Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1623001
  Петровская В.И. "Чувства добрые я лирой пробуждал" / В.И. Петровская, Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1971. – 192 с.
1623002
  Бестужева-Лада "Чугунная" императрица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 9. – С. 10-20


  14 окт. 1759 г. родилась императрица Мария Федоровна, вторая жена Павла I. Ни один из русских писателей-историков не нашел для этой женщины ни единого доброго слова. Нелюбимая невестка великой Екатерины, верная и любящая жена, мать четверых сыновей, ...
1623003
  Птушко А.Л. "Чудеса" кино / А.Л. Птушко. – М., 1949. – 24с.
1623004
  Гудз Л. "Чудеса"" в Києво-Печерській лаврі // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 38-40


  "Описана колиска чернецтва на Русі та твердиня православної віри - Успенська Києво-Печерська лавра. Подаються результати планової ревізії аудиторської служби, яка виявила ряд недоліків та порушень щодо організації управління фінансовими ресурсами та ...
1623005
  Дарский Д.С. "Чудесные вымыслы" : О космическом сознании в лирике Тютчева / Д.С. Дарский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – X, 136 с.
1623006
  Хрієнко Микола "Чудная планета" Колима : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 106-113 : Фото
1623007
  Заславский О.Б. "Чудный сон мне бог послал...": имитация обрыва в законченном целом // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 29-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711


  Проблема завершеності та незавершеності художнього твору
1623008
  Лісницька М. "Чудо праведної душі" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 22-23


  З приводу видання нового роману Юрія Косача "Сузір"я Лебедя".
1623009
  Дурдыев О. "Чудодей" Э.Штриттматтера как роман воспитания / О. Дурдыев. – Ашхабад, 1980. – 98с.
1623010
   "Чуєш, брате мій..." : спогади про Н.В. Бурчака : [збірник]. – Луцьк : Вежа, 1999. – 58, [1] с. : іл., портр. – (Волинський університет: незабутні постаті). – ISBN 966-7294-08-0
1623011
  Чоповський В. "Чуєш, брате мій..." : до 120-ліття українського поселення в Канаді // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 916-932. – ISSN 1028-5091
1623012
   "Чужа молитва": двічі врятовані // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Під час лекції відбулася презентація ...
1623013
  Кожевникова Н.А. "Чужая речь" в изображении Ф.М.Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.120-130. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1623014
  Прошкина Е.П. "Чужая речь" в творчестве Ч.Диккенса.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Прошкина Е.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1623015
  Пристайко Т.С. "Чужие" среди "своих": заимствования-метафоры в экономической терминосфере русского языка / Т.С. Пристайко, М.Г. Зеленцова // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 11-15. – ISBN 966-594-839-3
1623016
  Астаф"єв О. "Чужий стиль": семантика запозичених сенсів // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2003. – Вип. 6 : Література як стиль і метод. – С. 11-20
1623017
  Стусенко О. "Чужий текст" як іронічна структура // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 308-312
1623018
  Нетреб"юк З.М. "Чужий я в цьому світі лжі..." : інтегрований урок з вивчення поетичного світу Байрона. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-47
1623019
  Гармель О.В. "Чужий" текст як ім"я у творчості Онуте Нарбутайте // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 2226-0285
1623020
  Szulgun Madlen "Чужий", "інакший" та поле спільних культурних смислів у травелозі В. Голованова "Гярб, Вітер зі Сходу" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – С. 93-105. – ISSN 1640-7806
1623021
  Василишин О. "Чужі вітри грудбми ламати мушу" / О. Василишин, І. Фарина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
1623022
  Штейнле О.Ф. "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950-1980-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 174-177. – ISSN 2076-8982
1623023
  Монолатій І.С. "Чужі" як об"єкт волі "своїх". Дилема співвідношення етнонаціоналізмів на західноукраїнських землях у транзитивний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-209. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На прикладі західноукраїнської етнополітичної сфери та особливостей міжетнічної взаємодії у статті проаналізовано компоненти соціологічних (Л. Віртс, К. Симонс-Симоналевич), політологічних і психологічних (М. Гайдман, Г. Айгайзер) типологій ...
1623024
  Щупак І. "Чужого болю не буває - для нас це моральний імператив" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 10


  Дніпропетровський історик Ігор Щупак - про Голокост і Голодомор як геноциди та перспективи визнання цього Ізраїлем на державному рівні.
1623025
  Семчук О Ю. "Чужое слово" в поэтике Осипа Мандельштама. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Семчук Ю.О,; МО Укр.Харьк.гос.пед.ин-т. – Харьков, 1992. – 16л.
1623026
  Парипса М.С. "Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь..." // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 170-174. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Діяльність Павлодарського Товариства української культури ім. Т.Г. Шевченка, заснованого у 1992 р. і яке з 1999 р. входить до складу республіканської Асоціації "Українці Казахстану".
1623027
  Семенов К. "Чук и Гек" / К. Семенов. – Москва, 1953. – 44с.
1623028
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1623029
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1623030
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1623031
  Токарчук О. "Чутливий наратор" (Нобелівська лекція у Стокгольмі, 2019 р.) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 183-194. – ISSN 0320-8370
1623032
  Чікарькова М.Ю. "Чуттєва культура" сьогодення ( етичний вимір буття сучасного мистецтва ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.174-178
1623033
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1623034
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1623035
  Ганжа А. "Чуттями повню кожне слово..." (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника) / А. Ганжа, С. Єрмоленко // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 85-92. – ISSN 0201-419
1623036
  Дроздов В. "Чухонских топей дикий патриарх..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 121-122. – ISSN 0321-1878
1623037
  Ленков Павел Дмитриевич "Чэн Вэй Ши Лунь" как источник по истории школы Фасян : Автореф. дисс. ... канд. истор. наук: 07.00.09 / Ленков П.Д.; РАН. Ин-тут востоковедения. Санкт-Петербургское отделение. – Санкт-Петербург, 2002. – 28 с. – Библиогр.: 5 назв.
1623038
  Кузьменко Н. ("Чуйте музику сфер!") Майстер-клас керівника "Хореї Козацької" Тараса Компаніченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7625-59-8


  9 жовтня в мистецькій залі ІФ відбулося незвичайне засідання літературної студії - на гостину завітав заслужений артист, керівник колективу "Хорея Козацька" Т. Компаніченко.
1623039
   [Чумаченко Віктор Кирилович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 109-110. – ISSN 0130-6936


  5 грудня 2017 року національна куультура понесла відчутну втрату - відійшов у вічність Віктор Кирилович Чумаченко - кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник культури кубані, Адигеї і України, голова осередку НТШ на Кубані 2000-х роках.
1623040
   [Ш. Бронте. Джен Ейр] = Charlotte Bronte. Jane Eyre : кн. для читання англ. мовою / технологія роботи з текстом і філол. комент. Євченко В.В., Сидоренка С.І. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 с. – Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. - На тит. л. та обкл. назва: Charlotte Bronte. Jane Eyre. – ISBN 978-966-382-316-4


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
1623041
  Григорьев А. «Чудесный доктор» / А. Григорьев, Н. Григорьян // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 0869-7078


  "Чудесный доктор"(1897) - назвал писатель Александр Куприн свой рассказ, посвященный врачу Никалаю Пирогову. Исполняется 200 лет со дня рождения. Удивительно современно его научно-педагогическое наследство - предложеннная им концепция развития средней ...
1623042
   Чу-Илийский рудный пояс : Рудные полезные ископаемые. – Алма Ата : Наука, 1980. – 287с.
1623043
   Чу-Илийский рудный пояс. Геология Чу-Илийского региона. – Алма Ата, 1980. – 503с.
1623044
   Чу-Илийский рудный пояс: Гидрогеология и геоморфология : Строение земной коры. – Алма Ата : Наука, 1979. – 195 с.
1623045
  Затворницкая А.В. Чувства : (Лекции для студентов-заочников) / А.В. Затворницкая. – Кишинев, 1967. – 20 с.
1623046
  Мустафин Я.М. Чувства добрые / Я.М. Мустафин. – М., 1971. – 96с.
1623047
  Каменецкая Л.Г. Чувства добрые пробуждать: Пособие для учителя. / Л.Г. Каменецкая. – Киев : Радянська школа, 1990. – 158 с.
1623048
  Метельский Г.В. Чувства добрые я лирой пробуждал : повесть о забытом музыканте / Г.В. Метельский. – М., 1983. – 392с.
1623049
  Бертон Р. Чувства животных / Р. Бертон. – Москва, 1972. – 198с.
1623050
  Милн Л.Д. Чувства животных и человека / Л.Д. Милн, М. Милн. – Москва : Мир, 1966. – 303с.
1623051
  Богат Е.М. Чувства и вещи / Е.М. Богат. – Москва : Политиздат, 1975. – 304с.
1623052
  Пустельник И.О. Чувства и их роль в формировании личности коммунистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Пустельник И.О.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1970. – 27л.
1623053
  Игнатенко Л.М. Чувства и религия / Л.М. Игнатенко. – Минск, 1971. – 16с.
1623054
  Федорович Елена Чувства кошачьих. Что питомцы думают о нас. Те, кто не похожи на людей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 90-95 : фото
1623055
  Блинов А.Д. Чувства не устают / А.Д. Блинов. – М. – 238с.
1623056
  Сичкарь М. Чувства Риты. Вдох&Выдох / Маргарита Сичкарь. – Харьков : Vivat, 2017. – 142, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-690-996-5
1623057
  Франсэ Р.Г. Чувства у растений : с 18 рис. в тексте / Р. Франсэ ; пер. с 6 ориг. нем. изд. под ред. Хр. Я. Гоби, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1907. – 82 с. : ил. – Библиогр. в конце текста. – (Брокгауз-Ефрон. Библиотека для самообразования / Под ред. проф.: П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; [Вып. 2])


  Ред.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
1623058
  Дерябин В.С. Чувства, влечения, эмоции / В.С. Дерябин. – Л, 1974. – 258с.
1623059
  Якобсон П.М. Чувства, их развитие и воспитание. / П.М. Якобсон. – М., 1976. – 64с.
1623060
  Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция / Н.О. Лосский ; [сост. А.П. Поляков ; послесл. П.П. Гайденко ; подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой ]. – Москва : Республика, 1995. – 399, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02498-X
1623061
  Маковский Н.А. Чувственное восприятие и практика : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Маковский Н. А.; КГУ, Филос.фак. – К., 1973. – 25л.
1623062
  Маковский Н.А. Чувственное восприятие и практика : Дис... канд.филос.наук: / Маковский Н.А.; КГУ. – К., 1973. – 194л. – Бібліогр.:л.179-194
1623063
  Кузьминов Г.А. Чувственное и логическое в познании микромира / Г.А. Кузьминов; Г.А. Кузьминков ; Акад общ. наук при ЦК КПСС, кафедра филос. – Москва : Мысль, 1965. – 119 с.
1623064
   Чувственное и рациональное. – Свердловск, 1982. – 144с.
1623065
   Чувственное и рациональное. – Саратов
Вып. 11. – 1982
1623066
  Губанов Н.И. Чувственное отражение / Н.И. Губанов. – М, 1986. – 237с.
1623067
  Михайлова И.Б. Чувственное отражение в современном научном познании / И.Б. Михайлова. – Москва, 1972. – 279с.
1623068
   Чувственное познание. – М, 1965. – 238с.
1623069
  Жуковский В.И. Чувственное явление сущности: физуальное мышление и логеческие основания языка изобразительного искусства : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Жуковский В. И.; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1990. – 43л.
1623070
  Панов В.Г. Чувственное, рациональное, опыт. / В.Г. Панов. – Москва, 1976. – 256с.
1623071
  Логвиненко А.Д. Чувственные основы восприятия пространства / А.Д. Логвиненко. – Москва, 1985. – 223с.
1623072
  Алексева А.В. Чувственный опыт в формировании первоначальных понятий у первокласника : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алексева А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1977. – 15л.
1623073
  Николаев И.В. Чувственный опыт как источник образования научных абтракций : Автореф... канд. филос.наук: / Николаев И. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1955. – 15л.
1623074
  Баранов С.П. Чувственный опыт ребенка в начальном обучении / С.П. Баранов ; под ред. И.Ф. Свадковского ; Акад. пед. наук РСФСР. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. – 124 с.
1623075
  Павлов В.В. Чувствительная иннервация молочной железы жвачных. (Эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: / Павлов В.В.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 22л.
1623076
  Кучмент Л.С. Чувствительность гидрологических систем = Влияние антропогенных изменений речных бассейнов и климата на гидрологический цикл / Л.С. Кучмент, Ю.Г. Мотовилов, Н.А. Назаров; Корень В.И. – Москва : Наука, 1990. – 142с.
1623077
  Дубовик В А. Чувствительность жидких взрывчатых систем к удару / В А. Дубовик, В.К. Боболез. – М, 1978. – 232с.
1623078
   Чувствительность к монооксиду углерода промотированных 3d-металлами сенсорних материалов на основе SnO2 / И.П. Матушко, В.К. Яцимирский, Н.П. Максимович, Н.В. Никитина, В.Б. Ищенко, П.М. Силенко, В.П. Ручко, Г.И. Сколяр // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 9/10. – С. 82-86. – ISSN 0041-6045


  Изучена чувствительность к CO сенсорних материалов на основе диоксида олова с добавками кобальта, никеля, железа или меди. Показано, что чувствительность проходит через максимум при увеличении кон-центрации каждой из добавок. По влиянию добавок ...
1623079
   Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из зоны отчуждения ЧАЭС / П.П. Зеленая, Г.В. Гладка, В.В. Шепелевич, Ю.М. Юмына, Н.В. Сенчило, Л.М. Скивка // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2017. – № 1 (37). – C. 94-104. – ISSN 2076-0558
1623080
  Алпатов В.В. Чувствительность к ультрафиолетовым лучам Paramecium Caudatum с химически и физически измененными коллоилными свойствами протоплазмы : (Представлено акад. А.А. Рихтером 10.VII. 1934) / В.В. Алпатов, О.К. Настюкова // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 595-600
1623081
  Андреева О.В. Чувствительность качественных реакций / О.В. Андреева. – Ленинград, 1962. – 52с.
1623082
  Винников К.Я. Чувствительность климата : Эмпирические исследования закономерностей современных изменений климата / К.Я. Винников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 223с.
1623083
   Чувствительность механических свйоств к действию среды : пер. с англ./избр.докладі на междунар.симпозиуме. – Москва : Мир, 1969. – 352с.
1623084
  Матвеев Александр Захарович Чувствительность оптических усилителей и четырехволновых обращающих зеркал на основе ВРМБ в поле одной и двух встречных волн накачек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Матвеев Александр Захарович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1987. – 13л.
1623085
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций - новые направления в мутегенезе растений (эукариотов). – Вильнюс, 1986. – 100с.
1623086
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1973. – 227с.
1623087
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1976. – 88с.
1623088
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1977. – 122с.
1623089
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1980. – 124с.
1623090
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций : Мат-лы конференции 18-19 ноября 1980 года. – Вильнюс, 1981. – 166с.
1623091
  Пугачев А.В. Чувствительность радиооизотопных способов контроля / А.В. Пугачев. – М., 1976. – 97с.
1623092
  Розенвассер Е.Н. Чувствительность систем автоматического управления / Е.Н. Розенвассер, Р.М. Юсупов. – Москва : Энергия, 1969. – 208 с.
1623093
  Розенвассер Е.Н. Чувствительность систем управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва, 1981. – 464с.
1623094
  Корнева И.А. Чувствительность температуры земной поверхности к изменению альбедо атмосферы: оценка радиационного эффекта / И.А. Корнева, С.М. Семенов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 5-11 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1623095
  Ассман Д. Чувствительность человека к погоде / Ассман Д. – Ленинград : ГИМИЗ, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 196-245
1623096
  Фирсов Е.П. Чувствительность ЭПР спектрометров с учетом диэлектрических потерь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Фирсов Е.П.; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1970. – 16л.
1623097
  Вернер О. Чувствительные гальванометры постоянного и переменного тока / О. Вернер. – Ленинград, 1933. – 212 с.
1623098
  Зайченко К.В. Чувствительные элементы со структурной избыточностью / К.В. Зайченко. – Л, 1990. – 198с.
1623099
  Ломидзе Г.И. Чувство великой общности / Г.И. Ломидзе. – М., 1978. – 271с.
1623100
  Полищук В.Р. Чувство вещества / В.Р. Полищук. – М., 1981. – 160с.
1623101
  Данилевский В.Я. Чувство вины : Речь проф. В.Я. Данилевского произнесена на IX Съезде Русских естествоиспытателей и врачей 7 января 1894 г., 1894. – 11с. – Отд. оттиск
1623102
  Галимов Ш. Чувство времени / Ш. Галимов. – Архангельск, 1966. – 268с.
1623103
  Сакс Оливер Чувство времени : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 160-168 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1623104
  Котов М. Чувство времени. / М. Котов. – Саратов, 1969. – 198с.
1623105
  Котов М.П. Чувство времени. / М.П. Котов. – Саратов, 1969. – 200 с.
1623106
  Карпова В.М. Чувство времени. Очерк творчества Б.Горбатова. / В.М. Карпова. – М., 1964. – 343 с.
1623107
  Карпова В. Чувство времени. Очерк творчества Б.Горбатова. / В. Карпова. – 2-е изд. – М. : Художественная литература, 1970. – 272 с.
1623108
  Овчаров В.В. Чувство высоты / В.В. Овчаров. – М., 1978. – 95с.
1623109
  Баренц С.К. Чувство высоты : поэмы, баллады, стихи / С.К. Баренц ; [худож. Б.А. Мокин]. – Москва : Военное издательство, 1981. – 207 с. : ил., 1 л. портр.


  Содерж.: Чувство высоты; Циклы: Преданность; Привязанность; Поэмы: Воскрешение; Холмы Коктебеля; Евсей: Сказ.
1623110
  Исаев Е.А. Чувство глагола / Е.А. Исаев. – М, 1985. – 336с.
1623111
  Дюсуше Жиль Чувство дистанции = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 68-74 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1623112
  Грибаускайте Д. Чувство долга - стиль моей жизни / Д. Грибаускайте, А. Громницкая, О. Олешко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 45 (114). – С. 20-25


  Розмова з Президентом Литовської Республіки Далею Грибаускайте.
1623113
  Бейлин П.Е. Чувство долга : у постели больного / Павел Бейлин. – Киев : Медиздат, 1949. – 255 с.
1623114
  Климченко Л.Л. Чувство долга / Л.Л. Климченко. – М., 1983. – 30с.
1623115
  Свенцицкая Э. Чувство жизни : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 158-170. – ISSN 0131-8136
1623116
  Соколов Д.И. Чувство жизни. / Д.И. Соколов. – Х., 1960. – 72с.
1623117
  Домрин В.В. Чувство земли / В.В. Домрин. – К, 1982. – 168с.
1623118
   Чувство земли. – Москва : Мысль, 1988. – 269с.
1623119
  Кузнецов В.Н. Чувство земли. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва-Л., 1962. – 95с.
1623120
  Остин Д. Чувство и чувствительность : [роман] / Джейн Остин ; [пер. с англ. И. Гуровой ; коммент.: Е. Гениева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттика, 2012. – 380, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02398-7
1623121
  Четрок А. Чувство локтя / А. Четрок. – Ярославль, 1949. – 126с.
1623122
  Михалков С.В. Чувство локтя / С.В. Михалков. – М., 1971. – 304с.
1623123
  Соколов А.И. Чувство локтя / А.И. Соколов. – Москва, 1974. – 96с.
1623124
  Барабтарло Г. Чувство локтя : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 41. – ISSN 0321-1878
1623125
  Маринина А.Б. Чувство льда : [роман : в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – ISBN 5-699-17852-X
Кн. 1. – 2006. – 318, [2] с.
1623126
  Маринина А.Б. Чувство льда : [роман : в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – ISBN 5-699-18613-1
Кн. 2. – 2006. – 318, [2] с.
1623127
  Ильф И. Чувство меры / И. Ильф, Е. Петров. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1935. – 48 с.
1623128
  Кирсанов С. Чувство нового. Поэмы и стихи. 1940-1947. / С. Кирсанов. – Москва, 1948. – 183с.
1623129
  Борисова А.И. Чувство ответственности и пути его воспитания у школьников (5-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Борисова А.И.; Украинск. научно-исследов. ин-тут педагогики. – Киев, 1951. – 22 с.
1623130
  Борисова А.И. Чувство ответственности и пути его воспитания у школьников (5-10 классов). : Дис... канд. пед.наук: / Борисова А.И.; Украинск. науч.-исслед.инстит. пед. – К., 1951. – 396л. – Бібліогр.:л.385-394
1623131
   Чувство отвоеванной свободы. – М, 1990. – 46с.
1623132
  Грибанов Д.В. Чувство права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 253-260. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В рамках настоящей статьи предлагается научная правовая позиция, в соответствии с которой человек как социальное существо обладает от рождения чувством права, которое является частью правового сознания и психологии человека, имеет свои специфические ...
1623133
  Москвин Н.Я. Чувство прекрасного / Н.Я. Москвин. – М, 1980. – 128с.
1623134
  Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева / В.Ф. Саводник. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1911. – [4], 211 с.


  На тит. л. автгра Я. Шуль....
1623135
  Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина,Лермонтова и Тютчева. – Москва, 1911. – 211 с.
1623136
  Замотин И.И. Чувство природы и жизни и его понимание в русской художес твенной литературе XIX стол. : (Читано на сокольских празднествах учащихся Варшавского учебного округа, 3 октября 1910 года) / И. Замотин. – Варшава : В тип. Варш. учебн. окр., 1910. – [2], 14 с.
1623137
  Винонен Р.И. Чувство пути : Над страницами современной поэзии / Р.И. Винонен. – Москва : Современник, 1981. – 368 с.
1623138
  Ланщиков А.П. Чувство пути / А.П. Ланщиков. – М., 1983. – 330с.
1623139
  Фирсов В.И. Чувство Родины / В.И. Фирсов. – М, 1971. – 335с.
1623140
  Пояркова Р.С. Чувство Родины / Р.С. Пояркова. – М, 1987. – 93с.
1623141
  Пудалова Л.А. Чувство своего мира : о лирике Федорова / Л.А. Пудалова. – Кемерово, 1979. – 120с.
1623142
   Чувство семьи единой. – Баку, 1979. – 98с.
1623143
  Хлыпенко Г.Н. Чувство семьи единой / Г.Н. Хлыпенко. – Фрунзе, 1980. – 184с.
1623144
  Богомолов И.С. Чувство семьи единой И.Богомолов, Р.Миминошвили / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1977. – 340с.
1623145
  Фролова К.П. Чувство семьи единой. / К.П. Фролова. – М., 1980. – 64с.
1623146
  Мартынов Семен Чувство ужасного // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 24-25 : фото
1623147
  Михеев М.Ю. Чувство ума и мыслимость чувства у Платонова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.47-58. – ISSN 0042-8744
1623148
  Левко А.И. Чувство хозяина социалистического производства и средвства его формирования в процессе трудовой деятельности у промышленных рабочих : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Левко А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 24л.
1623149
  Фрейлих С.И. Чувство экрана / С.И. Фрейлих. – Москва, 1972. – 269с.
1623150
  Баязитова Майя Чувство, отнимающее разум : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 174-180 : Іл.
1623151
  Глинка С.Н. Чувствования московского жителя при ввезении в древнюю русскую столицу тела покойного государя императора Алексадра Первого : [в стихах] : с портретом Александра / соч. Сергея Глинки. – Москва : В тип. Августа Семена, при Имп. мед.-хирург. акад., 1826. – 20 с., 1 л. портр.


  В из. представлено стихотворение, содержанием напоминающее некролог, в котором автор пишет об Александре I, его личности, времени и итогах правления, его заслугах перед обществом. Стихотворение создано в восторженном тоне, автор выражает всеобщее горе ...
1623152
  Бегишева Алия Чувствовать руками : психология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 40-42 : Фото. – ISSN 1029-5828
1623153
   Чувствуй плечо товарища. – Мурманск, 1965. – 48с.
1623154
  Вагабзаде Б. Чувствую вращение земли : стихи и поэма / Б. Вагабзаде; переводы. – Баку : Азернешр, 1965. – 211 с.
1623155
  Франсэ Р.Г. Чувствуют ли растения : с 18 рис. в тексте / Р. Франсэ ; пер. с нем. С.А. Порецкого, под ред. акад. И.П. Бородина. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А. Бенке], 1910. – [2], 111 с. : ил.


  Ред.: Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930)
1623156
  Сирина А.А. Чувствующие землю : экологическая этика эвенков и эвенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0869-5415
1623157
   Чугаев Л.А.Сборник речей и докладов, посвященных его памяти.. – Ленинград : Науч. хим.-техн. изд-во, 1924. – 172 с., 1 л. портр.
1623158
  Юшков Г.А. Чугра / Г. Юшков ; [пер. с коми Л. и А. Рекемчук]. – Москва : Современник, 1989. – 654 с. – В изд. также: Гайчи / Г. Ходжер. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
1623159
  Юшков Г.А. Чугра. / Г.А. Юшков. – Москва, 1981. – 431с.
1623160
  Зинченко Я А. Чугуев / Я А. Зинченко, . – Харьков : Прапор, 1979. – 79с.
1623161
  Семенова И.В. Чугун кагульский, ты свяще. / И.В. Семенова. – Кишинев, 1970. – 104с.
1623162
  Соболев Н Н. Чугунное литье в русской архитектуре / Н Н. Соболев. – М, 1951. – 306с.
1623163
   Чугуны, ферросплавы и прокат черных металлов. – М, 1968. – 692с.
1623164
  Дэлл Ф. Чудак / Ф. Дэлл, 1930. – 208с.
1623165
  Хикмет Н. Чудак / Н. Хикмет. – Москва, 1955. – 100с.
1623166
  Железников В.К. Чудак из шестого "Б" / В.К. Железников. – М, 1970. – 272с.
1623167
  Александрова Н.А. Чудак человек : очерки / Н.А. Александрова. – Москва : Советская Россиия, 1964. – 64 с. – (Рассказы о красоте душевной)
1623168
  Азерников В.З. Чудак человек : комедия-притча в 2 д., 12-ти карт. / В.З. Азерников. – Москва : Искусство, 1978. – 51 с. : ил. – (Сегодня на сцене)
1623169
  Гуляшки А. Чудак. / А. Гуляшки. – София, 1988. – 173с.
1623170
  Безуглов А.А. Чудак? Влюбленный... : док. повесть о враче У. Дзгоеве / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1965. – 126 с.
1623171
  Толстой А.Н. Чудаки / А.Н. Толстой. – М-Л, 1925. – 197с.
1623172
  Якубовский А.П. Чудаки / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1965. – 120с.
1623173
  Дальцева М.З. Чудаки / М.З. Дальцева. – Москва, 1968. – 236с.
1623174
  Калниньш Я. Чудаки / Я. Калниньш. – Рига, 1986. – 169с.
1623175
  Куваев О.М. Чудаки живот на Востоке. / О.М. Куваев. – М., 1965. – 288с.
1623176
  Мильхан Кирстен Чудаки из глубинки : тема номера / Мильхан Кирстен, Цанкл Зольвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 68-81. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
1623177
  Максимов А.Н. Чудаки с Улики. Зимние птицы : Повести. / А.Н. Максимов. – Москва : Детская литература, 1981. – 208 с.
1623178
  Максимов А.Н. Чудаки с Улики: роман / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1986. – 318с.
1623179
  Каневский А.С. Чудаки. / А.С. Каневский. – К : Радянський письменник, 1982. – 160 с.
1623180
  Толстой А.Н. Чудаки. Хромой барин. Егор Абозов / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1982. – 383с.
1623181
  Толстой А.Н. Чудаки. Хромой барин. Егор Абозов / А.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 383с.
1623182
  Мак О. Чудасій : повість / О. Мак. – Торонто : Накладом Вид-ва "Гомін України", 1956. – (Бібліотека Видавництва "Гомін України" ; ч. 3)
1623183
  Мак О. Чудасій : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 32-105. – ISSN 0868-4790
1623184
  Мак О. Чудасій : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С. 24-58. – ISSN 0868-4790
1623185
  Тютюнник Г.М. Чудасія : повісті та оповідання / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2017. – 239, [1] с. – В змісті: Облога ; День мій суботній ; В сутінки ; На згарищі ; Червоний морок ; Обмарило ; Кленовий пагін ; Тайна вечеря та ін. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0445-0
1623186
  Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / Михайло Драгоманов. – 3-тє вид. – Київ : [Криниця] ; Друкарня А.І. Гросмана, 1913. – 159 с.
1623187
  Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / Написав Михайло Драгоманів ; [Пеpедм. І.Я. Фpанка; Післямова М.К. Залізняка]. – [Відень] : Наклад і друк партійної друкарні, 1915. – 121, [3] с. – Місце вид. встановлено за кн.: Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї / Чепига І. – (Партія українських соціалістів-революціонерів)
1623188
  Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 240-243 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1623189
  Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 429-435. – ISBN 966-524-093-5
1623190
  Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 289-291. – ISBN 966-613-240-0
1623191
  Нефедов В.В. Чудедсный призрак: Бунин-художник / В.В. Нефедов. – Минск, 1990. – 237с.
1623192
  Кривенко Е.И. Чуден Днепр. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1952. – 98с.
1623193
  Трендафилова Н. Чуден свят / Н. Трендафилова. – София, 1955. – 120 с.
1623194
   Чудес не бывает. Рассказы о разных профессиях. – Москва, 1970. – 183с.
1623195
  Шафрановская Т.К. Чудес палата. / Т.К. Шафрановская. – Л., 1967. – 115с.
1623196
  Мезенцев В.А. Чудеса / В.А. Мезенцев. – 4-е изд. – Алма Ата
1. – 1990. – 364с.
1623197
  Мезенцев В.А. Чудеса / В.А. Мезенцев. – 4-е изд. – Алма Ата
2. – 1990. – 364с.
1623198
  Волченко В.Н. Чудеса XX века / В.Н. Волченко, И.В. Могила. – Москва, 1991. – 63с.
1623199
  Лагерлеф С. Чудеса антихриста : Роман / Сельма Лагерлеф ; Пер. со швед. М. Благовещенской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; [Тип. "Т-ва художественной печ."], 1902. – 326 с.
1623200
   Чудеса архипелага : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 102 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1623201
  Золотарев Ю.Л. Чудеса без чудес / Ю.Л. Золотарев. – М., 1963. – 184с.
1623202
  Крижанівський Б.М. Чудеса без чудес / Б.М. Крижанівський. – К., 1968. – 95с.
1623203
  Степанов П.М. Чудеса без чудес / П.М. Степанов. – Краснодар, 1984. – 176с.
1623204
  Чумаков С.Я. Чудеса без чудес (метод. пособие для учителей). / С.Я. Чумаков, Ю.С. Чумаков. – Пермь, 1977. – 70с.
1623205
  Нечаев А.П. Чудеса без чудес: маленькая физика в применении к забавам / А.П. Нечаев. – 3-е изд., (посмертное), пересмотрен. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 296 с.
1623206
  Руфли Т. Чудеса Большого Барьерного рифа. / Т. Руфли. – М., 1960. – 239с.
1623207
  Нестайко В.З. Чудеса в Гарбузянах / В.З. Нестайко. – К., 1984. – 159с.
1623208
  Булычев Кир Чудеса в Гусляре / Булычев Кир. – Москва, 1972. – 367с.
1623209
  Булычев Кир Чудеса в Гусляре / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2002. – 480с. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-17-015910-2
1623210
  Донцова Дарья Аркадьевна Чудеса в кастрюльке : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02356-9
1623211
  Мамлин Г.С. Чудеса в полдень или как аукнется, так и откликнется / Г.С. Мамлин. – М., 1966. – 167с.
1623212
  Цицин Н.В. Чудеса в природата. / Н.В. Цицин. – София, 1947. – 63с.
1623213
  Цицин Н.В. Чудеса в природата. / Н.В. Цицин. – София, 1947. – 61с.
1623214
  Рябинин Б.С. Чудеса в решете / Б.С. Рябинин. – М., 1979. – 176с.
1623215
  Джамаль-Заде А С.М. Чудеса в решете. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1989. – 397с.
1623216
  Соловйов В. Чудеса в решеті. Екскурс у нетрі документалістики з галузі науково-технічної та інноваційної політики України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 12


  "Віднедавна в лексиконі спочатку "читацької" публіки, а згодом і тих, хто "наділений владою", з"явилися терміни, що стосуються інновацій. За кордоном, у зоні їх появи, ці неологізми узагальнено відбивали деякі організаційно-економічні дії, необхідні ...
1623217
  Савченко І. Чудеса від ікони Божої Матері Іллінської у літературній обробці Димитрія Ростовського (Туптало) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.42-48
1623218
  Оппель Карл Чудеса древней страны пирамид : географические, исторические и бытовые картины Древнего Египта в период его процветания и упадка ; в 2-х частях / соч. д-ра Карла Оппеля ; перевод с немецкого 2-го издания Н.Н. Страхова ; исправленный и дополненный по 4-му изданию под редакцией А.А. Быкова ; со 182 рисунками, помещенными в тексте Карла Климша и др. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. 3 В.И. Губинского, 1897. – VIII, 542 с. – (Путешествие за три тысячи лет)


  В РГБ есть электронный ресурс
1623219
  Васильковский П.Е. Чудеса животного мира : (зоология для всех) хрестоматия для чтения в семье и в школе : с 189 рис. В. Кунерта, Г. Мютцеля, И. Шишкина, Фр. Шпехта и др. / П.Е. Васильковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1913. – VI, [2], 442 с. : ил.


  На тит. л. надпись: Читай и пополняй свои знания пол энтомологии и зоологии....
1623220
  Геккель Эрнст Чудеса жизни : Общедоступные очерки биологической философии : Дополнительный том к кние о Мировых загадках / Эрнст Геккель, проф. Иен. ун-та ; Пер. со 2-го нем. изд. Н.А. Алексеева. – Санкт-Петербург : [Электропечатня Я. Левенштейн], 1908. – VIII, 220 с.
1623221
  Пустовойт В.І. Чудеса з наукової скрині / В.І. Пустовойт. – Київ : Знання, 1990. – 48 с.
1623222
  Паулин З. Чудеса звука / З. Паулин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 79 с.
1623223
  Бауэр Э. Чудеса земли : [для сред. и стершего возраста : перевод] / Бауэр Э. – Москва : Детская литература, 1978. – 126 с. : цв. ил. – (Международная библиотека. Научно-популярная литература)
1623224
  Клейн Г. Чудеса земного шара : общедоступные беседы по землеведению / Г. Клейн. – С.-Петербург : Типография А. Лейферта, 1900. – 374, III, III с.
1623225
  Клейн Г. Чудеса земного шара : общедоступные беседы по землеведению / Г. Клейн. – С.-Петербург : Типография Акц. О-ва Тип. Дела в СПб. (Герольд), 1911. – XV, 416 с.
1623226
  Джеффри М. Чудеса и завоевания современной химии : Теория и практика соврем. химии в попул. излож. для неспециалистов и учащихся / Д-р Джеффри Мартин, проф. Лондон. ун-та ; С портр. авт. и многими ил. ; Авториз. пер. с англ. Е. Лазарева, под ред. А.Н. Баха С предисл. авт. к рус. изд. – Москва : С. Дороватовский и А. Чарушников, 1913. – [2], X, 323 с., 1 л. портр. : ил.
1623227
   Чудеса и мифы японской экономики // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 7. – С. 8-9
1623228
  Губерман И.М. Чудеса и трагедии черного ящика / И.М. Губерман. – Москва : Детская литература, 1969. – 279с.
1623229
  Степенцев Вячеслав Чудеса и чудовища озера Лабынкыр // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 106-109 : фото
1623230
  Мар Е.П. Чудеса из дерева / Е.П. Мар. – М., 1960. – 95с.
1623231
  Бузург Чудеса Индии / Бузург, ибн Шахрияр. – Москва, 1959. – 132с.
1623232
  Айзенберг Г.Д. Чудеса кино / Г.Д. Айзенберг. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1962. – 112 с. : ил.
1623233
  Маркуша А.М. Чудеса на колесах / А.М. Маркуша. – М, 1991. – 239с.
1623234
  Благов Ю.Н. Чудеса на манеже / Ю.Н. Благов. – М., 1984. – 231с.
1623235
  Словцов И. Чудеса на Новой Земле или Таинственное у самоедов. – Тобольск : Тобольская Губернская Типография, 1894. – [5] с. – Отд. оттиск из : "Тоб. Губ. Вед.", № 8, 1894
1623236
  Петров В.В. Чудеса наших субтропиков / В.В. Петров. – Москва : Наука, 1976. – 152с. – (Человек и окружающая среда)
1623237
  Фонвиелль В. Чудеса невидимого мира : с 60 политипажами / Соч. Вильфрида де-Фонвиель. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1874. – 224 с.
1623238
  Лункевич В.В. Чудеса общежития. Жизнь первобытного человека и современных дикарей / В.В. Лункевич. – 4-е просмотр. изд. – М.
1. – 1918. – 128с.
1623239
  Винсонно Шарлотт Чудеса под боком у Рима : Одісея: Цирцея // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 86-87 : Іл. – ISSN 1029-5828
1623240
  Дублянский В.Н. Чудеса подземного мира / В.Н. Дублянский, Г.И. Зеленин. – Симферополь : Крым, 1965. – 62 с.
1623241
  Никулин Ф.Е. Чудеса подлинные и мнимые. / Ф.Е. Никулин. – М, 1978. – 111с.
1623242
  Кулибай С. Чудеса привычки : рассказы и повесть / С. Кулибай; пер. с башк. – Уфа, 1975. – 181 с.
1623243
  Александропулос М. Чудеса происходят вовремя : три новеллы : пер. с новогреч. / Мицос Александропулос ; худож.: Т. Толстая. – Москва : Прогресс, 1976. – 187 с. : ил.
1623244
  Александропулос М. Чудеса происходят вовремя : пер. с новогреч. / Мицос Александропулос. – Москва : Советский писатель, 1988. – 336 с.
1623245
  Васильковский П.Е. Чудеса растительного царства : Популярные очерки из жизни растений : с 161 рис. О. Винклера, Э. Гейне, И. Зеллени, Г. Кенигсбрун и др. / П.Е. Васильковский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1912. – XIV, 375 с. : ил.
1623246
   Чудеса России : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 12-13 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1623247
  Руденко Б. Чудеса света: семь и другие // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 12
1623248
  Супруненко Володимир Чудеса Святої Гори : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 26-30 : Іл.
1623249
   Чудеса совершаются не сразу. – М, 1983. – 190с.
1623250
  Афанасий Чудеса совершившиеся в Киево-Печерской лавре, по свидетельству иеромонаха оной, Афанасия Кальнофойского, изложенные в книге "Тератургим", им же составленной и напечатанной в типографии Киево-Печерской Лавры в 1638 году / [Пер. с пол. свящ. Василий Антонов]. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1890. – 48 с. – Пер. указан в конце текста
1623251
  Нейбургер А. Чудеса современной физики : пер. с нем. / А. Нейбургер. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 180 с.
1623252
  Нейбургер А. Чудеса современной химии / А. Нейбургер. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с.
1623253
  Рюмин В.В. Чудеса современной электротехники : Применение электричества во всех отраслях человеческой деятельности / В.В. Рюмин. – 2-е изд.,доп. – Николаев : Изд-е журнала"Электричество и жизнь". – 296с.
1623254
  Баум Ф. Чудеса страны Оз = The magic of Oz : кн. для чтения на англ. языке в 6-м кл. сред. школы / Баум Ф. ; адапт. Г.К. Магидсон-Степановой. – Москва : Просвещение, 1983. – 95 с. : ил. – (Читаем по-английски)
1623255
  Голованов М.Г. Чудеса сучасної хімії / М.Г. Голованов. – Київ, 1968. – 147с.
1623256
  Каминіна Наталія Чудеса трьох островів : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 34-35
1623257
  Шульгина Лілія Чудеса у Туреччині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 40-44 : фото
1623258
  Лагутина Е. Чудеса физкультуры. / Е. Лагутина. – М, 1968. – 48с.
1623259
  Пестушко Валерий Чудеса Шатер - горы / Пестушко Валерий, Темная Виктория, Сальников Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 34-45 : Іл.
1623260
  Александрова Наталья Чудеса шафранного края : Иранские красоты стоят жертв. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 66-69 : Фото
1623261
  Руденко Е.И. Чудеса, как они есть. / Е.И. Руденко. – Волгоград, 1969. – 95с.
1623262
  Соловьева Т. Чудеса, посчитанные заново // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 888 (9). – С. 30-31. – ISSN 0320-331Х


  Чудеса світу в новому прочитанні
1623263
  Берг Филипп Чудеса, тайны и молитвы / Ф.Ш. Берг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 512 с. – (По ту сторону «зеркала». Каббала)
1623264
  Семенова В.Г. Чудеса? Нет химия. / В.Г. Семенова. – Москва, 1984. – 47с.
1623265
  Передерій В.Ф. Чудесна гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1968. – 48с.
1623266
  Лагерлеф С. Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми / С. Лагерлеф. – Київ, 1991. – 282 с.
1623267
  Котляр И. Чудесна погода : поезії / И. Котляр; за ред. Т. Масенка. – Київ : Державне літературне видавництво, 1936. – 77, [2] c.
1623268
  Свідзінський В. Чудесна тростка : [казки для мол. та серед. шк. віку] / Володимир Свідзинський ; [худож. Н. Клочкова]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 69, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-465-318-0
1623269
  Козлов П.В. Чудесная быль.Новый шаг к удовлетворению потребностей народа / П.В. Козлов, В.А. Мезенцев. – М, 1958. – 68с.
1623270
  Ирошникова И.И. Чудесная высота / И.И. Ирошникова. – М, 1958. – 239с.
1623271
  Кузмин М.А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро : В трех книгах. – Петроград, 1919. – 235 с.
1623272
  Кузмин М.А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро / М.А. Кузмин. – Москва, 1990. – 141с.
1623273
  Кузмин М.А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро / М.А. Кузмин. – Москва, 1991. – 234с.
1623274
  Шибалова С. Чудесная история сосновых шишек / С. Шибалова. – Владимир, 1952. – 80с.
1623275
  Савинов Е.Ф. Чудесная книга. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1959. – 30с.
1623276
  Булатов М.А. Чудесная мельница / М.А. Булатов. – М.-Л., 1951. – 192с.
1623277
  Салем Лионель Чудесная молекула / Салем Лионель. – Москва : Мир, 1983. – 88 с.
1623278
  Салем Лионель Чудесная молекула. / Салем Лионель. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1985. – 89 с.
1623279
  Чернин М.П. Чудесная сила / М.П. Чернин, А. Карташов. – Москва, 1947. – 103с.
1623280
  Галин Б.А. Чудесная сила / Б.А. Галин. – М., 1954. – 504с.
1623281
   Чудесная сила. – М, 1960. – 17с.
1623282
   Чудесная сила. – М, 1968. – 527с.
1623283
  Смышляев В.А. Чудесная сила / В.А. Смышляев. – Л., 1971. – 32с.
1623284
  Ульянинский А.В. Чудесная сила. / А.В. Ульянинский. – М., 1951. – 20с.
1623285
  Прокофьев А.А. Чудесная тревога. / А.А. Прокофьев. – М-Л, 1965. – 159с.
1623286
  Кофман А. Чудесная фауна Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 96-108. – ISSN 1812-867Х
1623287
  Омельченко О.В. Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 398-403. – ISBN 966-581-388-9
1623288
  Іващенко Микола Чудесне Тернопілля // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 8-9 : фото
1623289
  Павленко Г.І. Чудесне у хронографічній "Олександрії" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
1623290
  Бобошко К. Чудеснее сказок / К. Бобошко. – Днепропетровск, 1966. – 210с.
1623291
   Чудесни свет Джьорджьа Лобачева. – Београд : Jугославиjа, 1976. – 189 с. : ил.
1623292
  Владко В.М. Чудесний генератор : науково-фантастична повість / В.М. Владко. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1935. – 216 с.
1623293
  Земляк К.П. Чудесний камінь. / К.П. Земляк, Г. Критенко. – К., 1957. – 96с.
1623294
  Купрін О.І. Чудесний лікар / О.І. Купрін. – К, 1962. – 20с.
1623295
   Чудесний лікар. – Одеса, 1967. – 73с.
1623296
  Нехода І.І. Чудесний сад : Поезії / І.І. Нехода. – Киев : Радянський письменник, 1962. – 145с.
1623297
  Полякова К.И. Чудесница: сказки, рассказы / К.И. Полякова. – Х., 1977. – 151с.
1623298
  Литвинцев Данил Чудесное болото. Болото особого значения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 122-129 : фото. – ISSN 1029-5828
1623299
   Чудесное зерцало. – Москва : Правда, 1988. – 507 с.
1623300
  Лунгу Р.И. Чудесное лекарство : рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1963. – 125 с.
1623301
  Кешоков А.П. Чудесное мгновение : роман / Алим Кешоков; авториз. пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1961. – 535 с.
1623302
  Ибн Абд Раббих Чудесное ожерелье // Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва : Художественная литература, 1985. – С. 226-452
1623303
  Беляев А.Р. Чудесное окно : науч.-фантастич. повесть / А.Р. Беляев. – Тюмень : Книжное изд-во, 1963. – 151 с.
1623304
  Юренев Р.Н. Чудесное окно / Р.Н. Юренев. – М, 1983. – 287с.
1623305
  Бедный Д. Чудесное письмо (колхозникам) / Демьян Бедный ; ред., примеч. и вступ. ст. А. Ефремина. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 231 с. – (Дешевая библиотека)
1623306
  Сарьян Г.Б. Чудесное поколение : поэма / Гегам Сарьян ; авториз. пер. с арм. В.Звягинцевой и Я.Смелякова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 119 с.
1623307
  Уэллс Г.Д. Чудесное посещение / Г.Дж. Уэллс; Авториз. пер. с англ. М. Ликиардопуло. – Москва : Акц. о-во "Универсальная б-ка" ; [Типо-литогр.И. Ефимова], 1915. – 206 с. – (Универсальная библиотека ; № 1075-1076)
1623308
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – Л, 1959. – 208с.
1623309
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – Л, 1988. – 236с.
1623310
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – К, 1990. – 236с.
1623311
  Левданский В.А. Чудесное утро : рассказы / В.А. Левданский; пер. с белорус. В.Идельсона и Н.Мещеряковой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 175 с.
1623312
  Акушинский М. Чудесной дружбы свет / М. Акушинский. – Махачкала : Дагистанское учебно-педагогическое издательство, 1970. – 60 с.
1623313
  Барченков С.А. Чудесные волокна (волоконная оптика в радиоэлектронике) / С.А. Барченков. – Москва : Воениздат, 1969. – 88 с. : ил.
1623314
  Ильф И. Чудесные гости / И. Ильф, Е. Петров, 1947. – 64с.
1623315
  Кольцов Н.К. Чудесные достижения науки / Н.К. Кольцов. – Москва, 1927. – 156с.
1623316
  Кортасар Х. Чудесные занятия : Рассказы, пьесы / Хулио Кортасар; Пер. с исп. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2001. – 800с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00113-Х
1623317
   Чудесные истории про зайца по имени Лёк : сказки народов Западной Африки. – Л, 1980. – 96с.
1623318
  Кононенко В.К. Чудесные кристаллы : книга для учащихся / В.К. Кононенко. – Минск : Народна асвета, 1985. – 127 с.
1623319
  Рачков В.К. Чудесные кристаллы. / В.К. Рачков. – М., 1962. – 74с.
1623320
  Пенесян В.М. Чудесные лучи. / В.М. Пенесян. – Ереван, 1971. – 180с.
1623321
  Донцов С.Н. Чудесные люди / С.Н. Донцов. – М,, 1959. – 207с.
1623322
  Добролюбский О.К. Чудесные миллиграммы / О.К. Добролюбский. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 143 с.
1623323
  Абдуллаханов Д. Чудесные минуты : рассказы : пер. с узб. / Джонрид Абдуллаханов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. – 56 с. : ил.
1623324
  Андреева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. : [науч.-попул. очерки] / М.В. Андреева, Л.В. Антонова, О.Б. Дмитриева. – Ленинград : Аврора, 1973. – 159 с. : ил.
1623325
  Феррейра Ж.Ю. Чудесные приключения Жоана Смельчака / Ж.Ю. Феррейра. – Москва : Художественная литература, 1971. – 300 с
1623326
  Середин Р.М. Чудесные растения / Р.М. Середин. – Ставрополь, 1952. – 56с.
1623327
   Чудесные родники. – Грозный, 1963. – 376с.
1623328
  Триппель Катя Чудесные снежинки : Кристали - сніжинки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 96-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
1623329
  Марусина М.К. Чудесные явления в латинских хрониках первого крестового похода / М.К. Марусина, А.Л. Портных // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 99-112. – ISSN 0042-8779


  Предпринята попытка систематизировать и проанализировать все чудесные явления в их совокупности, происходившие во время первого крестового похода.
1623330
  Комаров В.Н. Чудесные явления на небе / В.Н. Комаров. – Москва, 1960. – 96с.
1623331
  Мэргэн К. Чудесный айран : рассказы, юморист. повесть / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 287 с.
1623332
  Буянов А.Ф. Чудесный атом / А.Ф. Буянов. – М.-Л., 1953. – 207с.
1623333
  Зискинд Я.М. Чудесный бинокль / Я.М. Зискинд. – Москва, 1970. – 127с.
1623334
  Уайт А. Чудесный ботаник / А. Уайт. – М, 1969. – 96с.
1623335
  Киле П.А. Чудесный вариант судьбы : повести и новеллы / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1989. – 299 с.
1623336
  Уоллес А.Р. Чудесный век / [Соч.] проф. А.Р. Уоллеса ; Пер. Л. Лакиера ; С прил. ст. В[ернера] Зомбарта "Социализм и социальное движение в XIX веке". Пер. [с нем. д-ра философии] Х.[Л.] Рапопорта. – 2-е изд., испр. и доп. авт. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – VIII, 515 с., 1 л. фронт. (портр.). – Пер. также под загл.: Век чудес
1623337
  Стефанеева Е.Л. Чудесный дар. / Е.Л. Стефанеева, П.Г. Акритас. – Нальчик, 1963. – 132с.
1623338
  Горбачев А.М. Чудесный доктор / А.М. Горбачев. – Изд. 3-е. – Чкалов, 1956. – 180с.
1623339
  Куприн А.И. Чудесный доктор / А.И. Куприн. – К, 1985. – 16с.
1623340
  Микуленок И. Чудесный доктор // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 11. – С. 70-72. – ISSN 0868-488Х


  В ноябре исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося хирурга, анатома, учёного, гуманиста и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810-1881)
1623341
  Маслова Г.Д. Чудесный зонтик. / Г.Д. Маслова, И.Н. Софийская. – 2-е изд. – М., 1975. – 36с.
1623342
  Герасимов Е.Н. Чудесный источник / Е.Н. Герасимов. – М., 1988. – 173с.
1623343
  Бурмин Г.С. Чудесный камень / Г.С. Бурмин. – М., 1984. – 167с.
1623344
  Мангушев К.И. Чудесный клад / К.И. Мангушев. – М, 1985. – 145с.
1623345
  Маляревский П.Г. Чудесный клад: Пьесы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1986. – 526с.
1623346
   Чудесный короб : русские народные песни, сказки, игры, загадки. – Москва : Детская литература, 1988. – 204с. – ISBN 5-08-001171-8
1623347
  Рысс Е.С. Чудесный мальчик / Е.С. Рысс. – М, 1955. – 79с.
1623348
   Чудесный мастер. – Чита, 1954. – 104с.
1623349
   Чудесный мастер. – Чита
2. – 1957. – 115с.
1623350
   Чудесный мастер. – Чита
3. – 1959. – 218с.
1623351
  Вилле Г.Г. Чудесный мир воды / Г.Г. Вилле. – Ленинград, 1963. – 141с.
1623352
  Павлов Ю.Б. и Гордин А.Б. Чудесный помощник / Ю.Б. и Гордин А.Б. Павлов. – Свердловск, 1964. – 170с.
1623353
   Чудесный посох. – М, 1990. – 382с.
1623354
   Чудесный рог. – М, 1985. – 431с.
1623355
  Таланов А.В. Чудесный родник. / А.В. Таланов. – М., 1967. – 207с.
1623356
  Нехода И.И. Чудесный сад : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Советский писатель, 1965. – 127с.
1623357
   Чудесный сад. – Алма Ата, 1980. – 359с.
1623358
  Малюга Е. Чудесный сад. / Е. Малюга. – Алма-Ата, 1962. – 148с.
1623359
  Ованесян Р.К. Чудесный садовник : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1960. – 144 с.
1623360
  Либединский Ю. Чудесный самородок / Ю. Либединский, Х. Теунов. – Нальчик, 1947. – 35 с.
1623361
  Сюй Ди-шань Чудесный светильник. / Сюй Ди-шань. – М., 1961. – 239с.
1623362
   Чудесный сплав. – М, 1965. – 416с.
1623363
  Киршон В.М. Чудесный сплав. Комедия в 4-х актах. / В.М. Киршон. – М., 1956. – 95с.
1623364
  Ибрагимов И. Чудесный характер : рассказы / И. Ибрагимов; пер. с кумык. М.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1961. – 270 с.
1623365
  Волков А.М. Чудесный шар / А.М. Волков. – Москва, 1972. – 372с.
1623366
  Д"арбо Ж. Чудище из Ваккареса / Ж. Д"арбо. – Москва, 1986. – 238 с.
1623367
  Короленко В.Г. Чудна / В.Г. Короленко. – К, 1952. – 120с.
1623368
  Соколов Н. Чудната сила / Н. Соколов. – София, 1954. – 40с.
1623369
  Короленко В.Г. Чудная : очерк / В. Короленко. – Лондон : Фонд Вольной Русской прессы, 1893. – 25, VII с. – Тит. л. и обл. на рус. и англ. яз. - Миниатюрное издание. – (Издание Фонда вольной русской прессы ; вып. 5)
1623370
  Короленко В.Г. Чудная : Очерк. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Парамонова "Донская Речь", 1905. – 19 с.
1623371
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – М, 1947. – 112с.
1623372
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1965. – 206с.
1623373
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – М, 1987. – 76с.
1623374
  Короленко В.Г. Чудная. Сон Макара. Последний луч. Лес шумит. / В.Г. Короленко. – Москва-Л : Государственное изд-во, 1928. – 111 с.
1623375
  Дніпрова чайка Чудний : оповидання [оповідання] / Дніпрова Чайка. – E Кыиви (Київ) : Вик. Коштом кныгаpни "Кіев. Стаpины" ; [З дpук. H.А. Гиpича], 1905. – 66 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 48)


  Зміст: Буpевістник; Супеpечка; Скеля; Хвиля; Тополі; Моpське сеpце; Дві птиці; Дівчина чайка; Маpа; Обpаз великого; Стpумочок; Всякому своє; Певний пpитулок; Дивний ткач; Снище; Плавні гоpять; Гаpмонія; Білий чоpт; Собака; Таємниця; За душу; Кобза; ...
1623376
  Латьева Л.В. Чудника / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1964. – 70с.
1623377
  Горбунов А.К. Чудница / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1975. – 85с.
1623378
  Горбунов А.К. Чудница / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1975. – 87с.
1623379
  Стоевски Д Чудният роман на кум лисан / Д Стоевски. – София, 1956. – 172с.
1623380
  Золотюк Л. Чудні та чужі персонажі в оповіданнях Володимира Винниченка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 28-34. – ISSN 2307-2261
1623381
   Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2534-01-6


  У пр. № 1700243 напис: Бібліотеці КНУ від наук редактора! Підпис. 20.Х.02015 р.
1623382
  Мицик Ю. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках "Віршованої хроніки" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 76-103. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі та світі.
1623383
   Чудное мгновение : рус. любов. лирика / [сост., авт. вступ. ст. и примеч. В.П. Кочетов ; худож. А.Ф. Перфильев]. – Москва : Книга, 1989. – 357, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00046-7 (В пер.)


  Содерж.: Авт.: Г. Державин, В. Жуковский, К. Батюшков, Д. Давыдов, А. Дельвиг, А. Пушкин, Е. Баратынский, Н. Языков, А. Кольцов, М. Лермонтов и др.
1623384
   Чудное мгновенье : Любовная лирика русских поэтов. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
Кн. 1. – 1988. – 447 с.
1623385
   Чудное мгновенье : Любовная лирика русских поэтов. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
Кн. 2. – 1988. – 431с.
1623386
  Ом В. Чудное мгновенье... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 96-105
1623387
  Лагерлеф С. Чудное путешествие Нильса с дикими гусями. / С. Лагерлеф. – Воронеж, 1991. – 210с.
1623388
  Геродник Г.И. Чудны дела твои, господи! / Г.И. Геродник. – Л., 1965. – 112с.
1623389
  Галкин В.С. Чудные зерна / В.С. Галкин. – Москва, 1991. – 250,1с.
1623390
  Куликов Б.Н. Чудный месяц / Б.Н. Куликов. – Москва, 1972. – 78с.
1623391
  Пестунов С.А. Чудный месяц / С.А. Пестунов. – Красноярск, 1982. – 280с.
1623392
  Данилов И.П. Чудный месяц плывет / И.П. Данилов. – Волгоград, 1983. – 352с.
1623393
  Попов Михаил Чудный новый miR : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 68-77
1623394
  Геращенко Ю.Е. Чудный остров : повесть о кораблекрушении : рассказы / Юрий Геращенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-927-548-6
1623395
  Чуковский К.И. Чудо-дерево / К.И. Чуковский. – К, 1985. – 262с.
1623396
  Воробьева Светлана Чудо-елки : феномен // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 8-16
1623397
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1964. – 167с.
1623398
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1975. – 191с.
1623399
  Иосифов К.В. Чудо-компасы. / К.В. Иосифов. – Москва : Детская литература, 1969. – 224с.
1623400
  Клементьев С.Д. Чудо-машини. / С.Д. Клементьев. – К, 1953. – 96с.
1623401
   Чудо-сканер американської армії // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 38-40. – ISSN 2312-7104
1623402
   Чудо-созвездие. – Магадан, 1974. – 223с.
1623403
  Неверов А.С. Чудо-чудесное / А.С. Неверов. – Москва, 1937. – 31с.
1623404
  Николаев Н.И. Чудо-юдо / Н.И. Николаев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 78с.
1623405
  Насонова Алла Чудо-юдо рыба-кит // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 74-75 : фото
1623406
  Ожоговская Г. Чудо-юдо, Агнешка и апельсин / Г. Ожоговская. – М., 1974. – 255с.
1623407
  Циммер Карл Чудо - в перьях. История пера, долгая и невероятная / Циммер Карл, Кларк Роберт, Лида Син // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 112-133 : фото
1623408
   Чудо - фрукты. : 250 рецептов. – Duncanville : World wide printing, 1997. – 192с. – ISBN 1-890863-55-6
1623409
  Федоров А.М. Чудо / А.М. Федоров. – Москва-Птгр. – 56с.
1623410
  Хангельдин Айтбай Чудо / Хангельдин Айтбай. – Алма-Ата, 1967. – 80с.
1623411
  Рахим-Заде Чудо : поэма / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва, 1973. – 87 с.
1623412
  Рашид М. Чудо : стихи / М. Рашид. – Москва : Советский писатель, 1976. – 112 с.
1623413
  Веддінгтон-Фезер Чудо Білла Брейзуейта : проза: п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 114-130. – ISSN 0320 - 8370
1623414
  Каган А.Я. Чудо божої матері / А.Я. Каган. – Київ, 1958. – 16 с.
1623415
  Олейник С. Чудо в башмаке : Веселые стихи / С. Олейник. – Москва : Детгиз, 1961. – 32с.
1623416
  Тарасов Л.М. Чудо в зеркале разума / Л.М. Тарасов. – Л., 1989. – 252с.
1623417
  Машковцев В.И. Чудо в конце / В.И. Машковцев. – М., 1977. – 256с.
1623418
  Витте Себастьян Чудо в лесу / Витте Себастьян, Верман Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 40-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1623419
  Ломм А. Чудо в Марабране / А. Ломм. – М., 1964. – 110с.
1623420
  Корнеев А. Чудо в наших руках / А. Корнеев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 73с.
1623421
  Панков Г. Чудо в объективе мифопоэтики "показывания" // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 96-110. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  В статье ставится задача осмыслить мифическую картину чуда в контексте предложенном С.С. Аверинцевым дискурсе «показывания». В статье предпринят феноменологический анализ мифологии, опирающийся на стратегию «философии жизни». Феномен чуда ...
1623422
  Прибавкина Жанна Чудо в перьях // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1623423
  Байрамов Н. Чудо в пустыне : стихи / Нуры Байрамов ; пер. с туркм. Н. Панченко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 135 с. : ил.
1623424
  Сошинский С.А. Чудо в системе миросоздания. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.82-97. – ISSN 0042-8744
1623425
  Баранюк П.А. Чудо в Филадельфии: 200 лет спустя / П.А. Баранюк. – Киев : Молодь, 1988. – 140, [2] с. : ил.
1623426
  Короленко Ц.П. Чудо воображения / Ц.П. Короленко. – Новосибирск, 1975. – 210с.
1623427
  Михаил Чудо воскресения / Михаил, (епископ). – Лондон ; Москва, 1991. – 20 с.
1623428
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг; Пер. с англ.: С.Шенкмана. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 270с. – ISBN 5-235-00470-1
1623429
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг; Пер. с англ.: Б.С.Шенкмана. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1623430
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Новосибирск : Наука, 1990. – 175 с.
1623431
  Брэгг П.С. Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. Б.С. Шенкмана и С.Б. Шенкмана. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета ; Раритет, 1991. – 174, [2] с. – ISBN 5-7525-0390-6
1623432
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Минск, 1991. – 190с.
1623433
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Киев : София, 1992. – 157с.
1623434
  Брэгг П.С. Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. С. Шенкмана, Б. Шенкмана // Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – С. 111-303. – ISBN 5-85700-167-6
1623435
  Оглоблин О. Чудо Дегтярівської Божої Матері в "Истоіи Русов" // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 25-30
1623436
  Рибалт Е. Чудо звитяги. Петлюра, Пілсудський і привиди "Білої гвардії" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 937-943. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1623437
  Березов П.И. Чудо из чудес / П.И. Березов. – М, 1964. – 248с.
1623438
  Баландин Р.К. Чудо или научная загадка? : наука и религия о Туринской плащанице / Р.К. Баландин. – М, 1989. – 62с.
1623439
  Сінкевич Н. Чудо і надприродне в українській ранньобароковій літературі: "Парергон святих чудес ікони Пресвятої Богородиці в монастирі Куп"ятицькому" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 3-18. – ISSN 0869-3595
1623440
  Сувейкэ Р. Чудо каждого дня. Очерк творчества Спиридона Вангели. / Р. Сувейкэ. – Кишинев, 1970. – 124с.
1623441
  Блинов Г.М. Чудо кони,чудо птицы / Г.М. Блинов. – М, 1977. – 190с.
1623442
  Мюллер Том Чудо купол. Купол Брунеллески / Мюллер Том, Йодер Дэйв // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 98-113 : фото
1623443
  Туманян О. Чудо любви / О. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1969
1623444
  Каукин А. Чудо маркетри // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 0868-488Х


  Техника маркетри (или создание деревянной мозаики) относится к одному из самых древних искусств. Существуют доказательства того, что эта техника применялась еще в античные времена – в Египте, на гробнице фараона Тутанхамона археологами были обнаружены ...
1623445
  Осипов И.З. Чудо на Каспии / И.З. Осипов. – М, 1960. – 333с.
1623446
  Пасховер А. Чудо на Рейне // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 19 (148), 26 мая 2017. – С. 62-65


  Разрушенная и разоренная в ходе Второй мировой войны Германия всего за 10 лет построила у себя самую передовою экономику континента.
1623447
  Асанов Н.А. Чудо на реке НИМ : роман / Асанов Н.А. – Москва : Советский писатель, 1944. – 158 с.
1623448
  Голомолзин Е. Чудо на реке Ханган // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 9-17


  Сеул
1623449
  Ахлибининский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития / Ахлибининский Б.В., Храленко Н.И. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 139 с. : ил.
1623450
   Чудо первых лет жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 96-109 : фото. – ISSN 1029-5828
1623451
  Киплинг Р. Чудо Пуран Багата / Р. Киплинг. – Петроград, 1922. – 28 с.
1623452
  Доронин Алексей Чудо размещения по-японски : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 50-51 : Фото
1623453
  Алпатова Е.А. Чудо с берегов Прони : о работницах Михайлов. произв. строчевышивал. об-ния "Труженица" / Е.А. Алпатова. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 143 с., [8] л ил. : ил. – Библиогр.: с. 142
1623454
  Макнот Д. Чудо с замужеством Джулианы // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 135-238. – (Откровение ; Вып. 27)
1623455
  Метерлинк М. Чудо святого Антония. / М. Метерлинк. – Москва. – 64с.
1623456
  Микулина Е.Н. Чудо семи гор. / Е.Н. Микулина. – Москва, 1970. – 192с.
1623457
  Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия / А.Л. Бэшем. – Москва : Наука, 1977. – 616 с. – (Культура народов Востока)
1623458
  Серафимович А.С. Чудо. / А.С. Серафимович. – Москва, 1937. – 51с.
1623459
  Булль П. Чудо. / П. Булль. – М., 1965. – 39с.
1623460
  Серафимович А.С. Чудо. Рассказы. / А.С. Серафимович. – Москва, 1964. – 63с.
1623461
  Гусев Б.С. Чудова быль : Докум. повесть о первом секретаре Чудовского райокма партии Е.А. Волковой / Б.С. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 239с. : портр. – (Люди Советской России)
1623462
   Чудова верба / Пеpеклад з сеpбської мови. – Кам"янець на Поділлю : [Укp. Вид-во в Катеpинославі. Пpавобеpеж. філія] ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1919. – 8 с. – (Укpаїнське видавництво в Катеpинославі. Пpавобеpежна філія ; № 7)
1623463
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Спілки Дpук. Спpави; [Катеpинослав: Вид. Т-ва "Пpосвіта"], 1913. – 174, [2] с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Бібліотека "Молодість" . Т. 7 ; Видання товариства "Пpосвіта" в Катеpинославі ; № 4)


  Зміст: Чудова дівчина; Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький; Сам собі пан.
1623464
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 157, [3] с : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; № 7)


  Зміст: Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький.
1623465
  Вышеславский Л.Н. Чудовиденье / Л.Н. Вышеславский. – Москва : Правда, 1970. – 32 с.
1623466
  Селінджер Д.Д. Чудовий день для рибки-бананки : Оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.159-167. – ISSN 0320 - 8370
1623467
  Сказбуш М. Чудовий краєвид / М. Сказбуш. – Х, 1929. – 47с.
1623468
   Чудовий математик і педагог / Колектив мех.-мат. фак-ту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Колектив мех.-математичного ф-ту вітає колегу професора Вілена Ілліча Михайловського з 80-річчям. Про творчий шлях, педагогічну діяльність вченого-математика. Є фото.
1623469
  Нитченко Д. Чудовий мовний порадник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 15-16


  Книга Бориса Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо".
1623470
  Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя = The miracle morning. The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM) / Гел Елрод ; пер. з англ. Тетяна Заволоко. – Київ : Наш формат, 2017. – 170, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The miracle morning. The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM) / Hal Elrod, 2014. – (Cерія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7513-22-2
1623471
  Ованесян Р.К. Чудовий садівник : поезії / Р.К. Ованесян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 167 с.
1623472
  Эйвельманс Б. Чудовища морских глубин / Б. Эйвельманс; Сост. Н.Н. Немомнящий. – Москва : Прибой, 1997. – 496с. – (Неведомое, необъяснимое, невероятное). – ISBN 5-7735-0061-2
1623473
  Петухов Ю.Д. Чудовище / Ю.Д. Петухов. – Москва, 1990. – 384с.
1623474
  Хаггард Г.Р. Чудовище : роман, повести, рассказы / Г.Р. Хаггард. – Новосибирск, 1990. – 318с.
1623475
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Москва : Правда, 1990. – 463 с. – Загл. обл.: Чудовище во мраке. - На обл. авт. не указ. - В изд. также: На каждом шагу констебли / Найо Марш ; Вокруг одни враги / Росс Макдональд. – (МП : Мир приключений). – ISBN 5-253-00143-3
1623476
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Киев : МППП фонда "Милосердие" ЮЗЖД, 1991. – 63 с. – ISBN 5-7707-1037-7
1623477
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке : Детективно-психологический роман / Эдогава Рампо. – Москва : Политиздат, 1991. – 75 с. – ISBN 5-253-00143-3
1623478
   Чудовище во мраке. – М, 1992. – 232с.
1623479
  Ван Вогт Чудовище. / Ван Вогт, Альфред. – Москва, 1989. – 16с.
1623480
  Коровин Е.А. Чудовищные злодеяния американских агрессоров в Корее / Е.А. Коровин. – Москва, 1952. – 24с.
1623481
   Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. – Л, 1945. – 303с.
1623482
  Ромашкин П.С. Чудовищные преступления америкаских агрессоров в Корее / П.С. Ромашкин. – Москва, 1953. – 207 с.
1623483
   Чудові пересмішники : Сатиричні твори класиків української літератури: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 543с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-01-4
1623484
  Померанцев В.М. Чудодеи / В.М. Померанцев. – Москва, 1968. – 416с.
1623485
  Штриттматтер Э. Чудодей / Э. Штриттматтер. – М, 1960. – 518с.
1623486
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1961. – 506с.
1623487
  Штріттматтер Е. Чудодій : Роман / Е. Штріттматтер. – Київ : Дніпро, 1976. – 480с.
1623488
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1976. – 480с.
1623489
  Зязюн Л. Чудодійний Люрд: Віра, Надія, Любов / Л. Зязюн. – Харків, 2002. – 112с. – 2Зязю Шифр дубл. – ISBN 966-620-107-0
1623490
  Кербабаев Б.М. Чудом народжений : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Київ : Художественная литература, 1969. – 223 с.
1623491
  Кербабаев Б.М. Чудом рожденный : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 328 с.
1623492
  Пенчев Георги Чудомир - познатият и непознат нашенец / Пенчев Георги. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 149с. – ISBN 954-07-0570-3
1623493
  Богданов И. Чудомир / И. Богданов. – София, 1961. – 108 с.
1623494
  Адруг А. Чудотворна ікона "Іллінської Богоматері" / Анатолій Адруг. – Чернігів : [ЦНТЕІ], 2006. – 28 с. – ISBN 966-7905-76-4
1623495
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Вологда, 1961. – 100с.
1623496
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1967. – 112с.
1623497
  Тендряков В.Ф. Чудотворная : повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
1623498
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Київ, 1985. – 429с.
1623499
   Чудотворная икона XXI века. Акафист : [по благословению высокопреосвященнейшего Антония – Митрополита Черниговского и Нежинского]. – Киев : Даневский Свято-Георгиевский женский монастырь, 2002. – 243, [7] с. : ил., ноты
1623500
  Мельник А. Чудотворні джерела України / Антон Мельник ; [худож. оформ. О. Лабій]. – Львів : Свічадо, 2013. – 233, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-634-3
1623501
  Задорожнюк Андрій Чудотворні ікони Богодиці на Поділлі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 23-31. – ISSN 0869-3595
1623502
  Косів Р. Чудотворні ікони Богородиці з дитям Ісусом та їх репліки у творчості риботицьких майстрів (1680-1720-ті рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1459-1467. – ISSN 1028-5091


  "Стаття присвячена огляду чудотворних ікон, намальованих у стилістиці майстрів риботицького осередку. Серед них виділено ікону Богородиці Ліської, простежено особливості її іконографії та віднайдено інші твори, що намальовані тим самим майстром. На ...
1623503
  Джунь Л. Чудотворні ікони Божої Матері святої гори Афон // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (7). – С. 32-63
1623504
  Резчиков М.А. Чудотворное лекарство / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 32 с.
1623505
  Зырянов А.П. Чудские деревья / А.П. Зырянов. – Москва : Советская Россия, 1973. – [46] с.
1623506
   Чудско-Псковское озеро. – Ленинград, 1983. – 160с.
1623507
  Гельмерсен Г.П. Чудское озеро и верховье реки Наровы : приложение к 7-му тому Записок Имп. Академии Наук / Г.П. Гельмерсен. – Санкт-Петербург : В Типографии Императорской Академии Наук
№ 2. – 1865. – 85 с.
1623508
  Ковалев П.М. Чудской сиг как объект акклиматизации и интродукции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев П.М.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. Каф. зоологии. – Л., 1964. – 19л.
1623509
  Котко К. Чудсправмайстрі : друга збірка гуморесок / Кость Котко (літ. псевд.- Любченко М. П.). – Харків : Держвидав, 1921. – 41 с.
1623510
  Езерский М.В. Чудь белоглазая / М.В. Езерский. – Москва, 1929. – 317с.
1623511
  Курочка А.Я. Чуєш, батьку... / А.Я. Курочка. – Х, 1980. – 64с.
1623512
  Хорунжий Ю.М. Чуєш, брате мій : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1989. – 472 с.
1623513
  Денисенко Г.Т. Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Галина Денисенко ; [відп. ред.: Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 236, [8] с. : фотоіл. – В кінці кн. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-966-579-398-4
1623514
  Олійник М. Чуєш, брате мій... : повість / М. Олійник. – Львів : Книжково-жкрнальне видавництво, 1959. – 88 с.
1623515
  Лялько М.П. Чуєш, Верховино?.. Докум. повість. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1974. – 191с.
1623516
  Барвінок Г.С. Чуєш, Дніпре! / Г. Барвінок, Л. Євселевський, П. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1966. – 86 с.
1623517
  Марченко О. Чуєш, німцю? Риторична розмова з громадянами ФРН, для яких війна відбувається "десь далеко" // Україна молода. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 9). – С. 6


  "Гей, Клаусе, ти, певне, тисячу разів чув про те, що Україна – щит для Європи? Ханно, тебе вже лякали у соцмережах українці, що якщо ти мовчатимеш, війна прийде до твого дому? Генріху, а ти вже, певне, бачив у «Більді» чи у своїй регіональній газеті ...
1623518
  Іщенко Н. Чужа війна на наших екранах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 25-26


  Як не допустити появи "розп"ятих хлопчиків" в українських медіа. Азербайджансько-вірменський конфлікт став жорстким випробуванням рівня української, навіть всієї міжнародної журналістики.
1623519
  Смаль О. Чужа війна сержанта Маріо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 15


  "Ім"я італійського письменника Маріо Рігоні-Стерни (1921–2008) майже не відоме українському читачеві. Хіба що колись потрапив до рук російський переклад 1982 року найвідомішого його твору Il sergente nella neve ("Сержант у снігах"). Та ось, нарешті, ця ...
1623520
  Грабовський С. Чужа війна: українцями не було створено жодного музичного шедевра про "Велику вітчизняну" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1623521
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 207 с.
1623522
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 248 с.
1623523
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 315 с.
1623524
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1967. – 246 с.
1623525
  Мороз А.Т. Чужа кохана. Довга-довга хвилина : роман та повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1978. – 452 с.
1623526
   Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА) : травень 1946. – [Б. м.] : Видання Т.П.А. З.Ч.ОУН, Відвито в друкарні ОУН ім. Миколи Хвильового, 1946. – 14 с. – На тит. арк. та обкл. також: Свобода народам! Свобода людині! За самостійну Соборну Українську Державу! - Відбито в друк. ОУН ім. Миколи Хвильового
1623527
  Караосманоглу Я.К. Чужак / Я.К. Караосманоглу. – Л, 1980. – 351с.
1623528
  Хайнлайн Р. Чужак в чужой стране : фантастический роман / Р. Хайнлайн. – Москва : Глаголь, 1992. – 458 с. – (Библиотека фантастики "Атлас". Лауреаты премии "Хьюго" 1962). – ISBN 5-7312-0010-6
1623529
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра / Ф. Бодсворт. – М, 1974. – 384с.
1623530
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра / Ф. Бодсворт. – Магадан, 1980. – 317с.
1623531
  Пирогов В.А. Чужак. / В.А. Пирогов. – Тула, 1972. – 64с.
1623532
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – К, 1957. – 342с.
1623533
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1969. – 574с.
1623534
  Евпланов А.Я. Чужаки / А.Я. Евпланов. – Москва, 1990. – 238,2с.
1623535
  Вольф Ф. Чужая / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1945. – 147с.
1623536
  Чехов А.П. Чужая беда / А.П. Чехов. – Москва : Художественная литература, 1950. – 80 с.
1623537
  Кибек М. Чужая беда : повести, рассказы / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1623538
  Романов И.С. Чужая беда / И.С. Романов. – Ставрополь, 1967. – 88с.
1623539
  Крюков М.С. Чужая беда / М.С. Крюков. – Орджоникидзе, 1968. – 228с.
1623540
  Изюмский Б.В. Чужая боль / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 295с.
1623541
  Ильенков В.П. Чужая боль : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 374с.
1623542
  Добровольский Е.Н. Чужая боль / Е.Н. Добровольский. – М, 1978. – 334с.
1623543
   Чужая боль. – Фрунзе, 1981. – 108с.
1623544
  Чуяко Ю.Г. Чужая боль : повесть, рассказы / Юнус Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1985. – 320 с.
1623545
  Добровольский Е.Н. Чужая боль = Повесть о Вере Засулич / Е.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 334с.
1623546
  Бархатов А.А. Чужая весна : повести и рассказы / Алексей Бархатов ; [худож. Ю. Иванов]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 233 с.
1623547
  Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго : криминальный роман / Надежда Лиманская. – Киев : Книга, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-8314-62-9
1623548
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 334 с. : портр.
1623549
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман, рассказы / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 399, [1] с. – (Белорусская проза)
1623550
  Фельдеак Я. Чужая дочь / Я. Фельдеак. – Москва, 1974. – 192с.
1623551
  Каменщик В.М. Чужая душа : [повесть] / Каменщик В.М. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 116 с.
1623552
  Анашенков Б.А. Чужая жизнь : повесть и рассказы / Анашенков Б.А. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 208 с. : ил.
1623553
  Одегов Илья Чужая жизнь = Из цикла рассказов : проза // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 116-129. – ISSN 0012-6756
1623554
  Ерышева О. Чужая жизнь : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 93-101. – ISSN 0027-8238
1623555
  Каминский Е. Чужая игра // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 8-50. – ISSN 0321-1878
1623556
  Кирилин А.В. Чужая игра: Повести и рассказы. / А.В. Кирилин. – Барнаул, 1987. – 222с.
1623557
  Парадизи Э. Чужая кожа = La peau des autres : роман / Эрик Парадизи ; [ пер. с французского О. Решетько ]. – Киев : Елисейские Поля, 2006. – 128 с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-2-6
1623558
  Кмит И. Чужая кровь : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 147-174. – ISSN 0130-6405
1623559
  Нейштадт В. Чужая лира / В. Нейштадт. – М.-Пб., 1923. – 164с.
1623560
  Данилов И.П. Чужая луна / И.П. Данилов. – Волгоград, 1964. – 31с.
1623561
  Рогов В.С. Чужая луна: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1983. – 255с.
1623562
  Мороз А.Т. Чужая любовь : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
1623563
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000413-3
1623564
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 480с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000387-0
1623565
  Маринина А. Чужая маска : Повесть / Александра Маринина. – Москва : Астрель.Грампус Эйт, 1998. – 448с. : Перехват. – ISBN 5-79-470087-4
1623566
  Холендро Д.М. Чужая мать / Д.М. Холендро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 447 с.
1623567
  Борисенко Александра Чужая повседневность : статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 122-130. – ISSN 1130-6545
1623568
  Джикия Н.Е. Чужая речь в грузинском языке и ее преподавание в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джикия Н. Е.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 29л.
1623569
  Щербакова В.А. Чужая слава / В.А. Щербакова. – Москва, 1965. – 232с.
1623570
  Кавторин В. Чужая собственная жизнь : проза : главы из романа / окончание. Нач в № 7, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 53-115. – ISSN 0321-1878
1623571
  Реут Н.С. Чужая стая. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – М.-Л., 1962. – 253с.
1623572
  Суомела Э.К. Чужая страна - черника / Э.К. Суомела. – Москва, 1980. – 144 с.
1623573
  Бекоев Е. Чужая судьба : рассказы и повесть / Елиоз Бекоев ; пер. с осет. М. Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 144 с. : ил.
1623574
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 88с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность" ; №12)
1623575
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1949. – 159с.
1623576
  Пресман Г.А. Чужая удача / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1962. – 140с.
1623577
  Резчиков М.А. Чужая улица. / М.А. Резчиков. – РИга, 1963. – 92с.
1623578
  Крушинська Олена Чужбинський про батьківщину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 126-130 : фото
1623579
  Карпунин Г. Чужбину пересилив : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0131-2332
1623580
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний та ситуативний аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 3-32. – ISSN 0236-1477


  "Це перша стаття авторського дискурсивного триптиха з проблематики етнокультурного пограниччя. У розвідці визначено ключові теоретичні та методологічні принципи підходу до етнокультурного пограниччя як концепту, вирізнено кілька його типологічних ...
1623581
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Північно-східне етно-лінгвокультурне пограниччя України (Харків. Донбас) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 3-30. – ISSN 0236-1477


  Стаття містить розгляд фактів і проблематики, що стосуються етно- й лінгвокультурного пограниччя на Північному Сході України. Проведено діахронічний аналіз основних етапів літературного процесу на Слобожанщині, передовсім у її центрі, Харкові ...
1623582
  Литвинець М.І. Чуже весілля : віршований роман / М.І. Литвинець. – Київ, 1963. – 141 с.
1623583
  Гудима А.Д. Чуже весілля : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 279 с.
1623584
  Точицький М. Чуже відчути, як своє // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
1623585
  Проценко О.В. Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 135-137. – ISSN 2076-1554
1623586
  Ткаченко А. Чуже під лісом - і роса на сонці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Захисти чистоту української мови мають здоровий глузд і відмова від сліпих запозичень, вважає Анатолій Ткаченко, академік АН ВШУ, професор КНУ імені Тараса Шевченка.
1623587
  Червоткіна І. Чуже. Урбаністичне : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 47-49
1623588
  Кушниров М. Чужеземец // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 6-39. – ISSN 0012-6756
1623589
  Кунцевич М. Чужеземка / М. Кунцевич; Пер. с польского Т. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1982. – 221 с.
1623590
  Раквитц Э. Чужеземные тропы, незнакомые моря. / Э. Раквитц. – М, 1969. – 526с.
1623591
  Бабаджанян Г.А. Чужеродное опыление растений / Бабаджанян Г.А. ; АН АрмССР, Отд. биол. наук. – Ереван : [б. и.], 1962. – 199 с. – Библиогр.: с. 187-195
1623592
  Гутман В.И. Чужеродные ионы в процессах аддитивного ли фотохимического окрашивания кристаллов щелочно-галоидных солей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Гутман В.И.; Петрозаводский гос.ун-т. – Петрозаводск, 1964. – 11л.
1623593
  Александров В.А. Чужие-близкие : роман / В.А. Александров. – Изд. 2-е. – Ташкент : Еш гвардия, 1978. – 286 с.
1623594
  Лупан А.П. Чужие : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1965. – 90 с.
1623595
  Катаенко К.Ф. Чужие / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1966. – 256с.
1623596
  Черноусов А.Т. Чужие : повесть / А.Т. Черноусов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1979. – 343 с.
1623597
  Волков А.М. Чужие / А.М. Волков. – Москва, 1989. – 15с.
1623598
  Ржанников Дмитрий Чужие : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 62-67 : Фото
1623599
  Дементьев Н.С. Чужие близнецы / Н.С. Дементьев. – М, 1965. – 124с.
1623600
  Коростелев П.А. Чужие в доме / П.А. Коростелев. – М, 1967. – 291с.
1623601
  Брэнд М. Чужие в стране / М. Брэнд. – М., 1955. – 92с.
1623602
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1957. – 304с.
1623603
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1964. – 526с.
1623604
  Рудов В.С. Чужие ветры. / В.С. Рудов. – Минск, 1969. – 342с.
1623605
  Деев Роман Чужие гены наших побед // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 92-99 : фото
1623606
  Баннов Б.Г. Чужие голоса в эфире / Б.Г. Баннов, Г.Н. Вачнадзе. – М, 1981. – 287с.
1623607
  Стюарт Э. Чужие грехи : Роман / Э. Стюарт; Пер. с англ. А.В.Санина. – Москва : Элит-клуб, 2000. – 320с. – (Моя любовь). – ISBN 1503105
1623608
  Малочевский Б.А. Чужие дела. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – М., 1975. – 221с.
1623609
  Робер Чужие дела: роман / Робер, Ж-М. – М., 1985. – 159с.
1623610
  Ачимович Т.М. Чужие дети : роман / Т.М. Ачимович. – Киев : Радянський письменник, 1979. – 457 с.
1623611
  Ромов А.С. Чужие здесь не ходят / А.С. Ромов. – Москва, 1992. – 90с.
1623612
  Тарасенкова Н.Н. Чужие и близкие / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1966. – 95с.
1623613
  Гумилевский Л.И. Чужие крыши / Л.И. Гумилевский. – Москва : Советская Россия, 1991. – 240с.
1623614
  Сахнин А Я Чужие люди / А Я Сахнин. – М., 1986. – 485с.
1623615
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
1. – 1992. – 320 с.
1623616
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
2. – 1992. – 294 с.
1623617
  Синяк Д. Чужие острова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 29 (441), 24.07.2015. – С. 50-54. – ISSN 2075-7093


  Офіційно, Фолклендські острови — це автономні заморські території Об"єднаного Королівства Великої Британії, але за фактом є спірною територією між Аргентиною і Великобританією, що адмініструється останньою. Фолклендська війна 1982 року між Великою ...
1623618
  Бадигин К.С. Чужие паруса / Константин Бадигин. – Москва : Книжное издательство, 1959. – 222 с.
1623619
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть / Константин Бадигин. – Калининград : Книжное издательство, 1970. – 334 с. – (Морской роман)
1623620
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1973. – 229 с.
1623621
  Ткаченко А.С. Чужие печали : Повести и рассказы / А.С. Ткаченко. – Москва : Современник, 1988. – 330с. – (Новинки "Современника")
1623622
  Рязанцева Н.Б. Чужие письма / Н.Б. Рязанцева. – М, 1978. – 79с.
1623623
  Стрекач В.П. Чужие поезда / В.П. Стрекач. – Краснодар, 1965. – 108с.
1623624
  Вьюрков А.И. Чужие пороги / А.И. Вьюрков. – Москва, 1958. – 344с.
1623625
  Клочко Р. Чужие среди своих // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 48 (638), 5 декабря. – С. 38-40. – ISSN 2305-3364


  За независимость Украины в 1917-1921 годах воевали австрийский эрцгерцог и царский генерал, тульские крестьяне и еврейские милиционеры.
1623626
  Ульянникова Ю. Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 170-196. – ISBN 978-5-89423-110-5
1623627
  Жукова Т.В. Чужие среди чужих: Положение иностр. рабочих в странах Зап. Европы. / Т.В. Жукова, Е.А. Малиновская. – Одесса, 1990. – 173с.
1623628
  Носенко- Штейн Чужие среди чужих: существует ли православная еврейская идентичность? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-35. – ISSN 0869-5415
1623629
  Слуцкис М. Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко / Миколас Слуцкис ;. – Москва, 1974. – 830 с.
1623630
  Цанкар И. Чужие. На улице бедняков. Мартин Качур : Романы / И. Цанкар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 411с.
1623631
  Яновська Л. Чужий, 1910
1623632
  Юргелевич І. Чужий / І. Юргелевич. – К, 1968. – 250с.
1623633
  Мотієнко Я.В. Чужий / Я.В. Мотієнко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 320 с.
1623634
  Глушко О. Чужий : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 52-116. – ISSN 0131-2561
1623635
  Гридін С. Чужий : повість / Сергій Гридін. – Київ : Академія, 2019. – 143, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-557-1
1623636
  Дайнеко В.В. Чужий голос як структурний елемент тексту / В.В. Дайнеко, О.М. Гон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Послуговуючись теорією М.М. Бахтіна про діалогізм як своєрідну рису творів, де зустрічається поліфонічна взаємодія декількох різноманітних голосів, автори намагаються з"ясувати смислотворчу роль таких риторичних прийомів, як використання алюзій, ...
1623637
  Галушко К. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна.
1623638
  Олійник М.Я. Чужина : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1973. – 167 с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №9)
1623639
  Дрига І.М. Чужина та вигнання в румелійських та урумських турецьких піснях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Стаття ставить ціллю порівняння пісень про чужину та вигнання румелійських тюрків та урумів Приазов"я на матеріалі польових записів Деліорману, Герлово та Кирджалі, а також Маріуполя. Семантема подорожі до чужини не лише віддзеркалює історичні реалії, ...
1623640
  Владимирова В. Чужина як духовний антисвіт у поезії Т. Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 57-59
1623641
  Кабаненко М.С. Чужина, мов та мачуха... / М.С. Кабаненко. – Одеса, 1965. – 160с.
1623642
  Улюра Г. Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 184-191. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1623643
  Гарбадин А.С. Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 17-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1623644
  Кузьмович-Головінська Чужиною = On foreign soil : спомини / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка, 1977. – 159 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1623645
  Мединський С. Чужиною : [Збірка Віршів] / Степан Мединський. – Лондон ; Канада : [б.в.], 1995. – 61 с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1623646
  Новіцький Роман Чужинці атакують Дніпро // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1623647
  Січинський Володимир Чужинці про Україну = Foreign voices on Ukraine : Вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / Січинський Володимир. – 5е видання. – Авгсбург : Павлович, 1946. – 118с. : іл.
1623648
  Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів, 1991. – 96с.
1623649
  Січинський В.Ю. Чужинці про Україну / В.Ю. Січинський. – Київ : Довіра, 1992. – 255с. – (Серія "Відродження"). – ISBN 5-7707-2313-0
1623650
  Січинський В. Чужинці про Україну // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1623651
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський ; [передм. та післямова М. Слабошпицького ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 249, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-96-1


  Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і ...
1623652
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 253, [1] с. – ISBN 978-611-01-1266-6
1623653
  Зінченко А. Чужинці, війна і слава в домусульманській арабській поезії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-92.
1623654
   Чужинче, іди скажи Україні : увічнення трагедії Закерзоння в 1944-1947 роках : фотоальбом за ред. Б. Гука / Б. Гук, М. Козак, М. Новосад, А. Яремко; Богдан Гук, Михайло Козак, Микола Новосад, Адам Яремко ; Об"єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2001. – 253 с. : фотогр. – ISBN 83-914404-1-9
1623655
  Черепахова Э.М. Чужих нет. / Э.М. Черепахова. – Москва, 1963. – 96с.
1623656
  Глазовий Андрій Чужі гроші : всім сувенірам сувенір // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 116-120 : Фото
1623657
  Петльований В. Чужі листи / В. Петльований. – К, 1956. – 88с.
1623658
  Лагоза В.М. Чужі млинці. / В.М. Лагоза. – Х, 1978. – 110с.
1623659
  Власенко І.В. Чужі скарби : роман / Ірина Власенко. – Харків : Vivat, 2018. – 318, [2] с. – Роман здобув спец. відзнаку "Коронації слова" 2017 р. за розкриття сусп. проблеми. – ISBN 978-966-942-570-6
1623660
  Юнга Чужі широти / Юнга. – Харків, 1933. – 65с.
1623661
  Селігей Пилип Чужого навчаємося, а свого цураємося... // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0130-5263
1623662
  Сірка Й. Чужого не хочемо, а своє не віддамо // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 67-70. – ISSN 0419-8131


  Про українсько-польські відносини. Розробки Рафала Лемкіна (1900-1959).
1623663
  Салури Р. Чужое добро : повести / Рейн Салури; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Москва : Советский писатель, 1986. – 272 с.
1623664
  Волочаев М.О. Чужое имущество как предмет хищения: вопросы правоприменения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С.277-280. – ISSN 1684-2626
1623665
  Абэ Кобо Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина. – Москва : Радуга, 1982. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 426-428. – (Мастера современной прозы / редкол.: Андреев Л.Г. и др.)
1623666
  Саченко Б.И. Чужое небо : роман в новеллах / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
1623667
  Саченко Б.И. Чужое небо / Борис Саченко. – Москва, 1979. – 364 с.
1623668
  Ласкин С.Б. Чужое прошлое / С.Б. Ласкин. – Л, 1981. – 320с.
1623669
  Нагибин Ю.М. Чужое сердце : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350с.
1623670
  Браун С. Чужое сердце / Сандра Браун ; [пер. с англ. А. В. Бушуева]. – Москва : Э, 2016. – 539, [1] с. – Ранее роман выходил под назв. "Шарада". – (# 1 New York Times - bestselling author ) ( Бестселлеры Suspence & Romance ) ( Romantic suspense). – ISBN 978-5-699-88731-6
1623671
  Горюнов И.Г. Чужое слово / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1967. – 177с.
1623672
  Загорянский Е.А. Чужое солнце / Е.А. Загорянский. – М., 1959. – 180с.
1623673
  Назаров Р.В. Чужое счастье / Р.В. Назаров. – Л.-Москва, 1957. – 71с.
1623674
  Бочкарева К.И. Чужое счастье / К.И. Бочкарева. – Ставрополь, 1960. – 211с.
1623675
  Байджиев М. Чужое счастье : новеллы, повесть, киноповесть / Мар Байджиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 203 с.
1623676
   Чужое: опыты преодоления : Очерки из истории культуры Средиземноморья. – Москва : Алетейа, 1999. – 384с. – Посвящается 180-летнему юбилею Ин-та востоковедения РАН. – (ОКО). – ISBN 5-89321-031-X
1623677
  Кунцевич М. Чужоземка : романи / М. Кунцевич; З польської переклала О. Медещенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 526 с.
1623678
  Кордт В.А. Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р. / В. Кордт. – У Київі (Київ) : З друк. Української Академії Наук, 1926. – 208 с. – (Українська академія наук Збірник Історико-філологічного відділу ; № 38)
1623679
  Попович Т. Чужой / Т. Попович. – М., 1961. – 659с.
1623680
  Сысоев П.В. Чужой / П.В. Сысоев. – Воронеж, 1979. – 190с.
1623681
  Таган А. Чужой : повести и рассказы / Атаджан Таган ;. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1623682
  Рыжиков Ю. Чужой // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 0132-2036
1623683
  Вебер Андреас Чужой : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1623684
  Скиба Ю. Чужой // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 14


  210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя.
1623685
  Чубакова В.С. Чужой беды не бывает / В.С. Чубакова. – М, 1982. – 304с.
1623686
  Клименченко Ю.Д. Чужой ветер / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1965. – 346с.
1623687
  Островский Андрей Чужой дедушка // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 142-150 : фото
1623688
  Катерли Н. Чужой дедушка и рыба Нельма : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 120-121. – ISSN 0321-1878
1623689
  Гранин Д.А. Чужой дневник / Д.А. Гранин. – М, 1988. – 653с.
1623690
  Гранин Д.А. Чужой дневник : очерки и эссе / Д.А. Гранин. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 540, [2] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0825-6
1623691
  Хайн К. Чужой друг / К. Хайн. – Москва, 1987. – 198с.
1623692
  Маркова Е.Г. Чужой звонок : повести / Е.Г. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240с.
1623693
  Романова А.П. Чужой как объективная реальность, данная нам в ощущениях и размышлениях / А.П. Романова, С.Н. Якушенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 0042-8744
1623694
  Галина Мария Чужой квартал : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1623695
  Зарипов М.Х. Чужой медовый месяц / М.Х. Зарипов. – М, 1968. – 132с.
1623696
  Магомед-Расул Чужой муж : повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
1623697
  Магомед-Расул Чужой муж : роман, повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1623698
  Голубев А.Д. Чужой патрон / А.Д. Голубев. – М., 1985. – 431с.
1623699
  Арбенов Э. Чужой порог / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 189с.
1623700
  Шкваркин В.В. Чужой ребенок / В.В. Шкваркин. – М, 1934. – 92с.
1623701
  Левитин М. Чужой спектакль / М. Левитин. – М : Искусство, 1982. – 129 с.
1623702
  Корюн М. Чужой успех : басни / М. Корюн. – Москва : Советский писатель, 1962. – 62 с.
1623703
  Гурский И.Д. Чужой хлеб : роман-памфлет / И.Д. Гурский; пер. с белорус. А.Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1974. – 327 с.
1623704
  Гудманян Артур Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / Гудманян Артур; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн 1. : Теоретичні аспекти. – 1999. – 483с.
1623705
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн. 2 : Орфографічні правила передачі. Чужомовні власні назви у фонографічній системі української мови. – 1999. – 559с.
1623706
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-0
Кн 3 : Словники української передачі англійських і німецьких власних назв. – 1999. – 504с.
1623707
   Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) = World literature in western Ukrainian periodicals, 1914-1939 : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 194с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.13). – ISBN 966-613-182-X
1623708
  Федурко М.Ю. Чужомовне слово в сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 356-360


  Статтю присвячено запозиченим одиницям сучасних газетних текстів. Їх проаналізовано в контексті відповідності лексичним, словотвірним, морфонологічним нормам сучасної української мови. Статья посвящена заимствованным единицам современных газетных ...
1623709
  Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Білоруси й Польщі / Мусій Береговський. – [Київ], 1930. – С. 37-51. – Отд. оттиск: Етнографічний вісник, кн. 9 / Всеукраїнська Академія Наук; За головним редагуванням акад. Андрія Лободи, 1930
1623710
  Самійленко В. Чужомовні слова в українській мові / В. Самійленко. – Х, 1945. – 16с.
1623711
  Пагіря О. Чужорідне тіло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 21 (238). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Компартія Франції. Прищеплений на стовбурі французького соціалізму, ленінський комунізм був тоталітарним елементом у тамтешній демократії.
1623712
  Гордієнко К. Чужу ниву жала / К. Гордієнко. – Київ : Державне літературне видавництво, 1940. – 236 с.
1623713
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1947. – 317 с.
1623714
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1951. – 259 с.
1623715
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків, 1954. – 292 с.
1623716
  Гордієнко К.О. Чужу ниву жала : роман / К.О. Гордієнко. – Київ, 1966. – 384 с.
1623717
  Гордієнко К. Чужу ниву жала... : роман / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав
1. – 1939. – 171 с.
1623718
  Гордиенко К. Чужую ниву жала / К. Гордиенко. – Киев, 1951. – 261 с.
1623719
  Гордиенко К.А. Чужую ниву жала / К.А. Гордиенко. – М, 1974. – 352с.
1623720
  Гордиєнко К. Чужую ниву жала. Дівчина під яблунею : роман / К. Гордиєнко. – Київ, 1956. – 364 с.
1623721
   Чуйко Вадим Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525-526. – ISBN 978-966-439-754-1
1623722
  Головко О. Чуйков Євген Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 11 : Євген Чуйков. – С. 3-31.
1623723
   Чуйков С.А.Выставка произведений. москва. 1983. – Москва, 1983. – 25с.
1623724
  Шишков В.Я. Чуйские были / В.Я. Шишков. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1986. – 496с.
1623725
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – Барнаул, 1954. – 356с.
1623726
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – 2-е испр. изд. – Барнаул, 1956. – 358с.
1623727
  Самохин Ф.И. Чуйские разливы : повесть / Ф.И. Самохин ; [ил. В.А. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 188 с.
1623728
  Кламм Валерий Чуйский тракт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 142-154 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1623729
  Шабатин П.Ю. Чуйським трактом : подорожні нотатки / П.Ю. Шабатин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 154 с.
1623730
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1978. – 111с.
1623731
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1982. – 76с.
1623732
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – К., 1986. – 54с.
1623733
   Чукова Оксана Володимирівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 66
1623734
  Иванова Е. Чуковский - Харджиев - Маяковский: о ком был написан "Гимн критику"? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 196-217. – ISSN 0042-8795
1623735
  Сивоконь С.И. Чуковский и дети / С.И. Сивоконь. – Москва, 1983. – 96с.
1623736
   Чукоккала. – М, 1979. – 447с.
1623737
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1939. – 252с.
1623738
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 400с.
1623739
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М.-Л., 1950. – 344с.
1623740
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1954. – 427с.
1623741
  Семушкин Т.З. Чукотка. Приключения Айвама. / Т.З. Семушкин. – М., 1957. – 391с.
1623742
  Дзини Стефания Чукотка: зимой и летом разным цветом : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 62-82 : Фото, карта
1623743
  Шутова Наталья Чукотка: информация из первых уст : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Фото
1623744
  Решето Юрий Чукотка: Там, где рождается день / Решето Юрий, Лемешев Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 64-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1623745
  Сергеев В.А. Чукотская весна / В.А. Сергеев. – Москва, 1961. – 79с.
1623746
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1956. – 372 с.
1623747
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 381 с.
1623748
   Чукотская экспездиция 1900-1910 гг. – Л.М,, 1953. – 46с.
1623749
   Чукотские встречи. – Магадан, 1964. – 96с.
1623750
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Москва, 1936. – 48с.
1623751
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Архангельск, 1936. – 99с.
1623752
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – 2-е изд. доп. испр. – Архангельск, 1937. – 108с.
1623753
  Пугачев Н. Чукотские рассказы / Н. Пугачев. – Магадан : Магаданское кн. изд., 1960. – 70 с.
1623754
  Меновщиков Г.А. Чукотские эскимосские корякские сказки / Г.А. Меновщиков. – Хабаровск, 1969. – 154 с.
1623755
  Гущин И.В. Чукотский национальный округ / И.В. Гущин, А.И. Афанасьев. – Магадан, 1956. – 99 с.
1623756
   Чукотское и эскимосское искусство : из собрания Загорского гос. историко-худож. музея-заповедника. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 179 с.
1623757
  Филимонов В.Л. Чукоча / В.Л. Филимонов. – М, 1985. – 247с.
1623758
  Горбачов Д. Чукурюк! // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-7


  Перша в Україні виставка картин Давида Бурлюка — українського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва, літературного і художнього критика, видавця.
1623759
  Богораз В.Г. Чукчи : религия / В.Г. Богораз. – Ленинград : Главсевморпути
Ч. 2. – 1939. – 193, [14] с.
1623760
  Логінов Володимир Чукчі без анекдотів : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 38-42 : Фото
1623761
  Шкловский В.Б. Чулков и Левшин / В.Б. Шкловский. – Л., 1933. – 264с.
1623762
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1976. – 399с.
1623763
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1980. – 400с.
1623764
  Козьмин В.А. Чум в культуре народов Западной Сибири и вопросы его происхождения. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.79-93. – ISSN 0869-5415
1623765
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 56с.
1623766
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1955. – 104с.
1623767
  Камю Альбер Чума / Камю Альбер; Пер. с французского Н.Жарковой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 400с. – (Азбука - 2000). – ISBN 5-267-00313-1
1623768
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 32-102. – ISSN 0130-7673
1623769
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 24-82. – ISSN 0130-7673
1623770
  Камю А. Чума : романи, повість : переклад з франц. / Альбер Камю ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с., [1] арк. порт. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3536-9


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1623771
  Горский С.Д. Чума в Москве / С. Горского. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1913. – 80 с. – (Историческая библиотека ; № 71)
1623772
  Гамалея Н.Ф. Чума и крысы : с приложением наставления к истреблению крыс / Н.Ф. Гамалея. – Одесса : Тип. Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1902. – 39 с.
1623773
  Драгун О. Чума пришла с Милоса. / О. Драгун. – М., 1958. – 69с.
1623774
  Свинцов П.М. Чума птиц / П.М. Свинцов. – М., 1950. – 24с.
1623775
  Камю А. Чума. Посторонний : Романы / А. Камю; Пер. с фр. – Москва : АСТ.Фолио, 2003. – 333с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017080-7
1623776
  Прісовський І. Чумак // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 107-113
1623777
   Чумак Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1623778
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 64с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 6)
1623779
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К. Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 79 с. – (Бібліотека української драматургії)
1623780
  Данилевский Г.П. Чумаки / Г.П. Данилевский. – К, 1992. – 109с.
1623781
  Кудінова Чумаки у традиційній культурі українців: історіографія проблеми / Кудінова, (Скоряк) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 582-586. – ISBN 978-966-171-795-3
1623782
  Проскурова С. Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 94-99
1623783
  Морачевський П.С. Чумаки, або Смутні часи України : поема в 6 піснях, співана свідком тих часів столітнім чумаком Іваном Чуприною на ночлігах чумацьких, у 1948 року / Списана Хвилимоном Галузенком [псевд.]. – Чеpнигов : Тип. Ильинскаго монастыpя
[Ч.] 1. – 1864. – 142 с.
1623784
  Акимов А.Н. Чумакинский колхозный хор Ульяновской области / А.Н. Акимов ; Всесоюз. дом нар. творчества им. Н.К. Крупской. – Москва : [б. и.], 1956. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36. – ([Для художественной самодеятельности])
1623785
   Чумарочка рябесенька : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 223, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-413-4
1623786
  Куюмджиев И. Чумата по свинете и борбата с нея / И. Куюмджиев. – София. – 54с.
1623787
  Мушник С.М. Чумацкий шлях : стихи / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1970. – 111 с.
1623788
  Рудченко І.Я. Чумацкія народные песни И.Я. Рудченка [Чумацькі народні пісні І.Я. Рудченка] / [уклад., авт. пеpедм., пpиміт. І.Я. Рудченко]. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1874. – VII, XIII, 257 с., 5 с. нот. – Пеpедм., пpиміт. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящается Михаилу Петpовичу Дpагоманову. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також ст. І.Я. Рудченка "Чумаки в наpодных песнях" (pос.). - Пісні зібpані в Київській, Волинській, Подольській, Чеpнігівській та Хаpківській губеpніях. - Указатель песен по месту их записки: с. 241-244. - Словаpь pеже употpебляемых слов с ...
1623789
  Щербак А.В. Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 154-163. – ISSN 0320-4421
1623790
  Іванюк С. Чумацтво на Полтавщині // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 22-24. – ISSN 1814-5078
1623791
  Букатевич Н.І. Чумацтво на Україні. : історико-етнографічні нариси / Н.І. Букатевич ; Мапу склав Ф. Петрунь. – Одеса : Тип. "Изестия", 1928. – 95 с., 1 л. мапа. – Окр. відб. з: Записки Одеського інституту народного господарства


  У виданні досліджується чумацтво як явище соціально-економічного життя в історії України. Зокрема значну увагу приділено огляду історіографії чумацтва, теорій походження слова чумак. Досконало досліджено основні шляхи пересування чумацьких валок, види ...
1623792
  Мерімерін Є.О. Чумацтво як національне явище в творах історичної пісенної епіки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 67-72. – ISBN 978-966-353-452-7
1623793
  Мазур І.І. Чумацтво як передумова виникнення підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 191-195


  У статті розглядається становлення та розвиток чумацтва в Україні. Це явище мало соціально-економічне значення як торговельна мандрівна асоціація українців. Сьогодні чумацтво майже не досліджується. Розкрито роль чумацтва як зародження підприємництва.
1623794
  Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище : Автореф. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Проскурова С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1623795
  Проскурова Світлана Володимирівна Чумацтво як українське соціокультурне явище : Дис....канд.історичних наук:09.00.12 / Проскурова Світлана Володимирівна; НАН України.Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 194л. + Додатки.:л.182-194. – Бібліогр.:л.174-182
1623796
   Чумацький шлях : часопис. – Харків : Інтербук - Україна, 1992-
№ 1 : Світ людини: космос, життя, література. – 1992. – 280 с.
1623797
  Малик В. Чумацький шлях : Роман / В. Малик. – Київ : Український письменник, 1993. – 285с. – ISBN 5-333-01316-0
1623798
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1623799
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1623800
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1623801
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1623802
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1623803
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1623804
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1623805
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1623806
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1623807
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
1623808
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1623809
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1623810
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
1623811
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003
1623812
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1623813
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1623814
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1623815
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1623816
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
1623817
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
1623818
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2005
1623819
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2005
1623820
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2005
1623821
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2005
1623822
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2005
1623823
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2005
1623824
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2006
1623825
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2006
1623826
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2006
1623827
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2006
1623828
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2006
1623829
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2007
1623830
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2007
1623831
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2007
1623832
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2007
1623833
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2007
1623834
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2007
1623835
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2008
1623836
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2008
1623837
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2008
1623838
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2008
1623839
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2008
1623840
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2008
1623841
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2009
1623842
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 : Вишневе. – 2009
1623843
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2009
1623844
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2009
1623845
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5/6. – 2009
1623846
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2010
1623847
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2010
1623848
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 : Умань. – 2010
1623849
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2010
1623850
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2011
1623851
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2011
1623852
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2011
1623853
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2011
1623854
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2012
1623855
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2012
1623856
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень-_вересень). – 2012
1623857
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : Санаторій Харакс - 90 - Дніпро. Календар, 2013 р. – 2012
1623858
  Малик В. Чумацький шлях : роман, оповідання / Володимир Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313, [5] с. – Зміст: Чумацький шлях ; Дві перемоги. – ISBN 978-617-7013-14-2
1623859
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 ( січень - березень). – 2013
1623860
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2013
1623861
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень - вересень). – 2013
1623862
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : "Я не одинокий , є з ким в світі жить..." Календар, 2014 р. – 2013
1623863
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2014
1623864
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2015. – 31 с.
1623865
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, (квітень - червень). – 2015. – 31 с.
1623866
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3, (липень - вересень). – 2015. – 31 с.
1623867
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2015. – 31 с.
1623868
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Т.Б. Донець. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2018. – 26 с.
1623869
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2018. – 31 с.
1623870
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2019. – 31 с.
1623871
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2019. – 31 с.
1623872
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2020. – 31 с.
1623873
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, календар : Гетьмани України. – 2020. – [8] арк.
1623874
  Коломієць О. Чумацький шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної "Діти Чумацького шляху" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-249


  У статті розглядаються особливості використання Докією Гуменною традиційного для українського світобачення символу Чумацького Шляху, його еволюція до архетипного образу
1623875
  Шпиталь І. Чумацький шлях, або Самоусвідомлення українців як Нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)


  Книга знаного літературознавця й публіциста Володимира Бурбана "Образки і силуети".
1623876
   Чумацький шлях. Професор Василь Чумак: Бібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 68с. – ISBN 966-7511-16-2
1623877
  Кукса В.М. Чумацькими шляхами України / В.М. Кукса, В.В. Кукса // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 9-20
1623878
   Чумацькі пісні / [упоряд. та вступ. ст. Г.А. Нудьги]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 255 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
1623879
   Чумацькі пісні. – К. : Наукова думка, 1976. – 542с. – (Українська народна творчість)
1623880
   Чумацькі пісні = Chumak songs : пісенник / [упоряд. та передмова А.І. Іваницького]. – Київ : Музична Україна, 1989. – 246 с. : іл., ноти. – Мініатюрне видання
1623881
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Кушпа М.З.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1623882
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : 10.01.07:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Кушпа М.З.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 224л. – Бібліогр.: С.184-224
1623883
  Копылов А.И. Чумбаров-Лучинский. / А.И. Копылов. – Архангельск
. – 1951. – 74с.
1623884
  Кирницкий Б.Т. Чумиза - ценная культура / Б.Т. Кирницкий. – Кишинев, 1954. – 39с.
1623885
   Чумиза.. – К.-Х., 1950. – 60с.
1623886
   Чумиза.. – М., 1952. – 20с.
1623887
  Шекли Р. Чумной район / Р. Шекли. – М, 1991. – 185с.
1623888
   Чумогон з української Чоботарки. 150 років від дня народження Данила Заболотного // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 24 грудня (№ 244). – С. 8
1623889
  Бойко И. Чумчирик / И. Бойко. – Харьков, 1931. – 39с.
1623890
  Чжао Тин-цзянь Чунцин / Чжао Тин-цзянь. – М., 1960. – 115с.
1623891
  Стусенко О. Чунь Чхун; Руйнація як конструктивна // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 190-213
1623892
  Рудаков М.І. Чупахівка чотирьохсотлітня / Микола Рудаков. – Київ : Українська хата, 2003. – 80с. : іл. – ISBN 966-7025-02-0
1623893
   Чупіс Микола Максимович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 212-215. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1623894
   Чуприна Олександр Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405-406 : фото
1623895
  Сом М. Чупринка - се легенда : До 130-річчя від дня народження поета // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12. – ISSN 0208-0710
1623896
  Галицька Е.В. Чупров Олександр Іванович: до 100-річчя з дня смерті (1842-1908 рр.) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-108
1623897
  Дедюхин Б.В. Чур меня / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1982. – 351с.
1623898
  Бутенко В.А. Чур меня / В.А. Бутенко. – М., 1989. – 48с.
1623899
  Волков О.В. Чур, заповедано! / О.В. Волков. – Москва : Советсая Россия, 1976. – 399 с. : ил.
1623900
  Ельянов А.М. Чур, мой дым! / А.М. Ельянов. – Л., 1969. – 175с.
1623901
  Ельянов А. Чур, мой дым! / А. Ельянов. – 2-е изд. – Л., 1974. – 174с.
1623902
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1963. – 159с.
1623903
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1976. – 399с.
1623904
  Гребенщиков Г.Д. Чураевы / Г.Д. Гребенщиков. – Иркутск, 1982. – 432с.
1623905
  Ілляшенко В.В. Чураївна : [п"єса] : іст. легенда о чотирьох дійствах / Василь Ілляшенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 111, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8547-91-8
1623906
   Чураков Михаил: катало выставки. Скульптура. Графика.. – М., 1991. – 25с.
1623907
  Яковлев Е.В. Чурики сгорели / Е.В. Яковлев. – М, 1970. – 96с.
1623908
   Чурин, Андрей Александрович. – Ярославль, 1978. – 39с.
1623909
  Шудря Є. Чурлу Мамут Юсуфофич // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 98-100. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1623910
  Леман Б.А. Чурлянис / Б.А. Леман. – С.-Пб. – 28с.
1623911
  Элляй Чурумчуку / Элляй. – Якутск, 1946. – 27с.
1623912
  Єфіменко В. Чурюмов Клим Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  15 жовтня 2016 р. помер головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович.
1623913
   Чурюмов Клим Іванович (1937-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1623914
   Чути потребу вчителя / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
1623915
  Тихолоз Н. Чути себе українцями. Франкові діти: вибір, покликання, доля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11
1623916
  Бойко О.Д. Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 3-13
1623917
  Ковалев Д.М. Чуткая глубина / Д.М. Ковалев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 335с.
1623918
  Крючков В.В. Чуткая Субарктика / В.В. Крючков. – Москва : Наука, 1976. – 137с. – (Человек и окружающая среда)
1623919
  Вінник О. Чутки під час російської окупації Львова 1914-1915 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 163-176. – (Серія історична ; Вип. 44)
1623920
  Рябий М.О. Чутки про смерть перебільшено / М.О. Рябий. – Одеса, 1975. – 184с.
1623921
  Поляков Б.А. Чутки. / Б.А. Поляков. – К., 1978. – 23-148с.
1623922
  Кажаров П.Х. Чуткость : стихи и поэма / П.Х. Кажаров. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
1623923
  Седов И.П. Чуткость на голосовании / И.П. Седов. – Саратов, 1964. – 228с.
1623924
  Мамін-Сибіряк Чутлива совість. Татко / Мамін-Сибіряк. – Коломия. – 64с.
1623925
  Каширіна Л.С. Чутливе поле / Л.С. Каширіна. – Київ : Музична Україна, 1986. – 110 с.
1623926
  Поліщук В. Чутливий до поезії Нечуй // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 1, 5
1623927
  Гусейнов А.В. Чутливий елемент вольтамперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду / А.В. Гусейнов, В.В. Саська, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12
1623928
  Майданюк А. Чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ / А. Майданюк, О. Матишевська, В. Пивоваренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ. The sensitive method forfluorimetric assays of ATP has been developed.
1623929
  Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1623930
  Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1623931
   Чутливість до аміаку контактів нікель - n-кремній та титан - n-кремній з бар"єром Шоткі / О.Й. Бомк, Я.В. Булавацька, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, О.М. Пінчук, В.І. Стріха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 250-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведено результати досліджень впливу аміаку на формування чазової чутливості контактних структур нікель-кремній та титан-кремній з надтонкими металевими шарами.
1623932
   Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію / Г. Арінархова, І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, В. Ручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-63. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено газочутливі властивості напівпровідникових сенсорів на основі SnO2-Sb2O5 з різним вмістом СеО2. Встановлено екстремальний характер залежності чутливості сенсора від потужності його нагрівача. Mаксимум чутливості сенсорів відповідає ...
1623933
   Чутливість до синтетичних аромациклічних аміноспиртів ізолятів Candida, що виділені від пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу / Н.О. Осипчук, В.Б. Настенко, В.П. Широбоков, Ю.В. Короткий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1623934
  Сєміонова К.А. Чутливість еритроцитів ссавців до охолодження, дегідратації та регідратації при дії гліцерину та модифікаторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Сєміонова Катерина Андріївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1623935
  Шевченко В.О. Чутливість картографії до подій у суспільстві // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 72-78. – ISBN 966-7650-87-1
1623936
   Чутливість міських територій до ризиків: готовність запобігти і протидіяти / О. Кононенко, А. Мельничук, О. Денисенко, О. Гнатюк // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 241-260. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1623937
  Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
1623938
  Дмитрук Л.І. Чутливість Олексія Кундзіча до ідеологічного запиту художній літературі та форми естетичного діалогу з владою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 122-129
1623939
  Цирюк О. Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу / О. Цирюк, Т. Берегова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 228-233. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1623940
   Чутливість різних варіантів імуноферментного аналізу при індикації вірусної інфекціїлюпину : біологія / А.Л. Бойко, О.В. Молчанець, В.І. Трусов, Н.В. Тайкова, Т.Б. Гращенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-54 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1623941
   Чутливість теплофізичних властивостей рідин до потенціалу сил відштовхування / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Монте-Карло досліджені теплофізичні властивості двовимірної модельної системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких дисків) і показниками m=4 та m=12 в широкому інтервалі температур і густин. ...
1623942
   Чутов Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 287
1623943
   Чутов Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 294. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1623944
   Чутов Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 406 : фото
1623945
   Чутов Юрій Іванович (1937-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526-527. – ISBN 978-966-439-754-1
1623946
  Котюк І.І. Чуттєве і раціональне в інформаційному забезпеченні свідомості та формуванні судових показань // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
1623947
  Райбедюк Г. Чуттєве й духовне начала в любовній ліриці Миколи Руденка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 187-194
1623948
   Чуттєве споглядання як перший рівень пізнання. – Чернівці, 1996. – 11с.
1623949
  Стоян С.П. Чуттєвість жіночих образів у живописі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 256-258
1623950
  Подсєвак К.С. Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА - ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 48-53. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1623951
  Тичина П.Г. Чуття єдиної родини / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Київ : ДЛВ, 1938. – 115 с.
1623952
  Лисенко В.Г. Чуття єдиної родини / В.Г. Лисенко, І.Г. Голубничий. – Дніпропетровськ, 1968. – 77с.
1623953
   Чуття єдиної родини. – К, 1972. – 324с.
1623954
   Чуття єдиної родини. – Київ : Дніпро, 1972. – 332с.
1623955
  Тичина П. Чуття єдиної родини / П. Тичина. – Київ, 1987
1623956
  Шевченко Людмила Чуття єдиної родини : [П"ятий з"їзд Національної спілки театральних діячів України] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0868-9644
1623957
  Базилевський В.О. Чуття землі небесне... : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1983. – 79 с.
1623958
  Остен Д. Чуття і чутливість : Роман / Джейн Остен; Пер з англ. В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 319с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2968-7
1623959
  Миронець Н.І. Чуття радянської родини : (відбиття в масовій революційній поезії Жовтня ідеології пролетарського інтернаціоналізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 49-55. – (Історія ; вип. 19)
1623960
  Семенов М.Г. Чуть озорные рассказы / М.Г. Семенов. – Москва, 1969. – 48с.
1623961
  Беляева С. Чуть помедленнее. Физики пересчитали скорость нейтрино // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Участники эксперимента ICARUS из лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили о перепроверке данных о скорости нейтрино. По данным исследователей, сенсационная прошлогодняя новость о превышении элементарной частицей скорости света на пути между двумя ...
1623962
  Хрипин М. Чутьё // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.119-130. – ISSN 1728-8568
1623963
  Платонов А.П. Чутье правды / А.П. Платонов. – Москва, 1990. – 462с.
1623964
   Чухно Анатолій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 262. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1623965
   Чухно Анатолій Андрійович (1926-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 527. – ISBN 978-966-439-754-1
1623966
  Вишня Остап Чухраїнці / Вишня Остап : Плужанин, 1928. – 30с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; №21)
1623967
   Чучаєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 244-245. – ISBN 978-617-573-038-6
1623968
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1981. – 206с.
1623969
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1988. – 189с.
1623970
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – Петрозаводск, 1989. – 222с.
1623971
  Железников В.К. Чучело / Владимир Железников. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 384с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026294-6
1623972
  Константиновский Д.Л. Чучело, махина, красавица / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1963. – 24с.
1623973
  Панайотов Филип Чучулигите: Документ. разказ за първите български социал. / Панайотов Филип. – София, 1981. – 200с.
1623974
  Бакуменко Д.О. Чую серце твоє : вибране / Д.О. Бакуменко ; [худож. Т.І. Кожекова]. – Київ : Дніпро, 1979. – 189 с. : іл.
1623975
  Мельник В.П. Чую, батьку! / В.П. Мельник. – Київ, 1966. – 66с.
1623976
  Цхакая А.Д. Чхалтинское землетрясение. / А.Д. Цхакая. – Тбилиси, 1967. – 56с.
1623977
   Чхандогья упанишада. – М, 1965. – 256с.
1623978
  Вишневская Наталья Александровна Чхаявад и проблемы становления новой индийской поэзии : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.01.06 / Вишневская Наталья Александровна; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1989. – 40л.
1623979
  Вишневская Н.А. Чхаявад и проблемы формирования новой литературной системы в поэзии хинди 20 века / Н.А. Вишневская. – Москва, 1988. – 139с.
1623980
   Чхунхянджон квонджитан. – М, 1968. – 96с.
1623981
   Чюрлёнис. – М., 1971. – 111с.
1623982
  Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? / Г.В. Гуков. – Хабаровск, 1989. – 302с.
1623983
  Пальм А.Я. Чьи глаза у мечты / А.Я. Пальм. – К, 1975. – 120с.
1623984
  Штюренберг Михаэль Чьи монументы всех милее, всех прекрасней и древнее? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 72-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1623985
  Фомин С. Чьи наши волосы? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Большинство народов мира произошли в результате смешения различных племен и народностей, и украинцы в этом отношении не исключение. Факты свидетельствуют, что украинский народ имеет, помимо славянских, также глубокие евразийские, тюркские корни. Если ...
1623986
  Мошин В. Чьирилски рукописи у Повиjусном музеjу хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и цоjсов Чьирилски одломак у Льубльани / В. Мошин. – Београд : Народна библиотека СР Србиjе ; Српска кньижевна задруга, 1971. – 206, [4] с. – (Опис Jужнословенских Чьирилских рукописа / уредн. Д. Богдановичь ; т. 1)
1623987
  Холендро Д.М. Чья-то жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1965. – 63с.
1623988
  Макмертри Л. Чья-то любимая / Л. Макмертри. – М., 1995. – 384с.
1623989
  Веселов В.В. Чья-то судьба / В.В. Веселов. – Челябинск, 1974. – 150с.
1623990
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1937. – 48с.
1623991
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1939. – 80с.
1623992
  Тихомирова Анна Чья крыша выше : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-81 : Фото
1623993
  Шергина Н. Чья нога на полюсе? // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.25-28. – ISSN 0131-0097
1623994
  Штерн Б.Г. Чья планета? / Б.Г. Штерн. – Киев, 1987. – 198с.
1623995
  Кантор А.М. Ш. Акмухаммедов / А.М. Кантор. – М., 1986. – 87с.
1623996
  Азизбеков Ш.А. Ш.А. Азизбеков : библиогр. / Ш.А. Азизбеков; АН АзССР, Фундамент. б-ка ; сост.: Н.А. Курбанов, Н.Б. Листенгартен. – Баку : АН АзССР, 1966. – 84 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1623997
  Сулейманов Б.Б. Ш.Л. Монтескье о судебной власти // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1623998
  Кулиева Л.Р. Ш.Ф.Мехтиев : Библиография / Л.Р. Кулиева, Г.С. Мамедьярова. – Баку, 1970. – 110с.
1623999
  Нікітюк Зоя Ша! Одесса имеет сказать пару слов / Нікітюк Зоя, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 124-131 : фото
1624000
  Шабанов А.В. Шабанов А.В. // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена комплексная задача создания цифровых копий для собраний русских рукописных книг.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,