Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1535001
  Мироненко О. "... шоу для дітей та підлітків від вчителів середнього рівня" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 46-48


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1535002
  Демченко Т. "Шляхом громадської повинності..." / Т. Демченко, В. Бойко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 31


  Упорядниця С. Іванницька представила перший том збірки публіцистики С. Єфремова.
1535003
  Павленко Ю. "Шовк" А. Барікко: Письмо як простір зустрічі Сходу й Заходу // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 310-327. – ISBN 978-966-193-016-1
1535004
  Кривцун Д. "Шовковий шлях відбувся"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 10


  У Музеї світового мистецтва в Пекіні відкрито виставку китайських художників, присвячену Тарасові Шевченку.
1535005
  Касаев Э. "ШОК и трепет" Иракской нефтяной политики // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 113-117. – ISSN 0130-9625
1535006
  Трахтенберг І. "Шокова терапія" не показана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 12


  Ne noceas, si juvare non potes ("Не зашкодь, якщо не можеш допомогти"), Vita sine litteris mors est ("Життя без науки — смерть"). Ці два афоризми нині особливо актуальні, зважаючи на заміри новоявлених псевдореформаторів. Для вітчизняної науки головне ...
1535007
  Чубаров Р. "Шокуючий звіт" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 червня (№ 104). – С. 5


  Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі з президентом Росії В. Путіним у Баку передав йому доповідь турецької делегації про проблеми кримських татар у Криму. Депутут Верховної Ради України Рефат Чубаров коментує факт передачі цього ...
1535008
  Поліщук А. "Шорстка моя отава зацвіла..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 184-186. – ISSN 0208-0710
1535009
  Райхель Ю. "Шотландська книга" - Львівська математична реліквія // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 68-79. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Про роль українських учених у формуванні "нової" математики.
1535010
  Шевченко Н.І. "Шотландський фактор" в англійській історії першої половини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Вперше в українській історіографії зроблено спробу проаналізувати вплив т. зв. "шотландського фактору" на політичні процеси в Англії першої половини XVII ст. For the first time in the modern ukrainian historiography the author analyzes the impact of ...
1535011
  Столяров А "Шпаргалка" по Excel 7.0 Windows 95 / А Столяров, 1997. – 176с.
1535012
  Голубь Д. "Шпион, появившийся из холода" (критическая рефлексия генезиса шпионского роман) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 108-117. – ISBN 978-617-7442-48-5
1535013
  Наєнко М.К. Шляхи-дороги української літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Стаття являє собою стислий нарис історії української літератури від давнини до сучасності. Удаючись переважно до філологічної методології, автор характеризує основні літературні епохи України та визначає місце найвидатніших письменників і дослідників ...
1535014
  Бажал Ю.М. Шляхи підвищення вартості людського капіталу в перехідній економіці / Ю.М. Бажал, М.В. Михалевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1535015
  Стефанов С.Є. Шляхи підвищення впливу вітчизняної науки на економічні процеси в державі // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 131-140.


  Висвітлено основні проблеми вітчизняної науки щодо мічні процеси у державі та шляхи їх вирішення, статті матеріали надано при проведенні Рахунково ни контрольних заходів щодо ефективності вищ державного бюджету на науку, у тому числі аудш використання ...
1535016
  Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-39. – Бібліогр.: с. 35-36, 38-39
1535017
   Шляхи підвищення економічної ефективності капітальних вкладень у промисловість УРСР. – К, 1967. – 206с.
1535018
  Геращенко І.О. Шляхи підвищення експортного потенціалу промислових підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 99-105. – ISSN 2075-4892
1535019
  Пономарьова І.М. Шляхи підвищення експорту України в країни ЄС // Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / Харківський, торговельно-економічний інститут, Київський, національний торговельно-економічний університет. – Харків, 2016. – Вип. 1. – С. 87-92
1535020
   Шляхи підвищення енерго-економічних показників роботи біогазових установок / В.Г. Подобайло, М.В. Потапенко, Н.П. Семенова, В.Л. Шаршонь // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 149-155 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1535021
  Кобець М.П. Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 103-110. – ISSN 2072-8670
1535022
  Трофименко Р.В. Шляхи підвищення ефективності антикорупційних заходів / Р.В. Трофименко, С.Є. Шептуховський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 58-63. – ISSN 1609-0462
1535023
   Шляхи підвищення ефективності боротьби із засобами повітряного нападу противника в сучасних військових конфліктах / О.В. Батурін, О.О. Болюбаш, Є.О. Рябоконь, А.Г. Галузінський // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 23
1535024
  Маркуш М. Шляхи підвищення ефективності виконання рішень Конституційного Суду України: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 76-89
1535025
  Подорожна Т. Шляхи підвищення ефективності використання законодавчих дефініцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 118-121
1535026
  Уланчук В.С. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах регіону / В.С. Уланчук, Л.П. Альошкіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 10-14
1535027
  Дубєй Ю.В. Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 100-108. – ISSN 2073-9982
1535028
  Великодна А.П. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 262-266. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1535029
  Єлець О.П. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / О.П. Єлець, А.П. Лось // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 92-94. – ISBN 978-617-645-227-0
1535030
  Клименко Г.А. Шляхи підвищення ефективності використання парку вантажних літаків авіатранспортних підприємств України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1535031
  Докучаєв О.А. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 43-45
1535032
  Ткачук В.А. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки України / В.А. Ткачук, Т.О. Костюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 10-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1535033
  Жилінська Л.О. Шляхи підвищення ефективності виробництва машинобудівного підприємства / Л.О. Жилінська, А.І. Печеник, Я.Є. Жилінський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1535034
  Гончарова О.М. Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України / О.М. Гончарова, Г.А. Єгорова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
1535035
  Гриліцька А. Шляхи підвищення ефективності внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємствах споживчої кооперації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 52-58
1535036
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 11-19. – Бібліогр.: 7 назв
1535037
  Панухник Р. Шляхи підвищення ефективності державно-управлінських рішень / Р. Панухник, М. Кляшторний // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 36-39. – ISSN 1818-2682
1535038
  Кравченко М. Шляхи підвищення ефективності імплементації, у національне законодавство України, положень Директив ЄС у сфері управління відходами // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 209-210
1535039
  Фомін І.С. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної політики України в експортній сфері економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 249-253


  Стаття спрямована на визначення з урахуванням міжнародних стандартів шляхів удосконалення механізмів інвестиційної політики України і посилення її позитивного впливу на експорт національних товарів.
1535040
  Трубачова Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів


  У статті розкрита актуальність проблеми формування комунікативної діяльності в педагогічній теорії та практиці, розглядається можливість підвищення ефективності учіння студентів-філологів на основі оволодіння комунікативними методами.
1535041
  Макогін М. Шляхи підвищення ефективності корпоративного управління в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 351-356. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1535042
  Тарасенко О.Ю. Шляхи підвищення ефективності кредитної діяльності банківської установи (на прикладі АТ КБ "Приватбанк") / О.Ю. Тарасенко, М.М. Пожидаєв // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7565-33-7
1535043
  Пилипенко А.А. Шляхи підвищення ефективності молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1535044
  Конюхова Н.І. Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови / Н.І. Конюхова, О.В. Кондрашова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 59-64. – ISSN 1995-0519
1535045
  Борейко В. Шляхи підвищення ефективності податкового та соціального законодавства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 0131-775Х
1535046
  Марійко М.М. Шляхи підвищення ефективності протидії домашньому насильству в Україні // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 93-95
1535047
  Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.55-60. – ISSN 0132-1331
1535048
  Личенко І.О. Шляхи підвищення ефективності профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності / І.О. Личенко, І.І. Комарницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 53-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1535049
  Канцір І.А. Шляхи підвищення ефективності регуляторних механізмів фінансової системи, як елемента національної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 69-73. – ISSN 2071-4653
1535050
  Швейкіна Л.Я. Шляхи підвищення ефективності роботи приватизованих підприємств (на прикладі Вінницької області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 63)


  Висвітлюються результати функціонування підприємств Вінницької області після проведення приватизації (на прикладі переробних підприємств АПК). Наведено основні результати аналізу їх фінансово-господарської діяльності та подано пропозиції щодо ...
1535051
  Бородатий В.П. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.П. Бородатий. – Київ, 1972. – 48с.
1535052
  Казачінер О.С. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови : [посібник] / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (119)). – ISBN 978-617-00-1631-7
1535053
  Шпигоцька Н.О. Шляхи підвищення ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 69-75
1535054
   Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України = Ukraine: effective land resources management at the local level. – Київ : ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2005. – 335, [1] с. : іл., табл. – Коротка версія англ.: с. 239-330. – Бібліогр.: с. 334-335. – ISBN 966-7936-40-6
1535055
  Козловський С.В. Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційними проектами в туристичних центрах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 135-139. – Бібліогр.: 7 назв
1535056
  Янченко З.Б. Шляхи підвищення ефективності управління інноваційним розвитком аграрних підприємств на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 39-41. – Бібліогр.: 6 назв
1535057
  Твердоступ А. Шляхи підвищення ефективності уроків української літератури
1535058
  Соколова О.Д. Шляхи підвищення ефективності уроку в школі / О.Д. Соколова. – К., 1964. – 106с.
1535059
   Шляхи підвищення ефективності уроку географій. – Київ : Радянська школа, 1991. – 91с.
1535060
   Шляхи підвищення ефективності уроку з іноземної мови. – К, 1959. – 32с.
1535061
  Рубан О.І. Шляхи підвищення ефективності функціонування ринку акціонерного капіталу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 79-86
1535062
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності функціонування системи міжнародних банківських розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 239-245.
1535063
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективностіі функціонування системи міжнародних банківських розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 239-246.
1535064
  Звиглянич С.М. Шляхи підвищення живучості бойових літаків у повітряному ударі з урахуванням можливостей системи ППО противника / С.М. Звиглянич, М.П. Ізюмський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 13-18. – ISSN 1997-9568


  "У статті приводяться ряд аналітичних моделей, які дозволяють кількісно обгрунтувати необхідні засоби у вигляді авіаційних хибних цілей і протирадіолокаційних ракет, які використовуються для підвищення живучості ударного угрупування літаків при прориві ...
1535065
   Шляхи підвищення захисту авторського права за допомогою використання цифрових водяних знаків / С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа, В.І. Прухніцький, С.Р. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 33-40. – ISSN 2524-0056
1535066
  Козлова К.І. Шляхи підвищення капітальних інвестицій на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 68-74
1535067
  Грічун Г.С. Шляхи підвищення кваліфікаційного рівня суддів у світлі вітчизняного законодавства та міжнародно-правових стандартів щодо суддівської професії // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 49-51. – ISBN 978-966-937-189-8
1535068
  Люзняк М. Шляхи підвищення конкурентноспроможності банку на регіональному ринку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 58-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1535069
  Загірняк М.В. Шляхи підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному університеті / М.В. Загірняк, В.В. Никифоров, С.А. Сергієнко // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 20-23. – ISSN 2307-9770
1535070
  Антонюк Л.Л. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сфери послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються значення сфери послуг для національної економіки та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери послуг.
1535071
  Гринько Т.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК України / Т.В. Гринько, Ю.В. Камлук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-227-0
1535072
  Крамчанінова М.Дж. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України / М.Дж. Крамчанінова, С.Є. Севастьянов // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 21-27. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1535073
  Шумейко Я.Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 107-109. – ISBN 978-617-645-230-0
1535074
  Білик О.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції АПК в період вступу України в СОТ // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 33-36. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1535075
  Кошова О.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських суднобудівних підприємств на міжнародних ринках // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7069-02-6
1535076
  Котирло О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 102-105
1535077
  Дашевська О.В. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 65-71. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1535078
  Мічуріна Т.В. Шляхи підвищення мовної активності учнів на уроках англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 6-8


  Сучасне життя ставить перед учителем великі завдання: давати підростаючому поколінню глибокі і міцні знання, виробляти вміння і навички застосовувати їх на практиці, формувати світогляд. Для цього вчителю треба удосконалювати методи та прийоми ...
1535079
   Шляхи підвищення мотивації до навчання іноземних студентів у медичному університеті / О.Є. Каніковський, Є.В. Шапринський, І.В. Павлик, В.В. Мосьондз // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 4 (62). – С. 159-160. – ISSN 1727-0847
1535080
  Мартиненко М. Шляхи підвищення мотивації до співпраці соціальних партнерів на галузевому рівні / М. Мартиненко, В. Матросов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-35. – Бібліогр.: 4 назв.
1535081
  Палінкаш А.І. Шляхи підвищення продуктивності інтелектуальної праці у вищих навчальних закладах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-617-7069-02-6
1535082
  Суділовський Ф.І. Шляхи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. / Ф.І. Суділовський. – К., 1962. – 40с.
1535083
  Слободчикова Ю.В. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.279-281. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1535084
  Храмов О.О. Шляхи підвищення продуктивності праці та зниження собівартості в соціалістичній промисловості / О.О. Храмов. – Київ, 1956. – 44с.
1535085
  Шкуратов О.І. Шляхи підвищення продуктивності праці у промисловості СРСР / О.І. Шкуратов. – К., 1961. – 48с.
1535086
  Лисенко Г. Шляхи підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої технічної освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 120-127. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1535087
  Мітцель О. Шляхи підвищення рівня захисту професійної діяльності журналістів / О. Мітцель, В. Краєвська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 92-96
1535088
  Сорокін Д.М. Шляхи підвищення рівня захисту тактичних літаків у процесі модернізації / Д.М. Сорокін, І.Ю. Целіщев, Т.І. Карнаух // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 99-102
1535089
  Деревко О. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-82 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1535090
  Борисенко І.І. Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 32-35. – ISBN 978-617-645-227-0
1535091
  Лис І.М. Шляхи підвищення рівня ліквідності банківських установ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 74-83
1535092
  Мітцель О. Шляхи підвищення рівня професійної етики суддів, адвокатів і співробітників правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 122-125.
1535093
  Кузнецова О.В. Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 146-154. – ISSN 2074-8167


  У статті досліджуються й аналізуються перспективні шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку освіти. Теоретично обгрунтовано основні пріоритети якісної підготовки в педагогічному виші.
1535094
   Шляхи підвищення родючості грунтів і врожайності сільскогогосподарських культур в Закарпатській області. – Ужгород, 1954. – 144с.
1535095
  Єрмошенко М.М. Шляхи підвищення ролі Міністерства фінансів України в проведенні фінансової політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-20
1535096
  Пасєчко З.В. Шляхи підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 54. – С. 11-15.
1535097
  Жарку П.Г. Шляхи підвищення рцвня вовнової продуктивнсоті заводських стад овець цигайської породи : Автореф... канд. с. г.наук: 06.02.01 / Жарку П. Г.; УААН, Ін-т тваринництва. – Х,, 1993. – 27л.
1535098
  Ніколаєва О.А. Шляхи підвищення селективності при полімеризації (мет)акриламідоарил(мет)акрилатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Ніколаєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1535099
  Ніколаєва О.А. Шляхи підвищення селективності при полімеризації (мет)акриламідоарил(мет)акрилатів : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.06 / Ніколаєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л., іл., табл. – Бібліогр.: л. 158
1535100
  Чумак Р.М. Шляхи підвищення стабільності та ефективності діяльності банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 112-114. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються проблеми підвищення стабільності та ефективності діяльності банківської системи, зокрема України.
1535101
  Ворсовський О.Л. Шляхи підвищення фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 128-133
1535102
  Корнієнко О.В. Шляхи підвищення фінансової надійності комерційних банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 90-94. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці та особливості впровадження інновацій і нових технологій у сфері зв’язку й телекомунікації. Досліджено рівень впливу основних напрямів ...
1535103
  Борейко В.І. Шляхи підвищення якості вітчизняної вищої школи // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 12-18. – ISBN 978-966-7359-77-5
1535104
  Усатий Г. Шляхи підвищення якості навчання у юридичних вузах // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.36-38


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1535105
  Ільчук В.В. Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів / В.В. Ільчук, А.М. Коломієць // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 84-89. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
1535106
  Вікторов В. Шляхи підвищення якості освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.99-113. – ISBN 966-7800-16-4
1535107
  Погорєлова Н.П. Шляхи підвищення якості підготовки кадрів у системі економічної освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.278-280. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1535108
  Олійник Л.В. Шляхи підвищення якості підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління в системі вищого військового навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – C. 435-441. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті автор досліджує процес управління якістю підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління в системі вищої військової осівіти.
1535109
  Литовченко І Р. Шляхи підготовки конкурентоспроможного на ринку праці магістра // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 177-180
1535110
   Шляхи піднесення ефективності уроку в 1-4 кл.. – К., 1961. – 155с.
1535111
  Бєляєв О.М. Шляхи піднесення ефективності уроку з української мови в V - VIII класах / О.М. Бєляєв. – К., 1967. – 128с.
1535112
  Адамов І.Г. Шляхи піднесення села до рівня міста / Адамов І.Г., Лященко В.І. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 40 с. – (На допомогу вивчаючим матеріали XXII з"їзду КПРС)
1535113
  Адамов І.Г. Шляхи піднесення села до рівня міста / І.Г. Адамов. – Київ : Дер.вид.політичної літ-ри УРСР, 1962. – 40с.


  Могутнє піднесення продуктивних сил сільського господарства, намічене рішеннями ХХII з"ізду КПРС і новою Програмою партії, забезпечить створення достатку продуктів харчування для населення і сировини для промисловості, а також поступовий перехід ...
1535114
  Клименко Н. Шляхи пізнання істини у філології (до 100-річчя А.О. Білецького)
1535115
  Клименко Н.Ф. Шляхи пізнання істини у філософії (до 100-річчя А.О. Білецького) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 110-118. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
1535116
  Козак С.Д. Шляхи побратимства : Есе, етюди (про діячів літ. та мистецтва) / С.Д. Козак. – Київ, 1982. – 181с.
1535117
  Уварова Г.Ш. Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 18-25


  У статті аналізується досвід міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму, обґрунтовується необхідність поглиблення міжнародної інтеграції на рівні як теоретичної, так і практичної підготовки студентів. В статье анализируется ...
1535118
  Іванишина В.П. Шляхи подалання граматичних труднощів у студентів немовних ВНЗ під час читання фахових німецькомовних текстів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 129-132. – (Серія : Педагогічні науки)
1535119
  Бринцев В. Шляхи подальшого реформування судочинства з метою забезпечення належної дії Закону України "Про судоустрій України". // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.56-58. – ISSN 0132-1331
1535120
  Кульпінський С. Шляхи подальшого розвитку фінансових інновацій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.27-36. – ISSN 1605-2005
1535121
   Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства : (круглий стіл) / Верх. Ради України з питань боротьби організ. злочин. і коруп. та ін. ; [ відп. за вип.: Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 70 с. – ISBN 978-966-2214-11-6
1535122
  Устименко Т.П. Шляхи подолання "рейдерства" в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1535123
  Дроздова Л. Шляхи подолання абсолютної бідності в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 3-7
1535124
  Парій В.М. Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 124-128. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1535125
  Толстая Н.М. Шляхи подолання асиметрії у відносинах України з Європейським Союзом у науково-технологічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 160-163. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1535126
  Власов В.І. Шляхи подолання глобальної продовольчої кризи / В.І. Власов, М.А. Лисак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 138-142
1535127
  Музиченко І.В. Шляхи подолання дитячої психотравми в діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. / Музиченко І.В., Ткачук І.І. ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 87, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 62-68. – ISBN 978-617-7118-26-7
1535128
  Трофименко Л.І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : монографія / Трофименко Л.І. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-189-316-9
1535129
  Макалюк І.В. Шляхи подолання загроз економічній безпеці підприємства / І.В. Макалюк, А.Г. Гаврилова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 137-144. – ISSN 2310-5534
1535130
  Дараган М.В. Шляхи подолання істотних відмінностей між містом і селом / М.В. Дараган. – Київ, 1968. – 100с.
1535131
  Євдокименко В.Ю. Шляхи подолання істотної відмінності між розумовою і фізичною працею / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1956. – 36с.
1535132
  Кравчук В. Шляхи подолання корупції в судах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 1026-9932
1535133
  Пількевич А. Шляхи подолання кризи військових наборів у римській армії в ІІ ст. до Р.Х.. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 79–82. – ISSN 2309-9356
1535134
  Щедрін В.С. Шляхи подолання культурних відмінностей між містом і селом в період комуністичного будівництва. : Дис... канд. філос.наук: 621 / Щедрін В.С.; Дніпропетровський держ. ун-тет. Каф. наук. комунізму. – Дніпропетровськ, 1971. – 204л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1535135
  Шаповалова О. Шляхи подолання неузгодженостей у цивільному та господарському законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.25-27
1535136
  Палагин П.В. Шляхи подолання пережитків капіталізму в свідомості людей / П.В. Палагин. – К, 1959. – 40с.
1535137
  Франчук І.А. Шляхи подолання перешкод створення ефективної енергетики України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 174-179. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1535138
  Мудріков І. Шляхи подолання політичної кризи в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-281. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1535139
  Шахова К.В. Шляхи подолання причин та умов вчинення згвалтувань в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 153-156. – ISSN 1727-1584
1535140
  Мельничук О.П. Шляхи подолання проблем діяльності релігійних організацій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 18-25. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1535141
  Гоголь Т.А. Шляхи подолання проблем формування облікової політики в бюджетних установах / Т.А. Гоголь, М.М. Панченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 103-107
1535142
  Молодченко О.М. Шляхи подолання проблемних питань двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Чеською республікою // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 56-60. – ISSN 2075-4892
1535143
  Горобець І.В. Шляхи подолання регіональних конфліктів у Південній Азії (90-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 60-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1535144
   Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців : матеріали комітетських слухань, проведених 17 вересня 2008 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань законодав. забезпечення правоохоронної діяльності ; Міжвід. комісія з питань, протидії протиправ. поглинанню та захопленню підприємств. – Київ : [ Б.в. ], 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-2214-12-1
1535145
  Чопенко В.М. Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 56-60. – ISSN 2221-1055


  Наведено коротку характеристику демографічної ситуації в сільській місцевості, досліджено тенденції та висвітлено проблеми соціально-демографічного розвитку укр. села. Встановлено, що покращення демографічної ситуації на селі, подолання депопуляції й ...
1535146
  Браславський З.Б. Шляхи подолання соціально-класових відмінностей і досягнення соціальної однорідності. / З.Б. Браславський. – Чернівці, 1974. – 47с.
1535147
  Ярош О. Шляхи подолання соціальної несправедливості й нерівності в Україні / О. Ярош, О. Пушкарьов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 70-77. – ISSN 0131-775Х
1535148
  Дегтяр І.М. Шляхи подолання тіньової економіки - забезпечення економічної безпеки країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 64-67
1535149
  Рябець А.П. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 68-76
1535150
  Соскін О. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 17-19. – ISSN 1728-6220
1535151
  Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 3-7


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1535152
  Буковинський С. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні / С. Буковинський, Т. Унковська, О. Яременко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1535153
  Коломієць Д.І. Шляхи подолання формалізму знань студентів при викладанні математики та фізики / Д.І. Коломієць, В.А. Макара, З.О. Пономаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто питання застосування знань на практиці та шляхи попередження формалізму знань студентів. Вивчається природа і умови формування широких умінь застосовувати знання в практичній роботі.
1535154
  Музичка А. Шляхи поетичної творчості Івана франка / А. Музичка. – Х, 1927. – 202с.
1535155
  Вонсович О.С. Шляхи позиціонування України у безпековому вимірі геополітичного простору Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 254-266
1535156
  Хватова М.А. Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 146-150 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1535157
  Бігун Ю.С. Шляхи покращання інвестиційного клімату в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 95-96. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми залучення прямих іноземних інвестицій та способи їх розвязання.
1535158
  Чернета В.М. Шляхи покращення безпеки населення України в умовах сучасної гібридної війни // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1535159
  Перун Т. Шляхи покращення взаємодії між Україною та ЄС у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
1535160
   Шляхи покращення викладання студентам дисципліни "Медсестринство в хірургії" за спеціальністю "Сестринська справа" (ОКР - "молодший спеціаліст") / С.Ю. Каратєєва, О.Й. Хомко, Р.І. Сидорчук, О.М. Плегуца // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 165-167. – ISSN 1684-7903


  "...Відповідно до принципів кредитно-модульної системи організації навчального процесу розроблені нові навчальні програми для викладання дисципліни "Медсестринство в хірургії"."
1535161
  Коваль Н.В. Шляхи покращення демографічної ситуації в сільській місцевості крізь призму економічної безпеки / Н.В. Коваль, Н.Л. Корженівська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 76-85. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1535162
  Журба О.В. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 47-49. – ISBN 978-966-188-219-4
1535163
  Редзюк Є. Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 7 (333), липень. – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1535164
  Динь І.М. Шляхи покращення персоніфікованого обліку та інформаційних технологій у системі пенсійного фонду України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 46-52. – ISSN 1993-6788
1535165
  Стойкевич Г.В. Шляхи покращення результативності складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3 / Г.В. Стойкевич, О.І. Лебідь, К.М. Дуда // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 221-222
1535166
  Вакал А.о. Шляхи покращення розвідувальних можливостей перспективних БПЛА // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 25
1535167
  Боднарук Н.М. Шляхи покращення ситуації у сфері репродуктивного здоров"я та планування сім"ї: проект Концепції Загальнодержавної програми "Репродуктивне та статеве здоров"я нації на 2017-2021 pp." // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 74-76. – ISSN 2413-550Х
1535168
  Важинський Ф.А. Шляхи покращення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 132-137
1535169
  Жилінська Л.О. Шляхи покращення фінансового стану підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 220-225. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1535170
   Шляхи поліпшення вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі / друкується за матеріалами: www.mon.gov.ua // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10
1535171
  Довбня М.О. Шляхи поліпшення ефективності засвоєння матеріалу. Ділова гра на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 30-35
1535172
  Малай А.О. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 102-105
1535173
  Мікаелян С.Г. Шляхи поліпшення іноземної інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми здійснення іноземного інвестування в Україні і напрями його поліпшення.
1535174
  Полтавський В. Шляхи поліпшення кадрового складу державнлої служби в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.80-85. – ISBN 966-73-53-51-Х
1535175
  Мельничук Г.М. Шляхи поліпшення підготовки студентів IV-V курсів до підсумкової державної атестації на кафедрі дитячої стоматології / Г.М. Мельничук, А І. Кріль, І.С. Лісецька // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 73-76. – ISSN 2521-1455


  "У статті висвітлено особливості підготовки студентів випускних курсів стоматологічного факультету ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" до підсумкової державної атестації на кафедрі дитячої стоматології в умовах ...
1535176
  Трубніков Є. Шляхи поліпшення прокурорського наляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-30
1535177
  Калмановський Б.М. Шляхи поліпшення самостійної роботи учнів 5-8 класів шкіл працюючої молоді / Б.М. Калмановський. – К, 1963. – 90с.
1535178
  Бездєнєжних Л.А. Шляхи поліпшення якості води в системах зворотнього водопостачання / Л.А. Бездєнєжних, А.І. Святенко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 78-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1535179
  Терещекно М.О. Шляхи поліпшення якості, розширення сортаментк прокату та їх економічна ефективність / М.О. Терещекно. – К., 1975. – 48с.
1535180
  Шостак Л.Б. Шляхи пом"якшення негативних наслідків світової рецесії для економіки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 121-125
1535181
  Шостак Л.Б. Шляхи пом"якшення негативних наслідків світової рецесії для економіки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 37-41
1535182
  Столітній А. Шляхи поновлення досудового розслідування після складення та затвердження обвинувального акта // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 175-177
1535183
  Петрович В.С. Шляхи попередження й подолання професійного вигорання фахівців соціально-педагогічної сфери // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 130-134. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено основні прояви професійної деформування та синдрому професійного вигорання в соціально-педагогічних працівників, проаналізовано дієві шляхи профілактики та подолання зазначених явищ.
1535184
  Матвєєва Ю.О. Шляхи попередження й подолання професійної деформації працівників Державної кримінально-виконавчої служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 111-115
1535185
  Гармаш О.Л. Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 18-24
1535186
  Щур І. Шляхи поповнення комп"ютерної сленгової лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу вивчення шляхів поповнення комп"ютерної сленгової лексики. Розглянуто явище запозичення номінативних одиниць з англійської мови, а також запозичення з різних маркованих соціальних діалектів однієї національної мови.
1535187
  Ткачик О.В. Шляхи поповнення лексичного складу сучасної англійської мови / О.В. Ткачик, Н.В. Роговська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 36-40. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591
1535188
  Бондаренко Е.Л. Шляхи посилення геоінформаційної підготовки студентів географічних спеціальностей // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 304-308. – ISBN 978-617-7069-75-8
1535189
  Кухар І. Шляхи посилення державного фінансового контролю у використанні бюджетних коштів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 319-322. – ISSN 2078-5860
1535190
   Шляхи посилення практичної спрямованності у викладанні близькоспоріднених урк. і рос. мов. – Одеса, 1990. – 140с.
1535191
  Андрєєв П.П. Шляхи посилення співпраці між органами внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю в Україні / П.П. Андрєєв, К.В. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 26-30


  Коваленко К.В. - аспірантка КНУТШ.
1535192
  Біла Є.С. Шляхи походження ароматонімів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 57-61. – ISSN 2307-4558
1535193
  Коваль В.К. Шляхи прапороносців / В.К. Коваль. – К, 1985. – 296с.
1535194
  Кучер Т.М. Шляхи приведення процедури наказного провадження у відповідальність до принципів цивільного процесу та норм міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 137-140
1535195
  Савлук С.М. Шляхи прискорення капіталізації банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 232-237 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1535196
  Вишняков В.М. Шляхи пришвидшення інтеграції України до Європейского Союзу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 157-161. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1535197
  Сушко О. Шляхи проникнення образних фразеологічних одиниць у парадигму офіційно-ділового стилю (на матеріалі службових документів першої половини XX ст.) / О. Сушко, Г. Ковальова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 111-116. – ISSN 2411-6548
1535198
  Миросліп Н. Шляхи протидії мобінгу у трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 191-192
1535199
  Тищук Т.А. Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з України : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А., Іванов О.В.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 87, [1] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-185-1
1535200
  Вакулич В. Шляхи протидії тероризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 468-479. – ISBN 966-02-4166-6
1535201
  Хабло О. Шляхи протидії фальсифікації доказів кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-120.
1535202
  Лисак Г. Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 92-96. – ISSN 2309-9127
1535203
  Горбаченко С.А. Шляхи професіоналізації управлінської діяльності у портовій галузі // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 189-191. – ISBN 978-966-927-199-0
1535204
  Гавриленко О. Шляхи раціоналізації регіонального природокористування в Україні: геоекологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті основні аспекти взаємодії людини з природними комплексами в межах реалізації геоекологічного підходу до раціоналізації регіонального природокористування. Розкрито роль ландшафтної карти як відображення загальних і регіональних властивостей ...
1535205
  Фесюк А.В. Шляхи раціонального використання ресурсів харчових та лікарських рослин в лісах Житомирщіни : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.19 / Фесюк А.В. ; Київ. аграрний ун-т. – Київ, 1996. – 24 с.
1535206
  Скидан О.В. Шляхи реабілітації радіоактивно забруднених територій за вирощування енергетичних фітокультур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 136-139. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1535207
  Комісаренко С. Шляхи реалізації генетичної інформаціїї // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з фізіології і медицини визначено Елізабет Блекберн, Керол Грейдер і Джека Шостака.
1535208
  Гавриленко О.П. Шляхи реалізації геоекологічних принципів при проектуванні геотехсистем природоохоронного призначення / О.П. Гавриленко, Ю.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 179-185 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1535209
  Соскін О.І. Шляхи реалізації геоекономічної моделі України в євразійському просторі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-9
1535210
  Кук Т. Шляхи реалізації еколого-валеологічної складової змісту професійної підготовки майбутніх хіміків у вищий школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 40-47. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто одну з актуальних проблем у підготовці майбутніх фахівців з хімії - шляхи реалізації еколого-валеологічної складової змісту професійної підготовки хіміків у вищий школі.
1535211
  Балтажи М. Шляхи реалізації євроінтеграційного курсу України в умовах оновлених відносин з Європейським Союзом // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 10-12. – ISSN 1728-6220
1535212
  Васьков Ю.В. Шляхи реалізації інтерактивних методів в освітньому процесі студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Васьков, І.Є. Сизоненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 11-15. – ISSN 1818-9172
1535213
  Калюжка Н. Шляхи реалізації компетентнісного підходу в системі неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 105-109


  Розглядаються шляхи реалізації компетентнісного підходу в системі неперервної освіти, визначено чинники його реалізації. Подано структуру компетентностей (ключові, загальногалузеві, предметні компетентності) та перелік педагогічних технологій, що ...
1535214
  Андрєєва О.М. Шляхи реалізації концепції електронного урядування: досвід Франції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 44-50


  В статті проаналізовано основні визначення електронного урядування, здобутки уряду Франції на шляху реалізації концепції електронного уряду та основні проблеми. Basic determination of e-government, achievements of government of France on the way of ...
1535215
  Коробка М. Шляхи реалізації концепції національної освіти діячами "Просвіт" на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 151-156. – ISSN 2222-5250
1535216
  Верстюк С.Т. Шляхи реалізації монетарної політики : гроші й грошова політика / С.Т. Верстюк, Т.О. Слободянюк // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 108-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1535217
  Васильєва О.О. Шляхи реалізації основних принципів Болонської декларації / 0.0. Васильєва, С.Ф. Горбань, В.О. Толок. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 3-9. – ISSN 1818-5797
1535218
  Криницький І.Є. Шляхи реалізації податково-процесуальних правових норм // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 10-13.
1535219
  Штокало Я. Шляхи реалізації політики зайнятості та регулювання життєвого рівня населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 141-146
1535220
  Копішинська О.П. Шляхи реалізації проектно-орієнтованої моделі співпраці закладів вищої освіти, IT-компаній та агропідприємств при впрвадженні інформаційних систем / О.П. Копішинська, Ю.В. Уткін // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2018. – № 1 (65). – С. 197-206. – ISSN 2313-4569


  Представлено багатосторонню модель результативної взаємодії між університетами і бізнес-компаніями.
1535221
  Ісаєв Д.В. Шляхи реалізації проекту "Історичний атлас європейських міст" в Україні: новий рівень історичного картографування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 49-50 : фото
1535222
  Сазонець О.М. Шляхи реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності / О.М. Сазонець, М.С. Ганкіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
1535223
  Ганущак-Єфіменко Шляхи реалізації стратегічного підходу в управлінні інноваціями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 106-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1535224
  Ільїн О.О. Шляхи реалізації технологій підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі управління вищого навчального закладу / О.О. Ільїн, В.Л. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 2409-7292
1535225
  Готкова Ю.С. Шляхи реалізації українізації на Кубані у сфері освіти у 1920-30-х років XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 46-50. – ISSN 2076-1554


  Аналізуються шляхи реалізації українізації на Кубані у 20-30-х роках XX ст., зокрема розкривається хронологія історичних подій щодо розвитку освіти у Північно-Кавказькому краї.
1535226
  Копилюк О.І. Шляхи реорганізації комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 142-145
1535227
  Ситенко Д.Д. Шляхи реструктуризації агропромислових підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 227-232


  Обґрунтовано необхідність системного проведення заходів із реструктуризації для вітчизняних підприємств. Визначено основні етапи проведення реструктуризації підприємства. Охарактеризовано основні сфери проведення реструктуризації для вітчизняних ...
1535228
  Голосенін І.О. Шляхи реструктуризації валютних кредитів у країнах з перехідною економікою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 376-382. – ISSN 0321-0499


  Найрозповсюдженішою формою реструктуризації валютних кредитів є пролонгація та відтермінування сплати боргу.
1535229
  Чорнуцький С.П. Шляхи реформування державного внутрішнього фінансового контролю // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9
1535230
  Лазоренко А.В. Шляхи реформування державної служби України - реалії сьогодення // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 29-31. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1535231
  Склепова А.В. Шляхи реформування електроенергетичного комплексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 223-232. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним проблемам, що пов"язані з процесом реформування такого важливого сектора економіки, як електроенергетика. Досліджено основні шляхи удосконалення моделі функціонування електроенергетичної галузі України. The article ...
1535232
   Шляхи реформування конкурентної політики // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 396-433. – ISBN 978-617-7638-94-9
1535233
  Кравінський М.В. Шляхи реформування митної системи України // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 118-119. – ISBN 978-966-434-364-7
1535234
  Цимбаленко Я.В. Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 121-126. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1535235
  Янюк Н.. Шляхи реформування національного законодавства про публічну службу відповідно до міжнародних стандартів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 106-110
1535236
  Колб О. Шляхи реформування органів і установ виконання покарань крізь призму проекту кримінально - виконавчого кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.33 - 36. – ISBN 966-667-078-Х
1535237
  Соколовська А.М. Шляхи реформування податкової системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 103-121 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1535238
  Огліх В. Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забезпечення сталого економічного розвитку / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 1810-3944
1535239
  Рожко О. Шляхи реформування позабюджетних цільових фондів соціального призначення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Визначені проблеми функціонування позабюджетних фондів соціального призначення в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду виокремлено напрями реформування діяльності фондів соціального страхування у контексті сучасної трансформації національної ...
1535240
  Харченко Г.Г. Шляхи реформування речового права в Україні // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 58-62. – ISBN 978-966-927-378-9
1535241
   Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах / О.В. Лінчевський, В.М. Черненко, Ю.С. П"ятницький, І.Є. Булах // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 6-9. – ISSN 1681-2751
1535242
  Олуйко В.М. Шляхи реформування системи державної служби України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 319-326. – (Право. Економіка. Управління)
1535243
  Гнибіденко І.Ф. Шляхи реформування системи соціальної допомоги та зайнятості населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 5-13. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1535244
  Педченко Т. Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров"я та його законодавче забезпечення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.215-220. – ISBN 966-73-53-51-Х
1535245
  Батрименко В.В. Шляхи реформування сучасної архітектури міжнародних валютно-кредитних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.161-165
1535246
  Іванова С.В. Шляхи реформування та перспективи розвитку науки у вищих навчальних закладах України в контексті європейського досвіду // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 136-144. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
1535247
  Калиновський Б.В. Шляхи реформування територіальної основи організації місцевої публічної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 191-202. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1535248
   Шляхи реформування української науки : реферативний збірник матеріалів ЗМІ. – Київ
№ 4. – 2005
1535249
   Шляхи реформування української науки : реферативний збірник матеріалів ЗМІ. – Київ
№ 5. – 2005
1535250
  Стефанчук Р. Шляхи реформування цивільного законодавства: погляд на Захід та Схід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 53-61. – ISSN 0132-1331
1535251
  Яншина Т. Шляхи рівного доступу до елітарної освіти обдарованих дітей на прикладі Франції / Т. Яншина, І. Топчий // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 69-70. – ISBN 978-966-2249-24-8
1535252
  Пагіря О. Шляхи різні, незалежність одна // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Визвольні рухи стали закономірною відповіддю поневолених народів на окупацію.
1535253
  Скороход Ю.С. Шляхи розблокування конфліктів в глибоко розділених мозаїчних соціумах: досвід Лівану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 19-24.
1535254
  Михайловська О.В. Шляхи розбудови інформаційної інфраструктури України та інтеграція у глобальний інноваційно-інвестиційний процес // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 39-45
1535255
  Паладій М. Шляхи розбудови інфраструктури державної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-6. – ISSN 1608-6422
1535256
  Левченко О. Шляхи розв"язання проблем підготовки спеціалістів з промислової та цивільної безпеки з урахуванням вимог сьогодення / О. Левченко, Г. Демиденко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-16 : табл.
1535257
  Бондар Д. Шляхи розвитку валеології в сучасному світі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 121-124. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771
1535258
  Павленко І.І. Шляхи розвитку вугільної промисловості України на середню і довгострокову перспективу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 99-104.
1535259
  Трофімов В.П. Шляхи розвитку вугільної промисловості УРСР / В.П. Трофімов. – К, 1963. – 112с.
1535260
  Пісьменна Шляхи розвитку господарського законодавства у суднобудівному секторі промисловості України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 69-73
1535261
  Козляннченко О.М. Шляхи розвитку господарської діяльності машинобудування (на прикладі Чернігівської області) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 47-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1535262
  Карпінський Ю.О. Шляхи розвитку Державного картографо-геодезичного фонду України // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 12-20 : табл., мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
1535263
  Шипуліна Ю Ю.С. Костик Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 51-63. – ISSN 1726-8699
1535264
  Терлецька Л.Г. Шляхи розвитку інтегрованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику інтегрованого руху у психотерапії, розглянуто шляхи його розвитку, вибір методів психологічного впливу на особистість. The article provides a characteristic of integrated psychotherapy, the ways of its development, selection of ...
1535265
  Братаніч О.В. Шляхи розвитку інтенційних комунікативних навичок у сучасному суспільстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 120-124


  У статті висвітлюються проблеми адекватної інтепретації, інтенційності комунікативіних актів в залежності від комунікативних навичок аудиторії. В статье освещаются проблемы адекватной интепретации, интенциональности коммуникативных актов в зависимости ...
1535266
  Костирко Т. Шляхи розвитку книгозбірні вищого навчального закладу / Тамара Костирко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуті сторінки історії створення бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), простежуються шляхи її розвитку від заснування до сьогодення. Означені позитивні зміни, якими супроводжувався розвиток ...
1535267
  Кузнєцова Н.С. Шляхи розвитку комерційного законодавства в Україні (до питання про співвідношення Цивільного і Господарського (Комерційного) кодексів) // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 449-461. – ISBN 978-966-2578-59-1
1535268
  Колесніков Б.П. Шляхи розвитку креативності суб"єктів реалізації державної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 70-71. – Бібліогр.: 16 назв
1535269
  Пушкар М.С. Шляхи розвитку м"ясної промисловості Поділля // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 115-119 : Табл.
1535270
  Дороніна Г.А. Шляхи розвитку міжнародного права та співробітництва у дослідженні Антарктики // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 90-101. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1535271
  Шевченко Я.О. Шляхи розвитку місцевої паливної промисловості УРСР / Я.О. Шевченко. – К., 1958. – 136с.
1535272
   Шляхи розвитку молодіжного туризму і екскурсійних маршрутів на Дніпропетровщині / О.В. Інкін, Ю.В. Хрипливець, А.Д. Калько, Н.Р. Миронець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 73-82. – Бібліогр.: 10 назв.
1535273
  Лютий Г.Г. Шляхи розвитку моніторингу експлуатаційних запасів питних підземних вод / Г.Г. Лютий, Н.Г. Люта, І.В. Саніна // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 209-217 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
1535274
  Медінець В.І. Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні / В.І. Медінець, В.О. Іваниця // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – C. 6-20. – ISSN 1992-4224
1535275
  Федулова Л. Шляхи розвитку науки в посткризовий період // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-13. – ISSN 0372-6436


  Наука в перше десятиріччя ХХІ ст., як і завжди, позиціонувала себе як важливий компонент інноваційної діяльності. Проте в останні роки особливо помітною стає тенденція накопичення наукових знань з одночасною концентрацією в межах регіональних ...
1535276
  Субота І.О. Шляхи розвитку нової поезії у Бахрейні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 164-169. – ISSN 2521-1218
1535277
  Бистрова Б. Шляхи розвитку освіти в Україні (напрям "кібербезпека"): реалії та перспективи // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-966-644-365-9
1535278
  Комарова О.Ф. Шляхи розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 182-192. – (Економічні науки ; вип. 25)
1535279
  Коніщева Н. Шляхи розвитку природно-заповідних територій Донецької області в контексті концепції сталого туризму // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 127-139. – Бібліогр.: на 32 пункта. – ISSN 1562-0905
1535280
  Попович Є.М. Шляхи розвитку прокуратури України : [монографія] / Попович Євген Миколайович. – Харьков : Торнадо, 2009. – 352 с. – Бібліогр.: 312-348. – ISBN 978-966-12-0021-9
1535281
   Шляхи розвитку промисловості в зоні Каховської ГЕС і Південно-Українського каналу. – К., 1953. – 59с.
1535282
  Федонюк В. Шляхи розвитку словникового складу чеської мови. Запозичення іспанських термінів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 19-30
1535283
  Перебитюк М.В. Шляхи розвитку судової балістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-62. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Простежується шлях піонерів судової балістики та їх винаходів. Також розкривається зміст наукових експериментів, розробок, пошуків та відкриттів великих учених та дослідників в епоху становлення та бурхливого розвитку нової перспективної науки - ...
1535284
  Черниш В. Шляхи розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні: прогалини законодавчої регламентації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 90-95. – ISSN 2308-9636
1535285
   Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної совіти. – Київ
1-2. – 1995. – 128; 179с.
1535286
   Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної совіти. – Київ
1-2. – 1995. – 128; 179с.
1535287
  Павлишин В. Шляхи розвитку та доля мінералогії в Україні // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 5-15. – ISSN 0204-3548


  У статті висвітлено основні чинники розвитку меінералогії в Україні. Визначений як магістральний шлях розвиток всіх фундаментальних і прикладних напрямів (розділів) сучасної мінералогії з акцентом на особливе значення розвитку ...
1535288
  Демідко О. Шляхи розвитку театральної культури Маріуполя (1946-1960-ті рр.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 109-121. – ISSN 0236-4832
1535289
  Кутиркін А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
1535290
  Кутиркін А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1535291
  Скульський Р.П. Шляхи розвитку технічної творчості учнів восьмирічної школи / Р.П. Скульський. – К., 1967. – 114с.
1535292
  Рева Л. Шляхи розвитку українського неореалізму першої половини ХХ століття: історичний та теоретичний екскурс // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 240-251. – Бібліогр.: Літ.: с. 250-251; 13 п. – ISBN 966-7773-70-1
1535293
  Кисіль О.Г. Шляхи розвитку українського театру / Ол. Кисіль. – Київ : Вид. Дніпросоюзу ; [7-а Рад. друк.], 1920. – 27 [1] с. : мал., портр. – Бібліогр.: Голов. твори по історії укр. театру: с. 27. – (Театральний порадник ; Кн. 4)
1535294
  Андріанова Н.М. Шляхи розвитку українського театру / Андріанова Н.М. ; Т-во для пошир. політ. і наукових знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1969. – 40 с.
1535295
  Жук Н.Й. Шляхи розвитку української літератури кінця 19-поч. 20 ст. / Н.Й. Жук. – Київ, 1965. – 89с.
1535296
  Черкашина Т.Ю. Шляхи розвитку української мемуарної автобіографіки 1930-1970-х років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 258-264. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1535297
   Шляхи розвитку української науки : інформаційно-аналітичний бюлетень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Горовий ; редкол.: І. Беззуб, Н. Вітушко, В. Вовк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2005-
№ 1 (111), січень. – 2015. – 108, [1] с. – Додаток до журналу "Україна: події, факти, коментарі"
1535298
  Семенчук І.Р. Шляхи розвитку української радянської літератури. / І.Р. Семенчук. – Київ, 1982. – 32с.
1535299
  Архімович Л. Шляхи розвитку української радянської опери / Л. Архімович. – Київ, 1970. – 376с.
1535300
  Пшик Богдан Іванович Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Пшик Богдан Іванович, Сухаревич Віра Теодорівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 144-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються джерела та проблеми фінансово кредитного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Розроблено систему заходів щодо стимулювання діяльності фінансово-кредитних установ, спрямованої на розвиток інноваційних процесів. Запропоновано ...
1535301
  Пшик Б.І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Б.І. Пшик, В.Т. Сухаревич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 144-150. – ISSN 1562-0905
1535302
  Паробецький М.М. Шляхи розвитку хімічно-металургійного комплексу Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 111-115 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1535303
  Соколовська А.М. Шляхи розширення фінансової автономії університетів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 102-108. – ISSN 2222-4459
1535304
  Вернодубов М.П. Шляхи самостійного виходу із предсуїцидного стану // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 282-285. – ISBN 978-617-689-193-2
1535305
  Стельмах М.О. Шляхи світання / М.О. Стельмах. – Львів, 1948. – 200с.
1535306
  Сартр Шляхи свободи. Трилогія = Les chemins de la liberte / Жан-Поль Сартр; Пер. з франц. Л. Кононовича. – Київ : Юніверс. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-31-6
Ч. 1 : Зрілий вік. – 2006. – 384с.
1535307
  Сартр Ж.-П. Шляхи свободи. Трилогія = Les chemins de la liberte : трилогія / Жан-Поль Сартр. – Київ : Юніверс. – (Лауреати Нобелівської премії : 1964). – ISBN 978-966-8118-51-7
Ч. 2 : Відстрочення : роман / пер. з фр. Л. Кононовича. – 2008. – 448 с.
1535308
  Табачковський В.Г. Шляхи свободи: вчора і сьогодні (Ігор Бичко) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 125-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  (Глава з книги: В.Г. Табачковський. У пошуках невтраченого часу : (нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників). - К. : Вид. ПАРАПАН, 2002. - С. 101-118.).
1535309
  Юдко Л. Шляхи семантизації концепту толерантність в європейських лінгвокультурах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 499-507


  Розглянуто дискурсоутворювальний потенціал концепту «толерантність» в офіційних інтернет-ресурсах інститутів сектору безпеки України, Росії, Німеччини, Великої Британії. Проаналізовано шляхи семантизації лексеми-вербалізатора толерантність. В статье ...
1535310
  Третяк О.С. Шляхи системного дослідження кризи як фактору впливу на дезорганізацію діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.133-139. – (Психологічні науки)
1535311
  Демченко М. Шляхи соціалістичної перебудови сільського господарства України / М. Демченко, 1930. – 72с.
1535312
  Рибалко В.М. Шляхи соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців до умов регіонального ринку праці (досвід Донецької обласної служби зайнятості) // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 71-72
1535313
   Шляхи соціального становлення студентів вищих навчальних закладів в умовах загальноєвропейського освітнього простору : зб. матеріалів IV Міжнар. "Школи студент. ініціатив" для ВНЗ I-IV рівнів акредитації, 13-14-груд. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: І.М. Савицька, О.В. Старченко]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 79, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Міжнародна школа студентських ініціатив "Шляхи соціального становлення студентів вищих навчальних закладів в умовах загальноєвропейського освітнього простору". – Бібліогр. наприкінці ст.
1535314
   Шляхи спеціалізації сільского господарства. – К., 1965. – 142с.
1535315
  Асташева О.С. Шляхи співпраці органів публічної влади і інститутів громадянського суспільства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 17-31
1535316
   Шляхи сподівань : Українська література кінця 18- початку 20 століття: Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2003. – 512с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-07-3
1535317
  Глушко М.С. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах / М.С. Глушко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 225с.
1535318
  Кривовяз М.А. Шляхи стабілізації банківського сектору економіки України в посткризовий період // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 438-439. – ISBN 978-966-188-219-4
1535319
  Герман Л.М. Шляхи сталого розвитку сільського господарства України за результатами вивчення суспільної думки / Л.М. Герман, В.В. Підліснюк, І.Р. Юхновський // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-10.
1535320
  Гетьман А.П. Шляхи становлення й розвиток науки земельного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 103-107. – ISSN 0201-7245
1535321
  Гайдай Т.В. Шляхи становлення національної системи державного регулювання малого бізнесу в перехідній економіці України / Т.В. Гайдай, О.В. Титаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 31-36. – (Економіка ; Вип. 39)


  Обгрунтовується необхідність комплексних державних регулюючих заходів щодо становлення і розвитку малого бізнесу. Розкривається структура національної системи держрегулювання сектора малого бізнесу в єдності організаційно-економічних, правових, ...
1535322
  Соколюк Л. Шляхи становлення українського дизайну // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 84-110. – ISBN 978-966-136-037-1
1535323
   Шляхи створення вибухової мережі на яку не впливає електромагнітна енергія / А.М. Терещенко, В.О. Дачковський, О.Д. Яльницький, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 147-151


  У статті розглядаються можливі напрямки створення оптоелектронної системи управління детонатором, яка нечутлива до електромагнітного впливу. Дані системи дозволять підвищити безпеку роботи та запобігти виходу з ладу, передчасному спрацюванню ...
1535324
  Горовець Н.О. Шляхи створення єдиного центрального депозитарію в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 3-7
1535325
  Головій В.М. Шляхи створення інноваційної Європи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 5-10
1535326
  Головін В.В. Шляхи створення системи моніторингу довкілля Запорізької області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 71-73. – ISSN 1726-5428
1535327
  Скрипник М. Шляхи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.34-37
1535328
  Зубалій М. Шляхи суден русів по Дніпру і Чорному морю // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 30-31
1535329
  Бондаренко І.П. Шляхи та джерела впливу української мови на російську японських мореплавців XVIII століття


  На основі аналізу українізмів у російських словниках японських мореплавців XVIII ст. досліджується вплив української мови на російську.
1535330
  Чопик Богдан Шляхи та думки = Trails and thoughts : Вірші. Переклади: Ф.І.Тютчев, Чеслав Мілош, Омар Хайям / Чопик Богдан; Вступ проф. д-ра Я.Славутича. – Salt Lake City : Видання автора, 1990. – 147с.
1535331
  Доцевич Т.І. Шляхи та засоби діагностики метакогнітивної компетентності викладачів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.62-75. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1535332
  Колток Л. Шляхи та засоби реалізації педагогічного дискурсу у вищій школи // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-83.
1535333
  Бабатіна С.І. Шляхи та засоби розвитку конструктивної форми темпоральності в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 5-15. – (Психологія ; вип. 47)
1535334
  Меднікова Г.І. Шляхи та засоби сприяння становленню особистісної зрілості студентів // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 227-238. – ISSN 2227-1376
1535335
  Курбан О.В. Шляхи та засоби формування культури масових комунікацій в Україні: європейський досвід та вітчизняні реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 131-136
1535336
  Омельченко О.В. Шляхи та заходи досягнення економічної безпеки в Україні при залученні іноземного банківського капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 495-497
1535337
  Бірюков П.В. Шляхи та методи вдосконалення педагогічного процесу у вищому військовому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – Бібліогр.: Быблыогр.: С. 41 (11 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема гармонійного співвідношення дидактичного та виховного компоненту у процесі професійної підготовки майбутнього офіцера. Проблема, на думку автора полягає в їх розбалансуванні за цілями і завданнями. Під час навчання ...
1535338
  Асламова Л.І. Шляхи та методи вирішення "радонової" проблеми в Україні / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, І.П. Лось // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 356-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проблема радону є однією з найбільш вивчаємих на даний момент у світі. Про це говорить кількість наукових публікацій в провідних журналах з радіаційного захисту. За даними Наукового Центру Радіаційної Медицини Академії Медичних Наук України радон є ...
1535339
   Шляхи та механізм консолідації українського суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та демократії : матеріали наук.-практ. конф. 15-16 берез. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Свобода. Соборність). – ISBN 978-966-629-593-7
1535340
   Шляхи та механізми протидії відмиванню коштів злочинного походження : Збірник матеріалів науково-практичної конференції м. Київ, 27 листопада 2002 р. – Київ, 2003. – 174с.
1535341
  Науменко Г.Г. Шляхи та моделі екологізації освіти України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1535342
  Хорошаєв Є.С. Шляхи та напрями імплементації європейського механізму оподаткування // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 555-564. – ISSN 1563-3349
1535343
  Крилова Н. Шляхи та напрями оптимізації експорту зернових українських виробників на світовому ринку / Н. Крилова, Ю. Редько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-50. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито фактори, що сприяють зростанню попиту на зернові культури: споживання зернових постійно зростає, ринок розширюється, чисельність населення збільшується. Розроблена економіко-математична модель, яка аналізує вплив факторів на експорт ...
1535344
  Федоренко А.І. Шляхи та напрями трансформації Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 97-99


  Сучасне суспільство, сучасний світ, розташування фінансових, виробничих, економічних сил, світові виклики сучасності значно відрізняються від ситуації за часів, якої створювався ООН та, зокрема, Рада Безпеки. З 1945 р. сучасний світ змінився ...
1535345
  Крикуненко В. Шляхи та перехрестя Івана Дорожнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 16-17
1535346
  Стадник В.П. Шляхи та перспективи розвитку економічної безпеки Чернігівської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1535347
  Буряк П. Шляхи та перспективи розвитку страхування в Україні / П. Буряк, О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано етапи розвитку страхового ринку України та запропоновано пріоритети його розвитку. Stages of Ukrainian insurance market development are analyzed. Priorities of its development are offered.
1535348
  Олексик Х.М. Шляхи та проблеми модернізації освіти України в контексті вимог Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 309-320. – ISSN 2218-5348
1535349
  Рябоволенко І. Шляхи та способи дослідження давньояпонської топонімії у сучасній японській мові (на матеріалі давніх японських топонімів, ойконімів, гідронімів та оронімів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі давніх японських топонімів, ойконімів, гідронімів та оронімів проводиться пошук функціонально релевантних критеріїв дослідження пасивних видів лексики. Based on the ancient Japanese toponyms, the article researches relevant aspects of the ...
1535350
  Пономаренко А. Шляхи та способи підтримки психологічної стійкості і бойової активності військовослужбовців у ході бойових дій // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 335-339
1535351
  Станкевич І.П. Шляхи та способи розв"язання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 128-132. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається походження та суть політичних конфліктів, а також шляхи їхнього попередження. This article is about origin and essence of political conflicts and the ways of their prevention.
1535352
  Гончаренко О.М. Шляхи та способи формування торгово-економічної термінології сучасної китайської мови


  Розглядаються шляхи та способи формування торгово-економічної термінології сучасної китайської мови. The ways of formation of trade-economic terminology of modem Chinese language are considered.
1535353
  Воронова З.Ю. Шляхи та спроби утворення англомовних економічних неологізмів та особливості їх відтворення українською мовою // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 36-41
1535354
  Иваненко О.Д. Шляхи Тараса / О.Д. Иваненко. – Киев : Молодь, 1951. – 138 с.
1535355
   Шляхи Тараса // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 20-21 : Фото: автопортрети Т. Шевченка. – ISSN 0868-9644
1535356
  Токмань Г. Шляхи творчого розвитку вікладачів і студентів-філологів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 38-42. – ISSN 0131-6788


  У статті порушено проблему розвитку креативності викладачів і студентів-філологів. Викладено теоретичні основи та запропоновано конкретні механізми створення об"єктів інтелектуальної власності. Аргументовано потребу в науковій комунікації викладачів з ...
1535357
  Акімова А.О. Шляхи теоретичного та практичного оновлення китайської драми у контексті культурних змін другої половини ХХ століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 215-220
1535358
  Бердник О.П. Шляхи титанів / О.П. Бердник. – Київ, 1959. – 266 с. – Прим. без тит. л.
1535359
  Лондар Л.П. Шляхи трансформації державної політики з недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 97-104
1535360
  Давидова І.О. Шляхи трансформації когнітивного простору бібліотек // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 16-19
1535361
  Позняков С. Шляхи трансформації методу адміністративно-правового регулювання відносин у сфері економіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 25-28
1535362
  Кобко Є.В. Шляхи удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 202-211. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1535363
  Кібець В.О. Шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення статусу Державної судової адміністрації // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 128-134. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1535364
  Колєснік Т. Шляхи удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює механізм реалізації гарантій незалежності прокуратури в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 39-44


  Окреслено першочергові кроки в рамках оптимізації адміністративного законодавства, які необхідно здійснити з метою підвищення рівня дотримання принципу незалежності прокуратури. З"ясовано місце прокуратури в системі органів державної влади, що дало ...
1535365
  Савіцька В.В. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення селекційних досягнень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 146-152. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено аналіз адміністративної відповідальності, надаються пропозиції щодо вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення прав на сорти рослин і породу тварин. В статье осуществлен анализ административной ответственности, ...
1535366
  Карлін М.І. Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні / М.І. Карлін, Н.В. Іванчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С. 93-102 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
1535367
  Попова В. Шляхи удосконалення адміністрування податків // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-76.
1535368
  Криклій А.С. Шляхи удосконалення банківського нагляду з питань ліквідації банку / А.С. Криклій, Г.О. Кришталь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Організація банківського нагляду під час проведення процедури ліквідації банку та шляхи її удосконалення. The organization of bank liquidation procedure and the ways of its improvement are reviewed.
1535369
  Швайка М.А. Шляхи удосконалення банківської системи України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 188-196. – ISSN 1729-7206
1535370
  Костюнік О.В. Шляхи удосконалення безготівкових грошових коштів підприємств України / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 53-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1535371
  Дмитренко Г.В. Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста / Г.В. Дмитренко, А.П. Федорук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 102-104. – Бібліогр.: 8 назв
1535372
  Рибачук М. Шляхи удосконалення взаємодії ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 124-127. – ISSN 0132-1331
1535373
  Рибачук М. Шляхи удосконалення взаємодії ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 124-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1535374
  Магомедова М. Шляхи удосконалення виконавчого процесу в Україні в аспекті нового Закону України "Про виконавче провадження" // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 215-217
1535375
  Куц П.В. Шляхи удосконалення виробничої лікарської практики студентів-стоматологів у контексті Болонського процесу / П.В. Куц, Т.М. Костюк, В.М. Волинець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 98-101. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1535376
  Олійник Т.І. Шляхи удосконалення відтворення соціальної сфери села // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 229-233. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1535377
   Шляхи удосконалення військового фінансування та обліку в умовах ринкової трансформації економіки України : Звіт про НДР. – Київ, 2005. – 982с. : 15р. 9т. – 17 додатків. – Бібліогр.: 357 дж.


  Об"єкт дослідження: фінансування, облік, планування, звітність та використання бюджетних коштів у Збройних Силах України. Мета роботи: дослідження механізму фінансування, обліку, формування та використання військових фінансів в умовах ринкової ...
1535378
  Зайцев В.М. Шляхи удосконалення внутрішнього контролю в акціонерних товариствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-73.
1535379
  Волинець В.В. Шляхи удосконалення галузевої структури економіки України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 32-34. – Бібліогр.: 8 назв
1535380
  Захарова С.Г. Шляхи удосконалення державного регулювання туристичної сфери // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-87. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1535381
  Бусуйок Д.В. Шляхи удосконалення державного управління землями сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 180-185.
1535382
  Гудима О.В. Шляхи удосконалення доходів і видатків населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 42-46. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1535383
  Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок
1535384
  Герасименко А.Г. Шляхи удосконалення засобів оцінки бар"єрів входження в ринок : маркетинг і бізнес / А.Г. Герасименко, В.О. Романишин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-39 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1535385
  Ткаченко Ю.М. Шляхи удосконалення і підвищення якості навчально-виховного процесу з питань цивільного захисту те безпеки життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 5-9. – Бібліогр.: 10 назв
1535386
  Жмаченко Ю.Ю. Шляхи удосконалення інституту адміністративно-правового регулювання насильства в сім"ї // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 157-159. – ISSN 2313-0431
1535387
  Мезенцева І. Шляхи удосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини / І. Мезенцева, А. Боровик // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 87-91


  Автором статті розкрито шляхи удосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Запропоновано внесення змін до Кримінального кодексу України, які мають вплинути на механізм застосування даного заохочувального ...
1535388
  Сунцова О.О. Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 82-90. – ISSN 1993-6788


  Запропоновано концепцію удосконалення механізму макроекономічного регулювання розвитку національного господарства за бюджетною складовою.
1535389
  Кагановська Т. Шляхи удосконалення кадрового забезпечення державного управління // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 83-90.
1535390
  Агафонова Н.В. Шляхи удосконалення конституційно-правового статусу Конституційного Суду України у процесі конституційної реформи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 61-67. – ISBN 978-966-7166-35-9
1535391
  Калиновський Б.В. Шляхи удосконалення конституційної моделі адміністративно-територіального устрою та організації місцевої публічної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 100-103
1535392
  Гребенюк М. Шляхи удосконалення координаційної діяльності у сфері протидії організованій злочинності / М. Гребенюк, С. Шмаленя // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2019. – № 2. – С. 48-56
1535393
  Самофалов С.П. Шляхи удосконалення корпоративного управління в сучасних умовах господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 335-338


  Розглянуто актуальні питання удосконалення корпоративного управління, досліджені основні протиріччя управлінських проблем, які виникають в системі корпоративного управління, надані пропозиції! щодо поліпшення цих відносин, запропоновані ...
1535394
  Мезенцева І. Шляхи удосконалення кримінального законодавства України щодо протидії корупційним злочинам // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 91-98. – ISSN 2311-6676
1535395
  Гаман П.І. Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку Карпатського регіону України ( за матеріалами українських та російських авторів ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 69-71. – Бібліогр.: 9 назв
1535396
  Радиш Я.Ф. Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання та стимулювання розвитку системи надання населенню України кардіологічної допомоги на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області) : державне управління / Я.Ф. Радиш, Б.С. Дарчин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 62-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1535397
  Відякіна М.М. Шляхи удосконалення механізмів регулювання трудової міграції громадян України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 205-210.
1535398
  Костенко А. Шляхи удосконалення механізму управління оборотним капіталом підприємств України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 46-57. – ISSN 2409-9260
1535399
  Сесемко А. Шляхи удосконалення національної законодавчої бази підготовки фахівців при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан національної законодавчої бази навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань персоналу, який здійснює діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров"я. Проанализировано состояние национальной ...
1535400
  Даниляк Д. Шляхи удосконалення норм законодаства України щодо створення об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 186-193.
1535401
  Гуменюк Г.Д. Шляхи удосконалення нормативної бази України на зернові, бобові культури та продукти їх переробки / Г.Д. Гуменюк, Ю.В. Слива // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 176. – С. 286-291. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
1535402
  Андросова О.Ф. Шляхи удосконалення обліку нарахувань на заробітну плату : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.Ф. Андросова, Ю.Є. Аскерова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 250-254. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1535403
  Чорноус Ю. Шляхи удосконалення одержання зразків для експертного дослідження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 74-81
1535404
  Купранець І.М. Шляхи удосконалення оперативно-розшукового законодавства / І.М. Купранець, С.А. Вязмікін // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 205-208. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1535405
   Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини" за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за спеціальністю "Стоматологія" / Н.С. Михайловська, М.О. Шальміна, С.А. Моргунцова, Г.В. Грицай // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 260-262. – ISSN 1684-7903


  "...У статті наведені оособливості організації навчального процесу з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини" для студентів, які навчаються за спеціальністю "Стоматологія".
1535406
  Футорний С.М. Шляхи удосконалення організації фізичного визовання студентів вищих навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 94-101. – ISSN 1818-9172
1535407
  Бурило Ю. Шляхи удосконалення організаційно-правових засад здійснення Кабінетом Міністрів України державного управління в інформаційній сфері // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-42.
1535408
  Іваницький С.О. Шляхи удосконалення організаційного устрою адвокатури України // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 38-45. – ISBN 978-617-616-074-8
1535409
  Безверхий К. Шляхи удосконалення первинного обліку непрямих витрат, пов"язаних із виплатою заробітної плати : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1535410
  Горбатенко О.А. Шляхи удосконалення питань управління акціонерними підприємствами з державною часткою в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 48-56. – ISSN 2306-546X
1535411
  Гончарук М. Шляхи удосконалення підготовки фахівців, діяльність яких пов"язана зі збройним захистом держави / М. Гончарук, Д. Музиченко, В. Швалючинський // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 81-91. – ISSN 2617-1775


  "В статті визначені шляхи удосконалення підготовки фахівців, діяльність яких пов"язана зі збройним захистом держави".
1535412
  Проскура К.П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 115-121. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1535413
  Бошицький Ю.Л. Шляхи удосконалення правового регулювання деяких об"єктів інтелектуальної власності в Україні в умовах євроінтеграції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 169-173.
1535414
  Коміссаров С.А. Шляхи удосконалення правового регулювання досудового розслідування злочинів, учинених на тимчасово окупованих територіях // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7220-71-7
1535415
  Кудінов С. Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України антитерористичної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 234-239. – ISSN 2663-5313
1535416
  Бусуйок Д.В. Шляхи удосконалення правового регулювання надання сільськогосподарських дорадчих послуг // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 292-296. – ISSN 0869-2491
1535417
  Андрусів У.Б. Шляхи удосконалення правової охорони прав організацій мовлення в умовах розвитку цифрових технологій // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – C. 7-11. – ISBN 978-966-2075-20-5
1535418
  Матвієць А. Шляхи удосконалення правоохоронної діяльності у сфері охорони довкілля в контексті використання міжнародного досвіду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 105-114
1535419
  Бачинський О. Шляхи удосконалення практичної підготовки студентів агрономічних спеціальностей відповідно до вимог Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 66-75. – ISSN 1682-2366
1535420
   Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних ІТ-технологій / А.О. Азарова, Л.М. Ткачук, Л.О. Нікіфорова, А.А. Шиян, О.М. Хошаба, І.С. Каплун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 88-98. – ISSN 2306-6814


  "У статті розкрито ключові проблеми публічного управління регіонами України, проаналізовано недоліки та переваги різних теорій та обгрунтовано новітні підходи та пріоритети публічного управління регіональним розвитком у контексті поглиблення ...
1535421
  Дмитренко Г.В. Шляхи удосконалення публічного фінансового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 90-92
1535422
  Орлов В.В. Шляхи удосконалення регіональної молодіжної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 102-104. – Бібліогр.: 4 назви
1535423
  Фролов О. Шляхи удосконалення регулювання міжнародного комерційного арбітражу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 220-237. – ISSN 1026-9932


  "...Єдиним прикладом реалізації такого повноваження господарського суду, який нам вдалося віднайти у Єдиному державному реєстрі судових рішень, є ухвала Господарського суду міста Києва від 4 листопада 2010 р. економічного інституту менеджменту до ...
1535424
  Кожевников А.Ю. Шляхи удосконалення роботи оптового ринку електричної енергії України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 141-148. – ISSN 2306-6814
1535425
   Шляхи удосконалення системи підготовки військового резерва / М.М. Ляпа, П.Є. Трофименко, Л.С. Демидко, О.Л. Панченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 143-152


  У статті розглядаються шляхи та принципи подальшого удосконалення системи підготовки військового резерву, як одного з видів виконання військового обов’язку. Військовий резерв є значущим фактором забезпечення належного рівня обороноздатності держави та ...
1535426
  Лавринович О. Шляхи удосконалення системи суб"єктів законодавчої ініціативи: досвід держав - учасниць ЄС та українські перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 167-174. – ISSN 0132-1331
1535427
  Шраменко В.М. Шляхи удосконалення структури промисловості / В.М. Шраменко, В.О. Паламарчук. – К., 1973. – 164с.
1535428
  Валуйський І.А. Шляхи удосконалення сучасної бюджетної політики України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 133-139. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1535429
  Басюга І.О. Шляхи удосконалення та закріплення знань при вивченні дисципліни "Акушерство та гінекологія" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 218-220. – ISSN 2077-4214
1535430
  Куліков О. Шляхи удосконалення українського судочинства: погляд у минуле і сьогодення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 119-125.
1535431
  Коваленко Л.М. Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами у межах населених пунктів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 58-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1535432
  Ісаєва О.В. Шляхи удосконалення управління проблемними кредитами / О.В. Ісаєва, О.В. Примакова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 142-146. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1535433
  Зубков С.А. Шляхи удосконалення управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 104-110. – ISBN 966-8847-12-1
1535434
   Шляхи удосконалення фізичної реабілітації в Україні / Л.О. Вакуленко, Д.В. Вакуленко, О.Р. Барладин, С.З. Храбра, В.С. Грушко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 92-93. – ISSN 1681-276Х
1535435
  Криклій А.С. Шляхи удосконалення фінансово-кредитного механізму освіти у контексті Болонського процесу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 9. – С. 77-80
1535436
  Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 139-142 : Табл.
1535437
  Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 61-62. – Бібліогр.: 8 назв
1535438
  Асламова Л.І. Шляхи удосконалення форм і методів радіоекологічної освіти та виховання / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Показано, що основним напрямком профілактики захворювання населення є робота по формуванню здорового способу життя. Міжнародний досвід свідчить, що в структурі факторів, які визначають здоров"я та захворювання, 50% і більше припадає на спосіб життя ...
1535439
   Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики. – Київ, 1995. – 110с.
1535440
  Литвиненко Я.В. Шляхи удосконалення ціноутворення на туристичні послуги в Україні / Я.В. Литвиненко, Т.Є. Литвиненко // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 57-65. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
1535441
  Лукашенко А.А. Шляхи удосконалення чинного законодавства щодо повноважень органів самоорганізації населення та статусу їх керівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-110
1535442
  Тапан Шляхи узгодження норм законодавства про банкрутство з нормами законодавства про виконавче провадження / Тапан, Г // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110.
1535443
  Талан Л.Г. Шляхи узгодження норм законодавства про банкрутство з нормами законодавства про виконавче провадження // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 77-80.
1535444
  Талан Я.Г. Шляхи узгодження норм законодавства про банкрутство з нормами законодавства про виконавче провадження: практичний аспект // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-120.
1535445
  Венедіктова І.В. Шляхи узгодження приватних і публічних інтересів та їх трансформація у цивільному праві // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 93-108. – ISBN 978-966-2578-60-1
1535446
  Кравченко С. Шляхи української еміграції в Польщі: часопис "Наш світ" у варшавський період (1924-1926 рр.) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 32-44. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1535447
  Сидоренко Н. Шляхи української преси на чужину кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 278-288. – (Журналістика ; Вип. 2)
1535448
  Кльопа Т.П. Шляхи усунення біообростання у водозворотніх циклах підприємств азотної промисловості : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.21 / Кльопа Т.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1535449
  Рибінцев В.О. Шляхи усунення корпоративних конфліктів в умовах розвитку корпоративних відносин в Україні / В.О. Рибінцев, М.В. Хацер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 91-96. – ISSN 0321-0499
1535450
  Андрущак Є.М. Шляхи усунення кризових явищ на підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-112. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розкриваються питання реалізації санаційних заходів на підприємстві, що опинилося у кризовому становищі, з метою відновлення його життєздатності й продовження функціонування як одиниці економічного потенціалу держави.
1535451
  Коноваленко В. Шляхи усунення податкових обмежень, які гальмують модернізацію економіки України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 35-40. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1708-7422
1535452
  Яковенко О.І. Шляхи утворення економічної терміносистеми італійської мови в діахронно-синхронному плані // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 194-200. – ISBN 966-581-498-2
1535453
  Волкова М.Ю. Шляхи утворення нових англійських та українських слів у мережі інтернет-комунікації та мови ЗМІ // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 17-22. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1535454
  Ситар Г. Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 54-61. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1535455
  Возний І. Шляхи утворення слов"яно-руських міст Х - ХІV ст. у межиріччі Верхнього Прута та Середнього Дністра // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині / Ін-т українознавства ім.І Крип"якевича НАН України. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 107-111. – ISBN 966-02-3997-1
1535456
  Пащенко О.М. Шляхи утворення східнослов"янських фітонімів-запозичень, мотивованих власними іменами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 81-86. – Бібліогр.: Літ.: с. 86.
1535457
  Макаренко М.В. Шляхи фінансування інноваційної діяльності підприємств України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 128-134 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1535458
  Кравець В.П. Шляхи формування гендерно-фамілістичної компетентності майбутніх вчителів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 33-39. – (Серія "Педагогіка" ; № 5)


  У змісті дисциплін університетського навчального плану виокремлено матеріал, який сприяє професійній підготовці студентів для цього виду роботи. Запропоновано імітаційно-символічні ігри, творчі і проблемні завдання, ролеві психолого-педагогічні ...
1535459
  Мельник Н.В. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 55-62. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1535460
   Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію : (за матеріалами "круглого столу", проведеного 11 квітня 2001 р., м. Харкові). – Харків, 2001. – 168с.
1535461
  Кулик Є. Шляхи формування екологічної компетентності старшокласників у професійному навчанні / Є. Кулик, А. Туник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 85-91. – ISSN 1682-2366
1535462
  Селівестрова Людмила Сергіївна Шляхи формування ефективної стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 133-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні теоретичні засади стратегії підприємства, визначено роль та місце інвестиційної стратегії в діяльності підприємства, обгрунтовано важливість розробки інвестиційної стратегії для забезпечення ефективного розвитку ...
1535463
  Селіверстова Л.С. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 133-136. – ISSN 1993-6788
1535464
  Коврига О.С. Шляхи формування і реалізація державної політики у сфері освіти // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 182-191. – (Серія "Управління" ; вип. 4)


  Розглянуто та проаналізовано сучасні підходи щодо формування державної політики в сфері освіти. Теоретично обгрунтовано і розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення шляхів реалізації державного регулювання в освітній сфері.
1535465
  Федурця В. Шляхи формування інвестиційно-виробничої моделі зовнішньоекономічних зв"язків України // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 351-365. – ISBN 978-966-2075-05-2
1535466
  Репко І.П. Шляхи формування інтелектуальної компетентності в досвіді професійної підготовки майбутніх учителів / І.П. Репко, В.І. Одарченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 101-105. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1535467
  Плужник І. Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 141-145. – ISSN 2078-1687
1535468
  Незять В. Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 130-136. – ISSN 2414-4436
1535469
  Покась Л.А. Шляхи формування компетенцій у старшокласників на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 2-5 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1535470
  Кавтиш О.П. Шляхи формування корпоративних утворень в економічних системах сучасності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1993-6788
1535471
  Тимченко Л. Шляхи формування лінгвокраєзнавчої компетенції студентів у вищій школі
1535472
  Судук І.І. Шляхи формування лінгвокраїнознавчої компетенції на заняттях з української мови як іноземної / І.І. Судук, Н.Б. Литвин, М.В. Титова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 153-161. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1535473
  Загорська Т.В. Шляхи формування механізмів реалізації сталого розвитку в умовах глобалізаційних процесів / Т.В. Загорська, О.В. Кореновський // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 55-62
1535474
  Чечель Н.П. Шляхи формування національного стилю: культурно-мистецький дискурс України 17-18 століть // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 16-20.
1535475
  Янчук А.О. Шляхи формування основ нормативно-правового забезпечення реформування правоохоронної системи України: до постановки проблеми // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-116. – ISSN 2220-1394
1535476
  Боднар А.Я. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 32-37. – ISSN 1996-5931
1535477
  Наумчук А.В. Шляхи формування правової культури молоді в контексті сучасного розвитку українського суспільства // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 38-43. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1535478
  Амеліна С.М. Шляхи формування програм підготовки перекладачів в університетах Східної Європи щодо вивчення сучасного інструментарію / С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 11-18. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1535479
  Гарасимів Т.З. Шляхи формування професійно компетентного працівника ОВС у контексті розвитку громадянського суспільства / Т.З. Гарасимів, Т.Ю. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 128-132. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1535480
  Спичак Т.С. Шляхи формування професійної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 97-102. – ISSN 2413-1571
1535481
  Марушкевич А.А. Шляхи формування професійної майстерності викладача вищих навчальних закладів / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 359-378. – ISBN 978-966-439-865-4
1535482
  Присяжнюк А. Шляхи формування професійної перекладацької компетенції студентів-японістів у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 369-376. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1535483
  Панова Марина Валентинівна Шляхи формування самообразу автора в український та російській художній культурі першої половини 19 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. наук: 17.00.01 / Панова Марина Валентинівна. – Харків, 2001. – 19 с.
1535484
  Тринчук С.В. Шляхи формування системи управління державно-приватним партнерством в Україні : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1535485
  Челноков М. Шляхи формування слов"янства за даними археології: сучасний стан проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 21-25. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядається актуальний стан наукового знання про шляхи формування ранньослов"янського матеріального комплексу. Демонструється важлива роль археології в реконструкції міграційних процесів, які передували появі слов"янства. В статье ...
1535486
  Булавенко С.Д. Шляхи формування соціально-адаптованої особистості в загальноосвітній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 28-30. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито значення соціально-економічних знань, умінь і навичок у у формуванні соціально-адаптованої особистості в умовах загальноосвітньої школи.
1535487
  Діденко Я.О. Шляхи формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-75. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розглянуто основні складові інвестиційного клімату та його вплив на прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення стійкого довготермінового економічного зростання в Україні.
1535488
  Затонацька Т.Г. Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 54-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1535489
  Колесник В.Т. Шляхи формування та впровадження механізмів контролю за станом реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1535490
  Сергійчук В. Шляхи формування української ідентичності і державності: автохтонне хліборобство та глибока духовність // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 26-40. – ISSN 0130-6936
1535491
  Котляр Микола Федорович Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Розглядається тривала історія проникнення християнського віровчення на Русь. Аналізуються легендарні версії християнізації Русі - прихід апостола Андрія на київські гори, свідчення арабських авторів про численних купців-русів, які видавали себе за ...
1535492
  Мужикова І.М. Шляхи художньої долі Тараса Шевченка / І.М. Мужикова, А.Є. Чорнощоков // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 47-52. – ISSN 2075-1451
1535493
  Моця О.П. Шляхи часів Київської Русі : темпи руху на "путехъ" // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-42. – ISSN 0235-3490
1535494
  Пушкарьов К.М. Шляхи чемпіонів. / К.М. Пушкарьов. – К., 1960. – 115с.
1535495
  Реєнт Олександр Шляхи, роздоріжжя та перспективи національного самовизначення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 18
1535496
  Бєлєхова Л.І. Шляхи, які вона обирає (до ювілею професора О.П. Воробйової) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1535497
  Проданик Н. Шляхи, які сходив Тарас. Т.Г. Шевченко і Тернопільщина / Н. Проданик, О. Війтик // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 34-40
1535498
  Перкін Н.С. Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 20-30 гг. / Н.С. Перкін. – Минск, 1960. – 396с.
1535499
  Мудролюбова Н. Шляхів багато. Який краще для нас? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 34-36.
1535500
  Волков М.І. Шляхове грунтознавство / М.І. Волков. – Харків; Київ, 1935. – 230с.
1535501
  Евстафиев В.М. Шляховий податок і сільські шляхи в Етампському бальяжі в кінці старого ладу / В.М. Евстафиев, 1927. – 319-342с.
1535502
  Латиш Ю.В. Шляхом "апостолів свободи" // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 22-44. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Декабристський рух та історіографія цієї проблеми - в працях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія ...
1535503
   Шляхом "Правды". – Харків, 1972. – 336с.
1535504
   Шляхом агропромислової інтеграції. – Львів, 1988. – 189с.
1535505
  Кравчук М.І. Шляхом боротьби і перемог / М.І. Кравчук, П.М. Шморгун. – Київ, 1982. – 109 с.
1535506
  Тростянецький А.А. Шляхом боротьби та шукань / А.А. Тростянецький. – К, 1968. – 256с.
1535507
  Лисенко В.Г. Шляхом братерського єднання / В.Г. Лисенко. – К., 1974. – 62с.
1535508
  Бабенко Г. Шляхом бурхливим / Г. Бабенко. – Х.-К., 1931. – 294с.
1535509
  Сидоренко В.П. Шляхом великогопочину / В.П. Сидоренко. – Київ, 1965. – 183с.
1535510
  Николайчук Ірина Шляхом вісоких технологій / Николайчук Ірина, Заїка Володимир // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 4-5 : фото
1535511
  Медвідь П. Шляхом дипломата / Петро Медвідь. – Київ : Дім, сад, город, 2010. – 99 с. : фотогр.
1535512
  Лукашенко В.І. Шляхом ділового співробітництва / В.І. Лукашенко, А.М. Філоненко. – Київ, 1978. – 48 с.
1535513
   Шляхом до гендерної рівності в освіті (досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / С. Бабенко, Л. Малес, О. Харченко, Т. Червінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-64. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати дослідження, втіленого у вересні-жовтні 2015 р. на факультеті соціології КНУ ім. Т. Шевченка і проведеного в рамках проекту "Гендерний мейнстрімінг у ВНЗ України". Цей проект передбачав проведення гендерного аудиту, що ...
1535514
   Шляхом до національного економічного.... – Київ : КНЕУ, 1998. – 160с. – ISBN 966-574-071-7
1535515
   Шляхом до щастя. – Ужгород, 1973. – 288с.
1535516
  Ганусець О.І. Шляхом добросусідства і дружби. (Становлення і розвиток відносин між Радянським Союзом та суміжними країнами Сходу) / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1969. – 47с. ; Сер.3№7
1535517
  Горбач Н.Я. Шляхом духовного оновлення / Н.Я. Горбач. – Львів, 1982. – 72с.
1535518
  Гненний О. Шляхом європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу / О. Гненний, В. Задоя, Л. Марценюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 32-43. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1535519
  Тарновський М.М. Шляхом життя : поезії / М.М. Тарновський. – Нью-Йорк : Культура, 1921. – 238 с.
1535520
  Мазуров К.Т. Шляхом Жовтня - до перемоги комунізму / К.Т. Мазуров. – К, 1972. – 31с.
1535521
   Шляхом Жовтня. – Ужгород
1. – 1957. – 556 с.
1535522
   Шляхом Жовтня. – Ужгород, 1959. – 620с.
1535523
   Шляхом Жовтня. – Ужгород
2. – 1961. – 576с.
1535524
   Шляхом Жовтня. – Ужгород
3. – 1962. – 532с.
1535525
   Шляхом Жовтня. – Ужгород
4. – 1964. – 596с.
1535526
   Шляхом Жовтня. – Ужгород
6. – 1965. – 445с.
1535527
   Шляхом Жовтня. – Ужгород
5. – 1967. – 519с.
1535528
   Шляхом Жовтня : Рек. бібліогр. покажч. – Київ : Політвидав України, 1987. – 99с.
1535529
   Шляхом інновацій і розвитку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  Президент України Віктор Янукович привітав студентів і викладачів Миколаївського державного аграрного університету з присвоєнням їх навчальному закладові статусу національного.
1535530
  Зимовець В.Н. Шляхом інтенсивного розвитку / В.Н. Зимовець. – Київ, 1983. – 142 с.
1535531
  Шелест І.Л. Шляхом інтенсифікації / І.Л. Шелест. – Дніпропетровськ, 1975. – 95с.
1535532
  Казанівський Б. Шляхом легенди = On the path of I. Klymiv-Legenda : спомини / Богдан Казанівський. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1975. – 292 с., [6] арк. фот. : фот. – Пер. з вид.: On the path of I. Klymiv-Legenda / B. Kazanivskyj ; London: Ukrainian publishers Ltd, 1975
1535533
  Кіктенко В.О. Шляхом модернізації до глобального лідерства: до 70-річчя утворення КНР // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (17), вересень : 70 років утворення Китайської Народної Республіки. – С. 30-45
1535534
  Колесник В.Ф. Шляхом національного відродження : Hаціональне питання в програмах та діяльності укра нських партій Hаддніпрянщини 1900-1907 / В.Ф. Колесник, О.О. Рафальський, О.П. Тимошенко. – Київ : Стилос, 1998. – 228с. – ISBN 9667321347
1535535
  Самойлов Ф.О. Шляхом національного відродження: українська преса у 1905-1907 рр. // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 123-128
1535536
  Судакова Н. Шляхом нескорених пішов у вічність Левко Лук"яненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 6
1535537
  Луговий В.І. Шляхом оновлення // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 24-25. – ISSN 0868-8117


  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук виокремив та розвиває важливий напрям педагогічної науки - університетологію.
1535538
  Одрехівський Р. Шляхом подвигів і перемог // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 11 грудня (N 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті українців, учасників битви за Монте-Кассіно на Західноєвропейському фронті у II Світовій війні.
1535539
  Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ / Л.Д. Кучма. – К., 1994. – 95с.
1535540
  Задорожній О. Шляхом реальної співпраці: досвід договірно-правового регулювання українсько-угорських відносин // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 117-128
1535541
  Пономарьова Г. Шляхом розбудови інклюзивного освітнього середовища: досвід підготовки майбутніх фахівців у Харківській гуманітарно-педагогічній академії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 48-53. – ISSN 1682-2366
1535542
  Горовський Ф.Я. Шляхом розвитку і зближення / Ф.Я. Горовський. – К, 1974. – 240с.
1535543
  Лукашенко В.І. Шляхом соціалістичної орієнтації. / В.І. Лукашенко, М.Г. Іванків. – К.., 1973. – 48с.
1535544
  Реверчук С. Шляхом становлення економічної метрології як нової версії економетричної науки : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-92. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1535545
  Гренджа-Донський Шляхом терновим / Гренджа-Донський. – К., 1972. – 119с.
1535546
  Федорчак П.С. Шляхом трудових подвигів / П.С. Федорчак. – Львів, 1974. – 224с.
1535547
  Радзикевич В.П. Шляхом туги : Повістневий нарис (Вінєта П. Ковжуна) / Володимир Радзикевич. – Львів : Накладом Вид-ва "Укр. Спілка", 1923. – 121, [3] с.


  (псевдонім: Вуйко Влодко)
1535548
  Волошин О.І. Шляхом ученого-гірника. До 70-річчя академіка НАН України А.Ф. Булата // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 93-99. – ISSN 1027-3239
1535549
  Фролкін М.М. Шляхом, боротьби і перемог / М.М. Фролкін. – Київ, 1964. – 58 с.
1535550
  Плютинский В.А. Шляхом, осяяним Жовтнем. / В.А. Плютинский. – К., 1979. – 106с.
1535551
   Шляхом, осяяним Леніним. – Київ, 1969. – 407с.
1535552
  Волошин Ю. Шляхта в козацькому кунтуші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 38 (462), 23-29.09.2016 р. – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Про соціальні ідеали провідної верстви Гетьманщини.
1535553
  Михайлюк Ю.М. Шляхта в суспільно-політичних процесах на українських землях XV - першої половини XVI ст.: погляд Митрофана Довнар-Запольського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 15-18. – ISBN 966-2980-20-2
1535554
  Кобилянський А. Шляхта Волині / А. Кобилянський, С. Комарницький // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 9/10. – С. 36-42


  З історії української шляхти. Історичний шлях Волинської землі
1535555
  Пагутяк Г. Шляхта гонорова, або Родова пам"ять українців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 15
1535556
  Смуток І. Шляхта Дрогобиччини: перші документальні згадки XIV - XVII ст. / І. Смуток, Л. Смуток // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 2/85 (96). – С. 80-86
1535557
  Потульницький В. Шляхта і консервативна державна ідея на Україні в XIX-XX ст.: проблеми історіографії та історіософії // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 66-70
1535558
  Чернецький Є. Шляхта Коростишівського маєтку графів Олізарів (кінець XVIII - перша третина XIX ст.) : історико-демографічний та генеалогічний аналіз // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 3-9. – ISSN 0869-3595
1535559
  Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині. / К. Червяк. – Коростень, 1928. – 20с.
1535560
  Червяк К. Шляхта околишня на Коростенщині. / К. Червяк. – Коростень, 1928. – 20с.
1535561
  Смуток І. Шляхта Самбірщини і Старосамбірщини: перші документальні згадки / І. Смуток, Л. Смуток // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 92-103
1535562
  Кривошея І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII- перша половина XIX ст.) : монографія / Ігор Кривошея ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, Іст. ф-т, Держ. іст.-архітектур. заповідник "Стара Умань". – Київ : КНТ, 2019. – 167, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1057-0
1535563
  Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор : Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / Даніель Бовуа; З франц. перекл.: Зоя Борисюк. – Київ : Інтел, 1996. – 416с. – ISBN 5-7702-1071-0
1535564
  Самара О.С. Шмальгаузен contra кімура, або пристрасті навколо Дарвіна // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 34-35.
1535565
  Ткаченко А.Ф. Шмальгаузен Иван Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 549-550. – ISBN 966-8458-30-3
1535566
   Шмальгаузен Іван Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 56-57. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1535567
   Шмальгаузен Іван Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 55. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1535568
   Шмаров Ігор Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 251. – ISBN 978-617-573-038-6
1535569
   Шматок Віктор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 164
1535570
   Шматок Віктор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 304-305 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1535571
   Шматок Віктор Іванович (1961-2001) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 178-179. – ISBN 966-95774-3-5
1535572
  Багмут І.А. Шматок пирога / І.А. Багмут. – К., 1978. – 13с.
1535573
  Багмут І.А. Шматок пирога / І.А. Багмут. – Київ : Веселка, 1979. – 14 с.
1535574
  Буракова М.У. Шматфункцыянальны комплексны тэрміналагічны слоўнік радыеэлектронікі і інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі. // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 115-123. – ISSN 2524-0013


  Артыкул прысвечаны праблемам сучаснай лексікаграфіі і падрыхтоўцы вучэбных слоўнікаў, у прыватнасці, разгледжаны асноўныя прынцыпы ўкладання вучэбнага слоўніка і адбору лексічнага матэрыялу для шматфункцыянальнага комплекснага тэрміналагічнага ...
1535575
  Полянкер Г.И. Шмая разбойник : повесть / Г.И. Полянкер. – Москва : Держ Эмес, 1948. – 286 с.
1535576
  Полянкер Г.І. Шмая розбійник : повість / Г.І. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 158 с.
1535577
  Полянкер Г.І. Шмая розбійник : повість / Г.І. Полянкер : Укрдержнацменвидав, 1940. – 271 с.
1535578
  Халифман И.А. Шмели и термиты / И.А. Халифман. – М., 1988. – 319с.
1535579
  Халифман И.А. Шмели и термиты. / И.А. Халифман. – М., 1972. – 319с.
1535580
  Скориков А.С. Шмели Петроградской губернии / А.С. Скориков. – Пб
2. – 1922. – с.
1535581
  Казанский А.Н. Шмелиное население Иваново-Вознесенской губернии / А.Н. Казанский. – Иваново-Вознесенск, 1925. – 52с.
1535582
  Конорев Л.Ф. Шмелиный мед: рассказы и повесть. / Л.Ф. Конорев. – М., 1977. – 254с.
1535583
   Шмидт Карл Эрнестович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 175-190. – ISBN 966-594-386-3
1535584
   Шмидт О.Ю. и советская геофизика 80-х годов. – М., 1983. – 260с.
1535585
  Шалыганова А.Л. Шмит Федор (Карл, Эрнст) Иванович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 284-286. – ISBN 978-617-7298-43-3
1535586
  Короткий В.А. Шмідеберг Йоганн Ернст Освальд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 289. – ISBN 966-06-0393-2
1535587
   Шмідт Карл Ернестович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 148-157. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
1535588
  Короткий В.А. Шмідт Карл Ернст Генріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 190. – ISBN 966-06-0393-2
1535589
  Короткий В.А. Шмідт Отто Юлієвич (1891-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 202. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1535590
   Шмідт Отто Юлійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 272. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1535591
  Короткий В.А. Шмоллер Густав Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 290. – ISBN 966-06-0393-2
1535592
   Шнековое бурение. – М., 1960. – 108с.
1535593
  Танов Е.И. Шнековый буровой инструмент : Справочник / Е.И. Танов, В.Я. Площадный. – Москва : Недра, 1985. – 109с.
1535594
   Шнирков Олександр Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 288. – ISBN 978-617-7530-19-9
1535595
   Шнирков Олександр Іванович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 47-48


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1535596
  Лаговский В. Шнобелевская премия-2019: намагниченные тараканы, пицца счастья и грязные деньги // КП в Украине (Четверг). – Київ, 2019. – 26 сентября - 3 октября (№ 147). – С. 12. – ISSN 1997-1249


  "Премию, которую в США называют Ig Nobel Prize, присуждают с 1991 года. Удостаивают за наиболее сомнительные, а то и вовсе дурацкие достижения в различных областях науки. Главное, чтобы бы их авторы соответствовали основополагающему принципу потешной ...
1535597
   Шнюков Вадим Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 296. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1535598
   Шнюков Вадим Федорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 412-413 : фото
1535599
   Шо : Журнал культурного сопротивления. – Киев
№ 1. – 2005
1535600
   Шо : Журнал культурного сопротивления. – Киев
№ 2. – 2005
1535601
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 1/2 (27/28). – 2008
1535602
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 3 (29). – 2008
1535603
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 4 (30). – 2008
1535604
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 5/6 (31/32). – 2008
1535605
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 7/8 (33/34). – 2008
1535606
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 9 (35). – 2008
1535607
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 10 (36). – 2008
1535608
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 11 (37). – 2008
1535609
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 12 (38). – 2008
1535610
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 1/2 (39/40). – 2009
1535611
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 3/4 (41/42). – 2009
1535612
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 5/6 (43/44). – 2009
1535613
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 7/8 (45/46). – 2009
1535614
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 9 (47). – 2009
1535615
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 10 (48). – 2009
1535616
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 11 (49). – 2009
1535617
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 12 (50). – 2009
1535618
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 1/2 (51/52). – 2010
1535619
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 3/4 (53/54). – 2010
1535620
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 5/6 (55/56). – 2010
1535621
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 7/8 (57/58). – 2010
1535622
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 9/10 (59/60). – 2010
1535623
   Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 11/12 (61/62). – 2010
1535624
   Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 3/4 (65/66) : Душа болит. – 2011
1535625
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 5/6 (67/68) : Вкус свободы 1960-1980, 1990-2010. – 2011
1535626
   Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
№ 7/8 (69/70) : Блокбастерко у пошуках національної кіноідеї. – 2011
1535627
   Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 3/4 (77/78), март - апрель : В щупальцах разума. – 2012. – 32 с.
1535628
   Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 1/2 (111/112). – 2015
1535629
   Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 3/5 (113/115). – 2015
1535630
   Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 6/8 (116/118). – 2015
1535631
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 9/10 (119/120). – 2015
1535632
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 11/12 (121/122) : Зайчик на сене. – 2015
1535633
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 1/2 (123/124). – 2016. – 96, 48 с.
1535634
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 3/5 (125/127). – 2016. – 48 с.
1535635
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 6/8 (128/130). – 2016. – 96, 48 с.
1535636
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 9/10 (131/132). – 2016. – 48 с.
1535637
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
№ 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – 2016. – 128 с., +48 с.
1535638
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – 2017. – 48 с.
1535639
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 6/8 (140/142) : Для тех кто в теме. – 2017. – 128, 48 с.
1535640
   Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 9/10 (143/144). – 2017. – 48 с.
1535641
   Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 11/2 (145/148), ноябрь 2017 - февраль 2018. – 2017. – 112, 48 с.
1535642
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 3/5 (149/151), март - май : Прочли и сняли. – 2018. – 64 с.
1535643
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 6/8 (152/154), июнь - август : Культура в перьях. – 2018. – 32 с.
1535644
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 9/11 (155 /157), сентябрь - ноябрь : Театр тронулся. – 2018. – 96, 32 с.
1535645
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 12/2 (158/160), декабрь 2018 - январь 2019 : Все буде мова или вырвать язык. – 2018. – 32 с.
1535646
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
Спецвипуск : Птичку не жалко. – 2019. – 32 с.
1535647
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 6/8 (161/163), июль - август 2019 : Марат Гельман. – 2019. – 32 с.
1535648
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 9/11 (164/166), сентябрь - ноябрь 2019 : Купим волосы. Жизнь - боль. – 2019. – 96, 32 с.
1535649
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 12/2 (167/169), декабрь 2019 - февраль 2020 : Двойственность искусства. – 2019. – 32 с.
1535650
   Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев : Чили, 2005-
№ 3/5 (170/172), март - май 2020 : Жир Кадникова. Духовная пища. – 2020. – 112, 32 с.
1535651
  Молодых Андрей Шо за Шория? : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 50-56 : Фото
1535652
  Де Лара Філіп Шоа в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 3


  Протягом 9-11 березня у Парижі проходила міжнародна конференція "Шоа в Україні. Нові перспективи трагедії ХХ сторіччя". Метою конференції є просування оновлених знань та відкритої дискусії щодо трагічних подій Голокосту. Історія Голокосту досі є ...
1535653
  Ігнатченко Г.І. Шовінізм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 418. – ISBN 966-642-073-2
1535654
  Барікко Алессандро Шовк : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 39-77. – ISSN 0320 - 8370
1535655
  Лимар В.П. Шовківництво - важлива галузь господарства колгоспів // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
1535656
  Олійник Я.Б. Шовківництво // Географічна енциклопедія України
1535657
  Тищенко Микола Шовківництво в Київі та на Київщині в 18 та першій пол. 19 ст. : Вирізка / Тищенко Микола. – 15с.
1535658
  Киев Шовківництво в Київі та на Київщині в 18 та першій пол. 19 ст. / Киев; Тищенко М. – с.
1535659
  Боршош-Кум"ятський Шовкова косиця / Боршош-Кум"ятський. – Ужгород, 1971. – 238с.
1535660
   Шовкова косиця. – Ужгород, 1973. – 51с.
1535661
   Шовкова косиця : Фотоальбом. – Ужгород : Карпати, 1985. – 152 с.
1535662
  Томчаній М. Шовкова трава : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Ужгородське книжково-газетне видавництво, 1950. – 92 с.
1535663
  Велігоцька З. Шовкова хустина розіб"є товщу смарагдових хвиль : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 102-112. – ISSN 0208-0710
1535664
  Каххар А. Шовкове сюзане / А. Каххар. – Київ : Мистецтво, 1952. – 103 с.
1535665
  Досжанов Д. Шовковий шлях : роман / Досжанов Д. – Киев, 1988. – 363 с.
1535666
  Будько Євген Шовковий шлях Володимира Козюка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 24-30 : фото
1535667
  Кошовий С. Шовковий шлях Китаю. Територія процвітання і розвитку // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 19). – С. 9-12
1535668
  Малик В.К. Шовковий шнурок : роман / В.К. Малик. – Київ : Молодь, 1977. – 223 с.
1535669
  Гнатюк Н.Ю. Шовковиця : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ : Молодь, 1983. – 95 с.
1535670
  Самойленко Л.Г. Шовкопляс Іван Гаврилович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 314. – ISBN 96966-8060-04-0
1535671
  Икрами Д. Шоди : роман / Джалол Икрами ; авториз. пер. с тадж. – Сталинабад : Госиздат ТаджССР, 1949. – 231 с.
1535672
  Икрами Д. Шоди : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. О.Эрберта. – Москва : Советский писатель, 1950. – 268 с.
1535673
  Икрами Д. Шоди : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с тадж. О.Эрберта. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1954. – 268 с.
1535674
  Костенко М.М. Шодо геотектонічного районування кристалічного фундаменту Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 7-13 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1682-721Х
1535675
  Полянкер Г.І. Шойл з Бапілля : повість / Г.І. Полянкер. – Київ, 1939. – 136 с.
1535676
  Соколов-Митрич Дмитрий Шойна: атака песка : Шойна в песках // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 114-128 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1535677
  Тоффлер Э. Шок будущего / Элвин Тоффлер. – Москва : АСТ, 2002. – 557с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-010706-4
1535678
  Саламзадэ Э.Р. Шокинин ме"марлыг абидэлэри / Э.Р. Саламзадэ. – Бакы, 1987. – 140 с.
1535679
  Андрєєва О.С. Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: специфіка вияву та впливогенний потенціал : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Андрєєва Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 270 арк. – Додатки: арк. 223-270. – Бібліогр.: арк. 199-222
1535680
  Андрєєва О.С. Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: специфіка вияву та впливогенний потенціал : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Андрєєва Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1535681
  Дідиченко А.Л. Шокова терапія та соціальна реклама // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 141-144


  Розглядається питання про доцільність використання шокуючих елементів у соціальній рекламній комунікації. Аналізуються можливості шокової терапії та класифікації соціальної реклами. Виявляються умови, за яких шок набуває конструктивних функцій. In the ...
1535682
  Мороз Виктор Шоковая идентификация // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 3 (391). – С. 22


  Присвоєння Героя України Степану Бандері.
1535683
  Шаламов В.Т. Шоковая терапия / В.Т. Шаламов. – Хабаровск, 1990. – 221с.
1535684
  Бурлай Т.В. Шокові ефекти економічної конвергенції в розвитку новоінтегрованих країн ЄС // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1535685
  Марчук Н.П. Шоколад подводника / Н.П. Марчук. – Одесса, 1990. – 101с.
1535686
  Рэй Ф. Шоколадная история : [повесть] / Рэни Люк // Сладкий поцелуй : [повести : сборник] / Р. Люк. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – С. 1-94 : ил. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
1535687
  Горецька С. Шоколадний голос інституту // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 18-19
1535688
  Пестушко Валерий Шоколадное дерево - пи ща богов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 52
1535689
   Шоколадный дом // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 61 : фото
1535690
  Николсон Адам Шоколадный хищник. Хозяева рек / Николсон Адам, Джеймс Гамильтон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 124-135 : фото
1535691
   Шоколадом по инфаркту : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 30 : Фото. – ISSN 1029-5828
1535692
  Евестус С.-Х. Шокуюча боротьба з корупцією по-естонськи / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 59). – С. 9
1535693
   Шолом-Алейхем - писатель и человек : статьи и воспом. – Москва, 1984. – 334 с.
1535694
  Гурштейн А.Ш. Шолом-Алейхем / А.Ш. Гурштейн. – М., 1939. – 40с.
1535695
  Білов С.І. Шолом-Алейхем : Біографічний нарис / С. Білов, І. Друкер. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 56 с., 1 л. портр. (фронт.)
1535696
  Гурштейн А.Ш. Шолом-Алейхем / А.Ш. Гурштейн. – М., 1946. – 40с.
1535697
  Каган А.Я. Шолом-Алейхем : роман / Абрам Каган; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 394 с.
1535698
  Каган А.Я. Шолом-Алейхем : роман / Абрам Каган; пер. с евр. – Киев, 1963. – 355 с.
1535699
  Ременик Г.А. Шолом-Алейхем / Г.А. Ременик. – Москва, 1963. – 204 с.
1535700
   Шолом-Алейхем : Бібліограф. покажчик творів та літературознавчих досліджень, виданих в Укра ні (1917-1941). – Київ : Київське єврейське культурно-просвітнї товариство ім. Шолом-Алейхема, 1994. – 48с. – ISBN 5-7707-5708-6
1535701
  Павличко Дмитро Шолом-Алейхем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 151-154. – ISSN 0869-3595
1535702
  Серебряный И.А. Шолом-Алейхем и народное творчество. / И.А. Серебряный. – Москва, 1959. – 217 с.
1535703
  Билов Ш. Шолом-Алейхем, 1859-1939 : Биографический очерк и критические этюды / Ш. Билов, И. Друкер. – Киев : Укргоснацмениздат, 1939. – 172 с., 1 л. портр.
1535704
   Шолом-Алейхем. 1859-1916.. – Х., 1939. – 26с.
1535705
   Шолом-Алейхем. Сб. критич. ст.. – на евр. яз. – Москва, 1940. – 299 с.
1535706
  Гриневичева К. Шоломи в сонці : іст. повість / Катря Гриневичева. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 159, [1] с. – ISBN 978-611-01-1443-1
1535707
  Маляр П. Шолохов - лавреат Нобля // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 14
1535708
  Навозов А.И. Шолохов в "Правде". / А.И. Навозов. – М., 1975. – 80с.
1535709
  Навозов А.И. Шолохов в "Правде". / А.И. Навозов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 103с.
1535710
   Шолохов в современном мире. – Л, 1977. – 184с.
1535711
   Шолохов в школе. – М, 1986. – 143с.
1535712
  Залесская Л.И. Шолохов и развитие советского многонационального романа / Л.И. Залесская. – М, 1991. – 266с.
1535713
  Дрягин Евгений Павлович Шолохов и советская многонациональная проза : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Дрягин Евгений Павлович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1967. – 42 с. – Бібліогр.:с.42
1535714
  Дрягин Е.П. Шолохов и советский роман. / Е.П. Дрягин. – Ростов н/Д, 1966. – 279с.
1535715
  Поль Д.В. Шолохов и Солженицын: два полюса в русской литературе 20 столетия // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 70-75. – ISSN 0131-615X
1535716
   Шолохов і українська література. – К, 1985. – 174с.
1535717
  Гавриленко П.П. Шолохов на охоте и дома / П.П. Гавриленко. – Алма-Ата, 1967. – 191с.
1535718
  Гавриленко П.П. Шолохов среди друзей / П.П. Гавриленко. – Алма-Ата, 1975. – 191с.
1535719
   Шолоховская борозда. – Ростов н/Д, 1983. – 111с.
1535720
  Котовский В.Я. Шолоховская строка / В.Я. Котовский. – Ростов-на-Дону, 1988. – 176с.
1535721
  Софронов А.В. Шолоховское / А.В. Софронов. – М., 1975. – 123с.
1535722
  Друзина М.В. Шон О"Кейси -- драматург. / М.В. Друзина. – М, 1963. – 31с.
1535723
  Каргова А.М. Шон О"Кейси -- романист (К вопросу о худож. мастерстве) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каргова А.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с.
1535724
   Шон О"Кейси. – М., 1964. – 100с.
1535725
   Шон О"Кейси. 1880-1964 : Библиогр. указ. и метод рекоменд. – Москва, 1984. – 31с.
1535726
  Саруханян А.П. Шон О"Кейси. Основные этапы творческого пути : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саруханян А.П. ; Моск. гор. пед. инзт. – Москва, 1953. – 13 с.
1535727
  Чиковани Г.С. Шони : одишские рассказы / Григол Чиковани ;. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 114 с.
1535728
  Синявер Л.С. Шопен / Л.С. Синявер. – М.-Л., 1951. – 94с.
1535729
  Оржеховская Ф.М. Шопен / Ф.М. Оржеховская. – М., 1959. – 576с.
1535730
  Мазель Л.А. Шопен / Л.А. Мазель. – М, 1960. – 39с.
1535731
  Бэлза И.Ф. Шопен / И.Ф. Бэлза. – Москва : Академия Наук СССР, 1960. – 463 с.
1535732
  Бэлза И.Ф. Шопен / И.Ф. Бэлза. – Москва : Знание, 1960. – 34 с.
1535733
  Ивашкевич Я. Шопен / Я. Ивашкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 304 с.
1535734
  Бэлза И.Ф. Шопен / И.Ф. Бэлза. – Москва : Наука, 1968. – 380 с.
1535735
  Івашкевич Я. Шопен / Я. Івашкевич. – К, 1989. – 208с.
1535736
  Цыпин Г.М. Шопен и русская пианистическая традиция / Г.М. Цыпин. – М., 1990. – 95с.
1535737
  Кобылянская К. Шопен на родине / К. Кобылянская. – Краков, 1956. – 300с.
1535738
  Гудзевата Марина Шопен у Радомислі / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 119 : фото
1535739
  Носов Е.И. Шопен, соната номер два / Е.И. Носов. – Воронеж, 1983. – 448с.
1535740
  Богданов-Березовский Шопен. Краткий очерк жизни и творчества / Богданов-Березовский. – Л, 1935. – 45с.
1535741
  Глебов И. Шопен. Опыт Характеристики / И. Глебов. – М., 1922. – 50с.
1535742
  Решетник М.Д. Шопенгауер (Schopenhauer) Артур // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 658-659. – ISBN 966-316-069-1
1535743
  Быховский Б.Э. Шопенгауэр / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1975. – 206с.
1535744
  Быховский Б.Э. Шопенгауэр : Мыслители прошлого / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1977. – 206с.
1535745
  Чигир Любов Шопенфест під небом Радомишля // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
1535746
  Шифрин Михаил Шопинг против революции // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 90-101 : рис., фото
1535747
  Сидорова Н. Шопинг ХХL: "эко-органика" и конструкторы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 22-27 : фото
1535748
  Мала Юлія Шопінг як свято. Різдвяні ярмарки Європи : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 10-11 : Фото
1535749
  Кинселла С. Шопоголик и сестра = Shopaholic and sister / Софи Кинселла ; пер. с англ. : А. Корчагиной, У. Сапциной. – Москва : Фантом Пресс ; ЭКСМО, 2008. – 510, [2] с. – ISBN 978-5-699-09299-4
1535750
   Шора Ногмов (1844-1944) : Сборник документаций и статей к столетию со дня смерти. – Нальчик : Кабгосиздат, 1944. – 87 с. – Библиогр. стр. 84-86
1535751
  Горький М. Шорник и пожар / М. Горький. – Москва, 1937. – 21с.
1535752
  Гонгопадхай Т. Шорнолота / Т. Гонгопадхай. – М., 1958. – 204с.
1535753
   Шорох прибоя. – М, 1988. – 128с.
1535754
   Шорох прибоя : Роман -газета. Сборник современной фантастики. – Москва
5-6. – 1988. – 128с.
1535755
  Мулдагалиев Д. Шорохи трав : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 143 с.
1535756
  Самарцев А. Шорохом и трелью // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 88-91. – ISSN 0130-7673
1535757
  Дыренкова Н.П. Шорский фольклор / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1940. – 448с.
1535758
  Лавров В. ШОС - право и безопасность XXI века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 172-184. – ISSN 0130-9625
1535759
  Чуфрин Г. ШОС : quo vadis? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-64. – ISSN 0130-9625


  Шанхайська організація співпраці (ШОС) — субрегіональна міжнародна організація взаємодопомоги, заснована в 2001 році лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії і Узбекистану
1535760
  Александров А. ШОС готовится жить в новой системе координат // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – С. 26-27. – ISSN 0234-1670


  Субрегіональна міжнар. організація ШОС:Казахстан, Китай, Киргизія, Росія, Таджикистан, Узбекистан
1535761
  Степановський Григорій ШОС і НАТО сполучить Шовковий шлях // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-23
1535762
   ШОС нужно доказать собственную эффективность // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 72-74. – ISSN 2074-6040
1535763
  Андреещев Р. ШОС сегодня и завтра // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  Країни-члени організації ШОС
1535764
  Лузянин С.Г. ШОС: возможные пути развития / С.Г. Лузянин, Ю.В. Морозов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 41-45. – ISSN 0321-5075
1535765
  Лукин Александр ШОС: итоги российского председательства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 23-37. – ISSN 0130-9625
1535766
  Евтушенко Е. Шоссе энтузиастов / Е. Евтушенко. – Москва : Московский рабочий, 1956. – 128 с.
1535767
   Шоста відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : тези доповідей : Львів, 11-13 жовтня 2007 р. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2007. – 96с. – ISBN 978-966-553-652-9
1535768
   Шоста Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 17-18 травня 2005 р : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії". Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів; КНУТШ ; Хімічний факультет ; редкол.: Слободяник М.С., Кокозей В.М., Яцимирський В.К., Воловенко Ю.М, Зайцев В.М.; та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – 212 с.
1535769
  Доній М.Р. Шоста конференція КП(б)У / Доній М.Р. – Київ, 1963. – 199 с.
1535770
  Перестюк М.О. Шоста математична олімпіада на механіко-математичному факультеті національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 1998. – № 1
1535771
  Чурюмов К.І. Шоста Міжнародна конференція "Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми і кратери" (КАММАК-2014) / К.І. Чурюмов, О.В. Мозговий // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 183-185. – ISSN 1607-2855


  Конференція відбулась у Вінниці 29 вересня - 2 жовтня 2014 р., де об"єднали дискусії широкого спектра різних астрофізичних, космогонічних, космофізичних, геофізичних і геологічних проблем, пов"язаних з малими тілами Сонячної системи. У роботі ...
1535772
   Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука : 15-17 травня 1997 р., Київ: Материіали конференції. – Київ, 1997. – 442 с.
1535773
  Перестюк М.О. Шоста олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика, 1999. – № 48(60)
1535774
  Перестюк М.О. Шоста олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловський, В.Н. Нагорний // У світі математики, 1999
1535775
   Шоста п"ятирічка СРСР. 1956-1960. – Х., 1956. – 57с.
1535776
   Шоста сесія Верховної Ради СРСР, 29 березня - 4 квітня 1940 р. : Стеногр.звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1940. – 546 с.
1535777
   Шоста сесія Київської Міської Ради депутатів трудящихся другого скликання 26 жовтня 1948 року. – К., 1948. – 64с.
1535778
  Хентова С.М. Шостакович - пианист / С.М. Хентова. – Ленинград, 1964. – 91 с.
1535779
  Хентова С.М. Шостакович / С.М. Хентова. – Л.
1. – 1985. – 544с.
1535780
  Хентова С.М. Шостакович / С.М. Хентова. – Л.
Т. 2. – 1986. – 623с.
1535781
  Мейер К. Шостакович : Жизнь. Творчество. Время / Кшиштоф Мейер. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 448 с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып.1214 (1014)). – ISBN 5-235-02896-1
1535782
  Хентова С.М. Шостакович в Москве / С.М. Хентова. – М., 1986. – 205с.
1535783
  Хентова С.М. Шостакович и Сибирь. / С.М. Хентова. – Новосибирск, 1990. – 171с.
1535784
  Хентова С.М. Шостакович на Украине / С.М. Хентова. – Киев : Музична Україна, 1986. – 181с.
1535785
  Хентова С.М. Шостакович. / С.М. Хентова. – Л., 1982. – 413с.
1535786
  Ткаліч В.П. Шосте засідання Відділу Східна Європа, Північна і Середня Азія групи експертів ООН з географічних назв та п"яте засідання робочої групи з географічних назв Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру і дистанційного зондування землі ... / В.П. Ткаліч, Н.О. Кізілова // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-52
1535787
  Степаненко М.О. Шосте коло ("pars pro toto") = The sixth circle ("pars pro toto") : [статті, промови розвідки] / Микола Степаненко ; [ред. Микола І. Липовецький]. – Вашингтон : Україна, 1979. – 152 с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст.
1535788
  Фасоля Т. Шосте коло успіху Дена Брауна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 19
1535789
   Шостий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріали й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1984. – 631 с. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч. 15)
1535790
  Гуменюк П.П. Шостий з"їзд партії / П.П. Гуменюк. – Київ. – 47с.
1535791
  Химерик Ю.А. Шостий океан / Ю.А. Химерик. – Київ : Радянська школа, 1970. – 104с.
1535792
  Демченко М.І. Шостий повстанський / М.І. Демченко. – Київ
2. – 1961. – 211с.
1535793
  Косоноцька І. Шостий Уряд України: дійові особи та виконавці / І. Косоноцька. – К., 1996. – 51с.
1535794
  Мітельман І.М. Шостий фестиваль юних математиків та фізиків в Одесі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1029-4171
1535795
   Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 254, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-85-7
1535796
  Онисенко С. Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській


  12 травня 2012 р. в Центрі народознавства "Козак Мамай" ("Мамаєва Слобода") відбувся науково-мистецький захід, приручений до двадцятиріччя кафедри фольклористики, заснованої професором Л.Ф. Дунаєвською.
1535797
  Онисенко С. Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській


  12 тарвня 2012 р. в Центрі народознавства "Козак Мамай" відбувся науково-мистецький захід, приурочений до 20-річчя кафедри фольклористики, заснованої професором Лідією Францівною Дунаєвською. Організатори - кафедра фольклористики Інституту філології ...
1535798
   Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-правовий ф-т ; [упоряд. і відп. ред. І.С. Канзафарова]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 538, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-142-6
1535799
  Лопатин В.Ф. Шостка - город химиков / В.Ф. Лопатин. – Харьков, 1974. – 59с.
1535800
  Прокопенко В.Д. Шостка : Путеводитель / В.Д. Прокопенко. – Харьков, 1981. – 86с.
1535801
   Шота Дзидзигури : Библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 192с. – (Грузинские ученые)
1535802
  Дандуров Д. Шота Руставели / Д. Дандуров. – М, 1937. – 200с.
1535803
  Гольцев В.В. Шота Руставели / В.В. Гольцев. – 2-е изд., доработ. – Москва, 1956. – 120с.
1535804
  Барамидзе А.Г. Шота Руставели / А.Г. Барамидзе. – Москва, 1966. – 31 с.
1535805
  Бабаян А.М. Шота Руставели / А.М. Бабаян. – Москва, 1975. – 192с.
1535806
  Натадзе Н.Р. Шота Руставели и его поэма / Н.Р. Натадзе, С.С. Цаишвили. – Тбилиси, 1966. – 147 с.
1535807
  Гольцев В. Шота Руставели и его поэма. / В. Гольцев. – Москва, 1940. – 159 с.
1535808
  Гольцев В. Шота Руставели и его поэма. / В. Гольцев. – Москва, 1948. – 136 с.
1535809
  Зурабашвили А.Д. Шота Руставели и персонология сегодня / А.Д. Зурабашвили. – Тбилиси, 1966. – 76с.
1535810
  Гольцев В. Шота Руставели. / В. Гольцев. – Москва, 1952. – 124 с.
1535811
  Зурабашвили А.Д. Шота Руставели. Николоз Бараташвили. Илья Чавчавадзе. Важа Пшавела. Яков Гогебашвили / А.Д. Зурабашвили. – Тбилиси, 1974. – 163с.
1535812
  Альтман П.І. Шота Руставелі : (статті і матеріали) / упор. і ред. П.І. Альтман ; АН УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 214 с., 2 л. портр., 9 л.: іл., факс., обл.
1535813
  Мацай О.Й. Шота Руставелі. До 800-річчя з дня народження / О.Й. Мацай. – Київ, 1966. – 48 с.
1535814
  Мезенхеллер Матиас Шотландия. Под властью англичан? Никогда! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 110-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1535815
  Тиерней С. Шотландия: деволюция в рамках унитарного государства // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 71-88. – ISSN 1812-7126
1535816
  Федоренко К. Шотландія: хоробрі серця, тверезі уми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 5


  На початку травня 2016 р. Шотландія має обрати новий парламент. Опитування однозначно підтверджують, що більшість самостійно зможе сформувати правляча Шотландська національна партія (ШНП), пріоритетною метою якої є здобуття Шотландією незалежності. ...
1535817
  Чистяков О. Шотландская пьеса // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2011. – № 1/2 (49). – С. 62-67. – ISSN 1818-3948
1535818
  Мунро Д. Шотландская сага / Д. Мунро. – Москва, 1996. – 463с.
1535819
   Шотландские народные сказки и предания. – М., 1967. – 328с.
1535820
   Шотландские пирамиды // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1535821
   Шотландский волынщик : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1535822
  Смит Рофф Шотландский Стонхендж. Стонхендж не был первым / Смит Рофф, Ричардсон Джим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 54-77 : фото
1535823
  Зотько Мария Шотландский тартан : национальное достояние / Зотько Мария, Полищук Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 30-32 : Фото
1535824
  Радчук О.В. Шотландська мова Р. Бернза в контексті англійської // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 138-144


  У статті трактуються англомовні переклади з Р. Бернза у світлі (його) мовної варіативності і самобутності. В статье трактуются англоязычные переводы из Р. Бернса в свете (его) языковой вариативности и самобытности. The article focuses on the English ...
1535825
  Ларкіна О.О. Шотландська школа Common sense // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 87-89
1535826
  Гончар Ірина Шотландський будяк // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-45


  Історія Шотландії.
1535827
  Соболєвський Я.А. Шотландський реалізм в американській філософії XVIII-XIX ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 47-50


  В статті здійснено аналіз впливу шотландського реалізму (філософії "здорового глузду") на розвиток американської філософії наприкінці ХVIII на початку ХІХ ст. Визначено основних представників шотландського реалізму: Томас Рід, Дугалд Стюарт, Вільям ...
1535828
  Журавльов Д.В. Шотландські наймані вояки в Україні XVI - XVII ст. (до питання про ранні україно-шотландські зв"язку) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 127-136. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1535829
  Оленин Андрей Шотландцев пламенная страсть : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 142-150
1535830
  Платэ М.А. Шотландцы во Франции и французы в Шотландии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 230-238. – ISSN 0130-3864
1535831
  Сухарев А. Шоу-бизнес как экономическое явление // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 7/8. – С. 158-169. – ISSN 0207-3676
1535832
  Клочко Г.М. Шоу - вікторина "Щасливий випадок" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 36-38
1535833
  Ромм А.С. Шоу - теоретик / А.С. Ромм. – Л, 1972. – 148с.
1535834
  Петренко Є. Шоу буде продовжуватись // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 28). – С. 6


  Дональд Трамп став першим президентом США, який ступив на землю Північної Кореї.
1535835
  Самаєва Ю. Шоу корупційного абсурду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 6


  "У що українським громадянам обходиться демонстрація розкоші можновладців. Корупція не просто впливає, вона визначає економічний розвиток України, зачіпаючи всі без винятку процеси та викривлюючи будь-які чудово працюючі в цивілізованому світі ...
1535836
  Воробьев-Обухов Алексей Шоу настоящих любителей авто : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 60-61 : Фото
1535837
  Савельев Владимир Шоу с ювелирным подтекстом : Ой, ти, ниточка-ниточка... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 43 : Фото
1535838
  Біленко Василь Шоу Таїланду : Таїланд // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 70-75 : Фото
1535839
  Мариновский Ю.Е. Шофар : документы и материалы по истории евреев на Черкасщине. Нач. XIX ст. - 1960-е годы : ист.-краевед. альманах / Юрий Мариновский. – Черкассы : Вертикаль, 2004. – 279, [1] с., [6] л. цв. фотоил. : ил., табл. – Библиогр. в примеч. и коммент.: с. 245-277. – ISBN 966-8438-02-7


  Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора, 08.09. 2014 р. Підпис
1535840
  Звягинцев Л.М. Шоферские версты / Л.М. Звягинцев. – Воронеж, 1980. – 56с.
1535841
  Зорин В.С. Шоферу-любителю о мерах безопасности / В.С. Зорин. – М., 1960. – 119с.
1535842
  Губницкий А.М. Шоферы / А.М. Губницкий. – М, 1959. – 199с.
1535843
  Комаров А.Н. Шоферы. / А.Н. Комаров. – К., 1986. – 286с.
1535844
  Немцева Н.Б. Шохизинда. Шахи-Зинда / Н.Б. Немцева, Ю.З. Шваб. – Ташкент, 1968. – 52 с.
1535845
  Башевис Зингер Исаак Шоша / Башевис Зингер Исаак. – М, 1991. – 332с.
1535846
  Ясюков М.И. Шпага и честь / М.И. Ясюков. – М, 1992. – 86с.
1535847
  Грусланов В.Н. Шпага Суворова / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – К., 1955. – 228с.
1535848
  Грусланов В.Н. Шпага Суворова / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – Изд. 4-е, доп. – Л., 1973. – 255с.
1535849
  Грусланов В.Н. Шпага Суворова / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – Ленинград, 1975. – 358 с.
1535850
  Грусланов В.Н. Шпага Суворова / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – Л., 1990. – 237с.
1535851
  Кобзев И.И. Шпага чести / И.И. Кобзев. – Москва, 1963. – 149 с.
1535852
  Лавриненков В.Д. Шпага чести / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1980. – 285с.
1535853
  Лавриненков В.Д. Шпага чести / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – М., 1988. – 268с.
1535854
  Лейбер Ф. Шпаги дьявольщины / Пер. с англ. Н.Блинов; Фриц Лейбер. – Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. – 424c. – (VEGA). – ISBN 5-85025-083-2
1535855
  Гусев В.Б. Шпагу князю Оболенскому! / В.Б. Гусев. – М, 1988. – 94с.
1535856
   Шпак Анатолій Петрович // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 86-87. – ISSN 0372-6436


  29 червня 2011 року передчасно пішов із життя видатний український вчений у галузі фізики твердого тіла і матеріалознавства, організатор науки, перший віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова ...
1535857
   Шпак Анатолій Петрович (до 60-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 92-93. – ISSN 0374-3896


  Вчений в галузі фізики.
1535858
  Самаєва Ю. Шпаківні й дятли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 1-2


  "Створена президентом картинка повернення трудових мігрантів в Україну виглядає красиво, переконливо, однак малоймовірна. Президент звернувся до українців, що живуть і працюють за кордоном, із закликом повернутися, а як стимул пообіцяв пільгові ...
1535859
  Маркова В.И. Шпалеры и часы из собрания Оружейной палаты / В.И. Маркова. – М, 1975. – 12с.
1535860
   Шпалеры Франции с 15 века до наших дней. – Москва : Советский художник, 1974. – [83] с.
1535861
  Сергеев М.Д. Шпалы / М.Д. Сергеев. – М., 1964. – 88с.
1535862
  Растегар Ірадж Шпальта редактора // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 29-31


  У статті досліджуються жанри іранських друкованих ЗМІ в контексті світової преси. Розвідку присвячено, зокрема, створенню матеріалів до "Шпальт редактора".
1535863
  Растегар І. Шпальта редактора як один із найважливіших складових елементів сучасної газети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 10-15


  У статті досліджується роль і значення такого елементу газети, як шпальта редактора, розглядаються її основні тематичні напрями, а також професійні вимоги до написання. The editorial is one of the mainest units of a newspaper. In the article the ...
1535864
   Шпанската поезиjа на 20 век. – Скопjе : Матица Македонска, 1998. – 361 c. : іл. – На тит. арк. : Струшки вечери на поезиjата. - На обкл. укладач зазнач. як автор. – ISBN 9989-48-020-6
1535865
  Шинкаренко Станислав Шпанские мушки. Семь жизней шпанской мушки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 52-56 : фото
1535866
   Шпарага Тетяна Іліодорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 305-306 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1535867
  Деревицкий А. Шпаргалка агента : Агентская работа в рекламе, страховании, коммерции. / А. Деревицкий. – Київ : Довіра, 1995. – 239с. – ISBN 5-85154-019-2
1535868
  Харченко Н. Шпаргалки оратора. 6 аспектів, на які варто звернути увагу перед публічним виступом // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 6-22
1535869
  Казюта А.О. Шпаруватість чорнозему типового за різного використання // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: с. 51. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1535870
  Решетник М.Д. Шпенглер (Spengler) Освальд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 660-661. – ISBN 966-316-069-1
1535871
  Олексієнко О.О. Шпет Георгій Йосипович (1905-1978) // Вчені у галузі тваринництва / Укр. акад. аграр. наук ; [наук. ред.: Богданов Г.О., Буркат В.П.]. – Київ : Аграрна наука, 1999. – С. 409-411. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 2). – ISBN 966-540-029-0
1535872
  Марцинковская Т.Д. Шпет Густав Густавович (1879-1937) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 168-172. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1535873
  Лукаш М.О. Шпигачки / Микола Лукаш ; [упоряд. та авт. післямови Л.В. Череватенко]. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – 69, 154, [7] с. : іл., портр. – Книга-"переверт". В спіл. оправі з післямовою Л.Череватенка "А ви собі - як хочете...". - Вихідні відомості складових однакові. – ISBN 966-8135-05-9
1535874
  Боровічка В.П. Шпигуни з Тель-Авіва / В.П. Боровічка. – К, 1982. – 199с.
1535875
  Коппань Й. Шпигуни і розвідники у другій світовій війні. / Й. Коппань. – К, 1987. – 182с.
1535876
  Коельйо П. Шпигунка = A espia : роман / Пауло Коельйо ; [пер. з португ. І.Г. Палій]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 186, [2] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. ісп. - Пер. за вид. : A espiа : romance / Paulo Coelho. 2016. – ISBN 978-617-12-1660-0
1535877
  Колесник В. Шпигунський інтернаціонал. / В. Колесник. – К., 1937. – 16с.
1535878
  Бредель В. Шпик / В. Бредель. – М., 1935. – 48с.
1535879
  Бессуднов А. Шпили и мантии // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 9-21


  Місто Оксфорд, Великобританія
1535880
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90001
№ 1. – 2005. – + + CD
1535881
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 2. – 2005. – + + CD
1535882
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 3. – 2005. – + + CD
1535883
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 4. – 2005. – + CD
1535884
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 5. – 2005. – + CD
1535885
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 6. – 2005. – + CD
1535886
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90007
№ 7. – 2005. – + CD
1535887
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 8. – 2005. – + CD
1535888
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 9. – 2005. – + CD
1535889
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 10. – 2005. – + + CD
1535890
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 11. – 2005. – + CD
1535891
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90001
№ 12. – 2005. – + + CD
1535892
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90001
№ 1. – 2006. – + + CD
1535893
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 2. – 2006. – + + CD
1535894
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 3. – 2006. – + + CD
1535895
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 4. – 2006. – + CD
1535896
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 5. – 2006. – + CD
1535897
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 6. – 2006. – + CD
1535898
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90007
№ 7. – 2006. – + CD
1535899
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 8. – 2006. – + CD
1535900
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 9. – 2006. – + CD
1535901
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 10. – 2006. – + + CD
1535902
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90008
№ 11. – 2006. – + CD
1535903
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-90001
№ 12. – 2006. – + + CD
1535904
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 1. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535905
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 2. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535906
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 3. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535907
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 4. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535908
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 5. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535909
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 6. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535910
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 7. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535911
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 8. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535912
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 9. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535913
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 10. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535914
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 11. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535915
   Шпиль! : Игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 12. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535916
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 1. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535917
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 2. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535918
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 3. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535919
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 4. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535920
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 5. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535921
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 6. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535922
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 7. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535923
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 8. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535924
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 9. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535925
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 10. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535926
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 11. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535927
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 12. – 2008. – + CD. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535928
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 1. – 2009. – + DVD
1535929
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 2. – 2009. – + DVD
1535930
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 3. – 2009. – + DVD
1535931
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 4. – 2009. – + DVD
1535932
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 5. – 2009. – + DVD
1535933
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 6. – 2009. – + DVD
1535934
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 7. – 2009. – + DVD
1535935
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 8. – 2009. – + DVD
1535936
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 9. – 2009. – + DVD
1535937
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 10. – 2009. – + DVD
1535938
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 11. – 2009. – + DVD
1535939
   Шпиль! : игровой журнал нового поколения. – Киев, 2004-. – ISSN 1609-9000002
№ 12. – 2009. – + DVD
1535940
   Шпиль! Специальный выпуск : Игровой журнал нового поколения. Спецвып. – Киев, 2003-. – ISSN 1609-90001
№ 1 (7) : Все о Need for Speed. Все версии! Советы,секреты,история. – 2005
1535941
   Шпиль! Специальный выпуск : Игровой журнал нового поколения. Спецвып. – Киев, 2003-. – ISSN 1609-90001
№ 2 (8) : Коды и советы к играм. – 2005
1535942
   Шпиль! Специальный выпуск : Игровой журнал нового поколения. Спецвып. – Киев, 2003-
№ 3 (9) : Каталог 500 мобилок !. – 2005
1535943
   Шпиль! Специальный выпуск : Игровой журнал нового поколения. Спецвып. – Киев, 2003-
№ 4 (10) : Grand theft auto. – 2005
1535944
   Шпиль! Специальный выпуск : Игровой журнал нового поколения. Спецвып. – Киев, 2003-
№ 5 (11) : Эксклюзив: тестирование 50 игровых видеокарт. – 2005
1535945
   Шпиль! Специальный выпуск : Игровой журнал нового поколения. Спецвып. – Киев, 2003-
№ 6 (12) : Lineage 2. The chaotic chronicle. Классы. Советы. Монстры. Дропы. Разводы. Карты. – 2005
1535946
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 1. – 2006. – комплект "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535947
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 2. – 2006. – комплект "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535948
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 3. – 2006. – комплект "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535949
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 4. – 2006. – комплект "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535950
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 5. – 2006. – комплект "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535951
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 6. – 2006. – комплект "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535952
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 1. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535953
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 2. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535954
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 3. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535955
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 4. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535956
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 5. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535957
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 6. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535958
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 7. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535959
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 8. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535960
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 9. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535961
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 10. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535962
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 11. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535963
   Шпиль! Специальный выпуск. – Киев
№ 12. – 2007. – цена комплекта "Шпиль! + Шпиль! Спец. выпуск"
1535964
  Голдинг У. Шпиль, и другие повести. / У. Голдинг. – Москва, 1981. – 447с.
1535965
  Федориненко Д.Ю. Шпиндельні гідростатичні підшипники : монографія / Д.Ю. Федориненко, С.П. Сапон ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 390-403. – ISBN 978-966-7496-70-8
1535966
   Шпинелиды мантийных пород. – Киев, 1989. – 211с.
1535967
   Шпинельная фаза в системе МgO-Fe2O2-AI2O2, 1959. – 13с.
1535968
  Купер Д.Ф. Шпион : Роман / Д.Ф. Купер. – Москва : Просвещение, 1946. – 443с. – (Школьная библиотека)
1535969
  Купер Д.Ф. Шпион / Д.Ф. Купер. – М, 1956. – 461с.
1535970
  Лепеллетье Э. Шпион Императора : роман / Э. Лепеллетье. – Харьков : Паритет, 1993. – 448с. – (Тайны венценолсцев)
1535971
  Прашкевич Г.М. Шпион против алхимиков. / Г.М. Прашкевич. – Екатеринбург, 1994. – 539с.
1535972
  Купер Д.Ф. Шпион, или повесть о нейтральной территории : роман / Д.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1989. – 432 с. – ISBN 5-08-000327-8
1535973
  Купер Д.Ф. Шпион, или повесть о нейтральной территории : роман / Д.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1990. – 432 с.
1535974
  Купер Д.Ф. Шпион, или повесть о нейтральной территории / Д.Ф. Купер. – Минск, 1991. – 301с.
1535975
  Шектер Д. Шпион, который спас мир / Д. Шектер, П. Дерябин. – Москва
1. – 1993. – 228 с.
1535976
  Шектер Д. Шпион, который спас мир / Д. Шектер, П. Дерябин. – Москва
2. – 1993. – 280с.
1535977
  Купер Д.Ф. Шпион. Последний из могикан / Д.Ф. Купер; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1974. – 702 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 91 ; Серия вторая : Литература XIX века)
1535978
  Берндорф Г.Р. Шпионаж / Г.Р. Берндорф. – Москва, 1991. – 128с.
1535979
  Томсон Б. Шпионаж во время войны. / Б. Томсон. – М., 1938. – 184с.
1535980
   Шпионаж Дворца головоломок. – М., 1990. – 221с.
1535981
  Зверев В.О. Шпионаж немецких колонистов в России (1904-1914 гг.): вымысел или реальность? // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 226-230. – ISSN 0130-3864
1535982
  Гасанов Р.М. Шпионаж особого рода / Р.М. Гасанов. – М., 1989. – 254с.
1535983
  Феофанов О.А. Шпионаж ради бизнеса / О.А. Феофанов. – М, 1965. – 95с.
1535984
  Грюнберг Николай Шпионская карта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 80 : карти
1535985
  Курчатов А.И. Шпионская паутина Бонна / А.И. Курчатов. – Москва, 1967. – 161 с.
1535986
  Колесников М. Шпионские войны // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 45 (647), 08.11.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
1535987
  Норец М.В. Шпионский роман Лена Дейтона в английской литературе периода "холодной" войны // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 182-184. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1535988
  Стишов Максим Шпионы : любовная история // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 123-162
1535989
  Гашенко Вячеслав Шпионы в глубоком тылу // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 84-87. – ISSN 0235-7089
1535990
   Шпионы и вредители перед пролетарским судом. – М.-Л., 1930. – 128с.
1535991
  Шпильгаген Ф. Шпионы и заговорщики в Испании / Ф. Шпильгаген. – М., 1937. – 173с.
1535992
  Притт Д.Н. Шпионы и осведомители на скамье свидетелей / Д.Н. Притт. – М., 1960. – 115с.
1535993
  Викторов Б.А. Шпионы под маской туристов. / Б.А. Викторов. – Москва, 1963. – 55с.
1535994
  Коршунов Е.А. Шпионы, террористы, диверсанты. / Е.А. Коршунов. – М., 1988. – 192с.
1535995
  Яшуньский Г. Шпионы? (Из истории "охоты за ведьмами" в США) / Г. Яшуньский. – М., 1972. – 246с.
1535996
  Лазорак Б. Шпиталі церковних братств Львівсько-Галицько-Кам"янецької єпархії у XVIII ст. // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 2/85 (96). – С. 67-76
1535997
  Красовська О. Шпиталь - легенда Печерських пагорбів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 46-49. – ISSN 2313-559X
1535998
   Шпитальна хірургія = Hospital Surgery = Госпитальная хирургия : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: В.В. Бігуняк, В.В. Бойко, Ю.І. Бондаренко [та ін.]. – Тернопіль, 2015-. – ISSN 1681-2778
№ 3 (79). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1535999
   Шпитальна хірургія = Hospital Surgery = Госпитальная хирургия : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: В.В. Бігуняк, В.В. Бойко, Ю.І. Бондаренко [та ін.]. – Тернопіль, 2015-. – ISSN 1681-2778
№ 4 (80). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1536000
   Шпитальна хірургія = Hospital Surgery = Госпитальная хирургия : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: В.В. Бігуняк, В.В. Бойко, Ю.І. Бондаренко [та ін.]. – Тернопіль, 2015-. – ISSN 1681-2778
№ 2 (82). – 2018. – 99 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,