Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1364001
   "...твій В.Ульянов". – Київ : Молодь, 1969. – 201 с.
1364002
   "...твоих оград узор чугунный" / Колесникова О. – Ленинград, 1970. – 136с.
1364003
  Кирилюк О. "Тарасові шляхи" привели нас до Чернігова // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5


  Студпарламент університету розпочав екскурсійні маршрути "Тарасовими шляхами" у рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
1364004
  Баранівська М. "Тарілка", що відлітає // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 14


  "Цього тижня відбулася конференція, на якій архітектори презентували авторський проект відновлення "Літаючої тарілки" біля метро "Либідська". Захисники "тарілки" дуже покладаються на нову владу. Будівля Інституту науково-технічної експертизи та ...
1364005
  Козловський Роман "Тарпаном" по Україні: сумнівні вигоди "швидкісного" сполучення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1364006
  Семенов Ю.С. "ТАРС уповноважений заявити"... / Ю.С. Семенов. – К., 1980. – 251с.
1364007
  Семенов Ю.С. "ТАРС уповноважений заявити." / Ю.С. Семенов. – К., 1983. – 278с.
1364008
  Каху М.Х. "Тарту ээсти сейтунг". Глава из истории эстонской демократической периодической печати и литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Каху М.Х.; АН Эстонской ССР. Отд. общественных наук. – Таллин, 1971. – 52л.
1364009
  Бэлза И.Ф. "Тассо" Листа / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 23 с.
1364010
  Столяров К. "Тать не крадет и червь не точит" : уникальный труд академика Кондакова вернулся на родину // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 12. – С. 30-32. – ISSN 0130-7045
1364011
  Шевченко О. "Тая слава, що орлом по світу літає" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 28-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Дмитро Яворницький – ім"я, овіяне легендами".
1364012
  Сандерсон А.Т. "Твари" / А.Т. Сандерсон. – М., 1991. – 191 с.
1364013
  Науменко Н.В. "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 158-168


  У статті йдеться про специфіку розвитку сонета як "твердої форми" у сучасній українській ліриці. Показано, що, попри стрімкі ритми життя та потужний потік інформації, яка по-різному інтерпретується в художніх творах, сонет має повне право на існування ...
1364014
   "Твій вибір" - як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media; Відом. про відпов. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-7
1364015
  Барабаш Ю. "Твій Гр. Сивокінь" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17


  Листи Григорія Сивоконя до Юрія Барабаша.
1364016
  Ульяновський В. "Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа...багато міцніша." Вадим Щербаківський у сомооцінках і спрійнятті сучасників // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 2-21. – ISSN 0131-2685
1364017
  Савин О.М. "Твое имя помнят люди..." : страницы мордовской Пушкинианы / О.М. Савин. – Саранск, 1987. – 206 с.
1364018
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." / М.Г. Хазин. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 240 с.
1364019
  Трубецкой Б.А. "Твоей молвой наполнен сей предел..." (страницы жизни Пушкина в Молдавии). / Б.А. Трубецкой. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 13с.
1364020
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." : Повесть / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1987. – 340с.
1364021
  Пашко О. "Твої слова в повітрі цім живуть". Як євреї інтерпертували Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 8-9
1364022
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...". 160 років тому народився і 100 років минуло від того дня, як пішов із життя національно-культурний будівничий України // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 135-151


  Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч Іван Якович Франко (1856-1916).
1364023
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...": Іван Франко - національно-культурний будівничий України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 19-30. – ISSN 2313-1802
1364024
  Красицький Д.Ф. Тарас-художник / Д.Ф. Красицький. – К., 1973. – 139с.
1364025
  Красицький Д.Ф. Тарасові світанки / Д.Ф. Красицький. – К., 1979. – 374с.
1364026
  Красицький Д.Ф. Тарасові світанки : повісті : для серед. шк. віку / Дмитро Красицький. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Веселка, 1989. – 262, [2] с., [8] арк. іл
1364027
  Легкий З. Тарасові страсті : Роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 3. – С. 26-76. – ISSN 0868-4790
1364028
  Легкий З. Тарасові страсті : Роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 4. – С. 33-90. – ISSN 0868-4790
1364029
  Іваненко О.Д. Тарасові шляхи : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1953. – 175 с.
1364030
  Іваненко О.Д. Тарасові шляхи : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1954. – 507 с.
1364031
  Іваненко О.Д. Тарасові шляхи : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1961. – 800 с.
1364032
  Іваненко О.Д. Тарасові шляхи : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1963. – 797 с.
1364033
  Іваненко О.Д. Тарасові шляхи : роман / О.Д. Іваненко. – Київ, 1974. – 447 с.
1364034
  Роговий О. Тарасові шляхи на Вінниччині / [Олександр Роговий] ; Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облрада, Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмін. – [Вінниця] : [б. в.]. – [6] с. – Авт. зазнач. в кінці брошури
1364035
  Шелест В. Тарасові шляхи на Роменщині // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 38-39
1364036
  Павлов М. Тарасовы невесты. Любовь Кобзаря была трагична, как и его жизнь // Тайны прошлого. – Киев, 2013. – № 10. – С. 9


  Оксана Коваленко, Ядвига Гусиковська, Марія Європеус, Ганна Закревська, Варвара Репніна, Катерина Піунова, Ликера Полусмак.
1364037
  Ніколаєва Т. Тарасу Романовичу Кияку - 70 // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 351. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1364038
   Тарасу Сергеевичу Лебедеву - 80 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 181-183. – ISSN 0203-3100
1364039
  Крушинський Ф. Тараш Шевченко, незримий вождь України : Промова на святі "Української Просвіти" в Мелєні, Франція, 18 березня 1934 р., , в 120-ту річницю народження пророка України / Федір Крушинський. – Париж : Вид. Укр. Визвольної бібліотеки, 1934. – 20 с.
1364040
  Фельдман Й. Таращанський полк / Й. Фельдман. – К., 1940. – 95с.
1364041
  Дагва Дорджин Эрегден Тарбаган Монгольской Народной Республики и его хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Дагва Дорджин Эрегден; Иркутский сельскохозяйственны ин-т. Кафедра охотоведения. – Иркутск, 1959. – 28л.
1364042
  Франс А. Таргани / А. Франс. – К, 1958. – 24с.
1364043
  Сопко В. Таргет-костинг як метод контролю витрат і прибутку / В. Сопко, Л. Тринька // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 306-310. – ISSN 1815-3232
1364044
  Колінько Н.І. Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва / Н.І. Колінько, М.М. Огородник // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 78-80. – ISBN 978-9934-571-33-6
1364045
  Козюк В. Таргетери і не-таргетери інфляції у багатих на ресурси економіках: чи є між ними структурні відмінності? // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 3-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1364046
  Карась Е. Таргетинг - один из видов стратегической рекламы // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 3). – С. 347-356. – ISSN 1684-906Х
1364047
  Євсейцева О.С. Таргетинг - цілеспрямований вплив на споживача // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 107-113. – ISSN 2306-6806
1364048
  Нагдалиев Н. Таргетирование инфляции в Азербайджане: измерения практической независимости Центрального банка // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 105-113. – ISSN 0207-3676
1364049
  Вудфорд М. Таргетирование инфляции: совершенствовать, а не списывать в утиль // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 44-55. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0042-8736
1364050
  Моисеев С. Таргетирование реального валютного курса / С. Моисеев, И. Пантина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 44-65 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
1364051
  Чугунов В.В. Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности / В.В. Чугунов, В.В. Дац // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 37-40. – ISSN 2308-6300


  "Анализ структурных характеристик психопатологической симптоматики детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности позволил установить четыре уровня дезадаптирующих феноменов: биологический, психологический, поведенческий, социальный. Определены ...
1364052
  Воєводін Б. Таргетована (цільова) реклама та порушення приватності користувачів мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7069-28-6
1364053
  Безнощенко Максим Володимирович Таргетування інфляції в європейських країнах : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01. / Безнощенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Бібліогр.: л. 179-198; Дод.: л. 199-207
1364054
  Безнощенко Максим Володимирович Таргетування інфляції в європейських країнах : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Безнощенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1364055
  Козюк В. Таргетування інфляції в країнах з середніми та низькими доходами: традиційні дилеми та посткризові виклики // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С.8-22. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-5754
1364056
  Сліпченко Т. Таргетування інфляції в монетарних режимах ЄЦБ та країн Центральної і Східної Європи: перспективи для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 248-255. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1364057
  Козюк В. Таргетування інфляції в Україні: критика відома економічній науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 7


  "Процес переходу до таргетування інфляції (ІТ) в Україні у 2016 р. супроводжувався неоднозначними критичними застереженнями про несумісність даного монетарного режиму із структурою вітчизняної економіки та характером функціонування фінансового сектора. ...
1364058
  Мазуренко В. Таргетування інфляції як оптимальний інструмент грошово-кредитної політики в контексті теорії раціональних сподівань / В. Мазуренко, С. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  В статті автори розкривають теоретико-методологічні підходи до інфляційного таргетування, обґрунтовують переваги та доцільність його запровадження, розглядають зв"язок між теорією раціональних сподівань та механізмом дії таргетування. Здійснено ...
1364059
  Гнатів О.А. Таргетування інфляції як оптимальний режим монетарної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 119-125. – ISSN 1562-0905
1364060
  Глущенко С.В. Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні / С.В. Глущенко, С.В. Болотова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 16-21. – ISSN 1996-5931
1364061
  Семенова Ю.С. Таргетування інфляції: світовий досвід та можливості застосування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 10-14.
1364062
  Шкрабалюк Ю. Таргетування регіонального валютного курсу як монетарний інструмент // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 40-41. – бібліогр. в кінці ст.


  Політика таргетування реального курсу може привести як до зростання інфляції, так і до зростання відсоткових ставок.
1364063
  Прушківська Е.В. Таргетування як аспект монетарної політики в умовах глобалізації / Е.В. Прушківська, А.Б. Владикіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 141-146. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1364064
  Трубенко А.І. Тард (Tarde) Габріель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 644-645. – ISBN 966-316-069-1
1364065
  Берроуз Э.Р. Тарзан - приемыш обезьяны / Э.Р. Берроуз. – М, 1989. – 253с.
1364066
  Берроуз Э.Р. Тарзан - приемыш обезьяны / Э.Р. Берроуз. – Красноярск, 1990. – 238с.
1364067
  Берроуз Э.Р. Тарзан - приемыш обезьяны / Э.Р. Берроуз. – Москва, 1991. – 237 с.
1364068
  Берроуз Э. Тарзан - приемыш обезьяны / Э. Берроуз. – Таллинн, 1992. – 212с.
1364069
  Берроуз Э. Тарзан : приемыш обезьян ; возвращение в джунгли / Эдгар Берроуз ; [отв. ред. К.М. Баньковский ; ред. Н.Г. Краевская]. – Запорожье : Дайнэмик ; Российская культура, 1992. – 367, [1] c. : ил. – (Всемирная библиотека). – ISBN 5-7019-0086-X
1364070
  Берроуз Э. Тарзан = Tarsan : в 2 т. / Эдгар Берроуз ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров ; худож. оформ. И.В. Козия]. – Баку : Олимп. – ISBN 5-85410-035-5
Т. 1, [кн. 1-4] : Тарзан, приемыш обезьяны ; Возвращение в джунгли ; Тарзан и его звери ; Сын Тарзана. – 1992. – 687, [1] с. : ил.


  На тит. л.: Тарзан, приемыш обезьяны; Возвращение в джунгли; Тарзан и его звери; Сын Тарзана ; Приключения Тарзана в джунглях; Тарзан и сокровища Опара; Тарзан великолерный; Тарзан и запретный город
1364071
  Берроуз Э. Тарзан = Tarsan : в 2 т. / Эдгар Берроуз ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров ; худож. оформ. И.В. Козия]. – Баку : Олимп. – ISBN 5-85410-036-3
Т. 2, [кн. 5-8] : Приключения Тарзана в джунглях ; Тарзан и сокровища Опара ; Тарзан великолерный ; Тарзан и запретный город. – 1992. – 566, [2] с. : ил.


  На тит. л.: Тарзан, приемыш обезьяны; Возвращение в джунгли; Тарзан и его звери; Сын Тарзана ; Приключения Тарзана в джунглях; Тарзан и сокровища Опара; Тарзан великолерный; Тарзан и запретный город
1364072
  Берроуз Э. Тарзан = Tarsan / Эдгар Берроуз ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров ; худож. оформ. И.В. Козия]. – Баку : Олимп. – ISBN 5-87860-090-0
Т. 3, [кн. 9-13] : Тарзан и золотистый лев ; Тарзан и люди-муравьи ; Приключения в недрах Земли ; Тарзан и потерпевшие кораблекрушение ; Тарзан и убийства в джунглях. – 1992. – 478, [2] с. : ил.
1364073
  Берроуз Э. Тарзан = Tarsan / Эдгар Берроуз ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров ; худож. оформ. И.В. Козия]. – Баку : Олимп. – ISBN 5-87860-083-8
[Т. 6, кн. 21-23] : Тарзан и человек-лев ; Тарзан и люди-леопарды ; Тарзан - повелитель джунглей. – 1993. – 539, [2] с. : ил. – Номер тома указ. в конце кн. - Загл. обл. : Тарзан неукротимый; Тарзан ужасный; Тарзан - повелитель джунглей
1364074
  Берроуз Э. Тарзан = Tarsan / Эдгар Берроуз ; [отв. за вып. Р.Ю. Дамиров ; худож. оформ. И.В. Козия]. – Баку : Олимп. – ISBN 5-87860-120-6
[Т. 7, кн. 24-26] : Поиск Тарзана ; Тарзан и сумашедший ; Торжествующий Тарзан. – 1993. – 508, [2] с. : ил. – Номер тома указ. в конце кн.
1364075
  Берроуз Э. Тарзан великолепный / Э. Берроуз. – М, 1991. – 144с.
1364076
  Берроуз Э.Р. Тарзан великолепный / Э.Р. Берроуз. – М, 1991. – 93с.
1364077
  Берроуз Д. Тарзан возвращается в джунгли / Д. Берроуз. – М, 1991. – 144с.
1364078
  Берроуз Э.Р. Тарзан и его звери / Э.Р. Берроуз. – М, 1991. – 139с.
1364079
  Берроуз Э.Р. Тарзан и его звери / Э.Р. Берроуз. – М, 1991. – 110с.
1364080
  Берроуз Э.Р. Тарзан и запретный город / Э.Р. Берроуз. – Москва, 1991. – 126с.
1364081
  Берроуз Э.Р. Тарзан и запретный город / Э.Р. Берроуз. – М, 1992. – 192с.
1364082
  Берроуз Э.Р. Тарзан и сокровища Опара / Э.Р. Берроуз. – Москва : Скифы, 1991. – 176 с.
1364083
  Берроуз Э.Р. Тарзан и сокровища Опара / Э.Р. Берроуз. – Москва : Советский композитор, 1991. – 126 с.
1364084
  Берроуз Э.Р. Тарзан и сокровища Опара / Э.Р. Берроуз. – Репринтное воспроизведение. – Москва : Манускрипт
Кн. 5. – 1991. – 156 с.
1364085
  Берроуз Э.Р. Тарзан ужасный. Тарзан и человек-лев. Тарзан и золотистый лев / Э.Р. Берроуз. – М, 1993. – 461с.
1364086
  Берроуз Є. Тарзан, годованець великих мавп / Є. Берроуз. – К, 1991. – 217с.
1364087
  Гедин С. Тарим - Лоб-Нор Тибет : путешествие по Азии. 1899-1902 г. / С. Гедин. – С.-Петербург : Издание А.Ф. Девриена, 1904. – VI, 385 с.
1364088
  Дерюга А.С. Тарификация и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях / А.С. Дерюга, М.И. Цыбеко. – Москва, 1988. – 239 с.
1364089
  Линевич А.В. Тарификация труда в сельскохозяйственных предприятиях / А.В. Линевич. – М., 1977. – 144с.
1364090
  Чухно А.А. Тарифна истема та її роль в організації заробітної плати в промисловості // Науковий щорічник КДУ, 1957
1364091
  Кобець В.М. Тарифна політика транспортної компанії-монополіста при доставці продукції m виробників на n ринків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 263-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1364092
  Запатріна І.В. Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери / І.В. Запатріна, Т.В. Лебеда, // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 66-76 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1364093
  Чухно А.А. Тарифна система та її роль в організації заробітної плати в промисловості СРСР / А.А. Чухно. – К, 1957. – 28с.
1364094
  Закаблук Г.О. Тарифна система, моделі та методи мотивації праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 184-188. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1364095
  Феделеш Е.М. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Феделеш Еміль Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 6-7, 206-225
1364096
  Феделеш Е.М. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Феделеш Еміль Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1364097
  Лисиця В.І. Тарифне регулювання постачання теплової енергії як засіб управління сталим розвитком міст // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 88-98. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1364098
  Феделеш Е. Тарифне регулювання як господарсько-правова складова митно-тарифного регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 291-292. – ISBN 978-617-7069-28-6
1364099
  Феделеш Е. Тарифне регулювання як господарсько-правова складова митно-тарифного регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 291-292. – ISBN 978-617-7069-28-6
1364100
  Войціцька В. Тарифний геноцид // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 1, 7


  "28 вересня НКРЕКП доповість про результати розгляду всіх пропозицій щодо зниження тарифу на електроенергію "Енергоатома" з діючого 48 коп./кВт·год. до 40,77 коп. або його підвищення до 48,45 коп./кВт·год. Для збереження тарифів для приватних ТЕС? ...
1364101
  Шнирков О.О. Тарифний захист внутрішніх ринків країн митного союзу та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 165-166
1364102
  Шнирков О.О. Тарифний захист внутрішніх ринків країн Митного союзу та України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 277-282. – ISSN 1729-7036
1364103
  Тюгаєва С. Тарифний тиск // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-27 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1364104
  Коваль О. Тарифний шантаж. Дональд Трамп використав свою улюблену зброю проти Мексики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 4


  "США опинилися на порозі торговельної війни з Мексикою. У травні президент США Дональд Трамп пригрозив південному сусідові підвищенням тарифів на всі товари з 10 червня. З усього мексиканського імпорту до США передбачалося стягувати в 5-відсоткове мито ...
1364105
  Кваша К.С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 99-106. – ISSN 2221-1055
1364106
   Тарифно-квалификационный справочник. – Москва : Приор, 1999. – ISBN 5-7990-0150-8
1364107
   Тарифно-квалификационный справочник. – Москва : Приор, 2000. – ISBN 5-7990-0150-8
1364108
   Тарифно-квалификационный справочник рабочих геологоразведочные, топографо-геодезические и изыскательский работы.. – М., 1959. – 50с.
1364109
   Тарифно-квалификационный справочник.. – М.Л., 1940. – 56с.
1364110
  Коцан Н.Н. Тарифно-регулююча та інформаційно-аналітична функції митної діяльності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 131-135. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1364111
   Тарифно-транспортний довідник на автогужові та трамвайні перевозення вантажів по Києву та Київській області на 1933-1934 рік.. – К., 1934. – 90с.
1364112
   Тарифно-транспортний довідник на автогужові, трамвайні та водні (по малих річках) перевози вантажів по Дніпропетровській області та м.Дніпропетровську.. – Дніпропетровськ, 1936. – 84с.
1364113
   Тарифные системы оплаты труда в промышленности стран - членов СЭВ.. – М., 1974. – 299с.
1364114
   Тарифные ставки и оклады рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства в связи с увеличениме минимального размера зар. платы до 60 рублей в мес.. – Москва, 1967. – 52с.
1364115
   Тарифные ставки и оклады рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства в связи с увеличениме минимального размера зар. платы до 60 рублей в мес., 1968. – 135с.
1364116
  Гюк А. Тарифный (коллективный) договор по германскому праву / А. Гюк. – Москва, 1924. – 104с.
1364117
  Михайлов В.В. Тарифы и режимы энергопотребления / В.В. Михайлов. – М, 1986. – 214с.
1364118
  Сосновый Т.Н. Тарифы и тарифная политика коммунальных предприятий СССР / Т.Н. Сосновый. – Х., 1935. – 228с.
1364119
  Киачели Л.М. Тариэл Голуа / Л.М. Киачели. – Тбилиси, 1957. – 167 с.
1364120
  Аннамбхатта Тарка-санграха : (свод умозрений) : Тарка-дипика (разъяснение к Своду умозрений) / Аннамбхатта ; пер. с санскрита, введ., коммент. и ист.-филос. исслед. Е.П. Островской ; [АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения]. – Москва : Наука, 1989. – 237, [1] с. – Библиогр.: с. 228-230. – (Памятники писменности Востока ; Т. 85)
1364121
  Анохина Ю. Тарковский: музыкальные цитаты // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 96-105.
1364122
  Ткаченко А.Ф. Тарле Евгений Викторович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 529. – ISBN 966-8458-30-3
1364123
  Гуржій І.О. Тарле Євген Вікторович / І.О. Гуржій, В.С. Петренко // Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – С. 211-213
1364124
   Тарле Євген Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 213. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1364125
  Короткий В. Тарле Євген Вікторович (1875-1955) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 442-443. – ISBN 5-7707-1062-4
1364126
  Косинська Юлія Тарнів. До Польщі по Тепло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 88-93 : фото
1364127
   Тарновський Василь Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 214. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1364128
  Короткий В. Тарновський Василь Васильович (1810-1866) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 443-444. – ISBN 5-7707-1062-4
1364129
  Короткий В. Тарновський Василь Васильович (молодший) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 260-262. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1364130
  Товстоляк Н. Тарновські // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.42-45. – Бібліогр.: С.45: 15 назв.
1364131
  Шевченко Б.В. Тарновські // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 9-15. – ISBN 978-966-8840-79-1
1364132
  Галата С. Тарновські: історія доброчинності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1364133
  Сапрыкин А.В. Тарное хозяйство в торговле / А.В. Сапрыкин, К.С. Фетисова. – М., 1966. – 214с.
1364134
  Сапрыкин А.В. Тарное хозяйство в торговле / А.В. Сапрыкин, К.С. Фетисова. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1970. – 263с.
1364135
  Фетисова К.С. Тарное хозяйство в торговле: Справочное пособие. / К.С. Фетисова, В.М. Белобров. – М, 1981. – 224с.
1364136
  Кремінь Д. Тарпан обирає свободу. (Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка) : (Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 31-38
1364137
   Таррагона. Ляльковий театр зі смаком пороху // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 36-37 : фото
1364138
  Мельниченко В. Тарса Шевченко: "Хвідки взяв початок цей недоладний звичай?" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 10
1364139
   Тарський (Tarski) Альфред // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 920-921. – ISBN 966-316-069-1
1364140
  Пташников И.Н. Тартак / И.Н. Пташников. – Москва, 1973. – 512 с.
1364141
  Пташников И.Н. Тартак : повесть / Иван Пташников ;. – Киев, 1975. – С. 105-246
1364142
  Пташников И.Н. Тартак : повести / Иван Пташников ;. – Минск : Мастацкая літаратура, 1979. – 446 с.
1364143
  Пташников И.Н. Тартак : роман, повесть, рассказы / Иван Пташников ;. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 606 с.
1364144
  Одія Даніель Тартак : (уривки) / пер. О. Бойченка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 135-139. – ISSN 0130-5212
1364145
  Клапчук В.М. Тартаки Гуцульщини кінця XVIII - XIX століть // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 3-8. – (Історія ; Вип. 19)
1364146
  Доде А. Тартарен в Альпах / А. Доде. – Харків-Київ : Київ-Друк, 1929. – 258, [4] с.
1364147
  Додэ А. Тартарен из Тараскона / А. Додэ. – Москва, 1935. – 383 с.
1364148
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – Л., 1936. – 147с.
1364149
  Додэ А. Тартарен из Тараскона / А. Додэ. – Москва, 1938. – 95 с.
1364150
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – Москва, 1945. – 64с.
1364151
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – Киров, 1955. – 83с.
1364152
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – Москва, 1955. – 80 с.
1364153
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – Москва, 1957. – 383с.
1364154
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – М., 1975. – 56с.
1364155
  Доде А. Тартарен из Тараскона / А. Доде. – Москва, 1977. – 320с.
1364156
  Доде А. Тартарен из Тараскона / Альфонс Доде ; пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 319 с.
1364157
  Доде А. Тартарен из Тараскона. "Прекрасная Нивернезка" / А. Доде. – Л., 1990. – 158с.
1364158
  Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный / А. Доде. – Москва, 1974. – 527с.
1364159
  Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный : [романы] : пер. с фр. / А. Доде; [вступ. статья А. Пузикова ; примеч. С. Ошерова ; ил.: Ф. Константинов. – Москва : Художественная литература, 1974. – 527 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 17 (81) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1364160
  Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный / А. Доде. – Москва, 1980. – 622с.
1364161
  Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный / А. Доде. – Москва, 1985. – 638с.
1364162
  Доде А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный / А. Доде. – Москва, 1986. – 428с.
1364163
  Доде А. Тартарен из Тараскона. Сафо / А. Доде. – Москва, 1972. – 560с.
1364164
  Доде А. Тартарен із Тараскона / А. Доде. – Харків-Київ : Дитвидав ЦК ЛКСМу, 1936. – 141, [2] с.
1364165
  Доде А. Тартарен із Тараскону / А. Доде. – Київ : Київ-Друк, 1929. – 199, [3] с.
1364166
  Доде А. Тартарен Тарасконський / А. Доде. – К., 1986. – 455с.
1364167
   Тарту - университетский город. – 2-е изд. – Таллин, 1952. – 44с.
1364168
   Тарту - университетский город. – 2-е изд. – Тарту, 1956. – 44с.
1364169
  Суур А.Р. Тарту : Путеводитель / А.Р. Суур. – Таллин, 1971. – 133с.
1364170
  Лотт И.А. Тарту / И.А. Лотт; Пер. с эст. Даниловой Т. – Таллинн : Периодика, 1975. – 83с. : Илл. – На обл. загл.: Тарту. Эстонская ССР; Авт. на обл. не указан
1364171
  Лотт И.А. Тарту / И.А. Лотт; Пер. с эст.Т. Даниловой. – 2-е изд., испр. и доп. – Таллинн : Периодика, 1979. – 54с. : Ил.
1364172
  Метс С. Тарту / С. Метс. – Таллин, 1984. – 79с.
1364173
  Вареп Э. Тарту. / Э. Вареп. – Таллин, 1960. – 54с.
1364174
   Тартуская астрономическая обсерватория. – Таллин : Эстонское гос. издательство, 1964. – 60 с.
1364175
  Юпрус Х. Тартуская ратуша / Х. Юпрус. – Таллин, 1986. – 45 с.
1364176
   Тартуский государственный университет : Путеводитель. – Тарту, 1982. – 30с.
1364177
   Тартуский государственный университет. – Тарту, 1982. – 208с.
1364178
   Тартуский государственный университет. Библиография трудов за 1969 г.. – Тарту, 1972. – 232с.
1364179
   Тартуский университет .Кафедра славянской филологии / Тартуский университет. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-3522
N 6 : Славянские языки: от прошлого к настоящему. К 13 международному съезду славистов.(Любляна,15-21 08 2003). – 2003. – (Slavica tartuensia)
1364180
  Эрингсон Л.К. Тартуский университет в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрингсон Л.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1957. – 22л.
1364181
   Тартуский университет и Украина. – Киев : ИИЦ Госкомстата Украины, 2004. – 211с. – ISBN 966-7773-69-8
1364182
   Тартуский университет. Кафедра славянской филологии / Тартуский университет. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-3522
N 5 : 200 лет русско-славянской филологии в Тарту. – 2003. – (Slavica tartuensia)
1364183
   Тартуский университет. Сводные вспомогательные указатели к библиографии трудов за 1960-1969 гг.. – Тарту, 1973. – 172с.
1364184
   Тартуский, Юрьевский, Дерптский (интервью с ректором Тартуского университета Яааком Аавиксоо) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-7. – ISSN 0321-0383
1364185
  Мольєр Ж.Б. Тартюф : кумедия в 5-и діях / Молієp; Пеpеклад В. Самійленка; Вступна стаття Миколи Воpоного. – Київ : "BGW", 1917. – 87 с. : портр., мал.
1364186
  Мольер Тартюф / Мольер. – Москва, 1936. – 111с.
1364187
  Мольєр Ж.Б. Тартюф / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1946. – 143с.
1364188
  Мольер Ж.Б. Тартюф / Ж.Б. Мольер. – Л., 1970. – 183с.
1364189
  Мольер Ж.-Б. Тартюф : Мещанин во дворянстве: Комедии / Ж.-Б. Мольер. – Киев : Дніпро, 1976. – 189с. – (Школьная библиотека)
1364190
  Мольер Ж.Б. Тартюф / Ж.Б. Мольер. – Л., 1977. – 214с.
1364191
  Мольер Ж.Б. Тартюф / Ж.Б. Мольер. – Омск, 1984. – 160с.
1364192
  Мольер Ж.Б. Тартюф или обманщик : (пьеса) / Жан-Батист Мольер ; (перев. Донского) // Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : роман / Сервантес Мигель де. – Москва : Детская литература, 1980. – С. 483-580. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 34)
1364193
  Мольер Ж.Б. Тартюф, или Обманщик / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1953. – 99 с.
1364194
  Мольер Ж.Б. Тартюф, или Обманщик / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1978. – 208 с.
1364195
  Мольер Ж.Б. Тартюф, или Обманщик // Сид / П. Корнель. – Москва : Просвещение, 1987. – С. 88-170. – (Школьная библиотека)
1364196
  Гостунский Н.Н. Таруса- древний город на Оке / Н.Н. Гостунский. – М, 1965. – 278с.
1364197
  Васильев В.Б. Таруса - апрель / В.Б. Васильев. – Москва, 1991. – 109с.
1364198
  Бодров И.Я. Таруса / И.Я. Бодров, Н.Н. Гостунский. – Калуга, 1960. – 95с.
1364199
  Бодров И.Я. Таруса / И.Я. Бодров. – Тула, 1965. – 191с.
1364200
   Тарусские страницы. – Калуга, 1961. – 319с.
1364201
  Авдонин А.Н. Тарусский причал : лирич. повесть, поэма / А.Н. Авдонин ; ил. Р. Курчик. – Тула : Приокское книжное издательство, 1970. – 64 с. : ил.
1364202
  Гончарова Т.А. Тарути / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1971. – 128с.
1364203
  Некрасов Андрій Тарханкут. Креветки, медузи та голова Леніна : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-26 : Фото, карта
1364204
  Андреев-Кривич Тарханская пора : [о М.Ю. Лермонтове : для старш. возраста] / Андреев-Кривич С.А. – Москва : Детская литература, 1963. – 191 с. : ил. – (По дорогим местам)
1364205
  Андреев-Кривич Тарханская пора : [о М.Ю. Лермонтове : для старш. возраста] / Андреев-Кривич С.А. – [2-е расшир. и доп. изд.]. – Москва : Детская литература, 1968. – 239 с. : ил. – (По дорогим местам)
1364206
  Андреев-Кривич Тарханская пора : [о М.Ю. Лермонтове] / Андреев-Кривич С.А. ; [вступит. ст. Л. Озерова]. – Саратов ; Пенза : Приволжское книжное издвтельство, 1981. – 264 с. : ил.
1364207
  Корнилов В. Тарханы / В. Корнилов. – Москва, 1948. – 72 с.
1364208
  Арзамасцев В.П. Тарханы. Государственный лермонтовский музей / В.П. Арзамасцев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 36 с.
1364209
   Тарханы. Лермонтовский музей-заповедник. – Л., 1971. – 23 с.
1364210
  Арзамасцев В.П. Тарханы. Лермонтовский музей-заповедник : очерк-путеводитель / В.П. Арзамасцев. – Саратов : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1972. – 77, [27] с.
1364211
  Иванов Г.М. Тасеевская республика. / Г.М. Иванов. – Красноярск, 1969. – 100с.
1364212
  Герасимов Володимир Таско. Столиця срібла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 32-33 : фото
1364213
   Тасманийский волк, телепатический томограф и 14 новых видов животных : Сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-25 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1364214
  Кабо В.Р. Тасманийцы и тасманийская проблема. / В.Р. Кабо. – Москва, 1975. – 199с.
1364215
  Ракочі Вадим Тасманія. Осторонь від світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 34-40 : фото
1364216
  Горпенюк Максим Тасманія. Прогулянка на виживання : Австралія / пригоди // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 42-49 : Фото
1364217
  Бейсенов А.З. Тасмолинская культура Центрального Казахстана в исследованиях начала ХХІ века // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 386-396. – ISSN 2227-4952
1364218
  Ильинская С.Б. Тасос Ливадитис и послевоенная прогрессивная греческая поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Ильинская С.Б.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1364219
  Москаленко Леся Тасос. Майже безлюдний острів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 44-49 : Фото
1364220
   ТАСС сообщает.... – М., 1988. – 285с.
1364221
  Семенов Ю.С. ТАСС уполномочен заявить / Ю.С. Семенов. – Элиста, 1987. – 255с.
1364222
  Венделовский В.В. ТАСС: из горячих точек планеты / В.В. Венделовский. – Ленинград, 1988. – 397с.
1364223
   Тассос, Алевизос. Выставка графики. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 7с.
1364224
  Кучеренко А.О. Тасування карт i ланцюги Маркова / А.О. Кучеренко, Д.І. Хілько // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 65-74. – ISSN 1029-4171
1364225
  Баруздин С.А. Тася / С.А. Баруздин. – Львов, 1970. – 92с.
1364226
  Ибрагимов С.М. Татар теленде аналитик тозелмадер / С.М. Ибрагимов. – Казань, 1964. – 135с.
1364227
  Истру Б. Татарбунар : поэма / Богдан Истру ; пер. с молдав. Э.Балашова. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 63 с.
1364228
  Смишко П. Татарбунарское восстание 1924 года. (Из истории борьбы крестьян Бессарабии за свое социальное и национальное освобождение) : Автореф... кандид. историч.наук: / Смишко П.; Министерство высшего образования СССР. Киевский гос. университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 16 с.
1364229
  Смішко П.Г. Татарбунарське повстання 1924 р. / П.Г. Смішко. – К, 1974. – 95с.
1364230
  Фидчунова М.В. Татарбунары / М.В. Фидчунова. – Одесса, 1984. – 79с.
1364231
  Нечуй-Левицький І. С. Татари і Литва на Україні. – Київ : Тип. С. Т. Еремеева, 1876. – 42 с.
1364232
  Дізанова А. Татари й ногайці в міграційних процесах Бессарабії // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 112-120. – ISBN 978-617-689-214-4
1364233
  Величко П.О. Татари пам"ятають / П.О. Величко. – Київ, 1983. – 264с.
1364234
   Татария на пути к коммунизму. – Казань, 1965. – 324с.
1364235
   Татария: новая строка биографии. – Казань, 1981. – 199с.
1364236
  Амирхан Ф.З. Татарка : избр. произведения / Фатих Амирхан ; пер. с татар. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 272 с.
1364237
  Дудин М.А. Татарник / М.А. Дудин. – М., 1973. – 125с.
1364238
  Мухаметдинов Р.Ф. Татаро-Башкирский вопрос в 1917 году // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 135-138. – ISSN 0042-8779
1364239
   Татаро-монголы в Азии и Европе. – М., 1970. – 476с.
1364240
   Татаро-монголы в Азии и Европе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 503с.
1364241
   Татаро-монголы в Азии и Европе. – М., 1977. – 503с.
1364242
  Каргалов В.В. Татаро-монгольское нашествие на Русь XIII век : Автореф... канд. ист.наук: / Каргалов В. В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 19л.
1364243
   Татарская А.С.С. Республика : экономический справочник. – Вып. 1. – Казань : Татиздат, 1932. – 126 с.
1364244
  Стариков В.Н. Татарская АССР : Краеведческое пособие / В.Н. Стариков. – Казань, 1967. – 112с.
1364245
   Татарская АССР в 1965 году. (Цифры и факты). – Казань, 1968. – 105с.
1364246
   Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны. – Казань, 1948. – 167с.
1364247
   Татарская АССР за 40 лет. – Казань, 1960. – 172с.
1364248
   Татарская АССР за ХХ лет в цифрах. – Казань, 1940. – 64с.
1364249
  Абдуллин Б. Татарская АССР. Административно-территориальное деление на 1 июня 1940 года / Б.Абдуллин. – Казань, 1940. – 204 с.
1364250
  Губайдуллин Г.С. Татарская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1948 года / Г.С. Губайдуллин. – Казань : ТАТГОСИЗДАТ, 1928. – 220 с.
1364251
  Гильманов Г.Х. Татарская баллада / Галимьян Гильманов ;. – Казань, 1989. – 190 с.
1364252
  Шугаевский В. Татарская горка, близ гор. Чернигова / В. Шугаевский. – Москва : Типография Г. Лисснера, 1911. – 15, [1] с.
1364253
  Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905-1907 гг.) / Р.У. Амирханов ; отв. ред. Х.Х. Хасанов ; АН СССР, Казан. фил, Ин-т яз., лит. и истории им. Г. Ибрагимова. – Москва : Наука, 1988. – 188, [2] с. – Библиогр.: с. 184-189
1364254
  Ахатов Г.Х. Татарская диалектология / Г.Х. Ахатов. – Уфа, 1977. – 76с.
1364255
  Ахмадуллин А.Г. Татарская драматургия / А.Г. Ахмадуллин. – Москва, 1983. – 265с.
1364256
   Татарская лексика в семантико-грамматическом аспекте. – Казань, 1988. – 128с.
1364257
  Курбатов Х.Р. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика. / Х.Р. Курбатов. – М., 1978. – 218с.
1364258
  Каримуллин А.Г. Татарская литература в переводах на русский язык / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1962. – 92 с.
1364259
  Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика начала XX века / М. Гайнуллин. – Казань, 1966. – 434с.
1364260
  Гайнуллин М.Х. Татарская литература и публицистика начала XX века / М.Х. Гайнуллин. – 2-е изд., доп. – Казань, 1983. – 352с.
1364261
  Гулова Ф.Ф. Татарская народная вышивка / Ф.Ф. Гулова. – Казань, 1980. – 80с.
1364262
  Шайхиев Р.А. Татарская народно-краеведческая литература XIX-XX вв. / Р.А. Шайхиев. – Казань, 1990. – 115с.
1364263
  Куликова Л.И. Татарская партийная организация в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой Сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Куликова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. марксизма-лен. – Москва, 1953. – 15 с.
1364264
  Усманов Х. Татарская поэзия 20-х годов / Х. Усманов. – Казань, 1964. – 398с.
1364265
  Усманов Х. Татарская поэзия периода Великой Октябрьской революции и Гражданской войны / Х. Усманов. – Казань, 1960. – 182с.
1364266
  Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль : социальная природа и основные проблемы / Я.А. Абдуллин ; АН СССР, Казан. филиал, Ин-т яз., литературы и ист. им. Г. Ибрагимова. – Казань : Татарское книжное издательство, 1976. – 319 с. – Библиогр.: с. 311-318
1364267
  Буццати Дино Татарская пустыня / Буццати Дино. – Пер. с итал. – Москва : Радуга, 1989. – 424 с. – (Мастера современной прозы)
1364268
  Нуруллина Р.М. Татарская революционно-демократическая печать в период подготовки Октябрьской революции. Учеб. пособие для студ. отд. журналистики. / Р.М. Нуруллина. – Казань, 1974. – 39с.
1364269
  Магдеев М.С. Татарская советская литературная критики (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Магдеев М.С.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 25л.
1364270
  Каримуллин Абрар Гибадуллович Татарская сцена : Указ. лит. за 1917-1967 гг. / Каримуллин Абрар Гибадуллович. – Казань, 1979. – 331с.
1364271
  Боданинский У.А. Татарские "Дурбе" - мавзолеи в Крыму / У.А. Боданинский. – Симферополь, 1927. – 58 с.
1364272
  Арсланов Л.Ш. Татарские говоры правобережных районов Татарской и Чувашской АССР : Автореф... канд. филос.наук: / Арсланов Л.Ш.;. – Казань, 1966. – 29л.
1364273
  Мустафин Г. Татарские джигиты на польской земле // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008. – № 2, ноябрь (1429). – С. 24-26
1364274
  Шайхулов А.Г. Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения / А.Г. Шайхулов. – Уфа, 1983. – 71с.
1364275
  Усманов М.А. Татарские исторические источники 17-18 вв / М.А. Усманов. – Казань, 1972. – 223с.
1364276
  Махмутов Х.Ш. Татарские народные загадки : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Махмутов Х.Ш.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 31л.
1364277
  Ерикееев А.Ф. Татарские народные песни / А.Ф. Ерикееев. – М., 1936. – 175с.
1364278
  Мочульский В.Н. Татарские народные поверия и соответствующие им параллели в сказаниях других народов / В.Н. Мочульский. – Одесса : "Эконом." тип., 1903. – 19 с. – Отд. оттиск: Записки Имп. Од. об-ва истории и др., т. 25
1364279
  Музафаров Р.И. Татарские народные пословицы. (О пословицах крымских татар) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Музафаров Р.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1959. – 44 с.
1364280
   Татарские народные сказки. – Казань, 1957. – 214с.
1364281
   Татарские народные сказки. – Казань, 1970. – 303с.
1364282
   Татарские народные сказки. – Казань, 1986. – 462с.
1364283
   Татарские пословицы. – М., 1971. – 64с.
1364284
   Татарские рассказы. – М., 1951. – 448с.
1364285
   Татарские рассказы. – М., 1957. – 404с.
1364286
  Тагиров Г.Х. Татарские танцы / Г.Х. Тагиров. – Казань, 1984. – 256с.
1364287
   Татарские улыбки. – Казань, 1969. – 358с.
1364288
  Курбанов Т.Я. Татарские учителя и татарская учащаяся молодежь Поволжья и Приуралья в период буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Курбанов Т. Я.;. – Казань, 1954. – 16л.
1364289
  Тумашева Д.Г. Татарский глагол / Д.Г. Тумашева. – Казань, 1986. – 188 с.
1364290
  Федорович Н. Татарский научно-исследовательский экономический институт на службе пятилетки. / Н. Федорович. – Казань, 1931. – 7с.
1364291
  Губайдуллин Х. Татарский театр дооктябрьского периода 1887-1917 : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Губайдуллин Х. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1964. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
1364292
  Саттарова Е. Татарский шамаил // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 6. – С. 2-7.


  Зображення святих міст іслама
1364293
   Татарский язык: лексическая и грамматическая семантика. – Казань, 1984. – 96с.
1364294
  Игнатьев В.И. Татарский ярус центральных и восточных областей Русской платформы / Игнатьев В.И. ; Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, Средне-Волж. геол. упр. – ч. 2. – Казань : Изд-во Казан. ун-та
Ч. 2 : Фации, палеогеография. – 1963. – 337 с., [2] л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 327-335
1364295
  Игнатьев В.И. Татарский ярус центральных и восточных областей Русской платформы. Стратиграфия. / Игнатьев В.И. ; Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, Средне-Волж. геол. упр. – ч. 1. – Казань : Изд-во Казан. ун-та
Ч. 1 : Стратиграфия. – 1962. – 334 с., [23] отд. л. черт. – Библиогр.: с. 314-332
1364296
   Татарско-русский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 864 с.
1364297
  Надиров И.Н. Татарское народно-поэтичекое творчество периода Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Надиров И.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1959. – 19л.
1364298
  Якубович М.М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 30-33
1364299
  Подобєд П. Татарстан мовчить, терпить, чекає слушної нагоди // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 15


  "Січнева публікація політолога Януша Бугайського "Керування розвалом Росії", що вийшла друком в американській газеті The Hill, викликала нервове збудження серед росіян. Статтю оголосили маргінальною і навіть смішною. "Маячню Бугайського" взялися ...
1364300
  Бариев Марат Татарстан: цифры вселяют уверенность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 68-69 : Фото
1364301
  Вирський Дмитро Станіславович Татарська війна взимку: опис битви під Ольшаницею 1527 р. Й.Л. Деція // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 210-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано твір історика Й.Л. Деція (бл. 1485-1545 рр.) про битву війська Великого князівства Литовського під проводом князя К.І. Острозького із кримськими татарами під Ольшаницею 27 січня 1527 р. Зазначено, що це рідкісний випадок опису ...
1364302
  Кузьменко А.А. Татарська гречка / А.А. Кузьменко. – Х, 1926. – 12с.
1364303
  Муратов О. Татарська кров : повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 53-69. – ISSN 0208-0710
1364304
  Даріуш М. Татарська меншина в Україні: історія і актуальні проблеми // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 227-233. – ISBN 978-966-428-305-9
1364305
  Педан В. Татарська пустеля : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.6-86. – ISSN 0320 - 8370
1364306
  Соботович В.О. Татарське зілля / В.О. Соботович. – К, 1971. – 140с.
1364307
  Вігорний А. Татарське лихоліття // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 100-102
1364308
  Думанський В. Татарський гетьман // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 15


  У травні 1692 р. Україну було проголошено видільною (незалежною) державою. Цю угоду було укладено між "Ясновельможним милістю ханом і всієї держави Кримської" Сафою Гіреєм (Гераєм) і "Князівством видільним Київським, Чернігівським й усього Війська ...
1364309
  Лисенко В.О. Татарський острів / В.О. Лисенко. – К., 1987. – 281с.
1364310
  Михайлюк Ю.М. Татарські набіги на землі Південної Київщини в останній чверті XV - першій половині XVI ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 136-139. – ISBN 966-7686-12-8
1364311
  Єфименко О.Я. [Єфименкова] Татарські напади, в курені і чумак / [соч.] Ол. Єфименкової ; Пер. Л. Жебуньова. – [Полтава] : [Споживче т-во], 1919. – 76 с. – ([Для школи і просвіти])
1364312
  Шкляєва Н. Татарські та шведські мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 30-39. – ISSN 2308-1902
1364313
   Татарсько-мусульманська писемність білорусько-українською писемно-літературною мовою XVI - XVIII ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 369-373. – ISBN 978-966-00-1476-3
1364314
  Семенов Л.П. Татартупский минарет / Л.П. Семенов. – Грозный : Типография им. 11 августа 1918 г., 1947. – 23 с.
1364315
  Мухамедова Татары-мишари / Мухамедова, р.Г. – М., 1972. – 248с.
1364316
  Каримуллин А.Г. Татары : этнос и этноним / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1988. – 124с.
1364317
  Ремнев А. Татары в казахской степи: соратники и соперники Российской империи // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 5-31. – ISSN 1727-1770
1364318
  Гончарова Н. Татары в Москве (опыт историко-этнологического исследования) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 39-45


  У статті досліджується проблема механізму утворення та адаптації етнічних груп в умовах міста на прикладі московських татар. Вивчаються процеси міграції, соціальної адаптац ії, а також вплив національної політики радянського суспільства та сучасних ...
1364319
  Абдуллин Х. Татары в Отечественной войне 1812 года и Загарничных походах // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 10 : ГРУ: Центральному органу военной разведки России 200 лет. – С. 131-133. – ISSN 0235-7089
1364320
  Данилко Е.С. Татары в этнически смешанных поселениях Урало-Поволжья:: особенности межкультурных взаимодействий // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 54-65. – ISSN 0869-5415
1364321
  Цвиклински С. Татары и башкиры в Германии на фоне катаклизмов ХХ в. // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 2. – С. 81-95. – Библиогр.: на 20 пунктів. – ISSN 1810-228Х
1364322
  Горобец В.Л. Татары и уроженцы татарстана в боях за Украину // Дуслык / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 7 (141), ноябрь. – С. 6-13
1364323
  Алишев С.Х. Татары Среднего Поволжья в пугачевском восстании / С.Х. Алишев ; АН СССР, Казан. филиал, Ин-т яз. литературы и истории им. Г. Ибрагимова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. – 215 с. : ил., карт.
1364324
   Татары Среднего Поволжья и Приуралья. – М., 1967. – 538с.
1364325
  Рахимбабаев А.Р. Татжикистан / А.Р. Рахимбабаев. – Москва, 1936. – 120 с.
1364326
  Принггоадисурьо Л. Тати не отчаивается. / Л. Принггоадисурьо. – М., 1961. – 110с.
1364327
  Кузьмин А.Г. Татищев / А.Г. Кузьмин. – М, 1981. – 351с.
1364328
  Кузьмин А.Г. Татищев / А.Г. Кузьмин. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 366 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 4 (620))
1364329
  Татищев Ю.В. Татищевы и Писемские / Ю.В. Татищев. – Москва : Ист.-родослов. о-во, 1915. – [2], 9 с. – Из "Сб. в честь Л.М. Савелова". – Библиогр. в примеч.
1364330
  Алєксандрова О.В. Татіан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 286-287. – ISBN 966-316-069-1
1364331
  Славейков П.Р. Татковина / П.Р. Славейков. – София, 1955. – 150с.
1364332
  Пунин Н.Н. Татлин : (против кубизма) / Н.Н. Пунин. – Пб, 1921. – 26 с.
1364333
   Татлин, Владимир Евграфович. Выставка произведений. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 67с.
1364334
  Михеїв К.Є. Татова арифметика : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1975. – 55 с.
1364335
  Гужва В. Татова донька // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 3-4


  Поезія та мемуаристика Валентини Малишко
1364336
  Чавчавадзе Т.А. Татпуруша в индо-иранских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чавчавадзе Т.А.; Тбилис. гос. ун-т. Каф. индо-иранской филологии. – Тбилиси, 1954. – 18л.
1364337
  Космолінська Наталія Татри і терми : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-95 : Фото
1364338
  Калтахчян С.Б. Татский язык матрасинцев : Автореф... канд. филол.наук: 10.667 / калтахчян С.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1364339
  Зульфикаров Т.К. Таттабубу : поэмы / Т.К. Зульфикаров. – Москва : Советский писатель, 1984. – 343с.
1364340
   Таттва-Бодха. – 39с.
1364341
  Ільїн В.В. Таттва // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1364342
  Мудрий М. Тату, я іду до тебе... : жабенята, амазонки та листок аканфа / [Микола Мудрий ; передм. Н. Щира]. – Київ : [б. в. – 117 с. : іл.
1364343
  Радтке Г. Татуированные / Г. Радтке. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 192 с.
1364344
  Корочанцев В. Татуировка снова в моде: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.77-78. – ISSN 0321-5075


  [Древнее искусство африканских племен.]
1364345
   Татуировки: якудза, каморра, ндрангета, триады.Знаки отличия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 66-67 : фото
1364346
  Караславов Г. Татул / Г. Караславов. – Москва, 1946. – 248 с.
1364347
  Караславов Г. Татул / Г. Караславов. – Москва, 1952. – 205 с.
1364348
  Караславов Г. Татул / Г. Караславов. – София, 1955. – 264 с.
1364349
  Тарасян А. Татуювання як елемент кримінальної субкультури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 237-238
1364350
  Ільїн В.В. Татхата // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1364351
  Оранская Т.А. Татьяна Александровна Оранская. / Т.А. Оранская. – М, 1976. – 7с.
1364352
  Костин В.И. Татьяна Алексеевна Маврина / В.И. Костин. – М., 1966. – 179с.
1364353
   Татьяна Алексеевна Маврина. – М., 1973. – 86с.
1364354
  Алешина Т.Н. Татьяна Алешина : кат. выст. : живопись, графика / Т.Н. Алешина ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : [б. и.], 1982. – [9] с., 8 л. ил. : ил.
1364355
  Кантор А.М. Татьяна Алешина / А.М. Кантор. – М., 1991. – 10с.
1364356
  Шишмарева Т.В. Татьяна Владимировна Шишмарева. Выставка произведений. : Каталог / Т.В. Шишмарева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 30 с., [2] с.
1364357
   Татьяна Горелова, Николай Козленко, Александр Костомин, Наталья Кочетова, Виктор Куколь, Константин Михайлов, Михаил Отвангин, Геннадий Пасько, Юлия Суховецкая, Алексей Суховецкий. – Москва, 1986
1364358
  Хлоплянкина Т.М. Татьяна Догилева / Т.М. Хлоплянкина. – М., 1986. – 32с.
1364359
   Татьяна Евгеньевна Острогорская. – Л., 1969. – 8с.
1364360
   Татьяна Иванова. Валентина Лебедева. Евгения Тавьева. Маргарита Требоганова. – М, 1987. – 44с.
1364361
   Татьяна Конюхова. – Москва, 1965. – 16с.
1364362
  Котельников Валерий Татьяна Костюкова: "Я хочу видеть цветущей всю Украину!" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 10-13 : фото
1364363
   Татьяна Кохановская, Михаил Назаренко: украинский вектор // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 2 (1030 ). – С. 204-211. – ISSN 0130-7673
1364364
  Василенок Е.П. Татьяна Ларина : повести и рассказы / Е.П. Василенок. – Москва : Советский писатель, 1964. – 274 с.
1364365
  Василенок Е.П. Татьяна Ларина : повести и рассказы / Е.П. Василенок. – Минск : Беларусь, 1967. – 335 с.
1364366
  Ливанова Т.Г. Татьяна Ливанова / Т.Г. Ливанова; Арсеньева Ю.Н. – М., 1984. – 17с.
1364367
  Нисневич И.Г. Татьяна Лопатина / И.Г. Нисневич. – Москва : Советский композитор, 1962. – 30 с.
1364368
  Назаренко Т.Г. Татьяна Назаренко / Т.Г. Назаренко. – М., 1978. – 55с.
1364369
   Татьяна Назаренко. – Л., 1988. – 29с.
1364370
   Татьяна Назаренко: Живопись. – М., 1987. – 30с.
1364371
   Татьяна Назаренко: Живопись. – Москва, 1988. – 64с.
1364372
  Насипова Т.Н. Татьяна Насипова : альбом репродукций / Т.Н. Насипова. – Москва, 1980. – 55с.
1364373
  Покровская Т.А. Татьяна Покровская / Т.А. Покровская. – М., 1985. – 23с.
1364374
  Козловский М.И. Татьяна Сергеевна / М.И. Козловский. – Курск, 1962. – 60с.
1364375
  Поликаров В.П. Татьяна Соколова / В.П. Поликаров. – М, 1979. – 95с.
1364376
  Аргутинская Л.А. Татьяна Соломаха / Л.А. Аргутинская. – Москва, 1958. – 38с.
1364377
  Аргутинская Л.А. Татьяна Соломаха. / Л.А. Аргутинская. – Краснодар, 1957. – 44с.
1364378
  Жестев М. Татьяна Тарханова / М. Жестев. – М.-Л, 1962. – 408с.
1364379
   Татьяна Цигаль. – М, 1987. – 48с.
1364380
   Татьяна Шевченко: Живопись.. – М., 1989. – 33с.
1364381
  Фалькович Е.И. Татьяна Шмыга / Е.И. Фалькович. – М, 1973. – 87с.
1364382
   Татьяна Яблонская // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 113 : Татьяна Яблонская. – С. 3-31.
1364383
  Ливанова М. Татьяна Яблонская: любовь к жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268
1364384
  Харламова Т. Татьянин деень и строгий, и бесшабашный : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 124-127
1364385
  Шкаев В.В. Татьянин день / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 67с.
1364386
  Нестерова Н. Татьянин дом : роман / Наталья Нестерова. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 398, [2] с. – В вып. дан. авт.: Наталья Нестерова (Наталья Владимировна Умеренкова). – (Женские истории). – ISBN 978-5-9524-2683-2
1364387
  Культиасов М.В. Тау-сагыз и экологические основы ввдения его в культуру / М.В. Культиасов. – М.-Л., 1938. – 316с.
1364388
  Кликавка Б.М. Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кликавка Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1364389
  Кликавка Б.М. Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кликавка Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 168л. + Додаток : л.151-153. – Бібліогр. : л.154-168
1364390
  Немсадзе Б.Г. Тауберовы теоремы винеровского типа для функции многих переменных и некоторые вопросы суммирования кратных интегралов и рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Немсадзе Б.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 10л.
1364391
  Любич Ю.И. Тауберовы теоремы для обобщенных преобразований Фуртье. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любич Ю.И.; МВО УССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1956. – 7л.
1364392
  Таргонский Л.Ф. Тауберовы теоремы для полиномиального положительного метода Вороного и теоремы Мерсерова типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Таргонский Л.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1364393
  Сувейка И.В. Тауберовы теоремы и их приложение в анализе и математической физике. / И.В. Сувейка. – Кишинев, 1982. – 71с.
1364394
  Субханкулов М.А. Тауберовы теоремы с остатком. / М.А. Субханкулов. – Москва : Наука, 1976. – 399 с.
1364395
  Субханкулов М.А. Тауберовы теоремы с остаточным членом. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Субханкулов М.А.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. АН СССР. – М., 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1364396
  Марочко В. Таугер Б. Марк // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 416-417. – ISBN 978-617-642-388-1


  Таугер Марк - американський історик, дослідник соціально-економічних проблем здійснення колективізації сільського господарства в СРСР.
1364397
  Гуревич В.С. Таурин и функция возбудимых клеток / В.С. Гуревич. – М., 1986. – 112с.
1364398
   Таурин посилює шлункову секрецію, стимульовану гістаміном / О. Грінченко, Г. Гушинець, С. Весельський, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-14. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка вивчали вплив амінокислоти таурин на рівень шлункової секреції та хімічний склад шлункового соку. Встановлено, що перорально застосований таурин в дозі 1,2-1,4 мг/кг мас тіла тварини не змінював ...
1364399
   Таусонит: геологические условия образования и минеральные парагенезисы. – Новосибирск, 1987. – 142с.
1364400
  Бекер Дж.В. Таутомерия / Дж.В. Бекер. – Москва, 1937. – 254с.
1364401
  Менделевич Ф.А. Таутомерия арилазотрополонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Менделевич Ф.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1963. – 21 с.
1364402
  Цицишвили Г.В. Таутомерия в пиразоле. / Г.В. Цицишвили, 1942. – 671-675с.
1364403
  Липина Н.Г. Таутомерия в ряду некоторых производных 1-фенил-3-метил-пиразолона-5 : Автореф... кандид. химич.наук: / Липина Н.Г.; Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1364404
  Щипанов В.П. Таутомерия и двойственное реагирование в ряду производных 5-аминотетразола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щипанов В.П.; АН СССР.Уральск.филиал.Ин-т химии. – Свердловск, 1966. – 20л.
1364405
  Кисіль А.І. Таутомерія 4,10-дигідротієно[3", 2": 5,6]піримідо[2,1-а]ізоіндол-4-онів / А.І. Кисіль, З.В. Воитенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Зафіксовано вияв ізоіндол - ізоіндолінової таутомерії в ряду 2,3-дизаміщених 4,10-дигідротієно[3",2":5,6]піримідо[2,1-а]ізоіндол-4-онів. Запропоновано метод виділення кожного з таутомерів в індивідуальному стані. Одержані продукти реакцій досліджено ...
1364406
  Белавин И.Ю. Таутометрия германия- и оловорганических производных кетоенольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Белавин И.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
1364407
  Лапачев В.В. Таутометрия производных пиридилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лапачев В.В.; АН СССР, Сиб. от-ние, Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1978. – 18л.
1364408
  Юнусов К.О. Тауфик аль-Хаким / К.О. Юнусов. – Москва : Книга, 1968. – 72 с.
1364409
  Щербина Иван Тауэрский мост // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 44 : фото
1364410
  Воловик В.М. Тафальні ландшафти кладовищ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 282-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1364411
  Стефанский В.Л. Тафономические аспекты исследования Мандрыковских слоев верхнего эоцена (г.Днепропетровск, Украина) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 58-62 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1364412
   Тафономия и вопросы палеогеографии : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1984. – 134с.
1364413
  Бачинський Г.О. Тафономічна характеристика місцезнаходжень викопних хребетних в карстових печерах України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 153-160. – Бібліогр.: 21 назва
1364414
  Бачинський Г.О. Тафономія антропогенових і неогенових місцезнаходжень наземних хребетних України / Г.О. Бачинський; Відпов. ред. Підоплічко І. Г. – Київ : Наукова думка, 1967. – 131с.
1364415
  Летавин А.И. Тафрогенный комплекс молодой платформы юга СССР (Тектоника, формации и нефтегазоносность) / А.И. Летавин. – Москва : Наука, 1978. – 148с.
1364416
  Бехешти Монфаред Лайа Садат Тафсиры (толкования) священного корана // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  В тафсирах, автором которых является Ноамани, встречаются пове- ствования про Амира аль-муминина (мир ему!). Автор используется аяты Корана в качестве аргументации: "Аллах говорит: "Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его ...
1364417
  Гончар Б.М. Тафт Вільям Говард // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 552-553. – ISBN 966-316-045-4
1364418
  Карев Г.А. Тафун / Г.А. Карев. – Одесса, 1963. – 152с.
1364419
  Далецкий П.Л. Тахама / П.Л. Далецкий. – Л, 1955. – 370с.
1364420
  Никулин А.С. Тахеометричесие таблицы. / А.С. Никулин. – 4-е изд. – Москва : Недра, 1973. – 317с.
1364421
   Тахеометрическая съемка : метод. указания по летней учебной геодезической практике. – Горький : ГИСИ, 1963. – 23 с.
1364422
  Серебренников Н.И. Тахеометрические таблицы / Саратовское отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общества ; Н.И. Серебренников ; [отв. ред. П.В. Вьюшков]. – Саратов : Издание общества, 1948. – 143 с.
1364423
   Тахеометрические таблицы. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 436 с.
1364424
  Оглоблин Д.Н. Тахеометрические таблицы / Д.Н. Оглоблин, И.Я. Рейзенкинд. – Москва, 1952. – 172с.
1364425
  Иванов М.М. Тахеометрические таблицы / М.М. Иванов; ред. Н.А. Головачева. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 188 с.
1364426
  Ярымбаш В.И. Тахеометрические таблицы / В.И. Ярымбаш. – Москва, 1953. – 192с.
1364427
  Гонт И.Ф. Тахеометрические таблицы / И.Ф. Гонт, Е.А. Плотичер; отв. ред. Б.И. Гержула. – Харьков : Харьковский ун-т, 1962. – 162 с.
1364428
  Макеев Ф.И. Тахеометрические таблицы / Ф.И. Макеев. – Москва : Гослесбумиздат, 1963. – 320 с.
1364429
  Адрианов И.В. Тахеометрические таблицы / И.В. Адрианов. – Москва : Изд-во М-ва комун. хозяйства РСФСР, 1963. – 247 с. : ил.
1364430
  Никулин А.С. Тахеометрические таблицы / А.С. Никулин. – 3-е изд. – Москва : Недра, 1964. – 315 с.
1364431
  Никулин А.С. Тахеометрические таблицы / А.С. Никулин. – 5-е изд. – Москва : Недра, 1976. – 320 с.
1364432
  Макеев Ф.И. Тахеометрические таблицы / Ф.И. Макеев. – Москва : Недра, 1981. – 215 с.
1364433
  Ганьшин В.Н. Тахеометрические таблицы для вычислений превышений и горизонтальных проложений при работе с круговым тахеометром и кипрегелем / В.Н. Ганьшин, Л.С. Хренов ; ред. Е.Г.Ларченко. – 3-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1961. – 252 с.
1364434
  Ганьшин В.Н. Тахеометрические таблицы для вычисления превышений и горизонтальных положений при работе с круговым тахеометром и кипрегелем / Ганьшин В.Н., Л.С. Хренов ; ред. Е.Г. Ларченко. – 2-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1955. – 248 с.
1364435
  Ганьшин В.Н. Тахеометрические таблицы для вычисления превышений и горизонтальных проложений при работе с круговым тахеометром и кипрегелем / В.Н. Ганьшин, Л.С. Хренов ; вед. ред. И.Г. Мурикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 335 с.
1364436
  Никулин А.С. Тахеометрические таблицы. / А.С. Никулин. – 2-е изд. – М, 1960. – 315с.
1364437
   Тахиметрические таблицы превышений. – М.-Л., 1932. – 436с.
1364438
  Родендорф Б.Б. Тахина, выведенная из куколок в Туркмении. / Б.Б. Родендорф, 1931. – 87-92с.
1364439
  Зиновьева К.Б. Тахины -- паразиты пластинчатоусых жуков Палеарктики : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновьева К.Б.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 21л.
1364440
  Белановский И. Тахины УССР / И. Белановский. – Киев
1. – 1951. – 191с.
1364441
  Белановский И. Тахины УССР / И. Белановский. – Киев
2. – 1953. – 240с.
1364442
  Хицова Л.Н. Тахины: лучинки и пупарии / Л.Н. Хицова. – Воронеж, 1987. – 110с.
1364443
  Спешнев А. Тахир и Зухра / А. Спешнев, С. Абдулта. – М., 1944. – 62с.
1364444
  Стома В.И. Тахны животного мира / В.И. Стома, Э.Г. Самусенко. – Минск, 1989. – 93с.
1364445
  Тун А.Я. Тахогенераторы для систем управления электроприводами / А.Я. Тун. – Москва : Энергия, 1966. – 112 с.
1364446
  Ромасев И. Тахтинцы / И. Ромасев. – Ставрополь, 1970. – 160с.
1364447
  Васильев Н.И. Тацинский рейд. (О 24-м танковом корпусе под Сталинградом). / Н.И. Васильев. – Москва, 1969. – 128с.
1364448
  Гревс И.М. Тацит / И.М. Гревс. – Москва-Ленинград, 1946. – 248с.
1364449
  Вержбицкий К.В. Тацит как историк принципата // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 60-70. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1364450
  Донн У.Б. Тацит, в изложении В.Б. Донна / Пер. с англ. С.К. Брюлловой, урожд. Кавелиной. – Санкт-Петербург : Изд. В.О. Ковалевского, 1876. – [4], 233 с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)
1364451
   Тацій Василь Якович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енцикл. вид. / Ін-т біографічних дослідж., Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. т-во краєзн., геральдики та фалеристики ; [авт. ідеї та авт.-упоряд.: В.В. Болгов, І.В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; над вид. працювали: В. Верченко та ін.]. – Київ : Інститут біографічних досліджень, 2008. – [Т. 2]. – С. 35 : фото. – ISBN 978-966-8178-24-5
1364452
   Тація Василя Яковича призначено ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 156-157. – ISSN 1026-9932
1364453
   Тацуняк Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 387-388 : фото
1364454
  Варшавер А.Э. Тачанка с юга / А.Э. Варшавер. – Ленинград, 1973. – 127с.
1364455
  Кручковський Л. Тачка : оповідання / Л. Кручковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 43 с.
1364456
   Тачка для Ихтиандра : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 124-125 : Фото
1364457
  Розовик Д. Ташанський парк на Переяславщині: 240 років від заснування / Д. Розовик, О. Розовик // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 107-111


  У статті розкривається історія створення та сучасний стан одного з найстаріших парків України.
1364458
  Савчук В. Ташкент - 66: під сонцем і ліхтарем : показовий витяг із совєтчини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 145-152. – ISSN 08-68-4790-12
1364459
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный / А.С. Неверов. – Москва, 1924. – 143с.
1364460
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – 5-е изд. – МоскваЛ., 1925. – 182с.
1364461
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1926. – 167с.
1364462
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1928. – 141с.
1364463
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – Москва, 1935. – 119с.
1364464
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1965. – 126с.
1364465
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : повесть / А.С. Неверов. – Москва, 1977. – 111с.
1364466
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : Рассказы / А.С. Неверов. – Куйбышев, 1986. – 477с.
1364467
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный : Рассказы, повесть / А.С. Неверов. – Кишинев, 1987. – 158с.
1364468
  Неверов А.С. Ташкент - город хлебный. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1986. – 478с.
1364469
  Полупанов С. Ташкент / С. Полупанов, Ю. Яралов. – Москва, 1949. – 36 с.
1364470
   Ташкент : Краткий справочник. – Изд. 2-е, доп. – Ташкент, 1958. – 192с.
1364471
   Ташкент : Путеводитель. – Ташкент, 1962. – 107с.
1364472
  Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века : очерки соц.-экон. и полит. истории / Ф. Азадаев ; Акад. наук УзССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1959. – 242 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 236-240
1364473
  Соколов Ю.А. Ташкент, ташкентцы и Россия / Ю.А. Соколов. – Ташкент, 1965. – 189с.
1364474
  Абдукаримохунова Р. Ташкентская археологическая школа и развитие археологии Средней Азии : Автореф... Канд. ист.наук: 07.00.06 / Абдукаримохунова Р.; Кемеровский гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 20л.
1364475
  Щеглов В.П. Ташкентская астрономическая обсерватория / В.П. Щеглов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
1364476
   Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. – Ташкент, 1960. – 544с.
1364477
   Ташкентская областная конференция по культуре производства и технической эстетике 15-16 февраля 1965 г.. – Ташкент, 1965. – 86с.
1364478
  Альмухамедова Элла Григорьевна Ташкентская партийная организация в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Альмухамедова Элла Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 25л.
1364479
  Мальцев О.М. Ташкентские встречи. / О.М. Мальцев. – Ташкент, 1960. – 243с.
1364480
  Бережных Л.Т. Ташкентские мальчишки / Л.Т. Бережных, В.В. Лапина. – Ташкент, 1978. – 63с.
1364481
  Маллицкий Г Н. Ташкентские махалля и мауза / Г Н. Маллицкий, . – Ташкент, 1927. – 16с.
1364482
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 16с.
1364483
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 352с.
1364484
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 312с.
1364485
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 40с.
1364486
  Алимов Р. Ташкентский государственный экономический университет:события и факты // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.23-24. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
1364487
  Корнилов Н. Ташкентский дневник / Н. Корнилов. – Ташкент, 1970. – 160с.
1364488
  Седов Г.Н. Ташкентский дом / Г.Н. Седов. – Ташкент, 1980. – 156 с.
1364489
   Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент, 1981. – 176с.
1364490
  Будяк Л.М. Ташкентский международный кинофестиваль / Л.М. Будяк. – Москва, 1985. – 48с.
1364491
   Ташкентский политехнический институт им. Беруни. Научно-технич. и теоретич. конференция студентов за 1974 год : Тезисы докл. – Ташкент, 1974. – 86с.
1364492
   Ташкентский процесс : суд над десятью представителями Крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа 1969 г.) : сборник документов с иллюстрациями. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1976. – 854, [ 4 ] с. – (Библиотека самиздата ; 7)
1364493
  Рашидов Г. Ташкентский совет в первый период Советской власти (ноябрь 1917 - апрель 1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Рашидов Г.; МВО СССР. Средне-Азиатский гос. университет. Кафедра истории СССР. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1364494
   Ташкентский ун-т и Самаркандский ун-т. Научно-методическая конференция (Ташкент 1972) Тезисы докладов..., посвященной 50-летию образования Узбекской ССР и Компартии Узбекистана (10-14 дек.). – Ташкент, 1973. – 240с.
1364495
  Азизханов А.Т. Ташкентский университет-вуз спортивный / А.Т. Азизханов ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Медицина, 1980. – 32, [18] с. : ил.
1364496
  Шамухамедов Ш.Ш. Ташкентский университет - основоположник науки в Средней Азии / Ш.Ш. Шамухамедов, З.П. Дан. – Ташкент, 1980. – 103с.
1364497
  Черток С.М. Ташкентский фестиваль / С.М. Черток. – Ташкент, 1975. – 191с.
1364498
  Набиев Р.Н. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. / Р.Н. Набиев. – Ташкент, 1966. – 80с.
1364499
  Нуруллаев Г. Ташкентское время : стихи / Г. Нуруллаев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
1364500
   Ташкентское землетрясение. 26 апреля 1966 года. – Ташкент, 1971. – 672с.
1364501
   Ташкенту - 2000. – Ташкент, 1983. – 77с.
1364502
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 261 с.
1364503
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 262 с.
1364504
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 248 с.
1364505
   Ташмухамед Алиевич Сарымсаков. – Ташкент, 1975. – 48с.
1364506
  Кызласов Л.Р. Таштикская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины / Л.Р. Кызласов. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 198 с.
1364507
  Мартынова Г.С. Таштыкские племена на Кие. / Г.С. Мартынова. – Красноярск, 1985. – 112с.
1364508
  Астафьев В.П. Тают снега / В.П. Астафьев. – Пермь, 1962. – 326с.
1364509
  Литвинцев Данил Тающая красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 128-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1364510
  Колыхалов В. Тающие облака / В. Колыхалов. – Омск, 1987. – 333 с.
1364511
  Кэннинг В. Тающий человек / В. Кэннинг. – Ленинград, 1991. – 256 с.
1364512
  Клоков В.Д. Таяние и жидкий сток с поверхности ледникового покрова Антарктиды / В.Д. Клоков; Под ред.Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 127с.
1364513
  Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии / В.Г. Коновалов. – Л., 1985. – 238 с.
1364514
  Шульц В.Л. Таяние снега / В.Л. Шульц. – Ташкент, 1952. – 101с.
1364515
  Лидин Вл. Таяние снегов / Вл. Лидин. – Москва, 1980. – 328с.
1364516
  Шульц В.Л. Таяние снежников в горах средней Азии / В.Л. Шульц. – Ташкент : АН УЗССР, 1956. – 370с.
1364517
  Левитин Г.М. Таьтяна Георгиевна Бруни / Г.М. Левитин. – Л, 1986. – 157с.
1364518
  Фурсова М.Ф. Тби низовий реки Мургаба : Автореф... канд. биол.наук: / Фурсова М.Ф.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои, Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 17л.
1364519
  Отарова Н.А. Тбилиси- столица Грузинской ССР / Н.А. Отарова. – М, 1951. – 72с.
1364520
  Лолашвили О.И. Тбилиси -- столица Советской Грузии / О.И. Лолашвили. – Тбилиси, 1967. – 36с.
1364521
   Тбилиси - столица Грузинской ССР. – Тбилиси, 1958. – 112с.
1364522
   Тбилиси. – Рига. – 6с.
1364523
  Новиков Иван Тбилиси : Стихи / Новиков Иван. – Тбилиси : Изд-во "Заря Востока", 1944. – 144 с.
1364524
   Тбилиси. – Тбилиси, 1946. – 208с.
1364525
  Беридзе В. Тбилиси / В. Беридзе, З. Курдиани, А. Рчеулишвили. – Москва : Госиздат архит. и градостроит., 1951. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 93 (12 назв.)


  Автор: Курдиани, Захарий Александрович, Рчеулишвили, Леван Дмитриевич
1364526
  Цинцадзе В. Тбилиси / В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1958. – 118с.
1364527
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1961. – 124 с.
1364528
  Чернышков Н. Тбилиси / Н. Чернышков. – Тбилиси, 1965. – 48с.
1364529
   Тбилиси. – Тбилиси, 1966. – 122с.
1364530
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1969. – 240 с.
1364531
  Джаошвили В.Ш. Тбилиси : Экономико-географический очерк / В.Ш. Джаошвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – 90 с.
1364532
  Ткешелашвили О.В. Тбилиси : Путеводитель / О.В. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1977. – 88с.
1364533
  Чхетия Ш. Тбилиси в XIX столетии / Ш. Чхетия. – Тбилиси, 1942. – 522с.
1364534
  Налбандян В.С. Тбилиси в армянских литературных памятниках древних и средних веков / В.С. Налбандян. – Ереван, 1961. – 174с.
1364535
  Нозадзе Ш.И. Тбилиси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941-1953). : Автореф... канд. ист.наук: / Нозадзе Ш.И.; АН ГрССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1364536
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 191 с.
1364537
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1983. – 199с.
1364538
  Бадриашвили Н. Тбилиси. / Н. Бадриашвили. – Тбилиси. : Сахелгами, 1957. – 183с.
1364539
  Кинцурашвили С.Т. Тбилиси. / С.Т. Кинцурашвили. – Тбилиси., 1971. – 312с.
1364540
   Тбилиси. К 40-летию Советской власти в Грузии. – Тбилиси, 1961. – 183с.
1364541
  Джанберидзе Н.Ш. Тбилиси. Мцхета / Н.Ш. Джанберидзе, К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 256 с.
1364542
  Степанов Т. Тбилиси: легенда и быль / Т. Степанов. – Москва : Изд. АПН, 1970. – Текст парал. рос. та англ. мовами
1364543
  Берулава Х. Тбилисские серенады : стихи, поэмы / Х. Берулава. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 334 с.
1364544
  Кокеев М. Тбилисские трудности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 41-48. – ISSN 0130-9625
1364545
  Хучуа П.В. Тбилисский гос. театр оперы и балета им. З. Палиашвили / П.В. Хучуа. – Тбилиси, 1962. – 108с.
1364546
   Тбилисский гос. ун-т, 29/10-3/11 : Тезисы докл. – Тбилиси, 1947. – 102с.
1364547
   Тбилисский государственный ордена Ленина театр оперы и балета им. З.П.Палиашвили. – Тбилиси, 1950. – 96с.
1364548
   Тбилисский государственный университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов. – Тбилиси, 1974. – 139с.
1364549
  Дейсадзе Л.С. Тбилисский период творческого развития молодого Максима Горького. (К истории русско-груз. лит. связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Дейсадзе Л.С.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1364550
  Чхиквишвили Д.И. Тбилисский университет - история, перспективы, проблемы развития / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1978. – 67с.
1364551
   Тбилисский университет сегодня. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 60с.
1364552
   Тбилисский университет. 1918-1968 : Материалы для докладчиков. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 59с.
1364553
   Тбилисский университет. 1918-1968. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1968. – 185с.
1364554
   Тбилисский университет. Библиографический указатель трудов (1976). – Тбилиси, 1977. – 36с.
1364555
   Тбилисский университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов (1973-1974). – Тбилиси, 1975. – 56с.
1364556
  Надирадзе К. Тбилисское утро : стихи / К. Надирадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1364557
  Бежанішвілі А. Тбіліський бунт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  55 років тому в Грузії спалахнули масові заворушення із закликами до незалежності республіки. Приборкання мітингувальників силами внутрішніх військ СРСР призвело до загибелі десятків мирних громадян.
1364558
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналист / Г.В. Кузнецов. – Москва, 1980. – 251с.
1364559
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма / Г.В. Кузнецов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 220с. – ISBN 5-900045-37-4
1364560
   ТВ - публицист. – М., 1971. – 239с.
1364561
  Дондурей Даниил ТВ : на страже кризиса = Итоги телесезона // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-127


  Російське телебачення
1364562
  Дондурей Даниил ТВ : уловки профессии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 135-140


  Про професійні стереотипи телебачення
1364563
  Кириленко В. ТВ рынок сегодня и завтра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 64. – ISSN 1606-3732
1364564
  Лакшин В.Я. Твардовский в "Новом мире" / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 45 с.
1364565
   Твардовський (Twardowski) Казимеж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 921. – ISBN 966-316-069-1
1364566
  Мерль Р. Тварина, обдарована розумом : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 332с.
1364567
  Панько І.С. Тварини -- друзі чи вороги? / І.С. Панько, В.І. Панько. – Київ : Урожай, 1989. – 160с.
1364568
  Луц Д.М. Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 106-113. – (Юридичні науки ; № 3)
1364569
  Шульга І.К. Тварини в минулому і тепер / І.К. Шульга. – К., 1950. – 167 с.
1364570
  Герасимов Б.П. Тварини в неволі / Б.П. Герасимов. – Київ, 1958. – 248 с.
1364571
  Пилипчук О.Я. Тварини з "Червоної книги" / О.Я. Пилипчук. – Київ, 1986. – 49 с.
1364572
  Таран М.К. Тварини наших водойм / М.К. Таран. – Київ, 1971. – 136 с.
1364573
  Ткачук О. Тварини у західноєвропейській християнській літературній традиції // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 111-113. – ISSN 2307-2261
1364574
   Тварини Червоної книги. – Київ, 1990. – 204 с.
1364575
  Скрипник В.Л. Тварини як джерело підвищеної небезпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 2219-5521
1364576
  Онищук О.О. Твариний світ, як об"єкт адміністративно-правової охорони від браконьєрства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1364577
  Шнаревич І.Д. Тваринний світ : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 32-33
1364578
  Парнікоза І.Ю. Тваринний світ Дніпровської заплави. Безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 44-48
1364579
   Тваринний світ західних районів України. – Київ, 1964. – 84 с.
1364580
  Гаврилюк В.С. Тваринний світ Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 114-119. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1364581
   Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Балюк Г.І. [ та ін.] ; за ред. ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. прав. наук України ; КНУТШ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-372-8
1364582
  Лейба Л.В. Тваринний світ як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
1364583
  Кутузова М.С. Тваринний світ. Хрестоматія для вчителів почат. класів. / М.С. Кутузова. – Київ, 1972. – 192 с.
1364584
   Тваринництво. – Київ, 1957. – 383 с.
1364585
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок, П.В. Корчевий. – Київ, 1959. – 311с.
1364586
  Кравченко М.А. Тваринництво / М.А. Кравченко. – Київ, 1962. – 413с.
1364587
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – вид 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 215с.
1364588
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – Київ, 1968. – 488с.
1364589
  Данильченко В.М. Тваринництво : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 155-168 : Табл., рис.
1364590
  Шестидесятний О. Тваринництво в гірських колгоспах / О. Шестидесятний. – Ужгород, 1959. – 51с.
1364591
  Секерська О.П. Тваринництво та полювання в господарстві мешканців Мотронинського городища // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 44-48. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1364592
  Кіщак І.Т. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку / І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2313-092X
1364593
   Тваринництво Української РСР. – Київ, 1960. – 252 с.
1364594
  Рудик С.К. Тваринництво, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ = Animal husbandry, medicine and education of Zaporozhska Sich State / Станіслав Рудик. – Київ : Міжнародна організація "Козацтво", 2006. – 184, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 966-505-084-2


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1364595
  Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України : ( територіальна організація і природокористування) / В.П. Нагірна; Нац. академія наук України; Ін-тут географії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 152с. – ISBN 5-12-004548-6
1364596
  Юдіна М.М. Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 40-42. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1364597
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-50. – ISSN 0132-2036
1364598
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 49-89. – ISSN 0132-2036
1364599
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-65. – ISSN 0132-2036
1364600
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Симферополь, 1964. – 440с.
1364601
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Москва, 1971. – 432с.
1364602
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-73 гг.. – М., 1974. – 52с.
1364603
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-75 гг.. – М., 1975. – 52с.
1364604
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-77 гг.. – М., 1978. – 68с.
1364605
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1974. – 236 с.
1364606
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1978. – 240 с.
1364607
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1979. – 239 с.
1364608
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Казань, 1982. – 240 с.
1364609
  Савицкая В.А. Твердая пшеница в Сибири. / В.А. Савицкая. – М., 1987. – 144с.
1364610
  Эмар Г. Твердая рука / Г. Эмар. – М, 1982. – 519с.
1364611
  Клинов Ф.Я. Твердая фаза воды в атмосфере при низких отрицательных температурах (от 35 до 58 груд) : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Клинов Ф.Я.; ГУГМС при СМ СССР. Центр. ин-тут прогнозов. – М., 1956. – 12л.
1364612
  Тронь А.В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряджаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тронь А.В. ; ДВНЗ "Український держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1364613
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 224 с.
1364614
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 224 с.
1364615
  Козинцева Л.М. Твердий стік на річках лісостепової зони УРСР / Л.М. Козинцева, Л.Г. Будкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 106-113 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1364616
  Ле І. Твердий характер / І. Ле. – Київ, 1941. – 127с.
1364617
  Кідрук М. Твердиня : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 554, [4] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5610-1
1364618
  Дробаха О.І. Твердиня весни : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1983. – 88 с.
1364619
  Тимченко М. Твердиня Кам"янець-Подільського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 32
1364620
  Тимощук Б.О. Твердиня на Пруті : З історії виникнення Чернівців / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87с.
1364621
  Корж В.Ф. Твердиня: Вибр. поезії. / В.Ф. Корж. – К., 1981. – 166с.
1364622
  Левченко М.В. Тверді побутові відходи - проблеми, пов"язані з ними, та шляхи їх вирішення (у місті Києві) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1364623
  Гулій В. Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу / В. Гулій, Г. Петруняк, І. Побережська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 155-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
1364624
  Дрозд В.О. Тверді розчини SmBa2-xSmxCu307±5: синтез, киснева стехіометрія, структурні та електрофізичні характеристики / В.О. Дрозд, В.І. Багінський, В.С. Мельников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Хімія ; Вип. 37)


  Тверді розчини складу SmBa[нижній індекс 2-x]Sm[нижній індекс x]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (0 [< або =] х [< або =] 1,8) одержано з використанням золь-гель метода. Досліджено залежність параметрів кристалічної ґратки сполук від ...
1364625
  Степаненко Василь Тверді форми : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0208-0710
1364626
  Кропивницька Л.М. Твердість води окремих природних джерел Львівщини / Л.М. Кропивницька, І.В. Брюховецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 167-173. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
1364627
  Рощин И.И. Твердо верю в нашу Победу. / И.И. Рощин. – М, 1989. – 207с.
1364628
   Твердо идти дорогой перестройки и углубления демократии. – Москва : Политиздат, 1987. – 79 с.
1364629
  Григорьева А Н. Твердое небо. / А Н. Григорьева. – М, 1983. – 87с.
1364630
  Асланян Г.С. Твердое солнце Земли / Г.С. Асланян, Э.Э. Шпильрайн, В.А. Кузьминов. – Москва : Наука, 1990. – 174с.
1364631
  Верещагин Л.Ф. Твердое тело при высоких давлениях : Избранные труды / Л.Ф. Верещагин. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
1364632
  Байдаков Л.А. Твердое тело: аморфное состояние вещества / Л.А. Байдаков, Л.Н. Блинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 64 с.
1364633
  Голованов Н.Г. Твердое топливо как химическое сырье / Н.Г. Голованов. – К., 1961. – 44с.
1364634
  Назарова Т.К. Твердой поступью / Т.К. Назарова. – Москва, 1958. – 864с.
1364635
  Кнышев И.Н. Твердой поступью / И.Н. Кнышев, В.М. Пронь. – Киев, 1961. – 47с.
1364636
  Санін Ф.П. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології : Підручник / МОУ. ДДУ; Ф.П.Санін, Л.Д.Кучма, Є.О.Джур, А.Ф.Санін. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 1999. – 320с. – ISBN 966-551-035-5
1364637
  Савин В.Н. Твердосплавный инструмент в приборостроении. / В.Н. Савин. – М., 1954. – 120с.
1364638
  Попов Л.А. Твердость - десять : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1966. – 116 с.
1364639
  Иванько А.А. Твердость / А.А. Иванько. – К, 1968. – 127с.
1364640
  Варнелло Викентий Викентьевич Твердость и механические константы металлов : Автореф... д-ра техн.наук: / Варнелло Викентий Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции техн. наук Объедин. уче. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1964. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1364641
  Григорович В.К. Твердость и микротвердость металлов / В.К. Григорович. – Москва, 1976. – 231 с.
1364642
  Борисенко В.А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах / В.А. Борисенко. – К., 1984. – 211с.
1364643
  Поваренных А.С. Твердость минералов. / А.С. Поваренных. – Киев, 1963. – 304с.
1364644
  Осипов Э.В. Твердотельная криогеника / Э.В. Осипов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 234 с.
1364645
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж, 1973. – 180с.
1364646
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 159 с.
1364647
  Кошевая С.В. Твердотельная СВЧ-микроэлектроника (Текст лекций) / С.В. Кошевая. – К., 1977. – 88с.
1364648
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : Учебник / Г.И. Епифанов, Ю.А. Мома. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303с.
1364649
  Светличный В.М. Твердотельная электроника / В.М. Светличный. – Харьков : ХГУ, 1990. – 76 с.
1364650
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : текст лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 3. – 1991. – 109 с.
1364651
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : тексты лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 4. – 1993. – 104 с.
1364652
  Светличный В.М. Твердотельная электроника. : текст лекций / В.М. Светличный. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 72с.
1364653
  Павлов Н.В. Твердотельное движение в специальной теории относительности / Н.В. Павлов. – К, 1972. – 11с.
1364654
   Твердотельное телевидение : Телевизионные системы с переменными параметрами на ПЗС и микропроцессорах / Л.И. Хромов, Н.В. Лебедев, А.К. Цыцулин, А.Н. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
1364655
  Дорфман В.Ф. Твердотельные интегральные структуры и их синтез / В.Ф. Дорфман. – Москва : Знание, 1981. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, № 1, 1981)
1364656
  Портягин А.И. Твердотельные непрерывные лазеры и некоторые вопросы теплового воздействия лазерного излучения на оптически прозрачные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Портягин А.И.; МГУ. – М., 1972. – 20л.
1364657
  Кравцов Н.В. Твердотельные ОКГ с многозеркальными резонаторами : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Кравцов Николай Владимирович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1977. – 23, [1] c. – Библиогр.: 55 назв.
1364658
  Сусликов Л.М. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах / Л. М. Сусликов [и др.]. – Киев : Інтерпрес ЛТД, 1998. – 294 с. – Библиогр.: с. 265-289
1364659
  Михайлов А.И. Твердотельные параметрические приборы сверхвысоких частот : учебное пособие для студентов старших курсов физического факультета / А.И. Михайлов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 154 с.
1364660
   Твердотельные преобразователи изображения. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 150 с.
1364661
  Григорьев А.Д. Твердотельные приборы сверхвысоких частот / А.Д. Григорьев. – Ленинград, 1979. – 55 с.
1364662
  Ильченко М.Е. Твердотельные СВЧ фильтры / М.Е. Ильченко, Г.А. Мелков, Г.А. Мирских. – Киев, 1977. – 120 с.
1364663
   Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / Л.Г. Гассанов, А.А. Липатов, В.В. Марков, Н.А. Могильченко; Гассанов Л.Г. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
1364664
  Ильченко М.Е. Твердотельные частотно-избирательные устройства сверхвысоких частот / М.Е. Ильченко. – Киев : Вища школа, 1987. – 68 с.
1364665
  Дюррани С.А. Твердотельные ядерные детекторы : пер. с англ. / С.А. Дюррани, Р.К. Балл. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263,1с.
1364666
  Татаурщиков С.С. Твердотельный фотоэлектрический преобразователь с произвольной адресацией на приборах с переносом заряда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.18 / Татаурщиков Сергей Сергеевич ; Ленинград. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 14 назв.
1364667
   Твердотільна електроніка : Лабораторний практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Височанський, А.А. Горват, О.О. Грабар, О.О. Молнар, Ш.Б. Молнар, Ю.С. Наконечний, В.І. Феделеш. – Ужгород : ІВА, 2001. – 388 с. – ISBN 966-7400-17-9
1364668
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : Навч. посібник / В.В. Кислюк; КНУТШ; За ред. О.В. Третяка. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 1 : Елементи мікроелектроніки. – 2006. – 96с.
1364669
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : навч. посібник [для студ. радіофізичного ф-ту] / В.В. Кислюк; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 2 : CMOS-технологія. – 2006. – 83с.
1364670
  Іларионов Олег Євгенович Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Іларионов О.Є.; Черн. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернігів, 2001. – 20 с.
1364671
  Іларіонов О.Є. Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф...канд.техн.наук:05.27.01 / Іларіонов О.Є ;ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1364672
  Шмирєва О.М. Твердотільні електронні перетворювачі для фототеплоенергетичних та сенсорних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.27.01 / Шмирєва О.М.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 41с.
1364673
  Волков Е.Б. Твёрдотопливные ракеты / Е.Б. Волков. – Москва, 1992. – 288с.
1364674
   Твердофазна екстракція заборонених вада речовин з дієтичних добавок для подальшого їх визначення методом ВЕРХ/МС/МС / Б.О. Шнайдер, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37
1364675
  Белякова А.О. Твердофазна екстракція легких органічних розчинників на сорбенті модифікованому каррагінаном з парофазним газохроматографічним аналізом / А.О. Белякова, Н.Г. Кобилінська, О.І. Федорчук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 140
1364676
  Захарків І.Б. Твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С5-С8 з подальшим газохроматографічним визначенням для діагностики раку легень / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
1364677
  Дибков В.І. Твердофазна хімічна кінетика і реакційна дифузія / В.І. Дибков; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : ІПМ, 2002. – 315с. – ISBN 966-02-2543-1; 966-02-2544-Х
1364678
  Белошенко В.А. Твердофазная экструзия полимеров / В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин; НАНУ; Донецкий физ.-технический ин-т им. А.А. Галкина. – Киев : Наукова думка, 2008. – 208с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0775-8
1364679
   Твердофазний екстрагент для вилучення 2,4,6-тринітрофенолу з водних розчинів / В.А. Халаф, В.М. Зайцев, С.О. Алексєєв, Г.М. Зайцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано адсорбент на основі кремнезему, модифікованого 2,3,5-трифенілтетразолієм для селективного вилучення полінітрофенолів з водних розчинів. Визначено межі стійкості адсорбенту. Досліджено ізотерми сорбції 2,4,6-тринітрофенолу на ...
1364680
  Бітківський М.І. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі арсеназо ііі для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення урану (VI) / М.І. Бітківський, М.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199
1364681
  Кеда Т.Є. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду / Т.Є. Кеда, І.М. Богославець, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію дифенілкарбазиду мезопористим силікагелем. Досліджено хіміко-аналітичні властивості отриманого на цій основі твердофазного реагенту. Встановлено оптимальні умови взаємодії Cr(VI) з іммобілізованим дифенілкарбазидом.
1364682
  Верба В.В. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (III) / В.В. Верба, О.А. Запорожець, А.Б. Меленний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено взаємодію саліцилатних комплексів феруму (ІІІ) з іммобілізованим на силікагелі хлоридом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення Fe (III) у природній воді в ...
1364683
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Кеда Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1364684
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбозону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кеда Т. Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 187-209. – Біблігр.: л. 149-186
1364685
  Мулярчук І.Ф. Твердофазні виробництва мінеральних солей / І.Ф. Мулярчук, М.П. Вовкотруб; Hац. аграрний ун-тет України. – Київ, 1998. – 236 с.
1364686
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 175
1364687
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення сульфурвміснихвідновників у лужному середовищі / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець, О.М. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53
1364688
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 156-190
1364689
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1364690
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 5. – С. 456-461. – ISSN 0044-4502
1364691
   Твердофазно-спектрофотометричне визначення нікелю та цинку іммобілізованим дитизоном / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Т.Є. Кеда, К.П. Левченко, І.В. Притика // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2007. – Т. 2, № 1. – С. 62-69. – ISSN 1991-0290
1364692
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окиснення його йодом у присутності формальдегіду / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 45
1364693
  Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показана можливість йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату шляхом окиснення його перманганатом, наступного додавання до реакційної суміші надлишку йодиду та детектування надміру окисника на поверхні ...
1364694
   Твердофазно-спектрофотометричне і тест-визначення мікрокількостей фосфату в морських водах, морських солях та сироватці крові / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Г.С. Сумарокова, Ю.С. Прокапало // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 44-55. – ISSN 2078-9912
1364695
   Твердофазно-хемілюмінесцентне визначення йоду / К.І. Константинова, Н.Є. Писарева, С.Л. Линник, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 155
1364696
  Зайцев В.Н. Твердофазное микроэкстракционное концентрирование / В.Н. Зайцев, М.Ф. Зуй // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 8. – С. 787-800. – ISSN 0044-4502
1364697
   Твердофазноспектрофотометрическое опредиление восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты / И.А. Качан, О.А. Запорожец, Л.С. Зинько, А.А. Коваль // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 127-131. – ISSN 1991-0290
1364698
  Борисенко В.Е. Твердофазные процессы в полупроводниках при импульсном нагреве / В.Е. Борисенко. – Минск : Наука и Техника, 1992. – 246 с.
1364699
  Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. – Москва : Химия, 1978. – 360 с.
1364700
  Брайнина Х.З. Твердофазные реакции в электроаналитической химии / Х.З. Брайнина, Е.Я. Нейман. – Москва, 1982. – 264с.
1364701
  Семкин Е.П. Твердофазный синтез дипсипептидных аналогов ангиотензина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Семкин Е.П.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 21л.
1364702
  Потапов В.К. Твердофазный синтез олигодезоксирибонуклеотидов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.10 / Потапов В.К.; МГУ. – М., 1980. – 58л.
1364703
  Стюарт Твердофазный синтез пептидов. / Стюарт, Дж. Янг. – Москва : Мир, 1971. – 175 с.
1364704
  Мишин Г.П. Твердофазный синтез фрагментов и аналогов С-концевой последовательности А-цепи инсулина. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин Г.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1364705
  Горбець І.Ю. Твердохліби / І.Ю. Горбець. – Х, 1985. – 120с.
1364706
  Шумлянский В.А. Твердые битумы в докембрийском осадочном чехле и фундаменте в Среднем Приднестровье. Статья 2 . Условия формирования проявлений твердых битумов / В.А. Шумлянский, О.М. Ивантишина, Е.И. Деревская // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 41-47 : схема. – Библиогр.: 18 назв.
1364707
  Наследов Д.Н. Твердые выпрямители и фотоэлементы / Д.Н. Наследов, Л. Неменов. – Москва-Ленинград, 1933. – 160 с.
1364708
  Гапеев А.А. Твердые горючие ископаемые (каустобиолиты) / А.А. Гапеев. – М., 1949. – 336с.
1364709
  Мельникова С А. Твёрдые деньги / С А. Мельникова, . – М., 1971. – 80с.
1364710
  Джеффрис Г. Твердые и жидкие тела / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 25с.
1364711
   Твердые износостойкие гальванические покрытия. – М., 1976. – 160с.
1364712
  Чернова Р.К. Твердые индикаторные микроэлектроды в амперометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернова Р.К.; МВ и ССО РСФСР. Саратов . гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1364713
  Танабе К. Твердые кислоты и основания. / К. Танабе. – М., 1973. – 183с.
1364714
  Киффер Р. Твердые материалы / Р. Киффер. – М., 1968. – 384с.
1364715
  Майорова Л.А. Твердые неорганические вещества в качестве высокотемпературных смзок / Л.А. Майорова. – М, 1971. – 96с.
1364716
  Пахомов В.П. Твердые носители в газо-жидкостной хроматографии. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомов В.П.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1364717
  Чеповецкий Е.П. Твердые орешки / Е.П. Чеповецкий. – М, 1963. – 334с.
1364718
   Твердые полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1983. – 219с.
1364719
   Твердые полезные ископаемые БССР. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 220с.
1364720
   Твердые полезные ископаемые Индии. – М., 1976. – 52с.
1364721
  Наливкин А.А. Твёрдые пшеницы / А.А. Наливкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1953. – 192с.
1364722
  Аладова Л.П. Твердые пшеницы, кк исходный материал для селекции в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Аладова Л.П.; Всесоюз. ордена Ленина акд. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 15л.
1364723
  Бруни К. Твердые растворы / К. Бруни, проф. Ун-та в Падуе ; Пер. с итал. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis, 1909. – 38 с.
1364724
  Пальянова Г.А. Твердые растворы Ag2(S,Se) в рудах золото-серебряного месторождения Роговик (северо-восток России) / Г.А. Пальянова, Р.Г. Кравцова, Т.В. Журавкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2198-2211 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2209-2211. – ISSN 0016-7886
1364725
   Твердые растворы KTi1-x GexOPO4 в системе K2O-TiO2-GeO2-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Н.В. Стусь, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №10
1364726
   Твердые растворы в системах cBN-Al и cBN-Al-TiB2, полученные при высоких давлениях и температурах / Н.П. Беженар, С.М. Коновал, Т.А. Гарбуз, С.А. Божко, Н.Н. Белявина // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2011. – Т. 21, № 1. – С. 38-45. – ISSN 0868-5924


  Основные фазы в составе композитов систем cBN-Al и cBN-Al-TiB2, получаемых реакционным спеканием при высоком давлении, исследовали методом рентгеноструктурного анализа с уточнением коэффициентов заполнения правильных позиций атомов в кристаллических ...
1364727
  Мамаев С. Твердые растворы в системе CdSnAs2-2 InAs и их электрические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамаев С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 13л.
1364728
  Гладышевский Е.И. Твердые растворы на основе металлических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышевский Е.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1953. – 11 с.
1364729
  Кекуа М.Г. Твердые растворы полупроводниковой системы германий - кремний / М.Г. Кекуа, Э.В. Хуцишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 175 с.
1364730
  Бурдиян И.И. Твердые растворы системы AlSb-GaSb и их электрические свойства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурдиян И. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1958. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1364731
  Бойкова А.И. Твердые растворы цементных минералов / А.И. Бойкова. – Л., 1974. – 100с.
1364732
   Твердые рстворы в полупроводниковых системах. – М., 1978. – 197с.
1364733
  Брейтуэйт Е.Р. Твердые смазочные материалы и антифрикционные покрытия / Е.Р. Брейтуэйт. – М., 1967. – 320с.
1364734
  Самсонов Г.В. Твердые соединения тугоплавких металлов / Г.В. Самсонов, Я.С. Уманский. – М, 1957. – 388с.
1364735
  Киффер Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. – Москва, 1971. – 389 с.
1364736
   Твердые сплавы и инструмент. – М., 1986. – 144с.
1364737
  Баженов М.Ф. Твердые сплавы: Справочник / М.Ф. Баженов. – М., 1978. – 184с.
1364738
   Твердые тела в условиях давлений и температур земных недр. – М., 1964. – 196с.
1364739
   Твердые тела под высоким давлением : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 524 с.
1364740
  Вейнберг Б.П. Твердые тела, жидкости и газы : Беседы по физике мало подготовленным читателям / [соч.] Б.П. Вейнберг, прив.-доц. – Москва : Изд. и тип. И.Д. Сытина, 1908. – 176 с. ил., черт., табл. – (Физика для всех)
1364741
  Черный В.А. Твердые фазы в полярографии : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Черный В.А. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1364742
  Кейдл Р. Твердые частицы в атмосфере и в космосе : пер. с англ. / Р. Кейдл. – Москва : Мир, 1969. – 285 с.
1364743
  Гуревич Ю.Я. Твердые электролиты / Ю.Я. Гуревич. – Москва : Наука, 1986. – 175 с. – (Наука и технический прогресс)
1364744
  Вечер А.А. Твердые электролиты / А.А. Вечер. – Москва, 1988. – 106с.
1364745
  Рыжонков Д.И. и др. Твердые электролиты в металлургии / Д.И. и др. Рыжонков. – М., 1992. – 247с.
1364746
  Укше Е.А. Твердые электролиты. / Е.А. Укше. – М., 1977. – 175с.
1364747
   Твердыени мужества. – Донецк, 1981. – 183с.
1364748
  Лосев Б.И. Твердый бензин / Б.И. Лосев. – М, 1958. – 24с.
1364749
  Кашеида А.Ф. Твердый берег / Кашеида А.Ф. – Киев, 1988. – 112 с.
1364750
  Семенов И.С. Твердый внутренний порядок - основа жизни войск. / И.С. Семенов. – М., 1962. – 59с.
1364751
  Полякова Н.А. Твердый план заготовок - что он дает хозяйству. / Н.А. Полякова. – М., 1967. – 64с.
1364752
  Кондаков Н. Твердый сплав / Н. Кондаков. – Калуга, 1953. – 60с.
1364753
  Кузнецов В. Твердый сплав / В. Кузнецов. – М., 1957. – 174с.
1364754
  Мусатов А.И. Твердый шаг / А.И. Мусатов. – М., 1963. – 288с.
1364755
  Бедюров Б.Я. Твердыни Алтая / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1983. – 160 с.
1364756
  Кочнев М. Твердыни. : роман / М. Кочнев. – Москва : Профиздат, 1976. – 512 с.
1364757
  Чистяков А.Ф. Твердыни. / А.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 93с.
1364758
  Палийчук Б.Д. Твердыня / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1959. – 290с.
1364759
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1973. – 216с.
1364760
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1988
1364761
  Рерих Н. Твердыня пламенная / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 272с. – ISBN 5-85745-017-3
1364762
  Соколов Никита Твердыня польского гонора : большое путешествие / Соколов Никита, Нечаев Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 58-74 : Фото
1364763
  Іщенко М.Г. Твердь : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1978. – 396 с.
1364764
  Колисник Г. Твердь великая : Роман / Г. Колисник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 512с.
1364765
  Махінчук М.Г. Твердь землі : роман / Микола Махінчук. – Київ : Міжнародний доброчинний фонд "Українська хата", 2015. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7025-23-6


  У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
1364766
  Старыгин А.В. Твердь земная: повести и рассказы. / А.В. Старыгин. – Краснодар, 1980. – 366с.
1364767
  Бора Б. Твердь і ніжність = Hardness and softness : Вибрані поезії / Богдан Бора. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1972. – 287 с. : портр. – (Серія "Література і мистецтво" ; Кн. 3)
1364768
  Кашка В. Твердь святкова // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.164-185. – ISSN 0130-1608
1364769
  Голубков Д.Н. Твердь. / Д.Н. Голубков. – М., 1966. – 126с.
1364770
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1364771
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1364772
   Тверезість - риса високої духовної культури : Рек. бібліогр. покажчик. – Київ : ДРБ УРСР, 1986. – 27с.
1364773
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – Новосибирск, 1984. – 126с.
1364774
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1989. – 190с.
1364775
  Карякин П.П. Тверже камня. / П.П. Карякин. – Омск, 1963. – 84с.
1364776
   Тверская вышивка в собрании Загорского музея : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 247 с.
1364777
   Тверская губерния в первые годы Советской власти. 1917-1920 гг.. – Калинин, 1958. – 112с.
1364778
  Бондарчук Н.С. Тверская деловая письменность 17-18 вв. / Н.С. Бондарчук, Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1986. – 79с.
1364779
  Чичкина Светлана Тверская земля обречена на признание : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 56 : Фото
1364780
  Чичкина Светлана Тверская область - территория туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 61 : Фото
1364781
  Юрьева Юлия Тверская область на любой вкус и цвет : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 79 : Фото
1364782
  Ибрагимова З.Х. Тверская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863-75 гг.) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Ибрагимова З. Х. ; МГУ. – Москва, 1998. – 29 с. – Библиогр.: 28 - 29 с.
1364783
  Богданова Светлана Тверская область сделала "ход конем" на инвестиционном форуме : Солидная инвестиционная площадка как слагаемое успеха. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1364784
  Прокопович Наталья Тверская область: очевидное и невероятное : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 66-67 : Фото
1364785
  Мамедзаде С. Тверской бульвар / С. Мамедзаде. – Баку, 1971. – 112с.
1364786
  Марченко В.И. Тверской бульвар / В.И. Марченко. – М, 1984. – 350с.
1364787
  Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25 / Б.П. Краевский. – Москва, 1982. – 61с.
1364788
   Тверской бульвар, 25. – М., 1982. – 166с.
1364789
   Тверской бульвар, 25. – М., 1987. – 237с.
1364790
   Тверской бульвар, 25. – М., 1990. – 253с.
1364791
   Тверской венок Пушкину. – М. : Московский рабочий, 1989. – 142 с.
1364792
   Тверской венок Пушкину. – Калинин, 1989. – 141с.
1364793
  Прибытков В.С. Тверской гость / В.С. Прибытков. – М, 1956. – 374с.
1364794
  Воронцов Иван Тверской губернатор выступил с инициативой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 67 : Фото
1364795
   Тверской музей и его приобретения в 1889 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 61 с.
1364796
   Тверской музей и его приобретения в 1890 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 65 с.
1364797
   Тверской музей и его приобретения в 1891 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1892. – 65 с.
1364798
   Тверь. – Калинин, 1989. – 265с.
1364799
  Богданова Светлана Тверь идет на прорыв и зарабатывает миллиард : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-66 : Фото
1364800
   Твисторы и калибровочные поля : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 368 с.
1364801
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 1 : Пріоритети політичних партій: мовна політика та етнополітика. Питання утвердження засад нац. єдності, формування та реалізації мовної політики, стратегії міжетнічних взаємин у діяльності політичних партій. – Редакційна передплата
1364802
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 2 : Пріоритети зовнішньої політики. Зовнішні умови для розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1364803
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 3 : Організація державної влади в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1364804
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 4 : Економічні умови розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1364805
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 5 : Пропозиції політичних партій - суб"єктів парламентських виборів 2007 року - щодо охорони довкілля та безпеки нації. – Редакційна передплата
1364806
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 6 : Соціальна політика: бачення і практика українських політичних сил, представлених у Верховній Раді 5 скликання. – Редакційна передплата
1364807
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 7 : Розвиток громадянського суспільства та захист громадянських прав в Україні: позиції політичних партій та виборчих блоків. – Редакційна передплата
1364808
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 8 : Україна: парламентські вибори і демократія. – Редакційна передплата
1364809
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 9 : Питання формування антикорупційної політики: основні зобов"язання політичних партій. – Редакційна передплата
1364810
  Литвин С.М. Твій голос / С.М. Литвин. – Київ, 1980. – 138с.
1364811
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 1. – 2002
1364812
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 2. – 2002
1364813
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 3. – 2002
1364814
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 4. – 2002
1364815
  Цимбалюк В. Твій голос щирий досі ще луна...


  Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його "Тиха лірика"
1364816
  Барась М.Т. Твій господар, земле! / М.Т. Барась. – Одеса, 1991. – 123с.
1364817
  Терен Віктор Твій день на землі : Вірші. Поеми. Вірші для дітей. Проза / Терен Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 520с. – ISBN 966-7601-37-4
1364818
   Твій дім - Київ. – Київ, 1976. – 140с.
1364819
  Батров М О. Твій друг Хозе. / М О. Батров, . – Одеса, 1950. – 68с.
1364820
  Конашевич В.Д. Твій ідейний компас / В.Д. Конашевич, Я.М. Серіщев. – К, 1965. – 70с.
1364821
  Кріпак М.П. Твій найперший обов"язок / М.П. Кріпак. – К., 1963. – 40с.
1364822
  Кудіяров В.Д. Твій партійний квиток. / В.Д. Кудіяров. – Харків, 1973. – 55с.
1364823
  Новожилов В.В. Твій перший фільм / В.В. Новожилов. – К., 1968. – 48с.
1364824
  Речмедін В.О. Твій побратим : романтична історія / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1962. – 211 с.
1364825
  Юречко П.Р. Твій почесний обов`язок / П.Р. Юречко. – К, 1962. – 48с.
1364826
   Твій рідний край. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 240 с.
1364827
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 103с.
1364828
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 96с.
1364829
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1989. – 110с.
1364830
  Матвієнко В.П. Твій син, Україно! / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2012. – 157, [2] с. : кольор. іл., фотогр. – ISBN 978-966-00-1286-8
1364831
   Твій син, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Історія Українського сучасного поета Симоненка В. - випускника фаультету журналістики КНУТШ. (1935-1963 р.)
1364832
   Твій старший брат. – К., 1958. – 243с.
1364833
  Новикова Наталія Твій старший брат : Піонерам про комсомол: Рекоменд. покажч. літ. для учнів 6-7-х кл.: Для серед. шк. віку / Новикова Наталія. – Київ : Веселка, 1978. – 36с.
1364834
  Жупанський Я.І. Твій супутник - карта / Я.І. Жупанський. – Київ, 1985. – 46с.
1364835
  Косач Ю.А. Твій сучасник / Ю.А. Косач, Ю.Ф. Голинський. – К., 1980. – 48с.
1364836
  Гордасевич Г.Л. Твій тихий дім : повість та оповідання / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1980. – 176 с.
1364837
  Пазенко Л.П. Твір-опис зовнішності людини за картиною Т.Г. Шевченка "Автопортрет. 1840" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 16-19
1364838
  Ткачук Р. Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури


  У статті розглянуто релігійну полеміку уніатського митрополита Київської Церкви Велямина Рутського з Мелетієм Смотрицьким на матеріалі твору "Sowita wina" ("Подвійна вина"), написаного у 1620 р. Висвітлено особливості побудови твору, предмет полеміки, ...
1364839
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 217-237
1364840
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1364841
  Мироненко Н. Твір архітектури як об"єкт договірних відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 10-18
1364842
  Василина К. Твір Гілберта Волкера "Публічне відкриття гри в кості" (1552) і подальший розвиток англійської шахрайської памфлетистики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 63-73. – ISBN 966-599-120-5
1364843
  Золотухін Г.О. та ін. Твір з української мови та літератури : Посібн.для старшокла. та абітур. / Г.О.Золотухін, І.І.Жебка, Н.П. Литвиненко. – Київ : Наукова Думка, 1997. – 280 с. – ISBN 966-00-0080-4
1364844
  Малівський А.М. Твір і річ: критика репрезентуючої свідомості в ученні М. Хайдеггера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1364845
  Семененко Л. Твір Ольги Кобилянської "Земля" як модерний дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 199203
1364846
  Чуб Д. Твір про оборону Відня, козаків І.Ю. Кульчицького // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 21


  Книжка журналіста й активного діяча української громади у Відні Бориса Ямінського.
1364847
  Фільчагова Марія Твір про рідне місто // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1364848
  Головецька Н. Твір розповідного характеру з елементами опису : 8 клас
1364849
  Давидюк Н.О. Твір як ендемічний технодискурсивний жанр твіттер-дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 98-110
1364850
  Гладишев В.В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 41-40
1364851
  Білоусов В.М. Твір як ідеальний результат розумової діяльності людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-41
1364852
  Степанець К. Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1364853
  Голик О. Твір, написаний кров"ю серця : Комбінований урок-послання, присвячений концептуально-стильовому аналізу твору Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм..."
1364854
  Хомич Я. Твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє. : (Урок вивчення поезії Т.Шевченка "Заповіт" у 7 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1364855
  Слабошпицький М. Твір, що запізнився в Україну // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 18-19


  Мемуарний фрагмент про білоруського письменника Василя Бикова з книги М. Слабошпицького "З пам"яті дзеркала". Чому твір В. Бикова "Мертвим не болить" тільки нині виходить в Україні.
1364856
  Сущанська Н. Твірна граматика для СГ-моделі української мови // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описывается порождающая грамматика синтаксических групп (СГ-грамматика) для украинского языка. Предлагаемая грамматика предназначена для построения синтаксического представления предложений при автоматическом генерировании текстов.
1364857
  Овечко В.С. Твірний функціонал для рівнянь руху чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано твірний функціонал для квантових частинок, які знаходяться в чистих станах. Показано, що він є функцією p(x,t) - густини ймовірності і S(x,t) - моменту імпульсу та їх похідних першого порядку за часом та за координатами. Варіаційним ...
1364858
  Боднарчук Ю.В. Твірні властивості біпараболічних поліноміальних перетворень афінних просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних поліноміальних перетворень афінного простору породжується афінною групою і одним довільним біпараболічним перетворенням.
1364859
  Шамілєв Т.М. Твірні диференціального поля інваріантних диференціальних раціональних функцій лінійчатих поверхонь для групи O(n,R) в Rn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі визначається диференціальне поле G-інваріантних диференціальних раціональних функций від системи лінійчатих поверхонь для дії групи G=O(n,R) і описується скінченна система твірних цього поля. Ключові слова: диференціальне поле, лінійчата ...
1364860
  Скуратовський Р.В. Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – № 4 (90) : Фізико-математичні науки. – С. 94-105. – ISSN 1810-0546


  In this article, we investigate generators and relations of syllows subgroups of some symmetric group. It will enable studying syllows subgroups of other groups since every finite subgroup is isomorphicaly embedded in the syllows subgroup of some ...
1364861
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1 : Повісти. – 1904. – 539, [3] с. : порт. – Пpиписки [пpиміт.]: с. 514-539


  Зміст: Гpигоpий Квітка-Основяненко [біогp. наpис]; Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Козиp-дівка; Сеpдешна Оксана. - В кн. також: Руска письменність [повідомл. від вид-ва] ...
1364862
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : [У 2 т.] / посліслово Юл. Романчука. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 2)
Т. 2. – 1905. – 552 с. – Пpиписки: с. 496-520.


  Зміст: Пеpекотиполе; Божі діти; Щиpа любов [повість]; Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Шельменко, волостний писаp; Шельменко денщик; Сватання на Гончаpівці; Щиpа любов [дpама]; Листи до любезних земляків; Лист ...
1364863
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – (2-й наклад). – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1. – 1911. – 544 с. : порт.


  Зміст: Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький Великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Сеpдешна Оксана; Козиp-дївка. - В кн. також біогр. відомості про авт
1364864
  Квітка-Основ"яненко Григорій Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з портретом автора / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Польська]"
Т. 1. – 1918. – LXXVI, 118 c. – Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX. ; У прим. № 34295 с. I-XXIX. відсутні


  Зміст: Солдатський патpет; Маpуся [пpисвячено Г.Г. Квітці]; Меpтвецький великдень [пpисвячено Козакові Володимиpу Луганському [В.І. Даль]]. - В кн. також портр. Г.Ф. Квітки-Основ"яненка та Г.Г. Квітки. - Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX.
1364865
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з поpтpетом автоpа / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Т. 3. – 1918. – 161, [2] с.


  Зміст: Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Пеpекатиполе [пpисвячено Є.П. Гpебінці]; Божі діти; Щиpа любов [пpисвячено Є.М. Смиpнитській]; Листи до любезних земляків
1364866
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 1899. – VIII, 210 с. – В кн. також пеp. з чес.. - Конволют. Переплетено: Твоpи Степана Руданьского. 1903, т. 6 і 7
1364867
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 6 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – XIX, 299, [1] с. : табл.
1364868
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 7 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 313 с.
1364869
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – 2-е вид. – Львів : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – (Руська письменність ; № 11)
Т. 1-й : Пісні. Приказки. Прислів"я. Байки. Заголовки співомовок. – 1908. – 192 с.
1364870
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 2. – 1908. – 278 с. – Прим. № 107787 дефектний, відсутні с. 257-270
1364871
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] Василь Лукич. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 4. – 1908. – X, 260 с.


  В кн. вірші, поеми, драма "Чумак" та пер. "Слова о полку Ігоревім" під назвою "Ігор Сіверський". - На окр. арк.: Рід князїв, котрих споминає співа ["Ігор Сіверський"].
1364872
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; Кн. 9, т. 1)
Т. 1 : Поезії ліричні. Оповідання. Легенди. Історія. – 1912. – 456 с. – Приписки [допов., приміт.]: с. 414-449


  - В кн. також пер. віршів Б. Радичевича, Я. Бюргера, пол., чес. нар. пісень, "Краледворського рукопису", укр. нар. оповідання й легенди у запису С.В. Руданського та передм. "Стефан Руданьский" (без підпису)
1364873
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – 2-е виданє. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада], ч. 2: Збірки [пісні] XIII-XXIV / [Гомер / Пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1912. – 314, [1] с.
1364874
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – Накладом товариства "Просьвіта". – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; №11. 2)
Т. 2. – 1913. – 456 с.


  В кн. поеми, віpші, байки, дpама "Чумак", пеp. "Слова о полку Ігоpевім" під назвою "Ігоp Сівеpський", пеp. поем М.Ю. Леpмонтова "Демон", Веpгілія "Енеїда" під назвою "Енеянка", комедії Гомеpа "Війна мишей і жаб" та ст. Ю.С. Романчука "Степан Руданський ...
1364875
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; [Кн.] 9, [т.] 3)
Т. 3 : Омиpова Ілияда [Гомеpова Іліада] : ([Пісні] I-XXIV) / [Гомеp ; Пеp. та поясн. С.В. Руданського]. – 1914. – 480 с. : портр. – Пpиписки [пpиміт. без підпису]: с. 472-478
1364876
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 1)
Т. 1. – 1912. – 552 с. : поpтp., мал. – Кн. без тит. арк. - Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Таpас Шевченко: (Автобіогpафічні звістки); До засланя (1838-1847): [Поет. твоpи]; Аpтист: (Автобіогpафічна повість). - В кн. також: Передмова до першого виданя; Передмова до другого виданя / Ю.С. Романчук. Найважнійші дати з житя Тараса Шевченка ...
1364877
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 2)
Т. 2. – 1912. – 544 с. : поpтp., мал. – Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Hа засланю (1847-1857): [Поет. твоpи]; По засланю (1857-1861): [Поет. твоpи]; Назар Стодоля: [Драма]; Записки: (Жуpнал або Дневник)
1364878
  Горак Р.Д. Твого ім"я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – Київ : Академія, 2008. – 224с. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-273-0
1364879
  Москаленко А.З. Твого серця вогнь. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 223с.
1364880
  Локотков К.П. Твое богатство / К.П. Локотков. – М., 1955. – 107с.
1364881
  Мельников П.И. Твоё время / П.И. Мельников. – М., 1962. – 94с.
1364882
  Атаров Н.С. Твое доброе имя / Н.С. Атаров. – Москва, 1963. – 71с.
1364883
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 1. – 1990. – 32 с.
1364884
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 2. – 1990. – 32 с.
1364885
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 3. – 1990. – 32 с.
1364886
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№4. – 1990. – 32 с.
1364887
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 9. – 1991. – 32 с.
1364888
  Свининников В.М. Твое и наше богатство : Об актуальных проблемах свободного времени молодежи / В.М. Свининников. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 109, [3]
1364889
  Макаль П. Твое имя : стихи / Петрусь Макаль ; авториз. пер. с белорус. Б.Иринина. – Москва : Советский писатель, 1964. – 75 с.
1364890
  Старшинов Н.К. Твое имя / Н.К. Старшинов. – М, 1980. – 311с.
1364891
  Румянцева М.А. Твое имя... / М.А. Румянцева. – Москва, 1969. – 80с.
1364892
  Краснов А.М. Твоё лицо : книга стихов / А.М. Краснов. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 87с.
1364893
  Лисовский К.Л. Твое молодое лицо / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1364894
  Маллинс Д. Твое прикосновение = Just one touch / Дебра Маллинс ; [пер. с англ. А. Чернец]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 317, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Just one touch / Debra Mullins. New York: Avon Books : HarperCollinsPublishers, 2005. – ISBN 978-966-14-0028-2
1364895
  Болховитиков В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитиков. – Москва, 1970. – 464с.
1364896
  Болховитинов В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитинов. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 464с.
1364897
   Твое свободное время : Рек. библиогр. указ. лит. для школьников 11-ти лет и старше. – Москва : Книга, 1985. – 80с.
1364898
  Шукрулло Твое счастье : стихи и поэмы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с.
1364899
  Реймерис В.К. Твое тепло : стихи / Вацис Реймерис ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 111 с.
1364900
  Ронжин В.Н. Твое трудовое право / В.Н. Ронжин. – Горький, 1984. – 112с.
1364901
  Калюта И.А. Твоей молодости комиссары / И.А. Калюта, В.А. Левин. – Минск, 1979. – 128с.
1364902
   Твоей разумной силе слава. – Киев, 1988. – 255 с.
1364903
   Твоє "ні" має значення / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  9 грудня відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Програма розвитку ООН в Україні та проект EdEra підготували антикорупційний урок, який можна провести у школі.
1364904
  Усик Світлана Твоє життя - твій вибір / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-12
1364905
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 15
1364906
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках. Розповісти дітям варто, що з вогнем погані жарти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 12
1364907
  Таран А.В. Твоє знамено, Хрещатик. / А.В. Таран, В.В. Яценко. – К., 1978. – 96с.
1364908
  Гнатюк В. Твоє ім"я вже сходило в мені : поезії / Володимир Гнатюк ; худ. Є. Попов ; ред. М. Сом. – Київ : Просвіта, 1999. – 104 с. – ISBN 966-7551-19-9
1364909
   Твоє ім"я незабутнє. – Київ, 1962. – 150 с.
1364910
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К, 1978. – 237с.
1364911
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – 3-є вид. – К, 1985. – 238с.
1364912
  Доломан Є.М. Твоє квітуче повноліття : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 179 с.
1364913
  Вільний В.М. Твоє повноліття : вірші та поема / В.М. Вільний. – Київ, 1962. – 100 с.
1364914
  Іщенко М.Г. Твоє поле бою : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 446 с. – ISBN 5-333-00166-9
1364915
   Твоє право обирати. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 40с.
1364916
  Зязюн І. Твоє щастя - у твоїх руках / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Принципи педагогіки добра понад сорок років прищеплював українським учителям видатний учений, доктор філософських наук Іван Зязюн".
1364917
  Рябинин Б.С. Твои верные друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1953. – 332с.
1364918
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1973. – 208 с. – (Наука и прогресс)
1364919
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1974. – 208с.
1364920
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1975. – 208с.
1364921
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Знание, 1984. – 272 с.
1364922
  Спиридонов С.П. Твои высшие ценности / С.П. Спиридонов. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1988. – 221с.
1364923
  Исаев С.И. Твои Герои, Курская дуга / С.И. Исаев, Г.А. Колтунов. – Воронеж. – 480 с.
1364924
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Л., 1965. – 535с.
1364925
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1970. – 639с.
1364926
  Козлова А.В. Твои героические дела, пионерия / А.В. Козлова. – Л., 1971. – 71с.
1364927
  Солнцев Р. Твои двенадцать шагов. [По ту и по эту сторону] : повести / Солнцев Р.Х. – Красноярск : Кн. изд-во, 1974. – 224 с.
1364928
  Ефремов Ю.А. Твои добрые руки / Ю.А. Ефремов. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1961. – 124 с.
1364929
   Твои друзья веселые. – Белгород, 1959. – 327с.
1364930
  Тэсс Т. Твои друзья. / Т. Тэсс. – М, 1942. – 48с.
1364931
  Гайдаенко И.П. Твои зарубежные ровесники / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1949. – 39с.
1364932
   Твои защитники. – К., 1979. – 298с.
1364933
  Кассиль Л.А. Твои защитники / Л.А. Кассиль. – Москва, 1980. – 64с.
1364934
  Грачев Н.А. Твои земляки / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1959. – 103 с.
1364935
  Атаджанов А. Твои знакомые : роман / А. Атаджанов. – Москва, 1975. – 312 с.
1364936
  Кореневский М.С. Твои интересы / М.С. Кореневский. – Москва : Красная звезда, 1966. – 32 с.
1364937
   Твои любимые песни. – М., 1958. – 160с.
1364938
  Ленч Л.С. Твои недостатки / Л.С. Ленч. – М, 1972. – 151с.
1364939
   Твои новые книги. – Л., 1964. – 112с.
1364940
  Радевич Б.Л. Твои огни / Б.Л. Радевич. – Донецк, 1978. – 70с.
1364941
   Твои огни, Караганда. – Алма-Ата, 1961. – 259с.
1364942
   Твои освободители, Донбасс. – 3-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1971. – 328с.
1364943
   Твои освободители, Донбасс!. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1968. – 288с.
1364944
  Богуславский Н.А. Твои позывные, Северный : [остановлении и боевом пути службы связи Сев. флота] / Н.А. Богуславский ; [лит. обраб. В.К. Красавкина]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1987. – 190, [2] с.
1364945
  Леонов Б.А. Твои полигоны мужества / Б.А. Леонов. – М, 1985. – 255с.
1364946
  Шевченко Ганна Твои прекрасные глаза. Череда историй : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0012-6756
1364947
  Масик В.И. Твои приметы. Стихи. / В.И. Масик. – Воронеж, 1962. – 52с.
1364948
  Комаровский Г.Н. Твои ровесники / Г.Н. Комаровский, Н.С. Комаровский. – Челябинск, 1954. – 160с.
1364949
  Ольшанский И. Твои ровесники / И. Ольшанский. – Красноярск, 1955. – 88с.
1364950
   Твои ровесники. – Новосисибрск, 1974. – 219с.
1364951
   Твои рядовые, Россия. – Куйбышев, 1973. – 239с.
1364952
   Твои старшие товарищи. – М., 1958. – 208с.
1364953
  Барто А.Л. Твои стихи / А.Л. Барто. – Москва, 1960. – 464с.
1364954
  Барто А.Л. Твои стихи / А.Л. Барто. – Москва, 1987. – 365с.
1364955
  Фейгин Э.А. Твои сыновья / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1967. – 559с.
1364956
  Политыко Г.П. Твои сыновья / Г.П. Политыко. – Москва, 1977. – 304с.
1364957
  Жилинский А.П. Твои сыновья вернутся / А.П. Жилинский, Вл.П. Невский. – Рига, 1963. – 320с.
1364958
  Левин Б.Н. Твои сыновья. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1969. – 317с.
1364959
  Мадалиев К. Твои товарищи / К. Мадалиев. – Ташкент, 1951. – 28с.
1364960
   Твои товарищи. – Омск, 1984. – 272с.
1364961
  Скобелкин В.Н. Твои трудовые права и обязанности. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1974. – 133с.
1364962
   Твои чемпионы, Россия. – М.
3. – 1977. – 206с.
1364963
  Ушаков М.Т. Твои черты. Книга лирики. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1963. – 87с.
1364964
   Твои, комсомолец, песни. – Москва, 1975. – 160 с.
1364965
   Твои, комсомолец, песни : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
1364966
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1974. – 367с.
1364967
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1982. – 359с.
1364968
  Родимцев А.И. Твои, Родина, сыновья! / А.И. Родимцев. – К., 1962. – 274с.
1364969
  Лапшин М.А. Твои, Россия, сыновья: лит. портреты писателей-фронтовиков / М.А. Лапшин. – М., 1975. – 95 с.
1364970
  Васильев А.И. Твоими тропами / А.И. Васильев. – Новосибирск, 1965. – 51с.
1364971
  Островский А.Л. Твоих друзей легион. / А.Л. Островский. – Л., 1960. – 250с.
1364972
  Трокаев А.А. Твоих, Донбасс, героев имена / А.А. Трокаев. – Донецк, 1988. – 215с.
1364973
  Кралевський С. Твої друзі поруч / С. Кралевський. – К., 1964. – 134с.
1364974
  Вознюк В.А. Твої кроки / В.А. Вознюк. – Ужгород, 1982. – 50с.
1364975
  Шпорта Я.Г. Твої літа / Я.Г. Шпорта. – К., 1950. – 178с.
1364976
   Твої можливості, людино! : рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2007. – 80с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття : серія бібліографічних покажчиків ; Вип. 51)
1364977
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський. – К., 1981. – 120с.
1364978
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський, І.Л. Паранська. – К., 1983. – 96с.
1364979
  Моренець-Дейнеко Твої ордени, комсомол : кн. для читання фр. мовою у ст. класах / Моренець-Дейнеко, Є.М. Бурлуцький. – Київ : Радянська школа, 1984. – 105 с.
1364980
  Чіж Я. Твої побратими / Я. Чіж, Й. Іванич. – Київ, 1968. – 147 с.
1364981
  Василевська В.Л. Твої ровесники : оповідання / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 355 с.
1364982
  Сікорський Г.Т. Твої ровесники в країнах капіталу / Г.Т. Сікорський. – К., 1979. – 150с.
1364983
  Талалаєвський М. Твої сини / М. Талалаєвський. – Київ, 1949. – 135 с.
1364984
   Твої сини, Україно. Твій біль, твоя слава [Електронний ресурс] : поетично-музична композиція : літ.-музична композиція / [авт. проектів, режисер та виконавець О. Биструшкін]. – Київ : Олександр Биструшкін, 2010. – 3 комп. диски (CD ROM) : іл. + 3CD. – У контейнері 3 диски: "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка ; "Зів"яле листя", Іван Франко ; "Василь Стус. Листи до сина" за книгою Василя Стуса "Листи до сина" ; Назва з контейнера


  У цьому проекті відомий актор театру та кіно, поет Олександр Биструшкін об’єднав три визначні постаті українського культурного простору – Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса. Формат проекту не надто поширений – літературно-музична композиція. ...
1364985
  Гринах-Чабан Твої сліди / Зеновія Гринах-Чабан. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 127, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-529-178-7
1364986
  Родімцев О.І. Твої, Батьківщино, сини. / О.І. Родімцев. – К., 1964. – 359с.
1364987
   Твої, Фемідо, уповноважені : Юридичний факультет : випуск 1956 року / КНУТШ; [ упоряд. А.Г. Ковтун ]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-96-651-656-8
[ Т.2 ]. – 2009. – 160с. : фот.
1364988
  Реп"ях С.П. Твоїм іменем / С.П. Реп"ях. – К., 1965. – 62с.
1364989
  Разбесов О.К. Твой аквариум / О.К. Разбесов. – М., 1980. – 160с.
1364990
  Рачук И.А. Твой большой друг / И.А. Рачук. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 191 с.
1364991
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Москва, 1942. – 14с.
1364992
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Смоленск, 1944. – 10с.
1364993
  Николаев А.М. Твой брат по орудию / А.М. Николаев. – М, 1960. – 79с.
1364994
  Карпов Е.В. Твой брат. (Рассказы). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1975. – 172с.
1364995
  Чистов А.А. Твой бюджет сегодня и завтра / А.А. Чистов. – М., 1959. – 72с.
1364996
  Балашов В.С. Твой в мире след / В.С. Балашов. – Куйбышев, 1965. – 259с.
1364997
  Баева А.А. Твой вечный бой / А.А. Баева. – Краснодар, 1979. – 31с.
1364998
  Баева А.А. Твой вечный бой / А.А. Баева. – М., 1982. – 79с.
1364999
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма / Антонина Баева. – Переизд., доп., дораб. – Краснодар : 1С-Паблишинг, 1984. – 95 с. – Миниатюрное издание
1365000
  Пухначев В.М. Твой вечный свет, Россия. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1975. – 248с.
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,