Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1535001
  Павленко С. "Тиранське поводження росіян". Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2008. – 63, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 61-63. – (Серія "Репресії та депортації" ; Геноцид українців). – ISBN 978-966-02-4548-8


  Присячена найдраматичнішим і найзагадковішим постатям в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
1535002
  Тримбач С. "Тисяча снопів вітру", або Магічний реалізм Івана Миколайчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 7


  "У Києві відбулася презентація проекту фільму, в основі якого нереалізований задум видатного кіномитця".
1535003
  Байдюк М. "Тисяча сонетів до Блакиті" (Записки закоханого студента) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Грудень (№ 12)


  Романтичні вірші присвячено дружині Олені.
1535004
  Пилипчук С. "Тисячні зв"язуючі огнива": співвідношення фольклору та літератури у науковій аргументації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 320-332
1535005
  Яковлев Егор "Титаник" и его братья : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 64-69 : Фото
1535006
  Поліщук С. "Титанові хроніки": війна закінчилася // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 2-3
1535007
  Таран С. "Титри на асфальті" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Листопад (№ 11). – С. 29


  Вірші.
1535008
  Пастух Б. "Тиха лірика" і сучасність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 83-90. – ISSN 0236-1477
1535009
  Тамарин С. "Тиха украинская ночь..." Громадный пласт творчества Архипа Куинджи был посвящен родной стране // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 3


  "Вся культурная Россия знала Куинджи, - писал один из учеников мастера Николай Рерих. - Знают о Куинджи - о большом, самобытном художнике. Знают, как он после неслыханного успеха прекратил выставлять, работал для себя. Знают его как друга молодежи и ...
1535010
  Меньшиков В.М. "Тихая оккупация" / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – Москва, 1983. – 223с.
1535011
  Хвойник П.И. "Тихая" агрессия империализма / П.И. Хвойник. – М, 1986. – 239с.
1535012
  Стрелков А. "Тихая" европеизация постсоветского пространства // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 48-58. – ISSN 0131-2227
1535013
  Ільченко Н.В. "Тихе полювання": чи варто ризикувати здоров"ям? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 35 : фото
1535014
  Науменко С. "Тихе сяйво над моєю долею..." : Тема кохання в поезіях Г.Аполлінера, Б.Пастернака, Л.Костенко // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 72-76
1535015
  Потій І. "Тихе щастя" : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 155-159
1535016
  Немцов В.И. "Тихие девочки" / В.И. Немцов. – М., 1965. – 48с.
1535017
   "Тихие" американцы: (О деятельности агентов ЦРУ против СССР ) : Сборник. – Москва : Политиздат, 1987. – 328с. : 8л.ил.
1535018
  Пальма С. "Тихий бар" : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1535019
  Семанов С.Н. "Тихий Дон" -- литература и история / С.Н. Семанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 239 с.
1535020
  Семанов С.Н. "Тихий Дон" -- литература и история. / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 246с.
1535021
  Макаров А. "Тихий Дон" - нерешенная загадка русской литературы // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2005. – № 6. – С. 176-187. – ISSN 0869-44435
1535022
   "Тихий Дон" : уроки романа : О мировом значении романа М.А.Шолохова : Сборник. – Ростов н/Д : Кн.изд-во, 1979. – 142с. : 8 л.ил.
1535023
  Олійник Б. "Тихий Дон" в гостях у сивого Дніпра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 4


  Виступ голови Українського фонду культури, академіка НАН України у Національній парламентській бібліотеці України де відбулася презентація роману "Тихий Дон" видатного російського письменника Михайла Шолохова, що побачив світ українською мовою
1535024
  Якименко Л.Г. "Тихий Дон" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1954. – 404с.
1535025
  Якименко Л.Г. "Тихий Дон" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1958. – 555с.
1535026
  Табахьян П.В. "Тихий Дон" М. Шолохова и вопросы перевода / П.В. Табахьян. – Ростов-на-Дону, 1961. – 40с.
1535027
  Великая Н.И. "Тихий Дон" М. Шолохова как жанровый и стилевой синтез / Н.И. Великая. – Владивосток, 1983. – 136с.
1535028
  Прийма К.И. "Тихий Дон" сражается / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1972. – 502с.
1535029
  Прийма К.И. "Тихий Дон" сражается / К.И. Прийма. – М, 1975. – 542с.
1535030
  Прийма К.И. "Тихий Дон" сражается / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1983. – 560с.
1535031
  Сивоволов Г.Я. "Тихий Дон:" рассказы о прототипах / Г.Я. Сивоволов. – Ростов -на-Дону, 1991. – 352с .
1535032
  Сюндюков І. "Тихий переворот" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 20


  Про роль президента-філософа в історії Східної Європи - Желю Желева, першого всенародного, демократично обраного главу Болгарської держави у XX столітті.
1535033
  Шимчук Є. "Тихий" наступ Богдана Пікулицького // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 94-95. – ISSN 0130-1799


  Б. Пікулицький - укр. графік (1948 р. н.)
1535034
  Григорян Г. "Тихіше ступай, - каже дружина..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 80-82. – ISSN 0320 - 8370
1535035
  Кременюк В.А. "Тихоокеанская" доктрина и азиатская политика США / В.А. Кременюк, В.П. Лукин // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1976. – № 14. – С. 5-22
1535036
   "Тихоокеанское сообщество": планы и перспективы. – Москва : Наука, 1987. – 347с.
1535037
  Козаченко С. "Тиш" : вірші // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 111-116. – ISSN 0868-4790
1535038
  Зеліско О. "Тиша кам"яної стелі..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 16-17
1535039
  Славич С.К. "Тишина" и другие рассказы. / С.К. Славич. – Симферополь, 1959. – 146с.
1535040
  Корнійчук В. "Ті слова, нашептані небом..." Із нагоди 75-ліття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 8 липня (№ 11/12). – С. 4


  Поезії.
1535041
  Симчич М.З. "Ті що впали - упали Чигирине?" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 22 вересня (№ 19). – С. 17


  Чи належать ці рядки Тарасові Мельничукові?
1535042
  Федченко А. "Ті, хто вижив, бачив пекло" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 2, 9


  Минає місяць з дня подій на Інститутській та Майдані, коли від снайперських куль загинуло біля сотні людей...
1535043
   "Ті, хто повертають віру в людину" : праведники народів світу Дніпропетровської області / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [голов. ред.: І. Щупак ; упоряд.: З. Бондар, Є. Врадій, О. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. – 107, [1] с. : портр., табл. – ISBN 978-966-981-221-6
1535044
   "Тії слави козацької повік не забудем..." : Історико-краєзнавчі нариси про пам"ятні місця Дніпропетровщини періоду Визвольної війни українського народу 1648-1654 років / Ю.А. Мицик, І.С. Стороженко, С.М. Плохій, А.М. Ковальов; [Ю.А. Мицик, І.С.Стороженко, С.М.Плохій, А.М. Ковальов]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 118с. : іл. – (Давно се діялось колись). – ISBN 5-7775-0250-4
1535045
  Подолинний А.М. "Тільки б голос твій чути..." : українська мова у двадцятому сторіччі / Анатолій Подолинний. – Вінниця : Консоль, 2009. – 349, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-8086-92-2
1535046
  Загорій В. "Тільки в добрій волі й вірі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)


  Розмова з президентом Ліги українських меценатів Володимиром Загорієм перш за все про допомогу "Фармацевтичної фірми "Дарниця" українським військовим - і фінансово і ліками, далі про заснування Ліги українських меценатів, про тих, хто став її ...
1535047
  Павлюк М. "Тільки власна діяльність допоможе вибороти для себе наші права" / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Володислав Валентин Федорович гербу Огінець — український галицький земельний магнат, публіцист, культурно-просвітницький, громадсько-політичний діяч, меценат. Дійсний член НТШ.
1535048
  Гайворонська Наталія "Тільки вперед, тільки до полюса!" (До 130-річя з дня народження Георгія Сєдова) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 49-51 : Фото, карта
1535049
  Гай–Нижник "Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя" (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 61-71. – ISSN 2076-1554
1535050
  Файзулін Я. "Тільки для вас: генерал Гулий утік з большевії" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 21 (274), 28 травня 2015. – С. 48-50


  Повстанський отаман Андрій Гулий-Гуленко успішно боровся з "білими", "чорними" та "червоними". А потім "здав" свої таємниці чекістам.
1535051
  Яцків Я. "Тільки європейський вектор може дати поступ…" : інтерв"ю з акад. НАН України / спілкувався Б. Залізняк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 жовтня (№ 40). – С. 3


  В Інституті фізики конденсованих систем (ІФКС) НАНУ з нагоди 20-річчя журналу "Condensed Matter Physics" відбулася наук. сесія "Сучасні проблеми фізики конденсованої речовини". "З двох тисяч фахових період. видань, що виходять в Україні, лише кілька ...
1535052
  Гармазій Н. "Тільки звірині сліди, як записка до Бога на скаргу" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15


  Тема самотності й відчуження в романі "Мовчання цезію" Теодозії Зарівної.
1535053
  Гриценко М. "Тільки любов залишить тебе живим..." / М. Гриценко, Л. Івшина, Г. Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 2


  Слово пам"яті друга і журналіста Ігоря Куценка.
1535054
  Жежера В. "Тільки монарх може збудувати Українську державу" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 12 (115). – С. 54-57


  Теоретик "українського гетьманського націоналізму" В"ячеслав Липинський з походження був польським шляхтичем.
1535055
  Гуляк А. "Тільки пам"ять залишається...як вишневий цвіт" (мала проза Григора Тютюнника) / А. Гуляк, Ф. Кейда // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 95-112
1535056
   [Тихий голос : поезія минулої епохи у старих ритмах : особиста антологія М. Анагностакіса. – Афіни : Нефелі, 1990. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-096-1
1535057
  Венезіс І. [Тиша / Іліяс Венезіс. – 34-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 236, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0134-3
1535058
   [Тищенко Микола Маркович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 267-268. – ISSN 1993-0909


  Правознавець у галузі адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
1535059
  Цыхун Г.А. Типоолгические проблемы балканосллавлянского языкового ареала : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.03 / Цыхун Г. А.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1982. – 50л.
1535060
  Гура Т.В. Типоповедінковий підхід американських психологів до характеристики особистостей – вроджених лідерів / Т.В. Гура, Б.І. Фурманець // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 35--42. – ISSN 2310-4368
1535061
  Шукайло Л.Г. Типормофизм акцессорных минералов орогенных магматических формаций Закарпатья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Шукайло Л.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23л.
1535062
   Типохимизм минералов гранитных пегматитов : Сб.науч.ст. – М : ИМГРЭ, 1984. – 70с.
1535063
  Семенов Е Типохимизм минералов щелочных массивов. / Е Семенов. – Москва, 1977. – 119с.
1535064
  Ефимов А.Ф. Типохимизм породообразующих темноцветных минералов щелочных пород / А.Ф. Ефимов. – Москва : Наука, 1983. – 256с.
1535065
  Полегаев Г. Типпер Гор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  Типпер Гор - супруга вице-президента США
1535066
  Ланцов В.И. Типулоидные двукрылые в тундровой зоне / В.И. Ланцов. – Москва : Наука, 1987. – 174с.
1535067
  Данилов-Данильян Типун на язык / Данилов-Данильян. – М, 1981. – 175с.
1535068
  Есин С.Н. Типы / С.Н. Есин. – М, 1990. – 603 с.
1535069
  Сафьянов Г.А. Типы абразии и некоторые общие черты абразивного процесса : Автореф... канд. географ.наук: / Сафьянов Г. А.; МГУ, Географ. фак. – М., 1964. – 15л.
1535070
  Сарайкин В. Типы аграрных структур // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-41. – ISSN 0235-2443
1535071
  Дмитренко С.Н. Типы алломорф корневых морфем с чередованием "Заднеязычный -- шипящий -- свистящий" и "переднеязычный -- шипящий" в древнерусском языке 11 в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Дмитренко С.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 19 с.
1535072
  Иванов Б.В. Типы андезитового вулканизма Тихоокеанского подвижного пояса / Б.В. Иванов. – Москва : Наука, 1990. – 212с.
1535073
  Цлаф В.М. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 15-18.
1535074
  Цлаф В. Типы антикуризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 10-14.
1535075
  Ахромеев Л.М. Типы антропогенных ландшафтов ополий и их современная структура : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1535076
  Тертычный А.А. Типы аргуменитов в структуре публицистического произведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тертычный А. А.; МГУ. – М., 1979. – 14л.
1535077
  Гусев С.С. Типы аргументации в науке // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 86-90. – ISSN 0235-1188
1535078
  Соркина А.И. Типы атмосферной циркуляции и связанных с ней ветровых полей над северной частью Тихого океана / А.И. Соркина. – М., 1963. – 248с.
1535079
  Ждаббаров М.А. Типы атмосферных процессов, обуслоавливающих выпадение обильных осадков на южном склоне Большого Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Ждаббаров М. А.; МН Аз СССР, Ин-т географ. – Баку, 1967. – 27л.
1535080
  Тимофеева Г.Е. Типы атрибутивных конструкций в структуре простого предложения : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева Г. Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
1535081
  Шуйский Ю.Д. Типы берегов земного шара (анализ классификаций) : Учебное пособие / Ю.Д. Шуйский; МВиССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 74с.
1535082
  Езова Светлана Андреевна Типы библиотекарей в ракурсе монологического взаимодействия с коллегами // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Как показали проведенные в библиотеках разных типов и видов в различных регионах страны исследования взаимодействия библиотекаря и читателя, между ними преобладает монологическое общение, т. е. однонаправленное с отсутствием равенства партнёрских ...
1535083
  Езова Светлана Андреевна Типы библиотекарей в ракурсе монологического взаимодействия с коллегами // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Как показали проведенные в библиотеках разных типов и видов в различных регионах страны исследования взаимодействия библиотекаря и читателя, между ними преобладает монологическое общение, т. е. однонаправленное с отсутствием равенства партнёрских ...
1535084
  Кац Н.Я. Типы болот СССР и Западной Европы и их географическое распространение / Н.Я. Кац. – Москва : Географгиз, 1948. – 320с.
1535085
   Типы болот СССР и принципы их класификации. – Ленинград : Наука, 1974. – 254с.
1535086
   Типы в культуре : Методол. пробл. классиф., систематики и типологии в социал.-ист. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1979. – 183с.
1535087
  Световидов А.Н. Типы видов рыб,описанных П.С.Палласом в "Zoographia rosso-asiatica" / А.Н. Световидов; А.А.Стрелков. – Ленинград, 1978. – 35с.
1535088
  Шилко Р.С. Типы виртуальной реальности и возможности ее применения в психологии // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 66-69
1535089
  Максимов А.А. Типы вспышек и прогнозы массового размножения грызунов / А.А. Максимов. – Новосибирск, 1977. – 189с.
1535090
  Григорьев А.А. Типы географической среды / А.А. Григорьев. – Москва : Мысль, 1970. – 552с.
1535091
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : историко-литературная гипотеза / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 12 с.
1535092
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : Пробная лекция / И.И. Гливенко. – [Киев] : б. и., 1904. – 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1904, № 5
1535093
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : Пробная лекция / И.И. Гливенко // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 12 с.


  На с. 1 автограф. С. Бурославский
1535094
  Джанелидзе О.Ш. Типы главного управления в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанелидзе О. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 26л.
1535095
  Харитонов Л.Н. Типы глагольной основы в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1954. – 312с.
1535096
  Андреева Валентина Константиновна Типы глагольных лексико-семантических вариантов и их системные отношения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреева Валентина Константиновна; Одесский гос. ун-т. – Одесса. – 21л.
1535097
  Замулин В А. Типы данных в языках программирования и базах данных / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 248с.
1535098
  Погорелова Д.А. Типы двойников в русской прозе В. Набокова // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 91-96. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається типологія двійництва, аналізуються функції різних типів двійників на матеріалі російської прози Набокова.
1535099
  Горяинов П.М. Типы железорудных ансамблей и их геомагнитная систематика / П.М. Горяинов. – Апатиты, 1990. – 170с.
1535100
  Гурская Л.И. Типы желудочной секции и зависимость их от функционального состояния высших отделов центральной нервной системы у человека. : Автореф... Канд.мед.наук: / Гурская Л.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 21л.
1535101
   Типы залежей нефти Припятского прогиба и их прогноз. – Минск : БелНИГРИ, 1984. – 193с.
1535102
  Высоцкая Светлана Ивановна Типы затруднений и их связь с проблемными ситуациями в учебной деятельности школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Высоцкая Светлана Ивановна; Н.-иссл. ин-т общей педагогики Академии педагогических наук СССР. – V/, 1974. – 31л.
1535103
  Ипатенко С.П. Типы земной коры и перспективы нефтегазоносности Антильских островов по геономическим данным // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 171-182 : рис., карти. – Библиогр.: с. 182. – ISSN 0203-3100
1535104
  Шубин Г.В. Типы золоторудной минерализации Даурской зоны / Г.В. Шубин. – Новосибирск, 1984. – 209с.
1535105
  Юркевич И.Д. Типы и ассоциации еловых лесов / И.Д. Юркевич. – Минск, 1971. – 352с.
1535106
  Ломакин Д.В. Типы и виды акционерных обществ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.65-86. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1535107
  Кашперюк П.И. Типы и инженерно-геологическая характеристика многолетнемерзлых торфяных массивов / П.И. Кашперюк, В.Т. Трофимов. – М., 1988. – 184с.
1535108
  Дроздова Татьяна Васильевна Типы и особенности многокомпонентных терминов в современном английском языке (На материале терминологии производства искусственного холода) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Дроздова Татьяна Васильевна; Московский гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 24л.
1535109
  Григорян Сурен Аршакович Типы и относительные типы равномерных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Сурен Аршакович; Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1976. – 11л.
1535110
  Иванов В С. Типы и структура уроков. / В С. Иванов, . – М, 1952. – 152с.
1535111
  Панов Б.Т. Типы и структуры уроков русского языка : пособ. для учителя / Б.Т. Панов. – Москва, 1986. – 206 с.
1535112
  Шолпо В.Н. Типы и условия формирования складчатости сланцевого Дагестана / В.Н. Шолпо. – М, 1964. – 168с.
1535113
   Типы и фации метаморфизма севера Байкальской горной области. – Новосибирск : Наука, 1983. – 151с.
1535114
  Костюхин Е.А. Типы и формы живого эпоса / Е.А. Костюхин. – М., 1987. – 270с.
1535115
  Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке / П.А. Лекант. – Москва, 1976. – 142с.
1535116
  Косолапов В.И. Типы и формы словарных определений // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 309-316
1535117
  Емельянова Людмила Леонидовна Типы и функции графона в английской художественной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / емельянова Людмила Леонидовна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 24л.
1535118
  Ярмоленко Галина Григорьевна Типы и функции изображенной внутренней речи в современной англоязычной прозе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ярмоленко Галина Григорьевна ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 17 с.
1535119
  Вовчок Д.И. Типы и функции словосочетаний метафорического характера в современной газете : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вовчок Д.И.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
1535120
  Березняк М.А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березняк М.А.; Одесск.гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 17л.
1535121
  Заярная И.С. Типы и функции экфрасиса в стихотворениях С.И. Пономарева, посвященных духовным святыням Киева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 118-123. – ISBN 966-7825-78-7
1535122
  Васюков Г.С. Типы и характеры : Кавказкое черноморское побережье / С. Васюков. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1908. – 305 с. : ил.
1535123
  Беспалов М.Н. Типы изданий экономической литературы. Экономическая периодика : лекция по курсу "Библиогр. соц.-экон. литературы" для студентов отд. техн. библиотек / М.Н. Беспалов ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : [б. и.], 1975. – 53 с.
1535124
  Зейналова А.Ф. Типы информативности в дискурсе медиа // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 62-67. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
1535125
  Макаровская Г.В. Типы исторического повествования / Г.В. Макаровская. – Саратов, 1972. – 236 с.
1535126
  Максимович Г.А. Типы карстовых явлений / Г.А. Максимович. – Молотов, 1947. – 4с.
1535127
  Крылов А.Г. Типы кедровых лесов Алтая. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов А.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 21л.
1535128
  Бородаевская М.Б. Типы колчеданоносных провинций и методы прогнозирования колчеданного оруденения : обзор / М.Б. Бородаевская ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья геол.-развед. работ, Отраслевой центр науч.-техн. информации ; Геология, методы поисков и разведки месторождений металл. полезных ископаемых. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 59-62 (36 назв.). – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических ископаемых)
1535129
  Бурмистрова В.И. Типы коммуникативных характеристик приложений английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бурмистрова В. И.; Одесск.ГУ. – Одесса, 1985. – 16л.
1535130
   Типы коммуникации и содержательный аспект языка. – М. : ИЯ, 1987. – 230с.
1535131
  Солпова Н.В. Типы консультаций и их роль в профессиональной самореализации студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-117
1535132
  Фомиченко М.П. Типы конфликтов в современном мире и вопросы их урегулирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 20-24. – ISSN 1812-3910
1535133
  Домбровская Ж.В. Типы кор выветривания и континетальных отложений Прибайкалья и их рудоносность / Ж.В. Домбровская, Т.К. Ломоносова, С.Ф. Павлов. – Москва : Наука, 1975. – 40с.
1535134
  Уонг Перес Хуан Мануэль Типы ландшафтной структуры Кубы и их рекреационная оценка : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 90-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1535135
   Типы ландшафтных территориальных структур : палеогеографические и геоморфологические исследования / Г.И. Швебс, П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский, Г.П. Ковеза // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 110-114 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1535136
  Самойлова Г.С. Типы ландшафтов гор Южной Сибири : Тексты лекций / Г.С. Самойлова; Под ред.Михайлова Н.И. – Москва : Московский университет, 1973. – 56с.
1535137
  Лавриненко Д.Д. Типы леса Украинской ССР / Д.Д. Лавриненко. – Москва ; Ленинград, 1954. – 92с.
1535138
   Типы лесных биогеоценозов южной тайги. – Москва : Наука, 1974. – 231с.
1535139
  Лавриненко Д.Д. и др. Типы лесных культур для площадей Гослесфонда УССР / Д.Д. и др. Лавриненко. – К.-Х., 1950. – 124с.
1535140
  Лавриненко Д.Д. и др. Типы лесных культур для Украины / Д.Д. и др. Лавриненко. – Киев, 1956. – 287с.
1535141
  Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части СССР / Д.В. Воробьев; Погребняк П.С. – Киев : АН Украинской ССР, 1953. – 452с.
1535142
  Асадов К.С. Типы лесов Северного макросклона Малого Кавказа и закономерности их формирования : Автореф. дис. ... наук / Асадов К.С. ; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1966. – 22 с.
1535143
  Селезнев А. Типы лесорастительных условий Закарпатской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Селезнев А.; М-во высшего образования СССР.Харьк.ордена Труд.Красн.знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1949. – 14 с.
1535144
  Егорова К.Л. Типы лингвистических заимствований. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Егорова К.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 20л.
1535145
  Страхов Н.М. Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли / Н.М. Страхов. – М, 1963. – 535с.
1535146
  Григорова Ю.Б. Типы личности и продуктивность совместной деятельности студентов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 75-78. – ISSN 2226-7514
1535147
  Воронин Н.И. Типы локальных поднятий южного склона кряжа Карпинского, история их развития и нефтегазоносность : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воронин Н.И.; Ростов н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1535148
  Симоненко А.Н. Типы локальных структур Каганского поднятия, история их развития и нефтегазоносность. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Симоненко А.Н.; АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1962. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1535149
  Анелаускене А. Типы математических способностей и индивидуализация обучения математике (в IX-XI классах) : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Анелаускене А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 27л.
1535150
  Башенина Н.В. Типы мегарельефа материков : (конспект отдельных избранных лекций по курсу " Геоморфология мира" / Н.В. Башенина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1964. – 36с.
1535151
  Калинин Э.Ю. Типы междисциплинарных исследований в классическом и современном естествознании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1535152
   Типы местности и природное районирование Бурятской АССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 219с.
1535153
   Типы местности и природное районирование Бурятской АССР+ / В.С. Преображенский, Н.В. Фадеева, Л.И. Мухина, Г.М. Томилов; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Изд. АН СССР, 1959. – 217с.
1535154
   Типы местности и природное районирование Читинской области. – М. : б.и., 1961. – 159с.
1535155
   Типы местности и природное районирование Читинской области. – Москва : Изд. АН СССР, 1981. – 158с.
1535156
  Булатов В.Н. Типы местности и природное районирование юго-востока Западно-Сибирской равнины (в границах Томской обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Булатов В. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1535157
  Максютов Ф.А. Типы местности и характерные урочища западной части Башкирской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Максютов Ф.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 21л.
1535158
  Перцев А.В. Типы методологий историко-философского исследования / А.В. Перцев. – Свердловск, 1991. – 193с.
1535159
  Мусатов В.Н. Типы мотивации производных слов в русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 31-35. – ISSN 1562-1391
1535160
   Типы наддиалектных форм языка. – М. : Наука, 1981. – 309с.
1535161
  Фам Мин Хак Типы нарушений памяти при поражениях конвенкситальных отделов левого полушария головного мозга. (Нейродинамический анализ) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Фам Мин Хак ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1971. – 16 с.
1535162
  Кулешова Л.В. Типы населения птиц как отражения ярусной структуры растительных сообществ в лесах восточных склонов среднего Сихотэ-Алиня : Автореф... канд. геогр.наук: 694 / Кулешова Л.В.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1972. – 24л.
1535163
  Уемов А.И. Типы неопределенностей и проблема обоснования правомерности индуктивного вывода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1535164
  Попель П.П. Типы неорганических реакций : учебное пособие / П.П. Попель ; МВ и ССО УССР ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ, 1984. – 65 с.
1535165
  Мигирина Н.И. Типы номинаций для ообзначения статусов лица в современном русском языке / Н.И. Мигирина. – Кишинев, 1980. – 91с.
1535166
  Кейнис С. Типы образования литовских однословных терминов : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Кейнис С.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 20л.
1535167
   Типы общественных отношений на Востоке в средние века : [cб. статей]. – Москва : Наука, 1982. – 269 с.
1535168
  Васильченко А.П. Типы определительных конструкций в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильченко А.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1975. – 24л.
1535169
   Типы осадочных формаций нефтегазоносных бассейнов. – М. : Наука, 1980. – 304с.
1535170
  Светловская Н.Н. Типы отыменных и отместоименных наречий, засвидетельствованных памятниками русской письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Светловская Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1535171
  Волочкович К.Л. Типы палеозойских структур Южного Тянь-Шаня, их магматизм и металлогеническая характеристика / К.Л. Волочкович, Р.Д. Гаврилин, Т.Н. Ифантопуло. – Москва : Наука, 1973. – 127с.
1535172
  Курбанмурадов К. Типы песков западной части Низменных Каракумов. / К. Курбанмурадов. – Ашхабад, 1976. – 117с.
1535173
  Москалева В.Н. Типы петрографических провинций СССР (опыт формационного анализа) / В.Н. Москалева, Е.Т. Шаталов. – Москва : Недра, 1974. – 167 с. + Приложение: 6 карт
1535174
  Григораш А.М. Типы повествования в художественной прозе Булгакова // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 49-54
1535175
  Гецеу В.В. Типы подземных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535176
  Гецеу В.В. Типы подземных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535177
  Гецеу В.В. Типы подземных минераальных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535178
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535179
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535180
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535181
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535182
  Гецеу В.В. Типы подземных минральных вод Дагестана и их бальнеологическок значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1535183
  Зеленько О.В. Типы пойменных лесов и лесные ассоциации Восточного Предкавказья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Зеленько О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1535184
  Горжевский Д.И. Типы полиметаллических месторождений Рудного Алтая, их происхождение и методы присков / Д.И. Горжевский. – Москва : Недра, 1977. – 197с.
1535185
  Лазаренко Ю.Н. Типы постпротерозойских осадочних железных руд на Украине и области их распространения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Лазаренко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 21 с.
1535186
  Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 54-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1535187
  Банару В.И. Типы предикации во французском языке / В.И. Банару. – Кишинев, 1980. – 124с.
1535188
  Дерибас Л.А. Типы предложений в русском языке / Л.А. Дерибас, К.И. Мишина. – М., 1981. – 168с.
1535189
  Нурмаханова А.Н. Типы предложений по модальности и интонации в тюркских языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Нурмаханова А.Н.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. Лаб. отд. экспер. фонетики Ин-та языкозн. им. А.А.П. – Ташкент, 1966. – 48л.
1535190
  Наумова А.М. Типы природных комплексов осваиваемых территорий Среднего Приангарья : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Наумова А.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1535191
  Филиппов Б.В. Типы природных резервуаров нефти и газа / Б.В. Филиппов. – Л, 1967. – 124с.
1535192
  Чунжекова Ефросинья Николаевна Типы просого предложения в алтайском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Чунжекова Ефросинья Николаевна; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1973. – 20л.
1535193
  Фоминых Л.С. Типы простого предложения / Л.С. Фоминых. – Пермь, 1974. – 214с.
1535194
  Нурмаханова А.Н. Типы простого предложения в тюркских языках / А.Н. Нурмаханова. – Ташкент, 1965. – 156с.
1535195
  Джакубов И. Типы простого предложения современного киргизского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Джакубов И.; Джакубо И.; Ин-т яз. и лит. АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1951. – 15 с.
1535196
  Бавару А.М. Типы профессий: общие тенденции в соционе / А.М. Бавару, Д.А. Бавару // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 1 (124). – С. 27-30. – ISSN 1680-4325
1535197
  Петрухина Е.В. Типы процессной семантики несовершенного вида в русском и чешском языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 48-69. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1535198
  Пикалова А.Н. Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 117-122. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1535199
  Мисевич К.Н. Типы расселения в связи с особенностями хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском национальном округе. (Как одном из районов нового освоения Зап.-Сиб. низменности) : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Мисевич К.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1535200
  Комаров В.Л. Типы растений / В.Л. Комаров; ЛГУ. – 2-е изд. исправл. и доп. – Ленинград, 1935. – 324с.
1535201
  Комаров В.Л. Типы растений : учеб. пособ. для студ. гос. ун-тов и пед. ин-тов / ИВ.Л. Комаров ; АН СССР. – 3-е испр. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 336 с.
1535202
  Савич В.М. Типы растительного покрова севера Приморья. / В.М. Савич. – Владивосток, 1928. – 52с.
1535203
  Комаров В.Л. Типы растительности Южно-Уссурийског края / В.Л. Комаров. – Петроград, 1917. – 298с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2 : Ботанические исследования 1913 года)
1535204
  Джавахишвили А.Н. Типы расчленения рельефа. / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1942. – 209-224с.
1535205
  Гусельцева М.С. Типы рациональности как основание для периодизации психологического знания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0042-8841
1535206
  Хорева Белла Яковлевна Типы регионального метаморфизма и метаморфические комплексы юго-западного Памира и Иртышской зоны смятия : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Хорева Белла Яковлевна; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1535207
  Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России : теософия и антропософия : духовное христианство : сектанство / Николай Бердяев // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [34] с.
1535208
  Иванова Елена Васильевна Типы ритмических модуляторов и их семантико-стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Елена Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1984. – 24л.
1535209
  Магакьян И.Г. Типы рудных провинций и рудных формаций СССР / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
1535210
   Типы рудоносных фаций. – М. : Наука, 1978. – 222с.
1535211
  Тетяев М.М. Типы русскихвольфрамовых руд и их взаимоотношение / М.М. Тетяев. – Л, 1926. – 19с.
1535212
  Чехов Н.В. Типы русской школы в их историческом развитии / Н.В. Чехов. – К, 1923. – 149с.
1535213
  Лукавченко И.М. Типы связанного значения и устойчивые словесные комплексы в современном английском языке (на матер. словосочетаний типа V + N) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Лукавченко И.М. ; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 25 с.
1535214
  Артеменко Л.Б. Типы связей серединной части часторного словаря французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05. / Артеменко Л.Б.;. – Воронеж, 1975. – 22л.
1535215
   Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1968. – 376с.
1535216
  Маркарян Р.А. Типы семантического противодействия в сфере форообразования и словообразования. / Р.А. Маркарян. – Ереван, 1970. – 418с.
1535217
  Квилинкова Е. Типы семьи у гагаузов в ХIX-первой половины ХХ века // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 1810-3081
1535218
  Смолина К.П. Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины 18 века / К.П. Смолина. – Москва : Наука, 1977. – 158с.
1535219
  Данг Бинь Зан Типы синоптических процессов над Вьетнамом зимой и их связь с формами атомосферной циркуляции северного полушария : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Данг Бинь Зан ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1973. – 16 с.
1535220
  Широкова Н.А. Типы синтаксических конструкций с сравнительным союзом в составе простого предложения. / Н.А. Широкова. – Казань, 1960. – 156с.
1535221
  Кораблин В.В. Типы синтаксической связи в предложных адъективных словосочетаниях современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кораблин В.В.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 28л.
1535222
  Еремеевская Нина Павловна Типы синтаксической связи в сложом предложении (на материале прозаических памятников средневерхненемецкого периода) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Еремеевская Нина Павловна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 24л.
1535223
  Конькова Людмила Анатольевна Типы сказуемого в деловой письменности второй половины 18 века (по материалам Челябинского областного архива) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Конькова Людмила Анатольевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1535224
  Лебедева А.Я. Типы сказуемого в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева А.Я.; Моск. гос. пед. ин-ти. – М., 1953. – 15л.
1535225
   Типы сказуемого в современном русском языке. – Иркутск : б.и., 1977. – 94с.
1535226
  Бибулатов Н.С. Типы склонения имен сущевительных в говорах плоскостного диалекта чеченского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бибулатов Н.С. ; АН ГрССР. – Тбилиси, 1967. – 21 с.
1535227
   Типы скупого в произведениях литературы русской и иностранной : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1893. – [4], VI, 144 с., 1 л. ил. : 1 ил., портр. Н.В. Гоголя. – Экз. № 470910 без обл. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Вып. XV)


  Сост.: Плавт Тит Макций (-ок. 184) ; Теофраст Чудинов, Александр Николаевич (1843-1908) Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) Мольер (1622-1673) Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852) Содержание: Кубышка: Комедия Плавта: (Излож. содерж.). ...
1535228
  Тираспольский Геннадий Исаакович Типы слов и части речи : Учеб. пособие / Тираспольский Геннадий Исаакович. – Сыктывкар : Перм. ун-т, 1978. – 51с.
1535229
  Уфимцева А.А. Типы словесных знаков / А.А. Уфимцева ; Акад. Наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 206 с.
1535230
  Ушакова Галина Федоровна Типы словообразовательных значений приставочных глаголов современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.24 / Ушакова Галина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1984. – 24л.
1535231
  Демьяненко А.Ф. Типы словосочетаний в русской письменности конца 17-начала 18 в. / А.Ф. Демьяненко. – Киев, 1967. – 200с.
1535232
  Демьяненко А.Ф. Типы словосочетаний в русской письменности конца XVII -- начала XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демьяненко А. Ф. ; АН УССР , Секц. общественных наук. – Киев, 1964. – 17 с.
1535233
  Широкова Н.А. Типы сложноподчиненных предложений, выражающих отношения сравнения, в современном русском литературном языке. / Н.А. Широкова. – Казань, 1963. – 56с.
1535234
  Пюрбеев Г.Ц. Типы сложных предложений в монгольских языках / Г.Ц. Пюрбеев. – М., 1979. – 145с.
1535235
  Родионов Г.Г. Типы слюдоносных пегматитовых тел и их промышленная оценка : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Родионов Г. Г.; М-во геол. и охраны недр. ВНИИ минер. сырья ВИМС. – М., 1957. – 26л.
1535236
  Родионов Г.Г. Типы слюдоносных пегматитовых тел и их промышленная оценка / Г.Г. Родионов. – М., 1959. – 84с.
1535237
  Жарких Е.Ю. Типы соотношений прилагательных и коррелятивных им наречий в современном английском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Жарких Е.Ю.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 15с.
1535238
  Пискун Анна Фнуфриева Типы составного и сложного сказуемого в современном украинском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 02.02 / Пискун Анна Фнуфриева ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1972. – 20 с.
1535239
  Николаева Л.В. Типы социального прогресса / Л.В. Николаева. – М., 1967. – 80с.
1535240
  Менделева О.В. Типы социальной идентичности бизнесменов и модели их коммуникативного поведения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.168-171. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1535241
  Мананга Жюль Типы срастания минералов в железистных кварцитах докембрия и закономерности их формирования : Автореф . дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.20 / Мананга Жюль; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 29 с.
1535242
  Флоренская Эльза Александровна Типы структурно-семантических отношений между частями сложного предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Флоренская Эльза Александровна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 21л.
1535243
  Нагайчук В.Т. Типы структурно-семантических связей суффиксальных образований в хирургической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Нагайчук В.Т.; КГУ. – К, 1978. – л.
1535244
  Нагайчук В.Т. Типы структурно-семантических связей суффиксальных образований в хирургической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Нагайчук В.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 17л.
1535245
  Еременко Галина Федоровна Типы структурных вариантов слова в словообразовательных гнездах современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Еременко Галина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 23л.
1535246
  Бакланов П.Я. Типы структурных трансформаций в территориальных социально-экономических системах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 16-17. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1535247
  Анисов А.М. Типы существования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.100-112. – ISSN 0042-8744
1535248
  Самарцев Евгений Типы тарифов в американских гостиницах // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 42-49 : фото
1535249
   Типы текста и специфика функционирования языковых средств. – Куйбышев : б.и., 1986. – 152с.
1535250
  Гожев А.Д. Типы территории верховьев р. Малой Лабы / А.Д. Гожев. – С. 23-65
1535251
   Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии. – М. : Наука, 1979. – 286с.
1535252
   Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Западной и Южной Азии. – М. : Наука, 1981. – 286с.
1535253
  Алексеев Е.В. Типы украинского леса : Правобережье / проф. Е.В. Алексеев. – Київ : Друкарня К. ф. Книгоспілки, 1925. – 64 с. + Прил.: Классификация типов леса правобережной Украины.1.Типы по суходолу, изд. 2-е, испр. / Е.В. Алексеев
1535254
  Синицын Н.Т. Типы управления в системах / Н.Т. Синицын, И.З. Цехмистро // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1535255
  Пфейффер Г.В. Типы уравнений и систем уравнений с частными производными первого порядка, обладающих интегралами Lie данного класса // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 5 с.
1535256
   Типы уроков по русскому языку, их структура и методика проведения. – Киев : КГУ, 1985. – 55с.
1535257
  Чуча Олеся Леонидовна Типы установок в процессе чтения поэтических текстов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 107-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается проблема восприятия и понимания поэзии. Для восприятия стихотворений важную роль играет взаимовлияние семантической и ритмической сторон текста. Предполагается существование трех типов установок при чтении поэтического текста: на ...
1535258
  Лицарев М.А. Типы флогопитовых месторождений алдана, условия их образования и закономерности локанизации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Лицарев М.А.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 25л.
1535259
  Норакидзе В.Г. Типы характера и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1966. – 192с.
1535260
  Холодов В.Н. Типы элизионных систем и связанные с ними месторождения полезных ископаемых // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 5-42. – ISSN 1999-7566
1535261
  Шмидт Г.А. Типы эмбриогенеза и их приспособительное значение / Г.А. Шмидт. – Москва, 1968. – 232с.
1535262
  Шмидт Г.А. Типы эмбриональных корреляций / Г.А. Шмидт, 1938. – 201-218 с.
1535263
  Нукалова Валентина Ивановна Типы эмоциональных связей в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Нукалова Валентина Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 24л.
1535264
  Заридзе Г.М. Типы эндогенных геологических формаций / Г.М. Заридзе. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 72 с.
1535265
  Спиридонов А.М. Типы эндогенных геохимических полей и их поисковое значение / А.М. Спиридонов, Л.Д. Зорина, В.А. Романов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 370-380 : рис., табл. – Библиогр.: с. 379-380. – ISSN 0016-7886
1535266
  Прямоносов П.С. Типы эндогенных металлогенических зон, их рудные формации и металлогенические эпохи Урала. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Прямоносов П.С.; Свердлов. горный ин-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1535267
  Телия В.Н. Типы языковых значений / В.Н. Телия. – М., 1981. – 269с.
1535268
   Типы языковых значений. – Рязань : РГПИ, 1986. – 111с.
1535269
  Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. / Е.С. Кубрякова. – М., 1981. – 200с.
1535270
  Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт / Арутюнова Н.Д. ; отв. ред. Г.В. Степанов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1988. – 341 с.
1535271
  Онищук В.О. Типы, структура и методика урока в школе / В.О. Онищук. – Киев, 1976. – 184с.
1535272
  Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса / В.П. Нажимов. – Калининград, 1977. – 92с.
1535273
  Голяндин А. Тир // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 10 (1012). – С. 114-121. – ISSN 0130-1640


  Исчезнувшие города: Тир. Между осадой, осадой и осадой. Историков давно увлекал вопрос, каким образом солдаты Александра Македонского, сумели все-таки перегородить широкий морской пролив и взять финикийский город Тир.
1535274
  Самойлова Т.Л. Тира в 6 - 1 вв до н.э. / Т.Л. Самойлова. – К, 1988. – 120с.
1535275
  Сон Н.А. Тира Римского времени / Н.А. Сон. – К., 1993. – 154с.
1535276
  Игнатьев О.К. Тирадентис. (1748-1792) / О.К. Игнатьев. – М., 1966. – 173с.
1535277
  Егоров В.В. Тираж - 150 миллионов / В.В. Егоров. – М, 1975. – 130с.
1535278
  Валье-Инклан Тиран Бандерас / Валье-Инклан. – Москва-Ленинград, 1959. – 215с.
1535279
  Валье-Инклан Тиран Бандерас / Валье-Инклан. – Москва, 1973. – 207с.
1535280
  Валье-Инклан дель Рамон Тиран Бандерас // Туман. Авель Санчес : пер. с исп. / Унамуно Мигель де. – Москва : Художественная литература, 1973. – С. 305-476. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 141 ;Серия третья. Литература XX в.)
1535281
  Сюндюков І. Тиран і митці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Канадський професор українського походження Сергій Єкельчик - про те, як творилася сталінська культура в Україні.
1535282
  Будько Є. Тирана без тирана. Нові часи та герої в столиці Албанії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561
1535283
  Кассис В.Б. Тирания вещей / В.Кассис, Л.Колосов, М.Стуруа. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : фотоилл.
1535284
  Гусєв В.І. Тиранія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1535285
  Луцьків А. Тиранія і росіяни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 7


  Спадкоємність московської тиранії: аргументи 1952 року.
1535286
  Хоменко О. Тиранія не поглинула свободи. Про Сагайдачного і козаків-переможців у Хотинській битві 400 років // Україна молода. – Київ, 2021. – 16-17 листопада (№ 120/121)


  "Того дня, виходячи з хати, підійдеш до дверей і на порозі зустрінеш Сагайдачного», - ці рядки з давньої, ще самвидавного періоду поезії Василя Голобородька повсякчас зринали у пам’яті, коли я ходив цією виставковою залою між старовинними гарматами, ...
1535287
  Григоренко Б.А. Тиранія та "політія" як діалектика форм політичного врядування в Арістотеля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 69-72
1535288
   Тиранія чи сильна рука? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 33 (353). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Епоха Ердогана наближається до наступного витка.
1535289
  Маслак О. Тиранія як проблема філософії права та філософії політики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0235-7941
1535290
  Эльфонд И.Я. Тираноборцы / И.Я. Эльфонд. – Саратов, 1991. – 142с.
1535291
  Берве Г. Тираны Греции / Г. Берве. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0036-8-Х
1535292
  Марецкая С.К. Тирасполь. Историко-географический очерк. / С.К. Марецкая. – Кишинев, 1958. – 102с.
1535293
   Тирасполь. Страницы истории. Главная улица. Размах шагов саженых. В мире прекрасного. – Кишинев : Тимпул, 1972. – 50 с.
1535294
   Тираспольский район : [фотоальбом. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1966. – [114] с.
1535295
  Генис А.А. Тиратрон с холодным катодом как элемент электрической цепи. : Автореф... Канд.техн.наук: / Генис А.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1961. – 20л.
1535296
  Дмитренко Л.П. Тиратронные релейные устройства / Л.П. Дмитренко. – Москва, 1973. – 89с.
1535297
  Мисевра Н.И. Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мисевра Н.И.;. – Ужгород, 1986. – 256л. – Бібліогр.:л.197-256
1535298
  Мисевра Наталья Ивановна Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.04 / Мисевра Наталья Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 21л.
1535299
  Мисевра Наталья Ивановна Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Мисевра Наталья Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1986. – 21л.
1535300
  Потин В.В. Тиреостимулирующая активность крови и ее роль в патогенезе диффузного токсического зоба. : Автореф... доктор мед.наук: 14.00.03 / Потин В.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1973. – 30л.
1535301
  Морнер Б. Тири-Тири. Цейлонская повесть. / Б. Морнер. – Л.-Москва, 1924. – 155с.
1535302
  Шишкін Михайло Анатолійович Тиристорний перетворювач частоти з мікропроцесорною системою управління прогнозного типу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Шишкін Михайло Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 18л.
1535303
  Шишкін Михайло Анатолійович Тиристорний перетворювач частоти з мікропроцесорною системою управління прогнозного типу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Шишкін Михайло Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
1535304
  Гаранюк Петро Ігорович Тиристорні перетворювачі частоти. Методика аналізу перехідних і усталених режимів роботи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Гаранюк П.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1535305
  Булатов О.Г. Тиристорно-конденсаторные источники питания для электротехнологии / О.Г. Булатов, А.И. Царенко, В.Д. Поляков. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 195 198 (70 назв.). – ISBN 5-283-00501-1
1535306
  Иванчук Б.Н. Тиристорные и магнитные стабилизаторы напряжения / Б.Н. Иванчук, Р.А. Липман, Б.Я. Рувинов. – Москва, 1968. – 112 с.
1535307
   Тиристорные источники питания современных электротехнических установок. – Уфа
№ 12. – 1983
1535308
  Королев В.Н. Тиристорные преобразователи для бестрасформаторных вентильных каскадов : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.12 / Королев В. Н.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1981. – 25л.
1535309
  Ромаш Э.М. Тиристорные преобразователи постоянного тока / Э.М. Ромаш. – Москва : Энергия, 1973. – 113 с.
1535310
  Исаков Ю.А. Тиристорные преобразователи превышенной частоты / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов. – Киев, 1976. – 144 с.
1535311
  Бернштейн И.Я. Тиристорные преобразователи частоты без звена постоянного тока / И.Я. Бернштейн; И.Я. Берштейн. – Москва : Энергия, 1968. – 88 с. : черт. – Библиогр.: с. 85-88. – (Библиотека по автоматике ; вып. 306)
1535312
  Аранчий Г.В. Тиристорные преобразователи частоты для регулируемых электроприводов / Г.В. Аранчий, Г.Г. Жемеров, И.И. Эпштейн. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 271)
1535313
   Тиристорные прреобразователи частоты для индукционного нагрева металов. – Уфа
№ 6. – 1976
1535314
  Данюшевская Е.Ю. Тиристорные реверсивные электроприводы постоянного тока. / Е.Ю. Данюшевская. – М., 1970. – 97с.
1535315
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства / Л.П. Дмитренко. – М., 1988. – 127с.
1535316
  Исаков Ю.А. Тиристорные системы электропитания / Ю.А. Исаков. – Киев, 1974. – 131 с.
1535317
  Булатов О.Г. Тиристорные схемы включения высокоинтенсивных источников света / О.Г. Булатов, В.С. Иванов, Д.И. Панфилов ; с предисл. И.Л. Каганова. – Москва : Энергия, 1975. – 175 с. : ил. – Библиогр.: .с 165-171 (121 назв.)
1535318
  Кублановский Я.С. Тиристорные устройства / Я.С. Кублановский. – Москва, 1978. – 96 с.
1535319
  Кублановский Я.С. Тиристорные устройства / Я.С. Кублановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 112 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1104)
1535320
  Боголюбов Н.В. Тиристорные устройства в системах управления технологическими процессами обработки воды / Н.В. Боголюбов, И.Т. Гороновский ; АН СССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 191-197
1535321
  Скаржепа В.А. Тиристорные цифровые регуляторы температуры / В.А. Скаржепа. – К., 1979. – 144с.
1535322
  Зеленов А.Б. Тиристорный асинхронный электропривод для некоторых стационарных установок. / А.Б. Зеленов. – К., 1972. – 18с.
1535323
   Тиристорный электропривод постоянного тока. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с.
1535324
  Королев Ю.Н. Тиристоры / Ю.Н. Королев. – Москва, 1968. – 64 с.
1535325
   Тиристоры : технический справочник. – 2-е изд., доп. – Москва : Энергия, 1971. – 560 с.
1535326
  Замятин В.Я. Тиристоры / В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев. – Москва
Вып. 40. – 1980. – 65 с.
1535327
  Герлах В. Тиристоры / В. Герлах. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 328 с.
1535328
   Тиристоры : справочник. – Москва : Радио и связь, 1990. – 270 с.
1535329
  Дзюбин И.И. Тиристоры в электрических схемах / И.И. Дзюбин. – Москва, 1972. – 112 с.
1535330
   Тиристоры в электроустановках / В.И. Стульников, П.И. Лапченко, Е.В. Колчев, В.А. Литвиненко; В.И. Стульников, П.И.Лапченко. – Киев : Техніка, 1967. – 100 с.
1535331
  Кузьмин В.А. Тиристоры малой и средней мощности / В.А. Кузьмин. – М, 1971. – 184с.
1535332
  Грехов И.В. Тиристоры, выключаемые током управления / И.В. Грехов, И.А. Линийчук. – Ленинград, 1982. – 95 с.
1535333
  Спаре В. Тирлеанские девчонки : роман / Велта Спаре ; пер. с лат. Ю.Каппе. – Рига : Лиесма, 1971. – 338 с.
1535334
  Спаре Тирлеанские девчонки : роман / Велта Спаре ; пер. с латышск. Ю. Каппе. – Москва : Военное издательство, 1974. – 245 с.
1535335
  Коваль Неля Тирлич ваточниковий на території Ужанського НПП // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 4 назв.
1535336
  Захваткин А.А. Тироглифоидные клещи /Tiroglyphoides/ / А.А. Захваткин. – В кн.: Фауна СССР. Т.IV, вып. 1. – М.-Л., 1941. – с.
1535337
   Тирозин- тРНК синтетаза її окремі домени вірогідні аутоімунні компоненти патогенезу раку передміхурової залози / М. Гром, Л. Яковенко, Л. Сидорик, О. Корнелюк, В. Григоренко, М. Вікарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Показано статистично значиме підвищення рівнів аутоантитіл до тирозил-тРНК синтетази та її окремих доменів з прозапальними та ангіогенними властивостями у пацієнтів з раком передміхурової залози у порівнянні з такими клінічно здорових донорів. ...
1535338
   Тироль у Києві // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 19 : фото
1535339
  Гавличек-Боровский Тирольские элегии / Гавличек-Боровский. – Москва, 1963. – 223с.
1535340
  Сандлер А.С. Тиросторные инверторы с широтно-импульсной модуляцией для управления асинхронными двигателями. / А.С. Сандлер, Ю.М. Гусяцкий. – М, 1968. – 95с.
1535341
   Тирукурал. – М. : Изд. вост. лит., 1963. – 156с.
1535342
   Тирукурал : Праведность. Мудросьб. Любовь. – М. : Худож.лит., 1974. – 188с.
1535343
   Тирукурал : Праведность. Мудрость. Любовь : избранные афоризмы / Пер. с тамил., [вступ. ст. и коммент.] А. Ибрагимова ; редакция П. Сомасундарама ; худож. Г. Поплавский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1535344
  Торопов К.В. Тиры и стрельбища. Устройство и оборудование стрелково-спортивных тиров и стрельбищ для стрельбы из спортивного оружия / К.В. Торопов, А.А. Ищенко. – М, 1965. – 152с.
1535345
  Івченко Андрій Тиса // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 48
1535346
  Літонінський В. Тиск зростає // Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев, 2022. – № 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – С. 20-23. – ISSN 2305-3364
1535347
  Рудько Г.І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс = Давление на биосферу: реанимация или путь на Марс = Pressure on the biosphere: reanimation or the way to Mars : монографія / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. – 335, [1] с. : іл., фот., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ, висновок парал. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-399-592-2
1535348
  Василик В. Тиск на суд власною персоною. Чи повинні бути етичними слги Феміди у відставці? / В. Василик, І. Бігунець // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1535349
   Тиск нових суспільних вимог на вищу освіту : її структура і підготовка кадрів ХХІ ст. // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 93-99.


  Досліджено систему вищої освіти України в аспектах її відповідності до провідних світових тенденцій розвитку суспільства, економіки, освіти й науки.
1535350
  Якимчук М.А. Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189
1535351
  Кешоков А.П. Тисовое дерево : поэма / А.П. Кешоков. – Москва : Детгиз, 1958. – 80 с.
1535352
  Иллеш Б. Тисса горит / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 560с.
1535353
  Иллеш Б. Тисса горит / Б. Иллеш. – Москва, 1959. – 667с.
1535354
  Письменна Л.М. Тисяча вікон і один журавель / Л.М. Письменна. – Київ, 1984. – 510с.
1535355
  Письменна Л.М. Тисяча вікон і один журавель / Л.М. Письменна. – Київ, 1988. – 331с.
1535356
  Гаврилів Тимофій Тисяча гульденів : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – 118-126
1535357
  Савчин М. Тисяча доріг : Спогоди жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни / Марія Савчин. – Київ : Смолоскип, 2003. – 546с. – ISBN 966-7332-80-2
1535358
  Гельрігель А. Тисяча і один острів / А. Гельрігель. – Харків, 1929. – 236с.
1535359
   Тисяча і одна ніч : вибрані казки ; для мол. й сер. шк. віку. – Київ : Веселка, 1984. – 154 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1535360
   Тисяча і одна ніч : Вибр. казки й повісті. – Київ : Дніпро, 1991. – 410с.
1535361
  Безсмертна Л. Тисяча і одна ніч ажнабійок // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 15 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Новий роман Марини Гримич "Ажнабія на червоній машині".
1535362
   Тисяча і одна усмішка : Анекдоти, жарти, дотепи, замальованки з натури. – К. : Український писбменник, 1994. – 237с.
1535363
  Максименко О. Тисяча й один спосіб говорити про війну. українська воєнна література виходить на нові рубежі й закріплюється на них, стаючи дедалі вагомішим явищем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 6 (690), 12-18.02.2021. – С. 45-47. – ISSN 1996-1561
1535364
  Авдєєнко С.І. Тисяча й одна смерть : український рахунок / Сергій Авдєєнко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 632с. – ISBN 966-8132-43-2
1535365
   Тисяча первая ночь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-21 : фото
1535366
  Тютюнник А.М. Тисяча перше джерело : поезії / А.М. Тютюнник. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 49 с.
1535367
  Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політичні сатири / Михайло Дубинянський ; [ пер. із російської М. Ноги ]. – Київ : Факт, 2005. – 560 с. – ISBN 966-359-054-8
1535368
  Семчишин М. Тисяча років української культури : історчний огляд культурного процесу / Мирослав Семчишин. – 2-е вид. – Київ : АТ "Друга рука" ; МП "Фенікс", 1993. – 550 с.
1535369
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-065-4
Т.1 : (Х - ХV cт.)/ Ю.Косенко. – 2001. – 632с.
1535370
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-039-5
Т.2.;Кн.1 : ( ХVI ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 560с.
1535371
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-081-6
Т.2.;Кн.2 : ( Перша половина ХVIІ ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 536с.
1535372
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-077-8
Том 3, кн.2 : Остання чверть 17-початок 18 ст.)/ Ред.тому С. Коба. – 2001. – 576с.
1535373
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-078-6
Т.3.; Кн.1 : (Третя чверть ХVII ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 504с.
1535374
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-082-4
Т.4.; Кн.1 : ( Перша третина Х VIII ст.)/ Ред.тому В.Грабовський. – 2001. – 520с.
1535375
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-084-0
Т.4.;Кн. 3 : (Кінець ХVIII cт.). – 2001. – 296с.
1535376
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-083-2
Т.4.;Кн.2 : ( Середина ХVIII ст.)/ Ред.тому В.Грабовський. – 2001. – 360с.
1535377
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-071-9
Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – 2001. – 509 с.
1535378
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-072-7
Т. 5, кн. 2 : (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / ред. тому Ю. Косенко. – 2001. – 374 с.
1535379
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-067-0
Т.6 : (90-ті роки ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.)/ Ред.тому В.Полковенко. – 2001. – 520с.
1535380
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-076-Х
Т.7 : (20-ті-40-ві роки ХХ ст.)/ Ред.тому Г.Лозинська. – 2001. – 440с.
1535381
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-059-Х
Т. 8 : (40-ві - 80-ті рр. ХХ ст.) / Ред. тому Н. Сойко. – 2001. – 400 с.
1535382
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-075-5
Т.9 : (1989-2001 років)/ Ред.тому Я.Паньків. – 2001. – 660с.
1535383
   Тисяча років Чернігівській Єпархії : Тези доповідей церковно-історичної конференції. – Чернігів, 1992. – 118с.
1535384
  Малишевський І.Ю. Тисяча свідків / І.Ю. Малишевський, В.Г. Решетилов. – Київ, 1966. – 267с.
1535385
  Полтава Л. Тисяча сімсот дев"ять : історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи / Леонід Полтава. – Вид. 3-тє. – Київ : Українська видавнича спілка, 2004. – 240 с. – ISBN 966-7060-70-5
1535386
  Гармаш Ю. Тисяча снопів вітру // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 100-107
1535387
   Тисяча та одна ніч у Туреччині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-57 : фото
1535388
   Тисяча усмішок. – Київ : Дніпро, 1970. – 288 с.
1535389
   Тисяча цитат з українського письменства : Збірник. – Київ : Смолоскип, 1996. – 278с. – ISBN 1-889240-04-4
1535390
   Тисяча цитат з українського письменства : Збірник. – Київ : Смолоскип, 2001. – 232с. – ISBN 1-889-240-04-4
1535391
  Пилипенко С.В. Тисячі в одиницях : вибрані оповідання і байки / Сергій Пилипенко. – [Вид. 2-ге відред.]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 345, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Розстріляне відродження). – ISBN 978-966-97620-6-1
1535392
  Шот М. Тисячі вогрників світла, тепла та доброти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 2 листопада (№ 234). – С. 4


  Студенти і викладачі Тернопільського медичного університету виготовляють окопні свічки для захисників.
1535393
  Ковтун Владлен Тисячі доріг і сотні перхресть // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
1535394
  Сорока В. Тисячі розмов заради майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793
1535395
  Шостак В.А. Тисячолітнє дерево : народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність / Віктор Шостак. – Ужгород : Карпати, 2016. – 206, [2] с. : іл., табл., фот. – Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-429-2
1535396
  Левченко О.. Тисячолітні зв"язки. Що пов"язувало Подніпров"я, а згодом і Україну з Кримом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 35-37. – ISSN 1996-1561
1535397
  Букет Є. Тисячолітні традиції українського державотворення // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021
1535398
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 8


  Великий хреститель України-Руси та його слід в історії.
1535399
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 лютого (№ 29/30). – С. 8


  Великий хреститель України-Руси та його слід в історії.
1535400
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 8


  Великий-хреститель України-Руси та його слід в історії.
1535401
  Панченко В. Тисячолітній Загребельний : Сторінки спогадів і подорожні нотатки з малої батьківщини письменника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 62-67. – ISSN 0130-5263
1535402
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Довіра, 1994. – 636с.
1535403
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-1509-0
Т. 1 : Полювання на хлястики. – 2001. – 399с.
1535404
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-1630-5
Т. 2 : Залізні зуби. – 2001. – 461с.
1535405
  Загребельний Павло Тисячолітній Миколай : Роман у 2-х частинах / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-2612-2
Ч. 2 : Залізні зуби. – 2004. – 461с.


  Розповідь-спогад людини, яка прожила десять століть - від часів князя Володимира до наших днів - не одне життя, щоразу ніби вмираючи та знову народжуючись, і завжди з і"мям Миколай
1535406
   Тисячолітній спадок державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 серпня (№ 173). – С. 6
1535407
   Тисячолітня спадщина...і майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 4


  Український народ відзначає День Володимира і Хрещення Київської Русі-України.
1535408
  Бебик Валерій Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1535409
  Бебик Валерій Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1535410
   Тисячоліття : Поетичний переклад України-Руси. – Київ : Дніпро, 1995. – 696 с. – ISBN 5-308-01497-3
1535411
   Тисячоліття жінки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 124 : Фото
1535412
  Наєнко М. Тисячоліття українського літературознавства // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 62-91. – ISBN 978-617-7993-01-7
1535413
  Наєнко М.К. Тисячоліття українського літературознавства (стаття друга) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 35. – C. 22-38. – (Серія "Філологічні науки")


  З відкриттям у Києві Університету св. Володимира історична школа здобувається на головне місце в українському літературознавстві. За цією методологією перший ректор університету М. Максимович проаналізував "Слово про похід Ігоря" (1835), а його ...
1535414
  Будний В. Тисячоліття українського перекладу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 90-93. – ISBN 978-966-518-485-0
1535415
  Щербатюк О. Тисячоліття української культури: запитання, постаті крізь призму художньої традиції // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1535416
  Нечаїв С. Тисячоліття української медицини як шлях до лікарського самоврядування: київський вимір // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 12, № 2 (85). – С. 89-99. – ISSN 2709-4456


  З історії медичного факультету Імператорського університету Святого Володимира.
1535417
   Тисячоліття християнства в Україні = Millennium of Christianity in Ukraine : урочистості 1988 року. – Нью-Йорк : Крайовий Комітет Тисячоліття Християнства в Укра ні, 1992. – 523 с. : іл. – ISBN 0-914834-88-6
1535418
  Нікітенко Н.М. Тисячоріччя першої літописної згадки про Софію Київську // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 15-33. – ISBN 978-966-2377-29-3
1535419
  Вандек В. Тит Лукреций Кар и его философия воинствующего атеизма. / В. Вандек. – Москва-Ленинград, 1931. – 40с.
1535420
  Лютий А.П. Титан - елемент, який досліджується вченими та впроваджується у виробництво вже протягом двохсот років // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 19-23
1535421
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 520с.
1535422
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Таллин, 1956. – 592 с.
1535423
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Киев : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 590 с.
1535424
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Москва : Правда, 1981. – 608 с.
1535425
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 572с.
1535426
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Л., 1988. – 572с.
1535427
  Драйзер Т. Титан : роман : [пер. с англ.] / Теодор Драйзер ; [ил. С. Злобина, О. Шахова]. – Курск : Сеймъ, 1992. – 479, [1] с. : ил. – Печ. по изд.: Теодор Драйзер. Собр. соч.: в 12 т. Москва: Правда. Т. 4, 1973. – ISBN 5-85834-034-2
1535428
  Драйзер Т. Титан : [роман : пер. с англ.] / Теодор Драйзер. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1993. – 543, [1] с. – ISBN 5-85869-016-5
1535429
  Шестаков Андрій Титан "інженерного Ренесансу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0130-5212
1535430
   Титан атомного века. [Игорь Васильевич Курчатов] : подготовила А. Пименова // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Награжден пятью орденами Ленина, другими орденами и медалями, в том числе Серебряной медалью Мира им. Жолио-Кюри, грамотой «Почетный гражданин ...
1535431
  Абковиц С. Титан в промышленности = Titanium in industry/ Technolory of structural titanium / С. Абковиц, Дж. Бурке, Р. Хилц ; пер. с англ. В.А. Алексеева ; под. ред. С.Г. Глазунова, Л.П. Лужникова. – Москва : Оборонгиз, 1957. – 146 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
1535432
  Комсток Дж.Ф. Титан в чугуне и стали / Дж.Ф. Комсток. – М., 1956. – 355с.
1535433
  Черниш Н. Титан дії, речник української науки і культури в діаспорі // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 66-89. – ISBN 978-966-441-556-6


  Володимир Михайлович Кубійович — український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор Енциклопедії українознавства та фундаментальної праці "Геоґрафія українських і сумежних земель".
1535434
   Титан для народного хозяйства. – М. : Наука, 1976. – 288с.
1535435
  Семенюк Г.Ф. Титан духу і чину // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 5-7. – ISSN 2520-6346
1535436
   Титан епохи Відродження. До 550-річчя від дня народження Леонардо да Вінчі // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 70-74
1535437
  Липкес Я.М. Титан и его применение в технике. / Я.М. Липкес. – М., 1945. – 64с.
1535438
   Титан и его сплавы : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература. – (Редкие металлы)
Ч.1. – 1953. – 112 с.
1535439
   Титан и его сплавы : Сборник переводов. – М. : Изд. иностр. лит., 1954. – 211с.
1535440
  Еременко В.Н. Титан и его сплавы / В.Н. Еременко. – Киев : АН УССР, 1955. – 400 с.
1535441
   Титан и его сплавы. – М. : Изд-во АН СССР
Вып. 2-й. – 1959. – 180с.
1535442
  Еременко В.Н. Титан и его сплавы / В.Н. Еременко. – Изд.2-е, испр. и доп. – Киев : АН УССР, 1960. – 500 с.
1535443
   Титан и его сплавы. – Ленинград : Судпромгиз
Т.1 : Технически чистый титан. – 1960. – 516 с.
1535444
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 3. – 1960. – 164с.
1535445
   Титан и его сплавы. – М. : Изд-во АН СССР
Вып.4. – 1960. – 192с.
1535446
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып.7-й. – 1962. – 304с.
1535447
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 8-й. – 1962. – 280с.
1535448
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 9-й. – 1963. – 283с.
1535449
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 10-й. – 1963. – 368с.
1535450
  Цвиккер У. Титан и его сплавы / У. Цвиккер. – Москва, 1979. – 511 с.
1535451
   Титан и его сплавы. Металлургия и металловедение. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 211 с.
1535452
  Вірченко Н. Титан математики // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 116-122.
1535453
  Мартынов Семен Титан на распутье // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 32-33 : фото
1535454
   Титан оркестру. До 155-річчя від дня народження А. Тосканіні // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 1, 2022, 1 квартал. – С. 83-90. – ISSN 0130-2043
1535455
  Возняк М.С. Титан праці / М.С. Возняк. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 93 с.
1535456
  Семенюк І. Титан праці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (62). – С. 5-7. – ISSN 2520-6346


  Уже вкотре у стінах Київського університету ми відзначаємо і вшановуємо славетного генія українського народу Івана Яковича Франка. Науковими студіями, виступами і творчими дискусіями ми щоразу прагнемо глибше і повніше осягнути його унікальне й ...
1535457
   Титан Ренессанса // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
1535458
  Фігурний Ю.С. Титан українського національного відродження - етнонацієтворча та етнографічна діяльність Володимира Антоновича в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 109-137.
1535459
   Титан української музики // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 89-90. – ISSN 0869-3595
1535460
  Суханов О. Титан. До 305-річчя від дня народження М.В. Ломоносова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 8-9, 12
1535461
  Корнилов И.И. Титан. Источники, составы, свойства, металлохимия и применение / И.И. Корнилов. – Москва : Наука, 1975. – 308 с.
1535462
   Титан. Книжная, журнальная и патентная литература на русском и иностранных языках за 1959-1962 гг.. – М. : ЦИИНцветмет, 1962. – 126с.
1535463
   Титан. Микеланджело. – М. : Мол. гвардия, 1973. – 272с.
1535464
   Титан: Микеланджело. – 2-е изд. – М. : Мол. гвардия, 1977. – 271с.
1535465
   Титанат бария. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов-на-Дону, 1971. – 216с.
1535466
  Олійник Л. Титани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Видатні композитори Кшиштоф Пендерецький і Мирослав Скорик поділилися секретами творчості з читачами "Дня".
1535467
  Мушатеску Т. Титаник-валь / Т. Мушатеску. – Москва, 1957. – 110с.
1535468
  Бонштедт Э.М. Титанит : (сфен) / Э.М. Бонштедт ; под общ. ред. А.Е. Ферсмана. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 63 с. – (Серия А / Акад. наук СССР, Ломоносов. ин-т геохимии, кристалографии и минералогии, Минералогия Союза ; вып. 3)
1535469
  Мушатеску Т. Титанік-вальс / Т. Мушатеску. – К., 1959. – 135с.
1535470
  Горобець Ірина Титанічна розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 62-65 : фото
1535471
  Горожевская С.А. Титано-тантало-ниобаты / С.А. Горожевская. – М, 1974. – 344с.
1535472
  Гурвич С.И. Титано-циркониевые россыпи Русской платформы и вопросы поисков / С.И. Гурвич, А.М. Болотов. – М., 1968. – 188с.
1535473
  Аршук М.В. Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар"єрним шаром нітриду титану на сталі 12X18H10T : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Аршук Марина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1535474
  Зак С.И. Титановое оруднение в соновных породах Елетьозерского массив Карельской АССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зак С.И.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Ленингр. орденов Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин-т им. – Ленинград, 1960. – 19л.
1535475
   Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР. – Киев : Академия наук УССР, 1967. – 849 с. : илл. + Карты рельефа ложа доантропогенового осадочного покрова Украинского щита
1535476
  Рускол Ю.С. Титановые конструкционные сплавы в химических производствах: справочник. / Ю.С. Рускол. – Москва, 1989. – 285с.
1535477
  Карпова О.В. Титаномагнетитовые руды Южного Урала / О.В. Карпова. – Москва, 1974. – 152с.
1535478
  Кленус В.Г. Титанониобаты РЗЭ и некоторых других трехвалентных металлов : Дис... канд. хим.наук: / Кленус В.Г.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1976. – 159л. – Бібліогр.:л.150-159
1535479
  Кленус В.Г. Титанониобиум РЗЭ и некоторых других трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кленус В.Г.; КГУ. – К., 1978. – 18л.
1535480
  Митрохин О. Титаноносні габроїди Пенізевицького рудопрояву ільменіту (Волинський мегаблок УЩ) / О. Митрохин, Т. Митрохина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Пенізевицький рудопрояв ільменіту, пов"язаний з дайкоподібним тілом метаморфізованих габроїдів у межах Федорівського габро-анортозитового масиву коростенського комплексу. Проаналізовано структурне положення рудопрояву, а також вивчено умови ...
1535481
  Митрохин О. Титаноносні габроїди федорівського апатит-ільменітового родовища / О. Митрохин, Т. Митрохіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Досліджено руди Федорівського родовища, приуроченого до однойменного тіла титаноносних олівінових габро в межах Володарськ-Волинського масиву коростенського комплексу. Встановлено, що мінеральний склад рудних габроїдів є типовим для базитів ...
1535482
  Митрохіна Т. Титаноносні габроїдні інтрузії Волинського мегаблоку Українського щита / Т. Митрохіна, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита. На підставі узагальнення даних про особливості локалізації, умови залягання, геологічну будову, вік та речовинний склад титаноносних інтрузій визначаються ...
1535483
  Митрохіна Т. Титаноносні інтрузії в анортозитових комплексах протерозою / Т. Митрохіна, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) Виконано порівняльну характеристику титаноносних інтрузій найбільш типових протерозойських анортозитових комплексів. Виявлено, що інтрузії коростенського ...
1535484
   Титаноносные массивы габброанортозитов. – М. : Недра, 1987. – 136с.
1535485
  Рутенбург В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – М, 1976. – 144с.
1535486
  Рутенбург В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – 2-е изд. – М, 1991. – 151с.
1535487
  Шевченко Т.Г. Титарівна : З 1 мал. і портретом. – Санкт-Петербург : Типогр. Ю.Н. Эрлих, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека / Видання В. Яковенка ; № 16)
1535488
  Фортинский Ф.Я. Титмар Мерзебургский и его хроника / Ф.Я. Фортинский. – С-Петербургъ : В типографии В. Безобразова, 1872. – 201 с.


  Содерж.: О рукописях и изданиях Хроники Тимара. Борграфия Тимара.
1535489
  Жувенель Рено де Тито - главарь предателей / Рено де Жувенель ; Вступит. статья И. Медведева [с. 5-20]. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 148 с.
1535490
  Станоjевит Т. Тито. Реч и дело. 1941-1971 / Т. Станоjевит. – Београд, 1971. – 127с.
1535491
   Титов Юрий Александрович : выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1963. – 75 с.
1535492
   Титова Олена Миколаївна : біобібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. вип. Л.О. Гріффен ; упоряд.: Г.М. Бичковська, С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 70, [2] с. : фотогр. – (Серія "Біобібліографічні покажчики" / голов. ред. серії О.М. Титова ; вип. 3). – ISBN 978-966-8999-44-4
1535493
   Титовские бандиты перед судом. – М., 1952. – с.
1535494
  Пирадов А. Титовцы-оруженосцы американско-английских поджигателей войны : Стенограмма публичноых лекций, прочитанных в Центральном лектории Общества в Москве / А. Пирадов, канд. юрид. наук. – Москва : Изд. "Знание", 1952. – 50 с. – (Знание : Серия 1 / сесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 63-64)
1535495
  Моженко М.В. Титри та анімована графіка в кіно та на телебаченні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 330-337. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому сформульовані основні принципи застосування титрів та анімованої графіки в різноманітних аудіовізуальних творах і показано їхній вплив на образне вирішення кіно- та телепродукції.Висновки. Титри в ...
1535496
  Алесковская В.Н. Титриметрическая хроматография / В.Н. Алесковская ; Ленингр. ин-т текстил. и лег. пром-ти. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-173
1535497
   Титриметрические методы анализа неводных растворов. – Москва : Химия, 1986. – 382 с.
1535498
  Эшворт Ф М.Р. Титриметрические методы анализа органических соединений / Ф М.Р. Эшворт; Перевод с англ. Д.А. Крешкова ; Под ред. и с доп. проф. А.П. Крешкова. – Москва : Химия
[Ч. 1] : Методы прямого титрования. – 1968. – 554 с.
1535499
  Эшворт М.Р. Титриметрические методы анализа органических соединений / М.Р. Эшворт; Перевод с англ. Д.А. Крешкова ; Под ред. и с доп. проф. А.П. Крешкова. – Москва : Химия
Кн. 1 : Методы косвенного титрования. – 1972. – 496с.
1535500
  Коростелев П.П. Титриметрический и гравиметрический анализ в металлургии / П.П. Коростелев. – М, 1985. – 320с.
1535501
  Фесенко Сергій Олексійович Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосування водно-міцелярних середовищ ПАР : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Фесенко Сергій Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 203 л. + Додатки: л. 198 - 203. – Бібліогр.: л.173 - 198
1535502
  Фесенко Сергій Олексійович Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водно-міцелярних середовищ пар : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Фесенко С.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1535503
  Денеш И. Титрование в неводных средах / И. Денеш. – Москва : Мир, 1971. – 414 с.
1535504
  Тарасянц Р.Р. Титрование кремнийорганических соединений в неводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасянц Р.Р.; Моск. хим.-тех. ин-т. – М., 1965. – 16л.
1535505
  Целинский Ю.К. Титрование органическими реактивами в водно-неводной среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Целинский Ю.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр. : с.12-13
1535506
  Целинский Ю.К. Титрование органическими реактивами в водно-неводной среде : Дис... канд. хим.наук: / Целинский Ю.К.; КГУ. – Киев, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
1535507
  Лесс А.Л. Титта Руффо. Жизнь и творчество / А.Л. Лесс. – Москва, 1983. – 162с.
1535508
  Мельников С.А. Титул "великий князь всея Руси" в конце XV в.: трансформация раннефеодальной монархии в самодержавную // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805


  В статье представлен историко-правовой анализ титула великих русских князей в конце XV в.
1535509
   Титул народного поета. До 170-річчя від дня народження С.В. Руданського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, В.О. Каноненко [та ін.]. – Київ, 2003. – 1 кв. 2004 р. – С. 24-32. – ISSN 0130-2043
1535510
  Прохазкова Н. Титулатура короля Галичини Коломана (фрагмент дисертаційної роботи) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 208-212. – ISBN 978-966-668-384-0
1535511
  Климов Е.В. Титулатура правителя в Древней Руси // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, в домонгольский период на Руси четкой иерархии титулов не существовало. Все титулы - "император", "царь", "хакан", "король", "князь" - были равноправны.
1535512
  Костенко І.В. Титулатура професорсько-викладацького складу дореволюційних російських університетів у контексті проблеми вдосконалення сучасної науково-атестаційної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 44-55.
1535513
  Романова О.О. Титули жерців виду s (t) m в титулатурах чиновників Давнього Царства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 138-148. – ISSN 1682-671Х


  Проблема устрою давньоєгипетської системи управління
1535514
  Юхимець Г.М. Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 96-151. – ISSN 2222-4203
1535515
  Широбокова И.А. Титулованная знать в Харьковском Императорском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 84-87
1535516
  Ваильевич С. Титулованные роды Российской империи : опыт подробнаго перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1910. – VIII, 296 с.
1535517
  Ваильевич С. Титулованные роды Российской империи : опыт подробнаго перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 2. – 1910. – VIII, 61 с.
1535518
  Бистрова О. Титульна сторінка та ілюстрації до літературного твору як рецептивний вектор // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7442-48-5
1535519
  Тлуста Г.Ю. Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 563-568. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто можливі шахрайства на ринку нерухомості України та механізм мінімізації таких ризиків за рахунок розвитку титульного страхування. В статье рассмотрено возможное мошенничество на рынке недвижимости в Украине и механизм минимизации ...
1535520
  Крайнікова Т.С. Титульний аркуш книжкового видання: термінологічні та класифікаційні розбіжності з погляду стандартизації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 22-24


  У статті порушено проблему стандартизації титульного аркуша книжкового видання, зокрема йдеться про розбіжності в термінах і класифікаціях. The article deals with the problem of book"s title page standardization, in particular the question is about ...
1535521
  Добрянська Т.А. Титульні аркуші кодексів XVII ст. з колекції рукописних книг Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 169-182. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
1535522
  Лукачевская Л.А. Титульный лист книги. Формирование и размещение титульных данных в непериодических изданиях / Л.А. Лукачевская. – Москва, 1958. – 97с.
1535523
   Титульный список высших учебных заведений. – Москва : Советская наука, 1946. – 168с.
1535524
  Смолин Д. Тиумфальное шествие / Д. Смолин. – Москва
1. – 1922. – 256с.
1535525
  Перов Ю.Ф. Тиф / Ю.Ф. Перов. – Москва, 1989. – 69с.
1535526
   Тифлис : Справочник для экскурсантов. – Тифлис, 1929. – 127с.
1535527
  Квачадзе С.М. Тифлисская большевистская организация в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Квачадзе С.М.; Ин-т истори партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 35л.
1535528
  Гаджиев А.М. Тифлисская литературная среда (1905-1917 гг.) (На основе азербайдж. материалов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев А.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 32 с.
1535529
  Орджоникидзе Тифлисский рассвет / Орджоникидзе. – М., 1959. – 160с.
1535530
  Губелидзе Б.П. Тифлисский Совет рабочих и солдатских депутатов (март 1917 г. - начало 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губелидзе Б.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1535531
  Малицький Ф.М. Тих днів не забути : оповідання, спогади, нариси, статті / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 191 с.
1535532
   Тих днів не змовкне слава... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Про відзначення в університеті Дня партизанської слави, Дня ветерана України та 70-річчя з дня створення підпільної організації "Молода гвардія". У читальних залах Наукової бібліотеки імені М. Максимовича та факультетів влаштовані тематичні виставки.
1535533
  Медведев Г.Н. Тих мой край / Г.Н. Медведев. – Волгоград, 1973. – 23с.
1535534
  Нікуліна Н.П. Тиха бесіда : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 71 с.
1535535
  Нагішкін Д.Д. Тиха бухта. / Д.Д. Нагішкін. – К., 1977. – 112с.
1535536
  Корсак І. Тиха займанщина. Але підступна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 13


  Війна за імена як складник гібридної.
1535537
  Морозов М.А. Тиха зона. / М.А. Морозов. – К., 1975. – 186с.
1535538
  Джумаєв Н. Тиха невістка. -- (Рік життя). / Н. Джумаєв. – К., 1968. – 173с.
1535539
  Шиян А.І. Тиха обитель : п"єси / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро, 1969. – 294 с.
1535540
  Шевченко Оксана Тиха облога: замок здобуто... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-69. – ISSN 0130-5212
1535541
  Плахта Д. Тиха освітня революція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 157). – С. 11


  Іван Примаченко, засновник Prometheus, перших на пострадянському просторі відкритих онлайн-курсів розповідає про те, чому все більше українців отримують нові навички та фах на онлайн-курсах.
1535542
  Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького : повість-есей / Іван Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-2151-16-9
1535543
  Скляренко С. Тиха пристань : Повість / С. Скляренко. – Київ : Маса, 1929. – 185 с.
1535544
  Алексинська М. Тиха революція : як Україна стала чемпіоном "цифрової роботи". Де, як і чому працюють українські ІТ- фрілансери // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 49-51 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2411-6912 03
1535545
  Купченко Є. Тиха українська ніч / Є. Купченко. – Київ, 1956. – 118с.
1535546
  Купченко Є. Тиха українська ніч : комедія на 3 дії, 7 картин / Є. Купченко. – Київ, 1959. – 120 с.
1535547
  Нагишкин Д.Д. Тихая бухта. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1962. – 135с.
1535548
  Потанин В.Ф. Тихая вода / В.Ф. Потанин. – М., 1976. – 383с.
1535549
  Сабо М. Тихая война : воспоминания / М. Сабо. – Сокр.пер. с венгерского. – Москва : Воениздат, 1987. – 406с.
1535550
  Корнеев А.А. Тихая глубина. / А.А. Корнеев. – М., 1973. – 80с.
1535551
  Ажгихина Надежда Тихая дискриминация // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.10-12. – ISSN 0130-3589


  Женщины-журналисты
1535552
  Попов В.Ф. Тихая заводь : Роман / В.Ф. Попов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 335с.
1535553
  Морозов Н.А. Тихая зона. / Н.А. Морозов. – Л., 1972. – 176с.
1535554
  Морозов Н.А. Тихая зона; Юта: Повести. / Н.А. Морозов. – Л., 1980. – 280с.
1535555
  Райнис Я. Тихая книга : сборник стихов / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1965. – 187 с.
1535556
  Ковалев Д.М. Тихая молния / Д.М. Ковалев. – Москва, 1961. – 199с.
1535557
  Рубцов Н.М. Тихая моя родина / Николай Рубцов. – Москва : Эксмо, 2007. – 368с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-08302-2
1535558
  Немченко Г.Л. Тихая музыка победы : роман и повесть / Г.Л. Немченко. – Москва, 1978. – 349 с.
1535559
  Немченко Г.Л. Тихая музыка победы: роман / Г.Л. Немченко. – М., 1988. – 526с.
1535560
  Джумаев Н. Тихая невестка : повесть / Нариман Джумаев; пер. с туркм. Т.Калякиной. – Москва : изд-во худ. лит., 1963. – 63 с.
1535561
  Тхоржевский С.С. Тихая ночь у костра / С.С. Тхоржевский. – М.-Л., 1964. – 212с.
1535562
  Руднев Д.М. Тихая окраина. / Д.М. Руднев. – Таллин, 1975. – 341с.
1535563
  Акулов Н.С. Тихая охота / Н.С. Акулов. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1989. – 94с.
1535564
  Дюженков Н.М. Тихая охота / Н.М. Дюженков. – Калининград, 1992. – 94с.
1535565
  Абатуров К.И. Тихая пристань : рассказы / К.И. Абатуров. – Москва, 1976. – 175 с. – (Новинки "Современника")
1535566
  Извеков В.М. Тихая пристань / В.М. Извеков. – Барнаул, 1985. – 240с.
1535567
  Марчевски М. Тихая пристань. / М. Марчевски. – София, 1971. – 234 с.
1535568
  Астафьев В.П. Тихая птица : роман, повести, рассказы, очерк / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 683с. – ISBN 5-265-01046-7
1535569
  Кольцов С.А. Тихая разведка / С.А. Кольцов. – Ростов-на-Дону, 1991. – 249с.
1535570
   Тихая речка Крынка. – М. : газ. "Красная звезда", 1977. – 79с.
1535571
  Маракулин П.П. Тихая родина / П.П. Маракулин. – Горький, 1976. – 111с.
1535572
  Махалов В.В. Тихая родина / В.В. Махалов. – М., 1977. – 254с.
1535573
  Зеленцова Т. Тихая Сапа // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 134-139


  Сапа - "горна столиця" Північного В"єтнаму. Одне з найкрасивіших місць на півострові Індокитай
1535574
  Зеленцова Татьяна Тихая Сапа : роза ветров / Зеленцова Татьяна, Алексеев Валерий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 134-139 : Фото, карта


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1535575
  Маршак С.Я. Тихая сказка / С.Я. Маршак. – Москва : Детская литература, 1961. – 12 с.
1535576
  Конева Елена Тихая фамилия // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 24-29. – ISSN 0869-8171


  О художнике Михаиле Шорохове (1920 г.р.)
1535577
  Файнштейн Л.А. Тихвин / Л.А. Файнштейн, И.П. Шаскольский. – Л, 1961. – 183с.
1535578
  Краснов Н.В. Тихвин / Н.В. Краснов. – Л., 1971. – 175с.
1535579
  Багратид Л.В. Тихвин : фотоальбом / сост. Л.В. Багратид и др. ; фот. Н.А. Дока, К.А. Дока ; авт. предисл. Л.В. Багратид. – Ленинград : Лениздат, 1982. – [13] с. : bk/
1535580
  Крупейченко И.П. Тихвин прежде и теперь / И.П. Крупейченко, Н.К. Балядсов. – Л, 1970. – 120с.
1535581
   Тихвин, год 1941-й : Воспоминания участников боев на тихвин. и волхв. направл. в окт-дек. 1941 г. – Л. : Лениздат, 1974. – 399с.
1535582
  Войцехівська О. Тихе життя Кіровограду і не сниться // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-11
1535583
  Томчаній М.І. Тихе містечко : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1969. – 243 с.
1535584
   Тихенко Сергій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 317-318. – ISBN 978-617-573-038-6
1535585
  Румаров Г. Тихие будни / Г. Румаров. – Москва, 1964. – 133 с.
1535586
  Ярункова К. Тихие бури / К. Ярункова. – М., 1978. – 352с.
1535587
  Калинин А.В. Тихие вербы. Сборник. / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское Обласное книгоиздательство, 1950. – 112 с.
1535588
  Лазарев А. Тихие ворота // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 12. – С. 6-9


  Япония. Остров Хирадо.
1535589
  Цветнов А.И. Тихие выселки / А.И. Цветнов. – Москва, 1978. – 256с.
1535590
  Токунага С. Тихие горы / С. Токунага. – Москва, 1952. – 343 с.
1535591
  Алешкин П.Ф. Тихие дни осени : рассказы и повести / Петр Алешкин. – Москва : Современник, 1985. – 303 с. – (Новинки "Современника")
1535592
  Шахмагонов Ф.Ф. Тихие затоны / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1954. – 288с.
1535593
  Шахмагонов Ф.Ф. Тихие затоны / Ф.Ф. Шахмагонов. – Рязань, 1962. – 259с.
1535594
  Акьов В. Тихие зори : рассказы и новеллы / В. Акьов. – София : София-пресс, 1975. – 151 с.
1535595
  Подгорный С.Н. Тихие истории / С.Н. Подгорный. – Киев, 1986. – 182с.
1535596
  Воронин С.А. Тихие люди / С.А. Воронин. – Ленинград, 1989. – 425с.
1535597
  Целищев А.А. Тихие омуты / А.А. Целищев. – Ярославль, 1969. – 64с.
1535598
  Ступников И.В. Тихие острова. / И.В. Ступников. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 176 с.
1535599
  Грибов Ю.Т. Тихие острова... / Ю.Т. Грибов. – М., 1969. – 48с.
1535600
  Фридберг И. Тихие праздники / И. Фридберг. – Вильнюс, 1977. – 213с.
1535601
  Максимов Е.В. Тихие проселки: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1978. – 208с.
1535602
  Алфимов Е.П. Тихие реки / Е.П. Алфимов. – Москва, 1968. – 134с.
1535603
  Кукарский А.С. Тихие струны. / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1967. – 32с.
1535604
  Кажаров П.Х. Тихие травы : [cтихи] / Петр Кажаров ; [пер. с кабард. А. Янова]. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 96 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1535605
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Москва, 1956. – 190с.
1535606
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Москва, 1986. – 701с.
1535607
  Грин Г. Тихий американец : Роман / Г. Грин; Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 189с.
1535608
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Минск, 1987. – 187,2с.
1535609
  Эндрю Джефф Тихий американец // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-79


  Про творчий шлях амер. актора Клінта Іствуда
1535610
  Грін Г. Тихий американець : Романи / Г. Грін; Пер. з англ. – Київ : Дніпро, 1971. – 366с.
1535611
  Грін Г. Тихий американець / Г. Грін. – Харків, 1984. – 352 с.
1535612
  Грін Г. Тихий американець / Г. Грін. – Харків : Вища школа, 1985. – 352 с.
1535613
  Чумарна М.І. Тихий ангел пролетів : сповідь Тараса Шевченка. Тризна / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2007. – 80с. : іл. – ISBN 966-8256-56-5
1535614
  Наумко Т. Тихий ангел пролетів, або чужоземки в долі геніїв // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (462), грудень. – С. 19-21
1535615
  Ливеровский А.А. Тихий берег Лебяжьего, или Приключения загольного бека / А.А. Ливеровский. – Л., 1984. – 112с.
1535616
  Кірічук Тетяна Тихий вбивця - чадний газ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 20-21 : фото
1535617
  Поволяев В.Д. Тихий ветер памяти / В.Д. Поволяев. – Москва, 1982. – 415с.
1535618
  Керецман І.В. Тихий вечір : [колядки] : гармонізація рождественських мелодій для хора/ансамбля без супроводу : [нотне вид.] / Керецман І.В. – Ужгород : Ліра, 2009. – 121, [1] с. : нот. – У виданні на звороті тит. листа ISMN 979-0-707514-04-7
1535619
  Лордкипанидзе З.С. Тихий витязь : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. Ю.Ряшенцева. – Тбилиси, 1974. – 103 с.
1535620
  Чуйко В.Л. Тихий вогонь / Володимир Чуйко. – Київ : Криниця, 2004. – 127, [1] с. : іл., портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка папка. – ISBN 966-7575-58-6


  У пр. № 1726019 напис : Дорогому Дмитру Олексійовичу Міщенку - з давньою глибокою повагою, побажанням нев"янучої снаги і нових звершень. Підпис, осінь. 2005
1535621
   Тихий Володимир Павлович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 30-31
1535622
  Горяшко А. Тихий герой : О научном невезении, педагогическом пыле, патриотизме и месте в истории : Русский биолог и педагог К.К. Сент-Илер // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 52-56
1535623
  Броделе А.Ю. Тихий городок / А.Ю. Броделе. – М, 1968. – 320с.
1535624
  Броделе А.Ю. Тихий городок : роман / Анна Броделе ; авториз. пер. с латыш. Д. Глезера ; худож. З.Я. Зузе. – Москва : Советский писатель, 1976. – 511 с. : ил.
1535625
   Тихий городок: Военно-приключен.повести. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1989. – 576с. : ил.
1535626
  Смычагин П.М. Тихий гром / П.М. Смычагин. – М., 1978. – 526с.
1535627
  Смычагин П.М. Тихий гром / П.М. Смычагин. – Челябинск, 1981. – 541с.
1535628
  Смычагин П.М. Тихий гром : роман / П.М. Смычагин. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд-во
кн. 3. – 1983. – 248 с.
1535629
  Смычагин П.М. Тихий гром : роман / П.М. Смычагин. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд-во
кн.4. – 1985. – 305 с.
1535630
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
1. – 1931. – 307с.
1535631
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
2. – 1931. – 313с.
1535632
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
Кн. 3. – 1934. – 442с.
1535633
  Прудников А.И. Тихий домик / А.И. Прудников. – М., 1969. – 270с.
1535634
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
1. – 1929. – 464с.
1535635
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
Кн. 1. – 1931. – 397с.
1535636
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
Кн. 2. – 1931. – 416с.
1535637
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1934. – 583с.
1535638
   Тихий Дон : Опера в 3 актах, 6 картинах : сборник статей и материалов к постановке оперы в Ленингр.гос.акад.малом оперном театре / Музыка И.И. Дзержинского ; либретто Л.И. Дзержинского по мотивам одноименного романа М. Шолохова. – Ленинград : б/и, 1935. – 44 с. : с илл.
1535639
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
Кн. 1. – 1935. – 419с.
1535640
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
Кн. 2. – 1935. – 414с.
1535641
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
3. – 1935. – 455с.
1535642
   Тихий Дон / опера в 3 действ., 6 картинах. И.И. Дзержинского ; либретто Л.Дзержинского по мотивам романа М. Шолохова. – Москва : ГАБТ СССР, 1936. – 95 с. : с илл.
1535643
   Тихий Дон : опера на 4 дії, 6 картин / муз. І. Дзержинського ; лібретто Л. Дзержинського (за романом М. Шолохова) ; укр. перек. М. Рильського, Б. Петрушевського. – Київ : Вид. держ.ордена Леніна акад.театру опери та балету УРСР, 1936. – 40 с.
1535644
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1936. – 396с.
1535645
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 2. – 1936. – 396с.
1535646
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 3. – 1936. – 432с.
1535647
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1938. – 396с.
1535648
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 4. – 1938. – 71с.
1535649
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
4. – 1940. – 72с.
1535650
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Киев
Т. 4. – 1941. – 370с.
1535651
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Л, 1945. – 704с.
1535652
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Л, 1945. – 703с.
1535653
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1946. – 236с.
1535654
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Правда
Кн. 2. – 1946. – 224с.
1535655
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Правда
Кн. 3. – 1946. – 240с.
1535656
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Правда
Кн. 4. – 1946. – 280с.
1535657
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Л, 1947. – 703с.
1535658
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1947. – 387с.
1535659
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1947. – 376с.
1535660
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1947. – 411с.
1535661
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель
Кн. 4. – 1947. – 482с.
1535662
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов
1, 2. – 1948. – 692 с.
1535663
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – К
1, 2. – 1951. – 588с.
1535664
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – К
К.3 і 4. – 1951. – 667 с.
1535665
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1953. – 360с.
1535666
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1953. – 360с.
1535667
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1953. – 388 с.
1535668
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 4. – 1953. – 496с.
1535669
  Шолохов М. Тихий Дон / М. Шолохов. – Київ : Хдожньої літератури
Кн.3-4. – 1955. – 804 с.
1535670
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов
1. – 1956. – с.
1535671
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1-2. – 1959. – 739с.
1535672
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва
1. – 1962. – 375 с.
1535673
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону
1. – 1962. – 627с.
1535674
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1962. – 399с.
1535675
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1-2. – 1964. – 442с.
1535676
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва
2. – 1964. – 880с.
1535677
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1968. – 687с.
1535678
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1968. – 784с.
1535679
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1, 2. – 1969. – 736с.
1535680
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
3, 4. – 1969. – 848с.
1535681
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
3 и 4. – 1969. – 710с.
1535682
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
1. – 1971. – 367с.
1535683
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
2. – 1971. – 335с.
1535684
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
3. – 1971. – 358с.
1535685
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
4. – 1971. – 413с.
1535686
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1973. – 400с.
1535687
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 2. – 1973. – 384с.
1535688
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 4. – 1973. – 479с.
1535689
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1975. – 334с.
1535690
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1975. – 320с.
1535691
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1975. – 351с.
1535692
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 4. – 1975. – 398с.
1535693
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1978. – 671с.
1535694
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1978. – 751с.
1535695
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М : Молодая гвардия
1. – 1980. – 751с.
1535696
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М : Молодая гвардия
2. – 1980. – 847с.
1535697
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Воронеж
2. – 1984. – 359с.
1535698
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Кишинев
1. – 1985. – 592с.
1535699
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Кишинев
2. – 1985. – 668с.
1535700
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1-2. – 1987. – 701с.
1535701
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / М.А. Шолохов. – Киев : Радянська школа
Кн. 1 - 2. – 1987. – 543 с.
1535702
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Киев : Радянська школа
Кн.3-4. – 1987. – 606с.
1535703
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Алма-Ата
Кн. 3-4. – 1987. – 636 с.
1535704
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3-4. – 1987. – 797 с.
1535705
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00427-8
Кн. 1. – 1990. – 367 с. : 1 л. портр.
1535706
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 1. – 1990. – с.
1535707
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 2. – 1990. – с.
1535708
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00428-6
Кн. 2. – 1990. – 347 с. : 1 л. портр.
1535709
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00429-4
Кн. 3. – 1990. – 383 с. : 1 л. портр.
1535710
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 3. – 1990. – 200с.
1535711
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 4. – 1990. – 350с.
1535712
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00430-8
Кн. 4. – 1990. – 431 с. : 1 л. портр.
1535713
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн.1-2. – 1991. – 605с.
1535714
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Панорама
Кн.1-2. – 1991. – 709с.
1535715
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Панорама
Кн. 3-4. – 1991. – 812с.
1535716
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн.3-4. – 1991. – 716с.
1535717
  Митюрин Дмитрий Тихий Дон : Мафия не бессмертна. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 22-35 : Фото
1535718
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025791-1(Т.1)
Т. 1. – 2007. – 704 с.
1535719
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025792-1(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 800 с.
1535720
  Шолохов М.О. Тихий Дон : роман у 4 кн. / Михайло Шолохов ; пер. з рос. Володимира Середина ; [ред. рада: Б.І. Олійник та ін.] ; Міжнар. Шолоховський ком. "Б-ка В.С. Черномырдина". – Москва ; Київ : Дружба Литератур, 2013. – 689, [1] с. : іл. – (Библиотека В.С. Черномырдина : ЧВС). – ISBN 978-5-9904050-2-8
1535721
  Кробчук С. Тихий ДонНУ // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Намагання Міносвіти будь-що приборкати Донецький національний університет фатально понищило авторитет найбільшого державного вишу на Південному Сході країни
1535722
  Орлова О. Тихий друг простору (Маркосян Лев Галустович) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 125-126. – ISBN 966-7576-08-6


  Маркосян Лев Галустович (1947) – український художник. Народився в м. Сухумі (Грузія). Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут, факультет монументального живопису (1980). Здобув І премію на Республіканському конкурсі живопису в Києві (1989), ...
1535723
  Сабинина Л.Н. Тихий звон зарниц / Л.Н. Сабинина. – М, 1975. – 310с.
1535724
  Русаков В. Тихий звук : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-103. – ISSN 0130-7673
1535725
  Кипиани В. Тихий и сильный // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 50 (412). – С. 46-49. – ISSN 2075-7093


  Евген Сверстюк. В детстве на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, будущий диссидент и политзаключенный отвечал: "Хочу сидеть в тюрьме за Украину".
1535726
  Панов Г.П. Тихий колокол. / Г.П. Панов. – М., 1982. – 94с.
1535727
  Вороніна К. Тихий контроль метеликів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 268-382
1535728
  Злотников Н. Тихий лирик // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 33-37. – ISSN 0132-2036
1535729
  Москалець К. Тихий модернізм Свідзінського // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 26-28
1535730
  Гончар Б.М. Тихий океан - зона милитаристских приготовлений США // Конфронтация или диалог : стереотипы антисоветизма в региональной внешней политике / Соломатин Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1989. – С. 270-279
1535731
   Тихий океан - людям. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 1 ; Науки о Земле)
1535732
   Тихий океан : Русские научные исследования. – Ленинград : Изд. Академии наук, 1926. – 172 с.
1535733
  Прут И.Л. Тихий океан / И.Л. Прут. – М-Л, 1949. – 112с.
1535734
   Тихий океан : Метеорологические условия над Тихим Океаном. – Москва : Наука
Т.1. – 1966. – 396 с.
1535735
   Тихий океан : Химия Тихого Океана. – Москва : Наука
Т.3. – 1966. – 359с.
1535736
   Тихий океан. – М : Наука
Т.3 : Химия Тихого океана. – 1966. – 360с. + с черт.и картами
1535737
   Тихий океан. – М. : Наука
Том 4. – 1967. – 376с.
1535738
   Тихий океан : Берега Тихого океана. – Москва : Наука
Т.4. – 1967. – 375с.
1535739
   Тихий океан : Биология Тихого океана. – Москва : Наука
Т.7, кн.3 : Рыбы открытых вод. – 1967. – 273с.
1535740
   Тихий океан : Биология Тихого океана. – Москва : Наука
Т.7, кн.1 : Планктон. – 1967. – 268 с.
1535741
   Тихий океан : Гидрология Тихого океана. – Москва : Наука
Т.2. – 1968. – 524 с.
1535742
   Тихий океан : Микрофлора и микрофауна в современных осадках Тихого океана. – Москва : Наука
Т. VIII. – 1969. – 203с.
1535743
   Тихий океан : Биология Тихого океана. – Москва : Наука
Т.7, кн.2 : Глубоководная донная фауна. Плейстон. – 1969. – 355с.
1535744
   Тихий океан : Осадкообразование в Тихом Океане. – Москва : Наука
Т.6., кн.1. – 1970. – 427с.
1535745
   Тихий океан : Осадкообразование в Тихом Океане. – Москва : Наука
Т.6, кн.2. – 1970. – 419с.
1535746
   Тихий океан. – М : Наука
Т.5 : Геоморфология и тектоника дна Тихого океана. – 1972. – 394с. : 10 л.ил. + с черт.и картами
1535747
   Тихий океан. – М : Наука
Т.10 : Общая циркуляция вод Тихого океана. – 1972. – 195с. + с черт.и картами
1535748
   Тихий океан. – Москва : Наука
Геофизика дна Тихого океана. – 1974. – 192 с.
1535749
   Тихий океан. – М : Наука
Т.9 : Геофизика дна Тихого океана. – 1974. – 192с. : с ил. + 6 л.табл.и карт.
1535750
   Тихий океан. – Ленинград : Науа, Ленингр.отд-ние, 1981. – 388с. : ил. + 4 л.карт. – (География Мирового окена)
1535751
   Тихий океан. – Москва : Мысль, 1982. – 316с. – (Природа и ресурсы Мирового океана)
1535752
   Тихий океан. Биология Тихого океана. – М. : Наука
Кн.1 : Планктон. – 1967. – 263с.
1535753
   Тихий океан. Биология Тихого океана. – М. : Наука
Кн.2 : Глубоководная донная фауна. Плейстон. – 1969. – 356с.
1535754
   Тихий океан. Метеорологические условия над Тихим океаном. – М. : Наука, 1966. – 396с.
1535755
   Тихий океан. Микрофлора и микрофауна в современных осадках Тихого океана. – М. : Наука, 1969. – 204с.
1535756
   Тихий океан. Осадкообразование в Тихом океане. – М. : Наука, 1970. – 428с.
1535757
   Тихий океан. Осадкообразование в Тихом океане. – М. : Наука
Кн.2. – 1970. – 420с.
1535758
   Тихий океан. Русские научные исследования. – Л. : Изд.АН, 1926. – 173с.
1535759
   Тихий океан. Ш.Химия Тихого океана. – М. : Наука, 1966. – 360с.
1535760
  Ноэль-Ноэль Тихий папаша - Le pere tranquille / Ноэль-Ноэль. – М, 1985. – 129с.
1535761
  Мазур Павло Тихий подвиг // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 42-43. – ISSN 0868-9644


  Дослідник-краєзнавець і музейний співробітник, літератор і публіцист, учасник антигітлерівського підпілля ОУН на Донеччині Микола Васильович Фененко
1535762
  Бурсов Г.Є. Тихий Поділ / Г.Є. Бурсов. – Київ : Оріяни, 2004. – 228 с. – ISBN 966-8305-13-2
1535763
  Коцарев О. Тихий поет і драматичний символ [Володимир Свідзінський] // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 141-144. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1535764
  Соболев А.П. Тихий пост / А.П. Соболев. – М, 1969. – 110с.
1535765
  Соболев А.П. Тихий пост / А.П. Соболев. – Калининград, 1976. – 272с.
1535766
  Климычев Б.Н. Тихий свет / Б.Н. Климычев. – Новосибирск, 1977. – 72с.
1535767
  Филиппович С А. Тихий свет / С А. Филиппович. – М, 1980. – 342с.
1535768
  Павлов В.А. Тихий свет / В.А. Павлов. – Москва, 1984. – 87 с.
1535769
  Поздняков В.А. Тихий свет над чистой водой. / В.А. Поздняков. – Тула, 1980. – 101с.
1535770
  Романюк М. Тихий Сергій Наумович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 271-272. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
1535771
  Коцюбинська М. Тихий стоїцизм Григорія Кочура // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 68-75. – ISSN 0236-1477
1535772
  Гиллер В.Е. Тихий тиран / В.Е. Гиллер. – М., 1976. – 288с.
1535773
  Кудажи Тихий уголок : повести. рассказы / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 208 с.
1535774
  Ключарева Н. Тихий ужас : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 109-114. – ISSN 0130-7673
1535775
  Мелентьев В.Г. Тихий участок / В.Г. Мелентьев. – М, 1959. – 283с.
1535776
  Логинов В.Н. Тихий час белой луны / В.Н. Логинов. – М., 1978. – 48с.
1535777
  Логинов В.Н. Тихий час белой луны / В.Н. Логинов. – М., 1980. – 183с.
1535778
  Николаев А.М. Тихий человек / А.М. Николаев. – Москва, 1962. – 135 с.
1535779
  Зоберн О. Тихий Шерихон : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 98-104. – ISSN 0130-7673
1535780
  Проскурин П.Л. Тихий, тихий звон. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1970. – 240с.
1535781
  Котляр И.С. Тихим голосом / И.С. Котляр. – Москва, 1961. – 136 с.
1535782
  Шолохов М. Тихият Дон / М. Шолохов. – София, 1967. – 923с.
1535783
  Токунага С. Тихі гори / С. Токунага. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 311 с.
1535784
  Тарнавська Марта Тихі розмови з вічністю : Збірка збірок і поза збірками / Тарнавська Марта; З передм. М. Москаленка. – Філядельфія : Мости, 1999. – 320с. – ISBN 0-9656983-2-7
1535785
  Осінцева А. Тихіше їдиш - далі будеш, або про проблеми ефективності законодавства в контексті залізничного транспорту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 47
1535786
  Белый Ю.А. Тихо Браге (1546-1601) / Ю.А. Белый ; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 229 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
1535787
  Гайдук Зінаїда Тихо дзвенить павутиння : [поезії] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
1535788
  Власов А.Е. Тихо! Идет съемка! / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Москва, 1960. – 186с.
1535789
  Расмуссен Б.В. Тихое бегство. / Б.В. Расмуссен. – М., 1981. – 127с.
1535790
  Юницкая М.С. Тихое лето / М.С. Юницкая. – Москва, 1980. – 63с.
1535791
  Великанов В.Д. Тихое оружие / В.Д. Великанов. – Москва, 1986. – 223с.
1535792
  Куни Лула Тихое тиканье вечности : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 0012-6756
1535793
  Юзеев И.Г. Тихое утро : стихи и поэмы / Ильдар Юзеев ; пер. с татар. Н.Новикова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 119 с.
1535794
  Сенина М.В. Тихокеанский регион как объект поисков энергетического сырья для США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 6 (38) : Вопросы войны и мира в общественном мнении США. Бюджетные трудности Рейгана. К смене лидера консерваторов в Канаде. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 107-120
1535795
   Тихомиров Михайло Андрійович (1848-1902) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 476. – ISBN 978-966-439-754-1
1535796
   Тихомировские чтения 1970 года. – Москва : Наука, 1970. – 199 с.
1535797
  Лэнкрэнжан И. Тихомолком / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1975. – 48с.
1535798
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Тихон Сергеевич Чичерин (11 сентября 1869 - 22 марта 1904) : Его жизнь и труды : (с портр.) : Указатель новых форм насекомых, установленных Т.С. Чичериным / сост. А.И. Чекини / Андрей Семенов-Тян-Шанский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – 46 с., 1 л. портр.(фронт.) : портр. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск:Труды Русского энтомологического общества. 1908, т. XXXVIII, № 4, с. 1-45. - Экз. № 250936 деф., без обл. и портр. Т.С. Чичерина. – Библиогр.: Список работ Т.С. Чичерина с. 24-36 (126 назв.)


  Чекини Александра Ивановна. На обл. Экз. № 250257 дарств. надпись: ... Кузнецову от дружески преданного автора. На экз. № 250936 автограф Кузнецова и печать Тип. М.М. Стасюлевича
1535799
  Кухарский В.Ф. Тихон Хренников : критико-биографический очерк. / В.Ф. Кухарский. – Москва : Советский композитор, 1957. – 87 с.
1535800
  Кремлев Ю.А. Тихон Хренников / Ю.А. Кремлев. – Москва : Советский композитор, 1963. – 47 с.
1535801
  Панч П. Тихонів лист / П. Панч. – Харків : Лім, 1931. – 12с. – (Масова худ. б-чка)
1535802
   Тихонов Алексей Александрович. Выставка произведений : живопись, графика : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – 29 с.
1535803
   Тихонов Вячеслав. – Москва, 1963. – 8с.
1535804
  Гиреев Д.А. Тихонов и Осетия / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1976. – 64с.
1535805
   Тихонова Євгенія Анатоліївна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 43. – ISBN 966-7024-23-1
1535806
   Тихонова Євгенія Анатоліївна (1925-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 477. – ISBN 978-966-439-754-1
1535807
  Плаксин Р.Ю. Тихоновщина и ее крах / Р.Ю. Плаксин. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 206 с.
1535808
  Демина Е.И. Тихонравовский дамаскин. Българский памятник XVII в : исследование и текст / Е.И. Демина ; Българска Академия на науките, Ин-т за български език. – София : Българска Академия на науките, 1971. – 382 с. : ил.
1535809
   Тихоокеанская Азия: перспективы трансформаций политических систем // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 6. – С. 72-85. – ISSN 0131-2227


  Круглый стол.
1535810
   Тихоокеанская безопасность. – Москва : Наука, 1987. – 142с.
1535811
  Бытовой С.М. Тихоокеанская весна / С.М. Бытовой. – Л, 1949. – 232с.
1535812
  Бытовой С.М. Тихоокеанская книга / С.М. Бытовой. – Л, 1951. – 112с.
1535813
   Тихоокеанская окраина Азии. Геология. – Москва : Наука, 1989. – 272 с. – ISBN 5-02-005905-6
1535814
   Тихоокеанская окраина Азии. Магматизм. – Москва : Наука, 1991. – 264 с. – ISBN 5-02-005922-6
1535815
  Уткин А.И. Тихоокеанская ось / А.И. Уткин. – М., 1988. – 157с.
1535816
   Тихоокеанская политика США при новой администрации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 8. – С. 44-54. – ISSN 0131-2227


  Круглий стіл.
1535817
  Доливо-Добровольский Тихоокеанская проблема / Доливо-Добровольский. – Москва, 1924. – 235с.
1535818
  Богомолов А.О. Тихоокеанская стратегия США и АСЕАН / А.О. Богомолов АН СССР, Ин-т мировой єкономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1989. – 175 с. – Библиогр.: с. 162-169
1535819
  Тихонов С.Ю. Тихоокеанская стратегия США и средства ее обеспечения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 89-102
1535820
  Сафронов Ф.Г. Тихоокеанские окна России: Из истории освоения рус. людьми побережий Охот. и Берингова морей, Сахалина и Курил. / Ф.Г. Сафронов. – Хабаровск, 1988. – 190с.
1535821
   Тихоокеанские румбы. – Владивосток : Дальневост. кн. изд., 1974. – 279с.
1535822
   Тихоокеанские румбы. – Владивосток : Дальневост. кн. изд., 1976. – 287с.
1535823
   Тихоокеанские румбы. – Владивосток : Дальневост. кн. изд., 1977. – 234с.
1535824
  Лавут А.А. Тихоокеанский альянс латиноамериканской четверки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – C. 11-24. – ISSN 044-748Х
1535825
  Лапин Б. Тихоокеанский дневник / Б. Лапин. – Москва, 1929. – 223с.
1535826
  Крогуис Ф.В. Тихоокеанский лосось-нерка в экосистеме озера Дальнего / Ф.В. Крогуис. – Ленинград : Наука, 1987. – 196с.
1535827
   Тихоокеанский прибой : Литерптурно-художественный сборник. – Владивосток : Двльневост. кн. изд. – 183с.
1535828
  Кьюсак Д. Тихоокеанский рай / Д. Кьюсак. – Москва, 1961. – 64с.
1535829
   Тихоокеанский регионализм: концепции и реальность. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1535830
  Медведков Ю.В. Тихоокеанский северо-запад США. Экономико-географическая характеристика : Автореф... канд. географ.наук: / Медведков Ю.В.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1953. – 16л.
1535831
  Кильматов Т.Р. Тихоокеанский субарктический фронт / Т.Р. Кильматов, В.А. Кузьмин. – Владивосток, 1990. – 114с.
1535832
  Мотылев В.Е. Тихоокеанский узел второй империалистической войны / В.Е. Мотылев. – М, 1940. – 200с.
1535833
   Тихоокеанский флот : Военно-исторический очерк. – Москва : Воениздат, 1966. – 256с.
1535834
  Митин А. Тихоокеанский флот в Великой Отечественной войне / А. Митин. – М., 1949. – 28с.
1535835
  Сузюмов Е.М. Тихоокеанским маршрутом / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1980. – 142с.
1535836
  Шергін С. Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Б. Клінтона до Б. Обами // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 183-191. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1535837
  Кулінич М.А. Тихоокеанський регіоналізм у контексті асиметричної інтеграції / М.А. Кулінич, С.О. Шергін // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.4-29. – ISBN 966-7196-06-2
1535838
  Парканский А.Б. Тихоокенский узел межимпериалистических противоречий / А.Б. Парканский. – М., 1981. – 63с.
1535839
  Мачнев И.Н. Тихорецк / И.Н. Мачнев. – Краснодар, 1975. – 103с.
1535840
  Чичкина Светлана ТИЦ - лучший гид по Вологодчине : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 78-79
1535841
  Гурвич Н.Д. Тициан / Н.Д. Гурвич. – Ленинград, 1940. – 50с.
1535842
   Тициан : Альбом. – Москва, 1955. – 8с.
1535843
   Тициан : Альбом. – Москва : Искусство, 1963. – 17с.
1535844
  Такач-Харасти Тициан / Такач-Харасти. – Будапешт, 1963. – 49с.
1535845
   Тициан. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 28с.
1535846
   Тициан. – Ленинград : Аврора, 1975. – 23с.
1535847
   Тициан : Альбом. – Москва : Искусство, 1977. – 79с.
1535848
  Поцца Н. Тициан / Н. Поцца. – Москва, 1981. – 203с.
1535849
   Тициан. – Москва : Изобразительное искусство, 1987. – 16с.
1535850
   Тициан. – Москва : Изогиз, 1987. – 18с.
1535851
  Смирнова И.А. Тициан и венецинаский портрет 16 века / И.А. Смирнова. – Москва, 1964. – 328с.
1535852
  Цурикова Г.М. Тициан Табидзе / Г.М. Цурикова. – Ленинград, 1971. – 311с.
1535853
  Якунина Е. Тициан. Лицом к лицу с властью // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 26-27
1535854
  Карпинос И. Тициан: эпохи Возрождения // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 9 (37). – С. 60-79. – ISSN 1819-6268


  Тициан Вечеллио (1476/1477 или 1480-е-1576) - итал. живописец эпохи Возрождения. Имя Тициана стоит в одном ряду с такими художниками Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, ...
1535855
  Приходько Л.І. Тиціан - неперевершений колорист епохи Відродження, геній живопису : урок-знайомство. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-45
1535856
  Приходько Л.І. Тиціан - неперевершений колорист епохи Відродження, геній живопису : (Урок - знайомство. 9 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-45.
1535857
  Донець Г. Тичина і Маланюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 червня (№ 11). – С. 14-15
1535858
  Донець Г. Тичина і Маланюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 14-15
1535859
  Костюченко В. Тичина і ми // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 11
1535860
  Костюченко В. Тичина і ми // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 10
1535861
  Грабович Г. Тичина і модернізм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 18-22
1535862
  Гордон О. Тичина, Рембо та "злами" епохи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 березня (№ 10). – С. 15
1535863
  Павленко М.С. Тичининська формула українського патріотизму : Монографія / М.С. Павленко. – Умань : АЛМІ, 2002. – 180с. – ISBN 966-7823-15-6
1535864
  Скорина Л.В. Тичининські епіграфи в українському письменстві 1920-х: семантика, типологія, функції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 70-82. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
1535865
   Тичинський Олександр Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 388
1535866
  Семенко Ю.С. Тички / Юрій Семенко. – [Munchen] : [R. Kokodynsky]
[Т. 1]. – 1991. – 416 с.
1535867
  Семенко Ю.С. Тички / Юрій Семенко. – Львів : Червона калина. – ISBN 5-7707-9639-1
Т. 2. – 1996. – 320 с.
1535868
   Тичко Олександр Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 389 : фото
1535869
  Бондарєв Ю.В. Тиша : роман / Ю.В. Бондарєв ; пер. з рос. [Олександра Бандури ; біогр. довідка: с. 322]. – Київ : Дніпро, 1964. – 323 с.
1535870
  Ющенко О.Я. Тиша в росянім вінку : вірші / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 178 с.
1535871
  Цзян Ц. Тиша вітру і дощу / Цзінго Цзян. – [Б. м.] : Гофанбу, 1956. – 420 с. – Видання китайською мовою
1535872
  Белов В.И. Тиша да Гриша : повесть, рассказы / В.И. Белов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 136 с. : ил.
1535873
  Гладун Д. Тиша доріана. цикл : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 48-54
1535874
  Симоненко В.А. Тиша і грім : [збірка поезій] / Василь Симоненко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 158, [2] с.
1535875
  Українка Леся Тиша морська / Українка Леся. – Київ, 1961. – 16с.
1535876
  Свистун В.В. Тиша у смисловиразній тканині нової музики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554
1535877
  Баранов В. Тиша, виліплена з крику // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
1535878
  Тендюк Л.М. Тиша, стривожена штормом : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1976. – 71 с.
1535879
  Бахревский В.А. Тишайший : исторический роман / Бахревский В.А. – Москва : Советский писатель, 1984. – 352 с.
1535880
  Бахревский В.А. Тишайший : [роман] / Владислав Бахревский. – Москва : Совместное предприятие "Lexica", 1991. – 334, [1] с. – (Золотая летопись России)
1535881
  Межиров А.П. Тишайший снегопад / А.П. Межиров. – М, 1974. – 16с.
1535882
  Барышников Н.С. Тише - дельфины! / Н.С. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 127 с. : ил., 8л. ил., граф.
1535883
  Гладков Н.А. Тише, птицы на гнездах / Н.А. Гладков. – 2-е изд. – Москва : Лесная промышленность, 1979. – 168с.
1535884
  Ковалев Д.М. Тишина / Д.М. Ковалев. – Москва, 1958. – 160с.
1535885
  Кузнецов С.И. Тишина / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1967. – 81с.
1535886
  Бондарев Ю.В. Тишина : романы / Ю.В. Бондарев. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1967. – 400 с.
1535887
  Мамаев В.М. Тишина / В.М. Мамаев. – Кемерово, 1971. – 45с.
1535888
  Якштас Йонас Тишина : стихи / Йонас Якштас ; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 88 с.
1535889
  Бондарев Ю.В. Тишина : романы / Юрий Бондарев ; [послесл. А. Михайлова, с. 714-731 ; худож. А. Устинович]. – Москва : Известия, 1983. – 734 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1535890
  Бондарев Ю.В. Тишина : роман / Ю.В. Бондарев. – Омск : Книжное издательство, 1990. – 384 с.
1535891
  Бондарев Ю.В. Тишина : роман и повесть / Юрий Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 496 с. – ISBN 5-265-01706-2
1535892
  Мачавариани М. Тишина без тебя : стихи / Мухран Мачавариани ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1974. – 157 с.
1535893
  Вандрей У. Тишина всегда настораживает / У. Вандрей. – Москва, 1983. – 135с.
1535894
  Шестакова Э.Г. Тишина гор: Предвосхищение экзистенциализма в ранней прозе И.А. Бунина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 227-236
1535895
  Пантюхов М.И. Тишина и старик : повесть Михаила Пантюхова. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1907. – [8], 215 с. : ил. – Без ориг. обл.


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
1535896
   Тишина на аэродроме : Рассказы. – Москва : газ. "Красная звезда". – 32с.
1535897
  Черепанов Л.С. Тишина на двоих. / Л.С. Черепанов. – Красноярск, 1979. – 287с.
1535898
  Баруздин С.А. Тишина над полем : повесть, рассказы / С.А. Баруздин. – Москва : Современник, 1985. – 248 с. – (Новинки "Современника")


  Содерж.: Елизавета Павловна; Повесть; Рассказы: Двадцать второе июня; Тишина над полем; Родственник; Вероника; Аленушка; Бескрылый Серафим; Боевая подруга; Странный человек; Прикладная хмия; Ранний вечер; Прощание; Платан восточный.
1535899
  Игнатавчус Э. Тишина прокосов : рассказы / Эугениюс Игнатавчус ; авториз. пер. чс лит. Е.Борисовой-Ветровой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 215 с.
1535900
  Берулава Х.М. Тишина у Ананури : стихи : пер. с груз. / Хута Берулава. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 159 с.
1535901
  Бондарев Ю.В. Тишина. - Двое : [романы] / Ю.В. Бондарев. – Москва : Советская Россия, 1964. – 400 с.
1535902
  Горбовский Г.Я. Тишина. Четвертая книга стихов / Г.Я. Горбовский. – Л, 1968. – 112с.
1535903
  Липневич В.И. Тишина: Стихи. / В.И. Липневич. – Минск, 1979. – 78с.
1535904
  Стрельський Г.В. Тишкевич Михайло (Міхель) Станіславович // Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський. – Київ, 2000. – С. 35-36. – ISBN 966-7196-11-9
1535905
  Бранденбург Майк Тишь, гладь... // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 78-82 : фото. – ISSN 1029-5828
1535906
  Селігей П. Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців. - К., 2006. - 416 с. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 87-90. – ISSN 0027-2833
1535907
   Тищенко Костянтин Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 477. – ISBN 978-966-439-754-1
1535908
  Хмельковський Ф. Ті дні на майдані = Those days at maidan : Фотоальбом / Фелікс Хмельковський; Пер. О.Корницького. – Львів : Свічадо, 2005. – 176с. – ISBN 966-8744-12-8
1535909
  Вільде І. Ті з Ковальської / І. Вільде. – Львів, 1947. – 96с.
1535910
  Сірко І.М. Ті незабутні роки / І.М. Сірко. – Ужгород : Карпати, 1978. – 133 с.
1535911
  Казмірчук Ігор Ті самі гості в ту саму хату // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
1535912
  Корнійчук В. Ті слова приходять із неба : поезії у прозі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 82-85. – ISSN 0130-321Х
1535913
  Дмитрієв Ю.Д. Ті три роки... / Ю.Д. Дмитрієв. – К., 1972. – 168с.
1535914
  Круглова Л. Ті, хто єднає покоління // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Сьогодні ж Рада ветеранів на чолі з Федором Кирилюком вміло координує співпрацю між викладачами й студентами, допомагає виховувати молодь у кращих національних традиціях. <…> Нестаріючі душею ветерани є тим провідником між людьми старшого віку та ...
1535915
  Позняк-Хоменко Ті, хто запалює зірки: "Коронація слова" переросла у два повноціннi літературні конкурси // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 63)


  "Навряд чи могли припустити подружжя меценатів Юрія та Тетяни Логушів, які наприкінці 90-х задумали масштабний літературний конкурс, у що може перетворитися їхнє дітище. Тоді вони ставили перед собою і перед авторами набагато простіше завдання: ...
1535916
  Красовська Ольга Ті, хто консервує миттєвості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 70


  Антиквари збирають минуле в його матеріальних свідченнях, несамовито консервуючи час. Це особлива категорія егоцентристів, які заховалися кожен у своїй мушлі. Великий антикварний салон, одна з найпомітніших подій у вітчизняному культурному просторі, ...
1535917
  Орел С. Ті, хто не хотів помирати мовчки... Минають роки, а Голодомор-32/33 залишається кривавою раною на тілі та у свідомості нашого народу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 15


  "... Вона занадто глибока, щоб затягнутися й не кровоточити, відколи ми лікуємо її вшануванням померлих, пам"ятниками і меморіалами, панахидами й промовами. Занадто довго вона ятрилася замовчуванням і страхом, у багатьох місцях потворно рубцювалась ...
1535918
  Терещенко Ю. Ті, хто подав нам руку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 21


  Європейські союзники Богдана Хмельницького у боротьбі за незалежність України.
1535919
   Ті, хто робить світ гарнішим // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 7


  У Київському національному університеті технологій та дизайну з 1930 р. ведеться якісна підготовка модельєрів-конструкторів-технологів швейного, взуттєвого, трикотажного виробництва галузі легкої промисловості.
1535920
  Мухіна-Петринська Ті, що дивляться вперед / Мухіна-Петринська. – Київ : Веселка, 1968. – 320 с.
1535921
  Сорока В. Ті, що залишать слід у майбутньому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Фінал конкурсу "Global Teacher Prize". Це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію.
1535922
  Білкун М.В. Ті, що зосталися жити : роман / М.В. Білкун. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 216 с.
1535923
   Ті, що канули в пітьму. – Львів, 1964. – 272с.
1535924
   Ті, що канули в пітьму. – Львів : Каменяр, 1964. – 272 с.
1535925
  Федоров В.Д. Ті, що летять на північ / В.Д. Федоров. – Київ, 1974. – 240с.
1535926
  Казаков С.М. Ті, що не знають утоми / С.М. Казаков, В.В. Колотовкін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 152 с.
1535927
   Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця незаконних ув"язнень на Донбасі : [моніторинг. дослідження] / [Ю.Л. Бєлоусов, А.О. Кориневич, О.А. Мартиненко та ін.]. – Київ : Компринт, 2015. – 85 с. : іл., фотоіл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-929-033-5
1535928
   Ті, що пішли. Пам"яті Б.І. та В.М. Ханенків // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – С. 114-120
1535929
  Кривда М. Ті, що тримають сонце // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 14


  У Києві відбулася презентація книги відомого українського письменника Василя Шкляра "Чорне сонце", присвячена бійцям полку спеціального призначення "Азов".
1535930
  Артемчук І. Ті, що ховали своє ім"я, або псевдоніми навколо нас // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 156-166. – ISSN 0131-2561
1535931
  Чебанюк О. Ті, які щось знають. Хто такі мольфари // Україна молода. – Київ, 2022. – 9 листопада (№ 34). – С. 13


  Земними богами або "непростими" в Карпатах називали людей із надприродними здібностями й потаємними знаннями. До "непростих" зараховували тих, які були посередниками між видимим буденним світом звичайних людей і паралельним світом мітичних духів, ...
1535932
  Туркевич В.Д. Тіара скіфського царя : повісті / Василь Туркевич. – Київ : Український письменник, 2003. – 158, [2] с. : іл. – (Проза). – ISBN 966-579-141-9


  У пр. №1721017 напис: Володимиру Музиці із гарними споминами про нашу яскраву юність. Автор. Підпис 14.04.2003 р.
1535933
  Вірина Л.А. Тієї вогняної ночі / Л.А. Вірина. – Київ, 1989. – 188с.
1535934
  Котов М.И. Тієї суворої осені. / М.И. Котов, В.Г. Лясковський. – Київ, 1978. – 464с.
1535935
  Полюхович Юрій Тікаль. Вічне місто майя : Terra incognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-84 : Фото
1535936
  Поплавський М.М. ТікТок - емоційний медіабізнес / Михайло Поплавський. – Київ : Майстер-принт, 2021. – [72] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-8030-15-5
1535937
  Мудра І. ТікТок як перспективний канал популяризації ЗМІ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 67-73. – (Серія : Журналістика ; N. 1). – ISSN 0321-0499
1535938
  Кравченко О.М. Тілесна дія як предмет онтології : Дис. ... канд. філософськ. наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / Кравченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 184л. – Бібліогр.: л.166-184
1535939
  Кравченко О.М. Тілесна дія як предмет онтології : Автореф. дис. ... квнд. філос. наук: 09.00.01 / Кравченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1535940
  Махтельд Венкен Тілесна пам"ять: іммігрантські організації та родина (вступ до проблеми) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 193-218. – ISBN 978-617-578-013-8
1535941
  Лаврова Л.В. Тілесна та духовна соціалізація особистості: філософський вимір // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 228-230. – ISSN 2076-1554
1535942
  Галуцьких І.А. Тілесний код емоцій та почуттів в образному просторі художнього тексту: концептуальний аналіз (на матеріалі оповідань В. Вулф та Д.Г. Лоуренса) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 30-40. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1535943
  Штейнбук Ф. Тілесний міметизм (феномен монструозності) у сучасній літературі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-33. – ISSN 0236-1477
1535944
  Конєва Я. Тілесний семіозис простору у слов"янській народній пісенності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 83-88.
1535945
  Доній Н.Є. Тілесний стайлінг у період глокалізації суспільства: суть феномена на рівні індивіда // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 58-60
1535946
  Махній М.М. Тілесні символи і ритуали як вияв етнічних стереотипів соціальної взаємодії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.101-107. – (Психологічні науки)
1535947
  Корнєєва Тілесність в сучасних первормативних практиках / Корнєєва, Т // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 102-104
1535948
  Омельченко В.Ю. Тілесність і мистецький досвід: плацдарм освоєння світу (за концепцією М. Мерло-Понті) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 40-42


  "... У феноменології М. Мерло-Понті (1908-1961), тілесність визначає людську екзистенцію і являє собою певну відкритість до пізнання Іншого, відкриття різних точок бачення, як можливість розширення власного горизонту життєсвіту. Тілесність є способом ...
1535949
  Бойченко М.І. Тілесність і соціальність - системна взаємообумовленість // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 196-306. – ISSN 2077-8309
1535950
  Бондаревська І.А. Тілесність та її смисл в українському бароковому живописі // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 155-162. – ISBN 966-638-110-9
1535951
  Луценко А.В. Тілесність у постмодерністському розумінні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 12-19
1535952
  Nechytalyuk Iryna Тілесність у проекті Олександра Доженка "Земля": аспекти перформативності // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 2 (51). – С. 123-136. – ISSN 1640-7806
1535953
  Русін Р.М. Тілесність як атрибутивна ознака скульптури (європейський контекст) // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 87-93


  Історичний розвиток мистецтва розглядається як зміна парадигм. В рамках кожної парадигми виробляється особливе розуміння мистецтва, що характеризується як самим актом творчості, так і оцінкою його результатів. Особливої актуальності набуває завдання ...
1535954
  Герц І.І. Тілесність як компонент танцювальної виразності / І.І. Герц, Т.В. Нечаєнко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 77-87. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1535955
  Полянічка Т.І. Тілесність як конституента буття // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 227-229. – ISBN 978-617-689-077-5
1535956
  Святненко І.О. Тілесність як об"єкт соціального програмування: до постановки проблеми
1535957
  Більченко Є. Тілесність як основа духовної пам"яті: смерть тіла як формула смерті історії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 55-67. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "На базі поєднання методологічних позицій універсалістського трансценденталізму як основи досліджень історичної пам’яті та партикуляристського феноменологізму як основи досліджень тілесності здійснюється діалогічна спроба вийти на синтез модерну та ...
1535958
  Осипов А.О. Тілесність як парадигма сучасної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1535959
  Ципоруха О. Тілесність як первинна форма жіночої самоідентифікації (на матеріалі феміністської есеїстки США) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 337-341


  Американська есеїстика. Есе Мері Елдрік.
1535960
  Ільясова К. Тілесність як психологічний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-44. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі тілесності як психологічному феномену. Проблема тіла і тілесності людини підіймається у багатьох напрямах психології. Однак психологія тілесності не є достатньо опрацьованим напрямом дослідження. Досліджується генезис поняття ...
1535961
  Вовк В.М. Тілесність як теоретико-методологічний концепт римської правової дійсності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 248-255
1535962
  Шабаліна О.М. Тілесність як фактор гендерної історії і засіб самовираження особистості // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 199-208
1535963
  Штейнбук Ф. Тілесно-міметичний метод аналізу літературних творів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С 5-12. – (Філологічні науки)


  У статті основі розгляду оповідання В. Винниченка "Федько-халамидник" пропонується обгрунтування нового літературознавчого методу аналізу літературних творів, який отримав назву метод тілесного міметизму
1535964
  Штейнбук Ф. Тілесно-міметичний метод аналізу текстових стратегій модерністського дискурсу (на прикладі творчості Г. Косинки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 79-87. – ISSN 0236-1477


  У статті на матеріалі творчості Г. Косинки репрезентовано обґрунтування та можливості застосування так званого тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів. Подано оригінальну систему аргументації та висновок щодо модерністського характеру ...
1535965
  Штейнбук Фелікс Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів: суперечлива апологія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 56-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті у процесі розгляду таких теоретичних понять, як рід, жанр і творчий метод, репрезентуються та обґрунтовуються засади, можливості й перспективи застосування в сучасному літературознавстві так званого тілесно-міметичного методу аналізу ...
1535966
  Терлецька Л.Г. Тілесно-орієнтований тренінг : навч. посібник / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 93, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 93
1535967
   Тілліх (Tillich) Пауль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 927-928. – ISBN 966-316-069-1
1535968
  Корабльова В.М. Тіло-інтерфейс як сучасна модель людської тілесності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 98-100
1535969
   Тіло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 928-929. – ISBN 966-316-069-1
1535970
  Кристі А. Тіло в бібліотеці = The body in the library / Агата Кристі ; пер. Віктора Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 237, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: The body in the library / Agatha Christie. Great Britain, HarperCollinsPublishers, 2005. – ISBN 978-966-14-0015-2
1535971
  Антипович Т. Тіло і доля / Тарас Антипович. – Київ : Факт, 2008. – 157, [3] с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-256-5
1535972
  Хамедова О. Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 165-176. – ISSN 2308-1902
1535973
  Дроздовський Д. Тіло і текст: побіжні міркування про теоретичну концепцію тілесно-міметичного аналізу Фелікса Штейнбука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 67-72. – ISSN 0236-1477
1535974
  Іршад Улла Хан Тіло й душа одне : із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29. – ISSN 0320-8370
1535975
  Муха О. Тіло людини у сучасній польській теології, філософії та культурології // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 273-283. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1535976
  Дзюбишина-Мельник Тіло національної мови // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 24--27. – Бібліогр.: С. 27 ; 13 назв
1535977
  Вовк В.М. Тіло раба як феномен правової дійсності (на прикладі Древнього Риму) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-30.
1535978
  Демерза К.В. Тіло та краса людини – історико-культурна ретроспектива // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 160-162
1535979
  Слободянюк О. Тіло та телесність у малюнках Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 54-59. – ISSN 2518-7104
1535980
  Луценко А.В. Тіло у соціокультурному контексті: сучасні тенденції та небезпеки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 56-58
1535981
  Чаплінська О.В. Тіло у філософії Ж.-Л. Нансі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 184-186
1535982
  Саковська О.Ю. Тіло у філософії Томи Аквінського: субстанція чи артефакт? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 46-48
1535983
   Тіло чи особистість? : жіноча тілесність у вибраній малій укр. прозі та графіці кінця ХІХ - початку ХХ ст. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [2] с. : іл. – Бібліогр. у прим.: с. 190. – ISBN 978-966-2923-76-6
1535984
  Галуцьких І. Тіло як витвір мистецтва в образній репрезентації дискурсивної природи тілесності у постмодерністській художній прозі (семантико-когнітивний аналіз) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 59-66. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1535985
  Писаренко Ю.В. Тіло як спосіб комунікації у романі Славенки Дракулич "Божественний голод" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – СЧ. 91-94
1535986
  Жуковська Г.М. Тілоцентрична модель української поезії кінця ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 141-147


  У статті досліджується цілоцентрична модель української поезії кінця ХХ ст., на прикладі творчості літературної групи "Бу-Ба-Бу": Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Віктора Неборака. Звертається увага на знижені стилістично словесні тулесні ...
1535987
  Азаров М. Тільки вища школа може забезпечити модернізацію економіки / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Прем"єр-міністр України М.Я. Азаров наголошує на важливості ухвалення закону про вищу освіту, який підніме ії якість на сучасний світовий рівень. Микола Янович провів додаткові консультації щодо законопроекту про вищу освіту з ректорами ВНЗ та ...
1535988
  Атаманчук Д. Тільки вперед! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Випускниця хімічного факультету про студентські роки.
1535989
   Тільки гори! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 153 : Фото
1535990
  Кисельов Л.В. Тільки двічі живемо / Л.В. Кисельов. – Київ : Дніпро, 1991. – 414 с.
1535991
   Тільки двічі живемо... Юрій Рудавський. Особистість. Науковець. Ректор / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. ред.: Ю.Я. Бобало ; редкол.: А. Загородній та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2008. – 319, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. : с. 45-47, с. 77-100. – ISBN 978-966-553-691-8
1535992
  Красовський І.Д. Тільки з рідним народом... : Про ситуацію в середовищі карпатських русинів / Іван Красовський. – Львів : РВВ обласного управління по пресі, 1992. – 41с. – (Бібліотека Лемківщини ; 2). – ISBN 5-7707-0948-0
1535993
  Кінах А. Тільки за домогою економічного націоналізму можна побудувати конкурентоздатну економіку // Демокр. Україна, 2003


  Бесіда з президентом Укр. союзу промисловців і підприємців, головою Федерації роботодавців України про ідеологію екон. націоналізму, яка базується на захисті інтересів свого ринку, розвитку високих технологій та експансії нац. товарів на зовніш. ринки
1535994
  Хандрос Б.Н. Тільки закоханий... / Б.Н. Хандрос. – К., 1972. – 72с.
1535995
  Кальницький М. Тільки зубрили і підлизи ходять у нових кашкетах // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 33 (386), 31 серпня 2017. – С. 47-50


  З історії чоловічих гімназій міста Києва кінець XIX - початку XX ст.
1535996
  Ляхоцький В.П. Тільки книга принесе волю українському народові... : Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В.П. Ляхоцький; Держ. ком.архівів України ; Україн. держ. науково-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 664 с. – ISBN 966-625-007-1
1535997
  Савченко В.В. Тільки мить. / В.В. Савченко. – К., 1988. – 260с.
1535998
  Литвин В. Тільки невиправні оптимісти можуть стверджувати, що ми вже переступили поріг загального благоденства і демократії. // Голос України, 2004. – 26 червня


  Тези виступу Голови Верховної Ради України на сіпльній сесії Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, Академії правових наук України, Інститутуту законодавства Верховної Ради України з питань розвитку правової системи та наукового ...
1535999
  Ярмолюк М.Я. Тільки один день : повість / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1978. – 287 с.
1536000
  Ільченко В.Р. Тільки освічені вільні / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-38. – ISSN 2411-1317
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,