Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1530001
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 17-22.
1530002
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 63-64 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1530003
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 60-61 : Рис. – ISSN 1605-2005
1530004
  Кузьмін М. "Тренд. UA" / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 63-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1530005
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 61-63 : Табл., рис. – Bibliogr.: Бібілогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
1530006
  Астаф"єв О. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 34-46. – ISSN 0236-1477


  Минулого року з ініціативи Р. Радишевського вийшов перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького, визначної пам"ятки ранньобарокової полемічної літератури.
1530007
  Шевченко Л.І. "Тренос" Мелетія Смотрицького як текст, інтертекст і наукова рефлексія Ростислава Радишевського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 142-150. – ISSN 2311-2697


  (стаття-рецензія на видання: Мелетій Смотрицький. Тренос, або Плач Єдиної Святої Помісної Апостольської Східної Церкви з поясненнями догматів віри, початково з грецької на слов"янську, а тепер зі слов"янської на польську перекладений Теофілом ...
1530008
  Дабіжа Н. "Третє око" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 113-115. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Ніколае Дабіжа - молдавський поет, прозаїк. історик літератури. Поезія.
1530009
   "Третий мир" и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 332с.
1530010
   "Третий мир" и судьбы человечества.. – М, 1990. – 206с.
1530011
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1530012
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1530013
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1530014
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1530015
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1530016
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1530017
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1530018
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1530019
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 16


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли. Переклад Олеся Кульчинського.
1530020
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 16-17


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли.
1530021
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1530022
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1530023
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1530024
  Окуньовська Ю.В. "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 226-233. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1530025
  Кабанцева І.А. "Третій сектор" Чехії як актор антикорупційної політики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 21-26. – ISSN 2519-2949
1530026
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1530027
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1530028
  Савченко В.А. "Третій шлях" Одеського комітету РСДРП(м) (1918-1920 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 144-154. – ISSN 2409-3661


  "Проаналізовано діяльність Одеського комітету РСДРП (меншовиків) у революційні роки. Увага концентрується на фракційній боротьбі між лідерами одеського комітету та їх спробах проводити політику «третього шляху», борючись із партійною диктатурою ...
1530029
  Алексеєв В. "Третя криза шлюбу" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 16-20. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1530030
  Згурець С. "Третя світова вже триває. Про це свідчить курс Росії на знищення України та нехтування всіма безпековими нормами" / розмову вів Дмитро Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 14 (617), 5 травня 2022. – С. 16-18
1530031
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1530032
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1530033
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1530034
  Голубович И. "Третье протсранство" биографии: феномен "истории жизни" // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 75-84. – ISBN 966-96471-2-6


  "Одному из крупнейших современных специалистов в области биографического письма, французскому литературоведу и культурологу Филиппу Лежену после 30 лет плодотворных изысканий пришлось в конце 90-х годов написать книгу "В защиту автобиографии". От кого ...
1530035
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1530036
  Пушкарук Н. "Третього шансу не буде..." / Н. Пушкарук, Б. Цюпин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 3


  Лондон і Брюссель домовилися про зміни до угоди про Брекзіт. Які очікування перед фінальним голосуванням у парламенті?
1530037
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1530038
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1530039
  Матвейчук Александр "Третья служба" Дмитрия Менделеева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0235-7089
1530040
  Охлобыстин "Третья" химия / Охлобыстин, Ю. – Москва, 1965. – 199с.
1530041
  Смирнов В.А. "Треугольник знаний" и современный университет: проблема инноваций // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5
1530042
  Ибрагимова З.М. "Треугольник" Лаврентьева / З.М. Ибрагимова, Н.А. Притвиц. – Москва, 1989. – 334 с.
1530043
  Воронцов А.В. "Треугольник" США-Япония-Южная Корея / А.В. Воронцов. – Москва, 1991. – 199с.
1530044
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1530045
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1530046
   Тренажер клавиатуры STAMINA [Електронний ресурс] : Стамина. – Москва : Равновесие, 2004. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 64 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, система Windows 98, совместимо c Windows NT/2000/- Загл. с этикетки диска. – (Компьютерный тренажер)


  Освоение слепой машинописи Традиционный вариант расположения пальцев Альтернативный вариант расположения пальцев Различные режимы обучения Приятные подробности: занятия разделены на два этапа - запоминание клавиш и увеличение скорости печати
1530047
   Тренажерные системы. – М., 1981. – 254с.
1530048
  Головкина В.Б. Тренажерный комплекс как инструмент развития творческого потенциала и навыков трехмерного компьютерного моделирования у учащихся // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1726-667Х
1530049
  Смирнов Д.Р. Тренажеры в доме / Д.Р. Смирнов // Игры с мячом для здоровья / В.И. Бондин. – Москва : Знание, 1991. – С. 69-190. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1991 ;Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001897-3
1530050
  Денискин Д.Н. Тренажёры в доме / Д.Н. Денискин. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
1530051
  Денискин Д.Н. Тренажёры во дворе / Д.Н. Денискин. – М., 1986. – 32с.
1530052
   Тренажеры для вестибулярной тренировки и методы объективного педагогического контроля. – Л., 1988. – 89с.
1530053
  Малашин И.И. Тренажеры для операторов АЭС / И.И. Малашин, И.И. Сидорова. – М., 1979. – 153с.
1530054
  Долганова Е. Тренд-сеттер Кавалли // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 59-64.
1530055
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні винахідництва відзнаками // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1708-7422
1530056
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні раціоналізаторства: державні відзнаки / В. Шевченко, В. Плескач, І. Дробітько // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1530057
  Третяк А.М. Тренд інституціонального розвитку земельного устрою сільських територій в Україні / А.М. Третяк, Т.М. Прядка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1530058
  Соснін О. Тренд часу - законодавче вирішення безпекових проблем інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1530059
  Манич Н.Є. Трендвочингові прогнози кінця 2012 – початку 2013 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У Сполучених Штатах Америки та в країнах західної Європи трендвочинг і кулхантинг уже стализвичним явищем, за звіти трендвочерів платять чималі гроші, але в Україні ці види діяльності тільки починають зароджуватися. Стаття присвячена проблемам ...
1530060
  Решетник М.Д. Тренделенбург (Trendelenburg) Фрідріх Адольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 648-649. – ISBN 966-316-069-1
1530061
  Черкашина-Губаренко Тренди "Оксамитового сезону" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 167). – С. 6


  Світове оперне мистецтво переживає розквіт, а в Україні?
1530062
  Андрощук Г.О. Тренди в науці та технологіях 2020-2040 років: прогнозні оцінки НАТО // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 116-128. – ISBN 978-617-7828-93-7
1530063
  Богдан Т.П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 31-48. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
1530064
  Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного контенту.
1530065
  Піпченко Н.О. Тренди енергетичного розвитку: міжнародний вимір / Н.О. Піпченко, М.М. Рижков // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 377-398. – ISBN 978-966-9725-65-3
1530066
  Поціпух О. Тренди й трансформації видавничої галузі як форма адаптації до цільової аудиторії міленіалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Основна мета статті полягає в огляді сучасного підходу до вивчення читацької аудиторії на основі теорії поколінь і демонструє паралель між трендами й трансформаціями видавничої галузі та особливостями покоління міленіалів як споживачів книжкової ...
1530067
  Холмс Даміан Тренди ландшафтної архітектури - 2021 // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 36-39 : фото
1530068
  Галаченко О.О. Тренди маркетингової стратегії реалізації санатарно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації / О.О. Галаченко, Н.М. Стручок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 3-8. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1530069
  Аксамітна Олександра Тренди маркетингу // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 44-47 : фото
1530070
  Живага А.Ю. Тренди народжуваності і смертності населення України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 151-153
1530071
  Дроздик Л.А. Тренди політичної зовнішньої реклами під час позачергових парламентських виборів 2014 року в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 104-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
1530072
  Котляр А. Тренди похилого віку. Про що кричить і мовчить річний звіт Пенсійного фонду / А. Котляр, Ю. Самаєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Після підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі суми виплат, представлені в звіті Пенсійного фонду, почали без перебільшення лякати. Прірва між бідними працездатними та злиденними пенсіонерами перетворилася на Великий каньйон. При цьому всі ...
1530073
  Скібська К.О. Тренди рекрутингу в умовах пандемії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 261-266. – ISSN 2222-4459
1530074
  Федулова Л.І. Тренди розбудови новітньої технологічної бази сфери забезпечення якості життя та здоров"я населення / Л.І. Федулова, С.В. Палиця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2306-6814
1530075
  Мезенцев К. Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1530076
  Камша О. Тренди судової практики в 2020 році // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1530077
  Швець Р. Тренди сучасного декартознавства: від субстанційного союзу до теорії чеснот // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 1. – С. 140-146. – ISSN 2075-6461


  Рейтер М., Свенссон Ф. (Ред.). (2019). Розум, тіло та мораль: нові погляди на Декарта та Спінозу. Оксон: Рутледж. Рубіж тисячоліть ознаменувався новими розробками у вивченні ранньомодерної філософії. Зокрема, філософію Рене Декарта було переосмислено ...
1530078
  Мезенцев К.В. Тренди та центр-периферійні паттерни міграції у Київському функціональному урборегіоні / К.В. Мезенцев, О.К. Гаврилюк // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 308-311. – ISBN 978-966-285-535-7
1530079
  Жуков В. Тренди уніфікації та оригінальності реаліті-шоу в культурному просторі України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 78. – С. 60-64. – ISSN 2410-5325


  Розглядаються основні рівні, на яких відбувається уніфікація реаліті-шоу в українському теле- та інтернет просторі. Подається аналіз наслідків тренду до уніфікації реаліті-шоу в контексті післяпостмодернової культури. Виявляються соціокультурні зміни в ...
1530080
  Нестеровська З. Тренди фінансового моніторингу-2021 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1530081
  Кравченко А.С. Тренди фінансового ринку в умовах цифрових імперативів // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 47-58. – ISBN 978-617-7649-50-1
1530082
  Коробков Д.В. Трендовий аналіз та індексне моделювання інвестиційної привабливості цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 110-117 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1530083
  Зінько Назарій Трендові рослини для ландшафтного дизайну в Україні, або про сучасні тенеденції озеленення приватних садів // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-48 : фото
1530084
  Попович Людмила Трендові рослини для саду від Europlants // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 52-53 : фото
1530085
  Пекар В. Тренды и деньги. Руководство по ловле ускользающей прибыли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 44-51
1530086
  Морен Декстер Тренды лондонского дизайна // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 24-25 : фото
1530087
  Шоркин А.Д. Тренды межэтнических отношений в Крыму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 165-173. – ISSN 2077-8309
1530088
  Юрчак А. Тренды отечественного В2В маркетинг на 2013 // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 19-22. – ISSN 1606-3732
1530089
  Анурьев С.В. Тренды развития электронных ресурсов в библиотеках // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – C. 33-37. – ISSN 0130-9765


  Проанализирована ситуация, сложившаяся как в библиотеках России, так и на рынке электронных ресурсов за последние пять лет. Приведены данные роста популярности электронного чтения в России. Рассмотрены новые решения, позволяющие полностью пересмотреть ...
1530090
  Винокуров Е. Тренды региональной интеграции на постсоветском пространстве: результаты количественного анализа / Е. Винокуров, А. Либман // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-107. – ISSN 0042-8736
1530091
  Логинов В.Ф. Тренды, "скачки" и паузы в изменении глобальной и региональной температуры и их возможные причины // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 12-19 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1530092
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях / А.Ф. Аксенов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 151 с.
1530093
  Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1968. – 480с.
1530094
  Погосян А.К. Трение и износ наполненных полимерных материлов / А.К. Погосян. – М., 1977. – 140с.
1530095
  Силин А.А. Трение и мы / А.А. Силин. – Москва : Наука, 1987. – 189с.
1530096
  Колесников С.Л. Трение и сцелпение в грунтах. / С.Л. Колесников. – М., 1935. – 48с.
1530097
  Кирдяшкин А.Г. Трение и теплообмен при тепловой гравитационной конвекции и в поле центрабежных сил : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кирдяшкин А.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20 с.
1530098
  Пилипенко Валерий Николаевич Трение и теплообмен при турбулентных течениях слабых полимерных растворов вблизи гладких и шероховатых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилипенко Валерий Николаевич; МГУ. – М., 1975. – 18л.
1530099
  Авдеев Д.Т. Трение покоя полимерных материалов / Д.Т. Авдеев, А.А. Кутьков, А.К. Курочка. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – 128 с. – Список лит.: с. 124-126
1530100
  Арчбютт Л. Трение, смазка и смазочные материалы / Л. Арчбютт, Р.М. Дилей ; перевод с англ. Б.В. Лосиковым, М.Э. Крейн, Г.Е. Журавлевым. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1940. – 824 с., III таб.
1530101
   Тренинг-курс по синхронному переводу / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев. – Киев : Арий, 2010. – 192 с. – + аудиоприложение на CD. – ISBN 978-966-498-092-7
1530102
  Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол : [учеб. пособие] / Андрианова Т.П. ; Ленинград. гос. ун-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1983. – 79 с. : ил.
1530103
  Меграбян С.В. Тренинг для командированных в Украину международных специалистов // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв
1530104
  Воробьев А.Н. Тренинг интеллекта / А.Н. Воробьев. – Москва, 1989. – 175с.
1530105
  Недосека О.Н. Тренинг как вид коммуникативной технологии в вузе // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-41. – ISSN 1609-4646


  В статье показаны актуальность и необходимость совершенствования коммуникативных компетенций как обязательного условия развития субъектсубъектных отношений в педагогической деятельности. Представлена структура тренинга как вида коммуникативной ...
1530106
  Богословская О. Тренинг как обучающая технология / О. Богословская, В. Павлова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
1530107
  Кипнис М. Тренинг коммуникации / Михаил Кипнис. – 3-е изд., стереот. – Москва : Ось-89, 2007. – 128 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-384-7
1530108
  Кипнис М. Тренинг лидерства / Михаил Кипнис. – 3-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2008. – 144 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-845-3
1530109
  Пономаренко Л.И. Тренинг развития рефлексивности у подростков // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-17
1530110
  Реан А.А. Тренинг ролевого поведения руководителей : концепции и процедуры / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.9-16
1530111
  Пономарева Р.А. Тренинг творческой психотехники в работе с одаренными учащимися / Р.А. Пономарева, А.Д. Терешкова ; Укр. центр творчества детей и юношества ; Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины ; Дарницкий техн. лицей. – Киев : [б. и.], 1998. – 30, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 29. – ISBN 966-95339-3-7
1530112
  Богданова Светлана Тренинговый отель - экскурсия в будущую профессию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-33 : Фото
1530113
  Горелов К.И. Тренинки испытание верховых лошадей / К.И. Горелов, А.А. Яковлева. – М, 1955. – 264с.
1530114
  Кулакаускас В.В. Тренировка баскетболиста. / В.В. Кулакаускас. – М., 1958. – 244с.
1530115
  Мерфи М.С. Тренировка в легкой атлетике. / М.С. Мерфи. – Берлин, 1924. – 151с.
1530116
  Астанин Ю.П. Тренировка в марш-бросках / Астанин Ю.П., Гордеев Н.И. – Москва : Воениздат, 1958. – 55 с.
1530117
  Мидлер М.П. Тренировка в фехтовании на рапирах / М.П. Мидлер, Д.А. Тышлер. – М, 1966. – 196с.
1530118
  Гильд А.П. Тренировка ватерполиста / А.П. Гильд. – М., 1966. – 168с.
1530119
   Тренировка гандболиста. – На японском языке. – Токио, 1960. – 263с.
1530120
   Тренировка гандболиста. – М., 1975. – 208с.
1530121
  Жмарев Н.В. Тренировка гребцов / Н.В. Жмарев. – К, 1976. – 124с.
1530122
  Михайлов В.В. Тренировка конькобежца-многоборца / В.В. Михайлов. – М, 1975. – 227с.
1530123
  Чернов И.П. Тренировка конькобежцев / И.П. Чернов. – К., 1984. – 88с.
1530124
  Чернов И.М. Тренировка конькобежцев / И.М. Чернов. – Киев, 1984. – 87с.
1530125
  Коробков Г.В. Тренировка легкоатлета-многоборца / Г.В. Коробков. – М, 1951. – 186с.
1530126
  Хоменков Л.С. Тренировка легкоатлета. / Л.С. Хоменков. – Л., 1954. – 40с.
1530127
   Тренировка легкоатлетов Зимой на открытом воздухе. – М., 1956. – 136с.
1530128
  Кожевникова З.Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста / З.Я. Кожевникова. – Москва, 1971. – 96с.
1530129
  Аниканов И.Я. Тренировка Марии Исаковой / Аниканов И.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 96 с. – Библиогр.: ил.
1530130
  Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – Москва, 1979. – 167с.
1530131
  Инясевский К.А. Тренировка пловца. / К.А. Инясевский, Б.Н. Никитский. – М., 1956. – 183с.
1530132
  Хохлов В.И. Тренировка подводного пловца. / В.И. Хохлов. – М., 1976. – 95с.
1530133
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета / Р.А. Роман. – М., 1968. – 144с.
1530134
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета в двоеборье / Р.А. Роман. – Москва, 1974. – 152с.
1530135
  Вуджек Т Тренировка ума / Т Вуджек. – Санкт-Петербург, 1996. – 288с.
1530136
  Келлер В.С. Тренировка фехтовальщиков / В.С. Келлер, Д.А. Тышлер. – М, 1972. – 182с.
1530137
  Савин С.А. Тренировка футболиста. / С.А. Савин. – М., 1957. – 112с.
1530138
  Романенко А.Н. и др. Тренировка футболистов / А.Н. и др. Романенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 263с.
1530139
  Бутович Н.А. Тренировка юных пловцов / Н.А. Бутович. – М., 1953. – 144с.
1530140
   Тренировочно-контрольные упражнения по синтаксису современного русского языка. – Рязань, 1975. – 198 с.
1530141
   Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. – Москва : Просвещение, 1968. – 216 с.
1530142
  Ковалев В.П. Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. Синтаксис и пунктуация : пособие для студ.-заочников ф-та русского яз. и л-ры пед. ин-тов / В.П. Ковалев, М.Ф. Лукин ; Гл. управление высших и средних пед. учебных заведений М-ва просвещения РСФСР ; МГЗПИ. – Москва : Просвещение, 1968. – 176 с.
1530143
  Косова В.А. Тренировочные задания по немецкому языку / В.А. Косова, Т.Е. Экман. – Москва, 1973. – 55 с.
1530144
  Анашкин И.Н. Тренировочные и имитационные средства наземной артиллерии / И.Н. Анашкин, М.Н. Белокур, Н.Д. Мельчаков. – Москва : Воениздат, 1977. – 240 с.
1530145
  Головкова Н.М. Тренировочные лабораторные работы с магнитофоном для развития устной речи на английском языке в техническом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Головкова Н.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 19л.
1530146
   Тренировочные лексико-грамматические упражнения по русскому языку для работы с магнитофоном. – Москва : Русский язык, 1983. – 150с.
1530147
  Душанин С.А. и др. Тренировочные программы для здоровья / С.А. и др. Душанин. – К, 1985. – 31с.
1530148
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике и контрольные работы 1-2. Нем. язык. / Н.Н. Рачинская. – М,, 1969. – 64с.
1530149
  Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка = Grammatiktraining Mittelstufe : Средний уровень / Р. Вагнер. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – ISBN 966-7269-24-8
1530150
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка: пособие для самостоят. работы студ.-заоч. / Н.Н. Рачинская. – Москва, 1977. – 62с.
1530151
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Базовый уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 1 Grundstufe/W.Heidermann. – Київ : Методика, 1998. – 144с. – На звороті тит.арк.авт.: Вернер Хайдерманн. – ISBN 966-7269-08-6
1530152
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Средний уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 2. Mittelstufe/ R/Wagner. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – На звор.тит.арк.авт.:Рената Вагнер. – ISBN 966-7269-24-8
1530153
  Михайлов М.Д. Тренировочные упражнения по химии / М.Д. Михайлов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 144 с.
1530154
  Лапидус Б.А. Тренировочные упражнения с ключем / Б.А. Лапидус. – М, 1968. – 260с.
1530155
  Гильбух Ю.З. Тренировочные устройства в профессиональном обучении / Ю.З. Гильбух. – К., 1979. – 199с.
1530156
   Тренировчно-контрольные упражнения по морфологии современного русского языка. – М., 1968. – 216с.
1530157
  Лукьянова А Е. Тренируем дыхание / Е.А. Лукьянова, О.Ю. Ермолаев, В.П. Сергиенко ; [предисл. Л.Б. Дмитриева]. – Москва : Знание, 1987. – 93 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6/1987 ; Физкультура и спорт)
1530158
  Андреев О.А. Тренируем свою память / О.А. Андреев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 221, [1] с. : табл., ил. – Терминол. словарь: с. 208-214. – Библиогр.: с. 216. – (Серия "Психологический практикум"). – ISBN 5-222-03316-3
1530159
  Дударев Тренируйся сам / Дударев. – К, 1983. – 112с.
1530160
  Григорьев А.А. Тренитарное единство философии, поэзии и прозы // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 108-119. – ISSN 0236-2007
1530161
  Мірам Г.Е. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу : (англо-українська мовна пара) / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-521-077-1
1530162
  Толстолужська Л.Г. Тренінг-курс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.18-24.
1530163
  Горковчук М.В. Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури / М.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 36-38 : фото, мал.
1530164
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей
1530165
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10 (166), жовтень. – С. 22-30
1530166
  Павлюсева І. Тренінг - ефективний метод групової роботи : (Із досвіду роботи вчителя вищої кваліфікаційної категорії Долинської ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А.С. Макаренка Павлусевої Інни Павлівни) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1530167
  Карамушка Л.М. Тренінг " Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх наково-педагогічних працівників" / Л.М. Карамушка, Т.Г. Фелькель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 55-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1530168
  Хемчян І.І. Тренінг "Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України: пошук нових форматів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 39-40. – ISSN 1029-7200


  16-18 травня 2019 р. в країні пройшов XIII Всеукраїнський фестиваль науки. Головна мета фестивалю - популяризація досягнень світової та вітчизняної науки, сприяння формуванню позитивного ставлення до неї та підвищення престижу професії вченого у ...
1530169
  Гордієнко Ю. Тренінг "Навчаємось педагогічної толерантності": змістові та методичні особливості імплементації у навчальний процес ЗВО / Ю. Гордієнко, Т. Семенюк // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 47-52. – ISSN 2410-0927
1530170
  Баранова В.А. Тренінг "Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 15-27. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2411-3190
1530171
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологічні особливості ставлення студентів до грошей" / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 99-105. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1530172
  Вознюк А.В. Тренінг "Психологічні особливості управління педагогічними працівниками" // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 214-227. – ISSN 2078-1687
1530173
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу держадміністрацій": дизайн та ефективність упровадження в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 283-289. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1530174
  Серьогіна І.Ю. Тренінг "Розвиток корпоративної культури" при вивченні курсу "Організація готельного господарства" // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 174-175. – ISBN 978-617-8037-94-9
1530175
  Заіка І.В. Тренінг "Роль організаційної культури закладів освіти у зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 27-41. – ISSN 2411-3190
1530176
  Карамушка Т.В. Тренінг "Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри": зміст, структура, основні інтерактивні техніки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1530177
  Авдєєва С.О. Тренінг "Формування психологічної готовності керівників до управління освітніми організаціями в умовах інклюзії" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 7-13. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1530178
  Карамушка Л.М. Тренінг "Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри": структура, зміст, основні інтерактивні техніки / Л.М. Карамушка, Т.М. Канівець // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1530179
  Земелєва Л.Г. Тренінг "Школи практичних порад" на засадах методики системного аналізу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 12 : фото
1530180
  Палагнюк О.В. Тренінг актуалізації християнських настановлень як чинника формування соціальної відповідальності особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 86-92 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1530181
  Іщук О.В. Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1530182
  Шуканова Анжела Тренінг для вчителів економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 27-30
1530183
   Тренінг для державних службовців "Врахування цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 14 : фото
1530184
  Павлюсева І.П. Тренінг для учнів 2-3 класів "вплив навколишнього середовища на здоров"я людини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 20-22 : рис.
1530185
  Богданович Л.М. Тренінг з основ здоров"я для учнів 6-х класів / Л.М. Богданович, С.Л. Усик // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1530186
   Тренінг з працевлаштування // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року в університеті відбулася серія тренінгів для стипендіатів програми "Завтра.UA" з метою допомогти працевлаштуватися. Проводив тренинг Фонд В. Пінчука.
1530187
   Тренінг за підтримки НАТО // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Представники Університету в когорті провідних комунікаційників України провели тренінг "Ефективні державні комунікації. Безпека, довіра і сильна репутація" для керівників комунікаційних відділів та пресслужб силових відомств. Захід відбувся 10-11 ...
1530188
  Шульга І. Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів і курсу немовних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 244-252. – ISSN 2312-5993
1530189
   Тренінг Інституту професійно-технічної освіти НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 7
1530190
  Рєпнова Т.П. Тренінг керованої поведінки підлітків : метод. посіб. до самост. роботи студентів та підгот. до семінар. занять з дисципліни "Організація діяльності психологічних служб" : наук.-метод. рек. для психол. служб закладів вищ. освіти / [Рєпнова Т.П.] ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т. – 2-ге вид. – Одеса : Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2019. – 44, [2] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 36-41
1530191
  Гірник А.М. Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали) / А.М. Гірник, І.М. Шпалерчук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-16
1530192
  Рибалка В. Тренінг оптимізму та оптимізації життєдіяльності. Частина 1 // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 93-106. – ISBN 978-617-8016-45-6
1530193
  Святенко Ю.О. Тренінг особистісного зростання : навч.-метод. посібник для студентів / Ю.О. Святенко. – Київ : Слово, 2017. – 107, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-194-265-2
1530194
  Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання : навч. посібник / В.М. Федорчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 248, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 978-611-01-0957-4
1530195
  Слободянюк І.А. Тренінг партнерського спілкування / І.А. Слободянюк. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2010. – 48 с. – (Бібліотечка тренера). – ISBN 966-8487-51-6
1530196
  Олексюк В.Р. Тренінг педагогічної рефлексії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 30-41
1530197
  Шевченко С.В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 17-30
1530198
  Щорс В.В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 51-62
1530199
  Овдієнко І.М. Тренінг професійного зростання практичного психолога // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 220-224
1530200
  Ткаченко О.А. Тренінг професійної майстерності психологів-консультантів: "справожиттєвий" підхід : навч. посібник (експерим. курс) для студентів ВНЗ / О. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки. – Кіровоград : КІРУЕ, 2009. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7878-26-9
1530201
  Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1530202
  Терлецька Л.Г. Тренінг психосинтезу як метод дослідження емоційного і духовного аспектів психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо технології психосинтезу. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу психосинтезу як шляху до інтеграції особистості.
1530203
  Остапченко О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 64-71


  Сценарій гри-змагання "Ораторський турнір". Серед завдань - фотопитання: портрети М.А. Максимовича та його дружини, виконані Т. Шевченком.
1530204
  Цілінко І.О. Тренінг розвитку моральних почуттів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 12-23
1530205
  Гера Т. Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 119-137. – ISSN 1810-2131
1530206
  Клопота Є.А. Тренінг самопізнання та саморозвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.А. Клопота ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-599-427-5
1530207
  Терлецька Л.Г. Тренінг тілесної терапії як метод дослідження фізичного аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології творчих рухів тіла в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу терапії тіла як шляху до інтеграції особистості.
1530208
  Ігнатьєва Н. Тренінг у процесі занять зі сценічного руху // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 139-143. – ISSN 2410-5325


  У структурі педагогічного процесу театральних ЗВО давно сформовані дисципліни, що складають обов’язковий перелік професійної підготовки актора. Закономірно виникає питання: який метод роботи зі студентами ефективніший у розвитку необхідних вмінь та ...
1530209
  Калита О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 141-147
1530210
  Галацин К. Тренінг у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей / К. Галацин, А. Фещук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 49-55. – ISSN 2415-8143
1530211
  Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик. – Київ : Либідь, 2003. – 520с. – ISBN 966-06-0272-3
1530212
  Булгакова М. Тренінг щодо захисту прав людини в Європейському суді з прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 48-50.
1530213
  Карманенко В.В. Тренінг як ефективний інструмент розвитку професійних компетенцій і практичних навичок студентів ВНЗ // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 23-25. – ISSN 2221-6316
1530214
  Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник / Новікова Л.М. ; Західнодонбаський приватний ін-т економіки і управління. – Павлоград, 2008. – 110с.
1530215
  Вишківська В. Тренінг як засіб розвитку професійного мислення майбутніх фахівців / В. Вишківська, Л. Кондратенко, О. Патлайчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 93-98. – ISSN 2308-4634
1530216
  Зірка В.В. Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця / В.В. Зірка, В.О. Бикова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 284-289. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (10) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність, особливості методу тренінгу, упровадження якого в навчально-виховний процес вищої школи дозволить студентам сформувати складові конкурентоздатності майбутніх фахівців: аксіологічний (мотивація на успіх/невдачу; потреба в ...
1530217
  Таран А. Тренінг як інноваційна методика інклюзивного навчання у системі вищої освіти // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 161-165
1530218
  Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 99-108
1530219
  Антонюк В.З. Тренінг як метод профілактики девіантної поведінки підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 33-36. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості тренінгу як методу профілактики девіантної поведінки підлітків.
1530220
  Фоменко А. Тренінг як практика соціально-психологічної допомоги мобілізованим на військову службу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті йдеться про тренінг як один з засобів практичної допомоги мобілізованим на військову службу. Розкрито окремі особливості психологічних чинників військового соціуму. Представлено структуру тренінгу у практиці розвитку простору ...
1530221
  Бацман О.С. Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1530222
  Шпонтак І.М. Тренінги "Безпечне довкілля: пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-29 : табл.
1530223
   Тренінги для українських правоохоронців // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  У польському місті Жешув пройшов чотириденний семінар експертного рівня на тему "Посилення орієнтованої на постраждалих відповідальності за злочини сексуального насильства, пов"язаного з конфліктом в Україні".
1530224
   Тренінги з енергоефективності для освітян Черкас // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 32
1530225
  Мороз Л.І. Тренінги як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються тренінги професійно-психологічної спрямованості і особового зростання, їх можливості в розвитку професійно значимих особових якостей людини, роль ведучого тренінгів психологічному супроводі змін, які відбуваються з учасниками ...
1530226
  Романова Г.М. Тренінгова підготовка викладачів фахових дисциплін до проектного навчання // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 90-91


  Важливою складовою підвищення кваліфікації викладачів фахових дисциплін ВНЗ є їхня підготовка до розроблення та застосування проектних технологій, що може здійснюватися на тренінг-курсах.
1530227
  Бойко Е.В. Тренінгова практика як технологія розвитку лідерських якостей молоді // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 108-111. – ISBN 978-617-7351-28-2
1530228
  Шевченко А.М. Тренінгова програма "Забезпечення психологічного здоров"я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 139-153. – ISSN 2411-3190
1530229
  Карамушка Л.М. Тренінгова програма "Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 48-61 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2411-3190
1530230
  Паршак О. Тренінгова програма "Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних організацій" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – С. 82-96 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2411-3190
1530231
  Клименко Н.Г. Тренінгова програма "Психологія ставлення жінок до грошей" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 60-72. – ISSN 2411-3190
1530232
  Купрєєва О. Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів у інтегрованому освітньому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 45-51. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1530233
  Коломієць-Людвіг Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики / Коломієць-Людвіг, Максименко, // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 71-79


  Стаття присвячена напрямкам вдосконалення роботи юридичної клініки шляхом долучення практики медіації. Досліджено точки дотику правових засад надання послуг юридичними клініками та центрами медіації; зроблено зіставлення та порівняння їх принципів і ...
1530234
  Ончева Т.В. Тренінгові вправи для підготовки до участі в еколого-географічному брейн-рингу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 25
1530235
  Ковальчук Л.М. Тренінгові заняття до психологічного супроводу випускників школи під час навчання, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 34-39
1530236
  Головко О.С. Тренінгові методи розвитку демократичної культури майбутніх менеджерів освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 88-92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1530237
  Любченко Ю.В. Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики / Ю.В. Любченко, Сіріньок-Долгарьова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 132-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "В українському науковому просторі час від часу з’являються публікації щодо методології наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій. Однією з перших стала праця В. Різуна та Т. Скотникової "Методи наукових досліджень у журналістикознавстві" ...
1530238
  Рудницьких О. Тренінгові технології в освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С.135-139. – ISSN 2308-4634


  В статье освещаются особенности использования тренинговых технологий в образовательном процессе. Это является важным заданием для учителей и учеников, поскольку способность к использованию и восприятию интерактивных технологий – это свидетельство ...
1530239
  Козлакова Г. Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів освітніх закладів / Г. Козлакова, О. Озерян // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 53-60. – ISSN 2078-1016
1530240
   Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навч.-метод. посібник / [Г.М. Азаренкова та ін. ; за заг. ред. Г.М. Азаренкової, Н.М. Самородової] ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Харків. ін-т банківської справи. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 198, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 191-198. – ISBN 978-966-418-115-7
1530241
   Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навч.-метод. посібник / [Г.М. Азаренкова та ін. ; за ред. Г.М. Азаренкової, Н.М. Самородової] ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи ; Харків. ін-т банківської справи. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 191-198. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-115-7
1530242
  Шевчук О. Тренінгові технології навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (3). – C. 142-148. – ISSN 2618-0715
1530243
  Демчинська М.В. Тренінгові технології у навчанні правознавства: з досвіду роботи // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 25-30
1530244
  Ягоднікова В. Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 6-10. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття соціальна зрілість, визначеної критерії: соціальна активність, наявність життєвих цілей, відповідальність, комунікативні уміння. Доведена ефективність застосування тренінгових технологій у ...
1530245
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджера // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 161-166. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1530246
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД [зовнішньоекономічної діяльності] // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1530247
  Внукова Н.М. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами Національної рамки кваліфікацій / Н.М. Внукова, В.М. Пивоваров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 89-93
1530248
  Ткаченко Н. Тренос, тобто плач по українській шкільній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Вересень (№ 9). – С. 1, 34


  (Навздогін супліці «І знов – копил», надрукований у липневому номері «Української літературної газети» за 2023 рік). "Чекала відгомону на свою «супліку». Він був різним. Дехто кивав на те, що стаття не на часі: війна! При цьому якось забувався відомий ...
1530249
  Березной А.В. Тренснациональные корпорации на рынках развивающихся стран : ограничит. деловая практика / А.В. Березной ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1985. – 197 с.
1530250
  Кшеминская Г.П. Тренспорт риболфавина у мутантов дрожжей Pichia Guilliermonoil и некоторые аспекты его регуляции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кшеминская Г.П.; Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1530251
   Тренувальне ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет пропонує майбутнім абітурієнтам пройти тренувальне ЗНО в режимі онлайн на власній платформі zno.sumdu.edu.ua.
1530252
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з неорганічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1979. – 158с.
1530253
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з оргнічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1530254
  Коломієць Т.В. Тренувальні тести з німецької мови: дипломатія і зовнішня політика : рівні А1 - С1 : навч. посібник / [Т.В. Коломієць, О.В. Найдюк] ; Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка при М-ві закордон. справ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2022. – 149, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 147-149. – ISBN 978-617-8021-88-7
1530255
  Короп Ю.А. Тренування жінок-плавців / Ю.А. Короп. – К, 1972. – 147с.
1530256
  Погодин Р.П. Трень-брень / Р.П. Погодин. – Л., 1966. – 232с.
1530257
  Валуйский П.П. Треонин в питании птицы / П.П. Валуйский, А.В. Тумор; Яковлев В.Г. – Бишкек : Илим, 1991. – 108с.
1530258
  Свердл С.К. Трепанация души / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1530259
  Бушинский Г.И. Трепел и диатомит / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 24с.
1530260
  Янишевский М.Э. Трепел. / М.Э. Янишевский. – Пг., 1919. – 1-26с.
1530261
  Назаревич С.І. Трепели УСРР / С.І. Назаревич. – К., 1936. – 108с.
1530262
  Янишевский М.Э. Трепель (Инфузорная земля) в России. – Петроград : Первая Государственная Типография, 1920. – 26 с.
1530263
  Идрисов К. Трепет души : стихи и поэма / Кабдыкарим Идрисов ; авториз. пер. с каз. А.Корнеева. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 124 с.
1530264
  Нестеренко Г.Я. Трепет и гнев / Г.Я. Нестеренко. – М., 1990. – 253с.
1530265
  Золотусский И.П. Трепет сердца / И.П. Золотусский : Современник, 1986. – 542 с.
1530266
  Иванов А.М. Трепетная весна / А.М. Иванов. – Ташкент, 1960. – 118с.
1530267
  Петровский Д.В. Трепетное сердце / Д.В. Петровский. – Москва, 1968. – 255с.
1530268
  Короткий В.А. Трепов Федір Федорович (молодший) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 302-303. – ISBN 966-06-0393-2
1530269
  Есенин С.А. Трерядница / С.А. Есенин. – Москва, 1920. – 26с.
1530270
  Адан П. Трест : роман / Поль Адан ; пер. с франц. Ю.Н. Султанова ; рис. Франса Мазрееля. – Ленинград : Гослитиздат ; (Тип. "Печатный двор" им. А.М. Горького тип. арт. "Печатня"), 1936. – 486 с. : ил.
1530271
  Силкин С.И. Трест "Дженерал электрик" в системе американского империализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Силкин С.И.; Мин. внеш. торг. СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 20л.
1530272
  Яблонский Г.Э. Трест "Домострой" / Г.Э. Яблонский. – Одесса, 1988. – 125с.
1530273
  Эренбург И.Г. Трест Д.Е. : история гибели Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1994. – 272с.
1530274
  Круковець О.В. Трест компресів / О.В. Круковець. – Київ, 1981. – 175 с.
1530275
  Генри О. Трест, который лопнул : рассказы / О. Генри ; пер. с англ. Р. Гальпериной, И. Гуровой, Н. Дарузес ; сост. О. Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 304 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00493-7
1530276
  Сидорова Н. Трести як госпрозрахункові об"єднання державних підприємств в УСРР у 20-х роках XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 72-84. – ISSN 1728-9572
1530277
   Трестована цукрова промисловіасть на Україні.. – Х, 1927. – 24с.
1530278
   Тресты-миллиардеры во Франции.. – М, 1953. – 180с.
1530279
  Жуа П. Тресты в Бельгии / П. Жуа. – М, 1957. – 195с.
1530280
  Жуа П. Тресты в Конго / П. Жуа, Р. Левэн. – М, 1962. – 319с.
1530281
  Гончаров А.Н. Тресты Франции в "Малой Европе" / А.Н. Гончаров. – Москва, 1966. – 160с.
1530282
  Мицковик С. Третата генерациjа / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
1530283
  Брауде И.Л. Третейские суды : Коммент. к гл. XXII Гражд. процессуал. кодекса и к Положению о Третейском суде / И.Л. Брауде. – Москва : Право и жизнь, 1926. – 42 с.
1530284
  Данилина Е.А. Третейский суд в отечественной правовой системе / Е.А. Данилина, И.А. Носова // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – с. 43-48
1530285
   Третейська палата України: факти, події, коментарі / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1530286
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1530287
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1530288
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1530289
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1530290
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1530291
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1530292
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1530293
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1530294
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1530295
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1530296
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1530297
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1530298
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1530299
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1530300
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1530301
  Ковтун Ю Я. Третейський суд: історія становлення та переваги / Ю Я. Ковтун, // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-966-419-292-4
1530302
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1530303
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1530304
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1530305
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1530306
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1530307
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1530308
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1530309
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1530310
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1530311
  Шкраб"юк П. Третє відкриття Юрія Горліса-Горського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
1530312
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1530313
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1530314
  Тимошик М. Третє відродження Огієнкового храму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 2


  На батьківщині І. Огієнка в Брусилові на Житомирщині відбулася урочиста церемонія закладення капсули з посланням майбутнім поколінням українців із нагоди відбудови Свято-Воскресенського храму, в якому хрестився і вінчався видатний діяч українського ...
1530315
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1530316
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1530317
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1530318
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1530319
  Буреш И. Трети принос кжм пеперудната фауна на Тракия и Македония / Отъ Д-рь Ив. Буреш и Д. Илчев. – София : Художник, 1921. – 26 с. – Отд. оттиск: Трудове на Бълг. Природоизпитательно Д-во. Кн. 9 (1921), с. 61-86
1530320
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1530321
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1530322
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1530323
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1530324
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1530325
   Третий Археологический съезд в Киеве : 2-го августа 1874 года / Археологический съезд (3 ; 1874 ; Киев). – Москва : Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1530326
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1530327
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1530328
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1530329
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести и рассказы : для ст. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Терещенко. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 510 с. : ил.


  Содерж.: Третий в пятом ряду; "Безумная Евдокия"; Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете; Позавчера и послезавтра; Звоните и приезжайте!; Действующие лица и исполнители; Повесть Алика Деткина; А тем временем где-то; Я ничего не сказал...; ...
1530330
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести / Анатолий Алексин ; худож. В. Егоров. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. : ил. – (Отрочество. Серия книг для подростков)
1530331
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1530332
   Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / [О.Л. Войно-Данчишина, Н.П. Гога, И.В. Головнева и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Издательство НУА, 2018. – 221, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-966-2298-02-7
1530333
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1530334
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1530335
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1530336
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1977. – 471с.
1530337
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1530338
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1530339
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов. – М, 1953. – 144с.
1530340
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов, 1953. – 40с.
1530341
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1530342
  Всероссийский Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября 1924 / Всероссийский, съезд по дошкольному воспитанию; Под ред. Виленской, Моложавого и Прушицкой. – Москва : Г. М. П. Т., 1925. – 533 с.
1530343
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1530344
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1530345
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1530346
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов" : Тезисы докладов. 18-20 октября 1976 г. – Москва, 1976. – 118с.
1530347
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1530348
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Ленинград, 1928. – 38с.
1530349
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1530350
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1530351
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1530352
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1530353
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1530354
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1530355
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1530356
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1530357
  Мориц Ю.П. Третий глаз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – Москва, 1980. – 142с.
1530358
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1530359
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1530360
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Санкт-Петербург, 1992
1530361
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1530362
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1530363
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1530364
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1530365
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1530366
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1530367
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1530368
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1530369
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1530370
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1530371
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1530372
  Астахова В.Г. Третий день творения / Астахова В.Г. – Москва : Политиздат, 1969. – 120 с.
1530373
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1530374
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1530375
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1530376
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1530377
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – Москва, 1987. – 448с.
1530378
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1530379
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1530380
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас : [повесть : для детей] / Николай Блинов ; [худож. С. Соколов]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 237, [2] с. : ил. – ISBN 5-235-01546-0
1530381
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1530382
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф ; Пер. Л. Волынский. – 3-е изд. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1930. – 60 с. – (История Коммунистического Интернационала в конгрессах / Под ред. А. Лозовского)
1530383
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1530384
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1530385
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1530386
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1530387
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1985. – 207с.
1530388
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1530389
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1530390
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1530391
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1530392
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1530393
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1530394
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1530395
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1530396
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1530397
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1530398
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1530399
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1530400
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1530401
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1530402
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1530403
  Рудаков В.Е. Третий областной историко-археологический съезд в губ. г. Владимир / В.Е. Рудаков. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – 24 с.
1530404
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1530405
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года. : Полн. текст протоколов. – Москва : Госиздат, 1924. – 569 с.
1530406
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1530407
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1530408
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1530409
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1530410
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1530411
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1530412
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1530413
  Кин Д. Третий поход Антанты : к 15-летию польско-советской войны // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – С. 97-106
1530414
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1530415
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР : Доклад и заключительное слово на XVIII Съезде ВКП(б) 14-17 марта 1939 г. / В. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 64 с., 1 л. портр. : портр.
1530416
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР : Доклад и заключительное слово на XVIII Съезде ВКП(б) 14-17 марта 1939 г. / В. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 65 с., 1 л. портр. : портр.
1530417
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1530418
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1530419
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1530420
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1530421
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1530422
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям. – Одесса, 1982. – 269с.
1530423
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1530424
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1530425
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1530426
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1530427
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1530428
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1530429
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1530430
   Третий семестр : Справ. пособие по орг. деятельности студ. отрядов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 191 с. : ил.
1530431
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1530432
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1530433
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1530434
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1530435
   Третий список сочинений и изданий Измаила Ивановича Срезневского, имеющихся в продаже. – Санкт-Петербург : тип. А. Якобсона, 1899. – 7 с. – Без тит. л. и обл.
1530436
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1530437
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова : Ленинград 16-20 мая 1977 г. Тезисы докладов. – Ленинград : Наука, 1977. – 564с.
1530438
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1530439
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1530440
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1530441
   Третий съезд РСДРП : Апр.-май 1905 г. – [Москва] : Партиздат, 1937. – IV, 578 с. – (Протоколы съездов и конференций ВКП(б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1530442
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – Москва, 1951. – 164с.
1530443
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – Москва, 1954. – 160с.
1530444
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1530445
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1530446
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1530447
   Третий съезд РСДРП апрель-май 1905 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XVI, 782 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1530448
   Третий Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – Москва : Т-во Т-ва И.Д. Сытина
Секция IV : Коммерческое образование. Ч. 2 / изд. под ред. председателя секции А.Н. Глаголева. – 1904. – [4], 449-764, 6, 26, 26, 18, II с. : табл.
1530449
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1530450
  Щербаков В.И. Третий тайм : науч.-фант. рассказ, повести и легед / В.И. Щербаков. – Москва : Детская литература, 1988. – 238 с.
1530451
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1530452
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1530453
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1530454
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1530455
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – Москва, 1971. – 112с.
1530456
  Гамзатов Р. Третий час : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1530457
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1530458
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1530459
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1530460
  Толкач М. Третий эшелон : повесть / М. Толкач. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд, 1969. – 216 с.
1530461
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1530462
  Агеев Б.П. Третий; Текущая вода : повести / Борис Агеев ; [худож. М. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256 с., ил.
1530463
  Ганський О. Третина зерна - "чорне". Майже 30% сільськогосподарських земель в Україні обробляють у "тіні", обсяг вирощеного - на суму до 70 млрд гривень // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 5


  Україна готується до старту земельної реформи, намагаючись при цьому обійти найбільші гострі кути - старт рейдерських захоплень, які прогнозують майже всі аналітики ринку, та заповнює прогалини у вітчизняному законодавстві, що мають вивести ринок із ...
1530464
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М. Баранова, І.І. Молявко, С.Т. Борисенко ; АН УРСР ; Ін-т геол. наук. – Київ : Видавництво АН УССР, 1960. – 152 с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1530465
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1530466
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1530467
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1530468
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1530469
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1530470
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1530471
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1530472
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1530473
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1530474
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1530475
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1530476
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1530477
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1530478
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1530479
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1530480
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1530481
  Бень А.Б. Треті за могутністю, перші за наївністю (Хто і як нас обеззброїв) : (за матеріалами депутат. об"єднання "Антимафія" на чолі з Г. Омельченком та А. Єрмаком та публ. ЗМІ) / Анатолій Бень, Петро Творун. – 2-е вид., допов. – Київ : А-ЦЕНТР, 2014. – 232, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правди і суду!"). – ISBN 978-617-7190-01-0
1530482
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1530483
   Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. етнології [та ін. ; упоряд.: О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2020. – 435, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-39-0
1530484
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1530485
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1530486
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1530487
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1530488
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1530489
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1530490
  Богдан Й. Треті ососби, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору у цивільному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 137-139
1530491
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1530492
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1530493
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1530494
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1530495
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1530496
  Любовець Н.І. Треті Чишківські читання з історичної біографістики / Н.І. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 258-265. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1530497
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1530498
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1530499
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1530500
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1530501
  Карпенко О. Третій вирішальний / О. Карпенко. – Харків : Молодий Більшовик, 1931. – 16 с. : іл. – (Дітям про п"ятерічку)
1530502
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1530503
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1530504
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1530505
  Веремійчик О. Третій голова Проводу Українських Націоналістів Олег Штуль-Жданович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 5
1530506
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1530507
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1530508
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1530509
  Нахлік Є. Третій етап (1896-1907) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 46-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1530510
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1530511
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1530512
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 92 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1530513
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький; О. Слуцкий. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 211 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1530514
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання на Західній Україні / К Вінярський. – [Київ] : [Державне видавництво України], 1929. – 120с.
1530515
  Кислиця Д. Третій з"їзд письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 114/115, липень/серпень : липень/серпень. – С. 9-12
1530516
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1530517
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – Київ, 1952. – 152с.
1530518
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1530519
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1530520
  Богуславський О.В. Третій з"їзд українських журналістів США і Канади (1972 р) як закінчення Львівського періоду розвитку української журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1530521
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1530522
  Константинов В. Третій зайвий. Європейський Союз не приєднається до США в торговельній війні проти Китаю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 1, 4


  "Ось уже рік очікування повномасштабної торговельної війни Вашингтона і Пекіна є одним з найважливіших чинників світової економіки. Фондові ринки й ціни на ключові ресурси, плани масштабних інвестицій і торговельні угоди - вплив конфлікту відчутний в ...
1530523
  Більченко Є. Третій і ніщо: катафатика та апофатика свідка в діалогічних відносинах // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 172-189. – ISBN 978-966-02-6741-1
1530524
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1530525
  Бабій В. Третій кінь Михайла Яцківа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 3
1530526
  Кохно В. Третій митрополит УАПЦ Іван Павловський / В. Кохно, В. Кохно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 12-16
1530527
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1530528
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1530529
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1530530
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1530531
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1530532
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1530533
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1530534
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1530535
  Винар Л. Третій міжнародний конгрес українських істориків. // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 7-11. – ISSN 0041-6061
1530536
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1530537
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1530538
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР : Доповідь і заключне слово на XVIII з"ъїзді Всесоюзної Коммуністичної партіїї (більшовиків) 14-17 березня 1939 р. : Резлюція XVIII з"їзду ВКП(б) по доповіді тов. В. Молотова / В. Молотов. – Харків : Держполівидав при РНК УРСР, 1939. – 93 с., 1 л. портр. : портр.
1530539
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1530540
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1530541
  Отрощенко В.В. Третій постріл скіфської Артеміди // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 23-24. – ISSN 2227-4952


  Про Світлану Сергіївну Бессонову - відомого скіфознавця, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
1530542
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1530543
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1530544
  Фігурний Ю.С. Третій розділ. Етнокультурне та націєтворче відродження у 30-50-х роках XIX ст. // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 71-131
1530545
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1530546
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1530547
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1530548
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1530549
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1530550
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1530551
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1530552
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1530553
  Міщенко М. Третій семестр: організація студентської практики як чинник професійного становлення молодого журналіста // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1530554
  Кулик Н. Третій син // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
1530555
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1530556
  Чорний Д.М. Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспільство // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 336-344. – ISSN 2218-0567
1530557
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1530558
  Дубровик-Рохова Третій фронт? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 7


  Підприємці: "Польща "витягує" працездатне населення з України".
1530559
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1530560
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1530561
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1530562
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1530563
  Поліщук Т. Третій...черевичок Сержа Лифаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 12


  В Києві з"явилася міні-скульптура як присвята легендарному екс-киянину, танцівнику і хореографу "Гранд-Опера" Франції.
1530564
  Полянецький В.А. Третім часом : новели / Віктор Полянецький. – Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 2008. – 101, [3] с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" / ред. та упоряд. Ігор Трач ; 58). – ISBN 3-924022-78-X
1530565
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1530566
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1530567
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1530568
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1530569
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ : Політвидав України, 1968. – 191 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (З"їзди і конференції КП України)
1530570
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1530571
  Ткаченко С. Третя громада : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 15-22
1530572
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1530573
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1530574
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1530575
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – Київ, 1960. – 139с.
1530576
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с. : іл.
1530577
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1530578
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1530579
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1530580
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1530581
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1530582
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів / В. Винниченко. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1530583
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1530584
  Бондар Ю.В. Третя комунікаційна : розвиток видавничої справи в процесі суспільно-політичних трасформацій Новітнього часу : монографія / Ю.В. Бондар ; [за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Персонал, 2018. – 659, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-659. – (Видавництво трансформацій). – ISBN 978-617-02-0317-5
1530585
   Третя конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 6-9 липня 1932 року : стеног. звіт. – [Б. м.] : Партвидав "Пролетар", 1932. – 176 с. – (Комуністична партія (більшовиків) України)
1530586
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1530587
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1530588
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1530589
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1530590
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – Київ : АН УРСР, 1958. – 36с.
1530591
  Хома І.Ю. Третя крайова задача деформування транстропної пластини з круговим отвором при чистому зсуві на нескінченності / І.Ю. Хома, О.Г. Дашко, Т.М. Прощенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Викладено метод побудови розв"язку задачі про напружений стан трансверсально-ізотропної товстої пластини, послабленої круговим отвором. На поверхні отвору задано нульові значення нормального переміщення і дотичних напружень, тобто поставлено умови ...
1530592
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1530593
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1530594
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1530595
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1530596
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1530597
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1530598
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1530599
  Дацюк Ю. Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-173 : фото. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1530600
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1530601
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1530602
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1530603
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1530604
  Бойчук Б. Третя осінь : поезії / Б. Бойчук. – Київ : Дніпро, 1991. – 285 с.
1530605
  Смалюк Т.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смалюк Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1530606
  Волиняк П. Третя політична сила в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 21-22
1530607
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1530608
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1530609
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання / Валер"ян Підмогильний. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 162, [3] с. – ISBN 978-611-01-1996-2
1530610
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1530611
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ
Секція 1 : Архівознавство. – 1968. – 290 с.
1530612
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1530613
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра. – Київ : Український письменник, 1997. – 350, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-579-018-8
1530614
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1530615
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1530616
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1530617
  Дергачов В. Третя Руїна. Національна ідея "під кого залягти" та її наслідки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1530618
  Глушаниця П. Третя світова війна Павла Глушаниці / Павло Глушаниця. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 173, [1] с. – Текст укр., англ. – ISBN 978-611-01-2027-2
1530619
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1530620
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1530621
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1926. – 479, 86 с.
1530622
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1530623
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1530624
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1530625
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1530626
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1530627
  Шерех Ю. Третя сторожа / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1530628
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1530629
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1530630
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1530631
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1530632
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1530633
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1530634
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1530635
   Третяк Олег Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
1530636
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1530637
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1530638
   Третяк Олег Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 482-483. – ISBN 978-966-439-754-1
1530639
  Григорий (Борисоглебский Н. И.) Третье великое благовестническое путешествие святого апостола Павла : (Деян. XVIII, 22-XXI, 16 и Гал. II, 11-21) : Опыт ист.-экзегетич. исслед. иером. Григория. – Сергиев посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1892. – [2], VI, 519 с. – Отд. оттиск: Богословский вестник. 1892, март-дек. – Библиогр. в предисл.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1530640
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1530641
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1530642
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1530643
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1530644
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1530645
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1530646
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1530647
   Третье Всесоюзное совещание по морской альгологии - макрофитобентосу : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 156с.
1530648
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1530649
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов. – Москва, 1960. – 16с.
1530650
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1530651
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1530652
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1530653
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. VI-XV
1530654
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. VI-XV
1530655
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1530656
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1530657
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1530658
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1530659
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1530660
  Межов В.И. Третье и четвертое прибавления к систематическому каталогу / В.И. Межов. – Санкт-Петербург, 1873. – 328с.
1530661
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1530662
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1530663
  Борич Л. Третье измерение : роман / Л. Борич. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1989. – 272 с. : ил. – (Школа мужества)
1530664
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1951. – 240с.
1530665
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1971. – 272с.
1530666
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1530667
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1530668
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1530669
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1530670
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1530671
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1530672
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1530673
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Минск, 1968. – 392 с.
1530674
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1530675
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1530676
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1530677
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1530678
  Исаков Третье прибавление к каталогу / Исаков. – Санкт-Петербург, 1851. – 30с.
1530679
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1530680
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1530681
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1530682
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1530683
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1530684
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – Москва, 1984. – 136с.
1530685
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1530686
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1530687
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1530688
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1530689
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1530690
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1530691
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1530692
  Кириченко А.Н. Третье сообщение о фауне кокцид (Coccodea) / Алексей Н. Кириченко. – [Ленинград], 1940. – С. 115-137. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Зоологического института Академии наук СССР. 1940, т. VI, № 1–2
1530693
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1530694
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1530695
  Баграновский В.М. Третьего не дано : роман / В.М. Баграновский. – Днепропетровск : Книжное изд-во, 1963. – 387 с.
1530696
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1530697
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1530698
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1530699
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1530700
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1530701
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1530702
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1530703
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1530704
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1530705
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – Москва, 1966. – 143с.
1530706
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1530707
  Федоров В.Д. Третьи петухи. Седьмое небо / В.Д. Федоров. – Москва : Советская Россия, 1970. – 350с.
1530708
  Чигринов И.Н. Третьим разом : рассказы / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 269 с.
1530709
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1530710
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1530711
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 2 : Биохимия животных и человека. – 1968. – 610с.
1530712
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 1 : Биохимия растений и микроорганизмов. – 1968. – 347с.
1530713
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1530714
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1530715
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1530716
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1530717
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1530718
  Анищенков П.С. Третья воздушная : воен.-ист. очерк о боевом пути ВВС Калинин. фронта и 3-й воздуш. армии в годы Великой Отеч. войны / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва : Воениздат, 1984. – 192 с., [11] л. ил. : ил.
1530719
  Тоффлер Э. Третья волна = The third wave : [пер. с англ.] / Элвин Тоффлер. – Москва : АСТ, 2002. – 781 с. – Пер. изд.: Flvin Toffler. The third wave, 1980. – Библиогр.: с. 743-776 и в примеч.: с. 699-742. – (Philosophy). – ISBN 5-17-011040-5
1530720
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1530721
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1530722
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1530723
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1530724
   Третья Всесоюзная герпетологическая конференция. – Ленинград : Наука, 1973. – 238с.
1530725
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1530726
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1530727
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1530728
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1530729
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1530730
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1530731
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии" : Труды. – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1530732
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии : Труды. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1530733
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1530734
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1530735
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1530736
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1530737
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1530738
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1530739
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1530740
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1530741
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1530742
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1530743
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1530744
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1530745
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1530746
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1530747
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1530748
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1530749
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1530750
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1530751
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 1-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет Фракции народной свободы ; [Речи членов фракции народной свободы в III Государственной Думе]. – 1908. – 46, [2], 128 с.
1530752
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1, Ч. 2 : Отчет Фракции [народной свободы и речи депутатовой Думы]. – 1909. – 59, [2], 228 с.
1530753
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1530754
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1530755
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1530756
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – Москва, 1971. – 96с.
1530757
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1530758
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1530759
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1530760
  Алексиу Э. Третья женская школа : повесть, рассказы / Элли Алексиу ; пер. с греч. Н. Подземской ; вступ. ст. С. Ильинской. – Москва : Советская Россия, 1983. – 157 с.
1530761
  Ахмедов Р.Б. Третья жизнь : рассказы : [для сред. и старшего возраста] / Рим Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1530762
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1530763
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – Москва, 1960. – 48с.
1530764
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1530765
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1530766
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск : АН БССР, 1968. – 386с.
1530767
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1530768
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1530769
  Двизин А.С. Третья книга : размышления и воспоминания / Александр Двизин. – Одесса : Астропринт, 2019. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-927-530-1
1530770
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1946. – 103 с.
1530771
  Кузмин М. Третья книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1913. – 433, [17] с.
1530772
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1530773
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1530774
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1530775
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1530776
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1530777
   Третья конференция молодых ученых : Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1985. – 111с.
1530778
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1530779
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1951. – 44с.
1530780
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – Москва, 1955. – 39с.
1530781
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1530782
   Третья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1968. – 244с.
1530783
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1530784
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1530785
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1530786
  Петрачков А.М. Третья Ломейская конвенция как отражение противоречий между ЕЭС и развивающимися странами по вопросу перестройки МЭО / А.М. Петрачков, Кваши-Поку // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 100-105. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1530787
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1530788
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1530789
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1530790
  Белан Р.В. Третья металлургическая : металлургич. база в Сибири и Казахстане / Р.В. Белан. – Москва : Советская Россия, 1959. – 48 с. : ил., 2 л. схем.
1530791
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – Москва : Знание, 1959. – 48 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3. Экономика ; 34)
1530792
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1530793
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1530794
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1530795
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1530796
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1530797
  Тур Третья молодость / Тур, , братья. – Москва : Искусство, 1953. – 80 с.
1530798
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
1530799
   Третья научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. – Москва, 1957. – 311с.
1530800
   Третья научная конференция молодых специалистов института ботаники АН УССР.. – Киев : Наукова думка. – 78с.
1530801
   Третья научная конференция по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока.. – Владивосток, 1962. – 163с.
1530802
   Третья научная сессия по вопросам германского языкознания.. – М, 1961. – 62с.
1530803
   Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
1530804
   Третья научно - техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Таганрог, 1957. – 48с.
1530805
  Таль П. Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) / Павел Таль. – Москва : Изд. Имп. о-во истории и древностей рос. при Московском ун-те ; Унив. тип., 1905. – 41 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:
1530806
   Третья Одесская городская конференция молодых научных работников по химии.. – Одесса, 1968. – 83с.
1530807
  Павленко А.Ф. Третья осень. / А.Ф. Павленко. – М., 1961. – 58с.
1530808
  Солоухин В.А. Третья охота. Григоровы острова / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 204с.
1530809
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1946. – 184с.
1530810
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1947. – 187с.
1530811
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1950. – 192с.
1530812
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1955. – 200с.
1530813
   Третья подворно-хозяйственная земская перепись в Полтавской губернии 1910 года : Пирятинский уезд. – Полтава : Электрическая Типо-Литография И.Л. Фришберга, 1913. – 60с.
1530814
   Третья полоса.. – М, 1988. – 172с.
1530815
  Алексеева Т.А. Третья попытка перехода к конституционному правлению в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 101-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1530816
  Бородин Л.И. Третья правда. Посещение. Музыка моего детства / Л. Бородин // Людочка / В.П. Астафьев. – Москва : Б. и., 1991. – С. 16-79. – (Роман-газета : народный журнал ; 4 (1154))
1530817
   Третья Прибалтийская ормитологическая конференция 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс : АН Литовской ССР, 1957. – 124с.
1530818
  Болтянский В.Г. Третья проблема Гильберта / В.Г. Болтянский. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-207 (60 назв.)
1530819
  Макушкин В.С. Третья протока / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1979. – 143с.
1530820
  Воблый К.Г. Третья профессионально-промысловая перепись в Германии : (Опыт аналитико-методологического исследования) / К.Г. Воблый, проф. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1. – 1911. – [2], II, [2], 527, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1911. - На тит. л. и обл. авт. и загл. на рус. и нем. яз.
1530821
  Быков В.В. Третья ракета ; Альпийская баллада ; Сотников / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334 с.
1530822
  Быков В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. Быков. – Ленинград, 1981. – 254 с.
1530823
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск / Быков В. – Краснодар, 1988. – 318 с.
1530824
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск. Дожить до рассвета ; Его батальон : Повести / В. Быков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 590 с.
1530825
  Галкин И.С. Третья республика во Франции 1871-1914 гг. : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекции 31, 32, 33)
Лекция 31, 32, 33 : Третья республика во Франции 1871-1914 гг.: стенограмма лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебгом году / И.С. Галкин. – 1940. – 62, [2] с.


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
1530826
  Антюхина-Московченко Третья республика во Франции 1970-1918 / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1986. – 488 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 459-487
1530827
   Третья республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ и учебных заведений Молдавии.. – Кишинев, 1981. – 48с.
1530828
   Третья республиканская выставка произведений художеств театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1979. – 59с.
1530829
   Третья Республиканская выставка экслибриса : каталог. – Вильнюс : Союз художников Литовской ССР, 1967. – 60 с.
1530830
   Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР (г. Киев, 1-5 апреля, в 1968 г.) / Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории АН Украинской ССР ; Географическое Общество Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1968. – 36 с.
1530831
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1967. – 184с.
1530832
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия" : каталог, плакат. – изд. 2-е, с ил. – Москва : Союз художников, 1969. – 46 с.
1530833
   Третья Республиканская художественная выставка.. – М, 1968. – 156с.
1530834
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1976. – 576с.
1530835
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1991. – 383с.
1530836
  Сосюра В.М. Третья Рота : Роман / В.М. Сосюра; Пер. с укр. Н. Высоцкой, С. Плахтинского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 268с. – ISBN 5-265-01412-8
1530837
   Третья сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-12 марта 1948 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 140 с.
1530838
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 14-20 февраля 1990 г. – 1990. – 285, [1]с.
1530839
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 2 : 26-28 февраля 1990 г. – 1990. – 272 с.
1530840
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00164-3
Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. – 1990. – 285 с.
1530841
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 4 : 22-26 марта 1990 г. – 1990. – 238 с.
1530842
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00166-Х
Ч. 5 : 27 марта - 2 апреля 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1530843
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00167-8
Ч. 6 : 3 - 9 апреля 1990 г. – 1990. – 286, [1]с.
1530844
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00168-6
Ч. 7 : 10-16 апреля 1990 г. – 1990. – 301, [1]с.
1530845
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00169-4
Ч. 8 : 17-18 апреля 1990 г. – 1990. – 236, [1]с.
1530846
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 9. – 1990. – 239 с.
1530847
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00174-0
Ч. 10 : 24-25 апреля 1990 г. – 1990. – 207, [1] с.
1530848
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 11 : 26-28 апреля 1990 г. – 1990. – 230, [1]с.
1530849
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 12 : 11-14 мая 1990 г. – 1990. – 252, [1]с.
1530850
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 13. – 1990. – 268 с.
1530851
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 14. – 1990. – 252 с.
1530852
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 15. – 1990. – 256 с.
1530853
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00180-5
Ч. 16 : 13-4 июня 1990 г. – 1990. – 261, [1]с.
1530854
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00181-3
Ч. 17 : 5 - 7 июня 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1530855
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 18 : 8 - 14 июня 1990 г. – 1990. – 318 с.
1530856
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 19. – 1990. – 340 с.
1530857
   Третья сессия Верховного Совета СССР, 25-31 мая 1939 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета, 1939. – 504 с.
1530858
  Орлов С.С. Третья скорость / С.С. Орлов. – Л., 1946. – 88с.
1530859
  Катков Н.И. Третья слава. / Н.И. Катков. – Саратов, 1980. – 102с.
1530860
  Кравченко А.И. Третья смена / А.И. Кравченко. – Донецк, 1970. – 150с.
1530861
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – Вильнюс, 1965. – 495с.
1530862
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – М, 1968. – 334с.
1530863
  Капралов Г.А. Третья стража / Г.А. Капралов, С.И. Туманов. – М., 1973. – 64с.
1530864
  Вересов Д. Третья тетрадь : роман-отражение / Дмитрий Вересов. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 2008. – 363, [5] с. – ISBN 978-5-17-053560-6
1530865
  Власов А.Е. Третья тропа / А.Е. Власов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1530866
  Пятков В.К. Третья удраная: боевой путь 3-й ударной армии. / В.К. Пятков. – М., 1976. – 256с.
1530867
   Третья Украинская Республиканская конференция по физической химии : Рефераты докладов. – Киев, 1958. – 132 с.
1530868
  Гринберг Третья ученическая экскурсия в Крым / Гринберг. – Одесса : Типо-литография А. Соколовского, 1901. – 24 с.
1530869
  Шкловский В.Б. Третья фабрика / В.Б. Шкловский. – Москва, 1926. – 139с.
1530870
  Стахеев Б.Ф. Третья часть "Дзядов" Адама Мицкевича. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахеев Б.Ф.; Ин-т славяноведения Акад.наук СССР. – М, 1958. – 19л.
1530871
  Анисов Л.М. Третьяков / Л.М. Анисов. – Москва : ИнтерДиалект + ; АМТ, 1998. – 336 с. – ISBN 5-89520-005-2
1530872
   Третьяков Дмитро Костянтинович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 237-238. – ISBN 966-02-0537-6
1530873
  Безрукова Д.Я. Третьяков и история создания его галереи : для учащихся старших классов / Д.Я. Безрукова. – Москва : Просвещение, 1970. – 104 с.
1530874
   Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
1530875
  Вергунов В.А. Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 94-97 : фото
1530876
  Чечина Т.И. Третьяковка - "собрание вечного чувства" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.268-272
1530877
   Третьяковская галерея. – М., 1957. – 15с.
1530878
   Третьяковская галерея. – М., 1963. – 13с.
1530879
   Третьяковская галерея. – М., 1964. – 14с.
1530880
   Третьяковская галерея. – М., 1966. – 110с.
1530881
   Третьяковская галерея. – М., 1968. – 20с.
1530882
   Третьяковская галерея. – М., 1969. – 54с.
1530883
   Третьяковская галерея. – М., 1972. – 16с.
1530884
   Третьяковская галерея. – Л., 1975. – 82с.
1530885
   Третьяковская галлерея. – М.-Л., 1939. – 40с.
1530886
  Бестужева-Лада Третьяковы. Имя собственное // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-15


  Известный московский преприниматель Павел Михайлович Третьяков передал в собственность городу Москве свою картинную галерею 12 сентября 1892 г. В статье рассказывается о династии Третьяковых.
1530887
  Каримов Б. Треугольная задача теории линейных диофантовых приближений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 8л.
1530888
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : правдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданном здесь так, как оно произошло ; пер. с исп. / Педро Антонио де Аларкон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 103 с.
1530889
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа : провдивая повесть о событии, воспетом в романсах и переданом здесь так, как оно произошло / П.А. Аларкон ; пер. с испанского Н. Томашевского. – Москва : Художественная литература, 1969. – 111 с.
1530890
  Аларкон Педро Антонио де Треугольная шляпа / Педро Антонио де Аларкон ; [вступ. ст., с. 5-22, и примеч. З. Плавскина ; ил. С. Бродского]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 655 с. : 16 л. цв. ил. – В изд. также: Пепита Хименес / Хуан Валера. Донья Перфекта / Бенито Перес Гальдос. Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1530891
  Айвазян А.С. Треугольник : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; [худож. А. Баяндур ; послесл. Н. Игруновой]. – Москва : Известия, 1983. – 415 с. – (Библиотека "Дружбы народов")


  Содерж.: Повести: Приключения сеньора Мартироса; Треугольник; Отец семейства; Удивленный, влюбленный, растерянный турист; Рассказы: Вывести Тифлиса; Тифлис; Вино и городовй; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису, 1912 год и др.
1530892
  Яновская Л.М. Треугольник Воланда : Монография / Л.М. Яновская. – Киев : Киевский университет, 1992. – 189с. – ISBN 5-11-001683-6
1530893
  Божаткин М.И. Треугольник Денеба : роман / Михаил Божаткин ; [худож. Г.А. Палатников]. – Одесса : Маяк, 1980. – 231 с. : ил.
1530894
   Треугольник как он есть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 72-75 : фото
1530895
  Филитов А.М. Треугольник Москва - Вашингтон - Бонн в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 98-113. – ISSN 0042-8779
1530896
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – Москва, 1966. – 36 с.
1530897
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – 2-е. – М., 1979. – 4 с.
1530898
  Терехов В. Треугольник США-Япония-Китай // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 0131-2332


  США, Китай и Япония составляют треугольную конфигурацию ведущих региональных игроков, которые сегодня решающим образом влияют на характер изменения политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
1530899
  Баранов А.Ю. Треугольник США - РФ - КНР и ШОС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
1530900
  Кушнир И.А. Треугольник: Теория и задачи / И.А. Кушнир. – К., 1998. – 57с.
1530901
   Треугольные группы автоморфизмов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житомирский В. Г,; Житомирский В. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1530902
  Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов / М.С. Бродский. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1969. – 288 с. – Библиогр.: с. 282-287. – (Современные проблемы математики / Серия вып. под общ. руковод. ред. колл. журнала "Успехи математич. наук")
1530903
  Сыроид Ю.Б. Треугольные и триангулируемые дифференциальные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сыроид Ю.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 9л.
1530904
  Башкин В.А. Треугольные крылья в гиперзвуковом потоке / В.А. Башкин. – М, 1984. – 136 с.
1530905
  Красильников А.И. Треугольные письма.Книга о моих друзьях / А.И. Красильников. – Волгоград, 1970. – 96с.
1530906
  Альшанский Л.А. Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : 01.01.06 ; Дис. ... канд. физ-мат. наук / Альшанский Л.А.; МВ и ССО Латв. ССР. Рижск. политех. ин-т им. А.Я. Пельше. – Киев, 1987. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
1530907
  Альшанский Леонид Абрамович Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : Автореф. дис. ... канд. физико-мат. наук : 01.01.06 / Альшанский Леонид Абрамович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 л.
1530908
  Кальюлайд Уно Эльмарович Треугольные произведения и стабильность представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кальюлайд Уно Эльмарович; АН Белорусской ССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
1530909
  Смоляков Владимир Иванович Треугольные системы уравнений и их приложение к численным методам решения систем интегральных уравнений Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смоляков Владимир Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1530910
  Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. – М, 1991. – 270с.
1530911
  Добржинский Г. Трехгорцы / Г. Добржинский. – Москва, 1935. – 284с.
1530912
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт ; авториз. перевод. с нем. Валентина Стенича. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 408 с.
1530913
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Бертольт Брехт ; пер. с нем. В. Стенича ; [предисл. И. Фрадкина]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат : Ленинградское отделение, 1962. – 400 с. : ил. – (Зарубежный роман 20 века)
1530914
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Бертольт Брехт ; [пер. с нем. В. Стенича ; предисл. И. Фрадкина ; ил. П. Пинкисевича]. – Москва : Правда, 1984. – 430 с. : ил.
1530915
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1530916
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы по методу Кеттера согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двухзнач. табл. для иностр. яз / Л.Б. Хавкина; Всес. книж. палата. – 3-е изд., перераб. – Москва : Всес. книж. палата, 1940. – 186 с.
1530917
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы согласованные и соединенные с двухзначными / Л.Б. Хавкина; Под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. – 167 с.
1530918
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согасованные и соединенны с двухзначными / Л.Б. Хавкина; под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. – Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1956. – 168 с.
1530919
  ХавкинаЛ.Б Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двузначными / ХавкинаЛ.Б. – М., 1961. – 180с.
1530920
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двузначных таблиц для иностр. яз. / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 6-е изд., испр. – Москва : Книга, 1965. – 180 с.
1530921
  Орлов С.В. Трехзначные таблицы логарифмов и тригонометрических функций / С.В. Орлов. – Москва, 1920. – 52 с.
1530922
  Ткаченко Игорь Михайлович Трехиндексные восприимчивости и многочастичные корреляции в жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткаченко Игорь Михайлович; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 98л. – Бібліогр.:л.93-98
1530923
  Кузнецов А.С. Трехканальный осциллограф / А.С. Кузнецов. – Москва, 1981. – 72 с.
1530924
  Пригорницкий Ю.Г. Трехколесная лошадь / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1989. – 222с.
1530925
  Долгов С.Н. Трехколесный велосипед / С.Н. Долгов. – Ставрополь, 1987. – 237с.
1530926
  Шустер П. Трехколесный велосипед. / П. Шустер. – Бухарест, 1969. – 40с.
1530927
  Патакаускас Р.М. Трехкомпонентная система Na2SeO3--Na2 SeO4--H2O. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Патакаускас Р.М.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
1530928
  Годе Г.К. Трехкомпонентные системы с борной кислотой. / Г.К. Годе. – Рига, 1969. – 71с.
1530929
  Мохов И.И. Трехкомпонентный анализ сезонных особенностей взаимосвязи между явлениями Эль-Ниньо, североатлантическим колебанием и индийским муссоном / И.И. Мохов, Д.А. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 18-32 : рис., табл. – Библиогр: 35 назв. – ISSN 0130-2906
1530930
  Коняхин И.А. Трехкоординатные оптические и оптико-электронные угломеры : Справочник / И.А. Коняхин, Э.Д. Панков. – Москва : Недра, 1991. – 224 с. – ISBN 5-247-02266-1
1530931
  Бахвалов В.Б. Трехкоординатный наземный радиолокатор с видеоимпульсным зондирующим сигналом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 6-11


  У статті розглядається новий принцип побудови наземної маловисотної РЛС з надширокосмуговим відеоімпульсним зондувальним сигналом без несучої частоти. Запропоновано використовувати в РЛС двох однакових дзеркальних антен, рознесених по горизонталі і ...
1530932
   Трехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока. СИ 235. – Москва-Ленинград, 1936. – 28 с.
1530933
  Шайдаков Г.С. Трехлапая. / Г.С. Шайдаков. – Волгоград, 1982. – 47с.
1530934
  Козлов П.К. Трехлетнее путешествие (1899-1901 гг.) по Монголии и Тибету : экспедиции Императорского Русского Географического Общества / П.К. Козлов. – С.-Петербург : Типография Главного Управления Уделов, 1913. – VIII, 233 с.
1530935
   Трехлетний план развития народного хозяйства Венгрии. 1958-1960 гг.. – Будапешт, 1958. – 84с.
1530936
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Омск, 1949. – 56с.
1530937
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Курск : Курская правда, 1949. – 56 с.
1530938
  Мелков Г.А. Трехмагнонное расщепление в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1972. – №11
1530939
  Пасхалов Ю.М. Трехмарная теория развития электронно-фотонных ливней в неоднородной атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пасхалов Ю.М.; МГУ.Науч.-исслед.ин-т ядерн.физики. – М, 1972. – 14л.
1530940
  Пилипенко В.Н. Трехмерная временная миграция по исходным данным площадной сейсморазведки / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 43-56 : рис. – Библиогр.: с. 54-56. – ISSN 0203-3100
1530941
  Ширков Б.И. Трехмерная геоэлектрическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / Б.И. Ширков, Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: с. 56-57, 58-60. – ISSN 0203-3100
1530942
  Бурахович Т.К. Трехмерная геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии западной части Украинского щита и его склонов / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 88-99 : Рис. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 0203-3100
1530943
  Аксиров М М. Трехмерная гиперплоская сеть : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аксиров М.М,; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 7л.
1530944
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков. – Москва, 1995. – 224с.
1530945
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков; Под ред. Г.М. Полищука. – Москва : Радио и связь, 1995. – 224с. – ISBN 5-256-01204-5
1530946
  Орлюк М.И. Трехмерная магнитная модель Зеленогайского участка, перспективного на алмазы / М.И. Орлюк, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 140-148 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0203-3100
1530947
  Бурахович Т.К. Трехмерная модель Кировоградской аномалии электропроводности / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 45-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0203-3100
1530948
   Трехмерная плотностная модель земной корі и верхней мантии Ингульского мега блока Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 17-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
1530949
  Русаков О.М. Трехмерная плотностная модель земной коры западной окраины Антарктического полуострова / О.М. Русаков, И.Б. Макаренко, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 64-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1530950
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 175-214 : Рис. – Список літ.: с. 211-214. – ISSN 0203-3100
1530951
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-27. – ISSN 0203-3100
1530952
   Трехмерная Р-скоростная модель верхней мантии Западного Средиземноморья / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 14-31 : рис. – Библиогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1530953
  Гобаренко В.С. Трехмерная Р-скоростная модель литосферы Черного моря по данным локальной сейсмической томографии / В.С. Гобаренко, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 161-177 : Рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 0203-3100
1530954
   Трехмерная Р-скоростная модель мантии Черного моря и прилегающей территории / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 145-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
1530955
   Трехмерная Р-скоростная модель строения верхней мантии Индокитая и его окружения / Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 47-60 : Рис. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1530956
  Михайлов А.М. Трехмерная реконструкция фагов Т2, Т6, ДД6 методом синтеза проектирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Михайлов А.М.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 22л.
1530957
  Шумлянская Л.А. Трехмерная скоростная структура мантии территории Украины и нефтегазоносности / Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1530958
  Агзамов А. Трехмерная структура волн холода и некоторые вопросы изменений температуры в свободной атмосфере над Средней Азией : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Агзамов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1972. – 15л.
1530959
  Гузь Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – К., 1980. – 168 с.
1530960
  Виноградов В.М. Трехмерная формулировка релятивисткой задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2-5700 / Виноградов В.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1530961
  Бержерон Т. Трехмерно-связный синоптический анализ / Тур Бержерон ; под ред. С.П. Хромова ; пер. с нем. рукописи В.И. Романовской ; Центр. упр. единой гидрометеорологич. службы СССР, Центр. бюро погоды СССР. – Пер. с немецкого. – Москва : Изд. центр. упр. единой гидрометеорологич. службы СССР
Ч. 2 : Динамика и термодинамика фронтов и фронтальных возмущений. – 1934. – 192 с. : ил.; 101 ил.
1530962
  Койман Л.И. Трехмерное гравитационное моделирование при решении задач разведочной геофизики. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.12 / Койман Л.И.; АН УССР. – К, 1983. – 23л.
1530963
  Ганницкий А.И. Трехмерное движение газоразрядной плазмы в электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Ганницкий А.И. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1530964
  Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование : монография / Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 104 с.
1530965
  Васецкий Ю.М. Трехмерное квазистационарное электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела = Three-dimensional quasi-stationary electromagnetic field of the current near conducting body / Ю.М. Васецкий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 2019. – 211, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-617-7457-84-7
1530966
  Пилипенко В.Н. Трехмерное моделирование временного поля лучевым и конечно-разностным методами для решения задач сейсмологии / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 3-26 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – ISSN 0203-3100
1530967
   Трехмерное подмножество языка гимап. – Минск, 1987. – 122с.
1530968
  Шурина Э.П. Трехмерное численное моделирование электромагнитных полей / Э.П. Шурина, М.И. Эпов, О.В. Нечаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 158-162 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1530969
  Исковский В.А. Трехмерные алгебраические многообразования, близкие к рациональным. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Исковский В.А.; МГУ. – л.
1530970
  Янушаускас А.И. Трехмерные аналоги конформных отображений / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1982. – 173 с.
1530971
  Иомудов Ш. Трехмерные вихревые потоки, соответствующие аналитическим функциям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иомудов Ш.; АН КиргССР. Объед. учен. совет Отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 17л.
1530972
   Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1976. – 663с.
1530973
  Жиров В.Е. Трехмерные задачи связанной электроупругости для плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жиров В. Е.; МВ и ССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 17л.
1530974
  Шевелев Ю.Д. Трехмерные задачи теории ламинарного пограничного слоя. / Ю.Д. Шевелев. – М, 1977. – 224с.
1530975
  Подильчук Ю.Н. Трехмерные задачи теории упругости / Ю.Н. Подильчук. – К, 1979. – 240с.
1530976
   Трехмерные турбулентные пограничные слои. – Москва : Мир, 1985. – 384 с.
1530977
  Непримеров Н.Н. Трехмерный анализ нефтеотдачи охлажденных пластов / Н.Н. Непримеров. – Казань, 1978. – 213с.
1530978
  Барынин В.А. Трехмерный хронометрически инвариантный двухметрический формализм в теории гравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Барынин В.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 16л.
1530979
  Левидова В.И. Трехминутный разговор / В.И. Левидова. – Л.-М., 1959. – 90с.
1530980
  Тарнани И.К. Трехногий гусь / И.К. Тарнани. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1898. – 14 с., 3 л. ил. – Отд. оттиск: Записки Ново-Александрийского ин-та сел. хоз-ва и лесоводства. Т. X, вып. 3


  Да тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Алексею Алексеевичу Каратчееву.???? автор
1530981
  Ярославский Е. Трехсвятительская богородица Мария / Е. Ярославский. – Москва : Изд-во ВЦИК Советов Р., С., Кр. и К. депутатов, 1919. – 16 с.
1530982
   Трехсвятительская церковь в Харькове : Сведения,мысли,информация по истории и архитектуре / И. Лизан, В.Е. Новгородов, А.Ю. Лейбфрейд, О.И. Денисенко. – Харків, 1999. – 88с. – ISBN 966-95715-0-2
1530983
  Бойко М.Д. Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией / М.Д. Бойко ; О-во по распространению полит. и науч. знаний Укр. ССР. – Киев : [Б. и.], 1954. – 40 с.
1530984
   Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. – Москва, 1954. – 252с.
1530985
   Трехсотлетие Державному Дому Романовых: 1613-1913. – С.-Петербург : Народное изд. Е. В. Богдановича, 1913. – 144с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1530986
   Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913 : Исторические очерки с 124 иллюстрациями. – Репринт. воспроизвед. юбил. изд. 1913 г. – Москва : Современник, 1991. – 301с. – Воспроизвед. с изд.: Москва: Изд. тов. А.М.Остроумова, !913. – ISBN 5-270-01445-9
1530987
   Трехсотлетие со дня снятия осады Троице-Сергиевской лавры. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1910. – 59 с. : ил.
1530988
  Писарев С.И. Трехсотлетие Терского казачьего войска 1577-1877 : Ко дню юбилейного празднования / сост. С. Писарев // Князь А.М. Курбский / З.З. Опоков. – Киев : В унив. тип., 1872. – 2, VIII, 52, 16 с.
1530989
  Дуглас У.О. Трехсотлетняя война / У.О. Дуглас. – М, 1975. – 240с.
1530990
  Кузнецова М.В. Трехсторонний Форум "Диалог по Гибралтару" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-53. – ISSN 044-748Х


  К вопросу о механизмах решения проблемы Гибралтара в испанско-британских отношениях.
1530991
  Овчаренко В.П. Трехуровенная схема прогноза поля давления с учетом эффектов фронтогенеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Овчаренко В.П.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 13л.
1530992
  Коляндр Исаак Львович Трехфазно-двухфазные и полупроводниковые преобразователи частоты для электротехнологии и электропривода : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Коляндр Исаак Львович; Харьковский политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1985. – 22л.
1530993
   Трехфазное автоматическое повторное включение линий электропередачи с двухсторонним питанием. – М.-Л., 1950. – 48с.
1530994
  Толстов Ю.Г. Трехфазные силовые полупроводниковые выпрямители, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов, Г.П. Мосткова, Ф.И. Ковалев. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 174 с.
1530995
  Кукарина Л.В. Трехфазные экстракционные системы лантаноидов с диантипирилментаном и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Кукарина Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1981. – 16л.
1530996
  Стрижевский Л В. Трехфотонное рассеяние света в изотропной среде / Л В. Стрижевский, В.М. Клименко. – 244-253с.
1530997
  Межелайтис Э. Трехцветное дерево : стихотворения и поэмы / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
1530998
  Поликарпов А.А. Трехчастная типология толковых словарей С.И. Ожегова в системной перспективе / А.А. Поликарпов, Крусате М. Руис-Соррилья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 7-34. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1530999
  Азизова Азизахан Ахмедова Трехчастные сложные смешанные предложения в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Азизова Азизахан Ахмедова; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра английской филол. – Л., 1974. – 26л.
1531000
  Поцелуевский Е.А. Трехчленная определительная конструкция в туркменском языке и ее модификации. : Автореф... канд. филолог.наук: / Поцелуевский Е.А.; Ин-т вост. яз. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1964. – 23л.
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,