Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1629001
  Філоненко С. "Юля косу носить": гендерні стереотипи в сучасній політичній сатирі
1629002
   "Юморист жесточайшей эпохи ..." - Василий Федоров (1895-1959) : биогр. очерк и библиогр. указ. л-ры / Херсон. обл. универсальная науч. б-ка им. Олеся Гончара ; авт.-сост. О.В. Лянсберг ; отв. ред. Л.И. Зеленая. – Херсон : ХГТ, 2012. – 52 с., [2] л. ил. : ил. – К 140-летию со дня основания Херсон. обл. универсальной научной б-ки им. Олеся Гончара. - Имен. указ. с. 50. – Библиогр в примеч.
1629003
  Рунов Б.Б. "Юнайтед Африка компани". / Б.Б. Рунов. – М., 1966. – 172с.
1629004
   "Юне місто". Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1827-1860 рр.). – Бердянськ; Ростов-на-Дону : Тандем - У, 2007. – 358с. – ISBN 978-966-7482-82-4
1629005
  Некрасов Андрій "Юнкер" на дні : Україна / експедиція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 24-25 : Фото
1629006
   "Юность". Избранное. 1955-1985 : в 2-х томах. – Москва : Правда
Т. 2. – 1985. – 624с.
1629007
   "Юность": Избранное. 1955-1985 : в 2-х томах. – Москва : Правда
Т. 1. – 1985. – 623с.
1629008
  Лакінський Є. "Юра", син "Клавки" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 10-11


  Історичний роман Гримич про український Київ 1968 року.
1629009
  Коцарев О. "Юра": привіт із шістдесятих // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2021. – 3 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Роман Марини Гримич "Юра".
1629010
  Іоанну Й. [Юний і ні : різні тексти / Йоргос Іоанну. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1993. – 333, [2] с. – Copyright 1982, 1985. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0395-3
1629011
  Жерноклеєв О.С. Юліан Бачинський - засновник і лідер Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Статтю присвячено Юліану Бачинському - засновнику й лідеру Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини, розповідаються його соціал-демократичні ...
1629012
  Великочий В.С. Юліан Бачинський і Українська революція 1917-1920 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається діяльність Юліана Бачинського під час української революції 1917-1920 рр., його державотворча робота у складі Української національної ради та ...
1629013
  Швець О.Є. Юліан Бачинський як самостійник та творець української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається постать Юліана Бачинського як одного з видатних діячів української соціал-демократії, який одним з перших зробив спробу на науковому рівні обґрунтувати ...
1629014
  Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник / Ігор Бегей. – Київ : Основні цінності, 2001. – 256 с. – (Спадщина ; Кн. 12). – ISBN 966-7856-09-7
1629015
  Кріль М. Юліан Боберський - душпастир, просвітянин, батько // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 61-71
1629016
  Стоян Д.В. Юліан Вассиян як представник українського радикального націоналізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 142-150


  В статті аналізується філософська спадщини Ю. Вассияна в контексті динаміки розвитку українського радикального націоналізму. В процесі визначення сутності та характеристик поняття " радикальний націоналізм" актуалізується теорія Ю. Вассияна як ...
1629017
  Кулинич М.М. Юліан Вислобоцький - головний редактор часопису "Вісник для русинів Австрійської держави" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 17-22. – ISSN 0554-4866
1629018
  Масляник О. Юліан Головінський: воїн і месник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 4
1629019
  Радишевський Р. Юліан Маслянка - літературознавець, фольклорист, історик // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  "Кожною хвилиною і думкою Юліан Маслянка пов"язаний з науковою творчістю та діяльністю, а все його життя є прикладом служіння улюбленійсправі. Професора часто можна побачити серед студентів, докторантів та колег за жвавою дискусією, яка нерідко ...
1629020
   Юліан Мордалевич. Наші змагання : 1917-1921 : зб. документів / упоряд.: Сергій Жовтий ; [Т-во "Меморіал" ім. Василя Стуса, Ліга українців Канади]. – Київ : Меморіал, 2013. – 63, [1] с. : портр., іл. – Покажчики: с. 58-59. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1513-20-3
1629021
  Шевченко В. Юліан Мордалевич: доля петлюрівського отамана // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 75-87. – ISBN 978-617-7235-56-8
1629022
  Кралюк П. Юліан Охоровіч та поширення позитивізму на Галичині // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 354-356. – ISBN 978-966-2254-74-7
1629023
  Кралюк П.М. Юліан Охоровіч та поширення позитивізму на Галичині // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 354-356. – ISBN 978-966-373-777-5
1629024
  Нановський Я.Й. Юліан Панькевич / Я.Й. Нановський. – К, 1986. – 79с.
1629025
  Мельник І.А. Юліан Романчук - голова Руського головного комітету виборчого (досвід та уроки парламентської кампанії 1891 р.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 238-247
1629026
   Юліан Романчук (1842-1932) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 12-13
1629027
  Мохнач Д.А. Юліан Стрийковський: "Літописець єврейськоії долі" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 496-502. – ISSN 2520-2103
1629028
  Хайдер Т. Юліан Тувім та літературно-мистецьке кабаре "Qui pro Quio" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 58-63. – Bibliogr.: С. 63
1629029
  Яручик О. Юліан Тувім: становлення поета-громадянина / О. Яручик, Н. Тернова // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 51-54. – ISSN 2306-028X
1629030
  Галич О. Юліан Шпол: штрихи до творчого портрету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 100-108
1629031
   Юліана Володимирівна Цвєткова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 134. – ISBN 978-966-924-219-8
1629032
  Гусєв В.І. Юліанський календар / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1629033
   Юліану Болеславовичу Левицькому - 60 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 48 : Фото
1629034
  Галицька Е.В. Юлій Едуардович Янсон (до175-річчя з дня народження) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 95-96
1629035
  Шевчук В. Юлій Коцюбинський (1934-2000) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 303-309. – ISBN 978-966-06-0729-3
1629036
  Тупчієнко-Кадирова Юлій Мейтус: штрихи до національного портрету // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 62-66. – ISBN 978-966-920-241-3
1629037
  Абліцов В. Юлій Харитон: "Слова каяття нічого не змінять" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 367-376. – ISBN 976-966-2279-07-8


  З історії найжахливішого проекту Людства - "Манхеттенського", та українську причетність до нього.
1629038
  Шекспір В. Юлій Цезарь / Уілліям Шекспіp ; пеpеклад П.А. Кулїша, виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднаpського, 1900. – ХI, 130, [2] с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-руської Видавничої Спілки ; Ч. 27 ; Сер. 1. Белетристична)


  Пер. з англ. До збірки увійшло три п"єси: "Ромео і Джельєтта", "Гамлет", "Король Лір"
1629039
  Тимошенко Наталія Юліне братство "воїнів світла" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0130-5212
1629040
  Кручковський Л. Юліус і Етель : п"еса на шість картин / Л. Кручковський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 95 с.
1629041
  Давлєтов О. Юліус Штрейхер - "антисеміт № 1" Третього рейху: штрихи до політичного портрету "паладіна фюрера" / О. Давлєтов, І. Саламаха // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 18-29. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1629042
  Сокальська О.В. Юліуш Бардах – історик права на перехресті епох і держав(до витоків родоводу вченого) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 13-19. – ISSN 2523-4552
1629043
  Стадник О. Юліуш Кароль Марішлер (1869-1931) - науковець, педагог, клініцист (до 150-річчя з дня народження) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2019. – Т. 55, № 1 : Медичні науки. – С. 125-134. – ISSN 1563-3950
1629044
  Радишевський Р.П. Юліуш Словацький : життя і творчість / Р.П. Радишевський. – Київ : Дніпро, 1985. – 206, [1] с. – (Класики зарубіжної літератури)
1629045
  Степаненко Н. Юліуш Словацький "Яко чоловік і поет! у візії Олени Пчілки (за сторінками часопису "Рідний Край" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 253-256. – ISSN 2075-1222
1629046
  Вервес Г. Юліуш Словацький і Україна : літературно-критичний нарис / Г. Вервес. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 168с.
1629047
  Павличко Д. Юліуш Словацький і Україна // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С. 50-52


  Зв"язок життя і творчості польського поета Юліуша Словацького з Україною. Проблеми перекладу віршів поета українською мовою
1629048
  Осадчук Л. Юліуш Словацький удванадцяте зібрав українців і поляків у Кременці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 вересня (№ 159). – С. 10


  Цьогорічний форум відбувся в рамках відзначення ювілеїв Івана Франка і Лесі Українки.
1629049
  Левінська С.І. Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях / С.І. Левінська. – Київ : Київський університет, 1973. – 148с.
1629050
  Верба А. Юліуш Турчинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 226-227
1629051
  Радишевський Р. Юлія Булаховська - полоніст і компаративіст
1629052
   Юлія Булаховська - полоніст і компаративіст // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1629053
  Андрійчук Л. Юлія Ганущак - Галичанка у боротьбі за свободу України // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 27-32
1629054
  Семенченко М. Юлія Сущенко: "Ми всі чекаємо батька додому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 8


  Минає 925-й день незаконного ув"язнення українського журналіста Романа Сущенка в РФ. Чому важливо не забувати кожного з наших бранців Кремля?
1629055
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко закликала підприємців до діалогу: Звернення Прем""єр-міністра до імпортерів, представників малого і середнього бізнесу, всіх підприємців України // Україна-Business. – 2005. - 28 лют. - 7 берез.
1629056
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "14 квітня завершилася епоха Кучми": Із коментарів нар. депутата, лідера БЮТ на прес-конференції // Персонал. – 2004. - 19-25 квіт.


  [Щодо політичної ситуації в Україні та виборів президента України у 2004 р.]
1629057
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Кучма, як молодий олень, прискакав підписати політреформу. Для нього та його оточення - це акт реінкарнації"!: Бесіда з лідером БЮТ // Дзеркало тижня. – 2004. - 11-17 груд.


  [Ухвалення Верховною Радою змін до Конституції України]
1629058
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "На тлі Януковича навіть сумнозвісні імпровізації Кучми видаються еталоном красномовства" // Персонал плюс. – 2004. -15-21 листопада


  [Голова коаліції "Сила народу" про теледебати між кандидатами у Президенти України В.Ющенком та В Януковичем]
1629059
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Народу пропонують обирати президента без повноважень" // Нар. газета. – 2004. - 26 лют. - 3 берез.


  [Виступ лідера БЮТ в прямому ефірі радіо "Свобода", присвяч. підсумкам голосування в Верховній Раді 3 лют. 2004 р. за внесення змін до законопроекту про конституц. реформу]
1629060
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Народу пропонують обирати президента без повноважень" // Вечірні вісті. – 2004. - 6 - 12 лютого


  [Виступ лідера БЮТ в прямому ефірі радіо "Свобода", присвяч. підсумкам голосування в Верховній Раді 3 лют. 2004 р. за внесення змін до законопроекту про конституц. реформу]
1629061
  Тищенко Ю. Юлія Тищенко: "Росія не може схвально ставитися до нашого Закону "Про корінні народи", бо він руйнує нав"язаний нею наратив про "исконно русские земли" / спілкувалася Єлезавета Гончарова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 30 (714), 30.07- 05.08.2021. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Про актуальність ухвалення Закону "Про корінні народи України" напередодні відкриття Кримської платформи, а також про відмінність між термінами "меншини" й "спільноти" Тиждень поговорив з Юлією Тищенко, аналітикинею Українського незалежного центру ...
1629062
  Федів Ю. Юлія Федів: Якби УКФ з"явився ще 1997 року, то ми б нині не мали анексованих територій та інформаційної війни / спілкувався Микола Іванов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 3


  Український культурний фонд (УКФ) — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та ...
1629063
  Загребельний Павло Юлія, або Запрошення до самовбивства : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 351с. – ISBN 966-03-1756-5
1629064
  Загребельний П.А. Юлія, або Запрошення до самовбивства : роман / Павло Загребельний ; [худож.-оформ. І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2003. – 351 с. – (Серія "Література"). – ISBN 966-03-2017-5
1629065
  Гаюк В. Юліян Головінський: воїн і месник / В. Гаюк, О. Масляник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 218-222. – ISSN 0868-4790-8
1629066
  Матковський О.І. Юліян Медведський — перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті) / О.І. Матковський, І.М. Наумко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 89-92. – ISSN 2519-2396
1629067
  Шестакова А. Юло и Тэнно Соостеры. Живопись, графика // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-19
1629068
  Данилюк Володимир Юлю треба зняти? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
1629069
   Юля. – Харків : Фоліо, 2006. – 447с. – ISBN 966-03-3607-1
1629070
  Мороз А. Юля: перезагрузка / А. Мороз, К. Бердинских // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 47 (435). – С. 18-22


  Юля Тимошенко - о предаталях, потерянных да страны годах и о том, что в душах людей зреет новый Майдан
1629071
  Глушко М.В. Юлька / М.В. Глушко. – Симферополь, 1960. – 164с.
1629072
  Александровский В.Н. Юлька : повесть : для ст. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Ю. Реброва. – Москва : Детская литература, 1973. – 159 с. : ил.
1629073
  Александровський В.М. Юлька : повісті та оповідання / Віктор Александровський : пер. рос.: В. Запорожець, Н. Комізерко ; іл. М.Д. Дахно. – Київ : Молодь, 1984. – 350 с. : іл.
1629074
  Александровский В.Н. Юлька : повесть : для ст. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Ю. Реброва. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1985. – 158 с. : ил.
1629075
  Сорокин Л.Л. Юлькина ромашка : повести : [для детей] / Лев Сорокин ; [худож. О.И. Аплеснина]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 190 с.
1629076
  Кононенко Т.П. Юм Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 387-390. – ISBN 966-316-069-1
1629077
  Тимаков В.П. Юманзар : стихи и поэма / Вениамин Тимаков ; пер. с чуваш. Н.Поляковой. – Москва : Современник, 1979. – 78 с.
1629078
  Огарев Н.П. Юмор / Н.П. Огарев. – Москва-Ленинград, 1933. – 174с.
1629079
  Чехов А.П. Юмор / А.П. Чехов. – М, 1936. – 72с.
1629080
  Чехов А.П. Юмор / А.П. Чехов. – М, 1937. – 582с.
1629081
  Щеглов Е.Б. Юмор / Е.Б. Щеглов. – Москва : Советский художник, 1961. – 50 с.
1629082
  Малаховский Б.Б. Юмор : мастера советской карикатуры / Б.Б. Малаховский; Сост.: В. Стацинский. – Москва : Крокодил, 1963. – 48 с.
1629083
  Ангелевич А.Е. Юмор : занимательные рассказы : книга для чтения на фр. яз. для учащихся 8-10 кл. сред. школы / А.Е. Ангелевич, Ю.Е. Штейнсапир. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1968. – 87 с. : ил.
1629084
   Юмор "Вожыка". – М., 1959. – 63 с.
1629085
   Юмор "Чаяна". – М., 1958. – 55с.
1629086
  Вавринюк Д.М. Юмор в комедиях Шекспира и средства его передачи в переводе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вавринюк Д.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 20 с.
1629087
  Грабарчук О.Н. Юмор в пространстве современной украинской культуры / О.Н. Грабарчук, Н.В. Рибачук // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 72-79. – ISSN 2073-803X
1629088
  Зворыкин Ю.Н. Юмор в публичном выступлении. / Ю.Н. Зворыкин. – М, 1977. – 54с.
1629089
  Полторанов Н.А. Юмор в шахматах. / Н.А. Полторанов. – Волгоград, 1967. – 128с.
1629090
   Юмор друзей : рассказы, сценки, пьесы. – Москва : Искусство, 1962. – 88 с.
1629091
   Юмор друзей : рассказы, пьесы, сценки. – Москва : Искусство
вып. 2. – 1963. – 93 с.
1629092
   Юмор друзей : рассказы, сценки, пьеса. – Москва : Искусство
вып. 3. – 1965. – 110 с.
1629093
  Старков А.Н. Юмор Зощенко / А.Н. Старков. – Москва, 1974. – 158с.
1629094
  Антонио И.А. Юмор и комическое в лингвистических исследованиях (терминологический подход) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 69-73. – ISSN 0130-9730
1629095
   Юмор и сатира. – Москва, 1953. – 112с.
1629096
  Мицкевич А. Юмор и сатира / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 55с.
1629097
  Олейник С.И. Юмор и сатира : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1956. – 114с.
1629098
   Юмор и сатира. – М., 1957. – 567с.
1629099
   Юмор и сатира. – М., 1958. – 222с.
1629100
  Розенберг Я.Я. Юмор и сатира в латышских классических народных песнях о боярах и помещиках : Автореф... канд.филол.наук: / Розенберг Я. Я.; Ин-т языка и лит. АН ЛатвССР. – Рига, 1960. – 28с.
1629101
  Галявин А.С. Юмор и сатира в советской поэзии / А.С. Галявин. – Ульяновск, 1960. – 95с.
1629102
  Нестер З.М. Юмор и сатира в творчестве С. Васильченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Нестер З. М. ; МВО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1959. – 16 с.
1629103
   Юмор мари. – Йошкар-Ола, 1979. – 366с.
1629104
   Юмор молодых. – Москва : Советский художник
вып. 1. – 1976. – 24 с.
1629105
   Юмор молодых. – М.
2. – 1976. – 30с.
1629106
   Юмор молодых. – Москва : Советский художник
вып. 3. – 1977. – 48 с.
1629107
   Юмор наших друзей. – М., 1957. – 96с.
1629108
   Юмор наших друзей. – М., 1959. – 111с.
1629109
   Юмор наших друзей. – М., 1988. – 654с.
1629110
   Юмор серьезных писателей. – Москва : Художественная литература, 1990. – 447с. – (Классики и современники)
1629111
  Самокиш-Судковская Юмор Ф.М. Достоевского : безплатная премия к журналу Осколки за 1895 год / Е.П. Самокиш-Судковская. – С.-Петербург : Типография и Литография Р.Р. Голикк, 1895. – [42] с.
1629112
  Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество / А.Н. Лук. – Москва, 1977. – 184 с.
1629113
   Юмор, сатира, конферанс. – М., 1976. – 108с.
1629114
  Руданский С. Юморески : Избранное / С. Руданский. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 72с.
1629115
  Гашек Я. Юморески / Я. Гашек. – Саратов, 1960. – 66с.
1629116
  Вишня Остап Юморески / Вишня Остап. – Москва, 1961. – 183с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1629117
  Вишня Остап Юморески / Вишня Остап. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 183с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1629118
  Карваш П. Юморески и другие пустячки / П. Карваш; пер. со словац. Ю. Пресняков. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 256 с.
1629119
  Соловьев Ал. Юмористические и шуточные стихотворения гр. А.К. Толстого / кн. Д. Цертелев. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петерб. вед., 1907. – 16 с.
1629120
  Адрианова-Перетц Юмористические лечебники / В.П. Адрианова-Перетц. – Ленинград, 1926. – 4 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1629121
  Левитин М.Е. Юмористические повести / М.Е. Левитин. – Л, 1972. – 262с.
1629122
  Емельянов Г.А. Юмористические повести / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1989. – 316с.
1629123
  Левитин М.Е. Юмористические повести и рассказы / М.Е. Левитин. – Л, 1978. – 367с.
1629124
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1945. – 46с.
1629125
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов; [сост.: А. Котов]. – Москва : изд. и тип. Профиздата, 1947. – 199 с.
1629126
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1950. – 128с.
1629127
  Ленч Л.С. Юмористические рассказы / Л.С. Ленч. – М, 1951. – 236с.
1629128
  Ленч Л.С. Юмористические рассказы / Л.С. Ленч. – 2-е, доп. изд. – М, 1952. – 319с.
1629129
  Вишня Остап Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва, 1953. – 56с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Крокодила" ; №98)
1629130
  Ленч Л.С. Юмористические рассказы / Л.С. Ленч. – Курган, 1954. – 224с.
1629131
  Вишня Остап Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Правда, 1955. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1629132
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – К, 1955. – 63с.
1629133
  Твен М. Юмористические рассказы / М. Твен. – К., 1955. – 75с.
1629134
  Чех С. Юмористические рассказы / С. Чех. – М, 1957. – 95с.
1629135
  Шкетан М. Юмористические рассказы / М. Шкетан. – М, 1957. – 232с.
1629136
  Склезнев Е.М. Юмористические рассказы / Е.М. Склезнев. – Москва, 1958. – 32с.
1629137
  Бухов А.С. Юмористические рассказы / А.С. Бухов. – М., 1959. – 186с.
1629138
  Пашин В.В. Юмористические рассказы / В.В. Пашин. – Курган, 1960. – 96с.
1629139
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1960. – 199с.
1629140
  Шкетан М. Юмористические рассказы / М. Шкетан. – М, 1960. – 232с.
1629141
  Чудомир Юмористические рассказы / Чудомир. – М, 1962. – 183с.
1629142
  Ликок С. Юмористические рассказы / С. Ликок. – Москва-Л., 1962. – 470с.
1629143
  Вишня Остап Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Художественная литература, 1964. – 311с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1629144
  Ардов В.Е. Юмористические рассказы / В.Е. Ардов. – Москва : Воениздат, 1965. – 93 с.
1629145
  Зощенко М.М. Юмористические рассказы / М.М. Зощенко. – Владивосток, 1966. – 286с.
1629146
  Поживилко В.К. Юмористические рассказы / В.К. Поживилко. – Москва, 1968. – 112 с.
1629147
  Узунов Г. Юмористические рассказы / Г. Узунов. – София, 1971. – 171с.
1629148
  Ардов В.Е. Юмористические рассказы / В.Е. Ардов ; вступ. ст. Л. Ленча. – Москва : Художественная литература, 1980. – 303 с.
1629149
  Чехов А.П. Юмористические рассказы : Книга для чтения с комментарием на английском языке и русско-английским словарем / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1981. – 157с.
1629150
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1982. – 207с.
1629151
  Исаев Н.П. Юмористические рассказы // Рос орешник.. : рассказы / С.А. Панасян. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. 295-348. – (Молодые голоса)
1629152
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1987. – 131с.
1629153
  Самохин Н.Я. Юмористические рассказы / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1988. – 283с.
1629154
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 146 с.
1629155
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1989. – 160с.
1629156
  Тэффи Н.А. Юмористические рассказы / Н.А. Тэффи. – Москва : Художественная литература, 1990. – 415 с. – ISBN 5-280-01822-8
1629157
  Аверченко А.Т. Юмористические рассказы / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. А. Бухарина] ; худож. Б. Эренбург. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 238, [1] с. : ил.
1629158
  Беляева Т.М. Юмористические рассказы английских и американских писателей / Т.М. Беляева, Р.И. Сорокина. – Ленинград, 1972. – 176с.
1629159
  Беляева Т.М. Юмористические рассказы английских и американских писателей : учебное пособие / Т.М. Беляева, Р.И. Сорокина. – Изд. 2-е. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 167с.
1629160
  Горбунов И.Ф. Юмористические рассказы и очерки / И.Ф. Горбунов. – М, 1962. – 256с.
1629161
   Юмористические рассказы и фельетоны. – Кишинев, 1961. – 123с.
1629162
   Юмористические рассказы и фельетоны "Кипэруша". – Кишинев, 1962. – 116с.
1629163
  Нушич Б. Юмористические рассказы. / Б. Нушич. – Москва, 1957. – 80с.
1629164
  Ротов К.П. Юмористические рисунки / К.П. Ротов. – Москва : Правда, 1959. – 67 с.
1629165
  Щеглов Е.Б. Юмористические рисунки / Е.Б. Щеглов. – Москва : Правда, 1964. – 48 с.
1629166
  Варварук І.Г. Юна рятівниця / І.Г. Варварук, Л.І. Бояр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 33-34 : фото
1629167
  П"єррар А. Юнак з трояндою / А. П"єррар. – Київ, 1971. – 130с.
1629168
   Юнак ясно слънце. – София, 1955. – 240с.
1629169
  Шевчук Валерій Юнаки з вогненної печі. Записки стандартного чоловіка : Роман / Шевчук Валерій. – Київ : Український письменник, 1999. – 303с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-056-0
1629170
   Юнаки з огненної печі / Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-8919-37-4
1629171
  Петровский В. Юнаковка, слободаСумского уезда, Харьковской губернии / В. Петровский. – 53с.
1629172
  Денисов Р.П. Юнармейская работа в средней школе как средство военно-патриотического воспитания (На опыте 5-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Денисов Р. П.; Чел. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1629173
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1946. – 187с.
1629174
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – 5-е изд. – Л., 1954. – 191с.
1629175
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 384с.
1629176
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – Владивосток, 1979. – 360 с.
1629177
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1982. – 174с.
1629178
   Юнармія. – К., 1965. – 207с.
1629179
  Мірошниченко Г.і. Юнармія / Г.і. Мірошниченко. – К., 1988. – 162с.
1629180
  Мак Б. Юнацька чота : спогади курсанта старшинської школи УПА в Карпатах / Богдан (Михальчук) Мак. – Тернопіль : [б. в.], 1998. – 56 с. : іл.
1629181
   Юнацькі роки великого вождя. – Київ, 1937. – 46с.
1629182
  Коваль А. Юнацькі роки та становлення особистості останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука (1913-1934 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню життя та діяльності останнього головнокомандувача УПА - Василя Кука в роки становлення його особистості. Основну увагу спрямовано на вивчення перших етапів його життя: дитинства, юності й навчання у Золочівській гімназії ...
1629183
   Юначният ковач. – София, 1966. – 10с.
1629184
  Кириллов Г.В. Юная гвардия. / Г.В. Кириллов. – М., 1989. – 266с.
1629185
  Горбатюк А. Юная Одесса в портретах ее создателей : [очерки] / Анатолий Горбатюк, Владимир Глазырин. – Одесса : Оптимум, 2002. – 250 с. : ил. – ISBN 966-7776-72-7
1629186
  Кутинський М. Юнбудівники / М. Кутинський, Л. Стронг. – Сталіно, 1958. – 76с.
1629187
   Юнг (Jung) Карл Густав // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 968-970. – ISBN 966-316-069-1
1629188
  Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы : Курс юнгианского психоанализа / Э. Самуэлс. – Москва : ЧеРо, 1997. – 416с. – ISBN 5-88711-042-2
1629189
  Ляликов Д.Н. Юнг К.Г. Современный миф. О предметах, которые становятся видимы в небе / Д.Н. Ляликов, Р.Ф. Додельцев // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 267-291. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
1629190
  Шепель І.Г. Юнга : повість / І.Г. Шепель. – Київ, 1975. – 136 с.
1629191
  Калінцев Ю.О. Юнга план / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1629192
  Жигалов И.М. Юнга с брига "Александр" / И.М. Жигалов. – Москва, 1951. – 80с.
1629193
  Корпачев Э.М. Юнга с бронекатера / Э.М. Корпачев. – Москва, 1969. – 59с.
1629194
  Соколов Юнга Черноморского флота. / Соколов, ГВ. – Краснодар, 1978. – 224с.
1629195
  Воронцов А.П. Юнгаши / А.П. Воронцов. – Ленинград, 1985. – 128с.
1629196
  Иванников А.В. Юнги / А.В. Иванников. – Краснодар, 1954. – 362с.
1629197
  Вишнев П. Юнги / П. Вишнев. – Куйбышев, 1958. – 112с.
1629198
  Вишнев П.П. Юнги / П.П. Вишнев. – Куйбышев, 1963. – 112с.
1629199
  Иванников А.В. Юнги / А.В. Иванников. – Изд. 2-е. – Краснодар, 1964. – 330с.
1629200
  Вишнев П.П. Юнги / П.П. Вишнев. – Свердловск, 1975. – 112с.
1629201
   Юнги Краснознаменной Балтики. – Л., 1981. – 408с.
1629202
  Пичугин Н.А. Юнги революции / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1629203
  Савельев И. Юнги Северного флота : проза: маленькая повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 92-107. – ISSN 0130-7673
1629204
  Гресь Л.О. Юнгіанський підхіх до кризи середини життя // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 71-78. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1629205
  Кулакевич Л. Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 63-68. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1629206
  Уранов Г.в. ЮНЕСКО - 40 лет / Г.в. Уранов, Н.М. Канаев. – М., 1986. – 64с.
1629207
  Лещенко О. ЮНЕСКО - Україна: освітньо-наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1629208
  Кочубей Ю.М. ЮНЕСКО - це ООН у галузі освіти, науки і культури // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-32. – (Історичні науки)
1629209
  Калінцев Ю.О. ЮНЕСКО / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420-421. – ISBN 966-642-073-2
1629210
   ЮНЕСКО // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-966-136-423-2
1629211
  Бернет Н. ЮНЕСКО и образование: какими они должны быть? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 110-119. – ISSN 0869-3617
1629212
  Пеева К. ЮНЕСКО и политико-правовые аспекты международного культурного сотрудничества : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пеева К.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1967. – 22л.
1629213
  Ларина О.Г. ЮНЕСКО и проблемы развития народного образования в странах тропической Африки (1960-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ларина О. Г.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
1629214
  Елфимов В.А. ЮНЕСКО и решение проблемы ликвидации неграмотности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 26-32. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируя ситуацию с распространением грамотности в развивающихся странах на фоне происходящих в них социально-экономических преобразований, автор определяет круг важнейших задач взаимодействия национальных правительств с ЮНЕСКО в этой области.
1629215
   ЮНЕСКО и современность. – М., 1966. – 286с.
1629216
  Зленко А.М. Юнеско і актуальні проблеми сучасності / А.М. Зленко. – Київ, 1986. – 114 с.
1629217
  Кресін О.В. ЮНЕСКО і розвиток порівняльного правознавства: 60-річчя міжнардної асоціації юридичних наук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 99-103
1629218
  Орджоникидзе Г.Э. ЮНЕСКО как мост междугосударствами, народами и культурами : [беседа с Г.Э. Орджоникидзе] // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 8 (38). – С. 6-11. – ISSN 2072-3849


  Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО как национальная организация, проводник идей ЮНЕСКО в России реализует множество программ и активно сотрудничает по ряду из них с библиотеками. Какие задачи стоят перед ней, какие она видит пути взаимодействия с учреждениями ...
1629219
  Кириченко М.О. ЮНЕСКО та ООН про поінформованість населення щодо COVID-19: перспективи / М.О. Кириченко, І.Г. Отамась // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 153-168. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
1629220
  Усенко О.В. ЮНЕСКО як суб"єкт міжнародного права у сфері охорони та збереження культурної спадщини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 257-263. – (Право. Економіка. Управління)
1629221
  Стукаленко З. ЮНЕСКО: проблеми і перспективи толерантності // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7046-59-1
1629222
  Ларина О.Г. ЮНЕСКО: проблемы ликвидации последствий колониализма в области образования на Африканском континенте // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 69-79. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
1629223
   ЮНЕСКО: стратегии кризисного периода // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-15. – ISSN 0130-9625
1629224
  Неправська Наталія Юнеско: українсько-польське поповнення // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1629225
  Фомин В.В. ЮНЕТАД: международная организация по торговле и развитию / В.В. Фомин. – М., 1970. – 116с.
1629226
  Хлестов О.Н. ЮНИДО: ООН по пром. развитию / О.Н. Хлестов, Ю.А. Родионов. – Москва, 1990. – 182с.
1629227
   Юний географ-краєзнавець. Навчальна програма факультативного курсу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 8-22. – Бібліогр.: 23 назв.
1629228
  Гром"як І.В. Юний горизонт / І.В. Гром"як. – К., 1987. – 60с.
1629229
  Ле-Руа Э Юний месник / Э Ле-Руа, , . – Київ, 1929. – 188 с.
1629230
  Софронів Левицький Юний скоморох = The young scaramouch : п"єси для дітей та молоді / Василь Софронів Левицький. – Торонто : [б. в.], 1972. – 303 с. – (Театральна бібліотека ; Ч.1)


  В пр. №1520444 напис: ВШановній Пані Марті Барабаш з подякою за цінну допомогу у виданні нот до цього збірника. В. Софронів Левицький Торонто, 17 лютого 1973 р.
1629231
   Юний турист в Карпатах. – Ужгород, 1966. – 319с.
1629232
  Топхем Д. Юникс и Ксеникс / Д. Топхем, Хай Ван Чыонг. – Москва, 1988. – 389 с.
1629233
  Корнєєв О.П. Юним фенологам / О.П. Корнєєв. – Киев : Радянська школа, 1984. – 40 с. – (Коли зроблено уроки)
1629234
  Хазанов Ю.С. Юниоры, или Путь на Лазурный берег / Ю.С. Хазанов. – М, 1974. – 285с.
1629235
   Юнисист. Доклад об исследовании возможностей создания Всемирной системы научной информации, проведенной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Международным сове. – М., 1971. – 192с.
1629236
   Юні астрономи вибороли золото, срібло і бронзу // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  У Вільнюсі пройшла 18-та Міжнародна учнівська астрономічна олімпіада, в якій взяли участь учні Укр. фізико-математичного ліцею нашого університету. Золоту медаль виборола учениця 11-го класу ліцею К. Баринова. Наук. керівник української команди - ...
1629237
   Юні астрономи вибороли золото, срібло і бронзу // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  На XVIII Міжнародній учнівській астрономічній олімпіаді у Вільнюсі золоту медаль виборола Катерина Баринова, учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.
1629238
  Кулішенко А. Юні астрономи знімали зірки з олімпіадного неба // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 5


  Відбувся фінал Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. Підсумки олімпіади підвів проректор з науково-педагогічної роботи нашого університету В. Бугров. Серед учасників олімпіади - вихованці фізико-математичного ліцею Київського національного ...
1629239
   Юні герої. – К.
Вип. 1. – 1989. – 590с.
1629240
   Юні герої. – К.
Вип. 2. – 1989. – 587с.
1629241
   Юні герої. – К.
Вип. 3. – 1991. – 474с.
1629242
   Юні герої. – К.
Вип. 4. – 1991. – 508с.
1629243
   Юні дослідники кристалів [у Львівському національному університеті імені Івана Франка] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1629244
  Павленко М.К. Юні дослідники природи. / М.К. Павленко, О.Т. Данилюк. – Київ; Харків, 1939. – 176с.
1629245
  Кочевих Олег Юні зірки українського гольфу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1629246
  Гримайло Я.В. Юні мандрівники або подорож на Дніпрельстан : оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ ; Харків, 1930. – 63 с.
1629247
   Юні математики привезли 14 нагород // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  У ХIII Математичному кубку Європи, що відбувся в Парижі, взяла участь математична збірна України, сформована Вінницьким міським центром з інтеграції до європейського та світового освітнього простору. У конкурентній боротьбі виступили 11 представників ...
1629248
   Юні оборонці батьківщини // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 50-56. – ISSN 0130-2043
1629249
  Холін І.Г. Юні партизани / І.Г. Холін. – Київ : Радянська школа, 1953. – 92 с.
1629250
  Пікуль С.М. Юні пожежники поспішають на допомогу (заняття з пожежної безпеки для дітей старшої групи ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33 : фото
1629251
  Придатко С. Юні правознавці і конституційне право // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5 : фото


  Про новий соціальний проект юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка "Університет юних правознавців", мета якого - формування правової культури школярів, розширення їхнього світогляду в юридичній царині, підвищення рівня правосвідомості молодого ...
1629252
  Ліпська Аліна Юні ратувальники команди "Обрій" - переможці... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 10-11 : фото
1629253
  Нетребенко А. Юні рятувальники Луганська - переможці міжнародних змагань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34 : фото
1629254
   Юні українці у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Діти із зони проведення ООС завітали до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Курсанти та офіцери провели для них екскурсію Інститутом, презентували фільм про підготовку курсантів за різними спеціальностями ...
1629255
  Ейнор Т.П. Юні читачі бібліотеки / Т.П. Ейнор. – К, 1966. – 63с.
1629256
  Ейнор Т.П. Юні читачі бібліотеки. / Т.П. Ейнор. – К., 1966. – 63с.
1629257
  Нагнибіда М.Л. Юні, хоробрі серця : Балади та поеми / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Молодь, 1959. – 144с.
1629258
  Даникеев О Юній Кутуйан / О Даникеев. – Фрунзе, 1988. – 366 с.
1629259
  Пивовар С.Ф. Юніоністи / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 421. – ISBN 966-642-073-2
1629260
  Жилка К. ЮНІСЕФ та Україна: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 47-49.
1629261
  Луньо Є.А. Юність А. Шептицького в епічній традиції його родинного села // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 137-146. – ISBN 978-966-182-372-2
1629262
  Попов М.В. Юність Андрія. Повість про Я.М.Свердлова. / М.В. Попов. – К.
кн. 1. – 1958. – 192с.
1629263
   Юність батьків. – К., 1966. – 137с.
1629264
  Самчук У.О. Юність Василя Шеремета : роман / Улас Самчук. – Мюнхен : Прометей, 1946. – 155, [1]. – (Бібліотека новітньої літератури)
1629265
  Самчук У.О. Юність Василя Шеремети : роман / Улас Самчук. – Київ : Знання, 2014. – 278, [1] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 6). – ISBN 978-617-07-0180-0
1629266
  Полторацький О.І. Юність Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 398 с.
1629267
  Нестеровський П.П. Юність Заньковецької. Кіноповість. / П.П. Нестеровський. – К., 1960. – 100с.
1629268
  Нечволодова Н. Юність Леніна / Н. Нечволодова, Л. Резніченко. – К., 1957. – 228с.
1629269
  Нечволодова Н.П. Юність Леніна / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – Київ
1-2. – 1968. – 415с.
1629270
  Нечволодова Н.П. Юність Леніна / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – Київ
Кн. 3. – 1970. – 139с.
1629271
   Юність моя. – К., 1979. – 112с.
1629272
   Юність моя комсомольська. – Дніпропетровськ, 1978. – 159с.
1629273
   Юність моя комсомольська. – Київ, 1979. – 92с.
1629274
  Іваненко І Юність мужніє в походах / І Іваненко. – К., 1978. – 136с.
1629275
  Мороз В.М. Юність мужніє у боротьбі / В.М. Мороз. – К., 1963. – 79с.
1629276
  Орловський О.Л. Юність на війні / О.Л. Орловський. – К., 1974. – 126с.
1629277
  Алтунін А.Т. Юність обпалена війною : автобіогр. повість : для серед. шк. віку / А.Т. Алтунін ; худож. Г. Зубковський. – Київ : Веселка, 1982. – 184 с. : іл.
1629278
  Плотницький В.П. Юність партизанська. / В.П. Плотницький. – К., 1980. – 158с.
1629279
  Ян В.Г. Юність полководця / В.Г. Ян. – Київ, 1956. – 192с.
1629280
  Костенко В.С. Юність полум"яних літ. / В.С. Костенко. – Київ, 1969. – 160с.
1629281
  Заборський Е Л. Юність розбудженого континенту / Е Л. Заборський. – Київ, 1962. – 52с.
1629282
  Красицький Д.Ф. Юність Тараса : Оповідання про юність Т. Г. Шевченка / Д.Ф. Красицький. – Київ : Веселка, 1967. – 159с.
1629283
  Суярко Л. Юність у боротьбі / Л. Суярко. – К., 1952. – 125с.
1629284
   Юність України. – Київ, 1963. – 107с.
1629285
   Юність України. – Київ, 1966. – 104с.
1629286
   Юність України. – Київ, 1967. – 103с.
1629287
   Юність України. – Київ, 1985. – 105с.
1629288
  Вєдєнєєв Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917-1923 роках : Монографія / Дмитро Вєдєнєєв; Дмитро Будков. – Київ : К.І.С., 2006. – 312с. : іл. – Бібліогр.: с. 245-296. – ISBN 966-7048-55-1


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
1629289
  Баумерт В. Юність Фрідріха Енгельса = Schau auf die Erde : роман / Вальтер Баумерт ; з нім. пер. В. Василюк, Ю. Михайлюка ; худ. В.І. Глазунов. – Київ : Молодь, 1986. – 535 с.
1629290
   Юнкорівський блокнот. – К., 1990. – 92с.
1629291
  Фурин С.А. Юнкору. / С.А. Фурин. – 2-е изд. – М., 1988. – 79с.
1629292
  Вербицький В.В. Юннатівський рух в Україні / В.В. Вербицький. – Київ : Деміур, 2001. – 304с. – ISBN 5-7702-00-6
1629293
   Юннатские праздники. – Ижевск, 1965. – 132с.
1629294
   Юннатские праздники. – Чита, 1969. – 104с.
1629295
  Солдатов Л.З. Юннаты Грозненской области / Л.З. Солдатов. – Грозный, 1954. – 70с.
1629296
  Максимова Н. Юннаты Томской области - участники ВСХВ / Н. Максимова, Л. Муратова. – Томск, 1955. – 91с.
1629297
   Юнович, Софья Марковна. Выставка произведений. Ленинград. 1981. – Л., 1981. – 46с.
1629298
   Юнович, Софья Марковна. Выставка произведений. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 39с.
1629299
  Жариков А.Д. Юногвардейцы / А.Д. Жариков. – М., 1973. – 256с.
1629300
  Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту / Ю.А. Голубев, Н.И. Камышев. – М., 1979. – 128с.
1629301
  Симонов Я.П. Юному агрометеорологу / Я.П. Симонов. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 96с.
1629302
  Івах І.В. Юному гандболістові / І.В. Івах, А.О. Малий. – К, 1967. – 104с.
1629303
  Князев В.А. Юному картофелеводу. / В.А. Князев, Б.А. Писарев. – М., 1989. – 124с.
1629304
   Юному книголюбу. – М., 1978. – 191с.
1629305
  Шилов Ю.Ф. Юному конструктору приборов / Ю.Ф. Шилов. – Киев, 1980. – 96с.
1629306
  Косвинцев Б.Е. Юному лыжнику / Б.Е. Косвинцев. – М., 1961. – 70с.
1629307
  Меликсетян А.С. Юному любителю мозаики / А.С. Меликсетян. – М, 1979. – 158с.
1629308
  Симонов Я.П. Юному метеорологу / Я.П. Симонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 95с.
1629309
  Мухин В.Д. Юному овощеводу / В.Д. Мухин. – М., 1978. – 96с.
1629310
  Лебедева А.Т. Юному овощеводу / А.Т. Лебедева, Е.И. Луконина. – М., 1990. – 95с.
1629311
  Білоус Д. Юному поетові Ю. Ярмишу. ( Авторська присвята на книзі Д. Білоуса " Осколочним ! ") // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – C. 16
1629312
  Шелухін Д.Я. Юному поколінню - ленінський гарт / Д.Я. Шелухін. – К, 1973. – 224с.
1629313
  Веселухина К.В. Юному полиглоту / К.В. Веселухина. – Пермь, 1967. – 44с.
1629314
  Веселухина К.В. Юному полиглоту / К.В. Веселухина. – Пермь, 1972. – 41с.
1629315
  Таранов Г.Ф. Юному пчеловоду : пособие для учащихся сред. школы / Таранов Г.Ф. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 160 с., [2] л. ил. – (Политехническая библиотека школьника)
1629316
  Булыч В.И. Юному радиоконструктору / В.И. Булыч. – Москва, 1976. – 77 с.
1629317
  Гордин А.Б. Юному радиолюбителю / А.Б. Гордин. – Свердловск, 1989. – 240 с.
1629318
  Соколова Е.Н. Юному физику / Е.Н. Соколова. – Москва : ГУПИ, 1956. – 256 с.
1629319
  Соколова Е.Н. Юному физику / Е.Н. Соколова. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1959. – 294 с.
1629320
  Черняшевський Юному фізику / Черняшевський, Т. – Київ : Радянська школа, 1986. – 109с.
1629321
  Тесля О.Ф. Юному філателісту / О.Ф. Тесля. – К, 1981. – 80с.
1629322
   Юному художнику. Искусство древнего мира и средневековья. Искусство эпохи Возрождения. Зарубежное искусство XVII-XX веков. Русское искусство. Советское искусство. – Изд. 2-е. – М., 1962. – 583с.
1629323
   Юному художнику. Искусство древнего мира и средневековья. Искусство эпохи Возрождения. Зарубежное искусство XVII-XX веков. Русское искусство. Советское искусство. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 583с.
1629324
   Юному художнику. Рисунок и живопись. Скульптура. Гравюра. – М., 1963. – 336с.
1629325
  О"Кейси Юнона и Павлин / О"Кейси. – Москва, 1956. – 87с.
1629326
   Юности - дерзать!. – Тула, 1977. – 236с.
1629327
  Нефедов П.П. Юности костры / П.П. Нефедов. – Москва, 1980. – 79с.
1629328
   Юности нашей союз боевой. – Москва, 1983. – 175с.
1629329
   Юности честное зерцало : [факсимиле издания 1717 г.], 1976
1629330
   Юности честное зерцало. – Репринт. изд. с факс. изд. – Москва : Планета, 1990. – 88с. – ISBN 5-85250-423-8
1629331
  Моруга В.В. Юності бентежні ешелони : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1629332
  Тичина П.Г. Юності непереможний дух : поезії / Павло Тичина ; [вступ. ст. Б. Олійника]. – Київ : Молодь, 1974. – 263 с. – (Поетична бібліотека комсомольця)
1629333
  Гальбе М. Юность : Драма любви в трех действиях / Макс Гальбе ; Пер. с нем. Л. и П. Тепловых. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*, 1908. – 87 с. – Кн. дефетная, отсутств. обл., серия описана по каталогу РНБ. – (Универсальная библиотека ; № 108)
1629334
  Франс А. Юность / А. Франс. – Пб, 1922. – 86с.
1629335
  Вольнов И.В. Юность / И.В. Вольнов. – Москва-Ленинград, 1926. – 220с.
1629336
  Сивачев М. Юность / М. Сивачев. – Изд. 4-е. – Москва, 1927. – 94с.
1629337
  Рубинштейн М.М. Юность : По дневникам и автобиографическим записям / М.М. Рубинштейн. – Москва
Вып. 1. – 1928. – 276с.
1629338
  Кадыр-заде С. Юность : повесть / Силам Кадыр-заде; пер. с азерб. Д.Мир-Яхьяева. – Москва : Детгиз, 1955. – 128 с.
1629339
  Кучин И.С. Юность / И.С. Кучин. – Воронеж, 1957. – 79с.
1629340
  Шошин М.Д. Юность / М.Д. Шошин. – Москва, 1957. – 63с.
1629341
  Почивалин Н.М. Юность / Н.М. Почивалин. – М, 1958. – 135с.
1629342
  Окулов А.И. Юность / А.И. Окулов. – М., 1958. – 272с.
1629343
   Юность : избранное, 1955-1965. – Москва : Правда, 1965. – 793 с.
1629344
  Маари Г. Юность : повесть / Г. Маари; пер. с арм. В Лидина. – Москва : Художественная литература, 1966. – 334 с.
1629345
  Кочин Н.И. Юность : Повесть / Н.И. Кочин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 488с.
1629346
  Ручьев Б.А. Юность / Б.А. Ручьев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 127с.
1629347
  Шевандронова И.В. Юность / И.В. Шевандронова. – Москва, 1976. – 30с.
1629348
  Толстой Л.Н. Юность / Л.Н. Толстой. – Тула, 1978. – 264с.
1629349
  Паукштялис Ю. Юность : трилогия / Ю. Паукштялис; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1978. – 672 с.
1629350
  Маари Г. Юность : трилогия / Гурген Маари ; пер. с арм. В.Лидина. – Москва : Советский писатель, 1978. – 312 с.
1629351
  Кочин Н.И. Юность : Повесть / Н.И. Кочин. – Москва, 1981. – 448 с.
1629352
  Толстой Л.Н. Юность / Л.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 221с.
1629353
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 1995
1629354
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 1995
1629355
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 1995
1629356
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 1995
1629357
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 1995
1629358
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 1995
1629359
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7. – 1995
1629360
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 1995
1629361
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 1995
1629362
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 1995
1629363
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 1995
1629364
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12. – 1995
1629365
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 1996
1629366
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 1996
1629367
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 1996
1629368
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 1996
1629369
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 1996
1629370
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 1996
1629371
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7. – 1996
1629372
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 1996
1629373
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 1996
1629374
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 1996
1629375
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 1996
1629376
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12. – 1996
1629377
   Юность. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 1997
1629378
   Юность. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 1997
1629379
   Юность. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 1997
1629380
   Юность. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 1997
1629381
   Юность. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 1997
1629382
   Юность. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 1997
1629383
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7-8. – 2004
1629384
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 2004
1629385
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 2004
1629386
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 2004
1629387
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12. – 2004
1629388
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 2005
1629389
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 2005
1629390
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 2005
1629391
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 2005
1629392
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 2005
1629393
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 2005
1629394
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7. – 2005
1629395
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 2005
1629396
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 2005
1629397
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 2005
1629398
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 2005
1629399
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12. – 2005
1629400
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 2006
1629401
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 2006
1629402
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 2006
1629403
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 2006
1629404
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 2006
1629405
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 2006
1629406
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7. – 2006
1629407
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 2006
1629408
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 2006
1629409
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 2006
1629410
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 2006
1629411
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12. – 2006
1629412
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1/2. – 2007
1629413
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 2007
1629414
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 2007
1629415
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 2007
1629416
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 2007
1629417
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7. – 2007
1629418
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 2007
1629419
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 2007
1629420
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 2007
1629421
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11/12. – 2007
1629422
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 2008
1629423
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 2008
1629424
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 2008
1629425
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4. – 2008
1629426
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5/6 (628/629). – 2008
1629427
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7. – 2008
1629428
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 2008
1629429
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9. – 2008
1629430
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 2008
1629431
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 2008
1629432
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (635). – 2008
1629433
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (636). – 2009
1629434
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (637). – 2009
1629435
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3 (638). – 2009
1629436
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (639). – 2009
1629437
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5 (640). – 2009
1629438
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (641). – 2009
1629439
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7/8 (642/643). – 2009
1629440
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9 (644). – 2009
1629441
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10 (645). – 2009
1629442
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11 (646). – 2009
1629443
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (647). – 2009
1629444
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (648). – 2010
1629445
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (649). – 2010
1629446
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3 (650). – 2010
1629447
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (651). – 2010
1629448
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5 (652). – 2010
1629449
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (653). – 2010
1629450
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7/8 (654/655). – 2010
1629451
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9 (656). – 2010
1629452
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10 (657). – 2010
1629453
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11 (658). – 2010
1629454
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (659). – 2010
1629455
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (660). – 2011
1629456
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (661). – 2011
1629457
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3 (662). – 2011
1629458
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (663). – 2011
1629459
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5 (664). – 2011
1629460
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (665). – 2011
1629461
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7/8 (667). – 2011
1629462
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9 (668). – 2011
1629463
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10 (669). – 2011
1629464
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11 (670). – 2011
1629465
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (671). – 2011
1629466
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (672). – 2012
1629467
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (673). – 2012
1629468
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3 (674). – 2012
1629469
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (675). – 2012
1629470
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5 (676). – 2012
1629471
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (677). – 2012
1629472
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7 (678). – 2012
1629473
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8 (679). – 2012
1629474
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9 (680). – 2012
1629475
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10 (681). – 2012
1629476
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11 (682). – 2012
1629477
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (683). – 2012
1629478
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (684). – 2013
1629479
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (685). – 2013
1629480
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3 (686). – 2013
1629481
   Юность : литературно-худож, и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (687). – 2013
1629482
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5 (688). – 2013
1629483
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (689). – 2013
1629484
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7 (690). – 2013
1629485
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8 (691). – 2013
1629486
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9 (692). – 2013
1629487
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10 (693). – 2013
1629488
   Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11 (694). – 2013
1629489
   Юность : литературно-худож, и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (695). – 2013
1629490
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (696). – 2014
1629491
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (697). – 2014
1629492
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3 (698). – 2014
1629493
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (699). – 2014
1629494
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5 (700). – 2014
1629495
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (701). – 2014
1629496
  Аинова Т. Юность : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 149-157. – ISSN 0131-8136
1629497
  Эффель Ж. Юность Адама / Ж. Эффель. – Киев : Киевский университет, 1961. – 239 с.
1629498
  Кокин Л.М. Юность академиков : документ. повесть / Л.М. Кокин. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1981. – 237 с.
1629499
  Дальний Б.Д. Юность Анатолия Дурова / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1957. – 112с.
1629500
  Попов Н.В. Юность Андрея. Повесть о Я.М.Свердлове. / Н.В. Попов. – Москва
кн. 1. – 1954. – 239с.
1629501
  Попов Н.В. Юность Андрея. Повесть о Я.М.Свердлове. / Н.В. Попов. – Новосибирск, 1970. – 183с.
1629502
  Северов П.Ф. Юность Артема / П.Ф. Северов. – Киев, 1965. – 264с.
1629503
  Северов П.Ф. Юность Артема / П.Ф. Северов. – К., 1974. – 303с.
1629504
  Карпов П.Я. Юность Ашира. / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1952. – 152с.
1629505
  Попов Б.Д. Юность без галстука / Б.Д. Попов. – Новосибиск, 1979. – 511с.
1629506
   Юность без счастья. – М., 1959. – 112с.
1629507
  Яновский А.Н. Юность без упрека / А.Н. Яновский. – Тула, 1971. – 198с.
1629508
  Кошелева Инна Яковлевна Юность Бессоновки: (О воспитании сел. молодежи в колхозе им. Фрунзе Белгор. обл.) / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1987. – 92с.
1629509
  Петров Ю.В. Юность боевая / Ю.В. Петров. – К., 1954. – 80с.
1629510
   Юность боевая. – Москва, 1958. – 319с.
1629511
  Шипулин Н.Г. Юность боевая / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1963. – 199с.
1629512
  Садиленко А.М. Юность боевая / А.М. Садиленко. – Москва, 1965. – 99 с.
1629513
  Шипулин Н.Г. Юность боевая. / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1962. – 151с.
1629514
   Юность боевая. Воспоминания участников гражд. войны. – Л., 1961. – 520с.
1629515
  Елизарова М.Н. Юность Буревестника / М.Н. Елизарова. – Казань, 1977. – 158с.
1629516
   Юность в атаке.. – Челябинск, 1975. – 352с.
1629517
  Пантюхов И.М. Юность в бушлате. : Стихи / И.М. Пантюхов. – Калининград : Калининградское кн.изд., 1963. – 72с.
1629518
  Воронов Н.П. Юность в Железнодольске / Н.П. Воронов. – Москва, 1972. – 430с.
1629519
  Воронов Н.П. Юность в Железнодольске / Н.П. Воронов. – Москва, 1974. – 415с.
1629520
  Воронов Н.П. Юность в Железнодольске / Н.П. Воронов. – Москва, 1979. – 567с.
1629521
  Воронов Н.П. Юность в Железнодольске / Н.П. Воронов. – Москва, 1990. – 526с.
1629522
  Кашлев Ю.Б. Юность в пути / Ю.Б. Кашлев, В.И. Орлов. – Москва, 1964. – 47с.
1629523
   Юность в пути.. – Ростов -на-Дону, 1968. – 299с.
1629524
   Юность в солдатских шинелях.. – Свердловск, 1975. – 160с.
1629525
   Юность великой революции.. – Барнаул, 1973. – 285с.
1629526
   Юность Венгрии.. – М, 1965. – 128с.
1629527
   Юность верит в чудеса.. – М, 1979. – 47с.
1629528
   Юность Верхневолжья.. – М, 1976. – 287с.
1629529
  Санжаревский И.М. Юность ветеранов. / И.М. Санжаревский. – К, 1990. – 170с.
1629530
  Берулава Х.М. Юность вижу свою : стихи / Х.М. Берулава; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1955. – 48 с.
1629531
  Беляков А. Юность вождя / А. Беляков. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 110 с.
1629532
  Керимов И.А. Юность возвращается : повесть / И.А. Керимов. – Махачкала, 1978. – 84 с.
1629533
  Кашоян Г. Юность встречается в Хельсинки. / Г. Кашоян. – М., 1962. – 33с.
1629534
   Юность выходит в жизнь.. – М, 1959. – 197с.
1629535
  Зайков В.В. Юность геоархеологии / В.В. Зайков ; [отв. ред. В.А. Коротеев] ; Российская акад. наук ; Уральское отд-ние ; Ин-т минералогии. – Екатеринбург : [УрО РАН], 2010. – 174 с., [8] л. фотоил. : фотоил., табл. – Библиогр.: с. 166-168. – ISBN 978-5-7691-2151-7
1629536
  Полторацкий А.И. Юность Гоголя. / А.И. Полторацкий. – Л., 1960. – 294с.
1629537
  Лысенко Н.М. Юность грозовая : повесть / Н.М. Лысенко. – Москва, 1984. – 237с.
1629538
  Лысенко Н.М. Юность грозовая. / Н.М. Лысенко. – Волгоград, 1967. – 200с.
1629539
   Юность гуманных идей : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 74-75 : Фото
1629540
  ЧАусов Юность Дениса. / ЧАусов. – Саратов, 1973. – 223с.
1629541
  Ермилов В. Юность Добролюбова : с рис. худ. А. Апсита / В. Ермилов. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 86 с. : ил. – (Библиотека для семьи и школы)
1629542
   Юность земли Тамбовской. – Москва, 1972. – 163с.
1629543
  Богомолов В.М. Юность инженеров / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1963. – 112с.
1629544
   Юность Камчатки.. – Петропавловск-Камчатский, 1958. – 22с.
1629545
  Дальний Б.Д. Юность клоуна / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1963. – 99с.
1629546
  Федько Ф. Юность командарма / Ф. Федько, О. Федько. – Кишинев : Картя молдлвеняскэ, 1963. – 94 с.
1629547
  Бондарев Ю.В. Юность командиров / Ю.В. Бондарев. – М, 1956. – 396с.
1629548
  Бондарев Ю.В. Юность командиров / Ю.В. Бондарев. – М, 1971. – 287с.
1629549
  Поздняков Е.И. Юность комисара. / Е.И. Поздняков. – М, 1962. – 224с.
1629550
   Юность комсомольская моя.. – Вологда, 1964. – 184с.
1629551
   Юность комсомольская моя.. – Барнаул, 1968. – 292с.
1629552
  Утепов Ш. Юность комсомольская моя. / Ш. Утепов. – Алма-Ата, 1977. – 168с.
1629553
  Шутов В.В. Юность комсомольская. / В.В. Шутов. – Сталино, 1953. – 72с.
1629554
   Юность комсомольская.. – Краснодар, 1965. – 226с.
1629555
   Юность комсомольская.. – Минск, 1966. – 79с.
1629556
  Манн Г. Юность короля Генриха IV / Г. Манн. – Москва
1. – 1937. – 398с.
1629557
  Рузанова Н.В. Юность космонавта / Н.В. Рузанова. – Москва, 1986. – 64 с.
1629558
  Шестов К.В. Юность Кости Вострецова / К.В. Шестов. – М., 1973. – 118с.
1629559
  Шутов В.В. Юность Куиджи. / В.В. Шутов. – Донецк, 1977. – 256с.
1629560
  Лясота Ю.Л. Юность Лазо / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1968. – 142 с.
1629561
  Нечволодова Н.П. Юность Ленина / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – М., 1956. – 247с.
1629562
  Нечволодова Н.П. Юность Ленина / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – М.
1-2. – 1959. – 432с.
1629563
  Нечволодова Н.П. Юность Ленина / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.
1-2. – 1963. – 447с.
1629564
  Иванова Т.А. Юность Лермонтова / Т.А. Иванова. – М : Советский писатель, 1957. – 359 с.
1629565
  Тарджеманов Д.А. Юность Лобачевского. / Д.А. Тарджеманов. – Казань, 1965. – 302с.
1629566
  Тарджеманов Д.А. Юность Лобачевского. / Д.А. Тарджеманов. – Казань, 1968. – 302с.
1629567
  Тарджеманов Джавад Юность Лобачевского. : роман / Джавад Тарджеманов ;. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1987. – 332 с.
1629568
  Морозов А.А. Юность Ломоносова / А.А. Морозов. – Архангельск, 1953. – 507с.
1629569
  Серебрякова Г.И. Юность Маркса : Роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 558с. – ISBN 5-31900445-1
1629570
  Арамилев И.А. Юность Матвея : роман / Иван Арамилев. – Москва : Советский писатель, 1947. – 296 с.
1629571
  Прилежаева М.П. Юность Маши Строговой / М.П. Прилежаева. – Москва, 1953. – 239 с.
1629572
  Прилежаева М.П. Юность Маши Строговой / М.П. Прилежаева. – М, 1953. – 277с.
1629573
  Прилежаева М.П. Юность Маши Строговой / М.П. Прилежаева. – М, 1954. – 221с.
1629574
  Прилежаева М.П. Юность Маши Строговой / М.П. Прилежаева. – Москва, 1985. – 239 с.
1629575
  Бабуков И.П. Юность моего друга / И.П. Бабуков. – М, 1962. – 208с.
1629576
  Бауков И.П. Юность моего друга : повесть / Бауков И. – Москва : Советская Россия, 1969. – 203 с.
1629577
   Юность моя -- Комсомол!. – М
1. – 1968. – 304с.
1629578
   Юность моя -- комсомол.. – М, 1970. – 400с.
1629579
  Цымбалистый Е.И. Юность моя - комсомолия / Е.И. Цымбалистый, Н.Г. Жулинский. – Ленинград, 1971. – 352с.
1629580
  Бауков И.П. Юность моя : лирика / Бауков И. – Москва : Советский писатель, 1951. – 124 с.
1629581
  Савельев Ю. Юность моя / Ю. Савельев. – Саратов, 1959. – 71с.
1629582
  Анов Н.И. Юность моя : роман / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1964. – 287 с. : ил.
1629583
  Анов Н.И. Юность моя : роман, трилогия / Н.И. Анов ; вступ. ст. М. Каратаева. – Алма-Ата : Жазушы
Кн. 1. – 1981. – 280 с.
1629584
  Оськина Л.Г. Юность моя далекая. / Л.Г. Оськина. – Тула, 1967. – 160с.
1629585
  Комаров Л.С. Юность моя заводская / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1963. – 136с.
1629586
  Уразов И.В. Юность моя фронтовая / И.В. Уразов. – Красноярск, 1978. – 269с.
1629587
  Уразов И.В. Юность моя фронтовая / И.В. Уразов. – Красноярск, 1985. – 352с.
1629588
  Исбах А.А. Юность моя, комсомол мой / А.А. Исбах. – М, 1966. – 35с.
1629589
  Исбах Александр Абрамович Юность моя, комсомол мой / Исбах Александр Абрамович. – Москва, 1974. – 319 с.
1629590
   Юность моя.. – Киров, 1968. – 239с.
1629591
  Лесин А.А. Юность моя... / А.А. Лесин. – Симферополь, 1958. – 92с.
1629592
  Хохлов А. Юность мужает в борьбе. / А. Хохлов. – Ярославль, 1968. – 280с.
1629593
   Юность мужает в труде и борьбе.. – Ижевск, 1958. – 48с.
1629594
   Юность мужает в труде.. – Ульяновск, 1961. – 200с.
1629595
   Юность мужала в борьбе.. – М, 1966. – 416с.
1629596
  Альтов В.С. Юность Мусы Джалиля : [очерк] / В.С. Альтов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд, 1969. – 132 с.
1629597
  Караваева А.А. Юность на Грязной / А.А. Караваева. – 367с.
1629598
  Шмагелова Г. Юность на крыльях / Г. Шмагелова. – Москва, 1959. – 205с.
1629599
  Вдовенко Е.Ф. Юность на посту / Е.Ф. Вдовенко. – Тула, 1960. – 48с.
1629600
  Аникин А.В. Юность науки : жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А.В. Аникин. – Москва : Политиздат, 1971. – 382 с.
1629601
  Аникин А.В. Юность науки : жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А.В. Аникин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1975. – 384 с. : ил.
1629602
  Аникин А.В. Юность науки : жизнь и идеи мыслителей до Маркса / А.В. Аникин. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1979. – 367 с. : ил.
1629603
  Аникин А.В. Юность науки : жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса / А.В. Аникин. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 367 с.
1629604
   Юность наша комсомольская.. – М, 1971. – 334с.
1629605
  Пришвин А.С. Юность не умирает / А.С. Пришвин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 431 с.
1629606
  Пришвин А.С. Юность не умирает! / А.С. Пришвин. – Москва, 1964. – 396с.
1629607
  Архангельский В.В. Юность нового века : повесть / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 343 с., [8] л. ил. : ил.
1629608
  Колесникова Н.А. Юность обдумывает житье... / Н.А. Колесникова. – М., 1962. – 141с.
1629609
   Юность обличает империализм.. – М, 1972. – 24с.
1629610
   Юность обличает империализм.. – М, 1973. – 191с.
1629611
  Перелыгина В.Н. Юность отважных. Молодежь в годы ВОВ. / В.Н. Перелыгина, Ю.Н. Сорин. – Ростов -на-Дону, 1963. – 72с.
1629612
  Горбатов Б.Л. Юность отцов. / Б.Л. Горбатов. – М.-Л., 1944. – 116 с.
1629613
  Копылов А.И. Юность отцов. / А.И. Копылов. – Архангельск
. – 1956. – 104с.
1629614
  Горбатов Б. Юность отцов. Одна ночь. Закон зимовки / Б. Горбатов. – Москва, 1964. – 296с.
1629615
   Юность партизанская.. – Л, 1982. – 175с.
1629616
  Аренштейн А.И. Юность партии : рассказ о том, как создавалась и распространялась ленинская "Искра" / А.И. Аренштейн. – Москва : Политиздат, 1964. – 96 с., [4] л. ил. : ил.
1629617
   Юность планеты единством сильна.. – М, 1980. – 30с.
1629618
  Листовский П А. Юность полководца / П А. Листовский, . – Элиста
1. – 1967. – 120с.
1629619
  Ян В.Г. Юность полководца. / В.Г. Ян. – МоскваЛ., 1953. – 216с.
1629620
  Ян В. Юность полководца. / В. Ян. – Челябинск, 1987. – 269с.
1629621
   Юность поэта. – Л, 1937. – 32с.
1629622
  Бахтин П.М. Юность пришла : повесть / Бахтин П.М. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Трудрезервиздат, 1956. – 183 с. : ил.
1629623
  Бахтин П.М. Юность пришла : повесть / Бахтин П.М. – Изд. 3-е. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 183 с. : ил.
1629624
  Богушевич Ю.К. Юность пришла / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1977. – 317с.
1629625
   Юность продолжает поиск.. – Минск, 1972. – 63с.
1629626
  Романов А.В. Юность прожитая дважды / А.В. Романов. – М., 1975. – 64с.
1629627
  Слонимский А.Л. Юность Пушкина / А.Л. Слонимский. – М, 1966. – 136с.
1629628
   Юность рабочего края. – Москва, 1968. – 32с.
1629629
   Юность рыбы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 24 : фото. – ISSN 1029-5828
1629630
   Юность седого Днепра.. – Днепропетровск, 1982. – 270с.
1629631
  Федорченко С.З. Юность Семигорова / С.З. Федорченко. – М, 1960. – 507с.
1629632
  Смирнов Р.И. Юность сердца / Р.И. Смирнов. – Иркутск, 1963. – 71с.
1629633
  Скороходов М.А. Юность солдата / М.А. Скороходов. – М., 1963. – 141с.
1629634
   Юность столицы.. – М, 1978. – 235с.
1629635
  Луков В.А. Юность стран социалистического содружества / В.А. Луков, В.П. Мошняга. – М., 1979. – 64с.
1629636
   Юность Страны Октября.. – М, 1978. – 239с.
1629637
  Замостьянов А. Юность Суворова // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 3 (638). – С. 32-36. – ISSN 0132-2036
1629638
  Каверин В.А. Юность Тани. / В.А. Каверин. – Москва, 1955. – 288с.
1629639
  Каверин В.А. Юность Тани. / В.А. Каверин. – Свердловск, 1957. – 288с.
1629640
  Каверин В.А. Юность Тани. / В.А. Каверин. – Москва, 1958. – 288 с.
1629641
  Каверин В.А. Юность Тани. / В.А. Каверин. – Москва, 1966. – 271с.
1629642
  Каверин В.А. Юность Тани. / В.А. Каверин. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 253с.
1629643
  Красицкий Д.Ф. Юность Тараса / Д.Ф. Красицкий. – Москва, 1964. – 207с.
1629644
  Блюмин Г.З. Юность Татищева / Г.З. Блюмин. – Л, 1986. – 237с.
1629645
  Тамарина Г. Юность твоя / Г. Тамарина. – Ташкент, 1975. – 230с.
1629646
  Юминов Ю.Г. Юность Удмуртии / Ю.Г. Юминов. – Ижевск, 1964. – 105с.
1629647
  Марченко А.Т. Юность уходит в бой / А.Т. Марченко. – Калининград, 1963. – 184с.
1629648
  Дончев А. Юность хана Аспаруха / А. Дончев. – М., 1987. – 256с.
1629649
  Сударушкин Б.М. Юность чекиста. / Б.М. Сударушкин. – Ярославль, 1979. – 192с.
1629650
  Алферов Р.А. Юность Шагита / Р.А. Алферов. – Уфа, 1989. – 237с.
1629651
  Воронов В.А. Юность Шолохова / В.А. Воронов. – Москва, 1985. – 109с.
1629652
  Церетели К. Юность экрана. / К. Церетели. – Тбилиси, 1965. – 151с.
1629653
  Бердникова Д.С. Юность, в боях закаленная. Комсомол и молодежь в великой битве за Ленинград / Д.С. Бердникова. – Л, 1946. – 124с.
1629654
   Юность, воля, мастерство.. – М, 1957. – 118с.
1629655
  Орфенов А.И. Юность, надежды, свершения / А.И. Орфенов. – М : Молодая гвардия, 1973. – 159 с.
1629656
  Червиньский Э. Юность, опаленная войной / Э. Червиньский. – Москва, 1979. – 218 с.
1629657
  Гусев А.И. Юность, опаленная войной / А.И. Гусев. – Минск, 1987. – 124 с.
1629658
  Шемяков И.Е. Юность. / И.Е. Шемяков. – Кишинев, 1956. – 54с.
1629659
  Халов П.В. Юность. / П.В. Халов. – Хабаровск, 1957. – 64с.
1629660
  Шульгина А. и др. Юность. / А. и др. Шульгина. – Чебоксары, 1960. – 88с.
1629661
  Эгарт М.М. Юность. Повесть. / М.М. Эгарт. – М,, 1943. – 142с.
1629662
   Юность. Счастье. Мир. – М., 1985. – 254с.
1629663
   Юность: Избранное. 1955-1975. – М.
1. – 1976. – 480с.
1629664
   Юность: Избранное. 1955-1975. – М.
2. – 1976. – 415с.
1629665
   Юность: Избранное. 1955-1980. – М.
1. – 1980. – 479с.
1629666
   Юность: Избранное. 1955-1980. – М.
2. – 1980. – 479с.
1629667
  Селіванов Ю.О. Юносферний відгук на акустичну дію за даними мікроспутників DEMETER та "Чибис-М" / Ю.О. Селіванов, Ю.Г. Рапопорт, О.К. Черемних // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 6 (115). – С. 41-56. – ISSN 1561-8889
1629668
  Левин Б.М. Юноша : роман / Б.М. Левин. – Москва, 1934. – 406с.
1629669
  Шевелева Е.В. Юноша / Е.В. Шевелева. – Москва, 1946. – 51с.
1629670
  Левин Б.М. Юноша : роман / Б.М. Левин. – М., 1957. – 339с.
1629671
  Левин Б.М. Юноша : роман / Б.М. Левин. – М., 1987. – 303с.
1629672
  Трапьельо Андрес Юноша : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 67-70. – ISSN 0130-6545
1629673
  Правдин Л.Н. Юноша безумный: роман, повести, рассказы / Л.Н. Правдин. – М., 1977. – 336с.
1629674
  Кравченко А.И. Юноша в красном / А.И. Кравченко. – К., 1991. – 381с.
1629675
  Пушкин В.В. Юноша выходит на ринг / В.В. Пушкин. – М, 1955. – 160с.
1629676
  Липатов В.В. Юноша и машина / В.В. Липатов. – Чита, 1962. – 56 с.
1629677
  Гыне И. Юноша превращается в мужчину / Г. Гыне. – Москва, 1960. – 52 с.
1629678
  Гор Г.С. Юноша с далекой реки / Г.С. Гор. – Л., 1953. – 278с.
1629679
   Юношам о борьбе.. – М, 1966. – 270с.
1629680
  Коробков Г.В. Юношам о легкой атлетике / Г.В. Коробков. – М, 1953. – 232с.
1629681
  Максимов С.С. Юноше о воинской обязанности / С.С. Максимов. – М., 1976. – 95с.
1629682
  Свиридов А.В. Юноше, обдумывающему жизнь. / А.В. Свиридов. – М., 1965. – 84с.
1629683
   Юноше, обдумывающему жизнь.. – Саранск, 1966. – 84с.
1629684
  Головатый Н.Ф. Юноше, обдумывающему житье / Н.Ф. Головатый. – К., 1987. – 141с.
1629685
  Матвеева И.Ю. Юношеская библиотека: инновационно-библиографический аспект : научно-практическое пособие / И.Ю. Матвеева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 224 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред О.Р. Бородин ; № 77). – ISBN 5-85129-175-3
1629686
  Фейерхерд В.Ф. Юношеская драматургия М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филолог.наук: / Фейерхерд В.Ф.; МГУ. – Москва, 1961. – 22л.
1629687
  Шаровольский И.В. Юношеская идиллия Гоголя / [соч.] И. Шаровольского. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 44 с. – Отд. оттиск из: Памяти Гоголя : научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца / под ред. Н.П. Дашкевича. Киев, 1902, отд. 2, (стр. 13—52)
1629688
  Авенариус В.П. Юношеские годы Пушкина : биографическая повесть В.П. Авенариуса. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1893. – 390, [3] с., [9] л. ил., портр. виньет. – Библиогр.: "Перечень главнейших источников, послуживших материалом для настоящей повести" (62 назв.)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке и суперобложке
1629689
  Авенариус В.П. Юношеские годы Пушкина : биографическая повесть В.П. Авенариуса. – 3-е изд. с рис. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П.В. Луковникова, 1899. – 392 с., [9] л. ил., портр. – Экз. деф.: № 3933 отсутств. 1 л. рис. (Державин) и с. 33-80 ; № 13537, отсутств. все 9 ил. - Экз. на разной тип. бумаге. – Библиогр.: "Перечень главнейших источников, послуживших материалом для настоящей повести" (62 назв.)


  В иллюстированном переплете эпохи с золотым и цветным тиснением на крышках и корешке и суперобложке
1629690
   Юношеские клубы и объединения по интересам в библиотеках.. – М, 1978. – 66с.
1629691
  Сенкевич Генрих Юношеские произведения : пер. с польского // Полное собрание сочинений Генриха Сенкевича : в 6 т. : Т. 1-7 / Г. Сенкевич. – 1898-1900. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогасена ; [Тип. И.И. Чоколова], 1900. – Т. 7 : Крестоносцы : Ч. 4-11 / пер. Ф.В. Домбровского. – 85 с. стб.
1629692
  Еремин Ю.В. Юношеский изоляционизм - орудие антикоммунизма / Ю.В. Еремин. – Москва : Высшая школа, 1972. – 271 с.
1629693
  Еремин Юрий Викторович Юношеский изоляционизм - орудие антикоммунизма : Пособие для спецкурсов для студентов филос.фак-тов, аспирантов и преподавателей / Еремин Юрий Викторович. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 392с.
1629694
  Еремин Ю.В. Юношеский изоляционизм - орудие антикоммунизма / Ю.В. Еремин. – Москва, 1976. – 392с.
1629695
  Катаев В.П. Юношеский роман : Роман / В.П. Катаев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255с.
1629696
   Юношеству о зарубежной литературе.. – М, 1978. – 43с.
1629697
  Соколов В.В. ЮНРРА и Советский Союз. 1943-1948 годы (по новым архивным материалам) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 24-33. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе новых архивных материалов рассматривается деятельность ЮНРРА по оказанию экономической помощи СССР в годы войны и после ее окончания.
1629698
  Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-53.
1629699
  Плотников Ю.В. Юные водители / Ю.В. Плотников. – М., 1958. – 93с.
1629700
  Глумов А.Н. Юные вольнодумцы / А.Н. Глумов. – М, 1959. – 771с.
1629701
  Глумов А.Н. Юные вольнодумцы / А.Н. Глумов. – Москва, 1969. – 616с.
1629702
  Шакаров С.Ф. Юные герои Гомельщины / С.Ф. Шакаров, М.П. Лещинский. – Минск, 1991. – 172с.
1629703
  Вайровская С.В. Юные герои гражданской войны / С.В. Вайровская. – Сыктыквар, 1989. – 94с.
1629704
  Шварц А.Г. Юные герои и патриоты / А.Г. Шварц, Ф.К. Эмих. – 2-е изд., перераб. – М., 1975. – 94с.
1629705
   Юные герои и патриоты. / Шварц А.Г. – М, 1969. – 96с.
1629706
  Бугров Ю.А. Юные герои Первой мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 69-71. – ISSN 0321-0626
1629707
  Рихтер Э. Юные герои революции / Э. Рихтер. – М, 1936. – 64с.
1629708
  Кронин А. Юные годы : [роман] / А. Кронин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой ; предисл. Р. Померанцевой ; ред. А. Миронова. – Москва : Издательство хностраннаой литературы, 1957. – 319 с.
1629709
  Чалый М. Юные годы П.А. Кулиша // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 252-261
1629710
  Чалый Д.В. Юные годы П.А.Кулиша и письма его к И.Ф. Хильчевскому, Т.Г. Шевченку и д-ру С.Д. Носу. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа, H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 10, 77, 24 с. – Автор указан в конце текстов. - От. отт.: Киевская старина. 1897, № 5
1629711
  Гаркуша А.Т. Юные годы Русакова / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1977. – 240с.
1629712
  Кронин А. Юные годы. Путь Шеннона / А. Кронин; Пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 528 с.
1629713
  Балдин Г.А. Юные друзья железнодорожников : рассказы о патриотических поступках школьников на ж. д. нашей Родины (для детей) / Г.А. Балдин ; П.П. Сосков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Транспорт, 1967. – 160 с.
1629714
  Столяров Ю.С. Юные конструкторы и техническое творечество / Ю.С. Столяров. – М., 1966. – 131с.
1629715
  Римкус С. Юные кооператоры / С. Римкус. – Вильнюс, 1961. – 88с.
1629716
  Коробцов М.А. Юные краеведы / М.А. Коробцов. – Брянск, 1963. – 48с.
1629717
   Юные ленинцы.. – Минск, 1969. – 30с.
1629718
  Нечаев М.В. Юные мелиораторы / М.В. Нечаев. – Москва, 1951. – 24 с.
1629719
  Писковер С. Юные мичуринцы / С. Писковер. – Чита, 1953. – 56с.
1629720
  Викулова Н. Юные мичуринцы. / Н. Викулова. – Чкалов, 1951. – 28с.
1629721
  Качаев В Юные мичуринцы. / В Качаев, Е.Д. Петренко. – Калинин, 1953. – 48с.
1629722
  Мехакян А.А. Юные мои предки : повесть / Алексан Мехакян ; пер. с арм. Г.Абрамова. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175 с.
1629723
  Дехтерева Л.В. Юные натуралисты - участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. / Л.В. Дехтерева. – М., 1958. – 68с.
1629724
  Теас Р.А. Юные натуралисты / Р.А. Теас. – Л., 1957. – 75с.
1629725
  Никольский А.М. Юные натуралисты за работой по зоологии. / А.М. Никольский. – М, 1925. – 112с.
1629726
  Южанский Д.А. Юные натуралисты. / Д.А. Южанский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 120с.
1629727
  Жариков А.Д. Юные орденоносцы / А.Д. Жариков. – Ижевск, 1974. – 92с.
1629728
  Жариков А.Д. Юные партизаны / А.Д. Жариков. – Москва, 1974. – 128с.
1629729
   Юные патриоты. – Одесса, 1955. – 112с.
1629730
  Становов Н.М. Юные патриоты / Н.М. Становов. – М., 1964. – 62с.
1629731
  Кузнецов И.И. Юные патриоты Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны / И.И. Кузнецов, Т.П. Кузнецова. – Иркутск, 1985. – 176с.
1629732
  Набатов Г.О. Юные подпольщики. / Г.О. Набатов. – Москва, 1963. – 144с.
1629733
  Якобсон В. Юные пожарные. / В. Якобсон. – Рига, 1956. – 111с.
1629734
   Юные пожарные.. – К, 1961. – 55с.
1629735
   Юные филателисты. – Москва, 1969. – 125с.
1629736
  Вержбицкий Н.К. Юные энтомологи : из опыта летних занятий со школьниками / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1955. – 84 с.
1629737
  Прокофьев Д.Г. Юный артиллерист / Д.Г. Прокофьев. – М., 1957. – 48с.
1629738
  Зигель Ф.Ю. Юный астроном / Ф.Ю. Зигель ; рис. Б. Малышева. – Москва : Детгиз, 1956. – 222 с., [4] л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: с. 184-185. – (Школьная библиотека. Для старшего возраста)
1629739
  Хоринская Е.Е. Юный барабанщик / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1954. – 40с.
1629740
  Хоринская Е.Е. Юный барабанщик / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1958. – 32с.
1629741
  Степанов Т.И. Юный борец / Т.И. Степанов. – Москва, 1955. – 128с.
1629742
  Ипполитов И.В. Юный велосипедист / И.В. Ипполитов. – М, 1954. – 96с.
1629743
   Юный голос органа : GEOскоп. Музыка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1629744
  Острецова Л.И. Юный дрессировщик / Л.И. Острецова. – Л., 1969. – 111с.
1629745
   Юный зритель.. – М, 1981. – 130с.
1629746
  Отряшенков Ю.М. Юный кибернетик / Ю.М. Отряшенков. – М., 1978. – 447с.
1629747
  Рапков В.И. Юный киномеханик. / В.И. Рапков, В.Д. Пекелис. – М, 1962. – 256с.
1629748
  Рапков В.И. Юный киномеханик. / В.И. Рапков, В.Д. Пекелис. – М, 1966. – 304с.
1629749
  Лучининов С. Юный кораблестроитель. Организация и содержание работы кружка юных судомоделистов. / С. Лучининов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1955. – 264с.
1629750
  Брагин В.П. Юный моряк / В.П. Брагин. – изд. 2-е. – М., 1965. – 150с.
1629751
  Брагин В.П. Юный моряк / В.П. Брагин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 159с.
1629752
  Иванов С.М. Юный мститель / С.М. Иванов. – Москва, 1956. – 63с.
1629753
   Юный натуралист на калужской земле.. – Калуга, 1967. – 232с.
1629754
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель / В.Г. Борисов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 478 с.
1629755
  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель / В.Г. Борисов. – 7-е изд., перераб и доп. – Москва, 1985. – 439 с.
1629756
  Баранов А.А. Юный радиоспортсмен : пособие для руководителей кружков / А.А. Баранов. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 95 с. : схем. – Библиогр.: с. 94 (8 назв.)
1629757
  Баден-Пауэлл Р. Юный разведчик : Пер. с англ. / Баден-Пауль. – 2-е изд., испр. и доп. – [Санкт-Петербург] : Издал В. Березовский, 1910. – VIII, 400 с. : ил. – Без тит. л.
1629758
  Цветов А.И. Юный редактор стенной газеты / А.И. Цветов. – Л., 1954. – 96 с.
1629759
  Цветов А.И. Юный редактор стенной газеты / А.И. Цветов. – Л., 1958. – 102с.
1629760
  Цветов А.И. Юный редактор стенной газеты / А.И. Цветов. – Л., 1961. – 104с.
1629761
   Юный сипай.. – М, 1988. – 251с.
1629762
  Власов А.А. Юный турист на велосипеде / А.А. Власов. – Москва, 1948. – 135с.
1629763
  Хотинский Е.С. Юный химик : Собрание простых хим. опытов, не требующих спец. лаборатории и доступных для юношества / Проф. Е.С. Хотинский. – Харьков : Всеукр. о-во содействия юным ленинцам, 1924. – 90 с. : ил. – (Библиотека юного ленинца ; № 12)
1629764
   Юный художник. – Ленинград, 1964. – 206с.
1629765
  Николаевский И.М. Юный чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, прозы и сцен для чтения на литературных вечерах и праздниках / сост. И.М. Николаевский. – Киев : Изд. С.М. Богуславского ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1910. – 606, XX, VI с. : портр. – Список книг с пьесами для детского театра: с. 597-605
1629766
  Семенов Л.В. Юный электротехник / Л.В. Семенов. – Москва : Просвещение, 1974. – 112 с.
1629767
  Глухов А.Г. Юным друзьям книги / А.Г. Глухов, И.И. Лавринович. – М, 1965. – 93с.
1629768
  Козлов М.А. Юным зоологам / М.А. Козлов, Е.М. Нинбург. – М., 1981. – 160с.
1629769
  Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца. / А.С. Щипанов. – М., 1981. – 416с.
1629770
  Семенова В.Г. Юным математикам. / В.Г. Семенова. – Москва, 1980. – 63с.
1629771
  Полянский И.И. Юным натуралистам. В помощь при первоначальном знакомстве с природой / И.И. Полянский. – Л., 1925. – 160с.
1629772
  Еленський Г.Л. Юным о спорте. / Г.Л. Еленський. – М, 1956. – 64с.
1629773
  Небесный С.И. Юным овощеводам. / С.И. Небесный. – М., 1987. – 95с.
1629774
  Беляков Н.Д. Юным птицеводам / Н.Д. Беляков. – М., 1963. – 176с.
1629775
   Юным растениеводам.. – М, 1964. – 133с.
1629776
   Юным рукодельницам.. – 2-е изд. – Л, 1957. – 288с.
1629777
   Юным рукодельницам.. – Л, 1968. – 336с.
1629778
  Арзамасцев А.А. Юным туристам : для сред. и ст. возраста / А.А. Арзамасцев. – Свердловск : Книжное издательство, 1956. – 111 с.
1629779
  Самцов С.К. Юным туристам и путешественникам / С.К. Самцов, И.М. Пучинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 238с.
1629780
  Вольпер И.М. Юным химикам. / И.М. Вольпер. – Москва, 1965. – 111с.
1629781
   Юных зовет в светлую даль фестиваль. – Вологда, 1956. – 95с.
1629782
  Кононенко Б. Юных растить патриотами. / Б. Кононенко. – Ташкент, 1969. – 26с.
1629783
  Быховец В.С. Юня / В.С. Быховец. – Ставрополь, 1960. – 74с.
1629784
  Сосюра В.М. Юнь : Поезії / В.М. Сосюра. – Харків : Держвидав України. Юнсектор, 1927. – 38с.
1629785
  Савич І. Юнь комунівська / І. Савич. – Київ : Молодь, 1976. – 150 с.
1629786
  Балясна Р.Н. Юнь моя / Рива Балясна ;. – Київ, 1961. – 107 с.
1629787
  Пинкус С.Р. Юозас Бальчиконис / С.Р. Пинкус. – М, 1974. – 119с.
1629788
  Павлов Ю.В. Юозас Будрайтис / Ю.В. Павлов. – Ленинград : Искусство, 1988. – 207с.
1629789
  Амбразас А. Юозас Груодис : очерк жизни и творчестве / А. Амбразас. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 64 с. : фот.
1629790
  Аболина Я Р. Юозас Кедайнис. / Р.Я. Аболина. – Москва : Советский художник, 1972. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 42
1629791
  Богданас К.А. Юозас Микенас / К.А. Богданас. – М, 1961. – 64с.
1629792
  Микенас Ю.И. Юозас Микенас: Альбом / Ю.И. Микенас. – Москва, 1983. – 247 с.
1629793
   Юпитер : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1 : Происхождение и внутреннее строение, спутники. – 1978. – 522 с.
1629794
   Юпитер : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2 : Атмосфера, ионосфера. – 1979. – 506 с.
1629795
   Юпитер : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 3 : Магнитосфера, радиационные пояса. – 1979. – 437 с.
1629796
   Юпитер глазами "Вояджера". – М, 1981. – 64с.
1629797
  Тейфель В.Г. Юпитер и Сатурн - гиганты Солнечной системы / В.Г. Тейфель. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1629798
  Кронин А. Юпитер смеется : пьеса в 3-х действиях, 6-ти картинах / А. Кронин. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 124 с.
1629799
  Горобова А.Л. Юпитер, я слышу тебя, Юпитер : Рассказы. Памятные заметки / А.Л. Горобова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 239с.
1629800
  Гануш П. Юпітер з павою / П. Гануш. – К, 1963. – 182с.
1629801
  Меледина С.В. Юра Енисей -Хатангского прогиба / С.В. Меледина. – Новосибирск, 1987. – 127с.
1629802
  Станинець Ю.І. Юра Чорний. / Ю.І. Станинець. – Ужгород, 1991. – 257с.
1629803
   Юра Юга СССР. – Москва : Наука, 1983. – 208с.
1629804
  Сагайдак Д. Юрась Хмельниченко. Важка батьківська булава // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 20-23


  Юрій Хмельницький - молодший син гетьмана Богдана Хмельницького.
1629805
   Юрачківський Андрій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 414-415 : фото
1629806
   Юрачківський Андрій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 554. – ISBN 978-966-439-754-1
1629807
  Газда-Соснар Юрашек / Газда-Соснар. – К., 1960. – 264с.
1629808
  Мандрицька Н. Юрба. "Коли погасне твоя планета...". "Залишки Мандрицька Наталя. Юрба. "Коли погасне твоя планета...". "Залишки втрачених снів...", "В"язаним шарфом..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 45-47
1629809
  Джапаридзе Н.О. Юрвелирное искусство эпохи бронзы в Грузии (Триалетская культура) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 07.00.12 / Джапаридзе Н. О.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. искусства. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1629810
  Мейер Конрад Фердинанд Юрг Иеныч / Мейер Конрад Фердинанд. – М., 1970. – 240с.
1629811
  Хамматов Я. Юргашты. : роман / Я. Хамматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
1629812
   Юргелевич Ірина Владиславівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 69
1629813
  Дмитренко К.С. Юрген Габермас: від рефлексії до комунікації // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 38-45
1629814
  Мотрошилова Н.В. Юрген Хабермас о кризисе Европейского Союза в понятии солидарности (2011-2013 гг.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 22-38. – ISSN 0042-8744
1629815
  Мотрошилова Н. Юрген Хабермас:что происходит с Европой? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 19-32. – ISSN 0201-7083


  Роздуми німецького філософа Ю. Хабермаса про Європу, долю Євросоюзу та інші питання
1629816
   Юргену Габермасу - 85 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 485. – ISSN 2227-7153
1629817
  Дауетите В. Юргис Балтрушайтис. / В. Дауетите. – Вильнюс, 1983. – 326с.
1629818
  Дауетите В. Юргис Балтрушайтис. (Монография) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Дауетите В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 15л.
1629819
  Босев А. Юрдан и диван / А. Босев. – М., 1963. – 64с.
1629820
  Къандым Ю. Юрекнен къаплангъан ер = Серцем прикрита земля : шиирлер / Юнус Къандым. – Київ : Етнос, 2008. – 235, [5] с. : портр., іл. – Авт. та назва парал. кримськотатар. та укр. – (Багатомовна поезія України). – ISBN 966-522-225-2
1629821
   Юрибейский мамонт. – Москва : Наука, 1982. – 158с.
1629822
  Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів / Л.І. Чулінда. – Київ : Атіка, 2006. – 152с. – ISBN 966-326-224-9
1629823
  Шаповалова І. Юридико-психологічна характеристика професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 67-72


  Стаття присвячена юридико-психологічній характеристиці професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби, що розкривається через призму положень нормативно-правової бази та специфіки поведінкових проявів самого фахівця. Наводиться ...
1629824
  Кісіль З.Р. Юридико-психологічні засади дослідження професійної деформації працівників національної поліції України / З.Р. Кісіль, Кісіль, Р.-В.В // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 221-234. – ISSN 2078-9165
1629825
  Середа В. Юридико-психологічні засади запобігання професійній деформації працівників правоохоронних органів : монографія / Валерій Середа, Зоряна Кісіль ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 847, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 757-804 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-210-6
1629826
  Дюба Г.М. Юридико-психологічні засади попередження соціально негативних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Дюба Г.М. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1629827
  Шуляр В.О. Юридико-психологічні особливості взаємодії прокурора з органами дізнання та досудового слідства // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 69-73
1629828
  Марчак В.Я. Юридико-психологічні особливості відповідальності за шкоду, заподіяну органами публічної влади суб"єктам господарювання, через призму євроінтеграції : монографія / В.Я. Марчак, М.В. Олійник ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 79, 79 с. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Legal and psychological characteristics of liability for harm caused by public power authorities to economic entities in the light of European intergation. – Бібліогр.: с. 72-79. – ISBN 978-617-7096-59-6
1629829
  Шепітько М.В. Юридико-психологічні передумови побудови системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються суддями // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 166-174. – ISSN 2224-9281
1629830
  Черналівський Є.О. Юридико-технічні концепції протидії обходу податків: порівняльно-правовий аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 120-123
1629831
  Довгерт А. Юридическая аналогия в Гражданском кодексе и судебной практике Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 169-176


  В статье изложены подходы разработчиков Гражданского кодекса Украины к аналогии (ст. 8) и проанализирована современная судебная практика по применению этого правового механизма. Включив нормы о юридической аналогии в «материальный» Гражданский кодекс, ...
1629832
  Рулан Н. Юридическая антропология : Учебник для вузов / Н. Рулан; Отв. ред. В.С.Нерсесянц. – Москва : Норма, 1999. – 310с. – ISBN 5-89123-303-7
1629833
  Мережко А.А. Юридическая герменевтика и методология права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.159-163. – ISBN 966-568-656-9
1629834
  Скакун О.Ф. Юридическая деонтология : учебник для студ. вузов / О.Ф. Скакун. – изд. 2-е, с изм. и доп. – Харьков : Эспада, 2006. – 383, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7870-94-4
1629835
  Карташов В.Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1987. – 83с.
1629836
  Стерник И.Б. Юридическая деятельность В.И.Ленина. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Стерник И.Б.; ЛГУ. – Л, 1974. – 30л.
1629837
  Мингела О.А. Юридическая деятельность: критерии обособления // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 40-42. – ISSN 2219-5521
1629838
  Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / В.Н. Карташов. – Саратов, 1989. – 218с.
1629839
  Житарь В. Юридическая защита прав женщин в актах международного права // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 55-58. – ISSN 1810-3081
1629840
  Кравиц В. Юридическая коммуникация в современных правовых системах (теоретико-правовая перспектива) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 8-26. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1629841
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 10, май. – 2015. – 16 с.
1629842
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 22, ноябрь. – 2015. – 16 с.
1629843
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 15, август. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629844
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 16, август. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629845
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 17, сентябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629846
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 20, октябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629847
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 21, октябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629848
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 22, ноябрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629849
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 23, декабрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629850
   Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев
№ 24, декабрь. – 2020. – 16 с. – передплата з 01.08.20
1629851
  Якушев В.С. Юридическая личность государственного производственного предприятия / В.С. Якушев. – Свердловск, 1973. – 240 с.
1629852
  Якушев В.С. Юридическая личность государственного производственного предприятия по советскому гражданскому праву : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Якушев В.С.; МВ и ССО РСФСР. Свердловс. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 32л.
1629853
  Галкин И.В. Юридическая метафизика Бенедикта Спинозы // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 12. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
1629854
   Юридическая наука и методология преподавания юридических дисциплин в условиях реформирования системы высшего образования : сборник статей по материалам 3 Международной научно-практической конференции 10-11 октября 2008 года / Ассоциация юрид. вузов ; Ростовский гос. эконом. ун-т "РИНХ", Юридический фак. ; Южный федеральный ун-т ; [ редкол. : Марченко М.Н. и др. ]. – Ростов - на -Дону : АзовПечать, 2009. – 472 с. – ISBN 978-5-7972-1311-6
1629855
  Омигов И В. Юридическая наука и образование в России // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.18-22
1629856
  Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении : (социально-правовой аспект) / Е.А. Агеева ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленингр. ун-т, 1990. – 142 с.
1629857
  Прибудагова В.И. Юридическая ответственность должностных лиц в Российской Федерации: проблемы законодательного обеспечения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 5 (95). – С. 29-34. – ISSN 1812-8696
1629858
  Бекирова Э. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 124-127.
1629859
  Тиганов А.И. Юридическая ответственность судей в российской империи во второй половине XIX - начале XX веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 18-24. – ISSN 1812-3805


  В статье детально исследуется юридическая ответственность судей в Российской империи в историческом аспекте. Автор делает следующий вывод: по Уставу гражданского судопроизводства границы гражданско-правовой ответственности судей и государства не были ...
1629860
  Джавадов Х.А. Юридическая ответственность: феноменологические признаки сущности и оснований // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 144-149
1629861
  Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной Республики / Е.В. Куманин. – М., 1990. – 157с.
1629862
  Коптяева О.А. Юридическая помощь осужденным: роль адвокатуры // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 103-109. – ISSN 0132-0831
1629863
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
9 августа (№ 32) 711)). – 2011. – 36 с.
1629864
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 ноября (№ 46). – 2012. – 36 с.
1629865
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 сентября (№ 38). – 2012. – 36 с.
1629866
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 сентября (№ 39). – 2012. – 36 с.
1629867
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 декабря (№ 52). – 2012. – 36 с.
1629868
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
2 июля ( № 27). – 2013. – 36 с.
1629869
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
3 декабря (№ 49). – 2013. – 36 с.
1629870
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
5 ноября (№ 45). – 2013. – 36 с.
1629871
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 сентября (№ 37). – 2013. – 36 с.
1629872
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 октября (№ 42). – 2013. – 36 с.
1629873
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 сентября (№ 38). – 2013. – 36 с.
1629874
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 февраля (№ 9). – 2013. – 36 с.
1629875
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 августа (№ 34). – 2013. – 36 с.
1629876
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 октября (№ 43). – 2013. – 36 с.
1629877
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 июля (№ 30/31). – 2013. – 36 с.
1629878
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 апреля ( №17). – 2013. – 36 с.
1629879
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 сентября (№ 39). – 2013. – 36 с.
1629880
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 декабря (№ 52/53). – 2013. – 36 с.
1629881
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
26 марта (№ 13). – 2013. – 36 с.
1629882
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 апреля (№ 18). – 2013. – 36 с.
1629883
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
1 апреля (№ 13). – 2014. – 36 с.
1629884
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
2 декабря (№ 48). – 2014. – 36 с.
1629885
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
3 июня (№ 22). – 2014. – 36 с.
1629886
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 марта (№ 8/9). – 2014. – 44 с.
1629887
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 февраля (№ 5). – 2014. – 36 с.
1629888
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 апреля (№ 14). – 2014. – 36 с.
1629889
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 июkя (№ 26/27). – 2014. – 36 с.
1629890
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 июня (№ 23). – 2014. – 36 с.
1629891
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 марта (№ 10). – 2014. – 36 с.
1629892
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 февраля (№ 6). – 2014. – 36 с.
1629893
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 ноября (№ 45). – 2014. – 36 с.
1629894
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
12 августа (№ 30/31). – 2014. – 36 с.
1629895
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 мая (№ 18/19). – 2014. – 36 с.
1629896
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
14 октября (№ 41). – 2014. – 36 с.
1629897
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 апреля (№ 15). – 2014. – 36 с.
1629898
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 февраля (№ 7). – 2014. – 36 с.
1629899
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 марта (№ 11). – 2014. – 36 с.
1629900
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 августа (№ 31/32). – 2014. – 36 с.
1629901
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 мая (№ 20). – 2014. – 36 с.
1629902
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 июля (№ 28/29). – 2014. – 36 с.
1629903
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 апреля (№ 16). – 2014. – 36 с.
1629904
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 декабря (№ 51/52). – 2014. – 36 с.
1629905
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 июня (№ 24/25). – 2014. – 36 с.
1629906
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 марта (№ 12). – 2014. – 36 с.
1629907
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 мая (№ 21). – 2014. – 36 с.
1629908
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
28 октября (№ 43). – 2014. – 36 с.
1629909
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
29 апреля (№ 17). – 2014. – 36 с.
1629910
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 сентября (№ 39). – 2014. – 36 с.
1629911
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
5 мая (№ 18/19). – 2015. – 36 с.
1629912
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 декабря (№ 49). – 2015. – 36 с.
1629913
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 марта (№ 11). – 2015. – 36 с.
1629914
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 декабря (№ 51/52). – 2015. – 36 с.
1629915
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
26 апреля (№ 17). – 2016. – 36 с.
1629916
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
5 декабря (№ 49). – 2017. – 36 с.
1629917
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 января (№ 3). – 2017. – 36 с.
1629918
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 января (№ 4). – 2017. – 36 с.
1629919
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
28 ноября (№ 48). – 2017. – 36 с.
1629920
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 мая (№ 22). – 2017. – 36 с.
1629921
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
31 января (№ 5). – 2017. – 36 с.
1629922
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
2 октября (№ 40). – 2018. – 36 с.
1629923
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
3 апреля (№ 14). – 2018. – 36 с.
1629924
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 сентября (№ 36). – 2018. – 36 с.
1629925
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
4 декабря (№ 49). – 2018. – 36 с.
1629926
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
6 ноября (№ 44). – 2018. – 36 с.
1629927
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
6 февраля (№ 6). – 2018. – 36 с.
1629928
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
7 августа (№ 31/32). – 2018. – 36 с.
1629929
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
8 мая (№ 18/19). – 2018. – 36 с.
1629930
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
9 октября (№ 41). – 2018. – 36 с.
1629931
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 июля (№ 27/28). – 2018. – 36 с.
1629932
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
10 апреля (№ 15). – 2018. – 36 с.
1629933
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 сентября (№ 37). – 2018. – 36 с.
1629934
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
11 декабря (№ 50). – 2018. – 36 с.
1629935
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
12 июня (№ 24). – 2018. – 36 с.
1629936
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 ноября (№ 46). – 2018. – 36 с.
1629937
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
13 февраля (№ 7). – 2018. – 36 с.
1629938
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
14 августа (№ 33). – 2018. – 36 с.
1629939
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
15 мая (№ 20). – 2018. – 36 с.
1629940
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
16 октября (№ 42). – 2018. – 36 с.
1629941
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
17 апреля (№ 16). – 2018. – 36 с.
1629942
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 декабря (№ 51). – 2018. – 36 с.
1629943
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
18 сентября (№ 38). – 2018. – 36 с.
1629944
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
19 июня (№ 25/26). – 2018. – 36 с.
1629945
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 ноября (№ 47). – 2018. – 36 с.
1629946
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 марта (№ 12). – 2018. – 36 с.
1629947
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
20 февраля (№ 8). – 2018. – 36 с.
1629948
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
21 августа (№ 34). – 2018. – 36 с.
1629949
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
22 мая (№ 21). – 2018. – 36 с.
1629950
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 января (№ 4). – 2018. – 36 с.
1629951
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
23 октября (№ 43). – 2018. – 36 с.
1629952
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 июля (№ 29/30). – 2018. – 36 с.
1629953
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
24 апреля (№ 17). – 2018. – 36 с.
1629954
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 сентября (№ 39). – 2018. – 36 с.
1629955
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
25 декабря (№ 52). – 2018. – 36 с.
1629956
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 ноября (№ 48). – 2018. – 36 с.
1629957
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 февраля (№ 9). – 2018. – 36 с.
1629958
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
27 марта (№ 13). – 2018. – 36 с.
1629959
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
28 августа (№ 35). – 2018. – 36 с.
1629960
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев. – ISSN 1563-6755
30 октября (№ 44). – 2018. – 36 с.
1629961
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
9 марта (№ 9/10). – 2021. – 40 с.
1629962
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
14 января № 1/2. – 2021. – 36 с.
1629963
   Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 1995-
23 февраля (№ 7/8). – 2021. – 36 с.
1629964
  Реутов В.П. Юридическая практика и развитие законодательства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Реутов В.П. ; МВ и ССО РСФСР , Сверд. юрид. ин-т. – Свердловск, 1968. – 21 с.
1629965
  Астров П.И. Юридическая предпосылка рабочего права : сборник статей ; ч. 1-3 / П.И. Астров. – Москва : Городская тип.
[Ч.] 1 : Юридические лица. – 1911. – 18 с.
1629966
  Астров П.И. Юридическая предпосылка рабочего права : сборник статей ; ч. 1-3 / П.И. Астров. – Москва : Городская тип.
[Ч.] 2 : Кондикции. – 1911. – 18 с.
1629967
  Ажимов Р.И. Юридическая природа и сущность общей аварии по советскому морскому праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ажимов Ривкат Ибрагимович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Ленинград, 1974. – 28 с. – Библиогр.: с. 28
1629968
  Марченко М.Н. Юридическая природа и характер решений Европейского Суда по правам человека // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 11-20. – ISSN 0132-0769
1629969
  Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора : Автореф... д-ра юрид.наук: 716 / Талалаев А.Н.; АН УССР. Совет ин-та филос. и сектора гос. и права. – К., 1968. – 42л.
1629970
  Данилова Е.Н. Юридическая природа операции "специального текущего счета" / Е.Н. Данилова. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – 48 с. – Отд. оттиск: Известия Московского коммерческого института : Экон. отд. 1914, кн. 2
1629971
  Середа И.О. Юридическая природа прав и обязанностей членов колхоза / И.О. Середа. – Одесса, 1973. – 132с.
1629972
  Тариканов Д.В. Юридическая природа участия промежуточного и конечного перевозчиков в обязательстве перевозки // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – C. 81-85. – ISSN 0132-0769
1629973
  Протасов В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов. – М., 1991. – 78с.
1629974
  Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 96 с.
1629975
  Васильев В.Л. Юридическая психология : Учебник / В.Л. Васильев. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 461с.
1629976
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология / Ю.В. Чуфаровский. – М, 1997. – 320с.
1629977
  Шиханцов Г.Г. Юридическая психология : учебник для вузов / Г.Г. Шиханцов ; отв. ред. В.А. Томсинов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало, 1998. – 344 с. – Библиогр.: с. 340-344 и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-8078-0008-7
1629978
  Васильев В.Л. Юридическая психология : учеб. для студ.вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 649, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 650 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-231-7
1629979
  Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : Учебник / Ю.В. Чуфаровский. – 2-е изд.,испр. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 336с. – ISBN 5-8401-0052-8
1629980
  Васильев В.Л. Юридическая психология : Учебник / В.Л. Васильев. – 5-е изд., дополн. и перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 656с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-289-8
1629981
  Еникеев М.И. Юридическая психология : Учебник для студ. юрид. и других гуманит. вузов / М.И. Еникеев. – Москва : Норма, 2003. – 502с. – ISBN 5-89123-258-8
1629982
  Дозорцева Е.Г. Юридическая психология и психологическое образование // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 28-36. – ISSN 0132-0831
1629983
  Быстров Г.Е. Юридическая сила актов коллегиальных органов управления колхозов : Автореф... Канд.юрид.наук: 714 / Быстров Г.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1629984
  Картын Л.А. Юридическая служба / Л.А. Картын. – Л., 1988. – 157с.
1629985
  Бухаловский О.Н. Юридическая служба в народном хозяйстве / О.Н. Бухаловский. – Воронеж, 1976. – 176с.
1629986
  Кашанина Т.В. Юридическая техника : учебник / Т.В. Кашанина. – Москва : Эксмо, 2008. – 512 с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-19390-5
1629987
  Ваньков А.В. Юридическая техника американского федерального статутного права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 4. – С. 45-50. – ISSN 1812-3805
1629988
  Працко Г.С. Юридическая техника в философских воззрениях социального порядка древней Греции / Г.С. Працко, С.Н. Болдырев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 2-9. – ISSN 1812-3805


  В содержании статьи автор исследует онтологические представления этико-правовых учений в Древней Греции в качестве предпосылок становления юридической техники и юридической практики. В практике древнегреческого политического строительства содержатся ...
1629989
  Малько А.В. Юридическая техника как важнейшее средство правовой политики (Обзор материалов "круглого стола") / А.В. Малько, М.А. Костенко // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 104-106. – ISSN 0132-0769
1629990
  Поленина С.В. Юридическая техника как социальный феномен в условиях модернизации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 9. – С. 5-14. – ISSN 0132-0769
1629991
  Ложников И.С. Юридическая техника ливийской резолюции 1973 (2011) Совета Безопасности ООН в отношении применения силы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 6 (63). – С. 16-19. – ISSN 1812-3910
1629992
  Миронов А.Н. Юридическая технология как средство реализации правовой политики // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 10 (52). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696
1629993
  Котомин Д.С. Юридическая технология лоббистской деятельности: понятие, элементный состав // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 42-45. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1629994
  Исаев И.А. Юридическая фиксация как форма заполнения пробелов в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена актуальной проблеме пробелов, имеющих место в праве и законодательстве. Юридическая фикция является одним из способов их заполнения. На ряде исторических примеров рассматриваются разные способы такого заполнения. Оценивается ...
1629995
  Вергейчик А. Юридическая экспертиза в нормотворческом процессе // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 20-21
1629996
  Меркель А. Юридическая энциклопедия / [соч.] Адольфа Меркеля, д-ра, проф. в Страсбурге, в Эльзасе ; пер. Ф.К. Зейделя под ред. прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та В.М. Грибовского со 2 посмерт. изд. д-ра Р. Меркеля, проф. в Фрейбурге, в Бадене. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1902. – VIII, 256 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Его превосходительству Федору ЛеонтьевичуСулиеву от признательного первоисточника Ф. Зейдель 19 II./ V. 02
1629997
  Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 313-442. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1629998
  Аренс Г. Юридическая энциклопедия д-ра Аренса / перевод с немецеого. – Москва : В тип. Карла Андерса
[В. 1-2] ; л. 1-15 : Философия права, Филосоіский обзор истории права и история положительного права у народов Востока, Греков и Римлян. – 1862. – 236 с.
1629999
  Аренс Г. Юридическая энциклопедия д-ра Аренса / перевод с немецеого. – Москва : В тип. Карла Андерса
В. 3 ; л. 16-22 : история немецкого права. – 1862. – С. 237-346
1630000
  Аренс Г. Юридическая энциклопедия, или Органическое изложение науки о праве и государстве, на основании принципов этнической философии права д-ра Г. Аренса. – [Москва], 1855. – 524 с. – Экз. № 10994 дефектный тит.лист, отсутсвует нижняя часть листа
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,