Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1628001
  Волошин Влад "...Чисте небо та земний лан" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 8 (110). – С. 1-3
1628002
  Дашевська О.В. "Чиста музика" та естетика додекафонії А. Шенберга. А. Шенберг та В. Кандинський : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 теорія та іст. культури / Дашевська О.В. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1628003
  В"ячеславова О. "Чиста нота природи" у творчості Світлани Іванникової // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-129. – ISSN 0130-1799
1628004
  Щур С.А. "Чиста справа вимагає чистих засобів": політичні замахи в оцінці М. Драгоманова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 148-155. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1628005
  Руденко Ю. "Чисте золото" історичних знань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 12
1628006
  Прокопов Д. "Чисте правознавство" у його відношенні до теорії jus naturale: теоретико-правовий аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 222-231. – ISSN 1993-0909
1628007
  Чухненко Ю.М. "Чистейшей прелести чистейший образец...": Использование эпистолярного наследия А.С. Пушкина при изучении жизни и творчества писателя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 5 : Російська класика: Олександр Пушкін. – С. 6-9.
1628008
  Кіянка І.Б. "Чистий популізм" і елементи популізму у політичному житті України (1991-2015 рр.): історико-політичний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1628009
  Дживелегов А.К. "Чистилище" // Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – С. 3-12
1628010
  Головчанский Г. "Чистильщик, или Странный случай в Пермской губернии" : рассказ // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 113-124. – ISSN 1728-8568


  Основано на реальных событиях.
1628011
  Шумарова Н. "Чистіша від сльози хай буде мова" // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (98), березень. – С. 60-62
1628012
  Дідула Р. "Чистішим вийду із вогню - не бійтеся за мене..." : До 75-річчя визначного поета і перекладача Володимира Лучука // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 121-122. – ISSN 0868-4790
1628013
  Рой С.В. "Чистки" студентського контингенту Ніжинського інституту народної освіти у 20-х роках ХХ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 280-283. – ISSN 2218-4805
1628014
  Круглошаров Михаил "Чисто научное" убийство : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-20 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1628015
  Юренев Р.Н. "Чистое небо" / Р.Н. Юренев. – М, 1961. – 16с.
1628016
  Стріха М. "Чистому серцем": (Михайло Москаленко в моєму житті й в моєму архіві) : Уривок з роману // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 142-148. – ISSN 0585-8365
1628017
  Гінда В. "Чисту людину зроблено погромником, а убийника - героем // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 19 (72). – С. 52-57


  Симона Петлюру застрелив Самуїл Шварцбард
1628018
  Чадюк М. "Читає, як швед" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 31


  Малознані сторінки шведської літератури.
1628019
  Когутич І. "Читаємо разом" (діяльність літературного клубу при Закарпатській ОУНБ ім. Ф. Потушняка) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 14-16


  Автор розповідає про роботу літературного клубу, що має на меті відкривати нових авторів, сприяти саморозвитку читача, формувати сталий інтерес до читання та зрілий естетичний смак. Ну, а для досягнення мети використовуються найрізноманітніші заходи ...
1628020
  Гривінський Р. "Читаємо розумом, сприймаємо серцем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 22


  У Львові планують до 200-річчя Тараса Шевченка видати книжку його віршів, написаних від руки.
1628021
  Шалата М. "Читай, дитино, "Кобзаря"" : поезія // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 46-49


  "З моєї Шевченкіани".
1628022
  Жиленко І. "Читання" преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба: джереда та вірогідність змісту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 20-29. – ISSN 0131-2685
1628023
  Баран В.Д. "Читати землю" : спогади Володимира Барана у записах Марини Гримич / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; [упоряд.: М. Гримич]. – Київ : НДІУ, 2017. – 155, [1] с. : іл.
1628024
  Хархун В. "Читати українську історію треба з бромом": Винниченків образ української революції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 27-35. – ISSN 0236-1477
1628025
  Загоруйко Наталья "Читать - это круто!" : украинский опыт отношения к чтению детей / Загоруйко Наталья, Дзюба Наталья // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1727-4893


  Сегодня уже не вызывает сомнения то, что все средства массовой информации, включая телевидение, видео, компьютер, могут и должны использоваться в качестве помощников по привлечению детей к чтению.
1628026
  Бабійчук Т. "Читацька конференція "Захоплюючий світ детективу" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 57-62
1628027
  Сабадаш С.Ю. "Читацька критика" Л. Виготського у культурному просторі XX сторіччя // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 98-103. – ISSN 2312-4679
1628028
  Герман С. "Читача слід поважати, а не підпихати йому готові концепції..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 8


  Розмова з С. Германом з приводу виходу його нового роману "Інге"
1628029
  Аношкіна Г. "Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!" М. Рильський // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 67-70
1628030
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 11


  Поезія Миколи Рачука.
1628031
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 8-9


  Поезія Миколи Рачука.
1628032
  Кроп Т. "Читаючи Зерова, почуваєш себе людиною" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 16


  Про талант, місце письменника в українській культурі, його страдницьку долю говорили на відкритті виставки "Лицар культури", що відкрилася з нагоди 125-річчя від дня народження митця у Музеї книги і друкарства України. "... Микола Зеров стоїть у ряду ...
1628033
  Вергеліс О. "Чия ж то дівчина розпустила коси?" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 14


  "У листопаді виповнюється 100 років від дня народження української актриси Ольги Кусенко (1919-1997), однієї з найяскравіших зірок Театру імені Івана Франка у 60-70-80-х роках, дружини Юрія Тимошенка (Тарапуньки). У нинішній ювілейний сезон Київського ...
1628034
  Гопко Г. "Чітке визначення країни-агресора-окупанта" / Г. Гопко, М. Сірий, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 209). – С. 3


  Експерти "Дня" - про ухвалення ООН резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", ініційованої Україною.
1628035
  Шематович В.И. Численные алгоритмы для нестрационарной статистической модели смеси газов с внутренними степенями свободы. / В.И. Шематович. – М., 1979. – 21с.
1628036
  Бекпатшаев Мурат Жусупалиевич Численные алгоритмы компенсации электромагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бекпатшаев Мурат Жусупалиевич; АН КазССР. Ин-т механики иматематики. – Алма-Ата, 1992. – 15л.
1628037
   Численные граничные условия : труды семинара. – Казань : КФТИ, 1990. – 157 с.
1628038
   Численные и аналитические методы решения задач механики сплошной среды.. – Свердловск, 1981. – 127с.
1628039
   Численные и аналитические методы решения краевых задач.. – Алма-Ата, 1986. – 87с.
1628040
  Кустов В.Л. Численные и аналитические модели интенсивных электронных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кустов В.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1628041
   Численные и аналоговые методы решения краевых задач.. – Алма-Ата, 1988. – 77с.
1628042
  Фильчаков П.Ф. Численные и графические методы прикладной математики : Справочник / П.Ф. Фильчаков. – Киев
Ч. 2. – 1970. – 792 с.
1628043
  Белый Т.А. Численные исследования влияния различных механизмов осадкообразования на эволюцию мезомасштабных облачных образований, обусловивших сильные осадки в Карпатах 21-29 июля 2008 г. / Т.А. Белый, С.Н. Дударь, А.М. Пирнач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 107- 123 : Рис., табл. – Список літ.: с. 123. – ISSN 0203-3100
1628044
  Коротков О.Ю. Численные исследования критических режимов обтекания профилей : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Коротков О. Ю.; РАН, Сиб. отд. Ин-т теоретики и прикладной механики. – Новосибирск, 1993. – 18л.
1628045
  Гринь Юрий Григорьевич Численные исслеодвания эффектов взаимофокусировки и обратной перекачки энергии в оптических умножителях частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гринь Юрий Григорьевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1628046
  Полак Э. Численные метды оптимизации / Э. Полак. – М, 1974. – 376с.
1628047
  Бут Э.Д. Численные методы / Э.Д. Бут. – Москва : Физматлит, 1959. – 239 с.
1628048
  Ланс Д.Н. Численные методы / Д.Н. Ланс. – М, 1962. – 208с.
1628049
  Бахвалов Н.С. Численные методы : [учеб. пособие для вузов по специальности "Прикл. математика"] / Бахвалов Н.С. – Москва : Наука
[Т. 1] : Анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения. – 1973. – 631 с.
1628050
  Бахвалов Н.С. Численные методы : [учеб. пособие для вузов, по специальности "Прикл. математика"] / Бахвалов Н.С. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Наука
[Т. 1] : Анализ, алгебра, обыкновенные дмфференциальные уравнения. – 1975. – 631 с.
1628051
  Калиткин Н.Н. Численные методы : Учеб.пособие / Н.Н. Калиткин. – Москва : Наука, 1978. – 512с.
1628052
  Кунцман Ж. Численные методы / Ж. Кунцман. – М, 1979. – 159с.
1628053
  Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
1628054
  Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков. – Москва : Наука, 1987. – 248 с.
1628055
  Бахвалов Н.С. Численные методы : учеб. пособие для студ. вузов / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – Москва : Наука, 1987. – 600 с.
1628056
  Самарский А.А. Численные методы : учеб. пособие / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – Москва : Наука, 1989. – 428 с. – ISBN 5-02-013996-3
1628057
  Заварыкин В.М. Численные методы : Учебное пособие для студентов физ.-мат. спец. пед.ин-тов / В.М. Заварыкин, В.Г. Житомирский, М.П. Лапчик. – Москва : Просвещение, 1991. – 176с. – ISBN 5-09-000599-0
1628058
  Бахвалов Н.С. Численные методы : Учебн.пособие для студ.высш.учебн.зав. / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – Издание второе. – М., С.-Пб. : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 632с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-043-4
1628059
  Бахвалов Н.С. Численные методы : Учеб. пособие для студ. физико-математических специальностей высш. учеб. завед. / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2004. – 636с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94774-175-X
1628060
  Бахвалов Н.С. Численные методы : Учеб. пособие / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 636с. – Посвящена 250-летию Московского университета. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94774-396-5
1628061
  Волков Е.А. Численные методы : учеб.пособие / Е.А. Волков. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 248, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 245-248. – Библиогр.: с. 244. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1


  Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
1628062
  Волков Е.А. Численные методы : учебное пособие / Е.А. Волков. – Изд. 5-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 256 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1


  Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
1628063
  Вержбицкий В.М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения) : Учебное пособие для студ.математ.спец.высш. учеб.заведений / В.М. Вержбицкий. – Москва : Высшая школа, 2000. – 266с. – ISBN 5-06-003654-5
1628064
  Вержбицкий В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) : Учебное пособие для вузов / В.М. Вержбицкий. – Москва : Высшая школа, 2001. – 382с. – ISBN 5-06-003982-Х
1628065
  Вержбицкий В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) : Учебное пособие для вузов обуч. по мат. спец. и направлениям подготовки дипл. спец. в обл. техники и технологии. / В.М. Вержбицкий. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс 21 век, 2005. – 400с. – ISBN 5-329-011111-6
1628066
  Масловская Л.В. Численные методы алгебры : (для студ. и асп. ун-тов и вузов, изучающих вычислит. математику и её прил., а также для специалистов по числ. анализу) : учеб. для студ. вузов, которые обучаются по специальностям "Прикладная математика" и "Математика" / Л.В. Масловская, О.М. Масловская ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Укрполиграф, 2006. – 145, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 144-145. – ISBN 966-8829-05-0
1628067
  Воеводин В.В. Численные методы алгебры. Теория и алгорифмы. / В.В. Воеводин. – Москва, 1966. – 248с.
1628068
  Демидович Б.П. Численные методы анализа : Учеб.пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз, 1963. – 400с.
1628069
   Численные методы анализа. – Иркутск, 1980. – 175с.
1628070
   Численные методы анализа. – Иркутск
Вып. 11. – 1981
1628071
   Численные методы анализа. – Баку, 1988. – 123с.
1628072
  Фаттахова Мехрибан Иса кызы Численные методы анализа и оптимизации стратегий доступа а буферное пространство узлов интегральных сетей : Автореф. ... дис. канд. технических наук: 05.13.01 / Фаттахова М.И.; Нац. акад. наук Азербайджана; Ин-тут кибернетики им. акад. А.И.Гусейнова. – Баку, 2003. – 23 с. – Библиогр.: 15 назв.
1628073
  Белов П.Н. Численные методы анализа и прогноза погоды : учеб. пособие / П.Н. Белов, Ю.П. Переведенцев, В.В. Гурьянов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1991. – 81, [2] с. – Библиогр.: с. 81-82 (24 назв.)
1628074
  Поляк И.И. Численные методы анализа наблюдений / И.И. Поляк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 211с.
1628075
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
1628076
  Дэннис Д. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д. Дэннис, Р. Шнабель. – Москва : Мир, 1988. – 440 с.
1628077
  Дорфман Л.А. Численные методы в газодинамике турбомашин / Л.А. Дорфман. – Л, 1974. – 271с.
1628078
  Терентьев А.Г. Численные методы в гидродинамике : учеб. пособ. / А.Г. Терентьев, К.Е. Афанасьев ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : ЧГУ, 1987. – 79, [15] с. : ил. – Библиогр.: с. 78-79 ( 29 назв.)
1628079
  Шелутко В.А. Численные методы в гидрологии : [учеб. пособие для вузов по спец. "Гидрология суши"] / В.А. Шелутко; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград : ЛПИ, 1983. – 155 с. : ил. – Библиогр.: с. 153
1628080
  Шелутко В.А. Численные методы в гидрологии : [учеб. для вузов по спец. "Гидрология суши"] / В.А. Шелутко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 238 с. – Библиогр.: с.233-235. – ISBN 5-286-00626-4
1628081
  Вайникко Г.М. Численные методы в гиперсингулярных интегральных уравнениях и их приложения / Г.М. Вайникко, И.К. Лифанов, Л.Н. Полтавский. – Москва : Янус-К, 2001. – 508с. – ISBN 5-8037-0081-9
1628082
   Численные методы в динамике жидкостей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 407 с.
1628083
  Галишникова Т.Н. Численные методы в задачах дифракции / Т.Н. Галишникова, А.С. Ильинский. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 207 с.
1628084
  Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях : Учебное пособие / Н.С. Бахвалов, А.В. Лапин, Е.В. Чижонков; Под ред. В.А.Садовничего. – Москва : Высшая школа, 2000. – 190с. – ISBN 5-06-003684-7
1628085
   Численные методы в задачах математической физики.. – М., 1985. – 157с.
1628086
  Перевозчиков А.Г. Численные методы в задачах проектирования роботников / А.Г. Перевозчиков. – Калинин, 1990. – 60с.
1628087
  Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена = Numerical heat transfer / Д. Ши; пер. с англ. И.Е. Зино, В.Л. Грязнова; под ред. В.И. Полежаева. – Москва : Мир, 1988. – 544с. – ISBN 5-03-001215-Х
1628088
   Численные методы в задачах физики атмосферы и охраны окружающей среды. – Новосибирск, 1985. – 170с.
1628089
  Баранов А.В. Численные методы в инженерных задачах : учеб. пособие / А.В. Баранов, Э.В. Рябчук ; Волгогр. политехн. ин-т. – Волгоград : ВолгПИ, 1988. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 127- ( 6 назв.)
1628090
  Краскевич В.Е. Численные методы в инженерных исследованиях / В.Е. Краскевич. – Киев : Вища школа, 1986. – 264с.
1628091
  Кочиков И.В. Численные методы в колебательнй спектроскопии / И.В. Кочиков, Г.М. Курамшина, А.Г. Ягола. – Москва : Знание, 1989. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Математика. Кибернетика, №1/1989)
1628092
   Численные методы в краевых задачах математической физики.. – Л., 1985. – 167с.
1628093
   Численные методы в математической физике. – Новосибирск, 1979. – 164с.
1628094
   Численные методы в механике жидкостей.. – М., 1973. – 304с.
1628095
   Численные методы в механике твердого деформируемого тела. – Москва, 1987. – 59 с.
1628096
   Численные методы в механике твердого деформируемого тела.. – М., 1984. – 176с.
1628097
  Стронгин Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах / Р.Г. Стронгин. – Москва, 1978. – 240с.
1628098
  Ентов В.М. Численные методы в нефтегазовых задачах / В.М. Ентов. – М.
Ч.1. – 1990. – 97с.
1628099
   Численные методы в прикладной математике. – Уфа, 1985. – 120с.
1628100
   Численные методы в прикладной математике.. – Уфа, 1988. – 114с.
1628101
   Численные методы в прикладной теории упругости.. – К., 1968. – 250с.
1628102
   Численные методы в прикладной физике : учебное пособие для студентов физических специальностей / Катрич В.А., Майборода Д.В., Погарский С.А., Просвирнин С.Л. ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-623-480-6
1628103
  Марчук Г.И. Численные методы в прогнозе погоды / Г.И. Марчук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 356с.
1628104
   Численные методы в сейсмических исследованиях.. – Новосибирск, 1983. – 240с.
1628105
  Белоцерковский С.М. Численные методы в сингулярных интегральных уравнениях и их применение в аэродинамике, теории упругости, электродинамике / С.М. Белоцерковский, И.К. Лифанов. – Москва : Наука, 1985. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 249-253 (124 назв.)
1628106
   Численные методы в теоретической физике и физической химии.. – М., 1983. – 95с.
1628107
  Кочуров Б.П. Численные методы в теории гетерогенного реактор / Б.П. Кочуров. – Москва : Атомиздат, 1980. – 112 с.
1628108
  Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем / Н.Н. Моисеев. – Москва : Наука, 1971. – 424 с.
1628109
  Марчук Г.И. Численные методы в теории переноса нейтронов / Г.И. Марчук, В.И. Лебедев. – Москва : Атомиздат, 1971. – 496 с.
1628110
  Марчук Г.И. Численные методы в теории переноса нейтронов / Г.И. Марчук, В.И. Лебедев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1981. – 454 с.
1628111
  Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности : Учебное пособие / Б.Е. Победря. – 2-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995. – 344с. – ISBN 5-211-03077-Х
1628112
   Численные методы в теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев, А.П. Деруга, В.И. Савченков; Абовский Н.П. [и др.]. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1986. – 382, [1] с. : ил. – Библиогр.: с.370-378
1628113
  Сальвадори М. Численные методы в технике / М. Сальвадори. – М, 1955. – 248с.
1628114
   Численные методы в физике плазмы. – Москва : Наука, 1977. – 258 с.
1628115
  Джонсон К.Д. Численные методы в химии / К.Д. Джонсон. – М., 1983. – 503с.
1628116
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
Ч. 1. – 1985. – 84с.
1628117
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1986. – 139 с.
1628118
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
Ч. 3. – 1986. – 139с.
1628119
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
4. – 1987. – 139с.
1628120
  Яшкин В.И. Численные методы в химии : Аппаратное и программное обеспечение: Пособие для студентов хим.спец. / В.И. Яшкин. – Минск : БГУ, 2002. – 95 с. – ISBN 985-445-749-4
1628121
  Пшеничный Б.Н. Численные методы в экстремальных задачах. / Б.Н. Пшеничный, Ю.М. Данилин. – Москва : Наука, 1975. – 319 с.
1628122
  Поляченко А.Л. Численные методы в ядерной геофизике / А.Л. Поляченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 149с.
1628123
  Нурминский Е.А. Численные методы выпуклой оптимизации / Е.А. Нурминский. – М., 1991. – 165с.
1628124
  Хрущ В.К. Численные методы газовой динамики / В.К. Хрущ. – Днепропетровск, 1981. – 100 с.
1628125
  Пирумов У.Г. Численные методы газовой динамики : Учеб. пособие для студ. втузов / У.Г. Пирумов, Г.С. Росляков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 232 с.
1628126
  Шокин Ю.И. Численные методы газовой динамики: инвариантные разностные схемы. / Ю.И. Шокин. – Новосибирск, 1977. – 84с.
1628127
   Численные методы геоэлектрики и математическое обеспечение ЭВМ.. – Новосибирск, 1987. – 118с.
1628128
  Базилевич Ю.Н. Численные методы декомпозиции в линейных задачах механики / Ю.Н. Базилевич ; АН УССР, Ин-т техн. мезаники. – Киев : Наукова думка, 1987. – 154 с. – Библиогр.: с. 148-152
1628129
   Численные методы динамики вязкой жидкости. – Новосибирск, 1979. – 182с.
1628130
   Численные методы динамики вязкой жидкости.. – Новосибирск, 1983. – 304с.
1628131
   Численные методы дифференциальных уравнений.. – М., 1989. – 88с.
1628132
  Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инженеров : Пер. с англ. / Р.В. Хемминг. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 400с.
1628133
  Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инженеров. / Р.В. Хемминг. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1628134
  Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик / А.Е. Мудров. – Томск, 1991. – 270с.
1628135
   Численные методы для решения задач оптимизации и управления. – Москва, 1984. – 79 с.
1628136
  Икрамов Х.Д. Численные методы для симметричных линейных систем / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1988. – 157 с.
1628137
   Численные методы и вопросы организации вычисления. – Ленинград
№ 5. – 1981
1628138
   Численные методы и задачи оптимизации. – Томск, 1983. – 164 с.
1628139
   Численные методы и их оптимизация. – Киев, 1984. – 106с.
1628140
   Численные методы и их применение. – Казань, 1983. – 159 с.
1628141
   Численные методы и их реализация на ЭВМ. – Иваново, 1978. – 172с.
1628142
   Численные методы и математическое моделирование тепломассопереноса. : сб.науч.тркдов. – Днепропетровск : ДГУ, 1991. – 170с.
1628143
  Колдаев В.Д. Численные методы и программирование : учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. обр., обуч. по группе спец. 2200 "Информатика и вычислит. техника" / В.Д. Колдаев ; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2008. – 336 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0333-9
1628144
  Мак-Кракен Численные методы и программирование на ФОРТРАНе / Мак-Кракен, У. Дорн. – Москва : Мир, 1969. – 583 с.
1628145
  Мак-Кракен Численные методы и программирование на ФОРТРАНе : Пер. с англ. / Мак-Кракен, У. Дорн. – Москва : Мир, 1977. – 584с.
1628146
   Численные методы и программирование.. – Казань, 1973. – 101с.
1628147
  Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. – Москва : Мир, 1998. – 575с. – ISBN 5-03-002432-8: 0-13-626672-Х
1628148
  Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш; Пер. с англ. под ред. Х.Д.Икрамова. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Мир, 2001. – 575с. – ISBN 5-03-003392-0
1628149
  Тятюшкин А.И. Численные методы и программные средства оптимизации управляемых систем / А.И. Тятюшкин; РАНБ, Сибирское отделение; Иркутский вычислительный центр. – Новосибрск : Наука, 1992. – 193 с. – ISBN 5-02-029926-X
1628150
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА. – Таллин
Т. 1. – 1987. – 160 с.
1628151
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА. – Таллин
Т. 2. – 1987. – 183 с.
1628152
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники. – Таллин
Т. 1. – 1989. – 169 с.
1628153
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники. – Таллин
Т. 2. – 1989. – 169 с.
1628154
   Численные методы и технология разработки пакетов прикладных программ.. – Киев, 1990. – 168с.
1628155
  Микеладзе Ш.Е. Численные методы интегрирования дифференциальных уравнений с частными производными / Ш.Е. Микеладзе. – Москва-Ленинград, 1936. – 108 с.
1628156
  Кульчицкий В.Л. Численные методы исследования волновых полей в задачах дифракции и излучения / В.Л. Кульчицкий. – Киев : Наукова думка, 1988. – 75 с.
1628157
  Волков Б.И. Численные методы исследования движения пучков заряженных частиц с учетом пространственного заряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Волков Б.И. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1628158
   Численные методы исследования двухмерных волн напряжений.. – Алмла-Ата, 1988. – 213с.
1628159
  Саркисян Г.Х. Численные методы исследования задач моделирования заряженных пучков : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.07 / Саркисян Г. Х.; КГУ. – Дубна, 1986. – 13л.
1628160
  Беляев Н.М. Численные методы конвективного теплообмена / Н.М. Беляев, А.А. Приходько ; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1983. – 103 с.
1628161
  Гандин Л.С. Численные методы краткострочного прогноза погоды : Учебник для вузов / Л.С. Гандин, А.С. Дубов; Под ред. Юдина М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 428с.
1628162
  Булавский В.А. Численные методы линейного программирования / В.А. Булавский. – Москва, 1977. – 367с.
1628163
  Неймарк Ю.И. Численные методы линейной алгебры / Ю.И. Неймарк. – Горький, 1971. – 50с.
1628164
  Икрамов Х.Д. Численные методы линейной алгебры / Х.Д. Икрамов. – Москва, 1987. – 46 с.
1628165
  Федоров В.В. Численные методы максимина / В.В. Федоров. – М., 1979. – 278с.
1628166
  Микеладзе Ш.Е. Численные методы математического анализа. / Ш.Е. Микеладзе. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 528 с.
1628167
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 10, вып. 5. – 1979
1628168
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 10, вып. 6. – 1979
1628169
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 4. – 1980
1628170
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 3. – 1980
1628171
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 5. – 1980
1628172
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 7. – 1980
1628173
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 6. – 1980
1628174
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 2. – 1980
1628175
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 11, вып. 1. – 1980
1628176
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 12, вып. 3. – 1981
1628177
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 12, вып. 5. – 1981
1628178
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 12, вып. 6. – 1981
1628179
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 13, № 1. – 1982
1628180
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 13, № 3. – 1982
1628181
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 13, № 2. – 1982
1628182
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 13, № 4. – 1982
1628183
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 13, № 5. – 1982
1628184
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 13, № 6. – 1982
1628185
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 14, вып. 1. – 1983
1628186
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 14, вып. 2. – 1983
1628187
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 14, вып. 3. – 1983
1628188
   Численные методы механики сплошной среды. – Новосибирск
Т. 14, вып. 4. – 1983
1628189
   Численные методы моделирования технологических процессов.. – Рига, 1989. – 132с.
1628190
  Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло / И.М. Соболь. – М, 1973. – 311с.
1628191
  Флетчер К. Численные методы на основе метода Галеркина / К. Флетчер. – Москва : Мир, 1988. – 352 с.
1628192
  Елизаров Я Е. Численные методы нелинейного программирования / Я Е. Елизаров, В.С. Савченко. – Донецк, 1982. – 66с.
1628193
  Беляев Б.Н. Численные методы обработки и анализа океанологической информации с применением ЭВМ : учеб. пособ. [для вузов по спец. "Океанология"] / Б.Н. Беляев ; Ленинградский гидрометеорол. ин-т. – Ленинград : Ленинградский политехнический ин-т, 1978. – 145 с. : ил. – Библиогр.: с. 144 (15 назв.)
1628194
   Численные методы обработки сигналов в задачах идентификации. – М., 1987. – 89с.
1628195
  Цветкова Т.А. Численные методы обращения сейсмических годографов отраженных волн в ветикально неоднородных средах : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.12 / Цветкова Т. А.; Ин-т геофиз. АН УССР. – К., 1982. – 16л.
1628196
  Хофер Э. Численные методы оптимизации / Э. Хофер, Р. Лундерштедт. – Москва, 1981. – 192 с.
1628197
  Суханов В.А. Численные методы оптимизации в банаховых пространствах и их приложения / В.А. Суханов. – Барнаул
1. – 1982. – 53с.
1628198
  Кураев А.А. Численные методы оптимизации в задачах электроники СВЧ / А.А. Кураев, И.С. Ковалев, С.В. Колосов. – Минск, 1975. – 295 с.
1628199
   Численные методы оптимизации и анализа.. – Новосибирск, 1992. – 198с.
1628200
   Численные методы оптимизации эмиссионных электронно-оптических систем / В.П. Ильин, В.А. Катешов, Ю.В. Куликов, М.А. Монастырский; Березин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 192 с.
1628201
  Голодников Александр Николаевич Численные методы поиска оптимальных функций распределения с экспериментальных задачах стохастического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Голодников Александр Николаевич; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 25л.
1628202
   Численные методы поисковой оптимизации параметров тиристорных инверторов. – Киев, 1982. – 42с.
1628203
  Данаев Наргозы Турсынбаевич Численные методы построения и использование криволинейных разностных сеток в некоторых задачах динамики вязского газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Данаев Наргозы Турсынбаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1628204
  Бердышев В.И. Численные методы приближения функций / .И. Бердышев, Ю.Н. Субботин. – Свердловск : Средне-Уральское кн.ижное издательство, 1979. – 118 с. – Библиогр.: с. 113-117
1628205
   Численные методы прогноза погоды : Материалы переводных статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 284с.
1628206
  Белов П.Н. Численные методы прогноза погоды : учеб. пособие для студентов ун-тов и гидрометеорологических ин-тов / П.Н. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 392 с.
1628207
  Белов П.Н. Численные методы прогноза погоды : [учеб. для вузов по спец. "Метеорология"] / П.Н. Белов, Е.П. Борисенко, Б.Д. Панин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 375, [1] с. : ил. – ISBN 5-286-00148-3
1628208
   Численные методы прогноза погоды и вопросы синоптической метеорологии. – Ташкент : Наука, 1964. – 104с.
1628209
  Воеводин А.Ф. Численные методы расчета одномерных систем. / А.Ф. Воеводин, С.М. Шугрин. – Новосибирск, 1981. – 208с.
1628210
  Буй Хыонг Численные методы расчета перекрестных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Буй Хыонг; Моск. ин-т инж. ж.д. трансп. – М., 1964. – 14л.
1628211
  Степанов С.Н. Численные методы расчета систем с повторными вызовами / С.Н. Степанов. – Москва : Наука, 1983. – 229с.
1628212
  Моисеев Н.Н. Численные методы расчета собственных частот колебаний ограниченного объема жидкости / Н.Н. Моисеев, А.А. Петров. – Москва, 1966. – 270 с.
1628213
  Грибов А.П. Численные методы расчета тонкостенных конструкций при статических воздействиях / А.П. Грибов, Н.П. Петухов. – Казань, 1986. – 84 с.
1628214
  Пшеничный Б.Н. Численные методы расчета транспортных сетей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пшеничный Б.Н.; Акад.наук УССР.Объед.учен.совет.ин-тов математики, кибернетики. – К, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1628215
   Численные методы расчета штормовых нагонов.. – Л., 1964. – 224с.
1628216
  Марчук Численные методы расчета ядерных реаткоров / Марчук, И. – Москва, 1958. – 381с.
1628217
   Численные методы решений задач теории урпугости и пластичности.. – Новосибирск
1. – 1976. – 118с.
1628218
  Бурдюк Т.А. Численные методы решений некоторых задач теории расписаний : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.03 / Бурдюк Т. А.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1974. – 23л.
1628219
  Бабаев Тофик Адыльевич Численные методы решения двухмерных задач фильтрации с неизвестными подвижными границами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бабаев Тофик Адыльевич ; АН ГрузССР , Вычисл. центр. – Тбилиси, 1980. – 23 с.
1628220
  Нурминский Е.А. Численные методы решения детерминированных и стохастических минимаксных задач / Е.А. Нурминский. – К., 1979. – 159с.
1628221
  Балашова С.Д. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений : учеб. пособие / С.Д. Балашова ; Днепропетровс. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1991. – 247 с. : Библиогр.: с.244
1628222
   Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений и квадратурные формулы. – Москва, 1964. – 352 с.
1628223
  Коллатц Лотар Численные методы решения дифференциальных уравнений. / Коллатц Лотар. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 460 с.
1628224
   Численные методы решения дифференциальных уравнений.. – Саратов, 1983. – 48с.
1628225
  Ракитский Ю.В. Численные методы решения жестких систем / Ю.В. Ракитский. – М, 1979. – 208с.
1628226
   Численные методы решения задач динамики атмосферы и океана.. – Л., 1968. – 368с.
1628227
   Численные методы решения задач динамической теории упругости.. – Кишинев, 1976. – 227с.
1628228
  Алексеев Г.В. Численные методы решения задач математической физики : учеб. пособие / Г.В. Алексеев ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток : ДВГУ, 1987. – 87, [1] с. – Библиогр.: с. 87
1628229
   Численные методы решения задач математической физики и оптимизации.. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
1628230
   Численные методы решения задач математической физики и теории систем. – Москва, 1978. – 151с.
1628231
   Численные методы решения задач механики сплошных сред.. – М., 1969. – 232с.
1628232
  Салимов А.Х. Численные методы решения задач неустановившихся движений газа в магистральных трубопроводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Салимов А.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1628233
   Численные методы решения задач прогноза погоды и общей циркуляции атмосферы.. – Новосибирск, 1970. – 252с.
1628234
  Алексеев Г.В. Численные методы решения задач синтеза излучающих систем : [учеб. пособие] / Г.В. Алексеев ; М-во высш. и сред. спец. образования, Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток : ДВГУ, 1985. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 84-86
1628235
  Дмитриев В.И. Численные методы решения задач синтеза излучающих систем / В.И. Дмитриев, Н.И. Березина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 113 с.
1628236
  Вабищев П.Н. Численные методы решения задач со свободной границей / П.Н. Вабищев. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 164 с.
1628237
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. – Новосибирск
1. – 1978. – 156с.
1628238
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. – Новосибирск
2. – 1978. – 119с.
1628239
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
2. – 1976. – 126с.
1628240
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск, 1982. – 323с.
1628241
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск, 1986. – 328с.
1628242
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск, 1988. – 303с.
1628243
   Численные методы решения задач фильтрации многофазной несжижаемой жидкости. – Новосибирск, 1980. – 264с.
1628244
   Численные методы решения задач фильтрации многофазной несжижаемой жидкости.. – Новосибирск, 1987. – 295с.
1628245
   Численные методы решения задач электронной оптики : сб.науч.трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1979. – 146с.
1628246
  Ильин В.П. Численные методы решения задач электрооптики. / В.П. Ильин. – Новосибирск : Наука, 1974. – 202с.
1628247
  Ильин В.П. Численные методы решения задач электрофизики / В.П. Ильин. – Москва : Наука, 1985. – 334 с.
1628248
  Молчанов И.Н. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Н. Молчанов. – К., 1969. – 35 с.
1628249
  Крывый С.Л. Численные методы решения задачи о математическом сейфе // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 55, № 5, вересень - жовтень. – С. 18-34. – ISSN 1019-5262
1628250
  Романов В.Г. Численные методы решения интегральных уравнений теории упругости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; АН БССР, Объед. сов. ин-то физ. матем. и вычисл. техн., физ. тверд. теа и полупроводн. – Минск, 1965. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1628251
  Гусев В.В. Численные методы решения квантовомеханической задачи трех тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Гусев В.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1986. – 14л.
1628252
  Ефимова Елена Андриановна Численные методы решения кинематической задачи сейсмического просвечивания : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Ефимова Елена Андриановна; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1628253
  Суханов В.А. Численные методы решения конечномерных задач оптимизации / В.А. Суханов. – Барнаул, 1982. – 60с.
1628254
  Хафса М.Р. Численные методы решения краевой задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений с параметром : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Хафса М.Р.; АН Гр.ССР.ВЦ. – Тбилиси, 1978. – л.
1628255
  Жежеря А.И. Численные методы решения краевых задач для самосопряженных эллиптических дифференциальных уравнений четвертого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Жежеря А. И.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1628256
  Яковлев М.Ф. Численные методы решения линейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравненийй / М.Ф. Яковлев. – К., 1969. – 28 с.
1628257
   Численные методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, А.В. Гончарский, В.В. Степанов, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1990. – 229 с.
1628258
  Нгуен Лам Численные методы решения некоторых задач движения жидкости по неровному дну : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен Лам; АН СССР. Математич. ин-т. – М., 1967. – 16л.
1628259
  Никифоров А.Ф. Численные методы решения некоторых задач квантовой механики / А.Ф. Никифоров. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1981. – 195 с.
1628260
  Поляк Р.А. Численные методы решения некоторых задач нелинейного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поляк Р.А.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1628261
  Мухидинова М.Х. Численные методы решения некоторых задач нелинейной теории ползучести. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мухидинова М.Х.; АН Узб.ССР.Объед.учен.совет.по мех.-мат.спец.отд.физ-технг.и мат.наук. – Ташкент, 1970. – 12л.
1628262
  Молчанов И.Н. Численные методы решения некоторых задач теории упругости / И.Н. Молчанов. – К., 1979. – 315с.
1628263
  Мухачева Э.А. Численные методы решения некоторых классов задач линейного программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухачева Э.А.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1628264
  Щепакин М.Б. Численные методы решения некоторых классов задач стохастического программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Щепакин М.Б.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1628265
  Данг Куанг Численные методы решения некоторых основных задач теории упругости и теории плстин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Данг Куанг А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Кам"янець-Подільський, 1986. – 17 с.
1628266
  Данг Куанг Численные методы решения некоторых основных краевых задач теории упругости и теории пластин : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.07 / Данг Куанг А.; МВ и ССО УССР, Киев, ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 142л. – Бібліогр.:л.127-142
1628267
  Степанец Н.и. Численные методы решения некоторых плоских задач теории упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Степанец Н.и.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1972. – 6л.
1628268
  Балашова С.Д. Численные методы решения нелинейных уравнений и их систем : учеб. пособие / Балашова С.Д., Южакова Н.Ф. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1991. – 91с. – Библиогр.: с. 89
1628269
  Вабищевич П.Н. Численные методы решения неустойчивых эволюционных задач. : Автореф... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.07 / Вабищевич П.Н.; АН СССР ; Всесоюзный центр математического моделирования. – Москва, 1991. – 20с.
1628270
  Гончарский А.В. Численные методы решения обратных задач астрофизики / А.В. Гончарский, А.М. Черепащук, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1978. – 335 с.
1628271
   Численные методы решения обратных задач математической физики.. – М., 1988. – 267с.
1628272
  Шалима В.Н. Численные методы решения обыкновенных ифференциальных уравнений высших порядков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Шалима В.Н.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1981. – 22л.
1628273
  Чувашева Светлана Ивановна Численные методы решения одного класса оптимизационных задач размещения источников физических полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Чувашева Светлана Ивановна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 14 с.
1628274
  Вахитов М.Б. Численные методы решения одномерных задач строительной механики летательных аппаратов / М.Б. Вахитов, В.А. Фирсов. – Казань, 1985. – 65с.
1628275
  Галба Евгений Федорович Численные методы решения осесимметричных задач для некоторой цилиндрической оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Галба Евгений Федорович; АН УССР. ин-т кибернетики. – К., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1628276
  Васильковский С.Н. Численные методы решения плоских краевых задач динамической пластичности и упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Васильковский С.Н.;. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1628277
  Загускин В.Л. Численные методы решения плохо обусловленных задач / В.Л. Загускин. – Ростов -на-Дону, 1976. – 187с.
1628278
   Численные методы решения прикладных задач.. – Ташкент, 1967. – 91с.
1628279
  Мельник Вячеслав Николаевич Численные методы решения связанные нстационарных задач динамической теории электроупругости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Мельник Вячеслав Николаевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 137л. – Бібліогр.:л.128-137
1628280
  Мельник В.Н. Численные методы решения связанных нестационарных задач динамической теории электроупругости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Мельник В.Н.; КГУ. – Киев, 1989. – 16с.
1628281
   Численные методы решения сингулярных систем / Ю.Е. Бояринцев, В.А. Данилов, А.А. Логинов, В.Ф. Чистяков; Васильев О.В. – Новосибирск : Наука, 1989. – 223 с.
1628282
  Москвитина И.И. Численные методы решения уравнений (с одним неизвестным) в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Москвитина И.И.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
1628283
  Беляев Н.М. Численные методы решения уравнений и Стокса сжимаемого газа : учеб. пособ. / Н.М. Беляев, А.А. Приходько ; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : [б. и.], 1986. – 139 с.
1628284
   Численные методы решения уравнений математической физики.. – Уфа, 1986. – 176с.
1628285
  Бережанская З.С. Численные методы решения уравнений параболического типа для неограниченных кусочно-однородных областей : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.07 / Бережанская З.С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1981. – 184 л. – Библиогр.: л. 128-136
1628286
  Бережанская З.С. Численные методы решения уравнений параболического типа для неограниченных кусочно-однородных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бережанская Зореслава Степановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
1628287
   Численные методы решения уравнения переноса. : тезисы докладов семинара (15-18 мая 1990 г.). – Тарту : Тартуский ун-т, 1990. – 160с.
1628288
  Вишневский Василий Александрович Численные методы решения функциональных уравнений и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Вишневский Василий Александрович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1628289
  Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф.П. Васильев. – Москва : Наука, 1980. – 518 с.
1628290
  Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач : Учеб.пособие / Ф.П. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 549с.
1628291
  Абрамчук В.С. Численные методы синтеза линейных чистем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 1008 / Абрамчук В.С.; АН УССР. – Киев, 1969. – 16л.
1628292
   Численные методы теории дифракции : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 200 с.
1628293
  Леонов В.В. Численные методы теории оптимальных процессов / В.В. Леонов. – Новосибирск, 1974. – 111с.
1628294
  Летавин Михаил Иванович Численные методы управления потоком заряженных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Летавин Михаил Иванович; ЛГУ. – Л., 1980. – 16л.
1628295
   Численные методы условной оптимизации. – Москва, 1977. – 290с.
1628296
   Численные методы электродинамики.. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 144с.
1628297
  Мезингер Ф. Численные методы, используемые в атмосферных моделях / Ф. Мезингер, А. Аракава. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
1628298
   Численные методы, используемые в атмосферных моделях.. – Л.
2. – 1982. – 360с.
1628299
   Численные методы.. – М,, 1976. – 368с.
1628300
  Сламчинская Т.И. Численные методы. / Т.И. Сламчинская, Ю.Г. Щербаков. – Днепропетровск, 1976. – 61с.
1628301
  Мэтьюз Дж.Г. Численные методы. Использование MATLAB / Дж.Г. Мэтьюз, К.Д. Финк; Под ред. Ю.В.Козаченко; Пер. с агл. Л.Ф. Козаченко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2001. – 720с. – ISBN 5-8459-0162-6
1628302
  Вержбицкий В.М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные уравнения : учебное пособие для студ. метематич. и инженерных специальностей высших учеб. заведений / В.М. Вержбицкий. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс 21 век, 2005. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 419-424. – ISBN 5-329-01110-8
1628303
   Численные модели в задачах физики атмосферы и охраны окружающей среды.. – Новосибирск, 1987. – 94с.
1628304
   Численные модели геофизики - теория и приложения.. – Новосибирск, 1987. – 136с.
1628305
   Численные модели динамики атмосферы и океана.. – Новосибирск, 1987. – 131с.
1628306
  Березин Ю.А. Численные модели плазмы и процессы пересоединения / Ю.А. Березин, Г.И. Дудникова ; отв. ред. Ю.И. Шокин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и прикл. механики. – Москва : Наука, 1985. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 121-125
1628307
  Любимова Е.А. Численные модели тепловых полей Земли / Е.А. Любимова, В.М. Любошиц, О.И. Парфенюк. – Москва : Наука, 1983. – 125с.
1628308
  Береговенко Г.Я. Численные операторные методы решения дифференциальных уравнений и анализа динамических систем / Г.Я. Береговенко, Г.Е. Пухов, С.Е. Саух ; АНУ, Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – Москва : Наукова думка, 1993. – 262 с. – ISBN 5-12-003778-Х
1628309
  Кирин Н.Е. Численные приближения экстремалей управляемых динамических систем : Учебн. пособ. / Н.Е. Кирин, Н.Д. Морозник. – Уфа, 1989. – 89 с.
1628310
  Бабушка И. Численные процессы решения дифференциальных уравнений / И. Бабушка, Э. Витасек, М. Прагер ; пер. с англ. В.Л. Каткова ; под ред. Г.И. Марчука. – Москва : Мир, 1969. – 368 с. – Библиогр.: с. 354-358
1628311
  Коломиец Виктор Александрович Численные расчеты трехмерной модели Изинга в методе коллективных переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коломиец Виктор Александрович ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 19 с.
1628312
  Азрилянт П.А. Численные результаты теории диффракции радиоволн вокруг земной поверхности / П.А. Азрилянт, М.Г. Белкина. – Изд. 2-е. – Москва : Советское радио, 1957. – 45 с., [44] л. граф. : ил., граф.
1628313
  Бублик Б.Н. Численные решения динамических задач теории пластин и оболочек / Б.Н. Бублик; АН УССР; Институт механики. – Киев : Наукова думка, 1976. – 222 с.


  В монографии содержатся решения задач численного определения динамических характеристик пластин и оболочек с помощью специальных аналитических преобразований исходных конечно-разностных систем. В частности, рассмотрены задачи о колебании и устой ...
1628314
   Численные решения задач механики жидкости и газа.. – Днепропетровск, 1988. – 129с.
1628315
  Калиниченко В.И. Численные решения задач теплопроводности / В.И. Калиниченко. – Харьков : Вища школа, 1987. – 109 с.
1628316
  Чекалин А.Н. Численные решения задач фильтрации в водонефтяных пластах / А.Н. Чекалин. – Казань, 1982. – 208с.
1628317
  Девдариани Р.Г. Численные решения некотрых краевых задач дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Девдариани Р.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17л.
1628318
  Шевченко А.И. Численные эксперименты по изучению кинетики обезвоживания минерального сырья при виброударном грохочении // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 70-78 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1628319
  Кныш В.В. Численные эксперименты по расчету неустановившихся полей течений и плотности в северной части Атлантического океана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Кныш В.В.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-тут. – Севастополь, 1969. – 24л.
1628320
  Ярин Владимир Дмитриевич Численные эксперименты по расчету случайных полей океана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ярин Владимир Дмитриевич; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1975. – 19л.
1628321
   Численные эксперименты решения примитивных уравнений на полусфере.. – Ташкент, 1971. – 112с.
1628322
  Добровольская З.Н. Численные эксперименты с моделью динамики вод Онежского озера / З.Н. Добровольская. – Москва : ВЦ АН СССР, 1979. – 30 с.
1628323
  Григорович Г.А. Численный алгоритм и программа решения на машине БЭСМ-6 задачи о распределении быстрых нейтронов в бесконечной водородной среде / Г.А. Григорович, Ш.С. Николайшвилли. – Тбилиси, 1976. – 48с.
1628324
  Оппоков Г.В. Численный анализ / Г.В. Оппоков. – Москва-Ленинград, 1939. – 176 с.
1628325
  Милн В.Э. Численный анализ / В.Э. Милн. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 292 с.
1628326
  Кунц К.С. Численный анализ / К.С. Кунц. – Киев, 1964. – 390 с.
1628327
  Саврук М.П. Численный анализ в плоских задачах теории трещин / М.П. Саврук. – К., 1989. – 247 с.
1628328
  Дворецкий В.И. Численный анализ дискретных схем в частотной и временной областях с помощью ЭЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Дворецкий В.И.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1971. – 26л.
1628329
  Саркисян А.С. Численный анализ и прогноз морских течений / А.С. Саркисян. – Amsterdam : Гидрометеоиздат, 1977. – 182с.
1628330
  Панин Б.Д. Численный анализ и прогноз полей метеорологических элементов / Б.Д. Панин, С.И. Титов. – Ленинград, 1969. – 293с.
1628331
  Куракин Владислав Сергеевич Численный анализ метеоролгической информации и его приложение к исследованию крупномасштабных процессов в верхней атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.10.07 / Куракин Владислав Сергеевич; Центр. аэрологич. обсерватория. – Долгопрудный, 1978. – 20л.
1628332
  Васильев В.А. Численный анализ метеорологической информации в тропиках / В.А. Васильев, А.В. Кондратьев. – Ленинград, 1985. – 94с.
1628333
  Мамедов Миталлин Ахмед оглы Численный анализ некоторых динамических схем движения комет : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.01 / Мамедов Миталлин Ахмед оглы; АН СССР. Глав. Астроном. обсерватория. – Л., 1977. – 21л.
1628334
  Быков Р.А. Численный анализ некоторых приближенных методов решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Быков Р.А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1628335
  Махоткин О.А. Численный анализ химических процессов (с изменяющимся состоянием катализатора) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Махоткин О.А.; АН СССР. Сиб. отделение. – Новосибирск, 1973. – 24л.
1628336
  Инспекторов Э.М. Численный анализ электромагнитного возбуждения проводящих тел / Э.М. Инспекторов. – Минск : Университетское, 1987. – 120 с.
1628337
  Яненко Н.Н. Численный анализ. / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск, 1980. – 83 с.
1628338
   Численный анализ.. – М., 1991. – 194с.
1628339
  Шагидуллин Р.Р. Численный метод дискретных вихрей / Р.Р. Шагидуллин. – Казань, 1986. – 105с.
1628340
  Чистяков Ю.В. Численный метод определения функции, конформно отображающей круг на многоугольники. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чистяков Ю.В.; Томский гос. ун-т. Мех.-мат. ф-тет. – Томск, 1954. – 7л.
1628341
  Пилипенко Виталий Николаевич Численный метод полей времен в интерпретации материалов сайсморазведки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Пилипенко Виталий Николаевич; АН СССР. Ин-т физики Земли. – М., 1973. – 23л.
1628342
  Лушев Ю.Г. Численный метод прогноза температуры, влажности и слоистообразной облачности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лушев Ю.Г.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 14л.
1628343
  Каратаев С.Г. Численный метод расчета взаимодействия волновых пакетов в туннельно-связанных оптических волноводах / С.Г. Каратаев. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1990. – 10 с. – (Сообщения по прикладной математике)
1628344
  Каратаев С.Г. Численный метод расчета вязких течений в каналах / С.Г. Каратаев. – Москва, 1989. – 33 с.
1628345
  Муминов М.М. Численный метод решения задач о движении газов в трубах с переменным по длине профилем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муминов М.М.; МГУ. – М., 1967. – 5л.
1628346
  Величенко В.В. Численный метод решения задач оптимального управления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Величенко В.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 7л.
1628347
  Прусов В.А. Численный метод решения задачи Коши с предысторией / В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 42-67. – ISSN 0023-1274
1628348
  Сухов Е.Г. Численный метод решения краевой задачи, связанной с расчетом переходных процессов в квантовых усиливающихся средах / Е.Г. Сухов. – М, 1969. – 20с.
1628349
  Ильин Б.М. Численный прогноз полей метеорологических элементов с использованием приземных изаллобар : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин Б.М.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1970. – 13л.
1628350
  Анкудинов А.Л. Численный расчет гиперзвукового вязкого ударного слоя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Анкудинов Альберт Леонидович ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Библиогр.: с. 22-23
1628351
  Жумагалиева Ж.Т. Численный расчет двумерного сверхзвукового потока газа в плоских каналах / Ж.Т. Жумагалиева. – Москва, 1986. – 38 с.
1628352
  Петухов И.В. Численный расчет двумерных течений в пограничном слое : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петухов И.В.; Центр. аэро-гидродинам. ин-т им. проф. Н.Е.Жуковского. – М., 1963. – 9л.
1628353
  Корянов П.П. Численный расчет ламинарного и турбулентного смешивания двух однородных потоков газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корянов П. П.; АН СССР, Вычисл. центр. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1628354
  Бычков Ю.А. Численный расчет нелинейных регуляторов / Ю.А. Бычков. – Л, 1984. – 97с.
1628355
  Шугрин С.М. Численный расчет неустановившегося движения воды в открытых руслах. : Автореф... канд. техн.наук: / Шугрин С.М.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. уч. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 8л.
1628356
  Беляев Н.М. Численный расчет сверхзвуковых течений газа : учеб. пособ. для вузов по спец. "Механика" и "Прикладная математика" / Н.М. Беляев, В.К. Хрущ. – Киев : Вища школа, 1984. – 223 с. : граф. – Библиогр.: с. 222-223 (39 назв.)
1628357
  Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А. Курбатов, С.А. Аринчин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 167 с.
1628358
  Демченко В.Ф. Численный рост переноса тепла и вещества при кристаллизации слитков рафинирующих переплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демченко В. Ф.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1628359
  Сергиенко И.В. Численный системный анализ многокомпонентных распределенных систем / И.В. Сергиенко, В.С. Дейнека // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 46-62. – ISSN 0023-1274
1628360
  Жмудский А.А. Численный эксперимент по образованию активной среды при резком охлаждении плазменной смеси : учеб. пособие / А.А. Жмудский. – Киев : Киевский университет, 1986. – 92 с.
1628361
  Курганов А Численный эксперимент при моделировании ионно-имплантационных профилей в твердых телах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.00. / Курганов А, Г.; КГУ им. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – 20л.
1628362
  Шкільняк О.С. Числення композиційно-номінативних модальних логік функціонально-екваційного рівня // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 141. – ISBN 978-966-188-165-4
1628363
  Нікітченко М.С. Числення секвенційного типу для перевірки виконуваності в логіках квазіарних предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-38. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано спеціальні числення для перевірки виконуваності множин формул в чистих першопорядкових логіках квазіарних предикатів - числення виконуваних множин. Проаналізовано застосовність традиційних секвенційних числень та числень виконуваних множин. ...
1628364
  Шкільняк С.С. Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 24-31. – ISSN 1996-5931
1628365
  Марков А.А. Числення скінченних різниць / А.А. Марков. – Х, 1936. – 243с.
1628366
  Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Глушко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 142 л. – Додатки: л. 135-142. – Бібліогр.: л. 125-134
1628367
  Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Глушко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1628368
  Дидовик А.А. Числено-аналитические методы решения бигармонических уравнений в криволинейных координатах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Дидовик А.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 15 с.
1628369
   Численыне методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
1. – 1980. – 180с.
1628370
   Численыне методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
2. – 1980. – 170с.
1628371
  Демидович Б.П. Числинные методы анализа / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – М, 1962. – 367с.
1628372
  Шабалина Е.В. Числительное: механизмы порождения оценочных коннотаций (на материале русского и польского языков) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 74-82. – Список лит.: с. 82; 39 назв. – ISSN 0132-1366
1628373
  Чеберук Е.И. Числительные в белорусских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Чеберук Е.И.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1628374
  Мизина К.Н. Числительные украинского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Мизина К.Н.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л.
1628375
  Ткачук Вадим Числівник в англійській мові : Навчальний посібник / Ткачук В., Чумак, Г. ;Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 34с. – ISBN 966-07-0091-2
1628376
  Топіха В.А. Числівник в українській мові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 54-64
1628377
  Олексенко О.А. Числівник в українській поетиці з погляду психолінгвістики / О.А. Олексенко, І.А. Павлова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 112-125. – ISSN 2312-0665
1628378
  Павлова І.А. Числівник у поетичному мовленні Б. Олійника крізь призму психотипу митця // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 103-109
1628379
  Павлова І.А. Числівник у поетичному мовленні І. Драча крізь призму його психотипу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 67-72
1628380
  Арполенко Г.П. Числівник української мови / Г.П. Арполенко, К.Г. Городенська, Г.Х. Щербатюк ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потедні. – Київ : Наукова думка, 1980. – 244 с.
1628381
  Заводянна О. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 26-27
1628382
  Івченко М.П. Числівники української мови / М.П. Івченко. – Київ, 1955. – 144 с.
1628383
  Попович Н. Числівники як спеціалізовані засоби вираження предиката кількості // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 52-55. – Бібліогр.: с. 55; 5 назв. – ISSN 0320-3077
1628384
  Максимович В.М. Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв"язками : Автореф... канд. тех.наук: 05.11.05 / Максимович В. М.; Льв. політехн. ін-т. – Львів, 1993. – 25л.
1628385
  Палівода У.Я. Число "один" і його словотвірний формант (на матеріалі німецької та української мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 155-165. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-2970
1628386
  Подшивайлова А.М. Число в масс-медийному политическом дискурсе как составляющая манипулятивного воздействия // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.99-105
1628387
  Белова В.А. Число детей в семье / В.А. Белова. – Москва : Статистика, 1975. – 175 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 171-174. – (Демографические исследования)
1628388
  Шарова В.Я. Число дней с осадками различной величины на территории Европейской части СССР и Кавказа / В.Я. Шарова. – Ленинград, 1958. – 144с.
1628389
  Москаленко О. Число задач оптимизации в цепях поставок велико, состав их многообразен // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 24-26
1628390
  Спасков А.Н. Число и время. часть i. элементарная идея числа и квант времени // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 48-69. – ISSN 1560-7488
1628391
  Бородин А.И. Число и мистика / А.И. Бородин. – Донецк, 1970. – 98 с.
1628392
  Бородин А.И. Число и мистика / А.И. Бородин. – 2-е перераб. и доп. – Донецк, 1972. – 143 с.
1628393
  Бородин А.И. Число и мистика / А.И. Бородин. – 3-е, доп. – Донецк, 1975. – 152 с.
1628394
   Число и мысль. – Москва
Вып. 6. – 1983. – 190 с.
1628395
  Юдин Д.Б. Число и мысль / Д.Б. Юдин, А.Д. Юдин. – Москва : Знание
Вып. 8 : Математики измеряют сложность / Юдин Д.Б., Юдин А.Д. – 1985. – 191с.
1628396
   Число и мысль. – Москва : 1986
Вып. 9. – 1986. – 174 с.
1628397
  Пухначев Ю.В. Число и мысль. / Ю.В. Пухначев. – Москва : Знание
4. – 1981. – 176 с.
1628398
   Число и мысль.. – Москва
10. – 1987. – 174с.
1628399
  Берман Г.Н. Число и наука о нем : общедоступные очерки по арифметике натуральных чисел / Г.Н. Берман. – 2-е. изд. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 164 с. : портр.
1628400
  Берман Г.Н. Число и наука о нем : общедоступные очерки по арифметике натуральных чисел / Г.Н. Берман. – 3-е изд. – Москва : Физматгиз, 1960. – 164 с. : ил.
1628401
  Яворницкий Д.И. Число и порядок запорожских сечей с топографическим очерком Запорожья / Соч. Д.И. Эварницкого. – Киев : Изд. ред. "Киев. старины" ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 76 с.
1628402
  Берман Г.Н. Число і наука про нього : загальноприступні і нариси з арифметики натуральних чисел / Г.Н. Берман. – Київ : Радянська школа, 1950. – 164 с. : портр. – (Бібліотека учня)
1628403
  Коптілов В.В. Число і слово / В.В. Коптілов, Ф.О. Нікітіна. – Київ, 1966. – 108с.
1628404
  Малыгин К.А. Число против краста. Научно-популярные беседы по атеизму. / К.А. Малыгин. – Куйбышев, 1970. – 112с.
1628405
  Криконюк К.М. Число словотвірних моделей і лексична потужність частин мови (до типології перської та слов"янських мов) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 94-98. – ISSN 2075-437X


  У статті наведено числові дані про питомі засоби словотвору сучасної перської мови, а також про частиномовний склад лексиконів перської і деяких слов"янських мов. Сформульовано припущення про зв"язок між кількістю словотвірних моделей певної частини ...
1628406
  Слепян В.А. Число тупиковых текстов и информационный вес столбца в бинарной таблице. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.009 / Слепян В.А.; АН СССР.Вычислит.центр. – М, 1970. – 22л.
1628407
  Лукина Ольга Число туристов стабильно высокое : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-77 : Фото
1628408
  Ядренко М.Й. Число Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 77. – ISSN 1029-4171
1628409
  Довган Я.О. Числобог / Я.О. Довган. – К, 1989. – 45с.
1628410
  Нілабович І.В. Числова семантика матеріально-речовинних субстантивів словацької мови // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – Вип. 13 : Сучасні тенденції славістики. – С. 62-72. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-097-7
1628411
  Юрченко О. Числова символіка в текстах українських історичних дум дохмельницької доби (на прикладі семантичних зрізів числа три) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 385-388. – ISBN 978-966-171-893-6
1628412
  Кольцов М. Числова символіка та шаманський ритуал: проблеми, методи та матеріал // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 66-69
1628413
  Федорівська О.В. Числове моделювання колективних процесів у сильнострумовому іонному лінійному індукційному прискорювачі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Федорівська Ольга Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628414
  Кононов М.В. Числове моделювання лазерної та мікрохвильової термотерапії пухлин передміхурової залози / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою числового моделювання досліджено методи лазерної та мікрохвильової термотерапії пухлин передміхурової залози. Проведено їх порівняння і встановлено, що метод лазерної термотерапії має істотні переваги з точки зору досягнення максимальних ...
1628415
  Мазуряк Н.В. Числове розв"язання задач адвекції-дифузії у неоднорідному різномасштабному середовищі з тонким каналом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Мазуряк Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628416
  Зінько П.М. Числовий алгоритм знаходження наближеного розв"язку крайової задачі параболічного типу, який використовує розв"язуючий оператор і поліном Лагранжа другого степеня // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 208-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На прикладі одномірної першої крайової задачі параболічного типу виводяться формули обчислення наближеного розв"язку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів і поліномах Лагранжа.
1628417
  Зінько П.М. Числовий алгоритм розв"язування задачі просторового і багатокамерного моделювання гідрохімічного та водного режимів екосистем // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 78-79
1628418
  Кравченко С.О. Числовий вимір "правди": демографічні втрати у політиці та голодоморних студіях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 323-330. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498


  Аналізуються наукові розробки проблеми демографічних втрат населення радянської України. Згадується В. Сергійчук.
1628419
  Демчук М.Б. Числовий експеримент на основі моделей цементації грунту з вільними рухомими межами / М.Б. Демчук, О.Г. Наконечний // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 47-61. – (Фізико-математичні науки ; вип. 11). – ISSN 2308-5878
1628420
   Числовий компонент в англійських, німецьких, латинських та українських фразеологізмах: когнітивно-семантичний аспект / Т.А. Івасишина, Т.М. Ігнатенко, С.Б. Недільченко, Л.А. Костіна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 93-107


  Розглянуто семантичну структуру фразеологізмів із числовим децимальним компонентом у порівняльному контексті на матеріалі англійської, німецької, латинської та української мов. Виявлено спільні й відмінні ознаки у фразеологізмах із числівниками в ...
1628421
  Бомба А.Я. Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації / А.Я. Бомба, С.В. Ярощак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 3-12. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається процес двофазної фiльтрацiї в пластi, обмеженому непроникним зовнiшнiм контуром, контурами почергово розмiщених криволiнiйними рядами нагнiтальних i експлуатацiйних свердловин. В рамках теорiї Баклея-Леверетта на основi iдей методiв ...
1628422
  Власюк А.П. Числовий розв"язок плосковертикальної задачі закріплення основи гідроспоруди при наявності перешкоди / А.П. Власюк, М.Б. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута плосковертикальна задача укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта методом ін"єкції в"яжучої рідині: при наявності перешкоди. Сформульована математична модель даної задачі і розв"язана методом скінчених різниць з ...
1628423
  Григорук В.І. Числовий розрахунок умов фотохімічного субнанополірування шерсткої поверхні кварцу при освітленні з боку кварцу / В.І. Григорук, В.І. Канєвський, С.О. Колєнов // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, V.G. Bar"yakhtar [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, № 1, january. – С. 105-121. – ISSN 1024-1809
1628424
  Косаревич Б.П. Числовий розрахунок характеристик темного розряду / Б.П. Косаревич, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 188-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Наведені результати числового розрахунку характеристик темного розряду на основі розв"язання системи самоузгоджених гідродинамічних рівнянь. Результати числового розрахунку порівнюються з відомими аналітичними розрахунками на основі спрощених моделей. ...
1628425
  Бейко І.В. Числові алгоритми асимптотично-розв"язуючих операторів для розв"язування крайових задач математичної фізики з підвищеною точністю / І.В. Бейко, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі теорії асимптотично-розв"язуючих операторів побудовані нові алгоритми підвищеної точності для чисельного розв"язування крайових задач. Наведені тестові результати числових експериментів. Based on the theory of asymptotic solve operators the ...
1628426
  Зінько П.М. Числові алгоритми для математичної моделі асинхронного електроприводу з урахуванням податливості валопроводу / П.М. Зінько, А.В. Чабан // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 77-79. – ISBN 978-966-188-165-4
1628427
  Зінько П.М. Числові алгоритми побудови наближених розв"язків крайових задач за неявними схемами. Двовимірна задача // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 195-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі двовимірної першої крайової задачі параболічного типу будуються числові алгоритми неявного типу для знаходження наближених розв"язків, які базуються на теорії розв"язуючих операторів.
1628428
  Зінько П.М. Числові алгоритми побудови наближених розв"язків крайових задач за неявними схемами. Одновимірна задача // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі одновимірної першої крайової задачі параболічного типу будуються числові алгоритми неявного типу для знаходження наближених розв"язків, які базуються на теорії розв"язуючих операторів. On an example of (he one-dimensional boundary value ...
1628429
  Зінько П.М. Числові алгоритми розв"язування задач Коші і крайових задач // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 83-84
1628430
  Косел П.Б. Числові експерименти з компактним ЕН-прискорювачем для формування пікосекундних імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / П.Б. Косел, В.В. Куліш, І.В. Губанов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 455-462. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування надкоротких (у тому числі, пікосекундних) імпульсів заряджених частинок (банчів) та конструктивні схеми його експериментальної реалізації. З"ясовано, що в основі даного методу лежить нове фізичне явище, яке автори ...
1628431
  Шіммель А. Числові ігри та магічні квадрати // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 99-101. – ISSN 1029-4171
1628432
  Бігун Я.Й. Числові методи : навч. посібник / Я.Й. Бігун ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 435, [1] с. : табл., іл., портр. – Бібліогр.: с. 410-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-499-0
1628433
  Книш В.В. Числові методи в економетриці // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 100-104
1628434
  Лук"яненко С.О. Числові методи в інформатиці : навч. посібник / С.О. Лук"яненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 156, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153
1628435
  Горбійчук М.І. Числові методи і моделювання на ЕОМ : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Горбійчук, Є.П. Пістун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 408 с. : іл. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-966-694-098-1
1628436
  Пашко А.О. Числові методи моделювання субгауссових процесів та полів // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 86-87
1628437
  Зінько П.М. Числові методи розв"язування крайових задач, які використовують розв"язуючі оператори і поліноми Лагранжа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  На прикладі одномірної першой крайової задачі параболічного типу виводяться формули обчислення наближеного розв"язку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів і поліномах Лагранжа.
1628438
  Подлевський Богдан Михайлович Числові методи розв"язування узагальнених спектральних задач для поліноміальних пучків самоспряжених операторів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Подлевський Богдан Михайлович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 19л.
1628439
  Балан В.Г. Числові нерівності на вступних іспитах : [навч. посібник] / [Балан В.Г., Лавренюк В. І., Шарова Л.І.]. – Київ : Альфа, 2007. – 104 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. с. 104. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-916-004-87
1628440
  Майко Н.В. Числові послідовності : Методичні рекомендації / Н.В. Майко, В.Л. Рябічев; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 42с.
1628441
  Каблова Т.Б. Числові симетрії Піфагора як передумова вивчення феномена "Золотого перетину" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 171-174. – ISSN 2226-3209


  Стаття присвячена вченню Піфагора про гармонію сфер. Розглядаються основні погляди філософа щодо побудови Всесвіту, його надбання в математичній теорії музики, а саме: піфаго-рійський стрій та його зв’язок з золотим перетином.
1628442
  Вивальнюк Л.М. Числові системи / Л.М. Вивальнюк. – Київ : Вища школа, 1988. – 270с.
1628443
  Орса В.А. Числовой метод минимизаци булевых функций / В.А. Орса. – Ростов-на-Дону, 1987. – 62с.
1628444
  Донец Г.А. Числовые графы и построение дискретных образов / Г.А. Донец, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 300, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 291-299. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1435-0
1628445
  Вейдемиллер Л. Числовые данные относительно изменения плотностей сахарных растворов / сост. Л. Вейдемиллер. – Киев : В университетской тип., 1873. – [4], 84 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского отделения Русского технического общества по сахарной промышленности. Приложение
1628446
   Числовые последовательности и их пределы. – Горький, 1965. – 9 с.
1628447
  Яковлев Г.Н. Числовые последовательности и непрерывные функции / Г.Н. Яковлев. – М., 1978. – 128 с.
1628448
  Ионисян И.Л. Числовые последовательности и понятия предела числовой последовательности в курсе алгебры 9-го класса средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Ионисян И.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 12л.
1628449
  Том А. Числовые расчеты полей в технике и физике / А. Том, К. Эйплт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 208 с.
1628450
  Нечаев В.И. Числовые системы / В.И. Нечаев. – Москва, 1975. – 199с.
1628451
  Блох А.Ш. Числовые системы / А.Ш. Блох. – Минск, 1982. – 158 с.
1628452
  Молин Ф.Э. Числовые системы / Ф.Э. Молин; Кострикин А.И. – Новосибирск : Наука, 1985. – 125 с.
1628453
  Феферман С. Числовые системы. Основания алгебры и анализа. / С. Феферман. – Москва : Наука, 1971. – 440с.
1628454
  Ларин С.В. Числовые системы: Учеб. пособие. / С.В. Ларин. – Красноярск, 1990. – 182с.
1628455
  Дмитриева М.В. Чиссленное моделирование физических процессов в плазме установок токамак при воздействии электромагнитных волн альфвеновского диапазона частот. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Дмитриева М.В.; Ин-т прикладной математики. – М, 1985. – 20л.
1628456
  Жаков Л.А. Чисссссленность и структура популяции хищных рыб-аборигенов, как условие, лимитирующие эффект интродукции рыб : Автореф... канд. бтол.наук: / Жаков Л.А.; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1628457
  Бевза П. Чиста "філософія серця" / спілкувалася Марія Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 16-17


  Художник Петро Бевза - про роль митця в часи змін і любов як рушій усього.
1628458
  Вовк І.Ф. Чиста вода - проблема віку / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
1628459
   Чиста вода - чисте довкілля. Шляхи інтеграції України до Європейського Союзу. – Київ : АртЕк, 2001. – 32 с. – ISBN 966-505-007-9
1628460
  Павловський С.С. Чиста вода з Бугу / С.С. Павловський. – Київ, 1984. – 263 с.
1628461
  Стадниченко В.Я. Чиста земля : Правдиві й щирі свідчення, вільні журналістські нотатки шукача істини в глибинах часу, в просторах світу / В.Я. Стадниченко. – Київ : Україна, 2000. – 206с. – ISBN 966-524-079-Х
1628462
  Влад М М. Чиста злива. / М М. Влад, . – Київ, 1979. – 78с.
1628463
  Тоцький Л.І. Чиста інтуїція як спосіб і метод пізнання // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 61-68. – ISSN 1729-360Х
1628464
  Поповкін Є.Ю. Чиста криниця / Є.Ю. Поповкін. – К., 1948. – 364с.
1628465
  Хоменко О. Чиста мова людей і яблук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 3


  На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка книжки Любові Пономаренко "Синє яблуко для Ілонки: Новели і повість". - Львів:ЛА "Піраміда". - 2012
1628466
  Патон Б.Є. Чиста сталь / Б.Є. Патон, Б.І. Медовар. – К., 1966. – 56с.
1628467
  Вараніца Валентина Чиста стежина до Собору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23. – ISSN 0130-5263
1628468
  Вараніца В. Чиста стежина до Собору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.23. – ISSN 0130-5263
1628469
  Иванов Сергей Чиста, изящна и хрупка : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 170-171 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1628470
  Дашевский В.Л. Чистая вода / В.Л. Дашевский. – Москва, 1979. – 206с.
1628471
  Горышин Г.А. Чистая вода / Г.А. Горышин. – Москва, 1982. – 366с.
1628472
  Нурмагамбетов Т. Чистая вода : повести / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Детская литература, 1983. – 112 с.
1628473
  Березина Ирина Чистая вода в бассейне, или 5 главных вопросов очистки // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 92-93 : фото
1628474
  Сия Чистая вода Дзэн : по соедам, что оставали "Письмена на воде" / Мастер Сия. – Москва : Амрита-Русь, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94355-134-4
1628475
  Кульский Л.А. Чистая вода и перспективы ее сохранения / Л.А.. Кульский, В.В. Даль. – Киев : Наукова думка, 1978. – 227 с. – (Научно-популярная литература)
1628476
  Амир М. Чистая душа : роман / Амир Мирсай ; пер. с татар. А. Зуева. – Москва : Советский писатель, 1963. – 567 с. : ил.
1628477
  Амир М. Чистая душа : роман / Амир Мирсай ; [вступ. статья Р. Мустафина] ; авториз. пер. с татар. А. Зуева. – Москва : Художественная литература, 1973. – 511 с. : ил.
1628478
  Поповкин Чистая криница / Поповкин, е.Е. – М., 1948. – 310с.
1628479
  Былинов А.И. Чистая линия / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1978. – 341с.
1628480
  Попов Б.Ф. Чистая перемена / Б.Ф. Попов. – Москва, 1972. – 183с.
1628481
   Чистая победа // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 78-79 : фото
1628482
  Чуба А. Чистая победа. Впервые в истории престижной премии лауреаты получили небывалое число голосов членов международного жюри // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Глобальной энергии” - 10 лет. Объявляя участникам специально созванной пресс-конференции имена лауреатов юбилейного года, председатель Международного комитета по присуждению премии, вице-президент РАН Николай Лаверов отметил необычное единодушие во ...
1628483
  Рубан А.Р. Чистая правда о том, чего не было / А.Р. Рубан. – Томск, 1990. – 275с.
1628484
  Протасов В.Е. Чистая продукция и валовой доход колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Протасов В.Е.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1965. – 19л.
1628485
  Полоцкий С.М. Чистая продукция: Опыт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / С.М. Полоцкий. – Москва : Химия, 1990. – 142с.
1628486
  Рубакин Н.А. Чистая публика и интеллигенция из народа : ("Искорки") : Очерки и наброски публикаций / Н.А. Рубакин. – 2-е изд. значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Паллада", 1906. – 256 с.
1628487
  Заплавный С.А. Чистая работа / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1986. – 366с.
1628488
  Насонова Алла Чистая работа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 88-89 : фото
1628489
  Антонов А.И. Чистая роса : повесть / Александр Антонов. – Москва : Современник, 1979. – 287 с. – (Новинки "Современника")
1628490
  Дятлов В.С. Чистая сила / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1976. – 253с.
1628491
  Дятлов В.С. Чистая сила / В.С. Дятлов. – М., 1978. – 255с.
1628492
  Иманов М.А. Чистая сила / М.А. Иманов. – М., 1988. – 396с.
1628493
  Авдеев А.А. Чистая совесть / А.А. Авдеев. – Москва : Сов. Россия, 1961. – 45 с.
1628494
  Макаренко Н. Чистая энергия из графена - фантастика или реальность? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 11 (173). – С. 46-49


  Группа физиков из Университета Арканзаса успешно разработала схемы, способные улавливать тепловое броуновское движение в графене и преобразовывать его в электрический ток. Схема сбора энергии на основе графена может быть встроена в микросхему, чтобы ...
1628495
  Дика Г. Чисте джерело поезії і натхнення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 14-15


  Творчість Роберта Бернза.
1628496
  Чуйко В.Л. Чисте золото братерства / В.Л. Чуйко. – К, 1979. – 144с.
1628497
  Барабаш Ю.Я. Чисте золото правди. Деякі питання естетики і поетики О. Довженка / Ю.Я. Барабаш. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 292 с.
1628498
  Ольшевський І. Чисте небо над Гамаліївкою, або на шляху до "проезії" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
1628499
  Ольшевський Ігор Чисте небо над Гамаліївкою, або На шляху до "проезії" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
1628500
  Горлач Л.Н. Чисте поле : іст. роман у віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 236 с.
1628501
  Кельзен Г. Чисте Правознавство = Reine rechtslehre / З додатком: Проблема сраведливості; Ганс Кельзен; Пер. з нім. О.Мокровольського. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. – ISBN 966-8118-03-0
1628502
   Чистенькая жизнь.. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 399с.
1628503
  Савицький О. Чистий бруд : проблеми технології водовугільного палива / [Савицький Олег ; за ред. Олексія Пасюка] ; Нац. екол. центр України. – Київ : Національний екологічний центр України, 2013. – 24 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1628504
  Шкляр Г.М. Чистий вогонь / Г.М. Шкляр. – Киев, 1984. – 170 с.
1628505
  Синельник Л.С. Чистий грошовий потік як внутрішнє джерело фінансування підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 98-102 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6814
1628506
  Бородатий В.П. Чистий доход і рентабельність колгоспного виробництва / В.П. Бородатий. – Київ, 1971. – 167с.
1628507
  Мухін І.В. Чистий доход підприємства / І.В. Мухін. – К., 1965. – 42с.
1628508
  Іваничук Р.І. Чистий метал людського слова / Р.І. Іваничук. – К., 1991. – 260с.
1628509
  Коновченко В.В. Чистий потік бюджетних коштів: методи оцінювання та соціально-економічна значущість // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 312-322. – ISSN 2222-4459
1628510
  Поліщук В. Чистий серцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Минуло 135 років від дня народження Василя Доманицького, українського літературознавеця, історика, фольклориста, публіциста, громадсько-політичного діяча, кооператора.
1628511
  Кафтановский Ю.М. Чистиковые птицы Восточной Атлантики. / Ю.М. Кафтановский. – Москва, 1951. – 170с.
1628512
  Адамович Г.В. Чистилище : стихи / Георгий Адамович. – Петербург : 15-я гос. тип. (б. Голике и Вильборг),
Кн. 2. – 1922. – 96 с.
1628513
  Бадрак В.В. Чистилище : в 2 кн. / Валентин Бодрак. – Харьков : Фолио. – ISBN 978-966-03-6997-9
Кн. 1 : Вирус. – 2014. – 408, [4] с.
1628514
  Бадрак В.В. Чистилище : в 2 кн. / Валентин Бодрак. – Харьков : Фолио. – ISBN 978-966-03-6998-6
Кн. 2 : Тысяча звуков тишины (Sattva). – 2014. – 376, [3] с.
1628515
  Кузев В.В. Чистилище: до питання генезису і трансформації (історико-релігієзнавчий аналіз) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 34-38


  Стаття присвячена деяким питанням формування й трансформації доктрини чистилища в католицькій філософській та богословській думці. Розглядаються два аспекти даного феномену: імовірний вплив інших релігій на формування християнської ідеї чистилища і ...
1628516
  Ройт Элизабет Чистильщики. Грязная работа / Ройт Элизабет, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 58-70 : фото
1628517
  Огійчук М. Чисті активи як фінансове джерело стабільного функціонування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання / М. Огійчук, В. Орлов, Д. Завальнюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 2-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
1628518
   Чисті джерела : Проза. Поезія. Публіцистика. – Київ : Веселка. – (Ластовенятко). – ISBN 966-01-0178-3; 966-01-0131-7 (серія)
Вип.2. – 2001. – 150с.
1628519
  Терещенко Д.О. Чисті інвестиції у валютних операціях відповідно до МСФЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 351-356. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність окремих аспектів інформації при використанні обмінного курсу і відображення впливу змін обмінних курсів у фінансовій звітності підприємств. Проведено статистичне дослідження на базі фінансової звітності 35 підприємств. На ...
1628520
  Дячишин Б. Чисті й високі вібрації поезії Юлії Бережко-Камінської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 13


  Книга Юлії Бережко-Камінської "Невідворотне".
1628521
  Харьков Є.Й. Чисті й надчисті речовини / Є.Й. Харьков. – К, 1966. – 39с.
1628522
  Лиханов А.А. Чисті камінці; Сонячне затемнення. / А.А. Лиханов. – К., 1984. – 253с.
1628523
  Нікітченко М.С. Чисті композиційно-номінативні числення / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 290-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будуються аксіоматичні числення композиційно-номінативних логік еквітонних часткових предикатів. Доводиться коректність та повнота таких числень. Побудовані логіки можна охарактеризувати як максимальні розширення класичних логік, які зберігають основні ...
1628524
  Вовк О. Чисті наміри. Екологічний консалтинг // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 20-23.
1628525
  Козак В.С. Чисті роси : Поезії / В.С. Козак. – Одеса, 1981. – 39с.
1628526
  Якименко М.В. Чисті ручаї / М.В. Якименко. – К, 1970. – 48с.
1628527
  Якименко М.В. Чисті ручаї / М.В. Якименко. – Київ : Знання, 1970. – 48с.
1628528
  Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-92. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1628529
   Чистісінька правда з казок Марселя Еме або Молоко людської ніжності = La pure verite des contes de Marcel Ayme ou Le lait de la tendresse humaine : [ навчальний посібник ] / укладач Чернієнко Г.В. – Київ : КНТ, 2008. – 108с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 978-966-373-389-0
1628530
  Штепа К. Чистка в Росії / К. Штепа, Ф. Гоутерманс; Пер. з англ. Ю.П.Ранюка. – Харків : Фоліо, 2000. – 176с. – ISBN 966-03-1153-2
1628531
  Смірнов І. Чистка виробничих партосередків та залучення робітників до партії : Постанова ХХ Пленуму ЦК КП(б)У / І. Смірнов. – Харків : Вид-во "Пролетарий". – 16 с.
1628532
  Мигущенко Н О. Чистка милиции в 20-е-30-е годы ХХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка рассмотреть глубинные причины реформы милиции в указанное время.
1628533
  Дударь Тарас Чистка мягкой мебели // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 42-45 : фото
1628534
  Молчанова О.С. Чистка оптических деталей / О.С. Молчанова. – 2-е изд. – Москва, 1950. – 40с.
1628535
  Шверник Н.М. Чистка партії і завдання Донецької парторганізації : доповідь на зборах активу Сталінської парторганізації / Н.М. Шверник. – [Б. м.] : Партвидав, 1933. – 31 с.
1628536
  Греченко В.А. Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 69-76. – ISSN 1999-5717
1628537
  Рябченко О.Л. Чистки студенського складу вищих навчальних закладів Радянської України (1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 136-152. – ISSN 0130-5247


  Згадується Київський інститут народної освіти (КІНО) нині КНУТШ.
1628538
  Сиротин Сергей Чисто Альпийское убийство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 58-63 : фото
1628539
  Паламарчук Андрей Чисто английская балаклава. Крымкое выдержанное // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 72 : фото
1628540
  Шарапов Андрей Чисто Английская библиотека // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 118-124 : рис., фото
1628541
  Бариловская В. Чисто английское хранилище : Лондонская стажировка // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 23-26. – ISSN 0869-4915


  Статья о стажировке в библиотеках Великобритании по проекту "Профессиональнгя обильность".Опыт российских библиотек.
1628542
  Росошек Семен Константинович Чисто корректные модули и Абелевы группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Росошек Семен Константинович; АН Молд.ССР. Ин-т математики. – Кишинев, 1979. – 8л.
1628543
  Пашков Ю.В. Чисто поле / Ю.В. Пашков. – Смоленск, 1969. – 31с.
1628544
  Паламарчук П.Г. Чисто поле / П.Г. Паламарчук. – М, 1987. – 284с.
1628545
  Каспаров Г. Чисто российское убийство / розмову вела Тетяна Селезньова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 9 (422), 06.03.2015. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Гарри Каспаров, оппозиционный российский политик и чемпион мира по шахматам, в эксклюзивном интервью Фокусу о том, кто убил Немцова и чего хочет Путин.
1628546
  Вуковичь Б. Чисто станье / Бечьир Вуковичь. – Београд : Кньижевна омладина Србиjе, 1980. – 38, [1] с. – (Библиотека "Пегаз" ; кн. 1)
1628547
  Лукьяненко С.В. Чистовик : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ : Хранитель, 2007. – 350, [1] с. – ISBN 978-5-17-047315-1
1628548
  Медуниця М.М. Чистовід / М.М. Медуниця. – К, 1982. – 200с.
1628549
  Кривда Г.Ф. Чистоводиця : вірші та поеми / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1969. – 128 с.
1628550
  Родионов А.М. Чистодеревещики / А.М. Родионов. – Барнаул, 1981. – 134 с.
1628551
  Воробьев-Обухов Алексей Чистое будущее : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 122-123 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1628552
  Черняев И.И. Чистое вещество / И.И. Черняев. – М, 1957. – 16с.
1628553
  Финкельштейн Д.Н. Чистое вещество / Д.Н. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1965. – 168 с.
1628554
  Старшинов В.И. Чистое время / В.И. Старшинов. – М, 1981. – 232с.
1628555
  Журавлева З.Е. Чистое дело. Островитяне / З.Е. Журавлева. – Л., 1974. – 296с.
1628556
  Хазри Н. Чистое дыхание земли : стихи и поэмы / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143 с.
1628557
  Поступальская М.И. Чистое золото / М.И. Поступальская. – М., 1956. – 408с.
1628558
  Поступальская М.И. Чистое золото / М.И. Поступальская. – Изд. 3-е. – М., 1960. – 462с.
1628559
  Барабаш Ю.Я. Чистое золото правды. О некоторых особенностях эстетики и поэтики А. Довженко / Ю.Я. Барабаш ; пер. с укр. авт. – Москва : Совецкий писатель, 1963. – 240 с.
1628560
  Рыжих Н.П. Чистое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1976. – 192с.
1628561
  Канзиг Роберт Чистое небо : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 26-28 : Фото
1628562
   Чистое небо Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1973. – 152с.
1628563
   Чистое небо столицы.. – М., 1982. – 94с.
1628564
  Храбровицкий Д.Я. Чистое небо. / Д.Я. Храбровицкий. – М., 1963. – 120с.
1628565
   Чистое небо., 1965. – 68с.
1628566
   Чистое небо.
2. – 1965. – 104с.
1628567
  Новиков С.М. Чистое поле / С.М. Новиков. – М., 1966. – 230с.
1628568
  Жигулин А.В. Чистое поле / А.В. Жигулин. – Москва, 1972. – 112с.
1628569
   Чистое поле.. – Воронеж, 1975. – 224с.
1628570
   Чистое поле.. – Воронеж, 1976. – 189с.
1628571
  Кравченко Я.Ф. Чистое русло. / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1985. – 199с.
1628572
  Хаббард Л.Р. Чистое тело ясный ум : эффективная программа очищения / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era ; A Hubbard Publication, 2013. – [8], 261 с. : ил. – ISBN 978-87-402-0295-3
1628573
  Рудницкий А. Чистое течение / А. Рудницкий. – Москва, 1963. – 382с.
1628574
   Чистое учение о праве Ганса Кельзена.. – Москва
Том 1. – 1987. – 196с.
1628575
   Чистому сердцем : памяти Василя Доманицького : біографія, спомини, похорон / Упорядкував Сергій Єфремов. – Київ : Друкарня 1-ої Київської друкарської спілки, 1912. – 145, [1] с.
1628576
   ЧИстопольские страницы.. – Казань, 1987. – 351с.
1628577
  Лихачев А.Ф. Чистопольский вклад из куфических монет второй половины Х века, открытый в 1885 году / А.Ф. Лихачев. – 32 с.
1628578
  Савич І.С. Чистота : поезії / І.С. Савич. – Київ : Дніпро, 1966. – 148 с.
1628579
  Гази А. Чистота : стихи и поэма / А. Гази; пер. с дарг. Л.Дубаева. – Москва : Современник, 1977. – 95 с.
1628580
   Чистота в отеле - действенный маркетинговый инструмент // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 46-48 : фото
1628581
  Хелемский Я.А. Чистота звучания / Я.А. Хелемский. – Минск, 1988. – 397с.
1628582
  Огієнко І.І. Чистота й правильність української мови : Підруч. для вивч. укр. літ. мови: Попул. курс з іст. освітленням / І.І. Огієнко. – Львів : Вид. книгарні А. Бардаха, 1925. – 215 с.
1628583
  Сергеев А.С. Чистота мутаций нейрофиброматоза. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Сергеев А.С.; Акад.мед.наук ин-т мед.генетики. – М, 1973. – 22л.
1628584
  Лахтюк Л. Чистота навколишнього середовища-під наглядом прокурорів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-27
1628585
   Чистота Патагонии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 38-39 : фото
1628586
  Скок М.В. Чистота эксперимента, достоверность результатов и доказательноть выводов были для В.И. Скока священні // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 11-14


  В.И. Скок - выдающийся украинский нейрофизиолог. В 1950 году поступил на биологический факультет Киевского гос. ун-та им. Т. Шевченко и начал научные исследования под руководством проф. Д.С. Воронцова (1886-1965).
1628587
  Малахов А.В. Чистота. Стихи / А.В. Малахов. – Тула, 1973. – 64с.
1628588
  Бичуя Н.Л. Чистотел : повести и рассказы / Н.Л. Бичуя ; [авториз. пер. с укр. В. Россельса ; ил. Е. Спиридонов]. – Москва : Известия, 1974. – 461 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1628589
   Чистые ваххабиты : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 148 : Іл.
1628590
  Бочаров Г.Н. Чистые вершины. / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1989. – 314с.
1628591
  Чмутов К.В. Чистые вещества и хроматография. / К.В. Чмутов. – М., 1966. – 32с.
1628592
  Лихоносов В.И. Чистые глаза / В.И. Лихоносов. – М, 1973. – 528с.
1628593
  Метельский Г.В. Чистые Дубравы. / Г.В. Метельский. – Москва, 1965. – 255с.
1628594
  Пшонкин Ю.А. Чистые души : роман / Юрий Пшонкин. – Москва : Современник, 1981. – 320с. – (Новинки "Современника")
1628595
  Ионин С.Н. Чистые звезды / С.Н. Ионин. – М., 1984. – 144с.
1628596
  Рыжаков В.С. Чистые зеркала. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1989. – 333с.
1628597
  Бокун Г.С. Чистые и бинарные системы в первом и втором приближениях статистического метода условных распределений : Автореф... канл. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бокун Г. С.; БГУ. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1628598
  Лиханов А.А. Чистые камушки / А.А. Лиханов. – Москва : Детская литература, 1969. – 192 с.
1628599
  Лиханов А.А. Чистые камушки: Повести, роман. / А.А. Лиханов. – Кишинев, 1990. – 798с.
1628600
  Лиханов А.А. Чистые камушки; Мой генерал: Повесть и роман для детей. / А.А. Лиханов. – Москва, 1981. – 320с.
1628601
  Фейерабенд Е.В. Чистые ключи / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1959. – 96с.
1628602
  Сысойков М.П. Чистые ключи / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1966. – 80с.
1628603
  Смирнов И.А. Чистые ключи / И.А. Смирнов. – Москва, 1979. – 255с.
1628604
  Владимиров А.А. Чистые Ключи. / А.А. Владимиров. – Москва, 1979. – 271с.
1628605
  Векслер А.И. Чистые краски / А.И. Векслер. – Ленинград, 1972. – 88с.
1628606
  Настюков А.М. Чистые культуры дрожжей в виноделии / [соч.] А.М. Настюкова. – Москва : Изд. ред.-изд. журн. "Техн. сборник и Вестник промышленности" ; Тип. К.А. Казначеева, 1896. – 48 с., 2 л. ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Технический сборник и вестник промышленности. 1896. – Библиогр. в примеч.
1628607
   Чистые металлы = Pure Metals : Сборник докладов 7-го Межд. симпозиума "Чистые металлы". – Харьков : Контраст, 2001. – 236с. – ISBN 966-7744-11-6
1628608
  Дмитренко А.М. Чистые плесы / А.М. Дмитренко. – Москва, 1978. – 312 с.
1628609
  Афонин В.Е. Чистые плесы : повести и рассказы / В. Афонин ; предисл. И. Дедкова ; худож. В. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 376, [2] с. : ил.
1628610
   Чистые помещения. – Москва : Мир, 1990. – 456 с.
1628611
  Москвин Н. Чистые пруды / Н. Москвин. – М, 1947. – 195с.
1628612
   Чистые пруды. – М., 1977. – 245с.
1628613
   Чистые пруды. – М., 1977. – 256с.
1628614
   Чистые пруды : кн. для чтения с упражнениями и коммент. на англ. яз. – 2-е изд,. – Москва, 1981. – 240 с.
1628615
   Чистые пруды : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на чешском языке. – Москва : Русский язык, 1982. – 234с.
1628616
   Чистые пруды. – М., 1986. – 171с.
1628617
   Чистые пруды. – 3-е изд,. – М., 1988. – 247с.
1628618
  Нагибин Ю.М. Чистые пруды. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1962. – 559с.
1628619
  Коптяева А.Д. Чистые реки / А.Д. Коптяева. – Москва, 1969. – 311с.
1628620
  Василенко Г.И. Чистые руки / Г.И. Василенко. – Краснодар, 1983. – 367с.
1628621
  Шатров М.Ф. Чистые руки. / М.Ф. Шатров. – Москва : Искусство, 1956. – 107 с.
1628622
  Чжоу Ли-бо Чистые ручьи / Чжоу Ли-бо. – Москва, 1962. – 301 с.
1628623
  Караславов Г. Чистые сердца : роман / Г. Караславов. – Москва, 1966. – 400 с.
1628624
  Болат Чистые сердца : роман / Болат, , Юсуф; пер. с крым.-татар. А.Зырина. – Москва : Советский писатель, 1987. – 310 с.
1628625
  Романов И.С. Чистые следы / И.С. Романов. – М., 1983. – 80с.
1628626
  Пожидаев В.М. Чистые струи / В.М. Пожидаев. – М, 1983. – 312с.
1628627
  Карякин Ю.В. Чистые химические вещества : Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1974. – 407 с.
1628628
  Карякин Ю.В. Чистые химические вещества. Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях. / Ю.В. Карякин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1947. – 574 с.
1628629
  Карякин Ю.В. Чистые химические реактивы. Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях. / Ю.В. Карякин. – Л., 1936. – 617 с.
1628630
  Карякин Ю.В. Чистые химические реактивы. Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях. / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. – 3-е изд. – Москва : Госхимиздат, 1955. – 584 с.
1628631
  Чекасина Т.М. Чистый бор / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1983. – 191с.
1628632
  Денисова И.В. Чистый ветер тревог : [ О творчестве М. Луконина ] / Денисова И.В. – Волгоград : Н.-Волжск. кн. изд-во, 1968. – 109 с. : илл. – Библиогр.: "Основные книги поэта" в конце книги
1628633
  Крутогоров Ю.А. Чистый голос горна / Ю.А. Крутогоров. – М., 1980. – 110с.
1628634
  Ситнин В.В. Чистый доход / В.В. Ситнин. – М, 1974. – 199с.
1628635
  Колина Марта Коргеевна Чистый доход в системе экономических отношений развитого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Колина Марта Коргеевна; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
1628636
  Мухин С.А. Чистый доход в социалистической экономике / С.А. Мухин. – Саратов, 1989. – 119с.
1628637
  Кучкин П.Е. Чистый доход государственного предприятия и важнейшие пути и средства борьбы за его рост в послевоенный период : Автореф... канд. эконом.наук: / Кучкин П.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
1628638
  Ситарян С.А. Чистый доход и бюджет / С.А. Ситарян. – М., 1964. – 262с.
1628639
  Батурин Л.А. Чистый доход и его использование : [учеб. пособие] / Л.А. Батурин ; МВ и ССО РСФСР, Ростовский-на Дону ин-т народ. хозяйства. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1973. – 64 с.
1628640
  Олефиров В.И. Чистый доход и его использование в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Олефиров В.И. ; КИНХ. – Киев, 1975. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1628641
  Марченко С.И. Чистый доход и его роль в социалистическом расширенном воспроизводстве (на матер. колх. УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченко С.И.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 26л.
1628642
  Павлишенко М.Н. Чистый доход и рентабельность производства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Павлишенко М.Н. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 16 с.
1628643
  Городецкий А.Е. Чистый доход и цена в системе хозрасчётных отношений / А.Е. Городецкий. – М., 1989. – 180с.
1628644
  Боровец Ю.В. Чистый доход колхозного производства как объект экономических отношений между колхозами и государством : Автореф... канд. экон.наук: / Боровец Ю.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1628645
  Архипов А.И. Чистый доход колхозов, его распределение и использование. : Автореф... наук: / Архипов А.И.; АН СССР. Инст. экономики. – М., 1964. – 23л.
1628646
  Малахинова Р.П. Чистый доход общества. / Р.П. Малахинова. – М., 1974. – 135с.
1628647
  Сулейманов Б.К. Чистый доход отраслей общественного животноводства и факторы его роста. (На прим. животноводства колхозов КиргССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сулейманов Б.К.; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1628648
  Кучкин П.Е. Чистый доход социалистического общества / П.Е. Кучкин, Н.Н. Морозов. – М., 1974. – 168с.
1628649
  Щетинин Н.Н. Чистый изгиб стержней при условии ползучести материала : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щетинин Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1955. – 8л.
1628650
   Чистый источник. – Москва, 1963. – 33 с.
1628651
  Эрдэнэ С. Чистый источник / С. Эрдэнэ. – М, 1965. – 206с.
1628652
  Фролова Е.Н. Чистый источник: очерки о восстановлении нар. промыслов / Е.Н. Фролова. – М., 1990. – 206с.
1628653
  Федоров В.И. Чистый колодезь / В.И. Федоров. – М., 1962. – 68с.
1628654
  Малкова К.А. Чистый пламень / К.А. Малкова. – Алма-Ата, 1967. – 130 с.
1628655
  Кедрин Д.Б. Чистый пламень : Книга стихов / Д.Б. Кедрин. – Москва : Современник, 1986. – 332с. – (Библиотека поэзии "Россия")
1628656
  Шишкин А.Ф. Чистый продукт / А.Ф. Шишкин. – М, 1987. – 199с.
1628657
  Грантынь Г.Я. Чистый продукт и народный доход союзной республики: Проблемы сбалансированности. / Г.Я. Грантынь. – Рига, 1977. – 109с.
1628658
  Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины / В.М. Пискунов. – М, 1992. – 63 с.
1628659
  Пресман Г.А. Чистый родник / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1979. – 134с.
1628660
  Качинская Л.Я. Чистый родник / Л.Я. Качинская. – Москва, 1985. – 272с.
1628661
  Кузьмин Л.И. Чистый след горностая / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1975. – 176с.
1628662
  Найдич М.Я. Чистый снег / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1981. – 127с.
1628663
  Почивалин Н.М. Чистый тон / Н.М. Почивалин. – М, 1961. – 212с.
1628664
  Почивалин Н.М. Чистый тон / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1962. – 484с.
1628665
  Барынкин В.В. Чистый утренник / В.В. Барынкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1977. – 23 с. : ил., портр. – (Стихи поэтов Верхневолжья)
1628666
  Артищев В.В. Чистый факел : повесть / Артищев В.В. – Москва : Совецкия Россия, 1962. – 154 с. : ил.
1628667
  Артищев В.В. Чистый факел : повесть / Артищев В.В. – 2-е изд. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1963. – 136 с. : ил.
1628668
  Волков К.П. Чистый факел / К.П. Волков. – Ташкент, 1974. – 229с.
1628669
  Артеменко Л.П. Чистый хлеб : повесть / Артеменко Л.П. ; ил.: С.С. Косенков. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. – 191 с. : ил.
1628670
  Логинов С. Чисть // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 89-101. – ISSN 1728-8568
1628671
  Дворниченко Н.Е. Чита : справочник-путеводитель / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1959. – 168 с.
1628672
  Камонгар Г.Н. Читабельність як ознака якості журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 110-112


  У статті проаналізовано проблему низького рівня читабельності журналістських текстів, визначено чинники, що впливають на розуміння тексту. The article analyses the problem of low readability of journalistic texts, the factors that influence on text ...
1628673
  Белова А.Д. Читабельность текста: лингвистические и экстралингвистические параметры // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 58-64


  Статья посвящена принципам эргономического структурирования текста в виртуальном пространстве, динамике представлений о читабельности, требованиям к лексическим единицам и грамматическим категориям, к невербальным составляющим текста. Проблема ...
1628674
  Прозоров Ю. Читаем "Обломова"... // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 188-198. – ISSN 0042-8795
1628675
  Костюк Н.А. Читаем без проблем : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 5-86547-295-X
Ч. 4. – 2006. – 132с.
1628676
  Костюк Н.А. Читаем без проблем : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк, Д. Филлипс. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-453-1
Ч. 1. – 2007. – 108с.
1628677
  Костюк Н.А. Читаем без проблем / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-240-2
Ч. 2. – 2007. – 80с.
1628678
  Костюк Н.А. Читаем без проблем : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-241-0
Ч. 3. – 2007. – 80с.
1628679
  Лебедева Н.В. Читаем газету, слушаем радио / Н.В. Лебедева. – М., 1980. – 48с.
1628680
  Кузьменкова В.А. Читаем и говорим по-русскиц / В.А. Кузьменкова. – М, 1985. – 64с.
1628681
  Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету : учебное пособие / Н.А. Майбуров. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Муравей, 2003. – 256с. – ISBN 5-89737-093-1
1628682
  Рахман С.Е. Читаем литературу по специальности / С.Е. Рахман. – Минск, 1983. – 108с.
1628683
  Литосова М.К. Читаем о театре. / М.К. Литосова, В.П. Стратилатова. – М., 1977. – 207с.
1628684
   Читаем с удовольствием.. – М., 1990. – 142с.
1628685
   Читаем сами : кн. для чт. англ. яз. для учащ. IV-V кл. школ с угл. изучением англ.яз. – Москва : Просвещение, 1991. – 142с. : ил. – (Читаем по-английски)
1628686
  Кудырская Г.А. Читаем сами: для говорящих на франц. языке / Г.А. Кудырская, М. Оялон. – М., 1984. – 207с.
1628687
   Читаем тексты по истории КПСС. – Москва, 1984. – 207с.
1628688
  Белевская В.И. Читаем тексты по медицине : [учеб. пособие для студентов-иностраннцев] / Белевская В.И., Крашенкина Н.А. – Москва : Русский язык, 1980. – 135 с.
1628689
  Белевская В.И. Читаем тексты по медицине : учеб. пособ. для иностр. студ.-медиков и медико-биологов 1-2 курсов / В.И. Белевская, Н.А. Крашенкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 241, [1] с. – ISBN 5-200-00435-7
1628690
   Читаем тексты по политической экономии.. – Москва, 1986. – 223с.
1628691
   Читаем тексты по философии. – Москва, 1985. – 207с.
1628692
  Чернецкая О.М. Читаєм главу "Чичиков появляется в городе" : комментированное чтение при изучении поэмы М. Гоголя "Мертвые души". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-53
1628693
  Калашник Н.Г. Читаємо англійською : Навчально-методичний посібник з естетичного виховання (густосології) курсантів та студ. відомчих вищ. закл. освіти системи МВС України / Н.Г. Калашник, Орел-Халік; МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2005. – 267с. – ISBN 966-375-000-6
1628694
  Скляренко Н.К. Читаємо англійською : Навчальний посібник / Н.К. Скляренко. – Київ : Знання, 2006. – 227с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-346-160-8
1628695
  Бондар В. Читаємо Драча (із прийдешньої книги "мережані закладки") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 3
1628696
  Гладка І.А. Читаємо із задоволенням : (4-6 класи) / І.А. Гладка. – Харків : Основа, 2009. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8(80)). – ISBN 978-611-00-0382-7
1628697
  Пінська О.В. Читаємо пресу англійською мовою / О.В. Пінська. – К, 1998. – 64с.
1628698
  Паламар Л.М. Читаємо українською : Навчальний посібник (для студентів початкового етапу) / Л.М. Паламар, Н.Ф. Татьянченко, Н.В. Поставна. – Київ, 1999. – 200с. – ISBN 966-7590-00-3
1628699
  Бондар В. Читаємо Франка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 18-19


  Із прийдешньої книги "мережані закладки".
1628700
  Садовенко Світлана Читаємо Шевченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 7. – ISSN 0868-9644


  У лекційній залі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та у приміщенні Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв пройшов XVII Всеукраїнський конкурс читців, присвячений пам"яті Т. Г. Шевченка.
1628701
   Читай-город.. – М., 1961. – 319с.
1628702
  Чуб Наталья Читай английские книги после поездки в Англию : правила жизни / Чуб Наталья, Москаленко Владимир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 36-44 : Фото
1628703
  Манько О. Читай Ващенка ... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 36-39
1628704
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1967. – 180с.
1628705
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров, С.Д. Лыско. – Москва
Вип. 1. – 1967. – 172 с.
1628706
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1972. – 208с.
1628707
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1973. – 190с.
1628708
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1975. – 216с.
1628709
   Читай и говори по-английски. – Москва
Вып. 12. – 1976. – 208 с.
1628710
   Читай и говори по-английски. – Москва
Вып. 13. – 1978. – 192с.
1628711
   Читай и говори по-английски. – Москва
Вып. 14. – 1978. – 176с.
1628712
   Читай и говори по-английски : [корот. рассказы и упражнения по развитию разговор. навыков для изучающих англ. яз.]. – Москва : Воениздат
Вып. 17 : / [Т.А. Абрамкина]. – 1982. – 159 с. : ил.
1628713
   Читай и говори по-английски.. – М.
15. – 1979. – 301с.
1628714
   Читай и говори по-английски.. – М.
16. – 1980. – 200с.
1628715
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 1. – 1966. – 192с.
1628716
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 2. – 1966. – 168с.
1628717
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 3. – 1967. – 200с.
1628718
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 4. – 1967. – 227с.
1628719
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 5. – 1968. – 192с.
1628720
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 8. – 1973. – 240с.
1628721
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 9. – 1974. – 230 с.
1628722
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 10. – 1975. – 206 с.
1628723
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 11. – 1977. – 216с.
1628724
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 12. – 1977. – 200 с.
1628725
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 13. – 1979. – 216 с.
1628726
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 14. – 1979. – 288с.
1628727
   Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich!. – Москва : Военное издательство
Вып. 15. – 1981. – 191 с.
1628728
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
1. – 1968. – 240 с.
1628729
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
2. – 1969. – 252 с.
1628730
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
4. – 1971. – 287 с.
1628731
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
6. – 1974. – 248 с.
1628732
  Косникова З.Г. Читай и говори по-французски / З.Г. Косникова. – М.
8. – 1975. – 176с.
1628733
   Читай и говори по-французски. – Москва : Военное издательство
Вып. 9. – 1976. – 229 с.
1628734
   Читай и говори по-французски = Lire et parler. – Москва : Военное издательство
Вып. 10. – 1977. – 190с.
1628735
   Читай и говори по-французски = Lire et paler. – Москва : Военное издательство
Вып. 13. – 1982. – 191 с.
1628736
   Читай и говори по-французски.. – Москва : Военное издательство
Вып. 12. – 1980. – 208 с.
1628737
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – М.
3. – 1969. – 230с.
1628738
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – Москва
4. – 1969. – 231с.
1628739
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 224 с.
1628740
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – М., 1971. – 256с.
1628741
  Попов В.Ф. Читай и говори по английски / В.Ф. Попов. – Москва, 1974. – 182с.
1628742
  Городецкая В.Н. Читай и говори по немецки / В.Н. Городецкая. – Вып. 6. – Москва, 1969. – 224с.
1628743
  Хованская З.И. Читай и говори по французки / З.И. Хованская. – М., 1970. – 204с.
1628744
  Хованская З.И. Читай и говори по французки / З.И. Хованская. – М.
Вып. 5. – 1972. – 175с.
1628745
  Щербачева Н.К. Читай и говори по французски / Н.К. Щербачева. – М.
Вып. 7. – 1974. – 208с.
1628746
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говории по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – М
7. – 1974. – 248с.
1628747
  Євгененко Д.А. Читай і говори по-німецькому! / Д.А. Євгененко, Л.К. Рак. – К., 1973. – 176с.
1628748
  Лаврінець О.Я. Читай і знай! - 2 : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології суч. укр. мови / О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 205, [3] с. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-518-512-3
1628749
   Читай і знай! : довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишин-Мельник, О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, Л.Ф. Ціпцюра. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-518-407-2
1628750
  Кудрявцева О.Е. Читай по-немецки. / О.Е. Кудрявцева. – Л, 1967. – 107с.
1628751
  Кудрявцева О.Є. Читай по-німецьки / О.Є. Кудрявцева. – Київ : Радянська школа, 1970. – 103 с.
1628752
  Бедный Д. Читай Фома - набирайся ума / Демьян Бедный. – Москва : ГИЗ, 1919. – 64 с. – (Для юных грамотеев)
1628753
  Болдырева Л.М. Читай! Переводи! Говори! / Л.М. Болдырева. – Москва : Международные отношения, 1981. – 208с.
1628754
  Сорока В. Читай, думай, мрій! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
1628755
   Читай, познавай, думай!. – Москва : Высшая школа, 1985. – 80 с.
1628756
  Тверда О. Читай, ти зможеш. В Україні створили перший шрифт для людей із дислексією // Україна молода. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 113). – С. 12


  "У всьому світі на дислексію страждають близько 700 млн людей. Хоча визначити точну кількість складно через те, що у декого могли не діагностувати цей розлад, також дехто може приховувати свій діагноз. Дислексія - це достатньо нове «захворювання», яке ...
1628757
   Читай, учись и делай вместе с нами.. – М., 1990. – 95с.
1628758
  Ксьондзик Н. Читаймо Руденка ! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  Про книжку спогадів дисидента, голови Української Гельсінської групи, колишнього в"язня Миколи Руденка "Найбільше диво - життя"
1628759
  Швець Г.Д. Читаймо українською : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Г.Д. Швець, Ю.О. Торчинська, А.О. Літвінчук ; [за ред. Г.Д. Швець]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-962-0
Вип. 1. – 2012. – 112 с. : табл.
1628760
   Читаймо, аналізуймо, полемізуймо! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2
1628761
   Читаймо, аналізуймо, полемізуймо! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2
1628762
  Крупаткин Я.Б. Читайте английские научные тексты : Курс для начинающих / Я.Б. Крупаткин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158с. : ил.
1628763
  Гроссман Е.Я. Читайте больше дома / Е.Я. Гроссман. – М., 1985. – 96с.
1628764
  Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио : учебное пособие для студентов-иностранцев / Н.В. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1989. – 167 [1] с.
1628765
  Сухоцкая Л.И. Читайте и говорите по-французски / Л.И. Сухоцкая, Н.М. Токаревич. – Минск, 1991. – 157 с.
1628766
   Читайте книги о нашей великой Родине.. – М., 1951. – 12с.
1628767
  Лившиц Р.С. Читайте о В.И. Ленине на иностранных языках / Р.С. Лившиц. – Х., 1976. – 26с.
1628768
  Лившиц Рита Самойловна Читайте о СССР на иностранных языках : Рекоменд. указ. новой лит. / Лившиц Рита Самойловна. – Харьков, 1980. – 51с.
1628769
  Рапопорт А.С. Читайте по-английски / А.С. Рапопорт. – Москва, 1984. – 87с.
1628770
  Волкова Т.Э. Читайте по-французски / Т.Э. Волкова. – Москва, 1987. – 110с.
1628771
  Погодина Н.Е. Читайте по-шведски / Н.Е. Погодина. – М., 1984. – 171с.
1628772
  Нодье Ш. Читайте старые книги : В 2-х кн. / Ш. Нодье. – Москва : Книга
Кн. 1. – 1989. – 271с.
1628773
  Нодье Ш. Читайте старые книги / Ш. Нодье. – М
Кн.2. – 1989. – 318с.
1628774
  Вилегжаніна Т. Читайте! І будьте здорові! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 4-5


  Пандемія і оголошений карантин спонукали українські публічні бібліотеки до розвитку і переосмислення своєї роботи, вони залишаються зі своїми користувачами, продовжуючи активне спілкування в онлайн-форматі
1628775
   Читали "Кобзаря" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Відбулися читання Шевченкового "Кобзаря", присвячені 70-річчю присвоєння Київському університетові імені Тараса Шевченка.
1628776
  Лиховид І. Читальний ...підвал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 19


  Рік тому столична бібліотека імені Євгена Плужника відстояла своє приміщення. Але битва починається знову.
1628777
  Лавренюк В.В. Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В.В. Лавренюк, О.В. Богачик // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 248-250. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1628778
  Доліновський В.І. Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 95-110. – ISSN 0320-9466
1628779
  Биковська В.Ф. Читальний зал історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія та сьогодення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 41-45. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1628780
  Сологуб Т.В. Читальний зал педагогічного факультету: традиції та інновації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 184-189. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1628781
   Читальные залы естественно-научной литературы.. – М., 1964. – 4с.
1628782
   Читальный зал для детей и юношества.. – М., 1951. – 80с.
1628783
   Читальный зал для детей и юношества.. – М.
4. – 1961. – 124с.
1628784
   ЧИтальный зал для детей и юношества.. – М.
3. – 1957. – 75с.
1628785
   Читальня : Місячник для просвіти народу / Редагує видавнича комісія ; відп. ред. Теофіль Бриндзан. – Чернівці : Вид. тов. Руська Бесіда. – (Видання т-ва "Руська бесіда" в Чернівцях : За січень, лютий, март і цьвітень 1914 ; Ч. 251-254)
Р. 4, ч. 1-4. – 1914. – 64 с. – На тит. с. 2 надпис: Памяти великого борця за волю свого рідного краю Тараса Шевченка в столітню річницю єго уродженя присвячує "Русбка правда"
1628786
  Мітельман І. Читальня. Організація, методи роботи, устаткування / І. Мітельман, Л. Фішель. – К., 1939. – 55с.
1628787
  Смаль-Стоцький С. Читане Шевченкових поезій.. – Львів, 1914. – 17с.
1628788
  Теодосит Р. Читанка / Р. Теодосит, В. Турит. – Београд, 1946. – 205с.
1628789
  Войтиченко-Варнавська Читанка / Войтиченко-Варнавська, К.Я. Коваленко. – Вид. 7-е. – Київ, 1962. – 368с.
1628790
  Войтиченко-Варнавська Читанка / Войтиченко-Варнавська, К. Коваленко. – Вид. 13-е, змін. і доп. – Київ, 1968. – 343с.
1628791
  Скрипченко Н.Ф. та ін. Читанка / Н.Ф. та ін. Скрипченко. – Вид. 15-е. – К., 1986. – 241с.
1628792
  Білецька М.А. Читанка : підручник для 3-го кл. / М.А. Білецька, В.В. Спасенко ; іл. худож. Г.О. Горобієвської. – Київ : Радянська школа, 1987. – 286 с. : іл.
1628793
  Скрипченко Н.Ф. Читанка / Н.Ф. Скрипченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 241 с.
1628794
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 3-го кл. чотирирічної почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К. : Радянська школа, 1988. – 336с.
1628795
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 2-го кл.чотириріч. почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К.
Ч. 1. – 1988. – 190с.
1628796
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 2-го кл. чотирирічної почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К. : Радянська школа
Ч. 2. – 1988. – 239с.
1628797
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підруч. для 3-го кл. чотириріч. почат. шк. і 2-го кл. триріч. почат. шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 5-те вид., перероб. – К. : Освіта, 1992. – 366с. – ISBN 5-330-01925-7
1628798
  Горбунцова Т. Читанка для 2-го класу / Т. Горбунцова, М. Пригара. – Вид. 6-е. – К, 1953. – 240с.
1628799
  Шашкевич М. Читанка для діточок [адаптований текст] : [кн. присвяч. 205-літтю уродин поета і священника : підручник] / Маркіян Шашкевич ; [уклад.: Я.П. Гоян ; іл.: В. Касіян]. – Київ : Українська Мить : Ін Юр, 2017. – 315, [1] с. : іл., портр. – Вид. здійснене під егідею Всеук. правозахисної орг. "Меморіал" імені Василя Стуса. – Бібліогр.: с. 308. – (Скарбниця українських реліквій). – ISBN 978-966-313-557-1
1628800
  Шашкевич М. Читанка для діточок [оригінальний текст] : [кн. присвяч. 205-літтю уродин поета і священника : підручник] / Маркіян Шашкевич ; [уклад.: Я.П. Гоян ; іл.: В. Касіян]. – Київ : Українська Мить : Ін Юр, 2017. – 214, [1] с. : іл., портр. – Вид. здійснене під егідею Всеук. правозахисної орг. "Меморіал" імені Василя Стуса. – Бібліогр.: с. 206. – (Скарбниця українських реліквій). – ISBN 978-966-313-556-4
1628801
  Шашкевич М.С. Читанка для малих дітей до школьного и домашного употребления / сочинена Маркияном Шашкевичем. – Во Львове (Львів) : Тип. Ін-та Ставропигіянського, 1850. – 96 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Галицка Руска Матица ; Ч. 7)
1628802
   Читанка для середніх шкіл з польским язиком викладовим. – Львів, 1904. – 144с.
1628803
  Грищенко М.М. Читанка для четвертого класу допоміжних шкіл / М.М. Грищенко. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1958. – 200 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: Науковій бібліотеці рідного Університету 27. X. 1970
1628804
  Мірза-Авакянц Читанка з історії України. / Мірза-Авакянц. – Харків
1. – 1922. – 218с.
1628805
   Читанка з історії філософії.. – К.
1. – 1992. – 207с.
1628806
   Читанка з історії філософії.. – Київ : Довіра
6. – 1993. – 237с.
1628807
   Читанка за 3 разред основне школе.. – Београд, 1946. – 207с.
1628808
  Чатеновит І. Читанка. / І. Чатеновит, Пеіовит Божидар. – Титоград, 1979. – 329 с.
1628809
  Оліфіренко В. Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 45-69. – ISBN 966-7804-58-5
1628810
  Дячишин Б. Читання - доторк до слова життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 166-170. – ISSN 0868-4790
1628811
  Агеєва В. Читання "не для дітей". Як розвивається українська есеїстика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 51/52 (735/736) , 24.12.21- 05.01.2022. – С. 57-59. – ISSN 1996-1561


  Нинішні довгі списки Книги року BBC укотре продемонстрували цікаву тенденцію: уже кілька років номінація «Есеїстика» засвідчує, що небелетристичні жанри стають дедалі популярнішими. І це цілком закономірно, адже зараз почасти надолужуємо втрачене. ...
1628812
   Читання = зростання. Підвищення кваліфікації засобами фахової педагогічної преси // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 90-91
1628813
  Скрипченко Н.Ф. Читання в 2 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К., 1987. – 159с.
1628814
  Вавіна Л.С. Читання в 3 класі допоміжної школи / Л.С. Вавіна. – Київ, 1980. – 78с.
1628815
  Скрипченко Н.Ф. Читання в 3 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К., 1988. – 142с.
1628816
  Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? / Любов Степченко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 76-86


  У статті розглядаються позиції друкованої, електронної літератури та Інтернету в сучасному суспільстві. Досліджуються та аналізуються переваги кожної з форм подачі інформації.
1628817
  Огар У.І. Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 35-39


  Аналізуються основні кількісні та якісні показники читання в сучасному українському суспільстві, а саме частотність, систематичність, пріоритетні об"єкти читання, рівень розвитку читацької навички тощо. Особливу увагу приділено ставленню українців до ...
1628818
  Курушина М.А. Читання в сучасній Україні: практика популяризації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 162-168. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
1628819
  Олянишен Т. Читання в сучасному суспільстві / Тетяна Олянишен, Олександр Мельников // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 46-50. – ISSN 2076-9326


  Досліджується вплив матеріальних, освітніх, соціокультурних, психологічних, територіальних і вікових факторів на рівень читання, його індивідуальний обсяг.
1628820
   Читання в Україні : результати дослідж. читацьких звичок та ставлення до читання, провед. у 2013-2014 р. / [комент. до дослідж.: Е. Огар]. – [Б. м.] : [б. в.], 2015. – 32 с. – (Book Platform / Фундація Next Page (Болгарія) ; Вірмен. літ. фундація, Нац. асоц. видавців (Вірменія) ; Асоц. видавців Грузії ; ГО "Форум видавців" (Україна))
1628821
  Сорока В. Читання в цифрову добу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1628822
  Кузій О.Б. Читання і аналіз автентичних текстів в процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 81-84. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1628823
  Гольдин Ф.Л. Читання і розуміння прочитаного / Ф.Л. Гольдин. – К., 1949. – 24с.
1628824
  Пількевич О. Читання імені Похилевича зібрали київщинознавців // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1628825
  Миронченко В. Читання інформаційних передач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-190. – (Журналістика ; Вип. 4)
1628826
  Вержбицька В.А. Читання креслень / В.А. Вержбицька. – Київ, 1969. – 128с.
1628827
  Верхола А.П. Читання креслень у школі / А.П. Верхола. – Київ, 1987. – 118с.
1628828
  Радудік О. Читання розвиває критичне мислення // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 307-310
1628829
  Щербак С.І. Читання та літературні салони у дворянських родинах Харківської губернії в ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 179-187. – ISSN 2312-2587
1628830
  Улітенко Л.М. Читання тексту - практика в мовній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-113. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1628831
  Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 14-21
1628832
  Вечерський П В. Читання художніх картин на уроках малювання / В.П. Вечерський. – Київ : Радянська школа, 1964. – 92 с.
1628833
  Кушлаба М. Читання художнього твору - один із способів формування всебічно розвиненої особистості : На матеріалі малої прози Валер"яна Підмогильного // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 82-86
1628834
  Ісаєва О. Читання художньої літератури в сучасному світі: реальність чи утопія? // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 2-6
1628835
   Читання як життєва стратегія. Стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик


  26 березня МКІП спільно з Українським інститутом книги презентували Стратегію розвитку читання на 2021 – 2025 роки “Читання як життєва стратегія”. Під читанням у Стратегії розвитку читання на 2021 - 2025 роки "Читання як життєва стратегія" (далі - ...
1628836
  Дорашкевич О.В. Читання як задоволення (Виховний захід) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 14-21 : фото
1628837
  Бійчук Галина Читання як інтерактивний рефлексивний процес : на прикладі постмодерністських текстів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1628838
  Шляхова Н. Читання як літературознавчий феномен // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 24-29. – ISBN 978-617-7442-48-5
1628839
  Афанасенко Олена Читання як об"єктивний чинник розвитку книжкового ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовується взаємозалежність читання друкованої продукції і стану книжкового ринку. Проаналізовано вплив читання на функціонування книжкового ринку України у 1991-2007 роках та запропоновано шляхи підвищення читаності населення.
1628840
  Теремко В.І. Читання як стратегічний контекстотвірний чинник у видавничій справі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 10-16


  У статті розглянуто контекстотвірну роль читання у видавничій справі, проблеми дослідження його видавничого виміру. The article discusses the context-making role of reading in publishing business, the problem of investigation of publishing ...
1628841
  Терен Т. Читання як стратегія / розмовляла Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 7


  Директор Українського інституту книги Тетяна Терен: "Маємо працювати не лише з великими культурними центрами, а й передовсім із містами, куди письменники раніше не доїжджали".
1628842
  Богатирьова К. Читання, присвячені Т. Сковороді та М. Максимовичу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 121-122. – ISSN 0236-1477


  6-8 жовтня 2011 р. на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулися XV (ювілейні) всеукраїнські Сковородинівськи читання та ІІІ всеукраїнські Максимовичівські читання.
1628843
  Сенченко М. Читання, соціальна неравність, електронна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1628844
  Блюм А.В. Читатели и книжные работники в русской художественной литературе / А.В. Блюм. – Л, 1989. – 62с.
1628845
  Шартье Р. Читатели и чтение в эпоху электронных текстов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 0130-1640


  Библиотеки должны стать инструментом, который поможет новым читателям найти свой путь в цифровом мире. Читателю грозит опасность потеряться среди текстовых архипелагов, блуждая по цифровой сфере без руля и ветрил.
1628846
   Читатели изданий Московской типографии в середине XVII века.. – Л., 1983. – 167 с.
1628847
  Стефановская Н.А. Читатели о чтении - мир субъективных представлений // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.110-118. – ISSN 0132-1625
1628848
   Читателю о библиотеке Академии наук СССР.. – Л., 1970. – 24с.
1628849
   Читателю о библиотеке КуАИ.. – Куйбышев, 1971. – 16с.
1628850
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1962. – 47 с. : ил.
1628851
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1968. – 61 с.
1628852
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1628853
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1628854
  Амлинский Л.З. Читатель в научной библиотеке информационного общества // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-17. – ISSN 0130-9765
1628855
  Чернішева О.А. Читатель в романе А.С.Пушкина "Капитанская дочка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 62-69. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті на матеріалі роману О.С.Пушкіна "Капітанська дочка" та нарису М.Цвєтаєвої "Пушкін і Пугачов" розглядається участь читача у події художнього твору.
1628856
  Москалев М.В. Читатель в романе И. Кальвино "Если однажды зимней ночью путник" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-85. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1628857
   Читатель в современном информационном пространстве // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2008. – Вип. 3 (39). – С. 117-142.
1628858
   Читатель в творческом сознании русских писателей.. – Калинин, 1986. – 169с.
1628859
  Пирамидин В.А. Читатель и газета. / В.А. Пирамидин. – Свердловск, 1967. – 85с.
1628860
  Калитин Н.И. Читатель и книга / Н.И. Калитин. – М, 1962. – 48с.
1628861
   Читатель и книга.. – Х., 1925. – 99с.
1628862
  Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс / В.В. Прозоров. – Саратов, 1975. – 212с.
1628863
  Семилет Н. Читатель изменился. А мы?! / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 17-20. – ISSN 1811-377X
1628864
  Пальгуева Г. Читатель или пользователь // Информация для жизни / Е. Кузьмин, 2010. – С. 38 - 39
1628865
  Раковская Н.М. Читатель как связующее звено между авторским миром и текстом // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1628866
  Игнатенко Николай Андреевич Читатель как участник литературного процесса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Игнатенко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 27л.
1628867
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1628868
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1628869
  Ситниченко В. Читатель милый, будь любезен : избранные стихотворения / Виктор Ситниченко. – Одесса : Бондаренко М.А., 2021. – 278, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-617-8005-18-4
1628870
  Градов Р. Читатель поднимается на трибуну / Р. Градов, Т. Яковлев. – М, 1961. – 43с.
1628871
  Диксон К. Читатель предупрежден = The reader is warned : [роман] / Картер Диксон // Розанна : [роман] / М. Шевалл, П. Вале. – Киев : Общество книголюбов Украины : Ритм-II, 1992. – С. 192-383. – (Два зарубежных детектива). – ISBN 5-7707-1883-8
1628872
  Вороничева О.В. Читательская деятельность и культура чтения / Ольга Викторовна Вороничева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-65. – ISSN 0869-608Х


  В статье дается теоретическое обоснование термина "читательская деятельность", описаны содержательные признаки этой деятельности. Приводятся характеристики квалифицированного читателя.
1628873
  Орлова О. Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 24-31. – ISSN 2075-1486
1628874
  Дорохина С.В. Читательские интересы современной молодежи: проблемы формирования и регулирования в информационном обществе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 194-197. – ISSN 1997-0803


  Статья рассматривает проблемы чтения современной молодежи и ставит задачу выработки актуальных для информационного общества инструментов формирования и регулирования читательских интересов. Исследуется понятие "качества чтения молодежи" с позиций ...
1628875
  Метелкин Н.М. Читательские конференции по сельскохозяйственным книгам. / Н.М. Метелкин. – М., 1954. – 24с.
1628876
   Читательский спрос в массовых библиотеках в 1977 г.. – М., 1978. – 83с.
1628877
  Демьянков В.З. Читательское замешательство: модульный подход к пониманию текста // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 26--30. – ISSN 1562-1391
1628878
  Гордон О. Читати Львів за словником століть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1628879
  Бойко В. Читати! Читати! Читати! : штрих до портрета українських феміністок // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1628880
  Степанищев А.Т. Читать можно быстрее. / А.Т. Степанищев. – М., 1988. – 201с.
1628881
  Ниренберг Джерард Читать человека - как книгу / Ниренберг Джерард, Калеро Генри. – М., 1990. – 47с.
1628882
  Колесникова Т. Читацька активність студентів технічного ВНЗ (читання літератури іноземними мовами) / Т. Колесникова, Н. Біла // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 26-32. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються результати анкетування студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), визначається рівень активності студентів у читанні літератури іноземними мовами, в т. ч. з ...
1628883
  Іванченко О. Читацька аудиторія як головний об’єкт у діяльності видавництва „Веселка” // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-181
1628884
  Бондаренко Н. Читацька грамотність українського учнівства: акценти PISA-2018 // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2411-1317


  Розглянуто проблеми якості освіти в Україні й моніторингу – одного із сучасних механізмів її забезпечення – як ключових у реформуванні галузі й уконтекстненні її у світовий освітній простір. Увагу сфокусовано на одному з трьох напрямів міжнародного ...
1628885
  Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
1628886
  Линецька Р.С. Читацька конференція "Твір Дж.К. Ролінг Гаррі Поттер і філософський камінь": "за" та "проти" : інтегрований урок // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 38
1628887
   Читацька конференція по обговоренню роботи бібліотеки.. – К., 1952. – 22с.
1628888
  Кириченко К.В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 4-20. – ISSN 0130-5247
1628889
  Орлова О. Читацькі очікування як теоретична проблема // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 57-61. – ISSN 2075-1486
1628890
  Смілянська В. Читач-адресат поезії Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 35-50. – ISSN 0236-1477


  У статті зроблено спробу висвітлити контактний характер Шевченкової поезії, її відкритість і зверненість до читача, спираючись на уявлення теоретичної поетики про читача-адресата як про закодованого в тексті співтворця естетичного феномену - поетичного ...
1628891
  Якуніна Н. Читач буде задоволений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор розповідає про роботу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича : ії інформаційний ресурс, який поєднує бібліотечні документні фонди, інтегрований Електронний каталог, електронний фонд. Користувачі мають доступ не тільки до електронного каталогу ...
1628892
  Соловій Галина Романівна Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Соловій Г.Р.; НАНУ. Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
1628893
  Ліненко Л.П. Читач веде розмову про книги / Л.П. Ліненко, Б.В. Сухоруков. – К., 1963. – 44с.
1628894
  Коваль Т. Читач наукової бібліотеки // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
1628895
  Стародуб Н. Читач року. Як це було? // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "Наприкінці року в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича відзначали найерудованіших читачів серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та серед партнерів закладу, які активно поповнюють бібліотечні фонди. Церемонія «Читач року» ...
1628896
  Трипачук В. Читач чужих думок: сатира та гумор / В. Трипачук. – Львів : Каменяр, 1989. – 208 с.
1628897
  Пригоровська Л. Читач як об"єкт виховання в педагогічних поглядах О.П. Довженка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-139
1628898
  Кохан Р.А. Читач як реципієнт радості у художньому світі Юстейна Гордера (повість "У дзеркалі, у загадці") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 65-72
1628899
  Ігнатенко М.А. Читач як учасник літературного процесу / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1980. – 172с.
1628900
  Трачук Л.Ф. Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С.67-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовується необхідність урахування розробниками бібліотечних інформаційно-пошукових систем і бібліотекарями-бібліографами такої властивості електронних каталогів, як читачеорієнтованість. Подані результати аналізу електронних каталогів обласних ...
1628901
  Гусєв В.А. Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 31-40. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Феномен читання належить до фундаментальних досягнень культури, його особлива роль у розвитку будь-якого розвиненого суспільства не ви- кликає сумніву. Однак тих, хто вміє читати, стає більше, а читачів художньої літ. - менше. Класичні автори, якщо ...
1628902
   Читачі про "Родинний альбом" Гуменної // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 25-26
1628903
  Тимошенко Ірина Володимирівна Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900-1930 рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук / Тимошенко Ірина Володимирівна; Тимошенкко І.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1628904
   Читачу про бібліографію : Рек. бібліогр. покажч. – Харків, 1989. – 32с.
1628905
  Шкляревский И.И. Читаю "Слово о полку Игореве" / И.И. Шкляревский. – М., 1991. – 76с.
1628906
  Тичина П.Г. Читаю, думаю, нотую : Статті, нотатки, рецензії, інтерв"ю / П.Г. Тичина; упор. С. Тельнюка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 403 с.
1628907
  Караванський С. Читаючи "Роксолану" Загребельного. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 90-100. – ISSN 0042-9422
1628908
  Семеняк В. Читаючи "Смарагд", де карбуємо" тонкі грані кристалу душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-19 січня (№ 1)
1628909
  Манько О. Читаючи Ващенка... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Історія педагогіки. 135 років від дня народження видатного українського педагога Григорія Ващенка - он був ідейним батьком Спілки української молоді,чиїм основним гаслом було " Бог і Україна
1628910
  Білоус П. Читаючи Дмитра Лихачова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 41-47. – ISSN 0236-1477


  У статті переглядаються деякі концепції російського медієвіста Дмитра Лихачова (зокрема щодо походження літератури Київської Русі, стилю монументального історизму), позначених впливом імперського дискурсу у тлумаченні давнього письменства. Автор статті ...
1628911
  Стрельник Л. Читаючи Ігоря Павлюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 140-141. – ISSN 0868-4790


  Творчий портрет письменника
1628912
  Соболь В. Читаючи Остапа Лапського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 81-86. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано вибрані вірші українського поета з Польщі Остапа Лапського (7 липня 1926 - 20 жовтня 2012). Наголошено на впливі давньоруської поезії на творчість Остапа Лапського, який переклав польською твори Касіяна Саковича, Олександра ...
1628913
  Ващенко В.В. Читаючи професора В.В. Підгаєцького: деякі проблеми методології історичної науки // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 302-313. – ISBN 978-966-551-327-8
1628914
  Вортман Д.Я. Читаючи топонімічний довідник // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 261-325. – ISBN 978-966-651-543-1


  Книжка "Київ. Короткий топонімічний довідник" (ККТД), укладачами якої є Л. Пономаренко та О. Різник. В основу книжки покладено топонімічний словник, який є додатком до довідника "Вулиці Києва".
1628915
  Варганова Галина Читающая нация формируется с детства : система работы с детьми и подростками // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 5-8. – ISSN 1727-4893


  По данным тестирования PISA (Programme for International Student Assessment) именно финские школьники являются лучшими в мире по чтению, в чём, вне всяких сомнений, велика роль библиотек.
1628916
   Читающая семья на плакате : [Всероссийский конкурс плаката "Читающая семья"] // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 27. – ISSN 1727-4893
1628917
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1628918
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1628919
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1628920
  Бирман Н.Я. Читающие автоматы / Н.Я. Бирман, Л.М. Синдилевич. – М., 1965. – 48с.
1628921
  Рахманов М.К. Читающие автоматы и их применение / М.К. Рахманов. – Ленинград, 1969. – 124 с.
1628922
   Читающие автоматы и распознавание образов.. – К., 1965. – 288с.
1628923
  Акопов В.Ф. Читая : книга о приключениях ума, воображения и чувства на страницах других книг (1994-1995 годы) / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2006. – 263, [1] с. – ISBN 966-8311-20-5
1628924
  Рябов В. Читая военные мимуары... / В. Рябов. – М., 1988. – 48с.
1628925
  Белкин А.А. Читая Достоевского и Чехова : статьи и разборы / А.А. Белкин; А.А. Балкин ; сост.: И.А. Питляр, Н.В. Садовникова ; вступ. ст. Р.В. Коминой. – Москва : Художественная литература, 1973. – 301 с.
1628926
  Сухарев Д.А. Читая жизнь : Стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 143с.
1628927
  Гамарра П. Читая и перечитывая : пер. с фр. / Пьер Гамарра. – Москва : Радуга, 1985. – 222 с. : 1 л. портр.
1628928
  Ровенский Н.С. Читая и перечитывая... / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1976. – 200с.
1628929
  Соколова Н.В. Читая книги улиц. / Н.В. Соколова. – М., 1965. – 119с.
1628930
  Саидбаев Т. Читая Коран... / Т. Саидбаев. – Грозный, 1966. – 96с.
1628931
  Трушков В.В. Читая Ленина сегодня / В.В. Трушков. – М., 1988. – 142с.
1628932
  Нечкина М.В. Читая Маркса... / М.В. Нечкина. – Москва, 1984. – 150с.
1628933
   Читая Нарекаци.. – Ереван, 1974. – 99с.
1628934
  Мороз Д.П. Читая прошлого страницы / Д.П. Мороз. – Минск, 1989. – 286 с.
1628935
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1962. – 192 с.
1628936
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1966. – 192 с.
1628937
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1976. – 264 с.
1628938
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1981. – 431 с.
1628939
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 678 с.
1628940
  Альтман М.С. Читая Толстого / М.С. Альтман. – Тула, 1966. – 168с.
1628941
  Абросимова Е.А. Читая Фицджеральда : пособие по домашнему чтению / Е.А. Абросимова, И.А. Банникова ; Сарат. гос. ун-т им. Т.Г. Чернышевского. – Саратов, 1987. – 70 с.
1628942
  Беляева С. Читая, считайте. Доступ к электронным ресурсам позволяет оценить научную активность. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Поставленная президентом задача “увеличить к 2015 году долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (WEB of Science), до 2,44 процента”. Так как же ее ...
1628943
  Дідьєлоран Ж.-П. Читець у ранковому експресі = Le liseur du 6 h 27 / Жан-Поль Дідьєлоран ; [пер. з фр. А. Біласа]. – Харків : Vivat, 2017. – 206, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Le liseur du 6 h 27 / Jean-Paul Didierlaurent. Paris, 2014. – ISBN 978-617-690-802-9
1628944
  Василевский В.И. Читинская областная организация КПСС / Василевский В.И. – Чита, 1984. – 145 с.
1628945
  Кремнев А.И. Читинская область : краткий очерк природы, экономики и культуры / А.И. Кремнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чита : Читинское книжное из-во, 1959. – 160 с.
1628946
   Читинская область.. – Иркутск, 1978. – 126с.
1628947
   Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского : Кратк. справка. – Чита, 1969. – 35с.
1628948
   Читинский областной комсомольской организации 50 лет.. – ЧИта, 1971. – 32с.
1628949
  Трухина В.С. Читинский острог / В.С. Трухина, И.С. Попков. – Иркутск, 1985. – 383с.
1628950
  Сатхе А. Читра / А. Сатхе. – М., 1959. – 104с.
1628951
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – Москва, 1966. – 256с.
1628952
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – Москва, 1975. – 288с.
1628953
  Зорькин В.Д. Чичерин / В.Д. Зорькин. – Москва, 1984. – 109с.
1628954
  Зархи А.Г. Чичерин / А.Г. Зархи. – М, 1989. – 100с.
1628955
  Куницын А.С. Чичерин Б.Н. как поборник идеи естественного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 87-95. – ISSN 0132-0769
1628956
  Короткий В.А. Чичерін Борис Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 199. – ISBN 966-06-0393-2
1628957
  Симпсон К. Чичестер - вояж века / К. Симпсон, К. Ангелоглу. – Москва, 1969. – 96с.
1628958
   Чичирко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405 : фото
1628959
  Андонова Н. Чичо Стоян / Нина Андонова. – София : Отечество, 1982. – 119 с. – Библиогр.: с. 117. – (Български писатали за деца и юноши)
1628960
  Ковальчук А. Чию пшеницю жнуть українки? До 160-річчя написання вірша "Сон" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – С. 10-11
1628961
  Соколов В.Г. Чия віра краща. / В.Г. Соколов. – Харків, 1930. – 69с.
1628962
  Краглевич В. Чия земля, того і влада / В. Краглевич, А. Жовнерук // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1628963
  Коваль С.В. Чия мова вторинна і пародійна / Сергій Коваль. – 5-те вид., доопр., доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 36 с. – ISBN 966-8410-68-3
1628964
  Вольвач П. Чия мова та освіта - того й держава: перші спроби українізації в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 11 серпня (№ 32). – С. 3


  "...Влітку 1954 року започатковано обмін педагогічними кадрами між Кримською областю й ВНЗ України. У Кримському педагогічному університеті та обласному інституті післядипломної освіти упродовж 1954 року організували перепідготовку майже 1,5 тисячі ...
1628965
  Гирич І. Чия пам"ять у київських пам"ятниках? // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 10-12.


  Монументальні символи незалежної України
1628966
  Кравченко Е. Чия це мета і як виправдовуються засоби: українська наука на службі агресора? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 12


  "Зараз РФ продовжує свій інформаційний вплив і Україні, зосередивши свою діяльність у тих сферах суспільства, які мають відносну автономію щодо контролю держави, - у культурі, науці і церкві. Діяльність російських культурних проєктів координується ...
1628967
  Сидоренко Віктор Чіанг-Май. Золоте на зеленому : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1628968
  Пазиніч С. Чікагська школа Джона Дьюї / С. Пазиніч, О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 22-31. – ISSN 1562-529Х
1628969
  Казьмирчук Г.Д. Чіколіні Людмила Сергіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 309. – ISBN 96966-8060-04-0
1628970
  Стрельський Г. Чіколіні Людмила Сергіївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 250. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1628971
  Лимар Ю.В. Чілі / Ю.В. Лимар. – К., 1961. – 39с.
1628972
  Бакуменко О. Чінгіз Айтматов : Кожний письменник приречений на те, аби щось не завершити : до 85-річчя від дня народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 1, 2, 3
1628973
  Ян В.Г. Чінгізхан. / В.Г. Ян. – Київ, 1991. – 334с.
1628974
  Ян В.Г. Чінгісхан / В.Г. Ян. – Київ, 1982. – 341 c.
1628975
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1628976
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1628977
  Мирний П. Чіпка / П. Мирний. – Київ : Дитвидав, 1962. – 44с.
1628978
  Мирний П. Чіпка : Уривки з роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": Для молодш. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 40с.
1628979
  Ткаченко І. Чітке моделювання нечітких економічних систем : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1628980
  Тирпак Іван Васильович Чіткість трудового ритму / Тирпак Іван Васильович. – К. : Політвидав України, 1984. – 181с.
1628981
   Чіткість, прозорість, дотримання вимог // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  21 листопада міністр МОНмолодьспорту Дмитро Табачник під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України розповів про особливості вступної кампанії 2013 року та проінформував про підсумки проведення цьогорічної вступної кампанії. У КНУТШ конкурс на державне ...
1628982
   Чітко, по діловому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Президентом Національної академії педагогічних наук України одностайно обрано Василя Григоровича Кременя - діючого очільника вищої наукової педагогічної установи.
1628983
   Чічановський Анатолій Анатолійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 355-357. – ISBN 978-966-2726-03-9
1628984
   Чічановський Анатолій Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 523-524. – ISBN 978-966-439-754-1
1628985
  Черемшина Марко Чічка. / Черемшина Марко. – Київ, 1956. – 20с.
1628986
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – Владивосток, 1988. – 492с.
1628987
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – М., 1991. – 495с.
1628988
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1628989
  Бобров Н.Н. Чкалов / Н.Н. Бобров. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 120 с. – ("Роман-газета" ; № 5-6)
1628990
  Бобров Н.Н. Чкалов / Н.Н. Бобров. – Москва : Чкаловское издательство, 1947. – 296 с.
1628991
  Бобров Н.Н. Чкалов / Н.Н. Бобров. – Горький : Горьковское издательство, 1949. – 376 с. : ил.
1628992
  Бобров Н.Н. Чкалов : [биогр. повесть] / Н.Н. Бобров. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1952. – 580 с., [1] л. портр.
1628993
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – Москва : Мол. гвардия,, 1975. – 335 с., 17 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографическая ; вып. 9 (552))
1628994
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 351 с., 17 л. ил., карт. – (Жизнь замечательных людей = ЖЗЛ ; вып. 1 (552) ; Библиотечная серия)
1628995
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 3-е изд. – Москва : Мол. гвардия, 1983. – 351 с. : 17 л. ил., карт.
1628996
  Байдуков Г.Ф. Чкалов : биогр. повесть / Г.Ф. Байдуков. – Минск : Юнацтва, 1984. – 335 с. : 16 л. ил., карт.
1628997
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 4-е. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 350, [1] с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 16 (552))
1628998
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – [5-е изд., доп.]. – Москва : Мол. гвардия, 1991. – 350,[1] с., [16] л. ил., карт. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; т. 9 : Избранное серии: в 10 т.)
1628999
   Чкаловск - родина экранопланов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81 : Фото
1629000
  Крылов В.В. Чкаловская область в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крылов В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,