Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
579001
  Воропаев Д.С. "Китайская грамота" как ресурс модернизации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 66-82. – ISSN 0236-2007
579002
  Дейч Т. "Китайский век" для Африки // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 89-102. – ISSN 0130-9625
579003
  Карпенко Н.М. "Китайский легион". Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917-1921 гг.) : монография / Николай Карпенко; МОНУ, Луганский нац. педагогич. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-617-157-6
579004
  Кіктенко В.О. "Китайська загроза" в глобальному контексті: теорія і реальні виклики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-125. – ISSN 1608-0599
579005
  Таран М. "Китайська мрія" в "гармонійному світі" // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 16-18
579006
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтегруючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
579007
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтригуючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
579008
  Пірожкова Ю. "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-162. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливу роль "китайського фактору" в процесі формування та реалізації головної зовнішньополітичної стратегії США початку 1970-х рр. - розрядки міжнародної напруженості. Тhe article deals with special role of "Chinese Factor" in the ...
579009
  Пащенко М. "Китеж", или Русский "Парсифаль": : генезис символа // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-182. – ISSN 0042-8795
579010
  Арутюнов С.А. "Китовая аллея" / С.А. Арутюнов. – Москва, 1982. – 175с.
579011
  Маріц Д.О. "Кібератака" – війна майбутнього // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 104-109
579012
  Братіна Д. "Кібервійна" в геополітиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 124-132


  Кіберпростір офіційно визнали "полем бою", таким же як суходіл, море, повітряний простір або космос. Автор статті аналізує сучасні концепції "кібер- війни", висвітлює проблеми кібербезпеки на міжнародному рівні та здійснює огляд основних підходів у ...
579013
  Плахта Д. "Кіборги": переглянути, щоб згадати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 5


  Режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв наголошує на тому, що його кіно - для молоді, адже воно - про надію, про переможців, про нових людей нової країни.
579014
  Кощенко А. "Кінець доктрини Монро"? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 59-67


  Світове панування Сполучених Штатів Америки
579015
  Гальчинський А. "Кінець євроцентризму: що далі?" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 1, 7


  "Наша нинішня бесіда з екс-головою ради НБУ та екс-директором Національного інституту стратегічних досліджень Анатолієм Гальчинським стала логічним продовженням попередньої розмови на тему "куди рухається світ?" (див. DT.UA №4 от 3 февраля с.г.), в ...
579016
  Битюк І.В. "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається феномен "моральної паніки" навколо теми кінця світу в матеріалах журналі стів телеканалу "1+1" через характеристику поведінкових реакцій членів суспільства на цю проблемукрізь призму ціннісних орієнтацій та соціальних змін. In ...
579017
  Титаренко Дмитро "Кіно під німцями..." : до питання про умови функціонування кінематографа під час німецької окупації України у зоні військової адміністрації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 33-39
579018
  Делійоргі А. [Кінець золотого місяця / Александра Делійоргі. – 2-е перевидання. – Афіни : Естія, 1991. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0005-3
579019
  Кучера С. Китайская археология, 1965-1974 гг.: палеолит - эпоха Инь: Находнки и проблемы / С. Кучера. – М., 1977. – 268с.
579020
  Згура В.В. Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе / В.В. Згура. – Москва, 1929. – 47 с.
579021
  Труш С. Китайская бюрократия и США: мотивации взаимности и конфликта // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 11. – С. 100-118. – ISSN 0130-9625
579022
  Белоусов С.Р. Китайская версия "государственного социализми" (20-40-е годы ХХ в) / С.Р. Белоусов. – М, 1989. – 221с.
579023
   Китайская гравюра. – Пекин, 1957. – 11с.
579024
  Смирнов О.П. Китайская граница / О.П. Смирнов. – Чита, 1954. – 76с.
579025
   Китайская графика. – Пекин, 1956. – 72с.
579026
   Китайская графика. – Пекин, 1958. – с.
579027
  Карлов Евгений Китайская денежная система. Раковины каури // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
579028
  Карлов Е. Китайская денежная система. Товаро-деньги // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 1811-542X


  Продовження. Початок у № 4, 2006
579029
  Фэй Сяотун Китайская деревня глазами этнографа. / Фэй Сяотун. – М, 1989. – 245с.
579030
  Богомолов С.А. Китайская диаспора в Британской империи во Второй половине XIX в.: партнерство или конфликт // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 145-157. – ISSN 0869-5415
579031
  Пальников М.С. Китайская диаспора в России: Современное состояние и перспективы. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 166-209. – ISSN 0235-5620
579032
  Точеная А.О. Китайская диаспора в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 103-116. – ISSN 0321-2068
579033
  Школяр С.А. Китайская доогнестрельная артиллерия / С.А. Школяр. – М., 1980. – 406с.
579034
   Китайская живопись. – Пекин, 1956. – 61с.
579035
  Монах Е. Китайская забава : Повести / Е. Монах. – Москва : Локид, 1996. – 255с. – (Современный российский детектив). – ISBN 5-320-00086-3
579036
  Федотова Н. Китайская идентичность и модернизация в Китае сегодня // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 37-42
579037
  Лаврентьев Б.П. Китайская иероглифика и китайские заимствования в общественно-языковой практике современной Японии : Автореф... канд. филол.наук: / Лаврентьев Б.П.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 15л.
579038
  Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация / В.М. Алексеев. – Ленинград, 1932. – 178с.
579039
   Китайская класика в тангутском переводе. – М., 1966. – с.
579040
  Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". / Ю.К. Шуцкий. – Москва, 1960. – 424с.
579041
  Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма ХШ-Х1У вв. / В.Ф. Сорокин. – М., 1979. – 334с.
579042
   Китайская классическая литература : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. – Москва, 1986. – 324с.
579043
   Китайская классическая поэзия. – М., 1956. – 431с.
579044
   Китайская классическая поэзия в переводах Эйдлина Л.. – М., 1975. – 350с.
579045
   Китайская классическая поэзия в переводах Эйдлина Л.. – М., 1984. – 373с.
579046
   Китайская классическая проза. – М., 1958. – 388с.
579047
   Китайская классическая проза. – Москва, 1959. – 387 с.
579048
  Кулиджанов Андрей Китайская книжность // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 14. – ISSN 1727-4893
579049
  Синьлинь Мей Китайская культура: путь от традиции к современности // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-17
579050
  Мей Синьлинь Китайская культура: путь от традиции к современности // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-22
579051
  Жоголева Е.Е. Китайская кухня / Е.Е. Жоголева, Д.А. Жоголев. – М, 1991. – 190с.
579052
  Федоренко Н.Т. Китайская литература / Н.Т. Федоренко. – М., 1956. – 731с.
579053
   Китайская литература. – Москва, 1959. – 728 с.
579054
  СорокинВ.Ф Китайская литература / СорокинВ.Ф, Л.З. Эйдлин. – М., 1962. – 252с.
579055
  Алексеев В.М. Китайская литература / В.М. Алексеев. – Москва : Наука, 1978. – 595 с.
579056
  Хусман Неле Китайская медицина : Искусство врачевать. Здоровье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 94-104 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
579057
  Ларин А.Г. Китайская миграция на постсоветском пространстве (опыт сопоставительного анализа на примере России и Казахстана) / А.Г. Ларин, Е.Ю. Садовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 107-119. – ISSN 0869-1908
579058
   Китайская мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Мидгард, 2007. – 416 с. : илл. – ISBN 978-5-699-20644-5
579059
  Бергер Я. Китайская модель развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-81. – ISSN 0131-2227
579060
  Салицкий А.И. Китайская модель развития: новые черты / А.И. Салицкий, В.В. Таций, И.Р. Томберг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
579061
  Балацкий Е. Китайская модель экономики будущего: развитие через перманентное саморазрушение // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 292-305. – ISSN 0207-3676
579062
  Пань Инли Китайская монетарная политика / Пань Инли, Синьжу У // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 103-118. – ISSN 0869-44435
579063
  Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изобрежениях / В.М. Алексеев. – Москва, 1966. – 260с.
579064
  Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изобрежениях / В.М. Алексеев. – Москва, 1966. – 260с.
579065
  Цзинь С.Ч. Китайская народная медицина / С.Ч. Цзинь. – Москва : Знание, 1958. – 55 с.
579066
  Цзинь С.Ч. Китайская народная медицина / С.Ч. Цзинь. – М, 1958. – 55с.
579067
  Гузеватый Я.Н. Китайская народная республика / Я.Н. Гузеватый. – М., 1956. – с.
579068
   Китайская народная республика. – Пекин, 1957. – 112с.
579069
  Гузеватый Я.Н. Китайская Народная Республика / Я.Н. Гузеватый. – М, 1956. – 135с.
579070
   Китайская Народная Республика. – Москва, 1957. – 92 с.
579071
  Столпов Н.Д. Китайская Народная Республика / Н.Д. Столпов. – М, 1957. – 108с.
579072
  Горбунова М.Н. Китайская Народная Республика / М.Н. Горбунова, И.М. Забелин. – Владимир, 1959. – 36с.
579073
  Алферьева И.Н. Китайская Народная Республика / И.Н. Алферьева. – Москва, 1960. – 72с.
579074
  Алферьева И.Н. Китайская Народная Республика / И.Н. Алферьева. – Москва, 1960. – 72с.
579075
   Китайская Народная Республика : Политическое и экономическое развитие в 1973 году. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1975. – 439 с.
579076
   Китайская Народная Республика. – Москва, 1984. – 470 с.
579077
   Китайская Народная Республика : Законодательные акты: Пер. с кит. – Москва : Прогресс, 1989. – 503с. – ISBN 5-01-001614-1
579078
   Китайская Народная Республика в 1974 г. : политика, экономика, идеология. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1977. – 295 с.
579079
   Китайская народная республика в 1977 году : Политика, экономика, идеология. – Москва : Наука, 1979. – 325с.
579080
  Ганшин Г.А. Китайская Народная Республика на пути социалистической индустриализации / Г.А. Ганшин. – Москва, 1955. – 192с.
579081
  Мякин А.Д. Китайская Народная Республика. / А.Д. Мякин. – М., 1952. – 140с.
579082
   Китайская наука стратегии. – Москва : Белые альвы, 1999. – 414, [2] с. : ил. – (Каноны / ред. С.Н. Удалова). – ISBN 5-7619-0095-5
579083
  Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись / Н.А. Виноградова. – Москва, 1972. – 160с.
579084
   Китайская пейзажная лирика 3-14 в.в. : Стихи, поэмы, романсы, ариии. – Москва : МГУ, 1984. – 255с. с коммент.
579085
  Мэняо В. Китайская переводческая традиция и западная наука о переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 44-54. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
579086
  Сердюченко Г.П. Китайская письменность и ее реформа / Г.П. Сердюченко. – М, 1959. – 55с.
579087
  Ледовский А.М. Китайская политика США и советская дипломатия, 1942-1954 / А.М. Ледовский. – М., 1985. – 287с.
579088
  Чэнь Юн. Китайская политология о международных отношениях нового типа // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 0321-2068
579089
  Серебряков А Е. Китайская поэзия 10-11 веков. / А Е. Серебряков, . – Л, 1979. – 247с.
579090
  Маркова С.Д. Китайская поэзия в период национально-освободительной войны 1937-1945 / С.Д. Маркова. – Москва, 1958. – 138 с.
579091
  Черкасский Л.Е. Китайская поэия военных лет / Л.Е. Черкасский. – М, 1980. – 270с.
579092
  Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте Стансы Сыкун. Ту (837-908) : Пер. и исслед. : (С прил. кит. текстов) / В.М. Алексеев ; [Сыкун Ту]. – Петроград : Фототипия и тип. А.Ф. Дресслера, 1916. – [791] с. разд. паг. – Прил. напеч. в 1915 г. в Харбине, в тип. при Упр-нии Кит.-Вост. жел. дор. - Тит. л. на рус. и кит. яз.
579093
  Голыгина К.И. Китайская проза на пороге средневековья. / К.И. Голыгина. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
579094
  Спешнев Н.А. Китайская простонародная литература / Н.А. Спешнев. – М., 1986. – 319с.
579095
  Юрьев М.Ф. Китайская революция 1925-1927 годов. / М.Ф. Юрьев. – М., 1951. – 32с.
579096
  Епархина О.В. Китайская революция в фокусе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 60-76. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
579097
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С. Пушкина : К 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 4 (28). – С. 12-15
579098
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 10-13
579099
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С.Пушкина : (К 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 4 (28). – С. 12-15
579100
  Цзэн Ш. Китайская традиционная живопись "Гохуа" / Ш. Цзэн. – М, 1987. – 23с.
579101
  Черных П. Китайская угроза // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 49-53.
579102
   Китайская филология. – Чита, 1974. – 64с.
579103
   Китайская философия: Энциклопедический словарь. – Москва : Мысль, 1994. – 573с. – ISBN 5-244-00757-2
579104
  Скрайн Китайская Центральная Азия / Скрайн. – Москва, 1935. – 144с.
579105
  Малявин В.В. Китайская цивилизация / Владимир Малявин. – Москва : Астрель ; Дизайн. Информация. Картография, 2000. – 627, [5] с., [8] л. ил. : ил., карты. – Указ. имен, этнонимов и геогр. назв.: с. 618-628. – ISBN 5-271-00250-0; 5-287-00001-4


  Книга посвящена Китаю - стране древней и органически цельной культуры, родине замечательных технических достижений и многоцветия изящных искусств. Основанная на новейших данных мировой науки, многолетних исследованиях, наконец, личном опыте погружения ...
579106
   Китайская цигун-терапия. – М, 1991. – 205с.
579107
  Смирнов А. Китайская экономика: секреты восходящего мирового лидера // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 31-41. – ISSN 2074-6040
579108
   Китайские акварели. – Пекин, 1958. – 112с.
579109
  Фогель З. Китайские аллигаторы в неволе / З. Фогель, 1959. – С. 108-109. – Отд. оттиск
579110
  Завьялова О.И. Китайские диалекты и современное языкознание в КНР // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 102-108. – ISSN 0373-658Х
579111
   Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв. – Алматы : Гылым, 1994. – 272 с.
579112
   Китайские документы из Дуньхуана. – Факсимиле. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1983. – 560 с.
579113
  Федоренко Н.Т. Китайские записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 536с.
579114
  Федоренко Н.Т. Китайские записи / Н.Т. Федоренко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 561с.
579115
  Браун О. Китайские записки / О. Браун. – М., 1974. – 367с.
579116
  Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири. / Н.В. Кюнер. – М., 1961. – 392с.
579117
  Циперович И.Э. Китайские изречения цзацзуань и "Цзацзуань" Ли Шин-иня : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 645 / Циперович И.Э. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 12 с.
579118
  Шариков П.А. Китайские киберугрозы национальной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 21-37. – ISSN 0321-2068
579119
  Ларин А.Г. Китайские коммерсанты в России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 28-36. – ISSN 0321-5075
579120
  Пожилов И.Е. Китайские коммунисты и Маньчжурия: 1945 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0869-1908
579121
   Китайские легенды, сказки, басни, пословицы, поговорки. – Пермь, 1958. – 263с.
579122
  Устименко Алексей Китайские маски Черубины де Габриак : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 130-150. – ISSN 0012-6756
579123
  Далин С.А. Китайские мемуары / С.А. Далин. – Москва : Наука ; Глав. ред восточн. лит-ры, 1975. – 382с.
579124
  Далин С.А. Китайские мемуары : 1921-1927 / С.А. Далин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – изд. 2-е. – Москва : Наука ; Глав. ред восточн. лит-ры, 1982. – 382 с.
579125
  Лю Юнань Китайские меньшинства в Азии и курс Пекина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 167-176
579126
  Ларин А.Г. Китайские мигранты в России: проблемы адаптации и толерантности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 116-129. – ISSN 0869-5415
579127
  Нямаа Галиймаа Китайские мигранты и китаефобия в современной Монголии: анализ периодики // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1810-228Х
579128
  Ларин А.Г. Китайские мигранты и российский правопорядок // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 34-40. – ISSN 0321-5075
579129
   Китайские народные вышивки. – 9с.
579130
   Китайские народные песни. – М., 1960. – 95с.
579131
   Китайские народные поговорки, пословицы и выражения. – М., 1958. – 72с.
579132
   Китайские народные пословицы и поговорки. – 2-е, доп. и испр. – М., 1962. – 80 с.
579133
   Китайские народные сказки. – М., 1957. – 192с.
579134
   Китайские народные сказки. – Москва, 1972. – 334с.
579135
  Прядохин М.Г. Китайские недоговорки-иносказания / М.Г. Прядохин. – М., 1977. – 148с.
579136
  Эрдберг О. Китайские новеллы / О. Эрдберг. – 2-е изд. – М, 1932. – 224с.
579137
  Эрдберг О. Китайские новеллы / О. Эрдберг. – М, 1959. – 177с.
579138
   Китайские повести и рассказы. – М., 1953. – 387с.
579139
   Китайские пословицы, поговорки. – Ростов -на-Дону, 1959. – 119с.
579140
  Эберхард В. Китайские праздники / В. Эберхард. – Москва : Наука, 1977. – 126, [2] с.
579141
  Самарцев В. Китайские прямые инвестиции в США: выгоды и вызовы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-71. – ISSN 0131-2227
579142
  Арапова Т.Б. Китайские расписные эмали / Т.Б. Арапова. – Москва, 1988. – 294 с.
579143
   Китайские рассказы. – М., 1944. – 155с.
579144
   Китайские рассказы. – М., 1955. – 48с.
579145
   Китайские рассказы. – М., 1959. – 48с.
579146
   Китайские рукописи из Дуньхуана : памятники буддийской литературы сувэнъсюэ. – Москва : Изд-во вост. лит., 1963. – 75 с. – (Памятники литературы народов Востока : большая серия / АН СССР, Ин-т народов Азии ; 15)
579147
   Китайские сказки. – Ю. Сахалинск, 1957. – 44с.
579148
   Китайские сказки. – Красноярск, 1959. – 96с.
579149
   Китайские социальные утопии. – Москва : Наука, 1987. – 312 с.
579150
  Федоренко Н.Т. Китайские страницы / Н.Т. Федоренко. – М., 1988. – 142с.
579151
  Соловьев Михаил Китайские стратагемы - гарантия успешного бизнеса : стратегии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21
579152
  Арефьев А.Л. Китайские студенты в России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 54-66. – ISSN 0869-3617


  На базе статистики и результатов социологических исследований в статье анализируются основные тенденции в обучении китайских граждан в российской высшей школе в 2006/2007-2008/2009 акад. гг., в том числе по основным формам и специальностям обучения, ...
579153
   Китайские студенты, обучавшиеся в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко в 1950-60-х годах. – [Киев] : [б. и.]. – 166 c. : фотоил.
579154
  Пувурвиль-де А. Китайские тени / А. Пувурвиль-де. – Л-М, 1925. – 138 с.
579155
  Разумовский К.И. Китайские трактаты о портрете / К.И. Разумовский. – Л, 1971. – 74с.
579156
  Рахимов Т.Р. Китайские элементы в современном уйгурском языке / Т.Р. Рахимов. – М, 1970. – 351с.
579157
   Китайские этнические группы в странах Юго-Восточной Азии. – М., 1986. – 283с.
579158
  Шадрин Н.В. Китайский академик Жен Мианпинг и гиперсолёные водоёмы Крыма: что их связывает? // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2010. – Т. 9, № 1. – С. 91-92. – ISSN 1684-1557


  До 75-річчя з дня народження академіка Жена Міанпінга.
579159
  Шитов А. Китайский взгляд на ВТО // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2074-6040
579160
  Стужина Э.П. Китайский город XI - XIII вв / Э.П. Стужина. – М, 1979. – 408с.
579161
  Малиновская Т.А. Китайский драматург XVII в. Зун Шэн и его драма "Дворец долголетия" : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Малиновская Т.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
579162
   Китайский древний фарфор. – Пекин, 1957. – с.
579163
  Дейч Т. Китайский капитал на рынках Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
579164
  Сычев Л.П. Китайский костюм : Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев. – Москва, 1975. – 134 с.
579165
  Балахнова Елена Китайский лубок // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 58-63 : фото, рис.
579166
  Жуков В.В. Китайский милитаризм / В.В. Жуков. – М., 1988. – 165с.
579167
  Спиридонов М.Ф. Китайский народ в борьбе за демократические преобразования и социализм / М.Ф. Спиридонов. – М., 1955. – 48с.
579168
  Масленников В.А. Китайский народ в борьбе за свободу и независимость / В.А. Масленников. – Москва, 1948. – 76с.
579169
   Китайский народ победит : сборник статей документов. – Москва : Госполитиздат лит-ры, 1938. – 112 с. : фото
579170
  Елисеева Е.И. Китайский народ строит социализм. / Е.И. Елисеева, Э.Ф. Шальмин. – Красноярск, 1959. – 44с.
579171
  Муриан И.Ф. Китайский народный лубок / И.Ф. Муриан. – М., 1960. – 123с.
579172
  Сухаренко А.Н. Китайский опыт борьбы с коррупцией: состояние и тенденции / А.Н. Сухаренко, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 40-42. – ISSN 1812-3910
579173
   Китайский подход // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 31 : фото
579174
  Ткачева Н.В. Китайский подход к регулированию Интернета // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
579175
  Бадылкин Леонид Евгеньевич Китайский поэт IV-V вв Се-Лин-Юнь и его эпоха : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.06 / Бадылкин Леонид Евгеньевич; МГУ. – М, 1975. – 18л.
579176
  Смолькова Е. Китайский прагматизм и русский «авось» в транснациональном образовании / Е. Смолькова, А. Урода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 135-143. – ISSN 0869-3617


  Интернационализация как фактор перестройки высшего образования
579177
  Старожицкая М. Китайский проезд // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 18-24


  Візит Президента України В. Януковича в Китай.
579178
  Дабагян Э. Китайский прорыв в Латинскую Америку // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 10. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
579179
  Воскресенский Дмитрий Николаевич Китайский сатирик 18 века У Цзин-цзы и его роман "Неофициальная история конфуцианцев" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенский Дмитрий Николаевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1962. – 19 с.
579180
  Фишман Ольга Лазаревна Китайский сатирический роман эпохи просвещения : Автореф... д-ра филол.наук: / Фишман Ольга Лазаревна; Ин-т народов Азии АН СССР. – М., 1964. – 38л.
579181
  Данько Е.Я. Китайский секрет / Е.Я. Данько. – Москва, 1946. – 172с.
579182
  Данько Е.Я. Китайский секрет / Е.Я. Данько. – Москва, 1957. – 159с.
579183
  Вингловская О. Китайский сервис / О. Вингловская, М. Загрядская // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2015. – 5 мая (№ 18/19). – С. 11. 15. – ISSN 1563-6755


  "... Китайский вектор торговли становится все более привлекательным для структурирования иностранных групп компаний".
579184
  Бороздин М. Китайский синдром // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 32-50. – ISSN 1812-867Х


  З історії Китаю середини ХІХ століття
579185
   Китайский толковый словарь. – Пекин, 1947. – с.
579186
  Гайда И.В. Китайский традиционный театр сицюй / И.В. Гайда. – М., 1971. – 128с.
579187
  Плескачевская Инесса Китайский туркестан : Большое путешествие / Плескачевская Инесса, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 64-84 : Іл., карта
579188
  Даев Владимир Китайский Улун // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 38-40 : фото
579189
  Гай Нина Китайский фактор // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 54-58 : фото
579190
  Кулина Е.Л. Китайский фактор во внешней политике Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 31-43. – ISSN 0321-2068
579191
  Вестфален Э.Х. Китайский фарфор / Э.Х. Вестфален, М.Н. Кречетова. – Ленинград, 1947. – 56с.
579192
  Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа / Т.Б. Арапова. – Ленинград, 1977. – 135с.
579193
  Попов П.С. Китайский философ Мэн-Цзы / П.С. Попов; Пер.с китайского снабженный примечаниями. – Репринт. изд. – Москва : Восточная литература, 1998. – 278с. – (Китайский классический канон в русских переводах). – ISBN 5-02-018095-5
579194
  Сапожников Б.Г. Китайский фронт во второй мировой войне / Б.Г. Сапожников. – М., 1971. – 230с.
579195
   Китайский цигун:. – Новосибирск, 1991. – 38с.
579196
  Крюков М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.) / М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1984. – 335 с.
579197
  Крюков М.В. Китайский этнос на пороге средних веков / М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 327с.
579198
   Китайский язык. – М., 1961. – 136с.
579199
  Горелова Е.Н. Китайский язык / Е.Н. Горелова, В.И. Горелов. – М, 1962. – 101с.
579200
   Китайский язык. – М., 1963. – 288с.
579201
   Китайский язык. – Аньхуэй, 1988. – 686с.
579202
   Китайский язык. – Пекин
1, 2, 3, 4. – 1988. – с.
579203
  Софронов М.В. Китайский язык и китайское общество / М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 312с.
579204
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
1. – 1992. – 173с.
579205
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
2. – 1992. – 176с.
579206
  Ноженкова Т.М. Китайский язык. Основы деловой речи : пособие-разговорник / Т.М. Ноженкова ; Мин-во образований. РФ ; Амурский гос. ун-т, Фак-т междунар. отношений. – Москва ; Владивосток : Муравей, 2004. – 168 с. – ISBN 5-89737-169-5168 с.
579207
  Котлов М.В. Китайско-американские отношения в контексте стратегии энергетической безопасности КНР // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-74. – ISSN 0321-2068
579208
   Китайско-английский словарь. – Пекин, 1955. – 110с.
579209
   Китайско-английский словарь медицинской терминологии. – Пекин, 1955. – 110с. – Титульний аркуш китайською мовою
579210
  Мокрецкий А.Ч. Китайско-африканские отношения: ускорение развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 50-54. – ISSN 0321-5075
579211
  Ле Куйнь Нга Китайско-вьетнамский спор о Южно-Китайском море: исторический аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0869-1908
579212
  Цзинцзе Ли Китайско-российские отношения и американский фактор // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.46-51. – ISSN 0321-5075
579213
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь / И.Д. Кленин. – 2-е изд. – М, 1985. – 677с.
579214
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь. / И.Д. Кленин. – М, 1968. – 568с.
579215
  Сенин В.Н. Китайско-русский и русско-китайский словарь экспортно-импортных товаров / В.Н. Сенин. – Москва : Внешторгиздат, 1963. – 907 с.
579216
  Зорин И.Н. Китайско-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / И.Н. Зорин. – М., 1962. – 703с.
579217
   Китайско-русский разговорник. – Пекин, 1957. – 246с.
579218
  Котов А.В. Китайско-русский словарь-минимум / А.В. Котов. – Москва, 1974. – 431с.
579219
   Китайско-русский словарь-минимум. – Пекин : Шанву иншугуань, 2004. – [2], 960 с. – ISBN 7-100-00856-5
579220
  Котов А.А. Китайско-русский словарь-минимум. : Около 4.000 иероглифов / А.А. Котов. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Русский язык, 1990. – 813с. – ISBN 5-00-00780-1
579221
   Китайско-русский словарь. – М.-Л., 1948. – 83с.
579222
   Китайско-русский словарь. – М., 1952. – 891с.
579223
   Китайско-русский словарь. – М., 1953. – 63с.
579224
   Китайско-русский словарь, 1955. – 487с.
579225
   Китайско-русский словарь. – 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 900с.
579226
   Китайско-русский словарь : Более 70 000 сл. и выраж. – Изд.3-е. – М., 1959. – 1101с.
579227
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 сл. / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – М., 1980. – 527с.
579228
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 слов / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – 2-е изд. стереотип. – М. : Русский язык, 1988. – 528с.
579229
   Китайско-русский словарь. – 2-е. – Пекин, 1989. – 1250с.
579230
   Китайско-русский словарь. – Пекин, 1990. – 1250с.
579231
   Китайско-русский словарь. – Переробл. вид. – Пекін : Організація комерційного друку книги, 2004. – [2], 1250 с. – Відомості про відповідальність та вихідні дані кит. мовою
579232
   Китайско-русский словарь научных и технических терминов. – М., 1959. – 568с.
579233
  Ван Луся Китайско-русский учебный словарь иероглифов : [включ. более 300 иероглифов и ок. 2 500 слов и словосочетаний] / Ван Луся, С.П. Старостина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 382, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 352-377. – Библиогр.: с. 381. – ISBN 5-17-035846-6
579234
  Барлоу Дж.С. Китайско-русско-английский словарь : Составлен по графической системе Розенберга / Дж.С. Барлоу. – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону : Лань, Феникс, 2001. – 416с. – ISBN 5-8114-0294-5
579235
   Китайское изобразительное искусство. – М., 1952. – 128с.
579236
   Китайское искусство. – 60с.
579237
  Белецкий П.А. Китайское искусство. / П.А. Белецкий. – Киев, 1957. – 156с.
579238
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
579239
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
579240
  Яшнов Е.Е. Китайское крестьянское хозяйство Северной Маньчжурии : экон. очерк / Е.Е. Яшнов ; с предисл. Г.Н. Дикого ; Экон. бюро Кит. Вост. ж. д. – Харбин : [б. и.], 1926. – VIII, 525, [3] с., [1] л. цв. карт. : ил., табл.
579241
  Малухин А.М. Китайское крестьянство в революции 1925-1927 гг. / А.М. Малухин. – М., 1974. – 200с.
579242
  Федоренко Николай Трофимович Китайское литературное наследие и современность / Федоренко Николай Трофимович. – Москва : Худож. лит., 1981. – 398с.
579243
  Соловьев Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма (1861-1917 г.) / Ф.В. Соловьев. – М., 1989. – 124с.
579244
   Китайское прикладное искусство. – Пекин, 1959. – 258с.
579245
  Шэно Ж. Китайское рабочее движение в1919-1927 гг. / Ж. Шэно. – М, 1969. – 502с.
579246
  Хаткевич Василий Китайской астрономии - 5000 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
579247
  Роуч Китайська "команда мрій" / Роуч, Стівен // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Новий склад Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.
579248
  Дерега С Я. Дерега Китайська грамота : акмеологічний курс китайської мови : для дітей від 9 до 209 років / Дерега Я.С., Дерега Р.Я. – Львів : Декамерон-2002. – (Серія "Моя Shkola"). – ISBN 966-96481-1-4
Курс 1 : Ієрогліфи зцілюють особистість. – 2009. – 304 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. кит. мовою
579249
  Головченко В.І. Китайська дипломатія: традиційні засади й сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 3-12.
579250
  Воробей О.С. Китайська драматургія ХХ століття: світоглядні домінанти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 80-86


  У статті розглядаються принципи написання китайської розмовної драми видатними письменниками середини XX століття. Автори запозичили форму європейської драми створювали власну, надаючи п"єсам характерного національногот забарвлення, а такожпередаючи ...
579251
  Ісаєва Н. Китайська жіноча література ІІ половини ХХ століття: основні тенденції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-62. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена системному огляду основних тенденцій розвитку сучасної китайської жіночої літератури (1949-2000). До уваги береться національно-культурний контекст та особливості рецепції ідей західного фемінізму. Статья посвящена системному обзору ...
579252
  Болдескул Є. Китайська ієрогліфіка як необхідний аспект вивчення корейської мови у вищих навчальних закладах України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 44-47
579253
  Чжоу Чен Китайська каліграфія: від традиції до практики застосування у сучасному дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чжоу Чен ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
579254
   Китайська культура і філологія. – Хубей : Освіта, 1991. – 465 с. – Видання. китайською мовою
579255
  Шекера Я.В. Китайська література VII-XIII століть : навч. посібник / Я.В. Шекера ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-623-0
579256
  Родіонов Алєксєй Китайська література нового й новітнього часу : Стаття // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – Альманах китайської літератури. – С. 229-232. – ISSN 0320-8370
579257
  Ван Дечунь Китайська мова : Загальний огляд / Ван Дечунь. – Нанькін : Освіта Цзянсу, 1990. – 736с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
579258
  Чирко І.К. Китайська мова : Навчальний посібник для студентів університету / І.К. Чирко; КУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 93с.
579259
  Чжен В. Китайська мова в Україні - п"ятдесят років // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 78-81


  З історії вивчення китайської мови у загальноосвітній системі України.
579260
  Чорнобай В.П. Китайська мова. Початковий курс : підручник / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – Київ : Знання, 2008. – 238 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-346-412-1
579261
   Китайська мова: система та вивчення. – Пекін : Видання Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 285 с. – Видання китайською мовою
579262
  Остапчук С.М. Китайська модель обліку землекористування: уроки для України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2307-9878
579263
  Малий І.Й. Китайська модель ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-11. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються особливості китайської моделі ринкових перетворень: еволюційність, поступовість, створення вільних економічних зон, політична, законодавча стабільність.
579264
  Баранник Л. Китайська модель соціального захисту населення: становлення, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 11-16
579265
  Олексієнко М.П. Китайська народна казка та китайський живопис // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.9-10
579266
  Соснін Г.П. Китайська народна медицина : (Методичні поради та матеріали до лекції) / Г.П. Соснін. – Київ, 1958. – 23с.
579267
  Волковинський В.І. Китайська Народна Республіка - велика держава світу / В.І. Волковинський. – Київ, 1959. – 40с.
579268
  Тессельман І. Китайська народна республіка / І. Тессельман. – К, 1951. – 100с.
579269
  Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С.326-330. – ISSN 2076-1554
579270
   Китайська поезія доби сун (960-1279) : давня китайська поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 286-299
579271
  Мурашевич К.І. Китайська поезія нового стилю: Цюй Цю-бо // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 97-106. – ISSN 1682-671Х
579272
  Лівей Се Китайська преса в умовах ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 159-161
579273
  Буткевич О. Китайська середньовічна міжнародно-правова думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 48-50
579274
  Данько О. Китайська таємниця / О. Данько. – Київ, 1956. – 188с.
579275
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських письменників з XVII ст. до XX ст. The process of entering and developing of Chinese theme into the Ukrainian authors" works during a long period from XVII c. till XX c. has ...
579276
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських авторів на протязі періоду з XVII cm. no ХХ ст. There have been considered the process of entering of Chinese themes into and their acceptance by Ukrainian authors in the ...
579277
  Несина І. Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості китайського прізвища як невід"ємного елементу культури Китаю, зокрема визначається важливість прізвища для ідентифікації китайця у соціумі як у самому Китаї, так і за кордоном, подається структура китайського ...
579278
  Кай Го Китайське художнє скло XX ст. (періодизація та історико-культурні особливості розвитку) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 16-24
579279
  Головченко В.І. Китайський вектор зовнішньої політики США в постбіполярну епоху: принципові засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 419-428
579280
  Мурашевич К.Г. Китайський вільний вірш початку XX ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 74-84. – ISSN 1682-671Х
579281
  Самусь М. Китайський замок для Баб-ель-Мандебської протоки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 5


  КНР створює свою першу закордонну військову базу в Африці. Поява пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС КНР у Джібуті, крім очевидного бажання Китаю підкріпити економічну експансію на Африканському континенті, може означати прагнення Пекіна ...
579282
  Кірносова Н.А. Китайський ієрогліф: проблема визначення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 47-54. – ISSN 1682-671Х
579283
  Варченко О.Г. Китайський кордон // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.10-28


  з історії російсько - китайських відносин
579284
  Головченко В.І. Китайський напрям зовнішньої політики США за президентства В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 3-9


  У статті здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китайської політики адміністрацій В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого, особливої уваги надано з"ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. The article spotlights comparative ...
579285
  Савчак Н.Г. Китайський чинник у відносинах Індії з країнами Південно-Східної Азії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 64-75
579286
  Баранова Н.С. Китайський чинник у тихоокеанській політиці США постбіполярного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 190-199
579287
   Китайський шлях до щастя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)
579288
  Богомаз Н.В. Китайські виклики світовій економіці / Н.В. Богомаз, Шень Чень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 112-116.
579289
  Козоріз О. Китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу порівняно з українськими "душа" та "серце". Окреслено межі їх ужитку та визначено перспективні напрями подальших досліджень. The Chinese ethnic ...
579290
  Таран М.А. Китайські концепти щодо відносин із США: формування основ стратегічної поведінки // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66. – ISSN 2409-904X
579291
  Дзінь Л. Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 67-73. – ISSN 1728-6875
579292
   Китайські народні казки. – К., 1991. – 158с.
579293
  Эрдберг О. Китайські новели / О. Эрдберг. – Х, 1931. – 195с.
579294
  Эрдберг О. Китайські новели / О. Эрдберг. – Х, 1932. – 67с.
579295
   Китайські повісті та оповідання. – К., 1955. – 368с.
579296
  Кідрук Максим Китайські полонені : Китай / екстрим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 40-41 : Фото
579297
   Китайські прислів"я та приказки. – К., 1984. – 117с.
579298
  Клименко А О. Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 46-55. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників у формуванні взаємовідносин ...
579299
  Кияниця Л. Китайсько-кубинські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 68-69
579300
  Сун Жуйлун Китайсько-російсько-українські музичні зв"язки в соціокультурному континуумі північного Китаю (на прикладі музичного життя Харбіна першої третини XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сун Жуйлун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
579301
  Килимчук А.А. Китайсько-українська співпраця як фактор енергетичної безпеки України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 286-294
579302
  Колодко С.А. Китайсько-український словник : 80 000 слів / С.А. Колодко. – Київ : Консультант, 2004. – 1176 с. – ISBN 966-8459-03-2
579303
  Килимчук А.А. Китайсько-українські проекти як чинник реформування паливно-енергетичного комплексу України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 137-139
579304
  Новосілецька А. Китайсько-французькі відносини на початку ХХІ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 71-75. – ISSN 1998-4634
579305
  Курнишова Ю.В. Китайсько-японське суперництво у Центральній Азії на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 159-163
579306
  Sen Du Китайцы боролись за победу Октябрьской революции в России = Chinese fought for the October revolution in Russia / Sen Du. – West Conshohocken : Infinity, 2008. – 136 p. : ил. – ISBN 0-7414-5017-8
579307
  Дацышев В.Г. Китайцы в России и советско-китайский конфликт 1929 года на КВЖД // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5687


  Вооруженный конфликт между Советским Союзом и Китаем на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году и его влияние на положение китайских мигрантов в СССР.
579308
  Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-китайские отношения на современном этапе / В.И. Бирюков. – М., 1983. – 141с.
579309
  Коростовец И. Китайцы и их цивилизация / И. Коростовец. – С.-Петербург : Книжный Магазин М.М. Ледерле, 1898. – С. I-VIII, 625 с.
579310
  Куликов В.С. Китайцы о себе. / В.С. Куликов. – М., 1989. – 254с.
579311
  Макгован Д. Китайцы у себя дома / Д. Макгован. – С-Пб. – 225с.
579312
  Соколов В. Китаянка. / В. Соколов. – Сталіно, 1954. – 80с.
579313
  Шапошников В.И. Китеж / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1967. – 96с.
579314
  Реброва Т.А. Китежанка : стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Современник, 1982. – 63с. – (Новинки "Современника")
579315
  Служевская И. Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы / Ирина Служевская. – Москва : Новое литературное обозрение, 2008. – 136 с. – (Новое литературное обозрение). – ISBN 978-5-86793-557-3
579316
  Вакульчик О.М. Китерій езультативності діяльності підприємств корпоративного типу в системі фінансових та нефінансових показників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 102-104
579317
  Макарушка О. Китиця желань : Стихами і пpозою для pускої молодїжи після pіжних автоpів пpиладив Остап Макаpушка. – 2-ге доп. вид. – У Львові : Hакладом Руского Т-ва Пед. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1904. – 72 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 3)
579318
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин // Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко / Н.Н. Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
579319
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин. – Чернівці : Накл. тов. українских студ. "Січ" ; [З друк тво. "Руска Рада"], 1911. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
579320
   Китова Світлана Андріївна: доктор культурології, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. Л.Г. Голиш ; авт. ступ. сл. Н. Ярмоленко ; наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 23, [1] с. : портр. – (Серія : Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 16)
579321
  Гончаров В. Китоврас / В. Гончаров. – М., 1988. – 170с.
579322
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 445с.
579323
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1992. – 382с.
579324
  Георгиевская Г.М. Китойская культура Прибайкалья / Г.М. Георгиевская. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1989. – 151 с.
579325
   Китообразные полиглоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
579326
  Томилин А.Г. Китообразные фауны морей СССР. / А.Г. Томилин. – М., 1962. – 212с.
579327
  Томилин А.Г. Китообразные. / А.Г. Томилин. – М., 1957. – 1-756с.
579328
  Слепцов М.М. Китообразы дальневосточных морей / М.М. Слепцов. – 2-е изд. – Владивосток, 1955. – 162с.
579329
  Новикова М. Китс-Маршак-Пастернак. Заметки об индивидуальном переводческом стиле // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 28-55
579330
  Дьяконова Н.Я. Китс и его современники / Н.Я. Дьяконова. – М, 1973. – 199с.
579331
  Олди Г.Л. Китта : Из космической симфонии "Ойкумена" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 7-80. – ISSN 1728-8568
579332
  Олди Генри Лайон Китта // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.7-54. – ISSN 1728-8568
579333
  Чегодаева М.А. Китч, китч, китч. / М.А. Чегодаева. – М., 1990. – 53с.
579334
  Яблоков А.В. Киты и дельфины. / А.В. Яблоков. – Москва, 1972. – 472с.
579335
  Дозье Т. Киты и другие морские млекопитающие / Т. Дозье. – М., 1980. – 128с.
579336
  Пестушко В. Киты кричат "SOS" : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 60-64 : Іл.
579337
  Сидоркин Павел Киты: галопом к морю : спираль времени / Сидоркин Павел, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 92-97 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
579338
  Григорян Погос Антонович Киукучи-электронограммы и некоторые вопросы дифракции электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Григорян Погос Антонович; Ин-т радиофиз. и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 16л.
579339
  Бейшеналієв Ш. Кичан : повість / Ш. Бейшеналієв; пер. з киргизької. – Київ : Веселка, 1973. – 152 с.
579340
   Кишенко Ярослав Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266 : фото
579341
   Кишенькова енциклопедія молодого киянина. – Київ. – ISBN 966-7902-34-X
Вип. 2. – 2003. – 210 с.
579342
  Худицький В. Кишенькова оптимізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Тривають акції протесту студентів і викладачів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Гжицького (ЛНУВМтаБТ) проти приєднання його до Львівського національного аграрного університету (селище Дубляни, ...
579343
  Гольбах П. Кишенькове богослов"я / П. Гольбах. – Київ : Політвидав України, 1980. – 192с.
579344
  Савчук М. Кишеньковий довідник коломийки / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 48с., [ 6 ] л. илл. – ISBN 966-550-209-3
579345
  Осипенко Л.Ф. Кишеньковий радыоприймач / Л.Ф. Осипенко. – К, 1966. – 27с.
579346
   Кишеньковий словник атеїста. – К, 1978. – 263с.
579347
  Бондаренко І.П. Кишеньковий японсько-український словник : Бл.12000 слів / І.П. Бондаренко, Хіно Такао. – Одеса : Астропринт, 2001. – 308с. – ISBN 966-549-478-3
579348
  Румянцев М.М. Кишенькові приймачі / М.М. Румянцев. – Київ : Веселка, 1964. – 68 с.
579349
  Стародуб Д.О. Кишенькові радіоприймачі / Д.О. Стародуб. – К., 1964. – 191с.
579350
  Глазенап С.П. Кишенькові таблиці логарифмів, чисел і тригонометричних функцій з чотирма десятковими знаками / С.П. Глазенап. – К, 1934. – 124с.
579351
  Рутман Л.М. Кишенькові таблиці множення і ділення / Л.М. Рутман. – Київ, 1965. – 160 с.
579352
   Кишечнополостные и брахиоподы живетских отложений восточного склона Урала. – Москва : Недра, 1972. – 264с.
579353
   Кишинев. – Кишинев, 1961. – 108с.
579354
   Кишинев. – Кишинев, 1963. – 192с.
579355
   Кишинев. – Кишинев, 1984. – 167с.
579356
  Константинов С А. Кишинёв / С А. Константинов, . – Кишинёв, 1966. – 160с.
579357
   Кишинёв : Альбом. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 134с. – Текст парал. рос., молд., англ. та франц. мовами
579358
  Киртока А.С. Кишиневская народная бесплатная библиотека-читальня (1896-1909). Из истории развития библиотечного дела в Молдавии. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
579359
  Семеновский К.С. Кишиневские встречи. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1954. – 136с.
579360
  Попружная П.И. Кишиневский государственный университет : Истор. очерк. / П.И. Попружная. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 268с.
579361
   Кишиневский государственный университет. 1945-1965. – Кишинев : Партиздат, 1966. – 42с.
579362
   Кишиневский госуниверситет, научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Дмитрия Кантемира (1673-1973 гг.). – Кишинев, 1974. – 166 с.
579363
  Манжуловская Г. Кишиневский дендрологический сад - один из центров сохранения и обогащения биоразнообразия в Молдове // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Кишиневский дендрологический сад создан в 1950 году и имеет территорию 83 га. Генофонд коллекций включает 2200 таксонов цветочных и древесных растений и служит для размножения наиболее декоративных растений и обогащения флоры Молдовы. Kishinev ...
579364
   Кишиневский погром, 1903
579365
   Кишиневский погром 1903 года : Сборник документов и материалов. – Кишинэу : RUXANDA, 2000. – 524с. – ISBN 9975-72-092-7
579366
   Кишиневский политехнический ин-т им. С. Лазо. Научно-техничекская конференция, 10-я,1974. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 250с.
579367
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Д.Кантемира. – Кишинев, 1974. – 165с.
579368
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год. – Кишинев, 1974. – 4442с.
579369
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1978 год : Программа научной конференции. – Кишинев, 1974. – 52с.
579370
  Мавлянов А. Кишлачные Советы депутатов трудящихся Таджискской ССР : Автореф. дис. ... канд. юри.наук: / Мавлянов А. ; МП ТадССР , Тадж. ГУ. – Сталинобад, 1960. – 19 с.
579371
  Миколаєнко Н. Киян запрошують на благодійний Віденський бал // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 18 листопада (№ 169). – С. 2


  23 листопада на столичній Оболоні відбудеться міжуніверситетський благодійний Віденський бал на підтримку бійців АТО. Захід проводиться за ініціативи "Студентського фронту КНУ". Усі зібрані кошти буде направлено на допомогу студентам, аспірантам та ...
579372
   Кияни : Біографічний словник / Л.Г. Андрієнко, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, І.Д. та ін. Зосимович; Українське тов-во істориків науки; Ін-т гуманітарних досліджень УАН; Ред.кол.: І.Д. Безгін, Ю.К. Дупленко, М.Г. Жулинський, М.П. Зяблюк, Ю.О. Храмов (гол. ред.). – Київ : Фенікс, 2004. – 460 с. : іл. – ISBN 966-651-160-6
579373
  Борисенко В. Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932-1933 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 34-41


  До 80-річчя вшанування пам"яті замучених голодом.
579374
  Козак О.Д. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії / О.Д. Козак ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2010. – 391, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-319. – ISBN 978-966-360-135-9
579375
  Кочевих Олег Киянин на крижині // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
579376
   Киянки. – К, 1963. – 134с.
579377
   Киянченки. Життя, творчість. Спогади. Альбом : Спогади. Альбом / [авт. спогадів, упоряд.: Д. Киянченко ; ред.: О. Ковальова та ін. ; передм.: С. Мамаєв, Г. Юхимець ; худож. оформ.: І. Григор"єв]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 128 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 28, 58, 88. – ISBN 978-966-2082-02-09
579378
   Кияшко Григорій Антонович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 100-101. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
579379
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 13 : весна. – 2002
579380
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 14, (літо). – 2002
579381
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 15 : осінь. – 2002
579382
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 16, (зима). – 2002
579383
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 17, весна. – 2003
579384
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 18, літо. – 2003
579385
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 19, осінь. – 2003
579386
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 20,зима. – 2003
579387
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 21, весна. – 2004
579388
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 22, літо. – 2004
579389
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 23, осінь. – 2004
579390
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 25 : Весна. – 2005
579391
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 26 : Літо. – 2005
579392
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 28 : Зима. – 2005
579393
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 29 : Весна. – 2006
579394
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 9 : весна. – 2001
579395
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 10 (літо). – 2001
579396
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 11 : осінь. – 2001
579397
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 12 (зима). – 2001
579398
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 24. – 2004
579399
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 27 : Осінь. – 2005
579400
  Левицький В. Кібер-критика як антикритика // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 70-72. – ISBN 978-966-171-217-0
579401
   Кібер-ризики та страхування: глобальна проблема сучасності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
579402
  Гончар М. Кібер-ядерні хитрощі в Остланді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 9


  "16—20 жовтня вперше в Україні відбулися командно-штабні навчання із захисту критичної електроенергетичної інфраструктури Coherent Resilience-2017. Навчання було організовано за сприяння Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки та ...
579403
  Машовець К. Кібератака - новий різновид "братських" відносин // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 44). – С. 5


  Росія нарощує інтенсивність своїх агресивних дій у світовому кіберпросторі.
579404
  Вилегжаніна Т. Кібербезпека в бібліотеках України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 5-6
579405
  Соснін О. Кібербезпека і безпека інформаційно-комунікаційної діяльності держави / О. Соснін, М. Кононець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-53. – (Історичні науки)
579406
  Котух Є. Кібербезпека інформаційного суспільства через призму міжнародного права // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 53-55
579407
  Доброжанська О.Л. Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини / О.Л. Доброжанська, А.А. Демцов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 111-116


  Ця стаття висвітлює поняття, актуальність, загрози кіберпростору; нормативно-правові акти, принципи і цілі стратегії кібербезпеки. В основу статті було покладено нову національну стратегію кібербезпеки ФРН. Аналізуються різні проблеми в кібер-просторі ...
579408
   Кібербезпека: про що має знати кожен юрист // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 31
579409
  Кравчук А. Кібербуллінг та право на безпеку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 38-39


  В рамках щорічного конкурсу студентських есе "Sense of Justice", що проводився юридичним факультетом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана спільно з "ЮГ". Есе переможниці конкурсу Аліни Кравчук, присвячене кібербуллінгу ...
579410
  Докукін Є. Кібервійна: український сектор оборони / розмову вела Христина Дичко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
579411
  Петренко-Лисак Кібервіртуальні спільноти та кібервіртуальні особистості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 56-62


  У статті йдеться про специфіку кібервіртуальних спільнот як специфічного соціального агрегату та його складову - кібервіртуальну особистість. Описано основні форми прояву впливу кібервіртуалізації на особистість, проаналізовано кібервіртуальні ...
579412
  Вернигора О. Кіберзахист проти кібератаки. Рекомендації щодо безпеки ключів ЕЦП та інформації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 32-33
579413
  Андрєєва О.М. Кіберзброя та аналіз її деструктивної діяльності на прикладі впливу вірусу нового покоління stuxnet на іранську ядерну програму / О.М. Андрєєва, К. Мусієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 29-34


  У цій статті мова йде про постійно зростаючий вплив інформаційних технологій на державні структури та національну безпеку країни. Проблема кібер-безпеки розкривається шляхом вивчення наслідків впровадження вірусу нового покоління Stuxnet в комп"ютерну ...
579414
  Котух Є. Кіберзброя: проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-40
579415
  Люта Н.В. Кіберзлочини як сучасна загроза фінансовій безпеці банків та їх клієнтів / Н.В. Люта, Н.В. Зачосовна // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 247-252. – ISBN 978-966-493-863-8
579416
  Пашковська Т. Кіберзлочинність в Україні: тенденції, статистика, протидії // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 10-13
579417
  Міщук Н. Кіберзлочинність як загроза інформаційному суспільству // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 173-179. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
579418
  Гринчак І.В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 93-98. – ISSN 2078-6670
579419
  Савчук Н.В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 338-342


  У статті розкривається зміст поняття кіберзлочинність, її схеми та способи боротьби з нею. The term cjmputer crime, its schemes and cybercrime - fighting ways are described in this article.
579420
  Каланча С.Г. Кіберзлочинність: шляхи попередження та протидії // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 213-217


  Здійснюється аналіз проблеми зростання кіберзлочинності у світі, причини та фактори, що впливають на цей процес. оссоблива увага при розгляді способів попередження та боротьби з кіберзлочинністю приділяється досвіду в цій галузі США та держав Євросоюзу.
579421
  Лем С. Кіберіада / С. Лем. – Київ, 1968. – 288с.
579422
  Лем С. Кіберіада / С. Лем. – Київ : Дніпро, 1990. – 814с.
579423
  Шилейко О.В. Кібернетика без математики / О.В. Шилейко, Т.І. Шилейко. – К., 1974. – 192с.
579424
  Глушков В.М. Кібернетика і розумова праця / В.М. Глушков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1965. – 52с. – (В лабораторіях учених. Сер.8 ; №19)
579425
  Насушний Л.М. Кібернетика і теологія / Л.М. Насушний. – Київ, 1965. – 44с.
579426
  Глушков В.М. Кібернетика і технічний прогрес / В.М. Глушков. – Київ : Знання, 1970. – 32с.
579427
  Гончаренко В.Г. Кібернетика у розслідуванні злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 58-64. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются некоторые теоретические идеи кибернетики, которые могут быть использованы для оптимизации и повышения эффективности расследования уголовных дел. Анализируется системно-структурный подход к расследованию, показаны основы ...
579428
  Чубукова О.Ю. Кібернетика: від простих систем та технологій до кіберсередовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 33-38. – ISSN 1993-6788
579429
   Кібернетики в Нурланді / Управління міжнар. науково-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти факультету кібернетики разом із студентами інших регіонів та країн пройшли бізнес-практику у Вищій школі бізнесу Університету Нурланда (Норвегія).
579430
   Кібернетики знову перемогли // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В Тбілісі відбувся Відкритий Чемпіонат Південного Кавказу з програмування. Команда студентів КНУТШ перемогла. Перше місце. У складі команди студенти-четвертокурсники факультету кібернетики Данило Нейтер, Олександр Бачеріков, Андрій Коротков. Керівник ...
579431
   Кібернетики й міжнародники перемогли // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  "... У спортивному залі корпусу ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка відбулися змагання з баскетболу в рамках Спартакіади "Спорт для всіх" серед професорсько-викладацького складу. За результатами змагань ІІІ місце посіла команда кафедри ...
579432
  Рубльов Б. Кібернетиків з усього світу зібрав футбольний турнір // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 8


  Футбольний матч під час святкування Дня факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
579433
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) : монографія / В.М. Антонов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-229. – ISBN 978-617-646-294-1
579434
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях : монографія / В.М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 236, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 978-617-646-301-6
579435
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; МОНУ ; Українська акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
579436
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи : монографія / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-233. – ISBN 978-966-439-379-6
579437
  Мовчан А.В. Кібернетична безпека України в умовах глобальної нестабільності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 159-163. – ISSN 1609-0462
579438
  Грищук Р.В. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 3 (46). – С. 94-101. – ISSN 2411-3816
579439
  Хорошко В.О. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї / В.О. Хорошко, Р.В. Грищук // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 30-36. – ISSN 2411-3816
579440
  Гарбачук В.І. Кібернетичний підхід до моделювання процесу управління державою : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 11-25 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
579441
  Мікловда В.П. Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентноспроможності / В.П. Мікловда, О.В. Пулянович, С.М. Мошак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 5-8. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
579442
  Мукомела І. Кібернетичний тероризм - загроза національній безпеці XXI ст. // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7220-78-6
579443
  Іваненко Л.М. Кібернетичний фітотрон : імітац. гра на теми: агрономії, економіки с/г виробництва, екології землепорядкування, почасти - інформатики : посібник для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. – Київ ; Харків : Права людини, 2012. – 253, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Ігростудія ; вип. 1). – ISBN 978-617-587-080-8
579444
  Чубукова О.Ю. Кібернетичні засади управління об"єктами державної власності / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 99-109. – ISSN 1993-6788
579445
  Івахненко О.Г. Кібернетичні системи з комбінованим керуванням / О.Г. Івахненко. – Київ, 1963. – 488с.
579446
  Демедюк С.В. Кіберполіція України / С.В. Демедюк, В.В. Марков // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 87-93
579447
  Коваленко О.В. Кіберпростір – гуманістичний потенціал цивілізації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  У статті висвітлено результати дослідження моральних аспектів поведінки в кіберпросторі. Проаналізовано фактори, здатні впливати на формування і трансформацію моральних регуляторів поведінки у віртуальному світі. Зроб-лено висновки апробації ...
579448
  Морська Л.І. Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 51-55


  У статті обгрунтовано можливий позитивний та негативний вплив сучасного інформаційного суспільства на формування та розвиток особистісних якостей дітей шкільного віку. Автором досліджені особливості кіберсоціалізації людини та моделювання її наслідків ...
579449
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як місце зіткнення суспільних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 248-251


  В статті переглядається поняття суспільних інтересів та розглядається досить новий плацдарм для їх вирішення політичних питань - кіберпростір. Аналізується постійно зростаючий фактор впливу віртуальних спільнот на політичне життя та державні структури.
579450
  Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д.В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326, [1] с. – Покажчик: с. 318-326. – Бібліогр.: с. 276-314 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-240-7
579451
  Гахов С.О. Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 53-57. – ISSN 2409-7292
579452
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як сучасна платформа міжнародних відносин та політичних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 210-211
579453
  Медведєва О. Кіберпростір як сфера діяльності розвідувальних служб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 116-117. – бібліогр. в кінці ст.


  Будь-яка держава, яка претендує на роль вагомого актора на міжнародній арені, потребує сучасної, належно оснащеної, висококласної розвідки, діяльність якої створює умови для надійного захисту національних інтересів у непростих жорстких конкурентних ...
579454
  Рибка С.В. Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека / С.В. Рибка, Є.В. Кільчицький, О.М. Післегін // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-134
579455
  Горова С.В. Кіберпрофесіонали і кіберзлочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 170-173. – ISSN 1609-0462
579456
  Мозоль М.В. Кіберрелігія як наслідки впливу інформаційних технологій на релігійне життя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 162-163
579457
  Мисник Н. Кіберсквотинг та особливості захисту прав на доменні імена // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Деякі практичні аспекти".
579458
  Неділько Б. Кіберсквотинг як вид порушення права інтелектуальної власності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 268-271
579459
  Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 40-45
579460
  Гуцалюк М. Кібертероризм та заходи протидії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7220-78-6
579461
  Матвєєва О.В. Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 184-190


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кібертероризм", "віртуальна спільнота", "маргінальний процес", визначає їх особливості, вплив на відносини між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових ...
579462
  Литвиненко Н.П. Кібертероризм як агроза інформаційній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 36-47.
579463
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 159-161
579464
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 268-269
579465
  Кучмій О.П. Кібертероризм як загроза сучасній системі міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.81-86. – Бібліогр. в кінці ст.
579466
  Коваленко С. Кібертероризм як проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 142-144
579467
  Гнатюк С. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2. – С. 118-129. – ISSN 2225-5036
579468
  Карчевський М. Кібертероризм: поняття та питання кримінально-правові кваліфікації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 137-142. – ISBN 978-617-7220-78-6
579469
  Кузьменко Б.В. Кібертероризм: світові і українські реалії / Б.В. Кузьменко, Ю.А. Заіка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 92-98
579470
   Кіберхондрія: небезпеки самодіагностики по інтернету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 40 : фото, рис.
579471
   Кіевскій телеграфъ. – Київ, 2000
579472
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 1. – 2001
579473
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 2. – 2001
579474
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 3. – 2001
579475
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 4. – 2001
579476
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 5. – 2001
579477
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 6. – 2001
579478
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 7. – 2001
579479
  Шевченко Л.В. Кізченко Анатолій Федорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 214. – ISBN 96966-8060-04-0
579480
  Дубовик Ольга Кіліманджаро, або Схід сонця над Африкою / Дубовик Ольга, Перерва Валерій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 28-35 : фото
579481
  Триліський Володимир Кіліманджаро. Jambo! Україно! : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106 : Фото
579482
  Град Л Р. Кілія / Л Р. Град, В.Т. Галяс. – Одеса : Маяк, 1968. – 95 с.
579483
  Варзар Тамара Кілок у грудях чорноти : (про нову збірку поезій Марини Павленко і не тільки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 311-312
579484
  Гвоздик О. Кілька аспектів похмурого дня : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-126
579485
  Зубкова С.М. Кілька безкомпромісних кроків на шляху до сутності фізичних явищ (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Глинчук) / С.М. Зубкова, Г.М. Морозовська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 0372-6436
579486
  Овчаренко А. Кілька дискусійних питань щодо правового статусу пацієнтів та лікарів / А. Овчаренко, С. Овчаренко, Н. Межирова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 35-38
579487
  Юрченко С.Б. Кілька документів про діяльність Андрія Квасова у Глухові // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 14-24. – ISSN 2218-4805
579488
  Грицик Л. Кілька думок про "вірменський" "Всесвіт" : лист до редакції // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7/8 (1003/1004). – С. 198-200. – ISSN 0320-8370


  Автор статті вважає, що за відсутності знавців мов (на прикладі перекладачів вірменської мови), адекватний переклад можливий при співпраці досвідченого перекладача та фахово виконаного підрядника (переклади В. Дроздовського, О. Тереха, та ін.). У ...
579489
  Вірченко Т. Кілька епізодів із життя поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 18


  Про прим"єру вистави за п"єсою Григорія Штоня "Його сіятельство Поет"
579490
  Зубов М.І. Кілька етимологічних зауважень до назв слов"янських міфологічних персонажів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 113-123. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 43 п. – ISSN 0027-2833


  У статтіобгрунтовуються нові етимології деяких найвідоміших назв слов"янських міфологічних персонажів, починаючи від номінації богів вищого рівня дохристиянської доби і завершуючи збереженими до наших днів народною традицією назвами демонів так званого ...
579491
  Мандзюк Д. Кілька євреїв за працю нічого не отримують. Більше того - платять самі // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 16 вересня (№ 75). – С. 20


  Станіслав Лем залишив Львів після окупації міста Радянським Союзом.
579492
  Сойфер О. Кілька задач і одна нерозв"язана проблема // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
579493
  Пригодій С.М. Кілька зауваг щодо "Емерсона" Лоренса Б"юела: ідея людської спільноти в американському трансценденталізмі та українській філософії серця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 331-338. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається типологія концепту суспільства в американському трансценденталізмі (Дж. Ріплі, Дж. Дуайт) та українській філософії Серця (Г. Сковорода, П. Юркевич)
579494
  Михайлов Д.Є. Кілька зауваг щодо філософії техніки Брюно Латура // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 41-43
579495
  Доломан С.Є. Кілька зауважень на полях сучасних газет стосовно дотримання мовних норм // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 147-155


  Об"єктом дослідження стала мова кількох чисел республіканського та обласного тижневиків. Описано й класифіковано типові для цих видань помилки. The research object is the language of a few numbers of republican and regional weeklies. The most frequent ...
579496
  Стрельбицький М. Кілька іменних маршів для перманентної української революції // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 93. – ISSN 0130-321Х
579497
  Громенко С. Кілька людей, два диктатори і одне місто: оборона Львова 1939 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 вересня (№ 31). – С. 15
579498
  Щербина Володимир Кілька маловідомих пам"яток 18 ст. в Києві // Остання грамота Києву на Магдебурзьке право. / В.І. Щербина. – Б.м. – С. 307-314
579499
  Боронь О. Кілька незайвих уточнень // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 17


  З приводу публікації Віталія Абліцова "Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що на жаль, залишилося поза увагою авторів" ("УЛГ" 23 серпня 2013р. № 17)
579500
  Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-25. – ISSN 0372-6436


  Наближаються 150-ті роковини від дня народження видатного природознавця, мінералога, геохіміка, філософа й футуролога, дійсного члена Національної академії наук України, першого президента НАН України В.І. Вернадського - основоположника вчення про роль ...
579501
  Білозерський М. Кілька приміток до "Чернігівського літопису" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 157-232. – ISBN 978-617-7023-51-6
579502
  Протасов І.В. Кілька проблем з комбінаторики розфарбувань // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 61. – ISSN 1029-4171
579503
  Зленко Г. Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 12-13.
579504
  Абліцов В. Кілька слів від адресата // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 158-190. – ISSN 0130-1608
579505
  Павлюк І. Кілька слів до майбутньої книги Святослава Праска про Романа Шухевича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 червня (№ 25). – С. 6
579506
   Кілька слів на захист Ключевського... / І. Сюндюков, В. Панченко, К. Галушко, С. Кульчицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 7


  Про виступ Президента Порошенка на зустрічі зістудентами-істориками: чому конкретні вчинки є важливішими, ніж правильні гасла.
579507
  Богачевська-Хомяк Кілька слів про амеріканську освіту // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.19-23. – ISBN 966-01-0371-9
579508
  Колесса Ф.М. Кілька слів про збиранє і гармонізованє українських народних пісень : з доданням листів Миколи Лисенка / Філярет Колесса. – Львів : Накл. ред "Артичтичног вістника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1905. – 35 с.
579509
  Окпиш Б. Кілька слів про літні пластові табори // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 76-79
579510
  Роздольська М. Кілька слів про поетичні конкурси в Україні, або як автору-початківцю "вийти в люди" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 154-159. – ISSN 0130-321Х
579511
  Радзивілл О.А. Кілька слів про початок літературної діяльності В.С. Іконникова // Ukrainica: архівні студії : Щорічний збірник наукових статей / Ін-т української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 242-248. – ISBN 5-7702-08-40-6
579512
  Онищенко Геннадій Кілька слів про стан справ у медичній галузі (Зустріч з головою ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров"я Л.В.Канаровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
579513
  Крапивина С. Кілька слів про Тараса Шевченка / С. Крапивина. – Харків-Київ, 1931. – 48с.
579514
  Холодний М.Г. Кілька спогадів за С.Г. Навашина / М.Г. Холодний. – Київ, 1931. – С. 23-26. – Окр.відбиток з: Вісник Київського Ботанічного Саду, вип. ХІІ-ХІІІ, 1931
579515
  Мезенцева Н.І. Кілька сторінок з життя Павла Чубинського : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-71. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто життєвий шлях та творчий доробок П. Чубинського з питань етнографії та статистичних досліджень окремих територій України.
579516
  Тудор С. Кілька схвильованих уваг про генія. / С. Тудор. – Київ, 1961. – 16 с.
579517
  Панькевич І. Кілька уваг до вияснення прізвища боярина і перемиського воєводи Дмитра Детка. / І. Панькевич. – Ужгород. – 195-196с.
579518
  Липинський В.К. Кілька уваг з приводу книжки Д. Васілєвського "Ukraina i sprawa ukrainska" / [псевд.] В. Правобережець // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 19-21. – ISBN 966-7272-00-1
579519
  Слабошпицький М. Кілька уваг про Міхала Чайковського і про "отамана Чайку" Івана Корсака // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 162-171. – ISSN 0208-0710
579520
  Бучко Д.Г. Кілька уваг про принципи номінації в ойконімії України // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 13-23. – ISBN 966-02-0225-3
579521
  Савчук М. Кілька уточнень до життєпису Вадима Лесича // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 75-79. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Біографія відомого діаспорного поета Вадима Лесича (1909-1982).
579522
  Скакун І. Кілька фрагментів про книги, гумор, Євгена Дударя і механізми Всесвіту, натхнені "Вибраними творами" Є. Дударя // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 299-302
579523
  Привалова С. Кілька чуттєвих штрихів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 69-70
579524
  Шашук І.Ю. Кілька штрихів до історії Українського радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 155-157


  У статті подано історію становлення та розвитку радіоновинок у світі загалом, а також українського радіо зокрема. The article represents formation and development of the broadcasting in the world, as well as in Ukraine. В статье в общих чертах подано ...
579525
  Пастух Б. Кілька штрихів про рух сучасної гуманітаристики або Рицидиви генетичного страху // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 16, 17


  Роздуми над нарисами-спогадами, присвячених до 75-ліття Василя Стуса
579526
  Корнійчук І. Кількісна методика оцінювання ефективності праці керівного кладу банківських установ та ризики її впровадження // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
579527
  Іващук І. Кількісна оцінка банківських ризиків : ризик у банківській справі / І. Іващук, О. Оконська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 7-9
579528
  Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
579529
  Огняник М.С. Кількісна оцінка вмісту легких нафтопродуктів у підземному середовищі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
579530
  Горошко О.О. Кількісна оцінка впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечні об"єкти (стосовно ЧАЕС) / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті вперше в Україні розроблено методику кількісної оцінки впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечний об"єкт типу ЧАЕС. На основі цієї методики отримано граничні оцінки головних параметрів можливих локальних пошкоджень ...
579531
  Стирський М.В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6814
579532
  Жукинський В.М. Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 579-585 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
579533
  Захарченко А.П. Кількісна оцінка ефективності інтернет- комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 51-53


  У статті розробляється методологічна база для чіткого кількісного обрахунку ефективності інтернет-комунікацій. Вона базується на визначенні кількості осіб в межах цільової аудиторії, до яких було донесено певну інформацію, розміщену на певній ...
579534
  Осокіна И.П. Кількісна оцінка забруднення донних відкладів Дніпровських водосховищ органічними токсикантами / И.П. Осокіна, А.Ю. Митропольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
579535
  Затула В. Кількісна оцінка зв"язності часових рядів хмарності у Києві та його передмісті / В. Затула, Н. Затула // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 148-154 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
579536
  Малицька Л.В. Кількісна оцінка комфортності погодних умов та клімату // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 97-106. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто сучасні методи оцінки комплексного впливу метеорологічних факторів на стан людини. Представлено огляд біокліматичних показників, як непрямих індикаторів стану навколишнього середовища. Надана об"єктивна оцінка можливостей їх ...
579537
  Прісняков В.Ф. Кількісна оцінка нерівності розподілу доходів : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
579538
  Чорноморець Ю.О. Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 6-16. – ISSN 2306-5680


  В роботі проаналізовано умови формування стоку води р. Дністер –м. Заліщики та обчислено внесок окремих видів живлення. За результатами розрахунків визначено, що для вказаної ділянки Дністра найбільш характерним є дощове живлення. В работе ...
579539
  Гурнак О.В. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 99-104. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
579540
  Савченко О.Г. Кількісна оцінка систематичного ризику крізь призму його особливостей в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 235-238
579541
  Лажник В.Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення із застосуванням синтетичних показників // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 25-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
579542
  Юрківський В.М. Кількісна оцінка териториальних промислових утворень світу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 68-75. – Бібліогр.: 5 назв
579543
  Бадьоріна Л.М. Кількісна оцінка термінологічної відповідальності текстових опитувань в інтелектуальній інформаційній системі оцінювання знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 50-54
579544
  Сидорова А. Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб"єктів іноземного інвестування / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 49-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
579545
  Мельникова М.О. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 117-123. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано найбільш відомі моделі оцінювання фінансового стану підприємства, які придатні для прогнозування. На евристичному рівні показано, що неможливо підібрати параметри однієї моделі так, щоб вона давала рівномірно адекватну оцінку фінансового ...
579546
  Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
579547
  Шипнівська О.О. Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 36-41.
579548
  Нестеренко О. Кількісна теорія грошей в контексті еволюції грошово-кредитних відносин / О. Нестеренко, Н. Онопко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні складові кількісної теорії грошей та проаналізовано механізми практичної реалізації даних положень у сфері грошового обігу України. The theoretical making evolutions of a quantitative monetary theory are investigated and the ...
579549
  Буняк В. Кількісна теорія грошей про рівновагу в сфері грошового обігу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 573-577. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
579550
  Яворський Тарас Ігорович Кількісна теорія критичних явищ у слаборозведених та кубічних феромагнетиках : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.04.02 / Яворський Т.І.; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
579551
  Лелюк А. Кількісне визначення білків в рослинах сої та соняшника за дії важких металів і регуляторів росту методом електрофорезу в поліакриламідному гелі / А. Лелюк, О. Терек // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено білкові електрофореграми в екстрактах дослідних рослин (сої та соняшника) за дії важких металів (CdCl2 CuSO4 та регуляторів росту (6-БАП, вмістим С) за допомогою методу електрофореза. Встановлено, що за тривалої дії (7 діб) важких металів і ...
579552
  Мар"єнко А.В. Кількісне вимірювання ефективності проміслового виробництва / А.В. Мар"єнко. – Київ, 1971. – 208с.
579553
  Бук С. Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка "BOA CONSTRICTOR" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 179-192. – ISSN 0130-528Х
579554
  Долінський Л. Кількісне оцінювання основних економічних показників вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви
579555
  Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання ризку у фінансово-економічній сфері : фінансовий механізм / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 16-24. – Бібліогр.: 11 назв
579556
  Сбитнєва О. Кількісне пом"якшення як нестандартний інструмент монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 49-51
579557
  Михайловський В.В. Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень / В.В. Михайловський, Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіда // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
579558
  Алексеевський Е.В. Кількісний аналіз / Е.В. Алексеевський. – Харків, 1937. – 353с.
579559
  Алексеевський Е.В. Кількісний аналіз / Е.В. Алексеевський. – Харків, 1937. – 353с.
579560
   Кількісний аналіз. – К., 1940. – 24с.
579561
  Бабко А.К. Кількісний аналіз / А.К. Бабко, І.В. П"ятницький. – Пер. з 3-го рос. вид. – Київ : Вища школа, 1974. – 351с.
579562
  Кім О.С. Кількісний аналіз активації іонного каналу TRPC4 // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Канали транзієнтного рецепторного потенціалу (Transient Receptor Potential, TRP) формують несективні Са2+- проникні катіонні канали. Дослідження було проведено на іонному каналі TRPC4, який є рецептор-керованим іонним каналом. Моделі, які б чітко ...
579563
  Колесниченко О.М. Кількісний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Біологія ; Вип. 30)


  Визначено числові показники інформаційної ємності колекції фанерофітів і виявлено тенденції її розвитку.
579564
  Харазішвілі Ю. Кількісний аналіз можливих наслідків зміцнення та знецінення обмінного курсу гривня/долар* : Проблеми економічної теоріі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-49. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
579565
  Мельник Т.М. Кількісний аналіз оцінки ризику // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
579566
  Романенко М.О. Кількісний аналіз ризику діяльності персоналу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
579567
  Іванов О.В. Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контен-аналітичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 11-15. – ISSN 1996-5931
579568
  Геселева Н.В. Кількісний аналіз циклічної макродинаміки технологічного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-133 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
579569
  Полонський О.М. Кількісний аналіз. Теорія та практика вагового й тітрирного аналізу, пристосована до програму агротехнікумів та с/г ін-тів України. / О.М. Полонський. – Кам"янець на Поділлі, 1927. – 42с.
579570
  Ковтун Н. Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-26. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі удосконалення авторської методики оцінювання рівня глобалізації визначені закономірностей посилення глобалізаційних процесів на рівні компаній та ринків, а також оцінено і проаналізовано вплив рівня глобалізації компанії на ...
579571
  Толстой М.І. Кількісний елементний аналіз провідних петротипів гранітоїдів докембрію українськоого щита з метою з"ясування їх металогенічних особливостей / М.І. Толстой, Н.В. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кількісного аналізу розподілу хімічних елементів у провідних петротипах ряду гранітоїдних комплексів УЩ з метою визначення серед них найбільш перспективних для пошуків рідкіснометалічних рудопроявів. The results are demonstrated ...
579572
  Воловенко Ю.М. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук : методичні вказівки для студ. хім. і біолог. факультетів / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
579573
  Кожухар П.В. Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кожухар Павло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв
579574
  Бойко К.Є. Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки засобами ГІС на прикладі південного берега Криму / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
579575
  Богдановський С.О. Кількісний та якісний аналіз міжгалузевої статичної моделі Леонтьєва великої розмірності / С.О. Богдановський, О.Ф. Волшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються алгоритми кількісного та якісного аналізу моделі Леонтьєва.
579576
  Жерновей Є.Г. Кількісний та якісний склад запозичень у релігійній термінології французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Аналізується етимологія запозичень релігійної терміносистеми французької мови. Встановлено абсолютну і відносну характеристику запозичень із усіх мов, які мали певний вплив на формування французької релігійної термінології.
579577
  Сухан В. Кількісні вимірювання в сорбційно-твердофазно-спектроскопічному аналізі із застосуванням пінополіуретанів і гетерополікомплексів / В. Сухан, О. Трохименко, З. Клокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні чинники, що впливають на величину дифузного відбиття окиснених і відновлених гетерополікомплексів сорбованих на поверхні пінополіуретанів: товщина шару, вологість, тип сорбенту, а також природа і ступінь відновлення ...
579578
   Кількісні закономірності розвитку клітинної загибелі в гамма-опромінених сперматозоїдах щурів / Д. Ватліцов, А. Клепко, К. Андрейченко, С. Андрейченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-99. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив іонізуючої радіації на рухливість сперматозоїдів, розвиток в них апоптозу та некрозу. Встановлено кількісні закономірності апоптичної та некротичної морталізації сперматозоїдів після опромінення в діапазоні доз 1-100 Гр, а також дозові ...
579579
  Молочко П. Кількісні індикатори розвитку партійної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 337-352. – ISSN 2524-0137
579580
  Буряковський В.В. Кількісні критерії оцінки невизначеності макроекономічних фінансових потоків : фінансові ризики / В.В. Буряковський, О.М. Грабчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
579581
  Звірід Н.В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 48-52
579582
  Грисенко М.В. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин : [навч. посібник] / М.В. Грисенко, О.А. Чугаєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-234


  Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі. Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника ...
579583
  Кобєлєв О.М. Кількісні методи аналізу публікацій в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 167-174


  Визначаються особливості використання та перспективи бібліометричного аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
579584
  Корольов Б.І. Кількісні методи в історичному дослідженні (математичні, кліометричні методи, квантитативна історія) / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 191-192. – ISBN 966-642-073-2
579585
   Кількісні методи в суспільних науках / Т.І. Мамчич, А.Я. Оленко, М.М. Осипчук, В.Г. Шпортюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розробці навчального курсу "Кількісні методи в суспільних науках".
579586
  Чайковська М.П. Кількісні методи макроекономіки : навч.-метод. посібник для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. "менеджмент організацій" / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Ф-т економіки, Каф. менеджменту тм матем. моделювання ринкових процесів. – Одеса : Астропринт, 2011. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-190-337-0
579587
  Мриголд О. Кількісні методи оцінювання наукової періодики : як і для чого // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 286-302. – ISSN 1563-3969


  Основним полігоном для дослідження стала база даних українського наукового журнала "Condensed Matter Physics"
579588
  Скворцов І.Б. Кількісні методи планування маркетингової діяльності підприємства : економічна наука / І.Б. Скворцов, У.О. Балик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 128-130 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
579589
  Красоха Л.М. Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Красоха Л.М. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
579590
  Качинський А.Б. Кількісні оцінки пріоритетів системи кібернетичної безпеки / А.Б. Качинський, Д.І. Варичева, С.В. Свириденко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 114-126


  Запропоновано алгоритм вибору раціональної структури системи кібернетичної безпеки з елементами потенційних кіберзагроз в умовах високої ймовірності їх реалізації. Алгоритм базується на аналізі ієрархічних структур. Розглядаються основні кібернетичні ...
579591
  Сиротинська І.Д. Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів : Дис. ...канд.хім.наук Спец. 02-00-06 - хімія високомолекулярних сполук / Ірина Дмитрівна Сиротинська: МОН України; Прикарпат. нац. унів. ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 134л. – Додатки л.126-134. – Бібліогр.: л.106-125
579592
  Сиротинська І.Д. Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів : Автореф. дис. ...канд. хім. наук; Спец. 02.00.06 / Ірина Дмитрівна Сиротинська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
579593
  Ярмоленко І.А. Кількісні показники розвитку сільського розселення Української РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 63-69 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
579594
  Єрко І.В. Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
579595
  Ліщитович Л. Кількісні проблеми теорії природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
579596
  Гавриленко О. Кількісні співвідношення у формулі винаходу (корисної моделі) / О. Гавриленко, А. Тофіло // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
579597
   Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів / А.В. Путніков, Ю.В. Голота, Т.М. Сергійчук, А.М. Остапчук, Л.В. Закордонець, Л.І. Остапченко, Г.М. Толстанова // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 2 (30). – С. 89-100. – ISSN 2076-0558


  Метою даної роботи було визначити референс-діапазони мікробіологічних показників фекального та пристінкового кишкового біотопу лабораторних щурів та провести порівняльний аналіз з існуючими даними для показників людини. The aim of this study was to ...
579598
  Москотіна Р.Ю. Кількісні та якісні методи у соціологічному дослідженні: причини поєднання // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 247-249
579599
  Назаров М.С. Кількісні та якісні підходи до типологізації партійних систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 42-46. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
579600
  Іванова І.С. Кількісні та якісні показники оцінки інтелектуального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 181-185
579601
  Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82-87. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено взаємозв"язок секторальної структури та стадій економічного розвитку на основі цивілізаційного та формаційного підходів. Проаналізовано секторальну структуру через горизонтальний та вертикальний розвиток, а також через модель ...
579602
  Перебийніс В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови / В.С. Перебийніс. – К, 1970. – 272с.
579603
  Нетреба І.О. Кількісні те якісні показники ефективності інформаційних систем управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 25-28
579604
  Пикалюк В.С. Кількісні характеристики в морфології : Навчальний посібник / В.С. Пикалюк, М.Х. Абакаров, Я.А. Омельковець; МОУ.Мін.охорони здоров"я України.Волинськ.держ.ун-т.Луганськ.держ.мед.ун-т. – Вид.2-ге,доп.і переробл. – Луцьк : Вежа, 1999. – 108 с. – ISBN 966-7294-47-1
579605
   Кількісні характеристики нормального та патологічного скорочення лівого шлуночка серця людини як спірально побудованої структури. Оцінка діагностичних можливостей методу / Г.В. Книшов, О.О. Броварець, Є.А. Настенко, Ю.Ф. Забашта, В.М. Бешляга, В.Б. Максименко, В.П. Захарова, Ю.А. Костенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 148-154. – ISSN 1023-2427
579606
  Кудрявцева О. Кількісно-якісні особливості сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників у сучасній німецькій мові : на матеріалі текстів художньої літератури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 84-99. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
579607
  Марчук О.А. Кількісно–якісний показник педагогічних кадрів в повоєнне двадцятиріччя (1945–1965 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 73-78. – ISSN 2076-1554
579608
  Семенюк Н.Є. Кількістне різноманіття фітопланктону водойм м. Києва в залежності від гідрохімічного режиму // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 206-213. – Бібліогр.: 9 назв
579609
  Левчук Н. Кількість втрат від Голодомору: наука чи ідеологія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 15


  4 жовтня 2016 р. в Києві за ініціативи Національного музею "Меморіал жертв Голодомору, двох академічних інститутів та кількох громадських організацій відбулася конференція, за підсумками якої було прийнято резолюцію, поширену 5 жовтня 2016 р. на ...
579610
   Кількість ізомерів в ікосоедральних фулеренах серій С60 та С80 / М.Ю. Корнілов, Т.В. Любчук, С.Д. Ісаєв, В.В. Плахотнік, В.І. Замковий // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
579611
  Кулик Н. Кількість ІТ-спеціалістів - збільшити, закон про вищу освіту - ухвалити / Н. Кулик, А. Цяцько, О. Коваленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 лютого (№ 8)


  14 лютого в Кабміні відбулася зустріч Миколи Азарова з ректорами і викладачами провідних українських вишів, що готують технічну еліту країни. Основною метою зібрання стали заходи щодо сприяння розвитку ІТ- галузі в Україні.
579612
  Айстраханов Д.Д. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 28-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
579613
  Авдєєва Т.В. Кількість сагайдаків артінових бірядних кілець / Т.В. Авдєєва, О.Г. Ганюшкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі доводяться дві теореми, перша з них дозволяє ефективно оцінити згори кількість сагайдаків артінових бірядних кілець, а в другій підраховується кількість тих сагайдаків, усі компоненти зв"язності яких є циклами.
579614
   Кільком вишам анульовано ліцензії : вісті ДАКУ (Держ. акредитаційної комісії) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  На черговому засіданні Держ. акредитаційної комісії, крім питань надання ліцензій і акредитації спеціальностей, розглядалися результати перевірки дотримання Ліцензійних умов вищими навч. закладами.
579615
  Кочерга Ю.Т. Кільце горизонту / Кочерга Ю.Т. – Київ, 1988. – 334 с.
579616
  Ле І. Кільце порятунку : новели / І. Ле. – Київ : Лім, 1934. – 79 с.
579617
  Пугач І.П. Кільцевий неплощинний квазіізотропний резонатор // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 222-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Аналізуються характеристики власних хвиль неплощинного квазіізотропного кільцевого резонатора. Встановлено зв"язки цих характеристик з інтегральними параметрами анізотропії системи дзеркал. Показано, що зміною інтегрального геометричного параметра ...
579618
  Пугач І.П. Кільцевий резонатор з плавною зміною поляризацій зустрічних хвиль / І.П. Пугач, С.С. Скорик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розраховані характеристики власних станів кільцевого ізотропного резонатора, в якому розміщені дві чвертьхвильові платівки з поляризатором між ними. Ортогональність азимутів однойменних осей даних платівок при їх оберненні зумовлює плавну зміну власних ...
579619
  Плахотник М. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між кільцевими нерівностями з означення горенштейнової матриці та умовою невід"ємності елементів матриці Кириченка. Описано всі перестановки, для яких з невід"ємності елементів матриці Кириченка випливає виконання кільцевих ...
579620
  Плахотник М.В. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка, цикловий тип яких складається з двох чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано вигляд кільцевих співвдношень для матриці Кириченка в термінах параметрів, ввдених таким чином, що дозволяє підрахувати їх кількість для випадку, коли відповідна перестановка є добутком двох циклів. Ці співвідношення уточнено для випадку, коли ...
579621
  Птиця Г.О. Кільця дружби над Токіо / Г.О. Птиця. – К., 1966. – 166с.
579622
  Романів Олег Миколайович Кільця елементарних дільників і зв"язані з ними алгебраїчні структури : Дис... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06. / Романів Олег Миколайович;. – Львів, 1999. – 111л.
579623
  Тушницький Ігор Ярославович Кільця і гратки з локально визначеними структурами. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Тушницький Ігор Ярославович; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 167л. – Бібліогр.:л.139-146
579624
  Панченко В.Є. Кільця на древі : [дослідж. з історії укр. літ. XIX-XX ст.] / Володимир Панченко. – Київ : Кліо, 2015. – 557, [3] с. : іл. – Покажч. імен: с. 547-558. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-35-16


  До нової книги дітературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівні аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, ...
579625
  Волошко Н. Кільця часу : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 21-24. – ISSN 0868-4790
579626
   Кільчевський Микола Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 156-158. – ISBN 966-02-0537-6
579627
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266-267 : фото
579628
  Шевчук Н. Кім (Ір Сен), (Чен ІР), (Чен Ин) // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С.49


  17 грудня помер 69-річний Кім Чен Ір, голова Корейської Народно-Демократичної Республіки. Батько Кім Чен Іра - Кім Ір Сен - засновник КНДР. Наступником покійного став його син - Кім Чен Ин. Кожен п"ятий кореєць є його однофамільцем.
579629
  Ігнатьєва О.В. Кім Шутенко / О. Ігнатьєва. – Київ : Музична Україна, 2000. – 47, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Творчі портрети українських композиторів). – ISBN 966-950024-2-X


  У прим. № 2898BR напис: В дарунок Науковій бібліотеці КНУ з найкращими побажаннями від автора. О. Ігнатьєва, м. Кіровоград, 25.09.2014 р.
579630
  Відейко М. Кімерійці // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 51-65. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
579631
  Климчук Віталій Кімната 696 : містична новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 9-16. – ISSN 0130-321Х
579632
  Суховецький М.М. Кімната для ігор. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1989. – 238с.
579633
  Василевська В. Кімната на горищі / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 110 с.
579634
  Шерех Ю. Кімната номер 101 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 227-240
579635
  Вільчинский М.М. Кімнатна культура лимона. / М.М. Вільчинский. – Київ, 1953. – 40с.
579636
  Дирдовський В. Кімнатні квіти та догляд за / В. Дирдовський, 1962
579637
  Ященко Є. Кіна не буде // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 7-8


  Книга Вадима Скуратівського "Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття: генеза, структура, функція."
579638
   Кіна не буде ?.. : Матеріали парламентських слухань у ВРУ на тему: "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 р., тематичні матеріали. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 336с. – ISBN 966-611-421-6
579639
  Кінах А. Кінах А. Держава і реальний сектор: необхідний активний діалог // Дзеркало тижня, 2003


  Пробл. соц.-екон. політики: Ст. президента Укр. спілки промисловців і підприємців
579640
  Кінах А. Кінах А. Інтелект: випробування монетизацією: [Пробл. інвестиц. політики] // Дзеркало тижня, 2003


  Відповіді на запитання президента Укр. спілки промисловців і підприємців А.Кінаха та голови правл. Укр. держ. інновац. компанії В.Рижова
579641
  Губерський Л.В. Кінах Анатолій Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 616. – ISBN 966-316-039-X
579642
   Кінах: з Росією разом до Євр... Азії // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 6 : Фото
579643
  Глушко О.К. Кінбурн / О.К. Глушко. – Київ, 1988. – 300 с.
579644
  Велика Валерія Кінбурнська коса. Комфорт серед дикої природи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 20-21 : фото
579645
  Кремінський Ярослав Кінгір = Музична трагедія (за спогадами політв"язнів) : драматургія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 31-46
579646
  Гребенник В. Кіндрат Лохвицький як дослідник київських старожитностей // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 166-171. – ISSN 2312-9697
579647
  Ігнатенко Г.Г. Кіндрат Рилєєв / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1979. – 225с.
579648
  Ксензенко М.І. Кіндрашівка / М.І. Ксензенко. – К, 1967. – [11] с.
579649
   Кіндюку Б.В. - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 275
579650
  Смущинська І.В. Кінема як об"єкт лінгвостилістичного аналізу / І.В. Смущинська, О.А. Стародубцева // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 524-531


  Проаналізовано кінетичну лексику художнього твору, як складову частину лексичної системи французької мови на матеріалі французького роману ХХ ст. Визначено головні функції кінем та кінетичних комплексів у художньому тексті, з"ясовуються основні ...
579651
  Моісеєнко В.О. Кінематична структура хвильових полів у ортотропних просторових хвилеводах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі в тривимірній постановці досліджена кінематична структура хвильових полів у просторових хвилеводах із анізотропних матеріалів орторомбічної структури. Побудована спеціальна форма зображення загального визначального рівняння для хвилевого ...
579652
  Зражевський Г.М. Кінематичний та енергетичний аналіз руйнування пружною хвилею / Г.М. Зражевський, В.Ф. Зражевська // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
579653
  Козак П. Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року / П. Козак, О Рожило, Ю. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кінематичної обробки двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів в період осіннього рівнодення 2001 року. Для спостережень використовувалися телевізійні установки "інтроскоп", оснащені високочутливими передавальними ...
579654
  Лісняк В.С. Кінематичні поля у матеріальному континуумі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано лінійчато-геометричну інтерпретацію векторних полів швидкостей і прискорень у рухомому твердому тілі в евклідовому тривимірному просторі. Для всіх диференціальних інваріантів одержано зручні обчислювальні формули.
579655
   Кінематичні характеристики вересневих метеорів за базисними телевізійними спостереженнями 2003 року / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 53-64. – ISSN 1561-8889
579656
  Дубина О. Кінематограф 60 - 80-х рр. XX ст. як важлива складова радянської ідеології // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 37-38
579657
  Мусієнко О. Кінематограф братів Коенів: іронія постмодерну // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Джоел Давід Коен (н. 1954) та Ітан Джессе Коен (н.1957), відомі під збірним ім"ям Брати Коен - америк. кінорежисери, сценаристи та продюсери, які відомі своїми фільмами у жанрі нуар. Завдяки спільній роботі над своїми фільмами братів називають ...
579658
  Яремчук Андрій Кінематограф доби Василя Цвіркунова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року Київська національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка відзначатиме 80-літній ювілей.
579659
  Сидор-Гібелінда Кінематограф і фрустрація // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 187-192
579660
  Зубавіна І.Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Ірина Зубавіна ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2007. – 296 с. : іл. – ISBN 978-966-651-773-2
579661
  Заза І.І. Кінематограф Сірії, Лівану та Палестини : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.03 / Заза І.І.; НАН України, ін-т мистецтвозн., фолькльористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 1995. – 23 с.
579662
  Бабишкін О.К. Кінематограф сучасного заходу : Нотатки по буржуаз. кіномистецтво / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143 с.
579663
  Мусієнко Оксана Кінематограф Фелліні : парадигма природи і культури // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 182-201. – ISSN 1997-4264


  Федеріко Фелліні (1920-1993) - впливовий італ. режисер і сценарист
579664
  Пижик А.М. Кінематограф як засіб поширення комуністичної ідеології в УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.) // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-141
579665
  Брайко О. Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673). – С. 36-46. – ISSN 0236-1477
579666
  Тарасенко В. Кінематографічна інтерпретація роману М. Хвильового "Вальдшнепи" О. Муратовим // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 27-35. – ISSN 1728-9572
579667
  Германчук Вікторія Віталіївна Кінематографічна модель інтуїтивізму в контексті культуротворчих процесів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Германчук В.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
579668
   Кінематографічна ревізія Донбасу : [збірка] / [упоряд.: С. Мензелевський ; наук. ред.: О. Телюк та ін. ; пер.: К. Міщенко, С. Мензелевський]. – 2015 : АРТ КНИГА ; Національний центр Олександра Довженка, 2015. – 158, [1] с. : фот. – Авт. ст. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-18-4
579669
  Казьмирчук М. Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. / М. Казьмирчук, Г. Казьмирчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 91-98. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
579670
  Шевчук Ю.С. Кінематографічний Product Placement як соціально-комунікаційна технологія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
579671
  Горболіс Л. Кінематографічний арсенал "Камінного хреста" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 32-40. – ISSN 0236-1477


  У статті на матеріалі новели "Камінний хрест" українського письменника-модерніста В. Стефаника висвітлено ефективність застосування різноманітного арсеналу кінематографічних прийомів для моделювання складного психосвіту українця, формування концепції ...
579672
  Новікова Людмила Кінематографічний імідж України й українців : західна складова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 202-215. – ISSN 1997-4264
579673
  Трифонов Р.А. Кінематографічний лінгвокультурний код у мас-медіа / Р.А. Трифонов, Ю.О. Гарюнова, В.І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 166-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Мовні одиниці, що походять із кінодискурсу і використовуються для вторинної номінації в мас-медіа, розглянуто як системне утворення - кінематографічний лінгвокультурний код. Визначено базові складники цього коду (ім"я концепту, назви кіножанрів, назви ...
579674
  Зуєв С. Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 330-343


  "...Проаналізовано документальний фільм Ю. Сальникова «Композитор Глієр» у контексті культурологічної моделі В. Паперного «культура 1 – культура 2». Виявлено механізми взаємодії візуального і музичного кодів у фільмі-портреті. Особливості ...
579675
  Брайко О. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделюванняпростору у творчості В. Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 41-56. – ISSN 0236-1477
579676
  Лелюх С.Г. Кінематографічний пошук / С.Г. Лелюх. – К., 1970. – 16с.
579677
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 54-72. – ISSN 0236-1477
579678
  Мусієнко О. Кінематографічні й театральні здобутки артиста = До 95-річчя від дня народження Л.О.Масохи // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 392-394. – ISBN 966-7170-47-0


  Масоха Лаврентій Омелянович - укр., рос. актор, засл. артист Росії (1969).
579679
  Тимощук Т.І. Кінесика в художньому тексті: міждисциплінарний підхід // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 77-79
579680
  Богдан С.К. Кінесика в щоденникових та листовних текстах Ольги Кобилянської // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 16-23. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
579681
   Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин, В.В. Овсієнко, Я.В. Редько // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
579682
   Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В.Д. Лук"янчук, Н.В. Мелещенко, І.Й. Сейфулліна, О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 117-120. – ISSN 1681-276Х


  "...Актуальною проблемою сучасної медицини є лікування синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), що є поліетіологічним невідкладним станом, та потребує патогенетично обґрунтованої раціональної фармакотерапії. Раніше доведено, що оригінальна координаційна ...
579683
  Топиго К.Б. Кінетика біполярної фотоелектрорушійної сили в ізольованому напівпровіднику / К.Б. Топиго, заславська. – С. 201-210
579684
  Радченко Тарас Михайлович Кінетика близького порядку та еволюція картини розсіяння випромінювань і електроопору в щільно впакованих твердих розчинах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Радченко Т.М.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
579685
  Павлюк С.П. Кінетика виникнення коливань у n+ - n - n+ структурах при проходженні через них потужних імпульсів струму з екстремальною густиною / С.П. Павлюк, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження перехідного процесу між моментом утворення шнура струму та його стаціонарним існуванням у польовому КНІ транзисторі та КСДІ кремнієвому дифузійному резисторі із n+ - n - n+ структурою. Отримані результати пояснені моделлю ...
579686
  Булавін Л.А. Кінетика випаровування крапель рідин в паро-газовому середовищі : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська, В.М. Нужний; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 48с.
579687
  Альохін О.Д. Кінетика встановлення рівноваги розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан для температур нижчих критичної температури розшарування Т<Тк. За даними висотної залежності ...
579688
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 162 л. + Додаток: л. 149 - 162. – Бібліогр.: л. 128 - 149
579689
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
579690
   Кінетика газофазного бромування активованого вугілля / К. Клипа, О. Задерко, В. Діюк, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику газофазного бромування активованого вугілля в температурному інтервалі 200–500.С. Показано, що бромування активованого вугілля парами Br2 забезпечує прищеплення до 20–25 мас.% (2,5–3,1 ммоль/г) брому. Встановлено, що оптимальним ...
579691
  Сторожук Н.В. Кінетика дифузії, ефектів Кіркендала та Френкеля при нерівноважності дефектів та неідеальності стоків : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сторожук Надія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв
579692
  Стадник Р.В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibridus) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Стадник Роман Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
579693
  Затонацька Т.Г. Кінетика здатних деформуватися частинок в градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано рівняння обертального та поступального рухів пружно-в"язкого овоїда, що деформується, в довільних градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища. Досліджується вплив асиметрії, відносного видовження та здатності деформуватися ...
579694
  Рагуля А.В. Кінетика і механізм спікання ультрадисперсних порошків речовин з різною прородою хімічного зв"язку в умовах швидкісного нагріву. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.16.06 / Рагуля А.В.; Ан Укр.Ін-т проблем матеріалознав. – К, 1992. – 15л.
579695
  Чернюк С.О. Кінетика індукованої флуоресценції хлорофілу рослин пшениці (Triticum Aestivum) при ураженні їх різними ізолятами вірусу смугастої мозаїки пшениці / С.О. Чернюк, Д.Ю. Корнєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Вивчали вплив різних ізолятів вірусу смугастої мозаїки пшеніці на показники індукованої флуоресценції рослин пшениці Triticum aestivum. Отримали числові показники, які показують різну ступінь патогенності виділених нами ізолятів вірусу смугастої ...
579696
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Додатки: арк. 100-120. – Бібліогр.: арк. 121-135
579697
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
579698
  Мазур Ю.П. Кінетика кристалізації аморфних сплавів на основі Fe-Si-B / Ю.П. Мазур, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 45-46
579699
  Іванісік А.І. Кінетика лазерної ерозійної плазми на пізніх стадіях розвитку / А.І. Іванісік, В.І. Малий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена кінетика ерозійної плазми, що утворюється під дією сфокусованого випромінювання рубінового лазера на поверхні алюмінієвої мішені. Дослідження проводились трьома методами: прямим тіньовим, шлірен-методом та інтерференційним з використанням ...
579700
  Сакун В.П. Кінетика люмінесценції домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 393-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються результати дослідження кінетики загасання фотолюмінесценції 1В1-1А1 домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах. The investigation results of the 1В1-1А1-luminescence kinetics decay of the NO2-impurity unions in the alkali-halide ...
579701
  Богініч І.О. Кінетика накопичення пошкоджень в металевах матеріалах при статичному навантаженні : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.07 / Богініч І. О.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1996. – 18л.
579702
  Тимошенко О.В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Тимошенко О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
579703
  Шевченко Є.В. Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Шевченко Є.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
579704
   Кінетика окислення графіту / В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, О.М. Вязьмітіна, А.Ф. Угрімов, Н.М. Смєрднова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
579705
  Голуб Н.П. Кінетика окиснення етану в нестаціонарних умовах / Н.П. Голуб, В.І. Гомонай, Н.О. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 96-100. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчена кінетика відновлення етаном та етиленом поверхні Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] і CuO. Встановлено, що основними продуктами перетворення етану на Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] є СН[нижній індекс 2]О, СО, СО[нижній індекс 2] та ...
579706
  Олексенко Л.П. Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на мідьвмісному цеоліті Cu/ZSM-5 // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 84-89. – ISSN 0041-6045
579707
  Яцимирський В.К. Кінетика окиснення СО на Fe-Cu оксидних зразках / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Л.В. Філіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидах заліза і міді та двокомпонентному Fe-Cu каталізаторі. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що ...
579708
   Кінетика окиснення СО на Pd, Pd-Ag нанесеного на ZrO2 / О.В. Іщенко, Н.О. Болдирєва, А.В. Яцимирський, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 38)


  Наведено каталітичні активності зразків та кінетичні закономірності реакції окислення СО на Pd/ ZrO2 та Pd-Ag/ ZrO2 каталізаторах. Причиною докорінної різниці кінетичних залежностей для паладію, з одного боку, та паладій-срібної системи, з іншого, ми ...
579709
   Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик, В.В. Овсієнко, Ю.О. Алексєйцев, Ю.І. Черевко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 36-45. – ISSN 2519-2396
579710
  Товбін М.В. Кінетика поліморфного перетворення йодиду ртуті / М.В. Товбін, О.М. Барам. – Київ, 1958. – С.163-166. – Окр. відбиток
579711
  Попова І.Б. Кінетика процесів структурної релаксації і кристалізації закалених оксидних скіл в умовах зовнішніх дій. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Попова І.Б.; НАН України. Донецький фіз.-мат. ін-т ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1995. – 19л.
579712
   Кінетика процесу гранулоутворення комплексних мінерально-гумінових добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
579713
   Кінетика процесу гранулоутворення органо-мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі при збільшенні об"єму зони диспергування / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
579714
  Кривенко Сергій Вікторович Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу : Автореф. дис. ... канд. техн. нук: 05.17.08 / Кривенко С.В.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
579715
  Онанко А.П. Кінетика пружнно-непружного тіла сплаву Al0,5Be0,5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 394-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалась часова залежність модуля пружності та внутрішнього тертя (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву AL0,5Be0,5. При відпале має місце виділення когерентних зон. Ключові слова: структурні дефекти, внутрішнє тертя. Time ...
579716
  Остапчук П.М. Кінетика радіаційно-індукованих процесів у кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Остапчук Павло Миколайович ; НАН України ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
579717
   Кінетика рекомбінаційної люмінесенції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках / Г.В. Весна, А.Ф. Гуменюк, В.Я. Дегода, Ю.А. Маразуєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 171-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
579718
  Дегода В.Я. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів : колектив. могографія / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, Ю.А. Маразуєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151
579719
  Протащук В.В. Кінетика релаксації фото-Е.Р.С в наоструктурах Si/SiGe / В.В. Протащук, О.О. Коротченков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 53-54
579720
  Дегода В. Кінетика рентгенопровідності ідеальних напівпровідників / В. Дегода, Г. Весна, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-60. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Аналіз експериментальних досліджень рентгенопровідності показав, що застосовувати класичну кінетичну теорію фотопровіднocтi для кінетики рентгенопровідності практично неможливо. Тому запропонована логічна схема для розробки кінетичної тeopii ...
579721
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
579722
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150л. – Бібліогр. : л.141-150
579723
  Слинявчук Галина Дмитрівна Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонізуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА (Avena sativa L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Г.Д.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
579724
  Слинявчук Галина Дмитрівна Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонозуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА ( Avena sativa L. ) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Галина Дмитрівна; АНУ. Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2003. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
579725
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 107-118
579726
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
579727
  Ляпченко Н.В. Кінетика розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності Et4N+.Br- та Et4N+.І- / Н.В. Ляпченко, В.М. Шуфлетюк, М.А. Туровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності броміду та йодиду тетраетиламонію в ацетонітрилі. Показано, що галогеніди четвертинного амонію є каталізаторами розпаду гідропероксиду. Обґрунтовано кінетичну схему каталітичного розпаду ...
579728
  Дегода Володимир Якович Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Дис...док.фізико-математ.наук:01.04.05 / Дегода Володимир Якович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 284л. – Бібліогр.:л.254-284
579729
  Дегода В.Я. Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Дегода В.Я.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 29 - 32с.
579730
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 108-120
579731
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
579732
  Пилипенко А.П. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Пилипенко А.П.; МОіНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
579733
  Яцимирський В.К. Кінетика синтезу аміаку на залізомолібденових та залізовольфрамовому каталізаторах : хімія / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
579734
  Демірський Д.М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.16.06 / Демірський Д.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
579735
  Ісаєв М. Кінетика температурних розподілів в напівпровідникових структурах при дії імпульсного лазерного випромінювання / М. Ісаєв, А. Кузьмич, Р. Бурбело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати аналізу, які поясняють загальну тенденцію в особливостях процесу поширення тепла в напівпровідникових структурах з модифікованими властивостями приповерхневого шару при опроміненні їх коротким лазерним імпульсом. In ...
579736
  Мирошник М.М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 8 назв
579737
  Кузьменко П.П. Кінетика фазових переходів в сплавах системи Cd-Mg / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна. – [7] с.
579738
   Кінетика фазоутворення та механічні характеристики реакційно пресованих матеріалів системи ТІ - В - АL / О. Попов, О. Сівак, О. Бобришев, Клепко., , О. Літовченко, М. Літовченко, Є. Балюк, Є. Бородянський, О. Федорчук, О. Осадчий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Гаряче пресування cyміші порошків системи TI-B-AL при температурі 1200 °С призводить до утворення дибориду титану. Остаточне ущільнення зразків відбувається протягом 8 хвилин при температурі 1700 С. Встановлено, що механічні характеристики виготовлених ...
579739
  Леонов В.О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
579740
   Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Висока ефективність реакцій фотостимульованого переносу електрона (ПЕ) в біологічних системах, в тому числі в структурі реакційних центрів, привертає увагу багатьох дослідників. Аналіз основних факторів, визначаючих швидкість таких реакцій, важливий як ...
579741
  Драпіковський М.А. Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40
579742
  Павлюк С.П. Кінетика шнурування струму у КНІ транзисторах / С.П. Павлюк, І.Ю. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 238-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У напівпровіднику з ВАХ 5-типу, струм по перерізу розподілений нерівномірно. Відбувається утворення шнурів струму. Досліджено протікання імпульсу струму з густиною до 10[верхній індекс 4] А/кв.см крізь прямозміщений p-n перехід КНІ польового ...
579743
  Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 54-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
579744
   Кінетична модель донор-акцепторної взаємодії у фотосинтетичних реакційних центрах бактерій / Т.В. Серденко, Ю.М. Барабаш, П.П. Нокс, Н.Х. Сейфулліна, М.А. Заболотний // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 4. – С. 711-727. – ISSN 1816-5230


  Виконано аналіз взаємодії фотостимульованих структурних змін у процесі електронного транспорту в пурпурових бактеріях Rhodobacter sphaeroides.
579745
  Блох Е. Кінетична теорія газів : пер. з рос. / Е. Блох. – Харків : НТВУ, 1938. – 137 с.
579746
  Тімірязев А.К. Кінетична теорія матерії / А.К. Тімірязев. – Київ, 1940. – 180 с.
579747
   Кінетична характеристика кофеїнової контрактури гладеньких м"язів caecum / Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Давидовська, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 33)


  Проведено кінетичний аналіз кофеїнової контрактури гладенького м"яза кільцевого шару сліпої кишки (саесит) мурчаків у контролі та за умов попередньої дії на м"язовий препарат стафілококового токсину. Продемонстровано, що тлумачення експериментальних ...
579748
  Трохименко О.М. Кінетичне визначення йоду спектрофотометричним ферум(III)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев, Д.С. Бойченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 3/4. – С. 125-128. – ISSN 0041-6045


  Поєднано суху, з використанням К2СО3, високотемпературну мінералізацію проб з органічною матрицею на прикладі молока з наступним визначенням загального йоду у формі йодиду кінетичним ферум (Ш)-нітрито-тіоціанатним методом.
579749
   Кінетичне охолодження атмосфери при взаємодії потужного лазерного випромінювання з сумішшю атмосферних газів / Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, О.Л. Пономаренко, В.В. Буяджи // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 242-245. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
579750
  Сіжук А.С. Кінетичне рівняння для системи однакових кульок з модельним механізмом обміну власними моментами імпульсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 347-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається класична система шестивимірних кульок з ненульовими власними моментами імпульсу (кожна кулька має три поступальні і три обертальні ступені свободи). Для кульок з негладкою поверхнею задається механізм обміну власними ...
579751
  Гуленко А.І. Кінетичне спектрофотометричне визначення ортофосфату за реакцією каталітичного відновлення молібдату / А.І. Гуленко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205
579752
  Діюк В.Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навчальний посібник / В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 127
579753
   Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м"язів taenia coli / Н. Меленевська, О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Методом модифікованого одинарного "сахарозного містка" та тензометрії досліджено дію фактора переносу імунної реактивності до дифтерійно-правцевого анатоксину на спонтанну електричну, скорочувальну активність гладеньких м"язів taenia coli та ...
579754
  Хестанов С.О. Кінетичний аналіз процесу розслаблення гладких м"язів caecum / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 25)


  Запропоновано метод кінетичного аналізу розслаблення гладких м"язів (ГМ). Метод апробовано для тонких (100-150 мкм) інтактних та скінованих за допомогою сапоніну гладком"язових смужок caecum морських свинок. Передбачається наявність, як мінімум, двох ...
579755
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 130 л. – Бібліогр.: л. 123-130
579756
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
579757
   Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі / О. Іщенко, С. Гайдай, Т. Захарова, О. Бєда, Т. Карташова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику окиснення СО на оксидній Cu-Co-Fe системі, що нанесена на вуглецеві нанотрубки, і показано, що експериментальні дані узгоджуються з кінетичною схемою Ілі-Ріділа у повній відповідності із результатами досліджень масивних оксидних ...
579758
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах з активною фазою Сu2(ОН)3NO3 / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що швидкість стадії адсорбції ...
579759
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності реакції окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах / В.К. Яцимирський, Т.С. Зубков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 106-111. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено кінетичні закономірності окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах. Показано, що ці закономірності можна описати за допомогою механізму Ілі-Ріділа, в якому СО з газової фази реагує з адсорбованим киснем.
579760
  Діюк В.Є. Кінетичні особливості реакції окиснення нікелю киснем повітря // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено реакцію взаємодії нікелю з киснем. Доведено, що реакція спочатку проходить у зовнішньо-дифузійній області, а потім - у внутрішньо-дифузійній. Знайдено температурні залежності констант, що характеризують ці дві області.
579761
  Герасименко В.І. Кінетичні рівняння активної м"якої речовини / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5


  Побудовано немарковське узагальнення кінетичного рівняння для системи взаємодіючих стохастичних марковських процесів, якими моделюється еволюція активної м"якої конденсованої речовини.
579762
  Гап"як І. Кінетичні рівняння для системи пружних куль з початковими кореляціями // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 166-177. – ISSN 1815-2910
579763
  Радзієвська І.Г. Кінетичні ха рактеристики природних антиоксидантів рослинних олій / І.Г. Радзієвська, О.П. Мельник // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 32-37. – ISSN 1815-2066
579764
  Остапченко Л.І. Кінетичні характеристики Са 2+ -фосфоліпідзалежної протеїнкінази лімфоцитів опромінених щурів : біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 36-38 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
579765
  Монастирський Л.С. Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних і низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Монастирський Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв
579766
  Іванкін А.В. Кінець "Гончих псів" / А.В. Іванкін. – Київ : Молодь, 1990. – 296 с.
579767
  Карпенко М. Кінець "дідівщини" чи продовження боротьби з нею? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19.
579768
  Папакін Г. Кінець 1917 року: альтернативи Павла Скоропадського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 83-101. – ISBN 978-966-02-6038-2
579769
  Ямчук П. Кінець 1920-х років: причини і методи цькування імпресіоністів радянською владою та критикою // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2411-4146


  У пропонованій статті розглядається комплекс питань, пов"язаних із джерельною базою та самим феноменом української імпресіоністичної психологічної прози та, суголосно, з причинами й методами цькування її творців тоталітарною владою, прямо ...
579770
  Прокопович Еріх Кінець австрійського панування в Буковині = Das ende der Osterreichischen herrschaft in der Bukowina / Прокопович Еріх; Науково-дослідний центр буковинознавства при Черновицькому національному університеті ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 70с. – ISBN 966-8029-13-5
579771
  Агеєва В. Кінець вегетативного існування // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця Мілена Рудницька як делегатка Української Парламентарної Репрезентації захищала в Лізі Націй українські петиції, зокрема в справі т. зв. пацифікації і голоду в Радянській Україні, мала ...
579772
  Ходжер Г.Г. Кінець великого дому / Г.Г. Ходжер. – К., 1987. – 691с.
579773
  Ситіна Т. Кінець Великого Юліуса. / Т. Ситіна. – К., 1957. – 196с.
579774
  Азімов А. Кінець Вічності : вибрані твори / А. Азімов. – Київ : Дніпро, 1990. – 767с.
579775
  Бердиховська Б. Кінець доби Гедройця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 22-23


  Єжи Гедройць - польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж). Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій.
579776
   Кінець дробноходівської авантюри! // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 81-85
579777
  Тухтабаєв Х. Кінець жовтого дива : роман / Х. Тухтабаєв. – Київ, 1978. – 224 с.
579778
  Петриченко О. Кінець загального військового обов"язку: аналіз закону України " Про внесення змін до Закону України " Про загальний військовий обов"язок і військову службу" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-28
579779
  Рибась О. Кінець і початок; Музика у слові (гептаптих); Казка про втрачений час; Щастя; Далі; Квіти світу; передРАНКОВІСТЬ; передВЕЧІРНІСТЬ; Початок // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 68-74
579780
  Бойченко І.В. Кінець історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 192-193. – ISBN 966-642-073-2
579781
  Корнієнко Я.А. Кінець історії у політичних концепціях Фукуями та Хантінгтона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 84-86
579782
  Котенко А. Кінець історії, або нотатки на берегах "історії пам"яті" // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 283-294. – ISSN 2078-659X


  "Спочатку цей текст мав бути рецензією на книжку Тані Ричардсон "Калейдоскопічна Одеса". Але, заохочений нею, а також закликом редакції «України Модерної» до дискусії, я хотів би торкнутися ще й деяких теоретичних питань, пов’язаних з «історією ...
579783
  Канюка М.С. Кінець кар"єри доктора Гелєва / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1969. – 222 с.
579784
  Том Франсуаза Кінець комунізму / Том Франсуаза. – Київ : Козаки, 1999. – 198с. – ISBN 966-514-030-9; 966-514-031-0
579785
  Кульбачко Г.Л. Кінець кривої стежки / Г.Л. Кульбачко. – Київ : Молодь, 1960. – 104 с.
579786
  Воронін Сергій Кінець легенди про "Чорного принца" / Воронін Сергій, А. Некрасов // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 7-11 : Фото
579787
  Хайіна Д.Г. Кінець літа / Д.Г. Хайіна. – К., 1968. – 95с.
579788
  Сафулько С. Кінець любительської адвокатури, або Нові реалії адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
579789
  Роні Ж. Кінець людства / Ж. Роні, старший, 1930. – 104с.
579790
  Смолич Ю.К. Кінець міста за базаром / Ю.К. Смолич : ДВУ, 1924. – 26с. – (Б-чка худ. літератури ; № 12)
579791
  Шльогель К. Кінець музею Донбасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
579792
  Конрад Д. Кінець неволі / Д. Конрад. – 207 с.
579793
  Ане К. Кінець однієї епохи / К. Ане. – Харків-Київ, 1930. – 167с.
579794
  Брянцев Г. Кінець осиного гнізда / Г. Брянцев. – К., 1953. – 232с.
579795
  Брянцев Г.М. Кінець осиного гнізда / Г.М. Брянцев. – Ужгород, 1956. – 232с.
579796
  Косач Ю. Кінець отамана Козиря // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 60. – ISSN 0130-5263
579797
  Олійників О.С. Кінець отамана Чорного / О.С. Олійників. – Одеса : Маяк, 1990. – 182 с.
579798
  Тараба Н. Кінець офшорам? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 27-31
579799
  Тардов М. Кінець охотскього полку. / М. Тардов. – Харків-Одеса, 1933. – 226с.
579800
  Бродський Й. Кінець прекрасної епохі : вірші 1964-1971 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 8-26. – ISSN 0131-2561
579801
  Залка Матэ Кінець проходу / Залка Матэ. – Х-К, 1933. – 204с.
579802
  Кервуд Д.О. Кінець річки / Д.О. Кервуд. – К., 1929. – 275с.
579803
  Зудерман Г. Кінець Содомові : драма на 5 дій / переклала М. Загірня [М.М. Гpінченко]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 106, [2] с.
579804
  Коваль О. Кінець соціалізму в Бразилії? Імпічмент Русеф не зупинить кризу в країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  Президенту Бразилії оголошено імпічмент. В останній день літа Сенат визнав Ділму Русеф винною у протиправних махінаціях із бюджетними коштами. За таке рішення проголосував 61 сенатор із 81-го. Якщо врахувати, що в Сенаті було всього 11 прибічників ...
579805
  Бах М.Г. Кінець стабілізації капіталізму і революційне піднесення до першого травня 1933 р. / М.Г. Бах, 1933. – 48с.
579806
  Сінклер Е. Кінець старого світу / Е. Сінклер. – Харків, 1925. – 93 с.
579807
  Чуйков В.І. Кінець Третього Рейху / В.І. Чуйков. – К, 1975. – 294с.
579808
  Козак Б.В. Кінець філософії як філософська проблема // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 76-81. – ISBN 966-7943-03-8
579809
  Кіш Є. Кінець Ялтинської ери в країнах Центральної Європи: концептуальні узагальнення системних трансформацій кінця XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 97-102. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
579810
  Алєксандрова О.В. Кініки // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 124-125. – ISBN 966-316-069-1
579811
  Капко А.Є. Кінічна контркультура // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.159-163
579812
   Кінкбанди - новий тип тектонічних дислокацій у вугільних пластах Донбасу / В.В. Лукінов, Л.І. Пимоненко, О.В. Бурчак, Д.П. Гуня, О.В. Ткаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
579813
  Лейченко А.Л. Кінний туризм як вид активного відпочинку // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 262-265
579814
  Колесников К.М. Кіннота античних армій Північного Причорномор’я. - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 106-117. – ISSN 2077-1800


  Ця стаття присвячена опису, аналізу та узагальненню особливостей організації і тактики кавалерійських частин армій античних держав Північного Причорномор"я: Ольвії, Херсонесу, Боспору. Автор упевнений, що основою збройних сил цих держав було ...
579815
  Юренєв Р.М. Кіно- найважливіше з мистецтв / Р.М. Юренєв. – К, 1959. – 40с.
579816
  Ерофеев В. Кіно-апарат на "Дахові світу" : подорож на Памір / В. Ерофеев. – Київ, 1931. – 114 с.
579817
   Кіно-відео 1996-1997 : Анотований каталог кіно- і відеофільмів України. – Київ, 1999. – 232с. – ISBN 966-7192-15-6
579818
  Пасічник Н. Кіно-легенд-продюсування барона Фальц-Фейна. Кінематограф князівства Ліхтенштейн // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 32-45
579819
  Лучина Н.І. Кіно - важливий засіб комуністичного виховання / Н.І. Лучина. – Київ, 1962. – 34с.
579820
  Ковалевська Ольга Кіно - та відеообрази Івана Мазепи: можливості використання у навчальному процесі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 45-49
579821
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1997
579822
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1997
579823
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1997
579824
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1997
579825
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1997
579826
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1997
579827
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1998
579828
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1998
579829
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1998
579830
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1998
579831
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1998
579832
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1998
579833
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 1. – 1999
579834
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 2. – 1999
579835
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 3. – 1999
579836
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 4. – 1999
579837
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 5. – 1999
579838
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 6. – 1999
579839
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2000
579840
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2000
579841
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2000
579842
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2000
579843
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2000
579844
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2000
579845
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2001
579846
   Кіно - Театр. – Київ
№ 2. – 2001
579847
   Кіно - Театр. – Київ
№ 3. – 2001
579848
   Кіно - Театр. – Київ
№ 4. – 2001
579849
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
579850
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
579851
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2003
579852
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2003
579853
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2003
579854
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2003
579855
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2003
579856
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2003
579857
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2004
579858
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2004
579859
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2004
579860
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2004
579861
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2004
579862
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2004
579863
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2005
579864
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2005
579865
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2005
579866
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2005
579867
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2005
579868
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2005
579869
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2006
579870
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2006
579871
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2006
579872
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2006
579873
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2006
579874
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2006
579875
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2007
579876
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2007
579877
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2007
579878
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2007
579879
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2007
579880
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2007
579881
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2008
579882
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2008
579883
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2008
579884
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2008
579885
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2008
579886
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2008
579887
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (81). – 2009
579888
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (82). – 2009
579889
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (83). – 2009
579890
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (84). – 2009
579891
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (85). – 2009
579892
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (86). – 2009
579893
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (87). – 2010
579894
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (88). – 2010
579895
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (89). – 2010
579896
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (90). – 2010
579897
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (91). – 2010
579898
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (92). – 2010
579899
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (93). – 2011
579900
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (94). – 2011
579901
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (95). – 2011
579902
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (96). – 2011
579903
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (97). – 2011
579904
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (98). – 2011
579905
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (99). – 2012
579906
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (100). – 2012
579907
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (101). – 2012
579908
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (102). – 2012
579909
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (103). – 2012
579910
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (104). – 2012
579911
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (105). – 2013
579912
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (106). – 2013
579913
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (107). – 2013
579914
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (108). – 2013
579915
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (109). – 2013
579916
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (110). – 2013
579917
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (123). – 2016. – 48 с.
579918
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (124). – 2016. – 48 с.
579919
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (125). – 2016. – 48 с.
579920
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (126). – 2016. – 48 с.
579921
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (127). – 2016. – 48 с.
579922
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (128). – 2016. – 48 с.
579923
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (129). – 2017. – 48 с.
579924
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (130). – 2017. – 48 с.
579925
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (131). – 2017. – 48 с.
579926
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (132). – 2017. – 48 с.
579927
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (133). – 2017. – 48 с.
579928
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (134). – 2017. – 48 с.
579929
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (135). – 2018. – 48 с.
579930
   Кіно - школі.. – К., 1969. – 368с.
579931
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2002
579932
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2002
579933
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2002
579934
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2002
579935
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2002
579936
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2002
579937
  Іванов С.П. Кіно / С.П. Іванов. – К, 1980. – 150с.
579938
  Тимошик М. Кіно в далекому селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 10-11


  Українське кіно ідеологи радянської тоталітарної системи воліли не згадувати і в прокат не пускати. Сьогодні "процеси духовної деградації на селі мало хвилюють тих, хто у владних кабінетах покликаний від імені держави відповідати за культуру, ...
579939
  Макаров В.Ф. Кіно в науково-атеїстичній пропаганді / В.Ф. Макаров. – К., 1964. – 32с.
579940
  Силіна В.К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання / В.К. Силіна. – К., 1968. – 175с.
579941
   Кіно і діти.. – Ужгород, 1965. – 26с.
579942
  Шевчук Ю. Кіно і нація : Інтерв"ю / Юрій Шевчук ; [інтерв"ю взяла] Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Про те, чи здатна українська нація репрезентувати себе не тільки в житті, а й на екрані, розмова із професором , викладачем української мови та засновником кіноклубу в Колумбійському університеті.
579943
  Корнієнко І.С. Кіно і роки,Від німого до панорамного / І.С. Корнієнко. – К, 1964. – 259с.
579944
   Кіно і сучасність.. – К., 1961. – 263с.
579945
   Кіно і сучасність.. – К.
2. – 1963. – 223с.
579946
  Дюпон Е.А. Кіно і сценарій. / Е.А. Дюпон. – К., 1928. – 62с.
579947
  Щербак А.І. Кіно Миколи Бажана / А.І. Щербак. – Київ, 1986. – 184с.
579948
  Чайковська П.І. Кіно на допомогу політехнічному навчанню у школі / П.І. Чайковська. – Київ, 1961. – 48 с.
579949
  Журов Г.В. Кіно на Заході / Г.В. Журов. – К., 1961. – 40с.
579950
  Барабаш К. Кіно на майдані Тахрір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Каїрський кінофестиваль та інші контрасти єгипетської столиці.
579951
  Зельдович Г.Б. Кіно служить людині. / Г.Б. Зельдович, С.В. Пономаренко. – К., 1963. – 36с.
579952
  Духота Т.Г. Кіно сьогодні і завтра / Т.Г. Духота. – К., 1966. – 177с.
579953
  Тримбач С. Кіно українське, хохлацьке, бандерівське // Критика. – Київ, 1997. – Серпень - Вересень, (число 1). – С. 30-34
579954
  Брюховецька Л.І. Кіно часів своєї юності : зб. статей / Лариса Брюховецька. – Київ : Задруга, 2008. – 174, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-049-5
579955
  Чміль Г. Кіно як дисциплінарний дискурс влади // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 217-223. – ISBN 966-7170-47-0
579956
  Чашко Л.В. Кіно, радіо, телебачення у виховній роботі. / Л.В. Чашко. – К., 1979. – 152с.
579957
  Захарченко О. Кіно, що розвінчує радянські міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Розмова із одним із організаторів фестивалю "Криваві совєти" про злочини Радянської армії. Кінофестиваль покликаний спонукати молоде покоління до пошуку відповіді на питання - чи доцільно 23 лютого відзначати в Україні День захисників Вітчизни? В ...
579958
  Слободян В.Р. Кіноактор і сучасність / В.Р. Слободян. – К., 1987. – 282с.
579959
  Чміль Г. Кіноархетипіка в екранному наративі // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 452-476. – ISBN 978-966-2241-22-8
579960
  Кроп Т. Кіновсесвіт Іллєнка й Миколайчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 16
579961
  Ковальська Л.А. Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 1728-3671
579962
  Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 91-96. – ISSN 0236-1477
579963
  Клейман Л.Г. Кінодраматургія. / Л.Г. Клейман. – К, 1968. – 50с.
579964
  Зінич С.Г. Кіноестафета поколінь / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ, 1974. – 176 с.
579965
  Кохан Т.Г. Кінознавчі студії Любомира Госейка: культурологічний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 67-74


  Аналіз монографії "Історія українського кінематографа", написана відомим у Західній Європі істориком укр. кіномистецтва Любомиром Госейком. Монографія побачила світ у Парижі 2001 р., а нині видана українською в рамцях Програми сприяння видавничій ...
579966
  Свято Р. Кіноісторія Анні Жирардо // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 57-59. – ISSN 1562-3238


  Анні Жирардо (1931-2011) - знаменита французька акторка театру і кіно. Її амплуа - самостійна, роботяща сучасна жінка, наділена сильною волею, але нещасна в особистому житті. Лауреатка трьох премій "Сезар", премій Каннського та Венеційського фестивалів.
579967
  Литвиненко С.А. Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів / С.А. Литвиненко, В.М. Ямницький // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 10-15
579968
  Черняк Ю.А. Кінокомедія німого періоду: між карнавалом та мистецтвом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 121-123
579969
  Зінич С.Г. Кінокомедія. Конфлікт, характер, жанри / С.Г. Зінич. – Київ, 1966. – 165с.
579970
  Черняк Ю.А. Кінокомедія: шлях від модерну до постмодерну // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 200-211


  Стаття розглядає етапи становлення жанру кінокомедії з метою аналізу трансформацій комічного в умовах нової культурної парадигми. Статья рассматривает этапы становления жанра кинокомедии с целью анализа трансформаций комического в условиях новой ...
579971
  Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського "Майстер корабля" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 41-50. – ISSN 0236-1477
579972
  Капельгородська Н.М. Кіноконтрасти / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 117с.
579973
  Садовський Є.В. Кінолекторій / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
579974
  Садовський Є.В. Кінолекторій. / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
579975
  Ткаченко Д. Кінолітература. Василь Симоненко: "Бенкет небіжчиків" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 47-52. – ISSN 0236-1477
579976
  Федотов О.П. Кінологія в митній службі та її роль в боротьбі з контробандою наркотичних засобів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.85-86
579977
  Панфілов М.Д. Кінолюбителеві-початківцю. / М.Д. Панфілов. – К., 1973. – 228с.
579978
  Ципенюк А.О. Кінолюбителі створюють фільм / А.О. Ципенюк. – К, 1971. – 98с.
579979
  Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 390, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5
579980
  Левчук Т.В. Кіномистецтво Радянської України сімедесятих років / Т.В. Левчук. – К, 1980. – 32с.
579981
   Кіномистецтво соціалістичного реалізму. – К., 1974. – 135с.
579982
  Зінич С.Г. Кіномистецтво соціалістичного реалізму.Тенденції,пошуки,проблеми / С.Г. Зінич. – К, 1984. – 102с.
579983
  Бабишкін О.К. Кіномистецтво сьогодні / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170 с. – (У світі прекрасного ; Людина, суспільство, прогрес)
579984
   Кіномистецтво України.. – К., 1966. – 35с.
579985
  Фількевич Г. Кіномузика Б.М.Лятошинського // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 245-252. – ISBN 966-7170-47-0


  Укр. композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці
579986
  Казарян А.Р. Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
579987
  Пашкова О. Кінообразність О. Довженка в контексті авангардних течій мистецтва 20-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 140-157. – ISSN 1997-4264
579988
  Миславський В.Н. Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 186-194. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  На основі маловідомих публікацій в українській та російській пресі 1920-х рр. розглядається становлення кіноосвіти в Україні в 1923-1930 рр. — відкриття й функціонування державних курсів кінематографії Б. Лоренцо в Одесі (склад викладачів, специфіка ...
579989
  Мукан А. Кінопам"ятники постануть оновлені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 10


  Про кінострічку режисера Петра Чардиніна "Тарас Шевченко", який був знятий у 1925 р. і відреставрований у 2011 р. на Одеській кіностудії. Демонстрація стрічки відбулася в Червоному корпусі Київського університету, а згодом - в актовій залі інституту ...
579990
   Кіноповісті : збірник. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1964. – 569 с.
579991
  Левада О.С. Кіноповісті / О.С. Левада. – Київ, 1977. – 239 с.
579992
   Кіноповісті.. – К.
1. – 1963. – 655с.
579993
  Довженко О. Кіноповісті. Оповідання / О. Довженко; Радянська укр. літ-ра: Упор. і прим. Ю.Е. Григор"єва. – Київ : Наукова думка, 1986. – 710с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
579994
  Суховій А. Кіноповість та кінопритча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 315-317


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
579995
  Тримбач С. Кінопоет // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Іван Миколайчук був актором магічного штибу. Носієм цілком конкретної естетики й етики, які скеровували нас у глиб культури, до пізнання себе як єдиної народної душі і тіла
579996
  Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 391-400


  В статті висвітлено деякі аспекти інтерактивності літературно-кінематографічної поетики в повістевій прозі М. Вінграновського. Розкрито домінування у творах письменника стереоскопічного зображення, символічних образів, пейзажів тощо. В статье ...
579997
  Черкасова Н.О. Кінопрокатна діяльність у контексті розвитку кінематографа // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 163-173
579998
  Росляк Р.В. Кінопрокатна політика в Україні 30-х років XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
579999
  Салата О. Кінопропаганда як складова інформаійного простору, сформованого на окупованій території України в 1941-1944 роках // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (125). – С. 30-33
580000
  Клочек Г. Кінорежисер Тарас Шевченко і Голівуд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 3-25. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі поезії Т. Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." розкрито засоби візуалізації художнього тексту, здійснювані в манері, до якої вдаються кінорежисери сучасних голівудських "фільмів-катастроф". Проаналізовано біографічний матеріал, що ...
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,