Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
575001
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів
№ 13. – 1998
575002
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 13. – 1998
575003
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 14. – 1998
575004
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 15 : Югославія - Косово -Европа. – 1999
575005
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 16 : Праві та Европа. – 2000
575006
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 17 : Гендерні студії. – 2000. – 176 с.
575007
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 33 : Нова Європа. – 2004
575008
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 34 : Україна - Польща. – 2004
575009
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 39 : Україна як суб"єкт геополітичної гри. – 2005
575010
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 40 : Україна-рік після революції. – 2005
575011
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 41 : Після Чорнобиля. – 2006
575012
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 42 : Галицький усе-світ. – 2006
575013
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 43 : Хроніки Галицького містечка. – 2006
575014
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 44 : За- карпатський усе-світ. – 2006
575015
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 53 : Культура має значення. – 2008. – 168 с.
575016
  Анісімова Н. "...Й театрик цих смішних трагедій...": художня модель театралізованого світу в поезії Івана Малковича
575017
  Халимоненко Г.І. "Іуда" Акакія Церетелі як твір на тему яничарства


  Досліджується проблема національної зради й запроданства, яку активно розробляли грузинські поети, зокрема Ілля Чавчавадзе та Акакій Церетелі.
575018
  Файзулін Я. "Їде в Україну працювати. Всього боїться" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 48-50


  Після поразки визвольних змагань публіцист Андрій Ніковський жив у Берліні. Повернувся до Києва 1924-го. Через рік його вперше викликали на допит у державне політичне управління. Ще через чотири - арештували.
575019
   "ЇЇ життя - це частина української історіографії". До 125-річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 69-76. – ISSN 0130-2043
575020
  Філоненко С. "Їсти вареник, запивати кока-колою". Українська масова література і глобалізація
575021
  Циховська Е. "Їсти, молотися, кохати" Елізабет Гілберт як путівник людини світу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 773-776. – ISBN 978-966-2763-27-0
575022
  Плахта Д. "Їх цікавив не футбол, а гроші" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 1, 29


  Британський журналіст зняв фільм про те, як Росія у ФІФА чемпіонат світу "купувала".
575023
  Загорулько Александр "Йоганн Вермеер. Кухарка. 1658" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
575024
  Назаренко Л. "Його голос до рідного краю долітав, наче краплі роси" (Життя і творчисть Миколи Холодного)
575025
  Гавришко М. "Його довго допитував слідчий Южний. Погрожував, що зашле дочку на Соловки" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 46 (249). – С. 54-57


  Справу на Михайла Грушевського закрили після його смерті.
575026
  Назаренко Н.І. "Його душа та моя - одне..." (трактування любові у романах сестер Бронте) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 222-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
575027
  Малімон Н. "Його надбання не доопрацьоване українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 грудня (№ 230). – С. 10


  На Волині започаткували проект "Відкрити для себе Липинського".
575028
  Жук Н.Й. "Його новели - як найкращі народні пісні" / Н.Й. Жук. – Київ, 1971. – 48с.
575029
  Скочко Н. "Його погляд золотаво-карих очей" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 3


  Знакова постать в українській літературі - Євген Гуцало. Ювілейний вечір з нагоди 80-річчя від дня народження письменника відбувся 20 січня в Українському домі.
575030
  Кравченко Я. "Йому завжди буде двадцять шість..." (до перевидання книги Дмитра Антоновича "Тимко Бойчук") // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 42-45. – ISSN 2520-6419


  "Проаналізовано творчість молодого українського художника-бойчукіста Тимка Бойчука (1896–1922) – брата творця «українського монументалізму» Михайла Бойчука (1882–1937) в руслі розвитку українського мистецтва 20-х рр. ХХ ст. Свого часу його мистецькому ...
575031
   "Йому пророкували велику майбутність..." : до 190-річчя від дня народження Василя Штернберга / за "Календарем знаменних і пам"ятних дат" (2008. - №1)
575032
  Бєлкін Л. "Йти туди - не знаю куди; судись так - не знаю як" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Конституційний Суд України про оскарження процесуальної бездіяльності органів дізнання та досудового слідства".
575033
   "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Всеукр. громад. орг. "Союз Українок" ; [відп. ред.: А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – 360, [4] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – До 160-річчя від дня народж. Наталії Кобринської. До 90-річчя від часу засн. Союзу Українок Америки. - Анот. англ. - Авт. зазнач. на с. 357-361. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2
575034
  Дружинин В.Н. "К вам идет почтальон", и другие повести / В.Н. Дружинин. – Ленинград, 1962. – 560с.
575035
   "К вечному миру" И.Канта.. – М., 1989. – 77с.
575036
  Котюкова Т.В. "К воинской повинности они питают непреодолимое отвращение" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 55-61. – ISSN 0321-0626


  Освобождение народов Туркестана от военной службы в конце XIX - начале XX века.
575037
  Коваленков В.И. (К 100-летию со дня рождения) : сборник статей / В.И. Коваленков, М.В. Шулейкин. – Москва : Знание, 1984. – 60 с. – (Радиоэлектроника и связь ; № 3)
575038
  Плачинда С. ...Їм він віддав усе життя своє // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 85-92. – ISBN 966-562-925-45
575039
  Кацаітіс П. [Іфігенія в Ліксурії / Петрос Кацаітісис ; за ред. С. Евангелатоса ; ескізи Й. Патсаса. – Афіни : Естія, 1995. – 243, [ 2 ] с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0642-6
575040
   [Йосип Баранецький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
575041
   [Йосип Косоногов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 20. – ISBN 966-7060-92-6
575042
  Ус Р.Л. Іт-аудит - інструмент стратегічного управління організації / Р.Л. Ус, Г.С. Нерсесян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 124-128
575043
  Задорожнюк Н.О. ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
575044
  Арістова Н. ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів: зміст і сутність поняття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 11-16. – ISSN 2308-4634


  "Автор розглядає авторські підходи до визначення змісту і сутності понять “середовище”, “освітнє середовище”, “ІТ-освітнє середовище” і надає власне визначення поняття “ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів”. Обгрунтовано ...
575045
  Злобін Г. ІТ-освіта в Україні: куди йдемо? / Г. Злобін, А. Шевчик, В. Шевчик // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 7. – С. 138-142. – ISSN 2224-087Х


  Розглянуто розвиток, застосування і наслідки впровадження нових технологій в ІТ-бізнесі. Наголошено, що, незважаючи на наявність великої кількості вищих навчальних закладів в Україні, які ведуть підготовку спеціалістів для ІТ-бізнесу, простежується ...
575046
  Матвієнко О. ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто проблему ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. Наголошено на доцільності підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури у зв"язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний ...
575047
  Дудар З.В. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, А І. Ревенчук, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 39-43. – ISBN 966-8847-12-1
575048
  Сімсон О. ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 51-62. – ISSN 1026-9932
575049
  Дмитриченко М. ІТ-проектування у професійній освіті та педагогічній науці // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Член-кореспондент НАПН України, ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
575050
  Кудінова А.В. ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток / А.В. Кудінова, О.М. Могилянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 341-347. – ISSN 2222-4459
575051
  Гарнык Л.П. ІТ-технологии и парадигма современного образования: концептуальные и методологические аспекты внедрения инноваций при создании комплексных мультидисциплинарных учебных курсов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 1. – С. 81-89. – ISBN 978-966-623-869-9
575052
   ІТ-хакатон: будьте здорові! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 5


  На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: weHealth – аналіз стану здоров’я через моніторинг серцево-судинної системи, weData (eGov) – аналіз відкритих державних джерел даних методами ...
575053
  Вишневська В.М. Італія-регіональний огляд : Навчальний посібник для студентів природничих факультетів / В.М. Вишневська, О.О. Мотузенко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003. – 36с.
575054
  Крушельницький С. Італія (географічний нарис) / С. Крушельницький. – Харків, 1931. – 123с.
575055
  Косенко О. Італія + Україна = співпраця // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 9
575056
   Італія в гостях України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 138 : фото
575057
   Італія в українській поезії. – Львів, 1999. – 144с. – ISBN 966-7379-23-Х
575058
  Тищенко К.М. Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти / Костянтин Тищенко ; КНУТШ; Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2009. – 192с. – ISBN 978-966-2172-19-5
575059
  Торкут Н.М. Італія та італійці в рецепції англійського ренесансу: від показної ганьби до імпліцитної апологетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 426-429


  Рецепція Італії та італійців в англійському соціумі доби Ренесансу була настільки неоднозначною, а інколи амбівалентною, що її можна кваліфікувати як імагологічний парадокс. Сутність цього парадоксу полягає в тому, що попри відверту публічну ...
575060
  Вітрук А. Італія Тараса Шевченка: Святочна доповідь професора Джованни Броджі // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – Вересень (ч. 22/23). – С. 16-17
575061
  Мяловицька Н.А. Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-20.
575062
  Патійчук В. Італія як міжнародний центр православного релігійно-паломницького туризму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 86-93. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
575063
   Італія. Dolce vita в Альпах : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр, Саватєєва Олена, Саватєєв Сергій, Безсонов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 120-124 : Фото
575064
  Онишко Сергій Італія. Авто та Альпи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 86-93 : фото
575065
  Москаленко Леся Італія. Венеція без маски : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-76 : Фото
575066
  Власенко Анастасія Італія. Екскурсії для бамбіни, або Зимові римські канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 56-63 : фото
575067
  Москаленко Леся Італія. Лижі. Валь Гардена. Італія з австрійським присмаком // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 74-75
575068
  Москаленко Леся Італія. Ніч на озері Гарда : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-80 : Фото
575069
   Італія. Новинки "дольче віта" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 64-67 : фото
575070
   Італія. Собор Святого Петра. Італія і Рим. Де живе Папа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 46-47 : фото
575071
  Будзівула Ірина Італія. Фьюджи. Вода, що повертає час назад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 34-35 : фото
575072
   Італія. Фьюджи. Вода, що руйнує камінь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 62-63 : фото
575073
  Москаленко Леся Італія. Чайники на снігу : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-91 : Фото, карта
575074
  Ільченко Катерина Італія. Як ми шукали Сало й опинились у Мальцесіні : спецрепортаж. Італія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 62-67 : Фото
575075
  Чорнолуцька Т. Італія: вічне тяжіння // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.60-61


  Історія подорожей по Італії
575076
  Божко Тетяна Італія: перспективи безмежні / Божко Тетяна, Самойлов Юрій // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
575077
  Федоренко К. Італія: референдум проти істеблішменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 4


  "Референдум про внесення змін до Конституції, який відбувся в Італії 4 грудня, має шанси стати ще одним помітним ударом по сучасному західному світоустрою. Втім, панікувати передчасно: щоб таке сталося, мають збігтися відразу кілька чинників. Спочатку ...
575078
  Федоренко К. Італія: у пошуках коаліції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Трохи менше ніж два тижні тому - 4 березня - в Італії відбулися парламентські вибори. Жодна з партій і жоден з передвиборних союзів політичних сил не здобули більшості в італійському парламенті - ні в нижній, ні у верхній палаті. Однак новообрані ...
575079
  Птахів Семен Італія: як стимулювати в"їзні турпотоки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
575080
  Поманська О. Італо Кальвіно: Біобібліографічний нарис (1923-1985) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.50-53
575081
  Парахина Наталья ІТВ - 2005 стала рекордной по всем показателям : На ІТВ-2005 Россия пользовалась спросом. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 8 : Фото
575082
  Савояров Никита ІТВ в непрерывном поиске совершенства : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-37 : Фото
575083
   ІТВ: Москва и регионы снова выступили вместе : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8
575084
  Колєда Анна ІТВ: тренди і тенденції для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
575085
  Ліптуга Іван ІТВ: ювілей виставки, успіх України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
575086
  Касьян Л. Ітеграція лісового законодавства України у відповідності до засад, визначених ЄС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-28-6
575087
  Венгер Любов Олександрівна Ітенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Венгер Л.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
575088
  Анісімов А.В. Ітеративний алгоритм обчислення модулярної редукції / А.В. Анісімов, О.Г. Мекуш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ітеративний алгоритм для обчислення модулярної редукції, що дозволяє ефективно виконувати цю операцію для певного типу модулів.
575089
  Корчевська Л.О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 175-183. – ISSN 1993-6788
575090
  Карабут Л. Ітерації у кримінально-процесуальній діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 236-241. – ISSN 0132-1331
575091
  Нікітін А.В. Ітераційна процедура знаходження розв"язку матричного узагальненого рівняння Сільвестра для стохастичних динамічних систем не розв"язаних відносно диференціалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.178-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропоновано ітераційний метод розв`язання узагальненого матричного рівняння Сільвестра для систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язаних відносно диференціалів. Ключові слова: стохастичні динамічні системи, не розв"язані ...
575092
  Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу / І.М. Александрович, В М. Сидоров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розв"язана особлива задача Коші для ітераційного рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу.
575093
  Карпенко Б.О. Ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у реальних фазометрах і частотомірах інтерференційного типу на основі апріорної інформації про технічні характеристики їхніх детекторів / Б.О. Карпенко, Ю.О. Саричев, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у фазовимірювальних схемах інтерференційного типу, що усуває помилки через неідентичність і нестабільність вольт-амперних характеристик діодів у чотири-детекторних схемах. The ...
575094
   Ітераційний метод розрахунку поліланцюгових хвилевідних смугово-пропускаючих фільтрів / М.І. Ляшенко, Т.М. Овсяннікова, І.М. Овсянніков, С.А. Тузіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий метод розрахунку, з заданою точністю хвилевідно-діелектричних фільтрів. Застосування цього методу в діапазоні НВЧ значно спрощує конструкторську частину роботи над фільтром. Створено необхідний пакет програм для проведення ...
575095
   Ітераційний метод розширення вимірювального діапазону сенсора хвильового фронту Шека-Хартмана / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов, Н.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 306-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано використання у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана ітераційного алгоритму реєстрації голографічної матриці мікроліт, при виготовленні якої опорний пучок для запису голограми формується самою досліджуваною хвилею. Розглянуто ...
575096
  Степашко В.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання / В.С. Степашко, О.С. Булгакова, В.В. Зосімов ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-187. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1610-1
575097
  Вавричук В.Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв"язування задачі Коші для параболічного рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вавричук Василь Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
575098
  Яремчук Андрій Ітербій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 0868-9644
575099
  Бондарєва Н.О. Іти - ходити, їхати - їздити... : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Н.О. Бондарєва, М.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 282 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281. – ISBN 978-966-529-241-8
575100
  Кравченко І.Е. Іти верхів"ям. / І.Е. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
575101
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
575102
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
575103
  Морцінек Г. Іуда з Монте Сікуро. Роман / Г. Морцінек. – Київ, 1961. – 248с.
575104
  Танчер В.К. Іудаїзм-знаряддя ідеологічної реакції : (На правах рукопису) / В.К. Танчер; Кабінет атеїста Київського міського відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1961. – 30с.
575105
  Кичко Т.К. Іудаїзм без прикрас / Т.К. Кичко. – Київ, 1963. – 192с.
575106
  Кічко Т.К. Іудаїзм і сіонізм / Т.К. Кічко. – К, 1968. – 95с.
575107
  Бренман Р.А. Іудаїзм і сіонізм / Р.А. Бренман. – Київ, 1981
575108
  Бренман Р.А. Іудаїзм на службі сіонізму / Р.А. Бренман. – Київ, 1973. – 144с.
575109
  Драбовик В. Іудаїзм як перша монотеїстична релігія // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 92-94
575110
   Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри : матеріали шостої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім"ї та молоді КМДА Об"єднаної єврейської громади України Міжнародного центру толерантності Єврейського фонду України та; [ наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С.Кисельов ]. – Київ, 2008. – 151с.
575111
  Фейхтвангер Л. Іудейська війна / Л. Фейхтвангер. – К., 1937. – 500с.
575112
  Кічко Т.К. Іудейська релігія її походження і суть / Т.К. Кічко. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 48 с. ; №9
575113
  Новенченко О.Ю. Іудейське джерело мудрості Аристотеля: міф чи реальність? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
575114
  Дудченко В.В. Іудейське право: до проблеми виникнення, обгрунтування та взаємодії із сучасним ізраїльським правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
575115
  Галенко О. Іудейські громади османської Кефи середини XVI ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 39-62
575116
   Іудине поріддя. Збірка нарисів, оповідань, поезій. – К., 1975. – 302с.
575117
  Москаленко Леся Іумпорн Джирагалвісул: "У Таїланді, якщо ти не посміхаєшся, значить, захворів" / Москаленко Леся, Рафаловський Євген // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 24-27 : фото
575118
  Алєксандрова О.В. Іустин Флавій, Мученик // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 252-254. – ISBN 966-316-069-1
575119
  Гете И.В. Іфігенія в Тавриї : драма в 5 діях / Вольфганг Гете ; Перекл. Василь Ріленко. – У Львові (Львів) : Накл. перекладн. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Бернадського, 1895. – 64 с.
575120
  Славінська М.В. Іформаційна політика правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 462-468. – ISSN 1563-3349
575121
  Дніпровський А.О. Іх водила молодість. / А.О. Дніпровський. – К., 1971. – 172с.
575122
   ІХ Всеукраїнський турнір юних економістів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 18
575123
   ІХ Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування / О.І. Терещук, В.І. Мовенко, І.О. Нисторяк, В.А. Крупко, О.Ю. Наровлянська // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 49-51 : фото
575124
  Будько Євген ІхтіАндрій / Будько Євген, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 108-117 : фото
575125
  Ковальчук О.М. Іхтіологічна колекція Д.К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природничого музею НАН України / О.М. Ковальчук, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 55-63. – ISSN 2219-7516
575126
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посібник з курсу " Іхтіологія" для студентів біологічних факультетів / В.Р. Алексієнко. – Київ : Укр. фітосоціол. центр, 2007. – 116с. – ISBN 966-306-137-6
575127
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
575128
  Олексенко Л.П. ІЧ- спектоскопічне дослідження адсорбції піридину на кобальтвмісних каталізаторах окиснення СО / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Г.М. Тельбіз // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 122-125. – ISBN 966-594-601-3
575129
  Труш В. ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано частково заміщений (H[L-d6]) та повний дейтероаналог (D[L-d6]) диметил-N-трихлорацетиламідофосфату (H[L]), а також його натрієві солі (Na[L]) і (Na[L-d6]), відповідно. На підставі детального аналізу даних ІЧ- спектрів було віднесено смуги ...
575130
   Ічнянська криниця : літературно-мистецький журнал Ічнянського районного об"єднання літераторів "Криниця" : Альманах / голов. ред. С. Маринчик ; редкол.: В. Голець, М. Клочко, А. Безлєпкіна [та ін.]. – Ічня, 2008-
№ 4/5 (6) 2016/2017. – 2016. – 252 с.
575131
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 24-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
575132
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
575133
  Ільїн В.В. Ішвара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52. – ISBN 966-316-069-1
575134
  Матюшенко Настя Ішгль. Дуже "крута" Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 42 : фото
575135
  Сидоренко Віктор Ішгль. Зіркова зима // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 46-49 : фото
575136
  Горобець Іван Ішгль. Наймодніший сніг Австрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 34-37 : фото
575137
  Сидоренко Віктор Ішгль. Фешенебельні схили // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
575138
   Іше раз про Грабовича - з двох боків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 1, 5


  Дискусії з приводу висунення Г. Грабовича на Шевченківську премію.
575139
  Свінціцький І.А. Ішемічна хвороба серця в пацієнтів молодого віку: сучасні аспекти проблеми // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 31-37. – ISSN 2413-5461
575140
  Діденко Д.В. Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне захворювання легень: особливості діагностики і клінічного перебігу при їх поєднанні : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Діденко Дар"я Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
575141
  Чекаліна Н.І. Ішемічна хвороба серця: клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і лікування в умовах аутоімунного запалення : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Чекаліна Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назви
575142
   Ішлінський Олександр Юлійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 264-265. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
575143
  Логвиненко Л. Ішов третій рік війни : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8
575144
  Барань Є. Іштван Ковтюк як діалектолог // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 29-34
575145
  Муравецька Я. Іще один він (Антиромантична оповідка). Евридіка й Орфей, Або Мері й Кость. Містерія без шизофренії (Локальна драма Підсвідомості) : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 118-124
575146
  Слабошпицький М. Іще один його талант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 14


  Слово в ювілей Романа Колісника (Торонто)
575147
  Коцарев О. Іще одна іпостась Бруно Шульца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вийшов український переклад літературно-критичних нарисів письменника.
575148
  Макаренко Є Д. Іщенко Антон Маркович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-107 : фото. – ISSN 0367-4290
575149
  Мовчанюк Д. Іщенко Микола Григорович : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 139. – ISBN 978-966-2726-03-9
575150
   Іщенко Микола Павлович : д-р філос. наук, проф., заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т.І. Іщенко, В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця ; авт. вступ. сл.: Г.М. Голиш, А.Є. Конверський ; наук. ред. М.І. Михальченко]. – Черкаси : Бізнес інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с. : портр. – До 75-річчя від дня народж. та 45-річчя н.-д. діяльності. - Імен. покажч.: с. 109-110. – (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 8). – ISBN 978-966-353-429-9
575151
   ІЩорічник - 2010 Інституту ядерних досліджень НАН України = Annual report - 2010. – Київ
за 2010 р. – 2011
575152
   Іщук Лариса Вадимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 258 : фото
575153
   Іщук Степан Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 48-49
575154
   Іщук Степан Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
575155
   Іщук Степан Іванович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 51-52. – ISBN 966-95774-3-5
575156
   Іщуку Степану Івановичу - 75 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Іщук Іван Степанович - професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998)
575157
  Забіяка І.В. Ї. Волькер "Балада про кочегарові очі": три варіанти перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 195-199. – (Б-ка Ін-ту філології)
575158
  Кармазіна М.С. Їдентичності у сучасному науковому дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 4-28
575159
  Стехов Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Їду на "Північ" : Повість / Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Стехов. – Київ : Молодь, 1976. – 183с.
575160
  Салюк П.С. Їдуть гості / П.С. Салюк. – К., 1971. – 73с.
575161
   Їдьмо до Греції! : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 28-29 : Фото
575162
  Кецмур О. Їдьмо до Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19


  Враження журналістки від перебування в Санкт-Петербурзі в музеї-кімнаті Тараса Шевченка в якій він жив і творив останні роки свого життя
575163
  Черінь Ганна Їдьмо зі мною знов! : Збірка тревелогів / Черінь Ганна. – б.м. : Слово, 1990. – 354с. : іл. – ISBN 0-914834-82-7
575164
  Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя / Олена Костюкович ; [передмова Умберто Еко ; пер. з італ. В.Б. Чайковського ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 430, [2] с., [64] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Передм. також. італ. – Бібліогр. в прим.: с. 392-429. – ISBN 978-966-03-7264-1
575165
  Скиталінська Оксана Їжа для високого IQ // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
575166
  Захожа Ганна Їжа єднає Україну // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
575167
  Шемета Ю.М. Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 61-69. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
575168
  Пивоваренко О. Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 27–33. – ISSN 2309-9356
575169
  Бурлачук Л. Їжа як базова харчова практика існування та канал трансляції додаткових символічних значень у тілесну структуру / Л. Бурлачук, В. Шебанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
575170
  Денисенко О.І. Їжа як культурний феномен: філософсько-структуралістський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 28-30
575171
  Косматенко А.Д. Їжак, Троянда й Соловей : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1974. – 190 с.
575172
  Іваницька Л. Їжакевич Іван Сидорович - патріарх українського мистецтва // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7399-06-2
575173
  Степович А.І. Їзда королів / А.І. Степович. – [Київ], 1927. – С. 227-236. – Авт. вказан у кінці статті. - Окр. відб.: Первісне громадянство та його пережитки на Україні : наук. щорічник / Всеукр. АН, Культ.-іст. коміс. ; за ред. К. Грушевської. К. : Держвидав України, 1927, вип. 1-3, с. 227-236


  Анотація: У даному потрійному випуску журналу розглядається так звана жіноча господарська магія або елементи магічних ритуалів, які перейшли до побутового вжитку, мета їх використання. Міститься також матеріал, присвячений методологічній основі ...
575174
  Самойлов Юрій Їздити не можна заборонити // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1998-8044
575175
   Їздити обережно недостатньо. Потрібно страхуватися // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30
575176
  Гумовський О.В. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості = The family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): systematics, morphology and life histories / О.В. Гумовський ; [Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [2] с., [16] л. табл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 193-210. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1275-2
575177
  Гусарук Н.І. Їі покликання - біологія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 15-16
575178
  Ламонова Оксана Її ангел охороняє світ : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-189. – ISSN 0208-0710


  Валентина Султанова - майстер пап"є-арту
575179
  Гусарчук Т. Її бароковий сад // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Заслужений діяч мистецтв України Герасимова-Персидська Н.О.
575180
  Файзі Р. ЇЇ величніст людина : роман / Р. Файзі. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
575181
  Тимошик М.С. Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / Микола Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – 308 с. : іл. – 165-річчю від дня заснування Київського університету імені Тараса Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с.2 87-297. – ISBN 966-95575-0-Х
575182
  Цюпин Б. Її Величність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Королева Єлизавета ІІ святкує діамантовий ювілей - 60-річчя правління. Жінку, якій нині 86, називають найуспішнішим вінценосцем сучасності
575183
  Мікерін І. Її величність "система" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86


  Практичне застосування Кримінального і кримінально процесуального права України
575184
  Ємельянова Світлана Її Величність Британія : вояж-колекція / Ємельянова Світлана, Сидоренко Віктр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 90-93 : Фото
575185
  Дроздовський Дмитро Її величність Мнемозіна // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
575186
  Мусієнко М.М. Її величність рослина / М.М. Мусієнко, Л.М. Бацманова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
575187
  Молчанова Т. ЇЇ життя - музика // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – ISSN 0868-4790


  Піаністка Марія Крушельницька
575188
  Янович Б. Її іменем названо планету: про талановиту волинянку, учену-астронома Олену Полонську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 13


  "З 1953 року Олена Іванівна активно викладає в Одеському педінституті, залучає студентів до наукової роботи з дослідження комет. Заслуга її як ученої-астронома полягає у вивченні руху короткоперіодичних комет".
575189
  Войцехівський Борис Її картинами захоплювався Париж // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-160. – ISSN 0869-3595
575190
  Боженко А. Її любов : драма на 3 дії, 5 картин / А. Боженко. – Київ, 1960. – 80 с.
575191
  Жишкович М. Її місія - нести ідеї високої духовності : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 115-119. – ISSN 0868-4790


  Анна Дашак – співачка Львівської опери, заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
575192
  Шевнін О. ЇЇ мовчання - золгото, її слова - безцінні
575193
  Журавльова А. Її називали "Кобзарева онука" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 60-63. – ISBN 978-966-171-893-6


  Доля репресованого етнолога Софії Терещенко.
575194
  Черкаська Г. Її називали Гетьманшою... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 182). – С. 16


  Милорадович Єлизавета Іванівна — графиня, тітка гетьмана Павла Скоропадського присвятила себе українській громадській і культурній справі.
575195
  Ярославська Дарія Її Нью-Йорк : Скорочена повість / Ярославська Дарія. – Нью-Йорк : Союз Українок Америки, 1959. – 160 с.
575196
  Коваленко Л.М. Її окрадену збудили : роман / Людмила Коваленко. – Вінніпег : Тризуб
Ч. 3 : Наша не своя земля. – 1968. – 240 с.
575197
  Черкаська Г. Її очі дивляться в нас // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 14
575198
  Жулинський М. Її природа - жага творчості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 10


  Ада Роговцева - яскравий, непроминальний талант.
575199
   Її стежина у царині флори. До 100-річчя від дня народження М.Ф. Макаревич (1906-1989) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
575200
  Войцехівський Борис Її стихія - стоматологія // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 178-180. – ISSN 0869-3595
575201
  Бондаренко Є. Її талант - то найщиріший Україні дарунок Бога : До 110-річчя з дня народження Катерини Білокур - майстра народного декоративного живопису / Є. Бондаренко, С. Коваленко, Л. Маліченко
575202
  Минко Василь Її усмішка. / Минко Василь. – Х., 1930. – 32с.
575203
  Божаткін М.И. Її щаслива доля / М.И. Божаткін. – Одесса, 1976. – 72 с.
575204
   Її щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 33


  Про Ніну Андріївну Онопрієнко.
575205
  Гірник Галина Її щедре древо // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
575206
  Букатий М. Їй аплодували стадіони світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 12


  Легендарній легкоатлетці Вірі Крепкіній - належна шана.
575207
  Леонтович О. Їм була подарована приязнь на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Духовна і душевна зрідненість Ізидори Косач-Борисової та Надії Шульгиної-Іщук. Косач-Борисова Ізидора Петрівна — українська мемуаристка, діяч культури, рідна сестра Лесі Українки. Член-кореспондент УВАН, почесний член Союзу Українок Америки. Надія ...
575208
   Їм є що патентувати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
575209
   Їм жити при комунізмі. – К., 1962. – 44с.
575210
   Їм партія крила дала. – Дніпропетровськ, 1969. – 154с.
575211
  Тимошенко Наталія Їм подаровано кризу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 9. – ISSN 0130-5212
575212
   Їм промовляти душа моя буде : "Лісова пісня" Лесі Українки та її інтерпретації. – Київ : Факт, 2002. – 224с. – (Текст+контекст : Знакові літературні доробки та навколо них. Літературний проект). – ISBN 966-664-034-1
575213
  Котиш М.Т. Їм снились зорі.... / М.Т. Котиш. – К, 1970. – 263с.
575214
   Їм сьогодні шістнадцять. – К., 1966. – 108с.
575215
  Брезицький В.Я. Їм усміхається сонце / В.Я. Брезицький. – К., 1960. – 172с.
575216
  Палій О. Їржі Кратохвіл - теоретик і практик чеського постмодернізму // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 233-239. – ISSN 0203-9494


  "У статті зроблено огляд творчості відомого чеського прозаїка сучасності Їржі Кратохвіла. Розглянуто найвизначніші романи автора, основні принципи поетики творів. Приділено увагу теоретичним переконанням письменника та його літературно-критичним ...
575217
  Аскалонов С.П. Їстивні та отруйні гриби / С.П. Аскалонов. – Київ, 1963. – 44с.
575218
  Настенко-Капалєт Їх було дванадцять? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 12 березня (№ 35). – С. 8


  Кількість кирило-мефодіївців змушує по-новому глянути на роль Тараса Шевченка в цьому політично-просвітницькому братстві.
575219
  Замаровський В. Їх величності піраміди : для старшого шкільного віку / В. Замаровський; переклад із словацької Д. Андрухова. – Київ : Веселка, 1988. – 447с. – ISBN 5-301-00088-8
575220
  Візітів Ю.М. Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 279-282. – ISSN 0321-0499
575221
  Герасименко С.А. Їх виховала партія / С.А. Герасименко. – Дніпропетровськ, 1968. – 84с.
575222
   Їх водила молодість. – Дніпропетровськ, 1988. – 230с.
575223
  Головай Ірина Їх єднала доля України ( І. Франко й Українські Січові Стрільці ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-66
575224
  Пляченко А.Г. Їх звитяга подвигу гідна, або старшини Армії Української Народної Республіки // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-927-118-1
575225
  Юнгер Б.Г. Їх знали тільки в обличчя / Б.Г. Юнгер, Е.І. Ростовцев. – Київ, 1968. – 84с.
575226
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 5. – 1982. – 46 с. – До 1500-річчя Києва
575227
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 6. – 1982. – 55 с. – До 1500-річчя Києва
575228
  Пушкар М.О. Їх кликала совість / М.О. Пушкар. – Київ, 1969. – 181с.
575229
  Ковалів Ю. Їх наукова заангажованість гідна подиву і наслідування // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 118-121. – ISSN 0868-4790


  Про посмертно обраних членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка
575230
  Тарнавський Ю. Їх немає : Поезії 1970-1999 / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1999. – 428с. – ISBN 966-95114-2-9
575231
  Катренко А. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 16-57
575232
  Катренко А.М. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу. (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / Катренко А.М., Катренко Я.А. – Київ : Знання, 2009. – 64 с.
575233
  Галан Я.О. Їх обличчя : Збірка нарисів / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 104с.
575234
   Їх подвиг безсмертний : фото з архіву Агенства "Чорнобильінтерінформ" // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2010. – № 12. – С. 1 обкл.
575235
  Тимошенко Наталія Їх поміняли місцями // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
575236
  Маланчук Ф.І. Їх ремесло - зрада / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1978. – 128с.
575237
  Возняк Н.В. Їх справжнє обличчя / Н.В. Возняк. – Ужгород, 1974. – 120с.
575238
  Євген Рафаловський Їхав гуцул на коні : Спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-51 : фото
575239
  Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання... / Л.Н. Большаков. – К, 1977. – 328с.
575240
  Шендеровський В. Їхні імена гідні пантеону славетних (до 70-річчя трагедії 1937 року) // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-30. – ISSN 1819-7329
575241
  Кочерга О. Їхні традиції в нашому правописі // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-18
575242
  Нюкало О. Їхня "письменницька сила - в надзвичайно живому відчутті безкінечної широти Всесвіту". Компаративний аналіз поезії П. Тичини та В. Вітмена / О. Нюкало, І. Співак // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
575243
  Кононенко Є. Їхня наука виживання серед чоловіків // Критика. – Київ, 1999. – Червень, (число 6). – С. 27-28


  Жіночі журнали в Україні.
575244
  Николаенко Леонид Й самая краткая буква русского алфавита. Й - самая несогласная // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 24 : фото
575245
  Данько М.М. Й сонця прихилив би!.. / М.М. Данько. – К., 1991. – 203с.
575246
  Шевченко Віктор Й.-В. Гете - природознавець (До 260-річчя від дня народження великого поета і натураліста) : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-44 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
575247
  Ромащенко Л. Й. Авіжюс і М. Стельмах: топологічні паралелі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 126-134. – (Філологічні науки)
575248
  Котенко Я.М. Й. Брамс очима віденських лібералів XIX ст. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 135-136
575249
  Котенко Я.М. Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 244-252
575250
  Петрушов В.М. Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 107-108
575251
  Петрович В.Г. Й. Геббельс и А. Розенберг - главные идеологи фашизма: новый взгляд // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 127-137. – ISSN 2070-9773
575252
  Фесько Ю.О. Й. Гете та Харківський університет у період його заснування // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 42-47


  Розглядаються взаємозв"язки Й. Гете з засновниками Харківського університету
575253
  Чухно А. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
575254
  Павлов О.І. Й. Шумпетер як передвісник міждисциплінарного синтезу економіки та суміжних наукових дисциплін // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 20-23
575255
  Ільницький. М. Й.В. Гете й І. Франко: антиномія природи і духу
575256
  Гладишев В. Й.В. Гете та І. Франко про світову літературу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
575257
  Терлецька І.В. Й.В. Сталін (особа, політик, вождь) // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 155-177. – ISBN 978-966-629-624-8
575258
   Й.В. Сталіну Академія Наук УРСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 710, [5] с. : портр., карти, іл. – Парал. тит. л. рос.
575259
   Й.В.Сталін.. – М., 1945. – 24с.
575260
  Руденко О.В. Й.Г. Фіхте та його "науковчення" як обгрунтування філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема формування філософії науки в класичному німецькому ідеалізмі, зокрема в філософській системі Й.Г. Фіхте.
575261
  Баженова С.Е. Й.Й. Роллє - один з фундаторів наукового поділлєзнавства // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 105-110
575262
  Титова Л.Н. Й.К.. Тыл и демократические позиции чашской культуры : Автореф... канд. филол.наук: / Титова Л. Н.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1964. – 18л.
575263
  Сабодаш І. Й.О. Дзендзелевський - дослідник українських говорів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 4-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 10 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
575264
  Лук"янова В.П. Й.Р. Бехер - поет і теоретик / В.П. Лук"янова; АН УРСР; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1966. – 248с.
575265
  Прокоф"єва-Михайловська Й.С. Шкловський. Біографічний нарис // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 52-55. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
575266
  Гоштанар І.В. Й.Ф.Гербарт про виховання як естетичне зображення світу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 115-125
575267
  Зеликсон-Бобровска Й.Ф.Дубровинський / Зеликсон-Бобровска. – Киев, 1937. – 21с.
575268
   Йатхартх Гита : Шримад Бхагвад Гита: Гита в её истинном виде. – Мумбай : Шри Парамханс Свами Адгаданандджи Ашрам траст, 2004. – 22,518 с. – На обл.: 5200-летний интервал Шримад Бхагвад Гита в её подлинном и вечном изложении. – (Наука религии для человечества)
575269
  Тичина Павло Григорович Йде весна : Для дошкільного віку / Тичина Павло Григорович. – Київ : Веселка, 1983. – 8с.
575270
   Йде до нас колядочка : [для дошк. та мол. шк. віку] / [упоряд. А.М. Зеленська ; художник К. Іванова]. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7209-00-2
575271
  Рапіна Л. Йдемо до тебе ми, Тарасе... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 березня (№ 11). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  9 березня на факультетах КНУ імені Тараса Шевченка пройшли шевченківські читання.
575272
  Ткач М.М. Йдемо на верховини : вірші / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1956. – 80 с.
575273
   Йди в життя, як Ленін. – К., 1970. – 211с.
575274
  Сом М.Д. Йду на побачення : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1957. – 75 с.
575275
  Божик Є.Д. Йду поміж людей. / Є.Д. Божик. – Львів, 1977. – 94с.
575276
  Завгородній Ю. Йду проти себе : візії / Юрій Завгородній. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-123-7


  Новелістичні візії автора до проблем відповідальности кожної людини за все, що діється на нашій Землі
575277
  Концевич Є.В. Йдучи вулицею : оповідання / Є.В. Концевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 157 с.
575278
  Куаммен Дэвид Йеллоустон. Парадокс цивилизации / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
575279
  Ільченко Володимир Йелоупукі всіх часів і народів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 66-70 : фото
575280
  Генин И.А. Йемен / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1953. – 48с. – (У карты мира)
575281
  Удалова Г.М. Йемен в период первого османского завоевания / Г.М. Удалова. – М., 1988. – 198с.
575282
  Малышева Д. Йемен как новая "горячая точка" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 148-153. – ISSN 1998-1813
575283
  Серебров С.Н. Йемен на пороге гуманитарной катастрофы ( к событиям в горах Саады ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0869-1908
575284
  Голубовская Е.К. Йемен. / Е.К. Голубовская. – М., 1965. – 121с.
575285
  Исаев Л. Йемен: неизвестная революция и международный конфликт / Л. Исаев, А. Коротаев // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-2227
575286
  Дмитриев Алексей Йемен: от Джамбии до "Калаша" : Образ жизни // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 158-163 : Іл., карта
575287
  Кириченко В.П. Йемен: факторы политической нестабильности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 57-61. – ISSN 0321-5075
575288
  Котлов Л.Н. Йеменская Арабская Республика / Л.Н. Котлов. – Москва : Наука, 1971. – 288с.
575289
  Сейранян Б.Г. Йеменская Арабская Республика / Б.Г. Сейранян. – М, 1977. – 63с.
575290
  Крахмалов С.П. Йеменская Арабская Республика и ее вооруженные силы : С.П. крахмалов / С.П. Крахмалов. – Москва : Военное издательство, 1977. – 88 с.
575291
  Герасимов О.Г. Йеменская Арабская Республика: 25 лет независимого развития / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 63с.
575292
  Герасимов Олег Герасимович Йеменская революция / Герасимов Олег Герасимович. – М, 1975. – 226с.
575293
  Герасимов Йеменская революция, 1962—1975 гг. / Герасимов, , Олег Герасимович. – М., 1979. – 226с.
575294
  Пересыпкин О. Йеменская Республика: назад в будущее // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 161-172. – ISSN 1998-1813
575295
   Йеменская социалистическая партия. Съезд 1-й. Аден. 1978. – М., 1979. – 279с.
575296
  Герасимов О.Г. Йеменские документы / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 134с.
575297
  Герасимов О.Г. Йеменские зарисовки / О.Г. Герасимов. – М., 1983. – 48с.
575298
   Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы / С.Н. Серебров, Н.А. Замарева, Раванди-Фадаи, Г.Э. Фазельянова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 0869-1908


  Представлен обзор круглого стола "Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы ", который состоялся 1 апреля 2015 г. в Институте востоковедения РАН.
575299
  Герасимов О.Л. Йеменська революция, 1962-1975гг. / О.Л. Герасимов. – М., 1979. – 226с.
575300
  Ньюберри М. Йеху. Сатир. памфлеты. / М. Ньюберри. – М., 1966. – 264с.
575301
   Ймення зорі Чорнобиль : Фотоальбом. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233с. – ISBN 5-7707-9214-0
575302
  Степанюк Л.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, І.М. Котвіцька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 81-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
575303
  Мокренко П.В. Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології / П.В. Мокренко, Р.І. Стахів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
575304
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 62 : Табл. – ISSN 1605-2005
575305
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
575306
  Сухоняк С.О. Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
575307
  Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології : Навчальний посібник для вищіх закладів освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 404с. – 91Само Шифр дубл. – ISBN 966-521-192-7
575308
  Хомченко Богдан Анатолійович Ймовірнісні моделі та алгоритми зваженого усереднення параметрів в інформаційних технологіях відновлення функцій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Хомченко Богдан Анатолійович; Мін-во освіти і науки України. Херсонський держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2000. – 19л.
575309
  Ганницький І.В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький І.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
575310
  Романенко С.О. Ймовірність банкрутства страхової компанії з випадковими ф-субгаусовими [подано формулу] страховими виплатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається ймовірність банкрутства страхової компанії у випадку, коли величини полісів клієнтів та страхові виплати с ф-субгауссовими [подано формулу]. Доводиться теорема для оцінки такої ймовірності та на конкретному прикладі ілюструється ...
575311
  Афанасьєва Л.О. Ймовірність переривання зв"язку у безпроводовій системі з багатоантенною кооперативною ретрансляцією / Л.О. Афанасьєва, С.О. Кравчук, Д.А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 19-26. – ISSN 2524-0056
575312
  Бродський Я.С. Ймовірність та статистика в школі. Науково-методична конференція. Донецьк. 28-30 січня 1997 р. / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 101-102. – ISSN 1029-4171
575313
  Костик О.І. Ймовірність як ступінь можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 141-150. – Бібліогр.: Літ.: с. 150; 5 п.


  Стаття дає пояснення концепту ймовірності і розглядає його з точки зору алетичної й упістемічної модальності, яка реалізується в процесі пізнання. Осягнення істини шляхом дискурсивно-логічного мислення розглядається на прагмолінгвістичному та ...
575314
   Ймовірносний метод розв"язку одної перколяційної задачі / М.М. Шарапов, О.В. Воловода, Ю.В. Найдьон, К.В. Морозов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається застосування методів теорії ймовірностей до розв"язку одної перколяційної задачі просочування. Запропонований алгоритм дозволяє суттєво скоротити час пошуку відповіді. Ключові слова: перколяція, просочування, алгоритм, числа ...
575315
   Ймовірносні методи і технології Public Relations / М.М. Шарапов, Ф. Наврузов, А. Нужна, Ю. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається ймовірнісний підхід до розв"язку задачі конкурентної боротьби між трьома юридичними особами. Задача сформульована вербально в загальному вигляді, формалізована та розв"язана на основі запропонованої теореми. Отриманий результат ...
575316
   Йо-хо-хо : the experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 46-49 : Фото
575317
   Йоанна Нижник-Винників : [альбом]. – Париж : [б. в.], 1992. – 102 с. : іл. – Тексти укр. та франц. мовами. - Тексти укр. мовою набрані на фотонаборі тижневика "Наше слово" у Варшаві. - Поліграфічне виконання в друкарні Arnera (Vallauris)
575318
  Кралюк П. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 250-251. – ISBN 978-966-2254-74-7
575319
  Станишич Й. Йован Дучич и русская культура / Й. Станишич. – Л., 1991. – 267с.
575320
  Пелешенко Ю. Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С.68-74
575321
  Зубков В.Н. Йога - путь к здоровью / В.Н. Зубков. – М, 1991. – 95с.
575322
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Москва : Медицина, 1986. – 208 с.
575323
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Кемерово, 1990. – 205с.
575324
  Коровкин Ф.Я. Йога / Ф.Я. Коровкин. – Ярославль, 1991. – 158с.
575325
  Ільїн В.В. Йога // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52-53. – ISBN 966-316-069-1
575326
  Полтавцев И.Н. Йога делового человека / И.Н. Полтавцев. – Минск, 1991. – 206с.
575327
  Юнг К.Г. Йога и Запад : Сборник / К.Г. Юнг. – Львів; Київ : Ініціатива; AirLand, 1994. – 230с. – (Паломничество в страну Востока)
575328
  Волин М. Йога и красота / М. Волин, Н. Филен. – Москва, 1991. – 47с.
575329
  Ільїн В.В. Йога Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53. – ISBN 966-316-069-1
575330
  Шифрони Э. Йога с Пропсами : руководство по практике йоги Айенгара со вспом. материалами / Эял Шифрони ; соавт. Михаэль Села ; [фот. Авив Навех]. – Днепр : Лира. – ISBN 978-966-383-987-5
Т. 1 : Асаны стоя. – 2018. – 159, [5] с. : фот. – Кн. создана на основе учения Йогачарьи Б.К.С. Айенгара, Гиты С. Айенгар и Прашанта С. Айенгара в Ин-те йоги памяти Рамамани Айенгар (RIMY), г. Пуна, Индия
575331
  Айенгар Г.С. Йога: жемчужина для женщин / Гита Айенгар ; [пер. с англ. С.А. Прилипский ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2006. – 348, [4] с., [49] л. фотоил : ил. – Пер. изд.: Yoga: a gem for women / Iyengar G.S. New Delhi : Allied Publishers Limited, 2001. - Сер. осн. в 1997 г. - Содерж.: Путь йоги ; Идеальна ли йога для женщин? ; Познай свое тело ; Асаны йоги. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-3256-4
575332
  Гресько М. Йоган Вольфганг Гете - на Україні // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 236-237
575333
   Йоганн Волфганг фон Гете = Johann Wolfgang von Goethe : Каталог книжкових видань. – Львів, 2001. – 256с. – (Каталоги книгозбірні ; Ч. 1). – ISBN 966-613-090-4
575334
  Петухова О. Йоганн Кеплер: "Я бился о тысячу стен..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  Йоганнес Кеплер — німецький філософ, математик, астроном, астролог і оптик, відомий насамперед відкриттям законів руху планет, названих законами Кеплера на його честь.
575335
  Белый Ю.А. Йоганн Мюллер / Ю.А. Белый. – М., 1985. – 128с.
575336
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : (Драматичний етюд) / Леся Українка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 40 с. – На тит. арк. та обкл. після назви: Друковано в "Рідному краю"
575337
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : драма / Леся Українка. – Київ ; Берлін : Укр. накладня, 1923. – 39 с. – 1923?. – (Загальна бібліотека ; № 236)
575338
  Лукьянова В.П. Йоганнес Роберт Бехер - поэт и теоретик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова В.П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
575339
  Тимошик М.С. Його бій за державність : док.-публ. оповідь / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 375, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 345-351. - Рез. парал. англ., нім. – Бібліогр.: с. 357-372. – ISBN 978-966-7821-66-1


  У пр. № 1716695 напис: Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка - над всіх старшин найстарша Правда. Хоча й запізніла. Це - моя правда про знакового випускника і співробітника Alma-Mater. Пізнаваймо її серцем і розумом. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
575340
  Жулинський М.Г. Його блогословила доля славою святою : До 20-річчя Незалежності України і 150-річчя від часу перепоховання Тараса Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 32-40. – ISSN 1819-7329
575341
  Оленівська Л. Його борозна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 червня - 3 липня (№ 25/26)


  Із майбутньої книги Лесі Оленівської "Сіверяни". Розповідь про відомого політика Івана Степановича Плюща.
575342
  Бурсов Г. Його вбивають. Хто? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 126-147. – ISSN 0130-1608


  Сторінки майбутньої книжки "Другий крик з могили Миколи Холодного, почутий і запсианий Михайлом Каменюком у Вінниці". Друкуються листи поета в яких, зокрема, йдеться про навчання в Київському державному університеті ім, Т.Г. Шевченка, початок його ...
575343
  Моріц Р. Його великий день. / Р. Моріц. – Київ, 1978. – 223 с.
575344
  Шпонтак І.М. Його величність - кальцій! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6
575345
  Петринка Л.В. Його величність - Краків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 41-46 : фото
575346
   Його величність маттерхорн" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8 : фото


  Магістр 2 курсу економічного факультету розповідає про сходження на вершину найвищої гори Маттерхорн.
575347
  Сидоренко Віктор Його Високість // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 90-94 : фото
575348
  Загребельний Володимир Його відкрив лейтенант Кук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 24-25 : Фото
575349
  Грегуль А. Його вітала Одеса... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 167-171. – ISSN 0208-0710


  Микола Лисенко (1842-1912) - український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
575350
  Одинцова О. Його волі до правди не вдалося зламати нікому // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-33


  Степан Колесник - відомий журналіст якому виповнилося 80 років !
575351
  Тертична В. Його герої з добрими очима // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван-Валентин Задорожний
575352
  Вишняков О. Його голос був надзвичайним // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 серпня (№ 32). – С. 3
575353
  Дімаров А.А. Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) : [збірка] / [упоряд.: Є. Дімарова, С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 259, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 10-2014). – ISBN 978-617-605-010-0


  У прим. № 1697953 напис: Читачям рідного університету - від Літ. України - гол. редактор Сергій Козак. 26.XII.14.
575354
  Федоренко Тетяна Його голосом доля співає // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
575355
  Кучменко С. Його девіз - неспокій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 9


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
575356
  Цвіліховський В. Його дід був особистим ворогом Леніна // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 3


  Глухівський міський голова - Мішель Терещенко.
575357
  Ткаченко Л. Його думки спонукають нас // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  24 вересня 2015 року на базі КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" в межах Року вшанування спадщини Василя Олександровича Сухомлинського відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь ...
575358
  Дзюба Т. Його духовні палестини (до проблеми самоусвідомлення Михайла Драгоманова-публіциста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-1911
575359
  Калюжна Г. Його душа - козацька пісня... (Олегові Орачу) : поезія: вірші (вірші вдови поета) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 94-99. – ISSN 0130-1608
575360
   Його життя - дорога у незвідане: Монологи про вченого // Київський університет, 2001. – № 10


  [О.В. Третяку - 60 років]
575361
  Кропивницький І. Його життя - духовний подвиг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 13


  Минуло 175 років від дня народження Марка Кропивницького.
575362
  Мелков Г.А. Його житя - дорога в незвідане / Г.А. Мелков, М.Г. Находкін, В.В. Данилов // Освіта, 2001. – № 71-72


  [Про О. Третяка: до 60 річчя вченого]
575363
  Завалішина В.М. Його звали Зорич / В.М. Завалішина, М.О. Смєшнов. – Київ, 1965. – 96с.
575364
  Ларра Р. Його звали Чубатий... : повість ; переклад з іспанської / Р. Ларра. – Київ : Художня література, 1961. – 64 с.
575365
  Івченко В. Його злет починався у Києві // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-11.


  Ігор Сікорський
575366
  Гнатюк М. Його злети і падіння. До 200-річчя від дня народження Якова Головацького // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 11/12 (841/842), листопад - грудень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
575367
  Дончик В. Його золота нитка // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 86-89. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3
575368
   Його зоря : Портрет Івана Івановича Шевченка доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 116с.
575369
  Махінчук М. Його зоря тепер вже світить нам з небес // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 112-115. – ISSN 0869-3595


  Михайло Іванович Сікорський - заслужений працівник культури, творець і незмінний упродовж понад 57 років спочатку директор краєзнавчого музею, згодом Переяслав-Хмельницько державного історико-культурного і, врешті, Національного ...
575370
  Меншун В.І. Його зримий педагогічний, органіаторський і дослідницький хист та прекрасна внутрішня сутність
575371
  Григоренко А. Його і Наш Рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 4-5


  Андрій Григоренко - про знаменитого батька, внутрішні та міжнародні виклики сучасній Україні й варіанти відповідей на них.
575372
  Корибутяк С. Його ідея : новелі й оповідання / Степан Корибутяк. – Мюнхен : Наша книгозбірня, 1953. – 55, [1] с.
575373
  Бажан М. Його ім"я / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 114с.
575374
  Нестерчук Д. Його ім"я носив Центральний історичний архів у м. Києві // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 146-147


  21 березня 2008 р. минуло 100 років від дня смерті видатного українського історика, археолога В.Б. Антоновича (1834-1908).
575375
  Винниченко І. Його ім"я носить академічний інститут // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6 : фото


  До 180-ліття від дня народження зоолога-морфолога, професора Київського Вищого інституту народної освіти Івана -Людвіга Шмальгаузена.
575376
  Шмигевський М.В. Його ім"я носить Інститут ботаніки НАН України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
575377
  Матвійчук О. Його іменем названо інститут / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 188-189. – ISSN 0869-3595


  Холодний Микола Григорович - приват-доцент кафедри фізіології
575378
  Мельничук Леся Його кликали морські простори...(До 210-ї річниці від дня народження дослідника Арктики Фердинанда Петровича Врангеля) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-45 : Карта, фото. – Бібліогр.: 4 назви
575379
  Дарда В.І. Його кохана : повість та оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 299 с.
575380
  Горобець Ю.І. Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар"яхтара) / Ю.І. Горобець, І.В. Лежненко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8. – C. 100-105. – ISSN 1027-3239
575381
  Фількевич Г. Його музика в мистецькому просторі = До 80-річчя від дня народження І.Н.Шамо // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 402-408. – ISBN 966-7170-47-0
575382
  Кулик Н. Його називали батьком // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
575383
  Марухняк Й. Його називають Галицьким Орфеєм. Львівщина готується відзначити 150-річчя Осипа Маковея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 139). – С. 12
575384
  Сергієнко І.В. Його наука - надійність (до 80-річчя академіка НАН України І.М. Коваленка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 112-116. – ISSN 1027-3239


  16 березня 2015 р. виповнюється 80 років академіку НАН України Ігорю Миколайовичу Коваленку. Свій поважний ювілей І.М. Коваленко зустрічає на посаді завідувача відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики ім. ...
575385
   Його не осягнути словом. – Одеса, 1982. – 207с.
575386
  Пасемко І. Його нива - рідна мова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 6


  До 80-річчя Іванові Ющуку - відомого українського вченого, члена НСПУ, активіста"Просвіти"
575387
  Семена М. Його пензель закарбував трагедію народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 220). – С. 12


  Кримського митця Рустема Емінова висунуто на здобуття Шевченківської премії 2016 року.
575388
   Його поезія / Колектив фізичного фак-ту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Колектив фізичного ф-ту про свого колегу, фізика та лірика Євгена Йосиповича Харькова.
575389
  Лавриненков В.Д. Його позивний - "Сокіл - 1" / В.Д. Лавриненков. – К., 1975. – 206с.
575390
  Сенченко І.Ю. Його покоління : роман / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 227 с.
575391
  Чамата Н. Його праці активізують дослідницьку думку (до сторіччя від дня народження Юрія Івакіна) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 50-52. – ISSN 0236-1477
575392
  Баштова Л.С. Його праця - це мистецтво високого рівня. (До 115-річчя з дня народження О.С. Смогоржевського) / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 158-177


  Про життєвий шлях видатного вченого-математика XX століття, відомого працями з геометрії Лобачевського, диференційних рівнянь та вищої алгебри. Завдяки наполегливості в підкоренні вершин математичної науки О.О. Смогоржевський за півтори роки (з грудня ...
575393
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повість / П. Автомонов. – Київ : Молодь, 1958. – 146 с.
575394
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повісті / П. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1973. – 464с.
575395
  Сусак В. Його роки в Царгороді // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 22-30


  Олекса Грищенко — український художник, письменник, мистецтвознавець; належить до видатних представників паризької школи зі світовою славою.
575396
  Шудря М. Його серце в Плютах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 170-173. – ISSN 0208-0710
575397
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 286 с.
575398
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Держлітвидав України, 1966. – 516 с.
575399
  Діденко В. Його Собор : Олесю Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 21-22. – ISSN 0131-2561
575400
  Сюндюков І. Його сповідь перед історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  "Спогади" Павла Скоропадського: роздуми, здобутки, помилки.
575401
  Сюндюков І. Його сповідь перед історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 20


  "Спогади " Павла Скоропадського: роздуми, здобутки, помилки.
575402
  Плющ Л. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / Леонід Плющ. – Київ : Факт, 2006. – 872 c. – ISBN 966-359-134-X
575403
  Медведєва Л. Його творчість - вірність Україні : розмова з Феодосієм Гуменюком // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 115-124. – ISBN 966-7170-47-0


  Гуменюк Феодосій - живописець, засл. діяч мистецтв України, лауреат Держ. премії ім. Т. Шевченка, член Нац. Спілки художників України
575404
  Гордійчук А. Його фільми змушують сміятися вже кілька поколінь // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 42-44. – ISSN 1562-3238


  Мета кінокомедій - розсміши­ти глядача, поліпши­и його настрій. Віктор Іванов - яскравий представник жанру кінокомедії. На відміну від його фільмів, життя режисера не було легкм. Він пройшов війну, зазнав відлучення від кіно, його змушували по кілька ...
575405
  Кравець А.С. Його чекала Галактика / А.С. Кравець, В.І. Іващенко. – К., 1966. – 292с.
575406
  Іващенко В.І. Його чекала Галактика. М.Кибальчич / В.І. Іващенко, А.С. Кравець. – К, 1966. – 290с.
575407
  Щербань Д. Його шлях до істини // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 236-241


  Поет і дисидент Степан Сапеляк (1951-2012).
575408
  Третяк Наталія Його шляхетне серце // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644


  Я тут, хоч як дивно, уперше. Перше враження про місто - бруківка, вузенькі вулички, старі чотири-п"ятиповерхові будиночки з незвичною архітектурою, в цегляну вуаль яких заховалася міфологічна скульптура разом зі святими покровителями; чудернацькі ...
575409
  Пфулгенда С. Йоговское лечение распространенных болезней / С. Пфулгенда. – Киев : Здоров"я, 1990. – 142с.
575410
  Закалюжна Я.П. Йод - це справжня панацея від багатьох хвороб душі та тіла / Я.П. Закалюжна, М.В. Мороз // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 20-22 : рис.. табл. – Бібліогр.: 5 назв
575411
  Сафразбекян Э.А. Йод в почвах Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Сафразбекян Э. А.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 28л.
575412
  Комракова С.Г. Йод в природных водах и почвах Белорусского Поозерья / С.Г. Комракова, К.И. Лукашев. – Минск, 1985. – 128с.
575413
  Костевич Н.С. Йоджіджюкуго як особливий вид фразеологічних одиниць в японській мові. Порівняльний аналіз японських фразеологічних одиниць та йоджіджюкуго на позначення почуттів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Краса мови проявляється не лише в пишномовності, але й в лаконічності. Яскравим зразком такої лаконічності є японські йоджіджюкуго, фразеологічні одиниці, що складаються всього з чотирьох ієрогліфів. Саме цим одиницям та їхньому порівнянню з іншими ...
575414
  Трохименко А. Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах / А. Трохименко, О. Запорожець, О. Трохименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-46. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто йодиметричні титриметричні, фотометричні та твердофазно-спектрофотометричні методики визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах. Рассмотрены иодиметрические титриметрические (визуальные и ...
575415
  Кравчинский З.Я. Йодо-бромные воды нефтяных месторождений Нефтечала и Челекен и перспективы их разработки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кравчинский З.Я.; АН Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1958. – 21л.
575416
  Хасанов А.С. Йодо-бромные воды Узбекистана / А.С. Хасанов. – Ташкент, 1983. – 154с.
575417
  Кушка Н.Х. Йододефіцитні захворювання / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 51-52. – Бібліогр.: 5 назв
575418
  Манзюк М.В. Йодометрическое определение благородных металлов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Манзюк Марина Вадимовна ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз Укр. гос. хим.-технол. ун-т. – Київ, 2017. – 181 арк. – Приложение: л. 179-181. – Библиогр.: л. 152-178
575419
  Трохименко А.Ю. Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 419-427. – ISSN 0204-3556
575420
  Манзюк М.В. Йодометричне визначення благородних металів : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 02.00.02 / Манзюк Марина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
575421
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіосульфату у водних розчинах окисненням його йодом до тетратіонату. Лінійність градуювального графіка зберігається до концентрації тіосульфату 4,5 мг/дм3, межа виявлення ...
575422
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату у водах з межею виявлення 3,0 мкг/дм3, що включає окиснення тіоціанату йодатом, наступне додавання до реакційної суміші надлишку йодиду і детектування надміру ...
575423
  Трохименко А.Ю. Йодометрично-фотометричне визначення йодату (VII), йодату (V) I, бромату (V) у розчинах / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
575424
  Куренная Н.М. Йожеф Дарваш: судьба и творчество. / Н.М. Куренная. – М., 1991. – 112с.
575425
  Гершкович А.А. Йожеф Катона. 1791-1830 / А.А. Гершкович. – Л.-М., 1960. – 120с.
575426
  Иваненко Аня Йожкин код // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 26-30 : фото
575427
  Папенко Н. Йозеф Вірт - німецький антимілітарист та борець за демократію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку еволюції політичних поглядів одного із провідних діячів католицької партії Центру першої половини XX ст. - Йозефа Вірта. The dynamics of evolution of political views of the prominent leaders of German Catholic Centre Party of the ...
575428
  Фоміна Н.П. Йозеф Гайдн: від статусних присвячень до дружнього послання // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 21-29
575429
  Давлєтов О. Йозеф Геббельс - провідний піар-менеджер Третього рейху та офіційний спадкоємець фюрера на посаді рейхсканцлера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 101-117. – ISBN 978-966-02-7255-2
575430
  Моисеева Г.Н. Йозеф Добровский и Россия. / Г.Н. Моисеева, М.М. Крбец. – Л, 1990. – 251с.
575431
  Шварц В.С. Йозеф Кайнц. / В.С. Шварц. – Л., 1972. – 191с.
575432
  Цигер-Гронский Йозеф Мак / Цигер-Гронский. – Москва, 1972. – 261с.
575433
  Горелик Л.В. Йозеф Рот - борец против милитаризма и фашизма / Л.В. Горелик. – Воронеж, 1974. – 58с.
575434
  Монолатій Т.П. Йозеф Рот як інтерпретатор українського націоналізму // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 253-260. – ISBN 978-966-428-305-9
575435
  Гинзбург Л.С. Йозеф Славик / Л.С. Гинзбург. – М., 1957. – 46с.
575436
  Євтушок О.М. Йозеф Тарнацький - дослідник поліських говорів // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 10-13
575437
  Виноградова Е.К. Йозеф Чапек / Е.К. Виноградова. – Москва, 1981. – 62с.
575438
  Мыльников А.С. Йозеф Юнгман и его время. / А.С. Мыльников. – М., 1973. – 160с.
575439
  Рудакова С. Йоко Оно. Одиссея таракана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.104.
575440
  Щербак І. Йому боліла Україна // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 203-208
575441
   Йому було 18 років, але мало хто прожив своє життя так гідно навіть з десятої спроби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 червня (№ 23). – С. 5


  У Музеї авіації Національного авіаційного університету відкрилася виставка, присвячена студентові Національного авіаційного університету, учаснику АТО Георгію Тороповському, який загинув 17 вересня 2014 р.
575442
  Ємець О. Йому було б тепер шістдесят... (Василь Моруга у житті і щоденниках) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.133-. – ISSN 0131-2561
575443
  Єсипенко Д. Йому було цікаво із Шевченком: до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 52-53. – ISSN 0236-1477
575444
  Турський В. Йому виповнилося б 90 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена випускнику юридичного факультету КНУТШ Якову Батюку.
575445
  Горбань Т. Йому виповнилося б 95 / Т. Горбань, В. Булик // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5 : фото


  "...В Інституті журналістики за підтримки Національної спілки журналістів відбулася науково-практична конференція, присвячена 95-ій річниці з дня народження Д.М. Прилюка. Дмитро Михайлович Прилюк – український письменник, публіцист, викладач та один з ...
575446
  Пилипенко О. Йому вклоняється світ : штрихи до портрета українського художника Івана Марчука
575447
  Наєнко М. Йому ненависними були будь-яка лжа і будь-яке безчестя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 12


  Володимир Короленко і фальсиікація його творчості: В Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відбулася Всеукраїнська конференція "X Короленківські читання".
575448
  Ребряну Л. Йон : роман / Л. Ребряну. – К., 1974. – 415с.
575449
  Лучканин Сергій Йон Лука Караджале (1852-1912) - класик румунської і світової літератури = Ion Luca Caragiale (1852-1912) - clasicul literaturii romane si universale. Lucrare metodica cu ocazia celei de-a 150-a aniversari a celedrului scriitor : Методична розробка до 150-річчя з дня народження визначного письменника / Лучканин Сергій; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2002. – 29с. – ISBN 966-675-58-9
575450
  Асенин С.В. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир / С.В. Асенин. – Москва, 1986. – 99 с.
575451
  Бабенко П.М. Йона Еммануйлович Якір / П.М. Бабенко. – Київ, 1964. – 100с.
575452
   Йонас (Jonas) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 764-765. – ISBN 966-316-069-1
575453
  Мазурик О. Йонас Ханс // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 148. – ISBN 978-966-418-286-4
575454
  Антонюк М. Йоргос Сеферіс: поет, прозаїк, перекладач // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 234-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
575455
  Цанев Г. Йордан Йовков. / Г. Цанев. – София, 1982. – 86с.
575456
   Йордан Йовков. 1880-1980. Нови изследования. – София, 1982. – 300с.
575457
   Йорданія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36 : Фото
575458
  Мухаммад Н.А. Йорданія в міжнародних відносинах на Близькому Сході в 80-х 1 середині 90-х років. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мухаммад Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відн. – К, 2000. – 21л.
575459
  Біленко Василь Йорданія. Бої без правил // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-113 : фото
575460
   Йорданія. Відкриття короля Хусейна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54 : фото
575461
  Біленко Володимир Йорданія. Гладіатори ХХ1 століття / Біленко Володимир, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
575462
  Горобець Марися Йорданія. Душа Святої Землі : Вояж-колекція / Горобець Марися, Гробець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-63
575463
  Москаленко Леся Йорданія. Королівські скакуни / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-43 : Фото
575464
  Біленко Василь Йорданія. Лицем у грязь: приємно і корисно / Біленко Василь, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46
575465
  Ташаєва Міла Йорданія. На чай до бедуїнів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-93 : Іл.
575466
  Гудзевата М. Йорданія. Нереальна реальність // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 118-123 : фото
575467
  Біленко Василь Йорданія. Повний місяць у Місячній долині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-114
575468
  Гудзевата М. Йорданія. У фокусі туристичного світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 124 : фото
575469
  Ільченко Володимир Йорданія. Як ми підкорили Небо // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-34 : Фото
575470
  Дафинкичев А. Йорданка Николова : док. повесть / Ангел Дафинкичев ; пер. с бол. И.М. Сабуровой. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
575471
  Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
575472
   Йордановы алгебры. – Новосибирск, 1976. – 99с.
575473
  Зельманов Е.И. Йордановы алгебры с делением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельманов Е.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 6л.
575474
  Севернюк Тамара Йорданська ніч : (Поетична сповідь) / Севернюк Тамара. – Warszawa : Pyrex, 1999. – 234с. – ISBN 83-911152-0-8
575475
  Зозуля Ніна Йорданські свічки-"трійці" // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
575476
  Пасько С. Йорданські шляхи Тараса // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 10-15. – (Історичні науки)


  Українсько-йорданські відносини.
575477
  Коскін В. Йоржі атакують! : роман / Володимир Коскін ; [худож.- оформ.: І. Женченко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-2151-62-6
575478
  Манукало В.О. Йосип Аронович Желєзняк – відомий український вчений в галузі гідрології: 100 років з дня народження // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 93-95. – ISSN 2306-5680
575479
  Ребрик А. Йосип Бокшай і український Пласт // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 84-85
575480
  Ясіна Л. Йосип Броз Назарбаєв // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 31. – ISSN 1996-1561


  Подібність керування Казахстаном і колишньою Югославією вражає. Проте Астана таки не Белград
575481
   Йосип Васильович Баранецький // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – С. 11-12. – ISBN 966-02-1457-X
575482
  Пилипенко В. Йосип Верещинський і сучасники // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 254-260. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття присвячена творчості сучасників Йосипа Верещинського. Автор прагне продемонструвати, що Верещинський, як і інші письменники кінця XVI ст., у своїй творчості торкався актуальних тем суспільно-політичного життя Речі Посполитої: можливої війни із ...
575483
  Рудич Ф.М. Йосип Віссаріонович Сталін // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 28-32. – ISSN 0868-8117
575484
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Мене наспіла страшна катастрофа" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.31-33. – ISSN 1562-3238
575485
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Національний театр - своєрідний, неповторний" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1562-3238
575486
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Розбрелись, як у морі кораблі..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
575487
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Співчуваю учительській громаді..." // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 124-126. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
575488
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Я був учасником епохи, про яку розповідаю" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 121-124. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
575489
  Журавльов Д.В. Йосип Гладкий // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 276-279. – ISBN 978-966-14-1182-0
575490
  Гриценко М. Йосип Дудка - робінзон із Посулля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 7


  Творчий портрет Йосипа Дудки.
575491
   Йосип Захарович Штокало. – К, 1972. – 39с.
575492
  Прокопчук В.С. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному / В.С. Прокопчук, С.О. Кантлін // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 137-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
575493
  Таранова Н. Йосип Йосипович Роллє - природодослідник Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 15-22. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
575494
  Цалик С. Йосип Каракіс: життя і книжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 15


  "Талант і доля — ось що потрібно, щоб відбутися в мистецтві. Можна сперечатися, дається це зверху чи підвладне волі самої людини, але факт, що в київського архітектора Йосипа Каракіса (1902–1988) було і те, і те. Класиком його вважали ще за життя, хоча ...
575495
   Йосип Кобів : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Львів : ЛДУ, 1997. – 54с. – (Біобібліографія вчених університету)
575496
  Безлуцька О.П. Йосип Кондрадович Пачоський: історіографія проблеми // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 76-83. – ISSN 0374-3896
575497
  Шендеровський В. Йосип Косоногов - перший академік-фізик Української академії наук. (До 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 23-27. – ISSN 1819-7329
575498
  Рокіцький О.М. Йосип Косоногов (12.04.1866-22.03.1922) / О.М. Рокіцький, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 183-185


  Минуло 150 років від дня народження талановитого фізика-експериментатора Й. Косоногова - учня і співробітника М. Авенаріуса, одного з творців першої фізичної школи в Україні. У 1903–1922 роках працював в Університеті Св. Володимира на посаді професора, ...
575499
   Йосип Олексійович Дзендзелівський : Бібліогр.. покажч. – Львів, 1981. – 111с.
575500
  Небесник І.І. Йосип Пал - талановитий педагог і скульптор Закарпаття (1943-2003) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 56-57. – ISSN 2520-6419
575501
  Ільницький М. Йосип Позичанюк - воїн і письменник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 99-108. – ISSN 0868-4790
575502
  Добровольський Леонід Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині / Добровольський Леонід. – [Київ], 1926. – 64 с. – У публікації також: Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / Йосип Руліковський. З польської мови переклала Софія Тобілевич


  Окр. відбиток з: Декабристи на Україні:Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні / Українська АН.– Київ:З друканні Української АН, 1926.– 207 с.– (Збірник історико-філологічного відділу / За ред. Єфремов С., Міяковський В., № ...
575503
  Казанцева Л.В. Йосип Самуїлович Шкловський (1916-1985) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 60-61
575504
  Денисенко А. Йосип Сліпий - редактор часопису "Богословія" // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 314-318. – ISBN 966-7522-02-4
575505
  Орел С. Йосип Тереля в кіровоградській "шістці" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 11


  Йосип Тереля — український містик, мученик, сучасний пророк та ясновидець із Західної України, письменник, греко-католицький дисидент, в"язень совісті, політімігрант з СРСР, жив у Торонто.
575506
  Шарговська О. Йосип Тимченко винайщов прототип кіноапарата раніше за братів Люм"єрів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 44 (197). – С. 56-58


  Тимченко Йосип Андрійович - український механік-винахідник, фактично — першовідкривач кіно.
575507
   Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди = Josif Bokshaj. The painter of truth. The man of truth / [Ф. Ерфан та ін. ; упоряд. Ф. Ерфан]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 334, [2] с. – Загол. обкл.: Йосиф Бокшай. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ., угор. – ISBN 978-966-671-430-8
575508
  Новикова М. Йосиф Бродський: повернення додому // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 172-178. – ISSN 0320 - 8370
575509
   Йосиф Бург - письменник, громадянин, патріот / Х. Шинкарюк, О. Том"юк, Я. Маковій, О. Голик, Ю. Нищук, Р. Гиршвельд, В. Сасін, О. Равлюк // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 14-17
575510
  Інститут Йосиф Віссаріонович Сталін. Коротка біографія / Інститут, при ЦК ВКП(б) Укр. Маркса-Енгельса-Леніна, філіал. – 2 випр. і доп. – К., 1952. – с.
575511
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його ісце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
575512
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його місце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
575513
  Швець А. Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 104-118. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про творчі й особисті взаємини Йосифа Застирця з Іваном Франком, які зав"язалися на початку 1900-х років і переросли в щиролюдське приятелювання. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Драгоманов М.
575514
  Квіт С. Йосиф Зісельс: "А я й є український єврей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  У видавництві "Дух і літера" вийшла книжка у жанрі бесіди: "Господи, ти відкриєш уста мої...Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською.
575515
  Бондарчук Й. Йосиф Новицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 193-202. – ISBN 966-7631-05-2
575516
  Сидоряк М. Йосиф Прекрасний / М. Сидоряк. – Київ, 1969. – 232с.
575517
  Процев"ят М. Йосиф Сліпий - патріарх нескореного народу / М. Процев"ят, Т. Процев"ят // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 66-71
575518
   Йосиф Сліпий і чужинці / підготував Михайло Бучинський // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 23. – С. 4
575519
  Прокоп М. Йосиф Сліпий у Канаді та США // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 4
575520
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
575521
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
575522
   Йосифу Віссаріоновичу Сталіну Академія Наук Української РСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 484, [3] с. : портр., іл. – Парал. тит. л. рос.
575523
  Нарочницкая Е.А. Йост Д. Франция и европейская безопасность // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 21. – С. 140-155
575524
  Донченко О. Йоська-винахідник / О. Донченко. – Харків, 1930. – 38 с.
575525
  Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. / Н.В. Варбанец. – Москва, 1980. – 303с.
575526
  Пузий В. Йоханн Гутенберг: "Льва узнаешь по когтю" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
575527
  Шкляж И.М. Йоханнес ван дер Кемп / И.М. Шкляж. – Москва, 1991. – 110 с.
575528
  Шин Томас Йоханнесбург. Хипстеры вместо гангстеров / Шин Томас, Рет Франк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 80-84 : фото. – ISSN 1029-5828
575529
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола - столица Марийской АССР / П.А. Самсонов. – Йошкар-Ола, 1960. – 63 с.
575530
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М., 1951. – 60с.
575531
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М, 1951. – 60с.
575532
  Денисенко А. Йти вперед без вагань! / А. Денисенко, В. Солдатенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 731-735. – ISBN 966-7522-07-5


  До п"ятидесятиріччя політика, історика та публіциста Дмитра Табачника. Визначальний вплив на вибір професійного шляху як історика мали професори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, серед яких зіркою перщої величини для Д.В. ...
575533
  Приндюк Ольга Йти вперед, зберігаючи традиції // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  Ансамбль класичної та камерної музики імені Бориса Лятошинського, який відзначив цього літа своє 35-річчя циклом концертів, можна назвати унікальним. На сьогодні це єдиний в Україні колектив, який пропагує духовну музику європейської класичної спадщини ...
575534
   Йшли полки по Україні. – Київ : Молодь, 1990. – 184 с. – ISBN 5-7720-0324-0
575535
  Конвісар В.Т. Йшли полки червоні : оповідання і нариси / В.Т. Конвісар. – Львів : Каменяр, 1959. – 152 с.
575536
  Вітковський В.М. Йшли походом партизани / В.М. Вітковський. – Харків, 1984. – 167с.
575537
  Карпенко О.Ю. Йшов Жовтень, осяюючи світ / О.Ю. Карпенко. – Ужгород, 1987. – 163с.
575538
  Тримбач С. Йшов своїм шляхом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 6


  Сергію Параджанову - 95. З них 66 - тут, на Землі, решта - там, на Небесаз...
575539
  Исиметов М.И. Йыван Кырля : очерк жизни и творчества / М.И. Исиметов. – Йошкар-Ола, 1984. – 119с.
575540
  Гусейнов А.А. Йылмаз Гюней. Жизнь - подвиг / А.А. Гусейнов. – М, 1987. – 85с.
575541
  Рычков С.В. К -- прямые суммы абелевых групп и их фактор группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Рычков С. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 14л.
575542
  Тис Ю. К - 7 = К-7 / Y. Tys : фантастичне оповідання / Юрій Тис. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1964. – 207 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 25)
575543
  Кирьянов В.В. К "реконструкции" венд-палеозойской истории Украинского щита // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 143-145. – Библиогр.: 21 назв.
575544
  Зенгер Г.Э. К "Сильвам" Стация : Памяти С.Н. Жданова / Г.Э. Зенгер. – [21] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
575545
  Зудин А.Ю. К "сообществу элит" ? Трансформация политического режима в России. Статья 1. Изменившийся маршрут в поисках адекватных подходов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.71-86. – ISSN 0869-0499
575546
  Гончарук В.В. К 100-летию Анатолия Терентьевича Пилипенко (03.05.1914-20.04.1993 г.г.) // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАНУ Отделение химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3 (239). – С. 183, 185-187 : фото. – ISSN 0204-3556


  Пилипенко Анатолій Терентійович - український хімік-аналітик, академік АН УРСР, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії і аналізу рідкісних елементів (1961–1975), декан хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
575547
   К 100-летию Василия Ивановича Абаева // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.232-233. – ISSN 0321-0391


  В.И.Абаев-востоковед изучавший историю Ирана.
575548
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
575549
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
575550
  Остроумов В.З. К 100-летию Зиновия Всеволодовича Остроумова. На благо государства и геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-58 : фото. – ISSN 0016-7126
575551
   К 100-летию Л.Н.Толстого.. – М, 1926. – 32с.
575552
  Васильев Л.Ю. К 100-летию начала метеорологических наблюдений на о. Диксон / Л.Ю. Васильев, Ю.Н. Катин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0130-2906
575553
   К 100-летию Николая Федоровича Ватутина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 5 (125). – С. 3-6. – ISSN 1606-0219
575554
  Рубанова Т.Д. К 100-летию первой Международной выставки книжного дела и графических искусств (Лейпциг, 1914) // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 426-431. – ISBN 978-5-02-039116-1
575555
   К 100-летию со дня рождения академика АН УССР Александра Александровича Галкина (1914-1982) // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2014. – Т. 24, № 2. – С. 5-6. – ISSN 0868-5924
575556
   К 100-летию со дня рождения академика Пузырева Николая Никитовича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1847-1849 : фото. – ISSN 0016-7886
575557
  Виленский Ю.Г. К 100-летию со дня рождения Алексея Кристера / Ю.Г. Виленский, Н.А. Межиборская // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2018. – № 2 (82). – C. 79-80. – ISSN 1810-3154


  В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Арнольдовича Кристера – одного из первопроходцев отечественной нейрохирургии.
575558
   К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.. – Ленинград, 1970. – 102 с.
575559
   К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – М, 1970. – 64с.
575560
   К 100-летию со дня рождения Всеволода Борисовича Соллогуба // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 301-303 : фото. – ISSN 0203-3100
575561
   К 100-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского.. – Калуга, 1957. – 30с.
575562
   К 100-летию со дня рождения выдающегося советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 7 (100). – С. 22-23
575563
   К 100-летию со дня рождения Г.В. Добровольского // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1019 : фото. – ISSN 0032-180Х
575564
  Старостенко В.И. К 100-летию со дня рождения Георгия Сергеевича Бутакова - геофизика, патриота, дворянина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 139-145. – Бібліогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
575565
   К 100-летию со дня рождения Лучицкого Игоря Владимировича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 552-554 : фото. – ISSN 0016-7886
575566
  Рокачук Т.А. К 100-летию со дня рождения М.В. Чирвинской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 170-175 : фото. – Библиогр.: с. 175. – ISSN 0203-3100
575567
  Дьяконов К.Н. К 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Михайлова / К.Н. Дьяконов, В.А. Снытко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-6. – Библиогр.: с. 5-6. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
575568
  Макаров А.Л. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Николая Лукича Голего // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (87). – С. 73-74. – ISSN 1561-8889


  15 июня 2014 года исполнилось столетие со дня рождения отечественного ученого, известного своими оригинальными исследованиями в области механики и машиностроения (триботехники), крупного специалиста в области процессов трения и износа деталей машин и ...
575569
   К 100-летию со дня смерти великого русского баснописца И.А. Крылова : (Метод. мат-лы Центр. кабинета политпросветработы Наркомпроса РСФСР). – Молотов : [Тип. № 1 МОУИП], 1944. – 20 с.
575570
   К 100-летию со дня смерти Н.В.Гоголя.. – М, 1952. – 68 с.
575571
   К 105-летию со дня рождения М.А. Шолохова // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – 2 с. обл.
575572
   К 105-летию со дня рождения М.М.Русинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
575573
  Скорый С.А. К 110-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Тереножкина / С.А. Скорый, В.Н. Саенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 8-19. – ISSN 2227-4952
575574
  Бельчиков Ю.А. К 120-й годовщине со дня рождения академика В.В. Виноградова // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 167-175. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
575575
  Визгунова Ю.И. К 120-летию дипломатических отношений России и Мексики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-56. – ISSN 044-748Х
575576
  Кудж С.А. К 120-летию со дня рождения А.И.Берга / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-60 : фото. – ISSN 0016-7126
575577
  Близниченко С.С. К 120-летию со дня рождения армейского комиссара 2 ранга Александра Сергееевича Гришина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 8 (128). – С. 6-33. – ISSN 1606-0219
575578
  Корнев В.П. К 120-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева / В.П. Корнев, Д.А. Сердечкин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0320-8168
575579
   К 120-летию со дня рождения Шахова Феликса Николаевича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1850-1854 : фото. – ISSN 0016-7886
575580
   К 130-летию А.С. Грина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 3 обл.
575581
  Хаванова О.В. К 130-летию со дня рождения венгерского историка Дюлы Секфю (1883-1955) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 0132-1366
575582
  Вовк О.И. К 135-летию со дня рождения Владислава Эдмундовича Дзержинского – выдающегося невролога, профессора, приват-доцента Харьковского университета // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 122-127. – ISSN 2312-5675
575583
   К 135-летию со дня рождения Ф.Н.Красовского / Л.В. Огородова, Н.С. Камышина, В.Н. Баранов, А.К. Хайцев, П.А. Шилкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 59-64 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
575584
   К 140-летию А.И. Куприна // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2 обл.
575585
  Бодуэн К 140-летию со дня рождения И.А. Бодуэна де Куртэнэ / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де. – Казань, 1989. – 190с.
575586
  Леонова Л.С. К 150-летию В.И. Вернадского. Гражданская позиция ученого и мыслителя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-27. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
575587
  Жекова Т.Л. К 150-летию изобретения фотографии // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 234-241. – ISBN 5-12-000444-X
575588
  Тучков И.И. К 150-летию преподавания истории искусств в Московском университете (1857-2007) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-16. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена истории зарождения и развития искусствоведческой науки как самостоятельной дисциплины в стенах Московского университета, а также (в сложные годы) за его пределами. Рассказывается о разнообразных перипетиях истории этого отделения ...
575589
  Толчельникова С.А. К 150-летию со дня рождения А.Н.Крылова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-52 : фото. – ISSN 0016-7126
575590
   К 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина.. – Москва, 1949. – 17 с.
575591
   К 150-летию со дня рождения Ивана Константинович Айвазовского.. – М, 1967. – 10с.
575592
  Фирсов А.В. К 150-летию со дня рождения инженера Б.Г. Луцкого: неизвестные и малоизвестные факты биографии // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 40-48. – ISSN 2077-9496
575593
   К 150-летию со дня рождения К.Маркса.. – М, 1968. – 298с.
575594
   К 150-летию со дня рождения Карла Маркса.. – М, 1968. – 48с.
575595
  Белов В.Н. К 160-летию со дня рождения Германа Когена (немецкий философ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.68-70. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
575596
  Телятников Н.Б. К 190-летию со дня рождения Н.И. Костомарова // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 11. – С. 80-83. – ISSN 0320-8168
575597
   К 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
575598
   К 200-летию Великой французской революции.. – М., 1988. – 159с.
575599
   К 200-летию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.. – М., 1955. – 8с.
575600
   К 200-летию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.. – М., 1955. – 28с.
575601
   К 200-летию Николая Гоголя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 47-50. – ISSN 0869-7078
575602
  Матвеев М.Ю. К 200-летию основания Российской национальной библиотеки (1814-2014) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 0869-608Х


  02 (14) января 1814 г. состоялось торжественное открытие Императорской Публичной (Российской национальной) библиотеки - первого в России общедоступного национального книгохранилища, а ныне одной из крупнейших библиотек мира. Данная статья посвящена ...
575603
  Комаров С. К 200-летию П.П. Ершова. Предъюбилейные заметки // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 1, кн. 1, январь - февраль. – С. 82-105. – ISSN 0203-5847
575604
   К 200-летию со дня рождения А.И. Герцена // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 1. – 2 с. обл.
575605
  Будаев А. К 200-летию учреждения российского генконсульства в Рио -де - Жанейро // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0130-9625
575606
  Манн Ю. К 200 - летию со дня рождения В.Г.Белинского
575607
   К 2400-летию со дня рождения Аристофана.. – Москва, 1954. – 16с.
575608
  Дмитриев А.Л. К 245-летию со дня рождения видного отечественного статистика К.Ф. Германа // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 76-77. – ISSN 0320-8168
575609
  Мельников Н.В. К 25-летию Института горного дела им. А.А, Скочинского / Н.В. Мельников. – М., 1963. – 8с.
575610
   К 250-летию Академии наук СССР.. – Таллин, 1974. – 89с.
575611
  Лучинский Ю. К 250-летию со дня рождения.Тайна смерти Моцарта // Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2006. – № 1. – С. 96-102.
575612
   К 30-летию Великой Победы.. – М, 1975. – 114с.
575613
  Борисов О.Б. К 30-летию КНР (победы, поражения, уроки) / О.Б. Борисов, Б.Т. Колосков. – М., 1979. – 80с.
575614
   К 30-летию научно-литературно деятельности профессора Ленингр.гос.ордена Ленина ун-та Михаила Павловича Алексеева.. – Л, 1946. – 11с.
575615
  Бодуэн К 30-летию со дня смерти / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де. – М, 1960. – 120с.
575616
  Проценко Д.Ф. К 30-летию со дня смерти В. И. Палладина / Д.Ф. Проценко, 1952. – с.
575617
  Карпов С.П. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-6. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
575618
   К 300-летнему юбилею Киевской духовной Академии.. – К, 1917. – 482с.
575619
  Ярославский Е. К 35-летию с"езда РСДРП (1903-1938) / Е. Ярославский. – М, 1938. – 40с.
575620
   К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – М, 1957. – 182с.
575621
   К 40-летию Казахстанской Советской Социалистической Республики.. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
575622
  Золотухина Н.М. К 40-летию научно-педагогической деятельности И.А. Исаева / Н.М. Золотухина, В.Е. Рубаник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
575623
   К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – М, 1985. – 50с.
575624
  Митропольский А.Ю. К 40-летию творческой деятельности Сергея Андреевича Остроумова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 1726-5428
575625
   К 42-й годовщине Ленинского Комсомола.. – Х, 1960. – 96с.
575626
   К 450-летию Уильяма Шекспира = Знаете ли вы... // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 21, 32
575627
  Федосеев П. К 48-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции / П. Федосеев. – М, 1965. – 22с.
575628
  Сазонов И.С. К 50-летию ленинской газеты "Правда" / И.С. Сазонов. – Л., 1962. – 24с.
575629
  Сазонов И.С. К 50-летию ленинской газеты "Правда". / И.С. Сазонов. – Л., 1962. – 24с.
575630
   К 50-летию научной деятельности академика А.Н.Крылова. – Москва ; Ленинград, 1936. – 40 с.
575631
   К 50-летию прославления святителя Тихона Задонского : Из письма очевидца, проф. Н.И. Субботина, к своему родственнику, свящ. М.В. Миловскому. – [10] с. – Отд.отт.
575632
   К 50-летию со дня рождения проф.Ленинградского гос.университета Павла Наумовича Беркова.. – Л, 1947. – 15с.
575633
  Сидорова Г.М. К 50-летию советско/российско-конголезских отношений. Россия и Демократическая Республика Конго: история и перспективы сотрудничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 124-133. – ISSN 0869-1908
575634
   К 50-летию советской статистики.. – М, 1969. – 406с.
575635
   К 50-летию творческой деятельности профессора Ивана Савовича Зозули // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (108). – С. 4. – ISSN 1562-1146


  Вченому у галузі неврологія, доктору медичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку Академії наук вищої школи, Лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Зозулі Івану Савовичу 12 серпня 2015 виповнилося ...
575636
  Стеклов В.Ю. К 50-летюи плана ГОЭРЛО. / В.Ю. Стеклов. – М., 1970. – 16с.
575637
   К 60-летие В.Ф. Петренко // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 185-186. – ISSN 0042-8841
575638
   К 60-летию B.C. Собкина // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 180-182. – ISSN 0042-8841
575639
   К 60-летию А.Л. Журавлёва // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 176-179. – ISSN 0042-8841
575640
  Перестюк М.О. К 60-летию А.М.Самойленко // Диференціальні рівняння, 1998. – 1
575641
   К 60-летию В.В. Рубцова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-165. – ISSN 0042-8841
575642
  Дорская А.А. К 60-летию Женевских конвенций 1949 г.: защита свободы совести в период вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 31-34. – ISSN 1812-3805


  На протяжении многих веков развитие международного права в целом, в том числе и международного гуманитарного права, было неразрывно связано с религией. В статье представлен правовой анализ Женевских конвенций 1949 г. в исторической ретроспективе и ...
575643
   К 60-летию со дня рождения Валерия Степановича Хомича // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 117-118. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
575644
   К 70-летию Б.Р. Логинова: информатизация библиотек - путь к информационному обществу / В.Р. Фирсов, А.Ю. Самарин, Е.Д. Жабко, Н.П. Рожкова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х


  Публикация посвящена 70-летию директора Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Б.Р. Логинова.
575645
   К 70-летию В.В. Белоуса // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 164-165. – ISSN 0042-8841
575646
   К 70-летию Василия Ивановича Кузищина // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.234-235. – ISSN 0321-0391


  В.И.Кузищин-профессор МГУ, занимающийся социально-экономической историей древнего Рима.
575647
  Вихавайнен Т. К 70-летию начала "зимней войны" // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 11-15. – ISSN 0869-5687
575648
   К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М
1. – 1989. – 152с.
575649
   К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М
2. – 1989. – 147с.
575650
  Скорый С.А. К 70-летию Отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 6-8. – ISSN 2227-4952
575651
  Сизов А.Н. К 70-летию со дня подписания советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 34-36. – ISSN 0321-0626
575652
   К 70-летию со дня рождения В.А. Виноградова // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 131-133. – ISSN 1562-1391
575653
   К 70-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора Виктора Владимировича Овсяникова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 1. – С. 83-85. – ISSN 1561-8889
575654
   К 70-летию со дня рождения Тиунова О.И. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 62-64. – ISSN 1812-3910
575655
  Рубаник В.Е. К 70-летию юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Владимира Михайловича Сырых // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 9. – С. 127-128. – ISSN 0132-0769
575656
  Рыжаков М.В. К 70 -летию журнала "География в школе" : Колонка редактора // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 3-4. – ISSN 0016-7207
575657
   К 75-летию В.Ф.Логинова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 67-68 : фото. – ISSN 1561-4980
575658
  Старостенко В.И. К 75-летию Героя Украины Николая Васильевича Багрова: политика, ученого, педагога, публициста // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 298-300 : фото. – Библиогр.: с. 299-300. – ISSN 0203-3100
575659
   К 75-летию Н.В. Багрова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 117. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
575660
   К 75-летию со дня рождения В.Г. Распутина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 1. – 3 с.обкл.
575661
   К 75-летию со дня смерти Ф.М.Достоевского.. – М, 1956. – 13 с.
575662
   К 80-летию академика НАН Украины Лебедева Анатолия Алексеевича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев, 2011. – № 1. – С. 159-161. – ISSN 0556-171Х
575663
  Толочко П.П. К 80-летию аккдемика РАН Валентина Лаврентьевича Янина // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
575664
  Скорый С.А. К 80-летию Бориса Николаевича Мозолевского // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 6-8. – ISSN 2227-4952


  В 2016 г. известному украинскому археологу и талантливому поэту Борису Николаевичу Мозолевскому исполнилось бы 80 лет.
575665
  Макаренко Н.Л. К 80-летию Михаила Гавриловича Герасименко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
575666
  Старостенко В.И. К 80-летию профессора Нинель Ивановны Павленковой - крупнейшего современного геофизика-сейсморазведчика // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 155-157. – ISSN 0203-3100
575667
   К 80-летию со дня рождения Анатолия Васильевича Чекунова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 3 : фото. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0203-3100
575668
  Коболев В.П. К 80-летию со дня рождения Олега Максимовича Русакова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 100-104. – ISSN 1999-7566
575669
   К 80-летию создания ленинской премии. – Москва : Политиздат, 1983. – 239 с.
575670
   К 80-летию Татьяны Владимировны Турсиной // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 612-613 : фото. – ISSN 0032-180Х
575671
  Зинченко К 80-летию Харьковской психологической школы / Зинченко, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 133-148. – ISSN 0042-8841


  Личные впечатления и воспоминания автора о событиях и людях, причастных к истории возникновения и становления Харьковской научной психологической школы.
575672
   К 80-летнему юбилею академика РАН, профессора Александра Анисимовича Скоромца // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 87-88. – ISSN 2524-0412
575673
   К 80-летнему юбилею Владимира Николаевича Страхова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 3 : фото. – ISSN 0203-3100
575674
  Топчий В. К 825-летию "Слова о полку Игореве" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 91-94
575675
  Бодалев Алексей Александрович К 85-летию А.А. Бодалёва : [интервью с доктором психологических наук, профессором А.А. Бодалевым] / Бодалев Алексей Александрович, Н.Л. Карпова; интервью вела Н. Л. Карпова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-175. – ISSN 0042-8841
575676
  Таций В. К 85-летию Владимира Владимировича Сташиса // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 8-14. – ISSN 0201-7245
575677
  Вильфанд Р.М. К 85-летию Гидрометцентра России / Р.М. Вильфанд, Н.А. Шестакова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-2906
575678
  Латышев Л.К. К 85-летию Михаила Яковлевича Цвиллинга : Юбилеи // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 137 - 140. – ISSN 1562-1391
575679
   К 85-летию со дня рождения Юрия Антониевича Израэля // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-9 : фото. – ISSN 0130-2906
575680
  Чурашева О.Л. К 90-летию I библиотечного съезда РСФСР / Ольга Леонидовна Чурашева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 111-114. – ISSN 0869-608Х


  В статье, основанной на анализе стенограмм I библиотечного съезда РСФСР, рассмотрены взгляды участников съезда на задачи библиотечной работы, комплектование библиотечных фондов, организацию библиотечной сети и работу передвижных библиотек, формы ...
575681
  Литвинов Н.Ю. К 90-летию журнала "Геодезия и картография" / Н.Ю. Литвинов, В.Ф. Панкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 0016-7126
575682
  Гулямова М.К. К 90-летию известного детского невролога профессора Ш.Ш. Шамансурова / М.К. Гулямова, Ш.Х. Саидазизова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 5 (91). – С. 133-134. – ISSN 2224-0713
575683
  Русаков О.М. К 90-летию Нинель Петровны Михайловой: научный аспект // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 155-158. – ISSN 0203-3100
575684
  Шепоренко Г.А. К 90-летию Свердловского бюро погоды // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 0130-2906
575685
   К 90-летию со дня рождения А.И. Солженицына // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – 3 с. обл.
575686
   К 90-летию со дня рождения академика В.М. Глушкова (1923-1982) // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – Вкладка. – ISSN 0023-1274


  "... Виктор Михайлович создал в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко первый в Советском Союзе факультет кибернетики. Преподавательская деятельность была неотъемлемой частью его творческой жизни".
575687
  Дьяконов К.Н. К 90-летию со дня рождения Александры Александровны Макуниной : информируем читателя / К.Н. Дьяконов, В.А. Снытко // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0016-7207
575688
   К 90-летию со дня рождения В.И.Ленина.. – Вологда, 1960. – 64с.
575689
  Сон А. К 90-летию со дня рождения выдающегося невролога, ученого, педагога, профессора Юрия Львовича Курако / А. Сон, А. Стоянов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – С. 172-173. – ISSN 2224-0713
575690
   К 90-летию со дня рождения Григория Михайловича Игнатьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 105. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
575691
   К 90-летию со дня рождения Константина Федоровича Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 158-169 : фото. – ISSN 0203-3100
575692
   К 90-летию трижды Героя Советского Союза Маршала авиации И.Н. Кожедуба // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 8 (128). – С. 3-6. – ISSN 1606-0219
575693
  Максаковский В. К 90-летию Эмиля Борисовича Валева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58. – ISSN 0016-7207
575694
   К 90-летнему юбилею классика физической географии - А.Г. Исаченко / В.М. Котляков, К.В. Чистяков, А.В. Дроздов, А.А. Тишков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 116-118. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
575695
  Дмитриев В.Г. К 95-летию создания Северной научно-промысловой экспедиции / В.Г. Дмитриев, М.В. Дукальская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С.118-122. – ISSN 0130-2906
575696
  Толмачев А.И. К авифауне острова Колгуева / А.И. Толмачев. – 355-365с.
575697
  Молчанов Л.А. К авифауне. / Л.А. Молчанов, Н Зарудный, 1914. – 477с.
575698
  Штейн Л. К аграрному вопросу : пер. с нем. / Л. Штейн. – Москва : Изд. А.Ю. Маноцковой ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Вып. 1. – 1901. – VI, 105 с.
575699
  Бошко В.И. К аграрному вопросу в России / В.И. Бошко. – Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – 108 с.


  На тит. стр. кн. № 114419 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко. Благодарный автор. Петроград 21 июня 1917 года
575700
  Бошко В.И. К аграрному вопросу в России. Гражданская правоспособность крестьян в области землевладения // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 8-9. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3
575701
  Гоян И.М. К аддитивной теории идеалов колец : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гоян И. М.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1967. – 8л.
575702
  Юруть Иван Ефимович К аддитивной теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Юруть Иван Ефимович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 11л.
575703
  Фокина О.В. К альгофлоре степных рек Западного Казахстана. / О.В. Фокина. – Уральск, 1958. – 53-60с.
575704
  Райгородецкий Е.Я. К Альпам / Е.Я. Райгородецкий. – М, 1969. – 144с.
575705
  Хоничева Н.М. К анализу выработанных реакций кольчатых червей : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Хоничева Н.М.; МГУ. – М., 1968. – 30л.
575706
  Лапина И.В. К анализу глубоких стадий парабиотического процесса : Автореф... канд. биол.наук: / Лапина И. В.; МП РСФСР, Лен. пед. ин-т, Каф. физиол. и автомат. – Л., 1960. – 14л.
575707
  Крапивенский С.Э. К анализу категории "социальная революция" / С.Э. Крапивенский. – Волгоград, 1971. – 184с.
575708
  Кирильчук В.Т. К анализу мировоззренческого аспекта проблемы практики / В.Т. Кирильчук, З.В. Стежко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
575709
  Григорян Леван Павлович К анализу проблемы доступности в обучении : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Григорян Леван Павлович; Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 24л.
575710
  Попова Т. К анализу региональной историографии : институционный подход // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 47-66. – ISBN 978-966-02-4344-6
575711
  Калюнов В.Н. К анализу рецепторной функции некоторых экстрамуральных ганглиев вегетативной нервной системы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калюнов В.Н. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1965. – 21 с.
575712
  Чечнев Б.А. К анализу социально-исторической природы развивающегося понятия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
575713
  Бесараб П.Н. К анализу точности методов типа Рунге-Кутта. / П.Н. Бесараб. – Киев, 1973. – 33с.
575714
  Иванова Н.Г. К анализу устойчивости рефлексов избегания к торможению : Автореф... канд. биол.наук: / Иванова Н.Г.; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 17л.
575715
  Матейов К анализу экономической эффективности новой техники применительно к разработке "нового материала" / Матейов. – Москва, 1964. – 16с.
575716
  Возная А.И. К аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий головного мозга / А.И. Возная. – С. 77-80
575717
  Гурьянов И.Н. К аналитической теории интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурьянов И.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1956. – 9л.
575718
  Рафатов Р. К аналитической теории некоторых классов операторных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рафатов Р.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
575719
  Ахмедов К.Т. К аналитической теории операторных и операторно-дифференциальных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ахмедов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Мехна.-матем. фак. Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. – Баку, 1960. – 12л.
575720
  Филипченко Ю.А. К анатомии Campodea staphylinus Westw. / Ю.А. Филипченко. – С-Пб. – 17с.
575721
  Павловский Е.Н. К анатомии Phumateus hildeebramdti Bol. в связи с особенностями его кожной секреции / Е.Н. Павловский. – 28с.
575722
  Козинец Т.Е. К анатомии видов дикой свеклы / Т.Е. Козинец, 1934. – 44,6с.
575723
  Павловский Е.Н. К анатомии половых органов у Pediculus capitis и P. vestimenti : (Из лаборатории Имп. Военно-медицинскй Академии проф. Н.А. Холодковского) : ч табл. II-IV / Е.Н. Павловский // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 82-108, 3 л. табл. : табл.
575724
  Пан М.К. К антропологии древнейшего населения полуострова Корея / М.К. Пан, В.Ю. Бахолдина // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 94-99. – ISSN 0869-5415
575725
  Леонтьев Д.А. К антропологии счастья: состояние благополучия и путь радости // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 34-46. – ISSN 0236-2007
575726
  Маан О.В. К антропонимии населения юго-восточной Абхазии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 42-51. – ISSN 0869-5415
575727
  Гутник Л.А. К арифметике матриц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутник Л.А.; М-вод просвещения РСФСР. – М, 1959. – 10л.
575728
  Тер-Аветисян К археологическому обследованию Хараба-Гиляна : Европа: Кавказ, Закавказье / Тер-Аветисян. – Тифлис, 1927. – С. 166-178 : 3 табл., илл. – Отд. оттиск из: Известия Кавк. Историко-Археолог. Инст., т. 6
575729
  Гусак Д.В. К асимптотике распределения времени первого выхода однородного процесса с независимымы приращениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусак Д.В.; Объед.учен.совет.ин-тов матем.,кибернет. – К, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
575730
  Киланава Б.И. К атрибуции кименовских редакций грузинской агиографии ("Мученичества" Шушаники, Ефстафия и Або. "Житие Иллариона Грузина" : Автореф... канд. филологич.наук: 100103 / Киланава Б.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
575731
  Моисеева О.Н. К базисной концепции решения проблем биоэтики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.121-130. – ISSN 0235-1188
575732
  Бурханов В.Ф. К берегам Антарктиды / В.Ф. Бурханов. – Москва : Морской транспорт, 1956. – 103с.
575733
  Драчев Б.С. К берегам Востока / Б.С. Драчев. – Москва : Морской транспорт, 1961. – 98 с.
575734
  Тамбовский К.И. К берегам Куа-Кам / К.И. Тамбовский. – Одесса, 1975. – 96с.
575735
  Шур Л.А. К берегам Нового Света : Из неопубликоваванных записок русских путешественников XIX в. / Л.А. Шур. – Москва : Наука, 1971. – 286с.
575736
  Мугуев Х.-М. К берегам Тигра / Х.-М. Мугуев. – М., 1953. – 216с.
575737
  Мугуев Х.-М. К берегам Тигра / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1978. – 496с.
575738
  Шопотов К.А. К берегам Тихого океана / К.А. Шопотов. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 11 ; История)
575739
  Мартинес Л.А. К берегу / Л.А. Мартинес. – М, 1966. – 176с.
575740
  Плеханов В.Ф. К берегу мужчин / В.Ф. Плеханов. – М., 1990. – 206с.
575741
  Сумцов Н.Ф. К библиграфии старинных малорусских религиозных сказаний / Н. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 8 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
575742
  Попов П.Н. К библиографии "Слова о полку Игореве" / П.Н. Попов. – вип. 3, 1956. – 268-271с.
575743
  Петрунь Ф.О. К библиографии печатных трудов В.И.Григоровича. / Ф.О. Петрунь. – 337-345с.
575744
  Сумцов Н.Ф. К библиографии старинных малорусских религиозных сказаний / [Соч.] Н. Сумцова // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – [2], 8 с.


  надпись ... от автора
575745
  Багрий А.В. К библиографии Т.Г.Шевченка / А.В. Багрий. – Владикавказ, 1923. – 14с.
575746
  Комаров М.Ф. К биографии А.П. Стороженка : (Сведения из его формуляра, его письма и литературные мелочи) / М. Комаров. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа Н.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1900. – 39 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина. 1900, № 3, с. 274 – 314. - Отрывки из произв. А.Я. Стоpоженко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому и дорогому Оресту Ивановичу Левицкому от Н. Стороженко
575747
  Невзоров Н.К. К биографии А.С. Пушкина : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / [соч.] Н. Невзорова. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Гоппе, 1899. – 21 с.


  На тит. л.: Чистая прибыль от настоящего издания предназначается на образование Пушкинского фонда при Обществе вспомоществования нуждающимся ученикам СПб. 7-й гимназии
575748
  Модзалевский Б.Л. К биографии В.Г. Варенцова / Б.Л. Модзалевский. – 445-451с.
575749
  Чуднова Л. К биографии В.М. Шукшина // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 111-114. – ISSN 0203-5847
575750
  Зайцев П. К биографии Е.П.Гребенки. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Сириус ], 1914. – 20 с. : ил. – Отд. отт.: Русский библиофил. 1913, № 7, с. 5-22.
575751
  Грот К.Я. К биографии И.И. Дмитриева : Неизданные письма и заметки, относящиеся ко времени его кончины (с 3 окт. 1837 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1902. – 41 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 6, кн. 4, 1901, с.228-268
575752
  Перетц В.Н. К биографии Ломоносова : (кто был "Христофор Зубницкий"?) / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1911. – 85-103 с. – Отд. оттиск из: Ломоносовский сборник
575753
  Щербина Ф. К биографии Н. И. Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.63-75
575754
  Старицкий М.П. К биографии Н.В. Лисенка / М.П. Старицкий. – Київ, 1904. – 42с.
575755
  Лебедев А.А. К биографии Н.Г.Чернышевского : (По поводу двадцатилетия со дня его смерти 1889-1909). – 999-1004с.
575756
  Данилов В.В. К биографии Н.С. Лескова. – [6] с. – Отд. оттиск
575757
  Модзалевский Б.Л. К биографии Новикова : Письма его к Лабзину, Чеботареву и др. 1797-1815. – Санкт-Петербург : Тип. "Сириус", 1913. – [2], 75 с., 4 л. факс., портр. – Перед загл. авт. вступ. ст. и коммент.: Б. Модзалевский. - Без тит. л.
575758
  Готовцева А.Г. К биогрфии И.И. Муравьева-Апостола // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 10-17. – ISBN 978-966-171-154-8
575759
  Вульфсон Р.И. К биологии 28-точечной картофельной коровки в Дальневосточном крае / Р.И. Вульфсон, 1936. – С. 153-164
575760
  Страховский А.Н. К биологии Acrodium kraussi Saul / А.Н. Страховский, 1927. – с.
575761
  Самоделкина Е.Н. К биологии Bac. anthracis : Автореф... канд. биол.наук: / Самоделкина Е.Н. – Львов, 1950. – 10 с.
575762
  Борхсениус Н.С. К биологии Oratocelis communimacula Hb - хищника ложнощитовок / Н.С. Борхсениус, 1949. – 49 с.
575763
  Жадин В.И. К биологии Parmacella Korshinskii Smrth. и о мерах борьбы с ней в Таджикистане / В.И. Жадин. – Москва, 1946. – 11 с. – Отд. оттиск из: "Зоологический журнал", Т. 25, Вып. 1
575764
  Слащевский П.И. К биологии Phasus shamyl Chr. / П.И. Слащевский. – 39-56с.
575765
  Пятакова В.Л. К биологии Rhamphus pulicarius Hbst. Прыгун. / В.Л. Пятакова. – Х., 1929. – 6с.
575766
  Положенцев П.А. К биологии Spondylis buprestopes. / П.А. Положенцев, 1929. – 48-59с.
575767
  Кобахидзе Д.Н. К биологии бересклетовой щитовки / Д.Н. Кобахидзе, 1941. – 3с.
575768
  Капелькин В.Ф. К биологии жука Blapssimilis Latr / В.Ф. Капелькин, 1908. – 35-37с.
575769
  Зорина Л.М. К биологии заморозковой листоветки Exapate congelatella Cl. / Л.М. Зорина. – 47-52с.
575770
  Боровский В.А. К биологии и выявлению эхинококка : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Боровский В.А.; АН Каз. ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
575771
  Болдырев В.Ф. К биологии и географическому распростаранению кузнечиков. / В.Ф. Болдырев, 1927. – с.
575772
  Федоров С.М. К биологии и географическому распространению Satanas gigas Eversm. (Diptera, Asilidae) / С.М. Федоров, 1925. – 219-223с.
575773
  Кожанчиков И.В. К биологии и морфологии Erythroneura parbula Bob Typblocybinae, Jassidae) виноградной лозы в Азербайджане / Кожанчиков И.В., 1931. – 85-99 с. – Отд. отт. из Изв. Ин-та б-бы с вредителями и болезнями сел. и лес. хоз-ва. Вып 1, 1931
575774
  Мордвилко А.К. К биологии и морфологии тлей / А.К. Мордвилко. – 313с.
575775
  Брагина А. К биологии и морфологии хлебного жука (Anisoplia austriaca herbst) / А. Брагина. – С.1-15. – Оттиск из журнала "Хозяйство" за 1912г.,№№10,11
575776
  Аренс Л.Е. К биологии и систематике Pterochilus chevrieranus Sauss (Hymenoptera, Eumenidae) / Л.Е. Аренс, 1924. – С. 175-200
575777
  Холодковский Н.А. К биологии и систематике рода Chermes L / Н.А. Холодковский. – Спб. – 255-290с.
575778
  Александров Л.А. К биологии и экологии бабочек лугового мотылька в районе Курского отделения Сахаротреста : Из работ энтомологической секции Львовской селекстанции / Л.А. Александров. – [36] с. – Отд. отт.
575779
  Шишкин К.Л. К биологии и экологии капустной белянки Pieris brassicae Lim. / К.Л. Шишкин. – Киев : КНУ, 1950. – С. 151-153. – Отдельный оттиск
575780
  Рубцов И.А. К биологии и экологии мошек (Simuliidae) Восточной Сибири. / И.А. Рубцов. – 169-200с.
575781
  Шмук А.А. К биологии кубанского чернозема : материалы к агроном. характеристике кубан. чернозема / А. Шмук. – Краснодар : 1-я Гостип. Кубчерполиграфтреста, 1923. – 28 с., [2] л. граф. – (Труды Кубано-Черноземного краеведческого научно-исследовательского института : материалы по почвовед. Кубан. края ; т .10, вып.1)
575782
  Конаков Н.Н. К биологии лета совое по данным ловли на патоку / Н.Н. Конаков. – Киев, 1927. – 10с.
575783
  Павловский Е.Н. К биологии личинок водолюба малого (Hydrophilus cakaboides L.) : (с 2 рис.) / Е.Н. Павловский // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – 8 с. : ил.


  На с. 1 дарств. надпись от автора Кузнецову
575784
  Родд А.Е. К биологии люцерновой златки. / А.Е. Родд. – Ташкент, 1928. – 17с.
575785
  Плигинский В.Г. К биологии некоторых крымских чешуекрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 100с.
575786
  Тарнани И.К. К биологии оленьего овода (Oestridae, Hypoderma) / И.К. Тарнани, 1927. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Труды Харьковского Общества Испытателей Природы", т. 50, вып. 2
575787
  Шиперович В.Я. К биологии пилильщика, вредящего сосне и вопрос борьбы с ним // [Прикладная энтомология]. – 6 с.
575788
  Минкевич Р. К биологии простейших Черного моря, 1900. – С. 7-11, [2] + табл. – Отд. отиск
575789
  Юзбашьян С.М. К биологии психид Закавказья / С.М. Юзбашьян. – 6с.
575790
  Кулагин Н.М. К биологии пчел. / Н.М. Кулагин. – Птгр., 1918. – с.
575791
  Эрн Л.Н. К биологии развития розели. : Автореф... канд.биол.наук: / Эрн Л.Н.; МСХ СССР. Всес.наук -исслед.ин-т лубяных культур. – Краснодар, 1950. – 8 с.
575792
  Новогрудский Д.М. К биологии сапрофитной, целлюлозоразрушающей почвенной микохитридии Rhizophlyctis rosea / Д.М. Новогрудский, З.Ф. Теплякова, 1949. – С. 47-55. – Отд. оттиск
575793
  Ермакова Лидия Тимофеевна К биологии термофильных молочнокислых стрептококков и энтерококков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Ермакова Лидия Тимофеевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 31л. – Бібліогр.:с.30
575794
  Добровлянский В.В. К биологии тлей плодовых деревьев и ягодных кустов = Zur biologie der blattlause der obstbaume und beerenstraucher / В.В. Добровлянский; Киевская энтомологическая станция при Южно - Русском обществе поощрения земледелия и сельской промышленности. – Киев, 1913. – 48 с.
575795
  Хетагурова Ф.Н. К биологии фитопатогенных бактерий : Автореф... докт. биологич.наук: / Хетагурова Ф.Н.; Министерство сельского хозяйства СССР. Институт прикладной зоологии и фитопатологии. – Ленинград, 1949. – 18 с.
575796
  Алиева А.Г. К биологии цветения джута : Автореф... канд. биол.наук: / Алиева А. Г.; Алиев А. Г.; АН УзССР, Плодо-ягодный ин-т им. Шредера АН УзССР и Среднеазиатская станция ВИР. – Ташкент, 1950. – 9 с.
575797
  Демокидов К.Э. К биологии чайной моли, Parametriotes theae Kusn / К.Э. Демокидов. – Gtnhjuhfl : Типогр. Кюгельген, Глич, 1916. – 36с. – В изд. также: Описание Parametriotes theae Kusn., gen.n., sp.n. нового вредителя чайного куста в Закавквзье/Кузнецов Н.Я.; Отд. оттиск из Русского энтомологического обозрения, 1915, Т.15
575798
  Шестериков М.К. К биологии шведской мухи (Oscinis Fritz) / М.К. Шестериков. – 20-228с.
575799
  Ионов А.Н. К биологии. / А.Н. Ионов. – 8с.
575800
  Василенко М.В. К биоморфологии легких некоторых хозяйственно важных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко М.В.; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 16л.
575801
  Садыков Ж.С. К биоморфологии спинного мозга млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: / Садыков Ж. С.; МВССО Каз.СССР, Ин-т эксперим. биол. АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 19л.
575802
  Супрунова Н.И. К биостратиграфии верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Северо-Западного Прикаспия. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Супрунова Н.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 18л.
575803
   К биостратиграфии неогеновых отложений Борисфенского залива Восточного Паратетиса / И.М. Барг, Т.А. Иванова, О.В. Бондарь, Д.А. Старин, Д.А. Сапронова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-137 : табл., схема. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
575804
  Матоян Д.С. К биофизике возбудимости кожного анализатора человека : Автореф... кандидата биол.наук: / Матоян Д.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 19л.
575805
  Зубенко П.М. К биохимии денервированных мышц : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Зубенко П.М. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 31 с.
575806
  Патрики А.Н. К биохимии млочнокислых ацидофильных бактерий. : Автореф... Канд.биол.наук: / Патрики А.Н.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии. – Краснодар, 1949. – 4 с.
575807
  Семененко Г.И. К биохимии обмена нуклеиновых кислот и их физиологической роли у высших растений : Автореф. дис. ... доктора биол. наук / Семененко Г.И. ; Харьк. ун-т. – Харьков, 1964. – 34 с. – Бібліогр.:с.33-34
575808
  Семененко Г.И. К биохимии обмена нуклеиновых кислот у высших растений / Г.И. Семененко. – Х., 1964. – 176с.
575809
  Макаров Ф.П. К боевой биографии В.М. Азина / Ф.П. Макаров. – Ижевск, 1935. – 100с.
575810
  Ривера Ш. К более точным оценкам трансформаций в российской элите / Ш. Ривера, Д. Ривера // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 149-157. – ISSN 0321-2017
575811
  Политов В.И. К Большой Медведице / В.И. Политов. – М., 1988. – 396с.
575812
  Стуруа Д.Г. К борьбе за единство рядов партии. Деятельность ЦКК-РКИ Грузии ( 1924-1934 гг. ) / Д.Г. Стуруа. – Тбилиси, 1972. – 336с.
575813
   К братьям угнетенным славянам.. – М., 1941. – 56с.
575814
  Лобода А.М. К былинам о сватовстве. : Женитьба Добрыни. – Москва : Типография А.А.Левенсон, 1896. – 240-251с.
575815
   К вам идут стихи.. – Йошкар-Ола, 1965. – 81с.
575816
  Сюрмелян Л.З. К вам обращаюсь, дамы и господа. / Л.З. Сюрмелян. – Ереван, 1987. – 269с.
575817
  Зерагия Д.П. К вариационной теории нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зерагия Д.П.; АН Груз. ССР. Тбилис. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1963. – 7л.
575818
  Скропышева В.Г. К вашим услугам-почта : Справочное пособие / В.Г. Скропышева, Е.Л. Карлова. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 188с.
575819
  Косыгин А.Н. К великой цели / А.Н. Косыгин. – Москва
Т. 1. – 1979. – 608 с.
575820
  Косыгин А.Н. К великой цели / А.Н. Косыгин. – Москва
Т. 2. – 1979. – 640 с.
575821
   К великой цели. – Грозный, 1981. – 43с.
575822
   К великой цели.. – Москва, 1981. – 223с.
575823
   К великой цели.. – М., 1984. – 190 с.
575824
  Михайлов Ю. К вере через знания : нация и мир // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 167-181. – ISSN 0012-6756


  Когда и как появился Коран? Мусульмане и идолопоклонство
575825
  Тоболяков В. К верховьям исчезнувшей реки / В. Тоболяков. – Москва, 1930. – 121с.
575826
  Козин В.В. К верховьям неведомых рек : Жизнь и путешествия Городкова Б.Н. / В.В. Козин. – Москва : Мысль, 1981. – 120с. – (Замечательные географы и путешественники)
575827
  Рототаев П.С. К вершинам / П.С. Рототаев. – М., 1977. – 272с.
575828
  Казакова Е.А. К вершинам Алтая / Е.А. Казакова. – М, 1955. – 151с.
575829
  Серый Н.П. К вершинам гимнастического мастерства / Н.П. Серый. – Москва, 1951. – 62с.
575830
  Алтаев Ал. К вершинам искусства / Ал. Алтаев. – Москва, 1964. – 271с.
575831
  Алтаев Ал. К вершинам искусства / Ал. Алтаев. – Москва, 1979. – 269с.
575832
  Трефилов Г.Н. К вершинам культуры / Г.Н. Трефилов. – Ижевск, 1964. – 88с.
575833
  Куманев В.А. К вершинам культуры. КПСС в борьбе за дальнейший расцвет культуры. (1956-1961) / В.А. Куманев. – Москва, 1962. – 32с.
575834
  Валеев М.Ф. К вершинам науки / М.Ф. Валеев. – Москва, 1975. – 176с.
575835
  Рахими М. К вершинам счастья / М. Рахими. – Москва, 1964. – 88 с.
575836
  Браун Н.Л. К вершине века / Н.Л. Браун. – Л., 1975. – 151с.
575837
  Браун Н.Л. К вершине века / Н.Л. Браун. – Л., 1982. – 335с.
575838
  Самсонс В. К весне: Воспоминания и комментарий документов / В. Самсонс. – Рига, 1989. – 207с.
575839
  Курносенко В.В. К вечеру дождь: Повесть и рассказы. / В.В. Курносенко. – Челябинск, 1988. – 268с.
575840
  Гарибян А.А. К взаимнодействию двигательного и вестибулярного анализаторов в механизмах статокинетической координации / А.А. Гарибян, Л.С. Гамбарян, 1963. – C. 65-71
575841
  Цисарь И.А. К взаимодействию потоков при электролизе : Автореф... канд. хим.наук: / Цисарь И. А.; МВССО УССР, Чернов.ГУ, Каф. физ. хим. – Черновцы, 1963. – 16л.
575842
  Зборовский Г.Е. К взаимодействию религиозного и светского образования в современных условиях / Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.107-112. – ISSN 0132-1625
575843
  Михайлов Антон К взлету готов! : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 72-73
575844
  Чжу Хай-цин. К влиянию паразита на органы и ткани непарного шелкопряда.. : Автореф... канд. биол.наук: / Чжу Хай-цин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1961. – 16л.
575845
  Добреньков В.И. К внешнеполитической стратегии России в XXI в. / В.И. Добреньков, А.Г. Дугин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 5-23. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
575846
  Прибтковский Л.Н. К военному перевороту в Нигерии / Л.Н. Прибтковский. – М, 1966. – 16с.
575847
  Брайнин И.Б. К вождю за советом / И.Б. Брайнин. – М., 1986. – 254,(2)с.
575848
  Брайнин И.Б. К вождю за советом / И.Б. Брайнин. – 2-е изд.. доп. – Москва, 1989. – 267с.
575849
  Царев А.А. К возникновению сложных слов (сложное слово, и соотносительное словосочет. в ист. русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Царев А. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1966. – 23л.
575850
  Ильин П.А. К возрастной морфологии и гистохимии органов ротоглотки, пищевода и преджелудков у плодов крупного рогатого скота красной степной породы : Автореф... кандидата биол.наук: / Ильин П.А.; Омский гос. вет. ин-т. – Омск, 1965. – 20л.
575851
  Тасбулатова Разия Джумасеитовна К возрастной морфологии краниального шейного симпатического узла и нижнего узла блуждающего нерва : Автореф... канд. мед.наук: 751 / Тасбулатова Разия Джумасеитовна; Караганд. гос. мед. ин-т. – Караганда, 1968. – 26л.
575852
  Бродский Н.Л. К воле : Крепостное право; В народной поэзии; Памфлеты, песни, сказки, анекдоты, заговоры, пословицы, поговорки, драмы-комедии, великорусские, малорусские и белорусские / сост. Н.Л. Бродский. – Москва : Книгоиздат "Польза", 1911. – 190, [1] с. – Библиогр.: "Источники" (с. 189-190). – (Универсальная библиотека ; № 506-507)
575853
  Трошкин О.В. К волновой теории турбулентности. / О.В. Трошкин. – М., 1989. – 22с.
575854
  Богач П.Г. К вопpосу о взаимоpегуляции мотоpной функции желудочно-кишечного тpакта пpи В-авитаминозе. // Вопросы физиологии
575855
  Бобрецкий Н.В. К вопpосу о пpоисхождении бластодеpмы у насекомых / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Университетская типография, 1878. – 18 с. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
575856
  Терешин С.Я. К вопосу о зависимости лучеиспускания от температуры : Диссертация на степень магистра физики С. Терешина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1898. – VIII, 184 с. : ил. – Библиогр.: "Алфавитный список цитированных статей и сочинений" (с. 179-183)
575857
  Гельман Р.Н. К вопосу о наблюдении за проблемными участками берега Сарезского озера // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 19-25 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
575858
  Родионова О.В. К вопосу о проблемах правопонимания в контексте формирования правового государства в современной России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.12-14
575859
  Миндели Л. К вопосу о реструктуризации академических организаций / Л. Миндели, С. Чернsых // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 173-183. – ISSN 0207-3676
575860
  Четвернин В.А. К вопосу о типоллогии правопонимания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.3-6
575861
  Куроченко А.В. К вопрову о теории социально-экономического развития // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.10-19
575862
  Булдакова Е.В. К вопролсу об осуществлении королевской власти во Франции в период правления Людовика VI и Людовика VII // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 7-19. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
575863
  Аухадеев Э.И. К вопрос о механизмах взаимоотношения между симпатическими и парасимпатическим нервами сердца. : Автореф... наук: 102 / Аухадеев Э.И.; Казан. гос.унив. им.В.ИУльянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
575864
  Ильинский Н.Д. К вопросам изготовления приближенно ориентированных планов землепользований колхозов / Н.Д. Ильинский; ред. А.Т. Панфилов. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 56 с.
575865
  Сыгель Э.Я. К вопросам истории эстонской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сыгель Э.Я.; АН ЭстонССР. – Таллин, 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.30
575866
  Кингисепп В.Э. К вопросам культуры / В.Э. Кингисепп. – Таллин, 1956. – 80с.
575867
  Ковалева М.Ф. К вопросам методологии политической экономии капитализма / М.Ф. Ковалева. – Москва, 1969. – 352с.
575868
  Кофанов А. К вопросам оценки судом экспертного заключения и обеспечения безопасности его источника в судопроизводстве // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 187-189
575869
   К вопросам современных международных отношений.. – М., 1959. – 24с.
575870
   К вопросам современных международных отношений.. – М.
4. – 1959. – 40с.
575871
  Малакшинов П.И. К вопросам сопоставительной фонетики русского и бурят-монгольского языков / П.И. Малакшинов. – Улан-Удэ, 1952. – 55с.
575872
  Ульбрихт В. К вопросам социалистического строительства в ГДР. / В. Ульбрихт. – Дрезден, 1968. – 824с.
575873
  Алламуратов Ж. К вопросам форм прошедшего времени глагола изъявительного наклонения в каракалпакском языке / Ж. Алламуратов. – Нукус : Каракалпакия, 1964. – 144 с. – Библиогр.: с. 137-142
575874
  Пятницкий Г.К. К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька / Г.К. Пятницкий. – Л., 1936. – 112с.
575875
   К вопросу котонизации льняных очесов.. – Иваново-Вознесенск, 1920. – 24с.
575876
  Шергин С.А. К вопросу о "национальных интересах" США в Юго-Восточной Азии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 58-64. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
575877
  Кардин В. К вопросу о белых перчатках / В. Кардин. – Москва, 1991. – 46с.
575878
  Джассим М Г.А. К вопросу о борьбе арабских народов за единство действий против израильской агрессии (1967-1973 гг.) / Гази Абдель Мехди Джассим // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 75-80. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
575879
  Томазов В. К вопросу о вкладе казацко-старшинских родов греческого происхождения в украинскую культуру / Валерій Томазов // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 87-90
575880
  Голуб А.М. К вопросу о возникновении химии как науки / А.М. Голуб, 1954. – С. 325-334. – Отд. оттиск
575881
  Каплуновский С П. К вопросу о возобновлении в папоротниковой бучине / С П. Каплуновский, , 1962. – С. 27-30
575882
  Качарава И. К вопросу о возрасте верхнего єхинокорисвового горизонта Лкчхуми / И. Качарава, 1940. – 679-682с.
575883
  Рожанский Н. К вопросу о восстановлении белков крови // Изменение раздражительного процесса коры полушарий головного мозга собаки при трудных условиях / И.П. Разенков, 1924. – С. 517-518
575884
  Докучаев Н.Ф. К вопросу о выборе динамического граничного условия при решении уравнений гидродинамики вязкой несжимаемой жидкости // Задача о температурных колебаниях в почвах и грунтах / А.П. Порхаев, М.С. Смирнов. – Москва, 1958. – С. 9-14
575885
  Антонович В.Б. К вопросу о галицко-русской литературе : (По поводу статьи Т.Д. Флоринского). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 28 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, кн. 3, 1900


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от В. Антоновича
575886
  Бобылева С.Й. К вопросу о генезисе германского фашизма // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 911-918. – ISBN 978-966-383-915-8
575887
  Лицын П. К вопросу о домашнем быте русскоо народа в 16 веке (по известиям иностранцев) / П. Лицын. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1916. – 23 с. – Отд. оттиск: Вестник Харьковского историко-филологического общества. Вып. 6. – Библиогр. в примеч.
575888
   К вопросу о естественных ресурсах низовьев Аму-Дарьи.. – Ташкент, 1956. – с.
575889
  Морева Т.Ю. К вопросу о жанровом своеобразии очерков А. М. Дерибаса о старой Одессе // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 48-58. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Объектом статьи являются исторические и мемуарные очерки выдающегося общественного деятеля Одессы, летописца ее культуры А.М. Дерибаса. В центре внимания - произведения, в которых идет речь о традициях приготовлении еды и любимых блюдах одесситов: их ...
575890
  Кацитадзе Т. К вопросу о катализе перекиси водорода. / Т. Кацитадзе, В. Кокочашвили. – Тбилиси, 1940. – 69-79с.
575891
  Иголкин Г.И. К вопросу о каучуконосности некоторых видов Cousinia Cass (Cousina Tenuisecta Juz.) / Г.И. Иголкин. – вырезка. – 327-342с.
575892
  Веселовский Б. К вопросу о классовых интересах в земстве / Б. Веселовский. – Санкт-Петербург : Тип. Тов. "Общественная Польза"
в.1. – 1905. – 165 с.
575893
  Павловский Е.Н. К вопросу о кожных (ядовитых) железах некоторых рыб : (Из Зоологической лаборатории И. Воен. Медицинской Академии проф. Н.А. Холодницкого) / Евгений Павловский , студ мед. // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 109-138. – Библиограф.: с. 126 (17 назв.)
575894
  Павловский Е. К вопросу о кожных (ядовитых) железах некоторых рыб / Е. Павловский. – C. 109-127. – Отд. оттиск
575895
  Каманин И.М. К вопросу о козацком землевладении / [И. Каманин]. – [Киев] : [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1909. – 8 с. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1909 г., т. 21, № 1-2, отд. 5, с. 3 – 10. - Авт. указан в конце текста.- Без тит. л. и обл..
575896
  Песков Н. П. К вопросу о коллоидной защите, 1917. – 63 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Химического Общества, Т. 49, 1917 г.
575897
  Кондратенко Н. К вопросу о конституционно-правовой ответственности // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 154-155
575898
  Кондратенко Н. К вопросу о конституционно-правовой ответственности парламентариев // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 146-147
575899
  Всехсвятский С.К. К вопросу о корпускулярном излучении солнца. / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1955. – 165-176с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
575900
   К вопросу о котонизации льняных очесов.
3. – 1921. – 20с.
575901
   К вопросу о культе личности.. – М., 1956. – 44с.
575902
  Писнячевский В.О. К вопросу о лечении 2-й и 3-й стадии туберкулеза // Медицина. – [Б.м., 1886. – С. 46-56
575903
  Вилинский С.Г. К вопросу о литературной деятельности старца Артемия : (Киевский отрывок послания к Симону Будному) / С.Г. Вилинский. – Одесса : Экономическая тип., 1904. – [2], 10 с.
575904
  Галюн И.П. К вопросу о литературных влияниях в поэзии В.А. Жуковского / Ив. П. Галюн. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т.Корчак-Новичцкого, 1916. – [2], 31 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На тит.л. № 14340 фл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. На тит.л. 105106 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
575905
  Орбели Л.А. К вопросу о локализации условных рефлексов в центральной нервной системе / Л.А. Орбели. – Санкт-Петербург : Тип. "Россия", 1908. – 17 с. – Отд. оттиск из: Труды Общества Русских врачей, 1908 г.
575906
  Радзиевская Т.В. К вопросу о манипулятивном воздействии: адресат и его реакции // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 92-99. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821


  В статье рассматривается вопрос о возможности использования текста дневника для описания и анализа речевого поведения адресата воздействия манипулятивного типа. Для этого анализируется корпус дневниковых записей российского общественного и ...
575907
   К вопросу о международной политике СССР.. – К.
1. – 1973. – 61с.
575908
  Генкель А К вопросу о металлотропизме Phycomyces nitens Kunze / А Генкель, А. Черняев // Ботаника - [Компакт]. – 9 с.
575909
  Иловайский Д.И. К вопросу о начале Руси / Д.И. Иловайский. – 574с.
575910
  Данилов Л.Г. К вопросу о неотложной необходимости климато-гидрологического изследования рек Волжского бассейна / Л.Г. Данилов. – Казань : Типо-литография Императоского Университета, 1908. – 149 с.
575911
  Качарава И. К вопросу о нижнем олигоцене центральной части грузии / И. Качарава, 1940. – 539-542с.
575912
  Махмудова Матанат Нариман гызы К вопросу о нормах употребления окончаний множественного числа -lar (-ler) в азербайджанском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 202-208. – ISSN 2522-493X


  Статья посвящена описанию норм употребления окончаний множественного числа (-lar, -ler) в азербайджанском языке. В ней отмечается, что при добавлении окончаний множественного числа (-lar, -ler) к словам прослеживаются три основных отличительных ...
575913
  Бугославский С.А. К вопросу о первоначальном тексте жития Вели. кн. Александра Невского : [Рец. на кн.: В. И. M a н с и к к а. Житие Александра Невского (Разбор редакций и тексты). ПДП, CLXXX. СПб., 1913]. / С.А. Богуславский. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1914. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Ака?демии наук, 1914, Т. XIX, кн. 1, с. 261–290. - В экз. отсутств. с. 29-30


  Университетские извести: Киев. 1915. № 11-12 (ноябрь-декабрь), с. 1-16 (Добавления); 1916. № 4 (апрель), с . 17-64; № 5-6 (май-июнь), с. 65—96; № 7-8 (июль-авгус), с. 97—128; № 9—10 ( сентябрь-октябрь), с. 129-144; 1917. № 1—2 (январь-февраль), с. с. ...
575914
  Псху Р.В. К вопросу о переводе и исследовании "Шрибхашьи" Рамануджи // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 29-35. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
575915
  Разлогова Е.Э. К вопросу о передаче лексических параллелизмов в переводе // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-41. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
575916
  Переяславцева С. К вопросу о пищеварении у турбеллярий. – Харьков : Университетская типография, 1880. – 16 с. – Отд. оттиск. из: " Труды" Общества, т. 13, 1879 г.
575917
  Песков Н. П. К вопросу о поглощении света несколькими компонентами, 1916. – С. 1924-1952. – Отд. оттиск
575918
  Кизченко Д.А. К вопросу о подписании Украинской ССР договора о запрещении испытаний ядерного оружия // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 32-36. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Статья посвящена истории подписания УССР первого многостороннего договора в области ядерных вооружений. Анализируются выступления украинских представителей в ООН, тексты резолюций, поддержанных делегацией УССР.
575919
   К вопросу о политической культуре социал-демократии.. – М., 1987. – 75с.
575920
  Усова О. К вопросу о понятии человеческого эмбриона // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 135-136
575921
  Армашевский П.Я. К вопросу о послетретичных образованиях Киева. – Киев : Типография Н.Г. Пилющенко и Ко., 1899. – 4 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
575922
   К вопросу о построении универсальных цифровых машин со многими решающими устройствами.. – М., 1961. – 8с.
575923
  Рудницкий В.В. К вопросу о праве на мир и свободное развитие // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 28-32. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
575924
  Давид В. К вопросу о правовой природе института самообороны / Владислав Давид // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 39-47. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 8)
575925
  Кучер Б.И. К вопросу о правовом регулировании международных экономических отношений / Б.И. Кучер, С.Г. Осыка // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 68-74. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
575926
  Панькина Ю.А. К вопросу о преломлении элокутивной организации драматургического текста в процессе перевода // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 147-155. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
575927
   К вопросу о преодолении культу личности и его последствий.. – М., 1956. – 63с.
575928
  Урушадзе В.Г. К вопросу о принципах перевода (В связи с переводом на английский язык "Антологии грузинской поэзии") : Автореф... канд. филол.наук / Урушадзе В.Г. – Тбилиси, 1950. – 12 с.
575929
  Федотов Г.Н. К вопросу о природе самопроизвольно выделяющихся из воздушно-сухих почв в воде гелевых пленок / Г.Н. Федотов, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-18 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
575930
  Андреев В.Н. К вопросу о причинах, определяющих медосбор / В.Н. Андреев, 1927. – С. 57-93. – Отд. оттиск
575931
   К вопросу о Программе Коммунистического Интернационала.. – М., 1924. – 204с.
575932
  Юргелюнас А.А. К вопросу о происхождении и развитии общей бугорчатки. (Пути внедрения и распространения туберкулезных палочек по организму) : экспериментальное изследование / А.А. Юргелюнас. – Киев : Тип. Имп. Универ. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 163, [11] с.
575933
  Полежаев Н.Н. К вопросу о происхождении метамерности / Н.Н. Полежаев : Тип. Н.А.Лебедева, 1891. – 16 с. – Отд. оттиск из: Вестник естествознания, № 9, 1890 г. и № 4, 1891 г.
575934
  Шимкевич В К вопросу о происхождении ракообразных // Об одном случае гетеротопии волос / В. Шимкевич. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня Г.П.Пожарова, 1900. – С.35-48
575935
  Райхерт К.В. К вопросу о происхождении слова "протестантизм" // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 141-144. – ISBN 978-966-927-291-1
575936
  Кордыш Л.И. К вопросу о происхождении характеристик X - лучей / Л.И. Кордыш. – [Киев], 1916. – С. 17-44. – Без. тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия, Протоколы Физико-математическое общ. 1916, с. 17-44. - Пер. с отттиском: Относительное движение физического маятника / П. Воронец
575937
  Верещагин Г.Ю. К вопросу о распределении планктонных организмав по водоемам и их участкам / Г.Ю. Верещагин ; (Из Зоологического каб. Имп. Варш. ун-та). – Варшава : Тип. "Русского общества", 1914. – 34 с. : ил. – Без тит. л.


  На обл. драств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
575938
  Скребицкий А. К вопросу о распространенности у нас слепоты // Медицина. – [Б.м., 1886. – 5 с.
575939
  Гуссов В.М. К вопросу о редакциях Моления Данила Заточника / [соч.] В.М. Гуссова. – Москва : Синодальная тип., 1915. – [4], 34 с. – Библиограф. в подстроч. примеч.


  На обл. № 311981 дарств. надпись: Н.К. Грунскому от автора
575940
  Истомин К.К. К вопросу о редакциях Толковой Палеи / К.К. Истомин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
I-IV. – 1905. – [2], 38 с. – Экз. без ориг обл., отсутств. с. 17-38. - Известия Отделения русского языка и словесности. Т. 10 (1905), кн. 1, с. 147–184
575941
  Герцрикен С.Д. К вопросу о самодиффузии в металлах / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр; АН УССР. Лаборатория метеллофизики. – Киев : АН УССР, 1950. – С. 129-143. – Отд.оттиск из: Вопросы физики металлов и металловедения, 1950, №2
575942
  Зенякин Л.а. К вопросу о связи термической преференции с реакцией газообмена на температуру / Л.а. Зенякин. – 134-180с.
575943
  Лавров П.А. К вопросу о Синодике царя Борила / П.А. Лавров. – Одесса : Экономическая типография, 1899. – 103, [3], XV, 82, [3]. 175, 55, [3] с.
575944
  Кекелидзе К. К вопросу о синтаксической функции предлогов / К. Кекелидзе. – 187с.
575945
  Муравьев В.И. К вопросу о системе коллективной экономической безопасности государств / В.И. Муравьев, А.В. Пирогов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 25-29. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
575946
  Бошко В.И. К вопросу о системе советского семейного права и месте последнего в общей системе социалистического права.(В связи с подготовкой общесоюзных "Основ законодательства СССР обраке и семье") / В.И. Бошко. – Киев, 1948. – 5-28с. – Отд.оттиск: КДУ ім.Т.Г.Шевченко. Юридичний збірни, №2, 1948


  В монографии рассматривается ряд проблем системы категорий диалектической теории развития. Среди них - место единства в диалектике борьбы противоположностей; категориальная суть поступательности; движение - всегда развитие; особая роль человеческой ...
575947
  Литягина Е.А. К вопросу о словообразовательных моделях бизнес-терминологии // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 183-191. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
575948
  Высоцкий А.Ф. К вопросу о содержании понятия регионального соглашения в свете расширяющегося регионального сотрудничества государств // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 58-62. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
575949
  Шмакова М.В. К вопросу о соотношении расходов взвешенных и влекомых наносов в речном потоке // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 75-82 : табл. – Библиогр: 12 назв. – ISSN 0130-2906
575950
  Михайленко Я.И. К вопросу о соотношения между парциальной плотностю растворителя в раствор и упругостю пара раствора / Я.И. Михайленко. – Киев : Лито-Тип. И.И. Чоколова, 1905. – 252 с.
575951
  Альмяшова Л.В. К вопросу о сопоставимости перевода (на материале стихотворения Р.М. Рильке "Wir sind nur Mund”) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 443-446. – ISSN 2311-0821
575952
   К вопросу о состоянии науки об осадочных породах. – Москва : АН СССР, 1951. – 274с.
575953
  Подкопаев С.В. К вопросу о соударении твердых тел при внезапном обрушении боковых пород в горную выработку / С.В. Подкопаев, И.В. Иорданов, Д.А. Чепига // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 74-81 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
575954
  Лященко В.И. К вопросу о средствах связи между предложениями в структурных единицах текстов двусторонних политических договоров и коммюнике / В.И. Лященко, А.В. Швец // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 40-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
575955
  Ломтадзе Т. К вопросу о статусах грузинского и еврейского языков у грузинских евреев // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 185-190. – ISSN 2522-493X


  Функции грузинского языка и иврита у грузинских евреев зависят от расселения евреев, их возраста и социального положения. В Грузии разговорным языком евреев являлся грузинский язык, употребление которого отличалось в зависимости от ситуаций. Евреи, ...
575956
  Швед В. К вопросу о стипендиальном обеспечении студенчества Украины / Швед Вадим // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 171-186. – ISSN 2409-9260


  Розглянуто ключові аспекти стипендіального забезпечення сучасного студентства України.
575957
  Клющников М.Н. К вопросу о стратиграфическом положении Ингулцекого горизонта в среднем течении Днепра / М.Н. Клющников, 1960. – 399-402с.
575958
  Павловский Е.Н. К вопросу о стрении ядовитых желех некоторых рыб сем. скорпеоновых : (Из Зоологической лаборатории И. Воен. Медицинской Академии проф. Н.А. Холодницкого) / Евгений Павловский , врач // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 109-138. – Библиограф.: с. 326-327 (19 назв.)
575959
  Соловьев П.Ф. К вопросу о строении и систематическом положении Dicrocoelium (Distomum) cirrigerum Baer.. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – 18 с.
575960
  Павловский Е. К вопросу о строении ядовитых желез некоторых рыб сем. скорпеновых / Е. Павловский. – C. 317-327. – Отд. оттиск
575961
   К вопросу о структуре и свойствах материи.. – Саратов, 1966. – 100с.
575962
  Тихонов Ю.С. К вопросу о судебно-психологической экспертизе на предварительном следствии // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1973. – Вып. 97. – С. 110-122
575963
  Ицкович Н.Г. К вопросу о сущности категории относительности и ее взаимоотношения с категорией абсолютности / Н.Г. Ицкович. – Вильнюс, 1968. – 318с.
575964
  Ярощук А. К вопросу о сущности мер административного пресечения в Республике Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 252-253
575965
  Васюточкин А.М. К вопросу о так наз. "спиральной закрученности" ядер сердечной мышцы : (Из лаборатории Зоологического кабинета Петроградского университета) : с 1 рис. в тексте / А.М. Васюточкин // [Компакт] - 7 оттисков / Васюточкин А.М.
575966
   К вопросу о технических сдвигах во второй пятилетке.. – М., 1932. – 184с.
575967
  Кахк Ю.Ю. К вопросу о типологии крестьянских хозяйств в Эстонии в начале XIX века. / Ю.Ю. Кахк. – Таллин, 1975. – 78с.
575968
  Наумов К.Г. К вопросу о фауне Culicidae Гиссарского района // Медицина. – [Б.м., 1886. – С. 183-193
575969
  Зинова А.Д. К вопросу о фитогеолграфическом (зональном) районировании прибрежной полосы Мирового океана / А.Д. Зинова. – Ленинград, 1962. – 12 с.
575970
  Конашко П.И. К вопросу о характере отношений между аа. renales и v. porta renis у лягушки (rana esculenta) : Из Лаб. общей патологии при Ун-те св. Владимира в г. Киеве). – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира], 1913. – [2], 14 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
575971
  Разенков И.П. К вопросу о четверной иннервации органов // Изменение раздражительного процесса коры полушарий головного мозга собаки при трудных условиях / И.П. Разенков, 1924. – С. 507-510
575972
  Кащенко Н.Ф. К вопросу об Eguus Przewlskii Polifkov / Н.Ф. Кащенко. – 177-194с.
575973
   К вопросу об автономии Царства Польского : заявление членов "Русского Собрания" в Варшаве, по поводу постановки польского вопроса на съездах земских и городских деятелей в Москве, в Сентябре и Ноябре 1905 г. – Варшава : Типография Окружного Штаба, 1905. – 26 с.
575974
  Смирнов П.П. К вопросу об антегонизме солей // Ботаника - [Компакт]. – С. 3-30, 2 л. табл.
575975
  Филатов Б.А. К вопросу об аутентичности перевода части 3 статьи YI Конституции США // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 57-60. – (Правознавство ; вип. 5)
575976
   К вопросу об избыточной рабочей силы в сельском хозяйстве Украины.. – Харьков, 1926. – 35 с.
575977
  Казарян В.О. К вопросу об изменении аминокислотного состава листьев вегетативно израстающих растений. / В.О. Казарян, К.А. Карпетян, 1962. – С. 89-92 : табл.
575978
   К вопросу об изучении Пушкина в школе. – Ленинград : Издательство ОБЛОНО, 1937. – 112 с.
575979
  Рузский М. К вопросу об икрометании волжской сельди. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1887. – 5 с. – Отд. оттиск
575980
   К вопросу об интернационализации общественной жизни в условиях развитого социализма.. – Орджоникидзе, 1981. – 131с.
575981
   К вопросу об исследовании флуктуационных характеристик непрерывного когерентного электромагнитного излучения электровакуумных генераторов коротковолновой части миллиметрового диапазона волн. / И.М. Балаклицкий, А.М. Касумов, Ю.В. Майстренко, В.П. Шестопалов. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1976. – 55 с.
575982
   К вопросу об истории народного хозяйства Прибалтики.. – Таллин, 1956. – 184с.
575983
  Голубцова М.А. К вопросу об источниках древне-русских хождений во Св. Землю : "Поклонение Св. града Иерусалима" 1531 г. / М.А. Голубцова. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древн. Российских при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1911. – [6], 78 с., 1 л. факс. – Текст "Поклонения..." на церк.-слав. яз.


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
575984
  Потапов П.О. К вопросу об источниках трагедии В.А. Озерова "Ярополк и Олег" / П.О. Потапов. – Одесса : Экономическая тип., 1912. – [2], 50 с.
575985
   К вопросу об источнике вещества эндогенных рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1970. – 118с.
575986
  Кащенко Н.Ф. К вопросу об одновременности существования человека и мамонта / Н.Ф. Кащенко : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля. – 7 с.
575987
  Каганова Б. К вопросу об определении стадии и возраста у личинок Ciici ae / Б. Каганова, А.С. Мончадский. – 74с.
575988
  Реформатский С.Н. К вопросу об отчистке сточных вод применительно к сахарным заводам / С.Н. Реформатский, проф. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 17 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности, 1902
575989
   К вопросу об очистке древних тканей.. – Л., 1926. – с.
575990
   К вопросу об улучшении изучения английского языка.. – М., 1962. – 39с.
575991
  Станкевич Б.В. К вопросу об употреблении электрометра маскара для измерения энергии переменных токов / [соч.] Б.В. Станкевича. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. окр., 1894. – [2], 34 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1894, № 3-4
575992
  Кайди В.В. К вопросу развития коммуникационных связей украинских электронных издательств // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 35-40. – ISSN 1815-3186


  Определены особенности развития электронного книгоиздания в Украине на современном этапе его становления
575993
  Искендеров М.А. К вопросу размещения скважин / М.А. Искендеров. – Баку, 1966. – 64 с.
575994
  Иванова А.В. К вопросу разонообразия фисташника в Армении / А.В. Иванова. – Ереван, 1949. – 128с.
575995
   К вопросу регенерации коры больших полушарий и мозжечка в онтогенезе
575996
  Фанарджян В.В. К вопросу регенерации коры больших полушарий и мозжечуа в онтогенезе / В.В. Фанарджян, 1962. – С. 117-121. – Отд. оттиск
575997
  Бунько Т.В. К вопросу создания и функционирования участка дегазации угольной шахты / Т.В. Бунько, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 202-210. – ISSN 1607-4556
575998
   К вопросу увеличения памяти ЭВМ М-22ОМ на магнитных барабанах.. – Тбилиси, 1976. – 11с.
575999
   К вопросу этнической истории татарского народа.. – Казань, 1985. – 133с.
576000
  Гетманцев Д.А. К вопросу эффективности регулятивной функции налога // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 2219-5521
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,