86-87 : фото
779265
  Лучук І. Львівські лімерики : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 222-226. – ISSN 0868-4790-8
779266
  Панькова С. Львівські мистецькі збірки Михайла Грушевського: штрихи до реконструкції // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 37-42. – ISSN 1563-3977
779267
  Запаско Я.П. Львівські стародруки / Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 175с.
779268
  Козицький А. Львівські сходознавці першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 389-410. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
779269
  Циховська Е. Львівські тексти Леопольда Стаффа // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – C. 109-132. – ISBN 978-617-579-046-5
779270
  Бербека О.Г. та ін. Львівські установи Західного наукового центру АН УРСР : бібліогр. покажчик / О.Г. Бербека [та ін.] ; АН УРСР; Львів. наук. б-ка. – Львів : [б. в.], 1977. – 96 с.
779271
   Львівські хімічні читання. – Львів, 1995. – 153с.
779272
  Рабінович П.М. Львівській лабораторії прав людини – 20 років // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 114-120. – ISSN 1993-0909


  Висвітлюються причини створення у 1996 р. у структурі Академії правових наук України Львівської лабораторії прав людини, а також основні результати її дослідницької діяльності, участь у сприянні удосконаленню Конституції та іншого законодавства ...
779273
   Львівській політехніці - 200 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793
779274
  Вєрніков М.М. Львівсько-Варшавська філософська школа : хрестоматія : у 2-х ч. / М.М. Вєрніков ; [заг. і наук. ред. Вєрніков М.М. ; відп. ред. Чайковський О.В. ; пер. з пол., нім. і лат. мов : Веретюк О.М. та ін.] ; Всеукр. асоц. філос. спілок ; Львів. філос. спілка "Cogito" ; Ін-т філос., логіки і соціології та ін. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-456-8
Ч. 2. – 2010. – 333, [3] с. – На авантитулі зазнач.: Присвяч. 115 роковинам від заснування Львівсько-Варшавської філос. школи. – Бібліогр.: с. 326-329
779275
   Львівсько-Варшавська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 804-807. – ISBN 966-316-069-1
779276
  Заставний Ф.Д. Львівсько-Волинський вугільний басейн. (Економгеографічний нарис). / Ф.Д. Заставний. – Львів, 1956. – 104с.
779277
   Львівсько-Волинський кам"яновугільний басейн. – К., 1962. – 145с.
779278
   Львівсько-Ряшівські наукові зошити = Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., польською, англ. мовами
779279
  Безродний Є.Ф. Львівсько-Сандомирська наступальна операція 1944 року // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 63-77. – ISBN 978-966-524-029
779280
  Бережинський В.Г. Львівсько-Сандомирська операція (18 липня - 2 серпня 1944 року) / В.Г. Бережинський ; Наук.-дослід. центр гуманіт. проблем Збройних Сил України, Укр. ін-т воєнної історії. – Киев, 2003. – 20с.
779281
  Нахлік Є.К. Львівському відділенню інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - 10 років / Є.К. Нахлік, О.О. Федорук; НАН України, Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – 135, [3] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. також: Історичний нарис. Актуальні завдання. Біобібліографічний покажчик. - Покажч. імен: с. 126-131. - Резюме укр., англ. – (Бібліографічна серія ; вип. 3). – ISBN 966-8293-38-X
779282
  Куцик П. Львівському торговельно-економічному університету - 200 років / П. Куцик, С. Гелей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 7-23. – ISSN 1682-2366
779283
   Львівщина. – Київ, 1974. – 199с.
779284
   Львівщина : Книга. Фотоальбом. – Київ, 1984. – 134 с.
779285
   Львівщина : Історико-культурні та краєзнавчі нариси. – Львів : Центр Європи, 1998. – 392с. – ISBN 966-7022-23-4
779286
   Львівщина запрошує на дні освіти дорослих // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 7


  Під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національна спілка журналістів України, Представництво DVV International в Україні, Національна академія ...
779287
   Львівщина Радянська. – Львів, 1966. – 136с.
779288
   Львівщина туристська. – Львів : Каменяр, 1986. – 120с.
779289
   Львівщина у Великій Вітчизняній війні. – Львів, 1968. – 408с.
779290
  Паска О.В. Львівщина як освітній центр: передумови та напрями розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 46-56. – ISSN 1562-0905


  Аналізуються місце освіти у ВРП Львівщини та динаміка зайнятого у сфері науки населення регіону у 2012-2018 рр. Досліджуються причини професійно-кваліфікаційного дисбалансу ринку праці Львівщини. Визначаються тенденції, які характеризують демографічну ...
779291
  Куршин Олена Львівщина. До Івана Яковича // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 120-125 : фото
779292
  Дубовик Ольга Львівщина. Осердя Галичини / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 134-139 : фото
779293
   Львівщина. Портрет на фоні президентських виборів 2004 : Анатолітичний звіт про соціально-політичну ситуацію на Львівщині, підгот. у рамках проекту "Активізація структур громадського сус-пва для вибору на користь демократії: Україна 2004". – Львів, 2004. – 100 с.
779294
  Крушинська Олена Львівщина: дот у скелях : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
779295
   Львівщина: спадщина віків. У складі Австрійської монархії (1772 - 1918 роки) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Лютий (№ 3)
779296
  Крушинська Олена Львівщина: французька булочка з віденською родзинкою : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 120 : Фото
779297
   Львов-Ульяновск. – Львов, 1974. – 279с.
779298
   Львов. – Львов, 1946. – 86с.
779299
   Львов. – Львов, 1949. – 200с.
779300
  Земцов С.М. Львов / С.М. Земцов. – Москва, 1956. – 118 с.
779301
  Пашук А.И. Львов / А.И. Пашук, И.С. Деркач. – 2-е изд. – Львов, 1962. – 152с.
779302
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – Ленинград ; Москва, 1965. – 238 с.
779303
  Зорько В. Львов / В. Зорько. – Киев, 1968. – 93с.
779304
   Львов. – Львов, 1969. – 29с.
779305
   Львов : Путеводитель. – 2-е изд., доп. – Львов : Каменяр, 1974. – 79с. : Ил.
779306
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Искусство, 1975. – 207с. – (Архитектурно-художественныепамятники СССР)


  Книга посвящена архитектурно-художественным памятникам Львова - одного из старейших и красивейших городов нашей страны, крупного культурного центра Украинской Советской Социалистической Республики. Сложная, своеобразная судьба города оставила следы на ...
779307
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Искусство, 1982. – 239 с.
779308
   Львов Віктор Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 306-307 : фото
779309
   Львов Віктор Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 275. – ISBN 978-966-439-754-1
779310
   Львов Е. Каталог выставки. – М., 1989. – 28с.
779311
  Мыць Лилия Львов приблизился к Чехии : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 72-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
779312
   Львов. Lvov. Lwow : Фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1979
779313
   Львов. Зима 1914/15 = Lwow. Zima 1914/15/ 34 widokow : 34 снимка : Типография Национального Института им. Оссолинских
779314
   Львов. Первый опыт приватизации на Украине. – 8с.
779315
  Кирьянова Наталья Львов: окно в Галицию // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-82 : фото
779316
  Стефанишин Р.М. Львов: три дня знакомства с городом : Путеводитель / Р.М. Стефанишин. – Львов, 1984. – 119с.
779317
   Львович Зиновий Ефимович (1910-1965). – Петрозаводск : Петрозаводск, 1967. – 36 с.
779318
  Шаблій О. Львовознавство: підходи, аспекти, проблеми // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 8-14. – Бібліогр.: 4 назв.
779319
  Курков А.Ю. Львовская гастроль Джими Хендрикса : роман / Андрей Курков. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [3] с. – ISBN 978-966-03-5886-7
779320
   Львовская гос. картинная галерея. – К., 1963. – 8с.
779321
   Львовская гос. картинная галерея. – 2-е изд., доп., уточн. – Львов, 1979. – 62с.
779322
  Овсийчук В.А. Львовская живопись XVI-XVIII вв. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Овсийчук В.А.; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. художеств СССР. – Л., 1966. – 29л.
779323
   Львовская картинная галерея. – Изд. 2-е доп. – Львов, 1975. – 70с.
779324
  Бевзо А.А. Львовская летопись и Острожский летописец : Автореф. дис... канд. истор. наук: / Бевзо А.А.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1961. – 23с.
779325
  Ковалевская Т.Н. Львовская область УССР (эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. эконом.наук: / Ковалевская Т.Н.; Москов. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1953. – 15 с.
779326
  Славинская Н.Н. Львовская организация Коммунистической партии Украины в борьбы за формирование и политическое воспитание кадров рабочего класса в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Славинская Н.Н. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 18 с.
779327
  Вайль Петр Львовские львы : После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 172-186 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
779328
  Лабынцев Ю.А. Львовский "Венец" Полтавской победы / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамет культуры города Москвы ; Упр. культуры Центр. адм. округа города Москвы ; Гос. учреждение культуры города Москвы "Б-ка укр. лит.", Отд. истории укр. кн. – Москва : Гос. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2009. – 40 с. : ил.
779329
  Мищишин А. Львовский преподаватель добился повышения зарплат бюджетникам // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 15 червня (№ 128). – С. 5. – ISSN 1997-1249


  Преподаватель программирования ЛНУ им. И. Франка, 34-летний Святослав Литынский.
779330
  Братунь Р.А. Львовский рассвет : стихи / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1956. – 95 с.
779331
  Верников М.Н. Львовско-варшавская философская школа и развитие в ней материалистических тенденций. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Верников М.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20л.
779332
   Львовско-Волынский каменноугольный бассейн. – К., 1984. – 272с.
779333
   Львову-725 років : Бібліогр. покажч. – Львів, 1984. – 471с.
779334
   Львовщина. – Київ, 1974. – 199с.
779335
  Кашафутдинов И.В. Львы в соломе / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1984. – 169с.
779336
  Нестеров В.В. Львы стерегут город / В.В. Нестеров. – Л., 1971. – 470с.
779337
  Карсак Ф. Львы Эльдорадо / Ф. Карсак. – К, 1991. – 383с.
779338
  Карсак Ф. Львы Эльдорадо / Ф. Карсак. – Москва, 1992. – 462с.
779339
  Тургенев И.С. Льгов / И.С. Тургенев. – Изд. 9-е. – Птрг., 1917. – 20с.
779340
  Масленников С.А. Льговская республика. / С.А. Масленников. – Воронеж, 1972. – 92с.
779341
  Михеев В.С. Льготное пенсионное обеспечение в СССР / В.С. Михеев. – М., 1984. – 173с.
779342
   Льготы ветеранам войны, воинам-интернационалистам и другим категориям граждан СССР. – М., 1991. – 463с.
779343
  Паршин М.Я. Льготы военнослужащим и их семьям / М.Я. Паршин. – М., 1976. – 320с.
779344
  Чангули Г.И. Льготы для заацитников Родины / Г.И. Чангули. – Киев, 1983. – 91с.
779345
  Розин Б.Я. Льготы для работников крайнего Севера (проблемы дифференциации регулирования труда по теорриториальному признаку) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Б.Я. ; Ин-т гос. и права АН СССР. – Москва, 1972. – 20 с.
779346
  Иванов А.И. Льготы для работников Севера: (Практ. пособие). / А.И. Иванов. – Москва, 1991. – 142с.
779347
  Верминская В.С. Льготы для семей, имеющих детей / В.С. Верминская. – Київ, 1985. – 59с.
779348
  Шестакова О. Льготы для студентов: у нас и у них // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 сентября (№ 196). – С. 15. – ISSN 1997-1249


  Статья о том, какие льготы и скидки имеют студенты зарубежных стран.
779349
  Филиппова М.В. Льготы для участников Великой Отечественной войны / М.В. Филиппова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 111 с.
779350
  Елисеенкова М.Н. Льготы женщинам-матерям. / М.Н. Елисеенкова. – М., 1982. – 64с.
779351
   Льготы и государственное обеспечение военнослужащих и их семей. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М., 1951. – 168с.
779352
   Льготы и компенсации. – М., 1990. – 14с.
779353
   Льготы и преимущества инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1980. – 32 с.
779354
  Попов-Черкасов Льготы и преимущества рабочим и служащим / Попов-Черкасов. – М., 1981. – 223с.
779355
  Козлов А.Е. Льготы и социальные услуги инвалидам / А.Е. Козлов. – М., 1977. – 96с.
779356
  Глазунов А.Д. Льготы инвалидам войны / А.Д. Глазунов. – М, 1970. – 152с.
779357
   Льготы красногвардейцам, красным партизанам и их семьям. – М., 1933. – с.
779358
  Яковлева Г.В. Льготы матерям / Г.В. Яковлева. – Минск, 1991. – 62с.
779359
  Белякова А.М. Льготы молодоженам / А.М. Белякова, З.Г. Крылова. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 61 (6 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Право в нашей жизни ; 4)
779360
  Шевцов Ф.И. Льготы по промысловому налогу. / Ф.И. Шевцов, П.Н. Рубановский. – Х, 1928. – 112с.
779361
  Коротков В.С. Льготы подросткам, работающим на предприятиях и в учреждениях. / В.С. Коротков. – М., 1962. – 68с.
779362
  Гуреев П.А. Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П.А. Гуреев. – Москва, 1968. – 135с.
779363
  Ликарчук И. Льготы при поступлении в вуз следует отменить / беседовала Н. Мичковская // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 2 мая (№ 107). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  На самые актуальные вопросы будущих абитуриентов и их родителей на прямой линии в "Комсомолке" ответил руководитель Украинского центра оценивания качества образования.
779364
  Сорокин В.В. Льготы работающим в сельской местности / В.В. Сорокин, А.А. Югов. – Москва, 1974. – 79с.
779365
  Симоненко Г.С. Льготы работающим пенсионерам / Г.С. Симоненко. – Москва, 1981. – 80 с.
779366
  Гинцбург Л.Я. Льготы работающихм на Крайнем Севере / Л.Я. Гинцбург, Н.М. Смирнова. – М., 1975. – 215с.
779367
  Панкин М.Е. Льготы рабочим и служащим. / М.Е. Панкин. – Москва, 1976. – 159с.
779368
  Ярхо А.В. Льготы совмещающим работу с обучением / А.В. Ярхо. – М., 1984. – 64с.
779369
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 96 с.
779370
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – 2-е изд. – М., 1986. – 95с.
779371
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – 2-е изд., изм. и доп. – М., 1987. – 95с.
779372
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – Изд. 3-е с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 126, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
779373
  Глазунов А.Д. Льготы участникам войны / А.Д. Глазунов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 192 с.
779374
   Льготы участникам и инвалидам войны. – М., 1983. – 46с.
779375
  Цепин И А. Льготы учителям / И А. Цепин. – Москва, 1963. – 66с.
779376
  Цепин А.И. Льготы учителям. / А.И. Цепин. – М, 1961. – 41с.
779377
  Смуул Ю.Ю. Льдова книга / Юхан Смуул ;. – Київ, 1961. – 276 с.
779378
  Смуул Ю.Ю. Льдова книга / Юхан Смуул ;. – Київ : Дніпро, 1970. – 292 с.
779379
  Єнсен Й.В. Льдовик / Й.В. Єнсен. – Харків, 1928. – 228 с.
779380
  Втюрина Е.А. Льдообразование в горных породах / Е.А. Втюрина, Б.И. Втюрин. – Москва : Наука, 1970. – 280с.
779381
  Захаров В.Ф. Льды Арктики и современные природные процессы / В.Ф. Захаров. – Ленинград, 1981. – 136с.
779382
   Льды в истории Земли. – Москва : Знание, 1983. – 47с. – (Науки о земле ; 5)
779383
  Казанцев А.П. Льды возвращаются / А.П. Казанцев. – М., 1964. – 478с.
779384
  Казанцев А.П. Льды возвращаются / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 542 с.
779385
  Лактионов А.Ф. Льды Гренландского моря / А.Ф. Лактионов. – Москва, 1928. – 32с.
779386
  Морозов С.Т. Льды и люди : роман : Багровы, о них / С.Т. Морозов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 288 с.
779387
  Каневский З.М. Льды и судьбы / З.М. Каневский. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Знание, 1980. – 208с.
779388
  Каневский З.М. Льды и судьбы. : (Очерки об исследователях и исследованиях советской Арктики) / З.М. Каневский. – Москва : Знание, 1973. – 175с.
779389
  Клинкенборг Верлин Льды Патагонии : скованная льдами / Клинкенборг Верлин, Штенцель Мария // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 122-137 : Фото
779390
  Горбунов А.П. Льды под землей / А.П. Горбунов. – Алма-Ата, 1982. – 140с.
779391
  Лесгафт Э. Льды Северного Ледовитого океана и морской путь из Европы в Сибирь / Э. Лесгафт. – С.-Петербург : Типография Г. Шумахера и Б. Брукера, 1913. – 237, [2] с.
779392
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1968. – 551с.
779393
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – Москва, 1971. – 576с.
779394
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – М., 1976. – 511с.
779395
  Рубан И.П. Льды. Люди. Встречи / И.П. Рубан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 192 с.
779396
  Мюллер Б. Лькальная типичность плотности решений для одного класса уравнений в СР2 и в С3 : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Мюллер Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
779397
  Андреев Ф.М. Льноводство в колхозе им. Жданова Шабалинского района / Ф.М. Андреев. – Киров, 1953. – 36 с.
779398
   Льноводство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 309с.
779399
  Елагин П.Н. Льноводство. / П.Н. Елагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Птгр., 1918. – 36с.
779400
  Шлыков М.И. Льноуборочный комбайн ЛК-7 / М.И. Шлыков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1954. – 160с.
779401
  Васильева Л.Н. Льняная луна / Л.Н. Васильева. – Москва, 1966. – 119с.
779402
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев. – М.-Л, 1925. – 81с.
779403
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев. – М.-Л, 1925. – 81с.
779404
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 79 с., 2 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
779405
   Льовіт (Lowith) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 807. – ISBN 966-316-069-1
779406
  Крим А. Льовушка : оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-114. – ISSN 0208-0710
779407
  Смуул Ю.Ю. Льодова книга / Юхан Смуул ;. – Київ : Дніпро, 1972. – 288 с.
779408
  Козаченко А. Льодове побоіще / А. Козаченко. – Київ, 1938. – 56с.
779409
  Автомонов П.Ф. Льодовий десант : Повість / П.Ф. Автомонов. – Київ : Молодь, 1981. – 136с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
779410
  Куликівська І.М. Льодовий покрив Земної кулі: просторовий розподіл // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 38-40. – ISBN 978-966-136-643-4
779411
  Пустовойт С.П. Льодовий режим на річках України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-27 : Табл., карта. – (Географії ; Вип. 11)
779412
   Льодовий режим рівнинних річок і водосховищ України система короткотермінового прогнозування його характеристик / М.М. Сусідко, А.В. Щербак, М.В. Зеленська, В.І. Данильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 62-72. – Бібліогр.: 9 назв
779413
  Вільчинський О. Льодовик : проза: повість-антиутопія // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 10-158
779414
  Вільчинський О. Льодовик : антиутопія / Олександр Вільчинський. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. – 285, [3] с. – ISBN 978-966-97340-8-2
779415
  Костенко Олег Льодовики Землі тануть : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
779416
  Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2007. – 192с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-52-0
779417
  Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-52-0
779418
  Дмитріїв М.І. Льодовикова епоха / М.І. Дмитріїв. – Харків-Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1930. – 79с.
779419
  Онищенко О. Льодовиковий період у вишах? Науковці-пенсіонери пишуть заяви на звільнення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 1,12


  Думки представників вишів щодо пенсійної реформи.
779420
  Залеський І.І. Льодовикові епохи розвитку природи Волині // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 7-11. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
779421
  Балла Л.К. Льодохід : поезії / Л. Балла. – Київ : Рад. письменник, 1960. – 68с.
779422
  Будько Євген Льодяникове місто / Будько Євген, Мала Юлия // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 14 : фото
779423
  Мокрієв Ю.О. Льока / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
779424
  Тимченко Є.К. Льокатив в українській мові : (з української складні) / Є. Тимченко ; Українська Академія наук. – У Київі (Київ) : Червоний шлях, 1925. – 71 с. – Окр. відбиток з: Збірник історично-філологічного відділу УАН, № 18, [1924? 1925?]. – (Збірник Історико-філологічного відділу / Українська Академія наук ; № 18)
779425
  Білецький В.С. Льоллінгіт (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 277. – ISBN 978-966-02-8303-9
779426
  Іщук С.І. Льонопромисловий комплекс Південно-Західного економічного району і шляхи його удосконалення / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко, С.О. Волос // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 91-98 : Табл., рис. – Бібліогр. 2 назви
779427
   ЛЬонтьев, Валентин Николаевич. – Ярославль, 1972. – 38с.
779428
  Мартич Ю.М. Льотний день / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 210 с.
779429
  Ляховецький М.Б. Льотчики / М.Б. Ляховецький. – Київ, 1977. – 232с.
779430
  Ієвлев М.М. Льохи стародавнього Києва кінця X - першої половини XIII ст. / М.М. Ієвлев, А.О. Козловський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 0235-3490
779431
  Ізюмський Б.В. Льошка / Б.В. Ізюмський. – К., 1962. – 206с.
779432
  Старова Л. Льубовта на генералот = L"amour du general : роман / Луан Старова ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : Македонска акад. на науките и уметностите, 2008. – 491 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – ISBN 978-608-203-006-7
779433
  Пауновичь А.С. Льудски, одвише льудски / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 110, [2] с. : ил.
779434
  Демурова Н.М. Льюис Кэрролл : очерк творчества / Н.М. Демурова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 200 с. – (Литературоведение и языкознание)
779435
  Падни Дж. Льюис Кэрролл и его мир / Дж. Падни. – Москва, 1982. – 143с.
779436
  Дубинянская Я. Льюис Кэрролл: жизнь как нонсенс // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268
779437
   Льюис Синклер:Библиографический указатель. – М., 1959. – 88с.
779438
   Льялово. – М., 1980. – 84с.
779439
  Захарьев Б.Н. М-- мезомолекулярные ионы водорода и М-- мезомолекулярные процессы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захарьев Б.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1960. – 6л.
779440
  Рязанова Ася М - самая узнаваемая // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 30 : фото
779441
  Тинченко Я. М"язи північного сусіда // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 11 (383), 20-26.03.2015 р. – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  До яких викликів готується білоруська армія.
779442
  Романенко Ю.І. М"язова болючість при різних типах головного болю : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Романенко Юрій Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 35 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
779443
  Васьківська С. М"язовий затиск як форма первісного психологічного захисту / С. Васьківська, М. Шулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-27. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються результати дослідження, яке емпірично підтверджує існування зв"язків між психологічними захистами, ранніми батьківськими настановами/заборонами та м"язовими затисками в тілі людини. За нашими висновками м"язові затиски складають ...
779444
  Сливінська Інна М"язові судоми (спазми) при плаванні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 5 : фото
779445
  Лашко Ю.А. М"яка дипольна мода ядра [верхній індекс 6]Не // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 380-385. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано базис мінімального наближення для триплетних станів неперервного спектру 1[верхній індекс -] ядра [верхній індекс 6]Не. Обчислено матричні елементи оператора кінетичної та потенціальної енергії на станах, дозволених принципом Паулі, для ...
779446
  Ткач А. М"яка сила в політиці США щодо ЛАКБ як фактор управління міжнародними процесами / А. Ткач, О. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-38. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається складові концепту м"якої сили в межах реалізації політичними акторами стратегії smar tpower. Особливу увагу акцентовано на впливі ґлобальних подій на сучасні політичні процеси. Розглядаються складові зовнішньополітичного курсу ...
779447
  Бетлій О. М"яка сила України в Молдові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 5


  13 листопада Молдова обрала президента. За попередніми підрахунками голосів, 834 080 (52,11%) виборців проголосували за соціаліста Ігоря Додона, а 766 594 (47,89%) — за антикорупціонерку Майю Санду.
779448
  Ткач О. М"яка сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами / О. Ткач, А. Ткач // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 252-259


  В статті розглядається складові концепту м"якої сили в межах реалізації політичними акторами стратегії smart power. Особливу увагу акцентовано на впливі ґлобальних подій на сучасні політичні процеси. Розглядаються складові зовнішньополітичного курсу ...
779449
  Верцімаха О.О. М"який розв"язок параболічного рівняння, керованого [sigma]-скінченною стохастичною мірою / О.О. Верцімаха, В.М. Радченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 24-37. – ISSN 0868-6904


  Досліджено стохастичне параболічне рівняння на [0,T] х R, кероване н-скінченною стохастичною мірою. На стохастичний інтегратор накладається лише умова н-адитивності за ймовірністю на обмежених борелівських множинах. Доведені існування, єдиність та ...
779450
  Боднарчук І. М"який розв"язок хвильового рівняння із загальною випадковою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-33. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Доведено існування та єдиність розв"язку задачі Коші для хвильового рівняння, керованого загальною випадковою мірою. Встановлено ліпшицевість розв"язку за часовою змінною та гельдеровість за просторовою. Показано неперервну залежність розв"язку від ...
779451
  Витвицька О.Д. М"які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії / О.Д. Витвицька, А.В. Виборна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
779452
   М"які навички для підприємців = Soft skills for entrepreneurs : навч. посібник / Г.О. Харламова, Т.В. Карамушка, В.П. Зубченко, А.В. Кунцевська ; [за ред. та з передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка : Ліра-К, 2020. – 99, [1] с. : іл., табл., портр. – Режим доступу: https://ncce.knu.ua. – Бібліогр.: с. 95-99 та в кінці розд. – ISBN 978-617-520-000-1
779453
  Тутковський П.А. М"яколовицький кряж Овруцького пісковика : (Геологічний і геоморфологічний опис) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4]с. – Бібліогр.: 8 назв
779454
  Ігнатьєв П.М. М"янма між Індією та КНР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 479-491
779455
  Коваль О. М"янма прощається з хунтою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  З 8 листопада 2015 р. розпочинається відлік нової історії М"янми. Уперше за багато десятиліть тут відбулися парламентські вибори, які з повним правом можна назвати вільними. І громадяни, скориставшись можливістю, проголосували за опозицію, сподіваючись ...
779456
  Райхель Ю. М"янма ступила на шлях демократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 листопада (№ 209). – С. 3
779457
  Ташаєва Міла М"янма. Діти Будди // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-95 : фото
779458
  Будько Єген М"янма. Золото бідних : профі-тур / Будько Єген, Ігнатьєв Павло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 82-90
779459
  Ільченко Володимир М"янма. Країна, де усміхаються навіть монахи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 98-112
779460
  Ільченко Володимир М"янма. Храми і духи Паганської держави // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-71 : фото
779461
  Олійник Я.Б. М"ясна промисловість / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
779462
  Пушкар М.С. М"ясна промисловість Південно-Західного району і перспективи її розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 110-117 : Табл.
779463
  Пушкар М.С. М"ясна промисловість південно-західного району СРСР : Дис... канд. географ. наук: / Пушкар М.С.; КДУ. – Київ, 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.165-173
779464
  Савримович Г.П. М"ясна торгівля України. / Г.П. Савримович. – Х., 1928. – 71с.
779465
  Кирей Владислав М"ясо: дефіцит чи саботаж: // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
779466
  Кирей Владислав М"ясо: дефіцит чи саботаж: // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
779467
  Білик М.О. М"ясопереробні аграрно-промислові комплекси Прикарпаття / М.О. Білик, М.М. Паробецький // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 115-123 : Табл. – Бібліогр: 3 назви
779468
  Олійник Я.Б. М"ясопромисловий комплекс / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
779469
  Сливинський О. М"яч у пітьмі : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 166-172.
779470
  Гетманська А.С. М&А та ІРО як альтернативні інструменти залучення капіталу для українських компаній // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 94-95
779471
  Коломоєць Т.О. М. А. Балудянський – вчений-поліцеїст (адміністративіст), педагог, законодавець, державний і громадський діяч (до 245-річчя з дня народження та 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 121-130. – (Юридичні науки ; № 3)
779472
   М. Аксельрод. – Москва : Совецкий художник, 1967. – 14 с., илл.
779473
  Тамарченко Н.Д. М. Бахтин и В. Розанов (Идея "родового тела" и кризис христианской этики на рубеже XIX-XX вв.) // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 171-178. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
779474
  Попков В.В. М. Бердяєв про особливості російського нігілізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 187-195. – ISSN 2072-1692
779475
  Попков В.В. М. Бердяєв про проблему революції у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 139-144. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
779476
  Попков В.В. М. Бердяєв про російську інтерпретацію філософії комуністичної революції // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 193-199
779477
  Александровський С.О. М. Бердяєв та російське православ"я: боротьба за духовну свободу людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються історичні передумови згасання духовної свободи у релігійному житті суспільства часів Російської імперії та виникнення у ньому явищ обрядовості й ритуалізму. М. Бердяєв та інші представники російського релігійно-філософського ...
779478
  Попков В. М. Бердяєв. Духовні основи православно-слов"янської цивілізації // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.27-33. – ISBN 966-7653-02-8
779479
  Гаврилюк С. М. Біляшівський про історико-культурну спадщину українських земель та роль музеїв у її збереженні // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 174-176
779480
  Горкуша О. М. Боголюбов як філософ релігії // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 252-268. – ISBN 978-966-02-6706-0
779481
  Шевченко В.П. М. Брайчевський на ниві охорони пам"яток та історичного середовища // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 46-54
779482
  Гусева Е.А. М. Булгаков и мировая литература // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 100-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Рецензия на монографию доцента кафедры английской филологии Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды Алексеевой Н.
779483
   М. Бунге: сучасний дискурс = M. Bunge: moderner Diskurs. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). – ISBN 966-346-021-0
779484
  Мовчан М.М. М. В. Гоголь і Т. Г. Шевченко в дискурсі філософії самотності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.140-146. – ISSN 1728-3671
779485
  Литинецкий И.Б. М. В. Ломоносов - основоположник отечественного приборостроения / И.Б. Литинецкий. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1952. – 160 с.
779486
  Літицький І.Б. М. В. Ломоносов і вітчизняне приладобудування. / І.Б. Літицький. – К., 1952. – 84с.
779487
  Всехсвятский С.К. М. Вальдмейер. Солнечная корона. I. Наблюдение короны в 1939-1949 гг. : Рецензия. / С.К. Всехсвятский, 1951. – 3 с.
779488
  Павлова О. М. Вебер і веберіанство в контексті культурних досліджень // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2226-0285


  Здійснити рецепцію концепції М. Вебера в контексті генези поля культурних досліджень. Адже він є визначальною фігурою дискурсу Модерну, який сформулював його базові парадигмальні настанови, поза розумінням яких не може здійснюватися розвиток та ...
779489
  Германенко О. М. Вебер та В. Зомбарт: осягнення капіталізму через поняття "духу" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 298-299
779490
  Ялинь Л. М. Волошин в оценке Г. Адамовича // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 149-160. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
779491
  Мандрика В.М. М. Воробйов "Мить із картин // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 20-23.
779492
  Калантаєвська Г.П. М. Вороний - публіцист і літературний критик // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 94-98. – ISBN 978-966-657-737-8
779493
   М. Г. Троянский: "Образ России в Латинской Америке кардинально изменился" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 044-748Х
779494
  Габович М.М. М. Габович / М.М. Габович. – Москва, 1977. – 238с.
779495
  Шморгун О. М. Гайдеггер в "нацистській" Німеччині: екзистенція Батьківщини на батьківщині екзистенціалізму // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-116. – ISSN 2227-1503
779496
  Данканіч Р.І. М. Гайдеггер про співведнесення понять "життя" і "воля" до влади // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 22-26. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
779497
  Голотін С.І. М. Гайдеггер: поміж філософією та релігією // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 74-76
779498
  Биба Є.В. М. Галаган: чинники формування особистості майбутнього дипломата // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 80-81
779499
  Кравченко О. М. Галич у літературній організації "Ланка" МАРС // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 250-259. – ISBN 966-7773-70-1
779500
  Майбурова К.В. М. Глинка / К.В. Майбурова. – Київ : Музична Україна, 1991. – 158 с.
779501
   М. Гоголю присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  За підтримки української православної церкви в КНУТШ відбулася міжнародна конференція "Гоголь як пророк слова".
779502
  Оверчук О. М. Гоголь - дослідник і збирач фольклору / О. Оверчук, О. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817


  Згадується М. Максимович.
779503
  Немчинов І.Г. М. Гоголь vs С. Уваров у контексті "офіційної народності" 1830-40-х років // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 111-117. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
779504
  Шевченко Г.І. М. Гоголь у компаративних розвідках О.І.Білецького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 281-284


  У даному дослідженні спроба подати короткий огляд наукових праць О.І. Білецького, присвячених спадщині М.В. Гоголя, яка була "найпереконливішим доказом братерського зв"язку двох культур - російської та української"
779505
  Різанова Л.О. М. Гоголь у Римі: два погляди на одне життя ("Сеньйор Ніколо" Ю. Косача та "Дальні мандри" О. Полторацького) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 360-366. – ISBN 978-966-188-008-4
779506
  Котовська О.Г. М. Горький -- публіцист / О.Г. Котовська. – Київ, 1960. – 40 с.
779507
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
779508
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – М, 1951. – 56 с.
779509
  Воробйов В.Ф. М. Горький - борець за мир і демократію / В.Ф. Воробйов. – Львів, 1952. – 80 с.
779510
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1962. – 635с.
779511
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1977. – 689с.
779512
  Бялик Б.А. М. Горький - литературный критик / Б.А. Бялик. – М, 1960. – 375с.
779513
  Баранова Н.Д. М. Горький - мастер критической прозы / Н.Д. Баранова. – Горький : Волго.-Вят. кн. изд-во, 1978. – 142 с.
779514
  Пригодий М.И. М. Горький - публицист советского периода в борьбе за построение коммунизма в СССР : Дис... канд.филолог.наук: / Пригодий М.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 345л.
779515
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1935. – 223 с.
779516
  Балухатый С.Д. М. Горький : справочник / С.Д. Балухатый, К. Муратова. – Ленинград, 1938. – 272 с.
779517
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1940. – 363 с.
779518
  Муратова К.Д. М. Горький : семінарій / К.Д. Муратова. – Москва : Просвещение, 1981. – 206 с.
779519
  Данилов С.С. М. Горький 1868-1936 / С.С. Данилов. – М.-Л : Искусство, 1950. – 232 с.
779520
  Удонова З.В. М. Горький в борьбе с литературным распадом в годы реакции и революционного подъема : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Удонова З.В. ; Московский гос. педагогический институт им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
779521
   М. Горький в воспоминаниях современников.. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 744 с.
779522
  Чони П. М. Горький в Италии : (по документам Центрального архива Италии) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 205-210. – ISSN 0130-3864
779523
  Фаббри Лео М. Горький в итальянской литературной и театральной критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фаббри Лео ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 13 с.
779524
  Успенская В.Е. М. Горький в печати родного края / В.Е. Успенская. – Горький, 1973. – 121с.
779525
  Блохина В.Н. М. Горький в родном городе / В. Блохина, Л. Либединская. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 191 с. : ил.
779526
   М. Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 410с.
779527
   М. Горький и вопросы литературных жанров. – Горький, 1978. – 164 с.
779528
  Калашников В.А. М. Горький и герои его ранних рассказов / В.А. Калашников. – Минск, 1975. – 152 с.
779529
  Примочкина Н.Н. М. Горький и Д. Бурлюк: история литературных отношений // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 55-61. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
779530
  Габдиров И. М. Горький и казахская советская литература / И. Габдиров. – Алма-Ата, 1966. – 250 с.
779531
  Самаганов Дж. М. Горький и киргизская литература / Дж. Самаганов. – Фрунзе, 1958. – 176 с.
779532
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX века / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 532 с.
779533
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX веков / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1954. – 495 с.
779534
  Овчаренко А.И. М. Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1982. – 590 с.
779535
  Жегалов Н.Н. М. Горький и мировая культура / Н.Н. Жегалов. – Москва : Знание, 1968. – 46 с.
779536
  Пиксанов Н.К. М. Горький и музыка / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1950. – 64 с.
779537
  Пиксанов Н.К. М. Горький и национальные литературы / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 323 с.
779538
   М. Горький и поэты "Знания". – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 422 с.
779539
  Заика С.В. М. Горький и русская классическая литература конца 19 - начала 20 века / С.В. Заика. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
779540
  Кожевникова С.Е. М. Горький и сибирские писатели : сборник воспоминаний / С.Е. Кожевникова, А. Коптелов. – Новосибирск, 1950. – 152 с.
779541
  Баранова Н.Д. М. Горький и советские писатели : идейно-творч. взаимосвязи в 20-е гг. : [учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / Н.Д. Баранова. – Москва : Высшая школа, 1975. – 215 с.
779542
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – М. : Советский писатель, 1962. – 404 с.
779543
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1975. – 368 с.
779544
  Абдумавлянов А.А. М. Горький и узбекская советская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдумавлянов А.А. ; М-во просвещения РСФСР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
779545
  Пиксанов Н.К. М. Горький и фольклор / Н.К. Пиксанов. – 2-е изд. – Л, 1938. – 192 с.
779546
  Рехо К. М. Горький и японская литература / К. Рехо. – Москва : Наука, 1965. – 164 с.
779547
  Горький М. М. Горький о родном городе / М. Горький. – Горький, 1978. – 111с.
779548
  Писарева О.А. М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 208-212. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
779549
   М. Горький. Комплект открыток.. – Москва : Советский художник, 1967. – с.
779550
  Костина Е.М. М. Греку / Е.М. Костина; ред.: С. Лифатов. – Москва : Советский художник, 1969. – 16 с.
779551
  Салтовська Н. М. Грицай як дослідник українських народних паремій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 508-512
779552
  Селевич Ю.Л. М. Грушевский. Мифы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 7. – С. 11-13.
779553
  Шелудякова Н.А. М. Грушевський - колекціонер // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 69-86. – ISSN 0130-5247
779554
  Корольов Г. М. Грушевський в політичних дискусіях щодо перебудови Російської імперії на початку XX ст. // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 359-369. – ISBN 978-966-611-826-7
779555
  Щербак М. М. Грушевський і жандарми: вчений і система / М. Щербак, Н. Щербак // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 74-80. – ISBN 966-7060-35-7
779556
  Мельник Л.Г. М. Грушевський про українське козацтво // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-4. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Подається стаття М. Грушевського "Козацтво на Україні", яка являє собою узагальнюючий нарис про козацтво на Україні, його утворення та історію. Публикуется статья М. Грушевского "Казачество на Украине", которая представляет собой обобщающий очерк о ...
779557
  Гирич І. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 133-160
779558
  Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-123
779559
  Лук"яненко В. М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історіографічну реконструкцію й аналіз процесу вивчення та висвітлення загальних і конкретних проблем періодизації, місця української історичної науки, починаючи з дореволюційного часу і до 2005 р. Центральне місце відведено М. Грушевському ...
779560
  Гирич І.Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 101-138. – ISSN 0130-5247
779561
  Конта Р. М. Грушевський як реформатор Наукового товариства імені Шевченка у Львові: етнологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-34. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему висвітлення в історіографії питання реформування Наукового товариства імені Шевченка (далі - НТШ, Товариство) у Львові М. Грушевським та зміни статуту цієї організації в контексті їх значення для організації етнологічних досліджень ...
779562
  Державина М.А. М. Державина, М. Коханова, Л. Лондон : каталог выставки / М.А. Державина; Сост.: О.В. Григорьева; отв. ред.: Л.С. Кейдан; авт. вступ. ст.: С.П. Василенко, Н.М. Иванов, М.Н. Яблонская. – Москва : Советский художник, 1980. – 30 с.
779563
  Соловій Ю. М. Дзундра - жмут невичерпної енергії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 16-18


  Михайло Дзиндра — український художник, графік, скульптор-модерніст.
779564
  Киштымов А. М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок Наукового товариства імені Шевченка" / А. Киштымов, В. Лебедева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено взаємовідносинам М. Грушевського і М. Довнар-Запольського - фігур, чия роль у становленні національної історіографії України і Білорусі виявилася рівноцінною. Основою аналізу послугувала особиста переписка і публікації на сторінках ...
779565
  Сушко О. М. Драгоманов - видатний мислитель, щирий патріот України // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 168-170
779566
  Савченко О.І. М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 418-427. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглядається діяльність М. Драгоманова, спрямована на видання першого українського зарубіжного часопису "Громада". Автор аналізує матеріали, що були опубліковані на сторінках журналу та визначає його роль в українському ...
779567
  Обушний М. М. Драгоманов - основоположник української партології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 137-139
779568
  Терзийска Л. М. Драгоманов и младото поколение // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 40-42. – ISSN 1314-927Х
779569
  Якімова А.М. М. Драгоманов і "Вольне слово" у дослідженнях болгарського вченого І. Шишманова // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 57. – С. 5-19. – ISSN 2311-5408
779570
   М. Драгоманов і Галичина : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1992. – 62 с.
779571
  Іванова Л. М. Драгоманов про національне питання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 3-13. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
779572
  Іванова Л.Г. М. Драгоманов про національне питання // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 94-107. – ISBN 978-966-660-735-8
779573
  Донченко Т. М. Драгоманов як захисник рідної мови // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 69-71
779574
  Гирич І. М. Драгоманов: радикальне, космополітичне, національне. Федералізм як неминучий етап на шляху до конечної окремішності // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 269-276. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
779575
  Никифорова В.Ф. М. Е. Салтыков-Щедрин -- литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова В. Ф.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1956. – 17л.
779576
  Золотницкий Д.И. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.И. Золотницкий. – Л, 1951. – 136с.
779577
  Николаев Д.П. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.П. Николаев. – М., 1985. – 222с.
779578
  Михальський І.С. М. Залізняк - публіцист: джерелознавчі аспекти історії українських політичних партій початку ХХ ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 267-276. – ISBN 966-02-3600-х
779579
  Дечева А. М. Заньковецкая в Екатеринодаре ( По материалам театральных рубрик дореволюционной региональной прессы) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 127-132. – ISSN 1728-9572
779580
  Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 195-236. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
779581
  Молдавский Д.М. М. Зощенко / Д.М. Молдавский. – Л., 1977. – 279с.
779582
  Самарин Ф.И. М. И. Калинин в Казахстане / Ф.И. Самарин. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
779583
  Рудяк Б.М. М. И. Калинин о работе советского аппарата / Б.М. Рудяк. – М., 1958. – 40с.
779584
  Галас Б.К. М. І. Костомаров і Д. Ф. Запара // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 73-80


  До характеристики процесу становлення нової української літературної мови.
779585
  Широкоград Л.Д. М. І.Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 327-331. – ISSN 0320-4421
779586
  Кисла О. М. Костомаров в інтерпретації І.Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 139-142. – ISBN 966-594-298-0
779587
  Ворожбит І.В. М. Костомаров і Харків крізь призму листів О. Русова до А. Костомарової // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 81-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
779588
  Попов П.М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф (1817-1885) / П.М. Попов; Академія наук Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1968. – 113 с.
779589
  Соломарська О.О. М. Коцюбинський "Intermezzo" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 100-109


  Присвячено аналізу стилістичних особливостей новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo". Зокрема, увагу приділено імпресіоністичним і символічним мотивам новели, синестезії кольору і звуку в описах природи, майже язичницькому зверненню до сонця, ...
779590
  Коцюбинська Н. М. Коцюбинський і "Братство Тарасівців" // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 66-68


  "Братство Тарасівців" - перша політична організація в Україні, яка кінцевою метою своєї діяльності ставила повне національне визволення України з-під гніту самодержавства. Саме образ Тараса Шевченка став будителем свідомості молодих українців, які ...
779591
  Колінько О. М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 158-162
779592
  Просалова В. М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 21-29. – ISSN 1728-9572
779593
  Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість / М.С. Грицюта. – Київ, 1958. – 56с.
779594
  Жук Н.Й. М. Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу / Н.Й. Жук. – Київ : Вид-во Київського університету, 1964. – 52с.
779595
  Потапова Г.М. М. Крушевський та актуальні питання сучасної морфонолгогії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 508-513. – ISBN 966-581-481-8
779596
  Чаговець М. Лисенко / Чаговець, А.. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.
779597
  Архімович Л.Б. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Архімович, М. Гордійчук. – 3-тє вид., допов. й перероб. – Київ : Мистецтво, 1992. – 251, [5] с., [8] арк. фотоіл. : портр., фотоіл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
779598
  Садовникова Д.В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті національно-культурного відродження України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Садовникова Дар"я Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
779599
  Квітка К.В. М. Лисенко як збірач народних пісень : (з pефеpату, читаного на публичнім сполученім зібpанні Етногpаф[ічної] Комісії і Муз[ично]-Етн[огpафічного] Кабінету, що відбулося 12 листопаду 1922 p. на ознаку 10[-их] pоковин смеpти Лисенка) / К. Квітка. – Київ : [Вид-во УАH] ; Дpук. Київ. Філії Книгоспілки, 1923. – 18 с. – (Українська Академія наук ; Повідомлення Музично-Етногpафічного кабінету ; Ч. 1)


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
779600
  Осадчук С. М. Лозинський як один із засновників науки міжнародного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 151-159. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 12)
779601
  Калиниченко Л.М. М. Ломоносов и Украина / Л.М. Калиниченко, А.И. Постил // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 3 (45). – С. 64-67
779602
  Чеботаєва О. М. М. Аркас: аспекти культурної ідентифікації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 102-108. – ISSN 2222-5250
779603
  Лаптин Н. М. М. Ковалевский и его взгляы на средневековую общину : Дис... наук: / Лаптин Н.;. – Киев, 1947. – 270л. – Бібліогр.:л.260-270
779604
  Куликова А.С. М. М. Лунин как преподаватель всеобщей истории Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 224-234. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
779605
   М. М. Пистрак (1888-1940) : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГНПБ, 1987. – 48с.
779606
  Дьогтєв С. М. М. Шверник про хід індустріалізації в Українській СРР // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 117-138. – ISBN 966-625-040-3
779607
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – Киев. – 278л.
Ч.1. – 1968. – 278л.
779608
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К. – 279-605л.
Ч.2. – 1968. – 279-605л.
779609
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – Киев. – 606-1002л.
Ч.3. – 1968. – 606-1002л.
779610
  Лахно С.Н. М. Максимович - историк древнерусской литературы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 319-324
779611
  Кузьменко Н. М. Максимович - перший ректор Київського університету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 17-23. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток освітніх ідей і досвід педагогічної діяльності. Охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічного світогляду М. Максимовича. Досліджено питання управлінської діяльності ...
779612
  Воропаєва Т.С. М. Максимович - фундатор українознавства у Київському університеті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 195-197
779613
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа"


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу «Русская беседа»: основні обов.язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція. The article analizes M. Maximovich’s ...
779614
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 135-141


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу "Русская беседа": основні обов"язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція.
779615
  Ситнік В.П. М. Міхновський про морально-духовні засади українського національно-визвольного руху в "Одвертому листі до міністра Сипягіна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відозву М. Міхновського "Одвертий лист до міністра Сипягіна", в якій він розглянув морально-духовні чинники українського національно-визвольного руху. The article deals with analysis of Mikhnovskyj"s proclamation "Open letter to ...
779616
  Наконечний А. М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 58-65. – ISSN 2307-0463
779617
  Ляшко С. М. Могилянський - останній лицар Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1923-1933) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
779618
  Єрмоленко О. М. Могилянський та М. Коцюбинський: літературна співпраця / О. Єрмоленко, Г. Степанець // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 32-33. – ISSN 0131-2685
779619
  Івницька С. М. Могилянський, В. Ленін та право націй на самовизначення (коментар до незавершеної дискусії) / С. Івницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 46-49. – ISSN 0131-2685
779620
  Зноско-Боровський М. Мусоргский / Зноско-Боровський. – 2-е изд. – Киев : Музична Україна, 1985. – 35 с.
779621
  Ткаченко М. М. Остер в XVII-XVIII вв. / М. Ткаченко. – Київ, 1925. – 57с.
779622
  Узин С.В. М. П. Лазарев / С.В. Узин, Б. Юсов; Под ред. Соловьева А.И. – Москва : Географгиз, 1952. – 46с.
779623
  Терешенко В.К. М. П. Погодин в общественно-идейной борьбе 30-50-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терешенко В. К.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР периода капитал. – М., 1975. – 30л.
779624
  Остропольська М.В. М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 16-21. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто й проаналізовано особливості інтелектуальної співпраці між М. Павликом та М. Драгомановим у контексті культурних, суспільно-політичних, економічних процесів, що відбувалися наприкінці XIX ст. в Україні.
779625
  Пантелеєв В. М. Пауер "Аудиторський вибух": критичний погляд фахівця на проблеми контролю та аудиту та кардинальні пропозиції щодо їх вирішення або із історії сучасного аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 13-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
779626
  Кузнецова Ю.П. М. Пиков / Ю.П. Кузнецова. – Москва : Советский художник, 1969. – [16] с.
779627
  Губенко Р.Г. М. Робесп"єр про співвідношення права, законності і революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 81-83. – (Серія права ; № 16)


  В статье раскрыта революционно-демократическая трактовка соотношения права, законности и революции вождем французских якобинцев М. Робеспьером. Автор показывает, что законным для М. Робеспьера был всякий правовой акт, игнорирующий волю народа или ...
779628
   М. Ройтер. – Москва : Советский художник, 1988. – 88 с.
779629
  Шевчук В.О. М. Руденко versus К. Маркс: українське викриття приреченості економічної складової марксизму // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 129-136. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
779630
  Кожевников Ю М. Садовяну / Ю Кожевников. – М., 1960. – 238с.
779631
  Щеголь Л.Д. М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 586-590


  У статті коротко та базово проаналізовано твори М. Селімовича та Ф. Кафки. Виокремлено спільні та відмінні риси романів обох письменників. Віднайдено багато спільних рис і виведено причини такої схожості
779632
  Тетеріна О.Б. М. Старицький: переклади та оригінальна творчість, новаторство й традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 500-508. – (Б-ка Ін-ту філології)
779633
  Сологуб Н. М. Стельмах - "сіяч українського поетичного слова" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – C. 30-34. – ISSN 0201-419
779634
  Іванова О.В. М. Сумцов про фольклорні мотиви у Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається залучення фольклорно-етнографічних джерел у творчості видатного українського прозаїка ХІХ ст. Григорія Квітки-Основ"яненка та наукове осмислення цього явища в студіях відомого тогочасного фольклориста Миколи Сумцова.
779635
  Пегов С. М. Талас. Партизанская война / С. Пегов, П. Ионченко // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 94-106
779636
  Ніковський А. М. Туган-Барановський в українській політиці // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 3 (101), кн. 3 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 312-319. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-83-1
779637
  Гелей С.Д. М. Туган-Барановський про соціальну місію кооперативів / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко // Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – С. 195-200. – ISBN 966-346-093-8
779638
  Турій І. М. Туган-Барановський про теорію прибутку // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 62-63
779639
  Абрамов Я.В. М. Фарадей, его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк / Я.В. Абрамов ; с портр. М. Фарадея, грав. в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Типография газеты "Новости", 1892. – 78 с. : портр., ил. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
779640
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий "Ревізор": назва як код інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 40-45. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить міркування про кодову функцію назви оповідання М. Хвильового "Ревізор". Назва-цитата свідчить про свідому участь автора у творчому експерименті перекодування та інтерпретації відповідного тексту Гоголя тогочасними митцями, є своєрідною ...
779641
  Бондаренко С.О. М. Хвильовий у період утвердження тоталітарного ладу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 29-35. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
779642
  Вільчинська С.В. М. Хвильовий: "Азіатський ренесанс" як антропологічна категорія // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – C. 254-. – ISSN 2077-8309


  В статті розглядаються соціальні аспекти філософсько-антропологічних поглядів М. Хвильового. Проаналізовані твори, присвячені проблемі становлення "homo novus"
779643
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 43-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
779644
  Демидова А. М. Цветаева - А. Ахматовой, А. Ахматова - М. Цветаевой // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 176-185
779645
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева о природе, культуре и цивилизации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 280-286
779646
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева: основополагающие принципы бытия : монография / Е.Л. Лаврова; Горловский госуд. педагогический ин-т иностран. языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-8469-45-9
779647
  Григорьев Р. М. Черви. История греческой войны // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 85-92
779648
  Калініна А. М. Чернявський і альманахова традиція початку ХХ століття в Україні // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 75-81
779649
  Марченко А.М. М. Шаповал про організацію більшовицьким режимом Голодомору в Україні 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 229-232
779650
  Марченко А. М. Шаповал про організацію більшовицьким режимом голодомору в Україні 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 454-460
779651
   М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик : [до 150-річчя з дня народження М. Шашкевича]. – Львів : [Львів. б-ка АН УРСР], 1962. – 133, [3] с. : 4 л. іл.
779652
  Бассаргин Б.А. М. Шкетан. О жизни и творчестве писателя / Б.А. Бассаргин. – Йошкар-Ола : Марийкнигоиздат, 1960. – 120 с., [1] портр. – Библиогр.: с. 117-119
779653
  Левашов В.Г. М. Шмаков / В.Г. Левашов. – М., 1987. – 63с.
779654
   М. Шолохов і українська література : До 70-річчя з дня народження ; Список літератури за 1955-1975 рр. – Львів : АН УРСР ; Львіська наук.б-ка, 1975. – 11 с.
779655
  Кожевников Ю.А. М. Эминеску и проблема романтизма в румынской литературе 19 в. / Ю.А. Кожевников. – Москва, 1968. – 352с.
779656
  Удодов Б.Т. М. Ю. Лермонтов / Б.Т. Удодов. – Воронеж, 1973. – 702 с.
779657
  Коляда Ігор М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр.: спроба історичної реконструкції / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 29-33
779658
  Шевченко Л. М.I. Пирогов і Київський університет // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 80-84. – ISBN 5-7707-1062-4
779659
  Тамарченко Г.Е. М.А. Антонович - литературный критик и полемист / Г.Е. Тамарченко. – М.-Л., 1961. – с.
779660
  Чубинский В.В. М.А. Антонович. Очерк жизни и публицистической деятельности / Ленинградский ордена Ленина гос.ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград : Ленингр.ун-т, 1916. – 194 с.
779661
  Герасимов Н М.А. Бакунин и философия русского зарубежья // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0235-1188
779662
  Федорова Г. М.А. Балакирев / Г. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 80 с.
779663
  Мишуровская М.В. М.А. Булгаков в зарубежной периодике 1920-х гг. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 19-24. – ISSN 0869-6020
779664
  Иванов А.П. М.А. Врубель : Опыт биографии. Академия и киевский период / А.П. Иванов. – Киев : Фототипия и Лито-типография С.В.Кульженко, 1913. – 89 с. : ил. – Отд. оттиск из журнала "Искусство", 1911 и 1912 гг.
779665
  Коган Д.З. М.А. Врубель (1856-1910) : (Жизнь в искусстве) / Д.З. Коган. – Москва : Искусство, 1980. – 352 с.
779666
   М.А. Данилов (1899-1973) : Библиогр. указ. – Москва, 1988. – 66 с.
779667
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - исследователь древней украинской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 53-63. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
779668
  Фризман Л.Г. М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно; Акад. пед. наук Украины ; Харьков. гос. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2003. – 491 с. – ISBN 966-303-006-2
779669
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - стихотворец / С.Н.Лахно; АПН Украины. – Харьков : Оберіг, 2007. – 76 с. – ISBN 966-7839-02-8
779670
  Грушевский А.С. М.А. Максимович (1804-1873) : из украинской историографии XIX в. / А.С. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 42 с. – Отд. оттиск из: "Известия Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук, т. 11 (1906), кн. 1, с. 375-416
779671
  Лахно С.Н. М.А. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / С.Н. Лахно; АПН Украины. – Харьков : Парус, 2007. – 68с. – ISBN 966-7839-02-8
779672
  Карпенко М.А. М.А. Максимович о "российской грамматике" М.В. Ломоносова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 2-5
779673
  Дядечко Л.П. М.А. Максимович о библейских выражениях (к проблеме прерванной и возобновленной традиции в языке и науке о нем // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 19-27. – ISBN 966-581-590-3
779674
  Журба О.І. М.А. Маркевич та його історіографічний час / О.І. Журба, І.Л. Герасюта // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 154-160. – ISSN 2312-2587
779675
   М.А. Менделевич. – М., 1955. – 68с.
779676
  Варзар Л.В. М.А. Минкус / Л.В. Варзар, Ю.С. Яралов. – Москва, 1982. – 136 с.
779677
  Крымова Н.И. М.А. Нексе / Н.И. Крымова, А.С. Погодин. – М, 1960. – 32с.
779678
  Кауфман Л.С. М.А. Римський-Корсаков / Л.С. Кауфман. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
779679
  Ахундов Н. М.А. Сабир. Библиография : библиогр. / Азерб. респ. б-ка им. М.Ф. Ахундова. – Баку, 1958. – 111 с.
779680
  Абрамов Ф.А. М.А. Шолохов : семинарий / Абрамов Ф.А., Гура В.В. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1958. – 319 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в тексте
779681
   М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 25с.
779682
  Арденс Н.Н. М.А. Шолохов и его романы / Н.Н. Арденс, 1939. – 3-30с.
779683
  Храмова С.И. М.А. Шолохов и М.Ф. Рыльский : некоторые аспекты творческих взаимоотношений // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 6-18. – ISBN 966-581-617-9
779684
  Майборода Н. М.А. Шолохов и украинские писатели // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 19-24. – ISBN 966-581-617-9
779685
  Лозицький В.Г. М.А. Яковкін - талановитий вчений, вчитель і наставник (до 100-річчя з дня народження) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 20-21


  Микола Авенірович Яковкін (1915-1993) - один з засновників спектральних досліджень Сонця в Астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
779686
   М.А.Блохин : к 80-летию со дня рождения. – Ростов -на-Дону, 1988. – 53с.
779687
   М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. – М., 1988. – 492с.
779688
  Эрес М.А.Врубель / Эрес. – М, 1919. – 62с.
779689
  Баландіна Н. М.А.Жовтобрюх як дослідник мови української преси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 75-83. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналузовано внесок М.А. Жовтобрюха в дослідження української преси ХІХ - початку ХХ ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
779690
  Маслов В.І. М.А.Макаревич / В.І. Маслов. – Прилуки : Вид. Прилуцького Окр. музею, 1929. – 15 с.
779691
   М.А.Мир-Касимов. – Баку, 1964. – 52с.
779692
   М.А.Мусаев : Библиография. – Баку : Элм, 1987. – 112с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
779693
   М.А.Нексе. Био-библиографический указатель. – М, 1953. – 35с.
779694
  Буханов М.С. М.А.Рыкачев - выдающийся деятель метеорологии и воздухоплавания / М.С. Буханов, М.П. Юркевич. – Л, 1954. – 52с.
779695
   М.А.Топчибашев. Биография. – Баку, 1965. – 68с.
779696
  Замалеев А.Ф. М.А.Фонвизин / А.Ф. Замалеев. – Москва, 1976. – 152с.
779697
  Рыбинцев И.В. М.А.Шолохов - публицист / И.В. Рыбинцев. – Дрогобыч, 1958. – 116с.
779698
  Гура В.В. М.А.Шолохов : семинарий / В.В. Гура, Ф.А. Абрамов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1962. – 383 с., [1] л. портр. : портр.
779699
   М.Абрамов., А. Андреев. Карикатура. Плакат. Рисунок. Акварель. Живопись. – Москва, 1988
779700
  Кочетков А.Н. М.Б. Барклай де Толли / А.Н. Кочетков. – Москва : [Б. и.], 1970. – 80 с.
779701
  Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года / В.П. Тотфалушин. – Саратов : [Б. и.], 1991. – 131 с.
779702
   М.Б. Греков в воспоминаниях современников. – Л., 1966. – 135с.
779703
  Грекова Т.Т. М.Б. Греков. Воспоминания / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1955. – 87с.
779704
  Коломієць В.І. М.Б. Делоне і його здобутки в механіці // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 13-14. – ISBN 978-966-622-393-0
779705
  Зіатдінов Ю.К. М.Б. Делоне і становлення авіаційного інституту / Ю.К. Зіатдінов, Я.Д. Шевченко // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 32-34. – ISBN 978-966-622-393-0
779706
  Грушицька І. М.Б. Діварі (1921-1993) - український дослідник зодіакального світла та космічного пилу // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 11-19. – ISSN 2617-1929
779707
  Бонецкая Н.К. М.Бахтин и идеи герменевтики // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 32-42. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
779708
  Гринчик Н.М. М.Богданович и белорусский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: / Гринчик Н.М.; Акад. наук БССР Ин-т лит-ры им. Янки Кубалы. – Минск, 1958. – 19л.
779709
  Гаврилов В.Д. М.В, Ломоносов / В.Д. Гаврилов. – К., 1961. – 99с.
779710
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам. – Москва
[Ч. 5] : [Беседы с Антонелли и последнии пятницы Петрашевского]. – 1913. – С. 37-68. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
779711
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам. – Москва
[Ч. 6]. – 1913. – С. 51-86, 1 л. портр. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
779712
  Богданов Н. М.В. Волоцкой и его "Хроника рода Достоевского" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 410-433. – ISSN 0042-8795
779713
  Дубровіна Л.А. М.В. Геппенер - український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 32-37. – (Нова серія ; вип. 2)
779714
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору
779715
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 45-51. – ISSN 2075-1486
779716
  Гусєв В.І. М.В. Гоголь - історик, дослідник минулого України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 182-193. – ISBN 978-966-2530-21-6
779717
  Булаховська Ю.Л. М.В. Гоголь і польська література // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 90-98
779718
  Крутікова Н.Є. М.В. Гоголь і українська література ХІХ століття / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 52 с.
779719
   М.В. Гоголь педагог і особистість (до 200-річчя від дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "М.В. Гоголь як пророк Слова " / Місіонерський відділ при Священному Синоді, Української Правосл. Церкви ; Науково-методичний центр православного просвітництва в ім"я святителя Димитрія Ростовського ; Педагог. музей АПН України ; [ гол. ред. А. Затовський ]. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 56 с.
779720
  Шумейко М. М.В. Довнар-Запольский как архивист // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 170-172
779721
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский как историк средневековой Руси // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 102-119
779722
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский о торговле и ремесле // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 120-137
779723
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский об образовании и государственном устройстве Великого княжества Литовского // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8558-75-7
779724
  Лебедєва В. М.В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 172-176
779725
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Довнар-Запольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 50-70. – ISBN 978-617-7107-36-0
779726
  Год Б.В. М.В. Довнар-Запольський і вітчизняна історична наука / Б.В. Год, П.Г. Радько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.81-91. – ISBN 966-7653-2-Х
779727
  Чуткий А. М.В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 84-92.
779728
  Михайлюк Ю.М. М.В. Довнар-Запольський: дискурс щодо національної ідентифікації історика // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 48-55. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
779729
  Антонюк С.Н. М.В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 199-205


  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки. У 1901-1903 рр. ...
779730
  Залесская Л.И. М.В. Исаковский / Л.И. Залесская. – М, 1950. – 23с.
779731
   М.В. Келдиш та українська наука = М.В. Келдыш и украинская наука : до 100-річчя від дня народж. вченого / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко, Л.М. Яременко, С.М. Горбань та ін.]. – Київ : Академпериодика, 2011. – 269, [3] с., [12] арк. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 253-270 та в кінці ст. – ISBN 978-966-360-163-2
779732
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – К., 1959. – 268с.
779733
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – 4-е вид. перероб. і доп. – К., 1966. – 362с.
779734
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. "Тарас Бульба" : путівник / Л. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1986. – 70, 1 с. : 1 л. портр., нот. – Мініатюрне видання
779735
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук ; АН СССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Мистецтво, 1952. – 248 с. : іл.
779736
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник научного стеклоделания / М.А. Безбородов. – Москва : Промстройиздат, 1956. – 114 с. – Библиогр.: с. 113-114
779737
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник химии силикатов / М.А. Безбородов. – Минск : АН БССР, 1952. – 24 с. – (Общество по распространению политических и научных знаний БССР)
779738
  Линков Я.И. М.В. Ломоносов-великий деятель русского просвещения / Я.И. Линков. – Москва, 1940. – 47с.
779739
  Алентьєв О.О. М.В. Ломоносов-основоположник вітчизняної науки / Алентьєв О.О. – Київ : Молодь, 1952. – 24 с. : портр. – Бібліогр.: с. 23. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
779740
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов-родоначальник русского просветительства / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1961. – 104с.
779741
  Будрейко Н.А. М.В. Ломоносов -- великий ученый-материалист, основоположник русской науки. / Н.А. Будрейко. – Москва, 1955. – 48с.
779742
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов - активный сторонник петровской реформы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 60-73. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
779743
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 103 с.
779744
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 94 с.
779745
  Ишлинский А.Ю. М.В. Ломоносов - великий русский ученый / А.Ю. Ишлинский, Г.Е. Павлова. – Москва, 1986. – 126с.
779746
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов - наш первый университет : [к 250-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 1711-1961] : Ломоносов, Михаил Васильевич, о нем / М.Т. Белявский. – Москва : Изд-во Московского университета, 1961. – 135 с. : ил., 1 л. портр.
779747
  Капустинский А.Ф. М.В. Ломоносов - основатель физической химии / А.Ф. Капустинский. – Москва : Правда, 1949. – 19 с.
779748
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Москва : Московский университет, 1953. – 155с.
779749
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1961. – 204с.
779750
  Колісник П.І. М.В. Ломоносов - основоположник метеорології та кліматології (до 250-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-52. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
779751
  Глазунов И.Д. М.В. Ломоносов - основоположник русской материалистической философии / И.Д. Глазунов. – Москва, 1961. – 47с.
779752
  Літинецький І.Б. М.В. Ломоносов - основоположник фізичної хімії / І.Б. Літинецький. – Київ, 1961. – 40 с.
779753
  Вахнина Л.С. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского литературного языка : урок литературы в 9 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 53-58
779754
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов / С.И. Вавилов. – Москва, 1961. – 148 с.
779755
  Иванкина Л.П. М.В. Ломоносов / Л.П. Иванкина, М.Н. Шерстникова. – Архангельск, 1961. – 24с.
779756
  Астафуров В.И. М.В. Ломоносов : кн. для учащихся / Астафуров В.И. – Москва : Просвыещение, 1985. – 145 с. – Библиогр.: с. 144. – (Люди науки)
779757
   М.В. Ломоносов : Рек. указ. лит. – Москва : Знание, 1986. – 15с. – (В помощь лектору)
779758
   М.В. Ломоносов : К 285-летию со дня рождения. – Москва, 1997. – 216с. – (Основатели Московского университета ; Вып.14). – ISBN 5-88091-17-2
779759
   М.В. Ломоносов 1711-1911 : сборник статей, под ред. В.В. Сиповского. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд", 1911. – [4], 185, [4], 1 л. портр. (фронт.)


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
779760
  Гамалея В.Н. М.В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 136-147. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается влияние так называемого "киевского периода" на последующую деятельность ученого.
779761
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов в русской историографии / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1983. – 260с.
779762
  Вдовина Л.Н. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев: к истории научных контактов в XVIII столетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 142-151. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
779763
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов : к двухсотлетию первой науч. хим. лаборатории в России : 1748-1948 / М.А. Безбородов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Издателство АН СССР, 1948. – 282 с. : табл. – (Научно-популярная серия)
779764
  Западов А.В. М.В. Ломоносов и журналистика / А.В. Западов. – М, 1961. – 100с.
779765
  Наумова Г.Р. М.В. Ломоносов и историография России / Г.Р. Наумова, А.В. Никонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 39-51. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
779766
   М.В. Ломоносов и науки о Земле. – М., 1986. – 48с.
779767
  Костылев П.Н. М.В. Ломоносов и научное изучение религии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
779768
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета : [к 200-летию Московского ун-та, 1755-1955] / М.Т. Белявский ; Московский ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1955. – 312 с. : ил., 3 л. ил.
779769
  Радовский М.И. М.В. Ломоносов и Петербургская Академия Наук / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Академия наук СССР, 1961. – 335 с.
779770
  Асев-Аджиева М.В. Ломоносов и развитие аналитической химии в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... наук / Асев-Аджиева А.И. ; М-во высш. обр. СССР, Казан. хим. техн. ин-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1954. – 18 с.
779771
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов и русская наука / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 46с.
779772
  Павловская А.В. М.В. Ломоносов и традиции университетского образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Идеи М.В. Ломоносова определили характер и суть университетского образования в России, стали основой для создания традиций Московского университета, многие из которых сохранились и до наших дней
779773
  Кулябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. / Е.С. Кулябко. – М.-Л., 1962. – 216с.
779774
  Чернейко М.В. М.В. Ломоносов и язык науки // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
779775
  Кононков А.Ф. М.В. Ломоносов как физик : к 250-летию со дня рождения (1711-1961) / А.Ф. Кононков, Б.И. Спасский. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 157 с.
779776
  Кувакин В.А. М.В. Ломоносов как философ жизни // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-12. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
779777
  Топычканов А.В. М.В. Ломоносов о "полититке" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
779778
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов о народонаселении России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
779779
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов о социально-экономическом развитии России / В.П. Лысцов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 263 с.
779780
  Меншуткин Б.Н, М.В. Ломоносов, как физико-химик : К истории химии в России / [Соч.] [Б.Н. Меншуткина]. – Санкт-Петербург : типо-лит. Шредера, 1904. – 300 с., 7 л. ил. : ил. – Отт. из "Известий С.-Петерб. политехн. ин-та" за 1904 г., т. 1
779781
   М.В. Ломоносов: к 300-летию со дня рождения / [ред. группа : Е.В. Ильченко, Ю.М. Канцур, С.И. Болтачева и др.]. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 314 с. : ил., фото. – Библиогр. с. 216-218. – (Архив Московского университета / под общей ред. : В.А. Садовничего, В.И. Ильченко ; Основатели Московского университета). – ISBN 978-5-211-06251-1
779782
  Иваненко А.Ф. М.В. Маторин / А.Ф. Иваненко. – Москва : Книга, 1976. – 47 с.
779783
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Нечкіна і В.Г. Сарбей: перегук доль // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7107-06-3
779784
  Фигнер В.Н. М.В. Новорусский. 1861-1925 / В.Н. Фигнер. – Москва, 1925. – 16с.
779785
  Гнеденко Б.В. М.В. Остроградский / Б.В. Гнеденко. – М., 1984. – 64 с.
779786
  Кропотов А.И. М.В. Остроградский и его педагогическое наследие / А.И. Кропотов, И.А. Марон. – М, 1961. – 204с.
779787
  Демор В.П. М.В. Петрашевский (Буташевич) / Вл. Петр. Демор. – Петербург : Государственное изд., 1920. – 32 с. – (Историко-революционная библиотека)
779788
  Стешенко В.С. М.В. Птуха - видатний український вчений-демограф // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 182-187. – ISSN 2072-9480
779789
  Гончарова Р.М. М.В. Серебряков про роль особистості в історії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 70-74. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
779790
  Рудий М. М.В. Скліфосовський і Полтавщина // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 104-106. – ISBN 966-7576-18-3


  6 квітня 2001 року - 165-ий день народження світила медицини Миколи Скліфософського, який має безпосереднє відношення до Полтави. Його маєток «Отрада» в районі Яківців займав 650 га і саме на цій території знаходиться сучасний дендропарк, яким наразі ...
779791
  Гареев М.А. М.В. Фрунзе - военный теоретик / М.А. Гареев. – М, 1985. – 446с.
779792
  Борисов С.П. М.В. Фрунзе / С.П. Борисов. – Москва, 1938. – 139с.
779793
  Борисов С. М.В. Фрунзе / С. Борисов. – К., 1939. – 136с.
779794
  Лебедев В.А. М.В. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – Москва, 1957. – 320 с.
779795
   М.В. Фрунзе : Жизнь и деятельность. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 350 с. : ил., портр.
779796
  Казеко И.И. М.В. Фрунзе / И.И. Казеко. – Минск, 1983. – 175с.
779797
   М.В. Фрунзе : военная и политическая деятельность. – Москва : Воениздат, 1984. – 272 с., 9 л. ил. : ил., портр.
779798
  Волковинський В.М. М.В. Фрунзе на Україні / В.М. Волковинський. – Київ, 1985. – 189с.
779799
  Путенко В.В. М.В. Юзефович як "злий геній" українського національного руху другої половини XIX століття // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 182-191. – ISBN 978-617-689-216-8
779800
  Чугунов Г.И. М.В.Добужинский 1875-1957 / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1988. – 110с.
779801
  Поликанов А.А. М.В.Исаковский. (К вопросу о творческой эволюции) : Автореф... кандид. филолог.наук: / Поликанов А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 18 с.
779802
  Молчанов А.Л. М.В.Исаковский. (Основные вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанов А.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1956. – 17л.
779803
   М.В.Лисенко у спогадах сучасників. – К., 1968. – 821с.
779804
   М.В.Ломносов, 1711-1961. – Архангельск, 1961. – 178с.
779805
  Глазунов И.Д. М.В.Ломоносов -- родоначальник русского материализма 18 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазунов И.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 16 с.
779806
  Карпеев Э.П. М.В.Ломоносов - великий русский ученый-энциклопедист / Э.П. Карпеев. – Л., 1986. – 30с.
779807
  Топчиев А.В. М.В.Ломоносов - великий русский ученый / А.В. Топчиев. – М, 1952. – 24с.
779808
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов - гениальный русский ученый и мыслитель-материалист / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 67с.
779809
  Фруменков Г.Г. М.В.Ломоносов - историк нашей Родины. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1970. – 56с.
779810
  Беляев В.И. М.В.Ломоносов - основоположник отечественной педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается характеристика основных педагогических идей М.В.Ломоносова. Проведен анализ его основных педагогических принципов. Рассматриваются взгляды педагога на воспитание и образование, на организацию и содержание гимназического и ...
779811
  Принкман К.Я. М.В.Ломоносов - основоположник химической науки. : Автореф... канд. хим.наук: / Принкман К.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1953. – 31л.
779812
  Елисеев А.А. М.В.Ломоносов - первый русский физик / А.А. Елисеев, И.Б. Литинецкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 291 с.
779813
   М.В.Ломоносов. – Архангельск, 1961. – 50с.
779814
   М.В.Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. – М-Л, 1962. – 232с.
779815
   М.В.Ломоносов и геолого-географические науки. – М., 1961. – 60с.
779816
  Кароль Б.П. М.В.Ломоносов и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 52с.
779817
  Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского университета : Автореф... кандид. ист.наук: / Белявский М.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1952. – 15 с.
779818
  Бозиев Р.С. М.В.Ломоносов и отечественная система образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х


  Гениальность человека определяется масштабом и характером решаемых их задач. Сделаное М.В.Ломоносовым в науке, культуре и образовании на благо Отечества свидетельствует о нем как о гении и дает нам пример истинного патриотизма.
779819
   М.В.Ломоносов и русская культура. – Тарту, 1986. – 110с.
779820
  Ефимов А.И. М.В.Ломоносов и русский язык / А.И. Ефимов. – М, 1961. – 72с.
779821
  Мороз С.А. М.В.Ломоносов та його роль у розвитку геологічної науки / С.А. Мороз. – Київ, 1967. – 35с.
779822
  Вакуленко Н.І. М.В.Ломоносов як біолог / Н.І. Вакуленко. – Київ, 1954. – 96 с.
779823
  Віленкін В.Л. М.В.Ломоносов як географ. / В.Л. Віленкін. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.
779824
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов, его философские и социально-политические взгляды / Г.С. Васецкий. – Москва, 1940. – 80с.
779825
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский / Б.В. Гнеденко; Очерки жизни, научного творчества и педагогической деятельности. – М., 1952. – 332 с.
779826
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский.1801-1862.Жизнь и работа. Научное и педагогическое наследие / Б.В. Гнеденко, И.Б. Погребысский. – М., 1963. – 271 с.
779827
  Зайцев Б.П. М.В.Остроградський.Біографічний нарис до 200-річчя від дня народження. / Б.П. Зайцев, С.І. Посохов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.56-62
779828
  Пунин Л.Н. М.В.Фрунзе - выдающийся полководец гражданской войны / Л.Н. Пунин. – Ленинград, 1959. – 45 с.
779829
  Шарапов-Антонов М.В.Фрунзе - организатор и руководитель разгрома бухарского эмирата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов-Антонов Ю.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 16 с.
779830
  Зеленский М.И. М.В.Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 году. / М.И. Зеленский. – Иваново, 1947. – 88с.
779831
   М.В.Фрунзе в Самаре. : Краткий рекомендательный список литературы. – Куйбышев : [б.и.], 1968. – 7 с.
779832
   М.В.Фрунзе на Восточном фронте: сб. докум.. – Куйбышев, 1985. – 272с.
779833
  Ульянов И.Ф. М.В.Фрунзе на Туркестанском фронте. / И.Ф. Ульянов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
779834
   М.В.Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников.. – М., 1965. – 328с.
779835
   М.В.Фрунзе: фотоальбом. – Москва, 1990. – 187с.
779836
  Суходуб Т.Д. М.Волошин о поэзии и поэтах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 310-330. – ISSN 2077-8309
779837
  Шевченко З. М.Врубель - основоположник символізму в живописі (матеріали до вивчення спецкурсу "Художня література в контексті світової культури") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 30-36


  У статті висвітлюється проблема контекстного вивчення художньої культури, включаючи і літературу як вид мистецтва, на матеріалі творчості М.Врубеля - основоположника символізму.
779838
  Костина Д.Д. М.Г. Абуталыбов / Д.Д. Костина, Ю.В. Сафарова. – Баку, 1968. – 76с.
779839
   М.Г. Бурачек. – К., 1937. – 82с.
779840
  Халак Н.В. М.Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України / Н.В.Пащенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 43-46 : фото
779841
   М.Г. Галущенку - 70 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 225
779842
   М.Г. Находкін - до 80-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6 : фото. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817
779843
  Кудрявцев В.Г. М.Г. Платунов - художник и педагог / В.Г. Кудрявцев. – Йошкар-Ола : Госкомиздат Марийской АССР, 1986. – 140, [4] с.
779844
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений і мислитель / І.П. Білокінь. – Київ, 1963. – С. 65-70
779845
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений філософ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
779846
   М.Г. Чернишевський і українська література. – Київ, 1978. – 219с.
779847
  Спицький В.Є. М.Г. Чернишевський про міжнаціональні відносини в західноукраїнських землях // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 49-53. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
779848
  Амоша О.І. М.Г. Чумаченко: гідний шлях у житті та науці / О.І. Амоша, А.А. Чухно // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 3-13. – ISSN 1729-7206
779849
  Теймурова Н.М. М.Г.Есьман. / Н.М. Теймурова. – Баку, 1969. – 80с.
779850
  Томпакова О.М. М.Глух. / О.М. Томпакова. – Л., 1959. – 14с.
779851
  Гвенетадзе Г. М.Горький - друг грузнской литературы / Г. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1972. – 100 с.
779852
  Пельт В.Д. М.Горький - журналист / В.Д. Пельт. – Москва, 1968. – 426с.
779853
  Прожогин В.Е. М.Горький - как он писал, что думал и говорил о публицистике / В.Е. Прожогин. – М., 1964. – 103 с.
779854
  Пельт В.Д. М.Горький - организатор и редактор журнала "Наши достижения" : Автореф... канд.филол.наук: / Пельт В.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 20л.
779855
  Луканов Г. М.Горький - основоположник литературы социалистического реализма / Г. Луканов. – Ленинград, 1954. – 32 с.
779856
  Юнович М.М. М.Горький - пропагандист науки / М.М. Юнович. – 2-е доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 175 с.
779857
  Нусинов И.М. М.Горький / И.М. Нусинов. – Москва : Советская литература, 1933. – 360 с.
779858
  Ревякина И.А. М.Горький / И.А. Ревякина. – Москва : Русский язык, 1985. – 216 с.
779859
  Строев В.А. М.Горький (Алексей Максимович Пешков). К 50-летию со дня рождения 14 марта 1869 - 14 марта 1919. / В.А. Строев. – Грибежин, 1919. – 32с.
779860
  Плетнев П. М.Горький в Арзамасе / П. Плетнев. – Горький, 1933. – 96 с.
779861
  Наумов Е.И. М.Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей / Е.И. Наумов. – М : Художественная литература, 1958. – 407 с.
779862
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – М. : Советский писатель, 1954. – 136 с.
779863
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 162 с.
779864
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Муратова К.Д.; Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). Акад. наук СССР. – Л., 1957. – 35л.
779865
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы / К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград, 1958. – 485 с.
779866
  Гирько А.М. М.Горький в борьбе против декадентской реакции до 1917 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирько А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Ставрополь, 1952. – 16 с.
779867
  Елизаров С. М.Горький в борьбе с литературной реакцией в эпоху подготовки первой русской революции. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизаров С.; Акад.обществ.науки при ЦК ВКП/б. – Москва, 1950. – 26 с.
779868
   М.Горький в воспоминаниях нижегородцев.. – Горький, 1968. – 312с.
779869
   М.Горький в печати родного края, 1969-1977 : Указ. лит. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд., 1982. – 145с.
779870
  Янкина Л.И. М.Горький в Самаре. / Л.И. Янкина. – Куйбышев, 1973. – 112 с.
779871
  Бундзен Г.В. М.Горький в современной общественной жизни / Г.В. Бундзен, Т.В. Савинкова. – Л., 1989. – 29с.
779872
  Смирнов В.В. М.Горький в Старой Руссе. / В.В. Смирнов. – Новгород, 1956. – 43 с.
779873
  Нович И.С. М.Горький в эпоху первой русской революции / И.С. Нович. – М : Художественная литература, 1955. – 359 с.
779874
   М.Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 407 с.
779875
  Кунина А.А. М.Горький глазами современников / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – М, 1968. – 48с.
779876
  Щербакова И.И. М.Горький и А.Толстой в Берлине. / И.И. Щербакова. – Свердловск, 1961. – 12с.
779877
  Горький М. М.Горький и А.Чехов : Переписка,статьи и высказывания / М. Горький. – М.-Л. : Академвидав, 1937. – 288 с.
779878
   М.Горький и Владимирский край.. – Владимир, 1949. – 28с.
779879
   М.Горький и вопросы поэтики.. – Горький, 1982. – 87 с.
779880
   М.Горький и вопросы художественного мастерства.. – Горький, 1986. – 127 с.
779881
  Мариенгоф Э.М. М.Горький и детская литература : Дис... наук: / Мариенгоф Э.М.; Укр.науч.-иссл. ин-т педагогики, 1939. – 1965л.
779882
  Мартынец Т.Д. М.Горький и детская литература / Т.Д. Мартынец. – Черновцы, 1968. – 31 с.
779883
  Гвенетадзе Г.Д. М.Горький и духовное единение народов / Г.Д. Гвенетадзе. – М. : Советский писатель, 1977. – 302 с.
779884
   М.Горький и его современники.. – Л : Наука, 1968. – 302 с.
779885
  Смирнов С.В. М.Горький и журналистика конца XIX начала XX вв. / С.В. Смирнов. – Л., 1959. – 184 с.
779886
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1973. – 567 с.
779887
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1984. – 559 с.
779888
  Желтова Н.И. М.Горький и изобразительное искусство / Н.И. Желтова. – М-Л : Наука, 1965. – 122 с.
779889
  Хамов К.Н. М.Горький и историческая наука. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамов К.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1960. – 12л.
779890
  Зайцева Г.С. М.Горький и крестьянские писатели / Г.С. Зайцева. – Москва : Высшая школа, 1989. – 101 с.
779891
  Османова З.Г. М.Горький и литература Ирана / З.Г. Османова. – Москва, 1961. – 128 с.
779892
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 286 с.
779893
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 510 с.
779894
   М.Горький и марийская литература.. – Йошкар-Ола, 1968. – 68 с.
779895
  Юрьева Л.М. М.Горький и передовые немецкие писатели ХХ века. / Л.М. Юрьева. – М., 1961. – 210 с.
779896
  Оцхели В.И. М.Горький и польская драматургия начала ХХ века / В.И. Оцхели. – М., 1989. – 139 с.
779897
   М.Горький и поэты "Знания".. – Л, 1958. – 422с.
779898
   М.Горький и проблемы русской литературы.. – Днепропетровск, 1969. – 160 с.
779899
   М.Горький и проза 20 века.. – Горький, 1981. – 103 с.
779900
  Пельт В.Д. М.Горький и рабсельскоры. / В.Д. Пельт. – М, 1968. – 72с.
779901
   М.Горький и родной край.. – Горький, 1954. – 23с.
779902
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи / М.А. Карпенко. – К., 1972. – 216с.
779903
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Карпенко М.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 48 с.
779904
  Карпенко Маргарита Александровна М.Горький и русский литературный язык советской эпохи. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Карпенко Маргарита Александровна; МВМВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра русского языка. – К., 1973. – 391л.
779905
  Панков В.К. М.Горький и советская действительность. / В.К. Панков. – М. : Московский рабочий, 1968. – 350 с.
779906
  Шмаков А.А. М.Горький и Урал / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1968. – 108 с.
779907
  Кузьмичев И.К. М.Горький и художественный прогресс / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1975. – 192 с.
779908
  Ким Ле чун М.Горький и японская литература. : Автореф... канд. филол.наук: / Ким Ле чун; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
779909
   М.Горький материалы и исследования. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.4. – 1951. – 400 с.
779910
  Муратова К.Д. М.Горький на Капри / К.Д. Муратова. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
779911
  Балухатый С.Д. М.Горький о Нижегородской выставке 1896 г. / С.Д. Балухатый
13. – 1948. – [16] с.
779912
  Огнев А.В. М.Горький о русском национальном характере / А.В. Огнев. – Тверь, 1992. – 170 с.
779913
  Морозова Л.М. М.Горький о творческих взаимосвязях писателей народов СССР. (М.Горький и якут литература) : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Л.М.; Якут. гос. ун-т. – Якутск, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
779914
  Григорьев Р. М.Горький. / Р. Григорьев. – М, 1925. – 147 с.
779915
  Гитович Н.И. М.Горький. Краткий библиографический справочник. / Н.И. Гитович. – М., 1941. – 92с.
779916
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1934. – 552 с.
779917
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1936. – 284 с.
779918
  Балухатый С.Д. М.Горький. Материалы и исследования / С.Д. Балухатый. – Москва; Ленинград, 1941. – 464 с.
779919
  Мясников А.Л. М.Горький. Очерк творчества. / А.Л. Мясников. – М. : Художественная литература, 1953. – 648 с.
779920
  Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-67. – ISSN 0130-5247
779921
  Гриценко І.С. М.Д. Іванішев - засновник історико-правової школи Університету св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Присвячено проблемі формування історико-правової школи Університету Св. Володимира, досліджується діяльність М.Д. Іванішева та його основні наукові здобутки, методологічна спадщина, що визначило особливості наукової школи. This article deals with the ...
779922
  Довженко В.Д. М.Д. Леонтович / В.Д. Довженко. – Київ, 1947. – 103с.
779923
   М.Д. Леонтович : збірка статей та матеріалів. – Київ : Академія наук УРСР, 1947. – 103 с.
779924
  Гордійчук М.М. М.Д. Леонтович / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 36 с.
779925
  Гордійчук М. М.Д. Леонтович. Нарис про життя і творчість / М. Гордійчук. – Київ, 1956. – 104 с.
779926
   М.Д. Ярмаченко - вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : Біобібліографічний покажчик. – Київ. – (Академіки АПН України)
Вип.1. – 2002. – 32с. – 012(Ярмаченко) Шифр дубл.
779927
  Дяченко В.П. М.Д.Леонтович. Малюнки з життя / В.П. Дяченко. – Харків, 1941. – 139 с.
779928
   М.Е. Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 160 с. : 1 порт., ил. – ISBN 5-2888-00619-9
779929
  Мещеряков Н.Л. М.Е. Салтыков-Щедрин / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1939. – 128с.
779930
  Гершензон М.О. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.О. Гершензон, Л. Коган. – М.-Л., 1939. – 64с.
779931
  Горячкина М.С. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.С. Горячкина. – М, 1952. – 200с.
779932
  Гиоргидзе К.Г. М.Е. Салтыков-Щедрин в грузинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гиоргидзе К.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18 с.
779933
  Базилевская А.К. М.Е. Салтыков-Щедрин и литература его времени : метод. указ. тематика и библиогр. для студ.-заоч. филиал фак. журнал. гос. ун-тов / А.К. Базилевская ; Науч.-метод. каб. по заоч. м вечер. обучению МГУ. – Москва : Изд-во Московскогоуниверситета, 1966. – 26 с.
779934
   М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. – М., 1976. – 104с.
779935
  Трофимов И.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы / И.Т. Трофимов. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 206с.
779936
   М.Е. Салтыков-Щедрин: проблемы мировоззрения, творчества, языка. – Тверь, 1991. – 126с.
779937
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.) : ил. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
779938
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
779939
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк : С mezzo-titro портр. М.Е. Салтыкова и предисл. и примеч. А. Югорского / С.Н. Кривенко. – 3-е изд. – Петроград : [Тип. М. Стасюлевича], 1914. – X, 105 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
779940
  Стрельский В.І. М.Е.Бауман та його революційна діяльність на Україні. / В.І. Стрельский. – Київ, 1948. – 27с.
779941
  Дурылин С.Н. М.Е.Ермолова (1853-1928) / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1943. – 32с.
779942
   М.Е.Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1978. – 143 с. : ил., 1 порт. – Библиогр.: 116 назв.
779943
  Кирпотин В.Я. М.Е.Салтыков-Щедрин - великий русский сатирик. Стенограмма публичной лекции, прочит. 12 сентября 1945 года в Лекционном зале в Москве / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1945. – 22с.
779944
  Сницерева Н.А. М.Е.Салтыков-Щедрин - редактор и публицист журнала "Отечественные записки" (1868-1877) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сницерева Н.А. ; М-во культуры СССР Белорус. гос. ун-т , Каф. теории и практики сов. печати. – Минск, 1953. – 19 с.
779945
  Иванов-Разумник М.Е.Салтыков-Щедрин / Иванов-Разумник. – Москва, 1930. – 383с.
779946
  Эльсберг Я.Е. М.Е.Салтыков-Щедрин / Я.Е. Эльсберг. – М, 1953. – 100с.
779947
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Ленинград, 1969. – 168с.
779948
  Бушмин А.С. М.Е.Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1970. – 240с.
779949
  Малкин В.А. М.Е.Салтыков-Щедрин / В.А. Малкин. – Москва, 1976. – 64с.
779950
  Самосюк Г.Ф. М.Е.Салтыков-Щедрин в "Современнике" (к истории внутриредакционных отношений 1862-1864 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.640 / Самосюк Г.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
779951
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – Москва, 1957. – 879с.
779952
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1975. – 406с.
779953
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1975. – 432с.
779954
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – Киров, 1975. – 111с.
779955
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – 2-е изд. – Киров, 1988. – 127с.
779956
  Клейменова С.А. М.Е.Салтыков-Щедрин в Московской области : Указ. лит. / С.А. Клейменова. – Москва, 1976. – 54с.
779957
  Вольпе Л. М.Е.Салтыков-Щедрин в Пензе. / Л. Вольпе. – Пенза, 1951. – 55с.
779958
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – Л., 1939. – 432с.
779959
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – М., 1959. – 639с.
779960
  Журавлев Н.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862 / Н.В. Журавлев. – Калинин, 1961. – 214с.
779961
  Князев И.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Туле. / И.В. Князев. – Тула, 1960. – 60с.
779962
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Ярославском крае / А.В. Прямков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Ярославль, 1954. – 100с.
779963
   М.Е.Салтыков-Щедрин и Тверской край.. – Тверь, 1991. – 76с.
779964
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин и Ярославский край / А.В. Прямков. – Ярославль, 1949. – 52 с.
779965
   М.Е.Салтыков-Щедрин как сатирик,художник и публицист. : Из критической литературы о Салтыкове / Составил Н.Покровский. – Москва, 1906. – 302 с.
779966
  Козюра Н.Н. М.Е.Салтыков-Щедрин критик буржуазной Западной Европы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Козюра Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
779967
  Кандель Б.Л. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Б.Л. Кандель. – Л, 1951. – 160с.
779968
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Л, 1969. – 166с.
779969
  Рейфман П.С. М.Е.Салтыков-Щедрин. / П.С. Рейфман. – 3-е изд. – Тарту, 1978. – 150с.
779970
  Великородный Д.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. 1826-1889 К пятидесятилетию со дня смерти / Д.И. Великородный. – Москва, 1939. – 142 с.
779971
  Кирпотин В. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературно-критический очерк. / В. Кирпотин. – Москва, 1939. – 288с.
779972
   М.Е.Салтыков-Щедрин.К пятидесятилетию со дня смерти. – Ленинград, 1939. – 142 с.
779973
   М.Е.Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество.. – Москва, 1989. – 46с.
779974
  Мендельсон Н.М. М.Е.Салтыков -Щедрин / Н.М. Мендельсон. – Москва ; Леннград : Госиздат (Ленинрад), 1925. – 88 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 84-86. – (Критико-биографическая серия)
779975
  Пынина А.Н. М.Е.Салтыков : Идеализм Салтыкова.-Журнальная деятельность 1863-1864.-Библиографическая заметка. – Санкт-Петербург, 1899. – 239 с.
779976
   М.Е.Салтыков(Щедрин)в портретах и иллюстрациях.. – Ленинград, 1935. – 26 с.
779977
  Тихомирова Т.С. М.Е.Салтыков_Щедрин в Рязани в 1858-1860 гг. / Т.С. Тихомирова. – Рязань, 1956. – 16с.
779978
  Конакова Ж.А. М.И. Безбородов / Ж.А. Конакова. – Саранск, 1987. – 131с.
779979
  Палиенко С.В. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведени // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
779980
  Гордеева Е.М. М.И. Глинка - исполнитель / Е.М. Гордеева. – Москва : Музыка, 1966. – 110 с.
779981
  Поляновский Г.А. М.И. Глинка : популярный очерк / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 16 с.
779982
  Мартынов И.И. М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 53 с.
779983
  Загурский Б.И. М.И. Глинка / Б.И. Загурский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1948. – 175 с.
779984
   М.И. Глинка : исследования и материалы. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. – 276 с.
779985
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 1. – 1950. – 120 с.
779986
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 46 с.
779987
  Канн-Новикова М.И. Глинка / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 2. – 1951. – 191 с.
779988
  Орлова А.А. М.И. Глинка : летопись жизни и творчества / Гос. науч.-исслед. ин-т театра и музыки ; составила А. Орлова ; под ред. Б.В. Асафьева. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1952. – 541 с.
779989
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1954. – 71 с.
779990
  Розова С.Н. М.И. Глинка / С.Н. Розова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 78 с.
779991
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва : Музгиз
Вып. 3. – 1955. – 219 с.
779992
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1957. – 94 с.
779993
  Белобородова В.К. М.И. Глинка : материалы для бесед с учащимися 5 - 7 классов / В.К. Белобородова ; Науч.-исслед. ин-т худож. воспитания Акад. пед. наук РСФСР. – Москва : Учпегиз, 1957. – 144 с., [18] л. ил. : ил., нот.
779994
   М.И. Глинка : сборник статей. – Москва : Музгиз, 1958. – 820 с.
779995
  Васина-Гроссман М.И. Глинка / Васина-Гроссман. – Москва : Советская Россия, 1959. – 127 с.
779996
  Ливанова Т.Н. М.И. Глинка : биографический очерк / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1962. – 40 с.
779997
  Фрид Р.З. М.И. Глинка / Р.З. Фрид. – Л., 1973. – 79с.
779998
  Асафьев Б.В. М.И. Глинка / Б.В. Асафьев. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1978. – 312 с.
779999
   М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 388 с.
780000
   М.И. Жаров. – М., 1949. – 127с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,