Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1650001
  Каменский В.Н. "" Чортово городище в Ветлужском уезде по раскопкам : (Доложено в заседании Историко-филологического отделения 11 марта 1909 г.) / В. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1909. – [4], 12 с., 3 л. ил. : ил. – Пар. назв. серии и пар. тит. л. на фр. языке. – (Сборник Музея по антропологии и этнографии при Императорской Академии наук ; 7)


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1650002
  Зубчик О.А. "Чому освітню політику важко обгрунтувати?": система державного управління вищою освітою в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1650003
  Горицвіт В. "чому тобі болить той клоун..."; "в цьому домі ніколи не буде для мене ковдри"; "розріж моє горло і вирви із нього цей камінь..."; "що не сон - то розпач, ридання, молитва..."; "Поговоріть зі мною про щось..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 141-144
1650004
  Юзва Л.Л. "Чому українських ВНЗ немає у світових рейтингах?": відповідь сучасного студента-випускника // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2012. – № 4 (43). – С. 87-100. – ISSN 1681-116Х
1650005
  Малімон Н. "Чому хтось може жити й не бути рабом, а ми маємо бути рабами?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Історії волинських жінок - учасниць національного підпілля.
1650006
  Міщененко Т. "Чорна діра" для коштів на соціальний захист // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 46-47
1650007
  Рачук М. "Чорна мітла 33-го" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 19-20. – ISBN 966-7109-34-8


  Поезія.
1650008
  Коноваленко В. "Чорна неділя" для захисту авторського права і суміжних прав // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 9


  " 22 липня 2018 року набув чинності Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", гарантувавши відтепер піратам у білих комірцях спокійний сон. Річ у тому, що, прийнявши цей ...
1650009
  Орлова Т.В. "Чорна п"ятниця" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 414-415. – ISBN 966-642-073-2
1650010
  Король В. "Чорна піхота" - як все було // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 18-26


  Друга світова війна. Однією з трагічних і, водночас, героїчних сторінок війни є доля сотень тисяч юнаків, яких в ході визволення України від нацистських загарбників мобілізували так звані польові військомати і які, за задумом радянського командування, ...
1650011
  Лук"янчук Г. "Чорна Рада" - як грізне пророцтво подій в Україні 100 років тому і тепер // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-27 серпня (№ 31/32). – С. 6
1650012
  Лук"янчук Г. "Чорна Рада" - як грізне пророцтво подій в Україні 100 років тому і тепер // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 16 серпня (№ 31/33). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1650013
  Газін В.В. "Чорна Рада" 1663 р.: її підгрунтя та наслідки для Української козацької держави // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 85-88. – ISBN 5-7702-0775-2
1650014
  Горобець В.М. "Чорна Рада" 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 78-111. – ISSN 0130-5247
1650015
  Горобець В. "Чорна рада" 1663 року = "The Black Council " of 1663 : передумови, результати, наслідки / Віктор Горобець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 199, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 191-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6884-5
1650016
  Стребкова Ю. "Чорна рада" на гендерному тлі: хроніки 2010-2013 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-51. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1650017
  Сизонов Д. "Чорна рада" П. Куліша в сучасній медійній інтерпретації: функціонально-стилістичні перипетії // Пантелеймон Куліш: рефлексія з відстані у 200 років : колeкт. монографія / Л.І. Шевченко, С.К. Росовецький, О.П. Івановська, Дядищева-Росовецька, сизонов та ін. – Київ : Росовецький-Гіндич О.С., 2020. – С. 115-132. – ISBN 978-966-97723-1-2
1650018
  Гурдуз А.І. "Чорна рада" П. Куліша: роман як знакова система // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 15. – Бібліогр. в кінці ст.
1650019
  Гурдуз А "Чорна рада" П.Куліша: роман як знакова система // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-11.
1650020
  Бенцал С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1650021
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша в радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 70-81. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури Пантелеймона Куліша "Чорна рада", якій була присвячена серія радіопередач Юрія Лавріненка у проєкті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью-Йорку в 60-ті рр. ХХ ...
1650022
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша у радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 237-245


  Йдеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури П. Куліша "Чорна рада", про яку мовилося в кількох радіопередачах Ю. Лавріненка в проекті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью.Йорку в 60-ті роки XX століття
1650023
  Парахіна М. "Чорна Рада" розкол чи об"єднання: парадокси історичної долі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Смерть Б. Хмельницького 27 червня 1657 р. змінила розклад політичних сил у відносинах між Гетьманщиною і Москвою, та підштовхнула останню до перегляду домовленостей по статусу України як васала Москви, а ніжинські події 1663 р., відомі на сьогодні під ...
1650024
  Невельська-Гордєєва "Чорна риторика" як маніпулятивна техніка / Невельська-Гордєєва, В.О. Нечитайло // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 81-92. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1650025
  Орлова Т.В. "Чорна смерть" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415. – ISBN 966-642-073-2
1650026
  Овсієнко Н. "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0130-5263
1650027
  Овсієнко Наталія "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : урок-психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1650028
  Кириченко Г. "Чорна сповідь моєї Вітчизни..." / Г. Кириченко, А. Соколова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 38
1650029
  Полевіна О. "Чорне озеро" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 117-135. – ISSN 08-68-4790-1
1650030
  Шкляр В. "Чорний Ворон перелетів океан" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 8


  Твори В. Шкляра перекладено англійською, словацькою, болгарською, вірменською, португальською та іншими мовами.
1650031
  Шевнін О. "Чорний ворон" порушив мовчання // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (87). – С. 89
1650032
  Сірук М. "Чорний день" для Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 3


  Про несподіванки на трьох земельних виборах у Німеччині.
1650033
  Боньковський О. "Чорний квадрат" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 91-94. – ISSN 08-68-4790-1
1650034
  Вітович І. "Чорний континент" стрімко "жовтішає". Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 102). – С. 5


  "Очільник КНР Сі Цзіньпін нещодавно оголосив про виділення на проекти в Африці 60 мільярдів доларів у формі допомоги, інвестицій та позик. Про це він заявив на Форумі китайсько-африканської співпраці у Пекіні, в якому брали участь представники Китаю та ...
1650035
  Михайленко В. "Чорний корпус" за світлу справу національного відродження : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 5-21


  Розвиток революційних подій у Києві взимку 2013-2014 років.
1650036
  Барієв Е. "Чорний лебідь" для Росії вже десь летить..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 4-5


  Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру - про те, чому до повернення Криму слід готуватися сьогодні.
1650037
  Семена М. "Чорний лебідь" з Мінфіну Росії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Кримські чиновники сподівалися на збільшення фінансування, але Москва скасувала федеральну програму, яка стала жертвою гонки озброєнь...
1650038
  Холод К. "Чорний пес" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 122-123
1650039
  Холод К. "Чорний пес" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 22-25. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1650040
  Шаповал Н.В. "Чорний піар" при виборчому процесі // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 328-331. – ISBN 978-617-7069-57-6
1650041
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / Кириченко К. В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 270с. + Додатки: л. 195-270. – Бібліогр.: л. 172-194
1650042
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кириченко К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1650043
  Кириченко К.В. "Чорний піар": підходи до наукової кваліфікації явища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 38-44


  Розглядається проблема наукового визначення "чорного піару" в системі сучасної масової комунікації, виділяються проблеми інституціоналізації поняття, пропонуються шляхи їх вирішення. На основі узагальнення сучасних поглядів на функціонування системи ...
1650044
  Липовецький С. "Чорний прапор з кривавою смугою" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 1, 15


  У 1956-му, 60 років тому, було реорганізовано систему сумно відомого ГУЛАГу. Того року на волю вийшли сотні тисяч в"язнів. "Якщо за три роки до "таємної доповіді" (Хрущова на ХХ З"їзді КПРС. — C.Л.) було реабілітовано трохи більше ніж 7,5 тис. в"язнів, ...
1650045
  Лиховид І. "Чорний четвер" для освіти й науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 2


  Незважаючи на критику громадськості, парламент призначив Сергія Шкарлета міністром.
1650046
  Чалий С. "Чорні дири" виборчого права // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 1812--514Х
1650047
  Старовойт С.В. "Чорні дошки" – репресивна складова Голодомору на сторінках української регіональної преси / С.В. Старовойт, К.Ю. Лук"янець // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 258-275. – ISSN 2222-4203
1650048
  Зятьєв С. "Чорні дошки" України // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 11 (181). – C. 46-51
1650049
   "Чорні дошки" України. Чернігівська область : зб. документів і матеріалів / М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; авт.-упоряд.: О.О. Стасюк, К.Ю. Лук"янець, С.В. Старовойт, Д.В. Байкєніч. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 943, [1] с. : табл., іл., карти. – Бібліогр.: с. 878-932 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-24-0
1650050
  Монолатій І. "Чорні лебеді" Української революції: (не)ймовірні випадки західноукраїнської державності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 120-138. – ISSN 0130-5247


  Обгрунтовано три дослідницьких гіпотези, пов"язані з подіями на Галичині 1918-1919 рр.: Листопадовий зрив - як "чорний лебідь" західноукраїнської державності; проголошення Українською Національною Радою об"єднання ЗУНР з Українською Народною ...
1650051
  Коломієць П.П. "Чорні маски" в досвітній імлі : повість / П.П. Коломієць. – Київ : Молодь, 1990. – 188 с. – ISBN 5-7720-0310-0
1650052
  Гриб Й.В. "Чорнобиль - 2017" - стратегія природокористування на попередження радіаційногенних ситуацій (за матеріалами науково-практичної конференції 24 - 26.04.2017) / Й.В. Гриб, Д.Й. Войтишина, М.С. Дергун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 22-32. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1650053
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "східне партнерство" - нова регіональна політика Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 141-150
1650054
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "Східне партнерство" - нова регіональна політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 19-21
1650055
  Демченко К. "Чорносвитники" у регіональному вимірі Наддніпрянщини // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 100-137. – ISBN 978-966-981-012-0


  Чорнопіджачники (чорна піхота, чорносвитники, піджачники рос. "чернопиджачники") — умовна назва піхотних підрозділів Червоної Армії, які були сформовані з цивільного населення окупованих територій після їх звільнення. В бій вводились не підготовленими, ...
1650056
  Тарасюк Г. "Чортирийські марева-видіння" Мирослава Лазарука // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1650057
  Савельева М.С. "Чортова дюжина". К вопросу о творчестве Федора Сологуба и истоках романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 171-177. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1650058
  Покалюк А. "Чортові ворота" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 127-130


  Оповідання із циклу "Розповіді Чуба".
1650059
  Лазарук М. "Чорторийські марева-видіння" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 43-62. – ISBN 966-7109-34-8


  Роман у новелах.
1650060
  Юр"єва Т. "Чотири кроки до початку" : детективно-фантастичний роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1650061
  Волосянчук Х. "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського: загадка драматургії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 162-176


  "...Розглянуто хоровий цикл «Чотири мішані хори без супроводу» Б. Лятошинського на слова Максима Рильського, op. 65, другий із пари циклів на слова цього видатного українського поета, давнього друга композитора. Недосліджені, відомі лише за кількома ...
1650062
  Кравчук О. "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 160-165. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1650063
  Михайлин І.Л. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона, У. Шрамма // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 79-87. – ISBN 978-966-680-459-7
1650064
  Ялова Галина "Чотирилапа проблема" міських вулиць / Ялова Галина, Гітайло Валентина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 29-30 : фото
1650065
  Гусєв В.І. "Чотирнадцять пунктів" / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415-416. – ISBN 966-642-073-2
1650066
  Гончар Б.М. "Чотирнадцять пунктів" Вільсона // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 732-733. – ISBN 966-316-045-4
1650067
  Тюрин В.А. "Чрезвычайка" В Малайе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 59-66. – ISSN 0321-5075
1650068
  Колтухова И.М. "Чтение осмысленное и прочувствованное" : (перспективы внедрения инновационных технологий в школьную практику преподавания литературы и сложившиеся методические стереотипы) / И.М. Колтухова, И.Г. Соколова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.
1650069
  Арасланова С. "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" як джерело розвитку історичної науки в Київському університеті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 51-56. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто розвиток історичної науки на сторінках часопису "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца". Проаналізовано сучасні історіографічні дослідження, які присвячені даному журналу та науковим розвідкам, що там друкувалися. ...
1650070
  Саввідіс Г.П. [Чорнозем : 1979-1989 : 55 нарисів, вступів, рецензій, полемічних листів / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Кастаніотіс, 1989. – 264, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – (Думка, час і творці). – ISBN 960-03-0341-Х
1650071
  Токаленко П.О. «Чорна сотня». Діяльність монархічних організацій на півдні України в роки першої російської революції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 46-53. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1650072
  Кравченко Е. Чому Крим називають Тавридою? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 1)
1650073
  Петкявічус В. Чому курличуть журавлі / В. Петкявічус. – Київ, 1977. – 158 с.
1650074
  Попович М.М. Чому латинський займенник ILLE став французьким артиклем LE? (гіпотетичні міркування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 372-378. – ISBN 966-7890-03-1
1650075
  Дуб В.Є. Чому люди не одружуються. / В.Є. Дуб. – К., 1987. – 156с.
1650076
  Кругла Л.В. Чому людина, народжена бути Тарасом Бульбою, стає Іваном Никифоровичем? : урок-дослідження з вивчення творів М. Гоголя. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1650077
  Потєхін О.В. Чому людству потрібне нове мислення. / О.В. Потєхін, В.М. Щітка. – К., 1991. – 44с.
1650078
  Матушек О.Ю. Чому М.Ф. Сумцов не став доктором словесності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 16-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1650079
  Доній О. Чому Майдан не запропонував альтернативу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 4


  Розмова з депутатом VI та VII скликань Олесем Донієм.
1650080
  Козак Г. Чому мала померти Катя Гандзюк? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1650081
  Кухалейшвілі Г. Чому Маріуполь проголосував за уламки "Партії регіонів"? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 6-7. – (Історичні науки)
1650082
  Соколов Б. Чому Мединський - не Ейнштейн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 25). – С. 5


  "...У Росії науковий ступінь потрібен, щоб обійняти чимало високих посад, відповідено, поки буде попит на липові дисертації - буде й пропозиція".
1650083
  Кострікова Є. Чому медіатор ніколи не є суддею // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1650084
  Палійчук Ю. Чому ми - слов"яни? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20


  З історії відомо, що територію України населяли кімеріійці, скіфи, сармати, готи. Чому ми себе ідентифікуємое як слов"яни?
1650085
  Кремень В. Чому ми бідні, якщо такі освічені? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 лютого (№ 6). – С. 13


  Про методологічні проблеми освіти в Україні.
1650086
  Дяків О. Чому ми в нашій боротьбі ставимо на власні сили українського народу? // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 309-318. – ISBN 978-966-1513-01-2
1650087
  Яблонський В. Чому ми досі не маємо Силіконової долини? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 березня (№ 44)


  В ЗМІ як відгук на започаткування в Росії проекту "Сколково" з"явилося закономірне запитання: чи можлива в Україні Кремнієва долина чи аналог Сколково? До того ж вони посилаються на висловлювання В. М. Литвина, що Київський національний університет ім. ...
1650088
  Чорновол Г.В. Чому ми не друкуємо гороскопи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 4-5
1650089
  Остролуцька Л. Чому ми не знаємо переможців інтелектуальних олімпіад так, як знаємо видатних спортсменів чи співаків? // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 33/34)


  Про лист академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка Вадима Локтєва до Президента України Володимира Зеленського та Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка щодо важливості широкого ...
1650090
  Чавушоглу Мевлют Чому ми повинні рішучо боротися проти FETO // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Не можна йти ні на які компроміси з тими, хто вчиняє терористичні акти. Настав час зламати стереотипи, переглянувши наші усталені припущення, коли перед нами постає нова загроза тероризму. У цьому зв"язку, яскравим прикладом є новий тип терористичної ...
1650091
  Танчер В.К. Чому ми пропагуємо атеїзм / В. Танчер. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 32 с.
1650092
  Амосов Н. Чому ми проти пасхи / Н. Амосов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б) У, 1938. – 32 с.
1650093
  Осипов П.І. Чому ми так говоримо : науково-етимологічний довідник / П.І. Осипов; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 248с. – ISBN 978-966-313-366-9
1650094
  Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. / С. Рудницький. – Львів, 1994. – 410с.
1650095
  Хоменко В. Чому Михайло Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів у 1917 році? // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "І. Верба та Ю. Шаповал вважали, що М. Грушевський приєднався до есерів зважаючи на їх селянську орієнтацію <...>".
1650096
  Косенко О. Чому мова - питання державної ваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 13
1650097
  Мотиль О. Чому можливий бар "КГБ"? // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 10-15


  "Бар "КГБ" став у Нью-Йорку чимось на кшалт літературного закладу".
1650098
  Чопик Р.Б. Чому Мойсей? (Ще одна причина Франкового звернення до "вічного" образу) // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 196-203


  Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І. Франка. У ній на основі біблійного сюжету показано шлях нації до незалежності, непрості взаємини пророка i народу.
1650099
  Лучик Ю. Чому молодь стоїть на Євромайдані? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 6
1650100
  Корж Віталій Чому молодь тікає з села // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 222-225
1650101
  Сюндюков І. Чому Мономах? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  2013 року минає 900 років сходження на Київський великокняжий стіл князя Володимира Мономаха.
1650102
  Куйбіда В. Чому Москва боїться надання Томосу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)
1650103
  Герден Б. Чому на вакцину Biontech покладають такі надії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 47 (679), 20-26.11.2020. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
1650104
   Чому на Полтавщину? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 87 : фото
1650105
  Стріха М. Чому навчає приклад академіка Комісаренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 14


  Сергій Васильович Комісаренко (1943), український науковець, державний та політичний діяч, дипломат. Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України. Директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. ...
1650106
  Стріха М. Чому навчає приклад академіка Комісаренка // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 7/8 (237/238). – С. 49-51
1650107
  Капська А. Чому навчати дітей і молодь?...Роздуми педагога // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 100-102
1650108
  Сумирний І. Чому навчають автори Клубу Поезії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2019. – № 1/6. – С. 5-16. – ISSN 0130-321Х
1650109
  Куц С. Чому нам потрібен новий закон про благодійну діяльність // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 20-25.
1650110
  Виханський Б. Чому нам судилось лише виправдовуватись? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 6-7


  До 70-річчя операції "Вісла".
1650111
  Гусейнова Р. Чому народні депутати не бояться адмінпротоколів про корупцію? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 25
1650112
  Тимошик М. Чому наука і освіта не в пріоритеті нинішньої влади? Уроки однієї протестної акції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 4-5
1650113
  Аджемоглу Д. Чому нації занепадають = Why nations fail : походження влади, багатства та бідності / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. Олександр Дем"янчук. – 3-тє вид. – Київ : Наш Формат, 2018. – 435, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty / Daron Acemoglu and James A. Robinson. New York: Crown business, 2012. – Бібліогр.: с. 420-435. – (Бестселер New York Times та Wall Street Journal). – ISBN 978-617-7279-33-3
1650114
  Гейман Н. Чому наше майбутнє залежить від бібліотек, читання і фантазії : лекція Ніла Геймана // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 57-59


  "Скільки книжок на рік ви читаєте? Як часто заходити в бібліотеку? Можливо, інтернет замінив вам книжки і походи в книгарні та книгозбірні? Англійський письменник-фантаст прочитав цікаву лекцію про користь читання. Це не просто пристрасна апологія, це ...
1650115
  Водолажський В.П. Чому наше село зветься Білка : історичний роман / В.П. Водолажський. – Харків : Майдан, 2001. – 584с. – ISBN 966-7903-05-2
1650116
  Орел С. Чому наші революції "ходять задом наперед"? -3 / С. Орел, Т. Літковець, Т. Букрєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 20). – С. 11


  "Суспільство як рушійна сила Євромайдану не підготувалося до домінуючої ролі після повалення режиму Януковича", - експерт.
1650117
  Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму / Тамара Марценюк. – Київ : Комора, 2018. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7286-34-8
1650118
  Гирич І. Чому не вдалося польсько-українське порозуміння у XIX - на початку XX ст.? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 14-16
1650119
  Друзенко Г. Чому не їде український конституційний "Запорожець" // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1650120
  Калітенко О. Чому не можна забувати про конфлікт інтересів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 15
1650121
  Дудка Т.М. Чому не можна залишати мобільний телефон на ніч біля ліжка / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
1650122
  Бусол О. Чому не можна подалати корупцію в Україні? / спілкувався Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1650123
  Малиновська В. Чому не працює адвокатський запит // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1650124
  Хевцуріані А. Чому не працюють "мадридські принципи". Кілька пропозицій щодо виходу з карабаського глухого кута // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 5


  "Ось уже майже 30 років міжнародне співтовариство намагається допомогти врегулювати карабаський конфлікт. Наприкінці лютого співголови Мінської групи знову відвідали Єреван і Баку й зустрілися з очільниками Вірменії і Азербайджану. Ще в січні ...
1650125
  Березін С. Чому не професура в Одесі? (Архівні документи до біографії Міністра Г.О. Афанасьєва) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 46-48. – (Політичні науки)


  "Відзначення ювілею Української Революції об"єктивно потребує всебічного вивчення процесу державотворення, однією з найважливіших складових якого, безперечно, є формування системи дипломатичної служби. В цьому сенсі актуальним завданням є пошук ...
1650126
  Прокопчук І. Чому не спрацьовує інструментарій ОБСЄ? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  "Потрібен політико-адміністративний тиск, щоб змусити Російську Федерацію виконати взяті нею зобов"язання".
1650127
  Сірук М. Чому не спрацьовує стримання і сильна оборона НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 3


  На зустрічі міністрів закордонних справ союзників та партнерів Альянсу обговорюватимуть як протистояти агресивній політиці Росії.
1650128
  Міщенко Д.О. Чому не сходяться дороги : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 312с.
1650129
  Міщенко Д.О. Чому не сходяться дороги : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 312 с.
1650130
  Прокопенко О. Чому не треба зважати на моду на фах? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 грудня (№ 243). – С. 1,4
1650131
  Григор"єв В.Л. Чому небезпечні їжаки? / В.Л. Григор"єв, С.Г. Жилко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 34 : фото
1650132
  Ющук І. Чому небезпечно зрікатися рідної мови? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 10
1650133
  Соколов Б. Чому неможливо ввести миротворців на Донбас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 5


  Українська сторона має врахувати суворі реалії, яким би сильним не було бажання нинішнього українського Президента стати "президентом світу".
1650134
  Кінан Е. Чому неможливо збагнути російську історію, не збагнувши історії руської // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-26
1650135
  Ченовет Е. Чому ненасильницький спротив ефективний = Why civil resistance works : cтратегічна логіка громадянського конфлікту / Еріка Ченовет, Марія Дж. Стефан ; пер. з англ. Сергія Гіріка. – Київ : Кліо, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 297-303. – Бібліогр.: с. 280-296. – ISBN 978-617-7023-14-1


  На основі докладного аналізу чотирьох прикладів мирних революцій (вдалого масового виступу на Філіппінах, частково успішних кампаній у Ірані та Палестині та невдалої спроби демократизації Бірми) зроблено висновки про умови, в яких ненасильницькі ...
1650136
  Міллер Є. Чому необхідна реформа системи охорони здорпов"я? // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 159-170
1650137
  Гирич І. Чому необхідно переосмислювати минуле? / Ігор Гирич, Юрій Шаповал ; [Фонд Конрада Аденауера]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – (Політична освіта = Kas policy paper)
1650138
  Остролуцька Л. Чому нестійка українська економіка? // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 35/36). – С. 1, 2-3


  І коли презентуватиме уряд проект бюджету на президії Національної академії наук України?
1650139
  Шинкаренко Т. Чому ніяковіє пан полковник і коли мадам - не мадам // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-37.
1650140
  Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчорсуська мова? З проблем східно-слов"янської глотогонії // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 191-205. – ISBN 5-325-00794-7
1650141
  Шевельов Ю.В. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов"янської глотогонії // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 177-194. – ISBN 978-966-439-859-3


  "Дві статті з проблем східнослов"янської глотогонії — це погляд відомого мовознавця Юрія Шевельова, представника української діаспори у США, на постання української мови на тлі інших слов"янських мов, головне східнослов"янських." Різнотрактування ...
1650142
  Висоцька Н. Чому оглянувся Орфей? Гендерне рецентрування міфологічного сюжету у п"єсі Сейри Рул "Евридіка" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 24-30
1650143
  Макеєва О. Чому одні платять податки, а інші ні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
1650144
  Александрова В.П. Чому партія надає великого значення переважному розвиткові важкої промисловості / В.П. Александрова. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 64 с. – (На допомогу економічній освіті)
1650145
  Радзієвський Ю. Чому перезапуск ДБР - не найкраща ідея // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1650146
  Агеєва В. Чому перекладач "Декамерона" просився в радянську тюрму? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 7


  З нагоди 100-річчя Миколи Лукаша.
1650147
  Соколов Б. Чому переміг Азербайджан і програла Вірменія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 листопада (№ 215/216). – С. 7


  Україні слід негайно перебудувати свої Збройні Сили за американським, ізраїльським і турецьким зразком.
1650148
   Чому переміг Трамп: "наукове" пояснення / Дубовик-Рохова, Е. Райнерт, В. Панченко, Юваль Ноах Харарі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  Економісти - про світову кризу неолібералізму, "марний" клас та які висновки має зробити з усього цього Україна.
1650149
  Волошина Л. Чому Петро Порошенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 60). – С. 5


  Він для мене не лідер. Він той, якому я і такі як я, будемо висувати вимоги заблокувати замирення з агресором.
1650150
  Шкраб"юк П. Чому плакав Джон Стейнбек // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 11


  Тарас Шевченко та закордонні діячі культури: епізоди шани та любові.
1650151
  Швачка В. Чому позичали віру. / Партія Український Соціалістів-Революціонерів ; Швачка В. – 2-ге вид., 1915. – 17, [3] с.
1650152
  Пушкарук Н. Чому пом"якшилась риторика Пхеньяна? / Н. Пушкарук, А. Гончарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 58)


  Лідер КНДР веде переговори з Китаєм, прагне участі в Оліипіадах і готується до зустрічі з Дональдом Трампом.
1650153
  Покальчук О. Чому помер старий Донбас і хто залишиться жити в Україні. Інтерв"ю / бесіду вела Л. Соловчук // Україна молода. – Київ, 2022. – 23 червня (№ 15). – С. 6-7


  Повномасштабна війна суттєво скоротить населення України і кардинально змінить роль регіонів. Диво і переформатування країни може статися лише завдяки посттравматичному зростанню. Донбас після війни - як Сіверськодонецьк сьогодні.
1650154
  Корнійчук О.Є. Чому посміхалися зорі : Комедія : на 3 дії / Корнійчук О.Є. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1958. – 100 с., [6] л. іл.
1650155
  Неживий О. Чому потрібна нова публікація оповідання Григора Тютюнника "Деревій" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 141-143. – ISSN 0208-0710
1650156
  Кондратюк С. Чому потрібна патентна реформа щодо лікарських засобів в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 4. – Бібліогр.: 13 назв
1650157
  Корсунський С. Чому потрібна реформа Дипломатичної академії України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 6


  "Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України проіснувала понад 20 років, і тому багатьох, необізнаних із нинішнім станом речей, новина про її реформування здивувала, якщо не сказати — обурила. Тим часом про необхідність ...
1650158
  Погребняк О.А. Чому потрібна славістика сьогодні? (про перспективи славістики у вітчизняній вищій школі) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 130-136. – ISSN 2075-437X


  "Серед роботодавців незмінним показником якості освіти залишається диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Попри зростаючу конкуренцію на українському ринку надання освітніх послуг, стабільно високим залишаються міжнародні ...
1650159
  Андріанов Є. Чому потрібно переходити на енергетичні показники в обліку газу? / Є. Андріанов, Л. Уніговський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 9


  "Головною причиною колосальних неплатежів населення за газ та інші комунальні послуги (55 млрд грн на початок лютого) є бідність. Україна - найбідніша країна в Європі. І нехай вас не вводять в оману суцільні "мерседеси" і "порше" на вулицях Києва. ...
1650160
   Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 14
1650161
  Баган О. Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 12
1650162
  Баган О. Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 1, 14


  Геополітичне значення Галичини в оцінках українських істориків початку XX ст.
1650163
  Каганов В.І. Чому поширюються електромагнітні хвилі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 4-9. – ISSN 2518-7104
1650164
  Каганов В.І. Чому поширюються електромагнітні хвилі Ч.2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 14-20. – ISSN 2518-7104
1650165
  Босенко В.О. Чому природознавство, що пізнає форми руху, не може розвиватися далі без філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1650166
  Жернаков М. Чому приховані співбесіди шкодять довірі конкурсу у ВРП // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1650167
  Турченко Г.Ф. Чому проект "Новоросія" - не птиця-фенікс, або Про історію мертвонародженого задуму / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 21


  Розмова з доктором історичних наук, професором Запорізького національного університету Турченко Галиною Федорівною.
1650168
  Ходаківська О. Чому протестують аграрії, або Двадцять два кроки земельної реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1650169
  Захарін С. Чому професор ВНЗ не займається наукою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 12
1650170
  Нантой Оазу Чому Путін втрачає Придністров"я? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Програмний директор Інституту суспільної політики( Кишинів) Оазу Нантой: Якби не Україна, Молдова давно була б у складі російської губернії.
1650171
  Петрів П. Чому Путін захищає Мадуро? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 лютого (№ 6). – С. 5
1650172
  Ткач І. Чому Равлик Милорада Павича "скляний"? // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень 2019. – С. 53-61
1650173
  Сидорчук О. Чому ректору КНЕУ закон - не указ? Продовження освітянського детективу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1650174
  Халіков Р.Х. Чому релігійні ідеології такі успішні в ХХІ столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 85
1650175
  Гарбар Р. Чому референдум для Донбасу не спрацює // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 липня (№ 131)


  Кілька фактів про мало кому відому країну в Західній Африці: Сахарську Арабську Демократичну Республіку (САДР). "Отже, референдум в умовах полярних позицій двох конфліктуючих сторін, не може бути реальним інструментом розв"язання проблеми. При ...
1650176
  Шахін Ю.В. Чому розпалась Югославія? Версії української історіографії // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 364-377. – ISBN 978-617-689-047-8
1650177
  Акименко І.В. Чому роса червона : [повість] / І.В. Акименко. – Львів : Каменяр, 1965. – 275 с.
1650178
  Райхель Ю. Чому російський математик Григорій Перельман відмовився прийняти премію в 1 млн. доларів? // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 252-261. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1650179
  Снігир С. Чому російський софт 1С є ознакою корупції та тіньового сектору в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1650180
  Кралюк П. Чому російські мас-медіа компроментують Острозьку академію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 21
1650181
  Сурнін В.Б. Чому Росія втратила Аляску? Повернення до старої теми у світлі нових фактів і документів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 92-99. – (Серія: Історія ; вип. 2 (37))
1650182
  Романко С. Чому росія досі заробляє на продажу енергоресурсів та як це змінити? / С. Романко, Л. Міллівірта // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Як відомо, 5 грудня ЄС і G7 ввели в дію ціновий ліміт на нафту з росії (price cap), за яким барель тамтешньої нафти має торгуватися не дорожче $60, а морське транспортування сирої нафти до ЄС заборонене.
1650183
  Петренко Є. Чому Росія надсилає в Сирію свої найсучасніші літаки? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 5
1650184
  Огризко В. Чому Росія ніколи не відбудеться? // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 717-730. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1650185
  Огризко В. Чому Росія така? // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 482-494. – ISBN 978-617-7631-10-0
1650186
  Кузьо Т. Чому Росія щодо України поводиться саме так // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 36 (339), 22 вересня 2016. – С. 22-24


  Російську національну ідентичність визначають імперіалізм і націоналізм.
1650187
  Лук"янчук Г. Чому РПЦ не є божою церквою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-27 вересня (№ 35/36). – С. 12, 14


  До візиту Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.
1650188
  Гарбар Р. Чому Руанда? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Чим Руанда зацікавила Президента США Д. Трампа.
1650189
  Тамаш Ю. Чому русини/руснаки Бачки частина українського народу // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 228-240. – ISBN 978-80-89755-32-5
1650190
  Лук"янова Л. Чому саме тепер? // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 5)
1650191
  Жулинський М. Чому свобода з острахом зазирає в скриньку пандори? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 4-12
1650192
  Шевякова О.В. Чому сеанс ігрової терапії можливо розглядати як варіант якісного дослідження // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 72-77. – ISBN 978-966-434-530-6
1650193
  Лиховид І. Чому скасували заняття? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 2


  Соцмережі бурхливо обговорюють дистанційне навчання в КНУ імені Шевченка.
1650194
   Чому слід обрати наш факультет? // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 1


  Йдеться про те, що факультет соціології дає глибокі знання із соціальних технологій, які надає однойменна освітня програма факультету. Вона створює можливості успішно працювати у галузях менеджменту, маркетингу, політичної аналітики та масової ...
1650195
  Абліцов В. Чому слов"янські з"їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 3


  Нотатки на теми призабутих сторінок історії та маніакального нав"язування світу путінським Кремлем міфів про месіанську роль Росії. Якби не Й. Броз Тіто, то замість ОВД (мілітарної Організації Варшавського договору - 1955 - 1991) та РЕВ (Ради ...
1650196
  Абліцов В. Чому слов"янські з"їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 6


  Нотатки на теми призабутих сторінок історії та маніакального нав"язування світу путінським Кремлем міфів про месіанську роль Росії.
1650197
  Кириленко Т. Чому слюсар вартісніше юриста? Нестача робітничих кадрів обчислюється сотнями тисяч, випускники ж вишів потерпають від безробіття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 9


  "В Україні ринок праці складний, непрогнозований і досить проблемний. На ньому чимало безробітних (на кінець літа - 275 тис. осіб) і водночас бракує необхідних кадрів, особливо робітничих професій. За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та ...
1650198
  Ткаченко А. Чому соваємось без руху? Мова - гарант поступу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 березня (№ 12). – С. 4


  Про чистоту української мови.
1650199
  Ленін В.І. Чому соціал-демократія повинна оголосити рішучу і нещадну війну соціалістам-революціонерам? / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1954. – 32 с.
1650200
  Ленін В.І. Чому соціал-демократія повинна оголосити рішучу і нещадну війну соціалістам-революціонерам? / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 34с.
1650201
  Марочко В. Чому стала можливою катастрофа 1933-го року? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Історик Василь Марочко про ключові проблеми вивчення терору голодом.
1650202
  Мартин А. Чому старт ринку з продажу державної землі приречений на невдачу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 липня (№ 28). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1650203
  Лучик Ю. Чому стать досі впливовіша за особистісний потенціал? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ про жінок в політиці. Яка ситуація в Україні порівняно зі світом?
1650204
  Демиденко Г. Чому стратили Сократа? (Деякі уроки кризи реальної демократії) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 94-104. – ISSN 1993-0909
1650205
  Ніколаєнко С. Чому студентам необхідний стадіон? / спілкувався Микола Моторний // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 7


  Розмова з ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України С. Ніколаєнко.
1650206
  Онищенко О. Чому студенти списують // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 11


  "Щойно завершився навчальний рік, відгриміли студентські сесії. Хтось їх здавав чесно, а хтось майстерно списував. Теоретично всі знають, що списувати - не комільфо. Навіть у законі "Про освіту" є спеціальна стаття про академічну доброчесність, де ...
1650207
  Прісняков В.Ф. Чому суспільство з плановою економікою не має майбутнього (до питання про стійкість риноковї та планової економік) // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-19. – ISSN 2077-8031
1650208
  Баганець О. Чому суспільство і влада не реагують на відвертий непрофесіоналізм правоохоронців? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1650209
  Баганець О. Чому суспільство і влада не реагують на відвертий непрофесіоналізм правоохоронців? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1650210
  Михайленко Н. Чому сучасні українські дівчата не поспішають заміж // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 15


  "Їй до двадцяти п"яти років. Вона розумна, приваблива, незалежна. Має освіту, вміє заробляти гроші, забезпечує свої потреби. В анамнезі кілька стосунків, можливо, один чи два "цивільні" шлюби. Але офіційного заміжжя поки що не планує."
1650211
  Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 174-194. – ISSN 0130-5247


  До 70-річчя Організації Об"єднаних Націй і членства в ній України.
1650212
  Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? (до 70-річчя Організації Об"єднаних Націй і членства в ній України) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 172-185. – ISSN 0130-5247
1650213
  Котюк І. Чому таке слово "свобода" в Україні продовжує бути гірким? Актуальний урок американського конституціоналізму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1650214
  Король В. Чому таку дорогу, неоплатиму ціну ми заплатили за перемогу над фашизмом у 1939-1945 рр.? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1650215
  Глаглєв С.М. Чому тварини не всміхаються? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1650216
  Денисенко А.В. Чому теологія визвольного руху використовує марксистські ідеї ? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 182-193
1650217
  Слабошпицький М. Чому Толстой і Достоєвський не захотіли познайомитися? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 70-77. – ISSN 0208-0710
1650218
  Демиденко І. Чому треба видавати твори Михайла Драгоманова // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 455, січень : січень. – С. 29
1650219
  Готліб Н.Б. Чому треба читати Кларісу Ліспектор? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 219-221. – ISSN 0320 - 8370
1650220
  Андрусів П. Чому у нас нема історичного малярства? // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 65-73.
1650221
  Лукашенко А. Чому убили Гапона? // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 41-44
1650222
  Рябошлик В. Чому Україна - експортер газу? // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-21. – ISSN 1810-3944
1650223
  Фрейзер Дерек Чому Україна важлива для Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 3
1650224
  Павлюк І. Чому Україна досі не має нобелівського лауреата // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 155-157. – ISSN 0130-321Х
1650225
  Каспрук Віктор Чому Україна не захищає свої інтереси в Україні? // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 268-279
1650226
  Дементьєв В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз / В. Дементьєв, В. Вишневський // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
1650227
  Косенко О. Чому Україна не лідер Східного партнерства? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 8
1650228
  Громенко С. Чому Україна програє сусідам війни за історію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 35 ( 355 ). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
1650229
  Тарасенко Т. Чому Україна стала полігоном для кібервійни // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Процес банкрутства за своєю суттю спрямований, з одного боку, на відновлення платоспроможності боржника, а з іншого - на захист грошових інтересів кредиторів та стягнення заборгованості".
1650230
  Яровий А. Чому Україні потрібна нова реформа Нацполіції, і якою вона повина бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 13-19 листопада (№ 45)
1650231
  Токар Л. Чому українознавство необхідно розвивати як цілісну науку? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 50-55
1650232
  Сюндюков І. Чому українська свобода необхідна світові? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Учасники Міжнародної конференції "Мислити з Україною", інтелектуали європейського рівня, були солідарні з нашим народом.
1650233
  Ковальський В. Чому український націоналізм такий страшний для кремлівських небожителів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1650234
  Москаленко Леся Чому українським туристам невигідно прикидатися москалями // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 119
1650235
  Левчук П. Чому українській мові як іноземній потрібна сертифікаційна програма. Порівняльний аналіз з польською мовою як іноземною // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 193-195. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Висвітлюється історія створення та впровадження сертифікування польської мови як іноземної починаючи від 80-тих років ХХ століття до сьогодення, описана історія створення Краківської школи порівняльної дидактики іноземних мов, котру очолив Владислав ...
1650236
  Грицак Я. Чому українців не було в "таблиці народів" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 30-32
1650237
  Гарбар Р. Чому українцям слід перечитати Мальтуса? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 8-9


  Доки земля буде звичайним товаром, то перевага в його купівлі буде в того, хто матиме більше грошей.
1650238
  Мельничук Я. Чому урок "Захист Вітчизни" несправедливо вважають другорядним // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 6). – С. 20
1650239
  Кайліц Штефан Чому фашисти захопили Райхсканцелярію, але не взяли Кремля: зіставлення Ваймарської Німеччини і постсовєтської Росії / Кайліц Штефан, Умланд Андреас // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-14
1650240
  Скрипник О. Чому фельдшер наказав довго жити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 13


  "... По всій Україні цього тижня стартувала акція під гаслом "Не дай знищити "Швидку"!" Рівно опівдні карети швидкої допомоги, які мчать на виклики у великих і малих містах, вмикають проблискові маячки та звукові сирени. Всього на 5 хвилин. Так медики ...
1650241
  Баумейстер А. Чому філософію необхідно вивчати в школі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 30


  Точка зору доктора філософських наук, доцента філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. "...Школа й університет повинні формувати такі важливі у найближчому майбутньому компетенції, як аналітичне і творче мислення, уміння аргументувати і ...
1650242
  Бутова В.О. Чому фінські школярі найрозумніші, або особливості системи освіти Фінляндії. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-131.
1650243
  Солодько А. Чому французьким університетам вигідно бути прозорими? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 12


  "...Новий закон про вищу освіту передбачає, що діяльність ВНЗ має бути прозорою. Однак виші не поспішають виконувати цю норму закону. Міністерству освіти довелося звертатися до керівників ВНЗ зі спеціальним листом-нагадуванням, що на сайті вишу мають ...
1650244
   Чому Харків український? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 4-5
1650245
  Потапенко С. Чому Харків український? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 39 (359), 26 вересня - 2 жовтня. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Росія вперто намагається накинути свій понад двохсотрічної давності міф про те, що Харків не є частиною України. Місто пережило кілька хвиль русифікації, але від того не стало російським, як цього хотілося б кремлівським політтехнологам.
1650246
  Левченко О. Чому Хорватії все вдалося? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1650247
   Чому Хорватії все вдалося? Як країна повернула власні території після років окупації та гібрідної війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1650248
  Літвінко Катерина Чому Хорватія? : спецрепортаж. Хорватія / Літвінко Катерина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-61 : Фото
1650249
  Нойгауз Норберт Чому християнин повинен ангажувати себе у суспільстві та політиці? // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 55-58
1650250
  Баган О. Чому художня література стає непотрібною? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 14


  Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект Держстандарту середньої освіти, за яким "урізається" вивчення в школі предметів "українська література" і "зарубіжна література". Загалом художню літературу пропонується вивчати як "ілюстрації" до ...
1650251
  Пахаренко В. Чому Шевченко - геній // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 12-29. – ISBN 978-966-493-489-0


  Іменувати Тараса Шевченка генієм (як і пророком, апостолом, кобзарем, батьком укр. нації тощо) стало загальноприйнятою традицією і в науці, і в публіцистиці, в освіті. Усі ці ознаки слушні, але зазвичай вживаються в суто ритуально-компліментарному ...
1650252
  Сліпушко О. Чому Шевченко? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 16


  "Слово Тараса Шевченка завжди на сторожі України. Немає сили, здатної його заглушити чи вбити. Що більше такі спроби продукуються, то сильнішим стає опір Кобзаря. Роздуми про Тараса Шевченка й українські революції - збурення свідомості й етапи ...
1650253
  Архипенко О. Чому я виготовив погруддя Тараса Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 29
1650254
  Сусленський Я. Чому я захищав Івана Стебельського і не захищаю Івана Дем"янюка // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 468, лютий : лютий. – С. 15-18
1650255
  Стріха М. Чому я не культуролог // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 27
1650256
  Мир-Могамаді Чому я не нон-когнітивіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Чи живемо ми в світі, якому не притаманні об"єктивні цінності? Нон-когнітивісти є тими, хто вважає, що ми живемо в світі, якому не притаманні об"єктивні цінності. Джерело цінності тоді - в нас самих; кожен з нас робить свій власний вибір. Насправді, ...
1650257
  Ковінька О.І. Чому я не сокіл, чому не літаю? / О.І. Ковінька. – Київ, 1961. – 133с.
1650258
  Багряний І. Чому я не хочу вертатись до СРСР? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 14
1650259
  Толмачова Т. Чому я не хочу повернення СРСР // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 7/9. – С. 2-26. – ISSN 0130-1608
1650260
  Лавриш Ю. Чому я не хочу повертатися до СРСР? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  Студенти Львівського національного університету ім. І. Франка підсумували рік, що минає, памфлетом Івана Багряного із серії "Бронебійна публіцистика".
1650261
  Багряний Іван Чому я не хочу повертатися до СССР? / Багряний Іван; Український суходоловий інститут. – Відень, 1946. – 16с. – На правах рукопису. – (Видання Українського суходолового інституту ; ч.7)
1650262
  Дулуман Є.К. Чому я перестав вірити в бога / Є.К. Дулуман. – Київ, 1957. – 40с.
1650263
  Кіт Л. Чому я пішов у лайфгарди? // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "23 життя врятували впродовж літа студенти нашого Університету. Під час канікул вони працювали в команді «Пляжний патруль», де складали основний актив лайфгардів. А нещодавно строката команда рятувальників на чолі зі своїм керівником Артемом Гальчуком ...
1650264
   Чому я тут? / Е. Матросова, М. Ковальчук, ЯручикЮ, А. Романдаш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Стаття студентки КНУТШ Е. Матросової про учасників акції на захист рідної мови, які поділилися з "Днем" особистими історіями про те, що їх вело під Український дім.
1650265
  Сліпушко Оксана Чому Ярослав Мудрий став лідером нації на початку ХХІ століття // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Під час урочистостей з нагоди 900-ліття Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та 1020-ліття хрещення Київської Руси-України здійснено чин канонізації великого князя Ярослава Мудрого, благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Іова ...
1650266
  Бача Юрій Чому, коли і як? : Запитання й відповіді з історії і культури русинів-українців Чехо-Словаччини / Бача Юрій, А. Ковач, М. Штець. – Прашів-К., 1992. – 84с.
1650267
  Нікольчева М. Чому, щоб думати, треба стати "мертвим", або Як вислухати думку опонента і поставити правильні запитання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 12


  "Щоб могти зрозуміти людину, її думки та ідеї, треба бути чесним у намірах, ясно мислити, вміти ставити точні й лаконічні запитання, коректно інтерпретувати відповіді співрозмовника. Чому, щоб думати, треба стати "мертвим", або Як вислухати думку ...
1650268
  Беспалікова О. Чому, як і для чого українці вчать польську? / О. Беспалікова, Є. Сінченко // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – C. 5-7. – ISSN 2306-028X
1650269
  Зуб Д.І. Чонгар / Д.І. Зуб. – Одеса, 1968. – 243с.
1650270
  Розумієнко О. Чонгарці / О. Розумієнко. – Харків-Київ, 1933. – 134 с.
1650271
  Кривошеин С.М. Чонгарцы / С.М. Кривошеин. – Москва, 1975. – 272с.
1650272
  Кашкадамова Екатерина Чонге-чон - говорящий ручей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 86-90 : фото
1650273
  Верешмарти М. Чонгор и Тюнде / М. Верешмарти. – Москва, 1955. – 167с.
1650274
  Верешмарти М. Чонгор и Тюнде / М. Верешмарти. – Москва, 1984. – 211с.
1650275
  Со Енхи Чондон: место, где родились и разбились мечты о современном государстве // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 4-13. – ISSN 1738-8252
1650276
  Тищенко Алла Чонобиль не має минулого часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 2 : фото
1650277
  Ярошенко В.И. Чоновцы / В.И. Ярошенко. – К., 1960. – 296с.
1650278
  Ярошенко В.И. Чоновцы / В.И. Ярошенко. – К., 1973. – 164с.
1650279
  Кротов В.Л. Чоновцы / В.Л. Кротов. – М, 1974. – 128с.
1650280
  Долин В. Чоновцы на Осколе : повесть / В. Долин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 128 с.
1650281
  Долин В.А. Чоновцы на Осколе / В.А. Долин. – М., 1966. – 128с.
1650282
   Чоп - місто зустрічі друзів. – Ужгород, 1963. – 15с.
1650283
  Макар Ю.В. Чоп / Ю.В. Макар. – Ужгород, 1980. – 47с.
1650284
   Чопик Володимир Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 285
1650285
  Огаркова Т. Чоран/Соран: одна людина, два життя // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-17
1650286
  Стеценко С. Чорна Акула в червоній воді : Роман / С. Стеценко. – Черкаси : Асоціація підтримки української популярної літератури, 1999. – 344с. – ("Український бестселер"). – ISBN 966-7686-00-0
1650287
  Сенченко І.Ю. Чорна брама / Сенченко І.Ю. – Харків : ДЛВ, 1936. – 158 с.
1650288
  Михайлов В.С. Чорна брама / В.С. Михайлов. – К, 1962. – 128с.
1650289
  Мокрієв Ю.О. Чорна буря : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 276 с.
1650290
  Саєнко Ю. Чорна влада із "чорного золота" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 3-6
1650291
  Утевський А. Чорна вода. / А. Утевський, 1929. – 143с.
1650292
  Лизанчук Чорна діра людства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 3


  Московія, як золотоординський улус династії Чингізидів.
1650293
  Веретенченко О. Чорна долина : поема // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 170-187


  Поема "Чорна долина" (1953).
1650294
  Снайдер Т. Чорна земля = Black earth : Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; [наук. ред. В. Склокін ; з англ. пер. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова]. – Київ : Медуза, 2017. – 394, [1] с. : карти. – Пер. вид.: Black eart: the Holocaust as history and warning / Timothy Snyder. New York: Tim Duggan books, 2015. - Парал. тит. арк. ориг. - Покажчик: с. 383-394. – Бібліогр. в прим.: с. 300-343, 346-382 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-25-2
1650295
  Вахек Еміл Чорна зоря / Вахек Еміл. – Київ, 1969. – 188с.
1650296
  Ордівський С. Чорна Ігуменя / С. Ордівський. – Львів, 1994. – 410с.
1650297
  Жадько В. Чорна Кам"янка (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 958-959. – ISBN 978-966-8567-14-8
1650298
  Шевчук В. Чорна кішка, яка шукала батька : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 37-67. – ISSN 0208-0710
1650299
  Памук О. Чорна книга : роман / Орхан Памук ; [пер. з турец. О.Б. Кульчинського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 668, [4] с. – Пер. вид. : Kara Kitap / Orhan Pamuk. Istanbul, 1994. - Лауреат Нобелів. премії з л-ри 2006. – ISBN 978-966-03-5920-8
1650300
   Чорна книга = Черная книга : про злочинне повсюдне знищення євреїв нім.-фашист. загарбниками в тимчасово окупов. районах Рад. Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941-1945 рр. : [збірка свідчень і док.] / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства] ; уклад. за ред. Василя Гроссмана, Іллі Еренбурга ; пер. з рос. Мирослава Лаюка]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 519, [1] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. - Імен. покажч.: с. 493-509 . - Географ. покажч.: с. 510-519. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Проект "Вчимося пам"ятати"). – ISBN 978-966-378-761-9
1650301
   Чорна книга комунізму = Le livre noir du communisme : crimes, terreur et repression : злочини, терор і репресії / Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен у співпраці з Ремі Коффером, П"єром Рігульо, Паскалем Фонтена, Івом Сантамарія та Сільвеном Булюком ; [пер. з фр. Я. Кравця]. – Львів : Афіша, 2008. – 712 с., [ 32 ] с. іл. : фотогр. – ISBN 978-966-325-087-8
1650302
  Верт Н. Чорна книга комунізму : Частина перша Держава проти свого народу // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 18-28


  З німецької переклала студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Павлюк. Автор та науковий керівник проекту завідуючий кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови, професор Тарас Кияк.
1650303
  Верт Н. Чорна книга комунізму : Частина перша Держава проти свого народу // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 19-34


  З німецької переклала студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Людмила Москалець. Автор та науковий керівник проекту завідуючий кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови, професор Тарас ...
1650304
  Шаповал Ю. Чорна книга ображеного бібліографа // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 28-30


  Полемічні нотатки з приводу рецензії історика Ярослава Грицака, в якій він проаналізував кілька праць, присвячених репресіям в СРСР.
1650305
   Чорна книга України : Збірник документів,архівних матеріалів,листів,доповідей,статей,досліджень,есе. – Київ : Просвіта, 1998. – 783 с. – ISBN 5-7707-8340-0
1650306
  Усик Світлана Чорна королева лісу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 2 : фото
1650307
  Сінькевич Ю. Чорна куля / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 6


  Спроба проведення конкурсу на посаду голови Держкіна обернулася гучним скандалом.
1650308
  Трачук О.В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов"ян на території України (друга половина V-X ст.) / О.В. Трачук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : Олег Філюк ; Центр учбової літератури, 2017. – 307, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 274-299. – ISBN 978-611-01-0904-8
1650309
  Шевченко А.Ю. Чорна металургія України / А.Ю. Шевченко. – К, 1947. – с.
1650310
  Середенко М.М. Чорна металургія України. 1917 - 1957. / М.М. Середенко. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1957. – 168 с.
1650311
   Чорна металургія УРСР у 9-й п"ятирічці. – К., 1972. – 52с.
1650312
  Павличко Д. Чорна нитка : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1958. – 35 с.
1650313
  Костакова Л. Чорна ніч // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 23-28.
1650314
  Просяник І.Г. Чорна паморозь. / І.Г. Просяник. – К., 1990. – 204с.
1650315
  Винниченко В.К. Чорна пантера і білий медвідь / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 57с.
1650316
  Винниченко В.К. Чорна Пантера і Білий Медвідь : драми / Володимир Винниченко. – Київ : Знання, 2014. – 253, [1] с. – В кн. також: Гріх ; Брехня ; Між двох сил. - Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 5). – ISBN 978-617-07-0166-4
1650317
  Харитонова Р. Чорна перлина : [збірка поезій] / Раїса Харитонова. – Київ : Факт, 2008. – 108, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-359-287-9
1650318
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1925. – 216с.
1650319
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ; Харків, 1929. – 248с.
1650320
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1939. – 195с.
1650321
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ-Харків, 1944. – 164с.
1650322
  Куліш П.О. Чорна рада : Хроніка 1663 року та оповідання / П.О. Куліш. – Київ : Веселка, 1990. – 256с.
1650323
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Харків, 1990. – 272с.
1650324
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1991. – 166с.
1650325
  Куліш П.О. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2008. – 288с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4028-2
1650326
  Куліш П.О. Чорна рада : для серед. та ст. шк. віку / Пантелеймон Куліш ; [передм., підгот. комент., прим. та навч.-метод. матеріалів: І. Андрусяк]. – Київ : Школа, 2008. – 351, [1] с. – У змісті: Проза : Чорна рада. Хроніка 1633 року ; Циган ; Гордовита пара ; Орися ; Січові гості. Поезія : Зі збірки "Досвітки" ; Зі збірки "Хуторна поезія" ; Зі збірки "Дзвін" ; Із поезій, що не увійшли до збірок [та ін.]. - Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-658-0
1650327
  Куліш П. Чорна рада : для старшого шкільного віку / Пантелеймон Куліш ; [передм., коментарі, прим. та навч.-метод. матеріали І.М. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 352 с. – (Бібліотека шкільної класики. Обов"язкова програма. 9 клас). – ISBN 978-966-339-881-5
1650328
  Куліш П.О. Чорна рада / Пантелеймон Куліш. – Харків : Vivat, 2019. – 191, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-809-7
1650329
  Єрмоленко В. Чорна рада / розмову вів Дмитро Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 7/9 (575/577), березень 2020 р. – С. 15-18
1650330
  Кулиш П. Чорна Рада, 1857
1650331
  Куліш П.О. Чорна Рада : Хpоника 1663 pоку / напысав П. Кулиш. – вид. 2-ге. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1901. – 252 с. : 15 аpк. іл.: поpтp. – Слова из "Чоpнои Рады", котоpи нє всяке чувало, або читало [слов. тлумач.]: с. 250-251.- Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографі. - Прим. № 34733 дефектний, без обкл. та відсутні 15 арк. іл.


  Зміст: Оpыся; Сичови гости; Гоpдовыта паpа; Дивоче сеpце; Сиpа кобыла; Пивпивныка; Цыган; Лысты с хутоpа. Конволют з 2-х книжок: Про злодія у сели Гакивныци [Про злодія у селі Гаківниці] : Оповидання / П.О. Куліш; П.О. Кулиш // Оповидання ...
1650332
  Куліш П. Чорна Рада : Хроніка 1663 року: Оповідання / П. Куліш. – Харків : Євроекспрес; ТАСТ-М, 2000. – 384 с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-44-6
1650333
  Куліш П. Чорна Рада // Пантелеймон Куліш : Літературний портрет / М. Жулінський. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – с.38 -226. – (Бібліотека українця)
1650334
  Куліш П. Чорна Рада : Роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3379-X
1650335
  Куліш П. Чорна Рада : Історичний роман / Пантелеймон Куліш. – Київ : Велес, 2007. – 192с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-30-8
1650336
  Маслак В. Чорна рада 1663 p. в сучасній російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу доробку сучасних російських істориків в ділянці дослідження проблематики Чорної ради 1663 р. Досліджуються їхні концептуальні підходи та їх місце в історіографічній ситуації. Статья посвящена анализу разработки современными ...
1650337
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: історія й паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 21
1650338
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: Історія й паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 20
1650339
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: Історія та паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 21
1650340
  Куліш П. Чорна рада, хроніка 1663 року. – Санкт-Петербург, 1857. – 428 с.
1650341
  Куліш П. Чорна рада, хроніка 1663 року / Написав П. Кулиш. – Санктпетербургъ (Санкт-Петербург) : В типографии Александра Якобсона, 1857. – 428 с.
1650342
  Куліш П.О. Чорна рада. Михайло Чарнишенко : [іст. романи] / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. та передм. А. Яцько]. – Київ : Персонал, 2008. – 450, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 1). – ISBN 978-966-608-864-5
1650343
  Яриш П.О. Чорна райдуга : повісті, оповідання, новели, замальовки, вірші, гумор / Петро Яриш. – Київ : [б. в.], 2018. – 305, [1] с. – На тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука. – ISBN 978-966-8797-19-1


  У пр. № 1738461 напис: Успіхів, добра, здоров"я на все майбуття. Підпис. 7.09.2019 р.
1650344
  Андрушків Б.М. Чорна скрижаль України / Б.М. Андрушків. – Тернопіль : Джура, 2001. – 276 с. – (Молоді про історію рідного краю). – ISBN 966-7497-49-6
1650345
  Скрипник О. Чорна смуга в Інституті Шалімова / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 1, 12


  Скандал в Інституті імені Шалімова. Винятком із правил стало багатосторінкове звернення, підписане докторами та кандидатами медичних наук, завідувачами відділень, провідними науковими працівниками, яке не тільки опинилося в центрі уваги Академії ...
1650346
  Горєлов М.Є. Чорна сотня антикомунізму / М.Є. Горєлов, Є.Є. Камінський. – Харків, 1983. – 120с.
1650347
   Чорна сторінка української історії // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 4, 2021, 4 квартал. – С. 68-75. – ISSN 0130-2043


  До 145-річчя від дня народження М.С. Крушельницької (1876-1935).
1650348
  Аврахова І. Чорна сторінка української історії (до 145-річчя від дня народження М. Крушельницької) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 46-50. – ISSN 2076-9326
1650349
  Стівенсон Р.Л. Чорна стріла / Р.Л. Стівенсон. – К., 1958. – 224с.
1650350
  Горбуров К. Чорна таємниця сталінського режиму: "третій голод" в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 14
1650351
   Чорна тінь голодомору 1932-1933 рр. над Тернопіллям : Книга пам"яті. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292с. : іл. – ISBN 966-8017-66-8
1650352
  Асанга А. Чорна хвиля : роман / Афім Асанга ; з нім. пер. П. Довгопіл. – Харьков : ДВУ, 1929. – 196 с.
1650353
  Хмельковський Л. Чорна хмара над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  До 75-річчя Великого терору 1937-1938 -го рр.
1650354
  Роговцева А. Чорна, біла, червона // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 80-98. – ISSN 0130-1608
1650355
  Петренко М. Чорне горнятко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 13


  Пам"яті Лариси Крушельницької.
1650356
  Ластовський В.В. Чорне духовенство Переяславсько-Бориспільської єпархії як соціально-політичне та економічне явище в історії України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-141. – (Історія ; вип. 36)


  На основі архівних документів та опублікованих джерел розглядається роль і місце чорного духовенства в українському суспільстві XVIII ст.
1650357
  Винничук Ю. Чорне задзеркалля російської літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)


  Про яскравий приклад відмінності українців від росіян.
1650358
  Кідрук Максим Чорне золото Мексики : хуліганське оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-50. – ISSN 0130-321Х
1650359
  Джордано П. Чорне і сріблясте : роман / Паоло Джордано ; з іт. пер. А. Маслюх. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 124, [4] с. – Пер. за вид. : Il nero e l"argento / Paolo Giordano, 2014. – ISBN 978-617-679-328-1
1650360
  Ковалевська О. Чорне море в геополітичних візіях українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 42 (466), 21-27.10.2016 р. – С. 28-30. – ISSN 1996-1561
1650361
   Чорне море об"єднує Туреччину й Україну // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 62


  У рамках українсько-турецької літературної зустрічі "Сила письменницького слова", організованої Платформою "Діалог Євразії", у Національній спілці письменників України відбулася презентація перекладу нової книги знаного турецького педагога, журналіста ...
1650362
  Панч П. Чорне небо : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 222с.
1650363
  Гжицький В.З. Чорне озеро / В.З. Гжицький. – Х., 1929. – 405с.
1650364
  Гжицький В. Чорне озеро : роман / Володимир Гжицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 307, [1] с. – ISBN 978-611-01-1442-4
1650365
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-кол) : Екзотичний роман / В.З. Гжицький. – Регенсбург : Українське слово, 1948. – 405с.
1650366
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / В.З. Гжицький. – Київ : Художня література, 1957. – 303 с.
1650367
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / Володимир Гжицький ; передм. Сніжани Жигун. – Київ : Академія, 2015. – 350, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-468-0
1650368
  Симоненко Р.Г. Чорне перо фальсифікаторів / Р.Г. Симоненко. – К., 1968. – 62с.
1650369
  Ришковський П. Чорне провалля / П. Ришковський. – Х., 1929. – 32 с.
1650370
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повість: Для серед. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Дитвидав, 1962. – 128с.
1650371
  Ткач Д. Чорне сальто : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1970. – 128с.
1650372
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повісті: Для дітей / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1986. – 287с.
1650373
  Головченко І. Чорне сонце : роман / І. Головченко, О. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 459 с.
1650374
  Гудима А.Д. Чорне сонце : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1993. – 103 с.
1650375
  Драч І. Чорне сонце безжальне : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 8-19. – ISSN 0208-0710
1650376
  Сюндюков І. Чорне сонце над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 21


  Видавництво "Кліо" випустило великий збірник усних свідчень жертв, що неспростовно доводять геноцидну природу Голодомору 1932 - 1933 років.
1650377
  Ярункова К. Чорне сонцестояння / К. Ярункова. – Львів, 1985. – 274с.
1650378
  Калініченко М. Чорне та біле на тлі демократії: расова ідентичність у романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 117-126
1650379
  Венгер А.Г. Чорне та Біле: громадянин і науковець М. Бречкевич про початок "Великої європейської війни" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 279-291. – ISSN 2313-1993


  Проаналізовано погляди відомого вченого-славіста початку XX ст. М. Бречкевича на причини Першої світової війни. Професор М. Беркевич з 1944 р. до 1950 року очолював кафедру історії середніх віків Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1650380
  Процюк С.В. Чорне яблуко : роман про Архипа Тесленка / Степан Процюк. – Київ : Академвидав, 2013. – 191, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-617-572-053-0
1650381
  Процюк С. Чорне яблуко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 12-13


  З роману про українського письменника Архипа Тесленка
1650382
  Слісаренко О.А. Чорний ангел : вірші, новели, повісті, роман / О.А. Слісаренко. – Київ : Дніпро, 1990. – 557 с. – ISBN 5-308-00796-9
1650383
   Чорний Арнольд Володимирович (1933-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525. – ISBN 978-966-439-754-1
1650384
  Фурзікова О. Чорний біль України // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 18-20


  26 квітня - Міжнародний день пам"яті Чорнобиля.
1650385
  Кустенко О.М. Чорний блиск / О.М. Кустенко. – К., 1985. – 335с.
1650386
  Фольварочний В. Чорний бумер : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-80. – ISSN 0208-0710
1650387
  Фольварочний В. Чорний бумер : роман / Василь Фольварочний ; [художнє оформ. А. Вишневський]. – Київ : Просвіта, 2008. – 374, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2133-05-9


  У пр. № 1746420 напис: Вельмишановному Михайлу Наєнку з вдячністю і любов"ю та дружбу. Щиро Ваш. Підпис. м. Київ. 21.08.2008 р.
1650388
  Малик В. Чорний вершник : Роман / В. Малик. – Київ : Молодь, 1976. – 320с.
1650389
  Мушкетик Ю.М. Чорний вершник : Поезії / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Український письменник, 1992. – 126с.
1650390
  Прилуцький М. Чорний вік причистої берези : Поліська повість / М. Прилуцький. – Київ : Зелений Світ, 1994. – 222с. – ISBN 5-7707-5247-5
1650391
  Фабіан К. Чорний вовк / К. Фабіан. – К, 1967. – 220с.
1650392
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 150-159.
1650393
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти з роману "Залишенець" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 84-116.
1650394
  Шкляр Василь Чорний ворон : роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-134
1650395
  Шкляр В. Чорний ворон / Василь Шкляр. – Львів : Ярославів Вал, 2009. – 356 с. – ISBN 978-966-2151-25-1
1650396
  Шкляр В. Чорний Ворон. Залишенець : роман / Василь Шкляр. – Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 425, [3] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7839-7
1650397
  Боженко А.О. Чорний гумор по-харківськи: сприйняття технічних інновацій мешканцями міста на початку XX ст. (на матеріалах преси) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 51-57. – ISSN 2307-5244


  "Статтю присвячено впливу нових технологій на уявлення харків’ян у післяреформену добу Російської імперії. Проаналізовано такі періодичні видання Харкова, як «Утро», «Южный край» та «Жало». З’ясовано, що поява та інкорпорація транспорту, зокрема ...
1650398
  Герасименко Л.І. Чорний гумор у дитячих творах Роальда Дала / Л.І. Герасименко, О.І. Романова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 32-36. – ISBN 978-966-921-000-5
1650399
  Райхель Ю. Чорний день в історії країн Балтії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Напередодні вторгнення Німеччини відбулася депортація литовців, латишів і естонців.
1650400
  Малик В.К. Чорний екватор : роман / В.К. Малик. – Київ, 1960. – 171 с.
1650401
  Латишев М.С. Чорний жбир / М.С. Латишев. – К, 1963. – 63с.
1650402
  Короткевич В.С. Чорний замок Ольшанський : роман / Володимир Короткевич; авториз. пер. з білорус. Карла Скрипченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 486 с. – У виданні також: Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич
1650403
  Коваль Р. Чорний запорожець із Донбасу - захисник Карпатської України // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Жовтень (число 10). – С. 3


  Первухин (Первухін) Петро — хорунжий Армії УНР, чотовий кулеметної ватаги полку Чорних запорожців.
1650404
  Гайдамака Наталка Чорний кіт у весняних сутінках. Фантастичне оповідання // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 20-21 : Фото
1650405
  По Е. Чорний кіт: Оповідання : Оповідання ; Пер. з англ. / Е. По. – Київ : Дніпро, 2001. – 368с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-026-3
1650406
  Юань Ц. Чорний Коник / Ц. Юань. – Киев, 1961. – 155 с.
1650407
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1963. – 395с.
1650408
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К, 1986. – 382с.
1650409
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – Київ : Молодь, 1987. – 272 с.
1650410
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1991. – 284с.
1650411
  Бедзик Ю.Д. Чорний лабіринт або Довгий шлях в Альпи : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Воєнвидав, 1991. – 319 с.
1650412
  Шафета П.Г. Чорний легіон. / П.Г. Шафета. – К., 1988. – 188с.
1650413
  Омелянчук В.К. Чорний лелека / В.К. Омелянчук. – Киев, 1990. – 86с.
1650414
  Грен І. Чорний месник / І. Грен. – К., 1929. – 130с.
1650415
  Ремарк Е.М. Чорний обеліск / Е.М. Ремарк. – Київ, 1961. – 368с.
1650416
  Васильченко С.В. Чорний орел : Осетинська казка / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 27 с.
1650417
  Круковець О.В. Чорний павіан / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1978. – 206 с.
1650418
  Могучий Н. Чорний похід / Н. Могучий. – Х-К, 1931. – 264с.
1650419
  Сухолотюк Ігор Чорний пояс для Криму : розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 122-125 : Фото
1650420
  Дзюба І.М. Чорний романтик Сергій Жадан / Іван Дзюба ; [худож. Максим Паленко]. – Київ : Либідь, 2017. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0749-1
1650421
   Чорний Сергій Данилович (1874-1956) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525. – ISBN 978-966-439-754-1
1650422
  Мушкетик Ю.М. Чорний хліб : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1960. – 196с.
1650423
  Ліпатов В.В. Чорний Яр / В.В. Ліпатов. – К., 1968. – 343с.
1650424
  Каменюк М.Ф. Чорнило для Геродота : поезії / М.Ф. Каменюк. – Київ : Молодь, 1985. – 88 с.
1650425
  Павленко Ю.Ю. Чорнильна історія. Письмо про Себе фікційного суб"єкта (на матеріалі французького роману XVII - початку XXI століть) : монографія / Юлія Павленко. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. – 414, [2] с. – Імен. покажч.: с. 411-415. - Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 391-410 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-638-334-4
1650426
  Базилевський В. Чорним на золотому // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 165. – С. 79-91
1650427
  Пармелен Е. Чорним по білому / Е. Пармелен. – Київ, 1961. – 540 с.
1650428
  Федюк Т.О. Чорним по білому : поезії / Т.О. Федюк. – Київ : Молодь, 1990. – 104 с.
1650429
  Тубальцева Н. Чорним по білому : Махновські бувальщини // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 187. – С. 163-204
1650430
  Логвиненко В.А. Чорні бушлати / В.А. Логвиненко. – Київ, 1983. – 368 с.
1650431
  Авдєєнко О.О. Чорні дзвони : роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с. : іл.
1650432
  Пархомов М.Н. Чорні дияволи : повість / М.Н. Пархомов. – Київ : Веселка, 1970. – 232 с.
1650433
  Пахомов М.Н. Чорні дияволи / М.Н. Пахомов. – К., 1970. – 231с.
1650434
  Шевченко Сергій Чорні діла Біленького // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 0130-5212
1650435
  Марочко Василь Чорні дошки України: геноцид по-сталінськи // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 192-210. – ISSN 0869-3595
1650436
  Десятерик Д. Чорні життя мають значення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 22-23


  Фільми про афроамериканців стали важливою частиною голівудської кіноіндустрії.
1650437
   Чорні жнива : Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих). – Київ; Харків; Нью Йорк; Філядельфія : Вид-во М.П. Коць, 1997. – 368с. – ISBN 966-581-023-5
1650438
  Лущай В. Чорні жнива бездержавності / В. Лущай, А. Телегуз, І. Батюк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5-12 грудня (№ 49/50). – С. 6
1650439
  Михайлов В.Д. Чорні журавлі Всесвіту / В.Д. Михайлов. – Київ, 1966. – 232с.
1650440
  Жигулін А.В. Чорні камені / А.В. Жигулін. – Київ, 1989. – 253с.
1650441
  Грицак Я. Чорні книги червоного терору // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 4-6
1650442
  Райнов Б. Чорні лебеді / Б. Райнов. – К, 1986. – 352с.
1650443
  Патиківський Ю. Чорні лебеді "Газпрому". Обидва російські газові проєкти зазнали тиску і несподіваних труднощів - Україна тим часом погоджується на розділ "Нафтогазу" і закликає Європу брати у концесію нашу ГТС // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 8-9


  "Україна в ці дні перебуває у стані перманентних перемовин із Російською Федерацією про транзит газу. Рівень турбулентності в паливно-енергетичній сфері у цей час максимальний. Причому не лише в Україні, а й у Європі: якщо ми не домовимося з Москвою ...
1650444
  Щербак Ю. Чорні лебеді пандемії над світом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 6
1650445
  Свірський А.І. Чорні люди. / А.І. Свірський. – Х.-К., 1930. – 17-84с.
1650446
  Васильченко С.В. Чорні маки : Оповідання / С.Васильченко. – Київ : Всеукраїнськен держвидав, 1920. – 64 с. : 1 портр. – Рік вид. встановлено за кн.: Українські письменники: Біо-бібліогр. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваров та ін. - К., 1963. – (Універсальна бібліотека ; № 8)


  Зміст: На золотому лоні; Під святий гомін; Чорні маки; Отруйна квітка.
1650447
  Андрєєв Л.М. Чорні маски : Штука в двох дїях і пяти картинах / Леонід Андреєв ; Перевела Ольга Гамораківна ; [Післямова М. Яцкова: "Леонїд Андреєв на тлі своєї творчости"]. – Львів : Накл.: В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-ту під зар. М. Рефця, 1912. – 90 с. – (Новітня бібліотека ; Вип. 3)


  Зміст: Оpигінальний чоловік; Бpехня; Сьміх; Пеpед стpаченєм; Маpсильєза; В незнану далечінь.
1650448
  Тримбач С. Чорні мітки польоту білого птаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 129). – С. 7


  Сім літ без Богдана Ступки.
1650449
  Цалик С. Чорні списки / С. Цалик, П. Селігей // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С.144-169. – ISSN 0208-0710
1650450
  Драбкіна Є.Я. Чорні сухарі / Є.Я. Драбкіна. – К, 1990. – 330с.
1650451
   Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95583-0-1
Вип. 1. – 1999. – 560 с.
1650452
  Нечуй-Левицький Чорні хмари / Нечуй-Левицький. – Київ, 1941. – 371с.
1650453
  Корсак І. Чорні хмари зі Сходу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 12). – С. 8-9


  Оповідання. 6 квітня - 180 років від дня народжеення Миколи Скліфосовського.
1650454
  Бризгун-Шанта Чорні хмари над золотистим полем : повість / Леся Бризгун-Шанта ; мал. М. Пшінки. – Київ : Ярославів Вал, 2005. – 110 с. – ISBN 966-8135-19-9
1650455
   Чорній Віталій Петрович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 65-66
1650456
  Драбкина А. Чорно-белые улицы : рассказы, повести / А. Драбкина. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 280 с.
1650457
  Ганжуров Ю.С. Чорно-біла "відлига" у дзеркалі преси : газетні публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр. / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Оріяни, 1999. – 151с. – ISBN 966-7374-30-4
1650458
  Лангенбах М. Чорно-біла контрасність художньої графіки Тараса Шевченка : (на матеріалі поезії періоду заслання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 117-121
1650459
  Юхимович В.Л. Чорно-білі листівки : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1972. – 63 с.
1650460
  Приліпко М.В. Чорнобаївщина : велична історія рідного краю : (від найдавніших часів до сьогодення) / Марія Приліпко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 538 с. – 55-річчю Черкаської області та 85-річчю Чорнобаївського району присвячується. – ISBN 978-966-493-141-7
1650461
  Кондрацова Л.Д. Чорнобиль- трагедія України : Інтегрований урок з історії та літератури / Л.Д. Кондрацова, М.Д. Кондрацов // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.25-27.
1650462
  Киридон А. Чорнобиль-1986: актуалізація смислових кодів у просторі пам"яті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35. – (Історичні науки)
1650463
  Бар"яхтар В.Г. Чорнобиль - зона відчуження : збірник наукових праць / НАНУ ; ред. кол.: В.Г. Бар"яхтар, І.Р. Алєксєєнко та ін. – Київ : Наукова думка, 2001. – 548 с. – ISBN 966-00-0658-6
1650464
  Вовчук Сергій Чорнобиль - найвідоміше у світі місто України / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 33-34 : фото
1650465
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 6-7
1650466
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 21-29
1650467
   Чорнобиль - поруч = Chornobyl concerns everyone : Фотоальбом. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. : іл. – На титул. аркуші зміст: Ейфорія; Катастрофа; Подолання; Пустка; Пам"ять. – ISBN 966-578-000-X
1650468
  Яценко В.О. Чорнобиль - Прип"ять - історія, архітектура, забуття // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 491-500. – ISSN 2076-815X
1650469
  Кальчу С.Л. Чорнобиль - техногенна катастрофа, що стала попередженням для нащадків (до 31 річниці з дня Чорнобильської аварії) // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 7-14
1650470
  Даєн Л. Чорнобиль - трава гірка : документальна повість / Л. Даєн. – Київ : Веселка, 1988. – 176 с.
1650471
  Сливінська Інна Чорнобиль - трагедія, яка не має повторитись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 31
1650472
  Саєнко Ю. Чорнобиль - Фукусіма: комфортно-споживацький колапс // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 9-10
1650473
  Квурт Костянтин Чорнобиль - це назавжди // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 2-3 : Фото
1650474
  Щербак Ю.М. Чорнобиль : документальна повість / Ю.М. Щербак. – Київ : Дніпро, 1989. – 222 с. – (Романи й повісті)
1650475
  Плохій С.М. Чорнобиль : історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарновського]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 395, [2] с., [4] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в прим.: с. 356-394. – ISBN 9978-617-7013-99-9
1650476
  Степаненко М.І. Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 79-85


  Статтю присвячено аналізу чорнобильського дискурсу як окремого самодостатнього типу щоденниково-го тексту з властивим йому набором диференційних рис. Схарактеризовано зокрема спектр семантичних асоціацій світоглядно-ментального знака "Чорнобиль" з ...
1650477
  Смольніцька М. Чорнобиль в усній спадщині українців // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 359-379. – ISSN 2518-7791
1650478
  Сидорчук І. Чорнобиль зазирнув у кожну долю... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 119-130. – ISSN 08-68-4790-1


  Чорнобильська катастрофа - техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.
1650479
   Чорнобиль і військова прокуратура : [збірник посвячено 30-річчю Чорнобил. трагедії] / укладач Андрій Іванович Амонс. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 180-183. - Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7500-01-7
1650480
   Чорнобиль і преса: реалії взаємодії. – К., 1992. – 80с.
1650481
   Чорнобиль і соціум. – Вип.1. – Київ, 1995. – 109с.
1650482
   Чорнобиль і соціум. – Вип.2. – Київ, 1995. – 161с.
1650483
   Чорнобиль і соціум. – Вип.3. – К., 1997. – 269с.
1650484
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-02-1478-2
№ 5. – 1999
1650485
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-7600-03
№ 6. – 2000
1650486
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-16-9
№ 7 : Соціально психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від чорнобильської аварії: аналіз та рекомендації. – 2001
1650487
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7600-20-3
№ 8 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищенного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2002
1650488
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-13-9
№ 9 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищення ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф з урах. досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2003
1650489
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-23-6
№ 10 : Сучасні ризики: тенденції, перспективи, шляхи мінімізації наслідків. – 2004
1650490
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-39-2
№ 11 : Постчорнобильский соціум: 20 років по аварії. – 2005
1650491
   Чорнобиль і соціум. – Київ : ПЦ "Фоліант". – ISBN 966-8474-53-0
№ 12 : Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта. – 2006
1650492
  Бутенко М.П. Чорнобиль кличе на сполох. І.Драч "Чорнобильська мадонна" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С.17-21.
1650493
  Михалевич Л. Чорнобиль не має минулого часу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)


  Книга Людмили Житньої "Чорнобиль - очима жінок (Інтерв"ю з атомною катастрофою)".
1650494
  Тимочко Т. Чорнобиль сьогодні: проблемні питання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 6-9
1650495
  Гоцинець І. Чорнобиль у поетичній картині Бориса Олійника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 15 (307). – С. 26-29


  У поданій статті йдеться про художнє осмислення образу Чорнобиля в поетичних текстах Бориса Олійника, визначено основні асоціативні, емоційні й оцінні рівні цього образу в національному літературному контексті.
1650496
  Гусєв О.П. Чорнобиль усім нам болить : (дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : документально-публіцистична повість / Олег Гусєв. – Київ : Варта. – ISBN 966-585-030-X
Т. 2. – 1997. – 205, [2] с., [8] арк. іл. : іл.
1650497
  Мирний С. Чорнобиль як інфо-травма // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-22
1650498
  Гощинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 24-6
1650499
   Чорнобиль. Дні випробувань : книга свідчень. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 470с.
1650500
  Стоєцький В. Чорнобиль. Наша біль. Наша пам"ять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 12-13
1650501
  Фрімен Гордон Чорнобиль. Чорно-біла зона // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-51
1650502
  Троць П. Чорнобиль...часів Київської Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 7


  Археологи шукають у Зоні поселення тих часів і домініканський монастир XVII століття. В яких умовах працюють та що вже знайшли - у репортажі "Дня".
1650503
   Чорнобиль: 35 років з болем у серці // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 5 : фото
1650504
   Чорнобиль: зона відчуження стає більш прозорою для турбізнесу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
1650505
   Чорнобиль: іспит на мужність : зб. спогадів та короткі біографії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС - ветеранів акад., які першими вступили в боротьбу з наслідками планетар. катастрофи / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Рада асоц. "Чорнобиль" НАВС ; [підгот.: В.В. Дурдинець та ін. ; упоряд.: В.С. Заяць]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2016. – 299, [1] с. : портр., іл., фот. – ISBN 978-966-8923-28-9
1650506
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю : проза: повість-есе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 139-155. – ISSN 0208-0710
1650507
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 8 квітня (№ 7). – С. 3
1650508
  Дзюбак В. Чорнобиль: Тривожний травень 1986 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-20
1650509
   Чорнобиль: час подолання = Chornobyl: time of overcoming. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 192с. – ISBN 966-7600-005
1650510
  Малей Антоніна Чорнобилька зона. Безвізовий режим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 20-27 : Фото
1650511
  Пестушко В.Ю. Чорнобильська АЕС як туристична дестинація / В.Ю. Пестушко, Ю.П. Чубук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1650512
   Чорнобильська АЕС: шлях до закриття = Chornobyl nuclear power station:the way to syutdown : Книжкова виставка до міжнародних парламентських слухань. (Бібліографічний покажчик). – Київ, 2000. – 36с.
1650513
  Неживий О. Чорнобильська експедиція "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
1650514
   Чорнобильська експедиція журналу "Пам"ятки України" 1989-1990 років : [збірка] / [Ліна Костенко, Михайло Загреба, Оксана Пахльовська, Олександр Неживий]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України ; вип. 4 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; вип. 53). – ISBN 978-617-7548-00-2
Ч. 1 / упорядник Валентин Кондратюк : упорядник Валентин Кондратюк. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1650515
   Чорнобильська експедиція журналу "Пам"ятки України" 1989-1990 років : [збірка] / [Ліна Костенко, Михайло Загреба, Оксана Пахльовська, Олександр Неживий]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 5 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; вип. 53). – ISBN 978-617-7548-00-2
Ч. 2 / упорядник Валентин Кондратюк : упорядник Валентин Кондратюк. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1650516
   Чорнобильська зона не пробачає легковажності / В. Бар"яхтар, В. Шестопалов, Д. Гродзинський, Б. Прістер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 травня - 6 червня (№ 19). – С. 12


  У ЗМІ з"явилися повідомлення про підготовку пропозицій Міністерством екології та природних ресурсів щодо значного зменшення території Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення і створення на її теренах біосферного ...
1650517
  Середюк Олексій Чорнобильська зона. Незвані гості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 20-23 : фото
1650518
  Комарова К. Чорнобильська зона: проблеми туристичного відвідування та ознайомлення // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 290-293. – ISBN 978-617-7399-29-1
1650519
   Чорнобильська катастрофа : настільна книга для вчителів / Д.А. Базика, Є.В. Гарін, П.В. Замостьян, Л.С. Ладижев, С.М. та ін. Зінкевич; [ Базика Д.А. та ін. ]. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8474-59-X
1650520
  Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-111. – ISSN 0130-5247
1650521
  Нужа Ю.П. Чорнобильська катастрофа та її наслідки // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 62-68
1650522
   Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 312с. – ISBN 966-373-185-0
1650523
  Стецькович С. Чорнобильська катастрофа у висвітленні "The New York Times" (квітень - травень 1986 р.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 423-425. – ISBN 978-966-493-651-1
1650524
  Лібанова Е.М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 3-18. – ISSN 2072-9480
1650525
  Денисенко Г. Чорнобильська катастрофа: гуманітарний аспект проблеми / Г. Денисенко, О. Денисенко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 380-393. – ISSN 2518-7791
1650526
  Варивода К.С. Чорнобильська катастрофа: історія і сучасність : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 184-192. – ISSN 2518-7732
1650527
  Тищенко Алла Чорнобильська катастрофа: історія та сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 32-33 : фото
1650528
  Катаргіна Т. Чорнобильська межа. Увічнення подвигу ліквідаторів катастрофи в пам"ятках за кордоном // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 394-427. – ISSN 2518-7791
1650529
  Алексієвич С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього / Світлана Алексієвич ; переклад і післямова Оксани Забужко. – Київ : Комора, 2016. – 285, [2] с. – Пер. за вид.: Чернобыльская молитва / Светлана Алексиевич. Москва: Время, 2013. – (Nobel prize winner). – ISBN 978-617-7286-05-8


  Художньо-документальний роман Нобелівської лауреатки 2015 року, білоруської письменниці Світлани Алексієвич, створений на основі розлогих інтерв’ю зі свідками Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з ...
1650530
  Солошенко Н. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 31-33
1650531
  Нетреба М.. Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття / М. Нетреба, М.О. Грудєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1650532
  Климович Н.М. Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 176-180. – ISSN 0320-9466
1650533
  Купрієнко О. Чорнобильська хроніка. Люди / Ольга Купрієнко, Алла Багірова. – Харків : Фоліо, 2021. – 205, [3] с. : іл., портр. – На обкл. також: Енерго Атом. Чиста енергія майбутнього. – ISBN 978-966-03-9653-1
1650534
   Чорнобильське досьє КГБ : сусп. настрої, ЧАЕС у поставарійний період : Зб. док. про катастрофу на Чорнобильській АЕС / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Ін-т історії України НАН України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О. Бажан, В. Бірчак, Г. Боряк ; редкол.: А. Когут та ін. ; відп. ред.: В. Смолій]. – Київ : Майстер книг, 2019. – 1197, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 948-968. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-617-7652-14-3
1650535
   Чорнобильське досьє КГБ : від будівництва до аварії : зб. документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; Ін-т історії України НАН України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О. Бажан, А. Когут, Г. Боряк ; редкол.: І. Лябах та ін.]. – Київ : К.І.С., 2020. – 686, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 651-665. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-684-255-2
1650536
  Обрамбальський В. Чорнобильське лихо: подолати наслідки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  У день 35-х роковин Чорнобильської трагедії і вшанування людей, які допомагали долати наслідки аварії на ЧАЕС, Національний університет біоресурсів і природокористування України відвідала представницька урядова делегація.
1650537
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (37). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1650538
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (38). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1650539
  Ющенко В. Чорнобильський простір. Світоглядні рівні катастрофи, яка створила зону, оточену колючим дротом, під серцем України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 4
1650540
  Коніщук В.В. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан"європейської екомережі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-81. – Бібліогр.: с. 80-81. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1650541
  Торба В. Чорнобильський рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 4-5


  Працівники ЧАЕС наочно розповіли японській делегації та журналістам історію створення станції, про розвиток подій 26 квітня 1986 року та завдання, які стоять перед вченими нині.
1650542
  Мужук Л. Чорнобильський час : Сценарій документального фільму // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 58-79. – ISSN 0130-321Х
1650543
  Урупа М. Чорнобильські виплати та компенсації // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-13.
1650544
  Тепленко М. Чорнобильські уроки для України та Японія // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)
1650545
  Симчич Чорнобильської катастрофи могло не бути / Симчич, Микола-Зеновій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 15). – С. 6


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1650546
  Симчич М.З. Чорнобильської катастрофи могло не бути // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 14


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1650547
  Преображенська Н. Чорнобильщина... SOS! // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 4 (264). – С. 30-34. – ISSN 2308-8095
1650548
  Курашкевич К.В. Чорнобривці / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1966. – 63с.
1650549
  Коваленко А.П. Чорнобыль - каким его увидел мир / А.П. Коваленко, Ю.В. Рисованый. – К, 1989. – 176с.
1650550
   Чорновіл В"ячеслав Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 152. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1650551
  Жадько В. Чорновіл В"ячеслав Максимович (- журналіст, видавець, гром.діяч, публіцист ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 962-963. – ISBN 978-966-8567-14-8
1650552
  Вишневський В.І. Чорногірська стежка як бренд українського пішохідного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 17-24. – ISSN 2308-135X
1650553
   Чорногірський географічний стаціонар : Навчальний посібник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 132с. – ISBN 966-613-225-7
1650554
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1980. – 392 с.
1650555
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1984. – 368 с.
1650556
  Райхель Ю. Чорногорія - 29-й член НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 11


  Альянс розширюється попри погрози Москви.
1650557
  Капіруліна С.Л. Чорногорія // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 35-39 : фото
1650558
  Базилевський В. Чорногорія Володимира Пащенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 грудня (№ 24)
1650559
  Панченко Ю. Чорногорія між ЄС та "руським міром" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1650560
  Мартинюк В. Чорногорія після виборів - збереження курсу. Брюссель прагне отримати стабільний Балканський регіон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Вибори президента Чорногорії, які відбулися 15 квітня цього року, стали першими виборами після набуття країною членства в НАТО. Із семи кандидатів з результатом 53,9% голосів перемогу здобув лідер Демократичної партії соціалістів Чорногорії (ДПС) Міло ...
1650561
  Орєхов С. Чорногорія у Балканських війнах 1912 - 1913 років та остаточному поваленні османського панування на Балканах (дипломатична підготовка та перемовини у ході військових дій) / С. Орєхов, П. Мілович // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 340-355. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1650562
  Малко Ромко Чорногорія. Барви Чорних гір : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68 : Фото
1650563
   Чорногорія. Сезон краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 76-77 : фото
1650564
  Гудзевата Марина Чорногорія. Серпантинова країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 142-147 : фото
1650565
  Гудзевата Марина Чорногорія. Хорватія. Словенія. Берегами Ядранського моря : Вояж-колекція / Гудзевата Марина, Муха Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 74-81 : Іл.
1650566
  Федоренко К. Чорногорія: перемога неліберальних європейців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Парламентські вибори в Чорногорії завершилися 16 жовтня перемогою правлячої Демократичної партії соціалістів (ДПСЧ), очолюваної чинним прем"єр-міністром Міло Джукановичем. Багато хто вже встиг оголосити про черговий тріумф майже беззмінного лідера ...
1650567
  Кравченко С.С. Чорногорська зброя в XIX сторіччі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – C. 280-288. – ISBN 978-617-689-216-8
1650568
  Григор"єв А. Чорногорська місія Є.П. Ковалевського 1838 р. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 60-65. – Бібліогр.:119 назв.
1650569
  Васильєва Л. Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 121-132. – Бібліогр.: С. 130-131; 33 назв.


  Про сучасний стан розвитку чорногорської мови як офіційної у зв"язку з набуттям Чорногорією статусу незалежної держави. Для вирішення мовних питань у державі 2008 р. створено Раду з питань стандартизації. В "Офіційному кур"єрі" за сприяння ...
1650570
  Клименко М.Д. Чорнозем : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 91 с.
1650571
  Гнатюк І.Ф. Чорнозем : лірика і поеми / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 111 с.
1650572
  Падалка С.С. Чорнозем і українська історія: нарис від давнини до сьогодення / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука, 2020. – 549, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-540-501-6
1650573
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1925. – 49 с. – (Театральна б-ка)
1650574
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – Харків : Держвидав України, 1925. – 55 с. – (Театральна бібліотека)
1650575
   Чорнозем підвівся. – К., 1971. – 284с.
1650576
  Сергійчук В. Чорнозем створив українців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 101). – С. 12-13
1650577
  Медведєв В.В. Чорнозем як об"єкт земельної реформи. Уроки земельного реформування в Україні : до 25-річчя земельної реформи / В.В. Медведєв ; Нац. акад. аграр. наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 89, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-617-7555-07-9
1650578
   Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія / [Біланчин Я.М. та ін. ; за наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-175. – ISBN 978-617-689-161-1
1650579
  Папіш І.Я. Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Папіш Ігор Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1650580
  Канівець С.В. Чорноземи Поліського Опілля = Черноземы Полесского Ополья = Chernozems of Polissian Opillia : монографія / Сергій Канівець ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського [та ін.]". – Харків : Майдан, 2013. – 121, [3] с., [3] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-121. – ISBN 978-966-372-482-9
1650581
  Позняк С.П. Чорноземи у наукових дослідженнях і пам"яті народів світу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
1650582
  Позняк С.П. Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 9-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1650583
  Добровольський С. Чорноземний Дніпрельстан (радгосп "Гігант" / С. Добровольський. – Х., 1931. – 37с.
1650584
   Чорноземно-лучні грунти на лесових островах у Поліссі: генеза, властивості / С.В. Канівець, М.М. Пархоменко, С.О. Хмарна, О.І. Чабовська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 79-84 : табл. – Бібліогр.: с. 84. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1650585
  Серафимович О.С. Чорної ночі. / О.С. Серафимович. – Київ, 1955. – 116с.
1650586
  Чендей І.М. Чорнокнижник / І.М. Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 28 с.
1650587
  Шапцев М.С. Чорнолакова кераміка з пізньоскіфського городища Булганак // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1650588
  Гафури М. Чорнолиці : повісті / М. Гафури. – Київ, 1953. – 100 с.
1650589
  Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
1650590
  Близнюк А.С. Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет — фейлетоніст житомирської газети "Волинь" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 86-89


  У статті розглядається нетривалий (1896-1900) період перебування Григорія Мачтета у Житомирі,його співпраця з губернською газетою "Волинь" у контексті загальноукраїнського літературного та публі -цистичного руху. Аналізуються основні публіцистичні ...
1650591
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 295-296 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1650592
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 303-304. – ISBN 978-966-439-961-3
1650593
   Чорноморець Юлія Олександрівна (1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 173. – ISBN 966-95774-3-5
1650594
  Липа Юрій Чорноморська доктрина / Липа Юрій; Український морський інститут. – 3-е вид. – Женева, 1947. – 82с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 57)
1650595
  Окладна М.Г. Чорноморська доктрина в ідейних пошуках М.С. Грушевського, С.Л. Рудницького і Ю.І. Липи / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 211-225. – ISSN 1993-0941
1650596
  Чухліб Т.В. Чорноморська доктрина Гетьма Хмельничького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 245-253. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1650597
  Чухліб Т. Чорноморська доктрина Гетьмана Хмельницького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 8


  Богдан Хмельницький був не лише визначним полководцем, але й талановитим дипломатом, який вмів знаходити спільну мову з різними державами. У випадку з Туреччиною це полегшувалось тим, що гетьман володів мовою Османської імперії та знав її традиції і ...
1650598
  Дубров Б.І. Чорноморська квітка / Б.І. Дубров. – Одеса, 1965. – 70с.
1650599
  Ложешник А.С. Чорноморська козацька флотилія / А.С. Ложешник, О.С. Ложешник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 83-97. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1650600
  Саприкін А. Чорноморська концепція у геополітичній доктрині Юрія Липи та її реалізація у незалежній Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-783-0
1650601
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса. – ISBN 978-617-7261-66-6
Вип. 10. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1650602
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 11. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1650603
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 12. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1650604
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 13. – 2018. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1650605
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 14. – 2019. – 150, [2] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1650606
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 15. – 2020. – 168, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1650607
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 16. – 2021. – 144, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1650608
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 17. – 2022. – 158, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1650609
  Чухліб Т.В. Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1


  Розглянуті основні аспекти Чорноморської політики гетьмана Б. Хмельницького, зокрема історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи проблеми. Завдання чорноморської політики Б. Хмельницького полягало в тому, щоб в особі ...
1650610
  Хилько О.Л. Чорноморська політика Європейського Союзу // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 249-259. – ISBN 978-966-933-150-2
1650611
  Краснікова О. Чорноморська торгівля Київської Русі та Хозарського каганату в IX - X століттях // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 23-30. – ISSN 2077-7280
1650612
  Губар О.І. Чорноморська хвиля / О.І. Губар. – Донецьк, 1995. – 239 с.
1650613
  Романюк О.В. Чорноморське економічне співробітництво - приклад регіонального співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 85-98
1650614
  Дудченко М.А. Чорноморське економічне співробітництво та Європейська енергетична Хартія як передумови диверсифікації джерел енергоносіїв для України / М.А. Дудченко, О.І. Муравйов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Аналізується необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для України в процесі трансформації економіки до ринку. Поглиблюється думка, що підсилення інтернаціоналізації виробництва і обміну, розширення інтеграційних процесів у міжнародній економіці ...
1650615
  Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
1650616
  Волинський В. Чорноморське козацтво у політичних планах Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 29-32. – ISBN 978-966-171-795-3
1650617
  Ложешник О. Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: історіографія питання // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 100-112. – ISSN 2519-2523
1650618
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геопоітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мхитарян Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 1999. – 24л.
1650619
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : 23.00.04: Дис. ... канд. олит. наук / Мхитарян Н.І.; НАН України. Ін-т світової економіки та міжнар. відносин. – Київ. – 211л. – Бібліогр.: С.178-209
1650620
  Мухитарян Наталія Ігорівна Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : Дис... кандид. політич.наук: 23.00.04 / Мухитарян Наталія Ігорівна; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.178-209
1650621
  Гетьман В.І. Чорноморський біосферний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 44-46 : фото
1650622
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : Науковий журнал. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 2, № 1. – 2006
1650623
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во осв. і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; М.Ф. Бойко. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 1. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650624
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 129--252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650625
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 253-367. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650626
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 4. – 2017. – С. 423-538. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650627
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 1. – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650628
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 3. – 2018. – 300, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650629
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 1. – 2019. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650630
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 2. – 2019. – 213, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650631
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 3. – 2019. – 309, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650632
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 1. – 2020. – 98, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650633
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 2. – 2020. – 173, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650634
  Машевський О. Чорноморський вектор політики великих держав (1930-ті - початок 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив на чорноморську політику провідних держав чинника боротьби за контроль над протоками Босфор і Дарданелли (далі Протоки), та розвиток міжнародних відносин у 30-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто причини, передумови, а також ...
1650635
   Чорноморський державний університет імені Петра Могили : Petra mea - моя твердиня : [ювілейне вид. до 20-ї річниці навч. закл.] / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Л.П. Клименко (голова) та ін.]. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 502, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-336-346-2


  У пр. № 1726979 напис: Шановний Максиме Віталійовичу! Прийміть цю книгу на згадку про університет та з найкращими побажаннями. З повагою, ректор, д. т. н., професор /Підпис/ Л.П. Клименко
1650636
  Глушко О.К. Чорноморський заповідник / О.К. Глушко. – Одеса, 1972. – 32с.
1650637
   Чорноморський збірник. – Одеса : Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.27
Кн.5. – 1944. – 79с. – На правах рукопису
1650638
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.24)
Кн.6. – 1945. – 36с. – На правах рукопису
1650639
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українськьго морського інституту ; Ч.30)
Кн.7. – 1946. – 44с. – На правах рукопису
1650640
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 36)
Книга 8. – 1946. – 54с. – На правах рукопису
1650641
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 41)
Книга 9. – 1946. – 43с. – На правах рукопису
1650642
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; Ч.47)
Кн.10. – 1947. – 80с. – На правах рукопису
1650643
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 59)
11. – 1947. – 90с. – На правах рукопису
1650644
  Марцінковський І. Чорноморський козак - письменник Яків Кухаренко, товариш поета-художника Тараса Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 2-8
1650645
   Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2010-. – ISSN 2079-682X
Вип. 10. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1650646
  Глущак А. Чорноморський меридіан Петра Осадчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)
1650647
  Давидова В. Чорноморський регіон : проблеми та перспективи регіональної інтеграції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 288-296. – ISBN 978-966-02-5496-1
1650648
  Аєдінова М.А. Чорноморський регіон і проблеми міжнародної безпеки початку XXI ст. // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-72. – ISBN 978-966-02-7888-2
1650649
  Черник П. Чорноморський регіон як зона стратегічного домінування / П. Черник, А. Шумка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 118-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто аспекти, що впливають на розвиток геополітичної обстановки в Чорноморському регіоні. Туреччина є однією з впливових держав ЧР, яка розгорнула активну діяльність з метою перетворення країни на глобальний транзитний пункт транспортування ...
1650650
  Шергін С. Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-17. – (Історичні науки)
1650651
  Матвієнко В. Чорноморський союз: нереалізовані наміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-108. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спроби керівництва УНР на останньому етапі національно-визвольних змагань створити стійкий військово-політичний союз державних утворень, що виникли на теренах постімперської Росії.
1650652
  Биковський Л. Чорноморський факультет Таврійського державного університету / Л. Биковський; з коррефератом доц. д-ра Михайла Антоновича ; Укр. морс. ін-т. – Женева, 1946. – 32 с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 40)
1650653
  Мажар Л.С. Чорноморський Флот Росії як предмет та джерело міжнародних спорів // Морське право: актуальні питання теорії та практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – С. 18-28
1650654
  Гриценко І. Чорноморський флот у часи Центральної Ради // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – C. 3-16
1650655
  Левченко Л.Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934) : Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція / Лариса Левченко ; Ін-т історії України, НАН України ; держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 659, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 654-659. – Бібліогр.: с. 640-653 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-497-2
1650656
  Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України / Ю.П. Зайцев ; НАНУ, Ін-т біології південних морей ім. О.О. Ковалевського, Одеський філіал. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-360-094-9
1650657
  Гомон М.В. Чорноморські криниці : повісті, оповідання / М.В. Гомон. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 167 с.
1650658
  Мажар Л.С. Чорноморські протоки Босфор і Дарданелли: міжнародні морські спори з приводу їх використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 157-161
1650659
  Машевський О.П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : 07.00.02 / Машевський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр. : 33 назви
1650660
  Машевський Олег Петрович. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.02 / Машевський Олег Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 446 л. – Бібліогр. : л.386-446
1650661
  Роговська А.С. Чорноморсько-балтійський союз в інтерпретації С. Рудницького як перспектива сучасної української геополітики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 144-145
1650662
  Косяк М.С. Чорноморсько-Каспійський регіон та інтереси позарегіональних структур // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
1650663
  Мацкевий Леонід Георгійович Чорноморсько-середземноморський коридор упродовж останніх 30 тис. років / Мацкевий Леонід Георгійович, Г. Панахид // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-111. – ISSN 0235-3490
1650664
   Чорноморському державному університету імені Петра Могили - 20 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1650665
  Старицький М.П. Чорноморци [Чорноморці] : опеpетта в 3 каpтынах / По Кухаpенку скомпанував М.[ихайло]С.[тарицький] ; музыка М. Лысенка. – Киев : Изд. кн. и муз. магазина Б. Коpейво ; тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 78, 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 52232 дефектний, стор. 67-78 надруковані на друк. машинці, сторінки з нотами (32) втрачені
1650666
  [Грінченко М.М.] Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] : оповидання: / П[pеказано] З Р[осійськ]-ои. – Київ : Вид. книгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л.И. Блехманом, 1889. – 32 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказано] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. К., 1988. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
1650667
   Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] ; Як чоловик конем був ; Улас Павленко : Тpы оповидання / П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ой. – У Чернигови : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 32 с. – Скоpочення "П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Оповідання "Чорноморци у неволи" та "Як чоловик конем був" М.М. Грінченко. - Вид. укр. м. у трансліт. симв. рос. м.старої орфогр.


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка; На обкл. № 107776 надпис: Д. Дорошенко
1650668
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 587 с.
1650669
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1956. – 588 с.
1650670
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1968. – 547 с.
1650671
  Кучер В.С. Чорноморці : Роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 560 с. : іл.
1650672
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Сімферополь, 1975. – 552 с.
1650673
   Чорноморці. Оперета на 3 дії.. – Київ, 1963. – 139с.
1650674
  Сергійчук В.І. Чорномоська Січ океаном // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 265-267. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 80-річчя початку формування української збройної сили в США.
1650675
  Єрмоленко В.М. Чорносмородиновий зморшкуватий пильщик Eriocampa Dorpatica RNW (Hym. Tnthredinidae) - новий в складі фауни Середнього Уралу шкідливий вид / В.М. Єрмоленко, 1956. – 148-152с.
1650676
  Омельянчук І.В. Чорносотенний рух на Україні в 1904-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Омельянчук І. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1650677
  Омельянчук І.В. Чорносотенці в Україні: на початку ХХ століття: ідеологія, структура, соціальний склад // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Історія ; вип. 35)


  Аналізуються передумови виникнення, ідеологія, структура, соціальний склад чорносотенних організацій на Україні на початку XX ст. Уперше до наукового обігу введено новий фактичний матеріал, що віддзеркалює загальні аспекти історії монархічного руху.
1650678
  Реєнт О. Чорносотенці: український аспект (кінець ХІХ - 1917 р.) / О. Реєнт, О. Сердюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 91-99. – ISSN 0130-5247
1650679
  Мисик В.О. Чорнотроп / В.О. Мисик. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 111 с.
1650680
   Чорнухинський історико-краєзнавчий музей. – Харків, 1978. – 36с.
1650681
  Зуб Т.С. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей / Т.С. Зуб. – Х, 1990. – 58с.
1650682
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 357с.
1650683
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1956. – 367с.
1650684
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 368с.
1650685
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1650686
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Ташкент, 1982. – 336с.
1650687
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Народна освета, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1650688
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1986. – 687с.
1650689
  Коельо Пауло Чорт і панна Прим / Коельо Пауло; Пер. з португальської Віктора Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 184с. – ISBN 966-7493-36-9
1650690
  Патрус-Карпатський Чорт на мотоциклі / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 71с.
1650691
  Мордвинкин П. Чорт паленый / П. Мордвинкин. – М., 1919. – 35с.
1650692
  Маківчук Ф.Ю. Чорт штовхнув / Ф.Ю. Маківчук. – Львів : Каменяр, 1964. – 79 с.
1650693
  Новак Тадеуш Чорти: Роман. / Новак Тадеуш. – Київ, 1981. – 200с.
1650694
  Косач Юрій Чортівська скеля : Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Коць, 1988. – 456с.
1650695
  Каліберда Юрій Чортківська офензива Галицької армії за спогадами сучасників // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 169-180. – ISSN 0869-3595
1650696
  Шток И.В. Чортова мельница / И.В. Шток. – М, 1954. – 84с.
1650697
  Дроздовський Дмитро Чортове колесо антиестетики: останній оберт // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1650698
  Апанович О. Чортомлицька Запорозька Січ. : до 345 річниці заснування / Олена Апанович. – Київ : Українське козацтво, 1998. – 80 с. – ISBN 5-7707-1070-5
1650699
  Андрійчук В.К. Чортополох : гуморески / Андрійчук В.К. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 51 с. : іл.
1650700
  Дудко Ф. Чорторий : (Фільми української боротьби 1919-1920 рр.) / Федір Дудко. – Вид. 2-ге. – Авгсбург : [б. в.], 1946. – 206 с.
1650701
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 10 червня (№ 11). – С. 18-19


  Фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах". До 75-річчя Івана Миколайчука.
1650702
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння : фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах": до 75-річчя Івана Миколайчука // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 89-110. – ISSN 0130-1608
1650703
  Лазарук М.Я. Чорторийські марева-видіння : роман у новелах / Мирослав Лазарук. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7465-93-4


  У пр. № 1746892 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку - з любов"ю і шаною, на творче надхнення і спілкування задля наших читачів. Підпис. 6.11.2020 р. м. Чернігів
1650704
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1650705
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1650706
  Нечуй-Левицький І.С. Чортяча спокуса : оповідання. – 3-є вид. – Черкаси : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 53 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 41)
1650707
  Толстой Л.М. Чортячий напиток : фантастична казка у 4-х подіях ; Переклад для украінськоі сцени з піэси Л. Толстого "Первий винокур" / [Пер.] К.І. Ванченко [К.І. Ванченко-Писанецький]. – Ташкент : Комерч. друк. Я. П. Эдельмана, 1912. – 22 с. – На тит. арк. та обкл. К.І. Ванченко зазначений як авт.
1650708
  Церковняк-Городецька Чосапис "Первісне громадянство та його пережиткина Україні" як чинник формування історико-антропологічного підходу у фольклористиці другої половини XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 259-265


  У 1926 році побачив світ перший випуск наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні (Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленню)". Нове культурологічне ...
1650709
  Середницький Я. Чотар Українських Січових Стрільців Андрій Мельник в переможній битві з російськими військами за гору Маківка в Сколівських Карпатах на зламі квітня - травня 1915 року // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 7


  До 130-річчя від дня народження.
1650710
  Марчевський М. Чотарі. / М. Марчевський. – Х, 1932. – 135с.
1650711
  Сірук М. Чотири "нюанси" перемоги Трюдо / М. Сірук, І. Бардин, А. Шевченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 3


  Парламентські вибори в Канаді.
1650712
   Чотири азійські тигри / матеріали підготовлені редакцією // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Вкрита таємницею історія Далекого Сходу. – С. 42-59
1650713
  Кропотова Н. Чотири аспекти професії як соціокультурного феномену // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
1650714
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 527 с.
1650715
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро
Ч. 1. – 1979. – 253 с.
1650716
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро. – (Роман й повісті)
Ч. 2. – 1979. – 285 с.
1650717
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1981. – 509 с.
1650718
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ, 1989. – 608с.
1650719
  Стельмах М. Чотири броди : роман / М. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1995. – 592с. – ISBN 5-308-01629-1
1650720
  Стельмах М.О. Чотири броди / Михайло Стельмах. – Харків : Фоліо, 2008. – 576 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4358-0
1650721
  Савчин М. Чотири вершники трансформацій: ефективність правового регулювання економічних інституцій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 89-134. – ISSN 1026-9932
1650722
  Цюпа І.А. Чотири вітри : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 133 с.
1650723
  Умланд А. Чотири геополітичні виміри децентралізації України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 4


  Як нинішня українська реформа місцевого самоврядування вплине на міжнародні відносини та внутрішній розвиток пострадянських країн.
1650724
  Кулакевич Ю.С. Чотири головні помилки при наданні домедичної допомоги дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 27
1650725
  Даніель М Чотири дні / М Даніель, . – Харків, 1934. – 84 с.
1650726
  Золя Е. Чотири дні Івана Гурдон / Еміль Золя ; Пеpеклав Т. Омецінський. – Львів : Hакладом pед. "Hаp. Слова". З "Загальн. дpук.", 1908. – 72 с.
1650727
  Гераль О. Чотири дні української культури в Любліні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 0027-8254
1650728
  Гарсія Льорка Чотири драми : Криваве весілля. Пустошня. Панна Розіта. Господа Бернарди Альби. / Ф.Гарсія Льорка; Переклад з есп. В.Вовк у співроб. з В.Бургардтом. – Б.м. : Сучасність, 1974. – 229с. – Парал. тит. арк. ісп. мовою
1650729
  Кияновська Л. Чотири духовні іпостасі першого голови "Просвіти" : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Л. Кияновська, Л. Мельник; Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
1650730
  Берлін І. Чотири есе про свободу / І. Берлін. – Київ : Основи, 1994. – 272. – ISBN 5-7707-5606-3
1650731
  Осипенко М.С. Чотири загадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 1608-0599
1650732
  Алістер Томсон Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 7-24. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1650733
  Джаліль М. Чотири квітки / М. Джаліль. – Київ, 1972. – 169с.
1650734
  Сірук М. Чотири ключові напрями співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 3


  Експерти - про очікування Києва від брюссельського саміту Східного партнерства.
1650735
  Гуменюк О. Чотири кроки до незалежності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Українська революція 1917 - 1922 рр.
1650736
  Малишко А.С. Чотири літа : поезії 1941-1945 / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 208 с.
1650737
  Зузяк П.М. Чотири механізми взаємодії дислокації з слабкими стопорами та умови їх реалізації / П.М. Зузяк, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В рамках моделі ланцюжка перегинів розглянуто чотири можливих види впливу точкових дефектів на кінетику утворення та розбігання парних перегинів. Зазначені умови, при яких можлива реалізація кожного із чотирьох випадків. Аналітично доведено вплив ...
1650738
  Суржик Л. Чотири мільярди на плагіат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Незважаючи на серію гучних дисертаційних скандалів, жоден з викритих у плагіаті посадовців та наближених до них осіб не поніс відповідальності. Здавалося б, після появи експертного висновку фахівців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, ...
1650739
  Кудін В.О. Чотири місяці в Техасі / В.О. Кудін. – К, 1988. – 139с.
1650740
  Жаботинський І. Чотири міфи про приватних виконавців / І. Жаботинський, О. Хавалко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 10


  Не минуло й року з моменту винесення першими приватними виконавцями постанови про відкриття виконавчого провадження.
1650741
   Чотири нагороди і гордість за переможців / підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Старший науковий співробітник Науково--виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка, канд. хімічних наук К. Гавриленко. За його словами, з усіх країн, які брали участь у 51-й Міжнародній учнівської олімпіаді з хімії, Україна посіла 15-те ...
1650742
   Чотири нагороди української команди // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  У Румунії відбулася VIII Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики. В олімпіаді взяли участь випускники Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. З Румунії наша команда привезла чотири нагороди: срібну медаль отримав ...
1650743
  Мостяєв О.І. Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 86-96.
1650744
  Яремчук І. Чотири невідомі листи Михайла Дяченка до редакції журналу "Дажбог" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 337-348. – ISSN 0130-528Х
1650745
  Федотюк П. Чотири новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 75-91. – ISSN 0131-2561
1650746
  Мельниченко В. Чотири нових прізвища до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 10-11


  Продовження проєкту "Подробиці Шевченкового життя". Розповідь про чотирьох історичних персонажів: В.І. Беретті, Й. Х. Даціаро, В.Д. Козельську та А.Ф. Свєтова.
1650747
  Качкан В. Чотири ноти - у вінець пам"яті Богдана Лепкого // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 84-89. – ISBN 5-87322-078-0
1650748
  Голубничий В.С. Чотири олімпійських сходження. / В.С. Голубничий. – К., 1976. – 118с.
1650749
  Бондаренко М. Чотири оповідання / М. Бондаренко. – К, 1926. – 36с.
1650750
  Таранавський Ю. Чотири оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 179/181. – С. 3-95
1650751
  Бажан М.П. Чотири оповідання про надію : варіації на тему Р.М. Рільке / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
1650752
  Яремчук О. Чотири парадокси Швеції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 3


  Як уроки капіталізму вплинули на скандинавську модель "функціонального соціалізму".
1650753
  Ніколаєнко С. Чотири питання міністру: Інтерв"ю з міністром освіти і науки України // Світ, 2005. – № 11-12 берез


  [Про пріоритети у науково-інновац. діяльності]
1650754
  Аврошко А.Я. Чотири подорожі по індустріальному Прикарпаттю. Борислав. Стебник. Новий Роздол. Новояворівське = Четыре путешествия по индустриальному Прикарпатью : Путівник / А. Аврошко. – Львів : Каменяр, 1974. – 68с. – На обкл. авт. не вказ.; Обкл. укр.мовою; Текст та тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1650755
  Мушинка М. Чотири празькі видання творів Тараса Шевченка періоду Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936


  У статті розглянуто місце Праги в історії україністики та історію чотирьох видань творів Т. Шевченка періоду Другої світової війни. У кожному із цих видань цензура Протекторату Чехії та Моравії викреслила з його віршів і приміток до них місця з ...
1650756
  Кравченко М.Г. Чотири практичних проблеми реформування сфери управління побутовими відходами в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 49-51. – ISBN 978-966-916-562-6
1650757
   Чотири принципи взаємин у системі "педагог - учень" // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : STEM - освіта


  Підготовлено редакцією.
1650758
  Панченко В. Чотири причини, щоб пошанувати Євгена Чикаленка // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 16-18
1650759
  Чарута А. Чотири прізвища жителів с. Бокового на Долинщині. Записи у метричних книгах XVIII-XX ст. Ч. 2 // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 217-226
1650760
  Малишев Б. Чотири проблеми із притягненням поліцейських до дисциплінарної відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1650761
  Носач Ольга Чотири прояви гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 64-65 : фото
1650762
  Шевчук С. Чотири розмови про Лесю Українку / Блаженніший Святослав Шевчук, Оксана Забужко // Апокриф : вибране / Л. Українка. – Київ : Комора, 2020. – С. 11-124. – ISBN 978-617-7286-60-7
1650763
  Кочерга Ю.Т. Чотири світанки віку / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1965. – 96с.
1650764
   Чотири сезони в Лондоні : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21 : Фото
1650765
  Козинець О. Чотири середи понеділка : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 113-123


  Зміст: "Чотири середи понеділка", "Квартира номер шість", "Ця егоїстична хво...", "Я - не твоя сестра, брате!", "Я - баранець Маленького Принца", "Дорога до моря", "Хто я сьогодні?" (поезія). Слово до читача.
1650766
  Пронкевич О. Чотири смерті Анни Карениної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-37
1650767
   Чотири спогади про Кобзаря / О.М. Лазаревський, М.К. Чалий, К.І. Герн, Ф.П. Пономарьов // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 094-103. – ISSN 0130-321Х
1650768
  Ярмолюк М.Я. Чотири справи інспектора Турчина : повість / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1978. – 192 с.
1650769
  Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1650770
  Мелещенко О.К. Чотири століття британської журналістики / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 191-228
1650771
  Каменюк М.Ф. Чотири струни : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 63 с.
1650772
  Крупа Л.М. Чотири струни / Л.М. Крупа. – Львів, 1986. – 46с.
1650773
  Гарбар Р. Чотири сценарії Єврореволюції в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 5
1650774
   Чотири тактики педагогічної підтримки дитини. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-060-3; 966-256-096-7
1650775
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : повість/ пер. з польск. / Я. Пшимановський. – Київ : Молодь, 1971. – 500 с.
1650776
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : Повість / Я. Пшимановський. – Київ : Дніпро, 1987. – 774с.
1650777
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість / Я. Пшимановський. – Київ, 1968. – 254с.
1650778
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість. / Я. Пшимановський. – Київ
ч. 3. – 1973. – 269с.
1650779
  Шутц М. Чотири тижні в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Студент Мартін Шутц, майбутній інженер у сфері водних ресурсів з Інституту прикладних наук м. Магдебург (Німеччина) - перший іноземний студент, який улітку пройшов стажування на новоствореній українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту та ...
1650780
   Чотири українських ВНЗ - у рейтингу найкращих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Британська міжнародна компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила щорічний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу World University Rankings 2013/2014. За результатами рейтингу КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до Топ-500 кращих вищих ...
1650781
   Чотири українські "енштейни". Молодь у науці таки є - "День" знайшов кілька важливих проєктів, які це доводять. / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)
1650782
  Єлісєєв К. Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1650783
  Лавриш Ю. Чотири уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Учасники міжфакультетського Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І. Франка продовжили сучасне прочитання "Бронебійної публіцистики". Під мислиннєвим мікроскопом - "Таборовий зошит" Василя Стуса.
1650784
  Акуленко Л. Чотири уроки Балкан: що має врахувати Україна на шляху до членства в ЄС? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1650785
  Кравчук Ольга Чотири уроки на тему "Підприємство та підприємництво" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24 : Табл.
1650786
  Шагінян М.С. Чотири уроки у Леніна / М.С. Шагінян. – К., 1973. – 248с.
1650787
  Гродська Е.Б. Чотири хвилі переселенського руху українців: соціокультурні причини та особливості діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 41-45. – ISSN 2312-4679
1650788
  Клименко О.О. Чотири хвилі української еміграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 356-361.


  В статті проведено причинно-наслідковий аналіз української еміграції на достатньо репрезентативній інформації. Особливу увагу приділено четвертій хвилі еміграції та економічним причинам та наслідкам цього явища. The cause and effect analysis of the ...
1650789
  Рябенко В. Чотири хвилі української міграції: історія, особливості і результати самоврядної інституалізації громадськості // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 144-181. – ISSN 1728-9572
1650790
  Малахов В. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 65-80. – ISSN 0235-7941


  У своєму нарисі автор розповідає про київську філософську спільноту, викладачів і студентів філософського факультету КДУ 60-70 рр., їх професійне та духовне формування. Згадуються викладачі філософського факультету: І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.О. ...
1650791
  Банг Г. Чотири чорти / Герман Банг ; Пеpеклад Л. Будая [С.О. Буда]. – Київ : Дpук. Р. К. Лубковського, 1918. – 48 с.
1650792
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Ю. Яновський. – Київ, 1930. – 226 с.
1650793
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Юрій Яновський. – Вінніпег : Накладом УкраїнськоїНаціонально-Видавничої Спілки ; Новий Шлях. – (Літературна бібліотека ; ч. 1)
Ч. 2. – 1952. – 105, [1] c.
1650794
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : романи, оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с.
1650795
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : оповідання, есеї, романи / Юрій Яновський ; [передм. та коментарі Г.І. Хоменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 572 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5618-4
1650796
  Гутиря С. Чотири, а не три : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 193-199
1650797
  Магда О.В. Чотиривимірні алгебри Лі та точні розв"язки квазілінійних рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розв"язано задачу групової класифікації одного класу квазілійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно чотиривимірних та п"ятивимірних алгебр Лі та знайдені точні розв"язки деяких рівнянь розглядуваного вигляду.
1650798
  Абраменко А.О. Чотиривимірні алгебри Лі та точно розв"язні матричні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даному повідомлені проведено класифікацію нееквівалентних зображень розв"язних чотиривимірних алгебр Лі. Одержані зображення використано для побудови точно розв"язних матричних моделей рівняння Шредінгера.
1650799
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 10-е вид. – Київ, 1953. – 64с.
1650800
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 19. – Київ : Радянська школа, 1962. – 93 с.
1650801
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 20-те вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 94 с.
1650802
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
1650803
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 23. – Київ : Радянська школа, 1966. – 93 с.
1650804
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 24. – Київ : Радянська школа, 1967. – 93 с.
1650805
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 31. – Київ : Радянська школа, 1974. – 95 с.
1650806
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 32-е вид. – Київ, 1975. – 95 с.
1650807
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи / В.М. Брадіс. – 33-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 94с.
1650808
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – Київ, 1983. – 92с.
1650809
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 41-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94с.
1650810
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 47-е вид. – К., 1991. – 92с.
1650811
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці для середньої школи / В.М. Брадіс. – Харків, 1936. – 47с.
1650812
  Орос Я. Чотирикутна зірка / Я. Орос. – Київ, 1995. – 327 с.
1650813
  Фінкельштейн Д.Л. Чотирикутник і трикутники // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 19-25. – ISSN 1029-4171
1650814
  Вітковський В. Чотирикутник смерті / В. Вітковський, М. Рябий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  "Письменники Вадим Вітковський та Микола Рябий розмовляють про долю Української Народної Республіки. Українська народна пісня здобуває світову прихильність."
1650815
  Орос Я. Чотирикутня зірка : Арійські притчі / Я. Орос. – Київ : Козаки, 1995. – 328с. – ISBN 5-7707-6874-6
1650816
   Чотирилисник на щастя. – К., 1984. – 310с.
1650817
  Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин : (українсько-російсько-англійсько-латинський) / Д.М. Гродзинський ; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії; НАН України. – Київ, 2001. – 312c. – ISBN 966-7938-28-X
1650818
  Якубівський М. Чотириста пісень для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 7, 13


  Український поет, композитор і виконавець пісень Теодор Кукуруза.
1650819
  Женченко М. Чотириста сторінок адміністративно-територіального устрою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 лютого (№ 36). – С. 5


  Про книгу "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", яка вийшла наприкінці 2012 року, у Видавництві Верховної Ради.
1650820
   Чотиристоронній меморандум // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  В Острозькій академії підписали Меморандум про співпрацю із Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Радами арбітражних керуючих.
1650821
  Федорченко І.І. Чотирї артикули : [Статті]. – Київ : Друкарня І.І. Чоколова, 1912. – 43с. – (Укр.-Руське книгарство "Гасло" ; № 4)


  Зі змісту: Чиншове право; Далекий Схід і його заселення. – Решта ст. рос.
1650822
   Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад організац. ком.: Воловенко Ю.М. (голова), Запорожець О.А., Войтенко З.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч. авт.: с. 227-283. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1650823
  Климко М.С. Чотирнадцятий з"їзд КП(б)У / М.С. Климко. – Київ, 1964. – 144с.
1650824
  Погребеник О.І. Чотирьохпартійна система як різновид багатопартийності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 193-203
1650825
   Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія каф. екон. теорії / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7496-75-3
1650826
  Чорній А.М. Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чорній А.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1650827
  Амирханов Х.А. Чохское поселение : Человек и его культура в мезолите и неолите горного Дагестана / Х.А. Амирханов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 220, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 209-217
1650828
  Моравіа А. Чочара / А. Моравіа. – К., 1991. – 556с.
1650829
  Моравіа А. Чочара = La Ciociara : роман / Альберто Моравіа ; пер. з італ. П. Соколовського ; передм. В. Скуратівського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. Акад. Наук України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2012. – 283, [3] с. – Додатк. тит. арк. італ. - Друк. за вид.: Моравіа А. Чочара: роман. Римські оповідання. Київ : Дніпро, 1991. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6127-0
1650830
  Колтунов Г.Я. ЧП (Чрезвычайное происшествие). / Г.Я. Колтунов. – Москва, 1960. – 178с.
1650831
  Пеунов В.К. ЧП на третьей заставе / В.К. Пеунов, И.И. Чернявский. – Киев, 1982. – 349с.
1650832
  Кондратов Э.М. ЧП на улице Деляну / Э.М. Кондратов. – Кишинев, 1989. – 312с.
1650833
  Поляков Ю.М. ЧП районного масштаба: повесть / Ю.М. Поляков. – М., 1986. – 142с.
1650834
  Панкратов А.Б. ЧП союзного масштаба. / А.Б. Панкратов. – Казань, 1991. – 174с.
1650835
  Захарченко Т.К. Чревная артерия и ее вариабельность у овец : Автореф... канд. биол.наук: / Захарченко Т.К.; Ставропольский с.-х. ин-т. – Ставрополь, 1967. – 22л.
1650836
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва, 1949. – 348с.
1650837
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1956. – 334с.
1650838
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1957. – 335с.
1650839
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва : Известия, 1964. – 363 с.
1650840
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Минск, 1979. – 272с.
1650841
  Гарт Брет Ф. Чрез пшеничные поля : повесть Брет-Гарта. – 62 с. – Отд. оттиск: Вестник иностранной литературы
1650842
  Шакибаев С. Чрезвычайная комиссия / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1978. – 151с.
1650843
   Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира., 1952. – 45с.
1650844
  Магазинер Я.М. Чрезвычайно-указное право в России (ст. 87 Осн. Зак.) : Приложения: I. Практика чрезвычайно-указного права в России. II. Нормы иностранного права, аналогичные ст. 87-й / Я.М. Магазинер. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 172, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах
1650845
  Миклевски Ежи Чрезвычайно важно: управленческий учет в отеле / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 30-32 : фото
1650846
  Тендряков В.Ф. Чрезвычайное / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1972. – 478с.
1650847
   Чрезвычайное законодательство ФРГ.. – Москва, 1970. – 280с.
1650848
  Рив Р. Чрезвычайное положение : [роман] / Ричард Рив // Живущие в ночи : [роман] / П. Абрахамс. – Москва : Правда, 1986. – С. 261-525 : ил.
1650849
  Рив Р. Чрезвычайное положение. / Р. Рив. – М., 1967. – 278с.
1650850
  Винокур Б.И. Чрезвычайное поручение / Б.И. Винокур. – Москва, 1974. – 207с.
1650851
  Травин Г.С. Чрезвычайное происшествие / Г.С. Травин. – М, 1961. – 154с.
1650852
  Зябрев А.Е. Чрезвычайное происшествие / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1965. – 104с.
1650853
  Сафонов В.И. Чрезвычайное происшествие на полевом стане / В.И. Сафонов. – М., 1980. – 381с.
1650854
  Ермолина М.А. Чрезвычайные меры при защите морской среды от загрязнений: международно-правовые проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 161-167. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1650855
  Донгарова Т.С. Чрезвычайные органы партии / Донгарова Т.С. – Москва, 1976. – 111 с.
1650856
  Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы Советской власти / Н.Ф. Бугай ; отв. ред. Е.Г. Гимпельсон ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 318, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 250-287, 312-319
1650857
  Биниашвили М.С. Чрезвычайный 8 съезд Советов Грузинской ССР и принятие новой Конституции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биниашвили М.С.; Кутаисский сельскохоз.ин-т., 1956. – 19л.
1650858
  Тур Чрезвычайный закон : сатир. комедия в 4-х актах, 8-ми карт. / А. С .Тур, Р. Л .Тур, Л. Шейнин. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 120с.
1650859
  Абрасимов П.А. Чрезвычайный и полномочный : [воспоминания] / П.А. Абрасимов. – Москва : Правда, 1980. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 50)
1650860
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – М., 1938. – 212с.
1650861
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – 2-е доп. изд., 1940. – 232с.
1650862
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Москва, 1958. – 399с.
1650863
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Новосибирск, 1973. – 318с.
1650864
  Тур А.С. Чрезвычайный посол : драма / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Искусство, 1968. – 59 с.
1650865
  Голдинг У. Чрезвычайный посол / У. Голдинг. – М., 1990. – 63с.
1650866
  Соколов Е.Н. Чрезвычайный революционный налог 1918 года. Идея и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-89. – ISSN 0042-8779
1650867
  Богомолов В.О. Чрезвычайный розыск... : в августе сорок четвертого : роман / В.О. Богомолов ; послесл. И. Дедкова ; худож. В. Жеребцов. – Ташкент : Узбекистон, 1991. – 429, [2] с. : ил.
1650868
   Чрезвычайщина.. – Омск, 1990. – 115с.
1650869
   ЧСА награждает лучших // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 47 : фото. – ISSN 1998-8044
1650870
  Мадар З. ЧССР / З. Мадар. – М, 1981. – 288с.
1650871
  Мельникова І.М. ЧССР / І.М. Мельникова, С.В. Віднянський. – К., 1985. – 134с.
1650872
  Горбач С.И. ЧССР в борьбе за запрещение химического оружия // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 36-40. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Проанализирована деятельность ЧССР на международной арене по вопросу запрещения химического оружия. Особое внимание уделяется позиции ЧССР на Конференции по разоружению, а также при обсуждении вопроса на 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1650873
  Горбач С.И. ЧССР в ООН: курс на мирное урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Юге Африки (конец 70-х - первая половина 80-х годов) / С.И. Горбач, Н.Г. Щербак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 64-71. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1650874
  Кржиж К. ЧССР в системе социалистической экономической интеграции / К. Кржиж, В. Соукуп. – М., 1987. – 42с.
1650875
  Сергеев В.К. ЧССР: 40 лет Победного мая / В.К. Сергеев. – Москва, 1985. – 64с.
1650876
  Даньшина В.Н. ЧССР: 40 победных лет / В.Н. Даньшина, В.В. Фролов. – М., 1987. – 63с.
1650877
  Недорезов А.И. ЧССР: строительство развитого социализма / А.И. Недорезов, В.К. Сергеев. – М., 1983. – 64с.
1650878
   ЧСЧ середнього та старшого віку: чому складно залучати до діяльності ВІЛ-сервісних організацій / М.Г. Касянчук, М.Ю. Варбан, М.С. Корнілова, О.В. Трофименко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 183-197. – ISSN 1681-116Х
1650879
  Поляков Ю.И. Чтение - труд творческий. / Ю.И. Поляков. – Пенза, 1963. – 59с.
1650880
   Чтение - читатель - читательская деятельность : термины и понятия / сост.: С.И. Ефремова, Е.И. Ратникова, Л.Н. Уланова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 212-214
1650881
   Чтение - это модно, удобно и полезно // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – январь - февраль. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  23 ноября 2012 г. в Москве, в "Президент-отеле" состоялась VI Всероссийская конференция "Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы", организованная Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества при поддержке ...
1650882
  Кашкаров Андрей Чтение "с выражением" : как возродить забытую традицию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1650883
  Пумпянский А.Л. Чтение английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 88с.
1650884
  Каплин Р. Чтение без книг // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 8 (153). – С. 63-65. – ISSN 1726-6726
1650885
  Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения / Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман. – Москва, 1987. – 96 с.
1650886
   Чтение в беседе любителей русского слова. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Кн. 4-7. – 1811. – 129, 113, 124, 116 с. – Розд. паг.
1650887
  Неборсина Н. Чтение в гипертекстуальном пространстве поэтического дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются модели чтения поэтического текста. Предпринята попытка обосновать проект "контрастивная поэтика" как отвечающий современным требованиям субъектно-центрической педагогики. У статті йдеться про моделі читання поетичного тексту. ...
1650888
   Чтение в дореволюционной России.. – М., 1992. – 152с.
1650889
   Чтение в изменющемся мире.. – М., 1974. – 283 с.
1650890
  Мелентьева Ю.П. Чтение в культуре повседневности. Обыденное чтение как распространенная современная модификация чтения. Постановка проблемы // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается место феномена чтения в культуре повседневности. Формулируется представление об "обыденном чтении" как о новой, возникающей в настоящее время модификации, ее особенностях и опасности распространения в качестве основной.
1650891
  Кублановский Юрий Чтение в непогоду : Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1650892
  Стефановская Н.А. Чтение в пространстве молодежной субкультуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 5. – С. 218-221. – ISSN 1997-0803
1650893
   Чтение в современной России: кризис или смена читательских предпочтений (материалы круглого стола) // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 1815-3186


  23 апреля 2012 г. в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в рамках Всемирного дня книг и авторского права с участием ученых, специалистов-практиков и учащейся молодежи был ...
1650894
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1980. – 133с.
1650895
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1988. – 184с.
1650896
  Зражевская Т.А. Чтение газеты / Т.А. Зражевская, И.М. Козловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 248 с.
1650897
  Желобов П.П. Чтение геологических карт и построение по ним разрезов / П.П. Желобов. – Свердловск, 1967. – 88с.
1650898
   Чтение для народа. Малороссия и малороссы // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-30. – (Народная библиотека)
1650899
  Стайнмиц Джордж Чтение дюн. По песчаным волнам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 118-129 : фото
1650900
  Абрикосов А.А. Чтение и выполнение машиностроительных чертежей / А.А. Абрикосов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Машгиз, 1961. – 292 с. : ил.
1650901
  Кожунова Л.С. Чтение и выполнение схем на уроках черчения / Л.С. Кожунова. – 2-ге вид. – М., 1979. – 80с.
1650902
  Куликов С.М. Чтение и выполнение чертежей в проекциях / С.М. Куликов. – М., 1959. – 179с.
1650903
  Бабич О.А. Чтение и деталирование сборочных чертежей : [учеб. пособие для всех специальностей вузов, кроме строит.] / О.А. Бабич, И.Н. Владиславская. – Москва : Высшая школа, 1966. – 94 с., [1] л. черт.
1650904
  Гуляева Н.П. Чтение и деталирование сборочных чертежей. / Н.П. Гуляева. – Горький, 1965. – 38с.
1650905
  Глинкин Н.А. Чтение и деталирование чертежей радиоизделий / Н.А. Глинкин, Н.А. Воскресенский. – М, 1971. – 140с.
1650906
  Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : Лексико-грамматический справочник / М.Г. Рубцова. – Москва : АСТ. Астрель., 2003. – 384с. – ISBN 5-17-010125-2; 5-271-02776-7
1650907
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1961. – 303с.
1650908
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 448с.
1650909
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 382с.
1650910
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 3-е изд. – Москва, 1968. – 487с.
1650911
  Розен Е.В. Чтение и перевод немецких газет / Е.В. Розен. – Москва, 1969. – 143с.
1650912
   Чтение и работа с иноязычним текстом.. – Свердловск, 1985. – 134с.
1650913
  Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников / З.И. Романовская. – М., 1982. – 129с.
1650914
  Михайлова И.Э. Чтение и реферирование литературы на немецком языке / И.Э. Михайлова. – М., 1991. – 119с.
1650915
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Рюмина и К*
Вып. 1. – 1863. – III, [1], 127, V с.
1650916
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 5. – 1866. – 251, IV с.
1650917
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 6. – 1868. – [4], 248, III с.
1650918
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 4. – 1874. – 273, [1], V с.
1650919
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) : в 6 вып. / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 6. – 1880. – 239, III с.
1650920
  Тихомирова И. Чтение как движение души / Ирина Тихомирова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Статья о психологическом воздействии чтения на человека.
1650921
  Одиноков В.Г. Чтение как искусство: умеем ли мы читать худож. произведение, сколько Наполеонов в "Войне и мире", а также, что такое поэтика и типология? / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1976. – 48с.
1650922
  Соколов А.В. Чтение как момент истины // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0869-608Х


  Оценивается актуальность и научная значимость изданий, подготовленных школой библиотековедов Челябинска. Обосновывается необходимость включения проблематики чтения в структуру библиотечно-информационного образования.
1650923
  Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: бумажная книга и/или электронный текст // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 7-15. – ISSN 1815-3186


  Приведен сравнительный анализ традиционной книги и электронного текста, выявлены важные характеристики бумажной и электронной книги. Показана динамика развития чтения как элемента образа жизни различных поколений в современном российском обществе.
1650924
  Берилишвили Н.И. Чтение как средство обучения говорению в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Берилишвили Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1984. – 23л.
1650925
  Асмус В. Чтение как труд и творчество // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 15-18
1650926
  Карпова Н.Л. Чтение как увлекательный труд : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 167-170. – ISSN 0042-8841
1650927
  Абраменко Л.А. Чтение медицинской литературы на английском языке (лексические и грамматические трудности) / Л.А. Абраменко. – Минск : Вышейш. школа, 1977. – 143 с. – Библиогр.: с. 138-139
1650928
   Чтение на иностранном языке в неязыковом вузе.. – Куляб, 1972. – 117с.
1650929
  Грызулина А.П. Чтение научно-популярной литературы в старших классах средней школы.(На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Грызулина А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 15л.
1650930
  Срезневский И.И. Чтение о древних русских летописях : чтение I-III / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – [2], 48 с. – Прил. к 2 т. "Зап. Акад. наук", № 4
1650931
  Капустин М.Н. Чтение о политической экономии и финансах / сост. Мхаил Капустин. – Ярославль : В тип. Губернского правления, 1879


  Содержание конволюта: 1. Чтение о политической экономии и финансах / М. Капустин; 2. Общинное земледелие : в 2 вып. / [Соч.] А. Посникова. Вып. 1; 3. О средневековом общинном землевладении и огораживании полей в Англии XVI-го века / Э. Нассе; 4. ...
1650932
  Хорошунов Ф.Д. Чтение о Св. Равноапостольном князе Владимире и крещении Руси, предложенное, послучаю 900-летия со времени крещения русских, в собрании Киево-Печерской гимназии 14 июля 1888 года / Законоучителя Ф.Д. Хорошунова. – Киев : Тип. Милевского, 1898. – 44 с. – Без обл. и тит. л.
1650933
  Корольков И. Чтение о церковном учительстве / И. Корольков. – К, 1989. – 15с.
1650934
  Козычева И.Э. и Месинева Л.А. Чтение приносит детям пользу / И.Э. и Месинева Л.А. Козычева. – 2-е. – М., 1972. – 80с.
1650935
  Иванов К.А. Чтение прогнозов погоды на английском языке / К.А. Иванов. – Москва : Транспорт, 1967. – 55с.
1650936
  Белл Д.Н. Чтение ради пользы и удовольствия : учебное пособие : на англ. яз. / сост. Д.Н. Белл, Б.Н. Белл. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95 с. – (Учеб. пособие для нач. чтения)
1650937
   Чтение ради пользы и удовольствия.. – М., 1977. – 96с.
1650938
  Щебальский П. Чтение русской истории (с исхода XVII века) : [в 6 вып.] / [cоч.] П. Щебальского. – 4-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 1. – 1877. – 100, III с.


  Авт. Щербакова, Вера Сергеевна; кл. слова: Исторический музей (до 1917 г., Москва)
1650939
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1650940
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1650941
  Булацкая Н.А. Чтение студентами художественной литературы как труд и творчество // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 103-107. – ISBN 985-6798-15-9
1650942
  Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок / Б.В. Гетлинг. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1965. – 248 с.
1650943
  Кочмина Галина Семеновна Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1650944
  Кочмина Г.С. Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 1726-667Х
1650945
   Чтение типографской корректуры.. – М., 1949. – 28с.
1650946
  Мосунова Л.А. Чтение художественной литературы как процесс понимания смысла // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-74. – Библогр.: с.74 (6 назв.). – ISSN 0042-8841
1650947
  Рязановский С.К. Чтение чертежей / С.К. Рязановский. – М, 1959. – 61с.
1650948
  Золотарева Т.А. Чтение чертежей / Т.А. Золотарева. – Москва, 1975. – 31с.
1650949
  Михайлова В.И. Чтение чертежей в машиностроении / В.И. Михайлова, З.И. Журбина. – М., 1962. – 216с.
1650950
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – М., 1953. – 56с.
1650951
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1961. – 63с.
1650952
  Петров Г.Н. Чтение чертежей микросхем / Г.Н. Петров, Д.И. Косачева. – Москва, 1973. – 79 с.
1650953
  Макарова М.Н. Чтение чертежей на уроках черчения в VII классе / М.Н. Макарова. – М., 1966. – 63с.
1650954
  Вержбицкая В.А. Чтение чертежей. / В.А. Вержбицкая. – Київ, 1966. – 131с.
1650955
  Скворцов Б.С. Чтение электрических схем / Б.С. Скворцов, А.В. Тихомиров. – Тула : Тульское книжное издательство, 1958. – 128 с.
1650956
  Смородинская М.Д. Чтение юношества / М.Д. Смородинская. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1650957
  Чудинова В.П. Чтение, грамотность и библиотеки в контексте развития общества знаний // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 19-48
1650958
  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / А.А. Вейзе. – Москва, 1985. – 127с.
1650959
  Ляликов С. Чтение, съемка, исправление планов и производство военных рекогносцировок : популярное руководство для красноармейцев, курсантов и комсостава всех родов оружия / С. Ляликов. – Харків : Госиздат Украины, 1925. – 100 с.
1650960
   Чтение. Перевод. Устная речь. – Ленинград, 1977. – 331 с.
1650961
  Афанасьев М.Д. и др. Чтение: проблемы и разработки : сб. науч. тр. / [Редкол.: М.Д. Афанасьев и др.] ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Н.-и. отд. библиотековедения. – Москва : ГБЛ, 1985. – 176 с.
1650962
   Чтения в историческом обществе Нестора-летописца (1879-1914). – К., 1989. – 84с.
1650963
   Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 7. – 1893
1650964
   Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 13. – 1899. – [555] с. (разд. пап.), 4 л. к. (слож вчетверо)
1650965
  Редозубов С.П. Чтения в начальной школе / С.П. Редозубов. – М., 1949. – 287с.
1650966
  Михайлов А. Чтения для приуготовительных курсов с кратким начертанием постепенных практических упражнений в русском языке и объяснительным словарем / сост. М. Михайлов. – Изд. второе, испр. и доп. – Санктпетербург : Тип. Я. Ионсона, 1860. – 334, [6] с.
1650967
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва : Правда, 1989. – 765с.
1650968
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва, 1990. – 765с.
1650969
  Верещагин Н.В. Чтения Н.В. Верещагина в Императорском сельскохозяйственном музее по вопросам о молочных скотоводстве и хозяйстве. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – [2], 52 с.
1650970
  Юркевич П. Чтения о воспитании / П. Юркевича. – Москва : Изд. Н. Чепелевский, 1865. – IV, 272 с.
1650971
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] Орд. проф. Ун-та Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – Киев : В унивверситетской тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], IV, VI, 146 с.;
1650972
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] заслуженного орд. проф. Богословия в Императорском Ун-те Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – 2-е изд., пополн. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. С.В. Кульженко, Киев], 1890. – [2], IV, 202 с.
1650973
  Вольф Ф. Чтения о новейшей изящной словесности / Соч. Д. О.Л.Б. Вольфа, проф. Иенск. ун-та ; Пер. с нем. [Н.Л.]. – Москва : В университетской тип., 1835. – 474, IV с. – Экз. дефектный, без обл.
1650974
  Калягин Н. Чтения о русской поэзии. Чтение девятое // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 148-169. – ISSN 0131-2332
1650975
  Греч Н.И. Чтения о русском языке / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1840. – 366 с.
1650976
  Ламанский В.И. Чтения о Славянской истории в императорском С.-Петербургском университете / В. Ламанский. – С.-Петербург : В печатне В. Головина, 1867. – 38 с.
1650977
  Амфитеатров Яков Чтения о церковной словесности или Гомилетика. – Киев : Тип-фия Вальнера
ч.1. – 1846. – 300с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1650978
  Тэн И. Чтения об искусстве : пять курсов лекций / И. Тэн. – 4-е испр. изд. – С.-Петербург, 1897. – 447 с.
1650979
   Чтения памяти А.П.Крапивного : материалы Международной научной конференции Посвященной 80-летию со дня рождения профессора Александра Павловича Крапивного, (Харьков, 4-5 декабря 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др.] ; [отв. ред. В.А. Токарский]. – Харьков : ХНУ им.В.Н.Каразина, 2009. – 150 с.
1650980
   Чтения памяти А.Ф. Иоффе.. – Ленинград : Наука, 1983. – 64 с.
1650981
   Чтения памяти академика В.Н.Сукачева.. – М.
1. – 1983. – 95с.
1650982
   Чтения памяти М.М. Кожева. – Иркутск
Вып. 1 : Гидробиол. – 1977
1650983
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1977. – Ленинград, 1979
1650984
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1978. – Ленинград, 1979
1650985
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1979. – Ленинград, 1980
1650986
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1980. – Ленинград
1980. – 1981
1650987
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1982. – Ленинград
1982. – 1983
1650988
   Чтения по древнерусской литературе.. – Ереван, 1980. – 160с.
1650989
  Коялович М. Чтения по истории Западной России / М. Коялович. – Новое изд., перераб. и дополн. с изд. 1864 г. – С.-Пб., 1884. – 349с.
1650990
  Коялович М.С. Чтения по истории Западной России / М.С. Коялович. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург, 1884. – 340с.
1650991
  Щепкина Е.Н. Чтения по истории России в восемнадцатом (осмнадцатом) веке / Е. Щепкина. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.-Петербургской тюрьмы
Вып. 1 : Государственный строй. – 1905. – [8], 263 с. – В экз. при переплете перевернуты и в обратной посл. с. 257-263
1650992
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. Имп. Моск. археол. ин-т им. Николая II
Вып. 1. – 1915. – [6], 86 с., 13 л. ил.
1650993
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. рус. библиогр. ин-т бр. А. и И. Гранат и К*
Вып. 2. – 1921. – 71 с.
1650994
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья / Проф. Н.Н. Фирсов. – 2-е изд. – Казань : Госиздат. – (Историческая библиотека)
Вып. 1-2. – 1920. – 136 с.
1650995
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 2-е изд., испр. ; 1904-1910. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1910. – VIII, 219 с.
1650996
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. ; 1906-1911. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1911. – VIII, 219 с.
1650997
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 8-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1912. – VIII, 212 с.
1650998
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 4-е изд., испр. ; 1906-1915. – Киев ; Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1915. – VIII, 220 с.
1650999
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 10-е изд. – Киев ; Петроград : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1917. – VIII, 212 с.
1651000
  Соколов П.А. Чтения по педагогической психологии : (14 чтений, предлож. на общеобразоват. курсах нар. учителей в Екатеринославе летом 1903 г.) : С указ. отд. сочинений и журн. статей по разным психол.-пед. отд. / П.А. Соколов. – Екатеринослав : Тип. Губ. земств, 1904. – [1], XI, 242 с.
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,