Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
772001
  Саввина О.А. "Малининский институт" (к 140-летию со дня основания Московского учительского института) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0869-561Х


  30 ноября 2012 г. исполняется 140 лет со дня основания уникального учебного заведения России - Московского учительского института.
772002
  Скороход О. "Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 15 (118). – С. 53-57


  Петро Конашевич-Сагайдачний ходив на Стамбул і Москву. Козаки тричі скидали його з гетьманства.
772003
  Кондрат"єва Л.А. "Малозначні справи" в процесуальному законодавстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7096-97-8
772004
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "З ініціативи Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (директор - професор Михайло Наєнко) та Гуляйпільської сільської ради (Черкащина) біля місцевої школи відкрито пам’ятний знак “малому” Тарасу Шевченку. Будучи вже ...
772005
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак... // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7625-59-8


  З ініціативи Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Гуляйпільської сільської ради та місцевої школи відкрито пам"ятний знак "Малому" Тарасові. Знак розташовано саме біля школи в Гуляйполі, яке розкинулося вздовж річки Тікич ...
772006
  Клочек Г. "Малоросійство" Євгена Маланюка і сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 10-11
772007
  Кононенко В. "Малоросійська та "хозарська" ідея козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кін. XVII - перші десятиліття XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 25-27
772008
  Куліда С. "Малоросійський Колумб" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 18-19


  Так називали Олександра Поля - першопроходця промислової розробки залізних руд Кривбасу та відомого добродійника.
772009
  Оліянчук А. "Малоросійські" козацькі полки у 1831-1833 роках: мотиви створення, чисельність та функції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 57-63. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена питанню участі козацтва Лівобережжя України в придушені польського листопадового повстання. Встановлено чисельність "Малоросійських" козацьких полків у різні періоди служби в 1831-1833 рр. Проаналізовано різні типи бойових завдань, що ...
772010
  Склокін В. "Малоросійські" та "великоросійські" землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 33-43. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
772011
  Фризман Л.Г. "Малороссийские песни" / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 73-105. – ISBN 966-303-006-2
772012
  Галаган Г.П. "Малорусский вертеп", или Вертепная рождественская драма : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Г.П. Галаган; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Киев : Корчак-Новицкого, 1882. – 38, XXXV с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Киевская Старина, 1882, т. 4, кн. 10. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
772013
  Тиханов Г. "Малые и большие литературы" в меняющемся формате истории литературы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 253-278. – ISSN 0042-8795
772014
  Бичурина Н.М. "Малые романские языки": металингвистический дискурс и языковая политика Франции // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 88-98. – ISSN 0373-658Х
772015
  Евсеев Е.Д. "Малые" русские портретисты 1790-1820-х гг.: особенности работы живописца по частному заказу // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 125-138. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
772016
  Долгилевич Р.В. "Малый берлинский кризис" 1965 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 82-100. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе новых источников из архива внешней политики МИД РФ освещаются причины, ход и последствия одной из вспышек напряженности вокруг Западного Берлина, связанной с проведением в городе 7 апреля 1965 года пленарной сессии бундестага ФРГ. В ...
772017
  Здоровило Т. "Малював завжди під музику". За життя при совєтах художник-шістдесятник Веніфамін Кушнір не мав жодної персональної виставки // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 89). – С. 8-9


  "Маловідомі широкому загалу видатні особистості-митці, такі як Веніамін Кушнір, отримують друге «народження» завдяки Музею шістдесятництва. Нещодавно там відбувся творчий вечір, присвячений українському художнику, викладачу, громадському діячу ...
772018
  Яковлева Н.М. "Мальвинский вопрос" в аргентинской политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 044-748Х
772019
  Мазур В. "Мальованство". Українська народна релігія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  "Читаючи старі історичні записи або розбираючи архівні документи, не перестаєш дивуватися творчій силі українського народу. Здавалося б, замордоване багатовіковою панщиною, гноблене за національною ознакою, позбавлене можливості хоч якось висловити ...
772020
   [Малишевій Наталії Рафаелівні - 65] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 254-256. – ISSN 1993-0909


  25 квітня відзначила свій ювілей видатна вчена в галузі екологічного права, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, лауреат державної премії України в ...
772021
  Драгоманов М.П. [Малоруссские народные предания и рассказы] / [Свод М. Драгоманова]. – [Киев] : [Изд. Юго-Западного Отд. Русск. геогаф. о-ва], 1876. – XXVI, 434 c. – Без. тит. арк.
772022
   [Маляренко Василь Тимофійович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 258-260. – ISSN 1993-0909


  Вчений України в галузі кримінально-процесуального права України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
772023
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2009
772024
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2009. – резюме укр.. рос. мовами
772025
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2010. – резюме укр.. рос. мовами
772026
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2010
772027
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (64/65). – 2016. – 128 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
772028
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (68/69). – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
772029
  Курільченко В.В. Малий Каразінський університет: учора,сьогодні, завтра / В.В. Курільченко, Н.Ю. Тютрюмова, В.І. Чеботарьов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 88-93


  Малий каразінський університет, є новітньою навчально-виховною структурою на базі вищого навчального закладу із застосуванням його педагогічних, наукових кадрів та матеріально-технічних ресурсів.
772030
  Шевченко Т. Малий Кобзар / Т. Шевченко. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків, 1930. – 21-155с.
772031
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 335 с. – Авт. на т. арк. не вказ.
772032
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1969. – 443с.
772033
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1970. – 443 с.
772034
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1976. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
772035
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1977. – 377с.
772036
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1977. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
772037
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : [для ср. шк. віку] / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1979. – 384 с.
772038
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 384с.
772039
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. Є.П. Кирилюк, В.Є. Шубравський ; вступ. ст. Є.С. Шабліовського ; худож. Т.Г. Кудіш]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
772040
  Франко І. Малий Мирон, 1914
772041
  Франко І.Я. Малий Мирон / І.Я. Франко. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1951. – 56с.
772042
  Франко І.Я. Малий Мирон : Оповідання для мол. шк. віку / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 61с.
772043
  Франко І.Я. Малий Мирон і іньші оповідання [Малий Мирон і інші оповідання] / Іван Франко. – Накладом Антона Хойнацкого. – Львів : З друкарні Наукового т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1903. – IV, 188 с.
772044
  Франко І.Я. Малий Мирон та інші оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДВУ, 1924. – 61с. – (Бібліотека молодого ленінця)
772045
  Керуак Д. Малий Пік / Д. Керуак. – К., 1982. – 80с.
772046
  Трублаїні М.П. Малий посланець : оповідання: Для мол. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1976. – 20 с. – (Для першокласника)
772047
  Матковський С. Малий прикордонний рух в українсько-польському транскордонні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860


  Наведено результати дослідження та оцінки руху осіб і товарів у транскордонному українсько-польському регіоні, зокрема щодо малого прикордонного руху ( рух у межах до 50-ти км обидвох сторін кордону).
772048
  Пачовський В.М. Малий Святослав Хоробрий : діточа гра-казка в 4 діях / Василь Пачовський. – Київ ; [Коломия] : Накладом автора ; [Вецляp: Із дpук. Шаpфого]
Кн.10. – 1918. – 79 с. – Hа окp. аpк. присвята: Великим синам малих батьків


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
772049
   Малий словник iстоpiї Укpаїни. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00781-5
772050
   Малий та середній бізнес : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Національна академія управління, 2003. – 368с. – ISBN 966-8406-00-1
772051
  Чайкіна А.О. Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 135-139. – ISSN 2309-1533
772052
  Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку / В.І. Герасимчук, О.В. Мірошниченко, В.В. Онікієнко; Рада по вивченню продукт. сил України НАНУ; УІСД; [За ред. В.В.Онікієнка]. – Київ : УІСД, 2002. – 116с. – ISBN 966-7865-53-3
772053
  Перстюк І.Ю. Малий флот. Посіб. для судномоделістів / І.Ю. Перстюк. – К., 1976. – 230с.
772054
   Малий шевченкознавчий календар 2011 / [авторка ідеї, упоряд. текстів та іл. О. Щербакова]. – Київ : Либідь, 2011. – 14 л. – ISBN 978-966-06-0590-9
772055
  Онучко В.Г. Малийские этюды / В.Г. Онучко. – Москва, 1986. – 173 с.
772056
  Скосырев П.Г. Малик Габдулин / П.Г. Скосырев. – Москва, 1943. – 28с.
772057
  Коковський Ф.М. Малим другам : новеля / Ольга Кобилянська. – Чернівці : Накл. чернів. заміс. філії Т-ва "Укр. Школа" і "Сел. Каси" ; З Друк."Рус. Ради" під зар. І. Захарка, 1909. – 16 с. – (Діточа бібіліотека / Ред. Лесь Киселиця ; Число 5)
772058
  Шумський О.П. Малим річкам - велику увагу / О.П. Шумський. – Київ : Знання, 1977. – 16с.
772059
  Тесля Ю. Малими кроками до великої мети. Про механізм інформатизації університету // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 2


  Прийняття широкомасштабної програми інформатизації Університету та забезпечення її виконання задля оптимальної та ефективної організації навчальної, наукової та управлінської діяльності визначено як одне із завдань Програми розвитку Київського ...
772060
  Сорочук Л. Малими кроками на широку дорогу : (до 185-річчя від дня народження Матвія Номиса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 192-196. – ISBN 966-628-104-X
772061
  Власов А.В. Малина / А.В. Власов. – Ленинград, 1962. – 47с.
772062
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – М, 1968. – 144с.
772063
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – 2-е изд. – М, 1991. – 37с.
772064
  Александрова Г.Д. Малина в саду / Г.Д. Александрова. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 90 с. – Библиогр.: с. 92
772065
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 200 с.
772066
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова, А.П. Ниточкина. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 157 с.
772067
   Малинникова Людмила Федорівна // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 18-19
772068
  Тургенев И.С. Малиновая вода / И.С. Тургенев. – Изд. 7-е. – Птрг., 1917. – 17с.
772069
  Тургенев И.С. Малиновая вода : Из записок охотника / И.С. Тургенев, 1946. – 64 с.
772070
  Молчанова Л.Г. Малиновая роща / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1967. – 55с.
772071
  Солнцев Р. Малиновая рубаха / Р. Солнцев. – Красноярск, 1972. – 164с.
772072
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1958. – 408с.
772073
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 424с.
772074
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 359с.
772075
  Синельников Л.І. Малиновий дзвін / Л.І. Синельников. – К., 1962. – 55с.
772076
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1965. – 359с.
772077
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1967. – 395с.
772078
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1986. – 424с.
772079
  Кирей Р. Малиновий дзвін Звенигори // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 січня (№ 15). – С. 5


  На Черкащині шанують пам"ять про славетного земляка Агатангела Кримського.
772080
   Малиновий клин : Збірник. – Тернопіль : Збруч, 1993. – 47с.
772081
  Стельмах Б.М. Малинові дні : вірші : [для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Богдан Стельмах ; худож. Вікторія Ковальчук. – Київ : Веселка, 2015. – 61, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0451-8
772082
  Патрус-Карпатський Малиново квітнуть ялини / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 87с.
772083
  Колесниченко Вероника Малиновое счастье : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0131-8136
772084
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69
772085
   Малиновська Оксана Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 138-139 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
772086
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 143-144. – ISBN 978-966-439-961-3
772087
   Малиновська Оксана Юріївна(1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 76-77. – ISBN 966-95774-3-5
772088
   Малиновський Оникій (Йоникій) Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 293-294. – ISBN 978-617-573-038-6
772089
  Циганкова Е.Г. Малиновський Оникій Олексійович / Е.Г. Циганкова, І.Б. Усенко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 90-93
772090
   Малиновський Оникін (Іоаникій) Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 179-180. – ISBN 966-02-0537-6
772091
  Артамонов Ю.М. Малиновые облака : повести и рассказы : пер. с марийск. / Юрий Артамонов. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1991. – 382, [2] с. – (Волжские просторы)
772092
  Дубицкий А.Ф. Малиновый благовест / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 97 с.
772093
  Панова Н. Малиновый дождь: Стихи. / Н. Панова. – Ташкент, 1981. – 31с.
772094
  Завьялов В.П. Малиновый журавль / В.П. Завьялов. – Кемерово, 1968. – 48с.
772095
  Збанацкий Ю.О. Малиновый звон : Роман / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. В. Дудинцева. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 432с.
772096
  Синельников Л.И. Малиновый звон / Л.И. Синельников. – М., 1962. – 29с.
772097
  Сухов Ф.Г. Малиновый звон. / Ф.Г. Сухов. – М, 1967. – 108с.
772098
   Малиновый ключ. – Ростов -на-Дону, 1985. – 159с.
772099
  Пашков Ю.В. Малиновый куст / Ю.В. Пашков. – М., 1981. – 160с.
772100
  Третьяков И.П. Малиновый огонек / И.П. Третьяков. – Баку, 1961. – 124с.
772101
  Черняева О. Малиновый околыш / О. Черняева. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 140с.
772102
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1958. – 311 с.
772103
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1961. – 317 с.
772104
  Гусев А. Малиновый просвет : роман / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1969. – 320 с.
772105
  Левчаев П.И. Малиновый рассвет / П.И. Левчаев. – Саранск, 1981. – 126с.
772106
  Рогачев А.А. Малиновый снегирь. / А.А. Рогачев. – М., 1974. – 94с.
772107
   Малинська Наталія Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285. – ISBN 978-966-439-754-1
772108
   Малите претприjатиjа во развоjот на стопанството на Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, А. Петроски, Т.Б. Петковска, Д. Пендев; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін. ] ; Универзитет "Св.Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт- Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2002. – 434 с. – На обкл.: Група автори
772109
   Малишев Володимир Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
772110
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69-70
772111
   Малишева Людмила Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 139-140 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
772112
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 144-145. – ISBN 978-966-439-961-3
772113
  Гродзинський М.Д. Малишева Людмила Леонідівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 7. – ISBN 978-966-02-8345-9
772114
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 77-78. – ISBN 966-95774-3-5
772115
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285. – ISBN 978-966-439-754-1
772116
  Рябчій І. Малишка співають французькою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007/1008). – С. 205-208. – ISSN 0320 - 8370


  До 100-літнього ювілею поета Андрія Малишка (14 листопада1912 року в селі Обухові на Київщині) Мала академія наук України підготувала спеціальне видання — перенлады самих відомих віршів-пісень поета на французькій мові (університетське вид-во ...
772117
   Малишко Андрій Самійлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 360-362. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
772118
  Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 43 (146). – С. 54-57
772119
  Рябчій І. Малишкова стежина до Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До 100-річчя від дня народження поета. Двомовне (українською та французькою мовами) видання, з нотами, передмовою двома мовами та докладними довідками про композиторів, здійснене Університетським видавництвом «Пульсари» — «Моя стежина: Пісні Платона ...
772120
   Малишкові дороги. – К., 1975. – 231с.
772121
  Лікстанов И.И. Малишок / И.И. Лікстанов. – Київ, Львів : Радянська школа, 1949. – 107 с. – (Бібліотека учня (німецька мова))
772122
  Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 99-104. – ISSN 2221-1055
772123
  Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
772124
  Жулинська-Яручик Малі батьківщини в україномовній поезії письменників з Північного Підляшшя (Польща) / Жулинська-Яручик, В. Яручик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 329-334.
772125
   Малі будівельні фырми. – Київ, 1993. – 185 с.
772126
  Мунін Г.Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посібник / Г.Б. Мунін, О.С. Кривоносов, З.В. Марциновська ; за заг. ред. Н.В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 335, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Назва обкл. : Малі готелі. – Бібліогр.: с. 331-335
772127
  Ліпкан М.Ф. Малі дози іонізуючого випромінювання / М.Ф. Ліпкан. – Київ, 1970. – 48с.
772128
  Волков В.П. Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика / В.П. Волков, Л.А. Горошкова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-275. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
772129
  Яцикович Ю.О. Малі жанри сатири та гумару на сторінках журналу "Комар" (за матеріалами 1933-1939 р.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
772130
  Вострікова А.В. Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 59-66. – Бібліогр.: 15 назв.
772131
  Волинець Г.М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі українських періодичних друкованих ЗМІ розглядаються жанри фотожурналі стики - фотофакт і фотозамітка. Здійснено опис цих жанрів, їхні специфічні ознаки та жанрово-типоло гічні особливості, роль і місце фотофакту й фотозамітки у ...
772132
  Посохов І.С. Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
772133
  Крип"якевич І.П. [Петренко: псевд.] Малі козаки : Історичне оповіданє з часів Хмельниччини / Іван Петренко [псевд.]. – Львів : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 31 с. – (Виданє Руського Товариства Педедагогічного ; Ч. 151)
772134
  Блажевич Ю.І. Малі культові споруди Поділля: історичний вимір і сучасність // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 25-33. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
772135
  Грищенко В. Малі лебеді біля Канева // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Малий лебідь - один із 50 видів птахів із Червоної книги України, що були виявлені завдяки багаторічним дослідженням орнітологів у Канівському заповіднику та його околицях".
772136
  Назарук М.М. Малі міста Львівської області: конструктивно-географічне дослідження = Towns of the Lviv region: constructive-geographical research : монографія / М.М. Назарук, Ю.І. Жук, О.В. Бота. – Львів : [б. в.], 2020. – 200, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 151-168. – ISBN 978-617-7593-40-8
772137
  Нагірна Валентина Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 7-12. – Бібліогр.:13 назв. – ISSN 2076-1333
772138
  Розумна О.П. Малі міста України як місця пам"яті у контексті політики національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 205-214
772139
   Малі міста України. Автономна Республіка Крим : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 479, [1] с. : іл.
772140
   Малі міста України. Вінницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 343, [1] с. : іл.
772141
   Малі міста України. Волинська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 215, [1] с. : іл.
772142
   Малі міста України. Дніпропетровська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 126, [1] с. : іл.
772143
   Малі міста України. Донецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 319, [1] с. : іл.
772144
   Малі міста України. Житомирська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [1] с. : іл.
772145
   Малі міста України. Закарпатська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 367, [1] с. : іл.
772146
   Малі міста України. Запорізька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 175, [1] с. : іл.
772147
   Малі міста України. Івано-Франківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Крайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
772148
   Малі міста України. Київська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 623, [1] с. : іл.
772149
   Малі міста України. Кіровоградська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 127, [1] с. : іл.
772150
   Малі міста України. Луганська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 191, [1] с. : іл.
772151
   Малі міста України. Львівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 663, [1] с. : іл.
772152
   Малі міста України. Миколаївська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 111, [1] с. : іл.
772153
   Малі міста України. Одеська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 239, [1] с. : іл.
772154
   Малі міста України. Полтавська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 351, [1] с. : іл.
772155
   Малі міста України. Рівненська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
772156
   Малі міста України. Сумська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 391, [1] с. : іл.
772157
   Малі міста України. Тернопільська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 511, [1] с. : іл.
772158
   Малі міста України. Харківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 311, [1] с. : іл.
772159
   Малі міста України. Херсонська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 159, [1] с. : іл.
772160
   Малі міста України. Хмельницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 215, [1] с. : іл.
772161
   Малі міста України. Черкаська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 311, [1] с. : іл.
772162
   Малі міста України. Чернівецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 167, [1] с. : іл.
772163
   Малі міста України. Чернігівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 295, [1] с. : іл.
772164
  Дмитренко А.Ю. Малі міста України: сучасний стан та тенденції розвитку / А.Ю. Дмитренко, Т.Ю. Кузьменко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 92-103. – ISSN 2076-815X
772165
  Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 50-54. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
772166
  Мартинюк Л.А. Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 241-246


  В статті здійснено загальну оцінку стану бізнес-середовища функціонування малих підприємств України та визначено перспективи їх розвитку It is estimated the state of business environment of small enterprises functioning in Ukraine and it is defined ...
772167
  Андрющенко Г.О. Малі підприємства: критерії визначення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 118-120
772168
  Гордієнко О. Малі підприємства:критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.8-12
772169
  Чобіт Д. Малі побрехеньки та велика брехня // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 6-7


  Уже тривалий час у Польщі виношується ідея спорудження на місці спаленого гітлерівським нацистським режимом і німецьким окупаційним військом галицького села Гута Пеняцька, що на Львівщині, великого меморіального комплексу для увічнення пам’яті ...
772170
  Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір"я Українських Карпат / Кияк Володимир Григорович ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 247, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-247. – ISBN 978-966-397-106-3
772171
  Шабранська Н.І. Малі промислові підприємства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 21-28.
772172
  Звірик П О. Малі ракети / П О. Звірик, . – Київ, 1974. – 126с.
772173
  Вишневський В.І. Малі річки Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 107-119. – Бібліогр.: 15 назв
772174
  Вишневський В.І. Малі річки Києва / В.І. Вишневський. – Вид. 2-ге, уточнене і допов. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISBN 978-966-50-095-1
772175
  Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона : Тематичний цикл "Людина і природа" / В.В. Поліщук. – Київ, 1988. – 31с.
772176
   Малі річки України: геоекологічний огляд проблем / С.М. Сердюк, О.В. Луньова, О.Ф. Агєєва, В.О. Камянська // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 101-106. – ISSN 1999-981Х
772177
   Малі річки України: Довідник. – Київ : Урожай, 1991. – 293с.
772178
  Солдатов М.О. Малі рухи ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 140-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі розглянута задача про малі рухи і вільні коливання ідеальної рідини в басейні, частково покритому льодом, кришеним льодом, а також що має дільниці поверхні рідини без льоду. З використанням методів функціонального аналізу досліджувана ...
772179
  Вронський Б.М. Малі рухи обертової системи "рідина-газ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача, що виникає при вивченні обертової системи "рідина-газ". Вивчені різні аспекти: характер спектру (дискретність, асимптотична поведінка, наявність ділянок неперервного спектру), повнота і базисність системи власних і ...
772180
  Прокопенко Н.М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 54-61. – ISSN 2077-804X
772181
   Малі українські діярії XVII-XVIIІ століть / упоряд., пер., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ : Кліо, 2015. – 407, [1] с. : портр., іл. – Покажчик імен: с. 392-407. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-28-8
772182
  Каневська О.Б. Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру / О.Б. Каневська, С.В. Щербак // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 172-181. – ISSN 2305-3852
772183
  Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 18-27. – ISSN 2221-1055
772184
  Долга Н. Малі форми в англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХст.: до постановки проблеми жанрів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: с.27; 13 п.
772185
  Збарська А.В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 130-134. – ISSN 2221-1055
772186
  Кувик П.П. Малі форми документального телекіно. / П.П. Кувик. – К., 1970. – 68с.
772187
  Зикун Н.І. Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 123-129


  Порушується проблема визначення й класифікації малих форм української газетно-журнальної сатири. Констатується відсутність єдності у підходах до їх тлумачення й термінологічного визначення. Окреслюються жанрові ознаки, визначаються мета, композиційні й ...
772188
  Астаф"єв О.Г. Малігон Анна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 18. – ISBN 978-966-02-8345-9
772189
  Райхель Ю. Малійський розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 63)


  Туареги проголосили незалежність північної частини Малі.
772190
   Малік Микола Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285-286. – ISBN 978-966-439-754-1
772191
  Пікус Р.В. Малік Микола Йосипович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 20. – ISBN 978-966-02-8345-9
772192
   Малінін Василь Борисович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 145. – ISBN 978-617-573-038-6
772193
   Малінін Василь Миколайович (1849-?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
772194
  Проценко Л. Малінін Василь Миколайович (1851-1927) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 259-260
772195
  Проценко Л. Малінін Василь Миколайович [1851-1927] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 259-260. – ISBN 978-611-01-1405-9
772196
  Пекелис В.Д. Малка енциклопедия за голямата кибернетика / В.Д. Пекелис. – София : Техника, 1973. – 315 с.
772197
  Енев Д. Малката домашна църква : съвременни притчи / Деяв Енев. – Пловдив : Хермес, 2014. – 198, [2] c. – ISBN 978-954-26-1327-5
772198
  Талдыкин С.И. Малкинское железо-хромо-никкелевое месторождение в Кабардино-Балкарской авт. обл. / С.И. Талдыкин
1. – 1931. – С. 1243-1250
772199
   Малков Віктор Павлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 146-147. – ISBN 978-617-573-038-6
772200
   Малков Григорій Митрофанович (1869 - після 1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
772201
  Учаев З.В. Малмыжский диалект марийского языка. (Фонет. особенности) : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Учаев З.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 41л.
772202
  Беднарский Владимир Мало Азии не покажется // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 48-54 : фото
772203
  Токарева В.С. Мало ли что бывает... : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – (Отражение 20 век). – ISBN 5-237-03692-9
772204
  Кошкаров П.К. Мало научить, надо удержать / беседовал В. Чумаков // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 24-29. – ISSN 0208-0621


  Для того чтобы подготовить ученого, владеющего междисциплинарным знанием, образовательный процесс должен быть непрерывным начиная с младших классов средней школы — так считает заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский ...
772205
  Грицак А. Мало одного Чорнобиля?.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 1, 12


  Помилки в розвитку укр. атомної галузі можуть обернутися трагедією. Останнім часом під час зустрічей на вищому рівні керівництва України і Росії до порядку денного окремо включають питання про співробітництво в галузі ядерних технологій, а у вересні ...
772206
  Воронич Ганна Мало українська українська мова : правописання як ментальність // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У нас, в Україні, якось виходить, що все має бути не так, як звично для решти людей у світі: по-нашому, особливіше, зумовленіше, і, бажано, підо впливом якомога більшої кількості різнобічних і логічно неузгоджених чинників. Таке діється і з нашою мовою ...
772207
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Каплана и Биpюкова. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1887. – IV, 255 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: Салдацькый патpет: Латынська побpехенька по нашому pозказана; Маpуся; Меpтвецькый велык-день; Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма.
772208
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887
772209
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Одесса ; Киев : Южно-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер], 1913. – 515 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))


  Зміст: Салдацькій патрет: Латынська побрехенька; Маруся [присвячено Г.Г. Квітці]; Мертвецькый велык-день [присвячено Козаку В. Луганському [В.І. Даль]]; Добре робы, добре и буде [присвячено Т.Р. Подольському]; Конотопська видьма [присвячено М.А. ...
772210
  Аветисян О.Р. Малоазиатский суслик и химические меры борьбы с ним в Армянской ССР : автореф. ... канд. сельскохоз. наук / Аветисян О.Р. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1951. – 24 с.
772211
  Никулина Н.М. Малоазийская глиптика второй половины V-IV вв до н.э. и проблема восточно-греческого и "греко-персидского" искусства : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Никулина Н. М. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. заруб. искусства. – Москва, 1966. – 20 с.
772212
  Златопільський С. Малоазійські етнокультурні і господарчі традиції / С. Златопільський. – К., 1994. – 60с.
772213
  Білецький В.С. Малобабчицьке, (Катерлезьке) нафтове родовище // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 27. – ISBN 978-966-02-8345-9
772214
  Анкудинов Д.Т. Малобазные тензодатчики сопротивления / Д.Т. Анкудинов, К.Н. Мамаев. – Москва : Машиностроение, 1968. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-186
772215
  Ткачев О.Г. Малобарионные системы в SU-(2)-модели скирма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ткачев О.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 8л.
772216
  Форсит П. Малобюджетный маркетинг : Развитие бизнеса, не требующее больших затрат / Патрик Форсит; Пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 344с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-8644-25-5


  Книга содержит практические рекомендации по организации и проведению малозатратных мероприятий, позволяющих привлечь клиентов и расширить сферу деятельности предприятия
772217
  Варламов Геннадій Борисович Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об"єктів та систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 21. 06. 01 / Варламов Г. Б.; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем. – Харків, 2007. – 44с. – Бібл.: 42 назв
772218
  Соколова С. Маловідома Канівщина Шевченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 16
772219
  Моторний О.А. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 88-98. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена маловідомій книзі чеського педагога і підприємця, письменника та публіциста Франтішка Доубрави (1822-1902) "Чеський переселенець на Русь" виданій у 1876 році в Празі. Статья посвящена малоизвестной книге чешского педагога и ...
772220
  Моторний А.В. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 201-206. – ISSN 2075-437X
772221
   Маловідома Коломиєніана / упоряд. - Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2020. – 44, [4] с. : іл. – (Коломийська бібліотека / засновник В. Ковтун ; вип. 33). – ISBN 966-550-115-
772222
  Дика Н. Маловідома композиторка Клара Шуман (Вік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 153-156. – ISSN 0868-4790
772223
  Івашків В. Маловідома Кулішева брошура 1846 року // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 90-96. – ISSN 0236-1477
772224
  Старенький І.О. Маловідома повість про Роксолану Михайла Орловського / І.О. Старенький, В.В. Щегельський // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 22-27
772225
  Павловська Н. Маловідома публікація В. І. Веретенникова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 192-198. – ISBN 966-625-040-3


  Стаття В.І. Веретенникова "М.В. Ломоносов - творец русской мозаики".
772226
  Бикова Т. Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 224-227. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті досліджуються проблеми розвитку національно-політичної спмобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття. На основі аналізу маловідомої публіцистики Івана Франка зроблено висновок щодо історичного значення феномена національної свідомості ...
772227
  Нікітін Ю.О. Маловідома стаття М.О. Макаренка / Ю.О. Нікітін, М.Ю. Нікітін // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 214-216
772228
  Іскорко-Гнатенко Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 103-109. – ISSN 0236-1477


  Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова.навчалась у "Зразковому пансіоні шляхетних дівчат" А. Нельговської (розташований на розі теперішнього бульвару Тараса Шевченка, 16 і Володимирської вулиці в Києві). Власником цього будинку був доктор медицини, ...
772229
  Пригоровський В. Маловідома сторінка з біографії О.П. Довженка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-17. – ISSN 0868-9644
772230
  Рибаков М. Маловідома сторінка з історії боротьби за встановлення Радянської влади в Києві (листопад 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 62-68. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье исследуется малоизвестная страница из истории борьбы большевиков за установление Советской власти в Киеве (ноябрь 1917-январь 1918 гг.), в частности, освещается работа Слободянского райкома РСДРП(б).
772231
  Подолинний А. Маловідома сторінка Шевченкового життя // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 14


  У серпні 1859 р. Тарас Шевченко познайомився зі своїм земляком Феофаном Лебединцевим.
772232
  Добролюбська Ю.А. Маловідома філософська спадщина Християна Фюрхтеготта Геллерта: спроба концептуалізації / Ю.А. Добролюбська, О.М. Присяжнюк // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 36-44. – ISSN 2077-1800
772233
  Крайня О.О. Маловідоме видання лаврської друкарні - панегірик 1618 року архимандриту Єлисею Плетенецькому // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 111-114. – ISBN 966-7671-23-2
772234
  Макієнко О. Маловідоме джерело з історії земських архівів в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 139-150
772235
  Юрченко С.Б. Маловідоме креслення перепланування центральної частини Глухова авторства Андрія Квасова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 47-49. – ISSN 2218-4805
772236
  Родзвілл О. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 71-83. – ISSN 0320-9466
772237
  Гуль О.В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 341-342. – ISSN 0320-9466
772238
  Білан О. Маловідоме про Пантелеймона Крайківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 13


  Громадський та політичний діяч, педагог став жертвою сталінського терору.
772239
  Ковалець Т. Маловідомий "Щоденник походу на Поган" 1629 року: публікація джерела // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 96-104


  Йдеться про похід збройних формувань Речі Посполитої на відсіч татарському нападу на Поділля, Галичину восени 1929 року.
772240
  Ткачук А. Маловідомий вірш Володимира Сосюри "Бабин Яр" / А. Ткачук, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 4
772241
  Джемеріс Ю. Маловідомий Григір Тютюнник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 221-229. – ISBN 978-966-306-020-4
772242
  Кабанець Є.П. Маловідомий документ з історії громадянської війни в Україні // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.157-163 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
772243
  Шандра В.С. Маловідомий документ родини Пирогових з фондів ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 3 (215), травень - червень. – С. 74-75. – ISSN 0320-9466
772244
  Ротач П. Маловідомий друг Т.Г. Шевченка // Український календар. 1974. – Варшава, 1974


  Соколов П., художник
772245
   Маловідомий Ежен Деслав, французький кіномитець українського походження // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 61. – (Політичні науки)
772246
  Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918-1919 pp.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття продовжує цикл авторських досліджень проблеми заборони книгодруків у Радянській Україні. У розвідці йдеться про вилучені з книгообігу праці з історії України, що вийшли впродовж 1918—1919 рр. Проаналізовано зміст нарису, присвяченого українським ...
772247
  Кураєв О.О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 97-102
772248
   Маловідомий лист Олени Пчілки / публікацію підготував П.П. Найденко // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 6 (218), листопад - грудень. – С. 72-74. – ISSN 0320-9466
772249
  Панченко В. Маловідомий літописець // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 90-95


  Вміщено інформацію про життєвий шлях київського літописця 17 ст. Феодосія Софоновича - ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря (Україна).
772250
  Файда О. Маловідомий М. Костомаров: візантійські нотатки між наукою, публіцистикою та белетристикою // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 211-224. – ISSN 1998-4634
772251
  Самодурова В.В. Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 107-132. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
772252
  Ставицька Я. Маловідомий міжнародний проект початку XX століття: співпраця Катерини Грушевської з Лондонським антропологічним інститутом // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 103-105. – ISSN 2225-5095
772253
  Мельник Л.Г. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Історія ; вип. 55)


  Висвітлюється опис Гетьманщини, здійснений обер-секретарем Сенату І. Кириловим у 20-х рр. ХVIII ст., в якому наведено статистичні дані щодо соціального складу населення та про міста Гетьманщини.
772254
  Дегтярьов С.І. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 32-66. – ISSN 2227-183Х
772255
  Морозов Олександр Маловідомий опис Ніжина 1766 року // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 79-89. – ISBN 978-966-8999-16-1
772256
  Данилевич В. Маловідомий український стародрук, 1924
772257
  Левченко Л. Маловідомий факт Берлінських переговорів 1918 року в справі повернення Чорноморського флоту Україні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 28-31. – (Політичні науки)
772258
  Черченко Ю. Маловідомий факт з біографії Олени Теліги // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 580-582. – (Нова серія ; вип. 19/20)
772259
  Чоп Г. Маловідомий Франко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12


  Письменник і вчений володів надзвичайними ектрасенсорними здібностями, був першим українським професійним політиком, а також тримав удома справжній зоопарк.
772260
  Пархоменко І. Маловідомими шляхами Ірану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 235-240. – ISSN 0320-8370
772261
  Попельницька О. Маловідомі аспекти історії так званого "Будинку Петра I" у Києві // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 109-111
772262
   Маловідомі відгуки про Тараса Шевченка в польській критиці другої половини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У вивчення творчості Шевченка чималий внесок зробили польські критики. Значну частину їх досліджень останнім часом проаналізували Є. П. Кирилюк, М. Якубець, Г. Д. Вервес. Окремі матеріали з польського шевченкознавства, приміром, деякі частини з праць і ...
772263
  Ашурков Т. Маловідомі деталі у справі про загибель місії О.С. Грибоєдова в Ірані // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 21-29
772264
  Бажан О.Г. Маловідомі джерела до історії “Великого терору” / О.Г. Бажан, В.А. Золотарьов // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 105-111. – ISSN 2227-183Х
772265
  Катренко А. Маловідомі документи про київського громадівця Олександдра Стоянова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 256-270. – ISBN 966-625-040-3
772266
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі документи про Кирило-Мефодіївське братство // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 23-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
772267
  Цюцюра Л.Ю. Маловідомі дрібномасштабні карти Європи та її регіонів академіка С.Рудницького 1915 р. : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-45 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
772268
  Богдашина О.М. Маловідомі епізоди з життя М.М. Ковалевського // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 15-23. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
772269
  Бут О.М. Маловідомі імена в краєзнавстві: кадри важкої промисловості Донбасу під жорнами сталінських репресій / О.М. Бут, П.В. Добров // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 65-68
772270
  Осталецька О.І. Маловідомі імена української картографічної науки: твори картографа Т.А. Скрипника у фондах національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 122-130


  Cтаттю присвячено доробку Т. А. Скрипника - завідувача картографічною майстернею Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, заснованого у м. Харкові 1927р. Розглянуто напрямки його вагомих напрацювань у 20-30-х рр. ХХ ст. - у ...
772271
  Давлєтов О. Маловідомі матеріали соціологічного опитування професора Теодора Абеля 1934 р. у Німеччині, як джерело з історії нацизму та антисемітизму // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 16-25. – ISBN 978-966-981-311-4
772272
  Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815, [1] с. : портр., іл. – До 110-річчя із дня народж. – Бібліогр. у прим.: с. 748-760. – ISBN 978-966-2434-24-8
772273
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 78. – ISBN 978-966-171-565-2
772274
  Радишевський Р. Маловідомі перлини української літератури: Василь Королів-Старий // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 10-13. – ISBN 966-95452-3-8
772275
   Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.) : хрестоматія. – Київ : Науковий світ, 2003. – 418 с. – ISBN 966-675-183-6
772276
  Никоненко Д.Д. Маловідомі постаті української археології - Всеволод Леонідович Зуц // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 11-13. – ISSN 2077-9496
772277
  Берзін П.С. Маловідомі професорські стипендіати на зламі століть (Й.В. Михайловський, С.В. Ейсман, В.М. Левитський, Смирнов, С.К. Лібіна) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 742-745. – ISBN 978-617-7020-05-8
772278
  Берзін П.С. Маловідомі співробітники науково-дослідних установ у галузі кримінального права (С.В. Ейсман, М.Г. Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1039-1040. – ISBN 978-617-7020-05-8
772279
  Яковлєв Ю.О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 155-177
772280
  Крамар Р. Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 240-244


  У статті розглянуто маловідомі сторінки творчого та життєвого шляху класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947).?На підставі архівних матеріалів досліджено деякі важливі епізоди з життя батьків письменниці, а також її власної ...
772281
  Губар К.А. Маловідомі сторінки державно-правових поглядів викладачів Київської духовної академії 1-ї пол. ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
772282
  Малій О.В. Маловідомі сторінки життєвого шляху Християна Бунге (1776-1857 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 77-83. – ISSN 0130-5247
772283
  Халецька Л. Маловідомі сторінки життя і діяльності В.Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 185-190. – ISSN 2306-4323
772284
  Безручко О.В. Маловідомі сторінки життя кінорежисера і педагога С.М. Цибульник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 216-223


  Цибульник Суламіф Мойсеївна — український кінорежисер (1913-1996). Автор спогадів про О.Довженка, І.Кавалерідзе, І.Савченка, С.Параджанова, Л.Бикова, Ф.Кричевського та ін. Нагороджена медалями. Була членом Спілки кінематографістів України.
772285
  Овчар П. Маловідомі сторінки з життя Великого Кобзаря. Та й "списував Сковороду", навчаючись у Рубана // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 16-24
772286
  Білоніжка П. Маловідомі сторінки з життя і діяльності Євгена Лазаренка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2020. – № 70, вип. 1/2. – С. 82-92. – ISSN 2078-6220
772287
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 295-302
772288
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 152-156
772289
  Шилюк Д.М. Маловідомі сторінки з історії Житомирщини (напередодні і в часи німецької окупації) / Дмитро Шилюк. – Житомир : Волинь, 2010. – 200 с. + Додаток: с. 191-199. – Бібліогр.: с. 175-189. – ISBN 978-966-690-112-8
772290
  Руденко Л. Маловідомі сторінки з історії розвитку хорового мистецтва в Київській духовній академії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 126-137
772291
  Ціватий В. Маловідомі сторінки історії (політико-дипломатична діяльність Г.О. Афанас"єва (1848-1925) / В. Ціватий, О. Новікова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 26-29. – (Історичні науки)


  Висвітлюється життєвий шлях і політико-дипломатична діяльність Георгія Омеляновича Афанас"єва - видатного історика-медієвіста, громадського діяча, політика й дипломата.
772292
  Бердник М.О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 154-207. – ISSN 0320-9466
772293
  Піскун В. Маловідомі сторінки історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
772294
  Коцур А. Маловідомі сторінки історії Київського університету (1937 - 1945 рр.) у спогадах професора І.А. Гриценка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 163-169. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У 2004 р. побачила світ фундаментальна праця І.А. Гриценка , де окремі матеріали присвячено Київському університету (до сьогоднішнього дня збереглися й рукописи спогадів науковця, які не ввійшли до книги).
772295
  Казаков О.О. Маловідомі сторінки московсько-литовської боротьби за давньоруські землі на межі 70-80-х років XV ст. / О.О. Казаков, В.М. Мордвінцев. – Київ, 1997. – 28 с.
772296
  Бахмет Н. Маловідомі сторінки творчості Бориса Косарєва: фотографічна серія "Земля" (1929-1930 рр.) : до 110-річчя з дня народження // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 327-332. – ISSN 0236-4832
772297
  Черняков Б.І. Маловідомі та призабуті книги України : бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т. журналістики. – Київ
Вип. 1 : Російськомовні видання 1917-1939 рр. – 1998. – 40 с.
772298
  Моторний О. Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси XIX-XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 180-188. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі маловідомі публікації на сторінках лужицьких періодичних видань, які так чи інакше тематично споріднені з українською культурою: повісті, оповідання, спогади про українських культурних громадських діячів тощо. Так, у роботі ...
772299
  Василенко М.Г. Маловідомі тексти Івана Франка: до проблеми цензурних вилучень з академічного видання. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 94-100


  Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, літературознавчих, наукових творів великого письменника, науковця і політика Івана Франка, які з певних ідеологічних настанов не могли бути опубліковані в так звані радянські часи, що ...
772300
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-55 : Фото
772301
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-55
772302
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53
772303
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : Продовження. Початок у № 1.2,3, - 2007 // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51
772304
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
772305
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-53
772306
  Міллер Н.В. Маловідомі факти з біографії педагога, етнографа, фольклориста Петра Чуйкевича (з нагоди 200-ліття від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2218-4805
772307
  Савченко В. Маловідомі факти з біографії С. Шварцбарда (до історії співробітництва з органами державної безпеки СРСР) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 120-137. – ISBN 978-966-8919-85-5
772308
  Петриченко К.В. Маловідомі факти з життя та діяльності Данила Ільковича Терпила (отамана Зеленого) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 63/64)


  Присвячено основним етапам життя та діяльності відомого ватажка українських селян Київської губернії впродовж 1918-1919 рр. - отаману Зеленому.
772309
  Масалова І.І. Маловідомі факти щодо реставраційних робіт у Церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври (до 320-річчя обрання Івана Степановича Мазепи гетьманом України) / І.І. Масалова, Д.А. Жданова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 70-80
772310
  Шалак О. Маловідомі фольклористичні розвідки дослідника Поділля Юхима Сіцінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 620-628


  Досліджуються неопубліковані праці Ю. Сіцінського, осмислює їх значення для сучасної української фольклористики: аналізуючи рукописи статті "Рахмане" та дисертації "Славяно-русская языческая и двоеверная эсхатология", виявляє текстологічні засади ...
772311
  Голтвяницька О.В. Маловідходні технології кондиціонування води для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Голтвяницька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
772312
  Бродер Л Д. Малогабаритная защита реакторов / Л Д. Бродер, . – М, 1967. – 366с.
772313
   Малогабаритная радиоаппаратура : Вопросы конструирования, произодства и эксплуатации. – Москва, 1954. – 372 с.
772314
  Терещук Р.М. Малогабаритная радиоаппаратура : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, Л.Б. Фукс. – Киев : Наукова думка, 1967. – 447 с.
772315
   Малогабаритная радиоаппаратура. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1975. – 560 с.
772316
   Малогабаритная радиоаппаратура: Справочник радиолюбителя.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1971. – 480с.
772317
  Бекбудов Радий Саидович Малогабаритная система позиционирования оптических элементов, инвариантная к параметрических возмущениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Бекбудов Радий Саидович; НАН Украины. Ин-т электродинамики. – К., 1997. – 18л.
772318
  Лук`янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об"єктів радіозв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.07 / Лук`янчиков А.В.; Андрій Володимирович Лук"янчиков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
772319
  Корієнко П.Г. Малогабаритні очисні споруди очищення побутових стічних вод / П.Г. Корієнко, О.В. Бетін, Н.В. Кузнецова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
772320
  Майоров С.А. Малогабаритные вычислительные машины / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – Ленинград, 1967. – 236 с.
772321
  Легкий В.Н. Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров / В.Н. Легкий, И.Д. Миценко, Б.В. Галун. – Томск, 1990. – 215 с.
772322
   Малогабаритные датчики давления повышенной точности типа.. – МД-Т, 1959. – с.
772323
  Дудич И.И. Малогабаритные измерительные приборы / И.И. Дудич. – Москва, 1980. – 56 с.
772324
  Драбович Ю.И. Малогабаритные источники высокого постоянного напряжения / Ю.И. Драбович, И.А. Криштафович, И.Г. Пономарев. – Киев, 1983. – 33 с.
772325
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – М., 1965. – 192с.
772326
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 224с.
772327
  Варламов Р.Г. Малогабаритные источники тока / Р.Г. Варламов, В.Р. Варламов. – Москва, 1988. – 79 с.
772328
  Смирнов Л.И. Малогабаритные кассетные диктофоны / Л.И. Смирнов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 57 с.
772329
  Бездельев Ю.В. Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы / Ю.В. Бездельев. – Москва, 1972. – 176 с.
772330
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники / И.Н. Сидоров, А.А. Христинин, С.В. Скорняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
772331
  Филатов Г.А. Малогабаритные низкочастотные механические фильтры / Г.А. Филатов, Е.Ф. Баев, В.С. Цымбалюк. – Москва : Связь, 1974. – 264 с.
772332
  Борноволоков Э.П. Малогабаритные радиоприемники / Э.П. Борноволоков. – Москва, 1967. – 144с.
772333
  Сидоров И.Н. Малогабаритные трансформаторы и дроссели / И.Н. Сидоров, В.В. Мукосеев, А.А. Христинин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 415 с.
772334
  Митрофанов А.В. Малогабаритный цветной телевизор класса IV / А.В. Митрофанов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 64 с.
772335
   Малогабаритный электронный осциллограф типа С1-6 (ЭМО-2) : описание и инструкция по эксплуатации. – Москва : Ростехиздат, 1962. – 42 с., [1] л. схем.
772336
  Решетник М. Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність застосування комплексу детальних магнітометричних робіт для обстеження відслонених частин докембрійського фундаменту. Запропоновано застосувати нову методологію – малоглибинної магнітометрії, суть якої в поєднанні ...
772337
  Рудич К.Н. Малоглубинный магматизм / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
772338
  Бойко В.В. Малодетная семья : Социал.-психолог. аспект / Бойко В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 237 [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 233-238. – ISBN 5-244-00041-1
772339
  Попов П.М. Малодосліджена сторінка ранньої творчості Шевченка-художника. / П.М. Попов. – 145-159с.
772340
  Рожик М. Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 124-132. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
772341
  Топильский М.С. Малое в великом / М.С. Топильский. – Душанбе
2. – 1975. – 216 с.
772342
  Родионова О. Малое и крупное предпринимательство в АПК: соотношение и взаимодействие // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
772343
  Сагитов Ф.С. Малое краеведение (из опыта работы по изучению Южного округа Москвы) : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0016-7207
772344
  Молчанова О.П. Малое предпринимательство в научно-технической сфере как движитель национальной инновационной системы России: современное состояние и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 163-178. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
772345
  Крутик А.Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации : Учебн. пособ. / А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1998. – 295с. – ISBN 5-8110-0006-5
772346
  Лесик Н.Л. Малое предпринимательство: эффективность становления и особенности развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Лесик Н. Л.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
772347
  Хорольский Александр Иванович Малое предприятие в общественном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Хорольский Александр Иванович; М-во образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
772348
  Никитюк Д. Малое приграничное движение в Беларуси: реализация и перспективы развития / Д. Никитюк, А. Сидорович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности и проблемы организации малого приграничного движения (МПД) в Беларуси. Освещены этапы становления МПД в Беларуси, Молдове, России и Украине. Проанализированы экономико-географические особенности функционирования МПД, раскрыты ...
772349
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
кн.1 : В круге первом. – 1991. – 384 с.
772350
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-033-7
Т. 1, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – 352 с.
772351
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-034-5
Т. 2, кн. 2 : В круге первом: Роман. – 1991. – 320 с.
772352
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 2, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – с.
772353
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-029-9
Т. 2 : В круге первом : роман. Кн. 2. – 1991. – 379 с. : 1 л. портр.
772354
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-027-2
Т. 3 : Рассказы. – 1991. – 285 с. : 1 л. портр.
772355
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-036-1
Т. 4 : Раковый корпус : повесть. – 1991. – 458 с. : 1 л. портр.
772356
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
Т. 4 : Раковый корпус. – 1991. – 414 с.
772357
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-024-8
Т. 5 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 1-2. – 1991. – 429 с. : 1 л. портр.
772358
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-022-1
Т. 6 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 3-4. – 1991. – 574 с. : 1 л. портр.
772359
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-031-0
Т. 7 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 5-6-7. – 1991. – 383 с. : 1 л. портр.
772360
  Хармс Д. Малое собрание сочинений / Даниил Хармс ; [сост. В. Сажин ; отв. за вып. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2010. – 732, [4] с. – Содерж.: Стихотворения ; Проза и сценки ; Сборники ; Драм. произведения ; Трактаты и статьи ; Произведения для детей ; Письма. Записные книжки. Дневник. – ISBN 978-5-389-01062-8


  В настоящем томе представлены все жанры литературного творчества писателя, а также его письма и фрагменты записных книжек.
772361
  Мандельштам О.Э. Малое собрание сочинений / Осип Мандельштам. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 793, [7] с. – Примечания: с. 753-779. – ISBN 978-5-389-01332-2


  Предлагаемое читателю издание представляет Осипа Мандельштама - прозаика, эссеиста, литературного критика и, конечно же, одного из крупнейших поэтов XX века.
772362
  Абдуллаева М.С. Малое, среднее предпринимательство в Узбекистане: успехи, проблемы, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 1728-8878
772363
  Мицик Ю. Малознана люстрація українських земель 1628-1634 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 121-123. – ISSN 0869-3595
772364
  Легкий М. Малознана рецензія на відомий твір ("Захар Беркут" у польськомовній критиці) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 263-269. – ISSN 0130-528Х
772365
  Яровий О. Малознаний документ, про який усі чули і який мало хто читав // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 342-346


  Йдеться про суперечливу постать Мазепи та текст анафеми гетьману Мазепі. Згадується М. Максимович. - С. 343.
772366
  Дроздовська О. Малознані імена історії української журналістики: Зиновія Кравців (1910-1951) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 303-322. – ISSN 2524-0331
772367
  Коцарев О. Малознані історії Смарагдового острова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Побачила світ книжка Максима Беспалова "Усе, що ви знаєте про Ірландію, - правда, але..."
772368
  Король Д.А. Малозначні справи в законодавстві та доктрині цивільного процесуального права європейських країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 3 (71). – С. 260-275. – ISSN 2078-9165
772369
  Заремба У. Малозначність справ у цивільному судочинстві як критерій їх розгляду у спрощеному провадженні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 232-233
772370
  Лесько А.О. Малозначність справ цивільної юрисдикції як критерій для їх розгляду у спрощеному позовному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – C. 133-144. – ISSN 2310-6166
772371
  Ганин А.В. Малоизвестная страница истории гражданской войны на востоке России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0042-8779
772372
  Емельянов М. Малоизвестное о генералиссимусе Суворове // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 174-185. – ISBN 978-966-389-291-8
772373
  Радченко К. Малоизвестное сочинение Евоимия Зигабена, трактующее о богомилах. – Нежин : Типо-Литография М.В. Глезера, 1902. – 9 с. – Печатано по постановлению Конференции Историко-филологического института кн. Безбородко
772374
  Полехов С.В. Малоизвестные сведения о роде Франциска Скорины // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-5-02-039116-1
772375
  Шумило С.В. Малоизвестные свидетельства о начальном периоде пребывания прп. Паисия Величковского при каливах Пантократорского монастыря на Афоне // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 137-145. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
772376
  Верещинский И. Малоизвестные сочинения Киевского Бискупа (1589-1598) : I) Способ заселения Нового Киева, 1595 г.; II) Верная дорога к заселению пустынь в русских областях Польского Королевства, 1590 г. – Киев, 1895. – 96 с.
772377
  Чисников В.Н. Малоизвестные страницы биографии Н.Ф. Лучинского - известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 211-218. – ISSN 1992-4437


  На основании архивных материалов и малоизвестных дореволюционных литературных источников освещены жизненный путь и творческая деятельность известного тюрмоведа и криминалиста, начальника Центрального дактилоскопического бюро при Главном тюремном ...
772378
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
772379
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе : Ир, 1987. – 223 с.
772380
  Надсон Г.А. Малоизвестные съедобные грибы и заметка о съедобных и ядовитых грибах вообще / Г. А. Надсон ; Петрогр. труд. коммуна. Ком. продовольствия. Науч.-техн. ком. – Петроград : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1918. – 20 с., 11 л. ил. : ил.
772381
  Тимченко И.Г. Малоизвестный гений Сципион Дель Ферро (1465-1526) : Биографическая повесть / И.Г. Тимченко. – Б.м., 2006. – 95 с. : іл.
772382
  Довлатов С.Д. Малоизвестный Довлатов / С.Д. Довлатов. – Петербург : Звезда, 1999. – 512с. – ISBN 5-7439-0021-3
772383
  Брынов А. Малоизвестный жетон российской Гвардейской кавалерии // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-18. – ISSN 1811-542X
772384
  Братченко О.В. Малоизвестный русский писатель-романтик - Яков де Бальмен // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 12-19
772385
   Малоизученные источники по истории Башкирии. – Уфа, 1986. – 168с.
772386
  Черняк В.Г. Малоинерционная передача энергии в щелочногалоидных кристаллах, активированных ртутеподобными ионами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Черняк В.Г.; Объед. совет отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1968. – 15л.
772387
   Малоисследованные источники по истории СССР XIX-XX вв. /Источниковедческий анализ/.. – Москва, 1964. – 232с.
772388
  Логай В.А. Малоінвазивне лікування звичного вивиху плеча у хворих старших вікових груп : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Логай Вячеслав Артурович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
772389
  Мєх В.А. Малоінвазивні методи в лікуванні хворих некоралоподібними каменями нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Мєх Віктор Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології", Нац. акад. мед. наук України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
772390
   Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури) / О.В. Перфільєв, В.О. Радченко, В.О. Куценко, А.І. Попов, А.Г. Скіданов, В.К. Піонтковський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 128-137. – ISSN 0030-5987
772391
  Глазатов В. Малокалиберная винтовка ТОЗ №8 и ТОЗ №9 / В. Глазатов, Л. Шпицгауз. – М, 1937. – 64с.
772392
  Марков В.В. Малоканальные радиорелейные линии связи / В.В. Марков. – М, 1963. – 704с.
772393
  Рябов С.И. Малокровие и его профилактика / С.И. Рябов. – Ленинград : Медгиз, 1962. – 37с. : Ил.
772394
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 122л. – Бібліогр. : л.111-122
772395
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
772396
  Стариков И.Г. Малоламповый телевизор. / И.Г. Стариков. – М-Л, 1954. – 40с.
772397
  Коротнев А.Д. Малолетние и несовершеннолетние преступники : (Краткий историко-юридический очерк) / / Ал. Дм. Коротнев. – С.-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 115 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист". – Библиогр. в примеч.
772398
  Дриль Д.А. Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – 1884. – [4], 318 с. – Конволют. - Перепл.: Малолетние преступники : Вып. 2, ч. 1, 1888
772399
  Дриль Д.А. Малолетние преступники. Вып. 2, ч. 1 : Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль // Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Д.А. Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1884. – Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – XII, 255 с.
772400
  Черниговская губ. тюремная инспекция Малолетние преступники : Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческой ремесленной колонии для несовершеннолетнихв 1914 году, в связи с вопросом о методах воспитания и исправления порочных детей и подростков. – Чернигов : Тип. Губернского правл., 1915. – VIII, 150 с.
772401
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1966. – 93с.
772402
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Красноярск, 1987. – 63с.
772403
  Кирієнко О. Малолітні воїни в російській армії 1914 - 1918 рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Серпень (№ 16). – С. 16-19
772404
  Чайковський А.Я. Малолітній : Повість з життя малоземельної шляхти / Андpій Чайківський. – Станіслав ; Київ : [Hакл. вид-ва "Бистpиця"; К.: Видавн. Т-во "Веpнигоpа". Коломия : Дpук. А. Кисилевско], 1920. – 152 с. – (Літеpатуpна бібліотека ; Ч. 1)
772405
  Чайковський А.Я. Малолітній / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене, 1925. – 192с.
772406
  Козак Л.В. Маломасштабные турбулентные процессы в фотосфере Солнца / Л.В. Козак, Р.И. Костык, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 42
772407
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных водонапорных бассейнов Украины. – Киев, 1991. – 183с.
772408
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных провинций.. – К., 1985. – 279с.
772409
  Алиев У.Т. оглы Маломодовые нелинейные модели динамо : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.00.22 / Алиев У. Т. оглы; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1990. – 12 с.
772410
  Артамонов В.В. Маломощные выпрямители. (Основы теории и расчет) / Артамонов В.В. – Москва : Связь, 1970. – 240 с. – Библиогр.: с. 238-239 (38 назв.)
772411
  Светлов Н.И. Маломощные высокочастотные источники высокого напряжения / Н.И. Светлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 126 с.
772412
  Рашидов Ю. Маломощные трансформаторы с электромеханическим регулированием : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Рашидов Ю.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
772413
  Кузьмин А.А. Маломощные усилители с распределенным усилением / А.А. Кузьмин. – Москва : Советское радио, 1974. – 224 с.
772414
   Малому театру - 150 лет. – Москва, 1974. – 25 с.
772415
  Грищенко Т.А. Малон Сесіль-Джон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 34. – ISBN 978-966-02-8345-9
772416
  Беккетт С. Малон умирає : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.70-135. – ISSN 0320 - 8370
772417
  Беккетт Семюел Малон умирає : роман / пер. з франц. П. Таращук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 70-136. – ISSN 0320 - 8370
772418
  Бекет С. Малон умирає; Несказанний = Malon meurt ; L"innommable : [романи] / Самюель Бекет ; з фр. пер. Петро Таращук. – Київ : Юніверс, 2009. – 259, [3] с. – (Лауреати Нобілевської премії : 1969). – ISBN 978-966-8118-64-7
772419
  Саенчук Святослав Петрович Малонирование недокисью углерода соединений, содержащих N-фениламидиновую группировку : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саенчук Святослав Петрович; М-во мед. пром. СССР. Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1973. – 38л.
772420
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченность в современной России. Причины и перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.5-16. – ISSN 0132-1625
772421
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России : специфика уровня и образа жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.29-40. – ISSN 0132-1625
772422
   Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока / Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, А.М. Машин, И.А. Йовенко, Л.И. Муравская // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 77-81. – ISSN 2224-0586
772423
  Санин В.А. Малообъемное и ультрамалообъемное опрыскивание / В.А. Санин. – Киев, 1978. – 144 с.
772424
  Дульгеров А.Н. Малообъемное опрыскивание яблони в борьбе с паршой и некоторыми другими болезнями : Автореф... Канд.биол.наук: / Дульгеров А.Н.; Укр.сельскохоз.Акад. – Киев, 1967. – 18л.
772425
  Микоц О.Ю. Малоотходная технология обратноосмотической деминерализации воды на установках малой производительности / О.Ю. Микоц, П.В. Стендер, Т.Е. Митченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 71-75 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
772426
   Малоотходные процессы и охрана окружающей среды в металлургии редких металлов.. – М., 1991. – 158с.
772427
  Горпенюк Максим Малопольщі багато не буває // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-64 : фото
772428
  Графов В.П. Малопотужні напівпровідникові інвертори / В.П. Графов. – Київ, 1966. – 144 с.
772429
  Трофименко Н. Малопоширені деревні інтродуценти родини Rosaceae Juss. в Україні / Н. Трофименко, О. Дорошенко, А. Бабицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приведены отдельные сведения об интродукции малораспространенных древесных растений семейства Rosaceae Juss. На основании их декоративных качеств и устойчивости в условиях интродукции эти растения рекомендованы для ряда екотопов города. The particular ...
772430
  Майдан О.В. Малопоширені кущі родини Rosaceac в колекційних насадженнях міста Києва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз таксономічного складу, вивчено наявність та стан малопоширених декоративних кущів родини Rosaceac в колекційних та декоративних насадженнях м. Києва.
772431
  Гончаров О. Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 162-166
772432
  Баньоі В.Ф. Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 29-32. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Присвячено дослідженню особливостей функціонування малопродуктивних моделей творення мікротопонімів басейну річки Ужа Закарпатської області; аналізуються структурно-семантичні ознаки базових назв. З"ясовано, що кількісно переважають мікротопоніми, ...
772433
  Согоян Р.Я. Малораспространенные местные сорта винограда Средней Азии и перспективы их промышленного использования : Автореф... кандидата биол.наук: / Согоян Р.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1964. – 25л.
772434
  Василенко Н.Г. Малораспространенные овощи и пряные растения / Н.Г. Василенко; Под ред. Эдельштейна В.И. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 216с.
772435
  Тодоровски Г. Малореканскиот предел : Општественно-економски и просветни прилики во периодот од 80-те години на XIX век до краjот на првата светска воjна / Г. Тодоровски. – Скопjе, 1970. – 440 с.
772436
  Замотаєв О.М. Малорозмірний флюоресцентний барвник на основі 2-карбокси-4-хінолону / О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 72-73
772437
  Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
772438
  Лозинський А. Малороси і малоросійство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 1, 7
772439
  Маланюк Є. Малоросійство // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 81-101. – ISBN 978-966-1513-13-5
772440
  Маланюк Є. Малоросійство : нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Україна Incognita : бібліотека газети "День" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-35-1
772441
  Маланюк Є. Малоросійство : (1959) / Євген Маланюк ; [передм. Г. Клочек]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2669-71-8
772442
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
772443
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
772444
  Шептицька Т. Малоросійство як суспільно-психологічний феномен (істоія і сучасність) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
772445
  Кульчицький В. Малоросійська Колегія 1722 року // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 133-135
772446
  Сокирко О. Малоросійська регулярна рота 1733-1739 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 17-28. – ISSN 0869-3595
772447
  Шандра Валентина Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина; Державний комітет архівів України. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – 356с. – ISBN 966-625-033-0
772448
   Малоросійський приказ : описи фонду № 229 Рос. держ. архіву давніх актів / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлева ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 492, [4] с. : табл. – Покажч.: с. 445–493. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 1). – ISBN 978-617-7755-28-8
772449
   Малоросійські справи : описи фонду № 124 Рос. держ. архіву давніх актів / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлева ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 651, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 579-650. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 2). – ISBN 978-617-7755-29-5
772450
  Мірошниченко Ю. Малоросійсько-імперська схема автора "Історії Русів, або Малої Росії". М. Драгоманов / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 98-108. – ISBN 978-966-543-142-8
772451
  Горенко Л. Малоросія – Україна: проблеми культурної самоідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 207-210. – ISBN 978-966-439-357-4
772452
  Гумницька Н. Малоросія... у незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Сьогоднішні реаліїї ставлять перед українським суспільством вимогу мобілізувати свою гідність та інтелект.
772453
  Маркович А.М. Малороссийская свадьба : Неоконченная повесть из жизни малорусской старшины вины XVIII века Александра Михайловича Марковича, 1897. – 22 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1897, т. 56, № 3, с. 1–22. – (Прил.)
772454
  Кочнов В. Малороссийская старина : картины природы и повести / [соч.] Кочнова. – Одесса : В тип. В. Садовского и комп.
Т. 1 : [Выступление, или Болтовня охотника ; Предсказание пилигрима ; Ужасная ночь в Корсуне]. – 1860. – [6], 248, V с., 2 л. ил.
772455
   Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.], 1836
772456
   Малороссийские и червонорусские народные думы и песни : [Лукашевич П.]. – Санкт-Петербург, 1836
772457
  Яворницкий Д.И. (Эварницкий) Малороссийские народные песни собранные в 1878-1905 гг. / Д.И.Эварницкий. – Екатеринослав (Днепропетровск) : Тип. Губернского земсктва, 1906. – XL, 772, III с. – Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
772458
  Максимович М.А. Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. – Москва : В типографии Августа Семена при Имп. медико-хирург. акад., 1827. – XXXVI, 234, [9] с. – В № 109847 нумерация стр.: после 224 5-8, 225-234, 1-4, 9
772459
  Квытка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1-й : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Після заголовку кожної повісті вказаний рік вид. 1887
772460
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 2 : Малороссийские повести. – 1899. – [324], разд. паг. с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повість має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: От тоби и скаpб; Козыpь-дивка; Сеpдешна Оксана; Паpхимове сниданьня; Hа пущаньня - як завъязано; Пидбpехач; Пеpекотыполе; Божи диты; Щыpа любов; Лысты до любезных землякив
772461
  Квітка-Основ"яненко Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком : [у 2 кн.] / Квітка-Основ"яненко. – Москва : [Изд. А. Глазунова.]. Тип. Лазаpевых Ин-та Вост. яз.
Кн. 2. – 1837. – 441с.


  Зміст: Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма; От тоби и скаpб
772462
  Квитка-Основьяненко Малороссийские пословицы и поговорки / Квитка-Основьяненко; Квитко-Основьяненко Г.Ф. – Харьков : Ун-кая тип., 1834. – 34 с.
772463
  Гребенка Е. Малороссийские приказки. – Изд.2, 1836
772464
   Малороссийские рассказы : (юмористические) // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-24. – (Народная библиотека)
772465
  Лукомский В.К. Малороссийский гербовник с рис. / В.К. Лукомский, В.Л. Модзалевский. – Київ : Либідь, 1993. – 213 с.
772466
  Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник с рисунками Егора Нарбута. – Санкт-Петербург : Издание Черниговского дворянства, 1914. – XVI, 213, LXVII л., 13 с. + табл., рис.
772467
  Костомаров Н.И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 78 с. : ил. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-52-4


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
772468
  Кулида С. Малороссийский Колумб // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 30 сентября - 6 октября (№ 40). – С. 6


  История Александра Поля, первопроходца разработки железных руд Кривбасса.
772469
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства 2-я половина XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 44 л.
772470
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII и начала XVIII века / К.А. Софроненко. – М., 1960. – 181с.
772471
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ русского государства второй половины XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 27 с.
772472
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник : А-Д. – Киев : Тип. т-ва Г.Л. Фронцкевича
Т.1. – 1908. – 519 с.
772473
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник / В. Л. Модзалевский. – Киев : Типо-литогр. С.В. Кульженко
Т. 3 : Л - О. – 1912. – IV, 824, 24 с. : 40 л. портр.
772474
   Малороссийский сборник, 1899
772475
  Дианин А. Малороссийское духовенство во второй половине XVIII века : (По пунктам малорос. духовенства, представл. в Екатерин. комис. для сост. нового уложения) / Алексей Дианин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1904. – [2], 91 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад. 1904 г.
772476
  Павловский И.Ф. Малороссийское казачье ополчение в 1812 г. по архивным данным. – Киев : Тип. лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1906, № 9, с. 1-20; № 10, с. 137-154
772477
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 г., 1864
772478
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 году : эпизод из истории ХVIII столетия по неизданным источникам / В.Г. Авсеенко. – Киев : Университетская типография, 1864. – [4], II, 152 с. – С. 135-152: Записка о усмотренных в Малой России недостатках и неустройствах, о исправлении которых Малороссийской коллегии трактовать должно / Гр. Румянцев. - Из газ.: Киевлянин, № 31-59
772479
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н.С. // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 10 с. – Библиогр. в примеч.


  Многоуважаемому Г.М. Ц... от автора
772480
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н. С. // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
772481
  Старицький М. Малороссійський театр, 1890
772482
  Ирпенский А. [Стебницкий П.Я] Малороссы в Петербурге / А. Ирпенский [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Ак. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 10 с. – Отд. оттиск из жур.: Киевская старина


  (псевдонимы — И. Ирпенский, П. Смуток) На тит. стр. автограф автора
772483
  Сумцов Н.Ф. Малоруские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
772484
  Ястребов В.М. Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи. Этнографическiй очерк // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 283-291
772485
  Нейман, Ц.Г. Малорусская баллада о Бондаривне и пане Каневском : [Страничка из нар. эпоса] / [Соч.] Ц.Г. Неймана. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1902. – [2], 44 с. – Тексты баллады укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Отд. оттиск из: Киевская старина
772486
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 34 с.
772487
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – [Киев] : [Ред. "Киев. старины" : Тип. А. Давиденко], 1886. – 34 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: Киевская старина, 1885, № 7
772488
  Дашкевич Н.П. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) энеиды / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 44 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1898, т. 62, № 9, с. 145—188
772489
  Костомаров М. Малорусская литература // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 449-460. – ISBN 978-966-500-300-7
772490
  Потебня А.А. Малорусская народная песня по списку XVI века : текст и примечания А. Потебни. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1877. – 53 с. – Отд. оттиск из: Филологичекие записки.1877, т. 16, вып. 2 - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также отрыв. из укp., сеpб., pус., белоpус. наp. песень
772491
  Чечулин Н.Д. Малорусские басни Л. И. Глебов / Н.Д. Чечулин. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1911. – 24 с.
772492
  Чугуевец П. Малорусские бытовые песни : Очеpки из жизни пpовинциальнаго захолустья Павла Чугуевца. – Харьков : Тип. "Южнаго Кpая", 1889. – 80 с. : 1 л. каpт. – Кн. на рус яз. - В изд. Кн. pос. - В кн. также укp. наp. песни, колядки та щедpивки Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
772493
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук
1-14. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
772494
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук
[Вып. 1-14]. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
772495
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Вып. 15-22]. – 1899. – С. 71-156. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 4, с. 1218-1303


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
772496
   Малорусские домашние лечебники XVIII века // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 59 с.
772497
   Малорусские и галицкие загадки : (Сементовский А. (изд.)], 1851
772498
  Новицкий Я.П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине 1874-1903 г. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1908. – X, 127, III, [3] с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 4. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
772499
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры и заклинания, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства
Вып. 2. – 1915. – 15 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 10, с. 1-15. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
772500
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1913. – 42 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 9. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
772501
  Новицкий Я.П. Малорусские песни преимущественно исторические, собранные Я.П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874-1894 годах / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Харьков : Тип. Губеpн. пpавл., 1894. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Сбоpник Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. 1894, т. 6. - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также заметка (pус. яз.) "От pедакции" о деяльности Я.П. Hовицкого. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
772502
  Бугаев И.Д. Малорусские рассказы : сочинение И.Д. Бугаева. – Одесса : Коммерч. тип. Б. Сапожникова, 1896. – 56 с. – Обл. и тит. стр. на рус. яз.. - Текст рассказов укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
772503
   Малорусские сказки. – Изд. 1-ое. – Москва : Изд. Книжн. магаз. склада П.К. Прянишникова ; Типо-литогр. Д.А. Бонч-Бруевича, 1892. – 32 с.
772504
  Сумцов Н.Ф. Малорусские сказки по сборникам Кольберга и Машинской / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 37 с.
772505
  Сумцов Н.Ф. Малорусские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов. – К. – 14с.
772506
  Отроковский В.М. Малорусский говор села Кобылевки, Подольской губернии, Брацлавского уезда. – Петроград (Санк-Петербург) : Тип. Императоской Акад. наук, 1915. – 43 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Акад наук. 1914, т. 19, кн. 4


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
772507
   Малорусский литературный сборник, 1859
772508
   Малорусский литературный сборник, 1859
772509
  Карский Е.Ф. Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века : Текст, состав памятника и язык / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип.Варш. Учебн. окр., 1906. – [2], 58 с.


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
772510
  Яворский Ю.А. Малорусский отрывок Измарагда XVII в. = В надзаг.: Ein kleinrussisches Fragment des "Ismaragd" aus dem XVII Jahrhundert. Von Dr. Julian Jaworkij / Публикатор и авт. вступ. ст.: Ю.А. Яворский. – Berlin : Verlag der Weidmannschen Buchhadlung, 1908. – [Берлин], 1908. – 12 с. – Текст памятника на старослав. яз..- Sonderabdruck aus der Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Verlag der Weidmannschen Buchhadlung in Berlin. 1908


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
772511
  Марчуков А. Малорусский проект: о решении украинсько-русского национального вопроса // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 12 (105). – С. 9-15
772512
  Флоринский Т.Д. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм / Т. Флоринский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – [IV], 163, [3] с.
772513
  Ромушкевич В.І. Малорухомі циклони над Україною / В.І. Ромушкевич, Л.І. Люта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 33-42 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 15)
772514
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – Москва : Художественная литература, 1975. – 319с. – (Народная библиотека)
772515
  Неруда Я. Малостранские повести : рассказы / Я. Неруда. – Москва, 1983. – 415с.
772516
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – М.-Прага, 1986. – 237с.
772517
  Неруда Я. Малостранские повести. / Я. Неруда. – Л., 1938. – 415с.
772518
  Микитюк Зиновий Матвеевич Малоуглевое рентгеновское рассеяние в некоторых жидких кристаллах колестерического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Микитюк Зиновий Матвеевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
772519
  Бекренев А.Н. Малоугловая рентгенография деформации и разрушения материалов / А.Н. Бекренев, Л.И. Миркин. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 245, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 229-244. – ISBN 5-211-01775-7
772520
  Шалтыко Л.Г. Малоугловое рассеяние поляризованного света в жидких кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Шалтыко Л.Г.; АН СССР.Ин-т высокомолек.соединен. – Л, 1971. – 22л.
772521
  Федышин М.И. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей жидкими кристаллами в электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Федышин М.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 18л.
772522
  Чапля Васиьл Малоучок. / Чапля Васиьл. – К., 1927. – 93с.
772523
  Чапля Василь Малоучок. / Чапля Василь. – К., 1927. – 93с.
772524
  Бунимович Д.З. Малофофрматные фотокамеры и работа с ними / Д.З. Бунимович. – М., 1947. – 128с.
772525
  Пономаренко Т.Б. Малоциклова втома матеріалів та елементів конструкцій при складному напруженому стані. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Пономаренко Т.Б.; КПІ. – К., 1994. – 17л.
772526
  Ткачев В.И. Малоцикловая усталость конструкционной стали в рабочих средах. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткачев В.И.; Киев. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1967. – 16л.
772527
  Левина Малоцикловая усталость металлов : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.02.04 / Левина А. Б ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
772528
  Стрижало В.А. Малоцикловая усталость при низких температурах / В.А. Стрижало, В.И. Скрипченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216 с.
772529
   Малоцикловая усталость стали в рабочих средах.. – К., 1977. – 111с.
772530
  Пономаренко О.Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 11-17. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
772531
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 8. – С.12-17
772532
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи:сутність,особливості бухгалтерського і податкового обліку // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.12-17
772533
  Руденко В.М. Малошумящие входные цепи СВЧ приемных устройств / В.М. Руденко, Д.Б. Халяпин, В.Р. Магнушевский. – Москва : Связь, 1971. – 279 с.
772534
  Янчук Е.В. Малошумящие регенеративные усилители СВЧ / Е.В. Янчук. – Рязань, 1972. – 232 с.
772535
  Кейс Владимир Николаевич Малошумящие сегнетоэлектрические параметрические усилители СВЧ диапазона на тонкопленочных активных элементах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Кейс Владимир Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1978. – 18л.
772536
  Шор К.Г. Малошумящие транзисторные усилители / К.Г. Шор. – Москва : Энергия, 1971. – 112 с.
772537
  Данилов Б.В. Малошумящие усилители СВЧ на туннельных и параметрических диодах / Б.В. Данилов, С.С. Судаков. – Москва, 1972. – 111 с.
772538
  Шурова Н.М. Малощетинковые черви (Oligochaeta) Черного моря / Н.М. Шурова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т морской биологии. – Киев : Наукова думка, 2019. – 141, [2] с. : ил. – Указ. латин. названий таксонов: с. 137-139. – Библиогр.: с. 125-136. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1678-1
772539
  Тимм Т.Э. Малощетинковые черви водоемов Эстонии (Фаунистико-экол. образ) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимм Т.Э. ; АН ЭССР, От-ние хим. и биол. – Тарту, 1964. – 22 с.
772540
  Семерной В.П. Малощетинковые черви озер Забайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Семерной В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
772541
  Дембицкай Э.Б. Малощетиновые черви ручьев и источников разных ландшафно-климатических зон Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дембицкай Э. Б.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1978. – 24л.
772542
  Щербаков П.П. Малоэнергетические протоны и электрические поля в магнитосфере и ионосфере земли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.047 / Щербаков П.П.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1971. – 14л.
772543
  Беспалов В.М. Малоярославец. / В.М. Беспалов, А.Е. Дмитриев. – Калуга, 1962. – 220с.
772544
  Димитров Георги Малцинствено-бежанския т въпрос в българо-гръцките отношения (1919-1939 г.) / Димитров Георги. – Благоевград, 1982. – 380с.
772545
   Малые артезианские бассейны Северо-Западного Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1987. – 200с.
772546
  Свидерский В.М. Малые архитектурные формы. Ограды. Фонари. Скамьи. Вазы / В.М. Свидерский. – Київ, 1952. – 211с.
772547
  Самодурова З.Г. Малые византийские хроники и их культурно-историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Самодурова З.Г.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 36л.
772548
   Малые водоемы равнинных областей СССР и их использование. – Москва-Л., 1961. – 400с.
772549
  Прыткова М.Я. Малые водохранилища лесостепной и степной зон СССР : Осадконакопление / М.Я. Прыткова. – Ленинград : Наука, 1979. – 172с.
772550
  Мэллаль Мулюд Малые возмущения диффузионных процессов и дифференциальных операторов, вырожающихся на границе области : Дис... канд.физ.наук: 01.01.05 / Мэллаль Мулюд; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1990. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
772551
  Андреев Виктор Константинович Малые возмущения и устойчивость неустановившихся движений идеальной жидкости и свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Андреев Виктор Константинович; АН СССР Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 12л.
772552
  Козин Н.С. Малые возмущения некоторых стационарных течений идеальной жидкости со свободными поверхностями : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.024 / Козин Н.С.; Ин-т.прикладной математики АН СССР. – М, 1972. – 15л.
772553
  Демыкина Г.Н. Малые вселенные / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1986. – 398 с.
772554
  Балашов Е.П. Малые вычислительные машины : эволюция микро- и мини - ЭВМ / Е.П. Балашов ; А.П. Частиков. – Москва : Знание, 1983. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Радиоелектроника и связь ; 2)
772555
   Малые вычислительные машины систем АСВТ-М и СМ ЭВМ и их применение для автоматизации научных исследований.. – Ташкент, 1985. – 144с.
772556
  Авотыня Д. Малые гавани : стихи / Дайна Авотыня; пер. с латыш. М.борисовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 102 с.
772557
   Малые города - центры отдыха, туризма и курортов. – Москва, 1967. – 28 с.
772558
  Марков Е.М. Малые города в системах расселения / Е.М. Марков. – Москва, 1980. – 196 с.
772559
   Малые города в системе расселения. – Киев, 1970. – 96 с.
772560
  Куза А.В. Малые города Древней Руси / А.В. Куза. – М., 1989. – 166с.
772561
  Прокофьева Т.Н. Малые группы "Стили планирования" часть 3. К практике применения / Т.Н. Прокофьева, В.Г. Прокофьев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 18-25 : табл., фото. – Библиогр.: 4 назв. – ISBN 1680-4325
772562
  Чечулин А.А. Малые группы в культовых сообществах и их влияние на духовный мир верующих. (Опыт. комплексного социол. и социально-психол. исследования). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Чечулин А.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
772563
  Белков П.Л. Малые группы в этнографии: постановка проблемы / П.Л. Белков, И.И. Верняев, А.Г. Новожилов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 91-93. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
772564
  Варшавская К.О. Малые жанры в литературе 80-90-х годов и проза А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Варшавская К.О. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21 c.
772565
  Морохин В.Н. Малые жанры русского фольклора : Хрестоматія / В.Н. Морохин. – Москва, 1979. – 287с.
772566
   Малые жанры русского фольклора : хрестоматия : (пословицы, поговорки, загадки). / сост В.Н. Морохин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 398с.
772567
  Арнольд В.И. Малые знаменатели и проблема устойчивости в классической и небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Арнольд В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – М., 1963. – 4л.
772568
   Малые и дисперсные этнические группы в европейской части СССР : География расселения и культ. традиции.. – Москва, 1985. – 131 с.
772569
   Малые и рассеянные элементы в осадочных породах и нефти.. – М., 1970. – 79с.
772570
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 1) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 13-41. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
772571
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 2) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 15-45. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленности их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
772572
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 3) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 11-28. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
772573
  Гурунян Т.В. Малые инновационные предприятия и бизнес-инкубаторы в вузах: опыт регионов Российской Федерации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 39-46. – ISSN 1811-0916


  Создание на базе вузов технопарков, бизнес-инкубаторов и малых инновационных предприятий (МИП) - одно из главных направлений форм встраивания вузов в региональные инновационные системы, значимый инструмент развития человеческого капитала. Хотя для ...
772574
  Панкратова В.А. Малые инструментальные формы : прелюдия, ноктюрн, этюд / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1962. – 71 с.
772575
  Болесов И.Г. Малые карбоциклы / И.Г. Болесов. – Москва : Знание, 1991. – 32 с.
772576
  Кузьмин П.А. Малые колебания и устойчивость двидения / П.А. Кузьмин. – М, 1973. – 206с.
772577
  Радякин Н.К. Малые колебания капилярной жидкости, вращающейся в частично заполненном осесиметричном сосуде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Радякин Н.К.; МВ и ССО УССР.ХГУ. – Харьков, 1979. – 18л.
772578
  Орел А.А. Малые колебания механических систем с несколькими степенями свободы / А.А. Орел. – Саратов, 1983. – 44с.
772579
  Зимин В.И. Малые колебания осесимметрично нагруженных оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зимин В.И.; М-во высш. образования СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1958. – 8л.
772580
  Парнев И.В. Малые колебания системы двух гироскопов с учетом членов 2-го порядка малости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парнев И.В.; Лен.гос.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 6 с.
772581
  Левицкий С.П. Малые колебательния и устойчивость поверхностей раздела в реологически сложных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Левицкий С. П.; МГУ. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
772582
  Александроа Т.Д. Малые котловины горно-таежных районов. (На примере Станового нагорья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Александроа Т. Д.; АН СССР, Ин-т георг. – М., 1965. – 16л.
772583
  Пестушко Валерий Малые ледниковые периоды - откуда они? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
772584
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья в 1959-1965 гг. / Б.М. Росугбу. – Хабаровск, 1976. – 221 с.
772585
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья на современном этапе коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Росугбу Б.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1969. – 26л.
772586
  Седловская А.Н. Малые народы Бихара. / А.Н. Седловская. – М, 1976. – 127с.
772587
   Малые народы Индокитая : (Ст. ст.).. – М., 1983. – 184с.
772588
   Малые народы Индокитая, Малайзии и Филиппин.. – М., 1982. – 256с.
772589
   Малые народы Советского Севера в эпоху социализма : Библиографический указатель. – Томск, 1987. – 280с.
772590
   Малые народы Южной Азии : (Сб. ст.). – Москва, 1978. – 242с.
772591
  Перминов С.Б. Малые научно-технические фирмы / С.Б. Перминов, А.И. Петров. – М., 1990. – 63с.
772592
   Малые нейтральные составляющие и их роль в кинетике ионосферной плазмы.. – Иркутск, 1987. – 247с.
772593
  Никулин М.А. Малые огни. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1984. – 336с.
772594
  Гришин В.Г. Малые олимпийские игры в сельской школе / В.Г. Гришин, И.Г. Гришин. – М., 1989. – 61с.
772595
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Утегенов Куанышбек ; АН СССР , Сибирск. отд. – Новосибирск, 1980. – 16 с.
772596
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Утегенов Куанышбек; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 16л.
772597
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы на наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 030 / Попов Н.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1969. – 22л.
772598
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы по наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. / Н.А. Попов. – Киев : Наукова думка, 1968. – 152 с.
772599
  Путилин И.И. Малые планеты / И.И. Путилин. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 412 с.
772600
  Зигель Ф.Ю. Малые планеты / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Наука, 1969. – 104 с.
772601
   Малые планеты. – Москва : Наука, 1973. – 359 с.
772602
   Малые предприятия : Нормат. акты Совета Министерств СССР.. – М., 1990. – 7с.
772603
   Малые предприятия в вопросах и ответах. Комплект учредителных документов. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1991. – 81 с.
772604
  Ковтунова А.Н. Малые предприятия Японии: управление качеством // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1 (666). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
772605
  Волков Н.Г. Малые предприятия. Упрощенная форма бухгалтерского учета : Метод. рекомендации / Н.Г. Волков; Союз малых предприятий г.Москвы и Московской области. – Москва : НИК, 1991. – 175с. – ISBN 5-87484-022-2
772606
  Данте Алигьери Малые произведения / Данте Алигьери ; [отв. ред. М.И. Алексеев и Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1968. – 651 с. – (Литературные памятники)
772607
  Боккаччо Д. Малые произведения. / Д. Боккаччо. – Л., 1975. – 607с.
772608
   Малые реки России : Использ., регулирование, охрана, методы водохоз. расчетов. – Свердловск, 1988. – 316с.
772609
  Голубчиков С.Н. Малые реки России нуждаются в оздоровлении : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 20-23 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
772610
  Петров В.В. Малые реки Советской Башкирии / В.В. Петров. – Уфа, 1948. – 104с.
772611
   Малые реки центра Русской равнины, их использование и охрана. – Москва, 1988. – 128с.
772612
  То Кам Малые скорости передачи информации в дискретных каналах без памяти. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / То Кам Ту.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
772613
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1972. – 456с.
772614
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1984. – 396с.
772615
   Малые страны Западной Европы: экономические проблемы.. – М., 1987. – 214с.
772616
  Смелков Ю.С. Малые сцены / Ю.С. Смелков. – Москва : Знание, 1984. – 48 с.
772617
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы вычисления процентов, умножения и деления / Л.Г. Асатиани. – 2-е изд. – Тбилиси : Министерство торговли ГССР, 1960. – 367 с.
772618
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы. Готовые - проценты, умножение, деление / Л.Г. Асатиани ; Тбилис. фил. Моск. заоч. экон. - статист. ин-та. – 6-е изд., пересм. и доп. – Тбилиси : Техника да шрома, 1946. – 367 с.
772619
  Лауфбергер В. Малые тайны жизни / В. Лауфбергер. – Прага, 1962. – 178с.
772620
  Федынский В.В. Малые тела вселенной / В.В. Федынский, И.С. Астапович. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 48 с.
772621
  Всехсвятский С.К. Малые тела Солнечной системы / С.К. Всехсвятский. – Москва : Гос.изд.Техноко-теоретической лит-ры, 1958. – 48 с.


  Сведения о происхождении небесных тел
772622
  Всехсвятский С.К. Малые тела солнечной системы и проблемы вулканизма Земли. / С.К. Всехсвятский ; КГУ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – [12] с. – Библиогр.: с. 83


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Ивану Трофимову от автора 25.III.1963
772623
  Дмитриева А.Д. Малые формы библиографических пособий для юношества в публичных библиотеках Санкт-Петербурга // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 47-55. – ISSN 0869-6020


  В данной статье рассматриваются результаты анкетного исследования, выполненного с целью оценки малых форм библиографических пособий в информационно-библиотечной работе с юношеством в публичных библиотеках Санкт-Петербурга.
772624
  Шмерлинг Р. Малые формы в архитектуре средневековой Грузии / Р. Шмерлинг. – Тбилиси, 1962. – 295с.
772625
   Малые формы графики "90 : Кат. выст.. – Ленинград, 1990. – 55с.
772626
  Серикова Л.Н. Малые формы лирики Алишера Навои / Л.Н. Серикова. – Ташкент, 1981. – 96с.
772627
  Воробей М. Малые формы лиро-эпоса Богдана Залесского и Владислава Сырокомли // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 198-203. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются малые формы лиро-эпоса польскоязычных писателей Богдана Залесского и Владислава Сырокомли в русле национальных проявлений восточноевропейского романтизма в период между восстаниями 1830–1831 и 1863–1864 гг. Основанием для ...
772628
  Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования / Б.Н. Ичитовкин. – Москва, 1991. – 204 с.
772629
  Литвин И.И. Малые химические элементы в альб-сеноманских отложениях Днепровско-Донецкой впадины / И.И. Литвин. – Харьков : ХГУ, 1964. – 123с.
772630
  Дышленко Борис Малые шведки и мимолетные упоминания о иных мирах и окрестностях = Мини-утопия : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 80-92. – ISSN 0321-1878
772631
  Наумов Б.Н. Малые ЭВМ / Б.Н. Наумов. – М, 1979. – 64с.
772632
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ / А.Н. Кабалевский. – Москва, 1986. – 224с.
772633
   Малые ЭВМ высокой производительности : Архитектура и программир.. – Москва, 1990. – 255с.
772634
   Малые ЭВМ и их применение. – Москва, 1980. – 231 с.
772635
   Малые ЭВМ и устройства графического вывода информации : (Сборник статей).. – Казань, 1976. – 106с.
772636
  Митропольский А.Ю. Малые элементы в донных осадках Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.121 / Митропольский А.Ю.; Грузинский политехнич. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 19л.
772637
  Кропачев А.М. Малые элементы в нижнепермских осадочных породах Среднего Предуралья и продуктах их выветривания. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кропачев А.М.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Пермь, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
772638
  Бодылевский В.И. Малый атлас ископаемых / В.И. Бодылевский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л, 1990. – 263с.
772639
   Малый атлас мира. – Москва, 1965. – 143, 159с.
772640
   Малый атлас мира. – Москва, 1966. – 143, 159с.
772641
   Малый атлас мира. – Москва, 1967. – 159, 143с.
772642
   Малый атлас мира. – Москва, 1968. – 159, 143с.
772643
   Малый атлас мира. – Москва, 1970. – 159, 143с.
772644
   Малый атлас мира. – Москва, 1971. – 159, 143с.
772645
   Малый атлас мира. – Москва, 1972. – 159, 143с.
772646
   Малый атлас мира. – Москва, 1974. – 173, 147с.
772647
   Малый атлас мира. – Москва : Гл. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975. – 173, 147с.
772648
   Малый атлас мира. – Москва, 1976. – 147с.
772649
   Малый атлас мира. – Москва, 1979. – 147с.
772650
   Малый атлас мира. – Москва, 1980. – 147с.
772651
   Малый атлас мира. – Москва, 1981. – 147с.
772652
   Малый атлас мира. – Москва, 1982. – 175с.
772653
   Малый атлас мира. – Москва, 1983. – 147с.
772654
   Малый атлас мира. – Москва, 1984. – 331с.
772655
   Малый атлас мира. – Москва, 1985. – 331с.
772656
   Малый атлас мира. – Москва, 1987. – 331с.
772657
   Малый атлас мира. – Москва, 1988. – 331с.
772658
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
772659
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
772660
   Малый атлас мира. – Москва, 1990. – 332с.
772661
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 210с.
772662
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград; Москва : Гостоптехиздат, 1953. – 240с.
772663
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1962. – 256с.
772664
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1984. – 263с.
772665
   Малый атлас СССР. – Москва, 1973. – 117, 80с.
772666
   Малый атлас СССР. – Москва, 1974. – 117, 80с.
772667
   Малый атлас СССР. – Москва, 1978. – 117, 80с.
772668
   Малый атлас СССР. – Москва, 1979. – 80с.
772669
   Малый атлас СССР. – Москва, 1980. – 80с.
772670
   Малый атлас СССР. – Москва, 1981. – 117, 80с.
772671
   Малый атлас СССР.. – М., 1975. – 117, 80с.
772672
  Положенцев П.А. Малый атлас этнтомофагов / П.А. Положенцев, В.Ф. Козлов. – М., 1971. – 119с.
772673
  Грунин Михаил Малый бизнес - благие намерения государства : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 16-17
772674
  Нестеренко Ю.Н. Малый бизнес : тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю.Н. Нестеренко ; Российский гос. гуманитарный ун-т ; отв. ред. Н.И. Архипова. – Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2007. – 226 с. – ISBN 978-5-7281-0920-4
772675
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев, 1993. – 128 с. – ISBN 5-12-003407-1
772676
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 141 с. – ISBN 5-7707-6007-9
772677
  Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства : монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк : Каштан, 2005. – 180 с. – ISBN 966-8292-78-2
772678
  Кочеврин Ю.Б. Малый бизнес в США / Ю.Б. Кочеврин. – М, 1965. – 166с.
772679
  Муроедова Н.К. Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 0320-8168
772680
  Филиппова С.В. Малый бизнес как фактор становления рыночной экономики / С.В. Филиппова, К.В. Ковтуненко, А. Свинарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль малого бізнесу в становленні ринкової економіки України.
772681
  Богданова Светлана Малый бизнес подкормят из бюджета : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-47 : Фото
772682
  Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика / В.А. Рубе; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2000. – 231с. – ISBN 5-7218-0269-3
772683
   Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности / А.В. Козаченко, А.Э. Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назаров. – Киев : Лібра, 2003. – 328с. – ISBN 966-7035-55-7
772684
  Муравьев А.И. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : Учебное пособие / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик; МОПО РФ. СПбГУЭФ. – 2-е дополненное и переработанное издание. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1999. – 608 c. – ISBN 5-8110-0012-Х
772685
  Панин В.А. Малый брод: Повесть. / В.А. Панин. – Алма-Ата, 1981. – 144с.
772686
  Веллер М.А. Малый гидроторф / М.А. Веллер. – Москва-Ленинград, 1932. – 95с.
772687
   Малый город. Социально-демогр. исследование небольшого города.. – Москва, 1972. – 247с.
772688
  Вернигора Наталья Малый гостиничный план // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 44-46 : фото
772689
  Марриет Ф. Малый дикарь : [Рассказ кап. Марриэта]. – Санкт-Петербург Москва : Изд. книгопрод. М.О. Вольфа ; [В тип. Ф.С. Сущинского], 1868. – [4], 310 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Экз. дефектный, отс.: ориг. обл., 1 л. фронт. (ил.). – (Сочинения капитана Марриэта ; [Т. 1])
772690
  Ананьев А.А. Малый заслон : повесть / Ананьев А. ; [ил. Н. Гаев]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 195 с.
772691
  Ананьев А.А. Малый заслон : повесть / Ананьев А.А. ; [ил. Н. Гаев]. – Изд. 2. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 192 с.
772692
  Кононов В. Малый и средний бизнес в Турции // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-51. – ISSN 0321-5075
772693
  Мигдзинский В.Я. Малый изгиб упругих криволинейного стержня с учетом смещения нагрузки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мигдзинский В.Я.; Акад.наук УССР.Ин-т математики., 1950. – 10 л.
772694
  Шевченко Т.Г. Малый Кобзарь Т.Г. Шевченка [Малий кобзар] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 72 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
772695
  Козлов Ю.В. Малый круг / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 267с.
772696
  Грязев В.Н. Малый Куркужин : повести / В.Н. Грязев. – Москва : Современник, 1979. – 320с. – (Новинки "Современника")
772697
  Марвич С.М. Малый мир. / С.М. Марвич. – 2-е изд. – Ленинград, 1934. – 221 с.
772698
  Воннегут К. Малый Не Промах / К. Воннегут. – Москва, 1988. – 166с.
772699
  Янин Б.Т. Малый определитель по ископаемым беспозвоночным / Б.Т. Янин; Под ред. Друщица В.В. – Москва : Московский университет, 1971. – 144с.
772700
  Самойлова Виктория Малый отель: перспективно, но проблематичено : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 70-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
772701
  Терентьев П.В. Малый практикум зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – М., 1947. – 484с.
772702
   Малый практикум по биофизике. – Москва, 1964. – 408с.
772703
   Малый практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 209 с.
772704
  Землянухин А.А. Малый практикум по биохимии / А.А. Землянухин. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 128 с. : табл., ил.
772705
  Слука З.А. Малый практикум по ботанике / З.А. Слука. – М, 1971. – 112с.
772706
  Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике / Ю.П. Солдатенкова. – Москва : МГУ, 1977. – 124с.
772707
  Яшнов В.А. Малый практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – М., 1952. – 266с.
772708
  Вилкс С.Р. Малый практикум по микробиологии / С.Р. Вилкс. – Рига, 1976. – 32с.
772709
   Малый практикум по низшим растениям : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 216 с.
772710
  Лемеза Н.А. Малый практикум по низшим растениям / Н.А. Лемеза, А.С. Шуканов. – Минск, 1994. – 288с.
772711
   Малый практикум по низшим растениям.. – Москва, 1967. – 236с.
772712
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике / Н.Н. Орлова. – Москва, 1975. – 120с.
772713
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике и основам генетического анализа / Н.Н. Орлова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 50с.
772714
  Херувимова В.А. Малый практикум по общему курсу биохимии. / В.А. Херувимова. – Ростов-на-Дону, 1972. – 25с.
772715
  Рево А.Я. Малый практикум по органической химии: для мед. и фармац. ин-тов., ф-тов. / А.Я. Рево, В.В. Зеленкова. – М., 1980. – 175с.
772716
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений / Д.П. Викторов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1969. – 120с.
772717
  Мауриня А Х. Викмане Малый практикум по физиологии растений / А Х. Викмане Мауриня. – Рига, 1975. – 138с.
772718
   Малый практикум по физиологии растений. – 8-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 192с.
772719
   Малый практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., перераб. – М., 1961. – 68с.
772720
  Ганюшкина Л.Г. Малый практикум по физиологии растений. / Л.Г. Ганюшкина, Л.Д. Музалеева. – Петрозаводск, 1973. – 96с.
772721
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва : Высшая школа, 1983. – 135с.
772722
  Батуев А.С. Малый практикум по физиологии человека и животных : [для небиол. специальностей ун-та] / А.С. Батуев, И.П. Никитина ; под ред. Э.Ш. Айрапетьянца. – Москва : Высшая школа, 1967. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 292
772723
  Микоян А.С. Малый синтаксис как средство разграничения стилей / А.С. Микоян, Тер-Минасова. – М., 1981. – 214с.
772724
  Царев М.И. Малый театр / М.И. Царев. – М, 1976. – 127с.
772725
  Зограф Н.Г. Малый театр в конце 19 начале 20 века / Н.Г. Зограф. – М, 1966. – 604с.
772726
  Зограф Н.Г. Малый театр второй половины 19 века / Н.Г. Зограф. – М, 1960. – 648с.
772727
   Малый театр на фронтах Великой Отечественной войны. Сборник статей.. – Москва-Л., 1949. – 168с.
772728
   Малый театр.. – Москва, 1957. – 14с.
772729
  Шокин А. Малый теннис / А. Шокин. – Москва, 1951. – 24с.
772730
  Майданский П.М. Малый теннис / П.М. Майданский. – М, 1953. – 64с.
772731
  Шокин А.И. Малый теннис. / А.И. Шокин. – М., 1965. – 54с.
772732
   Малый теннис. Правила соревнований.. – М., 1952. – 29с.
772733
  Келлерман Б. Малый Тибет. Индия. Слам / Б. Келлерман. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
772734
  Паулин Г. Малый толковый словарь по вычислительной технике / Г. Паулин. – М., 1975. – 296с.
772735
  Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка : 35 000 слов / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : Русский язык, 1990. – 704с.
772736
  Байцар А. Малый туристический путеводитель по Польше / сост. Адам Байцар. – Варшава : Полония, 1963. – 128 с., 1 арк. карт. : карты
772737
  Моэм В.С. Малый уголок / В.С. Моэм. – Минск, 1979. – 368с.
772738
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 1, вып. 1 : А - Гальванотропизм. – 1907. – Стлб.1-1056
772739
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 1, вып. 2 : Гальванохромия - Кившенко. – 1907. – Стлб.1059-2049
772740
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 2, вып. 3 : Кигн - Початок. – 1909. – Стлб.1-1056
772741
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 2, вып. 4 : Почва - Уссоп. – 1909. – Стлб.1057-2216
772742
   Малыми формами - большие задачи : из опыта использ. парт. орг. респ. оператив. форм нагляд. агитации в активизации человеч. фактора : альбом. – К., 1988. – 142 с.
772743
  Нексе М.А. Малыш / М.А. Нексе. – М, 1934. – 157с.
772744
  Доде А. Малыш / А. Доде. – Молотов, 1957. – 244с.
772745
  Линдгрен А. Малыш и Карлсон : сказочные повести / Астрид Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – 591 с. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)


  Содерж. кн.: 1. Малыш и Карлсон / Астрид Линдгрен 2. Приключения Чиполино : сказочная повесть / Джанни Родари 3. Мэри Поппинс : сказочная повесть / Памела Трэверс 4. Маленький принц : сказка / Антуан де Сент-Экзюпери ; С рис. автора
772746
  Сабахаттин А. Малыш Хасан / А. Сабахаттин. – М, 1987. – 173с.
772747
  Доде А. Малыш; Письма с мельницы; Письма к отсутствующему; Рассказы по понедельникам / А. Доде. – Москва, 1987. – 574 с.
772748
  Ревенко М.В. Малышам о географических открытиях / М.В. Ревенко. – Москва : Педагогика, 1989. – 126с.
772749
  Чалмаев В.А. Малышев / В.А. Чалмаев. – М, 1978. – 347с.
772750
   Малыши и музы : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127с.
772751
  Гришин В.Г. Малыши открывают спорт / Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. ; [ил.: В. Карабут]. – Москва : Педагогика, 1975. – 167 с.
772752
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1948. – 264с.
772753
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – 4-е изд. – Л, 1949. – 288с.
772754
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Новосибирск, 1953. – 271с.
772755
  Ликстанов И. Малышок / И. Ликстанов. – Москва : Детская литература, 1966. – 335 с.
772756
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1968. – 223с.
772757
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – М., 1975. – 213-490с.
772758
  Козирєва Т. Малював плідно й одержимо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 вересня (№ 170). – С. 7


  У Золочівському замку представили виставку Петра Грегорійчука, одного з чільних представників українського мистецтва другої половини XX століття.
772759
  Козирєва Т. Малював як дитина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 12


  Твори геніального наївного художника Никифора (Єпіфанія) Дровняка.
772760
  Фурса С.Я. Малюга Віктор Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 40. – ISBN 978966-97130-0-1
772761
  Нексе М.А. Малюк / М.А. Нексе. – К, 1936. – 259с.
772762
  Гофман А Е.Т. Малюк Цахес : Твори / Ернест Теодор Амадей Гофман; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з нім. С.Сакидона і Є.Поповича. – Харків : Фоліо, 2003. – 655с. – Шифр дубл.809тГофм( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1859-6
772763
  Жаба А. Малюнки / А. Жаба. – К., 1930. – с.
772764
  Сумцов М.Ф. Малюнки з життя українського народного слова / проф. Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Діло", 1910. – [4], 144 с. – Бібліогp. показчик (по декотpих галузях укp. фольклоpу...): с. 130-144
772765
  Вівчар Г.М. Малюнки з натури / Г.М. Вівчар. – Київ, 1989. – 60с.
772766
  Шапошніков І.М. Малюнки з розвитку мови учнів : методичні розробки для вчителів / І.М. Шапошніков. – Київ : Радянська школа, 1940. – 52 с.
772767
  Жолтовський П.М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні : Альбом-каталог / П.М. Жолтовський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 286с.
772768
  Потурай О.Г. Малюнки на асфальті / О.Г. Потурай. – Львів, 1985. – 30с.
772769
  Радиш Б.І. Малюнки на променях / Б.І. Радиш. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 62 с.
772770
  Макаренко М. Малюнки П.М.Боклевського / М. Макаренко. – Київ : Держтрест Київ-Друк, 1930. – 16 с.
772771
  Зінківський Т.О. Малюнки справжнего житьтя [Малюнки справжнього життя] / Т. Певный [псевд.]. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 59 с.


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z.
772772
  Шевченко Т.Г. Малюнки Т. Шевченка / За аpтистичним доглядом В.В. Мате; [Офоpм. обкл. худож. М.С. Самокиша]. – Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспом. ... урож. Юж. Россіи... – Петербург : [Тип. Т-ва Р. Голикс и А. Вільбоpг]
Вип. 1. – 1911. – [4], 14, [1] с. : 30 арк. мал. – Конволют. Переплетено з 2 -ма примірниками: Малюнки Т. Шевченка, вип. 2, 1914 р.


  В кн. також передм. (без підпису), ст. О.Г. Сластіона "Шевченко у мистецтві", мал. "Шевченко в тpуні" худож. П. Ейснеpа та поpтp. Т.Г. Шевченка з офоpту В.В. Мате. - Опис малюнків [до вип. 1]: с. [2-4].
772773
  Шевченко Т.Г. Малюнки Т. Шевченка. Вип. 2 : За аpтистичним доглядом В.В. Мате // Малюнки Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспом. ... урож. Юж. Россіи... – Петербург : [Тип. Т-ва Р. Голикс и А. Вільбоpг], 1911. – Вип. 1. – [4], 30 аpк. мал. : 30 аpк. мал.


  В кн. також пеpедмова (без підпису) та мал. худож. В.І. Штеpнбеpга. - Опис малюнків [до вип. 2]: с. [2-4]
772774
  Абрамова І.В. Малюнки Тараса Шевченка та Михайла Сажина в контексті вивчення пам"яток Софії Київської // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 290-296. – ISSN 2078-0133
772775
  Гніздовський Я. Малюнки, графіка, кераміка, статті = Paintings. Prints. Ceramics. Essays. / Яків Гніздовський. – Нью-Йорк : Пролог, 1967. – 173, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
772776
  Бурдюг Є. Малюнкові проективні тести в роботі з дітьми молодшого шкільного віку: плюси та недоліки в психодіагностиці стану дитини // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 255-257
772777
  Стебельський Б. Малюнок дитини і для дитини = Childrens" art and illustration of children"s literature : відбитка із зб. ОПДЛ "Ми і наші діти" / Богдан Стебельський. – Toronto ; Ottawa : Studium research institute, 1966. – 75 с., [2] : іл. – Анот. англ. – Бібліогр.: с. 73-74
772778
  Даниленко Володимир Малюнок на замерзлому вікні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0130-5263
772779
   Малюнок на снігу: Зб. повістей та опов.. – К., 1986. – 310с.
772780
  Вінтаєв Д.Ю. Малюнок як засіб дослідження навколишнього середовища / Д.Ю. Вінтаєв, Н.С. Вінтаєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
772781
  Маркова В.Н. Малютки ПТ / В.Н. Маркова, Н.А. Гоженко. – К, 1965. – 71с.
772782
  Гасюнас И.И. Малярийные комары Литовской ССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Гасюнас И.И.; Академия наук Литовской ССР. Институт биологии. – Вильнюс, 1951. – 12 с.
772783
  Мончадский А.С. Малярийные комары Таджикистана и меры борьбы с ними. / А.С. Мончадский, А.А. Штакельберг. – Сталиабад, 1943. – 96с.
772784
  Шевченко А.К. Малярийные комары Харьковской области и борьба с ними при помощи ДДТ и гексахлорана : Автореф... канд. биол.наук: / Шевченко А. К.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1955. – 14л.
772785
  Колосов Ю.М. Малярийный комар : (популярный очерк); 19 рис. в тексте / Ю.М. Колосов. – 3-е изд., испр. и доп. – Свердловск : Уральск. област. отд. здравоохранения ; [Тип. "Уралполиграфа" Гранит], 1927. – 27 с. : ил.
772786
  Сибирякова О.А. Маляриогенные ландшафты и значение особенностей биологии переносчика малярии в Иркутской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Сибирякова О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Обл. сан.-эпидемиол. станция. – Иркутск, 1955. – 11л.
772787
  Бондарев Ю.В. Малярия / Ю.В. Бондарев. – М, 1977. – 64с.
772788
  Шингарева А.И. Малярия и борьба с нею / А.И. Шингарева. – Ленинград-Москва : Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алексеева, 1925. – 112 с. : Ил.
772789
  Гаршин В. Малярі : оповідання Всеволода Гаршина / переклад з рос. Д. Пісочинець [Д.О. Ткаченко]. – Львів : Hакладом К. Паньковского ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – 34 с. : поpтp. – ([Дpібна бібліотека ; Кн. 2])
772790
  Добровольский Г.Н. Малярные и обойные работы / Г.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Киев : Высшая школа, 1988. – [28] с.
772791
  Семенов А.С. Малярные краски / А.С. Семенов. – Москва, 1924. – 48с.
772792
  Урсу Н.О. Малярство XVII-XIX ст. в монастирях домініканцев на теренах України // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 194-196
772793
  Малевич К. Малярство в проблемі архітектури // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 569-579.
772794
  Овчаренко Е. Малярство Василя Гуріна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)
772795
  Логінський Я.В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку українського мистецтва другої половини XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Логінський Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
772796
  Яців Р. Малярство Володимира Патика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 312-320. – ISSN 0868-4790
772797
  Федорук О. Малярство жесту в Одесі: Про Сергія Савченка // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 230-234. – ISBN 966-8613-25-2
772798
  Мусій М. Малярство Любомира Медвідя як художня проекція культур-філософських засад митця // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 276-277. – ISBN 966-96726-3-6
772799
  Зінченко С.В. Малярська оправа Євангелія-тетр 1631 р. зі збірки Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 316-327. – ISSN 2222-4203
772800
  Борисенко В. Малярська спадщина Тараса Шевченка в контексті візуальної антропології // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
772801
  Жаборюк А. Малярська творчість Тараса Шевченка / А. Жаборюк. – Одеса : Астропринт, 2000. – 120с. – ISBN 966-549-507-0
772802
  Созанський Й. Малярський світ симфонії С. Туркевич-Лукіянович // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 106-127. – ISSN 2310-0583
772803
  Гавдида Н. Малярський та літературний доробок Богдана Лепкого крізь призму полотен Яна Матейка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 107-114. – ISSN 0042-9422
772804
  Горняткевич Д. Малярський цикл Шевченка "Притча про блудного сина" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 167-184. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
772805
  Палинський В. Малярський час Ореста Білоуса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 152-154. – ISSN 0868-4790
772806
  Цуркан І.М. Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-112. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
772807
  Чуйко Т. Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 154-159. – ISBN 978-966-2374-12-4
772808
  Кашуба О. Малярські роботи Володимира Бурляка 1908 - 1910 років // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – C. 3-7


  До історії вітчизняного авангарду.
772809
  Гординський С. Малярські твори В. Винниченка // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 57-61
772810
  Зарахович Я.А. Маляс / Я.А. Зарахович. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1966. – 268 с.
772811
  Прибитько В. Малятам про пожежну безпеку (заняття з пожежної безпеки з вихованцями старшої групи ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 9-10 : фото
772812
  Кротов А.А. Мальбранш и Спиноза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 71-78. – ISSN 0042-8744
772813
  Кононенко Т.П. Мальбранш Ніколя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 357-358. – ISBN 966-316-069-1
772814
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Харьков, 1935. – 87 с.
772815
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Москва, 1936. – 62с.
772816
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Київ, 1951. – 68с.
772817
  Марчюленис В. Мальва (Malva meluca Graebn.) и редька масличная (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.), их биологические особенности и химический состав в Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Марчюленис В.; Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1968. – 20л.
772818
  Горький М. Мальва и иньші оповідання / М. Горький ; В перекладах В. Гнатюка, С. Гуменюка та М. Лозинського ; [Передм. С. Гуменюка]. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1904. – 174 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 59)


  Зміст: Мальва; Серед степу; Челкаш; Зазубрина; Приятелї; Хан і його син
772819
  Винничук Ю. Мальва Ланда / Юрій Винничук. – 2-ге вид. – Київ : Піраміда, 2004. – 540с. – На тит. арк.: Краща фантастична україномовна книжка 2003 року (Міжн. асамблея фантастики "Портал-2004"). – (Fest проза). – ISBN 966-7188-94-9
772820
  Винничук Ю.П. Мальва Ланда : роман / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 601, [3] с. – ISBN 978-966-03-6856-9
772821
  Ганушевський О. Мальварма : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 190-196. – ISSN 0868-4790-8
772822
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1968. – 203 с.
772823
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 237 с.
772824
  Іваничук Р.І. Мальви : роман, есей / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2018. – 233, [4] с. – На суперобкл. та обкл. зазнач.: IV. – Бібліогр. в прим. 233-234. – ISBN 978-966-03-8128-5
772825
  Іваничук Р.І. Мальви : роман, есей / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 233, [4] с. – На суперобкл. та обкл. зазнач.: IV. – Бібліогр. в прим.: с. 233-234. – ISBN 978-966-03-8128-5
772826
  Балабко О.В. Мальви у Вічному місті : Стежками українців у світах: Есеї, нариси, зарисовки / Олександр Балабко. – Київ : Фенікс, 2006. – 348с. : іл. – ISBN 966-651-302-1
772827
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Донецьк : Сталкер, 2005. – 443, [4] с. : іл. – (Україна крізь віки). – ISBN 966-696-674-3
772828
  Іваничук Р. Мальви. Орда : Романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
772829
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
772830
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Київ : Будинок письменників, 2012. – 412, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-1557-19-1
772831
  Мерль Р. Мальвиль : Роман / Р. Мерль. – Москва : Прогресс, 1977. – 544с.
772832
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Ростов -на-Дону, 1988. – 520с.
772833
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Москва, 1990. – 591с.
772834
  Мерль Р. Мальвіль : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 407с.
772835
  Мерль Р. Мальвіль : роман / Робер Мерль ; пер. з фр. Григорій Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1980. – 394 с.
772836
   Мальвовая моль и меры борьбы с ней. – М, 1962. – 12с.
772837
  Иванычук Р.И. Мальвы : Романы / Р.И. Иванычук. – Москва : Художественная литература, 1988. – 685с.
772838
  Забашта Л.В. Мальвы на камне : поєма / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 89 с.
772839
  Правдин Л.Н. Мальвы цветут. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1961. – 69с.
772840
  Датлин С.В. Мальгашская Республика. / С.В. Датлин. – М, 1961. – 88с.
772841
  Аракин В.Д. Мальгашский язык / В.Д. Аракин ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 64 с. – Библиогр. в конце книги. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. проф. Г.П. Сердюченко)
772842
   Мальгашско-русский словарь : 21000 слов / сост. Л А. Корнеев ; под ред. Ф. Ракутусона ; с прил. "Краткого очерка грамматики мальгаш. яз.", сост. проф. В.Д. Аракиным. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 646 с.
772843
   Мальдиви врятовані коралами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
772844
  Москаленко Леся Мальдиви. Всюди вода / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 52-58 : фото
772845
   Мальдиви. Перлини розкоші // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 76-77 : фото
772846
  Задирака Олександр Мальдиви. Свою горілку сюди не привезеш : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 70-71 : Фото
772847
  Хейердал Т. Мальдивская загадка : Новые архелогические приключения автора "Кон-Тики" / Т. Хейердал; Под ред. Войтова В.И. – Москва : Прогресс, 1988. – 222с.
772848
  Печуров Л.В. Мальдивская Республика / Л.В. Печуров. – Москва : Наука, 1973. – 72с.
772849
   Мальдивський рай для робінзонів : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 121 : Фото
772850
  Будько Євген Мальдивські о-ви. Між небом і океаном // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 46-57 : фото
772851
  Кассис В.Б. Мальдивы - архипелаг без тайн : Репортаж с атоллов Экватора / В.Б. Кассис. – Москва, 1963. – 112 с.
772852
   Мальдивы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 76-77 : фото
772853
  Гатто Андрей Мальдивы для всех // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 68-75 : фото
772854
   Мальдивы дополнят островную картину "Арт-Тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 49
772855
   Мальдивы. Anantara Veli. Побег в романтику // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото
772856
   Мальдивы. Fushifaru Maldives 5. Уединение со вкусом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 66-69 : фото
772857
  Ульянина Мирослава Мальдивы. No news no shoes / Ульянина Мирослава, Шевелев Антон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 80-87 : фото
772858
   Мальдивы. No news no shoes // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 50-57 : фото
772859
  Миронова Катерина Мальдивы. Каменные джунгли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 52-57 : фото
772860
  Миронова Катерина Мальдивы. Островная лихорадка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 40-46 : фото
772861
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 70-75 : фото
772862
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 68-77 : фото
772863
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 78-79 : фото
772864
   Мальдивы. С заботой о природе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 76-77 : фото
772865
   Мальдивы. У совершенства есть название // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 38-41 : фото
772866
  Забелина Янина Мальдивы: погружение в лето : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 102-105 : Фото
772867
  Корецький Сергій Мальдіви моєї мрії! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97
772868
  Яценко Б.П. Мальдіви, Мальдівська Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 41-42. – ISBN 978-966-02-8345-9
772869
  Савчук Мальки кефалей северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: / Савчук М. Я; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 21л.
772870
   Мальнєв Вадим Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
772871
  Доценко І.С. Мальнєв Вадим Миколайович / І.С. Доценко, В.А. Одарич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 44. – ISBN 978-966-02-8345-9
772872
  Капранов Д.В. Мальована історія Незалежності України / брати Капранови ; худож.: Юрко Журавель, Олександр Костенко, Юрій Васін [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2022. – 79, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-1515-94-8
772873
   Мальована колисочка. – Київ, 1975. – 136с.
772874
  Крижанівський Б.М. Мальоване кіно України / Б.М. Крижанівський. – К., 1968. – 155с.
772875
  Пафнутій Мальований хрест : зб. поезій / Ієромонах Пафнутій. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-7821-58-6
772876
  Давиденко Я.І. Мальовнича Полтавщина : путеводитель по заповедникам и памятникам природы / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1982. – 124 с.
772877
   Мальовнича Україна. – Київ : Мистецтво, 1962. – 12с.
772878
  Яцюк В. Мальовнича Україна // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 134-147. – ISBN 966-95452-3-8
772879
  Дьомін М. Мальовнича Україна і життєствердний оптимізм творчості Наталії Литовченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
772880
  Івченко Андрій Мальовничий Дністер // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41
772881
  Іщенко Лідія Мальовничий Немирів : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-38 : Фото
772882
  Івченко Андрій Мальовничі ландшафти річкових долин // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33
772883
   Мальовничі околиці Києва. Туристична подорож Трухановим островом : до 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 22 с. : іл. – ISBN 5-88500-142-1
772884
   Мальовничі села України : історії, легенди, ремесла / [авт. ідеї: Ю. Савостіна ; текст: Ю. Савостіна, В. Максіна ; ред.: О. Белоусова]. – Київ : МІУ Продакшн, 2020. – 120 с. : іл. – (Made in Ukraine). – ISBN 978-617-95092-3-0
772885
  Марочко В. Мальорі Гійом // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 264-255. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мальорі Гійом - французький журналіст, автор праць та популярних статей про голод 1932 - 1933 рр. в Україні.
772886
  Степанова Світлана Мальорка. Острів у мажорі : Вояж-колекція / Степанова Світлана, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-23 : Фото
772887
   Мальська Марта Пилипівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7069-48-4
772888
  Батюк В.И. Мальта - 1989 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 72-84. – ISSN 0321-2068
772889
  Щербак И. Мальта - внешнеполитический потенциал "малого островного" государства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 54-60. – ISSN 0201-7083
772890
  Фунтусова Светлана Мальта - ступени к прекрасному // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 58-59 : фото
772891
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – Москва, 1983. – 167с.
772892
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – Москва, 1986. – 61с.
772893
  Ваккарини Антонио Мальта // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 50-51 : фото
772894
  Сидоренко Віктор Мальта без віз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 52-55 : фото
772895
  Сидоренко Віктор Мальта на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 38-42 : фото
772896
  Герасимов М. Мальта палеолитическая стоянка : (Предварительные данные) результат работ 1928/29 г. / М. Герасимов. – Иркутск : Ирк. тип. изд. Власть Труда, 1931. – 34 с.
772897
   Мальта приглашает туристов-киноманов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 12 : Фото
772898
  Кіптенко В.К. Мальта, Ренспубліка Мальта // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 48-49. – ISBN 978-966-02-8345-9
772899
  Задорожный Олег Мальта. А был ли рыцарь? : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 100-103 : Іл.
772900
   Мальта. Английский с удовольствием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 34-36 : фото
772901
   Мальта. В поисках прелестной нимфы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 16-20 : фото
772902
  Сидоренко Віктор Мальта. Вдпочинок із розумом, або Англійська між пляжем та екскурсіями // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 50-52 : фото
772903
  Сидоренко Віктор Мальта. Вечори при свічках // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 60-65 : фото
772904
  Кадніков Олександр Мальта. Гра в історію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 26-31 : фото
772905
   Мальта. Знову сезон! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 13 : фото
772906
  Таранюк Владислав Мальта. Козаки у рицарів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-51 : Фото
772907
  Сидоренко Віктор Мальта. Ляльки та люди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 86-94 : фото
772908
  Гудзевата Марина Мальта. Морем і землею : modus vivendi / Гудзевата Марина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 74-76 : Фото
772909
  Сидоренко Віктор Мальта. Морські фігури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 42-49 : фото
772910
  Сидоренко Віктор Мальта. Нові госпітальєри // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 58-59 : фото
772911
  Сидоренко Віктор Мальта. Острів - феста / Сидоренко Віктор, Галеа Маріо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 58-60 : фото
772912
  Хмара Віталій Мальта. Острів драйву // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 30-35 : фото
772913
  Гудзевата Марина Мальта. Піщинки в морі : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-101 : Фото
772914
  Сидоренко Віктор Мальта. Стіл серед моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 44-48 : фото
772915
  Сидоренко Віктор Мальта. Страсний Мадагаскар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 48-49 : фото
772916
  Кравченко В. Мальта. У фарватері полтики ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
772917
  Сидоренко Віктор Мальта. Феєричні ночі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 88-94 : фото
772918
  Птахів Семен Мальта: з прицілом збільшення турпотоку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 34-40 : фото. – ISSN 1998-8044
772919
  Шахова Анна Мальта: многое в немногом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 50-51 : Фото
772920
  Самойлов Юрій Мальта: переваги без недоліків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
772921
   Мальта: роскошь и уединение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 25 : фото
772922
  Задорожный Олег Мальта: Слабонервных просят удалиться : Легок на подъем / Мальта // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 94-100 : Іл.
772923
   Мальтийские жемчужины // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 18-21 : фото
772924
  Карнович Е.П. Мальтийские рыцари в России : Историческая повесть из времен императора Павла Первого. – Санкт-Петербург : Славянская печатня И.В.Вернадского, 1880. – [4], IV, 253, [3], 67 с.


  С. 1-67 2-й паг.: Краткая история Мальтийского рыцарского ордена: Извлеч. из соч. Эрнста Берга "Мальтийский рыцарский орден и его отношения к России"
772925
  Карнович Е.П. Мальтийские рыцари в России : ист. повесть из времен императора Павла I / Е.П. Карнович // Деды / В.В. Крестовский. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 245-412 : портр. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-048-9
772926
  Раскина Е.Ю. Мальтийские рыцари как исторические пассионарии в творчестве Н.С. Гумилёва / Е.Ю. Раскина, Е.Р. Сорокина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 236-245. – ISSN 2522-493X


  В статье идет речь о исторических пассионариях, их влиянии на творчество Н. Гумилева. Поэт был начитанным человеком, хорошо знал историю, и в поэзии отразились его взгляды относительно различных исторических и религиозных групп.
772927
  Парнов Е.И. Мальтийский жезл / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 414с.
772928
  Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем / Р.Ю. Печникова. – М., 1990. – 175с.
772929
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл : Роман / Д. Хеммет. – Київ : Молодь, 1972. – 148с.
772930
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл / Д. Хеммет. – К., 1992. – 142с.
772931
  Кадніков Олександр Мальто. Місто в морі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 82-87 : фото
772932
  Решетник М.Д. Мальтус (Malthus) Томас Роберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 614. – ISBN 966-316-069-1
772933
  Пестушко Валерій Мальтус мав рацію? : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52
772934
   Мальцев Василь Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 148. – ISBN 978-617-573-038-6
772935
  Бобров С.П. Мальчик : лирическая повесть / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с.
772936
  Бобров С.П. Мальчик / С.П. Бобров. – М, 1976. – 495с.
772937
  Астафьев В.П. Мальчик в белой рубахе : повести / Астафьев В.П. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 591 с.
772938
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1974. – 96 с.
772939
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – М., 1980. – 191с.
772940
  Кайсенов К. Мальчик в тылу врага. / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1961. – 108с.
772941
  Славич С. Мальчик Дима и его женщина : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 1. – С.6-84. – ISSN 0131-8136
772942
  Шемшелевич Л.В. Мальчик и время / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1973. – 79с.
772943
  Янес Х.Я. Мальчик и девочка. / Х.Я. Янес. – Таллин, 1988. – 124с.
772944
  Шагинян Азат Мальчик и его добрые гномы / Шагинян Азат. – Ереван, 1971. – 168с.
772945
  Канивец В.В. Мальчик и жар-птица / В.В. Канивец. – Красноярск, 1982. – 193с.
772946
  Графт Мальчик и звери / Графт, Джо, де. – М., 1980. – 32с.
772947
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1960. – 172с.
772948
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1963. – 172с.
772949
  Масс А.В. Мальчик и снег: Рассказы и повесть. / А.В. Масс. – М., 1984. – 175с.
772950
  Дик И.И. Мальчик и танк / И.И. Дик. – М., 1970. – 112с.
772951
  Батров А.М. Мальчик и чайка : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров ; рис. Д. Штеренберга. – Москва : Детгиз, 1961. – 96 с. : ил.
772952
  Батров А.М. Мальчик и чайка : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров. – Москва : Детская литература, 1978. – 143 с. : ил.
772953
  Хорлоо П. Мальчик из Гоби / П. Хорлоо. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1979. – 144 с.
772954
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1945. – 127 с.
772955
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии. / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1956. – 128с.
772956
  Раковская Н. Мальчик из Ленинграда. / Н. Раковская. – М-Л, 1945. – 155 с.
772957
  Перкин Н.С. Мальчик из местечка: повесть / Н.С. Перкин. – Минск, 1981. – 143с.
772958
  Лазебников А.Е. Мальчик из Нарвика / А.Е. Лазебников. – М., 1966. – 112с.
772959
  Златопольский З. Мальчик из Риги / З. Златопольский. – Рига, 1968. – 120с.
772960
  Слепынин С.В. Мальчик из саваны / С.В. Слепынин. – Свердловск, 1985. – 304с.
772961
  Махина Ю.Я. Мальчик из Симбирская / Ю.Я. Махина, Г.Е. Хаит. – М., 1966. – 56с.
772962
  Наджми К.Г. Мальчик из Слободки : рассказ / Кави Наджми ; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 46 с.
772963
  Ятыргин В. Мальчик из стойбища : [повесть : для детей] / В. Ятыргин ; ил.: Д.А. Брюханов. – Магадан : Кн. изд-во, 1962. – 71 с. : ил.
772964
  Лапцуй Л.В. Мальчик из стойбища : поэма и стихи / Леонид Лапцуй; переводы. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 75 с.
772965
  Гусаров А.С. Мальчик из тайги / А.С. Гусаров. – Тюмень, 1956. – 64с.
772966
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1944. – 203с.
772967
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Симферополь, 1949. – 184с.
772968
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1958. – 403с.
772969
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Горький, 1969. – 199с.
772970
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Новосибирск, 1969. – 391с.
772971
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1984. – 223с.
772972
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Устинов, 1986. – 189с.
772973
  Кавжарадзе И.Е. Мальчик из Ферейдана : рассказы / И.Е. Кавжарадзе; пер. с груз. М.Немировой. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 92 с.
772974
  Петеркки Т. Мальчик из чувашского села : повесть / Т. Петеркки; авториз. пер. с чуваш. В.Кочеткова. – Москва : Современник, 1976. – 240 с.
772975
  Петеркки Т. Мальчик из чувашского села : повесть / Т. Петеркки; авториз. пер. с чуваш. В.Кочеткова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 240 с.
772976
  Бели-Кенум Мальчик из Югуру : роман / Бели-Кенум О. ; пер. с франц. Е. Савиной ; рис. Пьера Лероя. – Москва : Детская литература, 1977. – 236 с. : ил.
772977
  Бедный М.С. Мальчик или девочка? : мед.-демогр. анализ / М. С. Бедный. – Москва : Статистика, 1980. – 119 с. – (Статистика для всех)
772978
  Бедный М.С. Мальчик или девочка? : мед.-демогр. анализ / М.С. Бедный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1987. – 139 с. – Библиогр.: с. 141
772979
  Шолом-Алейхем Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем. – Москва, 1945. – 91 с.
772980
  Шолом-Алейхем Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем. – Москва, 1957. – 111 с.
772981
  Шолм-Алейхем Мальчик Мотл. / Шолм-Алейхем. – К.-Х., 1935. – 280с.
772982
  Канин В. Мальчик на Кавказе / В. Канин. – Пенза, 1959. – 99 с.
772983
  Оганесов Н.С. Мальчик на качелях / Н.С. Оганесов. – Ростов н/Д, 1981. – 239с.
772984
  Стеффенс Л Мальчик на лошади / Л Стеффенс. – Л, 1955. – 120с.
772985
  Стеффенс Л. Мальчик на лошади / Л. Стеффенс. – Владивосток, 1957. – 112с.
772986
  Фейгин Э.А. Мальчик пляшет под дождем / Э.А. Фейгин. – М, 1968. – 320с.
772987
  Михайлов П.С. Мальчик по имени Джонатан : новый человек // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 154-157


  Джонатан Кимельфельд в 13 л.был принят в члены Междунар. ассоциации писателей и публицистов, удостоен Гран-при и диплома победителя VII Московского открытого конкурса юных журналистов "Ступень к успеху", награжден высшей общественной наградой Рос. ...
772988
  Зобель Ж. Мальчик с Антильских островов / Ж. Зобель. – М, 1967. – 222с.
772989
  Садовский А.Л. Мальчик с Выборгской / А.Л. Садовский. – 2-е изд. – Ленинград, 1970. – 191 с.
772990
  Ратнер А.Г. Мальчик с головою старика : стихотворения / Александр Ратнер. – Днепр : Лира, 2016. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-383-755-0
772991
  Ямпольский Б.С. Мальчик с Голубиной улицы. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1959. – 303с.
772992
   Мальчик с коньками = El muchacho con patines/ Relatos cortos de escritores sovieticos. G. Altov, V. Ardamatskie, A. Grih : рассказы советских писателей. – Москва : Прогресс, 1967. – 134 с.
772993
   Мальчик с коньками.. – 2-е изд. – М., 1976. – 123с.
772994
  Азаров В.Б. Мальчик с обручем : стихотворения и поэмы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Всеволод Азаров ; [предисл. А. Павловского ; ил. А. Канарейкиной]. – Ленинград : Дет. лит ; Ленингр. отд-ние, 1984. – 126 с. : ил.
772995
  Кузнецова Э.Ф. Мальчик с Присурья / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1971. – 76с.
772996
  Наумов Иван Мальчик с саблей : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 58-80. – ISSN 0012-6756
772997
  Ноубл А.Ч. Мальчик с флейтой / А.Ч. Ноубл. – М, 1965. – 256с.
772998
  Лудемис М. Мальчик считает звезды / М. Лудемис. – Москва
2. – 1960. – 181с.
772999
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – 3-е изд. – М, 1982. – 270с.
773000
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – К, 1990. – 378с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,