Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1628001
  Сокирко О. "Хрестоцілувальні" книги Війська Запорозького останньої чверті XVII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 400-410. – ISBN 978-966-8846-19-9
1628002
  Якимчук Л. "Хрещатикування" віршами футуриста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Літературознавець і письменник В"ячеслав Левицький прочитав у Києві лекцію про Михайла Семенка.
1628003
  Млечин Л.М. "Хризантема" пока не расцвела / Л.М. Млечин. – Москва, 1982. – 95 с.
1628004
  Млечин Л.М. "Хризантема" пока не расцвела / Млечин Л.М. – Москва, 1988. – 315 с.
1628005
  Шаманаев А. "Христианский музей" в Херсонесе: оценка проекта А. Бертье-Делагардом // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 676-684. – ISSN 2310-3310
1628006
  Дзюба Т.А. "Християнський націоналізм": до питання кореляції національного та релігійного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 39-44. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
1628007
  Мандзюк Д. "Христос воскрес! Браття, не стріляйте, ми українці" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 17 (270), 30 квітня 2015. – С. 47-50


  100 років тому відбулися бої за гору Маківку в Карпатах. Австро-угорська армія втримала стратегічно важливу вершину перед наступом російських військ. Вирішальну роль її захисті відіграли Українські січові стрільці.
1628008
  Липовецький С. "Христос воскрес, із ним воскресла наша воля..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Упродовж XX століття сотням тисяч українців доводилося зустрічати Великдень на фронтах, у в"язницях та концтаборах.
1628009
  Казандзакіс Н. [Христа розпинають знову / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 452 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1628010
   [Християн Гюббенет] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 28. – ISBN 966-7060-92-6
1628011
  Прохорова В.И. и Сошальская Е.Г. Хрестоматия английской лингвистической литературы по стилистике / В.И. и Сошальская Е.Г. Прохорова. – М., 1971. – 84с.
1628012
  Борисова А.Н. Хрестоматия говоров Пермской области / А.Н. Борисова. – Пермь, 1976. – 93с.
1628013
  Старшинова Е.К. Хрестоматия для чтения / Е.К. Старшинова. – М, 1967. – 31с.
1628014
  Тынянова И.Ю. Хрестоматия испанской литературы / И.Ю. Тынянова. – М., 1949. – 292с.
1628015
  Васильева-Шведе Хрестоматия испанской литературы 19 век / Васильева-Шведе. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1949. – 460 с.
1628016
  Узин В.С. Хрестоматия испанской литературы с 12 по 18 век / В.С. Узин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1948. – 584с.
1628017
  Шейкина А.А. Хрестоматия на немецком языке / А.А. Шейкина, Н.М. Добрянский. – Киев, 1963. – 232с.
1628018
  Житецкая Н.И. Хрестоматия на немецком языке по электротехнике и физике / Н.И. Житецкая. – Л., 1959. – 176с.
1628019
  Басс О.Р. Хрестоматия педагогического и художественного репертуара для обучения игре на фортепиано : пособие для учащихся пед. училищ / О.Р. Басс, Е.Г. Мухин. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 171 с.
1628020
  Анастасьев Н.А. Хрестоматия по американской литературе. XIX век : (романтизм) : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз." / Анастасьев Н.А., Милославская С.К. – Москва : Просвещение, 1983. – 239 с.
1628021
  Демурова Н.М. Хрестоматия по английской и американской детской литературе / Н.М. Демурова, Т.М. Иванова. – Москва-Л., 1965. – 368с.
1628022
  Дьяконова Н.Я. Хрестоматия по английской литературе 19 в. / Н.Я. Дьяконова, Т.А. Амелина. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 287 с.
1628023
  Аникст А.А. Хрестоматия по английской литературе XIX-XX вв. : учеб. пособие для высш. учеб. зав. / А.А. Аникст. – Москва : Госиноиздат, 1949. – 511 с.
1628024
  Ступников И.В. Хрестоматия по английской литературе. 18 век. / И.В. Ступников. – Ленинград, 1975. – 304 с.
1628025
   Хрестоматия по английской филологии : Учебное посоьие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 253с. – ISBN 5-06-002019-3
1628026
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – М.
1. – 1935. – 350с.
1628027
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Изд. 2-е. – М.
1, 2. – 1936. – 248с.
1628028
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Изд. 2-е. – М.
2. – 1937. – 232с.
1628029
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, . – Изд. 4-е. – М.
1. – 1939. – 586с.
1628030
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, А Н. Тимофеева. – Изд. 5-е. – Москва
1. – 1947. – 632с.
1628031
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе : Римская литература / Н.Ф. Дератани, . – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва, 1949. – 592с.
1628032
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 6-е изд. – Москва
Т. 1 : Греческая литература. – 1958. – 648с.
1628033
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – 5-е изд., расшир. – Москва : Учпедгиз
Т. 2 : Римская литература. – 1958. – 631с.
1628034
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 7-е изд. – Москва
Т. 1 : Греческая литература. – 1965. – 679 с.
1628035
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 6-е изд. – Москва
Т. 2 : Римская литература. – 1965. – 651с.
1628036
  Макарова К.М. и др. Хрестоматия по ветеринарии на английском языке / К.М. и др. Макарова. – М., 1962. – 87с.
1628037
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – Москва, 1960. – 434 с.
1628038
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1964. – 404 с.
1628039
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – изд. 3-е, перераб. – Москва, 1970. – 319 с.
1628040
  Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В.Н. Садиков. – Москва, 1973. – 496с.
1628041
  Ардашев П.Н. Хрестоматия по всеобщей истории. : новая история в отрывках из источников / Составил П.Н. Ардашев в сотруд. прив.-доц. Н.И. Никифоровым, и преподавателями В.Н. Евстафьеввым, Б.А. Зарудским, и Н. П. Руткевичем. – Киев : Тип. 2-й Артели
Ч. 2 : Эпоха абсолютизма и революции. – 1915. – VIII, 255 с.


  На тит стр. дарственная подпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора
1628042
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции = Sur la geographie de la France : учебное пособие для ин-тов и фак. иностр. яз / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88 с.
1628043
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции : Учебное пособие / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1991. – 151с.
1628044
  Завалишина Н.Г. Хрестоматия по геологии / Н.Г. Завалишина, Т.А. Неверовская. – Харьков, 1959. – 96с.
1628045
   Хрестоматия по гуманистической психотерапии. – Москва : Ин-т общегуманитарных исследований, 1995. – 302с. – ISBN 5-88230-037-1
1628046
  Новиков С.А. Хрестоматия по дарвинизму : Учебное пособие для вузов / С.А. Новиков, А.А. Парамонов. – Москва, 1945. – 648с.
1628047
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе : учебное пособие / Н.К. Гудзий. – Изд. 8-е. – Москва : Просвещение, 1973. – 528 с.
1628048
  Беляев М.М. Хрестоматия по естествознанию : неживая природа ; пособ. для учителей начальной школы / М.М. Беляев, К.Н. Ковалев. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 288 с. : ил.
1628049
  Шор Р.О. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Р.О. Шор. – Москва, 1936. – 528 с.
1628050
  Аникст А.А. Хрестоматия по западно-европейской литературе : для высш. учеб. заведенй : литература восемнадцатого века / сост.: А.А. Аникст, Л.Н. Галицкий и М.Д. Эйхенгольц. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 688 с.
1628051
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной летературе / В.А. Скороденко. – 5-е изд. – Москва, 1973. – 606с.
1628052
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1968. – 614с.
1628053
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1969. – 616с.
1628054
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 606с.
1628055
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – 4-е изд. – Москва, 1972. – 606с.
1628056
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1975. – 606с.
1628057
  Молис С.А. Хрестоматия по зоологии / Молис С.А. – Москва : Просвещение, 1971. – 255с.
1628058
  Петрушевский Г.К. Хрестоматия по зоологии. Пособие для учителей / Г.К. Петрушевский. – Ленинград, 1939. – 336с.
1628059
  Судаков Г.В. Хрестоматия по истории вологодских говоров. / Г.В. Судаков. – Вологда, 1975. – 96с.
1628060
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : В 2 томах. – Москва : Норма. – ISBN 5-89123-707-5 (т.1), 5-89123-709-1
Т.1 : Древний мир и Средние века. – 2003. – 816с.
1628061
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время). – Москва : Зерцало, 1999. – 592с. – ISBN 5-8078-0042-7
1628062
  Гулыга Е.В. Хрестоматия по истории грамматических учений / Е.В. Гулыга. – М.
2. – 1974. – 267с.
1628063
  Щеулин В.В. Хрестоматия по истории грамматических учений в России. / В.В. Щеулин, В.И. Медведева. – Москва, 1965. – 355с.
1628064
  Щеулин В.В. Хрестоматия по истории грамматических учений в Советском Союзе. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1972. – 310с.
1628065
  Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории древнего мира / Ю.С. Крушкол, Н.Ф. Мурыгина, Е.А. Черкасова ; сост. Ю.С. Крушкол, Н.Ф. Мурыгина, Е.А. Черкасова. – Москва : Просвещение, 1975. – 272 с. – Списки лит. в примеч. в конце глав. – (Пособие для учителей)
1628066
   Хрестоматия по истории западно-европейского театра. – Москва
ч. 1. – 1937. – 496с.
1628067
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейской литературы / П.С. Коган. – Москва-Л.
2. – 1931. – 584с.
1628068
   Хрестоматия по истории западноевропейского театра. – Москва-Ленинград : Искусство
ч. 2. – 1939. – 494с.
1628069
  Линевский А.М. Хрестоматия по истории Карелии с древнейших времён до конца 17 века / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 234с.
1628070
  Гуревич И.С. Хрестоматия по истории китайского языка 3-15 вв. / И.С. Гуревич, И.Т. Зограф. – Москва, 1982. – 199с.
1628071
  Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Москва, 1967. – 423с.
1628072
  Лившиц Я.Л. Хрестоматия по истории КПСС / Я.Л. Лившиц. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : 1883-1937. – 1968. – 479 с.
1628073
  Лившиц Я.Л. Хрестоматия по истории КПСС / Я.Л. Лившиц. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : 1937-1967. – 1969. – 616 с.
1628074
  Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 447с.
1628075
  Гаубих Б.В. Хрестоматия по истории КПСС / Б.В. Гаубих. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : 1883-февраль 1917 г. – 1971. – 512 с.
1628076
  Гаубих Б.В. Хрестоматия по истории КПСС / Б.В. Гаубих. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : Март 1917-1925 г. – 1972. – 334 с.
1628077
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – Москва-Ленинград
3. – 1932. – 75с.
1628078
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – Москва-Ленинград
4. – 1932. – 132с.
1628079
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 320с.
1628080
  Бронштейн И. Хрестоматия по истории материальной культуры / И. Бронштейн. – Л, 1924. – 335с.
1628081
  Бронштейн И. Хрестоматия по истории материальной культуры / И. Бронштейн. – 2-е испр. – М.Л,, 1926. – 367с.
1628082
  Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка / Н.С. Чемоданов. – изд. второе, дополненное. – Москва : Высшая школа, 1978. – 287 с.
1628083
  Дмитриченко В.С. Хрестоматия по истории общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи феодализма / В.С. Дмитриченко. – Киев
1. – 1959. – 403с.
1628084
  Скитский Б.В. Хрестоматия по истории Осетии / Б.В. Скитский. – 2-е изд. – Орджоникидзе, 1956. – 377с.
1628085
  Скитский Б.В. Хрестоматия по истории Осетии. / Б.В. Скитский. – Северная Осетия, 1949. – 386с.
1628086
  Лакин И.Е. Хрестоматия по истории педагогики / И.Е. Лакин. – Минск, 1971. – 608с.
1628087
   Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – Москва : Проспект, 1999. – 592с. – ISBN 5-8369-0062-0
1628088
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / сост. М. Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и.
Вып. 1. – II, 254 с. – Конволют. - Перепл.: Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 и 3 / М. Владимирский-Буданов
1628089
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 1. – 1899. – V, 265 с.
1628090
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина, 1899. – Вып. 1. – V, 262 с.
1628091
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 3 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина, 1899. – Вып. 1. – II, 236 с.
1628092
  Всеволодский-Гернгросс Хрестоматия по истории русского театра / Всеволодский-Гернгросс. – Москва, 1936. – 419с.
1628093
  Везирова Л.А. Хрестоматия по истории русской книги. 1564-1917 / Сост. Л.А. Везирова. – Москва, 1965. – 378с.
1628094
  Дружинин Н.К. Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / составлена проф. Н.К. Дружининым. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 294, [2] с.
1628095
  Морохин В.Н. Хрестоматия по истории русской фольклористики / В.Н. Морохин. – М., 1973. – 316с.
1628096
   Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 : Учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1990. – 416с. – ISBN 5-09-001898-7
1628097
  Епифанов П.П. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. : пособие для учителей / П.П. Епифанов. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с.
1628098
  Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики / Г.М. Голин. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 271с.
1628099
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие; В 3 ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00045-4
Ч. 1. – 1997. – 448с.
1628100
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00046-2
Ч. 2. – 1997. – 528с.
1628101
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В 3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00048-9
Ч. 3. – 1997. – 672с.
1628102
  Паутынская В.А. Хрестоматия по истории французского литературного языка XVI века / В.А. Паутынская. – Москва, 1973. – 84с.
1628103
  Скрелина Л.М. Хрестоматия по истории французского языка / Л.М. Скрелина. – Москва, 1981. – 279с.
1628104
  Надирадзе Л.И. Хрестоматия по истории халифата / Л.И. Надирадзе. – М., 1968. – 252с.
1628105
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское. – ISBN 5-7855-0172-4
Т. 2 : Новая история. – 1989. – 294 с.
1628106
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское. – ISBN 5-7855-0306-9
Т. 3 : Новейшая история. – 1991. – 412 с.
1628107
  Тархова В.А. Хрестоматия по лексикологии французского языка / В.А. Тархова. – Л., 1972. – 240с.
1628108
  Михневич А.Е. Хрестоматия по лекторскому мастерству / А.Е. Михневич. – Минск, 1978. – 174с.
1628109
  Климович Л.И. Хрестоматия по литературе народов СССР / Л.И. Климович. – Москва, 1947. – 831 с.
1628110
  Захарова А.Б. Хрестоматия по математике на немецком языке для студ.мех.-мат.фак-та / А.Б. Захарова. – Самарканд, 1971. – 90с.
1628111
  Грызулина А.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка / А.П. Грызулина. – М., 1983. – 159с.
1628112
  Кириллова Е.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка: Статьи, выдержки, извлечения. / Е.П. Кириллова. – Москва, 1981. – 207с.
1628113
  Карцева И.Д. Хрестоматия по методике преподавания биологии : для пед. ин-тов / И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина; Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 288 с.
1628114
  Чистякова Т.А. Хрестоматия по методике преподавания французского языка / Т.А. Чистякова. – М., 1982. – 176с.
1628115
  Текучев А.В. Хрестоматия по методике русского языка / А.В. Текучев. – М., 1982. – 272с.
1628116
  Ланда Е.В. Хрестоматия по немецкой литературе 17 века : Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов и фак-ов иностр. яз. / Е.В. Ланда. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 288с.
1628117
  Гучинская Н.О. Хрестоматия по немецкой литературе XIX века / Н.О. Гучинская, Б.Е. Чистова. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с.
1628118
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – Москва, 1965. – 162с.
1628119
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 176с.
1628120
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 3-е изд, испр. – М., 1974. – 176с.
1628121
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 4-е изд. – М., 1976. – 167с.
1628122
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 5-е изд., испр. – М., 1979. – 128с.
1628123
  Федотов М.Р. Хрестоматия по немецкому языку для студ. и аспирантов ист.-филолог. ф-тов. / М.Р. Федотов, И.С. Серов. – Чебоксары, 1970. – 79с.
1628124
  Фридлянд Хрестоматия по новой истории / Фридлянд, Слуцкий и. – 688с.
1628125
   Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 : Пособие для учителя. – Москва : Прсвещение, 1990. – 288с. – ISBN 5-09-001908-8
1628126
  Ефимов В А. Хрестоматия по новой истории.1789-1870 / В А. Ефимов, В.А. Орлов. – М, 1941. – 368с.
1628127
  Казакова О.В. Хрестоматия по общей биологии / О.В. Казакова. – Москва, 1970. – 480с.
1628128
  Слюсарева Н.А. Хрестоматия по общему языкознанию / Н.А. Слюсарева. – Москва, 1970. – 152с.
1628129
   Хрестоматия по общему языкознанию / [ гл. ред., руководитель авт. коллектива В.И. Сафиуллин ; сост. Л.П. Иванова ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 710 с. – ISBN 978-966-8847-71-4
1628130
  Петров А.П. Хрестоматия по основам политических знаний / А.П. Петров. – Москва, 1966. – 408с.
1628131
  Петров А.П. Хрестоматия по основам политических знаний / А.П. Петров. – Москва, 1967. – 408с.
1628132
   Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945гг.). – Москва : Владос, 1996. – 896с. – ISBN 5-87065-082-8
1628133
  Смирнов С.А. Хрестоматия по партийному строительству / С.А. Смирнов. – М., 1971. – 424с.
1628134
  Бушканец М.Г. Хрестоматия по педагогике : учебное пособие / М.Г. Бушканец, Б.Д. Леухин; Под ред. З.И. Равкина. – Москва : Просвещение, 1976. – 432 с.
1628135
  Мироненко В.В. Хрестоматия по психологии / В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – Москва : Просвещение, 1977. – 527 с.
1628136
  Домбровская Н.М. Хрестоматия по радиотехнике на немецком языке / Н.М. Домбровская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 75 с.
1628137
  Бескровный Л.Г. Хрестоматия по русской военной истории / Л.Г. Бескровный ; Воен. акад. Красной армии им. М.В. Фрунзе. – Москва : Военгиз, 1947. – 639 с.
1628138
  Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии : учебное пособие / Г.Г. Мельниченко. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1628139
  Ступников И.В. Хрестоматия по современной драматургии. Великобритания. Ирландия. США. / И.В. Ступников. – Л., 1970. – 208с.
1628140
   Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 551 с. – (История в источниках : пособие для практ. занятий)
1628141
  Гриб Р.Т. Хрестоматия по старожильческим говорам Центральной и Западной Сибири / Р.Т. Гриб. – Красноярск, 1967. – 208с.
1628142
  Абросимова Т.А. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка : на фр. яз. : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Т.А. Абросимова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 247 с.
1628143
  Скрелина Л.М. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка / Л.М. Скрелина. – Л., 1980. – 207с.
1628144
  Бедева А.Б. Хрестоматия по техническому переводу : пособие для учащихся 9-10 кл. шк. с преподаванием на нем. яз. / Бедева А.Б., Иванов В.И. – Москва : Просвещение, 1984. – 136 с.
1628145
  Шамилова Н.И. Хрестоматия по турецкой литературе с конца ХІХ в. до наших дней / Н.И. Шамилова. – Ленинград, 1964. – 233 с.
1628146
  Боролина И.В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И.В. Боролина. – М.
Вып. 1. – 1984. – 164с.
1628147
  Боролина И.В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И.В. Боролина. – М., 1987. – 140с.
1628148
  Максимов Н.А. Хрестоматия по физической географии : Пособие для учителей / Н.А. Максимов. – Москва : Просвещение, 1974. – 255с.
1628149
  Максимов Н.А. Хрестоматия по Физической географии : Пособие для учителей / Н.А. Максимов. – Изд. 2-е допол. пер. – Москва : Просвещение, 1980. – 176с.
1628150
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии. Зарубеж. Азия : Пособие для учителей / Сост.Гвоздецкий Н.А., Ефремов Ю.К., Козлов И.В. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 383с.
1628151
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии. Зарубежная Азия. : Пособие для учителя / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 563с.
1628152
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физичкой географии : Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Америка / Н.А. Гвоздецкий. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 523с.
1628153
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физичкой географии : Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Америка / Н.А. Гвоздецкий. – 4-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1971. – 509с.
1628154
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 432с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-036-9
1628155
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие для вузов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 544с. – ISBN 5-222-00218-7
1628156
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 2001. – 416с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-036-9
1628157
  Помагаева А.Д. Хрестоматия по французской литературе / А.Д. Помагаева, И.С. Берлин. – Москва, 1972. – 455с.
1628158
  Сабанеева М.К. Хрестоматия по французской литературе 16-го века / М.К. Сабанеева. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 221 с.
1628159
  Заботкина О.С. Хрестоматия по французской литературе 18 века / О.С. Заботкина. – Ленинград, 1976. – 287с.
1628160
   Хрестоматия по экономической теории. – Москва : Юрист, 1997. – 536 с. – ISBN 5-7357-0168-1
1628161
   Хрестоматия по экономической теории. – Москва : Юристъ, 2000. – 536с. – ISBN 5-7975-0290-9
1628162
  Князькова Л.Н. Хрестоматия по электротехнике и связи на немецком языке. / Л.Н. Князькова. – Л., 1958. – 102с.
1628163
  Рогов А.Д. Хрестоматия поэтических произведений по истории древнего мира и средних веков. Для уч-лей 5-6 классов. / А.Д. Рогов, Г.М. Линко. – М., 1967. – 255с.
1628164
  Спижевский И.И. Хрестоматия радиолюбителя / И.И. Спижевский. – Москва-Л., 1953. – 216с.
1628165
  Бурлянд В.А. Хрестоматия радиолюбителя / В.А. Бурлянд, И.П. Жеребцов. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград, 1966. – 360 с.
1628166
  Бурлянд В.А. Хрестоматия радиолюбителя / В.А. Бурлянд, И.П. Жеребцов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 512 с.
1628167
  Семенов Д.В. Хрестоматия разговорного арабского языка. / Д.В. Семенов. – Л., 1929. – 157с.
1628168
  Заюнчковский Ю.П. Хрестоматия румынской литературы XIX - X X веков / Ю.П. Заюнчковский. – М., 1971. – 381с.
1628169
  Половинкина Е.П. Хрестоматия спецтекстов для студентов-биологов / Е.П. Половинкина. – Донецк, 1975. – 50с.
1628170
  Половинкина Е.П. Хрестоматия спецтекстов для студентов-биологов / Е.П. Половинкина. – Донецк, 1975. – 48с.
1628171
  Зельманович А.В. Хрестоматия текстов по биологии на французском языке. / А.В. Зельманович ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : [б. и.], 1979. – 24 с.
1628172
  Козицына Н.К. Хрестоматия текстов по биологии с упражнениями для развития навыков устной речи / Н.К. Козицына. – Москва, 1970. – 376с.
1628173
  Коцарев О. Хрестоматійна книжка Василя Голобородька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 30


  Збірка "Яблуко добрих вістей": рух від прозорішої та простішої мови до складнішої та "густішої".
1628174
  Яців Р. Хрестоматійна постать образотворчого мистецтва Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 10


  120 років на Тернопільщині народився Дмитро Стриєк.
1628175
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / упорядкував дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький ; Акад. наук УкрРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянська школа, 1949. – 556 с.
1628176
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / упорядкував дійсн. член АН УРСР: О.І. Білецький. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 604 с.
1628177
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури. До кінця XVIII ст. : для філол. фак. кн-тів і пед. ін-тів / О.І. Білецький ; наук. ред. та авт. передм. Ф.Я. Шолом. – Вид. 3-е, допов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 783 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1628178
   Хрестоматія дитячої славістики : слов"янська поезія 19 - початку 20 століття / [ упоряд. : Н.О. Лисенко-Єржиківська, Т.П. Руда, І.О. Карєва ; наук. ред. Л.К. Вахніна ]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-208-2068-07-4
1628179
  Білецький О.І. Хрестоматія для української літератури : для 8-го кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський ; за заг. ред. О.І. Білецького. – Вид. 7-е. – Київ : Радянська школа, 1953. – 356 с.
1628180
  Гончар О.Д. Хрестоматія з анатомії і фізіології людини / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1968. – 251с.
1628181
   Хрестоматія з англійської мови для державних університетів і педагогічних університетів. – Київ : Радянська школа, 1942. – 236 с.
1628182
   Хрестоматія з архівознавства : [навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл.]. – Київ : КМ Aкадемія, 2003. – 407 с. – ISBN 966-518-215-3
1628183
  Трайтак Д.І. Хрестоматія з ботаніки / Д.І. Трайтак. – К, 1958. – 226с.
1628184
  Масляк П.О. Хрестоматія з географії / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Генеза, 1994. – 450с.
1628185
   Хрестоматія з географії материків і океанів : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1991. – 383с. : іл.
1628186
   Хрестоматія з географії Української РСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 127с.
1628187
   Хрестоматія з діалектичного і історичного матеріалізму. – К, 1970. – 423с.
1628188
   Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. – К, 1961. – 654с.
1628189
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-42-4
Т. 1. – 1998. – 504с.
1628190
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн .У двох томах : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-45-9
Т. 2. – 1998. – 608с.
1628191
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-20-3
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Упор.: Рогожин А.Й., Святоцький О.Д. – 1997. – 464с.
1628192
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. спец. взо. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Уклад.В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – 2000. – 472с.
1628193
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посібник для юрид. спеціальн. внз. – 3-е вид., переробл. – Київ : ІнЮре, 2003. – 800с. – ISBN 966-8088-31-Х


  Містить законодавство та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до середини 1990-х років
1628194
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 656с. – ISBN 966-667-101-8
1628195
   Хрестоматія з історії держави і права України. : У 2-х т. :Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 2 : Лютий 1917-1996 р. – 2000. – 728с.
1628196
   Хрестоматія з історії держави і права України: У2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ.навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-17-3
Т. 2 : Лютий 1917р.-1996 р. – 1997. – 799с.
1628197
   Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посібник [для самост. роботи студентів] / під заг. ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 569, [4] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-240-6
1628198
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян : навч. посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.І. Ярового. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Т. 2 : Нова доба / [уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В. та ін.]. – 2016. – 347, [1] с. – Укладачі зазн. на звороті тит. арк. та анотації. – Бібліогр.: с. 334-347 та в кінці ст.


  Уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В., Мотрук С.М., Папакін А.Г., Руккас А.О., Шилова А.В., Шумило В.П.
1628199
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян. Давня доба, Середньовіччя : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. В.І. Ярового ; [упоряд. : В.І. Яровий, О.С. Антонюк, І.В. Малацай та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 399-407. – ISBN 978-966-06-0597-8


  Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал ...
1628200
   Хрестоматія з історії КПРС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1965. – 571 с.
1628201
  Логвинова Т.Г. Хрестоматія з історії КПРС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Київ, 1967. – 467с.
1628202
   Хрестоматія з історії КПСС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1965. – 735 с.
1628203
   Хрестоматія з історії марксистсько-ленінської педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1958. – 659 с.
1628204
  Свадковський І.Ф. Хрестоматія з історії педагогіки / І.Ф. Свадковський. – Харків : Радянська школа
т.1. – 1936. – 607 с.
1628205
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Харків : Радянська школа
Т. 3, ч. 2 : XX сторіччя. – 1936. – 236 с.
1628206
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Київ; Харків : Радянська школа
Т. 4 : Історія рос. пед. з найдавніших часів до Великої пролетарської революції. Ч. 2 / Склав Н.А. Желваков. – 1936. – 492 с.
1628207
  Желваков Н.А. Хрестоматія з історії педагогіки / Н.А. Желваков. – Київ; Харків, 1938. – 520с.
1628208
  Желваков А Н. Хрестоматія з історії педагогіки / А Н. Желваков. – перекл з 2-го рос. вид. – Київ; Харків
Т. 4. – 1938. – 496с.
1628209
   Хрестоматія з історії політичних вчень : посібник / упорядник та автор коментарів Уривалкін О.М. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-8379-40-6
1628210
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1628211
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1628212
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 1. – 1939. – 287 с.
1628213
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 2. – 1939. – 327 с.
1628214
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
1. – 1951. – 388с.
1628215
   Хрестоматія з історії середніх віків. – Київ, 1952. – 190с.
1628216
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1953. – 190с.
1628217
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
Т.3. – 1953. – 340с.
1628218
  Підлуцький Г.І. Хрестоматія з історії середніх віків / Г.І. Підлуцький. – К, 1972. – 144 с.
1628219
   Хрестоматія з історії середніх віків. : Посіб. для 7 кл.серед. шк. – Київ : Освіта, 1998. – 160с. – ISBN 966-04-0297-Х
1628220
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
1. – 1940. – 472с.
1628221
   Хрестоматія з історії СРСР. – К, 1951. – 340с.
1628222
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
2. – 1951. – 916с.
1628223
   Хрестоматія з історії СРСР. – Київ
Т. 3. – 1953. – 840 с.
1628224
   Хрестоматія з історії СРСР. – Вид. 2-ге ; пер. з 4-го рос. випр. і доп. видання 1951 р. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : З найдавніших часів до кінця XVII cт. – 1956. – 518, [2] с.
1628225
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії СРСР / В.Г. Сарбей, Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1970. – 452с.
1628226
  Волощенко А.К. Хрестоматія з історії СРСР / А.К. Волощенко. – Київ, 1972. – 159с.
1628227
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 1. – 1953. – 334 с.
1628228
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 2. – 1954. – 324 с.
1628229
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – К
3. – 1955. – 334с.
1628230
  Крижанівський О.П. Хрестоматія з історії стародавнього світу / упорядники : О.П. Крижанівський, З.І. Мухіна, М.Д. Мелащенко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 159 с.
1628231
   Хрестоматія з історії України : для студентів вузів. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7763-1728-5
1628232
   Хрестоматія з історії України : посібник для вчиетелів. – Київ : Вежа, 1996. – 351 с. – ISBN 966-7091-05-8
1628233
   Хрестоматія з історії України : Посібник для 7-11 класів середньо школи. – Київ : Освіта, 1996. – 334с. – ISBN 9660401558
1628234
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1738-3
Ч. 1. – 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр. в тексті
1628235
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (113)). – ISBN 978-617-00-1779-6
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. у тексті
1628236
   Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 517, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-257-2
1628237
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 09 (93)). – ISBN 978-617-00-1131-2
Ч. II. – 2011. – 128 с.
1628238
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 8(92)). – ISBN 978-617-00-1054-4
Ч. 1. – 2011. – 128 с.
1628239
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії України: XIX - початок XX століття : навч. посібник для 9 классу загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. В.Г. Сарбей. – Київ : Генеза, 2000. – 271 с. – ISBN 966-504-097-9
1628240
  Москаленко А.А. Хрестоматія з історії української літературної мови. / А.А. Москаленко. – Київ, 1954. – 96с.
1628241
   Хрестоматія з історії Української РСР. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1959. – 748 с.
1628242
   Хрестоматія з історії Української РСР : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1961. – 643 с.
1628243
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К
1. – 1970. – 176с.
1628244
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – Київ, 1971. – 199 с.
1628245
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – 2-е вид., перероб. – К, 1979. – 143с.
1628246
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К, 1987. – 175с.
1628247
  Містецький А.С. Хрестоматія з лексики англійської мови / А.С. Містецький. – Київ, 1960. – 383с.
1628248
  Малашенко М. Хрестоматія з літератури ХІХ століття для 6-го класу сердн. школи / М. Малашенко, С. Рудниченко. – 2-е, переробл. – К.-Х, 1934. – 180с.
1628249
   Хрестоматія з міжнародного профруху. – Х, 1934. – 524с.
1628250
  Боярська З.М. Хрестоматія з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1956. – 440с.
1628251
  Осовецька Л.С. Хрестоматія з німецької мови / Л.С. Осовецька. – Київ, 1961. – 240с.
1628252
  Тарасенко В.Я. Хрестоматія з новітньої історії / В.Я. Тарасенко, В.Д. Лисоченко. – Київ, 1972. – 192с.
1628253
   Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945) : Навчальний посібник для 10 класу / С. Падалка, П. Панченко, Н. Теплоухова, Ф. Турченко; Упор. С.Падалка, П.Панченко та інш. – Київ : Генеза, 1998. – 400с. – ISBN 966-504-181-9
1628254
   Хрестоматія з нової історії. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 600 с.
1628255
   Хрестоматія з нової історії. – К
Ч. 1. – 1960. – 304с.
1628256
  Жебокрицький В.А. та ін. Хрестоматія з нової історії / В.А. та ін. Жебокрицький. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1628257
  Цвікальська Г.О. Хрестоматія з нової історії / Г.О. Цвікальська, С.М. Ходорков. – К.
1. – 1973. – 159с.
1628258
  Копач О. Хрестоматія з нової української літератури : для шкіл і курсів українознавства / Олександра Копач ; передм. Лесі Храпливої-Щур ; Об-ня укр. педагогів Канади. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Каменяр, 1993. – (Серце і книжка / Укр. Працівники Літератури для Дітей і Молоді ім. Леоніда Глібова (УПЛДМ)). – ISBN 5-7745-0585-5
1628259
  Мазепа І.І. Хрестоматія з основ дарвінізму / І.І. Мазепа. – Київ, 1951. – 504с.
1628260
  Петров О.П. Хрестоматія з основ політичних знань / О.П. Петров. – Київ, 1967. – 46с.
1628261
  Вайнебрг М.Ц. Хрестоматія з політичної економії / М.Ц. Вайнебрг. – Київ, 1966. – 360с.
1628262
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : для системи парт. навч. / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1967. – 218 с.
1628263
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : на допомогу слухачам шкіл основ марксизму-ленінізму / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1969. – 224 с.
1628264
   Хрестоматія з політичної економії. – К, 1991. – 99с.
1628265
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 1-5. – 1991. – 95с.
1628266
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 12-17. – 1991. – 100с.
1628267
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 18-21. – 1991. – 82с.
1628268
   Хрестоматія з правознавства : Посібник до занять з правознавства. – К. : Юрінком, 1996. – 560с. – ISBN 5-7707-9772-Х
1628269
   Хрестоматія з правознавства : Збірник нормативних документів. – 2-е видання, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 704с. – ISBN 966-7302-13-X
1628270
   Хрестоматія з правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – ISBN 966-667-073-9


  Містить чиння нормативні акти або витяги з них з широкого кола політичних, економічних, соціальних та іньших питань
1628271
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 219с.
1628272
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1628273
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1628274
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1628275
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1628276
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1964. – 363с.
1628277
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1965. – 362с.
1628278
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1974. – 461с.
1628279
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1975. – 461с.
1628280
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1628281
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1628282
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1981. – 456 с.
1628283
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1987. – 477с.
1628284
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1989. – 574с.
1628285
   Хрестоматія з суспільствознавства. – К, 1979. – 456 с.
1628286
  Левінська С.І. Хрестоматія з сучасної польської літератури / С.І. Левінська. – Київ, 1970. – 150с.
1628287
  Нестеровський П.П. Хрестоматія з теорії драми : Особливості драматургічного мистецтва в історичному розвитку. Від античних часів до початку 19 ст. / П.П. Нестеровський. – Київ, 1978. – 181с.
1628288
   Хрестоматія з теорії драми. – Київ, 1988. – 224с.
1628289
  Іваницький А.І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. кульутри і мистец. I-IV рівнів акредитації / А.І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 519, [1] с. : ноти. – Алф. покажч. пісень: с. 514-519. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-139-9
1628290
  Павленко І.Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства : навч. посібник для студентів муз.-фольклор. і філол. спец. ВНЗ / І.Я. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : ноти. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-685-8
1628291
  Вовк П.В. Хрестоматія з української дитячої літератури / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Київ, 1964. – 447с.
1628292
   Хрестоматія з української дитячої літератури для педучилищ. – К, 1955. – 336с.
1628293
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1935. – 112с.
1628294
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К.-Х., 1939. – с.
1628295
  Падалка І Н. Хрестоматія з української літератури / І Н. Падалка. – 2-е вид. – К, 1939. – 256с.
1628296
  Волков Р.І. Хрестоматія з української літератури / Р.І. Волков, М. Устенко. – Вид. 4-е. – Київ, 1941. – 328с.
1628297
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1947. – 340 с.
1628298
   Хрестоматія з української літератури. – К.-Х., 1949. – с.
1628299
  Бернштейн М. Хрестоматія з української літератури : для 7-го класу серед. школи / упоряд.: М. Бернштейн, Т. Бугайко і Ф. Бугайко. – вид. 6-те. – Київ : Радянська школа, 1949. – 380 с.
1628300
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1951. – с.
1628301
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1953. – с.
1628302
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1628303
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1628304
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1954. – с.
1628305
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1954. – 536с.
1628306
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський ; за заг. ред. О.І. Білецького. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа,, 1954. – 356 с.
1628307
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і проф. П.К. Волинський. – Вид. 9-е. – Київ : Радянська школа,, 1955. – 352 с.
1628308
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1955. – 416с.
1628309
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1955. – с.
1628310
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1955. – с.
1628311
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1628312
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1628313
   Хрестоматія з української літератури : 7 кл. – 2-е вид. – Київ, 1957. – с.
1628314
   Хрестоматія з української літератури : 5 кл. – 6-е вид. – Київ, 1957. – с.
1628315
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – 264с.
1628316
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1958. – с.
1628317
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – с.
1628318
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкував акад. АН УРСР О.І. Білецький. – Вид. 12-е. – Київ : Радянська школа, 1958. – 348 с.
1628319
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – с.
1628320
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1959. – с.
1628321
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – 264с.
1628322
  Жук Н.Й. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої шк. / упор. Н.Й. Жук. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1959. – 199 с.
1628323
   Хрестоматія з української літератури. – 6-е вид. – К, 1960. – с.
1628324
  Білова В.С. Хрестоматія з української літератури : учб. посіб. для серед. спец. учб. закладів / В.С. Білова. – 2-е вид., перероб. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 728 с.
1628325
   Хрестоматія з української літератури. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0096-0, 966-00-0112-6
Кн. 1. – 1997. – 504с.
1628326
   Хрестоматія з української літератури (XX ст.) : Для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1628327
   Хрестоматія з української літератури (ХІХ-ХХ століття) : Для учнів 5-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 808с. – ISBN 966-95175-1-6
1628328
   Хрестоматія з української літератури (ХХ століття) : для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1628329
   Хрестоматія з української літератури в Канаді 1897 - 2000. – Едмонтон : Слова, 2000. – 632с. – ISBN 0-919867-00-9
1628330
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для 6 класу середьної школи / Є.П. Кирилюк. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 140 с.
1628331
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для середьної школи / Є.П. Кирилюк. – Київ
Ч. 2. – 1935. – 140 с.
1628332
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1628333
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1628334
   Хрестоматія з української літератури.. – Київ : Наукова Думка. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00128 (Т.2))
Кн. 2 : Нова українська література. Новітня українська література. – 1999. – 512с.
1628335
   Хрестоматія з української літератури. : Для учнів 10 кл. середн. загальноосвіт. шк. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-5-9
1628336
   Хрестоматія з української літератури. 7 клас. Позакласне читання.. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 128с. – ISBN 966-562-193-9
1628337
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1938. – 460с.
1628338
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 3. – Київ, 1940. – 476с.
1628339
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 4. – Київ, 1941. – 504с.
1628340
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 7. – Київ, 1949. – 376с.
1628341
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – 8-е вид., доп. – Київ, 1950. – 424с.
1628342
  Волинський Ш. Хрестоматія з української літератури. Для 6-го кл. / Ш. Волинський. – Київ, 1940. – 280с.
1628343
   Хрестоматія з української літератури.Для учнів 8-9 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-4-0
1628344
   Хрестоматія з української народної творчості. – К, 1952. – 332с.
1628345
   Хрестоматія з української народної творчості. – К : Радянська школа, 1959. – 332с.
1628346
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – К., 1937. – 366с.
1628347
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – Київ, 1955. – 319с.
1628348
  Тарасов К.Г. Хрестоматія з фізичної географії : Західна Європа. Посібник для вчителів / К.Г. Тарасов, Е.П. Романова. – Київ : Радянська школа, 1974. – 309с.
1628349
  Максимов М.О. Хрестоматія з фізичної географії : Посібібник для вчителів / М.О. Максимов. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240с.
1628350
   Хрестоматія з фізичної географії СРСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 262с. : іл.
1628351
  Бершадська Т.В. Хрестоматія з фізичної географії України. 8 клас : Посібник для вчителів / Т.В. Бершадська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160 с. – ISBN 966-562-129-7
1628352
  Гвоздецький Н.А. Хрестоматія з фізичної географії. Африка. Австралія. Океанія, Антарктида. Америка : Посібник для вчителів / Н.А. Гвоздецький. – Київ : Радянська школа, 1973. – 480с.
1628353
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас : [посібник] / [авт.-упоряд.: Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (116)). – ISBN 978-617-00-1882-3
Ч. 1. – 2013. – 126, [2] с. : іл.
1628354
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас / [авт.-упоряд. А.П. Гриценко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1911-0
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127
1628355
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1567-9
Ч. 1. – 2012. – 124, [4] с.
1628356
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (108)). – ISBN 978-617-00-1662-1
Ч. 3. – 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-110
1628357
   Хрестоматія із зоології. – К, 1988. – 271с.
1628358
   Хрестоматія китайської літератури (3-6 ст.) : навчальний посібик для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; [ упоряд. Я.В. Шекера ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 194 с. – Шифр. дубл. 8сх(082) Хрес. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-276-8
1628359
   Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до III ст. н. е.) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера ; відп. ред. Я. Шекера]. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 231-232. - Імен. покажч.: с. 233-236. – Бібліогр.: с. 237-252 та в підрядк. прим. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-103-7
1628360
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – Київ
2. – 1940. – 535с.
1628361
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
1. – 1947. – 247с.
1628362
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
2. – 1948. – 220с.
1628363
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Львів
3. – 1949. – 400с.
1628364
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / упорядкував П.Д. Тимошенко. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1959. – 359, [1] с.
1628365
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ
Ч. 2. – 1961. – 346 с.
1628366
   Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – Київ : Фоліант, 2004. – 387 с. – ISBN 966-8474-22-8


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1628367
  Дем"янишин В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 158-162. – ISSN 1818-5754


  Об"єктивний хід історії, відновлення історичної справедливості стосовно становлення та розвитку вітчизняної фінансової науки підтвердилися виходом у світ упорядкованого авторським колективом за редакцією д. е. н., проф. В. М. Федосова унікального ...
1628368
  Дорошкевич О.К. Хрестоматія по історії української літератури : Для стаpших класів гімназій, учительських семінаpій, учительських інститутів та самоосвіти / [Уклад., авт. пеpедм. й поясн.] Ол. Доpошкевич і Л. Білецький. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Дніпp. Союза Спожив. Т-в]
Т. 1, кн. 1 : Стаpодавній пеpіод (ХI-ХIII століття). – 1918. – 177 с.: іл. – Hа тит. аpк. та обкл. О. Доpошкевич і Л. Білецький зазначені як авт. - Hа обкл.: Т. 1, (!)вип. 1. – Бібліогр.: с. 173-174


  Авт. поет. твоpів, pозвідок з літеpатуpознавства, мистецтвознавства, мовознавства: О.О. Шахматов, С.О. Єфpемов, О.К. Толстой, І.Я. Фpанко, К.В. Шиpоцький, М.H. Спеpанський, В.Г. Щуpат, С.В. Руданський, М.К. Воpоний. - Пеp. з цеpковнослов., pос. П.О. ...
1628369
  Сумцов М., Плевако М., Багалій Д. Хрестоматія по українській літературі : для народніх вчителів, шкіл учительских та середніх і для самоосвіти / зложили: М. Сумцов і М. Плевако при участі Д. Багалія. – [Харків] : Союз. – (Шкільно-педагогична бібліотека / під ред. Д.Г. Панадіаді і О.Н. Синявського)
Ч. 1 : Народна словесність і стара література (XI-XVIII століття) / проф. М. Сумцов. – 1918. – 152 с.
1628370
  Сумцов М. Хрестоматія по українському письменству / проф. М. Сумцов. – 3-є вид, поширене. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво
Т. 1 : Народна словесність. Письменство XI-XVIII в.в. – 1922. – 217, [3]с.
1628371
   Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану / [уклад. І. Гаврада ; ред. Є. Олійник]. – Чернівці : [б. в.], 2014. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1628372
  Спіжевський І.І. Хрестоматія радіолюбителя / І.І. Спіжевський, В.О. Бурлянд. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1960. – 303 с.
1628373
  Бурлянд В.О. Хрестоматія радіолюбителя / В.О. Бурлянд, І.П. Жеребцов. – Київ, 1973. – 384 с.
1628374
  Сенюта І. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров"я (окремі аспекти) / І. Сенюта, Н. Скрипець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Міжнародна практика".
1628375
  Шевко А.Ф. Хрестоматія спецтекстів для студентів фізичного факультету. / А.Ф. Шевко. – Ужгород, 1972. – 43с.
1628376
  Михальова Е.С. Хрестоматія текстів по спеціальности студентів-біологів на англ. мові. Навч. посібник. / Е.С. Михальова. – Ужгород, 1972. – 96с.
1628377
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України. – Філадельфія-Торонто, 1986. – 320с.
1628378
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси - України = Anthology to commemorate the millennium of Rus"-Ukraine"s acceptance of Christianity. – Філядельфія- Торонто : С.К.В.О.Р., 1986. – 319с. – ISBN 0-920365-34-5
1628379
  Шреєр-Ткаченко Хрестоматія української дожовтневої музики / Шреєр-Ткаченко. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ
1. – 1974. – 270с.
1628380
  Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка; Ігор Павлюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 428с. – ISBN 966-8770-07-2
1628381
   Хрестоматія української літератури 20 століття. – 2-ге доп., переробл. вид. – Нью-Йорк : Вид-во Шкільної Ради при УККА, 1997. – 400 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
1628382
   Хрестоматія української літератури та літературної критики 19 ст. : У 3-х книгах: Навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.1. – 1996. – 584с.
1628383
  Гаєвська Надія Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. : (у 3-х кн.) : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів / Гаєвська Надія. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн. 2. – 1996. – 712 с.
1628384
  Гаєвська Н. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. : (у 3-х кн.) : навч. посібник для студ. гуманіт. фак-тетів вищих закладів, вчителів / Н. Гаєвська. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн. 3. – 1997. – 816 с.
1628385
   Хрестоматія української релігійної літератури. – Мюнхен
2. – 1988. – 550с.
1628386
  Рудченко П.О. Хрестоматія хорових творів для вчителів співів і студе. пед. ін-тів. / П.О. Рудченко, В.М. Лужний. – К., 1965. – 244с.
1628387
  Гейм С. Хрестоносці / С. Гейм. – Ужгород, 1951. – 652с.
1628388
  Сенкевич Г. Хрестоносці : роман / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. С. Ковганюка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 731 с.
1628389
  Сенкевич Г. Хрестоносці : Роман / Г. Сенкевич; Пер. з польської Ковганюка С. – Київ : Дніпро, 1965. – 702с.
1628390
  Пивовар С.Ф. Хрестоносці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 399-400. – ISBN 966-642-073-2
1628391
  Щербань А.Л. Хрестоподібні знаки на традиційній кераміці Лівобережної України: історія й семантика // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 83-90
1628392
  Краснопольська Т.С. Хрестоподібні хвилі у прямокутному каналі скінченних розмірів / Т.С. Краснопольська, В.М. Спектор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нову математичну модель збудження хрестоподібних хвиль на вільній поверхні рідини у прямокутному канапі скінченної довжини та запропоновано методику отримання рішення, яке описує безпосередню перекачку енергії від хвилепродуктора в ...
1628393
  Брат В.І. Хрещате : Новели й образи / В.І. Брат. – Луцьк : Вежа, 2001. – 62с. – ISBN 966-600-004-0
1628394
  Доріченко О.В. Хрещатий яр : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Український письменник, 1993. – 143 с.
1628395
  Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941-43) : роман-хроніка / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1956. – 488 с.
1628396
  Матушкевич А.О. Хрещатик / А.О. Матушкевич. – Киев, 1950. – 116с.
1628397
   Хрещатик : Культорологічний путівник. – Київ : Амадей, Град, 1997. – 160с. – ISBN 966-95281-1-9; 966-95281-0-0
1628398
   Хрещатик. – Київ, 2000
1628399
   Хрещатик. – Київ
4 серпня (№ 85). – 2000. – 16 с.
1628400
   Хрещатик. – Київ
25 лютого (№ 22). – 2000
1628401
   Хрещатик. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000. – 32 с.
1628402
   Хрещатик. – Київ, 2001
1628403
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
2 квітня (№ 45). – 2013. – 8 с.
1628404
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 травня (№ 65). – 2013. – 8 с.
1628405
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
14 січня (№ 2). – 2014. – 8 с.
1628406
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
15 жовтня (№ 150). – 2014. – 8 с.
1628407
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
16 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1628408
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
18 листопада (№ 169). – 2014. – 8 с.
1628409
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 листопада (№ 153). – 2015. – 8 с.
1628410
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 145). – 2015. – 8 с.
1628411
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 лютого (№ 28). – 2015. – 24 с.
1628412
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 червня (№ 59). – 2016. – 16 с.
1628413
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 88). – 2016. – 16 с.
1628414
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 травня (№ 56). – 2016. – 16 с.
1628415
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 вересня (№ 105). – 2016. – 16 с.
1628416
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 квітня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1628417
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 січня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1628418
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
1 червня (№ 59). – 2018. – 4 с.
1628419
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
01 серпня (№ 82). – 2018. – 4 с.
1628420
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 жовтня (№ 106). – 2018. – 4 с.
1628421
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 листопада (№ 119). – 2018. – 8 с.
1628422
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 серпня (№ 83). – 2018. – 8 с.
1628423
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 квітня (№ 36). – 2018. – 4 с.
1628424
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 липня (№ 69). – 2018. – 4 с.
1628425
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 липня (№ 70). – 2018. – 8 с.
1628426
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 квітня (№ 37). – 2018. – 4 с.
1628427
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 травня (№ 48). – 2018. – 4 с.
1628428
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 вересня (№ 95). – 2018. – 4 с.
1628429
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 жовтня (№ 107). – 2018. – 4 с.
1628430
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 грудня (№ 131). – 2018. – 4 с.
1628431
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 грудня (№ 132). – 2018. – 4 с.
1628432
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 жовтня (№ 108). – 2018. – 4 с.
1628433
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 листопада (№ 120). – 2018. – 12 с.
1628434
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 червня (№ 60). – 2018. – 4 с.
1628435
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 липня (№ 71). – 2018. – 4 с.
1628436
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 квітня (№ 38). – 2018. – 8 с.
1628437
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 травня (№ 49). – 2018. – 116 с.
1628438
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 листопада (№ 121). – 2018. – 16 с.
1628439
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 вересня (№ 96). – 2018. – 8 с.
1628440
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 серпня (№ 84). – 2018. – 8 с.
1628441
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 грудня (№ 133). – 2018. – 4 с.
1628442
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 серпня (№ 85). – 2018. – 8 с.
1628443
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 червня (№ 61). – 2018. – 16 с.
1628444
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
09 листопада (№ 122). – 2018. – 4 с.
1628445
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
9 жовтня (№ 109). – 2018. – 36 с.
1628446
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 жовтня (№ 110). – 2018. – 4 с.
1628447
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 серпня (№ 86). – 2018. – 12 с.
1628448
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 липня (№ 72). – 2018. – 4 с.
1628449
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 липня (№ 73). – 2018. – 4 с.
1628450
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 травня (№ 50). – 2018. – 4 с.
1628451
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 вересня (№ 97). – 2018. – 16 с.
1628452
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 квітня (№ 39). – 2018. – 4 с.
1628453
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 грудня (№ 134). – 2018. – 4 с.
1628454
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 грудня (№ 135). – 2018. – 4 с.
1628455
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 жовтня (№ 111). – 2018. – 4 с.
1628456
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 вересня (№ 98). – 2018. – 8 с.
1628457
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 червня (№ 62). – 2018. – 8 с.
1628458
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1628459
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 липня (№ 74). – 2018. – 4 с.
1628460
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 листопада (№ 123). – 2018. – 4 с.
1628461
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 квітня (№ 40). – 2018. – 8 с.
1628462
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 листопада (№ 124). – 2018. – 4 с.
1628463
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 вересня (№ 99). – 2018. – 4 с.
1628464
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 серпня (№ 87). – 2018. – 8 с.
1628465
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 грудня (№ 136). – 2018. – 4 с.
1628466
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 серпня (№ 88). – 2018. – 8 с.
1628467
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1628468
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 травня (№ 51). – 2018. – 4 с.
1628469
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 травня (№ 52). – 2018. – 4 с.
1628470
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 листопада (№ 125). – 2018. – 4 с.
1628471
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 липня (№ 75). – 2018. – 4 с.
1628472
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 89). – 2018. – 16 с.
1628473
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 жовтня (№ 112). – 2018. – 4 с.
1628474
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 квітня (№ 41). – 2018. – 4 с.
1628475
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 квітня (№ 42). – 2018. – 4 с.
1628476
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 вересня (№ 100). – 2018. – 4 с.
1628477
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 липня (№ 76). – 2018. – 4 с.
1628478
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 травня (№ 53). – 2018. – 8 с.
1628479
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 грудня (№ 137). – 2018. – 16 с.
1628480
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 грудня (№ 138). – 2018. – 4 с.
1628481
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 червня (№ 65). – 2018. – 8 с.
1628482
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 вересня (№ 101). – 2018. – 4 с.
1628483
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 жовтня (№ 113). – 2018. – 40 с.
1628484
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 червня (№ 66). – 2018. – 40 с.
1628485
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 липня (№ 77). – 2018. – 4 с.
1628486
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 квітня (№ 43). – 2018. – 20 с.
1628487
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 листопада (№ 126). – 2018. – 4 с.
1628488
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 листопада (№ 127). – 2018. – 4 с.
1628489
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 вересня (№ 102). – 2018. – 4 с.
1628490
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 серпня (№ 90). – 2018. – 16 с.
1628491
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 серпня (№ 91). – 2018. – 16 с.
1628492
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 червня ( № 67). – 2018. – 4 с.
1628493
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 травня (№ 54). – 2018. – 8 с.
1628494
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 грудня (№ 139). – 2018. – 88 с.
1628495
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 листопада (№ 128). – 2018. – 72 с.
1628496
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 травня (№ 55). – 2018. – 8 с.
1628497
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 114). – 2018. – 16 с.
1628498
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 жовтня (№ 115). – 2018. – 12 с.
1628499
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 липня (№ 78). – 2018. – 4 с.
1628500
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 квітня (№ 44). – 2018. – 4 с.
1628501
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 квітня (№ 45). – 2018. – 4 с.
1628502
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 липня (№ 79). – 2018. – 4 с.
1628503
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 травня (№ 56). – 2018. – 16 с.
1628504
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 вересня (№ 103). – 2018. – 8 с.
1628505
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 вересня (№ 104). – 2018. – 4 с.
1628506
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 жовтня (№ 116). – 2018. – 12 с.
1628507
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 червня (№ 68). – 2018. – 4 с.
1628508
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 липня (№ 80). – 2018. – 8 с.
1628509
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 квітня (№ 46). – 2018. – 4 с.
1628510
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 листопада (№ 129). – 2018. – 4 с.
1628511
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 грудня (№ 140). – 2018. – 4 с.
1628512
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 грудня (№ 141). – 2018. – 148 с.
1628513
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 вересня (№ 105). – 2018. – 4 с.
1628514
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 серпня (№ 92). – 2018. – 4 с.
1628515
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
29 серпня (№ 93). – 2018. – 4 с.
1628516
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 жовтня (№ 117). – 2018. – 16 с.
1628517
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 травня (№ 57). – 2018. – 4 с.
1628518
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 квітня (№ 47). – 2018. – 4 с.
1628519
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 листопада (№ 130). – 2018. – 8 с.
1628520
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 серпня (№ 94). – 2018. – 4 с.
1628521
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 липня (№ 81). – 2018. – 4 с.
1628522
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 жовтня (№ 118). – 2018. – 4 с.
1628523
  Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий : Краєзнавчі нариси / Михайло Рибаков. – Київ : Кий, 2003. – 504с. – ISBN 966-7161-50-1
1628524
  Рибчинський О. Хрещаті ратуші у містах і містечках України // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація / Інститут Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008. – Ч. 18. – С. 85-105. – ISBN 966-95066-4-17
1628525
  П"юзо М. Хрещений Батько / М. П"юзо. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 446 с. – ISBN 5-333-00901-5
1628526
  Кулик Н. Хрещений батько церковних шкіл // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про Лебединцева Петра Гавриловича - українського історика, археолога, педагога, журналіста. Петро Гаврилович - Почесний член Імператорського Університету святого Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
1628527
  Слабошпицький М. Хрещений і його хрещеники // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 166-167. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим?юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1628528
  Коваль А.І. Хрещений кров"ю батьків / А.І. Коваль. – Київ : Молодь, 1960. – 224 с.
1628529
  Фольварочний В.І. Хрещеники Сталіна : роман / Василь Фольварочний. – Тернопіль : Джура. – ISBN 978-966-185-058-2
Кн. 1. – 2011. – 243, [1] с.


  У пр. № 1746659 напис: Шановному Михайлу Кузьмовичу Наєнку з любов"ю щиросердно /підпис/ м. Київ 16.05.2011 р.
1628530
  Фольварочний В. Хрещеники Сталіна : роман / Василь Фольварочний ; [передм. М. Жулинського ; ред.: Б. Мельничук, П. Ктитор]. – Тернопіль : Джура. – ISBN 978-966-185-058-2
Кн. 1, 2. – 2012. – 451, [1] с.
1628531
  Жукровський В. Хрещені у вогні : Повість. Оповідання / В. Жукровський. – Київ : Дніпро, 1975. – 271с. – ("Дружба")
1628532
  Бедь В. Хрещення Великого князя київського Оскольда та заснування Київської Митрополії // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 85-89. – ISBN 978-966-2276-63-3
1628533
  Івасіків В. Хрещення Давньоруської держави: візантійські та східні джерела IX - XI ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 20-23
1628534
  Лаврентій Хрещення Київської Руси-України / Лаврентій, (Живчик) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 14 (350), липень. – С. 1
1628535
  Філоненко Світлана Хрещення Київської Русі - єднальне свято Вітчизни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9


  1020 років тому тодішній князь Володимир зробив засадничий вибір, який визначив подальший розвиток не лише давньоруської держави, а й усієї східнослов"янської цивілізації.
1628536
  Філоненко Світлана Хрещення Київської Русі - єднальне свято Вітчизни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9


  1020 років тому тодішній князь Володимир зробив засадничий вибір, який визначив подальший розвиток не лише давньоруської держави, а й усієї східнослов"янської цивілізації.
1628537
  Грицаєнко О. Хрещення Київської Русі: чисте джерело, що тече в майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 32-35
1628538
  Гордієнко Д.С. Хрещення княгині Ольги: історіографічна традиція в контексті реалій X ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2005. – Вип. 14 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 5-17
1628539
  Гай-Нижник Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу. - / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 7-22. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюються обставини, мотиви та вибір віри великим князем Київським Володимиром Святославичем. Аналізуються теологічно–ідеологічні засади та цивілізаційно–політичні спонуки хрещення Русі.
1628540
  Лотоцький Олександр Гнатович Хрещення Русі за кн. Володимира Великого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 228-229
1628541
  Фоміна Тетяна Хрещення Русі здавна перебуває "під прицілом" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-54. – ISSN 0130-5212
1628542
  Нікітенко М. Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 478-490. – ISSN 2310-3310
1628543
  Жуст М. Хрещення як основа всіх християнських свят // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 234-239


  "Я гадаю, що всі ми погодимося з тим, що головним християнським святом є Пасха Господа нашого Ісуса Христа. Хрещення ж кожної людини - це символічна реалізація Пасхи Христової в її житті. Те, що колись, близько 2000 років тому, пережив Христос, стало в ...
1628544
   Хржановський Володимир Геннадійович (1912-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510. – ISBN 978-966-439-754-1
1628545
   Хржонщевський Никанор Адамович (1836-1906) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510. – ISBN 978-966-439-754-1
1628546
  Гаман В.П. Хризантема / В.П. Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1994. – 405с. – ISBN 5-333-01416-7
1628547
  Гайдай І.І. Хризантеми - квіти осінні / І.І. Гайдай. – К., 1989. – 228с.
1628548
  Кравченко У. Хризантеми = Chrysanthemums : повість / Уляна Кравченко ; [літ. і мов. ред. Роман Завадович ; мистец. оформлення О. Мошинської]. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1961. – 413, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
1628549
  Кравченко У.Ю. Хризантеми : [повість] / Уляна Кравченко ; [голов. ред.: С. Головко ; упоряд., передм.: В. Агеєва]. – Київ : Либідь, 2019. – 277, [3] с. : іл., портр. – Справж. ім"я авт.: Шнайдер Юлія. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0788-0
1628550
  Дудик Н.М. Хризантеми вдкритого грунту / Н.М. Дудик. – К, 1958. – 72с.
1628551
  Дворянинова К.Ф. Хризантемы / К.Ф. Дворянинова. – Кишинев, 1982. – 168с.
1628552
  Адрианов В.Н. Хризантемы / В.Н. Адрианов. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 109, 1 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 107
1628553
  Звиргздыня Я В. Хризантемы в Латвийской ССР. / Я В. Звиргздыня, . – Рига, 1973. – 186с.
1628554
  Карандасова О.С. Хризантемы в Туркмении / О.С. Карандасова. – Ашхабад, 1977. – 36с.
1628555
  Войняк И. Хризантемы в форме каскада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В работе приведены результаты исследований по изучению биологических особенностей выращивания хризантем в каскадной культуре и подбору перспективных сортов в условиях Молдовы. This article presents the results of research regarding the biological ...
1628556
  Промет Л. Хризантемы для Вашего сиятельства : опыты и размышления / Л. Промет; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 325 с.
1628557
  Розин В.Г. Хризантемы у тюремной стены / В.Г. Розин. – М, 1971. – 207с.
1628558
  Стевенсон Т. Хризантемы. / Т. Стевенсон. – М., 1937. – 63с.
1628559
  Меркурьев Н.Д. Хризотил-асбест / Н.Д. Меркурьев. – М., 1975. – 79с.
1628560
  Зарудняк М. Хрисанф Ящуржинський про купальську обрядовість Уманщини // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 141-144
1628561
  Конопницкая М. Христа : Рассказ М. Конопницкой : (С пол.). – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – 36 с. – (Киевское общество грамотности ; № 8)


  В РГБ евть электронный ресурс
1628562
  Казандзакіс Н. Христа розпинають знову / Н. Казандзакіс. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 448с.
1628563
  Юшкевич А.П. Христиан Гольдбах, 1960-1764 / А.П. Юшкевич, Ю.Х. Копелевич. – М., 1983. – 223с.
1628564
  Копелевич Ю.Х. Христиан Готлиб Кратценштейн / Ю.Х. Копелевич, Г.К. Цверава. – Л., 1989. – 128с.
1628565
  Веселовский И.Н. Христиан Гюйгенс / И.Н. Веселовский. – Москва : ГУПИ, 1959. – 111 с.
1628566
  Франкфурт У.И. Христиан Гюйгенс / У.И. Франкфурт, А.М. Френк. – Москва, 1962. – 328 с.
1628567
  Киркевич В. Христиан Раковский // Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев, 2018. – № 7/12. – С. 209-211
1628568
  Вульф Е.В. Христиан Стевен, как ботаник : (к 50-летию со дня его смерти) // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912
1628569
  Секундант С. Христиан Томазий: логика как учение о разуме // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Т. 36 (№ 2 2017). – С. 6-17. – ISSN 2075-6461
1628570
  Станков С.С. Христиан Христианович Стевен (1781-1863) / С.С. Станков. – Москва, 1940. – 48с.
1628571
  Войницкий Д.М. Христиане Арабского Востока на пороге третьего тысячелетия // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 1608-0599
1628572
  Сарабьев А. Христиане Ближнего Востока на Западе: проблемы самоидентификации // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 70-74. – ISSN 0321-5075


  Сторінки історії
1628573
  Джонсон Х. Христиане и коммунизм / Х. Джонсон. – М., 1957. – 156с.
1628574
  Зубов Андрей Борисович Христиане и политика: гонящая Церковь и гонимая Церковь. Почему все, желающие жить во Христе Иисусе, будут гонимы? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-22. – ISSN 0321-2017
1628575
  Панкратова В.А. Христиане Кералы : hоль в социал.-полит. жизни штата / В.А. Панкратова. – Москва, 1982. – 174с.
1628576
  Гюрэ Ж. Христиане многоженцы : Пер. с фр. / Ж. Гюрэ. – Санкт-Петербург : Изд. Н.М. Лагова, 1904. – 94 с.
1628577
  Зубанова С.Г. Христианизация государственного, общественного и частного благотворительного служения и жертвенности в XIX в. под влиянием Русской Православной Церкви // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1628578
  Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект / М.П. Новиков. – Москва, 1991. – 173с.
1628579
  Голсуорси Д. Христианин / Д. Голсуорси. – Москва : Политиздат, 1967. – 55 с. – (Художественно-атеистическая библиотека)
1628580
  Ласковая М.П. Христиансикая религия в наши дни / М.П. Ласковая. – М, 1981. – 110с.
1628581
  Митрохин Л.Н. Христианская "наука жизни" / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1961. – 128с.
1628582
  Баглай В.Е. Христианская архитектура и искусство текитки : живая связь культур в Мексике XVI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 81-93. – ISSN 0044-748Х
1628583
  Светлов П.Я. Христианская вера в безсмертие : [Слово, сказанное на погребении проф. И. Рахманинова в церкви Ун-та св. Владимира в Киеве, 7 дек. 1897 г.] / [соч.] проф. свящ. П. Светлова. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1898. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Странник.1898, март, № 3
1628584
  Круглова Г.А. Христианская глобалистика / Г.А. Круглова. – Минск : БГУ, 2008. – 199с. – ISBN 978-985-485-882-1
1628585
  Гайдук В.П. Христианская демократия в Италии (60-70 г.) / В.П. Гайдук. – М., 1985. – 177с.
1628586
   Христианская жизнь по Добротолюбию, 1991. – 216с.
1628587
  Добреньков В.И. Христианская и православная социология // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-24. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1628588
   Христианская мысль. – Киев
№ 1. – 2004
1628589
   Христианская мысль. – Киев
№ 2. – 2005
1628590
  Бачинин В.А. Христианская мысль : социология, политическая теология, культурология / В.А. Бачинин; Ассоциация христианских церквей "Союз христиан"; Научно-исследовательский центр. – Санкт-Петербург : Новое и Старое. – ISBN 5-8318-0134-9
Т.4. – 2005. – 172с. – Периодическое издание, издается с 2004 года
1628591
   Христианская мысль. – Киев
№ 3. – 2006
1628592
  Барт К. Христианская община и гражданская община. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.144-166. – ISSN 0042-8744
1628593
  Шерн-Борисова Христианская религия и современный колониализм / Шерн-Борисова. – М, 1965. – 116с.
1628594
  Шерн-Борисова Христианская рилигия и современный колониализм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шерн-Борисова И.С. ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 14 с.
1628595
  Стромбек Р. и Христианская семья : Пер. с англ. / Р. и Стромбек. – Київ, 1998. – 142с. – ISBN 966-7023-16-8
1628596
   Христианская семья и брак. – М, 1992. – 77с.
1628597
  Уваров А.С. Христианская символика / [соч.] графа А.С. Уварова. – Посмерт. изд. – Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Ч. 1 : Символика древнехристианского периода / [предисл. графа А.С. Уварова ; ред.: В. Айналов, Е. Редин]. – 1908. – IX, [3], 192 c. : ил. – Изд. повреждено, отсутсвуют с. 193-212, обл.- Экслибрис: Библиотека Николая Прокофьевича Василенко. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1628598
  Энская Е. Христианская тематика во французской опере XIX столетия // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 122-132
1628599
  Добреньков В.И. Христианская теология и революция / В.И. Добреньков, А.А. Радугин. – Москва, 1990. – 335с.
1628600
  Дергачева И.В. Христианская топография иного мира // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 6. – С, 16-21. – ISSN 0132-1366
1628601
  Романенко-Бурлуцкий Христианская философия каппадокийского отца церкви Григория Богослова // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.68-83
1628602
  Смирнов В.Н. Христианская Церковь в борьбе с фашизмом. Освобождение народов Европы от нацизма в годы Второй мировой войны / Смирнов В.Н. – Харьков : Финарт, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 233-247 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7211-51-7
1628603
  Ренан Э.Ж. Христианская церковь: Царствование Андриана и Антонина Благочестивого, 117-161 гг. / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 302с.
1628604
  Булгаков В.Ф. Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – Изд. 2-е. – М., 1919. – 184с.
1628605
  Барабаш О.В. Христианская этика: возможности интерпретации и современный мир // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.83-88. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1628606
  Архимандрит Кирилл (Говорун) Христианская этика: на пути от самодостаточности к самоопределению : библеистика // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 55-59


  Христианская этика, или нравственное учение христианства, определяет моральные ориентиры человеческого поведения. Поведение человека основывается на христианском представлении о природе и предназначении человека, его отношении с Богом. Христианскую ...
1628607
   Христианские древности / под ред. В. Прохорова. – Б.м., 1875. – 99 с., ил.


  Указ Правительствующему Сенату, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская, 25 июня 1782 года. О мерах по развитию Тульского оружейного завода, совершенствованию управления им и обеспечению Высочайше дарованных прав оружейников
1628608
  Остапенко А.А. Христианские древности Рязанской земли XI - XVI вв. (мелкая пластика) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Остапенко Александр Алексеевич ; Федеральное гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т археологии Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – 23 с. – Библиогр.: 8 назв.
1628609
  Остапенко А. Христианские истоки белорусской национальной идеи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1628610
  Бондар С.В. Христианские космологические концепции периода Киевской Руси // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 116-123
1628611
  Величко Е.М. Христианские мотивы в творчестве Н.К. Рериха // Дельфис : Журнал Благотворительного Фонда "Дельфис" / Благотворительный Фонд "Дельфис". – Москва, 2005. – № 2. – С. 15-18.
1628612
  Глаголев В.С. Христианские организации и духовная жизнь общества. / В.С. Глаголев. – Москва, 1991. – 63с.
1628613
  Андреев Н.В. Христианские праздники и их реакционная сущность / Андреев Н.В. ; Всесоюз. о-во по распространению политических и научных знаний, Смоленск. обл. отд-ние. – Смоленск : Смолоблгиз, 1950. – 28, [4] с.
1628614
  Емелях Л.И. Христианские таинства / Л.И. Емелях. – Л., 1977. – 159с.
1628615
  Попов А.С. Христианские футурологические концепции. / А.С. Попов, А.А. Радугин. – М, 1987. – 202с.
1628616
  Телиженко Л.В. Христианские ценности в современной науке и образовании // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554


  Анализируются основные признаки кризиса современного общества и человека в нем. Отмечается разрыв человека с христианской традицией, с выработанной ею системой ценностей и представлений. Выявляются основные причины появления такого разрыва, вызванные ...
1628617
  Лекторский В.А. Христианские ценности, либерализм, тоталитаризм, постмодернизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0042-8744
1628618
  Кекова С. Христианский "след" в позднем творчестве Н. Заболоцкого: стихотворения "Светляки" и "Бетховен" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 75-81
1628619
  Сушенцова М. Христианский и гуманистический подходы к образу хозяйствующего субъекта в работах С. Булгакова и Э. Фромма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У даній статті, на основі праць С. Булгакова та Е. Фромма, здійснено критичний аналіз на рівні методології та онтології сформованої в економічній науці моделі homo economicus. Розглянуто альтернативні підходи до людини на основі ціннісних систем ...
1628620
  Домнич М.Я. Христианский синдикализм / М.Я. Домнич. – Москва, 1981. – 223 с.
1628621
  Шейнман М.М. Христианский социализм / М.М. Шейнман. – М, 1969. – 314с.
1628622
   Христианский социализм. – Новосибирск, 1991. – 350с.
1628623
  Крянев А.В. Христианский экуменизм / А.В. Крянев. – Москва, 1980. – 159с.
1628624
  Караваева В.Н. Христианско-демакратический союз и милитаризация Западно Германии (1957-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Караваева В.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1961. – 16л.
1628625
  Шмелев Д.В. Христианско-демократические партии в Западной Европе после Второй мировой войны ( на примере Франции) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0130-3864
1628626
  Сокольский С.Л. Христианско-демократический союз ФРГ : социология и политика. / С.Л. Сокольский. – М., 1983. – 265с.
1628627
  Кисовская Н. Христианско-исламский диалог в Западной Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 55-64. – ISSN 0131-2227
1628628
  Попов А.С. Христианское богословие в поисках социального идеала. / А.С. Попов, А.А. Радугин. – М, 1986. – 62с.
1628629
  Светлов П.Я. Христианское вероучение в апологетическом изложении / [Соч.] д. б. проф. Ун-та Св. Владимира, прот. П.Я. Светлова. – 3-е изд. улучшенное, знач. доп. и перераб. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко
Т. 1. – 1910. – XXIV, 722, VI с., 1 л. портр. – На тит. листе : "Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения" Т.И. Нежин 1896 и Киев 1899.


  На обр. стор. тит. л. дарственная надпись, красивым каллиграфическим почерком:Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Флавиану , Митрополиту Киевскому и Галицкому, от плодов посильных трудов своих на благоПравославной церкви и духовного ...
1628630
  Золотаревский Марк Христианское обращение с точки зрения Иудея / Золотаревский Марк. – Тель-Авив, 1999. – 231с. – ISBN 965-7031-21-4
1628631
  Рупец В.Г. Христианское профсоюзное движение Франции в годы V Республики, 1958-1978 / В.Г. Рупец. – Москва, 1980. – 272с.
1628632
  Филимонов Э.Г. Христианское сектантство и проблемы атеистической работы / Э.Г. Филимонов. – К, 1981. – 183с.
1628633
  Скворцов И.М. Христианское употреблении философии или философия Св. Григория Нисского : [из неизданных сочинений покойного протоиерея Ивана Михайловича Скворцова]. – [Киев], 1893. – С. 129-160. – Отд. оттиск из: Трудах Киевской Духовной академии, 1863, № 10, с. 129-160. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1628634
  Толстой Л.Н. Христианское учение / гр. Л.Н. Толстой ; со 2-го изд. "Свободного Слова" В.Г. Черткова. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Всемирный Вестник" ; Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1906. – 84 с. – Отд. оттиск: Всемирный вестник. 1906. - Экз. № 34960 без обл. – (Серия неизданных в России сочинений графа Льва Николаевича Толстого ; № 9)


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
1628635
  Толстой Л.Н. Христианское учение / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Типо-литор. И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 104 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Посредник ; № 582)
1628636
  Матяс Д.М. Христианское человеколюбие. В чем его смысл? / Д.М. Матяс. – Минск, 1984. – 63с.
1628637
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 2. – 1821. – 236 с.
1628638
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 3. – 1821. – 360, [2] с.
1628639
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 4. – 1821. – 351, [2] с.
1628640
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 5. – 1822. – 358, [2] с.
1628641
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 6. – 1822. – 376, [2] с.
1628642
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 8. – 1822. – 362, [4] с.
1628643
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 9. – 1823. – 348, [2] с.
1628644
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 10. – 1823. – 359, [2] с.
1628645
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 12. – 1823. – 370, [1] с.
1628646
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 13. – 1824. – 347, [2] с.
1628647
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 15. – 1824. – 357, [1] с.
1628648
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 16. – 1824. – 347, [2] с.
1628649
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 17. – 1825. – 379, [1] с.
1628650
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 18. – 1825. – 354, [2] с.
1628651
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 20. – 1825. – 382, [3] с.
1628652
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 21. – 1826. – 382, [3] с.
1628653
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 26. – 1827. – 372, [3] с.
1628654
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 29, 30. – 1828. – 385, [2], 373, [2] с. – Розд. паг.
1628655
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 40. – 1830. – 380, [3] с.
1628656
  Гудинг Дэвид Христианство - опиум или истина? / Гудинг Дэвид. – Москва : Московская правда, 1993. – 35 с.
1628657
  Курбатов Г.Л. Христианство / Г.Л. Курбатов. – Л., 1988. – 333с.
1628658
   Христианство. – М, 1994. – 559с.
1628659
  Янг Дж. Христианство = Christianity / Джон Янг. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 384с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0141-9
1628660
   Христианство : словарь : слова и выражения на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском языках. – Москва : Международные отношения, 2001. – 555, [5] с. – Библиогр.: с. 9-14. – ISBN 5-7133-1061-2
1628661
  Григорьев К. Христианство в его отношении к государству по воззрению гр. Л.Н. Толстого : Полемико-апологетическое исслед. / [Соч.] К. Григорьева. – Казань : Типо-лит. Импер. Универ., 1904. – VIII, 322 с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1628662
  Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.06 / Геюшев Р.Б.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 57л. – Бібліогр.:с.55-57
1628663
  Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. / Р.Б. Геюшев. – Баку, 1984. – 192с.
1628664
  Подобас И. Христианство в славянских землях и Ягеллонский ренессанс в Польше как традиция "сарматизма" в искусстве // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 275-279. – ISSN 2226-2180
1628665
  Монгуш М.В. Христианство в Туве: история и современное состояние // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 33-43. – ISSN 1608-0599
1628666
  Нехорошенко М.Ф. Христианство и брачно-семейные отношения : Автореф... канд. филос.наук: / Нехорошенко М. Ф.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1628667
  Морев Л.Н. Христианство и буддизм в Лаосе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 0869-1908
1628668
  Журавский А.В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога / А.В. Журавский. – М., 1990. – 126с.
1628669
   Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири : вторая половина XIX - нач. XX в. : [сб. статей] /. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – 227 с.
1628670
  Сидоров Д.И. Христианство и нравственность / Д.И. Сидоров. – Москва, 1962. – 104с.
1628671
  Танчер В.К. Христианство и общественное развитие / В.К. Танчер. – М, 1971. – 48с.
1628672
  Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм / Л.Н. Толстой. – Berlin : Heinrich Caspari, 1918. – 95 с.
1628673
  Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм / Л.Н. Толстой. – Петроград : [Тип.]"Сельского вестника", 1918. – 52 с.
1628674
  Андреев Г.Л. Христианство и проблема свободы / Андреев Г.Л. ; АОН при ЦК КПСС ; Ин-т научного атеизма. – Москва : Мысль, 1965. – 167 с.
1628675
  Хмелевский Г. Христианство и религии мира / Г. Хмелевский. – Москва : Политиздат, 1968. – 192 с.
1628676
   Христианство и Русь. – М, 1988. – 135с.
1628677
  Спикер М. Христианство и свободное конституционное государство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.38-46. – ISSN 0042-8744
1628678
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – С.-Петербург : Новый мир, 1906. – 32 с.
1628679
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – Москва, 1920. – 32 с.
1628680
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – Москва, 1922. – 48 с.
1628681
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – М, 1959. – 40с.
1628682
  Михилев А.Д. Христианство и христианская этика в структуре творческого наследия М. Метерлинка / А.Д. Михилев, Т.Л. Чернигова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 105-109. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048


  Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк (1862-1949) - бельгийский писатель, драматург и философ, писал на француз. языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1911); автор философской пьесы-притчи "Синяя птица"
1628683
   Христианство и церковь в России феодального периода (материалы). – Новосибирск : Наука, 1989. – 367с. – ISBN 5-02-029359-8
1628684
  Муратова Е.Ю. Христианство и язычество Марины Цветаевой сквозь призму личных имен в ее творчестве // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 14-17. – ISSN 2522-493Х


  В статье рассматривается вопрос о вере и неверии М. Цветаевой, проявившийся в ее творчестве посредством личных имен. Анализируются номинации Христа, Богородицы в стихах М. Цветаевой, проявления язычества в поэме "Молодец", стихийного начала в цикле ...
1628685
  Луначарский А.В. Христианство или коммунизм / А.В. Луначарский. – Ленинград, 1926. – 75 с.
1628686
  Колосов Е.Н. Христианство на земле Сирии : регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 25-28. – ISSN 0016-7207
1628687
   Христианство. Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-050-9, 5-85270-023-1
т.1 : А-К. – 1993. – 863с
1628688
   Христианство. Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-153-Х, 5-85270-023-1
т.2 : Л-С. – 1995. – 671с
1628689
   Христианство. Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-023-1; 5-85270-100-9
т.3 : Т-Я. – 1995. – 783с
1628690
  Аннаньель Тристан Христианство: догмы и ереси / Аннаньель Тристан; Пер. с франц. Ел. Баевсеой и Л. Цивьяна. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. – 352с. – (Компактэнциклопедия). – ISBN 5-7331-0113-Х
1628691
  Керекеш Ю.Ю. Христина / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород : Ккарпати, 1967. – 144 с.
1628692
  Керекеш Ю.Ю. Христина / Ю.Ю. Керекеш. – Москва : Советский писатель, 1970. – 216 с.
1628693
  Мазуркевич О. Христина Алчевська // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 195-200
1628694
  Соколова Л. Христина Алчевська // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 190-196. – ISBN 978-966-2082-09-8
1628695
  Шумило С.В. Христинізаційні впливи на Русі в IX ст. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 58-73. – ISBN 978-966-2276-63-3
1628696
  Лящук Т. Христинізація Британії та Ірландії у V-VIII ст. // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 9-19. – ISBN 978-966-380-439-2
1628697
  Мозгова Н.Г. Християн Вольф та його роль у становленні вітчиняної філософської освіти у XVIII - першій половині XIX ст. // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 112-115. – ISBN 978-966-285-527-2
1628698
  Волковинський В.М. Християн Раковський / В.М. Волковинський, С.В. Кульчицький. – Київ, 1990. – 264с.
1628699
  Журавльов Д.В. Християн Раковський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 344-347. – ISBN 978-966-14-1182-0
1628700
  Матвієнко В. Християн Раковський і Україна: сторінки дипломатичної історії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.151-162 : 2 портрета. – ISSN 0869-3595
1628701
  Бабій О. Християне (Марусі Дурбаківні присвячую) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (740), листопад. – С. 63-64. – ISSN 0130-5263
1628702
  Арістова А. Християни як дискриміновані меншини в сучасному світі: нове повернення старої історії // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 76-83
1628703
   Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів
№ 2. – 2010
1628704
   Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – 305, [3] с. : іл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2276-63-3
1628705
  Перунін В. Християнізація відносин - основоположна складова державної розбудови Київської Русі - рік 947 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 42-45. – ISSN 2076-9326
1628706
  Белей Л.О. Християнізація іменника українців та її наслідки для української антропонімічної системи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 25-29. – ISSN 0027-2833
1628707
  Баженов О.Л. Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця XVIII - початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 39-50. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1628708
  Магдич О.Р. Християнізація ранньосередньовічної Польської держави (до 1050-річчя події) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 93-98. – ISSN 2076-1554
1628709
  Дячук Л. Християнізація римського права та юридична відповідальність у шлюбному праві ранньої Візантії // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 180-192. – ISBN 978-966-306-020-4
1628710
  Дячук Л. Християнізація римського права та юридична відповідальність у шлюбному праві ранньої Візантії // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 58-60
1628711
  Олійников В. Християнізація українських земель до князя Володимира Великого // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 12-19. – ISBN 966-7379-92-11
1628712
  Косинська Юлія Християнія. Квартал свободи : Спосіб життя / Косинська Юлія, Грубі Джоані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 152-155 : Фото
1628713
  Хроненко И.В. Християнские древности в экспозиции выставки Ххарьковского археологического съезда 1902 г. : (к 115-летию ХІІ Всероссийского археологического съезда) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 319-324
1628714
  Пивовар С.Ф. Християнство / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 400-402. – ISBN 966-642-073-2
1628715
  Чигиринська О.О. Християнство / О. Чигиринська, О. Дорошенко. – Київ : Техніка, 2013. – 156, [4] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-575-216-5
1628716
  Моклиця Марія Християнство Агатангела Кримського: психологічні та естетичні акценти // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С.19-28. – ISSN 0236-1477
1628717
  Музичка І. Християнство в житті особи і народу : Вибрані твори / І. Музичка; Упор.А.Колодій. – Київ, 1999. – 387с. – ("Мислителі української діаспори"). – ISBN 966-7569-14-4
1628718
  Колодний А. Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах (за Іваном Ортинським) // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 62-71
1628719
  Конча С. Християнство в Києві часів Олега // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 124-127. – ISBN 978-966-439-147-1
1628720
  Колодний А. Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 167-182. – ISSN 2075-1443
1628721
  Шестопалець Д.В. Християнство в Корані: полемічний аспект // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 218-245. – ISSN 1682-671Х
1628722
  Кравченко Е.И. Християнство и социология - "Два града" отца Сергия ( С.Н. Булгакова ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 96-105. – ISSN 0132-1625
1628723
  Горішня Мар"яна Християнство і влада у свідченні ранніх отців церкви // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 16-19
1628724
  Копач О. Християнство і давньоукраїнське мистецтво слова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-30
1628725
  Федоров О.В. Християнство і європейська духовно-культурна ідентичність // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 181-185. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена з"ясуванню ролі і місця християнства у формуванні європейської ідентичності в умовах ціннісної дезорієнтації, дегуманізації людини і суспільства, морального та релігійного хаосу.
1628726
  Харьковщенко Є. Християнство і культурний процес в Київській Русі / Є. Харьковщенко, Л. Мельник // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 36-45. – ISBN 978-966-7379-86-5
1628727
  Мейзерська Т. Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі Українки і Фрідріха Ніцше // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 106-109. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1628728
   Християнство і національна ідея : Науковий збірник. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 180с. – ISBN 966-02-0750-6
1628729
  Жулинський М.Г. Християнство і національна культура // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С 155-158. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Сковорода про національну культуру.
1628730
  Гузенко С. Християнство кримських готів // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-155. – ISSN 0869-3595
1628731
  Гузенко Світлана Християнство кримських готів // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-155. – ISSN 0869-3595
1628732
  Хівренко Ніна Християнство крізь віки // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 124-127
1628733
   Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та культурологічні аспекти) : Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16.03.2001 р.). – Київ, 2001. – 439с.
1628734
  Шумило С. Християнство на Русі до Володимирова Хрещення: 1160 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1628735
  Шумило С. Християнство на Русі до Володимирова Хрещення: 1160 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1628736
  Пельтьє А.-М. Християнство та жінки = Le christianisme et les femmes : двадцять століть історії / Анн-Марі Пельтьє ; [пер. з фр.: Я. Вестель і Д. Морозової]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 156, [4] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. вид.: Le christianisme et les femmes: Vingt siecles d"histoire. Paris: Les editions du cerf, 2001. – Бібліогр.: с. 156. – ISBN 978-966-378-471-7
1628737
  Кустарьова Л. Християнство та розвиток естетичної свідомості Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 136-142. – ISBN 966-7379-70-1
1628738
  Сірук В. Християнство та українська нація / Віктор Сірук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 410-413


  Любим читачям КДУ Божого Благословення з нагоди 1025-річниці Хрещення Руси-України, 80 річниці Голодомору, 70 річниці УПА. Від автора. Підпис. 26.05.2014 р. 095 725 28 01
1628739
  Степовик Д. Християнство Тараса Шевченка = Taras Shevchenko"s christianity / Дмитро Степовик. – Жовква : Місіонер, 2014. – 389, [3] с. : іл., фот. – Присвячується 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 374-381, с. 382-384 та с. 388-389. – ISBN 978-966-658-307-2


  У пр. №1697077 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - моїй ALMA MATER. Від автора книжки - Дмитра Степовика. Д. Степовик, 21.05.2015 р.
1628740
  Комаров Р. Християнство як джерело української культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288-289. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1628741
  Сліпушко О. Християнство як консолідуюча основа європейського мислення // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29-42. – ISBN 978-617-7442-64-5
1628742
  Астрахан Н. Християнство як основа літературно-критичної інтерпретаційної стратегії Євгена Сверстюка (на матеріалі книги "Блудні сини України") // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1628743
  Артеменко О. Християнство як основа середньовічного світогляду Київської Русі // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 11-14
1628744
  Дулуман Є.К. Християнство як світова релігія : релігієзнавство // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 224-243. – ISSN 1728-3671
1628745
   Християнство. Контекст світової історії та культури. – Київ, 2000. – 234с. – ISBN 966-7569-15-2
1628746
  Чуйко В.О. Християнська аксіоскладова народної святково-обрядової традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 74-82
1628747
  Соломаха І.Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Соломаха І.Г.; МОНУ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – 218л. – Бібліогр.: л.202-218
1628748
  Соломаха І.Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігіознавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук: спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Соломаха І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628749
  Колб Роберт Християнська віра в Лютеранському викладі / Колб Роберт; З англ. мови перекл. І.Ткач. – Duncanville : World wide printing; Фундація "Лютеранська спадщина", 2000. – 314с. – ISBN 1-58712-042-9
1628750
  Труш Т.В. Християнська геополітика: Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І та українська автокефалія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 67-70. – ISSN 2521-6570


  Досліджено роль Вселенського Патріарха Варфоломія І у відновленні незалежності Православної Церкви в Україні. Нині ми є свідками кардинальних змін у нашій країні. Ці зміни пов"язані із відновленням та боротьбою України за її незалежність. Це боротьба ...
1628751
  Лахно А.І. Християнська етика (в поняттях і категоріях) : навч. посібник / А.І. Лахно, В.М. Варенко ; Європ. ун-т. – Київ : Європейський університет, 2002. – 215, [1] с. – ISBN 966-7942-08-2
1628752
  Цимбал О.Є. Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Цимбал О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л.179-198
1628753
  Цимбал О.Є. Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Цимбал О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1628754
  Казанцев А.О. Християнська етика любові і європейський гуманізм // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1628755
  Єськова О.В. Християнська етика у курикулярних опціях середньої освіти в контексті завдань нової школи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 270-273. – ISSN 2076-1554
1628756
  Цимбал О.Є. Християнська етика у сучасному соціально-культурному просторі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 146-151
1628757
  Кузьміна С. Християнська етика як джерело філософії виховання: деякі аспекти творчості Маркеліна Олесницького // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 72-79
1628758
  Лозко Г.С. Християнська етика як підгрунтя релігійного фанатизму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 31-34. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
1628759
  Овчаренко К.Ф. Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Овчаренко Катерина Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 181 л. – Бібліогр.: л. 160-181
1628760
  Овчаренко К.Ф. Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.11 / Овчаренко Катерина Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1628761
  Ямчук П. Християнська концепція еліти Петра Могили і сучасні процеси релігійного відродження // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 178-183
1628762
  Амельченко О.Є. Християнська концепція зла: теодицея Фоми Аквінскього // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 7-9
1628763
  Танцюра О. Християнська концепція суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 356-357. – ISSN 2076-1554
1628764
  Гак А. Християнська кров / А. Гак, 1929. – 87с.
1628765
  Давидчак Х. Християнська методологія публіцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 73-87. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1628766
  Дзюбишина-Мельник Християнська мораль і українська дитяча література з погляду сучасних реалій // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 557-563. – ISBN 966-7631-03-6
1628767
  Максим"юк О. Християнська мораль та релігійно-християнська етика буковинців у мовному аспекті (На матеріалі творів письменників Буковини) // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 165-169. – ISBN 966-568-301-2
1628768
  Третяк С.М. Християнська мораль як базовий принцип формування правової реальності громадянського суспільства в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 24-31.
1628769
  Луцький І. Християнська мораль як визначальне світоглядне джерело українського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 16-19
1628770
  Кащук О. Християнська мораль як запорука утвердження суспільства у вченні Августина Аврелія // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 93-96. – ISSN 2078-5860
1628771
  Богачевська І.В. Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.11 / Богачевська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 20 назв
1628772
  Титар О.В. Християнська опозиція тіло-дух як складова української ментальної картини світу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 105-109. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1628773
  Олексюк В.І. Християнська основа української філософії / В.І. Олексюк. – К., 1996. – 235с.
1628774
  Кальниш Ю Християнська парадигма державної влади (політична генеза) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.311 - 317
1628775
  Григораш А. Християнська парадигма персонажної системи галицької народної казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 129-139
1628776
  Вовк Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права = Christian legal tradition as a category of theory of law / Д. Вовк ; [редкол.: Ю.П. Битяк та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2013. – 63, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2740-19-6
1628777
  Вовк Д. Християнська правова традиція: підходи до розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 35-45. – ISSN 1993-0909
1628778
  Ємельяненко Г.Д. Християнська православна етика в контексті філософсько-релігійного спадку екзистенціалістського мислення // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 109-114
1628779
  Кірносова Н.А. Християнська проблематика в китайській літературі кінця ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 181-186


  У статті розглянуто християнську проблематику в сучасній китайській літературі. Шість проблем, пов"язаних з інтерпретацією християнських ідей у Китаї, виявлено під час аналізу творчості чотирьох сучасних китайських письменників, це - проблема сліпої ...
1628780
  Хорошавін О.В. Християнська психологія в філософській творчості Петра Авсенєва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1628781
  Гарасимів Т.З. Християнська релігія в житті та творчості Т.Г. Шевченка / Т.З. Гарасимів, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 390-395. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1628782
  Зінкевич Т.С. Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Зінкевич Тимофій Семенович ; М-во освіти і науки УкраїниЮ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628783
  Долинська М.С. Християнська релігія та нотаріат: точки дотику // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 119-126. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1628784
  Дзьомба Н.М. Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 275-284. – ISSN 0554-4866
1628785
  Китова С. Християнська символіка знаків рушникового орнаменту України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 180-191. – (Філологічні науки)
1628786
  Гордійченко В.В. Християнська символіка та алегорія в образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 119-130. – ISSN 2072-1692


  Досліджуючи творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814- 1861), автор звернувся до його образотворчого мистецтва як до естетичного та світоглядного феномену. Прикладом цього стали його малюнки на релігійні теми, що були пов"язані ...
1628787
  Гордійченко В.В. Християнська символіка та алегорія в образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 34-47. – ISSN 2072-1692
1628788
  Волошин М.В. Християнська символіка у творчості О.С. Пушкіна як інструмент опису феномену духовного становлення особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 176-178
1628789
  Абрамович С. Християнська та неязичницька традиції у форматі національної культури // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 159-167. – ISBN 966-7379-70-1
1628790
  Гарькава І.О. Християнська тематика у творчості Юрія Іщенка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 284-291. – ISSN 2226-2180
1628791
  Драч І.Д. Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 141-145. – ISSN 1729-360Х


  Окреслено каталицьку критику та літературу як феномен елітарної культури. Виз- начено місце християнської літератури серед інших у Галичині міжвоєнного періоду, з"ясовано етичні та естетичні засади. На фактичному (художньому та публіцистичному) ...
1628792
  Полюга Л. Християнська традиція в мовному етикеті сучасників і послідовників "Руської трійці" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 470-473. – ISBN 978-966-8760-98-3
1628793
  Новик О. Християнська традиція інтерпретації мотиву братовбивства у текстах українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 71-76
1628794
  Бридня Н.С. Християнська філософія в 21 ст.: англо-американська філософська традиція // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 382-384
1628795
  Кирилюк О. Християнська філософія вічності та часу у творах Григорія Сковороди : 300 років з Дня народж. / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр гуманітар. освіти, Одес. філія. – Київ ; Одеса : [б. в.], 2022. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-169 та в підрядк. прим. – (Світ Сковороди). – ISBN 978-966-02-9918-4
1628796
  Довбня В. Християнська філософія доби патристики як джерело філософсько-освітніх поглядів Г. Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 192-203
1628797
  Свірщук Л. Християнське вчення Дмитра Туптала // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 208-215. – ISSN 2308-4855
1628798
  Ігнатенко І. Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у народній культурі українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 79-88


  У статті зроблена спроба розглянути такий важливий аспект народного світогляду, як глибока релігійна набожність українців, не зважаючи на церковну заборону, поєднується та мирно співіснує з народною медициною. В статье предпринята попытка рассмотреть ...
1628799
  Александрова О.В. Християнське осмислення абсолютної реальності як основи становлення людської особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 3-5
1628800
  Дмитрів І. Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-"логосівців" / І. Дмитрів, О. Кафлик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 295-304. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Зроблено спробу проаналізувати твори письменників-"логосівців" на історичну тематику з християнських позицій. В дослідженні визначається місце групи "Логос" у громадсько-культурному житті Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. та в українському ...
1628801
  Свідрун Петро Християнське покликання мирян згідно з документами Католицької Церкви : Пастирська теологія // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 137-145
1628802
  Дичковська О.Я. Християнський антропологізм Йосифа Сліпого в концепції української філософії першої половини XX століття // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 49-53
1628803
  Мороз О.В. Християнський антропоцентризм сучасного православного світу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 27-30
1628804
  Труш Т.В. Християнський аристотелізм Альберта Великого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 188-195


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Альберта Великого, його визначення філософії, пізнання Вищої Істини та людини. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Альберта Великого, его определение ...
1628805
  Васильєв Олександр Християнський аскетизм: досвід лаврських подвижників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1628806
  Васильєв Олександр Християнський аскетизм: досвід лаврських подвижників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1628807
  Левченко Галина Християнський аспект літературної творчості Ольги Кобилянської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 20-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається рецепція християнських мотивів у творчості О. Кобилянської, простежується взаємодія християнства з ніцшеанством, виокремлюються різні художні коди, сформовані християнським дискурсом, - глибинно-психологічний, іронічний, ...
1628808
  Пономаренко О. Християнський аспект твору Григорія Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28. – ISSN 0130-5263
1628809
  Овчаренко К.Ф. Християнський виховний ідеал за Григорієм Ващенко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 187-188
1628810
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – Мюнхен
Квітень [№] 7. – 2011. – 6 с.
1628811
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – Мюнхен
Серпень [№] 16. – 2011. – 8 с.
1628812
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – Мюнхен
Вересень [№] 17. – 2011. – 8 с.
1628813
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Січень [№] 1. – 2012. – 8 с.
1628814
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Липень [№] 13. – 2012. – 8 с.
1628815
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Липень [№] 14. – 2012. – 8 с.
1628816
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Серпень [№] 16. – 2012. – 8 с.
1628817
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Вересень [№] 17. – 2012. – 8 с.
1628818
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Вересень [№] 18. – 2012. – 8 с.
1628819
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Жовтень [№] 19. – 2012. – 8 с.
1628820
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Жовтень [№] 20. – 2012. – 8 с.
1628821
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Листопад [№] 21. – 2012. – 8 с.
1628822
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Листопад [№] 22. – 2012. – 8 с.
1628823
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Грудень [№] 23. – 2012. – 8 с.
1628824
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Грудень [№] 24. – 2012. – 8 с.
1628825
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Січень [№] 1. – 2013. – 8 с.
1628826
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Лютий [№] 3. – 2013. – 8 с.
1628827
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Березень [№] 5. – 2013. – 8 с.
1628828
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Травень [№] 10. – 2013. – 8 с.
1628829
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Червень [№] 11. – 2013. – 8 с.
1628830
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Серпень [№] 15. – 2013. – 8 с.
1628831
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Вересень [№] 18. – 2013. – 8 с.
1628832
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Жовтень [№] 19. – 2013. – 8 с.
1628833
   Християнський Голос : збірник пам"яток самвидаву Комітету Захисту Української Католицької Церкви / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ ; Фонд духовного відродж. ім. Митрополита Андрея Шептицького ; [ред. передруку В. Горинь, М. Дубас, Г. Теодорович]. – Львів : Український Католицький Університет, 2009. – 670 с. – ISBN 978-966-8197-41-3
1628834
  Гулямов Б.С. Християнський гуманізм соціальної доктрини Константинопольського патріархату : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Гулямов Богдан Святославович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 навз
1628835
  Затула Катерина Християнський дискурс новелістики Германа Мелвілла // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  Произведения Германа Мелвилла вряд ли создавались для буквального прочтения. Они насквозь пронизаны тонкими ниточками аллюзий и реминисценций, формирующими особый вектор прочтения текста. Доминантную роль в интертекстуальной прозе американского ...
1628836
  Кремінь Т. Християнський дискурс похвал Григорія Сковороди в контексті розвитку жанру в давньоукраїнському віршованому епосі // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 978-617-7009-24-4
1628837
  Гончарук К.О. Християнський діалог як онтологічна основа духовного зростання особистості (Августин) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 188-194. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті осмислюється динаміка самостановлення людини як особистості в аспекті діалогічності, шляхом звернення до основних творів Августина.
1628838
  Кушинська Л.А. Християнський закон та звичаєва правосвідомість // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 16-22.
1628839
  Скорина Л. Християнський і фольклорний коди "колгоспної трагедії" Миколи Куліша "Прощай, село" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 55-62. – (Філологічні науки)
1628840
  Радишевський Р. Християнський ідеал Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 7


  Роздуми над книжкою Дмитра Степовика "Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко" , яка видана до 200-річчя Кобзаря
1628841
  Кульчинська Л.В. Християнський інтертекст у постмодерній ситуації (біблійні цінності в художній творчості Є. Пашковського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 242-246. – ISBN 966-8188-10-1
1628842
  Ткачук О. Християнський контекст драм Генріка Ібсена "Будівничий Сольнес" та Станіслава Пшибишевського "Сніг" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 437-441. – ISBN 978-966-3888-379-3
1628843
  Антофійчук В. Християнський контекст поезії Бориса Олійника // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 11-14. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1628844
  Стеценко В. Християнський кордоцентризм "філософії серця" П. Юркевича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-37. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1628845
  Бігун О. Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 9-16


  Йдеться про концепцію месіанства у програмових документах Кирило- Мефодіївського братства та творчості Тараса Шевченка. Досліджуються типологічні рівні інтерпретації ідеології християнського месіанізму.
1628846
  Шалата-Барна Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин" // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 80-91. – ISBN 978-966-02-6024-5
1628847
  Вітер Д.В. Християнський модернізм та парадигма глобалізму в філософсько-теологічній перспективі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-23
1628848
  Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм XX ст. (Е. Муньє, К. Войтила) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Соболєвський Ярослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 166 л. – Бібліогр.: л. 154-166
1628849
  Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм XX ст. (Е. Муньє, К. Войтила) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Соболєвський Ярослав Андрійович ; М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1628850
  Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм Е. Муньє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано філософські засади персоналістичної концепції Еманюеля Муньє. Досліджені умови виникнення персоналізму та його вплив на філософські течії першої половини ХХ ст. Запропоновано авторську інтерпретацію персоналістичних поглядів філософа, ...
1628851
  Антонець М.О. Християнський підхід до розуміння проблеми самосвідомості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 115-120. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1628852
  Чорноморець Ю. Християнський платонізм Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 88-97. – ISSN 0235-7941
1628853
  Івакін Всеволод Глібович Християнський поховальний обряд населення давньоруського Києва (XI- XIII ст.) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено дослідженню поховального обряду населення давньоруського Києва (XI-XIII ст.). Створено топографічну карту християнських поховальних старожитностей, проаналізовано елементи поховального обряду
1628854
  Остащук І.Б. Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо-філософський дискурс : монографія / Іван Остащук. – Київ : Автограф, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 171-207. – ISBN 978-966-8349-32-03
1628855
  Паславський І. Християнський світ Ірини Калинець // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 241-244. – ISSN 0130-528Х
1628856
  Єсипенко Д. Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-48. – Бібліогр.в кінці ст.
1628857
  Корпусова В.М. Християнський світогляд Віктора Петрова (Домонтовича) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 116-135. – ISSN 2520-2855
1628858
  Комариця М. Християнський світогляд і література : (за матеріалами галицької преси міжвоєнного двадцятиліття) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 9-18


  Досліджується взаємозв"язок між європейськими тенденціями міжвоєнного двадцятиліття та національними українськими церковними традиціями, з "ясовується специфіка понять "католицька преса", "католицькалітература" і "католицька критика". The subject of ...
1628859
  Даниленко І.І. Християнський символ віри у творчій рецепції українських поетів XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 99-105
1628860
  Кавушевська Я.В. Християнський символ саду у поезії Дімчо Дебелянова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 134-138. – ISBN 966-7825-78-7
1628861
  Онищенко О.С. Християнські "пророки" нової війни / О.С. Онищенко. – К, 1966. – 62с.
1628862
  Кучмай К.С. Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної культури України XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кучмай Катерина Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 11 назв
1628863
  Кучмай К.С. Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної культури України XVI-XVIII ст. : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кучмай Катерина Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 173-193
1628864
  Кучмай К.С. Християнські віроповчальньні тексти (із зібрань Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Описано біблійні тексти Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, які зберегли до наших днів реальні свідоцтва про віру, духовну культуру, християнську писемність. We invertigate M. Maksymovych scientific library Biblical papers which have up today ...
1628865
   Християнські грецькі писання : Переклад нового світу. – New York : Watchtower Bible and tract society of New York, 2005. – 512 с.
1628866
  Нестеренко В. Християнські громади Хмельниччини в період "відлиги" (1953-1964 рр.) / В. Нестеренко, В. Сторчовий // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 249-258
1628867
  Онищенко О.С. Християнські дзвонарі атомної війни / О.С. Онищенко. – К, 1963. – 40с.
1628868
  Гарькава І.О. Християнські динамічні компоненти національного стилю як основний фактор стилеутворення у сучасній українській музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 168-172. – ISSN 2312-4679
1628869
  Сливка С. Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обгрунтування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 49-54. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1628870
  Луцький М.І. Християнські засади австрійського цивільного та кримінального законодавства як основа правової системи ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 32-37. – ISSN 2078-6670
1628871
  Тимчик М. Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 183-186. – ISSN 2309-9127
1628872
  Черник Н.С. Християнські засади звичаєво-правової культури українців у кінці XIX - на початку XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 231-238. – ISSN 2078-6743
1628873
  Стецюк П.Б. Християнські засади сучасного українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 17-20


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1628874
  Семенюк В.В. Християнські засади філософсько-правових поглядів І. Франка // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 93-98. – ISSN 2078-6743
1628875
  Буряк Н.Б. Християнські ідеї в осмисленні Еріха Фромма // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 9-11
1628876
  Гарькава І.О. Християнські ідеї та образи в українській музичній культурі кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гарькава Ірина Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1628877
  Брижицька С. Християнські ікони в колекції Шевченківського національного заповідника (Канів) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 367-378
1628878
  Белей Любомир Християнські імена в українській антропонімійній системі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
1628879
  Мосур О. Християнські імена та їхні варіанти як твірні основи мікротопонімів Самбірського циркулу / Оксана Мосур // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 220-231. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1628880
  Моісєєнко Л.М. Християнські конфесії в Донбасі (1880-1914 рр.) : монографія / Л.М. Моісєєнко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-266. – ISBN 978-966-377-172-4
1628881
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XII ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сивець Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 207-226. – Бібліогр.: арк. 182-206
1628882
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XIII століття) : монографія / Тетяна Сивець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-183. – ISBN 978-966-439-080-2
1628883
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XIIІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сивець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628884
  Лярош М. Християнські корені Європи = Les racines chretiennes de l"Europe : 1700 років Міланського едикту (313-2013). Взаємодія і суперечності між державою і Церквою з 313 по 1054 рр. / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2016. – 507, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 494-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-12-7


  В пр. №1713787 дарчий напис автора французькою.
1628885
  Кушнір Г.О. Християнські мотиви в есеї Є. Сверстюка "Собор у риштованні" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 21-30
1628886
  Демедюк М. Християнські мотиви в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 704-709. – ISSN 1028-5091
1628887
  Китова С. Християнські мотиви в українському весіллі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 15-19
1628888
  Щербакова О. Християнські мотиви у творчості Тараса Шевченка: інтерпретації проблеми у літературній критиці 1996-2009 рр. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 136-146


  У статті ананлізуються інтерпретації такого важливого компонента літературно-мистецької творчості Тараса Шевченка, як християнські мотиви, сюжети й образи у літературній критиці 1996-2009 рр. Актуалізується питання впливу Біблії на християнський ...
1628889
  Зарва Ю.В. Християнські мотиви як засіб викриття тоталітарної системи в романах "Щоденний жезл" Євгена Пашковського і "Свято козла" Маріо Варгасальоси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 209-211. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1628890
  Палагнюк О.В. Християнські настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Палагнюк Ольга Василівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1628891
  Шульга М.А. Християнські основи європейської демократії: Ad Notanda // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 189-191
1628892
  Луцький І.М. Християнські основи філософії і правових поглядів М. Драгоманова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 29-32
1628893
  Зубко А. Християнські пам"ятки країн Сходу // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Християнські пам"ятки, розташовані на території країн Близького Сходу, пов"язані з історією християнства - однією з основних світових релігій. Саме тут християнство виникло і пройшло процес становлення. Християнські споруди - храми, каплиці, ...
1628894
  Гусєв В. Християнські пам"ятки культури як відображення військової слави Севастополя // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 615-624. – ISBN 966-7379-70-1
1628895
  Огірко О. Християнські погляди у творчості Тараса Шевченка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 620-631. – ISBN 966-7379-70-1
1628896
  Івакін В.Г. Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / Івакін В.Г. – Київ : [КИТ], 2008. – 271, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: c. 152-163. – ISBN 978-966-8550-71-3


  Книга присвячена християнським некрополям давньоруського Києва. Базуючись на відомих на наш час матеріалах та на даних розкопок, розглядається історія вивчення міських могильників Х-ХІІІ ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє простежити ...
1628897
  Дьомін О. Християнські реалії Візантії середини ІХ століття та виникнення слов"янської писемності // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 47-49
1628898
  Трофимчук М.А. Християнські рухи: запитання і відповіді / М.А. Трофимчук. – Київ, 1991. – 46с.
1628899
   Християнські свята та обряди. – К, 1992. – 22с.
1628900
  Піддубна С.М. Християнські символи й українська художня література // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1628901
  Гриб В. Християнські сім"ї, які народжують блаженних: життя священномученика Еміліяна Ковча як реалізація місії християнської родини // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 10-29
1628902
  Прилепа О. Християнські складники поезії Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 22-28. – ISSN 2313-8505
1628903
  Шевченко Н.О. Християнські старожитності давнього Києва в науковій спадщині М. Максимовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 60-74. – ISSN 0130-5247


  Висвітлюється внесок М. Максимовича у вивчення християнських старожитностей давнього Києва. Розглядаються питання атрибуції та локалізації вченим перших київських церков, християнських реліквій і святинь на тлі інтерпретації ним історії християнізації ...
1628904
  Степаненко М.І. Християнські теоніми в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (81). – С. 65-85. – ISSN 1682-3540
1628905
  Шейбак Вадим Християнські традиції паломництва в сучасній Білорусі (за матеріалами польових досліджень) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
1628906
  Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців : монографія / Недавня Ольга Володимирівна. – Київ : Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 490-599 та в прим. – ISBN 978-966-2315-23-3
1628907
  Пунько Л. Християнські церкви в етноконфесійних взаєминах у Галичини (1919-1930 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 39-46.
1628908
  Козловський І. Християнські церкви Донеччини (у контексті російської військової агресії) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 52-59. – ISSN 0130-6936
1628909
   Християнські церкви і релігійні організації в Україні : довідник. – Київ : ViP, 2001. – 94 с. : іл. – ISBN 966-7897-02-8
1628910
  Моісєєнко Л. Християнські церковні споруди південно-східної України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Л. Моісєєнко, І. Стародубцева // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 122-128. – ISSN 1728-3671
1628911
  Вишневський О.І. Християнські цінності в освіті України. Системність та шляхи утвердження // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 13 - 20 серпня (№ 33). – С. 6-7
1628912
  Майборода В.К. Християнські цінності в педагогічних поглядах М.І. Пирогова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 44-47. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1628913
  Сабельникова Т. Християнські цінності у збереженні українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі українського героїчного епосу та поетичної творчості) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 74-85. – ISSN 2308-1902


  "У статті простежено неперервність і динаміку української національної християнської традиції, її вияв у періоди воєнних лихоліть: від часів Київської Русі до сьогодення на матеріалі вітчизняного героїчного епосу та поетичної творчості. Християнські ...
1628914
  Моряк-Протопопова Християнські цінності як базові цінності кодексу 1743 року (вибрані аспекти) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 44-53. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1628915
  Романюк П. Християнсько-біблійні мотиви й образи в малій прозі українських письменників в Румунії // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 82-83. – ISBN 966-568-301-2
1628916
  Кіріков О.І. Християнсько-візантійська культура: Витоки та опис. / О.І. Кіріков. – К., 1993. – 62с.
1628917
  Ямчук П. Християнсько-гуманістичний діаріуш В.К. Короленка: філософсько-світоглядна й буттєва ретроспекція у сприйнятті XXI ст. // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 164-183. – ISSN 2075-1443
1628918
  Сліпушко О.М. Християнсько-історичний світогляд літопису "Повість врем"яних літ" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 280-288. – ISBN 978-966-171-476-1
1628919
  Ямчук Павло Християнсько-консервативна оборона морально-етичних засад особистості засобами сатири і гумору в українській словесності XVI-XVIII століть // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 157-162. – ISSN 1728-3671
1628920
  Попок А. Християнсько-народний союз: вчора, сьогодні, завтра / А. Попок, Ю. Лагутов; Партія Християнсько-народний союз. Київська міська організація. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 124с. – ISBN 966-542-137-9
1628921
  Байрачна В. Християнсько-правовий вимір впливу рецепції римського права на чинне цивільне право України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 201-205
1628922
  Яковенко А.І. Християнсько-православна духовність: ортодоксальна особливість розуміння // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 219-226
1628923
  Кизилова В. Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки дугої половини XX - початку XXI століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 53-56
1628924
  Костик Л. Християнсько-релігійні елементи у топонім ній прозі Буковинського і Карпатського регіонів // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 143-144. – ISBN 966-568-301-2
1628925
  Грицина О. Християнсько-суспільні рухи в Галичині у 20-30-ті роки ХХ ст. і виникнення сучасних партій християнської спрямованості в незалежній Україны // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 294-305. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1628926
  Райчинець А.В. Християнсько–мусульманські відносини в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 201-205. – ISSN 2076-1554
1628927
  Климишин Ольга Християнськоорієнтований підхід до формування особистості в умовах сучасного суспільства // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 205-212
1628928
  Ніношвілі Егнате Христіне. / Ніношвілі Егнате. – К., 1961. – 347с.
1628929
  Чернишова Ю.О. Христіянські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 539-546


  У статті досліджено особливості вербалізації католицьких концептів в італійському та українському релігійних дискурсах з метою встановлення спільних і відмінних рис у вербалізації релігійної картини світу у двох мовах, що дає змогу краще зрозуміти ...
1628930
  Васильев В.В. Христлиб Фельдштраух: альтернативное начало русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-86. – ISSN 0235-1188
1628931
   Христо Бабиков : живопись, каталог выставки произведений / Бабиков Христо, выставка произведений; Союз худож. СССР, Союз болг. худож. – Москва : Советский художник, 1981. – [7] с., [20] л. ил. : цв. ил.
1628932
  Державин Н.С. Христо Ботев - поэт революционер. 1847-1876 / Н.С. Державин. – Москва-Л., 1948. – 101с.
1628933
  Димитров М. Христо Ботев / М. Димитров. – София, 1948. – 202с.
1628934
  Павлов Т. Христо Ботев / Т. Павлов. – София, 1949. – 291с.
1628935
  Шестаков П. Христо Ботев / П. Шестаков. – Рязань, 1959. – 140с.
1628936
  Тилков Д. Христо Ботев : Снимки, документи, илюстрации / Д. Тилков, Ц. Ценова. – София : Народна просвета, 1961. – 150с.
1628937
  Державин К.Н. Христо Ботев / К.Н. Державин. – Москва, 1962. – 364с.
1628938
  Стоянова Р. Христо Ботев / Р. Стоянова, Н. Жечев. – София, 1970. – 254с.
1628939
  Гольберг М.Я. Христо Ботев / М.Я. Гольберг. – К., 1988. – 169с.
1628940
  Воробьев Л. Христо Ботев (1849-1876) / Л. Воробьев. – Москва, 1953. – 152с.
1628941
  Унджиев И. Христо Ботев (жизнь и деятельность). / И. Унджиев, Ц. Унджиева. – София. – 72с.
1628942
  Поглубко К.А. Христо Ботев и Россия / К.А. Поглубко. – Кишинев, 1976. – 192с.
1628943
  Державин Н.С. Христо Ботев поет-революционер 1847-1876 / Н.С. Державин ; АН СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 101 с. – (Научно-популярная серия)
1628944
   Христо Ботев, 1848-1876 : Био-библиографски указател и опис на архивни документи. – София
Том 3 : Христо Ботев в други страни. – 1994. – 184s.
1628945
  Лихачева Л.П. Христо Ботев. Био-библогр. указатель. / Л.П. Лихачева. – Москва, 1960. – 140с.
1628946
  Унджиев И. Христо Ботев. Живот, идеи и творчество. / И. Унджиев. – София, 1956. – 112с.
1628947
   Христо Ботев: 1848 - 1876 : Биобиблиографски указател и опис на архвни документи. – София
Т. 1 : Творчество на Христо Ботев. – 1992. – 262с.
1628948
   Христо Ботев: 1848 - 1876 : Биобиблиографски указател и опис на архвни документи. – София
Т. 2 : Литература за Христо Ботев в Българии. – 1994. – 824с.
1628949
  Унджиев И. Христо Ботев: жизнь и творчество. / И. Унджиев. – М., 1976. – 351с.
1628950
  Бакулина Н.В. Христо Ботеев и Н.Г.Чернышевский. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакулина Н.В.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1954. – 16л.
1628951
  Тотев Х. Христо Ж.Косовски: Път към едно безсмъртие / Х. Тотев. – София, 1981. – 168с.
1628952
  Маринов М. Христо Иванов Големия : Личност и дело / М. Маринов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1987. – 243, [5] с.
1628953
   Христо Кабакчиев. – София, 1958. – 411с.
1628954
  Жечев Т. Христо Радевски / Т. Жечев. – София, 1983. – 65с.
1628955
  Василев Йордан Христо Радевски : Литературна анкета / Василев Йордан. – София : Книгоиздателство "Цвят", 1993. – 422с. – ISBN 954-8409-04-6
1628956
  Караславов Г. Христо Смирненски / Г. Караславов. – София, 1953. – 188с.
1628957
  Караславов Г. Христо Смирненски / Г. Караславов. – София, 1955. – 184 с.
1628958
  Измирлиева Н. Христо Смирненски / Н. Измирлиева. – София, 1961. – 199с.
1628959
   Христо Смирненски : Библиогр. указ. – София, 1982. – 364с.
1628960
  Георгиев Любен Христо Смирненски / Георгиев Любен. – София, 1982. – 286с.
1628961
  Николов М. Христо Смирненский / М. Николов. – София, 1958. – 155с.
1628962
   Христо Смирненский.. – М., 1953. – 28с.
1628963
  Варшавский Ю. Христов интерес / Ю. Варшавский. – Ленинград-Москва, 1933. – 216с.
1628964
  Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Афоніна О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 193л. – Бібліогр.: л. 173 - 193
1628965
  Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Афоніна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1628966
  Сенета М. Христологічна інтерпретація шевченкознавчих студій Леоніда Білецького // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 63-75


  У статті розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорного літературознавця Леоніда Білецького. Здійснено спробу теоретичного обґрунтування феномену еміграційного шевченкознавства, висвітлено стан наукових досліджень ...
1628967
  Сенета М. Христологічний дискурс дослідження Д. Козія "Глибинний етос": питання шеченкознавства // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 196-207. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1628968
  Сенета М. Христологічний досвід прочитань шевченкознавчих праць Дмитра Бучинського та Івана Огієнка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 118-129. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534


  "Розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорних літературознавців Дмитра Бучинського та Івана Огієнка".
1628969
  Соколовський О.Л. Христологічні ідеї в ліберально-протестантській теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 50-54


  У статті розглядається христологічна проблематика ліберальної теології, яка визначається ідеєю єдності божественного і людського начала; визнанням релігії як конститутивної частини культури; надання прерогативи історичного методу в теології над ...
1628970
  Вільчинська Т.П. Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 175-180


  Стаття присвячена аналізу одного з найважливіших етнокультурних сакральних концептів у творчості Г. Сковороди – концепту "Бог". З"ясовано його семантико-аксіологічні особливості, специфіку мовної концептуалізації на рівні дистрибутивних відношень та ...
1628971
  Германова Христологія в західній масовій культурі др. пол. XX - поч. XXI ст. / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 140-146. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто особливості втілення образу Ісуса Христа в західному кінематографічному, музичному, театральному мистецтві, мультиплікації та дитячій літературі. Виявлено специфіку впливів постмодерністської культури й тлумачення образу Христа, причини ...
1628972
   Христоматия : За 4 гимназиален клас. – София, 1946. – 294с.
1628973
   Христоматия : За 4 клас. – София, 1948. – 296с.
1628974
  Тодоров Ангел Христоматия за втори прогимназиален клас / Тодоров Ангел. – София, 1945. – 148 с.
1628975
   Христоматия по български език и литература. – София, 1945. – 372 с.
1628976
   Христоматия по български език и литература : За 6 клас на гимназиите. – София : Народна просвета, 1945. – 632с.
1628977
   Христоматия по български език и литература. – София, 1948. – 623 с.
1628978
  Първев Х. Христоматия по езикова култура / Х. Първев. – София, 1980. – 334с.
1628979
  Петров П. Христоматия по истории на Бъгарии / П. Петров, В. Гюзелев. – София
1. – 1978. – 487с.
1628980
  Петров П. Христоматия по истории на Бъгарии / П. Петров, В. Гюзелев. – София
2. – 1978. – 480с.
1628981
   Христоматия по история на БКП. – София : Партиздат, 1986. – 589 с.
1628982
   Христоматия по история на България. – София, 1980. – 384 с.
1628983
  Динеков П. Христоматия по старобългарска литература / П. Динеков. – Изд. 4-е. – София, 1978. – 532с.
1628984
  Атанасов Т. Христоматия с стилистични бележки и разбори : рьковьдство за учителя / според. Т. Атанасов, Ив. Хаджов, С. Барутчиски. – Х. : [б. и.], 1927. – 127 c.
1628985
  Морозов Н. Христос
Кн.1. – 1924
1628986
  Шевченко А.І. Христос : [навч. посібник] / Анатолій Шевченко. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Наука і освіта, 2009. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258-259. – ISBN 978-966-7829-30-8


  У пр. № 169772 напис: Вельмишановному Олегу Калениковичу! З подякою за Вашу службу людям. Прошу у Нашого Творця його благословення для Вас і Ваших близьких. Гетьман УРК доктор богослов"я, професор А. Шевченко. Підпис. 6.11.14.
1628987
  Гулямов Б.С. Христос vs Матриця : вера Церкви и гипотеза симуляции / Протоиерей Богдан Гулямов. – Киев : Дух і Літера, 2020. – 205, [2] с. : ил., портр. – Название на обл.: Логос vs Матрица. – Библиогр.: с. 154-198. – ISBN 978-966-378-738-1
1628988
  Левинсон А. Христос в искусстве / А. Левинсон. – 16с.
1628989
  Дудко Д. Христос в нашей жизни: Воскресные проповеди / Д. Дудко. – М., 1992. – 303с.
1628990
  Городеский А.Н. Христос в плеяде эпических героев - первый среди равных (на материале древнеанглийской поэмы "Видение Креста") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 462-469. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1628991
  Мах П.П. Христос воскрес - воскресне Україна! : поетична сповідь / Петро Мах ; [ред.: В. Кава, Т. Сергійчук ; худож. оформлення М. Кумановського]. – Київ : Дніпро, 1999. – 287, [3] с. : іл., ноти. – ISBN 5-308-01709-3
1628992
   Христос Воскресе!. – С.-Петербург : Открытое письмо, 1905. – [32] с.
1628993
  Абрамович Н.Я. Христос Достоевского / Н.Я. Абрамович. – Москва : Издательство И.А. Маевского, 1914. – 164 с.
1628994
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист : Трилогия / Д.С. Мережковский. – [Санкт-Петербург] : Изд. М.В. Пирожкова
III : Антихрист : Петр и Алексей. – 1905. – [4], 608, [3] с.
1628995
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист : Трилогия / Д.С. Мережковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
III : Антихрист : Петр и Алексей. – 1906. – [4], 608, [3] с.
1628996
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
1. – 1989. – 415с.
1628997
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
2. – 1990. – 395с.
1628998
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
3. – 1990. – 431с.
1628999
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
4. – 1990. – 635с.
1629000
   Христос и культура : Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. – Москва : Юрист, 1996. – 575с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0050-2
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,