Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
772001
  Осипенко А. "...літо-пожирач...". V ("місяць завис...). "я не знаю...". Літо причаїлось у. "Із чорного кодла землі...". Весною. Накрапає. Дівчата. "там ...". Ми. Маргінали. Бо так є. Крило. "крісла...". "Дерево мре від млості..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 34-38


  Вірші.
772002
  Очеретяна Л. "Літопис книг" у структурі інформаційного забезпечення суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326
772003
  Кривенко М. "Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові" як джерело до вивчення історії книгозбірні "Студіону" (1909-1940) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 459-478. – ISSN 1591-6223
772004
  Ковтонюк Н.П. "Літопис самовидців…" - новий художньо-історичний наратив про нову націю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 279-293


  Проаналізовано книгу "Літопис самовидців: Дев"ять місяців українсь кого спротиву" О. Забужко та Т. Терен як компонент гетерогенного тексту Майдану й новаторський художньо-науковий твір, що суголосний із постмодерними пошуками літератури та ...
772005
  Лещук Євген "Літопис Самовидця" як українознавче джерело // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-116
772006
  Войцеховська Т.В. "Літопис" Г. Граб"янки: особливості рівня концептуалізації та стратегії пояснення // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 35-37
772007
  Мороз В.Р. "Літопис" і "Краткое летословіе" Мукачівського монастиря: проблеми інтерпретації, змісту і долі рукописних джерел // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 34-39. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
772008
  Слюдикова Т.Б. "Літописи життя та діяльності" С.А.Подолинського (1850-1891) // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 48-70
772009
  Олійник Л. "Літос" Петра Могили у полемічному дискурсі першої половини XVII ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 254-257. – ISBN 978-966-3888-379-3
772010
  Агеєва Н.Є. "Літургія ангелів" Вільгельма Котарбінського // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8/9 (150). – С. 47-50. – ISSN 2518-7104


  Художні роботи у храмі велися до 1896 р. Над здійсненням внутрішнього оздоблення зведеного до 900-річчя Хрещення Русі собору трудився потужний творчий колектив з 96 художників і декораторів, керований професором Адріаном Вікторовичем Праховим.
772011
  Підоричева І. "Ліфт" розвитку стартапів / І. Підоричева, В. Ляшенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Як інструмент розвитку стартапів, запуску успішних інноваційних бізнесів, створених на базі розробок наукових установ і закладів вищої освіти (ЗВО), пропонується впровадити систему "Інноваційного ліфта": від школи до Європи", засновану на методології ...
772012
  Мак-Баглик "Ліхтарня неба" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 102-105. – ISSN 08-68-4790-1
772013
  Свачій Л.М. "Лобачевський був не лише Коперником геометрії, але й Коперником усього нашого мислення" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 2-4. – ISSN 2518-7104
772014
  Кровицька О. "ловися, рибко, велика й маленька" // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.24


  етимологія слова "риба"
772015
  Сергійчук В. "Ловко лавируя, разъединяя коалиции..." // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 16-20. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 100-річчя від підписання УСРР договору з Туреччиною.
772016
  Скрида Л. [Літстудії університету] // Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1984. – № 7 (374). – С. 11. – ISSN 0130-545X


  "...Київському орденів Леніна та Дружби народів державному університету імені Т.Г. Шевченка - 150 років".
772017
   [Логвиненко Іван Олександрович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 146-147. – ISSN 2307-0404


  "...29 березня 2015 року виповнилося б 75 років від дня народження вченого, професора Івана Олександровича Логвиненка."
772018
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 1995
772019
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 1995
772020
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 1995
772021
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 1995
772022
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 1995
772023
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 1995
772024
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 1995
772025
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 1995
772026
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 1995
772027
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 1997
772028
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 1997
772029
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 1997
772030
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 1997
772031
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 1997
772032
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 1997
772033
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 1997
772034
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 1997
772035
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 1997
772036
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 1997
772037
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 1997
772038
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 1998
772039
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 1998
772040
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 1998
772041
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 1998
772042
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 1998
772043
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 1998
772044
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 1998
772045
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 1998
772046
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 1998
772047
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 1998
772048
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 1998
772049
   Літопис книг. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 1999
772050
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2000
772051
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2000
772052
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 2000
772053
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2000
772054
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2000
772055
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 2000
772056
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2000
772057
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2000
772058
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2000
772059
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2000
772060
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2000
772061
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2001
772062
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2001
772063
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2001
772064
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2001
772065
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2001
772066
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2002
772067
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2002
772068
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2002
772069
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2002
772070
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2002
772071
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2002
772072
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2002
772073
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2003
772074
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2003
772075
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2003
772076
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 2003
772077
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2003
772078
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2003
772079
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2003
772080
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2003
772081
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2003
772082
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2004
772083
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2004
772084
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2004
772085
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2004
772086
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 2004
772087
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2004
772088
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2004
772089
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2004
772090
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2004
772091
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2004
772092
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2005
772093
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2005
772094
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 2006
772095
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2006
772096
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2007
772097
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 2007
772098
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2007
772099
   Літопис книг : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2007
772100
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2007
772101
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2008
772102
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2008
772103
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2008
772104
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 2008
772105
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2008
772106
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2008
772107
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2008
772108
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2008
772109
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2008
772110
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 13. – 2008
772111
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 17. – 2008
772112
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18. – 2008
772113
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19. – 2008
772114
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23. – 2008
772115
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 24. – 2008
772116
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2009
772117
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2009
772118
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2009
772119
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 2009
772120
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2009
772121
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2009
772122
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2009
772123
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2009
772124
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 13. – 2009
772125
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 14. – 2009
772126
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 15. – 2009
772127
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 16. – 2009
772128
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18. – 2009
772129
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 22. – 2009
772130
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23. – 2009
772131
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2010
772132
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3. – 2010
772133
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 2010
772134
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2010
772135
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 2010
772136
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2010
772137
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2010
772138
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2010
772139
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2010
772140
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 12. – 2010
772141
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 13. – 2010
772142
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 14. – 2010
772143
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 15. – 2010
772144
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18. – 2010
772145
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19. – 2010
772146
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 20. – 2010
772147
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 21. – 2010
772148
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 24. – 2010
772149
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
:№ 4. – 2011
772150
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
:№ 5. – 2011
772151
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2011
772152
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7. – 2011
772153
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2011
772154
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2011
772155
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11. – 2011
772156
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 14. – 2011
772157
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18. – 2011
772158
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19. – 2011
772159
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23. – 2011
772160
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4. – 2012
772161
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2012
772162
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2012
772163
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8. – 2012
772164
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9. – 2012
772165
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. бібліогр. України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10. – 2012
772166
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 13. – 2012
772167
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19. – 2012
772168
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 20. – 2012
772169
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 21. – 2012
772170
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 22. – 2012
772171
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23. – 2012
772172
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1. – 2013
772173
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2013
772174
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5. – 2013
772175
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6. – 2013
772176
   Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 13. – 2013
772177
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 16. – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772178
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19 : (17852 - 18832). – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772179
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 20 : (18883 - 20007). – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772180
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 21. – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772181
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 22. – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772182
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23. – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772183
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 24. – 2013. – (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine)
772184
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1 лютий. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772185
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772186
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 3, лютий : (2196-3344). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772187
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4, лютий : (3345-4526). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772188
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5, березень : (4527-5689). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772189
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6, березень : (5690-6778). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772190
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 13, липень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772191
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 14, липень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772192
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 15, серпень : (15292-16186). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772193
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 16, серпень : (16182-17098). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772194
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 17, вересень : (17099-17998). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772195
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18, вересень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772196
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19, жовтень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772197
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 20, жовтень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
772198
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 24, грудень : (23478-24307). – 2014. – (Національна бібліографія України)
772199
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 4, лютий : 2828-3590. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772200
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 5, березень : 3591-4291. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772201
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 6, березень : 4292-4921. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772202
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 7, квітень : (5549-6199 ). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772203
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 8, квітень : 5540-6199 ). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772204
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 9, травень. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772205
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10, травень. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772206
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 15, серпень. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772207
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 16, серпень. – 2015. – (Національна бібліографія України)
772208
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 17, вересень : (11152-11928). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772209
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18, вересень : (11929-12470). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772210
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19, жовтень : (12471-13014). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772211
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 20, жовтень : (13015-13574). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772212
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 21, листопад : (13575-14095). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772213
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 22, листопад : (14096-14814). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772214
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23, грудень : (14815-15596). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772215
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 24, грудень : (15597-16187). – 2015. – (Національна бібліографія України)
772216
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 1 січень : (1-667). – 2016. – 140 с. – (Національна бібліографія України)
772217
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 2 січень : (668-1375). – 2016. – 128 с. – (Національна бібліографія України)
772218
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 23, грудень 2021 : (14391-14890). – 2021. – 84 с. – (Національна бібліографія України)
772219
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 24, грудень 2021 : (14891-15390). – 2021. – 200 с. – (Національна бібліографія України)
772220
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 10, травень 2022 : (5591-6090). – 2022. – 88 с. – (Національна бібліографія України)
772221
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 11, червень 2022 : (6091-6540). – 2022. – 88 с. – (Національна бібліографія України)
772222
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 18, вересень 2022 : (9541-10140). – 2022. – 108 с. – (Національна бібліографія України)
772223
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 19, жовтень 2022 : (10141-10740). – 2022. – 108 с. – (Національна бібліографія України)
772224
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 20, жовтень 2022 : (10741-11340). – 2022. – 92 с. – (Національна бібліографія України)
772225
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 21, листопад 2022 : (11341-11840). – 2022. – 80 с. – (Національна бібліографія України)
772226
   Літопис книг = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
№ 22, листопад 2022 : (11841-12440). – 2022. – 112 с. – (Національна бібліографія України)
772227
  Войтович Л. Літопис князівських династій // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С.83-92.


  [Династія роду Рюриковичів.]
772228
   Літопис комуністичного будівницвтва : Хроніка найважливіших подій в Українській РСР (1963-1970). – Київ : Наукова думка, 1986. – 420 с.
772229
   Літопис комуністичного будівництва. : хроніка найважливіших подій в Українській РСР (1971-1975). – Київ : Наукова думка, 1977. – 432 с.
772230
   Літопис комуністичного будівництва: : Хроніка найважливіших подій в Українській РСР (1976-1980). – Київ : Наукова думка, 1981. – 504 с.
772231
   Літопис комуністичного будівництва: : Хроніка найважливіших подій в Україньскій РСР (1981-1985) : довідник. – Київ : Наукова думка, 1987. – 334 с.
772232
   Літопис Красинського. [Електронний ресурс]
772233
  Шерер Ж.-Б. Літопис малоросії, або Історія козаків-запорожців. / Ж.-Б. Шерер. – Київ : Український письменник, 1994. – 311с. – ISBN 5-333-01214-8
772234
  Остапенко Т. Літопис медичних бібліотек в особах: до 90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України / Т. Остапенко, О. Кірішева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341
772235
  Ілляшенко М.П. Літопис мужності / Ілляшенко, М.О. Криволапов. – Київ : Радянська школа, 1978. – 96, [16] с.
772236
  Дзюба О. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (10-середина 17 ст.) : Посібник-довідник / О. Дзюба, Г. Павленко. – Київ : АртЕк, 1998. – 200с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 966-505-185-7
772237
   Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького : Щорічник. Наукове видання. – Львів, 1934-
Вип. 4. – 2006
772238
   Літопис Національної парламентської бібліотеки України 1944-1966. – Київ. – ISBN 966-7547-38-8
Ч.3 : 1944-1966 рр./Авт. П.Гапченко, С.Зворський. – 2006. – 148с.
772239
  Бондар В. Літопис нашого села // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4. – С. 52-55


  Краєзнавча робота з вивчення свого села Озірщини, що на Київщині, вчителя історії і географії.
772240
   Літопис нескореної України. – Львів : Каменяр. – ISBN 5-7745-0935-4
Кн. 3 : Стара Сіль/Я. Лялька, П. Романюк. – 2002. – 308с. : іл.
772241
  Сакада Л.Д. Літопис новітньої української історичної думки (журнал "Український історик" та історіографічні аспекти вузівського курсу історії України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 54)


  Йдеться про пізнавальне та виховне значення введення історіографічних аспектів до програми загального нормативного курсу для студентів неісторичних спеціальностей, зокрема, відомостей про українську історичну журналістику, про діаспорний журнал ...
772242
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР
№№ 1,2. – 1978
772243
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1,2. – 1979
772244
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1,2. – 1980
772245
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1,2. – 1981
772246
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1,2. – 1982
772247
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1,2. – 1983
772248
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1984
772249
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1985
772250
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1986
772251
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1987
772252
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1988
772253
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1989
772254
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№№ 1-4. – 1990
772255
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
№ 1. – 1997
772256
   Літопис образотворчих видань : державний бібліографічний покажчик. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР. – ISSN 0136-0906
за 1996. – 1997
772257
   Літопис образотворчих видань. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0136-0906
за 1996р., № 1. – 1997
772258
  Скринченко В. Літопис однієї долі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 148-170. – ISSN 0869-3595


  На сторінках "Киевской старины" знайшли детальне відображення проблеми історії Нової Січі, життя та діяльності останнього кошового атамана П. Калнишевського. Всього за 1882-1906 рр. на шпальтах цього видання надруковано 67 праць, які безпосередньо чи ...
772259
   Літопис періодичних видань. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0201-6842
за 1996р., № 1. – 1997
772260
   Літопис періодичних видань. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0201-6842
за 1996р., № 2. – 1997
772261
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1973. – 1974
772262
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1974. – 1975
772263
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1975. – 1976
772264
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1976. – 1977
772265
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1978. – 1979
772266
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1980. – 1981
772267
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1981. – 1982
772268
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1982. – 1983
772269
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1983. – 1984
772270
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1984. – 1985
772271
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1985. – 1986
772272
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1986. – 1987
772273
   Літопис періодичних видань УРСР
за 1987. – 1988
772274
   Літопис природи / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник. – Канів
Кн. 44 : 2011 рік. – 2012. – 133, [1] л. : 45 іл. – На правах рукопису
772275
   Літопис природи / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник. – Канів
Кн. 45 : 2012 рік. – 2013. – 115, [1] л. : 44 іл. – На правах рукопису
772276
   Літопис Рачинського (Познаньський). [Електронний ресурс]
772277
   Літопис рецензій. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0130-9250
на 1996 р. – 1997
772278
   Літопис рецензій. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0130-9250
за 1997р. – 1998
772279
   Літопис рецензій. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0130-9250
за 1998р. – 1999
772280
   Літопис рецензій. – Київ : Кн. палата України. – ISSN 0130-9250
за 2001 р. – 2002
772281
   Літопис рецензій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2004 р. – 2005
772282
   Літопис рецензій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2005 р. – 2006
772283
   Літопис рецензій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2006 р. – 2007
772284
   Літопис рецензій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2007 р. – 2008
772285
   Літопис рецензій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2008 р. – 2009
772286
   Літопис рецензій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2009 р. – 2010
772287
   Літопис рецензій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2011рік. – 2012
772288
   Літопис рецензій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2012 рік. – 2013
772289
   Літопис рецензій = Chronicle of reviews : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2013 рік. – 2014. – На обкладці - 2013
772290
   Літопис рецензій = Chronicle of reviews : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9250
за 2014 рік. – 2015. – На обкладці - 2014
772291
  Грищенко В. Літопис рідного краю // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Розташований у самому центрі України, Канівський природний заповідник зберігає у своїх нетрях унікальну місцевість. І не лише завдяки природним об"єктам. На цій порівняно невеликій площі сконцентровано чимало стародавніх пам"яток матеріальної ...
772292
  Забіяка І.М. Літопис роду Лазаревських (Спогади Гліба Лазаревського про журнал "Киевская старина") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 142-149


  У статті досліджується життя і творчість автора спогадів про журнал "Киевская старина" Гліба Лазаревського.
772293
  Розгін І. Літопис роду Симиренків // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – С.578-605.
772294
  Булавін Л. Літопис розвою світової фізичної науки / Л. Булавін, В. Вергунов, М. Новиков // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436
772295
   Літопис руський : За Іпатським списком. – Київ : Дніпро, 1989. – 592с. : 569 іл. + 2 таблиці. – Для кабинетов расст.-9с1Літо. – Бібліогр.: Покажчики: с.565-577. – (Давньоруські та давні українські літописи). – ISBN 5-308-00052-2
772296
   Літопис руський : За Іпатським списком. – Київ : Дніпро, 1990. – XVI; 592с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 581-590. – (Давньоруські та давні українські літописи). – ISBN 5-308-00052-2
772297
  Соболь В.О. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко / В.О. Соболь. – Донецьк : Отечество, 1996. – 336 с. – ISBN 5-7707-3629-1
772298
  Таїрова-Яковлева Літопис Самійла Величка: до питання про нове академічне видання // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 190-198. – ISSN 0130-5247
772299
  Таїрова-Яковлєва Літопис Самійла Величка: загадки, відкриття, пошуки / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 30


  Відомий російський історик Тетяна Таїрова-Яковлєва розповіла про результати своїх багаторічних досліджень видатної пам"ятки козацької історіографії.
772300
  Дзира Я.І. Літопис самовидця / Я.І. Дзира. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 204, [4] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 190-198. - Геогр. покажч. : с. 199-205. – Бібліогр.: с. 188-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1379-3
772301
   Літопис Самовидця. – Київ : Наукова думка, 1971. – 207с.
772302
  Бурлака Д. Літопис самовидця як пам"ятка українського літературного бароко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 231-241. – ISBN 966-7773-70-1
772303
  Василенко А.С. Літопис слави народної / А.С. Василенко. – Київ, 1974. – 190с.
772304
  Матвіюк К. Літопис спротиву і відродження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 9


  Читаючи "Світло людей" Василя Овсієнка.
772305
  Матвіюк К. Літопис супротиву і відродження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 14


  Читаючи "Світло людей" Василя Овсієнка.
772306
   Літопис трагедії холмсько-підляських українців // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 51-53. – (Історичні науки)
772307
  Несвіт Н.В. Літопис у камені / Н.В. Несвіт, О.Я. Степура. – Київ, 1972. – 60 с.
772308
   Літопис Українсько-Канадійського 60-ліття : пропам"ятна книга Українського Народного Дому в Вінніпегу. – Вінніпег : Накладом Українського Народного Дому в Вінніпегу, 1951. – 40 с. : іл.
772309
  Сергійчук В. Літопис українського відродження (українська преса на Закавказзі у 1917 році) // Самостійна Україна / Організація Державного Відродження України. – Торонто, 1994. – № 4. – С. 50-53.
772310
  Войценко Ольга Літопис українського життя в Канаді / Войценко Ольга. – Вінніпег : Тризуб
Том 1 : Піонерська доба: 1874-1918. – 1961. – 295 с. – Тит. аркуш паралельно українською та англійською мовами
772311
  Войценко Ольга Літопис українського життя в Канаді = The annals of Ukrainian life in Canada / Войценко Ольга. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Том 2 : Доба росту й диференціяції: роки після 1-ої світової війни 1919-1924. – 1963. – 8,395с. – Тит. аркуш паралельно українською та англійською мовами
772312
  Войценко Ольга Літопис українського життя в Канаді = The annals of Ukrainian life in Canada / Войценко Ольга. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Том 3 : Доба росту й диференціяції: роки 1925-1929. – 1965. – 307с. – Тит. аркуш паралельно українською та англійською мовами
772313
  Войценко Ольга Літопис українського життя в Канаді / Войценко Ольга. – Вінніпег : Тризуб
Том 4 : Доба росту й диференціяції: роки 1930-1939. – 1969. – 475 с. – Тит. аркуш паралельно українською та англійською мовами
772314
  Войценко Ольга Літопис українського життя в Канаді = The annals of Ukrainian life in Canada / Войценко Ольга. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Том 5 : Доба консолідаційних заходів: воєнні роки й повоєнна розбудова 1940-1949. – 1973. – 8,464с. – Тит. аркуш паралельно українською та англійською мовами
772315
  Баженов Л.В. Літопис українського краєзнавства (науковий журнал НСКУ "Краєзнавство") // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 78-81
772316
  Андрійовська А. Літопис українського народу в графіці Олени Кульчицької // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 383-394. – ISSN 0236-4832
772317
  Фролкін М. Літопис українського родоводу на п"ятому континенті // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9


  "Енциклопедія української діаспори" про українців Австралії.
772318
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 2 : Волинь і Полісся: німецька окупація, кн. 2 : з англ. рез. – 1977. – 256 с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 238-253. – Бібліогр. в кінці ст.
772319
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 1 : Волинь і Полісся: німецька окупація, кн. 1: з англомов. рез. 2-ге, випр. вид. – 1978. – 255 с. : іл., фот., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 239-249
772320
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 3 : Чорний ліс: видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорний ліс), 1947-1950 : передрук підпільного журналу УПА, кн. 1 : 1947-1948 : з англ. рез. – 1978. – 272 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Поакжч.: с. 255-266
772321
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 4 : Чорний ліс : видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорний ліс), 1947-1950 : передрук підпільного журналу УПА, кн. 2 : 1948-1950 : з англ. рез. – 1979. – 288 с. : іл., табл. + 1 дод.: Бюлетень Видавничого комітету "Літопису УПА". Ч. 1 (40 с.). – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 265-283
772322
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 8 : Українська Головна Визвольна Рада : документи, офіційні публікації, матеріяли, кн. 1 : 1944-1945 : з англ. рез. – 1980. – 319 с. : фот. + 1 дод,: Бюлетень видавничого комітету "Літопису УПА" (31 с.). – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 303-312
772323
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 9 : Українська Головна Визвольна Рада : документи, офіційні публікації, матеріяли, кн. 2 : 1946-1948 : з англ. рез. – 1982. – 535 с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 483-526
772324
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 6 : УПА в світлі німецьких документів, кн. 1 : 1942 - червень 1944 / зібр. і впоряд. Тарас Гунчак. – 1983. – 253, [1] с., [3] арк. карта, склад. втроє : іл., табл., фот. – Текст частково укр. - Парал. тит. арк. англ. -. – Бібліогр. у підрядк. прим.
772325
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 7 : УПА в світлі німецьких документів, кн. 2 : Червень 1944 - квітень 1945 : з англ. й укр. рез. / зібр. і впоряд. Тарас Гунчак. – 1983. – 269, [1] с., [4] арк. карти, склад. втроє. – Парал. тит. арк. англ. - Частина тексту укр.
772326
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА
Т. 5 : Волинь і Полісся: німецька окупація, кн. 3 : Спомини учасників : з англ. рез. / ред. Євгена Штендери. – 1984. – 309 с. : іл., портр., фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 283-299
772327
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 10 : Українська Головна Визвольна Рада : документи, офіційні публікації, матеріяли, кн. 3 : 1949-1952 : з англ. рез. – 1984. – 435 с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 387-427
772328
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 11 : Тернопільщина : список упавших героїв Української революції в боротьбі з московсько-більшовицьким окупантом за час від 13.3.1944 р. до 31.12.1948 р. : підпільний зб. життєписів полеглих Тернопільської округи, 1949 : передм. також по англ. – 1985. – 248 с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 205-237. – Бібліогр. у підрядк. прим.
772329
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 13 : Перемищина : перемиський курінь УПА, кн. 1 : Денники відділу "Бурлаки" (Володимира Щигельського), "Ударники" 4, 94а пера бунчужного "Буркуна" з епілогом Богдана Гука і документи відділу. – 1986. – 340 с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 313-333. – Бібліогр. у підрядк. прим.
772330
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 14 : Перемищина : перемиський курінь УПА, кн. 2 : Денники сотні "Крилача" (Ярослава Коцьолка), "Ударники" 6, 96а пера хор. Ярослава Коцьолка, хор. Володимира Щигельського та бунчухного "Ореста" і документи сотні. – 1987. – 262 с. + 1 дод,: Бюлетень Видавничого комітету "Літопису УПА". Ч. 4 (40 с.). – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 237-254
772331
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 15 : Спогади командира відділу особливого призначення "УПА - Схід" : з англомов. рез. і вступ. ст. / Кость Гіммельрайх ("Шелест", "Кий") ; ред.: Євген Штендера. – 1987. – 270 с. : фот., портр. – На авантит. назва: Спомини командира відділу особливого призначення "УПА-Схід". - Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 250-260
772332
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 16 : Підпільні журнали Закерзонської України :1945-1947 : з англ. рез. / ред. Петро Й. Потічний. – 1987. – 608 с. : іл., фот., портр. – Зворот. бік тит. арк. англ. - Покажч.: с. 572-599. – Бібліогр. у підрядк. прим.
772333
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 17 : Англомовні видання українського підпілля 1946-1947 / ред. Петро Й. Потічний. – 1988. – 192 с. – Англ. мовою. - Парал. тит. арк. англ.
772334
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто : Літопис УПА
Т. 12 : Третя Подільська воєнна округа УПА "Лисоня" : документи й матеріяли / ред. Євген Штендера з англомов. рез. і вступ. ст. – 1989. – 352 с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 317-343. – Бібліогр. у підрядк. прим.
772335
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-22-5
Т. 18 : Група УПА "Говерля", кн. 1 : Звіти та офіційні публікації / зібр. і впоряд. Петро Соболь : з англ. рез. – 1990. – 328 с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 293-318
772336
   Літопис Української Повстанської Армії = The UPA in light of german documents : УПА в світлі німецьких документів. – Торонто : Видавництво Літопис УПА
Т. 21, кн. 3 : Червень 1941 - травень 1943. – 1991
772337
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-24-1 ; 5-7707-4519-3
Т. 19 : Група УПА "Говерля", кн. 2 : спомини, статті та видання історичного, мемуарного характеру / зібрав і впорядкував П. Содоль. – 1992. – 360 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
772338
   Літопис Української Повстанської Армії = The UPA in light of polish documents : УПА в світлі польських документів. – Торонто : Видавництво Літопис УПА. – ISBN 0920092-34-9
Т. 22, кн. 1 : Військовий суд Оперативної групи "Вісла". – 1992
772339
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-30-6
Том 23 : Медична опіка в УПА. – 1992. – 478с.
772340
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-38-1
Т. 20 : Покажчик до "Літопису УПА", кн. 1 :1-19 томи / зібр. і впоряд. Степан Шпак. – 1994. – 524, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
772341
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : [З англ. вступом і резюме]. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-28-4
Том 24 : Ідея і чин: Орган Проводу ОУН, 1942-1946 /Ред. Ю.Маївський, Є.Штендера. – 1995. – 592с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772342
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-27-6
Том 29 : З юнацьких мрій-у ряди УПА: Спогади ройового УПА)/ Іван Гарасимів. – 1999. – 271с. : іл. – Тит. арк. та резюме парал. англ.та укр. мовами
772343
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-95674-2-4; 0-920092-42-X
Том 30 : Крізь сміх заліза/ С.Стебельський, О. Конопадський. – 2000. – 549с. : іл. – Тит. арк та резюме парал. англ.та укр. мовами
772344
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто-Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-44-6
Том 31 : УПА на Львівщині і Ярославщині: Спогади і документи вояків УПА ТВ "Розточчя" 1943-1947. – 2000. – 321с. : іл. – Тит.арк. та резюме парал. англ. та укр. мовами
772345
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : Документи, офіційні публікації, матеріали;. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-95674-7-5; 0-920092-25-X
Том 26 : Українська Головна Визвольна Рада:Документи і спогади: Книга 4-а. – 2001. – 658с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
772346
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-46-2 (book 2)
Том 32 : Медична опіка в УПА. Книга 2. – 2001. – 580с. : іл. – Тит. арк. та резюме парал. англ. та укр. мовами
772347
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-95674--0-8
Том 33 : Тактичний відтинок УПА 26-й "Лемко": Лемківщина і Перемищина (Документи і матеріяли)/ Ред. Петро Й. Потічний, Іван Лико. – 2001. – 899 с. : іл. – Тит.арк. та резюме парал. укр. та англ. мовами
772348
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : З англ. вступом і резюм. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-95674-8-3
Том 34 : Лемківщина і Перемищина: політичні звіти (документи) /Ред.П.Потічний, І.Лико. – 2002. – 971,[3]с. – Тит.арк. та резюме парал. укр. та англ. мовами
772349
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-7861-00-7
Том 35 : Покажчик до "Літопису УПА", кн.2: 21-34 томи; 1-3 т. нов. сер; 1-3 т."Бібліотека","Повстанські могили" /Упор.С.Шпак. – 2002. – 871,[5]с. – Тит. арк. та резюме парал. укр.та англ. мовми
772350
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-95674-9-1
Том 36 : Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини: Матеріали до біографій (з архівних документів) /Ред. М.Горбаль; Упор.М.Павлишин та ін. – 2002. – 1053,[3]с. – Тит. арк. та резюме парал. укр. та англ. мовами
772351
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : З англ. резюме. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-7861-01-5
Том 37 : На грані мрії і дійсности (Спогади підпільника) /І. Лико; На грані двох світів (Спогади); 1945-1955 /М. Терефенко. – 2002. – 642,[4]p. – Тит.арк. та резюме парал. укр. та англ. мовами
772352
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-7861-03-1
Том 38 : Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в радянських документах /П.Й. Потічний. – 2002. – 427,[3]с.
772353
   Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-7861-04-Х, 0-920092-70-5
Т. 4 : Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини. – 2003. – 437, [11] с. : ill. – Тит. арк. парал. англ. мов.
772354
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-1-6, 0-920092-81-0 920092-70-5
Том 5 : Довідник-пошуківець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без Дрогобиччини) 1944-1947(за архівними документами) /Горбаль Мирослав. – 2003. – 405,[11]с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
772355
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : З англ. вступом і резюме. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-71-3; 966-7861-02-3
Т. 39 : Тактичний відтинок УПА 28-й "Данилів": Холмщина і Підляшшя : документи і матеріали) / ред.: Петро Й.Потічний ; зібрали: П.І. Потічний, С. Шпак, Є. Штендера. – 2003. – 1043, [12] с. – Тит. арк. парал.англ. мовою;
772356
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : Бібліотека. – 2-е вид. – Львів; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-2-4
Том 1 : Спогади про пережите/ Ю.Ступницький. – 2004. – 137с.
772357
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА
Т. 40 : Тактичний відтинок УПА 27-й "Бастіон": Любачівщина, Томашівщина, Ярославщина (документи і матеріали). – 2004. – 584, [14]с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
772358
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 0-920092-79-9; 966-96340-0-8
Том 41 : Кирило Осьмак - президент УГВР (Документи і матеріяли) /Ред.Н. Осьмак,П. Й.Потічний. – 2004. – 879с. – З англ. вступом і резюме. -Тит. арк. парал.англ. мовою
772359
   Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-3-2
Т. 6 : Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) / Горбаль Мирослав. – 2005. – 1311 c. – Тит. арк. парал. англ. мов.
772360
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-4-0
Т. 42 : Літопис УПА - історія: документи і матеріяли / Петро Й. Потічний. – 2005. – 657 c. – З англійським вступом. - Тит. арк. парал. англ. мовою
772361
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys Upa : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-7-5
Том 7 : Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941-1944рр.). – 2006. – 497с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
772362
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто, Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-6-7
Том 43, кн. 1 : Боротьба з агентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині, 1946-1948 /Ред. Петро Й. Потічний. – 2006. – 1316, [12] c. – З англійським вступом
772363
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто, Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-8-3
Том 44, кн. 2 : Боротьба з агентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині, 1946-1948 /Петро Й. Потічний. – 2006. – 1273, [15] c. – З англійським вступом
772364
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-04-7
Том 8 : "Нам сонце всміхалось крізь ржавїї грати..." : Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі / Леся Онишко : [ відп. ред. Петро Й. Потічний ]. – 2007. – 912, [14 ] c. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
772365
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто, Львів : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-9-1
Том 45 : Генерал Роман Шухевич - "Тарас Чупринка" - головний командир УПА /Ред. Петро Й. Потічний, Микола Посівнич. – 2007. – 560 c. – З англійським вступом. - Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
772366
   Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-03-0
Том 46, кн. 3 : Боротьба з агентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині, 1946-1948. – 2007. – 880, [16] c. – З англійським вступом. - Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
772367
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – 127 с. : іл. – Зміст вид.: Кирило Осьмак - нескорений Президент УГВР / Наталка Осьмак. - Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Серія "Події і люди" ; Кн. 2). – ISBN 978-966-2105-06-3
772368
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / відпов. ред. Петро Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – 123 с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; Кн. 4)
772369
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [ відп. ред. П. Й. Потічний ]. – 2-е, доповн., розшир. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – (Події і люди ; кн. 1)
Нескорений командир / Микола Посівнич. – 2008. – 80 c. : іл., фотодокументи
772370
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – (Події і люди ; кн.3)
Степан Бандера - життя, присвячене свободі / Микола Посівнич. – 2008. – 112 c. : іл., фотодокументи
772371
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА. – (Події і люди ; кн. 5)
"Грім" : полковник УПА Микола Твердохліб : спогади і матеріали / упор. Роман Грицьків. – 2008. – 128 c. : іл.
772372
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA : Бібліотека. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-05-4
Том 9 : З Україною у серці : спомини / Галина Коханська ; ред. Петро Й. Потічний, М. Посівнич. – 2008. – 384, [13 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
772373
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [ Відп. ред. П. Й. Потічний ]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – 126, [ 2 ] с. : іл. – Зміст вид.: Петро Федун - "Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА / М. Романюк .- Парал. тит. арк. англ. – (Серія "Події і люди" ; кн. 6). – ISBN 978-966-2105-12-4
772374
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – 134, [ 2 ] с. : іл. – Зміст вид.: Українська Головна Визвольна Рада / упоряд.: П.Й. Потічний, М. Посівнич .- Парал. тит. арк. англ. – (Серія "Події і люди" ; кн. 7). – ISBN 978-966-2105-14-8
772375
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2009. – 127с. : іл. – (Події і люди ; книга 8). – ISBN 978-966-2105-19-3(Ukr.) ; 978-1-897431-19-1(Can.)
772376
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / відповід. ред. П. Й Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-966-2105-15-5{Ukr.) ; 978-1-897431-17-7(Can.)
Том 47 : Підпільна пошта України / ред. Зенон Боровець : з англ. вступом. – 2009. – 326 с. : іл. – Тит. арк. і вступ парал. укр. та англ. мовами
772377
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2010. – 138 с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; книга 9). – ISBN 978-966-2105-20-9(Ukr.) ; 978-1-897431-21-4(Can.)
772378
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – 126, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 10). – ISBN 978-1-897431-20-7
772379
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. П. Й Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-966-2105-16-2
Т. 48 : УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948) ; кн. 1. – 2010. – 861 с. : іл. – З укр. та англ. вступом. Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
772380
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – 127, [1] с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 15). – ISBN 978-966-2105-29-2(Ukr.) ; 978-1-897431-30-6(Can.)
772381
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – 127, [1] с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 13). – ISBN 978-966-2105-27-8(Ukr.) ; 978-1-897431-28-3(Can.)
772382
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – 127, [1] с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 14). – ISBN 978-966-2105-28-5(Ukr.) ; 978-1-897431-29-0(Can.)
772383
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – 126, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Зміст вид.: Ростислав Волошин / І. Марчук. – (Серія "Події і люди" = Series "Events and people" ; кн. 18). – ISBN 978-966-2105-41-4(Ukr.) ; 978-1-897431-41-2(Can.)
772384
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Зміст вид.: My journey / Peter J. Potichnyj ; pt. 3. – (Серія "Події і люди" = Series "Events and people" ; кн. 4, ч. 3). – ISBN 978-966-2105-39-1(Ukr.) ; 978-1-897431-39-9(Can.)
772385
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – 110, [2] с. : фотоіл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 22). – ISBN 978-966-2105-46-9 (Ukr.) ; 978-1-897431-48-1 (Can.)
772386
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – 126, [2] с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Події і люди ; кн. 23). – ISBN 978-966-2105-47-6 (Ukr.) ; 978-1-897431-49-8 (Can.)
772387
  Потічний П.Й. Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 158, [2] с. : табл. – (Серія "Події і люди" = Series "Events and People" / Відпов. ред. Петро Й. Потічний; заступ. ред. Ігор Гомзяк ; кн. 28 ; "Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-57-3
772388
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 134, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Події і люди" / Відповід. ред. Петро Й. Потічний; заступ. Ігор Гомзяк ; кн. 29 ; "Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-61-0
772389
  Марчук І. Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2015. – 120 с. : фото іл. – Зміст вид.: Курінний УПА Степан Трофимчук-"Недоля" / Марчук І., Переходько Я. - Парал. тит. арк. англ. – (Серія "Події і люди" = Series "Events and People" / відпов. ред. Петро Й. Потічний ; кн. 31 ; кн. 31 : Серія "Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-66-5
772390
   Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-62-7
Т. 51 : Товариство колишніх вояків Української Повстанської Армії в Канаді. Історія в "Обіжниках" (1952-1993) / [упоряд.: І. Гомзяк, Дм. Проданик]. – 2015. – 533, [3] с. : іл. – З укр. та англ. вступом. Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
772391
  Доценко О. Літопис української революції : матеріяли й документи до історії української революції / Олександр Доценко. – Львів
Т. 2, кн. 5 : 1917-1923. – 1924. – 398, II с.
772392
  Доценко О. Літопис української революції : матеріяли й документи до історії української революції / Олександр Доценко. – Репр. вид. – Філядельфія : Дослідчий Інститут Модерної Української Історії
Т. 2, кн. 4 : 1917-1922. – 1988. – 362, 398, [2] с.
772393
  Сумарокова Г. Літопис університетського буття // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  У жовтні газеті "Київський університет" виповнюється 85 років.
772394
  Потічний Петро Літопис УПА - історія: Документи і матеріяли / Петро Й. Потічний // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2005. – Т. 42 : Літопис УПА - історія: документи і матеріяли / Петро Й. Потічний. – С.3-657. – ISBN 966-96340-4-0
772395
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 5-7702-0832-5
Том 1 : Видання Головного Командування УПА. – 1995. – 482с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами


  Книга містить такі видання: "До зброї" №16, 1943; "Повстанець" №1-6, 1944-45; "Український перець" №1-3, 1943-45 та "Бойовий правильник піхоти"
772396
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-02-0474-4
Том 2 : Волинь і Полісся: УПА та Запілля 1943-1944: Документи і матеріали. – 1999. – 724с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772397
   Літопис УПА = Litopys UPA : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін.; Ред. рада: П.Сохань, П.Потічний та ін.; Упор. О.Вовк та ін. – Київ, Торонто : Літопис УПА. – ISBN 996-02-0475-2
Том 3 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 2001. – 649c. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772398
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – 2002. – 596с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772399
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – 2002. – 573с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772400
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – 2003. – 509с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772401
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – 2003. – 705, [11]с. – Тит.аркуш парал.укр.та англ.мовами
772402
   Літопис УПА : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-96340-5-9, 0-920092-82-9
Том 8 : Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля, 1944-1946: Документи і матеріали /Ред. рада: П. Сохань та ін.; Упор. О. Вовк, С. Кокін. – 2006. – 1445,[18]с. : іл. – Тит.аркуш та вступ парал.укр.та англ.мовами
772403
   Літопис УПА = Litopys UPA : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
Том 9 : Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. – 2007. – 897 c. : фот. – Тит.аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772404
   Літопис УПА = Litopys UPA : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978 966-2105-03-2
Том 10 : Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали. – 2007. – 815, [19] c. : фот. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772405
   Літопис УПА = Litopys UPA : Нова серія. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-966-2105-02-5
Том 11 : Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО "Заграва", "Турів," "Богун" (серпень 1942 - грудень 1943 рр.): документи /[Ред. рада: П.Сохань, П. Потічний, С. Богунов та ін.; упорядн., ред. В. Ковальчук]. – 2007. – 832, [16] c. : фот. – Тит.аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772406
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА"; Держ. ком-т архівів України [ та ін. ]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-08-5
Том 12 : Воєнна округа УПА "Буг" : документи і матеріали : 1943-1952 ; книга 1. – 2009. – 795, [ 4 ] c. : іл. – Тит.аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772407
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ] ; [ ред. рада: П. Сохань та ін. ]. – Київ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978- 966-2105-13-1 (Ukr) ; 978-1-897431-12-2 (Can)
Том 13 : Воєнна округа УПА "Буг" : документи і матеріали 1943-1952 ; кн. 2. – 2009. – 1229 c. : фот. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
772408
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ] ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) [та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978- 966-2105-18-6
Том 14 : УПА і запілля на ПЗУЗ, 1943-1945 : нові документи. – 2010. – 637 c. : фотогр. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772409
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-33-7
Т. 16 : Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1944-1954 рр. – 2011. – 1021, [3] c. : іл., портр., табл. – Тит. арк. та вступ парал.укр. та англ. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим.
772410
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-35-1
Т. 17 : Осип Дяків - "Горновий" : документи і матеріали. – 2011. – 1015, [1] c. : фотогр. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772411
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-36-8
Т. 18 : Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України. – 2011. – 1160 c. : фотогр. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772412
   Літопис УПА = Litopys UPA : каталог : 100 томів : 1973-2012 / Укр. нац. федерал. кредит. спілка ; упоряд.: І. Гомзяк, М. Кулик, М. Посівнич [та ін.] ; англомов. переклад: М. Олійник, І. Лабунька, Р. Кулик. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2012. – 124, [3] с. : іл. – На другому тит. арк. зазнач.: Літопис Української Повстанської Армії. Відп. ред. П.Й. Потічний. Серійне книжк. вид. документів, матеріялів і наук. праць до історії УПА
772413
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.] ; [ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-38-2 (Canada) ; 978-966-2105-38-4 (Ukraine)
Т. 19 : Підпілля ОУН на Буковині :1943-1951. – 2012. – 783, [1] c. : фотогр. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772414
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.] ; [ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-43-6 (Canada) ; 978-966-2105-41-4 (Ukraine)
Т. 20 : Воєнна округа УПА "Лисоня" :1943-1952 : документи і матеріали. – 2012. – 845 с. : фотогр. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами
772415
   Літопис УПА = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-60-3
Т. 24 : Золочівська округа УПА: Організаційні документи 1941-1952 / ; [упоряд. М. Романюк ; ред. рада : Г. Папакін (співголова) та ін.]. – 2014. – 1397, [3] с. : фот., табл. – Тит. аркуш та вступ парал. укр. та англ. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим.
772416
  Здіорук О.І. Літопис УПА: час, події, джерела : (джерелознавча достовірність та інформаційна цінність багатотомного видання "Літопис УПА") / О.І. Здіорук (Стельмах); Ін-т історії України НАНУ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2000. – 142с. – ISBN 966-02-1560-6
772417
  Горак В.С. Літопис червоного терору під знаком молоха // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – С. 15-16


  Історична трилогія О.Г. Бондаренка "Під знаком Молоха".
772418
  Фабриціус І. Літопис. / І. Фабриціус. – Херсон, 1927. – 17с.
772419
  Туранли Ф.Г. Літописання жанру "VEKAYINAME": проблеми розвитку та функціонування // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 382-387. – ISBN 966-8188-10-1
772420
  Брус М. Літописання ХІ – ХІІІ століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 211-214
772421
  Бакуменко О. Літописець "обманутого покоління" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 11


  З нагоди 85-річчя у Будинку письменників відбувся літературно-мистецький вечір "Негаснучі свічі", присвячений світлій пам"яті прозаїку та поету Володимирові Югову.
772422
  Мицик Ю. Літописець Видубицького монастиря початку ХVІІІ ст. / Ю. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 457-468. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
772423
  Кручик І. Літописець Галактики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 47/48)


  Пам"яті письменника-фантаста Бориса Штерна.
772424
  Дворецький В. Літописець Дворецьких (1340-1672) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 248-261. – ISBN 978-617-7023-51-6
772425
  Поліщук Т. Літописець епохи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 версеня (№ 167). – С. 4


  Український літературознавець, видавець і меценат Осип Зінкевич.
772426
  Горкіна Л. Літописець і теоретик економіки України (З нагоди 90-річчя іноземного члена НАН України І.-С. Коропецького) / Л. Горкіна, М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-47. – ISSN 0372-6436


  Відомому західному досліднику української економіки І.-С. Коропецькому належать новаторські дослідження про І. Вернадського, К. Воблого, К. Гаттенбергера, М. Тугана-Барановського, О. Миклашевського.
772427
  Могильний Л. Літописець історії Козаччини Запорозької Січі та постаті Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 177-180


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
772428
   Літописець карпатського села : про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність професора Василя Ілька : Біобібліогафічний покажчик. – Ужгород : Патент, 1999. – 168 с. : іл. – (Вчені Ужгородського державного університету). – ISBN 966-7242-70-6
772429
  Конашевич С. Літописець літературного Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 7


  96 років з дня народження видатного кримського літературознавця, професора Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Олександра Губаря.
772430
  Логвиненко В.А. Літописець народного подвигу. / В.А. Логвиненко. – Київ, 1973. – 47 с.
772431
  Мацай О.Й. Літописець нашої епохи. (Нарис творчості Михайла Шолохова). / О.Й. Мацай. – К., 1961. – 52с.
772432
  Корпанюк М. Літописець недовідомих героїв // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 4


  Творчий портрет українського письменника Олександра Дробаха
772433
  Бакуменко О. Літописець обманутого покоління // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 5


  Творчий портрет відомого київського письменника Володимира Югова
772434
  Гришин-Грищук Літописець Розстріляного Відродження: Рефлексії. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 5. – С.9-13. – ISSN 0236-1477
772435
  Куліда С. Літописець славного Війська Запорозького Низового / С. Куліда, Р. Потер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 12


  До 160-річчя з дня народження Андріана Кащенка.
772436
  Куліда С. Літописець славного Війська Запорозького Низового / С. Куліда, Р. Потер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 14


  До 160-річчя з дня народження Адріана Кащенка.
772437
  Танана Р. Літописець Тарасової гори : До 175-річчя від дня народження В.С. Гнилосирова // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 206-209. – ISSN 2075-1222
772438
  Табінський Я. Літописець українського світу // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 325-330. – ISSN 2078-1911
772439
  Байкєніч Г. Літописець української історії. До 150-річчя Михайла Грушевського / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 142-146. – ISBN 978-966-383-893-9
772440
  Воловець Л. Літописець української повстанської звитяги. До 80-річчя від дня народження Святослава Праска // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 162-170. – ISSN 08-68-4790-1
772441
  Шевченко Т.М. Літописець Херсонеса: до 70-ї річниці з дня народження Віталія Михайловича Зубаря // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 133-146. – ISSN 0235-3490
772442
  Мицик Ю.А. Літописи / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 226-227. – ISBN 966-642-073-2
772443
  Савчук О. Літописи в житті православної Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 50-52
772444
  Толочко П.П. Літописи Київської Русі / П.П. Толочко. – Київ : Київська Академія Евробізнесу, 1994. – 88с. – ISBN 5-85654-033-6
772445
  Майборода О.О. Літописи Книжкової палати УРСР : На допомогу бібліотекам / О.О. Майборода. – Харків : Видавництво Книжкової палати УРСР, 1963. – 48 с.
772446
  Грищенко В. Літописи рідного краю. Канівський природний заповідник // Світ. – Київ, 2017. – Листопад (№ 43/44). – С. 3
772447
  Савчук Н. Літописи Семисвіття : [роман-міфологема] / Наталя Савчук. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-2213-2
Кн. 1 : Діти переступу. – 2015. – 214, [2] с. : іл.
772448
  Рибак І.В. Літописи церковних парафій Подільської губернії як джерело з історії краю // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 130-131
772449
  Білоус П. Літописи: у пошуках моделі української історії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 33-38
772450
  Гуцал В.А. Літописна Бакота в дослідженнях І.С. Винокура // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 86-97. – ISSN 2078-0133
772451
  Брицун-Ходак Літописна Земля Древлян : археологія, історія, етнографія / Миколай Брицун-Ходак ; Коростенське Краєзнавче Т-во "Радогоща". – Коростень : [б. в.], 2014. – 330, [2] с., [5] арк. іл. : карти, фот. – Комп"ютер. набір та авт. ред. - Авт. на обкл. не зазнач. - На тит. арк. рік вид.: 2002-2014. – Бібліогр.: с. 359-361
772452
  Самойленко Г.В. Літописна література Чернігівщина XII ст. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 275-283. – ISBN 978-966-2276-63-3
772453
  Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О.І. Рігельман. – Київ : Либідь, 1994. – 768 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00163-9
772454
   Літописна скарбниця : нариси історії Броварського краю (радянський період та доба незалежності України). – Бровари : Водограй, 2003. – 640 с. : іл., фот., табл. – Сер. засн. 20 червня 2003 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Броварська минувшина ; кн. 2). – ISBN 966-96373-0-9; 966-95086-2-2
772455
  Осадчий Є.М. Літописне місто Хотень / Є.М. Осадчий, С.І. Дегтярьов // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 38. – C. 17-26. – ISSN 2227-183Х
772456
   Літописний "шлях Мономаха": археологічні реалії / А.Л. Казаков, В.П. Коваленко, О.П. Моця, А.В. Петраускас, Ю.М. Ситий, В.М. Скороход // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 1. – С. 61-72. – ISSN 0235-3490
772457
  Пивоваров С.В. Літописний Василів у Середньому Подністров"ї : іст.-краєзнавчі нариси / Сергій Пивоваров ; Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2020. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-736-3
772458
   Літописний Возвягль (дослідження 1988-2007 рр.) / Нац. акад. наук України, Новоград-Волин. міська рада ; [редкол.: Моця О.П. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т археології Нац. акад. наук України, 2008. – 110, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-4867-0


  У виданні підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень літописного міста Возвягль. Окремо розглядаються підсумки розкопок Південного городища, системи його оборонних споруд, матеріальної культури, антропологічногог складу населення, ...
772459
  Прищепа Б.А. Літописний Дубен і його сільська округа в Х—ХІІІ ст. / Б.А. Прищепа, В.В. Ткач // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 43-51. – ISSN 2227-4952
772460
  Федорак Н. Літописний жанр у дослідженнях Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
772461
  Арістов В.Ю. Літописний звід: історія терміна та еволюція поняття // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 153-169. – ISSN 0130-5247


  Термін і поняття літописного зводу серед послідовників О.О. Шахматова ключові для окреслення характеру давньоруських літописних текстів. Простежується еволюція терміна протягом XIX ст. і формування сучасного (шахматовського) поняття літописного зводу ...
772462
  Пляшко Л.А. Літописний Київ: Стуктура й пейзаж : (Укр. літопис. міста і нац. пейзаж.) / Л.А. Пляшко. – Київ : Кобза-Інтернешнл, 1994. – 72 с.
772463
  Синюк С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографичних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 36 - 38. – ISSN 2076-9326
772464
  Маярчак С.П. Літописні Бакота і Пониззя // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 169-177
772465
  Маярчак С.П. Літописні Бакота і Пониззя у Середньому Подністров"ї // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-33. – ISSN 0235-3490
772466
  Жиленко І.В. Літописні джерела до історії Києво-Печерської Лаври XI-XIII ст. / І.В. Жиленко. – Київ, 1995. – 82с.
772467
  Тимів І. Літописні джерела і хроніки про боротьбу з татарськими набігами у 1526-1530 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 35-49
772468
   Літописні записки на замойських та бердичевських календарях // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 431-435. – ISBN 978-617-7023-51-6
772469
  Михайлина Л.П. Літописні міста та поселення давньоруської Буковини / Л.П. Михайлина, С.В. Пивоваров // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 206-213. – ISBN 978-966-2608-12-0
772470
  Берест Д. Літописні непорозуміння : історичні статті / Дан Берест. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 76 с. – ISBN 966-621-296-X
772471
  Гаврилюк Ю. Літописні оповіді про Данилових і Василькових нащадків // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 37-43. – ISSN 1230-2759
772472
   Літописні оповіді про похід князя Ігоря. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192 с.
772473
  Миська Р. Літописні пункти Галицької землі (за писемними та археологічними джерелами) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 105-117. – ISSN 2078-6093
772474
  Горбаненко С.А. Літописні слов"яни передодня утворення Давньої Русі: тваринництво чи мисливство / С.А. Горбаненко, О.П. Журавльов ; [відп. ред. С.А. Горбаненко] ; Ін-т археології НАН України. – Київ ; Харків : Інститут археології НАН України : Майдан, 2021. – 371, [5] с. : іл., табл., карт. – Бібліогр.: с. 359-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7810-20-8
772475
  Мельник В. Літописні та археологічні матеріали до побутування монументального малярства на Волині у XII - XIV ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 3-11. – ISSN 0869-3595
772476
  Туранли Ф.Г. Літописні твори М. Сена"ї та Г. Султана як історичні джерела / Ф.Г. Туранли; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства. – Київ, 2000. – 312с. – ISBN 966-02-1542-8
772477
   Літопису рядки багряні.. – К., 1979. – 174с.
772478
  Дяченко О.С. Літописці великого подвигу / О.С. Дяченко. – Київ, 1975
772479
  Ляшко С.М. Літописці Української академії наук: Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 56-77. – ISSN 2520-2855
772480
  Лазарчук В.А. Літораль / В.А. Лазарчук. – К., 1990. – 232с.
772481
  Дубняк С.С. Літораль ( - мілководна прибережна зона моря або внутрішньої водойми, озера, водосховища) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 536. – ISBN 978-966-02-7999-5
772482
  Трохимець В.М. Літоральний зоопланктон середньої частини Канівського водосховища // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2012. – № 2 (20). – С. 14-23. – ISSN 2075-1508
772483
  Дуьняк С.С. Літоральні відклади // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 536. – ISBN 978-966-02-7999-5
772484
  Могильницька Г.А. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія) / Галина Могильницька. – 2-е вид., випр. і доп. – Бровари : Українська ідея, 2005. – 104с. – ISBN 969-7958-01-9
772485
  Могильницька Г. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія) / Галина Могильницька. – 3-є вид., випр. і доп. – Бровари : Українська ідея, 2006. – 96с. – ISBN 969-7958-01-09
772486
  Могильницька Г.А. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія) / Галина Могильницька ; [ред. М. Овдієнко]. – Вид. 4-те. – Київ : Видавничий відділ Української православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 111, [1] с. : портр. – На обкл. назва: Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичного блудословія). – ISBN 978-966-2104-19-6


  У пр. №1727645 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
772487
  Світлична Г.П. Літосбір : вибране / Г.П. Світлична. – Київ : Дніпро, 1973. – 158 с.
772488
  Неборак Віктор Літостротон : Книга зібраного / Неборак Віктор; Художник І.Мідянець. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 504с. – ISBN 966-553-094-1
772489
  Ковтонюк О.В. Літосфера ( - верхня оболонка землі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 536. – ISBN 978-966-02-7999-5
772490
  Бірыла М.В. Літоускія элементы у беларускай анамастыцы / М.В. Бірыла, А.П. Ванагас ; АН БССР, Беларускі камітэт славістау. – Мiнск : Навука і техніка, 1968. – 100 с.
772491
  Баранова Н.М. Літофації палеогену півдня України / Н.М. Баранова. – Київ : Наукова думка, 1966. – 155 с., [5] л. схем і карт. : іл.
772492
  Білецький В.С. Літофіліт (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 525. – ISBN 978-966-02-7999-5
772493
  Білецький В.С. Літофорит ( - мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 525. – ISBN 978-966-02-7999-5
772494
  Сморжевська О. Літочислення та поняття часу в теоретичних розробках представників українського рідновірського руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто найпоширеніші в рідновірському середовищі літочисельні системи і їхнє обгрунтування, розуміння рідновірами такої категорії як час. The most widespread in native environment systems of chronology and their substantiation are considered, ...
772495
  Корж В.Ф. Літочислення.Поезії. / В.Ф. Корж. – К., 1976. – 79с.
772496
  Кузьменко Ю. Літстудії повертаються // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 71-73


  11 лютого 2020 року в мистецькій залі Інституту філології знову зібралися молоді автори. Лютнева літературна студія імені Максима Рильського була різноспрямованою. Чули й прозу, і поезії, й усні рецензії студентів одне для одного, і музичний виступ ...
772497
  Кузьменко Ю. Літстудійці вшанували пам"ять Івана Драча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 73-74


  "У жовтні відзначаємо День народження Івана Драча. Йому виповнилося б 82 роки. 10 жовтня поета згадували на літературній студії імені Максима Рильського. У студентські роки Іван Федорович був старостою університетської літстудії аж до відрахування з ...
772498
  Гершензон М.А. Літун Мишка / М.А. Гершензон, 1928. – 152с.
772499
  Любачівський І.М. Літургійна боротьба святого Василія з аріанізмом: щодо історії тексту Літургії св. Василія Великого // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 47-70. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  Автор обговорює текстуальну цілісність та авторство анафори Літургії св. Василія Великого. Зроблено порівняння тексту анафори з текстами інших творів св. Василія з метою виявити в них мовні й богословські подібності. Головна ціль автора – представити ...
772500
  Дмитрів І. Літургійна символіка збірки Богдана-Ігоря Антонича "Велика гармонія" // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 194-204. – ISBN 978-966-2248-71-5
772501
  Новакович М. Літургійна творчість Івана Лаврівського в контексті секуляризації релігійно-культурного життя Галичини середини XIX ст. // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 52-59. – ISSN 2224-0926
772502
  Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна Літургійне шитво України XVII-XVIII ст. : Автореф... д-ра мистецтвознавстванаук: 17.00.04 / Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. – К., 1994. – 41л.
772503
  Тилявський Іван Літургійні напрямки Почаївського монастиря під час Унії (1712-1831) / Тилявський Іван. – Рим; Львів : Салвид, 1997. – 376с.
772504
  Воскобойнікова В. Літургійні твори П. Чеснокова в контексті взаємодії канонічного та авторського начал в циклічних жанрах православної духовної музики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 248-258. – ISSN 2310-0583
772505
  Пелеш К.Ю. Літургіка : біограф. матеріяли / Кир Юліян Пелеш ; [упоряд. А. Черемський ; Укр. культурний фонд]. – [Репр. вид.]. – Харків : Олександр Савчук, 2019. – 671, [1] с. : іл., портр. – Присвяч. 175-річчю з дня народж. Владики Юліяна Пелеша. - Вих. дан. ориг.: Відень : накладом ОО. Михитаристов. З печаттю В. Гейнриха, 1885. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7538-30-0
772506
  Гентош Л.Р. Літургічна реформа митрополита Андрія Шептицького // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 31-36. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
772507
  Генсьорський В. Літургічне вшанування Почаївської ікони Божої Матері в працях професора Волинської духовної семінарії протоієрея Андрія Хойнацького // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 108-127. – ISSN 2519-4348
772508
  Зосім О.Л. Літургічний вимір духовної пісенності українсько-білоруської традиції XVII-XIX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 280-287. – ISSN 2226-2180
772509
  Воскобойнікова Ю.В. Літургія в китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 116-126. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто сучасний розвиток православної церковно-співацької традиції в Китаї. Здійснено короткий екскурс в історію православних громад цієї країни, охарактеризовано сучасну кліросну ситуацію. Проаналізовано унікальний досвід регента з Пекіна Ніни ...
772510
  Даниленко І. Літургія в поезії і на сцені (до питання про трансформацію жанрового коду літургійного богослужіння у сучасному культурному дискурсі) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 16-19


  У запропонованій статті авторка поставила за мету з"ясувати місце літургійного богослужіння у сучасному культурному дискурсі, зокрема в поезії і театрі, та окреслити основні тенденції художньої трансформації жанрового коду цієї релігійно-культової дії
772511
  Федор О.Т. Ліфт // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 32 : фото
772512
  Науменко В. Ліхтарник у закутні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
772513
  Кіптенко В.К. Ліхтенштейн (- Князівство Ліхтенштейн) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 544-545. – ISBN 978-966-02-7999-5
772514
  Горобець Ірина Ліхтенштейн. Країна на долонях / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 86-91 : фото
772515
  Чуйко С.Р. Ліцеї України (ХІХ-ХХ) / С.Р. Чуйко. – Тернопіль, 1996. – 140с.
772516
  Лемиш А. Ліцеїсти дивляться у завтрашній "День" // День. – Київ, 2000. – 17 лютого (№ 28). – С. 2


  В Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка відкрито виставку робіт фотохудожників, надісланих на конкурс газети "День".
772517
  Сапожнікова О. Ліцеїсти Херсона на підготовчому відділенні // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Підготовче відділення уніерситету приймав вихованців Херсонського фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради на чолі з О.В. Слободянюком, ...
772518
  Соловйов Ю. Ліцей - флагман обласної програми "Обдаровані діти" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 4-5. – ISSN 0131-6788
772519
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 1/2. – 2001
772520
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 3/4. – 2001
772521
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 5/6. – 2001
772522
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 7/8. – 2001
772523
   Ліцей : Юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 1. – 2002
772524
   Ліцей : Юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 2. – 2002
772525
   Ліцей : Юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 3. – 2002
772526
  Сазоненко Г. Ліцей доби змін (роздуми про проблеми та перспективи ліцейної освіти) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 121-124
772527
   Ліцей доби змін (роздуми про проблеми та перспективи ліцейної освіти) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 182-185
772528
   Ліцейна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку : За матер. Всеукр. науково-практ. конференції, присв.10-літтю Укр. гуманіт ліцею КНУ ім.Т.Шевченкаа / За ред. Г.С. Сазоненко; Ред. кол.: Г.С.Сазоненко, П.П.Кононенко, І.Г.Єрмаков, Н.М.Дем"яненко. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 400с. – ISBN 966-628-046-9
772529
  Базилевич В.Д. Ліцейна освіта в Україні: резолюція діалогової конференції / В.Д. Базилевич, Г.С. Сазоненко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 30-31.


  Українським гуманіт.ліцеєм КНУТШ 28 листоп. 2006 р. проведено конф. "Ліцейна освіта в Україні: європейський вимір"
772530
   Ліцейська освіта: педагогічний менеджмент і технології навчання : навчальн-методичний посібник. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 288с., іл. – ISBN 978-966-7320-85-0
772531
  Килівник Н. Ліцейське наукове товариство - шлях у велику науку / Н. Килівник, Ю. Губина // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 33-34. – ISSN 0131-6788
772532
  Мураховський А. Ліцензійне забезпечення впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні: шляхи та перспективи актуалізації й оновлення / А. Мураховський, В. Муравйова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (314), вересень. – С. 4-12. – ISSN 2076-9326
772533
  Безклубий Ігор Анатолійович Ліцензійний договір в патентному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Безклубий Ігор Анатолійович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
772534
  Якубівський І. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 204-205. – (Серія юридична ; Вип. 41)
772535
  Батова В. Ліцензійний договір на використвння корисної моделі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 45-50
772536
  Харитонова О. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов"язаних з ними відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 143-155. – ISSN 1026-9932
772537
  Стеблак Т.Д. Ліцензійний договір: підходи до розуміння та процедура укладення // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 215-219. – ISBN 978-966-999-024-2
772538
  Третьякова М. Ліцензійні договори: істотні умови та порядок укладання // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 36. – С.39-42
772539
  Волинський Володимир Ліцензійні операційні системи Microsoft для персональних комп"ютерів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-53
772540
  Клімова А.В. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти при підготовці кадрів для територіальних громад та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 169-170. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Ефективне проведення реформ потребує наявності якісно нових фахівців, що працюють в органах місцевого самоврядування, які стануть лідерами і зможуть поглиблювати реформи. Саме цей аспект повинні враховувати вищі навчальні заклади, які здійснюють ...
772541
  Губіна Г. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності в морській сфері в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 39-42. – ISSN 2524-0129
772542
  Плетинський Володимир Ліцензія гіда як гарантія якості // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
772543
  Чоботюк О.І. Ліцензія як головна форма міжнародного науково-технічного обміну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-82. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглянуто основні види ліцензій, які використовуються в міжнародній та національній практиці.
772544
  Боковикова Ю. Ліцензія як інструмент державного регулювання природокористування (на прикладі користування надрами) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 144-151.
772545
  Россомахіна О. Ліцензування авторського права і суміжних прав у мережі інтернет // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 44-54. – ISSN 2308-9636
772546
  Рошко Н. Ліцензування в туристичній галузі України як фактор державного регулювання її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито питання ліцензування туристичної діяльності як засобу державного регулювання та контролю у сфері туризму. Наведено динаміку розвитку туризму на прикладі даних про кількість виданих ліцензій за видами діяльності та видами операцій з ...
772547
   Ліцензування в Україні : Загальні положення, ліцензійні умови. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 416с. – ISBN 966-667-208-1
772548
  Шпомер А.І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право / Шпомер А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 233л. – Бібліогр.: л.191-233
772549
  Шпомер А.І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Шпомер А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
772550
  Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні : коментар законодавства, судова практика / Ю.М. Крупка. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 298, [4] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-407-7
772551
  Подрез-Ряполова Ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу як засіб правового регулювання господарської діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7320-15-8
772552
  Клинчук В.І. Ліцензування господарської діяльності у сфері охорони громадського здоров"я // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 50-56. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the meaning, functions and peculiarities of licensing of business activity in the public health. There is a short characteristic of problems arising during licensing of certain types of business activity in the public health. ...
772553
  Шпомер А. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання економіки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.41-45
772554
  Ольшевський І. Ліцензування господарської діяльності: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 179-180. – ISBN 978-617-7069-14-9
772555
  Терно В.В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ : Методичний посібник / В.В. Терно; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 200с. – ISBN 966-608-418-Х
772556
  Дроб"язко Володимир Ліцензування і управління правами в цифровому середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 45-50
772557
  Андрущак О.Л. Ліцензування на ринку цінних паперів України як один із основних напрямів державного регулювання обігу акцій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 362-366. – ISSN 1563-3349
772558
  Сорока О.О. Ліцензування освітньої діяльності вищого навчального закладу приватної форми власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 49-55. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена проблемі ліцензування діяльності з надання освітніх послуг - встановленому законодавством та підзаконними нормативно-правовими актами порядкові розгляду і розв"язання органами публічної адміністрації (органом ліцензування, експертною ...
772559
  Луцишин З.О. Ліцензування освітньої діяльності та акредитація освітніх програм українських закладів вищої освіти / З.О. Луцишин, Т.О. Фролова // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 366-376. – ISBN 978-966-926-349-0
772560
  Губерська Н.Л. Ліцензування освітньої діяльності як адміністративна процедура // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
772561
  Сич О.В. Ліцензування освітньої діяльності як інструмент забезпечення якості вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 137-152. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
772562
  Шевцов А. Ліцензування по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливості нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти розповідає директор департаменту атестації кадрів вищої квліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов.
772563
  Горохов В. Ліцензування посередницької діяльності митного брокера Держмитслужба України прердбачає запровадити з 1 січня 2005р. // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.56-57
772564
  Брижко В.М. Ліцензування прав на інформаційні ресурси / В.М. Брижко. – К, 1997. – 132с.
772565
  Роік Г.А. Ліцензування страхової діяльності в системі її державного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 118-119. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Особливу увгу приділено питанню наявності чітких офіційно визнаних умов ліцензування страхових кампаній, які є необхідною умовою для захисту користувачів страховими послугами. Міжнародною асоціацією органів нагляду за страхуванням в "Стандартах нагляду ...
772566
  Смерницький Д.В. Ліцензування сфери розроблення спеціальних технічних засобів // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 3-14. – ISSN 2411-3816
772567
  Сисоєв О. Ліцензування та акредитація закладу вищої освіти: потенціал та ефективність діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
772568
  Євдокіменко С.В. Ліцензування та акредитація освітнього процесу: процедурні аспекти / С.В. Євдокіменко, С.А. Євдокименко // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 1 (11). – С. 153-163. – ISSN 2523-4552
772569
   Ліцензування та патентування в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 500 с. – (Антологія бізнесу). – ISBN 966-8062-83-3
772570
  Шпомер А.І. Ліцензування та патентування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 119-125
772571
  Герасименко В. Ліцензування туристичної діяльності в Україні в контексті міжнародного досвіду / В. Герасименко, С. Галасюк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 405-417. – ISSN 1684-906Х
772572
  Ващенко Ю.В. Ліцензування у сфері енергетики України крізь призму забезпечення незалежності енергетичного регулятора // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
772573
  Піцикевич В. Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 92-99. – ISSN 1993-0909
772574
   Ліцензування у сфері поводження з небезпечними відходами: надати не можна скасувати? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 22 : фото
772575
  Сисоєв О. Ліцензування у сфері освіти: адміністративно-правові аспекти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 72-80. – ISSN 2226-3012
772576
  Рєпкіна Ю. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 83-87.
772577
  Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.55-59. – ISSN 0132-1331
772578
  Клімова А.В. Ліцензування як інструмент державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бединський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 38-46. – (Економічні науки ; вип. 3 (79)). – ISSN 2306-5478
772579
  Старостенко А. Ліцензування як один з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб"єктів господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 196-197
772580
  Зубчик О.А. Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 71-79. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X


  У статті проаналізовано питання ліцензування як інструменту державного управління. Автор досліджує поняття "засобів адміністративно-правового регулювання в сфері вищої освіти", визначення понятття "ліцензія у сфері вищої освіти", стадій ліцензування.
772581
  Алексєєва О.Є. Ліцензування, як засіб впровадження політики дерегуляції господарської діяльності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 84-94. – ISSN 2415-3583
772582
  Берман Г.Н. Лічба і число / Г.М. Берман. – Київ : Молодь, 1951. – 40 с. – (Науково-популярна бібліотека)
772583
  Крамаренко О. Лічильник для нашої незалежності ввімкнуто? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 11-16
772584
  Тризуб О.Я. Лічильні слова іменників у китайській мові та особливості їх перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  У статті досліджуються лічильні слова іменників, що утворюють окремий клас службових слів китайської мови. Розглядаються погляди різних лінгвістів на класифікацію лічильних слів, їх властивості, особливості вживання та перекладу. Також аналізуються ...
772585
  Кірносова Н. Лічильні слова китайської мови у світлі концепції числа Ж. Піаже // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У пропонованому дослідженні висловлюється гіпотеза про те, що лічильні слова китайської мови можуть розглядатися як відображення психологічних процесів формування концепції числа в мозку людини. Формування лічильних слів у китайській мові відбувалося в ...
772586
   Лічков Борис Леонідович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 65
772587
   Лічков Борис Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 96-97. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
772588
   Лічков Борис Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 129-130 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
772589
   Лічков Борис Леонідович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 134-136. – ISBN 978-966-439-961-3
772590
   Лічков Борис Леонідович (1886-1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 72. – ISBN 966-95774-3-5
772591
   Лічков Борис Леонідович (1888-1966) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269. – ISBN 978-966-439-754-1
772592
  Індране І. Ліщинові містки / І. Індране. – Київ, 1973. – 379с.
772593
  Мойсієнко В. Лїкарство...від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем"яна Наливайка // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 297-317. – ISSN 0076-0390
772594
  ЛКСМ України ЛКСМ України в рішеннях з"їздів та конференцій / ЛКСМ України. – Київ, 1969. – 701с.
772595
  ЛКСМ України ЛКСМ України в цифрах і фактах / ЛКСМ України; Бабко Ю.В. – К, 1974. – 207с.
772596
   ЛКСМ України в цифрах і фактах. – К, 1987. – 187с.
772597
   ЛКСМ України в цифрах і фактах.. – К, 1982. – 320с.
772598
   ЛКСМУ -- 50 років.. – К, 1969. – 80с.
772599
  Майский И.М. Ллойд-Джордж : (полит. характеристика) / В. Майский. – Петроград : М.И. Семенов, 1916. – 52 с.
772600
  Богданова А. Лнгвістичні особливості вираження комічного в японських гумористичних оповідях ракуго // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано лексичні та стилістичні особливості японського жанру комічного оповідання ракуґо. На прикладі класичних сюжетів ракуґо розглядаються лінгвістичні особливості вираження комічного в японському розмовному дискурсі. This article offers ...
772601
  Кравцова Ю.В. Лнгвометафорология как новое интегрированное направление лингвистики // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 18-28. – ISSN 2524-0013


  "Дается характеристика нового интегративного направления лингвистики ХХІ в. - лингвометафорологии, у которой постепенно формируется теоретико-методологическая база и категориально-терминологический аппарат, накапливается эмпирический материал. Однако ...
772602
  Тимоць Б.Ю. Лнгітимізація політичних конфліктів в умовах демократії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 184-190
772603
   ЛНДР на пути строительства социализма. – М, 1986. – 186с.
772604
  Боревская Н.Е. Ло Маодэн "Плавание Чжэн Хэ по Индийскому океану" (1597 г.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Боревская Н.Е. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1970. – 15 с.
772605
  Томановская О.С. Лоанго, Каконго и Нгойо. / О.С. Томановская. – М., 1980. – 215с.
772606
  Кольхефер Филипп Лоб в лоб / Кольхефер Филипп, Розенталь Даниэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 106-119 : фото. – ISSN 1029-5828
772607
   Лобанов Анатолій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269. – ISBN 978-966-439-754-1
772608
   Лобанов Віктор Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 303 : фото
772609
   Лобанов Віктор Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269. – ISBN 978-966-439-754-1
772610
  Каган В.Ф. Лобачевский / В.Ф. Каган. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 506 с.
772611
  Заботин И.П. Лобачевский : исторический роман / И.П. Заботин. – Казань : Художественная литература, 1953. – 540с.
772612
  Заботин И.П. Лобачевский / И.П. Заботин. – Казань, 1954. – 540с.
772613
  Каган В.Ф. Лобачевский и его геометрия / В.Ф. Каган. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 304 с.
772614
  Кузнецов Б.Г. Лобачевский и его современники. / Б.Г. Кузнецов. – 136-157с.
772615
  Таржеманов Д.А. Лобачевский. / Д.А. Таржеманов. – Казань, 1976. – 400с.
772616
  Колесников М.С. Лобаческий / М.С. Колесников. – Москва, 1965. – 319 с.
772617
  Дегтерева Е. Лоббизм в процесе принятия решений ЕС: нормы регулирования, механизмы и модели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 42-49. – ISSN 0131-2227
772618
  Дегтерева Екатерина Андреевна Лоббизм в процессе принятия решений ЕС: нормы регулирования, механизмы и модели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 42-49. – Бібліогр.: с. 42-49. – ISSN 0131-2227
772619
  Миронов А.Н. Лоббизм в России: плюсы и минусы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 4 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
772620
  Большаков С. Лоббизм в странах Европейского Союза / С. Большаков, Ю. Большакова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 106-116. – ISSN 0207-3676
772621
  Краснящих П.Г. Лоббизм в Украине // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 23-27. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
772622
  Гросфельд Е.В. Лоббизм и government relations: контуры теории // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 137-139. – ISSN 2077-1800
772623
  Ежов Ю.А. Лоббизм и коррупция // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 92-94. – ISSN 1684-2618
772624
  Костяев С.С. Лоббизм и реформа здравоохранения в США: проблемы борьбы с кибернетическим терроризмом // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 7 (499). – С. 47-60. – ISSN 0321-2068
772625
  Тихомиров Е.Б. Лоббизм как специфическая форма коммуникаций с общественностью // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.113-127. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
772626
  Ежов Ю.А. Лоббизм как экономический инструмент в современной России // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 74-78. – ISSN 1680-2721
772627
  Костяев С. Лоббизм мусульманских стран в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 90-99. – ISSN 0131-2227
772628
  Перегудов С. Лоббизм российского крупного бизнеса в Европейским союзе (макроуровень) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 49-63. – ISSN 0131-2227
772629
  Киселев К.В. Лоббизм: некоторые исследовательские парадигмы // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 313-335. – ISSN 1818-0566
772630
  Сырунина Т. Лоббирование и представительство интересов в законодательных и исполнительных органах власти // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 145-153. – ISSN 1812-7126


  Брифинг шестого медународного круглого стола законодателей, 30 ноября 2007 год, Москва
772631
  Сырулина Т. Лоббирование: согласование частных интересов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 122-130. – ISSN 1812-7126
772632
  Бурсов А.В. Лоббисты катастрофы / А.В. Бурсов, А.И. Подберезкин. – Москва, 1987. – 127с.
772633
  Бурсов И. Лобжанка-речка / И. Бурсов. – Минск, 1967. – 52с.
772634
  Жмир В. Лобі в Україні: соціальна держава і соціальна політика // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.138-149. – ISBN 966-7653-02-8
772635
  Аветисян Л. Лобі як інститут впливу вірменської діаспори в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль вірменського лобі як інституту впливу діаспори на зовнішню політику США. Показано, що численна вірменська громада США відіграє помітну роль у розвитку вірменсько-американських відносин. Вірменська діаспора в США має тривалу і багату ...
772636
  Зацарін Д.О. Лобізм в діяльності громадських організацій етнічних меншин в США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 187-194. – ISBN 966-628-132-5
772637
  Скіданов А. Лобізм в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-16
772638
  Гоцуляк В.М. Лобізм в умовах радикальних трансформацій сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 354-358. – ISSN 2076-1554
772639
  Гвоздецький В.Д. Лобізм і корупція в Україні: проблеми протидії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 74-79. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
772640
  Тодика О.Ю. Лобізм і народовладдя: конституційно-правовий аспект // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 41-49. – ISSN 0201-7245
772641
  Потіха К.В. Лобізм та його місце в українській політиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 59-61
772642
  Манжул К.В. Лобізм у законотворчій діяльності України / К.В. Манжул, І.І. Нікітчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 5-12
772643
  Биковець В. Лобізм у системі представництва інтересів // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-52.
772644
  Левенець С.В. Лобізм у системі представництва інтересів // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 214-219. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена ппроблемі лобізму як одному з основних механізмів реалізації інтересів соціальних груп.
772645
  Самофалов В. Лобізм у США: досвід для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
772646
  Гричина Н.А. Лобізм як інститут сучасної демократії : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гричина Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
772647
  Гричина Н.А. Лобізм як інститут сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гричина Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 186 л. – Бібліогр.: л. 164-186
772648
  Толубко О. Лобізм як інструмент РК-діяльності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 55-57


  Особливості сучасного стану розвитку ринкових відносин обумовлюють об"єктивну потребу використання поняття "комунікація" для характеристики інформаційних процесів у суспільстві.
772649
  Богиня Т.Ю. Лобізм як конституційно-правова категорія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 197-203. – ISSN 1563-3349
772650
  Конет А. Лобізм як маніпулювання у системі світової політики // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 189-191. – ISBN 978-617-8034-37-5
772651
  Піонтковська А.К. Лобізм як механізм взаємодії в умовах світової глобалізації та перспективи його розвитку в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 49-51
772652
  Усаченко Л. Лобізм як механізм впливу неурядових організацій на державні структури України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 197-206
772653
  Левенець С.В. Лобізм як механізм досягнення групових інтересів: теоретичні засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 403-412
772654
  Савінова Н.А. Лобізм як системний компонент інформаційно-правової протидії корупції: шлях для унормування / Н.А. Савінова, Д.Г. Заєць // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
772655
  Недюха Микола Лобізм як соціально-політичний феномен : сутність і засоби впливу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С.12-15
772656
  Недюха М. Лобізм як соціально-політичний феномен : сутність і засоби впливу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.22-25
772657
  Кириченко К.М. Лобізм як соціально-політичний феномен в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 101-105. – ISSN 2413-743X
772658
  Березенська О.М. Лобізм як соціально-політичний феномен та механізм державного управління // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 5-12
772659
  Сабанадзе Ю. Лобізм: зло чи необхідність // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
772660
  Лазарева А. Лобізмократія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Україна не має достатньої підтримки на Заході ані в політичних колах, ані в середовищі експертів. Ситуація з мас-медіа та громадськістю краща, але не переможна.
772661
  Сокур С.П. Лобістська діяльність в ЄС : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сокур Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 176-216
772662
  Сокур С.П. Лобістська діяльність в ЄС : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сокур Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 8 назв
772663
  Сокур С. Лобістська діяльність щодо Європейського суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 17-21
772664
  Сокур С.П. Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 439-443. – ISSN 2076-1554
772665
  Руденко О.М. Лобіювання - політична корупція чи суспільний компроміс // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 77-83. – ISSN 2414-4436
772666
   Лобіювання. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 30с.
772667
  Степаненко А. Лобіювання банківських інтересів у працесі реалізації пріоритетних цілей : банки України / А. Степаненко, І. Чамара // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв
772668
  Базілевич Д. Лобіювання в Україні та за кордоном: досвід, проблеми і перспективи : інформаційно-аналітичні матеріали до круглого столу 26 лютого 2009 р., місто Київ / Базілевич Д., Нестерович В. ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; Програма академ. обмінів ім. Фулбрайта ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 36 с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-04-8
772669
  Трубаков Є. Лобіювання в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 143-144
772670
  Тєлькінєна Т.Е. Лобіювання гласними Катеринославського губернського земського зібрання інтересів роботодавців (1860-1880 роки) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-44. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  Здійснено аналіз матеріалів офіційного діловодства Катеринославського губернського земського зібрання за 1866, 1869, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1888, 1889 роки, зокрема й восьми клопотань гласних. Предметом означених звернень до центральних органів ...
772671
  Крущ П. Лобіювання економічних інтересів у державі : Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 75-80. – Бібліогр. 23 назви. – ISSN 0131-775Х
772672
  Дідич Т.О. Лобіювання інтересів на стадії нормопроектування (теоретичний аспект) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 52-54. – ISBN 966-660-151-6
772673
  Андрєєва О.М. Лобіювання як інструмент PR-діяльності / О.М. Андрєєва, Р. Новак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 297-300
772674
  Нестерович В. Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 83-93. – ISSN 1993-0909
772675
  Митрофанов О.А. Лобіювання як механізм забезпечення конституційних прав громадян // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 101-111. – ISSN 2414-05-62
772676
  Бризіцький М.І. Лобіювання: деякі теоретичні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 22-29. – (0). – ISSN 2078-9165
772677
  Бодак О. Лобіювання=корупція? Інститу лобіювання на практиці // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 16
772678
  Мурзаев Э.М. Лобнорское путешествие Пржевальского и загадка Лоб-Нора // От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор / Н.М. Пржевальський. – Москва : Географгиз, 1947. – С. 3-23
772679
   Лобные доли и регуляция психических процессов. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 740с.
772680
  Урысон М.И. Лобный шов у человека в сравнительно анатомическом освещении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Урысон М.И. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Научо-исслед. ин-т антропологии. – Москва, 1952. – 15 с.
772681
  Березовский И.П. Лобода Андрей Митрофанович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 222-223
772682
   Лобода Андрій Митрофанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 62-64. – ISBN 966-02-0537-6
772683
  Дмитрієв В.С. Лобода Андрій Митрофанович / В.С. Дмитрієв, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 237. – ISBN 96966-8060-04-0
772684
   Лобода Андрій Митрофанович (1871-1931) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-270. – ISBN 978-966-439-754-1
772685
  Сірик Л. Лободовський і Україна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 365-386. – ISBN 966-95452-9-3


  Юзеф Лободовський (1909-1988) - польський письменник, поет, перекладач і публіцист. Перекладав з іспанської, російської та української на польську.
772686
   Лобортас = Lobortas : [classic jewelry house : фотоальбом ювелір. виробів ]. – [Б. м. : б. в. – [72] с. фотоіл. : фотоіл.
772687
  Уолтерс Пэт Ловец вирусов / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 98-99 : фото
772688
  Шульц Д.В. Ловец орлов / Д.В. Шульц. – Москва, 1958. – 110 с.
772689
  Шульц Д.В. Ловец орлов и другие повести / Д.В. Шульц. – Москва, 1991. – 748 с.
772690
  Проців О.Р. Ловецтво Львова середини XIX - першої третини XX ст. = Hunting in Lviv in the mid-nineteenth - first third of the twentieth century / Проців Олег. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 474 с. : іл., фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 188-228 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7496-09-9
772691
  Дроздовський Д. Ловець "Таємниці Юрій Андрухович, або Сім днів, які змінили світ // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 181-189.
772692
  Матвієнко С. Ловець ароматів / С. Матвієнко, Р. Семків // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 24-27


  Німецький письменник і кіносценарист Патрік Зюскінд. Найвідоміший твір Зюскінда "Парфуми" (1985) перекладено 46 мовами.
772693
  Осипчук Н. Ловець душ доброокий. Іван Світличний, засуджений за антирадянську діяльність до семи років таборів суворого режиму та п"яти років заслання, протестував голодуванням // Україна молода. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 105). – С. 14


  Івана Світличного - легендарну постать у когорті шістдесятників - Василь Стус називав «доброоким». 20 вересня виповнюється 90 років від дня народження літературознавця, мовознавця, перекладача, шістдесятника, лауреата Державної премії України імені ...
772694
  Шульц Д.В. Ловець орлів / Д.В. Шульц. – Київ, 1990. – 426 с.
772695
  Слапчук В. Ловець снів і екзорцист Сергій Дзюба // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 5


  Книга Сергія Дзюби "Моя Шахерезада Фантастика, містика, казки для дорослих, неймовірні бувальшини, гумор".
772696
  Слапчук В. Ловець снів і екзорцист Сергій Дзюба // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 17
772697
  Пошивайло Ігор Ловець тіней : Люди-пам"ятники / Пошивайло Ігор, Куртис Едвард // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-88 : Фото
772698
  Селінджер Дж.Д. Ловець у житі = The catcher in the rye / Дж.Д. Селінджер ; [пер. з англ. О. Логвиненко ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 316, [4] с. – (Серія "Карта світу"). – ISBN 978-966-03-2960-7
772699
  Мирний П. Лови : оповіданє / Панас Мирний. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1901. – 16 с. – Примірник без обкладинки, у поганому фізичному стані. – (Літературно-наукова б-ка ; Ч. 4)
772700
  Мирний П. Лови : Оповідання / П. Мирний. – Львів : ДЛВ, 1960. – 66 с. – (Бібліотечка оповідань)
772701
  Медвідь В. Лови : вибрані твори / В"ячеслав Медвідь. – Львів : Пираміда, 2005. – 212с. – (Приватна колекція). – ISBN 966-8522-40-0
772702
  Гриценко М.С. Лови / Love : лірика / Микола Гриценко. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 177, [7] с. : іл. – ISBN 978-617-605-011-7
772703
  Болєцький В. Лови на постмодерністів // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-13
772704
  Мустафин Я.М. Лови синий цвет : повести и рассказы / Рафаэль Мустафин ;. – Москва : Современник, 1979. – 254 с.
772705
  Белышев Е.Ю. Ловись рыбка... / Е.Ю. Белышев. – Москва : Знание, 1990. – 46, [1] с. : ил. – (Твоя профессия ; № 9/90). – ISBN 5-07-001461-7
772706
  Андрійчук В.К. Ловись, рибко! : гуморески / Андрійчук В.К. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 56 с.
772707
  Іванович В.І. Ловись, рибко! : вірші, байки, казки / В.І. Іванович. – Одеса : Маяк, 1976. – 132 с.
772708
  Тома Л. Ловитва невловимого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)


  Поезія Миколи Гриценка. Книга "Лови".
772709
  Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов ; [наук. ред.: О. Сінченко]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 363, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг [та ін.]). – ISBN 978-966-378-495-3
772710
  Китайгородська В. Ловіння вітру : поезії різних років / В. Китайгородська. – Чернівці : Місто, 2005. – 216с. – ISBN 966-8341-43-0
772711
  Панасюк Б. Ловіть злодія! Де лукавство і цинізм, там честь забута // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 7


  Майно Національної спілки письменників України.
772712
  Сорокопуд Катерина Ловіть солодкі миті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 22-25 : фото
772713
  Серова М. Ловкая бестия : Повести / М. Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 512с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-001665-4
772714
  Ильяшенко Ю.Е. Ловкие, сильные, смелые / Ю.Е. Ильяшенко. – Алма-Ата, 1957. – 110с.
772715
  Козин В.Р. Ловкий Артем / В.Р. Козин. – Москва, 1943. – 60с.
772716
  Белоголовцев Никита Ловкость ног и никакого зверства! : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
772717
  Гойтисоло Х. Ловкость рук / Х. Гойтисоло. – Москва, 1964. – 621с.
772718
  Воронюк О.Д. Ловлений валет / О.Д. Воронюк. – Одеса, 1976. – 52с.
772719
   Ловля бабочек и брошенный друг.. – Москва, 1990. – 189 с.
772720
  Носков Г.А. Ловля и содержание птиц / Г.А. Носков, Т.А. Рымкевич, О.П. Смирнов. – Ленинград, 1984. – 280с.
772721
  Бернштейн С.М. Ловля рыбы на кружки / С.М. Бернштейн. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 40 с.
772722
  Бернштейн С.М. Ловля рыбы на кружки. / С.М. Бернштейн. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1959. – 63 с. : ил.
772723
  Лапуста А.Я. Ловля рыбы спинингом / А.Я. Лапуста. – М, 1965. – 127с.
772724
  Лапутин А.Я. Ловля рыбы спиннингом / Лапутин А.Я. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 128 с. – Библиогр. в конце книги. – (Библиотечка начинающего рыболова)
772725
  Матвеев М.М. Ловля рыбы спиннингом / М.М. Матвеев. – Москва, 1973. – 112с.
772726
  Лапутин А.Я. Ловля рыбы спиннингом. / А.Я. Лапутин. – М., 1960. – 136с.
772727
  Колганов Д.И. Ловля рыбы спиннингом.й / Д.И. Колганов. – 5-е изд., доп.и перераб. – М., 1955. – 260с.
772728
  Самарин Д.А. Ловля рыбы удочками / Д.А. Самарин. – М., 1966. – 96с.
772729
  Сабунаев В.Б. Ловля рыбы удочкой / В.Б. Сабунаев. – М., 1960. – 116с.
772730
  Власов К.А. Ловозерский щелочной массив / К.А. Власов. – Москва, 1959. – 624с.
772731
  Напески Г. Ловпи на ветрот / Г. Напески. – Скопіе, 1965. – 56 с.
772732
  Матуте Анна Мария Ловушка / Матуте Анна Мария. – Москва, 1974. – 237с.
772733
  Леонов Н.И. Ловушка / Н.И. Леонов. – Москва, 1984. – 366с.
772734
  Леонов Н.И. Ловушка / Н.И. Леонов. – М, 1991. – 572с.
772735
  Квентин П. Ловушка / П. Квентин. – Днепропетровск : Днепркнига, 1995. – 555с. – (Золотой фонд детектива ; 16). – ISBN 5-89975-021-9
772736
  Алферова М. Ловушка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 46-80. – ISSN 1728-8568
772737
  Гапочка И.М. Ловушка в Саннивейле / И.М. Гапочка, А.В. Лопухин. – Москва, 1989. – 222с.
772738
  Харитонов А.И. Ловушка для беглецов / А.И. Харитонов. – Москва, 1981. – 95с.
772739
   Ловушка для воды : идеи и открытия. Химия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 14 : Фото
772740
  Уильям К. Ловушка для Грейси / К. Уильям. – М., 1992. – 182с.
772741
  Щерба Н. Ловушка для звезд // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.148-153. – ISSN 1728-8568
772742
  Жапризо С. Ловушка для Золушки / С. Жапризо. – Владивосток, 1990. – 127с.
772743
  Логинова Н.В. Ловушка для интеллигента: образы библиотекарей в отечественной художественной литературе // Библиотековедение : Научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 1. – С. 118-123. – ISSN 0869-608Х
772744
  Чейз Д.Х. Ловушка для простака / Д.Х. Чейз. – Москва, 1992. – 300 с.
772745
  Квентин П. Ловушка для распутниц / Патрик Квентин // Незнакомцы в поезде : [романы : сборник] / [пер. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 271-446 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
772746
  Мазур Владимир Ловушка для Шерлока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 42-45 : фото
772747
  Мэтер Э. Ловушка Иуды / Э. Мэтер. – М., 1992. – 208с.
772748
  Олефир С.М. Ловушка у Чилганьи / С.М. Олефир. – М., 1990. – 220с.
772749
   Ловушки нефти и газа Припятского прогиба.. – Минск, 1981. – 140с.
772750
  Вайнштейн Б.С. Ловушки Ферзьбери / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 190с.
772751
  Відута Л.Й. Ловці думок : роман / Любов Відута. – Харків : Vivat, 2018. – 238, [2] с. – Сер. засн. 2016 р. – (Серія "Книжкова полиця підлітка" ) ( Коронація слова)). – ISBN 978-966-942-289-7
772752
  Шторх Е. Ловці мамутів / Е. Шторх. – Київ, 1964. – 207с.
772753
  Тимчук В. Ловці манекенів : повість / Віктор Тимчук. – Київ : Молодь, 1990. – 232 с.
772754
  Крюі П. Ловці мікробів : для дітей старшого віку / П. Крюі. – Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 299 с. – (Шкільна бібліотека)
772755
  Крюі П. Ловці мікробів / П. Крюі. – Одеса, 1938. – 359 с. – (Шкільна бібліотека)
772756
  Крайф П. Ловці мікробів / П. Крайф. – Київ : Веселка, 1965. – 258 с. : ил.
772757
  Пашек М. Ловці перлів / М. Пашек. – Київ, 1964. – 247с.
772758
  Эрлихман Вадим Ловцы айсбергов : Гренландия. Лабрадор // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 22-24 : Фото. – ISSN 1029-5828
772759
  Пашек Мирко Ловцы жемчуга / Пашек Мирко. – Москва : Географической литературы, 1957. – 140с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
772760
  Любутин К.Н. Ловцы неокрепших душ. Критика идеологии и тактика антикоммунизма / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1970. – 120 с.
772761
  Никольский Еремей Ловцы образов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 66-71 : фото
772762
  Тингли Ким Ловцы тишины. Национальный парк Денали / Тингли Ким, Петер, ван Ахмал
772763
  Тингли Ким Ловцы тишины. Национальный парк Денали / Тингли Ким, Петер, ван Ахмал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1029-5828
772764
  Щербановский О.С. Ловцы трепангов / О.С. Щербановский. – Москва, 1973. – 254 с.
772765
  Щербановский О.С. Ловцы трепангов / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1974. – 413с.
772766
  Щербановский О.А. Ловцы трепангов / О.А. Щербановский. – Владивосток, 1984. – 392с.
772767
  Яхонтов А.Н. Ловцы троллейбусов / А.Н. Яхонтов. – Москва, 1986. – 320 с.
772768
  Лакербай Ю.А. Ловчая птица / Ю.А. Лакербай. – Москва, 1986. – 108с.
772769
  Бондин А.П. Лога / А.П. Бондин. – Свердловск, 1963. – 559с.
772770
  Бондин А.П. Лога / А.П. Бондин. – Свердловск, 1969. – 374с.
772771
  Голубков М.Д. Лога / М.Д. Голубков. – М., 1990. – 124,2с.
772772
  Лыкосова Р.И. Лога крутые: Повести и рассказы. / Р.И. Лыкосова. – Москва, 1986. – 204 с.
772773
  Голубков М.Д. Лога. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1988. – 565,2с.
772774
  Широких И.И. Логарифмическая линейка / И.И. Широких. – Томск, 1958. – 63 с.
772775
  Хренов Л.С. Логарифмическая линейка / Л.С. Хренов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 80с.
772776
  Кобозев Н.И. Логарифмическая линейка : учеб. программирован. пособие / Н.И. Кобозев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 80 с.
772777
  Фейгин И.М. Логарифмическая линейка / И.М. Фейгин. – 5-е испр. доп. – Ростов на Дону, 1974. – 96 с.
772778
  Вайсман Л.С. Логарифмическая линейка в кораблевождении / Л.С. Вайсман. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 104с.
772779
  Донде А.М. Логарифмическая счётная линейка, её теория и практическое руководство к её употреблению / А.М. Донде. – Москва, 1931. – 182 с.
772780
  Донде А.М. Логарифмическая счётная линейка, её теория и практическое руководство к её употреблению / А.М. Донде. – Изд. 2-е. – Москва, 1933. – 182с.
772781
  Вега Г. Логарифмически-тригонометрическое руководство / Г. Вега. – Изд. 1-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 569с.
772782
  Хьюз Р.С. Логарифмические видеоусилители / Р.С. Хьюз. – Москва : Энергия, 1976. – 152 с.
772783
  Котомина Л.А. и Тазенкова В.Ф. Логарифмические диоды / Л.А. и Тазенкова В.Ф. Котомина. – М.-Л., 1966. – 88с.
772784
  Ульяновский Н.А. Логарифмические единицы измерения затуханий, усилений и уровней мощности (неперы и децибелы). / Н.А. Ульяновский. – М., 1961. – 36с.
772785
  Волков В.М. Логарифмические усилители / В.М. Волков. – Киев, 1962. – 244 с.
772786
  Волков В.М. Логарифмические усилители на транзисторах / В.М. Волков. – Киев, 1965. – 266 с.
772787
  Воробель Р.А. Логарифмічна обробка зображень / Р.А. Воробель ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 214-227. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1242-4
772788
  Кюстер Ф.В. Логарифмічні таблиці для хіміків / Ф.В. Кюстер. – Х.-К., 1931. – 163 с.
772789
  Бремикер К. Логарифмо-тригонометрические таблицы с шестью десятичными знаками / К. Бремикер. – М, 1962. – 664с.
772790
  Бондаревский М.М. Логарифмы : сборник примеров и задач : учеб. пособ. для топографич. техникумов / М.М. Бондаревский. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 116 с. : черт.
772791
  Баскин Я.М. Логарифмы и счетная линейка в общедоступном изложении / Я.М. Баскин. – 7-е изд. – Москва : Прометей, 1935. – 96 с.
772792
  Баскин Я.М. Логарифмы и счетная линейка в общедоступном изложении / Я.М. Баскин. – 8-е изд. – Москва : Прометей, 1936. – 96 с.
772793
  Гопфен В.В. Логарифмы интилогарифмы и тригонометрические величины в упрощенных таблицах обработал инженер В.В.Гопфен / В.В. Гопфен. – 2-е, 1920. – 16с.
772794
  Гинкин Г.Г. Логарифмы, децибелы, децилоги / Г.Г. Гинкин. – Москва-Л., 1962. – 352 с.
772795
   Логвиненко Володимир Костянтинович (1927-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – с. 270. – ISBN 978-966-439-754-1
772796
  Осьмаков И.И. Логика - орудие идеологической борьбі : Автореф... канд. филос.наук: / Осьмаков И.И. – Москва, 1951. – 18 л.
772797
  Зигварт Х. Логика / Х. Зигварт. – С.-Петербург : Издание т-ва "Общественная Польза" и книжного склада "Провинция"
Т. 1. – 1908. – 481 с.
772798
  Зигварт Х. Логика / Х. Зигварт. – С.-Петербург : Издание т-ва "Общественная Польза" и книжного склада "Провинция"
Т. 2, вып. 1 : Учение о методе. – 1908. – 375 с.
772799
  Зигварт Х. Логика / Х. Зигварт. – С.-Петербург : Издание т-ва "Общественная Польза" и книжного склада "Провинция"
Т. 2, вып. 2 : Учение о методе. – 1909. – 368 с.
772800
  Жаков К.О. Логика / К.О. Жаков. – С.-Петербург : Типо-Литография Т-ва "Грамотность", 1912. – 168 с.
772801
  Лосский Н.О. Логика / Н.О. Лосский. – Птгр, 1922. – 188 с.
772802
  Капанадзе В. Логика / В. Капанадзе, 1925. – 58 с.
772803
  Строгович С М. Логика / С М. Строгович. – Москва, 1946. – 252с.
772804
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов. – Москва, 1947. – 112с.
772805
  Асмус В.Ф. Логика / В.Ф. Асмус. – Москва, 1947. – 387с.
772806
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Изд. 4-е. – Москва, 1950. – 168с.
772807
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Изд. 5-е. – Москва, 1951. – 168с.
772808
  Бакрадзе К.С. Логика / К. Бакрадзе. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. гос. ун-та им. Сталина, 1951. – 456 с.
772809
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Изд. 6-е. – Москва, 1952. – 176с.
772810
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Москва, 1953. – 176с.
772811
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Москва, 1954. – 176с.
772812
  Кондаков Н.И. Логика / Н.И. Кондаков; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 512 с.
772813
  Кондаков Н.И. Логика : пособ. для учителей / Н.И. Кондаков; АН СССР. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 512 с.
772814
   Логика. – Москва, 1956. – 280 с.
772815
  Хайкин А.Л. Логика / А.Л. Хайкин, 1956. – 102с.
772816
  Горский Д.П. Логика / Д.П. Горский. – М., 1958. – 290с.
772817
  Фогараши Б. Логика / Б. Фогараши. – М, 1959. – 496с.
772818
   Логика : учеб. пособ. – Москва, 1961. – 262 с.
772819
  Горский Д.П. Логика / Д.П. Горский. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1963. – 292с.
772820
  Гокиели Л.П. Логика / Л.П. Гокиели. – Тбилиси, 1965. – 330с.
772821
  Жеребкин В.Е. Логика / В.Е. Жеребкин. – Харьков
Вып. 4. – 1965. – 65 с.
772822
   Логика. – Москва, 1967. – 259 с.
772823
  Жеребкин В.Е. Логика / В.Е. Жеребкин. – Харьков, 1968. – 256с.
772824
   Логика. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1974. – 336 с.
772825
  Костюк В.Н. Логика / В.Н. Костюк. – Киев, 1975. – 112с.
772826
  Кириллов В.И. Логика / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Москва : Высшая школа, 1982. – 263 с.
772827
  Павлова К.Г. Логика / К.Г. Павлова. – Владивосток, 1982. – 136 с.
772828
  Гетманова А.Д. Логика : Учебник для вузов / А.Д. Гетманова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 288с.
772829
  Кириллов В.И. Логика / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271 с.
772830
  Свинцов В.И. Логика : Учебник / В.И. Свинцов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 287с.
772831
  Бойко А.П. Логика : учеб. пособ. для учащихся гимназий, лицеев и школ гуманитарного профиля / А.П. Бойко. – Москва : Новая школа, 1994. – 80 с.
772832
   Логика. – Москва, 1994. – 296 с.
772833
  Гетманова А.Д. Логика : Для педагогических учебных заведений / А.Д. Гетманова. – Москва : Новая школа, 1995. – 416с. – ISBN 5-7301-0086-8
772834
  Иванов Е.А. Логика : Учебник / Е.А. Иванов. – Москва : БЕК, 1996. – 309с. – ISBN 5-85639-137-3; 3-406-40989-Х
772835
  Курбатов В.И. Логика : Учеб.пособие для студ.вузов / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 320с. – ISBN 5-85880-335-0
772836
  Курбатов В.И. Логика : Учебное пособие для студентов вузов / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 384с. – ISBN 5-222-00171-7
772837
  Ивин А.А. Логика : Учеб.пособ. / А.А. Ивин. – Москва : Знание, 1997. – 234с. – ISBN 5-07-002762-х
772838
  Берков В.Ф. Логика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич. – 2-е изд., испр., доп. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 480 с.
772839
  Иванов Е.А. Логика : Учебник / Е.А. Иванов. – Москва : БЕК, 1998. – 309с. – ISBN 3-406-40989-Х
772840
  Войшвилло Е.К. Логика : Учебник / Е.К. Войшвилло, М.Г. Дехтярев. – Москва : Владос, 1998. – 528с. – ISBN 5-691-00184-1
772841
  Ивин А.А. Логика : Учебное пособие / А.А. Ивин. – Изд.2-е. – Москва : Знание, 1998. – 240с. – ISBN 5-07-002820-0
772842
  Ивлев Ю.В. Логика : Учебник для высших учебных заведений / Ю.В. Ивлев. – Изд.2-е перераб.и доп. – Москва : Логос, 1998. – 272с. – ISBN 5-88439-028-9
772843
  Берков В.Ф. Логика : учеб. пособ. для студ. вузов / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 474 с. – ISBN 985-6317-25-8
772844
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 5-е изд., перераб. и дополнен. – Москва : Юристъ, 1998. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
772845
  Тымцяс В.Г. Логика : Курс лекций / В.Г. Тымцяс. – Москва : Приор, 1999. – 160с. – ISBN 5-7990-0317-9
772846
  Ивлев Ю.В. Логика : Учебник для высших учебных заведений / Ю.В. Ивлев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Логос, 1999. – 272с. – ISBN 5-88439-028-9
772847
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Издание 5-е, перераб. и дополненое. – Москва : Юристъ, 1999. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
772848
  Ерышев А.А. Логика : Курс лекций / А.А. Ерышев. – Изд.2-е, перераб. и дополн. – Київ : МАУП, 1999. – 128с. – ISBN 966-7312-67-4
772849
  Солодухин О.А. Логика / О.А. Солодухин; Под ред. Бочарова В.А. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01432-0
772850
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
772851
  Ерышев А.А. Логика : Курс лекций / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Київ : МАУП, 2000. – 184с. – ISBN 966-608-048-6
772852
  Гетманова А.Д. Логика : Учнбник для студ. высших учебных заведений / А.Д. Гетманова. – Москва : Добросвет, 2000. – 480с. – ISBN 5-7913-0037-9
772853
  Курбатов В.И. Логика : системат. курс : [учеб. пособие для вузов] / Курбатов В.И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 508, [1] с. – Библиогр.: с. 497-500. – ISBN 5-222-01850-4
772854
  Ивин А.А. Логика : Учебник для гуманитарных факультетов / А.А. Ивин. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – ISBN 5-8183-0045-5
772855
  Войшвилло Е.К. Логика : Учебник для вузов / Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев. – Москва : Владос, 2001. – 528с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-305-00001-7
772856
  Иванов Е.А. Логика : Учебник для студ. юрид. вузов и фак-тов / Е.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БЕК, 2001. – 368с. – ISBN 5-85639-280-9
772857
  Берков В.Ф. Логика : учебник для вузов / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич ; под ред. В.Ф. Беркова. – 5-е изд., стереот. – Минск : ТетраСистемс, 2001. – 416 с. – ISBN 985-6577-68-3
772858
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Изд. 5-е, перераб. и дополн. – Москва : Юристъ, 2001. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
772859
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 256с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0059-0
772860
  Ивин А.А. Логика : Учебник для студ. высших учебных заведений / А.А. Ивин. – Москва : Гардарики, 2002. – 352с. – ISBN 5-7975-0122-8
772861
  Ивлев Ю.В. Логика : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / МГУ им. М.В. Ломоносова; Ю.В. Ивлев. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2002. – 288с. – ISBN 5-902171-95-4
772862
  Ерышев А.А. Логика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав. / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко; МАУП. – 4-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2003. – 216с. – ISBN 966-608-280-2
772863
  Жоль К.К. Логика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / К.К. Жоль. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 399 с. – (Bibliotheca Studiorum : международная серия). – ISBN 5-238-00664-0


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
772864
  Ерышев А.А. Логика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав. / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко; МАУП. – 5-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-454-6
772865
  Билецкий И.П. Логика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Билецкий И.П., Кузь О.Н., Черненко В.А. ; МОНУ ; Харьковский гос. экономический ун-т. – Киев : Кондор, 2007. – 148 с. – ISBN 966-351-014-5
772866
  Малыхина Г.И. Логика : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Г.И. Малыхина. – 5-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. – 240 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 234-238. – ISBN 978-985-06-1882-5
772867
  Конверский А.Е. Логика = Логіка : учеб. для студентов юрид. фак. / А.Е. Конверский ; пер. с укр. яз. Е.Е. Ледникова. – Москва : Идея-Пресс, 2012. – 324 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. укр. – Библиогр.: с. 322. – ISBN 978-5-903927-13-5
772868
  Конверский А.Е. Логика : учебник [для студентов-политологов] / А.Е. Конверский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии. – Москва : Издательство Московского университета, 2014. – 338, [2] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 336. – (Библиотека факультета политологии МГУ / редкол.: А.Ю. Шутов (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-19-010909-2
772869
  Вазюлин В.А. Логика "Капитала" К. Маркса / В.А. Вазюлин. – Москва, 1968. – 295с.
772870
  Беляев В.А. Логика Аристотеля : Автореф... кандидата философ.наук: / Беляев В.А.; Акад. наук Укр. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1953. – 15л.
772871
  Шевелев И.Ш. Логика архитектурной гармонии / И.Ш. Шевелев. – Москва, 1973. – 179 с.
772872
  Гладких Ю.Г. Логика без экзистенциальных предпосылок / Ю.Г. Гладких. – Ростов -на-Дону, 1984. – 110с.
772873
  Федоров Б.И. Логика Бернарда Больцано / Б.И. Федоров. – Л., 1980. – 159с.
772874
  Майданов А.С. Логика боготворчества // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.69-88. – ISSN 0042-8744
772875
  Курбатов В. Логика в вопросах и ответах / В. Курбатов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 384с. – ISBN 5-85880-582-5
772876
  Кириллов В.И. Логика в выступлении лектора / В.И. Кириллов. – М., 1970. – 32с.
772877
  Щербатской Ф.И. Логика в древней Индии : [докл., чит. в заседании Вост. отд. 25 окт. 1901 г.] / Ф. Щербатской. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Акад. наук, 1902. – С. 155-173. – Отдельный отт. из : "Записки Вост. отд. Имп. Рус. археол. о-ва", т. 14
772878
  Старченко А.А. Логика в лекции / А.А. Старченко. – М, 1976. – 54с.
772879
  Жоль К.К. Логика в лицах и символах / К.К. Жоль. – Москва, 1993. – 256 с.
772880
  Кнапп В. Логика в правовом сознании / В. Кнапп, А. Герлох. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
772881
  Ковальски Р. Логика в решении проблем / Р. Ковальски. – Москва : Наука, 1990. – 277 с.
772882
  Бирюков Б.В. Логика в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 0042-8744
772883
  Кобзарь В.И. Логика в России последнего столетия : основные этапы и итоги // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.18-32. – ISSN 0235-1188
772884
  Брюшинкин В.Н. Логика в русской жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.62-73. – ISSN 0235-1188
772885
  Ярославцева А.В. Логика в системе высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 6-12. – ISSN 1811-0916
772886
  Джини К. Логика в статистике / К. Джини. – Москва, 1973. – 127 с.
772887
  Старченко А.А. Логика в судебном исследовании / А.А. Старченко. – М, 1958. – 236с.
772888
  Берков В.Ф. Логика вопросов в преподавании / В.Ф. Берков. – Минск : Университетское, 1987. – 54, [2] с.
772889
  Белнап Н. Логика вопросов и ответов / Н. Белнап, Т. Стил ; пер. с англ. Г.Е. Крейдлина ; общ. ред., предисл. и примеч. В.А. Смирнова, В.К. Финна. – Москва, 1981. – 288 с.
772890
  Зиновьев А.А. Логика высказываний и теория вывода / А.А. Зиновьев ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва : АН СССР, 1962. – 152 с.
772891
  Кармышев Г.П. Логика Гегеля / Г.П. Кармышев. – Алма-Ата, 1972. – 332 с.
772892
  Соболева М.Е. Логика герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 140-148. – ISSN 0042-8744
772893
  Брутян Г.А. Логика Давида Непобедимого / Г.А. Брутян. – М, 1982. – 88с.
772894
  Солодухин С.А. Логика для юристов : Методическое пособие / С.А. Солодухин. – Москва : Экспертное бюро-М, 1998. – 240с. – ISBN 5-86065-008-6
772895
  Жоль К.К. Логика для юристов : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / К.К. Жоль. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 287 с. – (Bibliotheca Studiorum : международная серия). – ISBN 5-238-00663-2
772896
  Ивлев Ю.В. Логика для юристов. : Учебник для вузов / Ю.В. Ивлев; Академия народного хозяйства при правительстве РФ. и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Дело, 2001. – 264с. – (Российское право: теория и практика). – ISBN 5-7749-0179-3
772897
  Канторович С.Г. Логика доказательства и опровержения (логика критики) : Автореф... канд. филос.наук: / Канторович С.Г.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1950. – 14 с.
772898
  Эйсман А.А. Логика доказывания / А.А. Эйсман. – Москва, 1971. – 112 с.
772899
  Шрейдер Ю.А. Логика знаковых систем / Ю.А. Шрейдер. – Москва, 1974. – 64с.
772900
  Ледников Е.Е. Логика знания и мнения // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 39-40
772901
  Лавров И.А. Логика и алгоритмы / И.А. Лавров. – Новосибирск, 1970. – 175с.
772902
  Правдин М.Н. Логика и грамматика. / М.Н. Правдин. – М., 1973. – 63с.
772903
  Берков В.Ф. Логика и диалектика - фундамент философского образования / В.Ф. Берков, М.Г. Волнистая // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 10-11
772904
  Варьяш А. Логика и диалектика / А. Варьяш. – Москва; Ленинград, 1928. – 518 с.
772905
  Кудрин А.К. Логика и истина / А.К. Кудрин. – Москва, 1980. – 144 с.
772906
   Логика и компьютер. – Москва : Наука, 1990. – 238 с.
772907
  Попович М.В. Логика и культура в контексте творчества П. Копнина // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 31-44
772908
  Пауль Г. Логика и культура. Об универсально верных законах логической формы и определяемых культурой различиях логики / Г. Пауль, Х. Ленк // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 30-48. – ISSN 0042-8744
772909
  Бочаров В.А. Логика и математика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 72-80. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
772910
  Азарова Ю.О. Логика и математика в философии "позднего" Э. Гуссерля // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 3-6
772911
  Машаев Ф.Ф. Логика и методология "Капитала" К.Маркса. / Ф.Ф. Машаев. – Свердловск, 1969. – 40с.
772912
  Корниенко Н.А. Логика и методология в образовании и воспитании личности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 128-140. – ISSN 1811-0916
772913
   Логика и методология науки. – М., 1967. – 340с.
772914
   Логика и методология науки. – Москва, 1973. – 246 с.
772915
   Логика и методология научного познания. – Москва, 1974. – 159с.
772916
   Логика и методология научного познания. – Фрунзе, 1981. – 170 с.
772917
   Логика и методология системных исследований. – Киев; Одесса, 1977. – 255с.
772918
  Петров Ю.А. Логика и методоогия научного познания / Ю.А. Петров, А.Л. Никифоров. – Москва, 1982. – 249 с.
772919
  Мартыненко И. Логика и мышление в науке и религии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 104-113. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
772920
   Логика и образ в публицистике. – Казань, 1973. – 142 с.
772921
  Алексеев А.П. Логика и образность в философском тексте // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Философский фак., Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 140-159. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
772922
   Логика и онтология. – Москва, 1978. – 261с.
772923
  Драгалина-Черная Логика и онтология в формальной философии В.А.Смирнова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.108-118. – ISSN 0042-8744
772924
   Логика и организация диалоговых процессов в интеллектуальных системах : Тезисы докладов и сообщений к Всесоюзному семинару 27-29 октября 1988 года. – Новосибирск, 1988. – 196 с.
772925
   Логика и основания математики : Тезисы 8-й Всесоюзной конференции "Логика и методология науки" г.Паланга, 26-28 сентября 1982 г. – Вильнюс, 1982. – 111с.
772926
  Алексеев М.Н. Логика и педагогика / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 32с.
772927
  Васильков И.А. Логика и поэзия / И.А. Васильков. – Москва, 1962. – 64с.
772928
   Логика и проблема рациональности. – К., 1993. – 187с.
772929
   Логика и проблемы обучения. – Москва, 1977. – 215 с.
772930
  ван Бентем Логика и рассуждение: много ли значат факты? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 63-76. – ISSN 0042-8744
772931
   Логика и риторика. Хрестоматия : Учеб. пособие для вузов. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 624с. – ISBN 985-6317-23-1
772932
  Поппер К. Логика и рост научного знания : избр. раб. / К. Поппер. – Москва, 1983. – 606с.
772933
   Логика и системные методы анализа научного знания. – Москва, 1986. – 301с.
772934
  Колшанский Г.В. Логика и структура языка / Г.В. Колшанский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 240с. : Библиотека филолога
772935
   Логика и теория познания. – Л., 1990. – 222с.
772936
   Логика и физика. – Свердовск, 1975. – 149с.
772937
  Смирнова Е.Д. Логика и философия / Е.Д. Смирнова. – Москва : РОССПЭН, 1996. – 300с. – (Научная философия)
772938
  Целищев В.В. Логика и философия (записки семидесятника) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 124-133. – ISSN 0042-8744
772939
  Михайлов К.А. Логика и философия в кантовской критике онтологического доказательства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.163-175. – ISSN 0042-8744
772940
   Логика и философские категории. – Л., 1982. – 153с.
772941
  Хилтон А.М. Логика и цепи переключения / А.М. Хилтон. – Москва-Л., 1962. – 88 с.
772942
  Роках А.Г. Логика и эвристика научно-технических решений / А.Г. Роках. – Саратов, 1991. – 90с.
772943
   Логика и эмпирическое познание. – Москва, 1972. – 287с.
772944
   Логика и язык. – Москва, 1985. – 138 с.
772945
  Целищев В.В. Логика и язык научной теории / В.В. Целищев. – Новосибирск, 1982. – 190с.
772946
  Солодухин О.А. Логика изменений и модальная логика / О.А. Солодухин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 142с.
772947
  Чинчараули Г.Б. Логика исследования рабочей силы как экономической категории / Г.Б. Чинчараули. – Тбилиси, 1989. – 116с.
772948
  Звонарь В.П. Логика исследования социальной ответственности как социоэкономического феномена // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 4-16. – ISSN 0131-7741
772949
  Вазюлин В.А. Логика истории : Вопросы теории и методологии / Вазюлин В.А. – Москва, 1988. – 327 с.
772950
  Либман А.Б. Логика истории, 50 лет со дня рождения Эстляндской Трудовой Коммуны / А.Б. Либман, Э. Маттизен. – Таллин, 1968. – 156с.
772951
  Неверов С.Л. Логика иудействующих : по рукописи 1483 года : введение и текст / С.Л. Неверов // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 62 с.


  Перевод трактата Маймонида "Миллот ѓа-ѓигайон" ("Слова логики", или "Термины логики")
772952
  Тихвинский Л.И. Логика К. Д. Ушинского и ее значение в системе школьного образования : Автореф... канд. пед.наук: / Тихвинский Л. И.; НИИ теор. и ист. педагог. АПН РСФСР, 1952. – 16 с.
772953
  Конверский А.Е. Логика как наука и образовательная дисциплина // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-85
772954
  Большакова Т.С. Логика как учебный предмет в советской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Большакова Т. С.; Иркутск.ГУ. – Иркутск, 1953. – 28л.
772955
  Шестакова Э.Г. Логика каприза (на материале русской и украинской малой прозы рубежа XIX - XX столетий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 216-234. – ISBN 966-581-617-9
772956
  Крюковский Н.И. Логика красоты / Н.И. Крюковский. – Минск, 1965. – 464с.
772957
  Орфинский В.П. Логика красоты / В.П. Орфинский. – Петрозаводск, 1978. – 120 с.
772958
  Орфинский В.П. Логика красоты / В.П. Орфинский. – Изд. 3-е. – Петрозаводск : Карелия, 1982. – 120с.
772959
  Паульман В. Логика кризиса (контуры пятого этапа) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 73-79
772960
  Тягло А.В. Логика критического мышления / А.В. Тягло. – 2-е изд. – Х, 1997. – 126с.
772961
  Дудник В.И. Логика ленинского анализа философских проблем естествознания. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Дудник В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
772962
  Толстова Ю.Н. Логика математического анализа социологических данных / Ю.Н. Толстова. – М., 1991. – 110с.
772963
  Теребилов О.Ф. Логика математического мышления / О.Ф. Теребилов. – Л., 1987. – 189с.
772964
  Прокофьев А.В. Логика меньшего зла (к вопросу о характеристиках общественной морали) // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 99-113
772965
  Голосовкер Я.Э. Логика мифа / Я.Э. Голосовкер. – Москва : Наука, 1987. – 217 с.
772966
  Зиновьев А.А. Логика науки / А.А. Зиновьев. – Москва : Мысль, 1971. – 280 с.
772967
  Берков В.Ф. Логика научно-технического творчества / В.Ф. Берков, Р.З. Джиджян. – Минск : Университетское, 1986. – 48, [1] с. : ил.
772968
   Логика научного исследования. – Москва, 1965. – 360с.
772969
  Рагозин В.М. Логика научного миропонимания К.Маркса и Ф.Энгельса / В.М. Рагозин. – Ростов -на-Дону, 1992. – 395с.
772970
   Логика научного познания. – Москва, 1986. – 80с.
772971
   Логика научного познания : Актуал. пробл. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
772972
  Серебров И.С. Логика научного познания в трудах Н.Г.Чернышевского. / И.С. Серебров. – Л, 1972. – 143с.
772973
   Логика научного поиска : Тез. док. к Всесоюз. симпоз. г. Свердловск, 29 нояб. - 1 дек. 1977 г. – Свердловск : [Б. и.]
Ч. 1. – 1977. – 126 с.
772974
   Логика научного поиска. – Свердловск
2. – 1977. – 131с.
772975
  Ивлев Юрий Васильевич Логика норм : Автореф... канд. филос.наук: 626 / Ивлев Юрий Васильевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
772976
  Ивин А.А. Логика норм / А.А. Ивин. – М., 1973. – 122с.
772977
  Вугальтер А.Л. Логика общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Київ, 1999. – 239с.
772978
  Вугальтер А.Л. Логика общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 240с. – ISBN 966-521-115-3
772979
  Ласло П. Логика органического синтеза : В 2-х томах. / П. Ласло; Пер. с франц. Е.А.Ивановой; Под ред. М.Г.Гольдфельда. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002864-1(Т.1)
Т.1 : Теоретические представления и основные факты. – 1998. – 229с.
772980
  Ласло П. Логика органического синтеза : В 2-х томах. / П. Ласло; Пер. с франц. Е.А.Ивановой; Под ред. М.Г.Гольдфельда. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002863-3(Т.2)
Т.2 : Примеры и иллюстрации. – 1998. – 200с.
772981
  Моисеев В.И. Логика Открытого Синтеза = The logic of the open synthesis : в 2 т. / В.И. Моисеев. – Санкт-Петербург : Міръ. – ISBN 978-5-98846-065-7
Т. 1, кн. 1 : Структура. Природа. Душа. – 2010. – 742, [2] с. : ил., табл. – Разв. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
772982
  Моисеев В.И. Логика Открытого Синтеза = The logic of the open synthesis : в 2 т. / В.И. Моисеев. – Санкт-Петербург : Міръ. – ISBN 978-5-98846-066-4
Т.1, кн. 2 : Структура. Природа. Душа. – 2010. – 741, [3] с. : ил. – Разв. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
772983
  Дружинин Н.К. Логика оценки статистических гипотез. / Н.К. Дружинин. – М, 1973. – 212с.
772984
  Левшин Л.А. Логика педагического процесса / Л.А. Левшин. – М, 1980. – 96с.
772985
  Смехов Б.М. Логика планирования / Б.М. Смехов. – Москва, 1987. – 230 с.
772986
  Кириллов В.И. Логика познания сущности. / В.И. Кириллов. – Москва, 1980. – 175с.
772987
  Шевелев Ю.П. Логика поиска документальной информации / Ю.П. Шевелев. – Томск, 1980. – 123с.
772988
  Сопильник А.В. Логика построения цифровых автоматов / А.В. Сопильник. – Днепропетровск, 1986. – 84с.
772989
  Радченко Л. Логика признания в поеме Шевченко "Лілея" // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 224-231. – ISSN 2307-3195
772990
  Елисеева И.И. Логика прикладного статистического анализа / И.И. Елисеева, В.О. Рукавишников. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 192с.
772991
  Родный Н.И. Логика развития науки / XIII Международный конкурс по истории науки, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Наука, 1971. – 126 с.
772992
  Закревский А.Д. Логика распознавания / А.Д. Закревский. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 118с.
772993
  Мюнц Б. Логика ребенка / Б. Мюнц. – Спб.-М. – 16с.
772994
  Делез Жиль Логика смысла : Пер.с франц. / Делез Ж./Theatrum philosophicum; Фуко М. – Москва; Екатеринбург. : Раритет. Деловая книга, 1998. – 480с. – ISBN 5-85735-095-6; 5-88687-041-5
772995
  Абдильдин Ж.М. Логика современного научно-теоретического познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 0042-8744
772996
  Дыдышко В.И. Логика современных шахмат / В.И. Дыдышко. – Минск, 1989. – 430с.
772997
   Логика социологического исследования. – Москва : Наука, 1987. – 173с.
772998
  Кривенко Д.Т. Логика становления исходных количественных понятий в физике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кривенко Д.Т.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1975. – 24л.
772999
  Целищев В.В. Логика существования / В.В. Целищев. – Новосибирск, 1976. – 148с.
773000
  Запорожец Т.И. Логика сценической речи / Т.И. Запорожец. – Москва, 1974. – 128с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,