Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>
1663001
   "Хресна хода сильної жінки". До 130-річчя від дня народження З.П. Тулуб // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 4, 2020, 4 квартал. – С. 60-68. – ISSN 0130-2043
1663002
  Сирота В. "Хрест Гонтаревої" - неминучий результат реформ чи особливий український феномен? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 6


  "Останній тиждень березня був відзначений активною медіа-присутністю голови НБУ В.Гонтаревої у провідних міжнародних ЗМІ. Журналісти Financial Times, посилаючись на джерела в Міжнародному валютному фонді, зробили висновок, що " 52-річна Гонтарева ...
1663003
  Бєлов О.Ф. "Хрест незрушний на кітві буде навік-віки". Ще раз про символ хреста-якоря у гербі гетьмана Івана Мазепи / О.Ф. Бєлов, Г.І. Шаповалов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 287-295. – ISSN 2076-8982
1663004
  Кучерук О.С. "Хрест Симона Петлюри" - відзнака Державного центру УНР в екзилі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 43-48. – ISSN 0130-5247
1663005
  Мирончук Ю. "Хрестиком. Дивна. Не вдаватиму. Така... ."Менше слів...". "Болить нестерпно неспромож- ність...". "Божевільні риби...". Сьогодні. "Відчуваєш тремтіння?.." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 153-157


  Прозолірика. Прозові твори.
1663006
  Омельченко Г. "Хрестовий похід" Кремля // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 120). – С. 8-9


  Як Московія привласнила православ"я Київської Русі та чому не хоче втрачати вкрадене.
1663007
  Сокирко О. "Хрестоцілувальні" книги Війська Запорозького останньої чверті XVII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 400-410. – ISBN 978-966-8846-19-9
1663008
  Чаховский В.М. Хранить теплоту. / В.М. Чаховский. – М., 1990. – 62с.
1663009
   Храпунов Сергій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510. – ISBN 978-966-439-754-1
1663010
   Хребет Ломоносова как естественное продолжение материковой окраины Евразии в Арктирческий бассейн / В.А. Поселов, Г.П. Аветисов, В.В. Буценко, С.М. Жолондз, В.Д. Каминский, С.П. Павлов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1662-1680 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0016-7886
1663011
  Сокирко О. Хребет нації // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 12-14. – ISSN 1996-1561


  Запорукою виживання є не примітивне пристосуванство, а культивування національної гідності разом із дієвою опірністю.
1663012
  Лысаковский К. Хребет Петра Великого и его ледники / К. Лысаковский. – Одесса : Типография Акцион. Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1908. – 29 с.
1663013
  Нехорошев В.П. Хребет Саур / В.П. Нехорошев. – М.-Л.
9. – 1941. – 1-212с.
1663014
  Гуров И.П. Хребет Скалистый / И.П. Гуров. – М., 1960. – 192с.
1663015
  Игошин В.И. Хребет Черского: массив Буордах / В.И. Игошин. – М., 1988. – 206с.
1663016
  Бублік Л. Хребет. З щоденника невідомого будівельника : роман / Л. Бублік ; з чес. переклав Р. Тимченко. – Київ : Молодь, 1967. – 230 с.
1663017
   Хребетні тварини урочища "Феофанія" / С. Конякін, Т. Шупова, Л. Губарь, А. Білушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 19-28. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Урочище "Феофанія" міститься на околиці Києва і репрезентує угруповання корінної діброви з високою щільністю вікових дерев та похідних грабового лісу, остепненою лукою, культурфітоценозами, каскадом ставків, струмком. За період 2012–2018 років виявлено ...
1663018
  Шпаковський С.М. Хребтіївський період роду Собанських // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 82-93
1663019
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва, 1952. – 908с.
1663020
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1, 2. – 1955. – 824с.
1663021
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
3. – 1955. – 500с.
1663022
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
3. – 1956. – 502с.
1663023
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1. – 1961. – 364с.
1663024
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Новосибирск
1, 2. – 1962. – 840с.
1663025
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Новосибирск
3. – 1962. – 500с.
1663026
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
1-2. – 1971. – 575, 783с.
1663027
  Сартаков С. Хребты Саянские / С. Сартаков. – Москва : Известия
т.1. – 1971. – 576 с.
1663028
  Сартаков С. Хребты Саянские / С. Сартаков. – Москва : Известия
т.2. – 1971. – 784 с.
1663029
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
Т. 1. – 1981. – 576с.
1663030
  Сартаков С.В. Хребты Саянские / С.В. Сартаков. – Москва
Т. 2. – 1981. – 764с.
1663031
  Сартаков С. Хребты Саянские. Роман.т В 3-х кн. / С. Сартаков. – Москва : Художественная литература
Кн.1. – 1974. – 384 с.
1663032
  Сартаков С. Хребты Саянские. Роман.т В 3-х кн. / С. Сартаков. – Москва : Художественная литература
Кн.2. – 1974. – 432 с.
1663033
  Сартаков С. Хребты Саянские. Роман.т В 3-х кн. / С. Сартаков. – Москва : Художественная литература
Кн.3. – 1974. – 496 с.
1663034
  Глушко Т.П. Хрематистика як "релігія грошей" та дві кризи сучасності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 12-19


  У статті аналізується процес становлення сучасного фінансово-орієнтовано-го типу соціально-економічного світогляду під кутом зору запропонованого Арис- тотелем поняття "хрематистика", що у контексті сучасності позиціонується як "релігія грошей". В ...
1663035
  Зимовець Г.В. Хрематоніми та ергоніми як одиниці мовної системи та знаки національної культури: внутрішня структура і контекст функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 325-330. – (Бібліотека Інституту філології)
1663036
  Товстюк К. Хресна дорога : Трагедія / К. Товстюк. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 344с. – ISBN 966-7018-38-5
1663037
  Биков В.В. Хресна дорога : статті, есе, інтерв"ю, виступи / В.В. Биков ; пер. з білорус. Б. Чайковського. – Київ : Веселка, 2002. – 262 с. – ISBN 966-01-0221-6
1663038
  Марусенко П. Хресна дорога Анатолія Жураковського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 14


  "...До 120-річчя від дня народження та 80-річчя від дня страти вийшла друком книжка Павла Проценка "К незакатному Cвету. Анатолий Жураковский. Пастырь, поэт, мученик". Ця книжка є життєписом одного з видатних київських священиків ХХ ст. о. Анатолія ...
1663039
  Остащук І.Б. Хресна дорога в пасійному культі Католицької церкви // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 152-156. – ISSN 2076-1554


  Досліджується релігійна католицька практика Хресної дороги, зокрема її філософсько-теологічна й психологічна основа, винекнення, становлення та різновиди культурно-релігійного функціонування. Розкривається сутність Хресної дороги,домінантного пасійного ...
1663040
  Романюк В. Хресна дорога владики Івана Лятишевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 жовтня (№ 41). – С. 10


  Іван Лятишевський — український церковний діяч, педагог, дійсний член Українського богословського наукового товариства (УБНТ), єпископ-помічник Станіславівської єпархії УГКЦ, в"язень радянських таборів, ісповідник віри.
1663041
  Вежель Л. Хресна дорога Йосипа Сліпого (за матеріалами газет та архівних документів) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 608-621. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1663042
  Сороневич Маріанна Хресна дорога нелегала в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 64-65


  За офіційними даними, в Італії мешкають понад 240 тисяч українців. Можна стверджувати, що ця цифра не враховує навіть половини наших співвітчизників, які через відсутність перспектив у власній державі обрали сонячну Італію своєю "землею обітованою". ...
1663043
  Сороневич Маріанна Хресна дорога нелегала в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 64-65


  За офіційними даними, в Італії мешкають понад 240 тисяч українців. Можна стверджувати, що ця цифра не враховує навіть половини наших співвітчизників, які через відсутність перспектив у власній державі обрали сонячну Італію своєю "землею обітованою". ...
1663044
  Іларіон Хресне знамення : Богословсько-історична студія / Іларіон; Українське наукове православне богословське тов-во. – Вінніпег, 1955. – 152с.
1663045
  Крупський І. Хресний батько сучасної журналістської овіти в Україні // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 102-104


  В. Різун.
1663046
  Цимбалюк М. Хресний путь Миколи Малишка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 12


  Микола Малишко — український скульптор, художник.
1663047
  Гашек Я. Хресний хід / Я. Гашек. – Київ, 1983. – 224с.
1663048
  Кучинський М. Хресний шлях Зінаїди Тулуб // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 424-427. – ISBN 966-7522-04-0
1663049
  Грабовський С. Хресний шлях Курдистану. Чи матиме власну соборну державу розіп"ята нація? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 11
1663050
  Пащенко В. Хресний шлях учителя й поета // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 9


  До 80-річчя Левка Воловця.
1663051
  Вишневська Г. Хресний шлях Холмщини і Підляшшя // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 99-103. – ISBN 966-7576-12-4
1663052
  Кізлова А. Хресні ходи з чудотворними святинями Києва в кін. XVIII - на поч. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 23-24
1663053
  Олійник М.Я. Хрест : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Український письменник, 1994. – 190 с.
1663054
  Сокирко О. Хрест vs півмісяць // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 38 (306). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  330 років тому відгриміла остання з найпотужніших баталій між християнською Європою та мусульманським Сходом - битва під Віднем (12 вересня 1683-го). Віденська битва стала останнім акордом просування османів у Європі, початком кінця турецьких ...
1663055
  Старицький М.П. Хрест життя / М.П. Старицький. – Київ, 1958. – 168с.
1663056
  Куртяк Є.Г. Хрест і калина : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 266 с.
1663057
  Колесник Л. Хрест на обличчі : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-14. – ISSN 0131-2561
1663058
  Ульяненко О. Хрест на Сатурні // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 176. – С. 3-55
1663059
  Лотоцький Антін Хрест над Дніпром: Іст. оповіді про прийняття віри Христвої на Україні / Лотоцький Антін. – К., 1991. – 62с.
1663060
  Салига Т. Хрест Олекси Стефановича // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – C. 90-105. – ISBN 978-966-06-0747-7
1663061
  Іванець А. Хрест пам"яті жертвам Голодомору: ідея українського священослужителя і втілення кримськотатарського скульптора // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 1. – С. 6-8
1663062
  Іванець А. Хрест пам"яті жертвам Голодомору: ідея українського священослужителя і втілення кримськотатарського скульптора // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 2. – С. 6-8
1663063
  Зборовський А. Хрест Петра Калнишевського // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 29. – ISSN 1811-542X
1663064
  Тинченко Я. Хрест та Орден Симона Петлюри - вища нагорода уряду УНР (1932-1978 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 65-70. – ISSN 2076-1554
1663065
  Поліщук Я. Хрест Харити // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 2 вересня (№ 17). – С. 3
1663066
  Самаруха О. Хрест як символ у творчості Тараса Шевченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 15-17
1663067
  Грабарчук О.Л. Хрести та енколпіони з колекції О.В. Горілого у фондах ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 134-143
1663068
  Мусхаріна В. Хрестики-нулики, або Міткова паніка: як розповсюджували найдивнішу російську ІПСО // Україна молода. – Київ, 2024. – 6 березня (№ 10)


  Певно, кожен із нас пам’ятає історію з таємничими хрестами на асфальті, горищами житлових будинків, деревами, газовими трубами та електропідстанціями, які масово помічали українці на початку широкомасштабного російського вторгнення. Чимало людей ...
1663069
  Алфьоров О. Хрестильне ім"я волинського князя Мстислава Святополковича (1097-1099) за даними руської сфрагістики // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 1-4. – ISSN 2074-8345
1663070
  Мопассан Гі де Хрестини / Мопассан Гі де. – К., 1958. – 40с.
1663071
  Горлач С. Хрестини незалежності : Дорожній щоденник / Степан Горлач. – 2-ге вид. – Київ : Ярославів вал, 2006. – 262с. – ISBN 966-8382-06-4
1663072
  Бриняк О.М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оксана Миколаївна Бриняк ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [Б. в.], 2014. – 212 л. – Додатки: л. 183. – Бібліогр.: л. 184-212
1663073
  Бриняк О.М. Хрестинні пісні в системі родинно-обрядового фольклору українців : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.07 / Бриняк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1663074
  Бриняк О. Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 25-37. – ISBN 978-966-02-7587-4


  Здійснено компаративістичний аналіз величальних мотивів української та білоруської хрестинної поезії, пов’язаних з бабою-повитухою, породіллею та її чоловіком. Структурно-порівняльний метод дослідження дав змогу визначити спільні мотиви величального ...
1663075
  Великій А. Хрестителі українського народу // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 6
1663076
  Завірюхіна Марія Хрестовий перевал, або Перше травня по-кавказькому : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 96-100 : Фото
1663077
  Клочко Р. Хрестовий похід 1938-го. Ревіндикація на західноукраїнських землях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 вересня (№ 33). – С. 15


  "З самого початку міжвоєнного періоду відносини між владою ІІ Речі Посполитої та православною церквою були, м"яко кажучи, не дуже дружніми. Зруйнована церква в Крилові. Г.Купріянович. 1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному ...
1663078
  Гісем О. Хрестовий похід Володимира Мономаха на половців 1111 р. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 7/8 (156), липень-серпень. – С. 17-18
1663079
  Борозенець Тарас Хрестовий похід Олексія Лєдяєва // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Релігійна організація "Нове покоління" виникла та до сьогодні існує в Ризі (Латвія). Її очолює громадянин Латвії пастор Олексій Лєдяєв. З моменту заснування вона належала до релігійного об"єднання Союз християн віри євангельської (п"ятидесятники), що ...
1663080
  Брязгунов Ю. Хрестові походи нащадків Ярослава : "родинний" удар по імперії пращурів // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 103-136
1663081
  Приймич М. Хрестовоздвиженський кафедральний собор // Іконостаси Закарпаття : іст.-мистецькі нариси / М.В. Приймич. – Ужгород : Карпати, 2014. – С. 39-86. – ISBN 978-966-671-400-1
1663082
  Малина В. Хрестокамінь і небесний еротизм // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 201-214. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1663083
  Донцов Д. Хрестом і мечем : твори / Д. Донцов. – 2-е справлене вид. – Торонто та ін. : Ліга визволення України та ін., 1967. – 319 с. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч.24)
1663084
  Донцов Д. Хрестом і мечем : твори / Дмитро Донцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 319, [2] с. – Рез. англ. – ISBN 978-611-01-1536-0
1663085
  Калтахчян С.Т. и др. Хрестоматии по марксистско-ленинской философии. 1844-1895 гг. / С.Т. и др. Калтахчян. – Москва, 1975. – 567с.
1663086
   Хрестоматийный материал по специальности 1 курса. – Москва. – 10 с.
1663087
  Балталон Ц.П. Хрестоматическая система и новые методы : С портр. авт. и со ст. А.И. Зачиняева "Памяти Цезаря Павловича Балталона" / Ц.П. Балталон. – Санкт-Петербург ; Варшава : Ред. журн. "Обновление шк.", 1914. – XII, 66 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Печатные труды Ц.П. Балталона" (с. 63-66). – (Труды по современной педагогике и школьной гигиене / Под ред. Александра Зачиняева)


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1663088
  Перельман Я.И. Хрестоматия-задачник по начальной математике. Человек. Природа. Техника / Я.И. Перельман. – Л., 1924. – 187с.
1663089
  Фурнаджиев Н. Хрестоматия : За 1 прогимназиален клас / Съст. Н. Фурнаджиев, Н. Исаев, Л. Ленкова. – София : Народна просвета, 1948. – 172с.
1663090
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова". – 4-е изд. – Одесса : Тип. Г. Ульриха
[Т.] 1 : Что делали в романе "Что делать?". – 1879. – VIII, 54 с. – Конволют. - Пер. с: Хрестоматия "Нового слова", [т.] 1-3 ; Ответ на письма к ученым людям / П. Цитович
1663091
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова" / П.П. Цитович. – Изд.3-е, испр. – Одесса : Тип. Г. Ульриха
Т. 1 : Что делали в романе "Что делать?". – 1879. – VIII, 54 с.
1663092
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова". [Т.] 2 // Хрестоматия "Нового слова" / П.П. Цитович. – 4-е изд. – Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879. – [Т.] 1 : Что делали в романе "Что делать?". – VI, 84 с.
1663093
  Цитович П.П. Хрестоматия "Нового слова". [Т.] 3 // Хрестоматия "Нового слова" / П.П. Цитович. – 4-е изд. – Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879. – [Т.] 1 : Что делали в романе "Что делать?". – 85 с.
1663094
  Прохорова В.И. и Сошальская Е.Г. Хрестоматия английской лингвистической литературы по стилистике / В.И. и Сошальская Е.Г. Прохорова. – М., 1971. – 84с.
1663095
   Хрестоматия библиотечных текстов на английском языке. – Ленинград, 1961. – 219 с.
1663096
  Борисова А.Н. Хрестоматия говоров Пермской области : пособ. по курсу рус. диалектологии для студентов-заочников / А.Н. Борисова, Л.А. Грузберг, А.П. Шварц ; Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь : [Б. и.], 1976. – 93 с. – Библиогр.: с. 88-92 (90 назв.)
1663097
  Гартвиг А.Ф., Крюков Н. Хрестоматия для классных занятий по русской истории в высших начальных училищах и младших классах средних учебных заведений / А. Гартвиг и Н. Крюков. – Москва : Изд. кн. маг. скл. "Школа", 1917. – VIII, 344 с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1663098
  Соболевский С.И. Хрестоматия для переводов с латинского языка на русский / С.И. Соболевский. – Москва
1. – 1939. – 288с.
1663099
  Басистов П. Хрестоматия для употребления при преподавании русского языка : для разборов и письменных упражнений / П. Басистов. – 16-е изд. – Москва : Изд-во кн. маг. В.В. Думнова
Курс 2. – 1901. – VI, 328 с.
1663100
  Старшинова Е.К. Хрестоматия для чтения / Е.К. Старшинова. – М, 1967. – 31с.
1663101
  Слободчиков В.А. Хрестоматия для чтения на французском языке / В.А. Слободчиков. – Саратов, 1974. – 92 с.
1663102
  Головня И.В. Хрестоматия для чтения. Для студ. ІV, V курсов перевод. фк-та / И.В. Головня. – М., 1971. – 160с.
1663103
   Хрестоматия документов по истории Украины с 1686-1786 г.г.. – Б. м. : б. и. – 74 л. – Юез обл. и тит. л. - Напечатано на машинке.
1663104
  Дворникова Е.А. Хрестоматия и сборник упражнений по истории русского литературного языка. / Е.А. Дворникова. – Новосибирск, 1976. – 100с.
1663105
  Тынянова И.Ю. Хрестоматия испанской литературы / И.Ю. Тынянова. – М., 1949. – 292с.
1663106
  Васильева-Шведе Хрестоматия испанской литературы 19 век / Васильева-Шведе. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1949. – 460 с.
1663107
  Узин В.С. Хрестоматия испанской литературы с 12 по 18 век / В.С. Узин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1948. – 584с.
1663108
  Ильинский Н.А. Хрестоматия к курсу теории словесности : Составлена применительно к программе, ыработ. Съездом преподавателей рус. яз. и словесности сред. учеб. заведений Кав[к]. учеб. окр. в 1904 г. / Н. Ильинский. – Тифлис : Тип. Т-ва "Либерман и К*", 1909. – X, 317 с.
1663109
  Мельц И.М. Хрестоматия кинотекстов на английском языке / И.М. Мельц, Ф Д. Соколова, . – М., 1966. – 162с.
1663110
  Оришин А.Д. Хрестоматия критических материалов по русской литературе XVIII века / А.Д. Оришин. – ЛЬвов, 1959. – 446с.
1663111
   Хрестоматия латинских текстов средневековых авторов. – Москва, 1956. – 384с.
1663112
  Дмитриева Т.Н. Хрестоматия на английском языке / Т.Н. Дмитриева, Н.А. Зубович. – Ленинград, 1960. – 168 с.
1663113
   Хрестоматия на английском языке. – М, 1962. – 50с.
1663114
  Шейкина А.А. Хрестоматия на немецком языке / А.А. Шейкина, Н.М. Добрянский. – Киев, 1963. – 232с.
1663115
  Житецкая Н.И. Хрестоматия на немецком языке по электротехнике и физике / Н.И. Житецкая. – Л., 1959. – 176с.
1663116
   Хрестоматия на французском языке. – Ленинград, 1962. – 102 с.
1663117
  Маресина Т.А. Хрестоматия научных текстов по химии, геологии и астрофизике на французском языке / Т.А. Маресина. – Москва : Московский университет, 1972. – 99с.
1663118
  Грунский Н.К. Хрестоматия новой украинской литературы / сост. Н.К. Грунский, проф. ; Товарищество печатного и издательского дела авторов-издателей "Голос". – Київ : Министерство внутренних дел, 1919. – 148 с.
1663119
   Хрестоматия нормативно-правовых актов для поступающих в юридические ВУЗы : Основы государства и права Украины. – Харків : Одиссей, 1998. – 480с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-24-4
1663120
   Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы : государство древних франков, Англо-Саксонское государство, Англия, Германия, Испания, Италия, Франция, Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Югославия. – Москва : Госюриздат, 1961. – 950 с.
1663121
  Басс О.Р. Хрестоматия педагогического и художественного репертуара для обучения игре на фортепиано : пособие для учащихся пед. училищ / О.Р. Басс, Е.Г. Мухин. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 171 с.
1663122
   Хрестоматия по автомобилям и тракторам. – М, 1962. – 50с.
1663123
   Хрестоматия по автомобилям и тракторам на немецком языке. – Москва, 1962. – 119 с.
1663124
  Аникст А.А. Хрестоматия по американской литературе : учеб. пособие для высш. учеб. зав. / А.А. Аникст. – Москва : Изд-во литературы на иностранном языке, 1950. – 520 с.
1663125
  Сохань А.М. Хрестоматия по американской литературе / А.М. Сохань, Т.Д. Антонова. – Москва, 1972. – 207с.
1663126
  Сохань А.М. Хрестоматия по американской литературе / А.М. Сохань, Т.Д. Антонова. – Москва : Просвещение, 1972. – 288с.
1663127
  Анастасьев Н.А. Хрестоматия по американской литературе. XIX век : (романтизм) : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз." / Анастасьев Н.А., Милославская С.К. – Москва : Просвещение, 1983. – 239 с.
1663128
  Демурова Н.М. Хрестоматия по английской и американской детской литературе / Н.М. Демурова, Т.М. Иванова. – Москва-Л., 1965. – 368с.
1663129
  Дьяконова Н.Я. Хрестоматия по английской литературе 19 в. / Н.Я. Дьяконова, Т.А. Амелина. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 287 с.
1663130
  Аникст А.А. Хрестоматия по английской литературе XIX-XX вв. : учеб. пособие для высш. учеб. зав. / А.А. Аникст. – Москва : Госиноиздат, 1949. – 511 с.
1663131
  Ступников И.В. Хрестоматия по английской литературе. 18 век. / И.В. Ступников. – Ленинград, 1975. – 304 с.
1663132
  Амелина Т.А. Хрестоматия по английской литературе. XX : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103, "Иностр. яз." / Т.А. Амелина, Н.Я. Дьяконова ; [сост., вступ. ст., биограф. справки и коммент. Т.А. Амелиной, Н.Я. Дьяконовой]. – Москва : Просвещение, 1985. – 287 с. : портр.
1663133
   Хрестоматия по английской филологии : Учебное посоьие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 253с. – ISBN 5-06-002019-3
1663134
  Гессен Б. Хрестоматия по английскому языку / Б. Гессен. – Москва-Ленинград
Вып. 1. – 1925. – 57 с.
1663135
  Гессен Б. Хрестоматия по английскому языку / Б. Гессен. – Москва-Ленинград
Вып. 2. – 1925. – 63 с.
1663136
  Гессен Б. Хрестоматия по английскому языку / Б. Гессен. – Москва-Ленинград
Вып. 3. – 1925. – 59 с.
1663137
   Хрестоматия по английскому языку. – Киев, 1961. – 381 с.
1663138
  Парахина А.В. Хрестоматия по английскому языку : для сред. спец. учеб. заведений / Парахина А.В., Базилевич В.Г. – Москва : Высш. школа, 1965. – 152 с.
1663139
  Парахина А.В. Хрестоматия по английскому языку : для сред. спец. учеб. заведений / Парахина А.В., Базилевич В.Г. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высш. школа, 1969. – 127 с.
1663140
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – М.
1. – 1935. – 350с.
1663141
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Изд. 2-е. – М.
1, 2. – 1936. – 248с.
1663142
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Москва : Учпедгиз
Т. 1. – 1937. – 376 с.
1663143
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – Изд. 2-е. – М.
2. – 1937. – 232с.
1663144
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, . – Изд. 4-е. – М.
1. – 1939. – 586с.
1663145
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, А Н. Тимофеева. – Изд. 5-е. – Москва
1. – 1947. – 632с.
1663146
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе : Римская литература / Н.Ф. Дератани, . – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва, 1949. – 592с.
1663147
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 6-е изд. – Москва
Т. 1 : Греческая литература. – 1958. – 648с.
1663148
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани. – 5-е изд., расшир. – Москва : Учпедгиз
Т. 2 : Римская литература. – 1958. – 631с.
1663149
   Хрестоматия по античной литературе. – Москва, 1964. – 69 с.
1663150
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 7-е изд. – Москва
Т. 1 : Греческая литература. – 1965. – 679 с.
1663151
  Дератани Н.Ф. Хрестоматия по античной литературе / Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. – 6-е изд. – Москва
Т. 2 : Римская литература. – 1965. – 651с.
1663152
   Хрестоматия по археографии : Пособие для студентов Моск. гос. историко-архивного ин-та. – Москва : Б. и., 1955. – 296 с.
1663153
  Карабан В.С. Хрестоматия по введению в литературоведение / В.С. Карабан, Л.Л. Короткая. – Минск, 1968. – 247с.
1663154
  Карабан В.С. Хрестоматия по введению в литературоведение / В.С. Карабан, Л.Л. Короткая. – Минск, 1973. – 319с.
1663155
  Дурново Н. Хрестоматия по великорусской диалектологии : пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях / Н. Дурново, Д.Ушаков. – Москва : Типография Императорского Московского университета, 1910. – 215 с.
1663156
  Дурново Н.Н. Хрестоматия по великорусской диалектологии : пособие при преподавании русского языка в высших учебны ; с приложением картых заведениях / Николай Дурново, прив.-доц. Имп. Харьк. ун-та. – Москва : Синодальная тип., 1910. – VII, 72, [5] с.
1663157
  Ляндесберг Я.С. Хрестоматия по ветеринарии и зоотехнии на немецком языке. / Я.С. Ляндесберг. – М., 1962. – 100с.
1663158
  Макарова К.М. и др. Хрестоматия по ветеринарии на английском языке / К.М. и др. Макарова. – М., 1962. – 87с.
1663159
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – Москва, 1960. – 434 с.
1663160
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1964. – 404 с.
1663161
  Терехов М.М. Хрестоматия по внеклассной работе / М.М. Терехов. – изд. 3-е, перераб. – Москва, 1970. – 319 с.
1663162
   Хрестоматия по вниманию. – Москва : Московский университет, 1976. – 295с.
1663163
   Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ч. 1 : Работы советских авторов период 1918-1945гг. – 1980. – 292 с.
1663164
   Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ч. 2 : Работы советских авторов период 1946-1980 гг. – 1981. – 304 с.
1663165
   Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – Москва, 1994. – 256 с.
1663166
  Ардашев П.Н. Хрестоматия по всеобщей истории : новая история в отрывках из источников / cост. проф. П.Н. Ардашев в сотрудничестве с прив.-доц. Н.И. Никифоровым и преп. В.Н. Евстафьевым, Б.А. Зарудским и Н.П. Руткевичем. – Киев : Тип. 2-й Артели
Ч. 1. : Эпоха гуманизма и реформации. – 1914. – IV, 228 с. – (ксерокопия книги)
1663167
  Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В.Н. Садиков. – Москва, 1973. – 496с.
1663168
   Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1996. – 413с. – ISBN 5-7762-0004-0
1663169
   Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7975-0276-3(Т.1)
Т.1. – 2003. – 392с.
1663170
   Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права : Учебное пособие. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0068-5
Т.1. – 1996. – 392с
1663171
   Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права : Учебное пособие. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0071-5
Т.2. – 1996. – 520с
1663172
   Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7975-0277-1(Т.2)
Т.2. – 2003. – 520с.
1663173
  Ардашев П.Н. Хрестоматия по всеобщей истории. : новая история в отрывках из источников / Составил П.Н. Ардашев в сотруд. прив.-доц. Н.И. Никифоровым, и преподавателями В.Н. Евстафьеввым, Б.А. Зарудским, и Н. П. Руткевичем. – Киев : Тип. 2-й Артели
Ч. 2 : Эпоха абсолютизма и революции. – 1915. – VIII, 255 с.


  На тит стр. дарственная подпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора
1663174
   Хрестоматия по генетике. – М, 1949. – 675с.
1663175
   Хрестоматия по генетике. – Москва, 1949. – 675с.
1663176
   Хрестоматия по генетике : Учебно-методическое пособие. – Казань, 1988. – 187с.
1663177
   Хрестоматия по географии зарубежных стран. – М, 1960. – 378с.
1663178
   Хрестоматия по географии материков и океанов. – М, 1987. – 414с.
1663179
   Хрестоматия по географии Украинской ССР : Пособие для учителя. – Киев : Радянська школа, 1984. – 144с.
1663180
   Хрестоматия по географии УССР. – Киев : Радянська школа, 1984. – 144с.
1663181
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции = Sur la geographie de la France : учебное пособие для ин-тов и фак. иностр. яз / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88 с.
1663182
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции : Учебное пособие / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1981. – 143 с.
1663183
  Мартино Е.С. Хрестоматия по географии Франции : Учебное пособие / Е.С. Мартино. – Москва : Высшая школа, 1991. – 151с.
1663184
  Завалишина Н.Г. Хрестоматия по геологии / Н.Г. Завалишина, Т.А. Неверовская. – Харьков, 1959. – 96с.
1663185
   Хрестоматия по героика. – София, 1987. – 302 с.
1663186
   Хрестоматия по гуманистической психотерапии. – Москва : Ин-т общегуманитарных исследований, 1995. – 302с. – ISBN 5-88230-037-1
1663187
  Новиков С.А. Хрестоматия по дарвинизму : Учебное пособие для вузов / С.А. Новиков, А.А. Парамонов. – Москва, 1945. – 648с.
1663188
  Алексеева О.В. Хрестоматия по детской литературе / О.В. Алексеева. – Москва, 1962. – 452 с.
1663189
  Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе : учеб. пособие для дошкольных пед. училищ / М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 519 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 493-507
1663190
  Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе : учеб. пособие для дошкольных пед. училищ / М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 559 с. : ил.
1663191
  Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе / М.К. Боголюбская, А.Л. Табенкина. – 9-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 464 с.
1663192
   Хрестоматия по детской психологии. – М, 1996. – 264с.
1663193
   Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму. – Москва, 1970. – с.
1663194
  Лавинская Л.А. Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму / Л.А. Лавинская, М.М. Сидоров. – Изд. 3-е. – М., 1972. – 400с.
1663195
  Лавинская Л.А. Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму / Л.А. Лавинская, М.М. Сидоров. – Изд. 4-е. – Москва, 1973. – 400 с.
1663196
   Хрестоматия по древней истории. – М
1. – 1936. – 237с.
1663197
   Хрестоматия по древней истории. – М
2. – 1936. – 237с.
1663198
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе / Н.К. Гудзий. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 544 с.
1663199
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе : учебное пособие / Н.К. Гудзий. – Изд. 8-е. – Москва : Просвещение, 1973. – 528 с.
1663200
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII : Для высших учебных заведений / составил Н.К. Гудзий. – Издание пятое, исправленное и дополненное. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 550 с.
1663201
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII веков / Н.К. Гудзий. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 503 с.
1663202
  Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII веков / сост. Н.К. Гудзий. – Изд. 6е, испр. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 543 с.
1663203
  Федорова М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе / М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. – 2-е изд., испр. – Москва, 1974. – 263 с.
1663204
  Федорова М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе / М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 256с.
1663205
   Хрестоматия по древнерусской литературе. – М, 1986. – 356с.
1663206
   Хрестоматия по древнерусской литературе. – М, 1991. – 309с.
1663207
   Хрестоматия по древнерусской литературе. – М, 1994. – 356с.
1663208
  Федорова М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе. Уч. пособие. / М.Е. Федорова, Т.А. Сумникова. – Москва, 1969. – 256с.
1663209
  Беляев М.М. Хрестоматия по естествознанию : неживая природа ; пособ. для учителей начальной школы / М.М. Беляев, К.Н. Ковалев. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 288 с. : ил.
1663210
  Шор Р.О. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Р.О. Шор. – Москва, 1936. – 528 с.
1663211
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Б.И. Пуришев. – . – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1937. – 776 с.
1663212
  Шор Р.О. Хрестоматия по западно-европейской литературе / Р.О. Шор. – Москва, 1938. – 580 с.
1663213
  Аникст А.А. Хрестоматия по западно-европейской литературе : для высш. учеб. заведенй : литература восемнадцатого века / сост.: А.А. Аникст, Л.Н. Галицкий и М.Д. Эйхенгольц. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 688 с.
1663214
   Хрестоматия по западно-европейской литературе : литература семнадцатого века. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1949. – 680 с.
1663215
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западно-европейской литературе эпоха Возрождения : эпоха возрождения / Б.И. Пуришев; изд. 3-е, дополненное. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1947. – 796 с.
1663216
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западноо-европейской литературе семнадцатого века / Б.И. Пуришев. – Киев, 1940. – 567с.
1663217
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по западноо-европейской литературе семнадцатого века / Б.И. Пуришев. – 2-е изд. – Киев, 1940. – 783с.
1663218
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной летературе / В.А. Скороденко. – 5-е изд. – Москва, 1973. – 606с.
1663219
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе = Литература семнадцатого века / Б.И. Пуришев. – Москва, 1949. – 680 с.
1663220
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе : уч. пособие / Б.И. Пуришев; Сост. Б.И. Пурищев , Р.О. Шор. – Москва, 1953. – 704 с.
1663221
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе / Б.И. Пуришев. – Москва : УЧПЕДГИЗ
Т. 2. – 1962. – 551с.
1663222
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1968. – 614с.
1663223
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1969. – 616с.
1663224
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 606с.
1663225
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – 4-е изд. – Москва, 1972. – 606с.
1663226
  Савченко Т.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / Т.А. Савченко. – Москва, 1974. – 152с.
1663227
  Скороденко В.А. Хрестоматия по зарубежной литературе / В.А. Скороденко. – Москва, 1975. – 606с.
1663228
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе 18 века : учебн. пособие / Сост. Б.И. Пуришев и Б.И. Колесников ; под.общ. ред. Б.И. Пуришева. – Москва : Высшая школа
Т.1. – 1970. – 462 с.
1663229
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе 18 века : учебн. пособие / Сост. Б.И. Пуришев и Б.И. Колесников ; под.общ. ред. Б.И. Пуришева. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1973. – 446 с.
1663230
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе 18 века : учебн. пособие / Сост. Б.И. Пуришев и Б.И. Колесников ; под.общ. ред. Б.И. Пуришева. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1973. – 447 с.
1663231
  Аникст А.А. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / А.А. Аникст. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1955. – 784 с. : ил.
1663232
  Савченко Т.А. Хрестоматия по зарубежной литературе. / Т.А. Савченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 272с.
1663233
  Пуришев Б.И. Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения / Б.И. Пуришев. – Москва : УЧПЕДГИЗ
Т. 1. – 1959. – 676 с.
1663234
  Засурский Хрестоматия по зарубежнойлитературе XX века (1917-1945) : пособ. для высш. педаг.уч. завед. / Сост. Я.Н. Засурский и Р.М. Самарин. – Москва : Гос. учебно-пед. из-во, 1955. – 674 с.
1663235
  Молис С.А. Хрестоматия по зоологии / Молис С.А. – Москва : Просвещение, 1971. – 255с.
1663236
  Петрушевский Г.К. Хрестоматия по зоологии. Пособие для учителей / Г.К. Петрушевский. – Ленинград, 1939. – 336с.
1663237
   Хрестоматия по инженерной психологии. – Москва : Высшая школа, 1991. – 287с.
1663238
   Хрестоматия по институциям гражданского римского права и истории гражданского процесса : (перевод). – Киев : Б-ка студентов-юристов при Киев. ун-те ; Тип "Петр Барский", 1908. – 66 с.
1663239
  Коряковцева Н.А. Хрестоматия по информационной культуре / Н.А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 59). – ISBN 5-85129-175-3
1663240
  Хакуашева А.Х. Хрестоматия по истории адыгейской литературы дореволюционного периода / А.Х. Хакуашева. – Нальчик, 1981. – 212 с.
1663241
  Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка / И.П. Иванова. – Л, 1973. – 182с.
1663242
  Мальцева В.А. Хрестоматия по истории английского языка / В.А. Мальцева. – Минск, 1978. – 128с.
1663243
  Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка / И.П. Иванова, Т.М. Беляева. – Ленинград, 1980. – 191с.
1663244
  Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. = Specimens of English from the 7th to the 17th centure : с грамматическими таблицами и историч. и этимологическим словарем : [учеб. пособ. для пед. ин-тов и фак. иностр. языков] / сост. А.И. Смирницкий ; подг. к печати и ред. В.В. Пассек. – Изд. 3-е. – Москва : Изд-во литературы на иностр. яз., 1953. – 287, [1] с. : ил.
1663245
  Игнатенко А.П. Хрестоматия по истории Белоруссии : С древнейших времен до 1917 г. / А.П. Игнатенко. – Минск, 1977. – 470с.
1663246
   Хрестоматия по истории БССР. – Минск, 1984. – 453 с.
1663247
  Судаков Г.В. Хрестоматия по истории вологодских говоров. / Г.В. Судаков. – Вологда, 1975. – 96с.
1663248
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : В 2 томах. – Москва : Норма. – ISBN 5-89123-707-5 (т.1), 5-89123-709-1
Т.1 : Древний мир и Средние века. – 2003. – 816с.
1663249
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция" : в 2 т. – Москва : НОРМА. – ISBN 978-5-89123-708-7
Т. 2 : Современное государство и право / [отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова]. – 2007. – 669, [1] с.
1663250
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (комментированная) / под ред. Л.Н. Маймескулова ; [сост.: Л.Н. Маймескулов, Д.А. Тихоненков]. – Харьков : Право, 2011. – 870, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-268-8
1663251
   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время). – Москва : Зерцало, 1999. – 592с. – ISBN 5-8078-0042-7
1663252
   Хрестоматия по истории государстваи права зарубежных стран. – Москва : Юрид.лит., 1984. – 472 с.
1663253
   Хрестоматия по истории государстваи права зарубежных стран. – М, 1999. – 678с.
1663254
   Хрестоматия по истории государстваи права СССР. Дооктябрьский период : учебное пособие. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 678 с.
1663255
  Гулыга Е.В. Хрестоматия по истории грамматических учений / Е.В. Гулыга. – М.
2. – 1974. – 267с.
1663256
  Щеулин В.В. Хрестоматия по истории грамматических учений в России. / В.В. Щеулин, В.И. Медведева. – Москва, 1965. – 355с.
1663257
  Щеулин В.В. Хрестоматия по истории грамматических учений в Советском Союзе. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1972. – 310с.
1663258
   Хрестоматия по истории Дальнего Востока. – Владивосток
1. – 1982. – 678 с.
1663259
   Хрестоматия по истории Дальнего Востока. – Владивосток
2. – 1983. – 608 с.
1663260
   Хрестоматия по истории Древнего Востока. – Москва : Изд-во вост. лит., 1963. – 544 с.
1663261
   Хрестоматия по истории Древнего Востока : [учеб. пособие : в 2 ч.]. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : / [И.С. Кацнельсон, М.А. Дандамаев, С.С. Соловьева]. – 1980. – 328 с.
1663262
   Хрестоматия по истории Древнего Востока : [учеб. пособие : в 2 ч.]. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : / [Э.А. Грантовский, Г.Ф. Ильин, А.А. Вигасин, М.В. Крюков]. – 1980. – 256 с.
1663263
   Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М
Ч. 2. – 1982. – 678с.
1663264
   Хрестоматия по истории Древнего Востока : Переводы с древнеегипетского, аккадского и др. – Москва : Восточная литература, 1997. – 400с. – ISBN 5-02-017942-6


  Книга включает памятники Древнего Египта, Передней Азии, Ирана, Индии и Китая. В отличие от предшествующих изданий подобного рода, здесь особое внимание уделяется религии и литературе. Некоторые тексты впервые переведены специально для этого издания. ...
1663265
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва : Учпедгиз
Т. 1 : Древний Восток / [сост. И. С. Кацнельсон и Д. Г. Редер]. – 1950. – 358, [1] c.
1663266
   Хрестоматия по истории древнего мира. – М
2. – 1951. – 336с.
1663267
   Хрестоматия по истории древнего мира. – М, 1953. – 336с.
1663268
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва
Т. 3 : Рим. – 1953. – 274, [2] с. : ил.
1663269
   Хрестоматия по истории древнего мира. – М, 1956. – 343с.
1663270
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва, 1973. – 416 с.
1663271
  Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории древнего мира / Ю.С. Крушкол, Н.Ф. Мурыгина, Е.А. Черкасова ; сост. Ю.С. Крушкол, Н.Ф. Мурыгина, Е.А. Черкасова. – Москва : Просвещение, 1975. – 272 с. – Списки лит. в примеч. в конце глав. – (Пособие для учителей)
1663272
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Москва, 1987. – 256 с.
1663273
   Хрестоматия по истории древнего мира. – Саратов, 1989. – 351с.
1663274
   Хрестоматия по истории древнего мира : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1991. – 288с. – ISBN 5-09-003151-7
1663275
   Хрестоматия по истории Древнего Рима. – Москва, 1962. – 675 с.
1663276
   Хрестоматия по истории Древнего Рима : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1987. – 432 с.
1663277
   Хрестоматия по истории Древней Греции. – Москва : Місль, 1964. – 698с.
1663278
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур : в 2 т. / [сост.] П.С. Коган. – 1911-1912. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова
Т. 1. – 1911. – IV, 493 с.
1663279
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейских литератур : в 2 т. / [сост.] П.С. Коган. – 1911-1912. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова
Т. 2. – 1912. – 488 с.
1663280
   Хрестоматия по истории западно-европейского театра. – Москва : [Б. и.]
Ч. 1. – 1937. – 496 с.
1663281
  Коган П.С. Хрестоматия по истории западно-европейской литературы / П.С. Коган. – Москва-Л.
2. – 1931. – 584с.
1663282
   Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX - XX веков. – Москва-Ленинград, 1939. – 378с.
1663283
   Хрестоматия по истории западноевропейского театра. – Москва-Ленинград : Искусство
ч. 2. – 1939. – 494с.
1663284
  Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра : [уч. пособие] / С.С. Мокульский; Сост. и ред. С. Мокульского. – 2-е изд., испр. и дополн. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1953. – 816 с.
1663285
  Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. / С.С. Мокульский. – 2-е изд. – М
2. – 1955. – 1056 с.
1663286
  Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / А.И. Пискунов. – М, 1971. – 560с.
1663287
  Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / А.И. Пискунов. – М, 1981. – 528с.
1663288
   Хрестоматия по истории Иркутской области. – Иркутск, 1966. – 275 с.
1663289
   Хрестоматия по истории Иркутской области. – М, 1966. – 267с.
1663290
   Хрестоматия по истории Иркутской области. – Издание второе, дополненное, переработанное. – Иркутск, 1969. – 412 с.
1663291
  Бубновская Э.Ф. Хрестоматия по истории испанского языка = Antologia de la historia de la lengua espanola : конец 16-17 в. : [учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Э.Ф. Бубновская, Л.Н. Васильева. – Киев : Выща школа, 1991. – 327 с. – Библиогр.: с. 322-326. – ISBN 5-11-000288-6
1663292
  Бубновская Э.Ф. Хрестоматия по истории испанского языка 12-16 века : учеб. пособ. для студ. ин-тов и фак. ин-яз / Э.Ф. Бубновская, Л.Н. Васильева. – Киев : Вища школа, 1979. – 172 с.
1663293
  Линевский А.М. Хрестоматия по истории Карелии с древнейших времён до конца 17 века / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 234с.
1663294
  Гуревич И.С. Хрестоматия по истории китайского языка 3-15 вв. / И.С. Гуревич, И.Т. Зограф. – Москва, 1982. – 199с.
1663295
   Хрестоматия по истории Китая в средние века. – М, 1960. – 267с.
1663296
  Фейдер В. Хрестоматия по истории классовой борьбы / В. Фейдер. – Ч.2. – Пг, 1924. – 196с.
1663297
   Хрестоматия по истории КПСС : В 3-х т. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : (1883 г.-февраль 1917 г.). – 1962. – 624 с.
1663298
   Хрестоматия по истории КПСС : В 3-х т. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : (март 1917 г.-1945 г.). – 1962. – 624 с.
1663299
   Хрестоматия по истории КПСС : В 3-х т. – Москва : Госполитиздат
Т. 3 : (1945 г.-апрель 1962 г.). – 1963. – 804 с.
1663300
   Хрестоматия по истории КПСС. – Москва
Т. 1. – 1965. – 624с.
1663301
   Хрестоматия по истории КПСС. – М, 1966. – 624с.
1663302
  Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Москва, 1967. – 423с.
1663303
  Лившиц Я.Л. Хрестоматия по истории КПСС / Я.Л. Лившиц. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : 1883-1937. – 1968. – 479 с.
1663304
  Лившиц Я.Л. Хрестоматия по истории КПСС / Я.Л. Лившиц. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : 1937-1967. – 1969. – 616 с.
1663305
  Логвинова Т.Г. Хрестоматия по истории КПСС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 447с.
1663306
  Гаубих Б.В. Хрестоматия по истории КПСС / Б.В. Гаубих. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : 1883-февраль 1917 г. – 1971. – 512 с.
1663307
  Гаубих Б.В. Хрестоматия по истории КПСС / Б.В. Гаубих. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : Март 1917-1925 г. – 1972. – 334 с.
1663308
   Хрестоматия по истории КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат
Т. 1 : 1883-1924 гг. – 1989. – 526 с.
1663309
   Хрестоматия по истории КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1925 - март 1985 г. – 1989. – 525 с.
1663310
   Хрестоматия по истории математики. – М, 1976. – 316с.
1663311
   Хрестоматия по истории математики. – М, 1976. – 316с.
1663312
   Хрестоматия по истории математики. – М, 1977. – 224с.
1663313
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – Москва-Ленинград
3. – 1932. – 75с.
1663314
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – Москва-Ленинград
4. – 1932. – 132с.
1663315
  Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. / Г. Вилейтнер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 320с.
1663316
  Бронштейн И. Хрестоматия по истории материальной культуры / сост. И. Бронштейн. – Ленинград : ГИЗ, 1924. – 335 с. : ил. – (Библиотека обществоведения)
1663317
  Бронштейн И. Хрестоматия по истории материальной культуры / сост. И. Бронштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – 367 с. – (Библиотека обществоведения)
1663318
   Хрестоматия по истории медицины. – Москва, 1986. – 360 с.
1663319
   Хрестоматия по истории международных отношений. – М
1. – 1963. – 360с.
1663320
   Хрестоматия по истории международных отношений : учебное пособие для студентов исторических факультетов университетов и педагогических институтов. – Москва : Высшая школа
Вып. 2 : Африка и Передняя Азия. – 1972. – 285 с.
1663321
  Роткович Я.А. Хрестоматия по истории методики преподавания литературы / Я.А. Роткович. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 415 с.
1663322
  Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры : Учебное пособие / Г.В. Гриненко. – Москва : Юрайт, 1999. – 669с. – ISBN 5-85924-027-5
1663323
   Хрестоматия по истории мировой культуры : учебное пособие для студентов вузов / отв. ред. А.В. Мисюн ; МОН Украины ; Одесский нац. политехн. ун-т, Гуманитар. фак-т, Кафф-ра культуролог. и искусствовед. – Харьков : Бурун Книга, 2009. – 656 с. – ISBN 978-966-8942-37-2
1663324
  Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка / Н.С. Чемоданов. – изд. второе, дополненное. – Москва : Высшая школа, 1978. – 287 с.
1663325
  Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка VIII-XVI вв. / Н.С. Чемоданов. – Москва, 1953. – 345, [2] с.
1663326
  Дмитриченко В.С. Хрестоматия по истории общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи феодализма / В.С. Дмитриченко. – Киев
1. – 1959. – 403с.
1663327
  Пионтковский С.А. Хрестоматия по истории Октябрьской революции / С.А. Пионтковский. – 3-е изд., исп. и доп. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 264 с.
1663328
  Скитский Б.В. Хрестоматия по истории Осетии / Б.В. Скитский. – 2-е изд. – Орджоникидзе, 1956. – 377с.
1663329
  Скитский Б.В. Хрестоматия по истории Осетии. / Б.В. Скитский. – Северная Осетия, 1949. – 386с.
1663330
   Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991гг.. – Москва : Зерцало, 1997. – 592с. – ISBN 5-88746-020-2
1663331
  Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны / А.И. Молок. – Москва, 1976. – 278с.
1663332
   Хрестоматия по истории педагогики. – Москва
3. – 1934. – 539 с.
1663333
  Свадковский И.Ф. Хрестоматия по истории педагогики / И.Ф. Свадковский. – Москва
т.1. – 1936. – 639 с.
1663334
   Хрестоматия по истории педагогики. – М
4. – 1936. – 516с.
1663335
   Хрестоматия по истории педагогики. – М
4. – 1936. – 516с.
1663336
  Свадковский И.Ф. Хрестоматия по истории педагогики / И.Ф. Свадковский. – Москва
т.1. – 1938. – 438 с.
1663337
   Хрестоматия по истории педагогики. – М
4. – 1938. – 547с.
1663338
  Смирнов В.З. Хрестоматия по истории педагогики / В.З. Смирнов. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 600с.
1663339
  Лакин И.Е. Хрестоматия по истории педагогики / И.Е. Лакин. – Минск, 1971. – 608с.
1663340
  Смирнов В.З. Хрестоматия по истории педагогики. / В.З. Смирнов. – Москва, 1957. – 534с.
1663341
   Хрестоматия по истории психологии : Период открытого кризиса (начало 10-х годов - середина 30-х годов ХХ в.). – Москва : Московский университет, 1980. – 296 с.
1663342
   Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : Учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – Москва : Проспект, 1999. – 592с. – ISBN 5-8369-0062-0
1663343
   Хрестоматия по истории России с древрнейших времен до наших дней. – М, 1999. – 589с.
1663344
  Кожин А.Н. Хрестоматия по истории русского литературного языка / А.Н. Кожин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 416с.
1663345
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / сост. М. Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и.
Вып. 1. – II, 254 с. – Конволют. - Перепл.: Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 и 3 / М. Владимирский-Буданов
1663346
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и. – Вып. 1. – [4], 205 с.
1663347
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. [Вып. 3] : [Вып. 1-3] / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права : Вып. [1-3] / Владимирский-Буданов. – Изд. 2-е, доп. – Б. м. : б. и. – Вып. 1. – [2], 246 с.
1663348
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – Ярославль : В тип. Г. Фалька, 1871. – 229, [4] с.
1663349
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 3 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Киев : В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина], 1885. – Вып. 1. – [4], 271 с.
1663350
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – Ярославль : В тип. Г. Фалька
Вып. 3. – 1875. – [4], 271 с.
1663351
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Киев : В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина], 1885. – Вып. 1. – [4], 205 с.
1663352
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / составил М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Киев : В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина]
Вып. 1. – 1885. – VI, 249 с. – Конволют. - Перепл.: Хрестоматия по истории русского права. 1880, Вып. 2 ; 1885, Вып. 3 / М. Владимирский-Буданов


  Содерж. конволюта: 1. Хрестоматия по истории русского права,Вып. 1 /составил М. Владимирский-Буданов.– изд. 3-е.– Киев:В тип. Импер. Ун-та Св. Владимира (И.И. Завадского) ; [Изд. книготорг. Н.Я.Оглоблина], 1885.– VI, 249 с. 2. Хрестоматия по истории ...
1663353
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е, дополн. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина ; [Тип. С.В. Кульженко]
Вып. 2. – 1887. – IV, 236 с.
1663354
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 4-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 1. – 1889. – VIII, 249 с.
1663355
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 3. – 1889. – [2]? II, 253 с. – Библиогр. в конце отдельных глав 1-го вып.
1663356
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина
Вып. 1. – 1899. – V, 265 с.
1663357
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина, 1899. – Вып. 1. – V, 262 с.
1663358
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – Изд. 4-е. – Киев ; Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Н.Я.Оглоблина ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд.]
Вып. 2. – 1901. – V, 262 с.
1663359
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 6-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд.]
Вып. 1. – 1908. – VIII, 226 с.
1663360
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгот. Н.Я.Оглоблина ; [Высоч. утверж.Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве]
Вып. 3. – 1908. – VIII, 226 с.
1663361
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 4-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Издание книгопродавца Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 3. – 1908. – II, 236 с.
1663362
  Владимирский-Буданов Хрестоматия по истории русского права. Вып. 3 / сост. М. Владимирский-Буданов // Хрестоматия по истории русского права / Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книготорговца Н.Я.Оглоблина, 1899. – Вып. 1. – II, 236 с.
1663363
  Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов. – изд. 5-е. – Киев : Изд. книжн. маг. Н.Я.Оглоблина ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1915. – V, 342 с.
1663364
  Всеволодский-Гернгросс Хрестоматия по истории русского театра / Всеволодский-Гернгросс. – Москва, 1936. – 419с.
1663365
  Ашукин Н.С. Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков : ГУУЗ Ком-та по делам искусств при СНК СССР рекомендована в качестве учеб. пособия для учащихся театр. учеб. заведений / Н. С. Ашукин, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Ю. В. Соболев ; Под ред. Г. М. Гоян. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 336с.
1663366
  Дурново Н. Хрестоматия по истории русского языка : пособие при преподавании русского языка в высших учебных заведениях / Н.Дурново. – Москва : Синодальная типография
Вып.1 : Памятники XI-XV в. – 1914. – 47 с.
1663367
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка : пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Ч.1. – 1938. – 320 с.
1663368
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка / С.П. Обнорский , С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.]
Вып. 2, Ч. 2. – 1948
1663369
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка / С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.]
Ч. 2, Вып. 1. – 1949. – 292 с.
1663370
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка / С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов. – Москва
Вып.2, ч.1. – 1949. – 342с.
1663371
  Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка : пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / С.П. Обнорский , С.Г. Бархударов. – 2-е изд. – Москва : [б. и.]
Ч.1. – 1952. – 416 с.
1663372
   Хрестоматия по истории русского языка : Иванов В. и др. – Москва : Просвещение, 1990. – 496с.
1663373
   Хрестоматия по истории русского языкознания. – Москва : Высшая школа, 1973. – 503 с.
1663374
   Хрестоматия по истории русского языкознания. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 440с.
1663375
   Хрестоматия по истории русской журналистики. – М, 1965. – 456с.
1663376
   Хрестоматия по истории русской журналистики. – М, 1969. – 448с.
1663377
  Везирова Л.А. Хрестоматия по истории русской книги. 1564-1917 / Сост. Л.А. Везирова. – Москва, 1965. – 378с.
1663378
  Дружинин Н.К. Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / составлена проф. Н.К. Дружининым. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 294, [2] с.
1663379
  Морохин В.Н. Хрестоматия по истории русской фольклористики / В.Н. Морохин. – М., 1973. – 316с.
1663380
  Анисимов И М. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики / И М. Анисимов, . – Москва : Просвещение, 1972. – 408 с.
1663381
  Анисов М.И. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. чл.-кор. АПН СССР, д-ра пед. наук, проф. А.Н. Алексеева и канд. пед. наук, доц. Н.П. Щербова ; Сост. и авт. вводных очерков канд. пед. наук, доц. М.А. Анисов. – Москва : Просвещение, 1972. – 406 с. : ил., портр.
1663382
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
2. – 1938. – 278с.
1663383
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
Т. 2, ч. 1. – 1938. – 278с.
1663384
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
1. – 1939. – 688с.
1663385
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
Т. 1. – 1949. – 688с.
1663386
   Хрестоматия по истории средних веков : пособие для препод. сред. шк. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд. Министерства просыещения РСФСР
Т. 2. – 1950. – 345 с.
1663387
   Хрестоматия по истории средних веков. – М
Т. 3. – 1950. – 345с.
1663388
   Хрестоматия по истории средних веков : пособие для преподавателей средней школы. – М
Т.1. – 1953. – 688с.
1663389
   Хрестоматия по истории средних веков. – Москва
1. – 1961. – 688с.
1663390
   Хрестоматия по истории средних веков. – Москва
Т. 2 : X - XV века. – 1963. – 688с.
1663391
  Щепкин Е.Н. Хрестоматия по истории средних веков. / Е.Н. Щепкин. – с.
1663392
   Хрестоматия по истории СССР. – М
Т.1. – 1937. – 407с.
1663393
   Хрестоматия по истории СССР. – М
Т.2,Ч.1. – 1941. – 568 с.
1663394
   Хрестоматия по истории СССР. – М
3. – 1948. – 792с.
1663395
   Хрестоматия по истории СССР. – М
1. – 1949. – 509с.
1663396
   Хрестоматия по истории СССР. – М
2. – 1949. – 960с.
1663397
   Хрестоматия по истории СССР. – М
1. – 1951. – 542 с.
1663398
   Хрестоматия по истории СССР. – М
2. – 1953. – 979с.
1663399
   Хрестоматия по истории СССР. – М, 1960. – 756с.
1663400
   Хрестоматия по истории СССР. – М, 1963. – 695 с.
1663401
  Дмитриев С.С. Хрестоматия по истории СССР (1861 - 1917) / С.С. Дмитриев, Р.Г. Эймонтова. – Москва : Просвещение, 1970. – 608с.
1663402
   Хрестоматия по истории СССР 18 век. – Под ред. Л.Г.Бескровного, Б.Б.Кафенгауза. – М, 1963. – 788с.
1663403
   Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 : Учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1990. – 416с. – ISBN 5-09-001898-7
1663404
   Хрестоматия по истории СССР 19 век. – Москва : Просвещение, 1991. – 287с. – ISBN 5-09-003152-5
1663405
   Хрестоматия по истории СССР 1900- конец 1930-х гг.. – Москва, 1988. – 286с.
1663406
   Хрестоматия по истории СССР XVI - XVII вв.. – М, 1962. – 752с.
1663407
  Епифанов П.П. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. : пособие для учителей / П.П. Епифанов. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с.
1663408
   Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца 18 века. – М, 1989. – 287с.
1663409
   Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца 1861 года / Сост. П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. – М. : Просвещение, 1987. – 400с.
1663410
   Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца ХVв.. – М, 1960. – 736с.
1663411
   Хрестоматия по истории СССР. 1917-1945 г.г.. – Москва : Просвещение, 1991. – 542 с.
1663412
  Вульфсон Г.Н. и др. Хрестоматия по истории Татарии / Г.Н. и др. Вульфсон. – Казань, 1979. – 80с.
1663413
   Хрестоматия по истории тифлопедагогики. – М, 1987. – 189с.
1663414
  Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики / Г.М. Голин. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 271с.
1663415
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие; В 3 ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00045-4
Ч. 1. – 1997. – 448с.
1663416
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00046-2
Ч. 2. – 1997. – 528с.
1663417
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В 3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00048-9
Ч. 3. – 1997. – 672с.
1663418
   Хрестоматия по истории философии : Учебное пособие : В 3-х ч. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00045-4
Ч. 1. – 1998. – 448с.
1663419
  Паутынская В.А. Хрестоматия по истории французского литературного языка XVI века / В.А. Паутынская. – Москва, 1973. – 84с.
1663420
  Шигаревская Н.А. Хрестоматия по истории французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград, 1975. – 277с.
1663421
  Скрелина Л.М. Хрестоматия по истории французского языка / Л.М. Скрелина. – Москва, 1981. – 279с.
1663422
  Надирадзе Л.И. Хрестоматия по истории халифата / Л.И. Надирадзе. – М., 1968. – 252с.
1663423
  Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в Росси до Великой Октябрськой социалистической революции / С.Ф. Егоров. – Под ред. Ганелина Ш.И. – Москва : Просвещение, 1974. – 527с.
1663424
   Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – Москва, 1986. – 431с.
1663425
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское
Т. 1 : Эпоха феодализма. – 1987. – 271 с.
1663426
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское. – ISBN 5-7855-0172-4
Т. 2 : Новая история. – 1989. – 294 с.
1663427
   Хрестоматия по истории южных и западных славян : В 3-х т. – Минск : Университетское. – ISBN 5-7855-0306-9
Т. 3 : Новейшая история. – 1991. – 412 с.
1663428
  Звегинцев В.А. Хрестоматия по истории языкознания XIX - XX веков / В.А. Звегинцев. – Москва, 1956. – 458с.
1663429
   Хрестоматия по культурологии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 592с. – ISBN 5-88860-044-Х
1663430
   Хрестоматия по курсу "Основы Советского государства и права". – Москва, 1985. – 224 с.
1663431
  Голубцов И.П. Хрестоматия по курсу военного перевода. / И.П. Голубцов. – М., 1982. – 106с.
1663432
  Миловская И.А. Хрестоматия по курсу истории СССР / И.А. Миловская. – Москва : МГУ, 1977. – 167с.
1663433
   Хрестоматия по курсу истории СССР. – М, 1989. – 84с.
1663434
  Ковалев А.М. Хрестоматия по курсу научного коммунизма / А.М. Ковалев. – М, 1971. – 360с.
1663435
  Ковалев А.М. Хрестоматия по курсу научного коммунизма / А.М. Ковалев. – М, 1972. – 360с.
1663436
  Ковалев А.М. Хрестоматия по курсу научного коммунизма / А.М. Ковалев. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1973. – 360с.
1663437
   Хрестоматия по латинскому языку : Средние века и Возрождение : книга для чтения латиноязычных авторов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 462, [2] с. – На обл. в подзаг.: Поэзия вагантов, Петрарки, произведения Данте, Боккаччо, ист. трактаты, религиоз. гимны на лат. яз. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-17-018103-5
1663438
   Хрестоматия по лексикологии немецкого языка. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 209 с.
1663439
  Искоз А.М. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка. / А.М. Искоз. – Л., 1975. – 279с.
1663440
  Тархова В.А. Хрестоматия по лексикологии французского языка / В.А. Тархова. – Л., 1972. – 240с.
1663441
  Чеснович Е.П. Хрестоматия по лексикологии французского языка / Е.П. Чеснович. – Л., 1981. – 150с.
1663442
  Михневич А.Е. Хрестоматия по лекторскому мастерству / А.Е. Михневич. – Минск, 1978. – 174с.
1663443
   Хрестоматия по литературе. – М
1. – 1927. – 376с.
1663444
   Хрестоматия по литературе. – Астрахань, 1994. – 699с.
1663445
  Цинговатов А. Хрестоматия по литературе 19 века. / А. Цинговатов, Я. Роткович. – 2-е изд. – Харьков, 1933. – с.
1663446
  Климович Л.И. Хрестоматия по литературе народов СССР / Л.И. Климович. – Москва, 1947. – 831 с.
1663447
  Климович Л.И. Хрестоматия по литературе народов СССР / Л.И. Климович. – Москва, 1959. – 963 с.
1663448
   Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. – Москва
Т. 1 : К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – 1961. – 772с.
1663449
   Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. – Москва
Т. 2 : В.И. Ленин. – 1961. – 789с.
1663450
   Хрестоматия по марксистско-ленинской философии (1844-1895 гг.) : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1975. – 567 с.
1663451
  Захарова А.Б. Хрестоматия по математике на немецком языке для студ.мех.-мат.фак-та / А.Б. Захарова. – Самарканд, 1971. – 90с.
1663452
  Грызулина А.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка / А.П. Грызулина. – М., 1983. – 159с.
1663453
  Кириллова Е.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка: Статьи, выдержки, извлечения. / Е.П. Кириллова. – Москва, 1981. – 207с.
1663454
  Карцева И.Д. Хрестоматия по методике преподавания биологии : для пед. ин-тов / И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина; Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 288 с.
1663455
  Чистякова Т.А. Хрестоматия по методике преподавания французского языка / Т.А. Чистякова. – М., 1982. – 176с.
1663456
  Текучев А.В. Хрестоматия по методике русского языка / А.В. Текучев. – М., 1982. – 272с.
1663457
   Хрестоматия по методике русского языка. – М, 1991. – 271с.
1663458
   Хрестоматия по научному коммунизму. – Москва : Мысль
Ч. 1. – 1966
1663459
   Хрестоматия по научному коммунизму. – М, 1972. – 576с.
1663460
   Хрестоматия по научному коммунизму. – М, 1974. – 576с.
1663461
   Хрестоматия по научному коммунизму. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1982. – 576 с.
1663462
   Хрестоматия по научному коммунизму. – М, 1985. – 576с.
1663463
  Берлинраут Р.Л. Хрестоматия по немецкой литературе : для старших классов средней школы / Р.Л. Берлинраут, М.А. Напольская ; под ред. Л.Е. Пинского. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 270 с.
1663464
  Девекин В.Н. Хрестоматия по немецкой литературе (18-20 вв) / В.Н. Девекин. – 2-е изд доп. – М, 1965. – 559с.
1663465
  Ланда Е.В. Хрестоматия по немецкой литературе 17 века : Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов и фак-ов иностр. яз. / Е.В. Ланда. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 288с.
1663466
  Мартенс К.К. Хрестоматия по немецкой литературе 18-20 вв. / К.К. Мартенс. – Москва : Издательство на иностранных языках, 1949. – 884 с.
1663467
  Гучинская Н.О. Хрестоматия по немецкой литературе XIX века / Н.О. Гучинская, Б.Е. Чистова. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с.
1663468
  Жирмунская Н.А. Хрестоматия по немецкой литературе ХVIII века : Учебн. пос. для студ-ов фак. и ин-тов иностр. яз. / Н.А. Жирмунская. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 344с.
1663469
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – Москва, 1965. – 162с.
1663470
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 176с.
1663471
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 3-е изд, испр. – М., 1974. – 176с.
1663472
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 4-е изд. – М., 1976. – 167с.
1663473
  Гайдимовская И.Н. Хрестоматия по немецкому языку / И.Н. Гайдимовская. – 5-е изд., испр. – М., 1979. – 128с.
1663474
  Товалева Л.С. Хрестоматия по немецкому языку для вузов искусств / Л.С. Товалева. – М, 1978. – 151с.
1663475
  Жив Ц.Г. Хрестоматия по немецкому языку для геологич. и географич. фак-тов ун-тов и пед.ин-тов / Ц.Г. Жив, Г.В. Ейгер. – Харьков, 1958. – 216с.
1663476
  Федотов М.Р. Хрестоматия по немецкому языку для студ. и аспирантов ист.-филолог. ф-тов. / М.Р. Федотов, И.С. Серов. – Чебоксары, 1970. – 79с.
1663477
  Деревенко Е.Я. Хрестоматия по немецкому языку для студентов нефтяных вузов и факультетов / Е.Я. Деревенко. – М., 1973. – 125с.
1663478
   Хрестоматия по новейшей истории : документы и материалы. – Москва : Соцэкгиз
Т. 1 : 1917 - 1939. – 1960. – 926 с.
1663479
   Хрестоматия по новейшей истории : Документы и материалы. – М
Т. 2 : 1939 - 1945. – 1960. – 987с.
1663480
   Хрестоматия по новейшей истории : Документы и материалы. – М
Т. 3; ч. 1 : 1945 - 1961. – 1961. – 987с.
1663481
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории / М.Е. Сучков. – Москва
1. – 1965. – 239с.
1663482
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории / М.Е. Сучков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение
Ч.2 : 1945-1974. – 1976. – 288с.
1663483
   Хрестоматия по новейшей истории 1917-1945 : Изд. 3-е, доп. и перераб. / Сост. М.Е.Сучков; Под ред. Н.Н.Яковлева. – Москва : Просвещение, 1987. – 288 с.
1663484
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории. / М.Е. Сучков. – М.
2. – 1966. – 256с.
1663485
  Сучков М.Е. Хрестоматия по новейшей истории. / М.Е. Сучков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение
Ч. 1 : 1917 - 1945. – 1971. – 288с.
1663486
  Фридлянд Хрестоматия по новой истории / Фридлянд, Слуцкий и. – 688с.
1663487
   Хрестоматия по новой истории. – Москва
Ч. 2. – 1953. – 636 с.
1663488
   Хрестоматия по новой истории. – М
Ч. 1. – 1958. – 509с.
1663489
   Хрестоматия по новой истории. – Москва, 1959. – 373 с.
1663490
   Хрестоматия по новой истории : В 3-х томах. – Москва : Изд. соц.-эконом.лит.
Том 1 : 1640-1815. – 1963. – 767 с.
1663491
   Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 : Пособие для учителя. – Москва : Прсвещение, 1990. – 288с. – ISBN 5-09-001908-8
1663492
   Хрестоматия по новой истории. В 3-х т.. – М : Мысль
Т. 2 : 1815 - 1870. – 1965. – 784 с.
1663493
  Ефимов В А. Хрестоматия по новой истории.1789-1870 / В А. Ефимов, В.А. Орлов. – М, 1941. – 368с.
1663494
  Казакова О.В. Хрестоматия по общей биологии / О.В. Казакова. – Москва, 1970. – 480с.
1663495
   Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления : Учебн. пособие. – Москва : Московский университет, 1981. – 400с.
1663496
   Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти : учебное пособие. – Москва : МГУ, 1979. – 272с.
1663497
  Слюсарева Н.А. Хрестоматия по общему языкознанию / Н.А. Слюсарева. – Москва, 1970. – 152с.
1663498
   Хрестоматия по общему языкознанию / [ гл. ред., руководитель авт. коллектива В.И. Сафиуллин ; сост. Л.П. Иванова ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 710 с. – ISBN 978-966-8847-71-4
1663499
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1964. – 385с.
1663500
  Габриелов Г.Е. Хрестоматия по обществоведению / Г.Е. Габриелов. – Москва, 1964. – 495с.
1663501
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1965. – 367с.
1663502
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1966. – 447с.
1663503
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1968. – 366с.
1663504
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1969. – 478с.
1663505
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1969. – 478с.
1663506
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1971. – 478с.
1663507
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1972. – 478с.
1663508
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1973. – 478с.
1663509
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1974. – 478с.
1663510
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1975. – 478с.
1663511
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1977. – 381с.
1663512
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1978. – 432с.
1663513
   Хрестоматия по обществоведению. – М, 1978. – 432с.
1663514
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / Сост. Г.Е. Габриелов, Ф.В. Герасин, В.И. Мазуренко и др.]. – 14-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 400 с.
1663515
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов, Ф.В. Герасин, В.И. Мазуренко и др.]. – 15-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 430 с.
1663516
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов, Ф.В. Герасин, В.И. Мазуренко и др.]. – 16-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 432с.
1663517
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов и др.]. – 17-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 431с.
1663518
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов и др.]. – 18-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 448 с.
1663519
   Хрестоматия по обществоведению : Для учащихся сред. шк. и сред. спец. учеб. заведений / [Сост. Г.Е. Габриелов и др.]. – 19-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1988. – 526, [1] с.
1663520
  Петров А.П. Хрестоматия по основам политических знаний / А.П. Петров. – Москва, 1966. – 408с.
1663521
  Петров А.П. Хрестоматия по основам политических знаний / А.П. Петров. – Москва, 1967. – 408с.
1663522
   Хрестоматия по основам советского законодательства. – М, 1974. – 385с.
1663523
   Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945гг.). – Москва : Владос, 1996. – 896с. – ISBN 5-87065-082-8
1663524
   Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) : Учебное пособие. – Москва : Владос, 1996. – 600с. – ISBN 5-87065-076-3
1663525
   Хрестоматия по ощущению и восприятию : Учебн. пособие. – Москва : Московский университет, 1975. – 400с.
1663526
  Смирнов С.А. Хрестоматия по партийному строительству / С.А. Смирнов. – Москва, 1971. – 424с.
1663527
   Хрестоматия по партийному строительству. – М, 1972. – 367с.
1663528
   Хрестоматия по партийному строительству. – М, 1973. – 399с.
1663529
  Зейгарник Б.В. Хрестоматия по патопсихологии : Учебн. пособие / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1981. – 160 с.
1663530
  Полянский С.Н. Хрестоматия по педагогике / С.Н. Полянский. – Москва, 1967. – 716 с.
1663531
  Полянский С.Н. Хрестоматия по педагогике / С.Н. Полянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 512 с.
1663532
  Бушканец М.Г. Хрестоматия по педагогике : учебное пособие / М.Г. Бушканец, Б.Д. Леухин; Под ред. З.И. Равкина. – Москва : Просвещение, 1976. – 432 с.
1663533
   Хрестоматия по педагогической психологии. – М, 1995. – 413с.
1663534
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1960. – 790с.
1663535
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1960. – 790с.
1663536
   Хрестоматия по политической экономии. – М, 1961. – 414с.
1663537
   Хрестоматия по политической экономии. – Москва, 1963. – 799с.
1663538
   Хрестоматия по политической экономии. – Москва, 1963. – 799с.
1663539
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – Москва : Политиздат, 1966. – 240 с. – (В помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма)
1663540
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии : для системы парт. учебы / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – Москва, 1967. – 240с. – (В помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма)
1663541
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии : в помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1971. – 255 с. – (Для систем партийной учебы)
1663542
  Азарова М.М. Хрестоматия по политической экономии : в помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма / М.М. Азарова, Н.В. Баутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1972. – 255 с. – (Для систем партийной учебы)
1663543
   Хрестоматия по польской литературе XIX - XX в.в.. – Москва
Ч. 2. – 1951
1663544
   Хрестоматия по польской литературе XIX - XX в.в.. – Москва
Ч. 1. – 1952
1663545
   Хрестоматия по польской литературе XIX - XX в.в.. – Москва
Ч. 2. – 1954
1663546
  Горощенко В.П. Хрестоматия по природоведению / В.П. Горощенко. – М., 1979. – 159с.
1663547
   Хрестоматия по психологии. – М, 1976. – 80с.
1663548
  Мироненко В.В. Хрестоматия по психологии / В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. – Москва : Просвещение, 1977. – 527 с.
1663549
   Хрестоматия по психологии : Учебн. пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 447с.
1663550
  Домбровская Н.М. Хрестоматия по радиотехнике на немецком языке / Н.М. Домбровская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 75 с.
1663551
  Полонская К.П. Хрестоматия по ранней римской литературе : учебное пособие / К.П. Полонская, Л.П. Поняева. – Москва : Высшая школа, 1984. – 225с.
1663552
  Рейсер С.А. Хрестоматия по русской библиографии с XI века по 1917 г. : Учебное пособие / С.А. Рейсер. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 448 с.
1663553
  Бескровный Л.Г. Хрестоматия по русской военной истории / Л.Г. Бескровный ; Воен. акад. Красной армии им. М.В. Фрунзе. – Москва : Военгиз, 1947. – 639 с.
1663554
  Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии : учебное пособие / Г.Г. Мельниченко. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1663555
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – Птг
Т. 1. – 1919. – 160с.
1663556
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – М
Т. 1. – 1922. – 190с.
1663557
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – М.-Пб
Т. 2. – 1922. – 311с.
1663558
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 1. – 1923. – 190 с.
1663559
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – М
Т. 4. – 1923. – 423с.
1663560
  Коваленский М.Н. Хрестоматия по русской истории / сост. Михаил Коваленский. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 5 : 1-30 тысяча. – 1923. – VIII, 336 с.
1663561
  Кокорев А.В. Хрестоматия по русской литературе XVIII века / А.В. Кокорев. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 823 с.
1663562
  Кокорев А.В. Хрестоматия по русской литературе XVIII века / А.В. Кокорев. – Москва : Просвещение, 1956
1663563
  Кокорев А.В. Хрестоматия по русской литературе XVIII века / А.В. Кокорев. – Москва, 1961
1663564
  Кокорев А.В. Хрестоматия по русской литературе XVIII века : учебное пособие для филологических факультетов университетов и факультетов русского языка и литературы педагогических институтов / А.В. Кокорев. – изд.4-е. – Москва : Просвещение, 1965. – 843 с.
1663565
   Хрестоматия по русской литературе ХІХ века. – М, 1986. – 254с.
1663566
  Конопелкин А.Ф. Хрестоматия по русскому языку / А.Ф. Конопелкин. – Москва : Московский университет, 1962. – 575с.
1663567
  Конопелкин А.Ф. Хрестоматия по русскому языку / А.Ф. Конопелкин. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1970. – 392с.
1663568
  Конопелкин А.Ф. Хрестоматия по русскому языку для студентов-иностранцев / А.Ф. Конопелкин; под ред. Е.И.Мотиной. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1973. – 375с.
1663569
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1981. – 234с.
1663570
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1983. – 223с.
1663571
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1985. – 211с.
1663572
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1986. – 234с.
1663573
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1987. – 211с.
1663574
   Хрестоматия по советской литературе. – М, 1989. – 240с.
1663575
  Ступников И.В. Хрестоматия по современной драматургии. Великобритания. Ирландия. США. / И.В. Ступников. – Л., 1970. – 208с.
1663576
  Каррыев Б.А. Хрестоматия по современной туркменской литературе : Для высш. учебн. заведений ТССР / Б.А. Каррыев. – Ашхабад, 1951. – 486 с.
1663577
   Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 551 с. – (История в источниках : пособие для практ. занятий)
1663578
  Гриб Р.Т. Хрестоматия по старожильческим говорам Центральной и Западной Сибири / Р.Т. Гриб. – Красноярск, 1967. – 208с.
1663579
  Стеценко А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку / А.Н. Стеценко. – М., 1984. – 159с.
1663580
  Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и филол. фак. ун-тов / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1967. – 216 с.
1663581
  Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка : [для фак. иностр. яз. пед. ин-тов] / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972. – 220 с.
1663582
  Иофик Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка = Readings in the theory of English crammar : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян, А.Г. Поспелова. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1981. – 223 с.
1663583
  Шишкова Л.В. Хрестоматия по теоретической грамматике немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Л, 1979. – 248с.
1663584
  Абросимова Т.А. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка : на фр. яз. : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Т.А. Абросимова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 247 с.
1663585
  Скрелина Л.М. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка / Л.М. Скрелина. – Л., 1980. – 207с.
1663586
   Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка. – М, 1987. – 223с.
1663587
  Чернов И. Хрестоматия по теоретическому литературоведению / И. Чернов. – Вып.1. – Тарту, 1976. – 317с.
1663588
  Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений : [пособие для вузов юрид. и гуманит. фак.] / Р.Т. Мухаев. – Москва : ПРИОР, 2000. – 1104 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7990-0156-7
1663589
  Осьмакова Л.Н. Хрестоматия по теории литературы : пособие для студ. : учеб. пособие для студ. педагогич. ин-тов / сост. Л.Н. Осьмакова ; вст. ст. П.А. Николаева. – Москва : Просвещение, 1982. – 448 с.
1663590
  Редозубов К.Н. Хрестоматия по техническому переводу / К.Н. Редозубов. – М., 1978. – 152с.
1663591
  Бедева А.Б. Хрестоматия по техническому переводу : пособие для учащихся 9-10 кл. шк. с преподаванием на нем. яз. / Бедева А.Б., Иванов В.И. – Москва : Просвещение, 1984. – 136 с.
1663592
  Чебурашкин Хрестоматия по техническому переводу. / Чебурашкин, НД. – М., 1975. – 144с.
1663593
  Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу. / Н.Д. Чебурашкин. – М., 1977. – 159с.
1663594
  Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу. / Н.Д. Чебурашкин. – 2-е изд. – М., 1979. – 143с.
1663595
  Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу. / Н.Д. Чебурашкин. – М., 1984. – 160с.
1663596
  Шамилова Н.И. Хрестоматия по турецкой литературе с конца ХІХ в. до наших дней / Н.И. Шамилова. – Ленинград, 1964. – 233 с.
1663597
  Боролина И.В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И.В. Боролина ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : МГУ
Вып. 1. – 1984. – 164 с. – Библиогр. в конце текстов
1663598
  Боролина И.В. Хрестоматия по турецкому фольклору / И.В. Боролина ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Издательство МГУ, 1987. – 140 с.
1663599
   Хрестоматия по физике. – М, 1982. – 223с.
1663600
   Хрестоматия по физике : учеб.пособие для учащихся 8-10 классов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 678с.
1663601
  Чефранов С.В. и др. Хрестоматия по физической географии / С.В. и др. Чефранов. – 2-е. – М., 1941. – 384с.
1663602
  Чефранов С.В. и др. Хрестоматия по физической географии / С.В. и др. Чефранов. – 4-е, перераб. – Москва, 1954. – 344 с.
1663603
  Чефранов С.В. и др. Хрестоматия по физической географии / С.В. и др. Чефранов. – 5-е. – М., 1957. – 399с.
1663604
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии / В.А. Рауш. – М, 1957. – 335с.
1663605
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии / В.А. Рауш. – Москва, 1961. – 335 с.
1663606
  Тарасов К.Г. Хрестоматия по физической географии : Западная Европа. Пособие для учителей / К.Г. Тарасов, Э.П. Романова. – Москва : Просвещение, 1972. – 320с.
1663607
  Максимов Н.А. Хрестоматия по физической географии : Пособие для учителей / Н.А. Максимов. – Москва : Просвещение, 1974. – 255с.
1663608
  Максимов Н.А. Хрестоматия по Физической географии : Пособие для учителей / Н.А. Максимов. – Изд. 2-е допол. пер. – Москва : Просвещение, 1980. – 176с.
1663609
  Чефранов С.В. Хрестоматия по физической географии СССР / С.В. Чефранов. – Москва, 1937. – 335с.
1663610
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии СССР / В.А. Рауш. – М, 1941. – 335с.
1663611
  Рауш В.А. Хрестоматия по физической географии СССР / В.А. Рауш. – Москва, 1946. – 335 с.
1663612
  Кащенко Б.П. Хрестоматия по физической географии СССР / Б.П. Кащенко. – Москва, 1946. – 428с.
1663613
  Давыдкин П.К. Хрестоматия по физической географии СССР / П.К. Давыдкин. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 352 с.
1663614
  Карпов Г.В. Хрестоматия по физической географии СССР : Картины природы из произведений писателей , путешественников и ученых. Пособие для учителей / Г.В. Карпов, А.И. Соловьев. – Москва, 1963. – 404с.
1663615
  Карпов Г.В. Хрестоматия по физической географии СССР / Г.В. Карпов, А.И. Соловьев. – Москва, 1974. – 366с.
1663616
  Карпов Г.В. Хрестоматия по физической географии СССР: Пособие для учителей / Г.В. Карпов, А.И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 288с.
1663617
  Михайлова Л.А. и др. Хрестоматия по физической географии. Западная Европа / Л.А. и др. Михайлова. – М., 1959. – 344с.
1663618
  Михайлова Л.А. и др. Хрестоматия по физической географии. Западная Европа / Л.А. и др. Михайлова. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1963. – 380с.
1663619
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии. Зарубеж. Азия : Пособие для учителей / Сост.Гвоздецкий Н.А., Ефремов Ю.К., Козлов И.В. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 383с.
1663620
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии. Зарубежная Азия. : Пособие для учителя / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 563с.
1663621
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физичкой географии : Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Америка / Н.А. Гвоздецкий. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 523с.
1663622
  Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физичкой географии : Африка, Австралия, Океания, Антарктида, Америка / Н.А. Гвоздецкий. – 4-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1971. – 509с.
1663623
   Хрестоматия по философии : Учеб. пособие. – Москва : Проспект, 1997. – 571с. – ISBN 5-7986-0011-4
1663624
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 432с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-036-9
1663625
   Хрестоматия по философии : Учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1998. – 576с. – ISBN 5-7986-0011-4
1663626
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие для вузов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 544с. – ISBN 5-222-00218-7
1663627
   Хрестоматия по философии : Учебное пособие. – Москва : Центр, 2001. – 416с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-036-9
1663628
  Селиванов Ф.М. Хрестоматия по фольклору / Ф.М. Селиванов. – М, 1972. – 303с.
1663629
  Сахарова Н.Ю. Хрестоматия по французской детской литературе. / Н.Ю. Сахарова, Э.Л. Шрайбер. – Л., 1971. – 304с.
1663630
  Помагаева А.Д. Хрестоматия по французской литературе / А.Д. Помагаева, И.С. Берлин. – Москва, 1972. – 455с.
1663631
  Сабанеева М.К. Хрестоматия по французской литературе 16-го века / М.К. Сабанеева. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 221 с.
1663632
  Хатисова Т.Г. Хрестоматия по французской литературе 17 века : Пособ. для студ. пед. ин-тов / Т.Г. Хатисова. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 278с.
1663633
  Заботкина О.С. Хрестоматия по французской литературе 18 века / О.С. Заботкина. – Ленинград, 1976. – 287с.
1663634
  Завадовская С.Ю. Хрестоматия по французской литературе 19 века : учебное пособие / С.Ю. Завадовская. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 255 с.
1663635
  Балахонов В.Е. Хрестоматия по французской литературе ХХ века / В.Е. Балахонов. – М, 1985. – 255с.
1663636
   Хрестоматия по французской стилистике : (на французском языке). – Москва : Просвещение, 1986. – 209с.
1663637
   Хрестоматия по французскому материализму. – М
1. – 1923. – 238с.
1663638
   Хрестоматия по французскому материализму. – Москва
Т. 2. – 1923. – 238 с.
1663639
   Хрестоматия по чешской литературе XIX-XX вв.. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 768 с.
1663640
   Хрестоматия по шведскому языку. – М, 1986. – 178с.
1663641
   Хрестоматия по эволюционному учению. – Л, 1934. – 516с.
1663642
  Кузнецов А.П. Хрестоматия по экономической географии зарубежных стран : Пособие для учителя / А.П. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1985. – 271с.
1663643
   Хрестоматия по экономической теории. – Москва : Юрист, 1997. – 536 с. – ISBN 5-7357-0168-1
1663644
   Хрестоматия по экономической теории. – Москва : Юристъ, 2000. – 536с. – ISBN 5-7975-0290-9
1663645
  Князькова Л.Н. Хрестоматия по электротехнике и связи на немецком языке. / Л.Н. Князькова. – Л., 1958. – 102с.
1663646
  Ардова В.В. Хрестоматия по электротехнике на немецком языке / В.В. Ардова. – Москва : Высшая школа, 1961. – 100 с.
1663647
  Ардова В.В. Хрестоматия по электротехнике на немецком языке / В.В. Ардова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1963. – 99 с.
1663648
   Хрестоматия по эстетическому воспитанию. – 2-е изд., пепераб. – К, 1986. – 327с.
1663649
   Хрестоматия по эстетическому воспитанию. – 3-е изд., пепераб. – Киев : Вища школа, 1987. – 310с.
1663650
  Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике / В.А. Сухомлинский. – Москва : Педагогика, 1990. – 303с.
1663651
   Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни. – М, 1986. – 271с.
1663652
   Хрестоматия по японскому разговорному языку. – М.-Л., 1935. – 100с.
1663653
  Рогов А.Д. Хрестоматия поэтических произведений по истории древнего мира и средних веков. Для уч-лей 5-6 классов. / А.Д. Рогов, Г.М. Линко. – М., 1967. – 255с.
1663654
   Хрестоматия рабочего корреспондента. – К, 1923. – 104с.
1663655
  Спижевский И.И. Хрестоматия радиолюбителя / И.И. Спижевский. – Москва-Л., 1953. – 216с.
1663656
  Бурлянд В.А. Хрестоматия радиолюбителя / В.А. Бурлянд, И.П. Жеребцов. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград, 1966. – 360 с.
1663657
  Бурлянд В.А. Хрестоматия радиолюбителя / В.А. Бурлянд, И.П. Жеребцов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 512 с.
1663658
  Семенов Д.В. Хрестоматия разговорного арабского языка. / Д.В. Семенов. – Л., 1929. – 157с.
1663659
  Заюнчковский Ю.П. Хрестоматия румынской литературы XIX - X X веков / Ю.П. Заюнчковский. – М., 1971. – 381с.
1663660
  Эйхельман О.О. Хрестоматия русского международного права : [Ч. 1-2] / О. Эйхельман, проф. – Киев : В универ. тип.
Ч. 1. – 1887. – XVI, 458 с. – На стр. II: Посвящается памяти Профессора Василия Андреевича Незабитовского
1663661
  Эйхельман О.О. Хрестоматия русского международного права : [Ч. 1-2] / О. Эйхельман, проф. – Киев : Тип. В.И. Завадзского
Ч. 2. – 1889. – XX, 582 с.
1663662
   Хрестоматия специальных текстов на немецком языке для студентов 2 и 3 курсов. – Л, 1962. – 352с.
1663663
  Половинкина Е.П. Хрестоматия спецтекстов для студентов-биологов / Е.П. Половинкина. – Донецк, 1975. – 48 с.
1663664
  Половинкина Е.П. Хрестоматия спецтекстов для студентов-биологов / Е.П. Половинкина. – Донецк, 1975. – 50с.
1663665
   Хрестоматия средневековых латинских источников. – М
2. – 1964. – 182с.
1663666
  Маслова Л.П. Хрестоматия текстов для работы по фонетике на 2 и 3 курсах факультета английского языка. / Л.П. Маслова. – М., 1975. – 39с.
1663667
  Зельманович А.В. Хрестоматия текстов по биологии на французском языке. / А.В. Зельманович ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : [б. и.], 1979. – 24 с.
1663668
  Козицына Н.К. Хрестоматия текстов по биологии с упражнениями для развития навыков устной речи / Н.К. Козицына. – Москва, 1970. – 376с.
1663669
   Хрестоматия философских текстов. – Алма-Ата, 1971. – 262с.
1663670
  Реизов Б.Г. Хрестоматия французской литературы XIX и XX веков. / Б.Г. Реизов, В.Е. Шор. – Москва
1. – 1953. – 648с.
1663671
  Реизов Б.Г. Хрестоматия французской литературы XIX и XX веков. / Б.Г. Реизов, В.Е. Шор. – Москва
Т. 2. – 1956. – 483 с.
1663672
  Строганова И.П. Хрестоматия языка суахили. / И.П. Строганова. – Л.
1. – 1950. – 104с.
1663673
   Хрестоматия. Обучение и воспитание детей "группы риска". – Москва, 1996. – 224 с.
1663674
  Коцарев О. Хрестоматійна книжка Василя Голобородька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 30


  Збірка "Яблуко добрих вістей": рух від прозорішої та простішої мови до складнішої та "густішої".
1663675
  Яців Р. Хрестоматійна постать образотворчого мистецтва Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 10


  120 років на Тернопільщині народився Дмитро Стриєк.
1663676
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / упорядкував дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький ; Акад. наук УкрРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянська школа, 1949. – 556 с.
1663677
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / упорядкував дійсн. член АН УРСР: О.І. Білецький. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 604 с.
1663678
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури. До кінця XVIII ст. : для філол. фак. кн-тів і пед. ін-тів / О.І. Білецький ; наук. ред. та авт. передм. Ф.Я. Шолом. – Вид. 3-е, допов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 783 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1663679
   Хрестоматія дитячої славістики : слов"янська поезія 19 - початку 20 століття / [ упоряд. : Н.О. Лисенко-Єржиківська, Т.П. Руда, І.О. Карєва ; наук. ред. Л.К. Вахніна ]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-208-2068-07-4
1663680
  Білецький О.І. Хрестоматія для української літератури : для 8-го кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський ; за заг. ред. О.І. Білецького. – Вид. 7-е. – Київ : Радянська школа, 1953. – 356 с.
1663681
  Гончар О.Д. Хрестоматія з анатомії і фізіології людини / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1968. – 251с.
1663682
   Хрестоматія з англійської мови для державних університетів і педагогічних університетів. – Київ : Радянська школа, 1942. – 236 с.
1663683
   Хрестоматія з архівознавства : [навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл.]. – Київ : КМ Aкадемія, 2003. – 407 с. – ISBN 966-518-215-3
1663684
  Трайтак Д.І. Хрестоматія з ботаніки / Д.І. Трайтак. – Київ, 1958. – 226с.
1663685
  Масляк П.О. Хрестоматія з географії / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Генеза, 1994. – 450с.
1663686
   Хрестоматія з географії материків і океанів : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1991. – 383с. : іл.
1663687
   Хрестоматія з географії Української РСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 127с.
1663688
   Хрестоматія з діалектичного і історичного матеріалізму. – К, 1970. – 423с.
1663689
   Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. – К, 1961. – 654с.
1663690
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-42-4
Т. 1. – 1998. – 504с.
1663691
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн .У двох томах : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-45-9
Т. 2. – 1998. – 608с.
1663692
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-20-3
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Упор.: Рогожин А.Й., Святоцький О.Д. – 1997. – 464с.
1663693
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. спец. взо. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Уклад.В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – 2000. – 472с.
1663694
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посібник для юрид. спеціальн. внз. – 3-е вид., переробл. – Київ : ІнЮре, 2003. – 800с. – ISBN 966-8088-31-Х


  Містить законодавство та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до середини 1990-х років
1663695
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 656с. – ISBN 966-667-101-8
1663696
   Хрестоматія з історії держави і права України. : У 2-х т. :Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 2 : Лютий 1917-1996 р. – 2000. – 728с.
1663697
   Хрестоматія з історії держави і права України: У2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ.навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-17-3
Т. 2 : Лютий 1917р.-1996 р. – 1997. – 799с.
1663698
   Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посібник [для самост. роботи студентів] / під заг. ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 569, [4] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-240-6
1663699
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян : навч. посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.І. Ярового. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Т. 2 : Нова доба / [уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В. та ін.]. – 2016. – 347, [1] с. – Укладачі зазн. на звороті тит. арк. та анотації. – Бібліогр.: с. 334-347 та в кінці ст.


  Уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В., Мотрук С.М., Папакін А.Г., Руккас А.О., Шилова А.В., Шумило В.П.
1663700
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян. Давня доба, Середньовіччя : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. В.І. Ярового ; [упоряд. : В.І. Яровий, О.С. Антонюк, І.В. Малацай та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 399-407. – ISBN 978-966-06-0597-8


  Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал ...
1663701
   Хрестоматія з історії КПРС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1965. – 571 с.
1663702
  Логвинова Т.Г. Хрестоматія з історії КПРС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Київ, 1967. – 467с.
1663703
   Хрестоматія з історії КПСС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1965. – 735 с.
1663704
   Хрестоматія з історії марксистсько-ленінської педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1958. – 659 с.
1663705
  Свадковський І.Ф. Хрестоматія з історії педагогіки / І.Ф. Свадковський. – Харків : Радянська школа
т.1. – 1936. – 607 с.
1663706
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Харків : Радянська школа
Т. 3, ч. 2 : XX сторіччя. – 1936. – 236 с.
1663707
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Київ; Харків : Радянська школа
Т. 4 : Історія рос. пед. з найдавніших часів до Великої пролетарської революції. Ч. 2 / Склав Н.А. Желваков. – 1936. – 492 с.
1663708
  Желваков Н.А. Хрестоматія з історії педагогіки / Н.А. Желваков. – Київ; Харків, 1938. – 520с.
1663709
  Желваков А Н. Хрестоматія з історії педагогіки / А Н. Желваков. – перекл з 2-го рос. вид. – Київ; Харків
Т. 4. – 1938. – 496с.
1663710
   Хрестоматія з історії політичних вчень : посібник / упорядник та автор коментарів Уривалкін О.М. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-8379-40-6
1663711
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1663712
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1663713
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 2. – 1939. – 327 с.
1663714
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 1. – 1939. – 287 с.
1663715
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
1. – 1951. – 388с.
1663716
   Хрестоматія з історії середніх віків. – Київ, 1952. – 190с.
1663717
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1953. – 190с.
1663718
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
Т.3. – 1953. – 340с.
1663719
  Підлуцький Г.І. Хрестоматія з історії середніх віків / Г.І. Підлуцький. – К, 1972. – 144 с.
1663720
   Хрестоматія з історії середніх віків. : Посіб. для 7 кл.серед. шк. – Київ : Освіта, 1998. – 160с. – ISBN 966-04-0297-Х
1663721
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
1. – 1940. – 472с.
1663722
   Хрестоматія з історії СРСР. – К, 1951. – 340с.
1663723
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
2. – 1951. – 916с.
1663724
   Хрестоматія з історії СРСР. – Київ
Т. 3. – 1953. – 840 с.
1663725
   Хрестоматія з історії СРСР. – Вид. 2-ге ; пер. з 4-го рос. випр. і доп. видання 1951 р. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : З найдавніших часів до кінця XVII cт. – 1956. – 518, [2] с.
1663726
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії СРСР / В.Г. Сарбей, Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1970. – 452с.
1663727
  Волощенко А.К. Хрестоматія з історії СРСР / А.К. Волощенко. – Київ, 1972. – 159с.
1663728
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 1. – 1953. – 334 с.
1663729
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 2. – 1954. – 324 с.
1663730
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – К
3. – 1955. – 334с.
1663731
  Крижанівський О.П. Хрестоматія з історії стародавнього світу / упорядники : О.П. Крижанівський, З.І. Мухіна, М.Д. Мелащенко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 159 с.
1663732
   Хрестоматія з історії України : для студентів вузів. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7763-1728-5
1663733
   Хрестоматія з історії України : посібник для вчиетелів. – Київ : Вежа, 1996. – 351 с. – ISBN 966-7091-05-8
1663734
   Хрестоматія з історії України : Посібник для 7-11 класів середньо школи. – Київ : Освіта, 1996. – 334с. – ISBN 9660401558
1663735
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1738-3
Ч. 1. – 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр. в тексті
1663736
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (113)). – ISBN 978-617-00-1779-6
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. у тексті
1663737
   Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 517, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-257-2
1663738
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 09 (93)). – ISBN 978-617-00-1131-2
Ч. II. – 2011. – 128 с.
1663739
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 8(92)). – ISBN 978-617-00-1054-4
Ч. 1. – 2011. – 128 с.
1663740
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії України: XIX - початок XX століття : навч. посібник для 9 классу загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. В.Г. Сарбей. – Київ : Генеза, 2000. – 271 с. – ISBN 966-504-097-9
1663741
  Москаленко А.А. Хрестоматія з історії української літературної мови. / А.А. Москаленко. – Київ, 1954. – 96с.
1663742
   Хрестоматія з історії Української РСР. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1959. – 748 с.
1663743
   Хрестоматія з історії Української РСР : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1961. – 643 с.
1663744
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К
1. – 1970. – 176с.
1663745
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – Київ, 1971. – 199 с.
1663746
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – 2-е вид., перероб. – К, 1979. – 143с.
1663747
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К, 1987. – 175с.
1663748
  Містецький А.С. Хрестоматія з лексики англійської мови / А.С. Містецький. – Київ, 1960. – 383с.
1663749
  Малашенко М. Хрестоматія з літератури ХІХ століття для 6-го класу сердн. школи / М. Малашенко, С. Рудниченко. – 2-е, переробл. – К.-Х, 1934. – 180с.
1663750
   Хрестоматія з міжнародного профруху. – Х, 1934. – 524с.
1663751
  Боярська З.М. Хрестоматія з німецької мови : учбовий посіб. для гуманітарних вузів і фак-тів / З.М. Боярська, Є.І. Верисоцька, А.А. Плюто. – 2-е вид, перероб. – Київ : Радянська школа, 1956. – 440 с.
1663752
  Осовецька Л.С. Хрестоматія з німецької мови / Л.С. Осовецька. – Київ, 1961. – 240с.
1663753
  Тарасенко В.Я. Хрестоматія з новітньої історії / В.Я. Тарасенко, В.Д. Лисоченко. – Київ, 1972. – 192с.
1663754
   Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945) : Навчальний посібник для 10 класу / С. Падалка, П. Панченко, Н. Теплоухова, Ф. Турченко; Упор. С.Падалка, П.Панченко та інш. – Київ : Генеза, 1998. – 400с. – ISBN 966-504-181-9
1663755
   Хрестоматія з нової історії. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 600 с.
1663756
   Хрестоматія з нової історії. – К
Ч. 1. – 1960. – 304с.
1663757
  Жебокрицький В.А. та ін. Хрестоматія з нової історії / В.А. та ін. Жебокрицький. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1663758
  Цвікальська Г.О. Хрестоматія з нової історії / Г.О. Цвікальська, С.М. Ходорков. – К.
1. – 1973. – 159с.
1663759
  Копач О. Хрестоматія з нової української літератури : для шкіл і курсів українознавства / Олександра Копач ; передм. Лесі Храпливої-Щур ; Об-ня укр. педагогів Канади. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Каменяр, 1993. – (Серце і книжка / Укр. Працівники Літератури для Дітей і Молоді ім. Леоніда Глібова (УПЛДМ)). – ISBN 5-7745-0585-5
1663760
  Мазепа І.І. Хрестоматія з основ дарвінізму / І.І. Мазепа. – Київ, 1951. – 504с.
1663761
  Петров О.П. Хрестоматія з основ політичних знань / О.П. Петров. – Київ, 1967. – 46с.
1663762
  Вайнебрг М.Ц. Хрестоматія з політичної економії / М.Ц. Вайнебрг. – Київ, 1966. – 360с.
1663763
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : для системи парт. навч. / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1967. – 218 с.
1663764
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : на допомогу слухачам шкіл основ марксизму-ленінізму / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1969. – 224 с.
1663765
   Хрестоматія з політичної економії. – К, 1991. – 99с.
1663766
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 1-5. – 1991. – 95с.
1663767
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 12-17. – 1991. – 100с.
1663768
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 18-21. – 1991. – 82с.
1663769
   Хрестоматія з правознавства : Посібник до занять з правознавства. – К. : Юрінком, 1996. – 560с. – ISBN 5-7707-9772-Х
1663770
   Хрестоматія з правознавства : Збірник нормативних документів. – 2-е видання, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 704с. – ISBN 966-7302-13-X
1663771
   Хрестоматія з правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – ISBN 966-667-073-9


  Містить чиння нормативні акти або витяги з них з широкого кола політичних, економічних, соціальних та іньших питань
1663772
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 219с.
1663773
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1663774
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1663775
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1663776
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1663777
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1964. – 363с.
1663778
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1965. – 362с.
1663779
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1974. – 461с.
1663780
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1975. – 461с.
1663781
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1663782
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1663783
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1981. – 456 с.
1663784
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1987. – 477с.
1663785
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1989. – 574с.
1663786
   Хрестоматія з суспільствознавства. – К, 1979. – 456 с.
1663787
  Левінська С.І. Хрестоматія з сучасної польської літератури / С.І. Левінська. – Київ, 1970. – 150с.
1663788
  Нестеровський П.П. Хрестоматія з теорії драми : Особливості драматургічного мистецтва в історичному розвитку. Від античних часів до початку 19 ст. / П.П. Нестеровський. – Київ, 1978. – 181с.
1663789
   Хрестоматія з теорії драми. – Київ, 1988. – 224с.
1663790
  Іваницький А.І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. кульутри і мистец. I-IV рівнів акредитації / А.І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 519, [1] с. : ноти. – Алф. покажч. пісень: с. 514-519. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-139-9
1663791
  Павленко І.Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства : навч. посібник для студентів муз.-фольклор. і філол. спец. ВНЗ / І.Я. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : ноти. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-685-8
1663792
  Вовк П.В. Хрестоматія з української дитячої літератури / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Київ, 1964. – 447с.
1663793
   Хрестоматія з української дитячої літератури для педучилищ. – К, 1955. – 336с.
1663794
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1935. – 112с.
1663795
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К.-Х., 1939. – с.
1663796
  Падалка І Н. Хрестоматія з української літератури / І Н. Падалка. – 2-е вид. – К, 1939. – 256с.
1663797
  Волков Р.І. Хрестоматія з української літератури / Р.І. Волков, М. Устенко. – Вид. 4-е. – Київ, 1941. – 328с.
1663798
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1947. – 340 с.
1663799
   Хрестоматія з української літератури. – К.-Х., 1949. – с.
1663800
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1951. – с.
1663801
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1663802
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1663803
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1953. – с.
1663804
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1954. – 536с.
1663805
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1954. – с.
1663806
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський ; за заг. ред. О.І. Білецького. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа,, 1954. – 356 с.
1663807
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і проф. П.К. Волинський. – Вид. 9-е. – Київ : Радянська школа,, 1955. – 352 с.
1663808
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1955. – с.
1663809
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1955. – 416с.
1663810
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1955. – с.
1663811
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1663812
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1663813
   Хрестоматія з української літератури : 7 кл. – 2-е вид. – Київ, 1957. – с.
1663814
   Хрестоматія з української літератури : 5 кл. – 6-е вид. – Київ, 1957. – с.
1663815
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1958. – с.
1663816
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – с.
1663817
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – 264с.
1663818
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкував акад. АН УРСР О.І. Білецький. – Вид. 12-е. – Київ : Радянська школа, 1958. – 348 с.
1663819
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – с.
1663820
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – 264с.
1663821
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1959. – с.
1663822
  Жук Н.Й. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої шк. / упор. Н.Й. Жук. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1959. – 199 с.
1663823
   Хрестоматія з української літератури. – 6-е вид. – К, 1960. – с.
1663824
  Білова В.С. Хрестоматія з української літератури : учб. посіб. для серед. спец. учб. закладів / В.С. Білова. – 2-е вид., перероб. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 728 с.
1663825
   Хрестоматія з української літератури. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0096-0, 966-00-0112-6
Кн. 1. – 1997. – 504с.
1663826
   Хрестоматія з української літератури (XX ст.) : Для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1663827
   Хрестоматія з української літератури (ХІХ-ХХ століття) : Для учнів 5-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 808с. – ISBN 966-95175-1-6
1663828
   Хрестоматія з української літератури (ХХ століття) : для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1663829
   Хрестоматія з української літератури в Канаді 1897 - 2000. – Едмонтон : Слова, 2000. – 632с. – ISBN 0-919867-00-9
1663830
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для 6 класу середьної школи / Є.П. Кирилюк. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 140 с.
1663831
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для середьної школи / Є.П. Кирилюк. – Київ
Ч. 2. – 1935. – 140 с.
1663832
  Бернштейн М. Хрестоматія з української літератури для сьомого класу середньої школи : для 7-го класу серед. школи / упоряд.: М. Бернштейн, Т. Бугайко, Ф. Бугайко. – 6-те вид. – Київ : Радянська школа, 1949. – 380 с.
1663833
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1663834
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1663835
   Хрестоматія з української літератури.. – Київ : Наукова Думка. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00128 (Т.2))
Кн. 2 : Нова українська література. Новітня українська література. – 1999. – 512с.
1663836
   Хрестоматія з української літератури. : Для учнів 10 кл. середн. загальноосвіт. шк. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-5-9
1663837
   Хрестоматія з української літератури. 7 клас. Позакласне читання.. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 128с. – ISBN 966-562-193-9
1663838
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1938. – 460с.
1663839
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 3. – Київ, 1940. – 476с.
1663840
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 4. – Київ, 1941. – 504с.
1663841
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 7. – Київ, 1949. – 376с.
1663842
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – 8-е вид., доп. – Київ, 1950. – 424с.
1663843
   Хрестоматія з української літератури.Для учнів 8-9 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-4-0
1663844
   Хрестоматія з української народної творчості. – К, 1952. – 332с.
1663845
   Хрестоматія з української народної творчості. – К : Радянська школа, 1959. – 332с.
1663846
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – К., 1937. – 366с.
1663847
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – Київ, 1955. – 319с.
1663848
  Тарасов К.Г. Хрестоматія з фізичної географії : Західна Європа. Посібник для вчителів / К.Г. Тарасов, Е.П. Романова. – Київ : Радянська школа, 1974. – 309с.
1663849
  Максимов М.О. Хрестоматія з фізичної географії : Посібібник для вчителів / М.О. Максимов. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240с.
1663850
   Хрестоматія з фізичної географії СРСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 262с. : іл.
1663851
  Бершадська Т.В. Хрестоматія з фізичної географії України. 8 клас : Посібник для вчителів / Т.В. Бершадська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160 с. – ISBN 966-562-129-7
1663852
  Гвоздецький Н.А. Хрестоматія з фізичної географії. Африка. Австралія. Океанія, Антарктида. Америка : Посібник для вчителів / Н.А. Гвоздецький. – Київ : Радянська школа, 1973. – 480с.
1663853
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас : [посібник] / [авт.-упоряд.: Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (116)). – ISBN 978-617-00-1882-3
Ч. 1. – 2013. – 126, [2] с. : іл.
1663854
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас / [авт.-упоряд. А.П. Гриценко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1911-0
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127
1663855
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1567-9
Ч. 1. – 2012. – 124, [4] с.
1663856
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (108)). – ISBN 978-617-00-1662-1
Ч. 3. – 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-110
1663857
   Хрестоматія із зоології. – Київ : Радянська школа, 1988. – 271с.
1663858
   Хрестоматія китайської літератури (3-6 ст.) : навчальний посібик для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; [ упоряд. Я.В. Шекера ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 194 с. – Шифр. дубл. 8сх(082) Хрес. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-276-8
1663859
   Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до III ст. н. е.) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера ; відп. ред. Я. Шекера]. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 231-232. - Імен. покажч.: с. 233-236. – Бібліогр.: с. 237-252 та в підрядк. прим. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-103-7
1663860
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – Київ
2. – 1940. – 535с.
1663861
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
1. – 1947. – 247с.
1663862
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
2. – 1948. – 220с.
1663863
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Львів
3. – 1949. – 400с.
1663864
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / упорядкував П.Д. Тимошенко. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1959. – 359, [1] с.
1663865
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ
Ч. 2. – 1961. – 346 с.
1663866
   Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – Київ : Фоліант, 2004. – 387 с. – ISBN 966-8474-22-8


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1663867
  Дем"янишин В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 158-162. – ISSN 1818-5754


  Об"єктивний хід історії, відновлення історичної справедливості стосовно становлення та розвитку вітчизняної фінансової науки підтвердилися виходом у світ упорядкованого авторським колективом за редакцією д. е. н., проф. В. М. Федосова унікального ...
1663868
  Дорошкевич О.К. Хрестоматія по історії української літератури : Для стаpших класів гімназій, учительських семінаpій, учительських інститутів та самоосвіти / [Уклад., авт. пеpедм. й поясн.] Ол. Доpошкевич і Л. Білецький. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Дніпp. Союза Спожив. Т-в]
Т. 1, кн. 1 : Стаpодавній пеpіод (ХI-ХIII століття). – 1918. – 177 с.: іл. – Hа тит. аpк. та обкл. О. Доpошкевич і Л. Білецький зазначені як авт. - Hа обкл.: Т. 1, (!)вип. 1. – Бібліогр.: с. 173-174


  Авт. поет. твоpів, pозвідок з літеpатуpознавства, мистецтвознавства, мовознавства: О.О. Шахматов, С.О. Єфpемов, О.К. Толстой, І.Я. Фpанко, К.В. Шиpоцький, М.H. Спеpанський, В.Г. Щуpат, С.В. Руданський, М.К. Воpоний. - Пеp. з цеpковнослов., pос. П.О. ...
1663869
  Сумцов М., Плевако М., Багалій Д. Хрестоматія по українській літературі : для народніх вчителів, шкіл учительских та середніх і для самоосвіти / зложили: М. Сумцов і М. Плевако при участі Д. Багалія. – [Харків] : Союз. – (Шкільно-педагогична бібліотека / під ред. Д.Г. Панадіаді і О.Н. Синявського)
Ч. 1 : Народна словесність і стара література (XI-XVIII століття) / проф. М. Сумцов. – 1918. – 152 с.
1663870
  Сумцов М. Хрестоматія по українському письменству / проф. М. Сумцов. – 3-є вид, поширене. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво
Т. 1 : Народна словесність. Письменство XI-XVIII в.в. – 1922. – 217, [3]с.
1663871
   Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану / [уклад. І. Гаврада ; ред. Є. Олійник]. – Чернівці : [б. в.], 2014. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1663872
  Спіжевський І.І. Хрестоматія радіолюбителя / І.І. Спіжевський, В.О. Бурлянд. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1960. – 303 с.
1663873
  Бурлянд В.О. Хрестоматія радіолюбителя / В.О. Бурлянд, І.П. Жеребцов. – Київ, 1973. – 384 с.
1663874
  Сенюта І. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров"я (окремі аспекти) / І. Сенюта, Н. Скрипець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Міжнародна практика".
1663875
  Шевко А.Ф. Хрестоматія спецтекстів для студентів фізичного факультету. / А.Ф. Шевко. – Ужгород, 1972. – 43с.
1663876
  Михальова Е.С. Хрестоматія текстів по спеціальности студентів-біологів на англ. мові. Навч. посібник. / Е.С. Михальова. – Ужгород, 1972. – 96с.
1663877
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України. – Філадельфія-Торонто, 1986. – 320с.
1663878
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси - України = Anthology to commemorate the millennium of Rus"-Ukraine"s acceptance of Christianity. – Філядельфія- Торонто : С.К.В.О.Р., 1986. – 319с. – ISBN 0-920365-34-5
1663879
  Шреєр-Ткаченко Хрестоматія української дожовтневої музики / Шреєр-Ткаченко. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ
1. – 1974. – 270с.
1663880
  Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка; Ігор Павлюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 428с. – ISBN 966-8770-07-2
1663881
   Хрестоматія української літератури 20 століття. – 2-ге доп., переробл. вид. – Нью-Йорк : Вид-во Шкільної Ради при УККА, 1997. – 400 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
1663882
   Хрестоматія української літератури та літературної критики 19 ст. : У 3-х книгах: Навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.1. – 1996. – 584с.
1663883
  Гаєвська Надія Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. : (у 3-х кн.) : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів / Гаєвська Надія. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн. 2. – 1996. – 712 с.
1663884
  Гаєвська Н. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. : (у 3-х кн.) : навч. посібник для студ. гуманіт. фак-тетів вищих закладів, вчителів / Н. Гаєвська. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн. 3. – 1997. – 816 с.
1663885
   Хрестоматія української релігійної літератури. – Мюнхен
2. – 1988. – 550с.
1663886
  Рудченко П.О. Хрестоматія хорових творів для вчителів співів і студе. пед. ін-тів. / П.О. Рудченко, В.М. Лужний. – К., 1965. – 244с.
1663887
  Гейм С. Хрестоносці / С. Гейм. – Ужгород, 1951. – 652с.
1663888
  Сенкевич Г. Хрестоносці : роман / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. С. Ковганюка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 731 с.
1663889
  Сенкевич Г. Хрестоносці : Роман / Г. Сенкевич; Пер. з польської Ковганюка С. – Київ : Дніпро, 1965. – 702с.
1663890
  Пивовар С.Ф. Хрестоносці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 399-400. – ISBN 966-642-073-2
1663891
  Брязгунов Ю. Хрестоносці з роду Ярослава Мудрого / Юрій Брязгунов. – Київ : [б. в.], 2023. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95
1663892
  Щербань А.Л. Хрестоподібні знаки на традиційній кераміці Лівобережної України: історія й семантика // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 83-90
1663893
  Краснопольська Т.С. Хрестоподібні хвилі у прямокутному каналі скінченних розмірів / Т.С. Краснопольська, В.М. Спектор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нову математичну модель збудження хрестоподібних хвиль на вільній поверхні рідини у прямокутному канапі скінченної довжини та запропоновано методику отримання рішення, яке описує безпосередню перекачку енергії від хвилепродуктора в ...
1663894
  Брат В.І. Хрещате : новели й образи / В.І. Брат. – Луцьк : Вежа, 2001. – 62 с. – ISBN 966-600-004-0
1663895
  Доріченко О.В. Хрещатий яр : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Український письменник, 1993. – 143 с.
1663896
  Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941-43) : роман-хроніка / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1956. – 488 с.
1663897
  Матушкевич А.О. Хрещатик / А.О. Матушкевич. – Київ, 1950. – 116 с.
1663898
   Хрещатик : Культорологічний путівник. – Київ : Амадей, Град, 1997. – 160с. – ISBN 966-95281-1-9; 966-95281-0-0
1663899
   Хрещатик. – Київ, 2000
1663900
   Хрещатик. – Київ
4 серпня (№ 85). – 2000. – 16 с.
1663901
   Хрещатик. – Київ
25 лютого (№ 22). – 2000
1663902
   Хрещатик. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000. – 32 с.
1663903
   Хрещатик. – Київ, 2001
1663904
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
2 квітня (№ 45). – 2013. – 8 с.
1663905
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 травня (№ 65). – 2013. – 8 с.
1663906
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
14 січня (№ 2). – 2014. – 8 с.
1663907
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
15 жовтня (№ 150). – 2014. – 8 с.
1663908
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
16 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1663909
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
18 листопада (№ 169). – 2014. – 8 с.
1663910
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 листопада (№ 153). – 2015. – 8 с.
1663911
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 145). – 2015. – 8 с.
1663912
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 лютого (№ 28). – 2015. – 24 с.
1663913
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 червня (№ 59). – 2016. – 16 с.
1663914
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 88). – 2016. – 16 с.
1663915
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 травня (№ 56). – 2016. – 16 с.
1663916
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 вересня (№ 105). – 2016. – 16 с.
1663917
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 квітня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1663918
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 січня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1663919
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
01 серпня (№ 82). – 2018. – 4 с.
1663920
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 листопада (№ 119). – 2018. – 8 с.
1663921
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 жовтня (№ 106). – 2018. – 4 с.
1663922
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 квітня (№ 36). – 2018. – 4 с.
1663923
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 квітня (№ 37). – 2018. – 4 с.
1663924
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 травня (№ 48). – 2018. – 4 с.
1663925
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 липня (№ 70). – 2018. – 8 с.
1663926
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 вересня (№ 95). – 2018. – 4 с.
1663927
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 жовтня (№ 107). – 2018. – 4 с.
1663928
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 грудня (№ 131). – 2018. – 4 с.
1663929
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 грудня (№ 132). – 2018. – 4 с.
1663930
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 жовтня (№ 108). – 2018. – 4 с.
1663931
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 листопада (№ 120). – 2018. – 12 с.
1663932
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 липня (№ 71). – 2018. – 4 с.
1663933
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 червня (№ 60). – 2018. – 4 с.
1663934
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 квітня (№ 38). – 2018. – 8 с.
1663935
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 вересня (№ 96). – 2018. – 8 с.
1663936
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 листопада (№ 121). – 2018. – 16 с.
1663937
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 грудня (№ 133). – 2018. – 4 с.
1663938
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 серпня (№ 85). – 2018. – 8 с.
1663939
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
09 листопада (№ 122). – 2018. – 4 с.
1663940
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
9 жовтня (№ 109). – 2018. – 36 с.
1663941
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 жовтня (№ 110). – 2018. – 4 с.
1663942
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 серпня (№ 86). – 2018. – 12 с.
1663943
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 липня (№ 72). – 2018. – 4 с.
1663944
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 квітня (№ 39). – 2018. – 4 с.
1663945
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 травня (№ 50). – 2018. – 4 с.
1663946
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 вересня (№ 97). – 2018. – 16 с.
1663947
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 грудня (№ 134). – 2018. – 4 с.
1663948
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 грудня (№ 135). – 2018. – 4 с.
1663949
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 жовтня (№ 111). – 2018. – 4 с.
1663950
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 червня (№ 62). – 2018. – 8 с.
1663951
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 листопада (№ 123). – 2018. – 4 с.
1663952
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 квітня (№ 40). – 2018. – 8 с.
1663953
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 грудня (№ 136). – 2018. – 4 с.
1663954
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 листопада (№ 124). – 2018. – 4 с.
1663955
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1663956
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 травня (№ 52). – 2018. – 4 с.
1663957
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 листопада (№ 125). – 2018. – 4 с.
1663958
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 жовтня (№ 112). – 2018. – 4 с.
1663959
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 89). – 2018. – 16 с.
1663960
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 квітня (№ 41). – 2018. – 4 с.
1663961
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 квітня (№ 42). – 2018. – 4 с.
1663962
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 травня (№ 53). – 2018. – 8 с.
1663963
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 липня (№ 76). – 2018. – 4 с.
1663964
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 грудня (№ 137). – 2018. – 16 с.
1663965
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 грудня (№ 138). – 2018. – 4 с.
1663966
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 жовтня (№ 113). – 2018. – 40 с.
1663967
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 червня (№ 65). – 2018. – 8 с.
1663968
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 вересня (№ 101). – 2018. – 4 с.
1663969
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 червня (№ 66). – 2018. – 40 с.
1663970
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 липня (№ 77). – 2018. – 4 с.
1663971
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 листопада (№ 126). – 2018. – 4 с.
1663972
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 квітня (№ 43). – 2018. – 20 с.
1663973
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 листопада (№ 127). – 2018. – 4 с.
1663974
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 вересня (№ 102). – 2018. – 4 с.
1663975
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 серпня (№ 91). – 2018. – 16 с.
1663976
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 грудня (№ 139). – 2018. – 88 с.
1663977
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 листопада (№ 128). – 2018. – 72 с.
1663978
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 114). – 2018. – 16 с.
1663979
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 травня (№ 55). – 2018. – 8 с.
1663980
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 жовтня (№ 115). – 2018. – 12 с.
1663981
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 квітня (№ 44). – 2018. – 4 с.
1663982
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 квітня (№ 45). – 2018. – 4 с.
1663983
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 травня (№ 56). – 2018. – 16 с.
1663984
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 липня (№ 79). – 2018. – 4 с.
1663985
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 вересня (№ 103). – 2018. – 8 с.
1663986
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 вересня (№ 104). – 2018. – 4 с.
1663987
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 жовтня (№ 116). – 2018. – 12 с.
1663988
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 листопада (№ 129). – 2018. – 4 с.
1663989
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 грудня (№ 140). – 2018. – 4 с.
1663990
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 липня (№ 80). – 2018. – 8 с.
1663991
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 квітня (№ 46). – 2018. – 4 с.
1663992
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 серпня (№ 92). – 2018. – 4 с.
1663993
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 вересня (№ 105). – 2018. – 4 с.
1663994
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 грудня (№ 141). – 2018. – 148 с.
1663995
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
29 серпня (№ 93). – 2018. – 4 с.
1663996
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 листопада (№ 130). – 2018. – 8 с.
1663997
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 жовтня (№ 117). – 2018. – 16 с.
1663998
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 квітня (№ 47). – 2018. – 4 с.
1663999
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 жовтня (№ 118). – 2018. – 4 с.
1664000
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 липня (№ 81). – 2018. – 4 с.
<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,