Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>
1665001
  Ковалів Ю. "... Хто вміє жити - вміє і вмирати" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 199-201. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Кушнір Мирослав Андрійович (1922-1945)- український поет, перекладач, мемуарист. Діяч ОУН.
1665002
  Ковбасюк С. "Хромоклазм" доби Реформації: генеза, теорія, практики (1490-1580-ті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-32. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується "кольороборництво" ("хромоклазм") часів Реформації, його інтелектуальні витоки, теорія та практичне втілення в містах Німеччини, Швейцарії та Нідерландів. Анализируется "цветоборчество" ("хромоклазм") времен Реформации, его ...
1665003
  Рогов А.И. "Хроника" Стрыйковского как исторический источник по истории России, Украины, Белоруссии и Литвы : Автореф... канд. ист.наук: / Рогов А. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1964. – 20л.
1665004
  Акимушкин Ф О. "Хроника" Шах-Маххмуд б. мирза Фазил Чураса. Критич. текст, перевод, исследование, комментарии : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Акимушкин О.Ф,; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Лю, 1970. – 20л.
1665005
  Прасол Е. "Хроники богини" Кирино Нацуо как неомифологический роман // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 213-219. – (Бібліотека Інституту філології)
1665006
  Гончарова М. "Хроники моего городка" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 3-10. – ISSN 0131-8136
1665007
  Наумов Е.И. "Хроникон" и мы / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1977. – 160с.
1665008
  Лисий А. "Хроніка європейської Сарматії" про Прагу і Чехію // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 135-138. – ISBN 978-617-7593-44-6
1665009
  Купрієнко С. "Хроніка Перу" Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено джерелознавчий аналіз "Хроніки Перу" Педро де Сьєса де Леона - фундаментальної праці з історії доколумбових культур Південної Америки. The source study analysis of "Cronica del Peru" by Pedro de Cieza de Leon is carried out in this ...
1665010
  Телешун С.О. "Хроніка становлення українських фінансово-промислових груп : За матеріалами вітчизняних та закордонних ЗМІ / С.О. Телешун. – Київ, 2004. – 96 с. – ISBN 966-655-126-8
1665011
  Чепелик О. "Хроніки від Фортінбраса" в проекті "На межі. Українське мистецтво 1985 - 2004" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 14-47. – ISSN 0130-1799
1665012
  Конта Р.М. "Хроніки НТШ" як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 278-282. – ISSN 2076-8982


  У статті на матеріалах "Хронік НТШ" розглядається питання висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка. Простежено, як на сторінках даного видання формувалося наукове знання про розвиток української етнології в ...
1665013
  Гриценко П. "Хронотоп Михайла Слабошпицького" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Жовтень (№ 10). – С. 32-33


  У київському видавництві «Ярославів Вал» вийшла книжка «П’ятий «дзеркальний том. Недруковані твори. Спогади про Михайла Слабошпицького», до якого увійшов спогад директора Інституту української мови НАНУ Павла Гриценка.
1665014
  Твердохлебова Наталья "Хрустальная ладья" для успешного офиса. Талант творит чудеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1665015
  Шинкарук В.І. "Хрущовська відлига". Нові тенденції в дослідженнях Інституту філософії АН України в 60-х роках // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 3-20
1665016
  Гавришко М. "Хтіли здобути сірих волів, щоб везли, за старим українським звичаєм, його труну, - але не знайшли" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 20 (273), 21 травня 2015. – С. 46-50


  Георгія Нарбута хоронили в козацькому жупані зі срібними гудзиками. Георгій (Юрій) Іванович — український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок). Один з засновників і ректор Української ...
1665017
  Заник Х. "Хто винний? - Бандера" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  Про загрозливі тенденції в Польщі, пов"язані з правими радикалами.
1665018
  Дзюба С. "Хто для мене взірець? Василь Стус і Микола Лукаш" / спілкувалася Наталія Прокопчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 8-9
1665019
  Гоцик А. "Хто душу дасть, той матиме сторат" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 7


  Штрихи до портрета Юлії Бережко-Камінської.
1665020
  Кучинський М. "Хто живий, вставай боронити край..." [Осип Маковей] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 321-323. – ISBN 966-7522-04-0
1665021
  Рибальченко В. "Хто йде вперед, той завше блудить": до концепції людини у трагедії Гете "Фауст" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 93-97. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1665022
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 17 липня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 210


  У конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу" з теми "Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні". В обговоренні взяли участь представники органів державної ...
1665023
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 21червня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 209


  Про "круглий стіл" з теми "Стратегія гуманітарного розвитку України - відповідь на виклики сучасності", з метою вироблення рекомендації щодо кінцевої редакції Стратегії гуманітарного розвитку України. Організатори : Національний інститут стратегічних ...
1665024
  Превелакіс П. [Хроніка одного міста / Панделіс Превелакіс. – 10-е вид. – Афіни : Естія, 1993. – 143 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 194]). – ISBN 960-05-0207-2
1665025
  Залокостас Х. [Хроніка рабства / Христос Залокостас. – Афіни : Естія, 1997. – 418 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 77]). – ISBN 960-05-0738-4
1665026
   [Хроніка юридичного факультету] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 98. – (Серія права ; № 11)


  У грудні 1969 р. завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права КДУ, професор, заслужений діяч науки УРСР П.О. Недбайло обраний членом-кореспондентом Академії наук Української РСР. В листопаді 1969 р. завідуючий кафедрою радянського ...
1665027
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Указом Президії Верховної Ради УРСР про нагородження працівників, які найбільше відзначилися у справі охорони природи, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР нагороджено члена Республіканської ради товариства охорони природи В.Л. Мунтяна, ...
1665028
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Рішенням Президії ВАК звання професора присвоєно доктору медичних наук С.Г. Дідковській (23 січня 1976 р.) та доктору юридичних наук Л.Л. Потарикіній (23 квітня 1976 р.).
1665029
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91-92. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Про загальні наукові збори вчених університету 22-24 березня 1976 р., під гаслом: "Вчені Київського університету - народному господарству і культурі".
1665030
   [Хроніка] // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 101-103


  У грудні минулого року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація підручників нової серії "Класичний університетський підручник", започаткованої науковцями економічного факультету. Презентовані підручники ...
1665031
   Хромато-мас-спектрометрична ідентифікація метаболітів оксиметолону у метаболіт-вмісних пробах / Х. Козловська, М.В. Іщенко, Д.В. Биліна, С.В. Гринь // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 215
1665032
  Скоп С.Л. Хромато-масс-спектрометрический метод анализа некоторых продуктов нефтехимического синтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скоп С.Л.; Всес.науч-исслед.ин-т нефтехим.процессов. – Л, 1970. – 16л.
1665033
  Исидоров Валерий Алексеевич Хромато-масс-спектрометрическое определение следов органических веществ в атмосфере / Исидоров Валерий Алексеевич, Зенкевич Игорь Георгиевич. – Л, 1982. – 136с.
1665034
  Куликов Николай Сергеевич Хромато-масс-спектрометрия и нестабильные ионы некоторых циклических углеводородов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Куликов Николай Сергеевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 23л.
1665035
   Хромато-распределительный метод / В.Г. Березкин, В.Д. Лощилова, А.Г. Панков, В.Д. Ягодовский. – Москва : Наука, 1976. – 112 с.
1665036
  Гришин В.Д. Хромато-эффузиометрический метод анализа и приборы, основанные на этом методе : Автореф... канд. техн.наук: 056 / Гришин В.Д.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1665037
  Лурье А.А. Хроматографические материалы : Справочник / А.А. Лурье. – Москва : Химия, 1978. – 440 с.
1665038
   Хроматографические методы анализа. – Краснодар, 1988. – 59 с.
1665039
   Хроматографические методы анализа. – Новосибирск, 1992. – 82с.
1665040
  Касберг А.Ф. Хроматографические методы исследования кислородных соединений сланцевой смолы : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Касберг А.Ф.; Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1970. – 30л.
1665041
  Сабелашвили Ш.Д. Хроматографические свойства циолитов при Х, содержащих катионы щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Сабелашвили Ш. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1665042
  Цвет М.С. Хроматографический адсорбционный анализ : Избранные работы/ пер. с англ. / М.С. Цвет. – Ленинград : АН СССР, 1946. – 275 с. – (Классики науки)
1665043
  Набиванец Б.И. Хроматографический анализ / Б.И. Набиванец, Е.А. Мазуренко. – Киев : Вища школа, 1979. – 263 с.
1665044
   Хроматографический анализ газов. – М, 1969. – 54с.
1665045
  Гапон Е.Н. Хроматографический анализ М.С.Цвета и ионный обмен / Е.Н. Гапон, Т.Б. Гапон. – М., 1949. – 9-43с.
1665046
  Белявская Т.А. Хроматографический анализ неорганических веществ : практическое руководство к лабораторным работам / Татьяна Алексеевна Белявская, Таисия Александровна Большова ; отв. ред. П. Альмарин. – Москва : Московский университет, 1970. – 143 с.
1665047
   Хроматографический анализ окружающей среды. – Москва : Химия, 1979. – 606 с.
1665048
  Силкина Т.В. Хроматографический метод определения фурановых соединений в сточных водах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Силкина Т.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 24л.
1665049
   Хроматографический метод разделения ионов : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 400 с.
1665050
  Кязимова Г.П. Хроматографическое изучение мономеров метакрилового ряда и производных метилянторной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кязимова Г.П. ; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1975. – 23 с.
1665051
  Калесник Л.В. Хроматографическое определение алкоксильных групп : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Калесник Л.В.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1665052
  Стеценко Е.В. Хроматографическое определение крезоксим-метила и пропиконазола в воде / Е.В. Стеценко, Т.В. Гиренко, С.Т. Омельчук // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17. – С. 5-8. – ISSN 1729-7192
1665053
  Ракс В.А. Хроматографическое определение пестицида 2,4-Д в водных объектах / В.А. Ракс, В.А. Турчин, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6 (248), ноябрь - декабрь. – С. 537-544. – ISSN 0204-3556
1665054
  Михайлова Л.Н. Хроматографическое разделение диастереомеров с двумя ассиметрическими атомами углерода. : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Михайлова Л.Н.; МВП СССР. Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. – Москва, 1972. – 24л.
1665055
  Кривенкова Н.П. Хроматографическое разделение молибдена, вольфрама и ниобия на окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кривенкова Н.П.; ЛГУ. – М., 1972. – 20л.
1665056
   Хроматографическое разделение рацематов спиртов с использованием пористых координационных соединений цинка и ванадия (IV) с лактатом и [beta]-циклодекстрином / Ю.А. Сацкая, Н.П. Комарова, К.С. Гавриленко, Р.А. Полунин, О.В. Манойленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 192-197. – ISSN 0497-2627
1665057
  Мартыненко И Л. Хроматографическое разделение редкоземельных элементов с помощью этилендиаминтетрауксусной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Мартыненко Л.И,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
1665058
  Мальцева Н.С. Хроматографическое разделение элементов группы на силикагеле. / Н.С. Мальцева, З. Щекловски. – Дубна, 1968. – 14с.
1665059
  Алленмарк С. Хроматографическое разделение энантиомеров / Стиг Алленмарк ; пер. с англ. А.А. Курганова. – Москва : Мир, 1991. – 268 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1665060
   Хроматография : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 236 с.
1665061
  Самсонов Г.В. Хроматография / Г.В. Самсонов, Л.Л. Верейкина. – Л, 1955. – 180с.
1665062
   Хроматография. – Л, 1956. – 177с.
1665063
  Горяева Э.М. Хроматография актиномицина : Автореф... канд. хим.наук: / Горяева Э. М.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1958. – 12л.
1665064
  Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот / Л.А. Остерман. – М., 1985. – 536с.
1665065
  Коликов В.М. Хроматография биополимеров на макропористіх кремнеземах. / В.М. Коликов, Б.В. Мчедлишвили. – Л., 1986. – 188с.
1665066
  Рачинский В.В. Хроматография в биологии / В.В. Рачинский, Т.Б. Гапон. – Москва : АН СССР, 1953. – 195 с.
1665067
   Хроматография в биологии и медицине : Тезисы докладов 1 Всесоюзной конференции 21-25 ноября 1983 г. – Москва, 1983. – 303с.
1665068
  Ритчи А. Хроматография в геологии / А. Ритчи. – Москва : Мир, 1966. – 158 с.
1665069
  Морозов А.А. Хроматография в неорганическом анализе / А.А. Морозов. – Москва : Высшая школа, 1972. – 240 с.
1665070
  Гурвич А.М. Хроматография в препаративной химии люминрофоров и ее физико-химические основы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурвич А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 11л.
1665071
   Хроматография в тонких слоях. – Москва : Мир, 1965. – 508 с.
1665072
  Авдеева А.А. Хроматография в энергетике / А.А. Авдеева. – Москва : Энергия, 1980. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-268
1665073
  Филлипс К. Хроматография газов / К. Филлипс. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 120 с.
1665074
  Кейлеманс А. Хроматография газов / А. Кейлеманс. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 320 с.
1665075
  Байер Э. Хроматография газов / Эрнст Байер ; пер. с нем. и предисл. канд. техн. наук М.И. Яновского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 279 с. – Доп. тит. л.: Gaschromatographie. Von Ernst Bayer. Berlin u. a., Springer-Verl., 1959. (Anleitungen fur die chemische Laboratoriumspraxis hrsg. von H. Mayer-Kaupp. Bd. 10)
1665076
  Блок Р. Хроматография на бумаге / Р. Блок, Р. Лестранж, Г. Цвейг ; пер. с англ. М.Г. Бражниковой ; под ред. и с предисл. проф. Г.Ф. Гаузе. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 212 с., [2] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 188-196
1665077
   Хроматография на бумаге. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 851 с.
1665078
  Нгуен Ба Хиеп Хроматография на бумаге и в тонком слое некоторых замещенных 4 -прегнодионов-3,20 : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Ба Хиеп; ВНИХФИ. – Москва, 1965. – 17л.
1665079
  Тюкавкина Н.А. Хроматография на полиамидных сорбентах в органической химии / Н.А. Тюкавкина, В.И. Литвиненко, М.Ф. Шостаковский. – Новосибирск : Наука, 1973. – 176 с.
1665080
  Белявская Т.А. Хроматография неорганических веществ : практ. руководство : [учеб. пособ. для хим. и -хим.-технол. спец. вузов] / Т.А. Белявская, Т.А. Большова, Г.Д. Брыкина. – Москва : Высшая школа, 1986. – 206, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 201
1665081
  Беленький Б.Г. Хроматография полимеров / Беленький Б.Г., Виленчик Л.З. – Москва : Химия, 1978. – 344 с.
1665082
  Граник Е.М. Хроматография производных хиноксалина, пиразина и их -- окисей : Автореф... канд. хим.наук: / Граник Е. М.; Всес. науч. исслед. химико-фармац. ин-т. – М., 1968. – 21л.
1665083
  Бендикене Вида Густаво Хроматография протеаз и амилаз на сорбентах кооперативного действия : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Бендикене Вида Густаво ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 23 c. – Библиогр.: 7 назв.
1665084
   Хроматография, ее теория и применение. – М, 1960. – 462с.
1665085
  Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза / Юрген Беккер ; пер. с нем. В.С. Куровой ; под. ред. А.А. Курганова. – Москва : Техносфера, 2009. – 470, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 454-468. – (Серия "Мир химии"). – ISBN 978-5-94836-212-0
1665086
   Хроматография. Практическое приложение метода. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1986. – 335 с.
1665087
   Хроматография. Практическое приложение метода. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1986. – 422 с.
1665088
  Самсонов Г.В. Хроматография. Применение в биохимии / Г.В. Самсонов. – Л., 1955. – 180с.
1665089
  Вольхіна О.Р. Хроматографічне визначення місцевих анестетиків у кремах / О.Р. Вольхіна, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 50
1665090
   Хроматографічне розділення компонентів протизастудного засобу з використанням нерухових фаз, що містять інкорпоровану полярну вставку / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, С.Ф. Курас, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 171-177. – ISSN 1991-0290
1665091
   Хроматографічне та фотоколориметричне визначення трихлорметафосу-3 в довкіллі / А.О. Бедзай, О.М. Щербина, Б.М. Мехалічко, І.О. Щербина // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 59-62 : граф. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1665092
  Майданюк А.В. Хроматографічний аналіз аденілових нуклеотидів та вивчення біохімічних процесів апоптозу / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе, К.О. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано хроматографічний метод розділення аденін-нуклеотидів на пластинках силуфол УФ-254 у 60% пропанолі та їхнього кількісного спектрофотометричного визначення.
1665093
  Решетняк О.О. Хроматографічні та тестові методи аналізу : навч. посібник у 2-х ч. / О.О. Решетняк, Н.О. Нікітіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – (Методична література)
Ч. 1 : Тестові методи аналізу. – 2011. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-91
1665094
  Кальченко О.І. Хроматографія в хімії каліксаренів = Chromatography in calixarene chemistry / О.І. Кальченко, В.І. Кальченко ; [НАН України, Ін-т орган. хімії]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 197, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1322-3
1665095
  Алексева Н.И. Хроматокондуктометрическое определение серы и галогенов в разнообразных органических веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Алексева Н. И.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1665096
  Мухоммед М Р.А. Хроматополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестинидов и их анализ во внешней среде. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухоммед Р.А.М.С.; КГУ. – К, 1976. – 15л.
1665097
  Абд-эль Мухаймен Абу-эль Сафа Хроматополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Дис... канд. хим. наук : 02.00.02 / Абд-эль Мухаймен Абу-эль Сафа, Мухоммед Рифаат ; Южное отд. ВАСХНИЛ, Укр. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Киев, 1976. – 134 л. – Библиогр.:л. 117-134
1665098
  Попель П.П. Хроматы трехвалентных металлов : Дис... канд.хим.наук: / Попель П.П.; КГУ. – Киев, 1977. – 192л.
1665099
  Попель П.П. Хроматы трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Попель П.П.; КГУ. – К., 1978. – 19л.
1665100
  Гарднер Э.С. Хромая канарейка // Вечный сон / Р. Чандлер. – Харьков : Рубикон, 1995. – С. – (Игра без правил). – ISBN 5-7707-7852-0
1665101
  Стругацкий А.Н. Хромая судьба / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 382с.
1665102
  Стругацкий А.Н. Хромая судьба. Хищные вещи века : фантастические повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва : Книга, 1990. – 480 с.
1665103
  Сварчевский Б.А. Хромидиальные образования у Protozoa в связи с вопросом о двойственности ядерного вещества / Б. Сварчевский. – Киев : Тип. Импер.Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчака-Новицкаго, 1912. – [4], 177 с., 6 л. цв. ил. + Табл.6. – Отд.оттиск из Т. ХХІІ Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп. – Bibliogr.: С.163-170


  На тит. л. № 396989 дарств. надпись: Дорогому Вадиму Васильевичу от изумляющейся автор
1665104
  Черкез М.Б. Хромирование и железнение / М.Б. Черкез. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 84 с.
1665105
  Макеев А.Б. Хромитность Полярного Урала / А.Б. Макеев. – Сыктыквар, 1985. – 152с.
1665106
   Хромиты СССР. – М.-Л., 1937. – 388с.
1665107
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1665108
   Хромиты СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1940. – 374с.
1665109
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1665110
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1665111
  Шумилов Б.Х. Хромка / Б.Х. Шумилов. – Горький, 1962. – 40с.
1665112
  Эдель М.В. Хромовые сапоги. / М.В. Эдель. – М., 1956. – 223с.
1665113
  Андреев И.В. Хромодинамика и жесткие процессы при высоких энергиях / Андреев И.В. – Москва : Наука, 1981. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-192 (57 назв.). – (Современные проблемы физики)
1665114
  Толстой А.Н. Хромой барин : роман / гр. Алексей Толстой. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К*, 1915. – 226 с. – (Универсальная библиотека ; № 1034-1036)
1665115
  Толстой А.Н. Хромой барин / А.Н. Толстой. – Москва, 1956. – 127с.
1665116
  Толстой А.Н. Хромой барин. Чудаки / А.Н. Толстой. – Барнаул, 1983. – 320с.
1665117
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Саратов, 1958. – 232с.
1665118
  Велес Хромой бес : повесть / Луис Велес де Гевара ; пер. с исп. Е. Лысенко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 230 с.
1665119
  Лесаж А.Р. Хромой бес : пер. с фр. / А.-Р. Лесаж ; [ред. пер. и вст. ст. Е.А. Гунста]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 255 с. – Библиогр.: ил. – (Народная библиотека)
1665120
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Л., 1973. – 222с.
1665121
  Лесаж Ален Рене Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – 624 с. – В изд. Также: Персидские письма / Ш.Л. Монтескье ; Нескромнрые сокровища / Д. Дидро. - На пер.: Французский фривольный роман. – ISBN 5-86737-001-1
1665122
  Бабушкин В.Ф. Хромой волк : рассказы : для сред. школьного возраста / Виктор Бабушкин ; [ил. В. Киселев]. – Саратов : Книжное изд-во, 1958. – 110 с. : ил.


  Содерж.: Золотое утро; Первый вальдшнеп; Утенок; Осень; Охота на волков; Подранок; Хромой волк; В капкане; Полосатый; Егерь Мочалов, и другие рассказы.
1665123
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – М., 1967. – 526с.
1665124
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература, 1968. – 112 с. – (Роман-газета ; № 6 (604))
1665125
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 7 (605))
(Окончание). – 1968. – 112 с.
1665126
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – Кишинев, 1986. – 540с.
1665127
  Пашнев Э.И. Хромой пес. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1965. – 214с.
1665128
  Маленская В.П. Хромоксан чистоголубой В как реактив на катионы элементов 3-й группы системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Маленская В.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 18л.
1665129
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Київ, 2012. – 161 л. – Додатки: л. 154-161. – Бібліогр.: л. 137-153
1665130
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1665131
  Лобов В.П. Хромопласты / В.П. Лобов, И.А. Петров; Отв.ред.Ф.Л. Калинин. – Канів : Наукова думка, 1987. – 127с.
1665132
  Босток К. Хромосома эукариотической клетки / К. Босток, Э. Самнер ; пер. с англ. под ред. А.Ф. Захарова. – Москва : Мир, 1981. – 598 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1665133
  Гилева Э.А. Хромосомная изменчивость и эволюция / Э.А. Гилева. – Москва : Наука, 1990. – 140 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с.: 123-137. – ISBN 5-02-004712-0
1665134
  Шеметун О.В. Хромосомні маркери дії радіації у віддалені строки після госторого та при хронічному опроміненні людини : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Шеметун О. В.; Укр. науков. гігієн. цент. – К., 1998. – 18л.
1665135
  Петрова О.А. Хромосомное число вида в связи с условиями произрастания - на материале некоторых злаков флоры УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Петрова О.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1968. – 33 с.
1665136
  Гузеев Геннадий Григорьевич Хромосомные аберрации в культурах лейкоцитов здоровых лиц и онкологических болоных после лучевой терапии : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Гузеев Геннадий Григорьевич; АМН СССР. – М., 1976. – л.
1665137
  Идзелене Ирена Прановна Хромосомные аномалии среди новорожденных детей Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Идзелене Ирена Прановна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. Каунас. мед. ин-т. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1665138
  Козловский А.И. Хромосомные наборы и систематика некоторых палеарктических насекомоядных. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Козловский А.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1665139
  Муратова Н Е. Круклис Хромосомные числа голосеменных растений / Н Е. Круклис Муратова. – Новосибирск, 1988. – 115с.
1665140
   Хромосомные числа цветковых растений. – Ленинград, 1969. – 927с.
1665141
  Крогулевич Р.Е. Хромосомные числа цветковых растений Сибири и Дальнего Востока / Р.Е. Крогулевич. – Новосибирск, 1984. – 286с.
1665142
  Дарлингтон С.Д. Хромосомы / С.Д. Дарлингтон, Ла Кур. – Москва : Атомиздат, 1980. – 216 с.
1665143
  Графодатский А.С. Хромосомы сельскохозяйственных и лабораторных млекопитающих: Атлас / А.С. Графодатский, С.И. Раджабли. – Новосибирск, 1988. – 127с.
1665144
  Делоне Л.Н. Хромосомы у видов Ornithogalum 1. / Л.Н. Делоне. – Вологда, 1925. – 8с.
1665145
   Хромосомы человека : Атлас. – Москва, 1982. – 263с.
1665146
   Хромосомы человека в норме и патологии. – Москва, 1989. – 155с.
1665147
  Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение / Н.П. Бочков. – Москва : Атомиздат, 1971. – 168 с. – Библиогр.: с. 154-167
1665148
  Резник Н. Хромосомы Чингисхана / Н. Резник, О. Максименко, А. Барне // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5. – ISSN 1727-5903
1665149
  Гусейнов Р.Э. Хромосферные вспышки как ударные волны в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гусейнов Р.Э.; Глав.астрон.обсерват.Ан СССР,. – Баку, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1665150
  Кудашева Ф.Х. Хромотографическое определение примесей некоиторых серусодержащих соединений в воздухе. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кудашева Ф.Х.; Башкирский гос.ун-т. – Уфа, 1968. – 18л.
1665151
  Мухамед А-эль-Мухаймен Р. Хромотополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Мухамед Р.А-эль-Мухаймен А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 16 с.
1665152
  Цвет М.С. Хромофиллы в растительном и животном мире / М.С. Цвет. – Варшава : Тип. Варщавского учебн. округа, 1910. – [2], VI, 380 с., 3 л. ил. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 373-379)
1665153
  Гуров Е.П. Хромферид в расплавах импактитах кратера Эльгыгытгын (Чукотка, РФ) / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 26-33 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2519-2396
1665154
  Маркова Е.В. Хронаксия нервно-мышечного аппарата при нарушении деятельности сколощитовидных желез : Автореф... канд. биол.наук: / Маркова Е.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 11 с.
1665155
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – Москва, 1948. – 363с.
1665156
  Питти Б. Хроника / Б. Питти. – Ленинград : Наука, 1972. – 248с.
1665157
  Шах-Махмуд Хроника / Шах-Махмуд. – М, 1976. – 406с.
1665158
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – Москва, 1976. – 251с.
1665159
  Хусрав А М.Б. Хроника / А М.Б. Хусрав. – Москва, 1984. – 220с.
1665160
  Варенцов В.А. Хроника "бунташного" века / В.А. Варенцов, Г.М. Коваленко. – Ленинград, 1991. – 155с.
1665161
  Нетудыхата В. Хроника Армагеддона / Валентин Нетудыхата. – Киев : [б. и.], 2013. – 216 с. – На обл. - картина Н. Рериха. – Библиогр.: с. 216
1665162
   Хроника Быховца. – М : Наука, 1966. – 154с. – (Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы)
1665163
   Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. – Минск : Госиздат БССР
Ч. 1 : (1883-1918 гг.). – 1980. – 458 с.
1665164
   Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. – Минск : Беларусь
Ч. 3 : (июль 1947-1965 гг.). – 1980. – 472 с.
1665165
  Суханов Александр Хроника великих бедствий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
1665166
  Першак Д.А. Хроника великих дней / Д.А. Першак. – Донецк, 1977. – 255с.
1665167
  Радкевич Е. Хроника весенней непогоды : роман, повесть / Е. Радкевич; пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1665168
  Хруцкий Э.А. Хроника Видлицкой коммуны / Э.А. Хруцкий. – М, 1974. – 79с.
1665169
  Салтыкова М.Н. Хроника воскресных школ / Сост. М.Н. Салтыковой ; Под ред. [и с предисл.] Х.Д. Алчевской. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1900. – 322, II с. – Отд. оттиск: Русская школа. 1897-1898 гг.
1665170
  Гладилин А.Т. Хроника времен Виктора Подгурского; Бригантина поднимает паруса : повести / А. Гладилин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 204 с.
1665171
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Минск, 1955. – 292с.
1665172
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Сталинград, 1957. – 202с.
1665173
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 : роман : Повести и рассказы / Проспер Мериме ; [ пер. с французского ]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 477с. – ISBN 5-17-024767-2
1665174
  Луканин О.А. Хроника Всероcсийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии / О.А. Луканин, Т.И. Цехоня // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 210-221. – ISSN 0016-7525
1665175
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2013 // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 280-288. – ISSN 0016-7525
1665176
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2014 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1133-1140. – ISSN 0016-7525
1665177
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2015 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1132-1141. – ISSN 0016-7525
1665178
  Марко С. Хроника гибридной войны / С. Марко. – Киев : Альтерпрес ; Surkov Publisher, 2016. – 243, [1] с., XVI л. фотоил. : фотоил., табл. – Алф. указ.: с. 239-243. - Сер. основ. в 2016 г. – (Гибридная война в Украине. XXI век). – ISBN 978-966-542-604-2
1665179
  Быковский Егор Хроника гибридов : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 154-157 : Фото
1665180
  Козько В.А. Хроника детдомовского сада / В.А. Козько. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 542с.
1665181
  Голубовский П. Хроника Дитмара, как источник для русской истории // По поводу антирусской папской аллокуции / М. Златоверховников. – Чернигов, 1877. – С. 27-40
1665182
  Мах Ш.К. Хроника дома Ардалан / Ш.К. Мах. – М., 1990. – 238с.
1665183
  Зябрев А.Е. Хроника жизни / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1979. – 272с.
1665184
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина / А.Н. Колесник. – Москва, 1990. – 204с.
1665185
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина / Александр Колесник. – Харьков : СП "Интербук", 1990. – 143 с.
1665186
  Полищук А.К. Хроника золотых времен / А.К. Полищук. – Хабаровск, 1990. – 348с.
1665187
  Галл А. Хроника и деяния князей или правителей польских / А. Галл. – М., 1961. – 172с.
1665188
   Хроника истории Ашхабада. – Ашхабад, 1981. – 144с.
1665189
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
1. – 1939. – 156с.
1665190
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
2. – 1941. – 256с.
1665191
  Гарин Э. Хроника итальянской философии ХХ века (1900-1943) / Э. Гарин. – Москва, 1965. – 484с.
1665192
   Хроника Кавказского Музея // Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Н.А. Смирнов. – Тифлис, 1916. – С. 342
1665193
  Радемахер Кай Хроника кошмара // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 136-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1665194
  Генрих Латвийский. Хроника Латвии. / Латвийский. Генрих. – Москва-Л., 1938. – 608с.
1665195
  Паттерсон Д.Л. Хроника левой руки / Д.Л. Паттерсон. – М., 1964. – 126с.
1665196
  Конвицкий Т. Хроника любовных проишествий / Тадеуш Конвицкий ; [пер. с пол. Михаила Игнатова]. – Санкт-Петербург : Азбука классика, 2003. – 251, [2] с. – ISBN 5-352-00545-3
1665197
  Виноградов А.К. Хроника Малевинских / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1943. – 443 с.
1665198
   Хроника международных событий. – М, 1966. – 319с.
1665199
   Хроника международных событий. – Москва, 1967. – 338 с.
1665200
   Хроника международных событий. – М, 1967. – 319с.
1665201
   Хроника международных событий. – Москва, 1968. – 224 с.
1665202
  Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. / И.Ф. Стравинский. – Л., 1963. – 273с.
1665203
  Мацкевич Э.О. Хроника мужества и нежности / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1968. – 163с.
1665204
  Славов Л. Хроника на една младост : 40 години Димитровград / Л. Славов. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1987. – 64 с.
1665205
  Фурман М.А. Хроника необычного расследования: очерки. / М.А. Фурман. – М., 1989. – 237с.
1665206
  Тванов Александр Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 84-91 : фото
1665207
  Иванов А. Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 100-107 : фото
1665208
   Хроника обс[...] / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 42. – 1982
1665209
   Хроника обс[...] / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 43. – 1982
1665210
  Губарев В.С. Хроника одного путешествия, или Повесть о первом луноходе / В.С. Губарев. – М, 1971. – 79с.
1665211
  Крелин Ю.З. Хроника одной больницы : Повести / Ю.З. Крелин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 528с.
1665212
  Кессельбреннер Г.Л. Хроника одной дипломатической карьеры / Г.Л. Кессельбреннер. – Москва, 1987. – 274с.
1665213
  Малашкин С.И. Хроника одной жизни / С.И. Малашкин. – Москва, 1966. – 367с.
1665214
  Пендюр В Б. Хроника одной командировки. / В Б. Пендюр. – Киев, 1975. – 184с.
1665215
  Гордин Я.А. Хроника одной судьбы / Я.А. Гордин. – М, 1980. – 207с.
1665216
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 4 : Декабрь 2005-Февраль 2006. – 2005
1665217
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 2. – 2005
1665218
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 1. – 2005
1665219
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 3. – 2005
1665220
  Федоровский Е.П. Хроника операции "Фауст": приключен. повесть. / Е.П. Федоровский. – М., 1989. – 317с.
1665221
  Ковалинский В. Хроника памятника Кобзарю = 200-летию Тарса Шевченко посвящается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 7-13 марта (№ 10). – С. С 1-2


  Памятник Тарасу Шевченко (1814-1861) в Киеве имеет длинную историю. Принципиальное решение об увековечении памяти Кобзаря принимала одна власть, подтвердила - другая, открылся же памятник при совсем иной власти. Мысль о чествовании 100-летия Т. Г. ...
1665222
  Жуков В.Н. Хроника пароплава "Гюго" / В.Н. Жуков. – Москва, 1980. – 350с.
1665223
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" / В.Н. Жуков. – Москва, 1974. – 366с.
1665224
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" : Роман / В.Н. Жуков. – Москва : Профиздат, 1975. – 367с.
1665225
  Зиемелис С.В. Хроника пламенных дней / С.В. Зиемелис. – М, 1976. – 64 с.
1665226
  Боброва И. Хроника Пугачевского бунта // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 1, 14-15


  Анекдот 80-х "Кто такой Леонид Ильич Брежнев? Это - мелкий политический лидер в эпоху Аллы Пугачевой" родился отнюдь не на пустом месте. Это была действительно всенародная слава. Такой сегодня ни у кого нет и вряд ли в ближайшее время у кого-то будет.
1665227
   Хроника рабочего движения в России. – М, 1991. – 235с.
1665228
   Хроника рабочего движения на Украине. – К, 1991. – 455с.
1665229
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1979. – 431с.
1665230
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1985. – 479с.
1665231
  Максаков В., Нелидов Н. Хроника революции / В Максаков и Н. Нелидов ; Комиссия по истории Октябрьской революции и Российской Коммунистической Партии (больш.). – Москва ; Петроград : Госиздат
Вып. 1 : 1917 год. – 1923. – 141с. – Библиогр. в предисл.
1665232
   Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900-1917). – Киев, 1987. – 376 с.
1665233
  Степынин В.А. Хроника революционных событий в деревне Воронежской губернии 1861-1917гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1977. – 175с.
1665234
   Хроника революционных событий в Крыму 1917-1920 гг.. – Симферополь : "Крым", 1969. – 190 с. – Указатель именной и геогрф.: с. 177-189
1665235
   Хроника революционных событий в Латвии 1939-1940. – Рига, 1988. – 32 с.
1665236
  Попов Ф.Г. Хроника революционных событий в Самаре 1902-1917 / Ф. Попов ; ИСТПАРТ Куйбышеского крайкома ВКП(б). – Куйбышев : Куйбышевское краевое изд., 1936. – 320 с.
1665237
   Хроника революционных событий в Саратовском Поволжье. – Саратов : Приволжское книжное, 1968. – 418 с.
1665238
   Хроника революционных событий на Одесщине 1905-1907гг. – Одесса, 1976. – 208 с.
1665239
  Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. 1506-1933 / М.В. Волоцкой. – Москва, 1933. – 434с.
1665240
  Піінка Г. Хроника Ромьнилор / Г. Піінка
2. – 332с.
1665241
  Тургенев Александр Иванович Хроника русского. Дневники. (1825-1826 гг.) / Тургенев Александр Иванович. – Москва-Л., 1964. – 624с.
1665242
  Овчаров Н. Хроника священного города Перперикона // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 5(40 вып.). – ISSN 1311-929X
1665243
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина / [соч.] Вологдина [псевд.]. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1875. – [2], 260 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 195, т. 1, с. 249
1665244
  Засодимский-Вологдин П.В. Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / П.В. Засодимский-Вологдин. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского тва "Народная библиотека" ; Паровая типо-лит. Н.Л. Ныркина, 1906. – [2] с., 5-282 стб. – На тит. л. номер изд.: № 55
1665245
  Засодимский-Вологдин Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / [Соч.] П.В. Засодимского (Вологдина) // История одного крестьянина : [роман] : в 4 ч. / Э. Эркман, А. Шатриан. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва "Нар. б-ка" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – Ч. 1 : 1789г. Генеральные штаты. – [2] с., 5-282 стб.


  Авторр пер. Мезьер, Августа Владимировна 1862-1935
1665246
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина. Из жизни русского крестьянина. / П.В. Засодимский. – М., 1959. – 319с.
1665247
  Спицын Н.П. Хроника семейного общения / Н.П. Спицын. – М, 1987. – 94с.
1665248
  Бурков Г. Хроника сердца / Георгий Бурков. – Москва : Вагриус, 1998. – 320с. – ISBN 5-7027-0618-8
1665249
  Распопова Н.Н. Хроника Смольного монастыря в царствование императрицы Екатерины II : С прил. : Труд одной из воспитанниц Имп. воспит. о-ва Нины Р-ой. – Санкт-Петербург : Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1864. – [2], 116 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958, Т. 3, с. 15
1665250
   Хроника событий : биогр. справки ученых. – Ташкент : Узбекистан, 1990. – 213, [1] с.
1665251
  Дыков И.Г. Хроника событий в Бессарабии / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1957. – 136с.
1665252
   Хроника событий Великой Октябрьской революции в Узбекистане.. – Ташкент, 1975. – 287 с.
1665253
   Хроника событий Саратовской областной организации КПСС 1883-1983. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – 375 с. – Библиогр.: с. 369-374
1665254
  Сикст Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / Сикст, из Оттередорфа. – М., 1989. – 131 с.
1665255
   Хроника социалистического движения в России 1878-1887 : Официальный отчет. – Москва : [Б. и.], 1906. – 364, [4] с.
1665256
   Хроника социалистического строительства на Украине, 1921-1925. – Киев : Наукова думка, 1989. – 229 с. – Указ. имен., географ.; с. 212-224. – ISBN 5-12-000662-0
1665257
  Волощук Евгения Валентиновна Хроника странствий духа : Этюды о Франце Кафке / Волощук Евгения Валентиновна. – Киев : Юніверс, 2001. – 144с. – ISBN 966-7305-51-1
1665258
  Скребов Н.М. Хроника счастья / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1982. – 190с.
1665259
   Хроника текущих событий. – New York : Khronika, 1972
1665260
  Токарев С.Н. Хроника трагического перелета / С.Н. Токарев. – Москва : Патриот, 1991. – 248 с.
1665261
  Князев И.В. Хроника тревоги / И.В. Князев. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2002. – 72с. – ISBN 5-86038-107-7
1665262
  Зацепа Н.С. Хроника трудного неба / Н.С. Зацепа. – М., 1982. – 208с.
1665263
  Лаврова О.А. Хроника уголовного дела / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – Москва, 1983. – 144с.
1665264
  Шумов М.И. Хроника улицы Грушевой / М.И. Шумов. – Минск, 1982. – 279с.
1665265
  Лион А.Л. Хроника умственного и нравственного развития кишиневских евреев (1773 г. по 1890 г.) и обзор еврейских благотворительных учреждений в Бессарабской губернии / Соч. А. Лиона. – 1891-1892. – Кишинев : Типо-лит. С. Лихтмана
Вып. 3. – 1891. – 32 с.
1665266
  Веселый И. Хроника февральских дней 1948 года в Чехословакии / И. Веселый. – Москва, 1960. – 263с.
1665267
   Хроника христианства. – Москва : Терра, 1999. – 464с. – ISBN 5-300-02556-9
1665268
   Хроника художественной жизни - 1974. – Москва
1974. – 1976
1665269
   Хроника художественной жизни - 1975. – Москва
1973. – 1975
1665270
   Хроника художественной жизни - 1976. – Москва, 1978
1665271
   Хроника художественной жизни 74. – М, 1976. – 415с.
1665272
   Хроника художественной жизни Саратова 1874-1980 гг. – Саратов, 1988. – 124с.
1665273
   Хроника художественной жизни СССР. – М, 1980. – 297с.
1665274
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1975. – 350 с.
1665275
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Волгоград, 1981. – 269с.
1665276
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Саратов, 1981. – 352с.
1665277
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1982. – 126 с.
1665278
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1983. – 128с.
1665279
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Л., 1984. – 327с.
1665280
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Челябинск, 1987. – 414с.
1665281
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Ярославль, 1987. – 270с.
1665282
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1988. – 237с.
1665283
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы : пер. с фр. / Проспер Мериме. – Москва : Художественная литература, 1968. – 735 с. – (Библиотека Всемирной литературы ; Серия вторая ; Т. 95 : Литература XIX века)
1665284
  Симашко М.Д. Хроника царя Кавада / М.Д. Симашко. – Алма-Ата, 1968. – 253с.
1665285
  Харенберг Бодо Хроника человечества : Большая энциклопедия / Харенберг Бодо; Авт. и сост.: Б. Байер, Р.Дрексхаге, М.Эрбе, К.Эсснер, Й. Фиршинг и др. – Москва : Большая Энциклопедия, 1996. – 1200 с. – На обкл. авт. не вказаний. – ISBN 5-85050-125-8
1665286
   Хроника чувств 1941-1945. – М, 1990. – 222с.
1665287
  Языкова Юлия Хроника юрского периода / Языкова Юлия, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 98-101 : фото
1665288
  Канакерци З. Хроника. / З. Канакерци. – М, 1969. – 320с.
1665289
   Хроникально-документальные,научно-популярные и учебные сельскохозяйственные фильмы. – Сыктывкар, 1963. – 44с.
1665290
  Балуев Г.В. Хроникер : роман / Герман Балуев ; худож. В. Коломейцев. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 445 с.
1665291
  Борхес Х.Л. Хроники Бустоса Домека : [сборник] / Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бьой Касарес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 188, [4] с. : ил. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-071624-1


  Один из самых забавных и гениальных постмодернистских проектов в истории XX века. Строго говоря - один из проектов, без которых постмодернизм попросту не состоялся бы как жанр. Начиналось все с элегантной литературной игры друзей и соавторов Борхеса ...
1665292
  Сергеев Александр Хроники виртуальной жизни : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 142-144 : Фото
1665293
  Дмитренко Я. Хроники деградации медицины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 23-29 августа (№34). – С. 12


  "В середине августа в Министерстве здравоохранения подвели итоги сданного в июле студентами третьих курсов медвузов международного экзамена по основам медицины (IFOM). Результаты оказались настолько провальными, что их решили не учитывать при переводе ...
1665294
  Мураками Х. Хроники Заводной Птицы : [ роман ] / Харуки Мураками ; [ перевод с японского Ивана и Сергея Логачевых ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 816 с. – (Мураками-мания). – ISBN 978-5-699-26699-9
1665295
  Бессонов Н. Хроники инквизиции: прейскурант для палача // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х
1665296
   Хроники международных событий. – М, 1958. – 221с.
1665297
   Хроники международных событий. – М, 1961. – 251с.
1665298
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1665299
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1665300
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1665301
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1665302
   Хроники международных событий. – М, 1964. – 314с.
1665303
   Хроники международных событий. – Москва, 1965. – 326 с.
1665304
   Хроники международных событий 1958 г. – М, 1958. – 221с.
1665305
   Хроники международных событий 1958 г.. – Москва, 1959. – 314 с.
1665306
   Хроники международных событий 1959 г. – М, 1960. – 198с.
1665307
   Хроники миров. Фэнтези : [ сборник ] : Г.Л. Олди, А. Гарридо, В. Ночкин, Д. Трускиновская, В. Свержин и др. – Харьков : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-343-549-7
1665308
  Желтова В.П. Хроники революции 1905-1907 гг. : Указ. лит. / АН СССР; Ин-т истории СССР; Сост.: В. П. Желтова. – Москва : Ин-т истории СССР, 1979. – 76с.
1665309
   Хроники современной Украины. – Київ : Основные ценности. – ISBN 966-7856-11-9
Т.1 : 1993-1994. – 2001. – 172с.
1665310
  Гутцайт М.Г. Хроническая безработица и недогрузка предприятий США / М.Г. Гутцайт. – Москва, 1961. – 371с.
1665311
  Фридлянд Л.Г. Хроническая недогрузка производственных мощностей в США и ее социально-экономические последствия (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фридлянд Л.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 16л.
1665312
  Краюхин Б.В. Хроническая фистульная методика и ее применение для изучения физиологии пищеварения рыб / Б.В. Краюхин. – Москва, 1956. – 51с.
1665313
  Гаврилов В.И. Хронические вирусные инфекции и их моделирование / В.И. Гаврилов. – Москва, 1974. – 224с.
1665314
  Логинов А.С. Хронические гепатиты и циррозы печени / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок. – Москва, 1987. – 272с.
1665315
   Хронические заболевания легких у детей и критерии их диагностики. – Москва : Медицина, 1979. – 248с. : Ил. – Библиогр.: с.232-243
1665316
  Орлов В.Н. Хронические заболевания печени / В.Н. Орлов, В.И. Фомичесв. – Москва, 1988. – 63с.
1665317
  Козырев В. Хронические конфликты и фактор Китая в АТР // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 59-77. – ISSN 1728-2756


  АТР - Азіатсько-Тихоокеанський регіон
1665318
  Шершень Г.А. Хронический бронхит / Г.А. Шершень. – М, 1985. – 51с.
1665319
  Погодина В В. Хронический клещевой энцефалит / В В. Погодина. – Новосибирск, 1986. – 232с.
1665320
  Петров Н.С. Хронический миелолейкоз (этиология, патогенез, клиника, лечение) : Автореф... д-ра мед.наук: 754 / Петров Н.С.; Военно-медицинская академия. – Ленинград, 1970. – 42л.
1665321
  Кузин М.И. Хронический панкреатит / М.И. Кузин. – Москва, 1986. – 368с.
1665322
  Тюрин А.И. Хронический пиелонефрит у рабочих коксохимического производства : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Тюрин А.И.; Крымский гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1969. – 16л.
1665323
  Ильин В.Н. Хроническое утомление в спорте - феномен или закономерность / В.Н. Ильин, М.М. Филиппов, А. Алвани // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 3-17. – ISSN 1992-7894
1665324
  Шахлина Я Л. Хроническое физическое перенапряжение системы иммунитета в состоянии перетренированности спортсмена / Я Л. Шахлина, С.М. Футорный, С.В. Калитка // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-18 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1992-7894
1665325
  Пашев К. Хронични хиперплазии на конюктивата / К. Пашев. – София, 1950. – 60с.
1665326
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ : Довіра, 1992-
Вип. 1. – 1992. – 192 с.


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665327
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 12. – 1992


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665328
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 1/2 (3/4). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665329
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 3/4 (5/6). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665330
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 5 (7). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665331
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 6 (8). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665332
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1/2. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665333
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 3/4. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665334
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1. – 1995


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665335
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 16. – 1996


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665336
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 17/18 : Кыєвъ - Київ. 5-й річниці незалежності України присвячується. Київ - столиця. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665337
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 19/20. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665338
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 21/22 : Україна - Ізраїль. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665339
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665340
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665341
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665342
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 31/32 : Єднання. Поразуміння. Злагода. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665343
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 33 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665344
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 34 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665345
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 35/36 : Культура і наука світу: внесок України. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665346
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665347
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 39/40 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665348
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665349
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 43 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665350
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 44 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665351
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1665352
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 47/48 : Україна Грузія. – 2002
1665353
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 49/50 : Київ-свята земля. – 2002
1665354
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – 2002
1665355
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 53/54 : Світочі Христової віри. – 2003
1665356
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 55/56 : Санкт-Петербург і культура України. – 2003
1665357
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – 2004
1665358
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 60 : Святитель Петро Могила. – 2004
1665359
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – 2005
1665360
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – 2005
1665361
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 59. – 2007
1665362
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – 2007
1665363
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1665364
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1665365
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1665366
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1665367
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 73 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2007
1665368
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2008
1665369
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 75 : Систематичний покажчик змісту 1992-2007. – 2008
1665370
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – 2009
1665371
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – 2009
1665372
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – 2009
1665373
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 79 : Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – 2009
1665374
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – 2009
1665375
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – 2010
1665376
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – 2010
1665377
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – 2010
1665378
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – 2011
1665379
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – 2011
1665380
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – 2011
1665381
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – 2011
1665382
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – 2011
1665383
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – 2011
1665384
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – 2012
1665385
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – 2012
1665386
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – 2012
1665387
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – 2012
1665388
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – 2013
1665389
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – 2014
1665390
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 521, [1] c.
1665391
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-82-4
2014. Вип. 2 (100), кн. 2 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 527, [1] c.
1665392
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-83-1
2014. Вип. 3 (101), кн. 3 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 414, [1] c.
1665393
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 510, [1] c.
1665394
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 130-131. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1665395
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 114-115. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  На кафедрі політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка налагоджено та складено план відрядження викладачів на виробництво для більш глибокого вивчення процесу виробництва, одержання відповідного матеріалу для ...
1665396
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 47-48. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1665397
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 106-107. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Наукові збори на юридичному факультеті КДУ в 1960 році.
1665398
  Ілемницький П. Хроніка / П. Ілемницький. – Пряшів, 1961. – 288с.
1665399
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 63-64. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  У листопаді 1961 року відбулась міська міжвузівська теоретична конференція викладачів політичної економії, ініціатором і організатором якої був колектив кафедри політичної економії КДУ.
1665400
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 124-127. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Науково-дослідна робота юридично-економічного факультету КДУ у 1961 році.
1665401
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 97-98. – (Серія права ; № 17)


  Про секцію юридичних наук щорічних наукових зборів Київського державного університету, яка працювала 4-5 березня 1975 р.
1665402
  Їлемніцький П. Хроніка / П. Їлемніцький. – Київ, 1981. – 262с.
1665403
  Семмо О. Хроніка = Chronicles / Олександр Семмо ; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег, 1987. – 389 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами .- На тит. арк.: Ін-т дослідів Волині ; ч. 57
1665404
   Хроніка // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 11. – С. 16
1665405
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 57


  У зв"язку з 171-річницею Київського національного університету академіки АН ВШ України Черняков Б.І., Позур В.К., Новіков М.Н. були відзначені керівництвом університету подяками та грошовими преміями.
1665406
  Зарубенко Т. Хроніка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 88-91. – ISSN 0027-2833


  [Про конференцію в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні, присвячену 100-річчю І.К. Білодіда ]
1665407
  Кобиринка Г. Хроніка / Г. Кобиринка, Л. Рябець // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 142-143. – ISSN 0027-2833
1665408
   Хроніка // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 4 (8) : Діяльність Кваліфікаційної комісії сіддів господарських судів України у 2005 - 2008 р.р. – С. 114


  Президія Академії наук вищої освіти України, враховуючи значний внесок в історичну науку та в патріотичне національне виховання молоді України, нагородила Сергійчука Володимира Івановича, доктора історичних наук, професора Київського національного ...
1665409
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 139


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ректор Л.В. Губерський), Національний технічний університет України "КПІ" (ректор М.В. Згуровський) і мала Академія наук в квітні ц.р. підписали угоду про співробітництво. Її суть - у виявленні ...
1665410
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 134


  17 грудня в урочистій обстановці перший проректор НТУУ "КПІ" Ю.І. Якименко та заступник голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" проф. О. Пономарів, відкрили Український освітньо-культурний центр НТУУ "КПІ". У святкових заходах взяв участь і ...
1665411
  Ажнюк Б. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-82. – ISSN 0027-2833


  "...2-3 жовтня 2015 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Національна пам"ять у філології: постать професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (КУ)"."
1665412
  Радкевич Г. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833
1665413
  Материнська О. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833


  "25–26 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій», яка об’єднала провідних учених України, ...
1665414
   Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833


  "28-29 березня 2018 року в Києві в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України відбулися IX Потебнянські читання. Участь приймали: Л.П. Гнатюк (КУ), Ю.Л. Мосенкіс (КУ), О.І. Ніка (КУ) та інші".
1665415
  Даниленко Л. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0027-2833


  "20-27 серпня 2018 р. в столиці Сербії Белграді відбувся XVI Міжнародний з"їзд славістів. <...> З доповіддю виступала Л.П. Гнатюк (КУ)".
1665416
  Скопненко О. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 73-75. – ISSN 0027-2803


  25 листопада 2020 року в онлайновому режимі відбувся круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження класика білоруської літератури Володимира Короткевича. Захід організував центр білоруської мови й культури ім. Володимира Короткевича Інституту ...
1665417
  Зимовець Г. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 75-78. – ISSN 0027-2803


  Цього року наукова громадськість України відзначає сторічний ювілей з дня народження видатного українського мовознавця академіка Олександра Савича Мельничука, наукова діяльність якого була тісно пов"язана з Інститутом мовознавства ім. О.О.Потебні НАН ...
1665418
  Яневський Д. Хроніка "помаранчевої" революції / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2005. – 317, [3] с., [16] фотоіл. : фотоіл. – ISBN 966-03-2941-5
1665419
  Кульчинський О.Б. Хроніка "Таріг-е Каманіче" та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 42-50. – ISSN 1682-671Х


  Літопис "Таріг-е Каманіче" перекладається українською мовою з османотурецької як "Історія Каманіче". Така назва українського міста, нині Кам"янець-Подільського, побутує в цій хроніці, як і загалом в османотурецькій мові класичної доби.
1665420
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1665421
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1665422
  Олійник Юрій Хроніка абсурда : Україна від комети Галлея до комети Гейла-Боппа. Записки на зламі ( 1986-1996 рр. ) / Олійник Юрій; Київський клуб абсурдистів. – Київ : Задруга, 2002. – 292с. – ISBN 966-7944-26-3
1665423
  Вілкул Т. Хроніка Амартола в Київському літописному зводі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 69-78. – ISSN 0869-3595


  Георгій Амартол, або Георгій Монах — візантійський хроніст IX століття, був монахом у Константинополі в добу імператора Михаїла ІІІ.
1665424
   Хроніка архівного будівництва в Україні 1917-1921 рр. / (упоряд. Ольга Шевченко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 11-31. – ISBN 966-7250-18-0
1665425
   Хроніка Биховця [Електронний ресурс]
1665426
  Кобзар В.Ф. Хроніка буднів : новели, повість / Володимир Кобзар. – Київ : Фенікс, 2016. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-374-7


  Зміст: Земля йому пухом ; Окаянна душа ; Звичайний Буряк ; Проїздом ; Щасливий ; Як у раю ; Марковка ; Сьогодні на майдані ; Вірус ; Перехрестя ; Чого у тебе такі червоні очі ; Натюрморт з салом ; Це моє життя! ; На порозі ; Нехай щастить ; Трохи ...
1665427
  Апросіна О. Хроніка В. Коховського про події 1649 р. у Білорусії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.22-28


  Про працю відомого польського історика і поета Веспасіана Коховського (1633-1700)
1665428
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 2-е. – Бровари : Українська ідея, 2007. – 86 с. – ISBN 966-7638-14-5
1665429
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 4-е. – Київ : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2104-13-4
1665430
  Сюндюков І. Хроніка Великої війни // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 1, 7


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1665431
  Сюндюков І. Хроніка Великої Війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1665432
  Кульбак Л.А. Хроніка великої Вітчизни : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1987. – 131 с.
1665433
  Бура Д.М. Хроніка війни 2014-2020 : [у 3 т.] / Дар"я Бура, Олександр Красовицький. – Харків : Фоліо. – (Хроніка). – ISBN 978-966-03-9510-7
Т. 1 : Від Майдану до Іловайська / [Р. Зіненко, І. Михайлишин, Г. Харченко та ін.]. – 2020. – 477, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2018 р.
1665434
  Бура Д.М. Хроніка війни 2014-2020 : [у 3 т.] / Дар"я Бура, Олександр Красовицький. – Харків : Фоліо. – (Хроніка). – ISBN 978-966-03-9511-4
Т. 2 : Від першого до другого "Мінська" / [Г. Харченко, Г. Афанасьєв, А. Курков та ін.]. – 2020. – 472, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2018 р.
1665435
  Бура Д.М. Хроніка війни 2014-2020 : [у 3 т.] / Дар"я Бура, Олександр Красовицький. – Харків : Фоліо. – (Хроніка). – ISBN 978-966-03-9512-1
Т. 3 : П"ять років гібрідної війни / [А. Курков, Г. Афанасьєв, І. Стрельцов та ін.]. – 2020. – 478, [2] с. – Сер. засн. у 2018 р.
1665436
   Хроніка військового нападу ЗС РФ на Україну. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 лютого (№ 37). – С. 5


  "Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбові ударипо аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по ...
1665437
  Сом М.Д. Хроніка воєнного дитинства : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1985. – 78 с.
1665438
   Хроніка вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1665439
   Хроніка втрат 2022: вплив російської військової агресії на довкілля // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (133), травень - червень. – С. 2-4
1665440
  Марко С. Хроніка гібридної війни : [більш 500 док. та 130 інтерв"ю] / Серж Марко. – Київ : Альтерпрес ; Surkov Publisher, 2016. – 236 с., XVI арк. фотоіл. : іл. – Сер. заснов. у 2016 р. – (Гібридна війна в Україні. XXI сторіччя). – ISBN 978-966-542-613-4
1665441
  Бурлакова В. Хроніка Гідності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінювалися українці, Україна та Майдан упродовж останніх шести місяців.
1665442
  Леонтович В. Хроніка гречок / В. Леонтович. – Львів, 1994. – 96 с.
1665443
  Чаплик Катерина Хроніка депортацій 1944-1946 рр. очима лемків (зі спогадів переселенців) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 96-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1665444
  Чаплик К. Хроніка депортацій очима лемків (зі спогадів переселенців) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 116-119
1665445
   Хроніка дій (1995-2000). – Київ, 2000. – 32с.
1665446
   Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім.Шевченка / Наукове Товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення. – Донецьк : НТШ. – ISSN 1814-1617
Ч. 1 : 1997-2007 р.р. – 2007
1665447
  Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Олександр Гваньїні; Упор. та пер. з пол. о. Юрія Мицика; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т історії України НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Держ. комітет архівів України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1006с. – ISBN 966-518-389-3
1665448
  Дячок О.О. Хроніка європейської Сарматії Алессандро Гваньїні як джерело з історії України 15-16 ст. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.09 / Дячок О.О.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
1665449
  Шептицький Л. Хроніка єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 318-333. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Стан єпархій та церков у єпископії Львівській, Галицькій та Кам"янця-Подільського, описано 1761 року і в донесенні до Римської курії подано преосвященником Левом Шептицьким, єпископом львівським, галицьким та кам"янецьким.
1665450
  Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович. – Київ : Наукова думка, 1992. – 334с. – ISBN 5-12-002045-3
1665451
  Меріме П. Хроніка з часів Карла 9 / П. Меріме. – Харків-Київ, 1930. – 160с.
1665452
  Колісниченко А.І. Хроніка Івана Скомороха : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1972. – 151 с.
1665453
   Хроніка кампанії [Вступ-2017] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1665454
  Сабатіні Р. Хроніка капітана Блада / Р. Сабатіні. – К, 1975. – 215с.
1665455
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-45-6
Т. 1, кн. 2 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 677, [2] с., LXIV арк. кольор. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.
1665456
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-62-3
Т. 1, кн. 3 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 165-245. – Бібліогр.: с. 247-260 та в підрядк. прим.
1665457
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 / Людмила Гриневич ; [передм. С. Кульчицького]. – Київ : Критика. – ISBN 966-8978-21-8(Т.1)
Т. 1, кн. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2008. – 552 с., [16] с. іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1665458
  Конвіцький Т. Хроніка любовних подій : роман / Тадеуш Конвіцький ; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2012. – 221, [2] с. – Пер. за вид.: Kronika wypadkow milosnych / Tadeusz Konwicki. - Warszawa, 2006. – ISBN 978-966-2647-04-4
1665459
  Михайленко А.Г. Хроніка льодового рейсу : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 492 с.
1665460
  Дзира Я. Хроніка Мартина та Йоахима Бєльських про історію козацтва // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 121-139. – ISSN 0206-8001
1665461
  Прибиткова Ірина Хроніка міграційних подій в Україні до і після розпаду СРСР // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 41-77. – ISSN 1563-3713
1665462
  Калініна О.М. Хроніка міжнародно-правових подій (березень-травень 2020 р.) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 6-27. – ISSN 1814-3385
1665463
  Калініна О. Хроніка міжнародно-правових подій (вересень-листопад 2019 року). Події на міжнародному рівні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 9-22. – ISSN 1814-3385
1665464
  Калініна О.М. Хроніка міжнародно-правових подій (грудень 2019 року - лютий 2020 року) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 9-26. – ISSN 1814-3385
1665465
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : повіть / Юрій Щербак. – Київ : Фоліо, 1986. – 143 с. – (Романи й повісті ; 1986/4)
1665466
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : вибрана проза / Юрій Щербак ; [передм. Жулинський М.Г.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 676, [4] с. : іл. – (In сorpore). – ISBN 978-966-7015-97-8


  Зміст: 1. Що не підвладне безжальним законам Часу? / М. Жулинський ; 2. Причини і наслідки (роман) ; 3. Як на війні (повість) ; 4. Хроніка міста Ярополя (повість). До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників ...
1665467
   Хроніка наукового життя // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 124. – ISSN 0130-5719


  16-18 травня в КДУ ім. Т.Г. Шевченка відбулася республіканська наукова конференція "Актуальні питання теорії і практики морального та естетичного виховання молоді".
1665468
  Туранли Ф. Хроніка наукової конференції "історія, етнографія та культура Кавказької Албанії (або Північного Азербайджану)" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 171. – ISSN 1608-0599
1665469
  Машкевич С. Хроніка непокори. Повстання проти влади в Києві в 1917-1920 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 156-161. – ISBN 978-617-7399-39-0
1665470
  Лизанчук В. Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 4-25
1665471
  Лизанчук Василь Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 4-24
1665472
  Сушко Р. Хроніка нищення української мови : праця / Роман Сушко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 91, [1] с. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISBN 978-617-673-923-4
1665473
  Скуїнь З.Я. Хроніка однієї ночі / Зигмуд Скуїнь;. – Київ, 1965. – 81 с.
1665474
  Романюк А. Хроніка одного життя: спомини і роздуми / Анатолій Романюк. – Львів : Мс, 2006. – 508с. : іл. – ISBN 966-8461-30-4
1665475
  Баронч С. Хроніка Олеська = Khronika Oleska / Садок Баронч ; [підгот. до вид.: Д. Чобіт ; ред.: В. Нагірний]. – Репринт. відтворення вид. 1864 р. – Броди : Просвіта, 2005. – 112 с. – Обкл. пол. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-27-3
1665476
   Хроніка Олімпійських ігор. – К, 1979. – 272 с.
1665477
   Хроніка опору. – К, 1991. – 455с.
1665478
  Жуков В.М. Хроніка пароплава "Гюго" / В.М. Жуков. – К., 1979. – 336с.
1665479
  Заведюк Д. Хроніка подій Папської Української Колегії святого Йосафата в Римі. Академічний рік 2015-2016 // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 112-172
1665480
   Хроніка Помаранчевої революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1665481
  Касьянова О. Хроніка поточних подій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4


  21 листопада у День гідності та свободи в Інституті філології відбулася зустріч із активістами, революціонерками, випускницями Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка - Тетяною Печончик та Юлією Марушевською.
1665482
  Бондар І. Хроніка примусового виконання рішень у період воєнного стану: актуальні питання та шляхи їхнього вирішення / І. Бондар, Л. Малярчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено системному аналізу законодавчих змін в умовах воєнного стану у сфері примусового виконання рішень. Поставлено за мету проаналізувати окремі нововведення та заборони, які були введені чи плануються, стосовно їхньої виправданості й ...
1665483
  Андрущенко В. Хроніка процесу // Педагогічна Конституція Європи (хроніка відкладеного проєкту) : філософ. альманах / Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад. Віктор Андрущенко]. – Київ ; Франкфурт-на-Майні : Людмила, 2020. – С. 141-162. – ISBN 978-617-7974-04-7


  Саміт у Франкфурт-на Майні.
1665484
   Хроніка революційних подій в Одесі : Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 р. - січень 1918 р.). – Одеса, 1958. – 184с.
1665485
  Адаменко В. Хроніка руйнації роду Гречок як хроніка руйнації ментальності українців в кінці XIX - на початку XX століття (за повістю Володимира Леонтовича "Хроніка Гречок") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 50-52
1665486
   Хроніка свободи слова. 2006 рік. – Київ, 2007. – 158с. – Видання фінансується американською неприбутковою організацією "Національний внесок заради демократії" (NED). – ISBN 966-8684-13-3
1665487
  Чернишева Т. Хроніка спортивних подій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Спортивні університетські події.
1665488
   Хроніка становлення НаУКМА // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7668-05-2
1665489
  Галайба В. Хроніка старого Києва / Василь Галайба. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-55-X
Вип. 1. – 2003. – 176 с. : іл.
1665490
  Чорновіл В. Хроніка таборніх буднів / В. Чорновіл, Б. Пенсон. – Київ : Такі справи, 1991. – 160с.
1665491
  Сюндюков І. Хроніка тоталітарного вибуху // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 31


  Станіслав Кульчицький опублікував дослідження, присвячене реконструкції більшовицького міфу про революцію 1917 року.
1665492
  Сюндюков І. Хроніка українського Всесвіту // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 31


  Двотомник професора Миколи Тимошика - це епічна розповідь про осердя, колиску та одвічну опору українства - наше село. На конкретному прикладі Данини на Чернігівщині.
1665493
  Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І.Г. Мащенко. – Київ : Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-524-212-1
1665494
  Гримич М. Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень "Українці за кордоном" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 196-199
1665495
  Клюско А. Хроніка української революції : Помаранчева революція у віршах / А. Клюско. – Житомир : Полісся, 2005. – 68 с. – ISBN 966-655-133-0
1665496
  Нахлік Є. Хроніка франкової участі VII всеукраїнському студентському з"їзді (1913) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 600-609. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1665497
  Сушинський Б. Хроніка хронічного абсурду // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1665498
  Баняс В.В. Хроніка хронічності : вибр. публіцистика футбольної орієнтації / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2016. – 187, [5] с. – ISBN 978-966-2726-49-7
1665499
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1665500
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1665501
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1665502
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52-55. – ISSN 0130-5212
1665503
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212
1665504
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1665505
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1665506
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0130-5212
1665507
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1665508
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
1665509
  Івануна Є. Хроніка як структурний принцип "Хронік Нарнії" К.С. Льюїса // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 46-49. – ISSN 2307-2261
1665510
   Хроніка. Захист дисертацій // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 198-199 ; 9


  На відкритих засіданнях Вченої ради Інституту в 1946 році відбувся захист десяти дисертацій на ступінь кандидата філологічних наук.
1665511
  Василюк О.Д. Хроніка. Міжнародна наукова конференція До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 205-209. – ISSN 1682-671Х
1665512
   Хронікально-документальні фільми діючого фонду. – Київ, 1959. – 346с.
1665513
  Забужко О. Хроніки від Фортінбраса : вибрана есеїстика 90-х / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 1999. – 337, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7274-59-4
1665514
  Забужко Оксана Хроніки від Фортінбраса : Вибрана есеїстика 90-х / Забужко Оксана. – 2-е вид., виправ. – Київ : Факт, 2001. – 340с. – ISBN 966-7274-59-4
1665515
  Забужко О.С. Хроніки від Фортінбраса : вибрана есеїстика / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2006. – 350, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-105-6
1665516
  Зубко А.М. Хроніки візантійські / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 402-403. – ISBN 966-642-073-2
1665517
  Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку : невольнича мемуаристика / Степан Сапеляк. – Київ : Смолоскип, 2003. – 259, [4] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 253-259. – ISBN 966-7332-82-9
1665518
  Менделєєв Д. Хроніки оборонпрому... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 6


  "2019-й, що минає, не став переломним для української оборонної промисловості. Доводиться констатувати факт, що системи управління в цій сфері дотепер не створено, і ми маємо справу з хаотичними управлінськими функціями органів виконавчої влади, які ...
1665519
   Хроніки періоду трьох царств династії Цзінь і північних і південних династій. – Тайбей, 1980. – 512 с. – Видання китайською мовою
1665520
  Шуйський І. Хроніки Семена Підгайного / І. Шуйський, О. Рябченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 15


  "Протягом багатьох років довелося мені зазнати безліч репресій, пригнічення та зневаги, а втім, ніякі більшовицькі тортури не зламали моєї волі, моєї сили та моєї любові до моєї розіп"ятої більшовиками Батьківщини", — так розпочав автобіографію 11 ...
1665521
  Щоткіна К. Хроніки Томосу : ["cвоя церква": шлях українців до автокефалії] / Катерина Щоткіна. – Харків : Vivat, 2019. – 301, [3] с. – На обкл.: "Своя церква": шлях українців до автокефалії. – (Серія "Історія та політика"). – ISBN 978-966-942-926-1
1665522
  Поляков О. Хроніки туманної Трої : [роман про таємні подарунки долі] / Олег Поляков ; [передм. О. Коцарев. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 365, [1] с. – (Київський роман). – ISBN 978-617-7409-20-4


  У пр. № 1747473 напис: Шановному Михайлу Кузьмовичу - від автора та всіх київських троянців! 12.09.20 . Підпис
1665523
  Кубаровська С. Хроніки цифровізації бібліотеки: вершини та підводні течії айсбергу / С. Кубаровська, Д. Яцкевич // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід роботи Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького та бібліотек-філій ЦБС для дорослих м. Миколаєва з комп"ютеризації, впровадження інформаційних технологій та позиціонування в інтернет-середовищі. ...
1665524
  Дячок О. Хроніст Алессандро Гваньїні // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С .299-321. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1665525
   Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, Ю.Б. Лар’яновська, Т.В. Горбач, Губіна-Вакулик, Н.М. Дев"яткіна, Д.В. Штриголь // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 13-25. – ISSN 2077-1096
1665526
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря Олег Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 142 л. – Бібліогр.: л. 120-142
1665527
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1665528
   Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація,апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів / Г.В. Світлик, Ю.Г. Кияк, Г.В. Чнгрян, Д.І. Беш, М.О. Гарбар, О.Ю. Барнетт // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 74-79. – ISSN 2224-0586
1665529
  Кремзер О.О. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну хворобу серця із кардіоваскулярними факторами ризику: концепція діагностики, прогнозування та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Кремзер Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 43 назви
1665530
  Кадикова О.І. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння: патогенез, перебіг і лікування з урахуванням генетичних аспектів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Кадикова Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 52 назви
1665531
  Скибчик В.А. Хронічна серцева недостатність: нові підходи до діагностики та лікування // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 10 (206). – С. 33-42. – ISSN 1997-9894
1665532
   Хронічне запалення і рак. Значення ядерного фактора NF-кB (огляд літератури та власних досліджень) / В.М. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.В. Пушкарьов, Б.Б. Гуда, М.Д. Тронько // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 287-298. – ISSN 2413-7944
1665533
  Солодка Л.О. Хронічне надходження 137Cs з кормами як стрес-фактор для травної системи великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 34)


  Встановлено, що за хронічного надходження [верхній індекс 137]Cs до шлунково-кишкового тракту волів у зразках вмісту рубця, відібраних за годину до годівлі, збільшується кількість аеротолерантних целюлолітичних мікробів. Наведено рівняння, яке ...
1665534
   Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак, Т.А. Іваницька // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 66-72. – ISSN 2077-4214
1665535
  Савченко О. Хронічні болі Аргентини. Аргентина переживає нову економічну кризу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "У 2018 р. аргентинське песо знецінилося відносно долара на 40%. Інфляція становила 25%. За рівнем інфляції Аргентина опинилася на другому місці в Латинській Америці - після Венесуели. Безробіття зросло з 7,2% економічно активного населення 2017 р. до ...
1665536
  Павленко Г. Хронічні п"ятирічки. Роль Президента у проведенні судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 27
1665537
  Венгеров И.Р. Хроноартефакты термодинамики / И.Р. Венгеров. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 236с. – ISBN 966-8085-94-9
1665538
   Хронобіологічні основи терапії афективних психічних розладів / А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, В.О. Рудь, О.І. Шкідченко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 41-44. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2308-6300
1665539
  Шугуров О.О. Хронобіологія : навч. посібник / О.О. Шугуров ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 98 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISBN 978-966-383-803-8
1665540
  Реєнт О. Хронограф краєзнавчого рух // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 5


  Часопис "Краєзнавство" веде свій родовід з 1927 року.
1665541
   Хронограф міжнародних подій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 2010-2017 : [довідкове вид. / голов. ред.: І.М. Коваль ; відп. ред.: В.С. Гріневич]. – Одеса : ОНУ, 2018. – 139, [1] с. : фотоіл. – В макеті каталож. картки також зазнач. як авт.: І.М. Коваль, В.С. Гріневич, В.Е. Трапштейн. – ISBN 978-617-689-250-2
1665542
  Куглер С. Хронограф профосвіти українського робітництва // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.256-259. – ISBN 966-625-033-0
1665543
  Розанов С.П. Хронограф редакции 1512 г = К вопросу об издании Хронографа. – Санкт-Петербург : Тип.И.Н.Скороходова, 1907. – 16 с.
1665544
  Беляев И.Д. Хронограф третьей редакции : труд И.Д. Беляева. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1913. – 64 с.
1665545
  Пселл Михаил Хронография / Михаил Пселл. – Москва : Наука, 1978. – 319 с. – (Памятники исторической мысли / АН СССР)
1665546
  Хилинский К. Хронография и хронология македонских царей после Александра Великого. / К. Хилинский. – 52с.
1665547
  Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение как направление современной юридической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются основные принципы молодой научной школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения, характеризуется ее состав, намечаются перспективы дальнейшего развития.
1665548
  Глущенко В.А. Хронологизация языковых явлений в трудах А.А. Шахматова / В.А. Глущенко, В.В. Бабак // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 17-21. – Бібліогр.: Лит.: с. 20-21 ; 44 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1665549
  Берх, Василий Хронологическая история открытия Алеутских островов или подвиги российского купечества. С присовокуплением Исторического известия о меховой торговле. – С-Пб., 1823. – 172с.
1665550
   Хронологическая таблица по истории библиотечного дела России: 1051-2000 годы / М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина; [сост.: М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина] // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 148-267
1665551
  Энгельман Август Хронологические исследования в области русской и ливонской истории, в XIII и XIV столетиях / Соч. Августа Энгельмана. – Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1858. – VIII, 220 с.
1665552
  Цыб С.В. Хронологические показания Судакского Синаксария и датирование монгольского похода в Крым и на Юго-Вочточную Русь / С.В. Цыб, В.А. Чичинов // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 2. – С. 55-68. – ISSN 1070-5465
1665553
  Ленин В.И. Хронологические табилцы к истории империализма. / В.И. Ленин. – Л., 1940. – 72с.
1665554
   Хронологические таблицы. – М, 1948. – 212с.
1665555
  Бурла М. Хронологические, пространственные, нормативно-правовые и финансовые аспекты проведения учебных практик по географии в Приднепровском университете // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 13-16. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1665556
  Сабанин А.В. Хронологический перечень международных многосторонних договоров / А.В. Сабанин. – М, 1933. – 141с.
1665557
  Пономарев С. Хронологический список всех отдельно изданных сочинений и переводов И.М.Карамзина и собраний его сочинений / С. Пономарев. – 152 с.
1665558
  Пономарев С.И. Хронологический список сочинений, изданий и переводов Степана Ивановича Пономарева, составленный им самим / Изд. под ред. Я.К. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 53 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 90, № 5)
1665559
  Симони П.К. Хронологический список ученых и литературных трудов и изданий Леонида Николаевича Майкова (р. 1839, ум. 1900 г.) : С присоединением указаний на статьи о нем и с отметкою рец. и обозрением содерж. его трудов по рус. нар. словесности и этнографии / П.К. Симони. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1905. – [2], 65 с.
1665560
   Хронологический справочник. – Л, 1984. – 34с.
1665561
   Хронологический указатель Генеральных конференций ИФЛА // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2008. – Вып. 24 (1" 2008). – С. 298-302. – ISSN 1560-7976
1665562
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 1. – 1959
1665563
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – Москва
Ч. 2. – 1962
1665564
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М, 1963. – 234с.
1665565
  Пыпин А.Н. Хронологический указатель русских лож от первого введения масонства до запрещения его 1731-1822 / [А. Пыпин]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1873. – [2], 43 с. – Авт. указан в конце предисл. – Библиогр. в предисл.
1665566
  Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по губерням Западной Росии, Белоруссии и Малороссии за 240 лет с 1652 по 1892 год / сост. и изд. С.Ф. Рубинштейн. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина, 1894. – XII, 919 с.
1665567
   Хронологическое обозрение постановлений по Ордену св. великомученика и победоносца Георгия // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 144 с., [2] л. портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1665568
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
1. – 1957. – 352с.
1665569
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
2. – 1958. – 512с.
1665570
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
3. – 1958. – 639с.
1665571
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
4. – 1958. – 639с.
1665572
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – М, 1960. – 431с.
1665573
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
5. – 1959. – 866с.
1665574
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
6. – 1959. – 380с.
1665575
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
1. – 1960. – 240с.
1665576
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
2. – 1960. – 240с.
1665577
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
3. – 1960. – 545с.
1665578
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
4. – 1960. – 545с.
1665579
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 1 : 1940-1941. – 1953. – 444 с.
1665580
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 2 : 1944-1947. – 1953. – 738 с.
1665581
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : на 1 марта 1940 г. – [Москва] : Огиз ; Госполитиздат
Т. 9 : Конституция, положение о выборах, кодексы. – 1941. – 515 с.
1665582
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : алфавитно-предметный и хронологический указатели [Т. 1-5]. – Москва : Юридическая литература, 1949. – 151 с.
1665583
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1927 гг. – 1949. – 515 с.
1665584
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1928-1929 гг. – 1949. – 328 с.
1665585
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1930-1934 гг. – 1949. – 520 с.
1665586
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1935-1945 гг. – 1949. – 595 с.
1665587
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1946-1948 гг. – 1949. – 512 с.
1665588
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1940-1947 гг. – 1958. – 638 с.
1665589
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1948-1953 гг. – 1958. – 618 с.
1665590
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : Алфавитно-предметный и хронологический указатели. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 251 с.
1665591
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1928 гг. – 1959. – 662 с.
1665592
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1929-1939 гг. – 1959. – 495 с.
1665593
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1954-1956 гг. – 1959. – 702 с.
1665594
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 6 : 1957 г. – 1959. – 808 с.
1665595
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 7 : 1958 г. – 1960. – 671 с.
1665596
  Каменцева Е.И. Хронология / Е.И. Каменцева. – Москва, 1967. – 187с.
1665597
  Пронштейн А.П. Хронология / А.П. Пронштейн, В.Я. Кияшко. – Москва, 1981. – 191 с.
1665598
  Мчедлидзе Г.Л. Хронология в древнегрузинской исторической литературе. : Автореф... Канд.истнаук: / Мчедлидзе Г.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л.
1665599
  Блох М.А. Хронология важнейших событий в области химии и смежных дисциплин и библиография по истории химии / М.А. Блох. – Ленинград; Москва : Госхимиздат, 1940. – 754 с.
1665600
  Чеканов А.А. Хронология важнейших событий развития техники в СССР / А.А. Чеканов. – М, 1978. – 72с.
1665601
  Сюзюмов М.Я. Хронология всеобщая. / М.Я. Сюзюмов. – Свердловск, 1971. – 98с.
1665602
  Острогорский М.Я. Хронология всеобщей и русской истории / [соч. ]М. Острогорского. – [7-е изд., (стереотип.)]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М.М. Стасюлевича]
Новая история : пособие и справочная книги при изучении истории в средних учебных заведениях. – 1884. – 20 с. – Без обл.
1665603
  Острогорский М. Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург : Тип. и Хромолитография П.П.Сойкина, 1899
1665604
  Острогорский М. Хронология всеобщей и русской истории : Средняя история // Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1899. – 20 с.
1665605
  Острогорский М Хронология всеобщей и русской истории : Новая история // Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1899. – 12 с.
1665606
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с., 1 л. табл. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. - Конволют. - Пер. с 2-мя кн. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)


  На тит. л. экз. № 40302 фамилия: В. Шугаевский 25 июня 1933. Содержание конволюта: 1. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов; 2. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом : опыт в области сравнительной ...
1665607
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)


  На тит. л. экз. № 40302 фамилия: В. Шугаевский 25 июня 1933
1665608
  Бикерман Э. Хронология Древнего мира : ближний Восток и античность / Э. Бикерман ; АН СССР, Ин-т востоковедение. – Москва : Наука, 1975. – 336 с.
1665609
  Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа, V-VII вв. / А.К. Амброз ; отв. ред. М.П. Абрамова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1989. – 131, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1665610
   Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии / С.А. Гладышев, Д. Олесен, А.В. Табарев, Я.В. Кузьмин // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 33-40. – ISSN 1563-0102
1665611
  Чечулин Н.Д. Хронология и список сочинений кн. М.М. Щербатова. – Санкт-Петербург, 1900. – 28 с.
1665612
   Хронология ледникового века. – Л, 1971. – 162с.
1665613
   Хронология международной и западной политики развития // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 195-202. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1665614
  Гросу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья / В.И. Гросу. – Кишинев, 1990. – 202с.
1665615
   Хронология плейстоцена и климатическая стратиграфия. – Ленинград, 1973. – 238с.
1665616
  Семенов Л.С. Хронология путешествия Афанасия Никитина / Л.С. Семенов // Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – С. 88-107. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники)
1665617
   Хронология российской истории. – Москва, 1994. – 304с.
1665618
  Бережков Н.Г. Хронология русского летописания / Н.Г. Бережков ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва, 1963. – 376 с.
1665619
  Пиксанов Н.К. Хронология русской литературы для учащихся : Синхронистические таблицы; Хронологические даты к биорафиям писателей; Повторительные таблицы; Таблица царствований / сост. Н.К. Пиксанов. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Якорь", 1914. – 46, [2] с.


  На обл. № 465504 надпись-печать: От автора; На тит. л. № 464938 автораф?
1665620
  Енукидзе Д.Е. Хронология финансовых мероприятий советского государства. / Д.Е. Енукидзе. – Алма-Ата, 1939. – 16с.
1665621
  Пронштейн А.П. Хронология. / А.П. Пронштейн. – Ростов н/Д, 1973. – 64с.
1665622
  Гузь М.М. Хронологізація та аналіз етапів співробітництва України з МВФ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 149-155


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1665623
  Супронюк О. Хронологічна канва життя Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2449-92-1


  Дудко Віктор Іванович, видатний український літературознавець, текстолог, шевченкознавець. Дослідник історії української літератури і журналістики другої половини XIX - початку XX століття.
1665624
  Зеров М. Хронологічна канва Шевченкової біографії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 148-153. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1665625
  Зелінський А. Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Згідно з розповіддю Страбона, за часів Птолемея сина Лага кордон між Киренаїкою і Карфагеном знаходився значно західніше від традиційного рубежа - Філенових жертовників. Співставлення свідчень Діодора, Арріана, Страбона і тексту т.зв. Киренської ...
1665626
  Підопригора О.А. Хронологічна порівняльна таблиця розвитку стародавнього Риму та римського права / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 492-505. – ISBN 978-966-667-541-8
1665627
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 1 : 1917-1941 рр. – 1963. – 772 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1665628
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 2 : 1942-1951 рр. – 1963. – 848 с.
1665629
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 3 : 1952-1956 рр. – 1963. – 1123 с.
1665630
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 4 : 1957-1958 рр. – 1964. – 846 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1665631
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 5 : 1959 р. – 1964. – 451 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1665632
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 т.]. – Київ : Політвидав України
Т. 6 : 1960 р. – 1964. – 408 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1665633
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 7 : 1961 р. – 1964. – 366 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1665634
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 8 : (довідковий). – 1966. – 820 с., [2] с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1665635
  Шульга М.С. Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М.С. Шульга. – Київ : Вища школа, 1980. – 256 с.
1665636
  Дніпровський П. Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Чернігіської області і визволення їх Червоною Армією (1941-1943 рр.) / П. Дніпровський, С. Малкієль. – Чернігів, 1947. – 324с.
1665637
  Сергієнко А. Хронологічний огляд структурно-функціональних перетворень внутрішньої розвідки МВС-КДБ і вимог щодо медико-психологічних якостей офіцерів негласного апарату / А. Сергієнко, Т. Ковалик // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 103-111. – ISSN 2617-6858


  "У хронологічному аспекті аналізуються структурно-функціональні зміни та вимоги до якісного складу офіцерів секретного розвідувального апарату внутрішніх органів М.І.А. і КДБ. На основі досвіду, конкретної підготовки, а також зовнішньої діяльності ...
1665638
  Одіамбо Ніколас Хронологічний огляд фінансових систем Танзанії = A chronological overview of the financial ryrtems in Tanzania // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 415-424 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1665639
   Хронологічний покажчик друкованих праць // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 33-79. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1665640
  Войцехівська І. Хронологічний покажчик праць В.О. Замлинського / І. Войцехівська, О. Замлинська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 406-430. – ISBN 966-02-2067-7
1665641
   Хронологічний покажчик праць вченого / Укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 215-241


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Наукові, науково-популярні, ...
1665642
   Хронологічний покажчик праць Миколи Обушного та рецензій на них / [упоряд. Микола Обушний] // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 102-117. – ISBN 978-966-575-203-5
1665643
   Хронологічний покажчик публікацій про В.І. Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 153-160. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1665644
  Півторак Г. Хронологічні параметри процесу формування української мови // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 26-35. – ISBN 966-95452-3-7
1665645
  Котельбан С.В. Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття "інновація" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 91-96. – ISSN 2306-6814
1665646
  Шлапак А.В. Хронологічні таблиці з нової історії країн Азії та Африки XVI ст. - поч. XX ст. : довідник / Шлапак А.В. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 458, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 402-458. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-57-8
1665647
  Жогіна І. Хронологічні формули у східнослов"янському літописанні XVII ст. (на матеріалі Літопису Самовидця) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 195-198. – ISBN 966-95758-1-8
1665648
  Юрченко Е.А. Хронологічно-етнологічний вимір проблеми українства в контексті монадологічного розуміння історії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 187-189
1665649
  Горожанкіна Н.А. Хронологічно-хорологічний аналіз системи дошкільної освіти Дніпропетровського регіону (перше десятиріччя XXI століття) для потреб картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 144-152


  Виявлено скорочення мережі закладів системи дошкільної освіти; простежено показники охоплення дітей дошкільною освітою, за якими виділено шість груп адміністративних районів регіону; розглянуто тенденцію щодо підвищення попиту населення на дошкільну ...
1665650
  Брила У.А. Хронологічно маркована лексика як ознака тексту в історичному романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 9-12
1665651
  Слюсаренко А.Г. Хронологія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1665652
  Корнієнко В.В. Хронологія антропоморфної скульптури пізнього палеоліту Руської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано антропоморфну скульптуру пізнього палеоліту Руської рівнини. На підставі використаного матеріалу доведено, що два стилі палеолітичного мистецтва пояснюються хронологічною, а не регіональною відмінністю. The article analyses ...
1665653
  Чмихов М.О. Хронологія археологічних пам"яток епохи міді-бронзи на території України. / М.О. Чмихов, І.Т. Черняков. – Київ : Київський університет, 1988. – 179с.
1665654
  Дудко В. Хронологія видання журналу "Основа" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 272-295. – (Нова серія ; вип. 18)
1665655
   Хронологія використання ядерної зброї у світі та сучасні кризові ситуації з її використання // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 97-112. – ISBN 978-966-373-833-8
1665656
  Татарчук Т.Р. Хронологія відкриттів, пов"язаних із Гідрогеном. Частина 2. Відкриття XIХ – XХІ століть / Т.Р. Татарчук, Г.О. Сіренко, І.Ю. Старко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 82-96. – (Серія "Хімія" ; вип. 18). – ISSN 2310-1288
1665657
  Зінченко О. Хронологія відкриття мінералів у надрах України / О. Зінченко, В. Павлишин, А. Васинюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – № 62, вип. 1. – С. 31-37. – ISSN 2078-6220


  Виконано статистичний аналіз хронології відкриття мінеральних видів у надрах України за останні два століття (1800-2012)
1665658
   Хронологія волинської трагедії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 40-63
1665659
  Вдовичин Т.Я. Хронологія впровадження технологій відкритої освіти для підготовки фахівців педагогічного університету / Т.Я. Вдовичин, Н.В. Ших, І.О. Шеклеіна // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 78-88. – (Серія "Прикладна математика. Інформатика" ; № 38 (291)). – ISSN 2076-5886
1665660
  Білецький В.С. Хронологія гірництва в країнах світу / В.С. Білецький, Г.І. Гайко ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – 224 с. – ISBN 966-7710-24-6
1665661
  Лазоренко С. Хронологія давньогрецьких олімпійських ігор у світлі сучасного аналізу історичної інформації / С. Лазоренко, М. Чхайло, С. Лазоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 211-221. – ISSN 2312-5993
1665662
  Сидорчук П.С. Хронологія дощових черв"яків у лісових біоценозах Кременецьких гір і Вороняків / П.С. Сидорчук, Л.В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 157-163 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1665663
  Павлов В. Хронологія експансії північно-західних Прибалтійських земель протягом XVII - початку XVIII століть: висвітлення проблематики радянською історіографією // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 143. – ISBN 978-966-8591-31-0
1665664
  Іщук-Пазуняк Хронологія життя і творчости Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 395-398. – ISBN 978-966-355-009-1
1665665
  Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка = Chronology of life and works of Ivan Franko / Яким Ярема ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2006. – 240 с. – ISBN 966-613-489-6
1665666
  Рощина І.О. Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України / І.О. Рощина, Д.В. Багрійчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 162-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1665667
  Оборотова І.Г. Хронологія і хронометрія у правовій сфері // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 69-74. – ISBN 978-966-438-135-9
1665668
  Войцехівська І. Хронологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 514-519. – ISBN 978-966-06-0538-1
1665669
   Хронологія історії України. – К
1. – 1938. – 92с.
1665670
   Хронологія історії України. – К
2. – 1940. – 72с.
1665671
  Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176с. – ISBN 966-8039-43-2


  Стисло відбіто культурні, освітні, містецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побудування української мови й складають кістяк її зовнішньої історі
1665672
   Хронологія надання Томосу про автокефалію Православній церкві України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 3
1665673
  Тимів І. Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 92-102. – ISSN 0869-3595
1665674
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 1-3


  "...У Кловському палаці відбувся круглий стіл "Узгодженість судової практики: європейський досвід, практичні та теоретичні аспекти", який організували Верховний Суд України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно з проектом ...
1665675
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 5-6


  Указом Президента України від 31 березня 2015 р. № 190 затверджено персональний склад Конституційної комісії, до якої також увійшла професор Наталія Кузнєцова.
1665676
   Хронологія подій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 129-133. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  I Всеукраїнські наукові читання пам"яті академіка С. Дністрянського "Західноукраїнська Народна Республіка - П"ємонт українського державотворення " (13-14 квітня 2018 р.). Дистанційно долучили свої цікаві і корисні міркування, ідеї та пропозиції ...
1665677
  Любичев М.В. Хронологія поселень черняхівської культури в лісостепу між Дніпром та Сіверським Дінцем // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0235-3490
1665678
   Хронологія присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського університету // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-41. – ISBN 978-966-439-757-2
1665679
  Бадья Лариса Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів ( друга половина XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 81-86
1665680
  Шило Н.М. Хронологія розвитку екологічного підходу в архітектурі / Н.М. Шило, М.С. Сніжко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 338-344. – ISSN 2077-3455
1665681
   Хронологія русифікації України: XVII - середина XX ст. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 10-11


  Як Московія та інші загарбники нищили українців, мову, історію, культуру і все, що мало чи має стосунок до України.
1665682
  Крушинський В.Ю. Хронологія світової політики (1945-1980) : Навчальний посібник / КНУТШ; В.Ю. Крушинський, В.А. Манжола. – Київ : Київський університет, 2006. – 122с. – ISBN 966-594-733-8
1665683
  Кузь О.М. Хронологія соціальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 134-143. – ISSN 2072-1692
1665684
  Опанасенко О.І. Хронологія та динаміка розвитку українсько-німецьких відносин у 1991-1994 роки // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 58-63
1665685
  Бунятян Катерина Петрівна Хронологія та періодизація середньодніпровської культури Правобережної України // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Стаття є другою частиною розробки з хронології та періодизації середньодніпровської культури (див.: Археологія. - 2004. -№ 1), присвяченої характеристиці скорчених поховань і поодиноких спалень.
1665686
  Тищук Т.А. Хронологія циклів зростання: Україна у контексті світових тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 198-203


  Досліджено проблему моделювання циклів зростання економіки України. Проаналізовано особливості динаміки фаз циклів зростання економіки України та країн - членів ОЕСР.
1665687
  Курбачова Виктория Хронометр НГ: четыре стороны света : Новый год. Марш-бросок // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 16-18 : Фото
1665688
   Хронометраж. – М, 1934. – 174с.
1665689
  Лихтнер В. Хронометраэ и нормирование труда / В. Лихтнер. – М.-Л., 1931. – 144с.
1665690
  Артюх Ю.Н. Хронометрические и фазометрические аналого-цифровые преобразования / Артюх Ю.Н. ; под общ. ред. В.А. Якубайтиса ; АН Латв.ССР, Ин-т электроники и выч. техники. – Рига : Институт єлектроники и вычеслительной техники, 1980. – 52 с.
1665691
  Мартыненко Л.Т. Хронометрический метод изомермической гомогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Мартыненко Л.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 15л.
1665692
  Пономарева Е.Н. Хронометрическое титрование. : Автореф... канд. хим.наук: / Пономарева Е.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 11 с.
1665693
  Шполянский В.А. Хронометрия / В.А. Шполянский. – М., 1974. – 655с.
1665694
  Давидюк Т.Д. Хрононіми в українській і білоруській мовах: функціонування та проблеми взаємоперекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 140-152. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано сутність, види, особливості функціонування та проблеми перекладу хрононімів в українській і білоруській мовах. На окремих прикладах досліджено основні відмінності в номінації важливих історичних подій і християнских свят в Україні й ...
1665695
  Матвєєва Т.С. Хроноплощина великої епіки Панаса Мирного: специфіка оприявнення // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 135-142. – ISSN 2077-804X


  "Об’єктом дослідження в статті є особливості оприявнення часового складника художньої моделі світу, сконструйованої великою епікою Панаса Мирного: соціально-побутовими романними ескізами «Рід», «Родина Бородаїв», «Як ведеться, так і живеться», ...
1665696
  Неклесова В.Ю. Хронопоетоніми віртуального скрипту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 274-277. – Бібліогр.: Літ.: с. 277; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1665697
  Зубчик О.А. Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 16-24. – ISSN 2311-6420


  "Досліджено концепт «хронополітика», як форму рефлексії часового аспекту політичних трансформацій, зокрема, у контексті освітньої політики держави. Аналіз розумінь «хронополітики», розкриття форм її прояву в політичному бутті загалом та у контексті ...
1665698
  Андрущенко М.О. Хронополітичний потенціал Стенфордської моделі кризи розвитку // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 58-61. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1665699
  Раннев Г.Г. Хронопотенциографы. / Г.Г. Раннев. – М, 1979. – 135с.
1665700
  Дерябина Н.В. Хронопотенциометрическое исследование электронных процессов с участками смешанных комплексов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дерябина Н. В.; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1982. – 18л.
1665701
  Кудрейко И И. Хронопотенциометрическое кислотно-основное титрование неводных растворов электролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Кудрейко И.И,; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1970. – 20л.
1665702
  Захаров М.С. Хронопотенциометрия / М.С. Захаров, В.И. Баканов, В.В. Пнев. – Москва : Химия, 1978. – 199 с.
1665703
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 402 л. – Додатки: л. 378-402. – Бібліогр.: л. 329-377
1665704
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1665705
   Хроностратиграфия палеолетических памятников Средней Сибири. – Новосибирск, 1990. – 182 с.
1665706
  Хворостяний І.Г. Хроноструктура людської долі: історія та метаісторія в посланні Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С.250-255


  Концепти свободи й слави в системі поетової творчості є "граничним виявом людської в цілому й української зокрема сутності". Вони реалізуються в межах кожної окремо взятої людини, у межах її долі як життєвого шляху людини й того, що на нім вмнмкає. У ...
1665707
  Гей Н.К. Хронотавр и Солнце / Н.К. Гей. – М., 1991. – 377с.
1665708
  Бондаренко Ю. Хронотипний аналіз тексту у світлі філософсько-історичних підходів до вивчення літератури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 21-24.
1665709
  Журавська О.В. Хронотоп "химерного роману" як спосіб конструювання нової реальності й екзистенційного відходу від тоталітарної дійсності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 301-305. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1665710
  Боклах Д. Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті "Художник" Т. Шевченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 73-80. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1665711
  Дорожовець О. Хронотоп Брюгге // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561
1665712
  Дмитрієва І. Хронотоп в п"єсі Керіл Черчіл "Бажання серця" як засіб втілення концепцій театру загрози Гарольда Пінтера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 58-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1665713
  Гайжюнас С. Хронотоп в поэтическом творчестве Генрикаса Радаускаса и Бориса Поплавского // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 131-144. – ISSN 2306-2908


  Порівнюється поетична творчість двох великих поетів-емігрантів Генрікаса Радаускаса (Henrikas Radauskas) (1910–1970) і Бориса Поплавського (1903–1935). Творчість Радаускаса тісно пов’язане з багатьма знаковими явищами світової літератури і мистецтва ...
1665714
  Хавкіна Л. Хронотоп в українському рекламному просторі: міфологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено визначенню міфологічних ознак часопросторового виміру сучасної реклами в Україні. У статті розглядаються особливості та основні варіанти функціонування часопросторових понять і реалій як значущих компонентів українського ...
1665715
  Жуковська Г. Хронотоп дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості хронотопного моделювання образу дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко". Спостережено, що хронотоп дороги у творі активно включений у моделювання образу Богдана Хмельницького в контексті історичної ...
1665716
  Дибовська О.В. Хронотоп дороги в сучасних українських літературних казках // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 416-422. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1665717
  Былокынь С.О. Хронотоп дороги та зустрічі в українському інтелектуальному романі 20-х років ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 120-126. – ISBN 966-72-77-79-8
1665718
  Дашко Н.С. Хронотоп дороги у творах О. Гончара "Твоя зоря" й В. Дрозда "Листя землі // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 150-159
1665719
  Белера І.М. Хронотоп замку в романах Джейн Остен "Нортенгерське абатство" та Шарлотти Бронте "Джейн Ейр": переосмислення готичної традиції // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 238-242. – ISBN 978-966-8847-78-3
1665720
  Дюрба Д.В. Хронотоп замку в романі Дж. Керуака "Доктор Сакс" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 35-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1665721
  Стасик М.В. Хронотоп зустрічі у трилогії У. Самчука "Ост" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 132-136. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1665722
  Федорів М. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1665723
  Білокінь С.О. Хронотоп ідеї оповідача в романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 226-235. – ISBN 966-72-77-79-8
1665724
  Аністратенко А. Хронотоп малих прозових форм метажанру альтернативної історії (На матеріалі оповідань Є. Кононенко, Дж. Джойса, М. Кідрука, К. Францоза). // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 79-83. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1665725
  Слижук О. Хронотоп міста крізь призму національного в романі "Фелікс Австрія" Софії Андрухович // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 133-140. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1665726
  Росул Т. Хронотоп підкарпатської Русі в творчості чехословацьких митців міжвоєнного періоду // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 140-154. – ISSN 2224-9516
1665727
  Акулова Н. Хронотоп подорожі в кардинальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу / Н. Акулова, Н. Сластниікова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1665728
  Зеленко С. Хронотоп протестного плаката: карнавал без диалога // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 309-322. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1665729
  Ботникова А. Хронотоп романтического сознания (сказка Л. Тика "Руненберг") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 93-99.
1665730
  Просалова В.А. Хронотоп табору в художньому осмисленні представників Празької літературної школи // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 290-296. – ISSN 2520-2103
1665731
  Стасик М.В. Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 38-42. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1665732
  Стадніченко О.О. Хронотоп у романі Л. Голоти "Епізодична пам"ять": особливості поетики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-71. – (Філологічні науки ; № 1)
1665733
  Журавська О. Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 105-112. – ISSN 2308-1902
1665734
  Райбедюк Г. Хронотоп у структурі дисидентського тексту // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 54-64
1665735
  Садовенко С. Хронотоп української народної художньої культури як діалектична єдність традиційних та інноваційних моделей буття у просторі й часі XXI століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 29-38. – ISSN 2226-0285


  Метою роботи є осмислення хронотопу української народної художньої культури як діалектичної єдності традиційних та інноваційних моделей буття у просторі й часі та концептуалізація українського дитячого фольклору (загадок) у контексті культурологічного ...
1665736
  Садовенко С.М. Хронотоп української народної художньої культури: взаємозв"язок традицій та інновацій : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Садовенко Світлана Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 73 назв
1665737
  Сіренко С. Хронотоп урізького тексту Галини Пагутяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 145-150. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1665738
  Боєва Е. Хронотоп як визначальний фактор онімного простору художнього твору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 182-186. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1665739
  Баранецька А.Д. Хронотоп як соціокультурний чинник у медійному дискурсі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 32-35


  Здійснено спробу проаналізувати хронотопні особливості медійного дискурсу, а також з"ясувати специфіку їх реалізації у медіатексті. The article is an attempt to analyse the chronotopic features of media discourse and also to find out the specificity ...
1665740
  Старостенко Т. Хронотопическая структура романа Джорджа Р.Р. Мартина "Игра престолов" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 316-324
1665741
  Дронова Т.А. Хронотопичность стиля мышления в контексте образа // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.206-214
1665742
  Прушковська І.В. Хронотопіка п"єс турецького драматурга Неджаті Джєумали // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 367-374
1665743
  Прушковська І.В. Хронотопіка п"єс турецького драматурга Неджаті Джумали // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 229-236
1665744
  Козлов Р.А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Роман Козлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с. – Бібліогр.: с. 340-351. – ISBN 978-966-177-167-2
1665745
  Іванко Т.А. Хронотопічна організація роману В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Т.А. Іванко, С.В. Нечипоренко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 76-88. – ISSN 2313-1802
1665746
  Коппель О. Хронотопічне моделювання демілітаризації та конверсії як явищ міжнародної системи / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-12. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено хронотопічному моделюванню процесів демілітаризації та конверсії. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів конверсії від характеру міжнародної системи через з"ясування сутнісних закономірностей і особливостей ...
1665747
  Ратушняк О.М. Хронотопічний аналіз як ключ до розуміння оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 229-233. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1665748
  Тіхоненко С. Хронотопічний аналіз як шлях пізнання феномену літературного твору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 8-12
1665749
  Хе Веньлі Хронотопічні засади фортепіанної творчості Ф. Шопена: інтерпретативно-стильовий підхід : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хе Веньлі ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1665750
  Стасик М.В. Хронотопічні особливості романів Уласа Самчука "Морозів хутір" та "Темнота" : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 147-157. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1665751
  Федоренко Микола Олександрович Хронотопічність художнього образу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 118-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що художній образ - хронотопічна єдність, а важлива конструктивна роль у цій єдності належить просторовому виміру, що дозволяє зафіксувати витвір мистецтва в площині його неминущих, абсолютних проявів; дає змогу в образі ...
1665752
  Сушко С. Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 240-248. – ISSN 2078-340X


  Досліджено багатовимірну структуру та новаторські риси хронотопу в етапному романі американського постмодернізму. Провідна домінанта хронотопної організації “The Recognitions” – складний синтез часової та просторової координат у єдине художнє ціле, яке ...
1665753
  Димитрова Л.М. Хронотопні виміри в соціально-філософській парадигмі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1665754
  Верлата А. Хронотопні виміри символістської моделі драматургії Василя Пачовського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 22-28. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1665755
  Корз О.М. Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства / О.М. Корз, А.В. Решетніченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 12-19. – ISSN 2077-1800
1665756
  Козлов Р. Хронотропіка п"єси "Бондарівна" І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 82-88. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1665757
   Хронофармакология наглядно : (хронофармакология в таблицах и рисунках) / [С.М. Драговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 127, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце книги. - Нац. фармацевт. ун-т к 90-летнему юбилею Д.П. Сало. - Алф. указ. препаратов: с. 118-119. – Библиогр.: с. 123-127. – ISBN 978-617-7127-01-6
1665758
  Шабатура Н.Н. Хронофизиология кардиореспираторной системы / Н.Н. Шабатура. – Киев, 1984. – 82с.
1665759
  Коваленко О.В. Хроококковые водоросли приднепровских районов Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Коваленко О.В.; АН УССР. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – К., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1665760
  Катола О. Хропко Петро Панасович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 277-279. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
1665761
  Івченко В. Хропун : оповідання // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 69-74. – ISSN 0131-2561
1665762
  Бажов П.П. Хрупкая веточка : Урал. сказы : для начальной школи / П.П. Бажов. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1974. – 128 с. – (Школьная библиотека)
1665763
  Бажов П.П. Хрупкая веточка : сказы ; для сред и ст. возраста / П.П. Бажов ; вступ. ст. Л.И. Скорино. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1990. – 110 с.
1665764
  Димик Дэннис Хрупкая планета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 160 : фото
1665765
  Холланд Дженнифер Хрупкий гигант. Хрупкое царство / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 100-121 : фото
1665766
  Литвинцев Данил Хрупкий мир парка Ергаки : заповедные Ергаки / Литвинцев Данил, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 92-105 : Фото
1665767
  Дручин И.С. Хрупкое время Ауэны. / И.С. Дручин. – Чебоксары, 1990. – 427с.
1665768
  Каминский А.А. Хрупкое разрушение вблизи отверстий / А.А. Каминский. – К., 1982. – 159 с.
1665769
  Мансуров В.А. Хрупкое разрушение горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1984. – 124с.
1665770
  Ходань Иван Васильевич Хрупкое разрушение конструкционных материалов при ударном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ходань Иван Васильевич; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1981. – 24л.
1665771
  Ставрогин А.Н. Хрупкое разрушение при плоском напряженном состоянии. : Автореф... канд. техн.наук: / Ставрогин А.Н.; Лен. физ.-техн. ин-т. АН СССР. – Л., 1953. – 11л.
1665772
  Авдеенко С.И. Хрупкое счастье : рассказы, миниатюры о любви / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 193, [2] с. – ISBN 978-966-197-391-5
1665773
  Красовский А.Я. Хрупкость металлов при низких температурах / А.Я. Красовский. – Киев, 1980. – 337с.
1665774
  Лазько Е.М. Хрусталеносные кварцевые жилы и их генезис : На примере изучения алданских месторождений горного хрусталя / Е.М. Лазько. – Львов : Из-во ЛЬвовского ун-та, 1957. – 206с.
1665775
  Карпов И.И. Хрусталинка: Фантаст. рассказ: (Для сред. и ст. школьного возраста). / И.И. Карпов. – Фрунзе, 1977. – 24с.
1665776
   Хрусталь. – М, 1967. – 63с.
1665777
  Каманин Ф.Г. Хрусталь: Роман / Ф.Г. Каманин. – Москва : Современник, 1977. – 236 с.
1665778
  Бриних М. Хрустальна свиноферма : [повість] / Михайло Бриних. – Київ : Грані-Т, 2012. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-465-377-7
1665779
  Васильев А.Н. Хрустальная ваза / А.Н. Васильев. – Иваново, 1953. – 120с.
1665780
  Полотай Н.И. Хрустальная вода. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1976. – 263с.
1665781
   Хрустальная медуза. – Рига, 1985. – 430с.
1665782
  Леблан М. Хрустальная пробка : Романы / М. Леблан. – М., 1991. – 303с.
1665783
  Лодкин Ю.В. Хрустальная радуга / Ю.В. Лодкин. – Тула, 1972. – 80с.
1665784
  Тесля Е.А. Хрустальная рюмочка / Е.А. Тесля. – Фрунзе, 1981. – 126с.
1665785
  Аббасзаде Г. Хрустальная чернильница и синие "Жигули" : рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Правда, 1982. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; N 26)
1665786
   Хрустальные грани. – Тула, 1990. – 430с.
1665787
  Ежов А.В. Хрустальные звоны / А.В. Ежов. – Ленинград, 1989. – 335с.
1665788
  Минаев А.А. Хрустальные ключи / А.А. Минаев. – Тула, 1974. – 47с.
1665789
  Ларионов С.С. Хрустальные колокола : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. М.Шкерина. – Москва : Современник, 1976. – 333 с.
1665790
  Волошин И.И. Хрустальные огни / И.И. Волошин. – Москва, 1963. – 264с.
1665791
  Индрицанин А.Ф. Хрустальные свечи : стихотворения / Анатолий Индрицанин. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-153-2
1665792
  Габбе Т. Хрустальный башмачок / Т. Габбе. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 64 с.
1665793
  Ясуока Сетара Хрустальный башмачок. / Ясуока Сетара. – М., 1984. – 190с.
1665794
  Петров В.Н. Хрустальный глобус / В.Н. Петров. – М., 1983. – 301с.
1665795
  Власова С.К. Хрустальный голубь / Серафима Власова. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1972. – 62 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
1665796
  Месснер Райнхольд Хрустальный горизонт / Месснер Райнхольд. – Пер. с нем. – Москва : Планета, 1990. – 269 с.
1665797
  Стюарт М. Хрустальный грот / М. Стюарт; Пер.с англ. – Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. – 425с. – ISBN 5-85025-047-6
1665798
  Севан Г. Хрустальный замок : автобиогр. роман / Гегам Севан; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Советский писатель, 1966. – 271 с.
1665799
  Вулис А.З. Хрустальный ключ / А.З. Вулис. – Ташкент, 1975. – 152с.
1665800
   Хрустальный ключ. – Тула
15. – 1990. – 224с.
1665801
  Жданов Ю.А. Хрустальный свод / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 96с.
1665802
  Иванов П. Хрущев за Хрущева // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 175-184. – ISSN 0869-44435
1665803
  Комаров А. Хрущев и Швеция // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 0235-7089
1665804
  Гасанлы Д. Хрущевская "оттепель" и национальный вопрос в Азербайджане (1954 - 1959) / Джамиль Гасанлы. – Москва : Флинта, 2009. – 661, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9765-0792-0
1665805
  Трошанин П.Г. Хрущи и борьба с ними в лсном хозяйстве / П.Г. Трошанин. – Москва, 1966. – 160с.
1665806
   Хрущов Іван Петрович (1841 - 1904) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 24. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1665807
  Гандзій О. Хрущова прийняв наступного дня після дзвінка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 49 (352), 22 грудня 2016. – С. 47-50


  Український терапевт, доктор медицини, професор Микола Стражеско 1932 року вперше використав термін "спухлі від голоду". Згадуються патологоанатом доктор медицини, професор В. Високович та та лікар-терапевт, професор, доктор медицини, один із ...
1665808
  Киридон П. Хрущовські реформи: лібералізація політичної системи чи спроба розбудови громадянського суспільства? (на прикладі Української РСР) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1665809
  Семенов Михаил Хрюкающая рыба. Летающая и говорящая рыба. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 88 : фото
1665810
  Осьмачка Т. Хто : Поезії / Т. Осьмачка. – Київ : Веселка, 1995. – 206 с. – ISBN 5-301-01763-2
1665811
  Конашевич С. Хто "відроджує УРСР" у Криму? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 4-5
1665812
  Данко С. Хто "запалює" відносини Угорщини та України? // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 4
1665813
  Кралюк П. Хто "підказав" Тарасові Шевченку ідею поеми "Сон"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)
1665814
  Єгоров І. Хто "пошив костюм", і кому це потрібно? Деякі міркування щодо чергового дослідження стану і перспектив розвитку науки в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 12


  "На початку липня Український центр європейської політики опублікував дослідження "Оптимізація управління науковою сферою: закордонний досвід та рекомендації для України" і провів його презентацію. Це дослідження фінансували солідні закордонні ...
1665815
  Фалько Я. Хто "придумав" новорічну ялинку" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 12 січня (№ 4). – С. 10
1665816
  Фалько Я. Хто "придумав" новорічну ялинку? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 3). – С. 6
1665817
  Фалько Я. Хто "придумав" новорічну ялинку? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 2). – С. 22
1665818
  Яловий М. Хто "формалісти"? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 237-245. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1665819
  Гординський С. Хто баламутить кого? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 467, січень : січень. – 17-21


  Полеміка С. Гординського з Юрієм Солов"єм щодо залучення Ол. Архипенка для створення проекту пам"ятника Т. Шевченку у Вашингтоні.
1665820
  Лисовский А. М. Хто батька покидає, того Бог карає. – Санкт-Петербург, 1892. – 284 с.
1665821
  Лісовський О.М. Хто батька покыдае, того Бог каpае [Хто батька покидає, того Бог карає] : дpаматычни сцены у 4-х діях и 7-мы каpтынамы А.М. Лисовского. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Изд. кн. маг. В.Е. Алексеева ; Высч. утв. Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1892. – 76, 9 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1665822
  Олійник Ю. Хто бачив білу ромашку? : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1665823
  Онищенко О. Хто боїться вступної кампанії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 1, 12


  Про радикальні зміни в Умовах прийому до ВНЗ у 2015 році. Прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватися за трьома ступенями освіти: молодший бакалавр, бакалавр і магістр та за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста й ...
1665824
  Боровський О. Хто боїться Лаури? Відому антикорупціонерку з Румунії затвердили на посаді прокурора ЄС // Україна молода. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 116). – С. 14


  "Конференція президентів у Європейському парламенті затвердила призначення колишньої голови румунського антикорупційного агентства Лаури Кодруци Кевеші на посаду голови Прокуратури Європейського Союзу, повідомляє «Радіо «Свобода». Конференція, до ...
1665825
  Соколов Б. Хто боїться Маккейна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 травня (№ 86). – С. 5


  Якщо його ідеї будуть реалізовані Трампом, то це стане для Кремля найгіршим жахіттям.
1665826
  Агеєва В. Хто боїться приводу матріархату? // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 22-23
1665827
  Полюхович О. Хто боїться Юрія Косача? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 30-37
1665828
  Студинський К. Хто був автором "Antirrisis"-а з р. 1599? / написав Киpило Студинський. – [Львів], 1900. – 20 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1900, т. 35/36


  «Антирризис» - полемічний твір уніатської літератури. «Антирризис» вийшов безіменно, традиція назвала його автором грека Петра Аркудія. М.С. Грушевський вважав автором «Антирризиса» Потія Іпатія. Автор «Антирризиса», тобто Адам Потій (в єпископстві ...
1665829
  Гейда О.С. Хто був автором семитомного опису Чернігівської єпархії? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 179-189. – ISSN 0130-5247
1665830
  Панькевич І. Хто був Іван Бережанин -- Михайло Лучкай -- чи Іван Фогаршій? / І. Панькевич. – Ужгород : Печатня ОО. Василіян, 1931. – 23 с.
1665831
  Лагода В.К. Хто в бороні, а хто в стороні : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 124 с.
1665832
  Шнайдер Нетта Хто в галузі найкращий? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 14-27 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1665833
  Вінюков-Прощенко Артур Хто в Європі кращий? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 13. – ISSN 1998-8044
1665834
   Хто в Європі найдешевший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1665835
  Будько Євген Хто в мистецтві "копенгаген?" : Краєвиди душі / Будько Євген, Пилипенко Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-103 : Фото
1665836
  Чорнолуцька Тетяна Хто в Раді був, той в цирку не сміється // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0130-5212
1665837
  Москаленко Леся Хто в Червоному морі найстрашніший? / Москаленко Леся, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-48 : фото
1665838
  Антипенко І. Хто вбив Катю Гандзюк? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 200). – С. 5


  Катерина Вікторівна Гандзюк - депутат Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ...
1665839
  Хоменчук О. Хто вбивці Хасевича? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 27 травня (№ 21). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1665840
  Коляда І. Хто ви, Антоне Макаренко: "Дон-Кіхотпедагогіки", "яничар педагогіки", "великий педагог ГУЛАГу". "Інжинер дитячих душ", "педагог - експериментатор світового значення", "великий український педагог ХХ століття"?! : до 130-річчя від дня народження // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (202), червень 2018. – С. 37-43
1665841
  Чемерис В. Хто Ви, Іване Остаповичу Виговський? // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.97-121 : Фото. – ISSN 0869-3595
1665842
  Копиленко М. Хто ви, Олександр Копиленку? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 7


  "Цього року ми відзначаємо 120-літній ювілей одного з фундаторів і класиків сучасної української літератури Олександра Івановича Копиленка."
1665843
  Лиховид О. Хто ви, професоре Ерхард? // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Березень 2019 року : Фінансовий Оскар 2018. – С. 126-130
1665844
  Наєнко М. Хто ви, Світлано Олександрівно? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 558-559. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Алексієвич Світлана Олександрівна (1948) - білоруська російськомовна письменниця та публіцистка українського походження з Івано-Франківська. Лавреатка багатьох міжнародних літературних премій. Лавреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік. ...
1665845
  Боєру В. Хто виконує судові рішення в Україні? // Молодь України. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 9). – С. 10


  "З 5 січня 2017 року в Україні почала діяти змішана система виконавчого провадження. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр".
1665846
  Бондаренко І. Хто вилікує українську мову // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 66-76.
1665847
  Герцен О.І. Хто винен / О.І. Герцен. – К., 1953. – 208с.
1665848
  Герцен О.І. Хто винен? : Роман / О.І. Герцен. – 2-е вид. пер. – Київ : Дніпро, 1982. – 252с.
1665849
  Науменко Я. Хто винен? : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 125-127. – ISSN 0868-4790-8
1665850
  Залета Ю.І. Хто витримає спеку / Ю.І. Залета. – Київ, 1969. – 159с.
1665851
  Гоц І. Хто відвертає нас від мови перемоги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 6-12 липня (№ 27). – С. 2


  Як відомо, 28 червня, в День Конституції України, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт про статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування. Документ передбачає, зокрема, відмову від дубляжу українською в кінотеатрах. ...
1665852
  Дорошенко Олександр Хто відіграв вирішальну роль у перемозі над нацизмом? // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст.
1665853
  Задорожний М.П. Хто відкрив Антарктиду? // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 41-47 : фото
1665854
  Лесніча Т.В. Хто відноситься до осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Визначення понять та відмінностей / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 56-66
1665855
  Петриченко О. Хто відповідає за забезпечення безпеки держави? (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 75-78
1665856
  Шабелюк О. Хто відпочивати, а хто - до праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  За ініціативою студентського парламенту та ректора університету Л.В.Губерського в університеті діє студентський трудовий загін, який за два літніх місяці провів ремонтно-будівельні роботи в 11 гуртожитках.
1665857
  Карпенчук І. Хто він - Іван Ужевич? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 160-163.
1665858
  Сарбей В. Хто він - Ілько Борщак? // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 301-302. – ISSN 0869-3587
1665859
  Мартинюк В. Хто він - новий генсек ООН? Очікування України та світу від Антоніо Гутерріша // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1665860
  Руденко Ю. Хто він - Отко Рутенець? Як русини-українці у V ст. поклали край рабству в Західній Європі і як вона лише нині почала дякувати Украіні / Ю. Руденко, А. Руденко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 19-25 жовтня (№ 42)
1665861
  Зленко Григорій Хто він, Олександр Великанов? Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 10-11
1665862
  Демошенко Юрій Хто він, отаман Зелений? // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 245-248. – ISSN 0869-3595
1665863
  Радчук В. Хто він, Роберт Бернз ? До проблеми перекладу / В. Радчук, О. Радчук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 191-218. – ISSN 1728-9572
1665864
  Мейселс Г. Хто він, Сі Цзіньпін? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  У майбутні тижні аналітики всього світу робитимуть прогнози щодо передбачуваного нового керівника Китаю.
1665865
  Карпенко М. Хто він, суб"єкт злочину, передбаченого ст. 406 КК України? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-42.
1665866
  Мовчан П. Хто він? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 6


  Симон Васильович Петлюра.
1665867
  Соснін О. Хто володіє інформацією, той володії світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного-правопорядку в Україні.
1665868
   Хто володіє інформацією... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник відвідав Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Він оглянув новобудову науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ"- комплекс,який оснащено системою ...
1665869
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні.
1665870
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом. Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1665871
  Омельченко Г. Хто вони - агенти КДБ? // Україна молода. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 98). – С. 6-7
1665872
  Чухліб Тарас Хто вони гайдамаки - козаки, "бомжі" чи "вурдалаки"? : полеміка // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 163-185
1665873
  Винниченко В.К. Хто ворог / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 20с.
1665874
  Чорна С. Хто врятує будинок Вікентія Хвойки, що руйнується на Подолі? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 97). – С. 14


  "На старих і не дуже фотографіях в журналах і в Інтернеті будинок по вулиці Ігоревській 9/1, на розі з Набережно-Хрещатицькою, що на київському Подолі, має вигляд справжнього архітектурного шедевру - з квітковою ліпниною у стилі ренесанс і масивними ...
1665875
  Леманн Хто врятує глобалізацію? / Леманн, Жан-П"єр // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 22-25
1665876
  Фідич Наталка Хто встереже Маковея? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 114-115 : фото
1665877
  Соскін О. Хто гарант національної безпеки? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-43
1665878
  Калинчук Д. Хто гартував сталь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 32 (145). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Індустріалізацію Радянського Союзу здійснили американці.
1665879
  Гнатюк М. Хто говорить від імені Європи після Лісабону? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 78-82


  У статті розглядається інститут міжнародного представництва Європейського Союзу, , зокрема стверджується, що, незважаючи на суттєві зміни в організації зовнішньої діяльності та розподілі повноважень між ключовими гравцями після Лісабонської угоди, ...
1665880
  Друзенко Г. Хто демаркує юрисдикційні кордони у Європі? Частина І. Коmреtепz-коmреtеnz у праві європейських спільнот // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 63-73


  Проблема коmреtеnz-коmреtеnz в контексті європейського публічного права фактично залишається поза увагою української правової науки. Автору вдалося знайти лише одну наукову працю українською мовою, в якій побіжно згадано про тривалу "заочну дискусію" ...
1665881
  Долина Н. Хто диктує правила на ринку праці // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (129), жовтень. – С. 32-36
1665882
  Грабовський С. Хто довкола мене? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 8


  Олександр Довженко: предтеча шістдесятників.
1665883
  Сорока В. Хто допоможе вчителю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1665884
  Петренко Є. Хто допоможе палестинцям? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 5


  "Палестинці ні на йоту не довіряють нинішній американській владі президента Дональда Трампа. Якусь надію вони покладають на Європу, але частіше кидають погляди в бік Росії, яка, здається, зацікавлена більш глибоким входженням на Близький Схід. ...
1665885
  Птахів Семен Хто душить українських агентів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
1665886
  Даниленко А. Хто є більший українець в Україні та поза її межами, або навіщо було скасовувати абзац? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 154-174. – ISBN 966-767921-7 (Вип. 6)
1665887
  Аблятіфов Р. Хто є кримські татари для держави Україна? // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 126-137
1665888
  Бондарчук Л.В. Хто є ніхто : гумор та сатира / Леонід Бондарчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 203, [3] с.
1665889
  Грабовський С. Хто є справжнім українцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 11


  Чи справді модерна українська нація народилася лише на Євромайдані? Вагома історична роль Майдану - він "просто" відродив питомі українські традиції націотворення.
1665890
   Хто є хто : Довідник. Професори нац. техн. ун-тету України "Київський політехн. ін-тут". – Київ : Освіта, 1998. – 159с. – ISBN 966-04-0390-9
1665891
   Хто є хто : Львівщина помаранчева. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 966-8975-24-3
Вип. 3. – 2006. – 128 с. : іл. – Видання присвячене 150-річному ювілеєві від дня народження Івана Франка та 15-тим роковинам незалежності України
1665892
   Хто є хто в державному управлінні : 2002. – Київ : Український видавничий Центр, 2002. – 640с. – ISBN 966-96058-0-6
1665893
   Хто є хто в державному управлінні / [уклад. та ред. : Ю. Марченко, О. Телемко]. – Київ : К.І.С., 2008. – 1064 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 978-966-2141-04-7


  Біографічні довідки народних депутатів України, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддів, дипломатів
1665894
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7727-05-X
Т.2. – 2000. – 432с.
1665895
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7953-01-7
Т.3. – 2001. – 464с.
1665896
  Вергун В.А. Хто є хто в економічній науці : лауреати Нобелівської премії / В.А. Вергун, Л.І. Вергун; Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1665897
   Хто є хто в європейській та американській політології. – Львів, 1995. – 288с.
1665898
   Хто є хто в західній та вітчизняній соціології : навч. соціол. словник для студентів. – Львів : Світ, 1999. – 159, [1] с. – Покажч. імен: с. 154-159. – ISBN 5-7773-0937-2
1665899
   Хто є хто в місцевому самоврядуванні України. – Київ : К.І.С., 2007. – 464 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-74-8
1665900
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 1997. – 609с. – На обкл.: Хто є хто в Україні: політики, підприємці, військові, науковці, діячі культури, спортсмени. – ISBN 966-7048-03-9
1665901
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 2001. – 550с. – ISBN 966-7048-36-5
1665902
   Хто є хто в Україні : 7000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2004. – 1000 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-8039-30-0


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1665903
   Хто є хто в Україні : 9 000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2007. – 1136 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-71-3


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1665904
   Хто є хто в Україні. 1997 = Кто есть кто в Украине. 1997 =Who is who in Ukraine. 1997 =Wer ist wer in Ukraine. 1997 : Біографічний словник. – Київ : Фенікс, 1997. – 470с.
1665905
   Хто є хто в українських мас-медіа. – Київ : К.І.С. – ISBN 966-7048-21-7
Вип. 2 : Інформація станом на липень 1999 року. – 1999. – 544 с.
1665906
   Хто є хто в українських суспільних науках. – Київ : К.І.С., 1998. – 544с. – ISBN 966-7048-15-2
1665907
  Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов ; [художник А. Єрьоміна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 414, [2] с. : іл. – На обкл. також: Князі. Гетьмани. Повстанці. Диктатори. Видатні особи XX століття. – Бібліогр.: с. 409-410. – ISBN 978-966-14-1182-0
1665908
   Хто є хто в українській політиці : довідник [понад 1100 біогр. довідок] : інформація за станом на 1 верес. 1993 р. / С. Білокінь, О. Гриценко, О. Кілієвич, Ю. Марченко, В. та ін. П"ятницький; [Білокінь С. та ін. ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили]. – Київ : [б. в.], 1993. – XIV, 286, [8] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Заголовок обкл.: Хто є хто в Україні. - Імен. покажч.: с. 274-286. – (Серія "Хто є хто в Україні" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-5327-7
1665909
   Хто є хто в українській політиці : Інформація станом на березень 1995 року. – Київ : К.І.С. – ISBN 5-87274-189-8
Вип. 2. – 1995. – 272 с.
1665910
  Габович О. Хто є хто згідно зі Scopus / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 135-139. – ISBN 978-966-518-698-4
1665911
   Хто є хто на Буковині. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 190 с. : іл. – ISBN 966-8189-19-1
1665912
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2001. – 199с. – ISBN 966-7953-03-3
1665913
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2002. – 156 с. – ISBN 966-7953-19-Х
1665914
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-58-0
Вип. 4. – 2004. – 160 с. : іл.
1665915
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : Довідко-біографічне видання. – Київ, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7953-02-5
1665916
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки. – Київ, 2002. – 207 с. – ISBN 966-7953-08-4
1665917
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-11-4
Т. 1. – 2002. – 271 с.
1665918
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-29-7
Вип. 2. – 2003. – 302 с.
1665919
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 966-8153-05-7
Вип. 3. – 2006. – 160 с. : іл.
1665920
   Хто є хто на Луганщині. Луганське земляцтво в Києві : тематичний збірник. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 966-8153-07-3; 966-8975-29-4
Вип. 1. – 2006. – 64 с. : іл.
1665921
   Хто є хто на Львівщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-22-Х
Вип. 1. – 2003. – 336 с.
1665922
   Хто є хто на Полтавщині : Довідково-біографічне видання. – Київ : Київська книжкова фабрика. – ISBN 966-7953-21-1
Кн.1. – 2003. – 160 с.
1665923
   Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-50-5
Вип.2. – 2004. – 272 с.
1665924
   Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу [та ін.]. – (Хто є хто : Полтавщина ; Вип. 3)
Вип. 3. – 2006. – 189, [3] с.
1665925
   Хто є хто на Рівненщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-34-3
Вип. 1. – 2003. – 206с. : іл.
1665926
   Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 966-7953-73-4
Вип. 1. – 2005. – 240 с. : іл.
1665927
   Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – (Хто є хто). – ISBN 966-7953-40-8
Вип. 1. – 2004. – 223с. : іл.
1665928
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-37-8
Вип. 1. – 2004. – 176 с.
1665929
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-64-5
Вип. 2. – 2005. – 192 с. : іл.
1665930
   Хто є хто на Хмельниччині : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-28-9
Вип..1. – 2003. – 208 с.
1665931
   Хто є хто на Черкащині : видатні земляки: довідково-біографічне видання. – Київ : Українська акад. геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-60-2
Вип. 1. – 2005. – 206с. : іл.
1665932
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 1. – 1998. – 354с.
1665933
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 2. – 1998. – 354с.
1665934
   Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 160с. – ISBN 966-7308-46-4
1665935
  Денисюк Т. Хто є хто у справі охорони природи? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 4-6.
1665936
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони : [довідково-біогр. видання]. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-13-0
Вип. 4 : 2002-2003 / [авт.-упоряд.: В. Болгов та ін]. – 2002. – 463, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 446-454
1665937
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-35-1
Т.5. – 2003. – 400 с.
1665938
   Хто є хто. Партії та політики : 21 столяття. Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-10-6
Вип. 1. – 2002. – 208с.
1665939
   Хто є хто. Партії та політики : 21 століття. Довідково-біографічне видання. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-39-4
Вип.2. – 2004. – 240 с.
1665940
   Хто є хто. Полтавська родина : довідково-біографічне видання / [авт. ідеї та авт.-упоряд. - В. Болгов ; голов. ред. - Д. Васильчук-Скригунець]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2011. – 135, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-1641-37-1
1665941
  Томенко М. Хто ж "козел"? : З виступу нар. депутата України на сесії Верховної Ради України // Сільські вісті, 2004. – 27 жовтня


  ЗМІ в Україні
1665942
  Павленко Ю. Хто ж був першим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 1814-5078
1665943
  Покась Л. Хто ж відкрив Північний полюс: Роберт Едвін Пірі чи Фредерік Альберт Кук? = визначні дати да видатні номера / Л. Покась, В. Соболевський // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 42-47 : Табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв
1665944
  Вольвач П. Хто ж відроджував Крим у перші повоєнні роки? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 січня (№ 1). – С. 4-5
1665945
  Науменко В. Хто ж він, Олекса Кобець (Варавва)? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 153-154. – ISSN 0130-1608
1665946
   Хто ж вони, критики програми, - опоненти чи "гарматне м"ясо"? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7
1665947
  Глушко М. Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? / Михайло Глушко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 28-42. – ISSN 1028-5091
1665948
  Шудря М. Хто ж ми, українці? (спроба власного родоводу) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 19-24. – ISBN 966-7576-08-6
1665949
  Сенченко М. Хто ж нами керує і чиї інтереси захищає Президент?.. / Микола Сенченко. – Київ : Аратта, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-8475-21-4
1665950
  Баган О. Хто ж створив ідеологію українського націоналізму? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 10-11
1665951
  Рогозинський В. Хто ж ти, Одіссею? Еволюція поглядів на античного героя // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 54-56


  З героєм епічних творів Гомера “Іліада” та “Одіссея” - хитромудрим царем Ітаки - школярі зустрічаються коли вивчають античну літературну спадщину. Передують цій зустрічі знайомства з кіноверсіями цих творів. Як наслідок - у свідомості більшості учнів ...
1665952
  Зорій М. Хто ж третій? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 12


  Історія "життя" однієї репродукції. "Цю репродукцію нині покійній мамі автора надіслала її сестра, яка виїхала на заробітки у США 1928 чи 1929 року. Це була палітурка українського календаря. Переконаний, що майже кожен українець впізнає Тараса Шевченка ...
1665953
  Забужко О. Хто ж, як не критика? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 424-433. – ISBN 978-966-00-1462-6
1665954
  Наулко В. Хто живе в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 78-103. – ISBN 966-95452-8-4
1665955
  Наулко В. Хто живе в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАНУ; [гол. ред., передм. та упоряд. Р. Радишевського; відп. за вип. В. Полковенко; редкол.: Жулинський М.Г., Дзюба І.М., Мишанич О.В. та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія
1665956
  Богатир В. Хто з іноземців шукає притулку в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1665957
  Філоненко Світлана Хто забуває історію, той ризикує побачити її повторення... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 64-65


  75 років відділяють нас від страшної, гнітюче-дикої дійсності, що накрила українські землі на початку 1930-х років, яка зветься холодними нейтральними словами "голодомор", "геноцид", "репресії проти селянства"... А що за ними стоїть?! Подих смерті, ...
1665958
  Зелінський Юрій Хто зазіхає на "Євро" в Україні? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 25 (74). – С. 24-25
1665959
   Хто залишить ЄС слідом за Британією? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1665960
  Пушкарук Н. Хто замінить литовську "залізну леді"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 81). – С. 3


  Експерт - про результат першого туру виборів, помилки прем"єра і ставлення двох кандидатів до України і Росії.
1665961
  Коновал О. Хто замінував і висадив у повітря Хрещатик та Успенський Собор // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 35
1665962
  Коновал О. Хто замінував і підірвав Хрещатик та Успенський собор у Києві? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 10
1665963
  Голованова Н. Хто заплатить за виробництво новин ? : (Історик іжурналіст професор Оуен Джонсон про проблеми сучасної преси) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 28-31
1665964
  Стаховський Дмитро (УНІАН) Хто зароблятиме на шенгенських візах? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-107 : фото
1665965
  Суржик Л. Хто засвічує зірки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 12


  Харківські астрономи створили унікальний каталог Чумацького Шляху. Карти зоряного неба складали з найдавніших часів. Перший зоряний каталог (з описом 1022 зірок), який згадується в історичних документах, приписують авторству давньогрецького астронома ...
1665966
   Хто застосує винаходи? - відгукніться // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 2 (63) : березень - квітень. – С. 151


  Винаходи кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1665967
  Діяк І.В. Хто захистить наш народ і державу: Комуністична партія України чи Українська комуністична партія? : Штрихи до історії та сьогодення компартії України / І.В. Діяк. – Київ, 2000. – 264с. – ISBN 966-95742-0-Х
1665968
   Хто захистить сироту? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-38.
1665969
  Чабала Олег Хто збудує спільний Кавказький дім? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 36-39
1665970
  Костюк Н.Т. Хто згубив Південно-західний фронт? : Матеріали до новітньої історії України / Костюк Н.Т.; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2008. – 26с.
1665971
  Ковалів Ю. Хто зі словом, а хто - з ділом // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 137-143. – ISBN 978-966-00-1565-4
1665972
  Гончаров В.І. Хто знає дві мови - то вдвічі багатший. Факультет іноземної філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 -27 вересня (№ 41). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
1665973
  Дубовик В.Ю. Хто зрадив ЧЕМ? / В.Ю. Дубовик. – Дніпропетровськ, 1990. – 221с.
1665974
  Коваль Н. Хто зробить Францію новою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 5


  "У лютому у Франції розпочався вирішальний етап передвиборної кампанії. Протягом лише двох позаминулих вихідних, 4 і 5 лютого, у Парижі офіційним кандидатом від правлячої Соціалістичної партії, за показової відсутності представників уряду, було ...
1665975
  Доценко О. Хто зрозуміє хлопчика Мотла? Оповідання Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл". 6 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
1665976
  Моргун Ф.Т. Хто зруйнував Компартію і найбільшу в світі країну ? : Роздуми виборця / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 40с.
1665977
  Березовенко А. Хто зупинить "лінгвістичні війни"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 травня (№ 92)


  Позитивний вихід для імплементації європейської Хартії регіональних або міноритарних мов існує. Його умовою є зміна ціннісних орієнтирів.
1665978
  Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні / В.І. Наулко. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 80 с. – ISBN 966-522-180-9
1665979
  Моргун Федір Хто і де зірвав бліцкриг? / Ф.Моргун. – 3-є вид., доп. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 132с. – ISBN 966-7891-29-1
1665980
  Корнієнко О.М. Хто і де першим у світі створив підводне зварювання? Розповімо про Констянтина Хрєнова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104
1665981
  О"Лір Хто і для чого знищує радіо? / Олена О"Лір // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 42). – С. 1,4


  "У "ЛУ" від 12 жовтня опубліковано статтю літературознавця, професора Михайла Наєнка "Літературу репресовано як клас!", де йдеться про згубні "реформи" на Українському радіо "Культура", передусім витіснення з ефіру художньої літератури".
1665982
  Заєць В. Хто і для чого охристив Україну-Русь / В. Заєць. – Харків, 1929. – 103с.
1665983
  Степанчук І. Хто і за що отримав Нобеля-2021. Завершився Нобелівський тиждень // Україна молода. – Київ, 2021. – 12-13 жовтня (№ 106/107)


  Цього року, як і попереднього, через пандемію більшість урочистих заходів, пов’язаних з оголошенням лауреатів та врученням їм премій, скасовано. Останньою інтригою Нобеля залишалася премії з економіки. Переможців оголосили вчора ближче до обіду за ...
1665984
  Юзич Ю. Хто і коли вигадав гасло "Слава Україні!" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 109). – С. 10-11


  "Гасло народилося у Харкові. Загриміло на всю Україну з Києва. Збереглося завдяки зусилллям галичан і волинян у Львові та Рівному. Але в збірнику праць Степана Бандери немає отої популярно вживаної в інтернеті цитати, яка йому приписується: "І прийде ...
1665985
  Грабовський С. Хто і коли знищив у Росії демократію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 6


  Рішучість Єльцина і його оточення у жовтні 1993 року врятували світ від широкомасштабної війни за "відтворення СРСР".
1665986
  Стріха М. Хто і коли надрукував перші статті з фізики українською мовою (до 150-річчя Наукового товариства імени Шевченка) // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Грудень (№ 45/46)


  (Повністю статтю можна прочитати на сайті газети за покликанням https://svit.kpi.ua/2023/12/03/).
1665987
  Лизанчук В. Хто і коли покається перед Україною? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 11-17
1665988
  Савич К. Хто і навіщо «замовив» Поплавського. Київський університет культури продовжує працювати у штатному режимі, а керівництво вишу не розуміє претензій Міністерства освіти і науки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 181). – С. 12


  Київський університет культури (КУК) бореться за своє існування з Міністерством освіти і науки України. В університеті впевнені, що це — спланована акція проти засновника навчального закладу, нардепа Михайла Поплавського
1665989
  Наконечний О. Хто і навіщо воює проти нового закону про науку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 13


  20 трав. 2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив проект нового Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Це стало результатом багаторічної роботи експертів, обговорення сотень і сотень пропозицій. Кажу про це відповідально, оскільки ...
1665990
  Дубровик-Рохова Хто і чим врятує Україну - уроки Великого Українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 15


  До сороковин відходу у вічність Богдана Гаврилишина.
1665991
  Петляков П.А. Хто і чому домагався унії? / П.А. Петляков. – К, 1989. – 16с.
1665992
  Сліпачук Т. Хто і як визначає право, що застосовується до арбітражної угоди, або... знову про головне // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 109-113
1665993
  Бакіна І. Хто і як може отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
1665994
  Яременко В. Хто й за що посадив артиста? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 5


  Відкритий лист професора-літературознавця КНУ імені Тараса Шевченка до Презедента України з проханням втрутитися у долю українського артиста І. Завадського.
1665995
  Дубровський В. Хто й навіщо наводить тінь на ФОП // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 11


  "Стараннями лобістів словосполучення "тіньова економіка" міцно асоціюється зі зловредною фізичною особою підприємцем - ФОП, який, користуючись вольностями спрощеної системи, торгує "лівим" товаром, та ще й в обсягах, що багатократно перевищують ...
1665996
  Горбатенко В. Хто йде за мною, хай буде сильнішим за мене... // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 6


  До 60-річчя від дня народження українського історика, правознавця і педагога, академіка Української академії історичних наук, Академії наук вищої школи України, декана факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. ...
1665997
  Карп І. Хто керує кліматом? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 5 липня (№ 25). – С. 9


  "16-річну шведську школярку Грету Тунберг у березні нинішнього року норвезькі і шведські політики оголосили номінанткою на присудження Нобелівської премії миру. Вона залишила навчання в школі й розпочала перший шкільний страйк, сидячи на площі перед ...
1665998
  Жерар Стефані Міньйо Хто керує університетами Франції? Парадоксальна перемога дорадчего лідера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 251-274
1665999
  Гончар О.Т. Хто кого водив? : Оповідання: Для дошк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1985. – 15с.
1666000
   Хто кого. Каталонія планує провести референдум про незалежність без дозволу Іспаніїї // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,