Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1367001
  Бегбедер Ф. "Смерть - это садистская выдумка Бога" / беседовала М. Рубан // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 сентября (№ 169). – С. 13


  Французский писатель Фредерик Бегбедер, презентуя в Киеве свой новый роман "Вечная жизнь", рассказал на встрече с поклонниками об отношении к смерти и наркотикам, о садизме и ошибке бога и об “эликсире” долголетия и вредности ЗОЖ.
1367002
  Мелорі Т. "Смерть Артура" : розділи із роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 147-181. – ISSN 0320-8370
1367003
  Пасічник Д. "Смерть вовка" А. Віньї в сфері концепту "нація" Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 288-293


  В статі розглядається аспект впливу французького консервативного романтизму на творчість турецького поета-націоналіста Ях’я Кемаля Беятли (на основі поезії Альфреда де Віньї «Смерть вовка»). В статье анализируется аспект влияния французского ...
1367004
  Іщенко Є.О. "Смерть поета" М. Лермонтова та "На смерть Т. Шевченка" М. Некрасова. Деякі аспекти порівняльного аналізу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 88-91
1367005
  Соколова В. "Смерть поета" Р.М. Рільке як присвята Т. Шевченкові (проблема адресації та перекладацьких версій) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 220-232. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядається проблема присвяти вірша Р.М. Рільке "Смерть поета" Т. Шевченкові через аналіз перекладацьких версій російських та українських перекладачів.
1367006
  Михед Т. "Смерть Природи" як осердя американської єреміади К. Маккарті // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред.: Н.О. Висоцька, Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8 : Сучасна американська драма: тенденції, поcтаті, тексти. – С. 294-298. – ISBN 987-966-518-648-9
1367007
  Чехов А.П. "Смерть чиновника" и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1987. – с.
1367008
  Вангородська Н.А. "Сместные" суди як різновид третейських судів України XIV-XVIII ст.ст. // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 184-187
1367009
  Чагадаева О. "Смесь красного вина с раствором динамита..." "Сухой закон" и черный рынок в годы Первой мировой войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089
1367010
  Лихачев Д.С. "Смеховой мир" Древней Руси / Д.С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1976. – 204 с.
1367011
   "Смешанная экономика": теория и практика 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
1367012
  Хайновский В. "Смеющийся человек" и другие / В. Хайновский, Г. Шойман. – Москва, 1970. – 217с.
1367013
  Гаврилов А. "Смиренный" род // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2012. – № 1 (293). – С. 34-36. – ISSN 0869-8171


  Подготовка и реализация музейного проекта "Год Гумилева на Шиловскорй земле", реализованного в 2011 году в Шиловском районе Рязанской области, центр которого составляет позиционирование связи рода Гумилевых с Шиловским краем.
1367014
  Кузнецов П. "Смирновъ" против дефолта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.34. – ISSN 0234-1670


  [Напитки в Аргентине. Традиции.]
1367015
  Матюх Н. "Сміється сонце у вікно" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
1367016
  Киниця К.І. "Сміливі завжди мають щастя" : за романом І. Багряного "Тигролови" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 37-45
1367017
  Зінченко С. "СміттєSapiens" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Новела.
1367018
  Гостиняк С. "Сміття лінощів повимітай із мозку" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 2-9. – ISSN 0419-8131


  Поезії.
1367019
  Гулак А.Т. "Сміхове слово" в романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита" / А.Т. Гулак, С.М. Нікіфорова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 88-98. – ISSN 2312-0665
1367020
  Колесников М К. "Смішне" покарання, або Функції сміху в архаїчній правовій культурі : Конспект проблемної лекції / Костянтин Колесников; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 37с.
1367021
  Родченко І. "Сміються, плачуть солов"ї // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 16


  В Українському фонді культури відбулося вручення Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеся громадської організації "Сумське земляцтво в Києві". Лауреатами стали: Л. Золотоноша, Н. Поклад і І. Головченко.
1367022
  Софійчук Г. "Сміючись, говорити правду" (Байки Григорія Сковороди) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.23-25. – ISSN 0130-5263
1367023
  Біла-Криниця "Смуга... Інтимні" / Ф. Біла-Криниця. – Львів : Друк. Ставропиґ. ін-та, 1920. – 16 с.
1367024
   "Смысл неудачи с учебниками истории" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0235-7089


  Сталінська реформа освіти в 30-ті роки.
1367025
  Ерофеева М.А. "Смысл" как элемент социологической теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 135-143. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1367026
  Ширшова Лариса Георгіївна Смертю смерть подолали : (до 75-річчя Голодомору в Україні 1932-1933 рр.). Каталог книжкової виставки / Держ. іст. б-ка України; уклад.: С.Л. Газарянц, Л.Г. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 261-269. – ISSN 0869-3595
1367027
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К., 1981. – 544с.
1367028
  Сікорський Я.П. Смертю хоробрих / Я.П. Сікорський. – К., 1980. – 136с.
1367029
  Мерль Р. Смерть - моє ремесло : роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 270с.
1367030
  Марантц Хениг Робин Смерть - не просто мгновение?. Переход / Марантц Хениг Робин, Джонсон Линн // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 60-83 : фото
1367031
  Сахнин А.Я. Смерть - не сон до зари / А.Я. Сахнин. – Москва, 1966. – 223с.
1367032
  Метерлинк М. Смерть / Морис Метерлинк ; Авториз. пер. И. Арденина; Обл. работы худ[ож]. С. Маклецова. – Санкт-Петербург : [Тип. тип. М.Г. Корнфельда,], 1914. – 163, [2] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1367033
  Левченко Г. Смерть : Фантастична пьєса на дві каpтини / Гаврило Левченко. – Лубні : Дpук. П.Я. Ткача и Г.Я. Бахмутського, 1914. – 15 с.
1367034
   Смерть // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 910. – ISBN 966-316-069-1
1367035
  Антоненко-Давидович Смерть : уривки з повісті // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 57-59.
1367036
  Исупов К.Г. Смерть "другого" // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 103-116. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1367037
  Жадан С. Смерть авторів // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 39


  Всєволод Нєкрасов, Лєв Лосєв та Алєксєй Парщиков. "Поети настільки різні, що поєднати їх в одному списку могла насправді лише їхня смерть".
1367038
  Латт Л.Я. Смерть Адониса Дж. / Л.Я. Латт. – Л, 1964. – 27с.
1367039
  Таварес Р.У. Смерть аиста. / Р.У. Таварес. – Москва, 1977. – 47с.
1367040
  Лук"янчук Г. Смерть Артема Мірошниченка за українську мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  Активіст і волонтер з Бахмута 36 річний Артем Мірошниченко помер у лікарні після побиття заукраїнську мову рік тому...
1367041
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса / К. Фуэнтес. – М., 1967. – 268с.
1367042
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. М. Былинкиной ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 349, [3] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-067813-6
1367043
  Гулиа Г.Д. Смерть артиста / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1980. – 47с.
1367044
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1968. – 232с.
1367045
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1974. – 899с.
1367046
  Мэлори Т. Смерть Артура : Роман-эпопея в 8-ми кн. / Т. Мэлори. – М. : Художественная литература. – ISBN 5-280-01720-5
1-5. – 1991. – 431 с.
1367047
  Мэлори Т. Смерть Артура : в 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
Кн. 2. – 1991. – 352с.
1367048
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М.
3. – 1991. – 302с.
1367049
  Мэлори Т. Смерть Артура. В 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
1. – 1991. – 286 с.
1367050
  Ірчан М. Смерть Асуара / М. Ірчан. – Львів, 1958. – 44с.
1367051
  Чемерис В. Смерть Атея / В. Чемерис. – К, 1990. – 188с.
1367052
  Бондаренко М. Смерть батька : оповідання / М. Бондаренко. – [Б. м.] : Рух. – 113 с.
1367053
  Натрошвили Г.К. Смерть беззаботного человека : рассказы / Г.К. Натрошвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1965. – 216 с.
1367054
  Олби Э. Смерть Бесси Смит : пьесы ; пер. с англ. / Эдвард Олби. – Москва : Прогресс, 1976. – 309 с.
1367055
  Мережковский Д.С. Смерть богов: (Юлиан Отступник). / Д.С. Мережковский. – Москва, 1991. – 269с.
1367056
  Целлер М. Смерть брата : уривок з роману // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 189-197
1367057
  Крамной Н.Н. Смерть в бархатный сезон : повести / Николай Крамной. – Харьков : Фолио, 1996. – 444, [4] с. – Сер. основана в 1996 г. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-03-0000-X
1367058
  Бонч-Осмоловская Смерть в кабинете : детектив с разветвлениями // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 10
1367059
  Загребельный П. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 775с.
1367060
  Загребельный П.А. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный ; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Художественная литература, 1980. – 680с.
1367061
  Селин Смерть в кредит : Роман / Селин, Луи-Фердинанд; Пер.с фр. – Харьков-Москва : Фолио, АСТ, 1999. – 608с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0534-6
1367062
  Селин Л.Ф. Смерть в кредит = Nort a credit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. М. Климовой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 541. [3] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 1999 г. - Парал. тит. л. фр. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-3874-6
1367063
  Селин Л.Ф. Смерть в кредит. – Харьков : Фолио, 2010. – 544с.
1367064
  Трушин Александр Смерть в Мехико // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 11-13. – ISSN 0234-1670


  Вбивство Л.Д. Троцького.
1367065
  Кристи А. Смерть в облаках : роман / Агата Кристи ; [к сб. в целом: пер. с англ. Н. Куликовой, Л. Кунельского, Н. Кунельской и др.]. – Киев : Радуга, 1990. – 575, [2] с. : ил. – В кн. также: Убить легко : роман ; Рассказы. – (Библиотека журнала "Радуга")
1367066
  Кристи А. Смерть в облаках / А. Кристи. – М, 1991. – 158с.
1367067
  Тендюк Л.М. Смерть в океані : повість та оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1990. – 292 с. – (Пригоди. Фантастика)
1367068
   Смерть в особняке. – М., 1991. – 364с.
1367069
  Вернан Смерть в очах : Втілення потойбічного світу в античній Греції : Артеміда, Горгона / Жан-П"єр Вернан. – Київ : [Дух і літера], 1993. – 84 с. – (Серія "Дух і літера"). – ISBN 5-8292-0036-8
1367070
  Бокс Э. Смерть в пятой позиции / Эдгар Бокс. – Гомель : СИГМА, 1992. – 323 с. – Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден. – (Зарубежный детектив ; № 8). – ISBN 5-87974-070-6


  Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден
1367071
  Галинь Х. Смерть в распродажу : рассказы / Харий Галинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 182 с.
1367072
  Марш Н. Смерть в театре "Дельфин" : Романі / Н. Марш. – Москва : Букмэн, 1998. – 512с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-8043-0024-6
1367073
   Смерть в штрафной площадке. – Ставрополь, 1991. – 384с.
1367074
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1935. – 480с.
1367075
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1948. – 448с.
1367076
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Воронеж, 1963. – 468с.
1367077
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 478с.
1367078
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Краснодар, 1984. – 448с.
1367079
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Кишинев, 1984. – 446с.
1367080
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Тынянов Ю.Н. – Москва, 1988. – 461 с.
1367081
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 447 с. – (Классики и современники ; Сов. лит.)
1367082
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман. Повесть. Рассказы / Юрий Тынянов. – Москва : Эксмо, 2007. – 640с. – (Русская классика 20). – ISBN 978-5-699-22702-0
1367083
  Червак Б. Смерть вождя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 3


  75 років, як у роттердамі було вчинено смертельний напад на першого Голову ОУН полковника Євгена Коновальця.
1367084
  Инанишвили Р. Смерть волка : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1989. – 207 с.
1367085
  Фекете Д. Смерть врача / Д. Фекете. – Москва, 1965. – 144с.
1367086
  Фекете Д. Смерть врача // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. – (Серия "Новый мир")
1367087
  Олдингтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдингтон. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320с.
1367088
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Київ : Будівельник, 1981. – 368 с.
1367089
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Киев, 1982. – 368с.
1367090
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Москва, 1988. – 604с.
1367091
  Олдінгтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдінгтон. – Київ : Дніпро, 1988. – 339с. – (Вершини світового письменства ; Т. 62)
1367092
  Мечин Т.П. Смерть Голубки, или Злоключения корреспондента / Т.П. Мечин. – М, 1962. – 207с.
1367093
  Никон (архиепископ) Смерть графа Л.Н. Толстого : (дневник из Троицкого слова) / [соч.] епископа Никона. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1911. – 128 с. : 12,5х8,5 см. – Миниатюрное издание. – (Троицкий цветок ; № 71)
1367094
  Сагинадзе Э.О. Смерть графа Сергея Юльевича Витте: отклики и суждения в российской прессе // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 86-100. – ISSN 0869-5687
1367095
  Кручковський Л. Смерть губернатора : п"еса / Л. Кручковський; Пер. з польської. – Київ : Художня література, 1963. – 78 с.
1367096
  Кручковский Л. Смерть губернатора / Л. Кручковский. – К., 1963. – 78с.
1367097
  Стаут Р. Смерть демона. Пачка фальшивых банкнот. Гамбит. Ловушка для матери = Death Of a Demon. Counterfeit for murder. Gambit. The mother hunt / Рекс Стаут. – Москва : КУбК-а. – ([Межиздательская серия]). – ISBN 5-85554-028-6
[Вып. 15]. – 1994. – 444 с., [3] с. – На авантитуле : Полное собрание сочинений
1367098
  Ликович Ірися Смерть Евридіки : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0130-5212
1367099
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна / В.В. Липатов. – Москва, 1966. – 144с.
1367100
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна. Стрежень / В.В. Липатов. – Чита, 1963. – 231 с.
1367101
   Смерть ей к лицу.. – Минск, 1993. – 363с.
1367102
  Лордкипанидзе К.А. Смерть еще подождет : сборник произведений / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Военное издательство, 1971. – 310 с.
1367103
  Едігей Є. Смерть за алфавітом / Є. Едігей. – К, 1991. – 142с.
1367104
  Соколов Б. Смерть за анкетними даними // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  "Остаточне рішення єврейського питання"...радянськими партизанами
1367105
  Степняк-Кравчинский Смерть за смерть / Степняк-Кравчинский. – Пб., 1920. – 24с.
1367106
   Смерть заговора.. – М., 1992. – 224с.
1367107
  Соколов Б. Смерть задешево // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 223). – С. 3


  Чорні дні російської приватної військової кампанії Вагнера продовжуються. Цього разу в Мозамбіку.
1367108
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – К, 1961. – 266с.
1367109
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – Київ, 1966. – 266 с.
1367110
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 266 с.
1367111
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 264 с.
1367112
  Павлюк І. Смерть золотого миту // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 111-117. – ISSN 0130-321Х
1367113
  Плавильщиков Н.Н. Смерть и бессмертие / Н.Н. Плавильщиков. – Вологда : Северный печатник, 1925. – 87с. – (На пути к материализму : Пособия для учителя и самообразования / Гос. Тимирязевский научно-иссл. ин-т ; Вып. №7 ; Серия 9)
1367114
  Каммерер Пауль Смерть и бессмертие / Каммерер Пауль. – Москва. – (Природа и культура)
Кн. 17. – 1925. – 115 с.
1367115
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – VIII, 128 с. : рис.
1367116
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. / Ю.А. Кулаковский. – с.
1367117
  Румянцев Н. Смерть и воскресение спасителя / Н. Румянцев. – Москва : Атеист
Т. 1. – 310 с.
1367118
  Тюрк Г. Смерть и дождь / Г. Тюрк. – М., 1969. – 365с.
1367119
  Тюрк Х. Смерть и дождь / Х. Тюрк. – М.
№18. – 1969. – 80с.
1367120
  Тартаковский Б.С. Смерть и жизнь рядом / Б.С. Тартаковский. – Москва, 1963. – 240с.
1367121
  Макгихи Р. Смерть и ложь / Р. Макгихи. – М, 1985. – 239с.
1367122
  Маринина А. Смерть и немного любви : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 416с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000379-Х
1367123
  Маринина А. Смерть и немного любви / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00607-9
1367124
  Маринина А. Смерть и немного любви. Стечение обстоятельств / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 528с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000404-4
1367125
   Смерть и похороны Т.Г. Шевченко : (документы и материалы). – Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1961. – 167, [1] с.
1367126
  Франк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда / У. Франк. – Москва, 1936. – 48с.
1367127
  Фрэнк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда: роман. / У. Фрэнк. – М., 1981. – 528с.
1367128
  Бауэрова А. Смерть и семь немых свидетелей : романы : [перевод] / Бауэрова А. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 526 с. : ил. – (Зарубежный детектив)
1367129
  Марш Н. Смерть и танцующий лакей / Н. Марш. – Москва, 1991. – 247с.
1367130
  Осецкий Ф.И. Смерть и увечье при эксплуатации железных дорог / сост. Ф. Осецкий, присяж. пов. при Спб. судеб. палате. – 2-е изд., соверш. переработ. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Месника и Римана, 1890. – XII, 453 с.
1367131
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Москва, 1969. – 264с.
1367132
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Л., 1983. – 304с.
1367133
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. -- За что? / Л.Н. Толстой. – Москва, 1950. – 80с.
1367134
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. Холстомер / Л.Н. Толстой ; [авт. предисл.: Ю.А. Красовский]. – Москва-Ленинград : Государственное издательство ; [Тип. "Красный пролетарий", Москва], 1930. – 135 с. – (Дешевая библиотека классиков)
1367135
  Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1988. – 526 с. : ил.
1367136
  Ерсой Рухі Смерть і поховальні звичаї та обряди турків // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 54-60. – ISSN 0130-6936
1367137
  Романов С. Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С 55-71. – ISSN 0236-1477
1367138
  Тютюнник Григір Смерть кавалера : Повісті і оповідання / Тютюнник Григір. – Київ : Махаон-Україна, 2001. – 256с. – (100 кращих творів українського письменства). – ISBN 966-605-216-4
1367139
  Франко І.Я. Смерть Каїна / І.Я. Франко. – Київ : Слово, 1924. – 65с. – (Українське письменство)
1367140
  Ласуриа М.Т. Смерть камня : стихи / М.Т. Ласуриа; авториз. пер. с абх. – Москва : Советский писатель, 1971. – 104 с.
1367141
  Костецький І. Смерть кардинала. Партія справжніх людей : радіоп"єса // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 8-58.
1367142
  Николенко И. Смерть Катона. / И. Николенко. – Москва : Современник, 1990. – 191 с.
1367143
  Николенко И.А. Смерть Катона. / И.А. Николенко. – М, 1990. – 276-494с.
1367144
  Федин К. Смерть Кваста / К. Федин. – Ленинград, 1936. – 31с.
1367145
  Наканиси И. Смерть Кихэя / И. Наканиси. – М., 1963. – 175с.
1367146
  Упіт А.М. Смерть Клеманса / Андрій Упіт; пер. з лат. – Київ, 1960. – 52 с.
1367147
  Гусев Б.С. Смерть комиссара / Б.С. Гусев. – Москва : Политиздат, 1967. – 128 с.
1367148
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1989. – 51с.
1367149
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1968. – 64с.
1367150
  Миллер А. Смерть коммивояжера. Кое-какие частные разговоры в двух действиях и реквием. / А. Миллер. – М., 1956. – 91с.
1367151
  Дзурак Н. Смерть коханої жінки - один із провідних мотивів новелістики Едгара По: оглядовий аспект // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 216-219. – ISBN 978-617-7926-22-0
1367152
  Токмань Г. Смерть коханої: діалог лірики Володимира Свідзінського і філософії Габріеля Марселя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 53-68. – ISSN 0236-1477


  У статті вірші В. Свдзінського розглядаються як художньо-філософський феномен. У центрі уваги дослідниці перебуває мотив смерті коханої жінки. Проведено зіставлення поетичного розмислу з філософською думкою Г. Марселя. Текстуальний аналіз застосовано ...
1367153
  Нечерда Б.А. Смерть кур"єра : роман / Б.А. Нечерда. – Київ : Молодь, 1991. – 301 с.
1367154
  Голованівський С.О. Смерть леді Грей : громадянська трагедія / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 199 с.
1367155
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / Садріддін Айні. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224 с.
1367156
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / Садріддін Айні. – Київ : Дніпро, 1978. – 272 с. : іл.
1367157
  Белль Г. Смерть Лоенгріна : пер. з нім. / Г. Белль. – Київ : ДЛВ, 1960. – 16 с.
1367158
  Федосєєв Г.О. Смерть мене підожде! / Г.О. Федосєєв. – Київ : Дніпро, 1966. – 482с.
1367159
  Арайс-Берце Смерть Менуса : рассказы : пер. с латыш. / А. Арайс-Берце. – Рига : Латгосиздат, 1946. – 135 с.
1367160
  Арайс-Берце Смерть Менуса : [рассказы] : пер. с латыш. / А. Арайс-Берце. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 64 с. – (Библиотека рассказов)
1367161
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1962. – 524с.
1367162
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – изд. 5-е. – М
2. – 1969. – 464с.
1367163
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1974. – 704с.
1367164
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1989. – 510с.
1367165
  Мігус С. Смерть мільйонів - ціна за нашу свободу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 27 серпня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Україна у Другій світовій війні.
1367166
  Дорошенко Е.И. Смерть Муаммара Каддафи: уроки истории // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 10-12. – ISSN 0321-5075
1367167
  Акунин Б. Смерть на брудершафт : роман-кино ; Младенец и черт: фильма первая ; Мука разбитого сердца: фильма вторая / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2008. – 461с. – ISBN 978-5-17-048661-8
1367168
  Дабагян Э.С. Смерть на взлете: Нестор Киршнер - первый президент Аргентины XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 205-217. – ISSN 0130-3864
1367169
  Макбейн Эд Смерть на корабле // За бортом : Смерть на корабле/ Э. Макбейн; Загадка акваланга/ В. Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – с.3-150. – ISBN 5-7098-0040-6
1367170
  Морозов А.П. Смерть на краю мира / А.П. Морозов. – М., 1991. – 192с.
1367171
  Васильев Сергей Смерть на перевале // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 105-110 : фото
1367172
  Сергеев Александр Смерть на подлете // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 86-91 : фото
1367173
  Рети Э. Смерть на трибуне: Об убийстве А.Садата. / Э. Рети. – М., 1983. – 143с.
1367174
  Глазов Г. Смерть не выбирают / Григорий Глазов. – Киев ; Москва : Альтерпресс ; Элском ЛТД, 1994. – 526, [2] с. : ил. – В содерж также: Я не свидетель ; Стойкий запах лосьона ; Правый поворот запрещен. – (Российский бестселлер). – ISBN 5-7707-4756-0
1367175
  Вагнер Н. Смерть не суждена мне / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 264с.
1367176
  Гулиа Г.Д. Смерть неизвестного абхазца : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Правда, 1969. – 64 с.
1367177
  Вєдєнєєв Д. Смерть непокірливого пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 21


  Загадка загибелі єпископа Теодора Ромжі (1947 рік).
1367178
  Бездольний Б.І. Смерть обминає сміливих : нариси про героїв воїнів ВВВ / Бездольний Б.І. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 148 с.
1367179
  Верфель Ф. Смерть обывателя / Ф. Верфель. – Москва-Ленинград, 1927. – 87с.
1367180
   Смерть одного янки.. – Ханой, 1964. – 151с.
1367181
  Родкин Михаил Смерть ожидаемая, но непредсказуемая : эпицентр: природа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 96-99 : Фото
1367182
  Лунин Б.В. Смерть ойуна / Б.В. Лунин. – М., 1964. – 135с.
1367183
  Золя Е. Смерть Олівіє Бекайля / Еміль Золя ; Пеpеклала Маpія Гpушевська. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 51, [5] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 51)
1367184
  Сєров Д.О. Смерть П. Полуботка в Петербурзі: як це сталося й що саме планував Петро I / Д.О. Сєров, Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 48-57. – ISSN 0130-5247


  М. Костомаров першим увів до наукового обігу архівні документи, включаючі інформацію Таємної канцелярії про плани Петра I стосовно П. Полуботка та його однодумців.
1367185
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I / А.Г. Брикнер ; со ст. В.И. Семевского ; пер. М. Чепинской. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1907. – [2], L, 161 с. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 21)
1367186
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 69-74. – ISSN 0321-0626
1367187
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – C. 70-73. – ISSN 0321-0626
1367188
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I 11-12 марта 1801 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 67-73. – ISSN 0321-0626
1367189
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І : Военные круги // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-81. – ISSN 0321-0626
1367190
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 67-71. – ISSN 0321-0626
1367191
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Опасность увеличивается // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-81. – ISSN 0321-0626
1367192
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Жалобы государственных людей // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0321-0626
1367193
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 160 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1367194
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 159 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1367195
  Салтыков М.Е. (Щедрин Н.) Смерть Пазухина / [соч.] М.Е. Салтыкова [Н. Щедрина]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – [4], 116 с.
1367196
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1939. – 147с.
1367197
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.Москва, 1949. – 127с.
1367198
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.М,, 1950. – 127с.
1367199
  Салтиков-Щедрін Смерть Пазухіна / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1954. – 104с.
1367200
  Кантор В. Смерть пенсионера : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 7-24. – ISSN 0321-1878
1367201
  Семенов Ю.С. Смерть Петра : исторические версии / Юлиан Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 480с. – (Дело №...). – ISBN 978-5-235-03007-7
1367202
  Ельцин М. Смерть пилотов НЛО: детективный очерк / М. Ельцин, Н. Лебедев. – Бишкек, 1989. – 31с.
1367203
  Багрицкий Э.Г. Смерть пионерки : поэма / Эдуард Багрицкий ; [послесл. О. Вороновой ; ил.: О. Коровин]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 28 с., [1] л. портр. : ил., 1 л. портр. – (Советские писатели - детям)
1367204
  Сноу Чарлз Смерть під вітрилами. / Сноу Чарлз. – Київ, 1965. – 240с.
1367205
  Масленников Н.И. Смерть победившие / Н.И. Масленников. – 3-е изд., доп. – Ставрополь, 1982. – 303с.
1367206
  Масленников Н.И. Смерть победившие. / Н.И. Масленников. – 2-е изд., доп. – Ставрополь, 1974. – 191с.
1367207
  Дубовик В.Е. Смерть побеждают сообща / В.Е. Дубовик. – Днепропетровск, 1965. – 243с.
1367208
  Добровольский А. Смерть под грифом "случайно". Знаменитого альпиниста отравили по заказу спецслужб? // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 5


  Год за годом его жизнь круто набирала высоту. Нет, это не карьерный взлет - это восхождение к заоблачным горным вершинам. Евгений Абалаков был когда-то самым знаменитым советским альпинистом, одним из лучших восходителей в мире. Именно он должен был ...
1367209
  Федосеев Семен Смерть под маской : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 118-126 : Фото
1367210
   Смерть при жизни. – Зыков С. – Москва : Политиздат, 1978. – 240с.
1367211
  Волков Е. Смерть проиграла битву / Е. Волков. – Рига, 1970. – 112с.
1367212
  Мамонтов С. Смерть Пушкина : драматические сцены / Сергей Мамонтов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. – 36 с.
1367213
  Модзалевский Б.Л. Смерть Пушкина : (Пять писем 1837 г.) / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 6


  Содержаие: С. 6-19: 1. И.Т. Калашников - П.А. Соловцову. 12 февр. 1837. 2. А.Ф. Воейков - А.Я. Стороженку. 4 февр. 1837. 3. А.Н. Мордвинов - А.Н. Пещурову. 2 февр. 1837. 4. А.И. Тургенев - А.Н. Пещурову. 13 февр. 1837. 5. А.И. Тургенев - А.Н. ...
1367214
  Лернер Н. Смерть Пушкина / Н. Лернер, 1928. – 46с.
1367215
  Данешвар С Смерть ради жизни / С Данешвар. – М, 1975. – 271с.
1367216
  Малко Роман Смерть Росії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 42 (143). – С. 34-35
1367217
  Айни М С.С. Смерть ростовщика : повести / Садриддин Саид Мурадович Айни. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1952. – 255 с. : ил. – Содерж.: Школа ; Смерть рстовщика ; Бухарские палачи ; Одина, или Похождения бедняка-таджика
1367218
  Айни С. Смерть ростовщика : повесть / Садриддин Айни; пер. с тадж. – Ташкент : Радуга, 1990. – с. – На арабском языке
1367219
  Айни С. Смерть ростовщика. Ятим : повести / С. Айни; перевод с таджикского. – Душанбе : Маориф, 1976. – 248 с.
1367220
  Борисова Е. Смерть Сапармурата Ниязова (медиа-обзор) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 174-189. – ISSN 1727-1770
1367221
  Беранже П. Смерть сатаны // Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – С. 100-207
1367222
  Куксин Константин Смерть со свистом / Куксин Константин, Закиров Ельдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 176-181 : фото
1367223
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1367224
  Юлленстен Л. Смерть Сократа / Л. Юлленстен. – М., 1984. – 377с.
1367225
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с. – В змісті повісті: Суд над Сенекою ; Жовтий цвіт кульбаби ; Літній птах на зимовому березі, також оповідання: Селена. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4577-5
1367226
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4203-3
1367227
  Бережков Валентин Смерть Сталина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 36-42. – ISSN 1606-0219
1367228
  Фінкельштейн Б. Смерть Сталіна. Угода : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 175-183. – ISSN 0320-8370
1367229
  Бершадский Р.Ю. Смерть считать недействительной : [рассказы и очерки] / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Воениздат, 1964. – 200 с.
1367230
  Кришмарел В.Ю. Смерть та любов як уможливлення життя: світське безсмертя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1367231
  Вовк В.М. Смерть та мертве тіло як елементи римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-32.
1367232
  Товстонос В.П. (Таль) Смерть Тараса Бульби (Бенефіс Никаноровича) : комедія-буфонада на 1 д. Сцена на сцені / В. Таль (Товстонос). – Харків : Держвидав України, 1926. – 29 с. – (Театpальна бібліотека)
1367233
  Метерлинк М. Смерть Тинтажиля : Символическая драма / Морис Метерлинк ; Пер. И.Г. Шнейдер, рис. Судейкина. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – 34 с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1367234
  Греченко В. Смерть Тирана: як населення України реагувало на кончину Сталіна (Із донесень, перлюстрацій та зведень органів державної безпеки) / В. Греченко, О. Ярмиш // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1367235
  Підлуцький О. Смерть титана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 1, 10


  Відійшов у вічність творець "сінгапурського дива" Лі Куан Ю. Те, що здійснили Лі Куан Ю та виплекана ним команда однодумців, без перебільшення вражає. Протягом кількох десятиріч Лі перетворив Сінгапур, крихітну бідну британську колонію на одну з ...
1367236
  Радовський В. Смерть тілоохоронця : епізод боротьби проти опозиції в добу Хмельниччини (І пол. ХІХ ст.) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 97-120. – ISSN 0868-4790
1367237
   Смерть Толстого по новым материалам.. – М., 1929. – 328с.
1367238
  Высоцкий С.А. Смерть транзитного пассажира / С.А. Высоцкий. – Москва, 1973. – 48с.
1367239
  Утевский Л.С. Смерть Тургенева. / Л.С. Утевский. – Пб., 1923. – 88с.
1367240
  Краєвський М. Смерть у Беслану // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 346-385.
1367241
  Загребельний П. Смерть у Києвi : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 605с. – (Література). – ISBN 966-03-2143-0


  Роман про Київську Русь. Події відбуваються у XII столітті за часи жорстоких і кривавих мужусобних воєн
1367242
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 9 ; 1972 р.)
Ч. 1. – 1972. – 206с.
1367243
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 10 ; 1972 р.)
Ч. 2. – 1972. – 200с.
1367244
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман [про Юрія Долгорукого. 1090-1157] / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1973. – 416с.
1367245
  Ночовний М.В. Смерть у Мирній Долині / М.В. Ночовний. – Донецьк, 1991. – 254с.
1367246
  Кочевих О. Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С.92-94. – ISSN 0130-5212


  Смерть Айседори Дункан
1367247
  Кочевих Олег Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-94. – ISSN 0130-5212
1367248
  Талах Віктор Смерть у Пантикапеї, або Політичний детектив із кримського життя : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 130-132
1367249
  Ярич Т.В. Смерть у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 208-210.


  У статті мова йде про смерть як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Читачам пропонуються три приклади відповідних рекламних кампаній, в описі яких автор обґрунтовує власні міркування з приводу коректності та ...
1367250
  Кеппен В. Смерть у Римі : роман / В. Кеппен. – Київ : Дніпро, 1966. – 275 с.
1367251
  Ружевич Т. Смерть у старих декораціях = Smierc w starych dekoracjach : оповідання, повість / Тадеуш Ружевич ; переклад з польської Я. Сенчишин. – Львів : Літопис, 2007. – 148 с. – Паралел. титул. аркуш на польській мові. – ISBN 966-7007-66-3


  Ця книга – перше видання прози Тадеуша Ружевича (р. н. 1921), одного з найвпливовіших сучасних польських письменників, українською мовою. Головні події повісті «Смерть у старих декораціях» відбуваються в Римі, куди прилітає герой, здійснивши одну з ...
1367252
  Даниленко Володимир Смерть учителя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
1367253
  Вышинский П.Е. Смерть фашизму ! / П.Е. Вышинский. – Москва-Ленинград, 1941. – 24с.
1367254
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Харків, 1933. – 104 с.
1367255
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Львів, 1958. – 72 с.
1367256
  Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 166-170. – (Право. Економіка. Управління)
1367257
  Минач В. Смерть ходит по горам / В. Минач. – Москва, 1970. – 168с.
1367258
  Мортенсон Я. Смерть ходит по музею: детектив : Детективний роман / Я. Мортенсон; Пер. зі шведськогої Попсуєнка Ю. – Київ : Дніпро, 1987. – 150с.
1367259
  Мінач В. Смерть ходить по горах : повість / В. Мінач. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 212с.
1367260
  Хайн К. Смерть Хорна / К. Хайн. – Москва, 1989. – 214с.
1367261
  Хайн К. Смерть Хорна. Аккомпаниатор : Роман. Повесть / К. Хайн. – Москва : Радуга, 1991. – 405с.
1367262
  Макдональд Д. Смерть цвета золота / Д. Макдональд. – М, 1994. – 366с.
1367263
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – М, 1991. – 295с.
1367264
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – Одесса, 1992. – 330с.
1367265
  Курков А. Смерть чужого : Укр. переклад і передмова Л. Герасимчука / А. Курков. – Київ : Президент, 2000. – 224с. – ISBN 966-95791-0-4
1367266
  Курочкин Н.В. Смерть экзистенциалиста // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 221-336. – (Молодые голоса)
1367267
  Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла / Ф. Гельдерлин ; Предисл. А.В. Луначарского, пер. Я.Голосовкер. – Москва ; Ленинград : Academia, 1931. – 136 с.
1367268
  Гельдерлин Ф И.Х. Смерть Эмпедокла // Эмпедокл: философ, врач и чародей : Данные для его понимания и оценки / Якубанис Генрих. – Киев : Синто, 1994. – с.133-229
1367269
  Булычев Кир Смерть этажом ниже / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 160с.
1367270
  Мазурик М. Смерть як відкриття нових горизонтів людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 52-58. – ISSN 0321-0499
1367271
  Мельничук М.-А. Смерть як наратор в романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 238-240. – ISBN 978-617-7926-22-0
1367272
  Бєньов Р. Смерть як чинник розкриття психопортрету героя (за творами Миколи Хвильового та Валер"яна Підмогильного) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 127-135. – ISSN 1728-9572
1367273
  Алієв Ш. Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини (читаючи Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 106-123. – ISSN 1810-2131
1367274
  Богза Д. Смерть Якоба Онисии / Джео Богза. – Бухарест, 1964. – 40 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; 10)
1367275
  Панч П. Смерть Янулянса : Бог богів / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1928. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1367276
  Панч П. Смерть Янулянса : Оповідання / П. Панч. – Харків : Лім, 1931. – 28с. – (Масова худ. б-чка)
1367277
  Кучарська Лідія Смерть, замаскована у грі / Кучарська Лідія, Зинич Юлія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 35 : фото
1367278
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели / Борис Антоненко-Давидович. – Харків : Фоліо, 2012. – 377, [4] с. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5983-3
1367279
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки : повісті, новели, оповідання / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд. Б. Тимошенко ; передм.Л. Бойка ; худож. оформ. П.Х. Ткаченка. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 557, [2] с. : іл. – ISBN 5-333-00589-3
1367280
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки / Б.Д. Антоненко-Давидович ; вступне слово Л. Бойка. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2005. – 559 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-96500-3-8
1367281
  Мошковська А. Смерть: філософсько-світоглядне бачення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 99
1367282
  Чиркова З.К. Смертью таких не взять... / З.К. Чиркова. – Мурманск, 1965. – 93с.
1367283
  Першин А.Н. Смерч / А.Н. Першин. – М, 1978. – 360с.
1367284
   Смерч : [сборник. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 398 с.
1367285
   Смерч.. – М., 1989. – 397с.
1367286
  Наливкин Д.В. Смерчи / Д.В. Наливкин. – Москва : Наука, 1984. – 111с.
1367287
  Прох Л.З. Смерчи и шквалы / Л.З. Прох. – Москва : Знание, 1981. – 47с. – (Науки о Земле ; №6,1981)
1367288
  Будилина Е.Н. Смерчи и шквалы умеренных широт / Е.Н. Будилина, Л.З. Прох, А.И. Снитковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 31с.
1367289
  Самбук Р.Ф. Смерш : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1987. – 611 с.
1367290
  Жмакин М.С. Смерш vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики / М.С. Жмакин. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 382, [2] с. – (Противостояние). – ISBN 978-5-386-03731-4
1367291
  Кулида С. Смерш Адмирала Кузнецова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12


  Кузнецов Микола Герасимович (1904-1974) - радянський політичний та військово-морський діяч, флотоводець, Адмірал Флоту Радянського Союзу (1955), Герой Радянського Союзу (1945), Народний комісар Військово-Морського Флоту СРСР (1939-1946), ...
1367292
  Черненко С. Смерш генерала Абакумова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 6-7, 10-11


  "Это стремительное, словно неожиданный и точный удар мечом, слово - "СМЕРШ" - наводило в годы Второй мировой неподдельный ужас не только на агентов гитлеровских спецслужб, но и на бойцов, офицеров и даже генералитет красной армии... Вразумительной и ...
1367293
  Христофоров Василий Смерш против "Вервольфа" / Христофоров Василий, Макаров Владимир // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 54-59. – ISSN 0235-7089
1367294
  Максим М. Смерь Анны / М. Максим. – Ростов -на-Дону, 1925. – 168с.
1367295
  Кулезнев В.Н. Смеси полимеров / В.Н. Кулезнев. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1367296
  Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. / В.Н. Кулезнев. – М., 1980. – 303с.
1367297
  Аверин С.В. Смесители и детекторы субмиллиметрового диапазона на диодах Шоттки и диодах Мотта / Аверин С.В. – Москва, 1983. – 28 с. – Библиогр.: с. 27-28. – (Препринт / АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники ; № 15 (370))
1367298
  Есипов Владимир Смесь американского с нижегородским : архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 150-169 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1367299
   Смета (систематическая) доходов и расходов по Императорскому Университету Св. Владимира на 1915 год. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира, 1914. – 11 с.
1367300
   Смета (систематическая) доходов и расходов по Императорскому Университету Св. Владимира на 1916 год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1915. – 38 с.
1367301
  Сташевский Е. Д. Смета военных сил Московскаго государства в 1663 году. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1910. – 29c + табл.
1367302
  Сташевский Е.Д. Смета военных сил. Московскаго государства на 1632 год : (Сметной список 140-го году) / Е.Д. Сташевский. – Киев. – 37 с. – Отд.оттискжурн."В.-Истор. Вестн." 1910, №9-10, Киев
1367303
  Сташевский Е. Д. Смета государевым царевым и Великого князя Михаила Федовича всея Русии денежным и всяким четвертным доходом Новгородские четверти 142 году / Е.Д. Сташевский. – Москва : Тип. Г. Лиснера и Д. Собко, 1911. – 58 с.
1367304
   Смета доходов и расходов города Владикавказа на 1903 год. – Владикавказ : Тип. Тер. обл. прав., 1903. – 273с.
1367305
   Смета доходов и расходов специальных средств Императорского Университета Св. Владимира на 1914 г.. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 52 с.
1367306
  Россия. Министерствово юстиции Смета доходов, расходов и специальных средств Министерства юстиции по тюремной части на 1916 год. – Петроград : Типо-литогр. Петроградской тюрьмы, 1915. – 159 с.
1367307
  Россия. Министерствово юстиции Смета доходов, расходов и специальных средств Министерства юстиции по тюремной части на 1917 год. – Петроград : Типо-литогр. Петроградской тюрьмы, 1916. – 159 с.
1367308
  Шаталова А. Смета на небо. Каким окажется астрономический бюджет? / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 12, 13


  В феврале 2014 г. зам. министра образования РФ Л. Огородова возглавляла российскую делегацию, приглашенную в пустыню Карру, где завершилась закладка фундамента радиотелескопа MeerKAT, являющегося частью международного проекта Square Kilometre Array ...
1367309
   Смета расходов и доходов на губернские земские повинности Волынской губернии на 1913 год.. – 142с.
1367310
  Алешин С.М. Смета расходов социально-культурных учреждений / С.М. Алешин. – Москва : Финансы, 1980. – 48 с.
1367311
  Исабеков Д. Сметение / Дулат Исабеков ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1986. – 574 с.
1367312
  Норкин Н.С. Сметно-бюджетное счетоводство / Н.С. Норкин. – Москва : Государственное финансовое издательство, 1933. – 113 с.
1367313
  Лялин Д.Е. Сметно-нормативная документация при финансировании строительства. / Д.Е. Лялин. – М., 1990. – 320 с.
1367314
   Сметное дело в строительстве.. – М., 1991. – 336с.
1367315
  Комаровский П.Е. Сметное нормирование и ценообразование строительных работ / П.Е. Комаровский. – М., 1989. – 300с.
1367316
   Сметные расценки на картосоставительские и чертежно-оформительские работы.. – М., 1980. – 84с.
1367317
  Шапиро И.С. Сметный справочник по тепломеханическому оборудованию электрических станций / И.С. Шапиро. – М., 1968. – 439с.
1367318
  Малин А.К. Смех-не грех : Басни,фельетоны,пародии / А.К. Малин. – Симферополь : Таврія, 1972. – 143с.
1367319
  Николаев Д.П. Смех -- оружие сатиры / Д.П. Николаев. – М., 1962. – 223с.
1367320
   Смех - дело серьезное : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 36 : Фото
1367321
   Смех - дело серьезное. = сатира и юмор. – Москва : Советский писатель, 1960. – 496 с.
1367322
   Смех - дело серьезное.. – М., 1963. – 585с.
1367323
   Смех - на-гора!. – Донецк, 1978. – 232с.
1367324
  Волосевич Э.С. Смех - не грех : басни / Эдуард Волосевич ; пер. с белорус. В.Завадского. – Москва : Советский писатель, 1983. – 95 с.
1367325
  Пестушко Валерий Смех - эликсир жизни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54
1367326
  Тихонов Д. Смех // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 162-165. – ISSN 1728-8568
1367327
  Болекбаев С. Смех берет : сатир. и юморист. рассказы / Самансур Болекбаев ; авториз. пер. с кирг. А. и С. Швецовых ; [ил. Е. Ведерников]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 118 с. : ил.
1367328
  Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. – Ленинград : Наука, 1984. – 295 с.
1367329
  Бергсон А. Смех в жизни и на сцене : пер. с франц. / А. Бергсон ; под ред. А.Е. Яновского. – Санкт-Петербург : XX век, 1900. – 183 с.
1367330
  Ласкин Б.С. Смех в зале / Б.С. Ласкин. – М, 1964. – 207с.
1367331
  Чаплыгин Ю.А. Смех в наступлении. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1960. – 88с.
1367332
  Большак В. Смех в Прицках : юмористические рассказы / В. Большак ; авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Правда, 1972. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 6)
1367333
  Родный О.В. Смех в социальной интеракции // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 63-66. – ISSN 2077-1800
1367334
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1989. – 574с.
1367335
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1991. – 48с.
1367336
  Ляпунова Анастасия Смех зверей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 72-77 : фото
1367337
  Лесков Н.С. Смех и горе : разнохарактерное potpourri из пёстрых воспоминаний полинявшего человека / [соч.] Н.С. Лескова (Стебницкого [псевд.]). – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1871. – [4], IV, 3-482 с.


  На форзаце надпись: Книга сия преобретена мною 2--го 1915 года у разносчика газет и журналов по случаю за 23 копейки наличными деньгами С. Проценко 29/VII - 15; На тит. л.: Библиотека С. Проценко И знак.????
1367338
  Коцюбинский М.М. Смех и другие рассказы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1951. – 164с.
1367339
  Михалков С.В. Смех и слезы / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1945. – 118с.
1367340
  Кабышев Г. Смех и слезы : юморист. рассказы / Г. Кабышев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 335 с.
1367341
   Смех и слезы в эпоху техпрогресса.. – Новосибирск, 1990. – 204с.
1367342
  Смолин Г.А. Смех и слезы Федьки Фыкина / Г.А. Смолин. – М., 1989. – 204с.
1367343
  Юргенева А. Смех и эрос // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 105-119. – ISSN 0130-6405


  Еротика в кіно
1367344
  Ванченко Т.П. Смех как семиотический компонент праздника // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 10. – С. 74-76. – ISSN 2073-9702


  Компонентом свята є сміх
1367345
  Бектенов К. Смех Куйручука : рассказы / Касымалы Бектенов ; пер. с киргиз. В.Горячих, К.Джаналиева ; [ил. А.С. Осташев]. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1964. – 198 с. : ил.
1367346
  Бектенов К. Смех моего друга Райкана : рассказы / К. Бектенов ; пер. с кирг. М. Эделя и Эр. Эделя. – Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с.
1367347
  Гани С. Смех не грех : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 135 с.
1367348
  Галкин А.А. Смех не для всех : фельетоны, басни, юморески / А.А. Галкин. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1970. – 103 с.
1367349
  Елистратов В В. Смех не для всех. : альбом карикатур / В.В. Елистратов; вступ. ст.: А. Яр-Кравченко. – Саратов : Приволжское книжное, 1983. – [96] с.
1367350
   Смех побеждает.. – М., 1975. – 176с.
1367351
  Иванова Н. Смех против страха, или Фазиль Искандер / Н. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 320с. – ISBN 5-265-01500-0
1367352
  Чайка Т. Смех Сергея Крымского: от абсурда к юмору / Т. Чайка, В. Малахов // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 80-88. – ISSN 2410-2601
1367353
  Абрамский И.П. Смех сильных : о художниках журнала "Крокодил" / И.П. Абрамский. – Москва : Искусство, 1977. – 320 с. : ил.
1367354
  Черный Саша Смех сквозь слезы / Саша Черный ; [худож. С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2006. – 256 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 966-03-3478-8
1367355
  Праг Э.И. Смех смехом... / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1981. – 82с.
1367356
  Николаев Д.П. Смех Щедрина / Д.П. Николаев. – Москва, 1988. – 397 с.
1367357
  Завадский В.В. Смех, да не только / В.В. Завадский. – Москва, 1991. – 172с.
1367358
  Арслан Т.Г. Смех, и грех : стихи : авториз. пер. с башкирск. / Арслан Т.Г. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 64 с.
1367359
  Беломлинский М.С. Смех... не для всех : стихи : В. Алексеева, М. Романова, В. Суслова, Д. Толмачова / М.С. Беломлинский ; ред.: И. Астапов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 28 с. : ил. – (Библиотечка "Боевого карандаша")
1367360
  Сидоркин Павел Смех: выпуск социального пара // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 196-201 : фото
1367361
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Алма-Ата, 1957. – 90с.
1367362
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Москва, 1965. – 79с.
1367363
   Смехом - по огрехам.. – Кемерово, 1965. – 40с.
1367364
   Смехом по огрехам.. – М., 1967. – 431с.
1367365
  Беляев И.С. Смехом по помехам : фельетоны, короткие басни, юморески / И.С. Беляев. – Симферополь : "Крым", 1967. – 64 с. : ил.
1367366
  Воловик М.Я. Смехоскоп / М.Я. Воловик. – Уфа, 1974. – 87с.
1367367
  Законов И.П. Смехотворения / И.П. Законов. – М, 1971. – 96с.
1367368
  Мольер Ж.Б. Смехотворные жеманницы / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 47с.
1367369
  Боброва И. Смехотворящая троица. К концу жизни Вицин выступал беззубым, Моргунов выпрашивал подарки, а Никулин попал в энциклопедию // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  В этом году народному артисту СССР, всеми любимому клоуну и актеру Юрию Владимировичу Никулину могло бы исполниться 99 лет. Когда речь заходит о Никулине, мы сразу вспоминаем легендарную актерскую троицу: Трус - Балбес - Бывалый. Правда, о датах ...
1367370
  Беляев И.С. Смехотерапия : фельетоны, юморески, переводы / И.С. Беляев ; [ил. А.И. Блискунов]. – Симферополь : "Таврия", 1971. – 47 с. : ил.
1367371
  Крюков Ю.Г. Смехотехника и автоматизация проектирования линейных интегральных схем с инжекционным питанием / Ю.Г. Крюков, Н.А. Ус. – Воронеж, 1990. – 167 с.
1367372
  Новаль С.А. Смешанная задача для гиперболических уравнений в областях с негладкой границе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Новаль С. А. Ш.; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
1367373
  Ладыженская О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения / О.А. Ладыженская. – Москва, 1953. – 280 с.
1367374
  Чехлов В.И. Смешанная задача для гиперболического уравнения с разрывным граничным оператором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чехлов В.И.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1367375
  Гордиенко В.М. Смешанная задача для гиперболического уровня второго порядка в полуплоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Гордиенко В. М.; АН СССР, Сиб. отд.Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1367376
  Франк Л.С. Смешанная задача для гипоэллиптического обобщеного параболического уровнения с двумя независимыми переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Франк Л.С.; МГУ. – М., 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1367377
  Шлопак А.С. Смешанная задача для систем дифференциально-функциональных уравнений с частными производными по двум независимым переменным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шлопак А.С.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина, 1953. – 11л.
1367378
  Онищенко В.И. Смешанная задача теории потенциала и теории упругости для пространства с плоской круглой щелью : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Онищенко В. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1958. – 8л.
1367379
  Беленький М.Я. Смешанная задача теории упругости для бесконечно длинной полосы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Беленький М.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
1367380
  Вострова Л.Е. Смешанная краевая задача для уравнения Лаврентьева-Бицадзе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вострова Л.Е.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 6л.
1367381
  Радаев В.В. Смешанная экономика как объект анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 3-17. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1367382
  Отт В.Д. Смешанное и искуссвенное вскармливание детей грудного возраста / В.Д. Отт, В.П. Мисник. – К., 1987. – 64с.
1367383
  Барбаре Дз Смешанное сложное предложение в современном латышском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Барбаре Дз; Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 42л.
1367384
  Ковальчук Л.И. Смешаннолигандные комплексы алюминия галлия, индия с флавонами и антипирином и использование их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ковальчук Л.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 18 с.
1367385
  Кривошеева И.А. Смешанные алкил(алил)-изопропениловые дихлорвиниловые и -виниловые эфиры этил-, арилфосфиновых кислот и их полимеризационная способность. : Автореф... наук: 072 / Кривошеева И.А.; Казан. хим.-технол. ин-тут. – 18л.
1367386
  Резников Самуил Абрамович Смешанные жидкие фазы и взаимодействие функциональных групп в газожидкостной хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Резников Самуил Абрамович; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 30л.
1367387
  Мельник З.О. Смешанные задачи для некоторых гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Мельник З.О.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 7л.
1367388
  Айрапетян Рубен Гургенович Смешанные задачи для некоторых классов гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Айрапетян Рубен Гургенович; Ин-т математики АН Арм. ССР. – Ереван, 1980. – 16л.
1367389
  Загорский Т.Я. Смешанные задачи для систем дифференцияльных уравнений : Автореф... док. физ-мат.наук: / Загорский Т.Я.;. – М, 1966. – 24л.
1367390
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Днепропетровск, 1981. – 168с.
1367391
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Харьков, 1985. – 246с.
1367392
  Корзюк В.И. Смешанные задачи о сопряжении некоторых уравнений с частными производными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Корзюк В.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 15л.
1367393
  Квиникадзе Г.П. Смешанные задачи плоской теории установившихся колебаний изотропного упругого тела : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Квиникадзе Г.П.; АН Груз.ССР, Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10 с.
1367394
  Троицкий В.И. Смешанные задачи синтеза антенн : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Троицкий В.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1367395
  Скопенко В.В. Смешанные комплексы на основе селеноцианата серебра / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Померанц // Журн. неорган. химии, 1965. – №2
1367396
  Зоберн Н.И. Смешанные краевые задачи для эволюционных уравнений, не разрешенных оносительно производной по времени : Автореф... канд. социол.наук: 01.01.02 / Зоберн Н.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 13л.
1367397
   Смешанные краевые задачи и вопросы математического моделирования.. – К., 1975. – 236с.
1367398
  Комогорцев Владимир Филиппович Смешанные краевые задачи плоской теории упругости для тел, ограниченных цилиндрическими поверхностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Комогорцев Владимир Филиппович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 17л.
1367399
  Китайгородский А.И. Смешанные кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1983. – 277с.
1367400
  Скопенко В.В. Смешанные купраты (ІІ) висмута и редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, С.А. Недилько, Н.П. и др. Шпаковская // Физикохимия и технология высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Труды 1-го Всесоюзного совещания, 1989
1367401
  Яковлева Е.Л. Смешанные общества в практике стран - членов СЭВ / Е.Л. Яковлева. – М., 1989. – 157с.
1367402
  Енгибаров А.В. Смешанные общества на мировом рынке / А.В. Енгибаров. – Москва, 1976. – 133с.
1367403
  Рамазанов К. Смешанные посевы раннеспелых и позднеспелых сортов кукурузы в условиях Целиноградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Рамазанов К.; АН КазССР.Объед.учен.совет.ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
1367404
  Вознесенская Н.Н. Смешанные предприятия как форма международного экономического сотрудничества / Н.Н. Вознесенская. – Москва, 1986. – 181с.
1367405
   Смешанные проточные культуры микроорганизмов. – Новосибирск, 1981. – 195с.
1367406
  Цинцадзе Г.В. Смешанные псевдогалогенидные и псевдогалогенидогалогенидные соединения металлов. / Г.В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1981. – 111с.
1367407
  Инчоль Д.Г. Смешанные семьи в Республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 48-52. – ISSN 0321-5075
1367408
  Ватульян А.О. Смешанные статистические и динамические задачи теории упругости для ортотропного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ватульян А.О.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1367409
  Корлэтяну Л.Н. Смешанные сульфитодиоксимины трехвалентного кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Корлэтяну Л.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1367410
  Боева Б. Смешанные торговые предприятия во внешнеэкономических связях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Боева Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. Каф. междунар. экон. отнош. – М., 1974. – 25л.
1367411
  Грачев Д.Г. Смешанные удобрения / Д.Г. Грачев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 216 с.
1367412
  Доронина Л.М. Смешанные халькогениды хрома : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Доронина Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 10л.
1367413
  Мишин М.А. Смешанные чувства: Сб. эстрад. произведений. / М.А. Мишин. – М., 1990. – 157с.
1367414
  Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 8-11. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются конструкции в римском частном праве и их правовое регулирование, послужившие началом для возникновения современного смешанного договора.
1367415
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; ОГУ им.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
1367416
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 31 с.
1367417
  Маммино Лилиана Смешанный орбитальнй базис и опсиание состояний Х1Е+g и a3E+ молекулы Не2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маммино Лилиана; МГУ. – М., 1982. – 15л.
1367418
  Касымов М. Смешаные задачи для линейного и квазилиненого уравнения четвертого порядка, вырождающихся на границе области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Касымов М.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям. Отд-ния физ.-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 14л.
1367419
  Жук С.И. Смешение и параллельная адаптация культур / С.И. Жук. – Днепропетровск, 1993. – 87с.
1367420
  Лавров А.В. Смешение неизотермических струй с учетом химических реакций, колебательной релаксации и вынужденного излучения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лавров Александр Васильевич ; Ленингр. политехн. ин-т им. В.И. Калинина. – Ленинград, 1978. – 18 с. – Библиогр. : 4 назв.
1367421
  Ермишин И.П. Смешинки / И.П. Ермишин. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 88 с.
1367422
  Самойлович Ф.И. Смешинки. / Ф.И. Самойлович. – М, 1971. – 112с.
1367423
  Пинская Т. Смешная девчонка RENEE // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 79-81.


  Рене Зельвеггер
1367424
  Меньшиков В.М. Смешно - не смешно / В.М. Меньшиков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 28 с.
1367425
  Демьянов В.А. Смешное в философии // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 46-51. – ISBN 966-7943-03-8
1367426
  Щадинский В.К. Смешное и думы / В.К. Щадинский. – Москва, 1991. – 44с.
1367427
  Вереина И.А. Смешное и серьезное / И.А. Вереина. – Свердловск, 1979. – 72с.
1367428
  Юренев Р.Н. Смешное на экране / Р.Н. Юренев. – М, 1964. – 207с.
1367429
  Соболь М.А. Смешное, гневное, печальное... : Проза и стихи / М.А. Соболь. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
1367430
  Таран С. Смешной миллиард / С. Таран, Н. Богута // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 30 (721), 30.07.2021. – С. 14-17. – ISSN 2075-7093
1367431
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1979. – 80с.
1367432
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1987. – 94с.
1367433
  Атабаева Х.Н. Смешные посемы сорго с зернобобовыми культурами : Автореф... Канд.с.-х.наук: / Атабаева Х.Н.; Ташк.с.-х.ин-т. – Ташкент, 1966. – 21л.
1367434
  Бар-Эбрая Смешные рассказы / Г.Ю. Бар-Эбрая ; пер. с средневекового асирийского К.П. Матвеева. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1992. – 207 с.
1367435
  Долгополова И.М. Смещение лексических единиц в стиле научного изложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгополова И.М.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1367436
  Минина Е.Г. Смещение пола у растений воздействием факторов внешней среды. / Е.Г. Минина. – М., 1952. – 199с.
1367437
  Беляева Елена Смещение светил : лирика / Елена Беляева. – Київ : Дніпро, 2000. – 56 с. – ISBN 5-308-01762-Х
1367438
  Сычевская В.И. Смещение температурных границ активности синантропных видов рода Fannia R. D. в сезонном и суточном аспекте. / В.И. Сычевская. – М.
ХХХІІІ. – 1954. – С. 637-643
1367439
  Балл Г.А. Смеюсь и плачу вместе с тобой : повести и рассказы / Г.А. Балл; худож. В. Локшин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 299 с. : ил. – ISBN 5-265-00471-8
1367440
  Михалевич А.В. Смеюсь над элитой / А.В. Михалевич. – М., 1973. – 247с.
1367441
  Марченко А.Т. Смеющиеся глаза / А.Т. Марченко. – Москва, 1964. – 248с.
1367442
  Кормилов С.И. Смеющиеся и улыбающиеся персонажи гончаровского "Обломова" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается изображение смеха и улыбок персонажей в романе И. А. Гончарова "Обломов" как проявление психологизма и социально-исторических типов поведения людей. Архаический смех выражает радость от полноты жизни, внешний комизм порождается ...
1367443
  Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит / Н.И. Новиков. – М., 1985. – 365с.
1367444
  Успенский Г.А. Смеющийся остров / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1963. – 440с.
1367445
  Хайновский В. Смеющийся человек / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1967. – 96с.
1367446
  Облова Л.А. Смея смеяться (о сущности и человечности смеха) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – Сю 24-31
1367447
  Соломин В. Смеялись девы... / В. Соломин. – Тула, 1968. – 29с.
1367448
  Рыбаченок И. Смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно : Международные отношения в конце ХІХ - начале ХХ века в политической карикатуре // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59-64. – ISSN 0235-7089
1367449
  Манасыпов В. Смеяться не грешно / В. Манасыпов. – Казань, 1967. – 76с.
1367450
  Лаврентьев З.Ф. Смеяться, право, не грешно : карикатуры / З.Ф. Лаврентьев. – Йошкар-Ола, 1988. – [30] с.
1367451
  Поляков В.С. Смеяться, право, не грешно. / В.С. Поляков. – Москва, 1953. – 115с.
1367452
   Смеяться, право, не грешно.... – Магадан, 1968. – 79с.
1367453
  Байлыев Д. Смеяться, право, не грешно... : юморист. рассказы, повесть : авториз. пер. с туркм. / Дурды Байлыев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 231 с.
1367454
  Козлович А. СМИ Белоруссии:трудный диалог / А. Козлович, П. Якубович // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.27-29. – ISSN 0130-3589
1367455
  Куле К. СМИ в Древней Греции = Communiquer en Grece ancienne : сочинения, речи, разыскания, путешествия... / Коринна Куле ; [пер. с фр. С.В. Кулланды]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2004. – 253, [3] с. – Парал. тит. л. фр. - Имен. указ.: с. 249-251. – Библиогр.: с. 244-248. – (Культура повседневности). – ISBN 5-86793-307-5
1367456
  Мурзакасымова А. СМИ в современном Киргизстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 83-85. – ISSN 1998-1813
1367457
  Чжао Юнкуа СМИ и "цветные революции" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 83-95. – ISSN 1998-1813
1367458
  Журавлев Д.А. СМИ и терроризм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.71-80. – ISSN 0869-0499
1367459
  Шкондин М.В. СМИ как коммуникативная система // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-45. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1367460
  Фирсова Л. СМИ как средство распространения псевдоцелительства, магии и оккультизма в современной России // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 146-149
1367461
  Груша А.В. СМИ как фактор политического выбора (на примере федеральных выборных кампаний Президента РФ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.100-106. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1367462
  Носик А. СМИ русского Интернета: теория и практика // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.14-19
1367463
  Бончковський О.С. Смиків - новий опорний розріз верхнього неоплейстоцену Волинської височини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 25-44. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 53). – ISSN 2410-7360
1367464
  Говоров А.А. Смирдин и сын / А.А. Говоров. – М, 1991. – 396с.
1367465
  Апраксина Н.Д. Смирение и гордость // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 6 (50). – С. 61-64. – ISSN 1997-0803


  Автор данной статьи раскрывает суть слов "смирение" и "гордость". Представлены толкования этих слов не только известными учеными, но и религиозными представителями мировых религий: православного христианства, ислама, иудаизма, индуизма, буддизма. ...
1367466
  Каледин С.Е. Смиренное кладбище / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1991. – 169 с.
1367467
  Муханов Вадим Смирись, Кавказ! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 68-76 : Фото, карта
1367468
  Лондон Д. Смирительная рубашка : (Странник по звездам) / Джек Лондон. – Москва : Московский университет, 1992. – 304с. – ISBN 5-211-02524-5
1367469
  Лондон Д. Смирительная рубашка / Д. Лондон. – М, 1993. – 303с.
1367470
  Глинская И.П. Смирно, сердце! / И.П. Глинская. – Л, 1965. – 302с.
1367471
   Смирнов-Замков Іван Васильович (1913-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 449. – ISBN 978-966-439-754-1
1367472
  Макашвили З.А. Смирнов-Кавказский / З.А. Макашвили. – Тбилиси, 1988. – 48с.
1367473
  Єльцов О. Смирнов - міністр перехідного періоду // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16


  Міністр внутрішніх справ України - Смирнов Юрій Федорович
1367474
   Смирнов - ученый и человек. – Москва : Наука, 1991. – 136с.
1367475
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи Москва. 1978.. – М., 1978. – 12с.
1367476
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи. Москва. 1978.. – М., 1977. – 30с.
1367477
   Смирнов Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1367478
   Смирнов Ігор Георгійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 139-140
1367479
   Смирнов Ігор Георгійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 254-255 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1367480
   Смирнов Ігор Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 448-449. – ISBN 978-966-439-754-1
1367481
   Смирнов Ігор Георгійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 263-265. – ISBN 978-966-439-961-3
1367482
   Смирнов Ігор Георгійович (1946) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 150-151. – ISBN 966-95774-3-5
1367483
   Смирнов Михаил Николаевич. Выставка произведений. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 16с.
1367484
   Смирнов Павло Петрович (1882-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 449-450. – ISBN 978-966-439-754-1
1367485
   Смирнов Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету (1951-2017) : [некролог] // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 3-5. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1367486
  Шеремета Смирнова–Замкова - відомий учений-патологоанатом: джерела для реконструкції біографії / Шеремета, О.І. Академік // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 53-57. – ISSN 2076-1554
1367487
  Бессмертный А.В. Смирнова С.Н.: "Моя профессия психиатра - нести доброту пациентам " // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 103-107. – ISSN 2308-6300
1367488
   Смирнова Тетяна Вікторівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 308. – ISBN 978-966-2726-03-9
1367489
   Смирнову Ігору Георгійовичу - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
1367490
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 60 ! // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 154-155.


  Професор каф. країнознавства і туризму КНУТШ.
1367491
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 65 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 303
1367492
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 70! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 79. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  27 вересня 2016 року виповнилося 70 років з дня народження професора кафедри країнознавства та туризму, доктора географічних наук Ігоря Георгійовича Смирнова.
1367493
   Смиронов Ігор Георгійович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7069-48-4
1367494
  Горак Г.І. Смисл буття / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341-342. – ISBN 966-642-073-2
1367495
  Комаха Л.Г. Смисл в аргументах феноменологічного аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 60-63. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  В статті досліджується проблема смислу в аргументах феноменологічного аналізу, показана роль мови в його обгрунтуванні. В статье исследуется проблема смысла в аргументах феноменологического анализа, показана роль языка в его обосновании. The ...
1367496
  Сторожук А.П. Смисл в багатовимірному мисленні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 56-58
1367497
  Довгань О.В. Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 87-95. – ISSN 2225-7586
1367498
  Роменець В.А. Смисл життя як провідна проблема ідеології. Смисл життя та "світове безглуздя". "Світогляд у барвах". Є. Трубецькой (1863-1920) / В.А. Роменець, І.П. Маноха // Історія психології XX століття : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.А. Роменець, І.П. Маноха. – Вид. 3-тє. – Київ : Либідь, 2017. – С. 934-948. – ISBN 978-966-06-0738-5
1367499
  Кияк Т.Р. Смисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й.В. Гете) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 128-132. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається гіпотеза про наявність фактору дискурсу в процесі перекладу різножанрових текстів. Категорія дискурсу більшою чи меншою мірою впливає на переклад, залежно від об"єкта перекладу в діапазоні "поезія - художня проза - ...
1367500
  Вяткіна Н.Б. Смисл і референція: пошуки іншої онтології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 31-32
1367501
  Попович Мирослав Смисл і свобода // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.5-11. – ISSN 0235-7941
1367502
  Ільїн В.В. Смисл і функції поняття "геоекономічний простір": методологічний аспект // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 35-39. – ISSN 1729-7036
1367503
  Горак Г.І. Смисл історії / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 342-343. – ISBN 966-642-073-2
1367504
  Павлов Ю.В. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1367505
  Ребошапка І. Смисл персоналізації Шевченком універсальної метафори смерті-весілля // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 96-103. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Давно аксіоматичним в літературознавстві стало твердження про те, що запорукою художньої цінності й життєвості літературного твору є його постання на основі дійсного хвилюючого випадку, тим більше тоді, коли той випадок пережив сам автор. Це, так би ...
1367506
  Лисенко В.М. Смисл поняття "уповільнення часу" і принцип причинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1367507
  Ларін Д.І. Смисл професії як чинник розвитку "Я-концепції" студентів - майбутніх психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 20-. – ISBN 978-613-8-33760-7
1367508
  Сторожук А.П. Смисл слова як його конотація // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 185-192


  У статті досліджено, як розвивалися уявлення про смисл як конотацію. З кінця XIX століття терміном конотація позначали усі емоційно-забарвлені елементи змісту виразів. Поглиблюються окремі важливі положення про смисл як конотацію. В статье ...
1367509
  Наєнко Г. Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Вказано на основні аспекти дослідження смислової структури тексту як об"єкта сучасних лінгвістичних напрямів: когнітивно-дискурсивного, функціонально-стилістичного, синергетичного. Простежено за значеннями й функціонуванням передтермінів "смыслъ" і ...
1367510
  Коваленко А.Б. Смисл як філософсько-психологічна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто трактування поняття "смисл" у філософській та психологічній літературі, його взаємозв"язок з поняттями "розуміння" та "значення".
1367511
  Копоть Ірина Смисли буття у творах Олександра Костіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Олександр Костін - провідний український композитор, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, автор 6 опер, 6 балетів, 9 великих вокально-симфонічних творів, 6 інструментальних концертів, а також значної ...
1367512
  Сакун А.В. Смисли і зміст сучасності в практиках соціальності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 48-51. – ISBN 966-7943-03-8
1367513
  Зайченко Н.І. Смисли освіти в іспанському регенераціоністському дискурсі 1898-1914 років : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Компринт, 2020. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-7890-25-5
1367514
   Смисли Преславного Корану українською мовою // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 27-107.
1367515
  Цвібель А.О. Смисли соціальної комунікації: актуалізація проблеми пізнання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 46-55


  Здійснено аналіз поняття смисл з точки зору його гносеологічного й онтологічного функціонування у комунікації. Окреслено феноменологічну складову соціальних смислів у рамках процессу пізнання. Розкрито два підходи до визначення комунікації на основі ...
1367516
  Шевченко Л.І. Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 7-18
1367517
  Тищук О.С. Смислова багатозначність "Туманної поезії" китайського поета Бай Хуа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 332-338


  Стаття присвячена аналізу смислової багатозначності "туманної поезії" китайського поета Бай Хуа, розглянуто особливості поезії Китаю у 80-х роках ХХ ст, досліджено постулати "туманної поезії" та головні ідеї цього напрямку, проаналізовано низку віршів ...
1367518
  Білик Н.Л. Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 81-89


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1367519
  Карамишева Н. Смислова інтерпретація мовних виразів як проблема сучасної логіки та герменевтики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.34-42. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1367520
  Яцків Р. Смислова інтонаційність скульптурних образів : галерея // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 154-156. – ISSN 0868-4790


  Любомир Яремчук - укр. скульптор
1367521
  Крайнікова Т.С. Смислова концепція видання: спроба термінологізації поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 20-23


  У статті "Видавнича концепція: міркування над терміном" (опублікована в "Наукових записках Інституту журналістики" (2005)) ми обґрунтовували необхідність уведення в термінологічний актив теорії видавничої справи та редагування відповідного терміна. У ...
1367522
  Пушонкова О.А. Смислова модель сучасної гендерної ідентичності: тексти і контексти // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 43-47. – ISSN 2616-9967


  "Досліджується вплив ціннісних настанов сучасної епохи на зміни у візуальній мові та на формування гендерної ідентичності через аналіз основних тенденцій гендерних та візуальних досліджень, а також образів-концептів сучасної культури. Доведено, що в ...
1367523
  Білан М.Б. Смислова одиниця французького військового статутного документа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 146-155


  Статтю присвячено дослідженню такої перекладацької категорії як смислова одиниця перекладу під час відтворення українською мовою французьких військових статутних документів. Основною одиницею такого перекладу визначено слово або словосполучення. ...
1367524
  Лужецька Н. Смислова реалізація термінів-політонімів у наукових текстах Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 89-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1367525
  Мироненко В.І. Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 57-67. – ISBN 978-966-8063-99-51
1367526
  Вірна Ж. Смислова регуляція в консультаційному процесі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.121-127
1367527
  Нещерет О.І. Смислова структура експресивно забарвленого слова у світлі психосемантики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 28-31
1367528
  Охріменко В.І. Смислова структура модальних одиниць : монографія / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Логос, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-171-439-6
1367529
  Охріменко В.І. Смислова структура модальних одиниць "sapere" та "essere capace di" (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 164-177. – ISSN 2413-5593
1367530
  Охріменко В.І. Смислова структура модального інкорпорованого маркера асоціативності CERTO (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 145-152


  У статті здійснюється розкриття смислової структури італійського модального інкорпорованого маркера асоціативності certo з представленням ізоморфізму між модальною одиницею та параметрами мікротексту її функціонування. В статье раскрывается смысловая ...
1367531
  Охріменко В.І. Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 376-386


  У статті здійснюється розкриття смислової структури італійського модального інкорпорованого маркера дейктичності proprio з представленням ізоморфізму між модальною одиницею та параметрами мікротексту її функціонування. В статье раскрывается смысловая ...
1367532
  Охріменко В.І. Смислова структура модального оператора [текст італійською мовою](на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 123-133


  У статті розглянуто взаємозалежність між семантикою італійського модального оператора [текст італійською мовою ] як згорнутою структурою, що належить до когнітивно-семантичного поля достовірності, та параметрами мікротексту його функціонування.
1367533
  Охріменко В.І. Смислова структура модального оператора in pratica (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 293-299


  У статті розглянуто взаємозалежність між семантикою італійського модального оператора in pratica як згорнутою структурою, що належить до когнітивно-семантичного поля достовірності, та параметрами мікротексту його функціонування. В статье рассмотрена ...
1367534
  Каплична Л. Смислова сфера: оцінка результативності життя О. Гай-Головка крізь призму національної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 40-43. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
1367535
  Якиминська Л. Смислове навантаження карегорії "удача" (на матеріалах Степового Побужжя) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 162-169
1367536
  Цирфа Ю. Смислове поле зовнішньополітичної ідентичності: концепт феномену та його сутнісний вимір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 30-35. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1367537
  Чорна Н.В. Смислове розкриття концептів у постмодерному художньому дискурсі Хорхе Луіса Борхеса та Хуліо Кортасара // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 226-231.
1367538
  Гнатюк А.Д. Смисловий аналіз інформації в процесі виконання послідовного перекладу / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 58-62. – ISBN 966-581-727-2
1367539
  Васильченко О.М. Смисловий вимір міждержавного конфлікту : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Васильченко Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 259 арк. – Додатки: арк. 245-259. – Бібліогр.: арк. 197-244
1367540
  Васильченко О.М. Смисловий вимір міждержавного конфлікту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Васильченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1367541
  Лисаков С. Смисловий діалог понять "провідництво” та "просвітництво” // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 152-159. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1367542
  Ковтонюк Н.П. Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу майдану // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 347-358


  У статті проаналізовано дискурс Майдану в контексті широкого розуміння текстуальності та філософії карнавалу М. Бахтіна. Узято до уваги не тільки вербально-графічний, вербально-фонетичний, візуальний, а й некодований архетипно-міфологічний ряди. ...
1367543
  Журавльова О.М. Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської литератури в перекладацькому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 41-47


  У статті розглядається смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури як синергетичний процес, що має безпосередній вплив на ступінь гармонійності відтворення інтегрального смислу тексту під час перекладу. В статье ...
1367544
  Щербицька В.В. Смисловий шар концепту "робота" в сучасних автобіографічних творах: гендерний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 211-215. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Статтю присвячено дослідженню способів вербалізації концепту РОБОТА в сучасних англійських автобіографічних творах. Проаналізовано смисловий шар концепту РОБОТА з урахуванням впливу гендерного чинника на нього. Розглянуто механізм вияву смислових ...
1367545
  Тітова Т.Є. Смислові аспекти саморегуляції особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 217-225. – ISSN 2226-4078
1367546
  Сергієнко Є. Смислові аспекти управління сучасним університетом // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
1367547
  Коваленко І.І. Смислові виміри правового життя: гносеологічний аспект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 74-84. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті показане феноменологічне розуміння права як горизонту життєвого світу. Обгрунтовано, що смислові характеристики життєвого світу задають контекст інтегративної інтерпретації, метою якої є розуміння смислів права, що містяться у структурах ...
1367548
  Піхманець Р. Смислові глибини художнього простору Леся Мартовича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 42-57. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена з"ясуванню художніх параметрів концепту забобону у творчій свідомості Леся Мартовича. Простежено його природу, полісемантику й особливості вияву на різних рівнях тексту
1367549
  Бродецький О. Смислові горизонти релігійно-етичних ідей М. Бердяєва та їхня актуальна значущість // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – № 1/2 (33/34). – С. 101-106. – ISSN 2224-0306
1367550
  Давиденко І.О. Смислові домінанти заголовків європейської Овідіани другої половини ХХ століття // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 12-21. – ISSN 2522-1337
1367551
  Помігуєва Л.П. Смислові зв"язки між компонентами англійських термінологічних словосполучень // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С, 87-93. – Бібліогр.: С. 93 ; 13 назв


  Автор статті розкриває сутність поняття "технологічні сполучення", розглядає будову понятійної системи науково-технічних термінів, враховуючи їх лінгвістичні особливості. Висвітлені моделі класифікації термінологічних сполучень і їх семантика в ...
1367552
  Пархоменко А.К. Смислові значення містики Майстера Екгарта (за А. Хаасом) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 159-161
1367553
  Кондрашова-Діденко Смислові і часові модуси базових категорій інституціоналізму // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 235-240


  Розглядаються смисли базових категорій інституціоналізму в процесі якісної змінюваності реальних процесів у суспільстві загалом і в економічній його сфері зокрема. The senses of fundamental categories of institutionalism in the process of the ...
1367554
  Бродецький О.Є. Смислові інтенції етики конфуціанства та їх ментально-соціальна значущість // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 71-73
1367555
  Лук"янець Д. Смислові колізії у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 71-83. – ISSN 1026-9932
1367556
  Кононенко В.І. Смислові конотації у структурі тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 146-155. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 22 п. – ISSN 0027-2833


  Обгрунтовуються положення щодо функції смислу в текстотворенні, організації художнього мовлення на засаді потенційного значення слова. Смислові конотації в тексті нерідко актуалізуються, визначають ключові слова, стають чинниками формування ...
1367557
  Ніколаєнко Л.Г. Смислові контексти опису позитивних і негативних величин в соціальних науках (попередні зауваження до становлення соціології числа) // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 146-167. – ISBN 978-966-2229-90-5
1367558
  Ісаєнко Л. Смислові параметри кольорового універсуму "Лісової пісні" Лесі Українки // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 139-146. – ISBN 966-7109-34-8
1367559
  Костенко Н.В. Смислові порядки в соціологічному огляді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 331-345
1367560
  Івановська О. Смислові пропорції суб"єктності селянина-міщанина - представника робітничого соціуму в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-18


  Особливості смислових пропорцій демонструють фольклорні тексти, які продуковані суб"єктністю міських мешканців, міщан, робітників, що постають одночасно як породження селянської культури і як полюсне явище щодо селянської, хліборобської творчості.
1367561
  Гранкіна-Сазонова Смислові та емоційно-регуляторні передумови оптимального функціонування особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гранкіна-Сазонова Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1367562
  Жовтянська В.В. Смислові трансформації в міфі: побудова теорії // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 29-39. – ISBN 978-966-8063-90-11
1367563
  Рощин Д.Г. Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Рощин Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1367564
  Янчук В.О. Смисложиттєвий потенціал міфотворення і світогляд Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 115-116. – ISSN 1810-2131
1367565
  Коськіна Д. Смисложиттєві орієнтації одружених осіб в контексті їх функціонально-рольової взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-67. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості смисложиттєвих орієнтацій одружених осіб. Представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження смисложиттєвих орієнтацій жінок і чоловіків, які перебувають в авторитарному або в егалітарному шлюбі. ...
1367566
  Романенко Ю.В. Смислопродукування у масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика і порнографія) / Ю.В. Романенко ; Ін-т соц. та політ. психології Акад. пед. наук України. – Київ : Знання України, 2004. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 966-316-031-4


  Великошановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями від автора. 13.10.04. Підпис
1367567
  Баняс В.В. Смислорозширення : вибр. культурол. студії та переклади / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 204, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2726-53-4
1367568
  Заоборна М.С. Смислотвірний потенціал драматичної поеми Лесі Українки "Одержима" в екстрополяції на постмодерну релігійну свідомость // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 59-65. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1367569
  Пономарьова О.А. Смислотворча роль назв людини за родом занять у внутрішньофразеологічному контексті (на матеріалі української, англійської та німецької мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пономарьова Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 268 арк. – Додатки: арк. 262-268. – Бібліогр.: арк. 225-261
1367570
  Пономарьова О.А. Смислотворча роль назв людини за родом занять у внутрішньофразеологічному контексті (на матеріалі української, англійської та німецької мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пономарьова Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1367571
  Бовсунівська Т. Смислотворча функція контексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477


  Контекст є специфічним терміном літературної критики, який допомагає опанувати сенсом j художнього твору. Контекст може бути соціальний, економічний, культурний, історичний, літературний, біографічний та ін., існує також безліч видів класифікації ...
1367572
  Семашко Т.Ф. Смислотворчий потенціал етнокультурних стереотипів із одоративним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 189-200. – ISSN 2520-6397


  У пропонованій розвідці на матеріалах "Словника української мови: у 11-ти томах (1970–1980)", що є надійним джерелом фіксації семантичної організації не лише лексикону, а й мисленнєвих процесів, автор окреслює смислотворчий потенціал ...
1367573
   Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 204, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-76-0
1367574
  Файбисович Илья Смитфилдский рынок. Торжество плоти : входите! открыто / Файбисович Илья, Каунсила Энди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 30-33 : Фото
1367575
  Перебийніс П. Сміється, плаче і співає... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 6


  Про лірику прозаїка Євгена Колодійчука
1367576
  Безпаленко А.М. Сміжність як когнітивно-відображальний принцип у мові та мовному аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 59
1367577
  Єщенко М. Сміймося! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 5


  Про урочисте відкриття міжнародної виставки політичної карикатури у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича. Всесвітньо відомий карикатурист Деріл Кейг провів лекцію та майстер-клас з політичної карикатури для присутніх - студентів, аспірантів й ...
1367578
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Торонто : Овид
[Т. 1]. – 1988. – 210, [30] с. – Малюнки з журн. "Мітла". - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1367579
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Торонто : Овид
[Т. 2]. – 1991. – 248 с. – Малюнки з журн. "Мітла", "Будяк" і ін. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1367580
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, фейлетони, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Київ : Кобза
[Т. 3]. – 1994. – 243, [2] с. – Малюнки з журн. "Мітла", "Лис Микита" та ін. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1367581
   Смійтеся на здоров"я!. – К., 1966. – 338с.
1367582
  Глазовий П.П. Смійтесь, друзі, на здоров’я : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Мистецтво, 1973. – 64 с.
1367583
  Скоробогатов В.П. Сміла. / В.П. Скоробогатов. – Дніпропетровськ, 1976. – 78с.
1367584
  Чапленко В. Сміливий починальник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 1-17


  До 150-річчя з дня народження М. Шашкевича.
1367585
  Васильчук С. Сміливцям доля допомагає // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 52-68. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ") (з 1991). ...
1367586
  Михайленко В.М. Смілий : повість для дітей мол. та серед. шк. віку / Валентина Михайленко ; художник Анатолій Книр. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 35, [1] с. : іл. – ("Молода КороНація-2018")


  У пр. № 4055BR напис : Моїм читачам - щиро автор. Підпис.
1367587
  Хьог П. Смілла та її відчуття снігу : роман / Петер Хьог ; [переклад В.М. Верховня ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 573, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Froken Smillas fornemmelse for sne / Peter Hoeg. Copenhagen: Rosinante & co, 1992. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6533-9
1367588
  Княжев В.С. Смілянщина : Історико-економічний нарис / В.С. Княжев; Редкол.: О.Б. Котькало, Б.М. Тарара, М.О. Тимошенко та ін. – Сміла : Тясмин, 1998. – 128с. – ISBN 966-7036-20-0
1367589
   Смірнов Валерій Веніамінович (1937-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 449. – ISBN 978-966-439-754-1
1367590
  Казьмирчук Г.Д. Смірнов Павло Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Н.А. Коломієць, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 291. – ISBN 96966-8060-04-0
1367591
  Шевченко Л. Смірнов Павло Петрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 215-216. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1367592
  Короткий В.А. Смірнов Павло Петрович (1882-1947) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 215. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1367593
  Кононенко Т.П. Сміт Адам // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 375-376. – ISBN 966-316-069-1
1367594
   Смітієнко Віктор Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 309. – ISBN 978-617-573-038-6
1367595
  Мельник Я. Сміттєпровід : повість-симфонія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 40-85
1367596
  Одосій Світлана Сміття в Україні. Проблеми та вирішення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 15-16 : фото
1367597
  Красюк П.Х. Сміття і мітла : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1971. – 56 с.
1367598
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 30с.
1367599
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1938. – 55с.
1367600
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1939. – 18 с.
1367601
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1950. – 68с.
1367602
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1955. – 48с.
1367603
  Бергсон А. Сміх : нарис про значення комічного / А. Бергсон. – Київ : [б. в.], 1994. – 168 с. – (Сер. "Дух і літера"). – ISBN 5-87534-093-2
1367604
  Чопик Р. Сміх від Степана : (до 170-річчя від дня народження С. Руданського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 256-259
1367605
  Косматенко А.Д. Сміх і гнів / А. Косматенко. – Київ : Дніпро, 1965. – 207с.
1367606
  Воронін Д.І. Сміх і дотепність: психолінгвістичний ракурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 23-32.
1367607
  Андрухович Юрій Сміх і страх, або повісті Гоголя : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1367608
  Сварог В. Сміх і сум Миколи Понеділка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 3-6


  Гумористичні оповідання "Смішні сльозини".
1367609
  Русальський В. Сміх Іскаріота : новелі / Вол. Русальський. – [Б. р.] : Світ, 1947. – 89, [1] с. – Зміст: Пролог до весни ; Сміх Іскаріота ; Камо ; П"ять і один ; Бременські кози ; Страх ; Матвій Гран ; Ідіот
1367610
  Карнер Д.А. Сміх крізь сльози : Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер; [пер. українською мовою Х. Назаркевич]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 200с. – ISBN 966-8849-42-6
1367611
  Шукайло В. Сміх на голову / В. Шукайло. – Київ, 1982. – 66 с.
1367612
  Годованець М.П. Сміх на службі. / М.П. Годованець. – К, 1973. – 64с.
1367613
  Балабко О. Сміх над вогнем: життя і смерть Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 64-73. – ISSN 0131-2685
1367614
  Бабюк А.Д. Сміх нірвани : наpиси й новели / Андрій Бабюк. – [Володимир Волинський] ; Львів : Hакл. Комісаpіяту У[к]p. Сїчових Стpільцїв ; [Дpук. Ставpопиг. Ін-та, під упp. Ю. Сидоpака, Л.], 1918. – 42 с.


  Зміст: Сміх Нїpвани; Авpаам; В обняттях Демона; Hа pуїнах pаю; Hад меpтвим моpем [пpисвячено А. Баландюкові]; В забуттю; Тpагедія осїнного дня; Hа хвилях божевілля; Останнє слово живого меpця; Суєта; Hа pозпуттї по півночі два бpати зійшли ся; Розбитий ...
1367615
  Подобєд О. Сміх переміщених крізь сльози. У повоєнній Західній Німеччині свідоцтво про освіту подекуди можна було роздобути за шмат дефіцитного сала // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 38). – С. 9


  Понад сімдесят років тому в одному з ДіПі-таборів Західної Німеччини представники військової поліції були змушені провести ретельний обшук. Вони сумлінно обшукали метр за метром всі таборові приміщення. Не забули зазирнути в підвал і навіть на дах. Але ...
1367616
  Попенко О.І. Сміх продовжує життя, або Еліксир життя і здоров"я від Остапа Вишні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 126-128. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1367617
  Чубенко В.А. Сміх сміхом / В.А. Чубенко. – К, 1986. – 95с.
1367618
   Сміх став їхньої зброєю / Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3


  Щодо видання першої книги "Антології сатири і гумору української діаспори".
1367619
  Грибкова Ю. Сміх та іронія як соціокультурний феномен // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.221-230. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1367620
  Войцехівська Н. Сміх у конфліктному діалогічному дискурсі / Наталія Войцехівська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 61-67. – ISSN 0320-3077
1367621
  Трохименко О.В. Сміх як форма критичної фіксації в творчості М. В. Гоголя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 46-48
1367622
  Коцюбинський М.М. Сміх. Він іде. Persona grata / М. Коцюбинський. – Київ : Всеукр. Держ. Вид. ; [2-а рад. друк], 1920. – 81, [2] с. : портр. – (Універсальна бібліотека ; № 5)
1367623
  Захаревич М. Сміхова адресація "Ревізора" М. Гоголя на франківській сцені // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 289-296. – ISSN 1997-4264
1367624
  Козирєва Н.В. Сміхова культура в інтелектуальній прозі М. Хвильового // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 147-152. – (Філософія ; вип. 44)
1367625
  Стяжкина О. Сміхова культура України другої половини ХХ століття: освоєння жіночого образу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 21-29
1367626
  Гудзенко О.З. Сміхова культура як модус соціокультурних трансформацій українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 162-166. – ISSN 2077-1800
1367627
  Масенко Л. Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 93-100. – Бібліогр.: С. 100 ; 7 назв
1367628
  Скловський І. Сміхова культура як феномен пробудження цивілізованої історичної нації у філософії та літературі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 242-244. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1367629
  Денисюк Ж.З. Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 47-54. – ISSN 2225-7586
1367630
  Кімакович І. Сміховий текст традиційної культури етносу: до питання про семіотичну сутність фольклорної самосвідомсті українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 32-46. – ISSN 0130-6936
1367631
   Сміховина : Збірничок веселих віршів та приповісток. – Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. – Київ : Видавництво "Український Учитель", 1907. – 32с. : мал. – (Ілюстр. б-ка для дітей ; № 45)


  На с. [1] епіграф з твору Т.Г. Шевченка. – Авт. поет. і прозових творів: О.К. Коваленко, П.В. Тенянко, Г. Байраченко, П.Й. Капельгородський, М.Ф. Чернявський, П.М., Ю.Я. Будяк, К. Максименко, З. Ткаченко, П. Шелест [І.Л. Липа], Н.К. [Н.М. Кибальчич], ...
1367632
  Стороженко О.П Сміховинки Олекси Стороженка. – У Львові (Львів) : Коштом і заходом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Ставропигійського ін-та, 1917. – 32 с. – (Просвітні листки ; Ч. 51)


  Зміст: 1. Не в добрий час; 2. Два брати; 3. Дурень
1367633
  Глазовий П.П. Сміхологія : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ, 1982. – 280 с.
1367634
  Глазовий П.П. Сміхологія / Павло Глазовий. – Вид. 5-те, допов. – Київ : Стебеляк, 2011. – 391, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-05-9
1367635
  Сліпчук П.О. Сміхом по лиху : гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
1367636
  Іванович В.І. Сміхомовки : гумор та сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 83 с.
1367637
   Сміхотворець Микола Яковченко : Спогади. Твори. Документи. – Київ, 2005. – 192с. : фотоіл. – ISBN 966-625-014-4
1367638
  Мельничук А.В. Сміхотерапія від Андрія / А. Мельничук. – Київ : Гранмна, 2015. – 190, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2726-37-4


  В пр. №1708982 напис: Рідній бібліотеці рідного мені Тарасового столичного університету з великою пошаною - сміхотерапевт. Підпис. 17.11.2016 р.
1367639
  Круглов Ю.М. Смішинки / Ю.М. Круглов. – К, 1963. – 93с.
1367640
  Стадниченко Ю. Смішинки з перцем : гумор, сатира / Ю. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1970. – 52 с.
1367641
  Стадниченко Ю.І. Смішинки з перцем : байки, гуморески, пародії, епіграми / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1970. – 51 с.
1367642
   Смішинки.. – К, 1970. – 143с.
1367643
  Ковінька О.І. Смішне пригинає, смішне й виправляє / О.І. Ковінька. – Харків, 1975. – 199с.
1367644
  Возіянов М.К. Смішний заєць 2. Роздуми братів наших менших і не тільки... : байки звичайні та ліричні / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Вид 2-ге, допов. та перероб. – Харків : Майдан, 2016. – 101, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-643-4


  Підпис.
1367645
  Абу-ль-Фарадж Смішні оповідки / Абу-ль-Фарадж ; пер. з ассірійськ., авт. вступ. сл. Є. Варда. – Київ : Дніпро, 1972. – 318 с. : іл.
1367646
  Дузь І.М. Смішного слова чародій / І.М. Дузь. – Одеса, 1989. – 142с.
1367647
  Олесь Олександр Сміються, плачуть солов"ї / Олесь Олександр; Уклад.: Я.О.Паламарчук, Ю.М.Радянський. – Одеса : Маяк, 2000. – 200с. – ISBN 966-587-048-3
1367648
   Сміються, плачуть солов"ї.... – Київ : Молодь, 1988. – 123 с.
1367649
  Яценко Л.О. Сміючись, говорити правду : урок з вивчення байок Езопа // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 16-18
1367650
  Шкондин М.В. СМК и СМИ как понятия журналистики // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1367651
  Гладких Б.А. Смог - система математического обеспечения графопостроения / Б.А. Гладких. – Томск, 1974. – 76с.
1367652
  Горбик В.О. Смог над Альбіоном / В.О. Горбик. – Київ, 1969. – 48с.
1367653
   Смогоржевський Леонід Олександрович (1921-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 450. – ISBN 978-966-439-754-1
1367654
   Смогоржевський Олександр Степанович (1896-1969) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 450. – ISBN 978-966-439-754-1
1367655
  Беспалов В.П. Смогут ли войти преподаватели российских вузов в состав «креативного» класса? // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 48-51. – ISSN 1728-8878


  Последние годы в российском обществе все больше говорят о необходимости стимулирования развития т.н. "креативного класса", чьи представители в состоянии создавать инновационную продукцию в любой отрасли и сфере деятельности. Все это напрямую относится ...
1367656
  Иванов Сергей Смоделируем чудо : раскоп // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 92-93 : Фото
1367657
  Лурье Л.И. Сможет ли довузовское образование проложить России путь в Болонский процесс? Часть вторая. Какой нашему образованию прок от конвергенции российской и европейской моделей / Л.И. Лурье, М.Л. Лурье // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 56-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема преемственности системы довузовского образования России и международного образования, его роли в подготовке профессиональных лидеров. Предложены меры, необходимые для реформирования действующей системы довузовского образования России
1367658
  Лурье Л.И. Сможет ли довузовское образование проложить России путь в Болонский процесс? Часть первая. Специалист будущего - это человек культуры / Л.И. Лурье, М.Л. Лурье // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 52-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены концептуально-методологические проблемы довузовского образования России в условиях Болонского процесса. Отмечены трудности, возникающие у выпускников российских школ в международном образовательном пространстве. Обращено внимание на роль ...
1367659
  Новоселова Л. Сможет ли Китай стать локомотивом глобального экономического роста? : (По поводу достижений и проблем реализации антикризисной политики в КНР) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 66-78. – ISSN 0130-9757
1367660
  Турчинська А.Ф. Смок : (повість із часів імперіялістичної війни) / Агата Турчинська. – Харків ; Київ : Держвидав України
Ч. 1. – 1930. – 215 с.
1367661
  Лондон Д. Смок Беллью / Д. Лондон. – Минск, 1955. – 140с.
1367662
  Лондон Д. Смок Беллью и Смок и Малыш / Д. Лондон. – 239с.
1367663
  Лондон Д. Смок Белью / Д. Лондон. – Москва-Л, 1945. – 79с.
1367664
  Лондон Д. Смок і Малий / Д. Лондон. – Київ, 1961. – 43 с.
1367665
  Лондон Д. Смок та Шорті / Д. Лондон. – К, 1927. – 182с.
1367666
  Турчинська А.Ф. Смок. Зорі на Верховині : повісті / А.Ф. Турчинська. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1960. – 434 с.
1367667
  Эльчин Смоковница : повести, рассказы / Теймур Эльчин ; пер. с азерб. – Москва : Известия, 1981. – 430 с.
1367668
  Горфункель Е.И. Смоктуновский / Е.И. Горфункель. – Москва : Искусство, 1990. – 237 с.
1367669
  Боброва А.О. Смола бітуму з олександрійського бурого вугілля / А.О. Боброва. – К, 1956. – 68с.
1367670
  Боброва А.О. Смола бітуму з олександрійського бурого вугілля / А.О. Боброва. – К, 1956. – 68с.
1367671
  Бенедиктов Александр Смола для грампластинок. Червецовая музыка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 102 : фото
1367672
  Зиедонис И. Смола и янтарь : стихи / И. Зиедонис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1965. – 92 с.
1367673
   Смолениские грамоты 13-14 веков. – М., 1963. – 138с.
1367674
  Думин С.В. Смоленкое воеводство в составе Речи Посполитой в 1618-1654 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Думин С.В. ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
1367675
  Мурзаев Н.И. Смоленск - город-герой / Н.И. Мурзаев. – М., 1987. – 63с.
1367676
  Смирнов И.А. Смоленск - город русской славы / И.А. Смирнов. – Москва, 1982. – 158с.
1367677
   Смоленск - город русской славы : Метод. и библиогр. материалы. – Смоленск, 1988. – 49с.
1367678
   Смоленск - Дрезден. – Смоленск, 1971. – 180с.
1367679
  Аристов В.П. Смоленск / В.П. Аристов. – Смоленск, 1939. – 276с.
1367680
  Белогорцев И.Д. Смоленск / И.Д. Белогорцев, И.Д. Софинский. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 75 с. : ил. – (Архитектура городов СССР)
1367681
   Смоленск. – 3-е прераб.и доп. изд. – Смоленск, 1963. – 258с.
1367682
   Смоленск : Путеводитель. – 4-е прераб.и доп. изд. – Москва, 1965. – 232с.
1367683
   Смоленск. – Науч. конференции. – Смоленск, 1967. – 266с.
1367684
   Смоленск : Путеводитель. – Москва, 1969. – 184с.
1367685
   Смоленск = Smolensk. – Москва : Планета, 1973. – 165 с.
1367686
   Смоленск. – 6-е изд., перераб. – Москва, 1974. – 22с.
1367687
   Смоленск. – Москва, 1980. – 111с.
1367688
  Демидович Е. Смоленск во взаимоотношениях Великого княжества Литовского и Московской державы в XVI - первой трети XVII ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 128-130
1367689
   Смоленск и Гнёздово. – М., 1991. – 260с.
1367690
   Смоленск на пороге юбилеев : "Лучший рекламно-информационный проект" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 74
1367691
  Молодцов Юрий Смоленск. Город-ключ и его бриллианты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1367692
  Косяков Н.Н. Смоленск. Экон. геогр. характер. : Автореф... канд. геогр.наук: / Косяков Н. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 14л.
1367693
  Джанджугазова Елена Смоленск: размышления о приоритетах развития : "Град велик и мног людьми". Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 52-56 : Фото
1367694
  Максимов Е.В. Смоленск: Страницы героич. защиты и освобождения города, 1941-1943. / Е.В. Максимов. – М., 1990. – 238с.
1367695
  Сташевский Е.Д. Смоленская война 1632-1634 г.г. : Организация и состояник Московской армии. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1919. – 328с.


  Подпись Оглоблина
1367696
  Будаев Д.И. Смоленская деревня / Д.И. Будаев. – Смоленск, 1972. – 467с.
1367697
  Сальковский В.А. Смоленская дорога / В.А. Сальковский. – Москва, 1987. – 411 с.
1367698
  Воронин Н.Н. Смоленская живопись ХП-ХШ вв. / Н.Н. Воронин. – Москва, 1977. – 183с.
1367699
  Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX-XIII вв. : очерки истории Смоленщины и Восточной Белорусии / Л.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1980. – 261с.
1367700
  Шутова Наталья Смоленская земля. На перекрестье дорог, времен, судеб : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-65 : Фото
1367701
  Степанчук Т.Г. Смоленская легенда / Т.Г. Степанчук. – М., 1961. – 47с.
1367702
  Истомин В.П. Смоленская наступательная операция (1943 г.) / В.П. Истомин. – М., 1975. – 214с.
1367703
  Петухов В.А. Смоленская областная партийная организация в борьбе за восстановление хозяйства области в 1943-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Петухов В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1367704
   Смоленская область. – Каталог. – Смоленск, 1973. – 48с.
1367705
   Смоленская область. – Москва, 1978. – 240с.
1367706
  Коровин В.И. Смоленская область (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Коровин В. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1367707
   Смоленская оборона. – Смоленск, 1939. – 260с.
1367708
   Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии.
Вып. 1. – 1909. – [5], XVI, 16 с. – Конволют. - Пер. с кн. 5 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Смоленская старина. Вып. 1; 2. Редков Н.Н. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие, составленное учеником его Ефремом; 3. Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин; 4. Попов ...
1367709
   Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии
Вып. 1. – 1909. – [5], XVI, 16 с. – Конволют. - Пер. с кн. 6 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Смоленская старина. Вып. 1; 2. Редков Н.Н. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие, составленное учеником его Ефремом; 3. Бугославский Г. О Борисоглебской церкви г. Смоленска; 4. Орловский И. Борисоглебский монастырь в ...
1367710
  Жиркевич А.В. Смоленские архивы в 812 году / А.В. Жиркевич // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 345-371
1367711
  Жиркевич А.В. Смоленские архивы в 812 году / А.В. Жиркевич // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 346-371
1367712
   Смоленские Грамоты XIII-XIV веков. – Москва : Изд-во Академии Наук СССР, 1963. – 140 с.
1367713
  Грибов Ю.Т. Смоленские дороги / Ю.Т. Грибов. – М., 1976. – 64с.
1367714
  Рыленков Н.И. Смоленские леса / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1944. – 64с.
1367715
   Смоленские припевки. – Смоленск, 1962. – 108с.
1367716
   Смоленский государственный педагогический университет им. К.Маркса : Справ. для поступающих. – Смоленск, 1936. – 16с.
1367717
   Смоленский государственный педагогический университет им. К.Маркса. – Смоленск, 1968. – 292с.
1367718
  Рябков Г.Т. Смоленский край в период феодализма. / Г.Т. Рябков. – Смоленск, 1984. – 80 с.
1367719
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь : в 4 ч. / сост. В.Н. Добровольский. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова. – (Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии ; Т. 20)
Ч. 1 : [под ред. В.И. Ламанского, д. чл. и И.Н. Половинкина, члена-сотрудника]. – 1891. – XXVIII, 716 с.


  Ред. Ламанский, Владимир Иванович (1833-1914)
1367720
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь : в 4 ч. / сост. В.Н. Добровольский. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова. – (Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии ; Т. 23, вып. 2)
Ч. 3 : Пословицы / [под наблюдением члена-сотрудника Ир.Н. Половинкина]. – 1894. – [2], IV, 137 с.
1367721
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь / сост. В.Н. Добровольский. – Смоленск : Тип. П.А. Силина, 1914. – 1022 с. – Глубокоуваж. В.И. Ламанскому с сердечной признательностью посвящ. труд свой благодарный автор
1367722
  Погуляев Д.И. Смоленский район / Д.И. Погуляев, Б.А. Махотин. – Смоленск, 1972. – 471с.
1367723
   Смоленский семинар поэтов. – Смоленск, 1958. – 138с.
1367724
  Ретковская Л.С. Смоленский собор Новодевичьего монастыря / Л.С. Ретковская. – Москва, 1955. – 60 с.
1367725
  Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник / В.Н. Добровольский. – С.-Петербург : Типография С.Н. Худекова, 1893. – [4], IV, 432 с.
1367726
  Соболевский А.И. Смоленско-полоцкий говор в XIII-XV вв. : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Варшава : В тип. Марти Земкевич, 1886. – 27 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник
1367727
  Будаева О.Д. Смоленское земство в конце XIX начале ХХ вв. (1890-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Будаева О. Д.; Калин.ГУ. – Калинин, 1981. – 16л.
1367728
  Маковский Д.П. Смоленское княжество / Д.П. Маковский. – Смоленск, 1948. – 271с.
1367729
  Маковский Д.П. Смоленское княжество : Автореф... канд. ист.наук: / Маковский Д. П.;. – Смоленск, 1949. – 19 с.
1367730
  Александров С.В. Смоленское княжество во второй половине XI - первой четверти XII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 92-105. – ISSN 0042-8779
1367731
  Третьякова Людмила Смоленское княжество Марии : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 162-172 : Іл.
1367732
   Смоленское сражение. – Смоленск, 1966. – 92с.
1367733
  Пучинский Ю.В. Смоленское шоссе: Рассказы. / Ю.В. Пучинский. – Минск, 1990. – 171с.
1367734
  Твардовский А.Т. Смоленщина / А.Т. Твардовский. – Москва, 1943. – 194с.
1367735
   Смоленщина в стихах и песнях. – для школьников 5-8 классов. – Смоленск, 1967. – 60с.
1367736
  Степанов П.С. Смоленщина после гражданской войны / П.С. Степанов. – Смоленск, 1959. – 176с.
1367737
  Шутова Наталия Смоленщина: не в гостях, а на малой родине... : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 78-79 : Фото
1367738
  Рожков А.С. Смолистые вещества хвойных и насекомые ксилофаги / А.С. Рожков, Г.И. Массель. – Новосибирск : Наука, 1982. – 149с.
1367739
  Жадько В. Смолич Юрій Корнелійович (- укр. письменник, актор, театральний критик, публіцист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 802. – ISBN 978-966-8567-14-8
1367740
  Губерський Л.В. Смолій Валерій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 485. – ISBN 966-316-045-4
1367741
  Матях В.М. Смолій Валерій Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 292. – ISBN 96966-8060-04-0
1367742
   Смолій Валерій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 450-451. – ISBN 978-966-439-754-1
1367743
  Паламарчук О.Л. Смоліна Майя Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 231-232. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського державного університету ім. Т.Шевченка. З 1974 р. - асистент, з 1993 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка
1367744
  Паламарчук О.Л. Смоліна Майя Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 217-218. – ISSN 2075-437X
1367745
  Брегова Д.Д. Смолоду и всю жизнь / Д.Д. Брегова. – М., 1979. – 287с.
1367746
  Ногин К.И. Смолокурение и дегтекурение / К.И. Ногин. – Л, 1932. – 216с.
1367747
  Истомин В.Ф. Смолокуры / В.Ф. Истомин. – Москва, 1978. – 191 с.
1367748
  Юськевич Тарас Васильович Смолопродуктивність інтродукованих видів роду Pinus L. в умовах малого Полісся : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.03.03 / Юськевич Тарас Васильович; Український держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 2000. – 18л.
1367749
  Осадчук Л.С. Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 87-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
1367750
  Книш І. Смолоскип у темряві : Наталія Кобринська й український жіночий рух / Ірена Книш. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 302, [1] с. : іл., портр. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1850-7
1367751
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 5/6, травень - червень. – 2015. – 8 с.
1367752
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 9/10. – 2016. – 8 с.
1367753
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 3/4. – 2017. – 8 с.
1367754
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 5/6. – 2017. – 8 с.
1367755
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2017. – 4 с.
1367756
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 9/10. – 2017. – 8 с.
1367757
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2018. – 4 с.
1367758
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 3/4. – 2018. – 4 с.
1367759
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 5/6. – 2018. – 4 с.
1367760
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2018. – 4 с.
1367761
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 9/10. – 2018. – 4 с.
1367762
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 11/12. – 2018. – 4 с.
1367763
  Жадан С. Смолоскип. Осип Зінкевич фактично створив наше покоління // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 9
1367764
  Лубківський Р.М. Смолоскипи : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ, 1975. – 95 с.
1367765
  Кірсенко М. Смолоскипи свободи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 5 (325). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  До 45-річчя самоспалення Яна Палаха, чеського юнак-студента, що вчинив акт жертовного самогубства через п"ять місяців після початку окупації Чехословаччини радянськими військами.
1367766
  Коган А.И. Смолы из многоосновных кислот и многоатомных спиртов / А.И. Коган. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 164 с.
1367767
   Смолюк Іван Олександрович : біобібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л.П. Бондар ; ред. С.О. Горожанова]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 28, [1] с. : фотоіл.
1367768
  Лелянов В.А. Смоляная олифа / В.А. Лелянов. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
1367769
  Воробьев М.В. Смоляне -- Герои Советского Союза. / М.В. Воробьев. – Москва, 1966. – 648с.
1367770
   Смоляне. – М., 1980. – 607с.
1367771
  Яковлев С.М. Смоляне в искусстве / С.М. Яковлев. – М, 1968. – 336с.
1367772
  Левицкий Д.Г. Смолянки / Д.Г. Левицкий. – [Ленинград] : [б. и.], 1968. – [1] л., слож. в 4 раза : ил., портр.
1367773
  Перова Н.И. Смолянки, мариинки, павлушки... бестужевки : из истории женского образования в Санкт-Петербурге / Надежда Перова. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9676-0096-5
1367774
  Швецов Л.А. Смольнинский район. / Л.А. Швецов. – Л, 1964. – 194с.
1367775
  Гегело А.И. Смольный / А.И. Гегело. – Ленинград, 1958. – 112 с.
1367776
  Бартенев И.А. Смольный / сост. И.А. Бартенев. – Ленинград, 1960
1367777
  Охотников И.В. Смольный / И.В. Охотников. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 48с.
1367778
   Смольный. – 2-е изд. – Л., 1965. – 79с.
1367779
  Пилявский В.И. Смольный / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1970. – 104 с.
1367780
   Смольный. – Л., 1986. – 63с.
1367781
  Немиро О.В. Смольный в советском изобразительном искусстве / О.В. Немиро. – Л., 1987. – 221с.
1367782
  Гречухо В.Ф. Смольный и Таврический дворец / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 16 с.
1367783
  Лебедев Н.А. Смольный, Москва, Россия, 1918-1921 гг. / Н.А. Лебедев. – М., 1978. – 208с.
1367784
  Розадеев Б. Смольный.Таврический дворец / Б. Розадеев. – Ленинград ; Москва, 1958. – 70 с.
1367785
  Крупина В. Сморжевська Оксана Олександрівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 216-217. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1367786
   Смородина. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 151 с.
1367787
  Рыбицкий Н.А. Смородина / Н.А. Рыбицкий. – Ленинград, 1961. – 100 с.
1367788
  Смольникова Н.К. Смородина / Н.К. Смольникова. – М., 1968. – 144с.
1367789
  Поздняков А.Д. Смородина / А.Д. Поздняков, В.Ф. Белов. – 2-е изд. – М, 1988. – 32с.
1367790
  Рыбицкий Н.А. Смородина и крыжовник / Н.А. Рыбицкий. – Ленинград, 1965. – 146 с.
1367791
  Поздняков А.Д. Смородина и крыжовник. / А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. – М, 1990. – 79с.
1367792
  Анисимов С.М. Смородинка / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Казгиз, 1962. – 84 с.
1367793
  Усольцев А.Х. Смородинный чай / А.Х. Усольцев. – М., 1970. – 271с.
1367794
  Усольцев А. Смородинный чай / А. Усольцев. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1971. – 224 с.
1367795
  Зотова З.Я. Смородиновый сад / З.Я. Зотова, В.В. Иноземцев. – Л., 1985. – 91с.
1367796
   Смородинцева Анастасія Федорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 255 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1367797
   Смородинцева Анастасія Федорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 266. – ISBN 978-966-439-961-3
1367798
   Смотр народных университетов Латвийской ССР. – Рига, 1969. – 20с.
1367799
  Федоров А.С. Смотр прогрессивного киноискусства / А.С. Федоров. – Москва, 1953. – 39с.
1367800
  Козловский Евгений Смотр тенденций : DIGITAL: Ганноверская выставка СеВІТ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 154-159 : Іл.
1367801
  Макаренко Т. Смотреть в суд // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Сегодня участникам корпоративных отношений ввиду нечеткого, противоречивого и содержащего проблемы законодательства остается надеяться на справедливое судебное решение".
1367802
  Пришвин М.М. Смотреть и слушать лилии / М.М. Пришвин. – Эиста, 1980. – 192с.
1367803
  Памук Орхан Смотреть из окна : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 62-195. – ISSN 1130-6545
1367804
  Ганзикова Г. Смотреть, слушать и читать : Технологии мультимедийнного издательства // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 24 - 29. – ISSN 1727-4893
1367805
  Дудочкин П.П. Смотри в корень / П.П. Дудочкин. – Калинин, 1956. – 156с.
1367806
  Маковецкий П.В. Смотри в корень! : сборник любопытных задач и вопросов / П.В. Маковецкий. – 5-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 288 с.
1367807
  Маковецкий П.В. Смотри в корень! : сб. любопытн. задач и вопросов / П.В. Маковецкий. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1991. – 350 с.
1367808
  Прутков Козьма Смотри в корень! / Козьма Прутков. – Харьков : Фолио, 2009. – 253, [3] с. : ил. ; 11х8,5см. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4588-1


  Козьма Прутков: коллективный лит. псевдоним рус. поэтов А.К.Толстого, А.М.Жемчужникова, В.М.Жемчужникова, А.М.Жемчужникова.
1367809
  Грек Александр Смотри в оба : история. Стерео // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-48 : Фото
1367810
  Щукин А.Н. Смотри и говори / А.Н. Щукин, С.И. Златкина. – Москва, 1970. – 253 с.
1367811
  Ханбеков Л.В. Смотри людям в глаза : повесть / Л.В. Ханбеков. – Саранск : Мордовское кн.изд., 1973. – 127 с.
1367812
  Кулаков Н.И. Смотри людям в глаза. / Н.И. Кулаков. – Мурманск, 1963. – 47с.
1367813
  Антонов Н.Г. Смотри прямо в лицо : роман / Н.Г. Антонов ; ил. В. Ружо. – Смоленск : Книжное издательство, 1963. – 416 с. : ил.
1367814
   Смотри, слушай, учись. – Л., 1971. – 205с.
1367815
  Галкина С.Г. Смотрим, рисуем, рассказываем. / С.Г. Галкина. – М., 1965. – 55с.
1367816
  Папаян А.П. Смотрины : комедия в 1-м д. / Арамашот Папаян; авториз. пер. с арм. И.Луковского. – Москва, 1952. – 52 с.
1367817
  Папаян А.П. Смотрины : комедия в 1-м д. / Арамашот Папаян; пер. с арм. – Москва : Искусство, 1958. – 31 с.
1367818
  Юрганов О.Б. Смотрись, как в зеркало, в другого человека / О.Б. Юрганов. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 189с.
1367819
  Карамазов В.Ф. Смотрите в глаза лемуру : повесть / В.Ф. Карамазов. – Москва, 1989. – 415 с.
1367820
  Прусс Ирина Смотрите, кто приехал : Досье // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 120-129 : Іл.
1367821
  Сарнов Б.М. Смотрите, кто пришел / Б.М. Сарнов. – М., 1992. – 592с.
1367822
  Пасховер А. Смотрите, кто пришел // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 30 (159), 25 августа 2017. – С. 62-65


  "Советские танки в Праге в августе 1968-го показали: соцлагерь - это лишь разновидность последней империи человечества и Москва-метрополия готова подавить любой бунт в подконтрольных ей “провинциях”."
1367823
  Ефимов И.М. Смотрите, кто пришел! / И.М. Ефимов. – М.-Л, 1965. – 188с.
1367824
  Клейнер Г. Смотрите, кто пришел!.. : (о книге Т.И. Заславской и др. "Новое поколение деловых людей России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 145-149. – ISSN 0042-8736
1367825
  Макарова Г.И. и др. Смотрите, слушайте, говорите : Частично программированное учебно-метод. пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном факультетах вузов УССР / Г.И. и др. Макарова. – Киев : Киевский ун-т
Вып. 1 : В космос. – 1966. – 226 с.
1367826
  Макарова И Г. и др. Смотрите, слушайте, говорите / И Г. и др. Макарова. – Киев : Киевский университет
Вып. 2 : Химия вчера, сегодня и завтра. – 1966. – 161с.
1367827
  Макарова Г.И. и др. Смотрите, слушайте, говорите / Г.И. и др. Макарова. – Киев : Киевский ун-т
Вып. 3 : Я изучаю природу и человека. – 1966
1367828
  Мелентьев В.В. Смотритель Аральского моря / В.В. Мелентьев, Е Мелентьева. – Алма Ата, 1989. – 173с.
1367829
  Булатникова Д. Смотритель маяка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 133-139. – ISSN 1728-8568
1367830
  Блох Ю.И. Смотритель мирового времени Николай Стойко-Радиленко / Ю.И. Блох, И.Э. Рикун // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 166-174 : фото. – Библиогр.: с. 172-174. – ISSN 0203-3100
1367831
  Ляпіна Т.О. Смотрицький Герасим (XVI ст.-1594) / Т.О. Ляпіна, В.В. Тригубенко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 51-56. – ISBN 966-06-0367-3
1367832
  Тригубенко В.В. Смотрицький Максим (Мелетій) (бл. 1572-1633) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 79-84. – ISBN 966-06-0367-3
1367833
  Курас І. Смотрицький Мелетій // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 150-152. – ISBN 966-642-207-7


  Мелетій Смотрицький, також відомий як Максим Герасимович Смотрицький (1577-1633) - письменник, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, український мовознавець, праці якого вплинули на розвиток східнослов"янських мов. Автор «Граматики слов"янської» ...
1367834
  Романов А.А. Смотровые вышки / А.А. Романов. – М., 1976. – 144с.
1367835
  Иванов А.М. Смотрю в глаза твои, Россия / А.М. Иванов. – Ярославль, 1974. – 175с.
1367836
   Смотрю в твои глаза. – Кемерово, 1977. – 319с.
1367837
  Корнешов Л.К. Смотрю людям в глаза / Л.К. Корнешов. – М, 1967. – 192с.
1367838
  Монах Е. Смотрю на мир глазами волка : Повести / Е. Монах. – Москва : Локид, 1996. – 319 с. – (Современній российский детектив). – ISBN 5-320-00085-5
1367839
  Бойко И.Н. Смотрю, слушаю... : повесть, рассказы / Иван Бойко. – Краснодар : Книжное издательство, 1978. – 270 с. : портр.
1367840
  Мухина-Петринская Смотрящие вперед / Мухина-Петринская. – М., 1965. – 479с.
1367841
  Савицкас А. Смотрящий с высоты / А. Савицкас. – М, 1971. – 75-100с.
1367842
  Ільїн В.В. Смріті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 67. – ISBN 966-316-069-1
1367843
  Олещук В.А. Смстемы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1367844
  Баранов В.Ф. Смуга біла, смуга чорна : повісті, оповідання / Віктор Баранов. – Київ : Молодь, 1988. – 244, [2] с.
1367845
  Іщенко М.Г. Смуга відчуження : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1972. – 309 с.
1367846
  Федоренко В.В. Смуга забезпечення - вимога сьогодення / В.В. Федоренко, О.С. Івахів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 165-172. – ISSN 2313-5603
1367847
  Григорук В.І. Смуга лазерної генерації та поріг ВКР підсилення в одномодових волокнах, легованих TiO2 / В.І. Григорук, І.В. Сердега, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Проаналізовані особливості ВКР генерації і ширини смуги підсилення світла в одномодовому волокні SiO2TiO2. Запропонований спектроскопічний метод визначення профілю ВКР підсилення за даними поперечного перерізу спонтанного комбінаційного розсіяння ...
1367848
  Єфетов М.С. Смуга чудес / М.С. Єфетов. – Киев, 1953. – 248 с.
1367849
  Єфетов М.С. Смуга чудес / М.С. Єфетов. – Киев, 1953. – 248 с.
1367850
  Міщенко Лідія Трохимівна Смугаста мозаїка пшениці (wheat streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.06 / Міщенко Л.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 377л. + Додатки: л.369-377. – Бібліогр.: л.314-368
1367851
  Міщенко Лідія Трохимівна Смугаста мозаїка пшениці (wheat streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.06 / Міщенко Л.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 72 назв.
1367852
  Артамонова О.В. Смугасті друзі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 27
1367853
  Рафаловський Євген Смугасті коні в степах України. Асканія-Нова // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47
1367854
  Паньків В.В. Смуги прозорості в пиловій магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 215-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В даній статті ми аналізуємо особливості смуг прозорості, які з"являються в запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами, завдяки дисперсії тензора магнітної проникності пилової підсистеми, та не існують у звичайній холодній ...
1367855
  Домбровский Ю.О. Смуглая леди / Ю.О. Домбровский. – М., 1969. – 184 с.
1367856
  Домбровский Ю.О. Смуглая леди / Ю.О. Домбровский. – М., 1985. – 654 с.
1367857
  Домбровский Ю.О. Смуглая леди / Ю.О. Домбровский. – М., 1987. – 652 с.
1367858
  Басок В.Я. Смугляві дні : поезії / Василь Басок ; упоряд. С. Реп"ях ; вступ. ст. П. Кисиленка, С. Реп"яха. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 76, [1] с.
1367859
  Розинский Г.Б. Смугнар / Г.Б. Розинский. – Минск, 1986. – 97 с.
1367860
  Івко Сергій Олександрович Смугові фільтри з перестроюванням частоти на комбінованих хвилеводно-діелектричних ланках для відомчої техніки багатоканального радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Івко С.О.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1367861
  Мироненко І. Смужка на сході (до "Квітів ностальгії" Олександри Ковальової) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 189-190. – ISSN 08-68-4790-01


  Мiжнародна лiтературна корпорацiя MERIDIAN CZERNOWITZ видала поетичну збірку «Квіти ностальгії» харківської автор ки Олександри Ковальової. Назва книжки викликала у мене запитання: як часто літераторів харківців притягувала до себе Буковина? Почнімо із ...
1367862
  Михайленко А. Смужка світла в затемненому вікні : невелика повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 81-98. – ISSN 0130-321Х
1367863
  Катаев И.М. Смута. – Описано без тит. л. – [Москва], 1910. – С. 224-264. – Библиогр. в подстроч примеч.


  Отд. оттиск: Русская история в очерках и статьях. Т. 2 / сост. при участии профессоров и преподавателей под ред. проф. М.В. Довнар-Запольского. - [2-е изд.] ; 1909-1916. - [Москва] : Московское учеб. книгоиздат. ; [Тип. И. Люндорф], [1910]. - [3], 439 ...
1367864
  Шадрин А.И. Смута / А.И. Шадрин. – М., 1988. – 560с.
1367865
  Сарсекеев К. Смута / К. Сарсекеев. – Алма-Ата
1. – 1989. – 526с.
1367866
  Зиновьев А.А. Смута / А.А. Зиновьев. – М, 1995. – 494с.
1367867
  Довнар-Запольский М.В. Смута в Москве. – 10 с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
1367868
   Смута в Московском государстве. – М., 1989. – 459с.
1367869
  Скрынников Р.Г. Смута в России в начале XVII в. / Р.Г. Скрынников. – Л., 1988. – 253с.
1367870
  Фирсов Н.Н. Смута и народ на Руси в начале XVII d/ / Н.Н. Фирсов. – Москва, 1918. – 24с.
1367871
  Зеленев Е.И. Смута, анархия, революция: арабская политическая культура на пути в будущее // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 8-12. – ISSN 0321-5075
1367872
  Смоленчук М. Смутна доба : іст. роман / Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 447, [1] с. : іл. – Тлумач. словник: с. 413-446. – ISBN 978-966-189-389-3
1367873
  Задонский Н.А. Смутная пора / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1954. – 232с.
1367874
  Волков А. Смутная тень Сапфо // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 80-89. – ISSN 1812-867Х
1367875
  Саган Ф. Смутная улыбка / Франсуаза Саган. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1991. – 365 с. – ISBN 5-7620-0422-8
1367876
  Валишевский К.Ф. Смутное время / Пер. с фр. под ред. [и с предисл.] Е.Н. Щепкиной. – Санкт-Петербург : О-во вспоможения окончившим курс наук на С.-Петерб. высш. жен. курсах, 1911. – VIII, 434 с.
1367877
  Готье Ю.В. Смутное время / Ю.В. Готье. – [Москва] : Госиздат, 1921. – 152 с.
1367878
  Платонов С.Ф. Смутное время / С.Ф. Платонов. – Пб., 1923. – 168с.
1367879
  Пичета В.И. Смутное время в Московском государстве : Причины, ход и следствия смуты : Ист. очерк / В.И. Пичета. – Москва : "Польза" В. Антик и К*, 1913. – 178 с. – (Универсальная библиотека ; № 670-671)
1367880
   Смутное время в Московском государстве : Сб. ст. / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗН ; Ред. В.Н. Бочкарева, Ю.В. Готье и В.И. Пичета. – Москва : Задруга, 1913. – 284 с., 6 л. ил. : ил.
1367881
  Морозова Л.Е. Смутное время в России (конец 16 - нач.17 в.) / Л.Е. Морозова. – М., 1990. – 63с.
1367882
  Веселовский С.Б. Смутное время Московского государства 1604-1613 гг : Материалы, изданные Императорским Обществом истории и древностей российских при Московском университете. – 1910-1918. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синоидальная тип.
Вып. 5 : Акты подмосковного ополчения и Земского собора. (1611-1613 гг.) / Собр. и ред. С. Б. Веселовский. – 1911. – XIV, 228 с.
1367883
   Смутное время Московского государства 1604-1613 гг.. – Москва : Синодальная Типография
Вып. 5 : Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611-1613 гг. – 1911. – 228 с.
1367884
  Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. 1604-1613 гг. / Н.И. Костомаров. – М., 1994. – 799с.
1367885
  Быкова А.Ф. Смутное время на Руси : (1598-1613 гг.) / А.Ф. Быкова. – Москва : Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова ; [Тип. Рихтер], 1912. – [4], 112 с., ил., портр.
1367886
  Елпатьевский К.В. Смутное время на Руси и избрание на царство Михаила Федоровича Романова (21 февраля 1613 года) : сборник стиховтворений и исторических песен : для учащихся сост. К.В. Елпатьевский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – IV, 114 с.


  Авторы: А. Пушкин, и др.
1367887
  Валишевский К. Смутное время. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 434,11с.
1367888
  Мороз С. Смутные тени грядущего // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 8-15
1367889
  Петрушко Л. Смуток і плач у лексиці Києво-Печерського Патерика: ментальні моделі й стереотипи емоцій людини українського Середньовіччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 29-39. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано лексику Києво-Печерського Патерика на предмет відображення в ній погляду людини українського середньовіччя на смуток і плач. В статье проанализирована лексика Киево-Печерского Патерика на предмет отражения в ней взгляда ...
1367890
  Берхорст Ральф Смутьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 104-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1367891
  Соловей Д. Смушкова промисловість та торгівля України / Д. Соловей. – Х., 1927. – 87с.
1367892
  Шмараков Р. Смущенный чтец "Ахиллеиды" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 139-148. – ISSN 0042-8795
1367893
   Смущинська Ірина Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 451. – ISBN 978-966-439-754-1
1367894
  Милев В. Смърт и безсмъртие : Психологични и психопатологични аспекти / В. Милев, И. Слаников. – София : Медицина и физкультура, 1986. – 149с.
1367895
  Мандаджиев Атанас Смъртоносната бутилка : Разкази / Мандаджиев Атанас. – София : Български писател, 1996. – 174с. – ISBN 954-443-204-3
1367896
  Кварацхелия Т.К. Смыв почвы на чайных плантациях. / Т.К. Кварацхелия. – Тифлис, 1933. – 48с.
1367897
  Божич Ю. Смыло северным потоком // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 30 (721), 30.07.2021. – С. 18-21. – ISSN 2075-7093
1367898
  Чупахин Н.П. Смысл - нить Ариадны в лабиринте бытия и познания // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-102. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1367899
  Панченко Г. Смысл атаки и лязг боевых колесниц // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-184. – ISSN 1728-8568
1367900
  Панченко Г. Смысл атаки и лязг боевых колесниц // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 187-196. – ISSN 1728-8568


  Історія бойових колісниць
1367901
  Маркс Дентон Смысл базового высшего образования в контексте конкуренции на рынке образовательных услуг // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Доступ к высшему образованию в последние годы заметно расширился. Это одно из проявлений того, насколько размещение ресурсов в высшей школе стало важнее с точки зрения рынка и утратило смысл с точки зрения традиционных ценностей. Произошедшая смена ...
1367902
  Маркс Дентон Смысл базового высшего образования в контексте конкуренции на рынке образовательских услуг // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-11. – ISSN 1726-667Х
1367903
  Кортунов С. Смысл Великой Победы // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 275-296. – ISSN 1607-7334
1367904
  Кортунов Сергей Смысл Великой Победы // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 109-130. – ISSN 1607-7334
1367905
  Уизер Джеймс Смысл гибридной войны // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 84-100. – ISSN 1812-1098
1367906
  Московский А. Смысл дискуссий о современных изменениях в экономической науке. (О книге "Истоки: Из опыта изучения экономики как структуры и процесса") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 131-140. – Бібліогр.: с. 132-134, 136-140. – ISSN 0042-8736
1367907
  Марушкевич Н.Т. Смысл его жизни / Н.Т. Марушкевич. – Москва, 1976. – 111с.
1367908
  Егидес П.М. Смысл жизни -- в чем он? / П.М. Егидес. – Москва, 1963. – 80с.
1367909
  Дараган В. Смысл жизни - Любовь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 0130-7045


  Картины Гейюра Юнуса своего рода притча, философская загадка. О азербайджанском художнике
1367910
  Омильянович А. Смысл жизни / А. Омильянович. – М, 1973. – 223с.
1367911
  Кобелянская Л.С. Смысл жизни / Л.С. Кобелянская. – К., 1989. – 110с.
1367912
  Москаленко А.Т. Смысл жизни и личность / А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов ; АН СССР, Сибирское отд. ; отв. ред. А.А. Чесулин. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд., 1989. – 204 с. – (Человек и общество). – ISBN 5-02-029147-1
1367913
  Малахов В.А. Смысл жизни и нравственные отношения личности к миру / В.А. Малахов. – М., 1986. – 62с.
1367914
  Ершов Г.Г. Смысл жизни и социальное бессмертие человека / Г.Г. Ершов. – Л, 1981. – 56с.
1367915
  Сиренко И.П. Смысл жизни и счастье советского человека / И.П. Сиренко. – Омск, 1973. – 32с.
1367916
  Иршенко А.В. Смысл жизни человека / Иршенко А.В. – Владивосток : Идея, 2010. – 20с. – По благославению Высокопреосвященнейшого Вениамина Архиепископа Владивостокского и Приморского. – ISBN 978-5-9901-9273-7
1367917
  Трубецкой Е. Смысл жизни. / Е. Трубецкой. – М., 1918. – 232с.
1367918
  Осичнюк Е.В. Смысл жизни... В чем он? / Е.В. Осичнюк. – Киев, 1987. – 47с.
1367919
  Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски / В.Г. Немировский. – Киев, 1990. – 221с.
1367920
  Аветян Э.Г. Смысл и значение / Э.Г. Аветян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд. Ереванского университета, 1979. – 412 с.
1367921
   Смысл и значение на лексическом и синтаксическом уровнях. – Калининград, 1986. – 122с.
1367922
  Маринкович Н. Смысл и любовь. / Н. Маринкович. – Москва, 1958. – 174с.
1367923
  Ясперс К. Смысл и назначение истории : Мыслители ХХ в.. / К. Ясперс. – Москва : Политиздат, 1991. – 527с. – ISBN 5-250-01357-0
1367924
  Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – 2-е изд. – Москва : Республика, 1994. – 527с. – (Мыслители ХХ века). – ISBN 5-250-02454-8
1367925
  Кузнецов А.И. Смысл и назначение объединенной Европы // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 233-245
1367926
  Шаповал Н.В. Смысл и назначение человека в учении И.Г. Фихте // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 46-50. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1367927
  Гобозов И.А. Смысл и направленность исторического процесса / И.А. Гобозов. – М., 1987. – 219с.
1367928
  Вяткина Н.Б. Смысл и онтология в логике / Н.Б. Вяткина. – Київ, 1991. – 120с.
1367929
  Ильин И.С. Смысл и оправдание правового скептицизма русских славянофилов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-50. – ISSN 2073-9702
1367930
  Лазуткин Владимир Смысл идеального и идеальность смысла // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С.163-176. – ISSN 0869-44435
1367931
  Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре / В.В. Бычков. – М, 1991. – 62с.
1367932
  Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – Москва : Мысль, 1990. – 173, [2] с.
1367933
  Губман Б.Л. Смысл истории / Б.Л. Губман. – М, 1991. – 189с.
1367934
  Астафьев П.Е. Смысл истории и идеалы прогресса : две публичные лекции. читанные в Москве 15 и 17 марта 1885 г. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [4], 56 с.
1367935
  Розов Н.С. Смысл истории как предмет социально-философского и аксиологического анализа // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 87-96. – ISSN 1811-0916
1367936
  Соловьев В.С. Смысл любви / В.С. Соловьев. – К., 1991. – 63с.
1367937
  Соловьев В.С. Смысл любви / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 524с.
1367938
  Гаман-Голутвина Смысл осмысления. Знания об обществе способствуют развитию страны. / беседу вела Н. Булгакова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 6


  В современном мире продвижение государства в рейтинге конкурентоспособности или его распад - результат не просто развития экономики или технологий организации производства, - говорит руководитель Экспертного совета по философии, социологии, ...
1367939
  Мишкуров Э.Н. Смысл перевода и перевод смыслов (социально-исторические, логико-философские и лингвокультурологические этюды) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 56-75. – Библиогр.: Лит.: 73-74;. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1367940
  Зеньковский В.В. Смысл православной культуры / протопресвитер Василий Зеньковский ; [сост., авт. предисл. В.Л. Шленов]. – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2007. – 266, [6] с. – (Духовное наследие Русского зарубежья). – ISBN 978-5-7533-0120-8
1367941
  Бажан В.В. Смысл проблемы реальности в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 327 / Бажан В.В. ; АН УССР, Объед совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 20 с.
1367942
   Смысл прошлого и настоящего. – М., 1988. – 235с.
1367943
  Розин В.М. Смысл русской ментальности и духовности (размышление методолога) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.33-41. – ISSN 0235-1188
1367944
  Лиханов А.А. Смысл сущего: Публицистика. / А.А. Лиханов. – М., 1985. – 333с.
1367945
  Бердяев Николай Смысл творчества : Опыт оправдания человека / Бердяев Николай. – Москва, 1916. – 358с.
1367946
  Ситько С.П. Смысл термина "первичная рецепция" в концептуальных построениях физики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 56-57. – ISSN 1023-2427
1367947
  Феодор Архиепископ Смысл христианскогоподвига / Феодор Архиепископ. – М, 1991. – 181с.
1367948
  Купина Н.А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслово анализа / Н.А. Купина. – Красноярск, 1983. – 160с.
1367949
  Винов И. Смысл, метод и субъект психотерапии // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук ; редкол.: Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2002. – С. 46-83. – (Консультативна психологія і психотерапія ; т. 3, вип. 1). – ISBN 966-7373-85-1
1367950
  Меркулова Е.М. Смысловая "размытость" политического дискурса: возможности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-40. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1367951
  Юдина Л.Д. Смысловая ассимиляция грамматического значения. (На материале соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Юдина Л.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1970. – 25л.
1367952
  Баранова Н.С. Смысловая категория сна в художественном мышлении Рихарда Вагнера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 140
1367953
  Астапович Л.Л. Смысловая обработка документов в Центральной научной библиотеке имени Я. Коласа НАН Беларуси при создании электронных информационных ресурсов / Л.Л. Астапович, Т.С. Ерема // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 271-275
1367954
  Кишко С.Н. Смысловая основа и интерпретационный компонент стркуктуры некатегоричной оценки и языковых параллелях // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 151; 5 назв
1367955
  Кишко С.Н. Смысловая основа и интерпретационный компонент структуры некатегоричной оценки в языковых параллелях // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 147-151. – ISBN 966-7890-03-1
1367956
  Сергиенко П.И. Смысловая связность и цельность гипертекста в англоязычном пространстве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 134-139. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1367957
  Воскресенская Любовь Иосифовна Смысловая структура английских технических терминов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воскресенская Любовь Иосифовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 22л.
1367958
  Пешкова Н.П. Смысловая структура глагольных форм категории лица и числа в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Пешкова Н.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 16л.
1367959
  Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений. / М.В. Ляпон. – М., 1986. – 201с.
1367960
  Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. / Л.П. Доблаев. – М., 1982. – 176с.
1367961
   Смысловое восприятие речевого сообщения. – М., 1976. – 263с.
1367962
  Вишницкая Ю.В. Смысловое приращение как особенность хронотопического "сдвига" (на материале рассказа И. Бунина "Руся") // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-31. – (Бібліотека Інституту філології)
1367963
  Шахова И Н. Смысловое развитие имени существительного work и глагола to work и образованных от их основ производных и сложных слов в английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Шахова Н.И,; АН СССР.Ин-т языкознания. – М, 1965. – 22л.
1367964
  Иванова Галина Викторовна Смысловое членение звучащего текста в процессе его восприятия : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Иванова Галина Викторовна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мореса Тореза. – М., 1988. – 23л.
1367965
  Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текстов / В.И. Свинцов. – М., 1979. – 272с.
1367966
  Дырдин А.А. Смысловой контекст триединства "рождение - смерть - воскресение" в творчестве М.А. Шолохова / А.А. Дырдин, О.В. Азатуллоева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 249-253. – ISSN 1606-951Х
1367967
  Фокина С.А. Смысловой потенциал джазовых коннотаций в поэтическом мире А. Ширяева // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 129-136. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Внимание сосредоточено на осмыслении понятия «джазовый экфрасис» и раскрывается его потенциал. Рассмотрено как экфрасис в целом обладает высокой степенью интерпретационного потенциала, актуализирующего в восприятии читателя авторские интенции. ...
1367968
  Гунченко С.Л. Смысловые аспекты использования английской юридической терминологии // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 8-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  У статті розглянутий взаємозв"язок юрид. термінології з юрид. наукою, її актуальність на сучасному етапі розвитку української державності і української мови; взаємини між юриспруденцією і мовознавством в межах юрислінгвістіки як науки. На базі ...
1367969
  Селезнева Е.В. Смысловые детерминанты самореализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 78-91
1367970
  Рачитских Д.О. Смысловые корреляции понятия "промежуточное существо" в западноевропейской традиции философии религии и психологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 55-57
1367971
  Быликина М.И. Смысловые особенности испанского языка / М.И. Быликина. – М, 1969. – 204с.
1367972
  Шувалова С.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения. / С.А. Шувалова. – М,, 1990. – 159с.
1367973
  Варшавская А.И. Смысловые отношения в структуре языка / А.И. Варшавская. – Ленинград, 1984. – 135с.
1367974
  Кузнецова А.И. Смысловые отношения и их исторические изменения в лексико-семантической группе глаголов движения русского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузнецова А.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
1367975
  Татаринцев Б.И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке / Б.И. Татаринцев. – М., 1987. – 196с.
1367976
  Авдеева И.Н. Смысловые установки учителя-фасилитатора: базовое содержание и пути формирования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 177-190. – ISSN 2073-8528
1367977
  Самойлова Надежда Леонардовна Смысловые функции обстоятельства в структуре предложения (на материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Самойлова Надежда Леонардовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 17л.
1367978
  Ниорадзе Н.Г. Смысловые функции подлежащего-существительного в предложении современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ниорадзе Н. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
1367979
  Рощин Д.Г. Смысложизненная диспозиция личности: теоретическая интерпретация в рамках постструктуралистического подхода в социологии : дисс. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Рощин Дмитрий Георгиевич ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2013. – 185 л. – Библиогр.: л. 164-185
1367980
  Чудновский В.Э. Смысложизненный аспект современного процесса образования // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.50-60. – ISSN 0042-8841
1367981
  Назаретян А.П. Смыслообразование как глобальная проблема современности : синергетический взгляд // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1367982
  Белякова Смыслоориентированная педагогическая позиция / Белякова, // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 49-54. – ISSN 0869-561Х
1367983
  Фокина С.А. Смыслопорождающий потенциал феномена ревности в авторском мифе М. Цветаевой 1920-х годов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 183-189. – (Серія: Філологія)
1367984
  Криворучко П.М. Смыслоразличительная и формообразовательная роль ударения в современном русском языке : пособие для учителей-словесников / Павел Михайлович Криворучко. – Киев, 1968. – 116 с. – (Бiблiотека вчителя-словесника)
1367985
  Штепа И.Г. Смыслоразличительные возможности русской и молдавской интонации / И.Г. Штепа. – Кишинев, 1985. – 87с.
1367986
  Обрегон Уго Муньос Смыслоразличительные возможности русской интонации в сопоставлении с испанской : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Обрегон Уго Муньос; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1367987
  Яшанина Екатерина Смыслы бессмыслицы : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 22-25 : Фото
1367988
  Башиева С.К. Смыслы и образы пространства и времени в систкме этнической идентичности / С.К. Башиева, А.И. Геляева, З.А. Кучукова // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 87-107. – ISSN 0235-1188
1367989
  Никольский С.А. Смыслы и ценности русского мировоззрения в творчестве Л.Н.Толстого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 117-134. – ISSN 0042-8744
1367990
  Бродский А.И. Смышленый лягушонок / А.И. Бродский. – К, 1982. – 16с.
1367991
  Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве / Л.Л. Кругликов. – Воронеж, 1985. – 164с.
1367992
  Чечель Г.И. Смягчающие отвестственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания / Г.И. Чечель. – Саратов, 1978. – 166с.
1367993
  Долиненко Л.А. Смягчающие ответсвенность обстоятельства по действующему уголовному законодательству и в судебной практике / Л.А. Долиненко. – Иркутск, 1980. – 81с.
1367994
  Юшкевич С.Ф. Смягчение жестких вод / С.Ф. Юшкевич. – Москва, 1925. – 44с.
1367995
  Лисицков А.В. Смягчение наказания: политико-правовой аспект : монография / Лисицков А.В. ; под общ. ред. А.Н. Литвинова. – Харьков : НікаНова, 2013. – 279 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2526-81-8
1367996
   Смяна. – Лит. сборник. – София, 1956. – 240с.
1367997
  Тяжкий И А. Смятение / И А. Тяжкий, . – М, 1990. – 298с.
1367998
  Навои Алишер Смятение праведных (отрывки из поэмы) / Навои Алишер. – Ташкент : ЦК Компартии Узбекистана, 1983. – 127с.
1367999
  Нусупов Ч. Смятение чувств : повесть / Чолпонбай Нусупов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 236 с.
1368000
  Линник Ю.В. Смятенье / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1989. – 173с.
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,