Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1361001
  Демидов А.И. "Управляемый хаос" как политический процесс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-35. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1361002
  Понну С.Х. Управління "поганими" кредитами банківських установ Малайзія : новини зарубіжної науки / С.Х. Понну, Т.Н. Рамакришна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 288-300 : Табл. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1993-6788
1361003
  Висоцька В.А. Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту / В.А. Висоцька, А.Ю. Нога, П.Ю. Козлов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 421-434. – ISSN 0321-0499
1361004
  Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти діяльності страхових агентів. Проаналізовано особливості управління агентською мережею страхових компаній та розроблено пропозиції щодо його удосконалення в Україні. Рассмотрено теоретические и практические ...
1361005
  Касич Алла Олександрівна Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.02 / Касич А.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361006
  Вокій Борис Всеволодович Управління аеродинамічними і газодинамічними процесами у виробках глибоких вугільних шахт на основі удосконалення схем провітрювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Вокій Борис Всеволодович; Бокій Б.В.; НАНУ. Мін. вугільної промисл. ім.О.О.Галкіна. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1361007
  Кистенюк Г. Управління активами комерційного банку в Україні: методи та проблемні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 98-110. – ISSN 2409-9260
1361008
  Нестерова Д.С. Управління активами страхових компаній в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 26-28
1361009
  Макаренко Ю.П. Управління активами та пасивами комерційного банку з метою підвищення ефективності їх використання / Ю.П. Макаренко, А.А. Хоруженко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 66-70. – ISSN 2306-6814
1361010
  Мещеряков Андрій Адольфович Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 177-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано можливості комерційного банку з впровадження комплексного підходу до організації внутрішньої економічної роботи через визначення порядку використання ресурсної бази та порядку перерозподілу доходів між функціональними ...
1361011
  Мещеряков Андрій Адольфович Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 177-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано можливості комерційного банку з впровадження комплексного підходу до організації внутрішньої економічної роботи через визначення порядку використання ресурсної бази та порядку перерозподілу доходів між функціональними ...
1361012
  Михайлова К. Управління активами та репутацією в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 1810-7923
1361013
  Березюк К.М. Управління акціонерним капіталом підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 95-98. – ISSN 2306-6814
1361014
  Євтушевська О.В. Управління акціонерними товариствами України в умовах економічної нестабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1361015
  Кущ О.О. Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 93-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1361016
  Струнін В.В. Управління бізнес-процесами логістичної системи підприємства / В.В. Струнін, А.В. Гордієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-66. – ISSN 2306-6806
1361017
  Фролова Т.А. Управління бізнес-процесами підприємства / Т.А. Фролова, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-230-0
1361018
  Федоренко В.Г. Управління бізнесом в умовах нової економічної політики української держави / В.Г. Федоренко, А.Д. Чернявський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 2-5
1361019
  Маханець Л.Л. Управління борговою безпекою держави // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 223-226
1361020
  Макаренко Є.В. Управління бюджетним дефіцитом у фінансовій політиці зарубіжних країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 10-14
1361021
  Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : Підручник / О.М. Бандурка; МВС України, Ун-т внутрішніх справ. – Харків, 1998. – 480c. – ISBN 966-610-012-6
1361022
  Якимчук М. Управління в органах прокуратури України: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.89-96. – ISSN 0132-1331
1361023
  Цехмістрова Г.С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : Навчальний посібник для вузів / Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 280с. – ISBN 966-8407-50-4
1361024
  Фролова О.Г. Управління в прикордонних і митних органах як різновид державного управління, його об"єкти і суб"єкти // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.64-72
1361025
   Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування : монографія / [В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 569, [3] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 549-569. – ISBN 978-966-924-639-4
1361026
  Гаєвський Б.А. Управління в системі суспільних відносин розвинутого соціалізму. (Організаційний аспект) / Б.А. Гаєвський. – Київ : Голов.вид-во "Вища школа", 1982. – 110с.
1361027
  Сало І.В. Управління валютним ризиком банку на основі застосування трансфертного ціноутворення / І.В. Сало, М.А. Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 324-330
1361028
  Ющенко В.А. Управління валютними ризиками : Hавч. посібник / В.А. Ющенко, В. Міщенко. – Київ : Знання, 1998. – 444с. – ISBN 966-574-199-3; 966-7293-29-7
1361029
   Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки / С.І. Маслов, Д.В. Карамишев, С.А. Бриксін, В.О. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 16-18
1361030
  Шевцова О.Й. Управління вартісно-ризиковими чинниками та часовими аспектами фінансування потреб у капіталі підприємств : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, С.Я. Касян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1361031
  Базарний Д.В. Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 147-152
1361032
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-18. – Біблогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1361033
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 135-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1361034
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю нафтогазової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 128-134. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1361035
  Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств : Монографія / О.Г. Мендрул; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 272с. – ISBN 966-574-448-8
1361036
  Терещенко О.О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту : фінанси підприємств / О.О. Терещенко, М.В. Стецько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-99. – Бібліогр.: 7 назв
1361037
   Управління вартістю проектів у сфері нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено теоретичні розробки вчених у сфері управління проектами. З"ясовано суть та особливості управління вартістю проектів, визначено методи і критерії економічної оцінки проекту нерухомості.
1361038
  Гнєушева І.О. Управління вартістю та структурою капіталу підприємства / І.О. Гнєушева, Т.І. Притика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 14-16
1361039
  Петраш О.П. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 25-29. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є наукове обґрунтування можливості продуктивного використання у вітчизняній практиці, для оцінки ефективності інвестиційного проекта компанії (девелопера), сучасних інструментів і моделей управління вартістю підприємства. Предметом ...
1361040
  Смоланов Сергій Миколайович Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробках вугільних шахт : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Смоланов Сергій Миколайович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. академ. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
1361041
  Колодій А.Ф. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) : наук. розробка / А.Ф. Колодій, М.А. Наход ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 61-65. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1361042
   Управління виробництвом : навчальний посібник / М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; Чернігівський держ. технол. ун-т; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 296с. – ISBN 966-316-111-6
1361043
  Гаца О.О. Управління виробництвом в умовах застосування АСУ / О.О. Гаца, О.А. Чалий. – К., 1980. – 48с.
1361044
  Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : Ph. D. з менеджменту / М.Д. Ханна; Передмова А.Мазаракі і Н. Гуляєвої; Пер. на укр. мову Р. Григоренком та ін.; Південний Ун-т Джорджії Стейтсборо ... – Київ, 2003. – 226с.
1361045
   Управління виробничими запасами підприємства / В.К. Станчевський, М.О. Панкова, О.І. Літвіненко, К.Е. Кондратенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 196-198. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1361046
   Управління витратами : навчальний посібник / Грещак М.Г., Гордієнко В.М., Коцюба О.С., Лозовик Ю.М. ; за заг. ред. Грещака М.Г. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-483-052-9
1361047
  Стоян В. Управління витратами банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 39-42 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1361048
  Лондаренко О.О. Управління витратами в державних науково-дослідних установах: контрольний аспект // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 234-244. – ISSN 2310-9734


  Стаття присвячена проблематиці здійснення внутрішнього контролю за витратами у науково-дослідних установах державної форми власності.
1361049
  Желєзняк А. Управління витратами в механізмах підвищення ефективності молочного скотарства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 88-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1361050
  Шумило Ю.О. Управління витратами в системі бюджетування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-23
1361051
  Варава Лариса Миколаївна Управління витратами в стратегії природоохоронної діяльності гірничодобувного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 173-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено стратегічні напрями природоохоронної діяльності на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах і підходи до розробки відповідної стратегії. Оптимізацію витрат у стратегії природоохоронної діяльності запропоновано здійснювати ...
1361052
  Царенкова Т.О. Управління витратами виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-104
1361053
  Махініч Г.О. Управління витратами на забезпечення якості продукції на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 71-76
1361054
  Пилипенко О.О. Управління витратами на сучасних підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 8-11
1361055
  Курташова І.В. Управління витратами та доходами Інтернет-представництв в контексті обліку за центрами відповідальності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361056
  Карінцева О.І. Управління витратами у системі стратегій "контролю" та "ризику" суб"єкта господарювання / О.І. Карінцева, М.О. Харченко, С.В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 23-33. – ISSN 1726-8699
1361057
  Найчук Ю.Г. Управління витратами як складова загального процесу управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 91-96


  Розглянуто особливості витрат як об"єкта управління. Досліджено сутність системи управління витратами на підприємстві, її функціональні складові та вимоги, які повинні дотримуватися в процесі її формування. The article discusses the features as an ...
1361058
  Радченко К. Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічного комплексу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
1361059
  Комісарова Т. Управління виховним процесом сучасної загальноосвітньої школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 9. – С.17-20. – ISSN 0131-6788
1361060
  Добко Т.А. Управління вищим навчальним закладом в умовах диверсифікації джерел фінансування вищої освіти: співпраця з жертводавцями (на прикладі Українського католицького університету) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 22-31. – ISSN 1562-529Х
1361061
  Черненко Н.М. Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах / Н.М. Черненко, О.В. Вороненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 25-29. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1361062
  Трегубенко А.С. Управління вищою освітою в Україні: стратегічний аспект // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 54-56
1361063
  Ладиченко К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1361064
  Матвєєв В. Управління власністю міжнародних корпорацій в умовах глобалізації / В. Матвєєв, Н. Кравчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 110-119. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1361065
  Заяць Р.В. Управління власністю як складова аграрного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 62-66. – ISSN 2306-6792
1361066
  Осецький В.Л. Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 61-68. – ISSN 2310-0672
1361067
  Ковальчук І.П. Управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю (на прикладі басейну Західного Бугу) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-53. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1361068
  Сіданіч І. Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації "Християнська педагогіка у вищій школі" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 118-130. – ISSN 2312-5993
1361069
  Єгоров В.О. Управління галузевим виробництвом / В.О. Єгоров. – К, 1989. – 48с.
1361070
  Джуринський В.О. Управління господарським об"єднанням: проблеми вдосконалення законодавства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-135.
1361071
  Россоха В.В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В.В. Россоха, О.М. Шарапа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 71-79. – ISSN 2221-1055
1361072
  Кацуба А.В. Управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу: адміністративно-правові засади : монографія / Кацуба Александр Володимирович. – Харків : Друкарня Мадрид, 2014. – 244 с. – Бібліогр.: с. 220-243 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7050-38-3
1361073
  Супрун А. Управління грошовими коштами страхових компаній в кризовому та посткризовому періодах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 116-119. – ISSN 1993-0259
1361074
  Близнюк О. Управління грошовими коштами як вид управління: юридичне розуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
1361075
  Селіверстова Л.С. Управління грошовими потоками підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 2306-6806
1361076
  Пірог Д.В. Управління грошовими потоками та визначення фінансового стану банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 270-278
1361077
  Дропа Я. Управління дебіторською заборгованістю підприємств за умов фінансової кризи / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 147-153. – ISSN 0201-758Х
1361078
  Лищенко О.Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1361079
  Баб Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Баб, "як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 60-63
1361080
  Вітлінський В.В. Управління депозитним портфелем домогосподарства / В.В. Вітлінський, О.М. Гай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1361081
  Колобов Ю. Управління державним боргом в контексті пріоритетів боргової політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано існуючі методи управління державним боргом, особливості їх застосування, проблеми високого рівня державного боргу та ефективність системи управління державним боргом України. Визначено пріоритети боргової політики України, у ...
1361082
  Шпенюк О.Є. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1361083
  Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В.М. Федосов, О.А. Колот // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-33. – Бібліогр.: с. 4-5, 10, 12, 15-19, 21-24,


  Розглянуто теоретичні засади сутності і природи державного боргу, особливості його формування та специфіку управління ним. Досліджено сутність, форми й методи боргового ризик-менеджменту, показано його новітні світові технології. Дано оцінку ризиків ...
1361084
  Коляда Т.А. Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1361085
  Зозулевич О.І. Управління державним боргом України та його особливості на сучасному етапі розвитку // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 22
1361086
  Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та нпапрями оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1361087
  Алексєєва Н.І. Управління державним боргом: досвід Франції // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 20-35. – ISSN 2310-9734
1361088
  Елєрс Г. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 7-21 : рис. – ISSN 2305-7645
1361089
  Акініна Наталія Управління державним замовленням на підготовку фахівців // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – № 1. – С.288-292
1361090
  Босенко О.С. Управління державними борговими забов"язаннями в зарубіжних країнах // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 26-38. – ISSN 2414-3499
1361091
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках / І.В. Розпутенко. – Київ : Основи, 1993. – 221 с.
1361092
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках : Автореф... докт. з держ. управл.наук: 25.00.05 / Розпутенко І. В.;. – К., 1999. – 32л.
1361093
  Майданик Р. Управління державними корпоративними правами // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.19-22
1361094
  Чихачова Ю.С. Управління державними корпоративними правами в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 87-93 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361095
  Петленк Ю. Управління державними фінансами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення / Ю. Петленк, Т. Котовський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 21-28. – ISSN 1818-5754
1361096
  Бліхар Т.Я. Управління державними фінансами України: сучасний стан та перспективи розвитку // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 16-17
1361097
  Циба Р.П. Управління державними фінансами як засіб соціально-економічних перетворень (історичний досвід 1920-1980-х років) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 99-113. – ISSN 1681-116Х
1361098
  Вінник О.М. Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 112-120. – ISSN 1993-0909
1361099
  Апанасенко К. Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються зміни у законодавстві про правовий режим державної власності, які відбулись після прийняття Закону України "Про управління об"єктами державної власності". Також автор викладає свої висновки про останні тенденції в управлінні ...
1361100
  Романюк Т. Управління державою "в три кліки" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 17 (397). – С. 17-18. – ISSN 2313-559X
1361101
  Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.15.03 - відкрита розробка корис. копалин / Демещук В.Л. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т Укр. " Київський політехічний ін-т". – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361102
  Шишкін В.О. Управління диверсифікацією підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.399-402. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1361103
  Чухрай Н.І. Управління динамічними портфелями проектів у структурній оболонці бізнесу / Н.І. Чухрай, І.І. Новаківський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 202-212. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено засади формування структурних оболонок бізнесу як складової системи управління підприємством в умовах становлення нової економіки. Показано, що формування структурної оболонки бізнесу послідовно охоплює такі рівні: формалізацію ...
1361104
  Чернова К.О. Управління діаспорами у поліетнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-78. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу управління діаспорами. Зокрема, розглядаються такі проблеми як сутність менеджменту етнонаціональних процесів, правове забезпечення етнокультурного розвитку меншин, толерантність у міжетнічних стосунках. The article offers an ...
1361105
  Олійник Д. Управління діквідністю комерційного банку на основі оптимального використання залишків тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 31-34 : Табл.
1361106
  Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами : Навчальний посібник для студ. вузов / В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан; МОНУ; Одеськ. держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 280с. – ISBN 966-8365-99-2
1361107
   Управління діловою кар"єрою : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
1361108
  Семенюк О.Г. Управління діяльністю з охорони державної таємниці та ії елементи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 55-63. – ISSN 2308-9636
1361109
  Станкевич І.В. Управління діяльністю освітніх організацій в сучасних умовах: обгрунтування складових траєкторії розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 110-121. – ISSN 2308-1988


  "Сучасний стан надання освітніх послуг освітніми організаціями різних країн світу показує, що їх розвиток визначається під впливом таких основних тенденцій, як: глобалізація, міжнародна інтеграція та інтернаціоналізація вищої освіти. Ці тенденції, у ...
1361110
  Бобирєва Олена Володимирівна Управління діяльністю рекреаційних підприємств : Дис. ... канд. економічних наук: 08.06.01. / Бобирєва Олена Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. + Додатки: л. 178-183. – Бібліогр.: л. 163-177
1361111
  Бобирєва Олена Володимирівна Управління діяльністю рекреаційних підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бобирєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1361112
  Золотаревська Любов Ярославівна Управління діяльністью інноваційних фондів : Дис....канд. економ. наук: 08.06.02 / Золотаревська Любов Ярославівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220л. + Додатки: л.171-220. – Бібл.:л.163-170
1361113
  Нерсесян Г.А. Управління для сталого розвитку: соціально-філософський ракурс / Г.А. Нерсесян, А.М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 43-50. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1361114
  Ілляшенко К.В. Управління екологічними витратами на підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: Літ.: 2 п. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням обліку і плануванню екологічних витрат. Розглянуто поняття, класифікація і напрями удосконалення системи обліку природоохоронних витрат на підприємстві. Обґрунтовано необхідність упровадження на підприємстві еколого-економічного ...
1361115
  Шевченко Г.М. Управління екологічними конфліктами в туристично-рекреаційній сфері // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 28-34. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1361116
  Шолойко А.С. Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 21-25. – ISSN 2306-6814
1361117
  Маркін Ю. Управління екологічними ризиками: тенденції в страхуванні відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 50-51. – ISSN 1810-7923
1361118
  Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361119
  Шмандій Володимир Михайлович Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шмандій В.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1361120
  Ветрова Н.М. Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / Ветрова Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Сімферополь, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1361121
  Бредун В.І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонавантаженого регіону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бредун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1361122
  Савенко Р.Г. Управління еколого-економічним потенціалом регіональних ресурсів природокористування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 74-80. – ISSN 2218-1199
1361123
  Сизоненко О. Управління еколого-економічними процесами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1361124
  Панченко Є.Г. Управління економікою -- на рівень нових вимог / Є.Г. Панченко, В.І. Сенченко. – Київ, 1976. – 48с.
1361125
  Палига Є.М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 109-117. – ISSN 1562-0905
1361126
  Іляшенко А.Х. Управління економічним зростанням при реалізації грошово-кредитної політики // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 130-137. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1361127
  Маслак О.І. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 201-212. – ISSN 2218-4511
1361128
  Макаренко М.В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 217-224. – ISSN 1993-6788


  Досліджено сутність поняття економічного потенціалу, розглянуто головні складові такого потенціалу, розроблено методи управління економічним потенціалом.
1361129
  Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1361130
  Грановський М. Управління економічним розвитком Харківського регіону в умовах євроінтеграиії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 8-11. – ISSN 1562-529Х
1361131
  Маркова Є.Ю. Управління економічною безпекою в стратегії розвитку рибодобувних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1361132
  Маляревський Ю.Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти : монографія / Маляревський Ю.Д., Лабунська С.В., Прокопішина О.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. + Додаток: с. 131-158. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-676-344-3
1361133
  Штангрет А.М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі : монографія / А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 250, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-322-240-0
1361134
  Бовсуновська Г.С. Управління економічною безпекою суб"єктів підприємництва в умовах невизначеності (на прикладі страхових компаній) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
1361135
  Гончаров Ю.В. Управління економічною безпекою сфери вищої освіти та вибір моделі оцінки якості освітнього процесу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 142-147. – (Серія "Економіка")


  "...В статті розглянуто управління економічною безпекою сфери вищої освіти та здійснено вибір моделі оцінки якості освітнього процесу."
1361136
  Скрипніченко Олег Петрович Управління експортом промислового підприємства на засадах маркетингу (на матер.укр.товаровиробників-експортерів) : Дис...канд. економ. наук: 08.02.03 / Скрипніченко Олег Петрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 213л. + Додатки:л.175-213. – Бібліогр.:л.164-174
1361137
  Руденко Л. Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних корпоративних структур : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1361138
  Шийко В. Управління енергозбереженням у газотранспортній галузі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 145-149. – ISSN 1993-0259
1361139
   Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика : колектив. монографія : присвяч. 100-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018) / [С.О. Смирнов, R. Dziuba, М.М. Бабенко та ін. ; за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. С.О. Смирнова] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : АКЦЕНТ ПП, 2017. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 100-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018). - Текст укр., рос. та пол. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-921-102-6
1361140
  Кіссе А.І. Управління етнічними конфліктами: визначення поняття, особливості та підходи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 676-682. – ISSN 1563-3349
1361141
  Шлапак В.О. Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шлапак Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1361142
  Долгоруков Ю.А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості : фінанси підприємств / Ю.А. Долгоруков, Н.І. Редіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1361143
  Надворний О.Б. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств в сучасних економічних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 77-80
1361144
  Попова О. Управління ефективністю інвестиційного проекту на промисловому підприємстві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.98-102. – ISBN 966-654-085-1
1361145
  Шик Л.М. Управління ефективністю підприємства на основі системи бюджетного планування в умовах макроекономічної нестабільності / Л.М. Шик, Н.Є. Скоробогатова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 164- 173 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1361146
   Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств : монографія / [Г.О. Швиданенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 369-397. – ISBN 978-966-926-146-5
1361147
   Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України. – Київ : К.І.С., 2004. – 124 с.
1361148
  Фірсова С.Г. Управління зайнятістю: системний підхід // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 162-166
1361149
  Федчишин С.А. Управління закордонними справами як предмет аналізу дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського права) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 281-285. – ISBN 978-617-7293-17-9
1361150
  Рум"янцев А. Управління залученими інвестиціями при створенні спільних підприємств в Україні : аналізують науковці / А. Рум"янцев, С. Ніколаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1361151
  Куницька О.М. Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу / О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1361152
  Будник В.А. Управління запасами підприємств з урухуванням вартості грошей за часом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1361153
  Таралло В.Л. Управління здоров"ям у ринкових умовах господарювання // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 36-40. – ISSN 2415-8763
1361154
  Строкань Володимир Управління земельними відносинами в системі місцевого самоврядування: методологічний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 296-302
1361155
  Юрченко І.В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 9 (275). – С. 63-69. – ISSN 2221-1055
1361156
  Семенчук І.М. Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції / І.М. Семенчук, Т.І. Склярук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 18-23. – ISSN 2306-6792
1361157
  Новаковська І.О. Управління земельною реформою на завершальному етапі її здійснення / І.О. Новаковська, В.В. Бабій // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1361158
  Мартин А.Г. Управління землями сільськогосподарського призначення державної власності: впровадження європейського досвіду / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2014. – № 3. – С. 88-92. – ISSN 2310-4678
1361159
  Бутенко Н.Ю. Управління знаннями в корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 414-419. – ISSN 2222-4459
1361160
  Давидова І.О. Управління знаннями в системі інформаційно-аналітичної підтримки науки // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 27-31


  В контексті бібліотечно-інформаційної діяльності розглянуто зміст технологій управління знаннями, комунікативного інжинірингу як сучасних засобів інформаційно-аналітичної підтримки науки.
1361161
  Соболєв В. Управління знаннями як конститутивна складова інноваційних перетворень в умовах стратегічних змін / В. Соболєв, Л. Донець // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 36. – С. 372-378. – ISSN 2079-4762
1361162
  Артамонова Н.О. Управління знаннями як нова функція патентно-інформаційних підрозділів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 139-149. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджується система управління знаннями як теоретичний фундамент, що визначає розвиток інформаційно-бібліотечної науки, а також роль знання, менеджменту, інформаційних технологій, корпоративної культури в управлінні знаннями.
1361163
  Пазізіна К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1361164
  Дегтярев О.В. Управління зовнішньоекономіною діяльностю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізіції (на прикладі космічної галузі України) : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.03.03 / Дегтярев О.В.; Олександр Вікторович Дегтярєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1361165
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ.економ.ВУЗів і факультетів. – Київ : Віра-Р, 1998. – 448с. – ISBN 966-95172-1-4
1361166
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ. економ. ВУЗів і фікультетів. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Віра-Р, 2002. – 552с. – 33Упра Шифр дубл. – ISBN 966-7807-10-Х
1361167
  Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 03 / Дегтярев О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1361168
  Грущинська Н.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України в умовах становлення процесів митного регулювання з країнами Центрально-Східної Європи : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 101-108. – Бібліогр.: 17 назв
1361169
  Камбур Н.О. Управління і право в інституціоналізації освітиіфілософські смисли // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 42-56. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1361170
  Пономаренко В.С. Управління іміджем підприємства : монографія / Пономаренко В.С., Ястремська О.О. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 240 с. : табл. – Додатки: с. 213-238. – Бібліогр.: с. 197-212. – ISBN 978-966-676-488-4
1361171
  Арсененко А. Управління інвестиційним кліматом держави: основні поняття // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 54-60. – ISSN 2078-5860
1361172
  Ребенок А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему управління стратегією підприємства на основі проектного підходу. Для підвищення ефективності управління розроблено математичний апарат та програму оцінки рівня відхилень у процесі виконання проекту як інструменту реалізації ...
1361173
  Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – Київ : Лібра, 2002. – 472с. – ISBN 996-7035-48-4
1361174
  Свінцицька О.М. Управління інвестиційним процесом у видавничо-поліграфічній галузі : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1361175
  Бойко А.В. Управління інвестиційним розвитком у контексті підвищення конкурентоспроможності економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-127.
1361176
  Білоног Т.В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788


  Обгрунтовано необхідність застосування програмно-цільовиого методу в управлінні проектами підприємства. Розкрито процес розробки інвестиційної програми підприємства.
1361177
  Соболь В.А. Управління інвестиційними процесам / В.А. Соболь, І.В. Кошелєв, М.С. Фєдоренко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-34
1361178
  Кириленко В.І. Управління інвестиційними процесами в системі гарантування економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 174-179


  В статті розкривається зміст та основні напрями управління інвестиційними процесами в системі державної стратегії економічної безпеки. The contents and the main directhions of management of investment processes within the framework of state strategy ...
1361179
  Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Підхомний. – Київ : Кондор, 2003. – 184с. – ISBN 966-7982-44-0
1361180
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1361181
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 15 назв
1361182
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 295 л. – Додатки: л. 215-295. – Бібліогр.: л. 191-214
1361183
  Дамаскіна М.В. Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-43.
1361184
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С.В. Герасимова. – Київ : Знання, 2006. – 407с. – ISBN 966-346-266-3
1361185
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Герасимова С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 474л. + Додатки : л.448-474. – Бібліогр. : л.410-447
1361186
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.04. - екон. та упр. підприємствами (за видами економ. діяльності) / Герасимова С.В.; Світлана Василівна. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1361187
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-6.
1361188
  Мостенець А.В. Управління інвестиційною діяльністю банку / А.В. Мостенець, В.Е. Петренков // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 284-288. – ISSN 2222-4459
1361189
  Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 82-88
1361190
  Феєр О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 140-145. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1361191
  Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 342л. + Додатки: л.197-342. – Бібліогр.: л.180-196
1361192
  Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1361193
  Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.06.01 / Андрій Анатолійович Денисенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1361194
  Баюра Д.О. Управління інвестиційною привабливістю промислових підприємств України в умовах глобалізації фондових ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 124-131.
1361195
  Балацький О.Ф. Управління інвестиціями : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 232с. – ISBN 966-680-117-5


  Складається з двох частин. Для студентів економічних спеціальностей "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент"
1361196
  Ландик В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 52-57
1361197
  Сагайдак Ю.А. Управління інноваційним потенціалом як метод забезпечення конкурентноспроможності підприємства / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 12-19
1361198
  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Вид. 3-тє , стер. – Суми : Університетська книга, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-184-1
1361199
  Альошин С.Ю. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 208-216. – ISSN 2222-4459
1361200
  Федулова Л. Управління інноваційним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 37-47. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1361201
  Краснопольський Д.С. Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 120-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1361202
  Паливода О.М. Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 101-109 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1361203
  Гудзь О.Є. Управління інноваційними ризиками підприємств ТК // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 16-20
1361204
  Мринська Т.С. Управління інноваційними технологіями як стратегією розвитку кадрового забезпечення освітнього процесу у вищих навчальних закладах України / Т.С. Мринська, Н.В. Потопальська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 247-252.
1361205
  Гардабхадзе І.А. Управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації "дизайн одягу" // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 22-32. – ISSN 2415-8151
1361206
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 с. + Додатки: л. 160 - 210. – Бібліогр.: л. 148 - 160
1361207
  Мохамед Е.М. Управління інноваційною діяльністю в освіті // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 144-148
1361208
  Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 43-46
1361209
   Управління інноваціями в сучасній організації : Монографія. – Київ, 2006. – 359с. – ISBN 966-8939-069
1361210
  Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi досліджуються чинники, що впливають на управління інноваціями непропорційного перестрахування, сутність іновацій непропорційного сгорахування, розгпядаються фактори впливу на ефективність управління інноваціями, бізнес система ...
1361211
  Клімова І. Управління інноваціями щодо забезпечення адаптації особистості до соціуму вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 62-65. – ISSN 1562-529Х


  "...Сутність запропонованих інновацій полягає в реалізації дидактичного принципу оптимізації змісту (елементи знань з"єднані найкоротшим логічним зв"язком). За допомогою певної побудови викладу навчального матеріалу профільного спрямування викладачі ...
1361212
  Дубенюк О.О. Управління інтеграційними корпоративними структурами в Україні / О.О. Дубенюк, М.В. Шарко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 235-241. – ISSN 1562-0905
1361213
  Нагорна В.О. Управління інтелектуальним капіталом вищих навчальних закладів: теоретичні аспекти // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 111-118. – ISSN 2413-9610
1361214
  Городянська Л.В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено економічний зміст категорій "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні pecypcи" та взаємозв"язок між ними. Запропоновано відтворення інтелектуального капіталу на підприємстві здійснювати організованим шляхом із використанням ...
1361215
  Куденко Н. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 86-88. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1361216
  Собко О. Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 104-118. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1361217
  Джемелінська Л.В. Управління інтелектуальною власністю в системі економічної безпеки промислового підприємства // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 90-94. – ISSN 2310-5534
1361218
  Сенченко М. Управління інформацією і цифрові бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-5.
1361219
  Самчинська Я.Б. Управління інформаційними технологіями - критичний бізнес-процес компанія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1361220
  Вайсман О.О. Управління іпотечним житловим кредитуванням як інструмент забезпечення населення України житлом // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1361221
   Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним : Методичний посібник / О.В. Співаковський, Д.Є. Щедролосьєв, Я.Б. Федорова, Н.М. Чаловська, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас; О.В. Співаковський, Д.Є. Щедролосьєв, Я.Б. Федорова, Н.М. Чаловська та ін. – Херсон : Айлант, 2006. – 356с. – ISBN 966-630-060-9
1361222
  Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Писаревська Г.І. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 195-225. – Бібліогр.: с. 176-194. – ISBN 978-966-676-512-6
1361223
  Петрусь С.П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.03 / Петрусь С.П.; Дніпропетровський регіональний ін-т державного управління Національної академії державного управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1361224
  Гладун П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 83-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361225
  Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства : навч. посібник / Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431-435. – ISBN 966-574-882-3
1361226
  Візіров Б.Й. Управління кар"єрою державного службовця як взаємодія інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-85 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1361227
  Літинська В.А. Управління кар"єрою персоналу : навч. посібник / Літинська В.А. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-513-333-0
1361228
  Лук"янов Дмитро Олександрович Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Лук"янов Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1361229
  Лук"янов Дмитро Олександрович Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Лук"янов Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 137л. + Додатки: л.131-137. – Бібліогр.: л.115-130
1361230
  Астахова К. Управління комплексом безперервної освіти: харківські напрацювання // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 26-30
1361231
  Наумік К.Г. Управління комунікаційною політикою в умовах постіндустріального суспільства : монографія / Наумік К.Г. ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-130. – ISBN 978-966-676-465-5
1361232
  Власенко О.В. Управління комунікаціями у міжнародних проектах в рамках європейських програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Власенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1361233
  Газуда Л.М. Управління конвергенційно-інтеграційними процесами сільських прикордонних територій : теорія, методологія, практика : монографія / Л.М. Газуда ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Ужгород : Сабов А.М., 2015. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-358. – ISBN 978-617-7344-08-6
1361234
  Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальностей "Міжнародна економіка", "Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності" / Л.С. Кобиляцький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2003. – 304с. – ISBN 966-8517-01-6
1361235
  Мірошниченко О.В. Управління конкурентоспроможністю банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 128-132.
1361236
  Камуліна А.Ю. Управління конкурентоспроможністю в Україні: можливість імплементації досвіду розвинених країн // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-234-8
1361237
  Солнцев С.О. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах марочної та немарочної конкуренції : монографія / С.О. Солнцев, К.В. Бажеріна, Г.М. Гребньов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 202, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-199. – ISBN 978-966-622-846-1
1361238
   Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник / Клименко С.М. [ та ін. ] ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 520 с. – ISBN 978-966-483-036-9
1361239
  Фірсова С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
1361240
  Яворський О.С. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств в умовах загострення конкуренції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 4-12
1361241
  Акімова Л.М. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Л.М. Акімова, М.В. Корж, І.В. Чуб ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Національного університету водного господарства та природокористування, 2017. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 115-120. – ISBN 978-966-327-358-7
1361242
  Мельник Л.Г. Управління конкурентоспроможністю фірми в ринкових умовах / Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 127-135


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку конкурентної політики фірми. Розглянуто методи добросовісної та недобросовісної конкуренції.
1361243
  Бойчук Н.Я. Управління конкурентоспроможністю: ефективні інструменти ведення бізнесу / Н.Я. Бойчук, К.С. Малинка // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 54-62. – ISSN 2310-5534
1361244
  Гірченко Т.Д. Управління конкурентоспроможностю банківської системи України / Т.Д. Гірченко, А.Я. Кузнєцова // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 43-48
1361245
   Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / [Жаворонкова Г.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-351-318-8
1361246
   Управління конфліктами : збірник тренінгових вправ : навчальний посібник / Ємельяненко Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевної О.В. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-483-064-2
1361247
  Назарова Г.В. Управління корпоративним пенсійним фондом : монографія / Назарова Г.В., Цюрко І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 191-218. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-966-676-528-7
1361248
  Стрижак О.Є. Управління корпоративними знаннями у середовищі ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 193-206


  Визначається проблема формування інтегрованого середовища на основі мережевих інформаційних ресурсів, які створено за різними технологіями та стандартами. Визначається категорії термінополя та таксономії, які забезпечують формування впорядкованого ...
1361249
  Шершньова З. Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект / З. Шершньова, С. Хименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено сутність та особливості корпоративного конфлікту інтересів. Запропоновано модель середовища функціонування корпорації як середовища інтересів. Узагальнено і деталізовано типовий склад стейкхолдерів та їхні цілі у корпорації. ...
1361250
  Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Птащенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-565-0
1361251
   Управління корпораціями : навч. посібник / [З.С. Шершньова та ін.] ; за ред. З.Є. Шершньової, А.Є. Черпак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 695, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 627-629. – Бібліогр.: с. 609-626. – ISBN 978-966-483-689-7
1361252
  Гнилицька Л.В. Управління корупційними ризиками: проблеми ідентифікації та оцінювання імовірності прояву // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 90-97. – ISSN 2522-9273
1361253
  Чайка Г. Управління креативністю як механізм підвищення конкурентоспроможності організації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 44-57. – ISSN 1605-2005
1361254
  Березовик В.М. Управління кредитним ризиком аграрних позичальників : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 86-93 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1361255
  Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 155-157. – ISSN 1815-3232
1361256
  Люта О.В. Управління кредитними ризиками в процесі формування доходів кредитних спілок / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 196-203
1361257
  Чегель Ю. Управління кредитними ризиками та якість кредитного портфеля // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 105
1361258
  Колодізєва Т.О. Управління ланцюгами поставок : навч. посібник / Т.О. Колодізєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 152-161. – ISBN 978-966-676-641-3
1361259
  Кіндій М.В. Управління ланцюгами поставок торгових мереж на засадах категорійного менеджменту / М.В. Кіндій, Я.В. Малиш, Л.П. Прийма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 143-152. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1361260
  Галайко Н.Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1361261
  Золотарьова О. Управління ліквідністю комерційного банку в контексті забезпечення його фінансової стійкості та надійності / О. Золотарьова, Н. Фролова, К. Чернецька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 122-126. – ISSN 1993-0259
1361262
  Новопісна К. Управління логістичними витратами на українських підприємствах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 52-58. – ISSN 1728-9343
1361263
  Коніщева Н. Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства / Н. Коніщева, Н. Трушкіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-67. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1361264
  Ревуцька Л.Є. Управління людським капіталом підприємства в сучасних умовах // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 51-51. – ISSN 2075-4892
1361265
  Ніколайчук М.В. Управління людським капіталом у системі сучасних економічних концепцій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 10/1. – С. 24-30. – (Серія: Економіка ; вип. 6 (1)). – ISSN 9125-0912
1361266
  Безтелесна Л. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1361267
  Кірєєва Л. Управління людськими ресурсами - стратегічний напрямок державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.124-136-. – ISBN 966-7800-15-6
1361268
  Пашко Л.А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 81-87. – ISBN 966-614-021-7
1361269
  Мельник О. Управління майновими правами суб"єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
1361270
  Яворська О. Управління майновими правами суб"єктів авторського права і суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 26-30
1361271
  Кравчук О.О. Управління майном державної власності: функціональний аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 202-208. – ISSN 1026-9932
1361272
  Шулікін Д. Управління майном ПТНЗ, змни до Бюджетного кодексу і зарплата в рамковому законі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  "...Результати аудиту управління майном ПТНЗ, законопроекти, які передбачають зміни до Бюджетного кодексу, рамкового Закону "Про освіту", питання стипендійного забезпечення і нормативної бази охорони інтелектуальної власності - таким був порядок денний ...
1361273
  Турський І. Управління малим підприємством як економічна категорія // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.111-115. – ISBN 966-654-085-1
1361274
  Платонова В.В. Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.02.03- організація управління, планування і регулювання економікою / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Д.датки: л. 218-274. – Бібліогр.: л. 203-218
1361275
  Савич О.П. Управління маркетинговою діяльністю автовиробників на світовому ринку : монографія / О.П. Савич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 244, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-244. – ISBN 978-966-926-147-2
1361276
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах Європейського Союзу ( на матеріалах німецької банківської системи) : Автореф. дис. ... економ. наук: 08.02.03 / Савін К.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1361277
  Воротіна Л.І. Управління маркетингом в умовах розвитку різних видів підприємств / Л.І. Воротіна, Л.С. Кудіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-69. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Здійснена спроба проаналізувати взаємозв"язок відносин власності, ринку та маркетингу. Значна увага приділена маркетингу як концепції, на принципах якої мають будувати свою діяльність різні види підприємств в умовах ринку.
1361278
  Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / Катерина Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-082-0
1361279
  Гуржій Н.М. Управління маркетингом: концепції та проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто етапи становлення маркетингу, передумови його виникнення, проаналізовано різні управлінські концепції маркетингу впродовж всієї історії їх формування в теорії та практиці.
1361280
  Зінов П.І. Управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ : монографія / П.І. Зінов. – Харків : Золота миля, 2013. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-11-5
1361281
   Управління матеріальними ресурсами : енциклопед. словник / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред. Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого, М.О. Копнова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-857-7
1361282
  Швець Д.Є. Управління междисциплінарними з"язками у навчальному прцесі / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 182-186. – ISSN 2072-1692
1361283
  Ченцов Віктор Управління митною справою в США: організаційні аспекти / Ченцов Віктор, Таранова Світлана // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 29-35
1361284
  Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом : Навч. посібник / Т.М. Циганкова; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 132с. – ISBN 966-574-236-1
1361285
  Лі Хуа (КНР) Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу : Дис. ... канд економ. наук: 08.02.03 / Лі Хуа (КНР); КНУТШ. – Київ, 2004. – 203л. – Бібліогр.: л. 191-203
1361286
  Лі Хуа (КНР) Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лі Хуа (КНР); КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1361287
  Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 104-109. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1361288
  Колесник Ю.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-7
1361289
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козак, Ю.І. Єхануров, Ю.В. Макогон, Д.В. та ін. Побережний; МОНУ; За ред.: Сіваченка І.Ю. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 456с. – ISBN 966-364-209-2
1361290
  Мезенцева Н. Управління містами в Україні: у пошуках гендерної рівності // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 416-425. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1361291
  Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами : Навч. посібник для студ. вузів / І.Л.Сазонець, Т.В.Гринько, Г.Ю.Придатко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-274-2
1361292
  Дронова О.Л. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні / О.Л. Дронова, Я.С. Лис // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 47-52. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1361293
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок; Веста. – ISBN 966-314-208-1
Ч.1 : Абетка мененджера освіти. – 2004. – 160с.
1361294
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок. Веста. – ISBN 966-314-207-3
Ч.2 : Ключ до професійного успіху. – 2004. – 152с.
1361295
  Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : Навчальний посібник / Є.М. Хриков. – Київ : Знання, 2006. – 365 с. – ISBN 966-8148-81-9
1361296
  Распутна Л. Управління надійністю і стабільністю комерційного банку : наші інтерв"ю / Л. Распутна, М. Садовий // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1361297
   Управління національною освітою в умовах становлення і розвітку української державності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-30 жовтня 1998 року). – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 335с. – ISBN 966-7226-01-1
1361298
  Подольська О.Г. Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Подольська О.Г.; МОНУ; Севастопольський нац. техн. цн-т. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361299
  Ткаченко С.Ю. Управління нематеріальними активами в контексті підвищення вартості компанії та стратегічної спрямованості на лідерство продукції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 57-63
1361300
  Валетта У. Управління нерухомим майном як фінансовим активом - елемент, якого бракує земельній реформі в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
1361301
  Гохберг Ю.О. Управління нововведеннями на підприємствах : розвиток сумісних підприємств, інвестиційно-інноваційних процесів та вільні економічні зони: Навчальний посібник / Ю.О. Гохберг; МОНУ; ДНУ. – 3-є вид., перер. і доп. – Донецьк, 2001. – 231с. – ISBN 966-639-056-6
1361302
  Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 96-98 : Рис.
1361303
  Чобіток В.І. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект / В.І. Чобіток, К.С. Пятилокотова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 230-234. – ISSN 2075-4892
1361304
  Коваленко В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 189-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1361305
  Гопко В. Управління операціями з давальницькою сировиною іноземного замовника // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.123-126. – ISBN 966-654-085-1
1361306
  Клокар Н. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 12-17
1361307
  Гордієнко Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій : монографія / Гордієнко Л.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-346. – ISBN 978-966-676-435-8
1361308
  Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою : монографія / Дороніна М.С., Тютлікова В.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 169-198. – Бібліогр.: с. 155-168. – ISBN 978-966-676-440-2
1361309
  Драган І.В. Управління освітніми послугами в системі державних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1361310
  Товканець О.С. Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 35-39. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1361311
   Управління освітою. Державно-громадське управління освітою / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 149-153. – ISBN 978-966-2748-97-0
1361312
  Скідін О.Л. Управління освітою: теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій / О.Л. Скідін. – Запоріжжя, 2000. – 291с. – ISBN 966-599-020-9
1361313
  Приходько І.П. Управління основними виробничими фондами для забезпечення його економічної безпеки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 69-71
1361314
  Кринична І. Управління охороною здоров"я населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС (гендерний аспект) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 221-229.
1361315
  Запорожець І. Управління охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-73. – ISSN 0132-1331
1361316
  Дьячкова Ю. Управління перестрахуванням з метою забезпечення фінансової стійкості страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зв"язок між перестрахуванням та фінансовою стійкістю страховика. На основі морфологічного та системного аналізу здійснюється уточнення даних понять та пропонується методичний підхід щодо визначення ефективності операції ...
1361317
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. – 296с. – ISBN 966-8251-02-4
1361318
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак; МОНУ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського. – Київ : Професіонал, 2006. – 512с. – ISBN 966-370-011-4
1361319
   Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; МОНУ; Київськ. економ. ін-т менеджменту "ЕКОМЕН". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 504с. – ISBN 966-364-226-2
1361320
  Виноградський М.Д. Управління персоналом : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 500, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 475-477. – ISBN 978-966-364-766-1
1361321
  Горбачова І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912
1361322
  Захарчин Г.М. Управління персоналом в контексті сучасних викликів / Г.М. Захарчин, Ж.В. Поплавська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 125-133. – ISSN 1993-6788
1361323
  Зінченко С.М. Управління персоналом в органах державної влади та установах сфери агросервісу регіонів України: спільні та відмінні риси // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-55. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1361324
  Бірдус Л.В. Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування / Л.В. Бірдус, М.А. Бурдус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 12-14. – ISSN 2306-6792
1361325
  Котюк Андрій Богданович Управління персоналом на автомобілебудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасний механізм управління персоналом на національних автомобілебудівних підприємствах, який включає систему цінностей, форми співвиміру оплати праці вищого керівництва з реальним внеском, диференційовані мотиваційні схеми. ...
1361326
  Мороз М. Управління персоналом на основі компетенції / М. Мороз, А. Касприк, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 337-340. – ISSN 0201-758Х
1361327
  Матюхина Н.М. Управління персоналом органів внутрішніх справ: профілактичний аспект // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.45-50
1361328
  Шепелюк О.А. Управління персоналом підприємства: суть поняття, система методів управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 290-293. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1361329
  Костакова Л. Управління персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-27 : табл.
1361330
   Управління персоналом фірми : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 272с. – ISBN 966-690-033-7
1361331
  Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 36-40. – Бібліогр.: 2 назви
1361332
  Луговий В. Управління підготовкою педагогічних кадрів у системі вищої школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 6-9
1361333
   Управління підприємницьким ризиком. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 224с. – ISBN 966-7411-64-8
1361334
  Науменко І. Управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 49-52. – ISSN 1810-3944
1361335
  Квасній Л.Г. Управління підприємствами та галузями паливно-енергетичного комплексу України в умовах ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 171-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1361336
  Шубін О.О. Управління підприємством в умовах агресивного турбулентного фону / О.О. Шубін, К.О. Іванчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 64-73
1361337
  Каніщенко О.Л. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 154-162


  Висвітлено особливості здійснення управлінської діяльності компаній в умовах посилення геополітичних протистоянь, застосування міжнародних економічних санкцій, активізації формальних та неформальних ідеологічних впливів та загострення соціокультурних ...
1361338
  Мордвінцева Т.В. Управління підприємством в умовах ринку на основі маркетингової стратегії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.237-241. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1361339
  Драбік І. Управління підприємством на міжнародному ринку : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-9. – Бібліогр.: 8 назв
1361340
  Васьківська О. Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 41-46. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу архівних документів досліджено аспекти створення Управління по справах друку в Українській державі уряду П. Скоропадського та охарактеризовано діяльність книговидавничих осередків у 1918 р. у контексті національно-культурного ...
1361341
   Управління податковим навантаженням підприємств / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 145-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
1361342
  Михайленко С. Управління податковим навантаженням як фактор фінансового забезпечення підприємництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначається сукупний податковий тиск на середньостатистичне підприємство у країні, проведено порівняння податкового навантаження в Україні з податковим тиском у розвинутих країнах. Розраховано податкове навантаження на прикладі конкретного ...
1361343
  Калінеску Т.В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 104-108. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1361344
  Жеребятнікова І.В. Управління політичними конфліктами у транзитних суспільствах // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 327-331. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1361345
  Іонін Є.Є. Управління портфелем акцій інвестиційного фонду : ринок фінансових послуг / Є.Є. Іонін, М.М. Овчинникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1361346
  Васильченко З. Управління портфелем банківських активів / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1361347
  Крістен Райт Управління портфелем змін у державному секторі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 31-34 : рис. – ISSN 2305-7645
1361348
  Хохлов В.Ю. Управління портфелем облігацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 121-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1361349
  Іващук Н. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 191-198. – ISSN 1562-0905
1361350
  Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для вищих навч. закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-351-174-0
1361351
  Маслянко Павло Павлович Управління працездатністю динамічних систем випробувань оптико-електронних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Маслянко Павло Павлович; АН України. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 16л.
1361352
  Соцький А. Управління працівниками як об"єкт правового регулювання норм трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 34-38


  У статті досліджується місце і роль господарської влади роботодавця у системі управління працівниками з погляду трудового права. Виявлено та вирішено окремі проблеми управління працівниками та можливості врегулювання цієї діяльності нормами трудового ...
1361353
  Криклій О.А. Управління прибутком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-8958-22-9
1361354
  Лівошко Т.В. Управління прибутком на промислових підприємствах / Т.В. Лівошко, А.О. Книрик // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 148-154 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1361355
  Каламан О.Б. Управління прибутком підприємств виноградарства та виноробства // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 148-156. – ISSN 2524-003X
1361356
  Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 79-85
1361357
  Кальмук Я.Л. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Я.Л. Кальмук, С.Т. Дуда // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 254-258. – ISBN 5-7763-2435-1
1361358
  Горбатов В.М. Управління приватизаційними процесами в Криму : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Горбатов В. М.; Крим. держ. аграр. ун-т. – Сімферополь, 1998. – 16л.
1361359
  Лебединський Ю.П. Управління природокористуванням / Ю.П. Лебединський, І.М. Потравний, Б.Ю. Краснянський. – Київ : Урожай, 1987. – 253с.
1361360
  Клиновий Д.В. Управління природокористуванням в умовах децентралізації влади: міжнародний досвід та національна стратегія розвитку / Д.В. Клиновий, О.В. Мельник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто міжнар. досвід у сфері децентралізації управлення природними ресурсами. Визначено, що стратегія управлення прир. ресурсами в Україні має бути модернізована згідно з принципами децентралізації влади, зокрема делегування повноважень і ...
1361361
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. + Додатки: л.181-190, [ 3 ]. – Бібліогр.: л. 164-180
1361362
   Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Л. Товажнянський, Ю.Г. Масікевич, В.Д. Солодкий, Ю.Д. Сакара, Н.Я. Хлистун, В.П. Шапорев, В.Ф. Моісеєв; МОНУ. НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 304с. – ISBN 966-593-266-7
1361363
  Васильченко З. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 453-463. – ISSN 1684-906Х
1361364
  Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1361365
  Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інні Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: [11] л. – Бібліогр.: л. 207-233
1361366
  Радченко Т.В. Управління проблемними кредитами у комерційному банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 477-479. – ISBN 978-966-188-219-4
1361367
  Сирота В. Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 51-55 : табл., рис.
1361368
  Туманік О.А. Управління пробленими кредитами банківських установ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 492-493. – ISBN 978-966-188-219-4
1361369
  Ярошенко Н.П. Управління програмами розвитку організацій на основі формування та відтворення підприємницької енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1361370
   Управління продажем банківських послуг : навч. посібник / [Т.А. Васильєва та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Васильєвої, Я.М. Кривич ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 226, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-226. – ISBN 978-966-657-621-0
1361371
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 195-199 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361372
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення потреби жителів країни у жирах : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 265-269 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361373
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 122-126
1361374
  Слівінська Н. Управління продуктивністю праці в організаціях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 68-70
1361375
  Маринич І.А. Управління продуктивністю та ефективністю праці працівників / І.А. Маринич, І.Р. Кудін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
1361376
  Батенко Л.П. Управління проектами : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-426-7
1361377
  Пан Л.В. Управління проектами : Навчально-методичне забезпечення курсу, для студ. напряму підготовки 0501: економіка та підприємництво / НаУКМА; Кафедра економичної теорії; Л.В. Пан. – Київ : КМ Академія, 2004. – 139с. – ISBN 966-518-261-7
1361378
  Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2004. – 344с. – ISBN 966-96331-3-3


  Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Для студентів вузів
1361379
   Управління проектами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-364-611-4
1361380
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / В.М. Приймак. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл.
1361381
  Рижков О.С. Управління проектами та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного рівня : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Рижков Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 48 назв
1361382
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (50). – 2014. – 195 с. – Резюме мовою статті
1361383
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (51). – 2014. – 137 с. – Резюме мовою статті
1361384
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (52). – 2014. – 163 с. – Резюме мовою статті
1361385
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (53). – 2015. – 138 с. – Резюме мовою статті
1361386
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (54). – 2015. – 139 с. – Резюме мовою статті
1361387
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (56). – 2015. – 172 с. – Резюме мовою статті
1361388
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (58). – 2016. – 134 с. – Резюме мовою статті
1361389
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (60). – 2016. – 166 с. – Резюме мовою статті
1361390
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (61). – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
1361391
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (62). – 2017. – 148 с. – Резюме мовою статті
1361392
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 10. – 2012. – 635 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Технічна серія. Економічна серія)
1361393
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 15, ч. 2. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1361394
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 16, ч. 2. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1361395
  Разнатовський І.М. Управління промисловістю Української РСР / І.М. Разнатовський. – Київ, 1970. – 219с.
1361396
  Терентьєв О.М. Управління професійним простором державної служби: теоретичний аспект // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – C. 182-184. – ISBN 978-617-7139-11-8
1361397
  Ковальчук Г.Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ ім. В.Г. Короленка: пошук рішень // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 139-144
1361398
  Головач Н. Управління професійною адаптацією студентів протягом усього періоду навчання у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 133-138. – ISSN 2308-4634
1361399
  Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1361400
  Артеменко Н.Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної служби України : автореф. ... канд. наук з державного управління : 25.00.03 / Артеменко Н.Ф. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361401
  Решетніченко А. та інш. Управління процесами пенсійної реформи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-90. – ISBN 966-7800-16-4
1361402
  Решетніченко А. Управління процесами пенсійної реформи / А. Решетніченко, Х. Дерзян // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-91. – ISBN 966-7800-16-4
1361403
  Авдрушків Б. Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ / Б. Авдрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1361404
  Матковський А.В. Управління процесами формування, розподілу та використання прибутку підприємства в умовах структурних змін / А.В. Матковський, В.О. Головко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 61-65. – ISSN 2218-1199
1361405
  Набока О.Г. Управління процесом впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. - / О.Г. Набока, В.В. Глазова // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 53-57. – ISSN 2078-1687


  Розкрито досвід управління процесом запровадження дистанційного навчання в Донбаському державному педагогічному університеті як системну роботу з розроблення нормативно-правової бази запровадження дистанційного навчання; побудови ефективної ...
1361406
  Руснак О.Д. Управління процесом зміцнення дисципліни праці у виробничих колективах / О.Д. Руснак, В.І. Ляшко. – К., 1979. – 48с.
1361407
  Темиргалієв Р.І. Управління процесом інноваційного розвитку промисловості та інтенсифікацією виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-77. – Бібліогр.: 6 назв
1361408
  Бабовал Н. Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 126-134. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1361409
  Воронкова О.М. Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 7-12
1361410
  Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах евроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 8-12.
1361411
  Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 373-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення управління процесом працевлаштування випускників вузів.
1361412
  Круш П.В. Управління процесом реструктуризації промислового підприємства / П.В. Круш, Р.А. Якименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 219-224. – ISSN 2310-5534
1361413
  Малярець Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : монографія / Молярець Л.М., Пономаренко Н.М. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 132 с. : іл., табл. + Бобаток: с. 102-130. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISBN 978-966-676-429-7
1361414
  Лебідь І. Управління процесом українізації початкової освіти (1917-1920 рр.) // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 206-213.
1361415
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1361416
  Марченко В.М. Управління процесом формування витрат системного інтегратора / В.М. Марченко, П.В. Новіков // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 116-123. – ISSN 2310-5534
1361417
  Бердар Маргарита Михайлівна Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами підприємства, теоретичний підхід до організації фінансового планування, методичний підхід до формування та застосування організаційно-економічного ...
1361418
  Бердар Маргарита Михайлівна Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами підприємства, теоретичний підхід до організації фінансового планування, методичний підхід до формування та застосування організаційно-економічного ...
1361419
  Кудряшов В.П. Управління публічними фінансами з використання підходів менеджменту змін / В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 35-46 : табл. – Бібліогр..: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1361420
  Гоян В.В. Управління радіостанцією як творчий процес / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 65-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1361421
  Лебединський Ю.П. Управління районними агропромисловими комплексами / Ю.П. Лебединський, О.І. Охрімчук. – К., 1981. – 48с.
1361422
  Мозенков В О. Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1361423
  Грабенко О.В. Управління реальними інвестиціями на підприємстві // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.105-108
1361424
  Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком : навч. посібник для студ. екон. та екон.-геогр. спец-тей вищ. навч. закладів / Д.М. Стеченко. – Київ : Вища школа, 2000. – 223 с. – ISBN 5-11-004808-8
1361425
   Управління регіональним розвитком туризму : навч. посібник / Д.М. Стеченко [та ін.] ; за ред. Д.М. Стеченка. – Київ : Знання, 2012. – 455, [1] с. : табл. – Додатки: с. 423-444. – Бібліогр.: с. 445-455 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-346-969-0
1361426
  Ястремська О.М. Управління регіональною інвестиційною діяльністю в умовах трансформації // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.152-167
1361427
   Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності : монографія / Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-215. – ISBN 978-966-2696-96-7
1361428
  Козловський С.В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання / С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 57-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1361429
  Єпіфанов А.О. Управління регіоном : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.О. Єпіфанов, М.В. Мінченко, Б.А. Дадашев; за заг. ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 361с. – ISBN 978-966-8958-27-4
1361430
  Прошкіна В Н. Управління рекламою сучасного суб"єкта господарювання як складова процесу управління маркетингом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 173-176. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1361431
  Зверук Л.А. Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації / Л.А. Зверук, В.І. Курінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 271-276. – ISSN 2222-4459
1361432
  Мельник А. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: теоретико-методологічний аспект / А. Мельник, І. Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано динаміку показників ресурсоємності; сформовано концептуальний підхід до управління ресурсоємностю національної економіки.
1361433
  Кисляченко М.Ф. Управління ресурсозберігаючими системами землеробства і роль інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 110-116. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361434
  Заруцька О.П. Управління ризиками - провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-105. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1361435
  Бобиль В.В. Управління ризиками "хмарних" технологій в системі ризик-менеджменту банку // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – C. 29-36. – ISSN 2309-821X
1361436
  Васильченко М. Управління ризиками в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 2-3. – ISSN 1811-377X
1361437
  Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 24-31
1361438
  Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1361439
   Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С.41-48. – ISSN 1818-5754
1361440
  Макалюк І.В. Управління ризиками інвестиційних проектів / І.В. Макалюк, І.Ю. Бабенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 63-70. – ISSN 2310-5534
1361441
  Кирилова Л.І. Управління ризиками комерційного банку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 22-26
1361442
  Бубенко І. Управління ризиками кредитно-фінансової організації на прикладі КБ "Приватбанк" : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 15-16 : Табл.
1361443
   Управління ризиками платіжних систем у перехідній економіці / Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук; Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 224с. – ISBN 966-418-006-8
1361444
  Грецінгер О.Б. Управління ризиками при бюджетуванні / О.Б. Грецінгер, І.Н. Наджафов // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 98-102
1361445
  Кириченко О.А. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 20-24
1361446
  Черевиков Є.Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є.Л. Черевиков, Т.А. Єрофеєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 48-53
1361447
  Медвідь Ю.О. Управління ризиками та аналіз діяльності суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами країн ЄС // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 53-59. – (Економічні науки ; вип. 28)
1361448
  Шпандарук В.О. Управління ризиками у системі управління персоналом підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр.: 11 назв
1361449
  Кириченко О. Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування / О. Кириченко, Л. Патєрікіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-26. – ISSN 1605-2005
1361450
  Кічук Н.В. Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 80-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розкрито ризики вишу, що впливають на якість підготовки фахівців, представлено інструменти індентифікації ризиків (внутрішній аудит, акредитація, оцінка).
1361451
  Чечуліна О. Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність управління ризику, як елементу системи внутрішнього контролю, визначено відмінності такої системи у державній установі. Персоналії: О.І. Ястремський. - С. 40, В.Д. Базилевич. - С. 40. Исследована сущность управления рисками, как ...
1361452
  Ротова Т.А. Управління ризиками, прийнятими на страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-67. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання управління ризиками.
1361453
  Петлін І.В. Управління ризиком збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 279-285. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто недоліки різних систем касового виконання бюджетів. Аргументовано, що казначейська система виконання бюджетів є найбільш ефективною, але потребує детальнішого аналізу та вдосконалення з урахуванням досвіду існуючих систем у розвинених ...
1361454
  Саранчук А.О. Управління ринком зерна в умовах загрози світової продовольчої кризи // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 24-28. – ISSN 2221-8440


  Досліджено роль державного регулювання на етапі сучасного розвитку невизначеності економічних систем; визначені мотивуючі цілі та методи державного управління в теоретичному аспекті та на прикладі країн-лідерів з експорту зерна. Розглянуто питання ...
1361455
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 3 (181). – 2015. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361456
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 1 (183). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361457
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 2 (184). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361458
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 4 (186). – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361459
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 1/2 (187/188). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361460
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 3/4 (189/190). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361461
  Прокопенко І. Управління розвитком вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1361462
  Кравченко О.І. Управління розвитком дистанційного навчання з магістерської підготовки керівників соціалних закладів в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 142-149
1361463
  Ганущак-Єфіменко Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361464
  Христенко О.В. Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві / О.В. Христенко, С.І. Городницька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 53-59. – ISSN 2218-1199
1361465
  Соколовський С.А. Управління розвитком кластерно-мережних структур / С.А. Соколовський, М.В. Черкашина, М.О. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 269-272. – ISSN 2222-4459
1361466
   Управління розвитком людського потенціалу територіальної громади в інноваційно-знаннєвому суспільстві / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; [уклад. : Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, С В. Газарян]. – Київ : НАДУ, 2012. – 42, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-41. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1361467
  Лутицька Ж.С. Управління розвитком машинобудівних підприємств за допомогою використання моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1361468
  Богачов С.В. Управління розвитком міських агломерацій на державному та місцевому рівнях / С.В. Богачов, М.В. Мельникова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1361469
  Мозолев О.М. Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Мозолев Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1361470
  Кринична І. Управління розвитком паливно-енергетичної сфери: стан, проблеми, завдання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 275-282.
1361471
  Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : Навч. посібник / В.А. Савченко; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 351с. – ISBN 966-574-409-7
1361472
  Цуркан М.Л. Управління розвитком персоналу на основі крауд-технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
1361473
   Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах : колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Гринько ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-169-3
1361474
  Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
1361475
   Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2219-5300
Вип. 28. – 2016. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361476
   Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2219-5300
Вип. 30. – 2017. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1361477
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Іванченко К.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1361478
   Управління розвитком суб"єктів господарювання : монографія / О.Л. Яременко, О.М. Панкратова, В.Г. Яременко, Е.І. Цибульська, О.Є. Дахнова та ін. ; Народна українська академія ; за заг. ред. О.Л. Яременка, Г.В. Строкович. – Харків : НУА, 2008. – 500 с. – ISBN 978-966-8558-80-1
1361479
  Поліщук Л.С. Управління розвитком туризму: досвід Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1361480
  Бурєннікова Н.В. Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи / Н.В. Бурєннікова, В.А. Фостолович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 138-144. – ISSN 2222-4459
1361481
  Подольчак Н.Ю. Управління розривом інтересів стейкхолдерів / Н.Ю. Подольчак, І.С. Вішка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 82-91. – ISSN 1993-6788
1361482
  Ляшко О.М. Управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованостей як засіб підвищення рівня збалансованості грошових потоків суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується рух дебіторської та кредиторської заборгованості як важливий напрямок управління грошовими потоками суб"єктів господарювання в Україні.
1361483
  Стовба Н.І. Управління самостійною навчальною діяльністю студентів / Н.І. Стовба // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 37-41. – (Педагогіка. Психологія ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2531
1361484
  Нагаєв В.М. Управління самостійною та індивідуальною роботою студентів в умовах кредитно-модульної технології / В.М. Нагаєв // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 263-273. – ISBN 966-7352-66-8
1361485
  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб"єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах / І.П. Мігус, В.О. Занора, Т.В. Второва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 167-172. – ISSN 2309-1533
1361486
  Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України / Київськ. нац. ун-т внутрішніх справ; Володимир Ліпкан. – Київ : КНТ, 2006. – 68с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-117-6
1361487
  Карамишев Д.В. Управління системою охорони здоров"я у контексті стратегічного управління організацією // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 330-334. – (Право. Економіка. Управління)
1361488
  Журавський Вадим Лаврентійович Управління системою підвищення кваліфікаціі кадрів державної податкової служби України : Автореф. дис. ... канд. з держ. управління: 25.00.05 / Журавський В.Л.; Укр. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2001. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1361489
  Тулуб О.М. Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми / О.М. Тулуб, О.М. Теслюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6814
1361490
  Гражевська Надія Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – Бібліогр.: с. 63-69. – ISSN 1682-2366


  Статтю присвячено висвітленню філософсько-світоглядних та теоретико-методологічних новацій синергетики, здатних суттєво поглибити розуміння діалектичного взаємозв"язку самоорганізації, організації та управління складними нерівноважними ...
1361491
  Ярошенко Т. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 117-120. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного університету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного навчання, але й для вдосконалення ...
1361492
  Бардієр Ф.Ф. Управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1958. – 72с.
1361493
  Юзик Л. Управління соціальним маркетингом в умовах глобальної конкуренції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 138-148. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1361494
  Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників "статус-контекст-реакція" // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1361495
  Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей : Монографія / С.А. Фаренік; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – Київ, 2003. – 368с. – ISBN 966-619-095-8
1361496
  Савіцька О.П. Управління соціально-господарським виробництвом в умовах переходу до ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.02 / Савіцька О. П.; Льв. держ. с.г. ін-т. – Львів, 1995. – 24л.
1361497
  Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби : Навчально-методична збірка для спец. з соціал. роботи системи центрів соц. служб для молоді м.Києва / К.С. Шендеровський. – Киев, 2002. – 158с.
1361498
  Пуртов В.Ф. Управління спеціалізованим виробництвом у машинобудуванні. : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Пуртов В.Ф.; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1997. – 22л.
1361499
  Артеменко Л.П. Управління стійким розвитком підприємства в забезпеченні екологічної безпеки / Л.П. Артеменко, І.С. Дідик // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 64-71
1361500
  Кампо В. Управління столичним містом: політика і право // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.10-17
1361501
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки : л.193-218. – Бібліогр. : л.174-192
1361502
  Нелюба В.М. Управління структурою капіталу промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено управління структурою капіталу підприємств Вінниччини.
1361503
  Доленко Г.О. Управління структурою капіталу фірми з застосуванням алгоритмів системної оптимізації / Г.О. Доленко, О.В. Цебро // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 164-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано опис математичної моделі управління структурою капіталу фірми в класі задач системної оптимізації. Для розв"язку задачі системної оптимізації управління структурою фінансів фірми застосовано алгоритми системної оптимізації.
1361504
  Проскура К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
1361505
  Щокін Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 184с. – ISBN 966-608-398-1
1361506
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2001
1361507
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2001
1361508
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2001
1361509
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2001
1361510
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2002
1361511
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2002
1361512
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2002
1361513
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2002
1361514
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2003
1361515
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2003
1361516
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2003
1361517
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2004
1361518
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2004
1361519
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2004
1361520
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2004
1361521
  Боклан Н.С. Управління сферою послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-64. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль і проблеми формування сфери послуг в умовах перехідного періоду та запропоновано шляхи підвищення ефективності управління підприємствами сфери телекомунікацій та зв"язку в Україні.
1361522
  Любунь О. Управління та ефективність стратегічного планування у банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 1605-2005
1361523
   Управління та роль державного сектору в Україні / В.Г. Федоренко, К.Е. Якушев, А.А. Олешко, Н.Г. Гончарова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1361524
  Дорогунцов С.І. Управління техніко-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку : концепція системно-динамічного вирішення / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук; НАНУ;Рада по вивченню продукт.сил України. – Київ : Наукова думка, 2001. – 176с. – ISBN 966-00-0725-6
1361525
  Моісеєнко Ю.М. Управління технопарком у системі управління ринком інтелектуальної власності (на прикладі національної нанотехнологічної сітки) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 17-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
1361526
  Степаненко С. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1 ),березень. – С. 80-93. – ISSN 1684-906Х
1361527
  Самофалов П.П. Управління трансакційними витратами корпоративних структур // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 119-124
1361528
  Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб"єктів господарської діяльності : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, І.А. Белоусова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 97-104 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1361529
  Гришко В.В. Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції / В.В. Гришко, Л.М. Болдирєва // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 31-37. – ISSN 2218-1199
1361530
  Мешко Н.П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1361531
  Мешко Н.П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-37.
1361532
  (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1361533
   Управління трудовим потенціалом : Наукове видання. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 348с. – ISBN 966-676-177-7
1361534
  Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 224с. – ISBN 966-8251-04-0
1361535
  Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами : Підручник для студентів спеціальностей "Управління трудовими ресурсами", "Менеджмент". / Є.П. Качан, Д.П. Шушпанов. – Киев : Юридична книга, 2005. – 358с. – ISBN 966-7791-42-4


  Подано всебічний аналіз господарського механізму управління, зокрема трудови-ми ресурсами. Висвітлені всі теми нормативної програми курсу.
1361536
  Жукова В.П. Управління трудовими ресурсами вузівських бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 207-213. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається процес управління кадрами вузівської бібліотеки в контексті концепції трудових ресурсів.
1361537
  Череп А.В. Управління трудовими ресурсами підприємства / А.В. Череп, А.Ю. Губа // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1361538
  Дмитрієв Є.Є. Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії / Є.Є. Дмитрієв, Є.В. Сисова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-74. – ISSN 2306-6806
1361539
  Федчук А.П. Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі Антарктичного туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 124-129 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1361540
  Берлач А. Управління у сфері державного молодіжного житлового коедитування: правові та організаційні засади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-71. – ISSN 0132-1331
1361541
  Райнін І.Л. Управління у сфері земельних відносин та надрокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 116-126. – ISSN 1999-5717
1361542
  Прокопенко І.Ф. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 274-280
1361543
  Котельніков Д.І. Управління фінансами : словник-довідник юридичних термінів / Д.І. Котельніков, М.Д. Нестеренко. – Київ : Кондор, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-351-253-2
1361544
  Кізима Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 22-33. – ISSN 1818-5754
1361545
  Гудзь П.В. Управління фінансами у курортних містах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 69-75
1361546
  Паєнтко Т.В. Управління фінансами: контролінг на мікрорівні / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 80-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
1361547
  Глущенко С.В. Управління фінансовим ризиком і економічна безпека України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.22-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1361548
  Селіверствоа Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 98-101
1361549
  Бердар М.М. Управління фінансовими потоками підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено існуючі теоретичні підходи до визначення фінансових потоків та уточнено їх сутність; сформовано класифікацію і визначено властивості фінансових потоків; концептуально обгрунтовано принципи і положення основних елементів системи управління ...
1361550
  Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 116-124. – ISSN 1605-2005
1361551
  Стецюк П.А. Управління фінансовими ресурсами в процесі інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто методичні підходи щодо розробки правил, регламентів і процедур використання фінансових ресурсів, що забезпечують систему моніторингу і контролінгу інвестиційної і в цілому господарської діяльності підприємств.
1361552
   Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету : монографія / [Кондусова Л.Ф. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 267 с. : табл. – Додатки: с. 257-266. – Бібліогр.: с. 243-256. – ISBN 978-966-676-487-7
1361553
  Талько А.В. Управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 125-126
1361554
  Василик А.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 20-27
1361555
  Горпинченко А.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на основі концепції логістики // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 65-72. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1361556
  Ткаченко А.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства та оптимізація вартісної структури капіталу / А.М. Ткаченко, О.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.297-299. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1361557
  Гріценко Христина Управління фінансовими ризиками держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна з її масштабами та геополітичним становищем не може бути осторонь сучасних процесів глобалізації, які, у свою чергу, породжують глобальні фінансові ризики. Водночас прагнення політиків якнайшвидше інтегруватись у світовий економічний простір ...
1361558
  Гріценко Христина Управління фінансовими ризиками держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна з її масштабами та геополітичним становищем не може бути осторонь сучасних процесів глобалізації, які, у свою чергу, породжують глобальні фінансові ризики. Водночас прагнення політиків якнайшвидше інтегруватись у світовий економічний простір ...
1361559
  Рижа Т.В. Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 39-42. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1361560
  Шпильовий С.Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України / С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій ; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2008. – 204 с.
1361561
  Кравченко М. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 13-16. – ISSN 1728-9343
1361562
  Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 166, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-124. – ISBN 978-611-01-0390-9
1361563
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; МОНУ; Гуманітарний ун-т " Запорізький ін-т держ. та муніципал. управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-048-0
1361564
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М Данилюк, В. Савич, В. Орлова, О. Турій, Т. та ін. Коцкулич; [М. Данилюк, В.Савич, В. Орлова, О.Турій, Т. Коцкулич та ін.]; МОНУ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Ін-т менеджменту та економ. "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-317-X
1361565
   Управління фінансовою санацією підприємства : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Говорушко Т.А., та ін.] ; за заг. ред. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 394-399. – ISBN 978-617-673-147-4
1361566
  Русіна Ю.О. Управління фінансовою стійкістю підприємств / Ю.О. Русіна, В.В. Гурець // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 103-107
1361567
  Климчук М.М. Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
1361568
  Астапенко Т. Управління фондами: наукове підгрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївськой ОУНБ ім. О. Гмирьова) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 24 - 27. – ISSN 2076-9326
1361569
  Карбовник А. Управління формуванням оборотних активів підприємства в умовах інфляції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 229-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1361570
  Лаврук О.С. Управління формуванням професійної компетенції персоналу підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 116-121. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1361571
  Вовчак Р. Управління холдинговими компаніями // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 361-363
1361572
  Гамаг П.І. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України / П.І. Гамаг, Ю.В. Деркач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1361573
  Мельников О. та інш. Управління штатами // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.352-359. – ISBN 966-73-53-51-Х
1361574
   Управління якістю : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай В.Б. [та ін.] ; за наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 935, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 899-931. – ISBN 978-966-608-970-3
1361575
   Управління якістю активів у банках : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 188-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-196-9
1361576
  Бондаренко А.Ф. Управління якістю банківських послуг / А.Ф. Бондаренко, К.М. Бистрицька // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 55-59
1361577
  Ткаченко Т.П. Управління якістю бібліотечних послуг: огляд зарубіжних публікацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 132-139


  Розглядається досвід бібліотек Франції, Іспанії, Італії, Швеції щодо впровадження системи управління якістю. Визначаються фактори, що перешкоджають активному впровадженню системи менеджменту якості та індикатори результативності, які пропонується ...
1361578
  Коробійчук В.В. Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розроб. родовищ корисних копалин / В.В. Коробійчук ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1361579
  Батечко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний контекст // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 156-162. – ISSN 2226-3012
1361580
  Короткий Г.І. Управління якістю вищої освіти та формування екологічно свідомої особистості / Г.І. Короткий, Ю.А. Атаманюк, Ю.О. Дорошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 77-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність поняття "управління якістю вищої освіти" та виділено його складові (моніторинг, контроль, оцінювання, діагностика). Актуалізовано проблему достовірності визначення рівня навченості студента за результатами тестового ...
1361581
  Науменко М.І. Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-50.
1361582
  Бродський Я. Управління якістю математичної освіти на основі моніторингових досліджень / Я. Бродський, О. Павлов // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 19-34.
1361583
  Дем"янець І.О. Управління якістю на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 259-263. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1361584
  Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361585
  Демченко О.Л. Управління якістю освіти в контексті Болонського процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 58-60. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1361586
  Нєженцева А. Управління якістю освіти в університетах Великої Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 132-137. – ISSN 2077-1827
1361587
  Джемелінська Л.В. Управління якістю послуг медичного закладу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 206-212. – ISSN 2310-5534
1361588
  Прохорович В.О. Управління якістю праці і продукції в сільському господартсві / В.О. Прохорович. – К., 1980. – 48с.
1361589
  Стефінін В. Управління якістю праці: макроекономічний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 52-57. – ISSN 1818-2682
1361590
  Черевко Д. Управління якістю продукції в системі чинників формування її конкурентоспроможності // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 54-58. – Бібліогр.: 9 назв.
1361591
  Семенов Г.А. Управління якістю продукції на підприємстві / Г.А. Семенов, А.О. Квасова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 208-213. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто поняття якості, що характеризує ефективність усіх аспектів діяльності підприємства. Проаналізовано системи управління якістю продукції.
1361592
  Устінова В.А. Управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 107-115


  У статті розглянуто питання управління якістю продукції як джерела економічного розвитку підприємства та зростання конкурентоспроможності товару. Висвітлено питання загального управління та принципи комплексного управління якістю, приділено увагу ...
1361593
   Управління якістю спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення / А.І. Сбітнєв, С.В. Лєнков, О.М. Грищак, О.В. Горшков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-78. – Бібліогр.: С. 78 (13 назв). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті наводяться результати аналізу існуючих систем управління якістю програмного забезпечення. Пропо-нується алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного призначення. This article presents results of ...
1361594
  Зінченко О.А. Управління якістю фінансового результату підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1361595
  Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 188-197. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1361596
  Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-24


  Управлінська бухгалтерська звітність - це бух. звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
1361597
  Рожок О.В. Управлінська діяльність в мистецтві як фактор гармонізації глобалізаційних процесів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Рожок Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1361598
  Скідін О.Л. Управлінська діяльність в освітянських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто сучасні проблеми управлінського процесу в навчальних закладах; управління як специфічні відносини; еволюція змісту поняття "управління"; проблема вартості управлінської праці; термін "стиль керівництва"; співвідношення таких форм людської ...
1361599
  Маркарян А.О. Управлінська діяльність в системі національної поліції: правове, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення / А.О. Маркарян, С.В. Забрейко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 115-124
1361600
  Сіцінський А.С. Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психологічні засади (за матеріалами Державної прикордонної служби України) : Автореф. дис. ... до-р наук з державного управління: 25.00.03 / Сіцінський А.С.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1361601
  Лєкарь Т.В. Управлінська еліта як складова становлення та розвитку державного управління в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 214-216. – (Право. Економіка. Управління)
1361602
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1361603
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1361604
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1361605
  Козлов Д.О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д.О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 207, [1] с : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-228-8
1361606
  Голова М. Управлінська компетентність як складова професійної діяльності майбутнього офіцера / М. Голова, Д. Торопчин // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1361607
  Александрова Н.М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 54-63. – ISSN 2078-7782


  У статті з огляду на переорієнтацію психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті на посилення культурологічного складника професійної підготовки обґрунтовано актуальність формування управлінської культури ...
1361608
  Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту / Г.О. Зелінська, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 300-305
1361609
  Кривошеєв В. Управлінська культура як фактор державотворення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.390-393
1361610
  Кушнір С.О. Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 15-24. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1361611
  Попелешко Ю. Управлінська освіта та її інноваційний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 78-87. – ISSN 2077-1827
1361612
  Кононець М.О. Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 158-163. – ISSN 2072-1692
1361613
  Рассихіна В.Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 109-114
1361614
  Тарасов В.І. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн / В.І. Тарасов, В.В. Трофимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13
1361615
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1361616
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1361617
  Єрмолаєва Г.А. Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 207-210. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "Підготовка менеджерів з економіко-правових питань бібліотечної діяльності передбачає вивчення фундаментальних університетських загальнонаукових і загальнопрофесійних циклів дисциплін. В процесі цільового навчання у студентів має бути сформовано ...
1361618
  Петрик О.А. Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-6. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1361619
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1361620
  Палеха Ю.І. Управлінське документування : Навч. посібник: У 2-х частинах / Ю.І. Палеха; МОНУ; Європейськ. ун-тет. – 3-тє вид., доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-42-2
Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 283с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1361621
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті, в кінці кн. зазнач.: Палеха Ю.І. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – ISBN 978-966-2609-67-7
1361622
  Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха; МОіНУ; Європейський ун-тет. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-28-2
Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 383с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1361623
  Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 23-27. – ISSN 0131-6788
1361624
  Коростельов В.А. Управлінське консультування : Навчальний посібник / В.А. Коростельов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-283-7
1361625
  Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1361626
  Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1361627
  Верба Вероніка Анатоліївна Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено авторський погляд на тенденції розвитку управлінського консультування, здійснено огляд світового ринку послуг з управлінського консультування, визначено тенденції розвитку і чинники, які впливають на його динаміку та структуру, ...
1361628
  Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.129-137. – Бібліогр.: 2 назви
1361629
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1361630
  Олійник О.В. Управлінський аналіз: виділення надуманого напряму чи необхідність? / О.В. Олійник, І.Т. Райковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 137-144. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1361631
  Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: 23 назви
1361632
  Кіндрацька Л.М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157-161. – ISSN 0321-0499
1361633
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1361634
  Любченко Н.В. Управлінський аспект дисемінації інноваційного досвіду діяльності навчальних закладів і органів управління освітою на основі кластерного підходу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 45-55. – (Серія "Державне управління")
1361635
  Сологуб Ю.І. Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 73-76. – Бібліогр.: 5 назв
1361636
  Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 267-271. – ISSN 0321-0499
1361637
  Ягупов В.В. Управлінський аспект модернизаціі професійно-технічної освіти України // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 62-66


  У статті проаналізовано управлінський аспект модернізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, відокремлено основні управлінські проблеми, від комплексного вирішення яких залежить успіх її модернізації.
1361638
  Григорець О.І. Управлінський аспект обліку витрат / О.І. Григорець, Р.М. Проходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Економіка ; Вип. 54)


  Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих змін, що були викликані потребою відходу від системи обліку, пристосованої до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати потребам ринкових відносин. ...
1361639
  Штулер Г.Г. Управлінський аспект оптимізації адміністративних витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 178-182. – (Економіка ; Вип. 32)
1361640
  Онищенко Н.П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 130-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1361641
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1361642
  Оржель О.Ю. Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1361643
  Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 234-238. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається науковий процес у дискурсі управління, охарактеризова- но специфіку наукового менеджменту у вищих навчальних закладах, визначено основні принципи управління.
1361644
  Кальна-Дубінюк Управлінський консалтинг в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 76-81
1361645
  Кузнєцов Е.А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 9-22. – ISSN 2413-9998
1361646
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1361647
  Кузьмін О.Є. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1361648
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1361649
  Кузнецов А.А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 97-106. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1361650
  Бондар М.І. Управлінський облік - забезпечення підвищення ефективності інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 3-8.
1361651
  Пилипів Н.І. Управлінський облік - інформаційна система про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 126-129
1361652
  Матвієнко Л.М. Управлінський облік - як складова частина інформаційної системи підприємства // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-77. – ISBN 966-79-75-57-7
1361653
  Пушкар М.С. Управлінський облік : Навчальний посіб. для студ. екон. вузів та фак. / М.С. Пушкар. – Тернопіль, 1997. – 163с. – ISBN 5-7707-8683-5
1361654
   Управлінський облік : Збірник задач і вправ: Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів за спец."Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Белоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк; Мін-во освіти і науки України. Житомирський інженерно-технол.ін-тут; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 256с. – ISBN 966-7570-70-3
1361655
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – Київ : Лібра, 2003. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1361656
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 287с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-96-5
1361657
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; За ред. В.М.Добровського. – Київ : КНЕУ, 2003. – 235 с. – ISBN 966-574-549-2
1361658
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 278с. – ISBN 966-574-721-5
1361659
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-тє вид. – Київ : Лібра, 2006. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1361660
  Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" / П.Й. Атамас; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. – ISBN 966-364-159-2
1361661
  Партин Г.О. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородний, А.І. Ясінська. – Київ : Знання, 2006. – 235с. – ISBN 966-346-120-9
1361662
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2006. – 317с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-028-7
1361663
  Труш В.Є. Управлінський облік : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1361664
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1361665
  Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
1361666
  Корецький М.Х. Управлінський облік : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1361667
  Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1361668
  Чебанова Н.В. Управлінський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-218. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-045-8
1361669
  Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, В.С. Рижиков; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 272с. – ISBN 966-8407-39-3
1361670
  Ткаченко А.М. Управлінський облік в системі контролінгу / А.М. Ткаченко, Ю.Ю. Дрозд // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 200-208.
1361671
  Федун С.Ф. Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1361672
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1361673
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1361674
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1361675
  Гавриленко В.О. Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 21-29. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1361676
  Череп А.В. Управлінський облік виробничо-заготівельної діяльності : монографія / Череп Алла Василівна, Рибалко Олена Михайлівна ; ДВНЗ "Зпоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-138. – ISBN 978-966-599-508-1
1361677
  Михальська О.Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1361678
  Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: / Морозова-Герасимович Н.А.; Ін-тут аграрної економіки. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1361679
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1361680
  Стоян В. Управлінський облік і контроллінг у системі управління комерційним банком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 69-72
1361681
  Ліба Н. Управлінський облік інноваційної діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 193-196. – ISSN 1993-0259
1361682
  Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1361683
  Куцик П.О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А. ; [за заг. ред. П.О. Куцика] ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-311. – ISBN 978-617-7359-08-0
1361684
  Корінько М.Д. Управлінський облік при диверсифікації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-127. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1361685
  Нечипоренко В. Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1361686
  Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 179-199
1361687
  Мисака Г. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглянуто практичне значення для обліку класифікації витрат обігу за деякими ознаками. Викладено методику розподілу непрямих витрат в умовах нової регламентації обліку (за міжнародним досвідом).
1361688
  Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 45-57. – ISSN 2410-0706
1361689
  Гнзділова О.М. Управлінський облік у системі банківського контролінгу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 83-87. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено підходи до поняття "контролінг" і запропоновано авторську концепцію суті банківського контролінгу й місця в ньому управлінського обліку.
1361690
  Харчук Ю.Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 395-401. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні та розкрито особливості здійснення управлінського обліку нею.
1361691
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1361692
  Новицький В.Є. Управлінський облік як важлива складова системи економічної безпеки підприємства та корпорації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 1728-6220
1361693
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1361694
  Семенюта В.В. Управлінський облік як інструмент забезпечення ефективного управління підприємством / В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 132-137. – (Економічні науки)
1361695
  Клименко С.О. Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова, К.В. Баришевська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто проблеми обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства. Актуального значення в сучасних умовах набуває питання точної оцінки ефективного використання основних засобів. Проблема коректного ...
1361696
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1361697
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1361698
  Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-364-517-9
1361699
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1361700
  Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 136-140. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1361701
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1361702
  Маначинська Ю.А. Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 185-197. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1361703
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1361704
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 12-14, 19. – ISSN 0131-775Х


  Розв"язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів ...
1361705
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1361706
  Кобзар Ю. Управлінські аспекти забезпечення нової якості національного медіа-простору (на прикладі нових редакційних законів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-85.
1361707
  Харченко С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 141-149. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1361708
  Друк В.В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6814
1361709
  Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.67-71. – ISSN 0131-775Х
1361710
  Райнін І. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної політики регіональних органів влади України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.91-99. – ISBN 966-7800-16-4
1361711
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1361712
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1361713
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2002. – 376с. – ISBN 966-608-241-1
1361714
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-387-6
1361715
  Тимків В.М. Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1361716
  Назаренко Управлінські аспекти у формуванні витрат на оплату праці / Назаренко, 3.В., О.С. Пилєцький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1361717
  Чепіль Б.А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499


  Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах.
1361718
  Ястремський Ю. Управлінські відносини у сфері державної влади: теоретико-методологічні основи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-31.
1361719
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1361720
  Солоненко І.І. Управлінські впливи Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-135
1361721
  Збанавська О. Управлінські документи: методика описування організайіних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1361722
  Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, зокрема розпорядчих. Розглядається можливість використання зон та елементів бібліографічного опису опублікованих документів при описуванні розпорядчих ...
1361723
  Купрійчук В.М. Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – C. 14–20
1361724
  Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 84-90. – ISSN 2411-3190
1361725
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1361726
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1361727
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1361728
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1361729
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1361730
  Прокопенко Оксана Управлінські кадри - до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / Прокопенко Оксана, Волошинський Богдан // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом ...
1361731
  Заєць О. Управлінські кадри освіти : проблема підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-62.
1361732
   Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1361733
  Кірєєв Д.Б. Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. На основі запропонованих ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній ...
1361734
  Пашко Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 124-133
1361735
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1361736
  Степанюк С. Управлінські послуги у гілузі митної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55
1361737
  Чернишева О.М. Управлінські рішення в діяльності сучасних підприємств // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 107-113
1361738
  Кудінова І.П. Управлінські рішення в консалтингу / І.П. Кудінова, Н.М. Нестеренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 112-115
1361739
  Калакура Я.С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 92-105. – ISSN 0320-9466
1361740
  Тригоб"юк С.С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 445-451. – ISSN 0321-0499
1361741
  Заросило В.О. Управлінські рішення щодо застосування сили та спеціальних засобів у місії ООН у Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 213-220.
1361742
  Шегда А.В. Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності керівника / А.В. Шегда, Т.О. Царенкова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 4-11


  Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності розглядають в контексті теорії стратегічного управління. Акцентується увага на причинах невиконання прийнятих рішень щодо виконання стратегічних планів та досягнення ...
1361743
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1361744
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1361745
   Управлінські та демографічні аспекти гендерних співвідношень в Україні та Фінляндії / Н.І. Мезенцева, О.О. Капустяний, Т.І. Клюйко, К.В. Лациба, А.О. Машко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 64-71
1361746
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1361747
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України / Діана Бусуйок ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-700-8
1361748
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-7957-20-9
1361749
  Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-68
1361750
  Марушкевич А.А. Управлінські функції в структурі організації та забезпечення діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1361751
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1361752
  Шкуро В.П. Управлінські функції менеджера соціальної роботи // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1361753
  Євдокименко В. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків / В. Євдокименко, Поляк Олександра // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 16-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1361754
  Смірнова О.В. Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 269-278
1361755
  Чернецький Ю. Управлінсько-підприємницький потенціал і ресурси неформальної економіки світу: питання теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1361756
  Проневич О. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 102-104. – ISBN 978-617-7069-28-6
1361757
  Сардак С.Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : монографія / С.Е. Сардак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-457. – ISBN 978-966-551-385-8
1361758
  Жадько К.В. Управлінсько правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 129-137. – ISSN 2072-1692
1361759
  Киридон А. Управлінці Української РСР у політичній системі радянської влади в час голоду (1946-1947 роки) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 286-297. – ISSN 2518-7791
1361760
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова. – К, 1973. – 163с.
1361761
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова, П.А. Стукало, В.А. Храмов. – Киев, 1973. – 163 с.
1361762
   Управляем задержанными и отмененными авиарейсами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1361763
  Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Бражникова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 6 (72). – С. 7-15. – ISSN 1608-4071


  Сущность современной работы методических служб государственных и муниципальных библиотек Белгородской области (Россия).
1361764
  Ремиев А.В. Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи / А.В. Ремиев, Н.Г. Суворова // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 150-191
1361765
  Головко И.М. Управляемая регидратация при острых растройствах пищеварения у детей раннего возраста : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Головко И.М.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1361766
  Перестюк Н.А. Управляемое импульсное воздействие в играх с фиксированным временем окончания / Н.А. Перестюк, Е.В. Остапенко // Украинский математический журнал, 2000. – №8
1361767
  Герчиков Ф.Л. Управляемое импульсное рентгеновское излучение в приборостроении / Ф.Л. Герчиков. – Москва, 1987. – 86 с.
1361768
  Лежнев Э.И. и др. Управляемое культивирование клеток / Э.И. и др. Лежнев. – Москва : Наука, 1974. – 91 с.
1361769
  Рождественский В.П. Управляемое культивирование растений в искусственной среде / В.П. Рождественский. – М., 1980. – 199с.
1361770
   Управляемое культирование микроводорослей. – М., 1964. – 152с.
1361771
  Гродненский Илья Михайлович Управляемое рассеяние света в электрооптической керамике ЦТСЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гродненский Илья Михайлович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оприко-физ. измерений. – М., 1977. – 24л.
1361772
   Управляемое формирование психических процессов. – Москва : Московский университет, 1977. – 198с.
1361773
  Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 46-53. – ISSN 0132-1625
1361774
  Маринич А.П. Управляемость и наблюдаемость некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маринич А.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1361775
  Сачков Ю.Л. Управляемость и оптимальное управление для инвариантных систем на группах Ли и однородних пространствах : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.02 / Сачков Ю.Л.; Российская акад. наук; Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2007. – 23с. – Библиогр.: 20 назв.
1361776
  Савельев В.П. Управляемость и оптимальность одномерного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савельев В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 12л.
1361777
   Управляемость и стабилизация динамических систем. – Алма-Ата, 1990. – 80с.
1361778
  Забелло Л.Е. Управляемость и стабилизируемость линейных нестанционных систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.02 / Забелло Л.Е.;. – Минск, 1973. – 13л.
1361779
  Адамович Н.В. Управляемость машин : эргон. основы оптимизации рабочего места человека-оператора / Н.В. Адамович. – Москва : Машиностроение, 1977. – 280 с. : ил. – Список лит.: с. 278 (29 назв.). – (Экономика и инженерная психология)
1361780
  Авдонин С.А. Управляемость систем с распределенными параметрами и семейства экспонент : [учеб. пособие для спец. "Прикл. математика"] / С.А. Авдонин, С.А. Иванов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. политехн. ин-т. – Київ : УМК, 1989. – 244 с. – Библиогр.: с. 235-242
1361781
  Покутній А.А. Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием / А.А. Покутній, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 190-196. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
1361782
  Каасик П.Ю. Управляемые асинхронные двигатели с беличьей клеткой на роторе в системах автоматики / П.Ю. Каасик, Е.Д. Несговорова. – Москва - Ленинград, 1965. – 199 с.
1361783
  Бухараев Р.Г. Управляемые генераторы случайных кодов / Р.Г. Бухараев, В.М. Захаров. – Казань, 1978. – 160с.
1361784
  Мамалыга Владимир Максимович Управляемые движения некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мамалыга Владимир Максимович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1979. – 13л.
1361785
   Управляемые динамические системы и их приложения. – Ташкент, 1987. – 104с.
1361786
   Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами. – К., 1984. – 163с.
1361787
  Бамдас А.М. Управляемые дроссели радиоэлектронной аппаратуры / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва, 1966. – 344с.
1361788
  Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информационно-измерительных системах / К.Н. Коростик. – Минск : БГУ, 2003. – 200с. – ISBN 985-445-951-9
1361789
  Ярмоненко С.П. Управляемые кванты / С.П. Ярмоненко. – Москва : Знание, 1983. – 112с. – (Радиобиология - людям ; вып. 3)
1361790
   Управляемые кварцевые генераторы и возбудители для частного радиотелеграфирования. – М., 1955. – 232с.
1361791
  Васильев В.Е. Управляемые линейные системы со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Васильев В.Е.; МГУ. – М, 1977. – л.
1361792
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губенко Л.Г.; Госплан УССР. Вычислительный центр. – К., 1972. – 131л.
1361793
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Губенко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 14 с.
1361794
  Барбарошис Аркадий Ефимович Управляемые марковские последовательности с аналитическим пространствами состояний и управлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Барбарошис Аркадий Ефимович ; АН СССР, Матеммат. ин-т. – Москва, 1976. – 15 с.
1361795
  Дынкин Управляемые марковские процессы и их приложения / Дынкин, А.А. Юшкевич. – М, 1975. – 338с.
1361796
  Файнберг Е.А. Управляемые марковские процессы с дискретным времененм при критерии среднего дохода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Файнберг Е.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Москва, 1979. – 19 с.
1361797
  Нгуен Хонг Хай Управляемые марковские процессы связанные с суммой независимых случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1361798
  Нгуен Хонг Хай Управляемые Марковские процессы, связанные с суммой независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай; МВ ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 81л. – Бібліогр.:л.77-81
1361799
   Управляемые механические системы. – Иркутск, 1981. – 171с.
1361800
  Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М.А. Воронцов. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
1361801
   Управляемые полупровдниковые вентили. – Москва : Мир, 1967. – 455 с.
1361802
  Марченко А.Н. Управляемые полупроводниковые резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1978. – 215 с.
1361803
  Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа / Н.В. Крылов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
1361804
   Управляемые р-п-р-п переключатели в аппаратуре для гидробионических исследований. – К., 1976. – 130с.
1361805
   Управляемые системы массового обслуживания : Сб. статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 1. – 1982. – 194 с.
1361806
   Управляемые системы массового обслуживания. – Томск
4. – 1986. – 216с.
1361807
  Назаров А.А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация / А.А. Назаров. – Томск : Томск. ун-та, 1984. – 234 с.
1361808
  Гихман И.И. Управляемые случайные процессы / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.


  Изложены основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассмотрены процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования ...
1361809
  Татарченко А.Е. Управляемые снаряды и ракеты / А.Е. Татарченко. – М., 1962. – 88с.
1361810
  Ляпунов Б.В. Управляемые снаряды. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 138с.
1361811
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; АНУССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1982. – 125л. – Бібліогр.:л.121
1361812
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 17л.
1361813
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 468 с.
1361814
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 496 с.
1361815
  Русаков Е.В. Управляемые тиристорные выпрямители с несимметричными схемами / Е.В. Русаков. – Саранск : Мордовское книжное издание, 1973. – 170 с.
1361816
  Боголюбов В.Н. Управляемые ферритовые устройства СВЧ / В.Н. Боголюбов, А.В. Ескин, С.Б. Карбовский. – Москва, 1972. – 72 с.
1361817
  Мирзашвили Гурам Ираклиевич Управляемые цепи Маркова и конечномерные монотонные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мирзашвили Гурам Ираклиевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1361818
  Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение / Ж. Лекоргийе. – Москва, 1971. – 503 с.
1361819
   Управляемые электропередачи. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 147 с.
1361820
   Управляемый биосинтез. – М., 1966. – 371с.
1361821
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций. – Красноярск, 1965. – 206с.
1361822
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций. – Красноярск, 1969. – 452с.
1361823
  Бракнер К. Управляемый лазерный синтез : пер. с англ. / К. Бракнер, С. Джорна. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144 с.
1361824
  Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. / Д.В. Кандыба, М В. Кандыба. – М, 1990. – 195с.
1361825
   Управляемый микробный синтез. – Рига, 1973. – 162с.
1361826
   Управляемый термоядерный синтез. – М., 1958. – 63с.
1361827
   Управляемый термоядерный синтез. – Москва : Мир, 1980. – 479с. – (Вычислительные методы в физике)
1361828
  Толок В.Т. Управляемый термоядерный синтез / В.Т. Толок. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1361829
  Мелков Г.А. Управляемый ферритовый фильтр миллиметрового диапозона без внешних магнитов / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // XII Всесоюзн. научн.-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике. Тезисы докладов
1361830
  Мелков Г.А. Управляемый ферритофазовращатель миллиметрового диапазона на открытом диэлектрическом волноводе : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В В. Касаткин, А.Л. Луценко // ХІІ Всесоюзн. науч.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1361831
   Управляемый фильтр с магнитной памятью / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Д.А. Соловьев, А.П. Цимбал // Изв. Вузов, МВи ССО СССР. Сер. радиоэлектроника, 1984. – №5
1361832
  Морозов В. Управляємо проектами по-олімпійському // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  На факультеті інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка пройшов І етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю "Управління проектами". Його проводила кафедра технологій управління. Краще за всіх проявили себе магістранти з групи УП-11, які ...
1361833
   Управлямые сстемы массового обслуживания. – Томск
1. – 1982. – 194с.
1361834
  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду / А.Д. Дубогай. – К, 1985. – 111с.
1361835
  Викторов В.И. Управлять или исправлять. / В.И. Викторов, В.П. Баронин. – Москва, 1983. – 176с.
1361836
  Кикило В. Управлять Ноевым ковчегом было легче, чем управлять ООН // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1361837
  Строганов П Р. Управляюцие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1986. – 238с.
1361838
  Меграбян М. Управляющая вычислительная машина для регулирования техологического режима / М. Меграбян, Э. Симонян. – М, 1962. – 16с.
1361839
  Якутенко Ирина Управляющая компания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 88-94 : фото
1361840
  Клиорин М.И. и др. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М : Архитектура и прогрммное обеспечение / М.И. и др. Клиорин. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 296с. – ISBN 5-283-01483-5
1361841
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
1. – 1975. – 530с.
1361842
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
2. – 1976. – 534с.
1361843
   Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. – М., 1968. – 48с.
1361844
  Шустарева Г.В. Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. / Г.В. Шустарева. – М, 1968. – 48с.
1361845
   Управляющие и вычислительные устройтва роботизированных комплексов на базе микроЭВМ. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с.
1361846
  Богданова Светлана Управляющие компании пойдут в регионы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 24-27 : Фото
1361847
  Золотов В.В. Управляющие комплексы сложных корабельных систем / В.В. Золотов. – Л., 1977. – 58с.
1361848
  Лосиков В.И. Управляющие математические машины / В.И. Лосиков. – М, 1962. – 388с.
1361849
  Строганов П Р. Управляющие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1978. – 264с.
1361850
  Хазацкий В.Е. Управляющие машины и системы / В.Е. Хазацкий. – М, 1976. – 246с.
1361851
  Чугреев О.С. Управляющие микропроцессорыне локальные сети / О.С. Чугреев, А.Д. Дойников. – Л, 1988. – 50с.
1361852
  Хмадех Гассан Али Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Дис... доктор физ.-мат.наук: 05.13.11 / Хмадех Гассан Али; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 117л. – Бібліогр.:л.112-117
1361853
  Хмадех Гассан Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Хмадех Гассан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1361854
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1995
1361855
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1995
1361856
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1996
1361857
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1996
1361858
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1996
1361859
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1996
1361860
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/3. – 1997
1361861
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1997
1361862
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1997
1361863
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1998
1361864
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1998
1361865
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1998
1361866
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1998
1361867
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1998
1361868
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1998
1361869
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1999
1361870
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1999
1361871
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1999
1361872
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1999
1361873
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1999
1361874
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1999
1361875
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2000
1361876
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2000
1361877
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2000
1361878
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2000
1361879
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2000
1361880
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2000
1361881
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги". – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2001. – 96 с.
1361882
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2001. – 96 с.
1361883
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2001. – 96 с.
1361884
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2001. – 96 с.
1361885
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2001. – 96 с.
1361886
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2001. – 96 с.
1361887
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2002. – 96 с.
1361888
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2003. – 96 с.
1361889
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2003. – 144 с.
1361890
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2003. – 96 с.
1361891
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2003. – 96 с.
1361892
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2003. – 96 с.
1361893
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2003. – 96 с.
1361894
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2004. – 96 с.
1361895
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2004. – 96 с.
1361896
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2004. – 96 с.
1361897
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2004. – 96 с.
1361898
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2004. – 96 с.
1361899
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2004. – 96 с.
1361900
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2005. – 96 с.
1361901
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукава книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2005. – 96 с.
1361902
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2005. – 96 с.
1361903
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2005. – 96 с.
1361904
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2005. – 96 с.
1361905
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2005. – 96 с.
1361906
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2006. – 96 с.
1361907
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2006. – 96 с.
1361908
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2006. – 96 с.
1361909
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2006. – 96 с.
1361910
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2006. – 96 с.
1361911
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2006. – 96 с.
1361912
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2007. – 96 с.
1361913
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2007. – 96 с.
1361914
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2007. – 96 с.
1361915
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2007. – 96 с.
1361916
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2007. – 96 с.
1361917
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2007. – 96 с.
1361918
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1 : Общество знаний и система электронного обучения. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361919
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361920
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361921
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2008. – 004:61+65.01. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361922
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361923
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361924
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361925
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361926
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнеполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361927
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361928
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361929
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361930
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361931
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361932
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361933
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361934
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361935
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361936
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361937
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361938
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361939
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361940
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361941
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361942
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361943
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361944
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361945
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361946
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1361947
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361948
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361949
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361950
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361951
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361952
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361953
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361954
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361955
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361956
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361957
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361958
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361959
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361960
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361961
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361962
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361963
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361964
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361965
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361966
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361967
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361968
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361969
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361970
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361971
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361972
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361973
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361974
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361975
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361976
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1361977
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№2. – 2002. – 96 с.
1361978
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3/4 : 30-летию журнала посвящается. Тематический выпуск. Телематика и непрерывное образование. – 2002. – 128 с.
1361979
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2002. – 96 с.
1361980
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2002. – 96 с.
1361981
   Управляющие системы промышленых роботов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 287 с. – (АМИРС. Автомат. манипуляторы и робототехн. системы)
1361982
  Козин В.М. Управляющие устройства тиристорных преобразователей для электроприводов постоянного тока / В.М. Козин, Я.Е. Марченко. – Москва, 1971. – 104 с.
1361983
  Пятницкий В.В. Управляющие эмоции и типы личности // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 41-46
1361984
  Уирт Д. и др. Управсление исследованиями и разработками / Д. и др. Уирт. – М., 1978. – 264с.
1361985
  Разумков Д.В. Упражднения по правилам движения автомототранспорта / Д.В. Разумков. – М, 1976. – 128с.
1361986
  Бефани Н.Ф. Упраженения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пособие для Вузов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 390с.
1361987
  Кирюхина И.А. Упражения и задания по русскому языку для 7-8 классов школ с украинским языком обучения / И.А. Кирюхина. – К., 1988. – 189с.
1361988
  Данилов Ю К. Упраженние на батуте / Ю К. Данилов, Ю.Н. Николаев. – М, 1966. – 95с.
1361989
  Булгакова Н. Упражнение на гибкость. Министр [освіти РФ] смягчил риторику // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Выступая на Правительственном часе в Государственной Думе, министр образования и науки Дмитрий Ливанов выделил три основных содержательных комплекса вопросов, которые решает сегодня министерство. Модернизация образования - только один из них. Однако ...
1361990
  Сомова Л.А. Упражнение по геометрии : для сред. профтехучилищ / Л.А. Сомова, А.Н. Чудовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1981. – 175 с. : ил.
1361991
  Платонова И.В. Упражнение по лексике и грамматике болгарского языка / И.В. Платонова. – М.
1. – 1978. – 60с.
1361992
  Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. гимназий / сост. К.Я. Белицкий, дир. Одес. Ришельевск. гимназии // Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Ксенофонт. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [4], II, 164 с.
1361993
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях (разной высоты) / П.В. Пацекин. – М., 1957. – 152с.
1361994
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях разной высоты / П.В. Пацекин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1963. – 190с.
1361995
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1960. – 66с.
1361996
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1963. – 28 с.
1361997
  Рахман С.Е. Упражнения по обучению студентов-химиков / С.Е. Рахман. – Минск, 1978. – 39с.
1361998
  Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского языка на английский язык и с английского на русский / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1966. – 296с.
1361999
  Сахновская И.Ф. Упражнения по переводу с немецкого языка для студентов географического факультета / И.Ф. Сахновская. – Ленинград, 1973. – 62 с.
1362000
  Орловская И Т. Успенская Упражнения по письменной практике / И Т. Успенская Орловская. – Л., 1969. – 208с.
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,