Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1533001
  Ахматова А.А. "Узнают голос мой..." : стихотворения, поэмы, проза, образ поэта [в воспоминаниях современников] / Анна Ахматова ; вступ. ст. Л.А. Озерова ; худож. Б. Шляпугин. – Москва : Педагогика, 1989. – 606, [1] с., [24] л. ил. : ил.
1533002
  Пшибышевский С. "Узы" : драматическая поэма в 3 актах / Станислав Пшибышевский ; Пер. Е. и И. Леонтьевых. – Санкт-Петербург : Изд. Е. и И. Леонтьевых, 1909. – 79 с.


  Содержание: 1. Маляры; 2. Сумерки; 3. Ultima thule
1533003
  Шеленко Д.І. "Уклад" як соціально-економічна категорія та його характерні риси // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 80-85. – ISSN 2308-1988
1533004
  Степаненко М. "Уклін хаті, де виростав Олесь, великий син України" : Із життя Державного літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара в селі Сухій / М. Степаненко, Т. Бондаревська // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 168-185.
1533005
   [Уілкі Коллінз. Місячний камінь] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 721, [1] с. : іл., табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.: A romance by Wilkie Collins "The Moonstone". – ISBN 978-966-382-027-9


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading.
1533006
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1533007
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1533008
   Узбекистан - Нечерноземью. – Москва, 1979. – 62с.
1533009
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1533010
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1533011
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1533012
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1533013
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1533014
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1533015
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1533016
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1533017
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1533018
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1533019
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1533020
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1533021
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1533022
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1533023
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1533024
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1533025
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1533026
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1533027
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1533028
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1533029
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1533030
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1533031
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.В. Бабин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 229 с.
1533032
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1533033
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1533034
  Петренко Є. Узбекистан: на порозі змін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4
1533035
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1533036
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1533037
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1533038
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1533039
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1533040
   Узбекистон миллий энциклопедияси : А-БЕШБАЛИК. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-160-4
1. – 2000
1533041
   Узбекистон миллий энциклопедияси : БЕШИК-ГИДРОФИЗИКА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети
2. – 2001
1533042
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ГИДРОФИЛИЯ-ЗЕБРА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-052-7
3. – 2002
1533043
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ЗЕБУННИСО-КОНИГИЛ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-060-8
4. – 2002
1533044
   Узбекистон миллий энциклопедияси : КОНИМЕХ-МИРЗОКУШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-064-0
5. – 2003
1533045
   Узбекистон миллий энциклопедияси : МИРИЙ-ПАРХИШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-076-4
6. – 2003
1533046
  Шоекубов Ш.К. Узбекистоннинг бугунги миниатюра рангтасвири = Современная миниатюрная живопись Узбекистана = Modern miniature painting of Uzbekistan : Мусаввир / Шохалил Шоекубов. – Тoшкент : Шарк, 1994. – 197, [3] с. : іл., табл. – Текст парал. узб., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1533047
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1533048
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1533049
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1533050
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1533051
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1533052
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1533053
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1533054
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х.Г. Кор-Оглы. – Москва : Высшая школа, 1968. – 292 с. – Библиогр. : сю 289-292
1533055
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х. Кор-Оглы. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 302 с.
1533056
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1533057
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1533058
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1533059
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1533060
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1533061
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1533062
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1533063
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1533064
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1533065
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1533066
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1533067
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1533068
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14 с.
1533069
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1533070
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1533071
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1533072
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1533073
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1533074
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1533075
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1533076
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1533077
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1533078
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1533079
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1533080
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1533081
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1533082
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1533083
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1533084
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1533085
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1533086
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1533087
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1533088
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1533089
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1533090
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1533091
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1533092
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1533093
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1533094
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1533095
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1533096
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1533097
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 400с.
1533098
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 439с.
1533099
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 288с.
1533100
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1533101
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1533102
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1533103
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1533104
  Махкамова С. Узбекские абровые ткани / С. Махкамова. – Ташкент, 1963. – 56с.
1533105
  Мирзаев Т. Узбекские варианты дастана "Алпамыш" : Автореф... кандидата филол.наук: / Мирзаев Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
1533106
  Уразов Э.Ю. Узбекские говоры Южной Каракалпакии. (На материале Бирднийского, Турткульского районов КК АССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уразов Э.Ю. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1966. – 21 с.
1533107
  Алавия М. Узбекские народные песни. / М. Алавия ; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С. Пушкина. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1959. – 316 с.
1533108
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1533109
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1533110
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1947. – 120с.
1533111
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1951. – 208с.
1533112
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1955. – 512с.
1533113
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
1. – 1960. – 584с.
1533114
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
2. – 1961. – 512с.
1533115
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1963. – 64с.
1533116
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1533117
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1533118
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
2. – 1963. – 463с.
1533119
  Хамидов Х. Узбекские переводы "Шах-наме" Фирдоуси. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамидов Х.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 26л.
1533120
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1533121
   Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент, 1959. – 106с.
1533122
  Бать Л.Г. Узбекские рассказы : сборник / сост. Бать Л., Рахими А. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с. – (Узбекские рассказы)
1533123
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1533124
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
1533125
  Маматкулов А. Узбекский джекающий говор Ширабадского района. (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Маматкулов А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 38л.
1533126
  Уварова Г.А. Узбекский драматический театр / Г.А. Уварова. – М, 1959. – 232с.
1533127
  Макарова Г Узбекский и таджикский народы под гнетом бухарского эмира и их борьба за создание Бухарской Народной Советской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Макарова Г, П.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1533128
  Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос / В.М. Жирмунский, Х.Т. Зарифов. – М., 1947. – 519с.
1533129
  Кидайш-Покровская Узбекский народный дастан "Рустамхан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кидайш-Покровская Н.В.; АН ССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1963. – 22л.
1533130
  Джахалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.09 / Джахалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1977. – 43л.
1533131
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос (генезис и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джалалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 39л.
1533132
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. / Г.А. Джалалов. – Ташкент, 1980. – 271с.
1533133
   Узбекский народный театр. – Ташкент
1. – 1966. – 356с.
1533134
   Узбекский народный эпос. – 2-е. – Ташкент
1. – 1957. – 508с.
1533135
  Корсакова А.ф. Узбекский оперный театр / А.ф. Корсакова. – Ташкент, 1961. – 496с.
1533136
  Каримов Г.К. Узбекский поэт-демократ Мукими и литература его времени : Автореф... докт. филол.наук: / Каримов Г. К.; МВиССО УзССР, Ташк. ГУ. – Ташкент, 1962. – 123л. – Бібліогр.:с.120-121
1533137
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность / Р.Н. Назарова. – Ташкент, 1975. – 215с.
1533138
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Назарова Р.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1533139
  Владимирова Н.В. Узбекский советский рассказ / Н.В. Владимирова, М.М. Султанова. – Ташкент, 1962. – 160с.
1533140
  Рахманов М.Р. Узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1981. – 312 с.
1533141
  Корсакова А.Ф. Узбекский театр оперы и балета им.Алишера Навои / А.Ф. Корсакова, 1959. – 88с.
1533142
  Кадыров М.Х. Узбекский традиционный театр кукол / М.Х. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 148с.
1533143
  Киссен И.А. Узбекский язык / И.А. Киссен, К.С. Коблов. – Ташкент, 1941. – 279с.
1533144
  Киссен И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель) : Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. – 5-е изд. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – 223с. – ISBN 5-645-01062-0
1533145
  Ушаров К.А. Узбекский язык на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития / К.А. Ушаров. – Л., 1932. – 26 с.
1533146
  Султанов Т.М. Узбекско-казахские литературные связи на современном этапе / Т.М. Султанов. – Ташкент, 1979. – 100с.
1533147
   Узбекско-русский словарь : свыше 40 000 слов. – Москва : ГИС, 1959. – 839 с.
1533148
  Кабулниязов Д. Узбекское народно-поэтическое творчество в советский период. / Д. Кабулниязов. – Ташкент, 1959. – 160с.
1533149
  Абдусаматов М. Узбекча-русча-форсча сузлашгич = Русско-узбекско-персидский разговорник / М. Абдусаматов. – Тошкент : Комуслар бош тахририяти, 1992. – 300 с.
1533150
  Тутковський П.А. Узбережжя ріки Вужа : (У середній його течії) / Тутковський П.А. // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [60] с. – Бібліогр.: 92 назви
1533151
  Сіраждінов С.Х. Узбецька Радянська Соціалістична Республіка / С.Х. Сіраждінов. – Київ, 1972. – 99с.
1533152
  Мусаєв М. Узбецька РСР / М. Мусаєв, Т. Рустамов. – Київ, 1968. – 99с.
1533153
   Узбецьке радянське оповідання. – К., 1986. – 246с.
1533154
  Сагайдак Максим Узбецькі замальовки : Узбекистан/ спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Шульгіна Лілія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 54-59 : Фото
1533155
   Узбецькі народні казки. – К., 1985. – 222с.
1533156
   Узбецькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 127 с.
1533157
  Дерріда Ж. Узбічна доріжка (вибрані розділи) / Ж. Дерріда, К. Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-104
1533158
  Доценко Л.Г. Узвишшя : вибране / Лідія Доценко. – Харків : Крок, 2018. – 154, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-058-6
1533159
  Каширин Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1975. – 167с.
1533160
  Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1533161
  Токарчук М.В. Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14. / Токарчук М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
1533162
  Токарчук Михайло Васильович Узгоджений опис кінетики і гідродінаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович; АН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 1993. – 370л. – Бібліогр.:л.309-342
1533163
  Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист еконолмічної конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 186-194


  У статті досліджено правову природу та призначення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції. Розглянуто проблеми законодавчого переліку допустимих обмежень в узгоджених ...
1533164
  Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь : Автореф...канд.техн.наук:05.01.01 / Звєрєва С.О.;МОіНУ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1533165
  Балян А.В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
1533166
  Губеладзе А.К. Узгодженість ймовірнісних мір, що відповідають стаціонарним складним двійковим ланцюгам Маркова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 71-72
1533167
  Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу складових сімейно-рольової взаємодії (значущості сімейних цінностей, узгодженості сфер сімейних цінностей) на показники сімейного благополуччя Показано, що узгодженість сімейних цінностей за ...
1533168
  Виноградов О.Г. Узгодженість, стабільність та еквівалентність форм запитальника 16PF / О.Г. Виноградов, В.В. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено дослідженню трьох основних форм надійності (узгодженості, ре тестової стабільності, еквівалентності форм) одного з найбільш популярних особистісних запитальників 16PF. Наведено не тільки дані про рівень надійності цього тесту, але й ...
1533169
  Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1533170
  Ковалюк Т.В. Узгодження вимог професійних та освітніх IT-стандартів до компетентностей випускників IT-спеціальностей ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 872. – С. 229-240. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 2524-065X
1533171
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 66-68
1533172
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем для території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 28-37


  У статті дається інформація про висотні системи, які застосовуються на території України. Проведений аналіз виконаних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми узгодження висотних систем. Переглянуто декілька підходів до ...
1533173
  Андрієвський Д. Узгодження державних, громадських та приватних інтересів у сфері підземного містобудування як чинник сталого розвитку міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 275-281.
1533174
  Мелішкевич С.В. Узгодження дієслівних часів дійсного способу сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 123-133.
1533175
  Кушнерук О.Й. Узгодження економічних інтересів держави та приватного капіталу в проектах державно-приватного партнерства / О.Й. Кушнерук, Н.М. Алексеєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 187-191. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1533176
  Кочкіна Н.Ю. Узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування, що забезпечує узгодженість інтересів учасників міжнародного обміну. Наведено опис результатів його апробації на ...
1533177
  Устименко М.В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
1533178
  Гриценко Л.Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1533179
  Семчук Ж.В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 140-145. – ISSN 2222-0712


  Розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці було проаналізовано і виявлено неузгодженості професійного і економічного характеру. Причини дисбалансу в структурі ринку праці та освіти були виявлені, і було відзначено, що вони мають ...
1533180
  Будник В.А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 47-50. – ISSN 1728-6220
1533181
   Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту / Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 56-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1533182
   Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем / О.В. Сидорчук, Л.Л. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.В. Щербаченко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 17-25 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
1533183
  Бублик Є.О. Узгодження макропруденційної політики та монетарного регулювання в умовах фінансової відкритості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1533184
  Моссаковський В. та інш. Узгодження основних положень бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.12-18
1533185
  Согор Андрій Романович Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Согор Андрій Романович; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
1533186
  Свідерський Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1533187
  Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 329-337. – (0). – ISSN 2078-9165
1533188
  Свириденко В.М. Узгодження публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування як спосіб мінімізації податкових конфліктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1533189
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1533190
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-61
1533191
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 216 арк. – Додатки: арк.209-216. – Бібліогр.: арк. 5-11, 14-20, 176-208 та в додатках: арк. 209-214
1533192
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 26 назв
1533193
  Онишко С.В. Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 2-8. – ISSN 2306-0050
1533194
  Колєнов С.О. Узгодження хвильових фронтів лазерних променів у трьохпроменевому лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з акустооптичною розгорткою / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 389-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розроблена загальна схема побудови трьохпроменевого диференційно-фазового скануючого мікроскопу з акустооптичною розгорткою для дослідження фазових об"єктів з довільною формою поверхні. Розглянуті основні принципи роботи цієї схеми, а також труднощі, ...
1533195
  Липницький Д. Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження / Д. Липницький, Є Міщенко // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1533196
  Франко Т.І. Уздовж і впоперек / Т.І. Франко. – К, 1965. – 61с.
1533197
  Ахмеджанов Дж. Узебкская сатирическая поэзия двадцатых годов. (на основе материалов журн. "Муштум", "Машраб" и газ. "Янги Фергана") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмеджанов Дж.; Самарк. гос. н-т и. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 27 с.
1533198
  Касимов К. Узеир Гаджибеков / К. Касимов. – Баку, 1945. – 94 с.
1533199
  Виноградов В.С. Узеир Гаджибеков / В.С. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1947. – 48 с.
1533200
  Алекперова Н.Ю. Узеир Гаджибеков / Алекперова Н.Ю., Заболотский Б.В. – Москва : Музыка, 1988. – 104 с.
1533201
  Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка / В. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1938. – 79 с.
1533202
  Корев С.И. Узеир Гаджибеков и его оперы / С.И. Корев. – Москва : Музгиз, 1952. – 96 с.
1533203
  Аскеров Ю.Ш. Узеир Гаджибеков как публицист и драматург : Автореф. дис. ... наук / Аскеров Ю.Ш. ; Моск. орд. Ленина и орд.Труд. Крас. знам. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1533204
  Берггольц О.Ф. Узел : новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 141 с.
1533205
  Лесин А.А. Узел / А.А. Лесин. – Симферополь, 1978. – 110с.
1533206
  Алексеев С.Т. Узел / С.Т. Алексеев. – Новосибрск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. – 176с.
1533207
  Алексеев С.Т. Узел : антология / С.Т. Алексеев; Рассказы и повесть участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Внутренние иллюстр. Ю. Боярского. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с. – В изд. также : Подсолнухи / Е. Мотрич; Под одной крышей / Г. Ненашев; Снег / А. Чхиквишвили. – (Молодые голоса)


  Содержание: М. Лобанов. Отмечено жизнью (предисловие), стр. 3-6 Сергей Алексеев. Узел (рассказ), стр. 7-29 Сергей Алексеев. Блуждающие тени (повесть), стр. 29-98 Екатерина Мотрич. Подсолнухи (рассказ, перевод А. Мовчана), стр. 99-109 Екатерина ...
1533208
  Мартынов Л.Н. Узел бурь / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 159с.
1533209
  Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0132-1366
1533210
  Шанбатуев М.Ф. Узел времени / М.Ф. Шанбатуев. – М., 1982. – 48с.
1533211
  Дериева Р.И. Узел жизни / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1533212
  Лавришко В.Н. Узел связи / В.Н. Лавришко. – Казань, 1982. – 79с.
1533213
  Абдуллин Х. Узелки : рассказы / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. А. Самойленко ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 128 с. : ил.
1533214
  Андропов И.И. Узелки на память : [альбом карикатур] / И.И. Андропов; ред.: Б.Н. Романов. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 1974. – 45 с. : ил.
1533215
  Соловьев Ю.В. Узелки на память / Ю.В. Соловьев. – Л., 1979. – 216с.
1533216
  Офин Э.М. Узелок / Э.М. Офин. – М., 1961. – 335с.
1533217
  Воробьев Н.Я. Узелок на память / Н.Я. Воробьев, В.А. Журавский. – Москва, 1964. – 320с.
1533218
  Вахидов Эркин Узелок на память : стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 199 с.
1533219
  Эберлин А. Узелок на память / А. Эберлин. – Баку, 1980. – 95с.
1533220
  Ипатова О.М. Узелок Святогора : повесть, рассказы / Ольга Ипатова ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 237 с.
1533221
  Шепелюк Г.О. Узи братерського співробітництва / Г.О. Шепелюк. – К, 1985. – 127с.
1533222
  Мухтар А. Узки улочки Бухары : роман. повести / Аскад Мухтар ; пер. с узб. А.Наумова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 501 с.
1533223
  Швист П. Узкие полосы люминесценции бромистой меди и активированных ею щелочно-галоидных фосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Швист П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 11с.
1533224
  Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / К.В. Керам. – Москва, 1962. – 215 с.
1533225
  Гавалешко Н.П. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства / Н.П. Гавалешко, П.Н. Горлей. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
1533226
  Глушкова Ирина Узкой тропой вдоль Аравийского моря : Большое путешествие / Глушкова Ирина, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 64-81 : Фото, карта
1533227
  Берзин Р. Узкоколейные железные дороги на Правобережной Украине / Р. Берзин. – Киев : Изд. Полев. Штаба Укртруд Армии, 1921. – Разд. паг.
1533228
  Черкасов Ю.П. Узкопленочные киноустанвки / Ю.П. Черкасов, Э.М. Мойсеевич. – М, 1975. – 200с.
1533229
  Бондаренко В.Д. Узлісся : збірка поезій / В.Д. Бондаренко. – Львів : [б. в.], 1993. – 77 с.
1533230
  Бондаренко В.Д. Узлісся : Екологія, функції та формування / В.Д. Бондаренко, О.І. Данилович. – Львів : [б. в.], 1993. – 59 с.
1533231
  Теплов М.Н. Узловая теория химических соединений. – Санкт-Петербург : Тип. Императ. акад. наук
Вып. 1. – 1885. – 86 с.
1533232
   Узловой вопрос экономической политики КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 295с.
1533233
  Фалько В.А. Узловые вопросы преподавания алгебры в VI и VII-х классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Фалько В.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 15л.
1533234
  Слонская Л.П. Узловые вопросы преподавания геометрии в 6-8 классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. матем. наук / Слонская Л.П. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 16 с.
1533235
  Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. – Москва : Наука, 1980. – 196с.
1533236
  Абдужемиль Р. Узловые моменты крымскотатарско-казацких отношений XVII в. // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 74-83
1533237
   Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Востока. – М., 1990. – 259с.
1533238
   Узловые проблемы истории Индии. – М., 1981. – 272с.
1533239
   Узловые проблемы развивающихся стран. – М., 1980. – 174с.
1533240
  Чертова Н.В. Узлы / Н.В. Чертова. – Москва : Московское товарищество писателей, 1933. – 160 с.
1533241
  Гордейчев В.Г. Узлы / В.Г. Гордейчев. – М, 1969. – 96с.
1533242
  Велиев С. Узлы : роман и рассказы / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383 с.
1533243
  Велиев С. Узлы : роман / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 512 с.
1533244
  Залата Д Ф. Узлы / Д Ф. Залата. – К, 1980. – 334с.
1533245
   Узлы ветров:. – Одесса, 1977. – 376с.
1533246
  Рогачев А.А. Узлы дорог: поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1976. – 94с.
1533247
  Сотников С.К. Узлы и блоки любительских цветных телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Энергия, 1971. – 48 с.
1533248
  Кузинец Л.М. Узлы и блоки телевизоров / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 237 с.
1533249
  Кронрод А.С. Узлы и веса квадратных формул / А.С. Кронрод. – М, 1964. – 144с.
1533250
  Курбатов Н.В. Узлы и детали магнитофонов. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – М.Л., 1965. – 104с.
1533251
  Ремизов А.М. Узлы и закруты / А.М. Ремизов. – Петрозаводск, 1990. – 256с.
1533252
   Узлы новой аппаратуры для исследования ядерных излучений. – Москва
вып. 2. – 1961. – 151 с.
1533253
  Горн Л.С. Узлы радиометрической аппаратуры на интегральных схемах / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 228 с.
1533254
  Кузинец Л.М. Узлы развертывающих устройств телевизоров / Л.М. Кузинец. – Москва, 1968. – 49 с. ; Вып. 657
1533255
  Кузинец Л.М. Узлы телевизионных приемников / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – Москва, 1987. – 192 с.
1533256
  Матящук С.И. Узлы щитовидной железы: современная диагностика и клиническое ведение // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 252-260. – ISSN 2413-7944
1533257
  Доленго М. Узмінь : збірка поезії четверта (1924-1926) / М. Доленго [псевд.]. – Київ : Держвидав України, 1928. – 40, [4] с.
1533258
  Ковтун О.Ю. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип своей библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С, 37-39. – ISSN 1727-4893


  Опыт Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
1533259
  Богат Е.М. Узнавание : эссе / Е.М. Богат. – Москва : Детская литература, 1977. – 160 с.
1533260
  Томилин Н.В. Узнавание дефектов структуры ДНК уф-эндонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Томилин Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 23л.
1533261
  Мокин Б.И. Узнавание как отражение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мокин Б.И.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1533262
  Павлюк К. Узнаем друг друга / Константин Павлюк. – Берлин : [ Б.в. ], 2009. – 256 с. – ISBN 978-9975-4035-1-1
1533263
  Алексин А.Г. Узнаете? Алик Деткин : повести / А.Г. Алексин. – Москва : Детская литература, 1971. – 272 с.
1533264
  Аксюк Н.И. Узнай имя травы : заметки журналиста о природе Кубани / Н.И. Аксюк. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1979. – 78 с.
1533265
  Фролова Л. Узнай меня если сможешь // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1684-6869
1533266
  Пушкова Мария Узнать Нью-Йорк за 12 часов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 104-107 : фото
1533267
  Ушаков Н.Н. Узнаю тебя жизнь! / Н.Н. Ушаков. – К., 1958. – 196с.
1533268
  Буравлев Е.С. Узнаю тебя, друг... / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1962. – 75с.
1533269
  Дружинин И.А. Узнаю тебя, жизнь. / И.А. Дружинин. – Л, 1959. – 258с.
1533270
  Зюзюкин И.И. Узнаю человека / И.И. Зюзюкин. – М., 1970. – 224с.
1533271
  Могилевский Б.Л. Узник "Косого капонира" / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1974. – 222с.
1533272
  Дышев С. Узник "Черной Луны" : [повесть] / Сергей Дышев. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 380, [2] с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004121-7
1533273
  Саймон Нил Узник Второй авеню. / Саймон Нил. – М., 1978. – 78с.
1533274
  Карсонов Б.Н. Узник гатчинского сфинкса: (Декабристы и др. ссыльные в Зауралье) / Б.Н. Карсонов. – Челябинск, 1991. – 318с.
1533275
  Шелковникова Е. Узник любви : Прототипы романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
1533276
  Внучков Б.С. Узник Шлиссельбурга / Б.С. Внучков. – Ярославль, 1988. – 158с.
1533277
  Клочко Р. Узники в погонах // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 10 (651), 13 марта 2015. – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Отравленная мамалыга, полевые работы, лагерный журнал и борьба за независимость Украины и Чехии - таковы будни военнопленных Первой мировой войны.
1533278
  Барвинский А.П. Узники Вселенной : Единая теория природы в популярном изложении: Теория каскадного строения большой Вселенной. Новая теория физических взаимодействий. Исследования глобальных систем с помощью частиц-аналогов / Александр Барвинский. – Киев : Компьютерпресс, 2006. – 168 с., 8 л. илл. – ISBN 966-8846-05-2
1533279
  Осипов Михаил Узники замка Иттер / Осипов Михаил, Шваб Эрик // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 98-102 : фото
1533280
  Петрус К. Узники коммунизма / К. Петрус. – Репринтное изд. – Москва : Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. – 181 с.
1533281
   Узники Петропаловской крепости. – Л., 1969. – 440с.
1533282
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1965. – 120с.
1533283
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1968. – 200с.
1533284
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – 4-е изд., перераб. – Архангельск, 1979. – 224с.
1533285
   Узники Шлиссельбургской крепости.. – Л., 1978. – 383 с.
1533286
  Дрюон М. Узница Шато-Гайара / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 217с.
1533287
   Узнікненне кнігадрукавання у Еуропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / [І.Я. Вашкевіч, Н.Я. Верас, Т.У. Карнілава і ін. ; складальнік: А.А. Суша] ; Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2017. – 151, [1] с. : іл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-985-11-1020-5
1533288
  Богданович М.А. Узор василька : избр. лирика : [пер. с белорус.] / Максим Богданович ; [сост. С. Панизник ; предисл. Н. Гилевича ; редкол.: Н. Кислик (ред. переводов) и др.]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 141, [3] с., [1] л. портр. : портр. – (Белорусская поэзия)
1533289
  Миллер Джеймс Хиллис Узор ковра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.167-180. – Библиогр.: С.179-180. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья напечатана в рамках рубрики "Школа современной литератураведческой теории". Дж.Х. Миллер (род. в 1928г), американский критик и теоретик литературы. Испытал последовательно влияния Женевской школы феноменологической критики, теории речевого ...
1533290
  Смирнов Илья Узор мироздания : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 48-57 : Фото
1533291
  Наровчатов С.С. Узор на клинке. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1971. – 191с.
1533292
  Садовской Б.А. Узор чугунный : рассказы / Борис Садовской. – Москва : Книгоиздат "" Альциона, 1911. – [4], 131, [4] с.
1533293
  Терпигорев С.Н. Узорочная пестрядь. – Санкт-Петербург ; Москва : Издание Ф.Н.Плотникова, 1883. – 371 с.
1533294
  Егоров И.Я. Узорчатая рама / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1955. – 184с.
1533295
  Заплавный С.А. Узоры / С.А. Заплавный. – Москва, 1984. – 352с.
1533296
  Артемов Ф.А. Узоры : стихи / Федор Артемович. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 23 с.
1533297
  Павлович С.С. и др. Узоры вязания на спицах и крючком / С.С. и др. Павлович. – Минск, 1990. – 349с.
1533298
   Узоры для варежек. – Рига, 1961. – 136с.
1533299
   Узоры для выпиливания лобзиком. – Москва : Прикладное искусство
Серия 1, в. 5 : Художественное выпиливание по дереву, кости и металлу. – 1939. – [12] с.
1533300
   Узоры дружбы. – Тула, 1979. – 167с.
1533301
  Магомедова М.О. Узоры жизни / М.О. Магомедова. – Москва, 1974. – 115с.
1533302
  Нестерук С. Узоры из бабушкиного сундука : Гладь, ришелье, мережки, сетки, кружевные салфетки / С. Нестерук. – К. : АНФАС, 1993. – 120с. – ISBN 5-7707-4193-7
1533303
  Емельянов А.В. Узоры на листьях : повести и рассказы / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
1533304
  Лурия Е.А. Узоры на стекле / Е.А. Лурия. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке , технике; Биология ; № 7)
1533305
  Юхма М. Узоры на сурбанах / М. Юхма. – М., 1990. – 303с.
1533306
  Бех-Азин Узоры на шелку / М. Бех-Азин. – Пер. с персидск. – Москва : Иноиздат, 1961. – 328 с.
1533307
   Узоры на экране. – М., 1991. – 47с.
1533308
   Узоры по коврах. – Ташкент, 1985. – 454с.
1533309
  Ларин О.И. Узоры по солнцу : Очерки и повесть / О.И. Ларин. – Москва, 1976. – 192с.
1533310
  Чайковская Е.А. Узоры русского танца / Е.А. Чайковская. – М., 1972. – 156с.
1533311
   Узоры симметрии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 271 с.
1533312
  Белшевица В. Узоры старника : стихи / Визма Белшевица ; пер. с латыш. Т. Глушковой ; [худож. Е. Черная]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с. : ил.
1533313
  Аксенова О. Узоры тундры : стихи на русском и долганском языках / О. Аксенова. – Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
1533314
  Ефимов М.Д. Узоры чорона : стихи / Моисей Ефимов; переводы. – Москва : Советская Россия, 1972. – 118 с.
1533315
   УзССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 335с.
1533316
  Сулим Володимир Трохимович Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : Дис... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Сулим Володимир Трохимович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.148
1533317
  Сулим В.Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Сулим В.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1533318
  Кінах Л.С. Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-2668-24-7
1533319
  Кислюк Л.П. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 31-44. – ISSN 1682-3540
1533320
  Клоїз Ж. Узуальні та оказіональні зооморфічні дієслова // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.62-65. – Бібліогр.: 9 назв.
1533321
   Узуальное и окказиональное в тексте художественного произведения. – Л., 1986. – 182с.
1533322
  Мисливий В.А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 96-99. – ISSN 2308-9636
1533323
  Процьків С.М. Узурпація державної влади: форми прояву та шляхи недопущення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 274-278. – ISBN 978-966-7166-36-6
1533324
  Карабан В.І. Узус бар"єр у перекладі з рідної мови іноземною мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 181-188
1533325
  Карабан В.І. Узус і переклад: з чого та на що ми перекладаємо? / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 52-56. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1533326
  Карабан В.І. Узусний принцип "більшої ваги другої половини речення" в англійському мовленні та українсько-англійському перекладі / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 35-61


  Перевіряється гіпотеза про узусний принцип більшої ваги другої половини речення в англійському мовленні й українсько-англійському перекладі великих груп підмета та певні обмеження на його дію. Підтверджується, що цей принцип виконується у випадках ...
1533327
  Карабан А.В. Узусні кореляції підсилювальних часток в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 70-76


  У статті досліджуються прагматичні особливості перекладності та необхідності перекладу українських підсилювальних часток. Аналізується узуальна специфіка вираження підсилення за допомогою часток та компенсація такої інтенсифікації в перекладі на ...
1533328
  Карабан А.В. Узусні особливості перекладу українських дериватів із демінутивними суфіксами англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 175-181
1533329
  Карабан В.І. Узусні перекладацькі трансформації / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 186-204


  На основі розмежування мовних та немовних причин застосування перекладацьких трансформацій виокремлюється їх новий тип – узусно зумовлені трансформації, зазначається їх відмінність від інших типів мовних трансформацій, наводиться їх визначення та опис ...
1533330
  Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству Польши // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  В статье исследуются определения ограниченных вещных прав, содержание ограниченного вещного права по законодательству Польши. В польском праве таким вещным правом является узуфрукт сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ограниченные вещные ...
1533331
  Лысцов И.В. Узы / И.В. Лысцов. – М., 1971. – 112с.
1533332
  Макаров Б.К. Узы / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1987. – 111с.
1533333
   Узы брака, узы свободы. – М., 1990. – 221с.
1533334
  Шнуров С.А. Узы времени / С.А. Шнуров. – Л., 1989. – 69с.
1533335
   Узы дружбы. – М., 1970. – 32с.
1533336
  Бабаев Г.Б. Узы дружбы : (статьи и публ.) / Бабаев Г.. – Баку : Язычы, 1981. – 147 с.
1533337
  Тукаев Абдулла Узюльган умид. Раздитая надежда. : избр. стихотворения / Габдулла Тукаев; пер. с татар. – Казань : Казгосиздат, 1920. – 31 с.
1533338
  Каспрук В. Узяти на буксир. Москва готова надати режимові Мадуро інтернаціональну допомогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Недавній візит до Москви президента Венесуели свідчить, що Росія за будь-яку ціну прагне врятувати Ніколаса Мадуро. Кремль солідаризується з венесуельським диктатором, режим якого, як і РФ, перебуває під санкціями США".
1533339
  Самаєва Ю. Узяти та не зробити. Чому Україна не реалізовує інвестиційних проектів МФО і їй не соромно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 6


  "На початку жовтня Україна отримала черговий кредит у розмірі 400 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу, цього разу від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Насправді ми його вже одержували у 2015 р., і за два роки мали би ці кошти ...
1533340
  Воронько П.Н. Узьмінь : Вірші та поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 272 с.
1533341
  Виктория Малая Уик-енд шо мама не горюй! : Провожаем весну на колесах. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-99 : Фото
1533342
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале : [все они были американцами] : рассказы / Астуриас М.А. ; пер. с исп. Ю. Дашкевича. – Москва : Правда, 1958. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 34)
1533343
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале = Week-end en Guatemala. Buenos Aires : [рассказы] : пер. с исп. / Астуриас М.А. ; предисл. Ю. Певцова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 238 с.
1533344
  Курочкин Н.В. Уик-энд на берегу / Н.В. Курочкин. – Хабаровск, 1989. – 352с.
1533345
  Мерль Р. Уик-энд на берегу океана / Р. Мерль. – Москва, 1969. – 224 с.
1533346
  Ладлэм Р. Уик-Энд Остерманов : роман / Роберт Ладлэм ; [пер. с англ.: Е. Гриценко, И. Гриценко] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.1-230. – ISBN 5-88374-003-0
1533347
  Ладлем Роберт Уик-энд с Остерманом / Ладлем Роберт. – Москва ; Рига : Унисерв ; Лайма, 1993. – 400 с. – В изд. также: Человек из тени / Дональд Гамильтон. – (Американский триллер ; 3). – ISBN 5-87066-006-8
1533348
  Ладлем Роберт Уик-Энд с Остерманом / Пер.с англ.Д.Энниса
1533349
  Садовничий Юрий Уикенд в Мюнхене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 52-57 : фото
1533350
  Ачкасов Артем Уикенд в стиле барокко. Северная Италия. Кардиналы и прошутто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 64-78 : фото. – ISSN 1029-5828
1533351
  Бирская Екатерина Уикенд в Труймясто. Гданьск - Сопот - Гдыня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 70-75 : фото
1533352
  Шонбаум С. Уилям Шекспир : Кратка документална биография / Самуел Шонбаум; превел от англ. език Г. Величков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 320, [2] с.
1533353
  Елистратова А.А. Уильям Блейк / А.А. Елистратова. – Москва, 1957. – 28с.
1533354
  Некрасова Е.А. Уильям Блейк 1757-1827 / Е.А. Некрасова. – Москва : Искусство, 1960. – 72 с.
1533355
  Матюнин Э.Н. Уильям Галлахер / Э.Н. Матюнин. – М., 1990. – 155с.
1533356
  Быков К.М. Уильям Гарвей и открытие кровообращения / К.М. Быков. – М., 1957. – 32с.
1533357
  Стовба А.С. Уильям Голдинг: поэтика и проблематика "открытого произведения" : монография / А.С. Стовба ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 214, [2] с. – Библиогр.: с. 197-214. – ISBN 978-966-623-852-1
1533358
  Силакова С. Уильям Джей Смит: "Писать, как талантливый ребенок" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 10. – С.290-295. – ISSN 1130-6545


  Беседа с современным американским поэтом. У.Дж. Смит родился в 1918г.
1533359
  Фрейджер Р. Уильям Джеймс и психология сознания / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 128 с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-314-3
1533360
  Гречухин А.А. Уильям З. Фостер / А.А. Гречухин. – М., 1959. – 80с.
1533361
  Григорьев И.Р. Уильям З.Фостер. / И.Р. Григорьев. – Москва, 1975. – 208с.
1533362
   Уильям Зебюлон Фостер : Биобиблиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ, 1980. – 106с.
1533363
   Уильям Мейкпис Теккерей: творчество, воспоминания, библиографические разыскания. – Москва : Книжная палата, 1989. – 487 с.
1533364
  Гольдзамт Э. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры / Э. Гольдзамт. – Москва, 1973. – 174 с.
1533365
  Курантов А.П. Уильям Оккам. / А.П. Курантов, Н.И. Стяжкин. – Москва, 1978. – 191с.
1533366
  Станков К.Н. Уильям Пенн, Яков II Стюарт и движение якобитов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 109-121. – ISSN 0042-8779


  О деятельности британского квакера-пацифиста и проповедника веротерпимости У. Пенна в качестве одного из лидеров якобитского движения и близкого соратника Якова II Стюарта.
1533367
  Аникин А.В. Уильям Петти : англ. экономист и статистик, родоначальник классич. буржуаз. полит. экономии / Аникин А.В., Аникин В.А. – Москва : Экономика, 1986. – 92, [2] с. – Библиогр.: с. 92-93
1533368
  Винниченко Т. Уильям Сомерсет Моэм: действо, именуемое жизнью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 64-83. – ISSN 1819-6268
1533369
  Колодяжная В.С. Уильям Уайлер / В.С. Колодяжная. – М, 1975. – 143с.
1533370
  Палиевская Ю.В. Уильям Фолкнер / Ю.В. Палиевская. – М, 1970. – 80с.
1533371
   Уильям Фолкнер : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112 с. – (Писатели зарубеж. стран)
1533372
  Евлоев Р. Уильям Фолкнер: Американский мифотворец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 64-85. – ISSN 1819-6268
1533373
  Макдермотт А. Уильям Фолкнер: осенняя соната // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – С. 206-215. – ISSN 1726-6084
1533374
  Быков В.М. Уильям Фостер - борец за дело рабочего класса / В.М. Быков. – Москва, 1979. – 216с.
1533375
  Павлов Александр Владимирович Уильям Фрэнк Бакли-младший и возникновение американского консерватизма // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 174-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1533376
  Лапицкий М.И. Уильям Хейвуд / М.И. Лапицкий. – М., 1974. – 174с.
1533377
  Сидоров А.А. Уильям Хогарт / А.А. Сидоров. – Москва-Ленинград, 1946. – 24с.
1533378
  Кроль А.Е. Уильям Хогарт / А.Е. Кроль. – М, 1965. – 187с.
1533379
  Герман М.Г. Уильям Хогарт и его время / М.Г. Герман. – Ленинград, 1977. – 225с.
1533380
  Гордон Я.И. Уильям Шекспир / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 79с.
1533381
  Левидова Инна Михайловна Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и крит. лит. на рус. яз., 1963-1975 гг. / Левидова Инна Михайловна. – Москва : Книга, 1978. – 188с.
1533382
   Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит на рус. яз. за 1976-1987 гг. – Москва, 1989. – 334с.
1533383
  Старов Григорий Уильям Шекспир. Пятерка за литературу // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 64-70 : фото
1533384
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
1533385
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 24-44. – ISSN 1819-6268
1533386
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: Весь мир - театр. Лицо под маской. Часть вторая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 112-127. – ISSN 1819-6268


  "Писал ли я шекспировские пьесы?" - лекцию на такую тему в прекрасном и хулиганском "Заповеднике гоблинов" Клиффорда Саймака читал единственный компетентный эксперт по данному вопросу - не кто иной, как сам Уильям Шекспир. Впрочем, его мнение на этот ...
1533387
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: Весь мир - театр. Человек из Стретфоррда. Часть первая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 96-111. – ISSN 1819-6268


  Его феномену пояснения нет. Шекспировские пьесы, написанные на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков, не просто остаются живыми и животрепещущими до сих пор: такое изредка, но случается. Но за всю дальнейшую историю театра его не сумел, по сути, ...
1533388
  Трухановський В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановський. – Москва : Международные отношения, 1982. – 463 с.
1533389
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановский. – 4-е изд., доп. – М., 1989. – 452с.
1533390
  Кукленко Д.В. Уинстон Черчилль / Д. Кукленко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5113-4
1533391
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 460 с.
1533392
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. / В.Г. Трухановский. – Москва, 1968. – 480 с.
1533393
  Белов В. Уинстон Черчилль: время не ждет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 7-33. – ISSN 1819-6268


  30 ноября 1874 года родился Уинстон Леонард Спенсер Черчилль - активный политик, блестящий оратор, журналист, писатель, историк, великий стратег, гений дипломатии ... Умер Черчилль в Лондоне 24 января 1965 года.
1533394
  Эльгуль Х. Уинстон Черчилпь - "Вторая мировая война" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 113-116. – (Серія "Історичні науки")
1533395
  Гунев Г. Уинстън Чърчил и Балканите / Г. Гунев. – София : Издателство на Отечествения фронт, 1989. – 274 с.
1533396
  Павлова Т.А. Уинстэнли / Т.А. Павлова. – М., 1987. – 301с.
1533397
  Тулаганов А.Т. Уитрусовая нематода. / А.Т. Тулаганов. – Ташкент, 1952. – 11с.
1533398
  Гончарова Т. Уільям Петті - засновник науки економічної статистики // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-90


  (1623-1687), засновник англійської політекономії
1533399
  Марочко В. Уіткрофт Стівен // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 439-440. – ISBN 978-617-642-388-1


  Стівен Г. Віткрофт - професор школи історичних досліджень в Університеті Мельбурна.
1533400
  Переяславець Б. Уїк-енди з розбійником. Директор НАБУ Артем Ситник неодноразово частувався і відпочивав за рахунок судимого за розбій Миколи Найденка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 9


  "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого Державним бюро розслідувань (ДБР) проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через незадекларований ним відпочинок у мисливському угідді "Поліське-Сарни", з"ясовується ...
1533401
  Мерль Р. Уїкенд на південному березі / Р. Мерль. – Київ, 1969. – 432с.
1533402
  Мартиненко А.К. Уїльям Галлахер / А.К. Мартиненко. – К, 1974. – 231с.
1533403
  Ахмеджанова Кимие Уйгун - поэт лирик : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Кимие; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1962. – 16л.
1533404
  Азизова Р.Я. Уйгун и театр / Р.Я. Азизова. – Ташкент : Изд. литературы и искусства, 1975. – 176 с. : ил.
1533405
  Алиева М.М. Уйгурская сказка / М.М. Алиева ; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языкознания. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 151с. : ил. – Библиогр.: с. 142-150
1533406
  Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. / А.Г. Малявкин. – Новосибирск, 1983. – 297 с.
1533407
  Аганина Л. Уйгурские диалекты Казахской ССР. (Чиликский район) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аганина Л. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1533408
  Малов С.Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М., 1961. – 184с.
1533409
   Уйгурские народные сказки. – Москва, 1951. – 127 с.
1533410
   Уйгурские народные сказки. – Алма-Ата, 1991. – 109с.
1533411
   Уйгурские сказки. – Алма-Ата, 1951. – 184с.
1533412
  Кабиров М.Н. Уйгурские сказки. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1963. – 344с.
1533413
  Искандеров Изим Уйгурские стихи. / Искандеров Изим. – Алма-Ата, 1958. – 78с.
1533414
  Тенишев Э.Р. Уйгурские тексты / Э.Р. Тенишев. – М., 1984. – 173с.
1533415
   Уйгурские юморески. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
1533416
  Тенишев Э.Р. Уйгурский диалектный словарь / Э.Р. Тенишев. – М., 1990. – 198с.
1533417
  Дробышев Ю.И. Уйгурский каганат - нетипичная кочевая империя // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 17-26. – ISSN 0869-1908


  Уйгурський каганат (744-840) мав певні особливості хазяйнування, ідеології та зовнішньої політики
1533418
  Островская Е. Уйгурский проект // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 46-52
1533419
  Кайдаров А.Т. Уйгурский язык и литература. / А.Т. Кайдаров. – Алма-Ата
1. – 1962. – 140с.
1533420
  Малов С.Е. Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1954. – 204с.
1533421
   Уйгурско-русский словарь : 16 000. – Алма-Ата, 1961. – 328 с.
1533422
  Наджип Э.Н. Уйгурско-русский словарь : около 33,000 слов / Э.Н. Наджип; под ред. Т.Р. Рахимова. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 828 с.
1533423
  Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар / Д.А. Исиев. – М, 1981. – 91с.
1533424
  Чвырь Л.А. Уйгуры Восточного Туркестана и соседние народы в конце ХІХ - начале ХХ вв. / Л.А. Чвырь. – М., 1990. – 303с.
1533425
  Косицкий Г.И. Уйдем от инфаркта / Г.И. Косицкий, Г.В. Кушнарева. – Москва : Знание, 1986. – 96 с. – (Физкультура и спорт ; №9/1986)
1533426
  Леонов Ю.Н. Уйду в моря / Ю.Н. Леонов. – Хабаровск, 1984. – 351с.
1533427
  Панченко И.Т. Уйдут метели зимние: Рассказы. / И.Т. Панченко. – Минск, 1980. – 191с.
1533428
  Ткачев В. Уйдут на каникулы на два месяца // Сегодня. – Киев, 2014. – 13 октября (№ 221). – С. 4


  Чтобы сэкономить расходы на тепло и электричество, ВУЗы Украины уйдут на каникулы на два месяца - январь и февраль. В КНУ имени Тараса Шевченко учебные часы за январь и февраль студент и преподаватели отрабатывают по субботам.
1533429
  Григорьев И.Н. Уйти в зарю. / И.Н. Григорьев. – Л., 1985. – 117с.
1533430
  Божко С. Уйти и вернуться : записки спасателя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8. – С. 88-101. – ISSN 0321-1878
1533431
  Гусев Андрей Уйти из секты. "Хуже уже не будет" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1533432
   Уйти от роковой черты. – М., 1991. – 144с.
1533433
  Марьяновский В.А. Уйти, чтоб остаться. / В.А. Марьяновский. – М, 1977. – 175с.
1533434
  Кулида С. Уйти, чтобы вернуться // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 6-7


  Летом 1997 года из шведской тюрьмы "Халл" был отпущен на свободу агент советского Главного Разведывательного управления (ГРУ) Стиг Берглинг. Это решение было принято Советом по освобождению уголовных заключенных в связи с тем, что жена бывшего ...
1533435
  Юдасин Л.С. Уйти, чтобы вернуться... / Л.С. Юдасин. – М, 1981. – 368с.
1533436
  Штемлер И.П. Уйти, чтобы остаться / И.П. Штемлер. – Л, 1970. – 262с.
1533437
  Михайленко М. Уйти, чтобы остаться. Меркель в поиске немецкого Макрона // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 ноября (№ 45). – С. 14
1533438
  Шкарбан Ю.В. Укpаїнcьке питання у pоcійcько-польcьких відноcинах 1672-1685 pp. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 4-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Розкривається роль гетьмана Івана Самойловича у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр. Аналізуються дії та ідеї гетьмана щодо укладення мирного договору. Розглядаються статті гетьмана щодо укладення "Вічного миру", прагнення гетьмана не ...
1533439
  Бондарчук В.Г. Укpаїна Радянська / В.Г. Бондарчук. – Київ : Молодь, 1958. – 269с.
1533440
  Кремень В.Г. Укpаїна: альтеpнативи поступу : кpитика iстоpичного досвiду / Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – Київ : ARC-UKRAINE, 1996. – 793 с. – Бібліогр.: с. 759-778. – ISBN 966-7127-05-2
1533441
  Кремень В.Г. Укpаїна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації : навч.посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Кремень, Ткаченко Василь Миколайович. – Київ : ДpУк, 1998. – 443с. – ISBN 9667342085
1533442
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа : підручник для 8 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1951. – 348 с.
1533443
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1963. – 288с.
1533444
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1967. – 280с.
1533445
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа сеpед iнших слов`янських лiтеpатуp / О.І. Білецький; АНУРСР. Український комітет славістів. – Київ : АH УРСР, 1958. – 48с.
1533446
  Мацько Л.І. Укpаїнська мова : Hавч. посiб. / Л.I. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоpенко. – Київ : Либiдь, 1998. – 416 с. – ISBN 966-06-0070-4
1533447
  Бакуменко П.І. Укpаїнська РСР в пеpiод відбудови наpодного господаpства 1921-1925 pp. / П.І. Бакуменко ; МВ і ССО УРСР. – Київ : Вид-во КДУ, 1960. – 108 с.


  У моногpафiї на численних аpхiвних матеpiалах показана наполеглива боpотьба укpаїнського наpоду пiд кеpiвництвом Комунiстичної паpтії.В pоботi на фактичному матеpiалi вислiтлюється складний пpоцес пеpеходу вiд полiтики воєнного комунiзму до нової ...
1533448
  Верховинець В.М. Укpаїнська хоpеогpафія. Теоpія укpаїнського наpоднього танка / В. Веpховинець (Костів) ; Ілюстpації аpтиста-маляpа Колоса. – [Київ] : Шлях. [Дpук. "П. Баpський"], 1919. – 46, [2] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 30)
1533449
  Білецький О.І. Укpаїнське pадянське лiтеpатуpознавство соpок pокiв /1917-1957/ // Радянське літературознавство
1533450
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навч.посіб. / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004696-4
1533451
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1998. – 272с. – ISBN 5-11-004696-4
1533452
  Білецький О.І. Укpаїнське лiтеpатуpознавство за соpок pокiв (1917-1957) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : АH УРСР, 1957. – 56с.
1533453
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – Петроград (С.-Петербург) : Друк. Бр. В. та И. Линників, 1916. – 164 с.
1533454
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – 3-є вид. – Київ : Вид. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 192 с. – Бібліогp.: с. 9-10
1533455
  Білецький О.І. Укpаїнський театp. Хpестоматiя / О.І. Білецький, Я. Мамонтов. – Хаpкiв : Мистецтво
2. – 1941. – 360с.
1533456
   Укpаїнські пpиказки, пpислівъя и таке инше : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Спорудив М. Номис. – Санкт-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Кулиша, 1864. – VII, 304, XIV с.
1533457
   Укpаїнсько-pуський унївеpзитет [Українсько-руський університет] : Памяткова книжка пеpшого віча студентів Укpаїнцїв-Русинів всїх висших шкіл Австpиї в спpаві основаня укpаїнсько-pуського унївеpзитету / Зібрав і видав М. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Hакладом вічевого комітету ; Дpук. наpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1899. – 52 с. – Примірник дефектний, бракує стор. 17-52
1533458
  Бондар Л.П. Укpаїнсько-Бiлоpуськi лiтеpатуpнi взаємини 1965-1975 pp. / Л.П. Бондар; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1533459
  Бейдик О.О. Укpаїнсько-росiйський словник теpмiнiв і понять з геогpафiї туризму і реакріаційної географії / О.О. Бейдик; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 299с.
1533460
  Бронштейн П М. Укажзатель литературы по вопросам естествохнания / П М. Бронштейн, . – Л, 1946. – 104с.
1533461
  Коркунов Н.М. Указ и закон : Исслед. Н.М. Коркунова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – VIII, 408 с. – Эз. дефектный, отсутст. с. 385408
1533462
  Толстогузов С.А. Указ от 23 июля 1842 г. и "режим изоляции" Японии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
1533463
   Указ Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г.. – М., 1992. – 62с.
1533464
   Указ Президента України // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 2
1533465
   Указ Президента України "Про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 2
1533466
   Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування т а розвитку освіти в України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 2-3
1533467
   Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про проведення оборонного огляду" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1533468
  Янукович Віктор Указ Президента України № 153/2013 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 3
1533469
   Указ Президента України № 174/2016 Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 5 : фото
1533470
   Указ Президента України № 523/2016 : Указ Президента України від 26 листопада 2016 р. № 523/2016 // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-5
1533471
   Указ Президента України № 616/2019 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1533472
   Указ Президента України № 822/2014 "Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 1


  За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 180-річчя від дня заснування КНУ імені Тараса Шевченка нагороджені: орденом "За ...
1533473
  Зеленський В. Указ Президента України №128/2021 "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України" // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 3-4
1533474
   Указ Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1643/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики ..." // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 2-4
1533475
   Указ Президента України від 30 листопада 2009 р. № 979/2009 "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 року" (витяг) : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3
1533476
   Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 "Питання демаркації державного кордону України" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-4
1533477
   Указ Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1699/2005 "Про деякі заходи з демаркації державного кордону між Україною і Російською Федерацією // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5
1533478
   Указ Президента України Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року / І. Дячук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
1533479
   Указ Президента України. Про внесення змін до деяких указів Президента України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 3-4
1533480
   Указ Президента. Про утворення місцевої міліції // Іменем закону : Київ, 2001
1533481
   Указ Президиума Верховного Совета РСФСР О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. – М., 1985. – 15с.
1533482
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Иркутск, 1947. – 8с.
1533483
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1947. – 15с.
1533484
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1947. – 23с.
1533485
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1948. – 19с.
1533486
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1948. – 31с.
1533487
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Смоленск, 1948. – 20с.
1533488
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Ульяновск, 1948. – 15с.
1533489
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высокого урожая п. – М., 1947. – 15с.
1533490
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. – М., 1980. – 12с.
1533491
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о присовении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высоко. – М., 1947. – 31с.
1533492
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о присовении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высоко. – Фрунзе, 1947. – 42с.
1533493
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об организации работы с наказами избирателей. – М., 1980. – 8с.
1533494
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об устанолвении почетного зван. – Молотов, 1944. – 21 с.
1533495
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении правил ношения орденов, медалей СССР, орденских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия". – М., 1980. – 38с.
1533496
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали "За освоение недр и развите нефтяного комплекса Западной Сибири";. – М., 1978. – 16с.
1533497
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении юбилейной медали "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". – М., 1985. – 16с.
1533498
   Указ Президиума Верховного Совета СССР. О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев. – Москва, 1951. – 14с.
1533499
   Указ Президиума Верхоного Совета Молдавской ССР об усилении борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1962. – 8с.
1533500
   Указ Президиума Верхоного Совета СССР О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР работников МТС, совхозов и подсобных хозяйств за получение высоких урож. – М., 1947. – 13с.
1533501
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів за одержання високих урожаїв пше. – Дрогобич. – 12с.
1533502
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів і кінних заводів за досягнення в. – Чернівці. – 24с.
1533503
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів і кінних заводів за досягнення в. – Ужгород, 1947. – 24с.
1533504
   Указ Презитента України про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 рр. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 2-5
1533505
   Указ про заснування у Києві університету (8 листопада 1833 р.) [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 437-438. – ISBN 978-966-189-081-6
1533506
  Тишовницький М. Указ цариці Анни Іванівни // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 40-41
1533507
  Нурдгрен А. Указавший путь / А. Нурдгрен. – Москва, 1960. – 352с.
1533508
  Шелгунова Л.М. Указание на рече-жестовое поведение персонажей как средство создания образа в русской повествовательной реалестической художественной прозе / Л.М. Шелгунова. – М., 1979. – 78с.
1533509
  Гришина Е.А. Указания головой как система // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 90-130. – ISSN 0373-658Х


  В статье описываются русские указательные жесты, осуществляемые движениями головы. Кроме того, в статье проводится сопоставление систем ручных и головных указательных жестов.
1533510
   Указания для самостоятельной работы по немецкому языку для студентов заочного отделения первого и второго курсов. – Л., 1960. – 10с.
1533511
  Шпигель Ю.И. Указания и материалы к исследовательской работе по теме "Практические занятия в учебных мастерских (некоторые вопросы психологии и методики)" / Ю.И. Шпигель. – М., 1959. – 52с.
1533512
   Указания и формы к составлению плана народнохозяйственного плана на 1936 г.. – М., 1935. – 535с.
1533513
   Указания и формы по составлению финансовых планов на 1937 г.. – М., 1936. – 134с.
1533514
   Указания к использованию "Заданий по литературе для учащихся заочной средней школы" учащимия 1 курса заочных отделений библиотечных техникумов и культурно-просветительных школ. – М., 1953. – 8с.
1533515
   Указания к контрольным работам и контрольная работа №2 по физике для поступающих на химический, географический, геологический фак-ты и почвенное отделение билого-почвенного фак-та. – М, 1969. – 12с.
1533516
   Указания к контрольным работам и контрольные работы №2 и №3 по физике для поступающих на физический факультет. – М., 1969. – 13с.
1533517
   Указания к курсу "Пение и музыка с методикой преподавания в 1-4 классах". – М., 1963. – 80с.
1533518
   Указания к методике обучения умениям и навыкам по физической культуре в ступенях юного пионера. – 2-е. – М., 1959. – 64с.
1533519
  Бородич А.М. Указания к методике развития речи / А.М. Бородич. – М., 1968. – 107с.
1533520
  Дементьеве А.А. Указания к методике родного языка к курсу "Основы изобразительного искусства и методика изобразительной деятельности детей", к методике природоведения / А.А. Дементьеве. – Москва, 1963. – 102 с.
1533521
   Указания к определению птичьих гнезд. – Гомель, 1968. – 27с.
1533522
   Указания к программе по географии для 5-7 классов вечерней (сменной) среденей общеобразовательной школы. – М., 1963. – 44с.
1533523
   Указания к работе детского сада. – Свердловск, 1937. – 16с.
1533524
   Указания к региональным стратиграфическим схемам мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской равнины, : утвержденным Межведомственным стратиграфическим комитетом 30 января 1978 г.). – Тюмень, 1984. – 84с.
1533525
  Дементьеве А.М. Указания к спецсеминарам по методикам родного языка, изобразительной деятельности и природоведения / А.М. Дементьеве. – М, 1962. – 56с.
1533526
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического ин-та по специальности "Русский язык и литература". – 2-е, доп. – Москва, 1957. – 60с.
1533527
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "История". – М., 1953. – 72с.
1533528
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика". – Москва, 1954. – 160 с.
1533529
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика". – Москва, 1956. – 88 с.
1533530
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика" для окончивших учительские институты. – Москва, 1956. – 72 с.
1533531
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности география. – Москва, 1956. – 52с.
1533532
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Естествознание и география". – Москва, 1953. – 64с.
1533533
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "История". – М., 1953. – 48с.
1533534
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Математика и физика". – Москва, 1954. – 56 с.
1533535
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Русский язык и литература". – М., 1953. – 64с.
1533536
   Указания к учебному плану заочных отделений педагогических училищ. – Москва, 1953. – 64 с.
1533537
   Указания о повторении учебной программы в выпускных классах начальной школы в 1944/45 учебном году. – Москва, 1944. – 6 с.
1533538
   Указания о повторении учебных программ в выпускных классах начальной семилетней и средней школы в 1944/45 учебном году. – Москва, 1944. – 27с.
1533539
   Указания о порядке изучения курса истории КПСС. – Ростов -на-Дону, 1976. – 39с.
1533540
   Указания о порядке патентования советских изобретений за границей ЗП-5-61. – М., 1962. – 10с.
1533541
   Указания о порядке разработки и утверждения сотройфинпланов. – М., 1955. – 30с.
1533542
   Указания о порядке составления и представления хозрасчетными предприятиями и организациями (включая колхозы) отчетов об итогах переоценки и определения износа основных фондов и переписи машин и обор. – М., 1971. – 244с.
1533543
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. – М., 1953. – 15с.
1533544
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. История. – М., 1953. – 30с.
1533545
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. Литература. – М., 1953. – 16с.
1533546
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. Физика, химия. – М., 1953. – 15с.
1533547
   Указания об использовании учебников в 1954/55 учебном году. Биология. Химия. Физика. Астрономия. – Москва, 1954. – 16 с.
1533548
   Указания об использовании учебников в 1954/55 учебном году. Русский язык. Литературное чтение и литература. Психология. Логика. – Москва, 1954. – 16 с.
1533549
   Указания относительно программ преподавания в 1904-1905 учебном году русского языка и истории в VI-м классе гимназий, указаных в п. IV высочайшего повеления 20-го июля 1902 г., и древних языков в гимназиях, указаных в п.п. III и IV. – [Б. г.] : Синатская типография. – 16 с. – Без обл. и тит. л.
1533550
   Указания по выявлению и ликвидации очагов колорадского жука. – М, 1954. – 8с.
1533551
   Указания по защите люцерны от вредителей. – М, 1949. – 32с.
1533552
  Келль Н.Г. Указания по использованию геометрических и геодезических свойств аэрофотоматериалов для геологического картирования / Н.Г. Келль, Л.Н. Келль. – Ленинград; Москва : Металлургиздат, 1950. – 56 с.
1533553
   Указания по классификации и диагностике почв. – М
4. – 1967. – 78с.
1533554
  Осоловский В.П. Указания по наблюдениям за осадками фундаментов сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых электростанциях / В.П. Осоловский. – М., 1964. – 24с.
1533555
   Указания по обновлению крупномасштабных топографических планов по материалам аэрофотосъемки. – Ленинград, 1960. – 36с.
1533556
   Указания по определению расчетных гидрологических характеристик : СН 435-72. – Ленинград : Гмдрометеоиздат, 1972. – 20 с.
1533557
   Указания по организации охранных зон памятников архитектуры. – Москва, 1962. – 24 с.
1533558
   Указания по оформлению инженерно-геологических чертежей И-42-69. – Москва : Энергия, 1969. – 60 с.
1533559
   Указания по призводству наблюдений за водным режимом на осушительных системах. – Киев : Урожай, 1964. – 87 с.
1533560
   Указания по применению аэросъемки в двух масштабах для топографического картирования. – Ленинград : ВНИМИ, 1961. – 23 с.
1533561
   Указания по применению наземной стереофотосъемки для аналитического определения объемов. – Москва-Ленинград, 1961. – 57с.
1533562
   Указания по проведению боевых стрельб артиллерии Красной Армии. – Москва : Военное издательство, 1946. – 72 с.
1533563
   Указания по производству наблюдений над осадками. – М, 1961. – 16с.
1533564
   Указания по производству основных геодезических работ на строительстве гидроузлов (по планово-высотному обоснованию). – Москва-Ленинград, 1961. – 103с.
1533565
  Фетисова Л.М. Указания по расчету концентраций примесей в приземном слое атмосферы: Для студ. географ. фак. / Л.М. Фетисова. – Саратов, 1978. – 32с.
1533566
   Указания по расчету стока наносов. – М, 1974. – 24с.
1533567
  Лихтман Р.И. Указания по самостоятельной реботе по курсу исторической грамматики. / Р.И. Лихтман. – Махачкала, 1962. – 144с.
1533568
   Указания по составлению монографии "Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых", 1975. – 14 с.
1533569
   Указания по составлению топографических карт масштабов 1:25000 - 1:100000 и по подготовке к изданию топографических карт масштабов 1:100000. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 87 с.
1533570
   Указания по упорядочению применения укрупнённых норм для проектирования, сметных норм по статьям основных расходов и единых порайонных единичных расценок на геологоразведочные работы. – Москва, 1963. – 128 с.
1533571
   Указания по упрощению составления смет на производство геолого-разведочных работ. – Москва, 1956. – 80 с.
1533572
  Шварц С.С. Указания по учету и прогнозу численности мышевидных грызунов в условичх лесостепного Зауралья. / С.С. Шварц, В.Н. Павлинин. – Свердловск, 1956. – 27с.
1533573
  Гришина Е.А. Указания рукой как система (по данным Мультимедийного русского корпуса) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 3-50. – ISSN 0373-658Х
1533574
  Россия. М-во внутренних дел Указания сделанные Министерством внутренних дел относительно применения некоторых статей Положения о земских учреждениях 12 июня 1890 года. – Санкт-Петербург : [Тип. Мин. внутр. дел], 1892. – [2], 13 с.
1533575
   Указания учителям о прохождении программ V-VII классов средней школы в школах сельской молодежи. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 224 с.
1533576
   Указания учителям школ рабочей молодежи. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 1 : О планировании учебного материала. – 1947. – 40 с.
1533577
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – Москва : Учпедгиз
Вып. 3 : Математика. Черчение : 5-10 классы. – 1948. – 184 с.
1533578
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 4 : Биология, химия. – 1948. – 87 с.
1533579
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 5 : История, Конституция СССР, география : 5-10 классы. – 1948. – 93 с.
1533580
  Черкашина Н.П. и др. Указатели и каталоги инкунабулов : Каталог выставки / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. редких книг; Сост.: Н. П. Черкашина и др.; Под ред. проф. Е. Л. Немировского. – Москва, 1979. – 47с.
1533581
  Щукин П.И. Указатели к "Бумагам, относящимся до Отечественной войны 1812 года", собранным и изданным П.И. Щукиным / сост. по поручению П.И. Щукина П.Н. Миллер. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Ч. I-X. – 1912. – IV, 536 c.


  Сост. Миллер, Петр Николаевич
1533582
  Рудельсон К.И. Указатели к архивным справочникам. / К.И. Рудельсон. – М., 1959. – 55с.
1533583
  Князева Е.Н. Указатели к материалам 24-го съезда КПСС / Е.Н. Князева. – Москва, 1971. – 112с.
1533584
   Указатели к материалам 27-ого съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1987. – 106с.
1533585
  Леонов Ю.Н. Указатели к материалам XXV съезда КПСС / Ю.Н. Леонов. – Москва, 1977. – 72с.
1533586
   Указатели к материалам XXVI съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1982. – 86 с.
1533587
   Указатели к работе К.Я. Тромонина. – Москва, 1963. – 61 с.
1533588
  Маркс К. Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39) / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39). – 1974. – 331с.
1533589
  Левицкий Ю.А. Указатели ситуации / Ю.А. Левицкий, Г.А. Шамова. – Пермь, 1985. – 72с.
1533590
   Указатели содержания I-XX томов журнала "Успехи современной биологии" (1932-1945). – [Москва], 1946. – 47 c.
1533591
   Указатели содержания русских дореволюционных газет. – Л, 1986. – 123с.
1533592
  Масанов Ю.И. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1755-1970 гг. / Ю.И. Масанов, Н.В. Ниткина, З.Д. Титова. – Москва : Книга, 1975. – 439 с.
1533593
  Императорское Русское географическое общество Указателъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества : с 1846 по 1875 г., 1876 по 1885 г, 1896 по 1905 г. / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
съ 1846 по 1875 г., 1876 по 1885 г, 1896 по1905 г. – 1887. – 177, 217, 334, (50) с.
1533594
  Леченко О. Указатель "Цитирование трудов ученых МИФИ" как источник информации о научных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-608Х
1533595
   Указатель (алфавитный) к V-му тому 3-го отделения актов и документов относящихся к Истории Киевской академии. – Киев : Тип. И.и. Чоколов, 1916. – 72 с.
1533596
   Указатель (Поверстного растояния) населенных сестностей в районе Киевского окружного суда. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1890. – 69 с.
1533597
   Указатель № 3 работ, выполненных за март месяц 1949 г. / Центральная политехническая библиотека (Москва); Всесоюз. об-во по распрострпнению полит. и науч. знаний ; Центр. политехн. б-ка ; Информ.-библиогр. отд. – Ротапринт. – Москва : [б. и.], 1949. – 15 с.
1533598
   Указатель № 4 работ, выполненных за апрель месяц 1949 г. / Центральная политехническая библиотека (Москва); Всесоюз. об-во по распрострпнению полит. и науч. знаний ; Центр. политехн. б-ка ; Информ.-библиогр. отд. – Ротапринт. – Москва : [б. и.], 1949. – 15 с.
1533599
   Указатель алфавитный к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1846. – 164 с.
1533600
   Указатель антифашисткой литературы. – Москва, 1941. – 96 с.
1533601
  Балдаев Р.Л. Указатель библиографий по монголоведению на русском языке : 1824-1960 / Р.Л. Балдаев, Н.Н. Васильев; АН СССР, Б-ка Акад. наук ; сост.: Р.Л. Болдаев и Н.Н. Васильев ; под ред. Г.Я. Смолина и К.И. Шафрановского. – Ленинград, 1962. – 89 с.
1533602
  Викторова А.А. Указатель библиографических пособий об Узбекистане (1936-1965 гг.) / А.А. Викторова; УзССР; Фунд. б-ка; Ред. А. И. Агеев. – Ташкент, 1977. – 278с.
1533603
  Павлова Н.Г. Указатель библиографических пособий по музыке : Аннот. указ. лит., изд. на рус. яз., 1968-1975 гг. / Н.Г. Павлова. – Москва, 1986. – 111с.
1533604
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку. – Новосибирск
за 1980. – 1981
1533605
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку за 1977. – Новосибирск, 1978
1533606
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку за 1978. – Новосибирск, 1979
1533607
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку.. – Новосибирск, 1975. – 631 с.
1533608
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему ВОстоку.. – Новосибирск, 1976. – 204с.
1533609
   Указатель библиографических работ, выполненных библиотеками Академии наук СССР и Академией наук союзных республик.. – М., 1957. – 112с.
1533610
   Указатель венгерских лекарственных средств.. – Будапешт, 1962. – 114с.
1533611
   Указатель вокальных произведений о Ленине и партии. – Ленинград, 1962. – 88 с.
1533612
   Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII-XIX вв.. – Москва, 1951. – 224 с.
1533613
   Указатель временной этнографической выставки русского населения Галиции, Буковины и Венгрии. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1915. – 20 с.
1533614
   Указатель выставки Киевского Общества Древностей и Искусств 1897 года. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1897. – 86 с.
1533615
  Археологический Указатель выставки при третьем Археологическом съезде в Киеве, 1874 г. : 2-22 августа, 1874 г. / Археологический, (3  ; 1874  ; Киев) съезд. – Киев : В Типографии Е.Я. Федорова, 1874. – 37, 91, 24 с.
1533616
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
1. – 1966. – 436с.
1533617
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
2. – 1967. – 683с.
1533618
   Указатель государственных стандартов СССР.. – Москва
1. – 1973. – 734с.
1533619
   Указатель государственных стандартов СССР.. – Москва
2. – 1973. – 364с.
1533620
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1955. – 604с.
1533621
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1959. – 520с.
1533622
  Адарюков В.Я. Указатель гравированных и литографированных портретов А.С. Пушкина / В.Я. Адарюков. – Москва : Мосполитграф, 16-я тип., 1926. – 36 с., 7 л. ил. – (Государственный музей изящных искусств. Гравюрный кабинет)
1533623
   Указатель грибов-патогенов сельскохозяйственных культур Молдовы.. – Кишинев, 1992. – 130с.
1533624
   Указатель действующих стандартов по лесной и бумажной промышленности на 1 июля 1949 г. : Стандартгиз, 1949. – 156 с.
1533625
  Вознесенская Л.О. Указатель диссертаций по проблемам международного движения и интернациональных связей ВЛКСМ и советской молодежи / Л.О. Вознесенская, Г.Д. Найко. – Москва, 1980. – 54с.
1533626
   Указатель диссертаций, защищенных в Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени С.М.Кирова.. – Ленинград, 1970. – 68с.
1533627
   Указатель диссертационных работ, выполненных и защищенных в Институте экономике АН УССР.. – Киев : Наукова думка, 1967. – 84с.
1533628
  Савва Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне синодальной) ризницы / Составлен Саввою, еписком Можайским. – Изд. 4, пересмотренное и дополненное. – Москва : Тип. В.Готье, 1863. – 59, 18, II, II с., XV л.
1533629
   Указатель докладов и сообщений в педагогическом музее в.-уч. зав., упоминаемых в кратких его отчетах с 1875 по 1895 г. и алфавитный указатель личных имен в тех же отчетах. – Санкт-Петербург : Типография Е. Евдокимова, 1896. – 126 с.
1533630
   Указатель докторских и кандидатских диссертаций, защищенных в Узбекистане в 1936-1951 гг.. – Ташкент, 1954. – 175 с.
1533631
   Указатель журнала "Математический сборник" : издание Академии наук СССР и Московского математического общества за 1891-1956 гг. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. – 64 с.
1533632
   Указатель журнальной литературы (алфавитный, предметный, систематический). – Москва : Наука
Вып. 1. – 1911. – 215, XIV с.
1533633
   Указатель заглавий произведений художественной литературы 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 2 : Д - З. – 1986. – 349с.
1533634
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 : В 7-ми т. – Москва
Т. 4 : М - О. – 1990. – 429с.
1533635
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 1 : А - Г. – 1985. – 487с.
1533636
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 гг. : В 7-ми т. – Москва
Т. 3 : И - Л. – 1989. – 324 с.
1533637
  Колоколов Е.Ф. Указатель законов о властях и установлениях духовных, составленный коллежским асессором Е. Колоколовым. – Москва : В университетской тип., 1850. – XII, 378 с.
1533638
   Указатель зарубежных организаций издающих литературу по охране окружающей среды.. – Москва, 1991. – 45с.
1533639
   Указатель изданий Академии наук БССР за 1985 г.. – Минск, 1988. – 513с.
1533640
  Балакирева А.М. Указатель изданий университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы / А.М. Балакирева. – М, 1970. – 139с.
1533641
   Указатель изданий ценрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). – Ленинград ; Москва : Главная редакция топливной и геолого-разведочной литературы
Вып. 1. – 1938. – 20 с.
1533642
   Указатель изданий центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ) на 1 мая 1936 г.. – Ленинград ; Москва : Главная редакция геолого-разведочной и геодезической литературы, 1936. – 76 с.
1533643
   Указатель имен авторов к "Обзору трудов по славяноведению за 1908/9 годы" // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. I- XXI
1533644
  Голицын Н.Н. Указатель имен личных упоминаемых в дворцовых разрядах / Князь Н.Н. Голицын. – Санкт-Петербург : Имп. Археогр. комис., 1912. – [4], 323 с.
1533645
   Указатель Императорского Московского Университета : Краткое описание Кабинетов и других заведений,находящихся при Университете,с показанием всего достопримечательного в них. – Москва : Тип-я Университета, 1826. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1533646
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
1. – 1969. – 377с.
1533647
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
2. – 1969. – 372с.
1533648
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1977 год. – Новосибирск, 1978
1533649
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1978 год. – Новосибирск, 1978
1533650
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1979 год. – Новосибирск, 1979
1533651
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1980 год. – Новосибирск, 1980. – 218с.
1533652
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1981 год. – Новосибирск, 1981
1533653
   Указатель иностранных период....1982. – Новосибирск
Т. 1. – 1982
1533654
   Указатель иностранных период....1982. – Новосибирск
Т. 2. – 1982
1533655
   Указатель иностранных периодических изданий выписанных организациями Советского Союза на 1972 год : Естественные науки.Техника.Сельское хозяйство.Медицина. – Москва : ГПНТБ
Часть1 : Алфавитный список. – 1972. – 552 с.
1533656
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных для ГПНТБ и библиотек научных учреждений СО РАН на 1982. – Новосибирск, 1982
1533657
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных орг. ..на 1980 год. – Москва, 1980
1533658
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1986
1533659
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1987
1533660
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 2. – 1987
1533661
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1988
1533662
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 2. – 1988
1533663
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
1. – 1967. – 505с.
1533664
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
2. – 1967. – 502с.
1533665
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
1. – 1968. – 488с.
1533666
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
2. – 1969. – 532с.
1533667
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – Москва
Т. 1. – 1969. – 608 с.
1533668
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 456с.
1533669
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 457-645с.
1533670
   Указатель иностранных периодических изданий....на 1980. – Москва, 1980
1533671
   Указатель иностранных стандартов.. – М., 1966. – 29с.
1533672
   Указатель иностранных....на 1983. – Новосибирск, 1983
1533673
   Указатель информационной литературы по радиоэлектронике. – Москва, 1961. – 81с.
1533674
   Указатель информационных карт по издательскому делу, книговедению, книжной торговле и государственной библиографии.. – М., 1970. – 20с.
1533675
  Лазаревский А.М. Указатель источников для изучения Малороссийского края. – Санкт-Петербург : В типографии Губернского правления
Вып. 1. – 1858. – II, 121 с. – Сост. указ. на стр. II
1533676
  Дорошенко Д. Указатель источников для ознакомления с Южной Русью / Сост. Д. Дорошенко. – Санкт-Петербург, 1904. – 60 с.
1533677
  Воробьев Н.И. Указатель к "Известиям Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете" за 1906-1927 годы (томы XXII - XXXIII) / Сост. Н.И. Воробьев. – Казань : Гос. обьедин. типо-литогр. Татполиграфа, 1928. – 22 с.
1533678
  Сопиков В.С. Указатель к "Опыту Росийской библиографии" / В.С. Сопиков ; ред., примеч. доп. и указ. В.Н. Рогожина // Опыт Росийской библиографии / Сопиков В.С. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1905. – Ч. 4
1533679
  Родосский А. Указатель к "Христианскому чтению" за последние десять лет его издания : с 1871 года по 1880-й включительно / А Родосский. – С.-Петербург : Тип. Ф.Г. Елеонского и Ко, 1881. – 69 с.
1533680
  Вержбовский Ф. Указатель к Варшавским университетским известиям за 1870-1894 гг. / Федор Вержбовский. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, Кракрвское-Предместье, №3, 1900. – 382 с.
1533681
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг.. – Новосибирск
1. – 1975. – 240с.
1533682
  Нестерова З.Ф. Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг. / З.Ф. Нестерова, Л.М. Турбина. – Новосибирск
2. – 1975. – 188с.
1533683
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1961-1975 гг. / АН СССР; Сибирск. отд-ние; Ин-т геологии и геофизики; Библиотека; Сост.: З. Ф. Нестерова; Науч. ред.: Канд. геол.-минерал. наук Ч. Б. Борукаев. – Новосибирск, 1979. – 229с.
1533684
   Указатель к журналу "Минувшие годы" за 1908 год. – Санкт-Петербург : Типогр. Б.М. Вольфа, 1908. – 66 с.
1533685
  Берлинг Н.И. Указатель к Известиям геологического комитета за 1915 г. / Сост.: Н.И. Берлинг, Е.Н. Савельева, М.И. Брик. – Петроград : Изд. Геологического ком-та, 1917. – 38 с.
1533686
   Указатель к изданиям временной коммиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год) / Сост. И.П. Новицкий. – Киев : Тип. К.Н. Милевского
Т. 1 : Имена личные. – 1878. – XXX, 832 с.
1533687
   Указатель к изданиям временной коммиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год) / Сост. И.П. Новицкий. – Киев : Тип. Л.Г. Даниловой
Т. 2 : Имена географические : (Материалы для ист. географии Юж. и Зап. России). – 1878. – [2], II, 978 с. – На обл. дата: 1883
1533688
   Указатель к изданиям Императорского Русского географического общества и его отделов с 1846 по 1875 год. – Санкт-Петербург : В типографии В. Безобразова и Комп., 1886. – 144, [33] с.
1533689
   Указатель к изданиям Императорского Русского географического общества и его отделов с 1876 по 1885 год. – Санкт-Петербург : В типографии В. Безобразова и Комп., 1887. – 75, [20] с.
1533690
   Указатель к изданиям Императорского Русского географического общества и его отделов с 1896 по 1905 год. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1910. – 334, [50] с.
1533691
  Соловьев М.С. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева / Сост. М.С. Соловьев. – Санкт-Петербург : Общественная польза. – 616 стб.
1533692
  Соловьев С.М. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1911. – 616, [1] с.
1533693
   Указатель к коллекции древностей из раскопок и случайных приобретений Е.А. Зноско-Боровского, село Берестняги. – Канев : Типография А.К. Нестерова, 1897. – 23 с.
1533694
  Багенский Ч. Указатель к материалам, собранным Г. Чубинским в "Трудах этнографическо-статистической экспедиции Императорского Русского Географического Общества в Западно-Русский край " / Ч. Багенский; сост. студентом Чеславом Багенским ; под ред. Е.Ф. Будде. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1900. – XVII, 66 с.
1533695
  Греков Б.Д. Указатель к описанию актов Новгородского Софийского дома / Б.Д. Греков. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1916. – 43 с. – Отт. из журн. "Летопись занятий Археогр. комис. за 1915 г." Пг., 1916. Вып. 28
1533696
   Указатель к Сообщениям (запискам) Харьковского математического общества при Харьковском университете.. – Харьков, 1955. – 43с.
1533697
   Указатель к статьям серьезного содержания, помещенных в русских журналах прежних лет / сост. В. Коленов. – изд. Н. Бенардаки, Ю. Богушевича. – Санкт-Петербург : В тип. Королева
Выпуск 2: Библиотека для чтения, 1834-1854. – 1858. – 70 [6] с.
1533698
  Беркович Э.С. Указатель к трудам общества физико-химических наук при Харьковском университете за 1873-1915 годы / Э.С. Беркович ; ХГУ, Центр. науч. биб-ка. – Харьков : ХГУ, 1972. – 98 с.
1533699
   Указатель к ученым запискам Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина за 1935-1959 годы. – Москва, 1960. – 112 с.
1533700
   Указатель к Чтениям в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете за 1882-1887 гг. / сост. С.А. Белокуров. – Москва : Университетская типография, 1888. – 50, [2] c.
1533701
  Шибанов Ф.А. Указатель картографической литературы, вышедшей в России с 1800 по 1917 год / Ф.А. Шибанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 224с.
1533702
  Аствацатурян Э.Г. Указатель клейм и имен кавказских мастеров оружейного и серебряного дела / Аствацатурян Э.Г. ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедентя. – Москва : Наука, 1982. – 259 с. : ил.
1533703
   Указатель книг для рабочих библиотек с кратким пояснениями содержания кажд. книги.. – М., 1924. – 536с.
1533704
  Сотников В.С. Указатель книг и журнальных статей по геологии нефти за 1850-1930 гг. : Справочная книга для геологов и студентов / В.С. Сотников. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое нефтяное издательство, 1932. – 87 с.
1533705
  Назаров М.И. Указатель книг и статей по выставочному, музейному, экскурсионному делу и родиноведению / М.И. Назаров. – М., 1919. – 64с.
1533706
  Быстров М. Указатель книг издательства Народного Комиссариата Земледелия / М. Быстров. – П., 1919. – 96с.
1533707
   Указатель книг по истории и общественным вопросам / Подвижной музей учеб. пособий при Постоянной комиссии по техн. образ. Имп. рус. техн. о-ва, Лит.-изд. отдел ; сост. Е.В. Арцимович, М.В. Имшенецкой, О.И. Капица [и др.]; Под ред. Н.А. Гредескула, С.Ф. Знаменского и С.А. Князькова. – Санкт-Петербург : тип. М.А. Александрова, 1909. – 631 с. разд. паг. – Прил.: Обзор библиографических указателей / Сост. О. Капица ; Указатель литературы по истории музыки / сост. И. Рачинский
1533708
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1895 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1898. – 191 с.
1533709
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1897 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1900. – 200 с.
1533710
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1898 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1901. – 215 с.
1533711
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1900 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1903. – 280 с.
1533712
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1901 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1905. – 293 с.
1533713
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1902 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1907. – 339 с.
1533714
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1903 год / А.Д. Педашенко. – Санкт-Петербург, 1911. – 370 с.
1533715
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1914 год / А.Д. Педашенко. – М-Л
2. – 1971. – 152с.
1533716
  Педашенко Д А. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1915 год / Д А. Педашенко. – МоскваЛ.
4. – 1973. – 167с.
1533717
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1914 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
10. – 1971. – 236с.
1533718
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1915 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
7. – 1973. – 139с.
1533719
   Указатель книг, не учтенных в "Книжной летописи" за 1941-1944 гг.. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты
Выпуск 1. – 1945. – 68 с.
1533720
   Указатель ко всем периодическим изданиям Общества истории и древностей российских при Императорском московском университете 1815 - 1883 гг.. – Москва : Тип. Е.И. Погодиной, 1883. – 198, II c.
1533721
   Указатель литературных данных по спектроскопии магнитного резонанса. – Новосибирск
Вып. 12. – 1982. – 443 с.
1533722
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР-іН. – Новосибирск
Вып. 15. – 1984. – 487 с.
1533723
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР. – Новосибирск
Вып. 11. – 1982. – 407 с.
1533724
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса.. – Новосибирск, 1976. – 353с.
1533725
   Указатель литературных данных по спектроспокии ядерного магнитного резонанса ЯМР.. – Новосибирск
16. – 1984. – 506с.
1533726
  Академия Указатель литературы / Академия, наук СССР Библиотека
[1981]. – 1981
1533727
   Указатель литературы на иностранных языках по внеклассному чтению для учащихся средних школ.. – К., 1966. – 25с.
1533728
  Закс В.Я. Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области 1800-1925 / В.Я. Закс. – Воронеж
2. – 1931. – 288с.
1533729
   Указатель литературы обменного фонда. – Москва
Вып. 34,35,36. – 1978
1533730
   Указатель литературы обменного фонда. – Ленинград
Вып. 3. – 1980
1533731
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 1. – 1980
1533732
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 2. – 1980
1533733
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 3. – 1980
1533734
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 4. – 1980
1533735
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 5. – 1980
1533736
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 6. – 1980
1533737
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 7. – 1980
1533738
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 8. – 1980
1533739
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 9. – 1980
1533740
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 10. – 1980
1533741
   Указатель литературы обменного фонда ГПНТБ / Академия наук СССР. Библиотека. – Новосибирск
Вып. 11. – 1980
1533742
  Чжан Указатель литературы по геологии Китая за 1940-55 гг. / Чжан, Чжи-Синь, ван Чжи-Яо. – Пекин, 1958. – 543с.
1533743
  Герасимова В.М. Указатель литературы по геометрии Лобачевского и развитию ее идей / В.М. Герасимова. – Москва : Гос. изд-во технико-теоретичской литературы, 1952. – 192с.
1533744
  Сабанеева И.П. Указатель литературы по геофизическим метолам разведки / И.П. Сабанеева, Г.А. Поваркова. – Ленинград, 1964. – 174с.
1533745
   Указатель литературы по гидрогеологии СССР : Региональная гидрогеология с картой исследованости СССР в гидрогеологическом отношении (на 2-х листах). – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос. научно-технич. горно-геолого-нефтяное изд-во, 1934. – 148с. + 2 карты
1533746
   Указатель литературы по гидрологии и смежным дисциплинам районов великих строек коммунизма.. – Л.
3. – 1951. – 44с.
1533747
  Вознесенская Е.А. Указатель литературы по гидрологии среднеазиатских республик и Казхстана / Е.А. Вознесенская, А.И. Рабинерсон. – Ленинград, 1928. – 116с.
1533748
   Указатель литературы по гидрологии, вышедшей в СССР в 1929 г.. – Л., 1931. – 119с.
1533749
  Розинг В. Указатель литературы по истории Новгорода / В. Розинг. – [Новгород] : [Паровая тип. А.С. Федорова], 1896. – 40 с. – Отд. оттиск из: Новгородские епархиальные ведомости, №№ 19, 1, 1995 и №№ 6, 18, 1896
1533750
   Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18-20 века.. – М., 1931. – 46с.
1533751
   Указатель литературы по международному положению.. – М., 1940. – 92с.
1533752
   Указатель литературы по методике партийной пропаганды.. – Москва, 1968. – 7с.
1533753
  Курова О.В. Указатель литературы по монтажу строительных онструкций, рекомендуемой для использования при разработке курсовых проектов и технологической карты в дипломных проектах / О.В. Курова. – Харьков, 1968. – 30с.
1533754
   Указатель литературы по надежности и долговечности.. – Минск, 1964. – 123с.
1533755
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новы методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1533756
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1533757
   Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения.. – М
6. – 1970. – 74с.
1533758
  Ананьева Т.Д. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения. ВЫП. 7 / Т.Д. Ананьева. – Москва, 1970. – 36с.
1533759
  Шатилина М.К. Указатель литературы по паводкам и их расчетам / М.К. Шатилина. – Л., 1967. – 56с.
1533760
   Указатель литературы по применению радиоактивных и стабильных изотопов в биологии за 1950-1958 гг.. – М., 1962. – 408с.
1533761
  Есипов В.К. Указатель литературы по рыбному хозяйству Европейского Севера СССР / В.К. Есипов. – Л, 1935. – 158с.
1533762
   Указатель литературы студенту-филологу. – Донецк, 1980. – 46с.
1533763
   Указатель литературы, изданной в Белоруссии в 1861-1917 гг.. – М., 1991. – 99с.
1533764
   Указатель литературы, опубликованной в связи с трудом И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания". – Тбилиси, 1951. – 63 с.
1533765
  Попов А.Н. Указатель литературы... / А.Н. Попов, 1924. – с.
1533766
   Указатель маршрутов авиационных перевозок с тарифными расстояниями и тарифами на перевозку пассажиров, багажа, почты,посылок и грузов от аэропортов ЗСУ ГА.. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1533767
  Соллогуб-Акимова Указатель местоимения this и that в системе английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соллогуб-Акимова А.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1533768
  Подвижной музей учебных пособий (Петербург) Указатель наглядных учебных пособий для народных школ, выработанный Подвижным Музеем / Подвижной Музей наглядных пособий при Императорском Русском Техническом Обществе. – Санкт-Петербург : Тип. Цепова, 1900. – 32 с. – Без тит. л.
1533769
   Указатель научных отчетов и других материалов, поступивших в 1963 г. в технический архив.. – Уфа, 1964. – 36с.
1533770
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
1. – 1974. – 40с.
1533771
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
2. – 1975. – 48с.
1533772
   Указатель новых книг и статей по химической промышленности. – Рига : Центр бюро техн инф-ции, 1960. – 12 с.
1533773
   Указатель новых лекарственных препаратов. – Москва : Медгиз
Вып. 2. – 1954. – 106 с.
1533774
   Указатель новых лекарственных препаратов. – Москва : Медгиз
Вып. 4. – 1954. – 80 с.
1533775
   Указатель новых лекарственных препаратов. – Москва : Медгиз
Вып. 5. – 1954. – 84 с.
1533776
   Указатель новых лекарственных препаратов. – Москва : Медгиз
Вып. 6. – 1954. – 112 с.
1533777
   Указатель обзоров по химии. – Вып. 1 (1950-1967гг.). – Новосибирск : Наука
Часть 2. – 1972. – 372 с.
1533778
  Сметанин А.В. Указатель общесоюзных стандартов по номерам, алфавиту и отраслям народного хозяйства. / А.В. Сметанин. – М.Л., 1935. – 196с.
1533779
   Указатель общих постановлений для руководства Городских Дум и заменяющих оныя мест. – б.м. : типография министерства Внутренних дел, 1854. – 90 c.
1533780
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института физической химии им.Л.В.Писаревского АН УССР.. – К., 1977. – 372с.
1533781
   Указатель опубликованных работ сотрудников института физической химии им.Писаревского АН СССР.. – Киев : Наукова думка, 1973. – 272с.
1533782
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института экономики АН УССР,. – К.
1. – 1968. – 126с.
1533783
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики АН УССР.. – К.
8. – 1968. – 238с.
1533784
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики промышленности АН УССР.. – Донецк, 1970. – 190с.
1533785
   Указатель опытов.. – М., 1954. – 72с.
1533786
   Указатель организаций капиталистических стран издающих литературу по робототехнике.. – М., 1987. – 22с.
1533787
  Борц Б. Указатель органических соединений : Справочник по органической химии / Б. Борц. – Москва : Автора, 1924. – 102с.
1533788
   Указатель основных отечественных библиографий и справочных изданий по естественным и физико-математическим наукам.. – Ленинград, 1966. – 387 с.
1533789
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим "Краткий курс истории ВКП(б)". – Москва, 1940. – 159с.
1533790
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим краткий курс истории ВКП(б). – 2-е изд., доп. : Огиз. Госполитиздат, 1941. – 192с.
1533791
   Указатель основных публикаций // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 29-33. – ISSN 1563-6755


  Возлагая на отца бремя доказывания несостоятельности матери обеспечить ребенка, суды не только подорвали принцип равенства отца и матери, но и нивелировали принцип состязательности.
1533792
   Указатель основных публикаций за 2012 год // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 25 декабря (№ 52)


  Перелік публікацій за 2012 p. в газете "Юридическая практика".
1533793
  Кондаков Н. Указатель отделения средних веков и эпохи возрождения = Императорский Эрмитаж / Н. Кондаков. – С. Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бенке), 1891. – 369 с.
1533794
   Указатель отраслевых республиканских стандартов и технических условий.. – М., 1972. – 923с.
1533795
   Указатель отраслевых, республиканских стандартов и технических условий. – Москва : Изд-во стандартов, 1971. – 656с.
1533796
   Указатель оффициального отдела Киевских епархиальных ведомостей за десятилетие их создания 1861-1870 г.. – Киев : В тип. И. и А. Давиденко, арендуемой С. Кульженко и В. Давиденко, 1871. – 72 с.
1533797
  Константинова Н.А. Указатель периодики / Н.А. Константинова. – Коммунарск, 1974. – 42с.
1533798
   Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703-1917) : библиографический указатель. – Симферополь, 1996. – 156 с. – ISBN 5-7780-0971-2
1533799
   Указатель периодических изданий 1979. – Рига, 1979
1533800
   Указатель периодических изданий 1990.. – Рига, 1991. – 106с.
1533801
   Указатель периодических изданий на китайском языке в фондах библиотек Москвы и Ленинграда.. – М., 1979. – 345с.
1533802
  Ревякина Л.П. Указатель периодических изданий, получаемых библиотекой Севастополького приборостроительного института в 1973 г. / Л.П. Ревякина, И.В. Гончарова. – Севастополь, 1978. – 38с.
1533803
   Указатель периодических изданий.. – Рига, 1986. – 152с.
1533804
  Думанский А. Указатель по литературе коллоидов : сост. А Думанский / А. Думанский. – Киев, 1908. – 82 с.
1533805
  Бабаев Указатель по механике / Бабаев Мелик-Бахыш А.И., Искендер-заде Ф.А. ; АН АзССР, Ин-т математики и механики. – Баку : Элм, 1988. – 385 с.
1533806
   Указатель портретов помещенных в русской портретной галлереи : Отдел первый. Государи и государыни. – б.м., 1847
1533807
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов неорганических, комплексных и элементорганических соединений / И.М. Лернер, А.А. Гонор. – Ленинград : Химия, 1986. – 152 с.
1533808
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов органических соединений / И.М. Лернер. – Ленинград : Химия, 1973. – 344 с.
1533809
   Указатель препаративных синтезов органических соединений / Лернер И.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 278 с.
1533810
   Указатель произведений отечественной промышленности, находящихся на первой Московской Выставке 1835 года в Москве. – Москва : ста Семена, 1835. – 149, XXVII с.
1533811
   Указатель публикаций в журнале "Высшее образование сегодня" за 2008 год // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-96. – ISSN 1726-667Х
1533812
   Указатель публикаций в журнале (№№ 1-11 за 2008 г.) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 0321-0383
1533813
   Указатель работ в области механики по журналам "Прикладная математика и механика", "Известия отделения технических наук АН СССР", "Инженерный сборник", "Инженерный журнал" : (Авт. и системат.). 1937-1966. – Москва : Наука, 1969. – 342 с.
1533814
  Кочьян Татьяна Айковна Указатель работ преподавателей кафедр экономических наук / Кочьян Татьяна Айковна. – Краснодар, 1984. – 48с.
1533815
   Указатель работ сотрудников Института геологических наук АН УССР.. – К., 1976. – 104с.
1533816
   Указатель работ, опубликованных научными сотрудниками Института экономики АН УССР после ХХ съезда КПСС.. – Киев : Наукова думка, 1964. – 287с.
1533817
  Буткевич П.И. Указатель распоряжений, напечатанных в "Циркуляре по Киевскому учебному округу" за время с 1857 по 1913 г. включительно / Сост. П.И. Буткевич. – Киев : Издание Упр. Киев. учеб. окр., 1914. – [4], XII, 476 с.
1533818
  Сопоцинский А.А. Указатель распоряжениям, напечатанным в Циркуляре по Управлению Киевским учебным округом / Сост. по распоряжению Его Превосходительства г. попечителя Киев. учеб. окр. В.В. Вельминова-Зернова А. Сопоцинский. – [Киев] : Тип. Ун-та св. Владимира (В.И. Завадского), 1889. – [2], XII, 139 с.
1533819
   Указатель рекомендаций Международной организации по стандартизации.. – М., 1972. – 160с.
1533820
   Указатель рекомендаций по стандартизации Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1972. – 196с.
1533821
   Указатель рекомендаций СЭВ по стандартизации.. – Москва, 1973. – 223с.
1533822
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и димпломных проектов по кафедре архитектуры. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 18с.
1533823
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов кафедры водоснабжения и канализации. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Х, 1966. – 16с.
1533824
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре архитектурного проектировния. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 19с.
1533825
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре железобетонных конструкций / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 31с.
1533826
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре теплогазоснабжения и вентляции. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 9с.
1533827
   Указатель репертуара.. – М.Л., 1943. – 24с.
1533828
  Сухов Г.Ф. Указатель рецензий на художественную прозу русскую и переводную вышедшую в 1926 году / Г.Ф. Сухов. – Киев, 1927. – 64с.
1533829
   Указатель речей и докладов, сделанных на ХІ съезде Русских естествоиспытателей и врачей.. – 739-754с.
1533830
   Указатель российских законов, 1730
1533831
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии, 1803
1533832
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии
Ч. 3. – 1803
1533833
   Указатель российских законов. – В СанктПетербурге [Санкт-Петербург] : В типографии Театральной Дирекции, 1808
1533834
   Указатель российских законов. – Москва : В Университетской Типографии, 1825
1533835
   Указатель российских законов.... – Изданный...Львом Максимовым. – СанктПетербург [Санкт-Петербург] : при Императорской Академии Наук
Т. 1, ч. 6. – 1806
1533836
  Иваненко Б.В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства, старины, революционных движений, природы проч. изд. высшими правительственными органами и НКП РСФСР до 25 ма / Б.В. Иваненко. – М., 1929. – 38с.
1533837
   Указатель русских пионерских песен.. – Л., 1962. – 95с.
1533838
  Гернет М.Н. Указатель русской и иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и самоубийств / М.Н. Гернет. – М., 1924. – 48с.
1533839
   Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1871
1533840
   Указатель слов в поэтических произведениях Н.А.Некрасова.. – Ярославль, 1986. – 154с.
1533841
  Клочков М.В. Указатель слов и выражений встречающихся в судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. / Сост. М. Клочков ; Под ред. проф. М. Дьяконова. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1902. – 26 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Юрьевского университета, 1902
1533842
  Skukowski Wlodzimierz Указатель слов и форм в синодальном списке Новгородской первой летописи старшего извода 13-14 веков / Skukowski Wlodzimierz; Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Wyd-wo UWM, 1999. – 230s. – ISBN 83-88343-10-6
1533843
   Указатель советской литературы по гидрологии суши 1945-1950 гг.. – Л., 1960. – 211с.
1533844
   Указатель советской литературы по гидрологии суши.. – Л., 1962. – 340с.
1533845
  Стогов В.В. Указатель содержания "Журнала Русского физико-химического общества" 1873-1930. Часть физическая / сост В.В. Стогов ; АН ССР, Ин-т истории естестознания и техники. – Москва : Изд-во АНСССР, 1960. – 208 с.
1533846
  Кирилюк З.В. Указатель содержания "Литературной газеты" Дельвига и Пушкина. / З.В. Кирилюк, 1967. – 274-275с.
1533847
   Указатель содержания журнала за 2008 год // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 184-190. – ISSN 0042-8744
1533848
  Мазаракий В.В. Указатель сообщений, сделанных на общих собраниях Русского Энтомологического Общества за 35 лет его существования (1859-1894 гг.) : составил по протоколам общих собраний В.В. Мазаракий / Русское Энтомологическое Общество. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стюсюлевича, 1899. – 58 с. – В 2-х экз. отсутств. обл.
1533849
   Указатель сочинений, содержащихся во всех частях Христианского чтения, вышедших с 1843 по 1860 год включительно. – Санкт-Петербург : Тип. Г. Трусова, 1861. – 70 с.
1533850
  Дмитревский Н.П. Указатель специальной литературы по всеобщей истории государства и права / Н.П. Дмитревский. – Москва, 1957. – 108 с.
1533851
   Указатель стандартов СЭВ.. – М., 1978. – 136с.
1533852
   Указатель статей и авторов статей, помещенных в журнале "Новый хирургический архив" : с 1 по 35 том включительно (книги №№1-140) : 1921-1936. – Днепропетровск, 1936. – 96 с.
1533853
   Указатель статей и заметок, помещенных в изданиях Кавказского Отдела ИМПЕРАТОРСКОГО Русского Географического Общества за время с 1852-го по 1906-й год включительно. – Тифлис : Типография Канцелярии Наместника Его Императорского Величества на Кавказе, 1908. – 51 с.
1533854
  Бартенев П.И. Указатель статей и материалов по истории словесности статистики и этнографии России : помещенных в Москвитянине за 1841-1855 гг., составлен Петром Бартеневым / П.И. Бартенев : сост. Петр Бартенев. – III, 106,II с. – Книга без выходных данных
1533855
   Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология" за 2008 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-155. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1533856
   Указатель статей к ученым запискам Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина за 1900-1950 гг.. – Казань, 1955. – 132 с.
1533857
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесобзного минералогического общества" / Л.Г. Герц. – Л., 1960. – 140с.
1533858
   Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного минералогического общества", изданных с 1972 по 1976 год. – Ленинград, 1977. – 199с.
1533859
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного Минералогического общества". / Л.Г. Герц. – Л., 1967. – 204с.
1533860
  Карпинский К. Указатель статей по археологии, истории и этнографии помещен. в "Черниговских Епархиальных Известиях" / К. Карпинский. – 51с.
1533861
   Указатель статей по истории, археологии, и этнографии помещенных в "Черниговских Губернских Ведомостях" за 1838-1906 г.г.. – б. м. – 142 с.
1533862
  Афанасьев А. Указатель статей по русской истории, географии, статистике и русскому праву, помещенных в "Отечественных записках" (издан. Свиньиным) / составленный А Афанасьевым. – [Cанкт-Петербург
(Окончание). – 1831. – 131 с. – Перед загл.: Приложение II
1533863
  Попов Ф. Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ... : , с кратким изложением текста толкований их как судебными местами, так и учеными практиками / сост. Ф. Попов // Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – IV, 175 с.
1533864
   Указатель статей, напечатанных в "Филологических записках" за 13-летний период этого издания. – Воронеж : Типо-Литография Е.И Гребенщиковой, 1900. – 33, [2] с.
1533865
  "Филологические записки" Указатель статей, напечатанных в Филологических записках за весь 25-летний период этого издания / "Филологические записки", журн (Воронеж) // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – 2], II, 56 с.
1533866
   Указатель статей, опубликованных в 2008 г. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 120-126. – ISSN 0869-561X
1533867
   Указатель статей, опубликованных в научно-техническом сборнике "Вопросы радиоэлектроники", 1964. – 11с.
1533868
   Указатель статей, опубликованных в физиологическом журнале СССР им.И.М.Сеченова за 50 лет.. – Л., 1971. – 268с.
1533869
   Указатель статей, опубликованных в физиологическом журнале СССР им.И.М.Сеченова за 50 лет.. – Ленинград, 1981
1533870
   Указатель статей, помещенных в "Русском филологическом вестнике" за первое десятилетие (1879-1888). – [Варшава], 1888. – 31 с.
1533871
   Указатель статей, помещенных в I-XX томах Записок Императорского Одесского общества истории и древностей. – Одесса : "Экономическая" типография, 1898. – 43 с.
1533872
   Указатель статей, помещённых в неофициальной части Журнала Министерства народного просвещения за время с 1901 года по 1910 год. – Санкт-Петербург, 1911. – 213 c.
1533873
   Указатель терминов и сокращений по охране окружающей среды.. – М., 1986. – 627с.
1533874
  Иванова-Берг Указатель титературы по животному имру Турксестана / Иванова-Берг. – Л, 1927. – 238с.
1533875
  Баженова Н.М. Указатель трудов Академии наук СССР за 1941-1945 гг. - библиографический памятник истории отечественной книжной культуры времен Великой Отчественной войны // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 17-21. – ISBN 978-985-7125-33-3
1533876
   Указатель трудов Ереванского политехнического института им. К. Маркса. – Ереван, 1974. – 96с.
1533877
   Указатель трудов по стохастическим процессам. – Харьков
Вып. 9. – 1980
1533878
   Указатель трудов по стохастическим процессам. – Харьков
Вып. 10. – 1982
1533879
   Указатель трудов сотрудников. 1980. – Минск, 1983
1533880
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – М.
1. – 1975. – 162с.
1533881
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1985. – 186с.
1533882
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1985. – 151с.
1533883
   Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – 178 с. – Экз. без ориг. обл. и без тит. л., описан по с. 1. - Конволют. - Пер.: Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ...
1533884
  Панченко З.А. Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений. / З.А. Панченко. – Вып.5. – М., 1972. – 116с.
1533885
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – Москва
2. – 1973. – 64с.
1533886
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 93с.
1533887
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1533888
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1533889
   Указатель учебной и педагогической литературы №1.. – М.-Птгр., 1923. – 40с.
1533890
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. LXIX-LXXII
1533891
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. LXIX-LXXII
1533892
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В.Л. Бианки. – [Б. м. : б. и.], 1915. – С. LXIX-LXXI. – Отт. из Ежегодника Зоологич. музея АН, том 20, 1915 г. - В компакте: В. Бианки "А"
1533893
   Указатель Феодосийского музея древностей. – 3-е доп. изд. – Одесса : В тип. Алексомати, 1880. – 23 с.
1533894
   Указатель фирм-участниц международной выставки "Химия в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве".. – М., 1966. – 196с.
1533895
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1880. – 60 с.
1533896
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – 2-е испр. и доп. изд. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 291 с.
1533897
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1976 год.. – М., 1976. – 70с.
1533898
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1978 год.. – М., 1977. – 57с.
1533899
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1985 год.. – М., 1984. – 64с.
1533900
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1533901
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1533902
   Указатель юридических выражений, встречающихся в гражданском и торговом праве. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии]
Ч. Немецко-русская. – 1878. – VI, 350 с. – Авт. указаны в конце предисл.: В.Р. и П.М.


  Авторы: Рейтерн, Василий Евграфович (Иосиф-Гергард-Василий); Дати життя: (1829-1897); Майков, Петр Михайлович (1833-1918)
1533903
  Карлов Г.И. Указательные местоимения в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карлов Г. И.; Ин-т языковед. АН БССР. – Минск, 1963. – 20л.
1533904
  Лысакова И.П. Указательные местоимения в языке русской частной переписки XVII - начала XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Лысакова И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л.
1533905
  Киселев И.А. Указательные частицы в русском и белорусском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Киселев И.А. ; БГУ. – Минск, 1966. – 19 с.
1533906
   Указетль новых лекарственных препаратов.. – М.
3. – 1954. – 92с.
1533907
  Кільова Г. Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії київського учбового округу в період 1833-1834рр. (за матеріалами "журнала министерства народного просвещения") // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 16-20.


  П"ятим червня 1834 року датованы ще два "высочайшие повеления" імператора, пов"язані з Київським учбовим округом. "... назначенной на возведение зданий Оршинского Лицея и Высочайшим Указом 28 февраля сего (1834-авт) года на постройку зданий и другие ...
1533908
  Бородін Є Укази й розпорядження Президента України в галузі державної молодіжної політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.22-32. – ISBN 966-7800-10-5
1533909
  Комочев Н.А. Указная грамота периода малолетства Ивана Грозного и Иосифо-Волокамский монастырь. Ноябрь 1538 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0869-6322
1533910
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Указная книга Поместного приказа. – Москва : Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. кушнерев и К*, 1889. – [3], 213 с. – (Историко-юридические материалы, издаваемые Московским архивом Министерства юстиции ; Вып. 1)
1533911
   Указом Президента України від 16 березня 2017 р. №65/2017 Сергія Петровича Головатого призначено членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 175-177. – ISSN 1026-9932
1533912
   Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго Самодержца Всероссийскаго : Состоявшияся с 1714, по кончину Его Императорскаго Величества, Генваря по 28 число, 1725 году. / Напечатаны по указу ... Государыни Императрицы Анны Иоанновны Самодержицы Всероссийской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1739
1533913
   Указы великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийской, состоявшиеся с января по июль месяц 1763 года. – СПб., 1764. – (4), 163с.
1533914
   Указы его Императорскаго Величества из Правительствующаго Сената. – б. м. : б. и., 1843. – Разд. паг.
1533915
  Ельчанинова О.Ю. Указы об отмене местничества в системе источников права России XVII в. / О.Ю. Ельчанинова, О.П. Исаева // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-64. – ISSN 1812-3805
1533916
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Казань, 1947. – 60с.
1533917
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1533918
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героям Социалистического труда и награждения орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства.. – Калуга, 1948. – 40с.
1533919
  Исаев М.М. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года об уголовной ответственности за хищение государственного имущества о об усилении охраны личной собственности граждан / М.М. Исаев. – М, 1948. – 40с.
1533920
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Иркутск, 1947. – 36с.
1533921
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Челябинск, 1947. – 29с.
1533922
  Манцевич П.Д. Указы Сената по городским делам (1900-1910) / Сост. П.Д. Манцевич, секр. Яросл. губ. по зем. и гор. делам присутствия. – Изд. неофиц. – Ярославль : Тип. Губ. правл, 1911. – XXXIV, 428 с.
1533923
   Указы... имп. Екатерины Алексеевны и государя Петра Второго, состоявшееся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. – С-Пб, 1743. – 12 с.
1533924
  Чумак В.А. Укаїнсько-російські відносини в євроатлантичному вимірі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 41-44.
1533925
  Харченко К.П. УКВ антенны / К.П. Харченко. – Москва : ДОСААФ, 1969. – 112 с.
1533926
   Укзатель трудов за 1979. – Минск, 1982
1533927
  Шульпин И.В. Уклад / И.В. Шульпин. – Саратов, 1975. – 183с.
1533928
  Корсакова Т.В. Уклад жизни школы: от "невидимого содержания" к очевидному результату // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 0869-561Х


  Введение государственных стандартов второго поколения невозможно обеспечить без формирования духовно-нравственного уклада образовательных учреждений.В статье обосновывается необходимость учета достижений школьников - субъектов уклада школьной жизни. ...
1533929
  Бойченко І.В. Уклад соціально-економічний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 376-377. – ISBN 966-642-073-2
1533930
  Корсакова Т.В. Уклад школьной жизни как среда развития личности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 37-41. – ISSN 0869-561Х
1533931
  Сінна О.І. Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92


  У статті представлено досвід укладання серії фізико-географічних карт та відповідної геоінформаційної бази даних для задач дослідження ландшафтної структури території та подальшої оцінки антропогенних змін ландшафтів. Дослідження виконано для ...
1533932
  Баклан О.В. Укладання адміністративно-правових договорів у сфері підприємництва: деякі питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 197-201. – ISSN 1026-9932
1533933
  Куделько З. Укладання багатомовного тлумачного словника дипломатичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 220-222
1533934
  Костенко Л. Укладання бібліотеками договорів про співпрацю у фокусі права // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 17-19
1533935
  Сиволап І.М. Укладання договорів про попереднє ціноутворення як запорука уникнення спорів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 146-150. – ISSN 2306-6806
1533936
  Биць І. Укладання договорів про стажування та ведення трудових книжок // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 17


  "Як укладаються договори про стажування між роботодавцем і студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів? Чи оформлюються трудові книжки на студентів (учнів), які проходять стажування на підприємстві? Хто має вносити запис до ...
1533937
  Семеніхін І.М. Укладання договорів у військах i контроль за їх виконанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджена організація договірної дисципліни у Збройних Силах України і контроль за її виконанням. The organization of contractual discipline of the Armed Forces of Ukraine and control over its execution is researched.
1533938
  Фіногін А. Укладання договору за Віденською конвенцією 1980 року і за цивільним кодексом України: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 124-125
1533939
   Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (18 - початок 20 ст.) із фондів бібліотек України : Методичний посібник. – Київ : ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2005. – 124с.
1533940
  Розгон О. Укладання іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 45-54
1533941
  Яценко О.М. Укладання оглядових документів : практ. посібник / О.М. Яценко ; [наук. ред. П.І. Рогова] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 7)
1533942
  Дрига І. Укладання підручників рідної мови для караїмів та урумів // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 313-321. – ISBN 978-966-489-161-2


  "Статтю присвячено порівняльному аналізові підручників караїмської та урумської мови, використовуваних нами в практиці викладання тюркських мов України їх носіям та щойно розроблених, викладено власний досвід роботи з етнічною меншиною протягом ...
1533943
  Заболотна Н.В. Укладання попримірникових каталогів кириличних стародруків василіянських друкарень з фондів НБУВ: практичний досвід та теоретичні напрацювання // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 568-580. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1533944
  Кобута І.В. Укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: перспективи для сільськогосподарських товарів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 219-223. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1533945
  Василенко Г.В. Укладання Україною угоди про застосування гарантій МАГАТЕ в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 114-118.
1533946
  Вернік Ю.В. Укладання Українського біографічного словника: науково-комунікативний аспект // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 252-264. – ISSN 2520-2855
1533947
  Поліщук О. Укладання французько-українського термінологічного глосарія з тематики "Поліграфія" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 267-275. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено основну послідовність дій при укладанні двомовного французько-українського перекладного глосарія з тематики "Поліграфія". Розглянуто етапи створення зазначеного глосарія, його параметри та структуру, а також основні принципи добору ...
1533948
  Боднар Т.В. Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладення) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-93.
1533949
  Білошицький К.М. Укладання частотного словника корейської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 18 п.


  У статті розглядаються етапи укладання частотного морфемника корейської мови. Проведено аналіз корпусу, на матеріалі якого було укладено частотний морфемник. Описано його роль і місце у сучасній лінгводидактиці. Article observer all the stages of ...
1533950
  Петренко І. Укладання четвертих шлюбів і дотримання траурних термінів у повсякденному подружньому житті мирян XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 67-74. – ISSN 0869-3595
1533951
  Розгон О. Укладання шлюбного договору за сімейним кодексом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 1561-4999
1533952
  Недошовенко А.О. Укладання, зміна та розірвання договору будівельного підряду : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Недошовенко Андрій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 244 арк. – Додатки: арк. 243-244. – Бібліогр.: арк. 218-242
1533953
  Фісун В. Укладення виконавчим органом юридичної особи правочинів з дефектом повноважень: як мінізувати ризики? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1533954
  Костенко Л. Укладення господарського договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 98-100.
1533955
  Резнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 100-104
1533956
  Дзюбенко С. Укладення договорів за рішенням суду. аналіз законодавства та судової практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 62-64.
1533957
  Цікало У.В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 28-31
1533958
  Коновал Н. Укладення договору довічного утримання (догляду), його правові наслідки та відмінність від спадкового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-35
1533959
  Грамацький Е. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.114-118
1533960
  Лукасевич-Крутник Укладення договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 51-57.
1533961
  Товкун І. Укладення договору поставки у спрощеній формі: на матеріалах судової практики / І. Товкун, Д. Зал // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 40-44. – ISSN 2663-5313
1533962
  Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 50-58
1533963
  Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-64.
1533964
  Вавженчук С. Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 6-11. – ISSN 2663-5313
1533965
  Щербина І.В. Укладення електронних договорів // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 178-197. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1533966
  Розгон О. Укладення іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 72-80
1533967
  Доля Л. Укладення колективного договору: право чи обов"язок? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 271-273. – ISBN 978-966-301-169-1
1533968
  Дорошенко Л. Укладення корпоративного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; вип. 5 (124)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблемні питання , що виникають у процесі укладення корпоративного договору . Визначено фо - рми корпоративного договору , способи та порядок його укладення При дослідженні використано такі методи пізнан - ня : діалектичний , ...
1533969
  Бортнік О.Г. Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.58-63. – ISSN 1727-1584
1533970
  Григор"єва Т. Укладення миру після Хотинської війни (1620-1621 рр.): спроба переоцінки досягнутих домовленостей // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 51-74. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1533971
  Діковська І. Укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до деяких міжнародних уніфікованих документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу способів укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, DCFR, Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Принципів Європейського ...
1533972
  Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
1533973
  Шама Н. Укладення спадкового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 212-218. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1533974
  Сімутіна Я. Укладення строкових трудових договорів із педагогічними працівниками пенсійного віку: диференціація чи дискримінація? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 73-79. – ISSN 2663-5313
1533975
  Макода В.Є. Укладення та припинення ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1003-1006. – ISBN 978-966-667-341-4
1533976
  Шилова А. Укладення та реалізація Дейтонських угод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-74. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення Дейтонських угод та проаналізовано хід їх виконання. The article deals with the main provisions of the Dayton Agreements and also analyses their implementation process.
1533977
  Уська У.Р. Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 120-127. – ISSN 0321-0499
1533978
  Пашутинський Є.К. Укладення трудового договору / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-88-4
2-е вид. – 2005. – 164с. – На обкл.: Коментр; Нормативна база; Зразки документів
1533979
  Войнаровська О. Укладення трудового договору, порівняльний аналіз положень проекту Трудового кодексу та кодексу законів про працю України / О. Войнаровська, О. Іванович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 29-33
1533980
  Сас П.М. Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 38-73. – ISSN 0130-5247
1533981
  Майданик Р.А. Укладення, об"єкт і предмет договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1115-1118. – ISBN 978-966-667-341-4
1533982
  Іванов О. Укладено угоду з університетом м.Осака // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Ректор університету академік Леонід Губерський зустрівся з освітянами з Японіїї. Це були президент Осакського університету економіки і права Вакіо Фудзумото та професор юридичного факультету цього університету Хітоші Івамура. Між двома ВНЗ було ...
1533983
  Роджерс К. Укладки и покрытия / К. Роджерс. – Москва, 1968. – 135с.
1533984
  Мазур І. Уклали угоду факультет економіки та управління Карагандинського університету ... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1533985
  Хомченко В.Ф. Уклін : оповідання / В.Ф. Хомченко; пер. з білорус. М.Крилова. – Київ : Веселка, 1990. – 219 с.
1533986
  Білан А. Уклін амазонці авангарду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11. – ISSN 0868-9644
1533987
  Бондарчук А.І. Уклін ангелу : 1946-1947, 1932-1933 : [повісті] / Андрій Бондарчук. – Луцьк : Надстир"я, 2018. – 194, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-517-885-9
1533988
  Красовська О. Уклін вам, гуру журналістики! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 21


  Презентація книги "Вчителі-наставники журналістів з Київського університету". Авторська команда - А. Горлов, В. Корінюк, Г. Косих, М. Махінчук, С. Правденко та М. Сорока. Кількома роками раніше були книжки "Уроки журналістики і життя" (про випускників ...
1533989
  Маркович О. Уклін Віктору Ариповському - світлій і мудрій людині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1533990
  Лук"янчук Г. Уклін героям Крут // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 7
1533991
  Мацибок-Стародуб Уклін доземний - пам"ять вічна // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)


  Цьогоріч, із нагоди Дня пам"яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, представники КНУ імені Тараса Шевченка символічною хвилиною мовчання й покладанням квітів до пам"ятного меморіалу вшанували полеглих, які ...
1533992
   Уклін землі. – Київ, 1985. – 223с.
1533993
   Уклін земний тобі, Херсоне!. – Сімферополь, 1978. – 167с.
1533994
   Уклін Кобзареві : альманах : до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2000. – 60 с. : іл.
1533995
  Стегній В. Уклін Кобзареві. Чому Шевченко не побував у Харкові? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 7-10
1533996
  Неживий О.І. Уклін рідній землі полтавській : посіб. для вчителів / Олексій Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 93, [3] с. – (Славетніі імена Полтавщини). – ISBN 978-966-192-039-1


  В пр. №1704956 напис: Бібліотеці НУ ім. Тараса Шевченка. 18.05. 2016 р. Підпис.
1533997
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 14-15


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1533998
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 16-17


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1533999
  Мельник О.П. Уклін тобі земле! : поезії / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 72 с.
1534000
  Волок М.М. Уклін тобі, хлібе! / М.М. Волок. – Дніпропетровськ, 1986. – 127с.
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,