Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1624001
  Дарский Д.С. "Чудесные вымыслы" : О космическом сознании в лирике Тютчева / Д.С. Дарский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – X, 136 с.
1624002
  Хрієнко Микола "Чудная планета" Колима : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 106-113 : Фото
1624003
  Заславский О.Б. "Чудный сон мне бог послал...": имитация обрыва в законченном целом // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 29-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711


  Проблема завершеності та незавершеності художнього твору
1624004
  Лісницька М. "Чудо праведної душі" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 22-23


  З приводу видання нового роману Юрія Косача "Сузір"я Лебедя".
1624005
  Дурдыев О. "Чудодей" Э.Штриттматтера как роман воспитания / О. Дурдыев. – Ашхабад, 1980. – 98с.
1624006
   "Чуєш, брате мій..." : спогади про Н.В. Бурчака : [збірник]. – Луцьк : Вежа, 1999. – 58, [1] с. : іл., портр. – (Волинський університет: незабутні постаті). – ISBN 966-7294-08-0
1624007
  Чоповський В. "Чуєш, брате мій..." : до 120-ліття українського поселення в Канаді // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 916-932. – ISSN 1028-5091
1624008
   "Чужа молитва": двічі врятовані // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Під час лекції відбулася презентація ...
1624009
  Кожевникова Н.А. "Чужая речь" в изображении Ф.М.Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.120-130. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1624010
  Прошкина Е.П. "Чужая речь" в творчестве Ч.Диккенса.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Прошкина Е.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1624011
  Пристайко Т.С. "Чужие" среди "своих": заимствования-метафоры в экономической терминосфере русского языка / Т.С. Пристайко, М.Г. Зеленцова // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 11-15. – ISBN 966-594-839-3
1624012
  Астаф"єв О. "Чужий стиль": семантика запозичених сенсів // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2003. – Вип. 6 : Література як стиль і метод. – С. 11-20
1624013
  Стусенко О. "Чужий текст" як іронічна структура // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 308-312
1624014
  Нетреб"юк З.М. "Чужий я в цьому світі лжі..." : інтегрований урок з вивчення поетичного світу Байрона. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-47
1624015
  Гармель О.В. "Чужий" текст як ім"я у творчості Онуте Нарбутайте // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 2226-0285
1624016
  Szulgun Madlen "Чужий", "інакший" та поле спільних культурних смислів у травелозі В. Голованова "Гярб, Вітер зі Сходу" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – С. 93-105. – ISSN 1640-7806
1624017
  Василишин О. "Чужі вітри грудбми ламати мушу" / О. Василишин, І. Фарина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
1624018
  Штейнле О.Ф. "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950-1980-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 174-177. – ISSN 2076-8982
1624019
  Монолатій І.С. "Чужі" як об"єкт волі "своїх". Дилема співвідношення етнонаціоналізмів на західноукраїнських землях у транзитивний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-209. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На прикладі західноукраїнської етнополітичної сфери та особливостей міжетнічної взаємодії у статті проаналізовано компоненти соціологічних (Л. Віртс, К. Симонс-Симоналевич), політологічних і психологічних (М. Гайдман, Г. Айгайзер) типологій ...
1624020
  Щупак І. "Чужого болю не буває - для нас це моральний імператив" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 10


  Дніпропетровський історик Ігор Щупак - про Голокост і Голодомор як геноциди та перспективи визнання цього Ізраїлем на державному рівні.
1624021
  Семчук О Ю. "Чужое слово" в поэтике Осипа Мандельштама. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Семчук Ю.О,; МО Укр.Харьк.гос.пед.ин-т. – Харьков, 1992. – 16л.
1624022
  Парипса М.С. "Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь..." // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 170-174. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Діяльність Павлодарського Товариства української культури ім. Т.Г. Шевченка, заснованого у 1992 р. і яке з 1999 р. входить до складу республіканської Асоціації "Українці Казахстану".
1624023
  Семенов К. "Чук и Гек" / К. Семенов. – Москва, 1953. – 44с.
1624024
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1624025
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1624026
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1624027
  Токарчук О. "Чутливий наратор" (Нобелівська лекція у Стокгольмі, 2019 р.) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 183-194. – ISSN 0320-8370
1624028
  Чікарькова М.Ю. "Чуттєва культура" сьогодення ( етичний вимір буття сучасного мистецтва ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.174-178
1624029
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1624030
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1624031
  Ганжа А. "Чуттями повню кожне слово..." (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника) / А. Ганжа, С. Єрмоленко // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 85-92. – ISSN 0201-419
1624032
  Дроздов В. "Чухонских топей дикий патриарх..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 121-122. – ISSN 0321-1878
1624033
  Ленков Павел Дмитриевич "Чэн Вэй Ши Лунь" как источник по истории школы Фасян : Автореф. дисс. ... канд. истор. наук: 07.00.09 / Ленков П.Д.; РАН. Ин-тут востоковедения. Санкт-Петербургское отделение. – Санкт-Петербург, 2002. – 28 с. – Библиогр.: 5 назв.
1624034
  Липилин В.Г. "Шаг влево, шаг вправо...": Рассказы. / В.Г. Липилин. – Л., 1989. – 32с.
1624035
  Кузьменко Н. ("Чуйте музику сфер!") Майстер-клас керівника "Хореї Козацької" Тараса Компаніченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7625-59-8


  9 жовтня в мистецькій залі ІФ відбулося незвичайне засідання літературної студії - на гостину завітав заслужений артист, керівник колективу "Хорея Козацька" Т. Компаніченко.
1624036
   [Чумаченко Віктор Кирилович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 109-110. – ISSN 0130-6936


  5 грудня 2017 року національна куультура понесла відчутну втрату - відійшов у вічність Віктор Кирилович Чумаченко - кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник культури кубані, Адигеї і України, голова осередку НТШ на Кубані 2000-х роках.
1624037
   [Ш. Бронте. Джен Ейр] = Charlotte Bronte. Jane Eyre : кн. для читання англ. мовою / технологія роботи з текстом і філол. комент. Євченко В.В., Сидоренка С.І. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 с. – Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. - На тит. л. та обкл. назва: Charlotte Bronte. Jane Eyre. – ISBN 978-966-382-316-4


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
1624038
  Григорьев А. «Чудесный доктор» / А. Григорьев, Н. Григорьян // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 0869-7078


  "Чудесный доктор"(1897) - назвал писатель Александр Куприн свой рассказ, посвященный врачу Никалаю Пирогову. Исполняется 200 лет со дня рождения. Удивительно современно его научно-педагогическое наследство - предложеннная им концепция развития средней ...
1624039
   Чу-Илийский рудный пояс : Рудные полезные ископаемые. – Алма Ата : Наука, 1980. – 287с.
1624040
   Чу-Илийский рудный пояс. Геология Чу-Илийского региона. – Алма Ата, 1980. – 503с.
1624041
   Чу-Илийский рудный пояс: Гидрогеология и геоморфология : Строение земной коры. – Алма Ата : Наука, 1979. – 195 с.
1624042
  Лунгу Р.И. Чудесное лекарство : рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1963. – 125 с.
1624043
  Кешоков А.П. Чудесное мгновение : роман / Алим Кешоков; авториз. пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1961. – 535 с.
1624044
  Ибн Абд Раббих Чудесное ожерелье // Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва : Художественная литература, 1985. – С. 226-452
1624045
  Беляев А.Р. Чудесное окно : науч.-фантастич. повесть / А.Р. Беляев. – Тюмень : Книжное изд-во, 1963. – 151 с.
1624046
  Юренев Р.Н. Чудесное окно / Р.Н. Юренев. – М, 1983. – 287с.
1624047
  Бедный Д. Чудесное письмо (колхозникам) / Демьян Бедный ; ред., примеч. и вступ. ст. А. Ефремина. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 231 с. – (Дешевая библиотека)
1624048
  Сарьян Г.Б. Чудесное поколение : поэма / Гегам Сарьян ; авториз. пер. с арм. В.Звягинцевой и Я.Смелякова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 119 с.
1624049
  Уэллс Г.Д. Чудесное посещение / Г.Дж. Уэллс; Авториз. пер. с англ. М. Ликиардопуло. – Москва : Акц. о-во "Универсальная б-ка" ; [Типо-литогр.И. Ефимова], 1915. – 206 с. – (Универсальная библиотека ; № 1075-1076)
1624050
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – Л, 1959. – 208с.
1624051
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – Л, 1988. – 236с.
1624052
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – К, 1990. – 236с.
1624053
  Левданский В.А. Чудесное утро : рассказы / В.А. Левданский; пер. с белорус. В.Идельсона и Н.Мещеряковой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 175 с.
1624054
  Акушинский М. Чудесной дружбы свет / М. Акушинский. – Махачкала : Дагистанское учебно-педагогическое издательство, 1970. – 60 с.
1624055
  Барченков С.А. Чудесные волокна (волоконная оптика в радиоэлектронике) / С.А. Барченков. – Москва : Воениздат, 1969. – 88 с. : ил.
1624056
  Ильф И. Чудесные гости / И. Ильф, Е. Петров, 1947. – 64с.
1624057
  Кольцов Н.К. Чудесные достижения науки / Н.К. Кольцов. – Москва, 1927. – 156с.
1624058
  Кортасар Х. Чудесные занятия : Рассказы, пьесы / Хулио Кортасар; Пер. с исп. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2001. – 800с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00113-Х
1624059
   Чудесные истории про зайца по имени Лёк : сказки народов Западной Африки. – Л, 1980. – 96с.
1624060
  Кононенко В.К. Чудесные кристаллы : книга для учащихся / В.К. Кононенко. – Минск : Народна асвета, 1985. – 127 с.
1624061
  Рачков В.К. Чудесные кристаллы. / В.К. Рачков. – М., 1962. – 74с.
1624062
  Пенесян В.М. Чудесные лучи. / В.М. Пенесян. – Ереван, 1971. – 180с.
1624063
  Донцов С.Н. Чудесные люди / С.Н. Донцов. – М,, 1959. – 207с.
1624064
  Добролюбский О.К. Чудесные миллиграммы / О.К. Добролюбский. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 143 с.
1624065
  Абдуллаханов Д. Чудесные минуты : рассказы : пер. с узб. / Джонрид Абдуллаханов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. – 56 с. : ил.
1624066
  Андреева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. : [науч.-попул. очерки] / М.В. Андреева, Л.В. Антонова, О.Б. Дмитриева. – Ленинград : Аврора, 1973. – 159 с. : ил.
1624067
  Феррейра Ж.Ю. Чудесные приключения Жоана Смельчака / Ж.Ю. Феррейра. – Москва : Художественная литература, 1971. – 300 с
1624068
  Середин Р.М. Чудесные растения / Р.М. Середин. – Ставрополь, 1952. – 56с.
1624069
   Чудесные родники. – Грозный, 1963. – 376с.
1624070
  Триппель Катя Чудесные снежинки : Кристали - сніжинки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 96-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
1624071
  Марусина М.К. Чудесные явления в латинских хрониках первого крестового похода / М.К. Марусина, А.Л. Портных // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 99-112. – ISSN 0042-8779


  Предпринята попытка систематизировать и проанализировать все чудесные явления в их совокупности, происходившие во время первого крестового похода.
1624072
  Комаров В.Н. Чудесные явления на небе / В.Н. Комаров. – Москва, 1960. – 96с.
1624073
  Мэргэн К. Чудесный айран : рассказы, юморист. повесть / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 287 с.
1624074
  Буянов А.Ф. Чудесный атом / А.Ф. Буянов. – М.-Л., 1953. – 207с.
1624075
  Зискинд Я.М. Чудесный бинокль / Я.М. Зискинд. – Москва, 1970. – 127с.
1624076
  Уайт А. Чудесный ботаник / А. Уайт. – М, 1969. – 96с.
1624077
  Киле П.А. Чудесный вариант судьбы : повести и новеллы / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1989. – 299 с.
1624078
  Уоллес А.Р. Чудесный век / [Соч.] проф. А.Р. Уоллеса ; Пер. Л. Лакиера ; С прил. ст. В[ернера] Зомбарта "Социализм и социальное движение в XIX веке". Пер. [с нем. д-ра философии] Х.[Л.] Рапопорта. – 2-е изд., испр. и доп. авт. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – VIII, 515 с., 1 л. фронт. (портр.). – Пер. также под загл.: Век чудес
1624079
  Стефанеева Е.Л. Чудесный дар. / Е.Л. Стефанеева, П.Г. Акритас. – Нальчик, 1963. – 132с.
1624080
  Горбачев А.М. Чудесный доктор / А.М. Горбачев. – Изд. 3-е. – Чкалов, 1956. – 180с.
1624081
  Куприн А.И. Чудесный доктор / А.И. Куприн. – К, 1985. – 16с.
1624082
  Микуленок И. Чудесный доктор // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 11. – С. 70-72. – ISSN 0868-488Х


  В ноябре исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося хирурга, анатома, учёного, гуманиста и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810-1881)
1624083
  Маслова Г.Д. Чудесный зонтик. / Г.Д. Маслова, И.Н. Софийская. – 2-е изд. – М., 1975. – 36с.
1624084
  Герасимов Е.Н. Чудесный источник / Е.Н. Герасимов. – М., 1988. – 173с.
1624085
  Бурмин Г.С. Чудесный камень / Г.С. Бурмин. – М., 1984. – 167с.
1624086
  Мангушев К.И. Чудесный клад / К.И. Мангушев. – М, 1985. – 145с.
1624087
  Маляревский П.Г. Чудесный клад: Пьесы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1986. – 526с.
1624088
   Чудесный короб : русские народные песни, сказки, игры, загадки. – Москва : Детская литература, 1988. – 204с. – ISBN 5-08-001171-8
1624089
  Рысс Е.С. Чудесный мальчик / Е.С. Рысс. – М, 1955. – 79с.
1624090
   Чудесный мастер. – Чита, 1954. – 104с.
1624091
   Чудесный мастер. – Чита
2. – 1957. – 115с.
1624092
   Чудесный мастер. – Чита
3. – 1959. – 218с.
1624093
  Вилле Г.Г. Чудесный мир воды / Г.Г. Вилле. – Ленинград, 1963. – 141с.
1624094
  Павлов Ю.Б. и Гордин А.Б. Чудесный помощник / Ю.Б. и Гордин А.Б. Павлов. – Свердловск, 1964. – 170с.
1624095
   Чудесный посох. – М, 1990. – 382с.
1624096
   Чудесный рог. – М, 1985. – 431с.
1624097
  Таланов А.В. Чудесный родник. / А.В. Таланов. – М., 1967. – 207с.
1624098
  Нехода И.И. Чудесный сад : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Советский писатель, 1965. – 127с.
1624099
   Чудесный сад. – Алма Ата, 1980. – 359с.
1624100
  Малюга Е. Чудесный сад. / Е. Малюга. – Алма-Ата, 1962. – 148с.
1624101
  Ованесян Р.К. Чудесный садовник : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1960. – 144 с.
1624102
  Либединский Ю. Чудесный самородок / Ю. Либединский, Х. Теунов. – Нальчик, 1947. – 35 с.
1624103
  Сюй Ди-шань Чудесный светильник. / Сюй Ди-шань. – М., 1961. – 239с.
1624104
   Чудесный сплав. – М, 1965. – 416с.
1624105
  Киршон В.М. Чудесный сплав. Комедия в 4-х актах. / В.М. Киршон. – М., 1956. – 95с.
1624106
  Ибрагимов И. Чудесный характер : рассказы / И. Ибрагимов; пер. с кумык. М.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1961. – 270 с.
1624107
  Волков А.М. Чудесный шар / А.М. Волков. – Москва, 1972. – 372с.
1624108
  Д"арбо Ж. Чудище из Ваккареса / Ж. Д"арбо. – Москва, 1986. – 238 с.
1624109
  Короленко В.Г. Чудна / В.Г. Короленко. – К, 1952. – 120с.
1624110
  Соколов Н. Чудната сила / Н. Соколов. – София, 1954. – 40с.
1624111
  Короленко В.Г. Чудная : очерк / В. Короленко. – Лондон : Фонд Вольной Русской прессы, 1893. – 25, VII с. – Тит. л. и обл. на рус. и англ. яз. - Миниатюрное издание. – (Издание Фонда вольной русской прессы ; вып. 5)
1624112
  Короленко В.Г. Чудная : Очерк. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Парамонова "Донская Речь", 1905. – 19 с.
1624113
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – М, 1947. – 112с.
1624114
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1965. – 206с.
1624115
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – М, 1987. – 76с.
1624116
  Короленко В.Г. Чудная. Сон Макара. Последний луч. Лес шумит. / В.Г. Короленко. – Москва-Л : Государственное изд-во, 1928. – 111 с.
1624117
  Дніпрова чайка Чудний : оповидання [оповідання] / Дніпрова Чайка. – E Кыиви (Київ) : Вик. Коштом кныгаpни "Кіев. Стаpины" ; [З дpук. H.А. Гиpича], 1905. – 66 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 48)


  Зміст: Буpевістник; Супеpечка; Скеля; Хвиля; Тополі; Моpське сеpце; Дві птиці; Дівчина чайка; Маpа; Обpаз великого; Стpумочок; Всякому своє; Певний пpитулок; Дивний ткач; Снище; Плавні гоpять; Гаpмонія; Білий чоpт; Собака; Таємниця; За душу; Кобза; ...
1624118
  Латьева Л.В. Чудника / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1964. – 70с.
1624119
  Горбунов А.К. Чудница / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1975. – 85с.
1624120
  Горбунов А.К. Чудница / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1975. – 87с.
1624121
  Стоевски Д Чудният роман на кум лисан / Д Стоевски. – София, 1956. – 172с.
1624122
  Золотюк Л. Чудні та чужі персонажі в оповіданнях Володимира Винниченка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 28-34. – ISSN 2307-2261
1624123
   Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2534-01-6


  У пр. № 1700243 напис: Бібліотеці КНУ від наук редактора! Підпис. 20.Х.02015 р.
1624124
  Мицик Ю. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках "Віршованої хроніки" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 76-103. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі та світі.
1624125
   Чудное мгновение : рус. любов. лирика / [сост., авт. вступ. ст. и примеч. В.П. Кочетов ; худож. А.Ф. Перфильев]. – Москва : Книга, 1989. – 357, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00046-7 (В пер.)


  Содерж.: Авт.: Г. Державин, В. Жуковский, К. Батюшков, Д. Давыдов, А. Дельвиг, А. Пушкин, Е. Баратынский, Н. Языков, А. Кольцов, М. Лермонтов и др.
1624126
   Чудное мгновенье : Любовная лирика русских поэтов. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
Кн. 1. – 1988. – 447 с.
1624127
   Чудное мгновенье : Любовная лирика русских поэтов. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
Кн. 2. – 1988. – 431с.
1624128
  Ом В. Чудное мгновенье... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 96-105
1624129
  Лагерлеф С. Чудное путешествие Нильса с дикими гусями. / С. Лагерлеф. – Воронеж, 1991. – 210с.
1624130
  Геродник Г.И. Чудны дела твои, господи! / Г.И. Геродник. – Л., 1965. – 112с.
1624131
  Галкин В.С. Чудные зерна / В.С. Галкин. – Москва, 1991. – 250,1с.
1624132
  Куликов Б.Н. Чудный месяц / Б.Н. Куликов. – Москва, 1972. – 78с.
1624133
  Пестунов С.А. Чудный месяц / С.А. Пестунов. – Красноярск, 1982. – 280с.
1624134
  Данилов И.П. Чудный месяц плывет / И.П. Данилов. – Волгоград, 1983. – 352с.
1624135
  Попов Михаил Чудный новый miR : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 68-77
1624136
  Геращенко Ю.Е. Чудный остров : повесть о кораблекрушении : рассказы / Юрий Геращенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-927-548-6
1624137
  Чуковский К.И. Чудо-дерево / К.И. Чуковский. – К, 1985. – 262с.
1624138
  Воробьева Светлана Чудо-елки : феномен // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 8-16
1624139
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1964. – 167с.
1624140
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1975. – 191с.
1624141
  Иосифов К.В. Чудо-компасы. / К.В. Иосифов. – Москва : Детская литература, 1969. – 224с.
1624142
  Клементьев С.Д. Чудо-машини. / С.Д. Клементьев. – К, 1953. – 96с.
1624143
   Чудо-сканер американської армії // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 38-40. – ISSN 2312-7104
1624144
   Чудо-созвездие. – Магадан, 1974. – 223с.
1624145
  Неверов А.С. Чудо-чудесное / А.С. Неверов. – Москва, 1937. – 31с.
1624146
  Николаев Н.И. Чудо-юдо / Н.И. Николаев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 78с.
1624147
  Насонова Алла Чудо-юдо рыба-кит // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 74-75 : фото
1624148
  Ожоговская Г. Чудо-юдо, Агнешка и апельсин / Г. Ожоговская. – М., 1974. – 255с.
1624149
  Циммер Карл Чудо - в перьях. История пера, долгая и невероятная / Циммер Карл, Кларк Роберт, Лида Син // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 112-133 : фото
1624150
   Чудо - фрукты. : 250 рецептов. – Duncanville : World wide printing, 1997. – 192с. – ISBN 1-890863-55-6
1624151
  Федоров А.М. Чудо / А.М. Федоров. – Москва-Птгр. – 56с.
1624152
  Хангельдин Айтбай Чудо / Хангельдин Айтбай. – Алма-Ата, 1967. – 80с.
1624153
  Рахим-Заде Чудо : поэма / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва, 1973. – 87 с.
1624154
  Рашид М. Чудо : стихи / М. Рашид. – Москва : Советский писатель, 1976. – 112 с.
1624155
  Веддінгтон-Фезер Чудо Білла Брейзуейта : проза: п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 114-130. – ISSN 0320 - 8370
1624156
  Каган А.Я. Чудо божої матері / А.Я. Каган. – Київ, 1958. – 16 с.
1624157
  Олейник С. Чудо в башмаке : Веселые стихи / С. Олейник. – Москва : Детгиз, 1961. – 32с.
1624158
  Тарасов Л.М. Чудо в зеркале разума / Л.М. Тарасов. – Л., 1989. – 252с.
1624159
  Машковцев В.И. Чудо в конце / В.И. Машковцев. – М., 1977. – 256с.
1624160
  Витте Себастьян Чудо в лесу / Витте Себастьян, Верман Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 40-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1624161
  Ломм А. Чудо в Марабране / А. Ломм. – М., 1964. – 110с.
1624162
  Корнеев А. Чудо в наших руках / А. Корнеев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 73с.
1624163
  Панков Г. Чудо в объективе мифопоэтики "показывания" // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 96-110. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  В статье ставится задача осмыслить мифическую картину чуда в контексте предложенном С.С. Аверинцевым дискурсе «показывания». В статье предпринят феноменологический анализ мифологии, опирающийся на стратегию «философии жизни». Феномен чуда ...
1624164
  Прибавкина Жанна Чудо в перьях // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1624165
  Байрамов Н. Чудо в пустыне : стихи / Нуры Байрамов ; пер. с туркм. Н. Панченко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 135 с. : ил.
1624166
  Сошинский С.А. Чудо в системе миросоздания. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.82-97. – ISSN 0042-8744
1624167
  Баранюк П.А. Чудо в Филадельфии: 200 лет спустя / П.А. Баранюк. – Киев : Молодь, 1988. – 140, [2] с. : ил.
1624168
  Короленко Ц.П. Чудо воображения / Ц.П. Короленко. – Новосибирск, 1975. – 210с.
1624169
  Михаил Чудо воскресения / Михаил, (епископ). – Лондон ; Москва, 1991. – 20 с.
1624170
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг; Пер. с англ.: С.Шенкмана. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 270с. – ISBN 5-235-00470-1
1624171
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг; Пер. с англ.: Б.С.Шенкмана. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1624172
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Новосибирск : Наука, 1990. – 175 с.
1624173
  Брэгг П.С. Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. Б.С. Шенкмана и С.Б. Шенкмана. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета ; Раритет, 1991. – 174, [2] с. – ISBN 5-7525-0390-6
1624174
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Минск, 1991. – 190с.
1624175
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Киев : София, 1992. – 157с.
1624176
  Брэгг П.С. Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. С. Шенкмана, Б. Шенкмана // Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – С. 111-303. – ISBN 5-85700-167-6
1624177
  Оглоблин О. Чудо Дегтярівської Божої Матері в "Истоіи Русов" // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 25-30
1624178
  Рибалт Е. Чудо звитяги. Петлюра, Пілсудський і привиди "Білої гвардії" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 937-943. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1624179
  Березов П.И. Чудо из чудес / П.И. Березов. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 248 с.
1624180
  Баландин Р.К. Чудо или научная загадка? : наука и религия о Туринской плащанице / Р.К. Баландин. – М, 1989. – 62с.
1624181
  Сінкевич Н. Чудо і надприродне в українській ранньобароковій літературі: "Парергон святих чудес ікони Пресвятої Богородиці в монастирі Куп"ятицькому" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 3-18. – ISSN 0869-3595
1624182
  Сувейкэ Р. Чудо каждого дня. Очерк творчества Спиридона Вангели. / Р. Сувейкэ. – Кишинев, 1970. – 124с.
1624183
  Блинов Г.М. Чудо кони,чудо птицы / Г.М. Блинов. – М, 1977. – 190с.
1624184
  Мюллер Том Чудо купол. Купол Брунеллески / Мюллер Том, Йодер Дэйв // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 98-113 : фото
1624185
  Туманян О. Чудо любви / О. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1969
1624186
  Каукин А. Чудо маркетри // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 0868-488Х


  Техника маркетри (или создание деревянной мозаики) относится к одному из самых древних искусств. Существуют доказательства того, что эта техника применялась еще в античные времена – в Египте, на гробнице фараона Тутанхамона археологами были обнаружены ...
1624187
  Осипов И.З. Чудо на Каспии / И.З. Осипов. – М, 1960. – 333с.
1624188
  Пасховер А. Чудо на Рейне // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 19 (148), 26 мая 2017. – С. 62-65


  Разрушенная и разоренная в ходе Второй мировой войны Германия всего за 10 лет построила у себя самую передовою экономику континента.
1624189
  Асанов Н.А. Чудо на реке НИМ : роман / Асанов Н.А. – Москва : Советский писатель, 1944. – 158 с.
1624190
  Голомолзин Е. Чудо на реке Ханган // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 9-17


  Сеул
1624191
  Ахлибининский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития / Ахлибининский Б.В., Храленко Н.И. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 139 с. : ил.
1624192
   Чудо первых лет жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 96-109 : фото. – ISSN 1029-5828
1624193
  Киплинг Р. Чудо Пуран Багата / Р. Киплинг. – Петроград, 1922. – 28 с.
1624194
  Доронин Алексей Чудо размещения по-японски : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 50-51 : Фото
1624195
  Алпатова Е.А. Чудо с берегов Прони : о работницах Михайлов. произв. строчевышивал. об-ния "Труженица" / Е.А. Алпатова. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 143 с., [8] л ил. : ил. – Библиогр.: с. 142
1624196
  Макнот Д. Чудо с замужеством Джулианы // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 135-238. – (Откровение ; Вып. 27)
1624197
  Метерлинк М. Чудо святого Антония. / М. Метерлинк. – Москва. – 64с.
1624198
  Микулина Е.Н. Чудо семи гор. / Е.Н. Микулина. – Москва, 1970. – 192с.
1624199
  Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия / А.Л. Бэшем. – Москва : Наука, 1977. – 616 с. – (Культура народов Востока)
1624200
  Серафимович А.С. Чудо. / А.С. Серафимович. – Москва, 1937. – 51с.
1624201
  Булль П. Чудо. / П. Булль. – М., 1965. – 39с.
1624202
  Серафимович А.С. Чудо. Рассказы. / А.С. Серафимович. – Москва, 1964. – 63с.
1624203
  Гусев Б.С. Чудова быль : Докум. повесть о первом секретаре Чудовского райокма партии Е.А. Волковой / Б.С. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 239с. : портр. – (Люди Советской России)
1624204
   Чудова верба / Пеpеклад з сеpбської мови. – Кам"янець на Поділлю : [Укp. Вид-во в Катеpинославі. Пpавобеpеж. філія] ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1919. – 8 с. – (Укpаїнське видавництво в Катеpинославі. Пpавобеpежна філія ; № 7)
1624205
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Спілки Дpук. Спpави; [Катеpинослав: Вид. Т-ва "Пpосвіта"], 1913. – 174, [2] с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Бібліотека "Молодість" . Т. 7 ; Видання товариства "Пpосвіта" в Катеpинославі ; № 4)


  Зміст: Чудова дівчина; Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький; Сам собі пан.
1624206
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 157, [3] с : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; № 7)


  Зміст: Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький.
1624207
  Вышеславский Л.Н. Чудовиденье / Л.Н. Вышеславский. – Москва : Правда, 1970. – 32 с.
1624208
  Селінджер Д.Д. Чудовий день для рибки-бананки : Оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.159-167. – ISSN 0320 - 8370
1624209
  Сказбуш М. Чудовий краєвид / М. Сказбуш. – Х, 1929. – 47с.
1624210
   Чудовий математик і педагог / Колектив мех.-мат. фак-ту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Колектив мех.-математичного ф-ту вітає колегу професора Вілена Ілліча Михайловського з 80-річчям. Про творчий шлях, педагогічну діяльність вченого-математика. Є фото.
1624211
  Нитченко Д. Чудовий мовний порадник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 15-16


  Книга Бориса Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо".
1624212
  Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя = The miracle morning. The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM) / Гел Елрод ; пер. з англ. Тетяна Заволоко. – Київ : Наш формат, 2017. – 170, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The miracle morning. The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM) / Hal Elrod, 2014. – (Cерія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7513-22-2
1624213
  Ованесян Р.К. Чудовий садівник : поезії / Р.К. Ованесян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 167 с.
1624214
  Эйвельманс Б. Чудовища морских глубин / Б. Эйвельманс; Сост. Н.Н. Немомнящий. – Москва : Прибой, 1997. – 496с. – (Неведомое, необъяснимое, невероятное). – ISBN 5-7735-0061-2
1624215
  Петухов Ю.Д. Чудовище / Ю.Д. Петухов. – Москва, 1990. – 384с.
1624216
  Хаггард Г.Р. Чудовище : роман, повести, рассказы / Г.Р. Хаггард. – Новосибирск, 1990. – 318с.
1624217
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Москва : Правда, 1990. – 463 с. – Загл. обл.: Чудовище во мраке. - На обл. авт. не указ. - В изд. также: На каждом шагу констебли / Найо Марш ; Вокруг одни враги / Росс Макдональд. – (МП : Мир приключений). – ISBN 5-253-00143-3
1624218
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Киев : МППП фонда "Милосердие" ЮЗЖД, 1991. – 63 с. – ISBN 5-7707-1037-7
1624219
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке : Детективно-психологический роман / Эдогава Рампо. – Москва : Политиздат, 1991. – 75 с. – ISBN 5-253-00143-3
1624220
   Чудовище во мраке. – М, 1992. – 232с.
1624221
  Ван Вогт Чудовище. / Ван Вогт, Альфред. – Москва, 1989. – 16с.
1624222
  Коровин Е.А. Чудовищные злодеяния американских агрессоров в Корее / Е.А. Коровин. – Москва, 1952. – 24с.
1624223
   Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. – Л, 1945. – 303с.
1624224
  Ромашкин П.С. Чудовищные преступления америкаских агрессоров в Корее / П.С. Ромашкин. – Москва, 1953. – 207 с.
1624225
   Чудові пересмішники : Сатиричні твори класиків української літератури: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 543с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-01-4
1624226
  Померанцев В.М. Чудодеи / В.М. Померанцев. – Москва, 1968. – 416с.
1624227
  Штриттматтер Э. Чудодей / Э. Штриттматтер. – М, 1960. – 518с.
1624228
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1961. – 506с.
1624229
  Штріттматтер Е. Чудодій : Роман / Е. Штріттматтер. – Київ : Дніпро, 1976. – 480с.
1624230
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1976. – 480с.
1624231
  Зязюн Л. Чудодійний Люрд: Віра, Надія, Любов / Л. Зязюн. – Харків, 2002. – 112с. – 2Зязю Шифр дубл. – ISBN 966-620-107-0
1624232
  Кербабаев Б.М. Чудом народжений : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Київ : Художественная литература, 1969. – 223 с.
1624233
  Кербабаев Б.М. Чудом рожденный : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 328 с.
1624234
  Пенчев Георги Чудомир - познатият и непознат нашенец / Пенчев Георги. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 149с. – ISBN 954-07-0570-3
1624235
  Богданов И. Чудомир / И. Богданов. – София, 1961. – 108 с.
1624236
  Адруг А. Чудотворна ікона "Іллінської Богоматері" / Анатолій Адруг. – Чернігів : [ЦНТЕІ], 2006. – 28 с. – ISBN 966-7905-76-4
1624237
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Вологда, 1961. – 100с.
1624238
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1967. – 112с.
1624239
  Тендряков В.Ф. Чудотворная : повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
1624240
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Київ, 1985. – 429с.
1624241
   Чудотворная икона XXI века. Акафист : [по благословению высокопреосвященнейшего Антония – Митрополита Черниговского и Нежинского]. – Киев : Даневский Свято-Георгиевский женский монастырь, 2002. – 243, [7] с. : ил., ноты
1624242
  Мельник А. Чудотворні джерела України / Антон Мельник ; [худож. оформ. О. Лабій]. – Львів : Свічадо, 2013. – 233, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-634-3
1624243
  Задорожнюк Андрій Чудотворні ікони Богодиці на Поділлі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 23-31. – ISSN 0869-3595
1624244
  Косів Р. Чудотворні ікони Богородиці з дитям Ісусом та їх репліки у творчості риботицьких майстрів (1680-1720-ті рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1459-1467. – ISSN 1028-5091


  "Стаття присвячена огляду чудотворних ікон, намальованих у стилістиці майстрів риботицького осередку. Серед них виділено ікону Богородиці Ліської, простежено особливості її іконографії та віднайдено інші твори, що намальовані тим самим майстром. На ...
1624245
  Джунь Л. Чудотворні ікони Божої Матері святої гори Афон // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (7). – С. 32-63
1624246
  Резчиков М.А. Чудотворное лекарство / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 32 с.
1624247
  Зырянов А.П. Чудские деревья / А.П. Зырянов. – Москва : Советская Россия, 1973. – [46] с.
1624248
   Чудско-Псковское озеро. – Ленинград, 1983. – 160с.
1624249
  Гельмерсен Г.П. Чудское озеро и верховье реки Наровы : приложение к 7-му тому Записок Имп. Академии Наук / Г.П. Гельмерсен. – Санкт-Петербург : В Типографии Императорской Академии Наук
№ 2. – 1865. – 85 с.
1624250
  Ковалев П.М. Чудской сиг как объект акклиматизации и интродукции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев П.М.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. Каф. зоологии. – Л., 1964. – 19л.
1624251
  Котко К. Чудсправмайстрі : друга збірка гуморесок / Кость Котко (літ. псевд.- Любченко М. П.). – Харків : Держвидав, 1921. – 41 с.
1624252
  Езерский М.В. Чудь белоглазая / М.В. Езерский. – Москва, 1929. – 317с.
1624253
  Курочка А.Я. Чуєш, батьку... / А.Я. Курочка. – Х, 1980. – 64с.
1624254
  Хорунжий Ю.М. Чуєш, брате мій : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1989. – 472 с.
1624255
  Денисенко Г.Т. Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Галина Денисенко ; [відп. ред.: Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 236, [8] с. : фотоіл. – В кінці кн. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-966-579-398-4
1624256
  Олійник М. Чуєш, брате мій... : повість / М. Олійник. – Львів : Книжково-жкрнальне видавництво, 1959. – 88 с.
1624257
  Лялько М.П. Чуєш, Верховино?.. Докум. повість. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1974. – 191с.
1624258
  Барвінок Г.С. Чуєш, Дніпре! / Г. Барвінок, Л. Євселевський, П. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1966. – 86 с.
1624259
  Марченко О. Чуєш, німцю? Риторична розмова з громадянами ФРН, для яких війна відбувається "десь далеко" // Україна молода. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 9). – С. 6


  "Гей, Клаусе, ти, певне, тисячу разів чув про те, що Україна – щит для Європи? Ханно, тебе вже лякали у соцмережах українці, що якщо ти мовчатимеш, війна прийде до твого дому? Генріху, а ти вже, певне, бачив у «Більді» чи у своїй регіональній газеті ...
1624260
  Іщенко Н. Чужа війна на наших екранах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 25-26


  Як не допустити появи "розп"ятих хлопчиків" в українських медіа. Азербайджансько-вірменський конфлікт став жорстким випробуванням рівня української, навіть всієї міжнародної журналістики.
1624261
  Смаль О. Чужа війна сержанта Маріо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 15


  "Ім"я італійського письменника Маріо Рігоні-Стерни (1921–2008) майже не відоме українському читачеві. Хіба що колись потрапив до рук російський переклад 1982 року найвідомішого його твору Il sergente nella neve ("Сержант у снігах"). Та ось, нарешті, ця ...
1624262
  Грабовський С. Чужа війна: українцями не було створено жодного музичного шедевра про "Велику вітчизняну" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1624263
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 207 с.
1624264
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 248 с.
1624265
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 315 с.
1624266
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1967. – 246 с.
1624267
  Мороз А.Т. Чужа кохана. Довга-довга хвилина : роман та повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1978. – 452 с.
1624268
   Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА) : травень 1946. – [Б. м.] : Видання Т.П.А. З.Ч.ОУН, Відвито в друкарні ОУН ім. Миколи Хвильового, 1946. – 14 с. – На тит. арк. та обкл. також: Свобода народам! Свобода людині! За самостійну Соборну Українську Державу! - Відбито в друк. ОУН ім. Миколи Хвильового
1624269
  Караосманоглу Я.К. Чужак / Я.К. Караосманоглу. – Л, 1980. – 351с.
1624270
  Хайнлайн Р. Чужак в чужой стране : фантастический роман / Р. Хайнлайн. – Москва : Глаголь, 1992. – 458 с. – (Библиотека фантастики "Атлас". Лауреаты премии "Хьюго" 1962). – ISBN 5-7312-0010-6
1624271
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра / Ф. Бодсворт. – М, 1974. – 384с.
1624272
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра / Ф. Бодсворт. – Магадан, 1980. – 317с.
1624273
  Пирогов В.А. Чужак. / В.А. Пирогов. – Тула, 1972. – 64с.
1624274
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – К, 1957. – 342с.
1624275
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1969. – 574с.
1624276
  Евпланов А.Я. Чужаки / А.Я. Евпланов. – Москва, 1990. – 238,2с.
1624277
  Вольф Ф. Чужая / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1945. – 147с.
1624278
  Чехов А.П. Чужая беда / А.П. Чехов. – Москва : Художественная литература, 1950. – 80 с.
1624279
  Кибек М. Чужая беда : повести, рассказы / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1624280
  Романов И.С. Чужая беда / И.С. Романов. – Ставрополь, 1967. – 88с.
1624281
  Крюков М.С. Чужая беда / М.С. Крюков. – Орджоникидзе, 1968. – 228с.
1624282
  Изюмский Б.В. Чужая боль / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 295с.
1624283
  Ильенков В.П. Чужая боль : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 374с.
1624284
  Добровольский Е.Н. Чужая боль / Е.Н. Добровольский. – М, 1978. – 334с.
1624285
   Чужая боль. – Фрунзе, 1981. – 108с.
1624286
  Чуяко Ю.Г. Чужая боль : повесть, рассказы / Юнус Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1985. – 320 с.
1624287
  Добровольский Е.Н. Чужая боль = Повесть о Вере Засулич / Е.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 334с.
1624288
  Бархатов А.А. Чужая весна : повести и рассказы / Алексей Бархатов ; [худож. Ю. Иванов]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 233 с.
1624289
  Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго : криминальный роман / Надежда Лиманская. – Киев : Книга, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-8314-62-9
1624290
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 334 с. : портр.
1624291
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман, рассказы / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 399, [1] с. – (Белорусская проза)
1624292
  Фельдеак Я. Чужая дочь / Я. Фельдеак. – Москва, 1974. – 192с.
1624293
  Каменщик В.М. Чужая душа : [повесть] / Каменщик В.М. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 116 с.
1624294
  Анашенков Б.А. Чужая жизнь : повесть и рассказы / Анашенков Б.А. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 208 с. : ил.
1624295
  Одегов Илья Чужая жизнь = Из цикла рассказов : проза // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 116-129. – ISSN 0012-6756
1624296
  Ерышева О. Чужая жизнь : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 93-101. – ISSN 0027-8238
1624297
  Каминский Е. Чужая игра // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 8-50. – ISSN 0321-1878
1624298
  Кирилин А.В. Чужая игра: Повести и рассказы. / А.В. Кирилин. – Барнаул, 1987. – 222с.
1624299
  Парадизи Э. Чужая кожа = La peau des autres : роман / Эрик Парадизи ; [ пер. с французского О. Решетько ]. – Киев : Елисейские Поля, 2006. – 128 с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-2-6
1624300
  Кмит И. Чужая кровь : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 147-174. – ISSN 0130-6405
1624301
  Нейштадт В. Чужая лира / В. Нейштадт. – М.-Пб., 1923. – 164с.
1624302
  Данилов И.П. Чужая луна / И.П. Данилов. – Волгоград, 1964. – 31с.
1624303
  Рогов В.С. Чужая луна: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1983. – 255с.
1624304
  Мороз А.Т. Чужая любовь : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
1624305
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 480с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000387-0
1624306
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000413-3
1624307
  Маринина А. Чужая маска : Повесть / Александра Маринина. – Москва : Астрель.Грампус Эйт, 1998. – 448с. : Перехват. – ISBN 5-79-470087-4
1624308
  Холендро Д.М. Чужая мать / Д.М. Холендро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 447 с.
1624309
  Борисенко Александра Чужая повседневность : статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 122-130. – ISSN 1130-6545
1624310
  Джикия Н.Е. Чужая речь в грузинском языке и ее преподавание в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джикия Н. Е.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 29л.
1624311
  Щербакова В.А. Чужая слава / В.А. Щербакова. – Москва, 1965. – 232с.
1624312
  Кавторин В. Чужая собственная жизнь : проза : главы из романа / окончание. Нач в № 7, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 53-115. – ISSN 0321-1878
1624313
  Реут Н.С. Чужая стая. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – М.-Л., 1962. – 253с.
1624314
  Суомела Э.К. Чужая страна - черника / Э.К. Суомела. – Москва, 1980. – 144 с.
1624315
  Бекоев Е. Чужая судьба : рассказы и повесть / Елиоз Бекоев ; пер. с осет. М. Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 144 с. : ил.
1624316
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 88с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность" ; №12)
1624317
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1949. – 159с.
1624318
  Пресман Г.А. Чужая удача / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1962. – 140с.
1624319
  Резчиков М.А. Чужая улица. / М.А. Резчиков. – РИга, 1963. – 92с.
1624320
  Крушинська Олена Чужбинський про батьківщину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 126-130 : фото
1624321
  Карпунин Г. Чужбину пересилив : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0131-2332
1624322
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний та ситуативний аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 3-32. – ISSN 0236-1477


  "Це перша стаття авторського дискурсивного триптиха з проблематики етнокультурного пограниччя. У розвідці визначено ключові теоретичні та методологічні принципи підходу до етнокультурного пограниччя як концепту, вирізнено кілька його типологічних ...
1624323
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Північно-східне етно-лінгвокультурне пограниччя України (Харків. Донбас) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 3-30. – ISSN 0236-1477


  Стаття містить розгляд фактів і проблематики, що стосуються етно- й лінгвокультурного пограниччя на Північному Сході України. Проведено діахронічний аналіз основних етапів літературного процесу на Слобожанщині, передовсім у її центрі, Харкові ...
1624324
  Литвинець М.І. Чуже весілля : віршований роман / М.І. Литвинець. – Київ, 1963. – 141 с.
1624325
  Гудима А.Д. Чуже весілля : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 279 с.
1624326
  Точицький М. Чуже відчути, як своє // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
1624327
  Проценко О.В. Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 135-137. – ISSN 2076-1554
1624328
  Ткаченко А. Чуже під лісом - і роса на сонці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Захисти чистоту української мови мають здоровий глузд і відмова від сліпих запозичень, вважає Анатолій Ткаченко, академік АН ВШУ, професор КНУ імені Тараса Шевченка.
1624329
  Червоткіна І. Чуже. Урбаністичне : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 47-49
1624330
  Кушниров М. Чужеземец // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 6-39. – ISSN 0012-6756
1624331
  Кунцевич М. Чужеземка / М. Кунцевич; Пер. с польского Т. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1982. – 221 с.
1624332
  Раквитц Э. Чужеземные тропы, незнакомые моря. / Э. Раквитц. – М, 1969. – 526с.
1624333
  Бабаджанян Г.А. Чужеродное опыление растений / Бабаджанян Г.А. ; АН АрмССР, Отд. биол. наук. – Ереван : [б. и.], 1962. – 199 с. – Библиогр.: с. 187-195
1624334
  Гутман В.И. Чужеродные ионы в процессах аддитивного ли фотохимического окрашивания кристаллов щелочно-галоидных солей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Гутман В.И.; Петрозаводский гос.ун-т. – Петрозаводск, 1964. – 11л.
1624335
  Александров В.А. Чужие-близкие : роман / В.А. Александров. – Изд. 2-е. – Ташкент : Еш гвардия, 1978. – 286 с.
1624336
  Лупан А.П. Чужие : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1965. – 90 с.
1624337
  Катаенко К.Ф. Чужие / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1966. – 256с.
1624338
  Черноусов А.Т. Чужие : повесть / А.Т. Черноусов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1979. – 343 с.
1624339
  Волков А.М. Чужие / А.М. Волков. – Москва, 1989. – 15с.
1624340
  Ржанников Дмитрий Чужие : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 62-67 : Фото
1624341
  Дементьев Н.С. Чужие близнецы / Н.С. Дементьев. – М, 1965. – 124с.
1624342
  Коростелев П.А. Чужие в доме / П.А. Коростелев. – М, 1967. – 291с.
1624343
  Брэнд М. Чужие в стране / М. Брэнд. – М., 1955. – 92с.
1624344
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1957. – 304с.
1624345
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1964. – 526с.
1624346
  Рудов В.С. Чужие ветры. / В.С. Рудов. – Минск, 1969. – 342с.
1624347
  Деев Роман Чужие гены наших побед // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 92-99 : фото
1624348
  Баннов Б.Г. Чужие голоса в эфире / Б.Г. Баннов, Г.Н. Вачнадзе. – М, 1981. – 287с.
1624349
  Стюарт Э. Чужие грехи : Роман / Э. Стюарт; Пер. с англ. А.В.Санина. – Москва : Элит-клуб, 2000. – 320с. – (Моя любовь). – ISBN 1503105
1624350
  Малочевский Б.А. Чужие дела. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – М., 1975. – 221с.
1624351
  Робер Чужие дела: роман / Робер, Ж-М. – М., 1985. – 159с.
1624352
  Ачимович Т.М. Чужие дети : роман / Т.М. Ачимович. – Киев : Радянський письменник, 1979. – 457 с.
1624353
  Ромов А.С. Чужие здесь не ходят / А.С. Ромов. – Москва, 1992. – 90с.
1624354
  Тарасенкова Н.Н. Чужие и близкие / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1966. – 95с.
1624355
  Гумилевский Л.И. Чужие крыши / Л.И. Гумилевский. – Москва : Советская Россия, 1991. – 240с.
1624356
  Сахнин А Я Чужие люди / А Я Сахнин. – М., 1986. – 485с.
1624357
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
1. – 1992. – 320 с.
1624358
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
2. – 1992. – 294 с.
1624359
  Синяк Д. Чужие острова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 29 (441), 24.07.2015. – С. 50-54. – ISSN 2075-7093


  Офіційно, Фолклендські острови — це автономні заморські території Об"єднаного Королівства Великої Британії, але за фактом є спірною територією між Аргентиною і Великобританією, що адмініструється останньою. Фолклендська війна 1982 року між Великою ...
1624360
  Бадигин К.С. Чужие паруса / Константин Бадигин. – Москва : Книжное издательство, 1959. – 222 с.
1624361
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть / Константин Бадигин. – Калининград : Книжное издательство, 1970. – 334 с. – (Морской роман)
1624362
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1973. – 229 с.
1624363
  Ткаченко А.С. Чужие печали : Повести и рассказы / А.С. Ткаченко. – Москва : Современник, 1988. – 330с. – (Новинки "Современника")
1624364
  Рязанцева Н.Б. Чужие письма / Н.Б. Рязанцева. – М, 1978. – 79с.
1624365
  Стрекач В.П. Чужие поезда / В.П. Стрекач. – Краснодар, 1965. – 108с.
1624366
  Вьюрков А.И. Чужие пороги / А.И. Вьюрков. – Москва, 1958. – 344с.
1624367
  Клочко Р. Чужие среди своих // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 48 (638), 5 декабря. – С. 38-40. – ISSN 2305-3364


  За независимость Украины в 1917-1921 годах воевали австрийский эрцгерцог и царский генерал, тульские крестьяне и еврейские милиционеры.
1624368
  Ульянникова Ю. Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 170-196. – ISBN 978-5-89423-110-5
1624369
  Жукова Т.В. Чужие среди чужих: Положение иностр. рабочих в странах Зап. Европы. / Т.В. Жукова, Е.А. Малиновская. – Одесса, 1990. – 173с.
1624370
  Носенко- Штейн Чужие среди чужих: существует ли православная еврейская идентичность? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-35. – ISSN 0869-5415
1624371
  Слуцкис М. Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко / Миколас Слуцкис ;. – Москва, 1974. – 830 с.
1624372
  Цанкар И. Чужие. На улице бедняков. Мартин Качур : Романы / И. Цанкар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 411с.
1624373
  Яновська Л. Чужий, 1910
1624374
  Юргелевич І. Чужий / І. Юргелевич. – К, 1968. – 250с.
1624375
  Мотієнко Я.В. Чужий / Я.В. Мотієнко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 320 с.
1624376
  Глушко О. Чужий : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 52-116. – ISSN 0131-2561
1624377
  Гридін С. Чужий : повість / Сергій Гридін. – Київ : Академія, 2019. – 143, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-557-1
1624378
  Дайнеко В.В. Чужий голос як структурний елемент тексту / В.В. Дайнеко, О.М. Гон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Послуговуючись теорією М.М. Бахтіна про діалогізм як своєрідну рису творів, де зустрічається поліфонічна взаємодія декількох різноманітних голосів, автори намагаються з"ясувати смислотворчу роль таких риторичних прийомів, як використання алюзій, ...
1624379
  Галушко К. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна.
1624380
  Олійник М.Я. Чужина : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1973. – 167 с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №9)
1624381
  Дрига І.М. Чужина та вигнання в румелійських та урумських турецьких піснях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Стаття ставить ціллю порівняння пісень про чужину та вигнання румелійських тюрків та урумів Приазов"я на матеріалі польових записів Деліорману, Герлово та Кирджалі, а також Маріуполя. Семантема подорожі до чужини не лише віддзеркалює історичні реалії, ...
1624382
  Владимирова В. Чужина як духовний антисвіт у поезії Т. Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 57-59
1624383
  Кабаненко М.С. Чужина, мов та мачуха... / М.С. Кабаненко. – Одеса, 1965. – 160с.
1624384
  Улюра Г. Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 184-191. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1624385
  Гарбадин А.С. Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 17-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1624386
  Кузьмович-Головінська Чужиною = On foreign soil : спомини / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка, 1977. – 159 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1624387
  Мединський С. Чужиною : [Збірка Віршів] / Степан Мединський. – Лондон ; Канада : [б.в.], 1995. – 61 с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1624388
  Новіцький Роман Чужинці атакують Дніпро // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1624389
  Січинський Володимир Чужинці про Україну = Foreign voices on Ukraine : Вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / Січинський Володимир. – 5е видання. – Авгсбург : Павлович, 1946. – 118с. : іл.
1624390
  Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів, 1991. – 96с.
1624391
  Січинський В.Ю. Чужинці про Україну / В.Ю. Січинський. – Київ : Довіра, 1992. – 255с. – (Серія "Відродження"). – ISBN 5-7707-2313-0
1624392
  Січинський В. Чужинці про Україну // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1624393
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський ; [передм. та післямова М. Слабошпицького ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 249, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-96-1


  Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і ...
1624394
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 253, [1] с. – ISBN 978-611-01-1266-6
1624395
  Зінченко А. Чужинці, війна і слава в домусульманській арабській поезії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-92.
1624396
   Чужинче, іди скажи Україні : увічнення трагедії Закерзоння в 1944-1947 роках : фотоальбом за ред. Б. Гука / Б. Гук, М. Козак, М. Новосад, А. Яремко; Богдан Гук, Михайло Козак, Микола Новосад, Адам Яремко ; Об"єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2001. – 253 с. : фотогр. – ISBN 83-914404-1-9
1624397
  Черепахова Э.М. Чужих нет. / Э.М. Черепахова. – Москва, 1963. – 96с.
1624398
  Глазовий Андрій Чужі гроші : всім сувенірам сувенір // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 116-120 : Фото
1624399
  Петльований В. Чужі листи / В. Петльований. – К, 1956. – 88с.
1624400
  Лагоза В.М. Чужі млинці. / В.М. Лагоза. – Х, 1978. – 110с.
1624401
  Власенко І.В. Чужі скарби : роман / Ірина Власенко. – Харків : Vivat, 2018. – 318, [2] с. – Роман здобув спец. відзнаку "Коронації слова" 2017 р. за розкриття сусп. проблеми. – ISBN 978-966-942-570-6
1624402
  Юнга Чужі широти / Юнга. – Харків, 1933. – 65с.
1624403
  Селігей Пилип Чужого навчаємося, а свого цураємося... // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0130-5263
1624404
  Сірка Й. Чужого не хочемо, а своє не віддамо // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 67-70. – ISSN 0419-8131


  Про українсько-польські відносини. Розробки Рафала Лемкіна (1900-1959).
1624405
  Салури Р. Чужое добро : повести / Рейн Салури; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Москва : Советский писатель, 1986. – 272 с.
1624406
  Волочаев М.О. Чужое имущество как предмет хищения: вопросы правоприменения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С.277-280. – ISSN 1684-2626
1624407
  Абэ Кобо Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина. – Москва : Радуга, 1982. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 426-428. – (Мастера современной прозы / редкол.: Андреев Л.Г. и др.)
1624408
  Саченко Б.И. Чужое небо : роман в новеллах / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
1624409
  Саченко Б.И. Чужое небо / Борис Саченко. – Москва, 1979. – 364 с.
1624410
  Ласкин С.Б. Чужое прошлое / С.Б. Ласкин. – Л, 1981. – 320с.
1624411
  Нагибин Ю.М. Чужое сердце : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350с.
1624412
  Браун С. Чужое сердце / Сандра Браун ; [пер. с англ. А. В. Бушуева]. – Москва : Э, 2016. – 539, [1] с. – Ранее роман выходил под назв. "Шарада". – (# 1 New York Times - bestselling author ) ( Бестселлеры Suspence & Romance ) ( Romantic suspense). – ISBN 978-5-699-88731-6
1624413
  Горюнов И.Г. Чужое слово / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1967. – 177с.
1624414
  Загорянский Е.А. Чужое солнце / Е.А. Загорянский. – М., 1959. – 180с.
1624415
  Назаров Р.В. Чужое счастье / Р.В. Назаров. – Л.-Москва, 1957. – 71с.
1624416
  Бочкарева К.И. Чужое счастье / К.И. Бочкарева. – Ставрополь, 1960. – 211с.
1624417
  Байджиев М. Чужое счастье : новеллы, повесть, киноповесть / Мар Байджиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 203 с.
1624418
   Чужое: опыты преодоления : Очерки из истории культуры Средиземноморья. – Москва : Алетейа, 1999. – 384с. – Посвящается 180-летнему юбилею Ин-та востоковедения РАН. – (ОКО). – ISBN 5-89321-031-X
1624419
  Кунцевич М. Чужоземка : романи / М. Кунцевич; З польської переклала О. Медещенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 526 с.
1624420
  Кордт В.А. Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р. / В. Кордт. – У Київі (Київ) : З друк. Української Академії Наук, 1926. – 208 с. – (Українська академія наук Збірник Історико-філологічного відділу ; № 38)
1624421
  Попович Т. Чужой / Т. Попович. – М., 1961. – 659с.
1624422
  Сысоев П.В. Чужой / П.В. Сысоев. – Воронеж, 1979. – 190с.
1624423
  Таган А. Чужой : повести и рассказы / Атаджан Таган ;. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1624424
  Рыжиков Ю. Чужой // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 0132-2036
1624425
  Вебер Андреас Чужой : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1624426
  Скиба Ю. Чужой // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 14


  210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя.
1624427
  Чубакова В.С. Чужой беды не бывает / В.С. Чубакова. – М, 1982. – 304с.
1624428
  Клименченко Ю.Д. Чужой ветер / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1965. – 346с.
1624429
  Островский Андрей Чужой дедушка // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 142-150 : фото
1624430
  Катерли Н. Чужой дедушка и рыба Нельма : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 120-121. – ISSN 0321-1878
1624431
  Гранин Д.А. Чужой дневник / Д.А. Гранин. – М, 1988. – 653с.
1624432
  Гранин Д.А. Чужой дневник : очерки и эссе / Д.А. Гранин. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 540, [2] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0825-6
1624433
  Хайн К. Чужой друг / К. Хайн. – Москва, 1987. – 198с.
1624434
  Маркова Е.Г. Чужой звонок : повести / Е.Г. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240с.
1624435
  Романова А.П. Чужой как объективная реальность, данная нам в ощущениях и размышлениях / А.П. Романова, С.Н. Якушенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 0042-8744
1624436
  Галина Мария Чужой квартал : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1624437
  Зарипов М.Х. Чужой медовый месяц / М.Х. Зарипов. – М, 1968. – 132с.
1624438
  Магомед-Расул Чужой муж : повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
1624439
  Магомед-Расул Чужой муж : роман, повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1624440
  Голубев А.Д. Чужой патрон / А.Д. Голубев. – М., 1985. – 431с.
1624441
  Арбенов Э. Чужой порог / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 189с.
1624442
  Шкваркин В.В. Чужой ребенок / В.В. Шкваркин. – М, 1934. – 92с.
1624443
  Левитин М. Чужой спектакль / М. Левитин. – М : Искусство, 1982. – 129 с.
1624444
  Корюн М. Чужой успех : басни / М. Корюн. – Москва : Советский писатель, 1962. – 62 с.
1624445
  Гурский И.Д. Чужой хлеб : роман-памфлет / И.Д. Гурский; пер. с белорус. А.Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1974. – 327 с.
1624446
  Гудманян Артур Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / Гудманян Артур; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн 1. : Теоретичні аспекти. – 1999. – 483с.
1624447
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн. 2 : Орфографічні правила передачі. Чужомовні власні назви у фонографічній системі української мови. – 1999. – 559с.
1624448
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-0
Кн 3 : Словники української передачі англійських і німецьких власних назв. – 1999. – 504с.
1624449
   Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) = World literature in western Ukrainian periodicals, 1914-1939 : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 194с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.13). – ISBN 966-613-182-X
1624450
  Федурко М.Ю. Чужомовне слово в сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 356-360


  Статтю присвячено запозиченим одиницям сучасних газетних текстів. Їх проаналізовано в контексті відповідності лексичним, словотвірним, морфонологічним нормам сучасної української мови. Статья посвящена заимствованным единицам современных газетных ...
1624451
  Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Білоруси й Польщі / Мусій Береговський. – [Київ], 1930. – С. 37-51. – Отд. оттиск: Етнографічний вісник, кн. 9 / Всеукраїнська Академія Наук; За головним редагуванням акад. Андрія Лободи, 1930
1624452
  Самійленко В. Чужомовні слова в українській мові / В. Самійленко. – Х, 1945. – 16с.
1624453
  Пагіря О. Чужорідне тіло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 21 (238). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Компартія Франції. Прищеплений на стовбурі французького соціалізму, ленінський комунізм був тоталітарним елементом у тамтешній демократії.
1624454
  Гордієнко К. Чужу ниву жала / К. Гордієнко. – Київ : Державне літературне видавництво, 1940. – 236 с.
1624455
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1947. – 317 с.
1624456
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1951. – 259 с.
1624457
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків, 1954. – 292 с.
1624458
  Гордієнко К.О. Чужу ниву жала : роман / К.О. Гордієнко. – Київ, 1966. – 384 с.
1624459
  Гордієнко К. Чужу ниву жала... : роман / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав
1. – 1939. – 171 с.
1624460
  Гордиенко К. Чужую ниву жала / К. Гордиенко. – Киев, 1951. – 261 с.
1624461
  Гордиенко К.А. Чужую ниву жала / К.А. Гордиенко. – М, 1974. – 352с.
1624462
  Гордиєнко К. Чужую ниву жала. Дівчина під яблунею : роман / К. Гордиєнко. – Київ, 1956. – 364 с.
1624463
   Чуйко Вадим Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525-526. – ISBN 978-966-439-754-1
1624464
  Головко О. Чуйков Євген Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 11 : Євген Чуйков. – С. 3-31.
1624465
   Чуйков С.А.Выставка произведений. москва. 1983. – Москва, 1983. – 25с.
1624466
  Шишков В.Я. Чуйские были / В.Я. Шишков. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1986. – 496с.
1624467
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – Барнаул, 1954. – 356с.
1624468
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – 2-е испр. изд. – Барнаул, 1956. – 358с.
1624469
  Самохин Ф.И. Чуйские разливы : повесть / Ф.И. Самохин ; [ил. В.А. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 188 с.
1624470
  Кламм Валерий Чуйский тракт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 142-154 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1624471
  Шабатин П.Ю. Чуйським трактом : подорожні нотатки / П.Ю. Шабатин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 154 с.
1624472
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1978. – 111с.
1624473
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1982. – 76с.
1624474
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – К., 1986. – 54с.
1624475
   Чукова Оксана Володимирівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 66
1624476
  Иванова Е. Чуковский - Харджиев - Маяковский: о ком был написан "Гимн критику"? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 196-217. – ISSN 0042-8795
1624477
  Сивоконь С.И. Чуковский и дети / С.И. Сивоконь. – Москва, 1983. – 96с.
1624478
   Чукоккала. – М, 1979. – 447с.
1624479
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1939. – 252с.
1624480
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 400с.
1624481
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М.-Л., 1950. – 344с.
1624482
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1954. – 427с.
1624483
  Семушкин Т.З. Чукотка. Приключения Айвама. / Т.З. Семушкин. – М., 1957. – 391с.
1624484
  Дзини Стефания Чукотка: зимой и летом разным цветом : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 62-82 : Фото, карта
1624485
  Шутова Наталья Чукотка: информация из первых уст : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Фото
1624486
  Решето Юрий Чукотка: Там, где рождается день / Решето Юрий, Лемешев Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 64-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1624487
  Сергеев В.А. Чукотская весна / В.А. Сергеев. – Москва, 1961. – 79с.
1624488
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1956. – 372 с.
1624489
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 381 с.
1624490
   Чукотская экспездиция 1900-1910 гг. – Л.М,, 1953. – 46с.
1624491
   Чукотские встречи. – Магадан, 1964. – 96с.
1624492
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Москва, 1936. – 48с.
1624493
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Архангельск, 1936. – 99с.
1624494
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – 2-е изд. доп. испр. – Архангельск, 1937. – 108с.
1624495
  Пугачев Н. Чукотские рассказы / Н. Пугачев. – Магадан : Магаданское кн. изд., 1960. – 70 с.
1624496
  Меновщиков Г.А. Чукотские эскимосские корякские сказки / Г.А. Меновщиков. – Хабаровск, 1969. – 154 с.
1624497
  Гущин И.В. Чукотский национальный округ / И.В. Гущин, А.И. Афанасьев. – Магадан, 1956. – 99 с.
1624498
   Чукотское и эскимосское искусство : из собрания Загорского гос. историко-худож. музея-заповедника. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 179 с.
1624499
  Филимонов В.Л. Чукоча / В.Л. Филимонов. – М, 1985. – 247с.
1624500
  Горбачов Д. Чукурюк! // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-7


  Перша в Україні виставка картин Давида Бурлюка — українського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва, літературного і художнього критика, видавця.
1624501
  Богораз В.Г. Чукчи : религия / В.Г. Богораз. – Ленинград : Главсевморпути
Ч. 2. – 1939. – 193, [14] с.
1624502
  Логінов Володимир Чукчі без анекдотів : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 38-42 : Фото
1624503
  Шкловский В.Б. Чулков и Левшин / В.Б. Шкловский. – Л., 1933. – 264с.
1624504
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1976. – 399с.
1624505
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1980. – 400с.
1624506
  Козьмин В.А. Чум в культуре народов Западной Сибири и вопросы его происхождения. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.79-93. – ISSN 0869-5415
1624507
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 56с.
1624508
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1955. – 104с.
1624509
  Камю Альбер Чума / Камю Альбер; Пер. с французского Н.Жарковой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 400с. – (Азбука - 2000). – ISBN 5-267-00313-1
1624510
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 32-102. – ISSN 0130-7673
1624511
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 24-82. – ISSN 0130-7673
1624512
  Камю А. Чума : романи, повість : переклад з франц. / Альбер Камю ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с., [1] арк. порт. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3536-9


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1624513
  Горский С.Д. Чума в Москве / С. Горского. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1913. – 80 с. – (Историческая библиотека ; № 71)
1624514
  Гамалея Н.Ф. Чума и крысы : с приложением наставления к истреблению крыс / Н.Ф. Гамалея. – Одесса : Тип. Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1902. – 39 с.
1624515
  Драгун О. Чума пришла с Милоса. / О. Драгун. – М., 1958. – 69с.
1624516
  Свинцов П.М. Чума птиц / П.М. Свинцов. – М., 1950. – 24с.
1624517
  Камю А. Чума. Посторонний : Романы / А. Камю; Пер. с фр. – Москва : АСТ.Фолио, 2003. – 333с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017080-7
1624518
  Прісовський І. Чумак // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 107-113
1624519
   Чумак Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1624520
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 64с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 6)
1624521
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К. Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 79 с. – (Бібліотека української драматургії)
1624522
  Данилевский Г.П. Чумаки / Г.П. Данилевский. – К, 1992. – 109с.
1624523
  Кудінова Чумаки у традиційній культурі українців: історіографія проблеми / Кудінова, (Скоряк) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 582-586. – ISBN 978-966-171-795-3
1624524
  Проскурова С. Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 94-99
1624525
  Морачевський П.С. Чумаки, або Смутні часи України : поема в 6 піснях, співана свідком тих часів столітнім чумаком Іваном Чуприною на ночлігах чумацьких, у 1948 року / Списана Хвилимоном Галузенком [псевд.]. – Чеpнигов : Тип. Ильинскаго монастыpя
[Ч.] 1. – 1864. – 142 с.
1624526
  Акимов А.Н. Чумакинский колхозный хор Ульяновской области / А.Н. Акимов ; Всесоюз. дом нар. творчества им. Н.К. Крупской. – Москва : [б. и.], 1956. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36. – ([Для художественной самодеятельности])
1624527
   Чумарочка рябесенька : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 223, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-413-4
1624528
  Куюмджиев И. Чумата по свинете и борбата с нея / И. Куюмджиев. – София. – 54с.
1624529
  Мушник С.М. Чумацкий шлях : стихи / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1970. – 111 с.
1624530
  Рудченко І.Я. Чумацкія народные песни И.Я. Рудченка [Чумацькі народні пісні І.Я. Рудченка] / [уклад., авт. пеpедм., пpиміт. І.Я. Рудченко]. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1874. – VII, XIII, 257 с., 5 с. нот. – Пеpедм., пpиміт. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящается Михаилу Петpовичу Дpагоманову. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також ст. І.Я. Рудченка "Чумаки в наpодных песнях" (pос.). - Пісні зібpані в Київській, Волинській, Подольській, Чеpнігівській та Хаpківській губеpніях. - Указатель песен по месту их записки: с. 241-244. - Словаpь pеже употpебляемых слов с ...
1624531
  Щербак А.В. Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 154-163. – ISSN 0320-4421
1624532
  Іванюк С. Чумацтво на Полтавщині // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 22-24. – ISSN 1814-5078
1624533
  Букатевич Н.І. Чумацтво на Україні. : історико-етнографічні нариси / Н.І. Букатевич ; Мапу склав Ф. Петрунь. – Одеса : Тип. "Изестия", 1928. – 95 с., 1 л. мапа. – Окр. відб. з: Записки Одеського інституту народного господарства


  У виданні досліджується чумацтво як явище соціально-економічного життя в історії України. Зокрема значну увагу приділено огляду історіографії чумацтва, теорій походження слова чумак. Досконало досліджено основні шляхи пересування чумацьких валок, види ...
1624534
  Мерімерін Є.О. Чумацтво як національне явище в творах історичної пісенної епіки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 67-72. – ISBN 978-966-353-452-7
1624535
  Мазур І.І. Чумацтво як передумова виникнення підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 191-195


  У статті розглядається становлення та розвиток чумацтва в Україні. Це явище мало соціально-економічне значення як торговельна мандрівна асоціація українців. Сьогодні чумацтво майже не досліджується. Розкрито роль чумацтва як зародження підприємництва.
1624536
  Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище : Автореф. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Проскурова С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1624537
  Проскурова Світлана Володимирівна Чумацтво як українське соціокультурне явище : Дис....канд.історичних наук:09.00.12 / Проскурова Світлана Володимирівна; НАН України.Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 194л. + Додатки.:л.182-194. – Бібліогр.:л.174-182
1624538
   Чумацький шлях : часопис. – Харків : Інтербук - Україна, 1992-
№ 1 : Світ людини: космос, життя, література. – 1992. – 280 с.
1624539
  Малик В. Чумацький шлях : Роман / В. Малик. – Київ : Український письменник, 1993. – 285с. – ISBN 5-333-01316-0
1624540
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1624541
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1624542
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1624543
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1624544
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1624545
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1624546
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1624547
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1624548
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1624549
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
1624550
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1624551
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1624552
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
1624553
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003
1624554
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1624555
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1624556
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1624557
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1624558
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
1624559
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
1624560
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2005
1624561
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2005
1624562
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2005
1624563
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2005
1624564
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2005
1624565
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2005
1624566
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2006
1624567
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2006
1624568
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2006
1624569
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2006
1624570
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2006
1624571
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2007
1624572
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2007
1624573
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2007
1624574
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2007
1624575
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2007
1624576
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2007
1624577
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2008
1624578
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2008
1624579
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2008
1624580
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2008
1624581
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2008
1624582
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2008
1624583
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2009
1624584
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 : Вишневе. – 2009
1624585
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2009
1624586
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2009
1624587
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5/6. – 2009
1624588
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2010
1624589
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2010
1624590
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 : Умань. – 2010
1624591
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2010
1624592
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2011
1624593
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2011
1624594
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2011
1624595
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2011
1624596
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2012
1624597
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2012
1624598
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень-_вересень). – 2012
1624599
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : Санаторій Харакс - 90 - Дніпро. Календар, 2013 р. – 2012
1624600
  Малик В. Чумацький шлях : роман, оповідання / Володимир Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313, [5] с. – Зміст: Чумацький шлях ; Дві перемоги. – ISBN 978-617-7013-14-2
1624601
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 ( січень - березень). – 2013
1624602
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2013
1624603
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень - вересень). – 2013
1624604
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : "Я не одинокий , є з ким в світі жить..." Календар, 2014 р. – 2013
1624605
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2014
1624606
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2015. – 31 с.
1624607
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, (квітень - червень). – 2015. – 31 с.
1624608
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3, (липень - вересень). – 2015. – 31 с.
1624609
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2015. – 31 с.
1624610
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Т.Б. Донець. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2018. – 26 с.
1624611
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2018. – 31 с.
1624612
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2019. – 31 с.
1624613
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2019. – 31 с.
1624614
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2020. – 31 с.
1624615
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, календар : Гетьмани України. – 2020. – [8] арк.
1624616
  Коломієць О. Чумацький шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної "Діти Чумацького шляху" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-249


  У статті розглядаються особливості використання Докією Гуменною традиційного для українського світобачення символу Чумацького Шляху, його еволюція до архетипного образу
1624617
  Шпиталь І. Чумацький шлях, або Самоусвідомлення українців як Нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)


  Книга знаного літературознавця й публіциста Володимира Бурбана "Образки і силуети".
1624618
   Чумацький шлях. Професор Василь Чумак: Бібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 68с. – ISBN 966-7511-16-2
1624619
  Кукса В.М. Чумацькими шляхами України / В.М. Кукса, В.В. Кукса // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 9-20
1624620
   Чумацькі пісні / [упоряд. та вступ. ст. Г.А. Нудьги]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 255 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
1624621
   Чумацькі пісні. – К. : Наукова думка, 1976. – 542с. – (Українська народна творчість)
1624622
   Чумацькі пісні = Chumak songs : пісенник / [упоряд. та передмова А.І. Іваницького]. – Київ : Музична Україна, 1989. – 246 с. : іл., ноти. – Мініатюрне видання
1624623
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : 10.01.07:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Кушпа М.З.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 224л. – Бібліогр.: С.184-224
1624624
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Кушпа М.З.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1624625
  Копылов А.И. Чумбаров-Лучинский. / А.И. Копылов. – Архангельск
. – 1951. – 74с.
1624626
  Кирницкий Б.Т. Чумиза - ценная культура / Б.Т. Кирницкий. – Кишинев, 1954. – 39с.
1624627
   Чумиза.. – К.-Х., 1950. – 60с.
1624628
   Чумиза.. – М., 1952. – 20с.
1624629
  Шекли Р. Чумной район / Р. Шекли. – М, 1991. – 185с.
1624630
   Чумогон з української Чоботарки. 150 років від дня народження Данила Заболотного // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 24 грудня (№ 244). – С. 8
1624631
  Бойко И. Чумчирик / И. Бойко. – Харьков, 1931. – 39с.
1624632
  Чжао Тин-цзянь Чунцин / Чжао Тин-цзянь. – М., 1960. – 115с.
1624633
  Стусенко О. Чунь Чхун; Руйнація як конструктивна // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 190-213
1624634
  Рудаков М.І. Чупахівка чотирьохсотлітня / Микола Рудаков. – Київ : Українська хата, 2003. – 80с. : іл. – ISBN 966-7025-02-0
1624635
   Чупіс Микола Максимович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 212-215. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1624636
   Чуприна Олександр Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405-406 : фото
1624637
  Сом М. Чупринка - се легенда : До 130-річчя від дня народження поета // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12. – ISSN 0208-0710
1624638
  Галицька Е.В. Чупров Олександр Іванович: до 100-річчя з дня смерті (1842-1908 рр.) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-108
1624639
  Дедюхин Б.В. Чур меня / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1982. – 351с.
1624640
  Бутенко В.А. Чур меня / В.А. Бутенко. – М., 1989. – 48с.
1624641
  Волков О.В. Чур, заповедано! / О.В. Волков. – Москва : Советсая Россия, 1976. – 399 с. : ил.
1624642
  Ельянов А.М. Чур, мой дым! / А.М. Ельянов. – Л., 1969. – 175с.
1624643
  Ельянов А. Чур, мой дым! / А. Ельянов. – 2-е изд. – Л., 1974. – 174с.
1624644
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1963. – 159с.
1624645
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1976. – 399с.
1624646
  Гребенщиков Г.Д. Чураевы / Г.Д. Гребенщиков. – Иркутск, 1982. – 432с.
1624647
  Ілляшенко В.В. Чураївна : [п"єса] : іст. легенда о чотирьох дійствах / Василь Ілляшенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 111, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8547-91-8
1624648
   Чураков Михаил: катало выставки. Скульптура. Графика.. – М., 1991. – 25с.
1624649
  Яковлев Е.В. Чурики сгорели / Е.В. Яковлев. – М, 1970. – 96с.
1624650
   Чурин, Андрей Александрович. – Ярославль, 1978. – 39с.
1624651
  Шудря Є. Чурлу Мамут Юсуфофич // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 98-100. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1624652
  Леман Б.А. Чурлянис / Б.А. Леман. – С.-Пб. – 28с.
1624653
  Элляй Чурумчуку / Элляй. – Якутск, 1946. – 27с.
1624654
  Єфіменко В. Чурюмов Клим Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  15 жовтня 2016 р. помер головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович.
1624655
   Чурюмов Клим Іванович (1937-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1624656
   Чути потребу вчителя / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
1624657
  Тихолоз Н. Чути себе українцями. Франкові діти: вибір, покликання, доля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11
1624658
  Бойко О.Д. Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 3-13
1624659
  Ковалев Д.М. Чуткая глубина / Д.М. Ковалев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 335с.
1624660
  Крючков В.В. Чуткая Субарктика / В.В. Крючков. – Москва : Наука, 1976. – 137с. – (Человек и окружающая среда)
1624661
  Вінник О. Чутки під час російської окупації Львова 1914-1915 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 163-176. – (Серія історична ; Вип. 44)
1624662
  Рябий М.О. Чутки про смерть перебільшено / М.О. Рябий. – Одеса, 1975. – 184с.
1624663
  Поляков Б.А. Чутки. / Б.А. Поляков. – К., 1978. – 23-148с.
1624664
  Кажаров П.Х. Чуткость : стихи и поэма / П.Х. Кажаров. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
1624665
  Седов И.П. Чуткость на голосовании / И.П. Седов. – Саратов, 1964. – 228с.
1624666
  Мамін-Сибіряк Чутлива совість. Татко / Мамін-Сибіряк. – Коломия. – 64с.
1624667
  Каширіна Л.С. Чутливе поле / Л.С. Каширіна. – Київ : Музична Україна, 1986. – 110 с.
1624668
  Поліщук В. Чутливий до поезії Нечуй // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 1, 5
1624669
  Гусейнов А.В. Чутливий елемент вольтамперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду / А.В. Гусейнов, В.В. Саська, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12
1624670
  Майданюк А. Чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ / А. Майданюк, О. Матишевська, В. Пивоваренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ. The sensitive method forfluorimetric assays of ATP has been developed.
1624671
  Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1624672
  Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1624673
   Чутливість до аміаку контактів нікель - n-кремній та титан - n-кремній з бар"єром Шоткі / О.Й. Бомк, Я.В. Булавацька, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, О.М. Пінчук, В.І. Стріха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 250-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведено результати досліджень впливу аміаку на формування чазової чутливості контактних структур нікель-кремній та титан-кремній з надтонкими металевими шарами.
1624674
   Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію / Г. Арінархова, І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, В. Ручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-63. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено газочутливі властивості напівпровідникових сенсорів на основі SnO2-Sb2O5 з різним вмістом СеО2. Встановлено екстремальний характер залежності чутливості сенсора від потужності його нагрівача. Mаксимум чутливості сенсорів відповідає ...
1624675
   Чутливість до синтетичних аромациклічних аміноспиртів ізолятів Candida, що виділені від пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу / Н.О. Осипчук, В.Б. Настенко, В.П. Широбоков, Ю.В. Короткий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1624676
  Сєміонова К.А. Чутливість еритроцитів ссавців до охолодження, дегідратації та регідратації при дії гліцерину та модифікаторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Сєміонова Катерина Андріївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1624677
  Шевченко В.О. Чутливість картографії до подій у суспільстві // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 72-78. – ISBN 966-7650-87-1
1624678
   Чутливість міських територій до ризиків: готовність запобігти і протидіяти / О. Кононенко, А. Мельничук, О. Денисенко, О. Гнатюк // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 241-260. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1624679
  Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
1624680
  Дмитрук Л.І. Чутливість Олексія Кундзіча до ідеологічного запиту художній літературі та форми естетичного діалогу з владою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 122-129
1624681
  Цирюк О. Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу / О. Цирюк, Т. Берегова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 228-233. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1624682
   Чутливість різних варіантів імуноферментного аналізу при індикації вірусної інфекціїлюпину : біологія / А.Л. Бойко, О.В. Молчанець, В.І. Трусов, Н.В. Тайкова, Т.Б. Гращенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-54 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1624683
   Чутливість теплофізичних властивостей рідин до потенціалу сил відштовхування / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Монте-Карло досліджені теплофізичні властивості двовимірної модельної системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких дисків) і показниками m=4 та m=12 в широкому інтервалі температур і густин. ...
1624684
   Чутов Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 287
1624685
   Чутов Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 294. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1624686
   Чутов Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 406 : фото
1624687
   Чутов Юрій Іванович (1937-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526-527. – ISBN 978-966-439-754-1
1624688
  Котюк І.І. Чуттєве і раціональне в інформаційному забезпеченні свідомості та формуванні судових показань // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
1624689
  Райбедюк Г. Чуттєве й духовне начала в любовній ліриці Миколи Руденка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 187-194
1624690
   Чуттєве споглядання як перший рівень пізнання. – Чернівці, 1996. – 11с.
1624691
  Стоян С.П. Чуттєвість жіночих образів у живописі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 256-258
1624692
  Подсєвак К.С. Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА - ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 48-53. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1624693
  Тичина П.Г. Чуття єдиної родини / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Київ : ДЛВ, 1938. – 115 с.
1624694
  Лисенко В.Г. Чуття єдиної родини / В.Г. Лисенко, І.Г. Голубничий. – Дніпропетровськ, 1968. – 77с.
1624695
   Чуття єдиної родини. – К, 1972. – 324с.
1624696
   Чуття єдиної родини. – Київ : Дніпро, 1972. – 332с.
1624697
  Тичина П. Чуття єдиної родини / П. Тичина. – Київ, 1987
1624698
  Шевченко Людмила Чуття єдиної родини : [П"ятий з"їзд Національної спілки театральних діячів України] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0868-9644
1624699
  Базилевський В.О. Чуття землі небесне... : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1983. – 79 с.
1624700
  Остен Д. Чуття і чутливість : Роман / Джейн Остен; Пер з англ. В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 319с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2968-7
1624701
  Миронець Н.І. Чуття радянської родини : (відбиття в масовій революційній поезії Жовтня ідеології пролетарського інтернаціоналізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 49-55. – (Історія ; вип. 19)
1624702
  Семенов М.Г. Чуть озорные рассказы / М.Г. Семенов. – Москва, 1969. – 48с.
1624703
  Беляева С. Чуть помедленнее. Физики пересчитали скорость нейтрино // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Участники эксперимента ICARUS из лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили о перепроверке данных о скорости нейтрино. По данным исследователей, сенсационная прошлогодняя новость о превышении элементарной частицей скорости света на пути между двумя ...
1624704
  Хрипин М. Чутьё // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.119-130. – ISSN 1728-8568
1624705
  Платонов А.П. Чутье правды / А.П. Платонов. – Москва, 1990. – 462с.
1624706
   Чухно Анатолій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 262. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1624707
   Чухно Анатолій Андрійович (1926-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 527. – ISBN 978-966-439-754-1
1624708
  Вишня Остап Чухраїнці / Вишня Остап : Плужанин, 1928. – 30с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; №21)
1624709
   Чучаєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 244-245. – ISBN 978-617-573-038-6
1624710
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1981. – 206с.
1624711
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1988. – 189с.
1624712
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – Петрозаводск, 1989. – 222с.
1624713
  Железников В.К. Чучело / Владимир Железников. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 384с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026294-6
1624714
  Константиновский Д.Л. Чучело, махина, красавица / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1963. – 24с.
1624715
  Панайотов Филип Чучулигите: Документ. разказ за първите български социал. / Панайотов Филип. – София, 1981. – 200с.
1624716
  Бакуменко Д.О. Чую серце твоє : вибране / Д.О. Бакуменко ; [худож. Т.І. Кожекова]. – Київ : Дніпро, 1979. – 189 с. : іл.
1624717
  Мельник В.П. Чую, батьку! / В.П. Мельник. – Київ, 1966. – 66с.
1624718
  Цхакая А.Д. Чхалтинское землетрясение. / А.Д. Цхакая. – Тбилиси, 1967. – 56с.
1624719
   Чхандогья упанишада. – М, 1965. – 256с.
1624720
  Вишневская Наталья Александровна Чхаявад и проблемы становления новой индийской поэзии : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.01.06 / Вишневская Наталья Александровна; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1989. – 40л.
1624721
  Вишневская Н.А. Чхаявад и проблемы формирования новой литературной системы в поэзии хинди 20 века / Н.А. Вишневская. – Москва, 1988. – 139с.
1624722
   Чхунхянджон квонджитан. – М, 1968. – 96с.
1624723
   Чюрлёнис. – М., 1971. – 111с.
1624724
  Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? / Г.В. Гуков. – Хабаровск, 1989. – 302с.
1624725
  Пальм А.Я. Чьи глаза у мечты / А.Я. Пальм. – К, 1975. – 120с.
1624726
  Штюренберг Михаэль Чьи монументы всех милее, всех прекрасней и древнее? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 72-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1624727
  Фомин С. Чьи наши волосы? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Большинство народов мира произошли в результате смешения различных племен и народностей, и украинцы в этом отношении не исключение. Факты свидетельствуют, что украинский народ имеет, помимо славянских, также глубокие евразийские, тюркские корни. Если ...
1624728
  Мошин В. Чьирилски рукописи у Повиjусном музеjу хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и цоjсов Чьирилски одломак у Льубльани / В. Мошин. – Београд : Народна библиотека СР Србиjе ; Српска кньижевна задруга, 1971. – 206, [4] с. – (Опис Jужнословенских Чьирилских рукописа / уредн. Д. Богдановичь ; т. 1)
1624729
  Холендро Д.М. Чья-то жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1965. – 63с.
1624730
  Макмертри Л. Чья-то любимая / Л. Макмертри. – М., 1995. – 384с.
1624731
  Веселов В.В. Чья-то судьба / В.В. Веселов. – Челябинск, 1974. – 150с.
1624732
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1937. – 48с.
1624733
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1939. – 80с.
1624734
  Тихомирова Анна Чья крыша выше : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-81 : Фото
1624735
  Шергина Н. Чья нога на полюсе? // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.25-28. – ISSN 0131-0097
1624736
  Штерн Б.Г. Чья планета? / Б.Г. Штерн. – Киев, 1987. – 198с.
1624737
  Кантор А.М. Ш. Акмухаммедов / А.М. Кантор. – М., 1986. – 87с.
1624738
  Азизбеков Ш.А. Ш.А. Азизбеков : библиогр. / Ш.А. Азизбеков; АН АзССР, Фундамент. б-ка ; сост.: Н.А. Курбанов, Н.Б. Листенгартен. – Баку : АН АзССР, 1966. – 84 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1624739
  Сулейманов Б.Б. Ш.Л. Монтескье о судебной власти // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1624740
  Кулиева Л.Р. Ш.Ф.Мехтиев : Библиография / Л.Р. Кулиева, Г.С. Мамедьярова. – Баку, 1970. – 110с.
1624741
  Нікітюк Зоя Ша! Одесса имеет сказать пару слов / Нікітюк Зоя, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 124-131 : фото
1624742
  Шабанов А.В. Шабанов А.В. // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена комплексная задача создания цифровых копий для собраний русских рукописных книг.
1624743
  Каледин С.Е. Шабашка Глеба Богдышева / С.Е. Каледин. – М. : Известия, 1991. – 400 с.
1624744
  Вініченко Б.О. Шабда як форма авторитетного знання в індуїзмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 205
1624745
  Кульчицький Ю. Шаблі з плугів : Український Повстанський рух у визвольних змаганнях / Ю. Кульчицький. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-02-1824-9
1624746
  Ровенчак І.І. Шаблій Олег Іванович / І.І. Ровенчак, Р.І. Сосса // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 39 : фото
1624747
   Шаблій Олег Іванович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 230-231 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1624748
   Шаблій Олег Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58. – ISBN 978-617-7069-48-4
1624749
   Шабліовський Володимир Євгенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 358. – ISBN 978-966-2726-03-9
1624750
  Кирсанов А.В. Шаблон противопоказан. / А.В. Кирсанов. – М., 1970. – 32с.
1624751
  Якутенко Ирина Шаблонное мышление. Врожденные ошибки мозга. Выйти за рамки
1624752
  Якутенко Ирина Шаблонное мышление. Врожденные ошибки мозга. Выйти за рамки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 86-91 : фото
1624753
  Лопшиц А.М. Шаблоны для гармонического анализа и синтеза / А.М. Лопшиц. – М.-Л, 1948. – 31с.
1624754
  Конрадова Наталья Шаблоны Камчатки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 142-155 : фото
1624755
  Фаулер М. Шаблоны корпоративных приложений = Patterns of enterprise application architecture : [пер. с англ.] / Мартин Фаулер при участии Дейвида Райса [и др.]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 539, [3] с. : схем. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 532-539. – Библиогр.: с. 527-531. – (The Addison-Wesley signature series ) ( A Martin Fowler signature book ) ( Объектные технологии). – ISBN 978-5-8459-1611-2
1624756
  Шаллоуей А. Шаблоны проектирования : Новый подход к объектно-ориентированному анализу и проектированию / Алан Шаллоуей, Джеймс Р. Тротт; Пер. с англ. С.А. Мельника, К.В. Сальникова, А.В. Слепцова. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 288 с. – (Шаблоны проектирования). – ISBN 5-8459-0301-7
1624757
  Жариков М Л. Шабля / М Л. Жариков, . – Сталино, 1961. – 27с.
1624758
  Покальчук Ю.В. Шабля і стріла / Ю.В. Покальчук. – К, 1990. – 311с.
1624759
  Покальчук Ю. Шабля і стріла / Юрій Покальчук. – Харків : Фоліо, 2003. – 543с. – (Література). – ISBN 966-03-2161-9


  Зібрані оповідання і повісті різного часу написання і позірно різної тематики, але їх об"єднує головна ідея - світло і темінь почуттів людини
1624760
  Драч І.Ф. Шабля і хустина : вірші / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 160 с.
1624761
  Пепа В. Шабля мислителя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 8-11


  До 375-ліття народження Б. Хмельницького.
1624762
  Сушинський Б. Шабля, освячена Римом : історичний роман / Богдан Сушинський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 125-199. – ISSN 0320 - 8370
1624763
  Назаренко Е. Шабо - колонія швейцарських виноробів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 липня (№ 116). – С. 8-9
1624764
  Бунякина Т.А. Шабо / Т.А. Бунякина. – Одесса, 1974. – 27с.
1624765
   Шаболовка 53: Страницы истории телевидения. – М., 1988. – 255с.
1624766
  Шехтер Д.А. Шабская легенда : рассказы / Д.А. Шехтер; пер. с молд. – Кишинев : Картя мллдовеняскэ, 1971. – 144 с.
1624767
  Фірдоусі Шаг-наме, або Іранська книга царів / Hаписав Абуль Касим Фіpдовсій Туський (941-1020) ; З пеpської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : З дpук. Ставpопиг. ін-та
Вип. 1. – 1896. – [2], 107 с. – Бібліогp. пеpекладів "Шах-наме" / Уклад. А. Кpимський: с. 14-22
1624768
  Корсун С.М. Шаг в бездну / С.М. Корсун. – Харьков, 1980. – 94с.
1624769
  Салеев Н.П. Шаг в бессмертие. / Н.П. Салеев. – Донецк, 1975. – 54с.
1624770
   Шаг в будущее. – Москва, 1988. – 159 с.
1624771
  Черепахова Э.М. Шаг в жизнь. / Э.М. Черепахова. – Москва, 1974. – 62с.
1624772
  Баимов Р.Н. Шаг в зрелость / Роберт Баимов. – Уфа : Башк.кн.изд-во, 1975. – 190с.
1624773
  Драчук В. Шаг в неведомое / В. Драчук. – Симферополь : Крим, 1971. – 101с. – (Археологические памятники Крыма)


  Об изучении памятников древнего и средневекового Крыма - знаков, рисунков, надписей
1624774
  Феофанов Ю.В. Шаг в сторону / Ю.В. Феофанов. – М, 1978. – 175с.
1624775
  Соколов В.П. Шаг в сторону. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1970. – 152с.
1624776
  Кудрявцев В.П. Шаг в темноту. / В.П. Кудрявцев, В.М. Понизовский. – М., 1966. – 208с.
1624777
  Глотов В.В. Шаг влево. шаг вправо... / В.В. Глотов. – М, 1989. – 61с.
1624778
  Максимов Никита Шаг вперед - два шага вниз : наука / Максимов Никита, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 166-171 : Фото
1624779
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 164с.
1624780
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 78с.
1624781
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 336с.
1624782
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 315с.
1624783
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 222с.
1624784
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 220 с.
1624785
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 220с.
1624786
  Гусев К.М. Шаг времени / К.М. Гусев. – М, 1985. – 94с.
1624787
   Шаг длинною в полвека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 16-17
1624788
  Бадмахалгаев Л.Ц. Шаг длиною в семь лет / Бадмахалгаев Л.Ц. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1966. – 72 с.
1624789
  Шастин А.М. Шаг до истины... / А.М. Шастин. – М., 1969. – 112с.
1624790
  Востоков В. Шаг до пропасти / В. Востоков. – Ташкент, 1974. – 132 с.
1624791
  Фортунатова Е. Шаг за шагом / Е. Фортунатова, Л. Шлегер. – Москва. – 60с.
1624792
  Омулевский И.В. Шаг за шагом : Роман в 3-х частях / И.В. Омулевский; изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1896. – 480 с.
1624793
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – М-Птгр, 1923. – 430с.
1624794
  Сирге Р. Шаг за шагом : повести и рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. Н.Кооля. – Москва : Советский писатель, 1949. – 180 с.
1624795
  Салениек Э. Шаг за шагом : роман / Э. Салениек; авториз. пер. с латыш. Р.Трофимова. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 230с.
1624796
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Иркутск, 1953. – 368с.
1624797
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Москва, 1957. – 432 с.
1624798
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Новосибирск, 1960. – 444с.
1624799
  Сворень Р.А. Шаг за шагом : Усилители и радиоузлы / Р.А. Сворень. – Москва : Детская литература, 1965. – 269 с.
1624800
   Шаг за шагом : Сб. адаптированных рассказов. – Москва, 1971. – 84 с.
1624801
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Иркутск, 1983. – 573с.
1624802
  Журавлев Н.И. Шаг за шагом / Н.И. Журавлев. – М., 1986. – 288с.
1624803
  Коростелев Н.Б. Шаг за шагом / Н.Б. Коростелев. – М, 1987. – 108с.
1624804
  Шевцова С.В. Шаг за шагом к совершенству в английском языке = Getting english in focus / С.В. Шевцова. – Москва : Международные отношения, 1981. – 192 с.
1624805
  Сворень Р.А. Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина. / Р.А. Сворень. – М., 1963. – 336с.
1624806
  Савельева В.В. Шаг за шагом: кн. для чтения на нем. яз. в 7-м кл. ср. шк. / В.В. Савельева. – Москва, 1983. – 112с.
1624807
   Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения : Методические рекомендации. – Киев, 2004. – 195 с.
1624808
  Швец Н. Шаг и пат // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Ситуация с блокировкой накладных - одна из наиболее острых и болезненных для бизнеса, и, несмотря на шаги государства, проблема пока не решена.
1624809
  Койшибаев О Б. Шаг к любви / О Б. Койшибаев. – Алма-Ата, 1984. – 161с.
1624810
  Бээкман В.Э. Шаг меридианов : впечатления раздумья / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1975. – 310 с.
1624811
   Шаг на дорогу. – Екатеринбург, 1992. – 202с.
1624812
  Ерофеев В.И. Шаг на пути к доверию / В.И. Ерофеев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 93с.
1624813
  Крашенинникова Е.А. Шаг навстречу / Е.А. Крашенинникова. – М., 1988. – 143с.
1624814
  Филатова Ирина Шаг навстречу : юношеская кафедра сближает подростка и книгу/ / И. Филатова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 1727-4893
1624815
  Руденко А. Шаг навстречу / А. Руденко, Б. Шишковский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 13 февраля (№ 7)


  Внедрение эскроу-счетов-положительный шаг в развитии формул расчетов между участниками корпоративных правоотношений, направленный на обеспечение исполнения ими своих обязанностей.
1624816
  Орешина Н.Н. Шаг по земле / Н.Н. Орешина. – Казань, 1983. – 208с.
1624817
  Погодин П Р. Шаг с крыши / П Р. Погодин. – Л., 1968. – 207с.
1624818
  Ханжин В.В. Шаг через два моря. / В.В. Ханжин. – Москва, 1973. – 311с.
1624819
  Бобров Р.Л. Шаг, продиктованный историей / Р.Л. Бобров. – Москва, 1982. – 174с.
1624820
  Бобров Р.Л. Шаг, продиктованый историей / Р.Л. Бобров. – М, 1974. – 183с.
1624821
  Волков В.Н. Шагаем в небо / В.Н. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 174с.
1624822
  Волков В.Н. Шагаем в небо / В.Н. Волков. – Москва, 1973. – 207с.
1624823
  Бармичев В.Д. Шагает новый человек / В.Д. Бармичев. – Минск : Изд-во АН БССР, 1962. – 159 с. – Библиогр. в конце книги
1624824
   Шагает юность с песней трудовой. – Минск, 1986. – 93с.
1624825
   Шагай вперед, комсомольское племя. – Куйбышев, 1964. – 411с.
1624826
  Зубков В.А. Шагай вперед, комсомольское племя! / В.А. Зубков. – Л, 1968. – 110с.
1624827
   Шагай с нами рядом, песня!. – М, 1962. – 192с.
1624828
   Шагай с нами рядом, песня!. – М., 1962. – 192с.
1624829
  Виноградов И.И. Шагай, капитан! / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 203с.
1624830
  Науменко Ю.А. Шагай, пехота! / Ю.А. Науменко. – М, 1989. – 268с.
1624831
  Шур Я.И. Шагай, страна, быстрей моя / Я.И. Шур. – Москва, 1947. – 159с.
1624832
  Срывцев А.Н. Шагал по земле человек. / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1964. – 84 с.
1624833
  Бессонова М.А. Шагал. Возвращение мастера : по материалам выст. в Москве к 100-летию со дня рождения художника : [альбом-каталог] / сост. М.А. Бессонова ; [ст. А. Вознесенского и др.]. – Москва : Советский художник, 1988. – 326, [1] с. : в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-269-00235-3
1624834
  Межунц Б.Х. Шагахский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Межунц Б.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1624835
  Межунц Бармик Хачатурович Шагахский поддиалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Межунц Бармик Хачатурович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1624836
  Дегтярев Л.С. Шагают миллионы / Л.С. Дегтярев. – М, 1958. – 448с.
1624837
  Баныкин В.И. Шагающие деревья / В.И. Баныкин. – М, 1971. – 256с.
1624838
  Вукобратович М. Шагающие роботы и антропоморфные механизмы / М. Вукобратович. – Москва, 1976. – 543с.
1624839
  Самурский Кирилл Шагающие сосны : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 42 : Фото, карта
1624840
  Пожидаев И. Шагающий робот Чебышева. Почему никто не послушался мудрого старца 142 года назад? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 21-23
1624841
  Покровская Л.А. Шагая по жизни / Л.А. Покровская. – Иркутск, 1980. – 256с.
1624842
  Никитин Сергей Шагая по тверской : Большое путешествие / Никитин Сергей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 82-101 : Іл., карти
1624843
  Белинский Я.Л. Шаги : книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 151 с. : ил.
1624844
  Лапко В.М. Шаги / В.М. Лапко. – Челябинск, 1965. – 82с.
1624845
  Некрасов Г.А. Шаги / Г.А. Некрасов. – Л., 1965. – 106с.
1624846
  Разлацкий А.Б. Шаги / А.Б. Разлацкий. – Куйбышев, 1965. – 122с.
1624847
  Ширшов Б.В. Шаги / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1965. – 106с.
1624848
  Соловьева В.Б. Шаги / В.Б. Соловьева. – Калининград, 1966. – 40с.
1624849
  Рядченко И.И. Шаги / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1967. – 167 с.
1624850
  Афанасьев А.П. Шаги : стихи / А.П.Афанасьев. – Ужгород : "Карпаты", 1968. – 31 с.


  Циклы: Стихи и патроны. - Шаги.
1624851
   Шаги. – М, 1969. – 320с.
1624852
  Леднев В.В. Шаги / В.В. Леднев. – Волгоград, 1970. – 96с.
1624853
  Савельев В.С. Шаги / В.С. Савельев. – Москва, 1974. – 112с.
1624854
  Бровка Петрусь Шаги : стихи / Петрусь Бровка ; пер. с белорус. Я.Хелемский. – Москва : Правда, 1975. – 32 с.
1624855
  Чернышев М.А. Шаги / М.А. Чернышев. – М., 1980. – 94с.
1624856
   Шаги : ежегодник совета писателей СССР. – Москва
Вып. 7. – 1981
1624857
   Шаги : ежегодник совета писателей СССР. – Москва
Вып. 8. – 1982
1624858
   Шаги Амурской пятилетки. – Благовещенск, 1982. – 135 с.
1624859
  Парфенов А.В. Шаги батальона : Повесть / А.В. Парфенов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168с.
1624860
  Парфенов А.В. Шаги батальона. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1962. – 182с.
1624861
  Парфенов А.В. Шаги батальона. / А.В. Парфенов. – Тула, 1964. – 167с.
1624862
  Клыковский В.С. Шаги большой культуры. Культурные будни села Крестово-Городища / В.С. Клыковский, Ю.В. Сазонов. – Ульяновск, 1961. – 56с.
1624863
  Михановский В.Н. Шаги в бесконечности. / В.Н. Михановский. – М., 1973. – 271с.
1624864
   Шаги в бессмертие. – М, 1965. – 359с.
1624865
  Езерский Ф.С. Шаги в бессмертие / Ф.С. Езерский, В.И. Федоров. – Ленинград, 1990. – 219с.
1624866
  Милюха В.Т. Шаги в бессмертие. / В.Т. Милюха. – Х, 1964. – 151с.
1624867
   Шаги в бессмертие.. – М., 1965. – 359с.
1624868
  Адабашев И.И. Шаги в грядущее. Рассказ о восьмой пятилетке / И.И. Адабашев. – Москва : Политиздат, 1967. – 183 с. : ил.
1624869
  Голов В.С. Шаги в завтра / В.С. Голов, Е.М. Ересько. – Краснодар, 1965. – 68с.
1624870
   Шаги в мужество. – Москва, 1967. – 152 с.
1624871
   Шаги в мужество / Головнев Г. – М, 1967. – 152с.
1624872
  Гансовский С.Ф. Шаги в неизвестное / С.Ф. Гансовский. – М, 1963. – 255с.
1624873
  Никитин М. Шаги великана / М. Никитин. – М, 1948. – 59с.
1624874
  Костыря В.А. Шаги весны. Стихи / В.А. Костыря. – Ташкент, 1964. – 239с.
1624875
  Рекшня Ф. Шаги во тьме : докум. повесть / Ф. Рекшня, А. Талцис; пер. с латыш. В.Волковской. – Рига : Лиесма, 1970. – 304 с.
1624876
  Слетов П.В. Шаги времени / П.В. Слетов. – Москва, 1958. – 512с.
1624877
  Игумнова Т.С. Шаги времени : роман в 3-х частяз / Т.С. Игумнова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 528с.
1624878
  Игумнова Т.С. Шаги времени / Т.С. Игумнова. – Москва, 1983. – 543с.
1624879
  Сурков А.А. Шаги времени / А.А. Сурков. – Москва, 1983. – 304с.
1624880
  Карпенко У.А. Шаги выявления первокорня // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 136-139. – ISBN 978-966-2668-24-7
1624881
  Доброчеев О. Шаги глобального кризиса: Россия, ЕС, США, далее - везде // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
1624882
  Демченко В.Г. Шаги за горизонт / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1969. – 74с.
1624883
  Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг. – М., 1987. – 366с.
1624884
  Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг; Общ. ред. Н.Ф.Овчинникова. – Москва : Прогресс, 1987. – 368с.
1624885
  Фурманова З.Л. Шаги за горизонтом : Фильмы о науке кинорежиссера Феликса Соболева / З.Л. Фурманова. – Москва : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 110 с.
1624886
  Ковалев В. Шаги и время / В. Ковалев. – Москва, 1981. – 63с.
1624887
  Хавин А.Ф. Шаги индустрии / А.Ф. Хавин. – М., 1957. – 176с.
1624888
  Воскресенский Ю.В. Шаги индустрии / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1965. – 48с.
1624889
  Максимов В.Е. Шаги к горизонту : повести / Владимир Максимов. – Москва : Советский писатель, 1967. – 424 с. : портр.


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
1624890
  Максимов В.Е. Шаги к горизонту. Рассказы : Рассказы / Владимир Максимов. – Москва : Изд. "Правда", 1966. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 11)


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
1624891
  Винокуров В.И. Шаги к истине / В.И. Винокуров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 287с.
1624892
  Мизиев И.М. Шаги к истокам этнической истории Центрального Кавказа / И.М. Мизиев. – Нальчик, 1986. – 180с.
1624893
  Александров В.К. Шаги к микроразмерам : методы микроминиатюризации / В.К. Александров ; под ред. В.А. Полиповича. – Минск : Наука и техника, 1983. – 72 с.
1624894
  Подсвиров И.Г. Шаги к перевалу / И.Г. Подсвиров. – Тула, 1973. – 319с.
1624895
   Шаги к рассвету.. – Краснодар, 1986. – 396с.
1624896
  Косырев Е.А. Шаги квантовой электроники / Е.А. Косырев. – Москва : Воениздат, 1970. – 112 с.
1624897
   Шаги комсомола Приморья. – Владивосток, 1970. – 47с.
1624898
   Шаги комсомола Приморья /хроника дат и событий/.. – Владивосток, 1970. – 47с.
1624899
  Угляренко П.В. Шаги на улице / П.В. Угляренко. – Москва, 1967. – 200 с.
1624900
  Ильин Е.Н. Шаги навстречу: Из опыта работы учителя. / Е.Н. Ильин. – Москва, 1986. – 32с.
1624901
  Мамбетов Р. Шаги над облаками / Р. Мамбетов. – Ташкент, 1978. – 72с.
1624902
  Афонин С.Г. Шаги над пропастью : записки партизана / Афонин С.Г. ; лит. обработка И. Пиняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 284 с., [4] л. ил. : ил.
1624903
  АфонинС.Г Шаги над пропастью : записка партизана / АфонинС.Г; Афонин С.Г. ; лит.обраб. И. Пиняева. – 2-е изд., доп. – Саранск : Мордовск. кн. изд-во, 1978. – 304 с. : ил.
1624904
  Гусев О.П. Шаги научно-технического прогресса / О.П. Гусев. – К, 1986. – 118с.
1624905
  Митрофанов А.В. Шаги новой геополитики / А.В. Митрофанов. – Москва : Русский вестник, 1997. – 298с. – ISBN 5-83346-018-8
1624906
  Бершов С.И. Шаги по вертикали. / С.И. Бершов. – Киев, 1985. – 143с.
1624907
  Рышков Ю.М. Шаги по земле / Ю.М. Рышков. – Тбилиси, 1965. – 100с.
1624908
  Песков В.М. Шаги по росе / В.М. Песков. – 2-е. – Москва, 1964. – 350 с.
1624909
  Медведев Н.Е. Шаги по теплой земле : повесть / Николай Медведев ;. – Москва : Детская литература, 1979. – 160 с.
1624910
  Чичков В.М. Шаги по чужой земле. / В.М. Чичков. – М., 1966. – 126с.
1624911
  Чичков В.М. Шаги по чужой земле. / В.М. Чичков. – М., 1983. – 398с.
1624912
  Горшков М.К. Шаги профессионализма // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  В статье характеризуется состояние системы профессионального социологического образования в 124 российских вузах.
1624913
  Погодин Н.Ф. Шаги революции / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1979. – 220с.
1624914
  Трунов Д.И. Шаги республики / Д.И. Трунов. – Махачкала, 1971. – 216 с.
1624915
   Шаги реформы. – Оренбург, 1970. – 214с.
1624916
  Шкаредный И.И. Шаги саженьи / И.И. Шкаредный. – Киев, 1977. – 134 с.
1624917
   Шаги саженьи. – М, 1980. – 499с.
1624918
   Шаги семилетки, 1964. – 20с.
1624919
   Шаги семилетки. – Вып.6. – Кемерово, 1965. – 204с.
1624920
   Шаги Советов. – М, 1979. – 516с.
1624921
   Шаги Советов. – М, 1981. – 558с.
1624922
   Шаги Советов. – М, 1985. – 655с.
1624923
  Рыльский В.А. Шаги советской энергетики / В.А. Рыльский. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1624924
   Шаги утренней смены. – Ашхабад, 1966. – 140с.
1624925
   Шаги утренней смены.. – Ашхабад, 1966. – 140с.
1624926
   Шаги.. – Новосибирск, 1967. – 425с.
1624927
  Пятков Г.И. Шаги. Стихи. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1966. – 166с.
1624928
  Мустафин Г. Шагинак Берсиев : повесть / Г. Мустафин. – Москва : Советский писатель, 1947. – 280 с.
1624929
  Кузыев Р.У. Шагит Худайбердин / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1964. – 95с.
1624930
  Будзиновський В. Шагін Герай : історичне оповідання / В. Будзиновський, 1924. – 64 с.
1624931
  Сигел Д. Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса = Futurize your enterprise. Business strategy in the age of the e-customer / Дэвид Сигел ; [пер. с англ. С. Борисов ; науч. ред. М. Отставнов]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2001. – 384 с. : ил. – ISBN 5-901028-24-4
1624932
  Гуськов С.В. Шагни первым / С.В. Гуськов. – М., 1967. – 309с.
1624933
   Шагни первым. – М., 1985. – 284с.
1624934
   Шагни первым. – М., 1989. – 176с.
1624935
   Шагнувшие в бессмертие. – Саратов, 1971. – 268с.
1624936
   Шагнувшие в бессмертие. – Саратов
1. – 1971. – 268с.
1624937
   Шагнувшие в бессмертие.. – Саратов, 1971. – 271с.
1624938
   Шагнувшие в бессмертие.. – Саратов
кн. 2. – 1974. – 278с.
1624939
  Очкин А.Я. Шагнувший в бессмертие / А.Я. Очкин. – М, 1966. – 159с.
1624940
  Очкин А.Я. Шагнувший в бессмертие / А.Я. Очкин. – М, 1967. – 80с.
1624941
  Денисов В.В. Шагнувший через полюс / В.В. Денисов. – М., 1971. – 144с.
1624942
   Шаговые электродвигатели и электронные коммутаторы дискретных автоматических систем. – М., 1965. – 14с.
1624943
   Шаговые электродвигатели и электронные коммутаторы дискретных автоматических систем.. – М., 1965. – 14с.
1624944
  Остапенко Б.В. Шагренева трава / Б.В. Остапенко. – К., 1991. – 50с.
1624945
  Бальзак Оноре де Шагренева шкіра : роман / Оноре де Бальзак ; пер. [з фр.] Юрія Лісняка. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 287, [1] с. – (Класика). – ISBN 978-617-7498-30-7
1624946
  Матвійчук А. Шагренева шкіра українського медіапростору // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 236-241


  Після здобуття Україною незалежності українською державною елітою було проігноровано важливість інформаційної політики, тому національний медіапростір було віддано на відкуп великому капіталу, серед якого є чимало іноземних компаній. Це створює загрозу ...
1624947
  Бальзак Оноре де Шагренева шкіра. Батько Горіо. Гобсек : Романи. Повість:Для старш.шкільного віку / Бальзак Оноре де; Пер.з франц.Мал.Ївгена Котляра. – Київ : Веселка, 1998. – 527с. : іл. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 9660100906
1624948
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак. – Москва ; Ленинград : Академия, 1936. – 438 с.
1624949
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1954. – 262 с., [1] л. портр.
1624950
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1954. – 262 с., [1] л. портр.
1624951
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б,А. Грифцова]. – Москва : Правда, 1955. – 275 с.
1624952
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б.А. Грифцова]. – Москва : Правда, 1955. – 275 с.
1624953
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [примеч. Н. Муравьевой ; ил.: А. Галицин]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 320 с. : ил.
1624954
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [вступит. ст. Р. Резник ; примеч. Н. Муравьевой ; худож. А. Голицын]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с. – (Библиотечная серия)
1624955
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 232 с.
1624956
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Махачкала, 1980. – 270 с.
1624957
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [предисл. Р. Резник ; примеч. Н. Муравьевой ; худож. А. Голицын]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 270 с. : ил. – (Библиотечная серия)
1624958
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [худож. Н.М. Селещук]. – Минск : Вышэйш. школа, 1980. – 239 с. : ил.
1624959
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б.А. Грифцова ; послесл. и примеч. Н.И. Муравьевой]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1980. – 364 с. : портр.
1624960
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [вступ. ст. Р. Резник ; примеч. Н. Муравьевой ; худож. А. Голицын]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 270 с. : ил.
1624961
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б. Грифцова ; вступит. ст. Р. Резник ; ил. А. Голицына]. – Москва : Правда, 1982. – 272 с. : ил. – (Библиотека зарубежной классики)
1624962
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман [для сред. и ст. шк. возраста] / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [вступ. ст. Р. Резник ; худож. А. Голицын]. – Фрунзе : Мектеп, 1983. – 254 с. : ил.
1624963
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа = La peau de chagrin : [роман] / Оноре Бальзак ; [вступ. ст. (с. 5-30) и примеч. В.Я. Бахмутского ; С.М. Бархин]. – Москва : Книга, 1983. – 431 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1624964
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : [роман] / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б. Грифцова. – Вильнюс : Vaga, 1985
1624965
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Гобсек : [роман, повесть] / Оноре де Бальзак ; [послесл. Д.С. Наливайко ; примеч. Е.Б. Алексеенко]. – Харьков : Фолио, 2010. – 364, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. название 1-го произведения и серия: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5312-1
1624966
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Гобсек : [роман, повесть] / Оноре де Бальзак ; [послесл. Д.С. Наливайко ; примеч. Е.Б. Алексеенко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 364, [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - На обл. указ. название 1-го произвед. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5312-1
1624967
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Евгения Гранде : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 400 с.
1624968
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Евгения Гранде. Гобсек / Оноре де Бальзак. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1985
1624969
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Обедня безбожника : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1984. – 110 с.
1624970
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Обедня безбожника : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Цхинвали : Ирыстон, 1985. – 271, [1] с.
1624971
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Полковник Шабер. Отец Горио. Обедня безбожника / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1982. – 336 с.
1624972
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Эжени Гранде. Отец Горио : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 701с.
1624973
  Бальзак О. де Шагреневая кожа. Эликсир долголетия. Поиски Абсолюта / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б.А. Грифцова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 512 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4539-3
1624974
  Бальзак Оноре де Шагреньова шкура / Оноре Бальзак. – Харків : Держвидав, 1929. – 300 с.
1624975
  Бальзак Оноре де Шагреньова шкура : пер. з фр. / Оноре Бальзак. – Харків : Укрдержвидав, 1929. – 230 с.
1624976
  Бовсунівська Т. Шад Йоганн Баптист (1758-1834) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 46-49. – ISBN 966-7825-40-Х
1624977
  Курбансахатова М.К. Шаджа Батырович Батыров. / М.К. Курбансахатова. – Ашхабад, 1968. – 44с.
1624978
  Шадр И.Д. Шадр / И.Д. Шадр. – М., 1978. – 255с.
1624979
   Шадр И. Д.. – М., 1962. – 50с.
1624980
  Зотов А.И. Шадр Иван Дмитриевич. 1807-1941. / А.И. Зотов. – Москва-Л., 1944. – 16с.
1624981
  Воронова О.П. Шадр. / О.П. Воронова. – Москва, 1969. – 190с.
1624982
  Воронова О.П. Шадр. / О.П. Воронова. – Москва, 1969. – 190с.
1624983
  Полякова Е.Н. Шадринская рукопись 1687-88 годов как памятник делового языка XVII века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Полякова Е.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1624984
  Федоров Е.А. Шадринский гусь / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Челябинск, 1938. – 61с.
1624985
  Федоров Е.А. Шадринский гусь / Е.А. Федоров. – 3-е изд. – Курган, 1953. – 134с.
1624986
  Коваленко А. Шадрін Олександр Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 5 : Олександр Шадрін. – С. 3-30.
1624987
  Давитадзе Эмен Автандилович Шаири в грузинской народной словескости (по материалам аджарского фольклора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Давитадзе Эмен Автандилович; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1624988
   Шаислам Махмудович Шамухамедов. – Ташкент : Фан, 1981. – 47с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Узбекистана)
1624989
  Франк Л. Шайка разбойников. Оксенфуртский мужской квартет. Из трех миллионов трое / Л. Франк. – Москва : Художественная литература, 1970. – 496с.
1624990
   Шайкевич Ігор Андрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 289
1624991
   Шайкевич Ігор Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 528. – ISBN 978-966-439-754-1
1624992
   Шайкевич Ігор Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 66-67
1624993
   Шайкевич Ігор Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 281. – ISBN 978-617-7530-19-9
1624994
  Нефедьев К.М. Шайтан-гора / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1959. – 68с.
1624995
  Трускиновская Д. Шайтан-звезда / Далия Трускиновская. – Москва : ФОРУМ, 2006. – 704с. – (Другая сторона). – ISBN 5-8199-0265-3
1624996
  Колосов Ю.Г. Шайтан-Коба - мустьєрська стоянка Криму / Ю.Г. Колосов. – К., 1972. – 160с.
1624997
  Петров П.П. Шайтан-поле / П.П. Петров. – Иркутск, 1966. – 432с.
1624998
  Загороднюк І. Шакал (Canis aureus) в Україні: сучасна експансія та статус виду // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 100-105 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2219-7516
1624999
  Якобсон А. Шакали : пьэси / А. Якобсон. – Київ, 1953. – 144 с.
1625000
  Якобсон А. Шакалы : драм. сатира / А. Якобсон. – Москва : Советский писатель, 1952. – 111 с.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,