Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1630001
   "Форос ИнфоТрэвл" подводит итоги : "Цыплят" по осени считают. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 50-51 : Фото
1630002
  Савельев Владимир "Форос": от поисковой системы к маркетинговым исследованиям : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 47
1630003
  Савельев Владимир "Форос": поисковая система, отличная от других : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 34-35
1630004
  Зелінський М.Ю. "Форсайт" як новий метод соціальної прогностики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 92-94
1630005
  Береза Р. "Фортепіано" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 106-119. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1630006
  Конашевич С. "Фортеця на скелі": городище Кермен-Бурун // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 5
1630007
  Кутасевич Ганна "Форум видавців" приймає Київ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51
1630008
  Карлье Л. "Форум" выходит в эфир / Л. Карлье. – Москва, 1969. – 295 с.
1630009
  Кьон Й. "Фосфорна економіка" - огляд / Й. Кьон, Д. Зіммер, П. Леінвебер // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 25-28. – ISSN 1726-8699
1630010
  Мірошниченко Л. "Фото не вийшло" (з етюдів про фотогшрафії архіву Косачів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 32-36. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про невідомий фотопортрет Лесі Українки - украй невиразний спонтанний знімок. Досліджується питання про місце та його прояви
1630011
  Ковалев Б. "Фото русской сволочи". Третий рейх глазами русских коллаборационистоов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 101-104. – ISSN 0235-7089
1630012
  Трофимлюк В. "Фотография Христа" в античные времена // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  Название учения - христианство - возникло от имени его основателя - Иисуса Христа. Слово "Христос" - греческий перевод древнееврейского "машиах" ("помазанник"). Христиане признают Иисуса Христа богочеловеком, сыном Божьим, вторым лицом Троицы. Христос ...
1630013
  Науменко Н.В. "Фотографічність" української та російської лірики першої половини XX століття (на прикладі "осінньої" поезії) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-284. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються засоби фртографічної образотворчості у віршах українських та російських поетів, віднесених до жанрової категорії "осіння лірика". Показано, що так звана "фотографічна поетика" є важливим чинником синтезу мистецтв в українській та ...
1630014
  Батаєва К. "Фотознімки" думки Ж.Бодріяра // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 58-73. – ISSN 1563-3713
1630015
  Шатрова І. ... фотовиставку присвятили захисникам "Азовсталі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 27 вересня (№ 197). – С. 7
1630016
  Кондоглу Ф. [Фортеці / Фотіс Кондоглу. – Афіни : Естія, 1987. – 189 с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1630017
  Валаорітіс А. [Фотінос / Аристотеліс Валаорітіс ; за ред. Й. П. Саввідиса. – Афіни : Ерміс, 1976. – 197, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1630018
   [Фото А.Мурги] // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  "... Колегіальність, відкритість, прозорість у прийнятті рішень - основа університетської політики. На фото: йде засідання Вченої ради університету".
1630019
   [Фото директора НБ ім. М. Максимовича Сербіна О.О.] // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 249, 253, 255, 256. – ISBN 978-617-689-301-1
1630020
   [Фото Костенка Олександра Борисовича] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 2. – ISBN 978-617-7638-01-7
1630021
   [Фото учасників конференції] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630022
   [Фото учасників конференції] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630023
   [Фото: батько В.І. Вернадського - І.В. Вернадський, знаний економіст, професор. 40-і рр. ХІХ ст.] // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – [С. 224] : фото
1630024
   [Фото: виступає декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка В.Ф. Колесник] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630025
   [Фото: виступає завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Б.М. Гончар] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630026
   [Фото: засідання секції "Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст. Виступає завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Б.М. Гончар] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630027
   [Фото: кафедра нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630028
   [Фото: після пленарного засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Професор Інституту міжнародних відносин Ю.С. Скороход] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630029
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Виступає заступник голови оргкомітету конференції доктор історичних наук, професор О.П. Машевський] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630030
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Виступає проректор з наукової роботи С.А. Вижва, завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн Б.М. Гончар, доктор історичних наук О.П. Машевський ] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630031
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка. Завідувач кафедри історії Росії професор В.М. Мордвінцев, кандидат історичних наук М.А. Таран] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630032
   [Фото: професор кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка В.Я. Тарасенко] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1630033
   [Фото] // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Урочисте покладання квітів до Пам"ятного знаку студентам, викладачам та співробітникам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.
1630034
   [Фотографії факультетів КУ ім. Т. Шевченка] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 16-17
1630035
  Назын-Оол Формы фосфора и их превращение в основных типах почв Средне-Амурской равнины. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Назын-Оол О.А.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 32л.
1630036
  Смирнова И.А. Формы числа имени в иранских языках (значение и функционирование) / И.А. Смирнова. – Л., 1974. – 223с.
1630037
  Шарашенидзе Дж.М. Формы эксплуатации рабочей силы в государственном хозяйстве Шумера II пол. III тыс. до н.э. / Дж.М. Шарашенидзе. – Тбилиси, 1986. – 170с.
1630038
   Формы элементов и радионуклидов в морской воде. – Москва : Наука, 1974. – 173 с.
1630039
  Чигринов В.И. Формы, методы и средства активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых / В.И. Чигринов. – Харьков, 1987. – 90с.
1630040
   Формы, методы и средства коммунистического воспитания студентов в вузах социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 272с.
1630041
   Формы, методы и средства научно-технической пропаганды. – М., 1979. – 146с.
1630042
  Скуинь З. Форнарина : роман / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. Ю.Каппе. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 351 с.
1630043
  Новиков Егор Форос: проблема скорости решена : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 48 : Фото
1630044
  Латанський С. Форостецький Володимир Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 17 : Володимир Форостецький. – С. 3-31.
1630045
  Данич М.И. Форпминиферы юрских отложений днестровско-прутского междуречья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.128 / данич М.И.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1972. – 23л.
1630046
  Прус Б. Форпост / Б. Прус. – Л., 1945. – 331с.
1630047
  Бытовой С.М. Форпост / С.М. Бытовой. – Л, 1945. – 103с.
1630048
  Прус Б. Форпост / Б. Прус. – Москва, 1950. – 240с.
1630049
  Прус Б. Форпост / Б. Прус. – Львів, 1954. – 224с.
1630050
  Малов В.И. Форпост "Надежда" : Сборник. / В.И. Малов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 269с. – (Библиотека советской фантастики)
1630051
   Форпост героев. – Хабаровск, 1969. – 736с.
1630052
   Форпост героев. – Хабаровск, 1973. – 734с.
1630053
   Форпост героев. – М., 1990. – 574с.
1630054
  Гордиенко Т. Форпост на границе с Диким Полем // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 36-38. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1630055
  Зайцев Ю.М. Форпост на Дальнем Востоке // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7 (603). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
1630056
  Майер Г. Форпост науки в сибирских Афинах // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 5, май. – С.36-45. – ISSN 0208-0621


  Накануне 135-летия первого сибирского университета его ректор академик Георгий Майер рассказывает о прошдом, настоящем и будущем Национального исследовательского Томского гос. университета.
1630057
  Пащук В.В. Форпост социализма в Латинской Америке / В.В. Пащук. – Киев, 1979. – 119с.
1630058
   Форпост социализма на Западе. – М., 1959. – 336с.
1630059
  Фрайман А.Л. Форпост социалистической революции. Петроград в первые месяцы Советской власти / А.Л. Фрайман. – Л., 1969. – 396с.
1630060
  Троненко В.І. Форпост соціалізму в Латинській Америці / В.І. Троненко. – К., 1978. – 48с.
1630061
  Мороховський Ю.П. Форпост соціалізму в Центральній Європі / Ю.П. Мороховський. – Київ, 1964. – 48с.
1630062
  Матвієнко В. Форпост суверенності // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 20-23.
1630063
  Комендар В.И. Форпосты горных лесов / В.И. Комендар. – Ужгород, 1966. – 205с.
1630064
  Карпунин В.Н. Форпосты международного финансового капитала в развивающемся мире / В.Н. Карпунин. – Москва, 1988. – 228с.
1630065
  Белащенко Т.К. Форпосты Пентагона / Т.К. Белащенко. – Москва : Воениздат, 1980. – 127 с. : ил., 4 л. ил.
1630066
  Островский Б.Г. Форпосты советской науки в Арктике. / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1933. – 48с.
1630067
  Кознова О. Форс-мажор у договірних правовідносинах під час воєнного стану // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1630068
  Науменко О. Форс-мажор у договорах: підводні камені // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 36-37
1630069
  Столярчук І. Форс-мажор: покрокова інструкція для допомоги бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 22-23
1630070
  Рудник І. Форс-мажорна комерція // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 22-23
1630071
  Стрілець О.М. Форс-мажорні застереження в комерційній практиці : монографія / Стрілець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 146, [1] с. – Бібліогр.: с. 131-146 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-43-77
1630072
  Проценко О. Форс-мажорні обставини в комерційних договорах // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 22-23
1630073
  Руліцька К. Форсайт-дослідження: прогноз чи передбачення? // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 3-7. – ISSN 2313-3627
1630074
  Смага О.В. Форсайт-метод та інформаційний моніторинг: подібності й відмінності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 124-133


  Проаналізовано сучасні зразки соціального прогнозування та їх вплив на трансформаційні процеси. Проведено паралелі між інформаційним моніторингом та Форсайт-методом, розглянуто їх подібності та відмінності.
1630075
  Перегуда Ю. Форсайт-методологія під час формування середнього класу в регіоні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 54-60. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1630076
  Чернова Л.С. Форсайт-орієнтована методологія стратегічного управління програмами розвитку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 ; 12 / Чернова Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1630077
  Бистряков І.К. Форсайт-підхід до організації та фінансування сталого господарювання / І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий, Н.В. Коржунова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (725). – Бібліогр.: 14 назв
1630078
  Луценко Н.Л. Форсайт-прогнозування розвитку вищої освіти: світовий досвід і актуальність для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 239-243. – ISSN 2222-4459
1630079
  Афанасьев М. Форсайт - вектор руху університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 42-58. – ISSN 1682-2366


  Актуальність використання елементів форсайту в контексті формування стратегії і програми розвитку університету.
1630080
  Довгань Л. Форсайт - екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Л. Довгань, М. Шкробот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-45. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено Форсайт-методологію як екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики в умовах зовнішніх викликів та загроз. Виокремлено концепти стратегічної модернізації та розроблено механізм стратегічної ...
1630081
  Корсак Костянтин Форсайт - забуте старе чи винахід ХХІ століття? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 6-8
1630082
  Задорожна Л.М. Форсайт - прогнозоване майбутнє економічного розвитку вітчизняної аграрної сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
1630083
  Назарова И.Р. Форсайт в исследованиях будущего российского образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 22-29. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрываются возможности Форсайта в оценке долгосрочной перспективы развития общества и его институтов, включая институт образования. Подчеркивается необходимость учета национальных, политических, социально-экономических аспектов при ...
1630084
  Кузнєцова Л. Форсайт в Україні: проблеми організації в контексті світової практики / Л. Кузнєцова, О. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 127-144. – ISSN 1605-7988
1630085
  Шевченко Л. Форсайт вищої освіти: актуальність для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 33 назв.
1630086
  Згуровський М.З. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах : (виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – С. 20-25. – ISSN 2518-7546
1630087
  Пильтяй Олександр Володимирович Форсайт як інструмент управління суспільним розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості застосування форсайт-методології для розв"язання проблеми вибору стратегії соціально-економічного розвитку України.
1630088
  Пильтяй О.В. Форсайт як інструмент управління суспільним розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 1993-6788
1630089
  Кошечко Н. Форсайт як сучасна освітня технологія розвитку емоційного інтелекту у навчанні студентів із педагогічної конфліктології // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 45-54. – ISBN 978-617-8049-46-1
1630090
  Панченко І.А. Форсайт: методологія технологічного прогнозування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1630091
  Матат Д. Форсайт: можливе майбутнє для України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відбувся форум "Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах".
1630092
  Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-7988
1630093
  Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування : (Продовження. Початок № 3) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-138 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
1630094
  Поляк О.В. Форсайтні плани розвитку освіти в умовах глобалізації, демократизації та коллайдизації: загальні підходи і моделі / О.В. Поляк, К.В. Корсак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 319-326


  Проаналізовано еволюцію планування у XX ст., вказано на початок переходу країн-лідерів до наносуспільства, доведено необхідність використання цілком нових термінів і понять в оцінці стану людства і в плануванні розвитку освіти і науки Проанализирована ...
1630095
  Чобіток І.О. Форсайтно-інноваційний механізм управління підприємствами в умовах цифровізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чобіток Ігор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Україн. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2023. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1630096
  Чихачев С.А. Форсинг в теории моделей и категорические теории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чихачев С.А.;. – Новосибирск, 1978. – 8л.
1630097
  Батов П.И. Форсирование рек 1942-1945 : изопыта 65-й армии / П.И. Батов ; Ин-т военной истории М-ва обороны СССР. – Москва : Воениздат, 1986. – 160 с.
1630098
  Кошанов А. Форсированная индустриализация и инновационная стратегия // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-26. – ISSN 0207-3676
1630099
  Карташов Г.Д. Форсированные испытания аппаратуры : (В помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества пром. изделий при Политехн. музее) / Г.Д. Карташов ; Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. совет науч.-техн. о-в // Методы оптимизации качества, надёжности и эффективности процессов создания и освоения новой продукции / К.А. Амбарцумян. – Москва : Знание, 1986. – С. 51-106 : ил. – Библиогр. в конце работ
1630100
  Будов В.М. Форсированные теплообменники ЯЭУ / В.М. Будов, С.М. Дмитриев. – Москва, 1989. – 174 с.
1630101
  Клименко Б.В. Форсированные электромагнитные системы электрических аппаратов. : Автореф... доктор техн.наук: 05.09.06 / Клименко Б.В.; Харьков. политехн. ин-тут. – Харьков, 1994. – 31л.
1630102
  Маланчук О. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану / О. Маланчук, Н. Черниш, В. Сусак // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2016. – № 4 (59). – C. 8-20. – ISSN 1681-116Х
1630103
  Тарелин А.А. Форт-Росс в истории российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 80-86. – ISSN 0321-2068


  Форт-Рос - колишнє російське поселення і фортеця, а нині парк-заповідник на Каліфорнійському березі Тихого океану
1630104
  Бураго А.Ю. Форт -- язык для микропроцессоров / А.Ю. Бураго. – Л., 1989. – 35 с.
1630105
  Юдкевич С.М. Форт "Ольга". / С.М. Юдкевич. – Тула, 1967. – 102с.
1630106
  Магнарадзе Г.Ф. Форт в минеральных и растительных объектах некоторых районов Грузии : Автореф... канд. хим.наук: / Магнарадзе Г. Ф.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 13л.
1630107
  Тверитинова А.М. Форт Роменвиль / А.М. Тверитинова. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 358 с.
1630108
  Гнесина Е. Фортепианная азбука / Е. Гнесина. – М., 1933. – 13с.
1630109
  Гофман И. Фортепианная игра / И. Гофман. – М., 1929. – 61с.
1630110
  Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века / Л.Е. Гаккель. – 2-е изд. – Л., 1990. – 286с.
1630111
  Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика : учеб. пособ. по курсу методики фортепианного обучения (для консерваторий) / Л.А. Баренбойм ; Научно-исслед. музыкальный ин-т при Московской гос. консерватории. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1937. – 214 с.
1630112
  Овчинников М.А. Фортепианное исполнительство и русская музыкальная критика XIX века / М.А. Овчинников. – М., 1987. – 196с.
1630113
  Гаккель Л.Е. Фортепианное творчество С.С. Прокофьева / Л.Е. Гаккель. – Москва : Музгиз, 1960. – 172 с.
1630114
  Бай Е. Фортепианное творчество Чен Циганга в контексте мирового процесса глобализации искусства // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 5-15. – ISSN 2077-9542
1630115
  Заяц Н. Фортепианное творчество Энрике Гранадоса в контексте взаимодействия традиций западноевропейского романтизма и ренасимьенто // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 84-92. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "В статье исследована поэтика фортепианного наследия Э. Гранадоса как одного из наиболее выдающихся представителей испанского музыкального возрождения. Рассмотрено эволюционные пути творческой деятельности композитора. Охарактеризована жанрово-стилевая ...
1630116
  Друскин М.С. Фортепианные концерты Моцарта / М.С. Друскин. – Ленинград : Ленингрдская филармония, 1939. – 48 с.
1630117
  Хохлов Ю.Н. Фортепианные концерты Ф. Листа / Ю.Н. Хохлов. – Москва : Музгиз, 1953. – 72 с.
1630118
  Брянцева В.Н. Фортепианные пьесы Рахманинова / В.Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1966. – 206 с.
1630119
  Фролова С. Фортепианные сонаты П.И. Чайковского : пояснение / С. Фролова. – Москва : Музгиз, 1955. – 40 с.
1630120
  Орджоникидзе Г.Ш. Фортепианные сонаты Прокофьева / Орджоникидзе Г.Ш. – Москва : Музгиз, 1962. – 152 с. : нот., ил.
1630121
  Крауклис Г.В. Фортепианные сонаты Шуберта / Г.В. Крауклис. – Москва, 1963. – 120 с.
1630122
  Бражников М.В. Фортепиано : [науч.-попул. очерк] / М.В. Бражников ; Ленинград. гос. ин-т музыки и кинематографии. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1982. – 62 с. : ил., нот. ил. – (Музыкальные инструменты)
1630123
  Загладько А.О. Фортепіанна компонента у концертному житті Києва 70-80-х років XIX століття (за матеріалами періодики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Загладько Аліна Олексіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1630124
  Степанова О.Ю. Фортепіанна культура Південної та Латинської Америки: особливості становлення й трансформації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 66-72. – ISSN 2410-5325
1630125
  Свірідовська Л.М. Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець 19-перша третина 20 ст) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Свірідовська Л.М.; Київський нац. ун-т к-ри і мистецтв. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1630126
  Савчук І. Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера в Україні 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 99-107
1630127
  Левкулич Є.О. Фортепіанна спадщина Сергія Борткевича у актуальному просторі виконавського мистецтва ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левкулич Євген Олександрович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1630128
  Олійник О.С. Фортепіанна творчість В.С. Косенка / О С. Олійник. – Київ : Наукова думка, 1977. – 151 с. : іл., портр., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1630129
  Бучок Л.В. Фортепіанна творчість закарпатських композиторів: стильові виміри : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Бучок Ліанна Василівна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1630130
  Івахова К.П. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: художньо-дидактичний концепт : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Івахова Катерина Петрівна ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнолог. ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1630131
  Ілєчко М.П. Фортепіанна творчість українських композиторів XX століття як чинник розвитку сучасної музичної культури // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 54-65. – ISSN 2077-9542
1630132
  Йовенко З. Фортепіанна творчість українських радянських композиторів (20-і роки) // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 199-210
1630133
  Чорнобай М. Фортепіанне виконавство та освіта осередків української діаспори в історичній проекції // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 142-151. – ISSN 2310-0583
1630134
  Зимогляд Н.Ю. Фортепіанне виконавство України в 30-ті рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 268-276


  Вивчаються й аналізуються питання, пов"язані з фортепіанним виконавством в Україні в 30-ті рр. 20 ст., зокрема з: репертуарною політикою, організацією концертної діяльності та конкурсів піаністів, а також гастрольними концертами зарубіжних виконавців.
1630135
  Зимогляд Н.Ю. Фортепіанне виконавство України середини XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 281-288
1630136
  Комар А. Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 324-339. – ISSN 2310-0583
1630137
  Веремйова М.М. Фортепіанні концерти Ф. Мендельсона-Бартольді та романтичний Gesamtkunstwerk : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Веремйова Марина Миколаївна ; Харк. нац. ун-т мистецтвознавства ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1630138
  Ек Н. Фортепіанні п"єси для молоді композиторів української діаспори у практиці вчителя музичного мистецтва (на прикладі фортепіанного циклу для дітей Стефанії Туркевич) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 123-128. – ISSN 2308-4634


  "Стаття розкриває особливості фортепіанного педагогічного доробку відомої української композиторки Стефанії Туркевич, а також проблеми їхнього творчого використання в процесі музичного виховання молоді. Примітно, що за останні два десятиріччя твори ...
1630139
  Тимченко-Бихун Фортепіанні парафрази М.І. Глінки: стильові процеси в контексті міжнаціональних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Тимченко-Бихун І.А.; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1630140
  Шевченко Л.М. Фортепіанні сонати Л. Бетховена в репертуарі піаністів Одеси // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 146-152. – ISSN 2312-4679


  "Метою даного дослідження є усвідомлення актуального жанрово-стильового показника сонатної спадщини Л. Бетховена, в якій сучасний поставангардний – пост-поставангардний принцип виділяє понадособистісний ліризм, помежовний до духовної лірики, що й ...
1630141
  Герега М. Фортепіанні цикли Романа Цися: стильовий та виразовий аспекти // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 103-114. – ISSN 2310-0583
1630142
  Полянський Т. Фортепіано у джазі. Виконавські та стильові тенденції в історичній перспективі // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 28-38. – ISSN 2310-0583
1630143
  Нільсон Е. Фортепіано як... перекладач / розмову вела Наталія Семененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 23


  Розмова з молодою данською піаністкою Елізабет Нільсон, армія фанів якої у Києві зростає.
1630144
  Николаев А.А. Фортепьянное наследие Чайковского / А.А. Николаев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1949. – 208 с.
1630145
  Николаев А.А. Фортепьянное наследие Чайковского / А.А. Николаев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1958. – 281 с.
1630146
  Смирнов М. Фортепьянное творчество А. Дворжака / М. Смирнов. – Москва : Музгиз, 1960. – 36 с.
1630147
  Соловцов А.А. Фортепьянные концерты Рахманинова / А.А. Соловцов. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1961. – 88с.
1630148
  Дельсон В.Ю. Фортепьянные концерты С. Прокофьева / В.Ю. Дельсон. – Москва : Советский композитор, 1961. – 53 с.
1630149
  Хохлов Ю. Фортепьянные концерты Ф. Листа : путеводитель / Ю. Хохлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Музгиз, 1960. – 84 с.
1630150
  Попова Н.В. Фортепьянные сонаты Р. Шумана / Н.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1959. – 72 с.
1630151
  Дельсон В. Фортепьянные сонаты Скрябина / В. Дельсон. – Москва : Музгиз, 1961. – 128 с.
1630152
  Меркулов А.М. Фортепьянные сюитные циклы Шумана / А.М. Меркулов. – Москва : Музыка, 1991. – 93 с.
1630153
  Біляєва С.О. Фортеці Великого князівства Литовського на теренах Київської землі (з історії вивчення) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 99-110. – ISSN 2227-4952
1630154
  Дяденко В. Фортеці запорожців // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 6-9
1630155
  Пономарьов О.М. Фортеці Ізмаїл і Кілія на початку Російсько-турецької війни 1768-1774 років: стан та заходи з фортифікації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 168-191. – ISSN 0320-9466
1630156
  Вечерський В.В. Фортеці й замки України = Fortresses and castles of Ukraine / Вечерський В.В. ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 664 с. : 619 іл. – Бібліогр.: с. 629-649. – ISBN 978-966-502-501-6
1630157
  Силин О.О. Фортеці Києва VI - XIX століть / Олесь Силин. – Київ : МП Леся, 2003. – 143, [1] с. : іл., карти. – Кн. видано за сприянням Благодійного Фонду Івана Мазепи. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 966-8126-02-5
1630158
  Силин О.П. Фортеці Києва VІ - ХІХ століть // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.166-180 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
1630159
  Іллінський В.Є. Фортеці на острові Мала Хортиця / В.Є. Іллінський, С.Ж. Пустовалов // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 142-156
1630160
  Романов О.Д. Фортеця-герой Брест / О.Д. Романов. – К., 1972. – 130с.
1630161
  Бразов Л.П. Фортеця : повість : [для середнього шкільного віку] / Л.П. Бразов ; іл.: М. Стороженко. – Київ : Веселка, 1974. – 207 с. : іл.
1630162
  Бразов Л.П. Фортеця : повість / Л.П. Бразов ; худож. Мю Стороженко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 190 с.
1630163
  Селімович М. Фортеця / М. Селімович. – Київ, 1985. – 330 с.
1630164
  Селімович М. Фортеця : роман / Меша Селімович. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 349, [1] с. – ISBN 978-611-01-1463-9
1630165
  Борисенко Л. Фортеця для бізнесу: Колсантинг у сфері ділової безпеки // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 22-25.
1630166
  Борисова Т. Фортеця для нот і секретів. Музична вітальня бібліотеки Вернадського стала місцем зустрічі з сучасними і майбутніми маестро // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 110). – С. 10-11


  "Олександр Дзбанівський, засновник відділу Музичного фонду «Вернадки» - ось хто міг би докладніше розповісти про ті вечори. Олександр Кошиць у своїх «Спогадах» описував, як той приходив до студентів Київської духовної академії, брав участь у музичних ...
1630167
  Познанська М.А. Фортеця за Дніпром / М.А. Познанська. – Київ, 1981. – 50с.
1630168
  Макаров Ю. Фортеця зі скляними стінами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 33 (353). – С. 10-12. – ISSN 1996-1561


  Під звуки вибухів ворожих снарядів краще думається про актуальність проблем національної інформаційної безпеки. Держава Україна здійснювала паралельно дві культурні політики: одна - національна - нерішуча, половинчаста, друга - фактично радянська - ...
1630169
  Чемерис В.Л. Фортеця на Борисфені : іст. роман / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5986-4
1630170
  Кремльов І.Л. Фортеця на Волзі / І.Л. Кремльов. – К., 1957. – 124с.
1630171
  Заруба В.М. Фортеця над Кодацьким порогом / Віктор Заруба. – Дніпро : Ліра, 2016. – 59, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 58-59. – ISBN 978-966-383-444-3
1630172
  Орлик М. Фортеця святої Єлизавети та іноземна колонізація Південної України (третя чверть ХVІІІ ст. ) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 147-151.
1630173
  Стрехнін Ю.Ф. Фортеця чорноморців / Ю.Ф. Стрехнін. – Київ, 1985. – 31с.
1630174
  Иванов Ю.Ф. Фортинский Федор Яковлевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 344
1630175
  Дука М.В. Фортинський Федір Якович / М.В. Дука, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 307. – ISBN 96966-8060-04-0
1630176
   Фортинський Федір Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 216. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1630177
   Фортинський Федір Якович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 140-149. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1630178
   Фортинський Федір Якович (1846-1902) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 499. – ISBN 978-966-439-754-1
1630179
   Фортинський Федір Якович (1846 - 1902) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 80. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1630180
  Молчанов А.М. Фортификационное оборудование горной местности / А.М. Молчанов, Я.Г. Галкин. – М., 1942. – 50с.
1630181
  Чекалин В.С. Фортификационное оборудование местности. / В.С. Чекалин, Б.В. Варенышев. – М., 1974. – 112с.
1630182
  Шперк В.Ф. Фортификационный словарь / В.Ф. Шперк. – М., 1946. – 126с.
1630183
  Левыкин В.И. Фортификация / В.И. Левыкин. – М, 1987. – 159с.
1630184
  Толстиков В.П. Фортификация античного Боспора. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Толстиков В.П.; МГУ. – М., 1981. – 26л.
1630185
  Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства. / С.Б. Буйских. – Киев, 1991. – 158с.
1630186
   Фортифікації в туризмі: потенціал, стан, промоція, інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару : Київ, 23 квіт. 2021 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. країнознавства та туризму, Нац. іст.-архітектур. музей "Київська фортеця" [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2021. – 153, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-674-051-3
1630187
  Овчинников Ю.Е. Фортифікації Києва IX - першої половини XIII ст. (на матеріалах археологічних досліджень) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 101-118. – ISSN 2078-0133
1630188
  Чобіт Д.В. Фортифікації міста Броди XVI-XVII ст. / Дмитро Чобіт ; [заг. ред.: В.П. Пшик] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2010. – 183, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., фотоіл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 152-160. – ISBN 966-7544-42-3


  В пр. №1697888 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1630189
  Слісаренко О.М. Фортифікаційне забезпечення Бородинської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 165-169. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1630190
  Харлан Олександр Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 98-114
1630191
  Харлан О. Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 51-59
1630192
  Нікітіна І.В. Фортифікаційні споруди міста Севастополя: непростий шлях до музеєфікації // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 193-205. – ISBN 978-966-8999-37-6
1630193
  Долгова К. Фортифікаційні споруди Польщі як туристські об"єкти / К. Долгова, І. Винниченко // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – C. 199-202. – ISBN 978-617-674-060-5
1630194
  Калінін І. Фортифікаційні споруди скандинавів доби вікінгів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 238-241. – ISBN 978-966-171-783-9
1630195
  Жердьов А.Є. Фортифікаційні споруди у системі об"єктів туристсько-рекреаційної діяльності / А.Є. Жердьов, В.Ю. Притков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 143-148 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1630196
  Коваленко О. Фортифікація Полтави початку XVIII століття // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 290-298. – ISBN 978-966-8591-31-0
1630197
  Свистун Г.Є. Фортифікація салтівських лісостепових городищ : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Свистун Геннадій Євгенович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 31 назва
1630198
   Фортифікація та маскування : навч. посібник / [С.І. Дяков, О.Л. Колос, А.А. Варстівський та ін.]. – Київ : Літера, 2023. – 145, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISBN 978-966-370-785-3
1630199
   Фортова Олександра Іванівна (1928-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 499. – ISBN 978-966-439-754-1
1630200
  Люсин О.Б. Фортран-IV / О.Б. Люсин. – Рига, 1988. – 177с.
1630201
   Фортран-БЭСМ-6: Оперативно-информ. материал. – Новосибирск, 1976. – 69с.
1630202
   Фортран-тренажер. – Киев, 1985. – 64с.
1630203
   Фортран : программированное учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1976. – 327 с.
1630204
   Фортран : Программир. учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1980. – 399с.
1630205
   Фортран : Программированное учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 406с.
1630206
  Белецки Я. Фортран 77 = Fortran 77 / Белецкий Ян ; пер. с польського О.И. Гуськовой ; под ред. В.Р. Носова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 207 с. : ил. – Ббиблиогр.: с. 205 (9 назв.). – (Алгоритмические языки). – ISBN 5-06-001401-0
1630207
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С.Брич, Д.В. Капилевич, Н.А. Клецкова. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 285, [1] с. – ISBN 5-279-00500-2
1630208
   Фортран 77 ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 350 с.
1630209
  Бартеньев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL / Бартеньев О.В. – Москва : Диалог-Мифи. – ISBN 5-86440-152-1, 5-86404-157-2, 5-86404-158-0
Ч.1. – 2000. – 448 с.
1630210
  Бартеньев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-Мифи. – ISBN 5-86404-157-2,
Ч. 2. – 2001. – 320 с.
1630211
   Фортран ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1978. – 264 с.
1630212
   Фортран ЕС ЭВМ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 287с.
1630213
  Уорд Т. Фортран и искусство программирования персональных Эвм / Т. Уорд, Э. Бромхед. – Москва : Радио и связь, 1993. – 352с. – ISBN 5-256-00805-6
1630214
  Горелик А.М. Фортран сегодня и завтра / А.М. Горелик, В.Л. Ушкова. – Москва : Наука, 1990. – 206с.
1630215
  Балацкова-Подольскова Фортран ЭВМ "Минск-32". / С.И. Балацкова-Подольскова. – Москва, 1975. – 175 с.
1630216
  Шепеленко В.Н. ФОРТРАН ЭВМ БЭСМ-6 / В.Н. Шепеленко. – Новосибирск, 1983. – 79 с.
1630217
  Коричнев Л.П. Фортран: Учю пособ. для сред. спец. учеб. завед. / Л.П. Коричнев, В.И. Чистякова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 159с.
1630218
  Шкляревский И.И. Фортуна / И.И. Шкляревский. – М., 1968. – 110с.
1630219
  Гусєв В.І. Фортуна / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 390. – ISBN 966-642-073-2
1630220
  Писаренко Р. Фортуна крутит колесо : стихотворения / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2014. – 149, [4] с. : портр.
1630221
  Тарасов Ю.В. Фортуна на цепи. / Ю.В. Тарасов. – Алма-Ата, 1977. – 166с.
1630222
  Усенко П. Фортуна фельдмаршала // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 21). – С. 7


  Тарас Шевченко в автобіографії 1860 року, згадав, що в своєму кріпацькому дитинстві, мандруючи з обозом за своїм паном до Києва, Вільни та Санкт-Петербургва, на заїжджих дворах часом привласнював із наміром скопіювати "зображення різних історичних ...
1630223
  Мадарас Е. Фортунаті знайшов своїх синів / Е. Мадарас. – Харків, 1931. – 136с.
1630224
  Короткий В.А. Фортунатов Філіпп Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 189. – ISBN 966-06-0393-2
1630225
  Курлова З.О. Форум-зустріч з нагоди відкриття музею М.М. Миклухо-Маклая : хроніка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
1630226
  Вольчева Г. Форум-театр як засіб формування конструктивної поведінки підлітка у конфліктній ситуації // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 59-65. – ISSN 2618-0715
1630227
  Качан А. Форум - це щорічний письменницький з"їзд / А. Качан, В. Рутківський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 2, 7


  Про особливості 21-го Форуму видавців розмова з письменниками Андрієм Качаном та Володимиром Рутківським.
1630228
  Гусєв В.І. Форум / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 390-391. – ISBN 966-642-073-2
1630229
   Форум "Вдала подія" - событие на высшем уровне! : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
1630230
  Вардовська М.С. Форум "Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
1630231
  Астрамович-Лейк Форум активності задля майбутнього / розмову вів Степан Мігус // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  "Розмова з докторкою наук Тересою Астрамович-Лейк із Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині щодо наукового співробітництва з Національним університетом "Львівська політехніка".
1630232
   Форум АЛТУ набирает обороты : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 87 : Фото
1630233
  Гуцул А. Форум видавців-2004: півроку літератури : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 275-278
1630234
  Сауляк О. Форум видавців - 2017 // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 3
1630235
  Цюпа Оксана Форум видавців у Львові: з висоти півтора десятиліть // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1630236
  Дубасенюк О. Форум визначив подальші перспективи наукової співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор Житоирського державного університетуімені Івана Франка Олександра Дубасеннюк про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1630237
  Штонь Г. Форум вічноживих : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 187. – С. 33-84
1630238
  Роздольська М. Форум волонтерів у Нью-Йорку // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 4 (180). – С. 49-50
1630239
  Бігун Б. Форум германістів (про міжнародну наукову коференцію "Особливості розвитку німецькомовних літератур у ХХ столітті") // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 20-24
1630240
  Заболотна І.М. Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 199-202. – ISSN 0320-9466
1630241
  Архангельская А. Форум диалога ИБСА - первый этап реализации программы "Юг - Юг" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 0321-5075


  "Південь" - це співробітництво економічне і ділове між країнами Азії, Африки і Латинської Америки. Існує 30 років
1630242
   Форум екологічного порятунку Закарпаття розробляє екологічні критерії щодо будівництва малих ГЕС // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 3
1630243
  Віламова Н. Форум з проблеми конституційного реформування правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 150-151. – ISSN 0132-1331
1630244
  Козинець О. Форум корекційників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 4
1630245
  Бесчасна І.В. Форум країн-експортерів газу як новий актор міжнародного ринку газу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 130-135. – ISSN 2077-1800
1630246
   Форум міжнародної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбувся ІІІ Український форум міжнародної освіти з метою розширення освітніх можливостей України для іноземних громадян.
1630247
  Єщенко М. Форум молодих літераторів НСПУ, поради для юних письменників // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 214-217
1630248
   Форум молодих юристів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 33. – ISSN 1992-9277
1630249
   Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва
№ 5. – 2011
1630250
   Форум прямої демократії : матеріали доп. та тез наук.-практ. конференції (4 груд. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь) ; Полтав. держ. аграр. акад. [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 406, [3] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-055-5
1630251
   Форум психіатрії і психотерапії = Forum of psychiatry and psychotherapy : науково-практичний журнал. – Львів
Т. 1. – 2000
1630252
  Сидоренко С. Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі / С. Сидоренко, Б. Дуда // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 830-840. – ISBN 978-617-7446-57-5
1630253
  Філоненко С. Форум ректорів педагогічних університетів Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 1
1630254
  Різник Л. Форум Романа Лубківського : повість-спогад // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 29-98. – ISSN 0868-4790-8
1630255
  Приходько И.Г. Форум русистов в Киеве. О VI Международной научно-практической конференции УАПРЯЛ "Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 52-55
1630256
  Межевич Галина Петровна Форум сильних, сміливих, мужніх : Рекомент. анот. покажч. літ. до Оліміпади-80 / Межевич Галина Петровна. – Київ : Здоров"я, 1979. – 41с.
1630257
   Форум советских коммунистов : Междунар. общественность о XXV съезде КПСС. – Москва : Прогресс,, 1976. – 264 с.
1630258
  Корнилов Ю.Э. Форум советских коммунистов в зеркале мировой печати / Ю.Э. Корнилов. – М, 1982. – 110с.
1630259
  Лук"янчук Г. Форум у Київському університеті // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  На Національний форум "Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зібрались відомі українські культурологі та історики: Ю. Баланюк, В. Берковський, Б. Моркляник та ін. ...
1630260
  Мелько Л.Ф. Форум учителів географії Росії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 42
1630261
  Кучеров Г.Г. Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій іхньої культурно-освітньої діяльності (1917 - 1922 рр.) / Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 331-339. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1630262
  Білокопитов В.І. Форуми із забезпечення якості вищої освіти як унікальна платформа для співпраці на європейському рівні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 26-32. – ISSN 2312-5993


  У статті наголошено на складності та багатовимірності процесу забезпечення якості вищої освіти; виокремлено характеристики процесу забезпечення якості; визначено передумови створення Європейської асоціації університетів; висвітлено основні напрями ...
1630263
  Ціпко А. Форуми українознавства у XIX - XXI ст.: від українських студій до українології // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 145-150
1630264
  Нестеренко Марина Форумы в Хабаровске и Сочи : Поддержка обязательно будет. Турбизнес получил сигнал от государства. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 122-123 : Фото
1630265
  Левченко О.М. Форфейтинг: від теорії до практики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 156-173. – ISSN 2308-6912


  В умовах стрімкого розвитку зовнішньоекономічних операцій відбува- ється трансформація діяльності підприємств на основі впровадження в практику нових для України фінансових інструментів. В результаті є необхідність в створенні обліково-аналітичної ...
1630266
  Міщенко В. Форфейтингові операції у фінансуванні діяльності експортерів: правові аспекти : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 28-30. – Бібліогр.: 11 назв
1630267
  Кулинич И.Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 58-64. – Бібліогр.:10 назв
1630268
  Жуковская Н.В. Форфорный обмен растений в услоиях засоления : Автореф... канд. биол.наук: / Жуковская Н. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1963. – 21л.
1630269
  Коваленко Світлана Форхтенштайн. Мури та митці : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 150-151 : Фото
1630270
   Фосилите на България. – София
1. – 1958. – 93с.
1630271
  Бакалов П. Фосилите на България / П. Бакалов, Ив. Николов; под ред. на В. Цанков. – София : Българската Академия на науките
10 : Терциерни Бозайници от П. Бакалов и Ив. Николов. – 1962. – 162 с., [78] л. ил.
1630272
  Косинская И.М. Фосорилирование нитрилов аминокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Косинская И. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1968. – 20л.
1630273
  Суховерхова М.В. Фосоритоносность мезозойско-кайнозойской формации коры выветривания Восточного Саяна (западная часть) и Беллыкского Белогорья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Суховерхова М.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1972. – 23л.
1630274
  Лызлова С.Н. Фосфагенкиназы / С.Н. Лызлова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 167 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-166
1630275
   Фосфазосоединения / Г.И. Деркач, И.Н. Жмурова, А.В. Кирсанов, В.И. Шевченко, А.С. Штепанек; Кирсанов А.В. – Киев : Наукова думка, 1965. – 284 с.
1630276
  Назарова Т.И. Фосфарилирование неорганической пирофосфатазы дрожжей радиоактивным неорганическим фосфатом. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Назарова Т.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1630277
   Фосфатазная активность современных и погребенных каштановых почв Волго-Донского междуречья / Э Т. Хомутова, Т.С. Демкина, Н.Н. Каширская, В.А. Демкин; Т.Э. Хомутова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 478-483 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0032-180Х
1630278
  Лісняк В.В. Фосфати чотиривалентних елементів загального складу МР2О7 / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-41. – (Хімія ; Вип. 35)


  На основі узагальнення літературних даних проаналізовано методи отримання та кристалохімічні закономірності будови дифосфатів складу МР2О7. Показано, що дифосфати чотиривалентних елементів можуть кристалізуватися в п"яти сингоніях залежно від методу ...
1630279
   Фосфатирование черных металлов. – М., 1959. – 4с.
1630280
  Сохин Влад Фосфатная игла // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 44-51 : фото
1630281
  Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1630282
  Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 165 л. – Додатки: л. 158-165. – Бібліогр.: л. 132-157
1630283
   Фосфатные вольфрамовые бронзы / В.В. Скопенко, ЛеснякВ.В, Н.В. Стусь, Н.С. Слободяник // Успехи химии : Обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 2004. – Т. 73, № 8. – С. 814-832. – ISSN 0042-1308
1630284
   Фосфатные матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов : обзор по источникам отечеств. и зарубеж. печати за 1980-2013 гг. / С.Ю. Саенко [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 47, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – На обл. авт. не указаны. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 41-48
1630285
   Фосфатные руды Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 199с.
1630286
  Чистова Е.М. Фосфатные эмали и глазури. : Автореф... канд. техн.наук: / Чистова Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. Каф. керамики, стекла и эмалей. – Новочеркасск, 1960. – 18л.
1630287
  Коваленко П.Н. Фосфатный метод количественного отделения висмута от алюминия, хрома и железа / П.Н. Коваленко. – Ростов -на-Дону, 1941. – С. 79-94
1630288
  Хатышев К.В. Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы в травопольном севообороте : Автореф. дис. ... Канд. с-х. наук: / Хатышев К.В.; АН БССР.Ин-т соц.с-х. – Минск, 1953. – 16 с.
1630289
  Аскинази Д.Л. Фосфатный режим и известкование почв с кислой реакцией / Д.Л. Аскинази; АН СССР; Почвенный ин-т. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 215 с.
1630290
  Зенкова Р.А. Фосфатный режим некоторых почв Сосунайской долины и перспективы применения различных форм фосфорных удобрений в южной части Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Зенкова Р.А.;. – Москва, 1966. – 14л.
1630291
  Осокин П.В. Фосфатоносность докембрийских и нижепалеозойских отложений юго-восточной части Восточного Саяна, Южного и Восточного Прибайкалья. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: 04.120 / Осокин П.В.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 30л.
1630292
  Юдин Н.И. Фосфатоносность древних толщ юга Восточной Сибири. / Н.И. Юдин, А.А. Арсеньев. – М, 1970. – 124с.
1630293
   Фосфатоносные отложения ордовика Прибалтики. – М., 1979. – 130с.
1630294
  Гриндель Н.М. Фосфаты в пахотном горизонте дервново-подзолистой почвны : Автореф... канд. биол.наук: / Гриндель Н.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 19л.
1630295
   Фосфаты Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 148с.
1630296
  Констант З.А. Фосфаты двухвалентных металлов / З.А. Констант, А.П. Диндуне. – Рига, 1987. – 371с.
1630297
  Щегров Л.Н. Фосфаты двухвалентных металлов. / Л.Н. Щегров. – Киев, 1987. – 216с.
1630298
   Фосфаты четырехвалентных элементов. – Москва : Наука, 1972. – 95 с.
1630299
   Фосфид галлия. – Кишинев : АН МолдССР, 1969. – 124с.
1630300
  Марина Л.И. Фосфид галлия. Обзор литературы. / Л.И. Марина, А.Я. Нашельский. – М., 1965. – 29с.
1630301
   Фосфид индия в полупроводниковой электронике. – Кишинев, 1985. – 152 с.
1630302
   Фосфид индия в полупроводниковой электронике. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 294 с.
1630303
  Самсонов Г.В. Фосфиды / Г.В. Самсонов, Л.Л. Верейкина ; АН УССР ; Ин-т металлокерамики и специальных сплавов ; [отв. ред. И.Н. Францевич]. – Киев : Изд-во Академии наук Украинской ССР, 1961. – 128 с. – Библиогр. : С. 119-127
1630304
  Свєтлова Н.Б. Фосфо- та гліколіпіди фотосинтетичних мембран за дефіциту фосфору : монографія / Н.Б. Свєтлова, Н.Ю. Таран ; Навч. наук. центр "Ін-т біології та медицини" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2018. – 77, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61-76. – ISBN 978-966-2229-49-3
1630305
  Строкун Н.А. Фосфо-глюкомутаза кожи и влияние некоторых факторов на ее активность. : Автореф... канд.биол.наук: 03.093 / Строкун Н.А.; Арханг.гос.мед.ин-т. – Архангельск, 1970. – 20л.
1630306
  Зузяк С.Ю. Фосфогіпс і бокситовий шлам. Виробництво, використання та їх вплив на навколишнє середовище // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-966-641-732-2
1630307
  Ким Е.Д. Фосфолипиды семени сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Ким Е.Д.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 20л.
1630308
  Евдокимова О.А. Фосфолипиды. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Евдокимова О.А.; АН СССР. – Пущино, 1979. – 25л.
1630309
   Фосфоліпідний склад мембран ентероцитів за дії добавки FLP-MD / Л. Степанова, В. Грищенко, З. Реброва, С. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 24-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст індивідуальних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної та апікальної мембран ентероцитів тонкої кишки в умовах експериментальної моделі ентеропатології з виразково-ерозійним процесом у щурів та при терапевтичній дії ліпосомальної ...
1630310
  Виноградова Р.П. Фосфоліпідний склад хроматину лімфоцитів крові щурів за дії рентгенівського опромінення / Р.П. Виноградова, О.В. Уварова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Біологія ; вип. 32)


  Досліджено пострадіаційні зміни фосфоліпідного складу у препаратах хроматину лімфоцитів крові тварин після рентгенівського опромінення у дозах 0,5; 1; 8 Гр через 1, 6, 12 та 24 год.
1630311
   Фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності / С. Сенін, К. Дворщенко, Т. Бородіна, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тривалого гіпоацидного стану змінюється фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів. Мультипробіотик "Симбітер® ацидофільний" нормалізував вміст досліджуваних показників практично до контрольних ...
1630312
  Маловик В.В. Фосфонуксусные кислоты и их производные : Автореф. дис. ... кадн. хим. наук / Маловик В.В. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 20 с.
1630313
  Вахитова Э.А. Фосфопептидные фрагменты пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Вахитова Э.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1630314
  Кулаковская Н.А. Фосфопиридоксалевая природа бактериальной аспартикодекарбоксилазы, выделенной из Mycobacterium n. sp. : Автореф... канд. биол.наук: / Кулаковская Н.А.; Акад. мед. наук СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1955. – 14л.
1630315
  Льорбер Г. Фосфор / Г. Льорбер. – Киев, 1929. – 45 с.
1630316
  Шатенштейн А.И. Фосфор / А.И. Шатенштейн. – 2-е перераб. изд. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 63 с.
1630317
  Ковалев В.А. Фосфор в болотной среде / В.А. Ковалев. – Минск, 1976. – 144с.
1630318
   Фосфор в окружающей среде. – М., 1977. – 760с.
1630319
   Фосфор в почвах Волжско-Камской лесостепи. – Казань, 1984. – 105с.
1630320
  Адерихин П.Г. Фосфор в почвах и в земледелии Центрально-Черноземной полосы / П.Г. Адерихин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола, Науч.-исслед. ин-т почвоведения. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1970. – 248 с. – Библиогр.: с. 237-247
1630321
  Холопова Р.В. Фосфор в почвах лесостепи Предбайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.532 / Холопова Р.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1630322
  Везер Фосфор и его соединения / Везер, , Ван Джон. – Москва : Иностранная литература
1. – 1962. – 687с.
1630323
  Литвак Ш.И. Фосфор на службе урожая: кн. для уч-ся / Ш.И. Литвак. – 2-е изд., перераб. – М., 1984. – 128с.
1630324
  Носко Б.С. Фосфор у грунтах і землеробстві України / Б.С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 474, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-474. – ISBN 978-617-7256-82-2
1630325
  Корбридж Д. Фосфор: Основы химии, биохимии, технологии / Д. Корбридж. – Москва : Мир, 1982. – 680 с.
1630326
  Олкок Г. Фосфоразотистые соединения / Г. Олкок. – Москва : Мир, 1976. – 563 с.
1630327
  Поспелов А.П. Фосфоресценция / А.П. Поспелов, проф. Том. ун-та. – Томск : Тип. Сибирского Т-ва печ. дела
1 : Закон убывания яркости света фосфоресценции. – 1914. – [2], 118 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. 1915, т. 61


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому профессору Иосиф Иосифовичу Косоногову от автора
1630328
  Свешников Б.Я. Фосфоресценция органических соединений : Автореф... докт. физ мат.наук: / Свешников Б. Я.; Гос. опти. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1630329
  Дегода В.Я. Фосфоресценція і релаксація струму в селеніді цинку після фото- та рентгенівського збудження / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 232-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати одночасних експериментальних досліджень фосфоресценції та релаксації струму провідності в монокристалічному селеніді цинку після фото- і рентгенівського збудження. Кінетика процесу фосфоресценції після зон-зонного фотозбудження ...
1630330
  Луговой В.И. Фосфорилаза и гексокиназа сердца при некоторых формах "гормональных" некрозов миокарда : Автореф... канд.мед.наук: 093 / Луговой В.И.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1968. – 19л.
1630331
   Фосфорилвмісні ліганди сульфамідного типу. Синтез і властивості N-[біс(диетиламіно)фосфорил]бензолсульфонаміду і N-(диморфолін-4-їлфосфорил)бензолсульфонаміду та деяких солей на їх основі / Ю. Шатрава, В. Овчинніков, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано нові ліганди бензолсульфонамідного типу: HL1 = C6H5S(O)2N(H)P(O)(N(C2H5)2)2 і HL2 = C6H5S(O)2N(H)P(O)(N(CH2CH2)2O)2 та натрієві (NaL) і срібні (AgL) солі на їх основі. Сполуки досліджено методами ІЧ-, ЯМР (1H, 31P) - спектроскопії. The new ...
1630332
  Бейшекеев Ж. Фосфорилирование 10 (в-окисиалкил)-фентиазинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бейшекеев Ж.; АН КиргССР. Ин-т орган. химии. – Фрунзе, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1630333
  Кальченко Виталий Иванович Фосфорилирование N`,N` диалкиламидинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Кальченко Виталий Иванович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1978. – 23л.
1630334
  Мартынюк А.П. Фосфорилирование аминов и амидов с реакционно-способными функциональными группами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мартынюк А.П. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
1630335
  Кизель А.Р. Фосфорилирование белков / А.Р. Кизель, В. Кретович. – 14 с.
1630336
   Фосфорилирование и функция : Симпозиум 1958 г. – Ленинград, 1960. – 376с.
1630337
  Муслимов С.А. Фосфорилирование индолов некоторыми производными кислот фосфора : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Муслимов Сейфудин Алирзаевич ; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1978. – 15, [1] с. – Библиогр.: 10 назв.
1630338
  Галочкин А.И. Фосфорилирование лигнинов хлорангидридами тиофосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Галочкин А.И.; АН СССР. Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 28л.
1630339
  Шатурский Я.П. Фосфорилирование непредельных углеводородов арил -- и аралкенилтетрахлорфосфорами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шатурский Я.П. ; АН УССР. Ин-т органич. химии. – Киев, 1966. – 19 с.
1630340
  Кухарь В.П. Фосфорилирование нитрилов двухосновных карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Кухарь В.П.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1967. – 13л.
1630341
  Дмитриева Н.В. Фосфорилирование олефинов галогенидами кислот трехвалентного фосфора под воздействием перхлорилфторида. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Дмитриева Н.В.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1974. – 16л.
1630342
  эл Дик Мухамед Фосфорилирование цианацетамидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / эл Дик Мухамед. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 17 с.
1630343
  Эл Дик Мухамед Фосфорилирование цианацетамидов. : Дис... канд. хим.наук: / Эл Дик Мухамед; КГУ. – К., 1969. – 158л. – Бібліогр.:л.153-156
1630344
  Мухамед Э.Д. Фосфорилирование цианцетамидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Мухамед Э.Д.; КГУ. – К, 1969. – 18л.
1630345
  Дворецкий А.И. Фосфорилирование, сопряженное с окислением различных субстратов в стуктурах спинного мозга нормальных и облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Дворецкий А.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1630346
  Стукало Е.А. Фосфорилированные алкенилизоцианаты и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Стукало Е.А.; АН УССР.Ин-т орган.химии. – К, 1974. – 28л.
1630347
  Тимошина Т.В. Фосфорилированные аллены и ацетилены в реакциях 1,3-диполярного цилоклоприсоединения с диазоалкнанами : Автореф... канд. хи.наук: 02.00.08 / Тимошина Т. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1976. – 20л.
1630348
  Арипов Акил Фосфорилированные гетероциклические амины и гетероциклилмочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Арипов Акил; АН УзССР. Ин-т химии растит веществ. – Ташкент, 1974. – 22л.
1630349
  Яковлев Валерий Иванович Фосфорилированные кетены : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Яковлев Валерий Иванович ; АН УССР, Ин-т орг. химии. – Киев, 1982. – 16 с.
1630350
  Дорошенко В.В. Фосфорилированные органические изоцианаты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дорошенко В.В. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 24 с.
1630351
  Деркач Г.И. Фосфорилированные производные карбоновых и иминокарбоновых кислот : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Деркач Г. И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1964. – 51 с. – Бібліогр. : с. 49-51
1630352
  Соколов М.П. Фосфорилированные триадные и пентадные системы: синтез, структура и реакции : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Соколов Михаил Павлович ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1979. – 43 с. – Библиогр.: 42 назв.
1630353
  Стрижак О.В. Фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п"ятивалентного фосфору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Стрижак Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1630354
  Стрижак О.В. Фосфорилювання 1,3 азолів хлоридами п"ятивалентного фосфору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Стрижак Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 168 арк. – Додатки: арк. 157-168. – Бібліогр.: арк. 7-10, 151-156 та в додатках: арк 157-159-
1630355
  Алимов М.П. Фосфорированные имидомочевины, их синтез, структура и совйства : Автореф... канд. хим.наук: / Алимов М. П.; Каз. хим. техн. ин-т им. Кирова. – Казань, 1971. – 16л.
1630356
  Аничков А. Фосфорит Рязанской губернии / А. Аничков, 1922. – 54с.
1630357
  Коваленко Д.Н. Фосфорити України / Д.Н. Коваленко, В.Г. Семенов. – Київ, 1964. – 179с.
1630358
  Белаш Ф.К. и др. Фосфоритование / Ф.К. Белаш и др. ; М.Н. Буров. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1935. – 188 с.
1630359
  Полянин В.А. Фосфоритовая формация Вятско-Камского бассейна / В.А. Полянин, А.Г. Низамутдинов, Ю.С. Тамойкин. – Казань, 1973. – 111с.
1630360
  Орлова Е.В. Фосфоритоносные бассейны зарубежных стран. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Орлова Е.В.; М-во геологии. – Москва, 1951. – 11 л.
1630361
  Сагунов В.Г. Фосфоритоносные отложения Западного Казахстана / В.Г. Сагунов, В.Р. Ткачев. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 144с.
1630362
  Еганов Э.А. Фосфоритообразование и строматолиты / Э.А. Еганов. – Новосибирск, 1988. – 89с.
1630363
  Бушинский Г.И. Фосфориты / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 32с.
1630364
  Богомолов Г.В. Фосфориты Белоруссии : (экон.-экол. аспекты промышленного освоения) / Г.В. Богомолов, В.А. Ермоленко ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 119 с. : ил. – Библиогр.: с. 113-117
1630365
  Сеньковский Ю.Н. Фосфориты запада Украины: проект № 86 / Ю.Н. Сеньковский. – К., 1989. – 129с.
1630366
   Фосфориты и апатиты Сибири. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1630367
  Геворкьян В.Х. Фосфориты и фосфатизированные породы Атлантического и Индийского океанов / В.Х. Геворкьян. – К, 1990. – 185с.
1630368
  Вольфкович С.И. Фосфориты Кара-Тау / С.И. Вольфкович. – Москва-Ленинград, 1946. – 36 с.
1630369
  Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов / Г.Н. Батурин ; АН СССР, Ин-т окоеанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1978. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-229
1630370
  Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов / Г.Н. Батурин. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. : Илл.94 + Таблиц 69. – Библиогр.: 671 назв.
1630371
   Фосфориты Среднего Поволжья. – Казань, 1969. – 192с.
1630372
   Фосфориты СССР. – Л., 1927. – 226с.
1630373
  Лучицкий В.И. Фосфориты, их происхождение, распространение, добыча и использование. / В.И. Лучицкий. – М., 1923. – 40с.
1630374
  Дервиш С. Фосфорическая Джеврие / С. Дервиш. – М., 1957. – 199с.
1630375
  Дервиш С. Фосфорическая Джеврие : роман / Суад Дервиш ; [Пер. с тур. и посл. Р. Фиша]. – Новосибирск, 1958. – 205 с.
1630376
  Рыжих Н.П. Фосфорический лов. / Н.П. Рыжих. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 174 с.
1630377
  Дервіш С. Фосфорична Джевріє : роман / Суад Дервіш ; з тур. пер. Григорій Халимоненко. – Київ : Дніпро, 1982. – 222 с.
1630378
  Чірвінський В.Н. Фосфоріти України : [Геольогічно-економичний наpис] / Володимира Чірвінського. – Київ : Пpаця. Дpук. Акц[іонеp.] т-ва "П. Баpський", 1918. – 48с. – Прим. № 75486 дефектний без обкл. – ([Кн.] Видавництва "Пpаця"])
1630379
  Ваггаман В. Фосфорная кислота, фосфаты и фосфорные удобрения / В. Ваггаман, Г. Истервуд; Под ред. Телетова И.С. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат Украины, 1933. – 334 с.
1630380
  Мелкозерова А.А. Фосфорное питание геречихи на дерновоподзолистых почвах. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.533 / Мелкозерова А.А.; Белорус.науч-исслед.ин-т земледелия. – Жодино, 1972. – 27л.
1630381
  Лубяко В.С. Фосфорное питание кормовой свеклы на дерново-подзолистых почвах в связи с применением удобрений. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Лубяко В.С.; Белорус.науч-исслед.ин-т.земледелия. – Минск, 1970. – 30л.
1630382
  Брицке Э.В. Фосфорнокислый аммоний / Проф. Э.В. Брицке, А.П. Дунаев, инж. Е.П. Похвалинская. – Москва : Науч.-техн. упр. ВСНХ, 1928. – 84 с. : ил., черт., граф. – (Труды Научного института по удобрениям / СССР. Науч.-техн. упр. ВСНХ ; Вып. 51)
1630383
  Булах А.Г. Фосфорные руды докембрийских толщ Алдана (геология, минералогия, генезис) / А.Г. Булах, В.Н. Гулий, А.А. Золотарев. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 219,1с.
1630384
  Крицкий М.С. Фосфорный обмен в плодовых телах шампиньонов. : Автореф... канд. биол.наук: / Крицкий М.С.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 35л.
1630385
  Решетникова Тамила Петровна Фосфорный обмен озимой пшеницы в связи с морозостойкостью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Решетникова Тамила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
1630386
  Решетникова Т.П. Фосфорный обмен озимой пшеницы в связи с морозостойкостью : Дис... канд. биол.наук: / Решетникова Т.П.; КГУ. – К, 1977. – 145л. – Бібліогр.:л.129-145
1630387
  Бакуменко Н.И. Фосфорный обмен растений при заморозках. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Бакуменко Н. И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
1630388
  Якубова Мухаббат Турсунходжаевна Фосфорный обмен у различных сортов хлопчатника (108-Фи "Ташкент-3") в зависимости от уровня питания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Якубова Мухаббат Турсунходжаевна; АН УзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. – Ташкент, 1974. – 22л.
1630389
  Лисниченко В.М. Фосфорный режим карбонатного чернозема в связи с влиянием удобрений : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Лисниченко В.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
1630390
  Давтян Г.С. Фосфорный режим почв Армении / Г.С. Давтян; Гулканян В.О. – Ереван, 1946. – 266 с.
1630391
  Елешев Р.Е. Фосфорный режим почв Казахстана / Р.Е. Елешев, А.Л. Иванов. – Алма-Ата, 1990. – 160с.
1630392
  Бабаян Г.С. Фосфоробактерии воды, донных отложений и обнаженных почвогрунтов озера Севан : Автореф... канд.биол.наук: / Бабаян Г.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
1630393
  Бондаренко А.Г. Фосфоробактерин и его применение в Ростовской области / А.Г. Бондаренко, З.Ф. Волочкова. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 24 с. : ил.
1630394
  Кабачник М.И. Фосфорорганические вещества. / М.И. Кабачник. – М., 1967. – 32с.
1630395
  Гефтер Е.Л. Фосфорорганические мономеры и полимеры. / Е.Л. Гефтер. – Москва, 1960. – 288с.
1630396
  Возиянова Ольга Федоровна Фосфорорганические производные некоторых ароматических катионов. Синтез и реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Возиянова Ольга Федоровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1630397
   Фосфорорганические соединения. – Чебоксары
Вып. 4. – 1978
1630398
   Фосфорорганические соединения и полимеры. – Чебоксары, 1983. – 183с.
1630399
  Кабачник М.И. Фосфоросодержащие комплексоны. / М.И. Кабачник, Н.М. Дятлова. – Москва : Знание, 1989. – 29 с.
1630400
  Аликин А.Ю. Фосфоррилирование енамины: синтез, строение, химические свойства : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Аликин А. Ю.; Каз.хим.техн. ин-т. – Казань. – 18л.
1630401
  Романов В.Г. Фосфорсодежащие полиэлектролиты на основе винилфосфорновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Романов В. Г.; Казан. хим.-технол. инзт. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1630402
  Савельева Э.И. Фосфорсодержащие производные акриловой и метакриловой кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Э. И.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 16л.
1630403
  Чухрий Б.Н. Фосфотазная активность спермы быков и ее влияние на оплодотворяющую способность спермиев : Автореф... канд. биол.наук: / Чухрий Б.Н.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1964. – 19л.
1630404
  Виргинский В.С. Фотий Ильич Швецов. 1805-1855 / В.С. Виргинский. – Москва, 1977. – 119с.
1630405
  Мусієнко П.Н. Фотій Красицький / П.Н. Мусієнко. – К., 1975. – 71с.
1630406
  Мельниченко В. Фотій Красицький: "Я поставив святим обов"язком життя мого виконати портрет свого діда Тараса...". До 150-річчя з дня народження живописця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 3-9 серпня (№ 31). – С. 10-11


  Природно, що цього місяця чергова стаття проекту "Тарас Шевченко у творчій долі видатних письменників і художників" присвячується знаному українському живописцю і графіку, внучатому небожеві Тараса Григоровича (батько Фотія Степановича був сином ...
1630407
  Бунимович Д.З. Фото- и киноаппаратура, материалы, принадлежности, химикаты / Д.З. Бунимович, В.А. Романин. – М., 1963. – 264с.
1630408
  Иофис Е.А. Фото- и кинотовары. / Е.А. Иофис. – 2-е изд., перераб. – М., 1973. – 183с.
1630409
  Рот А.С. Фото- и радиационно-химическая тонкослойная сополимеризация эпоксиэфиракрилатных олигомер-мономерных систем в присутствии кислорода воздуха / Рот А.С. – Киев, 1983. – 19 с.
1630410
  Тауц Я. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках : пер. с чеш. / Я. Тауц. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 253 с.
1630411
  Кобылинский Н.А. Фото- и электрообразование мезонов в модели полюсов Редже. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобылинский Н.А.; АН УССР. Ин-тут математиков. – К., 1971. – 16л.
1630412
  Ибадов Р.М. Фото- и электророждение пионов на нуклоне вблизи нуклонных резонансов со спинами 3/2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ибадов Р.М.; АН УзССР. Объед. уч. совет по физике отделения физ.-мат. наук. – Ташкент, 1975. – 12л.
1630413
   Фото-72. – Москва, 1971. – 108с.
1630414
   Фото-78. – Москва, 1980. – 7с.
1630415
   Фото-89. – М., 1989. – 425с.
1630416
  Кошовий І.Т. Фото-виставка присвячена пам"яті славетного поета-революціонера Тараса Григоровича Шевченка. 1814-1861 / І.Т. Кошовий, Г.І. Радін. – К., 1939. – 81с.
1630417
   Фото-електричні властивості кремнієвих структур із нанокомпозитним епоксидно-полімерним шаром / В.І. Шмід, С.П. Назаров, А.О. Подолян, А.Б. Надточій, О.О. Коротченков // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. – Суми, 2018. – Т. 10, № 2. – С. 02024-1-02024-6. – ISSN 2077-6772


  "Методами поверхневої фото-е.р.с., FTIR- спектроскопiї та вимірюванням частотних залежностей діелектричної проникності проведено дослідження структури типу "кремнієва підкладка/нанокомпозитний епоксидно-полімерний шар". Виявлено, що нанесення на ...
1630418
  Івченко А. Фото-карта регіональної культурної спадщини України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 4 (96), липень - сепрень. – С. 35-37. – ISSN 1819-7329
1630419
  Івченко А. Фото-карта України - спроба візулізації географічної та іншої інформації // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7069-38-5
1630420
  Вдовинский З. Фото-приключения / З. Вдовинский. – Лодзь, 1968. – 146с.
1630421
   Фото - 79-80. – Москва, 1981. – 138 с.
1630422
   Фото. – Москва, 1985. – 156с.
1630423
  Бондаренко І. Фото // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Студенти ф-ту соціології та психології радісно зустрілися після канікул зі своїм деканом В.І. Воловичем.
1630424
  Русаков С. Фото 3х4 : проза: есе // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 4. – С. 2-3. – ISSN 0130-321Х
1630425
   Фото 71. – Москва, 1971. – 106с.
1630426
  Захарченко Н.А. Фото Бутакових у колекції Національного музею Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 74-78
1630427
   Фото війни // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2. 3 : фото КДУ ім. Т.Г. Шевченка


  На фото КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1944 р.
1630428
  Кокора А.-Л. Фото повстанської посвяти, через яке відправляли у Воркуту // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 42/43 (645/646), 10 листопада 2022. – С. 59
1630429
   Фото РИА Новости 2011 = Ria novosti photos 2011 : новости, культура и мода, спорт, жанр / [текст: Е. Глушакова ; англ. текст: Г. Кафарова]. – [Москва] : ФГУП РАМИ "РИА Новости", 2010. – 199, [1] c. : фот. – Текст парал. рос., англ.
1630430
   Фото. 1981/1982. – Москва : Планета, 1984. – 144 с.
1630431
   Фото: В бібліотеці [економічного факультету] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Дана фотографія бібілотеки економічного факультету: співробітники в книгосховищі.
1630432
   Фото: Володарем титулу Почесного доктора Київського університету став Федеральний канцлер Німеччини доктор Гельмут Коль // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)
1630433
   Фото: Університетський ансамбль "Веснянка" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Інформація про новообраних член-кореспондентів НАН України: Губерський Леонід Васильович - директор Ін-ту ІМВ; Перестюк Микола Олексійович - декан мех.-мат. ф-ту; Слободяник Микола Семенович - декан хім. ф-ту. Дмитру Миколайовичу Черваньову, декану ...
1630434
   Фото: Університетський пансіонат "Чайка" в Криму // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1630435
  Керн Майкл Фотоабстракционизм: красавец из чудовища // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 40-48 : фото
1630436
  Книжка Т.С. Фотоактивація живильних розчинів у гідропонних теплицях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Книжка Тетяна Сергіївна ; Кабінет міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1630437
  Попов А.В. Фотоактивизация органосиланов в присутствии карбонидов вольфрама и молибдена и каталитические системы на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03, 02.00.13 / Попов А.В.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1990. – 20л.
1630438
  Верцанова Олена Вікторівна Фотоакустична мікроскопія з оптимізованою" п"єзоелектричною реєстрацією сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.27.01 / Верцанова О.В.;"КПІ". – Київ, 2000. – 18 с.
1630439
  Бурбело Р.М. Фотоакустична мікроскопія: дослідження пружно-напруженого стану в напівпровідникових структурах на основі кремнію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 311-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній роботі показана можливість та наведені приклади застосування фотоакустичної (ФА) мікроскопії для вивчення пружно-напруженого стану напівпровідникових структур на основі кремнію. В експериментах було використано комп"ютеризований ФА мікроскоп з ...
1630440
  Бурбело Р.Н. Фотоакустична мікроскопія: фізичні основи одержання зображень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 390-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі наведений аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень позиційної чутливості дискових керамічних п"єзоперетворювачів, що використовуються в фотоакустичній мікроскопії. Показано, що при п"єзоелектричній реєстрації у формуванні ...
1630441
  Яковенко О.С. Фотоакустичне перетворення в поруватих структурах на основі кремнію / О.С. Яковенко, А.Г. Кузьмич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
1630442
  Всесоюзная Фотоальбом / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1955. – 195с.
1630443
  Василевский А.М. Фотоальбом о выдающемся сов. полководце Маршале Сов. Союза / А.М. Василевский. – Москва, 1991. – 199с.
1630444
  Касян Л.Г. Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 174-190. – ISSN 0320-9466
1630445
   Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в конденсированных средах и поляризационная голография. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 123с.
1630446
  Шульман М.Я. Фотоапараты / М.Я. Шульман. – Л., 1984. – 142с.
1630447
  Соколов А.В. Фотоаппараты и оптика. / А.В. Соколов, П.А. Ногин. – М., 1958. – 160с.
1630448
  Соколов А.В. Фотоаппараты, оптика и определение выдержки. / А.В. Соколов. – М., 1955. – 160с.
1630449
  Шахрова М.М. Фотоаппараты, фотопринадлжености, фотосъемка. / М.М. Шахрова. – К., 1986. – 33с.
1630450
  Кондратьева Е.Н. Фотоассимиляция углерода пурпурными бактериями и их развитие в связи с окислительно-восстановительным потенциалом среды : Автореф... канд. биол.наук: / Кондратьева Е.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 10 с.
1630451
  Мясник М.Н. Фотобиологические аспекты радиационного поражения клеток / М.Н. Мясник. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 151с.
1630452
  Конев С.В. Фотобиология / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск, 1974. – 350 с.
1630453
  Конев С.В. Фотобиология / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск, 1979. – 383 с. : табл., ил.
1630454
   Фотобиология животной клетки. – Ленинград, 1979. – 280с.
1630455
  Владимиров Ю.А. Фотобиология и спектральные методы исследования / Ю.А. Владимиров, Ф.Ф. Литвинов. – Москва, 1964. – 1-210с.
1630456
  Беляева О.Б. Фотобиосинтез хлорофилла / О.Б. Беляева, Ф.Ф. Литвин. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 101, [2] с. : ил. – Библиогр.: c. 94-102 (300 назв.). – ISBN 5-211-00401-9
1630457
   Фотобіологічна безпечність ламп для засмаги / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, С.В. Шпак, С.Г. Кислиця // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 35-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1630458
   Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал. – Харків
№ 3/4. – 2000
1630459
   Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал: спецвипуск. – Харків
№ 1/2. – 2001
1630460
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 9, № 1/2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630461
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 11, № 1/2. – 2014. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630462
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 3/4. – 2014. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630463
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 1/2. – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630464
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 13, № 1/2. – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630465
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 24. – 2018. – 91, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630466
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 25. – 2018. – 91, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630467
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 26. – 2019. – 119, [1] c., [3] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630468
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Байбеков І.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 27. – 2019. – 75, [1] c., [1] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630469
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Байбеков І.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 28. – 2019. – 79, [1] c., [1] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1630470
  Букет Є. Фотовиставка "Збройні сили України" / фото Дмитра Чалого // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 6-12 липня (№ 27). – С. 1


  В Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" відкрилася фотовиставка "Збройні сили України" у межах проєкту "Нескорена нація. Національно-визвольна війна України проти Росії (2013–2023)". Під час церемонії відкриття зазначалося, що ...
1630471
  Федоряко В. Фотовиставка відомого скульптора / В. Федоряко, О. Орличенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  З нагоди національного свята Румунії в приміщенні Наукової бібліотеки університету влаштовано фотовиставку відомого румунського скульптора Костянтина Бринкуші. Відкрила виставку директор Наукової бібліотеки В.Г. Нестеренко. Серед виступаючих - С.В. ...
1630472
  Царук Володимир Фотовізитки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 126-131 : фото
1630473
   Фотовольтаические свойства пленочных композитов поливинилбутираля и гетерометаллического комплекса Cu/Ca / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, В.Н. Кокозей, С.Л. Студзинский, С.Р. Петрусенко, Н.И. Плюта // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 5. – С. 692-696. – ISSN 0514-7506
1630474
  Булавко Г.В. Фотовольтаические свойства полимерных композитов, содержащих полиметиновые красители : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Булавко Геннадий Владимирович ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015. – 227 л. – Библиогр.: л. 190-227
1630475
   Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с комплексами Ni (II), Co (II), Cu (II) / В.М. Амирханов, Ю.М. Воловенко, Н.А. Давиденко, Е.А. Кулешова, Е.О. Лицис, Е.В. Мокринская, Т.Ю. Слива, О.В. Хиля, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 176-181. – ISSN 0497-2627
1630476
   Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с тетраядерным комплексом меди состава Cu4L4(OCH3)4(L=N,N"-дибензил-N""-трихлороацетилтриамидофосфат) / В.М. Амирханов, Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, В.А. Зозуля, В.А. Овчинников, Е.В. Мокринская, Т.Ю. Слива, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2019. – Т. 55, № 4. – С. 217-221. – ISSN 0497-2627
1630477
  Жадько И.П. Фотовольтаические эффекты в анизотропных полупроводниковых структурах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жадько И.П.; Ин-т полупроводников. – Киев, 1981. – 30л.
1630478
  Бакиров Мамедэмин Ягуб оглы Фотовольтаический эффект в селеновых гетеропереходах и Р-п переходах Ge-Si. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Бакиров Мамедэмин Ягуб оглы; Азерб. гос. ин-т. – Баку, 1976. – 42л.
1630479
  Илатовский Владимир Александрович Фотовольтаический эффект в тонких пленках фталоцианинов, контактирующих с электролитом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Илатовский Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1630480
   Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca / М. Давиденко, В. Кокозей, С. Студзинський, С. Петрусенко, Н. Плюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-8. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Отримано новий фоточутливий полімерний плівковий композит (ППК) на основі нефотопровідного полівінілбутиралю, що містять гетерометалічний комплекс [Ca{Cu(HL)2}2(SCN)2 (H2L - продукт конденсації 3-метоксисаліцилового альдегіду та моноетаноламіну). ...
1630481
  Булавко Г.В. Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять поліметинові барвники : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Булавко Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1630482
  Ромашов Фотовосстановление Метиленового Голубого исследовния методом наносекундного импульсного фотолиза : Автореф... канд. хим.наук : 02.00.04 / Ромашов Леонид Викторович ; Н.-и. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1978. – 28 л.
1630483
  Раскин В.И. Фотовосстановление протохлорфиллида / В.И. Раскин. – Минск, 1981. – 159с.
1630484
  Гессен М. Фотовселенная Энни Лейбовиц // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 16-38


  Анна-Лу "Энни" Лейбовиц (р. 1949) - известный американский фотограф. Специализируется на портретах знаменитостей. На сегодня является самой востребованной среди женщин-фотографов.
1630485
  Мойсов Д. Фотовыставка / Д. Мойсов. – Херсон, 1971. – 8с.
1630486
  Шарафутдинов Г.З. Фотовязкоупругость / Г.З. Шарафутдинов. – Москва : Московский университет, 1987. – 199 с.
1630487
  Наумов Г.П. Фотогальванический эффект и электролюминесценция на р-n переходах в кристаллах CdTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Наумов Г.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 14л.
1630488
  Минасянц Геннадий Сергеевич Фотогелиограф и некоторые вопросы физики солнечных пятен : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Минасянц Геннадий Сергеевич; Гос. Астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 8л.
1630489
  Венгрис Саулос антонович Фотогенерация и перенос дырок в аморфном и жидком селене. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Венгрис Саулос антонович; вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 14л.
1630490
  Кондратенко С.В. Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1630491
  Кондратенко С.В. Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 340 л. – Бібліогр.: л.304-340
1630492
   Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60 / М.А. Заболотний, А.Ю. Сорока, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Ю.М. Барабаш, М.О. Давиденко, С.Л. Студзинський, О.П. Оласюк, О.М. Рарата // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 519-531. – ISSN 1816-5230


  На даний час є недостатньо вивченими етапи процесу фотоґенерації носіїв заряду аморфних напівпровідників з домішками. Було досліджено фотоґенераційні властивості аморфних напівпровідників, допованих фуллеренами в різних концентраціях. Встановлено, що ...
1630493
  Рарата О.М. Фотогенерація та транспорт носіїв заряду у карбазолмістних полімерах з фуллеренами С60 / О.М. Рарата, О.П. Дмитренко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54-55
1630494
  Деллюк Л. Фотогения кино / Л. Деллюк. – М, 1924. – 164с.
1630495
  Фомин В.И. Фотогеологическое изучение вулканических поясов / В.И. Фомин. – Москва : Недра, 1979. – 214с.
1630496
  Морозов С.А. Фотоглаз ученого / С.А. Морозов. – Москва, 1964. – 48 с.
1630497
  Райков А. Фотограметрия / Висше техническо училище - София ; А. Райков. – София : фонд "Научни цели" при В.Т.У.
№ 8 : Записки. – 1945. – 160 с.
1630498
   Фотограмметрическая обработка и дешифрирование аэроснимков : сборник статей. – Ленинград : Наука, 1967. – 170 с.
1630499
  Фостиков А.А. Фотограмметрические методы при планировке и учете земель сельских населенных мест / А.А. Фостиков, У.Д. Ниязгулов, А.А. Старков. – Москва : Недра, 1984. – 256 с. – (Промышленность - селу)
1630500
  Дробышев Ф.В. Фотограмметрические приборы и инструментоведение : учеб. пособ. для спец. "геодезические приборы" / Ф.В. Дробышев; ред. Н.П. Заказнов. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 250 с.
1630501
  Новаковский Б.А. Фотограмметрические технологии геоинформационного моделирования наводнений (на примере г.Крымск) / Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 37-42 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1630502
  Гельман Р.Н. Фотограмметрический метод измерения оползневіх смещений / Р.Н. Гельман; М-во геол. СССО; Всесоюзн. н.-и. ин-т гидрогеол. и инженерной геол. (ВСЕГИНГЕО). – Москва, 1975. – 34с. – На обкл. авт. не вказ.
1630503
  Калантаров Е.И. Фотограмметрическое инструментоведение : Учебник для вузов / Е.И. Калантаров. – Москва : Недра, 1986. – 126с.
1630504
  Калантаров Е.И. Фотограмметрическое инструментоведение : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Аэрофотогеодезия" / Е.И. Калантаров; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1986. – 126 с.
1630505
  Жигола В.С. Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам"ятки / В.С. Жигола, В.М. Скороход // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 456-465. – ISSN 2227-4952
1630506
  Шкурченко Юрій Володимирович Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Шкурченко Ю.В.; МОіНУ; Нац. ун-тет "ЛП". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1630507
  Дробышев Ф.В. Фотограмметрия : учебное пособие / Ф.В. Дробышев; отв. ред. М.Д.Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 274с.
1630508
  Веселовский Н.Н. Фотограмметрия : учебное пособие / Н.Н. Веселовский; Отв. ред. Селяков Л.Я. – Москва : Геодезиздат, 1945. – 432с.
1630509
  Кожевников Н.П. Фотограмметрия : учеб. пособ. для Московского топографического политехникума / Н.П. Кожевников, Г.Д. Крашенинников, Н.П. Каликов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 494 с.
1630510
  Бобир Н.Я. Фотограмметрия : [учебник для специальности "Астрономо-геодезия" / Н.Я. Бобир. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 336 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 331
1630511
  Алексапольский Н.М. Фотограмметрия / Н.М. Алексапольский. – Москва, 1956. – 412с.
1630512
  Алексапольский Н.М. Фотограмметрия : учеб. пособие для спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.М. Алексапольский ; под общ. ред.: А.Н. Лобанова. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1956. – 412 с., 1 л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 407-408
1630513
  Кожевников Н.П. Фотограмметрия : учеб. пособ. для спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Кожевников, И.Р. Заитов; под общ. ред. А.Н. Лобанова. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1957. – 140 с.
1630514
  Бухгольц А. Фотограмметрия : Методы и приборы / А. Бухгольц; Ред. Златкин Я.Е. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1959. – 296с.
1630515
  Финстервальдер Р. Фотограмметрия / Р. Финстервальдер. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 306 с.
1630516
  Кожевников Н.П. Фотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотограммметрия" топографических техникумов / Н.П. Кожевников, Г.Д. Крашенинников, Н.П. Каликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 532 с.
1630517
  Бугаец Е.А. Фотограмметрия : учебное пособие для горных вузов и факультетов / Е.А. Бугаец; Ред. Славоросов А.Х. – Москва : Госгортехиздат, 1963. – 288с.
1630518
  Бобир Н.Я. Фотограмметрия : учебник для студентов геодез. специальностей вузов / Н.Я. Бобир ; ред. Л.Н. Васильев. – Москва : Недра, 1965. – 291 с. – Библиогр.: с. 285-286
1630519
  Бобир Н.Я. Фотограмметрия : [учеб. для вузов по специальности "Аэрофотогеодезия"] / Н.Я. Бобир, А.Н. Лобанов, Г.Д. Федорук ; под общ. ред. А.Н. Лобанова. – Москва : Недра, 1974. – 471 с. : ил. – Библиогр.: с. 462-463
1630520
   Фотограмметрия : учебник для уч-ся топограф. техникумов. – Москва : Недра, 1978. – 471с.
1630521
  Кислов В.В. Фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / В.В. Кислов. – Москва : Недра, 1979. – 215 с.
1630522
  Сердюков В.М. Фотограмметрия : учеб. пособ. для студ. картографических спец-тей ун-ов / В.М. Сердюков. – Москва : Высшая школа, 1983. – 351с.
1630523
  Куштин И.Ф. Фотограмметрия / И.Ф. Куштин; учеб. пособ. – Ростов -на-Дону : Рост. инж.-строит. ин-т, 1983. – 92 с.
1630524
  Лобанов А.Н. Фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / А.Н. Лобанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 552 с.
1630525
   Фотограмметрия : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / С.Г. Могильный, И.Л. Беликов, Л.И. Ахонина, Д.В. Брежнев, .Бордюков; С.Г. Могильный, И.Л. Беликов, Л.И. Ахонина, Д.В. Брежнев, М.П. .Бордюков. – Киев : Вища школа, 1985. – 278 с.
1630526
  Лобанов А.Н. Фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" / А.Н. Лобанов, М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев. – Москва : Недра, 1987. – 309 с.
1630527
   Фотограмметрия : учебник для студ. вузов. обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Л.Н. Келль, Ю.Н. Корнилов, Е.В. Пономарев, И.А. Черкасов; Л.Н. Келль, Ю.Н. Корнилов, Е.В. Пономарев, И.А. Черкасов. – Москва : Недра, 1989. – 319 с. – ISBN 5-247-00429-9
1630528
  Бруевич П.Н. Фотограмметрия : учебник для вузов / П.Н. Бруевич; Рец. Куштин И.Ф. – Москва : Недра, 1990. – 285с. – ISBN 5-247+00464-7
1630529
  Бугаец Е.А. Фотограмметрия в горном деле / Е.А. Бугаец; Отв. ред. Славоросов А.Х. – Москва : Госгортехиздат, 1960. – 244с.
1630530
   Фотограмметрия в горном деле. – Свердловск
Вып. 3. – 1976
1630531
  Сердюков В.М. Фотограмметрия в промышленном и гражданском строительстве / В.М. Сердюков. – Москва : Недра, 1977. – 246 с.
1630532
  Ильинский Н.Д. Фотограмметрия и дешифрированние снимков : учебник для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по землеустроительным специальностям / Н.Д. Ильинский, А.И. Обиралов, А.А. Фостиков; ред. Т.Б. Шибанова, Т.А. Борисова. – Москва : Недра, 1986. – 375 с.
1630533
  Куштин И.Ф. Фотограмметрия снимка и стереоскопических моделей / И.Ф. Куштин, Г.А. Лысков. – Москва : Недра, 1984. – 169 с.
1630534
  Дорожинський О. Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні XXIII Конгресу ISPRS // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 12-14. – ISSN 1819-1339
1630535
  Морозов С.А. Фотограф-художник Максим Дмитриев. 1858-1948. / С.А. Морозов. – Москва, 1960. – 47с.
1630536
  Паламарчук Андрей Фотограф - невидимка. На птичьем языке / Паламарчук Андрей, Мате Бенсе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 68-81 : фото
1630537
  Гольдберг С. Фотограф Знамени Победы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 33-34


  Халдей Е. - фотограф, самый знаменитый снимок "Знамя Победы над рейстагом".
1630538
  Хеншель Ута Фотограф и птицы : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 34-46 : Іл. – Бібліогр. 2 назва. – ISSN 1029-5828
1630539
  Польова Ю. Фотограф УПА: за матеріалами кримінальної справи на Івана Гаргата // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 651-660. – ISBN 978-966-97201-1-5
1630540
   Фотографиjата и филмот на почвата на Македониjа : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 246, [1] с. : ил. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 16). – ISBN 978-9989-101-83-0
1630541
  Козловский Н.Ф. Фотографии / Н.Ф. Козловский. – Москва : Планета, 1982. – 144 с.
1630542
  Абрамочкин Ю. Фотографии / Ю. Абрамочкин ; коммент., стихи Р. Рождественского ; [худож. и сост. Э. Таланов]. – Москва : Планета, 1986. – 157, [2] с. : гл. обр. ил., цв. ил.
1630543
  Скурихин А. Фотографии / А. Скурихин. – Москва, 1988. – 182с.
1630544
  Андерман Я. Фотографии : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.241-263. – ISSN 1130-6545
1630545
  Цыганов М.Н. Фотографии и аэрофотографии. / М.Н. Цыганов. – М., 1949. – 244с.
1630546
  Агатов Ю.П. Фотографии из старого альбома / Ю.П. Агатов, В.Ф. Ковтун. – Москва, 1989. – 203с.
1630547
  Соломахин А. Фотографирование / А. Соломахин. – Новосибирск, 1950. – 144с.
1630548
  Соломахин А. Фотографирование / А. Соломахин. – 2-е, испр. и доп. – Новосибирск, 1951. – 208с.
1630549
  Сыров А.А. Фотографирование аппаратом "Смена-Рапид" / А.А. Сыров. – М., 1969. – 80с.
1630550
  Гибсон Лу Х. Фотографирование в инфракрасных лучах / Лу Х. Гибсон. – М., 1982. – 558с.
1630551
  Фримен М. Фотографирование диких животных и природы / М. Фримен. – Москва, 1987. – 199с.
1630552
  Престон-Мэфем Фотографирование живой природы / Престон-Мэфем. – М, 1985. – 165с.
1630553
  Вокулер Ж. Фотографирование небесных тел : для любителей астрономии / пер. с фр. / Ж. Вокулер, Ж. Тексеро. – Москва : Наука, 1967. – 103 с.
1630554
  Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении / Р.Н. Ильин. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1970. – 72с.
1630555
  Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении / Р.Н. Ильин. – Москва, 1977. – 94с.
1630556
  Симонов А. . Фотографирование при искусственном освещении / А. . Симонов. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1959. – 128с.
1630557
  Гагман Н.А. Фотографирование произведений искусства / Н.А. Гагман. – М., 1963. – 145с.
1630558
  Гагман Н.А. Фотографирование произведений искусства / Н.А. Гагман. – 2-е изд. – М., 1975. – 135с.
1630559
  Доренский Л.М. Фотографирование спорта / Л.М. Доренский. – М., 1955. – 119с.
1630560
  Шандрин В.С. Фотографирование спорта / В.С. Шандрин. – М., 1972. – 159с.
1630561
  Шандрин В.С. Фотографирование спорта / В.С. Шандрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 207с.
1630562
  Куновский Г.Н. Фотографируем без ошибок / Г.Н. Куновский. – Минск, 1986. – 175с.
1630563
  Бунимович Д.З. Фотографическая аппаратура и оптика / Д.З. Бунимович. – М., 1960. – 53с.
1630564
  Бугославская Е.Я. Фотографическая астрометрия : Учеб.пособие / Е.Я. Бугославская. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 296 с.
1630565
  Ризванов Н.Г. Фотографическая астрометрия : учеб. пособие / Н.Г. Ризванов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1991. – 154 с.
1630566
  Козлов В.Ф. Фотографическая дозиметрия ионизирующих излучений / В.Ф. Козлов. – Москва, 1964. – 156 с.
1630567
  Домарадский М. Фотографическая оптика / М. Домарадский. – М., 1936. – 52с.
1630568
  Волосов Д.с. Фотографическая оптика / Д.с. Волосов. – Москва, 1971. – 671с.
1630569
  Волосов Д.С. Фотографическая оптика / Д.С. Волосов. – Москва, 1978. – 671с.
1630570
  Дубовик А.С. Фотографическая регистрация быстропротекающих процессов / А.С. Дубовик. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1975. – 456 с.
1630571
  Дубовик А.С. Фотографическая регистрация быстропротекающих процессов / А.С. Дубовик. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 320 с.
1630572
  Фризер Х. Фотографическая регистрация информации / Х. Фризер. – М., 1978. – 670с.
1630573
  Рагойша Г.А. Фотографическая регистрация информации / Г.А. Рагойша. – Минск : Издательство "Университетское", 1988. – 127 с.
1630574
   Фотографическая регистрация ионизирующих излучений. – М., 1953. – 400с.
1630575
  Бунимович Д.З. Фотографическая репродукция / Д.З. Бунимович. – Москва, 1948. – 28с.
1630576
  Зернов В.А. Фотографическая сенситометрия. / В.А. Зернов. – М., 1980. – 351с.
1630577
  Вендровский К.В. Фотографическая структурометрия / К.В. Вендровский, А.И. Вейцман. – Москва, 1982. – 270с.
1630578
  Бунимович Д.З. Фотографическая съемка / Д.З. Бунимович. – Москва, 1948. – 36с.
1630579
  Езерский В.И. Фотографическая фотометрия Венеры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Езерский В.И.; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1956. – 6л.
1630580
  Стародубцева О.М. Фотографическая фотометрия и спектрофотометрия Венеры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Стародубцева О.М. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 8 с.
1630581
  Рожковский Д.А. Фотографическая фотометрия избранных участокв млечного пути : Автореф... канд. физ .ма.наук: / Рожковский Д. А.; АН Казах.ССР, Ин-т астроном. и физ. – Алма-Ата, 1950. – 4 с.
1630582
  Федорец В.А. Фотографическая фотометрия лунной поверхности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорец В.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1951. – 12 с.
1630583
  Барабашов Н.П. Фотографическая фотометрия Марса со светофильтрами во время великого противостояния в 1956 г. / Н.П. Барабашов, И.К. Коваль; Н.П. Барабашев, И.К. Коваль. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1959. – 532 с.
1630584
  Журба Ю.И. Фотографическая химия и материаловедение : учебное пособие для профессионально-технических училищ / Ю.И. Журба, М.Р. Шпольский. – Москва : Высшая школа, 1981. – 136 с.
1630585
  Мархилевич К. Фотографическая химия. / К. Мархилевич, Яштолд-Говорко. – М, 1932. – 75-240с.
1630586
  Махилевич К. Фотографическая химия. / К. Махилевич, Яштолд-Говорко. – М, 1932. – 241-308с.
1630587
  Мархилевич К.И. Фотографическая химия. / К.И. Мархилевич, Яштолд-Говорко. – 2-е изд. – М, 1959. – 206с.
1630588
   Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств. – М., 1962. – 542с.
1630589
  Крауш Л.Я. Фотографические материалы / Л.Я. Крауш. – М., 1971. – 160с.
1630590
   Фотографические материалы и процессы их обработки. – М., 1957. – 320с.
1630591
  Докучаева О.Д. Фотографические методы в астрономии / О.Д. Докучаева. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
1630592
  Баранов Владимир Иванович Фотографические методы идентификации искажений и ложное рассеяние в импульсных камерах обработанных в различных производственных условиях : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.10 / Баранов Владимир Иванович; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 28л.
1630593
  Саламандра Г.Д. Фотографические методы исследования быстропротекающих процессов / Г.Д. Саламандра. – Москва : Наука, 1974. – 200с.
1630594
  Прокофьев В.К. Фотографические методы количественного спектрального анализа металлов и сплавов / В.К. Прокофьев. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 368 с.
1630595
  Прокофьев В.К. Фотографические методы количественного спектрального анализа металлов и сплавов / В.К. Прокофьев. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 327 с.
1630596
  Катасев Л.А. Фотографические методы метеорной астрономии / Л.А. Катасев. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 179 с.
1630597
  Шукстова З.Н. Фотографические наблюдения двойных звезд на московской обсерватории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шукстова З.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Свердловск, 1952. – 15 с.
1630598
  Зернов В.А. Фотографические процессы в репродукционной технике. / В.А. Зернов. – М., 1969. – 301с.
1630599
  Журба Ю.И. Фотографические процессы и материалы / Ю.И. Журба, М.Р. Шпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 175с.
1630600
  Горицын В.Ф. Фотографические светофильтры / В.Ф. Горицын. – К, 1981. – 120с.
1630601
  Горицын В.Ф. Фотографические светофильтры / В.Ф. Горицын. – 2-е изд., испр. и доп. – К, 1986. – 87с.
1630602
  Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – Москва : Химия, 1988. – 192 с.
1630603
  Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – 2-е испр. изд. – Москва : Химия, 1989. – 191с.
1630604
  Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – 4-е стер. изд. – М, 1991. – 191с.
1630605
  Жарков С.Н. Фотографический кружок в средней школе / С.Н. Жарков, С.Н. Красников. – Москва, 1956. – 144 с.
1630606
   Фотографический метод в ядерной физике. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 280 с.
1630607
  Ревалд В.Ф. Фотографический метод эмиссионного спектрального анализа: метод. разработка. / В.Ф. Ревалд. – Рига, 1988. – 60с.
1630608
  Ногин П.А. Фотографический объектив / П.А. Ногин. – М, 1961. – 125с.
1630609
  Луцкина Т.В. Фотографический процесс на палладийсодержащих фотослоях с использованием проявления солями никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Луцкина Т.В.; БГУ. – Минск, 1972. – 20л.
1630610
  Микулин В.П. Фотографический рецептурный справочник. / В.П. Микулин. – 3-е изд., доп. – М., 1968. – 320с.
1630611
  Микулин В.П. Фотографический рецептурный справочник. / В.П. Микулин. – 4-е изд., стереотип. – М., 1972. – 319с.
1630612
  Богомолов К.С. Фотографическое действие ионизующих частиц : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Богомолов К. С.; МГУ им. Ломоносова физ. фак. – М., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1630613
  Чибисов К.В. Фотографическое проявление / К.В. Чибисов. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1630614
  Бунимович Д.З. Фотография / Д.З. Бунимович. – М.-Л., 1949. – 56с.
1630615
  Пальчевский Б.В. Фотография / Б.В. Пальчевский. – Минск, 1982. – 254с.
1630616
  Пальчевский Б.В. Фотография / Б.В. Пальчевский. – Минск, 1985. – 254с.
1630617
  Горбатов В.А. Фотография / В.А. Горбатов, Э.Д. Тамицкий. – Москва, 1985. – 302с.
1630618
  Пальчевский Б.В. Фотография / Б.В. Пальчевский. – Кишинев, 1986. – 254с.
1630619
  Митчел Э. Фотография / Э. Митчел. – Москва : Мир, 1988. – 420 с.
1630620
  Волгин А.Г. Фотография / А.Г. Волгин. – Москва, 1988. – 255с.
1630621
  Ленгфорд М. Фотография / М. Ленгфорд. – Москва, 1989. – 214с.
1630622
  Чудновский И.Я. Фотография : рассказ для начинающих / И.Я. Чудновский. – М, 1984. – 112с.
1630623
  Фоменко Андрей Фотография : эстетическая адаптация // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 87-94
1630624
  Василевский А Ю. Фотография без серебра / А Ю. Василевский, . – Москва, 1984. – 124с.
1630625
  Кондратенко П.А. Фотография без серебра / П.А. Кондратенко, М.В. Курик. – М, 1984. – 63с.
1630626
  Черняков Б.И. Фотография в изобразительной журналистике / Б.И. Черняков. – К., 1996. – 120с.
1630627
  Левитин И.Б. Фотография в инфракрасных лучах / И.Б. Левитин. – М, 1961. – 193с.
1630628
  Новоспасский В.В. Фотография в книге. / В.В. Новоспасский. – М., 1973. – 119с.
1630629
  Морозов С.А. Фотография в науке. / С.А. Морозов. – Москва, 1955. – 63с.
1630630
   Фотография в прессе: Проблемы истории, теории и фотожурналистского мастерства. – К.
1. – 1989. – 88с.
1630631
   Фотография в прессе: Проблемы истории, теории и фотожурналистского мастерства. – К.
2. – 1989. – 96с.
1630632
  Чибисов К.В. Фотография в прошлом, настоящем и будущем / К.В. Чибисов. – М., 1988. – 174 с.
1630633
   Фотография в путешествиях // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 38-43 : фото
1630634
  Черняков Борис Иванович Фотография в системе изобразительной журналистики : Список литературы по теме спецкурса "Основы изобразительной журналистики" / Черняков Борис Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 12 с.
1630635
  Черняков Б.И. Фотография в системе изобразительной журналистики : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 36с.
1630636
  Де-Метц Г.Г. Фотография внутри трубки Grookes"а / [соч.] Г.Г. Де-Метца, проф. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1896. – 7 с. : черт. – Отд.оттиск из ж-ла "Русского химического общества" при Импер.С-П. ун-те
1630637
  Полищук Е.Е. Фотография для всех / Е.Е. Полищук, В.Ю. Орлов. – Киев, 1985. – 54с.
1630638
  Бунимович Д.З. Фотография для пионера и школьника / Д.З. Бунимович. – Изд. 4-е, доп. – Харьков, 1939. – 14с.
1630639
  Бунимович Д.З. Фотография для школьника / Д.З. Бунимович. – М., 1935. – 88с.
1630640
  Бунимович Д.З. Фотография для школьника / Д.З. Бунимович. – Изд. 2-е. – М., 1936. – 88с.
1630641
  Иофис Е.А. Фотография для школьника. / Е.А. Иофис. – М., 1956. – 192с.
1630642
  Иофис Е.А. Фотография для школьника. / Е.А. Иофис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 140с.
1630643
  Иофис Е.А. Фотография для школьника. / Е.А. Иофис. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 145с.
1630644
  Огнев С.И. Фотография живой природы : Пособие для высших учебных заведений / С.И. Огнев. – Москва - Ленинград : ОГИЗ
Книга седьмая. – 1926. – 143с.
1630645
  Михайлов В.Я. Фотография и аэрофотография / В.Я. Михайлов. – М, 1952. – 372с.
1630646
  Панфилов Н.Д. Фотография и ее выразительные средства. / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 144с.
1630647
  Пондопуло Фотография и современность / Пондопуло, г.К. – М., 1982. – 174с.
1630648
  Кулагин С.В. Фотография и фотоаппаратура. / С.В. Кулагин. – М., 1963. – 283с.
1630649
  Морозов С.А. Фотография как искусство / С.А. Морозов. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 32с.
1630650
  Морозов С.А. Фотография как искусство. / С.А. Морозов. – Москва, 1970. – 64с.
1630651
  Судленкова О. Фотография как сюжетообразующий элемент в современной британской прозе // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 131-136. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто явище, яке набуло поширення в англ. літературі останніх десятиліть, – використання фотографій як сюжетотворчого елементу. Цей вид візуальності дає авторам можливість урізноманітнити форми оповіді, використати нетрадиційні прийоми побудови ...
1630652
  Рождественский Роберт Фотография поэта : Сборник стихотворений / Рождественский Роберт; Сост. А.Б. Киреевой, К.Р. Рождественской. – Москва : Русская книга, 1998. – 464с. – (Поэтическая Россия). – ISBN 5-268-01035-2
1630653
  Морозов С.А. Фотография среди искусств. / С.А. Морозов. – Москва, 1971. – 103с.
1630654
  Куликов Дмитрий Фотография экзотических пейзажей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 50-52 : фото
1630655
  Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн на компьютере : Самоучитель / В. Шнейдеров. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 320с. + CD. – ISBN 5-318-00529-2
1630656
  Вартанов А.С. Фотография. / А.С. Вартанов. – Москва, 1983. – 271с.
1630657
  Хокинс Э. Фотография: Техника и искусство / Э. Хокинс, Д. Эйвон. – М., 1986. – 278с.
1630658
  Казанцева Л.В. Фотографічна астрономічна колекція АО КНУТШ та її інтеграція до міжнародного інформаційного поля // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 78
1630659
  Бабюк Д. Фотографічна діяльність Йозефа Кордиша у Кам"янець-Подільському в 50-70-х рр. XIX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 32-47. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
1630660
  Горицин В.Х. Фотографічна експозиція та її визначення / В.Х. Горицин. – К, 1970. – 88с.
1630661
  Кобилянський О.Л. Фотографічна фіксація перебігу та результатів слідчих (розшукових) дій : метод. рекомендації / О.Л. Кобилянський, А.В. Кофанов ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підгот. слідчих і криміналістів, Каф. крималіст. техніки. – Київ : УкрДГРІ, 2012. – 64 с. : іл. – Бібліогр.: с. 61-63
1630662
  Рамазанова Т. Фотографічний твір як об"єкт авторського права: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 24-27
1630663
  Кметик-Подубінська Фотографічний твір як об"єкт правової охорони // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 50-57. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
1630664
  Штефан О. Фотографічний твір як специфічний об"єкт охорони авторським правом // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-9.
1630665
  Макода В.Є. Фотографічний твір, як об"єкт авторського права. Цивільно-правовий аспект / В.Є. Макода, Р.М. Іманов // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 291-294. – ISBN 978-617-566-165-9
1630666
   Фотографічні спостереження Великих планет та їх супутників у ГАО НАН України в 1961-1990 рр. / О. Їжакевич, В. Андрук, Л. Пакуляк, В. Лук"янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-13. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  У межах національного проекту "Українська віртуальна обсерваторія" проведено роботи зі створення каталогів астрономічних положень і зоряних величин великих планет та їх супутників на базі фотографічних спостережень, виконаних у ГАО НАН Укріїни за ...
1630667
  Крейденець Г.Ю. Фотографічні твори як об"єкти авторського права // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 45-47
1630668
  Черняков Б.І. Фотографія в журналістиці: від винайдення до початку XX ст. / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка; Інститут журналістики. – Київ : Київський унівкрситет, 1999. – 59 с.
1630669
  Коршак Є.В. Фотографія в школі / Є.В. Коршак, Н.М. Коршак. – Київ, 1970. – 70 с.
1630670
  Червоник О. Фотографія і реальність // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Травень - червень (число 5/6). – С. 34-39


  "Camera lucida", остання розвідка Роляна Барта.
1630671
  Горевалов С. Фотографія й становлення фотосправи в Україні: історія та сучасність (до 180-річчя фотографії) / С. Горевалов, Н. Зикун // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 53-65. – ISSN 2522-1272
1630672
  Казьмирчук М. Фотографія у Київському Університеті Св. Володимира / М. Казьмирчук, Г. Казьмирчук // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 15-21


  У статті проаналізовано історію розвитку фотографії у Київському університеті св.Володимира. Висвітлено становище університетської типографії та вклад Т. Г. Шевченка у її роботу. Досліджено роль професорів та викладачів дореволюційного університету в ...
1630673
  Медвідь-Юрків Фотографія у контексті візуальної реклами: українські реалії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 857-871. – ISSN 1028-5091
1630674
  Комзюк О.Л. Фотографія як об"єкт авторського права і суміжних прав // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 145-148
1630675
  Тристан А.В. Фотографія як об"єкт цивільних правовідносин // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 237-257. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1630676
  Бассет Дж. Фотографія. Історія з Нігерії, переказана Дженніфер Бассет / переклад О. Поліщук // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 313-315
1630677
  Семена М. Фотографуєш у Криму - значить шпигун! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 25, 28


  Як окупанти "шиють" незалежним журналістам справи "лазутчиків" і "диверсантів", щоб примусити їх не говорити правду.
1630678
  Виленкин Б.А. Фотограффии рассказывают... / Б.А. Виленкин. – Москва, 1977. – 127с.
1630679
  Масюк Н.П. Фотодвижение клеток Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) = Photomovement of the cells of Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) / Н.П. Масюк, Ю.И. Посудин, Г.Г. Лилицкая ; НАНУ ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; Национальный аграрный ун-т. – Киев : [ Академпериодика ], 2007. – 266 с. – ISBN 978-966-02-4313-2
1630680
  Свечников С.В. Фотодвухполюсники / С.В. Свечников. – Киев : Техніка, 1965. – 280 с.
1630681
  Жагров Е.А. Фотоделение Rа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Жагров Е.А.; Радиевый ин-т. – Ленинград, 1975. – 23л.
1630682
  Недорезов В.Г. Фотоделение ядер за гигантским резонансом / В.Г. Недорезов, Ю.Н. Ранюк. – Киев : Наукова думка, 1989. – 189 с.
1630683
  Недорезов Владимир Георгиевич Фотоделение ядер с Z >> 92 в области энергий Y-квантов от 10 - до 1000 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Недорезов Владимир Георгиевич; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1980. – 21л.
1630684
  Рэнби Б. Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров / Б. Рэнби, Я. Рабек; Перевод с англ. В.Б. Иванова ; Под ред. Н.М. Эмануэля. – Москва : Мир, 1978. – 675 с.
1630685
  Файдиш О.М. Фотодимеризація в розчинах антрацену / О.М. Файдиш. – Київ, 1958. – [6] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 1, сер. фізики та хімії, вип. 1, 1958
1630686
  Радченко О.С. Фотодинамічна інактивація грампозитивних та грамнегативних бактерій in vitro з використаням фотосенсибілізатора метиленового синього / О.С. Радченко, Л.Г. Степура, М.Ф. Гамалія // Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 2015. – Т. 12, № 1/2. – C. 29-33. – ISSN 2076-0612
1630687
  Туркулец В.И. Фотодиоды и фототриоды / В.И. Туркулец, Н.П. Удалов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 63 с.
1630688
  Мамілов С.О. Фотодисоціація оксигемоглобіну в артеріальній крові під дією лазера in vivo // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 202-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто взаємодію низькоінтенсивного лазерного випромінювання з біологічною тканиною. Показано, що це випромінювання викликає фотодисоціацію оксигемоглобіну в артеріальній крові. Досліджено залежність величини зменшення відносної ...
1630689
  Акопян М.Е. Фотодиссоциация молекул : учеб. пособие / Акопян М.Е. ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 106 с.
1630690
  Тюрин Александр Валентинович Фотодиэлектрические и диэлектрические исследования преобразований центров окраски в кристаллах KCl, KBr : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тюрин Александр Валентинович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1630691
  Скобельцына Н.А. Фотодиэлектрический эффект в ZnS--Ag и Cds--Ag фосфора : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Скобельцына Н.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 16 с.
1630692
  Агашкин О.В. Фотодиэлектрический эффект в цинксульфидных кристаллофосфорах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агашкин О.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1957. – 11л.
1630693
  Ямпольський А.Л. Фотодіодний приймальний модуль з цифровим перемиканням діапазонів / А.Л. Ямпольський, О.В. Макаренко, А.І. Шарапа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 120-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1630694
  Любарська Л.В. Фотодобірка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 167-175. – ISSN 0320-9466


  До 100-річчя від дня народження О.Т. Гончара.
1630695
  Любарська Л.В. Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження Анатолія Авдієвського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 176-181. – ISSN 0320-9466
1630696
  Петрук В.І. Фотододаток [В.М. Глушков] // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 143-160. – ISBN 978-617-571-085-2
1630697
  Вакулишин С. Фотодокументи Святошинського сухопутного санаторію КВО // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 265-272. – ISBN 978-617-7399-06-2
1630698
  Касян Л. Фотодокументи, присвячені А.Ю. Кримському, у зібранні ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 734-736. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1630699
  Косоногов Н.А. Фотодоменный эффект и фотопереключение в сегнетоэлектрике ВаТіОз и ферроэластике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Косоногов Н. А.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1983. – 24л.
1630700
  Находкін М.Г. Фотоелeктронна емісія катода Si-Gd-O / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
1630701
  Савченко С.В. Фотоелектричний ефект та його технічне застосовування / С.В. Савченко. – Київ, 1949. – 119 с.
1630702
  Козак О.О. Фотоелектричні властивості багатошарових гетероструктур на основі сполук InGaAs : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 01.04.05 / Козак Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 116-134
1630703
  Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
1630704
  Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; Ніколаенко А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1630705
   Фотоелектричні властивості напівпровідникових структур Si з квантовими точками Ge / А.С. Ніколенко, Кондратенко, СВ, О.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 555-561. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено фотоелектричні властивості кремнієвих структур з квантовими точками Ge. Досліджено спектри фоточутливості і вольт-амперні характеристики при 90 та 293 К. Виявлено від "ємну фотопровідність в зразках в області 0.6 -1.1 еВ. Виміряно та ...
1630706
  Кондратенко Сергій Вікторович Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію : Дис.... канд. фізико-математ.наук: 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 156 л. – Бібліогр.: л.147-156
1630707
  Кондратенко С.В. Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Кондратенко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
1630708
  Гапончак А.О. Фотоелектричні властивості нових забарвлених фоточутливих олігомерних композицій / А.О. Гапончак, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 178
1630709
  Яценко І.В. Фотоелектричні властивості нових полімерних композицій допованих органічними донорами та акцепторами електрону / І.В. Яценко, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 197
1630710
  Храпатий С.В. Фотоелектричні властивості структур Ag/n-GaAs/n+-GaAs/In // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряно темпові вольт-амперні характеристики структур Ag/n-GaAs/n+-GaAs/In з n-GaAs епітаксіапьним шаром легованим різними типами домішок. Отримані результати пояснено в моделі двох потенціальних бар"єрів. Спектри фотоЕРС структур з епітаксіальними ...
1630711
  Крапивко Г.І. Фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі кремнію рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Крапивко Г.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1630712
  Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 : : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 170 л. – Бібліогр.: л. 147-170
1630713
  Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10.. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 19 назв
1630714
  Гапончак А.О. Фотоелектричні та інформаційні властивості нових забарвлених фоточутливих олігомерних композитів / А.О. Гапончак, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 142
1630715
  Савицька Є.В. Фотоелектричні та інформаційні властивості нових забарвлених фоточутливих полімерних композицій сенсибілізованих спіропірановими барвниками / Є.В. Савицька, Л С. Студзинський, А.Т. Синюгіна // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 157
1630716
  Давидюк Г.Є. Фотоелектричні явища у напівпровідниках : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.П. Литвак; Волинський держ. ун-тет ім. Л. України. Фізичний фак-тет. Кафедра фізики твердого тіла. – Луцьк : Вежа, 1999. – 37с.
1630717
  Ніколюк П.К. Фотоелектронне та рентгеноспектральне дослідження інтерметалідів LaCo2Si2 CeCo2Si2 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 469-475. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження електронно-енергетичної структури ізоструктурних інтерметалідів LaCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2] CeCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2]. Отримані фотоелектронні та рентгенівські емісійні спектри. Виявлена природа ...
1630718
  Сминтина В.А. Фотоелектронні та фотоелектричні процеси у напівпровідниках : підручник для студентів ВНЗ / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-215. – ISBN 978-617-689-258-8
1630719
  Борзяк П.Г. Фотоелементи / П.Г. Борзяк. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1936. – 112, [4] с.
1630720
  Миселюк О.Г. Фотоелементи і їх застосування / О.Г. Миселюк. – Київ, 1953. – 32 с.
1630721
  Ковальова М.С. ФотоЕРС в p-i-n гетероструктурах InGaAs/GaAs з квантовими нитками / М.С. Ковальова, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 67-68
1630722
   Фотожурналист и время. – Москва, 1975. – 295с.
1630723
  Черняков Б.И. Фотожурналістика : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1630724
   Фотожурналістика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 6с.
1630725
  Шаповал Ю.Г. Фотожурналістика : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 76с.
1630726
  Макарський О. Фотожурналістика : тенденції сьогодення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 21-22


  Найпрестижнійший у світі конкурс фотографій для преси проводить створена в 1955 р. у Нідерландах незалежна некомерційна організація World Prezz Photo з штаб-квартирою в Амстердамі.
1630727
  Горевалов С.І. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації: єдність слова і зображення : навч. посібник / Горевалов С.І., Зикун Н.І., Стародуб С.А. ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 293, [3] с. : фотоіл., іл. – Бібліогр.: с. 252-262 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8299-59-9
1630728
  Максимович М. Фотожурналістика в сучасному світі // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 89-91. – ISBN 978-966-941-731-2
1630729
  Горевалов С.І. Фотожурналістика силових структур України в системі масових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 64-68. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Бурхливий розвиток систем масової комунікації зумовлений потребою силових структур України в одержанні політично й соціально важливої інформації, збільшенням її ролі в процесі демократизації армії, міліції, спецслужб, прикордонних військ
1630730
   Фотозвіт фотосвіту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 86-91 : фото
1630731
  Озолс А.О. Фотоизические процессы в неорганических материалах при записи гологами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Озолс А. О.; АН ЛатвССР, Ин-т физ. – Саласпилс, 1979. – 16л.
1630732
  Волчек Г.Ф. Фотоиллюстрация в советской периодике. / Г.Ф. Волчек. – Москва, 1962. – 191с.
1630733
  Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация светопись трансформация фотомонтаж / В.Т. Грюнталь. – Москва : Книга, 1966. – 277 с.
1630734
  Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация. Светопись. Трансформация. Фотомонтаж / В.Т. Грюнталь. – М., 1966. – 280с.
1630735
  Жданов В.Г. Фотоиндуцированная анизотропия в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Жданов В. Г.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1630736
  Ахобадзе Виктор Викорович Фотоиндуцированнные препарация и активация дрожеввых клеток в условиях непрерывного и импульского освещения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Ахобадзе Виктор Викорович ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
1630737
  Адыгезалов В.Ф. Фотоиндуцированные биоэлектрические потенциалы листьев высших растений / В.Ф. Адыгезалов ; АН АзССР, Сектор физ.-хим. биологии Ин-та физики. – Баку : Элм, 1987. – 71, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 63-72 (
1630738
  Микла Виктор Иванович Фотоиндуцированные изменения в светочувствительных халькогенидных стеклообразных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микла Виктор Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 13л.
1630739
  Бобровский А.П. Фотоиндуцированные парамагнетизм модельных фотосинтетических систем : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобровский А. П.; Гос. орд. Ленина оптическ. ин-т им. Вавилова. – Л., 1973. – 18л.
1630740
  Косточка Л.М. Фотоиндуцированные реакции С-присоединения и циклоприсоединения к ацетиленовым системам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Косточка Л. М.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1973. – 26л.
1630741
  Холмогоров В.Е. Фотоиндуцированные сигналы электронного парамагнитного резонанса в органических красителях в агрегированном состоянии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Холмогоров В.Е.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1964. – 11л.
1630742
  Яковлев Владимир Борисович Фотоиндуцированные фазовые переходы мезозамещенных антрацена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Яковлев Владимир Борисович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1980. – 22 с.
1630743
   Фотоиндуцированные явления в силленитах / В.К. Малиновский, О.А. Гудаев, В.А. Гусев, С.И. Деменко; Твердохлеб П.Е. – Новосибирск : Наука, 1990. – 157 с.
1630744
  Чайко А.К. Фотоинициированная полимиразция олигоуретанакрилатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чайко А.К.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1979. – 16л.
1630745
  Андрианов Александр Кузьмич Фотоинициированная радикальная прививочная полимеризация виниловых мономеров на неорганических наполнителях : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.06 / Андрианов Александр Кузьмич ; МГУ. – Москва, 1984. – 19 с.
1630746
  Замотаев Павел Васильевич Фотоинициированное ароматическими кетонами и хинонами сшивание полиэтилена : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Замотаев Павел Васильевич; АН УССР. Отд. нефтехимии ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 229л.
1630747
  Замотаев Павел Васильевич Фотоиницированное ароматическими кетонами и хинонами сшивание полиэтилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Замотаев Павел Васильевич; КГУ. – Киев, 1984. – 22л.
1630748
   Фотоинтеллект в массы : Фотоаппараты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 22-23
1630749
  Бенца В.М. Фотоионизация адсорбированных молекул красителей и полиаценов на полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Бенца В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1630750
  Тимошенко М.М. Фотоионизация высокотемпературных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Тимошенко М.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1973. – 12 с.
1630751
  Пржонский А.М. Фотоионизация и ионная конверсия в плазме и парах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Пржонский А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1630752
  Пржонский А.М. Фотоионизация и ионная коныверсия в плазме и парах щелочных металлов : Дис... канд.физ-мат.наук: / Пржонский А.М.; КГУ. – Киев, 1974. – 146л. – Бібліогр.:л.141-146
1630753
  Сухов Д.А. Фотоионизация молекул ароматических углеводородов растворенных в полимерных матрицах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Сухов Д.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л.
1630754
  Вилесов Ф.И. Фотоионизация органических молекул. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Вилесов Ф.И.; Ленингр. госю ун-т. – Л., 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1630755
   Фотоискусство СССР. – М., 1962. – 111с.
1630756
  Табінський Я. Фотоілюстрація як жанр публіцистики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 75-80. – ISSN 2078-1911
1630757
  Булахова Г. Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 313-328. – ISSN 2224-9516


  Сербін О.О. (фото).
1630758
  Тичко Олександр Вікторович Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Тичко О.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т фізики. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1630759
  Серденко Т.В. Фотоіндуковані зміни інтегральних показників структури реакційних центрів бактерій Rhodobacter sphaeroides при переносі електрона : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Серденко Таїсія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр. : 30 назв
1630760
  Боровий М.О. Фотоіндуковані зміни параметрів елементарної комірки кристалів пруститу в діапазоні температур 100-300 К / М.О. Боровий, Ю.П. Гололобов, А.В. Сальнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом прецизійної рентгенівської дилатометрії досліджено температурні залежності параметрів [альфа](Т) та с(Т) елементарної комірки кристалів пруститу в інтервалі температур (100 - 300) К, як у темновому режимі, так і при лазерному опроміненні. ...
1630761
  Морозовська Ганна Миколаївна Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Морозовська Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 149л. – Бібліогр.: л. 120-130; Дод.: л. 131-149
1630762
  Морозовська Ганна Миколаївна Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Морозовська Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1630763
  Строюк А.Л. Фотокаталитическое получение водорода под действием видимого света в системах на основе графитоподобного нитрида углерода / А.Л. Строюк, А.Е. Раевская, С.Я. Кучмий // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 54, № 1. – С. 3-32. – ISSN 0497-2627
1630764
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. – Новосибирск
Ч. 1. – 1985. – 194с.
1630765
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. – Новосибирск
Ч. 2. – 1985. – 246с.
1630766
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. Гетерогенные, гомогенные и молекулярные структурно-организованные системы. – Новосибирск, 1991. – 360с.
1630767
  Степанко В.И. Фотокаталическое окисление углеводородов на соединениях титана. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Степанко В.И.; АН УССР Ин-т физики и химии. – К, 1981. – 16л.
1630768
  Ніколенко А.М. Фотокаталітична деструкція органічих сполук на поверхні TiO2 / А.М. Ніколенко, Д.В. Лисогоря // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 39
1630769
  Козицький А.В. Фотокаталітичне фторування C(sp3)-H зв"язків за участю TiO2ТА g-C3N4 / А.В. Козицький, С.Я. Кучмій // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 152
1630770
   Фотокаталітичне фторування неактивних C (sp3)-Н-зв"язків у присутності діоксиду титану та графітоподібного нітриду вуглецю / А.В. Козицький, І.А. Колодєєв, В.В. Швалагін, С.Я. Кучмій // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6. – С. 366-372. – ISSN 0497-2627
1630771
   Фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості наноструктурованих плівок ZnO та ZnO/CdS / А.В. Козицький, О.Л. Строюк, С.Я. Кучмій, А.М. Мішура // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 102
1630772
  Соловьева Н.М. Фотокиноаппаратура и ее эксплуатация / Н.М. Соловьева. – М., 1992. – 214с.
1630773
  Красный-Адмони Фотокиноматериалы и магнитные ленты / Красный-Адмони. – Л., 1991. – 238с.
1630774
   Фотокинотехника. – М., 1981. – 447с.
1630775
   Фотокінетика суміші СO2-N2-H2O атмосферних газів під дією ІК лазерного випромінювання: Узагальнена модель / А.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Ю.Я. Бунякова, Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, В.В. Буяджи // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 194-197 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0899
1630776
  Бессараб А.О. Фотокнига - затребуваний ексклюзив сьогодення / А.О. Бессараб, О.І. Шепелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 117-123. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X


  Простежено історію формування фотовидань. Розглянуто видавництва, які друкують фотокниги, та сучасні технології їх виготовлення.
1630777
  Кристалева Л.Б. Фотоколориметрический метод определения некоторых ионов в природных водах. : Автореф... канд. хим.наук: / Кристалева Л.Б.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
1630778
  Александров В.А. Фотоколориметрический метод определения родия в присутсвии платины : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. А.; МВО СССР, Уральск. полтехн. ин-т им. С.Кирова. – Свердловск, 1956. – 10л.
1630779
  Шергина Ю.П. Фотоколориметрическое определение микроколичеств меди, никеля и кобальта при гидрохимических поисках медно-никелевых сульфидных руд / Ю.П. Шергина, С.С. Шкорбатов, А.Б. Каминская. – Ленинград : ОНТИ, 1961. – 21с.
1630780
  Коваленко П.Н. Фотоколориметрическое определение сурьмы в цинковых электролитах и сплавах / П.Н. Коваленко, Н.П. Моричева
11. – 1959. – С. 322-327
1630781
  Дыко Л.П. Фотокомпозиция / Л.П. Дыко, А.Д. Головня. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Искусство, 1962. – 151с. : ил.,.,146 фото
1630782
   Фотоконкурс. Найкращі фото про туристичну Україну // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 62 : фото
1630783
  Горевалов С.І. Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 192-195


  У статті порушується проблема ролі документальної фотографії як важливої візуальної компоненти друкованої періодики періоду Другої світової війни. Досліджуються особливості діяльності воєнних фотоко-респондентів. Аналізуються творчі прийоми у ...
1630784
  Колли Н.Г. Фотокружок в клубе. / Н.Г. Колли. – М., 1954. – 124с.
1630785
  Руколь Х.С. Фотокружок в школе / Х.С. Руколь. – М., 1954. – 87с.
1630786
  Иофис Е.А. Фотокружок в школе. / Е.А. Иофис. – М., 1973. – 144с.
1630787
  Еремин Л.П. Фотолиз галогенидов свинца и фотографические процессы / Л.П. Еремин. – Томск, 1989. – 190с.
1630788
  Шалкаускас М. Фотолиз гипохлорита в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шалкаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1630789
  Пушкарева Т.М. Фотолиз и радиолиз твердых солей серебра и их водных растворов : автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Пушкарева Т.М. ; МВ и ССО БССР, Белору. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 34 л. – Библиогр.: с. 34
1630790
  Корытцев К.З. Фотолиз изомеров азидов ряда нафталина и хинолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корытцев К. З.; Гор.ГУ. – Горький, 1973. – 16л.
1630791
  Мейкляр П.В. Фотолиз кристаллов галоидного серебра и скрытое фотографическое изображение : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Мейкляр П.В.; Гос. ордена Ленина оптический институт им. С.И.Вавилова, 1951. – 20 с.
1630792
  Федоров В.Е. Фотолиз некоторых производных альфа-пиридилферроцена. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Федоров В.Е.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 21л.
1630793
  Гак Юрий Викторович Фотолиз полиоксиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.17 / Гак Юрий Викторович; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
1630794
  Воробьева Т.Н. Фотолиз солей серебра и особенности физической бессеребряного проявления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьева Т.Н.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 24л.
1630795
  Пресс Ф.П. Фотолитографические методы в технологии полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / Ф.П. Пресс. – Москва : Советское радио, 1978. – 96 с.
1630796
  Пресс Ф.П. Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов / Ф.П. Пресс. – Москва : Энергия, 1968. – 200 с.
1630797
   Фотолитография и оптика. – Москва-Берлин : Советское радио; Техника, 1974. – 392 с.
1630798
  Гудзевата Марина Фотолітопис Альп : Озброєним оком / Гудзевата Марина, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 58-62 : Іл.
1630799
  Шалин В.М. Фотолэлектрогазовый усилитель и его применение в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шалин В.М.; МСХ РСФСР.Ленингр.с-х.ин-т. – Л-Пушкин., 1962. – 19л.
1630800
  Бычков П.И. Фотолюбителю о фоторепортаже / П.И. Бычков. – М, 1958. – 70с.
1630801
   Фотолюбитель-конструктор. – М., 1989. – 191с.
1630802
   Фотолюбитель-конструктор. – 2-е изд., стер. – М.
1. – 1991. – 191с.
1630803
   Фотолюбитель-конструктор. – М.
2. – 1992. – 159с.
1630804
  Левшин В.Л. Фотолюминесценция жидких и твердых веществ / В.Л. Левшин. – Москва : ГИТТЛ, 1951. – 456 с.
1630805
  Бригинец В.П. Фотолюминесценция и структура электронных центров окраски в кристаллах KCl и KCl-Sr 2+ : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / В.П. Бригинец ; КПИ им. 50-летия Вел. Окт. соц. револ. – Киев : [б. и.], 1981. – 193 л. – Библиогр.: л. 172-193
1630806
  Вайданич В.И. Фотолюминесценция кристаллов иодидов натрия и цезия, активированных таллием, при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайданич В.И.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1966. – 8л.
1630807
  Дражан Анатолий Владимирович Фотолюминесценция облученных ионами слоистых структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дражан Анатолий Владимирович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 16л.
1630808
  Паркер С.А. Фотолюминесценция растворов / С.А. Паркер. – Москва : Мир, 1972. – 510 с.
1630809
  Шалимова К.В. Фотолюминесценция сублимат-фосфоров : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Шалимова К.В.; Физическ.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1630810
  Бабаев Ариф Азимович Фотолюминисценция в некристаллических полупроводниках : Автореф... докт. физ-матнаук: 01.04.07 / Бабаев Ариф Азимович; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1993. – 30л.
1630811
  Горбачева Н.А. Фотолюминофоры на основе фосфатов кадмия : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева Н. А.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1958. – 10л.
1630812
  Карлаш Г.Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карлаш Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 144-164
1630813
  Карлаш Г.Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карлаш Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1630814
  Кисіль Д.В. Фотолюмінесцентні та структурні властивості піролітичних вуглецевих нанопреципітатів, диспергованих у пірогенному оксиді кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Кисіль Дмитро Вадимович ; Нац. акад. наук. України , Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1630815
  Кучеров І.Я. Фотолюмінесценція мішаних органічних кристалів / І.Я. Кучеров, 1959. – [12] c.
1630816
  Ведмідь А.О. Фотолюмінісцентні властивості нанокомпозитів ПЕПК-С60 / А.О. Ведмідь, О.П. Оласюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 37
1630817
  Гасан-Заде Салим Гюльрзаевич Фотомагнитные и гальваномагнитные явления в при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гасан-Заде Салим Гюльрзаевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 17л.
1630818
  Русин Б.А. Фотомагнитные эффекты в антрацене и тетрацене. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Русин Б.А.; Москов. физ.техн. ин-т. – М., 1969. – 22л.
1630819
  Виноградова Г.И. Фотомагнитный эффект bCdCr Se и родственных ему соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виноградова Г.И.; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1979. – 17л.
1630820
  Равич Ю.И. Фотомагнитный эффект в полупроводниках и его применение / Ю.И. Равич. – Москва, 1967. – 95с.
1630821
  Аронов Д.А. Фотомагнитный эффект и фотопроводимость в полупроводниках при высоких уровнях возбуждения / Аронов Д.А., Заитова В. ; АН УзССР, Физ.-техн. ин-т им. С.В. Стародубцева ; Ташкент. ин-т инженеров ж.-д. трансп. – Ташкент : Фан, 1987. – 241, [1] с. : граф.
1630822
  Артемов Е.А. Фотомастерство : курс лекций / Артемов Е.А. ; Моск. гос. ин-т культуы. – Москва : МГИК, 1989. – 38 с.
1630823
  Киселев А.Я. Фотоматериалы / А.Я. Киселев. – Л., 1986. – 157с.
1630824
  Бабко А.К. Фотометpический анализ. Методы опpеделения неметаллов / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва : Химия
Т.2. – 1974. – 360с.


  В моногpафии подpобно изложены методы фотометpического опpеделения азота,боpа,кpемния,фосфоpа и дp. Пpиведены спектpы поглощения соединений, в виде котоpых пpоводят опpеделение. Описаны методы опpеделения неметаллов в pазличных матеpиалах.
1630825
  Богданович А.О. Фотометрическая двумерная классификация звезд и исследование межзвездного поглощения в районе скопления NGC 6871 : Автореф... канд. физ.- мат. наук: 01.03.02 / Богданович А.О. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 14 с. – Библиогр.: с. 13-14
1630826
  Зданавичюс К. Фотометрическая система для двумерной классификации звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зданавичюс К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
1630827
   Фотометрические и поляриметрические исследования небесных тел : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 198 с.
1630828
  Мкртичян Д.Е. Фотометрические и спектральные проявления пульсационной активности звезд нижней части полосы нестабильности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Мкртичян Д.Е.; ОГУ. – Одесса, 1993. – 12л.
1630829
   Фотометрические измерения и их метрологическое обеспечение : Всесоюзная науч.-техн. конференция, 1-я. Москва. 1974. – Москва, 1974. – 294с.
1630830
  Георгиев Ц.Б. Фотометрические исследования билизких галактик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Георгиев Ц.Б.; Спец.астрофиз.обсерватор.Росс.Акад.наук. – Нижний Архыз., 1997. – 36л.
1630831
   Фотометрические исследования красных звезд. – Рига : Зинатне, 1973. – 189 с.
1630832
  Бенюх Вера Владимировна Фотометрические исследования метеоров и плотность метеорных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Бенюх Вера Владимировна; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Киев, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1630833
  Белякина Т.С. Фотометрические исследования симбиотических звезд : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Белякина Т.С. ; Моск. гос. ун-т. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1630834
   Фотометрические исследования углеродных звезд. – Рига : Зинатне, 1977. – 174 с.
1630835
  Куличенко С.А. Фотометрические методы определения поверхностно-активных веществ : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Куличенко С. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 231л. – Бібліогр.:л.210-231
1630836
  Рыбакова М.М. Фотометрические методы определения радкоземельных элементов и их распространение в минеральных водах районов Прибайкалья и Забайкалья. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбакова М.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1630837
  Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; АН УССР ; Ин-т коллоидной химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 1988. – 219 л. + Приложение: л. 218-219. – Библиогр.: л. 190-217
1630838
  Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с. – Библиогр.: 26 назв.
1630839
  Упор Э. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений / Э. Упор, М. Мохаи, Д. Новак. – Москва : Мир, 1985. – 360 с.
1630840
  Лютый В.М. Фотометрические особенности сефертовских галактик и оптическая переменность их ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Лютый В.М. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Минск, 1972. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1630841
  Видьмаченко А.П. Фотометрические свойства деталей диска Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Видьмаченко А.П.; Главн. астроном. лаборотор. – Киев, 1983. – 18л.
1630842
  Гайдук Анатолий Романович Фотометрические характеристики деталей поверхности Марса в период великого противостояния 1971 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Гайдук Анатолий Романович; МГУ. Гос. Астрономич. ин-т. – Тернополь, 1973. – 12л.
1630843
  Гайдук А.Р. Фотометрические характеристики Марса по данным фотографических наблюдений в период великого противостояния 1971 г. / А.Р. Гайдук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 128 с.
1630844
  Коваль И.К. Фотометрические характеристики Марса по наблюдениям в перод с 1954 по 1967 год. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 031 / Коваль И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.19-22
1630845
  Какарас Г. Фотометрические эффекты двойных звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Какарас Г.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 7л.
1630846
  Коренман И.М. Фотометрический анализ / И.М. Коренман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 359 с.
1630847
  Псарев В.А. Фотометрический анализ лунной поверхности по материалам АМС "Зонд-6" и "Зонд-8" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Псарев В.А.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1981. – 16л.
1630848
  Бобров М.С. Фотометрический анализ строения колец Сатурна : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобров М. С.; МГУ, Гос. астрономический ин-т им. Штернберга. – Москва, 1950. – 7 л.
1630849
  Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений / И.М. Коренман ; под ред. А.К. Бабко. – Москва : Химия, 1970. – 343 с.
1630850
  Бабко А.К. Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва : Химия, 1968. – 388 с.
1630851
  Коростелев П.П. Фотометрический и комплексометрический анализ в металлургии : Справочник / П.П. Коростелев; ред. Бусев А.И. – Москва : Металлургия, 1984. – 272 с.
1630852
   Фотометрический и спектральный каталог ярких звезд. – Киев : Наукова думка, 1979. – 535 с.
1630853
  Йоу Д.Г. Фотометрический химический анализ (колориметрия и нефелометрия) / Д.Г. Йоу. – Москва : ОНТИ
1 : Колориметрия. – 1935. – 732 с.
1630854
  Йоу Д.Г. Фотометрический химический анализ (колориметрия и нефелометрия) / Д.Г. Йоу. – Москва : ОНТИ
2 : Нефелометрия. – 1936. – 264 с.
1630855
  Гарбузов Геннадий Александрович Фотометрическое и спектральное исследование группы пульсирующих звезд с короткими периодами изменения блеска : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Гарбузов Геннадий Александрович ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 13 с.
1630856
  Каретников В.Г. Фотометрическое и спектральное исследование затменной двойной RZ щита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каретников В.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 11 с.
1630857
  Зайцева Г.В. Фотометрическое и спектральное исследование неправильных звезд : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.03.02 / Зайцева Г.В. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штенберга. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
1630858
  Тоточава А.Г. Фотометрическое исселедование звезд типа Р северной короны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Тоточава А.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1977. – 11 с.
1630859
  Колесник Л.Н. Фотометрическое исследование в площадке каптейна № 40 : Дис... канд. физ-матнаук: / Колесник Л.Н.; ИН УССР. Глав. асторономич. обсерватория. – Киев, 1960. – 232л. – Бібліогр.:л.218-225
1630860
  Халиуллин Х.Ф. Фотометрическое исследование затменно-двойных звезд типа Вольфа-Вайе V444Cyg и CQCep. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Халиуллин Х.Ф.; МГУ.Гос.астрон.ин-т. – М, 1973. – 12л.
1630861
  Синческул В.Н. Фотометрическое исследование звезд в области большой туманности ориона и ее окресности. : Автореф... канд.физл-мат.наук: 030 / Синческул В.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1630862
  Ясевичус В.А. Фотометрическое исследование звезд и межзвездного вещества в районе рассеянных звездных скоплений NGCl46 и K 14 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ясевичус В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 11с. – Бібліогр.:с.11
1630863
  Колесникова Лариса Петровна Фотометрическое исследование некоторых азопроизводных пиридоксина как реагентов на ртуть (II) : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Колесникова Лариса Петровна; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1630864
  Лейко У.М. Фотометрическое исследование спектрограммы солнечной вспышки 15.VII 1981 г. / У.М. Лейко, В.А. Остапенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 43-46. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Выполнена фотометрия спектра вспышки балла 1 п 15.VII 1981 г. в бальмеровской серии HI и отдельных линиях Call, Fel, Fell, All, Mql.Crl, Nil.CH. Построены эмиссионные профили, приведены их полуширины, центральные интенсивности, эквивалентные ширины. ...
1630865
  Шупенко Г.С. Фотометрическое определение бериллия в бериллиевых бронзах. : Автореф... канд. хим.наук: / Шупенко Г.С.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1956. – 11л.
1630866
  Тураханова Н.Т. Фотометрическое определение бериллия и некоторых других элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Тураханова Н.Т.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 18л.
1630867
  Овчинникова Н.П. Фотометрическое определение компонентов основного мартеновского шлака без взятия навески : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. П.; Перм. ГУ. – Пермь, 1969. – 21л.
1630868
  Шкадаускас Юозас Стасио Фотометрическое определение малых количеств сурьмы с некоторыми органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шкадаускас Юозас Стасио; Вильнюсский гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1630869
  Патровски В. Фотометрическое определение ниобия и тантала с помощью бренцкатехина ои этилендиаминтетрауксусной кислоты / В. Патровски. – М., 1960. – 18с.
1630870
  Казачевский В.М. Фотометрическое определение отражательной способности земного шара : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Казачевский В.М.; АН Каз.ССР. Астрофизический ин-т. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1630871
  Мушегян Л.Г. Фотометрическое определение рения некоторыми неорганическими реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мушегян Л.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1630872
  Прейшеголавичене Д.Л. Фотометрическое определение титана (IV) некоторыми органическими реактивами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прейшеголавичене Д.Л.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1630873
  Родионова З.М. Фотометрическое определение фурфурола, метилфурфурола и оксиметилфурфурола по реакциям с ароматическими аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Родионова З. М.; Гор. ГУ. – Горький, 1966. – 17л.
1630874
  Марченко З. Фотометрическое определение элементов / З. Марченко. – Москва : Мир, 1971. – 503 с.
1630875
   Фотометричне визначення зіліза (III) з сульфіт-іонами і комплексоном III в мідних сплавах : хімія / В.І. Симоненко, Л.В. Нечипоренко, С.В. Шакурова, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1630876
  Зайцев В. Фотометричне визначення йодату в йодованій кухонній солі / В. Зайцев, О. Трохименко, Н. Писарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методи визначення йодату, що грунтуються на його відновленні йодидом до елементного йоду та фотометруванні I3- при 288 нм та йод-крохмального комплексу при 590 нм, а також церій-арсенатний, використано для аналізу йодованої кухонної солі. Method ...
1630877
   Фотометричне визначення кремнію в припійних матеріалах / О.П. Рябушко, О.Н. Арендарюк, Л.О. Батковська, А.М. Згуровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-37. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені фотометричні властивості та визначений склад асоціатів кремніймолібденової гетерополікислоти (ГПК) з неіоногенними поверхнево-активними речовинами (ОП-7, тритон Х-100, феноксол 8/10). Розроблена методика фотометричного визначення кремнію в ...
1630878
  Трохименко О.М. Фотометричне визначення ортофосфат-іонів у підземних водах // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 43
1630879
  Рябушко О.П. Фотометричне визначення паладію, срібла, нікелю та платини у паладіевих сплавах припійних матеріалів / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська, В.О. Рябушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Хімія ; вип. 36)


  Розроблено спектрофотометричні методики визначення Pd, Ag, Pt, Ni за допомогою хіноксалін-2,3-дитіолу, методики аналізу паладієвих сплавів та припійних матеріалів з мікронаважок.
1630880
   Фотометричне визначення титану та цирконію з гліцинкрезоловим червоним у природних та технічних матеріалах / Л.Л. Коломієць, Л.А. Пилипенко, Н.В. Дорошина, Л.І. Тищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-47. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено комплексоутворення титану та цирконію з гліцинкрезоловим червоним (ГКЧ) і встановлено вибірковість дії реагенту в оцтовокислих розчинах у порівнянні з водними. Розроблено методики експресного фотометричного визначення титану та цирконію з ...
1630881
  Сухан В.В. Фотометричне визначення цинку в стічних водах гальванічного виробництва : хімія / В.В. Сухан, М.Ф. Тулюпа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-5 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1630882
  Трохименко О. Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього / О. Трохименко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено фотометричну методику визначення йодату в столовій солі з використанням ампліфікаційного відновлення йодату йодидом до молекулярного йоду у середовищі ортофосфатної кислоти та наступного окиснення йодом барвника метиленового ...
1630883
  Трохименко О.М. Фотометричне та сорбційно-фотометричне визначення флавоноїдів у рослинній сировині за рутином та гіперозидом / О.М. Трохименко, В.В. Верба, А.Ю. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 33. – ISBN 978-617-7824-30-4
1630884
   Фотометричні вимірювання світіння іоносфери при інжекції нейтрального газу / М.І. Дзюбенко, О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, В.П. Лапчук, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 101-105. – (Астрономія ; вип. 33)


  Для досліджень хімічних реакцій, що визначають світіння іоносфери в області F, проведено експеримент з інжекцією молекулярного водню з борту ШСЗ. Просторово-часові зміни параметрів світіння вимірювались двоканальним фотометром в емісіях 557.7 і 630 нм ...
1630885
  Остапенко В.О. Фотометричні дослідження сонячного спалаху 15 липня 1981 р. I. Обладнання, методика, матеріал досліджень / В.О. Остапенко, Ю.А. Чеснок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-55. – (Астрономія ; Вип. 34)


  В Астрономічній обсерваторії Київського університету введено в дію 40-канальний мікрофотометр МФ4А. Наведено основні параметри приладу. Обговорюється методика фотометричного дослідження активних утворень на Сонці на прикладі спектрів спалахів 20 липня ...
1630886
  Сімон А.О. Фотометричні прояви змінності карликових нових зір типу SU UMa : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Сімон Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1630887
  Бовчалюк В.П. Фотометричні та лідарні дослідження аерозолів в атмосфері над Україною : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Бовчалюк Валентин Павлович ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1630888
  Азаренок В.В. Фотометрия : учеб. пособие / В.В. Азаренок, С.Ф. Хритина, А.А. Эрасму ; Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : МГУ, 1979. – 107 с. : ил. – Библиогр.: с. 105
1630889
  Рыков В.И. Фотометрия : учеб. пособие / В.И. Рыков, С.Ф. Хритина. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1985. – 76с.
1630890
  Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы) / М.М. Гуревич. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 272 с.
1630891
  Новицкий Л.А. Фотометрия быстропротекающих процессов / Л.А. Новицкий, Б.М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 296 с.
1630892
   Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – Москва, 1986. – 303с.
1630893
   Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – Москва, 1988. – 312с.
1630894
  Мотрунич Янош Мигалевич Фотометрия исз и ее применение для решения некоторых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Мотрунич Янош Мигалевич; МНО Тад.ССР. Таджинский гос. ун-т. – Душанбе, 1975. – 16л.
1630895
  Всехсвятский С.К. Фотометрия короны 19 июня 1936 г. / С.К. Всехсвятский, В.А. Домбровский, 1936. – [17] с.
1630896
  Бурриель-Марти Фотометрия пламени / Бурриель-Марти, Рамирес-Муньос. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 520с.
1630897
  Шевченко В.Г. Фотометрія астероідів: фазові залежності блиску, фотометрична модель : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.03.03 / Шевченко В. Г.; Голов. астрол. обсерват. АНУ. – К., 1997. – 16л.
1630898
  Козак Павло Миколайович Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостереженнями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Козак П.М.; НАН України. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 54 назви
1630899
  Паламарюк В.О. Фотометрія і спектрофотометрія : навч. посібник / В.О. Паламарюк. – Чернівці : ЧДУ, 1981. – 108 с.
1630900
  Громакіна Т.А. Фотометрія та спектрофотометрія вибраних малих тіл зовнішньої області Сонячної системи : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Громакіна Тетяна Андріївна ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 32 с.
1630901
   Фотомеханическая корректура в репродукционной технике. – М., 1956. – 79с.
1630902
  Хоуэлл Б.Ф. и др. Фотомеханический метод частотного анализа сейсмических волн / Б.Ф.Хоуэлл, А.Б.Эндрюс, Р.Э.Хубер;Гос. науч.-техн. ком. СМ СССР; Гос. н.-и. ин-т научн. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 17с. : Ил. – Библиогр.: с.17
1630903
  Кузьменко П.П. Фотомеханический эффект в сурьме / П.П. Кузьменко. – Москва-Ленинград
4. – 1962. – 4с.
1630904
  Кузьменко П.П. Фотомеханічний ефектв татані / П.П. Кузьменко. – Київ
8. – 1963. – 5с.
1630905
  Павлова Тетяна Володимирівна Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини 20 століття ( на матеріалі пейзажного жанру ) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Павлова Т.В.; Міністерство культури і туризму України ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – 21с. – Бібл.: 14 назв
1630906
  Пирожков Александр Николаевич Фотомонтаж в советской прессе (некоторые вопросы теории жанра и публицистического мастерства) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Пирожков Александр Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 24л.
1630907
  Гулая Н.П. Фотоморфогенез растений при комбинированных программах световых воздействий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Гулая Н.П.; АН УССР. – К, 1982. – 21л.
1630908
  Кефели В.И. Фотоморфогенез, фотосинтез и рост как основа продуктивности растений / В.И. Кефели. – Пущино, 1991. – 132с.
1630909
   Фотомундіаль : Україна на Чемпіонаті Світу 2006. – Київ : Економіка, 2007. – 80с. – ISBN 978-966-8527-39-5
1630910
  Фэн Г. Фотон-электронное взаимодействие в кристаллах в отстутствие внешних полей : пер. с англ. / Г. Фэн. – Москва : Мир, 1969. – 128с.
1630911
  Никольский К.В. Фотон / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 164 с.
1630912
  Молин А.Я. Фотонабор / А.Я. Молин. – М., 1986. – 79с.
1630913
   Фотонаборные шрифты. – Москва, 1983. – 175с.
1630914
   Фотонаборные шрифты. Крупнокегельный набор. Фотонаборная машина Ф156К. – Москва
2. – 1985. – 287с.
1630915
   Фотонапівпровідникові середовища на основі карбазолілвмісного радіального чотирьохпроменевого олігомеру для голографічного запису оптичної інформації / І.В. Орлов, О.В. Мокринська, Ю.П. Гетьманчук, С.Л. Студзинський, Г М. Давиденко Чуприна // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 205
1630916
  Горячев А.М. Фотонейтронные реакции в области EI-резонанса в районах ядер с большой динамической и статической деформацией : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Горячев А. М.; Ин-т ядерн. исслед. АН СССР. – М., 1984. – 18л.
1630917
   Фотонейтронный метод определения бериллия. – Ленинград, 1961. – 88с.
1630918
  Межиборская Х.Б. Фотонейтронный метод определения бериллия / Х.Б. Межиборская. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 52 с.
1630919
  Дунаєв Юрій Фотони / Дунаєв Юрій. – Київ, 2000. – 58с. – ISBN 966-7569-24-1
1630920
   Фотоника. – Москва : Мир, 1978. – 416 с.
1630921
  Векшин Н.Л. Фотоника биологических структур / Н.Л. Векшин. – Пущино, 1988. – 163 с.
1630922
  Мельников В.С. Фотоника металлоорганических и органических полимерных полупроводников : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мельников В.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 12 с.
1630923
  Теренин А.Н. Фотоника молекул красителей и родственных органических соединений / А.Н. Теренин. – Ленинград : Наука, 1967. – 616 с.
1630924
  Капинус Е.И. Фотоника молекулярных комплексов / Е.И. Капинус. – Киев : Наукова думка, 1988. – 255 с.
1630925
  Давиденко Н.А. Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов на основе органических красителей / НАНУ; Ин-т органической химии; Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Н.Г. Кувшинский. – Киев : Наукова думка, 2005. – 296с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0496-6
1630926
  Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 124 л. + Приложение: л. 123-124. – Библиогр.: л. 103-122
1630927
  Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с. – Библиогр.: 9 назв
1630928
  Кисіль О.О. Фотоніка ДНК/С60 супрамолекул в водних флюїдах для наномедицини / О.О. Кисіль, І.М. Спориш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначено оптичні характеристики межі розподілу в ДНК/С60 супрамолекулах, використовуючи розвинутий метод аналізу абсорбційних 200-800 нм та фотолюмінесцентних 430-780 нм спектрів цих супрамопекул та ДНК, С60 молекул у водних флюїдах. Запропоновано ...
1630929
  Ящук В.М. Фотоніка полімерів : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / КНУТШ; В.М. Ящук. – Київ : Київський університет, 2004. – 112 с. – ISBN 966-594-444-4
1630930
  Клапченко В.І. Фотонна теорія матерії. Столітньому ювілею фотона присвячується / В.І. Клапченко. – Київ, 2000. – 103с. – ISBN 5-8238-0720-1
1630931
  Солодовник К.М. Фотонні силові функції та їх застосування для усередненого опису електромагнітних переходів в атомних ядрах : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Солодовник Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 35 назв
1630932
  Маренков О.С. Фотонные коэффициенты взамодействия в рентгенорадиометрическом анализе : справочник / О.С. Маренков, Н.И. Комяк. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1988. – 224 с.
1630933
  Клышко Д.Н. Фотоны и нелинейная оптика / Д.Н. Клышко. – Москва : Наука, 1980. – 256с.
1630934
  Файн В.М. Фотоны и нелинейные среды // Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1972. – Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – С. 1-472
1630935
  Китайгородский А.И. Фотоны и ядра / А.И. Китайгородский. – Москва, 1979. – 207с.
1630936
  Лукин Ю.Т. Фотоны сверхвысоких энергий в адронных взаимодействиях / Ю.Т. Лукин. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 105 с.
1630937
  Кобылинский Н.А. Фотообразование нейтральных псевдоскалярных мезонов на нуклонах / Н.А. Кобылинский. – Киев, 1970. – 16 с.
1630938
  Корнешов Л.К. Фотообъектив обвиняет / Л.К. Корнешов. – М, 1986. – 223с.
1630939
  Корсуновский Г.А. Фотоокисление воды на полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсуновский Г. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1960. – 14л.
1630940
  Бригинец Валентин Петрович Фотоолюминесценция и структура электронных центров окраски в кристаллах KCl и KCl-Sr : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бригинец Валентин Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 28 с.
1630941
  Юрко Отто Иванович Фотооптические исследования кристаллических (Ge, In4Se3) и некристаллических (Cu-Sb("AS)-S(Se)-J) полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Юрко Отто Иванович; АН МССР, Ин-т приклад. физ. – Кишинев, 1982. – 16л.
1630942
  Мухин И.А. Фотоохота / И.А. Мухин. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 288с.
1630943
  Горшков Сергей Фотоохота на медведя. Хозяин Камчатки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 124-141 : фото
1630944
  Крюков А.И. Фотоперенос электрона в комплексных соединениях и инициирование фотохимических органических реакций. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Крюков А.И.; АН УССР. Ин-тут физич. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1979. – 29л.
1630945
  Крюков А.И. Фотоперенос электрона и его прикладные аспекты / А.И. Крюков, В.П. Шерстюк, И.И. Дилунг. – Киев : Наукова думка, 1982. – 239 с.
1630946
  Егорова В.А. Фотопереносы электрона в системах, содержащих комплексы с переносом заряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Егорова В.А. ; АН УССР. – Киев, 1974. – 21 с.
1630947
  Краснова В.А. Фотопереносы электрона с участием хлорзамещенных бензохинонов и соответствующих ион-радикальных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Краснова В.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1976. – 20л.
1630948
  Скрипчинский В.В. Фотопериодизм - его происхождение и эволюция / В.В. Скрипчинский. – Ленинград : Наука, 1975. – 299с.
1630949
  Максимов Н.А. Фотопериодизм (значение в жизни растения соотношения между продолжительностью дня и ночи) / Н.А. Максимов. – Л., 1925. – 69-90с.
1630950
  Хмелева Н.Н. др. Фотопериодизм водных беспозвоночных / Н.Н. др. Хмелева. – Минск, 1991. – 108с.
1630951
   Фотопериодизм животных и растений. – Ленинград, 1976. – 212с.
1630952
  Баврина Т.В. Фотопериодизм и изменения пигменов в листьях растений : Автореф... канд биол.наук: / Баврина Т.В.; Ин-т физиологии растений им К.А.Тимирязева АН СССР. – М, 1965. – 21л.
1630953
  Данилевский А.С. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых / А.С. Данилевский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 244с.
1630954
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм и способность растений к цеветению / М.Х. Чейлахян, 1948. – С. 1003-1006
1630955
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1956. – 40с.
1630956
  Мошков Б.С. Фотопериодизм растений / Б.С. Мошков. – Л.Москва, 1961. – 318с.
1630957
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм растений при диффенецированном световом режиме отдельных листьев / М.Х. Чейлахян, 1946. – С. 739-742
1630958
  Чайлахян М.Х. Фотопериодическая и гормаональная регуляция клубнеобразования у растений / М.Х. Чайлахян. – Москва : Наука, 1984. – 69с.
1630959
  Майко Фотопериодическая реакция некоторых южных древесных растений в умеренных широтах : Автореф... канд. биол.наук: / Майко Т. К; АН УССР, Ин-т физиол. раст. – К., 1967. – 21л.
1630960
  Пащенко В.Н. Фотопериодическая реакция растений Vicia faba L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко В.Н.; Всесоюзн.акад.с-х.наук . – Л, 1965. – 16л.
1630961
  Чередников А.В. Фотопериодическая регуляция сезонных явлений у медоносной пчелы (Apis mellifera L.) : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Чередников А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1630962
   Фотопериодические адаптации у насекомых и клещей. – Л., 1968. – 272с.
1630963
  Зеликман В.Л. Фотопластинки и пленки / В.Л. Зеликман. – Москва, 1939. – 104с.
1630964
  Коман Б.П. Фотопластический эффект в кристаллах халькогенидов ртути : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коман Богдан Петрович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франка. – Львов, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 16 назв.
1630965
  Губкин С.И. и др. Фотопластичность / С.И. Губкин и др. – Минск, 1957. – 166 с.
1630966
  Воронцов В.К. Фотопластичность / В.К. Воронцов, П.И. Полухин. – Москва, 1969. – 400с.
1630967
  Єсьман С.С. Фотоплетизмографічні вимірювання насичення венозної крові людини киснем / С.С. Єсьман, С.О. Мамілов, В.А. Трушина // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 67
1630968
  Міленіна М. Фотоповедінка і соціальні репрезентації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 141-155
1630969
  Недорезов Владимир Георгиевич Фотопоглощение и деление ядер-актинидов при средних энергиях : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Недорезов Владимир Георгиевич; Росс. АН. Ин-т ядерных исслед. – М., 1993. – 26л.
1630970
   Фотоподіл 238U гальмівним випромінюванням у широкому інтервалі значень граничної енергії / В.О. Желтоножський, А.М. Саврасов, В.А. Плюйко, О.М. Горбаченко, К.М. Солодовник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 20, № 2. – С. 126-130. – ISSN 1818-331Х
1630971
  Бугаков И.И. Фотоползучесть / И.И. Бугаков. – Москва, 1991. – 164 с.
1630972
  Левинко В.Е. Фотополимеризующийся оптический клей : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.14 / Левинко В.Е.; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1980. – 21л.
1630973
  Лазаренко Э.Т. Фотополимеры в газетном производстве. / Э.Т. Лазаренко, А.Р. Тищенко. – М., 1976. – 30с.
1630974
  Рычин А. и. Фотополупроводниковые свойства сернистого цинка, активированного марганцем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рычин А. и.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1963. – 10л.
1630975
  Кикинеши Фотополяризация и локальные состояния в некоторых полупроводниках типа AvBvii3 и AvDviCvii : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикинеши А.-Е.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1630976
  Левит Л. Фотопортрет в павильоне : [(философия процесса)] / Леонид Левит. – [Б. м.] : [б. и.], 1900. – 64 л.
1630977
  Корнієнко К. Фотопортрет як один із основних жанрів фотожурналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 189-197


  Стаття присвячена фотожурналістиці, зокрема одному з її провідних жанрів - фотопортрету, особливостям його розвитку та функціонування в друкованих ЗМІ. The article is devoted to a special form of journalism - photojournalism, particularly to one of ...
1630978
  Свечников С.В. Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы / С.В. Свечников, А.К. Смовж, Э.Б. Каганович. – Москва : Советское радио, 1978. – 184 с.
1630979
  Зюганов О.М. Фотопотенціометри / О.М. Зюганов, С.В. Свєчников. – Київ : Техніка, 1970. – 215 с.
1630980
  Бошнякович И.Д. Фотопривязка аєрогеофизических маршрутов и анамалий / И.Д. Бошнякович, Ю.С. Глебовский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 172 с. – Библиогр.: с. 170
1630981
  Бошнякович И.Д. Фотопривязка аэрогеофизических маршрутов и аномалий / И.Д. Бошнякович, Ю.С. Глебовский ; ред. И.А. Шенгер. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1969. – 206 с. – Библиогр.: с. 202
1630982
   Фотоприемники видимого и ИК диапазонов / Р.Дж. Киес, П.В. Крузе, Э.Г. Патли, Д. Лонг, Г.Р. и др. Цвиккер; Киес Р.Дж. – Москва : Радио и связь, 1985. – 326 с.
1630983
   Фотоприемники и фотопреобразователи. – Ленинград : Наука, 1986. – 296 с.
1630984
  Давиденко Микола Олександрович Фотопровідність аморфних молекулярних напівпровідників в області поглинання комплексів з переносом заряду і сполук з внутрішньомолекулярним переносом заряду : Автореф. дис.. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Давиденко Микола Олександрович; НАНУ, І-нт фізики напівпровідників. – Київ, 1994. – 38с.
1630985
   Фотопровідність кремнію в умовах магнітного впливу / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.О. Подолян, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, С.М. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1630986
  Вакуленко О.В. Фотопровідність кристалів ZnSe(Те):Сd / О.В. Вакуленко, О.І. Даценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 270-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджувалися спектри фотопровідності (ФП) та фотоЕРС відпалених у вакуумі та парі Сd полікристалів ZnSe(Те) в області 0.8...3.2 еВ при кімнатній температурі та кінетика їх ФП. На спектрах в домішковій області виділено дві смуги: інтенсивна смуга з ...
1630987
   Фотопровідність плівкових полімерних композитів з часточками комплексів Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга / В. Кокозей, Г. Бувайло, В. Маханькова, С. Студзинський, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові фоточутливі полімерні плівкові композити на основі нефотопровідного полівінілбутиралю з часточками гетерометалічних сполук Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга. Досліджено фотопровідні властивості композитів при їх опроміненні в ...
1630988
  Ретивов Николай Алексеевич Фотопроводимость активированных висмутом пленок аморфного селена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ретивов Николай Алексеевич; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1630989
  Романов В.Г. Фотопроводимость гексагонального селена под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучения при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
1630990
  Ходосевич П.К. Фотопроводимость гексагонального селена при низких температурах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ходосевич П.К.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 17л.
1630991
  Романов В.Г. Фотопроводимость гексального селена под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучений при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 18л.
1630992
  Кузнецов А.И. Фотопроводимость германия и кремния легированных глубокими примесями, при энергиях квантов, меньших энерогииионизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Кузнецов А.И.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1979. – 14л.
1630993
  Савченко Э.А. Фотопроводимость и люминесценция сегнетоэлектрических кристаллов АV BVI CVII : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченко Э. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
1630994
  Слободяник В.В. Фотопроводимость и миграция энергии электронного возбуждения в чистых и примесных кристаллах антрацена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Слободяник В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1630995
  Гулямов К.Б. Фотопроводимость некоторых высокоомных кристаллов при высоких гидростатических давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулямов К.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15л.
1630996
  Бьюб Р. Фотопроводимость твердых тел : Пер.с англ. / Р. Бьюб. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 558 с.
1630997
  Гросс Л.Г. Фотопроводимость фотографических слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гросс Л.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 16л.
1630998
  Стыс Л.Е. Фотопроводимость халькогенидных стеклообразных полупроводников. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Стыс Л.Е.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
1630999
  Извозчиков В.А. Фотопроводящие окислы свинца в электронике / В.А. Извозчиков, О.А. Тимофеев. – Ленинград, 1979. – 142 с.
1631000
   Фотопроводящие свойства пленок композита поливинилбутираль/гетерополиоксометаллат / Н.А. Давиденко, В.Н. Кокозей, И.И. Давиденко, Г.И. Бувайло, В.Г. Маханькова, С.Л. Студзинский // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2016. – Т. 52, № 1. – С. 9-13. – ISSN 0497-2627
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,