Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
779001
  Мельничук Б. "...Мислитель, достойний продовжувач Івана Франка, каменяр нової доби" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 109-116. – ISSN 0868-4790


  Автори статті аналізують творчість поета Дмитра Васильовича Павличка, вітають з 85-річчям.
779002
  Грабовський С. "Миролюбна Європа" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 3


  Путін, як і Гітлер, розраховує, що перед ним складуть зброю ще до бою.
779003
  Кот С. "Миротворці" на Донбасі: міф чи реальність? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 4


  Внутрішня стабільність стане додатковим важливим чинником морально-психологічного зміцнення Збройних сил України.
779004
  Шутова Наталья "Мис Туризм" и фестиваль красоты в русском стиле : Эра красоты в туризме. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 20-21 : Фото
779005
  Заславський І.Я. "Мислі й чуття небуденні" (Поезія Михайла Ореста) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 167-173
779006
   "Мисліть позитивно й боріться за свої мрії" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Великою можливістю говорити не тільки з політиками назвала Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустріч зі студентами нашого Університету в Актовій залі КНУ 1 листопада 2018 року. Під об"єктивами понад 30 українських і зарубіжних телеканалів й ...
779007
  Лизанчук В. "Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 6


  Книга "Свята Русь" Алена Безансона у перекладі українською Тараса Марусика відкриває "вікно у великий світ брехні, лукавства, маніпулювання, злочинності, які притаманні московитам-росіянам".
779008
  Андрієнко К. "Мистецтво померло, не їжте його труп!" - закликала молодь в Парижі у травні 1968-г0... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 3


  Паризький травень: знаки і символи
779009
  Денисенко В. "Мистецтво почесне і корисне". Зауваги про гомілетику Феофана Прокоповича // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595


  Розглядається спадщина укр. релігійного діяча Феофана Прокоповича, його внесок у галузі риторики і гомілетики
779010
  Криволап А. "Мистецтво створювати окрему дійсність" / розмову вів Андрій Будкевич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 15


  Анатолій Дмитрович Криволап — український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу.
779011
  Ільницький Д. "Мистецтво створює окрему дійсність": літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 211-224
779012
   "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації = "Art is created by madness and mind". Creative works by Bohdan Ihor Antonych: acceptance and interpretations : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівнял. літературознавства ; [редкол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 510, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Рез. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series "Ukrainian philology: schools, personalities, problems", ISSN 978-966-613-829-6 ; вип. 11). – ISBN 978-966-613-830-2
779013
  Жбанкова О.Б. "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 250-260
779014
   [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 313-314. – ISSN 1993-0909


  70 років від дня народження.
779015
  Бакаев Сергей Дмитриевич Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 168-174. – Бібліогр.: с. 168. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
779016
  Дианова В.М. Мир-системный и цивилизационный подходы: точки сопряжения / В.М. Дианова, А.А. Пучковская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 57-63. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье предпринята попытка найти и рассмотреть точки сопряжения двух подходов к исследованию культурно-исторического пространства: мир-системного и цивилизационного. Акцентируется внимание на сопоставлении взглядов американского ученого И. ...
779017
  Антоненко В.Г. Мировоззрение - идейная основа художественого творчества / В.Г. Антоненко. – Киев : Вища школа, 1979. – 207с.


  В монографии исследуются особенности процесса художественного творчества, обосновывается органическая взаимосвязь мировоззрения и художественного метода.
779018
  Пеунова М.Н. Мировоззрение А.А. Антоновича / М.Н. Пеунова. – М., 1960. – 192с.
779019
  Колодная А.И. Мировоззрение А.А. Потебни и некоторые философские вопросы его лингвистической концепции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Колодная А.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1967. – 20 с.
779020
  Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева. / В.А. Плугин. – М., 1974. – 161с.
779021
  Рзакулизаде С.Д. Мировоззрение Баба Кухи Бакуви. / С.Д. Рзакулизаде. – Баку, 1978. – 95с.
779022
  Темкин Э.Н. Мировоззрение Бхамахи и датировка его трактата "Кавьяланкара". / Э.Н. Темкин. – М, 1975. – 140с.
779023
  Богомолова Г.В. Мировоззрение в научном творчестве В.Гейзенберга / Г.В. Богомолова. – Курган, 1971. – 28с.
779024
  Дьяков И.Я. Мировоззрение В.Г.Белинского / И.Я. Дьяков. – Благовещенск, 1962. – 384с.
779025
  Кувакин В.А. Мировоззрение В.И. Ленина / В.А. Кувакин. – М., 1990. – 205с.
779026
  Хевеши М.А. Мировоззрение венгерских революционных демократов. / М.А. Хевеши. – М., 1962. – 205с.
779027
  Дубровский Игорь Мировоззрение Витгенштейна : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 168-178 : Іл.
779028
  Клевченя А.С. Мировоззрение Владислава Спасовского. / А.С. Клевченя. – Минск, 1969. – 232 с.
779029
  Билыч Т.А. Мировоззрение Г. С. Сковороды, украинского философа XVIII в. : Дис... канд. философ.наук: / Билыч Т. А.; Киевский Гос. Университете им. Т. Г. Шевченко. – К., 1947. – 266л. – Бібліогр.:л.247-266
779030
  Геюшев З.Б. Мировоззрение Г.Б.Зардаби. / З.Б. Геюшев. – Баку, 1962. – 404с.
779031
  Шкуринов П.С. Мировоззрение Г.С.Сковороды / П.С. Шкуринов. – М., 1962. – 84с.
779032
  Пипер Л. Мировоззрение Герцена : Историко-философский очерк / Л. Пипер. – Москва; Ленинград, 1935. – 280с.
779033
  Чесноков Д.И. Мировоззрение Герцена / Д.И. Чесноков. – М., 1948. – 368с.
779034
  Красносельский А.И. Мировоззрение гуманиста нашего времени : Основы учения Н.К. Михайловского / Б. Коварский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Б.М. Вольфа, 1900. – [2], 96 с.
779035
  Забродский Г.А. Мировоззрение Д.И. Менделеева. / Г.А. Забродский. – М, 1957. – 200с.
779036
  Цыбенко В.А. Мировоззрение Д.И.Писарева. / В.А. Цыбенко. – М., 1969. – 352с.
779037
  Геккель Эрнст Мировоззрение Дарвина и Ламара : Речь, произнесенная 12 февраля 1909 г. на торжественном собрании в Иенском народном доме по поводу Столетнего Юбилея Чарльза Дарвина ; с портретом Ч. Дарвина / Эрнст Геккель, проф. ; Пер. с нем. Л. Р. – Санкт-Петербург : [Изд. кн. склада "Новая жизнь" (В. Соловьевой и В. Никольской)] ; Тип. Акц. О-ва типогр. Дела, 1909. – 45 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр.
779038
   Мировоззрение Джавахарлала Неру. – М., 1973. – 212с.
779039
  Кутелия М.В. Мировоззрение Джебрана Халиля Джебрана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Кутелия М.В.; АН Азерб. ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 23л.
779040
   Мировоззрение и естественно-научное познание. – Киев : Наукова думка, 1983. – 326 с.
779041
  Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности / Н.И. Соболева. – К, 1989. – 120с.
779042
  Велюгина Тамара Леонтьевна Мировоззрение и искусство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Велюгина Тамара Леонтьевна; АН Беларуссии, ин-т философии и права. – Минск, 1992. – 22л.
779043
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и личность (по курсу "Исторический материализм") / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М., 1986. – 82с.
779044
  Каратаев М. Мировоззрение и мастерство / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1965. – 564с.
779045
  Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования / К.П. Шуртаков. – Казань, 1989. – 212с.
779046
  Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание / В.Ф. Черноволенко. – Киев : Киевский университет, 1970. – 175с.
779047
  Щелкунов М.Д. Мировоззрение и общенаучное знание / М.Д. Щелкунов. – Казань, 1990. – 151с.
779048
  Карабан Степан Игнатьевич Мировоззрение и основные проблемы творчества Янки Купалы : Автореф... д-ра филол.наук: / Карабан Степан Игнатьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 32л.
779049
  Иванищенко А.А. Мировоззрение и особенности его проявления в развитии и преподавании естественных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
779050
  Френкель Ш.А. Мировоззрение и психолого-педагогическая система К.Д.Ушинского : Автореф... д-ра пед. наук: / Френкель Ш.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 44л.
779051
  Петрухин А.И. Мировоззрение и советский фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1983. – 173с.
779052
  Михайловский В.Н. Мировоззрение и современная научная картина мира / В.Н. Михайловский, Ю.И. Светов. – Л, 1986. – 39с.
779053
  Эшанкулов А. Мировоззрение и творчество / А. Эшанкулов. – Ташкент, 1973. – 132с.
779054
  Азимова М.А. Мировоззрение и творчество : лит.-критич. взгляды К. Яшена / М.А. Азимова ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1982. – 130 с.
779055
   Мировоззрение и творчество. – Смоленск, 1984. – 97с.
779056
  Палкин М.А. Мировоззрение и творчество молодого А.Н.Толстого (1907-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Палкин М.А.; МВ ССПР БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 18л.
779057
  Калинин А.Д. Мировоззрение и творчество Симеона Полоцкого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Калинин А.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 20 с.
779058
  Эльсберг Я.Е. Мировоззрение и творчество Щедрина / Я.Е. Эльсберг. – М.-Л., 1936. – 278с.
779059
  Рябов Н.П. Мировоззрение и трудовая активность личности при социализме / Н.П. Рябов. – Казань, 1986. – 166 с.
779060
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и формирование ценностных ориентаций личности / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1983. – 40 с.
779061
  Азархин А.В. Мировоззрение и эстетическое развитие личности / А.В. Азархин ; АН УССР, Ин-т философии. – Київ : Наукова думка, 1990. – 192 с.
779062
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение И.И.Мечникова. / Д.Ф. Острянин. – Х., 1948. – 5-28с.
779063
  Спиродонов С.С. Мировоззрение Ивана Яковлевича Яковлева / С.С. Спиродонов. – М., 1965. – 96с.
779064
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение Ильи Ильича Мечникова / Д.Ф. Острянин. – Харьков, 1948. – 191с.
779065
  Савельев Ю.К. Мировоззрение Иосифа Дицгена : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савельев Ю. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. философии. – Киев, 1959. – 20 с.
779066
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1951. – 288с.
779067
  Колодяжный В.И. Мировоззрение К.А.Тимирязева : Автореф... докт. филос.наук: / Колодяжный В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1952. – 22 л.
779068
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1952. – 487с.
779069
  Брюханов В.А. Мировоззрение К.Э. Циколковского и его научно-техническое творчество / В.А. Брюханов. – М., 1959. – 170с.
779070
  Никифорова А.Ф. Мировоззрение как фактор отношения личности к труду в социалистическом обществе : Автореф. дис. .. канд. филос. наук : 09.00.01 / Никифорова А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
779071
  Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духоной жизни общества / В.С. Овчинников. – Л., 1978. – 100с.
779072
  Кули-заде З. Мировоззрение Касими Анвара. / З. Кули-заде. – Баку, 1976. – 144с.
779073
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского материалиста XVII века Ван Чуань-шаня : Автореф... канд филос.наук: / Буров В. Г.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 18л.
779074
  Спиридонов С.С. Мировоззрение классика чувашской литературы, поэта-демократа К.В.Иванова. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов С.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философии. – М., 1958. – 15л.
779075
  Константинов В.Н. Мировоззрение Л.И.Мечникова : Дис... канд.филоснаук: / Константинов В.Н.; КГУ. – Киев, 1972. – 205л. – Бібліогр.:л.191-205
779076
  Бабак Валентин Семенович Мировоззрение личности : диалектика формирования и специальные функции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабак Валентин Семенович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л.
779077
  Никонорова Л.В. Мировоззрение личности и возрастные особенности его формирования / Л.В. Никонорова. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116 с.
779078
  Нахов И. Мировоззрение Лукиана Самосатского (Лукиан и киники) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахов И.; Московский ордена Ленина государственный университет им. М.В.Ломоносова. Филологический факультет. – Москва, 1951. – 16 с.
779079
  Светлов В.И. Мировоззрение Лукреция : Автореф... докт. филос.наук: / Светлов В. И.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 24 с.
779080
  Константинов В.Н. Мировоззрение Льва Ильича Мечникова : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Константинов В.Н.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 23л.
779081
  Никитина Ф.Г. Мировоззрение М. В. Буташевич-Петрашевского : Автореф... канд. филос.наук: / Никитина Ф. Г.; МГУ, Каф. ист. русск. филос. и филос. народов СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
779082
  Болотов Х.Д. Мировоззрение М. Н. Хангалова и его роль в развитии духовной культуры бурятского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Болотов Х. Д.; Казахск. ГУ. – Алма-Ата, 1980. – л.
779083
  Васецкий Г.С. Мировоззрение М.В.Ломоносова / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 310с.
779084
  Шарапова Л.Г. Мировоззрение М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Шарапова Л.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
779085
  Павелко И.Ф. Мировоззрение М.М.Коцюбинского : Автореф... канд. филос.наук: / Павелко И.Ф. – Киев, 1951. – 18 с.
779086
  Комаров Э.Н. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди / Э.Н. Комаров, А.Д. Литман. – Москва, 1969. – 236с.
779087
  Юлдашев С.А. Мировоззрение Мухаммада Икбала : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Юлдашев С.А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
779088
  Жданов С.М. Мировоззрение Н. А. Морозова : Автореф... канд. филос.наук: / Жданов С. М.; КГУ. – Киев, 1965. – 20л.
779089
  Богатов В.В. Мировоззрение Н. А. Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Богатов В. В.; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
779090
  Ларионова И.С. Мировоззрение Н. Н. Миклухо-Маклая : Автореф... канд. филос.наук: / Ларионова И. С.; МГУ, Каф. ист. руск. филос. – Москва, 1953. – 12 с.
779091
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1950. – 580с.
779092
  Романенко В.И. Мировоззрение Н.А. Серно-Соловьевича / В.И. Романенко. – М., 1954. – 191с.
779093
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А., Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 600с.
779094
  Слабкий А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова / А.С. Слабкий. – Х., 1960. – 195с.
779095
  Тонких А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова. : Автореф... канд. филос.наук: / Тонких А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1953. – 15 с.
779096
  Иовчук М.Т. Мировоззрение Н.Г. Чернышевского / М.Т. Иовчук. – Москва, 1954. – 32 с.
779097
  Фраймах Х.П. Мировоззрение Н.И.Лобачевского : Дис... наук: / Фраймах Х.П.; МПС-ГУУЗ. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. Л.М.Кагановича. – Днепропетровск, 1949. – 312л. – Бібліогр.:л.296-310
779098
  Кикинец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Дис... канд. философ.наук: / Кикинец Г.Ю.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 299л.
779099
  Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953. – 14 с.
779100
  Яковлев М.В. Мировоззрение Н.П.Огарева / М.В. Яковлев. – М, 1957. – 300с.
779101
   Мировоззрение народов Западной Сибири по археологически м этнографическим данным. – Томск, 1985. – 173с.
779102
  Алладурдыев С. Мировоззрение Нурмухамеда-Гариба-Андалиба : Автореф... канд. филос.наук: / Алладурдыев С.; АН АзССР, Отд-ие Общ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1971. – 19л.
779103
  Мирумян Карлен Артаваздович Мировоззрение Ованеса Саркавага Имастесера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мирумян Карлен Артаваздович; АН Арм.ССР. Ин-т философии и права. – Ереван, 1979. – 25л.
779104
  Вахидов Ф.К. Мировоззрение Омара Фаика Неманзаде : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вахидов Ф.К.; Азейбардж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
779105
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П. И. Пестеля : Автореф... канд. филос.наук: / Никандров П. Ф.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
779106
  Пашкова А.А. Мировоззрение П.А. Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашкова А.А. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
779107
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П.И. Пестеля / П.Ф. Никандров. – Л., 1955. – 164с.
779108
  Гейвиш Ю.Г. Мировоззрение П.Ланжевена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Гейвиш Ю.Г. – Москва, 1949. – 15 л.
779109
  Девятайкина Н.И. Мировоззрение Петрарки : Этические взгляды / Н.И. Девятайкина. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 207с.
779110
  Лехен Тууре Мировоззрение рабочего класса / Лехен Тууре. – М., 1962. – 172с.
779111
  Никольский Сергей Анатольевич Мировоззрение русского земледельца в романной прозе И.С. Тургенева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 87-103. – Бібліогр.: с. 88-92, 94-103. – ISSN 0042-8744
779112
  Игнатов В.И. Мировоззрение русского народа в эпических произведениях начала XVII века / В.И. Игнатов. – Ростов -на-Дону, 1972. – 153с.
779113
  Олимов Мировоззрение Санои / Олимов, , Караматулло. – Душанбе, 1973. – 136с.
779114
  Пузиков В.М. Мировоззрение Симеона Полоцкого. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузиков В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории философии и логики. – Минск, 1958. – 20л.
779115
  Гартман Э. Мировоззрение современной физики / Эдуард Гартман пер. с нем. С.В. Контовка. – Астрахань : Паровая Губернская тип., 1906. – IV, 202, IV с.
779116
   Мировоззрение строителей коммунизма. – Москва, 1987. – 236с.
779117
  Новиков М.И. Мировоззрение Т.Г.Шевченко. : Автореф... доктор филос.наук: / Новиков М.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1950. – 52 с.
779118
  Кравец И.Н. Мировоззрение Т.Ф.Осиповского и его значение в истории русской философии конца XVIII -- начала XIX вв. : Автореф... д-ра философ.наук: / Кравец И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
779119
  Раджобов М.Р. Мировоззрение Убайда Зокони / М.Р. Раджобов. – Сталинабад, 1958. – 114с.
779120
  Ершов-Мазуров Мировоззрение Ф.К.Богушевича : Автореф... канд. филос.наук: / Ершов-Мазуров Е.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 16л.
779121
  Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1967. – 356с.
779122
  Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора / А. Мухаммедходжаев. – Душанбе, 1974. – 116с.
779123
  Касим-заде Ф.Ф. Мировоззрение Физули : Автореф... д-р филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; АН АзССР. – Баку, 1966. – 108л.
779124
   Мировоззрение финно-угорский народов. – Новосибирск, 1990. – 216с.
779125
  Баскаков В.Г. Мировоззрение Чернышевского / В.Г. Баскаков. – М., 1956. – 756с.
779126
  Маркелов И.А. Мировоззрение чувашского просветителя И.Я.Яковлева : Автореф... канд. философ.наук: / Маркелов И.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философ. – М., 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
779127
  Великославинский А. Мировоззрение шестидесятников : курсовое сочинение студента 4 курса Киевской духовной академии Александра Великославинского. – Киев, 1909. – Библиогр. в примеч.
779128
  Нарский И.С. Мировоззрение Э.Дембовского : из истории польской философии XIX в. / И.С. Нарский. – Москва, 1954. – 291 с.
779129
  Кузнецов Б.Г. Мировоззрение Эйнштейна и теория относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1964. – 40с.
779130
  Чеботарев Л.М. Мировоззрение Якуба Коласа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеботарев Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории филос. народов СССР. – М., 1963. – 20л.
779131
  Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология / М.М. Скибицкий. – М, 1986. – 221с.
779132
  Гураль С.К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 14-21
779133
   Мировоззрение, наука, практика. – Иркутск, 1988. – 166с.
779134
  Кукушкина Е.И. Мировоззрение, познание, практика / Е.И. Кукушкина, Л.Б. Логунова. – М., 1989. – 299с.
779135
  Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука / П.Н. Федосеев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; № 7)
779136
   Мировоззрение, эволюция, идеал. – Иркутск, 1991. – 173с.
779137
  Шкуринов П.С. МировоззрениеП.Я.Чаадаева / П.С. Шкуринов. – М., 1958. – 67с.
779138
   Мировоззренчесие структуры в научном познании. – Минск, 1993. – 415с.
779139
  Исраилова Р.Н. Мировоззренческая значимость биологических дисциплин в практике вузовского преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
779140
  Лобас В.Ф. Мировоззренческая и коммуникативная обусловленность единства знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
779141
  Скнарь А.Ф. Мировоззренческая и методологическая направленность преподавания дисциплин машиностроительного профиля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
779142
  Михайлюк Н.Я. Мировоззренческая интерпретация научной теории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Михайлюк Н.Я. ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1977. – 25 с.
779143
   Мировоззренческая культура личности. – К., 1986. – 292с.
779144
   Мировоззренческая направленность курса общей физики : метод. рекоменд. – Киев : Киевский университет, 1982. – 20 с.
779145
   Мировоззренческая направленность курса общей физики. – К., 1983. – 20с.
779146
  Гилязова И.Б. Мировоззренческая направленность образовательного процесса по химии в педагогическом вузе / И.Б. Гилязова, Л.А. Жарких // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 64-67. – ISSN 1726-667Х
779147
  Бердышев Г.Д. Мировоззренческая направленность преподавания генетики / Г.Д. Бердышев, Н.Т. Костюк // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
779148
  Кованцов Н.И. Мировоззренческая направленность преподавания математических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
779149
   Мировоззренческая направленность преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе. – Москва, 1984. – 216с.
779150
  Павленко В.В. Мировоззренческая направленность современного естествознания (соц.-филос. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Павленко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
779151
  Павленко Валентина Васильевна Мировоззренческая направленность современного естествознания (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Павленко Валентина Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.154-176
779152
  Берестовицкая С.Э. Мировоззренческая направленность школьного образования в оценке педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 0869-561Х
779153
  Костюк Н.Т. Мировоззренческая несостоятельность буржуазной методологии в современном научном познании / Н.Т. Костюк, В.М. Костев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
779154
  Поляков В.Г. Мировоззренческая несостоятельность методологии элементаризма в современных химических исследованиях // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
779155
  Швырев В.С. Мировоззренческая оценка науки. / В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. – М, 1973. – 64с.
779156
   Мировоззренческая подготовка студентов на основе межпредметных связей. – Челябинск, 1987. – 97с.
779157
  Касьян А.А. Мировоззренческая позиция преподавателя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
779158
   Мировоззренческая система марксизма-ленинизма: вопросы формирования и функционирования. – Свердловск, 1987. – 174с.
779159
  Яценко М.П. Мировоззренческая сущность исторического познания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 126-140. – ISSN 1811-0916
779160
  Амельченко Наталья Анатольевна Мировоззренческая функция марксистско-ленинской диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Амельченко Наталья Анатольевна; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
779161
  Романова Н.С. Мировоззренческая функция социалистической обрядности / Н.С. Романова. – Киев, 1987. – 85 с.
779162
  Гурин Э.А. Мировоззренческие аспекты категорий "движение", "развитие", "круговорот" / Э.А. Гурин, Е.В. Кривец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
779163
  Мороз С.А. Мировоззренческие аспекты преподавания геологических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
779164
  Заиченко Г.А. Мировоззренческие аспекты преподавания химических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
779165
  Бурков В.Л. Мировоззренческие аспекты проблемы адаптации человека / В.Л. Бурков, Лопес Сулема Гарсиа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
779166
   Мировоззренческие аспекты пропаганды современных достижений науки и техники. – М., 1979. – 75с.
779167
  Кучеренко Н.Е. Мировоззренческие вопросы в преподавании биологии / Н.Е. Кучеренко, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
779168
   Мировоззренческие вопросы предвидения и времени : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 168 с.
779169
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – Москва, 1979. – 111с.
779170
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 112с.
779171
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 174с.
779172
   Мировоззренческие и идеологические проблемы истории философии. – Новосибирск, 1983. – 159с.
779173
   Мировоззренческие и методологические аспекты в преподавании общенаучных и специальных дисциплин. – Новосибирск, 1987. – 156с.
779174
   Мировоззренческие и методологические вопросы в курсе геометрии. – Х., 1988. – 20с.
779175
   Мировоззренческие и методологические вопросы современного научного познания : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 148 с.
779176
  Маковский Н.А. Мировоззренческие и методологические проблемы интеграции науки / Н.А. Маковский. – М., 1985. – 52с.
779177
   Мировоззренческие и методологические проблемы науки : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГУ, 1988. – 148 с.
779178
   Мировоззренческие и методологическиепроблемы научной абстрации. – М., 1960. – 380с.
779179
  Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании / С.Б. Крымский, В.И. Кузненцов. – К, 1983. – 222с.
779180
  Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества / Л.Д. Кривега. – Запорожье, 1998. – 202с. – ISBN 966-599-042-Х
779181
   Мировоззренческие ориентации развития современной науки. – Алматы
2. – 1993. – 164с.
779182
   Мировоззренческие ориентиры мыслительной культуры. – К., 1993. – 165с.
779183
  Белогуб В.Д. Мировоззренческие ориентиры развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
779184
  Ландесман П.А. Мировоззренческие основания нравственного образа жизни / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1981. – 64с.
779185
  Шестаков А.А. Мировоззренческие основания познания / А.А. Шестаков. – Саратов, 1988. – 126с.
779186
  Бочко Григорий Николаевич Мировоззренческие основания социально-научного поиска (На примере политической экономии) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Бочко Григорий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1990. – 20л.
779187
  Чертков А.Б. Мировоззренческие основы современного православия / А.Б. Чертков. – М., 1987. – 65с.
779188
  Шишкин М.В. Мировоззренческие основы экономической науки: прошлое, настоящее и будущее // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 5-16. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
779189
  Иванов С.Г. Мировоззренческие предпосылки культуры сталинизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
779190
   Мировоззренческие проблемы в истории философии. – Новосибирск, 1985. – 110с.
779191
  Ровинский Реомар Ефимович Мировоззренческие проблемы физической науки, наследуемые XXI веком // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
779192
   Мировоззренческие проблемы формирования нового мышления. – Чебоксары, 1989. – 155с.
779193
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе : монография / Ю.В. Романенкова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2009. – 331, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 268-284. – Библиогр.: с. 247-267. – ISBN 978-966-452-027-7
779194
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
779195
  Платонов В.В. Мировоззренческий "нейтрализм" логического позитивизма / В.В. Платонов. – Ташкент, 1981. – 151с.
779196
  Сторижко Людмила Васильевна Мировоззренческий аспект интуитивного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Людмила Васильевна; Киевск. технол. ин-т пищевой пром-ти. – К., 1984. – 187л. – Бібліогр.:л.172-187
779197
  Сторижко Л.В. Мировоззренческий аспект интуитивного познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Л.В.; КГУ. – К, 1984. – 24л.
779198
  Грушевская Славомира Мировоззренческий аспект морального сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Грушевская Славомира; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.140-165
779199
  Лукьянов А.И. Мировоззренческий аспект экологической проблемы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лукьянов А.И. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 23 с.
779200
  Рыбаков С.Ю. Мировоззренческий кризис в системе образования в России в эпоху либерализма (вторая половина XIX - начало XX в.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 39-58. – ISSN 2073-8536
779201
  Воробьев А.В. Мировоззренческий параллелизм древнеегипетской и раннехристианской культур на примере представлений о посмертном путешествии человеческой души // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702


  Делается попытка выявить взаимосвязь духовных культур Древнего Египта и раннего христианства на примере обнаружения структурных параллелей в представлениях о посмертном путешествии человеческой души
779202
  Шаталович И.В. Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 65-70. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
779203
   Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук. – Киев : Высшая школа, 1990. – 171с. – ISBN 5-11-002061-2
779204
  Костев В.М. Мировоззренческий потенциал физической картины мира в курсе теории ядра и физики элементарных частиц / В.М. Костев, В.К. Тартаковский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
779205
  Вишневський М.И. Мировоззренческий синтез и проблема качества образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 69-77. – ISSN 1993-5560
779206
  Шалаев В.П. Мировоззренческий фактор безопасности и перспектив народов в глобальном мире / В.П. Шалаев, С.Л. Шалаева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.370-374. – ISSN 1606-951Х
779207
  Бычков Н.Н. Мировоззренческое значение диалектико-логической теории для развития специальных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
779208
  Капитон В.П. Мировоззренческое значение концепции детерминизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
779209
  Гринченко С.Н. Мировоззренческое значение современных концепций информатики // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 107-119. – ISSN 1818-4243


  Человечество предлагается рассматривать как иерархическую самоуправляющуюся (по критериям энергетического характера) систему. Это позволяет описывать его усложнение и развитие в информатико-кибернетических терминах не только качественно, но и ...
779210
   Мировоззренческое и методологическо значение диалектики для современной науки : (теоретико-методические аспекты). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 110 с. – ISBN 5-376-00499-6
779211
   Мировоззренческое и методологическое значение диалектики. – Кишинев, 1986. – 91с.
779212
  Ополев В.Т. Мировоззренческое и методологическое значение концепции ноосферы В.И. Вернадского // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
779213
  Дышлевый П.С. Мировоззренческое и методологическое значение работы Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" для развития естествознания / П.С. Дышлевый, Р.А. Смирнова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
779214
  Стешенко Н.И. Мировоззренческое содержание и гносеологические свойства антиномий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
779215
  Андрос Евгений Иванович Мировоззренческое содержание категории истины : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андрос Евгений Иванович ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1981. – 12 с.
779216
   Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. – Киев : Наукова думка, 1981. – 368 с.
779217
  Зайцев А.Ф. Мировозрение А.П. Куницина (1783-1840 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев А.Ф.; МГУ. – Москва, 1951. – 13 с.
779218
  Бейсембиев К. Мировозрение Абая Кунанбаева / К. Бейсембиев. – Алма-Ата, 1956. – 172с.
779219
  Редько Н.П. Мировозрение Г.С. Сковороды : Дис... докт. филос.наук: / Редько Н.П.;, 1967. – 505л.
779220
  Иониди П.П. Мировозрение Д.И.Менделеева. / П.П. Иониди. – М, 1959. – 376с.
779221
  Иванов С.Г. Мировозрение и научные взгляды Н.И.Пирогова / С.Г. Иванов, Б.М. Хромов. – Ленинград
Вып. 2 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
779222
  Петрухин А.И. Мировозрение и фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 244с.
779223
  Азаренко Е.К. Мировозрение М.В. Ломоносова / Е.К. Азаренко ; М-во высш. образования СССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та им. В.И. Ленина, 1959. – 270 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 254-269
779224
  Сегизбаев О.А. Мировозрение Чокана Валиханова. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
779225
   Мировозренческая направленность учебного процесса в педагогическом вузе. – Москва, 1987. – 152 с.
779226
  Вострова Галина Александровна Мировозренческий аспект проблемы смысла жизни : Автореф. ... канд. филолог. наук : 09.00.05 / Вострова Галина Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
779227
   Мировой агро-климатический справочник. – Л-М, 1937. – 419с.
779228
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с.
779229
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли = World water balance and water resources of the Earth. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 637, [3] с. + Приложения: "Атлас мирового водного баланса", 59 карт. – Библиогр.: с. 609-634
779230
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Наука, 1978. – 637с.
779231
  Афанасьев В.Г. Мировой воздушный транспорт: экономический аспект / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1985. – 272с.
779232
  Жуковский П.М. Мировой генофонд растений для селекции / П.М. Жуковский. – Ленинград, 1970. – 88с.
779233
  Вишневский А.Г. Мировой демографический взрыв и его проблемы. / А.Г. Вишневский. – Москва, 1978. – 64с.
779234
  Кленович С. Мировой денежный рынок после империалистической войны. / С. Кленович. – М, 1927. – 144с.
779235
  Вишневецкая Юлия Мировой заговор незнакомцев / Вишневецкая Юлия, Егер Мальте // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 216-227 : фото
779236
  Савина С.В. Мировой и отечественный опыт стимулирования труда // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 9-17. – ISSN 2074-6040


  Автор анализирует мировой опыт организации стимулирования труда трех моделей - американской, японской и западноевропейской - и делает вывод, что изучение опыта организации стимулирования труда за рубежом полезно и необходимо специалистам, ...
779237
  Ходоров А.Е. Мировой империализм и Китай / А.Е. Ходоров. – 1-е изд. – Шанхай, 1922. – 448с.
779238
  Клочковский Л.Л. Мировой капиталистический рынок автомобилей после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочковский Л.Л.; Ин-тут внешней торговли. – М., 1954. – 16л.
779239
   Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни. – М., 1983. – 268с.
779240
  Цытичко Л.И. Мировой капиталистический рынок стальных труб (1950-1968 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Цытичко Л. И.; МИМО. – М., 1970. – 19л.
779241
  Казаков И.В. Мировой капиталистический рынок химического оборудования : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 603 / Казаков И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
779242
   Мировой комсомол за два года. – М-Л, 1924. – 96с.
779243
  Фриче В.М. Мировой Красный Праздник / В.М. Фриче. – К, 1919. – 32с.
779244
  Саратовцев П.Г. Мировой кредитно-денежный и финансовый кризис / П.Г. Саратовцев. – 2-е доп. изд. – М., 1933. – 92с.
779245
   Мировой кризис. – М., 1930. – 298с.
779246
  Черчиль В. Мировой кризис / В. Черчиль. – М.-Л., 1932. – 328с.
779247
  Жуков В.И. Мировой кризис : экономика и социология глобальных процессов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
779248
   Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-23. – ISSN 0131-2227
779249
  Поляков В.В. Мировой кризис и конкурентоспособность российского экспорта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040
779250
  Супян В.Б. Мировой кризис и перспективы американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
779251
  Семенов В.Л. Мировой кризис и политика стабилизации в Латинской Америке и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х
779252
  Сегал Я.Е. Мировой кризис и противоречия капитализма. / Я.Е. Сегал. – М, 1932. – 136с.
779253
  Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
779254
  Иванов Н. Мировой кризис и рынок труда // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-17. – ISSN 0131-2227
779255
  Бухарин Николай Мировой кризис и страны Центрально-Восточной Европы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 45-54. – ISSN 0869-44435
779256
  Михеев В. Мировой кризис как новые возможности для китайской экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-61. – ISSN 0207-3676
779257
   Мировой кризис: последствия и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 2-6. – ISSN 0321-5075
779258
   Мировой кризис: угрозы для России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-30. – ISSN 0131-2227
779259
  Хасбулатов Р. Мировой кризис: что делать? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 11-22
779260
  Цысина Г. Мировой миграционньй процесс и миграционная политика стран Запада // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 100-110. – ISSN 0207-3676
779261
  Гарфиас В. Мировой нефтяной рынок, его естественные запасы и источники / В. Гарфиас. – Л., 1926. – 84с.
779262
  Муромцев А.М. Мировой океан / А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 87с.
779263
  Осокин С.Д. Мировой океан / С.Д. Осокин. – Москва : Просвещение, 1972. – 160с.
779264
  Азерская Н.Я. Мировой океан : рек. указ. литературы в помощь лектору / Н.Я. Азерская ; Всесоюз. о-во "Знание", Центр.политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1977. – 39 с.
779265
  Наседкина В.А. Мировой океан : Рекомендательный указатель литературы для молодежи / В.А. Наседкина, Т.А. Казютинская. – Москва : Книга, 1978. – 80с.
779266
  Аджаров К.А. Мировой океан : учеб. пособие / К.А. Аджаров ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КГУ, 1983. – 95 с. – Библиогр.: с. 84-89
779267
  Любимов Л.Л. Мировой океан / Л.Л. Любимов. – М., 1988. – 195с.
779268
  Сагирян А.А. Мировой океан в международной стратегии США / А.А. Сагирян. – М., 1991. – 135с.
779269
  Кузнецов В.Б. Мировой океан и его использование (экономико-географические очерки) : Пособие для учителей / В.Б. Кузнецов, А.Г. Москвин. – Москва : Просвещение, 1978. – 111с.
779270
  Захаров В.Ф. Мировой океан и ледниковые эпохи плейстоцена / В.Ф. Захаров. – Л., 1978. – 64с.
779271
   Мировой океан и международное право : Открытое море. Международные проливы. Архипелажные воды. – Москва : Наука, 1988. – 226с.
779272
   Мировой океан и международное право, Основы современного правопорядка в Мировом океана. – М., 1986. – 296с.
779273
   Мировой океан и международное право, Правовой режим морских прибрежных пространств. – М., 1987. – 224с.
779274
   Мировой океан и международное право. Защита и сохранение морской среды. – Москва : Наука, 1990. – 245с.
779275
   Мировой океан и международное право. Правовой режим морских научных исследований и передача технологии. – Отв. ред. А.П. Мовчан, А. Янков. – Москва : Наука, 1991. – 248 с. – ISBN 5-02-012957-7
779276
  Матишов Г.Г. Мировой океан и оледенение Земли / Г.Г. Матишов. – Москва, 1987. – 268с.
779277
  Михайлов С.В. Мировой океан и человечество / С.В. Михайлов. – М., 1969. – 400с.
779278
  Филиппов Е.М. Мировой океан раскрывает свои тайны / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184 с.
779279
  Зайцев В.П. Мировой океан, проблемы его использования / В.П. Зайцев. – М., 1975. – 48с.
779280
  Степанов В.Н. Мировой океан. Динамика и свойства вод / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1974. – 255с.
779281
   Мировой океан. Дополнения. Понятия, Термины : География мирового океана. – Ленинград : Наука, 1987. – 229с.
779282
  Колодкин А.Л. Мировой океан. Междунар.-правовой режим. Основные проблемы / А.Л. Колодкин. – М., 1973. – 232с.
779283
  Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия / Ю.Г. Барсегов. – М., 1983. – 238с.
779284
   Мировой океан: Экономика и политика. – Москва : Мысль, 1986. – 620с.
779285
  Шелюк Л.А. Мировой опыт демократизации образовательной политики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692


  В современном глобализированном мире актуальной проблемой является сочетание отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. Это, прежде всего, касается демократизации образовательной политики государства в обучении и воспитании современной ...
779286
  Ажиметова Г.Н. Мировой опыт и обзор развития хлопководства в Казахстане // Современные проблемы науки и образования / ИД "Академия естествознания"; Гос. обр. учреждение высш. проф. обр. "Кубанский гос. мед. ун. Федерального агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 1817-6321
779287
   Мировой опыт и перспективы применения в Украине сейсмического метода при поисках, разведке и добыче метана угольных месторождений / А.В. Анциферов, С.В. Гошовский, Н.В. Жикаляк, Н.Я. Мармалевский, М.Г. Тиркель, Ю.К. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 3-22 : Рис. – Бібліогр.: 84 назви. – ISSN 0203-3100
779288
  Сухарев Александр Мировой опыт институционализации НПО-среды и поддержки НПО-дипломатии // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 387-398. – ISSN 1607-7334
779289
  Корбут Т. Мировой опыт проведения сельскохозяйственной переписи по программе ФАО ООН раунда 2010 г. // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 0235-2443
779290
  Егоров В. Мировой опыт развития кооперации в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 0235-2443
779291
  Кулиев Р. Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются современные тенденции развития сельского хозяйства и определяются факторы продовольственной безопасности страны. Modern progress of agriculture trends are examined and the factors of food safety of country are determined in ...
779292
  Кочергин Д. Мировой опыт регулирования в сфере электронных денег // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 94-101. – Библиогр.: на 22 пункта. – ISSN 0131-2227
779293
  Балацкий Е. Мировой опыт составления и использования рейтингов университетских факультетов // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 155-173. – ISSN 0207-3676


  В статье обсуждается набирающий силу тренд по созданию разнообразных рей- тингов. Рассматривается феномен рейтингов как проявление закона Э. Фромма о переходе качества в количество. Предлагается классификация рейтингов уни- верситетских факультетов. ...
779294
  Жамкеева Махаббат Мировой опыт таможенно-тарифного регулировония внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 303-310. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
779295
  Тараканов Георгий Иванович Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – Бібліогр.: с. 14-15, 19-20. – ISSN 0131-2227
779296
  Тараканов Г. Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
779297
  Хейфец Б.А. Мировой опыт успешных модернизаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040


  Рассматривается ряд успешных модернизаций, осуществленных в мире за последни 50 лет. Делаются выводы для политики модернизации в России, которые она должна извлечь из мирового опыта.
779298
  Уткин А.И. Мировой порядок 21 века / Уткин А.И. – Москва : Эксмо, 2002. – 512с. – (История 21 века: прогнозы, перспективы, предсказания). – ISBN 5-699-00654-0
779299
  Белл Д. Мировой порядок в ХХI веке // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 77-94. – ISSN 0869-44435


  Круглий стіл
779300
  Ильина З.М. Мировой продовольственный кризис и угрозы в продовольственной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 154-161
779301
  Алтухов А. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 0235-2443
779302
  Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 145-154
779303
  Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
779304
  Виноградов Б. Мировой пролетариат и СССР / Б. Виноградов. – [Москва] : Изд-во Комун. акад. ; [Тип. "Красная Пресня" 3-я Мосполиграф], 1928. – 226 с. – (Деять лет капитаистического окружения СССР : Серия в 7 книгах / Под редакцией Е. Пашуканиса и М. Спектатора. Коммун. акад. Инст-т мирового хоз-ва и мировой политики ; Кн. 5)
779305
  Расс Т.С. Мировой промысел водных животных. / Т.С. Расс. – М., 1948. – 64с.
779306
  Искандеров Ахмед Ахмедович Мировой революционнный процесс на современном этапе / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1966. – 47с.
779307
  Старушенко Г.Б. Мировой революционный прогресс и современное международное право. / Г.Б. Старушенко. – Москва, 1978. – 328 с.
779308
  Александров С.В. Мировой революционный процесс - воплощение идей Октября / С.В. Александров. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Библиотека "Великой Октябрьской соц. революции - 60 лет")
779309
  Носов П.А. Мировой революционный процесс - триумф идей ленинизма / П.А. Носов. – М, 1969. – 65с.
779310
  Красин Ю.А. Мировой революционный процесс : сущность и основные тенденции / Ю.А. Красин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
779311
   Мировой революционный процесс за 100 лет. – Воронеж, 1964. – 18с.
779312
   Мировой революционный процесс и борьба с контрреволюцией на современном этапе. – М., 1986. – 177с.
779313
   Мировой революционный процесс и дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. – М., 1979. – 62с.
779314
  Барабаш Ю.Я. Мировой революционный процесс и литература наших дней / Ю.Я. Барабаш. – Москва, 1979. – 64с.
779315
  Науменко А.Я. Мировой революционный процесс и несостоятельность его критиков : Уч.-мет. пособ. для студ. / А.Я. Науменко, К.С. Пархоменко. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 128, [4] с.
779316
   Мировой революционный процесс и современность. – М., 1980. – 470с.
779317
  Загладин В.В. Мировой революционный процесс на современном этапе / В.В. Загладин. – Москва, 1970. – 96с.
779318
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1979. – с.
779319
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1981. – 84с.
779320
   Мировой рейтинг лесистости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 40. – ISSN 1029-5828
779321
  Хвойник П.И. Мировой рынок : препятствие или союзник? / П.И. Хвойник. – М, 1971. – 192с.
779322
  Айдрус И.А. Мировой рынок высшего образования на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 53-62. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется мировой рынок образовательных услуг, выявляются тенденции его развития, определяется национальный состав иностранных студентов в странах–лидерах по объему предлагаемых услуг.
779323
  Костолевский М.М. Мировой рынок древесных плит : Автореф... канд. экон.наук: / Костолевский М. М.; МГИМО. – М., 1966. – 19л.
779324
  Персианов Р.М. Мировой рынок и научно-техническая революция / Р.М. Персианов. – Л, 1972. – 40с.
779325
  Разумнова Л. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока" / Л. Разумнова, Н. Светлов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
779326
  Белоусов С. Мировой рынок оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
779327
  Жилин М.В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных ...
779328
  Фрхад Паранд Мировой рьнок знергетики: роль Ирана и Украины в обеспечении знергией Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 46-54.
779329
  Виноградов В.Д. Мировой социализм / В.Д. Виноградов. – Ленинград, 1975. – 40с.
779330
   Мировой социализм и Движение неприсоединения. – М., 1988. – 254с.
779331
  Беленков С.Д. Мировой социализм и международные отношения в начале 80-х годов / С.Д. Беленков, Г.С. Остроумов. – Москва, 1982. – 94с.
779332
  Тлостанов К В. Мировой социализм и национально-освободительное движение / К В. Тлостанов. – Нальчик, 1964. – 104с.
779333
  Троицкий Е.С. Мировой социализм и национально-освободительное движение / Е.С. Троицкий. – М, 1981. – 64с.
779334
  Михин В.Л. Мировой социализм и национально-освободительное движение / В.Л. Михин. – М., 1984. – 63с.
779335
   Мировой социализм и развивающиеся страны. – М., 1969. – 276с.
779336
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – Москва, 1961. – 206 с.
779337
  Злобин И.Д. Мировой социалистический рынок / И.Д. Злобин. – Москва, 1963. – 40с.
779338
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1969. – 240с.
779339
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1970. – 240с.
779340
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов
779341
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные тенденции, характеризующие мировой социально-экономический контекс т высшего образования в целом и научного образования в частности. Охарактеризовано положение со временного университета в системе высшего образования. Предложено ...
779342
  Белоус О.Г. Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
779343
  Исаченко В.Л. Мировой суд : Практический комментарий на первую книгу устава гражданского судопроизводства / Составил В.Л. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
(статья 29-201). – 1913. – XX, 884 с. – Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Книга первая. Порядок производства в мировых установлениях . - С .1-10 Кл.слова: Подведомственность и подсудность. Последствия превышения пределов ведомства и власти. Право гражданское и публичное. Способы распознавания этих прав ...
779344
  Волков Н.Т. Мировой судебник для местностей, в которых введен закон 15 июня 1912 г. "О местном суде" / Н.Т. Волков. – Санкт-Петербург : Скл. изд. в Юридическом кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушевича], 1914. – [2], 372 с.
779345
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Мировой судья : Практическое руководство для мировых судей и мировых съездов / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Петроград : Издание Т-ва А.С.Суворина-"Новое время", 1915. – [6], CVIII, 892 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 863. – Библиогр. в предисл.


  Ключевые слова: судебные установления--устав гражданского судопроизводства--устав уголовного судопроизводства--устав о наказаниях--уголовное уложение Аннотация: Настоящее издание содержит в себе оффициальный текст соответствующих томов свода ...
779346
  Вышнепольский С.А. Мировой трансорт и мировое хозяйство / С.А. Вышнепольский. – Москва-Ленинград, 1929. – 175с.
779347
  Франжиалли Франческо Мировой туризм в разрезе 2001 года : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
779348
  Доронин Алексей Мировой туризм. К неожиданностям нужно быть готовым : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-44 : Фото
779349
   Мировой туризм. Коллекция фактов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 44-46 : фото
779350
  Елеева Зарина Мировой туризм: тенденции развития : У России все шансы стать новой туристской Меккой. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 16-19 : Табл.
779351
  Кривега Л.Д. Мировой туризм: тенденции развития / Л.Д. Кривега, Е.В. Сухарева // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 283-285. – ISSN 2076-1554
779352
   Мировой туризм: фаза раскрытия возможностей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 54-57
779353
  Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инвестиционная деятельность предприятий реального сектора экономики России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 40-43. – ISSN 1728-8878
779354
  Кураташвили А.А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы институционального обеспечения социальной // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 130-134


  В статье рассматриваются проблеми институционального обеспечения социальной ориентации рыночной экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание уделяется раскрытию сущностной природы социально ориентированной ...
779355
  Васильев В.С. Мировой финансово-экономический кризис: фаза 3 (пирамида долга) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
779356
  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-27. – ISSN 0042-8736
779357
  Матросова Л.Н. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 122-124. – ISSN 1729-7206
779358
  Евсеев А.П. Мировой финансовый кризис и проблемы государственного управления в Украине // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 32-40. – ISSN 0201-7245
779359
  Коновалов В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации мировой валютной системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0207-3676
779360
  Рязанов В.Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
779361
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б.Обамы - Т. Гайтнера / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 3-29. – ISSN 0321-2068
779362
  Лури И.Л. Мировой финансовый кризис. / И.Л. Лури, М.М. Невяжская. – М., 1934. – 92с.
779363
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 23-41. – ISSN 0321-2068
779364
  Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-21. – ISSN 0042-8736
779365
  Патрон П.А. Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
779366
  Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
779367
  Кедбан Н.М. Мировой финансовый кризис: причины и последствия для арабских стран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-1908
779368
  Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов; Финансовая акад. при правительстве Российской Федерации. – Москва : Экзамен, 2000. – 768 с. – ISBN 5-8212-0058--X
779369
   Мировой экономический кризис. – М., 1930. – 338с.
779370
  Варга Е.С. Мировой экономический кризис / Е.С. Варга. – Москва, 1930. – 175с.
779371
   Мировой экономический кризис. – М., 1932. – 349с.
779372
  Васильев В.П. Мировой экономический кризис : причины и пути выхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.31-35. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
779373
  Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-31. – ISSN 0131-2227
779374
  Мингулин И. Мировой экономический кризис и борьба за пролетарскую революцию / И. Мингулин. – М., 1931. – 239с.
779375
  Корчагина З.А. Мировой экономический кризис и вектор развития экономики России / З.А. Корчагина, И.М. Теняков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 96-107. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
779376
  Хасселбалк О. Мировой экономический кризис и Датская система реагирования на социальные потрясения (DANISH FLEXICURITY SYSTEM) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 25-32. – ISSN 1812-3910


  После периода чрезвычайно низкого уровня безработицы в Дании к июню 2009 г. 3,8% от общего числа работоспособного населения Дании не имело работы, и в дальнейшем ожидается рост безработицы, что вызвано экономическим кризисом. Рынок труда в Дании ...
779377
  Дарвиду К. Мировой экономический кризис и его влияние на балканские страны и Грецию // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-7953-7
779378
  Клочковский Л.Л. Мировой экономический кризис и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 044-748Х
779379
  Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
779380
  Бах М.Г. Мировой экономический кризис и революционный подъем к1-му мая 1932 г. / М.Г. Бах. – М, 1932. – 87с.
779381
  Примаков Е.М. Мировой экономический кризис и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
779382
  Бузгалин А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 119-132. – ISSN 0042-8736
779383
  Добрынин А.И. Мировой экономический кризис и трасформация рыночной модели хозяйства / А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 5-15. – ISSN 1993-3541
779384
  Левашов В.К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
779385
  Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 0042-8736
779386
  Ендовицкий Д.А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д.А. Ендовицкий, Д.Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 347-352. – ISSN 1993-6788
779387
  Кураташвили А.А. Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных процессов впредь // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 166-174. – ISSN 2079-4762
779388
  Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0042-8744
779389
  Лобанов Н.А. Мировой экономический кризис: уроки для российского образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 278-281
779390
  Любимов Л.Л. Мировой энергетический кризис или кризис капиталистического энергохозяйства / Л.Л. Любимов. – М., 1976. – 64с.
779391
  Лодж Оливер Мировой эфир / Сэр Оливер Лодж, ректор Ун-та в Бирмингаме ; пер. с англ. под ред. Д.Д. Хмырова, прив.-доц. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1911. – [4], VI, 216 с. : ил.


  Ред. Хмыров, Дмитрий Дмитриевич
779392
  Шмидт Г. Мировой эфир. Электричество. Материя : Пер.с нем. / Г. Шмидт. – Москва; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 107 с.
779393
  Стуруа Г.М. Мировому океану - мирные воды / Г.М. Стуруа. – М., 1988. – 102с.
779394
  Анипкин Ю.Д. Мировосприятие и стиль раннего С.Н.Сергеева-Ценского (1898-1914) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Анипкин Ю.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
779395
  Малюгин Владимир Евгеньевич Мировосприятие личности и особенности его формирования в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малюгин Владимир Евгеньевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
779396
  Игнатов А.И. Мировосприятие, картина мира и мировоззрение / А.И. Игнатов. – М., 1971. – 48с.
779397
  Самойлова Виктория Мировые SPA спасать не нужно : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 38-41. – Bibliogr.: Фото
779398
  Авакян А.Б. Мировые водные проблемы и задачи современного школьного образования : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 32-37
779399
  Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее / М.И. Львович. – Москва, 1974. – 448с.
779400
  Ланцов С. Мировые войны в генезисе мировой политики // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 30-39. – ISSN 1728-2756
779401
  Проэктор Д.М. Мировые войны и судьбы человечества / Д.М. Проэктор. – М., 1986. – 317с.
779402
   Мировые гении IQ всех времен и народов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 4 (156). – С. 74-79. – ISSN 0868-8893


  Сайт ListAfterList.com рискнул представить рейтинг умнейших. Критерием стал уровень IQ. В топ-30 вошли как гении Возрождени, так и современники. 1- место Ким-УНГ-Йонг (1963 г. рожд) - корейский гений. Уже в возрасте 4-х лет знал четыре языка и решал ...
779403
  Люкевич И.Н. Мировые деньги: теоретические основы и принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-129. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
779404
  Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
779405
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель, 1906
779406
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1920. – 409с.
779407
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1937. – 536с.
779408
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев. – Москва : Политиздат, 1969. – 320 с.
779409
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев ; науч. ред. и послесл. [с. 269-303] А.Г. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 302, [2] с. : ил.
779410
  Суходолов А.П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 166-169. – ISSN 1993-3541
779411
  Илек Ф. Мировые изобретения в датах / Ф. Илек. – Ташкент, 1982. – 271с.
779412
  Литвина Н.И. Мировые инвестиции. Региональные тенденции / Н.И. Литвина, В.В. Комаров, Е.В. Ананьева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 67-73. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется влияние прямых иностранных инвестиций на реальную мировую экономику и региональные тенденции этого процесса. Исследуются проблемы гармонизации деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах с целью их ...
779413
  Еронина Е.А. Мировые информационные ресурсы - основа научно-исследовательской и справочно-библиографической деятельности // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
779414
  Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и их использование в экономике, науке и образовании / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 47-53.
779415
  Сергеев В. Мировые кризисы / В. Сергеев. – М.
2. – 1924. – 240с.
779416
  Ионцев В.А. Мировые миграции. / В.А. Ионцев. – М., 1992. – 62с.
779417
  Ляхницкий В.Е. Мировые морские каналы / В.Е. Ляхницкий. – Ленинград, 1956. – 52с.
779418
  Вышнепольский С.А. Мировые морские пути и судоходство / С.А. Вышнепольский. – Москва, 1953. – 456с.
779419
  Коновалов Вячеслав Мировые перипетии Star Alliance // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
779420
  Кассель Г. Мировые проблемы денежного обращения. С прилож. доклада английской комиссии о денежном обращении и золотой валюте. / Г. Кассель. – Пб., 1922. – 103с.
779421
  Сидоренко Т.В. Мировые рейтинги университетов как стимул к совершенствованию системы высшего образования России // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 26-36. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме, связанной с попаданием российских университетов на высокие позиции в мировых рейтингах, таких как «Academic Ranking of World Universities», «Times», «QS World University Ranking». Феномен рейтингов можно назвать академической ...
779422
  Винклер Х Мировые ресурсы / Х Винклер. – Москва : Знание, 1986. – 270с.
779423
  Почекутова Е.А. Мировые ресурсы нефти / Е.А. Почекутова. – М, 1970. – 119с.
779424
   Мировые ресурсы нефти и газа. – М., 1976. – 58с.
779425
  Вульф Е.В. Мировые ресурсы полезных растений (пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.) : Справочник / Е.В. Вульф, О.Ф. Малеева; Бахтеев Ф.Х. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1969. – 566с.
779426
  Морэтт Ф. Мировые рынки сырья. / Ф. Морэтт. – Л., 1925. – 196с.
779427
  Левшин Ф.М. Мировые рынки: конъюктура и цены / Ф.М. Левшин, С.Б. Мухин, В.Н. Соловьев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 120 с.
779428
   Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и достижений промышленных производств / Белорусский гос. ун-т, Гос. ком. по науке и технологиям Республики Беларусь ; [И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова]. – Минск : БГУ, 2013. – 471, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-985-518-836-1
779429
  Алтухов А. Мировые тенденции в продовольственном обеспечении населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 10-18. – ISSN 0235-2443
779430
  Хохлова М. Мировые тенденции в развитии образования / М. Хохлова, И. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
779431
  Шелковникова Лада Мировые тенденции гостиничного рынка / Шелковникова Лада, Кондратенко Анатолий // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 11-13 : фото
779432
  Ермилова М.И. Мировые тенденции международного ипотечного кредитования // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 2074-6040
779433
  Тюленев И.В. Мировые тенденции нефтегазового сервиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 45-50. – ISSN 2074-6040
779434
  Башмаков Н.И. Мировые тенденции развития высшего образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ / Н.И. Башмаков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
779435
  Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 5. – С. 14-19.
779436
  Пименов С.А. Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 135-144


  В статье раскрывается понятие и структура услуги доставки, делается исторический экскурс в развитие услуг доставки, проанализированы тенденции в изменении требований потребителей к услугам доставки, рассмотрен международный опыт изменения ...
779437
  Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки / Ф.М. Левшин. – М, 1973. – 360с.
779438
  Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры / Г.Г. Матюхин. – М., 1979. – 212с.
779439
   Мировые финансы / Энг Максимо, Френсис, Лис, , ЛоуренсДж Мауер; Ун-т Сент Джен. – Москва : ДеКа, 1998. – 768с. – ISBN 5-98645-004-4, 0-673-46948-4
779440
  Братерский М.В. Мировые финансы в российско-американских отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 3-15. – ISSN 0321-2068
779441
  Дунаева Е. Мировые цены и ценообразование на продовольственном рынке России // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 54-58. – ISSN 0235-2443
779442
   Мировые цены от Hotels. com // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-35 : фото
779443
   Мировые экономические кризисы. – М., 1939. – 894с.
779444
   Мировые экономические кризисы 1848-1935. – М.
1. – 1937. – 808с.
779445
  Субботин А.К. Мировые экономические проблемы: перспективы решения / А.К. Субботин. – М., 1980. – 240с.
779446
  Ценков Б. Мироглед и художествен метод в литературата = World outlook and artist method in literature : историко-теорет. изсл. / Борис Ценков ; Бълг. акад. на науките, Ин-т по философия. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1974. – 291, [1] c. – Парал. тит. л. англ. - Резюме рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
779447
   Мироглед, метод и стил в изкуството. – София, 1975. – 508с.
779448
  Нернст В. Мироздание в свете новых исследований : перевод / В. Нернст. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 59 с.
779449
  Стрельбицкий С. Мироздание и его тайны (беседы о природе) / С. Стрельбицкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 99 с.
779450
   Мироздание и человек. – Москва : Политиздат, 1990. – 352 с.
779451
  Михайлов О.Н. Мироздание по Леониду Леонову / О.Н. Михайлов. – М. : Советский писатель, 1987. – 270 с.
779452
  Демин В.Н. Мироздание постигая... / В.Н. Демин, В.П. Слезнев. – М, 1989. – 265с.
779453
  Базалук О.А. Мироздание: живая и разумная материя : (Историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции) / О.А.Базалук; Мин-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 412с. – ISBN 966-525-619-X


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
779454
  Ковалевский П.И. Мироздания / П.И. Ковалевский. – СПб.-М. – 120с.
779455
  Сидорина Н.К. Мироколица / Н.К. Сидорина. – Москва, 1987. – 141с.
779456
  Найдюк Ю.Г. Мироконтактная спектроскопия / Ю.Г. Найдюк, И Янсон. – М., 1989. – 63с.
779457
  Беспалова Нина Александровна Миролюбивая внешняя политика Советского Союза : Рек. указ. лит. / Беспалова Нина Александровна, Лощенкова Наталья Васильевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 143с.
779458
   Миролюбивая внешняя политика социалистических стран Европы : Указ. лит. – Москва, 1987. – 137с.
779459
  Зарудний Є. Миролюбні гади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "Громадянська війна в Іспанії збагатила військову і політичну науку поняттям "п"ята колона". Сьогодні ми можемо сказати: п"ята колона як елемент гібридної війни. Чотири колони військ заколотників, що наступали на Мадрид, і quinta columna у місті. Саме ...
779460
  Гулевич В.Н. Миролюбні сили ФРН у боротьбі проти мілітаризму та реваншизму (1955-1966 рр.) / В.Н. Гулевич. – Київ, 1968. – 325с.
779461
  Дегтярев А. Миром против мифов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 18


  Федеральный закон “Об образовании” принят, но работа над совершенствованием нормативной базы в этой сфере продолжается. “Выстраданный нашим экспертным сообществом, специалистами, представителями разных уровней образования - от детских садов до академий ...
779462
  Вальдгауер О.Ф. Мирон / О.Ф. Вальдгауер. – Берлин, 1923. – 48с.
779463
   Мирон Борецький : бібліогр. покажчик / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. світ. літ. ; [уклад. та авт. передм. В. Зварич]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 26, [2] с. – Особ. покажч.: с. 25-26. – ISBN 978-966-2946-56-7
779464
  Білецький М.І. Мирон Дольницький - визначний географ, педагог : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто творчий доробок М. Дольницького на терені історичної та регіональної географії: питання розселення і національно-етнічного складу населення України, природні умови та господарська оцінка регіонів.
779465
  Шабельская А.С. Мирон и Галька : [Рассказ] / [Соч.] А.С. Шабельской. – [2-е изд.]. – Харьков : Харьк. о-во распространения в народе грамотности, 1903. – 32 с. – На тит. л. номер изд.: № 2; на обл.: № 4. Экз без обл. и тит., описан по ген. каталогу
779466
  Акатріні В. Мирон Кордуба - дослідник середньовічної історії та козацької доби в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 295-298. – ISSN 2078-0850
779467
  Наулко В.І. Мирон Кордуба / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 50-52. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
779468
  Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.114-119. – ISSN 0869-3595
779469
  Дашкевич Я.Р. Мирон Кордуба та його "Бібліографія історії України" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 16-24. – (Нова серія ; вип. 5/6)
779470
  Русеев Е.М. Мирон Костин. / Е.М. Русеев. – Кишинев, 1982. – 144с.
779471
  Рожин А.И. Мирон Лукьянов / А.И. Рожин. – М, 1989. – 94с.
779472
  Маслюченко В.К. Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії / В.К. Маслюченко, О.Г. Фотій // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 120-126


  Подано нарис життя і діяльності відомого румунського математика Мирона Николеску (1903-1975), професора Чернівецького і Бухарестського університетів. We present an outline of life and activities of the famous Romanian mathematician Miron Nikolesku, a ...
779473
  Раабен Л.Н. Мирон Полякин / Л.Н. Раабен. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
779474
  Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
779475
  Сизоненко Г.С. Мирон Титович Заячківський (Косар) / Сизоненко Г.С. – Львів, 1975. – 87 с.
779476
  Логвин Ю.Г. Мирон Швачка і кінь Сивко : оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1968. – 135 с.
779477
   Мирон Яців. 1929-1996 : Життя і творчість. – Львів, 2000. – 357 с. – ISBN 96-02-1693-9
779478
  Стасенко В. Мирон Яців: свобода стати собою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 13


  90 років від дня народження українського художника і педагога, одного з яскравих представників національної ідентичності у графіці.
779479
  Назаренко М. Мирон, або Похвала методові // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 27-29. – ISSN 1563-6461


  Мирон Петровський — український літературознавець і письменник.
779480
  Огняник М.С. Мироненко Валерій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 485. – ISBN 978-966-02-8346-6
779481
   Мироненко Олександр Миколайович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 22-23
779482
  Астаф"єв О.Г. Миронець Іван Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 490. – ISBN 978-966-02-8346-6
779483
  Войцехівська І.Н. Миронець Надія Іванівна // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 187-188. – ISBN 5-7702-0849-Х
779484
  Казьмирчук Г.Д. Миронець Надія Іванівна / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 252. – ISBN 96966-8060-04-0
779485
  Піскун В.М. Миронець Надія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 491. – ISBN 978-966-02-8346-6
779486
  Бузницький О.Г. Миронівський меридіан. / О.Г. Бузницький. – Киев, 1973. – 339с.
779487
   Мироніські радонові води. – Київ, 1968. – 51с.
779488
  Лосев Е.Ф. Миронов / Е.Ф. Лосев. – М, 1991. – 428с.
779489
  Туранли Ф.Г. Миронов Валентин Якимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 495. – ISBN 978-966-02-8346-6
779490
  Будаков В.В. Миронова гора / В.В. Будаков. – Москва, 1982. – 255с.
779491
  Бузницкий А.Г. Мироновский меридиан. / А.Г. Бузницкий. – Москва, 1975. – 240с.
779492
  Прокопенко М. Миронченко Віктор Якович : [спогади] / Микола Прокопенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 186-188. – ISBN 978-966-2726-03-9
779493
  Свительский В.А. Мироотношение Достоевского и принципы его воплощения в романах писателя 60-70-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Свительский В. А.; Ворон.ГУ, Каф. русск.лит. – Воронеж, 1971. – 20л.
779494
  Куровський Д.М. Миропілля / Д.М. Куровський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 63 с.
779495
   Миропонимание и творчество романтиков. – Калинин, 1986. – 156с.
779496
  Чарыев Г.А. Миропонимание Махтумкули. / Г.А. Чарыев. – Москва, 1973. – 40 с.
779497
  Фельдман И.И. Миропонимание Эйнштейна, его метод принципов, теория пространства-времени и проблема единства физики. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Фельдман И.И.; АН АзССР. Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 46л.
779498
  Кузьмин Э. Миропорядок и международное право // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 75-90. – ISSN 0130-9625
779499
  Лазаревич Є. Мирослав Антонович і Мирослав Скала-Старицький // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 147-160. – ISSN 2224-0926
779500
  Граб У. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 99-111. – ISSN 2224-0926
779501
  Граб У. Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 27-37. – ISSN 2224-0926
779502
  Граб У.Б. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Граб Уляна Богданівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
779503
   Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажчик. – Київ : Абрис, 2005. – 22, [2] с. – (Вчені Національної академії наук України)
779504
  Фещук В. Мирослав Дочинець: "Світ належить радісним" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 17


  25 жовтня в Інституті філології відбулася літературна зустріч з письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем, організована начальником відділу академічної мобільності Оксаною Данильченко за підтримки проректора ...
779505
  Янович Б.С. Мирослав Зубінський - творець натюрмортів і пейзажів // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 32


  Укр. художник (1905-1973), педагог
779506
  Коломієць В.Р. Мирослав і Любомир : вірши [для дошк. та молодшого шк. віку]. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 116, [2] с., [4] арк. фотоіл : іл. – ISBN 978-966-8620-34-8
779507
   Мирослав Іванович Павлюк / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [ред. Н.В. Зелінська]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 77, [3] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Покажчики: с. 26-58. – Бібліогр.: с. 61-62. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-384-1
779508
  Новиченко Л. Мирослав Ірчан / Л. Новиченко. – Київ, 1958. – 116 с.
779509
  Власенко В.П. Мирослав Ірчан / В.П. Власенко, П.І. Кравчук. – Київ, 1960. – 292с.
779510
   Мирослав Ірчан. – К, 1961. – 152с.
779511
   Мирослав Ірчан: комуніст з "УВО" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 193-210. – ISBN 978-966-2530-59-9
779512
   Мирослав Крлежа : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1979. – 95с.
779513
  Степула Н. Мирослав Кушнір // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 282-283. – ISBN 966-7379-16-7
779514
  Ковалів Ю. Мирослав Кушнір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 107-110. – ISSN 0236-1477
779515
  Дубас М. Мирослав Кушнір: "Слова із книги бою" // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 219-221. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
779516
   Мирослав Львович Горбачук / Ю.М. Березанський, В.І. Герасименко, А.Н. Кочубей, В.А. Михайлець, Л.П. Нижник, Рофе-Бекетов, А.М. Самойленко, Ю.С. Самойленко, Є.Я. Хруслов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 7-36. – Бібліогр. : 226 назв. – ISSN 1815-2910
779517
   Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 - 08.01.2017) / А. Самойленко, М. Городній, М. Перестюк, О. Лимарченко, В. Самойленко, І. Шевчук, О. Константінов, О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  8 січня 2017 р. після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український математик, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Мирослав Львович Горбачук.
779518
   Мирослав Мороз : Бібліогр. покажч. – Львів, 1997. – 50с.
779519
  Попович М. Мирослав Попович : [інтерв"ю] / текст підгот. О. Капнік // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 6 (409), 15 лютого 2018. – С. 20-23
779520
  Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 : Комунікація і постправда. – С. 72-80. – ISSN 2522-9338
779521
  Бесперстова О. Мирослав Попович: "Кажется все у нас есть: дом, богатый стол. А такое впечатление, что упала стена дома и мы сидим на ветру..." // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 5,6


  Исполнилось девять дней, как ушел из жизни выдающийся философ, мыслитель и гуманист М. Попович.
779522
  Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 63). – С, 8-9
779523
   Мирослав Січинський // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 81-83
779524
  Пахолко Степан Мирослав Січинський у фалеристичних пам"ятках початку XX століття / Пахолко Степан, Мартин Ольга, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 20-21. – ISSN 1811-542X
779525
  Щириця Ю.П. Мирослав Скорик / Ю.П. Щириця. – Київ : Музична Україна, 1979. – 56 с.
779526
  Бондаренко А. Мирослав Скорик як творець епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 9
779527
  Олійник Л. Мирослав Скорик: "Моя професія - створювати мелодії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 14
779528
   Мирослав Федорович Головко : Біобібліографічний покажчик. – Львів : ТзОВ Ю.М.І., 2003. – 57с. – (Бібліографія українських вчених)
779529
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Минск, 1979. – 430 с.
779530
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Тула, 1990. – 333с.
779531
  Медицька М.С. Мирослава : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
779532
  Гонгадзе М. Мирослава Гонгадзе: "Я довго була стиснутою пружиною без права розслабитися" / розмовляла Зоя Казанжи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 8-9, 20
779533
   Мирослава Дужа-Задорожна. Система вищої освіти ФРН в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 289-297. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
779534
  Вітенко Ігор Мирослава Кривокульська: "Навчати учнів легко, швидко, цікаво й змістовно" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11 : Фото
779535
   Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 89-91. – ISSN 1991-0290


  Професійна кар"єра Мирослава Михайлівна Тананайко нерозривно пов"язана з хімічним факультетом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету вона працювала асистентом кафедри аналітичної хімії (1952-1961 рр.), ...
779536
  Чернявський М.А. Мирославна : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 102 с.
779537
  Луцишин О. Мирославу Морозові - 80 / О. Луцишин, С. Заахркін // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 646-650. – ISBN 966-7679-57-8
779538
  Коган П.С. Миросозерцание Белинского : хрстоматия из сочинений Белинского с вступительными заметками и с статьей П. Когана. – Москва : Книгоиздат Т-го Д-ма "В.И. Знаменский и К*", 1911. – XX, 269 с.


  На тит. л. подпись: Петр Коган
779539
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. / Е. Трубецкой
1. – 631с.
779540
  Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. : в 2-х т. / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т.2, [Ч. 4]. – 1913. – 415 с.
779541
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2-х т. / Е. Трубецкой. – Москва : Мамонтов А.И.
Т.1. – 1913. – 631с.
779542
  Кнорринг Н.Н. Миросозерцание гр. А.К. Толстого / Н.Н. Кнорринг. – Харьков : тип. "Печ. дело", 1914. – 34 с.
779543
  Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 235-240. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
779544
  Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского / С.С. Хоружий. – Томск : Водолей, 1999. – 160с. – ISBN 5-7137-0117-4
779545
  Чубов П.Ф. Миросозерцание. Как выработать мировоззрение // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 75-89. – ISSN 0236-2007
779546
  Кирилюк Г.В. Мирось з Пороніно / Г.В. Кирилюк. – Львів, 1964. – 15 с.
779547
  Долин А. Миротворец = Портрет Апичатпонга Вирасетакуна // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-68. – ISSN 0130-6405


  Апичатпонг Вирасетаку - тайский независимый режиссёр, сценарист и продюсер нетрадиционных с повествовательной точки зрения фильмов - "Таинственный полуденный объект" (2000), "Благословенно ваш" (2002), "Тропическая болезнь" (2004), "Синдромы и век" ...
779548
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 0, пілотний випуск, 12 травня 2015 року. – 2015. – 62 с.
779549
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1, липень - серпень 2015 року. – 2015. – 66 с.
779550
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 2, вересень - жовтень 2015 року. – 2015. – 66 с.
779551
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1 (3), січень - березень 2016 року. – 2016. – 66 с.
779552
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 24 с. – Прим. № 109379 дефектний, без обкл.
779553
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 24 с.
779554
  Грінченко Б.Д. Миротворці : Жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Київ : Вид. Вукопспілки ; [Дpук. київ. філії Вукопспілки], 1922. – 24 с.
779555
  Дончевич И. Миротворцы / И. Дончевич. – М., 1966. – 303с.
779556
  Арская Л.П. Миротворцы / Арская Л.П. – Москва : [б. и.], 1995. – 112 с. – Библиогр.: с.109-111
779557
  Крупянко И.М. Миротворцы ООН в Камбодже: чему учит опыт операций по поддержанию мира после "холодной войны"? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
779558
  Каменецький М.С. Миротворча діяльність // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 505. – ISBN 978-966-02-8346-6
779559
  Мішин О. Миротворча діяльність Африканського союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 3-5
779560
  Алещенко В.І. Миротворча діяльність в історико-психологічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено комплексний аналіз становлення миротворчої діяльності в історико-психологічному вимірі. Розкрито роль психологічних компонентів в процесі підготовки військовослужбовців до дій у складі міжнародних миротворчих контингентів. Ключові ...
779561
  Бескоровайний С. Миротворча діяльність міжнародних організацій і Збройних сил України / С. Бескоровайний, А. Бережний // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 87-96
779562
  Поршакова Н.А. Миротворча діяльність ОБСЄ у зв"язку з конфліктом на терені колишньої Югославії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.42-49
779563
  Гула К. Миротворча діяльність ольстерських урядовців в Іраку (вересень 2007 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 29-32
779564
  Ковтун О.Ю. Миротворча діяльність ООН у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 118-122


  Стаття присвячена узагальненню сучасних тенденцій миротворчої діяльності ООН, зокрема її інституційним, фінансовим аспектам та характеристиці її основних форм. The article contains the generalized tendencies of the UN peace-making efforts, including ...
779565
  Коппель О.А. Миротворча діяльність ООН: аналіз теоретичних поглядів західної політології / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 97-100.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
779566
  Гончар Б. Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни. The article presents analysis of the USA activities as peacemaker in Europe on the eve of the First world war.
779567
  Нікітюк В.О. Миротворча діяльність у Європі: еволюція міжнародно-правових та інституціональних засад // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-23.
779568
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 159-163. – ISBN 966-7196-06-2
779569
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 68-70.
779570
  Панасюк В. Миротворча діяльність України в контексті зміцнення регіональної безпеки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
779571
  Феденко О. Миротворча діяльність України як важливий напрям зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 38-45. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
779572
   Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – Київ : Стилос, 2002. – 314с. – ISBN 966-8009-14-2
779573
  Гогоша Орест Миротворча діяльність українсько-польського батальйону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-24. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
779574
  Клименко О.П. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – Київ : Неопалима Купина, 2004. – 224 с. – ISBN 966-8093-24-0
779575
  Зельманович І.І. Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 187-194. – (Думка). – ISSN 2304-7410
779576
  Лук"яненко Л. Миротворча місія ООН. Погляд з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 68). – С. 5


  Мир не через поступки агресору, а через примус агресора до виконання Статуту про право націй на самовизначення.
779577
  Самарський О. Миротворча операція ООН в Донбасі: загрози безпеці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 5


  "Проведення миротворчої операції ООН на окупованій Росією українській території Донбасу (далі - миротворча операція) впродовж уже досить тривалого часу періодично опиняється у фокусі уваги міжнародної та вітчизняної спільнот. Як відомо, про неї йшлося ...
779578
   Миротворча освіта // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 4


  9 грудня 2019 року у конференц-залі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся круглий стіл "Освіта заради миру та розвитку людства" за участі Федерації всесвітнього миру та Української Ради Миру.
779579
  Костенко Г. Миротворча стратегія ООН: історія та сучасність / Г. Костенко, Ю. Островська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39
779580
  Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-67. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
779581
  Дзейтова М.Х. Миротворческое образование: направления и формы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные направления и формы реализации миротворческого образования - нового направления педагогической науки. Описываются миротворческие образовательные инициативы различных организаций по всему миру, раскрывается сущность реализуемых ...
779582
  Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0131-2227
779583
  Воронов К. Миротворчество стран Северной Европы: ответы на вызовы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227
779584
  Суярко В.О. Миротворчий діалог / В.О. Суярко. – К., 1989. – 47с.
779585
  Штогрин І. Миротворчі ініціативи Бенедикта XV під час Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 588-591. – ISBN 978-966-171-893-6
779586
  Шібель В.М. Миротворчі ініціативи розв"язання ізраїльсько-палестинського конфлікту у пост-біполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 305-315
779587
  Божко С.О. Миротворчі операції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 20-25. – (Європейські дослідження)
779588
   Миротворчі операції і врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 83-134. – ISBN 978-966-2050-00-4
779589
  Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
779590
  Гончар Б.М. Миротворчі операції НАТО на Балканах у контексті стратегічної ситуації в Європі 90-х років XX століття / Б.М. Гончар, В.В. Орлик. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-95. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми сучасної миротворчості, питання місця і ролі існуючих міжнародних організацій у запобіганні та врегулюванні кризових ситуацій і регіональних конфліктів на прикладі Балкан, аналізуються позиції зацікавлених сторін. The ...
779591
  Власюк Ю. Миротворчі операції НАТО як інструмент підтримання миру та безпеки // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 8-14. – ISSN 2312-9808
779592
  Бані-Насер Фаді Миротворчі операції ООН: теорія і практика / Бані-Насер Фаді // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 24-36. – ISSN 2221-5719
779593
  Тарді Т. Миротворчі операції: хиткий конценсус // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 85-104. – ISBN 978-966-7272-99-9
779594
  Комарова Л.В. Миротворчість як реалізація зовнішньополітичного курсу України // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 81-87. – ISSN 1728-3671
779595
  Тышка К. Мирохозяйственная проблема современных индустриальных государств / К. Тышка. – М., 1924. – 200с.
779596
  Медведков С.Ю. Мирохозяйственные связи капитализма и экономики США / С.Ю. Медведков. – М, 1988. – 187с.
779597
  Лихачев М.П. Мирош, мирский сын : Повесть / М.П. Лихачев. – Пермь, 1960. – 96с.
779598
  Войнар А.О. Мироэлементы в живой природе. / А.О. Войнар. – Москва : Высшая школа, 1962. – 94с.
779599
  Кедрина З.С. Мирсаид Миршакар / З.С. Кедрина. – Москва, 1954. – 40с.
779600
   Мирсаид Миршакар. – Сталинабад, 1961. – 67с.
779601
   Мирсаид Султан-Галиев и идеология национально-освободительного движения. – М., 1990. – 141с.
779602
  Кашшаф Г. Мирсай Амир // Песня жизни : драма в 4-х д., с прологом и эпилогом (6 карт.) : пер. сделан при участии авт. с окончательного варианта пьесы / М. Амир. – Казань : Татгосиздат, Сектор художественной литературы, 1949. – С. 100-106
779603
  Дёмин Михаил Мирская тропа : рассказы; повесть / Дёмин Михаил; М. Демин ; [Ил.: В. П. Муравьев]. – [Москва] : [Советский писатель], 1966. – 172 с. : ил.


  Содержание: Голос в сумраке; Родня; Ленка; Мирская тропа; Слепота
779604
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Тула, 1989. – 413с.
779605
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Москва, 1990. – 270с.
779606
  Богданов М.Н. Мирские захребетники / М.Н. Богданов. – Изд. 20-е, просмотр. и испр. – М, 1960. – 119с.
779607
  Зарапин Д.Ф. Мирские захребетники / Д.Ф. Зарапин. – М, 1965. – 95с.
779608
  Ильенков В.П. Мирское сердце / В.П. Ильенков. – Москва, 1964. – 47с.
779609
  Колесников М.С. Миртовое кольцо. / М.С. Колесников. – М., 1972. – 96с.
779610
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – Москва, 1951. – 176с.
779611
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – Москва, 1953. – 200с.
779612
  Адрова Н.А. Мирцен и его кислородные производные : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адрова Н.А. ; Лен. гос. ун-т ; Ботанический ин-т АН СССР. – Ленинград, 1952. – 8 с.
779613
  Рудой А.И. Миры / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – Киев : Кафедра, 2012. – 410, [2] с. : портр. – Библиогр. с. 409-410. – (Серия "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2705-11-9
779614
  Вартбург М. Миры в столкновениях, века в хаосе // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С.116-125. – ISSN 0130-1640
779615
  Дмитрук М.А. Миры внутри нас? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1990. – 45с. – ISBN 5-07-001229-0
779616
  Альвен Х. Миры и антимиры. Космология и антиматерия : Пер.со швед. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1968. – 120 с.
779617
  Дмитренко В. Миры и времена Лоуренса Альма-Тадемы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 40-62. – ISSN 1819-6268
779618
  Суханов П.А. Миры и меры / П.А. Суханов. – М., 1986. – 78с.
779619
  Стовба А.В. Миры права Герхарта Гуссерля // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 142-152. – ISSN 0131-8039
779620
  Шекли Р. Миры Роберта Шекли / Р. Шекли. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
779621
  Желязны Р. Миры Роджера Желязны = Worlds of Rjger Zelazny / Р. Желязны. – Рига : Полярис. – ISBN 5-88132-200-2
Т.1 : Витки.Черный трон. – 1995. – 447с.
779622
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 80 с.
779623
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – 2-е изд., доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 78 с.
779624
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / Антти Тимонен ;. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 591 с.
779625
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / Антти Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
779626
  Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ / Г.К. Мачульский. – Москва, 1969. – 256 с.
779627
  Феденьов Р.К. Мис Горн / Р.К. Феденьов. – Київ, 1982. – 60с.
779628
  Задорожний Олексій Мис Рока // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 42
779629
   Мисик Анатолій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
779630
  Перец Павел Мисимское сражение : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 50-57 : Фото
779631
  Бъекстон Н. Мисия на Балканите / Н. Бъекстон. – София : Климент Охридски, 1987. – 150 с.
779632
  Сарибекян А. Миски второй половины VI - начала V вв. до н. э. с. Бельского городища // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 601-603. – ISBN 978-966-171-783-0
779633
  Волинська А. Мисковець Тетяна Григорівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 14 : Тетяна Мисковець. – С. 3-31.
779634
  Шевчук В.О. Мисленне дерево : роман-есе про давній Київ / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1989. – 360 с. – (Пошук). – ISBN 5-7720-0261-9
779635
  Гетьман І.В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 13-21. – ISSN 2224-9281
779636
  Петік Я.О. Мисленнєвий експеримент в політичній філософії XX століття // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
779637
  Гусакова Марина Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.191-199. – ISSN 1810-2131
779638
  Жаборюк О.А. Мислення - як сутнісний фактор визначення та таксономії речення // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
779639
   Мислення в діяльності молодших школярів. – К., 1981. – 155с.
779640
  Мінаков М. Мислення в лабетах традицій : пошуки ідентичності в українському філософському процесі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.58-63
779641
  Чуйко В.Л. Мислення і науковий метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто взаємовідношення мислення і методу, появу нового методу як наслідок креації, яка відбувається під впливом змін у сфері онтологічних та епістемологічних уявлень.
779642
  Мул С.А. Мислення офіцера і підвищення його ефективності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 939-947. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
779643
  Субурай О. Мислення повільне та швидке // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 47-48
779644
  Канеман Д. Мислення швидке й повільне = Thinking, fast and slow / Деніел Канеман ; з англ. пер. Максим Яковлєв. – Київ : Наш формат, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Пер. вид.: Thinking, fast and slow / Daniel Kahneman. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011. – Бібліогр.: с. 479-480 та в прим.: с. 458-478. – ISBN 978-617-7279-18-0
779645
  Гура В.Л. Мислення як інструмент пізнання реального чи ідеального // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 28-37
779646
  Кравченко А.А. Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 52-57. – ISSN 2072-1692


  " В статті досліджуються особливості продуктивного мислення як найважливішої характеристики людини. Мислення не тільки осягає оточуючу реальність, але й творить новий світ і нове соціокультурне середовище. Головна мета статті полягає у аналізі ...
779647
  Малинська Н.А. Мислеформа "небо" в поетичному світі Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 68-72.
779648
  Мангер І. Мисливець за привидами : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 278-287
779649
  Гайовий Г. Мисливець і шпак : байки й побрехеньки, великі й маленькі, та правдиві історії не без алегорії - всі заримовані й цілеспрямовані / Гриць Гайовий. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 92с. – ISBN 966-8387-25-2
779650
  Мамін-Сибіряк Мисливець Омеля / Мамін-Сибіряк. – К., 1929. – 16с.
779651
  Корнєєв О.П. Мисливство -- галузь народного господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1964. – 146с.
779652
  Аверін В.Г. Мисливство : порадник українського мисливця / В.Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 253 с. : іл.
779653
  Кравченко Н. Мисливство ранньомодерного часу в світлі Литовських статутів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 352-368. – (Нова серія ; вип. 21/22)
779654
  Ворона В. Мисливська байка : анекдотична бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковано твори: «Мисливська байка», «Виробнича байка», «Чоловічий характер», «Непотріб», «Кохання в кишлаку», Кохання в мегаполісі», «Життя – не мед», «Кохання в гуртожитку», «Монолог самоти», «Пасіка».
779655
  Амічба Д.П. Мисливська мова як символ глибинної образності: до проблеми - інтерференція мовних фактів // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 3-10. – ISSN 2313-4593
779656
  Жигун С.В. Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 368-375


  У статті аналізується принципи побудови безфабульного твору у контексті дискусії про шляхи розвитку української літератури. Досліджено співвіднесення наративних та ненаривних елементів (описів, зокрема пейзажів, та роздумів). Також увагу приділено ...
779657
  Хоєцький П.Б. Мисливське господарство країн Європи / П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 42-52. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
779658
  Проців О.Р. Мисливське господарство та полювання на пернатих у Галичині XIX - початку XX ст. = Hunting and hunting on birds in Galicia in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 320 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 240-269 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-97-0
779659
  Сацюк Б. Мисливські билиці / Б. Сацюк. – Київ, 1971. – 111 с.
779660
  Корнєєв О.П. Мисливські звірі України / О.П. Корнєєв. – К., 1960. – 44с.
779661
  Дмитренко А. Мисливські табу, повір"я і прикмети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 20-28


  За матеріалами Західного Полісся
779662
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Перця" ; №14)
779663
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 236с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
779664
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Українська література). – ISBN 966-03-3564-4
779665
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2007. – 255с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3919-4
779666
  Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. та старш. шкільного віку : [8 кл. : позакласне читання] / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний Книжковий Проект, 2012. – 271, [1] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр.: с. 268-269. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-319-1
779667
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; [післямова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 251 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5692-4
779668
  Вишня О. Мисливські усмішки [Електронний ресурс] / Остап Вишня; студія "Книга вголос"; оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Петро Панчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192kbs, 441000 Hz,16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ (8 год.) 1.Моя автобіографія 2.Письменники 3.Шмені Шевченка 4.Вольовий спосіб 5.Перші кроки 22.Сон кобили вороної 6.Круті часи 23.Ага будень?! 7.Держись хлопці 24.Як я рибу ...
779669
  Литвиненко В.Г. Мисливські усмішки Остапа Вишні в малюнках В.Г. Литвиненка : Компакт листівок / Литвиненко В.Г. – Київ : Мистецтво, 1963. – 15 л. : 15 л. в обкладинці
779670
  Вишня О. Мисливські усмішки та інші оповідання / Остап Вишня. – Донецьк : БАО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-481-200-6
779671
  Флос Р. Мисливці за орхідеями / Р. Флос. – Київ, 1965. – 265с.
779672
   Мисливці за студентськими головами. Чому іноземні ВНЗ активно борються за українського абітурієнта? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Європейські й американські ВНЗ активно взялися агітувати українських студентів виїжджати за кордон. Чому за кордоном так хочуть навчати наших студентів?
779673
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 228 с.
779674
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів. Селище на озері / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 227 с.
779675
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
779676
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
779677
  Кралюк П.М. Мислителі "могилянського кола" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 238-240. – ISBN 978-966-373-777-5


  Як уже зазначалося, П. Могила діяв не сам. Навколо себе він зумів згуртувати людей, які допомагали йому реформувати православну церкву в Україні та Білорусі, розвивати освіту. Деякі з них, як зазначалося, стали співавторами чи навіть авторами окремих ...
779678
  Христокін Г.В. Мислителі грецької патристики про структуру філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 235-243
779679
   Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 588с. – ISBN 966-668-016-5
779680
  Поліщук О.П. Мислителі нового часу про художнє мислення і пізнання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.26-33. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
779681
  Ільїна А.Г. Мислителі української діаспори: Дмитро Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
779682
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 21


  Феофан Прокопович і круті зміни світогляду на тлі переломної доби.
779683
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 20


  Феофан Прокопович і круті зміни світогляду на тлі переломної доби.
779684
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 21


  Феофан Прокопович: круті зміни свтогляду на тлі переломної доби.
779685
  Ханко О. Мислитель / Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 190с. – ISBN 966-96592-3-X
779686
  Туранли Ф. Мислитель епохи / Ферхад Туранли // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 110-113
779687
  Трачук Т.А. Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-71


  У статті робиться спроба дослідити, наскільки наукова і публіцистична творчість одного із найавторитетніших українських учених-журналістикознавців Володимира Здоровеги була залежна від його світогляду, критичного сприйняття суспільно-політичних реалій ...
779688
  Колодний А. Мислитель української православної діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 12


  Відомий український православний богослов із Канади, професор Степан Ярмусь.
779689
  Царук А. Мислитель, глибину якого ми ще не осягнули // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 11


  Кердіваренко Олександр Федорович - прозаїк, поет, гуморист, сатирик, журналіст.
779690
  Кінько Т. Мислити творчо, творити осмислено, з вірою в Україну, її майбутнє... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 21-29. – ISSN 0130-7037


  За матеріалами книги "Україна - ЄС: спільний інноваційний простір - спільне майбутнє".
779691
  Дністровий А. Мислити, як вільні люди // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Професор Леонід Ушкалов про світовий марш Сковороди, небезпеки стирання пам"яті та українське бароко
779692
  Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 247-258. – ISBN 978-966-668-480-9
779693
  Фербер Э. Мисс Бобби / Э. Фербер. – М, 1928. – 224с.
779694
  Кристи А. Мисс Марпл / А. Кристи. – Ростов-на-Дону
Т. 2. – 1991. – 509 с.
779695
  Дефорест Дж. Мисс Равенел уходит к северянам : роман / Джон Дефорест ; пер. с англ. А. Старцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 432 с.
779696
  Чейз Д.Х. Мисс Шамвей и черная магия : роман / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. В. Зайца // Английский детектив : [сборник] / [сост. Ю.Г. Попсуенко ; худож. В.И. Харченко]. – Киев : СВЕНАС, 1992. – С. 265-429 : ил. – ISBN 5-85722-030-0
779697
  Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в средние века / Ф. Дворник. – М., 1970. – 21с.
779698
  Соколов А. Миссии и мутации библиотек. Раздумья интеллигента-книжника // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 14 (104). – С. 2 - 10. – ISSN 1727-4893
779699
  Махль С. Миссии ОБСЕ в Балтии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 235-247. – ISBN 5-7712-0333-5
779700
  Иерей Георгий Рой Миссионерский потенциал православного богослужения : к вопросу об идейном содержании и формах миссионерского богослужения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 199-206
779701
  Гаранин И.П. Миссионерство и антимиссионерское движение в Китае в 80-90-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин И.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 24л.
779702
  Халиди Мустафа аль Миссионеры и империализм в арабских странах / Халиди Мустафа аль, Фаррух Омар. – Москва : Издателство восточной литературы, 1961. – 171 с.
779703
  Аль Халиди Мустафа Миссионеры и империализм в арабских странах. / Аль Халиди Мустафа, Фаррух Омар. – Москва, 1961. – 174с.
779704
  Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники / В.Б. Воронцов. – Москва, 1986. – 238с.
779705
  Вулф В. Миссис Дэллоуэй / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 223, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0076-2
779706
  Шредер Йенс Миссия "Челленджер" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 86-95. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
779707
  Бендерский И. Миссия Балашева и Лев Толстой. Романное слово и историческая рефлексия // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 11 (1039). – С. 116-129. – ISSN 0130-7673


  Миссия А.Д. Балашева в июне 1812 г. - в романе Л. Толстого
779708
  Грабарь Н. Миссия библиотек в условиях элекронно-информационной революции / Н. Грабарь, Т. Соловская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 8-10. – ISSN 1811-377X
779709
  Суворова В. Миссия библиотеки в контексте социального партнерства / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 20-23
779710
  Ракуц Н.В. Миссия была невыполнима // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 87-100. – ISSN 0044-748Х


  Иезуитские редукции к югу от Буэнос-Айреса в XVIII в.
779711
  Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
779712
  Чейз Дж.Х. Миссия в Венецию : Детективные романы / Дж.Х. Чейз. – Москва : Эксмо-Пресс, 1997. – 560с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-000045-6
779713
  Чуйков В.И. Миссия в Китае / В.И. Чуйков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
779714
  Невеш Мариу Миссия в Москве: Опыт первого порт. посольства в Стране Советов / Невеш Мариу. – М,, 1987. – 174с.
779715
  Хаггард Г.Р. Миссия в Трансвааль / Г.Р. Хаггард. – Москва : Наука, 1973. – 237с. – (Путешествия по странам Востока)
779716
  Булат С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни / С.А. Булат, С.Н. Белова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-31. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни. Раскрываются сущностные характеристики высшего профессионального образования, требования к ...
779717
  Капшицер В.А. Миссия Генриха Киллинга / В.А. Капшицер. – М., 1965. – 110с.
779718
  Щигленко Евгений Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 171-178 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
779719
  Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране / М.В. Попов. – М., 1974. – 160с.
779720
  Недев Т. Миссия Европейского Союза и США в глобализирующемся мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 228-236. – ISSN 1606-951Х
779721
  Князева Елена Миссия золотой рыбки / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 84-87 : фото
779722
  Чернявская Е.И. Миссия и цели реструктуризации предприятий: некоторые аспекты // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 155-158. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
779723
  Колупаев В.Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 81-94. – ISSN 044-748Х
779724
  Пчелин Н.Г. Миссия иезуитского ордена в Китае 1579-1842. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пчелин Н.Г.; Рос.акад.Ин-т востоковед.Санкт-Петербург.филиал. – Санкт-Петербург, 1999. – 26л.
779725
  Будный Виктор Миссия консула // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 82-83 : Фото
779726
  Живкова Л. Миссия культуры - ответственность перед будущим / Л. Живкова. – София, 1980. – 34с.
779727
  Яковлев Егор Миссия Манна : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 48-55 : Фото
779728
   Миссия мира. – М., 1959. – 164с.
779729
   Миссия мира и дружды Н.С.Хрущева в страны Азии. – М., 1960. – 28с.
779730
  Клейнер Г.Б. Миссия Москвы как объекта стратегического планирования // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-0499
779731
  Москателли О. Миссия невыполнима // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 6 (124). – С. 38-40
779732
  Прса М. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 169-187. – ISBN 5-7712-0333-5
779733
  Якоби Ф. Миссия ОБСЕ в Грузии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 135-145. – ISBN 5-7712-0327-0
779734
  Нойккирх К. Миссия ОБСЕ в Молдове // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 121-135. – ISBN 5-7712-0327-0
779735
  Санино С. Миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 131-145. – ISBN 5-7712-0333-5
779736
  Мерлинген М. Миссия ОБСЕ в Хорватии: взгляд из Загреба / М. Мерлинген, Ж. Муйич // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 209-223. – ISBN 5-7712-0333-5
779737
  Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П. Волынского в Азербайджане (1716-1718 гг.) / Ф.М. Алиев ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1979. – 122 с.
779738
  Емельянова И. Миссия современного классического государственного университета / И. Емельяновва // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 11. – С. 12-16. – ISSN 0321-0383
779739
   Миссия социального служения (Интервью с ректором РГСУ В.И.Жуковым) / В.И. Жуков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-49. – ISSN 0869-3617


  Российский государственный социальный университет
779740
  Суворова В.М. Миссия универсальной научной библиотеки и популярное библиотековедение: повышаем квалификацию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 0130-9765


  Опыт универсальной научной библиотеки - методического центра - по пропаганде и продвижению популярного библиотековедения и его форм в виде статей в журнале "Вестник библиотек Москвы", цикла открытых лекций ведущих отечественных библиотековедов, ...
779741
  Ортега-и-Гассет Хосе Миссия университета (фрагменты) / Хосе Ортега-и-Гассет // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0321-0383


  То, чем современный университет должен быть в первую очередь. Университет, профессия и наука
779742
  Салахов М. Миссия университета :200 лет спустя // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.49-62. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
779743
  Захаров И.В. Миссия университета в европейской культуре / И.В. Захаров, Е.С. Ляхович. – Москва : Фонд "Новое тысячелетие", 1994. – 240с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86947-005-6


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
779744
  Леонова Ольга Анатольевна Миссия университета в региональном образовательном пространстве // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
779745
  Карамурзов Б.С. Миссия университета и проблемы формирования российской социально-культурной идентичности // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 26-42. – ISSN 0235-1188
779746
  Черванев И.Г. Миссия университета и раздумья об Alma Mater / И.Г. Черванев // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С.4-16


  О Харьковском университете им. В.Н. Каразина.
779747
  Криворак А. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 54-56. – ISSN 1810-3944
779748
  Глебова Ника Миссия: аниматор // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 74-81 : фото
779749
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1949. – 72с.
779750
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 148с.
779751
  Гринвуд Р Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны. / Р Гринвуд. – Москва, 1943. – 495с.
779752
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – М, 1960. – 264с.
779753
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – Минск, 1961. – 263с.
779754
  Джеймс С. Мистер Все-будет-по-моему : роман / Сьюзан Джеймс ; пер. с англ. М. Туруновой. – Москва : Радуга, 2008. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006877-4
779755
  О"Флаєрти Мистер Гильхули / О"Флаєрти. – Ленинград, 1927. – 241с.
779756
  Линч Б. Мистер Джеймс ищет черепа : роман / Б. Линч; Перев. с исп. М. Белинкиной. – М., 1969. – 208с.
779757
  Рискин Р. Мистер Дидс выходит в люди / Р. Рискин. – М, 1943. – 184с.
779758
  Ефимов Б.Е. Мистер доллар / Б.Е. Ефимов. – М, 1948. – 63с.
779759
  Казакевич Р.А. Мистер Пайпс фальсифицирует историю / Р.А. Казакевич, Ф.М. Суслова. – Л, 1966. – 182с.
779760
  Милн А.А. Мистер Пим проходит мимо / А.А. Милн. – М, 1957. – 58с.
779761
  Маршак С.Я. Мистер Твистер / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 36с.
779762
  Чертанов М. Мистер Уэллс видит всё насквозь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 40-45. – ISSN 0130-7045
779763
  Аллан Т. Мистер Финч делает деньги = Ted Allan. The money makers : пьеса в 3-х д., 5-ти карт. / Т. Аллан ; пер. с англ. В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1958. – 131 с.
779764
  Байрон Д.Г. Мистерии : Вступительная статья и комментарии П.С.Когана. / Д.Г. Байрон. – Москва; Ленинград, 1933. – 413с.
779765
  Штейнер Р. Мистерии древности и христианство = Das Christentum als mystische Tatsache / Рудольф Штейнер ; [ред. М. Орлова, Л. Шалганова]. – Москва : Духовное Знание ; СП "Интербук", 1990. – 123, [3] с. – Парал. тит. л. на нем. яз.
779766
  Маяковский В. Мистерия-буфф. / В. Маяковский. – 2-е изд. – Москва. – 71с.
779767
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. / В.В. Маяковский. – Москва, 1972. – 174с.
779768
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня / В.В. Маяковский. – Москва, 1976. – 256с.
779769
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Детская литература, 1971. – 256с.
779770
  Пичко Н.С. Мистерия - миф или реальность? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 418-421. – ISSN 1684-2618
779771
  Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
779772
  Иоффе И.И. Мистерия и опера / И.И. Иоффе. – Л, 1937. – 236с.
779773
  Масалов А.А. Мистерия призраков : скорее правда, чем вымысел : [роман] / Анатолий Масалов. – Чернигов : Десна, 2014. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-50255-6-6
779774
  Россман Вадим Иосифович Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в современных и традиционных обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42-57. – Бібліогр.: с. 45, 48, 51-52, 54-57. – ISSN 0042-8744
779775
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1968. – 270с.
779776
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1969. – 271с.
779777
  Зорин В.С. Мистеры Миллиарды / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 326 с.
779778
  Сак Л.М. Мистецство скульптури. / Л.М. Сак. – К., 1971. – 72с.
779779
  Рильський М.Т. Мистецтво -- творча праця зрима / М.Т. Рильський. – Київ, 1979. – 310 с.
779780
  Гірняк Й. Мистецтво - всенародний скарб // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1955. – Рік 6, ч. 68, вересень. – С. 9-12
779781
  Слоньовська О. Мистецтво - завжди національне! : (Міфопоетична парадигма переваги окупованої нації у повісті-вертепі Івана Багряного "Розгром")
779782
  Ейтель Т. Мистецтво - здобич: останні німецькі військовополонені // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 640-662. – ISSN 1992-5514
779783
  Гуменюк О. Мистецтво - як зброя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 лютого (№ 8). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Життєве кредо художника-графіка Ніла Хасевича.
779784
   Мистецтво. – 24с.
779785
  Хандогіна Леся Мистецтво "моральних" провокацій // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 105-111


  Дослідження етичних вимірів функціонування сучасного мистецтва в контексті "моральних провокацій"
779786
  Сірук М. Мистецтво (не) розійтися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 9


  Які уроки треба винести Європі з шотландського референдуму.
779787
  Чегусова З. Мистецтво авангарду як чинник становлення професійного художнього текстилю України кінця XX - початку XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 6-18. – ISSN 2413-4767
779788
  Ушаков О. Мистецтво афоризму Ярослава Федоррчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 19
779789
  Крижанівський О. Мистецтво бальзамування та обряд поховання в Стародавньому Єгипті. : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття сьома // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-46.
779790
  Агеєва В. Мистецтво бачити : Апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 152-163
779791
  Овчаренко Е. Мистецтво бачити красу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 9


  Виставка творів Василя Забашти та його родини "Суголосся".
779792
  Романенко В.Т. Мистецтво бачити світ / В.Т. Романенко. – Київ, 1969. – 255с.
779793
  Лібман З.Я. Мистецтво без людини / З.Я. Лібман. – Київ, 1965. – 283с.
779794
  Береговська Х. Мистецтво без штампів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 7


  Скульптура Володимира Одрехівського: конотації змісту і форми.
779795
  Козуля С.В. Мистецтво берегти здоров"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 34-35


  Гігієна - розділ медицини, що вивчає вплив умов життя і праці на здоров"я людини і розробляє заходи з профілактики захворювань.
779796
  Кілессо С.К. Мистецтво будівничих / С.К. Кілессо. – Київ, 1971. – 56с.
779797
  Мандрик М.В. Мистецтво бути людиною // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-74


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
779798
  Шевчук Д. Мистецтво бути неконсеквентним // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37. – ISSN 1563-6461


  Вибрані есеї польського філософа Лешека Колаковського "Похвала неконсеквентності, або Як бути консервативно-ліберальним соціалістом".
779799
  Збанацька О.М. Мистецтво бути тим, хто ти є (до 55-річчя від дня народження Олександра Кириленка) / О.М. Збанацька, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 128-130. – ISSN 2409-9805
779800
  Левчук Л.Т. Мистецтво в боротьбі ідеологій / Л.Т. Левчук. – К, 1985. – 148с.
779801
  Бровко М.М. Мистецтво в контексті аксіологічного виміру відношення людини до світу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 65-67
779802
  Біла Л.М. Мистецтво в контексті культурологічних досліджень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 152-153
779803
  Чайковська О.В. Мистецтво в літературі кінця XIX - початку XX століття та естетика В.С. Моема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 60-61
779804
  Таратута Н. Мистецтво в нашому житті // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 18-19. – ISSN 2518-7341


  У статті йдеться про вплив мистецтва на особистість, роль бібліотеки в естетичному вихованні молоді та про мистецькі заходи, що проводились працівниками Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва
779805
  Променицький К.К. Мистецтво в нашому побуті / К.К. Променицький. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 50, [2] с.
779806
  Чубарева О.О. Мистецтво в позанавчальному житті сучасного студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 138-148. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Аналізується місце та роль мистецтва в позанавчальному житті сучасного студентства; автор стверджує, що мистецтво пробуджує й розвиває творчий потенціал студента, що закладений в кожній особистості; воно дає можливість розкрити складові людської ...
779807
  Гринько Олена Андріївна Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства (соціально філософський аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гринько Олена Андріївна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 169 л. – Бібліогр.: с. 153-169
779808
  Червінська Н. Мистецтво в сучасному інформаційному просторі України як чинник формування національної свідомості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 100-106. – ISSN 2224-0926
779809
  Булавіна Н. Мистецтво в тенетах глобалізації. Український варіант: "перезавантаження" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 7-11. – ISBN 966-8917-08-1
779810
  Плаксіна Олена Мистецтво великого почуття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  Пейзажі одного з найстарших художників України Георгія Петрова є яскравим підтвердженням слів Олександра Дейнеки: "Мистецтво народжується з великого почуття". Та велике почуття визріває лише у витонченій душі, котра відчуває повнокровність світу з його ...
779811
  Самойлов Юрій Мистецтво викручування рук // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
779812
  Брюховецька Л. Мистецтво високої напруги. Юрій Яновський і кіно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 вересня (№ 35/36). – С. 21
779813
  Тихонюк О.В. Мистецтво витинанки в Україні кінця XX- початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тихонюк О.В. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв.
779814
  Сунь-дзи Мистецтво війни / Сунь-дзи ; [пер. з кит. та комент.: С. Лесняк ; передм.: П. Шеремет]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 105, [5] с. : іл. – Назва парал. укр., кит. - Пер. за вид.: "Ву Дзю Лун, Сунь-дзи Дзяо Ші", 1990. – ISBN 978-617-679-145-4
779815
  Александрович В.С. Мистецтво Галицько-Волинської держави / Володимир Александрович ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 1999. – 132 с. : іл. – До 800-річчя Галицько-Волинської держави. – ISBN 966-02-1267-4
779816
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Політвидав України, 1986. – 223 с.
779817
  Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; [пер. з чеc. В.І. Романця]. – [2-е вид.]. – Київ : Політвидав України, 1989. – 292 с.
779818
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Україна, 1996. – 269с. – ISBN 966-524-017-Х
779819
  Касіян В. Мистецтво графіки / В. Касіян. – Київ, 1960. – 42 с.
779820
  Корніяка О.М. Мистецтво гречності / О.М. Корніяка. – Київ : Либідь, 1995. – 93с.
779821
  Риморенко Т.Ю. Мистецтво двадцятого століття в контексті філософських течій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 163-173
779822
  Дядюх-Богатько Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII - XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Дядюх-Богатько Н.Й. ; МОНУ ; Лвів. нац. акад.мистецтв. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
779823
  Лошков Ю.І. Мистецтво диригування в радянському музикознавстві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 176-184. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
779824
  Новоженець Г. Мистецтво діаспори в загальноукраїнському контексті: Тематичні та стилістичні паралелі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 301-307. – ISSN 1992-5514
779825
  Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації : Навчальний посібник / МОУ; Ін-т системних досліджень освіти; Київський ін-т банкірів банку "Україна"; Г.М. Сагач. – Київ : Київ. ін-т банкірів банку "Україна", 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-9944-0
779826
  Гнатюк Н. Мистецтво домовлятися // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 11. – ISSN 1992-9277
779827
   Мистецтво доступне для кожного. Проект "Почути" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
779828
   Мистецтво екрана. – К. : Мистецтво, 1966. – 361 с.
779829
  Амеліна Л.О. Мистецтво екслібриса. Питання атрибуції творів // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 168-174. – ISBN 966-95597-5-8
779830
  Сиваш І.О. Мистецтво етнодизайну в художній культурі України XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сиваш Ілона Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
779831
  Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині XIX століття / А.А. Жаборюк. – Київ-Одеса : Вища школа, 1983. – 206, [2] с.
779832
  Михайлова Наталія Мистецтво жити в Японії : спосіб життя / Михайлова Наталія, Королькова Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 98-104 : Фото
779833
  Рапай М. Мистецтво жити і творити / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 227). – С. 6-7


  Українському скульптору Миколі Рапаю - 90!
779834
  Рахманін Сергій Мистецтво жити свободно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
779835
  Нарівська В.Д. Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 18-28. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Розглядається питання формування і обгрунтування чинників культурної самоідентичності Поета у його епістоляріях. Виокремлюється і акцентується значимість феномену "мистецтво жити", сприйнятність його В. Стусом зі смислами, сформульованими О. Пушкіним.
779836
  Захарченко В. Мистецтво жити. Художньо-публіцистичні нариси. / В. Захарченко. – К., 1983. – 152с.
779837
  Шаповал Ю.Г. Мистецтво журналізму / Юрій Шаповал. – Львів, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8424-70-0
779838
   Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. О.І. Наливайко ; відп. ред. І.І. Паславський ; ред. рада: Бондар Ю.В. та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 317, [3] с., [8] арк. фотогр. : іл., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. – Бібліогр.: с. 149, 223-228. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 3). – ISBN 978-966-2530-52-0
779839
  Калюга К.В. Мистецтво здобувати і використовувати початкову інформацію про особу злочинця : від моделювання зовнішнього вигляду та психологічних властивостей до висування і розробки криміналістичних версій щодо кола осіб, причетних до злочину : монографія / К.В. Калюга, В.Г.Лукашевич. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 351, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 229-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-573-051-5
779840
  Варварецький Ю.А. Мистецтво і глядач. / Ю.А. Варварецький. – Київ, 1975. – 175с.
779841
  Мазепа В.І. Мистецтво і духовне багатство людини / В.І. Мазепа. – Київ, 1967. – 107с.
779842
   Мистецтво і духовне збагачення суспільства. – К., 1989. – 208с.
779843
  Кудін В.О. Мистецтво і духовний світ молоді. / В.О. Кудін. – К, 1983. – 96с.
779844
  Гриценко В.С. Мистецтво і естетика: перспективи співпраці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін культ. і мист. України; Держ. ак. керів. кадрів культ. і мист."; КНУТШ. – Київ, 2000. – Вип. 4/5, част. І. – С. 74-83.
779845
   Мистецтво і життя. – К., 1978. – 112с.
779846
   Мистецтво і життя. – К., 1987. – 146с.
779847
  Дьомін М. Мистецтво і зброя Ніла Хасевича // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 173-176. – ISSN 0131-2561
779848
  Плеханов Г.В. Мистецтво і література / Г.В. Плеханов. – Х., 1929. – 307 с.
779849
  Корчанов В.О. Мистецтво і маси / В.О. Корчанов. – К., 1977. – 32с.
779850
  Гюго В. Мистецтво і народ / В. Гюго. – К., 1985. – 356с.
779851
  Мітіна В.О. Мистецтво і реальний світ / В.О. Мітіна. – Київ, 1975. – 48 с.
779852
   Мистецтво і революціна боротьба. – К., 1989. – 259с.
779853
  Левчук Л.Т. Мистецтво і соціальна діяльність / Л.Т. Левчук. – Київ : Т-во Знання УРСР, 1978. – 48 с. – (Лытература і мистецтво ; Серія 5, № 10)
779854
   Мистецтво і сучасність. – К., 1980. – 236с.
779855
  Закус І. Мистецтво імпровізувати // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 93-96. – ISSN 2224-0926
779856
  Рипська Н.П. Мистецтво італійського Відродження / Н.П. Рипська. – К, 1968. – 72с.
779857
  Васильєва К.І. Мистецтво й дійсність: проблема співвідношення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 92-93
779858
  Томашевська В.І. Мистецтво кераміки : книга-альбом / Віра Томашевська ; [авт. передм. З. Чегусова]. – Київ : ІРІДІУМ, 2015. – 151, [1] с. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISBN 978-617-7368-00-6
779859
  Слесаренко А. Мистецтво кино / А. Слесаренко. – К. : Молодь, 1955. – 120 с.
779860
  Левчук Т.В. Мистецтво кіно / Т.В. Левчук. – Київ, 1960. – 31 с.
779861
  Корнієнко І.С. Мистецтво кіно : Принципи і художні засоби / І.С. Корнієнко. – К, 1974. – 239с.
779862
  Заярна І. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М. Семенко, О. Кручених)


  У статті досліджено специфіку відображення мистецтва кіно в "поезофільмах" М. Семенка "Весна", "Степ" і у книжці О. Кручених "Говорящее кино"
779863
  Смородін Мистецтво кінооператора / Смородін, О.А. Герасимов. – Київ, 1960. – 24 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
779864
  Смородін Мистецтво кінооператора / Смородін, О.А. Герасимов. – Київ, 1962. – 30 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
779865
  Галькевич Т. Мистецтво кіноплаката в історичній ретроспекції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 14-16. – Рец.: Гутник Л. М. Український кіноплакат 1947—1994 років з фондів Національної бібліотеки Київ: ВД "Академперіодика", 2018. - 576 с. – ISSN 2076-9326
779866
  Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст. / Я.П. Запаско. – Львів, 1971. – 310с.
779867
  Маркова В.А. Мистецтво книги: комунікативний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 99-106


  Розглядається еволюція художнього оздоблення книги в комунікативному аспекті.
779868
  Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / І.Р. Семенчук. – Київ : Вища школа, 1974. – 136 с.
779869
  Кікоть А.А. Мистецтво костюма: методологія дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 203-211
779870
  Вязьмітіна М.І. Мистецтво країн ісламу : матеріали до епіграфіки В. Крачковської / М.І. Вязьмітіна ; Музей мистецтва Всеукр. Акад. наук. – Київ : Видавництво ВУАН, 1930. – 122 с., XXIII табл.
779871
  Пархоменко Д. Мистецтво краси та наука хімія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 33-35. – ISSN 2518-7104
779872
  Кармазин-Каковський Мистецтво Лемківської церкви = De arte sacra ecclesiarum Lemcoviensium / Кармазин-Каковський; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1975. – 308с. : іл. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ; Т.12)
779873
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 2 (108). – 2014. – 64 с.
779874
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (115/116). – 2014. – 64 с.
779875
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (121/122). – 2015. – 88 с.
779876
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (123/124). – 2015. – 74 с.
779877
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (125/126). – 2015. – 64 с.
779878
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (129/130). – 2016. – 72 с.
779879
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (131/132). – 2016. – 56 с.
779880
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (133/134). – 2016. – 64 с.
779881
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (137/138). – 2017. – 56 с.
779882
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (139). – 2017. – 54 с.
779883
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 4/5 (140/141). – 2017. – 64 с.
779884
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6/7 (142/143). – 2017. – 56 с.
779885
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8 (144). – 2017. – 56 с.
779886
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (145/146). – 2017. – 56 с.
779887
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (147/148). – 2018. – 74 с.
779888
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (149/150) : Жіноче здоров"я. – 2018. – 60 с.
779889
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (153/154) : До 100-річчя НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2018. – 59 с. – Резюме укр., рос. мовами
779890
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (157/158). – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос. мовами
779891
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (159/160). – 2019. – 60 с. – Резюме укр., рос. мовами
779892
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (161/162). – 2019. – 60 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос. мовами
779893
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7 (163). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос. мовами
779894
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8/10 (164/166). – 2019. – 46 с. – Резюме мовою статті
779895
  Луковська О. Мистецтво лінії Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
779896
  Фромм Е. Мистецтво любові = The art of loving / Еріх Фромм ; [вступ. ст. Рут Нанда Аншен ; пер. з англ. В. Кучменко]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 188, [4] с. : іл. – Пер. за вид.: The art of loving / Erich Fromm. New York, 1956. - Назва серії зазнач. у вступ. ст. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Світові перспективи). – ISBN 978-617-12-3141-2
779897
  Мусієнко Н. Мистецтво Майдану / Наталія Мусієнко ; [художник М. Лунів ; редактори: В. Алексанич, О. Прокопчук]. – Київ : Майстер-принт, 2015. – 95, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 84-89. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7110-36-0


  У пр. № 1702169 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету з глибокою повагою і подякою за студентські роки. Автор. Підпис. 10.12.2015 р.
779898
  Шапошникова О. Мистецтво маленьких кроків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 16


  Рік Івана Багряного.
779899
  Ткач В. Мистецтво міфу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  Якщо спробувати проаналізувати зміст, спосіб існування та визначити призначення міфу, то найзагальнішим твердженням буде те, що кожен міф, про що б у ньому не йшлося, пропонує людині відповіді на два засадничих запитання "Звідки?" (минуле) і "Куди?" ...
779900
  Карповець М. Мистецтво на межі людських можливостей // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 30-35


  "За соціокультурною природою Майдан був потужним перформативним актом, який вийшов поза уставлені межі української реальности у сферу якісно нового тілесного й емоційного досвіду."
779901
  Лагутенко О. Мистецтво на межі світів // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 48-49


  "Марко Гейко – один із корифеїв сучасного вітчизняного живопису, був серед тих, хто 1992 року створив у Києві мистецьке об"єднання "Живописний заповідник". 2002 року, коли художники розгорнули у залах Національного художнього музею України ювілейний ...
779902
  Скляренко Г. Мистецтво на сторінках "Нової Генерації" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-71. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено аналізу публікацій про образотворче та візуальне мистецтво на сторінках часопису "Нова Генерація", який виходив друком у Харкові протягом 1927-1930 років. Журнал, що охоплював широке коло культурно-мистецьких питань, об"єднував ...
779903
  Істоміна Г.В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини 19 - 20 століть (типологія, стилістика, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Істоміна Г.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
779904
  Найден О. Мистецтво не бачити // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 15-19


  Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу.
779905
  Толчик Д. Мистецтво небачення // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 11-14


  "Чому сьогоднішній Захід такий вразливий на історичне зло нацизму і на все, що з ним асоціюється, але водночас виявляє відносно невелике зацікавлення і дуже обмежену чутливість до зла, вчиненого комунізмом?"
779906
  Смирна Л. Мистецтво незгоди і спротиву: від Бойчука до Зарецького... / рорзмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 16-17


  Про століття українського нонконформізму.
779907
  Тормишева Ю.О. Мистецтво нецке в західному світі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 371-377


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
779908
   Мистецтво Одеси в колекції Михайла Кнобеля = Fine arts of Odessa from Mykhaylo Knobel"s collection = Die Kunst von Odessa aus der Sammlung von Mychajlo Knobel : [альбом]. – Одеса ; Київ : Редакція журналу "Образотворче мистецтво" Національної Спілки художників України, 2002. – 192 с. : іл. – Текст парал. укр., англ., нім. – ISBN 966-8013-01-8
779909
  Рожок В.І. Мистецтво опери: реформаторський потенціал та історичні шляхи його втілення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 86-94
779910
  Дмитрієва Є.М. Мистецтво Опішні. / Є.М. Дмитрієва. – К., 1952. – 51с.
779911
  Мельник М. Мистецтво організації театралізованої презентації як сучасної естрадної форми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
779912
  Христан Н. Мистецтво пам"яті: образ короля Данила Романовича у візуальній культурі сучасної України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 135-142. – ISSN 1998-4634
779913
  Славський Р. Мистецтво пантоміми / Р. Славський. – Київ : Мистецтво, 1970. – 128 с.
779914
  Халайцан В.П. Мистецтво паркобудування в культурному житті Поділля кінця XVIII - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Халайцан Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
779915
  Бєліков О. Мистецтво переговорщика або, чи складно бути медіатором? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – ISSN 1608-6422
779916
  Рильський М.Т. Мистецтво перекладу : статты, виступи, нотатеи / Максим Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 343 с.
779917
  Лесняк С. Мистецтво перемагати у війні та бізнесі / вів бесіду Л. Крупніцький // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 10


  Про перший переклад українською з мови оригіналу трактату Сунь-дзи "Мистецтво війни" і сучасне застосування давньої премудрості. Переклад найдавнішого в історії трактату з військової стратегії і тактики (датується V ст. до н.е.), виданий нещодавно ...
779918
  Прилюк Д.М. Мистецтво писати / Д.М. Прилюк. – К, 1969. – 64с.
779919
  Буало Н. Мистецтво поетичне / Н. Буало. – К., 1967. – 136с.
779920
  Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Головатий; Міжрег. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-165-2
779921
  Монич Л.М. Мистецтво портрета на сторінках літературно-художніх журналів "Кур"єр Кривбасу" та "Всевсіт" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 112-116. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена виявленню та аналізу матеріалів, які належать до портретних жанрів. Подано короткий огляд знайдених текстів, розглянуто їх особливості та здійснено порівняння частоти їх появи на сторінках обраних для дослідження видань.
779922
  Задорожна Л.М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини XIX століття (прозова сторінка) : монографія / Л.М. Задорожна. – Київ : Логос, 2016. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-498-3


  У пр. № 1708078 напис: В дар науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 31 жовтня 2016 р. Автор. Підпис.
779923
  Задорожна Л.М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини ХІХ століття (прозова сторінка) : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2018. – 459, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-879-1
779924
  Дяченко С.І. Мистецтво портретування в поемах А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 53-59


  У статті на прикладі поем "Кармалюк" і "Сини" розкриваються характерні риси поетичної майстерності А. Малишка в зображенні образів-персонажів
779925
  Сюндюков І. Мистецтво правильно мислити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 31


  "Логіка - та дисципліна, знання і вміння використовувати яку гостро бракує українцям. Про це - книжка автора "Дня" Зіновія Партика."
779926
  Кравченко М.Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини XX - початку XXI століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Кравченко Марта Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
779927
  Слободянюк Р.Д. Мистецтво прогнозування в народознавчій публіцистиці : (на матеріалі публікацій М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Винниченка з проблем української державності) // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 46-93. – ISBN 966-594-015-5
779928
  Здоровега В.Й. Мистецтво публіциста / В.Й. Здоровега. – Київ, 1966. – 175с.
779929
  Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – Київ : Книга, 2012. – 391, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7
779930
  Близнюк Ю. Мистецтво робить реальність не такою страшною і божевільною / Ю. Близнюк, Г. Щокань // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 7 (410), 22 лютого 2018. – С. 14-17


  Названи лауреати Шевченківської премії.
779931
  Ткач В. Мистецтво світогляду і модель науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Моделі, які продукує наука і якими вона послуговується, є результатом складання атомарних істин і моделей нижчих рівнів. Формулою такого процесу є логіка, погоджена вченими і формально ними визнана. Наука завжди є доктриною моменту, бо є результатом ...
779932
  Ткаченко А. Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / А. Ткаченко. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 448 с. – ISBN 966-95249-0-3
779933
  Боєва О.І. Мистецтво слова в медицині // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4. – С. 55-56. – ISSN 2411-1597
779934
  Мазуркевич О.Р. Мистецтво слова і комуністичне виховання / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1962. – 40с.
779935
  Лісовський А. Мистецтво слова і характер його сприймання
779936
  Задорожний В. Мистецтво словотвору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
779937
  Бойницька О.С. Мистецтво смерті та кохання в романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
779938
  Бойніцька О.С. Мистецтво смерті та кохання у романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 39-46. – ISBN 966-581-231-9
779939
  Кудін В.О. Мистецтво соціалістичного реалізму та ідеологічна боротьба / В.О. Кудін. – Київ, 1985. – 33с.
779940
  Цимбал К.Д. Мистецтво соціального маркетингу // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 136-137
779941
  Віват Г.І. Мистецтво спілкування : [навч. видання] / Ганна Віват. – Одеса : ВМВ, 2018. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-413-628-7
779942
  Припйока О.В. Мистецтво старіння // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 140-142
779943
  Лобановський Б.Б. Мистецтво стародавнього Єгипту. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1972. – 83с.
779944
  Асєєв Ю.С. Мистецтво Стародавньої Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1963. – 61с.
779945
  Писаренко Д. Мистецтво судової промови: амереканська мрія в українських реаліях / Д. Писаренко, М. Уляновська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 38-39
779946
  Чорнобай О.Л. Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 210-220. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
779947
   Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-39-6
779948
  Синицький А.М. Мистецтво та моделювання / А.М. Синицький. – К., 1973. – 259с.
779949
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
779950
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
779951
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
779952
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
779953
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
779954
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
779955
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
779956
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
779957
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
779958
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
779959
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
779960
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
779961
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
779962
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
779963
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
779964
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
779965
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
779966
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2006
779967
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2006
779968
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / н-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 1/2 (75/76). – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
779969
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 3 (77). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
779970
  Процишин В.М. Мистецтво та особистість в філософсько-естетичних розвідках Е. Муньє // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 48-55. – (Серія "Філософія")
779971
  Кокуленко Борис Мистецтво танцю у творчості Т.Г. Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
779972
  Касіян В.І. Мистецтво Тараса Шевченко / В.І. Касіян. – Київ : Знання, 1963. – 78 с.
779973
  Корнієнко В.В. Мистецтво театральної акустики (техніки звуку) : від античності до сучасності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-54
779974
  Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Скорик Адріана Ярославівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 27 назв
779975
  Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації у полі культурознавства: проблема меж // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 9-14. – ISSN 2312-4679
779976
   Мистецтво теорії - досконалість практики (члену-кореспонденту НАН України Андрію Андрійовичу Гриценку - 70 років) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 152-153. – ISSN 1605-7988
779977
  Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
779978
  Овчаренко Н.М. Мистецтво у розумінні Ф. Шеллінга // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 115-119. – ISBN 978-966-285-527-2
779979
  Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
779980
   Мистецтво України : Біографічний довідник. – Київ : Українська енциклопедия, 1997. – 700с. – ISBN 588500-042-5
779981
  Савицька Л.Л. Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть: 1890-1910-ті роки : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Лариса Леонідівна Савицька; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
779982
  Прокопчук І.Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Прокопчук Інна Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
779983
  Кармазин-Каковський Мистецтво української книги // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 257-265
779984
  Богачов В.І. Мистецтво управління і колектив / В.І. Богачов, Л.А. Бєлашов, М.П. Сологубов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 155 с.
779985
  Школьна О.В. Мистецтво фарфору - фаянсу України кінця XIX - початку XXI століття: типологія, художні особливості, стилістика : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01; 17.00.06 / Школьна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 25 назв
779986
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА. Частина 1. Плівки-негативи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 54-59. – ISSN 0131-2685
779987
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА: ч. 2 : світлини, народжені в бункерах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 68-75. – ISSN 0131-2685
779988
  Савицька Л. Мистецтво Харкова на зламі сторіч // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 83-88. – ISBN 978-966-8917-14-1
779989
  Запаско Я. Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 290-294
779990
  Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання / М.М. Карасьов. – К., 1965. – 146с.
779991
  Беженарь О.И. Мистецтво як головний чинник духовного розвитку людини на перехідному етапі розвитку світової спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 122-132
779992
  Хрущак М. Мистецтво як діалог : візуальне мистецтво // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 56-59. – ISSN 0868-9644


  Безпрецендентний арт-проект "Пейзаж 21 століття" дав упевнений поштовх новій тенденції сучасного мистецтва.
779993
  Шерман О. Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 331-336. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
779994
  Булатевич М.М. Мистецтво як засіб подолання патологій суспільства модерну в соціологічних напрацюваннях Теодора Адорно // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 119-120
779995
  Коротун Я.В. Мистецтво як засіб творення особистості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
779996
  Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості : навч. посібник / Кодьєва О.П. ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 206, [1] с. – Покажч.: с. 199-205. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-301-241-4
779997
  Василюк Сергій Мистецтво як сприятливий фактор для індустрії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
779998
  Даренський В. Мистецтво як феномен людинотворення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.61-78. – ISSN 0235-7941
779999
  Кубланов Б.Г. Мистецтво як форма пізнання дійсності / Б.Г. Кубланов. – К, 1967. – 126с.
780000
  Авер"янова Н. Мистецтво як чинник консолідації українства: проблеми та перспективи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 6-10. – ISSN 2520-2626


  "У статті показано, що мистецтво, постаючи формою духовно-практичного освоєння дійсності,активно синтезує в емоційно-образній структурі нескінченну багатогранність соціокультурних відносин і здатнеактивно перетворювати реалії людського буття в художню ...
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,