Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1532001
  Філіпчук Г. "... Тримає і змушує жити". Премія Івана Огієнка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-31 грудня (№ 46)


  Таким був Божий знак, що в проміжку між бомбардуваннямм рашистами столиці 15 грудня вдалося провести нагородження і вшанування лавреатів Огієнківської премії. Цьогоріч дійство відбулося в історично значимій для українців залі Національного музею ...
1532002
  Корінь А. "...Триває братовбивча епоха..." // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 101. – С. 113-118
1532003
  Бороздина Л.В. "Триада риска" в онтогенезе / Л.В. Бороздина, О.В. Пукинска // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 24-32. – ISSN 0042-8841
1532004
  Терехова В.А. "Триадный" подход к экологической оценке городских почв / В.А. Терехова, М.А. Пукальчик, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1145-1152 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1532005
  Товкайло В. "Триблаженне (Преблаженне) древо" в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 184-190
1532006
  Лось Й.Д. "Трибуна люду" - газета польських комуністів / Й.Д. Лось. – Львів, 1979. – 112с.
1532007
  Палинський В. "Тривоги Юлії" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 43-44


  Віктор Іванович Палинський (1956, с. Водяне, Пустомитівський район Львівська область) - сучасний український письменник, есеїст, літературний критик, публіцист, мистецький аналітик, культуролог. Заслужений працівник культури України. Голова ...
1532008
  Федор О.Т. "Тривожна валіза" у надзвичайній ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 27-28 : фото
1532009
  Сірук М. "Тривожний довгостроковий тренд" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 98). – С. 3


  У казахстанському місті Актобе силовики відбили атаку бойовиків, що пограбували два магазини зброї.
1532010
  Шкарлута "Триєдина істота" Порфирія Горотака: співтворці містифікації / Шкарлута, (Синьоок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 243-251


  Досліджено проблему співавторства Порфирія Горотака. Проаналізовано внесок Леоніда Мосендза, Юрія Клена й Мирона Левицького в містифікацію. Исследована проблема соавторства Порфирия Горотака. Проанализирован вклад Леонида Мосендза, Юрия Клена и Мирона ...
1532011
  Бернадська Н. "Трилогія" Миколи Солтиса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 8
1532012
  Султанов Ю. "Тримати дзеркало перед природою ..." : (Матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема йщго трагедії "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 8-14
1532013
  Болотов Юрий "Тринадцать по пять" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 83 : фото. – ISSN 1029-5828
1532014
  Палієнко Сергій "Трипільські міфи" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 0130-5212
1532015
  Копоть Е.М. "Триполийская церковная распря" (1887-1890) в контексте русского влияния в антиохийском патриархате в конце XIX в. (по материалам АВПРИ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 83-94. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1532016
  Марков А. "Триптих" // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 36-39


  Художник, керамист, писатель, драматург и переводчик Михаил Иванович Жук (1883-1964).
1532017
  Яблонська О. "Триптих" як імператив Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 214-220. – ISSN 2304-9383
1532018
  Шкловский В.Б. "Тристам Шенди" Стерна и теория романа / В.Б. Шкловский. – Птгр., 1921. – 39с.
1532019
  Максютенко Е.В. "Тристрам Шенди" Л. Стерна: визуально-графические приемы организации текста // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 147-156. – ISSN 978-966-551-401-5
1532020
   ...Три, два, один!. – М., 1989. – 495с.
1532021
  Лейко Святослав Григорьевич Три-геодезические отображения пространств аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Лейко Святослав Григорьевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1532022
   Три толстяка, 1935. – 32с.
1532023
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1988. – 176с.
1532024
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Баку, 1988. – 139с.
1532025
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1989. – 160с.
1532026
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Нижний Новгород, 1991. – 189с.
1532027
  Комия М. Три толстяка в романе "Зависть": система персонажей в романах Ю. Олеши // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье анализируется роман "Зависть" Ю.К. Олеши в кон- тексте сказки-романа "Три Толстяка". Особое внимание уделяется сходству системы образов обоих романов, а также преломлению различных обстоятельств лит. жизни 1920-х гг. в романе ...
1532028
  Стрельбицький М.П. Три тополі : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
1532029
  Нанкевич А Три тополі на вітрі / А Нанкевич. – К., 1985. – 183с.
1532030
  Борщаговский А.М. Три тополя : роман и рассказы / А.М. Борщаговский ; [ил. Е.А. Борщаговская, В.У. Интойо]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 575 с. : ил.
1532031
  Борщаговский А.М. Три тополя : рассказы, повесть / Александр Борщаговский ; [послесл. Ю. Болдырева ; худож. Е. Борщаговская, В. Интойо]. – Москва : Известия, 1986. – 539, [2] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1532032
  Іванович В.І. Три торби сміху людям на втіху : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Дніпро, 1967. – 174 с.
1532033
  Боков В.Ф. Три травы / В.Ф. Боков ; [ил. Д.С. Мухин]. – Минск : Советский писатель, 1975. – 302 с. : ил. – (Новая книга стихов)
1532034
  Знаков В.В. Три традиции психологических исследований - три типа понимания // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.24-32. – ISSN 0042-8841
1532035
  Цицерон Марк Туллий Три трактата об ораторском искусстве / Цицерон Марк Туллий; Под ред. М.Л. Гаспарова. – Москва : Наука, 1972. – 471с.
1532036
  Вейн А.М. Три трети жизни / А.М. Вейн. – Москва : Знание, 1979. – 143с.
1532037
  Вейн А.М. Три трети жизни / А.М. Вейн. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1991. – 236с.
1532038
  Руттен М.Я. Три триады и шесть невидимок / М.Я. Руттен. – Москва : Просвещение, 1976. – 142 с.
1532039
   Три трудных шага. – М., 1977. – 80с.
1532040
  Никитин Дмитрий Три тысячи меж нами долгих ли : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 52-59 : Фото


  Сеул
1532041
   Три тысячи советов. – Краснодар, 1990. – 415с.
1532042
  Степаненко В.И. Три удара Пеле / В.И. Степаненко. – М., 1971. – 159с.
1532043
  Пурэв Ж. Три узла / Ж. Пурэв. – Москва : Художественная литература, 1978. – 416 с.
1532044
  Шведов И. Три украинских портрета. Мазепа, Вертинский, Кондратюк : Репертуар Киевского государственного тетра исторического портрета / Игорь Шведов; Упор.: Л.С.Томашевська. – Киев, 2002. – 228 с.
1532045
  Шейхзаде М. Три улыбки : стихи / М. Шейхзаде. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1961. – 103 с.
1532046
  Широкий В.А. Три улыбки в дождливое утро / В.А. Широкий. – Кишинев, 1968. – 331с.
1532047
  Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 269-275. – ISSN 0869-3595
1532048
  Андрущенко В.П. Три університети Михайла Драгоманова // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 187-193
1532049
  Наєнко М.К. Три уроки шістдесятництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про художні відкриття письменників-шістдесятників, про їхнє соціальне й естетичне обличчя, про зв"язки з традиціями класики і новаторськими пошуками світової літератури.
1532050
  Кульчицький С. Три фази комунізму. Як радянські лідери планували настання "світлого майбутнього" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 1/2 (633/634), 11-16.01.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1532051
   Три фарса об адвокате Пателене. – Москва, 1951. – 164с.
1532052
  Колодич О.Б. Три форми мови як спосіб мовленнєвої компенетності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2004. – С. 20-27. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 1 (25))
1532053
  Симонов П.В. Три фрази в реакциях организма на возрастающий стимул / П.В. Симонов. – Москва, 1962. – 244с.
1532054
   Три французские повести. – Москва, 1982. – 392с.
1532055
  Базунов Б.А. Три фута под килем / Базунов Б.А., Гантман В.Б. – Москва : Мысль, 1965. – 216 с., 8 л. ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1532056
  Петруньок Н.. Три хвилі рецепції епістемологічного анархізму П. Феєрабенда від філософії науки до міждисциплінарності // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 44-47
1532057
  Завальнюк Л.А. Три холостяка / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1970. – 207с.
1532058
  Степовик Д. Три храми перед Лицем Господнім // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 11


  Єрусалимський храм - Софія Константинопольська - Софія Київська: спільне й відмінне.
1532059
  Муратов П.Д. Три художника / П.Д. Муратов. – Новосибирск : Омская правда, 1969. – 103, [17] с.
1532060
  Агєєва Н.Є. Три художника, три пори життя у жанрі автопортрету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 54-55. – ISSN 2518-7104
1532061
  Навроцька Зоя Три художники - три шляхи... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Волинські художники Луцька : Наталя Кумановська, Кость Борисюк, Петро Архипчук
1532062
  Наєнко М. Три художні Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 18-19
1532063
  Наєнко М. Три художніх Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 135-147. – ISBN 978-617-7993-01-7
1532064
  Наєнко М.К. Три художніх Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельного // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 24. – С. 79-88. – ISSN 2313-1802
1532065
   Три царства - медное, серебряное и золотое. – Москва, 1987. – 18с.
1532066
   Три царства природы / Баньковский Л. – Пермь : Пермск. кн. из-во, 1988. – 446с.
1532067
  Павлов С.Ф. Три цвета / С.Ф. Павлов. – Ярославль, 1966. – 64с.
1532068
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1945. – 512с.
1532069
  Виноградов А.К. Три цвета времени : Роман в четырех частях / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 639с.
1532070
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 623с.
1532071
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1958
1532072
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Куйбышев, 1967. – 623с.
1532073
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1978. – 621с.
1532074
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1979. – 621с.
1532075
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1985. – 639с.
1532076
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Кемерово, 1987. – 558с.
1532077
  Шкаруба Л.М. Три цветка японского театра // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 54-63
1532078
  Пархоменко В.А. Три центра Древнейшей Руси / В.А. Пархоменко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесносьти , 1913, т. 18, кн. 2
1532079
  Кудров В.М. Три центра империализма / В.М. Кудров. – Москва, 1987. – 63с.
1532080
  Сутулин А.М. Три центра империализма / А.М. Сутулин. – Москва : Международные отношения, 1987. – 196 с.
1532081
  Михалкин В.А. Три центра империалистического соперничества / В.А. Михалкин. – М., 1984. – 46с.
1532082
  Горбач О. Три церковнослов"янскі літургічні рукописні тексти Ватиканської бібліотеки = De tribus textibus Liturgicis Linguae Ecclesiasticae (Palaeo)Slavicae in Manuscriptis Vaticanis / проф. Д-р Олекса Горбач. – Рим : видання Українського католицького університету ім св. Климентія Папи, 1966. – 159, [2], включ. обкл. : іл. – Бібліогр. зазнач. на обкл. – (Праці Філософічно-Гуманістичного Факультету ; т. 1)
1532083
  Дрозд В.Г. Три чарівні перлини : новели / В.Г. Дрозд. – Київ, 1981. – 335 с.
1532084
  Сажин П.А. Три часа / П.А. Сажин. – Москва, 1967. – 349с.
1532085
  Арясов И.Е. Три часа на выяснение истины : повесть / И.Е. Арясов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 285, [1] с. – (Стрела). – ISBN 5-235-00108-7
1532086
  Меркулов А.А. Три часа одиночества / А.А. Меркулов. – Волгоград, 1964. – 60с.
1532087
  Воеводин Е.В. Три часа перед казнью : Повесть о Викторе Кингисеппе / Е.В. Воеводин. – Москва : Политиздат, 1970. – 448с. – (Пламенные революционеры)
1532088
  Рядченко И.И. Три часа победы / И.И. Рядченко. – О., 1959. – 127с.
1532089
  Солодовников А.В. Три часа радости / А.В. Солодовников. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 200 с.
1532090
  Петрухин Г.В. Три части света : роман / Г.В. Петрухин. – Бишкек, 1991. – 350с.
1532091
   Три части треугольника света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 82-87 : фото
1532092
  Забіла Н.Л. Три чверті віку : поезії / Н.Л. Забіла. – Київ : Дніпро, 1978. – 255 с.
1532093
  Щур Е. Три чверті позаду й ні хвильки спочинку ! [Анатолію Михайловичу Самойленку] // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 71. – ISSN 1819-7329


  Другого січня 2013 року виповнилося 75 років найславетному сучасному математику, лауреатові трьох Державних премій України ( у т.ч. щойно встановленомої освітянської) Анатолію Михайловичу Самойленку.
1532094
   Три челобитные справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря : (Три памятника из первоначальной истории старообрядства). – Санкт-Петербург : Издание Д.Е. Кожанчиков, 1862. – [2], 181 с.
1532095
  Кава В.І. Три червоні гвоздики : художньо-документальні повісті / В.І. Кава, В.О. Землинський. – Київ : Веселка, 1986. – 240 с.
1532096
  Шмелев О.М. Три черепахи / О.М. Шмелев. – Москва, 1984. – 271с.
1532097
  Лагин Л.И. Три черноморца. / Л.И. Лагин. – М-Л, 1946. – 132с.
1532098
  Казаринов П.К. Три четверти века / П.К. Казаринов. – Иркутск, 1926. – 32с.
1532099
  Вишенський В. Три чи тридцять - все одно // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 74-77. – ISSN 1029-4171
1532100
  Шорохов А. Три чорні дні у світлому Львові // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 15 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Масові погроми 1918 року.
1532101
  Проценко А. Три Чорнобильських скалки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (881), березень. – С. 180-183. – ISSN 0868-4790
1532102
  Еленин М.С. Три шага в пустыне / М.С. Еленин. – Ленинград, 1963. – 263с.
1532103
  Гансовский С. Три шага к опасности / С. Гансовский. – М, 1969. – 272с.
1532104
  Бгатрігарі Три шатакі (сто строф про Мудрість життєву) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 56. – ISBN 978-966-668-480-9
1532105
  Беспощадный П. Три шахтера - три брата : сборник / П. Беспощадный; Сост.: Н.Е. Гончаров ; Репродукции со скульптур / И. Сабо-старший. С предисл. Ш. Конта. – Донецк ; [Катовице] ; [Будапешт] : Донецкое книжное издательство : Силезия : Кошут, 1963. – 206 с.; 10 л. ил. : ил.
1532106
  Штейн А.Л. Три шедевра А.Островского / А.Л. Штейн. – М. : Советский писатель, 1967. – 180 с.
1532107
  Колибенко О. Три шлюби Володимира Мономаха: хронологія, персоналії, обставини / О. Колибенко, О. Колибенко // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 68-75. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1532108
  Чумак Р.М. Три шляхи : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1984. – 327 с.
1532109
  Сендик З. Три штрихи до портрета професора В.І. Стрельського: вченого архівіста і людини // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 109-112. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1532110
  Тарле Е.В. Три экспедиции русского флота / Е.В. Тарле. – Москва, 1956. – 460с.
1532111
  Дженкинс Р.Е. Три электронных метода анализа газов содержащихся в буровом растворе. / Р.Е. Дженкинс. – М, 1960. – 19с.
1532112
  Русов А.Е. Три яблока. Роман. / А.Е. Русов. – М,, 1977. – 447с.
1532113
  Цюпа І.А. Три явори : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 128 с.
1532114
  Малишко В.А. Три явори / В.А. Малишко. – Київ, 1986. – 127с.
1532115
  Федькович О.Ю. Три як рідні брати. Опришок / Осип Юрій Федькович. – Львів : Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; Друк. "Дїло", 1917. – 32 с. – В кн. також біогр. відомості про авт. – (Просьвітні листки ; № 46)
1532116
  Славич С.К. Три ялтинских зимы. / С.К. Славич. – Симферополь, 1979. – 271с.
1532117
  Сароян В. Три, четыре, пять, вышел зайчик погулять / В. Сароян. – М., 1958. – 69с.
1532118
  Кондратьева Г.Н. Триада "Язык - культура - эстетика" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 11-16
1532119
  Коваль Б.И. Триада : независимость - освобождение - свобода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х


  К толкованию этического опыта Латинской Америки.
1532120
  Дяченко М. Триада рассказов / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 26-59. – ISSN 0131-8136
1532121
  Свенцицкая Э.М. Триада рая. Проза жизни : повесть и рассказы / Элина Свенцицкая. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 364, [2] с. – ISBN 978-966-489-145-2


  Это книга о жизни – о ее комизме в самых грустных моментах, о глубокой значимости обыденных ситуаций. Это попытка увидеть в мелочи – удивительный мир. И еще эта книга о переживаниях личности, которая не может не думать, а значит – не писать.
1532122
  Коваль Б.И. Триада: независимость - освобождение - свобода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х


  К толкованию этического опыта Латинской Америки.
1532123
  Григорий Палама Триады в защиту священно-безмолствующих : История христианской мысли в памятниках / Григорий Палама. – Москва : Канон, 1995. – 384с. – ISBN 5-88373026-4
1532124
  Лазарев Валентин Васильевич Триады и Троица в наследии Павла Флоренского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 65-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1532125
  Починок В.Я. Триазеноспирты из пара-азилоацетофен.... / В.Я. Починок. – Киев, 1951. – .
1532126
  Починок В.Я. Триазены / В.Я. Починок. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1968. – 227 с. – Библиогр. : С. 216-226
1532127
  Михальчишин Г.Т. Триазены как реагенты в аналитической химии. / Г.Т. Михальчишин. – 322-326с.
1532128
  Починок В.Я. Триазены, их синтез и реакция их расщепления : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Починок В.Я. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1961. – 30 с. – Бібліогр. : с. 28-30
1532129
  Задорожная О.Г. Триалектика как методология познания человечного хозяйства // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 9-22. – ISSN 2073-9982
1532130
  Мельник Л.Г. Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 25-34. – ISSN 1993-6788
1532131
  Менабде М.В. Триалети в эпоху поздней бронзы -- раннего железа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Менабде М.В.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 33л.
1532132
  Габуния М.К. Триалетская мезолитическая культура : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Габуния М.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 25л.
1532133
  Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе. Вопросы методологии и эмпирическая проверка // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.65-79. – ISSN 0132-1625
1532134
   Трианонский мирный договор. – М., 1926. – 184с.
1532135
  Богатырев Б.А. Триас-юрские коры выветривания и бокситы юга Средней Азии и Кавказа / Б.А. Богатырев; АН СССР. ИН-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1980. – 198с.
1532136
  Савельева Л.М. Триас Восточного Предкавказья / Л.М. Савельева. – Москва : Наука, 1978. – 91с.
1532137
  Липатова Валентина Васильевна Триас юго-востока Восточно-Европейской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липатова Валентина Васильевна; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1974. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1532138
  Бакалов П. Триаска и Юрска фауна отъ Котелъ / П. Бакалов. – [Б. м. : б. в], 1936. – 4 с. – Geologia Balcanica, H.3, 1936
1532139
  Иванов К.П. Триасовая трапповая формация Урала. / К.П. Иванов. – М., 1974. – 155с.
1532140
  Швырева А.А. Триасовые аммоноидеи Юга СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Швырева А. А.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1966. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1532141
  Дагис А.С. Триасовые брахиоподы Сибири / А.С. Дагис. – М, 1965. – 188с.
1532142
  Миних М.Г. Триасовые двоякодышащие рыбы востока Европейской части СССР : монография / М.Г. Миних; Воробьева Э.И., Очев В.Г. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1977. – 97с.
1532143
  Темирбекова У.Т. Триасовые и юрские милиолиды Северного Кавказа / У.Т. Темирбекова, З.А. Антонова; Отв. ред.: Друщиц В.В., Горбачик Т.Н. – Москва : Наука, 1985. – 105с.
1532144
  Славин В.И. Триасовые и юрские отложения восточных Карпат и Паннонского срединного массива / В.И. Славин. – М., 1963. – 174с.
1532145
  Григорьев Н.В. Триасовые отложения Волгоградского Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Григорьев Н.В.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркаск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1532146
   Триасовые отложения Восточно-Европейской платформы. – Саратов, 1985. – 160 с.
1532147
  Коростелев В.И. Триасовые отложения Восточног Верхоянья / В.И. Коростелев. – Якутск, 1972. – 174с.
1532148
   Триасовые отложения Северного Кавказа и Закаспия. – М., 1975. – 103с.
1532149
  Киселевский Ф.Ю. Триасовые харофиты северо-западной части Прикаспийской впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Киселевский Ф.Ю.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 23л.
1532150
  Кизерицкий В.А. Триба / В.А. Кизерицкий. – Ленинград, 1928. – 7с.
1532151
  Красняк О.І. Триба Bromeae Dumort. (Poaceae) у флорі України (критико-таксономічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Красняк Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1532152
  Карпенко Н.І. Триба coronilleae (Adans) Boiss. (Fabaceae Lindi.) флори України : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.05 / Наталія Іванівна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1532153
  Карпенко Н.І. Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05- ботаніка / Карпенко Н.І.; Каб. Мін. України; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. + Додатки: л. 136-168. – Бібліогр.: л. 118-136
1532154
  Меликсетова И.М. Трибализм и государственность : (Этнонац. и социал.-полит. процессы в Папуа-Новой Гвинее в 60-80-е гг. XX в.) / И.М. Меликсетова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 172 с. : ил., карт.
1532155
  Марченко Д.Д. Триболічні дослідження процесу зношування пари тертя "канатний блок - канат" при коченні з урахуванням проковзування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 211-221 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1532156
  Заславский Ю.С. Трибология смазочных материлов / Ю.С. Заславский. – М., 1991. – 239с.
1532157
  Марченко Д.Д. Трибологічні дослідження процесу зношування пари тертя "канатний блок - канат" при коченні з урахуванням проковзування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 169-178 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1532158
  Богатырев А.Е. Трибометрический метод контроля чистоты поверхности кремниевых пластин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богатырев Александр Евгеньевич ; Горьковский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1977. – 21 с. – Библиогр.: 6 назв.
1532159
  Туриця Ю.О. Триботехнічні параметри контакту тертя в умовах динамічного навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Туриця Юлія Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1532160
   Триботехнологические проблемы в машиностроении. – Рига, 1988. – 184с.
1532161
  Хайнике Г. Трибохимия / Г. Хайнике. – Москва : Мир, 1987. – 582 с.
1532162
  Гусєв В.І. Трибун / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 373. – ISBN 966-642-073-2
1532163
  Хоменко В.Я. Трибун нової культури. / В.Я. Хоменко. – Київ, 1969. – 48с.
1532164
  Митрофанов Н.Н. Трибун революционного дела: О А.М.Коллонтай / Н.Н. Митрофанов. – Москва, 1987. – 78с.
1532165
  Муратов І.Л. Трибуна : лірика, балади, поеми / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 99 с.
1532166
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1995
1532167
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1995
1532168
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1995
1532169
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1995
1532170
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1995
1532171
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1995
1532172
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1996
1532173
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1996
1532174
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1996
1532175
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1996
1532176
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1996
1532177
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1996
1532178
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1997
1532179
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1997
1532180
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 1997
1532181
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1997
1532182
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1997
1532183
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1997
1532184
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 1/2. – 1998
1532185
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 3/4. – 1998
1532186
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 5/6. – 1998
1532187
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 7/8. – 1998
1532188
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 9/10. – 1998
1532189
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-0117
№ 11/12. – 1998
1532190
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 1999
1532191
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 1999
1532192
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 1999
1532193
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 1999
1532194
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 1999
1532195
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2000
1532196
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2000
1532197
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2000
1532198
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2000
1532199
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2000
1532200
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2000
1532201
   Трибуна : роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ
№ 1/2. – 2001
1532202
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2001
1532203
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 5/6. – 2001
1532204
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 7/8. – 2001
1532205
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 9/10. – 2001
1532206
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ
№ 11/12. – 2001
1532207
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2002
1532208
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2002
1532209
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2002
1532210
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2002
1532211
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2002
1532212
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2002
1532213
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2003
1532214
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2003
1532215
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2003
1532216
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2003
1532217
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2003
1532218
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2003
1532219
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2004
1532220
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2004
1532221
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2004
1532222
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2004
1532223
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2004
1532224
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2004
1532225
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2005
1532226
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2005
1532227
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2005
1532228
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2005
1532229
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2005
1532230
   Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2005
1532231
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2006
1532232
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2006
1532233
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2006
1532234
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2006
1532235
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2006
1532236
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2006
1532237
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2007
1532238
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2007. – 47 с.
1532239
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2007
1532240
   Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2007
1532241
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2007
1532242
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2007
1532243
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2008
1532244
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2008
1532245
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2008
1532246
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2008
1532247
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2008
1532248
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2008
1532249
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2009
1532250
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2009
1532251
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2009
1532252
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2009
1532253
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10. – 2009
1532254
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 11/12. – 2009
1532255
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2010
1532256
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2010
1532257
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6. – 2010
1532258
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 7/8. – 2010
1532259
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10, 11/12. – 2010
1532260
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2/3/4. – 2011
1532261
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/6/7/8. – 2011
1532262
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/10/, 11/12. – 2011
1532263
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2/3/4. – 2012
1532264
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/8. – 2012
1532265
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2012
1532266
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2013
1532267
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/8. – 2013
1532268
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2013
1532269
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2014
1532270
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 5/12. – 2014
1532271
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/8. – 2015
1532272
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 9/12. – 2015. – 47 с.
1532273
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2016. – 47 с.
1532274
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2016. – 47 с.
1532275
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2017. – 47 с.
1532276
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2017. – 47 с.
1532277
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2018. – 47 с.
1532278
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 3/4. – 2018. – 47 с., включ. обкл.
1532279
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2019. – 47 с.
1532280
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/4. – 2020. – 47 с.
1532281
   Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ : Преса України, 1965-. – ISSN 0868-8117
№ 1/2. – 2021. – 47 с.
1532282
   Трибуна лектора. – Київ, 1965. – 95 с.
1532283
   Трибуна лектора. – К., 1965. – 62с.
1532284
   Трибуна лектора. – К., 1965. – 80с.
1532285
   Трибуна лектора. – К.
1. – 1966. – 94с.
1532286
   Трибуна мастеров тяжелой атлетики. – М., 1965. – 223с.
1532287
  Муханов А.Я. Трибуна миллионов / А.Я. Муханов. – М., 1958. – 266с.
1532288
   Трибуна мільйонів. – Київ, 1969. – 266с.
1532289
   Трибуна народа. – Свердловск, 1962. – 128с.
1532290
  Вартанов Г.І. Трибуна партійної і громадської думки / Г.І. Вартанов. – Київ, 1985. – 47 с.
1532291
  Войцехівська О. Трибуна правдивого слова // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-15
1532292
  Солдатенко В.Ф. Трибуна пролетарского интернационализма / В.Ф. Солдатенко. – К., 1977. – 184с.
1532293
  Седина А.М. Трибуна рабочего коллектива. / А.М. Седина. – М, 1959. – 60с.
1532294
  Лісовий П.И. Трибуна трудящих / П.И. Лісовий, М.І. Бабидорич. – Ужгород, 1970. – 156с.
1532295
  Позельская А. Трибуна, место под солнцем или журнал для избранных: обзор московской библиотечной периодики / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
1532296
   Трибунал для російських агресорів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1532297
   Трибунал для російської верхівки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1532298
   Трибунал над росією вимагатиме змін в українське законодавство // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1532299
   Трибунал над росією може відбутися в Харкові [пропозиція] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1532300
  Котыш Н.Т. Трибунал совести / Н.Т. Котыш. – М, 1964. – 152с.
1532301
  Волошин О. Трибунал щодо злочину агресії рф: за якою схемою має бути створений "суд для путіна"? / О. Волошин, Е. Кучеренко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
1532302
  Павлов Д.Б. Трибунальный этап советской судебной системы. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-16. – ISSN 0042-8779
1532303
  Гусєв В.І. Трибуни військові / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1532304
  Каранфилов Е. Трибуни и поети / Е. Каранфилов. – София, 1983. – 235 с.
1532305
  Бауман Г.Г. Трибунисты - революционные марксисты Нидерландов / Бауман Г.Г. ; отв. ред. В.Н. Смирнов ; Ростов. гос. пед. ин-т. – Ростов : Ростовский университет, 1981. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 166-180
1532306
  Михайловский Ф.А. Трибунская власть в политической системе принципиата. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Михайловский Ф.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1986. – 16л.
1532307
   Триває конкурс "Мій Шевченко" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2


  Згідно з наказом ректора "Про проведення загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт та есе "Мій Шевченко", в університеті з 2 березня по 16 квітня триває конкурс "Мій Шевченко", присвячений вивченню постаті та літературно-мистецької ...
1532308
  Остролуцька Л. Триває місяць, особливо лютий для ворогів // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Лютий (№ 5/6)
1532309
  Кущ П. Триває оборона від кремлівського дракона // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 4 травня (№ 89). – С. 4
1532310
  Смілянська А. Триває реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 29)
1532311
  Золотов С.М. Тривала міцність сталеклейових анкерних з"єднань на акрилових клеях : Автореф... канд. техніч.наук: 05.23.01 / Золотов С.М.; КІНІ. – К., 1993. – 18л.
1532312
  Кочерга О. Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті розглянуто найпоширеніші семантично спотворені мовні конструкції та зроблено спробу подати замість них властиві українські вислови.
1532313
  Сапеляк С.Є. Тривалий рваний зойк / С.Є. Сапеляк. – К, 1991. – 187с.
1532314
  Саско О. Тривалий час: оціночне поняття у ст. 146 Кримінального кодексу України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 102-105. – ISSN 2409-4544
1532315
  Решетник М.Д. Тривалість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 649. – ISBN 966-316-069-1
1532316
  Ромушкевич В.І. Тривалість весняного сезону на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Бабиченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 113-120 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 10 назв
1532317
   Тривалість елементарних подій в структурі шуму дорожнього руху великого міста / В.О. Бараннік, К.В. Данова, Л.С. Попова, А.І. Решетченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 126-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1532318
  Кунах В.А. Тривалість життя людини і біотехнологія рослин / В.А. Кунах, Л.П. Можилевська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 18-25. – ISSN 2310-9270
1532319
   Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема / С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова, Т.В. Станкевич, А.М. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 68-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1532320
  Шкода Т. Тривалість робочого дня згідно з Кодексом законів про працю України та проектом Трудового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 111-115
1532321
  Головчак М.М. Тривалість строків давності за Кримінальним кодексом України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 56-62
1532322
  Кічук Н.С. Тривалість схильного припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 56-63. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті питання, пов"язані з визначенням тривалості схильного припливу дощових паводків на території Півдня України. Рассмотрены вопросы, связанные с определением продолжительности склонного притока дождевых паводков на территории Юга Украины. The ...
1532323
  Пясецька С.І. Тривалість фази збереження та руйнування у випадках відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 61-71. – ISSN 0868-6939
1532324
  Пясецька С.І. Тривалість фази наростання у випадках відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 43-53. – ISSN 0868-6939
1532325
  Ободовський О.В. Триваючі злочини у кримінальному праві України : монографія / О.В. Ободовський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-253. – ISBN 978-966-419-245-0
1532326
  Ширков Б.І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Ширков Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 163 арк. – Бібліогр.: арк. 146-163
1532327
  Ширков Б.І. Тривимірна геоелектрична модель Голованівської шовної зони Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Ширков Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1532328
  Ващенко В.М. Тривимірна геометрична теорія некласичних фокусуючих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 235-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлені результати розробки математичного апарату для точного абераційного розрахунку траєкторій променів в дифракційному монохроматорі із некласичними оптичними елементами (асферичні поверхні, нерівномірність кроку нарізки штрихів ...
1532329
  Багаєв А.В. Тривимірна гідрофізична модель транспорту й трансформації антропогенного стійкого хлорорганічного забруднення на шельфі Чорного моря : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Багаєв Андрій Володимирович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1532330
  Орещенко А.В. Тривимірна графіка для кіно: виникнення і розвиток // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 153-181


  Розглянуто історію розвитку класичних спецефектів. Охарактеризовано перехід до використання комп"ютерів у кіновиробництві. Викладено історію використання комп"ютерних спецефектів, описано деякі технологічні особливості їх створення. Зазначено перехід ...
1532331
  Богданов В.Р. Тривимірна динамічна задача концентрації пластичних деформацій і напружень біля вершини тріщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто метод щодо визначення вірогідних тривимірних полів значень пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку три вимірних задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці. Розроблена методика добре моделює ...
1532332
   Тривимірна дозиметрія в променевій терапії / О.Ч. Торунок, О.В. Дяченко, М.Є. Альохіна, О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-88. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі проведено критичний огляд стану систем тривимірної дозиметрії починаючи з найперших дозиметрів і закінчуючи сучасними системами. Увага приділяється таким типам дозиметрів як дозиметр Фріке, поліуретановий радіохромний дозиметр та дозиметри на ...
1532333
  Панчук В.І. Тривимірна модель переносу забруднюючих речовин у повітряному басейні міста / В.І. Панчук, О.В. Панчук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 204
1532334
   Тривимірна реконструкція в задачах технічної діагностики і дистанційного зондування / Б.П. Русин, Ю.В. Лисак, О.А. Луцик, Р.Я. Косаревич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2017. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1567-8
1532335
  Тищенко М.А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах ідентифікації особи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тищенко Максим Анатолійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1532336
  Беба Н.В. Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-27 : Мал., табл. – Бібліогр.: 15 назв
1532337
  Аксьом Н. Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-71. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про зсувні процеси в м. Києві, розглянуто метод тривимірної оцінки стійкості схилів з використанням ГІС. Репрезентативною ділянкою досліджень обрано зсувні схили пагорбу Андріївської церкви в м. Києві. Наведено результати ...
1532338
  Мартинюк О.С. Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 61-64. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1532339
  Ріпенко А. Тривимірний земельний кадастр: проблеми міжгалузевого правового регулювання та перспективи запровадження в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-21
1532340
  Поморцева О.Є. Тривимірний кадастр нерухомості, проблеми зберігання та управління інформацією // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1532341
  Вовк В І. Тривимірний потік в"язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами / В І. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 7 : Математика, природознавство, технічні науки. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
1532342
  Гринькевич О.І. Тривимірні вихорові солітони в плазмі / О.І. Гринькевич, О.І. Якименко, Ю.М. Бідасюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10
1532343
  Ткаченко Е.А. Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям : автореф. дис. ...д-ра. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / Ткаченко Е.А. ; НАНУ ; Ін-т механіка ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1532344
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 183-223. – Бібліогр.: л. 163-182
1532345
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1532346
  Семенець С.П. Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 250-254 : рис. – Бібліогр.: с. 253. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1532347
  Ворожбит О. Тривкий консенсус // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1532348
  Глюксман А. Тривкість однієї ілюзії // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 6-7


  Образ Росії на заході.
1532349
  Фольварочний В.І. Тривога. – Київ : Молодь, 1966. – 70с.
1532350
  Поліщук А.С. Тривога / А.С. Поліщук. – Київ, 1970. – 42 с.
1532351
  Горинь Б. Тривога за долю України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11


  Нова книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1532352
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. С. 1, 3


  Книга Юрія Щербака ""Україна в епоху війномиру".
1532353
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – С. 7-8


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1532354
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6-7


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру.
1532355
  Волкова Г. Тривога за тривоги. Де ховатимуться школярі Полтавщини під час повітряних атак ворога: стан укриттів у громадах суттєво різниться // Україна молода. – Київ, 2023. – 6 вересня (№ 36)


  На обласній конференції педагогічних працівників «Освіта Полтавщини: навчаємось попри все!» керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що 95 відсотків загальноосвітніх шкіл 1 вересня розпочали навчання офлайн чи в змішаній ...
1532356
  Терен В.В. Тривога і обов"язок / В.В. Терен. – К, 1985. – 162с.
1532357
  Варненська М. Тривога на рисових полях. / М. Варненська. – Київ, 1968. – 106с.
1532358
  Мандич О. Тривога, скорбота, надія в серцях українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 12-14. – ISSN 0130-5263


  Оповідання Катерини Мотрич "Політ журавлів над нетолоченими травами"
1532359
  Звірик А.П. Тривоги : поезії / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1971. – 70 с.
1532360
  Соколов В.В. Тривоги серця. / В.В. Соколов. – К., 1965. – 75с.
1532361
  Лішунов М.В. Тривожна валіза (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1532362
  Крижанівський Є.М. Тривожна доля / Є.М. Крижанівський. – Київ, 1971. – 175с.
1532363
  Тищенко А. Тривожна маскулінність фланера: компаративний аналіз романів "Туман" М. де Унамуно і "Записки Кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 83-99. – ISSN 0236-1477
1532364
  Угляренко П.В. Тривожна ніч : роман / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1977. – 174 с.
1532365
  Курочка А.Я. Тривожна пам"ять / А.Я. Курочка. – Х, 1967. – 47с.
1532366
  Бурхан В.М. Тривожна радосте моя / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1978. – 63с.
1532367
  Любитов Й.М. Тривожне прикордоння / Й.М. Любитов. – Київ : Політвидав України, 1977. – 104с.
1532368
  Шамякін І.П. Тривожне щастя / І.П. Шамякін. – Київ, 1975. – 408с.
1532369
  Найдьонова Л. Тривожний інформаційний вир коронавірусу:як здолати? // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 7
1532370
  Савченко В.В. Тривожний крик папуги : повість, оповідання / В.В. Савченко. – Київ : Молодь, 1982. – 168 с.
1532371
  Смирнов В.В. Тривожний місяць вересень / В.В. Смирнов. – Київ, 1974. – 301с.
1532372
  Осика Л.М. Тривожний місяць вересень / Л.М. Осика, В.В. Смирнов. – К, 1977. – 46с.
1532373
  Сафулько С. Тривожний місяць вересень, або Деякі неупереджені міркування щодо облаштування судової системи України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1532374
   Тривожний час дивізії "Галичина" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.14-17
1532375
  Мельничайко В. Тривожні видиви на розпуттях історії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 182-189. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про поетичні цикли Ліни Костенко "Летючі катрени" та "Інкрустації".
1532376
  Титикайло Євген Юрійович Тривожні громи : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – Львів : Каменяр, 1986. – 47с.
1532377
  Маківка С.А. Тривожні дороги : спогади / С.А. Маківка. – Львів : Каменяр, 1967. – 119 с.
1532378
  Романюк В.С. Тривожні зіниці : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 52 с.
1532379
  Зоценко М.В. Тривожні зустрічі. Оповідання / М.В. Зоценко. – К., 1962. – 100с.
1532380
  Нечай М.П. Тривожні наші дні / М.П. Нечай. – Київ, 1987. – 293с.
1532381
  Кологойда І. Тривожні ночі / І. Кологойда. – К., 1939. – 132с.
1532382
  Дідух Я. Тривожні передвісники. Кліматогенні зміни та їх можливі наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 13


  "Уся історія життя на нашій планеті супроводжується змінами всіх компонентів біосфери, і клімат не є винятком, адже теплі періоди змінювалися холодними, льодовиковими, у результаті чого відбувалися кардинальні пертурбації екосистем. Однак в останні ...
1532383
   Тривожні часи не минулися // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Студент юридичного факультету КНУ Бекір Аблаєв з дитинства пише оповідання. Його остання збірка "Тривожні часи", що вийшла наприкінці минулого року, складається з оповідань про кримських татар, про довоєнний Крим, про депортацію і життя на чужині. ...
1532384
  Гринечко А. Тривожність як чинник виникнення неврозу страху // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2763-39-3
1532385
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – М.
1. – 1976. – 77с.
1532386
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 56 с.
1532387
  Зельдин Е.А. Триггеры / Е.А. Зельдин. – Москва, 1983. – 97 с.
1532388
  Перлов Б.В. Триггеры с эмиттерной связью на транзисторах с проводимостью разного типа / Б.В. Перлов. – Москва : Энергия, 1969. – 112 с.
1532389
  Панова Я.Л. Тригерні механізми конвекції як предиктори її прогнозу / Я.Л. Панова, Н.М. Міщенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 141-143. – ISSN 2306-5680
1532390
  Велієв С. Триглав, триглав... / С. Велієв. – Київ, 1981. – 199 с.
1532391
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Воениздат, 1966. – 182 с.
1532392
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1971. – 215 с.
1532393
  Харченко П.А. Тригнозис : Hачала тринітарних знань / П.А. Харченко; Міжнародний конвент тринітарних знань. Укр. акдемія оригінальних ідей. – Київ : Аграрна наука.Газета "Вечірній Ки в", 1998. – 398с. – Бібліогр.С.338-378. – ISBN 5770793333
1532394
  Боцман А.В. Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння германських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 56-71


  Стаття пов"язана з проблемою створення ефективної моделі аналізу мовних явищ германських мов. У мовному аспекті окреслюється пангерманський тригон і мікротригональна модель. Найефективнішою є медіальна тригональна модель, яка позбавлена як ...
1532395
  Белов Александр Сергеевич Тригонеметрические ряды и полиномы с неотрицательными частными суммами : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.01 / Белов А.С.; Матем. ин-тут РАН им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 24 с. – Библиогр.: 18 назв
1532396
   Тригонометрические выражения и их проебразования.. – М., 1985. – 64с.
1532397
  Чернышев В.О. Тригонометрические и векторные преобразования в вычислительных устройствах на вращающихся трансформаторах / В.О. Чернышев. – М., 1964. – 25с.
1532398
  Бари Н.К. Тригонометрические ряды / Н.К. Бари ; при ред. участии П.Л. Ульянова. – Москва : Физматгиз, 1961. – 936 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 922-932
1532399
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
Т. 1. – 1965. – 615 с.
1532400
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
Т. 2. – 1965. – 537 с.
1532401
  Паплаускас А.Б. Тригонометрические ряды (от Фурье до Лебега). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паплаускас А.Б.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 18л.
1532402
  Лукомский С.Ф. Тригонометрические ряды с лакунами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лукомский С.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1974. – 10л.
1532403
  Штейнберг А.С. Тригонометрические ряды Фурье / А.С. Штейнберг. – Киев, 1960. – 24 с.
1532404
  Жук В.В. Тригонометрические ряды Фурье и элементы теории аппроксимации / В.В. Жук, Г.И. Натансон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 188 с.
1532405
  Юдин А.А. Тригонометрические суммы в нижних оценках аналитической теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Юдин А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 7л.
1532406
  Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения / Н.М. Коробов. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
1532407
  Гунявый Олег Анатольевич Тригонометрические суммы и их приложения : Дисс. ... канд. физико-математических наук: 01.01.06 / Гунявый О.А.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 167с. – Библиогр.: л.164 - 167
1532408
  Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства : кн. для учителя / И.Т. Бородуля. – Москва : Просвещение, 1989. – 239 с. : ил. – ISBN 5-09-000613-X
1532409
   Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы.. – Киев, 1980. – 123с.
1532410
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – М., 1979. – 144с.
1532411
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1983. – 159с.
1532412
  Панчишкин А.А. Тригонометрические функции в задачах. / А.А. Панчишкин, Е.Т. Шавгулидзе. – Москва : Наука, 1986. – 159 с.
1532413
  Лазарев Г.Е. Тригонометрическое нивелирование и гравиметрические исследования в Антарктиде / Г.Е. Лазарев; АН СССР ; Междуведомственная комиссия по изучению Антарктики ; отв. ред. Ю.Д. Буланже. – Москва : Наука, 1970. – 76 с. : табл., рис.
1532414
  Скибицький Н.М. Тригонометрична теорема Птолемея / Н.М. Скибицький, Ф.М. Юдін // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 10-15. – ISSN 1029-4171
1532415
  Денисюк В.П. Тригонометричні ряди та сплайни : монографія / В.П. Денисюк ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 211, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-932-030-8
1532416
  Гунявий Олег Анатолійович Тригонометричні суми та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Гунявий О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1532417
  Серре И.А. Тригонометрия / И.А. Серре. – СПб. – 320 с.
1532418
  Глазенап С.П. Тригонометрия : [в 3 ч..] / С. Глазенап, проф. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1915-1916. – Петроград : Изд. Т.З. Глазенап ; [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Ч. 1 : Решение прямолинейных треугольников. – 1915. – IV, 5-127 с.
1532419
  Глазенап С.П. Тригонометрия : [в 3 ч..] / С. Глазенап, проф. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1915-1916. – Петроград : Изд. Т.З. Глазенап ; [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Ч. 3 : Решение сферических треугольников. – 1915. – IV, 97 с.
1532420
  Рашевский К.Н. Тригонометрия : пособие для поступающих в вузы, составленное по программе Наркомпроса РСФСР 1928 года / К.Н. Рашевский. – 2-е изд. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. – 76, [2] с., [2] с. объявл.
1532421
  Бермант О.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – К., 1955. – 183с.
1532422
  Бермант А.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 180 с. : черт.
1532423
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1959. – 336 с.
1532424
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1960. – 336 с.
1532425
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 336 с.
1532426
  Бермант А.Ф. Тригонометрия : [учебник для сред. школ] / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1967. – 176 с. : черт.
1532427
  Раббот Х.М. Тригонометрия / Х.М. Раббот. – 3-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 176с.
1532428
   Тригонометрия. – Москва, 1974. – 80 с.
1532429
   Тригонометрия : Задачник к школьному курсу 8-11 класс. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 656с. – ISBN 5-7805-0212-9, 966-557-035-8
1532430
  Гессенберг Г. Тригонометрия на плоскости / Г. Гессенберг. – Москва. – 101 с.
1532431
   Тригонометрия.. – Изд. 5-е. – М., 1970. – 80с.
1532432
   Тригонометрия.. – Изд. 6-е. – М., 1971. – 80с.
1532433
  Зверев Н.И. Тригонометрия. Показательная и логарифмическая функции : Учеб. пособие для студ.-иностранцев / Н.И. Зверев, И.В. Грибков, И.П. Пацей. – Москва, 1988. – 107с.
1532434
  Рашевский К.Н. Тригонометрия. Пособие для поступ. / К.Н. Рашевский. – Москва, 1929. – 88с.
1532435
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – Москва, 1956. – 96 с.
1532436
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 96 с.
1532437
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 3-е изд.. – Москва, 1958. – 96 с.
1532438
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 4-е изд. – Москва, 1959. – 96 с.
1532439
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 96 с.
1532440
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 9-е изд. – Москва, 1964. – 96 с.
1532441
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 11-е изд. – Москва, 1965. – 96 с.
1532442
  Чайковський М. Тригонометрія : Для вищих кляс середніх шкіл і для самоосвіти / М. Чайковський. – Київ ; Відень : Дніпросоюз, 1921. – 219 с.
1532443
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 5-е. – Київ, 1960. – 96 с.
1532444
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 11. – Київ, 1966. – 96 с.
1532445
  Кованцов Л.В. Тригонометрія / Л.В. Кованцов, І.Г. Малишев. – К, 1975. – 124с.
1532446
  Гайштут О.Г. Тригонометрія : Довідник-задачник / О.Г. Гайштут, Р.П. Ушаков. – Київ : Магістр-S, 1997. – 256с. – ISBN 966-557-033-1
1532447
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – Київ, 1956. – 96 с.
1532448
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 2-е вид. – Київ, 1957. – 96 с.
1532449
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 4-е вид. – Київ, 1959. – 96 с.
1532450
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 7-е вид. – Київ, 1962. – 96 с.
1532451
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 8-е вид. – Київ, 1963. – 96 с.
1532452
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 10-е вид. – Київ, 1965. – 96 с.
1532453
  Гейченко С.С. Тригорское / С.С. Гейченко. – Л, 1965. – 21с.
1532454
  Божко О Тригуб Юхим Демидович (- прапорщик, учасник битви під Крутами) / О Божко, // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1078. – ISBN 978-966-8567-14-8
1532455
  Образцов Л.И. Тридевятая земля : рассказы / Л.И. Образцов. – М., 1983. – с.
1532456
  Образцов Л.И. Тридевятая земля: Рассказы. / Л.И. Образцов. – Москва, 1970. – 232с.
1532457
  Казаченко Б. Тридевятое царство, тридесятое государство, или Как считали наши предки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 10


  З історії рахунку
1532458
  Павурджиев В. Тридесет години съветска култура / В. Павурджиев; В. Павурджуев. – София, 1986. – 31 с.
1532459
  Савичевская Г.И. Тридесятое царство. / Г.И. Савичевская. – М., 1965. – 29с.
1532460
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Днепропетровск, 1974. – 335с.
1532461
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Киев, 1978. – 407с.
1532462
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Днепропетровск, 1988. – 316с.
1532463
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – [Москва] : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
1532464
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Куйбышев : ОГИЗ Куйбышевское Облиздат, 1947. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
1532465
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – [Молотов] : ОГИЗ Молотовский облиздат, 1947. – 31 с., 1 л. портр. : портр.
1532466
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Таллинн : ЭГИЗ Политлитература, 1947. – 32 с.,1 л. портр. : портр.
1532467
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Челябинск : ОГИЗ Челябгиз, 1947. – 32 с.,1 л. портр. : портр.
1532468
  Ярославский Е. Тридцатилетие ВКП (б) и наши задачи / Е. Ярославский. – М, 1933. – 31с.
1532469
   Тридцатилетие ВЛКСМ, 1979. – 32 с.
1532470
  Барсов Н.П. Тридцатилетие деятельности одесского болгарского настоятельства (с 1854-1884 г.) и материалы для истории освобождения Болгарии / Н.П. Барсов. – Одесса : Типография Штаба Округа, 1895. – 74 с.
1532471
   Тридцатилетие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. – Москва, 1975. – 64 с.
1532472
   Тридцатилетие ученой и учебной деятельности П.И.Митрофанова. 8 мая 1912 года. – Варшава : Русское общество, 1912. – 100с.
1532473
  Гельбрас В. Тридцатилетие эпохи "реформ и открытости" в Китае // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
1532474
   Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической и общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер, 1894-1924 : Библиогр., список трудов, приветствия. – Ленинград : Колос, 1926. – 86 с., 1 л. ил.
1532475
   Тридцатилетний юбилей ученой деятельности профессора химии в Харьковском университете Николая Николаевича Бекетова [Речи, телеграммы приветствия] // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 14 с.
1532476
  Алексеев В.М. Тридцатилетняя война : пособие для учителя / В.М. Алексеев. – Ленинград : Учпедгиз ; Ленинградское отделение, 1961. – 183 с. : ил., карт.
1532477
  Ивонина Л.И. Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 0042-8779


  О том, какова была информационно-пропагандистская ситуация в Речи Посполитой, отличались ли польские издания времен Тридцатилетней войны от западноевропейских.
1532478
  Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства / Б.Ф. Поршнев. – Москва, 1976. – 435с.
1532479
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина : [сборник] / Оноре де Бальзак. – Баку : Маариф, 1988. – 220, [2] с.
1532480
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина : повести и рассказы / Оноре де Бальзак ; [сост., авт. послесл. и примеч. Т.В. Соколова ; худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 542, [2] с. : ил.
1532481
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина. Беатриса : романы / Оноре де Бальзак. – Киев : Золота скриня, 1993. – 495 с.
1532482
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина. Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского, Е.А. Гунста. – Киев : ВИК, 1991. – 348 с.
1532483
   Тридцатипятилетний юбилей общественной деятельности В.П. Трегубова. – Полтава : Электрическая типо-литография И.А. Дохмана, 1908. – 21 с.
1532484
  Столяров В.А. Тридцатое лето / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1965. – 159с.
1532485
  Аннинский Л.А. Тридцатые семидесятые : лит.-крит. статьи / Л.А. Аннинский. – Москва : Современник, 1977. – 271 с.
1532486
  Волович В.Г. Тридцатый меридиан / В.Г. Волович. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 224с.
1532487
  Алексеев О.А. Тридцатый снег / О.А. Алексеев. – Москва, 1969. – 96с.
1532488
  Жуков Ю.А. Тридцать бесед с телезрителями (1972-1976) / Ю.А. Жуков. – Москва, 1977. – 383с.
1532489
  Цветкова Анна Тридцать второе число : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 119-121. – ISSN 0130-7673
1532490
   Тридцать две новеллы о монахах.. – Москва, 1962. – 102 с.
1532491
  Гиленко А. Тридцать две тонны поздравлений / А. Гиленко. – Новосибирск, 1976. – 144с.
1532492
  Скворцов В.Н. Тридцать дней войны / В.Н. Скворцов. – Москва : Политиздат, 1981. – 239 с. : ил.
1532493
  Баренбойм Е.Л. Тридцать дней отпуска : рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Латгосиздат, 1964. – 280 с. : ил.. портр.
1532494
  Носов Е.И. Тридцать зерен / Е.И. Носов. – М, 1961. – 224с.
1532495
  Шекет Ю. Тридцать имен Хокусая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268
1532496
  Пальгунов Н.Г. Тридцать лет / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1964. – 351 с.
1532497
  Мертенс Тридцать лет (1882-1911 гг.) русской железнодорожной политики и ее экономическое значение. / Мертенс. – М. – 286с.
1532498
   Тридцать лет большевистской партии 1903-1933.. – Москва, 1933. – 28с.
1532499
  Бартеньев Т. Тридцать лет добрососедства : к истории сов.-финлянд. отношений / Т. Бартеньев, Ю. Комиссарова. – Москва : Международные отношения, 1976. – 254 с. – Библиогр.: с. 237-253
1532500
   Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской Коммунистической партии. – Москва, 1953. – 680 с.
1532501
  Мальцев С.В. Тридцать лет жизни. / С.В. Мальцев. – Тюмень, 1963. – 32с.
1532502
  Кожухова О.К. Тридцать лет и три года : избр. произведения : в 2-х т. / О.К. Кожухова. – М.
Т. 1. – 1977. – 431с.
1532503
  Кожухова О.К. Тридцать лет и три года : избр. произведения : в 2-х т. / О.К. Кожухова. – М.
Т. -2. – 1977. – 366с.
1532504
  Каменева М.С. Тридцать лет Исламской Республики Иран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 153-158. – ISSN 0869-1908
1532505
  Голдовский Е.М. Тридцать лет кинотехнической науки в СССР. / Е.М. Голдовский. – М., 1948. – 56с.
1532506
  Ху Тридцать лет Коммунистической партии Китая : Пер. с китайск / Ху Цяо-му. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 104 с.
1532507
  Ху Тридцать лет Коммунистической партии Китая / Ху Цяо-му. – Пекин : Иностранная литература, 1956. – 127 с.
1532508
  Кравчук С.С. Тридцать лет первой Советской конституции / С.С. Кравчук. – Москва, 1948. – 24с.
1532509
   Тридцать лет по социалистическому пути. – Вильнюс
1. – 1979. – 194с.
1532510
   Тридцать лет по социалистическому пути. – Вильнюс
2. – 1979. – 195с.
1532511
  Кастере Н. Тридцать лет под землей / Н. Кастере. – Москва, 1959. – 166с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
1532512
  Кастере Н. Тридцать лет под землей / Н. Кастере. – М., 1964. – 160с.
1532513
  Гетьман А.П. Тридцать лет с экологическим правом / Анатолий Гетьман. – Харьков : Кроссроуд, 2013. – 283, [1] с. : ил. – Текст частково рос. – Библиогр.: с. 267-280, в конце подразд. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8759-46-8
1532514
  Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных сил. : Торжественное заседании в Большом театре в Москве 23 февраля 1948 года / Н.А. Булганин, министр Вооруж. Сил СССР, маршал Сов. Союза. – Москва : Воениздат Мин. ВСС ССР, 1948. – 24 с.
1532515
  Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных сил. : Торжественное заседании в Большом театре в Москве 23 февраля 1948 года / Н.А. Булганин, маршал Сов. Союза. – Москва : Воениздат Мин. ВСС ССР, 1951. – 24 с.
1532516
   Тридцать лет советского изобразительного искусства. – М., 1948. – 287с.
1532517
  Калашников А.Г. Тридцать лет советского просвещения : Стенограмма публичной лекции, прочит. 24-го окт. 1947 г. в Центр. лектории О-ва в Москве / Министр просвещения РСФСР, действ. чл. Акад. пед. наук РСФСР А. Г. Калашников ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1947. – 31 с.
1532518
  Образцов В.Н. Тридцать лет советского транспорта. Стенограмма публичной лекции... / В.Н. Образцов. – М., 1948. – 23с.
1532519
  Заболотный В.И. Тридцать лет советской архитектуры на Украине / В.И. Заболотный. – Киев, 1948. – 56 с.
1532520
   Тридцать лет Советской Башкирии. – Уфа, 1949. – 217с.
1532521
  Еголин А.М. Тридцать лет советской литературы / А.М. Еголин. – М : Правда, 1948. – 31 с.
1532522
  Вавилов С.И. Тридцать лет Советской науки / С.И. Вавилов. – Москва-Ленинград : Академия Наук ССР, 1947. – 63 с.
1532523
  Вавилов С.И. Тридцать лет Советской науки : Стенограмма публичной лекции, прочитанной 16 октября 1947 года в Центральном лектории Общества в Москве / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 32 с.
1532524
  Поженян Г.М. Тридцать лет спустя / Г.М. Поженян. – Одесса : Маяк, 1971. – 152 с.
1532525
  Полевой Б.Н. Тридцать лет спустя / Б.Н. Полевой. – Москва, 1975. – 159с.
1532526
  Хайт А.И. Тридцать лет спустя / А.И. Хайт. – М., 1991. – 169с.
1532527
  Березин А. Тридцать лет спустя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 0321-1878
1532528
  Юзефович В.М. Тридцать лет тому назад / В.М. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л.Фронцкевича, 1898. – 76 с.
1532529
  Губанов П.П. Тридцать метров палубы : повести / П.П. Губанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 183с.
1532530
  Зарудин Н.Н. Тридцать ночей на винограднике / Н.Н. Зарудин. – М, 1933. – 260с.
1532531
  Зарудин Н.Н. Тридцать ночей на винограднике / Н.Н. Зарудин. – Москва, 1976. – 318с.
1532532
  Алексин А.Г. Тридцать один день / А.Г. Алексин. – Москва, 1964. – 699с.
1532533
  Алексин А.Г. Тридцать один день / А.Г. Алексин. – Москва, 1964. – 699с.
1532534
  Камбулов Н.И. Тридцать осколков. -- (Аджимушкайская тетрадь). / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1966. – 424 с.
1532535
  Иванов В.А. Тридцать отважных. Очерки о новгородцах -- Героях Советского Союза. / В.А. Иванов. – Новгород, 1959. – 125с.
1532536
   Тридцать первое июня. – Москва, 1968. – 404с.
1532537
  Шевелева Е.В. Тридцать первый шаг. / Е.В. Шевелева. – М, 1980. – 47с.
1532538
  Генкель А.Г. Тридцать простейшихопытов по физиологии растений : с 47 рисунками в тексте / А. Генкель. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блэк, 1911. – 64 с. – Без обл.
1532539
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель
1. – 1989. – 286 с.
1532540
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1989. – 378с.
1532541
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы : роман / А.Н. Рыбаков. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1990. – 352 с.
1532542
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1532543
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1532544
  Жаров А.А. Тридцать пять / А.А. Жаров. – Москва, 1956. – 298с.
1532545
  Лишневская А. Тридцать пять лет дружбы : Вильгкльм Котарбинский и Праховы // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 66-77. – ISSN 2222-436X
1532546
   Тридцать пять произведений из собрания Королевской академии художеств: Великобритания. (Каталог выставки). – М., 1978. – 32с.
1532547
  Черняк Тридцать пятье сентября / Черняк, И.А. Геевский. – М, 1990. – 71с.
1532548
  Фаст Г. Тридцать серебреников / Г. Фаст. – Москва, 1954. – 80 с.
1532549
  Сян-Бельгин Тридцать тополей / Сян-Бельгин. – Москва, 1974. – 102 с.
1532550
  Сян-Белгин Тридцать тополей. / Сян-Белгин. – Элиста, 1966. – 24с.
1532551
   Тридцать третья научно-техническая конференция. 28 января - 6 февраля 1970 года : Программа. – Саратов, 1970. – 59с.
1532552
  Малаховский Л.В. Тридцать три / Л.В. Малаховский. – Москва, 1990. – 63с.
1532553
  Воробьев Е.З. Тридцать три богатыря / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 192с.
1532554
   Тридцать три из 33 миллионов : [Делегаты XVII съезда ВЛКСМ : Сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 127 с. : ил.
1532555
  Ласкин Б.С. Тридцать три рассказа / Б.С. Ласкин. – М, 1969. – 223с.
1532556
  Шаталов В.И. Тридцать тысяч поединков / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1977. – 184с.
1532557
  Иванов Г. Тридцать часов поиска / Г. Иванов. – Минск, 1972. – 112с.
1532558
  Симонов К.М. Тридцать шестой - семьдесят первый : Стихотворения и поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 494с.
1532559
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть : Роман / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 335с.
1532560
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 703с.
1532561
   Тридцать шесть радостей. – Л., 1980. – 271с.
1532562
  Баранов В. Тридцята висота // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 5


  До 30-ліття виходу журналу "Київ"
1532563
  Підпалий В.О. Тридцяте літо : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Молодь, 1967. – 83 с.
1532564
  Слюсаренко А.Г. Тридцятилітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1532565
  Ботушанський В. Тридцятирічний ювілей кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / В. Ботушанський, О. Добржанський // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 6-25. – (Історія ; № 2 (52)). – ISSN 2414-9012
1532566
  Ярославський Є. Тридцятиріччя ВКП (б) і наші завдання / Є. Ярославський, 1933. – 32с.
1532567
  Кнорін В. Тридцятиріччя революції 1905 року / В. Кнорін. – К., 1935. – 40с.
1532568
  Мандрика М. Тридцять і три літа Тараса Шевченка: До 140-річчя від дня смерті Т.Шевченка і 155-річчя збірки "Три літа" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.13-16. – ISSN 0131-6788
1532569
  Сорока М. Тридцять літ у Харківському університеті... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-47.
1532570
  Ходак І. Тридцять моментів з історії дивізії "Галичина", які варто дослідити та поширювати історикам // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7196-23-4
1532571
  Ващук Г.Т. Тридцять почесних грамот / Г.Т. Ващук. – Ужгород, 1959. – 40с.
1532572
  Сенченко М. Тридцять років від часу розпаду СРСР // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 29-35. – ISSN 2076-9326
1532573
  Щербина Н. Тридцять років втраченої казки // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 5


  Провідні науковці Університету продовжують вести пошук методів та технологій, які дозволять мінімізувати наслідки Чорнобильського лиха і бодай для майбутніх поколінь повернути на Полісся втрачену казку. Згадуються С. Сніжко та М. Ромась.
1532574
  Чабан М.П. Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко - однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 2. – С. 106-115. – ISSN 2308-2097
1532575
  Кузнєцов Е.І. Тридцять років на орбіті : до 30-річчя утворення Держ. косміч. агентства України / [Е.І. Кузнєцов]. – Київ : Спейс-Інформ, 2022. – 124 с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 123
1532576
  Олійник Б. Тридцять років подвижництва / спілкувався Максим Деркач // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 3-5. – ISSN 2519-4429


  Минає 30 років відтоді, як було засновано ВБО "Український фонд культури".
1532577
  Шмагало Р. Тридцять років потому: інтуїтивний абстракціонізм Василя Бажая "Піано-форте IV" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 0130-1799
1532578
  Булганін М.О. Тридцять років Радянських збройних сил. : Доповідь на урочистому засіданні у Великому театрі в Москві 23 лютого 1948 р. / М.О. Булганін, Міністр Збройних сил СРСР, маршал Рад. союзу. – Київ : Укр. вид. політ. літ-ри, 1948. – 20 с.
1532579
  Глібовацький І. Тридцять років служіння високому мистецтву Петра Гундера // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 114-116. – ISSN 2224-0926
1532580
  Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 - початок 2020 рр.) / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 87, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9543-8
1532581
  Гречуха М.С. Тридцять років Української Радянської Соціалістичної Республіки / М.С. Гречуха. – Київ, 1948. – 23с.
1532582
  Мужук Леонід Тридцять третій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 51-89. – ISSN 0869-3595
1532583
  Боронь О. Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477


  9 березня 2013 р. Наукове товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-Ф), Українська вільна академія наук (УВАН), Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) за участі науковців Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України провели ...
1532584
   Тридцять українських поетес. – К., 1968. – 294с.
1532585
  Харченко П.А. ТриЕго / Петро Харченко; Українська академія оригінальних ідей. – Київ : Фенікс, 2008. – 420 с. – ISBN 978-966-651-579-0
1532586
  Бушняк В. Триединство культур // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 11/12. – С. 192-194. – ISSN 0131-8136
1532587
  Волкова Триединый аспект функциональной организации концепта: прошлое, настоящее и будущее / Волкова, В // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 29-41. – ISSN 2073-8528


  Статья посвящена анализу вопросов, что представляют собой концептуальные структуры, каково их сторение , свойства и функции: обсуждаются эмпирические факты, свидетельствующие , что концептуальные структуры структуры как результат прошлого и настоящего ...
1532588
  Пасічник М. Триєдина світочами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 6-7


  Виповнилося 50 років Житомирській обласній організації НСПУ.
1532589
  Карпенко В. Триєдина сутність журналістського твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті професійні аспекти редакторсько-журналістської майстерності розглядаються крізь призму діалектики. In the article professional aspects of the editorial-journalistic trade are examined through the prism of dialectics.
1532590
  Єсипенко Д. Триєдина сутність феномену Анатолія Радзіховського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 3 (95)
1532591
  Миропольська Є.В. Триєдина хорея у навчальних курсах "Естетика" і "Культурологія" // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-37
1532592
  Миропольська Є. Триєдина хорея як прасимвол синтетичних мистецтв // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 178-185. – ISSN 1997-4264
1532593
  Харченко П.А. Триєдине / П.А. Харченко. – К, 1990. – 101с.
1532594
  Вдовічен А.А. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 12-30. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (77/78)). – ISSN 2310-8185
1532595
  Вагилевич К. Триєдиність : Вірші / К. Вагилевич; Графіка і жудожнє оформлення В. Сергійчука. – Костопіль : Роса, 2006. – 98с.
1532596
  Бокал О.В. Триєдиність релігій (Сань-Цзяо) як основа розвитку китайської цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1532597
  Бондаренко В.Л. Триєдність фінансів, кредиту та грошей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-28. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається положення про одночасність та триєдність фінансування, кредитування та грошування - трьох етапів процесу обміну.
1532598
  Малаховский К.В. Трижды вокруг света / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1982. – 94 с.
1532599
  Шатаев Аслан Трижды воскресший : рассказ-быль // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0012-6756
1532600
  Малаховский К.В. Трижды открытая земля / К.В. Малаховский. – Москва, 1967. – 72с.
1532601
  Болдырев С.Н. Трижды приговоренный : повесть о Георгие Димитрорве / С.Н. Болдырев. – Москва : Политиздат, 1968. – 416 с. : ил. – (Пламенные революционеры)
1532602
  Привалов Б.А. Трижды убитый / Б.А. Привалов. – М, 1958. – 64с.
1532603
  Роговий Ю. Тризна // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 80-81.
1532604
  Брязгунов Ю. Тризна по Доростолу. Злий демон Святослава / Юрій Брязгунов. – Київ : [б. в.], 2023. – 75 с. – Бібліогр. в прим.: с. 74-75
1532605
  Холт К. Тризна по женщине. Романы / К. Холт. – Москва, 1982. – 333с.
1532606
  Цуканов А.Н. Тризна по неудачнику. / А.Н. Цуканов. – М., 1988. – 205с.
1532607
  Зоберн О. Тризна по Яну Волкерсу : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0130-7673
1532608
  Лебедев Е.Н. Тризна. / Е.Н. Лебедев. – Москва : Современник, 1985. – 301с.
1532609
  Меженко Ю.А. Тризначні авторські катерові таблиці прстосовані для українських бібліотек. / Ю.А. Меженко. – Х, 1932. – 65с.
1532610
  Амфитеатров А.В. Тризны : [статьи] / Александр Амфитеатров. – Москва : Скл. изд. кн. маг. Д.П. Ефимова, преемн. А.Д. Друтман, 1910. – 210, [1] с.
1532611
  Овчаренко Е. Тризуб - герб твоєї держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 11
1532612
  Кущинський А. Тризуб - державний герб україни і тризуб - символічна емблема // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 31-36
1532613
  Болотенюк С. Тризуб - символ світогляду українців / С. Болотенюк, П. Харченко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 4-12
1532614
  Чорна С. Тризуб - символ суверенної держави і нашої свободи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 лютого (№ 33)
1532615
  Сокульський А.Л. Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 99-101. – ISSN 2218-4805
1532616
  Косовський В. Тризуб / Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко, Євген Чередниченко ; [ упоряд. В. Шевченко ]. – Київ : Факт, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-359-309-8
1532617
  Яхно О. Тризуб для Романа Шухевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
1532618
  Шумило С. Тризуб з хрестом: 100 років боротьби за право на існування // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 148-161
1532619
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1975. – 191с.
1532620
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Вид. 2-е, доп. – Дніпропетровськ, 1977. – 222с.
1532621
  Карнаух А.Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 61, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 58-60. – ISBN 978-966-2286-05-2
1532622
  Антонюк Я. Тризуб над півостровом: ОУН у Криму / Я. Антонюк, С. Громенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 жовтня (№ 39). – С. 15


  Якщо хочеш здивувати — вдайся до парадоксу: гарячий сніг, холодна війна, бандерівці у Криму... - вибір чималий. І йдеться не про сучасних "бендерівців", якими так старанно сепаратисти лякали кримських обивателів, а про справжніх членів революційної ...
1532623
  Здоровило Т. Тризуб перемагає: 102-метрова скульптура у Києві нарешті позбулася радянського символу, фото // Україна молода. – Київ, 2023. – 9 серпня (№ 32). – С. 3


  До Дня відновлення Незалежності - 24 серпня - влада пообіцяла, що кияни й гості міста побачать на щиті монумента "Батьківщини-Матері" замість радянського герба 400-кілограмовий Тризуб.
1532624
  Хоменко О. Тризуб як ймовірність і константа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)
1532625
  Верховський В. Тризуб, тамга чи грифон? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 1, 3


  Роздуми стосовно кримської геральдики.
1532626
  Костенко Н. Триіктовий дольник Володимира Свідзинського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 76-78. – ISBN 978-966-489-191-9
1532627
  Костенко Н. Триіктовий дольник говірного інтонаційного типу на помежів"ї 1920-х - 1930-х рр. (Володимир Свідзинський, Євген Плужник) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 75-76. – ISBN 978-966-489-191-9
1532628
  Костенко Н. Триіктовий дольник Євгена Плужника // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 89. – ISBN 978-966-489-191-9
1532629
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Ігоря Качуровського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 70-75. – ISBN 978-966-489-191-9
1532630
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Максима Рильського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 64-66. – ISBN 978-966-489-191-9
1532631
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Михайла Драй-Хмари // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 55-58. – ISBN 978-966-489-191-9
1532632
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Михайла Ореста // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 66-70. – ISBN 978-966-489-191-9
1532633
  Костенко Н. Триіктовий дольник Павла Филиповича // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 58-63. – ISBN 978-966-489-191-9
1532634
  Костенко Н. Триіктовий дольник у ліриці Бориса Олійника // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 117-120. – ISBN 978-966-489-191-9
1532635
  Бросаліна О. Триіктовий дольник у поезії неокласиків // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 50-54. – ISBN 978-966-489-191-9
1532636
  Костенко Н. Триіктовий дольник у поезії української діаспори // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 121-123. – ISBN 978-966-489-191-9
1532637
  Кобринский А.М. Трикая = Trikaya : (I, II, III) / Александр Кобринский. – Беэр-Яков : НАХАШ, 2014. – 190, [2] с. : портр., ил., табл. – На обл. и на авантит.: I. В одном из дней (стихотворения). II. Ассоциативно-математическая поэзия (философско-лингвистическое эссе). III. Зазеркалье флоберовского мышления (монография). – Библиогр.: с. 182-187. – ISBN 978-965-90667-8-0
1532638
  Нестеров О.В. Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Нестеров Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1532639
  Титаренко О. Триколірна перемога Фійона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 листопада (№ 217). – С. 10


  Франція. На праймеріз республіканці обрали кандидатом у президенти консерватора-ультраліберала з російським присмаком.
1532640
  Калинчук Д. Триколор зі свастикою // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 13 (178). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Тавруючи визвольні рухи Литви, Естонії, України за "колабораціонізм" у Кремлі воліють забути, що в 40-х роках XX століття колишні білогвардійці масово опинялися в лавах СС та Вермахту.
1532641
  Солонський А.Я. Триколос / А.Я. Солонський. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
1532642
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 вересня (№ 167). – С. 4


  Уперше за 73 роки Путін перекреслив принципи Атлантичної хартії, що гарантувала створення повоєнного світопорядку на базі недоторканності території, відмови від використання сили в міжнародних відносинах і створення системи колективної безпеки. Так ...
1532643
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 7


  Українці і росіяни перед трикольоровим викликом
1532644
  Пришляк О.О. Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею / О.О. Пришляк, А.А. Прус // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – С. 250-261. – ISSN 1562-3076
1532645
  Аль-Оста А С. Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 231-220. – ISSN 2218-4511
1532646
  Гребінник Василь Анатолійович Трикомпонентна модель подання знань для проектування інтелектуальних агентів та експертних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Гребінник В.А.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1532647
  Качкевич Ю. Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 206-212. – ISSN 2078-340X


  Статтю присвячено дослідженню трикомпонентних іменникових перелічень у творі Філострата “Життя Аполлонія Тіанського”. Розглянуто лексико-семантичні та граматичні особливості іменників, які формують перелічувальні ряди, способи зв’язку між їхніми ...
1532648
  Жуков С.А. Трикоординатний секвентний радіолокатор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядається питання захисту сенквентних РЛС від пасивних перешкод від землі і пропонується нове науково-технічне рішення для побудови трикоординатного секвентного радіолокатора, який забезпечує виявлення і вимірювання трьох координат цілей ...
1532649
  Шкуратов О.І. Трикотажна промисловість України в семирічці / О.І. Шкуратов. – К., 1959. – 33с.
1532650
  Царук В.В. Трикотажні вироби ручної та машинної в"язки / В.В. Царук. – 2-ге вид., із змін. – К., 1987. – 171с.
1532651
  Задорожний М.П. Трикрати / М.П. Задорожний, П.С. Скавронський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 47-48 : фото
1532652
  Страхов Є.М. Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації / Є.М. Страхов, Т.А. Яровий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1532653
  Гончар І. Трикстеріада в українській літературі: структура образу трикстера у поемі І.Я. Франка "Лис Микита" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 80-82. – ISBN 966-594-298-0
1532654
  Білоног Ю. Трикстеріада імпліцитного автора в наративі павичевих романів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 51-54


  У сучасному літературознавстві продовжує зберігатися підвищений інтерес до постмодернізму, до його природи, характеру, особливостей, історичної укоріненості. Неухильно зростає й кількість міждисциплінарних досліджень, присвячених цьому явищу. У ...
1532655
  Гончар І.І. Трикстеріада як проблема українського авангардизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 111-115. – ISBN 966-8188-10-1
1532656
  Гончар І. Трикстерське співвідношення "Я" та "Іншого" в контексті авангардизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 65-69
1532657
  Кушнір І.А. Трикутна піраміда у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 112с.
1532658
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх : вірогідна історія про подію, співану в романсах і описану тут без жодних прикрас / П.А. Аларкон ; пер. з іспанської. – Київ : ДЛВ, 1958. – 80 с.
1532659
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх : повісті та оповідання / П.А. Аларкон ; з іспанськ. перекл. Ж. Конєва. – Київ : Дніпро, 1983. – 176 с.
1532660
  Маринович М. Трикутник взаємопомічної любові // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 31-38


  Збірка "Євген Сверстюк - Валерія Андрієвська: Листування".
1532661
  Гаврилюк Ю. Трикутник вогню і смерті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 22 липня (№ 29)


  1941 рік на Підляшші.
1532662
  Гольник О. Трикутник Володимира Єшкілєва: містико-езотерична стратегія роману "Усі кути трикутника" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 54-59. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1532663
  Сірук М. Трикутник Гутерреша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 грудня (№ 228). – С. 3


  Завдання нового генсека ООН полягатиме в тому, щоб працювати над зміцненням міжнародного права.
1532664
  Кушнір І.А. Трикутник і тетраедр у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1991. – 208с.
1532665
  Бовуа Д. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793-1914 рр. / Даніель Бовуа ; [пер. з фр. З.П. Борисюк]. – Київ : Кліо, 2020. – 870, [2] с. – Покажч. імен : с. 837-868. - Виданл за ініціативи, фін. і творчої підтримки І.Є. Кавича, голови ГО "Підгірці-Шолом". – Бібліогр.: с. 810-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7755-15-8
1532666
  Говорун К. Трикутник рівноваги. Про партнерство церкви, суспільства і держави і ускладнення політичної картини в цілому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 4


  "Після Майдану церковно-політичні відносини в Україні з двовимірних стали тривимірними. Якщо раніше це була сувора візантійська бінарність "церква-держава", то тепер це вже більш інтригуючий трикутник "церква-суспільство-держава". Як будь-який перехід ...
1532667
  Кушнір І.А. Трикутник у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 104с.
1532668
  Мазурок О.О. Трикутні числа / О.О. Мазурок, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 6-9
1532669
  Зайцев А.К. Трилатерация : производственное (практическое) издание / А.К. Зайцев; ред.: Л.Г. Иванова, Е.А. Евтеева. – Москва : Недра, 1989. – 216 с. – ISBN 5-247-01091-4
1532670
  Шнирков О.І. Трилема європейської інтеграційної моделі для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 23-24
1532671
  Шаров О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 261-275. – ISSN 1684-906Х
1532672
  Кулик Н. Трилер довжиною в життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1532673
  Охріменко А.С. Трилер як тип тексту: теоретичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 394-401
1532674
  Гусаков А.А. и др. Трилисник / А.А. и др. Гусаков. – Петрозаводск, 1980. – 78с.
1532675
  Біливода П.М. Трилисник / Петро Біливода, Микола Будлянський, Петро Селецький. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 106 с. – (Перша книжка поета)
1532676
   Трилистник. – К., 1971. – 80с.
1532677
   Трилистник. – М., 1971. – 274с.
1532678
  Сидоренко Н.Н. Трилистник / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1980. – 239с.
1532679
  Шаповал М. Триліси / М. Шаповал. – Київ, 1981. – 192с.
1532680
   Триллер = Thriller: stories to keep you up all night / Дж. Роллинс [и др.] ; [под ред. Дж. Патерсона ; пер. с англ. Т. Матюхина]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2011. – 650, [3] с. – Пер. изд.: Thriller: stories to keep you up all night / ed.: James Patterson. 2006. – (Книга-загадка. Книга-бестселлер). – ISBN 978-5-699-52099-2


  Содерж.: Новая личность Джеймса Пенни / Ли Чайлд ; Операция "Северный лес" / Дж. Гриппандо ; Эпитафия / Дж. А. Конрат ; Лицо в окне / Х. Грем; Эмпатия / Дж. Сигел ; Влюбленный Ковальски / Дж. Роллинс ; Охота за Дмитрием / Г. Линдс ; Похищение / М. и Д. ...
1532681
  Булгаков М. Триллионер : проза: микрорассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 167-169. – ISSN 0131-2332


  Отдельно изданная часть рассказа "Столица в блокноте". Дата публикации выставлена по дате "материнского" рассказа, т.к. представленная часть в лице "Триллионера" логически выделенна в види мини-главы, а не является произвольно изъятым куском текста
1532682
  Елкин Е.А. Трилобиты (дехенеллиды) и стратиграфия нижнего и среднего девона Юга Западной Сибири / Е.А. Елкин; Отв ред. Максимова З.А. – Москва : Наука, 1968. – 156с.
1532683
  Петрунина З.Е. Трилобиты и биостратиграфия тремадока западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Петрунина З.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
1532684
  Репина Л.Н. Трилобиты нижнего кембрия Юга Сибири (надсемейство Redlichioidea) : Отв. ред. Суворова Н.П. / Л.Н. Репина. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1966. – 204с.
1532685
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства paradoxidae и их значение для стратиграфии кембрийских отложений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Соловьев И.А.; МВ и ССО СССР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1980. – 22л.
1532686
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства и их значение для стратиграфии кембрийских отложений : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Соловьев И.А. ; МВ и ССО СССР , Ленинград. горный ин-т. – Ленинград, 1980. – 22 с.
1532687
  Максимова З.А. Трилобиты среднего и верхнего девона Урала и Северных Мугоджар : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Максимова З. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1532688
  Ергалиев Г.Х. Трилобиты среднего и верхнего кембрия Малого Каратау : монография / Г.Х. Ергалиев; Отв. ред. Соколов Б.С., Покровская И.В. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 211с.
1532689
  Балашова Е.А. Трилобиты среднего и верхнего ордовика и нижнего силура Восточного Таймыра : монография / Е.А. Балашова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – 114с. – Библиогр.: с.92-94
1532690
  Левицкий Е.С. Трилобиты среднего ордовика северо-запада Горного Алтая и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левицкий Е. С.; Моск. геол. развед. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1532691
  Вебер В.Н. Трилобиты Туркестана / В.Н. Вебер; Н.К.Т.П.-С.С.С.Р. Всесоюзное геолого-разведочное обьединение. – Москва-Ленинград, 1932. – 157с. – с 4 таблицами
1532692
  Сухово-Кобылина Трилогия : Свадьба Кречинского : Дело : Смерть Тарелкина / Сухово-Кобылина; А.В Сухово-Кобылин. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1938. – 199 с. : 1 л. портр.
1532693
  Марцинкявичюс Ю. Трилогия / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1987. – 257 с.
1532694
  Свириденко С. Трилогия "Кольцо Нибелунга" Рихарда Вагнера : общедоступный очерк / С. Свириденко [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1907. – 76 с.
1532695
  Хрусталева Н.А. Трилогия "Лунатики" в творчестве Германа Броха / Н.А. Хрусталева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 172 с.
1532696
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Дис. ... канд. филос. наук: / Н.Я. Борозна ; КГУ. – Киев : [Б. и.], 1968. – 319 л., XXXVII л. – Библиогр.: л. 1-37
1532697
  Борозма Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Борозма Н.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1532698
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Борозна Н.Я.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
1532699
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1969. – 120с.
1532700
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1976. – 96с.
1532701
  Баранов В.И. Трилогия А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / В.И. Баранов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 79 с.
1532702
  Кенигсберг М.И. Трилогия Александра Гончара "Знаменосцы" : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг М.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1532703
  Круть Ю.З. Трилогия Владимира Минача "Генерация" и пути развития послевоенной словацкой прозы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Круть Ю.З. ; АН УССР , Ин-т лит-ры. – Киев, 1967. – 17 с.
1532704
  Синенко В.С. Трилогия К. Симонова "Живые и мертвые" / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 163с.
1532705
  Тузова Л.А. Трилогия К.А.Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето" и "Костер". (Жанр, сюжет, мастерство психол. анализа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Тузова Л.А. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Фрунзе, 1969. – 23 c. – Бібліогр. : с. 23
1532706
  Старков А.Н. Трилогия Константина Федина / А.Н. Старков. – Москва, 1989. – 191с.
1532707
  Чуприна И.В. Трилогия Л.Толстого "Детство", "Отрочество" и "Юность". / И.В. Чуприна. – Саратов, 1961. – 192с.
1532708
  Пискунов В.М. Трилогия М. Стельмаха / В.М. Пискунов. – Москва, 1966. – 112с.
1532709
  Файнгелеринт Д.М. Трилогия Марии Пуймановой "Люди на перепутьи", "Игра с огнем" и "Жизнь против смерти". : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнгелеринт Д.М.; Лит. ин-т им. А.М.Горького. при Союзе сов. писателей. – М., 1955. – 20л.
1532710
  Боборыкин В.Г. Трилогия Н. Погодина о Ленине / В.Г. Боборыкин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 199 с.
1532711
  Зайцев Н.В. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине / Н.В. Зайцев. – Л., 1960. – 48 с.
1532712
  Фролова Т.Д. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине. / Т.Д. Фролова. – Махачкала, 1963. – 32 с.
1532713
  Диев В.А. Трилогия Н.Погодина о Ленине / В.А. Диев. – М. : Художественная литература, 1965. – 150 с.
1532714
   Трилогия о Максиме. – М., 1981. – 383с.
1532715
  Реньи А.А. Трилогия о математике / А.А. Реньи. – Москва, 1980. – 376с.
1532716
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. – Москва : Известия, 1977. – 655 с.
1532717
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с.
1532718
  Мартыненко О.П. Трилогия О.Д.Форш "Радищев" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыненко О.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 19 с.
1532719
  Анастасьев А.Н. Трилогия Погодина о Ленине на сцене / Анастасьев А.Н. – Москва : Наука, 1964. – 72 с. : ил.
1532720
  Шамбинаго С.К. Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь) : [Портр. Н.В. Гоголя - меццотинто с грав. Рундальцова, (по итал. дагерротипу) / С. Шамбинаго. – Москва, 1911. – 159 с., 1 л. портр.(фронт.)


  Содержание: Романтизм символический (Гогоь и Гойя); Романтизм античный (Изображение любви у Гоголя); Романтизм политический (Гоголь и Рим) Ил.: Рундальцов, Михаил Викторович (1871-1935)
1532721
  Костяков В. Трилогия Уильяма Фолкнера / В. Костяков ; под ред. М.Н. Бобровой. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1969. – 104 с.
1532722
  Бодрова М.Л. Трилогия Фридрига Шиллера "Валенштейн" : Автореф... канд. филол.наук: / Бодрова М. Л.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1532723
  Заманский Л.А. Трилогия Эдуарда Багрицкого "Последняя ночь" : учеб. пособ. : (проблематика и поэтика) : Багрицкий Эдуард Георгиевич, о нем / Л.А. Заманский ; М-во просвещения РСФСР, Челябинский гос. пед. ин-т. – Челябинск : [Челябинский пед. ин-т], 1974. – 101 с. – Библиогр.: с. 99-100 (32 назв.)
1532724
  Манченко О.Г. Трилогия Юрия Смолича "Дитинство", "Наші тайни", "Вісімнадцятилітні" : Автореф... канд. филол.наук: / Манченко О.Г.; Киев. гос. пед. им-н им. А.М.Горького. – К., 1966. – 20л.
1532725
  Козлова О.В. Трилогия Я.Коласа ("В полесской глуши", "В глуби Плесья", "На перепутье") : Автореф. дис. ... канд.филол. наук: / Козлова О.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 16 с.
1532726
  Бээкман Эмэ Трилогия. Маленькие люди / Эмэ Бээкман; авториз. пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1976. – 575 с.
1532727
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского / Сухово-Кобылин. – Москва, 1966. – 383с.
1532728
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. / Сухово-Кобылин. – М, 1955. – 276с.
1532729
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / Сухово-Кобылин. – М-Л, 1927. – 560с.
1532730
  Сухово-Кобылин В А. Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / В А. Сухово-Кобылин, . – М-л, 1949. – 224с.
1532731
  Романенко Я.А. Трилогія "Володар перснів": історичне підгрунтя легенди // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 629-638
1532732
  Бойко Н. Трилогія "Заметіль" Романа Купчинського: чужий та інший серед своїх // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12 (776/777), листопад - грудень. – С. 55-60
1532733
  Мазуркевич О.Р. Трилогія високих рубежів / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1982. – 152с.
1532734
  Сайковська О. Трилогія про "ніщо" Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 144-150. – ISSN 2307-2261
1532735
  Зайчук О. Трилогія професора А. О. Селіванова [рецензія] / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 291-293. – ISSN 1026-9932
1532736
  Стюнкель Т.Б. Трилонометрический метод определения жестскости воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стюнкель Т.Б.; МВО СССР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1952. – 12 с.
1532737
  Дюморье Д. Трильби : роман / Джордж Дюморье ; пер. с пнгл. Т.И. Лещенко-Сухомлиной. – Москва : Государственной изжательство художественной литературц, 1960. – 334 с.
1532738
  Дюморье Д. Трильби / Д. Дюморье. – М., 1993. – 381с.
1532739
   Тримає час незламане перо : (до ювілею невтомного дослідника духовних скарбів М.К. Дмитренка) / Дяченко-Король, Т. Гнаткович, Л. Повх, М. Белей, С. Готько, Н. Іванчо, Я. Корінь, О. Опачко, М. Федорка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 5 (128). – С. 58-60
1532740
  Грабчук Г. Тримаймося завжди разом! // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Для всіх природничих факультетів Університету, що здійснювали набір абітурієнтів за напрямом «фізика», вступна кампанія 2015 р. була особливо непростою. Адже загальна кількість випускників шкіл, що складали ЗНО з фізики, виявилася меншою, ніж кількість ...
1532741
   Тримайся "Тесла"! // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  На базі НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського відкрили RnD-центр (Research&Development) із сучасним програмним забезпеченням. Там студенти розроблятимуть нові моделі електробайків та електрокарів.
1532742
  Богданович Лілія Тримайте у теплі голову й ноги / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
1532743
  Сарнавський О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 446-451. – ISSN 1026-9932
1532744
  Нестеренко В. Тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні: порівняльно-правовий аналіз покарання в Україні та Великій Британії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльно-правовий аналіз порядку й умов виконання та відбування покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні в Україні та покарання у вигляді тримання у військовому виправно-тренувальному центрі у Великої Британії. Правове ...
1532745
  Танасевич О. Тримання під вартою не дорівнює позбавленню волі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1532746
  Ігнатюк І. Тримання під вартою особи у період від закінчення досудового розслідування до початку підготовчого судового засідання / І. Ігнатюк, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 49-59


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1532747
  Даль А.Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні = Detention as a measure of restraint in criminal procedure : монографія / Даль Адам Лаврентійович, Абламський Сергій Євгенович ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 237, [1] с. – Присвячується 100-річчю початку підготовки охоронців правопорядку у Харкові (1917-2017 рр.). - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-237 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження" = Series "The investigator and detective"s library: paticipants of criminal procedure). – ISBN 978-617-7474-67-7
1532748
  Бабаков С. Тримата и вьжето : повесть / Бабаков С. – София : Народная младеж, 1962. – 106 с.
1532749
  Яремчук Андрій Тримати хвилю : відчуття своєї національної приналежності в українців поглиблюється // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1532750
  Павличко Я. Тримаючись пальців Божої руки : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 162-170. – ISSN 0208-0710
1532751
  Суворов Б.В. Тримеллитовая кислота и полимеры на ее основе. / Б.В. Суворов. – Алма-Ата, 1975. – 288с.
1532752
   Триметазидин в практике семейного врача: единичный взгляд на проблему / К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Е.Я. Николенко, М.В. Мартыненко, Е.Е. Николенко, А.С. Кратенко, В.П. Кандыба, Л.В. Ларичева, Н.К. Александрова, Л.В. Беляева, Л.В. Беляева // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 2 (11). – C. 49-54. – ISSN 2415-3060
1532753
  Григорян Миша Шмавонович Триметаллилборан в аллилбор-ацетиленовой конденсации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорян Миша Шмавонович; АН СССР. Ин- орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 22л.
1532754
  Журавель К.Ф. Триметилсилілгалогени в реакціях гетероциклізації: квантово-хімічне дослідження / К.Ф. Журавель, О.Б. Роженко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 116
1532755
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1532756
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Додаток: л. 165-201. – Бібліогр.: л. 125-164
1532757
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 102 л. – Бібліогр.: л. 87-102
1532758
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1532759
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Рябухін С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки: л.199-265. – Бібліогр.: л.167-198
1532760
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03 - Органічна хімія / Рябухін С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1532761
  Мушкетик Л.Г. Тримовний словник з лінгвістичної термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 429-431. – ISSN 2075-437X


  Продовження назви: Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. . - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 521 ...
1532762
  Ільїн В.В. Тримурті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1532763
   Тринадесет века България : Историческа библиография. – София, 1980. – 401с.
1532764
  Богданов И. Тринадесет века бьлгарска литература / И.Богданов. – София : Наука и искуствво
Ч. 1 : Стара бьлгарска литература. Литература на вьзраждането 681-1878. – 1983. – 439 с.
1532765
   Тринадесет века в мир и бран. – София
Т. 1. – 1978. – 212 с.
1532766
  Беркеши А. Тринадесетият агент / А. Беркеши ; Преведе от унгарски Катя Каменова. – София : Воениздат, 1974. – 303 с. – (Героика и приключения)
1532767
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
1. – 1983. – 210 с.
1532768
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
2. – 1983. – 136 с.
1532769
   Тринадцатая Всесоюзная пушкинская конференция. 6-8 июня 1961 года. – Л., 1961. – 12 с.
1532770
   Тринадцатая выставка московских художников: книги : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 143 с.
1532771
  Самчук И.А. Тринадцатая гвардейская / И.А. Самчук. – 2-е изд. доп. – М, 1971. – 280с.
1532772
  Лепин И.З. Тринадцатая группа / И.З. Лепин. – Пермь, 1980. – 286с.
1532773
  Конюхов Г.А. Тринадцатая конференция РКП / Г.А. Конюхов. – М, 1951. – 68 с.
1532774
  Конюхов А Г. Тринадцатая конференция РКП / А Г. Конюхов. – М, 1956. – 72с.
1532775
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 241 с.
1532776
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 241 с.
1532777
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 241 с.
1532778
   Тринадцатая научно-техническая конференция, май 1963 года : Тезисы докл. – Москва, 1963. – 140с.
1532779
  Бораненков Н.Е. Тринадцатая рота : роман / Н.Е. Бораненков ; [вступ. ст. Н. Вирты ; ил. В. Добровольский]. – Москва : Московский рабочий
[Кн. 1]. – 1974. – 423 с. : ил.
1532780
  Рампа Тринадцатая свеча = The thirteenth candle. My visit to venus : Мой визит на Венеру / Рампа, Лобсанг; Пер. с англ. Т.Титова, В.Трилис, О.Снитко и др. – Київ : Софія, 1997. – 256с. – ISBN 5-220-00049-7
1532781
  Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка : роман / Диана Сеттерфилд ; [пер. с англ. В. Дорогокупли]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 445, [3] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-01188-5
1532782
  Варжапетян В.В. Тринадцатая страсть / В.В. Варжапетян. – Москва, 1988. – 366с.
1532783
  Холопов Г.К. Тринадцатый / Г.К. Холопов. – Москва, 1958. – 48с.
1532784
  Вибе Ф.И. Тринадцатый вариант / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1968. – 40с.
1532785
   Тринадцатый всемирный конгресс по птицеводству. – К., 1966. – 632с.
1532786
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1958. – 285с.
1532787
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1971. – 222 с.
1532788
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1984. – 286с.
1532789
  Малышев А.А. Тринадцатый кордон : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 240 с.
1532790
   Тринадцатый Ленинградский семинар по космофизике : материалы семинара. – Ленинград : Издательство ФТИ АН СССР, 1983. – 203 с.
1532791
  Воробьев Е.З. Тринадцатый лыжник / Е.З. Воробьев. – Москва, 1983. – 32с.
1532792
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Материалы по истории химии и биологии. – Москва, 1971. – 64с.
1532793
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Сборник секционных тезисов (Дополнения). – Москва, 1971. – 72с.
1532794
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История античной науки и техники. – Москва
Секция № 3. – 1971. – 24с.
1532795
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История биологических наук (включая теоретические основы медицины). – Москва
Секция № 9. – 1971. – 136с.
1532796
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История средневековой науки и техники. – Москва
Секция № 4. – 1971. – 40с.
1532797
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. Подсекция. История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем. – Москва
Секция № 1. – 1971. – 52с.
1532798
  Балабин С.П. Тринадцатый пикет : повести / Станислав Балабин ; [худож. С. Черкасов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 304 с. : ил.
1532799
  Искандер Фазиль Тринадцатый подвиг Геракла / Искандер Фазиль. – Москва, 1966. – 137 с.
1532800
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : драма в 2 ч. / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1981. – 64 с. : портр. – (Сегодня на сцене)
1532801
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : пьесы / Азат Абдуллин ; [худож. А. Рюдстедт]. – Москва : Советский писатель, 1991. – 170, [2] с : ил.
1532802
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель. Последний патриарх : [пьесы] / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1986. – 119 с. – (Сегодня на сцене)
1532803
  Смирнов В. Тринадцатый рейс / В. Смирнов. – М., 1968. – 288с.
1532804
  Тарутин О.А. Тринадцатый сезон / О.А. Тарутин. – Л., 1989. – 315с.
1532805
   Тринадцатый стул. – Ташкент, 1986. – 206с.
1532806
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 72 с. – (Съезды и конференции ВКП(б))
1532807
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – М, 1950. – 72с.
1532808
  Колесников А.К. Тринадцатый съезд РКП(б) / А.К. Колесников. – Москва, 1956. – 87с.
1532809
   Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. – Москва, 1963. – 884с.
1532810
   Тринадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). 23-31 мая 1924 г.. – Москва, 1924. – 765с.
1532811
  Якубовский А.П. Тринадцатый хозяин / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1971. – 158с.
1532812
  Кычаков И.С. Тринадцать / И.С. Кычаков. – М., 1971. – 127с.
1532813
  Ошанин Л.И. Тринадцать баллад / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 31с.
1532814
  Крылов И.А. Тринадцать басен / И.А. Крылов. – Л., 1972. – 36с.
1532815
  Василев В. Тринадцать веков Болгарии / В. Василев. – София : Пресс, 1981. – 126, [2] с.
1532816
  Сычевский В.П. Тринадцать градусов к востоку от Гринвича. / В.П. Сычевский. – К., 1983. – 432с.
1532817
  Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии : Хрестоматия с комментариями по курсу "Введение в психологию" / Е.Е. Соколова. – 3-е изд. – Москва : Смысл, 1997. – 653с. – (Психология для студента). – ISBN 5-89357-007-3
1532818
  Кузнецова Л.И. Тринадцать загадок неба / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1967. – 168 с.
1532819
  Дряхлова Валентина Тринадцать источников Карловых Вар // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 32-35
1532820
  Васильев В.В. Тринадцать лекций по основам вариационного исчисления / В.В. Васильев. – Иркутск, 1989. – 103с.
1532821
  Баруздин С.А. Тринадцать лет : повести и рассказы : для сред. возраста / С.А. Баруздин ; предисл. М. Прилежаевой ; ил. Л. Дурасов. – Москва : Детская литература, 1968. – 270 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Новые дворики; Только не завтра; Первое апреля - один день весны; Какое оно, море?; Рассказы; Лето, очень плохое лето; Тринадцать лет; Лесной рассказ; Ее зовут Елкой; Верить и помнить; Из книги "Повести о женщинах".
1532822
  Березюк Н.М. Тринадцать лет без университета. Под дамокловым мечом реформ / Н.М. Березюк, Г И. Левченко, Р.П. Чигринова // Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова. – Харьков : Тимченко А.Н., 2006. – С. 79-112. – ISBN 966-8661-15-X


  28-31 декабря 1925 г. в Киеве в помещении Всенародной библиотеки, которая выступила координатором деятельности библиотек, состоялась Первая конференция научных библиотек. С докладом "Организация сети научных библиотек и ближайшие задачи в их работе" ...
1532823
  Плисецкая М.М. Тринадцать лет спустя : сердитые заметки в тринадцати главах / Майя Плисецкая. – Москва : АСТ ; Новости, 2008. – 160с., [ 104с. илл. ] : фот. – ISBN 978-5-17-045344-3
1532824
  Андропов С. Тринадцать мальчишеских лет : повесть / С. Андропов; Андронов С. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 132 с.
1532825
  Пчелкин А.А. Тринадцать месяцев / А.А. Пчелкин. – М, 1972. – 95с.
1532826
  Ноябрев И.Я. Тринадцать месяцев : [три] киноповести / Илья Ноябрев. – Киев : Наш час, 2008. – 176 с., [16] л. фотоил. : фотоил. – В кн. сер. указана также: Клуб ЛСД. – (Клуб любителей современного детектива). – ISBN 978-966-8174-80-3
1532827
  Полторакин В.В. Тринадцать подснежников. / В.В. Полторакин. – Новосибирск, 1964. – 191с.
1532828
  Гранин Д.А. Тринадцать ступенек / Д.А. Гранин. – Ленинград, 1984. – 304с.
1532829
  Дмитриев Ю.Д. Тринадцать черных кошек / Ю.Д. Дмитриев. – Москва : Детская литература, 1988. – 239 с.
1532830
  Рильський М.Т. Тринадцята весна / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 69с.
1532831
   Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки : 13-15 квіт. 2010 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-918-6
1532832
   Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад оргком.: Воловенко Ю.М. (голова), Войтенко З.В., Запорожець О.А. та ін. ; редкол.: Кукуєв М. та ін.]. – Київ, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч. авт.: с. 220-223. – Бібліогр. в кінці ст.
1532833
  Конюхов А Г. Тринадцята конференція РКП / А Г. Конюхов, . – Київ, 1957. – 68с.
1532834
  Кізілова Н.О. Тринадцяте засідання Балтійського відділу Групи експертів Організації Об"єднаних Націй з географічних назв : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 52-53 : Фото
1532835
  Роговий Ю.Ф. Тринадцятий апостол, або Сподівання Добра і Справедливості / Юрій Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 108 с., [4] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – ISBN 978-617-633-093-6


  У пр. № 1747979 напис: Шановному Михайлу Кузьмовичу із вдячністю і повагою. Добра, Миру, Злагоди ! 09.12.2014. Роговий
1532836
  Ісаєнко Ж.І. Тринадцятий з"їзд КП (б) У / Ж.І. Ісаєнко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 144с.
1532837
  Корогодский О. Тринадцятий з"їзд РКП / О. Корогодский. – К, 1950. – 68с.
1532838
  Пилипчук О.Я. Тринадцятий міністр шляхів сполучення Російської Імперії Гюббенет Адольф Якович (1831-1901 рр.) / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 39-52. – ISSN 2415-7422
1532839
  Авраменко О. Тринадцятий, або Шлях до себе // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISBN 966-8917-08-1


  Проекти Віктора Сидоренка (український живописець, куратор, педагог, автор об"єктів і фотокомпозицій, також наукових і публіцистичних текстів).
1532840
   Тринадцятого січня відсвяткував своє 80-річчя Василь Якович Тацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1532841
  Гринько Д.Г. Тринадцять / Д.Г. Гринько. – Москва, 1943. – 39с.
1532842
  Калинець І.М. Тринадцять алогій. Міф про казака Мамая Ладі і марені : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1991. – 223 с.
1532843
  Сичевський В.П. Тринадцять градусів на схід від Грінвіча / В.П. Сичевський. – К, 1988. – 685с.
1532844
  Цибульник В. Тринадцять днів до змін. На Західних Балканах починається нова хвиля виборів, і першими вони пройшли в Косово // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Шостого жовтня в Косово відбулися четверті позачергові парламентські вибори. 1937869 громадян обирали 120 депутатів Скупштини Косово з 1060 кандидатів, які представляли майже 20 партій, чотири коаліції і одного незалежного кандидата. Згідно з ...
1532845
  Кристі А. Тринадцять загадкових випадків = The thirteen problems / Агата Кристі ; пер. [з англ.] Віктора Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 235, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: London: Harper CollinsPublishers, 2002. – ISBN 978-966-14-0014-5
1532846
  Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : [путівник] / [Дмитро Малаков ; Авт. фотогр.: Дмитро Малаков, Зоя Білаш, Антон Довбуш та ін.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 61, [3] с. : іл. – На обкл.: 13 київських зустрічей із Городецьким. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. 2008 р. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-336-4
1532847
  Ткаченко Л.В. Тринадцять музик / Л.В. Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 191 с.
1532848
  Петровац І. Тринадцять підлітків, один собака і директор / І. Петровац. – Ужгород, 1985. – 159с.
1532849
  Круглов Ю.М. Тринадцять подвигів Геракла / Ю.М. Круглов. – К, 1986. – 111с.
1532850
  Шолом-Алейхем Тринадцять сполучених штатів / Шолом-Алейхем. – Харків, 1928. – 76 с.
1532851
  Слапчук В. Тринадцять способів дивитися на чорного дрозда // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.22-82.
1532852
  Ренн Л. Трини / Л. Ренн. – М., 1958. – 336с.
1532853
  Белый Э.Л. Тринидад и Тобаго / Э.Л. Белый. – Москва : Знание, 1984. – 62 с. – Библиогр. в конце текста (6 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : У политической карты мира ; № 4)
1532854
  Фетисов А.С. Тринидад и Тобаго. / А.С. Фетисов. – М, 1975. – 76с.
1532855
  Железнякова О.М. Тринитарный подход к выбору методов обучения / О.М. Железнякова, Л.И. Петриева // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 146-153. – ISSN 2073-8536


  В статье кратко описывается инновационная тринитарная классификация методов обучения, осмысление и принятие которой значительно упрощает процедуру выбора методов обучения на уроке в сравнении с традиционным подходом In article innovative trinitarny ...
1532856
  Герасименко Арсеній Тринідад. Солодкий спадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1532857
  Попов В.Ю. Тринітарна ідентологія трактату Северина Боеція "Liber de trinitate" // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 54-62. – ISSN 2075-1443
1532858
   Тринітрато-трис-дифенілфосфорилбензамід лантаноїди (III) як основа для створення люмінофорних матеріалів / Н.С. Каряка, В.О. Труш, С.С. Смола, Є.М. Фадєєв, Є.В. Одинець, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 85-94. – ISSN 1025-6415
1532859
  Ауэрбах Л.Д. Трио Чайковского "Памяти великого художника" : путеводитель / Л.Д. Ауэрбах. – Москва : Музыка, 1977. – 60 с. : нот. ил. – (Путеводитель по операм и балетам)
1532860
   Триодион си ест Трипеснец с[вя]той великой четырдесятници, от еллинского изследован / Благословением же и повелением преподобнейшего в Бозе Его Милости Господина Отца Иосифа Трызни архимандриты Печерския Киевския и проч. – Третее типом издадеся [3-е вид.]. – Киев (Київ) : В с[вятой] Великой Чудотворной Лавре Печерской Кивской, 1648. – [12], 880 с.
1532861
   Триодион, сиесть: Трипеснець, святой великой Пятидесятницы Пентикостарион, еже есть Пятидесятница нареченной от эллинского благословением исследеван и тщанием преподобнейшего Петра Могилы. – К., 1630. – 1200с.
1532862
  Нейман М.С. Триодные и тетродные генераторы сверхвысоких частот / М.С. Нейман. – Москва, 1950. – 284с.
1532863
  Терентьев С.Н. Триодные передатчики дециметровых волн / С.Н. Терентьев, В.Ф. Картавых. – Киев : Техніка, 1967. – 410 с.
1532864
  Graven G. Триодные усилители с дисковым спаем / G. Graven. – М., 1959. – 15с.
1532865
  Тарасов Ф.И. Триоды. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1965. – 32с.
1532866
  Назаренко В.А. Триоксифлуороны / В.А. Назаренко, В.П. Антонович. – Москва : Наука, 1973. – 182 с. – (Аналитические реагенты)
1532867
  Рукавишников И.С. Триолеты любви и вечности / Иван Рукавишников. – Москва : Московское книгоиздательство, 1914. – 151 с. – ([Сочинения] ; [Кн. 17])


  [Сочинения] [Текст] / Иван Рукавишников. - Санкт-Петербург, [1901-1925]. - 18-25 см. Место изд. кн. 1-8: Санкт-Петербург ; кн. 9-17, 19-20: Москва; кн. 18: Нижний Новгород Изд-во кн. 4: "Содружество" ; кн. 5-7 : тип. т-ва "Общественная польза" ; кн. ...
1532868
  Лісняк В.С. Триортогональна система головних векторних полів інерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 128-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується диференціальна динаміка розподілу мас у тривимірному евклідовому просторі. Одержано зручні обчислювальні формули для диференціальних інваріантів головних векторних полів інерції та відповідних їм комплексів прямих.
1532869
  Толочко Д.В. Трипіллєзнавство як окрема галузь української історіографії і складова національної історичної науки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 135-140. – ISBN 966-614-021-7
1532870
  Синельников Л. Трипілля / Л. Синельников. – К., 1959. – 94с.
1532871
  Сегеда С. Трипілля в етнокультурній історії України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-357-4
1532872
  Мельник Андрій Трипілля для науковців? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1532873
  Губерначук С. Трипілля і українська мова / С. Губерначук. – Київ : Фенікс, 2005. – 232с. – ISBN 966-651-227-0
1532874
  Корнілов Б. Трипілля. / Б. Корнілов. – Харків, 1935. – 80с.
1532875
  Глазовий Андрій Трипілля. Давнє і дивне : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 90-94 : Фото
1532876
  Будько Євген Трипілля. Живе і тепле : Всім сувенірам сувенір / Будько Євген, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 96-98 : Фото
1532877
  Глазовий Андрій Трипілля. Зриме : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 99 : Фото
1532878
  Будько Євген Трипілля. Люди й черепки : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 138-143 : Фото
1532879
  Біленко Василь Трипілля. Тіні забутих предків. Вони повертаються : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-69 : Фото
1532880
  Відейко М. Трипілля: міжнародні дослідження останнього десятиліття // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 2-11
1532881
  Подобєд О. Трипільська археологічна культура // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Грудень (№ 23). – С. 16-20
1532882
   Трипільська культура. – К.
1. – 1940. – 594с.
1532883
  Пассек Т.С. Трипільська культура : науково-популярний нарис / Т.С. Пассек. – Київ : Академія Наук УРСР, 1941. – Дефект. кн.: № 43678 - відс. стор. 75-83; тит. лист
1532884
  Пассек Т.С. Трипільська культура : науково-популярний нарис / Т.С. Пассек. – Київ : Вид-во Академії Наук УРСР, 1941. – 84 с.
1532885
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура : спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2007. – 417с. – ISBN 978-966-03-4005-3
1532886
  Овчинников Е.В. Трипільська культура Канівського Подніпров"я (етапи В ІІ - С І) / Е.В. Овчинников ; [відп. ред. О.Г. Корвін-Піотровський] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 387-404. – ISBN 978-617-7122-28-8
1532887
   Трипільська культура на Україні. – К.
1. – 1926. – 211с.
1532888
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416с., 32 с. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-4006-0
1532889
   Трипільська культура. Цього року минає 110 років від часу її відкриття // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, В.К. Воляник, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 4 кв. – С. 87-93. – ISSN 0130-2043
1532890
  Михайлова Н. Трипільська культура: нові відкриття проти старих ілюзій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 12


  "Кажуть що в археології, як у медицині і футболі, розбираються всі. Особливо це стосується трипільської культури. Її поціновувачі (від колекціонерів, композиторів і поетів, до колишніх президентів) вважають себе справжніми експертами, ведуть ...
1532891
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія : Короткий словник термінів / Юрій Мосенкіс. – Київ : Дослідницький семінар "Мова та історія", 2003. – 76 с. – (Трипільська культура-українська мова ; Вип. 1)
1532892
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – C. 6-13. – ISSN 1728-6875
1532893
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Годенко-Наконечна Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1532894
  Желага Д. Трипільська спадщина Середнього Дністра: загроза руйнації та рятівна діяльність / Д. Желага, І. Радомський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан археологічних пам"яток території середньої течії Дністра, проблеми антропогенного чинника їхнього руйнування та шляхи виходу з цієї ситуації. Вказано коротку історію досліджень пам"яток Трипільської культури. Також розглядається ...
1532895
  Стаховський Дмитро Трипільська толока : Україна/фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 14-17 : фото
1532896
  Чабанюк Владислав Трипільська толока / Чабанюк Владислав, Плиска Олексій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1532897
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 35 с.
1532898
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Київ, 1938. – 28 с.
1532899
  Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / Михайло Відейко. – Київ : Наш час, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 966-8174-34-8
1532900
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – 2012. – 77 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1532901
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 7 (10), липень. – 2012. – 109 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1532902
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 8 (11), серпень. – 2012. – 105 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1532903
  Губерначук С. Трипільська цивілізація і українство // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 67-72
1532904
   Трипільська цивілізація у спадщині України : Конференція присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури (Матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Києві 30-31 травня 2003 р.). – Київ : Просвіта, 2003. – 328 с. – ISBN 966-7551-87-3
1532905
  Колесников О.Г. Трипільське домобудівництво // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 0235-3490
1532906
  Рогожа М. Трипільське поселення Красноставка: до історії відкриття та дослідження // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 9-18. – ISSN 1998-4634
1532907
   Трипільський Олександр Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483. – ISBN 978-966-439-754-1
1532908
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільський прасловник української мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 80 с.
1532909
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов : монографія / В.Г. Таранець ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т державного управління ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-394-014-4
1532910
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах / В.Г. Таранець, І.А. Черняєва // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 268-274. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто припущення про прабатьківщину ...
1532911
  Мулярчук І.Ф. Трипільські поселення VI-III тис. до хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 166-180. – ISBN 978-966-171-218-7
1532912
  Сопілка В. Трипільські праміста // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 288-290
1532913
  Шмаглій М.М. Трипільські протоміста / М.М. Шмаглій, М.Ю. Відейко // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 52-63. – ISSN 0235-3490
1532914
  Самборський Р. Трипільські світоглядні витоки української правної культури // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 20-21
1532915
  Конча С. Трипільські слова в українській мові? (з приводу нових книжок Ю. Мосенкіса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-11. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Українська мова (як і більшість інших мов світу) заховує у своєму словнику певний відсоток слів невідомого походження. Таємницю походження деяких з них намагається розв"язати український мовознавець Юрій Мосенкіс. Під критичним кутом зору розглядаються ...
1532916
  Стаховський Дмитро Трипільці з"їли 100 кіло вареників : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-33 : Фото
1532917
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Білий В.О. ; КУ ім. Т.Г. Шевченка, Мех.-мат. ф-т. – К., 1996. – 162 л. – Бібліогр.: л. 152-162
1532918
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Білий В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 18 с.
1532919
  Чибисов А.К. Триплетные состояния и процессы переноса электрона в пигментах и красителях. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Чибисов А.К.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 35л.
1532920
  Продан Е.А. и др. Триполифосфаты и их применение / Е.А. и др. Продан. – Минск, 1969. – 534с.
1532921
   Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки = Tripolye culture in Ukraine: the giant-settlement of Talianki : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 255, [1] с. : ил., табл. + 2 отд. л. чертежей. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-02-4944-8


  Книга является результатом полевых и теоретических археологических исследований, освещающих различные аспекты жизни крупного трипольского поселения, а также быта и уровня технологии носителей данной археологической культуры.
1532922
  Корвин-Пиотровский Трипольская культура на территории Украины // Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – С. 20-22. – ISBN 978-966-02-4944-8
1532923
   Трипольская трагедия, 1923. – 91с.
1532924
  Дубасов М. Трипольская трагедия : из воспоминаний участника Трипольской битвы / М. Дубасов. – Москва : Госвоениздат, 1938. – 96 с. : илл. – (Библиотека красноармейца)
1532925
  Виноградова Н.М. Трипольские племена Пруто-Днестровского междуречья в период расцвета. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Виноградова Н.М.; МГУ. – М., 1974. – 17л.
1532926
  Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных рекон.в археологии. / А.Г. Колесников. – К., 1993. – 152с.
1532927
  Чумак П.Я. Трипс бегонієвий (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна та заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 118-120. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження видів бегоній трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall та екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные о повреждении бегоний трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall и экологически ...
1532928
  Чумак П.Я. Трипс гладіолусовий (Thysanoptera, Terebrantia) на заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження сортів гладіолуса трипсом (Thrips simplex Morison). Описано екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные относительно повреждения сортов гладиолуса трипсом (Thrips simplex Morison). ...
1532929
  Халилов Б.Б. Трипс на хлопчатнике и меры борьбы с ним в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд.биол.наук: / Халилов Б.Б.; М-во сельского хозяйства СССР.Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Кировобад, 1957. – 15л.
1532930
  Чумак П.Я. Трипси (Thripidae, Thysanoptera) - шкідники рослин-інтродуцентів захищеного грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень поширення трипсів в оранжереях України та їх трофічні зв"язки.
1532931
  Барановський Михайло Миколайович Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Барановський М.М.; Укр. акад. аграрних наук. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 36 назв
1532932
  Корольков Д.М. Трипсы живущие на наших злаках. (Thysanoptera s. Physopoda - бахромчатокрылые или пузыреногие) / Д.М. Корольков. – [Москва] : [Типо-литогр. В. Рихтер], 1910. – С. 192-206
1532933
  Дядечко Н.П. Трипсы, или бахромчатокрылые насекомые / Н.П. Дядечко. – Киев, 1964. – 388с.
1532934
  Есенин С.А. Триптих / С.А. Есенин. – Берлин. – 29с.
1532935
  Урумов В. Триптих / В. Урумов. – Пловдив, 1961. – 74с.
1532936
  Українка Леся Триптих / Леся Українка ; [уклад.: Л.І. Мшщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львівськ. держ. ун-ті, 1981. – 94 с. : 8,5х6 см. – У вид. також: Леся Українка / Іван Франко. - Мініатюрне видання
1532937
  Спешнев А.В. Триптих / А.В. Спешнев. – Москва, 1986. – 236с.
1532938
  Пагутяк Галина Триптих : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 2-6. – ISSN 0130-1608
1532939
  Єременко О. Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-27


  У статті розглядаються особливості міфопоетичного мислення, риси ідіостилю Б.І. Антонича на прикладі триптиха віршів, присвячених Різдву
1532940
  Вовк В. Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія = Triptico as telas cilindricas de Jurij Solovij / Віра Вовк. – Rio De Janeiro : Companhia brasileira de artes graficas, 1982. – 72 с. : кольор. іл. – Текст парал. укр., португ..— Вих. дан. португ.
1532941
  Гром"як Р. Триптих із літературознавства в надвечір"я // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 0236-1477
1532942
  Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции : "Белая гвардия". "Записки покойника". "Мастер и Маргарита": Комментарии / Г.А. Лесскис. – Москва : ОГИ, 1999. – 432с. – ISBN 5-900241-35-1
1532943
  Коломієць Л. Триптих П. Тичини "На могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 382-391


  У статті розглядається англомовний переклад поетичного триптиху Павла Тичини "На могилі Шевченка", виконаний Михайлом Найданом. Досліджуються можливості донесення до іншомовного читача поетики та проблематики цього триптиху-роздуму П. Тичини про долю ...
1532944
  Моргун В.Ф. Триптих про А.С. Макаренка // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 108-134. – ISBN 978-617-639-356-6
1532945
  Ісаєва Н. Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1532946
  Васюк Л. Триптих у свічаді : Автобіографічний роман / Леонід Васюк. – Чернівці, 2000. – 562с. – ISBN 966-7618-26-9
1532947
  Ермолаев Юрий Сергеевич Триптофановая фосфоресценция при комнатной температуре и структурное состояние белков и биологических мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ермолаев Юрий Сергеевич; АН БСС, Ин-т фотобиологии. – Минск, 1985. – 20л.
1532948
  Васенев В.И. Триптофансодержащие пептиды пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02079 / Васенев В.И.; МГУ. – М, 1970. – 15л.
1532949
  Супрун Л.В. Триразовий повтор у комунікативному синтаксисі І. Франка-Вісниківця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1532950
  Іларіон Трираменний хрест зо скісним підніжком - національний хрест України : історично-археологічна студія з 41-м малюнком / Іларіон. – Вінніпег : Вид-во Укр. греко-православн. митрополії в Канаді, 1951. – 100 с. : іл.
1532951
   Трис-тетрахлороиминодифосфаты РЗЭ / В.В. Скопенко, А.О. Гудима, В.Л. Рудзевич, В.А. Калибабчук // Докл. АН УССР. Сер Б. : АН УССР, 1990. – №4
1532952
  Квятковскі Є. Трисекторна структура зайнятості та економічного розвитку: порівняльний аналіз Польщі та України за 1990-2013 роки / Є. Квятковскі, А. Кжентовска // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-154 : table. – Bibliogr.: 8 refs. – ISSN 1605-7988
1532953
  Філоретова М. Трискладовий текст обгрунтованості втручання у право на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 298-299
1532954
  Любімова О.В. Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років XIX століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 429-435


  У статті розглянуто західноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Зокрема досліджено трискладові розміри. У сегменті трискладових форм традиційно превалювали амфібрахічні, а саме-Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. Домінував чотиристоповий ...
1532955
  Бунчук Б.І. Трискладові розміри у поезії Івана Франка 80-х років // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 140-147. – ISBN 966-587-078-5
1532956
  Любімова О. Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 131-155. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1532957
   Триста веков искусства. – М., 1976. – 327с.
1532958
   Триста двадцать лет старокалмыцкой письменности. – Элиста, 1970. – 236с.
1532959
  Брандис Е.П. Триста двадцать пять лет со дня рождения Мольера / Е.П. Брандис. – Л., 1947. – с.
1532960
  Никольский Б.Н. Триста дней ожидания. / Б.Н. Никольский. – М, 1964. – 160с.
1532961
  Лукаш І.М. Триста днів подвигу: Докум. повість / І.М. Лукаш. – Дніпропетровськ, 1974. – 7-96с.
1532962
  Петрищев А.Б. Триста лет / А.Б. Петрищев. – 4-е изд. – Москва : Тип. Т-ва "Задуга", 1917. – 98 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1532963
  Петрищев А.Б. Триста лет (1606-1906) / А.Б. Петрищев. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Типо-лит "Энергия", 1908. – 115 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1532964
  Петрищев А.Б. Триста лет 1606-1906 / А.Б. Петрищев. – Санкт-Петербург : Тип. В. Ревитцера, 1906. – 80 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1532965
  Волчкова Н. Триста лет и три года. Реформа РАН не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 3


  Первая острая фаза противоборства научного сообщества и инициаторов скандального законопроекта реформирования РАН, свалившегося ученым как снег на голову в разгар лета, похоже, завершилась. Началась позиционная борьба.
1532966
  Богуславский Е.С., Власовский И.О. Триста лет под державою Дома Романовых 1613-1913 / Е.С. Богуславский, И.О. Власовский. – Киев : Издание Управления Киевского Учебного Округа ; [Тип.Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1913. – 64 с.


  2-ой автор: Власовский, Иван Федорович (1883-1969)
1532967
  Кревська Триста літ до весни : поезія: вірші / Кревська, М.) Г.(Кононенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 4-6. – ISSN 2075-1222
1532968
  Капелюшний Л. Триста метрів до війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 10


  Збройне протистояння Нагірного Карабаху і Азербайджану.
1532969
  Владимов М.В. Триста метров на запад / М.В. Владимов. – Москва, 1971. – 79с.
1532970
  Стефановский П.М. Триста неизвестных / П.М. Стефановский. – Москва, 1968. – 304с.
1532971
  Стефановский П.М. Триста неизвестных. / П.М. Стефановский. – 2-е изд. – М, 1973. – 319с.
1532972
  Антонюк Д. Триста п"ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні / Дмитро Антонюк ; [авт. фотогр. : Д. Антонюк, А. Бондаренко, С. Котелко ; карти А. Шипко]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-371-5
Ч. 2. – 2012. – 257, [3] с. : фотоіл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1532973
  Борисов И.Б. Триста признаний в любви : избранная лирика : пер. с еврейск. / Исаак Борисов ;. – Москва : Художественная литература, 1970. – 336 с. : портр.
1532974
  Бойко І.Д. Триста років возз"єднання України з Росією : розширена стенограма публічної лекції / І.Д. Бойко ; Т-во для пошир. політ. та наук Укр. РСР. – Київ : [Б. в.], 1953. – 40 с.
1532975
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Вид-во Львівського державного університету, 1954. – 135 с.
1532976
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1954. – 332 с.
1532977
  Кульчицький С Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 713-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-44-8
1532978
  Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Кліо, 2020. – 718, [2] с. – Імен. покажч.: с. 707-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-91-2
1532979
  Вороненко Раїса Триста років тому Україна змінила столицю // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 63-64. – ISSN 0130-5212
1532980
  Антонович Д.В. Триста років українського театру 1619-1919 рр. / Д. Антонович ; вст. сл. авт. – Прага : Укр. гром. вид. фонд, 1925. – 267 с. – Імен. покажч.: с. 257-272. – Бібліогр.: с. 228-275.
1532981
  Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919 та інші праці / Дмитро Антонович. – Київ : ВІП, 2003. – 418 с. – ISBN 966-7897-14-1
1532982
  Алексєєв С.П. Триста три богатирі / С.П. Алексєєв. – Київ, 1967. – 110с.
1532983
   Тристан-да-Кунья. Самый удаленный остров на Земле // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 76-83 : фото
1532984
  Кунцевич М. Тристан 1946 : роман / М. Кунцевич; Пер. с польского. – Москва : Прогресс, 1977. – 284 с.
1532985
  Бруштейн А.Я. Тристан и Изольда / А.Я. Бруштейн. – МоскваЛ., 1945. – 124с.
1532986
   Тристан и Исольда. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной афревразии. – Л., 1932. – 287с.
1532987
  Марек И. Тристан, или О любви : повесть / И. Марек. – Москва, 1988. – 189с.
1532988
  Перес Гальдос Тристана. Назарин. Милосердие / Перес Гальдос. – Л., 1987. – 534с.
1532989
   Тристороння польсько-українсько-німецька зустріч у Варшаві // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1 : фото


  У Варшаві відбулася тристороння польсько-українсько-німецька зустріч ректорів вищих навчальних закладів. Українську делегацію очолював Голова спілки ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Л.В. Губерський. Конференцію ректорів ...
1532990
  Дмитров М. Тристороння угода на благо міста // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Протокол про наміри щодо реалізації спільних інноваційних проектів підписали ректор КНУ Леонід Губерський, мер Києва Віталій Кличко та голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м.Києва Олександр Осадчий. Документ передбачає ...
1532991
  Середа О.В. Триступеневий тест у практиці європейського суду з прав людини у справах щодо майна, що належить державі / О.В. Середа, Н.Ю. Задирака // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 53-54. – ISSN 2308-9636
1532992
  Зайцева Ю. Трисуб"єктна взаємодія в системі "викладач - студент - учитель фізичної культури" / Ю. Зайцева, Н. Сергій // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 97-102. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного виховання з організації фізкультурно-спортивної роботи.
1532993
  Колев С. Трите руски революции и влиянието им в България : историографски оч. / С. Колев. – София : Партиздат, 1986. – 298 с.
1532994
  Палій Анфіса Євгеніївна Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (M.Bieb.) Sojak : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Палій А.Є.; Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2006. – 124л. – Бібліогр.: л.106-124
1532995
  Палій А.Є. Тритерпенові і фенольні сполуки Mеlilotoides cretacea (M.Bieb) Sojak : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.04 / Анфіса Євгеніївна Палій: КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1532996
  Васьковский В.Е. Тритерпеновые гликозиды аралии манчжурской : Автореф... канд. хим.наук: / Васьковский В.Е.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1962. – 23л.
1532997
  Кинтя П.К. Тритерпеновые гликозиды из корней мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis L.) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кинтя П.К.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 15л.
1532998
  Веньяминов А.Г. Тритерпеновые гликозиды калопанакса семилопастного. : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов А.Г.; АН СССр. – Новосибирск, 1965. – 18л.
1532999
  Суркова Л.Н. Тритерпеновые гликозиды. Empetrum sibiricum, Sanguisorba. officinalis, Polemonium coeruleum, Silene nutans. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Суркова Л.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 21л.
1533000
  Амирова Г.С. Тритерпеновые соединения из корней Meristotropis triphylla Fisch. et Mey : Автореф... канд. хим.наук: / Амирова Г.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,