Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>
1664001
  Воробьева Н.Н. "Честолюбивые замыслы от меня далеки, но мне совсем не все равно, что скажет обо мне потомство..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 25-29. – ISSN 0321-0626


  Участие И. В. Гурко в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
1664002
  Рильський М. "Честь його пам"яті " // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 8 жовтня (№ 192)


  До 180-річчя від дня народженнчя Тадея Рильського. У статті зазначається вплив на долю В. Антоновича знайомство з родиною Рильських. У студентському середовищі Університету св. Володимира, що гуртувалося навколо Антоновича, ширився пуризм - непрйняття ...
1664003
  Овсієко В. "Честь народу складається з гідності кожного з нас" / спілкувалася Г. Безкоровайна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 26 липня (№ 13/14). – С. 2-3


  Помер Василь Овсієко - колишній в"язень ГУЛАГУ, відомий дисидент та філолог. Василь Васильович записав кілька сотень спогадів українських політв"язнів, упорядкував і видав чимало книжок про про Української Гельсінської Групи, написав довідки про членів ...
1664004
  Нечиталюк М. "Честь праці!" : Академік Михайло Возняк у спогадах та публікаціях / М. Нечиталюк; ЛНУ ім.І.Франка. Ін-тут франкознавства. Фак-тет журналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 424с. – ISBN 966-613-020-3
1664005
   "Честь Юрія Шевельова не потребує захисту. Відтепер захисту потребує честь Харкова" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Відомі інтелектуали закликали не миритися з правлінням агресивного хамства ані в Харкові, ані в усій державі.
1664006
   "Четверта колона". Свобода та залежність мас-медіа в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 1997. – 248с. – (Демократія в Україні). – ISBN 966-7078-10-8
1664007
  Рябчук М. "Четверта свобода": вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом - проблеми і перспективи / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2006. – 84с. – ISBN 966-7048-50-0
1664008
  Лопух В. "Четверта хвиля" іміграції до США: причини і мотивації // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44-53.
1664009
  Лукашук И.И. "Четвертая власть" и международное право // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.12-20. – ISSN 1812-3910
1664010
  Даниленко Василь "Четвертий поділ" Польщі і встановлення радянського тоталітарного режиму в Західній Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 59-79
1664011
  Идрис Ю. "Четвертый пациент", и другие рассказы / Ю. Идрис. – М, 1960. – 136с.
1664012
  Головина Г.И. "Четырнадцатый" сообщает / Г.И. Головина. – М., 1975. – 128с.
1664013
  Бігун О.А. "Четьї-Мінеї" у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 263-269
1664014
  Савченко І. "Четьї Мінеї" та їх автор // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 232-233. – ISSN 0869-3587
1664015
  Перова О. Чесноти і гріхи володарів Русі / Олена Перова. – Київ : Простір, 2008. – 339, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2068-05-4
1664016
  Пузанова Є.В. Чесноти шляхетної людини у Конфуція та Мен Ке // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34
1664017
  Туренко О.С. Чесноти як модуси консолідації громадської спільності в доктрині св. Томи Аквінського // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 1728-3671
1664018
  Ткачук А. Чесный исполнитель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Наличие здоровой конкуренции между государственными и частными исполнителями - залог улучшения качества предоставления услуги конечному потребителю
1664019
  Курчатов В.И. Чесотка сельскохозйственных животных и борьба с ней / В.И. Курчатов. – Симферополь, 1954. – 32с.
1664020
  Дубинин В.В. Чесоточные клещи : их биология, вред в сельском хозяйстве,меры профилактики и борьбы с ними / В.В. Дубинин. – Москва, 1954. – 172с.
1664021
  Музей антропологии и этнографии (Петербург) Чествование памяти А.С. Пушкина Императорскою Академией наук в сотую годовщину дня его рождения : май 1899 г. : [речи, приветствия и др. материалы]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [3], 110 с., 1 л. ил.
1664022
   Чествование профессора С.Г. Навашина по случаю 25-летия его научно-педагогической деятельности. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1909. – [2], 25 с., 1 л. портр. (фронт.)
1664023
  Лебедев В.А. Чествование пятидесятилетней ученой деятельности академика и заслуженного профессора Федора Ивановича Буслаева / О. N. // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 26 с.
1664024
   Чествование столетней годовщины рождения великого русского писателя Н.В. Гоголя (1809-1909) в Киевском реальном училище 20 марта, 11 и 12 апреля 1909 г.. – Киев : Тип. 1-й Киевской артели печ. дела, 1909. – 56 с., ил.
1664025
  Михайлова Е. Честна дума / Е. Михайлова. – Пловдив, 1965. – 108с.
1664026
  Мартынов Семен Честная куртизанка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 30-31 : фото
1664027
  Михайлик Ю.Н. Честно и храбро / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1988. – 419с.
1664028
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Москва, 1959. – 190с.
1664029
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Москва, 1963. – 159с.
1664030
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Москва, 1963. – 391-526с.
1664031
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Красноярск, 1980. – 152с.
1664032
  Воробьев В. Честное пионерское / В. Воробьев. – Молотов, 1955. – 80с.
1664033
  Логутков А.И. Честное пионерское / А.И. Логутков. – Тула, 1964. – 135с.
1664034
  Лесков Н.С. Честное слово / Н.С. Лесков. – Москва, 1988. – 345с.
1664035
   Честное слово. – Л, 1989. – 154с.
1664036
  Филиппович А.С. Честное слово, я - мальчишка! / А.С. Филиппович. – Москва, 1981. – 235 с.
1664037
  Пантелеев Л. Честное слово: Рассказы / Л. Пантелеев. – Москва, 1963. – 671с.
1664038
  Пантелеев Л. Честное слово: Рассказы и сказка. / Л. Пантелеев. – М., 1980. – 31с.
1664039
  Шимановский Д.С. Честность - моральный принцип и качество личности. / Д.С. Шимановский. – М., 1975. – 64с.
1664040
  Финн К.Я. Честность / К.Я. Финн. – М, 1950. – 80с.
1664041
  Егиазаров А.С. Честность / А.С. Егиазаров. – Москва, 1962. – 32с.
1664042
  Калымов А.А. Честность и правдивость как принцип коммунистической нравственности : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Калымов А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 28л.
1664043
  Чистяков И.В. Честность и правдивость, простота и скромность. / И.В. Чистяков. – Краснодар, 1962. – 28с.
1664044
  Комов В.Е. Честность на балансе. / В.Е. Комов. – М., 1966. – 136с.
1664045
  Винниченко В.К. Честность с собой : Записки курносого Мефистофеля / В.К. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1991. – 464с. – (Забытая книга)
1664046
  Винниченко В.К. Честность с тобой : Повесть / В.К. Винниченко. – 255с.
1664047
  Ефимов С.Г. Честность, правдивость, принципиальность / С.Г. Ефимов. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1962. – 25, [3] с.
1664048
  Каррион М. Честные / М. Каррион. – М., 1982. – 591с.
1664049
  Федоров Николай Честные выборы. Когда это было и было ли вообще. Избирательная законность // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 92-97 : фото
1664050
  Шифрин Митхаил Честные лица заверяют подпись директора банка / Шифрин Митхаил, Мартинелло Пьер // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 76-83 : рис.
1664051
  Блик О. Честный вор / Оливер Блик ; [ред. Т. Саркитова ; пер. В. Вебера] // Детектив США : [сборник]. – Москва : RENAISSANCE ; EWO-S&D, 1991. – Вып. 2 : / [ред. Т. Саркитова ; пер.: Н. Рудницкая, А. Репко, И. Мажирин, В. Вебер]. – С. 95-196. – ISBN 5-7664-0447-6
1664052
  Янсон Туве Честный обман / Янсон Туве. – Москва, 1987. – 376с.
1664053
  Феофанов Ю.В. Честный рубль / Ю.В. Феофанов. – М, 1977. – 128с.
1664054
  Фадеев В.А. Честный труд охраняется законом / В.А. Фадеев. – Минск, 1989. – 111с.
1664055
  Капустина В. Честный улов : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 86-88. – ISSN 0130-7673
1664056
  Дроботов В.Н. Честный хлеб / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1966. – 79 с.
1664057
  Рубинштейн Л.В. Честный Эйб / Л.В. Рубинштейн. – Москва, 1964. – 255с.
1664058
  Вересаев В.В. Честным путем : (Конец Александры Михайловны) : повесть / В. Вересаев. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1903. – 67 с. – 2-я ч. романа "Два конца"
1664059
  Герліх Гюнтер Честолюбні / Герліх Гюнтер. – К., 1962. – 189с.
1664060
   Честотен речник на вапцаровата поезия / Г.В. Крилова, А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова; Г.В. Крилова, А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Международен семинар по български език и култура; Ред. П. Тодоров. – Велико Търново : Абагар, 1996. – 288 с. – ISBN 954-427-245-3
1664061
  Винниченко В.К. Честь / В.К. Винниченко. – Харків : Рух, 1927. – 16с.
1664062
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; пер. с татар. Н.Чертовой. – Казань : Татгосиздат, 1949. – 300 с.
1664063
  Баширов Г.Б. Честь / Г.Б. Баширов. – М, 1951. – 331с.
1664064
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 348 с.
1664065
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 340 с.
1664066
  Баширов Г. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань, 1956. – 320 с.
1664067
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 351 с.
1664068
  Гончаренко Г.И. Честь / Г.И. Гончаренко. – Москва, 1957. – 344с.
1664069
  Баширов Г. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 335 с.
1664070
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – М, 1962. – 503с.
1664071
  Мединський Г. Честь / Г. Мединський. – Київ : Молодь, 1962. – 442 с.
1664072
  Пурэв Ж. Честь / Ж. Пурэв. – Москва : Художественная литература, 1964. – 327 с.
1664073
  Пурс Л. Честь / Лаймонис Пурс;. – Москва, 1964. – 327 с.
1664074
  Насыров К. Честь / К. Насыров. – Душанбе, 1965. – 150 с.
1664075
  Баширов Г. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 334 с.
1664076
  Медынский Г.А. Честь : Роман / Г.А. Медынский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 464с.
1664077
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – Сыктывкар, 1975. – 446с.
1664078
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – Москва : Современник, 1976. – 446с.
1664079
  Баширов Г.Б. Честь : роман. повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Современник, 1976. – 334 с.
1664080
  Усманов У. Честь : рассказы / Уктам Усманов ; пер. с узб. С.Алиевой. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 131 с.
1664081
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – Киев, 1981. – 448 с.
1664082
  Пурэв Ж. Честь : повесть // Путь / Банзрагч Намсарайн. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 273-458. – (Библиотека монгольской литературы)
1664083
  Колісниченко А.І. Честь : новели / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1986. – 287 с.
1664084
  Греба В.М. Честь / В.М. Греба. – Ужгород, 1987. – 260с.
1664085
  Пиляр Ю.Е. Честь / Ю.Е. Пиляр. – М, 1987. – 430с.
1664086
  Баширов Г.Б. Честь : роман. повесть / Гумер Баширов; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советская Россия, 1988. – 527 с. – в изд. также: Додгое-долгое детство / М. Карим
1664087
  Слонова Н.И. Честь актерская / Н.И. Слонова. – М : Искусство, 1966. – 236 с.
1664088
  Романюк П.М. Честь будівничого / П.М. Романюк. – Львів, 1974. – 112с.
1664089
  Экштейн И. Честь в философии и в праве / [соч.] Проф. И. Экштейна ; (пер. с нем. Б.Л. Г-ча [Бориса Лукьяновича Гурвича]). – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича ; [Типо-лит. К.Л. Пентковского], 1895. – [6], 149 с. – (Юридическая библиотека ; № 1)


  Пер. Гурвич Борис Лукьянович На тит. л. фам. О. Плеваки
1664090
  Экштейн И. Честь в философии и в праве / [соч.] Проф. И. Экштейна ; (пер. с нем. Б.Л. Г-ча [Бориса Лукьяновича Гурвича]). – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича ; [Типо-лит. К.Л. Пентковского], 1895. – [6], 149 с. – Конволют. - Пер.: Общественное мнение / Ф. Гольцендорфа. – (Юридическая библиотека ; № 1)


  Пер. Гурвич Борис Лукьянович На форзаце фамилия: Е. Спекторского
1664091
  Жулинський М. Честь вам і хвала, дорогий майстре! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 6-7


  Йосипові Струцюку з нагоди його ювілею.
1664092
  Воинов А.И. Честь гвардейца / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 49с.
1664093
  Пеннанен Э. Честь женщины / Э. Пеннанен. – М, 1977. – 292с.
1664094
  Первенцев А.А. Честь змолоду / А.А. Первенцев. – Київ, 1949. – 436 с.
1664095
   Честь и авторитет коммуниста : Статьи, беседы, корреспонденция, очерки, письма. – Москва : Правда, 1986. – 351 с.
1664096
  Боссерт В.Д. Честь и дело / В.Д. Боссерт. – Москва : Издательство Агентства "Яхтсмен", 1994. – 208 с.
1664097
  Иванов Е. Честь и долг / Е. Иванов. – Москва, 1987. – 494с.
1664098
  Стремякова И.Р. Честь и достоинство -- категории марксистской этики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стремякова И.Р.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1664099
  Суптель Ж.А. Честь и достоинство как моральная ценность личности. : Автореф... канд. филос.наук: / Суптель Ж.А.; АН УССР. Секция обществ. наук. – К., 1965. – 17л.
1664100
   Честь и мужество. – Куйбышев, 1981. – 269с.
1664101
   Честь и слава - по труду. – М, 1984. – 295с.
1664102
  Носов В.Б. Честь и слава - по труду / В.Б. Носов. – М, 1986. – 63с.
1664103
   Честь и слава - по труду. – Москва, 1987. – 252с.
1664104
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 714с.
1664105
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 637с.
1664106
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – Рига, 1990. – 630с.
1664107
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 112с.
1664108
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М
2. – 1990. – 111с.
1664109
  Пикуль В.С. Честь имею. Миниатюры / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 672с. – ISBN 5-7838-0155-0
1664110
  Оніщенко Н.М. Честь і гідність особи: декларації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1664111
  Рибалка В. Честь і гідність особистості у духовному, культурологічному та аксіологічному контексті соціалізації і ресоціалізації людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-45. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються феномени честі та гідності особистості як духовні, культурологічні та аксіологічні фактори соціалізації молоді. The article examines the phenomena of honor and dignity as a spiritual, cultural and axiological socialization ...
1664112
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664113
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (52). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664114
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (53). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664115
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (55). – 2015. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664116
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (56). – 2016. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664117
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (57). – 2016. – 67 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664118
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (59). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664119
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (60). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664120
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (61). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664121
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (62). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664122
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (63). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664123
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (64). – 2018. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664124
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (65). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664125
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (66). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664126
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (67). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664127
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (68). – 2019. – 123, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664128
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (69). – 2019. – 115, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664129
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (70). – 2019. – 139, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664130
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (71). – 2019. – 139, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664131
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (72). – 2020. – 91, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664132
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (73). – 2020. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664133
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (74). – 2020. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664134
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (75). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664135
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (76). – 2021. – 151, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664136
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (77). – 2021. – 111, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664137
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (78). – 2021. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664138
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (79). – 2021. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1664139
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (80). – 2022. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1664140
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (81). – 2022. – 151, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1664141
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (82). – 2022. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1664142
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (83). – 2022. – 151, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1664143
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (84). – 2023. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1664144
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (85). – 2023. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1664145
  Данченко М.І. Честь і обов"язок / М.І. Данченко. – Київ, 1967. – 207с.
1664146
  Івашкевич Я. Честь і слава / Я. Івашкевич. – К
1. – 1966. – 448с.
1664147
  Івашкевич Я. Честь і слава / Я. Івашкевич. – К
2. – 1966. – 398с.
1664148
  Івашкевич Я. Честь і слава / Я. Івашкевич. – К
3. – 1966. – 355с.
1664149
  Пиріг Л. Честь і шана імені та пам"яті Тараса Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2009 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, О. Виноградова [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 35-39
1664150
  Рильський М. Честь його пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 8-9


  "Честь його пам"яті!" Ці слова Леся Українка присвятила Тадею Розеславовичу Рильському (1841—1902 рр.). В її вислові не тільки посмертна данина пам"яті, а й вияв високої шани та захоплення життям цієї людини....Необхідно зазначити вплив на долю Тадея ...
1664151
  Рильський М. Честь його пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 8-9


  Життєвий шлях Тадея Рильського.
1664152
  Маннинова Х. Честь как категория марксистско-лениниской этики : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Маннинова Х.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1970. – 20л.
1664153
  Шестакова В.Е. Честь как общественное признание нравственного достоинства личности : Дис... канд. филос.наук: / Шестакова В.Е.; МВ и ССО УССР. ИПК препод. обществ. наук. при КГУ. – Киев, 1973. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
1664154
  Бедзик Ю.Д. Честь мені дорожча : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1967. – 304 с.
1664155
  Бедзик Ю.Д. Честь мені дорожча. Сильний помсти не жадає : романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1972. – 482 с.
1664156
  Бедзик Ю.Д. Честь мне дороже : роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1967. – 347 с.
1664157
   Честь мундира : музкомедія на 3 дії з картин:. – Київ : Друк вид. "Пролетарська правда", 1938. – 22 с.
1664158
  Веньяминов В. Честь мундира / В. Веньяминов. – Москва, 1943. – 62с.
1664159
  Трифонов Г.А. Честь невесты / Г.А. Трифонов. – М, 1955. – 32с.
1664160
  Авликулов А.М. Честь палвана : повесть и рассказы / Азад Авликулов. – Ташкент : Изд-во литературы и исскуства, 1975. – 136 с.
1664161
  Агиш Сагит Честь по чести : повесть / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. Б.Павлова и Г.Шафикова. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 72 с.
1664162
  Корнеев А.А. Честь понедельнику. / А.А. Корнеев. – Волгоград, 1970. – 95с.
1664163
  Боденчук В.І. Честь прапора / В.І. Боденчук. – Київ : Здоров"я, 1987. – 160 с.
1664164
  Мартьянова Т.О. Честь праці! / Т.О. Мартьянова. – Київ, 1970. – 47с.
1664165
   Честь радянського трудівника. – К, 1962. – 88с.
1664166
  Софронов А.В. Честь рода / А.В. Софронов. – Москва, 1967. – 48с.
1664167
  Софронов А.В. Честь рода / А.В. Софронов. – Москва, 1970. – 264с.
1664168
  Потушняк Ф.М. Честь роду / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1973. – 246с.
1664169
  Міщенко Д.О. Честь роду : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1977. – 295с.
1664170
  Міщенко Д.О. Честь роду : Дилогія / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 430с. – Зміст: Честь роду; Друге заміжжя
1664171
  Мухтаров Г.М. Честь сім"ї : пьєса / Г.М. Мухтаров. – Київ : Мистецтво, 1953. – 84 с.
1664172
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Симферополь, 1941. – 352с.
1664173
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Москва : Военное издательство, 1949. – 460с.
1664174
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 440с.
1664175
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Москва-Л, 1949. – 232с.
1664176
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1962. – 487с.
1664177
   Честь смолоду. – Симферополь, 1963. – 56с.
1664178
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 424с.
1664179
   Честь смолоду. – М, 1982. – 224с.
1664180
  Компанец А.В. Честь смолоду / А.В. Компанец. – К., 1982. – 199с.
1664181
  Агатов Ю.П. Честь смолоду / Ю.П. Агатов. – Москва, 1986. – 60с.
1664182
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1987. – 413с.
1664183
   Честь смолоду. – Москва, 1988. – 366с.
1664184
  Климченко Е.И. Честь смолоду беречь / Е.И. Климченко. – Минск, 1986. – 126с.
1664185
   Честь советского труженика. – М, 1962. – 63с.
1664186
   Честь советского труженика. – Киев, 1963. – 159с.
1664187
  Рибалка В. Честь та гідність особистості // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 57-62. – ISBN 978-617-8016-45-6
1664188
  Підгородинський В.М. Честь та гідність у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 324-327. – ISBN 978-966-419-300-6
1664189
  Итигин А.С. Честь труду / А.С. Итигин. – Л., 1965. – 109с.
1664190
  Белебеха І.О. Честь України / Белебеха І.О. – Харків : Факт, 2001. – 296 с. – ISBN 966-637-037-9
1664191
   Честь флага. – М, 1958. – 64с.
1664192
   Честь флага. – М, 1979. – 79с.
1664193
  Кремер Себастьян Честь флага // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-17 : фото
1664194
  Колдунов С.А. Честь флага. / С.А. Колдунов. – Москва, 1943. – 64с.
1664195
  Філатов А. Честь чи нечисть? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 70-71 : Фото. – ISSN 0868-9644


  Про халтурні пам"ятники Т.Г. Шевченку.
1664196
  Старченко Н. Честь як регулятор повсякдення / записала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 14-15


  Історик Наталя Старченко про правову культуру Речі Посполитої.
1664197
  Старченко Н.П. Честь як регулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI - початку XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 25. – ISSN 0130-5247
1664198
  Круговых Н.П. Честь ярма не приемлет : роман / Н.П. Круговых. – Минск : Гос.изд-во БССР, 1962. – 588с.
1664199
  Круговых Н.П. Честь ярма не приемлет : роман / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 526 с.
1664200
  Штефан А. Честь, гідність і ділова репутація як об"єкти захисту в цивільному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 2. – С.24-26
1664201
  Волошенюк О. Честь, гідність і ділова репутація: поняття і порядок захисту // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 78-85
1664202
  Блюмкин В.А. Честь, достоинство, гордость / В.А. Блюмкин. – Москва : Знание, 1963. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике)
1664203
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – М, 1960. – 500с.
1664204
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Петрозаводск, 1961. – 450с.
1664205
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Алма-Ата, 1964. – 447с.
1664206
  Медынский А Г. Честь. / А Г. Медынский, . – М, 1978. – 447с.
1664207
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Кишинев, 1989. – 420с.
1664208
  Могилянський М.М. Честь. Вбивство : вибране / Михайло Могилянський. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-460-4
1664209
  Лебедев А.А. Честь: Духов.судьба и жизн.участь И.Д.Якушкина / А.А. Лебедев. – Москва, 1989. – 398с.
1664210
   Чеська допомога: підсумки і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки України відбулася спільна прес-конференція заступника міністра - керівника апарату МОН Романа Греби й заступника міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуба Дюрра щодо підсумків співпраці в рамках програми допомоги ...
1664211
  Яровий О.С. Чеська ідея слов"янської літературної взаємності на українському грунті: концепція Я. Коллара в осмисленні Т. Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-106. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Погляди Т. Шевченка на ідею всеслов"янської літературної єдності ще недостатньо досліджені, - попри, здавалося б, цілковиту їх "простоту". Український поет і мислитель значно модифікує теорію Я. Коллара, роблячи наголос на пріоритети рідного слова, ...
1664212
  Клічак Г. Чеська література 1900-1960 років в контексті європейської екзистенціальної традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 209-219


  У статті розглядаються екзистенціальні феномени в чеській літературі 1900-1960 років з естетичної і літературно-історичної точки зору. Виявлено їх схожість та відмінність з мотивами європейських екзистенціальних творів, проведено порівняння з ...
1664213
  Погребняк О. Чеська літературна україніка: традиційне осмислення і сучасні візії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
1664214
  Даниленко Л.І. Чеська мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Даниленко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид. – Київ : Довіра, 2007. – 542, [2] c. : табл,. – Бібліогр.: с. 543. – ISBN 978-966-507-216-4
1664215
  Гасіл Ї. Чеська мова для українців : підручник для студ. вищих навч. закладів / Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-501-040-2
Ч. 1. – 2011. – 296 с. : табл.
1664216
  Паламарчук О.Л. Чеська мова: крок за кроком : навчальний посібник / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Ї. Гасіл ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-312-3
1664217
  Придибайло О.М. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. XX ст. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 61-64
1664218
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.03 / Даниленко Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1664219
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія від початків (XIV ст.) до сучасності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 60-72. – Bibliogr.: Літ.: приміт.; С. 60-72; 31 поз. – ISSN 0027-2833
1664220
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 208-221. – ISSN 0027-2833
1664221
   Чеська поезія. – Київ : Держ.вид-во художньої літератури, 1964. – 587 с.
1664222
  Десятничук І. Чеська політика та імперія Габсбургів у 1914-1917 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 69-77. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1664223
   Чеська проза 60-х років 20 століття = Ceska proza 60. let 20. stoleti : навчальний посібник для студентів-славістів / МОНУ ; КНУТШ ; підготувала Оксана Палій ; ред. Ольга Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2008. – 452 с. – Парал. тит. аркуш чеською мовою. – ISBN 978-966-8847-80-6
1664224
  Лутай М. Чеська Республіка - приклад демократії в Європі // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 74-77
1664225
  Буравський О. Чеська та німецька аграрна колонізація Волині ХІХ - початок ХХ ст. / О. Буравський, Я. Цецик // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 22-26. – ISSN 1998-4634
1664226
  Паламарчук О.Л. Чеська Шевченкіана в останні десятиліття / О.Л. Паламарчук, О.А. Погребняк, Б.П. Шелест // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-715-2
1664227
  Ковальський Л. Чеське населення Волині наприкінці XIX ст. та сусідство з ним // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 193-196. – ISBN 978-966-171-783-9
1664228
  Курінна М. Чеське селянство Північного Приазов"я: історична пам"ять 1920-х років // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 128-133. – ISSN 2313-8505
1664229
  Бардигола Я.К. Чеський iстоpичний pоман. Історична проза Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1971. – 82с.
1664230
  Плужник О. Чеський досвід підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти / О. Плужник, О. Шапран // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 157-177. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1664231
  Дрбал А. Чеський і австрійський астроном, математик, геодезист і педагог професор д-р Франтішек Кодеш з Троєнгорста (1761-1831) у Львові // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 32-39. – ISSN 1819-1339
1664232
  Дрбал А. Чеський і Австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750-1814) в Галичині й у Львові // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 41-44 : фото. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1819-1339
1664233
  Бардигола Я.К. Чеський історичний роман. Історична проза Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола ; КДУ. – Київ : КДУ, 1971. – 82 с.
1664234
  Москаленко Леся Чеський Крумлов. Ведмеді з минулого : спецрепортаж.Чехія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-80 : Фото
1664235
  Пирогів Андрій Чеський Крумлов. Відродження Ренесансу : вояж-колекція / Пирогів Андрій, Сидоренко Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 82-85 : Фото
1664236
  Даниленко Л.І. Чеський паремійний фонд: культурно-історичні джерела формування і тенденції розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 184-200. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу античних і біблійних джерел чеського паремійного фонду і формою освоєння античної спадщини виділено три типи паремійних висловів, які грунтуються на принципі мотивування їх внутрішньої форми. Коротко схарактеризовано переклади ...
1664237
  Бабота Л. Чеський переклад творів Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 21-24. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У студії аналізується значення та фаховий рівень першого перекладу творів Г. Сковороди чеською мовою в 1983 році
1664238
  Бартушка Вацлав Чеський погляд на питання європейської енергетичної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10. – ISSN 1728-6220
1664239
  Брилинська Н. Чеський поетизм у контексті літературного процесу в Чехословаччині першої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-182. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1664240
  Любащенко В. Чеський реформаційний рух і православ"я: сторінка з історії Київської митрополії // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – C. 23-31. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється тема діалогу між православними і протестантами, зокрема на східних землях Речі Посполитої напр. 16-на поч. 17 ст. Показана роль у цьому діалозі гуситів і чеських братів, які вважали свою програму церковної реформи бл. до ...
1664241
  Шевчук В.І. Чеський сатиричний роман ХХ ст. / В.І. Шевчук. – К., 1978. – 275с.
1664242
  Кірсенко М.В. Чеські землі в міжнародних відносинах : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.02 / Кірсенко М.В.; НАН України. Ін-тут українськ. археограф. та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1998. – 36л.
1664243
   Чеські і словацькі прислів"я та приказки. – К, 1975. – 191с.
1664244
  Немцова Б. Чеські казки Божени Немцової / [упоряд. та пер. із чес. Микитенко О.О. ; худож. Сплавник Ю.М.]. – Київ : УкрНДІСВД, 2015. – 123, [5] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7956-28-8
1664245
   Чеські курорти в містах України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 43 : фото
1664246
  Щепакін Василь Михайлович Чеські музиканти в музичній культурі України кінця 18 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Щепакін В.М.; Харків. держ. академ. культури. – Харків, 2001. – 20 с.
1664247
   Чеські народні казки. – Київ, 1980. – 160с.
1664248
   Чеські народні казки. – К, 1990. – 140с.
1664249
  Даниленко Л.І. Чеські провербіальні трансформи: від традиції до новації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 131-135. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто проблему варіювання у сфері пареміології і термінологічного позначення цього явища. Запропоновано термінологічну дефініцію «провербіальні трансформи» як таку, що є однозначною в межах свого термінологічного поля, вирізняється точністю ...
1664250
  Кравчук Л. Чеські сторінки життя Олександра Олеся у спогадах Віктора Приходька / Л. Кравчук, Л. Козельчук // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 79-96. – ISBN 978-617-7593-44-6
1664251
  Бредіхіна Г. Чеські та словацькі біографії Л. Мосендза (1920-1940-і рр.) // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 58-63. – ISBN 978-617-7593-44-6
1664252
   Чеські та словацькі новели. – К, 1953. – 266с.
1664253
   Чеські тренди зимового сезону : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 122 : Фото
1664254
   Чеські, моравські та словацькі народні пісні. – Київ : Мистецтво, 1950. – 66 с. : нот.
1664255
  Андрейко В.І. Чесько-словацьке міждержавне співробітництво в контексті інтеграції до ЄС: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 82-89


  В статті автор розглядає основні моменти та етапи співробітництва Чеської і Словацької Республік у рамках регіонального співробітництва, взаємною міждержавною політикою, яка була спрямована на інтеграцію до ЄС, проаналізовано стан і перспективи ...
1664256
  Андрейко В. Чесько-словацький досвід розвитку транскордонного співробітництва і сучасні інтеграційні процеси в Карпатському регіоні // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 330-350. – ISBN 978-617-7333-48-6
1664257
  Кузьмин Р. Чесько-словацький корпус в подіях української національної революції (1917-1918 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто виникнення і військову діяльність Чесько-словацького корпусу на теренах України в 1917-1918 роках. Здійснено спробу виділення головних напрямів діяльності чесько-словацьких військових формувань та їх співпрацю з органами влади Центральної ...
1664258
  Боровець І.І. Чесько-словацькі суперечності у міжвоєнній Чехословаччині (1918 - 1938 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 10-12
1664259
   Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / Чеська нац. рада України ; Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та культурології НАУ. – Київ : НАУ, 2014. – 77, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1664260
  Дурова Я. Чесько-український і зворотний переклад поетичного тексту в літературній критиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 431-435. – ISBN 966-8188-10-1
1664261
   Чесько-український словник. – К
Т. 1. – 1988. – 481с.
1664262
   Чесько-український словник. – К
Т. 2. – 1989. – 711с.
1664263
   Чесько-український словник лінгвістичної термінології = Cesko-ukrajinsky slovnik lingvistickych terminu : (понад 7000 термінів) / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і допов. – Київ : Освіта України, 2015. – 241, [1] с. – Текст укр., чес. – ISBN 978-617-7241-53-8
1664264
  Даниленко Л.І. Чесько-український словник. Сучасна ділова мова = Cesko-ukrajinsky slovnik. Dnesni uredni jazyk / Л.І. Даниленко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 166с. – ISBN 966-02-1473-1
1664265
  Миронова Г. Чесько-український юридичний словник / Галина Миронова, Оксана Газдошова. – Брно : Університет імені Масарика, 2009. – 374 с. – (Spisy Masarykovy univerzity v Brne, Filozoficka fakulta ; N 378). – ISBN 978-80-210-4816-4
1664266
  Рахманов Л.Н. Чет-нечет : повести, рассказы, пьесы, воспоминания, листки календаря / Л.Н. Рахманов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 702с. – ISBN 5-265-00268-5
1664267
  Стрелкова И.И. Чет и нечет / И.И. Стрелкова. – М., 1977. – 190с.
1664268
  Леенсон И.А. Чет или нечет? Занимательные очерки по химии / И.А. Леенсон. – Москва : Химия, 1987. – 174 с.
1664269
  Генова Л. [и др.] Четата на Хаджи Димитїр и Стефан Караджа : чуждестранни документи / Л.Д. Генова [и др.]. – София : "Д-р Петїр Берон", 1988. – 328 с. – На обкл. : Доклади, донесения, инструкции, разпореждания, телеграми, писма и записки на европейски дипломати и на висши служители в Османската империя
1664270
   Четата на Христо Ботев : Сборник изследования. – Съставител и редактор Николай Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 396 с.
1664271
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpнi поклади с. Денешiв на Волинi / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1931. – 3с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди природничо-технічного відділу. 1931, №14 "Четвертинний період". Вип. 3
1664272
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpовi вапняки як агpоpудна база Волинi / В.Г. Бондарчук. – 12с. – Окр.відбиток з: Корисні копалини України: Збірник
1664273
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi поклaди Пiвнiчної Пpиазiвщини / В.Г. Бондарчук. – Київ. – 7с. – Окpемий вiдбиток
1664274
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi поклади Пiвнiчної частини УРСР. / В.Г. Бондарчук. – Київ. – 36с. – Окр.відб.з: УАН, "Четвертиний період". Вип.9
1664275
  Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фавна мч. Багачки на Полтавщинi / В.Г. Бондарчук, 1931. – 6с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди Природничо-Технічного відділу. 1931р., №14, "Четвертинний період", Вип.3
1664276
  Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фауна з теpас пониззя p. Псла / В.Г. Бондарчук. – 14с. – Окpемий вiдбиток
1664277
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – 1999. – 140 с.
1664278
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 9 : Проект "Wherever". – 2000. – 192 с.
1664279
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 10. – 2000. – 220 с.
1664280
   Четвер : часопис текстів і візії. – Львів : Кальварія, 1989-
Випуск спеціальний, святковий. – 2001. – 64 с.
1664281
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 12 : Проект "Mtv". – 2001. – 120 с.
1664282
   Четверг и новые дни. – М, 1985. – 223с.
1664283
  Ширяев П.А. Четверг наташиной жизни. / П.А. Ширяев. – Москва, 1931. – 208с.
1664284
   Четвериков Сергей Сергеевич : Биобиблиографический указатель. – Горький, 1987. – 23с.
1664285
  Наглер Л.Г. Четверитичная структура ксантиноксидазы из молока : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Наглер Л.Г. ; МГУ. – Москва, 1976. – 12 с.
1664286
  Харман Г. Четверица Хайдеггера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 56-65. – ISSN 1606-951Х
1664287
  Ремез О.Я. Четверка в четверти / О.Я. Ремез. – М, 1971. – 144с.
1664288
  Мостков И.И. Четверка по поведению / И.И. Мостков. – Минск, 1970. – 112 с.
1664289
  Вартбаронов О.Р. Четверная взаимная система из хроматов, метаборатов и тетраборатов калия : Автореф... канд. хим.наук: / Вартбаронов О.Р.; Ростовский-на-Дону ин-т инженеров ж/д транспорта. Кафедра обществ. химии. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12 с.
1664290
   Четверная Всесоюзная конференция балтистов. – Рига, 1980. – 213с.
1664291
   Четверная Одесская городская конференция по химии молодых ученых и производственников. – Одесса, 1970. – 126с.
1664292
  Петров Д.А. Четверные системы / Д.А. Петров. – Москва, 1991. – 281с.
1664293
  Сырова М.А. Четверный пассажир / М.А. Сырова. – Новосибирск, 1960. – 72с.
1664294
  Палло Н.П. Четверо / Н.П. Палло. – Куйбышев, 1962. – 102с.
1664295
  Фекен К. Четверо берлинских школьников / К. Фекен. – М., 1970. – 142с.
1664296
  Еловских В.И. Четверо в дороге / В.И. Еловских. – Челябинск, 1978. – 239с.
1664297
  Еловских В.И. Четверо в дороге. (Внештатный инспектор. -- В чайной). / В.И. Еловских. – Тюмень, 1963. – 43с.
1664298
  Мороз А.Т. Четверо в пути : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1664299
  Павлова Н.И. Четверо в пути / Н.И. Павлова. – М. : Детская литература, 1984. – 128 с.
1664300
  Литвинова Л.А. Четверо в шлюпке. / Л.А. Литвинова. – Симферополь, 1967. – 182с.
1664301
  Путрамент Є. Четверо в яхті. / Є. Путрамент. – К., 1960. – 400с.
1664302
  Опанасюк О.Є. Четверо вийшли в дорогу / О.Є. Опанасюк. – Київ : Веселка, 1979. – 128 с.
1664303
  Семенова И.Е. Четверо из "Народной воли". / И.Е. Семенова. – Чебоксары, 1973. – 104с.
1664304
  Попов Л.И. Четверо из космической семьи / Л.И. Попов. – М., 1991. – 141с.
1664305
  Клепов В.С. Четверо из России. / В.С. Клепов. – М, 1973. – 384с.
1664306
  Владимиров А. Четверо легендарных. / А. Владимиров. – Москва, 1969. – 208с.
1664307
  Пасенюк Л.М. Четверо на голом острове / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1966. – 302с.
1664308
  Тхоржевский С.С. Четверо на Нижней Тунгуске / С.С. Тхоржевский. – Л., 1961. – 171с.
1664309
  Мороз А.Т. Четверо на шляху : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1981. – 288 с.
1664310
  Мороз А.Т. Четверо на шляху : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1981. – 239 с.
1664311
  Чванов М.А. Четверо наедине с горами. / М.А. Чванов. – Уфа, 1977. – 125с.
1664312
  Імаїл М. Четверо нас було : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 184. – ISSN 0320-8370
1664313
  Сузюмов Е.М. Четверо отважных : Покорение Северного полюса / Е.М. Сузюмов. – Москва : Просвещение, 1991. – 144с.
1664314
  Смирнова М.А. Четверо под одной крышей / М.А. Смирнова, М.И. Крайндель. – Москва : Искусство, 1960. – 103 с.
1664315
   Четверо под одной обложкой. – М, 1966. – 182с.
1664316
  Реут Н.С. Четверо с матросской слободки. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Симферополь, 1965. – 287с.
1664317
  Голосовский И.М. Четверо с улицы Марты / И.М. Голосовский. – М., 1970. – 512с.
1664318
  Драбкин Я.С. Четверо стойких / Я.С. Драбкин. – М, 1985. – 367с.
1664319
  Малинский А.М. Четверо суток / А.М. Малинский. – Ставрополь, 1963. – 143с.
1664320
  Малыгина Н.П. Четверо суток и вся жизнь. Повести и рассказы. / Н.П. Малыгина. – Москва, 1971. – 189с.
1664321
  Пшимановский Я. Четверо танкистов. / Я. Пшимановский. – М., 1967. – 368с.
1664322
  Боровський О. Четверо, що перескочили бар"єр. Парламентські вибори в Киргизстані відбулися // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 5


  Остаточні результати парламентських виборів, які відбулися в Киргизстані минулої неділі, оголосять упродовж кількох наступних днів. А в понеділок, 5 жовтня, оприлюднено попередні підсумки. Вже стало відомо, що свої голоси за різних кандидатів віддали ...
1664323
  Кідрук І. Четверо. Ніч. Мішок грошей : проза: іронічний детектив // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 30-45. – ISSN 0130-321Х
1664324
  Толстой Л.Н. Четвероевангелие. Соединение и перевод четырех Евангелий : соединение и пер. четырех Евангелий / Лев Толстой ; [послесл. протоиерея Александра Меня]. – Москва : Эксмо, 2007. – 762, [5] с. : портр. – Сер. осн. в 1997 г. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-699-18594-8
1664325
  Харди Фрэнк Четвероногая лотерея. / Харди Фрэнк. – Москва, 1959. – 244с.
1664326
  Чаплина В.С. Четвероногие друзья / В.С. Чаплина. – 209 с.
1664327
  Лункевич В.В. Четвероногие и пернатые хищники / В.В. Лункевич. – 6-е изд. – Птгр., 1923. – 64с.
1664328
  Висенс Елена Четвероногий королевский балет : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 44-46 : Фото
1664329
  Харрис Брайан Четвероногий охотник на духов : Собаки. Тибет // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 100-104 : Фото. – ISSN 1029-5828
1664330
  Бо Цзюй-и Четверостишия / Бо Цзюй-и ; пер. с китайского, вступ. статья и коммент. Л. Эйдлина. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 224 с.
1664331
  Бо Цзюй-и Четверостишия / Бо Цзюй-и ; пер. с китайского, вступит. ст. и коммент. Л. Эйдлина. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 240 с.
1664332
  Омар Хайам Четверостишия : избранное / Омар Хайям ; [пер. О. Румера ; вступ. очерк С.Б. Морочника ; сост. и ред. М. Явич]. – [Сталинабад] : Таджикгосиздат, 1954. – 155 с. – (Классики таджикской литературы)
1664333
  Туманян О. Четверостишия / Ованес Туманян; пер. с арм. Наума Гребнева. – Ереван : Айастан, 1968. – 60 с.
1664334
   Четверостишья. – Сталинабад, 1957. – 130с.
1664335
   Четверта академія пам"яті професора Володимира Антоновича, 26-27 березня 1998 року : доповіді та повідомлення / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний ф-т, кафедра давньої і нової історії України. – Київ, 1999. – 294 c. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-02-0784-0
1664336
  Ільїна О.Я. Четверта висота / О.Я. Ільїна. – К., 1962. – 227с.
1664337
  Ільїна О.Я. Четверта висота / О.Я. Ільїна. – Изд. 2-е. – К., 1974. – 231с.
1664338
  Ліщинська О.С. Четверта всесвітня конференція зі становища жінок : на шляху в XXI століття // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 59-63. – ISSN 1728-3671
1664339
   Четверта всеукраїнська науково-практична конференція з питань саморганізації населення: "Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення" : зб. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. техн., Всеукр. громад. орг. "Асоц. сприяння самооорганізації населення" ; [під ред. О.С. Орловського, В.І. Брудного, А.С. Крупника]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 108 с.
1664340
  Проценко Т. Четверта Всеукраїнська школа методиста // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 25-26


  : З 4 по 8 листопада 2013 р. НПБУ в партнерстві з програмою "Бібліоміст" провела IV Всеукраїнську школу методиста. ЇЇ тема - "Роль регіональних методичних служб в організації бібліотечного обслуговування населення"
1664341
  Зінченко О. Четверта зона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  Як живе нетуристичний Лондон.
1664342
  Бонь О. Четверта конференція "Київ і кияни" у Київському університеті імені Бориса Грінченка / О. Бонь, Є. Ковальов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 187-189. – ISSN 2222-5250
1664343
   Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 17-23 березня 1920 р. : стенограма: (публікується вперше). – Київ : Альтернативи, 2003. – 528с. – ISBN 966-7217-86-8
1664344
  Бородін О.А. Четверта конференція КП(б)У - визначна подія в житті Радянської України. /Стенограма лекції/ / О.А. Бородін; Т-во для поширення полытичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1951. – 24с.
1664345
  Юрченко О.Т. Четверта конференція КП(б)У. / О. Юрченко. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 184 с. – (З"їзди і конференції Комуністичної партії України)
1664346
   Четверта конференція молодих вчених Київського відділу товариства фізіологів та фармакологів і товатиства біохіміків. – Київ, 1960. – 64с.
1664347
  Гальперін М.Ю. Четверта конференція РСДРП / М.Ю. Гальперін. – Київ, 1956. – 32 с.
1664348
   Четверта Міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 62-63. – ISSN 1729-7192


  Серед учасників - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1664349
   Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" (присвячена 100-річчю Геологічної служби України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин) / М. Павлунь, О. Матковський, П. Волошин, Ю. Крупський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 237-240. – (Серія геологічна ; вип. 31). – ISSN 2078-6425


  На пленарних засіданнях з доповіддю виступили В.А. Михайлов та М.М. Курило.
1664350
   Четверта наукова конференція "Драгоманівські студії" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 76


  30 вересня 2009 р., в день народження видатного українського вченого Михайла Драгоманова, Українська недільна школа в Софії спільно з фундацією "Мати Україна", Посольством України та за участю Софійського університету провели Четверту наукову ...
1664351
   Четверта наукова конференція аспірантів : Тези доповідей. – Київ, 1965. – 86с.
1664352
   Четверта наукова конференція аспірантів, 1966. – с.
1664353
   Четверта наукова конференція молодих математиків України. – К, 1968. – 335с.
1664354
   Четверта наукова сесія : Тези доп. – Київ, 1941. – 164с.
1664355
   Четверта наукова сесія. 17-24 травня 1947 р. Програма. – Київ, 1947. – 11 с.
1664356
   Четверта наукова сесія. Тези доповідей. Геологія і географія. – Київ, 1947. – 24 с.
1664357
  Мельник О.П. Четверта не загине : повість, оповідання / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 240 с.
1664358
  Харишин М. Четверта осінь. Інтерв"ю / Михайло Харишин. – Кишинів : "Elan INC" SRL, 2011. – 55, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-9975-66-241-3
1664359
  Смолич Ю.К. Четверта причина : Науково-фантастичний роман / Ю.К. Смолич. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 119с. – (Техно-мистецька група)
1664360
  Осипов В.Д. Четверта проблема / В.Д. Осипов. – Киев, 1977. – 100с.
1664361
  Прушківська Е.В. Четверта промислова революція та модифікація зайнятості в Україні / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1664362
  Рябошлик В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (368), червень. – С. 1-28. – ISSN 1810-3944
1664363
  Черкасов Д.О. Четверта промислова революція: нові виклики перед відповідальністю за шкоду, завдану внаслідок дефекту у продукції // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 325-328
1664364
  Солодько П. Четверта революція // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 2. – С.83-137
1664365
  Швець В. Четверта російсько-українська війна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 4-5
1664366
  Сенченко М.І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 64с. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-540-2
1664367
   Четверта сесія Верховної Ради УРСР 25-28 травня 1940 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 198 с.
1664368
  Бондар Ю.В. Четверта українська : розвиток видавничої справи у процесі суспільно-політичних трасформацій України Новітнього часу : монографія / Ю.В. Бондар ; [за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Персонал, 2019. – 513, [1] с. – Бібліогр.: с. 428-513. – (Видавництво трансформацій). – ISBN 978-617-02-0320-5
1664369
   Четверта хвиля еміграції: регіональні особливості. – Київ, 2002. – 40с. – ISBN 966-7863-23-9
1664370
  Семенцова А.К. Четвертая взаимная система из хлоридов, сульфатов и карбонатов натрия и калия. : Автореф... канд.хим.наук: / Семенцова А.К.; Рост гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1958. – 16л.
1664371
  Ковалевский А К. Четвертая Виницкая / А К. Ковалевский, И.А. Фридлянд. – М, 1963. – 47с.
1664372
  Вершинин К Четвёртая воздушная / К Вершинин. – Москва, 1975. – 348с.
1664373
   Четвертая Всеоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1979. – 300с.
1664374
   Четвертая Всеоюзная конференция по коллоидной химии. – М, 1958. – 287с.
1664375
   Четвертая Всеоюзная конференция по кристаллохимии интерметаллических соединений. – Львов, 1983. – 253с.
1664376
   Четвертая Всеоюзная конференция по математической логике. – Кишинев, 1976. – 172с.
1664377
   Четвертая Всеоюзная конференция по химической связи в полупроводниках и полуметаллах. – Минск, 1970. – 120с.
1664378
   Четвертая всероссийская конференция по краеведению. – Москва, 1930. – 72с.
1664379
   Четвертая всесоюзная выставка эстампа : Выставка посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Москва : Советский художник, 1971. – 20 с.
1664380
   Четвертая Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение" : тезисы докладов (6-8 июня 1983 г.). – Кишинев : Кишинев.политех.ин-т, 1983. – 311с.
1664381
   Четвертая Всесоюзная конференция Министерства высшего и середнего специального образования СССР по радиоэлектронике : тезисы докладов и сообщений. – Харьков, 1960. – 132 с.
1664382
  Чередниченко В.И. Четвертая всесоюзная конференция по изучению комет как индикаторов солнечной активности и условий в межпланетном пространстве. / В.И. Чередниченко, С.К. Всехсвятский. – М., 1968. – 11с.
1664383
   Четвертая Всесоюзная конференция по физике низкотемперетурной плазмы : аннотации докладов. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1975. – 151с.
1664384
   Четвертая Всесоюзная конференция по физическим основам передачи информации лазерным излучением. – Киев, 1976. – 220 с.
1664385
   Четвертая Всесоюзная конфференция "Использование вычислительных машин в спектроскопии молекул". – Новосибирск, 1977. – 258с.
1664386
   Четвертая Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов по оптической обработке информации. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1982. – 198 с.
1664387
  Сазонов М.М. Четвертая встреча / М.М. Сазонов. – Ленинград, 1957. – 116с.
1664388
  Сазонов М.Л. Четвертая встреча / М.Л. Сазонов. – Л., 1957. – 116с.
1664389
   Четвертая встреча. – Ярославль, 1974. – 192с.
1664390
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М.-Л., 1946. – 246с.
1664391
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – Омск : Омское областное госуд. изд-во, 1952. – 296с.
1664392
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1954. – 208с.
1664393
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1960. – 271с.
1664394
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1972. – 271с.
1664395
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / [Послесл. Ю.Яковлева] // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 371-615. – (Б-ка пионера)
1664396
  Ильина Е.Н. Четвертая высота / Е.Н. Ильина. – М., 1989. – 334с.
1664397
   Четвертая выставка "Реставрация и консервация произведений искусства". – М, 1963. – 62с.
1664398
   Четвертая выставка произведений действительных членов и членов-корреспондентов Академии художеств СССР. – Москва, 1957. – 48с.
1664399
   Четвертая геологическая конфференция "Степановские чтения". – Артемовск, 1970. – 152с.
1664400
  Кузнецова А.А. Четвёртая гора / А.А. Кузнецова. – Иркутск, 1955. – 32с.
1664401
  Россия. Государственная Дума Четвертая Государственная дума. – Санкт-Петербург : Т-во Екатерингоф. печ. дело
[Сессия 1] : Фракция народной свободы в период 15 ноября 1912 - 25 июня 1913 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в первой сессии четвертой Думы; Ч. 3. Законодательные предложения, внесенные фракцией в 1 сессию]. – 1913. – 80, 207, 65 с.


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1664402
  Государственная Дума Четвертая Государственная Дума : Фракция народной свободы "военные" сессии 26 июля 1914 года - 3 сентября 1916 года. – Петроград : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1. Отчет Фракции ; Ч. 2 Речи членов фракции в четвертой сессии четвертой Думы. – 1916. – 80, 133 с.
1664403
  Государственная Дума Четвертая Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы Е.Д. с 15 октября 1912 г. по 24 июня 1914 г. – Петроград : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет о деятельности Фракции ; Ч. 2. Речи членов фракции во второй сессии четвертой Думы. – 1916. – 123, 256 с.
1664404
  Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма / Ю.А. Штюрмер. – М, 1984. – 168с.
1664405
  Савельев И.К. Четвертая дорога / И.К. Савельев. – Москва, 1978. – 142с.
1664406
  Муравьев В. Четвертая Дума и наше великодержавное будущее / Валериан Муравьев. – Санкт-Петербург : Тип.А.С. Суворина, 1912. – 31 с.
1664407
  Дубровин Б.С. Четвертая жизнь / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 48с.
1664408
  Варненская М. Четвертая зона. / М. Варненская. – Москва, 1970. – 368с.
1664409
  Островский Я.И. Четвертая история / Я.И. Островский. – Москва, 1971. – 144с.
1664410
  Чумандрин Ю.М. Четвертая категория трудности. / Ю.М. Чумандрин. – Москва-Л., 1963. – 210с.
1664411
   Четвертая континентальная молодых научных работников. – Л, 1956. – 58с.
1664412
   Четвертая континентальная экспедиция 1958-60 гг. : Материалы наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 203с.
1664413
   Четвертая конференция по классической филологии. – Тбилиси, 1969. – 16с.
1664414
  Гальперин М.Ю. Четвертая конференция РСДРП / М.Ю. Гальперин. – Москва, 1956. – 32с.
1664415
  Пантелеев М. Четвертая конференция РСДРП ("Третья общероссийская"). / М. Пантелеев. – Москва, 1951. – 80с.
1664416
   Четвертая Красноярская краевая геологическая конференция. – Красноярск, 1966. – 135с.
1664417
   Четвертая Межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Л, 1971. – 108с.
1664418
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 1 : (А - И). – 1985. – 297 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1664419
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 2 : (К - О). – 1985. – 292 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1664420
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 3 : (П - Я). – 1985. – 362 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1664421
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 4 : (A - Z). – 1985. – 374 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1664422
   Четвертая международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-ТРАНСЛОГ 2012" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 18-19 : фото
1664423
  Пионтковский А. Четвертая мировая "гибридная" война (2014-2016 гг.). Взлет и падение "русского мира" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (167/168). – С. 64-67
1664424
  Петухов Ю.Д. Четвертая Мировая война. Вторжение : хроника оккупации Восточного Полушария / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 416с. – (Imperia Russia : История ; 4.2004 г.). – ISBN 5-85141-060-4
1664425
   Четвертая научная конференция Новосибирского филиала научно-исследовательского института аэроклиматологии. – Новосибирск, 1967. – 126с.
1664426
   Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских респрублик, Белорусской ССР и Калининградскойа области : Тезисы докладов. – Таллин
Ч. 1. – 1982. – 150с.
1664427
   Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских респрублик, Белорусской ССР и Калининградскойа области : Тезисы докладов. – Таллин
Ч. 2. – 1982. – 326с.
1664428
   Четвертая научная конференция профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы за 1956 год : Сокращенные тексты докл.: На правах рукописи. – Свердловск, 1957. – 90с.
1664429
   Четвертая научная сессия по германскому языкознанию. – М, 1964. – 31с.
1664430
   Четвертая научно-методическая конференция студентов и преподавателей заочного отделения, посвящается 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции : Тезисы, планы докл. и сообщ. – Одесса, 1957. – 38с.
1664431
   Четвертая научно-практическая конференция, посвященная перестройке преподавания иностранных языков в Совете Министров СССР об улучшении изучения иностранных языков. – Харьков, 1963. – 76с.
1664432
   Четвертая научно-техническая конференция по тематической картографии (г. Москва, 2-4 февраля 1971 г.) : тезисы докладов и сообщений. – Москва : ЛИК МГУ
Оценочное картографирование природы, населения и хозяйства. – 1971. – 178 с.
1664433
   Четвертая научно-техническая конференция,. – Грозный, 1958. – 124с.
1664434
  Киреев Р.Т. Четвертая осень: Повести и рассказы. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1989. – 333с.
1664435
  Сафронов В.Н. Четвертая полоса / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1983. – 167с.
1664436
  Осипов В.Д. Четвертая проблема / В.Д. Осипов. – М, 1974. – 112с.
1664437
  Погорелов А.В. Четвертая проблема Гильберта / А.В. Погорелов. – Москва, 1974. – 79с.
1664438
  Мандельштам О.Э. Четвертая проза / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 237с.
1664439
  Мандельштам О.Э. Четвертая проза / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 46с.
1664440
  Молчанов Н.Н. Четвертая республика / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1963. – 608с.
1664441
   Четвертая Республиканская конференция по вопросам теории и методики преподавания иностранных языков. – Ташкент, 1978. – 262с.
1664442
   Четвертая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – М, 1970. – 175с.
1664443
   Четвертая республиканская художественная выставка Советская Россия 27 февраля - 30 марта 1970 года : каталог. – Москва : Реклама, 1970. – 383 с.
1664444
   Четвертая сессия. – М, 1950. – 248с.
1664445
   Четвертая сессия Верховного Совета Армянской ССР (девятый созыв), 3-4 декабря 1981 г. : стенографический отчет / Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 10-й. Сессия 4-я; Четвертая сессия ВС АрмССР (девятый созыв), (3-4 декабря 1981 г.). – Ереван : Изд-во ВС АрмССР, 1981. – 331 с.
1664446
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР. – Москва, 1953
1664447
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 10-17 сентября 1990 г. – 1990. – 244, [1]с.
1664448
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 2 : 18 - 24 сентября 1990 г. – 1991. – 272 с.
1664449
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 3 : 25 сентября - 1 октября 1990 г. – 1991. – 272 с.
1664450
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 4 : 2-8 октября 1990 г. – 1991. – 302, [1] с.
1664451
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет. – Москва : Верховный Совет СССР
Ч.10 : 27 ноября - 5 декабря 1990 г. – 1991. – 266, [1] с.
1664452
   Четвертая сессия Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики первого созыва. – Киев : Издание Верховного Совета УССР
Бюллетени №№ 1-6. – 1940. – с.
1664453
   Четвертая сессия Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики первого созыва. – Киев : Издание Верховного Совета УССР
Бюллетень № 2. – 1940. – 48 с.
1664454
   Четвертая сессия Верховного Совета УССР 25-28 мая 1940 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
1664455
  Шольп А.Н. Четвертая симфония Бетховена / А.Н. Шольп. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1946. – 27 с.
1664456
  Ткаченко А.С. Четвертая скорость / А.С. Ткаченко. – М., 1979. – 384с.
1664457
  Новиков Н.М. Четвертая скорость / Н.М. Новиков. – М., 1985. – 64с.
1664458
   Четвертая смена. – Ростов на Дону, 1977. – 79с.
1664459
  Дриз О.О. Четвертая струна : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 267 с.
1664460
  Хелемский Я.А. Четвертая ступень / Я.А. Хелемский. – М, 1977. – 135с.
1664461
  Данилов М.А. Четвертая учебная четверть в школе / М.А. Данилов. – М, 1955. – 64с.
1664462
  Ященко Н.Т. Четвертая ферма / Н.Т. Ященко. – Чита, 1953. – 36с.
1664463
  Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 101-107. – ISSN 0132-1331
1664464
  Наєнко М. Четвертий - пішов... // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 580-582. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Не стало Євгена Євтушенка.
1664465
   Четвертий антифашистський мітинг представників українського народу. – Київ-Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 37 с.
1664466
   Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : Постанови : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч. 9)
Т. 1. – 1969. – 246 с.
1664467
   Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 10)
Т. 2 : Доповіді й статті. – 1972. – 320 с.
1664468
  Горлач Л.Н. Четвертий вимір : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1977. – 71 с.
1664469
  Канюка М.С. Четвертий вимір : повісті про чекістів / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1982. – 303 с.
1664470
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір : роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1664471
  Гринів О. Четвертий вимір як моральний імператив // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 14-15


  До 90-ліття від народження Романа Іваничука.
1664472
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір. Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 448с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3885-2


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
1664473
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір. Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук ; [худож.-ілюстратор С.В. Кривенченко]. – Харків : Орбіта, 2016. – 445, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7466-07-8
1664474
  Веремійчик О. Четвертий Голова Проводу Українських Націоналістів Денис Квітковський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 5
1664475
  Михайленко А.Г. Четвертий день шторму : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 224 с.
1664476
  Колотило О. Четвертий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року: перспективи імплементації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 28-36
1664477
  Кузьо Т. Четвертий елемент перехідного періоду // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 9-13


  "Студії з націоналізму, геополітики та проблем перехідного періоду в Україні й колишній радянській імперії збагатилися за останній час кількома змістовними й цікавими книжками".
1664478
  Нахлік Є. Четвертий етап (1908 - 28 травня 1906 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 89-112. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1664479
  Владимиров В. Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні риси, неймовірні можливості // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 11-24. – ISSN 2522-1272
1664480
  Доній О. Четвертий етап української національної ідеї // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 55-106. – ISBN 978-617-7730-77-3
1664481
   Четвертий з"їзд Спілки Письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 22-23
1664482
  Бойко Н. Четвертий із "Руської трійці". Штрихи до літературного портрета Миколи Устияновича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (767), лютий. – С. 47-54
1664483
   Четвертий міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1999 p. Літературознавство : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; НАНУ, Ін-т літератури; відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги. – ISBN 966-513-170-2
Кн. 1. – 2000. – 592с.
1664484
  Борисенко В. Четвертий Міжнародний конкурс старшокласників з Українознавства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 160-161
1664485
  Екезлі Амір Четвертий рай. Дамаск : Камо-грядеши? / Екезлі Амір, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-39 : Фото
1664486
  Кучерук М.С. Четвертий ректор Одеського політехнічного інститут - М.Ф. Розенфельд (1928 - 1931): зник безвісти? // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 210-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1664487
  Трипачук Валерій Четвертий Рим : Роман-гротекс / Трипачук Валерій; Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.НАН України. – Львів : Палітра друку, 1999. – 292с. – ISBN 966-02-1248-8
1664488
  Потятиник Б. Четвертий різновид журналістики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 128-133. – ISSN 2078-1911
1664489
   Четвертий світовий конгрес вільних українців 1983 = The fourth world congress of free ukrainians 1983 : Матеріяли. – Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : Видання Світового Конгресу Вільних Українців, 1991. – 445 с. : фотоіл. – Парал. тит. англ., частина дан. парал. англ., фр., ісп., нім. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім.
1664490
  Панькова С. Четвертий том "Історії України-Руси" Михайла Грушевського: між двома "українськими крилами в могутнім національнім леті" // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 59-100. – ISBN 978-966-02-8731-0
1664491
  Трощинський В. Четвертий том Енциклопедії української діаспори як модель для підготовки її наступних томів // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1664492
  Кравцов А. Четвертий том щоденника Якова Марковича: до історії публікації археологічного проєкту Михайла Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 366-375. – ISBN 978-966-02-9726-5
1664493
  Рум"янцев В. Четвертий Універсал Центральної Ради – спроба здобуття незалежності (до 90-річчя прийняття Четвертого Універсалу) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 1993-0909
1664494
  Шурхало Д. Четвертий універсал. Грушевський закликав не зволікати з незалежністю України // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 10. – С. 38-40. – ISSN 2706-8323
1664495
  Захарченко В. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951-1990 рр.) і формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1664496
  Гожик П.Ф. Четвертинна геологія : підручник / П.Ф. Гожик, Н.П. Герасименко, С.Ю. Бортник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-262. – ISBN 978-966-933-032-1
1664497
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Стратиграфія горішнього палеоліту с. Довгиничі на Овруччині (попереднє повідомлення). – 1930. – 27-35с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664498
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Стратиграфія горішнього палеоліту с. Довгиничі на Овруччині (попереднє повідомлення). – 1930. – 27-35с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664499
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Четвертинні поклади Вінниччини. – 1930. – 43-62с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664500
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 5 : Крокос В.І.Екскурсії 2-ої Міжнародної конференції АВЧПЕ на Україні. – 1933. – 84 с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664501
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 7 : Крокос В.І. Четвертинна серія Чернігівського району. – 1934. – 31с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664502
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип.8 : Крокос В.І. Четвертинна серія Полтавського району. – 1934. – 27 с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664503
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 8. – 1935. – 140с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1664504
  Барщевська Н.М. Четвертинний покрив та палеогеографічні умови формування відкладів території басейну річки Інгул / Н.М. Барщевська, М.Є. Барщевський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1664505
  Грубрін Ю.Л. Четвертинні (антропогенові) відкладення басейну р. Либеді // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 8-15 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1664506
  Дмітрієв М.І. Четвертинні відклади Дніпровської западини в межах УРСР / М.І. Дмітрієв. – Х., 1939. – 229-263с.
1664507
  Веклич М.Ф. Четвертинні відклади правобережжя Середнього Дніпра / М.Ф. Веклич. – Київ : АН УРСР, 1958. – 200с.
1664508
  Дорошкевич С.П. Четвертинні відклади Середнього Побужжя : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 256-266 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1664509
  Заморій П.К. Четвертинні відклади Українського Полісся / П.К. Заморій, 1955. – С. 45-90. – Окр. відбиток
1664510
  Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР / П.К. Заморій. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 550с.
1664511
  Александровський Т.Б. Четвертинні континентальні відклади Керченського півострова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 120-125. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1664512
  Дикань Н.І. Четвертинні остракоди України: стратиграфія і палеогеографія плейстоцену // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1664513
  Крокос В.І. Четвертинні поклади деяких місць Правобережної України / В.І. Крокос. – Київ, 1928. – [23] с.
1664514
  Біленко Д.К. Четвертинні поклади західної частини Донецької області і прилеглих районів областей Харківської і Дніпропетровської / Д.К. Біленко. – Київ : [б. в.], 1932. – С. 29-59. – Окр. відбиток. – (Всеукраїнська Академія наук. "Четвертинний період" ; вип. 8)
1664515
  Крокос В.І. Четвертинні поклади Лубенщини / В.І. Крокос. – Київ, 1930. – 18 с.
1664516
  Крокос В.І. Четвертинні поклади Одеського района / В.І. Крокос. – Київ, 1924. – 35 с. 1 л. карт. – Окр. відбиток: Українські Геологічні Вісти. Бюлетень Геологічної Секції Всеукраїнської Академії Наук. Травень 1924 року. Ч. 2. Редакційна колегія: Л. Красівський, в. Опоков, В. Різниченкоі П. Тутковський. К. 1924


  Зміст: 1. В. Р. З діяльности Геологічної Секції ІІ-го " Відділу Української Академії Наук, 2. В. К р о к о с. Четвертинні поклади Одеського района, 3. М. Світальеьий. Роботи Геологічного Комітету в Криворізькому залізно-рудному районі, 4. Л. ...
1664517
  Заморій П.К. Четвертинні поклади південносхідної часитни УРСР / П.К. Заморій. – 51с. – Окр. відбиток
1664518
  Заморій П.К. Четвертинні поклади та грунти Карлівського академічного заповідника / П.К. Заморій. – 29с. – Окр. відбиток
1664519
  Верста О.М. Четвертинні солі -- 3,4-диметилхінолінію і барвники на їх основі : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Верста О. М.; Мін-во освіти Укр. Івано-Франківський держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.168-187
1664520
  Верста О.М. Четвертинні солі 3,4-диметилхінолінію і барвники на іх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Верста О.М.; КУ. – К., 1997. – 18л.
1664521
  Герасимов И.П. Четвертичная геология = (Палеогеография четвертичного периода) : Пособие для вузов / И.П. Герасимов, К.К. Марков. – Москва, 1939. – 363с.
1664522
  Боуэн Д. Четвертичная геология = Quaternary geology : стратиграфическая основа междисциплинарных исследований / Д. Боуэн ; пер. с англ. И.И. Спасской ; [вступ. ст. Л. Серебрянного]. – Москва : Мир, 1981. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-270
1664523
   Четвертичная геология и геоморфология. – М, 1962. – 32с.
1664524
   Четвертичная геология и геоморфология. Дистационное зондирование : Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1980. – 167с.
1664525
  Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова / М.А. Лаврова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1960. – 234 с.
1664526
  Алексеев М.Н. Четвертичная геология материковых окраин / М.Н. Алексеев, А.А. Чистяков, Ф.А. Щербаков. – Москва : Недра, 1986. – 241с.
1664527
  Савинов Ю.А. Четвертичная геология севера Русскйо равнины. / Ю.А. Савинов. – Л., 1971. – 192с.
1664528
  Щербакова Е.М. Четвертичная геология СССР : (избранные лекции) / Е.М. Щербакова. – Москва : Московский университет, 1968. – 156с.
1664529
  Козий Г.В. Четвертичная история Восточно-Карпатских лесов / Г.В. Козий. – Львов, 1950. – 30с.
1664530
  Лавров В.В. Четвертичная история и морфология Северо-Тургайской равнины / В.В. Лавров. – Алма-Ата, 1948. – 126с.
1664531
  Пашкевич Г.А. Четвертичная история растительности Житомирского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пашкевич Г.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 18 с.
1664532
  Бараш М.С. Четвертичная палеоокеанология Атлантического океана / М.С. Бараш ; отв. ред. А.П. Лисицын ; АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1988. – 270, [2] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-269
1664533
   Четвертичная палеоэкология и геология морей Северной Европы. – Апатиты : Кольский научный центр АН СССР, 1989. – 114с.
1664534
   Четвертичная палеоэкология и палеогеография северных морей. – М, 1988. – 231с.
1664535
  Гиббард Ф.Л. Четвертичная система (период) и ее основные подразделения // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 873-875 : рис. – Библиогр.: с. 875. – ISSN 0016-7886
1664536
  Расулов Ахат Султанович Четвертичная структура и физико-химические свойства глутаминсинтетазы хлореллы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Расулов Ахат Султанович; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1977. – 26л.
1664537
  Джамалов Д.Б. Четвертичная тектоника зоны сочленения Срединного и Южного Тянь-Шаня / Д.Б. Джамалов. – Ташкент, 1986. – 192с.
1664538
   Четвертичная тектоника Памира и Тянь-Шаня. – Москва : Наука, 1979. – 115с.
1664539
  Абдрахматов К.Е. Четвертичная тектоника Чуйской впадины / К.Е. Абдрахматов ; АН КиргССР, Ин-т сейсмологии. – Илим : Илим, 1988. – 117, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107-118
1664540
  Джафаров Р.Д. Четвертичная фауна Бинагадов / Р.Д. Джафаров. – Баку, 1961. – 27с.
1664541
  Дмітрієв М.І. Четвертичні відклади області українського кристалічного масиву / М.І. Дмітрієв, 1937. – 183-205с. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" №10 Харківського держ. ун-ту ім. О.М. Горького за 1937 рік
1664542
   Четвертичное оледенение Земли : Современные представления, теория,методы исследования. – Москва : Мир, 1974. – 280с.
1664543
   Четвертичное осадконакопление и формирование рельефа Кубы : Отв. ред. И.П. Карташов. – Москва : Наука, 1976. – 148с.
1664544
  Свальнов В.М. Четвертичное осадкообразование в восточной части Индийского океана / В.М. Свальнов. – Москва : Наука, 1983. – 192с.
1664545
  Бронштейн Б.Е. Четвертичные (антропогенные) суглинки Донбасса и изменение их свойств в результате деформации земной поверхности над горными выработками : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Бронштейн Б.Е.; МГУ. – М., 1964. – 15л.
1664546
  Кулаков А.П. Четвертичные береговые линии Охотского и Японского морей. / А.П. Кулаков. – Новосибирск : Наука, 1973. – 188с.
1664547
   Четвертичные и неогеновые фауны и флоры Молдавской ССР : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108с.
1664548
   Четвертичные оледенения на территории СССР : К 12 Конгресу ИНКВА (Канада, 1987). – Москва : Наука, 1987. – 126с.
1664549
   Четвертичные оледенения северного полушария. – Минск, 1987. – 50,58с.
1664550
   Четвертичные оледенения Средней Сибири. – М, 1986. – 119с.
1664551
   Четвертичные отложения , рельеф и неотектоника Нижнего Поволжья. – Ч.2. – Саратов, 1978. – 184с.
1664552
  Кригер Н.И. Четвертичные отложения Африки и Передней Азии / Н.И. Кригер. – М., 1962. – 144с.
1664553
  Заморий П.К. Четвертичные отложения Бессарабии / П.К. Заморий. – Київ, 1946. – 62с.
1664554
  Костенко Н.П. Четвертичные отложения горных стран / Н.П. Костенко. – Москва : Недра, 1975. – 213с.
1664555
  Попов В.Е. Четвертичные отложения долины р. Катуни в Центральном Алтае : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Попов В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1954. – 12 с.
1664556
  Верховская Н.Б. Четвертичные отложения западного побережья Берингова пролива / Н.Б. Верховская, А.С. Кундышев; Отв. ред. Красилов В.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 115с.
1664557
  Бискэ Г.С. Четвертичные отложения и геоморфология Карелии : Науч. ред. Слодкевич В.С. / Г.С. Бискэ ; науч. ред. В.С. Слодкевич ; Карельский филиал АН СССР. – Петрозаводск : Госиздат, 1959. – 308 с. + Карты. – Библиогр.: ил.
1664558
   Четвертичные отложения и грунтовые воды Кольского полуострова. – Ч.2. – М-Л, 1964. – 148с.
1664559
  Майсурадзе Г.М. Четвертичные отложения и история развития рельефа Ахалцикской котловины : Автореф... канд. геогр.наук: / Майсурадзе Г. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1664560
  Базаров Д.Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития рельефа Селенгинского среднегорья / Д.Б. Базаров ; АН СССР, Бурят. фил., Бурят. ин-т естествен. наук. – Улан-Удэ : Бурятское книжное идательство, 1968. – 167 с. – Библиогр.: с. 157-164
1664561
  Троицкий С.Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Енисейского залива и прилегающей части гор Бырранга / С.Л. Троицкий. – М, 1966. – 208с.
1664562
  Костенко Н.Н. Четвертичные отложения Казахстана и прилежащих территорий союзных республик. (Объяснит. записка к карте масштаба 1:150000 / Н.Н. Костенко. – Алма-Ата, 1978. – 159с.
1664563
   Четвертичные отложения Киева и его окрестностей / Ю.Л. Грубрин, Г Б. Еськов, А.В. Матошко, Э.Б. Савронь; АН УССР. Сектор географии; МВССО. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : АН УССР, 1982. – 55с. – Препринт
1664564
  Даниланс И.Я. Четвертичные отложения Латвии / И.Я. Даниланс. – Рига, 1973. – 312с.
1664565
  Негадаев-Никонов Четвертичные отложения Молдавской ССР. / Негадаев-Никонов, П.В. Яновский. – Кишиев, 1969. – 92с.
1664566
  Волкова В.С. Четвертичные отложения низовьев Иртыша и их биостратиграфическая характеристика / В.С. Волкова. – Новосибирск, 1966. – 175с.
1664567
  Свиточ А.А. Четвертичные отложения побережий Каспийского моря / А.А. Свиточ, Т.А. Янина; МГУ им. М.В.Ломаносова.Географический фак-тет. – Москва, 1997. – 268с.
1664568
  Веклич М.Ф. Четвертичные отложения правобережья Среднего Днепра : Автореф. дис... д-ра геол.-минерал. наук / Веклич М.Ф.; ЛГУ. – Ленинград, 1961. – 33 с., 1л. табл. – Список работ авт.: с.31-33 (29 назв.)
1664569
  Львова Е.В. Четвертичные отложения северной части степного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Львова Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 15 с.
1664570
  Львова Е.В. Четвертичные отложения северной части Степного Крыма : Дис... канд. геол.-минер.наук: / Львова Е. В.; Укр. акад. с.х. наук, Укр. НИИ гидротехн. и мелиорации. – К., 1958. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
1664571
  Заморий П.К. Четвертичные отложения Украинской ССР / П.К. Заморий. – Киев, 1954. – 476 с.
1664572
  Лидер В.А. Четвертичные отложения Урала / В.А. Лидер. – М., 1976. – 144с.
1664573
  Мавлянов Г.А. и Нурматов А.Н. Четвертичные отложения Центральной Ферганы / Г.А. и Нурматов А.Н. Мавлянов. – Ташкент, 1972. – 111с.
1664574
  Лаврушин Ю.А. Четвертичные отложения Шпицбергена. / Ю.А. Лаврушин. – М, 1969. – 178с.
1664575
   Четвертичные отложения, геоморфология и новейшая тектоника Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов
Ч. 1. – 1982. – 127с.
1664576
   Четвертичные отложения, геоморфология и новейшая тектоника Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов
Ч. 2. – 1982. – 162с.
1664577
  Благовидов Н.Л. Четвертичные отложения, климат и почвы бассейна реки Тюнг (Якутская АССР) / Н.Л. Благовидов; АН СССР. – Ленинград-Москва, 1935. – 128с. – (Труды совета по изучению природных ресурсов (СОПС). Серия Якутская ; Вып. 18)
1664578
  Ревин В.В. Четвертичные пески и песчано-гравийные отложения. / В.В. Ревин. – М., 1977. – 185с.
1664579
  Туляганов Четвертичные россыпи Узбекистана. / Туляганов, Л.З. Палей. – Ташкент, 1981. – 140с.
1664580
  Ковтуненко В.А. Четвертичные соли S- триазолов и пироло-S-триазолы из них : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1664581
  Ковтуненко В.А. Четвертичные соли S-триазолов и пирроло-S-триазолы из них : Дис... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ковтуненко В.А.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1973. – 127л. – Бібліогр.:л.1-11
1664582
   Четвертичный вулканизм некоторых районов СССР. – Москва : Наука, 1965. – 153с. – Библиогр. к каждой ст.
1664583
  Марков К.К. Четвертичный период : (Ледниковый период - антропогенный период) / К.К. Марков, Г.И. Лазуков, В.А. Николаев. – Москва : Московский университет
Т. 1 : Территория СССР. – 1965. – 372с.
1664584
  Марков К.К. Четвертичный период : (Ледниковый период - антропогенный период) / К.К. Марков, Г.И. Лазуков, В.А. Николаев. – Москва : Московский университет
Т. 2 : Территория СССР. – 1965. – 436с.
1664585
  Марков К.К. Четвертичный период / К.К. Марков. – Москва : Московский университет
Т. 3. – 1967. – 440с.
1664586
   Четвертичный период. – Киев
Вып. 16. – 1976
1664587
   Четвертичный период : Палеонтология и археология; К 28 Международному геологическому конгрессу (Вашингтон, 1989); сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 238с.
1664588
  Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири / С.А. Архипов. – Новосибирск, 1971. – 332с.
1664589
  Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири / С.А. Архипов ; отв. ред. В.Н. Сакс ; АН СССР, Сибирское отделение, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск : Наука, 1971. – 332 с. – Библиогр.: с. 310-329
1664590
  Линдберг Г.У. Четвертичный период в свете биогеографических данных / Г.У. Линдберг. – М.-Л. : АН СССР, 1955. – 335с.
1664591
   Четвертичный период в США. – Москва : Мир
1. – 1968. – 696с.
1664592
   Четвертичный период в США. – Москва : Мир
2. – 1969. – 380с.
1664593
   Четвертичный период и его история. – Москва : Наука, 1965. – 224с.
1664594
   Четвертичный период Сибири. – Москва : Наука, 1966. – 515с.
1664595
   Четвертичный период, Стратиграфия. – М, 1989. – 223с.
1664596
   Четвертичный период. Палеография и литология : К 28 Международному геологическому конгрессу (Вашингтон,1989). – Кишинев : Штиинца, 1989. – 252с.
1664597
   Четвертичный покров Балтийского щита. – Л, 1987. – 151с.
1664598
   Четверті Зарембівські читання : матеріали Четвертих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В.І. Вернадського, м. Київ, 17 квіт. 2013 р. / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упорядкув. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-54-3
1664599
  Калакура Олег Четверті Курасівські читання "Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання" / Калакура Олег, Макаренко Наталія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 120-123
1664600
  Микитенко О. Четверті міжнародні шевченківські читання в Каневе // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
1664601
   Четверті текстологічні читання, присвячені пам"яті Миколи Сиваченка / Г.Б. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 122-123. – ISSN 0236-1477


  "...22 листопада 2017 р. в Інституті літератури відбулися четверті текстологічні читання, присвячені пам"яті видатного історика літератури, фольклориста, джерелознавця й текстолога, члена-кореспондента НАН України Миколи Єфремовича Сиваченка ...
1664602
  Благовещенский Н.А. Четвертное право / Н.А. Благовещенский. – Москва : Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1899. – VIII, 538 с.
1664603
  Гижа Олександр Четвертований храм : роман / Закінчення. Поч. у № 7-8, 9, 10, 2009 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 22-105. – ISSN 0208-0710
1664604
  Гижа О.Р. Четвертований храм : іст. роман / Олександр Гижа. – Київ : Борозна, 2014. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-2613-08-07


  У пр. № 1746535 напис: Шановному професорові М.К. Наєнку моє, мабуть, останнє дитя, яке народилося в серці з любови до нашого ... народу . З найщирішим зиченням Божих благословень ! Підпис. 16.04.2015
1664605
   Четвертое Всесоюзное Совещание по электронной микроскопии : Тезисы докл. – Сумы, 1963. – 134с.
1664606
  Кукаркин Четвертое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 105 переменных звезд, / Кукаркин, П.П. и др. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 88 с.
1664607
  Бианки В.Л. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах : (Представлено Академии 21 октября 1918 г.) / В. Бианки [З. М.] // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. 124-139
1664608
  Бианки В.Л. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах : (Представлено Академии 21 октября 1918 г.) / В. Бианки [З. М.] // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. 124-139
1664609
  Бианки В. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц Санкт-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах / В. Бианки
1664610
  Антокольский П.Г. Четвертое измерение : стихи, 1962-1963 / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 133 с. : ил.
1664611
  Каспаров С.Д. Четвертое измерение : роман / С.Д. Каспаров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 335с.
1664612
  Кутузов Е.В. Четвертое измерение / Е.В. Кутузов. – Л., 1965. – 272с.
1664613
  Кольман Э.Я. Четвертое измерение / Э.Я. Кольман. – Москва, 1970. – 94с.
1664614
  Рицос Я. Четвертое измерение / Я. Рицос. – М, 1980. – 255с.
1664615
  Юрский С.С. Четвертое измерение / Сергей Юрский. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 416с. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-042095-1
1664616
  Келин В.Н. Четвертое измерение внешней политики империализма. Использ. империал. государствами средств массовой информации и пропаг. во внешней политике : Автореф... канд. ист.наук: / Келин В.Н.; Моск. гос. ун-т. Фак-т журналистики. Кафедра зарубежной печати и лит-ры. – М., 1967. – 22л.
1664617
  Пушкаш Й. Четвертое измерение: Повести, рассказы. / Й. Пушкаш. – М., 1983. – 272с.
1664618
  Колтунов И.Г. Четвертое лето. / И.Г. Колтунов. – Л., 1945. – 39с.
1664619
  Магид А.С. Четвертое поколение / А.С. Магид. – М., 1958. – 344с.
1664620
   Четвертое совещание по проблемам астрогеологии : тезисы докладов. – Ленинград : Географ. общество СССР при АН СССР, 1962. – 164 с.
1664621
  Карлышева К. Четвертое украинское республиканское совещание по неорганической химии / К. Карлышева, И. Шека // Украинский химический журнал. – Киев, 1962. – Т. 28, вып. 1. – С. 125-129
1664622
   Четвертчики смутного времени (1604-1617) / Материалы, собранные членом-соревнователем Л.М.Сухотиным ; Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. – Москва : Синодальная типография, 1912. – XXVII,398, [3] с.
1664623
  Зверь А. Четвертые выборы Лукашенко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 17 (135). – С. 40-42
1664624
  Симонов К.М. Четвертый : Драма / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1962. – 70с.
1664625
   Четвертый (объединительный) съезд РСДРП : Апр. (апр.-май) 1906 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – LXV, 713 с., 1 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1664626
   Четвертый антифашистский женский митинг 20.08. 1944 г. Москва. – Москва, 1944. – 72с.
1664627
  Корсаков Д.А. Четвертый археологический съезд в Казани / Д.А. Корсаков
1664628
  Громов И.И. Четвертый воздушно-десантный / И.И. Громов, В.Н. Пигунов. – М., 1990. – 271с.
1664629
   Четвертый Всесоюзный симпозиум "Экзоэлектронная эмиссия и ее применение" : Тезисы докл., 11-13 сентября 1985 г. – Тбилиси, 1985. – 248 с.
1664630
  Чертов Ю Четвертый директор / Ю Чертов. – М., 1974. – 312с.
1664631
  Черкасов Н.К. Четвертый Дон Кихот / Н.К. Черкасов. – Л, 1958. – 155с.
1664632
  Нежинский С.Т. Четвертый закон / С.Т. Нежинский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1664633
   Четвертый конгресс Коминтерна : Разраб. конгрессом стратегии и тактики ком. движения в новых условиях. Политика единого фронта. – Москва : Политиздат, 1980. – 519 с. – (Осн. этапы истории междунар. ком. движения)
1664634
  Абэ Кобо Четвертый ледниковый период. Тоталоскоп : повесть : рассказ / Абэ Кобо ; [пер. с яп. С. Бережкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 238 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия : Библиотека современной фантастики : в 15-ти тт. ; Т. 2)
1664635
  Кобо Абе Четвертый ледниковый период. Тоталоскоп / Абэ Кобо ; [Пер. с яп. С. Бережкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 240 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 2)
1664636
  Богат Е.М. Четвертый лист пергамента : повести, очерки, рассказы, размышления / Евгений Богат ; худож. В. Харламов. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 335 с., [1] л. портр. : ил.
1664637
  Шилин А.Е. Четвертый патрон / А.Е. Шилин. – Воронеж
1. – 1970. – 383с.
1664638
  Андрианов С.В. Четвертый поединок : рассказы / Сергей Андрианов ; [худож. Г.Д. Человечков]. – Москва : Воениздат, 1975. – 152 с. : ил.
1664639
  Ларни М. Четвертый позвонок / М. Ларни. – Кишинев, 1980. – 670с.
1664640
  Ларни М. Четвертый позвонок / М. Ларни. – Москва : Правда, 1986. – 528с.
1664641
  Ларни М. Четвертый позвонок, или мошенник поневоле : роман / М. Ларни. – Москва, 1992. – 270 с.
1664642
  Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле : роман / Мартти Ларни ; пер. с фин. В. Богачева. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 319 с. : іл.
1664643
  Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле / М. Ларни. – Минск, 1983. – 255с.
1664644
  Прокопенко Л.Я. Четвертый президент Республики Замбия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 39-41. – ISSN 0321-5075
1664645
  Форсайт Ф. Четвертый протокол : [ пер. с англ. ] / Фредерик Форсайт. – [ Москва ] : НП МАДПР, 1992. – 352 с. – ISBN 5-87887-002-9
1664646
  Михаленко К.Ф. Четвертый разворот / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1968. – 200с.
1664647
  Лебеденко П.В. Четвертый разворот / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1972. – 282с.
1664648
  Лебеденко П.В. Четвертый разворот / П.В. Лебеденко. – 2-е изд. – Ростов=на-Дону, 1977. – 268с.
1664649
  Михаленко К.Ф. Четвертый разворот / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1986. – 364с.
1664650
  Кириченко П.В. Четвертый разворот / П.В. Кириченко. – Москва, 1987. – 350с.
1664651
  Обойщиков К.А. Четвертый разворот: Стихи. / К.А. Обойщиков. – Краснодар, 1976. – 95с.
1664652
  Шоцикас А.С. Четвертый раунд / А.С. Шоцикас. – Москва, 1974. – 222с.
1664653
  Бабанина Н. Четвертый рейс непотопляемого Бацьки // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 49 (286). – С. 32-34


  Что означает избрание Александра Лукашенко президентом в четвертый раз для международной политиким
1664654
  Рудич В.И. Четвертый сборник стихов / [соч.] Веры Рудич. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1912. – [4], 61 с.
1664655
   Четвертый сезон. Премия Бабеля // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 3-5. – ISSN 0131-8136


  В этом году (в связи с карантином) вместо торжественной церемонии награждения победителей в Золотом зале Одесского литературного музея состоялось оглашение результатов сезона из Всемирного клуба одесситов, которое транслировалось через интернет. ...
1664656
  Шишкин А.А. Четвертый семестр / А.А. Шишкин. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 270с.
1664657
  Георгадзе М.П. Четвертый созыв / М.П. Георгадзе. – М, 1958. – 64с.
1664658
   Четвертый съезд археологический в Казане : 31 июля 1877 года. – Москва : В Синодальной Типографии, 1876. – 25 с.
1664659
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, епутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1991. – с.
1664660
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, епутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 2. – 1991. – 543с.
1664661
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 3. – 1991. – 399с.
1664662
   Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 4. – 1991. – с.
1664663
  СССР Съезд Четвертый Съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
1. – 1991. – 615с.
1664664
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1949. – 103с.
1664665
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1950. – 103с.
1664666
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1955. – 96с.
1664667
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – К, 1956. – 84с.
1664668
   Четвертый създ Всесоюзного энтомологического общества. – Л.-М., 1959. – 276с.
1664669
  Тираспольский Четвертый Тираспольский симпозиум по общей топологии и ее приложениям, 20-21 авг.1979г. / Тираспольский, по общей топологии и ее приложениям симпоз., 1978 4-й. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 182с.
1664670
   Четвертый Уральский.... – Свердловск, 1967. – 160с.
1664671
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1978. – 536с.
1664672
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1987. – 590с.
1664673
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1992. – 670с.
1664674
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – Екатеринбург, 1994. – 560с.
1664675
  Медведева Е. Четвертый, самый волшебный // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 102-117. – ISSN 1728-8568
1664676
  Васильев С.А. Четверть века / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 368с.
1664677
  Леонтьев Л.П. Четверть века / Л.П. Леонтьев. – Владивосток, 1967. – 51с.
1664678
  Малашкин С.И. Четверть века / С.И. Малашкин. – Москва, 1970. – 255с.
1664679
  Балясная Р.Н. Четверть века / Р.Н. Балясная; Рива Балясна ;. – Москва, 1973. – 120 с.
1664680
  Алигер М.И. Четверть века : кн. лирики / Маргарита Алигер. – Москва : Советский писатель, 1981. – 368 с.
1664681
  Вертинский А.Н. Четверть века без родины : страницы минувшего / А.Н. Вертинский. – Київ : Музична Україна, 1989. – 139с.
1664682
  Иванов В.В. Четверть века в Институте славяноведения // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 102-116. – ISSN 0132-1366
1664683
  Левик С.Ю. Четверть века в опере / С.Ю. Левик. – Москва : Искусство, 1970. – 536 с.
1664684
  Умбрейт П. Четверть века германского профдвижения. (1890-1915 гг.) / П. Умбрейт. – Х., 1925. – 120с.
1664685
  Казарьян А.В. Четверть века на танках. / А.В. Казарьян. – 2-е изд. – Ереван, 1972. – 238с.
1664686
   Четверть века Народной Болгарии. – М., 1969. – 216с.
1664687
  Тарасевич В.Н. Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 3-21. – ISSN 0131-7741
1664688
  Тарасевич В.Н. Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 14-28. – ISSN 0131-7741
1664689
  Костиков П.К. Четверть века по пути социализма / П.К. Костиков. – Москва, 1969. – 48с.
1664690
   Четверть века победы над фашистской Германией. – Минск, 1970. – 34с.
1664691
  Михайлов И.К. Четверть века подпольщика / И.К. Михайлов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 227 с.
1664692
  Михайлов И.К. Четверть века подпольщика / И.К. Михайлов. – М, 1957. – 272с.
1664693
  Коровицына Н. Четверть века после "бархатной революции": как живете, словаки? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 0131-2227
1664694
  Толстой А.Н. Четверть века советской литературы : доклад на юбилейной сессии АН СССР 18 ноября 1942 г. / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель, 1943. – 39 с.
1664695
   Четверть века совместной борьбы за дело мира, социализма и коммунизма. – М., 1980. – 63с.
1664696
   Четверть века социалистической революции в Болгарии. – М., 1969. – 22с.
1664697
  Бенюк М. Четверть века спустя / М. Бенюк. – Бухарест : [б. и.], 1967. – 46 с. – (Б-ка "Румыния" ; № 11)
1664698
  Соколов В.Н. Четверть века. / В.Н. Соколов. – М., 1975. – 255с.
1664699
  Наровчатов С.С. Четверть века. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 168с.
1664700
  Подольный Р.Г. Четверть гения / Р.Г. Подольный. – М, 1970. – 28с.
1664701
  Успенский Г. Четверть лошадки. / Г. Успенский. – М-л, 1932. – 62с.
1664702
   Четвірки замало: з наступного року стипендії платимуть по-новому і лише половині студентів-бюджетників // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 2 грудня (№ 230). – С. 12
1664703
  Илина Е. Четвъртата височина / Е. Илина. – София : Отечество, 1976. – 364 с.
1664704
   Четиридесет години социалистическо музейно дело в НР България : (Научна сесия - 15 ноември 1984). – София, 1985. – 129 с.
1664705
  Марголіна І.Є. Четії Мінеї Димитрія Ростовського та стінопис Кирилівської церкви Києва // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 123-127. – ISBN 966-7671-23-2
1664706
  Ахматова А.А. Четки : стихи / Анна Ахматова. – репринт. изд. – Москва : СП Интерпринт, 1990. – 111, [1] с.
1664707
  Гамзатов Р. Четки лет : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – 2-е доп. изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479 с.
1664708
  Гамзатов Р. Четки лет : лирика / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1986. – 399 с.
1664709
  Мемед-Кули-Заде Четки хана : повесть и рассказы / Джалил Мемед-Кули-Заде ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Художественная литература, 1966. – 256 с.
1664710
  Бражникова С. Чётко выверенная стратегия. Научно-методическая работа / Светлана Бражникова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 22-27. – ISSN 1727-4893


  В статье освещены различные направления деятельности методической службы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Россия).
1664711
  Воронов Н.П. Четловек-эхо / Н.П. Воронов. – Тула, 1968. – 175с.
1664712
   Четрвертая Всесоюзная студенческая этнографическая конференция 26-28 апреля 1965 г.. – Махачкала, 1965. – 108с.
1664713
  Стивенсон Р.Л. Четрная стрела / Р.Л. Стивенсон. – Челябинск, 1987. – 239 с.
1664714
  Яблоков А.А. Четроги вечные снегов / А.А. Яблоков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 152с.
1664715
  Пальман В.И. Четры знакомого лица / В.И. Пальман. – Краснодар, 1971. – 190с.
1664716
  Елисеева Т. Четыре "И", три "К", или Методическая служба non-stop : Субъективные заметки об объективно значимой работе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1664717
  Даниленко В.П. Четыре "революции" в истории европейского языкознания // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 55-63. – ISSN 0130-9730
1664718
  Дольский А.А. Четыре ангела / А.А. Дольский. – Х, 1991. – 325с.
1664719
  Татаренко Л.С. Четыре Анны / Л.С. Татаренко. – Киев, 1986. – 110с.
1664720
  Крылов И.А. Четыре басни И. Крылова : с неизданными рисунками А. Орловского. – Санкт-Петербург : Кружок люителей рус. изящ. изд., 1907. – [20] с. ил.


  На кн. нап. надпись: Наст. изд. отп. в кол. 500 нумер. экз.: № 364 Все рис. воспр. с ориг. А. Орловского из коллекции Е.Г. Швартца
1664721
  Плитченко А.И. Четыре белых коня / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1970. – 95с.
1664722
  Стельмах М.О. Четыре брода / М.О. Стельмах. – Москва, 1981. – 512с.
1664723
  Стельмах М. Четыре брода / М. Стельмах. – Москва, 1983. – 493с.
1664724
  Стельмах М. Четыре брода / М. Стельмах. – Москва, 1983. – 495с.
1664725
  Толстой А.Н. Четыре века / А.Н. Толстой. – Москва, 1980. – 511с.
1664726
   Четыре века. – Саратов, 1991. – 206с.
1664727
   Четыре века Вильнюсскому университету. – Вильнюс, 1979. – 20с.
1664728
  Виппер Р.Ю. Четыре века европейской истории / Р.Ю. Виппер. – Москва, 1924. – 256с.
1664729
  Джрбашян Э.М. Четыре вершины: Туманян, Исаакян, Терьян, Черенц / Э.М. Джрбашян. – М., 1990. – 317с.
1664730
  Емельянова Н.А. Четыре весны / Н.А. Емельянова. – М., 1947. – 48с.
1664731
  Емельянова Н.А. Четыре весны / Н.А. Емельянова. – М., 1947. – 283с.
1664732
  Флеров Н.Г. Четыре ветра / Н.Г. Флеров. – М, 1960. – 96с.
1664733
  Гарновский В.В. Четыре ветра / В.В. Гарновский. – Вологда, 1963. – 239с.
1664734
   Четыре ветра. – Пермь, 1970. – 154с.
1664735
   Четыре ветра. – М., 1976. – 80с.
1664736
   Четыре вечера с Владимиром Высоцким. – Москва, 1989. – 268с.
1664737
  Алабина П. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853,1854-56,1877-78 годах / Алабин П. – Самара : Типография И.П. Новикова, 1888. – 160, XLVIII, V с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
1664738
  Аббасзаде Г. Четыре воскресенья : повести и рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 286 с.


  Содерж.: Повести: Четыре воскресенья ; Гость издалека ; Откуда вы родом, месье Абель? ; Рассказы: Гора с горой сходится... ; Доктор Амина ; Имя человека ; Отчий дом ; Рекомендация ; Беспокойный отпуск ; Новый директор ; Отрада ; Студент вечернего ...
1664739
   Четыре времени года. – 268с.
1664740
   Четыре времени года. – Москва-Ленинград, 1946. – 151 с.
1664741
  Дорош Е.Я. Четыре времени года / Е.Я. Дорош. – Москва, 1962. – 195 с.
1664742
  Оленич-Гнененко Четыре времени года / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1963. – 307с.
1664743
  Кешоков А.П. Четыре времени года : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1975. – 32 с.
1664744
  Лидин Вл. Четыре времени года / Вл. Лидин. – Москва, 1991. – 315с.
1664745
  Акопов В.Ф. Четыре времени года : Книга трехстиший : [стихи в стиле хокку (1987-1988 гг.)] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2006. – 87, [1] с. – ISBN 966-8311-25-6
1664746
  Парфентьев В.И. Четыре времени жизни. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1965. – 117с.
1664747
  Гусаров М.И. Четыре времени любви : стихи и поэмы / М.И. Гусаров. – Москва : Советский писатель, 1979. – 103с.
1664748
  Карим М. Четыре времени любви : : стихи / М. Карим; переводы. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1980. – 223 с.
1664749
  Арыков Т. Четыре времени сердца : стихотворения / пер. с кирг. / Ташмат Арыков. – Фрунзе : Кыргызстан, 1979. – 76 с. : ил., портр.


  Циклы: Быть человеком; Из сельской тетради; Миниатюры; Дом раздвигает стены.
1664750
  Неруда П. Четыре времени сердца. / П. Неруда. – Москва, 1968. – 294 с.
1664751
  Шапоренко Т.П. Четыре встречи / Т.П. Шапоренко. – М., 1962. – 136с.
1664752
   Четыре выстрела поутру. – М., 1966. – 244с.
1664753
  Сейфуллина Л.Н. Четыре главы : повести и рассказы / Лидия Сейфуллина. – Москва : Современник, 1989. – 333 с. – (Сыновья века. Серия книг о коммунистах)
1664754
  Шенгелая Д.К. Четыре года / Д.К. Шенгелая. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 119 с.
1664755
  Базильбаев А. Четыре года в хаосе / А. Базильбаев. – Алма-Ата, 1978. – 144с.
1664756
  Уранова С.С. Четыре года в шинели / С.С. Уранова. – М., 1967. – 134с.
1664757
  Лямин М.А. Четыре года в шинелях : повесть о родной дивизии. / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурт.А.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 295 с.
1664758
  Галанов Б.Е. Четыре года и вся жизнь / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 478с.
1664759
  Зайцев Анатолий Четыре года на громыкинских коврах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 92-101. – ISSN 0130-9625
1664760
  Стивенсон Ф. Четыре года на Самоа / Ф. Стивенсон, Р.Л. Стивенсон. – М., 1989. – 221с.
1664761
   Четыре года преподавания в начальной школе. – М., 1918. – 207с.
1664762
  Лаказ Л. Четыре года разведывательной работы / Л. Лаказ. – Москва, 1939. – 111с.
1664763
  Малявская И.Б. Четыре года. / И.Б. Малявская. – Днепропетровск, 1961. – 235с.
1664764
  Листенгартен В.С. Четыре грани деятельности академика В.А. Садовничего. (Взгляд из провинции) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 71-77. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1664765
  Стрехнин Ю.Ф. Четыре границы / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1989. – 315с.
1664766
  Сапронов Л.Л. Четыре дня / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1962. – 33с.
1664767
  Сапронов Л.Л. Четыре дня / Л.Л. Сапронов. – Киев, 1963. – 134с.
1664768
  Занин Н.И. Четыре дня / Н.И. Занин. – Хабаровск, 1973. – 133с.
1664769
  Коренко Я. Четыре дня и четыре ночи : [повесть] / Ян Коренко ; [Пер. со слов. Аросевой Н.А.]. – Москва : Военное издательство, 1967. – 159 с.
1664770
  Тунгал Л. Четыре дня Маарьи : повесть / Л. Тунгал. – Москва : Детская литература, 1986. – с.
1664771
  Баныкин В. Четыре дня на "Соколе" / В. Баныкин. – М, 1959. – 174с.
1664772
  Короленко В.А. Четыре дня разлуки / В.А. Короленко. – Одесса, 1973. – 100с.
1664773
  Орешкин Б.С. Четыре дня с Ильей Муромцем / Б.С. Орешкин. – М., 1992. – 253с.
1664774
  Френкель П.Л. Четыре добрых пера : литературные портреты зарубежных детских писателей / П.Л. Френкель. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; №10 : сер. литература)
1664775
  Киселев И.М. Четыре дождя / И.М. Киселев. – Кемерово, 1971. – 127с.
1664776
  Дгебуадзе О. Четыре жизни : детективные повести / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1962. – 298 с.
1664777
  Борин Ю.Б. Четыре жизни : [о династии Бушуевых с Ленингр.металлич. з-да] / Ю.Б. Борин, Н.С. Сергеев ; [предисл. В.П. Виноградова]. – Москва : Политиздат, 1981. – 303 с.
1664778
  Алентьева Т.В. Четыре жизни Сэмюэля Морзе // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 110-128. – ISSN 0130-3864
1664779
  Тагор Р. Четыре жизни. / Р. Тагор. – Москва, 1962. – 80с.
1664780
  Левин Л.И. Четыре жизни: хроника трудов и дней П.Антокольского / Л.И. Левин. – М. : Советский писатель, 1969. – 308 с.
1664781
  Левин Л.И. Четыре жизни: хроника трудов и дней П.Антокольского / Л.И. Левин. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1978. – 352 с.
1664782
  Алиева Ф.Г. Четыре знака : стихи : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. Н. Фадеева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 176 с. : ил.
1664783
  Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Мысль, 1986. – 180, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 174-181
1664784
  Ким А.А. Четыре исповеди / А.А. Ким. – М., 1978. – 440с.
1664785
  Флеров Н.Г. Четыре книги жизни / Н.Г. Флеров. – М, 1978. – 254с.
1664786
  Палладио А. Четыре книги об архитектуре Андреа Палладо в коих, после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах мостах, площадях, ксистах и храмах : в 2 т. / А. Палладио; в переводе академика архитектуры И.В. Жолтовского. – Москва : Изд. Всесоюн. Академии архитектуры. – (Классики теории архитектуры / под общей ред. А.Г. Габрического)
Т. 1 : Текст трактата. – 1936. – [348] с. разд. паг.


  Кн. 1 - 78 с., Кн. 2 - 81 с., Кн. 3 - 48 с, Кн. - 134 с., [2] с.
1664787
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Четыре комедии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) ; пер. с укр. Б. Турганова ; ред. и вступ. ст. Ю.С. Калашникова. – Киев : ОГИЗ, 1946. – 383 с.
1664788
  Мартынов Семен Четыре комнаты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 24-25 : фото
1664789
  Молчанов Ю.Б. Четыре концепции вермени в философии и физике / Ю.Б. Молчанов ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
1664790
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 72 с.
1664791
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 95с.
1664792
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 95 с.
1664793
  Шредингер Е. Четыре лекции по волновой механике / Е. Шредингер. – Харьков; Киев : ОНТИ, 1936. – 40 с.
1664794
  Боровиков В.А. Четыре лекции по геометрической теории дифракции / В.А. Боровиков, Б.Е. Кибнер. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 144 с. – (Третья Всесоюзная школа-семинар по дифракции и распространению волн : Ленинград-Петродворец 20 мая - 6 июня 1972 / АН СССР)
1664795
  Вайнштейн Л.А. Четыре лекции по квазиоптике / Л.А. Вайнштейн, Н.И. Лесик. – Ленинград, 1972. – 79 с.
1664796
  Каценеленбаум Б.З. Четыре лекции по курсу "Нерегулярные линии передач" / Б.З. Каценеленбаум. – Ленинград, 1972. – 34с.
1664797
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции по теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 140 с.
1664798
  Макаров Г.И. Четыре лекции по теории распространения радиоволн / Г.И. Макаров, В.В. Новиков. – Ленинград, 1972. – 138 с.
1664799
   Четыре лекции по ядерной энергетике. – М., 1957. – 229с.
1664800
  Иванова Т.А. Четыре лета / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1959. – 93 с.
1664801
  Гончаренко С.Ф. Четыре лета в году / С.Ф. Гончаренко. – М., 1980. – 108с.
1664802
  Хелемский Я.А. Четыре мастера / Я.А. Хелемский. – Минск, 1984. – 415с.
1664803
  Эткинд Е. Четыре мастера (Ахматова, Цветаева, Самойлов, Мартынов) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 29-68
1664804
  Дильман В.М. Четыре модели медицины / В.М. Дильман. – Л., 1987. – 288с.
1664805
  Измайлов Л.М. Четыре мушкетёра / Л.М. Измайлов, В.В. Чебуров. – М., 1989. – 235с.
1664806
  Дамдинов Н.Г. Четыре неба : стихотворения и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 143 с.
1664807
  Дамдинов Н.Г. Четыре неба : стихи и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Советская Россия, 1977. – 191 с.
1664808
  Петров В.В. Четыре недели в Южном полушарии: (впечатления ботаника) / В.В. Петров. – Москва : Мысль, 1981. – 128с.
1664809
  Шутова Наталья Четыре НО прошедшего сезона : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 32-33 : Фото
1664810
  Толмачев Г.И. Четыре ночи тревоги / Г.И. Толмачев. – Алма-Ата, 1974. – 294с.
1664811
  Дышаленкова Р.А. Четыре окна / Р.А. Дышаленкова. – М, 1978. – 63с.
1664812
  Кладт А.П. Четыре ордена / А.П. Кладт, Г.А. Фавстов. – М, 1958. – 56с.
1664813
  Стародомский Д.Л. Четыре основные тенденции мирового развития в сфере НИОКР / Д.Л. Стародомский, Малышев // Наука та інновації : Український оглядовий журнал майбутнього / НАН України. – Київ, 2007. – Т. 3, № 6. – С. 87-92. – ISSN 1815-2066
1664814
  Миняйло М.А. Четыре оттенка счастья : [сборник рассказов] / Мария Миняйло. – Киев : Самміт-Книга, 2016. – 206, [2] с. : ил. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7350-46-9
1664815
  Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском / В.О. Топорков. – Москва : Советская Россия, 1963. – 47с.
1664816
  Великанов В.М. Четыре парадокса и основания мышления и культуры / В.М. Великанов. – Київ, 1999. – 36с.
1664817
  Смирнов Д.А. Четыре песни Земли / Д.А. Смирнов. – Москва, 1978. – 205с.
1664818
   Четыре письма А.Ф. Шафонского к А.С. Сулим о порядках обучения в Галльской "педагогии" (1794-1797 г.г.) / [Афанасий Шафонский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 14 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор в конце письма
1664819
  Чернов С.Н. Четыре письма неизвестного к декабристу И.Д.Якушкину / С.Н. Чернов. – Саратов, 1927. – 25с.
1664820
  Дейч Л.Г. Четыре побега / Лев Дейч. – 2-е изд. испр. и доп., [изд. ГИЗа 1-е]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – XIV, [2], 160с.
1664821
  Мериме П. Четыре повести / П. Мериме. – Москва, 1919. – 163 с.
1664822
  Панкратов С.А. Четыре повести / С.А. Панкратов. – Петрозаводск, 1975. – 384с.
1664823
   Четыре повести. – Челябинск, 1981. – 526с.
1664824
  Распутин В.Г. Четыре повести / В.Г. Распутин. – Л., 1982. – 654с.
1664825
  Нилин П.Ф. Четыре повести. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1970. – 542с.
1664826
  Попов А.А. Четыре подковы // Стихи новгородских поэтов. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 32 с.
1664827
  Лацис В.Т. Четыре поездки : расссказы / В.Т. Лацис. – Рига : Латгостиздат, 1950. – 68 с.
1664828
  Баландин Л.А. Четыре портрета / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1962. – 160с.
1664829
  Соляник А.Н. Четыре похода в Антарктику / А.Н. Соляник. – Москва, 1950. – 32с.
1664830
  Ергалиев Х. Четыре поэмы : поэмы / Хамид Ергалиев; апер. с каз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 230 с.
1664831
  Ряховский Б.П. Четыре предания / Б.П. Ряховский. – Алма-Ата, 1987. – 267с.
1664832
  Дозорцев В.Л. Четыре происшествия / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1990. – 427с.
1664833
  Ульрих К. Четыре процента за тяжеловеса Брэддока: факты и размышления на тему "Спорт и нажива" / К. Ульрих. – М., 1977. – 87с.
1664834
  Коновалова М.А. Четыре психологических измерения свободы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 131-143. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1664835
  Гаков В. Четыре путешествия на машине времени (Научная фантастика и ее предвидения) / В. Гаков. – М., 1983. – 192с.
1664836
   Четыре пятилетки российского туризма // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 6-7 : фото
1664837
  Бабаевский С.П. Четыре Раисы : рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Профиздат, 1959. – 233 с. – (Массовая б-ка рабочего)
1664838
  Клдиашвили С.Д. Четыре рассказа / С.Д. Клдиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 40 с.
1664839
  Дымшиц А.Л. Четыре рассказа о писателях / А.Л. Дымшиц. – М : Правда, 1964. – 48 с.
1664840
   Четыре реформы : от концепции до реализации / Ц. Влодарчик, З. Гиловска, С. Голиновска, М. Гура, М. и др. Жуковски; [Ц. Влодарчик, З. Гиловска, С. Голиновска и др.] ; под ред. Лены Колярской-Бобиньской ; пер. Лена Клюбиньска ; Inst. Spraw Publicznych. – Варшава : Oficyna Naukowa, 2000. – 392, [4] с. : табл. – Авт. указ. на с. 387-392. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Polish know-how foundation). – ISBN 83-88164-18-Х
1664841
  Чапек Карел Четыре романа в письмах Карела Чапека : роман в письмах // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 128-159. – ISSN 0321-1878
1664842
  Сапожников Л.А. Четыре самозванца / Л.А. Сапожников. – Киев, 1990. – 254с.
1664843
  Тарновский Е.Н. Четыре свободы / Е. Тарновский. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 77 с. – (Библиотека самообразования / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; (Книжки политического и общественного содержания / Под ред. проф. И.И. Иванюкова); Вып. 16)
1664844
   Четыре сезона Кореи // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 42-45 : фото
1664845
  Чэнь Б.-д. Четыре семейства Китая / Б.-д. Чэнь. – М, 1948. – 222с.
1664846
  Гуцко Д. Четыре семьсот пятьдесят : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-97. – ISSN 0012-6756
1664847
  Аббас Ходжа Ахмад Четыре сердца -- четыре дороги. : повесть : пер. с урду. / Аббас Ходжа Ахмад. – Москва : Изд. иностр. лит., 1963. – 107 с. : ил.
1664848
  Поттер Беатрикс Четыре сказки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.198-212. – ISSN 1130-6545
1664849
  Андрей Аникин Четыре слоя Барселоны : Citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-84 : Фото
1664850
  Прокопович Ф. Четыре сочинений Феофана Прокоповича архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук. – Москва, 1773. – 284 с.
1664851
  Достоевский Ф.М. Четыре статьи 1847 г. : Из неизданных произведений / Ф.М. Достоевский; С предисл.В.С.Нечаевой. – СПб, 1922. – 76с.
1664852
  Петков С. Четыре столицы Древней Руси / Сергей Петков. – Киев : Скиф, 2016. – 79, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-8894-67-1
1664853
  Шошин В.А. Четыре стороны света / В.А. Шошин. – Л., 1965. – 135с.
1664854
  Решетников Л.В. Четыре стороны света. / Л.В. Решетников. – Москва, 1974. – 326с.
1664855
  Радов Г.Г. Четыре строчки / Г.Г. Радов. – Москва, 1956. – 200 с.
1664856
  Филипов В.М. Четыре ступени интернационализации: управление процессами интернационализации высшего образования на глобальном,региональном,национальном и институциональном уровнях // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х
1664857
  Корпачев Э.М. Четыре судьбы / Э.М. Корпачев. – М., 1979. – 48с.
1664858
  Шпира Д. Четыре судьбы / Д. Шпира. – М., 1986. – 147с.
1664859
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1970. – 440с.
1664860
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1971. – 416с.
1664861
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – М., 1985. – 647с.
1664862
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – Варшава
Кн.. 1. – 1985. – 439 с.
1664863
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – Варшава
Кн. 2. – 1985. – 415с.
1664864
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака. Повесть / Я. Пшимановский. – М., 1970. – 223с.
1664865
  Шипуля Л.Г. Четыре тарана в небе. / Л.Г. Шипуля. – Минск, 1982. – 127с.
1664866
  Сапаров А.В. Четыре тетради / А.В. Сапаров. – Л, 1962. – 407с.
1664867
  Ивантер Б.А. Четыре товарища / Б.А. Ивантер. – М, 1956. – 300с.
1664868
  Давыдов М. Четыре тополя : повесть / М. Давыдов; пер. с лакск. И.Минутко. – Москва : Детская литература, 1973. – 95 с.
1664869
  Кокшаров А. Четыре тощих года впереди / А. Кокшаров, Г. Мирзаян // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-70. – ISSN 1812-1896


  Парламентські вибори в Іспанії
1664870
  Пархоменко Вадим Степанович Четыре тревожных года : Повесть / Пархоменко Вадим Степанович. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 215 с. : ил.
1664871
  Эренбург И.Г. Четыре трубки / И.Г. Эренбург. – М, 1936. – 97с.
1664872
  Мельниченко И.М. Четыре тысячи бурь / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1963. – 48с.
1664873
  Дьяконов М.А. Четыре тысячи миль на "Сибирякове" / М.А. Дьяконов. – Ленинград, 1934. – 64с.
1664874
  Топорков В.Ф. Четыре угла счастья / В.Ф. Топорков. – Воронеж, 1985. – 240с.
1664875
   Четыре украинских вуза попали в список 800 лучших в мире // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2013. – 17 septembrie (№ 37)


  Компания OS опубликовала список 800 лучших университетов мира. Выше других в рейтинге стоит КНУ имени Тараса Шевченка: он разделил с десятью другими заведениями 441-450 место (QS присваивает отдельные места лишь первым 400 университетам, а остальные ...
1664876
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1970. – 93с.
1664877
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1972. – 285с.
1664878
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1981. – 240с.
1664879
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Л., 1984. – 224с.
1664880
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – К., 1986. – 244с.
1664881
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1987. – 191 с.
1664882
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1989. – 860 с. – В изд. также: Точка опоры / А . Коптелов
1664883
  Ларин Б.А. Четыре характеристики Славки Карасева / Б.А. Ларин. – Москва, 1965. – 112с.
1664884
  Горбач В.Ф. Четыре цвета ночи / В.Ф. Горбач. – Махачкала, 1959. – 223с.
1664885
  Зискинд Л. Четыре человека ищут революцию : на еврейском языке / Л. Зискинд. – Москва, 1933. – 172 c.
1664886
  Викторов В.Я. Четыре чемпиона. / В.Я. Викторов. – Москва, 1963. – 47с.
1664887
  Габрилович Е.И. Четыре четверти / Е.И. Габрилович. – Москва, 1975. – 318с.
1664888
  Бейлина Н.В. Четыре четверти года : повесть / Н.В. Бейлина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с. : ил.
1664889
  Высоцкий В.С. Четыре четверти пути / В.С. Высоцкий. – Москва, 1988. – 285с.
1664890
  Стуколкина Н.М. Четыре экзерсиса / Н.М. Стуколкина. – Москва, 1972. – 399с.
1664891
  Берлин И. Четыре эссе о свободе / И. Берлин ; пер. с англ. С. Векслер. – London : Overseeas publ. interchange, 1992. – 394 с.
1664892
  Вершинина И.Я. Четыре этажа музыки / И.Я. Вершинина. – Москва, 1966. – 48с.
1664893
  Салагаева З.М. Четыре этюда об осетинской прозе. / З.М. Салагаева. – Орджоникидзе, 1970. – 244с.
1664894
  Жорницкая М.Я. Четыре якутских танца / М.Я. Жорницкая. – Якутск, 1960. – 96с.
1664895
  Палерма С. Четырежды в бегах / С. Палерма. – Ленинград, 1935. – 172 с.
1664896
  Лазаренка В.Г. Четырежды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 11-20
1664897
  Руднев К. Четырежды президент. Как жизненные принципы Франклина Делано Рузвельта помогли ему сделать США великой державой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 10-11


  Франклин Делано Рузвельт США также известен под инициалами - ФДР (1882-1945) - 32-й президент США, одна из центральных фигур мировых событий первой половины XX века, возглавлял США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой войны. ...
1664898
   Четырежды рожденный. – М., 1979. – 201с.
1664899
  Балцан И.Л. Четыреста соловьев / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1962. – 148 с.
1664900
  Добряков В.Л. Четырехволновое параметрическое смешание в парах щелочных металлов в условиях двухфотонного резонанса и релаксации : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Добряков В.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 18л.
1664901
  Добряков В.Л. Четырехволновое параметрическое смешение в парах щелочных металлов в условиях двухфотонного резонанса и релаксации : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Добряков В.Л.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 124л. – Бібліогр.:л.118-124
1664902
  Кметь А.Б. Четырехзначная логика / А.Б. Кметь. – Москва, 1991. – 95с.
1664903
  Лорченко В.И., Оглоблин Н.В. Четырехзначные логарифмические таблицы с приложением физических и астрономических таблиц / сост. В.И. Лорченко и Н.В. Оглоблин. – Киев : Тип. Императорского Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 36 с.


  Авт.: Оглоблин Николай Васильевич (1881-1935)
1664904
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы : с готовыми поправками для школьного употребления и для технических расчетов / В. Брадис. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : ГИЗ
Логарифмы. Антилогарифмы. Квадраты и квадратные корни ... – 1930. – 43 с.
1664905
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы : с готовыми поправками для школьного употребления и для технических расчетов / В. Брадис. – 5-е изд. – Москва : Учпедгиз
Логарифмы. Антилогарифмы. Квадраты и квадратные корни. Кубы и кубические корни ... – 1932. – 46 с.
1664906
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В. Брадис. – 7-е изд. – Харьков : Радянська школа, 1934. – 48 с.
1664907
  Милн-Томсон Четырехзначные математические таблицы / Милн-Томсон, Л.Д. Комри. – Москва, 1961. – 245 с.
1664908
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 45-е изд. – Москва : Просвещение, 1974. – 95 с. : черт.
1664909
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 47-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 95 с.
1664910
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 48-е изд. – Москва : Просвещение, 1977. – 95 с.
1664911
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 49-е изд. – Москва : Просвещение, 1978. – 95 с.
1664912
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 50-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 95 с. : ил.
1664913
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 51-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
1664914
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 54-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 95 с. : ил.
1664915
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 55-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 93, [2] с. : ил.
1664916
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 56-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 95 с.
1664917
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 57-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 93, [2] с. : ил.
1664918
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 58-е изд. – Москва, 1992. – 93 с.
1664919
  Михель В.М. Четырехзначные таблицы логарифмов / В.М. Михель. – Москва-Ленинград, 1947. – 30 с.
1664920
  Долгушин П.А. Четырехзначные таблицы логарифмов чисел и тригонометрических функций с приложением Элементарной теории табличных вычислений : с 13 чертежами в тексте / П.А. Долгушин, руков. на курсах по подг. преподавателей средней школы при Киевском учебном округе. – Петербург -Киев : Книгоиздат "Сотрудник" ; [Тип.Имп. Ун-та Св. Владимира Ац. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новиц, 1911. – 32 с.


  На тит. л. надпись: Соб. библ. В.А. Фесенко
1664921
  Козлов И.А. Четырехканальное усилительно-коммутационное устройство / И.А. Козлов. – Москва, 1980. – 71с.
1664922
  Козлов И.А. Четырехканальное усилительно-коммутационное устройство / И.А. Козлов. – Москва, 1980. – 72 с.
1664923
  Халифман И.А. Четырехколесные корсары / И.А. Халифман. – Москва, 1982. – 319с.
1664924
  Литке Ф.П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге "Новая Земля" в 1821-1824 годах. / Ф.П. Литке. – Москва, 1948. – 334с.
1664925
  Дагларджа Ф.Х. Четырехкрылая птица / Ф.Х. Дагларджа. – Москва : Радуга, 1984. – 207 с.
1664926
  Халифман И.А. Четырехкрылые корсары / И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 319с.
1664927
   Четырехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока 110-120-220 вольт. – Харьков. – 16 с.
1664928
  Ерина Майя Васильевна Четырехлучевые кораллы пограничных отложений силура и девона Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Ерина Майя Васильевна ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1977. – 28 с.
1664929
  Спасский Н.Я. Четырехлучевые кораллы СССР : учебн. пособ. / Н.Я. Спасский. – Ленинград, 1964. – 46с.
1664930
   Четырехмерная риманова геометрия. – Москва : Мир, 1985. – 334 с.
1664931
  Мандельбаум Р. Четырехмерная топология / Р. Мандельбаум. – Москва : Мир, 1981. – 286 с.
1664932
  Мостепаненко А.М. Четырехмерность пространства и времени / А.М. Мостепаненко, М.В. Мостепаненко. – Москва-Л, 1966. – 190с.
1664933
  Иванов А.Д. Четырехмерные три-ткани Боля и их интерпретации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов А.Д.; МГУ им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 14л.
1664934
  Гандин Л.С. Четырёхмерный анализ метеорологических полей / Л.С. Гандин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1664935
  Сазанов А.А. Четырехмерный мир Минковского / А.А. Сазанов. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
1664936
  Милн-Томсон Четырехначные математические таблицы / Милн-Томсон, Л.Д. Комри. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 245 с.
1664937
  Гаврилюк М.А. Четырехплечие мосты переменного тока / М.А. Гаврилюк, Е.П. Соголовский. – Львов, 1975. – 175 с.
1664938
  Романих Б.Я. Четырехполюсники / Б.Я. Романих. – Минск, 1965. – 68с.
1664939
  Жуховицкий Б.Я. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я. Жуховицкий, И.Б. Негневицкий
2. – 1-240с.
1664940
  Козин В.Р. Четырехрогий баран : рассказы / В.Р. Козин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 488с.
1664941
   Четырехслойные палетки электрического зондирования ГП и палетки НК и ГВК. – М., 1957. – 100с.
1664942
  Кузьмин В.А. Четырехслойные полупроводниковые приборы / В.А. Кузьмин, К.Я. Сенаторов. – М, 1967. – 184с.
1664943
   Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину и его реализация. – М., 1977. – 359с.
1664944
  Лучинский Г.П. Четыреххлористый титан / Г.П. Лучинский. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 92 с.
1664945
  Кветкаускас Вальдемарас Ионо Четырехцветная морфография - новый метод морфографического картографирования рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.04 / Кветкаускас Вальдемарас Ионо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1664946
  Остапенко С.В. Четырехчастные рассказы : [рассказы] / Сергей Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-927-359-8
1664947
  Щукин И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии / И.С. Щукин; Под ред. Спиридонова А.И. – Москва : Советская энциклопедия, 1980. – 703с.
1664948
  Граубин Г.Р. Четырехэтажная тайга / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1984. – 495с.
1664949
   Четырехязычный терминологический словарь по дистанционному зондированию земли. – Баку, 1986. – 206с.
1664950
   Четырнадцатая выставка московских художников книги : Каталог. – Москва : Советский художник, 1980. – 86 с.
1664951
   Четырнадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков) : Стенографический отчет. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 332 с.
1664952
  Лебедев Е.Б. Четырнадцатая международная конференция "Физико-химические и петрофизические исследования в науках о Земле" / Е.Б. Лебедев, А.В. Жариков, Р.М. Насимов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 0016-7525
1664953
   Четырнадцатая научная конференция : С 23 по 28 февраля 1959 г.: Рефераты докл. – Рига
Вып. 1. – 1959. – 116с.
1664954
  Гусева Н.В. Четырнадцатая сессия Международного симпозиума по взаимодействию вод с горными породами, Авиньон, Франция, 9-14 июня 2013 г. / Н.В. Гусева, Б.Н. Рыженко, С.Л. Шварцев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 954-957. – ISSN 0016-7525
1664955
  Мережковский Д.С. Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – 715, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Николай I. - На корешке: Николай I. - В кн. также: К.А. Большаков. Царь и поручик ; Р.Б. Гуль. Скиф в Европе ; В.А. Соснора. Николай. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
1664956
  Роллан Р. Четырнадцатое июля. Дантон. Робеспьер : [пер. с фр.] / Ромен Роллан. – Москва : Искусство, 1989. – 415 с.
1664957
  Ильин Владимир Михайлович Четырнадцатое нисана (пятница) реконструкция по Матфею // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 134-140
1664958
  Нармаев М.Б. Четырнадцать богатырей : стихи и поэмы / Морхаджи Нармаев ;. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1978. – 93 с.
1664959
  Соловьева И.Н. Четырнадцать сеансов / И.Н. Соловьева, В.В. Шитова. – Москва : Искусство, 1981. – 222 с.
1664960
  Фуджа А. Четырнадцать сотен каури : (сказки йоруба) / А. Фуджа; Собраны Абайоми Фуджей ; Пер. с англ. Е. А. Бурошко и М. Л. Вира. – Москва, 1969. – 128 с.
1664961
  Грин А.С. Четырнадцать футов / А.С. Грин. – Кемерово, 1978. – 192с.
1664962
  Латышев В.В. Четьи-Минея Иоанна Ксифилина : (предварительное сообщение) / В.В. Латышев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – [10] с. – Отд. оттиск: Изв. Имп. Акад. Наук. 1913, стр. 231-240
1664963
  Воронич Г. Четья-Мінея 1489 року - перша спроба зближення церковнослов"янської з народнорозмовною українською мовою // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – C. 153-165. – ISBN 966-95452-3-8


  Уже найдавніші наші книги презентують взаємодію системи конфесійної старослов"янської мови з давньоруською літ. й живим мовленням східних слов"ян, а до кінця 11 ст. цілком сформувалася її давньокиївська редакція. Очевидно, церковнослов"янська мова ...
1664964
  Німчук В. Четья 1489 року в контексті сучасної україністики // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – C. 3-35. – ISSN 1682-3540


  Четья-Мінея 1489 р. - найдавніший збережений і точно датований переклад конфесійних текстів укр. мовою, тому вона унікальна в історії української культури. У статті висловлено нові думки про обставини створення цієї книги, про перекладача, докладно ...
1664965
  Воронич Г. Четья Мінея 1489 р. і кирило-мефодіївська традиція // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 119-136. – ISSN 1682-3540


  Експлікацією на давньоукраїнських землях кирило-мефодіївської традиції, започаткованої серед слов"янських народів чехами ще в останній чверті 14 ст., є рукописна пам"ятка Четья Мінея 1489 р. - один із перших перекладів конфесійного тексту народною ...
1664966
  Діденко О.В. Четья Мінея 1489 року в культурологічному полі староукраїнської літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 277-281


  Стаття присвячена дослідженню Четьї Мінеї 1489 року в культурологічному полі староукраїнської мови та формуванню середнього функціонального стилю староукраїнської літературної мови XІV – XVI ст. На матеріалі текстів "Чтеніе о житіи и о погубленіи ...
1664967
  Воронич Ганна Василівна Четья Мінея 1489 року: українсько-білоруська мовна дискусія // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Попри те, що пам"ятка докладно локалізована - її текст містить дату й місце переписування пам"ятки - Воинь, а також у ній названо автора (переписувача), в історії її вивчення актуальною є українсько-білоруська дискусія про право спадщини на неї. У ...
1664968
  Вацулик Я. Чех из Волыни в эпоху Первой мировой войны // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – C. 9-17. – ISSN 1995-5634
1664969
  Боровський О. Чехам набридло! Масова демонстрація у Празі з вимогами відставки чинного прем"єра та міністра юстиції // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 63). – С. 13


  "У чехів урвався терпець: у Празі тривають найбільші з часів падіння комунізму протести. За словами організаторів акції з об’єднання «Мільйон миттєвостей на підтримку демократії», в акції спротиву взяли участь приблизно 120 тисяч людей. Вацлавська ...
1664970
  Алексин А.Г. Чехарда : повести : для сред. и ст. возраста / Анатолий Алексин. – Доп. переизд. – Москва : Детская литература, 1990. – 413, [2] с.


  Содерж.: "Безумная Евдокия"; Раздел имущества; Дневник жениха; Третий в пятом ряду; А тем временем где-то...; Игрушка: Воспоминание о детстве, которого не было; Поздний ребенок; Добрый гений; Чехарда: (Позавчера и послезавтра); Сердечная недостаточность
1664971
  Кальницкий М. Чехарда с конституцией // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 26 июня (№ 138). – С. 14 : фото. – ISSN 1997-1249


  "...День Конституции отмечают согласно дате принятия действующего Основного закона. <...> Впервые в Киеве официальное обсуждение и принятие конституционного документа состоялось в апреле 1918 года. <...>, 29 апреля, состоялся государственный переворот, ...
1664972
   Чехатаурский краеведческий музей. – Батуми, 1964. – 40с.
1664973
  Топінка Є. Чехи в історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 328-329. – ISBN 966-02-2208-4
1664974
  Плотникова Л. Чехи в Києві наприкінці XIX - початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 201-204. – ISBN 978-966-95419-8-7
1664975
  Урба Э. Чехи и българи / Э. Урба. – София, 1981. – 227 с.
1664976
  Ровда К.И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязах. 50-60-е годы ХІХ века. / К.И. Ровда. – Л., 1968. – 248с.
1664977
  Веселы И. Чехи и словаки в революционной России 1917-1920 гг. / И. Веселы. – Москва, 1965. – 182с.
1664978
  Гофман Їржі Чехи на Волині : Основні відомості / Гофман Їржі; Пер. з чес. Я.Орнcт. – Прага : Українська ініціатива в Чеській республіці, 1998. – 32с. : іл. – ISBN 80-238-1936-4
1664979
  Пушкаревич К.А. Чехи. Историко-этнографический очерк. / К.А. Пушкаревич. – М.-Л., 1942. – 72с.
1664980
  Бирковская Анна Чехия - Донбасс: взаимная заинтересованность : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 70-72 : Фото
1664981
  Вишневский Мариан Чехия - направление визовое, но массовое / Вишневский Мариан, Шагинянова Ани // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 38-43 : Фото. – ISSN 1998-8044
1664982
  Дурова Яна Чехия - страна активного отдыха : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 68-71 : Фото
1664983
  Содомов А.И. Чехия / А.И. Содомов. – Москва : И.Н. Кушнарев и К., 1915. – 37 с.
1664984
  Кратохвил О. Чехия на пути инновационного развития // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 64-76.
1664985
   Чехия отправилась в турне по российским регионам : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34
1664986
   Чехия с бокалом в руках // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 84-88 : фото
1664987
  Сенина Наталья Чехия сохраняет свой бизнес : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 73
1664988
  Крюков Н.А. Чехия, Моравия, Силезия, Буковина и Венгрия / Н.А. Крюков. – с.
1664989
  Курпас Алексей Чехия. Из окурки на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 60-63 : фото
1664990
  Телевной Игорь Чехия. Карловы Вары // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 56-59 : фото
1664991
   Чехия. Почта доставляет: 7 отделений связи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 32-37 : фото
1664992
  Ярощук Юлия Чехия. Прага: Где отдохнуть? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 70-71 : фото
1664993
  Ярощук Юлия Чехия. Прага: Что посмотреть? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 68-69 : фото
1664994
  Самойлов Юрий Чехия... на вкус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1664995
  Телевной Игорь Чехия: KRTECEK // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 88-89 : фото
1664996
  Чичкина Светлана Чехия: времена меняются, волшебство остается : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 71 : Фото
1664997
   Чехия: избирательный рост потоков // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1664998
  Самойлов Юрий Чехия: курортные возможности страны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 28-34 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1664999
  Самойлов Юрий Чехия: необъятные возможности небольшой страны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1665000
  Самойлов Юрий Чехия: необъятные возможности небольшой страны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,