Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
574001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
574002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
574003
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
574004
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
574005
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
574006
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
574007
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
574008
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
574009
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
574010
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
574011
  Кленер И.М. "Казарма". / И.М. Кленер. – К, 1920. – 14с.
574012
  Корженко С. "Казахи уважают тех, кто их язык знает. На базаре своих никогда не обвешивают" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 44 (147). – С. 40-44
574013
  Калєєва Т. "Казахстан - не мертва зона для журналістики" / інтерв"ю взяв Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Розмова із президентом Фонду захисту свободи слова "Аділ соз" .
574014
  Степаненко М. "Казахстан стає ближчим" / розмову вів Алан Жангожа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 4


  В Україні розпочав активну діяльність нещодавно створений Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, який очолив Микола Степаненко.
574015
  Хименес-Товар "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 27-35. – ISSN 0869-5415
574016
  Лебедев П.Л. "Казбек" принимает бой / П.Л. Лебедев. – Грозный, 1987. – 192с.
574017
  Мухачев В. "Казенная" наука и феникс марксизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С.51-66. – ISSN 0869-44435
574018
  Логвіненко Н. "Казка - вічний заповіт народу від покоління до покоління" (Фольклорні джерела творів Олеся Бердника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 62-67
574019
  Римський-Корсаков "Казка про царя Салтана" / Римський-Корсаков. – Харкыв
1-й. – 1937. – с.
574020
  Мариновська О. "Казки дервішів" у контексті суфізму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.96-106. – ISSN 1609-5499
574021
  Нежива Л. "Казки для дорослих": сюрреалізм у шкільній літературній освіті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
574022
  Казакевіч А. "Казус Білорусі" в універсальних схемах // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 12-14
574023
  Искендеров П. "Казус Косова": уникальный случай или опасный прецендент? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 138-151. – ISSN 0130-9625
574024
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
574025
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
574026
  Дьяченко Тамара "Как бестелесны и тихи..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-8136
574027
  Сергиенко Е.Г. ...Как бесконечна сама геометрия // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
574028
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 2 : Арабські казки, т. 3. Нова Халіма. – 1990. – [6], 401 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т. 2: Арабські казки; т.3; Нова Халіма; т. 1
574029
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 3 : Нова Халіма. – 1991. – [6], 380 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.3: Нова Халіма; т.2,3
574030
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 4 : Нова Халіма. – 1994. – [6], 375 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.4: Нова Халіма; т.4
574031
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46]). – ISBN 960-05-0604-3
Т. 1 : Арабські казки, т. 1-2. – 1998. – [8], 373 с., 6 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.1: Арабські казки; т. 1,2
574032
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 5, ч. 1 : Радар, або сонцепоклонники: роман-казка. – 2012. – 374, [2] с. : автопортр. – Назва кн. зазнач. на обкл.
574033
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-83-6
Т. 6 : Радар, або сонцепоклонники : роман-казка, ч. 2. – 2013. – 358, [2] с. : іл., автопортр. – Назву кн. взято з обкл. - Зміст т. 6, ч. 2: Свобода ! ; Липневий нектар ; Остання осінь ; Крила одного птаха ; Сестри ; Володар Час ; Чарівне свічадо світу
574034
  Гандзюк К.А. Кадрова політика в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 57-60
574035
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
574036
  Полонський В.Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – ISSN 1993-6788
574037
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
574038
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
574039
  Ніколаєць К. Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові праці, присвячені вивченню кадрової політики КПРС в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років як одного з напрямів суспільно-політичної діяльності. In the given article the author analyses scientific ...
574040
  Волосевич І. Кадрова політика видавництв // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-50
574041
  Матвєєнко Наталія Валеріївна Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи.
574042
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вузів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи
574043
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика ВНЗ щодо підбору персоналу : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-108 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
574044
  Білинська М.М. Кадрова політика і державна служба : консп. лекцій / М.М. Білинська, О.Л. Євмєшкіна, І.Г. Сурай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і менеджменту. – Київ : НАДУ, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
574045
  Радзімовська С.В. Кадрова політика і державна служба // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 137-139
574046
  Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – ISSN 1993-6788
574047
  Полушкіна Т. Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику та аналіз кадрового питання в Національній академії наук України як головного центру наукового прогресу і розвитку України. In the article description and analysis of skilled question is given in the National academy of sciences ...
574048
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
574049
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
574050
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
574051
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
574052
  Сорока Ю. Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944–1950-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 24-31
574053
  Манько М.О. Кадрова політика Української Центральної Ради // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 135-140. – ISSN 2312-2587
574054
  Кавтиш О.П. Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства / О.П. Кавтиш, О.В. Максимішина // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 160-166. – ISSN 2310-5534
574055
  Сурмін Ю.П. Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 38-43
574056
  Гриньова В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах : монографія / Гриньова В.М., Кракос Ю.Б. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-676-477-8
574057
  Ареф"єва Олена Володимирівна Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Литовченко Олена Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання забезпечення кадрової безпеки як складової економічної безпеки машинобудівних підприємств. Розглядаються фактори кадрової безпеки підприємства.
574058
  Онищук І.А. Кадрова складова екологічної діяльності підприємств харчової промисловості // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства", всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 99-100. – ISBN 978-966-683-359-7
574059
  Кравченко М. Кадрова складова як фактор розвитку організації / М. Кравченко, О. Даниленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 41)


  Досліджуються проблеми радикальної реорганізації виробничого апарату, формування нової сучасної культури трудових відносин. Доведено необхідність позитивних структурно-організаційних реформ, розкрито зміст організаційної культури в умовах реформування ...
574060
  Степахно А.В. Кадрова стратегія як фактор економічної безпеки підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 17-20
574061
  Зінченко С. Кадрова сфера державних органів та агросервісних установ: сучасний стан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-124
574062
  Пугачева Н.Г. Кадровая политика библиотек Краснодарского края в структуре региональной культурной политики // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 174-178. – ISBN 978-985-7125-33-3
574063
   Кадровая политика в государственном управлении. – М., 1989. – 39с.
574064
  Тиковенко А.Г. Кадровая политика в условиях перестройки / А.Г. Тиковенко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 92 с.
574065
  Пашков А.С. и др. Кадровая политика и право / А.С. и др. Пашков. – М., 1989. – 285с.
574066
  Спирин А.А. Кадровая политика КПСС и ее реализация партийными организациями Украины (60-80-е годы). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Спирин А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПУ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – К., 1989. – 55л.
574067
  Яцков В.А. Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы / В.А. Яцков. – М., 1986. – 316с.
574068
  Андреев М.А. Кадровая политика Министерства народного просвещения ( март-декабрь 1917 г.) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 140-143. – ISSN 0869-3617


  В статье автор рассматривает кадровые изменения в центральном аппарате Министерства народного просвещения в 1917 г., а также влияние Первой мировой войны и Февральской революции на эти процессы. In article the author considers the personnel changes in ...
574069
  Ким И.Н. Кадровая политика при переходе на ФГОС // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0869-3617


  Эффективное внедрение стандартов третьего поколения в вузах возможно только при перестройке сознания действующих преподавателей и наличия у них высокого потенциала профессиональной компетентности. Для развития вуза необходима продуманная кадровая ...
574070
  Лившиц С.Б. Кадровая служба / С.Б. Лившиц. – Л., 1985. – 124с.
574071
  Алма Кульжамбекова Кадровая служба государственного органа в концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 295-301. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
574072
   Кадровая служба на селе. – М., 1985. – 352с.
574073
   Кадровая служба рыночной экономики. – М.
8. – 1991. – 118с.
574074
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2006. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-57-1
574075
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : Навчальний посібник / Я.Д. Макух, І.Р. Залуцький. – Київ : Знання, 2006. – 143с. – ISBN 966-346-146-2
574076
  Доровський О.Ф. Кадрове діловодство : навчальний посібник / Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-676-318-4
574077
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – (Вид. 5-е, переробл. і допов.). – Київ : Ліра-К, 2011. – 476 с. : табл. – Бібліогр.: c. 455-473. – (Серія посібників "Культура діловодства"). – ISBN 978-966-2174-00-7
574078
  Дудка Л. Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 489-499. – ISBN 966-7379-70-1


  Досліджуються радянські управлінські засади у здійсненні антирелігійної політики.
574079
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення видавництв радянської України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 110-114. – ISSN 1728-9343
574080
  Прокопенко Л. Кадрове забезпечення вищої школи України в другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 10-19.
574081
  Огороднік В. Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації українських націоналістів (Б) у 1941 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема кадрового комплектування відділів Української народної міліції ОУН(Б). Особлива увага звертається на етапи кадрового забезпечення, директивні характеристики щодо майбутніх міліціонерів та участі УНМ у кадровому ...
574082
  Довжук І. Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-12. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання забезпечення робочою силою вугільної промисловості Донецького промислового регіону та особливості формування робітничого класу цієї галузі. The problem of providing by the workers of coal industry of the Donetsk industrial region ...
574083
  Бунтова Н.В. Кадрове забезпечення галузі туризму з урахуванням міжнародного досвіду // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-142.
574084
  Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія / Т.Є. Кагановська ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 362 с. – ISBN 978-966-623-677-0
574085
  Витко Т. Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 217-229
574086
  Вовк В. Кадрове забезпечення економічних змін // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 41-43. – ISSN 2078-5860
574087
  Ващенко Ю. Кадрове забезпечення енергетичного регулятора крізь призму забезпечення гендерної рівності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 195-196
574088
  Грішнова О.А. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління / О.А. Грішнова, Є.Р. Жорова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 193-198. – ISSN 2222-0712
574089
  Мінгазутдінов І. Кадрове забезпечення євроатлантичного курсу // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-23.
574090
  Заярнюк О.В. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 39-46. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
574091
  Самілик Т.М. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
574092
  Даюк Ж.Ю. Кадрове забезпечення Кременецького ліцею (XIX -поч. XX ст.) та його вплив на культурно-просвітницьку діяльність у регіоні та в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 126-133
574093
  Житарюк І.В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 72-78. – ISSN 1728-3671
574094
  Циц С.В. Кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Хмельницької області) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 113-115. – Бібліогр.: 8 назв
574095
  Галаган О.І. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 3-8
574096
  Манжула А.А. Кадрове забезпечення науково-дослідних установ // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 49-55


  Наголошено на важливості ефективного та якісного кадрового забезпечення науково-дослідних установ України. У зв"зку з цим досліджено теоретичні підходи щодо визначення поняття "кадрового забезпечення".
574097
  Нижник Н. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / Н. Нижник, А. Михненко, Н. Гончарук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 202-214
574098
  Радиш Я.Ф. Кадрове забезпечення охорони здоров"я України: сутність понять / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова, Н.О. Васюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 97-101. – Бібліогр.: 41 назв.
574099
  Процишин Н. Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано стан забезпечення педагогічних інститутів України в 80–90-х рр. викладацькими кадрами вищої кваліфікації. Досліджено динаміку кількісних і якісних характеристик їх професорсько-викладацького штату. Автором показано, що проблема ...
574100
  Пєтков В.П. Кадрове забезпечення пенітенціарної системи за поглядами Г.О. Радова // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 20-22
574101
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення поліграфічної промисловості в радянській Україні в 1920-1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 126-130. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються особливості кадрового забезпечення поліграфічної промисловості радянської України в 1920-1930-ті рр. В статье анализируются особенности кадрового обеспечения полиграфической промышленности советской Украины в 1920-1930-е гг. The ...
574102
  Сінькевич І Н. Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничих комплексів. : Автореф... Кагд.екон.наук: 08.09.02 / Сінькевич Н.І,; НАН Укр.ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1996. – 16л.
574103
  Любіцева О.О. Кадрове забезпечення розвитку туризму і стан фахової туристичної освіти в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-598-999-8
574104
  Островська Н.Д. Кадрове забезпечення системи освіти в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 31-33. – ISSN 2076-1554
574105
  Прокопенко Л Кадрове забезпечення системи освіти за часів давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.144-153. – ISBN 966-7800-15-6
574106
  Лагнюк О. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції як особливий прояв соціальної інституалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 123-125. – ISBN 978-617-7069-14-9
574107
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229, [4] арк. – Додатки: [4] арк. – Бібліогр.: арк. 197-229
574108
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : автореф. ... дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
574109
  Оліфіренко Л.Д. Кадрове забезпечення судового адміністрування у контексті судової реформи України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 112-114
574110
  Федулова Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 16-20. – ISSN 1810-3944


  Державна політика в сфері вищої освіти повинна орієнтуватися на перевірені світовою практикою моделі національної інноваційної системи (НІС), що функціонують у ринкових умовах, де особливу значимість має організація передачи наукових розробок із сфери ...
574111
  Кульбабський П.М. Кадрове питання на Північній Буковині у 1940-1941 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
574112
  Макаренко А.Ю. Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів ВНЗ // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 82-88
574113
  Слівінська Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 74-77
574114
  Білорус Т.В. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання / Т.В. Білорус, С.Г. Фірсова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 335-345


  У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності кадрового аудиту та процедури його проведення. Визначено труднощі впровадження кадрового аудиту в систему управління організацією. Вироблено рекомендації щодо можливих перспектив удосконалення ...
574115
  Оленченко Т.Л. Кадровий відбір керівного складу міліції України та критерії оцінки його професійної діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 240-249
574116
  Озерський І.В. Кадровий менеджмент в органах прокуратури : монографія / І.В. Озерський, В.В. Дерев"янко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 504 с. : табл. – Бібліогр.: с. 452-503. – ISBN 978-966-192-041-4
574117
   Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ф.М. Уляненко, С.М. Нікітченко, Д.І. Котельніков, О.В. Нікітченко; За ред. Д.І. Котельнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-083-9
574118
  Марченко О.А. Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6792
574119
  Сторожев Р.І. Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 114-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
574120
  Васильчук І.І. Кадровий моніторинг в системі детермінант ефективності управління персоналом / І.І. Васильчук, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються шляхи підвищення ефективності управління персоналом органів охорони державного кордону через впровадження в кадрову роботу психологічного інструментарію. In the article the ways of increase of efficiency of management the ...
574121
  Малік М.Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : Монографія / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2005. – 370с. – ISBN 966-669-131-0
574122
  Машіко К.С. Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 158-164 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
574123
  Мечинський Б. Кадровий потенціал виборних посад місцевого самоврядування України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.167-169
574124
  Антонюк Т. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Кадрове забезпечення вищих навчальних закладів є головною проблемою національної системи освіти. Від якості професорсько-викладацького складу вишів залежить якість підготовки фахівців, імідж університету та конкуренто- спроможність на світовому ринку ...
574125
  Гринькевич О.С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності ії регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 113-119. – ISSN 1562-0905


  Здійснено економіко-статистичний аналіз взаємозв"язку показників кадрового потенціалу вищої освіти та науки в Україні і результатів інноваційної діяльності.
574126
  Пархоменко-Куцевіл Кадровий потенціал державних службовців як передумова плідного функціонування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (теоретичні засади) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.141-146. – ISBN 966-7800-10-5
574127
  Яковенко О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.19-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
574128
  Пасічник О.В. Кадровий потенціал і його зайнятість в умовах конверсії та переходу до ринку. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Пасічник О.В.; НАН Укр.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 23л.
574129
  Коляденко С. Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 88-91.
574130
  Гармідер Л.Д. Кадровий потенціал торговельних підприємств: формування, оцінка, розвиток : монографія / Л.Д. Гармідер ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 339, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 309-337. – ISBN 978-966-434-287-9
574131
  Руккас А. Кадровий потенціал уенерівської військової еміграції (друга половина 1920-х - кінець 1930-х рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 72-92. – ISSN 0869-3595
574132
  Набок С. Кадровий потенціал Української Академічної науки: розподіл за галузями знання. 1920-ті роки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 200-207. – ISBN 978-966-308-311-5
574133
  Жуковська А. Кадровий потенціал як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 21-27. – ISSN 1818-2682
574134
  Арзамасова О.В. Кадровий потенціал як чинник економічного розвитку / О.В. Арзамасова, Н.В. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
574135
  Ульяницька О.В. та інш. Кадровий резерв малого бізнесу: стан та перспективи підготовки // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.258-263
574136
  Олененко А. Кадровий склад Азовської губернської канцелярії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 42-55. – ISSN 0869-3595
574137
  Шпак В. Кадровий склад видавничої галузі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 166-172. – ISSN 0869-3595


  Спеціальність видавнича справа та редагування в Інституті журналістики КНУТШ - директор В. Різун.
574138
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 4. – 2007
574139
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 5. – 2007
574140
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 6. – 2007
574141
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 7. – 2007
574142
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 8. – 2007
574143
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 9. – 2007
574144
  Чухлій С.О. Кадрові пристрасті в Харківському університеті (епізод з біографії М.В. Клочкова) / Чухлій С.О.. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 236-241. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
574145
  Плахотнюк Н.Г. Кадрові процедури як обов"язковий елемент управління державною служб // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 246-253. – ISSN 1563-3349
574146
  Олуйко В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
574147
  Гусак І.В. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 53-58


  У статті йдеться про проблеми якості професіоналізації державних службовців. Автор розглядає чиники, що зумовили проблеми державного управління й державної кадрової політики України. The article deals with the problem of quality of professionalization ...
574148
  Гаращук О. Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку / О. Гаращук, В. Куценко // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 188-196. – ISSN 1818-4170


  Розкривається сутність і значення кадрових ресурсів вищої освіти, їх роль у підвищенні якості освіти, забезпеченні сталого розвитку, формуванні економіки знань. Наведено характеристику останньої. Аналізується мережа закладів вищої освіти України, її ...
574149
  Щербак В.Г. Кадрові ризики в системі менеджменту персоналу / В.Г. Щербак, О.П. Пугачов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 12-16
574150
  Дерід І.О. Кадрові ризики у міжнародному бізнесі / І.О. Дерід, Ю.О. Гармаш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-37. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
574151
  Сурай І. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 267-277
574152
  Чурсина П.В. Кадрово-методическое обеспечение открытого непрерывного образования в вузе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 63-71. – ISSN 1609-4646


  В статье обоснованы необходимость и условия эффективности кадрового обеспечения открытого непрерывного образования, представлены обобщающие материалы из опыта работы Ставропольского института имени В.Д. Чурсина по совершенствованию кадрового ...
574153
  Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 97-104. – ISSN 2221-1055
574154
   Кадровое обеспечение АПК. – М., 1989. – 122с.
574155
   Кадровое обеспечение исследовательских программ в высшей школе. – М., 1987. – 207с.
574156
  Тимощук Л.А. Кадровое обеспечение научно-технического прогресса / Л.А. Тимощук, В.А. Баринов. – М. : Наука, 1991. – 122с
574157
  Кузнецова Т.Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт реализации кадровой образовательной политики в русле задач Программы развития национальной компьютерной библиотечно-информационной сети ЛИБНЕТ и Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Рассмотрены роль ...
574158
  Румчев В.Г. Кадровые подсистемы АСУ / В.Г. Румчев, А.Л. Конин. – Москва, 1984. – 247 с.
574159
  Назарова И.Б. Кадровые стратегии российских университетов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0869-3617


  Российские университеты выходят на глобальный рынок труда в поиске специалистов высокого класса, способных не только преподавать и вести научные исследования, но и представлять свои результаты мировому сообществу. Университеты разрабатывают системные ...
574160
  Сукиасян Э.Р. Кадровый вопрос. Статья 2. Какое библиотечное образование необходимо России? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0130-9765
574161
  Князев Владимир Кадровый вопрос: что ожидает индустрию гостеприимства в ближайшем будущем?! : Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 40-41
574162
  Шадурский Егор Кадровый голод и унификация турпространства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 34
574163
  Самойлова Виктория Кадровый диссонанс : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 102-107 : Фото
574164
   Кадровый корпус. – К., 1990. – 204с.
574165
  Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : Монография / Е.В. Астахова; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 188с. – ISBN 966-8558-43-Х
574166
  Сукиасян Э.Р. Кадровый кризис. Статья 1. Путь в профессию // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-9765
574167
  Кильпякова И.С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ : научно-практическое пособие / И.С. Кильпякова. – Москва : Литера, 2012. – 127, [1] с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 92-104. – (Серия "Современная библиотека" / ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.). – ISBN 978-5-91670-104-3
574168
  Каверина Э.Ю. Кадровый потенциал американских университетов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 61-77. – ISSN 0321-2068
574169
  Стрелкова И.Б. Кадровый потенциал библиотек в новой информационной среде: как привлечь молодежь в профессию? // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-72
574170
  Сокурянская Л.Е. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 38-41. – ISSN 1562-529Х
574171
  Сокурянская Л.Г. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 264-268
574172
  Крупенько О.Г. Кадровый потенциал как основа прогрессивного развития библиотек / О.Г. Крупенько, С.Л. Салопонова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 70-72
574173
  Киселев А.Г. Кадровый потенциал модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 66-69. – ISSN 0132-1625
574174
  Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производства / Н.П. Беляцкий. – Минск, 1990. – 158с.
574175
  Алексеев В.В. Кадровый потенциал отрасли / В.В. Алексеев. – Москва, 1987. – 62с.
574176
  Гохберг Л. Кадровый потенциал российской науки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.8-20. – ISSN 0869-3617
574177
  Зубова Л.Г. Кадровый потенциал российской науки // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 712-718. – ISSN 0869-5873


  Сегодня Россия утратила позиции мировой научной державы, считает автор публикуемой ниже статьи. Одной из главных причин этого является разрушение кадрового потенциала науки в течение последних 20 лет вследствие хронического недофинансирования, падения ...
574178
  Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления / В.А. Шаховой. – М, 1985. – 128с.
574179
   Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – 323, [1] с. – Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
574180
  Казаков В.Н. Кадровый потенциал сферы прикладных научных исследований и разработок / В.Н. Казаков. – М, 1990. – 148с.
574181
  Мотова Н.М. Кадровый рабочий предприятия / Н.М. Мотова. – М, 1986. – 80с.
574182
  Комаровский В.В. Кадровый рабочий: черты социального облика / В.В. Комаровский. – М., 1986. – 63с.
574183
  Петрова Т. Кадровый состав библиотек вузов: социологическое исследование // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-38. – ISSN 0130-9765
574184
  Греков Н.В. Кадровый состав органов "Смерш". 1941-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 136-145. – ISSN 0042-8779
574185
  Чичкина Светлана Кадры - важнейшая проблема отрасли : Учиться никогда не поздно. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 26-31
574186
   Кадры - решающая сила партийного руководства. – М., 1984. – 172с.
574187
  Ризаев С.Р. Кадры : профессионализм и компетентность / С.Р. Ризаев. – Ташкент, 1991. – 156с.
574188
  Гербер Р. Кадры в системе социалистического управления / Р. Гербер, Г. Юнг. – Москва, 1970. – 208с.
574189
  Туманов Г.А. Кадры в системе управления органов внутренных дел. / Г.А. Туманов. – М., 1974. – 43с.
574190
   Кадры высшей квалификации для инновационной России / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
574191
   Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-6.
574192
   Кадры для АСУ. – М., 1979. – 128с.
574193
  Лунин В. Кадры для нанотехнологий / записал А. Колотилкин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 4


  МГУ - один из признаых центров развития нанотехнологий. О проблеме подготовки кадров для новой научно-технической отрасли рассказывает декан химического факультета, акад. РАН В. В. Лунин.
574194
  Чуткерашвили Е.В. Кадры для науки / Е.В. Чуткерашвили. – Москва, 1968. – 358с.
574195
  Нестеренко Марина Кадры для отрасли: время перемен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 20-21 : Фото
574196
  Каменев Я.А. Кадры железорудной промыленности Криворожского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Каменев Я.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Кривой Рог, 1951. – 18 с.
574197
  Иванов В.Т. Кадры и актив ВЛКСМ: Вопросы формирования и воспитания. / В.Т. Иванов. – М., 1980. – 160с.
574198
  Егоров В.В. Кадры и интенсификация сельского хозяйства / В.В. Егоров. – Л, 1977. – 80с.
574199
  Бельчанский Г.И. Кадры и управление производством / Г.И. Бельчанский. – М., 1971. – 124с.
574200
  Тряков И.В. Кадры местных Советов : формирование, обучение. / И.В. Тряков. – М., 1987. – 126с.
574201
  Эатамм Э.А. Кадры механизаторов в колхозах и совхозах Эстонской ССР с различной эффективностью производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Эатамм Э.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 32л.
574202
  Скябас Кадры механизаторов сельского хозяйства Литовской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скябас дВ.; Ан Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 18л.
574203
   Кадры науки советской Сибири. – Новосибирск, 1991. – 217с.
574204
   Кадры научных библиотек : Библиогр. указ. за 1970-1978 гг. – Киев, 1979. – 92с.
574205
  Беркович М.И. Кадры неоконченной киноленты / М.И. Беркович. – Алма-Ата, 1984. – 150 с.
574206
  Сбитнев А. Кадры ничего не решают! // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 33-38.
574207
  Казаков В.Н. Кадры отраслевой науки / В.Н. Казаков. – М, 1984. – 83с.
574208
  Щур Д.Л. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций : Практическое пособие / Д.Л. Щур, Л.В. Труханович. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 912с. – ISBN 5-8018-0068-9
574209
  Шудра Кадры промышленности СССР и их подготовка / Шудра, О.Г. Белорус. – К, 1969. – 60с.
574210
  Хмельной И.Г. Кадры растим в совхозе / И.Г. Хмельной. – М, 1980. – 92с.
574211
   Кадры решают все // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 14-15 : фото
574212
  Самарцев Евгений Кадры решают все. Оплата руководителей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 7-9 : фото
574213
  Римашевская Н.М. Кадры решают все: оплата труда и пенсионное обеспечение научных работников / Н.М. Римашевская, Л.Г. Зубова, О.А. Антропова // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2010. – № 3 (49). – С. 19-31. – ISSN 1561-7785
574214
  Крылов А.М. Кадры сельскохозяйственных предприятий. (Теория и анализ формирования). / А.М. Крылов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 167с.
574215
  Гусев К.В. Кадры советской науки / К.В. Гусев, Б.С. Розов. – Москва, 1982. – 64 с.
574216
  Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР, их формирование и рост / А.Е. Бейлин. – М., 1933. – 420с.
574217
  Зарецкая С.Л. Кадры специалистов США в условиях НТР / С.Л. Зарецкая. – М, 1985. – 175с.
574218
   Кадры управление социалистическим обществееным производством. – М., 1974. – 270с.
574219
  Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США / А.Н. Исаенко. – М, 1988. – 140с.
574220
  Томилов В.В. Кадры управления в строительстве / В.В. Томилов. – Л., 1991. – 163с.
574221
  Емшин П.С. Кадры управления на уровень современных требований / П.С. Емшин. – Л., 1986. – 20с.
574222
  Папулов П.А. Кадры управления производством: деятельность. Формирование / П.А. Папулов. – М, 1985. – 159с.
574223
  Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка : Учебное пособие / И.В. Бизюкова. – Москва : Экономика, 1998. – 150с. – ISBN 5-282-01907-8
574224
  Труханович Л.В. Кадры учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : ФИНПРЕСС, 2003. – 160 с. – ISBN 5-8018-0034-9
574225
   Кадры, организация труда, зарплата. – Иваново, 1985. – 103с.
574226
  Бизюкова И.В. Кадры: подбор и оценка / И.В. Бизюкова. – М., 1984. – 159с.
574227
  Мазур В. КАДТ: історія однієї афери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "3 вересня 1904 р. у театрі "Соловцов" відбувалася прем"єра - неоднозначна п"єса Антона Павловича Чехова "Вишневый сад", яка вже підняла хвилю на московській і харківській сценах. Для киян твір наповнювався особливим смислом: нещодавно місто пережило ...
574228
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
574229
  Аширов Чары Кадыр / Аширов Чары. – Ашхабад, 1970. – 16 с.
574230
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
574231
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе, 1986. – 64с.
574232
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
574233
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
574234
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
574235
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425с.
574236
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
574237
  Мурацан Каждодневные беседы / Мурацан. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
574238
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
574239
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
574240
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
574241
  Белобородов П.К. Каждое хозяйство должно быть рентабельным / П.К. Белобородов. – Иркуцк, 1968. – 88с.
574242
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
574243
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
574244
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
574245
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
574246
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
574247
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
574248
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – М., 1983. – 72с.
574249
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
574250
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
574251
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Я.Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
574252
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
574253
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
574254
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
574255
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
574256
  Аглов Ф.Б. Каждый - хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 28 с.
574257
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
574258
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
574259
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1962. – 275с.
574260
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
574261
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
574262
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
574263
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
574264
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
574265
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
574266
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
574267
  Баркова О.М. Каждый день / О.М. Баркова. – М., 1950. – 383с.
574268
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
574269
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
574270
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
574271
  Алянский Ю.Л. Каждый день кроме вторника / Ю.Л. Алянский. – Ленинград, 1977. – 200с.
574272
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
574273
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
574274
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с.
574275
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
574276
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
574277
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
574278
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – М, 1951. – 32с.
574279
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик. / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
574280
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
574281
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
574282
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
574283
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
574284
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
574285
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. / П.Я. Павлинов. – М., 1966. – 104с.
574286
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
574287
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
574288
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
574289
  Севан Г. Каждый своей дорогой : повести и рассказы / Гегам Севан; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
574290
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Ганс Фаллада. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1948. – 535 с.
574291
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
574292
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1973. – 535с.
574293
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
574294
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
574295
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
574296
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
574297
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
574298
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки / А.Ф. Бердников. – Новосибирск, 1963. – 31с.
574299
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
574300
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
574301
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
574302
  Бердник Олесь Кажу вам : (Священні знаки) / Бердник Олесь. – Київ; Ню Йорк : В-во М.Коць, 1989. – 223,[1]с. : іл.
574303
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
574304
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
574305
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
574306
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
574307
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
574308
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
574309
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
574310
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
574311
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
574312
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
574313
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
574314
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
574315
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
574316
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Х., 1930. – 198с.
574317
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
1. – 1941. – 300с.
574318
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
574319
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов н/Д
1. – 1947. – 288с.
574320
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов н/Д
1, 2. – 1948. – 378с.
574321
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Омск, 1951. – 148 с.
574322
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
574323
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
574324
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1958. – 168 с.
574325
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1972. – 174с.
574326
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 191с.
574327
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 364с.
574328
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
574329
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
574330
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
574331
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
574332
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 163с.
574333
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 152с.
574334
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 304с.
574335
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
574336
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
574337
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
574338
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
574339
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
574340
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
574341
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
574342
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
574343
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
574344
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
574345
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
574346
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64 с.
574347
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
574348
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
574349
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
574350
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
574351
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
574352
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
574353
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
574354
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
574355
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
574356
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
574357
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – М., 1936. – 264с.
574358
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь / Н.Н. Беляев. – Казань, 1980. – 112с.
574359
  Болгарский Б.В. Казанская школа математики образавания. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1966. – 260с.
574360
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
574361
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1969. – 72с.
574362
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
574363
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
574364
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
574365
  Аристов В.В. Казанские находки / В.В. Аристов. – Казань, 1985. – 192с.
574366
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
574367
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
574368
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
574369
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
574370
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
574371
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
574372
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
574373
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
574374
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
574375
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
574376
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
574377
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
574378
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
574379
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
574380
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
574381
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
574382
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
574383
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
574384
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
574385
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
574386
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
574387
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
574388
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
574389
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
574390
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
574391
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
574392
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
574393
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
574394
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
574395
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
574396
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
574397
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
574398
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
574399
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
574400
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
574401
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
574402
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
574403
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
574404
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
574405
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
574406
   Казань. – Казань, 1952. – с.
574407
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
574408
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
574409
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
574410
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
574411
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
574412
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
574413
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
574414
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
574415
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
574416
  Бобченко Т. Казань: Путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, Синицына. – Казань, 1970. – 208с.
574417
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
574418
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Александру Константиновичу Дорошкевичу С. Маслов
574419
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – М., 1937. – 205с.
574420
  Поляков Р.Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.117-120. – ISSN 0132-1625
574421
  Арзамасцев А.М. Казарменный "комунизм" / А.М. Арзамасцев. – Москва, 1974. – 168с.
574422
  Абдиров М. Казахи в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779


  О широком участии казахов в войнах с Наполеоном в составе иррегулярных оренбургских казачьих, башкирских и тептярских полков.
574423
  Бадавамов Л. Казахи Восточного Туркестана в национально-освободительном движении против Гоминьдановской клики Чан-Кай-Ши (1940-1949 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бадавамов Л. ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1967. – 40 с.
574424
  Устинов А. Казахи и русские: пример межнационального общежития // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2006. – № 2. – С. 41-47
574425
  Бекназаров Р.А. Казахи и чай: историко-этнографическое исследование // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5415
574426
  Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи / У.Х. Шалекенов. – Ташкент, 1966. – 336с.
574427
  Идрисов Р. Казахская военная публицистика (1941-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Идрисов Р.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
574428
  Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1972. – 260с.
574429
  Плахотная Л.Г. Казахская государственная художественная галерея им.Т.Г.Шевченко / Л.Г. Плахотная, И.Х. Кучис. – М., 1966. – 10с.
574430
  Субханбердина У. Казахская дореволюционная периодическая печать и художественная литература (конца XIX начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Субханбердина У.; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
574431
  Ордалиев С. Казахская драматургия и современность / С. Ордалиев. – Алма-Ата, 1964. – 71с.
574432
  Эльконина Ф.И. Казахская литература / Ф.И. Эльконина. – М., 1973. – 177с.
574433
   Казахская литература и ее интернациональные связи. – Алма-Ата, 1973. – 272с.
574434
  Каратаев М.К. Казахская литературная критика на современном этапе / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
574435
  Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия / Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1967. – 134с.
574436
  Нурмагамбетова О.А. Казахская народная поэзия в годы Великой Отечественной войны / О.А. Нурмагамбетова. – Алма-Ата, 1965. – 68с.
574437
  Захарова И.В. Казахская национальная одежда : Казахская национальная одежда. (XIX - начало XX в.) / Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. ; Акад. наук КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 178 с., [10] л. ил.
574438
  Каскабасов С.А. Казахская несказачная проза / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
574439
  Алимбаев М. Казахская песня / М. Алимбаев. – Алма-Ата, 1957. – 148 с.
574440
  Азиев А. Казахская повесть. (Зарождение, становление и развитие. 1920 - 1940) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азиев А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.26
574441
  Сагандыкова Н.Ж. Казахская поэзия в русском переводе. / Н.Ж. Сагандыкова. – Алма-Ата, 1983. – 129с.
574442
  Сарыбаев Ш.Ш. Казахская региональная лексикография / Ш.Ш. Сарыбаев. – Алма-Ата, 1976. – 216с.
574443
   Казахская респ. науч.-практическая конференция по проблемам коммунистического воспитания студенческой молодежи. – Алма-Ата, 1974. – 372 с.
574444
  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция / Ш.Ю. Тастанов. – Алма-Ата, 1982. – 255с.
574445
  Сильченко С М. Казахская советская литература на современном этапе / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1962. – 67с.
574446
  Нарымбетов А. Казахская советская литература. / А. Нарымбетов. – Алма-Ата, 1970. – 356с.
574447
   Казахская Советская Социалистическая Республика. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
574448
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
574449
  Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до начального всеобуча (1917-1930 гг.) : Автореф... Канд.пед.наук: / Сембаев А.И.; Науч-иссллед.ин-т пед.наук.Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 26 с.
574450
   Казахская ССР. – М., 1941. – 126с.
574451
  Тажиев И.Т. и Крупко П.Н. Казахская ССР / И.Т. и Крупко П.Н. Тажиев. – Москва, 1947. – 100с.
574452
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – М., 1954. – 48с.
574453
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – 2-е изд. – М., 1957. – 63с.
574454
   Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1957. – 734с.
574455
  Кутафьев С.А. Казахская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1960. – 129с.
574456
   Казахская ССР. – Алма-Ата, 1968. – 52с.
574457
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл.
Т. 1. – 1985. – 589с.
574458
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата. – ISBN 5-89800-002-Х
Т. 2 : Природа. Естественные ресурсы. Население. Экономика. Народное образование. – 1985. – 607с.
574459
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл. – ISBN 5-89800-023-2
Т. 4 : Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура. – 1985. – 685с.
574460
   Казахская ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – Алма-Ата, 1957. – 235с.
574461
  Двоскин Б.Я. Казахская ССР. / Б.Я. Двоскин, Е.П. Маслов. – М., 1971. – 183с.
574462
  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
574463
   Казахские и уйгурские сказки.. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1952. – 256с.
574464
   Казахские итературные связи. – Алма-Ата, 1968. – 412с.
574465
  Абжанов М. Казахские народные загадки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абжанов М.; Казахский гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
574466
   Казахские народные сказки. – М., 1952. – 315с.
574467
   Казахские народные сказки. – М., 1953. – 136с.
574468
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
1. – 1971. – 280с.
574469
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
2. – 1971. – 312с.
574470
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
3. – 1971. – 304с.
574471
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1979. – 416с.
574472
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1983. – 255с.
574473
  Абиров Д.Т. Казахские народные танцы / Д. Т. Абиров, А. И. Исмаилов ; под общ. ред. Н. И. Львова ; Дом нар. творчества КазССР. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 164 с. : ил., нот.
574474
  Таникеев М. Казахские национальные виды спорта и игры / М. Таникеев. – Алма-Ата, 1957. – 62с.
574475
   Казахские пословицы и поговорки. – Алма-Ата, 1975. – 92с.
574476
   Казахские рассказы. – Алма-Ата, 1958. – 400с.
574477
   Казахские сказки. – Алма-Ата
1. – 1958. – 463с.
574478
   Казахские сказки. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
574479
   Казахские сказки. – Алма-Ата
2. – 1962. – 448с.
574480
   Казахские сказки. – Алма-Ата
3. – 1964. – 430с.
574481
   Казахские советские народные песни. – Алма-Ата, 1959. – 456с.
574482
  Кожамкулова Р.С. Казахские эквиваленты русских приставок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кожамкулова Р.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
574483
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1954. – 80 с.
574484
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1957. – 384 с.
574485
  Турсунбаев А.Б. Казахский аул в трех революциях / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1967. – 483с.
574486
  Орлов А.С. Казахский героческий эпос / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 148 с.
574487
  Нурмагамбетов А. Казахский говор на территории Туркменской ССР : Автореф... кандидата филол.наук: / Нурмагамбетов А.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
574488
  Мекишев Б. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая / Б. Мекишев, Г. Бисенова. – Алма-Ата, 1954. – 164 с.
574489
   Казахский государственный государственный университет : исторический очерк. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 167 с., ил. – Посвящается 40-летию Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова
574490
   Казахский государственный сельскохозяйственный институт : К 40-летию института. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1970. – 94с.
574491
   Казахский государственный университет : Материалы 2-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1974. – 418с.
574492
   Казахский государственный университет = Казактын мемлекеттік университеті. – Алма-Ата : Изд-во "Казахстан", 1974. – 164, [4] с. : фотоил. – Посвящ. 40-летию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова. - Парал. назв. на казах. яз. – Библиогр. в подстроч. прим.
574493
   Казахский государственный университет. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 180с.
574494
  Джолдасбеков У.А. Казахский государственный университет и высшее образование в Казахской ССР / У.А. Джолдасбеков, Е. Кузнецов; Казахский государственный университет. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
574495
  Закарин А.З. Казахский государственный университет им С.М. Кирова / А.З. Закарин, Г.В. Колосов; Казахский государственный ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 39с.
574496
   Казахский государственный университет им. С.М.Кирова : Сб.науч. исслед. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 304с.
574497
   Казахский государственный университет им.С.М.Кирова к сорокалетию республики : Сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1961. – 447с.
574498
  Джафарли А. Казахский диалект азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафарли А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1962. – 26 с.
574499
   Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1984. – 252с.
574500
  Жолдасов К.С. Казахский перевод "Тихого Дона" и некоторые проблемы художественного перевода : Автореф... канд .филол.наук: 10.01.03 / Жолдасов К. С.; МП КазССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 80л.
574501
  Джунусов Н. Казахский переходный говор на территории Кракалпакской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джунусов Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
574502
  Елеукенов Ш.Р. Казахский роман и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елеукенов Ш.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
574503
  Елеукенов Ш. Казахский роман и современность. / Ш. Елеукенов. – Алма-Ата, 1968. – 220с.
574504
  Львов Н.И. Казахский театр / Н.И. Львов. – М., 1961. – 190с.
574505
   Казахский университет : Факультеты и специальности: Краткий очерк: Для поступающих в КазГУ. – Алма-Ата, 1957. – 48с.
574506
   Казахский университет им.С.И.Кирова : Студенческая научная конференция: Тезисы докл.: Гуманитарные науки, 18-21 ареля 1973 года. – Алма-Ата, 1973. – 352с.
574507
   Казахский университет им.С.И.Кирова.. – Алма-Ата, 1973. – 680с.
574508
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского сотава, 3-я, 1973: Материалы 3-й учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
574509
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподаавтельского состава, 4-я, 1974: Материалы 4-й учебно-меодической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию ун-та. – Алма-Ата, 1974. – 252с.
574510
   Казахский университет им.С.М.Кирова. Алма-Ата : Обучение без отрыва от производства в Казахском университете им С.М. Кирова: Сборн. ст. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 147с.
574511
  Айман Ш. Казахский эпос / Айман Шолпан ; АН Казах. ССР, Ин-т языка и лит. – Алма-Ата : [б. и.]
Кн. 7. – 1957. – 46 с.
574512
   Казахский эпос. – Алма-Ата, 1958. – 667с.
574513
  Муллина Р.М. Казахский язык / Р.М. Муллина. – Алма-Ата
ч. 1. – 1958. – 59с.
574514
  Мусабекова У.Е. Казахский язык для стран СНГ : учеб. для студ., обучающихся по лингвист. спец. и направлениям / У.Е. Мусабекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова ; [отв. ред. Т.С. Сорокина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : Рема, 2012. – 343, [1] с. : ил. + 1 CD. – Текст парал рус., казах. - На обл. указ. только 1-ый автор. – ISBN 978-5-88983-429-8
574515
  Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи 19 и первой половины 20 в. / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
574516
  Мусинов А.О. Казахско-киргизские литературные связи / А.О. Мусинов. – Алма-Ата, 1974. – 160с.
574517
   Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках.. – Алма-Ата, 1961. – 743с.
574518
   Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). – Алма-Ата, 1964. – 574с.
574519
  Махмудов Х. Казахско-русский словарь / Х. Махмудов, Г. Мусабаев. – Алма-Ата : Академия наук Казахской ССР, 1954. – 574 с.
574520
  Нуралиев Абдусаттар Казахско-таджикские взаимосвязи в области сказок и героического эпоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуралиев Абдусаттар; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
574521
  Кайшибаева Р.К. Казахско-украинские литературные связи / Р.К. Кайшибаева. – Алма-Ата, 1977. – 140с.
574522
  Утениязов С. Казахско-украинские этнические связи (после VI века) / Самат Утениязов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 39-42


  У даній статті докладно досліджується переселення на початку VII століття частини Уархунов (племена Забендер, Тарніяк, Котзагер), які мешкали в VI ст. н.е. в Арало-Каспійському регіоні, до Європи та приєднання до Уархунів, що утворили там каганат. Про ...
574523
  Востров В.В. Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова. – Алма-Ата, 1989. – 179с.
574524
  Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата
2. – 1988. – 288с.
574525
  Кенжалиев З.Ж. Казахское обычное право в условиях Советской власти / З.Ж. Кенжалиев, С.О. Даулетова. – Алматы, 1993. – 144с.
574526
  Момынов П. Казахское оперное искусство. / П. Момынов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
574527
  Ахметов З.А. Казахское стихосложение / З.А. Ахметов. – Алма-Ата, 1964. – 460с.
574528
  Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века / М.Х. Абусеитова ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
574529
  Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
574530
  Казиханов Є. Казахстан-Україна: століттями закріплена дружба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  В Казахстані з повагою ставляться до творчості Т. Шевченка і дбайливо зберігають ті місця, де він майже 11 років перебував у засланні. Практично в усіх містах є вулиці його імені. Доброю традицією в культурному житті Казахстану стали щорічні ...
574531
  Карнаухова Е.С. Казахстан -- новая база свеклосеяния и свеклосахарная промышленность. / Е.С. Карнаухова. – М.-Л., 1944. – 119с.
574532
  Назарбаєв Н. Казахстан - 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців / Н. Назарбаєв. – Київ : МАУП, 1999. – 184с. – ISBN 966-7312-87-9
574533
  Бучкин Б.А. Казахстан - республика крупного совхозного производства / Б.А. Бучкин. – Алма-Ата, 1956. – 131с.
574534
  Сахиев Казахстан - Россия: сотрудничество в обеспечении региональной безопасности / Сахиев, с. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
574535
  Отрощенко І.В. Казахстан - США: стратегічний партнерський діалог // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 123-132. – ISSN 1682-671Х
574536
   Казахстан - Украина: дороги и перекрестки 1917-2008 гг. : (сборник воспоминаний и документов) / Архив Президента Республики Казахстан ; Пососльство Украины в Республике Казахстан ; [ ред. кол.: З.С. Айдарбеков, Е.М. Грибанова, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова, Е.В. Чиликова ]. – Алматы : Print Express, 2009. – 320 с., 26 с. вкл. – ISBN 9965-32-818-8
574537
  Шилибекова А.С. Казахстан - Украина: роль университетов в развитии сотрудничества // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 214-218. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Про сотрудничество в образовательной сфере и перспективных направлений мжду Казахстаном и Украиной. В частности, про сотрудничество КНУ имени Тараса Шевченко с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева.
574538
  Челкаренко Т. Казахстан / Т. Челкаренко. – М, 1931. – 127с.
574539
   Казахстан. – Алма-Ата, 1935. – 258с.
574540
   Казахстан. – Москва, 1936. – 196с.
574541
   Казахстан : Физико-географическая характеристика. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 492с. : карта
574542
  Пальгов Н.Н. Казахстан : Популярный физико-географический очерк / Н.Н. Пальгов. – Москва : Географгиз, 1953. – 168с.
574543
  Сельвинский И.Л. Казахстан / И.Л. Сельвинский. – Алма-Ата, 1958. – 155с.
574544
   Казахстан. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
574545
  Гвоздецкий Н.А. Казахстан : очерк природы. / Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев. – Москва : Мысль, 1971. – 295с.
574546
   Казахстан в XV-XVIII веках.. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
574547
  Ташенев Ж.А. Казахстан в братской семье народов СССР / Ж.А. Ташенев. – Алма-Ата, 1960. – 230с.
574548
  Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Г. Абишев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 362 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-360
574549
  Жапанова М.Е. Казахстан в живописи Т.Г. Шевченко // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 42-46. – ISBN 978-601-80179-5-7
574550
  Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества / Г.А. Абишев. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 357 с.
574551
   Казахстан в нерушимом союзе братских республик. – Алма-Ата, 1972. – 319с.
574552
   Казахстан в огне гражданской войны.. – Алма-Ата, 1960. – 470с.
574553
  Сулейманов Б.С. Казахстан в первой русской революции / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1949. – 58с.
574554
  Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годов) : Автореф... канд. ист.наук: / Искакова Б.; Казах. гос. женский пед. ин-тут. Каф. маркс.-лен. – Алма-Ата, 1955. – 17л.
574555
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
1. – 1964. – 596с.
574556
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 528с.
574557
  Кульбаев С.Б. Казахстан в период принятия конституции и проведения первых выборов в Верховный Совет республики (1936-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кульбаев С.Б.; Казах. филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - Ин-т истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
574558
  Тулебаев Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Казахстан в семилетке. / Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Тулебаев. – М., 1959. – 47с.
574559
  Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено навчання в КДУ ім. Т. Г. Шевченка іноземних студентів, а також стажування студентів і педагогічну роботу викладачів цього університету за кордоном. Освещено обучение в КГУ им. Т. Г. Шевченко иностранных студентов, а также стажировку ...
574560
  Касым-Жомарт Токаев Казахстан в современном мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 19-28. – ISSN 0130-9625
574561
  Бекмаханова Нурия Ермухановна Казахстан в творчестве Н.И.Анова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмаханова Нурия Ермухановна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
574562
   Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1971. – 147с.
574563
   Казахстан в цифрах в 1988 году.. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
574564
  Жумасултанов А. Казахстан в экономическом сотрудничестве народов СССР / А. Жумасултанов. – Алма-Ата, 1977. – 137с.
574565
   Казахстан за 40 лет. – Алма-Ата, 1960. – 525 с.
574566
   Казахстан и Киргизия. – Москва, 1930. – 112с.
574567
  Ранета Л Казахстан и Украина: политические системы в контексте макроэкономической ситуации / Л Ранета, А. Кожабаева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0131-2227
574568
   Казахстан как он есть. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367с.
574569
  Алтайский К.Н. Казахстан мой / К.Н. Алтайский. – Алма-Ата, 1958. – 115с.
574570
  Гельбрас В. Казахстан после кризиса // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 75-83. – ISSN 1998-1813
574571
  Райхель Ю. Казахстан рветься в "тигри" Центральної Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Досвід Астани дуже корисний і Києву.
574572
  Ердалетов С.Р. Казахстан туристский / С.Р. Ердалетов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
574573
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1940. – 574с.
574574
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1947. – 140с.
574575
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1949. – 160с.
574576
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1955. – 155с.
574577
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1960. – 276с.
574578
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1962. – 340с.
574579
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
574580
  Исакина Юлия Казахстан. Алматы. Тонкости стоповера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-33 : фото
574581
  Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
574582
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Історія Алаш-Орди - уроки для України.
574583
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 21
574584
  Алиев Т. Казахстан: многовариантность макроэкономических показателей // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
574585
  Жетписбаева Б.А. Казахстан: образование в условиях полиязычия // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
574586
  Харченко С. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности / Сергей Харченко. – Москва : Зебра Е, 2010. – 591, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-94663-013-9
574587
  Худяков Ю.С. Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 149-151. – ISSN 0869-1908


  12 грудня 2008 р. в столиці Казахстану відбулася міжнародна наукова конференція "Казахстан: прошлое, настоящее, будущее".
574588
   Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 40. – ISSN 2074-6040
574589
  Параг Ханна Казахстан: Счастье - это когда много трубопроводов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 87-96. – ISSN 1998-1813
574590
  Мухамеджанов Э. Казахстан: шаг к европейской демократии? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 26-36. – ISSN 0201-7083
574591
  Белоусов Я.П. Казахстанская Магнитка / Я.П. Белоусов. – Алма Ата, 1962. – 176с.
574592
  Темиргалиев К.Е. Казахстанская партийная организация в борьбе за развитие нефтяной промышленности в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Темиргалиев К. Е.; Казах.ГУ, Каф. КПСС. – Алма-Ата, 1959. – 22л.
574593
   Казахстанская русистика в лицах / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
574594
  Ильин С. Казахстанские были / С. Ильин. – Алма-Ата, 1962. – 84с.
574595
   Казахстанские советские писатели.. – Алма-Ата, 1949. – 132с.
574596
  Покровский С.Н. Казахстанские соединения в битве на Курской дуге. / С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 130с.
574597
  Лісовенко М. Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 22-25
574598
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 24-25 : Фото
574599
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря (продовження) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 28-30 : Фото
574600
  Журинов М. Казахстанський досвід створення наукових університетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-28. – ISSN 0372-6436
574601
  Райхель Ю. Казахстанський транзит влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 11


  Назарбаєв не хоче повторювати помилок Карімова і готує майбутнє заздалегідь.
574602
  Назарбаєв Н.А. Казахстанський шлях / Нурсултан Назарбаєв. – Київ : Етнос, 2007. – 392с. – ISBN 966-522-159-0
574603
  Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-12
574604
  Ліскович М. Казахстану можна, а Україні - ні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  "В Астані створено суд на чолі з англійським лордом Гаррі Вульфом і його командою. Мета - залучення інвестицій."
574605
  Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1990. – 268с.
574606
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1973. – 244с.
574607
  Стамбеков К.Е. Казахстанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Стамбеков К.Е.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории Казах. ССР. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
574608
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
574609
   Казахсткая литература в оценке зарубежной критики. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
574610
   Казахсткая литература.. – Алма-Ата, 1971. – 20с.
574611
  Ніязбеков Б.Б. Казахська Радянська Соціалістична Респубіка. / Б.Б. Ніязбеков. – К., 1972. – 87с.
574612
  Омаров И.О. Казахська РСР / И.О. Омаров. – Київ, 1967. – 88с.
574613
   Казахське радянське оповідання.. – К., 1983. – 294с.
574614
   Казахські народні казки.. – К., 1980. – 104с.
574615
   Казахські народні казки.. – 2-е вид. доп. – К., 1992. – 198с.
574616
   Казахські прислів"я та приказки.. – К., 1976. – 126с.
574617
  Паламарчук П.Г. Казацкие могилы / П.Г. Паламарчук. – М, 1990. – 462с.
574618
  Пичета В.И. Казацкое государство на Украине ( ХVII-XVIIIвв.) / В.И. Пичета. – М, 1945. – 21с.
574619
  Кочегаров К.А. Казацкое посольство М. Родкевича-Портянки к турецкому султану в 1667 году // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 0132-1366
574620
  Пузанов И.Е. Казачата / И.Е. Пузанов. – М, 1968. – 127с.
574621
  Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
574622
  Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг / И.Г. Рознер. – Львов, 1966. – 200с.
574623
   Казачество в Октябрьской революции и гражданской войне.. – Черкесск, 1984. – 277с.
574624
  Герасимова И.Ф. Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 227-239. – ISSN 2313-1993
574625
  Мужев И.Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905-1907 гг. / И.Ф. Мужев. – Орджоникидзе, 1963. – 80 с.
574626
  Анцупов И.А. Казачество российское между Бугом и Дунаем / И.А. Анцупов. – Кишенев : Центральная типография, 2000. – 288 с. – ISBN 9975-9561-2-2
574627
  Варавва И.Ф. Казачий край / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1970. – 408с.
574628
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – 2-е изд. – М, 1985. – 285с.
574629
  Соклаков А.Ю. Казачий флот в контексте рассмотрения развития системы комплектования казачьих войск // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.254-260. – ISBN 966-7089-17-7
574630
  Макаров И.И. Казачий хутор / И.И. Макаров. – Рязань, 1962. – 288с.
574631
  Варавва И.Ф. Казачий шлях / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 126с.
574632
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1941. – 139с.
574633
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1968. – 79с.
574634
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – М, 1981. – 574с.
574635
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – Волгоград, 1987. – 528с.
574636
  Великанов В.Д. Казачонок / В.Д. Великанов. – Москва, 1958. – 72с.
574637
  Билый И.А. Казачьи земли : Территория и народонаселение. Отдельный оттиск статей из номеров 19-23 журнала "Вольное Казачество- Вільне Козацтво" / И.А. Билый. – Прага, 1928. – 25с.
574638
  Сень Д.В. Казачьи сообщества Крымского ханства и старообрядчество на Северном Кавказе в конце XVII - XVIII веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 141-146. – ISSN 0869-5687
574639
  Сафронов В.Н. Казачья балка / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1973. – 224с.
574640
  Софронов А.В. Казачья весна / А.В. Софронов. – М., 1946. – 72с.
574641
  Исаков А.М. Казачья дума / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1948. – 100с.
574642
  Шимко Л.И. Казачья площадь. / Л.И. Шимко. – М., 1984. – 63с.
574643
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – М., 1942. – 48с.
574644
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Ростов -на-Дону, 1944. – 79с.
574645
  Анисимов С.С. Казбек / С.С. Анисимов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 87с. + карта Казбека
574646
  Кожевников-Степной Казбек / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1957. – 35с.
574647
  Паффенгольц К.Н. Казбек / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1977. – 91с.
574648
  Сафонов Э.И. Казенные люди / Э.И. Сафонов. – М., 1981. – 560с.
574649
  Путилова М.В. Казенные предприятия Екатеринбургского горного округа в середине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Путилова М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
574650
  Курбанов А.Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 77-83. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
574651
  Кумыков Т.Х. Кази Атажукин / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1969. – 172с.
574652
  Сташене Дангуоле Ладиславовна Казимерас Мешкаускас : Указатель литературы / Сташене Дангуоле Ладиславовна, Сантацкене Ирена Юльевна. – Вильнюс, 1987. – 102с.
574653
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность : исследования кандидата К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с.
574654
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность (1791-1935) : исследования канд. К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1890-91. – Библиогр.: "Литература о Бродзинском" (с. VII-XV)
574655
  Коржев В.Г. Казимир Лисовский. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1980. – 66 с.
574656
  Велігоцька Н. Казимир Малевич - транзит у Вічність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Про маловідому - конотопську - сторінку у творчості великого художника.
574657
  Егоров И.М. Казимир Малевич / И.М. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 56 с. – ISBN 5-07-001362-9
574658
   Казимир Малевич // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 101 : Малевич Казимир. – С. 3-31.
574659
  Пугач О. Казимир Малевич // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  До 140-річчя від дня народження.
574660
   Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)


  Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, ...
574661
  Никитин Н. Казимир Малевич: чертежник пустыни // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Казимир Северинович Малевич (1878-1935) - укр. художник-авангардист україно-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва.
574662
  Дубровский В.В. Казимир Нарбут / В.В. Дубровский. – Минск, 1979. – 136с.
574663
  Задорожний М.П. Казимир Новак - мандрівник зі Стрия // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 62-64 : фото
574664
  Кахнич В. Казимир Пшибиловський - видатний історик права Львівського університету (1900 -1987) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 283-290. – ISSN 0132-1331
574665
  Ясиневич Н. Казимир Сіхульський - художник доби сецесії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 396-409. – ISSN 1992-5514


  Казимир (Казімеж) Сіхульський (1879-1942) - визначний польський маляр і графік. У своїй творчості широко використовував галицькі мотиви, зокрема у нього багата гуцульська тематика, народні мотиви в релігійних картинах, символічні вітражі і мозаїки.
574666
  Гулевич В.П. Казимир Яґайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 40-66. – ISSN 0130-5247


  Менґлі I Гірей — кримсько-татарський державний, політичний і військовий діяч.
574667
  Аксси В. Казино - stories // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 7-87. – ISSN 0131-8136
574668
  Рей Пьер Казино "Палм-Бич". / Рей Пьер. – Смоленск : Русич, 1993. – 448с. – ISBN 5-88590-068-X
574669
  Флеминг Я. Казино "Рояль" / Я. Флеминг. – Москва : Аспект, 1990. – 122с.
574670
  Сафронов Виталий Казино: математика азарта : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 100-112 : Іл.
574671
  Соболь Олексій Казиранга. Земля великих тварин // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 66-69 : фото
574672
   Казіміров Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 37. – ISBN 966-8352-11-4
574673
  Мелешко В. Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
574674
  Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Казку про тварин - один із найдавніших жанрів фольклору - розглянуто в контексті індійського фольклорного твору "Панчатантра". Досліджено ґенезу сюжету казки та її міфологічний символізм. Deals with popular animal stories which are considered to ...
574675
  Дельта П.С. Казка без назви / П.С. Дельта. – 7-е вид. – [Афіни : Естія, 1996. – 234 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0311-7
574676
  Чендей І.М. Казка білого інею : повість ; оповідання / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1979. – 197 с. : іл.
574677
  Чендей І.М. Казка білого інею / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 80 с.
574678
  Свіфт Д. Казка бочки. Написана для загального вдосконалення людства. / Д. Свіфт. – К., 1958. – 40с.
574679
  Бутенко Яніна Казка в якій ми живемо : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 144
574680
  Горобець Ірина Казка Данії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 110-115 : Фото
574681
  Гончарук Д.Д. Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino" в українському перекладі Анатолія Іллічевського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 200-207


  У статті висвітлено головні аспекти, підходи та особливості перекладу італійської авторської казки Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно». Проаналізовано специфіку відтворення онімів та емотивно забарвленої лексики. В статье рассмотрены основные проблемы, ...
574682
  Лепкий Б.С. Казка мойого життя / Б.С. Лепкий. – Івано-Франківськ, 1998. – 256 с.
574683
  Авенаріус П. Казка про бжілку-волохатку / П. Авенаріус ; пер. Т. Чепівський. – Житомир : Друк. Волинської губ. нар. управ., 1918. – 28 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Библиотека украинских писателей)
574684
  Вовк В. Казка про вершника / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1992. – с.
574685
  Панч П. Казка про двох братів та їх сестричку Івону / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 19 с.
574686
  Андієвська Е. Казка про двох пальців // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 30-34
574687
  Франко І.Я. Казка про Добробит : Патріотичні пориви / Іван Франко. – Харків : РУХ, 1926. – 28 с. – (Кооперативне видавництво "Рух" ; № 19)
574688
  Пушкін О.С. Казка про золотого півника / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 15с.
574689
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Галика / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 80 с.
574690
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Голика та його брата, про морських людей та кита-рибу про мишиного князя Лаврина, комаря Ромася та іхне військо, про двох вдячних щук та про змія Гаврила і його дочку красуню Марисю / Л.С. Первомайський. – Київ, 1939. – 84 с.
574691
  Забужко О. Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – Київ : Факт, 2000. – 84с. – ISBN 966-7274-64-0
574692
  Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість (2000) // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 8-47. – ISBN 978-985-6998-70-9
574693
  Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі


  У статті здійснено аналіз сюжету про чарівну сопілку та мотиву сестровбивства в українській літературі та фольклорі. Головним мотивом літературної інтерпретації даного сюжету є антиномія життя/смерть. Також у статті означено деякі філософські та ...
574694
   Казка про липку і зажерливу бабу.. – К., 1967. – 12с.
574695
  Іваненко О. Казка про маленького Піка / О. Іваненко. – Київ, 1981. – 16 с.
574696
  Пушкін О.С. Казка про мертву царівну / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 29с.
574697
  Яцків М.Ю. Казка про перстень : [Оповідання] / Михайло Яцків. – Львів : [Hакладом М. Дяковичівної. Загальна дpук.], 1907. – 125, [1] с. – (Молода Муза ; [Ч.] 3)


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
574698
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 23с.
574699
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 16с.
574700
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1957. – 12с.
574701
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1966. – 16с.
574702
  Мирний П. Казка про правду та кривду / Панас Мирний. – Полтава : [Вид-во Полтав. Т-ва "Просвіта"], 1920. – 39 с.
574703
  Пушкін О.С. Казка про рибака і рибку / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 16с.
574704
  Пушкін О. С. Казка про рибалку та рибку А.С. Пушкина [О.С. Пушкіна] / Переклад з російської мови А. Кащенка. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1907. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
574705
  Околітенко Н.І. Казка про синього птаха / Н.І. Околітенко. – Київ, 1986. – 247 с.
574706
  Красножон К.В. Казка про собаку та вовка у вимірах літературознавчої стилістики (фоніка, ритміка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 99-106
574707
   Казка про спільну колиску, старшого та менших братів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 90-99. – ISBN 978-966-00-1476-3
574708
   Казка про срібне блюдечко і наливне яблучко. – Київ, 1975. – 16с.
574709
  Костенко О. Казка про те, як право чудо ловило, або евристика нормативності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 128-155. – ISBN 978-966-306-020-4
574710
  Ярмуш В.І. Казка про тебе : поезії / В.І. Ярмуш. – Львів : Каменяр, 1972. – 44 с.
574711
  Ніцой Лариса Казка про українське щастя : казка // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
574712
  Пушкін О.С. Казка про царя Салтана / О.С. Пушкін. – Х, 1937. – с.
574713
  Панчев П. Казка про чотирьох близнюків = Комедія для дітей і дорослих : проза: п"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 104-130. – ISSN 0208-0710
574714
  Талалаєвський М.А. Казка про щастя : поезії / М.А. Талалаєвський. – Київ, 1975. – 208 с.
574715
  Мокляк Л.І. Казка як джерело формування духовної культури дюдини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 116-120. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
574716
  Прокопова О. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів
574717
  Дубина О. Казка як інформаційна формула // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 157-164
574718
  Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції


  У статі розглядаються особливості такого літературного жанру як казка, прослідковується зв"язок між фольклорною (народною) казкою та літературною казкою. Процес перетворення фольклорної казки у літературну розглянуто у двох вимірах: у європейській та ...
574719
  Величко Олена Борисівна Казка як феномен культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 16 с.
574720
  Величко О.Б. Казка як феномен культури (естетичний аспект аналізу) : Дис... канд філос.наук: 00.00.04 / Величко О. Б.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 116л. – Бібліогр.:л.103-116
574721
  Кизилова В.В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 394-400


  У статті розглядається своєрідність жанрової взаємодії казки, байки, новели у творах українських письменників ІІ половини ХХ століття. Наголошується, що процес модифікації авторської казки відбувається в даному випадку шляхом звернення до попередніх ...
574722
  Бакуменко О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 4


  Спогади про казкаря Веніаміна Юхимовича Росіна
574723
  Коваленко О. Казкар епохи відродження [Леонардо да Вінчі] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Як згодом скажуть про Леонардо сучасники, "всією своєю подобою виявляв справжнє втілення благородства знань".
574724
  Гордон О. Казкар із майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 2


  На смерть і життя Романа Гамади - українського сходознавця та перекладача.
574725
  Якуба О.В. Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
574726
  Сабат Галина Казки - "вандрівки" Івана Франкаа


  У статті аналізується характер нарації у формі подорожі в казках І. Франка. Наголошується, що герой-мандрівник - надзвичайно поширений персонаж в естетичній системі романтизму - актуалізується у творчості І. Франка, однак уже з неоромантичним ...
574727
  Бідная О.Г. Казки - скарбниця мудрості = Fairy tales - the mine of wisdom : навч. посіб. з домаш. читання для студентів І-ІІІ курсів за творами О. Уайльда / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 166 с. : іл. – Назва обкл.: Fairy Tales - the Mine of Wisdom. - Текст англ.
574728
  Ляфонтен Ж. Казки / Ж. Ляфонтен. – К.-Лейпціг. – 42 с.
574729
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – У Київі [Київ] : [З дpук. Т-ва М.О. Гиpич], 1906. – [1], 245 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчина з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Снігова коpолева; Дикі лебеді; Свічки; Дзвін.
574730
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої дpук. спілки]. – (Бібліотека "Молодість" ; кн. 15)
Кн. 1 : Казки Андерсенови. – 1918. – 192 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
574731
  Уйда Казки / Уайда ; Пер. О. Кривинюк. – Січеслав : Українське вид. в Січеславі, 1919. – 118 с. ; № 54
574732
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки. – Київ : Вид-че Т-во "Поступ". – (Бібліотека "Молодість" ; кн. XV)
Кн. 2. – 1919. – 192 с.


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
574733
  Жук М. Казки / написав Михайло Жук. – [Чернігів] : [Друк. у 2 Рад. друкарні ; Вид. Губнаросвіти Чернигівщини], 1920. – 84 с. – (Видання Губнаросвіти Чернигівщини ; секція виданича)


  На тит. стор. надпис: Історія книжки: видана після величезних заходів і місцевих "учених" комісій, які продовжували свою працю на протязі пів року.Матеріял скоротили і друга серія казок лед... не видана. Написана книжка "дітям України" - була послана ...
574734
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки : в 5-ті т. / Ханс-Крістіан Андерсен ; Переказ з нім. пер. (зробленого самим авт.) під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав ; Відень : Стежка додому ; Wien: Друк. J.N.Vernay. – (Дитяча бібліотека)
Т. 2. – 1920. – 160 с. : мал. – Прим. дефектний, без тит. стор., описан по інтернету: Віртуальна бібліографічна довідка, Об"єднана довідкова служба бібліотек України
574735
  Франко І.Я. Казки : Лисичка кума. Лисичка і рак. Старе добро забувається. Їжак та заєць. Осел і лев / Ів. Франко ; Малюнки і обгоpтка худож[ника] П. Лапина. – Київ : Книгоспілка ; Дpук. Київ. Філії "Книгоспілки", 1923. – 39 с.
574736
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 60с.
574737
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1954. – 280 с.
574738
  Грімм Казки / Брати Грімм ; [переклали казки з нім. мови Є. Короткевич та С. Головківська]. – Київ : Молодь, 1954. – 316 с.
574739
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.1. – 1956. – 127, [2]c. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
574740
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.2. – 1958. – 75с. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
574741
  Маршак С.Я. Казки / С.Я. Маршак. – К., 1960. – 456с.
574742
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1964. – 63с.
574743
  Андерсен Ганс Крістіан Казки / Андерсен Ганс Крістіан. – Київ, 1964. – 125с.
574744
  Чумак Р.М. Казки : за народними мотивами / Р.М. Чумак. – Київ, 1966. – 63 с.
574745
  Іваненко О.Д. Казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1976. – 400 с.
574746
   Казки. – Київ : Веселка, 1978. – 219с.
574747
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1980. – 80с.
574748
  Вовчок Марко Казки : Для сер. шк. віку / Вовчок Марко. – Київ : Веселка, 1988. – 381с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-301-00157-4
574749
  Суходольська-Сєдова Казки / Суходольська-Сєдова. – Київ : Кобза, 2004. – 64с. – ISBN 966-8024-43-5
574750
  Андієвська Е. Казки : Вибране // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.116-149
574751
  Топеліус З. Казки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 359-384.
574752
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – [2-е вид.]. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 1 : Сузір"я сон-трави : повісті-казки. – 2009. – 560 с. – Назву кн. взято з обкл.
574753
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 2 : Гніздо рай-птиці : повісті-казки. – 2009. – 556 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
574754
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 3 : Очеретина : повісті-казки. – 2009. – 440 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
574755
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
Т. 4 : Нитка долі : повісті-казки. – 2011. – 488 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
574756
  Андерсен Ганс Крістіан Казки Андерсена / Андерсен Ганс Крістіан. – Київ, 1967. – 114с.
574757
  Мельник О.В. Казки братів Гримм як мовне вираження національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 269-274
574758
   Казки Буковини. – Ужгород : Карпати, 1973. – 240 с.
574759
   Казки Буковини.. – Ужгород : Карпати, 1968. – 219 с.
574760
  Смаало Н.С. Казки в записах Марка Вовчка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 125-127
574761
  Гофман Єжи Казки Гофмана. Українські : [інтерв"ю з кінорежисером Є. Гофманом] / Гофман Єжи, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
574762
  Платонов Ю. Казки далеких народів / Ю. Платонов. – Х.-К.
1. – 1925. – 103с.
574763
   Казки для хлопчиків : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. О. Івасюк] ; пер. з чеської Віктора Павлюка ; [худож. І. Стасюк]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 71, [1] с. : іл. – Казки авт.: М. Мікшічка, Б. Нємцова, Ф. Бартоша, В. Тржебізкого, Б. Кулди. – ISBN 978-966-399-818-3
574764
   Казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 88-98 : Фото
574765
   Казки і легенди Індії. – К., 1991. – 102с.
574766
  Штойко Л.Л. Казки і легенди народів світу / Л.Л. Штойко, Л.Г. Левчук. – К, 1983. – 112с.
574767
  Закревська Я.В. Казки Івана Франка / Я.В. Закревська. – К, 1966. – 107с.
574768
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – 389с. – Бібліогр.: л. 352 - 389
574769
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 41 назва
574770
  Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
574771
   Казки Карпат : Українські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1989. – 418с.
574772
  Поліщук В.П. Казки Карпатського лісу / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1968. – 272 с.
574773
  Еме М. Казки кота Воркота / М. Еме. – К., 1991. – 135с.
574774
   Казки кримських татар : для мол. та серед. шк. віку / упоряд. Лариса Гуманенко, Олексій Доля ; худож. Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Сер. засн. 1978 р. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-01-6004-0


  В пр. №1715600 напис: Кафедрі фольклористики з любов"ю. Підпис. Доля О.Л., Підпис. Покровська І.Л., Підпис. Емірамзаєва А.С., Підпис. Емірамзаєва С.С. В змісті казки: Мудра Джиранча / пер. С. Тельнюк ; Сівач перлів / пер. С. Тельнюк ; Морська діва ...
574775
  Ісакова М. Казки Л,Керролла про Алісу як "знята" модель роману Айрис Мердок "The Flight from the Enchanter" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 274-283. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
574776
   Казки народів Африки. – К., 1993. – 157с.
574777
   Казки народів світу. – К., 1989. – 447с.
574778
   Казки народів СРСР. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
574779
   Казки народів СРСР. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
574780
   Казки народів СРСР. – К., 1989. – 442с.
574781
   Казки одного села. – Ужгород : Карпати, 1979. – 367 с.
574782
  Маландій О. Казки Очеретянки / О. Маландій. – Київ : Мистецтво, 1998. – 28с. – ISBN 5-7715-0747-4
574783
  Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327с. – ISBN 5-7757-0414-2
574784
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Харків, 1934. – 156с.
574785
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1965. – 95с.
574786
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1982. – 94с.
574787
  Каххар А. Казки про минуле : повість / А. Каххар. – Київ : Дніпро, 1974. – 376 с.
574788
   Казки про тварин. – Київ : Наукова думка, 1976. – 575 с.
574789
   Казки про тварин. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с. – (Біб-ка укр. усної народної творчості)
574790
  Пацеєвська О. Казки Спиридона Осташевського в оцінці І. Франка та його наступників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISBN 966-594-298-0
574791
  Єрошенко В. Казки та легенди / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
574792
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
574793
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
574794
  Литвиненко В. Казки та оповідання / В. Литвиненко. – К., 1979. – 126с.
574795
  Міхновський М.І. Казки та оповідання з недійсного життя : Spirillum patricianum ukrainofilicum : (дісертація на доктора патріотизму) / Микола Гедзь [псевд. М.І. Міхновського]. – Харьков : Друк. "Печатное дело", 1912. – 40 с.
574796
   Казки та оповідання з Поділля. – К.
Ч. 1-2. – 1928. – с.
574797
  Левченко М. Казки та оповідання з Поділля / М. Левченко. – Київ
Вип. 1 - 2. – 1928. – 598 с.
574798
  Шолом-Алейхем Казки та розповідання / Шолом-Алейхем, 1930. – 463 с.
574799
  Ламонова О. Казки та сни Галини Бодякової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.191-192. – ISSN 0208-0710
574800
  Савельєва М. Казки у стилі Гауді // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.18-26.


  [Барселона. Дорожні нариси. ]
574801
  Фенелон Казки Фенельона / Фенелон. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 48 с.
574802
  Сухомлинський В.О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповідання : для дітей молод. та серед. шк. віку / В.О. Сухомлинський ; худож. М.В. Перевальська. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
574803
  Зборовська Ніла Казки як психотерапія для дорослих і дітей
574804
  Денисенко М.В. Казки, легенди, міфи, притчі, говірки, байки : тексти та завдання для розвитку вмінь усного та писемного мовлення / М.В. Денисенкко, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко ; за ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2008. – 130 с. – Обкл. та текст англ. мовою. – ISBN 978-966-96538-8-8
574805
  Письменна Л.М. Казки, небом криті, а вітром підбиті / Л.М. Письменна. – Київ, 1990. – 325с.
574806
  Ламонова О. Казки, розказані Оленою Духневич // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.185-187. – ISSN 0208-0710
574807
  Грімм Казки. / Грімм, брати. – Катеринослав, 1918. – 32с.
574808
  Салтиков-Щедрін Казки. / Салтиков-Щедрін. – К., 1949. – 226с.
574809
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1965. – 136с.
574810
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1968. – 64с.
574811
  Сержпутоускі А. Казкі і апавяданьні Беларусау з слуцката павету / А. Сержпутоускі. – Л., 1926. – 252с.
574812
   Казкі і легенды роднага краю.. – Мінськ, 1960. – 258с.
574813
  Задорожний М.П. Казкова Арізона // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 36-42 : фото
574814
  Лучук В.І. Казкова орбіта: Вірші, казки, загадки для дітей молод.шк. віку. / В.І. Лучук. – Львів, 1981. – 88с.
574815
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
574816
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 5 назв
574817
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України. - Рукопис [ автореферат) / підготував Ігор Гунчик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 141-142. – ISSN 2225-5095


  Огляд наукового видання. Додається список публікацій.
574818
  Дяченко-Лисенко Любов Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
574819
  Дяченко-Лисенко Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : Урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
574820
  Стехун Л.М. Казкове місто серед Айсбергів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 32 : фото
574821
   Казкове Різдво у Хевізі : Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 30-31 : фото
574822
  Покидько Г. Казковий вимір простору дитинства в романі Е. Тайлер "Святий "Можливо" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 194-199
574823
  Чабанівський М.І. Казковий край / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 192с.
574824
  Панасюк С. Казковий куточок Опішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 13


  Прот багатогранну діяльність Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко.
574825
  Демедюк М. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегілнальної своєрідності українців : (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 204-210. – ISSN 0130-528Х
574826
   Казковий світ Out of the blue Capsis Elite Resort : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 38-39 : Фото
574827
  Макаренко О.Ю. Казковий світ іграшки / О.Ю. Макаренко. – Київ, 1984. – 56с.
574828
  Михайлов В.А. Казковий світ рудних мінералів (Відгук на навчальний посібник І.К. Латиша "Рудні мінерали та їх діагностика") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817
574829
  Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової Гайдамаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-158
574830
  Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 301-308. – ISBN 978-966-171-890-5


  Автором статті розглядається проблема трансформації казкового дискурсу в творах українського драматурга. Виявлені казкові елементи в п"єсах драматурга, розглянуті шляхи їх трансформації.
574831
  Клокун Т.В. Казкові образи в сучасному дитячому анекдоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 169-173
574832
  Костюк В. Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / Василь Костюк ; [ред. Д. Головко ; худож. П. Печорний]. – Київ : Український писменник, 2016. – 78, [2] с. : іл. – В кн. також: Казкові таємниці / В. Костюк ; Прилетіла ластівонька / Н. Костюк. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
574833
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 239-253


  У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій Івана Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на ...
574834
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 48-60
574835
  Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка : (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз ; НАНУ, Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.К. Нахлік]. – Львів, 2005. – 314 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 6). – ISBN 966-02-2900-3; 966-02-3395-7
574836
  Терлецька Г Л. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології арт-терапії в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу казкотерапії як шляху до інтеграції особистості.
574837
   Казкы и оповидання [Казки і оповідання] / [Склав Б. Гpінченко]. – Кіив (Київ) : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. В.І. Завадзкого, 1890. – 60, III c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки та оповідання
574838
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 1. – 2006
574839
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 3. – 2006
574840
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 4/5. – 2006
574841
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 6. – 2006
574842
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 7/8. – 2006
574843
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 9. – 2006
574844
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 10. – 2006
574845
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 11/12. – 2006
574846
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 1. – 2013
574847
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 2. – 2013
574848
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 3. – 2013
574849
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 4. – 2013
574850
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 5. – 2013
574851
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 6. – 2013
574852
  Кузнецова Т.З. Казначейский механизм управления доходами бюджета и его развитие // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1993-3541
574853
  Гусев С.И. Казначейство как субъект управления государственными финансами // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1993-3541
574854
   Казначейська система : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с. – ISBN 966-7952-13-4


  Розглядаються основні коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів. Для студентів зі спеціальності "Фінанси"
574855
  Юрій С.І. Казначейська система : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
574856
  Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-64
574857
  Гуляницька Ю.В. Казначейська система касового виконання державного бюджету за доходами визначення основних проблем виконання та шляхи вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 185-187. – ISBN 978-966-188-219-4
574858
  Попова Л.М. Казначейська справа : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
574859
  Біттер О.А. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / Олександр Біттер, Юрій Голинський. – Львів : Видавництво ННВК "АТБ", 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-205. – ISBN 978-966-2042-28-3
574860
  Семеніхін І.М. Казначейське обслуговування Збройних cил України / І.М. Семеніхін, Р.М. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні положення фінансування збройних сил через органи державного казначейства в умовах ринкової економіки. Considered are general positions of financing of the Armed Forces through agencies of the state Treasury in conditions of market ...
574861
  Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 4 назви
574862
  Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: Теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 19-31. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
574863
  Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 19-23. – Бібліогр.: 5 назв
574864
  Лермонтов М.Ю. Казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1983. – 39с.
574865
  Нагаев Г.Д. Казнен неопознанным... : повесть о Степане Халтурине / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с. – (Пламенные революционеры)
574866
  Ге Г. Казнь / Г. Ге, 1942. – 90с.
574867
  Коттон Д. Казнь на мосту / Д. Коттон. – М., 1992. – 189с.
574868
  Буш Ю. Казнь современного Вавилона, или Пруссаки под Парижем с 1870-71 гг. : В 2 ч. / Сост. Буш ; Пер. с нем. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л.В. Фомина], 1881. – [2], 344, 348 с.
574869
   Казочкы [Казочки] [та віpші]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1896. – 76 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
574870
  Джадсон Оливия Казуары. Большая птица / Джадсон Оливия, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 114-129 : фото
574871
   Казус Даниэля Штайна : Записки из бутылки / С. Беляков, М. Горелик, Ю. Малицкий, И. Роднянская // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 161-191. – ISSN 0130-7673


  Добірка статей про роман російської письменниці Людмили Улицької ( "Даниэль Штайн, переводчик". - М.: Эксмо, 2006).
574872
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0042-8779
574873
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-70. – ISSN 0042-8779
574874
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0042-8779
574875
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-61. – ISSN 0042-8779
574876
  Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие: уч. пособие / Б.Л. Зотов. – К., 1979. – 79с.
574877
  Романенко С.А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское пространство // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 118-131. – ISSN 0869-0499
574878
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : Роман / Л.Е. Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 464. – Шифр. дубл. 8рт Улиц. – (Современная проза). – ISBN 5-699-01052-1, 5-04-005667-2
574879
  Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 0130-9625
574880
  Гусев Ю. Казус Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795
574881
  Щербакова Елена Валерьевна Казус Ницше и казус Вагнера в культуре Германии первой половины ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.43-46. – ISSN 2073-9702
574882
  Вереша Р.В. Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 130-142. – ISSN 2310-6166
574883
  Рябець Л. Казуси і колізії українського правопису // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 90-97. – ISBN 966-7773-70-1
574884
  Бекхожин Х.Н. Казхская прогрессивно-демократическая печать во второй половине ХІХ и начале ХХ вв / Х.Н. Бекхожин. – Алма-Ата, 1976. – 74с.
574885
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
574886
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
574887
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
574888
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
574889
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
574890
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
574891
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
574892
  Коваленко-Коломацький Каинь и Авель / Коваленко-Коломацький. – К, 1918. – 16с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
574893
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
574894
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
574895
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
574896
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
574897
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
574898
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
574899
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
574900
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
574901
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
574902
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
574903
  Байрон Д.Г. Каїн Містерія / Д.Г. Байрон. – Київ, 1925. – 125 с.
574904
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
574905
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
574906
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
574907
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
574908
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
574909
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
574910
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
574911
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
574912
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
574913
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
574914
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
574915
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
574916
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
574917
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
574918
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
574919
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
574920
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
574921
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2005. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3003-0


  У повісті "Кайдашева сім"я" на прикладі життя звичайної селянської сім"ї змальовано безпросвітну темноту, що непроглядно огорнула пореформенну Україну
574922
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
574923
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
574924
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
574925
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
574926
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
574927
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
574928
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
574929
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
574930
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
574931
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
574932
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
574933
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
574934
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Х., 1931. – 264с.
574935
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
574936
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
574937
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
574938
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
574939
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
574940
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
574941
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
574942
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
574943
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / Антощенко-Оленев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127с.
574944
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
574945
  Аубекиров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш-Караганда / Б.Ж. Аубекиров, Э.В. Чалыхьяян. – Алма-Ата, 1974. – 108с.
574946
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Базаров, Даши-Дондок. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179с.
574947
   Кайнозойская история полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий.. – Л., 1968. – 156с.
574948
   Кайнозойская эволюция земной коры и тектогенез Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
574949
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
574950
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
574951
   Кайнозойские коры выветривания и осадочные формации Западного Прибайкалья. – Новосибирск, 1976. – 155с.
574952
  Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса = Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.А. Савронь. – Киев : Вища школа, 1975. – 200с. + Карта
574953
  Мельников О.А. Кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Сахалина / О.А. Мельников. – М., 1977. – 243с.
574954
   Кайнозойские отложения европейского Северо-Востока СССР и геология россыпей.. – Сыктывкар, 1987. – 94с.
574955
  Резанов И.Н. Кайнозойские отложения и морфоструктура Восточного Прибайкалья / И.Н. Резанов. – Новосисирск, 1988. – 126с.
574956
  Музис А.И. Кайнозойские отложения и новейшая текстоника олекмо-витимской горной страны : Автореф... канд. геол.наук: 04.123 / Музис А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
574957
  Логачев Н.А. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. / Н.А. Логачев. – Москва, 1964. – 196с.
574958
   Кайнозойские отложения, почвы, мерзлотные и инженерно-геологические условия Западной Сибири. – М., 1980. – 256с.
574959
  Горяйнов С.В. Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 55-66. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрены результаты кайнозойских (ларамийских и аттических) этапов складчатости в Украине и на сопредельных территориях Польши.
574960
   Кайнозойский покров большеземельской тундры.. – М., 1963. – 240с.
574961
   Кайнозойский седиментогенез и стрктурная геоморфология СССР.. – Л., 1987. – 109с.
574962
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1980. – 215с.
574963
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1984
574964
   Кайраккумское водохранилище : результаты исследований по гидробиологии. – Душанбе : Дониш, 1982. – 287 с.
574965
  Минин И.А. Кайские повести : для средн. школ. возраста / И.А. Минин; пер. с коми-перм. – Пермь, 1979. – 183 с.
574966
  Байрамукова Н.М. Кайсын Кулиев / Н.М. Байрамукова. – Москва, 1975. – 270 с.
574967
  Эфендиева Т.Е. Кайсын Кулиев / Т.Е. Эфендиева. – М., 1985. – 125с.
574968
  Рассадин С.Б. Кайсын Кулиев. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1974. – 158 с.
574969
  Дементьев В.В. Кайсын Кулиев: Размышления о жизни и творчестве / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1988. – 230с.
574970
  Синельников Сергей Кайсэки:: камень в желудке : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 84-89 : Фото
574971
  Табачник Д. Как "вешатели" спасали Россию = Скверная традиция травить власть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  При наблюдении за позиционирующими себя в качестве оппозиционных укр.и рос. политиками и массмедиа, дошедшими до призывов ввести санкции против собственных стран, возникает естественное желание понять генезис данного явления. Для этого необходимо ...
574972
  Медведев А. Как "Газпром" выполняет поручение Госдепа США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 26-38. – ISSN 0130-9625
574973
  Сухарникова Т. Как "дядя Вася" уток стрелял // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 58-64. – ISSN 0235-7089


  Знаток и почитатель охоты Киров.
574974
  Церлинг В.В. Как "кормить" растения / В.В. Церлинг. – Москва, 1965. – 47с.
574975
  Касьянов Г. Как "общая" история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 158-184. – ISSN 1822-5136
574976
  Морозова Ю.В. Как "развязать язык" студента: к вопросу о развитии иноязычной коммуникативной компетенции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 88-91. – ISSN 1026-955X


  Поднята проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. Используя личный опыт преподавания английского языка в вузе, автор выделяет основные аспекты процесса формирования речевых навыков и останавливается ...
574977
   Как "устроен" человек : Беседы о кн. по анатомии, физиологии и гигиене человека. Для учащихся старш. кл. – Москва : Книга, 1986. – 48с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 18)
574978
  Хаткевич Василий Как 20 долларов продали за 6600000 : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3-4 : Іл.
574979
  Харитонов Э.В. Как 66 коломенцев в феврале 1991 года пытались уберечь СССР от распада // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 171-188. – ISSN 1606-0219
574980
   Как абитуриенту подать электронное заявление в вуз? [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
574981
  Брыль Р. Как Австралия не хочет повторить печальную судьбу России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 10
574982
  Кружков В. Как Австрия стала нейтральной // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 161-175. – ISSN 0130-9625


  З 26 жовтня 1955 р. зовнішня політика Австрії шикується з урахуванням міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету
574983
  Лавникевич Д. Как акционеры Facebook хотят избавиться от Цукерберга // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 09 июля (№ 28)
574984
  Васькин А. Как Александр Пушкин на Арбате поселился... // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 6. – С. 224-227. – ISSN 0131-2332
574985
  Макаров Н. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Н. Макаров. – Нью-Йорк. – 157с.
574986
  Вейцман Н.Р. Как анализировать баланс промышленного предприятия / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1961. – 68с.
574987
  Татур С.К. Как анализировать выполнение плана по выпуску продукции / С.К. Татур. – М., 1954. – 104с.
574988
  Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 203с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-004484-Х
574989
  Буслакова Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение : Учебное пособие / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 143с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-005384-9
574990
  Шеремет А.Д. Как анализировать работу своего предприятия / А.Д. Шеремет, К.И. Рыженков. – М, 1962. – 60с.
574991
  Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург. – 167с.
574992
  Григулис А.П. Как Артур делал карьеру : рассказы / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 154 с.
574993
  Вибе Д.З. Как астрономы изучают Вселенную // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 23-28
574994
  Комаров В.Н. Как астрономы изучают небесные тела / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 95 с.
574995
  Чирков Ю.Г. Как Афродита из пены морской... / Ю.Г. Чирков. – М., 1988. – 204с.
574996
  Пестушко Валерий Как бабочка перекрасилась : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52
574997
  Бажанов Е. Как без приглашения попасть в Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 1/2 (1120/1121). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
574998
  Геген-Дрейфюс Как бездомная собака / Геген-Дрейфюс. – Ленинград, 1961. – 118с.
574999
  Мошенская Л.Г. Как белорусы говорят по русски? / Л.Г. Мошенская. – Минск, 1992. – 156с.
575000
  Дворкина М.Я. Как библиотеки привлекают пользователей // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 345-349. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены способы, которыми библиотеки привлекают пользователей, включающие предоставление услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прежде всего дистанционных, применение модификаций ...
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,