Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>
1660001
  Король Г. "Ювіляру в день свята" : На пошану О.К Глушка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 30
1660002
  Максимович М. "Юго-заподному оратору" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 517. – ISBN 978-966-500-300-7
1660003
   "Югра Сервис" : Сибирские универсалы. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 28 : Фото
1660004
  Рабинович М.А. "Южно-русское книгоиздательство" Ф.А. Иогансона (1874-1908) : книговедческий очерк / М.А. Рабинович ; Санкт-Петерб. добровол. о-во любителей книги ; Клуб любителей минматюрной книги. – Санкт-Петербург : Изд-во Н. Куприянова, 1999. – 304 с. : ил. – Мініатюрне видання. – (Библиофильская серия). – ISBN 5-87503-046-1


  Экз. № 1525358 имеет дарственную надпись: Бібліотеці КДУ ім. Т.Г. Шевченка - з повагою від автора 28.05.02 Київ
1660005
  Михайлин І.Л. "Южный русский сборник" А. Метлинського // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 219-225. – ISBN 966-7880-95-8
1660006
  Шведов Ю.Ф. "Юлий Цезарь" Шекспира / Ю. Шведов. – Москва : Искусство, 1971. – 166 с.
1660007
  Філоненко С. "Юля косу носить": гендерні стереотипи в сучасній політичній сатирі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 62-73. – ISSN 0236-1477
1660008
   "Юморист жесточайшей эпохи ..." - Василий Федоров (1895-1959) : биогр. очерк и библиогр. указ. л-ры / Херсон. обл. универсальная науч. б-ка им. Олеся Гончара ; авт.-сост. О.В. Лянсберг ; отв. ред. Л.И. Зеленая. – Херсон : ХГТ, 2012. – 52 с., [2] л. ил. : ил. – К 140-летию со дня основания Херсон. обл. универсальной научной б-ки им. Олеся Гончара. - Имен. указ. с. 50. – Библиогр в примеч.
1660009
  Рунов Б.Б. "Юнайтед Африка компани". / Б.Б. Рунов. – М., 1966. – 172с.
1660010
   "Юне місто". Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1827-1860 рр.). – Бердянськ; Ростов-на-Дону : Тандем - У, 2007. – 358с. – ISBN 978-966-7482-82-4
1660011
  Некрасов Андрій "Юнкер" на дні : Україна / експедиція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 24-25 : Фото
1660012
   [Юзько Олександр Михайлович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – C. 267-268. – ISSN 1684-7903


  "...10 серпня 2014 року відзначив свій 60-й день народження проректор із розвитку, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук, лауреат ...
1660013
  Іоанну Й. [Юний і ні : різні тексти / Йоргос Іоанну. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1993. – 333, [2] с. – Copyright 1982, 1985. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0395-3
1660014
   Ювілей члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України Василя Федоровича Сіренка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 420. – ISSN 0132-1331
1660015
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Василя Яковича Настюка (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 168-169. – ISSN 1026-9932
1660016
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Васильовича Голіни (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 192-193. – ISSN 1026-9932
1660017
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Геннадія Олександровича Мурашина // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 392-393. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
1660018
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Георгія Львовича Знаменського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 554-555. – ISSN 1026-9932
1660019
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Євгена Львовича Стрельцова (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 269-270. – ISSN 1026-9932
1660020
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Інни Валентинівни Спасибо-Фатєєвої // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 211-212. – ISSN 1026-9932
1660021
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Ірини Олексіївни Кресіної // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 398-400. – ISSN 1026-9932
1660022
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Лідії Тарасівни Кривенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 370. – ISSN 1026-9932
1660023
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Миколи Яковича Швеця (до 80-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 202-203. – ISSN 1026-9932
1660024
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олега Михайловича Литвака (до 65-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 271-272. – ISSN 1026-9932
1660025
   Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Станіслава Сергійовича Яценка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 418-419. – ISSN 0132-1331
1660026
   Ювілей Юрія Григоровича Вербенка - багаторічного головного редактора юридичного журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 324. – ISSN 0132-1331
1660027
  Шемшученко Ю.С. Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю.С. Шемшученко, О.В. Кресін // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349


  У статті подається біографія видатного російського вченого-юриста Ю.О. Тихомирова, описуються основні напрями його досліджень. Подано матеріали до бібліографії його праць з проблематики загальної частини порівняльного правознавства.
1660028
  Шемшученко Ю. Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю. Шемшученко, О. Кресін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 400-403. – ISSN 0132-1331


  Матеріали до бібліографії наукових праць Ю.О. Тихомирова з проблематики загальної частини порівняльного правознавства.
1660029
  Григорчук С. Ювілейна «Веселка країн» // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "В Інституті міжнародних відносин відбулася найочікуваніша подія року для багатьох студентів та викладачів - яскраве свято різних культур, приурочене до Міжнародного дня толерантності та Міжнародного дня студентів - "Веселка країн". Цього року конкурс ...
1660030
  Литвин М.Р. Ювілейна академія до 125-ліття від дня народження видатного українського історика І.П. Крип"якевича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 223-224. – ISSN 0130-5247
1660031
  Бочкарев Володимир Ювілейна антарктична повернулася // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 32 : Фото
1660032
   Ювілейна весна Бориса Панасенка : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54 : Фото
1660033
  Лук"янчук Г. Ювілейна виставка А. Гайдамаки "Мрії на майбутнє" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 18
1660034
  Карачевська Л. Ювілейна виставка М.Коцюбинського : провідник / склала Л. Карачевська ; Чернігівський державний музей. – Чернігів : [Друк. ВМГ"а], 1928. – 17 с.
1660035
   Ювілейна виставка творів художників УРСР. – Харків, 1938. – 85с.
1660036
  Степовичка Л. Ювілейна Гончаріада // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 12-13
1660037
   Ювілейна дата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України) : до 80-річчя члена-кореспондента НАН України / С.Л. Мосякін, Я.П. Дідух, С.Я. Кондратюк, П.М. Царенко, В.П. Гелюта, Н.А. Бісько, Т.В. Андріанова, Н.М. Шиян, В.П. Гайова, М.Л. Ломберг, Н.Ю. Митропольська, М.П. Придюк, Ю.Я. Тихоненко, О.Б. Михайлова // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 6. – С. 750-753. – ISSN 0372-4123


  4 грудня 2014-го виповнилося 80 років та 55 років наукової і громадської діяльності видатного українського вченого, тричі лаурата Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслуженого діяча науки та техніки України, завідувачки відділу ...
1660038
   Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – 378, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-150-5
1660039
  Бабій В. Ювілейна Ірина Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 17


  До 110-ї річниці з дня народження.
1660040
   Ювілейна книга. – Київ
Ч.1-2. – 2002. – 272 с. – 37Ювіл Шифр дубл.
1660041
   Ювілейна книга 75-ліття Української Православної Громади Св. Михаїла в Гардентон, Манітоба 1897-1972 : 75-th Anniversary of St.Michael`s Ukrainian Orthodox Church Gardenton, Manitoba 1897-1972. – Gardenton : Church`s Jubilee Committee, 1972. – 42с. : іл.
1660042
   Ювілейна книга на пошану Митрополита Іларіона у 75-ліття його життя й праці, 1882-1957. – Віннипег, 1958. – 320с. : іл.
1660043
   Ювілейна книга української Академічної гімназії у Львові = Centennial book of the first graduation of the first Ukrainian Academic gymnazium in Lviv, 1878-1978 : на 100-річчя першого українського іспиту зрілості, 1878-1978. – Філядельфія, Мюнхен : Український вільний університет, 1978. – 611 с. : фотогр. – На 1-му парал. тит. аркуші: Ювілейна книга 1 української Академічної гімназії у Львові; 2-ій парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Матеріяли до сучасної української історії)
1660044
   Ювілейна книга Української Академічної Гімназії у Львові = Centennial book of the first graduation of the first Ukrainian academic gymnazium in Lviv. – Мюнхен ; Філядельфія : Український вільний університет. – (Матеріали до сучасної української історії)
Ч. 2 : На 100-річчя першого українського іспиту зрілості. – 1982. – 363, [ 2 ]с. : фотогр.
1660045
  Когуська Н.Л. Ювілейна книжка Союзу Української Молоді Канади = Jubilee book of the Canadian Ukrainian Youth Association:1931-1956/Comp.by N.L.Kohuska : З нагоди 25-ліття громадської праці першої організації української молоді в Канаді 1931-1956 / Написала Н.Л.Когуська. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 222с. : фот.
1660046
  Ковалевська О.О. Ювілейна конференція випускників і викладачів Літньої школи Студій Сідної Європи Варшавського університету // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
1660047
  Обушний М. Ювілейна конференція Центру українознавства / Микола Обушний // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1660048
   Ювілейна Ленініана України : Покажчик літератури 1968-1971 рр. – Київ : Наукова думка, 1978. – 356 с.
1660049
  Забіяка І.М. Ювілейна наукова конференція "Київська археографічна комісія: історія, спадщина, традиції" // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 67-68
1660050
   Ювілейна наукова конференція присвячена 40-річчю фізичного факультету.. – Львів, 1993. – 33с.
1660051
   Ювілейна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження І. Котляревського. – Харків, 1969. – 116с.
1660052
   Ювілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова : Фізико-математичні науки, астрономія, географія та геологія: Тези доп., 26-27 травня 1965 р. – Одеса, 1965. – 70с.
1660053
   Ювілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю Одеського державного університету ім.І.І. Мечникова : Суспільні, історичні та юридичні науки: Тези доп. – Одеса, 1965. – 104с.
1660054
   Ювілейна наукова сесія, присвячена 300-річчю Львівського ордена Леніна держ.ун-ту ім.І.Я. Франка : Тези доп. секції історичних та юридичних наук. – Львів, 1961. – 87с.
1660055
   Ювілейна наукова сесія, присвячена100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова : Філологічні науки, педагогіка та психологія: Тези доп. – Одеса, 1965. – 83с.
1660056
   Ювілейна наукова сесія, присвячена100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова : Біологічні та хімічні науки: Тези доп. – Одеса, 1965. – 100с.
1660057
  Скрипка Л. Ювілейна науково-теоретична конференція "Київський національний університет у XXI ст." // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 92-94


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося пленарне засідання ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю університету. Засідання відкрив перший проректор університету О.В. Третяк.
1660058
  Будько Євген Ювілейна подорож "Ясона" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 42-44 : Фото
1660059
  Шестакова Е. Ювілейна рефлексія щодо морального принципу науки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 63-67
1660060
   Ювілейна сесія Верховної Ради СРСР, присвячена 40-м роковинам Великої Жовтневої соціалістичної революції, 6 листопада 1957 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1957. – 132 с.
1660061
   Ювілейна сесія Верховної Ради УРСР, присвячена 40-річчю Української РСР : стенографічний звіт, (24 грудня 1957 р.). – Київ : Державне видавництво Політичної літератури УРСР, 1958. – 132 с.
1660062
  Мосенкіс Ю. Ювілейна сесія Європейської академії наук, мистецтв і літератури та перспективи співпраці // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 225-228. – ISSN 0320-8370
1660063
  Пилипенко О.П. Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та інші заходи, присвячені 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова / О.П. Пилипенко, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 125-138. – ISSN 0374-3896
1660064
   Ювілейна художня виставка України.. – Київ, 1970. – 29с.
1660065
   Ювілейна художня виставка Української РСР присвячена 40-річчю Великої Жовтневої революції. – Київ, 1959. – 14с.
1660066
  Афанасьєв Є.А. Ювілейна художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка : альбом / [авт. тексту та упорядник Є.А. Афанасьєв]. – Київ, 1965. – 24 с.
1660067
  Пащенко В. Ювілейна Шевченківська медаль // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 1, 5


  Творчі спілки України підтримали ініціативу НАціональної спілки письменників України про запровадження ювілейної Шевченківської медалі з нагоди 200-річного ювілею поета
1660068
  Конончук Т. Ювілейне багатоголосся Валентини Козак // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1660069
   Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / М. Попович, С. Пирожков, В. Смолій, В. Бугров, В. Бугров, С. Довгий, П. Толочко, О. Рафальський, Ю. Шемшученко, М. Сулима // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 8-12. – ISSN 0235-7941
1660070
  Славутич Я. Ювілейне інтерв"ю // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 4-8
1660071
  Рассомагіна М. Ювілейне посвячення молодих науковців // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  До 170-річного ювілею кафедри фізіології людини і тварин ННЦ "Інститут біології". Кафедру відкрито у 1842 р. в складі медичного ф-ту університету Св. Володимира під назвою "Фізіологія здорової людини". На святі виступили: директор ННЦ "Інститут ...
1660072
  Дроздовський Д. Ювілейний - стартував! / спілкувалася Ірина Красуцька // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Стартував Х (ювілейний) Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
1660073
  Гаврилова С. Ювілейний вернісаж Володимира Ємця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 142-143. – ISSN 0130-1799
1660074
   Ювілейний вечір Володимира Білінського / Пресслужба НСПУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 19 червня (№ 11/12)
1660075
  Гончаров В. Ювілейний десятий міжнародний круглий стіл з антропології права (12-13 грудня 2014 р., Львів) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 529-532. – ISSN 2227-7153


  Участь у заході взяла аспірантка філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка В. Омельченко (антропологія права в поглядах П. Юркевича).
1660076
  Бортник Сергій Ювілейний з"їзд географів України : В Українському географічному товаристві / Бортник Сергій, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-8 : Фото
1660077
  Академія Ювілейний збірник / Академія, наук України. – Київ
№ 46. – 1929
1660078
   Ювілейний збірник : Присвячується XXV роковинам Великої Жовтневої Соціалістичної Революції в СРСР (1917 -1942). – Київ : [Б. в.]
Т. II : Відділ суспільних наук. – 1944. – 303, [2] с.
1660079
   Ювілейний збірник : XXV роковинам Великої Жовтневої Соціалістичної Революції в СРСР (1917 -1942). – Київ : [Б. в.]
Т. I : Відділ суспільних наук. – 1944. – 602, [2] с.
1660080
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності / Українська академія наук. – У Київі (Київ). – ([Збірник Історико-філологічного відділу УАН] ; № 76)
[Т.] 1. – 1928. – 491с.
1660081
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності : [частина бібліографічна] / Всеукраїнська академія наук ; упорядкували Балика, Карпінська О., Козель Н. та ін. – У Київі (Київ) ; № 76-в
[Т.] 3 : Матеріяли до бібліографії друкованих праць академіка Грушевського за 1905-1928 рр. – 1929. – 104 с. – На тит. арк. зазнач. : №76-в
1660082
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової дяльності. – У Київі (Київ). – ([Збірник Історико-філологічного відділу УАН] ; № 76-б)
[Т.] 2 : Частина історично-літературна, [ч. 4]. – 1928. – С. 495-500, 537-555, 604-696, 717-748, 877-1015 с. – У примірнику відсутн значна кількість сторінок


  Зміст: Етнографія: Кость Копержинський. Пережиток симпатетичної магії в косарській обрядовості на Україні Юрій Полівка. Перевірка правдивости одержаного поденного Федір Савченко. Пісні про Гнатка-Братка, Гната ...
1660083
   Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової дяльності. – У Київі (Київ). – ([Збірник Історико-філологічного відділу УАН] ; № 76-б)
[Т.] 2 : Частина історично-літературна, [част. 1-3]. – 1928. – 523 с.


  Зміст: Етнографія: Кость Копержинський. Пережиток симпатетичної магії в косарській обрядовості на Україні Юрій Полівка. Перевірка правдивости одержаного поденного Федір Савченко. Пісні про Гнатка-Братка, Гната ...
1660084
  Гончаров О. Ювілейний збірник на пошану професора Анатолія Коцура [рецензія] // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 192-199. – ISSN 2222-5250


  У минулому році побачив світ спеціальний випуск збірника "Часопис української історії", присвячений 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, краєзнавця, педагога, громадського і культурного діяча, доктора історичних наук, ...
1660085
  Блануца А. Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Магочія: до 70-річчя від дня народження науковця // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 21
1660086
   Ювілейний збірник наукових праць = Collected papers : з нагоди 125-ліття НТШ і 50-ліття НТШ у Канаді. – Торонто, 1999. – 228 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Наукове товариство ім.Шевченка, Канада ; т. 36)
1660087
   Ювілейний збірник статтей і звітів : десятиріччя Ліги Українських Католицьких Жінок Східної Канади 1945-1955 : для історії і прийдешніх поколінь. – Торонто : Екзекутива Ліги Українських Католицьких Жінок Схід. Канади, 1957. – 126 с. : іл., портр.
1660088
  Герус О.В. Ювілейний збірник Української Вільної Академії Наук в Канаді = The jubilee collection of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada / О.В. Герус, О. Баран, Я. Розумний. – Вінніпег : УВАН, 1976. – XIII, 657 с. : іл. – Парал. тит. лист. англ. мовою
1660089
   Ювілейний збірник, присвячений тридцятиліттю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : АН УРСР, 1947. – 383, [2] : порт., іл.
1660090
   Ювілейний концерт з нагоди 50-ліття Спілки Української Молоді в Діяспорі. – Торонто : Спілка Української Молоді, 1996. – 78, [18] с. – На обкл.: Бог і Україна. Відзнака 50-ліття СУМ (1946-1996)
1660091
  Савчук М. Ювілейний маршрут коломийської колії : до 150-річчя залізниці в Коломиї та 775-річчя першої писемної згадки про Коломию / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2016. – 45, [11] с. : іл. – Бібліогр.: с. 44-45. – (Коломийська бібліотека / [засн. серії В. Ковтун] ; вип. 24). – ISBN 966-550-171-2
1660092
  Ківшар Т.І. Ювілейний празький "Кобзар" 1840-1940 Т. Шевченка: до історії видання // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 134-159
1660093
   Ювілейний рік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...у Національному університеті біоресурсів і природокористування стартував ювілейний, уже 120-й навчальний рік".
1660094
  Галабурда Ю.А. Ювілейний рік академіка Євгена Лазаренка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 105-114. – ISSN 2218-7472


  "...Геологічний музей Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України, за ініціативи науковців якого на чолі із завідувачем музею доктором геологічних наук Катериною Деревською 19-20 квітня 2012 р. відбулась наукова конференція на тему ...
1660095
  Кодьєва О.. Ювілейний рік моїх батьків // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 24-25. – ISSN 2308-8095
1660096
  Івашко Р. Ювілейний рік середини XV століття у Короні Польській // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміст булли папи Миколая V 1450 р., що зберігається у Центральному історичному архіві у Львові. З"ясовано, що папа надав особливі умови християнам для проведення Ювілейного року у Короні Польській. Він серед іншого встановив конкретні ...
1660097
  Закальська Я. Ювілейний рік Центру фольклору // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 3


  "Центру фольклору та етнографії Інституту філології виповнюється 30 років. Він був задуманий як майданчик для збереження, вивчення та популяризації українського пісенного та прозового фольклору. Завдання Центру, як і завдання кафедри фольклористики, ...
1660098
  Будько Євген Ювілейний сезон // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 32-40 : фото
1660099
  Назаренко М. Ювілейний Т. Шевченко: семантичне поле образу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1660100
  Євсеєнко С.А. Ювілейні археографічні студії в радянській історіографії середини 1950-х років до вивчення революційних подій 1905-1907 рр в Україні // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 67-79. – ISBN 978-966-8469-54-2
1660101
  Будько Євген Ювілейні виклики, або Де все починається // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 120-121 : фото
1660102
  Василик І. Ювілейні вшанування відомих адвокатів України Андрія Чайковського та Івана Чернявського // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 7/8 (35), серпень. – С. 83-84
1660103
  Дикань К.В. Ювілейні дати (До 115-річчя О.К.Каптаренко-Чорноусової, 105-річчя І.М.Ямниченка, 90-річчя Д.Є.Макаренка та 65-річчя відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 123-126. – ISSN 0367-4290
1660104
   Ювілейні олімпіади УФМЛ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Про ювілейні олімпіади, проведені з нагоди 50-річчя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. У відкритті олімпіад на фізичному факультеті університету взяли участь: проректор В. Бугров, декан фізичного факультету М. Макарець, ...
1660105
   Ювілейні привітання письменниці Докії Гуменній // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 3-4
1660106
   Ювілейні привітання професорові Юрієві В. Шерехові-Шевельову // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 1
1660107
  Андрущенко В. Ювілейні роздуми про перспективу [Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова] // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1660108
   Ювілейні святкування пядесятьліття Української Греко-Православної Катедральної громади Св. Івана Хрестителя. – Едмонтон : ВУГП, 1973. – 50с.
1660109
  Сокіл В. Ювілейні сильветки фольклористів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 523-529. – ISSN 1028-5091


  Йдеться про відомих українських фольклористів, які своєю натхненною працею домоглися вагомих результатів у ділянці національної науки. Міститься інформація про Борисенко Валентину Кирилівну - етнографа, культуролога, фольклориста. Валентина Кирилівна з ...
1660110
  Стоєцький В. Ювілейні та щоденні турботи добровільних пожежних // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-19 : фото
1660111
  Стоєцький Валентин Ювілейні та щоденні турботи добровільного вогнеборства (Інтерв"ю з головою Добровільного пожежного товариства України О.М.Донським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 38-39
1660112
   Ювілй члена-кореспондента НАПрН України Василя Васильовича Костицького (до 60-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 221-222. – ISSN 1026-9932
1660113
   Ювілй члена-кореспондента НАПрН України Наталії Михайлівни Мироненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 219-220. – ISSN 1026-9932
1660114
   Ювіляр (Нагребельний Володимир Петрович) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 308-310. – ISSN 1993-0909
1660115
  Щур Едуард Ювіляр і його ювелірні таланти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 6-7 : Фото
1660116
  Фенич Володимир Ювіляр на тлі епохи: Володимиру Євгеновичу Задорожному - 70 // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 3-5. – (Історія ; Вип. 22)
1660117
  Щур Е. Ювіляр та його ювелірні таланти // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 53-55. – ISSN 0130-7037


  Костюк Платон Григорович-доктор біологічних наук, професор.
1660118
   Ювіляри [Валентин Васильович Рибалка] // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
1660119
   Ювіляри [Лариса Борисівна Лук"янова ] // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
1660120
   Ювіляри [Микола Іванович Шут] // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 8


  Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова.
1660121
  Веремійчик О. Ювіляри рідкісного і надзвичайно глибокого таланту // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 10-11


  80-річчя від дня народження Богдана Ступки та 165-річчя від дня народження Івана Франка.
1660122
   Ювіляри України : події та особистості XXI століття / Укр. конфедерація журналістів ; Ін-т біограф. дослідж. ; [авт. ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов]. – Київ. – ISBN 978-966-1641-25-8; 978-966-8178-49-8
Вип. 5. – 2011. – 335, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 325-331
1660123
   Ювіляри України : події, імена, звершення / [упоряд.: В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2019. – 309, [3] с. : портр., кольор. фотоіл. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-617-7632-08-4
1660124
  Гончар О. Юг : Новеллі / О. Гончар. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 80с.
1660125
  Борхес Х.Л. Юг / Х.Л. Борхес. – М., 1984. – 175с.
1660126
  Вышинский П М. Юг Африки : документы обвиняют / П М. Вышинский, . – Москва, 1983. – 152с.
1660127
  Вышинский М.П. Юг Африки: апартеид, геноцид, агрессия / М.П. Вышинский. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 270 с.
1660128
  Буковски Ч. Юг без признаков севера : рассказы / Чарльз Буковски ; пер. с англ.: Виктора Когана, Кирилла Медведева, Александра Гузмана. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2012. – 298, [2] с. – Пер. изд.: South of no North / Ch. Bukowski. HarperCollins, 1973. – ISBN 978-5-699-53655-9
1660129
  Петров Юг в огне / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону : Ростовское кн.изд-во, 1957. – 502 с.
1660130
  Петров Юг в огне / Петров, (Бирюк). – Москва : Военное издательство, 1966. – 511 с.
1660131
  Петров Юг в огне : Роман / Петров, (Бирюк). – Москва : Советская Россия, 1972. – 560с.
1660132
  Петров Юг в огне / Петров, (Бирюк). – Москва : Военное издательство, 1988. – 573 с.
1660133
  Строкина С.П. Юг в пространственной мифологии А.И. Куприна // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 5 (29). – С. 53-58
1660134
   Юг Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1972. – 423с.
1660135
  Киртоагэ И.Г. Юг Днестровско-Прутского междуречья под османским владычеством (1484-1595) / И.Г. Киртоагэ. – Кишинев, 1992. – 105с.
1660136
  Синклер Э. Юг и Север / Э. Синклер. – Ленинград, 1929. – 162 с.
1660137
  Дорошко П.О. Юг и Север : стихи / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1953. – 131 с.
1660138
  Подольский С.Я. Юг и Север / С.Я. Подольский. – Москва, 1979. – 31 с.
1660139
   Юг Испании: голубая мечта // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 46-47 : фото
1660140
  Бекназаров Р. Юг Казахстана в составе Кокандского ханства и его присоединение к России. (По рус. архивным и опубл. материалам) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бекназаров Р. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 26 с.
1660141
  Кудашев В.М. Юг на Севере. / В.М. Кудашев. – М, 1934. – 23с.
1660142
  Чедия О.К. Юг Средней Азии в новейшую эпоху горообразования. / О.К. Чедия. – Фрунзе
1. – 1971. – 332с.
1660143
  Чедия О.К. Юг Средней Азии в новейшую эпоху горообразования. / О.К. Чедия. – Фрунзе
2. – 1972. – 225с.
1660144
   Юг США в 19 в.. – М, 1990. – 29с.
1660145
  Мушник С.М. Юга / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1965. – 164 с.
1660146
  Шелудяков А.Г. Югана / А.Г. Шелудяков. – М, 1982. – 365с.
1660147
  Шелудяков А.Г. Югана / А.Г. Шелудяков. – Новосибирск, 1985. – 351с.
1660148
  Путилов Б.А. Юганская повесть; Детство на Параходной улице: Повесть в воспоминаниях. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1989. – 479с.
1660149
  Путилов Б.А. Юганская повесть; На Пароходной улице: Повести. / Б.А. Путилов. – М., 1983. – 432с.
1660150
  Урин В.А. Юго-Восток / В.А. Урин. – Сталинград, 1955. – 124с.
1660151
  Юзвюк В.М. Юго-восток Белостокского воеводства Польской Народной Республики : Автореф... канд. геогр.наук: 11.692 / Юзвюк В.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 52л.
1660152
   Юго-Восток Евпромейской части СССР. = Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : Наука, 1971. – 460с.
1660153
  Окладников А.П. Юго-Восточнае Забайкалье в эпоху камня и ранней бронзы / А.П. Окладников, И.И. Кирилов. – Новосибирск, 1980. – 177с.
1660154
  Добби Э. Юго-Восточная Азия / Э. Добби. – Сокр. пер. – Москва, 1952. – 351с.
1660155
  Бонифатьева Л.И. Юго-Восточная Азия / Л.И. Бонифатьева, И.С. Конокотина. – Москва, 1973. – 64с.
1660156
  Александров Ю.Г. Юго-Восточная Азия : проблемы аграрной эволюции / Ю.Г. Александров ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 256 с.
1660157
  Барышникова О.Г. Юго-Восточная Азия : государство и экономика / О.Г. Барышникова. – Москва : [б. и.], 1983. – 231 с.
1660158
   Юго-Восточная Азия. – Москва, 1983. – 285с.
1660159
   Юго-Восточная Азия. – Москва, 1984. – 293с.
1660160
  Зевелев И.А. Юго-Восточная Азия / И.А. Зевелев. – М., 1985. – 183с.
1660161
  Вяткин А.Р. Юго-Восточная Азия : демографический анализ / А.Р. Вяткин. – Москва, 1984. – 215с.
1660162
  Мосяков Д.В. Юго-Восточная Азия : формирование цивилизационной общности // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 0869-1908
1660163
  Левтонова Ю.О. Юго-Восточная Азия в 2008 г.: актуальные проблемы развития / Ю.О. Левтонова, А.А. Симония, Г.С. Шабалина // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 153-160. – ISSN 0869-1908
1660164
   Юго-Восточная Азия в 70-е годы. – Москва, 1979. – 181с.
1660165
  Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII-XVI в-х / Э.О. Берзин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, глав. ред. восточ. лит-ры, 1982. – 332 с.
1660166
   Юго-Восточная Азия в мировой истории.. – М, 1977. – 351с.
1660167
  Руднев В.С. Юго-Восточная Азия в тихоокеанской политике США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 71-83
1660168
  Канаев Е. Юго-Восточная Азия в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Е. Канаев, А. Курилко // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
1660169
  Лаврищев А.А. Юго-Восточная Азия и происки империалистов / А.А. Лаврищев. – М., 1966. – 32с.
1660170
  Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII - начале XVIII века / Э.О. Берзин ; АН СССР, И-т востоковедения. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточной лит-ры, 1987. – 463 с. + В прил.: Документы по истории Юго-Вост. Азии XVII - нач. XVIII в. – Библиогр.: с. 448-455 (280 назв.)
1660171
  Мартышева Г.А. Юго-Восточная Азия после второй мировой войны. / Г.А. Мартышева. – М, 1960. – 404с.
1660172
   Юго-Восточная Азия.. – М, 1977. – 344с.
1660173
   Юго-Восточная Азия.. – М, 1989. – 336с.
1660174
   Юго-Восточная Азия. АСЕАН // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 28-67
1660175
  Зорин Виталий Юго-Восточная Азия. Весенний аВьетнаминоз : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 88-98 : Фото
1660176
  Синицин Б.В. Юго-Восточная Азия: / Б.В. Синицин. – М, 1978. – 63с.
1660177
   Юго-Восточная Азия: Во глубине Редангских вод = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 80-83 : Фото
1660178
  Шабалина Г.С. Юго-Восточная Азия: национальные кадры и научно-технический прогресс / Г.С. Шабалина; Отв. ред. Г.И. Чуфрин. – Москва : Наука, 1984. – 184 с.
1660179
   Юго-Восточная Азия: развитие капитализма. – Москва : Наука, 1987. – 207 с.
1660180
  Барышникова О.Г. Юго-Восточная Азия: условия и факторы воспроизводства : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т востоковедения ; [отв. ред. О.Г. Барышникова, Г.И. Чуфрин]. – Москва : Наука, 1980. – 201 с. – Библиогр.: с. 192-200 ; Библиогр. в примеч. в конце статей
1660181
  Кухаренко Ю.В. Юго-восточная граница расселения раннеславянсих племен : Автореф... канд. ист.наук: / Кухаренко Ю.В.; Ин-т ист. материальной культуры АН СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1660182
   Юго-Восточная Европа в средине века.. – Кишинев, 1972. – 376с.
1660183
  Регель К.В. Юго-Восточная часть Кольского полуострова в ботанико-географическом отношении // Ботаника [Конволют]. – С. 164-168
1660184
  Кочкуркина С.И. Юго-Восточное Приладожье в X-XIII вв. / С.И. Кочкуркина; отв. ред.: А.П. Смирнов. – Ленинград : Наука, 1973
1660185
  Рамишвили А.Т. Юго-Восточное Причерноморье в эпоху поздней бронзы и раннего железа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Рамишвили А.Т.; Ан Груз.ССР. – Тбилиси, 1971. – 36л.
1660186
  Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине 14 - начале 16 веков / К.А. Пищулина. – Алма-Ата, 1977. – 288с.
1660187
  Васильева Е.И. Юго-Восточный Курдистан в XVII - начале XIX вв. / Е.И. Васильева. – Москва, 1991. – 257с.
1660188
  Кузьмичев А.П. Юго-Запад / А.П. Кузьмичев. – М, 1962. – 656с.
1660189
  Кузьмичев А.П. Юго-Запад / А.П. Кузьмичев. – М, 1983. – 512с.
1660190
  Эдлис Ю. Юго-Запад : повести / Ю. Эдлис. – Москва, 1983. – 344 с.
1660191
   Юго-Запад Москвы. – Москва, 1985. – 224с.
1660192
  Зайчиков В.Т. Юго-Западная Азия: природные ресурсы и развитие сельского хозяйства / В.Т. Зайчиков. – Москва : Наука, 1974. – 134с.
1660193
  Ферст Р. Юго-Западная Африка / Р. Ферст. – М., 1965. – 318с.
1660194
  Дрекслер Х. Юго-Западная Африка под германским колониальным господством, 1884-1915 / Х. Дрекслер. – Москва, 1987. – 292 с.
1660195
  Вознесенский А.Н. Юго-западная окраина Донского ледникового языка : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Вознесенский А. Н.;. – Киев, 1939. – 189л. – Бібліогр.:л.184-188
1660196
  Хлопин И.Н. Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы / И.Н. Хлопин. – Ленинград, 1983. – 242 с.
1660197
  Брыкина Г.А. Юго-западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры / Г.А. Брыкина. – М., 1982. – 196с.
1660198
  Тутковский П.А. Юго-западная часть 16-го листа общей 10-ти верстной карты Европейской России. (Предварительный отчет) // [Исследования] / П.А. Тутковский. – [Б. м. : б. и., 1903. – С. 437-531
1660199
  Акула В.А. Юго-западнее Минска : о партизанском отряде имени Щорса бригады имени Чапаева / В.А. Акула ; лит. запись Н.Д. Королева. – Минск, 1984. – 128 с., ил.
1660200
  Аубакиров Ж.А. Юго-западные раойны Алма-Атинской области : Автореф... наук: / Аубакиров Ж.А.; Ленин. ордена Ленина гос.унив. им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 18л.
1660201
   Юго-западные славяне, 1854. – 13 с. – Ст. ("Вестник". XI. Приложения. Стр. 3) 20 апреля 1854 года
1660202
  Новиков С.В. Юго-Западный Иран в античное время / С.В. Новиков. – М., 1989. – 183с.
1660203
  Тутковский П.А. Юго-Западный край : Полпулярные естественно-исторические и географические очерки : Вып. 1-2 / [соч.] П. Тутковского, ассист. при каф. геологии в Имп. Ун-те св. Владимира. – 1893-1895. – Киев : Тип. газеты "Киевское Слово". – (Полпулярные естественно-исторические и географические очерки ; В.1)
Вып. 1 : (с 4 рис. в тексте). – 1893. – 178 с.


  В библиотеку Киевского ун-та, благодарный друг.. от автора
1660204
  Тутковский П.А. Юго-Западный край. – Киев : Тип.газеты "Киевское Слово", 1895. – 56с. – (Полпулярные естественно-исторические и географические очерки ; В.2)
1660205
  Ярошевич А.И. Юго-Западный край как производительная среда / А.И. Ярошевич. – Киев, 1912. – 8с.
1660206
  Бунге Н.А. Юго-Западный край на Всероссийской художественной выставке 1882 года / Н.А. Бунге ; Всероссийская промышленная и художественная выставка (Москва). – Киев : Изд. Киевского отд. Имп. Русского Технического общес тва ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – [4], II, 139, [3], 11 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского отделения Императорского Русского технического общества. Т. 13. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной типографской бумаге
1660207
  Трофимова Ольга Владимировна Юго-западный французский город накануне и в первый период гугенотских (гражданских) войн. (На примере Ларошели) : Автореф... канд. ист.наук: 003 / Трофимова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 26л.
1660208
  Твардовский А.Т. Юго-западный фронт / А.Т. Твардовский, 1942. – 53с.
1660209
   Юго-Западный экономический район Украинской ССР, 1964. – 159с.
1660210
  Кверенчхиладзе Р.И. Юго-Осетинская автономная область (Экон.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Кверенчхиладзе Р.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
1660211
  Плиев Б.З. Юго-Осетинская организация ЛКСМ Грузии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Б.З. Плиев. – Сталинир, 1960. – 88с.
1660212
  Цховребов И.Н. Юго-Осетинская партийная организация в борьбе за выполнение задач четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР (1946-1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цховребов И. Н.; ЛГУ, Каф. маркс. лен. – Ленинград, 1954. – 18л.
1660213
  Галаев Б.А. Юго-Осетинский Государственный ансамбль песни и танца / Б.А. Галаев. – Сталинир, 1957. – 34с.
1660214
  Цабаев В.Г. Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Коста Хетагурова. / В.Г. Цабаев. – Сталинир, 1957. – 53с.
1660215
  Матанов Х.Л. Югозападнитє български зєми прєз XIV вєк / Х.Л. Матанов. – София : Наука и изкуство, 1986. – 216 с.
1660216
  Шульгин В. Югозападный край в последнее двадцатипятилетие (1838-1863) / В. Шульгина. – Киев : В университетской тип., 1864. – 242 с. – Из газеты "Киевлянин", № 1
1660217
  Шесталов Ю. Югорская колыбель : героическая песнь жизни / Юван Шесталов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 271 с.
1660218
  Шесталов Ю. Югорська колиска : героїчна пісня життя / Юван Шесталов ;. – Київ, 1976. – 202 с.
1660219
   Югослав Райкович - науковед, историк и социолог науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 86-91. – ISSN 0374-3896
1660220
  Трифунович Л. Югославия - памятники искусства : от древности до наших дней / Лазар Трифунович ; [перев. с сербскохорват. Наталия Дайович ]. – Београд : Jугословенска кньига, 1989. – 392, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 391-392. – ISBN 86-7411-009-6


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1660221
  Минеев П.Д. и Токарь В.А. Югославия / П.Д. и Токарь В.А. Минеев. – Москва, 1963. – 48 с.
1660222
  Бодрин В.В. Югославия / В.В. Бодрин, Л.А. Авдиевич. – М, 1970. – 239с.
1660223
  Антонов В.В. Югославия : рек. библиогр. справ. / В.В. Антонов ; Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Геогр. о-во СССР; Под ред. [и с предисл.] Б. Н. Путилова. – Москва : Книга, 1984. – 86 с. – (Страны и народы мира)
1660224
   Югославия. – Москва, 1986. – 263с.
1660225
  Стругар В. Югославия в огне войны, 1941 - 1945 / В. Стругар. – М, 1985. – 343с.
1660226
  Мудрич Любомир Югославия и движение неприсоединения (1961-1979 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мудрич Любомир; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
1660227
  Мудрич Любомир Югославия и движение неприсоединения 1961-1979 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мудрич Любомир; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
1660228
   Югославия. 1956. – Белград, 1956. – 40с.
1660229
   Югославия: Двадцать пять лет развития, 1943-1968. – Белград, 1968. – 84с.
1660230
  Романенко С.А. Югославия: история возникновения, кризис, распад, образование независимых государств = Yugoslavia; origins, crisis, disintegration, emergence of the independent states : Национальное самоопределение народов Центральной и Юго-Восточной Европы в 19-20 вв. / С.А. Романенко; Московский общественный научный фонд. – Москва : Московский общественный научный фонд, Издательский центр научн. и учеб. программ, 2000. – 500с. – ("Научные доклады" ; вып. №100). – ISBN 5-89554-142-9; 5-93101-047-5
1660231
  Никифоров Л. Югославия: политическая мозаика // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 56-107


  Итоги и уроки президентских выборов в Сербии.
1660232
  Надтока О.О. Югославізм проти націоналізму : нотатки на маргінесах югославського розпаду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
1660233
  Сухушина О. Югославія між Німеччиною та СРСР (1940 - 1941 рр.) // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 337-355. – ISBN 978-617-7475-32-2
1660234
  Полторацький О.І. Югославія на власні очі : Нотатки туриста / О.І. Полторацький. – Київ, 1956. – 80с.
1660235
  Митрович М. Югославская действительность в анонимных посланиях Йосипу Броз Тито (1956-1966 годы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-59. – ISSN 0132-1366
1660236
   Югославская живопись. 1950-1965. – М., 1983. – 40с.
1660237
   Югославская мемориальная скульптура. – Москва, 1985. – 32с.
1660238
  Ратников А.Н. Югославская народная армия / А.Н. Ратников, В.И. Завьялов. – М, 1966. – 160с.
1660239
  Симонов К.М. Югославская тетрадь / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1945. – 148с.
1660240
  Мальцев О.М. Югославская трагедия : роман / Орест Мальцев. – Москва : Советский писатель, 1952. – 492 с., 1 л. портр.
1660241
  Керестеджиянц Л. Югославская трагедия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 38-53. – ISSN 0130-9625
1660242
   Югославские народные песни. – М., 1956. – 187с.
1660243
   Югославские средневековые фрески. Сербия. Македония. Черногория. – Л., 1970. – 60с.
1660244
  Огнев В.Ф. Югославский дневник / В.Ф. Огнев. – М., 1975. – 295с.
1660245
  Огнев В.Ф. Югославский дневник / В.Ф. Огнев. – М., 1985. – 286с.
1660246
  Кирсанов В. Югославский народ под властью фашистских наймитов американского империализма : Стенограма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В. Кирсанов ; Всес. О-во по распространению полит. и научных знаний. – Москва : Изд. "Правда", 1950. – 30 с. – Библиогр.: с. 31-32
1660247
  Сальков А.П. Югославско-болгарский конфликт на западных покраинах и в Пиринской (Восточной) Македонии: историчекие и этнические предпосылки и развитие в 1918 - 1944 гг. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 44-72. – ISSN 1995-5634
1660248
  Козлитин В.Д. Югославско-советские культурные связи : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Козлитин В.Д.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 22 с.
1660249
   Югославское изобразительное искусство в годы национально-освободительной войны 1941-1945 гг. : Каталог. Графика. – Москва : Советский художник, 1965. – 55 с., [17] с.
1660250
  Мальцев О. Югославська трагедія : роман / Орест Мальцев. – Львів : Книжково-журн. вид., 1953. – 432 с., 1 л. портр.
1660251
  Пастух С.М. Югославський "воєнний" роман 70-80-х рр. 20 ст.: засоби моделювання та парадигма історичної пам"яті : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Пастух Світлана Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1660252
  Пастух С.М. Югославський "воєнний" роман 70-80-х рр. 20 ст.: засоби моделювання та парадигма історичної пам"яті : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Пастух С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.175-201
1660253
  Кірсанов В. Югославський народ під владою фашистських наймитів амеріканського імперіалізму. : стенограма публічної лекції / В. Кірсанов ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Української РСР. – Київ : [Радянська школа], 1951. – 33 с.
1660254
  Лавров П.А. Югославянская палеография : Курс, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те в 1903-1904 г / Проф. П.А. Лавров. – Санкт-Петербург : Изд. слушателя Спб. археол. ин-та инж. А.Ф. Папенгут, 1904. – 67, [5] с., 19 л. факс. – Изд. на правах рукописи
1660255
  Очак И.Д. Югославянские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России (1917-1921 гг.) / И.Д. Очак. – Москва : Московский университет, 1966. – 338 с : ил. – Библиогр.: с. 315-320
1660256
  Сахновский Е.В. Югославянский вопрос в общественном мнении Великобритании перед первой мировой войной : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сахновский Е. В.; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1982. – 23л.
1660257
  Саган Г.В. Югослов"яни в Україні на початку ХХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 156-161.
1660258
  Мельників Р. Югурта, мурашиний король. З нагоди ювілею Майка Йогансена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
1660259
  Мельників Р. Югурта, мурашиний король. З нагоди ювілею Майка Йогансена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
1660260
  Пивовар С.Ф. Югуртинська війна / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1660261
  Мюзгам Е. Юда / Е. Мюзгам. – Х.-Берлин-Нью-Йорк, 1923. – 128с.
1660262
  Лесів А.П. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV - XVIII ст. іконографія та символіка образу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Лесів Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1660263
  Возьний К.З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-42. – Бібліогр.: 69 назв. – ISSN 1811-3141
1660264
  Кальниченко О.А. Юдейська традиція перекладу / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 218-244. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Створення істинно сучасної теорії неможливо без попереднього створення його історії, а найкращим шляхом для цього вважається дослідження національних традицій розвитку перекладу та перекладацької думки. Саме тому об’єктом цього дослідження стала одна ...
1660265
  Гура О.А. Юдейські громади в Eкраїні після Другої світової війни (друга половина 1940-их - початок 1950-их років) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 79-87. – ISSN 2075-1451
1660266
   Юденич Віктор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 168-169
1660267
   Юденич Віктор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 312-313 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1660268
   Юденич Віктор Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 320-321. – ISBN 978-966-439-961-3
1660269
   Юденич Віктор Іванович (1880-1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 183-184. – ISBN 966-95774-3-5
1660270
   Юденич Віктор Іванович (1880-1948) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 553-554. – ISBN 978-966-439-754-1
1660271
   Юденич под Петроградом. Из белых мемуаров : В. Горн, ДО. С. Маргуяиес, Г.Кирдецов, Н. Н. Иванов. – репринтное издание. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 256 с. – ISBN 5-265--02256-2
1660272
  Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 207-211. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1660273
  Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 207-211. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1660274
  Пинаев С.М. Юджин Гладстон О"Нил / С.М. Пинаев. – М, 1988. – 64с.
1660275
  Фарина У. Юджин Гладстон О"Ніл в Україні: "пререцепціія" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 69-73
1660276
  Быков В.М. Юджин Дебс - вождь американского пролетариата / В.М. Быков. – Москва, 1971. – 142с.
1660277
  Козенко Б.Д. Юджин Дебс, социалист / Б.Д. Козенко. – Саратов, 1967. – 118с.
1660278
   Юджин Деннис : Биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1987. – 86 с.
1660279
  Фридштейн Ю.Г. Юджин О"Нил : Биобиблиогр. указ. / Ю.Г. Фридштейн. – Москва, 1982. – 108с.
1660280
  Коренева М. Юджин О"Нил и американская драма // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 185-195
1660281
  Геббель Ф. Юдита / Ф. Геббель. – Львів. – 97с.
1660282
  Геббель Ф. Юдита / Ф. Геббель. – Могилів. – 40с.
1660283
  Черкасенко С. Юдита / С. Черкасенко. – Х., 1928. – 31с.
1660284
  Геббель Ф. Юдифь / Ф. Геббель. – 80с.
1660285
  Джакометти Паоло Юдифь = Giuditta : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Соч. Паоло Джиакометти ; Рус. пер. А. Элькана. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 54 с. стп. – Текст парал. на рус. и итал. яз. - Конволют. - Перепл. с 4 кн. произв.


  Содержание конволюта: 1. Юдифь =Giuditta :Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] /Соч. Паоло Джиакометти; 2. Елисавета, английская королева = Elisabetta, regina d"Inghilterra : историческая драма в 5 д. / П. Джакометти; Соч. Паоло Джиакометти; 3. Пия ...
1660286
  [Серов А.] Юдифь / А.] [Серов; либретто оперы Мих. Гальперина. – [Москва] : Теакинопечать, 1930. – 77, [3] с.


  Авт.: Серов Александр Николаевич (1820–1871)
1660287
  Бэссо А. Юдифь : история любви / А. Бэссо. – Москва : АСТ, 2005. – 336с. – ISBN 5-17-030447-1
1660288
   Юдифь Глизер. – М, 1969. – 264с.
1660289
  Таммсааре Х А. Юдифь. Королю холодно : пьесы / Антон Таммсааре ;. – Москва, 1979. – 191 с.
1660290
  Кулик Р.І. Юдіф Рожавська / Р.І. Кулик, Ю.Г. Токарєв. – Київ : Музична Україна, 1982. – 52 с.
1660291
  Мирський Р.Я. Юдофобія проти України (старі забобони і модерні вигадки) = Judeophobia against Ukraine / Р.Я. Мирський, О.Я. Найман ; Акад. історії та культури євреїв України ім. Шимона Дубнова, Антидифамаційна ліга України. – Вид. 2-ге. – Київ : [б. в.], 2000. – 119, [1] с. : табл. – В третє тисячоліття без расизму і ксенофобії. - Дод. тит. арк. англ. - Текс. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7094-08-1
1660292
  Мизак Н. Юенкет Валтазара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 16-22 червня (№ 22/23). – С. 4-5


  "Московіти, якими оволоділа люта ненависть до чужих націй, зарозумілість, заздрість, обман, помста, п"янство і богозневага, як символами рашизму, не мають перспективи на майбутнє і їх в ім"я Христа-Спасителя, треба рятувати".
1660293
  Филиппов В.А. Южин-Сумбатов / В.А. Филиппов. – Москва, 1943. – 36 с.
1660294
  Князевская Т.Б. Южин-Сумбатов и советский театр / Т.Б. Князевская. – М., 1966. – 200с.
1660295
  Полюк С.П. Южная Азия в планах американского империализма (конец 70-х - начало 80-х годов) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 31-37. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
1660296
   Южная Азия: история и современность. – Ташкент, 1991. – 168с.
1660297
   Южная Америка. – С.-Пб. – 1с.
1660298
  Забродская М.П. Южная Америка / М.П. Забродская. – Москва, 1949. – 80с.
1660299
  Лукашова Е.Н. Южная Америка : физзическая география : пособ. для учителя / Е.Н. Лукашова. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 466 с.
1660300
   Южная Америка: Мыс Горн = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 66-71 : Фото
1660301
   Южная Америка: общественно-политические движения. – М., 1989. – 185с.
1660302
  Глущенко Е.А. Южная Аравия без султанов : Путевые заметки / Е.А. Глущенко. – Москва, 1971. – 88 с.
1660303
  Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье: Становление средневекового общества. / М.Б. Пиотровский. – М., 1985. – 224с.
1660304
   Южная Аравия. Памятники древней истории и культуры / Пиотровский Б.В. – Москва
1. – 1978. – 76с.
1660305
   Южная Африка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 66-75 : фото. – ISSN 1029-5828
1660306
  Давидсон Апполон Борисович Южная Африка после апартеида / Давидсон Апполон Борисович, Филатова Ирина Ивановна // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 77-87. – Бібліогр.: с. 77-87. – ISSN 0131-2227
1660307
  Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. 1870 - 1924 / А.Б. Давидсон. – М., 1972. – 614с.
1660308
   Южная Африка: борьба против апартеида. – М., 1991. – 199с.
1660309
  Реутов Г.Н. Южная Африка: борьба против расизма, за свободу и независимость. / Г.Н. Реутов. – Л., 1980. – 36с.
1660310
  Иванов И.О. Южная Африка: диалог или конфронтация. / И.О. Иванов. – М., 1989. – 62с.
1660311
   Южная Африка: земля леопарда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 156, сентябрь. – С. 34-45 : фото
1660312
  Хмельницкий Н.С. Южная Африка: кризис режима апартеида // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 43-49. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1660313
  Асоян Б.Р. Южная Африка: кто нагнетает напряженность / Б.Р. Асоян. – Москва : Знание, 1986. – 63 с. – Библиогр.: с. 63_64. – (Новое в жизни, науке, технике. Международная ; 5/1986)
1660314
  Улановская И.А. Южная Африка: расизм обречен. / И.А. Улановская. – М., 1978. – 64с.
1660315
  Рощин М.М. Южная ветка / М.М. Рощин. – Москва, 1982. – 447с.
1660316
  Скребов Н.М. Южная вьюга / Н.М. Скребов. – Москва, 1976. – 126с.
1660317
   Южная Дакота // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 9 (561). – С. 118-126. – ISSN 0321-2068
1660318
  Зигмар Шмидт Южная и Восточная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 175-192. – ISSN 0869-44435
1660319
   Южная и Караибская Америка : сборник. – Харьков : Український робітник, 1934. – 371 с.
1660320
  Архипова Е. Южная и Северная Осетия: административно-территориальное разделение (1801-1925) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 191-205. – ISSN 1727-1770
1660321
  Сиверс В. Южная и Средняя Америка. – Пер. со 2-го нем. изд. – Санкт-Петербург. – (Всемірная географія)
ХІ. – 1896. – 660с.
1660322
  Дорст Жан Южная и Центральная Америка / Дорст Жан. – Москва : Прогресс, 1977. – 313 с.
1660323
  Алаев Л.Б. Южная Индия. Социально-экономическа история XIV-XVIII веков. / Л.Б. Алаев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 352 с.
1660324
  Баталов А.Л. Южная Индия. Экономико-географическая характеристика / А. Баталов, Л. Княжинская, Г. Сдасюк ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Мысль, 1966. – 279 с.
1660325
  Краснов А.Н. Южная Колхида : очерк / А.Н. Краснов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 37 с.
1660326
  Маринов В.А. Южная Корея -- база империализма на Дальнем Востоке. / В.А. Маринов, А.В. Торкунов. – М., 1979. – 132с.
1660327
  Мазуров В.М. Южная Корея : драмматическое перепутье / В.М. Мазуров, Б.В. Синицын. – Москва : Изд. восточной лит-ры, 1963. – 152 с.
1660328
  Шабшина Ф.И. Южная Корея / Ф.И. Шабшина. – М., 1974. – 272с.
1660329
  Иргебаев А.Т. Южная Корея / А.Т. Иргебаев, В.И. Осипов. – Москва, 1990. – 64с.
1660330
  Шипаев В.И. Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства. / В.И. Шипаев. – М., 1986. – 283с.
1660331
  Кутахов В. Южная Корея платит за свою роль главного эксперта христианства / В. Кутахов, А. Федяшин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
1660332
  Князева Елена Южная Корея. На всех парах / Князева Елена, Дим Виктория // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 80-82 : фото
1660333
   Южная Корея. Экономическое и политическое положение (1945-1958 гг.). – М., 1959. – 272с.
1660334
  Скорбатюк И. Южная Корея: антикоммунизм и советская культура // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1985. – № 5 (238). – С. 117-131
1660335
  Мореходов М.А. Южная Корея: секреты успеха // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 18-24. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
1660336
   Южная Осетия в период строительства социализма (к 60-летию установления Советской власти в Грузии). – Тбилиси, 1981. – 231с.
1660337
  Ветров И Южная параллель : очерки для среднего и старшего школьного возраста / И Ветров. – Київ : Веселка, 1984. – 183с.
1660338
  Котельников В.Л. Южная полоса Европейской части СССР. : Очерк природы / В.Л. Котельников. – Москва : Географгиз, 1963. – 222с.
1660339
  Сванидзе И.А. Южная Родезия / И.А. Сванидзе. – Москва : Мысль, 1977. – 69с. – (У карты мира)
1660340
  Ефименко А.Я. Южная Русь : очерки, исследования и заметки / А.Я. Ефименко. – Санкт-Петербург, 1905. – 439 с.
1660341
  Костомаров Н.И. Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельницкого. – [Санкт-Петербург], 1870. – [217] с. – Конволют. Подборка вырезок из: "Отечественные записки", 1870, № 1 (с. 33-97)-2 (с. 317-368) В конволюте также: Записки причетника / Марко Вовчок, отрывок 2 (с. 379-443; 119-151)


  Cсодержание конволюта: Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельницкого / Н. Костомаров ; Записки причетника : отрывок второй [гл. 1-5] / Марко Вовчок; Соловьи (Из стихотворений, посвященных русским детям) / Н. Некрасов; Стихотворения / ...
1660342
   Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. – Кемерово, 1976. – 119с.
1660343
  Клэйтон Даглас Дж. Южная ссылка. К 200-летию приезда А.С. Пушкина в Украину / Даглас Дж. Клэйтон, В. Звиняцковский // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 191-209. – ISSN 0131-8136
1660344
   Южная тайга Приангарья. Структура и природные режимы южнотаежного ландшафта. – Ленинград, 1969. – 268с.
1660345
   Южная тайга Прииртышья : (опыт стационарного исследования южнотаежных топогеосистем). – Новосибирск : Наука, 1975. – 248с.
1660346
  Бражнин И.Я. Южная тетрадь / И.Я. Бражнин. – Л., 1967. – 242с.
1660347
  Дружинина Е.И. Южная Украина в 1880-1825 гг. / Е.И. Дружинина. – М, 1970. – 384с.
1660348
  Першина З.В. Южная Украина в годы первой и второй революционных ситуаций. : Дис... Канд. ист. наук: 07.00.02 / Першина З.В.; МВ и ССО УССР. – Одесса, 1977. – 389л. – Бібліогр.:л.1-11
1660349
  Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825-1860 гг. / Е.И. Дружинина. – Москва, 1981. – 215с.
1660350
  Першина Заира Валентиновна Южная Украины в годы первой и второй революционных ситуаций. (Проблема центра и региона в рос. освободит. движении) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Першина Заира Валентиновна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
1660351
   Южная часть Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 422с.
1660352
   Южная Якутия : Мерзлотно-гидрогеологические и инженерно-геологические условия Алданского горнопромышленного района. – Москва : Московский университет, 1975. – 444с.
1660353
  Тхай Д.Ч. Южнее 38-й параллели / Д.Ч. Тхай. – М., 1950. – 84с.
1660354
  Бакланов Г.Я. Южнее главного удара : повести / Г.Я. Бакланов ; [илл. Е.Н. Голяховский]. – Москва : Сов. писатель, 1961. – 343 с. : ил.
1660355
  Малашкин С.И. Южнее Москвы / С.И. Малашкин. – Москва, 1975. – 240с.
1660356
   Южнее озера Ильмень. – Л., 1980. – 303с.
1660357
  Набатов Г.И. Южнее Пулкова / Г.И. Набатов. – Л., 1957. – 183с.
1660358
  Домогацких М.Г. Южнее реки Бенхай : Политический роман / М.Г. Домогацких. – Москва : Советский писатель, 1985. – 463с.
1660359
  Домогацких М.Г. Южнее реки Бенхай / М.Г. Домогацких. – М, 1987. – 460с.
1660360
  Демин Л.М. Южнее экватора / Л.М. Демин. – М, 1961. – 240с.
1660361
  Попов В.Г. Южнее, чем прежде. / В.Г. Попов. – Л, 1969. – 204с.
1660362
  Моисеева Г.М. Южно-Африканская Республика / Г.М. Моисеева. – Москва : Мысль, 1966. – 320 с.
1660363
  Моисеева Г.М. Южно-Африканская Республика / Г.М. Моисеева. – Москва, 1974. – 68с.
1660364
   Южно-Африканская Республика : Экономический справочник. – Москва : Наука, 1982. – 280 с.
1660365
  Сигов Ю.И. Южно-Африканская Республика наших дней / Ю.И. Сигов. – Москва, 1991. – 63с.
1660366
  Гальчинский А.С. Южно-Африканская Республика: развитие государственно-монополистического капитализма / А.С. Гальчинский. – Москва, 1973. – 200с.
1660367
  Городнов В.П. Южно-Африканский рабочий класс в борьбе против реакций расизма / В.П. Городнов. – М., 1969. – 156с.
1660368
   Южно-Африканский союз. – М., 1960. – 1с.
1660369
   Южно-Африканский союз. – Москва, 1960. – 30с.
1660370
  Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз / И.П. Ястребова. – М, 1959. – 34с.
1660371
  Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз после второй мировой войны / И.П. Ястребова. – М, 1952. – 309с.
1660372
  Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз после второй мировой войны / И.П. Ястребова. – М, 1952. – 309с.
1660373
   Южно-российский союз рабочих. – Николаев, 1924. – 179с.
1660374
  Веселовский А.Н. Южно-русские былины : Прил. к XXXIX-му т. Записок Имп. Акад. наук № 5 / [Соч.] Акад. А.Н. Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 78 с.
1660375
  Кибальчич Т.В. Южно-русские геммы : (неизданные материалы для истории гравировального искусства древних народов, живших в Южной России) : : [19 табл. изображений древних гемм с прил. карты Черного моря и определением мест нахождения греко-римских колоний] / Т.В. Кибальчич. – Берлин : Изд. Н. Будковская ; Печ. в тип. Рейнке и Грунвальд, 1910. – [4], 67 с., 20 л. ил., карт.
1660376
  Животов Н. Южно-русский архив : [Его возникновение и задачи] / [Ник. Животов]. – Киев : тип. "С.В. Кульженко", 1914. – 12 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л.
1660377
  Ковальская Е. Южно-русский рабочий союз / Е. Ковальская. – М, 1926. – 128с.
1660378
  Рабинович М.А. Южно-русское книгоиздательство "Ф.А. Иогансон" - владелец П.И. Бонадурер (1908-1917) : Книговедческий очерк / М.А. Рабинович. – Санкт-Петербург, 2000. – 236с. – (Библиофильская серия Клуб любителей миниатюрной книги). – ISBN 5-901363-04-3
1660379
  Нарбеков В. Южно-русское религиозное искусство XVII-XVIII вв. : (По памятникам церковной старины, бывшим на выставке XII археологического съезда в Харькове) / В. Нарбеков. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1903. – 115 с.
1660380
   Южно-Сахалинск. – Москва, 1968. – 63с.
1660381
   Южно-Сахалинск: Город и его жители. – Южно-Сахалинск, 1982. – 94с.
1660382
  Багров В.Н. Южно-Сахалинская и Курильская операции : (август 1945 г.) / В.Н. Багров. – Москва : Воениздат, 1959. – 112 с. : ил., карт.
1660383
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
[Т.] 1. – 1893. – [4], 180 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. - Конволют. - Пер.: Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса, т. 1-4
1660384
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. [Т.] 2 : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский // Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М.Г. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1893. – [Т.] 1. – [2], 181-472, II с.
1660385
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. [Т.] 3 : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский // Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М.Г. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1893. – [Т.] 1. – [2], 473-800, IV с. нот.
1660386
  Халанский М.Г. Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. [Т.] 4 : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М. Халанский // Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса : сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа. : в 4 т. / М.Г. Халанский. – 1893-1896. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1893. – [Т.] 1. – [2], 801-834 с.
1660387
  Соболевский А.И. Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV-XV веках : Речь, читанная на годичном акте Археол. института 8 мая 1894 г. проф. А.И. Соболевским. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, бывш. Н. Лебелева, 1894. – 30 с.


  На обл. дарственная надпись: Любезнейшему Владимиру Зиновичу Завитневичу от автора
1660388
  Хайдарова Р.Н. Южно-Таджикский территориально-производственный комплекс : (новое в географии республик) / Р.Н. Хайдарова. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Наука о Земле ; Новое в жизни, науке, технике)
1660389
   Южно-Уральская комплексная экспедиция. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып.1. – 1936. – 120с.
1660390
   Южно-Уральские воинские полки в Бородинской битве 1812 г. / Г.П. Вдовыкин, А.А. Маржин, И.А. Маржин, Р.А. Ярцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 17-18. – ISSN 1684-2618
1660391
   Южно-Черноморский вулканический пояс и его металлогения. – Москва : Наука, 1985. – 95с.
1660392
  Соболев Ю.А. Южно-Якутский ТПК и другие комплексы зоны БАМ / Ю.А. Соболев, Д.С. Стратула. – Москва, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору. Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР")
1660393
  Орлова А.С. Южноамериканская интеграция: от США к Бразилии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 1 (481). – С. 70-81. – ISSN 0321-2068
1660394
  Залыгин С.П. Южноамериканский вариант / С.П. Залыгин. – Москва, 1987. – 207с.
1660395
  Уорн Кеннеди Южноафриканская дилемма. Встречные течения / Уорн Кеннеди, Пешак Томас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 132-149 : фото
1660396
  Скубко Ю.С. Южноафриканская наука после апартеида. Современный научно-технический потенциал ЮАР // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 119-125. – ISSN 0869-1908
1660397
  Комаров Ю.А. Южноафриканская ставрида : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Комаров Ю.А.; Ка-ий технический ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1969. – 17л.
1660398
   Южноафриканский блок колонизаторов. – М., 1968. – 192с.
1660399
  Каценеленбаум З.С. Южноафриканское золото и обострение англо-американских противоречий. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1954. – 220с.
1660400
  Девидсон А. Южноафрикаская писательница в России // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-85. – ISSN 0869-1908


  Олівія Шрейнер (1855-1920), ПАР - основоположниця англомовної художньої літератури в Південній Африці.
1660401
  Котков С.И. Южновеликорусское наречие в 17 столетии. / С.И. Котков. – М, 1963. – 234с.
1660402
   Южное дело. – Орган научного социализма. – Киев ; Харьков
№2. – 1918. – 138 с.
1660403
   Южное Зауралье в период гражданской войны (1918-1920 гг.). – Курган, 1963. – 288с.
1660404
  Ретиф Южное открытие, произведенное летающим человекои или французский Дедал. / Ретиф, де ла Бретонн. – Москва-Л., 1936. – 247с.
1660405
  Бродянский Д.Л. Южное Приморье в эпоху освоения металла (II - I тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Бродянский Д.Л.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 20л.
1660406
  Утенков Н.А. Южное Приморье. (Особенности физико-географических условий) : Автореф... кандид. географич.наук: / Утенков Н.А.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 с.
1660407
  Добров Л. Южное славянство, Турция и соперничество европейских правительств на Балканском полуострове : историко-политические очерки / Л. Добров. – С.-Петербург : Типография Н.А. Лебедева, 1879. – XIV с., 643 с.
1660408
  Волошин М.П. Южное цветоводство / М.П. Волошин, И.А. Забелин, А.М. Кормилицын. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 200с.
1660409
  Добош В.И. Южнокарпатские украинские говоры долины речки Турьи : Автореф... Канд.филол.наук: / Добош В.И.; Акад.наук Укр.ССР. – Киев, 1955. – 16л.
1660410
  Савина Н.В. Южнонемецкий капитал в странах Европы и испанских колониях в XVI в. / Н.В. Савина. – М., 1982. – 340с.
1660411
  Марков Ю.Д. Южноприморский шельф Японского моря в позднем плейстоцене иголоцене / Ю.Д. Марков. – Владивосток, 1983. – 127с.
1660412
  Лубский А.В. Южнороссийская промышленность во второй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лубский А.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 33 с.
1660413
  Итенберг Б.С. Южнороссийский союз рабочих - первая пролетарская организация в России / Б.С. Итенберг. – М., 1954. – 88с.
1660414
  Итенберг Б.С. Южнороссийский союз рабочих. Возникновение и деятельность / Б.С. Итенберг. – М., 1974. – 271с.
1660415
  Франко Иван Южнорусская литература : Очерк И. Франка / Франко Иван. – Санкт-Петербург, 1904. – Оттиск из Т. 61 Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона
1660416
  Грушевский М.С. Южнорусские господарские замки в половине XVI века : историко-статистический очерк / [соч.] М. Грушевского. – [Киев] : Тип. Имп. университета Св. Владимира, Киевское отд. Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев, 1890. – 33 с.
1660417
  Розов В.А. Южнорусские грамоты. – Киев
Т. – 1917
1660418
  Беляева С.А. Южнорусские земли во второй половине 13-14 в. : (по матекриалам археол. исслед.) / С.А. Беляева ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1982. – 117 с. : ил. – Библиогр. обзор: с. 6-26 ; Библиогр. в примеч.: с. 110-117. – (Археология)
1660419
  Беляева Светлана Александровна Южнорусские земли во второй половине XIII-XIV в. (По материалам археологическ. исследований) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляева Светлана Александровна; АН УССР, Ин-т археолог. – Киев, 1978. – 17л.
1660420
   Южнорусские летописи, открытые и изданные Н.Белозерским, 1856
1660421
  Савинов Д.М. Южнорусские системы ударного вокализма как источник для исторических реконструкций // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 87-103. – ISSN 0373-658Х
1660422
  Сергеев Ф.П. Южнорусский говор Сарпинского и Красноармейского районов Сталинградской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеев Ф.П.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
1660423
  Голубев С.Т. Южнорусский православный Катехизис 1600 года / (Сообщено С.Т. Голубевым). – [Киев] : [Тип. В.И. Завадского], 1890. – [2], 81 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца. 1899, кн. 4, отд. 3, с. 1-81. - Экз. деф., без ориг. обл.
1660424
  Владимиров П. Южнорусское житие Св. Владимира XVII в. // Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П.Г. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 8 с.
1660425
  Смольская А.К. Южнославянские следы в топонимии юга Украины // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 137-148. – ISBN 978-617-689-100-0
1660426
  Можаева И.Е. Южнославянские языки / И.Е. Можаева. – Москва, 1969. – 184с.
1660427
  Попов Л.В. Южнотаежные леса Средней Сибири / Л.В. Попов. – Иркутск, 1982. – 330с.
1660428
  Попов Л.В. Южнотаежные леса Средней Сибири. : Автореф... доктор биол.наук: / Попов Л.В.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т биологии. – Свердловск, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1660429
  Турбин Г.А. Южноуральские говоры / Г.А. Турбин. – Челябинск, 1979. – 84 с.
1660430
   Южноуральский археографический сборник. – Уфа
Вып. 1. – 1973. – 407 с.
1660431
   Южноуральский археографический сборник. – Уфа
Вып. 2. – 1976. – 392 с.
1660432
  Черниенко Д.А. Южноуральское шевченковедение в контесте региональной украинистики // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 37-46. – ISBN 978-5-98061-101-9
1660433
  Узаков Хайдарали Южноферганские говоры узбекского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Узаков Хайдарали; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С. Пушкина. – Ташкент, 1966. – 22л.
1660434
  Тычина Е.Г. Южночерниговские говоры и их отражение в украинском литературном языке XVIII-XX ст. : Автореф... канд. филол.наук / Тычина Е.Г. – Киев, 1950. – 14 с.
1660435
   Южные Альпы. Белая вода // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 148-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1660436
  Бобров И.В. Южные ветры / И.В. Бобров. – Ярославль, 1953. – 135с.
1660437
  Гнеушев В.Г. Южные города / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1982. – 232с.
1660438
  Иовва И. Южные декабристы и греческое национнально-освободительное движение. / И. Иовва. – Кишинев, 1963. – 104с.
1660439
   Южные записки : Еженедельный журнал, популярно-научный и литературный. – Одесса : Типо-литография Торгового дома Г.М. Левинсон в Одессе
№1-19. – 1903. – 812 с.
1660440
   Южные записки : Еженедельный журнал. – Одесса
№1-2. – 1903
1660441
   Южные записки. – Одесса
№3-20. – 1904
1660442
   Южные записки. – Одесса
№21-38. – 1904
1660443
   Южные записки. – Одесса
№38-49. – 1904
1660444
   Южные записки. – Одесса
№50. – 1904. – 94 c.
1660445
   Южные записки. – Одесса
№50-54. – 1904
1660446
   Южные записки. – Одесса
№1-14. – 1905
1660447
   Южные записки. – Одесса
№15-29. – 1905
1660448
   Южные записки. – Одесса
№30-50. – 1905
1660449
  Олендер С.Ю. Южные звезды / С.Ю. Олендер. – М., 1957. – 157с.
1660450
   Южные моря СССР. – Москва, 1984. – 48с.
1660451
   Южные моря СССР: географические проблемы исследования и освоения. – Ленинград, 1989. – 175с.
1660452
  Набатов Г.. Южные мстители. / Г. Набатов. – Л., 1960. – 190с.
1660453
  Симонов К.М. Южные повести / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 192с.
1660454
  Симонов К.М. Южные повести / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 156с.
1660455
  Шахматов А.А. Южные поселения вятичей / А.А. Шахматова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – 715-729 с. – Отд. отт. из "Известия Акад. Наук". 1907
1660456
  Шахматов А.А. Южные поселения вятичей / А.А. Шахматова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907


  Содержание конволюта: 1. Южные поселения вятичей; 2. К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях; 3. Исследование о двинских грамотах XV в.; 4. Мстислав Лютый в русской поэзии
1660457
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1947. – 143с.
1660458
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – Орел, 1961. – 103с.
1660459
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1971. – 71с.
1660460
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1976. – 80с.
1660461
  Пушкин А.С. Южные поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1982. – 78с.
1660462
  Хлебович И.А. Южные районы Средней Сибири. (Мед.-геогр. исследование) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Хлебович И.А. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 23 с.
1660463
  Романенко С.А. Южные славяне Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов в современной историографии Хорватии и Боснии и Герцеговины // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 3. – С. 33-45. – ISSN 0132-1366
1660464
  Дринов М.С. Южные славяне и Византия в 10 веке / М.С. Дринов. – 153с.
1660465
  Флоринский Т.Д. Южные славяне и Византия во второй четверти XIV века : Вып.1-2 / [соч.] Тимофея Флоринского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Вып. 2 : [Образование Сербского царства]. – 1882. – [4, VI, 275 с. – Библиограф.: "Перечень важнейших источников и пособий ..." (с. 35-39)
1660466
  Жиброва Т. Южные уезды России и донское казачество: из истории таможенного управления XVII - начала XVIII вв. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 126-134
1660467
  Касумова С.Ю. Южный Азербайджан в III-VII вв. / С.Ю. Касумова. – Баку, 1983. – 166с.
1660468
  Кузьмичев А.П. Южный бастион / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1991. – 348с.
1660469
  Свиридов Г.И. Южный бастион. Стихи. / Г.И. Свиридов. – М., 1963. – 104с.
1660470
  Серман Б.Е. Южный берег / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1948. – 68с.
1660471
  Бугославский П.И. Южный берег Крыма : очерк / П.И. Бугославский. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1909. – 86 с.
1660472
  Чарнолуский В.В. Южный берег Крыма / В.В. Чарнолуский. – Москва, 1926. – 135с.
1660473
  Станков С.С. Южный берег Крыма / С.С. Станков. – Нижний Новгород, 1926. – 149с.
1660474
   Южный берег Крыма. – Москва, 1959. – 37с.
1660475
   Южный берег Крыма. – Киев : Мистецтво, 1963. – 118с.
1660476
  Хохряков Ю.А. Южный берег Крыма / Ю.А. Хохряков. – 4-е изд., испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 144с.
1660477
   Южный берег Крыма. – Симферополь, 1976. – 8с.
1660478
  Габинская М.М. Южный берег Крыма : путеводитель / М.М. Габинская, Славич, Приступа С.К. -. – Симферополь : Таврия, 1980. – 191с.
1660479
   Южный берег Крыма. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 209с.
1660480
  Гольдфайль Л.Г. Южный берег Крыма. Курортный справочник / Л.Г. Гольдфайль, Я.Л. Гроссман. – Москва : Наркомздрав РСФСР, 1927. – 162 с.
1660481
  Новацкий П. Южный Буг в наше время, или Гипанис по Геродоту за 5-ть столетий до Р.Х / П. Новацкий. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1913. – 4 с., 2 л. карт. – Отт. из "Вестн. археологии и истории", вып. 22. ; В конце текста: член-сотрудник Археол. ин-та отставной полк. П. Новацкий. ; Без тит. л.
1660482
  Лисовский Ю.П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии / Ю.П. Лисовский. – М., 1979. – 373с.
1660483
  Щедров И.М. Южный Вьетнам сегодня / И.М. Щедров. – Москва, 1962. – 254с.
1660484
  Суровов Н.Н. Южный Вьетнам. / Н.Н. Суровов. – М, 1964. – 32с.
1660485
  Сарсенбаев О. Южный горизонт : повести и рассказы / Абу Сарсенбаев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 224 с.
1660486
  Миржанова С.Ф. Южный диалект башкирского языка. / С.Ф. Миржанова. – М., 1979. – 272с.
1660487
  Валькова Л.В. Южный Йемен / Л.В. Валькова, Л.Н. Котлов. – Москва : Мысль, 1973. – 126с.
1660488
   Южный Кавказ : тенденции и проблемы развития (1992-2008 годы) / [ отв. ред. и руководитель авт. кол. В.А. Гусейнов ]. – Москва : Красная звезда, 2008. – 392 с. – ISBN 978-5-94691-283-9
1660489
   Южный Кавказ в "системе трех морей": внешние угрозы и внутренние вызовы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 91-106. – ISSN 0131-2227
1660490
  Насиров Э. Южный Кавказ: поле игры между НАТО и Россией? / Э. Насиров, Х. Искандаров, С. Садиев // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 53-63. – ISSN 1812-1101


  "В этой статье делается анализ вызовов и перспектив сотрудничества между странами Южного Кавказа и НАТО. Рассматриваются геоэкономическое, геополитическое и геостратегическое значение этого региона как для НАТО, так и для Организации Договора о ...
1660491
  Котова Наталья Южный Кипр. О Кипре с душой // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 68-73 : фото
1660492
  Лян Жэнь-цай. Южный Китай. / Жэнь-цай. Лян. – М., 1962. – 392с.
1660493
  Загребельный П.А. Южный комфорт : Роман / Павло Загребельный; Пер. с укр. К. Григорьева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 332с. – ISBN 5-265-01402-0
1660494
  Калугин П.И. Южный Копетдаг: (Геол. описание) / П.И. Калугин. – Ашхабад, 1977. – 215с.
1660495
  Давыдов Ю.В. Южный крест / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1957. – 88 с.
1660496
  Селезнев П.И. Южный крест / П.И. Селезнев. – М, 1982. – 462с.
1660497
  Селезнев П.И. Южный крест / П.И. Селезнев. – Владикавказ, 1991. – 540с.
1660498
  Слепухин Ю.Г. Южный Крест / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград, 1981. – 416с.
1660499
  Кизилов М.Г. Южный Крест / М.Г. Кизилов. – М., 1991. – 269с.
1660500
  Селезнев П.И. Южный крест. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1974. – 382с.
1660501
   Южный Крым. – Симферополь, 1948. – 32с.
1660502
  Бабков И.И. Южный Крым. Туристская карта : туристская карта / И.И. Бабков. – Рига : [Б.и.], 1956. – 12 с. : ил.
1660503
  Строев П.А. Южный океан и Антарктика по гравиметрическим данным / П.А. Строев. – Москва : Наука, 1972. – 104с.
1660504
  Задорожный Олег Южный округ Парижа : BOYS DOH"T CRY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 104-108 : Фото
1660505
  Амундсен Р. Южный полюс / Амундсен Р. ; пер. с норвежского М.П. Дьяконовой ; под ред. М.А. Дьяконова ; предис. В.Ю. Визе. – Ленинград : Молодая гвардия, 1937. – 433 с., илл.
1660506
  Амундсен Р. Южный полюс / Амундсен Р. ; пер. с норв. Л.Л. Жданова // Северный полюс / Р. Пири. – Пер. с англ. – Москва : Мысль, 1972. – С. 250-532
1660507
  Амундсен Р. Южный полюс / Амундсен Р. // Северный полюс / Р. Пири. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1981. – С. 261-595
1660508
  Зорин Виталий Южный полюс взят : Новости. События / Зорин Виталий, Стадник Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 10-14 : Іл.
1660509
   Южный полюс. Поход на юг // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 104-105 : фото
1660510
  Сент-Экзюпери Южный почтовый. Ночной полет. Планета людей. Военный летчик. Письмо заложнику. Маленький принц. Пилот и стихии : [сб.] ; пер. фр. / Антуан де Сент-Экзюпери ; [вст. ст. Марка Галлая]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 447 с.
1660511
   Южный регион: агенты выбирают решения Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1660512
  Беспалов Ю.В. Южный рубеж Московии. / Ю.В. Беспалов. – Пущино, 1990. – 169с.
1660513
   Южный русский зборник / Издание Амвросия Метлинского. – Харьков : В университетской типографии, 1848. – 60, 107, 44, 70, [2], 88, [4] с.
1660514
   Южный сборник : учебно-литературный сборник, издаваемый Н. Максимовичем. – Одесса : В тип. Л. Нитче
№ 7. – 1859. – С. 71-112, [1] с. – Без обл.
1660515
  Шелудько А.Д. Южный серый догоносик (tanynecus dialaticollis oyll) и обоснование мер борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Шелудько А. Д.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1971. – 22л.
1660516
  Стойчев О.А. Южный серый долгоносик и меры борьбы с ним в Молдавской ССР : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Стойчев О.А. ; Укр. с-х. акад. – Киев, 1965. – 18 с.
1660517
   Южный Тироль. Альпы с привкусом Рождества // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 26-29 : фото
1660518
  Прокопович Наталья Южный туристический форум : Южное гостеприимство. Регионы / Прокопович Наталья, Ильинская Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-77 : Фото
1660519
   Южный туристский форум в Краснодаре : Право на презентацию. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 52-53 : Фото
1660520
   Южный турфорум даст оценку сезону : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-53 : Фото
1660521
  Первенцев А.А. Южный узел / А.А. Первенцев. – Москва-Л, 1949. – 140с.
1660522
  Беседин Владислав Борисович Южный Урал - дар природы : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1660523
  Круковский М.А. Южный Урал : путевые очерки / М.А. Круковский. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1909
1660524
  Шагинян М.С. Южный Урал / М.С. Шагинян. – Челябинск, 1946. – 128с.
1660525
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№1. – 1948. – 192 с.
1660526
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№2-3. – 1950. – 176 с.
1660527
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№6. – 1951. – 172 с.
1660528
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№7. – 1952. – 208 с.
1660529
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№8-9. – 1952. – 288 с.
1660530
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№10. – 1953. – 148 с.
1660531
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№11. – 1954. – 172 с.
1660532
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№12. – 1955. – 132 с.
1660533
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№13-14. – 1955. – 204 с.
1660534
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№1 (27). – 1957. – 208 с.
1660535
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№2-3 (28-29). – 1957. – 248 с.
1660536
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№1 (30). – 1958. – 172 с.
1660537
   Южный Урал : Литературно-художественный альманах. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство
№2 (31). – 1958. – 176 с.
1660538
  Мажитов Н.А. Южный Урал в 7-14 вв. / Н.А. Мажитов. – М, 1977. – 240с.
1660539
  СидоренкоС.А Южный Урал в составе России в период феодализма / СидоренкоС.А. – Челябинск, 1981. – 68 с.
1660540
   Южный федеральный округ. У краснодарского края амбициозные проекты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 53 : Фото
1660541
  Венидиктов Вячеслав Южный форпост геополитики : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 172-175 : Іл., карта
1660542
  Нехода И.И. Южный фронт : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : ГИХЛ, 1943. – 16с.
1660543
  Зорин Н.С. Южных рубежей часовые / Н.С. Зорин, Т.Г. Масумян. – Баку, 1981. – 134с.
1660544
  Гожев А.Д. Южня Америка : физико-географическая характеристика / А.Д. Гожев. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 360 с.
1660545
  Волхонский Андрей Юзабилити или виртуальное лицо страны // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 84-87 : фото
1660546
  Сергеев С.Ф. Юзабилити информационных систем в образовании: основные понятия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 1. – С. 25-30


  В практической педагогике растет интерес к прикладным аспектам эргономики и инженерной психологии и, в частности, к такой новой дисциплине, как юзабилити. Это связано с внедрением компьютерных сиситем обучения, обработки и представления данных. В ...
1660547
  Медзюта В.Б. Юзева хата / В.Б. Медзюта. – Минск, 1988. – 253с.
1660548
  Посьпєх Р. Юзей Ельснер як композитор і педагог // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 62-72. – ISSN 2224-0926
1660549
  Гіпіч В. Юзеф Бартоломій Зіморович. Життя та світогляд львівського міщанина ХVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 149-162. – ISSN 0869-3595


  У статті реконструйовано біографію відомого львівського патриція Бартоломея Зіморовича. Біографію Зіморовича подано в контексті світогляду міщанства українських земель Раннього Нового часу. Проаналізовано суспільно-політичні погляди автора першої ...
1660550
  Дроботюк М. Юзеф Водинський до атрибуції одного твору // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799


  У Національному художньому музеї україни зберігається етюд, який довгий час в офіційній документації кінця 1950-х рр. Значився як: "Видимский ЯН. Днепр у Киева. 1918. Картон, Масло. 27,5 *32 см". Та маємо ще пізніший напис на картці, зроблений ...
1660551
  Ткачук О.П. Юзеф Ігнацій Крашевський та Джозеф Конрад: імагологічні аспекти // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 385-391


  Стаття присвячена проблемі дослідження імагологічної парадигми "свій-чужий" в повісті Ю.І. Крашевського "Уляна" та новелі Дж. Конрада "Емі Фостер". Статья посвящена проблеме исследования имагологической парадигмы «свой-чужой» в повести Ю.И. ...
1660552
  Перескоцька У.І. Юзеф Ігнацій Крашевський у літературній критиці Антонія Марцінковського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 161-165


  У статті розглянуто елементи творчості критика Антонія Марцінковського та відомого літературного авторитета Юзефа Ігнація Крашевського , стосунки з редакторами таких відомих часописів як "Gwiazda", "Tygodnik Peterburski". В статье рассматриваются ...
1660553
  Грабарчук Н. Юзеф Ігнацій Крашевський як дослідник Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 206-207
1660554
  Шалагінова О. Юзеф Крашевський: феномен волинського шляхтича // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 384-386
1660555
  Криштальська О. Юзеф Лободовський // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 162. – ISSN 0208-0710
1660556
  Борщевський С. Юзеф Лободовський і Леонід Полтава: мадридська сторінка творчості в контексті українсько-польських відносин // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 18
1660557
  Кравченко С. Юзеф Лободовський та Україна: Польсько-Українські взаємини в публіцистиці 30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 113-125


  У статті розглянуто публікації письменника, присвячені Україні й надруковані в 30-ті рр. ХХ ст. на шпальтах польських тижневиків "Biletyn Polsko-Ukrai??ski" і "Wiadoms?ci Literackie", проаналізовано його бачення сутності та перспектив вирішення ...
1660558
  Рейзес-Дзедушицький Єжи Юзеф Лозінський - співзасновник Потужицької бібліотеки у Львові / пер. з польськ. Т. Паславського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  За часів галицької автономії у Львові функціонувало чимало польських фундаційних публічних наукових бібліотек. До них належала і Потужицька бібліотека, заснована Юзефом Дзедушицьким приблизно 1815 р, Майже 100 років бібліотека була приватною і ...
1660559
  Наленч Д. Юзеф Пилсудский / Д. Наленч, Т. Наленч. – М., 1990. – 398с.
1660560
  Дубинянский М. Юзеф Пилсудский: Jeszcze Polska nie zginela // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 30-47. – ISSN 1819-6268
1660561
  Сулєя В. Юзеф Пілсудський = Jozef Pilsudski / Влодзімєж Сулєя ; пер. з пол. Миколи Яковини. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 527, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Jozef Pilsudski / Wlodzimierz Suleja. Wroclaw ; Warszawa ; Krakow: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich wydawnictwo, 2004. - Імен. покажч.: с. 509-523. – Бібліогр.в прим.: с. 496-508. – ISBN 978-966-378-598-1
1660562
  Гринів О. Юзеф Пузина - провісник Львівської математичної школи / О. Гринів, Я. Притула // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 5-23. – (Серія механіко-математична ; вип. 85). – ISSN 2078-3744
1660563
  Стрілько Г. Юзеф Третяк - критик і його біографія (вступні зауваги) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 330-334. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто життєвий шлях літературознавця Юзефа Третяка, одного з найбільш ґрунтовних дослідників літератури, що найчастіше оминався дослідниками його наукової діяльності. А також здійснено загальний огляд його наукової спадщини. Стаття ...
1660564
   Юзеф Хелмонський (1849 - 1914). – Москва, 1988. – [39] с.
1660565
  Янович Б. Юзеф Чехович - поляк, який любив Волинь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 13


  Видатний поет декілька важливих для своєї творчості років провів у Володимирі-Волинському і селі Верба.
1660566
  Островський Г.С. Юзефа Богуславівна Кратохвиля-Відимська / Г.С. Островський. – Київ : Мистецтво, 1967. – 72 с.
1660567
  Гордійчук М.В. Юзефінський дуб: визначна пам"ятка природи Полісся // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 38-39
1660568
  Короткий В. Юзефович Михайло (1802-1889) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 449. – ISBN 5-7707-1062-4
1660569
  Милько В.І. Юзефович та український національний рух 1873 - 1876 рр.: Історична реконструкція відносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 287-298. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.В. Юзефови - український діяч освіти і культури. Був одним з ініціаторів закриття газети "Киевский телеграф", Південно-Західного відділу та видання Емського указу 1876 року, для розробки якого в Петербурзі була скликана надзвичайна комісія за участю ...
1660570
  Шльогель К. Юзівка: індустріальний злет і катастрофа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 4


  Донецьк (до 1917 — Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943[3] — Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 — Сталін, Сталін, Сталіно — місто на сході України, адміністративний центр Донецької області. Наразі перебуває під контролем російських окупаційних військ.
1660571
   Юзьков Леонід Петрович (1938-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 554. – ISBN 978-966-439-754-1
1660572
  Тиньова Я. Юіоетика: трансплантологія. Презумпція незгоди vs презумпції згоди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1660573
   Юй Гун передвигает горы. – Ю.-Сахалинск, 1959. – 87с.
1660574
  Аджимамудова В.С. Юй Да-Фу и литературное общество "Творчество" / В.С. Аджимамудова; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1971. – 192 с.
1660575
  Томихай Т.Х. Юй Синь. / Т.Х. Томихай. – М., 1988. – 106с.
1660576
  Лаврик А.Г. Юкагирские огни / А.Г. Лаврик. – Якутск, 1957. – 112с.
1660577
  Крейнович Е.А. Юкагирский язык. / Е.А. Крейнович. – М.-Л., 1958. – 288с.
1660578
   Юкагиры. – Новосибирск, 1975. – 244с.
1660579
   Юкин, Владимир Яковлевич. Выставка живописи. Москва. 1981. – М., 1981. – 13с.
1660580
  Савченко Я.М. Юкка нитчатая / Я.М. Савченко. – Киев; Харьков, 1946. – 52с.
1660581
  Савченко Я.М. Юкка нитчатая / Я.М. Савченко. – Харьков-Киев, 1946. – 52с.
1660582
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М-Л, 1946. – 336с.
1660583
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1947. – 267с.
1660584
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1954. – 192с.
1660585
  Марков С.Н. Юконский Ворон : роман / С.Н. Марков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 367 с.
1660586
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – Красноярск, 1982. – 365с.
1660587
  Марков С.Н. Юконский Ворон : [роман об исследователе Аляски Л. Загоскине : для сред. и ст. шк. возраста] / Сергей Марков ; [предисл. А.И. Алексеева ; худож. Д. Утенков]. – Москва : Детская литература, 1990. – 347, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-08-001604-3 (в пер.)
1660588
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1991. – 347с.
1660589
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – Новосибирск, 1991. – 364с.
1660590
  Марков С.Н. Юконский Ворон / С.Н. Марков. – М, 1994. – 320с.
1660591
  Ляшук А. Юкстапозити як продуктивні лексичні інновації в англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 62-66. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1660592
  Денисовець І.В. Юкстапозиція як засіб формування емоційно-оцінного потенціалу лексем у художньому дискурсі Всеволода Нестайка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 112-114. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1660593
  Голованов Н.Н. Юлиан-отступник. – Москва, 1904. – 111 с.
1660594
  Ханович И.Г. Юлиан Александрович Шиманский, 1883-1962 / И.Г. Ханович. – М., 1978. – 192с.
1660595
  Аристов Ф.Ф. Юлиан Андреевич Яворский : к 40-летию его литературно-науч. деятельности 1892-1932 / Ф.Ф. Аристов. – Львов, 1932. – 15 с.
1660596
  Шлык М.И. Юлиан Брун - революционер, марксист-теоретик / М.И. Шлык. – Минск, 1987. – 141с.
1660597
  Матвеева Л.В. Юлиан Кулаковский / Леся Матвеева ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского, Нац. акад. наук Украины. – Киев : Стилос, 2002. – 482, [1] с. – ISBN 966-8009-24-Х
1660598
  Тых Ф. Юлиан Мархлевский / Ф. Тых, Ф. Шумахер. – М., 1969. – 368с.
1660599
  Зайчик И. Юлиан Панич: "Я никогда не боялся сжигать за собой мосты" // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.28-55. – ISSN 1560-4233


  Беседа бывшим советским киноактером, выехавшим на Запад, Юлианом Паничем о его жизни и работе в СССР и за границей, о работе на радиостанции "Свобода" в Мюнхене и жизне в США.
1660600
  Живов М. Юлиан Тувим - пропагандист русской поэзии // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 395-434
1660601
  Живов М.С. Юлиан Тувим / М.С. Живов. – М., 1960. – 136с.
1660602
  Живов М.С. Юлиан Тувим / М.С. Живов. – М., 1963. – 308с.
1660603
   Юлиан Тувим : биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1989. – 205, [3] с., [1] л. портр. : ил.
1660604
   Юлиан Тувим. 1894-1953.. – М., 1963. – 13с.
1660605
  Тюлин Ю.Н. Юлианд Крейн / Ю.Н. Тюлин. – Москва : Советский композитор, 1971. – 264 с.
1660606
  Костин В.И. Юлий Абрамович Ганф / Авт. текста: В.И. Костин; ред.:Т.Г. Гурьева. – Москва : Советский художник, 1955. – 92 с.
1660607
  Ганф Ю.А. Юлий Ганф : мастера советской карикатуры / Ю.А. Ганф; Ред.: А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1972. – [38] с.
1660608
  Зак М.Х. Юлий Райзман / М.Х. Зак. – М, 1962. – 230с.
1660609
  Афанасьев В.А. Юлий Рафаилович Бершадский, заслуженный деятель искусств Украинской ССР / В.А. Афанасьев. – Москва : Искусство, 1957. – 31 с. : ил., 5 л. ил.
1660610
  Эглит А. Юлий Федюерс. Монография. / А. Эглит, А. Лапинь. – Рига, 1958. – 158с.
1660611
  Цезарь Гай Юлий Юлий Цезарь : Комментарии, в изложении Ант. Троллопа / Юлий Цезарь ; пер. с англ. С. К. Брюлловой (Кавелиной). – Санкт-Петербург : Издание В. Ковалевского ; [Тип. А.М. Котомина], 1876. – [4], 221, II с. – (Сборник древних классиков для русских читателей)
1660612
  Утченко С.Л. Юлий Цезарь / С.Л. Утченко. – Москва : Мысль, 1976. – 365 с.
1660613
  Утченко С.Л. Юлий Цезарь / С.Л. Утченко. – 2-е изд. – М, 1984. – 342с.
1660614
  Мартынов А. Юлий Цезарь, личность в истории // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 8. – С. 66-69


  Частина I, II
1660615
  Мартынов А. Юлий Цезарь. личность в истории. Часть I // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 6. – C. 70-76
1660616
  Утченко С. Юлий Цезарь. Цицерон и его время. / С. Утченко. – Москва : Мысль, 1998. – 624 с. – (Всемирная история в лицах). – ISBN 5-244-00902-8
1660617
  Дуров В.С. Юлий Цезарь: Человек и писатель / В.С. Дуров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 208 с.
1660618
  Маркуш О.І. Юлина : повість / О.І. Маркуш. – Ужгород : Тиса, 1971. – 160 с.
1660619
  Маркуш О.І. Юлина : повість / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1981. – 352 с.
1660620
  Кузнецова Р.Р. Юлиус Фучик / Р.Р. Кузнецова. – Москва, 1953. – 40с.
1660621
  Филиппов В.Н. Юлиус Фучик / В.Н. Филиппов. – Москва, 1986. – 353 с.
1660622
  Николаева Н Юлиус Фучик (Творческий облик писателя-коммуниста_ : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева Н, С.; Лит. ин-т при ССП СССР. – М., 1955. – 16л.
1660623
  Каниметов А.К. Юлиус Фучик в советском Киргизстане / А.К. Каниметов. – Фрунзе, 1956. – 112с.
1660624
  Абдурахманова И. Юлиус Фучик в Средней Азии / И. Абдурахманова. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1959. – 70 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1660625
   Юлиус Фучик с нами. Воспоминания.. – Ташкент, 1971. – 152с.
1660626
  Фучик Г. Юлиус Фучик. / Г. Фучик. – Прага, 1953. – 37с.
1660627
   Юлиус Фучик.. – М., 1953. – 28с.
1660628
  Фучикова Г. Юлиус Фучик. / Г. Фучикова. – Прага, 1955. – 27с.
1660629
  Вановская Т.В. Юлиус Фучик. / Т.В. Вановская. – Ленинград, 1960. – 244с.
1660630
   Юлиус Фучик. (1903-1943).. – М., 1968. – 24с.
1660631
   Юлиуш Словацкий : Био-библиографический указатель ; К 150-летию со дня рождения. – Москва : Издательство сесоюзной книжной палаты, 1959. – 100 с.
1660632
  Левинская С.И. Юлиуш Словацкий и русская литература / С.И. Левинская. – [16] с.
1660633
  Левинская С.И. Юлиуш Словацкий и русская литература // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 29-30
1660634
   Юлия Борисова. Народная артистка СССР. – М, 1972. – 14с.
1660635
  Прохоровский В. Юлия Владимировна Тимошенко // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (75). – С. 78-81
1660636
  Альтшуллер А.Я. Юлия Линская / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 1973. – 152 с.
1660637
   Юлия Полевая: хотите работать с архитекторами - отбросьте личные амбиции творца! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 38-41 : фото
1660638
   Юлия Сегаль.. – М, 1987. – 39с.
1660639
  Толченова Н.П. Юлия Солнцева / Н.П. Толченова. – Москва : Искусство, 1979. – 120 с.
1660640
  Каревин А. Юлия Тимошенко. Реквием по политику // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 22-28 марта (№ 12). – С. F 1-2


  Данная статья - о гуляющем просторами интернета юмористическом клипе на популярную песню Михаила Круга "Владимирский централ". Называется он "Тимошенко. Жизненная история" и посвящен известной даме, некогда занимавшей пост премьер-министра, а ныне ...
1660641
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Помаранчеві майдани нагадували храм під відкритим небом": Інтерв"ю співголови коаліції "Сила народу" інтернет-виданню "Укр. правда" // Шлях перемоги. – 2004. - 22 груд.
1660642
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Торг здесь не уместен": Беседа с лидером партии "Батьківщина" // Свобода. – 2005. - 25-31 января


  [Призначення Президентом України В. Ющенком народного депутата України Ю Тимошенко в.о. Прем"єр-міністром України. ЇЇ погляди на проблеми формування нового складу Уряду і перспективи конституційної реформи в Україні]]
1660643
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: "Украинцы сами найдут и примут решение, нужное их стране":Интервью сопредседателя коалиции"Сила народа" российской радиостанции "Эхо Москвы" // Веч. вести. – 2004. - 2 дек.


  [Ситуація в Україні після другого туру президентських виборів]
1660644
  Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко: Эпоха Кучмы закончилась! // Веч. вести. – 2004. - 20 апреля


  [Ситуація напередодні виборів Президента України (висунення В.Януковича єдиним кандидатом від парлам.-уряд. коаліції, ймовірність співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента України В.Медведчука): Ст. нар. депутат України, ...
1660645
   Юлия, или Встречи под Новодевичьим. – М., 1990. – 541с.
1660646
  Руссо Юлия, или Новая Элоиза / Руссо, Ж-Ж. – М, 1968. – 775с.
1660647
  Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза / Ж.-Ж. Руссо; пер. с фр. [Н. Немчиновой и А. Худудовой ; вступ. стат. И. Вердмана (с. 5-22) ; прим. Е. Лысенко ; ил. Ю. Гравело]. – Москва : Художественная литература, 1968. – 775 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 58 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
1660648
  Чиркова О. Юліан Апостат // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 85-89. – ISSN 1998-4634
1660649
  Жерноклеєв О.С. Юліан Бачинський - засновник і лідер Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Статтю присвячено Юліану Бачинському - засновнику й лідеру Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини, розповідаються його соціал-демократичні ...
1660650
  Бегей І.І. Юліан Бачинський - провісник ідеї незалежності й соборності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Досліджується становлення та зміст політичних поглядів видатного українського політичного діяча, публіциста Юліана Бачинського. Доводиться теза, що у різні періоди ...
1660651
  Великочий В.С. Юліан Бачинський і Українська революція 1917-1920 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається діяльність Юліана Бачинського під час української революції 1917-1920 рр., його державотворча робота у складі Української національної ради та ...
1660652
  Андрусяк Т.Г. Юліан Бачинський та його значення в розвитку української правової думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Статтю присвячено значенню спадщини Юліана Бачинського в розвитку української правової думки, зокрема, розглядається вплив його праці "Україна irredenta" на ...
1660653
  Швець О.Є. Юліан Бачинський як самостійник та творець української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається постать Юліана Бачинського як одного з видатних діячів української соціал-демократії, який одним з перших зробив спробу на науковому рівні обґрунтувати ...
1660654
  Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник / Ігор Бегей. – Київ : Основні цінності, 2001. – 256 с. – (Спадщина ; Кн. 12). – ISBN 966-7856-09-7
1660655
  Кріль М. Юліан Боберський - душпастир, просвітянин, батько // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 61-71
1660656
  Стоян Д.В. Юліан Вассиян як представник українського радикального націоналізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 142-150


  В статті аналізується філософська спадщини Ю. Вассияна в контексті динаміки розвитку українського радикального націоналізму. В процесі визначення сутності та характеристик поняття " радикальний націоналізм" актуалізується теорія Ю. Вассияна як ...
1660657
  Кулинич М.М. Юліан Вислобоцький - головний редактор часопису "Вісник для русинів Австрійської держави" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 17-22. – ISSN 0554-4866
1660658
  Масляник О. Юліан Головінський: воїн і месник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 4
1660659
  Радишевський Р. Юліан Маслянка - літературознавець, фольклорист, історик // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  "Кожною хвилиною і думкою Юліан Маслянка пов"язаний з науковою творчістю та діяльністю, а все його життя є прикладом служіння улюбленійсправі. Професора часто можна побачити серед студентів, докторантів та колег за жвавою дискусією, яка нерідко ...
1660660
   Юліан Мордалевич. Наші змагання : 1917-1921 : зб. документів / упоряд.: Сергій Жовтий ; [Т-во "Меморіал" ім. Василя Стуса, Ліга українців Канади]. – Київ : Меморіал, 2013. – 63, [1] с. : портр., іл. – Покажчики: с. 58-59. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1513-20-3
1660661
  Шевченко В. Юліан Мордалевич: доля петлюрівського отамана // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 75-87. – ISBN 978-617-7235-56-8
1660662
  Кралюк П. Юліан Охоровіч та поширення позитивізму на Галичині // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 354-356. – ISBN 978-966-2254-74-7
1660663
  Кралюк П.М. Юліан Охоровіч та поширення позитивізму на Галичині // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 354-356. – ISBN 978-966-373-777-5
1660664
  Нановський Я.Й. Юліан Панькевич / Я.Й. Нановський. – К, 1986. – 79с.
1660665
  Мельник І.А. Юліан Романчук - голова Руського головного комітету виборчого (досвід та уроки парламентської кампанії 1891 р.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 238-247
1660666
   Юліан Романчук (1842-1932) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 12-13
1660667
  Мохнач Д.А. Юліан Стрийковський: "Літописець єврейськоії долі" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 496-502. – ISSN 2520-2103
1660668
  Хайдер Т. Юліан Тувім та літературно-мистецьке кабаре "Qui pro Quio" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 58-63. – Bibliogr.: С. 63
1660669
  Яручик О. Юліан Тувім: становлення поета-громадянина / О. Яручик, Н. Тернова // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 51-54. – ISSN 2306-028X
1660670
  Галич О. Юліан Шпол: штрихи до творчого портрету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 100-108
1660671
   Юліана Володимирівна Цвєткова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 134. – ISBN 978-966-924-219-8
1660672
  Гусєв В.І. Юліанський календар / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1660673
   Юліану Болеславовичу Левицькому - 60 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 48 : Фото
1660674
  Галицька Е.В. Юлій Едуардович Янсон (до175-річчя з дня народження) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 95-96
1660675
  Шевчук В. Юлій Коцюбинський (1934-2000) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 303-309. – ISBN 978-966-06-0729-3
1660676
  Тупчієнко-Кадирова Юлій Мейтус: штрихи до національного портрету // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 62-66. – ISBN 978-966-920-241-3
1660677
  Абліцов В. Юлій Харитон: "Слова каяття нічого не змінять" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 367-376. – ISBN 976-966-2279-07-8


  З історії найжахливішого проекту Людства - "Манхеттенського", та українську причетність до нього.
1660678
  Шекспір В. Юлій Цезарь / Уілліям Шекспіp ; пеpеклад П.А. Кулїша, виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднаpського, 1900. – ХI, 130, [2] с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-руської Видавничої Спілки ; Ч. 27 ; Сер. 1. Белетристична)


  Пер. з англ. До збірки увійшло три п"єси: "Ромео і Джельєтта", "Гамлет", "Король Лір"
1660679
  Скоблікова М. Юлій Ятченко - тонкої душі мистець // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1660680
  Тимошенко Наталія Юліне братство "воїнів світла" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0130-5212
1660681
  Кручковський Л. Юліус і Етель : п"еса на шість картин / Л. Кручковський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 95 с.
1660682
  Давлєтов О. Юліус Штрейхер - "антисеміт № 1" Третього рейху: штрихи до політичного портрету "паладіна фюрера" / О. Давлєтов, І. Саламаха // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 18-29. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1660683
  Сокальська О.В. Юліуш Бардах – історик права на перехресті епох і держав(до витоків родоводу вченого) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 13-19. – ISSN 2523-4552
1660684
  Стадник О. Юліуш Кароль Марішлер (1869-1931) - науковець, педагог, клініцист (до 150-річчя з дня народження) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2019. – Т. 55, № 1 : Медичні науки. – С. 125-134. – ISSN 1563-3950
1660685
  Радишевський Р.П. Юліуш Словацький : життя і творчість / Р.П. Радишевський. – Київ : Дніпро, 1985. – 206, [1] с. – (Класики зарубіжної літератури)
1660686
  Степаненко Н. Юліуш Словацький "Яко чоловік і поет! у візії Олени Пчілки (за сторінками часопису "Рідний Край" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 253-256. – ISSN 2075-1222
1660687
  Вервес Г. Юліуш Словацький і Україна : літературно-критичний нарис / Г. Вервес. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 168с.
1660688
  Павличко Д. Юліуш Словацький і Україна // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С. 50-52


  Зв"язок життя і творчості польського поета Юліуша Словацького з Україною. Проблеми перекладу віршів поета українською мовою
1660689
  Осадчук Л. Юліуш Словацький удванадцяте зібрав українців і поляків у Кременці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 вересня (№ 159). – С. 10


  Цьогорічний форум відбувся в рамках відзначення ювілеїв Івана Франка і Лесі Українки.
1660690
  Левінська С.І. Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях / С.І. Левінська. – Київ : Київський університет, 1973. – 148с.
1660691
  Верба А. Юліуш Турчинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 226-227
1660692
  Радишевський Р. Юлія Булаховська - полоніст і компаративіст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 46-53. – ISSN 0236-1477
1660693
   Юлія Булаховська - полоніст і компаративіст // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1660694
  Андрійчук Л. Юлія Ганущак - Галичанка у боротьбі за свободу України // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 27-32
1660695
  Камолікова Ольга Юлія Голованова: "проектую кожен сад так, щоб він відображав стиль життя власники будинку, архітектуру та доповнгював дизайн інтер"єру" / Камолікова Ольга, Голованова Юлія // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 62-63 : фото
1660696
  Семенченко М. Юлія Сущенко: "Ми всі чекаємо батька додому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 8


  Минає 925-й день незаконного ув"язнення українського журналіста Романа Сущенка в РФ. Чому важливо не забувати кожного з наших бранців Кремля?
1660697
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко закликала підприємців до діалогу: Звернення Прем""єр-міністра до імпортерів, представників малого і середнього бізнесу, всіх підприємців України // Україна-Business. – 2005. - 28 лют. - 7 берез.
1660698
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "14 квітня завершилася епоха Кучми": Із коментарів нар. депутата, лідера БЮТ на прес-конференції // Персонал. – 2004. - 19-25 квіт.


  [Щодо політичної ситуації в Україні та виборів президента України у 2004 р.]
1660699
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Кучма, як молодий олень, прискакав підписати політреформу. Для нього та його оточення - це акт реінкарнації"!: Бесіда з лідером БЮТ // Дзеркало тижня. – 2004. - 11-17 груд.


  [Ухвалення Верховною Радою змін до Конституції України]
1660700
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "На тлі Януковича навіть сумнозвісні імпровізації Кучми видаються еталоном красномовства" // Персонал плюс. – 2004. -15-21 листопада


  [Голова коаліції "Сила народу" про теледебати між кандидатами у Президенти України В.Ющенком та В Януковичем]
1660701
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Народу пропонують обирати президента без повноважень" // Нар. газета. – 2004. - 26 лют. - 3 берез.


  [Виступ лідера БЮТ в прямому ефірі радіо "Свобода", присвяч. підсумкам голосування в Верховній Раді 3 лют. 2004 р. за внесення змін до законопроекту про конституц. реформу]
1660702
  Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Народу пропонують обирати президента без повноважень" // Вечірні вісті. – 2004. - 6 - 12 лютого


  [Виступ лідера БЮТ в прямому ефірі радіо "Свобода", присвяч. підсумкам голосування в Верховній Раді 3 лют. 2004 р. за внесення змін до законопроекту про конституц. реформу]
1660703
  Тищенко Ю. Юлія Тищенко: "Росія не може схвально ставитися до нашого Закону "Про корінні народи", бо він руйнує нав"язаний нею наратив про "исконно русские земли" / спілкувалася Єлезавета Гончарова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 30 (714), 30.07- 05.08.2021. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Про актуальність ухвалення Закону "Про корінні народи України" напередодні відкриття Кримської платформи, а також про відмінність між термінами "меншини" й "спільноти" Тиждень поговорив з Юлією Тищенко, аналітикинею Українського незалежного центру ...
1660704
  Федів Ю. Юлія Федів: Якби УКФ з"явився ще 1997 року, то ми б нині не мали анексованих територій та інформаційної війни / спілкувався Микола Іванов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 3


  Український культурний фонд (УКФ) — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та ...
1660705
  Загребельний Павло Юлія, або Запрошення до самовбивства : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 351с. – ISBN 966-03-1756-5
1660706
  Загребельний П.А. Юлія, або Запрошення до самовбивства : роман / Павло Загребельний ; [худож.-оформ. І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2003. – 351 с. – (Серія "Література"). – ISBN 966-03-2017-5
1660707
  Гаюк В. Юліян Головінський: воїн і месник / В. Гаюк, О. Масляник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 218-222. – ISSN 0868-4790-8
1660708
  Матковський О.І. Юліян Медведський — перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті) / О.І. Матковський, І.М. Наумко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 89-92. – ISSN 2519-2396
1660709
  Шестакова А. Юло и Тэнно Соостеры. Живопись, графика // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-19
1660710
  Данилюк Володимир Юлю треба зняти? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
1660711
   Юля. – Харків : Фоліо, 2006. – 447с. – ISBN 966-03-3607-1
1660712
  Мороз А. Юля: перезагрузка / А. Мороз, К. Бердинских // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 47 (435). – С. 18-22


  Юля Тимошенко - о предаталях, потерянных да страны годах и о том, что в душах людей зреет новый Майдан
1660713
  Глушко М.В. Юлька / М.В. Глушко. – Симферополь, 1960. – 164с.
1660714
  Александровский В.Н. Юлька : повесть : для ст. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Ю. Реброва. – Москва : Детская литература, 1973. – 159 с. : ил.
1660715
  Александровський В.М. Юлька : повісті та оповідання / Віктор Александровський : пер. рос.: В. Запорожець, Н. Комізерко ; іл. М.Д. Дахно. – Київ : Молодь, 1984. – 350 с. : іл.
1660716
  Александровский В.Н. Юлька : повесть : для ст. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Ю. Реброва. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1985. – 158 с. : ил.
1660717
  Сорокин Л.Л. Юлькина ромашка : повести : [для детей] / Лев Сорокин ; [худож. О.И. Аплеснина]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 190 с.
1660718
  Кононенко Т.П. Юм Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 387-390. – ISBN 966-316-069-1
1660719
  Тимаков В.П. Юманзар : стихи и поэма / Вениамин Тимаков ; пер. с чуваш. Н.Поляковой. – Москва : Современник, 1979. – 78 с.
1660720
  Огарев Н.П. Юмор / Н.П. Огарев. – Москва-Ленинград, 1933. – 174с.
1660721
  Чехов А.П. Юмор / А.П. Чехов. – М, 1936. – 72с.
1660722
  Чехов А.П. Юмор / А.П. Чехов. – М, 1937. – 582с.
1660723
  Щеглов Е.Б. Юмор / Е.Б. Щеглов. – Москва : Советский художник, 1961. – 50 с.
1660724
  Малаховский Б.Б. Юмор : мастера советской карикатуры / Б.Б. Малаховский; Сост.: В. Стацинский. – Москва : Крокодил, 1963. – 48 с.
1660725
  Ангелевич А.Е. Юмор : занимательные рассказы : книга для чтения на фр. яз. для учащихся 8-10 кл. сред. школы / А.Е. Ангелевич, Ю.Е. Штейнсапир. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1968. – 87 с. : ил.
1660726
   Юмор "Вожыка". – М., 1959. – 63 с.
1660727
   Юмор "Чаяна". – М., 1958. – 55с.
1660728
  Вавринюк Д.М. Юмор в комедиях Шекспира и средства его передачи в переводе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вавринюк Д.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 20 с.
1660729
  Грабарчук О.Н. Юмор в пространстве современной украинской культуры / О.Н. Грабарчук, Н.В. Рибачук // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 72-79. – ISSN 2073-803X
1660730
  Зворыкин Ю.Н. Юмор в публичном выступлении. / Ю.Н. Зворыкин. – М, 1977. – 54с.
1660731
  Полторанов Н.А. Юмор в шахматах. / Н.А. Полторанов. – Волгоград, 1967. – 128с.
1660732
   Юмор друзей : рассказы, сценки, пьесы. – Москва : Искусство, 1962. – 88 с.
1660733
   Юмор друзей : рассказы, пьесы, сценки. – Москва : Искусство
вып. 2. – 1963. – 93 с.
1660734
   Юмор друзей : рассказы, сценки, пьеса. – Москва : Искусство
вып. 3. – 1965. – 110 с.
1660735
  Старков А.Н. Юмор Зощенко / А.Н. Старков. – Москва, 1974. – 158с.
1660736
  Антонио И.А. Юмор и комическое в лингвистических исследованиях (терминологический подход) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 69-73. – ISSN 0130-9730
1660737
   Юмор и сатира. – Москва, 1953. – 112с.
1660738
  Мицкевич А. Юмор и сатира / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 55с.
1660739
  Олейник С.И. Юмор и сатира : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1956. – 114с.
1660740
   Юмор и сатира. – М., 1957. – 567с.
1660741
   Юмор и сатира. – М., 1958. – 222с.
1660742
  Розенберг Я.Я. Юмор и сатира в латышских классических народных песнях о боярах и помещиках : Автореф... канд.филол.наук: / Розенберг Я. Я.; Ин-т языка и лит. АН ЛатвССР. – Рига, 1960. – 28с.
1660743
  Галявин А.С. Юмор и сатира в советской поэзии / А.С. Галявин. – Ульяновск, 1960. – 95с.
1660744
  Нестер З.М. Юмор и сатира в творчестве С. Васильченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Нестер З. М. ; МВО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1959. – 16 с.
1660745
   Юмор мари. – Йошкар-Ола, 1979. – 366с.
1660746
   Юмор молодых. – Москва : Советский художник
вып. 1. – 1976. – 24 с.
1660747
   Юмор молодых. – М.
2. – 1976. – 30с.
1660748
   Юмор молодых. – Москва : Советский художник
вып. 3. – 1977. – 48 с.
1660749
   Юмор наших друзей. – М., 1957. – 96с.
1660750
   Юмор наших друзей. – М., 1959. – 111с.
1660751
   Юмор наших друзей. – М., 1988. – 654с.
1660752
   Юмор сатира конферанс. – Москва : Военное издательство, 1962. – 142с.
1660753
   Юмор серьезных писателей. – Москва : Художественная литература, 1990. – 447с. – (Классики и современники)
1660754
  Самокиш-Судковская Юмор Ф.М. Достоевского : безплатная премия к журналу Осколки за 1895 год / Е.П. Самокиш-Судковская. – С.-Петербург : Типография и Литография Р.Р. Голикк, 1895. – [42] с.
1660755
  Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество / А.Н. Лук. – Москва, 1977. – 184 с.
1660756
   Юмор, сатира, конферанс. – М., 1976. – 108с.
1660757
  Руданский С. Юморески : Избранное / С. Руданский. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 72с.
1660758
  Гашек Я. Юморески / Я. Гашек. – Саратов, 1960. – 66с.
1660759
  Вишня Остап Юморески / Вишня Остап. – Москва, 1961. – 183с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1660760
  Вишня Остап Юморески / Вишня Остап. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 183с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1660761
  Карваш П. Юморески и другие пустячки / П. Карваш; пер. со словац. Ю. Пресняков. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 256 с.
1660762
  Соловьев Ал. Юмористические и шуточные стихотворения гр. А.К. Толстого / кн. Д. Цертелев. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петерб. вед., 1907. – 16 с.
1660763
  Адрианова-Перетц Юмористические лечебники / В.П. Адрианова-Перетц. – Ленинград, 1926. – 4 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1660764
  Левитин М.Е. Юмористические повести / М.Е. Левитин. – Л, 1972. – 262с.
1660765
  Емельянов Г.А. Юмористические повести / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1989. – 316с.
1660766
  Левитин М.Е. Юмористические повести и рассказы / М.Е. Левитин. – Л, 1978. – 367с.
1660767
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1945. – 46с.
1660768
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов; [сост.: А. Котов]. – Москва : изд. и тип. Профиздата, 1947. – 199 с.
1660769
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1950. – 128с.
1660770
  Ленч Л.С. Юмористические рассказы / Л.С. Ленч. – М, 1951. – 236с.
1660771
  Ленч Л.С. Юмористические рассказы / Л.С. Ленч. – 2-е, доп. изд. – М, 1952. – 319с.
1660772
  Вишня Остап Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва, 1953. – 56с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Крокодила" ; №98)
1660773
  Ленч Л.С. Юмористические рассказы / Л.С. Ленч. – Курган, 1954. – 224с.
1660774
  Вишня Остап Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Правда, 1955. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1660775
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – К, 1955. – 63с.
1660776
  Твен М. Юмористические рассказы / М. Твен. – К., 1955. – 75с.
1660777
  Чех С. Юмористические рассказы / С. Чех. – М, 1957. – 95с.
1660778
  Шкетан М. Юмористические рассказы / М. Шкетан. – М, 1957. – 232с.
1660779
  Склезнев Е.М. Юмористические рассказы / Е.М. Склезнев. – Москва, 1958. – 32с.
1660780
  Бухов А.С. Юмористические рассказы / А.С. Бухов. – М., 1959. – 186с.
1660781
  Пашин В.В. Юмористические рассказы / В.В. Пашин. – Курган, 1960. – 96с.
1660782
  Шкетан М. Юмористические рассказы / М. Шкетан. – М, 1960. – 232с.
1660783
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1960. – 199с.
1660784
  Чудомир Юмористические рассказы / Чудомир. – М, 1962. – 183с.
1660785
  Ликок С. Юмористические рассказы / С. Ликок. – Москва-Л., 1962. – 470с.
1660786
  Вишня Остап Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Художественная литература, 1964. – 311с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1660787
  Ардов В.Е. Юмористические рассказы / В.Е. Ардов. – Москва : Воениздат, 1965. – 93 с.
1660788
  Зощенко М.М. Юмористические рассказы / М.М. Зощенко. – Владивосток, 1966. – 286с.
1660789
  Поживилко В.К. Юмористические рассказы / В.К. Поживилко. – Москва, 1968. – 112 с.
1660790
  Узунов Г. Юмористические рассказы / Г. Узунов. – София, 1971. – 171с.
1660791
  Ардов В.Е. Юмористические рассказы / В.Е. Ардов ; вступ. ст. Л. Ленча. – Москва : Художественная литература, 1980. – 303 с.
1660792
  Чехов А.П. Юмористические рассказы : Книга для чтения с комментарием на английском языке и русско-английским словарем / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1981. – 157с.
1660793
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1982. – 207с.
1660794
  Исаев Н.П. Юмористические рассказы // Рос орешник.. : рассказы / С.А. Панасян. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. 295-348. – (Молодые голоса)
1660795
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1987. – 131с.
1660796
  Самохин Н.Я. Юмористические рассказы / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1988. – 283с.
1660797
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 146 с.
1660798
  Чехов А.П. Юмористические рассказы / А.П. Чехов. – М, 1989. – 160с.
1660799
  Тэффи Н.А. Юмористические рассказы / Н.А. Тэффи. – Москва : Художественная литература, 1990. – 415 с. – ISBN 5-280-01822-8
1660800
  Аверченко А.Т. Юмористические рассказы / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. А. Бухарина] ; худож. Б. Эренбург. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 238, [1] с. : ил.
1660801
  Беляева Т.М. Юмористические рассказы английских и американских писателей : кн. для чтен. на англ. яз. для студ. пед. ин-тов / Т.М. Беляева, Р.И. Соркина ; обраб. текста и коммент. Т.М. Беляевой, Р.И. Соркиной. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отд-ние, 1972. – 176 с. : ил.
1660802
  Беляева Т.М. Юмористические рассказы английских и американских писателей : учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз." / Т.М. Беляева, Р.И. Сорокина ; обраб. текста и коммент. Т.М. Беляевой, Р.И. Соркиной. – 2-е изд. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отд-ние, 1978. – 167 с. : ил.
1660803
  Горбунов И.Ф. Юмористические рассказы и очерки / И.Ф. Горбунов. – М, 1962. – 256с.
1660804
   Юмористические рассказы и фельетоны. – Кишинев, 1961. – 123с.
1660805
   Юмористические рассказы и фельетоны "Кипэруша". – Кишинев, 1962. – 116с.
1660806
  Нушич Б. Юмористические рассказы. / Б. Нушич. – Москва, 1957. – 80с.
1660807
  Ротов К.П. Юмористические рисунки / К.П. Ротов. – Москва : Правда, 1959. – 67 с.
1660808
  Щеглов Е.Б. Юмористические рисунки / Е.Б. Щеглов. – Москва : Правда, 1964. – 48 с.
1660809
  Варварук І.Г. Юна рятівниця / І.Г. Варварук, Л.І. Бояр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 33-34 : фото
1660810
  П"єррар А. Юнак з трояндою / А. П"єррар. – Київ, 1971. – 130с.
1660811
   Юнак ясно слънце. – София, 1955. – 240с.
1660812
  Шевчук Валерій Юнаки з вогненної печі. Записки стандартного чоловіка : Роман / Шевчук Валерій. – Київ : Український письменник, 1999. – 303с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-056-0
1660813
   Юнаки з огненної печі / Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-8919-37-4
1660814
  Петровский В. Юнаковка, слободаСумского уезда, Харьковской губернии / В. Петровский. – 53с.
1660815
  Денисов Р.П. Юнармейская работа в средней школе как средство военно-патриотического воспитания (На опыте 5-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Денисов Р. П.; Чел. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1660816
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1946. – 187с.
1660817
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – 5-е изд. – Л., 1954. – 191с.
1660818
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 384с.
1660819
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – Владивосток, 1979. – 360 с.
1660820
  Мирошниченко Г.И. Юнармия / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1982. – 174с.
1660821
   Юнармія. – К., 1965. – 207с.
1660822
  Мірошниченко Г.і. Юнармія / Г.і. Мірошниченко. – К., 1988. – 162с.
1660823
  Мак Б. Юнацька чота : спогади курсанта старшинської школи УПА в Карпатах / Богдан (Михальчук) Мак. – Тернопіль : [б. в.], 1998. – 56 с. : іл.
1660824
   Юнацькі роки великого вождя. – Київ, 1937. – 46с.
1660825
  Коваль А. Юнацькі роки та становлення особистості останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука (1913-1934 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню життя та діяльності останнього головнокомандувача УПА - Василя Кука в роки становлення його особистості. Основну увагу спрямовано на вивчення перших етапів його життя: дитинства, юності й навчання у Золочівській гімназії ...
1660826
   Юначният ковач. – София, 1966. – 10с.
1660827
  Кириллов Г.В. Юная гвардия. / Г.В. Кириллов. – М., 1989. – 266с.
1660828
  Горбатюк А. Юная Одесса в портретах ее создателей : [очерки] / Анатолий Горбатюк, Владимир Глазырин. – Одесса : Оптимум, 2002. – 250 с. : ил. – ISBN 966-7776-72-7
1660829
   Юная Россія ("Детское чтение") : ежемесячный иллюстрированный журнал для семьи и школы. – Москва : Типографія К.Л. Меньшова
№ 7-9. – 1912. – С. 789-1162
1660830
  Кутинський М. Юнбудівники / М. Кутинський, Л. Стронг. – Сталіно, 1958. – 76с.
1660831
   Юнг (Jung) Карл Густав // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 968-970. – ISBN 966-316-069-1
1660832
  Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы : Курс юнгианского психоанализа / Э. Самуэлс. – Москва : ЧеРо, 1997. – 416с. – ISBN 5-88711-042-2
1660833
  Ляликов Д.Н. Юнг К.Г. Современный миф. О предметах, которые становятся видимы в небе / Д.Н. Ляликов, Р.Ф. Додельцев // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 267-291. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
1660834
  Шепель І.Г. Юнга : повість / І.Г. Шепель. – Київ, 1975. – 136 с.
1660835
  Калінцев Ю.О. Юнга план / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420. – ISBN 966-642-073-2
1660836
  Жигалов И.М. Юнга с брига "Александр" / И.М. Жигалов. – Москва, 1951. – 80с.
1660837
  Корпачев Э.М. Юнга с бронекатера / Э.М. Корпачев. – Москва, 1969. – 59с.
1660838
  Соколов Юнга Черноморского флота. / Соколов, ГВ. – Краснодар, 1978. – 224с.
1660839
  Воронцов А.П. Юнгаши / А.П. Воронцов. – Ленинград, 1985. – 128с.
1660840
  Иванников А.В. Юнги / А.В. Иванников. – Краснодар, 1954. – 362с.
1660841
  Вишнев П. Юнги / П. Вишнев. – Куйбышев, 1958. – 112с.
1660842
  Вишнев П.П. Юнги / П.П. Вишнев. – Куйбышев, 1963. – 112с.
1660843
  Иванников А.В. Юнги / А.В. Иванников. – Изд. 2-е. – Краснодар, 1964. – 330с.
1660844
  Вишнев П.П. Юнги / П.П. Вишнев. – Свердловск, 1975. – 112с.
1660845
   Юнги Краснознаменной Балтики. – Л., 1981. – 408с.
1660846
  Пичугин Н.А. Юнги революции / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1660847
  Савельев И. Юнги Северного флота : проза: маленькая повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 92-107. – ISSN 0130-7673
1660848
  Гресь Л.О. Юнгіанський підхіх до кризи середини життя // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 71-78. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1660849
  Кулакевич Л. Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 63-68. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1660850
  Уранов Г.в. ЮНЕСКО - 40 лет / Г.в. Уранов, Н.М. Канаев. – М., 1986. – 64с.
1660851
  Лещенко О. ЮНЕСКО - Україна: освітньо-наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1660852
  Кочубей Ю.М. ЮНЕСКО - це ООН у галузі освіти, науки і культури // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-32. – (Історичні науки)
1660853
  Калінцев Ю.О. ЮНЕСКО / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 420-421. – ISBN 966-642-073-2
1660854
   ЮНЕСКО // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 5-7. – ISBN 978-966-136-423-2
1660855
  Бернет Н. ЮНЕСКО и образование: какими они должны быть? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 110-119. – ISSN 0869-3617
1660856
  Пеева К. ЮНЕСКО и политико-правовые аспекты международного культурного сотрудничества : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пеева К.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1967. – 22л.
1660857
  Ларина О.Г. ЮНЕСКО и проблемы развития народного образования в странах тропической Африки (1960-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ларина О. Г.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
1660858
  Елфимов В.А. ЮНЕСКО и решение проблемы ликвидации неграмотности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 26-32. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируя ситуацию с распространением грамотности в развивающихся странах на фоне происходящих в них социально-экономических преобразований, автор определяет круг важнейших задач взаимодействия национальных правительств с ЮНЕСКО в этой области.
1660859
   ЮНЕСКО и современность. – М., 1966. – 286с.
1660860
  Зленко А.М. Юнеско і актуальні проблеми сучасності / А.М. Зленко. – Київ, 1986. – 114 с.
1660861
  Кресін О.В. ЮНЕСКО і розвиток порівняльного правознавства: 60-річчя міжнардної асоціації юридичних наук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 99-103
1660862
  Орджоникидзе Г.Э. ЮНЕСКО как мост междугосударствами, народами и культурами : [беседа с Г.Э. Орджоникидзе] // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 8 (38). – С. 6-11. – ISSN 2072-3849


  Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО как национальная организация, проводник идей ЮНЕСКО в России реализует множество программ и активно сотрудничает по ряду из них с библиотеками. Какие задачи стоят перед ней, какие она видит пути взаимодействия с учреждениями ...
1660863
  Кириченко М.О. ЮНЕСКО та ООН про поінформованість населення щодо COVID-19: перспективи / М.О. Кириченко, І.Г. Отамась // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 153-168. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
1660864
  Усенко О.В. ЮНЕСКО як суб"єкт міжнародного права у сфері охорони та збереження культурної спадщини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 257-263. – (Право. Економіка. Управління)
1660865
  Стукаленко З. ЮНЕСКО: проблеми і перспективи толерантності // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7046-59-1
1660866
  Ларина О.Г. ЮНЕСКО: проблемы ликвидации последствий колониализма в области образования на Африканском континенте // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 69-79. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
1660867
   ЮНЕСКО: стратегии кризисного периода // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-15. – ISSN 0130-9625
1660868
  Неправська Наталія Юнеско: українсько-польське поповнення // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1660869
  Фомин В.В. ЮНЕТАД: международная организация по торговле и развитию / В.В. Фомин. – М., 1970. – 116с.
1660870
  Хлестов О.Н. ЮНИДО: ООН по пром. развитию / О.Н. Хлестов, Ю.А. Родионов. – Москва, 1990. – 182с.
1660871
  Белоскурський М. Юний альпініст : посібник для секцій юних альпіністів / М. Белоскурський ; Народний комісаріат освіти УРСР, Центр. дитяча екскурсійно-туристська станція. – Київ : Радянська школа, 1940. – 80 с.
1660872
   Юний географ-краєзнавець. Навчальна програма факультативного курсу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 8-22. – Бібліогр.: 23 назв.
1660873
  Гром"як І.В. Юний горизонт / І.В. Гром"як. – К., 1987. – 60с.
1660874
  Ле-Руа Э Юний месник / Э Ле-Руа, , . – Київ, 1929. – 188 с.
1660875
  Софронів Левицький Юний скоморох = The young scaramouch : п"єси для дітей та молоді / Василь Софронів Левицький. – Торонто : [б. в.], 1972. – 303 с. – (Театральна бібліотека ; Ч.1)


  В пр. №1520444 напис: ВШановній Пані Марті Барабаш з подякою за цінну допомогу у виданні нот до цього збірника. В. Софронів Левицький Торонто, 17 лютого 1973 р.
1660876
   Юний турист в Карпатах. – Ужгород, 1966. – 319с.
1660877
  Топхем Д. Юникс и Ксеникс / Д. Топхем, Хай Ван Чыонг. – Москва, 1988. – 389 с.
1660878
  Корнєєв О.П. Юним фенологам / О.П. Корнєєв. – Киев : Радянська школа, 1984. – 40 с. – (Коли зроблено уроки)
1660879
  Хазанов Ю.С. Юниоры, или Путь на Лазурный берег / Ю.С. Хазанов. – М, 1974. – 285с.
1660880
   Юнисист. Доклад об исследовании возможностей создания Всемирной системы научной информации, проведенной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Международным сове. – М., 1971. – 192с.
1660881
   Юні астрономи вибороли золото, срібло і бронзу // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  У Вільнюсі пройшла 18-та Міжнародна учнівська астрономічна олімпіада, в якій взяли участь учні Укр. фізико-математичного ліцею нашого університету. Золоту медаль виборола учениця 11-го класу ліцею К. Баринова. Наук. керівник української команди - ...
1660882
   Юні астрономи вибороли золото, срібло і бронзу // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  На XVIII Міжнародній учнівській астрономічній олімпіаді у Вільнюсі золоту медаль виборола Катерина Баринова, учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.
1660883
  Кулішенко А. Юні астрономи знімали зірки з олімпіадного неба // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 5


  Відбувся фінал Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. Підсумки олімпіади підвів проректор з науково-педагогічної роботи нашого університету В. Бугров. Серед учасників олімпіади - вихованці фізико-математичного ліцею Київського національного ...
1660884
   Юні герої. – К.
Вип. 1. – 1989. – 590с.
1660885
   Юні герої. – К.
Вип. 2. – 1989. – 587с.
1660886
   Юні герої. – К.
Вип. 3. – 1991. – 474с.
1660887
   Юні герої. – К.
Вип. 4. – 1991. – 508с.
1660888
   Юні дослідники кристалів [у Львівському національному університеті імені Івана Франка] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1660889
  Павленко М.К. Юні дослідники природи. / М.К. Павленко, О.Т. Данилюк. – Київ; Харків, 1939. – 176с.
1660890
  Кочевих Олег Юні зірки українського гольфу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1660891
  Гримайло Я.В. Юні мандрівники або подорож на Дніпрельстан : оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ ; Харків, 1930. – 63 с.
1660892
   Юні математики привезли 14 нагород // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  У ХIII Математичному кубку Європи, що відбувся в Парижі, взяла участь математична збірна України, сформована Вінницьким міським центром з інтеграції до європейського та світового освітнього простору. У конкурентній боротьбі виступили 11 представників ...
1660893
   Юні оборонці батьківщини // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 50-56. – ISSN 0130-2043
1660894
  Холін І.Г. Юні партизани / І.Г. Холін. – Київ : Радянська школа, 1953. – 92 с.
1660895
  Пікуль С.М. Юні пожежники поспішають на допомогу (заняття з пожежної безпеки для дітей старшої групи ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33 : фото
1660896
  Придатко С. Юні правознавці і конституційне право // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 5 : фото


  Про новий соціальний проект юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка "Університет юних правознавців", мета якого - формування правової культури школярів, розширення їхнього світогляду в юридичній царині, підвищення рівня правосвідомості молодого ...
1660897
  Ліпська Аліна Юні ратувальники команди "Обрій" - переможці... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 10-11 : фото
1660898
  Нетребенко А. Юні рятувальники Луганська - переможці міжнародних змагань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34 : фото
1660899
   Юні українці у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Діти із зони проведення ООС завітали до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Курсанти та офіцери провели для них екскурсію Інститутом, презентували фільм про підготовку курсантів за різними спеціальностями ...
1660900
  Ейнор Т.П. Юні читачі бібліотеки / Т.П. Ейнор. – К, 1966. – 63с.
1660901
  Ейнор Т.П. Юні читачі бібліотеки. / Т.П. Ейнор. – К., 1966. – 63с.
1660902
  Нагнибіда М.Л. Юні, хоробрі серця : Балади та поеми / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Молодь, 1959. – 144с.
1660903
  Даникеев О Юній Кутуйан / О Даникеев. – Фрунзе, 1988. – 366 с.
1660904
  Пивовар С.Ф. Юніоністи / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 421. – ISBN 966-642-073-2
1660905
  Жилка К. ЮНІСЕФ та Україна: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 47-49.
1660906
  Луньо Є.А. Юність А. Шептицького в епічній традиції його родинного села // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 137-146. – ISBN 978-966-182-372-2
1660907
  Попов М.В. Юність Андрія. Повість про Я.М.Свердлова. / М.В. Попов. – К.
кн. 1. – 1958. – 192с.
1660908
   Юність батьків. – К., 1966. – 137с.
1660909
  Самчук У.О. Юність Василя Шеремета : роман / Улас Самчук. – Мюнхен : Прометей, 1946. – 155, [1]. – (Бібліотека новітньої літератури)
1660910
  Самчук У.О. Юність Василя Шеремети : роман / Улас Самчук. – Київ : Знання, 2014. – 278, [1] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 6). – ISBN 978-617-07-0180-0
1660911
  Полторацький О.І. Юність Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 398 с.
1660912
  Нестеровський П.П. Юність Заньковецької. Кіноповість. / П.П. Нестеровський. – К., 1960. – 100с.
1660913
  Нечволодова Н. Юність Леніна / Н. Нечволодова, Л. Резніченко. – К., 1957. – 228с.
1660914
  Нечволодова Н.П. Юність Леніна / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – Київ : Молодь
1-2. – 1968. – 415с.
1660915
  Нечволодова Н.П. Юність Леніна / Н.П. Нечволодова, Л.С. Резниченко. – Київ
Кн. 3. – 1970. – 139с.
1660916
   Юність моя. – К., 1979. – 112с.
1660917
   Юність моя комсомольська. – Дніпропетровськ, 1978. – 159с.
1660918
   Юність моя комсомольська. – Київ, 1979. – 92с.
1660919
  Іваненко І Юність мужніє в походах / І Іваненко. – К., 1978. – 136с.
1660920
  Мороз В.М. Юність мужніє у боротьбі / В.М. Мороз. – К., 1963. – 79с.
1660921
  Орловський О.Л. Юність на війні / О.Л. Орловський. – К., 1974. – 126с.
1660922
  Алтунін А.Т. Юність обпалена війною : автобіогр. повість : для серед. шк. віку / А.Т. Алтунін ; худож. Г. Зубковський. – Київ : Веселка, 1982. – 184 с. : іл.
1660923
  Плотницький В.П. Юність партизанська. / В.П. Плотницький. – К., 1980. – 158с.
1660924
  Ян В.Г. Юність полководця / В.Г. Ян. – Київ, 1956. – 192с.
1660925
  Костенко В.С. Юність полум"яних літ. / В.С. Костенко. – Київ, 1969. – 160с.
1660926
  Заборський Е Л. Юність розбудженого континенту / Е Л. Заборський. – Київ, 1962. – 52с.
1660927
  Красицький Д.Ф. Юність Тараса : Оповідання про юність Т. Г. Шевченка / Д.Ф. Красицький. – Київ : Веселка, 1967. – 159с.
1660928
  Суярко Л. Юність у боротьбі / Л. Суярко. – К., 1952. – 125с.
1660929
   Юність України. – Київ, 1963. – 107с.
1660930
   Юність України. – Київ, 1966. – 104с.
1660931
   Юність України. – Київ, 1967. – 103с.
1660932
   Юність України. – Київ, 1985. – 105с.
1660933
  Вєдєнєєв Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917-1923 роках : Монографія / Дмитро Вєдєнєєв; Дмитро Будков. – Київ : К.І.С., 2006. – 312с. : іл. – Бібліогр.: с. 245-296. – ISBN 966-7048-55-1


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
1660934
  Баумерт В. Юність Фрідріха Енгельса = Schau auf die Erde : роман / Вальтер Баумерт ; з нім. пер. В. Василюк, Ю. Михайлюка ; худ. В.І. Глазунов. – Київ : Молодь, 1986. – 535 с.
1660935
   Юнкорівський блокнот. – К., 1990. – 92с.
1660936
  Фурин С.А. Юнкору. / С.А. Фурин. – 2-е изд. – М., 1988. – 79с.
1660937
  Вербицький В.В. Юннатівський рух в Україні / В.В. Вербицький. – Київ : Деміур, 2001. – 304с. – ISBN 5-7702-00-6
1660938
   Юннатские праздники. – Ижевск, 1965. – 132с.
1660939
   Юннатские праздники. – Чита, 1969. – 104с.
1660940
  Солдатов Л.З. Юннаты Грозненской области / Л.З. Солдатов. – Грозный, 1954. – 70с.
1660941
  Максимова Н. Юннаты Томской области - участники ВСХВ / Н. Максимова, Л. Муратова. – Томск, 1955. – 91с.
1660942
   Юнович, Софья Марковна. Выставка произведений. Ленинград. 1981. – Л., 1981. – 46с.
1660943
   Юнович, Софья Марковна. Выставка произведений. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 39с.
1660944
  Жариков А.Д. Юногвардейцы / А.Д. Жариков. – М., 1973. – 256с.
1660945
  Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту / Ю.А. Голубев, Н.И. Камышев. – М., 1979. – 128с.
1660946
  Симонов Я.П. Юному агрометеорологу / Я.П. Симонов. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 96с.
1660947
  Івах І.В. Юному гандболістові / І.В. Івах, А.О. Малий. – К, 1967. – 104с.
1660948
  Князев В.А. Юному картофелеводу. / В.А. Князев, Б.А. Писарев. – М., 1989. – 124с.
1660949
   Юному книголюбу. – М., 1978. – 191с.
1660950
  Шилов Ю.Ф. Юному конструктору приборов / Ю.Ф. Шилов. – Киев, 1980. – 96с.
1660951
  Косвинцев Б.Е. Юному лыжнику / Б.Е. Косвинцев. – М., 1961. – 70с.
1660952
  Меликсетян А.С. Юному любителю мозаики / А.С. Меликсетян. – М, 1979. – 158с.
1660953
  Симонов Я.П. Юному метеорологу / Я.П. Симонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 95с.
1660954
  Мухин В.Д. Юному овощеводу / В.Д. Мухин. – М., 1978. – 96с.
1660955
  Лебедева А.Т. Юному овощеводу / А.Т. Лебедева, Е.И. Луконина. – М., 1990. – 95с.
1660956
  Білоус Д. Юному поетові Ю. Ярмишу. ( Авторська присвята на книзі Д. Білоуса " Осколочним ! ") // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – C. 16
1660957
  Шелухін Д.Я. Юному поколінню - ленінський гарт / Д.Я. Шелухін. – К, 1973. – 224с.
1660958
  Веселухина К.В. Юному полиглоту / К.В. Веселухина. – Пермь, 1967. – 44с.
1660959
  Веселухина К.В. Юному полиглоту / К.В. Веселухина. – Пермь, 1972. – 41с.
1660960
  Таранов Г.Ф. Юному пчеловоду : пособие для учащихся сред. школы / Таранов Г.Ф. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 160 с., [2] л. ил. – (Политехническая библиотека школьника)
1660961
  Булыч В.И. Юному радиоконструктору / В.И. Булыч. – Москва, 1976. – 77 с.
1660962
  Гордин А.Б. Юному радиолюбителю / А.Б. Гордин. – Свердловск, 1989. – 240 с.
1660963
  Соколова Е.Н. Юному физику / Е.Н. Соколова. – Москва : ГУПИ, 1956. – 256 с.
1660964
  Соколова Е.Н. Юному физику / Е.Н. Соколова. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1959. – 294 с.
1660965
  Черняшевський Юному фізику / Черняшевський, Т. – Київ : Радянська школа, 1986. – 109с.
1660966
  Тесля О.Ф. Юному філателісту / О.Ф. Тесля. – К, 1981. – 80с.
1660967
   Юному художнику. Искусство древнего мира и средневековья. Искусство эпохи Возрождения. Зарубежное искусство XVII-XX веков. Русское искусство. Советское искусство. – Изд. 2-е. – М., 1962. – 583с.
1660968
   Юному художнику. Искусство древнего мира и средневековья. Искусство эпохи Возрождения. Зарубежное искусство XVII-XX веков. Русское искусство. Советское искусство. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 583с.
1660969
   Юному художнику. Рисунок и живопись. Скульптура. Гравюра. – М., 1963. – 336с.
1660970
  О"Кейси Юнона и Павлин / О"Кейси. – Москва, 1956. – 87с.
1660971
   Юности - дерзать!. – Тула, 1977. – 236с.
1660972
  Нефедов П.П. Юности костры / П.П. Нефедов. – Москва, 1980. – 79с.
1660973
   Юности нашей союз боевой. – Москва, 1983. – 175с.
1660974
   Юности честное зерцало : [факсимиле издания 1717 г.], 1976
1660975
   Юности честное зерцало. – Репринт. изд. с факс. изд. – Москва : Планета, 1990. – 88с. – ISBN 5-85250-423-8
1660976
  Моруга В.В. Юності бентежні ешелони : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1660977
  Тичина П.Г. Юності непереможний дух : поезії / Павло Тичина ; [вступ. ст. Б. Олійника]. – Київ : Молодь, 1974. – 263 с. – (Поетична бібліотека комсомольця)
1660978
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 7-8. – 2004
1660979
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 10. – 2004
1660980
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11. – 2004
1660981
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 2005
1660982
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 2005
1660983
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 2005
1660984
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 2005
1660985
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1. – 2006
1660986
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2. – 2006
1660987
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 3. – 2006
1660988
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 5. – 2006
1660989
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6. – 2006
1660990
   Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8. – 2006
1660991
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (649). – 2010
1660992
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (651). – 2010
1660993
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 6 (653). – 2010
1660994
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 11 (658). – 2010
1660995
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 12 (659). – 2010
1660996
   Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 1 (672). – 2012
1660997
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 2 (673). – 2012
1660998
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 4 (675). – 2012
1660999
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 8 (679). – 2012
1661000
   Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
№ 9 (680). – 2012
<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,