Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1370001
  Постол Теодор "Системы ПРО не существует" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 13 (5091). – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Лист-попередження американських фізиків.
1370002
  Олещук П. "Ситуація в Україні гірша, ніж ми могли розраховувати. Але набагато краща, ніж розраховували в Москві" / спілкувалися Інна Івершень, Романія Горбач // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 21 (224). – С. 30-33
1370003
  Річардсон Н. "Ситуація в Україні дозволяє грати з настроями мешканців". Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано про те, як змінилася тематика російських фейків у зв"язку з корона вірусом, та протидію їм // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 7


  Країни Східного партнерства є дуже очевидною мішенню для пропаганди та дезінформації Москви, й Україна - одна з головних серед них, - вважає Петер Стано, головний речник iз питань зовнішніх справ та політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ. ...
1370004
  Касьянов М. "Ситуація виходить з-під контролю Путіна" / розмову вели Галина Остаповець, Андрій Жигайло // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 9-11


  Якби світ утихомирив В. Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму й агресії на Донбасі, - вважає російський опозиціонер Михайло Касьянов.
1370005
   "Ситуація постмодерну" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.906-907. – ISBN 966-316-069-1
1370006
  Головченко Володимир "Сіамські близнята" української революції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 139-144. – ISSN 0869-3595


  Рецензія на кн.: Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби.
1370007
  Мех Л. "Сікорські читання": пам’ять про титанів духовного українського космосу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 279-280. – ISSN 2222-5250
1370008
  Помпєєва А. "Сільська честь" П. Маскан"ї: аспекти "веристської" вокальної стилістики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 65-76. – ISSN 2310-0583
1370009
  Гутиря І.І. "Сільські вісті": тернистий шлях до Незалежності і перемоги Правди, Справедливості, Закону : Монографія / І.І.Гутиря, С.І.Гутиря КНУТШ. Ін-т журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 160с. – ISBN 966-594-174-7
1370010
   [Сільвестр Гогоцький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42. – ISSN 0869-3595
1370011
  Джибладзе Г.Н. Системы Авиценны / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1986. – 198с.
1370012
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1973. – 228с.
1370013
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1975. – 383с.
1370014
   Системы автоматизации непрерывных технологических процессов. – К., 1979. – 107с.
1370015
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Наука, 1985. – 375с.
1370016
  Норенков П И. Системы автоматизированного проектирования / П И. Норенков. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Принципы постраения и структура / И.П. Норенков. – 1986. – 127с.
1370017
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Технические средства и операционные системы / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов. – 1986. – 159 с.
1370018
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Информационное и прикладное программное обеспечение / В.Г. Федорук, В.М. Черненький. – 1986. – 160 с.
1370019
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1986. – 144 с.
1370020
  Капустин Н.М. Системы автоматизированного проектирования / Н.М. Капустин. – Москва : Высшая школа
Кн. 6 : Автоматизации конструкторского и технологического проектирования / Н.М. Капустин. – 1986. – 191 с.
1370021
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 7 : Лабораторный практикум / Т.И. Булдакова, Д.М. Жук, С.С. Комалов. – 1986. – 143 с.
1370022
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1987. – 123с.
1370023
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 4. – 1988. – 159 с.
1370024
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1988. – 144 с.
1370025
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 6. – 1988. – 191 с.
1370026
   Системы автоматизированного проектирования в машиностроении. – К., 1979. – 49с.
1370027
   Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике / Е.В. Авдеев, А.Т. Еремин, И.П. Норенков, М.И. Песков; Норенков И.П. – Москва : Радио и связь, 1986. – 368 с.
1370028
  Платова Т.М. Системы автоматизированного проектирования конструкций с учетом динамической прочности / Т.М. Платова. – Томск, 1988. – 130 с.
1370029
  Макаров Г.П. Системы автоматического вывода информации с искровых проволочных камер с памятью на феррированных кольцах и их применение в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Макаров Г. П.; Ин-т физ. выс. энерг. 76-31. – Серпухов, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1370030
   Системы автоматического управления. – К., 1971. – 68с.
1370031
   Системы автоматического управления. – Л., 1975. – 80с.
1370032
   Системы автоматического управления и контроля. – К., 1974. – 79с.
1370033
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 146с.
1370034
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 124с.
1370035
  Дворецкий А.И. Системы активного транспорта ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий. – Днепропетровск, 1986. – 83 с. : табл., ил. – Список лит. 53 назв
1370036
  Гусак Г.М. Системы алгебраических уравнений / Г.М. Гусак. – Минск, 1983. – 222 с.
1370037
  Аржанцев И.В. Системы алгебраических уравнений и базисы Гребнера : курс лекций / И.В. Аржанцев. – Москва : МАКС Пресс, 2002. – 88 с. – ISBN 5-317-00411-Х
1370038
  Прохоров С.П. Системы АРL / С.П. Прохоров. – М., 1976. – 61с.
1370039
  Риккарди Г. Системы баз данных. Теория и практика использования в Internet и среде Java / Грег Риккарди. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 480с. – ISBN 5-8459-0208-8
1370040
  Погосян Нелсон Богданович Системы Банаха и представление функций рядами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Погосян Нелсон Богданович; МГУ. – М., 1977. – 13л.
1370041
  Ионайтис Р.Р. Системы безопасности ядерных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н.Л. Шведов. – М, 1984. – 100с.
1370042
  Лорткипанизде Н. Системы библиографической классификации / Н. Лорткипанизде. – Тбилиси, 1940. – 90с.
1370043
  Матвийчук К.С. Системы в квантовой статистической физике с потенциалами твёрдой сердцевины и приведённая матрица плотности с ненулевыми граничными условиями / К.С. Матвийчук. – К., 1972. – 43с.
1370044
  Анисимов Б.В. Системы ввода-вывода ЦВМ / Анисимов Б.В., Горнец Н.Н. – Москва, 1977. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Вычислительная техника)
1370045
  Мячев А.А. Системы ввода-вывода ЭВМ. / А.А. Мячев. – Москва, 1983. – 168с.
1370046
   Системы ввода и обработки на ЭВМ сейсмической информации. – Ташкент, 1976. – 131с.
1370047
   Системы внутреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР. – М., 1987. – 125с.
1370048
   Системы возбуждения и регулирования мощных энергетических агрегатов. – Ленинград : Наука, 1979. – 183 с.
1370049
  Шмайн Системы возбуждения и регулирования синхронных генераторов и компенсаторов / Шмайн, В.Г. Бирюлев. – М., 1966. – 84с.
1370050
  Халин В.Г. Системы вознаграждения и академических контрактов профессоров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербургского государственного университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 95-109. – (Экономика ; вып. 3). – ISSN 1026-356X


  Особое внимание автор уделяет характеристике систем управления университетами и особенностей их взаимодействия с академическим персоналом с точки зрения повышения качества и конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава на мировом рынке ...
1370051
   Системы восстановления и повышения работоспособности в спорте : учеб. пособие / Подригало Л. В. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. гос. акад. физ. культуры. – Харьков : Диса плюс, 2015. – 123, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122. – ISBN 978-617-7064-77-9
1370052
  Кормушин И.В. Системы времен глагола в алтайских языках. / И.В. Кормушин. – М., 1984. – 85с.
1370053
  Кондратюк Т.П. Системы вторичных посредников и функция гладких мышц / Т.П. Кондратюк, М.Д. Курский; АНУ; Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Київ : Наукова думка, 1992. – 260с. – ISBN 5-12-002428-9
1370054
  Трейбал З. Системы вывода и аксиальной инжекции пучка в изохронном циклотроне V-120 М. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Трейбал З.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1370055
   Системы вычшего образования развивающихся стран. – Москва, 1986. – 348с.
1370056
   Системы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 11. – 1979
1370057
  Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: эволюция, психология, информатика / В.Ф. Венда. – Москва : Машиностроение, 1990. – 448 с.
1370058
  Гледзер Е.Б. Системы гидродинамического типа и их применение / Е.Б. Гледзер. – Москва : Наука, 1981. – 366 с.
1370059
  Добровольский Г.В. Системы дальней связи / Г.В. Добровольский. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1955. – 287 с.
1370060
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 9 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1911 год


  На тит. л. дарственная надпись Косоногову от автора
1370061
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 9 с.
1370062
  Перевозчикова О.Л. Системы диалогового решения задач на ЭВМ / О.Л. Перевозчикова, Е.Л. Ющенко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 264с.
1370063
  Свенсон А.Н. Системы дискретной передачи квазистационарного сигнала / А.Н. Свенсон. – К, 1974. – 128с.
1370064
  Нестеренко И.И. Системы дистанционного управления / И.И. Нестеренко. – Запорожье
Ч. 1. – 1995. – 160 с.
1370065
  Самборский Сергей Николаевич Системы дифференциальных уравнений в банаховых пространствах и расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самборский Сергей Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1974. – 10л.
1370066
  Сунчелеев Р.Я. Системы дифференциальных уравнений второго порядка эллиптического типа, инвариантные относительно группы плоско-параллельных движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сунчелеев Р.Я.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 12л.
1370067
  Перестюк Н.А. Системы дифференциальных уравнений с точками поворота и краткими элементами спектра. / Н.А. Перестюк, В.Н. Бобочко // Український математичний конгрес-2001 "Диференціальні рівняння і нелінійні коливання"27-29 серпня 2001р
1370068
  Матвеев Павел Николаевич Системы дифференциальных уравнений типа Брио и Буке с распределенными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Матвеев Павел Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 7л.
1370069
  Щеголев С.А. Системы дифференциальных уравнений, содержащие медленно меняющиеся параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Щеголев С.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 15л.
1370070
   Системы для аналитических преобразований в механике. – Горький, 1984. – 147с.
1370071
  Кол Д. Системы заработной платы / Д. Кол. – М, 1923. – 159с.
1370072
  Зайкин А.Д. Системы заработной платы в промышленности по советскому трудовому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Зайкин А.Д. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
1370073
  Лошаков В.Г. Системы земледелия в нечерноземной зоне / В.Г. Лошаков. – М., 1976. – 64с.
1370074
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья : Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры / В.С. Драчук; АН УССР. Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1975. – 176с., ил. : 26 л.табл. – Библиогр.: с.161-165
1370075
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. (Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Драчук В.С.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1370076
  Ермаков В.И. Системы зондирования атмосферы / В.И. Ермаков, А.Ф. Кузенков, В.А. Юрманов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 304с.
1370077
  Мирошник Игорь Аркадьевич Системы зяблевой обработки почвы под сахарную свеклу и кукурузу в условиях Правобережной Лесостепи УССР на реградированном черноземе : Автореф... канд. с./х.наук: 06.01.01 / Мирошник Игорь Аркадьевич; Укр. с.-х. академия. – К., 1976. – 26л.
1370078
   Системы и методы автоматизации научных исследований. – М., 1981. – 152с.
1370079
   Системы и методы анализа данных. – Новосибирск, 1984. – 160с.
1370080
  Иконников В.И. Системы и методы управления / В.И. Иконников. – Волгоград, 1976. – 191с.
1370081
  Шрейдер Ю.А. Системы и модели / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. – М., 1982. – 152с.
1370082
  Хорафас Д.Н. Системы и моделирование / Д.Н. Хорафас. – М., 1967. – 419с.
1370083
  Джонсон Р.А. Системы и руководство. (Теория систем и руководство системами) / Р.А. Джонсон. – 2-е изд., доп. – М., 1971. – 647с.
1370084
  Талдыкин А.Т. Системы и ряды элементов / А.Т. Талдыкин. – Москва, 1971. – 144с.
1370085
   Системы и сети ЭВМ. – Рига, 1980. – 54с.
1370086
   Системы и средства автоматизации для угольных предприятий. – М., 1980. – 128с.
1370087
  Аветов Ю.В. Системы и средства передачи информации в АСУ : учеб. пособие / Ю.В. Аветов, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ереван, 1965. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 85
1370088
  Свириденко В.А. Системы и средства сбора и передачи информации: информ. сети: структура, ресурсы, услуги. / В.А. Свириденко. – М., 1983. – 64с.
1370089
   Системы и средства связи. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1370090
   Системы и средства цифровой обработки сигналов. – К., 1989. – 101с.
1370091
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1981. – 148с.
1370092
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1984. – 184с.
1370093
  Бузников С.Е. Системы и устройства штрихового кодирования. / С.Е. Бузников. – Москва, 1990. – 62с.
1370094
   Системы и устройства электромеханики. – Новосибирск, 1981. – 218с.
1370095
  Мусхелишвили Г.Н. Системы и электронные устройства для индикации состояния контролируемого объекта / Г.Н. Мусхелишвили. – Тбилиси, 1977. – 167с.
1370096
   Системы избирательного права Зап. Европы и Сев. - Американ. Соединен. Штатов. – 372с.
1370097
   Системы извлечения тепла земной коры и методы их расчета. – К., 1986. – 235с.
1370098
  Броксмейер Ч.Ф. Системы инерциальной навигации / Ч.Ф. Броксмейер ; пер. с англ. М. И. Малтинского [и др.] ; под ред. С. С. Ривкина. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 280 с. – Библиогр.: с. 269-276
1370099
  Ткачев Л.И. Системы инерциальной ориентировки / Л.И. Ткачев. – М., 1973. – 213с.
1370100
  Зарипов Р.Х. Системы интегральных уравнений типа свертки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зарипов Р.Х.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1958. – 7л.
1370101
  Келехсаев А.А. Системы интеграции обработки данных СИОД1, СИОД2 / А.А. Келехсаев. – Москва, 1977. – 208с.
1370102
   Системы интенсивного культивирования растений. – Л., 1987. – 255с.
1370103
   Системы информатики управления научно-техническим прогрессом в строительтсве. – К., 1990. – 14с.
1370104
  Криксунов Л.З. Системы информации с оптическими квантовыми генераторами / Л.З. Криксунов. – Киев, 1970. – 232 с.
1370105
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания / В.Е. Ходаков. – Киев; Одесса, 1983. – 175с.
1370106
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания руководителей предприятий / В.Е. Ходаков. – Київ : Техніка, 1992. – 198с.
1370107
  Прохоров А.Н. Системы искровых провлочных камер с выводом информации на ферритовых кольцах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Прохоров А.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1973. – 20л.
1370108
  Лорьер Системы искусственного интеллекта / Лорьер, Жан-Луи. – Москва : Мир, 1991. – 568с. – ISBN 5-03-001408-Х
1370109
  Козюренко Ю.И. Системы искусственной реверберации / Ю.И. Козюренко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке. технике : Радиоэлектроника и связь ; № 8)
1370110
  Курочкин С.С. Системы КАМАК - ВЕКТОР / С.С. Курочкин. – М, 1981. – 232с.
1370111
  Белоусов В.Д. Системы квазигрупп с тождествами : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Белоусов В.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – Кишинев, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1370112
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва : Наука, 1968. – 592 с.
1370113
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва, 1978. – 687с.
1370114
   Системы классификации радиоактивных отходов. – М., 1971. – 52с.
1370115
   Системы коллективного пользования. – М., 1990. – 47с.
1370116
  Дадажанов Нормат Системы комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дадажанов Нормат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 7 с.
1370117
  Ворониш Г.И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах / Г.И. Ворониш. – Москва, 1973. – 444с.
1370118
  Гавриш Константин Системы контроля и управления доступом гостей и персонала гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 44-46 : фото
1370119
   Системы контроля и управления на основе микро-ЭВМ. – Куйбышев, 1983. – 123с.
1370120
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 17. – 2012. – резюме мовою статті
1370121
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 18. – 2012. – резюме мовою статті
1370122
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 19. – 2013. – Резюме мовою статті
1370123
  Кошевой Н.Д. Системы контроля расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания / Н.Д. Кошевой, С.С. Гусев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті й проаналізовані існуючі системи контролю витрати палива у двигунах внутрішнього згоряння. При аналізі даних систем контролю палива були виявлені деякі недоліки. З урахуванням даних недоліків розроблені нові системи контролю ...
1370124
   Системы координат в астрономии. – Ташкент : Фан, 1971. – 95 с.
1370125
   Системы курсоуказания и инерциальной навигации. – К., 1985. – 137с.
1370126
  Грушецкий Александр Вадимович Системы лазерной интерферометрии с активной стабилизацией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Грушецкий Александр Вадимович; Физический фак-т. – М., 1979. – 20л.
1370127
   Системы линейных дифференциальных уравнений. – М., 1985. – 68с.
1370128
  Блинов И.Н. Системы линейных дифференциальных уравнений с почти-периодическими коэффициектами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 003 / Блинов И.Н.; АН УССР. – К, 1968. – 16л.
1370129
  Калужнин Л.А. Системы линейных уравнений / Л.А. Калужнин. – Киев, 1964. – 39 с.
1370130
  Скорняков Л.А. Системы линейных уравнений / Скорняков Л.А. – Москва : Наука, 1986. – 60 [2] с. – Библиогр.: Предм. указ..: с. 62. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 59)
1370131
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1986. – 382с.
1370132
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1989. – 382с.
1370133
  Матвеев В.Ф. Системы массового обслуживания / В.Ф. Матвеев, В.Г. Ушаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 240 с.
1370134
   Системы массового обслуживания и информатика. – М., 1987. – 160с.
1370135
   Системы массового обслуживания и комутации. – М., 1974. – 178с.
1370136
  Гаджиев Асаф Каджи оглы Системы массового обслуживания с движущимися приборами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Гаджиев Асаф Каджи оглы; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 13л.
1370137
  Коротаев И.А. Системы массового обслуживания с переменными параметрами / И.А. Коротаев. – Томск, 1991. – 167с.
1370138
  Евдокимова Г.С. Системы массового обслуживания с периодическим входящим потоком. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Евдокимова Г.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 8л.
1370139
  Фалин Г.И. Системы массового обслуживания с повторными вызовами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фалин Г.И.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
1370140
  Козаченко С.В. Системы машин и эффективность технического перевооружения машиностроительных предприятий / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 187с.
1370141
  Гурев Г.А. Системы мира (от древних до Ньютона) / Г.А. Гурев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 198 с.
1370142
  Мезляков С.И. Системы многомерного спектрометрического анализа и предварительного отбора событий для исслед.взаимодействий частиц низких энергий на ускорителе : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.04.01 / Мезляков С.И. ; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 16 с.
1370143
   Системы многосвязного управления. – М., 1977. – 147с.
1370144
   Системы навигации и управления. – К., 1983. – 129с.
1370145
   Системы надежности клетки. – Киев : Наукова думка, 1977. – 168с.
1370146
  Милях А.Н. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей / А.Н. Милях, И.В. Волков. – Киев, 1974. – 216 с.
1370147
  Богославский Б.П. Системы нелинейных дифференциальных уравнений с алгебраическими подвижными особыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богославский Б. П. ; АН БССР , Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 8 с.
1370148
  Маца К.А. Системы неорганические, органические, социальные : свойства и принципы организации : [ монография ] / К.А. Маца. – Киев : Обрії, 2008. – 198 с. – ISBN 966-95774-0-7
1370149
  Гулеша Е.А. Системы обмена информацией в ЭВМ / Е.А. Гулеша, А.А. Петров. – Л., 1978. – 63с.
1370150
  Верхулевский К.М. Системы обнаружения и прогнозирования грозовых явлений производства компании "Boltek" // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 93-104 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1370151
  Коган Б.А. Системы обработки данных на базе ЭБМ "Искра-554", "Искра-555" / Б.А. Коган, В.Ю. Ралль. – Москва, 1985. – 168с.
1370152
  Трофимова И.П. Системы обработки и хранения информации: уч. / И.П. Трофимова. – Москва, 1989. – 190с.
1370153
  Самойленко С.И. Системы обработки информации / С.И. Самойленко; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 253 с.
1370154
  Комарович В.Ф. Системы обработки информации / В.Ф. Комарович. – М., 1989. – 61с.
1370155
   Системы обработки экономической информации в условиях интенсификиции производства. – Л., 1987. – 159с.
1370156
  Бухарова Г.Д. Системы образования : учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и др. профессионально-педагогич. работников / Г.Д. Бухарова, О.Н. Арефьев, Л.Д. Старикова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 480 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-14070-0
1370157
  Биндер Г.Я. Системы образующих симметрической и знакопеременной групп 2-й степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Биндер Г.Я.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1970. – 8л.
1370158
  Гурзо Г.Г. Системы образующихся для централизаторов элементов группы КОС, : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гурзо Г.Г.; Матем.ин-т. – М, 1985. – 12л.
1370159
  Генкин Б.М. Системы обслуживание оборудования и рабочих мест. / Б.М. Генкин. – М, 1972. – 191с.
1370160
  Анисимов П.А. Системы оперативного управления дискретными производствами / П.А. Анисимов, М.Н. Маричук ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинёв : Штиинца, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175
1370161
  Дончев А. Системы оптимального управления / А. Дончев. – Москва : Мир, 1987. – 156 с.
1370162
  Пасечник З.В. Системы оптимальных кольцевых излучающих теплопроводящих ребер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 024 / Пасечник З.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1370163
  Архангельский Б.В. Системы оптимизации программ / Архангельский Б.В., Никитин А.И. – Киев : Техніка, 1983. – 167 с. : ил. – Бібліогр.: Бибилогр.: с. 162-166 (119 назв.)
1370164
   Системы особых температурных точек твердых тел : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. – Библиогр. в конце ст
1370165
  Земсков А.И. Системы открытого доступа к информации: причины и история возникновения / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-29. – ISSN 0130-9765
1370166
  Яблонский Ф.М. Системы отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва, 1983. – 64с.
1370167
  Алиев Т.М. Системы отображения информации / Т.М. Алиев, Д.И. Вигдоров, В.П. Кривошеев. – Москва : Высшая школа, 1988. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
1370168
  Костюк В.И. Системы отображения информации и инженерная психология / В.И. Костюк. – Киев, 1977. – 192с.
1370169
  Смоляров А.М. Системы отображения информации и инженерная психология : учеб. пособие / А.М. Смоляров. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
1370170
  Катыс Г.П. Системы отображения информации. / Г.П. Катыс, Г.Г. Демирчоглян. – М., 1991. – 62с.
1370171
  Игнатьев В.М. Системы отображения, записи и ввода видеоинформации повышенных объема и плотности / В.М. Игнатьев. – Саратов, 1990. – 160 с.
1370172
  Владимиров Ю.С. Системы отсчета в теории гравитации / Ю.С. Владимиров. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 256 с.
1370173
  Бабецкий Владимир Иннокентьевич Системы отсчета и наблюдаемые в теории относительности : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Бабецкий Владимир Иннокентьевич; Моск. авиац. ин-т им . Серго Орджоникидзе. – М, 1978. – 19л.
1370174
  Волохов В.А. Системы охлаждения теплонагруженных радиоэлектронных приборов / В.А. Волохов, Э.Е. Хрычиков, В.И. Киселев. – Москва : Советское радио, 1975. – 142 с.
1370175
  Бондаренко Е.Н. Системы оценивания профессионально-педагогической деятельности учителей и студентов-стажеров а европейских странах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 80-90. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1370176
  Двухименный В.А. Системы очистки воздуха от аэрозольных частиц на АЭС. / В.А. Двухименный. – М., 1987. – 88с.
1370177
   Системы очувствлния и адаптивные промышленные роботы. – М., 1985. – 251с.
1370178
   Системы очувствлния промышленных роботов и гибких производственных систем. – Москва : Наука, 1989. – 139с.
1370179
  Линдсей П. Системы памяти / П. Линдсей, Д. Норман // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 133-140. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации. Эта система удерживает довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами чувств. Длительность сохранения картины очень невелика, порядка 0,1—0,5 с. Похлопайте четырьмя пальцами по своей ...
1370180
   Системы параллельной обработки. – Москва : Мир, 1985. – 413 с.
1370181
  Метлицкий Е.А. Системы параллельной памяти: Теория, проектирование, применение. / Е.А. Метлицкий, В.В. Каверзнев. – Ленинград, 1989. – 239 с.
1370182
  Дубина Г.Д. Системы первичной обработки информации. / Г.Д. Дубина. – Томск, 1985. – 57с.
1370183
   Системы передачи данных и сети ЭВМ. – М., 1974. – 216с.
1370184
  Ахмд Зенеддин Системы передачи данных с решающей обратной связь. при совместном использовании разрядно-цифровых кодов и МВС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмд Зенеддин; Украин. гос. акад. связ им. А.С.Попова. – Одесса, 1998. – 17 с.
1370185
  Зайдлер Е. Системы передачи дискретной информации / Е. Зайдлер. – Москва, 1977. – 512 с.
1370186
  Советов Б.Я. Системы передачи информации от терминалов к ЦВМ / Б.Я. Советов. – Л, 1978. – 240с.
1370187
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. / П.И. Пенин. – М, 1976. – 365с.
1370188
  Роднов Ю.В. Системы перечисленных приборов с автоматическим выводом информации и их применение в исследованиях на 70Гэв ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Роднов Ю. В.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1370189
  Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова / Ю.М. Туляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 167 с.
1370190
  Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б.В. Раушенбах. – М, 1986. – 254с.
1370191
  Чемаритян Д.Г. Системы персульфат калия + аминоацентаты меди и серебра как источники свободных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чемаритян Д.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1370192
  Козлов А.А. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигетельных установок / А.А. Козлов. – М., 1988. – 352с.
1370193
  Корухова Л.С. Системы планирования и языки искусственного интеллекта. / Л.С. Корухова. – М., 1985. – 44с.
1370194
  Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи = Systemy radiokomunikacji ruchomej / Весоловский Кшиштоф ; пер. с пол. И.Д. Рудинского ; под ред. Л.И. Ледовского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 521-528. - Пер. изд. : Systemy radiokomunikacji ruchomej / K. Wesolowski. Warszawa, 1998. - Парал. тит. л. пол. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93517-248-8
1370195
  Лескин А.А. Системы поддержки управленческих и проектных решений / А.А. Лескин, В.Н. Мальцев. – Л., 1990. – 167с.
1370196
  Москалева Ю.П. Системы подпространств и представления алгебр, порожденных проекторами : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра и теория чисел / Москалева Ю.П. ; Министерство образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – 106 л. – Библиогр.: л. 102 -106
1370197
  Новосад А. Системы подсчета - модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 23-32 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1370198
  Старостин Б.А. Системы покрытосеменных растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Старостин Б.А.; АН СССР,Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1965. – 21л.
1370199
  Даневский В.П. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи : Историко-догматическое исследование Всеволода Даневского, доц. Харьк. ун-та, чл.-сотр. Гент. ин-та междунар. права. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1882. – [2], VIII, 335 с. – Библиогр. в примеч.
1370200
   Системы получения и передачи метеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 471с.
1370201
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов в славянских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 3-37. – ISSN 0373-658Х


  Славянские языки - относительно молодая и типологически однородная в плане синтаксиса группой родственных языков, развивавшихся контактно. Сущность славянского синтаксического типа в области порядка слов выражается следующей формулой: 1- отсутствие ...
1370202
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов с клитиками в типологическом аспекте // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 3-38. – ISSN 0373-658Х


  Представлен анализ типологии порядка слов и синтаксиса клитик.
1370203
  Андреев Г.И. Системы постоянного тока с кремниевыма выпрямителями / Андреев Г.И., Найдис В.А. ; под ред. М.Г. Чиликина. – Москва : Энергия, 1967. – 88 с. – Библиогр.: с. 87-88 (32 назв.). – (Библиотека по автоматике ; вып. 231 ; Электроприводы с полупроводниковым управлением)
1370204
  Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. / Л.С. Козачков. – Киев, 1973. – 199с.
1370205
  Денисов Н В. Системы права развивающихся стран : становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от Британского колониализма / Н В. Денисов; АН УССР; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1978. – 276 с.
1370206
   Системы преобразования энергии океана. – Владивосток, 1985. – 187с.
1370207
  Александров Е.К. Системы прерывания современных ЭВМ : конспект лекций / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня, В.Л. Сульповар ; Ленингр. электротехнич. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 44 с.
1370208
  Егоров Ю.Н. Системы привода роботов / Ю.Н. Егоров. – Л., 1982. – 336с.
1370209
  Блинов Н.Н. Системы прикладного телевидения : цветное телевидение в биологии и медицине / Н.Н. Блинов, А.И. Мазуров. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Радиоэлектроника и связь ; № 12)
1370210
   Системы принятия решений в задачах классификиции и планирования. – Свердловск, 1992. – 79с.
1370211
  Фишер Ф. Системы программирования / Ф. Фишер, Д. Суиндл. – М, 1971. – 607с.
1370212
  Замулин В А. Системы программирования баз данных и знаний / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 350с.
1370213
   Системы программирования с проблемной ориентацией. – Киев : Техніка, 1976. – 86 с.
1370214
  Каминский Леонид Георгиевич Системы программного обеспечения физических экспериментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Каминский Леонид Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 75-50. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1370215
   Системы программного обеспечения ЭЦВМ. – К., 1972. – 107с.
1370216
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами / О.П. Ильин. – Минск, 1988. – 285с.
1370217
  Коровин Б.Г. Системы программного управления промышленными установками и робототехническими комплесами / Б.Г. Коровин. – Л., 1990. – 348с.
1370218
   Системы промышленного телевидения : сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 244 с.
1370219
   Системы промышленной кибернетики. – К., 1975. – 91с.
1370220
  Волков В.Д. Системы промышленной телемеханики / В.Д. Волков. – Чебоксары, 1971. – 64с.
1370221
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1370222
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1370223
  Беленький Я.Е. Системы пространственно-временного преобразования информации / Беленький Я.Е., Кошевой В.В. ; под ред. Я.Е. Беленького ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наука, 1979. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-249 (100 назв.)
1370224
  Башков Е.А. Системы пространственной визуализации окружающей обстановки / Е.А. Башков, С.А. Зори // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 20-45 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2415-7902
1370225
  Павлов Б.В. Системы прямого адаптивного управления / Б.В. Павлов, И.Г. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 129с.
1370226
   Системы радиосвязи / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, И.Л. Дороднов, В.И. Носов; Калашников Н.И. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
1370227
  Тяпкин К.Ф. Системы разломов Украинского щита / К.Ф. Тяпкин, В Гонтаренко. – К, 1990. – 182с.
1370228
   Системы разовой коммутации. – М., 1972. – 126с.
1370229
  Титов В.Д. Системы разработки железорудных месторождений : Пособие для курсов горных мастеров / В.Д. Титов. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 280 с.
1370230
   Системы разработки жильных месторождений. – Москва, 1957. – 240 с.
1370231
  Назарчик А.Ф. Системы разработки жильных месторождений / А.Ф. Назарчик, М.Е. Мухин. – Москва, 1958. – 260с.
1370232
  Чесноков Н.И. Системы разработки месторождений урана с твердеющей закладкой / Н.И. Чесноков. – М., 1975. – 296с.
1370233
   Системы разработки мощных каменноугольных пластов с обрушением и закладкой. – М.-Л., 1935. – 392с.
1370234
  Именитов В.Р. Системы разработки мощных рудных месторождений / В.Р. Именитов. – Москва : Металлургиздат, 1955. – 312 с. – Библиогр. в конце книги
1370235
  Митке Ч.А. Системы разработки рудных залежей. / Ч.А. Митке. – М. – 144с.
1370236
  Генкин В.Л. Системы распознавания автоматизированных производств. / В.Л. Генкин, И.Л. Ерош, Э.С. Москалев. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 246 с.
1370237
   Системы распределения информации. – М., 1972. – 239с.
1370238
  Ченцов В.М. Системы распределения информации = Синтез структуры и управления : Синтез структуры и управления / В.М. Ченцов. – Москва : Связь, 1980. – 143 с.
1370239
   Системы распределения ресурсов на графах. – М., 1970. – 128с.
1370240
  Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов : Світ, 1990. – 166с.
1370241
  Деведжиев М. Системы расселения / М. Деведжиев. – Москва, 1981. – 213 с.
1370242
   Системы расселения в различных регионах СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Горький : ГГПИ им. М. Горького, 1987. – 156 с.
1370243
   Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки. – М., 1984. – 381с.
1370244
  Владимиров В.А. Системы регистрации и предварительной обработки информации на основе ЭВМ Минск-2 и БЭСМ-4 в спектрометрическом измерительном центре : Автореф... канд. технич.наук: / Владимиров В.А.; ОИЯИ. Лаборатория вычислительной техники автоматизации. 10-5703. – Дубна, 1971. – 15л.
1370245
  Жуков Г.И. Системы регистрации с магнитной летной и их использование в задачах многомерного анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Жуков Г. И.; Объед. ин-т ядерных исслед., Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1966. – 13л.
1370246
  Волынский М.М. Системы регулирования модернизированных паровых турбин / М.М. Волынский, В.И. Лезман. – Москва, 1983. – 168с.
1370247
  Шевелев В.И. Системы регулирования с несколькими шаговыми двигателями / В.И. Шевелев. – Москва, 1985. – 72с.
1370248
   Системы робототехники и гибкой автоматизации. – Куйбышев, 1987. – 120с.
1370249
  Красносельский М.А. Системы с гистерезисом / М.А. Красносельский, А.В. Покровский. – Москва, 1983. – 271 с.
1370250
  Лихарев К.К. Системы с джозефоновскими контактами / К.К. Лихарев, Б.Т. Ульрих. – Москва, 1978. – 446 с.
1370251
  Кудрина К.Н. Системы с лимитирующими факторами и некоторые их приложения в биологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кудрина К.Н.; АН СССР. – Красноярск, 1975. – 20л.
1370252
  Брагинский В.Б. Системы с малой диссипацией / В.Б. Брагинский, В.П. Митрофанов, В.И. Панов. – Москва : Наука, 1981. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 137-142 (181 назв.)
1370253
  Дезоер Ч. Системы с обратной связью : вход-выходные соотношения / Ч. Дезоер, М. Видьясагар. – М, 1983. – 278с.
1370254
  Сушкевич А.К. Системы с одним действием / А.К. Сушкевич, 1930. – С. 231-239
1370255
   Системы с переменной структурой и их применение в задачах автоматизации полета. – М., 1968. – 324с.
1370256
  Солодов А.В. Системы с переменным запаздыванием / А.В. Солодов, Е.А. Солодова. – М., 1980. – 384с.
1370257
  Белоусова Светлана Викторовна Системы с полумарковским обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Белоусова Светлана Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1370258
  Белоусова С.В. Системы с полумарковским обслуживанием : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / С.В. Белоусова ; КГУ. – Киев : [б. и.], 1986. – 127 л. – Библиогр.: л. 123-127
1370259
  Горбик П.П. Системы с развитой поверхностью и фазовыми переходами : проводник-высокотемпературный сверхпроводник, полупроводник-металл, диэлектрик-суперионик / П.П. Горбик, А.А. Чуйко, М.В. Бакунцева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности. – Киев : Наукова думка, 2003. – 402, [1]. – (Серия "Проблемы поверхности"). – ISBN 966-00-0058-8


  У пр. № 1742931 напис Вельмишановмому Володимиру Петровичу з повагою та найкращими побажяннями. Підпис. 10.04.2006 .
1370260
   Системы с разделением времени. – Москва : Мир, 1969. – 455с.
1370261
  Уилкс М. Системы с разделением времени / М. Уилкс. – М., 1972. – 124с.
1370262
  Волков А.И. Системы с распределением времени / А.И. Волков, И.В. Дитрих. – Москва, 1974. – 64с.
1370263
  Морозов Анатолий Николаевич Системы сбора данных в экспериментах на спктрометре БИС-2 : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Морозов Анатолий Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
1370264
  Чудиновских О.С. Системы сбора данных о внешней трудовой миграции в современной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 0320-8168
1370265
   Системы сбора и обработки измерительной информации. – Таганрог
Вып. 1. – 1979
1370266
  Герман М.А. Системы сбора и обработки космической информации, используемые в США : Учебное пособие / М.А. Герман, В.Ф. Говердовский. – Ленинград, 1988. – 70с.
1370267
   Системы сбора и первичной обработки измерительной информации. – Новосибирск, 1973. – 135с.
1370268
   Системы сбора и предварительной обработки данных информационно-вычисилтельных комплексов. – Томск, 1988. – 91с.
1370269
  Васильев В.И. Системы связи / В.И. Васильев. – Москва, 1987. – 279 с.
1370270
   Системы связи с использованием искусственных спутников Земли. – Москва : Мир, 1964. – 293 с.
1370271
  Петрович Н.Т. Системы связи с шумоподобными сигналами / Н.Т. Петрович, М.К. Размахнин. – Москва, 1969. – 232 с.
1370272
  Каган Б.М. и др. Системы связи УВМ с объектами управления в АСУ ТП / Б.М. и др. Каган. – М, 1978. – 303с.
1370273
  Бочарова Г.С. Системы сетевого планирования и управления : литература на русском, других языках народов СССР и иностранных языках за 1959-1965 гг. / сост. библиографы Г.С. Бочарова, В.С. Шидловская ; ред.: В.С. Казаковцев, Р.В. Шестакова. – Москва, 1965. – 73,2 с. – (Библиографические и методические материалы в помощь областным, краевым и республиканским библиотекам / Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина)
1370274
  Письменный Г.В. Системы силомоментного очувствления роботов / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1990. – 93с.
1370275
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некоторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Москва-Ленинград, 1950. – 252с.
1370276
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 380с.
1370277
  Дуйшеев Э. Системы сингулярных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при одной из производных / Э. Дуйшеев. – Фрунзе
2. – 1989. – 99 с.
1370278
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / В. Линдсей. – Москва, 1978. – 600 с.
1370279
  Леонг-Хонг Системы словарей-справочников данных / Леонг-Хонг, Б. Плагман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 312с.
1370280
  Казанский В.Н. Системы смазывания паровых турбин / В.Н. Казанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 152с.
1370281
  Евланов Л.Г. Системы со случайными параметрами. / Л.Г. Евланов. – М., 1976. – 568с.
1370282
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования "этос", "социальное поле", "диспозитив" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 81-94. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1370283
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования: концептуальная модель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 24-41. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1370284
  Конин В.В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко ; Нац. авиац. ун-т. – Киев : Холтех, 2010. – 510 с. : ил., табл. – Предм. указатель: с. 492-494. – Библиогр.: с. 482-491. – ISBN 978-966-96638-9-4
1370285
  Сабаев Ф Е. Системы сравнения для нелинейных дифференциальных уравнений / Ф Е. Сабаев. – М, 1980. – 192с.
1370286
  Топчеев Ю.И. Системы стабилизации / Ю.И. Топчеев. – М, 1974. – 248с.
1370287
  Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 304с.
1370288
   Системы стабилизированного тока. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176 с.
1370289
  Сапаров В.Е. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике / В.Е. Сапаров, Н.А. Максимов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 248 с.
1370290
  Плошко Б.Г. Системы статистических показателей / Б.Г. Плошко. – Ленинград, 1971. – 92 с.
1370291
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 3-е. – М.
вып. 40. – 1975. – 48с.
1370292
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 5 изд. – Москва : Наука, 1987. – 45с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 40)
1370293
  Ковриженко Г.А. Системы счисления и двоичная арифметика / Г.А. Ковриженко. – К., 1984. – 79с.
1370294
  Ильин В.А. Системы телемеханики для рассредоточенных объектов. / В.А. Ильин. – М.-Л., 1960. – 112с.
1370295
   Системы телеобработки. – Рига, 1977. – 198с.
1370296
  Ллойд Дж. Системы тепловидения / Дж. Ллойд. – Москва, 1978. – 414 с.
1370297
  Батенко А.П. Системы терминального управления / А.П. Батенко. – Москва : Радио и связь, 1984. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160 (55 назв.)
1370298
  Венгеровский Л.В. Системы термостатирования в радиоэлектронике / Л.В. Венгеровский, А.Х. Вайнштейн. – Ленинград, 1969. – 80 с.
1370299
   Системы технического зрения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 423с.
1370300
   Системы технического зрения. – М., 1991. – 199с.
1370301
  Письменный Г.В. Системы технического зрения в робототехнике / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1991. – 88 с.
1370302
  Самойлов Владимир Александрович Системы технического обеспечения жизнедеятельности изолированных организмов : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.02 / Самойлов Владимир Александрович; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 27л.
1370303
  Дубровин Ф.Е. Системы технологий / Ф.Е. Дубровин; Одесс. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-85-X
Ч.1 : Основные категории. – 2001. – 200с.
1370304
  Деречин В.В. Системы технологий / Одес. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-81-7
Ч.2 : Основные промышленные отрасли. – 2001. – 300с. – На обложке автор Ф.Е.Дубровин
1370305
  Власов В.Е. Системы технологического обеспепения качества компонентов микроэлектронной аппаратуры / В.Е. Власов, В.П. Захаров, А.И. Коробов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 156 с.
1370306
  Кудинов С.А. Системы транспорта / С.А. Кудинов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 158с.
1370307
  Поммаре Ж. Системы управлений с частными производыми и псевдогрупы Ли / Ж. Поммаре. – М., 1983. – 398с.
1370308
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – М., 1972. – 344с.
1370309
   Системы управления. – М., 1973. – 233с.
1370310
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 423с.
1370311
   Системы управления. – Москва : Наука, 1978. – 119 с.
1370312
  Вилья М. Системы управления / М. Вилья. – Таллин, 1984. – 232с.
1370313
  Вялья М.К. Системы управления / М.К. Вялья. – Таллин, 1984. – 230 с.
1370314
  Дегтяр В.У. Системы управления базами данных : Обзор. Мат. методы исслед. в геологии / В.У. Дегтяр. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 33 с.
1370315
   Системы управления базами данных. – М., 1991. – 53с.
1370316
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1996
1370317
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1996
1370318
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1996
1370319
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1996
1370320
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1996
1370321
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1996
1370322
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1997
1370323
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1997
1370324
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1997
1370325
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1997
1370326
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1997
1370327
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1997
1370328
  Крамм Р. Системы управления базами данных Альфа BASE2 и Дельта BASE3 для персональных компьютеров / Р. Крамм. – Москва, 1988. – 383с.
1370329
   Системы управления базами данных для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 224с.
1370330
  Наумов А.Н. Системы управления базами данных и знаний : Справ. изд. / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. и др. Иванов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 352 с. – ISBN 5-279-00509-6
1370331
   Системы управления базами данных с многоуровневой архитектурой. – М., 1980. – 128с.
1370332
   Системы управления базами данных семейства "Банк". – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 158с.
1370333
  Казарицкий С.Д. Системы управления базами данных. / С.Д. Казарицкий. – М., 1978. – 24с.
1370334
   Системы управления гибким автоматизированным производством. – Киев : Вища школа, 1987. – 383с.
1370335
  Ястребов В.С. Системы управления движением робота / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1979. – 176с.
1370336
  Королев В.В. Системы управления и защиты АЭС / В.В. Королев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 125 с.
1370337
  Королев В.В. Системы управления и защиты критических стендов / В.В. Королев, Е.С. Матусевич. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-93 (70 назв.
1370338
   Системы управления информационных сетей. – Москва : Наука, 1983. – 203с.
1370339
  Метт Ю А. Системы управления каталитическими процессами вторичной переработки нефти / Ю А. Метт. – Баку, 1991. – 331с.
1370340
  Пролейко В.М. Системы управления качеством изделий микроэлектроники : (Теория применения) / В.М. Пролейко, В.А. Абрамов, В.Н. Брюнин; [предисл. проф. В.Н. Сретенского]. – Москва : Советское радио, 1976. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-219
1370341
  Федосов Е.А. Системы управления конечным положением в условиях противодействия среды / Е.А. Федосов, В.В. Инсаров, О.С. Селивохин. – Москва : Наука, 1989. – 271 с.
1370342
  Козлов В.И. Системы управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1972. – 126с.
1370343
  Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами : учебник для студ. авиацион. специальностей высш. учеб. заведений / В.А. Боднер. – Москва : Машиностроение, 1973. – 504 с. – Библиогр.: с. 499-500
1370344
   Системы управления лучевых технологических установок. – К., 1988. – 271с.
1370345
  Ильиных Ю.В. Системы управления манипуляцинных роботов / Ю.В. Ильиных. – Л.
1. – 1980. – 88с.
1370346
  Медведев В.С. Системы управления манипуляционных роботов / В.С. Медведев. – М, 1978. – 416с.
1370347
  Багдасаров Р.Э. Системы управления механическими нейтронными прерывателями : Автореф... канд.техн.наук: 260 / Багдасаров Р.Э.; ОИЯИ. ЛНФ. – Дубна, 1971. – 24л.
1370348
  Разумнова Л. Системы управления налогами в КНР и на Тайване // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
1370349
  Айдрус З И.А. Системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов / З И.А. Айдрус, Р.Р. Асмятуллин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов. Современные темпы развития мировой экономики и общества в целом предъявляют все более высокие требования к подготовке кадров. Использование новых ...
1370350
  Шиянов А.И. Системы управления перегрузочных манипуляторов АЭС и ВВЭР / А.И. Шиянов, М.И. Герасимов, И.В. Муравьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с. – Библиогр.: с. 171-174
1370351
  Ястребов В.С. Системы управления подводных аппаратов-роботов / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1983. – 87с.
1370352
  Мельничук Л.П. Системы управления полупроводниковыми модуляционными преобразователями с промежуточным звеном высокой частоты и синусоидальной формой выходного напряжения / Л.П. Мельничук. – Киев, 1979. – 39 с.
1370353
  Врублевская З.А. Системы управления промышленным транспортом: Библиографический указатель 1961-1976 гг. : Библиографический указатель / АН УССР; Ин-т кибернетики; Центр.науч.б-ка; Сост.: З.А.Врублевская и др. – Киев : Наукова думка, 1981. – 342с.
1370354
   Системы управления промышленными роботами и манипуляторами. – Л., 1980. – 182с.
1370355
   Системы управления процессом обучения графическим дисциплинам. – Рига, 1974. – 158с.
1370356
   Системы управления с адаптацией. – К., 1986. – 83с.
1370357
  Стеклов В.К. Системы управления с безредукторным приводом / В.К. Стеклов, Р.Э. Милько. – Киев : Техніка, 1983. – 120 с.
1370358
  Цискаридзе Р.В. Системы управления с инвариантной нормой и близкие к ним : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Цискаридзе Р.В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 15л.
1370359
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами / В.И. Гостев. – Киев : Тэхника, 1990. – 280 с.
1370360
  Острем К. Системы управления с ЭВМ / К. Острем, Б. Виттенмарк. – Москва, 1987. – 480с.
1370361
   Системы управления техническими средствами. – К., 1992. – 79с.
1370362
   Системы управления технологическими процессами. – Новочеркасск, 1986. – 140с.
1370363
   Системы управления тиристорными преобразователями частоты / В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов, Р.Н. Шамгунов; Обухов С.Г., Миронов В.Н. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 144 с.
1370364
  Синяков А.Н. Системы управления упругими подвижными объектами / А.Н. Синяков. – Ленинград, 1981. – 200 с.
1370365
  Дашевский Л.Н. Системы управления химической промышленностью и химической технологией с применением вычислительной техники. / Л.Н. Дашевский. – К., 1970. – 34с.
1370366
  Карпов Ю.К. Системы управления чертежными автоматами. / Ю.К. Карпов. – М., 1977. – 135с.
1370367
  Шевяков А.А. и др. Системы упрвления ракетных двигателей и энергетических установок / А.А. и др. Шевяков. – М., 1985. – 183с.
1370368
  Курбатова Н.М. Системы уравнений первого порядка с вещественными характеристиками : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Курбатова Н. М.; БГУ. – Минск, 1991. – 14л.
1370369
  Таланов В.А. Системы уравнений транспортного типа с приложением к комбинаторике : учеб. пособие / В.А. Таланов, В.Н. Шевченко. – Горький, 1978. – 44 с.
1370370
  Шахгильдян В.В. Системы фазовой автоподстройки частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1972. – 447 с.
1370371
  Клэппер Д. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты: следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией / Д. Клэппер. – М., 1977. – 439с.
1370372
  Леонов Г.А. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Леонов, С.М. Селеджи. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2002. – 112с. – ISBN 5-7940-0100-3
1370373
   Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин, В.Л. Карякин, В.А. Петров, В.Н. Федосеева; Шахгильдян В.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 318 с.
1370374
  Виестур У.Э. Системы ферментации / У.Э. Виестур, А.М. Кузнецов, В.В. Савенков; АН ЛатвССР; Ин-т микробиологии. – Рига : Зинатне, 1986. – 368 с. : ил.., табл. – Бібліогр.: с. 327-358
1370375
  Михайлов О.И. Системы фоторегистрации и обработки снимков с пузырьковой камеры скат. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов О.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 28л.
1370376
  Дороднов А.А. Системы функционалов Гаусса и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Дороднов А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 11л.
1370377
  Певзнер Системы цветного телевидения / Певзнер, БМ. – Ленинград : Энергия, 1969. – 232 с.
1370378
  Садыков С.С. Системы цифровой обработки избражений / С.С. Садыков. – Ташкент, 1988. – 168с.
1370379
   Системы частотного управления синхронно-реактивными двигателями / Е.М. Берлин, Б.А. Егоров, В.Д. Кулик, И.С. Скосырев. – Ленинград : Энергия, 1968. – 132 с. – (Библиотека по автоматике / Е.М.Берлин, Б.А.Егоров, В.Д.Кулик ; Вып. 327)
1370380
  Шеридан Т.Б. Системы человек - машина. / Т.Б. Шеридан, У .Р. Феррелл. – М., 1980. – 399с.
1370381
  Павлов В.В. Системы человек - машина: проблемы и синтез / В.В. Павлов. – Киев : Вища школа, 1987. – 53 с.
1370382
  Олещук Владимир Александрович Системы Черча-Россера и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Олещук Владимир Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.114-124
1370383
  Олещук В.А. Системы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1370384
  Митропольский Ю.А. Системы эволюционных уравнений с периодическими и условно-периодическими коэффициентами / Ю.А. Митропольский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 214 с.
1370385
  Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике / А.Г. Ивахненко. – К, 1971. – 372с.
1370386
  Жабо Н.И. Системы экологических терминов русского и французского языков: типология, семантика и функции / Н.И. Жабо. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2015. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 98-115. – ISBN 978-5-209-06276-9
1370387
   Системы экономической информации. – М., 1967. – 151с.
1370388
   Системы экспресс-обработки данных в реальном масштабе времени. – К., 1979. – 94с.
1370389
  Растригин Л.А. Системы экстремального управления / Л.А. Растригин. – М, 1974. – 630с.
1370390
  Мандровский-Соколов Системы экстремального управления при случайных возмущениях / Мандровский-Соколов, А.А. Туник. – К., 1970. – 172с.
1370391
  Дрейзен И.Г. Системы электронного управления акустикой залов и радиовещательных студий : Звукоусиление, амбиофония, стереофония / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1967. – 112 с.
1370392
  Величко Николай акимович Системы Электропитания вентильных двигателей для аппаратов точной магнитной записи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Величко Николай акимович; НАН Украины ин-т электродинамики. – К., 1994. – 16л.
1370393
  Лукин И.И. Системы электроснабжения летательных аппаратов гражданской авиации / И.И. Лукин. – К.
ч. 1. – 1967. – 192с.
1370394
  Жаркин А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации / А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2017. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-229. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1571-5
1370395
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 1. – 1980. – 299 с.
1370396
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления : Системные исследования развития энергетики. – Иркутск
Т. 2 : Системные исследования развития энергетики. – 1980. – 143 с.
1370397
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 3. – 1980. – 138 с.
1370398
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 4. – 1980. – 87 с.
1370399
  Пыльдяэ Я.Р. Системы эстонского стихосложения и черты развития силлабо-тонической системы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пыльдяэ Я.Р. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 40 c.
1370400
  Большаков А.Ю. Системы ядернофизического опробования для управления качеством руд / А.Ю. Большаков. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1979. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 179-187 (156 назв.)
1370401
  Антомонов Ю.Г. Системы. Сложность. Динамика / Ю.Г. Антомонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126
1370402
   Системы: декомпозиция, оптимизация и управление. – Москва : Машиностроение, 1986. – 495 с.
1370403
   Системы: математические методы описания, САПР и управления. – Калинин, 1989. – 159 с.
1370404
  Маца К.А. Системы: свойства и принципы организации : науч. публикация / К.А. Маца ; Вуз Укоопсоюза "Полтавский ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 364, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 328-364 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-284-6
1370405
  Уемов А.И. Системый подход и общая теория систем / А.И. Уемов. – Москва, 1978. – 272с.
1370406
  Фрумкин М.А. Систолические вычисления. / М.А. Фрумкин. – М., 1990. – 189с.
1370407
  Кухарев Г.А. Систолические процессоры для обработки сигналов / Г.А. Кухарев. – Минск, 1988. – 124с.
1370408
   Систолические структуры. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.
1370409
  Завьялов А.И. Систолический объем сердца / А.И. Завьялов. – Минск : Полымя, 1981. – 7 с.
1370410
  Кожем"яко Андрій Вікторович Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Кожем"яко А.В.; Вінницьк. нац. техніч. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 28 назв
1370411
  Сейтлиев К. Систр : избранные стихи / ара Сейтлиев; пер. с туркм. А.Кронгауза. – Ашхабад : ТуркменОГИЗ, 1944. – 51 с.
1370412
  Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы / А.И. Бережной ; под ред. Н.А. Торопова. – Москва : Машиностроение, 1966. – 348 с. – Библиогр.: с. 328-345
1370413
  Личутин В.В. Ситальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1986. – 132с.
1370414
   Ситез і ДСК-дослідження нових азополімерів на основі естерів метакрилової кислоти / О.М. Надтока, Л.А. Ольховик, В.Г. Сиромятніков, В.П. Привалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові полімери та кополімери на основі азоестерів метакрилової кислоти, що мають замісники різної природи та різну довжину алкільних спейсерів в азобензольних фрагментах. Досліджено температурні характеристики отриманих полімерів. The new ...
1370415
  Капочюте Е.Ю. Ситема Кобол М5000 / Е.Ю. Капочюте, Э.С. Паулаускас. – Москва, 1979. – 247 с.
1370416
  Рижкова А. Ситема професійної освіти Австрії: сучасний стан та прблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2077-1827
1370417
  Комариця М. Ситенко Олексій Григорович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 272-274. – ISBN 978-966-02-5597-5
1370418
   Ситенко Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 373-374 : фото
1370419
  Левандовський О.О. Ситенко Олексій Григорович (1927-2002 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 49. – ISBN 966-7270-35-1
1370420
   Ситенко Олексій Григорович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1370421
  Оноприенко В.В. Ситетические и стереохимические исследования в области тетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Оноприенко В. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1964. – 20л.
1370422
  Мойсєєв В.А. Ситетичні алмази / В.А. Мойсєєв. – Київ : Наукова думка, 1974. – 94с.
1370423
  Загороднюк Ю.А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1370424
   Ситник Костянтин Меркурійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1370425
   Ситніков Анатолій Борисович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438-439. – ISBN 978-966-439-754-1
1370426
  Сапов В.Г. Ситный хлеб / В.Г. Сапов. – Барнаул, 1982. – 168с.
1370427
  Байтемиров Н. Сито жизни : роман / Н. Байтемиров ; пер. с кирг. С. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 319 с. : ил.
1370428
  Байтемиров Н. Сито жизни : романы / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. С.Шевелева. – Москва : Известия, 1990. – 587 с. – (Дружба народов)
1370429
  Байтеміров Н. Сито життя : роман / Насирдін Байтеміров ; [пер. з кирг. П. Гордійчук]. – Київ : Дніпро, 1986. – 256 с.
1370430
   Ситор Ситуморанг : Библиогр. указ. – Москва, 1977. – 67с. – (Писатели зарубеж. стран)
1370431
   Ситстема комсомольской работы в школе. – М., 1982. – 159с.
1370432
  Терновець О.М. Ситстема профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1817-3764
1370433
  Русли М. Ситти Нурбая. История несчастной любви. / М. Русли. – М., 1961. – 279с.
1370434
  Седнев В.В. Ситуалогическая экспертиза: теоретико-методологическое обоснование / В.В. Седнев, Л.Г. Бордюгов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 18-25. – ISSN 1992-4437
1370435
  Матюша В.І. Ситуативна та експлікативна асиметрії у перекладі драматичних творів та кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 99-104


  Стаття присвячена вивченню застосування ситуативної та експлікативної асиметрії у перекладі англомовних драматичних творів та фільмів українською мовою. Простежено спорідненість цих жанрів та підходів до їх перекладу. В статье исследовано применения ...
1370436
  Дорда С.В. Ситуативная обусловленность оценочных высказываний // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 187--189. – Бібліогр.: Лит.: с. 189; 13 п. – ISSN 1729-360Х


  Каяття є контекстно обумовленним комунікативним феноменом. Важливою характерною рисою висловлювання каяття є їх функціонування в комунікативних ситуаціях конфлікта. Роль адресанта в загальній ситуації конфлікту надзвичайна. Repentance is bound ...
1370437
  Чувакин А.А. Ситуативная речь / А.А. Чувакин. – Барнаул, 1987. – 106с.
1370438
  Гірман Ю.В. Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6792
1370439
  Кузько М.С. Ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 128-134. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1370440
  Карпенко В.В. Ситуативний аналіз в структурі історико-філософського дослідження // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 129-130
1370441
  Волощук І.І. Ситуативний аспект вираження іронічної оцінки // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки)
1370442
  Алексєєва К.І. Ситуативний характер морально-мовних феноменів у філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 59-61


  "... Аналіз поняття ситуації у філософській антропології передбачає звернення до ідей Фридрих Ніцше. У своєму філософському проекті він намагався відновити втрачену і забуту "єдність мислення та життя". Мислення має активуватися життям, яке, своєю ...
1370443
  Шевцова Л. Ситуативні завдання з розвитку зв"язного мовлення у 6 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9
1370444
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків впливу фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 16-19
1370445
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 343-349. – ISSN 0321-0499
1370446
  Чала Н.Д. Ситуативні методи вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти не гуманітарного профілю / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1370447
  Шевченко Л.Ю. Ситуативні синоніми у фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 37-44
1370448
  Алєксєєва К.І. Ситуативність існування: гранична ситуація і повсякденність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 172-177. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається поняття ситуативності у його екзистенційному і повсякденному вимірі. Ситуація постулюється як сутнісний модус людського існування.
1370449
  Осинов С.Н. Ситуативно-методологические аспекты создания системы мониторинга за уровнем воды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1370450
  Канонич С.И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка / С.И. Канонич. – Москва, 1979. – 208с.
1370451
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1370452
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1370453
  Гусев Станислав Сергеевич Ситуативность коммуникативных действий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 54, 56, 58-59. – ISSN 0042-8744
1370454
  Петроченко Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1990. – 223с.
1370455
  Сахарова Т.Е. Ситуативные упражнения для обучения немецкой диалогической речи студентов первых курсов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Сахарова Т. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 30л.
1370456
  Маруфова Папп С.Б. Ситуативные упражнения и задания по русскому языку. / Папп С.Б. Маруфова. – Душанбе, 1979. – 148с.
1370457
  Фесенко Евгений Владимирович Ситуации совершения хулиганских действий : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Фесенко Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 207л.
1370458
  Шкурко Ю.С. Ситуационная структура процесса социальных изменений: теоретико-методологические предположения // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 72-82. – ISSN 1029-8053
1370459
  Поспелов Д.А. Ситуационное управление / Д.А. Поспелов. – М., 1986. – 284 с.
1370460
  Селюгин А.А. Ситуационное управление в АСУ процессом обжига цементного клинкера. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Селюгин А.А.; АН Кирг.ССР.Отдел.физ-мат.и техн.наук. – Фрунзе, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1370461
  Бурлаков М.В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания / М.В. Бурлаков. – Киев, 1991. – 158 с.
1370462
  Кривуля П.В. Ситуационные параметры описания и анализа графика освоения инвестиций / П.В. Кривуля, С.С. Штапаук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 35-55 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
1370463
  Мелихов А.Н. и др. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. и др. Мелихов. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
1370464
  Ионова Е. Ситуация в Киргизии и перспективы российско-киргизских отношений // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 71-78. – ISSN 1998-1813
1370465
   Ситуация в Краснодарском крае на примере консалтинговой компании MACON Realty Group : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22
1370466
  Васильев Р.Ф. Ситуация в советском строительстве / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1986. – 79с.
1370467
  Розин В.М. Ситуация в современной науке и трансформация психологии и педагогики // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.21-24.
1370468
  Пахомов Ю. Ситуация в Украине: предкризис, кризис, посткризис / Ю. Пахомов, С. Пахомов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1370469
  Желенина И.А. Ситуация и консенсус // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-25
1370470
  Дубянский А.М. Ситуация разлуки в древнетамильской поэзии (тема муллеи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Дубянский А.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
1370471
  Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать : кн. для учителя / А.С. Белкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 168, [2] с. – (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения)
1370472
  Чупринин С.И. Ситуация: борьба идей в современ. лит. / С.И. Чупринин. – Москва, 1990. – 45 с.
1370473
  Коновалов В.В. Ситуация: Истории из жизни подростков / В.В. Коновалов. – Л., 1986. – 220с.
1370474
  Максимова Э.М. Ситуация: очерки. / Э.М. Максимова. – М., 1987. – 176с.
1370475
  Турчак О.М. Ситуації емоційної напруги у навчальній діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 180-189. – (Психологія ; вип. 47)
1370476
  Волкова І.В. Ситуації етикетного спілкування: англійське фатичне мовлення (на матеріалі сучасної англійської прози) / І.В. Волкова, О.О. Алексєєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с. 69-70; 16 п. – ISSN 1729-360Х
1370477
  Михайлов В. Ситуації правомірної шкоди (обставини, що виключають злочинність діяння) за кримінальним законодавством держав СНД // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 241-248. – ISSN 1993-0909
1370478
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики огляду місця події // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 185-190. – ISSN 0201-7245
1370479
  Синчук О.В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 270-278
1370480
   Ситуаційна методика навчання : український досвід : [ збірник статей ]. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7345-41-6
1370481
  Ковальова Катерина Ситуаційна методика навчання як складова інтерактивних технологій у процесі викладання економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1370482
  Коваленко А.В. Ситуаційна обумовленість збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 240-250. – ISSN 2524-0323
1370483
  Журавель В.А. Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 179-188.
1370484
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленість тактичних операцій при розслідуванні службових злочинів у митних органах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-65
1370485
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленність тактичних операцій: проблеми та перспективи дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 58-67. – ISSN 1993-0917
1370486
  Рубльов В.В. Ситуаційне лідерство в управлінні комунальними підприємствами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
1370487
  Єлісєєва О.К. Ситуаційне моделювання в управлінні розвитком соціально-економічних систем / О.К. Єлісєєва, С.С. Герасименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 265-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1370488
  Коваленко Н.І. Ситуаційне моделювання лізингових операцій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1370489
  Герасимчук В.І. Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти / В.І. Герасимчук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 106с. – ISBN 966-02-2132-0
1370490
  Ганущак Т.В. Ситуаційне управління економічною безпекою підприємства в період діджиталізації // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 28-46. – ISBN 978-617-7649-50-1
1370491
  Анісімов А.В. Ситуаційне управління: розпливчаті моделі / А.В. Анісімов, В.В. Прокопенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті запропоновано тип моделей управління складними системами, що базуються на імітації дій людини в процесі прийняття рішень. Підхід, що розглядається, в своїй основі містить ідею формалізації розпливчатих понять, які виникають при отриманні ...
1370492
  Парій Л.В. Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 49-53. – ISSN 2415-8089
1370493
  Чукурна Е.П. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 115-126


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1370494
  Чукурна О. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1370495
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 285 с. – ISBN 966-8253-11-6
1370496
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов; МОНУ. – 2-ге вид. виправлене та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 370с. – ISBN 966-364-009-Х
1370497
  Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 325, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0004-5


  Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної т
1370498
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики обшуку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 175-182. – ISSN 2224-9281
1370499
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики очної ставки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 203-210. – ISSN 0201-7245
1370500
  Веліканов С.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 173-179. – ISSN 0201-7245
1370501
  Салтєвський М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактиці корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-50. – ISSN 0132-1331
1370502
  Сальнікова О.Ф. Ситуаційний центр як ефективний механізм стратегічних комунікацій / О.Ф. Сальнікова, О.І. Посмітюх, М.І. Петренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 62-66. – ISSN 2306-6814
1370503
  Москаленко О.А. Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики / О.А. Москаленко, Ю.Д. Москаленко, О.В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 347-356. – ISSN 2312-5993
1370504
  Петренко Тетяна Григорівна Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Петренко Тетяна Григорівна; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 17л.
1370505
  Іванишин В.В. Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур / В.В. Іванишин, Т.Д. Гуцол, С.П. Комарніцький // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 46-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1370506
  Щербань П. Ситуаційно-ігрові методики навчання / П. Щербань. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.105-113. – (Педагогічні науки)
1370507
  Отеро Л. Ситуація / Л. Отеро. – К, 1973. – 267с.
1370508
   Ситуація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 905-906. – ISBN 966-316-069-1
1370509
  Гринчак В. Ситуація в Азові як передумова міжнародного спору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1370510
  Артюх А. Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 111-115. – ISSN 2313-8505
1370511
  Панфілов І. Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 492-498
1370512
  Литвин В. Ситуація диктує необхідність рішучих дій: З виступу Голови Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради 30 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 2 грудня


  [Щодо політичної ситуації в Україні після проведення другого туру вибор. президент. кампанії 2004 р.]
1370513
  Волощук А.В. Ситуація діалогу: шлях "повернення до себе через "ти"" М. Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1370514
   Ситуація із будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Вінницької області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 26 : фото
1370515
  Морщакова О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1370516
  Бовсунівська Т.В. Ситуація когнітивного дисонансу в сучасній жанрології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 27-33
1370517
  Янчук В.А. Ситуація людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 130-132
1370518
  Куликівська А.М. Ситуація міжцарювання і повстання декабристів за документами Центрального архіву стародавніх актів у Варшаві // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.188-192
1370519
  Шпак О.Г. Ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-117. – ISSN 0367-4290
1370520
  Русіна О. Ситуація на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 25 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Напружений період у Станиці-Луганській та кадрові зміни у Тристоронній контактній групі.
1370521
  Тимофієва Н.К. Ситуація невизначеності в задачі кластеризації // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 115-116
1370522
  Мірошниченко Л.Я. Ситуація письменника у романі Вільяма Голдінга "Паперові люди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 267-274. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті переглядається усталене тлумачення роману Вільяма Голдінга "Паперові люди" (1894). Об"єктом інтересує магістральний конфлікт письменника та критика.
1370523
  Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1370524
  Реутов Є.А. Ситуація розлуки (Війог) і Барахмаса Джаясі в поемі "Падмават" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 154-160


  Розглядається один із аспектів твору відомого індійського середньовічного автора, Маліка Мухаммада Джаясі, а саме - опис страждану розлуці з коханим як алегорія душі, відокремленої від Бога. Завдяки неперевершеному зображенню страждань розлуки поема ...
1370525
  Ковтуненко Л.П. Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 212-217. – ISSN 2224-9281
1370526
   Ситуація стосовно вживання ін"єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р. : Дослідження ВООЗ ін"єкційного вживання наркотиків. Друга фаза. – Київ, 2003. – 106с. – ISBN 966-8435-1-X
1370527
  Борисенко Н.Д. Ситуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 83-87
1370528
  Савченко В.Ф. Ситуація та спрямування подальшого розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 80-84
1370529
  Усанов І.В. Ситуація технологічної людяності в епоху пост // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 119-124
1370530
  Варивод Д. Ситуація тримовності: вияви та причини появи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 18-22
1370531
  Полівко Л.Ю. Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 116-124. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1370532
  Панков Г. Ситуація ціннісного конфлікту в житії Києво-Печерського ченця Тита у контексті культуролого-релігієзнавчого осмислення // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 466-475
1370533
  Козаченко О.М. Ситуація як методична проблема та її роль у навчанні іноземної мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1370534
  Слюсаревський М.М. Ситуація як об"єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 5-24. – ISBN 978-966-8063-84-3
1370535
  Кремзикова С.Ю. Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 211-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219; 18 назв
1370536
  Фесенко Є.В. Ситуація як ознака об"єктивної сторони складу злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье дается философское, правовое и филологическое обоснование ранее высказанного автором предложения о дополнении перечня конституционных признаков объективной стороны состава преступления понятием "ситуация". Говорится об особенностях ситуации и ...
1370537
  Баратынский Е.А. Ситхотворения / Е.А. Баратынский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 127с.
1370538
   Ситцевая радуга. – Ярославль, 1972. – 95с.
1370539
  Серебряков Г.В. Ситцевая радуга. / Г.В. Серебряков. – М, 1980. – 175с.
1370540
  Волков И.А. Ситцевое царство / И.А. Волков. – Иваново-Вознесенск, 1925. – 167с.
1370541
  Солодарь Ц.С. Ситцевый бал / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 168с.
1370542
  Сбитнев Ю.Н. Ситчик / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1966. – 45с.
1370543
  Петухов А.В. Сить - таинственная река / А.В. Петухов. – Москва, 1983. – 303с.
1370544
  Радівілов Д.А. Сифатнасаб ал-"улама" як джерело з історії ібадитів // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 305-316. – ISBN 978-966-02-6446-5
1370545
  Степаньянц С.Д. Сифонофоры морей СССР и северной части Тихого океана / С.Д. Степаньянц. – Ленинград, 1967. – 216с.
1370546
   Сифоны с гидравлическим клапаном для срыва вакуума на трубопроводах насосных станций. – К, 1957. – 26с.
1370547
  Гаврюшенко В. Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 191-197
1370548
   Сихотэ-Алинский биосферный район: принципы и методы экологического мониторинга. – Владивосток, 1981. – 148с.
1370549
   Сихотэ-Алинский биосферный район: фоновое состояние природных компонентов : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 144с.
1370550
  Кринов Е.Л. Сихотэ-Алинский метеоритный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 64 с.
1370551
  Шипулин Ф.К. Сихотэалинский метеорит / Ф.К. Шипулин. – Владивосток : Примиздат, 1947. – 40 с.
1370552
  Сухарчук Г.Д. Сициально-экономические взгляды политических лидеров Китая первой половины 20 века / Г.Д. Сухарчук. – М., 1983. – 227с.
1370553
  Кулагин Ю.И. Сициальные функции и системные признаки политических элит: анализ современных концепций / Ю.И. Кулагин, Н.А. Латыгина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 122-131
1370554
  Кобленц А.Н. Сицилианская защита / А.Н. Кобленц. – М., 1955. – 184с.
1370555
  Симонян К. Сицилианская защита : роман / К. Симонян. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1370556
  Гуфельд Э.Е. Сицилианская защита / Э.Е. Гуфельд. – Киев : Здоров"я, 1989. – 165с.
1370557
  Свешников Е.Э. Сицилианская защита система 5... е7-е5 / Е.Э. Свешников. – М., 1988. – 255с.
1370558
  Моисеев О.Л. Сицилианская защита. / О.Л. Моисеев, И Г. Равинский, . – М, 1986. – 206с.
1370559
  Каспаров Г.К. Сицилианская защита: Схевенинген / Г.К. Каспаров, А.С. Никитин. – М., 1984. – 240с.
1370560
  Фролов Э.Д. Сицилийская держава Дионисия. / Э.Д. Фролов. – Л, 1979. – 160с.
1370561
  Витторини Э. Сицилийские беседы / Э. Витторини. – Москва, 1983. – 127с.
1370562
  Кипнис Борис Сицилийский крючок для Фюрера : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 58-65 : Фото
1370563
  Льюис Н. Сицилийский специалист / Н. Льюис. – Москва, 1981. – 336с.
1370564
  Рубанов Сергей Сицилия без мафии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 70-81 : фото
1370565
  Годзишевский Л.Ф. Сицилия и ее землетрясения / Л.Ф. Годзишевский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левансон, 1909. – IV, 120 с.
1370566
  Визель Михаил Сицилия. Жизнь на вулкане // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 60-67 : фото
1370567
  Павлова Ольга Сицилия. Огни большого острова // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1370568
   Сицилия. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 97-102
1370569
  Перстньова Н. Сицилійський захист, або Які фігури рухають владу в Одесі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 2


  "Президентське доручення про наведення порядку в Одесі частково почули як ті, кому його адресовано, так і ті, проти кого воно спрямоване. Клани, про існування яких казав нещодавно Володимир Зеленський, самостійно спробували перезавантажити владу в ...
1370570
  Колесниченко Т. Сич.Комедія на 3 дії. / Т. Колесниченко. – Харків, 1928. – 39с.
1370571
  Кочура П. Сичі на дзвіниці : роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 376 с.
1370572
  Краснов Г И. Сиявский бор / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1962. – 56с.
1370573
  Долинский Д.М. Сияет день / Д.М. Долинский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 94с.
1370574
   Сияжар: Сказание мордовского народа. – Саранск, 1976. – 240с.
1370575
   Сияжар: Сказания мордов. народа. – М, 1989. – 302с.
1370576
   Сияйте, ленинские звезды!. – Ставрополь, 1965. – 33 с.
1370577
  Нежный А.И. Сияла Оптина Пустынь / А.И. Нежный. – М., 1989. – 158с.
1370578
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Кишинев, 1956. – 336с.
1370579
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Саратов, 1957. – 343с.
1370580
  Тапхаев Л. Сияние в Саянах : стихи / Лопсон Тапхаев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
1370581
  Архипов П.П. Сияние звезд : очерки / П.П. Архипов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 192 с. : ил.
1370582
   Сияние Каракума. – Ашхабад, 1978. – 471с.
1370583
  Палехов Р.Я. Сияние над Большим Хингом / Р.Я. Палехов. – Хабаровск, 1956. – 366с.
1370584
  Величко В.А. Сияние Севера / В.А. Величко. – Москва, 1946. – 38с.
1370585
   Сияние Севера. – М, 1978. – 429с.
1370586
  Холмс Ханна Сияние синевы зимородки : в погоне за птицей / Холмс Ханна, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 142-151 : Фото
1370587
  Куликов В.Г. Сияние славы. / В.Г. Куликов. – М., 1990. – 303с.
1370588
  Федотовских М.В. Сиянье. / М.В. Федотовских. – М., 1972. – 95с.
1370589
  Котляр Павел Сиятельные особенности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 215-221 : фото
1370590
  Хаксли Э. Сияющее Эльдорадо / Э. Хаксли. – Москва, 1976. – 311с.
1370591
  Кинг С. Сияющий / С. Кинг. – Баку : Олимп, 1996. – 436с. – (Мир мистики). – ISBN 5-87860-036-6
1370592
  Решетов Владимир Сияющий кристалл : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 130-136 : Фото
1370593
   Сі проти Маршалла. Наскільки інфраструктурні проекти Китаю у світі можна порівняти з планом Америки з відбудови повоєнної Європи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1370594
  Глазовий Андрій Сіамська принцеса з Волині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 70-72 : фото
1370595
  Чорногуз О.Ф. Сіамський слон : гуморески / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 169 с.
1370596
  Кадніков Олександр Сіань. Серце Китаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 102-111 : фото
1370597
  Джаман В.О. Сібурбанізаційні процеси у староосвоєних районах (на прикладі Західноукраїнського макрорегіону) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 49-54. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1370598
  Чабан М. Сівач доброго зерна // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – C. 23-28


  Василь Доманицький — український літературознавець, письменник, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний діяч, кооператор.
1370599
   Сівач науки і добра. До 180-річчя від дня народження В.С. Ільницького // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 2 кв. – С. 32-37. – ISSN 0130-2043
1370600
  Колесник С. Сівач розумного, доброго, вічного // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 11 липня (№ 75). – С. 2


  До 80-річчя з дня народження ветерана КНУ імені Тараса Шевченка Павла Максимовича Федченка.
1370601
  Довгий О.П. Сівачі : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 107 с.
1370602
  Сарян Г. Сівачі світла : вірші / Гегам Сарян ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 147 с.
1370603
  Лис В. Сівачі, що вірять у майбутній добрий урожай // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є"
1370604
  Томенко М.Д. Сівба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 142 с.
1370605
  Балушок В. Сіверська земля - перша жертва "Русского мира" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Як відомо, російські "собиратели земель" заявляють про "исконную" належність територій на Сході України російській державі. Навіть заселення їх українцями подається як привласнення ними земель, споконвічно належних Росії, — Слобожанщина, мовляв, ...
1370606
   Сіверщина. – Чернігів, 2000
1370607
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 5. – 2012. – 383 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1370608
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 6. – 2013. – 547 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370609
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 7. – 2014. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370610
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 8. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370611
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 9. – 2016. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370612
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: О.Д. Савицький, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 10. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370613
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 11. – 2018. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370614
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 12. – 2019. – 463, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370615
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 13. – 2020. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370616
   Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин : [б. в.], 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 15. – 2022. – 151, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1370617
  Міщенко Д.О. Сіверяни / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
1370618
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Доп. і випр. вид. – Київ : ДЛВ, 1961. – 236с.
1370619
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1969. – 239с.
1370620
  Міщенко Д. Сіверяни / Д. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 390с. – В кн. також: Останній похід короля/ Іван Корбач. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-25-2
1370621
   Сіверяни пишуть Грушевському / / Підготували до друку Ю. Мицик, В. Денис, Ф. Мороз // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 59-62
1370622
  Рогожа М.М. Сіверяни у національно-визвольних змаганнях 1917-1921 років: досвід ідентифікації // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 281-284. – ISSN 2218-4805


  У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської ...
1370623
  Куриленко В. Сіверяни. Округа міст Радичева і Новгорода-Сіверського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.104-106
1370624
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1995
1370625
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 3. – 1995
1370626
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 1995
1370627
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1995
1370628
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 1995
1370629
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1996
1370630
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 2/3. – 1996
1370631
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1997
1370632
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 1. – 1998
1370633
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 2. – 1998
1370634
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1998
1370635
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1998
1370636
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 5. – 1998
1370637
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 6. – 1998
1370638
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал. – Чернігів
№ 1. – 1999
1370639
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 1999
1370640
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1999
1370641
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1999
1370642
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 1999
1370643
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 1999
1370644
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2000
1370645
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2000
1370646
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2000
1370647
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2000
1370648
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2000
1370649
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2000
1370650
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2001
1370651
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2001
1370652
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2001
1370653
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 2001
1370654
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 2001
1370655
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 2001
1370656
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2002
1370657
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2002
1370658
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2002
1370659
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2002
1370660
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2002
1370661
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2002
1370662
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2003
1370663
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2003
1370664
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2003
1370665
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2003
1370666
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2004
1370667
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2004
1370668
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2004
1370669
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2004
1370670
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів
№ 2 (128), квітень - березень. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370671
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів
№ 5 (131), вересень - жовтень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370672
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів : Десна Поліграф
№ 5 (143), вересень - жовтень. – 2018. – 267, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370673
   Сіветската демокрация. – София, 1948. – 15с.
1370674
  Шумилов Олександр Сівітлий посланець в Україні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 8-10


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1370675
  Камінський В.Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: 7 назв.
1370676
  Кудря С.О. Сівозміна, як основа системи землеробства // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2742-92-5
1370677
   Сігал Марк Абрамович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 374 : фото
1370678
  Рудич В.О. Сігрід Унсет та її головні романи // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 93-95. – ISSN 1996-9872


  "Статтю присвячено одній із трьох нобелівських лауреатів норвезької літератури - письменниці Сігрід Унсет та огляду її головних романів. Сігрід Унсет розвивала жанр родинної саги, зображуючи сучасність крізь призму Середньовіччя ХІІІ століття північної ...
1370679
  Гессе Г. Сіддхартха / Г. Гессе. – Київ, 1992. – 253с.
1370680
   Сідляр. Михайло. Макарович. (1906-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 439. – ISBN 978-966-439-754-1
1370681
  Загородна Д. Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / [Дарія Загородна ; ред. М. Скорик]. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – 84, 84 c. : іл. – На обкл. назва: Українці на Сіднейських Олімпійських іграх .- Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny. – ISBN 978-0-646-55736-6
1370682
  Сорока М.М. Сіднейська Олімпіада в українському контексті / М.М. Сорока. – Київ, 2000. – 240с. – ISBN 966-7342-12-3
1370683
   Сіднейський Відділ СУА // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 15


  Союз Українок Австралії.
1370684
   Сіднейський зміст // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – C. 14-15. – ISSN 1726-3077
1370685
  Печенівський Г.М. Сіємо добро : Поезії / Печенівський Г.М. – Львів : Каменяр, 1964. – 23 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1370686
  Федорак Н. Сієста : Поезії / Назар Федорак. – Харків : Майдан, 2003. – 38с. – ISBN 966-8478-07-Х
1370687
  Родик К. СІЗІФ XX. Книжка vs. політика : до 20-ліття Всеукр. рейтингу "Книжка року" / Костянтин Родик ; [фот. О. Іванова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Балтія-Друк, 2019. – 351, [1] с. : фотоіл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 233-237. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-516-011-4
1370688
  Драч І.Ф. Сізіфів меч : вірші дев"яностих / Іван Драч. – Київ : Український письменник, 1999. – 94, [2] с. : портр., іл. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-040-4


  У пр. № 1746607 напис: Михайлові Наєнку з давнім щирим поклоном ! / підпис / 28.08.99 Одеса
1370689
  Кушнір Б.Г. Сізіфові кллопоти / Б.Г. Кушнір. – Ужгород, 1990. – 124с.
1370690
  Нижник І.Й. Сійся-родися! : поезії / І.Й. Нижник. – Київ, 1985. – 95 с.
1370691
  Вишня Остап Сійся, родися, жито, пшениця : Усмішки / Вишня Остап. – Харків : Радянське село, 1929. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1370692
  Бичко В. Сійся, родися, зерно : поезії / В. Бичко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 415 с. : 1 портр.
1370693
  Борисова Т.А. Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам"яток Повисуння / Т.А. Борисова, А.В. Борисов, Д.В. Борисов // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 111-115. – ISSN 1996-9872
1370694
  Мазяр О.В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 75-79


  У статті наводяться факти й аналізуються причини неадекватного представлення І.О. Сікорського в історії вітчизняної психології. Показано його прогресивні та помилкові концептуальні погляди на проблему розвитку особистості та обдарованості, перспективи ...
1370695
  Ступак Ф.Я. Сікорський Іван Олексійович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 85. – ISBN 5770702958
1370696
  Філімонова Т.В. Сікорський Іван Олексійович (1842-1919) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 525-530. – ISBN 966-06-0367-3
1370697
   Сікорський Іван Олексійович (1842 - 1919) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 401. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1370698
  Геник С. Сікорський Ігор // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 212-213 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1370699
  Курас І. Сікорський Ігор Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 548-549. – ISBN 966-642-207-7
1370700
   Сікорський Михайло Іванович / розмову вела А.Ращенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Видатний історик, музеєзнвець. Некролог (1923-2011).
1370701
  Безруч П. Сілезькі пісні / П. Безруч. – К, 1970. – 175с.
1370702
  Безруч П. Сілезькі пісні : поезії: пер. з чес. / П. Безруч ; вступ. ст. В. Житник. – Київ : Дніпро, 1970. – 175 с. – (Перлини світової лірики)
1370703
   Сілецький Юрій Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 138-139
1370704
   Сілецький Юрій Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 252-253 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1370705
   Сілецький Юрій Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 261-262. – ISBN 978-966-439-961-3
1370706
   Сілецький Юрій Андрійович (1962) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 149-150. – ISBN 966-95774-3-5
1370707
  Сірош В.А. Сіль-сольватні електроліти для високоємнісних літієвих акумуляторів з сірковмісними катодними матеріалами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сірош Віталій Анатолійович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1370708
  Мовчан П.М. Сіль : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1989. – 380 с.
1370709
  Заник Х. Сіль в оці чи сіль життя? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 грудня (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254


  Дискусія про українську ідентичність в Польщі.
1370710
  Мірошниченко І.Є. Сіль глибин / І.Є. Мірошниченко. – Х., 1967. – 60с.
1370711
  Нікуліна А. Сіль для моря, або Білий Кит : роман-буря / Анастасія Нікуліна. – Харків : Vivat, 2019. – 222, [2] с. – (Серія "Книжкова полиця підлітка"). – ISBN 978-966-942-083-1
1370712
  Марков Г.М. Сіль землі / Г.М. Марков. – К, 1959. – 324с.
1370713
  Марков Г.М. Сіль землі / Г.М. Марков. – К, 1962. – 355с.
1370714
  Матвійчук Н.І. Сіль землі / Н.І. Матвійчук. – К., 1989. – 105с.
1370715
  Хаддад К. Сіль землі // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 57-63. – ISSN 0130-1608
1370716
  Данильчук А. Сіль землі Волинської - від Королівства Руського до Гетьманату Скоропадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 20
1370717
  Петрів О. Сіль землі і світло для світу: профетична роль об"єднаної української релігійної спільноти в новітній історії України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 54-61
1370718
  Шамека І.Т. Сіль і нафта на Україні / І.Т. Шамека. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1941. – 61 с.
1370719
  Медведєва Ірина Сіль і полин : фрагменти з повісті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-110. – ISSN 0130-5212
1370720
  Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / І.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 47-52. – ISSN 2224-1485
1370721
  Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь (2) / хром (3) з n-донорними лігандами : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Нікітіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 172 л. + Додатки : л. 164-172. – Бібліогр.: л. 140-163
1370722
  Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(2)/Хром(3) з N-донорними лігандами : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітіна В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1370723
  Пендерецький О.В. Сіль туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 158-161. – Бібліогр.: 11 назв
1370724
  Зленко В.М. Сіль Чумацького шляху / В.М. Зленко. – К., 1972. – 47с.
1370725
  Антипенко І. Сіль, вода й цілющі грязі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 146). – С. 7


  Унікальні властивості Сиваша допомагають розвивати туризм у громадах Херсонщини.
1370726
  Горовий А.В. Сільвестер Косов в контексті української історії // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 63-67. – ISBN 966-7671-23-2
1370727
   Сільвестров Дмитро Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 439. – ISBN 978-966-439-754-1
1370728
  Бовсунівська Т. Сільві Жермен і Галина Пагутяк: житійність як принцип розгортання романної форми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 34-42. – ISBN 966-7825-78-7
1370729
  Міщерська Н. Сільвіо Вілер на нашій сцені // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Всесвітньо відомий диригент Сільвіо Вілер, який збирав найбільші концертні зали в різних країнах, знову виступив у Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка. Тріумфальний виступ симфонічного оркестру «Золоті ворота Києва» під керівництвом маестро ...
1370730
  Сочнєв А. Сільвіо Гізелл про феномен процента // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 39-42


  РЕПО - це операція з продажу цінних паперів (ЦП), угода щодо проведення якої передбачає зобов"язання продавця викупити зазначені ЦП у визначений термін за певною ціною.
1370731
  Донченко Олесь Сількор : [поема] / Олесь Донченко. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 16 с. : мал.
1370732
  Шульга В.М. Сількор / В.М. Шульга. – Х., 1958. – 23с.
1370733
  Тимошик М. Сількор проти Святого Андрія: як районні газети боролися з релігійними святами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 25, 30
1370734
  Ліпатов В.В. Сільский детектив / В.В. Ліпатов. – К., 1970. – 292с.
1370735
  Даскалов С.Ц. Сільскі душі : оповідання / Стоян Даскалов ; [пер. з бол. Лідії Горячко]. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 79 с.
1370736
  Мицик О.О. Сільскогоспоарське використання рекультивованих земель керченського залізорудного родовища. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Мицик О.О.; Дніпропетр. держ. аграрн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
1370737
  Романюк І.М. Сільскогосподарська кооперація в Україні : Дис... канд.іст.наук: / Романюк І.М.;. – К, 1993. – 155л.
1370738
  Прокопенко Ірина Петрівна Сільскогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Прокопенко Ірина Петрівна; КУ. – Київ, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.167-184
1370739
  Доброзракова Т.Л. Сільскогосподарська фітопатологія : підручник с.-г. технікумів / Т.Л. Доброзракова; за ред. Хохрякова М.К. – Київ, 1969. – 336 с.
1370740
  Рудченко І. Сільскогосподарські комплекси в школі / І. Рудченко. – Х.
ч. 1. – 1926. – 177с.
1370741
  Пантелеймоненко А.О. Сільскогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ - поч. ХХ ст.) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Пантелеймоненко А.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 20л.
1370742
  Врублевський В.К. Сільскогоспорадська праця стає індустріальною / В.К. Врублевський. – Київ, 1967. – 47с.
1370743
  Щербань І.Ю. Сільська Америка: регіональні особливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 85-88


  The article is devoted to the investigation of the rural America regional features, the content of "rural America" concept is denoted, its basic descriptions are given.
1370744
  Шпаківський Ю.С. Сільська бібліотека / Ю.С. Шпаківський. – Львів, 1959. – 16с.
1370745
  Розовик О. Сільська вчителька / О. Розовик. – Київ : Молодь, 1957. – 91 с.
1370746
  Шамара С.О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини 19 - початку 20 ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 09.00.12 - українознавство / Сергій Олександрович Шамара; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 283 л. + Додатки: л. 249-283. – Бібліогр.: л. 205-248
1370747
  Шамара С.О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини 19 - початку 20 ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец.: 09.00.12 - українознавство / Шамара С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1370748
  Лук"янова М.М. Сільська кооперація як основа місцевого розвитку / М.М. Лук"янова, І.С. Гурська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.:7 назв. – ISSN 2306-6792
1370749
  Бесєдіна К. Сільська місцевість АР Крим – важливий об"єкт суспільно-географічних досліджень // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 10-14. – ISSN 2413-7154


  Розкрито суть суспільно-географічних досліджень сільської місцевості АРК. Проаналізовано пріоритетні напрями вивчення даної проблеми в теоретико-методологічному та ресурсно-функціональному вимірах. Розглянуто особливості господарської діяльності, ...
1370750
  Руденко Л.Г. Сільська місцевість у зоні впливу Київського метрополісу (посилення агропродовольчої функції в умовах суспільних трансформацій) / Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 12-18. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1370751
  Нагірна В.П. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів у аграрній сфері / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1370752
  Селівачов М. Сільська мода ХХ століття в українському вбранні та текстилі // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (397), січень - березень. – С. 65-74. – ISSN 2664-4282
1370753
  Момот Т. Сільська молодь у сучасних наукових студіях: історіографія питання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 167-174. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1370754
   Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання. – Київ, 1998. – 168с. – ISBN 966-95031-7-5
1370755
  Власенко І. Сільська нива - джерело вічної енергії / І. Власенко, Є Колодійчук // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-7.
1370756
  Голубєв В.Ф. Сільська община (громада) XVI-XVIII ст. в українській історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 186-199. – ISSN 0130-5247
1370757
  Козланюк П.С. Сільська поезія : оповідання / П.С. Козланюк. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 32 с.
1370758
  Лисак В.Ф. Сільська рада в громадсько-політичному житті України у 1950-1960-х рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 18-22. – ISSN 2077-1800
1370759
  Галик В. Сільська Сколівщина у краєзнавчій та етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 4-12. – ISSN 2308-4855
1370760
  Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2003. – 54 с. – ISBN 966-02-3294-2
1370761
  Литвин Ю.О. Сільська територія як соціально-економічна система // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 118-121. – Бібліогр.: 11 назв
1370762
  Кудько Ніна Сільська школа ще не втратила свій вплив... : [інтерв"ю з директором Гнідинської середньої школи Бориспільського району Київської області Н. Кудько] / матеріал підгот. В. Кобза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 1810-3944
1370763
  Домбровська М. Сільське весілля / М. Домбровська. – Київ, 1970. – 263 с.
1370764
  Олійник Я.Б. Сільське господарство / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
1370765
   Сільське господарство (грунт, його походження і властивості). – Вип.1. – К., 1948. – 128с.
1370766
   Сільське господарство без дитячої праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-12 : рис., фото
1370767
  Уман Ю. Сільське господарство Данії. / Ю. Уман. – Х., 1927. – 113с.
1370768
  Горбаненко С.А. Сільське господарство жителів Постирського городища / Горбаненко С.А., Журавльов О.П., Пашкевич Г.О. ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2008. – 184, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-098-7
1370769
  Приходнюк Олег Михайлович Сільське господарство жителів ранньосередньовічного Пастирського городища / Приходнюк Олег Михайлович, Горбаненко Сергій Анатолійович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  На основі раніше проаналізованих навколишнього середовища, застосування сільськогосподарських знарядь праці, палеоетноботанічного спектра та археозоологічного комплексу зроблено спробу комплексного аналізу сільського господарства жителів ...
1370770
  Малярчук О.М. Сільське господарство Івано-Франківської області періоду "розвиненого соціалізму" // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 51-56. – ISSN 2312-1165


  "У статті на основі аналізу широкого кола історичних джерел і літератури проаналізовано нові підходи до ведення сільського господарства на соціалістичних засадах в умовах Івано-Франківщини у другій половині ХХ ст., особливості структури тваринництва і ...
1370771
  Терпиловський Р.В. Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка I / Р.В. Терпиловський, С.А. Горбаненко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 137-146. – ISBN 978-966-02-5554-8
1370772
  Горбаненко С.А. Сільське господарство на слов"яно-хозарському порубіжжі / C.А. Горбаненко, В.В. Колода ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : [б. в.], 2013. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-229. – ISBN 978-966-02-6892-0
1370773
  Яковенко Р.Ф. Сільське господарство на шляху до комунізму. / Р.Ф. Яковенко. – К., 1962. – 48с.
1370774
  Колода В.В. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні / В.В. Колода, С.А. Горбаненко ; [відп. ред. О.В. Петраускас] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2018. – 165, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-347-6
1370775
  Городецький С. Сільське господарство Поділля / С. Городецький. – Вінниця
1 : перед Світовою війною. – 1929. – 210 с. : табл. 61, діаграм 10
1370776
  Власов В.І. Сільське господарство Польщі та вступ до ЄС / В.І. Власов, М. Оніщук // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 49-51.
1370777
  Вепрів Р. Сільське господарство Прикарпаття (1939-1991 рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 94-100. – ISSN 1728-9343
1370778
   Сільське господарство Радянської України. – Київ, 1957. – 369с.
1370779
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 2. – 2015. – 146 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1370780
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 3. – 2016. – 274 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1370781
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 4. – 2016. – 251 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1370782
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Калетнік Г.М., Сичевський М.П., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2476626
№ 14. – 2019. – 254, [2] с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1370783
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2476626
№ 15. – 2019. – 254, [2] с. – DOI: 10.37128/2476626-2019-4 -У 1995 р. засн. під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1370784
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 16. – 2020. – 251, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826 - У 1995 р. засн. під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1370785
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 17. – 2020. – 246, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2 - У 1995 р. засн. під назв. "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 р.р. вих. під назв. "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1370786
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 18. – 2020. – 245, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3 - У 1995 р. засн. під назв. "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 р.р. вих. під назв. "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1370787
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 19. – 2020. – 251, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826-2020-4 - У 1995 р. засн. під назв. "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 р.р. вих. під назв. "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1370788
   Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : у 4 т. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 966-540-063-0
Т.2 : Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва / [М.В. Зубець, В.І. Власов, І.М. Годунов та ін.]. – 2005. – 277, [3] с. : іл., табл. – На обкл. назва тому: Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1370789
   Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : у 4 т. – Київ : ННЦ ІАЕ. – ISBN 966-669-175-2
Т.3 : Аграрна політика і макроекономічні відносини в аграрному секторі України / [М.В. Зубець, І.Ф. Баланюк, В.А. Вергунов та ін.]. – 2006. – 353, [2] с. : іл., табл. – На обкл. назва тому: Аграрна політика і макроекономічні відносини в аграрному секторі України. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1370790
   Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : у 4 т. – Київ : ННЦ ІАЕ. – ISBN 966-669-176-0
Т.4 : Аграрна наука: розвиток та досягнення / [М.В. Зубець, В.А. Вергунов, В.І. Власов та ін.]. – 2006. – 467, [2] с. : іл., табл. – На обкл. назва тому: Аграрна наука: розвиток та досягнення. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1370791
  Вергунов В.А. Сільське господарство України : (іст. аграрно-наук. нарис) : [наук. доп.] / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2017. – 47, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Року Української революції 1917-1921 рр. присвячено. - Міністерству аграрної політики і продовольства України - 100 років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1370792
  Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України 20-х років XX століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? / Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов, Г.О. Глазунов ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2010. – 270 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8300-94-3
1370793
  Перехрест О.Г. Сільське господарство України в 1943-1945 рр.: проблеми та результати відбудови // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 92-109. – ISSN 0130-5247
1370794
  Макаренко В.З. Сільське господарство України в новій п"ятирічці / В.З. Макаренко. – К., 1971. – 48с.
1370795
  Дояр Л. Сільське господарство України в республіканських збірниках наукових праць 1964 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1370796
  Доманицький В. Сільське господарство України в умовах нової Європи = Die Landwirtsehaft der Ukaine im neueuropaischen Wirtschaftssystem / Viktor Domanytzkyj, prof / Віктор Доманицький, проф. – Прага : Культурно–наукове видавництво УНО, 1942. – 25 с. : 3 мапи в тексті
1370797
  Осташко Т.О. Сільське господарство України в умовах СОТ: аналітичні передбачення і практичні очікування // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 41-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1370798
  Вергунов В.А. Сільське господарство України доби 1930-х років: колективізація як спосіб індустріалізації держави / Вергунов В.А., Глазунов Г.О., Борзих О.І. ; [М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка]. – Київ, 2011. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1370799
  Рєзніков М.З. Сільське господарство України та п"ятилітній план його розвитку. / М.З. Рєзніков, 1929. – 100с.
1370800
  Прокопенко К.О. Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату / К.О. Прокопенко, Л.О. Удова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 92-107. – ISSN 1605-7988
1370801
  Овсієнко А.М. Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 76-82. – ISSN 2306-546X
1370802
  Пікус А.Ю. Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано тенденції та перспективи сільського господарства України в контексті світових тенденцій в галузі. Серед факторів, що стримують розвиток сільського господарства в Україні можна виділити недостатній масштаб виробництва, низький ...
1370803
  Сургай Г.І. Сільське господарство України: уроки минулого і сучасний аграрний курс / Г.І. Сургай. – Київ : Либідь, 1991. – 179с.
1370804
   Сільське господарство Української РСР. – Київ, 1958. – 440с.
1370805
   Сільське господарство Української РСР. – Київ, 1969. – 685с.
1370806
   Сільське господарство Української РСР за десять років. – К., 1975. – 153с.
1370807
  Брагар Є. Сільське господарство Французького Алжиру як складова економіки колонії (1945 - 1962) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 372-376. – ISBN 978-966-171-793-9
1370808
  Прушківська Е.В. Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 21-26. – ISSN 2306-6792
1370809
  Вільчинська Д. Сільське господарство, галузеві наука й освіта України на початку ХХ ст.: історичний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 92-98
1370810
  Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.4-13. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1370811
  Одінцов О.В. Сільське господарство, хлібозаготівлі та сільськогосподарська кооперація / О.В. Одінцов. – Х., 1928. – 32с.
1370812
  Бінчева М.С. Сільське господарство. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.С. Бінчева, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 90-96
1370813
   Сільське господарство: наука і практика = Agriculture: science and practice : 5 Симпозіум Україна - Австрія: Київ, 9-11 вересня 2004 р. – Київ : Нічлава, 2004. – 236с. – ISBN 966-7317-951
1370814
  Косміна Т.В. Сільське житло Поділля кінець 19-20 ст. Історико-етнографічне дослідження / Т.В. Косміна; Акад. наук УРСР. Ін-т мистецтвозн., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1980. – 192с.
1370815
  Падалка С.С. Сільське життєве середовище (1990-2000-і роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 119-158. – ISBN 978-966-02-6441-0
1370816
  Тупчієнко Михайло Сільське ковальство та народні уявлення про залізо на Кіровоградщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1370817
  Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 99-103
1370818
  Гуцаленко О.О. Сільське населення Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 149-152
1370819
  Вітвіцький В. Сільське населення та використання трудового потенціалу села / В. Вітвіцький, З. Метельська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-31.
1370820
  Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах ХІХ-ХХ ст. / Р. Сілецький. – К., 1994. – 138с.
1370821
  Кузнець Т. Сільське православне духовенство Київської єпархії кінця XIX ст. у вимірах демографічної статистики // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554
1370822
  Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; [за ред. Б.М. Данилишина]. – Київ : Фенікс, 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 271-282. – ISBN 978-966-651-836-8
1370823
  Федін О. Сільське розселення Полтавської області: історико-географічний нарис // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 46-50. – ISBN 978-966-07-0845-7
1370824
  Загородній В.В. Сільське розселення Ріпкинського району Чернігівської області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 59-64 : Табл., рис.
1370825
  Шандра Р. Сільське самоврядування за волоським правом у Галичині (XIV-XVII ст.) // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 31-42. – ISSN 2082-4939
1370826
  Інкін В.Ф. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у 16 - 18 століттях: історичні нариси / В.Ф. Інкін; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 420с. – (Монографії ; №2). – ISBN 966-7964-18-3
1370827
  Малік М.Й. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 110-115. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1370828
  Храмов В. Сільський бюджет УРСР. / В. Храмов. – Х., 1933. – 40 с.
1370829
  Коляда І. Сільський вчитель наддніпрянської України (друга половина XIX початок XX ст.):соціально-професійний портрет // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 10. – С. 23-28
1370830
   Сільський двір. – К., 1989. – 300с.
1370831
  Табенська О.І. Сільський зелений туризм - значний соціальний внесок у розбудову української культури // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – C. 16-19. – ISSN 2409-1944
1370832
  Биркович В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 138-143.
1370833
  Дешевенко Л.П. Сільський зелений туризм – складова економічної системи держави // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 41-49. – ISBN 978-617-571-124-8
1370834
  Винниченко І. Сільський зелений туризм в Тернопільській області: стан та перспективи / І. Винниченко, І. Музика // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 114-121.
1370835
  Бойко В.О. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 58-65. – ISSN 2306-6792
1370836
  Нестерчук І.К. Сільський зелений туризм Житомирської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 45-59


  В статті проаналізовано історію зародження та становлення сільського зеленого туризму на теренах Житомирської області. Кожна зелена садиба — це результат творчого та свідомого підходу до життя її господаря, який пропонує свої бачення на ключові ...
1370837
  Габчак Наталія Сільський зелений туризм на Закарпатті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 39-41 : Іл.
1370838
  Махсма М.Б. Сільський зелений туризм як альтернатива зайнятості у сільській місцевості // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 334-338
1370839
  Скочко М. Сільський зелений туризм як вид соціально-економічного розвитку українського села в умовах пандемії Covid-19 // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 92-99. – ISSN 2618-0715
1370840
  Жибак М.М. Сільський зелений туризм як інноваційна форма підприємництва / М.М. Жибак, Г.М. Христенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1370841
  Коверко Ю.А. Сільський зелений туризм як напрям розвитку особистих селянських господарств / Ю.А. Коверко, О.О. Корчинська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 109-113. – ISSN 2309-1533
1370842
  Колодійчук А.В. Сільський зелений туризм як невід"ємна частина матеріального виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 53-55
1370843
  Толкач С.М. Сільський зелений туризм як одна із ланок регіонального розвитку економіки // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4. – С. 125-132. – ISSN 2409-2037
1370844
  Зінько І. Сільський зелений туризм як складова стратегії туристичної політики регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 77-82. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1370845
  Пасічник В.Р. Сільський зелений туризм як фактор відродження українського села та перебудови сільської економіки / В.Р. Пасічник, О.Г. Сушик, В.К. Терлецький // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 78-87. – Бібліогр.: 16 назв.
1370846
  Гловацька В.В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 148-155
1370847
   Сільський календар. 1966. – К., 1965. – 200с.
1370848
   Сільський календар. 1967. – К., 1966. – 200с.
1370849
   Сільський календар. 1968. – К., 1967. – 200с.
1370850
   Сільський календар. 1969. – К., 1968. – 200с.
1370851
   Сільський календар. 1971. – К., 1970. – 192с.
1370852
  Степанець Н.П. Сільський населений пункт як перспективний центр туристичної дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 116-120. – Бібліогр.: 8 назв.
1370853
  Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 74-85. – ISSN 0131-775Х
1370854
  Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 59-67. – ISSN 0131-775Х
1370855
  Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-318-891-1
1370856
  Павлов О.І. Сільський розвиток та розвиток сільських територій: процесуальний та об"єктний прояви // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 17-20
1370857
  Павлов О.І. Сільський розвиток як результуюча функціонування сільських територій та аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 77-82. – ISSN 2221-1055
1370858
  Павлов О. Сільський розвиток: об"єктність, просторові межі та суспільне призначення : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 78-89 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1370859
  Онищенко О. Сільський розвиток: основи методології та організації / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1370860
  Шпорт К.С. Сільський роман у турецькій літературі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 167-175. – ISSN 1682-671Х
1370861
  Прокопа І.В. Сільський сектор як об"єкт державного регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1370862
  Лебедська Н. Сільський сход у системі органів селянського самоврядування Лівобережної України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 1561-4999
1370863
  Кудла Н.Є. Сільський туризм-складова частина багатофункціонального розвитку сільських територій // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 36-39.
1370864
  Трілленберг Г. Сільський туризм - важливий важіль економічного підйому депресивних територій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 159-167. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Піднято проблему розвитку сільського туризму в Україні. Обгрунтовано доцільність активізації розвитку сільського туризму
1370865
  Рутинський М.Й. Сільський туризм : Навчальний посібник / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с. – ISBN 966-346-145-4
1370866
  Лужанська Т.Ю. Сільський туризм : історія сьогодення та перспективи : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І. ; за ред. І.М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукачів. технол. ін-т. – Київ : Кондор, 2008. – 384, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 349-361. – ISBN 978-966-351-198-6
1370867
  Вергун Л.І. Сільський туризм в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 104-110
1370868
  Олійник О.С. Сільський туризм в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 41-42
1370869
  Кафарський О.В. Сільський туризм в Україні: конституційно-правові засади організації та діяльності / Кафарський Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Нац. наук. ін-т права. – Рівне : Петраш К.Т., 2019. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-246. – ISBN 978-617-7362-43-1
1370870
  Черчик Л Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 178-182. – ISSN 1562-0905
1370871
  Білан С.О. Сільський туризм як фактор збереження соціальної сфери українського села // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 162-166
1370872
  Кошуба Я.М. Сільський туризм як форма підприємництва і продуктивної зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 2306-6806
1370873
  Ємчук В Т. Артуль Сільський туризм як форма стимулювання розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 140-146 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1370874
  Фірсова Л.В. Сільський туризм: досвід та перспективи / Л.В. Фірсова, Л.О. Сухих // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 250-260. – (Економічні науки)
1370875
  Матвієнко Н. Сільський туризм: сутність та аспекти понятійно-термінологічного апарату / Н. Матвієнко, І. Околович // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 28-32. – ISSN 2413-7154


  Many scientists work on the research of various aspects of the rural tourism functioning, but despite this, in the scientific field still remains the problem of uncertainty and ambiguous interpretation of the definitions in rural tourism, which is ...
1370876
  Доан Павло Ванович Сільський туризм: шлях до "зеленої економіки" // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 242-244
1370877
  Бацунов В. Сільський цвинтар : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 117-120
1370878
   Сільський час. – Київ, 2000
1370879
   Сільський час. – Київ, 2001
1370880
  Кучеров Г.Г. Сільські "Просвіти" і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 377-388. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1370881
  Ленська Емілія Сільські артисти / Ленська Емілія. – Київ, 1959. – 49 с.
1370882
  Мастіпан О. Сільські бібліотеки України: реальний стан, проблеми, перспективи : (за результатами дослідження) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-17
1370883
   Сільські вісті. – Київ, 2000
1370884
   Сільські вісті. – Київ
11 липня (№ 75). – 2000. – 4 с.
1370885
   Сільські вісті. – Київ
26 грудня (№ 145). – 2000. – 4 с.
1370886
   Сільські вісті. – Київ
30 березня (№ 36). – 2000. – 4 с.
1370887
   Сільські вісті. – Київ, 2001
1370888
   Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 1920-. – ISSN 2226-8529
9 липня (№ 79). – 2013
1370889
   Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 1920-. – ISSN 2226-8529
14 листопада (№ 134). – 2013. – 4 с.
1370890
   Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 1920-. – ISSN 2226-8529
29 серпня (№ 100/101). – 2013
1370891
  Дієсперов В.С. Сільські громади та адміністративно-територіальна реформа // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 56-63. – ISSN 2221-1055
1370892
  Барановський М.О. Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Барановський М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 445 л. + Додаттки.: л. 407-445. – Бібліогр.: л. 367-406
1370893
  Барановський М.О. Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження : автореф. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Барановський М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв.
1370894
  Крисанов Д. Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації / Д. Крисанов, Л. Удова, О. Варченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 32-39. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1370895
  Якимчук Л. Сільські жінки та шляхетні пані Володимира Лиса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 23


  Роман "Соло для Соломії".
1370896
  Бражников В.Є. Сільські і селищні Ради та громадські самодіяльні органи / В.Є. Бражников. – Київ : Політвидав України, 1970. – 72 с. – (На допомогу депутатам сільських і селищних Рад / АН УРСР, Ін-т держави і права)
1370897
  Дімаров А.А. Сільські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1987. – 537 с.
1370898
  Мельничук Богдан Сільські історії : новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 10-27. – ISSN 0130-1608
1370899
  Якубець А. Сільські клуби в УРСР 1954-1964 рр. (за публікаціями журналу "Перець") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено позиціонуванню сатирично-гумористичного журналу "Перець" як джерела з історії повсякдення України другої половини ХХ ст. Здійснено це на прикладі теми клубних установ у УРСР 1954-1964 рр. За допомогою широкого фактажу продемонстровано не ...
1370900
  Кізюн А.Г. Сільські ландшафти Поділля : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кізюн А.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Вінницьк. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, К-ра фізичної географії. – Вінниця, 2011. – 194 л. + Додаток: л. 185-194. – Бібліогр.: л. 170-184
1370901
  Кізюн А.Г. Сільські ландшафти Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кізюн А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1370902
  Денисик Г.І. Сільські ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Кізюн А.Г. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-187. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-2462-12-8
1370903
  Денисик Г.І. Сільські ландшафти, їх суть та ознаки / Г.І. Денисик, А.Г. Кізюн // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 37-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
1370904
  Разнатовський І.М. Сільські ради - органи державної влади / І.М. Разнатовський. – К, 1957. – 68с.
1370905
  Разнатовський І.М. Сільські Ради - органи державної влади / І.М. Разнатовський. – Київ, 1955. – 56с.
1370906
  Келлер Г. Сільські Ромео і Джульєтта / Г. Келлер. – Київ : Дніпро, 1986. – 349с.
1370907
  Бедрій М.М. Сільські самосуди на українських землях у 1917 р. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 148-151. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1370908
  Ничая О.О. Сільські селитебні ландшафти Волинської області: сучасний стан та шляхи збалансованого розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Ничая Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1370909
  Кізюн А.Г. Сільські селитебні ландшафти Поділля: проблеми оптимізації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 153-156. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1370910
  Барановський М.О. Сільські теориторії України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 19-26. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1370911
  Гнатів Н.Б. Сільські території - об"єкт наукових досліджень з економіки природокористування / Н.Б. Гнатів, Ю.І. Скабодіна // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 204-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1370912
  Павлов О. Сільські території в контексті концепції сталого розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 247-254. – бібліогр. на 12 пунктів
1370913
  Лендєл М.А. Сільські території в системі сталого соціально-економічного розвитку регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 125-129. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1370914
  Хлівна І.В. Сільські території з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 22-24. – Бібліогр.: 5 назв
1370915
  Талавиря М.П. Сільські території та їх вплив на розвиток аграрної сфери економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 90-95. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1370916
  Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1370917
  Павлов О.І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія / О.І. Павлов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. інститут держ. упр. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с. – ISBN 966-318-654-2
1370918
  Залуцький І.Р. Сільські території як об"єкт розвитку: питання унормування сутності поняття // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 33-40. – ISSN 1562-0905
1370919
  Павлов О.І. Сільські території як об"єкт суспільних інтересів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 123-132. – ISSN 2221-1055
1370920
  Цигура В.В. Сільські території як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 262-268. – Бібліогр.: 12 назв.
1370921
  Бакун Ю.О. Сільські території як об"єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації / Ю.О. Бакун, М.М. Ксенофонтов, В.В. Байдала // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 79-87. – ISSN 2221-1055
1370922
  Дієсперов В.С. Сільські території як об"єкти організації економічної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
1370923
  Костюченко Д.Л. Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 216-227. – ISSN 2411-4413
1370924
  Гамкало Сільській школі 100 років / Гамкало, Іван-Ярослав // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 36. – ISSN 0868-9644


  Село Городище Королівське Бібрського повіту на Львівщині, а за радянських часів просто Городище Жидачівського району розкинулось серед пагорбів у долині річки Бібрка. В 1866 його навпіл перетнула залізниця Львів-Чернівці
1370925
  Кузьменко Ф. Сільсько-господарський колектив "Новій шлях" / Ф. Кузьменко. – Х.-К, 1930. – 100с.
1370926
  Подольський І.М. Сільсько-господарський кредит / Проф. І.М. Подольський. – Харків : Держвидав України, 1926. – 313, [4] с.
1370927
   Сільсько-господарські комуни на Одещині. – Одеса, 1930. – 40 с.
1370928
  Зелінська А.М. Сільськогосподарська біоенергетика як напрям зеленої економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 145-153. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
1370929
  Геркіял О. Сільськогосподарська дорадча діяльність університету / О. Геркіял, Ю. Нестерчук // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 70-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1370930
   Сільськогосподарська екологія. – Київ : Урожай, 1992. – 261с. – (Природа і ми)
1370931
  Хорошун Б.І. Сільськогосподарська контрактація в Україні в 1920-х роках: від добровольності до примусу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 79-84. – ISBN 978-966-581-772-1
1370932
  Романюк І.М. Сільськогосподарська кооперація в Україні 1921-1927 рр. : Автореф... кан. іст.наук: 07.00.02 / Романюк І. М.; КУ. – К., 1994. – 16л.
1370933
  Розовик Д. Сільськогосподарська кооперація на Переяславщині у 1920-х роках // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 159-162
1370934
  Прокопенко І.П. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті (1880 - початок 30-х років ХХ ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Прокопенко І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1370935
  Пропенко І.П. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 - початок 30-х років ХХ століття). : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Пропенко І.П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 24 с.
1370936
  Піменова О. Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 118-122. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сільськогосподарську кооперацію як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки України за умов глобалізації. Проаналізовано досвід розвинених країн розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. ...
1370937
  Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся / М.В. Никончук. – Київ, 1985. – 312 с.
1370938
  Кубишкін П.П. Сільськогосподарська меліорація і лісівництво / П.П. Кубишкін, І.І. Полубояринов. – К., 1965. – 319 с.
1370939
  Віткевич В.Г. Сільськогосподарська метеорологія / В.Г. Віткевич. – Київ, 1958. – 332с.
1370940
  Михайленко М.М. Сільськогосподарська метеорологія / М.М. Михайленко. – К., 1972. – 296с.
1370941
  Дмитренко В.П. Сільськогосподарська метеорологія : термінол. довідник / В.П. Дмитренко, Л.В. Щербак, В.В. Бібік ; за ред. д-ра геогр. наук, проф. В.П. Дмитренка ; М-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т. – Київ : Ніка-Центр : Наукова думка, 2009. – 268, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 257–269 та в тексті. – ISBN 978-966-521-501-1
1370942
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
Вип. 19. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370943
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 21. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370944
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 22. – 2015. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370945
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисловості виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред.: В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 24. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370946
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 25. – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370947
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 26. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370948
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 27. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370949
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. В.В. Волкогон ; редкол.: Бойко А.Л., Вергунов В.А., Іутинська Г.О. [та ін.]. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 19
Вип. 28. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1370950
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. В.В. Волкогон. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 29. – 2019. – 75, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1370951
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. Волкогон В.В. – Чернігів : [б. в.]. – ISSN 1997-3004
Вип. 30. – 2019. – 71, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1370952
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. Волкогон В.В. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 31. – 2020. – 96, [1] с. – DOI 10.35868 - Резюме укр., англ. мовами
1370953
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. Волкогон В.В. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Вип. 33. – 2021. – 110 с. – DOI 10.35868 - Резюме укр., англ. мовами
1370954
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. Волкогон В.В. – Чернігів : [б. в.]. – ISSN 1997-3004
Вип. 34. – 2021. – 99, [1] c. – DOI 10.35868 - Резюме укр., англ. мовами
1370955
   Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромисл. виробництва ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; голов. ред. Волкогон В.В. – Чернігів : [б. в.]. – ISSN 1997-3004
Вип. 35. – 2022. – 88 c. – DOI 10.35868 - Резюме укр., англ. мовами
1370956
  Білоцерківська А. Сільськогосподарська наука в рішеннях уряду УСРР/УРСР 1935-1940 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 221-224. – ISBN 978-966-171-90295
1370957
   Сільськогосподарська наука до 40-річчя Великого Жовтня. – Київ : Сільгоспвидав, 1957. – 656с.
1370958
   Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : словник-довідник / Ін-т розвитку аграр. ринків ; [авт.-уклад.: Т.І. Алексик, В.Є. Андрієвський, В.І. Величко та ін.]. – Львів : Українські технології, 2010. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-148. – ISBN 978-966-345-201-2
1370959
  Піменова О. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ефективні соціо-екологоекономічні форми господарювання в аграрному секторі економіки України за умов глобалізації. Проаналізовано досвід Німеччини становлення та функціонування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Обґрунтовано ...
1370960
   Сільськогосподарська освоєність земель Волинської області / А.Д. Калько, М.М. Мельнійчук, М.М. Мельнійчук, Б.М. Ахмедов, О.В. Яроменко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 52-58. – ISSN 2308-135X
1370961
  Єрмоленко В. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 58-61
1370962
  Вовк Д.Л. Сільськогосподарська продукція як об"єкт митного контролю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 209-217. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1370963
  Вишня О. Сільськогосподарська пропаганда / Остап Вишня. – Харків, 1923. – 32 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Бібліотека "Книгоспілки")
1370964
  Лисецький А. Сільськогосподарська рента в АПК: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1370965
  Царь В.В. Сільськогосподарська типологія земель і структура грунтового покриву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; вип. 19)
1370966
  Спіріна В.М. Сільськогосподарське водопостачання / В.М. Спіріна. – К.-Х., 1950. – 112с.
1370967
  Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) / В.М,Будзяк; Рада по вивчанню прод. сил України НАН України. – Київ : Оріяни, 2006. – 488с. – ISBN 966-8305-62-0
1370968
  Кулинич П. Сільськогосподарське зонування земель в Україні: правові проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 50-55. – ISSN 1026-9932


  Досліджується юридична природа зонування земель як засіб забезпечення їх цільового використання.
1370969
  Діденко М.М. Сільськогосподарське підприємництво і макроекономічна стабілізація // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 52-60. – (Економіка ; Вип. 36)


  Показується, що одним із найважливіших стратегічних завдань сьогодні має стати прискорена конверсія машинобудування і паливно-енергетичного комплексу і прискорений розвиток сільського господарства, обслуговуючих його галузей, соціальної інфраструктури.
1370970
  Авербух С.Л. Сільськогосподарське підприємство / С.Л. Авербух. – Київ : [б. в.], 1979. – 32 с. – (Товариство "Знання" УРСР. Спеціалісту сільського господарства ; № 10 : Серія 9)
1370971
  Навроцький С. Сільськогосподарське страхування: теорія, тенденції та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-108. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні засади сільськогосподарського страхування. Досліджуються його тенденції та протиріччя. Theoretical aspects of the agricultural insurance are observed. Main tendencies and contradictions are investigated.
1370972
   Сільськогосподарський атлас західних районів Української РСР. – Львів, 1965. – 47с.
1370973
  Вергунов В.А. Сільськогосподарський вчений комітет України (1918-1927) як модель В.І. Вернадського академізації галузевої науки : (до 100-річчя НАН України та Нац. акад. аграр. наук України) : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : НААН, ННСГБ, 2017. – 35, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1370974
  Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (726). – Бібліогр.: 5 назв
1370975
  Третяк А.М. Сільськогосподарський земельний ринок у зарубіжних країнах та в Україні: проблеми цін та інституційного середовища / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 72-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1370976
   Сільськогосподарський календар на 1945 рік. – Київ, 1945. – 152с.
1370977
  Грищенко Р Т. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918-1927) у витоків галузевої енциклопедистики // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 70-72
1370978
  Потапов А.І. Сільськогосподарський польовий і лабораторний практикум / А.І. Потапов. – К., 1953. – 295с.
1370979
  Лугова О.І. Сільськогосподарський пролетаріат півдня України в період капіталізму / О.І. Лугова. – Київ, 1965. – 192с.
1370980
   Сільськогосподарський союз нащадків голландських виходців на Україні (1921-1927) : Збірник документів і матеріалів. – Київ, 2000. – 339с. – ISBN 966-02-1678-0
1370981
  Каліущенко І.М. Сільськогосподарські відносини як об"єкт міжнародно-правового регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 2220-1394
1370982
  Коваленко Н. Сільськогосподарські з"їзди та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 106-112. – ISSN 2309-9356


  У статті встановлено роль загальнодержавних та регіональних сільськогосподарських з"їздів в удосконаленні наукових основ сівозмін та їхньому поширенні й популяризації серед вчених та землевласників. Здійснено пошук раціональних заходів для зростання ...
1370983
  Мукомель І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР : монографія / Український науково-дослідний ін-т економіки і організації сільського господарства ; І.Ф. Мукомель ; відпов. ред. І.Н. Романенко. – Київ : Киевский университет, 1961. – 395 с.
1370984
   Сільськогосподарські кінофільми. – Київ-Харків, 1952. – 135 с.
1370985
  Кудінова І.П. Сільськогосподарські кооперативи - інструмент розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.133-138. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1370986
  Долинська М.С. Сільськогосподарські кооперативи в нотаріальному процесі України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 385-390. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1370987
  Шульженко К. Сільськогосподарські науки в Україні на початку XXI століття: пріоритетні напрями розвитку (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 41-45. – ISSN 2076-9326
1370988
   Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : Практичний посібник. – Київ : Урожай, 2001. – 288с. – ISBN 966-05-0100-5
1370989
  Григор"єва Х.А. Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб"єкти аграрних розписок: правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 212-215. – ISSN 2219-5521
1370990
  Лобач К.В. Сільськогосподарські переселення в Україну (1933-1934 рр.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISBN 966-7686-12-8
1370991
  Онищенко О. Сільськогосподарські підприємства після реорганізації: ресурсозабезпеченість, виробничі затрати, прод // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 52-63 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1370992
  Литвинчук Н. Сільськогосподарські практики в малих містах Північно-Східної України // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 105-118. – ISSN 2664-4282


  Стаття присвячена малодослідженій в етнології темі побутування сільськогосподарських практик у просторі малого міста. Об’єктом уваги через низку причин стали населені пункти Північно-Східної України, а саме Чернігівської та Сумської областей. ...
1370993
  Вернандер Н.Б. Сільськогосподарські типи земель та їх значення у меліоративній та сільськогосподарській практиці // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 44-50 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1370994
  Лисенко М.С. Сільськогосподарські товариства і формування освітньо-культурного простору українських губерній Російської імперії (1861–1917 рр.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 253-261. – ISSN 2218-0567
1370995
  Лисенко М.С. Сільськогосподарські товариства та Міністерство землеробства Російської імперії: залежність чи співпраця (друга половина XIX – початок XX ст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 37. – C. 42-57. – ISSN 2227-183Х
1370996
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Сільськогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Пантелеймоненко Андрій Олексійович; Полтавський сільгосп. ін-т. – Полтава, 1994. – 200л. – Бібліогр.:л.159-166
1370997
  Кулинич П.Ф. Сільськогосподарські угіддя як об"єкт земельних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-179.
1370998
  Цилюрик Р.А. Сільськогосподарські угіддя як основа для ведення органічного землеробства // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-7957-20-9
1370999
  Хітрова Т. Сільськогосподарські часописи Запорізького краю в системі спеціалізовано-фахової періодики регіону початку XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 13-18


  У статті розглядаються передумови і основні етапи формування групи сільськогосподарської періодики регіону. Аналізуються видові характеристики універсальних та спеціалізованих видань для селян у контексті фахово-професійної літератури Запорізького ...
1371000
  Хітрова Т.В. Сільськогосподарські часописи Запорізького краю початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 91-93


  У статті розглядаються передумови й основні етапи формування сільськогосподарської періодики реґіону. Аналізуються видові характеристики універсальних та спеціалізованих видань для селян у контексті фахової літератури Запорізького краю. This ...
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,