Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
573001
  Касян Л. "Книга життя" Ірини Жиленко: "Homo feriens" в автобіографічно-мемуарному дискурсі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 41-49. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто мемуарно-автобіографічну книжку відомої української поетеси-шістдесятниці Ірини Жиленко "Homo feriens", зокрема, окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору, проаналізовано специфіку ...
573002
  Брафман Я.А. "Книга Кагала" : Материалы для изучения еврейского быта : в 2 ч. / собр. и пер. Яков Брафман. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Добродеева
Ч. 1 : / изд. под ред А. Брафмана. – 1888. – XVI, 482 с.


  На кн. печать: Из кн. Емануила Борисовича Левина
573003
  Дмитрів І. "Книга Лева" Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті розглядаються дотичності світоглядів і художньо-образної особливості творівБогдана-Ігоря Антонича і Григорія Сковороди. На основі збірки "Книга Лева" простежується ідейно-тематична спорідненість двох талановитих письменників
573004
   "Книга на службе мира, гуманизма и прогресса", международный симпозиум. Москва, 1972. – Москва, 1975. – 240с.
573005
  Кононенко О. "Книга не буває передчасною" : розмова з письменником, поетом і жірналістом О. Кононенком / Розпитував В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 8-9, 16


  Поет, прозаїк, журналіст Олексій Кононенко про творчість і книжку
573006
  Куліш П. "Книга о ділах народу українського..." : вибрані твори / Пантелеймон Куліш ; [упоряд., літ. ред. В.Т. Лазарєва] ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ МОНМС, 2012. – 224 с. : іл. – Додаток: с. 222. – Бібліогр. в підрядк. прим.
573007
  Оганесян Д.А. "Книга поэзии и поэтов" Ибн Кутайбы (828-889 гг.) / Д.А. Оганесян. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1986. – 148 с.
573008
  Рибалкін В.С. "Книга різновидів" ал-Халіла ібн Ахмада в історії арабського мовознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 91-98. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується місце і роль в історії афразійського мовознавства одного з найдавніших лінгвістичних трактатів арабського філолога ал-Халіла ібн Ахмада ал-Фарагіді (719-791) "Кітаб ал-джумал" ("Книга різновидів").
573009
  Гутковський В. "Книга року ВВС": подвійні стандарти? / В. Гутковський, М. Воробйов, Г. Пагутяк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 18


  Звернення до організаторів літературної премії "Книга року ВВС", Української служби ВВС та громадськості.
573010
  Калугин В.В. "Книга Св. Августина": ошибки перевода или разночтения оригинала? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-124. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
573011
  Эстулина С.Б. "Книга трехсот новелл" Франко Саккетти - памятник языка Треченто : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эстулина С.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 14 с.
573012
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2013. – 230 л. – Додатки : л. 197-230. – Бібліогр.: л. 161-196
573013
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
573014
   "Книга" : Каталог изданий 1974-1978 гг. – Москва : Книга
Вып. 3. – 1979. – 119 с.
573015
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – М., 1955. – 376с.
573016
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – Москва : Географгиз, 1956. – 376с.
573017
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
573018
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
573019
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
573020
  Белей Л. "Книга, що в ній є все" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 51 (371), 19-25 грудня. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Історія першої української енциклопедії: Української загальної енциклопедії (УЗЕ).
573021
  Ватуляк М. "Книгарні повинні бути добрими професіоналами / спілкувався Богдан Залізняк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 5


  Розмова із засновником Української книгарні імені Маркіяна Шашкевича у Львові - заслуженим працівником культури України Михайлом Ватуляком.
573022
  Весна М. "Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 17-20
573023
  Лебідь Світлана "Книги - мовні скарби" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-52
573024
  Зеров М. "Книги буття українського народу" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 139-145. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
573025
  Христоманос К. [Книга імператриці Єлизавети : сторінки щоденника / К. Христоманос; Константінос Хрістоманос. – Афіни : Нефелі, 1987. – 234, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 2])
573026
  Толочко П. Книга-енциклопедія "Острозька Академія" // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 21-22, 28


  Острог 2011. Національний Університет "Острозька академія".
573027
   Книга-мемориал воинов, погибших при защите Родины в Великую Отечественую войну 1941-1945 гг.. – Калинин, 1986. – 357с.
573028
  Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник / Микола Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 560с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-35-8
573029
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1940. – 411 с.
573030
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – К., 1972. – 336с.
573031
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 336 с.
573032
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – К., 1978. – 327с.
573033
  Макаренко А.С. Книга для батьків. / А.С. Макаренко. – К, 1980. – 328с.
573034
  Аллилуева С.И. Книга для внучек: Путешествие на Родину / С.И. Аллилуева. – Москва, 1992. – 168с.
573035
  Недогибченко І.Ю. Книга для дітей в Україні: до проблем якості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 90-96


  У статті розглядається інфраструктура дитячого українського книговидавництва. Автор класифікує видавництва дитячої книги за рівнем дотримання стандарту ДСТУ 29.6-2002 та аналізує його вплив на загальну якість дитячої книги. This article is about ...
573036
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – М, 1966. – 228с.
573037
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – 2-е изд. – М, 1973. – с.
573038
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – 2-е изд. – М, 1978. – 223с.
573039
  Потоцкая В.В. Книга для классического чтения для 9-10 кл. с. ш. / В.В. Потоцкая. – М., 1940. – 160с.
573040
  Васина-Гроссман Книга для любителей музыки / Васина-Гроссман. – Москва : Музгиз, 1962. – 168 с.
573041
  Романенко В.Н. и др. Книга для начинающего исследователя-химика / В.Н. и др. Романенко. – Л., 1987. – 279с.
573042
  Водовозов В. Книга для первоначального чтения : для старшего возраста и для взрослых : до 65 рисунков и табл. чертежей / В. Водовозов ; рис. исполены Пановым и Васнецовым и гравированы Рашевским, чертежи - Матте. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1883. – [VIII], 604 с., [2] л. ил. : ил.


  Содержит: Рассказы о животных и растениях жаркого пояса, рассказы из физики, из астрономической и физической географии, описание всех стран земного шара (исключая Европы) и племен, их населяющих; рассказы из путешествий, более подробное географическое ...
573043
  Вишнякова Т.А. Книга для преподавателя : (к комплексу учебных пособий по русскому языку для студентов-иностранцев технических вузов) / Т.А. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1977. – 215с.
573044
  Вишнякова Т.А. Книга для преподавателя / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 190с.
573045
  Брускин В.Я. Книга для радиомастера / В.Я. Брускин, Н.Я. Штехман. – Москва, 1967. – 247 с.
573046
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – М, 1985. – 448с.
573047
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – К, 1987. – 382с.
573048
  Макаренко А.С. Книга для родителей : К 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко. – Москва : Педагогика, 1988. – 304с. : ил. – (Б-ка для родителей)
573049
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – М, 1949. – 340с.
573050
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – 4-е изд. – М, 1950. – 360с.
573051
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – Свердловск, 1950. – 360с.
573052
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – Минск, 1951. – 300с.
573053
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Саратов, 1953. – 336с.
573054
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1954. – 352с.
573055
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1956. – 358с.
573056
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1968. – 359с.
573057
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Минск, 1976. – 352с.
573058
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Кишинев, 1977. – 352с.
573059
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Ростов н/Д, 1981. – 302с.
573060
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Л, 1981. – 319с.
573061
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1983. – 160с.
573062
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Новосибирск, 1983. – 319с.
573063
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1986. – 446с.
573064
  Маркуша А.М. Книга для сыновей и для пап / А.М. Маркуша. – Москва : Педагогика, 1990. – 173с.
573065
  Медведева И.Я. Книга для трудных родителей / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – М, 1994. – 269с.
573066
  Шкляева А.С. Книга для учителя / А.С. Шкляева. – М., 1965. – 64с.
573067
  Фоломкина С.К. др. Книга для учителя / С.К. др. Фоломкина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 232 с.
573068
  Старков А.И. Книга для учителя / А.И. Старков. – 4-е изд. – М., 1969. – 208с.
573069
  Угримова Т.А. Книга для учителя / Т.А. Угримова. – М, 1970. – 112с.
573070
  Фоломкина С.К. Книга для учителя / С.К. Фоломкина. – 3-е изд. – М, 1972. – 232с.
573071
  Фоломкина С.К. др. Книга для учителя / С.К. др. Фоломкина. – 4-е изд. – М, 1974. – 232с.
573072
  Кулигина А.С. Книга для учителя / А.С. Кулигина. – 3-е изд. – М., 1977. – 182с.
573073
  Уайзер Г.М. Книга для учителя : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1979. – 256с.
573074
  Старков А.П. Книга для учителя : 4 кл. / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1984. – 272с.
573075
  Богородицкая В.Н. Книга для учителя / В.Н. Богородицкая. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
573076
  Бим И.Л. Книга для учителя / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1990. – 158с.
573077
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – М., 1978. – 174с.
573078
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 2-е изд. – М., 1982. – 174с.
573079
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 3-е изд., перераб. – М., 1985. – 176с.
573080
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 176 с.
573081
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – М., 1986. – 77с.
573082
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 3-е изд. – М., 1990. – 77с.
573083
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 10 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – М, 1974. – 144с.
573084
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Диксон. – 2-е изд. – М., 1989. – 77с.
573085
  Шавернева Л.И. дрю Книга для учителя к учебнику английского языка для 1У класса школ с преподаваанием ряда предметов на английском языке / Л.И. дрю Шавернева. – 2-е дораб. изд. – М, 1986. – 173с.
573086
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 7-е изд. – М., 1978. – 207с.
573087
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1984. – 192с.
573088
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1989. – 237с.
573089
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – М., 1982. – 159с.
573090
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – М., 1984. – 159с.
573091
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 3-е изд. – М., 1985. – 159с.
573092
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1990. – 191с.
573093
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – М., 1971. – 128с.
573094
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – М., 1972. – 155с.
573095
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – М., 1973. – 128с.
573096
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – М., 1985. – 128с.
573097
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – М., 1989. – 158с.
573098
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва : Просвещение, 1970. – 158 с.
573099
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.П. Старков. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с.
573100
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – М., 1971. – 144с.
573101
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 5-е изд. – М., 1981. – 144с.
573102
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – М., 1984. – 96с.
573103
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – М., 1986. – 89с.
573104
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-10 классов средней школы / А.П. Старков. – М., 1977. – 270с.
573105
  Слободчиков А.А. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9-11 классов вечерней школы / А.А. Слободчиков. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 с.
573106
  Слободчиков А.А. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9-11 классов вечерней школы / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
573107
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – М., 1973. – 159с.
573108
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – М., 1976. – 159с.
573109
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – М., 1985. – 79с.
573110
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 2-е изд. – М., 1986. – 77с.
573111
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – Москва, 1973. – 128с.
573112
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1982. – 128с.
573113
  Шавернева Л.И. дрю Книга для учителя к учебнику английского языка для IV класса школ с преподаваанием ряда предметов на английском языке / Л.И. дрю Шавернева. – М, 1983. – 160с.
573114
  Хрусталева Л.В. Книга для учителя к учебнику английского языка для VI класса школ с углубленным изучением английского языка / Л.В. Хрусталева. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
573115
  Богородицкая В.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса школ с углубленным изучением английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1989. – 140с.
573116
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 10-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1986. – 78с.
573117
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 10-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 2-е изд. – М, 1990. – 71с.
573118
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 11го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова. – 2-е изд. – М, 1990. – 77с.
573119
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1980. – 193с.
573120
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 2-е изд. – М, 1984. – 193с.
573121
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4 класса средней школы / В.А. Белоусова. – 3-е изд. – М, 1986. – 191с.
573122
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 5-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1981. – 112с.
573123
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 5-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1989. – 221с.
573124
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 5 класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1981. – 135с.
573125
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 6-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1982. – 143с.
573126
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 7-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1983. – 127с.
573127
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 7-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 4-е изд. – М, 1989. – 146 с.
573128
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 8-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 3-е изд. – М, 1989. – 128с.
573129
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 9-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1990. – 93с.
573130
  Стродт Л.М. Книга для учителя к учебнику немецкого язык для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Л.М. Стродт. – 3-е изд. – М., 1983. – 128с.
573131
  Гез Н.И. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез. – М., 1973. – 176с.
573132
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез. – 2-е изд. – М., 1975. – 176с.
573133
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1990. – 78с.
573134
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – 5-е изд. – М., 1982. – 175с.
573135
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 3-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – Москва : Просвещение, 1977. – 192 с.
573136
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса среденй школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1984. – 288с.
573137
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1986. – 288с.
573138
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1980. – 352с.
573139
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1982. – 352с.
573140
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 5-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – М., 1978. – 103с.
573141
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 5-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – 2-е изд. – М., 1981. – 103с.
573142
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1984. – 176с.
573143
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1982. – 160с.
573144
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1984. – 160с.
573145
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – 3-е изд., дораб. – М., 1985. – 88с.
573146
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1979. – 96с.
573147
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – 2-е изд., дораб. – М., 1983. – 96с.
573148
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 7 класса / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
573149
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса средней школы. / И.Л. Бим. – М., 1983. – 144с.
573150
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 7 класса. / И.Л. Бим. – 5-е изд. – М., 1981. – 160с.
573151
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1984. – 96с.
573152
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 94с.
573153
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1990. – 141с.
573154
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9-10 классов средней школы / Н.И. Гез. – М., 1978. – 270с.
573155
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9-10 классов средней школы / Н.И. Гез. – 2-е изд., испр. – М., 1982. – 255с.
573156
  Витлин Ж.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) и заочной школы / Ж.Л. Витлин. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1987. – 155с.
573157
  Витлин Ж.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) школы / Ж.Л. Витлин. – Москва, 1979. – 176 с.
573158
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1990. – 94с.
573159
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1972. – 191с.
573160
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 191с.
573161
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1977. – 191с.
573162
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1985. – 80с.
573163
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 79с.
573164
  Каменецкая Н.П. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для II класса школ с углубленным изучением немецкого языка. / Н.П. Каменецкая, Г.В. Яцковская. – М., 1990. – 159с.
573165
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для VII класса школ с углубленным изучением немецкого языка. / Н.Б. Соколова. – Изд. 2-е. – М., 1988. – 144с.
573166
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для VII класса. / И.Л. Бим. – М., 1970. – 192с.
573167
  Стродт Книга для учителя к учебнику немецкого языка: Для 4 кл. школ с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Стродт, Л..М. – 2-е изд. – М., 1977. – 120с.
573168
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкогоо языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1981. – 176с.
573169
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецого языка для 10 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1986. – 78с.
573170
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику нечецкого языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1983. – 176с.
573171
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 10 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – Москва : Просвещение, 1986. – 80 с.
573172
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 10 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 79с.
573173
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 11 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1989. – 79с.
573174
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – М., 1980. – 320с.
573175
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 4-е изд. – М., 1986. – 255с.
573176
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 5-е изд. – М., 1989. – 255с.
573177
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1984. – 192с.
573178
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – М., 1972. – 264с.
573179
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 303 с.
573180
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1977. – 288 с.
573181
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1981. – 192с.
573182
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1983. – 192с.
573183
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1984
573184
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 7-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1983. – 128с.
573185
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1984. – 88с.
573186
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 88 с.
573187
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1989. – 124с.
573188
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9-10 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – М., 1978. – 223с.
573189
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9-10 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – 2-е изд. – М., 1982. – 223с.
573190
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1985. – 80с.
573191
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1986. – 78с.
573192
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 86с.
573193
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – М., 1972. – 182с.
573194
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – 2-е изд. – М., 1974. – 182с.
573195
  Чистякова Т.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для II класса школ с преподаванием ряда предметов на французском языке. / Т.А. Чистякова, Н.М. Касаткина. – М., 1983. – 200с.
573196
  Чистякова Т.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для II класса школ с углубленным изучением французского языка / Т.А. Чистякова, Н.М. Касаткина. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 200с.
573197
  Угримова Т.А. Книга для учителя к Учебнику Французского Языка сред. школы / Т.А. Угримова. – 2-е изд. – М, 1973. – 112с.
573198
  Угримова Т.А. Книга для учителя к Учебнику Французского Языка сред. школы / Т.А. Угримова. – 3-е изд. – М, 1974. – 112с.
573199
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 3-е изд. – М, 1985. – 256с.
573200
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич. – Москва, 1977. – 103с.
573201
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд. 2-е. – Москва, 1981. – 104с.
573202
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд.3-е. – Москва, 1985. – 104с.
573203
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Москва, 1989. – 102с.
573204
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 5 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1990. – 222с.
573205
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 6 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1990. – 109с.
573206
  Яцковская Г.В. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для V класса школ с углубленным изучением немецкого языка / Г.В. Яцковская, Н.П. Каменецкая. – М., 1990. – 125с.
573207
  Кулигина А.С. Книга для учителя к учебному пособию по французскому языку для 8 - 9 классов средней школы / А.С. Кулигина, Л.С. Войнова. – 2-е изд. дораб. – М., 1992. – 93с.
573208
  Пассов Е.И. Книга для учителя к факультативному курсу по нем. яз. для 10-11 классов средней школы / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1991. – 61с.
573209
  Пассов Е.И. Книга для учителя к факультативному курсу по нем. яз. для 7-8 классов средней школы. / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1987. – 120с.
573210
  Диксон Р.Р. Книга для учителя к экспериментальному учебнику английского языка для VI класса / Р.Р. Диксон, А.П. Старков. – М., 1966. – 144с.
573211
  Ройзенблит Е.Б. Книга для учителя французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1966. – 184с.
573212
  Ройзенблит Е.Б. Книга для учителя французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1966. – 184с.
573213
  Стродт Л.М. Книга для учителя. / Л.М. Стродт. – М., 1971. – 190с.
573214
  Бим И.Л. Книга для учителя. / И.Л. Бим. – 2-е изд. – М., 1985. – 144с.
573215
  Шапко А.П. Книга для учителя. 6 кл. / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1982. – 161с.
573216
  Шапко А.П. Книга для учителя. 6 кл. / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 190с.
573217
  Борисов Ю.Б. Книга для учителя. К "Учебнику англ. яз. для 2 класа школ с преподпавани ем ряда предметов на иностр. яз." / Ю.Б. Борисов. – М., 1966. – 67с.
573218
  Соколова Н.Б. Книга для учителя. к учебнику немецкого языка для VII класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1984. – 144с.
573219
  Ваганов В.П. Книга для читання англійською мовою / В.П. Ваганов. – Київ, 1963. – 110с.
573220
  Фомін Л.І. Книга для читання англійською мовою / Л.І. Фомін. – К., 1966. – 77с.
573221
  Запорожченко Н.Є. Книга для читання англійською мовою Для учнів 7-9-х класів : для учніяв 7-9 кл. / Н.Є. Запорожченко, О.В. Гречина. – Київ, 1965. – 58с. – (Шкільна бібліотека (англійською мовою))
573222
  Носова Н.М. Книга для читання англійською мовою на побутову тематику / Н.М. Носова. – Київ, 1965. – 108с.
573223
  Носова Н.М. Книга для читання англійською мовою на побутову тематику : для учнів старш. кл. та студ. вузів / Н.М. Носова. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 124с.
573224
  Сонгайло К.А. та ін. Книга для читання з географії / К.А. та ін. Сонгайло. – К., 1941. – с.
573225
  Алексєєв С.П. Книга для читання з історії нашої Батьківщини / С.П. Алексєєв. – Київ, 1989. – 221с.
573226
  Антонов В.Ф. Книга для читання з історії СРСР від найдавніших часів до кінця XVIII століття / В.Ф. Антонов. – Київ, 1991. – 283с.
573227
  Єрмакова З.О. Книга для читання з історії стародавнього світу / З.О. Єрмакова. – Київ, 1973. – 216с.
573228
  Немировський О.Й. Книга для читання з історії стародавнього світу / О.Й. Немировський. – К., 1990. – 301с.
573229
  Мартиненко А.К. Книга для читання з новітньої історії / А.К. Мартиненко. – Київ, 1972. – 264с.
573230
  Лобановський Б.Б. Книга для читання з українського мистецтва. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1978. – 119с.
573231
  Шефер Д.А. Книга для читання німецькою мовою в 9-10 класах. / Д.А. Шефер. – К., 1966. – 146с.
573232
  Супрун Л.М. Книга для читання французькою мовою / Л.М. Супрун, Л.С. Вінічук. – Київ : Вища школа, 1993. – 228 с.
573233
  Палей И. Книга для чтения / И. Палей, Г. Энтина. – М, 1935. – 126с.
573234
  Толстой Л.Н. Книга для чтения / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1953. – 336с.
573235
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1973. – 142с.
573236
  Вейзе А.А. Книга для чтения / А.А. Вейзе. – Изд. 2-е, 1977. – 79с.
573237
  Вишнякова Т.А. Книга для чтения : (для студентов-иностранцев технического профиля) / Т.А. Вишнякова, Л.С. Бадриева, Ю.А. Сдобнова. – Москва : Русский язык, 1977. – 224с.
573238
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1978. – 142с.
573239
  Левинсон Л.С. Книга для чтения / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1979. – 96с.
573240
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1980. – 144с.
573241
  Вишнякова Т.А. Книга для чтения / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 208с.
573242
  Месинева Л.А. Книга для чтения "Математика" на немецком языке для студентов 1-го курса физ.-мат. фак. / Л.А. Месинева. – М., 1961. – 120с.
573243
  Месинева Л.А. Книга для чтения "Механика" на немецком языке для студентов 2-го курса физ.-мат. фак. / Л.А. Месинева. – М., 1961. – 104с.
573244
  Шилова Троицкая Н.И. Книга для чтения в III- IV классах вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы. / Троицкая Н.И. Шилова. – М., 1964. – 486с.
573245
  Шилова Троицкая Н.И. Книга для чтения в III- IV классах вечерней школы. / Троицкая Н.И. Шилова. – М., 1966. – 486с.
573246
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – М., 1976. – 200с.
573247
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 200 с.
573248
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М., 1979. – 200с.
573249
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 3-е изд., испр. – М., 1981. – 183с.
573250
  Баг Э.Я. Книга для чтения для технических вузов / Э.Я. Баг, Н.А. Нечаева. – Москва, 1964. – 105с.
573251
  Ангелевич Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Французский язык за два года" / Ангелевич, С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 120с.
573252
  Ангелевич А.Е. Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд. 3-е, дораб. – Москва, 1985. – 120с.
573253
   Книга для чтения и переводов в уездных училищах. – Вильна, 1830. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
573254
  Александрова А.С. Книга для чтения и развития речи : художественные тексты : учеб. пособ. для иностр. учащихся средних спец. учеб. заведений / А.С. Александрова, В.С. Девятайкина. – Москва : Русский язык, 1986. – 161 с.
573255
  Дубова Д.А. Книга для чтения испанского языка для 7 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанской языке / Д.А. Дубова, М.З. Игкис. – 2-е изд. – М, 1985. – 128с.
573256
  Михелевич Е.Е. Книга для чтения к "Учебнику немецкого языка для сельскохозяйственных вузов" / Е.Е. Михелевич. – М., 1979. – 112с.
573257
  Рогова Г.В. Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – М., 1975. – 140с.
573258
  Рогова Г.В. Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – 3-е изд. – М., 1981. – 142с.
573259
  Ангелевич А.Е. Книга для чтения к учебнику "Французский язык за 2 года" / А.Е. Ангелевич. – Москва, 1975. – 120с.
573260
  Васильева И.Б. Книга для чтения к учебнику английского языка / И.Б. Васильева. – Изд. 2-е. – Москва, 1976. – 142с.
573261
  Васильева И.Б. Книга для чтения к учебнику английского языка / И.Б. Васильева. – Москва, 1979. – 144с.
573262
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – 3-е изд. – М, 1980. – 126с.
573263
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – Изд. 6-е. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
573264
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 10 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – М, 1974. – 110с.
573265
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – М., 1982. – 96с.
573266
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 6-го класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1984. – 127с.
573267
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 6 класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва, 1982. – 127 с.
573268
  Вейзе А.А. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 6 класса средней школы / А.А. Вейзе. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 79с.
573269
  Вейзе А.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.А. Вейзе. – Москва, 1978. – 128с.
573270
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – М., 1979. – 128с.
573271
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1981. – 128с.
573272
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8-го класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 4-е изд. – М., 1983. – 143с.
573273
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – М., 1976. – 144с.
573274
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1978. – 144с.
573275
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / М.А. Боровик. – М, 1977. – 128с.
573276
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – 3-е изд. – М., 1981. – 127с.
573277
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1978. – 127с.
573278
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1982. – 127с.
573279
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения к Учебнику английского языка для заочных неязыковых вузов / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1969. – 64с.
573280
  Новицкая Т.М. Книга для чтения к учебнику английского языка для технических вузов / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 95с.
573281
  Белоусова В.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1981. – 112с.
573282
  Белоусова В.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1981. – 111с.
573283
  Пивник М.И. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанском языке. / М.И. Пивник. – М., 1979. – 95с.
573284
  Дубова Д.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 9 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанской языке / Д.А. Дубова. – М, 1986. – 120с.
573285
  Баршак М.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для VI класса школ с преподаванием ряда предметов на испанском языке / М.А. Баршак. – Изд. 2-е. – М., 1985. – 111с.
573286
  Орлова Е.Г. Книга для чтения к учебнику испанскогоо языка для 4 класса / Е.Г. Орлова, О.Н. Матвеева. – 2-е изд. – М., 1984. – 95с.
573287
  Левинсон Л.С. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1982. – 104с.
573288
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1982. – 144 с.
573289
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / О.А. Розов. – Москва, 1984. – 126 с.
573290
  Левинсон Л.С. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1985. – 96с.
573291
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 2-е изд. – М., 1978. – 175с.
573292
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 3-е изд. – М., 1979. – 176с.
573293
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 4-е изд. – М., 1980. – 175с.
573294
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – Москва : Просвещение, 1974. – 175 с.
573295
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1974. – 112с.
573296
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1978. – 104с.
573297
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – 3-е изд. – М., 1982. – 112с.
573298
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1978. – 80с.
573299
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – 2-е изд. – М., 1982. – 87с.
573300
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
573301
  Бим И.Л. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
573302
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – Москва : Просвещение, 1972. – 128 с.
573303
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1980. – 128с.
573304
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1978. – 128 с.
573305
  Соколова Н.Б. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для VII класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1984. – 128с.
573306
  Жукова Н.Б. Книга для чтения к учебнику французского языка для 5 класса средней школы. / Н.Б. Жукова. – М., 1981. – 111с.
573307
  Угримова Т.А. Книга для чтения к Учебнику Французского Языка для 7 класса сред. школы / Т.А. Угримова. – 2-е изд. – М, 1980. – 95с.
573308
  Угримова Т.А. Книга для чтения к Учебнику Французского Языка для 7 класса средней школы / Т.А. Угримова. – 4-е изд. – М, 1978. – 112с.
573309
  Андреев Р.А. Книга для чтения к Учебнику французского языка для технических вузов (горно-геологического профиля) / Р.А. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1979. – 175с.
573310
   Книга для чтения к учебному пособию по французскому языку для 9 - 10 классов вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы. – Москва : Просвещение, 1987. – 80 с.
573311
  Бибин О.А. Книга для чтения на I курсе. / О.А. Бибин, В.Т. Дмитриева. – 2-е изд., доробот. – М., 1985. – 160с.
573312
  Паевич М.С. Книга для чтения на англ. яз. для учащихся 3-4 классов школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / М.С. Паевич. – М., 1971. – 176с.
573313
  Грузинская И.А. Книга для чтения на английском языке / И.А. Грузинская. – Москва
Вып. 2. – 1940. – 96 с.
573314
  Багрецов В.Н. Книга для чтения на английском языке / В.Н. Багрецов. – Москва, 1965. – 95с.
573315
  Гаврилюк И.С. Книга для чтения на английском языке / И.С. Гаврилюк. – М., 1966. – 102с.
573316
  Журавлева-Невская Книга для чтения на английском языке / Журавлева-Невская. – Москва, 1971. – 93с.
573317
  Масталыгина Н.А. Книга для чтения на английском языке. / Н.А. Масталыгина. – М., 1960. – 87с.
573318
  Хомутова Е.В. Книга для чтения на английском языке. / Е.В. Хомутова, В.Л. Метлицкая. – М., 1980. – 143с.
573319
  Кричевская К.С. Книга для чтения на испанском языке / К.С. Кричевская, Э.Л. Альварес. – М, 1974. – 119с.
573320
  Брейгина М.Е. Книга для чтения на испанском языке / М.Е. Брейгина. – М., 1976. – 80с.
573321
  Ленская Л.А. Книга для чтения на испанском языке / Л.А. Ленская. – Москва, 1977. – 143с.
573322
  Плодунов И.С. Книга для чтения на испанском языке в 9 классе средней школы / И.С. Плодунов, Флорес-Фернандес. – Москва, 1974. – 118с.
573323
  Авгамбаева Р.Б. Книга для чтения на немецком языке : (саги, легенды, предания) / Р.Б. Авгамбаева, Г.А. Абдукаримова ; под общ. ред. В.А. Германа ; М-во высш. и сред. спец. образ. КазССР, Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : [Б. и.]
Ч. 1. – 1972. – 46 с.
573324
  Попова А.А. Книга для чтения на немецком языке : Для сред. спец. уч. завед. / А.А. Попова. – М., 1974. – 119с.
573325
  Краузе Г. Книга для чтения на немецком языке в 6 классе средней школы / Г. Краузе. – Изд. 6-е. – М., 1974. – 64с.
573326
  Савельева В.В. Книга для чтения на немецком языке в 7 классе средней школы. / В.В. Савельева. – М., 1979. – 95с.
573327
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в IX классе / Д.А. Шефер. – 2-е изд., доп. – М., 1967. – 176с.
573328
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в IX классе / Д.А. Шефер. – 3-е изд., доп. – М., 1973. – 176с.
573329
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в VII классе / Д.А. Шефер. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 127с.
573330
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке для 8-го класса средней школы / Д.А. Шефер. – М., 1975. – 94с.
573331
  Михелевич Е.Е. Книга для чтения на немецком языке для сельскохозяйственных вузов / Е.Е. Михелевич. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 96с.
573332
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 2-е изд. – М., 1975. – 112с.
573333
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 3-е изд. – М., 1978. – 112с.
573334
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 112 с.
573335
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 6-е изд. – Москва, 1981. – 112с.
573336
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику VII класса / Е.В. Журавлева. – М., 1973. – 112с.
573337
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1972. – 126с.
573338
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева. – М, 1976. – 126с.
573339
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1979. – 126с.
573340
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1980. – 128с.
573341
  Попова А.А. Книга для чтения на немецком языке. Для сред. спец. уч. завед. / А.А. Попова. – 2-е изд., испр. – М., 1979. – 111с.
573342
  Пановко Б.Г. Книга для чтения на немецком языке. Для студентов с.-х. вузов / Б.Г. Пановко. – М., 1962. – 96с.
573343
  Братусь И.В. Книга для чтения на первом курсе (на немецком языке). / И.В. Братусь. – Ленинград, 1962. – 144с.
573344
  Заботкина О.С. Книга для чтения на французком языке / О.С. Заботкина, Н.А. Шигаревская. – Москва, 1986. – 287с.
573345
  Бабаян М.А. Книга для чтения на французском языке / М.А. Бабаян. – М, 1953. – 288с.
573346
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – М, 1967. – 180с.
573347
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – М, 1970. – 194с.
573348
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – 3-е изд. – М, 1973. – 194с.
573349
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1973. – 112 с.
573350
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1975. – 97 с.
573351
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
573352
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – М., 1978. – 188с.
573353
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1980. – 97 с.
573354
  Виничук Л.С. Книга для чтения на французском языке / Л.С. Виничук, Л.М. Супрун. – Киев : Вища школа, 1989. – 244с.
573355
  Критская О.В. Книга для чтения на французском языке в 9 классе / О.В. Критская. – Москва, 1967. – 104 с.
573356
  Жукова Н.Б. Книга для чтения на французском языке для 6 класса средней школы / Н.Б. Жукова. – Москва, 1984. – 127с.
573357
  Леонова Е.П. Книга для чтения на французском языке для неязыковых вузов / Е.П. Леонова, Т.В. Мельникова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 96с.
573358
  Проничева Э.А. Книга для чтения на французском языке для технических вузов. / Э.А. Проничева. – М., 1978. – 144с.
573359
  Проничева Э.А. Книга для чтения на французском языке для технических вузов. / Э.А. Проничева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1984. – 128с.
573360
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 6 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – М., 1985. – с.
573361
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – М, 1973. – 192с.
573362
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – 3-е изд. – М, 1979. – 192с.
573363
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – М, 1980. – 192с.
573364
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – М., 1974. – 112с.
573365
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – 2-е изд. – М., 1980. – 95с.
573366
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – 3-е изд. – М., 1982. – 95с.
573367
  Жукова Б Н. Шапко Книга для чтения на французском языке к учебнику 8 класса средней школы / Б Н. Шапко Жукова. – Москва, 1978. – 111с.
573368
  Жукова Б Н. Шапко Книга для чтения на французском языке к учебнику VIII класса средней школы / Б Н. Шапко Жукова. – Москва, 1973. – 111с.
573369
  Гавриловский Ю.П. Книга для чтения на японском языке / Ю.П. Гавриловский. – Владивосток, 1984. – 112с.
573370
  Буданов С.И. Книга для чтения нанемецком языке. / С.И. Буданов. – Киев, 1990. – 163с.
573371
  Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека / И.Д. Зверев. – М., 1972. – 287с.
573372
  Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека / И.Д. Зверев. – 4-е изд., перераб. – М., 1989. – 238с.
573373
  Салтыкова И.В. Книга для чтения по английскому языку / И.В. Салтыкова. – М, 1972. – 104с.
573374
  Бурова З.И. Книга для чтения по английскому языку для гуманитарных специальностей вузов / З.И. Бурова, М.А. Гаджинская. – М., 1982. – 80с.
573375
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения по английскому языку для заочных технических вузов : учебное пособие для студ. заоч. отделений втузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Є.В. Ершова. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1980. – 103 с.
573376
  Синявская Е.В. Книга для чтения по английскому языку для инженерно-строительных и автодорожных вузов / Е.В. Синявская, Э.С. Улановская. – М, 1981. – 96с.
573377
  Ческис А.А. и др. Книга для чтения по английскому языку для неязыковых вузов / А.А. и др. Ческис. – М., 1972. – 46с.
573378
  Голикова Ж.А. Книга для чтения по английскому языку для студентов технических вузов / Ж.А. Голикова, Л.В. Гусарова. – Минск, 1990. – 130с.
573379
  Новицкая Т.М. Книга для чтения по английскому языку для технических вузов / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – М, 1983. – 72с.
573380
  Гочолейшвили Д. Книга для чтения по арабскому языку / Гочолейшвили Д. – Тбилиси, 1988. – 400 с.
573381
  Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии : пособие для учащихся / М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение, 1980. – 159 с.
573382
  Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика : учеб. пособие для учащихся 8-10 кл. / М.М. Дагаев, В.М. Чаругин. – Москва : Просвещение, 1988. – 206 с.
573383
  Демьянова Л.Г. Книга для чтения по биологии / Л.Г. Демьянова. – М., 1983. – 91с.
573384
  Карцева З.И. Книга для чтения по болгарскому языку / З.И. Карцева. – М., 1978. – 228с.
573385
  Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике / Д.И. Трайтак. – М, 1978. – 224с.
573386
  Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике / Д.И. Трайтак. – М, 1985. – 224с.
573387
  Сонгайло К.А. и др. Книга для чтения по географии / К.А. и др. Сонгайло. – М., 1940. – с.
573388
  Маркова А.Н. Книга для чтения по географии / А.Н. Маркова. – М, 1966. – 87с.
573389
  Вереина И.А. Книга для чтения по географии ГДР на немецком языке / И.А. Вереина. – Москва : Просвещение, 1980. – 112с.
573390
  Коваленко Н.В. Книга для чтения по географии Франции / Н.В. Коваленко. – М, 1971. – 79с.
573391
  Киселева Э.А. Книга для чтения по дарвинизму / Э.А. Киселева. – М., 1970. – 207с.
573392
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 92 иллюстрациями в тексте и 21 иллюстрациями на отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва Г. Лиснера, Д. Собко]
Ч. 1 : Первобітная культура. Восток. Греция. – 1913. – [2], II, 478 с., 18 л. ил. ил. : ил.
573393
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 77 иллюстрациями в тексте и 8 иллюстрациями в отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва Г. Лиснера, Д. Собко]
Ч. 2 : Рим. — республика. – 1913. – IV, 333 с., 8 л. ил. : ил.
573394
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 80 иллюстрациями в отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – 8-я тыс. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва "Рябушинских"]
Ч. 2 : Рим. — республика. – 1915. – IV, 341 с., 5 л. ил. : ил.
573395
   Книга для чтения по древней истории : сб-к статей : для III-IV классов средних учебных заведений. – Москва : Задруга
Ч. 3 : Рим-Империя. – 1915. – 421 с. : 106 ил. в тексте и 15 ил. на отд. листах
573396
  Молис С.А. Книга для чтения по зоологии / Молис С.А. – М., 1981. – 223с.
573397
  Немировский И А. Книга для чтения по истории древнего мира / И А. Немировский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 238с.
573398
  Немировский И А. Книга для чтения по истории Древнего мира / И А. Немировский. – М., 1986. – 277с.
573399
  Алексеев С.П. Книга для чтения по истории нашей Родины / С.П. Алексеев. – Москва, 1987. – 237 с.
573400
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 1. – 1910. – IV, 592 с. – Экз. № 41339 дефектный, отсутв. с.593-629
573401
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 2. – 1911. – IV, 748, VII с.
573402
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 3. – 1912. – II, 796 с.
573403
   Книга для чтения по истории нового времени / [Под ред. М.В. Бердоносова, А.М. Васютинского, А.К. Дживелегова] ; Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – 1910-1917. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 4 : 2. Славянство в начале XIX в. и Россия в царствование императора Николая I. – 1914. – [4], 384 с.
573404
   Книга для чтения по истории нового времени : В 5 т. / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний] ; Под ред. М. В. Бердоносова, А.М. Васютинского, В.Н. Перцева и др. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ"
Т. 5. – 1917. – 791 с.
573405
  Алексеев С.П. Книга для чтения по истории Родины ( с 1670 по 1945 ) : Пособие для учащихся 5-го класса / С.П. Алексеев. – Москва : Просвещение, 1991. – 204 с.
573406
  Машковцев Н.Г. Книга для чтения по истории русского искусства / Н.Г. Машковцев. – М.-Л.
3. – 1949. – 239с.
573407
  Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства / Н. Машковцев. – М.
2. – 1950. – 200с.
573408
   Книга для чтения по истории средних веков. – Изд. 2-е. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 2. – 1899. – 970 с. : ил. в тексте. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573409
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 3. – 1899. – 587 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573410
   Книга для чтения по истории средних веков. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 4-ый и послед. – 1899. – 496 с., [3] л. ил. : ил. в тексте. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573411
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 2-е. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко
Вып. 4 и последний. – 1903. – 496 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573412
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – [Москва] : [Товарищество типографий А.И. Мамонтова[
[Вып. 1]. – 1913. – 446 с. – [Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого] : информ. взята из АГК
573413
   Книга для чтения по истории средних веков. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР
Ч. 2 : XI-XV века. – 1951. – 409, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
573414
  Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории средних веков / Н.И. Запорожец. – Москва, 1986. – 288с.
573415
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 5-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1910. – 448 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573416
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – 3-е изд. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 3. – 1910. – [3], 584 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573417
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 3-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 4 и последний. – 1910. – 496 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого. – Библиогр.: с. 492-495
573418
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 4-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1912. – 971 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573419
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 6-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1913. – 448 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573420
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 4-е. – Москва : Типография "Общественная Польза"
Вып. 4 и последний. – 1914. – 495 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого. – Библиогр.: с. 492-495
573421
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. П.Г. Виноградова. – Изд. 5-е. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1915. – 971 с., [8] л. цв. ил. : ил. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
573422
  Тихомиров Михаил Николаевич Книга для чтения по истории СССР / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 200с.
573423
  Антонов В.С. Книга для чтения по истории СССР / В.С. Антонов. – Москва, 1978. – 218с.
573424
  Носкова А.Н. Книга для чтения по истории СССР / А.Н. Носкова. – М, 1987. – 100с.
573425
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / В.Ф. Антонов. – Москва, 1976. – 224с.
573426
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / В.Ф. Антонов. – Москва, 1984. – 208с.
573427
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / В.Ф. Антонов. – Москва, 1988. – 238с.
573428
  Антонов В.С. Книга для чтения по истории СССР. ХІХ век. / В.С. Антонов. – Москва : Просвещение, 1989. – 237с.
573429
  Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин. – Москва
1. – 1924. – 448с.
573430
  Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин. – Москва
2. – 1925. – 688с.
573431
  Аверьянов А.П. Книга для чтения по истории Франции на французском языке / А.П. Аверьянов. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с.
573432
  Алисова Т.Б. Книга для чтения по итальянскому языку / Т.Б. Алисова. – Москва, 1969. – 196с.
573433
  Алексеев С.С. Книга для чтения по курсу "Основы советского государства и права" / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 192с.
573434
  Кабо П.Д. Книга для чтения по математике и физике. / П.Д. Кабо, Т.Н. Родзевич. – М., 1968. – 111с.
573435
  Савенко Е.Н. Книга для чтения по немецкому языку для технических вузов. / Е.Н. Савенко. – М., 1977. – 112с.
573436
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
1. – 1974. – 367с.
573437
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
2. – 1975. – 303с.
573438
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
1. – 1983. – 320с.
573439
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
2. – 1984. – 304с.
573440
  Голдберг Н.М. Книга для чтения по новой истории / Н.М. Голдберг. – Москва, 1964. – 232-219с.
573441
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – 2-е изд. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 663 с.
573442
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – 2-е изд. – Минск, 1979. – 663с.
573443
  Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии / П.Ф. Буцкус. – М., 1985. – 256с.
573444
  Беднягина Э.К. Книга для чтения по педагогике на немецком языке / Э.К. Беднягина. – М, 1969. – 71с.
573445
  Гиунашвили Д.Ш. Книга для чтения по персидскому языку. / Д.Ш. Гиунашвили. – Ташкент, 1980. – 312с.
573446
  Холонина З.М. Книга для чтения по польскому языку для гуманитарных факультетов / З.М. Холонина. – М., 1977. – 191с.
573447
  Родионова М.А. Книга для чтения по португальскому языку / М.А. Родионова. – М., 1982. – 159с.
573448
   Книга для чтения по русской и советской литературе для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – М.
2. – 1986. – 159с.
573449
  Бутская И.А. Книга для чтения по русскому языку / И.А. Бутская. – Київ, 1963
573450
  Барыкина А.Н. Книга для чтения по русскому языку / А.Н. Барыкина, В.В. Добровольская. – М., 1964. – 244с.
573451
  Котовская А.А. Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев / А.А. Котовская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 340с.
573452
  Клименко А.С. Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев 2 года обучения / А.С. Клименко, З.Ф. Соколова. – Москва, 1963. – 108с.
573453
   Книга для чтения по физике на английском языке. – Москва, 1980. – 142 с.
573454
  Рудченко Е.А. Книга для чтения по физики на английском языке / Е.А. Рудченко, Л.И. Смелова. – М., 1984. – 91с.
573455
  Гендлер С.Г. Книга для чтения по физической географии / С.Г. Гендлер. – Ленинград, 1961. – 103с.
573456
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов. – М.
2. – 1951. – 520с.
573457
  Пармузин Б.С. Книга для чтения по химии / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1959. – 150с.
573458
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов, . – М.
2. – 1961. – 631с.
573459
  Пармузин Б.С. Книга для чтения по химии / Б.С. Пармузин. – 3-е ид. – Ташкент, 1963. – 199с.
573460
  Погодина Н.Е. Книга для чтения по шведскому языку / Н.Е. Погодина, Хадеева-Быкова. – М., 1963. – 208с.
573461
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева, М.Н. Евреинова. – М.-Л.
1. – 1959. – 116с.
573462
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева. – М.-Л.
Ч. 1. – 1959. – 116 с.
573463
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева, М.Н. Евреинова. – М.-Л.
2. – 1959. – 104с.
573464
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева. – М.-Л.
3. – 1961. – 112с.
573465
  Нагибин Ю. Книга для чтения с коментарием на английском языке. / Ю. Нагибин. – М., 1987. – 318с.
573466
  Маяковский В. Книга для чтения с комментарием на английском языке. / В. Маяковский. – М., 1989. – 360с.
573467
  Ацаркина Т.А. Книга для чтения студентов-историков на чешском языке / Т.А. Ацаркина. – Москва, 1986. – 92с.
573468
   Книга для чтения. Персидский язык. – Симферополь, 2001. – 518с. – ISBN 966-7404-26-9
573469
  Мальчевская Т.Н. Книга для чтения: Образцы науч. публ. на англ. яз. : Книга для чтения по биологии / Т.Н. Мальчевская. – Ленинград : Наука, 1980. – 243с.
573470
  Германова М.Г. Книга для чтецов / М.Г. Германова. – М., 1960. – 175с.
573471
  Германова М.Г. Книга для чтецов / М.Г. Германова. – М., 1964. – 205с.
573472
  Андрианова Л.Н. Книга для чтиния к Учебнику английского языка для заочников / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1967. – 67с.
573473
  Андрианова Л.Н. Книга для чтиния к Учебнику английского языка для заочных неязыковых вузов / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1973. – 96с.
573474
  Горемыкин В.А. Книга для экономиста совхоза и колхоза / В.А. Горемыкин. – М, 1971. – 226с.
573475
  Немешев М. Книга для... : современный городской роман / Марат Немешев. – Москва : Европа, 2007. – 240с. – (Русская премия). – ISBN 978-5-9739-0134-9
573476
  Бушак С. Книга Дмитра Яворницького "Запорожье в остатках старины и преданиях народа" як видатна пам"ятка української історії та культури // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 70-75
573477
  Мазок Н.Н. Книга должна жить долго / Н.Н. Мазок. – М, 1985. – 223с.
573478
  Барановский А.М. Книга домашнего умельца / А.М. Барановский, Н.А. Дробница. – К., 1987. – 368с.
573479
  Новак И. Книга дракон. Зубастик // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.7-62. – ISSN 1728-8568
573480
  Новак И. Книга дракона. Зубастик // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.54-112. – ISSN 1728-8568
573481
  Розов Н.Н. Книга Древней Руси / Н.Н. Розов. – М, 1977. – 167с.
573482
  Хузангай П.П. Книга дружбы. / П.П. Хузангай. – Чебоксары, 1966. – 200с.
573483
  Межиров А.П. Книга друзей. / А.П. Межиров. – Тбилиси, 1956. – 238с.
573484
  Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 16-22. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються проблеми, які нині постають перед видавництвами і бібліотеками у зв"язку з появою на українському книжковому ринку електронних видань. Йдеться про нові вимоги до діяльності бібліотек, до роботи бібліотекаря в умовах електронного ...
573485
  Кардек А. Книга духов : основы спиритического учения / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 512с.
573486
  Могила Петро Книга Душі, йменована Злото // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 59. – С. 23-86.
573487
  Карпенко М. Книга Еклезіяста / М. Карпенко. – Київ : Кий, 1997. – 31с. – ISBN 966-7161-02-1
573488
  Романов М. Книга жалоб и предложений / М. Романов. – Л., 1964. – 30с.
573489
  Синклер Э. Книга жизни / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1925. – 312 с.
573490
  Кербабаев Б. Книга жизни / Б. Кербабаев. – Москва : Художественная литература, 1973. – 190 с.
573491
  Урин В.А. Книга жизни / В.А. Урин. – М., 1974. – 126с.
573492
  Явич А. Книга жизни : Рассказы о былом / А. Явич. – Москва : Советский писатель, 1985. – 288с.
573493
   Книга жизни. – Минск, 1993. – 155с.
573494
  Кравець О.М. Книга з Історії фабрик та заводів Радянської України (1921-1980) / О.М. Кравець. – К., 1982. – 200с.
573495
  Друговац М. Книга за Jаневски. / М. Друговац. – Скопjе, 1971. – 346с.
573496
  Страшимиров А. Книга за българите / А. Страшимиров. – София : Сибия, 1995. – 167 с.
573497
  Мутафчиев П. Книга за Българите / П. Мутафчиев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1987. – 204 с.
573498
  Гірсберг Дагмар Книга за гратами як вікно у світ : Бібліотека для ув"язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-24
573499
  Гірсберг Дагмар Книга за гратами як вікно у світ : Бібліотека для ув"язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-24
573500
   Книга за илинден - зборник на трудови - : зборник на научни трудови по повод 65-годишнината од илинденското востание. – Скопjе : Нова Македониjа, 1969. – 332 с.
573501
  Цанев Г. Книга за критиката. / Г. Цанев. – София, 1980. – 407с.
573502
  Димитров Л. Книга за нова България : Документален фоторазказ за социалистическа България / Лалю Димитров б фоторед. Н. Щерев, худ. Иван Радев. – София : Изд-во "Наука и изкуство". – 147 с. : фотоил.
573503
  Козубенко М.Г. Книга за сімома печатями / М.Г. Козубенко. – К, 1961. – 64с.
573504
   Книга законов султана Селима 1. – М., 1969. – 159с.
573505
  Абуль-Фарадж Книга занимательных историй / Абуль-Фарадж ; пер. с сирийск., [примеч. и послесл. А. Белова и Л. Вильскера ; ред. и предисл. чл.-кор. АН СССР Н.В. Пигулевской]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 270 с.
573506
  Абуль-Фарадж Книга занимательных историй / Абуль-Фарадж ; пер. с сирийск., [послесл. и примеч. А. Белова, Л. Вильскера ; [ред. и предисл. Н. Пигулевской]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат ; Ленингр. отд-ние, 1961. – 293 с. : ил.
573507
   Книга записная.. – Томск, 1973. – 115с.
573508
  Кулиев К. Книга земли : стихи, поэмы / К. Кулиев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 295 с.
573509
  Кулиев К. Книга земли : стихи и поэмы / К. Кулиев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 391 с.
573510
   Книга и библиотеки в России в XIV -- первой половине XIX века.. – Л., 1982. – 163с.
573511
   Книга и военно-патриотическое воспитание молодежи. – М., 1970. – 12с.
573512
  Блюм А.В. Книга и время / А.В. Блюм. – Челябинск, 1962. – 111с.
573513
   Книга и время.. – М., 1980. – 160с.
573514
   Книга и графика.. – М., 1972. – 315с.
573515
   Книга и ее работники.. – М.-Л., 1926. – 154с.
573516
   Книга и ее распространение в России в XVI-XVIII вв.. – Л., 1985. – 171с.
573517
  Романовский И.С. Книга и жизнь / И.С. Романовский. – М., 1950. – 388с.
573518
  Сидоров А.А. Книга и жизнь / А.А. Сидоров. – Москва, 1972. – 231с.
573519
   Книга и книготорговля в России в XVI-XVIII вв.. – Л., 1984. – 144с.
573520
  Баренбаум И.Е. Книга и книжное дело в капиталистических странах / И.Е. Баренбаум, И.А. Шомракова. – Л, 1990. – 120 с.
573521
   Книга и книжное дело в первые годы Советской власти : Указатель литературы. – Москва
Вып. 2, Ч. 1 : Советская книга. Указатель литературы о книге и книжном деле. – 1976. – 188с.
573522
  Егорнова Л.А. Книга и книжное дело в СССР. 1932-1945 гг. : Указатель литературы / Л.А. Егорнова, Г.И. Бахтурина. – Москва
Вып. 1, Ч. 3 : Советская книга: Указатель литературы о книге и книжном деле. – 1982. – 279с.
573523
   Книга и книжное дело в Украинской ССР.. – К., 1985. – 478с.
573524
   Книга и книжное дело в Украинской ССР.. – К., 1986. – 562с.
573525
   Книга и культура. – М., 1979. – 287с.
573526
  Чирва А.Н. Книга и культура личности / А.Н. Чирва. – М., 1983. – 64с.
573527
  Боров Т. Книга и литература / Т. Боров. – София, 1981. – 453с.
573528
  Кажанов А.П. Книга и писатель в Византии / А.П. Кажанов. – М, 1973. – 152с.
573529
   Книга и политическое самообразование. – М., 1968. – 190с.
573530
  Молодчиков А.В. Книга и пресса / А.В. Молодчиков. – К., 1967. – 32с.
573531
  Инбер В.М. Книга и сердце / В.М. Инбер. – М.-Л., 1954. – 168с.
573532
  Инбер В.М. Книга и сердце / В.М. Инбер. – М., 1961. – 190с.
573533
   Книга и социальный прогресс.. – М., 1986. – 227с.
573534
   Книга и человек в современном мире. – М., 1989. – 40с.
573535
   Книга и чтение в жизни небольших городов.. – М.
3. – 1972. – 26с.
573536
   Книга и чтение в жизни небольших городов.. – М., 1973. – 328с.
573537
   Книга и чтение в жизни советского села: проблемы и тенденции. – М., 1978. – 181с.
573538
   Книга и чтение в зеркале социологии. – М., 1990. – 208с.
573539
   Книга и чтение на селе. – Рига, 1974. – 61с.
573540
   Книга и шахматы - вместо свистка и дубинки : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 10 : Іл.
573541
  Осетрова Н.В. Книга и электронные средства в образовании / Н.В. Осетрова, А.И. Смирнов, А.В. Осин. – Москва : Издательский сервис, Логос, 2003. – 144с. – ISBN 5-94010-190-9
573542
  Филиппович Г Книга идет по свету / Г Филиппович. – М, 1958. – 95с.
573543
  Петников Г.Н. Книга избранных стихотворений / Г.Н. Петников. – М, 1930. – 104с.
573544
  Брюс Книга именуемая Брюсовский календарь / Брюс. – Книга без тит. л. – Москва
573545
  Рижский М.И. Книга Иова / М.И. Рижский. – Новосибирск, 1991. – 245с.
573546
  Подгорный К.Ю. Книга Иова и опыт экзистенциального дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
573547
  Борхардт Рудольф Книга Иорам / Рудольф Борхардт ; Пер. с нем. Александра Элиасберга ; Предисл. В. Розанова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Пантеон, 1910. – 60 с. : рис.
573548
  Рашковский Б.Е. Книга Иосиппон как источник по истории славян и некоторых других народов Восточной Европы в исследованиях 1940-1990-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0132-1366
573549
  Аракел Д. Книга историй. / Д. Аракел. – Москва, 1973. – 623с.
573550
   Книга і бібліотека на службі науки.. – К., 1978. – 140с.
573551
  Бондар Ю. Книга і боротьба поглядів: цензура заради влади // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326
573552
   Книга і друкарство на Україні. – Київ : Наукова думка, 1964. – 314, [2] с.
573553
   Книга і знання.. – Львів, 1974. – 175с.
573554
  Шпаков А.П. Книга і час / А.П. Шпаков. – К., 1977. – 128с.
573555
  Стрілець Н. Книга історії бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 39-40. – ISSN 1811-377X
573556
  Печеранський І.П. Книга Йова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
573557
   Книга Йова. Книга Еклезіяста. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 128 с. – ISBN 966-8387-08-2
573558
   Книга Йова. Книга Еклезіяста : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 128с. – ISBN 966-8387-08-2
573559
  Брафман Я. Книга Кагала : Всемирный еврейский вопрос / МАУП; Яков Брафман. – Киев : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-394-9
573560
  Грінченко Б.Д. Книга казок віршом / написав Борис Грінченко ; з малюнками Ю. Михайлова. – 3-тє вид. – У Київі (Київ) : [Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 64 с. : мал. – Прим. №107428 дефетний: відсутня обкл., вісутні с. 64-169


  Зміст: Два моpози; Снігуpка; Сопілка; Дівчина Леся; Чия pобота важча; Сіpко; Могутний комаpь;
573561
  Индонго Е.В. Книга как воплощение мировой культуры в произведениях фантастики и магического реализма // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.127-128. – ISSN 1684-2626
573562
  Ланкин В.Г. Книга как информационно-технологическая основа культуры / В.Г. Ланкин, О.А. Григорьева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С. 78-84. – ISSN 0132-1625


  Особенности функционирования современных информационных технологий. Новая жизнь книги в пространстве постмодерна - феномен буккросинга. Сохранение книги как автономной и влиятельной модели коммуникации.
573563
  Леонов В.П. Книга как космический субъект // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 301-323. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
573564
  Бауэр Ф. Книга как создание печатника. Формат бумаги, набора и печати, а также шрифт, набор и печать в их взаимоотношениях / Ф. Бауэр. – М.-Л, 1926. – 92с.
573565
   Книга как художественный предмет. – М.
Ч. 1. – 1988. – 382с.
573566
   Книга как художественный предмет.. – М.
2. – 1990. – 399с.
573567
   Книга клубного работника.. – М., 1968. – 423с.
573568
   Книга клубного работника.. – М., 1973. – 471с.
573569
   Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века.. – М.-Л., 1948. – 172с.
573570
   Книга книг - Біблія // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.2.


  Видатні вчені та письменники світу про Біблію
573571
  Пистунова А.М. Книга книг / А.М. Пистунова. – Москва, 1983. – 255 с.
573572
  Товкайло Р. Книга книг, або таємниця Шевченкового "Кобзаря" : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка / Римма Товкайло. – Переяслав-Хмельницький : Карпук С.В., 2008. – 126 с.
573573
  Хечумян В. Книга книг. / В. Хечумян. – М., 1984. – 416с.
573574
  Погрібний А. Книга книг. Історія перекладу й видання Святого письма українською мовою // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня - 7 червня (№ 25). – С. 4-5
573575
   Книга корисних порад. – К., 1970. – 316с.
573576
  Рощин А.И. Книга криминалиста : Практическое пособие / А.И. Рощин, П.Д. Биленчук, Г.Е. Омельченко. – Киев : Украина, 1995. – 414с. – ISBN 5-319-00858-9
573577
  Гейне Г. Книга Ле-Гран [Das Buch le Grand] : (1826) / Генр. Гейне ; український переклад О. Черняхівського. – [Київ] : Вид. П[ер.] С[піл]ки ; [Друк. І. Врублевського і Т. Озерова], 1908. – 58 с. – (Всесвітня бібіотека ; Число 2)
573578
   Книга легкоатлета.. – М., 1971. – 382с.
573579
   Книга лжи: Германская белая книга о возникновении германо-русско-французской войны : По представл. Рейхстагу материалам : По представленным Рейхстагу материалам / Пер. Р. Маркович. – Петроград : Тип. т-ва "Екатерингоф. печ. дело", 1915. – 63 с.
573580
  Твардовский А.Т. Книга лирики / А.Т. Твардовский. – Л., 1949. – 364с.
573581
  Нехода И.И. Книга лирики : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Советский писатель, 1955. – 152с.
573582
  Твардовский А.Т. Книга лирики : избранные стихотворения 1933-1961 / А.Т. Твардовский. – Москва, 1962. – 415с.
573583
  Каладзе К.Р. Книга лирики / К.Р. Каладзе. – Тбилиси, 1963. – 272с.
573584
  ТвардовскийА.Т Книга лирики / ТвардовскийА.Т. – Москва : Советский писатель, 1967. – 416с.
573585
  Кулиев К. Книга лирики : пер. с балкар. Н.Гребнева / К. Кулиев. – Москва : Современник, 1973. – 282 с.
573586
  Доризо Н.К. Книга лирики / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 220с.
573587
  ТвардовскийА.Т Книга лирики / ТвардовскийА.Т. – Москва : Советский писатель, 1983. – 447с.
573588
  Дудин М.А. Книга лирики / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 678с.
573589
  Катулл. Книга лирики. / Катулл. – Л, 1929. – 163с.
573590
  Кирсанов С.И. Книга лирики. 1925-1965. / С.И. Кирсанов. – М., 1966. – 391с.
573591
  Хамбургер К. Книга Листа о цыганской музыке : к 200-летию Ференца Листа // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 129-142. – ISSN 0321-1878


  Ференц (Франц) Лист (1811-1886) - австро-венгерский композитор, пианист, педагог, дирижёр, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма
573592
  Масенко Терень Книга лірики. / Масенко Терень. – К., 1935. – 174с.
573593
  Горский Г.Н. Книга любви / Г.Н. Горский. – Рига, 1962. – 152с.
573594
  Федоров В.Д. Книга любви / В.Д. Федоров. – 2-е доп. изд. – М., 1968. – 240с.
573595
  Федоров В.Д. Книга любви / В.Д. Федоров. – 3-е изд., доп. – Москва, 1973. – 255с.
573596
  аль-Хамиси Абд Книга любви / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1980. – 175с.
573597
  Юзеев И. Книга любви : поэмы / И. Юзеев; пер. с татар. В.бояринова. – Москва : Современник, 1984. – 128 с.
573598
  Гамзатов Р.Г. Книга любви / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1987. – 304 с.
573599
  Истомин К.К. Книга любви знак в честен брак. / К.К. Истомин. – М., 1989. – 109,4с.
573600
  Федоров В.Д. Книга любви и веры / В.Д. Федоров. – М., 1974. – 431с.
573601
  Митяєв А.В. Книга майбутніх адміралів / А.В. Митяєв. – Київ, 1983. – 336 с.
573602
  Митяєв А.В. Книга майбутніх командирів / А.В. Митяєв. – К., 1978. – 328с.
573603
  Соболь А. Книга маленький рассказов / А. Соболь. – М, 1925. – 127с.
573604
  Кортасар Х. Книга Мануэля : Роман / Хулио Кортасар. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 427с. – (Millennium). – ISBN 5-8301-0014-2; 5-830-0040-1
573605
  Поло Книга Марко Поло / Поло, , Марко. – Москва : Географгиз, 1955. – 376с.
573606
  Гурмон Реми Книга масок : [Литературные характеристики] / Реми Гурмон ; Рис. Ф. Валлотона ; Пер. с фр. Е.М. Блиновой и М.А Кузмина. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Грядущий день", 1912. – XIV, 267 с. : портр. 25. – КН. в разных тип. перелетах. – Библиогр.: с. 259-267
573607
  Талалаєвський М.А. Книга матері : роман / М.А. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 232 с.
573608
  Чегодаев Михаил Книга мертвых = "Книга мертвых" : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 171-184 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
573609
  Ковалко М.П. Книга мого буття : Поезії / Михайло Ковалко, Передм. Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2003. – 287с. – (Поетичні сторінки). – ISBN 966-7575-51-9
573610
   Книга моего деда Коркута. – М-Л, 1962. – 298с.
573611
  Сарывелли О. Книга моей жизни : стихи / О. Сарывелли. – Москва : Советский писатель, 1957. – 96 с.
573612
  Ибрагимов М.А. оглы Книга моей жизни / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва, 1979. – 310 с.
573613
  Ибрагимов М.А. оглы Книга моей жизни / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва, 1982. – 302 с.
573614
  Алиева Ф. Книга моей любви / Ф. Алиева. – Москва, 1975. – 32 с.
573615
  Каладзе К.Р. Книга моих дней и ночей / К.Р. Каладзе. – Тбилиси, 1978. – 498с.
573616
  Субботин В.Е. Книга моих стихов. / В.Е. Субботин. – М., 1964. – 135с.
573617
   Книга молодой семьи. – Л., 1990. – 250с.
573618
  Осипов В.О. Книга молодости по М. Шолохову / В.О. Осипов. – М, 1987. – 61с.
573619
  Швоб М. Книга Монеллы / М. Швоб ; пер. с фр. Л. Троповского. – Санкт-Петербург : Изд. Ad Astra, 1910. – 168, 16 с.
573620
  Джами Абдуррахман Книга мудрости Искандера / Абдуррахман Джами ; пер. В. Державина ; [вступ. ст. Л. Климовича]. – Сталинабад : Таджикгосиздат ; Полиграфкомбинат, 1949. – 124 с. – (Классики таджикской литературы)
573621
  Хмельницкий В. Книга на все времена // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав.ред. Анна Шерман. – Киев, 2012. – № 7/8 (65), июль - август : Шедевры книжного искусства. – С. 16-29. – ISSN 2222-436X


  Традиции иллюстрирования Библии.
573622
  Разумневич В.Л. Книга на всю жизнь / В.Л. Разумневич. – М, 1975. – 176с.
573623
  Славейков П. Книга на песните / П. Славейков. – София, 1961. – 531с.
573624
   Книга на песните. – София, 1961. – 529с.
573625
  Павлески С. Книга над кориците : моjа антологиjа - македонската уметност и критика 1954-2004 / Станко Павлески. – Скопjе : Маринг, 2004. – 1003 с. : сл. – (Кино Напредок 3 - Трилогиjа Провинциjа 2 : три противправила за однос / С. Павлески, Т. Аджиевски)
573626
  Усама И.М. Книга назидания / И.М. Усама. – М., 1958. – 327с.
573627
   Книга народного заседателя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 256с.
573628
  Максимович М.А. Книга Наума о великом божием мире, изданная Михайлом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии, 1833. – 96 с., 2 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
573629
  Максимович М.А. Книга Наума о великом божием мире, изданная Михайлом Максимовичем. – 9-е изд. – Киев : В типографии Федорова, 1865. – [2], IV, 69 с.
573630
  Гинзбург З.Б. Книга начинающего радиолюбителя / З.Б. Гинзбург, Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленин, 1949. – 112 с.
573631
  Большов В.М. Книга начинающего радиолюбителя / В.М. Большов, В.И. Гукин. – Москва, 1964. – 238 с.
573632
  Никитин В.А. Книга начинающего радиолюбителя / В.А. Никитин. – М, 1991. – 461с.
573633
  Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – М., 1957. – 357с.
573634
  Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – 2-е испр. изд. – М., 1959. – 360с.
573635
  Іларіон Книга нашого буття на чужині : Бережімо все своє ріднє! Ідеологічно-історичні нариси / Іларіон. – Віиніпег : Українське наукове богословське товариство, 1956. – 167с. – Передрук з "Віри й культури" 1955 р. з додатками
573636
  Писаренко Ю. Книга нашої пам"яті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 79-82. – ISSN 0869-3595
573637
   Книга нежности. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 222с.
573638
  Пармузин Б.С. Книга неожиданных дорог / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1962. – 104с.
573639
  Білан А. Книга нової епохи // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13. – ISSN 0868-9644
573640
  Вобан Себастьян ле Претр де Книга о атаке и обороне крепостей, изданная чрез господина де Вобана, маршала Франции и генерала директора над фортификациями Королевства Франции / переведена чрез Ивана Ремезова, порутчика Шляхетного кадетского корпуса. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1744. – [10], 6, 185, [29] с.
573641
  Крывелев И.А. Книга о библии / И.А. Крывелев. – М., 1958. – 360с.
573642
  Симмен Н. Книга о бронзе и черноземе. Лицо моей страны. Городское. Донбасс. Лирическое Запорожье. Эскадрилья в полете. Марийке. Просинь. Осенняя бронза / Н. Симмен. – Х., 1929. – 119с.
573643
  Кондратов А.М. Книга о букве / А.М. Кондратов. – М, 1975. – 224с.
573644
  Канбу И. Книга о верных и неверных женах, или Бехар-е данеш. / И. Канбу. – М, 1964. – 400с.
573645
  Канбу И. Книга о верных и неверных женах, или Бехар-е данеш. / И. Канбу. – 2-е изд. – М, 1966. – 400с.
573646
  Николсон Адам Книга о вечном. Победа короля Якова / Николсон Адам, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 128-147 : фото
573647
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 8-е изд. – М., 1988. – 367с.
573648
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 9-е изд., стер. – М., 1989. – 382с.
573649
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 10-е изд,. перера. и доп. – М., 1990. – 1990с.
573650
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 10-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 366с.
573651
  Лойша В.А. Книга о вчерашнем снеге и завтрашнем хлебе / В.А. Лойша. – Новосибирск, 1983. – 151с.
573652
  Чернов С.В. Книга о гениальности / С.В. Чернов. – Воронеж ; Москва : Институт духовной культуры и свободного творчества. – ISBN 978-5-9902381-1-4
Т. 1 : Человеческий гений: природа, сущность, становление. – 2010. – 562 с. – Библиогр.: с. 545-561
573653
   Книга о героях. – М.
3. – 1958. – 301с.
573654
   Книга о героях. – Ереван, 1985. – 288с.
573655
   Книга о Героях. – М., 1963. – 474с.
573656
   Книга о делах комсомольских. 1921-1941 гг.. – М., 1966. – 317с.
573657
   Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. – Донецк : Донбас, 1972. – 304с.
573658
  Исбах А.А. Книга о друге / А.А. Исбах. – М, 1963. – 127с.
573659
  Леонардо Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи живописцы и скульптора флорентийского / Леонардо, да Винчи. – М, 1934. – 384с.
573660
  Василевская А. Книга о жизни // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С. 65-105. – ISSN 0130-7673
573661
  Василевская А. Книга о жизни // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 12. – С. 26-98. – ISSN 0130-7673
573662
  Куценко Г.И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. – М., 1987. – 256с.
573663
   Книга о здоровье. – М., 1959. – 447с.
573664
   Книга о здоровье. – Москва : Медицина, 1988. – 509с.
573665
  Студеникин М.Я. Книга о здоровье детей / М.Я. Студеникин. – М, 1970. – 256с.
573666
  Студеникин М.Я. Книга о здоровье детей / М.Я. Студеникин. – 4-е изд., стер. – М, 1986. – 237с.
573667
  Тартаков Г.И. Книга о И.В.Тартакове / Г.И. Тартаков. – Л., 1987. – 86с.
573668
  Залетаева И.А. Книга о кактусах / И.А. Залетаева. – М, 1972. – 192с.
573669
  Державин К. Книга о камерном театре. 1914-1934 / К. Державин. – 240 с.
573670
  Лебединский В.И. Книга о камне / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – Москва : Недра, 1988. – 192с.
573671
   Книга о книгах. – М.
1. – 1969. – 408с.
573672
   Книга о книгах. – М.
3. – 1970. – 256с.
573673
   Книга о книгах для детей. – М.
3. – 1979. – 176с.
573674
  Львов С.Л. Книга о книге / С.Л. Львов. – М., 1980. – 207с.
573675
  Авксентьев А.В. Книга о Коране / А.В. Авксентьев. – Ставрополь, 1984. – 191 с.
573676
  Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л.И. Климович. – Москва : Политиздат, 1986. – 270с.
573677
  Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л.И. Климович. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 284с.
573678
  Петровский М.С. Книга о Корнее Чуковском / М.С. Петровский. – М., 1966. – 415с.
573679
  Никольская Е.А. Книга о культуре быта. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – 2-е изд. – М, 1967. – 246с.
573680
  Транковский С.Д. Книга о лазерах / С.Д. Транковский. – Москва : Детская литература, 1988. – 111с.
573681
   Книга о Леониде Андрееве. – Пб.-Берлин, 1922. – 111с.
573682
  Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове / П.Е. Щеголев. – Ленинград, 1929. – 328с.
573683
  Сухомлинский В.А. Книга о любви / В.А. Сухомлинский. – М, 1983. – 191с.
573684
  Хорезми. Книга о любви. / Хорезми. – Ташкент, 1962. – 72с.
573685
   Книга о Митрохине. – Л., 1986. – 503с.
573686
  Рустамов Г. Книга о моем театре / Г. Рустамов. – М, 1983. – 146с.
573687
  Красильников А.И. Книга о моих друзьях / А.И. Красильников. – Волгоград, 1970. – 96с.
573688
  Малхасян Армо Книга о мужестве. (Очерки о героях Великой Отечеств. войны). / Малхасян Армо. – Ереван, 1956. – 260с.
573689
   Книга о музыке. – М., 1971. – 208с.
573690
  Дарваш Г. Книга о музыке / Г. Дарваш. – М., 1983. – 446 с.
573691
  Краснов А.И. Книга о нефти / А.И. Краснов. – М., 1959. – 176с.
573692
  Новиков В.И. Книга о пародии. / В.И. Новиков. – М., 1989. – 540с.
573693
  Крустен Э.Я. Книга о Пексах : роман / Эрни Крустен пер. с эст. Н. Яворской ; [ил.: Л.Г. Саксонов]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 112 с. – В вып. дан. авт.: Крустен Эрни (Крустейн Эрнст Янович)
573694
  Войлошников В.Д. Книга о полезных ископаемых. / В.Д. Войлошников, Н.А. Войлошникова. – Москва, 1991. – 172с.
573695
  Никульков А.В. Книга о поэтах. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1972. – 224с.
573696
   Книга о простаках Дахо-наме. – М., 1968. – 86с.
573697
  Гюнтер Г. Книга о радио. Элементарное введение в радиотелеграфию и радиотелефонию / Г. Гюнтер. – Москва-Ленинград, 1927. – 252 с.
573698
  Егоров Г.В. Книга о разведчиках / Г.В. Егоров. – М, 1984. – 365с.
573699
  Егоров Г.В. Книга о разведчиках / Г.В. Егоров. – 6-е изд., доп. – Барнаул, 1989. – 462с.
573700
  Поло М. Книга о разнообразии мира / Марко Поло ; предисл. Х.Л. Борхеса ; [пер. со старофр. И.П. Минаева]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 380, [2] с. : ил. – (Личная библиотека Борхеса). – ISBN 5-8301-0023-1
573701
   Книга о Рауле Кастро представлена в МИД России // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – C. 4-6. – ISSN 0044-748Х
573702
  аш-Шахрастани Мухаммад Книга о религиях и сектах (Китаб ал-Милал Ва-н-нихал) / аш-Шахрастани Мухаммад, ибн Абд, Ал-Карим. – Москва : Наука. – (Памятники письменности Востока)
Ч. 1 : Ислам. – 1984. – 270с.
573703
  Михайлов Н.Н. Книга о России / Н.Н. Михайлов. – М., 1982. – 510с.
573704
  Гараджа В.И. Книга о российском образовании : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
573705
  Горький М. Книга о русских людях / Максим Горький. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с., [ 16л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0410-7
573706
  Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии 19 века / В.В. Кожинов. – М., 1978. – 303с.
573707
  Томпакова О.М. Книга о русской музыке для детей / О.М. Томпакова. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 92 с. – Библиогр.: Нотогр.: с. 78-91
573708
  Соловцов А.А. Книга о русской опере / А.А. Соловцов. – М., 1960. – 222с.
573709
  Осетров Е.И. Книга о русской поэзии / Е.И. Осетров. – М, 1982. – 352с.
573710
  Самойлов Д.С. Книга о русской рифме. / Д.С. Самойлов. – М, 1973. – 278с.
573711
  Самойлов Д.С. Книга о русской рифме. / Д.С. Самойлов. – 2-е изд. – М, 1982. – 351с.
573712
  Колпакова Н.П. Книга о русском фольклоре : пособие для учащихся средней школы / Н. Колпакова. – Ленинград : Ленингр. отд-ние Учпедгиза, 1948. – 192 с. : ил.
573713
   Книга о русском языке. – М., 1969. – 224с.
573714
  Никол Глория Книга о свечах : Увлекательные советы о том, как применять и делать свечи / Никол Глория; Специальные фотосъемки Дебби Паттерсон. – Москва : Профиздат, 2000. – 152с. – ISBN 5-255-01355-2
573715
  Борисов И.Б. Книга о силачах / И.Б. Борисов. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 19 с.


  Очерки о С. Елисееве, И. Поддубном, Г. Гаккеншмидте, Н. Вахтурове, В. Пытлясинском, П. Крылове, Г. Лурихе, Г. Кащееве, А. Бухарове, Я. Краузе, К. Павленко, Г. Пыльнове, Я. Спарре, Я. Куценко, С. Амбарцумяне, И. Коткасе, Г. Новаке, В. Балавадзе, А. ...
573716
  Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве / И.Т. Посошков. – М., 1937. – 353с.
573717
  Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения / И.Т. Посошков. – М., 1951. – 410с.
573718
  аль-Джахиз Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва, 1965. – 287с.
573719
  аль-Джахиз Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 477с. – В изд. также : Чудесное ожерелье / Ибн Абд Раббих


  В сборник включены "Книга о скупых", созданная великим писателем Арабского Востока аль Джахизом, и фрагменты из знаменитой антологии Ибн Абд Раббихи "Чудесное ожерелье"
573720
  Бауэр Ганс Книга о слонах / Бауэр Ганс. – М, 1957. – 152с.
573721
  Бауэр Г. Книга о слонах / Г. Бауэр. – Изд 2-е испр. – М, 1964. – 160с.
573722
  Данилевич Л.В. Книга о советской музыке / Л.В. Данилевич. – М, 1962. – 444с.
573723
  Низюрский Э. Книга о сорванцах / Э. Низюрский. – М., 1957. – 429с.
573724
  Асафьев Б.В. Книга о Стравинском / Б.В. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1977. – 279 с.
573725
   Книга о судах и судьях. – М., 1975. – 311с.
573726
   Книга о судах и судьях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 380с.
573727
   Книга о судах и судьях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 380с.
573728
  Каиро Книга о судьбе и счастье: палмистри, нумерология, астрология. / Каиро. – М., 1992. – 460с.
573729
  Мухаммад Книга о судьях / Мухаммад, ибн Харис, ал-Хушани. – М., 1992. – 231с.
573730
  Долгий В.Г. Книга о счастливом человеке : Повесть о Николае Баумане / В.Г. Долгий. – Москва, 1970. – 448с. – (Пламенные революционеры)
573731
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях / Н.М. Амосов. – Москва, 1984. – 287с.
573732
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях / Н.М. Амосов. – Москва
Книга 2. – 1986. – 238 с.
573733
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : Дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия. – (Эврика). – ISBN 5-235-01486-3
Кн. 2. – 1990. – 240с.
573734
  Калмановский Е.С. Книга о театральном актере / Е.С. Калмановский. – Л., 1984. – 223с.
573735
   Книга о христовом подражании, 1646


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- дошка, шкіра
573736
  Паустовский К.Г. Книга о художниках / К.Г. Паустовский. – Москва, 1966. – 152 с.
573737
  Лада Й. Книга о художнике. / Й. Лада. – Л, 1971. – 151с.
573738
  Громов М.П. Книга о Чехове / М.П. Громов. – М., 1989. – 384с.
573739
  Верховский Н.Ю. Книга о чтецах / Н.Ю. Верховский. – Москва-Ленинград, 1950. – 284с.
573740
  Юхма М.Н. Книга о Чувашии. / М.Н. Юхма. – М., 1970. – 96с.
573741
  Городецкий В.Б. Книга о шашках / В.Б. Городецкий. – М., 1980. – 239с.
573742
  Городецкий В.Б. Книга о шашках / В.Б. Городецкий. – М., 1984. – 271с.
573743
  Галимова Е.Ш. Книга о Шергине / Е.Ш. Галимова. – Архангельск, 1988. – 127с.
573744
  Ардов М. Книга о Шостаковиче // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 6. – С.118-146. – ISSN 0130-7673
573745
  Трахтенберг И.М. Книга о ядах и отравлениях : Очерки токсикологии / И.М. Трахтенберг. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368с. – ISBN 966-00-0617-9
573746
  Фолсом Ф. Книга о языке : Человек разумный - это Человек говорящий / Фолсом Франклин ; [пер. с англ. А.А. Раскиной ; ред. Н.Т. Беляева]. – Москва : Прогресс, 1974. – 159 с., ил. : с ил. и карт. – The language dook/ Franklin Folsom, 1963. – Библиогр. : 153-154. – ISBN 966-00-0617-9
573747
   Книга об архитектуре. – Москва, 1973. – 160 с.
573748
  Хишам Книга об идолах / Хишам, ибн Мухаммад, ал-Калби. – М., 1984. – 64с.
573749
  Короленко С.В. Книга об отце / С.В. Короленко. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 382с.
573750
  Нансен-Хейер Книга об отце / Нансен-Хейер. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 512с.
573751
  Васильева Л.Н. Книга об Отце / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 224с.
573752
  Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 260с.
573753
  Королевич А.И. Книга об эсперанто / А.И. Королевич ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев : Наукова думка, 1989. – 253 с.
573754
  Сичук Юрій Книга оповідей : Оповіді // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 5-34
573755
  Езник Кохбаци Книга опровержений. / Езник Кохбаци. – Ереван, 1968. – 175с.
573756
  Анненский И.Ф. Книга отражений : кн. [1]-2 / И.Ф. Анненский. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; Тип. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"
[Кн. 1] : Проблема Гоголевского юмора; Достоевский до катастрофы; Умирающий Тургенев; Три социальных драмы; Драма настроений; Бальмонт-лирик. – 1906. – IV, 213, [2] с. – Загл. 2 кн.: Вторая книга отражений. - Экз. № 30055 дефектный, без пред. (с. I-IV)
573757
  Анненский И.Ф. Книга отражений : кн. [1]-2 / И.Ф. Анненский. – Санкт-Петербург : [Тип. М. Стасюлевича]
[Кн. 2] : Вторая книга отражений : Изнанка поэзии; Белый экстаз; Иуда; Гейне прикованный; Проблема Гамлета; Бранд-Ибсен; Искусство мысли : (с черт.). – 1909. – [6], 135 с., 1 л. черт. – Загл. 2 кн.: Вторая книга отражений
573758
  Дрозд В. Книга отца Йосипа : Роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 11/12. – С. 28-164. – ISSN 0130-1608
573759
  Араз М. Книга отца моего : стихи и поэма / М. Араз; пер. с азерб. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160 с.
573760
  Левада О.С. Книга п"єс / О.С. Левада. – Київ, 1975. – 668 с.
573761
  Зленко Г.Д. Книга пам"яті / Г.Д. Зленко. – Одеса, 1971. – 252с.
573762
  Процюк В. Книга пам"яті / В. Процюк. – Львів, 1996. – 320с.
573763
   Книга пам"яті воїнів-євреїв, загиблих під час Великої Вітчизняної війни : 1941-1945 Київ. – Київ : Єврейська рада України, 2001. – 768с. – ISBN 966-522-132-9
573764
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги
Т.1 : Рівненська область, Костопільський район. – 2001. – 452с. : іл.
573765
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-55-8
Т. 2, Ч. 1 : Рівненська область, Рівненський район/Олександр Денищук. – 2001. – 440с. : іл. – 10 річниці незалежності України присвячується
573766
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-60-4
Т.2, Ч.2 : Рівненська область, Рівненський район/О.С. Денищук. – 2001. – 436с. : іл. – 10 річниці незалежності України присвячується
573767
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-63-9
Т.3 : Рівненська область, Березнівський район/О.С. Денищук. – 2001. – 308с. : іл. – На титул. листі: 59-ій річниці створення УПА присвячується
573768
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-96174-0-5
Т.4 : Рівненська область, Гощанський район/О.С. Денищук. – 2002. – 464с. : іл. – 11 річниці незалежності України присвячується
573769
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-8424-15-8
Т.7 : Рівненська область, Здолбунівський район/О.С. Денищук. – 2004. – 848с. : іл.
573770
   Книга пам"яті і слави Волині : В 16-ти томах. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-8-424-31-X
Т.9 : Рівненська область, Сарненський район/О.С. Денищук. – 2005. – 442с. : іл.
573771
  Константиновский И.Д. Книга памяти / И.Д. Константиновский. – М., 1982. – 559с.
573772
   Книга Памяти. – Киев, 1991. – 134с.
573773
   Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В двух книгах. – Дніпропетровськ
Кн. 1. – 2000. – 332с.
573774
   Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В двух книгах. – Дніпропетровськ
кн.2. – 2000. – 325с.
573775
   Книга Памяти медикам Могилёвщины - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и других войн. – Могилев : АмелияПринт, 2007. – 432с. : илл. – ISBN 978-985-90141-1-6
573776
   Книга персидско-русских разговоров. – Изд. М.Н. Ашимова. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1883. – 192с. – Текст на персид. и русск. яз.
573777
  Гейне Г. Книга песен : избранные стихотворения [в пер. рус. писателей] ; учебное пос. по иностр. лит-ре / Генрих Гейне ; под ред. Саши Черного. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва типографского дела, 1911. – 74 с, 1 л. портр. : портр. – (Всеобщая библиотека ; № 184)
573778
  Лебедев Книга песен / Лебедев, -Кумач. – М., 1938. – 203с.
573779
  Вауни Сурен Книга песен / Вауни Сурен. – Ереван, 1952. – 64с.
573780
  Гейне Г. Книга песен : [пер. с нем.] ; переводы русских поэтов / Генрих Гейне. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 203 с.
573781
  Петрарка Ф. Книга песен / Ф. Петрарка. – Москва, 1963. – 166 с.
573782
  Тарба И.К. Книга песен / И.К. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1973. – 79 с.
573783
  Саба У. Книга песен : [стихи] : пер. с итал. / У. Саба ; [сост. и предисл. Е. Солоновича]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 183 с., [1] л. портр. : портр.
573784
  Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани Книга песен / Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани ; [перевод с араб. А.Б. Халидова, Б.Я. Шидфар]. – Москва : Наука, 1980. – 671 с.
573785
   Книга песен : из европ. лирики XIII-XVI вв. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 636, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил.
573786
   Книга песчинок. – Л., 1990. – 412с.
573787
  Доктороу К. Книга печатная и электронная : из речи, посвященной электронным книгам // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 9-20.
573788
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне видання. – Київ : Hакладом Вид-ва "Сеpп і Молот" ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 1. – 1918. – 150 с. – Стор. I-XVI, на яких містився: Гайнріх Гайне : біографічний нарис / Д. Загул - вирізані. - Прим. № 241067 без обкл. і тит. стор.


  -Розд. кн.: Молодечі стpаждання; Ліpичне інтеpмеццо
573789
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – Київ : Серп і молот. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 1. – 1918. – 150 с. – Стор. I-XVI, на яких містився: Гайнріх Гайне : біографічний нарис / Д. Загул - вирізані. - Конволют. Перепл. з: Книга пісень, ч. 2 ; Нові поезії / Г. Гайне
573790
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне вид. – Київ : Hакладом Вид-ва "Сеpп і Молот" ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 2. – 1919. – 132 с.
573791
  Гейне Г. Книга пісень. Ч. 2 / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського // Книга пісень / Г. Гейне. – Київ : Серп і молот, 1918. – Ч. 1. – 132 с. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
573792
  Алексеев С.П. Книга по истории нашей Родины / С.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 204с.
573793
  Трифонов Н.А. Книга по литературному чтению. Для 5-го класса немецкой неполной средней и средней школы / Н.А. Трифонов. – Энгельс, 1958. – 115с.
573794
   Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : cб. документов. – Москва : РОССПЭН, 2006. – XXV, [I] с., 994, [2] с. – Загл. обл.: Книга погромов. - Имен. указ.: с. 924-948. - Геогр. указ.: с. 949-969. – Библиогр. в примеч.: с. 837-923 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0816-0
573795
   Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : cб. документов. – Москва : РОССПЭН, 2007. – XXV, [I] с., 994, [2] с. – Загл. обл.: Книга погромов. - Имен. указ.: с. 924-948. - Геогр. указ.: с. 949-969. – Библиогр. в примеч.: с. 837-923 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0816-0
573796
  Чернухін Є. Книга пожертв Грецького братства у Ніжині (1696-1786) / Євген Чернухів // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 91-102
573797
  Троицкий В.Ю. Книга поколений: О романе И.С.Тургенева "Отцы и дети" / В.Ю. Троицкий. – М, 1979. – 112с.
573798
  Кафанов А.В. Книга Полдня. / А.В. Кафанов. – М., 1985. – 166с.
573799
  Рыленков Н.И. Книга полей / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 118с.
573800
  Нахшаби Зийа ад-Дин Книга попугая (Тути-наме) / Нахшаби Зийа ад-Дин. – М., 1979. – 348с.
573801
  Нахшаби Зийа ад-Дин Книга попугая (Тути-наме) / Нахшаби Зийа ад-Дин. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Наука, 1982. – 348с.
573802
  Смирнов С.В. Книга посвящений / С.В. Смирнов. – М., 1961. – 124с.
573803
  Марцинкявичюс Ю. Книга поэм / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
573804
  Медведева К.А. Книга поэм В.А. Луговского "Середина века" как итог творческой эволюции поэта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Медведева К.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 27 с.
573805
   Книга правителя области Шан. – М., 1968. – 352с.
573806
   Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу). – 2-е изд., доп. – Москва : Науч.-изд. центр "Ладомир", 1993. – 390, [2] с. – Рез. англ. - Указ. имен, геогр. назв. и терминов: с. 329-339. - Список лит. на кит. яз.: с. 324-328. – Библиогр. в примеч.: с. 243-324. – (Памятники письменности Востока / редкол. сер.: О.Ф. Акимушкин [и др.] ; вып. 20). – ISBN 5-86218-017-6392 с.
573807
   Книга практической мудрости, или Как перехитрить Закон Подлости : 1777 советов : афоризмы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 285, [3] с. – Сер. осн. в 1998 г. – Библиогр.: с. 280-283. – (За словом в карман). – ISBN 5-04-002608-0
573808
   Книга пригод : оповідання. – Київ : Веселка, 1983. – 318с.
573809
   Книга пригод. – К., 1986. – 279с.
573810
   Книга пригод. – К., 1991. – 176с.
573811
  Султан И. Книга признаний Навои / И. Султан. – Ташкент, 1979. – 327 с.
573812
  Султан И. Книга признаний Навои / И. Султан. – Ташкент, 1985. – 303 с.
573813
  Линник Ю.В. Книга природы / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1978. – 352с.
573814
   Книга природы. – Москва : Детская литература, 1990. – 397 с. : ил. + Додатки: Таблицы рисунков и фотографий энтомофатов зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-08-000604-8
573815
   Книга про академіка П.Т. Тронька / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  В університеті відбулася презентація книги "Петро Тимофійович Тронько" із серії "Видатні вихованці та педагоги Київського університету", яку відкрив ректор Л. Губерський. Автори книги: Г. Кривошея, Г. Семилєтка, Є. Скляренко.
573816
   Книга про Батька. Українські поети XIX-XXI століть : антологія / упорядкув. та передм. В.Л. Чуйка. – Київ : Криниця, 2013. – 351, [1] с. : іл. – Розгорутий тит. арк. - На тит. арк. також: Батькам України присвячується. В обороні роду і держави. – ISBN 978-966-2434-18-7
573817
  Кривельов Й.А. Книга про Біблію / Й.А. Кривельов. – К., 1965. – 543с.
573818
  Мельник П. Книга про видатного вихованця : Дмитро Гаврилович Топчій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Університет започаткував серію видань книг про життєвий і творчий щлях видатних його вихованців, викладачів та співробітників. Перша книга присвячена Топчію Д.Г. - генеральному директору виробничого об"єднання "Київський радіозавод", випускніку ...
573819
  Іщук С.І. Книга про виробничо-територіальні комплекси / С.І. Іщук, Р.І. Литвиненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 152-155. – Бібліогр.: 2 назви
573820
  Кононенко В. Книга про Герб України : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39
573821
  Кіт Л. Книга про землю, що купається в променях сонця // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  У рамках святкування 180-річчя університету та року Тараса Шевченка професор Торонтського університету Пол-Роберт Магочій презентував свою нову книгу "Крим: наша благословенна земля". У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи В.А. ...
573822
  Крижанівський Б.М. Книга про кіно / Б.М. Крижанівський. – К., 1987. – 157с.
573823
   Книга про книга. – Х., 1965. – 246с.
573824
  Вартанов Г. Книга про книгу // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 18 січня (№ 5). – С. 3


  Про книгу М. Тимошика "Її величність книга", присвячену історії видавничої справи Київського університету у 1834-1999 рр.
573825
   Книга про Крим видана англійською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про книгу професора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука "Український Крим" (2001 р.) що базується на численних документах, у тому числі з архівів Сімферополя й Севастополя, яку переклали на англійську мову.
573826
  Панченко М. Книга про Лева та Дарію Ребетів // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Серпень [№] 15. – С. 7


  Збірка вибраних прауць видатних діячів українського національно-визвольного руху, Лева та Дарії Ребетів.
573827
   Книга про матір : Українські поети 19 - 21 ст. Антологія. – Київ : Криниця, 2003. – 320с. – ISBN 966-7575-56-Х
573828
  Чумаченко М. Книга про наукову діяльність академіка НАН України М. І. Долішнього : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.87-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
573829
  Зозуля С. Книга про першого в Україні доктора європейської історії [Штепа К.Т.] // Інформаційно-науковий вісник : науково-бібліограф. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 147-149


  Книга «Історик Кость Штеппа: людина, учений, педагог» автори І.Верба та М.Самофалов
573830
  Огнев В.Ф. Книга про стихи / В.Ф. Огнев. – Москва, 1963. – 479с.
573831
  Червінський В. Книга про талановитих ректорів / В. Червінський, С. Червінський // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 10. – ISSN 0868-8117


  Про книгу "Ректори Київського університету (1834-2006 рр).
573832
  Талах В. Книга про те, як народжувалася Мексика // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5


  "...На історичному факультеті відбулася презентація книги "Историки Доколумбовой Америки и Конкисты: Иштлильшочитль. Помар" (упорядник і перекладач текстів В.М. Талах, наукове редагування В.А. Рубеля), яка вийшла у видавництві "Либідь" за рекомендацією ...
573833
  Соловейчик С.Л. Книга про тебя / С.Л. Соловейчик. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 125с.
573834
  Захожай З. Книга про Україну, що постала у вогні як неопалима купина / З. Захожай, Ф. Проданюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-3 червня (№ 23)


  Видавництво "Україна" на замовлення Державного телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р. перевидало науково-навчальтний посібник "Історія України. Джерельний літопис" авторства В.І. Червінського і М.І. Обушного.
573835
  Богиня Д. Книга про управління інвестиційними ризиками / Д. Богиня, Т. Дерев"янкін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 93-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
573836
  Рассадин С.Б. Книга про читателя. / С.Б. Рассадин. – М., 1965. – 206с.
573837
  Жданов Н.Г. Книга прозы : Октябрьские были. Рассказы. Повести. Роман. Из воспоминаний / Н.Г. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 640с.
573838
   Книга пророка Єремії : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 224 с. – ISBN 966-8387-19-8
573839
   Книга пророка Ісаї : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8387-44-9
573840
  Олеша Ю.К. Книга прощания / Юрий Олеша. – Москва : Вагриус, 2006. – 480 с., 32с. илл. : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0248-X
573841
   Книга псалмів. Книга приповістей Соломонових : у переспівах Миколи Карпенка / [ред. Д. Степовик ; худож. оформ. О. Карпенка]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 299, [1] с. – ISBN 966-7833-70-4
573842
  Ибн Хордабех Книга путей и стран / Ибн Хордабех. – Баку, 1986. – 427с.
573843
  Буковский К.И. Книга путешествий / К.И. Буковский. – Москва, 1967. – 306с.
573844
  Палецкис Ю.И. Книга путешествий / Ю.И. Палецкис; пер. с литов. Д.Кыйв. – Москва : Советский писатель, 1975. – 431 с.
573845
  Битов А. Книга путешествий / А. Битов. – М., 1986. – 605с.
573846
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М, 1961. – 339с.
573847
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М
2. – 1979. – 287с.
573848
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М
3. – 1983. – 376с.
573849
  Тихонов Николай Семенович Книга пути : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Худож. лит, 1968. – 96с.
573850
  Злобин А.П. Книга пути / А.П. Злобин. – М., 1983. – 350с.
573851
   Книга работника по кадрам. – М., 1983. – 319с.
573852
  Лабутин В.К. Книга радиомастера / В.К. Лабутин. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 528 с.
573853
  Молодчиков О.В. Книга Радянської України / О.В. Молодчиков. – Київ, 1974. – 176с.
573854
  Босняцкий Е.Г. Книга разных лет / Е.Г. Босняцкий. – Москва, 1968. – 656с.
573855
  Кравчук П.А. Книга рекордів Волині / Петро Кравчук. – Луцьк ; Любешів : Волинська обласна друкарня ; Ерудит. – ISBN 966-361-079-4
Вип. 3 : 2005. – 2005. – 304 с. : іл.
573856
   Книга рекордов Гиннесса. 1991. – Москва : Прогресс, 1991. – 311с. – ISBN 5-01-002713-5
573857
   Книга рекордов Гиннесса. 1999. – Москва : АСТ, 1999. – 264 с. – ISBN 5-237-02778-4
573858
   Книга Рівненщини 2007 : анотований каталог видань : (з фондів Рівненської державної обласної бібліотеки) / Рівненська державна обласна бібліотека ; укладач та ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне. – ISBN 978-966-416-117-3
Вип. 5. – 2008. – 44с.
573859
  Долматовский Е.А. Книга ровесников / Е.А. Долматовский. – Москва, 1947. – 125с.
573860
   Книга Русской Скорби. – Изд.Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. – С.-Пебербург : Типо-литограия Невский, 136
Т.VI. – 1910. – 128с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
573861
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1954. – 396с.
573862
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – 2-е изд. – М, 1956. – 400с.
573863
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – 3-е изд. – М, 1961. – 400с.
573864
  Перов Г.С. Книга сатиры / Г.С. Перов. – М., 1976. – 176с.
573865
   Книга священнаго благовестия, 1658. – розд.паг. – Книга без титул. арк.


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- корінець з тисненн., відсутн. верх. та ніжня кришки
573866
   Книга сельского радиолюбителя. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1961. – 512с.
573867
  Сологуб Ф.К. Книга сказок / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1992. – 46с.
573868
  Паустовский К.Г. Книга скитаний / К.Г. Паустовский. – Кишинев, 1978. – 672 с.
573869
  Григор Н. Книга скорби / Н. Григор. – Ереван, 1977. – 493с.
573870
  Нарекаци Г. Книга скорбных песнопений / Г. Нарекаци. – М., 1985. – 350с.
573871
   Книга скорботи України - місто-герой Київ. – Київ : Книга пам"яті України, 2003. – 728с. – ISBN 966-7605-12-4
573872
  Кундера М. Книга смеха и забвения : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 20-64. – ISSN 1130-6545
573873
   Книга Советской Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 184с.
573874
   Книга Советской Эстонии. – Таллин, 1966. – 140с.
573875
  Сухая Т.Д. Книга современной хозяйки / Т.Д. Сухая. – Кишинев, 1988. – 288с.
573876
  Дурян Л. Книга солнца : стихи и поэма / Л. Дурян; пер. с арм. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 71 с.
573877
  Байкабулов Б. Книга сонетов : поэма в сонетах / Б. Байкабулов. – Ташкент, 1977. – 262 с.
573878
  Гамзатов Р. Книга сонетов / Р. Гамзатов. – Москва, 1983. – 78 с.
573879
   Книга спогадів ветеранів : Спогади та роздуми. – Київ : ЛаймдотА, 2005. – 160с.
573880
   Книга спорит с фильмом. – М., 1973. – 266с.
573881
  Маланюк Е. Книга спостережень = Log-book : Проза / Е. Маланюк. – Toronto : Гомін України, 1962. – 525 с. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; Ч. 20)
573882
  Маланюк Е. Книга спостережень = Log-book : Проза / Е. Маланюк. – Торонто : Гомін України. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; Ч.29)
Т.2. – 1966. – 480с.
573883
  Маланюк Є Книга спостережень : Статті про літературу / Є Маланюк. – Київ : Дніпро, 1997. – 430с. – ISBN 5-308-01686-0
573884
  Маланюк Є. Книга спостережень: Фрагменти: Від Кобзаря до нації. Студії і роздуми / Є. Маланюк. – Київ : Атіка, 1995. – 240с. – ISBN 5-900195-03-1
573885
  Поздеева И.В. Книга сражается (1941-1945). / И.В. Поздеева. – М, 1987. – 383с.
573886
  Сорока П. Книга становлення душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 7


  Двотомник вибраних творів Івана Перепеляка.
573887
   Книга степенная царского родословия, содержащая историю российскую с начала оной до времен государя царя и великого князя Иоанна Васильевича, / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария ; напеч. под смотрением ... Герарда Фридерика Миллера. – В Москве : При императорском университете
Ч. 2. – 1775. – [2], 298 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария, ; А коллежскаго советника, и ...
573888
   Книга степенная царского родословия, содержащая историю Российскую с начала оныя до времен государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича, соч. трудами преосвящен.митрополитов Киприана и Макария / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария ; напеч. под смотрением ... Герарда Фридерика Миллера. – В Москве : При Императорском ун-те
Ч. 1. – 1775. – 580 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен., заставка, кінцівка
573889
  Васильев Ф.И. Книга стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
573890
  Мартынов Л.Н. Книга стихов / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 232с.
573891
   Книга стихов о крае Воронежском. – Воронеж, 1964. – 248с.
573892
  Островой С.Г. Книга стихов о любви / С.Г. Островой. – М., 1974. – 144с.
573893
  Баруздин С.А. Книга стихотворений / С.А. Баруздин. – М., 1977. – 238с.
573894
  Катулл Г.В. Книга стихотворений / Г.В. Катулл. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
573895
  Смеляков Я.В. Книга стихотворений. / Я.В. Смеляков. – М., 1964. – 383с.
573896
  Прийма К.И. Книга столетия / К.И. Прийма. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
573897
  Якимчук Н. Книга странника : проза, эссеистика разных лет / Николай Якимчук. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2001. – 319 с. – ISBN 5-93762-007-0
573898
  Константиновский И.Д. Книга странствий / И.Д. Константиновский. – М., 1972. – 447с.
573899
  Хечумян В. Книга странствий. / В. Хечумян. – М., 1958. – 244с.
573900
  Черный О. Книга судеб. / О. Черный. – Амстердам, 1974. – 237с.
573901
  Марьяновский Г.И. Книга судеб. / Г.И. Марьяновский. – Ташкент, 1978. – 224с.
573902
  Кудаш С. Книга судьбы : стихи рахных лет / С. Кудаш; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 152 с.
573903
  Габрилович Е.о. Книга сценариев / Е.о. Габрилович. – Москва, 1959. – 423с.
573904
  Таронци С. Книга счастья / С. Таронци. – Ереван, 1952. – 116с.
573905
  Богуш Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 9-12
573906
  Нарекаці Г. Книга трагедії / Г. Нарекаці; Перекл. із старовірменської М.Нестерчука. – Львів : Каменяр, 2003. – 456 с. – ISBN 5-7745-1023-9
573907
  Романенко А.Н. и др. Книга тренера по футболу / А.Н. и др. Романенко. – К., 1988. – 256с.
573908
  Завальнюк О.М. Книга у житті Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 978-966-551-327-8
573909
  Бабич О.І. Книга у житті та діяльності постриженців Києво-Печерського монастиря домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 33-37


  У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який власне започаткував і всіляко підтримував традицію читання і культ книги в Києво-Печерському монастирі. It is ...
573910
  Бабич О. Книга у житті ченців Києво-печерського монастиря другої половини XI ст. -1240 р. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 23-29


  Досліджується місце книги в повсякденному житті ченців Києво-Печерського монастиря другої половини ХІ ст. – 1240 р. Exploring the significance of book indaily live of monks from Kiev-Perchersk Monastery of the second half of the XI century – till 1240 ...
573911
  Диего Элисео Книга удивлений / Диего Элисео. – Москва : Художественная литература, 1983. – 271с.
573912
  Гачев Г.Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке / Г.Д. Гачев. – М., 1991. – 270с.
573913
  Мухаммад Ф. Книга упоминаний о мятеже / Ф. Мухаммад. – М., 1988. – 288с.
573914
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1897. – X, 242 с.
573915
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. авт., 1900. – X, 242 с.
573916
   Книга Урантии. – 2-е изд. на рус. яз. – Chicago : Фонд УРАНТИЯ, 2001. – 2097с. – ISBN 0-911560-80-7
573917
  Кешоков А.П. Книга утра : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 343 с.
573918
  Новоселова Н.Г. Книга учит и воспитывает. / Н.Г. Новоселова. – Южно-Сахалинск, 1962. – 36с.
573919
  Теннова Н.И. Книга учителя иностранного языка / Н.И. Теннова. – М., 1944. – 86с.
573920
   Книга фактов. – М., 1962. – 200с.
573921
  Юренев Р.Н. Книга фильмов / Р.Н. Юренев. – М, 1981. – 338с.
573922
   Книга хожений. – М., 1984. – 447с.
573923
  Любарский Д.С. Книга царств / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1995. – 79с.
573924
  Рильке Райнер Мария Книга часов / Р.-М. Рильке ; [Предисл.: Юлиан Анисимов]. – Москва : Книгоиздат "Лирика"
Ч. 1 : О монашеской жизни : (24 избр. стихотворения). – 1913. – 46 с. – На обороте тит. л.: Стихи из Книги часов переложены Юлианом Анисимовым...
573925
  Дар Д.Я. Книга чудес, или Несколько маловероятных историй. / Д.Я. Дар. – Л., 1968. – 142с.
573926
  Гамзатов Р. Книга юмора и сатиры / Р. Гамзатов. – М., 1986. – 303с.
573927
   Книга юнармейца. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 333с.
573928
  Серяков И.М. Книга юного автомобилиста / И.М. Серяков. – Москва, 1956. – 256с.
573929
   Книга юного натуралиста. – М-Л, 1950. – 320с.
573930
  Лабскир Г.З. Книга юного радиста / Г.З. Лабскир. – Киев, 1980. – 136 с.
573931
   Книга юного техніка. – К.
1. – 1956. – 168с.
573932
   Книга юногонатуралиста. – М., 1981. – 207с.
573933
   Книга юных. – Л., 1962. – 92с.
573934
  Борделон, Л. Книга Язык / Переведена с франц. Сергеем Волчковым. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1761. – [6], 1-360, 351-355, [=365], [1] с. – Загл. ориг.: "La langue"


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка . ім.М. Максимовича Пал. XVIІIст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
573935
  Маркова Вікторія Книга як "універсальне джерело живого спілкування людей": до 120-річчя з дня народження Михайла Куфаєва (1888 -1948) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску Михайло Куфаєва у розвиток книгознавства. Особлива увага зосереджена на його думках, що викладені в роботі "Книга в процесі спілкування людей". Наголошується на необхідності продовження досліджень цієї проблеми.
573936
  Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  У сучасному світі формування позитивного іміджу країни і її лідера на міжнародній арені набуває все більшого значення для України, якій необхідно забезпечити інформаційну підтримку для входження в європейську спільноту з мінімум втрат, а також одержати ...
573937
  Грипич С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль книги у сучасному суспільстві, світовій і вітчизняній культурі, формуванні й розвитку духовної та інтелектуальної культури особистості. Розглянуто значення книги у функціонуванні наукових бібліотек, зокрема у структурі ...
573938
  Маркова В. Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
573939
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего Востока : Указ. лит. – Новосибирск, 1991. – 256с.
573940
   Книга, графика, плакат Азербайджана.. – Баку, 1959. – 72с.
573941
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – М., 1967. – 255с.
573942
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – 2-е изд., доп. – М., 1972. – 318с.
573943
  Караваева А.А. Книга, которая обошла весь мир / А.А. Караваева. – М., 1970. – 93с.
573944
  Пасльон Ю. Книга, написана на основі архіву університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Вийшла книга Сергія Карамаша "Отто Шмідт у Києві", яка написана на основі архіву Київського університету. В ній розповідається про Шмідта-гімназиста, студента, професорського стипендіата, приват-доцента, славетного вченого і видатної людини.
573945
  Заславець Григорій Книга, написана серцем : [презентація книги: "Летючий промінь вічності..."] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14
573946
  Якимович Б. Книга, просвіта, нація = Book, enlightenment, nation : видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках XIX ст. / Богдан Якимович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; Нац. акад. наук України, 1996. – 312 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 245-248. – ISBN 5-7702-0998-4
573947
  Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике "Проснись, казах !" / В.З. Галиев. – Алматы : Мектеп, 2011. – 525, [3] с., [12] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-293-248-5
573948
   Книга, редактор, информация. – Л., 1973. – 148 с.
573949
  Пищулин Ю.П. Книга, ходившая в народ / Ю.П. Пищулин. – М, 1967. – 56с.
573950
  Шантыко Н.И. Книга, художник, время / Н.И. Шантыко. – Москва : Искусство, 1962. – 144 с.
573951
   Книга, читач, сучасність. – Х., 1971. – 203 с.
573952
  Гудков Л.Д. и др. Книга, чтение, библиотека / Л.Д. и др. Гудков. – М, 1982. – 402с.
573953
   Книга, чтение, библиотека. – М., 1987. – 78с.
573954
  Короткий В. Книга, що об"єднує народи: видатна пам"ятка польської історіографії // Афіни Волинські / М. Роллє. – репринтне відтворення видання 1923 року. – Київ : Либідь, 2007. – С. I-XVII. – ISBN 978-966-06-0475-9
573955
  Федотова О. Книга, як об"єкт цензурної політики // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2002. – № 6. – С.30-36
573956
   Книга.. – Птгр., 1920. – 3с.
573957
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
573958
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
573959
   Книга. Проект и реальность. – Л., 1989. – 57 с.
573960
  Сикорский Н.М. Книга. Читатель. Библиотека / Н.М. Сикорский. – М., 1979. – 279с.
573961
  Бондар Ю.В. Книга: комунікаційний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 25-30


  У статті розглядаються питання використання друкованої продукції, зокрема книжок та окремих творів як засобів масової комунікації, публікуються результати соціологічного експрес-дослідження, метою якого було встановлення та окреслення книжкового ...
573962
  Шкаруба Л.М. Книга: престол человечества // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 57-61
573963
  Биковський Л. Книгарні - бібліотеки - Академія = Bookstores - libraries - academy : спомини : (1918 - 1922) / Лев Биковський ; [літ. ред. К. Туркало]. – Мюнхен ; Денвер : Дніпрова хвиля, 1971. – 152, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. у прим.: с. 120-140 і на с. 149-151. - Покажч.: с. 141-148. – (Мемуаристика / Украънське історичне товариство ; Ч. 2)
573964
  Сажок О. Книгарні церковних православних братств Волинскої губернії другої половини XIX - початку XX століть // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 270-276. – ISBN 966-7379-92-11
573965
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
573966
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
573967
  Николаев В. Книги - верные друзья / В. Николаев. – М.Л., 1952. – 96с.
573968
   Книги - детям. – М. – 32с.
573969
   Книги - детям. – М-Л, 1952. – 168с.
573970
   Книги - детям. – М., 1956. – 159с.
573971
   Книги - детям. – М., 1957. – 167с.
573972
   Книги - детям. – М., 1958. – 176с.
573973
   Книги - детям. – М., 1961. – 96с.
573974
   Книги - детям. – М., 1963. – 96с.
573975
   Книги - детям. – М., 1963. – 112 с.
573976
   Книги - детям. – М., 1965. – 112 с.
573977
   Книги - детям. – М., 1966. – 112с.
573978
   Книги - детям. – М., 1967. – 127с.
573979
   Книги - детям. – М., 1968. – 96с.
573980
   Книги - детям. – М., 1969. – 128с.
573981
   Книги - детям. – М., 1971. – 142с.
573982
   Книги - детям. – М., 1972. – 144с.
573983
   Книги - детям. – М., 1973. – 143с.
573984
   Книги - детям. – М., 1975. – 143с.
573985
   Книги - детям. – М., 1976. – 127с.
573986
   Книги - детям. – М., 1978. – 142с.
573987
   Книги - детям. – М., 1980. – 112с.
573988
   Книги - детям. – М., 1982. – 128с.
573989
   Книги 1950 года : Рекомендательный указатель литературы. – Москва
Вып.2. – 1950. – 229с.
573990
   Книги 1954 года для детских и школьніх библиотек. – М.
3. – 1954. – 96с.
573991
   Книги 1957 года для детских и школьных библиотек. – М.
2. – 1957. – 75с.
573992
  Костомаров М. Книги битія країнського народу / М. Костомаров, 1947. – 60с.
573993
   Книги в книге. – М., 1990. – 336с.
573994
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – ноябрь. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  Каковы преимущества и недостатки облачных решений? Насколько действительно применим облачный софт для электронного книгоиздания? Какова эффективность этого процесса и перспективы внедрения и развития облачных технологий? Для обсуждения этих и других ...
573995
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В предыдущем номере обсуждались основные тенденции в сфере облачных технологий. В продолжение темы эксперты - представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения "облаков" в реальной практике ...
573996
  Прокоп"юк О. Книги в парафіяльних храмах Київської митрополії (70-80-ті рр. 18 ст.): функції, кількість, репертуар, шляхи надходженн // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 91-112. – ISSN 0869-3595
573997
  Рожина Л.Н. Книги в семье / Л.Н. Рожина. – Минск, 1972. – 126с.
573998
  Чирва А.Н. Книги в твоей дружине / А.Н. Чирва. – М., 1989. – 110 с.
573999
   Книги видавництв України за 1961 рік. – Х., 1972. – 648с.
574000
   Книги видавництв України за 1962 рік. – Х., 1963. – 596с.
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,