Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1534001
  Кухар А. "Шкутильгаючі" шлюби: проблеми правового регулювання у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 482-483. – ISBN 978-966-301-169-1
1534002
  Ломакович С.В. "Шлем ужаса" В. Пелевина: от виртуальной реальности к мифу / С.В. Ломакович, Т.В. Надозирная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 162-166. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется проблема виртуальной реальности в романе В. Пелевина "Шлем ужаса". Используя привычную ситуацию пребывания человека в киберпространстве, писатель проводит параллели между иллюзорностью виртуальной действительности и комплексом ...
1534003
   "Шлю свої вітання полум"яні" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 10, 11


  Листування Олекси Веретенченка та Уласа Самчука
1534004
  Хаас Р. "Шлюб без кохання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 3


  "Ердоган розпочав пошуки нових друзів і союзників. США та Європа повинні пристосуватися до цієї реальності".
1534005
  Чадюк М. "Шлюб" технологій і мистецтва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Як роботи японської художниці Маюко Канадзава розвивають розум і почуття.
1534006
  Мосенкіс Ю.Л. "Шлях богів" і "Шлях воїнів": проблеми співвідношення сакрального і військового чинників формування японської державності і права / Ю.Л. Мосенкіс, М.В. Якименко // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1534007
  Кім Джим Ен "Шлях до викорінювання бідності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 6


  Президент групм Світового банку спеціально для "Дня".
1534008
  Литвинюк Л.В. "Шлях до професіоналізму": проект професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В. Литвинюк, В.О. Олійниченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 152-158. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена проблемі проектного управління професійним вдосконаленням педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу. Містить опис проекту, що забезпечує тісний взаємозв"язок науково-методичної роботи школи та професійного ...
1534009
  Крикун Л. "Шлях до себе" як провокативна стратегія адаптації особистості в "дискордистському" світі (за романом Володимира Винниченка "Лепрозорій") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 35-41. – ISSN 2307-2261
1534010
  Мацієвська Т. "Шлях до Шевченка..." // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-37.
1534011
  Каушлієв Г. "Шлях на користь": кримська подорож імператриці Катерини II в контексті вивчення краю // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 50-57
1534012
  Степаненко М. "Шлях, яким сьогодні йдемо, простуватиме далеко і впевнено в майбутнє" // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 10-24. – ISBN 978-966-2538-56-4


  Інтерв"ю ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
1534013
  Граб У. "Шляхетна донька пристрасно музикального народу" (рецензія на книгу про Любку Колессу) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 179-181. – ISSN 2224-0926
1534014
  Решетченко Д.В. "Шляхетний дар Батьківшині": створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського в ЦДАЗУ // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 282-287. – ISSN 0320-9466


  Павло Миколайович Дорожинський — український політичний і громадський діяч, публіцист. Голова Центрального Проводу Об"єднання українських націоналістів (державників) — ОУН (д) 2005—2015 рр.
1534015
  Тарнашинськ Л. "Шляхетний Ідальго" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 233). – С. 6-7


  Микола Лукаш в інтер"єрі українського шістдесятництва.
1534016
  Наулко В. "Шляхетність торкається не лише походження, чи блакитної крови, але й фахівця. доброго фахівця якого будь фаху (про листи Марка Антоновича і трохи більше) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 131-148. – ISSN 0869-3595
1534017
  Шама О.І. "Шляхетське" розуміння держави і Люблінська унія 1569 р. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 95-98. – ISBN 5-7702-0775-2
1534018
  Салига Т. ... Шлюб із полином... (Слово у 75-ту річницю Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 250-253. – ISSN 0130-528Х
1534019
  Салига Т. ...Шлюб із полином..., слово у 75-ту річницю від дня народження Ірини Калинець // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 163-165. – ISSN 0868-4790
1534020
  Калас Н. [Шлях Нікіти Ранту / Ніколаос Калас ; передмова О. Елітіса. – Афіни : Ікарос, 1997. – 155 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7721-24-1
1534021
  Сыромятников А.А. Школьный эксперимент по механическому движению с использованием электрической дуги : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сыромятников А.А. ; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1963. – 8 с.
1534022
  Полосин В.С. Школьный эксперимент по неорганической химии. / В.С. Полосин. – М., 1959. – 303с.
1534023
  Неверов А.С. Шкрабы / А.С. Неверов, 1925. – 32с.
1534024
  Ромм С. Шкуна в океані : Вітрильником "Вега" навколо Европи / С. Ромм. – Одеса. – 253с.
1534025
  Гюнтер В.Г. Шкура битого медведя / В.Г. Гюнтер. – Кемерово, 1966. – 68с.
1534026
  Величко І. Шкуринський Віктор Миколайович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 16 : Віктор Шкуринський. – С. 2-15.
1534027
  Травина Ирина Шкурный интерес : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 90-97 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1534028
  Лазарев Е.В. Шла весна... / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1964. – 104с.
1534029
   Шла война. – Л., 1975. – 470с.
1534030
  Ильинковский М.К. Шла война народная / М.К. Ильинковский. – Минск, 1973. – 224с.
1534031
   Шла война народная. – самара, 1991. – 413с.
1534032
  Иншаков П.К. Шла война народная. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1977. – 254с.
1534033
  Струтинский Н.В. Шла война народная... / Н.В. Струтинский. – Львов, 1967. – 560с.
1534034
  Куликов А.П. Шла война: Рассказы. Очерки. Из фронтовой тетр. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1983. – 158с.
1534035
  Суслов В.Н. Шла гражданская война / В.Н. Суслов. – Ленинград, 1987. – 237с.
1534036
  Иванов К.В. Шла дивизия на запад. / К.В. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь, 1986. – 246с.
1534037
  Решетников Л.В. Шла рота с песней. / Л.В. Решетников. – М., 1959. – 48с.
1534038
  Мельник Д. Шлагбаум нелегальній міграції // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 61-66
1534039
  Лазурин С. Шлак / С. Лазурин. – Х., 1925. – 113с.
1534040
  Жмойдин Г.И. Шлаки для рафинирования металла / Г.И. Жмойдин, А.К. Чаттерджи. – М, 1986. – 296с.
1534041
  Будніков П.П. Шлаки доменних печей і цементи з них. / П.П. Будніков. – К, 1939. – 161с.
1534042
  Автономов И.В. Шлакощелочной резистивный материал / И.В. Автономов, В.П. Горелов, Г.А. Пугачев; Сиб. отд. Ан СССР;Ин-т теплофизики/Отв. ред. В.Е.Накоряков. – Новосибирск, 1989. – 109с.
1534043
  Атабаев К.К. Шлакощелочный акустический газобетон : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Атабаев К.К. ; Киев. гос. ун-т.строит. и архитектуры. – Киев, 1994. – 23 с.
1534044
  Тичина Л.О. Шлапак Дмитро Якович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 299. – ISBN 978-966-372-083-8
1534045
  Шлапак Я. Шлапак Дмитро Якович : [спогади] / Ярослав Шлапак // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370-375. – ISBN 978-966-2726-03-9
1534046
  Кацир И. Шлаф штунде : проза : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-69. – ISSN 1130-6545
1534047
  Прокопов Д.Є. Шлегель (Schlegel) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 525-528. – ISBN 966-316-069-1
1534048
  Рустамов С. Шлезвиг-голштинская война и франкфуртский парламент (1848) : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. новой истории. – Москва, 1950. – 12 с.
1534049
  Вознесенская Анна Шлейф судьбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 86-87 : фото
1534050
   Шлем сотрудника патрульно-постовой службы или tit-hats : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1534051
  Леонов Сергей Шлепанцы-вьетнамки : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райдан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 38 : Фото
1534052
   Шлепянов Илья. – М., 1969. – 272с.
1534053
  Зайонц Ю. Шли бои / Ю. Зайонц. – Москва, 1968. – 192с.
1534054
  Шамшурин Ю.И. Шли двое по тундре / Ю.И. Шамшурин. – М., 1972. – 172с.
1534055
  Костенко А.Г. Шли девушки дорогой фронтовой. / А.Г. Костенко. – Краснодар, 1978. – 192с.
1534056
  Скорик Л.Т. Шли дожди / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1980. – 175с.
1534057
  Карев Г.А. Шли мальчишки в огонь / Г.А. Карев. – Одесса, 1982. – 214с.
1534058
   Шли мы вместе. – К., 1985. – 294с.
1534059
   Шли мы вместе. – К., 1989. – 422с.
1534060
  Винокуров В.И. Шли на битву партизаны / В.И. Винокуров. – Ленинград, 1985. – 144с.
1534061
  Алексеенко Г.Д. Шли на битву партизаны / Г.Д. Алексеенко. – Ужгород, 1987. – 230с.
1534062
   Шли полки Карпатами. – Ужгород, 1985. – 311с.
1534063
  Наволочкин Н.Д. Шли радисты. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1964. – 104с.
1534064
  Савицкий В.И. Шли солдаты. / В.И. Савицкий. – М., 1961. – 79с.
1534065
  Мейерович М. Шлиман / М. Мейерович. – Москва : Молодая гвардия. – (Жизнь Замечательных Людей)
Вып. 19-20 (139-140). – 1938. – 232 с.
1534066
  Штоль Г.А. Шлиман / Г.А. Штоль. – М, 1965. – 431с.
1534067
  Мейерович М.Л. Шлиман / М.Л. Мейерович. – М., 1966. – 191с.
1534068
  Белов А.А. Шлионский - переводчик "Евгения Онегина" // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 304-326
1534069
   Шлиссельбургская крепость. – Л., 1986. – 95с.
1534070
  Ашенбреннер М.Ю. Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет от 1884 по 1904 : (воспоминания) / М. Ашенбреннер. – Берлин : Изд. Гуго Штейница, 1906. – 110 с. – На обл. загл. на рус., нем. и фр. яз. – (Собрание лучших русских произведений ; Ч. 129)
1534071
  Вересов А.И. Шлиссельбургские повести / А.И. Вересов. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 334 с.
1534072
  Фигнер В. Шлиссельбургские узники 1884-1905 гг. / В. Фигнер. – М., 1920. – 253с.
1534073
  Смирнов В.Г. Шлиссельбургский Робинзон / В.Г. Смирнов. – Л., 1990. – 149с.
1534074
  Круковская Л.Я. Шлиссельбургский узник Валериан Лукасиньский / Л.Я. Круковская. – Петербург[Санкт-Петербург], 1920. – 71 с.
1534075
   Шлиссельбуржец Л.Ф. Янович. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – [2], XXVIII, 116 с., 1 л. портр. : ил. – (Библиотека "Общественной пользы" ; Сер. 2)


  Содерж.: Биография. Из воспоминаний Яновича. Переписка Яновича. Приговор
1534076
  Попов С.А. Шлифовальные работы / С.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383 с.
1534077
  Смирнова М.А. Шлифовальщикам и маршрутным рабочим геологопоисковых и геологосъемочных экспедиций и партий / М.А. Смирнова, Е.Ю. Тарчевская. – Москва, 1971. – 12 с.
1534078
  Костерин А.В. Шлихо-минералогический и шлихо-геохимический методы поисков рудных меторождений / А.В. Костерин. – Новосибирск : Наука, 1972. – 124с.
1534079
  Озеров И.М. Шлиховая съемка и анализ шлихов / И.М. Озеров. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1959. – 378с.
1534080
  Ициксон М.И. Шлиховое опробование при геологической съемке и обзорных поисках / М.И. Ициксон. – М., 1953. – 60с.
1534081
  Осовецкий Б.М. Шлиховой метод / Б.М. Осовецкий. – Пермь, 1985. – 88с.
1534082
  Захарова Е.М. Шлиховой метод поисков полезных ископаемых / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1989. – 157с.
1534083
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Московский университет, 1960. – 168с.
1534084
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1974. – 158с.
1534085
  Чемерис Валентин Шліссельбург. В"язень каземату № 11 = герої ненашого часу : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
1534086
  Роотс Л.К. Шлозвиг-гольштейнский вопрос и европейские державы в 1863-1864 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Роотс Л.К..; МГУ. – [Москва], 1951. – 13 с.
1534087
   Шлункове шунтування як ключова ланка в комплексному лікуванні коморбідних станів у хворих на морбідне ожиріння / О.Ю. Іоффе, Ю.П. Цюра, М.С. Кривопустов, Т.В. Тарасюк, О.Я. Парагуз // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 1605-7295
1534088
  Парамонов С.Я. Шлункові оводи і боротьба з ними / С.Я. Парамонов. – К.-Львів, 1940. – 128с.
1534089
  Телешун С. Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1534090
  Матюшенко С.П. Шлюб і розлука на Радянській україні / С.П. Матюшенко. – К., 1924. – 32с.
1534091
  Казанцев А.О. Шлюб і сім"я в апокрифічних діяннях апостолів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Майже для всіх апокрифічних діянь характерний сюжет навернення дружини у християнство завдяки проповіді апостола. Це призводить до певних змін у розумінні шлюбу та сім"ї тогочасною людиною, що, у свою чергу, стає основою для створення нової, ...
1534092
  Петренко І. Шлюб і сім"я в середовищі православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 206-217. – ISSN 0869-3595
1534093
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05. / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 212л. – Бібліогр: л. 192-212
1534094
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
1534095
  Дмитренко В. Шлюб і сім"я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-187
1534096
  Галаджій Олена Шлюб на острові Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
1534097
  Мольєр Ж.Б. Шлюб с примусу = (Le mariage force) фр. : комедія на одну дію / Мольєр ; Пеpеклав з фpанцузської мови Володимиp Самійленко. – [Одеса] : Дніпро ; Дніпpо. [Дpук. "Поpядок" С. Цесаpського], 1915. – 24 с.
1534098
  Давидюк В. Шлюб у казках: форми і норми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 103-118
1534099
  Дутко А. Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 398-403. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1534100
  Ганчев О.І. Шлюб, його форми та особливості дошлюбного спілкування болгар Одещини в радянську добу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 33-40. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
1534101
   Шлюб, сім"я та дітородні орієнтації в Україні / Аксьонова С.Ю., Балакірєва О.М., Бялковська В.Г., Коломієць О.О., Крімер Б.О. та ін.; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ; Український центр соціальних реформ. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-02-4912-7
1534102
  Почекутова А. Шлюбна карта // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 5 (185), травень. – С. 16-17. – ISSN 1726-3077


  Щодо регулювання шлюбних відносин.
1534103
  Старченко Н. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї (шляхетська Волинь кінця ХVІ ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-62. – ISSN 0869-3595
1534104
  Гриценко А.Л. Шлюбна угода // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 10. – С. 70-75. – ISBN 966-594-102-2
1534105
  Іваненко А.О. Шлюбне законодавство Рейхскомісаріату "Україна": аналіз нормативної бази (1941-1944 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 331-333. – ISSN 2218-4805
1534106
  Малютіна І. Шлюбний вибір та шлюбний договір як гендерна соціалізація молоді у звичаєвому праві // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-75. – ISSN 0130-6936
1534107
  Маломуж О. Шлюбний договір // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 0132-1331
1534108
  Бартошко О. Шлюбний договір // Вісник Пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 34-35
1534109
  Федорченко А. Шлюбний договір // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 25-26


  У статті розглядається перехід від пострадянського бачення до сучасного.
1534110
  Кішон Е. Шлюбний договір : комедія у двох діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 168-203. – ISSN 0320-8370
1534111
  Липець Л.В. Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 27-41. – ISSN 2222-5374
1534112
  Єна С. Шлюбний договір знову у тренді: перспективи та ризики // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 18-19
1534113
  Кравченко І. Шлюбний договір та оскарження його в суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 49-51
1534114
  Ульяненко Олена Олександрівна Шлюбний договір у сімейному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ульяненко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1534115
  Ульяненко Олена Олександрівна Шлюбний договір у сімейному праві України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Ульяненко Олена Олександрівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2003. – 185 л. + Додатки: л. 182-185. – Бібліогр.: л. 165-181
1534116
  Зуєва Н.В. Шлюбний договір як регулятор сімейних відносин // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 182-187
1534117
  Поцелуйко А.І. Шлюбний договір як цивільно-правовий інструмент сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 135-144
1534118
  Циверенко Г.П. Шлюбний договір: українська сучасність / Г.П. Циверенко, О.О. Трикоз // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 63-68. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1534119
  Рудник І. Шлюбний контакт // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 9 (165). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077
1534120
  Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
1534121
  Дячук Л. Шлюбні "табу" у візантійській правовій культурі // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 216-237.


  В статті з"ясовуються причини і правовий зміст нормативних заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до християнської ціннісно-правової парадигми. In the article the reasons and legal maintenance of normative prohibitions of ...
1534122
  Дячук Л.В. Шлюбні заборони у візантійській правовій культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовуються причини і правовий зміст нормативних заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до християнської ціннісно-правової парадигми. В статье определяются причины и правовое содержание нормативных запретов византийского ...
1534123
  Кокотюха А. Шлюбні ігрища жаб : (кримінальні повісті та оповідання) / Андрій Кокотюха ; вступ. слово Соломії Павличко ; післямова Олега Чорногуза. – Київ : Смолоскип, 1996. – 183, [4] с. : портр. – В змісті також: Лють жіноча (Маленька повість з криміналом) ; Жінка з кошиком винограду (Кримінальне оповідання). – ISBN 0-914834-08-8
1534124
  Рудакова Ю.К. Шлюбні панегірики у фондах національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 94-116. – ISSN 2222-4203
1534125
  Дудкін Іван Шлюбні пристрасті світу, або Сповідь весільного гостя : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 86-91 : Фото
1534126
  Бялковська В.Г. Шлюбні та дітородні орієнтації студентів вищих навчальних закладів м. Києва // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 158-166. – ISSN 2072-9480
1534127
  Орлова Т.В. Шлюбні та родинні відносини у Європі ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 49)


  Висвітлюються деякі аспекти культури побуту населення Європи, насамперед ті, що пов"язані зі становищем жінок та дітей.
1534128
  Пуківський Ю. Шлюбно-любовні мотиви у великодніх традиціях бойків // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 99-106. – ISSN 0130-6936
1534129
  Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206л. + Додаток : л.202-206. – Бібліогр. : л.184-201
1534130
  Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1534131
  Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини в контексті православної повсякденної культури Росії (XVIII ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-103
1534132
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
Ч. 1. – 2010. – 277 с.
1534133
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
Ч. 2. – 2010. – 581с. : іл., табл. + Додаток: с. 566-581. – Бібліогр.: с. 532-565
1534134
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 54 назви
1534135
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 453 л. + Додатки: л. 375-392. – Бібліогр.: л. 393-453
1534136
  Лахач Т. Шлюбно-сімейні відносини і формування нової особистості в контексті взаємовідносин церкви і держави 1920-х рр.. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 96-100. – ISSN 1728-3671


  У пропонованій статті піднімаються питання про існування негативних тенденцій в сучасному укр. суспільстві, причини яких вбачаються не в останніх роках розвитку країни й новітній ідеології суспільства, а в площині 1920-х років
1534137
  Цвєткова Ю.В. Шлюбно-сімейні відносини мирського населення Київської Русі (за правовими нормами Єфремівської Кормчої книги) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-179. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз правових норм Єфремівської Кормчої, які регулюють шлюбно-сімейні відносини мирян Київської Русі. The article deals with the analysis of legal norms from the Efrem" Pilot"s Book regulating marriage and family relations of secular ...
1534138
  Петренко Ірина Шлюбно-сімейні відносини населення Гетьманщини (XVIII ст.) на сторінках часопису "Киевская старина" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1534139
  Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини православних мирян у працях Івана Огієнка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 466-472. – ISBN 966-7379-70-1


  У статті йдеться про таку важливу сферу людського життя, як шлюбно-сімейні відносини в українських православних родинах. На сторінках своїх праць Іван Огієнко (Митрополита Іларіона) звернув особливу увагу на статус жінки в українській родині.
1534140
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини православного населення гетьманщини у ІІ половині XVIII ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 65-72. – ISSN 1728-3671


  На основі документів фонду Пирятинського духовного правління держ. архіву Полтавської обл.
1534141
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині 18 ст. : монографія / І.М. Петренко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 119 с. – ISBN 978-966-184-044-6
1534142
  Семанов Н.Ф. Шлюзованные водные пути СССР / Н.Ф. Семанов. – Л., 1953. – 43с.
1534143
  Ступников И.В. Шлюпка в открытом море, и другие рассказы. / И.В. Ступников. – М., 1974. – 142с.
1534144
  Крейн Стівен Шлюпка у відкритому морі та інші оповідання = The open boat and other stories / Стівен Крейн ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. – Київ : Знання, 2014. – 198, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Шлюпка у відкритому морі. – (English Library ) ( Скарби ; № 5). – ISBN 978-617-07-0178-7
1534145
  Євселевський Л.І. Шлюпки пливуть по Пслу, Путівник / Л.І. Євселевський, Г.М. Терещенко. – Харків : Прапор, 1973. – 111с. – (Шляхами туристськими)
1534146
  Прокопов Д.Є. Шляйєрмахер (Schleiermacher) Фрідріх Ернст Даніель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 528-531. – ISBN 966-316-069-1
1534147
  Науменко І.В. Шляпа в шляпі / І.В. Науменко. – К, 1960. – 60с.
1534148
  Русу Н. Шляпа для дедушки : рассказы и повести / Н. Русу; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 222 с.
1534149
  Маламуд Б. Шляпа Рембрандта / Б. Маламуд. – Москва, 1990. – 186с.
1534150
  Черникова Анна Шляпа Тролля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 82-87 : фото
1534151
  Кравченко Є.С. Шляпи / Є.С. Кравченко. – Київ, 1953. – 44 с.
1534152
  Блок Ханна Шляпы с Пасхи : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.46 : Фото
1534153
  Бугай С.М. Шлях -- інтенсифікація. / С.М. Бугай, М.К. Павленко. – К., 1970. – 32с.
1534154
   Шлях : Вісник літератури, мистецтва та громадського життя. – Москва : Московське видавництво
№ 4, червень. – 1917. – 78, [2] с.
1534155
  Луків М.В. Шлях : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1976. – 87 с.
1534156
  Олійник Б.І. Шлях : вірші та поеми / Борис Олійник ; [уклад. М.В. Луків]. – Київ : Наукова думка, 1995. – 425, [6] с. : портр. – ISBN 5-12-004625-8
1534157
  Блер Т. Шлях : [автобіогр. спомини] / Тоні Блер ; [пер. з англ.: П. Таращук]. – Київ : Темпора, 2011. – 762, [1] с., [16] арк. фот. – Пер. вид.: Tony Blair. A journej. London: Hutchinson : Random House, 2010. - На обкл. авт. та назва не зазнач. - Покажчик: с. 735-762. – ISBN 978-617-569-036-9
1534158
  Секундант С. Шлях "філософії здорового глузду"-2 / спілкувався Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 15


  Розмова із завідувачем кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені і.І. Мечникова, д-ром філос. наук, доц. Сергієм Секундантом про менталітет українського суспільства, про відмінність реальних ...
1534159
  Ауезов М. Шлях Абая : Роман / М. Ауезов. – Київ : Художественная литература, 1955. – 352 с.
1534160
  Ауэзов М.О. Шлях Абая / М.О. Ауэзов. – Київ, 1955. – 352 с.
1534161
  Ауэзов М. Шлях Абая : роман / М. Ауэзов. – Київ
2. – 1959. – 300 с.
1534162
  Ауезов М.О. Шлях Абая : Роман / М.О. Ауезов. – Київ : Дніпро, 1972. – 640с.
1534163
  Ауезов М.О. Шлях Абая / М.О. Ауезов. – Київ, 1985. – 639с.
1534164
  Канигін Ю. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Ю. Канигін. – 5-те вид-ня зі змінами і доп. – Київ : Україна, 2002. – 448с. – 8утКани Шифр дубл. – ISBN 966-524-122-2
1534165
  Канигін Ю.М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Юрій Канигін. – 5-те вид., доповн. – Київ : А.С.К., 2003. – 528с. – ISBN 966-539-431-2
1534166
  Гарбар Р. Шлях Африки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 8-9


  За рік до 60-річчя Організації Африканської Єдності - про економіку, політику та реформи на другому за площею і населенням материку світу.
1534167
  Харчук Б.М. Шлях без зупинок : повісті / Борис Харчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с. – (Серія "Романи й повісті" ; 1982, № 9)
1534168
  Сохань М.Д. Шлях бійця / М.Д. Сохань. – Сімферополь, 1967. – 64с.
1534169
  Стельмах В.М. Шлях білоруського театру / В.М. Стельмах. – К., 1964. – 170с.
1534170
  Орджонікідзе З.Г. Шлях більшовика / З.Г. Орджонікідзе. – Київ, 1939. – 160с.
1534171
   Шлях біосинтезу серотоніну в головному мозку за умов експериментального ожиріння викликаного довготривалим уведенням прогестерону / А. Александров, В. Конопельнюк, І. Компанець, Л. Остапченко. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-62. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Ожиріння - найрозповсюдженіша комплексна проблема зі здоров"ям. Cеротонінергічна cиcтема мозку бере участь у нейроендокринній регуляції, а також у регуляції ряду поведінкових функції організму. Cеротонін є медіатором амінної природи, який одночасно ...
1534172
  Єшкілєв В. Шлях Богомола. Імператор повені : романи / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 408, [6] с. : іл. – ISBN 978-617-7013-23-4
1534173
  Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака - "Ворона" / Дмитро Проданик // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-113. – (Події і люди ; кн. 15). – ISBN 978-966-2105-29-2(Ukr.) ; 978-1-897431-30-6(Can.)
1534174
  Махоцький Е. Шлях боротьби і перемог. Відгомін Великого Жовтня на Люблінщині (1917-1970). / Е. Махоцький. – Львів, 1971. – 106с.
1534175
  Воробець М. Шлях в серце : поезіії / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-96659-2-8
1534176
  Сюндюков І. Шлях веде до вогню // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 467-472. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Подвиг Олекси Гірника й сьогодення: у переддень 60-ї річниці проголошення самостійності України Центральною Радою (22 січня 1918) вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації України.
1534177
  Отрощенко І.В. Шлях вибору пан-монгольської ідеї (Буряти між Петербургом і Лхасою) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1608-0599
1534178
  Александров В. Шлях використання сучасних освітніх it-технологій у становленні страхової справи в Україні / В. Александров, С. Недбаєва, О. Філонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – C. 68-69. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та запропоновано нові шляхи використання сучасних освітніх технологій для подальшого розвитку страхового ринку. New ways of modern educational technologies use for further development of the insurance market are examine and offered.
1534179
  Ямпольский Б.С. Шлях випробувань / Б.С. Ямпольский. – Київ, 1956. – 231с.
1534180
  Кузьменко Ю. Шлях від автора-початківця до успішного письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 15


  30 вересня в Інститут філології на запрошення Тетяни Белімової завітали письменниця-фантаст Світлана Тараторіна та Олена Одинока, керівник відділу маркетингу та PR "Видавничої групи КМ-Букс" та мережі книгарень "Буква", менеджер літературних подій та ...
1534181
  Бескровна Л.М. Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма = A way from analytical reading to analytical writing : навч. посібник : у 2 кн. / Л.М. Бескровна. – Київ : Ленвіт. – ISBN 978-966-8995-41-5
Кн. 2 : Доповнення. – 2010. – 362, [1] с. – На обкл. авт. та назва англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1534182
  Теплюк М. Шлях від доктрини до державотворення (до 75-річчя від дня народження Павла Євграфова) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 292-294. – ISSN 1026-9932
1534183
  Берзін П.С. Шлях від професорського стипендіата до радянського професора (Микола Гнатович Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1008-1020. – ISBN 978-617-7020-05-8
1534184
  Дмитрюк В.В. Шлях від світлопису до фотографії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 45-48. – ISSN 2518-7104
1534185
  Браун Я. Шлях від троянців до козаків // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 1 червня (№ 11)


  "Роздуми щодо нового видання поеми І. Котляревського "Енеїда" у художньому оформленні О. Тернавської."
1534186
  Пономаренко О.М. Шлях від фізики твердого тіла до біомінералогії та прикладної мінералогії (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Брика) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 4. – C. 102-108. – ISSN 1027-3239
1534187
  Бутусов Ю. Шлях війни. Про єдиний варіант Перемоги у війні для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 6


  "Росія у 2020 р. примушуватиме Україну визнати існування окупованих територій за сценарієм Придністров"я. РФ захопила Крим і Донбас не для того, щоб в Україні настав мир, а щоб відкусити шматок і піти далі. Приклад Молдови показує - формальний мир не ...
1534188
   Шлях віри, або 5 найбільших святинь Болгарії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 38-41 : фото
1534189
  Курись О. Шлях вітру. Південна віхола : іст.-пригод. роман / Олександр Курись. – Київ : Фенікс, 2018. – 367, [1] с. – (18+). – ISBN 978-966-136-577-2
1534190
  Комберянов С. Шлях воїна : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 116-139. – ISSN 0130-321Х
1534191
  Автухов К. Шлях впровадження та подальші перспективи інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні / К. Автухов, І. Яковець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 152-162. – ISSN 1026-9932
1534192
  Романюк Микола Шлях Гедиміновичів- до співпраці й порозуміння! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 12--13 : фото. – ISSN 1998-8044
1534193
  Брагін М.Г. Шлях генерала / М.Г. Брагін. – Київ, 1954. – 380с.
1534194
  Шалагінов Б.Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість / Б.Б. Шалагінов. – Харків : Ранок, 2003. – 288 с. – (Библиотека вчителя зарубіжної літератури). – ISBN 966-314-244-8
1534195
   Шлях глави держави до арбітра нації. – К, 1997. – 15с.
1534196
   Шлях горіння : спогади ветеранів ОУН і УПА про національно-визвольну боротьбу в 1930-1950-х рр. / [упоряд.: М. Галів, В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 519, [1] с. : табл.
1534197
  Адамовіч А.М. Шлях да майстєрства / А.М. Адамовіч. – Мінськ : АН БССР, 1958. – 180 с. : іл.
1534198
  Шестаков Андрій. Шлях двох кольорів - синього і жовтого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1534199
  Байбак Т. Шлях діячки ОУН Олени Теліги: від Петербурга до України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків, 2019. – № 1/2 (533/534), січень 2019 р. – С. 55-57
1534200
  Остролуцька Л. Шлях до "відкритої науки" лежить через Національний репозитарій академічних текстів // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
1534201
  Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга : Монографія / В. Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 232с. – ISBN 966-95494-7-7
1534202
  Атаманчук А. Шлях до "солодкої мрії", або Як Україна стала центром цукрового бізнесу // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 62-63
1534203
  Агеєва В. Шлях до Абсолюту. Філософські та літературні пошуки Віктора Домонтовича // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 42 (622),18-24.10.2019. – С. 54-58. – ISSN 1996-1561
1534204
  Славік Ю. Шлях до Аушвіцу: Голокост на Закарпатті / Юрій Славік. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"), 2017. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-123 та в підрядк. прим. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-983-7
1534205
  Білик О. Шлях до бібліотек рівних можливостей // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 16-20


  Досвід зарубіжних країн у сфері бібліотечного обслуговування осіб із вадами зору.
1534206
  Грубінко А. Шлях до брексіту: суспільно-політичний вимір участі Великобританії у процесах європейської інтеграці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 126-141. – ISSN 0130-5247
1534207
  Триліський В. Шлях до Великої ріки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81


  Еквадор
1534208
  Плахов-Модестов Шлях до вершини = Синопсис літературного сценарію науково-пізнавального відеофільм : проза: сценарій // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 58-60. – ISSN 1562-3238
1534209
  Пулері Марко Шлях до визначення ідентичності / розмову вів Микита Григоров // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 31


  Сучасний український літпроцес очима італійського дослідника Марко Пулері.
1534210
  Циганкова Е.Г. Шлях до відродження // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-71. – ISSN 1608-0599


  Сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки
1534211
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-3-2
Т. 1 : За Україну, за її волю... Сповідь у камері смертника. Вірую в Бога і в Україну. Нобелівські мрії. Листи. – 2014. – 534, [2] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534212
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-4-9
Т. 2 : Не дам загинуть Україні!. – 2014. – 614, [2] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Зміст: Перший герць ; Перепочинок ; Другий герць ; Заслання ; В Україні ; Додатки. - Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534213
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-5-6
Т. 3 : На землі Кленового Листка: спогади й роздуми посла. – 2014. – 590, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534214
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-7-0
Т. 5 : З часів неволі: Соснівка-7. – 2014. – 511, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534215
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-8-7
Т. 6 : З часів неволі ; кн. 2. – 2014. – 445, [1] с. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534216
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-9-4
Т. 7 : З часів неволі: спогади і роздуми. – 2014. – 447, [1] с. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534217
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-00-4
Т. 8 : З часів неволі: країна Моксель. – 2014. – 519, [1] с. : іл. – Покажч. імен.: с. 503-519. - Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534218
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-01-1
Т. 9 : З часів неволі. Одержимі. – 2014. – 647, [1] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта". – Бібліогр. в підрядк. прим.
1534219
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-02-8
Т. 10 : Тут мій дух. – 2014. – 687, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534220
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-6-3
Т. 4. – 2015. – 559, [1] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл. – Зміст: Де добрий шлях?; Іван Васильович Коляска; Маршал Жуков і укрїнці у Другій світовій війні; Незнищенність; Народження нової ери. - Від кер. Фонду "Україна Інкогніта". – Бібліогр. у підрядк. прим.
1534221
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-03-5
Т. 11 : До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі Республіканці? Статті. – 2015. – 639, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534222
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-04-2
Т. 12 : Національна ідея і національна воля. Де ти, доле України?. – 2015. – 550, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534223
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-05-9
Т. 13 : Злочинна суть КПРС - КПУ, Нюрберг-2. Придністров"я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті. – 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1534224
  Крініцин О. Шлях до вільного потоку послуг в межах економічного співтовариства АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 28-30
1534225
  Корнаї Янош Шлях до вільної економіки / Корнаї Янош. – К., 1991. – 138с.
1534226
  Кошова І. Шлях до вічних істин : (Тема любові і дітей у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира ) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 76-82. – (Філологічні науки)
1534227
  Сухобокова О.О. Шлях до волі: Никифор Григоріїв (1883-1953) = Way to the will: Nykyfor Hryhoriyv (1883-1953) / Ольга Сухобокова ; [відп. ред. В.М. Даниленко]. – Київ ; Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 607, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк., резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7742-66-0


  У пр. № 1727201 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. 3.10.2019., Київ. Підпис
1534228
  Антонов В.М. Шлях до гібридної бібліотеки / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 87-92
1534229
  Онищук В.О. Шлях до глибоких знань / В.О. Онищук. – Київ, 1969. – 48с.
1534230
  Сидор М. Шлях до Городельської Унії = The way to the unity of Horodlo : (в світлі польсько-литовсько-українських противорічностей ) / Др. Микола Сидор. – Мюнхен ; Ню Йорк : Виданням Автора, 1951. – 155, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1534231
  Гончаренко В.В. Шлях до джерела : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ, 1986. – 54 с.
1534232
  Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості : програма гуртка англ. мови / С.О. Алєксєєва. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (114)). – ISBN 978-617-00-1367-5
Ч. 1. – 2012. – 80 с. : іл., табл.
1534233
  Ніколаенко І.С. Шлях до досконалості (за романом О. Хакслі "Острів") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 211-213. – ISBN 966-581-102-9
1534234
   Шлях до достатку. – К, 1966. – 50с.
1534235
  Танчер В.К. Шлях до духовної свободи / В.К. Танчер. – К, 1970. – 92с.
1534236
  Краснощок В. Шлях до духовної суверенності: творчі постаті Г. Чупринки, М. Бажана, Ю, Яновського в есеїстиці Є. Маланюка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 310-318
1534237
  Безвершенко Ю. Шлях до економіки знань. Про реформу науково-технологічної сфери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 15


  " Науково-технологічна сфера України існує не у вакуумі. Її розвиток неможливий без наявності необхідних умов (від правових до політичних), інфраструктури (від дослідницької до виробничої), фахівців (від науковців до тих, хто забезпечує комунікацію між ...
1534238
  Кладкова О. Шлях до енергетичної незалежності України на прикладі ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 131-135
1534239
  Ярковий Д.М. Шлях до ефективного симбіозу бізнесу та інформаційних технологій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-57.
1534240
  Оболенський О. Шлях до Європи, проторований музикою / О. Оболенський, Г. Поштаренко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 5


  Хорова капела "Дніпро" Київського національного університету імені Тараса Шевченка на чолі з його художнім керівником Іриною Душейко протягом 2011 року здійснив дві гастрольні поїздки до країн Європи.
1534241
  Завгородня О. Шлях до Європи: світоглядне річище : (філософські тексти й сучасні контексти) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 99-110. – ISSN 1682-2366
1534242
   Шлях до Європи? до якості! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу". На конференції обговорили перспективи впровадження стандартів європейської освіти і збереження національних традицій вищої школи.
1534243
   Шлях до зірок Головного конструктора починався в Україні // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 3/4). – С. 1, 3


  У Національному технічному університеті Україна "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського відзначили 110-ліття від дня народження Сергія Павловича Корольова.
1534244
  Грабовський С. Шлях до зірок. Україна. ХХ століття // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-109. – ISSN 0585-8365
1534245
  Рожіцин В. Шлях до знання / В. Рожіцин. – Харків : Пролетар, 1931. – 72 с.
1534246
   Шлях до знань пролягатиме непростий // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 89). – С. 2


  Цьогоріч ЗНО для вступу в магістратуру за певними спеціальностями матиме три основні новації.
1534247
  Згуровський М.З. Шлях до інформаційного суспільства - від Женеви до Тунісу // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 141-156. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1534248
  Уйомов А.І. Шлях до істини / А.І. Уйомов. – Київ, 1971. – 71с.
1534249
  Поденщикова Н. Шлях до Істини : зб. оповідань та есе / Надія Поденщикова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 438 с. – ISBN 978-966-920-037-2
1534250
  Єлісюченко Є. Шлях до істини у працях Г.С. Сковороди // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 38-40
1534251
  Матат Д. Шлях до консенсусу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У МОН обговорили проблеми віднесення спеціальностей "Міжнародне право" та "Правоохоронна діяльність" до юридичної освіти.
1534252
   Шлях до лідерства в інноваціях // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  "...Зміна системи фінансування науки та підтримки вчених дасть змогу Україні суттєво покращити свої позиції у Глобальному інноваційному індексі, а також перевести економіку на інноваційний шлях розвитку. Про це сказв Прем"єр-міністр України Володимир ...
1534253
  Скринченко В. Шлях до моря або доля українського вченого // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 209-211. – ISSN 0320-8370


  Пам"яті засновників вітчизняної гідроакустики. На згадку про творчу співдружність вчених І.Л. Обозненка та Ю.З. Шліпченка.
1534254
  Фея О. Шлях до мрії завдовжки 40 років // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Нобелівську премію з фізики за 2017 рік присудили Райнерові Вайссу, Кіпові Торну та Баррі Берішу за "вирішальний внесок у детектор LIGO та відкриття гравітаційних хвиль".
1534255
  Патриляк І. Шлях до народження // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Історія Київського університета імені Тараса Шевченка з 1801-1833 рр.
1534256
  Смульсон Л. Шлях до народності / Л. Смульсон. – К., 1938. – 104с.
1534257
   Шлях до НАТО : Вимір безпеки. Лідери думок - про євроатлантичну інтеграцію України / В. Бадрак, С. Згурець, М. Самусь, О. Набоченко; Валентин Бадрак, Сергій Згурець, Михайло Самусь, Ольга Набоченко. – Київ, 2006. – 222с.
1534258
  Тимошенко Ю. Шлях до НАТО лежить через Тузлу: Конфлікт, що об"єднав українську націю // Вечір. Київ. – 2003. -4 листоп.


  [Прес-конференція лідера БЮТ з приводу конфлікту навколо о. Коса Тузла]
1534259
   Шлях до науки [Василь Петрович Єрмаков] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 128-134. – ISSN 0206-8001
1534260
   Шлях до незалежності - крок за кроком. За повідомленнями тогочасної української та зарубіжної преси // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 9-14. – ISSN 0868-8117
1534261
  Даниленко В.М. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В.М. Даниленко, М.К. Смольніцька // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 4-22. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються проблеми, які хвилювали українське суспільство в другій половині 1980-з рр., напередодні проголошення незалежності.
1534262
  Булгакова О. Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 4-5


  22 вересня 2015 року в Інституті історії України НАН України відбувся круглий стіл "Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України". У ньому взяли участь понад 20 представників різних державних, наукових та ...
1534263
  Шевченко Віктор Шлях до нового світу (До 555-річчя з дня народження та 500-річчя з дня смерті Христофора Колумба) : Закінчення. Див. початок у №2 за 2006 р. // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр. 2 назви
1534264
  Шевченко Віктор Шлях до нового світу (До 555-річчя з дня народження та 500-річчя з дня смерті Христофора Колумба) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-56. – Бібліогр. 12 назв
1534265
  Мойсеєнко В. Шлях до нової віри // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 132-144. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Хрещення Русі: міфи й реальність.
1534266
  Мойсеєнко В. Шлях до нової віри. Хрещення Русі: міфи і реальність // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 51-63. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
1534267
   Шлях до перемоги. – К, 1993. – 221с.
1534268
  Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Тарас Чухліб. – Київ : Наш час, 2008. – 263 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-262. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-11-8
1534269
  ГаєкФрідріх фон Шлях до рабства : [в малюнках] / Фрідріх фон Гаєк ; [пер. і упоряд. В. Галунько] ; НДІ публ. права. – Київ ; Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31
1534270
  Панкіна Вікторія Шлях до самовдосконалення Ольги Максименко : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1534271
  Степула Н. Шлях до самого себе (Григорій Штонь) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 36-40. – ISBN 966-7379-16-7
1534272
  Олещук І.А. Шлях до світанку : спогади, документи, статті / Ігор Олещук. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172с. : іл. – ISBN 966-7497-83-6
1534273
  Жаров В. Шлях до Світової організації торгівлі: чи готова Україна виконувати зобов"язання у сфері охорони інтелектуальної власності / В. Жаров, Т. Шевелева // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-5. – ISSN 1608-6422
1534274
  Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т.Г. Андрусяк ; Фонд сприяння розвитку укр. правової думки та пропаганди держ. традицій "Право для України". – Львів : Світ, 1998. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-119. – ISBN 5-7773-0901-1
1534275
   Шлях до себе - шлях до людей : привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : до 70-річчя В.Г. Кременя / [упоряд.: С.О. Сисоєва ; голов. ред. і наук. ред. В.І. Кушерець]. – Київ : Знання України, 2017. – 391, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 383-387. – ISBN 978-966-316-412-0
1534276
  Пилипенко М. Шлях до себе = Путь к себе = Path to Self / Міртала Пилипенко ; [укр. пер. А. Гумецька ; англ. пер. Sylvia Juran і Мирослава Стефанюк]. – Відред. і допов. вид. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2017. – 242, [10] с. – Трьохмов. вид. - укр., англ. та рос. мовами. - .— На обкл. та тит. арк. назва парал. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-97236-9-7
1534277
  Пилипенко М. Шлях до себе : [зб. поезій] / Міртала Пилипенко ; пер. Ася Гумецька. – Відред. і допов. вид. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 118 с. : іл. – ISBN 978-966-97620-4-7
1534278
  Пилипенко М. Шлях до себе = Droga do siebie = Path to Self = Путь к себе / Міртала Пилипенко ; [укр. пер. Ася Гумецька ; пол. пер. Тадей Карабович ; англ. пер. Sylvia Juran і Мирослава Стефанюк]. – Відред. і допов. 2-ге вид. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 335, [1] с. : іл. – Чотирьохмов. вид. - укр., пол., англ. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97620-2-3
1534279
  Сорока П. Шлях до себе справжнього або Марафонський забіг Бориса Тимошенка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С.14


  Роздуми над книжкою Бориса Тимошенка "Потала" - роман-епопея, роман-спогад у семи книгах
1534280
  Щербак Ю.М. Шлях до серця : кіносценарій / Ю. Щербак. – Київ : Мистецтво, 1972. – 62 с.
1534281
  Дичев С. Шлях до Софії : роман / С. Дичев. – Київ : Дніпро, 1973. – 447с.
1534282
  Дичев С. Шлях до Софії : Роман / С. Дичев. – Київ : Вища школа, 1985. – 454с.
1534283
  Кривов В. Шлях до сталого землекористування складний, але його необхідно пройти // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39.
1534284
  Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 32-40.
1534285
  Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0132-1331
1534286
  Згуровський М.З. Шлях до суспыльства, заснованого на знаннях // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 7-9. – ISBN 978-966-622-589-7
1534287
  Гавриленко В.О. Шлях до сфрагістики / Віталій Гавриленко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня [та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 315-327. – Бібліогр.: с. 302-314, в кінці розд. та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-7306-1


  У пр. № 1727034 напис: Приязній Наталії Вікторівні, з щирою повагою від автора. Підпис. 4.05.2016
1534288
   Шлях до творчості : (методика та освіта) : зб. наук.-метод. праць / М-во культури України, Одес. серед. спеціаліз. муз. шк.-інтернат ім. проф. П.С. Столярського ; [редкол.: Є.Л. Лисюк та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 97, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-219-5
1534289
  Рижов В. Шлях до тиранії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 20


  Іван Грозний - українець на московському престолі?
1534290
  Рижков В. Шлях до тиранії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 20


  Іван Грозний - українець на московському престолі?
1534291
  Лук"яненко Л. Шлях до українства... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5


  Видатний політичний діяч, патріот, дисидент і державотворець - розказав про вихід українців із комуністичного рабства, національну свідомість, громадську активність, ворогів України, зворотній рух до автентичної духовності та напружену боротьбу, що ...
1534292
  Хабібуллін В. Шлях до успіху і правничого майбутнього = Путь к успеху и юридическому будущему : Радянський Союз / Незалежна Україна / Вадим Хабібуллін. – Київ : Юстініан, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-8257-41-4
1534293
  Гришина А. Шлях до читача / А. Гришина, В. Вишнякова, Т. Філіппова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Співробітники Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича представили читачам процес наукової обробки літератури, яка надходить до бібліотеки та різних її підрозділів; розповіли про електронний каталог, який містить на цей час близько 1.190.000 записів ...
1534294
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Євген Маланюк ; Ужгородський нац. ун-т ; Науково-дослідний ін-т україністики ім. М. Мольнара ; [ наук. ред. Л. Белей ]. – Ужгород : Гражда, 2008. – 48с. : іл. – (Ucrainica: ad fontes ; Кн. 2). – ISBN 978-966-8924-55-2
1534295
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 10 (123). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1534296
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 8-23. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1534297
  Мертенс В.П. Шлях до щедрого поля. / В.П. Мертенс, А.М. Стельмащук. – Київ, 1984. – 96с.
1534298
  Шинкарук В. Шлях до якісної вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 12


  У 2000 р. Україна приєдналася до глобально визнаних "Цілей Розвитку Тисячоліття" і взяла на себе політичні зобов"язання щодо їх досягнення та реалізації до 2015 р.. Серед восьми визначених цілей другою названо забезпечення якісної освіти впродовж ...
1534299
  Короденко М. Шлях до якісної освіти, реформування державної служби в міністерстві й нові університетські стандарти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Згадується директор науково-методичного центру організації навчального процесу КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Гожик.
1534300
   Шлях довжиною в 135 років. (від Волинської школи фельдшерів до інституту медсестринства) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1682-2366


  Житомирський інститут медсестринства.
1534301
  Сиротенко С.А. Шлях довжиною в 70 років (до ювілею Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 39-45 : фото. – ISSN 2311-9780
1534302
   Шлях довжиною у п"ятнадцать років. До ювілею журнала "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 8-12. – ISSN 2076-9326


  Тісні контакти поєднують журнал с бібліотекою КНУТШ.
1534303
  Бєсов Л.М. Шлях довжиною у сто років [до сторіччя Національної академії наук України] / Л.М. Бєсов, Г.Л. Звонкова // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 3-14. – ISSN 2077-9496
1534304
  Крижевич Є.Д. Шлях додому / Є.Д. Крижевич. – К., 1983. – 86с.
1534305
  Килимник Ю. Шлях додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 13


  Як друзі реалізували заповіт Тараса Шевченка.
1534306
  Виноградов Віктор Шлях дощу : Поезії 1987-1995 років / Виноградов Віктор. – Київ : Смолоскип, 1996. – 94 с. – ISBN 0-914834-95-9
1534307
  Виноградов В. Шлях Дощу / В. Виноградов. – Київ, 1996. – 94с.
1534308
  Серпілін Л. Шлях дружби. / Л. Серпілін. – К, 1949. – 148с.
1534309
  Гуменюк О. Шлях емігранта: від воїна до студента // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Поразка національно-визвольних змагань у 1917 - 1921 рр. та нові політичні обставини на українській території призвели до масового виїзду. Серед емігрантів значну частину становили студенти, які змінили методи і напрями діяльності українських осередків ...
1534310
  Буренко Н.М. Шлях європейської інтеграції, що його застосовують до країн - кандидатів з Центральної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
1534311
  Балабко О. Шлях Єлизавети Милорадович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Монографія Ірини Петренко "Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі" присвячена українській громадській діячці, меценатці, тітці гетьмана П. Скоропадського.
1534312
  Садовий М.А. Шлях життя селянина-революціонера. / М.А. Садовий. – Х., 1928. – 32с.
1534313
  Лешан Ю. Шлях жінок до звання лікаря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 43-45, 57
1534314
  Кіктенко В. Шлях з Києва до Пекіну. До 300-річчя заснування православної місії в Китаї // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 54-61
1534315
  Сторчак К. Шлях за гору. / К. Сторчак. – Полтава, 1934. – 107с.
1534316
   Шлях звитяг і звершень = Путь побед и свершений : фотолітопис ленінського комсомолу : [фотоальбом] / [упор.: А.М. Арутюнян, Ю.Н. Єльченко, Г.Д. Максименко]. – Київ : Новий друк, 2009. – 264 с. : фотоіл. – Кн. укр. і рос. мовами. – ISBN 966-7126-19-6
1534317
   Шлях зоолога (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова) / Л.О. Колодочка, М.Ф. Ковтун, В.О. Харченко, В.А. Іванова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 7. – C. 103-107. – ISSN 1027-3239


  Згадуються відомі українські зоологи - академік О.П. Маркевич, О.П. Кришталь, Б.М. Мазурмович.
1534318
  Собко В. Шлях зорі : Роман / В. Собко. – Львів : Радянський письменник
Кн. 1-3. – 1948. – 642с.
1534319
  Собко В. Шлях зорі : Трилогія / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 688с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1534320
  Мазанько А.С. Шлях зради і шпигунства / А.С. Мазанько. – Ужгород, 1976. – 79с.
1534321
  Козельский Б.В. Шлях зрадництва и авантур : (Петлюрівське повстанство) / Б.В. Козельский; Б.В. Козельський. – Харьків : Держвидав України, 1927. – 148 с.
1534322
  Чирук С. Шлях із варягів ...у турки // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 312-317. – ISBN 978-966-525-872-8


  У статті йдеться про шведських військовополонених в Катеринославській губернії під час російсько-шведської війни 1788-1790 рр. та російсько-турецької війни 1787-1791 рр.
1534323
  Москаленко В. Шлях інтеграції Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у загальноєвропейський простір вищої освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1534324
  Зибіна Г.Г. Шлях Іраку до незалежності / Г.Г. Зибіна. – Київ, 1969. – 152с.
1534325
  Микитин А. Шлях Київської братської школи до академії // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2015. – № 2 (17) : 400 років святості. – С. 40-42
1534326
  Сазонов М.І. Шлях колгоспів до комунізму / М.І. Сазонов, І.Я. Ткаченко. – Київ, 1967. – 96с.
1534327
  Зегерс А. Шлях крізь лютий / А. Зегерс. – Київ, 1938. – 260с.
1534328
  Семенець О.О. Шлях медіасфери через хаос та біфуркації: моральні цінності як параметр порядку в самоорганізації мас-медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 31-34
1534329
  Ткаченко Орест Шлях мовного самоствердження: (До політичних передумов подальшого розвитку української мови) // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.91-95. – ISSN 0130-321Х
1534330
  Перевертень Н. Шлях морального переродження: герої Є. Гребінки та Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 105-110


  У статті розглядаються повісті "Сила Кондратьєв" Є. Гребінки і "Варнак" Т. Шевченка. Обидва письменники у своїх творах порушують глибокі морально-етичні проблеми, показуючи на прикладі життя героїв, їхній шлях морального переродження: від гріха до ...
1534331
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1937. – 331с.
1534332
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держвидав художньої літератури
Перша і друга книга. – 1947. – 430 с.
1534333
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 340 с.
1534334
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 507 с.
1534335
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 640 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1534336
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1967. – 559 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1534337
  Плоткін Г.Д. Шлях на Схід : книга подорожей / Г.Д. Плоткін. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 290 с.
1534338
  Ковалко Н. Шлях науки і просвітництва: розвиток капіталістичного оподаткування / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 182-189. – ISBN 978-617-7544-31-8
1534339
  Хонін В.М. Шлях наукового пошуку (Шлях єдинорога.Система міжнародно-правового регулювання. Досвід перспективного планування - порядок денний 2035 року) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 3-9
1534340
  Бойко Ю. Шлях нації / Ю. Бойко. – Париж-К.-Львів : Українське слово, 1992. – 127с.
1534341
  Гетьманчук М.П. Шлях Нестора Махна в еміграції: через Румунію і Польщу у 1921-1925 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 107-113. – ISSN 0321-0499
1534342
  Гаспарян А. Шлях нормалізації основних проблем вірменсько-турецьких політичних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 73-75
1534343
  Петльований В. Шлях олімпійського чемпіона / В. Петльований. – К, 1952. – 44с.
1534344
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1996
1534345
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1996
1534346
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1997
1534347
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1997
1534348
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1997
1534349
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1997
1534350
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1998
1534351
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1998
1534352
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1998
1534353
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1998
1534354
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1999
1534355
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1999
1534356
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1999
1534357
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1999
1534358
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2000
1534359
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2000
1534360
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2000
1534361
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2000
1534362
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2001
1534363
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 2. – 2001
1534364
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 3. – 2001
1534365
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 4. – 2001
1534366
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
1534367
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
1534368
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
1534369
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
1534370
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
1534371
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003
1534372
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003
1534373
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003
1534374
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2004
1534375
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2004
1534376
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2004
1534377
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2004
1534378
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
1534379
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
1534380
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
1534381
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
1534382
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
1534383
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
1534384
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
1534385
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
1534386
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
1534387
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
1534388
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
1534389
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
1534390
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
1534391
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
1534392
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
1534393
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
1534394
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (51). – 2009
1534395
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (52). – 2009
1534396
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (53). – 2009
1534397
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (54). – 2009
1534398
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (55). – 2010
1534399
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (56). – 2010
1534400
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (57). – 2010
1534401
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (58). – 2010
1534402
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (59). – 2011
1534403
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 ( 60). – 2011
1534404
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (61). – 2011
1534405
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (62). – 2011
1534406
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (63). – 2012
1534407
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (64). – 2012
1534408
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№3 (65). – 2012
1534409
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (65). – 2012
1534410
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (66). – 2013
1534411
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (67). – 2013
1534412
  Бич В.В. Шлях освіти Бережанщини. 1944-2010 рр. / В.В. Бич ; Від. освіти Бережан. райдержадмін., Район. метод. каб. – Тернопіль : Новий колір, 2010. – 107, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 978-966-2061-22-2
1534413
  Процев"ят Т. Шлях перемоги Ярослава Стецька і надзавдання сучасності // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7/9, липень - вересень. – С. 46-82
1534414
  Пагутяк Галина Шлях півонії : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 2-9. – ISSN 0130-1608
1534415
  Кремінь Д.Д. Шлях по зорях : вірші / Д.Д. Кремінь. – Київ : Молодь, 1990. – 96 с.
1534416
  Бочаров С.В. Шлях Польщі до Європейського Союзу : монографія / С.В. Бочаров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 270, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях: с. 216-255. – ISBN 978-966-639-502-6


  Шановному Валерію Володимировичу з повагою і вдячністю Підпис
1534417
  Талалай Р. Шлях прокладається в мені // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 1, 4-5


  Роковини смерті Миколи Біденка.
1534418
  Кодацька Н.О. Шлях професійної самоідентифікації: гендерні особливості // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 21-26. – ISSN 2077-1800
1534419
  Вознюк Є. Шлях Республіки Польща до ЄС як досвід для України / Є. Вознюк, І. Гич // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – C. 65-73. – ISSN 2306-028X
1534420
  Демещук А. Шлях Республіки Хорватія до міжнародного визнання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 89–95. – ISSN 2309-9356
1534421
  Біленкін Д.О. Шлях розуму / Д.О. Біленкін. – Київ, 1987. – 235с.
1534422
  Мельничук Л.Н. Шлях Румунії до Європейського Союзу: досвід для України // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 206-214. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1534423
  Юхименко Н. Шлях самопізнання Івана Стогнія // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 258-262
1534424
  Фаст Г. Шлях свободи. / Г. Фаст. – К, 1949. – 228с.
1534425
  Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скота на Україну / Р. Багрій. – Київ, 1993. – 296 с.
1534426
  Гуро І. Шлях сибірський дальній / І. Гуро. – К., 1963. – 304с.
1534427
  Дзяк Г.В. Шлях слави та пошани // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 4-14. – ISSN 2307-0404


  "...Стаття присвячена Дніпропетровської медичної академії, 2016 рік - рік 100-річного ювілею від заснування."
1534428
  Сидорчук О.В. Шлях становлення особистості та проблема самоідентифікації у романі "Метроленд" Дж. Барнса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 478-482. – (Б-ка Ін-ту філології)
1534429
  Кудлач В. Шлях творення: Одеська бібліотека стала національною / Володимир Кудлач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 33-35
1534430
  Гетманцев Д. Шлях у 1000 лі. Цивілізований шлях взаємної довіри держава і платник податків мають почати вже зараз // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 9


  "Революція стала історією, забравши в минуле революціонерів. Суперечки, бійки у ФБ до крові, істерики до ригачки навколо тем, ще вчора актуальних, - сьогодні нудні й цікаві тільки сперечальникам. Міст між суспільством і державою, прокладений ...
1534431
  Прохорова В.Г. Шлях у 110 років відділу технічної літератури Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (1901-2012 рр.) // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 38-64


  Розглядається історія відділу, повідомляється про його засновників; йдеться про роботу з пропаганди книги: надання консаультацій, організацію пересувних виставок, про читачів-активістів, які надавали допомогу відділу, проведення "круглих столів", школу ...
1534432
  Черкашина-Губаренко Шлях у безсмертя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 лютого (№ 30). – С. 11


  У Національній музичній академії України ім. П.Чайковського з успіхом відбулася міжнародна науково-практична конференція «Оперні реформи минулого і сучасності». Конференцію присвячено визначним ювілейним датам 2013 року. Розмову музикознавці ...
1534433
  Гончарук П.С. Шлях у безсмертя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 190-191. – ISBN 978-966-452-148-9
1534434
  Тарасишин Л.О. Шлях у вірусологію / Л.О. Тарасишин. – К., 1991. – 47с.
1534435
  Романов С. Шлях у вічність. Леся Українка і Михайло Коцюбинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 1, 4-5


  Життєвий і творчий шлях Л.Українки і М. Коцюбинського
1534436
  Сліпченко О. Шлях у Європу: пам"ятники чи право? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 15


  "Неподалік від Парижа, у містечку Санліс на порталі заснованої Анною церкви можна побачити її скульптурне зображення, під яким так і написано: "Anne de Kiev, Reine de France". Зміст зрозумілий і без перекладу. Однак у путінському викладі вкотре стався ...
1534437
  Верховський В. Шлях у Крим через три моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 8


  Афанасій Нікітін та його " Хожение за три моря ".
1534438
  Половка С.Г. Шлях у морі та на суші (до 75-ої річниці з дня народження О.Ю. Митропольського) / С.Г. Половка, С.М. Довбиш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 187-197. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  У статті подано історичний зріз наукових напрацювань у галузі геології океанів і морів, педагогічної та громадської діяльності доктора геолого-мінералогічних наук, член-кореспондента НАН України, професора Олексія Юрійовича Митропольського (КУ).
1534439
   Шлях у науці А.О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету : (до 100-річчя національної академії наук України) / С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (42). – C. 111-121. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
1534440
  Померанцев Ю.М. Шлях у Нептунію / Ю.М. Померанцев. – К., 1967. – 135с.
1534441
  Роготченко О. Шлях у прірву чи позасвідомість нездійснених ілюзій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 64-71. – ISBN 966-7021-96-3
1534442
  Бриль М.Н. Шлях у світ чудес : (Путівник книголюба) / М.Н. Бриль. – Харків, 1972. – 120с.
1534443
   Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – 291, [1] с. – Текст англ., пол., укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-77-8
1534444
  Павловський М.А. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 152с. – ISBN 9665751603
1534445
  Павловський М.А. Шлях України : шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – Київ : Техніка, 1996. – 150 с. – ISBN 966-575-120
1534446
  Мітряєва С. Шлях України до безвізової Європи // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 249-259. – ISBN 978-617-7333-48-6
1534447
  Костецька Л.М. Шлях України до Європейського Союзу: політична складова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 151-158
1534448
  Галака С.П. Шлях України до набуття без"ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження = Ukrainian path towards acquiring nuclear-free status and its implications for the nuclear non-proliferation regime : спец. випуск / [С.П. Галака, Г.М. Перепелиця] ; Foreign Policy Research Inst., Stral sakerhets myndigheten, Swedish radiation safety authority. – Київ : Фоліант, 2015. – 79, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., післямова англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8474-88-0
1534449
   Шлях України до НАТО: крок за кроком : у Луцьку відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 47-50. – ISSN 1728-6220


  7 травня 2008 року в Луцьку урочисто відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції та проведено семінар-тренінг для його активістів. Центр утворено Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної ...
1534450
  Горбулін В. Шлях України до НАТО: марафонську дистанцію легше долати вдвох // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.26-28


  Україна - НАТО
1534451
  Ільченко М.Ю. Шлях України до об"єднаної Європи має торувати талановита молодь // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 180-184. – ISBN 978-966-622-690-0


  12 грудня ц.р. проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, УРСР і України академік НАН України М.Ю. Ільченко зустрівся на розширеному засіданні з членами Ради ...
1534452
  Пирожков С. Шлях України у майбутнє через євроатлантичний вибір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 90-91. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1534453
  Кулик Н. Шлях учителя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  140 років із дня народження Степана Васильченка - українського письменника, журналіста і педагога.
1534454
  Рьод В. Шлях філософії = Der Weg der Philosophie: 17. bis 19. Jahrhundert : з XVII по XIX століття : [посібник з філос. дисциплін] / Вольфганг Рьод ; пер. з нім. В.М. Тарлецького, О.І. Вєдрова. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 386, [2] с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол.: С.В. Пролеєв (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-127-3
1534455
  Іллеш Б. Шлях Франца Новака / Б. Іллеш. – Харків, 1934. – 30 с.
1534456
  Багдай А. Шлях через гори / А. Багдай. – К., 1979. – 280с.
1534457
  Константинова К. Шлях через Майдан: арт-відображення різних епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 14


  "В Інституті проблем сучасного мистецтва до 8 лютого триватиме арт-проект "Переведіть мене через Майдан" (фото, графіка, відео, об"єкт). Концептуальний проект охоплює чималий історичний період: масові радянські паради середини ХХ ст. на Хрещатику; ...
1534458
  Затонський Д.В. Шлях через ХХ століття: : статті про німецькомовні литератури / Д. Затонський. – Київ, 1978. – 304 с.
1534459
  Замлинський В.О. Шлях чорної зради / В.О. Замлинський. – Львів, 1969. – 168с.
1534460
  Сидоренко Віктор Шлях шоколаду // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 86-91 : фото
1534461
  Сачин М. Шлях, який веде до мети // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 60-64.


  Євген Іванович Гладишевський - док. хімічних наук, проф. неорганічної хімії Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, один із засновників Львівської кристалохімічної школи
1534462
  Карпенко В. Шлях, яким хотілося б йти і йти
1534463
  Купала Я. Шляхам жыцьця / Я. Купала. – Пецярбург : Друкарня Ю.Н. Эрліх, 1913. – 264 с.
1534464
   Шляхами "Жовтого автобуса" // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  Про проблеми вимушених переселенців та жителів прифронтових територій України йшлося на тематичній презентації для учнів столичної школи № 53 та школярів німецького Мюнстера, яка відбулася в Головному корпусі КНУ за підтримки Центру комунікацій. ...
1534465
  Юхименко І. Шляхами Австралії / І. Юхименко. – Київ : Політвидав України, 1966. – 71 с. : іл., карт.
1534466
  Буличова А. Шляхами батьків / А. Буличова, П. Дегтярьов. – Львів, 1958. – 56с.
1534467
   Шляхами батьків. – К, 1975. – 127с.
1534468
  Шашло Т.М. Шляхами бойової слави. / Т.М. Шашло. – К., 1965. – 39с.
1534469
  Охріменко П.П. Шляхами братання / П.П. Охріменко. – Київ, 1968. – 146с.
1534470
  Афанасьєв В.А. Шляхами братерства і єднання / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1978. – 48с.
1534471
  Тарновський М.Ю. Шляхами братів : роман / М.Ю. Тарновський. – Ужгород
Ч. 1. – 1950. – 347 с.
1534472
   Шляхами великого Кобзаря. – Київ : Молодь, 1964. – 255с.
1534473
   Шляхами Великого Кобзаря : атлас / [авт. текстів: Білоконь О.В. та ін. ; упоряд.: Л.М. Веклич, Н.О. Крижова ; відп. ред. Н.О. Крижова]. – Київ : Картографія, 2013. – 87, [1] с. : іл. – До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-617-670-367-9
1534474
  Сосса Р. Шляхами Великого Кобзаря // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 839-848. – ISBN 966-7522-07-5
1534475
  Сосса Р.І. Шляхами Великого Кобзаря // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 29 : фото
1534476
  Чабанівський М.І. Шляхами великої долі / М.І. Чабанівський. – Київ, 1961. – 140 с.
1534477
  Большаков Л.Н. Шляхами великої долі : Науково-художня книжка / Л.Н. Большаков. – Київ : Веселка, 1984. – 175 с.
1534478
  Каріков С.А. Шляхами відкриттів, полями битв, залами переговорів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 304-308. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1534479
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с. – ISBN 5-319-00713-2
1534480
  Федчун Н. Шляхами Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1534481
  Федчун Наталя Шляхами Григорія Сковороди : музей одного дня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
1534482
  Бублик В.В. Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Комп"ютерні науки. – C. 4-9. – ISSN 2617-3808


  Стаття є розширеним викладом доповіді, яку автор прочитав на 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018) у Києві 4 травня 2018 р. Запропоновано стислий історичний огляд питань дистанційної освіти та електронного ...
1534483
  Новосад Н. Шляхами долі Лесі Українки // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 3 (365). – С. 12-15
1534484
  Уфімцев Б.П. Шляхами дружби / Б.П. Уфімцев. – К, 1963. – 48с.
1534485
  Микитенко О.І. Шляхами дружби : літ.-критич. ст. / О.І. Микитенко. – К., 1985. – 253с.
1534486
   Шляхами дружби і братерства. – Одеса, 1972. – 227с.
1534487
  Крутікова Н.Є. Шляхами дружби і єднання / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1972. – 279 с.
1534488
  Капельгородська Н.М. Шляхами єднання / Н.М. Капельгородська. – К., 1972. – 215с.
1534489
  Шабліовський Є.С. Шляхами єднання. / Є.С. Шабліовський. – К., 1965. – 368с.
1534490
  Завірюха С.В. Шляхами життя / С.В. Завірюха. – Київ, 1963. – 288с.
1534491
   Шляхами зростання. – К, 1970. – 200с.
1534492
  Будянський І.О. Шляхами зростання. / І.О. Будянський. – Харьков, 1959. – 63с.
1534493
  Мороз О.Н. Шляхами Івана Франка / О.Н. Мороз, А.М. Халімончук. – Львів, 1966. – 103с.
1534494
   Шляхами Івана Франка на Україні = Дорогами Ивана Франко на Украине = Along the roads of Ivan Franko in the Ukraine : путівник = путеводитель = guidt-book / [упорядник М.О. Мороз ; наук. ред. Ю.Г. Гошко]. – Львів : Каменяр, 1982. – 127 с. : іл.
1534495
  Антоняк С. Шляхами Івана Франка у Львові
1534496
  Темний В.Ф. Шляхами інтенсифікації. / В.Ф. Темний. – Одеса, 1976. – 127с.
1534497
  Лізов Б. Шляхами інтерзенцій / Б. Лізов. – Х., 1932. – 178с.
1534498
  Батушан Д О. Шляхами Київщини : Путівник-довідник / Д О. Батушан, М.І. Сікорський. – Київ, 1968. – 104с
1534499
  Розум В.Г. Шляхами Кобзаря / В.Г. Розум. – К, 1963. – 142 с.
1534500
  Пиріг Л. Шляхами козаччини із поштовою маркою // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 34-37
1534501
  Шапошникова Н.М. Шляхами комсомольської слави / Н.М. Шапошникова. – Київ, 1968. – 472с.
1534502
   Шляхами комсомольської слави. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К, 1978. – 464с.
1534503
   Шляхами комсомольської слави. – К, 1979. – с.
1534504
  Борець Ю. Шляхами лицарів ідеі і чину / Ю. Борець, 1995. – 294с.
1534505
   Шляхами математики : Хрестоматія для учнів 5-9 класів. – Київ : Педагогічна преса, 1999. – 196 с. – ISBN 966-7320-01-4
1534506
  Стебельський І. Шляхами молодості й боротьби : Спогади. Статті. Листування / Іван Стебельський. – Київ : Смолоскип, 1999. – 368с. – ISBN 966-7332-25-Х
1534507
  Братківський Ю. Шляхами націоналізму, опортунізму та зради / Ю. Братківський. – [Харків] : держвидав України, 1928. – 111 с. – (Бібліотека "Більшовик України" ; № 8)
1534508
  Павлик Г.У. Шляхами незвіданими / Г.У. Павлик. – Київ, 1968. – 84 с.
1534509
   Шляхами пам"яті : антологія поетичних творів, присвячених пам"яті митців Розстріляного Відродження / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Н. Єфімова ; [ред. І.С. Шелестович ; відп. за вип. О.Ф. Ботушанська]. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2011. – 220 с.
1534510
  Ніжинський М.П. Шляхами педагогічної творчості / М.П. Ніжинський, Т.П. Комарницький. – К., 1966. – 136с.
1534511
  Ходченко П. Шляхами перемог : оповідання, нариси / П. Ходченко. – Харків : ДВОУ : Література і мистецтво, 1934. – 88 с.
1534512
   Шляхами Перемоги : Фотоальбом. – Київ : Спалах, 1995. – 312с. – ISBN 5-7707-7763-Х
1534513
  Шкурка М. Шляхами першої туристичної Шевченкіани на Полтавщині : 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 109-120. – ISSN 2075-1222
1534514
  Макаренко Д.Г. Шляхами подвигів / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олійник. – Харків, 1970. – 175с.
1534515
  Ющко В. Шляхами полтавськими (три подорожі Т. Шевченка) // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 17-33
1534516
   Шляхами розквіту, 1957. – [8] с. – Окр. відбиток
1534517
  Черняков Б.І. Шляхами синтезу друкованого слова і зображення : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 16с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
1534518
  Супруненко Володимир Шляхами Сковороди : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 130-132 : Фото
1534519
  Вольський В. Шляхами соціялізму / В. Вольський В. і Б. Борфін. – Харків : Держвидав України, 1930. – 126, [2] с. : іл
1534520
  Полюга Л. Шляхами спогадів 1944-1956 / Любомир Полюга; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Львів-Київ : Піраміда, 2003. – 171 с. – ISBN 966-7482-03-2


  У словнику подано близько 40 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів.
1534521
  Віннік А. Шляхами спраглої душі : лірика, поетична проза (1967-2009) / Анатолій Віннік. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 140 с. – ISBN 978-611-518-009-7
1534522
  Шпильовий П. Шляхами Тараса // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 31-35 : фото. – ISSN 1819-7329


  Графічні замальовки Пилипа Шпильового з його серії - шевченкіани "Шляхами Тараса". Фахівці вважають, що його роботи можуть стати прекрасним матеріалом для вивчення історії, а, особливо, українознавства.
1534523
  Цурканюк Оля Шляхами Тараса Шевченка : подорож науковців Національного музею Тараса Шевченка до Чигиринського історико-культурного заповідника / записала О. Цурканюк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-43. – ISSN 0868-9644
1534524
   Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / [авт. тексту: С.Л. Лаєвський та ін. ; редкол.: С.Л. Лаєвський та ін.]. – Київ : Богдана, 2012. – 273, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-425-016-7
1534525
  Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – Київ : Наш час, 2007. – 296с. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-14-3
1534526
  Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – Київ : Наш час, 2008. – 296 с. : іл. – На обкл.: Трипілля - східний форпост цивілізації старої Європи. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-14-3
1534527
  Колодницький С. Шляхами Українських січових стрільців на Підгаєччині / С. Колодницький, Б. Мельничук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 30-46
1534528
  Полєк В. Шляхами української бібліографії // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 289-294
1534529
   Шляхами чекістської долі. – К, 1988. – 269с.
1534530
  Брязгунов Ю. Шляхетна витонченість у твердій оправі // Молодь України. – Київ, 2015. – 10 липня (№ 27/28). – С. 6 : фото Валентини Брязгунової


  Про декана факультету журналістики, професора КДУ ім. Т.Г. Шевченка Дмитра Михайловича Прилюка.
1534531
  Войтко О. Шляхетна кухня. У ХХI столітті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 17


  Про кулінарні смаки й вподобання князів Острозьких.
1534532
  Лащенко С. Шляхетна місія краєзнавця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Педагог зі Слов"янська Валерій Романько будує місток в Галичину.
1534533
  Масенко Л. Шляхетна природа людини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 59-63. – ISSN 0130-5263


  7 січня виповнюється друга річниця відходу у вічність Михайлини Коцюбинської - український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників. Племінниця класика укр. літератури Михайла Коцюбинського (дочка його молодшого брата Хоми).
1534534
   Шляхетний красень : зб. автор. поезії студентів юрид. ф-ту, присвяч. 180-річчю юрид. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [передм. Ксенії Лотош]. – Київ : [б. в.], 2014. – 47, [1] с. – Кн. вид. за підтримки акад. НАН України, ректора Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича
1534535
  Іванов О. Шляхетний подарунок із Констанца // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  Про партнерські зв"язки між КНУ імені Тараса Шевченка та університетом м. Констанц, що на півдні Німеччини на березі Боденського озера (впродовж останніх 10 років виборює у відкритому конкурсі та підтримує звання одного з небагатьох елітних ...
1534536
  Гнатенко М. Шляхетні мури // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 62-66. – ISSN 1996-1561


  Із сотні більш-менш вцілілих замків України третина стоїть на Тернопіллі.
1534537
  Панченко П. Шляхетні пориви // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 41-43
1534538
  Марусенко П. Шляхетні постаті історії на тлі буремної епохи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 15


  "Побутує думка: політика й політики ледь не обов"язково рано чи пізно стають брудними. Ця сентенція дуже поширена. Але ж історія дає чимало прикладів, які її спростовують. Досить згадати Вінстона Черчилля, Томаша Гарріга Масарика, В"ячеслава ...
1534539
   Шляхетність і подвижництво // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2 с. обкл.
1534540
   Шляхетність і подвижництво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2 с. обкл.
1534541
  Липовецький С. Шляхетність і сила // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 41 (154). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Січові стрільці - перша українська армія модерного типу.
1534542
  Белінська Л. Шляхетство Івана Франка як вияв родинної традиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 37-44. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1534543
  Довбищенко М. Шляхетська родина Єловицьких у громадському та релігійному житті Волині середини XVI - першої половини XVII ст. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 79-94. – ISBN 978-966-8846-19-9
1534544
  Кулішенко О. Шляхетське землеволодіння в Гетьманщині (на прикладі любецької шляхти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі любецької шляхти розглянуто процес та економічні причини входження шляхти до лав козацтва, окреслено її участь у розбудові козацької держави та проаналізовано документи XVII-XVIII ст. на підставі яких відчужувались та надавались шляхті ...
1534545
  Блануца А.В. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 194-207. – ISSN 0130-5247
1534546
  Блануца А. Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 236-244
1534547
  Блануца А.В. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики I третини XVI ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 76-84. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1534548
  Суходольськи В.О. Шляхи - дороги / В.О. Суходольськи. – К, 1982. – 128с.
1534549
  Горбатюк В. Шляхи - дороги Лещенків-Ліщенків // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 306-312. – ISBN 978-617-7034-13-0
1534550
  Донець Г.П. Шляхи : вірші та поема / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1973. – 247 с.
1534551
  Білецький О.І. Шляхи pозвитку pосiйсько-укpаїнського лiтеpатуpного єднання / О.І. Білецький. – Київ : Радянська Укpаїна, 1955. – 48с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР ; 4 ; 1,2)
1534552
  Карюк В.І. Шляхи активації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 289-294


  Визначено важливість людського фактору в розвитку інноваційної діяльності, побудована регресивна модель ефективності управління персоналом на підприємстві, на основі якої встановлено найбільш значимі фактори впливу на ефективність інноваційної ...
1534553
  Горбенко Ніна Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.23-26. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аспекти активізації витдавничої діяльності бібліотек за допомогою підготовки та випуску електронних видань. Представлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України
1534554
  Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.22-24. – ISSN 0131-6788
1534555
  Курносенко В.Г. Шляхи активізації впровадження інновацій в практику сільськогосподарського виробництва / В.Г. Курносенко, Г.Л. Дідур // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
1534556
  Воротнюк М.О. Шляхи активізації діяльності України у Міжнародному Чорноморському Клубі (МЧК) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 45-50
1534557
  Судак Д.В. Шляхи активізації інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Визначено основні проблеми, які стримують інвестиційну діяльність в Україні, та наведено можливі шляхи їх розв"язання.
1534558
  Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 367-387. – ISSN 1684-906Х
1534559
  Шарадкіна Є.А. Шляхи активізації інноваційної діяльності на підприємствах України / Є.А. Шарадкіна, Я.В. Шабліна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 100-104.
1534560
  Осецький В.Л. Шляхи активізації лізингової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-33. – (Економіка ; Вип. 46)


  Статтю присвячено дослідженню проблем становлення і розвитку лізингової діяльності в Україні у контексті розвитку через призму банківської системи та формування чинників, що впливають на інвестиційний клімат.
1534561
  Бобрицька Г.С. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студента під час вивчення дисципліни дистанційно // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 7-8
1534562
  Дульська І.В. Шляхи активізації регіональних механізмів сприяння розвитку високотехнологічних виробництв (на прикладі міста Києва) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 240-248
1534563
  Осадець С. Шляхи активізації ролі фахової науки і освіти у розвитку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання, що постали перед страховою індустрією при розбудові ринкової економіки України. Розглядається роль фахової науки і освіти у розвитку страхування, визначаються шляхи її активізації. Main issues of the insurance industry ...
1534564
  Шумський О. Шляхи активізації самостійної роботи студентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 180-183. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1534565
  Божко С.О. Шляхи активізації співробітництва України з країнами регіону Балтійського моря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 20-23. – (Європейські дослідження)
1534566
  Тайпс Ю.М. Шляхи активізації співробітництва України та СОТ / Ю.М. Тайпс, Є.А. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 276-281. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1534567
  Пальчук В. Шляхи активізації участі сучасних бібліотек в інформаційному супроводі реалізації концепції електронного урядування в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 122-137. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена розкриттю значення діяльності вітчизняних бібліотек у розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні, формуванні оптимальних обсягів інформаційно-інтелектуального ресурсу для суб"єктів, що беруть участь у ...
1534568
  Клименко В.В. Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 91-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
1534569
  Степанов С.С. Шляхи асиміляції C1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанов Сергій Степанович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – 135 л. – Бібліогр.: л. 120-135
1534570
  Степанов С.С. Шляхи асиміляції C1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанов Сергій Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1534571
  Ющенко О.Я. Шляхи близькі, шляхи далекі / О.Я. Ющенко. – Київ, 1963. – 156 с.
1534572
  Хінкулов Л.Ф. Шляхи боротьби за радянську літературу на Україні / Л.Ф. Хінкулов. – К, 1948. – 60с.
1534573
  Хворост Л.В. Шляхи в невідоме. Харківська університетська ботаніка і ботаніки в роки Другої світової: як це було // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 42-56
1534574
  Зезека Н.О. Шляхи вдосконаленні державного регулювання зайнятості населення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1534575
  Амелін С.К. Шляхи вдосконаленння державного регулювання фінансового лізингу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 211-220. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1534576
  Ошовський В.І. Шляхи вдосконалення адміністративних процедур діяльності Державної пенітенціарної служби України крізь призму зарубіжного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 36-42
1534577
  Тертичний В. Шляхи вдосконалення адміністративного судочинства: // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 244-248. – ISBN 978-966-8909-91-7
1534578
  Пшик Б.І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 115-122. – ISSN 1562-0905
1534579
  Грабовська М. Шляхи вдосконалення будівельного законодавства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 269-270. – ISBN 978-617-7069-17-0
1534580
  Мєдвєдкова Н. Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб"єктів господарської діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діючі бюджетні інструменти підтримки суб"єктів господарської діяльності в Україні. Узагальнено та проаналізовано досвід використання інструментів бюджетного стимулювання, а також обґрунтовано практичні рекомендації щодо їх застосування в ...
1534581
  Кульбака К.М. Шляхи вдосконалення бюджетної політики в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 58-60
1534582
  Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1534583
  Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
1534584
  Перцева Т.О. Шляхи вдосконалення викладання клінічних дисциплін в англомовних студентів / Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко, Р.В. Разумний // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 55-59. – ISSN 1681-2751
1534585
  Довгерт А.С. Шляхи вдосконалення викладання міжнародного приватного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1534586
  Кривцов В. Шляхи вдосконалення викладання фізико-математичних наук в ВНЗ Харківського регіону // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1562-529Х
1534587
  Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері спеціального маркування продуктів харчування / М. Гребенюк, О. Данчин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 34-36
1534588
  Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо обігу радіактивно оброблених харчових продуктів в Україні / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 30-34


  Розкриваються правові засади забезпечення безпеки харчових продуктів, щодо яких здійснено іонізуюче опромінювання, аналізуються положення чинного законодавства, які регулюють питання ввезення й обігу в Україні радіоактивно оброблених харчових ...
1534589
  Черняхівська В.В. Шляхи вдосконалення гендерної політики в системі державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-52. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено шляхи вдосконалення гендерної політики в системі державного управління. Зроблено висновок, що система державного управління є складовою більш широкої системи - суспільства. Отже, без розв"язання проблеми гендерної рівності в українському ...
1534590
  Бакалінська О. Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.76-79
1534591
  Бабенко А.Г. Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектора економіки / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1534592
  Коліжук О.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-111. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1534593
  Лаврухіна Н.О. Шляхи вдосконалення державного управління системою пенсійного забезпечення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 37-44. – ISSN 2220-1394
1534594
  Сіцінський А.С. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері зовнішньополітичної діяльності України / А.С. Сіцінський, О.М. Совівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 99-101. – Бібліогр.: 6 назв
1534595
  Антоненко В. Шляхи вдосконалення державної інноваційної політики в сучасних умовах // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 218-224.
1534596
  Берлач Н. Шляхи вдосконалення державної політики в лізингових відносинах АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 219-221
1534597
  Цибін О.С. Шляхи вдосконалення державної політики доходів домашніх господарств в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1534598
  Притула А.М. Шляхи вдосконалення діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 275-279. – ISBN 978-966-419-300-6
1534599
  Сторожук Н.В. Шляхи вдосконалення економічного механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 220-222
1534600
  Мовчан Т. Шляхи вдосконалення етичних стандартів політичного життя сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу та адаптації до українських реалій зарубіжного досвіду в сфері етичного регулювання політичних відносин. Article is devoted to the analysis and adaptation of foreign experience to the Ukrainian realities in the sphere of ...
1534601
  Гребенюк М. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері виробництва й обігу новітніх харчових продуктів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 108-111
1534602
  Квітка Я.М. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері дозвільної системи Національної поліції / Я.М. Квітка, К.А. Гусєва // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 86-91. – ISBN 978-617-616-070-0
1534603
  Якимчук В. Шляхи вдосконалення законодавства України в сфері призначення, перерахунку та виплати пенсій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 84-85
1534604
  Тітенко І.М. Шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 126-129
1534605
  Третьяков В.М. Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення галузі медичного права // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 31-34.
1534606
  Козлюк Л. Шляхи вдосконалення запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 54-57
1534607
  Брильов С.І. Шляхи вдосконалення збалансованої системи показників дяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1534608
  Андрющенко М.Ю. Шляхи вдосконалення іміджу українських телеканалів у 2000-2004 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 84-89.


  Зроблено спробу дослідити шляхи поліпшення іміджу українських телеканалів щодо їхньої соціальної заангажованості за сучасних умов глобальної трасформації суспільства. The attempt to find the ways of improving the image of Ukrainian channels in ...
1534609
  Мамочка В.В. Шляхи вдосконалення інституту місцевого самоврядування в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 35-40. – (Право. Економіка. Управління)
1534610
  Замкова І.В. Шляхи вдосконалення й реформування податкової системи України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1534611
  Михайлова С. Шляхи вдосконалення казначейської системи виконання Державного бюджету // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.125-130. – ISBN 966-73-53-51-Х
1534612
  Нестеренко О. Шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання права на доступ до інформації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-37.
1534613
  Синенко О.І. Шляхи вдосконалення корпоративної звітності в державному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 109-112. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1534614
  Опанасенко В.І. Шляхи вдосконалення Кримінального кодексу України в частині відповідальності за фальсифікацію доказів // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 120-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1534615
  Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення методики оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1534616
  Григорів О.О. Шляхи вдосконалення методів обліку та контролю за виконанням бюджетів у вищих навчальних закладах // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 58-61. – ISSN 1728-6220
1534617
  Бухаріна Л.М. Шляхи вдосконалення механізімів державного регулювання туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 33-39. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1534618
  Божко О Я. Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання зайнятості інвалідів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 148-152. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1534619
  Ватажок С.Г. Шляхи вдосконалення механізму визначення та гарантованого забезпечення мінімальної заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 209-214
1534620
  Суббот А. Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 18 (374). – С. 24-28
1534621
  Федірко М. Шляхи вдосконалення митно-тарифного регулювання України та COT // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 269-277. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1534622
  Шамара О.В. Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 83-90
1534623
  Черняга П.Г. Шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення землеустрою водогосподарських систем : геоінформатика і кадастр / П.Г. Черняга, В.М. Корбутяк, А.М. Лагоднюк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-40 : Мал. – Бібліогр.: 13 назв
1534624
  Корнієць А.В. Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-77. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1534625
  Лень В. Шляхи вдосконалення нормативно правових заходів протидії економічним злочинам у вугільній промисловості / В. Лень, О. Титаренко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 101-106
1534626
  Моссаковский В. Шляхи вдосконалення обліку амортизації / В. Моссаковский, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-17
1534627
  Костюнік О.В. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості / О.В. Костюнік, Л.Л. Турова, В.М. Ковтуненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 29-31. – ISSN 2306-6792
1534628
  Дзядикевич Ю.В. Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю.В. Дзядикевич, І.В. Любезна // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 162-167. – ISSN 2308-1988
1534629
  Іванець О.І. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1534630
  Чепець О.Г. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці / О.Г. Чепець, І.Ю. Кінебас // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
1534631
  Пісьмаченко Л.М. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності підприємства / Л.М. Пісьмаченко, О.М. Гнезділова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-199. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1534632
  Кощук Т.В. Шляхи вдосконалення оподаткування цифрових компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 73-88. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1534633
  Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення основних засобів / Г.В. Власюк, О.І. Зиміна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-36. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1534634
  Мельниченко О.В. Шляхи вдосконалення парламентської виборчої системи України (1993-2008 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-89.
1534635
  Шпильовий С.Є. Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз теоретичних і практичних проблем пов"язаних з реформуванням пенсійної системи України та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України. In the article the analysis of theoretical and ...
1534636
  Шандиба О.В. Шляхи вдосконалення післядипломної професійної освіти фахівців для інноваційної діяльності в промисловості // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 145-151. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
1534637
  Гринів І. Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 37-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1534638
  Довбш В. Шляхи вдосконалення політико-правового статусу вітчизняного омбудсмана: застосування західноєвропейського досвіду / В. Довбш, Н. Кравченко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 62-65.
1534639
  Кощук Т.В. Шляхи вдосконалення порядку сплати акцизного податку з тютюнових виробів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 15 назв
1534640
  Коваль О.П. Шляхи вдосконалення послуг із посередництва у працевлаштуванні // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 16-19
1534641
  Скирта Д. Шляхи вдосконалення правового регулювання державного фінансового контролю у сфері державних закупівель в Україні з використанням досвіду Франції // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 67-74
1534642
  Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії: земельно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 76-81.
1534643
  Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії:земельно-правовой аспект // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 136-137
1534644
  Князьков В. Шляхи вдосконалення правового регулювання надання державної фінансової підтримки суб"єктам підприємництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 183-189. – ISSN 2307-8049
1534645
  Кутоманов Д.Є. Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 281-285. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1534646
  Рафальська Н.І. Шляхи вдосконалення програмних механізмів регіонального соціально-економічного розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 79-80. – Бібліогр.: 5 назв
1534647
  Халупенко Д. Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 12-15
1534648
  Косьмій Н.В. Шляхи вдосконалення процесу нагромадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 364-371


  У статті висвітлено стан формування нагромаджень в українській економіці та основні проблеми цього процесу. Визначено шляхи для покращення існуючої ситуації в сфері нагромаджень. Modern state and main contradictions of capital formation are ...
1534649
  Ярошенко О. Шляхи вдосконалення прфесійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя хімії / О. Ярошенко, О. Іващенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.79-84.


  Методична підготовка майбутніх учителів хімії.На думку автора слід використовувати сучасні технології модульного навчання і рейтингового оцінювання
1534650
  Пашун А. Шляхи вдосконалення публічного контролю у сфері надрокористування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 58-60
1534651
  Омельченко Н.Л. Шляхи вдосконалення Регламенту Верховної Ради України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 142-144. – ISBN 978-966-2781-18-2
1534652
  Брич В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-30
1534653
  Тибінка Г. Шляхи вдосконалення регулювання оплати праці в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 153-156. – ISSN 2078-5860
1534654
   Шляхи вдосконалення регулювання русел передгірських ділянок річок Українських Карпат / І.І. Кирієнко, Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, В.Д. Шумінський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 30-34 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1534655
  Семенець Ю.О. Шляхи вдосконалення ресурсного забезпечення вищих навчальних закладів в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 100-105. – ISSN 2222-4459
1534656
  Свириденко О. Шляхи вдосконалення системи військово-патріотичного виховання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 351-353
1534657
  Маліновська О.Я. Шляхи вдосконалення системи захисту прав споживачів кредитних спілок // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1534658
  Сігайов А.О. Шляхи вдосконалення системи збирання ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 7-12
1534659
  Покатаєва О.В. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві / О.В. Покатаєва, Г.О. Кошулинська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.138-140. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1534660
  Вишневський В. Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації : фінанси. податки. кредит / В. Вишневський, О. Вієцька // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 49-59 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0131-775Х
1534661
  Ковтунець В.В. Шляхи вдосконалення системи прийому до ВНЗ на основі ЗНО / В.В. Ковтунець, раков, А.В. Рибалко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 13-14
1534662
  Свістунов О.С. Шляхи вдосконалення системи страхування в аграрному секторі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 100-112 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1534663
  Смирнов С.М. Шляхи вдосконалення системи управління фінансовою безпекою регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 105-110. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1534664
  Навроцький С.А. Шляхи вдосконалення сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-67. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто підходи щодо становлення та розвитку сільськогосподарського страхування в Україні.
1534665
  Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 114-125. – ISSN 2222-5374
1534666
  Смірнова О.О. Шляхи вдосконалення співпраці світового банку та України / О.О. Смірнова, А.В. Нікітін // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 124-141. – ISSN 2310-9734
1534667
  Наум А. Шляхи вдосконалення ст.127 КК України з огляду на її відповідність положенням окремих міжнародних договорів та рішень ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 421-423. – ISBN 978-617-7069-14-9
1534668
  Пашков А.П. Шляхи вдосконалення сучасних технологій ведення вибухових робіт під час розробки родовищ відкритим способом // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1534669
  Тюптя О. Шляхи вдосконалення сфери соціальних послуг в Україні / О. Тюптя, В. Шкуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається міжнародний досвід надання соціальних послуг громадськими організаціями. Аналізуються необхідні параметри системи управління якістю. Пропонуються шляхи впровадження системи управлянні якістю в практику роботи громадських ...
1534670
  Вердієва Е.Е. Шляхи вдосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції на підприємстві / Е.Е. Вердієва, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 20-24. – ISBN 978-966-493-863-8
1534671
  Петрушенко Т.В. Шляхи вдосконалення та зміцнення фінансової стійкості підприємства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 154-161. – ISSN 2415-2456
1534672
  Омельченко А. Шляхи вдосконалення та розвитку законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 182-188. – ISSN 0132-1331
1534673
  Баб"як Г. Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 8 назв.
1534674
  Маршавін Ю.М. Шляхи вдосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 88-90 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1534675
  Гулей О. Шляхи вдосконалення технологічних основ виготовлення керамічних виробів у Глинській художньо-керамічній школі // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 169-172. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1534676
  Шпильовий С.Є. Шляхи вдосконалення традиційних функцій військових фінансів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз впливу військових фінансів на підвищення обороноздатності Збройних Сил України та розглянуті проблемні питання традиційних функцій військових фінансів. В статье сделан анализ влияния военных финансов на повышение ...
1534677
  Фоменко О.Г. Шляхи вдосконалення університетського курсу "інтерпретація художнього тексту" // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 476-480. – ISBN 966-7890-03-1
1534678
  Фоменко О.Г. Шляхи вдосконалення університетського курсу "Інтерпретація художнього тексту" // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1534679
  Харченко Г.А. Шляхи вдосконалення управління державними закупівлями в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 136-139. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1534680
  Харченко Г.А. Шляхи вдосконалення управління державними закупівлями в Україні : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.136-139. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1534681
  Нестеренко Н.В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Н.В. Нестеренко, Д.М. Ребріна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 69-72
1534682
  Петрина М.Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 97-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2305-7645
1534683
  Яременко Ю.П. Шляхи вдосконалення фінансового контролю в сучасних умовах // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 82-83
1534684
  Сальжанова З.А. Шляхи вдосконалення фінансового механізму інноваційної діяльності / З.А. Сальжанова, Ж.А. Макішева // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 136-141. – (Економічні науки)
1534685
  Пасажко Т.С. Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації зощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1534686
  Лубкей Н. Шляхи вдосконалення формування дохідної бази місцевих бюджетів України / Н. Лубкей, С. Крамарчук // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 192-197. – ISSN 1818-2682


  Здійснено аналіз складу та структури доходів місцевих бюджетів.
1534687
  Дунас Т. Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або  держави в суді // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-65.
1534688
  Здреник В.С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 109-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1534689
  Тувайкін В.А. Шляхи вдосконалення якості ресторанних послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 209-212. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1534690
  Вільгушинський М.Й. Шляхи взаємодії судів з місцевими державними адміністраціями // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 7-10
1534691
  Климко С.Г. Шляхи взаємодії України з ЄС у розвитку людського капіталу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 20-21.
1534692
   Шляхи вибору стратегічних напрямів модернізації та реформування оборонної промисловості України / В.В. Зубарєв, С.В. Лєнков, О.В. Селюков, П.П. Скурський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-38.
1534693
  Іващенко А. Шляхи вивчення шлюбно-сімейної взаємодії: модель партнерської взаємодії у шлюбі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-14. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми, пов"язані з вивченням сім"ї. Здійснюється огляд декількох дисертаційних досліджень, спрямованих на вивчення сімейних взаємостосунків. Описується модель дослідження партнерських стосунків у сім"ї. The problems of ...
1534694
  Комишанченко М.П. Шляхи визнання світової величі Кобзаря : (Т.Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 5-37
1534695
  Корольов Д.К. Шляхи визначення взаємозв"язку когнітивних та особистісних чинників обдарованості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано проаналізовані три основні варіанти визначення взаємозв"язку когнітивних та особистісних чинників обдарованості людини в сучасній зарубіжній психології. The article systematizes the analysis of three main versions of defining the ...
1534696
  Гранадзер Г.Б. Шляхи визначення ефективності політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено можливостям визначення ефективності політичного рекламного повідомлення та політичної рекламної кампанії. Окреслено підходи до визначення ефективності політичної реклами. Зазначено основні типи розрахунків ефективності політичної реклами як ...
1534697
  Гранадзер Г.Б. Шляхи визначення ефективності української політичної реклами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1534698
  Шандра В.М. Шляхи використання в економіці України форм і методів технологічного оновлення в розвинених країнах : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-38. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1534699
  Коряк В.І. Шляхи використання досвіду трансформації збройних сил країн ЄС та нАТО в процесі розвитку Збройних Сил України / В.І. Коряк, С.Л. Речич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 213-222
1534700
  Сірик З.О. Шляхи використання зарубіжного досвіду міжмуніципального інвестиційного співробітництва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 15-21. – ISSN 2222-0712
1534701
  Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-142
1534702
  Микитюк О. Шляхи використання компетентнісного підходу у процесі навчання студентів-магістрів у закладах вищої освіти / О. Микитюк, А. Зачепа, Г. Никитюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 6-10. – ISSN 2308-4634
1534703
  Запорожченко О.Ю. Шляхи використання основних засад зеленої архітектури в міському житловому будівництві / О.Ю. Запорожченко, В.В. Ковлева // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
1534704
  Пономаренко Л.А. Шляхи використання сучасних інформаційних технологій в атестації наукових кадрів / Л.А. Пономаренко, Н.В. Касаткіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянута актуальна проблема підвищення якості підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації за допомогою застосування прогресивних інформаційних технологій. Запропоновано низку конкретних заходів, які сприятимуть розв"язанню названої ...
1534705
  Тадєєв А.А. Шляхи вирішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за геодезичними даними // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 21-26 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1534706
  Жорнокуй Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 190-198. – ISSN 0132-1331
1534707
  Koмapyк I.A. Шляхи вирішення питань, пов"язаних з міжнародним усиновленням: Гаазька Конвенція про захист дітей та співпрацю щодо міжнародного усиновлення від 29 травня 1993 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 572-577. – ISSN 1563-3349
1534708
  Герасимович В.А. Шляхи вирішення політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 11-14
1534709
  Андросов С. Шляхи вирішення проблем викладання курсу "Захист Вітчизни" та організації військово-патріотичного виховання в школі / С. Андросов, Т. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 13-14 : фото
1534710
  Новальська Т. Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України / Тетяна Новальська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  У статті проаналізовано проблему дефіциту кваліфікованих кадрів у публічних бібліотеках України, запропоновано шляхи її вирішення
1534711
  Майданевич П.Н. Шляхи вирішення проблем інвестування в Україну // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 289-294. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1534712
  Гаєва К.Г. Шляхи вирішення проблем соціалізації молоді у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 22-24
1534713
  Бугайцов С.Г. Шляхи вирішення проблеми державного управління правовідносинами в галузі охорони здоров"я за допомогою прийняття медичного кодексу України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 52-55. – Бібліогр.: 12 назв
1534714
  Тітіка О.О. Шляхи вирішення проблеми забезпечення підприємств робітничими та інженерно-технічними кадрами (1943-1950 рр.) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 106-116. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1534715
  Амоша О. Шляхи вирішення проблеми підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в собівартості вугульної продукції / О. Амоша, Є. Братков, Л. Рассуждай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 18-22 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1534716
  Кулик М.З. Шляхи вирішення проблеми розмежування морських просторів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 597-600. – ISSN 1563-3349
1534717
  Середа Л. Шляхи вирішення проблеми створення сучасних способів систематизації інформації і контролю знань / Л. Середа, А. Гарькавий, В. Пльонсак // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1534718
  Буковинська М.П. Шляхи вирішення соціальних проблем розвитку людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 187-191
1534719
  Ткач О.І. Шляхи вирішення територіальних суперечок та прикордонних конфліктів в Латинській Америці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 286-298. – ISBN 966-628-197-5
1534720
  Харчук Т.В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 12-16 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1534721
  Мірошніченко Е.А. Шляхи виявлення конкурентоспроможності підприємства та покращення його фінансово-господарського стану // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.211-214. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1534722
  Сташків Н.М. Шляхи відновлення громадської довіри до судової влади: позиція Ради Європи // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 196-197. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1534723
  Корольов Борис Шляхи відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 112-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовується проблема відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ України.
1534724
  Нестечко К.О. Шляхи відродження сільського господарства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 51-57
1534725
  Фурса А. Шляхи відродження цукробурякового підкомплексу України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 70-76 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1534726
  Циркунова І.В. Шляхи відтворення локативних предикатив в перекладі з іспанської українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С.182-185


  У статті розглядаються шляхи відтворення в перекладі з іспанської українською мовою речень з локативним предикатом, на прикладі дієслова estar. Проаналізований матеріал дозволяє виявити деякі закономірності, особливо залежність вибору відповідника від ...
1534727
  Коржик В.П. Шляхи військових подій: Буковина, XIV—XVIII століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 261-269. – ISSN 2227-4952
1534728
  Ковальчук Надія Шляхи військово-політичного співробітництва незалежної України та об"єднаної Європи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 123-129
1534729
  Липяцька М.В. Шляхи вірішення конфлікту в Афганістані // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 390-398
1534730
  Моргунова Н.С. Шляхи включення іноземних студентів до іншомовного професійно-культурного середовища ВНЗ України // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 282-290. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1534731
  Толстанова Ганна Миколаївна Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Толстанова Ганна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л. 151 - 152. – Бібліогр.: л. 123 - 151
1534732
  Толстанова Ганна Миколаївна Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Толстанова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1534733
  Невесенко А.В. Шляхи впливу на формування пріоритетів сталого розвитку України в умовах трансформації бюджетної підтримки / А.В. Невесенко, В.С. Чубань // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса, 2013. – С. 52-63. – (Економічні науки ; вип. 69). – ISBN 966-8149-53-X
1534734
  Жабенко Л.В. Шляхи впорядкування мережі суб"єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано мережу навчальних закладів та інших суб?єктів надання освітніх послуг державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування; запропоновано шляхи упорядкування цієї мережі; обґрунтовано необхідність запровадження ...
1534735
  Скирда А.Є. Шляхи впровадження австралійського наукового досвіду роботи з обдарованими студентами в українську систему освіти // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 178-186. – ISSN 2220-6310
1534736
  Кундрик В. Шляхи впровадження в національне законодавство відповідальності за порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-28-6
1534737
  Пархомчук С.О. Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 228-231
1534738
  Вербицький В.В. Шляхи впровадження всебічно-системної екологізації навчально-виховного процесу в позашкільних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Викладено основну ідею розробленої автором соціально-педагогічної концепції "Сім"я - дошкільна установа - школа - позашкільний і вищий навчальні заклади" та шляхи впровадження її окремих моделей у навчально-виховний процес позашкільних ...
1534739
   Шляхи впровадження європейських принципів і підходів в стратегії розвитку вищої медичної післядипломної освіти в Україні / Ю.В. Вороненко, Ю.П. Вдовиченко, О.М. Вернер, З.В. Малецька, В.М. Проценко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9. – ISSN 2227-7404
1534740
  Лукович В. Шляхи впровадження загальнообов"язкового державного соціального медичного страхування в Україні : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-39 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1534741
   Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах / Ін-т трансформації суспільства; [ за заг. ред. О.І. Соскіна ]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-8534-07-2
1534742
  Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 0132-1331
1534743
  Криштанович М. Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 63-67. – ISSN 2078-1016
1534744
  Бацуровська І. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 61-66. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбу-тніх інженерів в аграрних університетах, обґрунтовано необхідність використання технологій дистан-ційного навчання в умовах кардинальних змін сучасних реалій. ...
1534745
  Воробйова Н.Л. Шляхи входження країни в міжнародний економічний простір // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 29-32
1534746
  Тищик С.М. Шляхи входження України у світове інформаційне середовище інноваційно-інвестиційної діяльності // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 111-116
1534747
  Дзядикевич Ю.В. Шляхи гарантування енергетичної безпеки України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 3 (52). – С. 25-30. – ISSN 2309-1533
1534748
  Бєлоусов А. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 11. – С. 11-16
1534749
  Пономарьова О.С. Шляхи гармонізації вітчизняної практики управління якістю з міжнародними стандартами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-14
1534750
  Ізарова І.О. Шляхи гармонізації цивільного процесуального права в європейських країнах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 145-154. – ISBN 978-617-7020-48-5
1534751
  Янчук П.І. Шляхи гіпоталамічних впливів на кровообіг і тканинне дихання печінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-82. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Гіпоталамус чинить специфічний і диференційований вплив на кровообіг і тканинне дихання печінки. Свою термінову дію він здійснює через симпатичну іннервацію печінки й альфа-адренорецептори її судин і бета-адренорецептори гепатоцитів, а тривалу дію - ...
1534752
  Соколовський С. Шляхи гуманізації державної служби України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 220-226.
1534753
  Чайковський О.В. Шляхи гуманітаризації університетської природничо-наукової освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1534754
  Шепельський А.І. Шляхи дальшого розвитку садівництва в УРСР / А.І. Шепельський. – К, 1964. – 25с.
1534755
  Дерменджі О. Шляхи деміфологізації концепції українсько-турецького в контексті протистояння української історіографічної традиції // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 272-277. – ISSN 2078-0850
1534756
  Каращук М.Г. Шляхи демократизації інформаційної влади в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1534757
  Кобрій О. Шляхи демократизації педагогічного процесу у ВНЗ України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 16-19. – ISSN 2308-4634


  У статті розкриваються шляхи демократизації навчально-виховного процесу у ВНЗ та обгрунтовується необхідність реалізації в ньому індивідуалізації навчання і виховання, самостійної роботи студентів.
1534758
  Жоган Р. Шляхи демократизації принципу єдиної централізованої системи прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 62-69.
1534759
  Варналій З. Шляхи детінізації економіки України та її особливості // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-66. – ISSN 1605-2005
1534760
  Баранов С.О. Шляхи детінізації економічних процесів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 56-62. – ISSN 2311-6420
1534761
  Гнидюк І.В. Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 6-14. – ISSN 2221-8440
1534762
  Гусак І.В. Шляхи до підвищення ефективності діяльності державної служби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 159-162


  У статті розглянуто ефективність діяльності органів державної служби в контексті стратегічної мети української держави. Йдеться також про пошук шляхів підвищення ефективності діяльності державної служби, один з яких - підвищення професійного рівня ...
1534763
  Волошенко А.В. Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 312-321. – ISSN 1993-6788
1534764
  Погрібний А. Шляхи до сутності // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 653-659. – ISBN 978-966-00-1462-6
1534765
  Савченко М.М. Шляхи до щастя. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 108с.
1534766
  Швайка М.А. Шляхи докорінної перебудови і реформування банківської системи України : (лихварська банківська система - гальмо на шляху ринкових реформ, підприємства і відродження України) / М.А. Швайка; ВРУ; Комітет з питань екон. політики, управління народним господарством, власності та інвестицій. – Київ : Міжнародний університет, 2004. – 52 с.
1534767
  Косьянова О.Г. Шляхи дослідження ключових концептів в англомовному політичному дискурсі // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 63-67. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1534768
  Мазур С. Шляхи дослідження процесу унормування японського письма у другій половині ХІХ ст. (на матеріалі графічного оформлення тексту "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 84-91
1534769
  Чубайко Олена Віталіївна Шляхи досягнення високопродуктивної праці в рільництві : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Чубайко Олена Віталіївна ; Ін-тут аграрної економіки УААН. – Київ, 1993. – 23 с.
1534770
  Бородавка О.О. Шляхи досягнення глобальної безпеки та стабільності у політичній думці США: чинник України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 5-11. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1534771
  Башко В.Й. Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 97-107. – ISSN 2305-7645
1534772
  Побочий І.А. Шляхи досягнення політичного консенсусу та соціальної злагоди в суспільстві // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 139-147
1534773
  Цісецький О. Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 97-101. – Бібліогр.: 6 назв.
1534774
  Дейнека Ю. Шляхи досягнення синергічного ефекту при злиттях і поглинаннях компаній // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 245-249. – ISSN 1993-0259
1534775
  Соловйов О. Шляхи ДПП несповідимі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 13, 16-17
1534776
  Мартинюк М. Шляхи духовного єднання письменника Володимира Самійленка з Волинню // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 65-68. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1534777
  Хилько М.І. Шляхи екобезпечного розвитку світосистеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 72-74
1534778
  Гавриленко О.П. Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 176-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1534779
  Яценко Л.Д. Шляхи екологізації національної економіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 99-104
1534780
  Федоренко В.Г. Шляхи економічного співробітництва в інвестиційній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 6-7. – ISSN 2306-6814
1534781
  Рубцова М.Ю. Шляхи енергозабезпечення та енергозбереження в Україні на сучасному етапі: сценарії і реалії / М.Ю. Рубцова, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 108-123.
1534782
  Туляков О.О. Шляхи ефективного використання засобів масової комунікації у виборчому процесі // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-78
1534783
  Масленніков О.Ю. Шляхи ефективного управління товарними запасами кооперативної торгівлі / О.Ю. Масленніков, І.М. Романович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 380-384. – ISBN 5-7763-2435-1
1534784
  Мамишев А.В. Шляхи європеїзації державного аудиту : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 144-150. – Бібліогр.: 7 назв
1534785
  Шабатин П.Ю. Шляхи за обріями / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 165 с.
1534786
  Харлан Є.А. Шляхи забезпечення виконання зобов"язань у зовнішньоторговельних операціях на прикладі окремих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 72-74


  Розглянуто американське право, що регулююється в більшості штатів Єдиним торговельним кодексом.
1534787
   Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України : досвід, проблеми, перспективи : матеріали семінару завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України / Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-611-676-8
1534788
  Лотош О.М. Шляхи забезпечення економічної безпеки України при залученні іноземного капіталу через спільні підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 427-429
1534789
  Яшмова І. Шляхи забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 107-111
1534790
  Ліман А.С. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії банку з корпоративними клієнтами // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 451-452. – ISBN 978-966-188-219-4
1534791
  Терещенко Г.М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г.М. Терещенко, О.О. Луцишин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 80-88
1534792
  Дяченко А. Шляхи забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 70-76. – ISSN 2414-4436
1534793
  Рогов П.Д. Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об"єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері / П.Д. Рогов, Б.О. Ворович, В.А. Ткаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 64-72. – ISSN 2304-2699
1534794
  Галайко Н. Шляхи забезпечення ліквідності українських банків у період фінансової нестабільності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 86-89. – ISSN 0201-758Х
1534795
  Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 309л. + Додатки: л.202-309. – Бібліогр.: л.190-201
1534796
  Коваленко О.В. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Коваленко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1534797
   Шляхи забезпечення міцності і дієвості знань школярів. – К, 1993. – 68с.
1534798
  Головощук А. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 11-14. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджено поняття економічної інформації та окреслено вимоги до її якості. Проаналізовано потреби користувачів в економічній інформації й визначено шляхи їх забезпечення
1534799
  Запара С. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 72-75. – ISSN 0132-1331
1534800
  Маршавін Ю.М. Шляхи забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці і ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-150.
1534801
  Джура О.Д. Шляхи забезпечення професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 204-208. – ISSN 2076-1554
1534802
  Коцовська Р.Р. Шляхи забезпечення розвитку кредитних спілок на сучасному етапі реформування фінансового сектору України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 70-76. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1534803
  Мандибура В. Шляхи забезпечення соціально-економічної справедливісті оподаткування доходів населення / В. Мандибура, Томчук-Пономаренко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1534804
  Федунь Ю.Б. Шляхи забезпечення сталого еколого-економічного розвитку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 525-529. – ISSN 0321-0499
1534805
  Філонова І.Б. Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 37-40
1534806
  Сторонянська І.З. Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1534807
  Носова Є.А. Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 264-272
1534808
  Пашков А.П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кразих вищих навчальних закладів світу та України) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 3, березень. – С. 10-17


  Досліджується вітчизняного та закордонного досвіду якості освіти в Україні. Наведені таблиці рейтингоі вузів за різними критеріями.
1534809
  Пашков І.В. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3. – Бібліогр.: 13 назв
1534810
  Харченко О.М. Шляхи забруднення гідрологічної сітки при добуванні нафти і газу і заходи по їх охороні (на прикладі Прилуцького нафтопромислового району) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 543-546 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
1534811
  Яремчук С.С. Шляхи завершення трансформації українського суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 155-164. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1534812
  Скурський П.П. Шляхи законодавчого вдосконалення механізмів державної підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу / П.П. Скурський, О.П. Єримчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 141
1534813
  Тітова Н. та інш. Шляхи залучення ділових та фінансових кіл діаспори до інвестиційного процесу в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.80-93. – ISSN 1562-0905
1534814
  Борейко В.І. Шляхи залучення додаткових інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 121-126. – ISSN 2313-8246
1534815
  Федяєва О.О. Шляхи залучення інвестицій на інноваційний розвиток аеропортів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 99-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1534816
  Рибчук А.В. Шляхи залучення іноземних інвестицій в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто основні проблеми та механізми залучення іноземних інвестицій в Україні.
1534817
  Михалюк С. Шляхи залучення некримінальних капіталів в економіку та участь Міністерства фінансів України в законодавчому забезпеченні податкової амністії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-116.
1534818
  Мусатова Т.А. Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки / Т.А. Мусатова, О.В. Бабире // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 131-134. – ISSN 2306-6806


  Бабире О.В. - студент Ін-ту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка.
1534819
  Копотун І.М. Шляхи запобігання виникненню масових заворушень (кримінологічні та кримінально-правові аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-204.
1534820
  Божко В.П. Шляхи запобігання падінню економіки в сучасних умовах / В.П. Божко, Н.З. Карацева, О.Л. Омельченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 66-71. – ISSN 2222-4459
1534821
  Чорновол-Ткаченко Шляхи запобігання порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 191-195. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877


  Стаття є спробою розробити низку практичних рекомендацій із запобігання порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ на сучасному етапі. Наголошується необхідність системності на раціональності у побудові засад етичної поведінки. ...
1534822
  Ламах Е. Шляхи запобігання торгівлі людьми в Україні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 45-48.
1534823
  Чернецький Ю. Шляхи запозичення досвіду США у сфері вищої економічної освіти // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 80-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1534824
   Шляхи запровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні / С. Даниленко, К. Лубинець, Г. Терещенко, О. Чернюк // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 103-115
1534825
  Горін Н.О. Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустріалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 212-215
1534826
  Новікова І.В. Шляхи застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.35-40
1534827
  Семчинський С.В. Шляхи збагачення лексики / С.В. Семчинський. – Львів, 1963. – 63с.
1534828
  Гейко Т. Шляхи збагачення мов у глобалізованому світі (на прикладі запозичень у французькій мові)


  У статті розглядаються внутрішні і зовнішні засоби номінації. На прикладі лексем англо-американського походження визначено роль запозичення як потужної рушійної сили неологічних процесів у глобалізованому світі. В статье рассматриваются внутренние и ...
1534829
  Драгієва Л. Шляхи збагачення професійно-педагогічного потенціалу викладачів вищої школи в контексті викликів сьогодення // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 60-68. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Стаття присвячена актуальним проблемам вдосконалення професійно-педагогічного потенціалу викладачів вищої школи в контексті сучасних вимог до вищої освіти. Актуалізується роль сучасних вимог до вищої освіти як компонента безперервної освіти і ...
1534830
  Кріцька А.С. Шляхи збалансування фінансової системи України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 20-21
1534831
  Лукомська З.В. Шляхи збереження історичних оборонних споруд XVII-XVIII ст. на території Західної України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 75-86 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1534832
  Рибалкін О.Я. Шляхи зближення і злиття двох форм соціалістичної власності в СРСР / О.Я. Рибалкін. – Київ, 1962. – 44с.
1534833
  Гольцова С.М. Шляхи зближення фінансового та податкового обліку / С.М. Гольцова, Д.В. Веремчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 6-12. – ISBN 966-8958-02-0
1534834
   Шляхи зв"язування стронцію у стійкі фосфатні матриці / А.Ю. Лях, Н.Ю. Струтинська, О.В. Лівіцька, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 58
1534835
  Осецький В. Шляхи зменшення впливу невизначеності та ризиків на розвиток ринку житла України / В. Осецький, М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається невизначеність як елемент сучасної господарської системи, аналізуються і виділяються фактори невизначеності. Обумовлюється необхідність врахування ризиків ринкового середовища з метою забезпечення стійкості та ефективності ...
1534836
  Лавренкова І.М. Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 75-86. – (Економічні науки ; вип. 28)
1534837
  Тевтуль Ярема Шляхи зменшення забруднення водних ресурсів Чернівецької області / Тевтуль Ярема, Чайковська Ніна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 24-26 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1534838
  Тевтуль Я. Шляхи зменшення забруднення водних ресурсів Чернівецької області / Я. Тевтуль, Н. Чайковська // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 11-17. – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
1534839
  Бараннік С.С. Шляхи зменшення забруднення питної води у побутових умовах // Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 116-117
1534840
  Казка А.В. Шляхи зменшення ризиків інноваційної діяльності в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 20-22. – ISBN 978-617-645-231-7
1534841
  Донченко Л. Шляхи зміцнення банківської системи України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.81-89. – ISBN 966-73-53-51-Х
1534842
  Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 69-73
1534843
  Грушицька Г. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 129-134. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1534844
  Ківалов С. Шляхи зміцнення кадрового потенціалу прокуратри // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-23.
1534845
  Холявко О.М. Шляхи зміцнення курсу гривні в процесі співробітництва України з МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 199-201
1534846
  Лисачок А.В. Шляхи зниження витрат на підприємствах легкої промисловості // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 98-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1534847
  Заіченко В.І. Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів транспортних засобів / В.І. Заіченко, І.А. Черепньов // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 97-103 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-1828
1534848
   Шляхи зниження впливу ходових систем сільськогосподарських агрегатів на базі автомобільного шасі на грунт / В.В. Адамчук, С.П. Погорілий, Р.Є. Черняк, С.В. Дунь // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 11-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-1828
1534849
  Макарова І.С. Шляхи зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства / І.С. Макарова, Н.Б. Андрейшина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 13-15. – ISSN 2306-6806
1534850
  Титарчук П.Ф. Шляхи зниження затрат праці в колгоспному виробництві: (З досвіду роботи колгоспів Городоцького району, Хмельницької області) / П.Ф. Титарчук. – К : б/в, 1957. – 23с.
1534851
   Шляхи зниження затрат праці на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції. – К, 1956. – 180с.
1534852
   Шляхи зниження матеріаломісткості виробів. – К, 1974. – 48с.
1534853
  Темченко Г. Шляхи зниження ресурсоемності продукції промислових підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1534854
  Тихонов Михайло Егорович Шляхи зниження собівартості вугілля / Тихонов Михайло Егорович. – Київ : Держтехвидав, 1959. – 20с.
1534855
  Нам Г.Г. Шляхи зниження собівартості продукції землеробства в радгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 58-63. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье на основе фактического материала совхозов Бориспольского района Киевской области анализируется уровень себестоимости продукции земледелия и указываются некоторые пути дальнейшего ее снижения.
1534856
  Шевченко Т.Є. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі України / Т.Є. Шевченко, О.В. Мороко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 306-312. – ISSN 2310-5534
1534857
  Голіков І В. Шляхи зниження собівартості радгоспної продукції. / І В. Голіков. – К, 1960. – 107с.
1534858
  Йолкіна Л.В. Шляхи зростання поетичного хисту Леоніда Полтави / Л.В. Йолкіна, О.В. Чорнобаєв // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 96-100. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1534859
  Стасюк Г.А. Шляхи і варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства / Г.А. Стасюк, Т.В. Чижова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 85-90.
1534860
  Топачевський А. Шляхи і думи Андрія Бокотея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 8-9
1534861
  Книш М.П. Шляхи і заходи щодо збільшення чисельності та поліпшення охорони хребетних тварин / М.П. Книш, В.М. Грищенко // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (12-14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк, Сумська обл.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Гетьман. нац. природ. парк ; [за заг. ред. М.П. Книша, Г.В. Парчука]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 123-136. – ISBN 978-966-680-719-2
1534862
   Шляхи і методи вдосконалення лекційної пропаганди серед трудящих. – Полтава, 1980. – 82с.
1534863
  Федоренко В. Шляхи і методи запобігання плагіату наукових творів та утвердження академічної доброчесності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 178). – С. 4-5


  Щодо відкиття Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти.
1534864
  Даценко А.Ю. Шляхи і методивирішення політичних конфліктів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 45-52


  У статті були проаналізовані шляхи вирішення політичних конфліктів. Особливу увагу приділено розгляду методу переговорів як найбільш результативному та надійному порівняно з іншими.
1534865
  Швець Є.Я. Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі / Є.Я. Швець, Д.Є. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 40. – С. 36-46. – ISSN 2072-1692
1534866
  Мельник В.В. Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 71-90. – ISSN 2072-1692
1534867
  Федоренко В. Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 1) / В. Федоренко, А. Малюга // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 39-44
1534868
  Федоренко В. Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 2) / В. Федоренко, А. Малюга // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 40-45
1534869
  Пожуєв В.І. Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 5-18. – ISSN 2072-1692
1534870
  Пожуєв В.І. Шляхи і напрями формування інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 5-9. – ISSN 2072-1692
1534871
  Варич М. Шляхи і перспективи утвердження української мови у ЗМІ // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.115-122
1534872
  Мединський Г.О. Шляхи і пошуки / Г.О. Мединський. – Київ : Молодь, 1974. – 255с.
1534873
  Станішевський Ю. Шляхи і проблеми розвитку національного режисерського мистецтва в контексті історії українського драматичного театру // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 154-170. – ISBN 966-7021-87-4
1534874
  Косарєв О.Й. Шляхи і проблеми розвитку та інтеграції української авіатранспортної системи до європейської / О.Й. Косарєв, Ю.С. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 5-11. – ISSN 1993-6788
1534875
  Василенко Д.В. Шляхи і способи утворення неологізмів військової сфери в 40-90-х роках ХХ століття (на матеріалі словників англійської мови) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 33-38. – Бібліогр.: С. 37-38 ; 8 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
1534876
  Іщенко М.Г. Шляхи і сходини : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 455 с.
1534877
  Лукашенко П. Шляхи і форми політехнізації школи / П. Лукашенко. – Х., 1931. – 60с.
1534878
  Грешлик В. Шляхи іконопису Східної Словаччини в XIX столітті // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 104-111. – ISBN 978-80-89755-32-5
1534879
  Бережна О.О. Шляхи інвестування діяльності та залучення природно-ресурсного потенціалу рекреаційно-оздоровчих комплексів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-36.
1534880
  Охріменко І.В. Шляхи інвестування підприємства в умовах глобалізації // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 198-202 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1534881
  Порох Л. Шляхи інноваційних перетворень у закладах освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.10-13. – ISSN 0131-6788
1534882
  Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326
1534883
   Шляхи інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами / Ю.А. Кірпічніков, О.В. Андрощук, М.В. Петрушин, О.С. Бичков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 3 (61). – С. 74-77. – ISSN 2304-2699
1534884
  Зюзіна Т. Шляхи інтеграції мистецтва у структуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 50-61. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1534885
  Федоренко А. Шляхи інтеграції національного фондового ринку України в світові ринки капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-19. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1534886
  Токарєва А.В. Шляхи інтеграції серйозних відеоігор у навчальний контекст // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 121-126. – ISSN 1995-0519
1534887
  Циганова Н.В. Шляхи інтеграції українських банків до міжнародного ринку банківських послуг / Н.В. Циганова, Л.О. Нетребчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 248-255.
1534888
  Симоненко О. Шляхи інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в інформаційно-аналітичному обслуговуванні користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 146-156. – ISSN 2224-9516
1534889
  Диндин М.Л. Шляхи інтенсифікації вівчарства і козівництва в сільськогосподарських підприємствах західних областей України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 108-116. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
1534890
  Панченко В.Р. Шляхи інтенсифікації кормовирбництва в господарствах України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / Панченко В.Р. ; Укр. держ. аграрний ун-тет. – Київ, 1993. – 35 с.
1534891
   Шляхи й темпи розвитку народного господарства УСРР. – Харків, 1929. – 46 с. + Діяграми (46 с.)
1534892
   Шляхи й темпи розвитку народного господарства УСРР. – Х, 1929. – 312с.
1534893
   Шляхи й темпи розвитку сільсько-господарської кооперації України. – Х, 1929. – 156с.
1534894
  Циганов С.А. Шляхи капіталізації банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 166-174


  Розглянуто сучасний стан капіталізації банківської системи в Україні. Аналізуються проблеми та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи в умовах подолання фінансово-економічної кризи. Рассматривается современное состояние ...
1534895
  Павленко Л.І. Шляхи комплексного визначення ефективності захисту інформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 97-102.
1534896
  Перегуда Є. Шляхи консолідації українського суспільства: теоретичні та практичні проблеми // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 82-88. – ISSN 2520-2626


  "Автор вважає консолідацію українського суспільства актуальною суспільно-політичною проблемою. З’ясовано, що поширення неоінституціоналістського підходу в науці зумовило визначення консолідації як становлення суспільних інститутів внаслідок згоди ...
1534897
  Северов П.Ф. Шляхи кораблів / П.Ф. Северов. – Київ : Молодь, 1950. – 120с.
1534898
  Шевченко Н.О. Шляхи лексичного збагачення мови бізнесу і фінансів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 282-291. – Бібліогр.: Літ.: с. 291; 8 назв
1534899
  Бялик В.Д. Шляхи маніфестації мовного конденсованого знання // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 18-22. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1534900
   Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України / І.О. Луніна, В.В. Баліцька, О.В. Короткевич, Н.Б. Фролова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 22-32. – Бібліогр.: с. 22-26


  Узагальнено міжнародний досвід застосування заходів бюджетно-податкової політики з метою виходу з фінансової кризи. Розроблено пропозиції щодо мінімізації впливу фінансової кризи на дохідну частину бюджету України, зокрема шляхом зменшення ризиків ...
1534901
  Герасимчук Н.А. Шляхи мінімізації економічних ризиків сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 75-82. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1534902
  Гордіца Т.М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 147-155. – ISSN 1562-0905
1534903
  Омельченко О.І. Шляхи мінімізації ризиків легалізації доходів клієнтів банку / О.І. Омельченко, Д.М. Островський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 239-245. – ISSN 2222-4459
1534904
  Денисенко М.П. Шляхи мінімізації ризиків при розробці інноваційних проектів у сфері паливно-енергетичного комплексу / М.П. Денисенко, К.О. Чигирик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
1534905
  Поліщук С.В. Шляхи модернізації в системі бюджетування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1534906
   Шляхи модернізації змісту освіти в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-6 : фото
1534907
  Купрійчук В. Шляхи модернізації кадрової політики у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 320-328.
1534908
  Вовканич І.І. Шляхи модернізації навчального процесу з метою підготовки фахівця європейського рівня / І.І. Вовканич, О.І. Свєженцева // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 21-30. – ISSN 2218-5348
1534909
  Волотко Л. Шляхи модернізації професійної підготовки педагога в системі вищої освіти в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113), червень. – С. 131-134. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються основні шляхи модернізації сучасної системи вищої освіти: приєднання до Болонського процесу, перехід до інноваційної моделі навчання, а також застосування нетрадиційних форм організації навчального процесу у вищій школі.
1534910
  Матвійчук Л.Ю. Шляхи модернізації та вдосконалення туристичних маршрутів за допомогою новітніх технологій / Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий, С.А. Костенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 69-76. – ISSN 2311-8164
1534911
  Бошицький Ю.Л. Шляхи модернізації та оптимізації правового регулювання інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 164-170. – ISSN 2219-5521
1534912
  Ангелов О. Шляхи модернізації та організаційного вдосконалення податкової служби на прикладі податкової адміністрації Миколаївської області // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.215-222
1534913
  Кравчук Л. Шляхи модернізації фахової підготовки вчителя іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 41-44. – ISSN 2308-4634
1534914
  Галус О.М. Шляхи модернізації шкільної освіти / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 96-122. – ISBN 966-642-171-2
1534915
  Омельяненко Ю.І. Шляхи мої довгі телевізійні / Ю.І. Омельяненко. – Київ, 2006. – 360с. – ISBN 966-8540-07-7
1534916
   Шляхи морального виховання учнів старших класів. – Черкаси, 1966. – 36с.
1534917
  Деркач Ю.В. Шляхи мотивації студентів у сучасних умовах навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 53-56.
1534918
  Коваленко П.Т. Шляхи на сцену / П.Т. Коваленко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 292 с.
1534919
  Соколовська А.М. Шляхи наближення розділу V Податкового кодексу України до 112-ї Директиви Ради ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 59-88. – ISSN 2305-7645
1534920
  Мамишев І.С. Шляхи надходження мікрокомпонентів з накопичувачів промислових відходів у природні води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 210-214. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
1534921
  Харкевич М.В. Шляхи налагодження ефективних комунікацій між закладом вищої освіти та школами // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 167-169. – ISSN 2313-0431
1534922
  Бамія М. Шляхи написання гарної книжкової рецензії: нотатки редактора журналу International Sociology / Мохаммед Бамія ; пер. з англ. Володимира Шелухіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 68. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1534923
  Волохова І. Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1534924
  Бусарєва Т.Г. Шляхи нарощування інтелектуального капіталу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 5-8. – ISSN 2306-6814
1534925
  Бегма В.А. Шляхи нескорених / В.А. Бегма, Л.Є. Кизя. – Київ, 1962. – 503с.
1534926
  Бегма В.А. Шляхи нескорених / В.А. Бегма, Л.Є. Кизя. – Київ, 1965. – 562с.
1534927
  Бегма В.А. Шляхи нескорених / В.А. Бегма, Л.Є. Кизя. – Київ, 1977. – 480 с.
1534928
  Калинович М. Шляхи новітньої французької поезії / М. Калинович. – Київ, 1924. – 116 с.
1534929
  Ігнатюк А.І. Шляхи обмеження монополізму в перехідній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Визначено причини монополізму в економіці України перехідного періоду, наслідки застосування обмежувальної дійової практики та напрями регулювання проявів монополізму на ринках товарів та послуг України.
1534930
  Вовчук М.М. Шляхи оновлення адміністративно-деліктного законодавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 53-61
1534931
  Бичко І. Шляхи оновлення змісту філософських курсів у вищій школі сучасної України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 235-241
1534932
  Сташис В.В. Шляхи оновлення кримінального законодавства України / В.В. Сташис, М.І. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 672-683. – ISBN 978-966-458-893-2
1534933
  Кучер В.Л. Шляхи оновлення системи вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 311-316. – ISSN 2218-5348
1534934
  Левик В.Д. Шляхи оперативного попередження незаконного обігу вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 81-83. – ISBN 978-617-616-070-0
1534935
  Гавриленко О.П. Шляхи оптимізації аграрного природокористування: екогеографічний підхід // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 174-181


  Дано аналіз сучасного аграрного природокористування в Україні та його негативних впливів на природне середовище і здоров"я людей. Обґрунтовано необхідність пошуку нових шляхів оптимізації природокористування та регулювання природних процесів. Вказано ...
1534936
   Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні, м. Київ, 20 березня 2007 року : доповіді, виступи: матеріали круглого столу. – Київ : Фоліант, 2007. – 158 с. – ISBN 978-966-8474-51-4
1534937
  Гончарова Наталія Шляхи оптимізації видатків та збільшення доходів державного бюджету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
1534938
  Канівець С.В. Шляхи оптимізації викладання дисципліни "Невідкладна медична допомога" для молодших спеціалістів з медичною освітою / С.В. Канівець, О.Є. Денисик // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 62-66. – ISSN 1681-2751
1534939
  Якимчук О.К. Шляхи оптимізації використання потенціалу регіону в умовах саморозвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 158-167. – ISSN 2308-1988
1534940
  Кубицький С.О. Шляхи оптимізації витрат на підготовку курсантів вищих військових навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається постановка і розв"язання проблеми мінімізації витрат на навчання курсантів у вищому навчальному закладі на базі класичної теорії лінійного математичного програмування.
1534941
  Євтушенко С.В. Шляхи оптимізації грошових потоків інвестиційного проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 236-248. – ISBN 966-7958-13-2
1534942
  Мойсеєнко О.П. Шляхи оптимізації діяльності національного природного парку "Голосіївський" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 230-239


  Висвітлено значення Національного природного парку «Голосіївський» як цінного природоохоронного об’єкта природно-заповідного фонду України. Розкрито специфіку розташування території парку, що пов’язана з розміщенням його у межах мегаполісу, та ...
1534943
  Дерев"янко М. Шляхи оптимізації забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 101-107. – ISSN 2311-6676
1534944
  Бишевець О.В. Шляхи оптимізації застосування психологічного впливу у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 194-201
1534945
  Барабаш Ю.Г. Шляхи оптимізації конституційної моделі інституту референдуму в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 31-40
1534946
  Фастовець А.С. Шляхи оптимізації курсу "Право Європейського Союзу" у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 263-268
1534947
  Олійник В.С. Шляхи оптимізації лісистості Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
1534948
  Петриків А.В. Шляхи оптимізації місцевих запозичень у контексті зарубіжного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 88-90. – ISSN 2306-6806
1534949
   Шляхи оптимізації навчального процесу з дисципліни "дерматовенерологія" на додипломному етапі / О.А. Білинська, М.О. Дашко, І.Д. Бабак, І.Я. Возняк, Г.Є. Асцатуров // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Р.Ф. Айзатулов ; редкол.: Адаскевич В.П., Андрашко Ю.В., Астахов В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – № 2 (38). – С. 130-133
1534950
   Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті / Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть, В. Компанець, Н. Кизима // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-58. – ISSN 1682-2366
1534951
  Гевка О.І. Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 172-176. – ISSN 2415-3060


  В сьогоденні, стрімкий прогрес світової медицини стимулює розвиток медичної освіти і в Україні. Саме тому одним із пріоритетних завдань ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" є налагодження співпраці та розширення освітніх зв"язків ...
1534952
  Кофанов А. Шляхи оптимізації організації експертно-криміналістичної діяльності при розслідуванні злочинів, пов"язаних із застосуванням і використанням вогнепальної зброї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 10-13
1534953
  Стойкевич Г.В. Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3" / Г.В. Стойкевич, О.І. Лебідь, К.М. Дуда // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 182-184. – ISSN 1681-2751
1534954
  Заїка Є.В. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів : навч. посібник / Є.В. Заїка, І.О. Зуєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-623-928-3
1534955
  Охріменеко Ї.М. Шляхи оптимізації правового врегулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 411-417. – ISSN 1563-3349
1534956
  Дюба Геннадій Шляхи оптимізації правового регулювання сфери грального бізнесу в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 82-86
1534957
   Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики / Я.В. Рогальська, І.В. Кубей, Т.О. Воронцова, Л.А. Волянська, М У. Мудрик, Н.М. Ярема, К.Т. Глушко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 89-92. – ISSN 1681-2751
1534958
  Мироненко Т. Шляхи оптимізації представницької діяльності прокурора у цивільному процесі / Т. Мироненко, А. Тогобіцька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 77-82
1534959
  Скиба С.М. Шляхи оптимізації професійного росту викладача іноземних мов / С.М. Скиба, В.В. Євтухова // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 120-124
1534960
  Головко М.Б. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 556-562. – ISSN 1563-3349
1534961
  Тимошенко В.В. Шляхи оптимізації процесу розвитку професіоналізму вчителя в умовах особистісно-орієнтованої системи освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 284-286. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1534962
  Бєлінська І.В. Шляхи оптимізації психологічної науки у напрямі професійної підготовки нової генерації юристів // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 40-44
1534963
  Лавренчук А. Шляхи оптимізації регіональної євроінтеграції України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.277-285. – ISBN 966-73-53-51-Х
1534964
  Заставецька О. Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні / О. Заставецька, Л. Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1534965
  Баніна М. Шляхи оптимізації системи бібліотечно-бібліографічної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 4. – С.20-23
1534966
  Михнюк В.Б. Шляхи оптимізації соціального захисту учасників миротворчих контингентів / В.Б. Михнюк, О.М. Мельник // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 305-309. – (Право. Економіка. Управління)
1534967
  Уварова Г.Ш. Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 110-116. – Бібліогр.: 10 назв.
1534968
  Матвієць А. Шляхи оптимізації структури та компетенції природоохоронних підрозділів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 98-105
1534969
  Матях В. Шляхи оптимізації та інновації у функціональному навчанні з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 29-31 : фото
1534970
  Квартенко Р.О. Шляхи оптимізації територіальної організації НПП "Слобожанський" на ландшафтній основі // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 62-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1534971
  Шевченко А.Є. Шляхи оптимізації унітарної форми державного устрою України на прикладі Італії / А.Є. Шевченко, В.В. Міщук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 28-33
1534972
  Козак Г. Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 100-110. – ISSN 1818-5754
1534973
  Полякова Г.С. Шляхи оптимізаціх громадської думки в учительскому колективі. / Г.С. Полякова. – К., 1977. – 48с.
1534974
  Зозуля О.І. Шляхи оптимізацп відносин Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 20-26. – (Право. Економіка. Управління)
1534975
  Давідов Микола Володимирович Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і визначено механізми організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України.
1534976
  Давідов Микола Володимирович Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і визначено механізми організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України.
1534977
  Гірсберг Д. Шляхи освіти бібліотекарів / пер. з нім. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-30
1534978
  Щебликіна Т.А. Шляхи отримання інформації про навчальні досягнення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у процесі моніторингу // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 150-157. – ISSN 2312-0657


  Визначено, що моніторинг навчальних досягнень майбутніх учителів представляє собою процес безперервного науково обгрунтованого відстеження результатів їхньої навчальної діяльності, що проявляються у формі знань, умінь, якостей і компетентностей, ...
1534979
   Шляхи оцінювання засвоєння базових дисциплін як основи якісної підготовки слухачів та курсантів ВВНЗ / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко, О.М. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 213-219
1534980
  Васильчук Л.Ф. Шляхи первинного та вторинного фразотворення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 43-53.


  Проблема становлення та розвитку фразеологічних зворотів в німецькій мові
1534981
  Оганян Г.А. Шляхи перетворення суднобудування на джерело доходів держави : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 72-79. – Бібліогр.: 4 назви
1534982
   Шляхи переформування порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, виключених з режиму головного користування / В.П. Ткач, В.А. Лук"янець, О.М. Тарнопільська, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 48-56 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 55. – ISSN 0459-1216
1534983
  Приматов В.В. Шляхи переходу до соціалізму в сучасних умовах / В.В. Приматов. – К, 1989. – 47с.
1534984
  Бажал Ю.М. Шляхи підвищення вартості людського капіталу в перехідній економіці / Ю.М. Бажал, М.В. Михалевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1534985
  Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-39. – Бібліогр.: с. 35-36, 38-39
1534986
  Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 11-19. – Бібліогр.: 7 назв
1534987
  Фомін І.С. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної політики України в експортній сфері економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 249-253


  Стаття спрямована на визначення з урахуванням міжнародних стандартів шляхів удосконалення механізмів інвестиційної політики України і посилення її позитивного впливу на експорт національних товарів.
1534988
  Бородатий В.П. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.П. Бородатий. – Київ, 1972. – 48с.
1534989
  Казачінер О.С. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови : [посібник] / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (119)). – ISBN 978-617-00-1631-7
1534990
  Янченко З.Б. Шляхи підвищення ефективності управління інноваційним розвитком аграрних підприємств на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 39-41. – Бібліогр.: 6 назв
1534991
  Соколова О.Д. Шляхи підвищення ефективності уроку в школі / О.Д. Соколова. – К., 1964. – 106с.
1534992
  Звиглянич С.М. Шляхи підвищення живучості бойових літаків у повітряному ударі з урахуванням можливостей системи ППО противника / С.М. Звиглянич, М.П. Ізюмський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 13-18. – ISSN 1997-9568


  "У статті приводяться ряд аналітичних моделей, які дозволяють кількісно обгрунтувати необхідні засоби у вигляді авіаційних хибних цілей і протирадіолокаційних ракет, які використовуються для підвищення живучості ударного угрупування літаків при прориві ...
1534993
  Котирло О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 102-105
1534994
  Мартиненко М. Шляхи підвищення мотивації до співпраці соціальних партнерів на галузевому рівні / М. Мартиненко, В. Матросов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-35. – Бібліогр.: 4 назв.
1534995
  Іванов В.Ф. Шляхи підвищення популярності періодичних видань / В.Ф. Іванов; КУ ім.Тараса Шевченка.Ін-т журналістики.Центр вільно преси. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с. – ISBN 966718112Х
1534996
  Суділовський Ф.І. Шляхи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. / Ф.І. Суділовський. – К., 1962. – 40с.
1534997
  Храмов О.О. Шляхи підвищення продуктивності праці та зниження собівартості в соціалістичній промисловості / О.О. Храмов. – Київ, 1956. – 44с.
1534998
  Шкуратов О.І. Шляхи підвищення продуктивності праці у промисловості СРСР / О.І. Шкуратов. – К., 1961. – 48с.
1534999
  Бондар І.К. Шляхи підвищення продусктивності праці в рільництві колгоспів / І.К. Бондар, В.Я. Дзикович. – К, 1959. – 45с.
1535000
  Ніколаєва О.А. Шляхи підвищення селективності при полімеризації (мет)акриламідоарил(мет)акрилатів : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.06 / Ніколаєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л., іл., табл. – Бібліогр.: л. 158
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,