Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1619001
  Мельник Михайло "... Хай зігріється, хто не дожив" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 149-158. – ISSN 0130-1608


  Про укр. поета Ігоря Римарука
1619002
  Ферис Тимоти "Хабблу" - 25. Бенефис "Хабла" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 84-97 : фото
1619003
  Калиниченко М. "Хаджи-Мурат" - мое личное увлечение // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 109-117


  В статье рассмотрены имагологические аспекты художественного воссоздания образа "Другого" в повести Л. Толстого "Хаджи-Мурат"
1619004
  Сергеенко А.П. "Хаджи-Мурат" Льва Толстого / А.П. Сергеенко. – М., 1983. – 239с.
1619005
  Гарбар Р. "Хай би кого вони обрали, вони виберуть мене" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 169). – С. 4


  Путін перйшов до плану "Б" боротьби з Україною. І головним тепер стало зміцнення позицій п"ятої колони.
1619006
  Ніколенко К. "Хай болі мої всі полинуть у слова приховану суть..." ("Книга пісень") // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 19-39. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  На матеріалі збірки «Книга пісень» («Buch der Lieder») Г. Гейне розкрито провідні тенденції німецької романтичної поезії. Творчість Г. Гейне висвітлюється в аспекті художнього втілення концепту «туга». Авторка простежила динаміку розвитку цього ...
1619007
  Клочек Г. "Хай вам щастить в думках про мене" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)


  Пам"яті українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного діяча Петра Осадчука.
1619008
  Семененко Н. "Хай живе життя..." // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 13


  Образ Лесі Українки без хрестоматійного глянцю.
1619009
  Тупілко В. "Хай живе самостійна Україна! Геть окупантів із Чехословаччини"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 5


  Василь Омелянович Макух (1927- 1968) — учасник українського руху опору в СССР. Воїн УПА. 5 листопада 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти ...
1619010
  Бех П. "Хай з Київським університетом познайомиться весь світ" / інтерв"ю взяла Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Про міжнародні зв"язки Київського національного університету розповів начальник управління зарубіжних зв"язків університету П.О. Бех.
1619011
  Єременко О.Р. "Хай знають тільки всі, що я не вмер..." (Рецепція смерті в житті і творчості Ф.Гарсіа Лорки) : (11 клас) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 11-14
1619012
  Пляченко А.Г. "Хай їхній дух вита над нами..." // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 203-209. – ISBN 978-966-927-118-1


  Про жертовність тих, хто наближав Незалежність: Василь Макух та Олекса Гірник.
1619013
  Максимова К. "Хай мені буде це. "Ранок розіллється...". "Уламків не видно...". "Дороги відкриті...". "Я тебе приберу". "В небаченому бачене..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 91-92


  Вірші.
1619014
  Радзієвська В. "Хай сидить, де сидить. Доки вона в Богданівці - доти вона й Білокур" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 48 (301), 10 грудня 2015. – С. 46-50
1619015
   "Хай слово мовлено інакше...". Проблеми художнього перекладу : статті з теорії, критики та історії художнього перекладу. – Київ : Дніпро, 1982. – 294, [2] с.
1619016
  Танасійчук М. "Хай спочатку на москалях експерименти роблять. Як побачимо, що там добре, - тоді й у себе такий лад зробимо" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 34 (537), 3 вересня 2020. – С. 46-50
1619017
   "Хай чують по світу: а хто ми такії!" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
1619018
  Малкин С.Г. "Хайлендская проблема" в Великобритании начала XVIII века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 47-58. – ISSN 0130-3864
1619019
  Табатабаи А. "Хамза" в персидском языке. (Вопросы произношения и правописания) : Автореф... кандидата филол.наук: / Табатабаи А.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 16л.
1619020
  Вахидов С. "Хамсат-ул-мутахайирин" Навои и его роль в изучении литературных связей таджикского и узбекского народов : Автореф... канд. филол.наук: / Вахидов С.; Таджикск.гос.ун-т. – Душанбе, 1966. – 23л.
1619021
   "Ханна Арендт і переосмислення тоталітарної спадщини": круглий стіл в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 165-176
1619022
  Александрова О.В. "Хаос" і "Космос" філософської інтерпретації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 5-7
1619023
  Зражевська Н.І. "Хаос" та "складність" як систематичні інструменти для вивчення сучасного інформаційного простору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 43-53. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1619024
  Кудрявцев Л. "Харакірі" для "Кантокуєна" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 9 (123). – С. 36-38
1619025
  Сокачик Р.М. "Харакірі" та "Радамес" Петера Етвеша: європейське прочитання японських традицій в оперній драматургії XX століття // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 166-176. – ISSN 0130-5298


  Характеристика камерних опер угорського композитора Петера Етвеша, "Харакірі" та "Радамес". Інтонаційно-драматургічний аналіз театральних творів, опис умов та історії їх створення. Дослідження особливостей використання японських традицій в творах.
1619026
  Дяченко М.В. Х.Л.Борхес: філософсько-поетична картина світу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 21-31
1619027
  Крымова Н.И. Х.Лакснесс / Н.И. Крымова. – М, 1970. – 216с.
1619028
   Х.М.Фаталиев.. – Махачкала, 1964. – 136с.
1619029
  Соломаха І.Г. Х.У. Фон Бальтазар про взаємозв"язок віри та любові // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 218-220
1619030
   ХI Всеукраїнський З"їзд Рад, 7-15 травня 1929 року : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видання Оргінстру ВУЦВК, 1929. – 778 с.
1619031
   ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 410


  У роботі конференції взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка.
1619032
  Білецький О.І. Хpестоматiя давньої укpаїнської лiтеpатуpи : (доба феодалізму) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Радянська школа, 1949. – 556с.
1619033
  Білецький О.І. Хpестоматiя з укpаїнської лiтеpатуpи : Для 8-го класу сеpедньої школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 11-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 348с.
1619034
   Хpестоматiя з укpаїнської лiтеpатуpи (XIX-XX ст.) : для учнiв 5-7 класiв середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 880с.Обл.-вид.аpк 47. – ISBN 9669517516
1619035
   ХVI Національний конгрес кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 419-422. – ISSN 2413-7944
1619036
   ХVII сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем при Міжнародній асоціації академії наук / В.М. Котляков, Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Б. Глезер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 70. – ISSN 1561-4980
1619037
  Карацуба М. ХVIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам"яті академіка Леоніда Булаховського // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 338-340. – ISSN 2522-9834
1619038
  Левченко Л. ХVІ Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 180-191. – ISSN 0320-9466
1619039
   Хаhrsd. – Х, 1958. – 192с.
1619040
  Баранин Д. Хаjдучица у харему / Д. Баранин. – ЦетинеНародна книга : Вук Карацич, 1954. – 212 с. – (Савремени писци ; кн. 7)
1619041
  Смаль-Стоцький С.Й. Хаpактеpистика лїтеpатуpної дїяльности Івана Фpанка : Ювилейний виклад / Стефан Смаль-Стоцький. – Львів : Hакладом Авт. ; З дpук. "Дїла", 1913. – 20 с. – В кн. також уpив. з твоpів І.Я. Фpанка
1619042
  Таал И. Хаапсалуский замок / И. Таал. – Таллин, 1978. – 40 с.
1619043
  Вейси Хаб-Наме / Вейси. – Москва, 1976. – 182с.
1619044
  Вейси Хаб-Наме / Вейси. – Москва, 1977. – 180с.
1619045
   Хаб Google знання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 18. – ISSN 2219-5793


  В Україні розпочав роботу освітній хаб "Google Знання".
1619046
  Щербань О. Хабанський вплив на гончарство Лівобережної України / О. Щербань, А. Щербань // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 137-141. – ISSN 0869-3595
1619047
  Котнюк Ю. Хабар для прокурора. Кримінальний бік практики спільної діяльності АТ "Укргазвидобування" з приватними фірмами // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1619048
  Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства / М.І. Мельник. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 256с. – ISBN 966-611-037-7
1619049
  Чернышева В.И. Хабаровск : (К 100-летию города) / В.И. Чернышева. – Хабаровск, 1958. – 104с.
1619050
  Баранов П. Хабаровск : краткий путеводитель / П. Баранов, Г. Хренов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1967. – 57 с. : ил.
1619051
  Востриков Л.А. Хабаровск и хабаровчане / Л.А. Востриков, З.В. Востоков. – Хабаровск, 1991. – 252с.
1619052
   Хабаровск. Спутник туриста. – Хабаровск, 1963. – 64с.
1619053
   Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.. – Хабаровск, 1964. – 344с.
1619054
   Хабаровский дендрарий. – Хабаровск, 1972. – 56с.
1619055
  Вишневский Д.С. Хабаровский край : учебное пособие по географии для 8 класса / Д.С. Вишневский, С.Н. Главацкий, И.Д. Пензин. – Хабаровск, 1965. – 114с. : карта
1619056
   Хабаровский край. – Хабаровск, 1968. – 56с.
1619057
   Хабаровский край. – Хабаровск, 1977. – 311с.
1619058
  Юзич Ю. Хабаровськ - дух свободи Нової України. Хабаровськ у 1917-1922 роках - був ключовим центром "Нової України" - співмірної за площею з європейською Україною // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 липня (№ 68). – С. 8-9


  "Півмільйонний Хабаровськ, який довший час був найбільшим містом російського Далекого Сходу, - місто молоде. Заснував його у 1858 році українець Яків Дяченко (він же заснував ще близько 30 населених пунктів на Далекому Сході). У 2008 році, з нагоди ...
1619059
   Хабары про Акул-Али. – Махачкала, 1964. – 103с.
1619060
  Моренко О.А. Хабеас корпус: історія, міжнародні стандарти та сучасний стан в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 213-226. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1619061
  Азарова.Ю.О Хабермас и Деррида о модерне, философии и деконструкции // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 154-202. – ISSN 2077-8309
1619062
  Фливбьерг Б. Хабермас и Фуко: мыслители для гражданского общества // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.137-157. – ISSN 0042-8744
1619063
  Скибун Н. Хаби - освітнє середовище вивчення української мови іноземними студентами у ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 245-259. – ISSN 2312-5993
1619064
   Хабиб Мухаммедович Абдуллаев : жизнь и деятельность : [воспоминания]. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с. : ил.
1619065
   Хабова індустрія: як "прорватися" у лідери? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 28-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1619066
  Мишев Р. Хабсбургският орел над Балканите. / Р. Мишев. – Велико Търново, 1992. – 142с.
1619067
  Иванов В.В. Хабу. Повесть / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 96с.
1619068
  Матлай Л. Хав"єр Солана Мадар"яга в європейській політиці та дипломатії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 227-242. – ISSN 2409-9260
1619069
  Чимид Ч. Хавар намар / Ч. Чимид. – Улаанбаатар, 1962. – 236с.
1619070
  Шалыганова А.Л. Хавкина (Хавкина-Гамбургер) Любовь Борисовна // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 268-275. – ISBN 978-617-7298-43-3
1619071
  Сулима-Бичихина Т.С. Хавромантій : Побутовий жарт на дві дії / Т.С. Сулима-Бичихина. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1913. – 54 с.
1619072
  Марочко В. Хаген Марк фон // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 469. – ISBN 978-617-642-388-1
1619073
  Гусєв В.І. Хадж / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 393. – ISBN 966-642-073-2
1619074
  Осипов Дмитрий Хадж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-42 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1619075
  Албогачиева Макка Хадж глазами этнографа // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 68-76. – ISSN 1681-7559


  Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, Мина (долина)) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама наряду с такими, как молитва, пост в месяц Рамадан, о чём свидетельствуют ...
1619076
  Рагимов С. Хаджар : рассказы и повести / С. Рагимов. – Москва : Советский писатель, 1959. – 512 с.
1619077
  Возба А. Хаджарат Кяхба : роман / А. Возба; пер. с абхаз. Ю.Лакербая. – Москва : Советский писатель, 1991. – 332 с.
1619078
  Трусов Ю . Хаджбей / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1966. – 332 с.
1619079
  Трусов Ю . Хаджбей / Ю . Трусов. – Одесса, 1970
1619080
  Трусов Ю . Хаджбей : Роман- трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1974. – 560с.
1619081
  Трусов Ю . Хаджбей : Трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1984. – 556с.
1619082
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / гр. Л.Н. Толстой ; [Предисл.: Н. Лернер] ; ил. Е.Е. Лансере. – Петроград : Изд. Р. Голике и А. Вильборг, 1916. – [8], XXXI, [3], 178, [2], 15 с., 1 л. ил. (фронт.). – С. I-VI: Приложения. Наброски и отрывки


  Хаджи-Мурат (конец 90-х гг. 18 в.-1852) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1619083
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1941. – 174с.
1619084
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1945. – 127 с.
1619085
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Свердловск, 1946. – 188с.
1619086
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Таллин, 1949. – 136с.
1619087
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Молотов, 1950. – 119с.
1619088
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Рига, 1950. – 152с.
1619089
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 318с.
1619090
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 302с.
1619091
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Махачкала, 1979. – 352с.
1619092
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат : повести / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 303с.
1619093
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. – Ставрополь : Ставропольское кн. из-во, 1985. – 237с.
1619094
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 95с.
1619095
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1986. – 178с.
1619096
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1988. – 269 с.
1619097
  Греков А.Т. Хаджи-Мурат Дзарахохов. / А.Т. Греков. – М., 1958. – 110с.
1619098
  Толстой Л.Г. Хаджи-Мурат и другие произведения / Л.Г. Толстой. – Пб, 1920. – 248с.
1619099
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат; Казаки / Л.Н. Толстой. – Нальчик, 1978. – 287с.
1619100
  Толстой Л.Н. Хаджи Мурат / Л.Н. Толстой. – Київ-Харків, 1935. – 137с.
1619101
  Коничев К.И. Хаджи Мурат Дзарахохов / К.И. Коничев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1619102
   Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415-1797 роки) : До 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку: Збірники наукових статей, матеріалів та републікацій. – Одеса : Окфа, 1999. – 400с. – (Невичерпні джерела пам"яті ; Т.3). – ISBN 966-571-045-1
1619103
  Бачинська О. Хаджибей-Одеса у міграційних процесах кінція XVIІІ – початку ХІХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 126-140. – ISSN 2519-2523
1619104
  Трусов Ю.Р. Хаджибей / Ю.Р. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1964. – 330 с.
1619105
  Трусов Ю. Хаджибей / Ю. Трусов. – Киев : Дніпро, 1992. – 560 с.
1619106
  Гончарук Т. Хаджибей (Одеса) у подіях військово-морської історії за часів російсько-турецької війни 1787 – 1792 рр. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 26-33. – ISSN 2519-2523
1619107
  Сапожников І.В. Хаджибей та північне Причорномор`я 1780-х років ( до 210-річчя штурму Хаджибейського замку ) / І.В. Сапожников. – Іллічівськ : Елтон-2, 1999. – 84с. – ISBN 966-7588-02-7
1619108
  Абдыкадыров Калмакан Хаджимукан : повесть / Абдыкадыров Калмакан; пер. с каз. С. Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 166 с. : ил.
1619109
  Толстой Л. Хаджі Мурат / Л. Толстой. – Харків, 1924. – 119с.
1619110
  Кочубей Ю.М. Хаджі Серайя Хан Шапшал (1873-1961) - духовний провідник караїмського народу, громадський діяч, вчений // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1608-0599
1619111
  Делавранча Б. Хаджі Тудосе : комедія на 4 дії ; пер. з рум. / Барбу Делавранча. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 160 с.
1619112
  Бутовская М. Хадза Танзании: традиция и современность / М. Бутовская, М. Драмбян // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 0321-5075


  Етнічна група народу Африки
1619113
  Хайри Х. Хади Такташ / Х. Хайри. – Л., 1948. – 3-8с.
1619114
   Хадисы Пророка / авт. перевода и коммент. Иман Валерии Пороховой ; гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд. – Изд. 3-е. – Москва : РИПОЛ классик, 2008. – 311, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., араб. – ISBN 978-5-7905-4276-3
1619115
  Богатенкова Л.И. Хадиша Букеева / Л.И. Богатенкова. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 140 с. : ил. – (Мастера искусств Казахстана)
1619116
  Аракелян Г.А. Хадожественная литература в советской армянской периодической печати : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Г.А. Аракелян ; Акад. наук Арм.ССР. – Ереван, 1970. – 16 с.
1619117
  Аркин Н.О. Хадсидская одежда : самобытность через традиционность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-101. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1619118
  Темирханов Л. Хазарейцы. / Л. Темирханов. – М, 1972. – 140с.
1619119
  Темирханов Л. Хазарейцы. / Л. Темирханов. – Душанбе, 1978. – 96с.
1619120
  Мартин М. Хазари-прозеліти: літературна містифікація чи реальність? // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 69-83. – ISSN 2523-4234
1619121
  Рашковский Б.Е. Хазария : проблема конфессиональной ориентации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25-39. – ISSN 0869-1908
1619122
  Пряхин Г. Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 40-57. – ISSN 0132-2036
1619123
  Пряхин Г. Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 1. – С. 2-15. – ISSN 0132-2036
1619124
  Пряхин Георгий Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-65. – ISSN 0132-2036
1619125
  Кожевникова Мария Хазарские тайны // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 64 : фото
1619126
  Варакута В.П. Хазарский каганат. Государство - призрак. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 86-91
1619127
  Павич М. Хазарский словарь : Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия / Милорад Павич; Пер. с сербского Л.Савельевой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00086-9
1619128
  Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов : женская версия / Милорад Павич ; [пер. серб. Л. Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 381, [3] с. : ил. – На обл. также указ.: Мировой бестселлер. - Пер. с изд.: Хазарски речник / Павичь Милорад. Београд: Просвета, 1989. – ISBN 978-5-91181-883-8
1619129
  Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов : мужская версия / Милорад Павич ; [пер. с серб. Ларисы Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 381, [2] с. – (Азбука-классика ) ( Мировой бестселлер). – ISBN 975-5-91181-882-1
1619130
  Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа / А.П. Новосельцев. – Москва : Наука, 1990. – 261с. – ISBN 5-02-009552-4
1619131
  Лапікура В. Хазарська балада або не пройшло і тисячі років : фентезі для дітей молодшого політичного віку, не рекомендоване Міністерством освіти для вивчення в навчальних закладах будь-якого рівня / В. Лапікура, Н. Лапікура; Валерій і Наталя Лапікури. – Київ : Нора-друк, 2001. – 296, [1] с. – ISBN 966-95961-3-0
1619132
  Думбадзе Н. Хазарула / Н. Думбадзе. – Москва, 1982. – 46 с.
1619133
  Плетнева С.А. Хазары / С.А. Плетнева. – М., 1976. – 93с.
1619134
  Громов Анатолий Анатольевич Хазрасчетный доход государственных промышленных предприятий в условиях перехода к рынку : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Громов Анатолий Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
1619135
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяин : комедия на 4 дии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 119 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
1619136
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяин [Хазяїн] : Комедия на 4 дии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Кыив (Київ) : Друк. Петра Барського, 1902. – 119 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська библиотека ; № 25)
1619137
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяїн : комедія в 4 діях / Іван Тобилевич (Карпенко-Карий) ; зі перв. словом і поясненнями проф. Г. – Коломия : Галицька накл. Я. Оренштайна, 1909. – 152 с. – Прим. №109151 дефектний, відсутні с. 2-22. – (Загальна бібліотека ; № 49-50)
1619138
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяїн : комедія в 4-х діях Івана Тобилевича. – У Львові (Львів) : Коштом і заходом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Ставропіг. Ін-та, 1918. – 84 с. – (Просвітні листки ; Ч. 55)
1619139
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 80 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 8)
1619140
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1937. – 128 с.
1619141
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 131 с. – (Бібліотека української драматургії)
1619142
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ, 1951. – 108 с.
1619143
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Іван Карпенко-Карий. – Київ : Дніпро, 1978. – 147 с.
1619144
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2006. – 317 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3354-4
1619145
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2008. – 318с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4027-5
1619146
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2012. – 315, [5] с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-5932-1
1619147
  Венгер Н.В. Хазяїн регіону: Йоганн Корніс та колонізаційні процеси на Південному Заході Російської імперії (перша половина XIX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 125-140. – ISSN 2664-9950
1619148
  Скляренко С.Д. Хазяїни : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 316 с.
1619149
  Вишня Остап Хазяйновитий бог : Гуморески / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1619150
   ХАИ: Очерки истории. – Харьков, 2000. – 320с. – ISBN 966-7102-74-2
1619151
  Сиделковский А.Л. Хаим-Бер Гершонович Ходос (1897-1995) / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 19-20
1619152
   Хаим Авраамович Аврутис : живопись : каталог. – Москва : Сов. художник, 1986. – [16] с., [9] л. ил. : цв. ил.
1619153
   Хаим Сутин // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 115 : Сутин Хаим. – С. 31.
1619154
  Юшкевич С. Хаимка и Иоська / С. Юшкевич. – Ростов, 1903. – 15 с.
1619155
  Баранецкий И. Хай-тек с запахом карри // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 46. – С. 82


  Подорож до Індії
1619156
  Гілінська Н. Хай абітурієнити не турбуються - для них уже готують новий дім // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 липня (№ 31). – С. 7


  Про гуртожиток № 16 у якому живуть студ. ф-ту кіберн. КНУ імені Тараса Шевченка. Розмова з зав. гуртожитка О.В. Твердохліб та заст. завід. Л.В. Зінченко.
1619157
  Крижанівська О. Хай бог помагає! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 122


  В. Різун.
1619158
  Волосенко В.В. Хай буде в домі хліб / В.В. Волосенко. – Київ, 1972. – 99с.
1619159
  Лагода В.К. Хай буде гаразд : сатира, гумор, лірика / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1964. – 211 с.
1619160
  Лашко К. Хай буде прикладом для інших // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  В Інститкті міжнародних відносин почала діяти Угорда про підтримку навчальної та науково-дослідної діяльності, що була укладена в 1997 р. між Інститутом та компанією "Філіп Морріс". Директор ІМВ Л. Губерський відзначив, що це перший проект подібного ...
1619161
  Фабіла Рене Авілес Хай буде світло! : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 105-107. – ISSN 0208-0710
1619162
  Дмитрук А. Хай буде світло! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 18-20. – ISSN 2518-7104


  Яблочков Павло Миколайович (1847-1894) - російський електротехнік, військовий інженер, винахідник і підприємець. Відомий розробкою дугової лампи (що увійшла в історію під назвою "свічка Яблочкова") та іншими винаходами в області електротехніки.
1619163
  Дзюба О. Хай буде світло! Вірменин і караїм - мрійники-першопрохідці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 20
1619164
  Мищак І.М. Хай буде Україна вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917-1921 років) / Іван Мищак ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 140, [1] с. – ISBN 978-617-7638-13-0
1619165
  Глазовий П.П. Хай вам буде весело! : байки, усмішки, жарти / П.П. Глазовий. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 69 с.
1619166
  Кроп Т. Хай взірцем буде журналістське слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 5


  Науковці Інституту української мови НАНУ провели круглий стіл під назвою "Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні". Двома найбільшими загрозами для повноцінного функціонування державної мови в інформаційному просторі, на думку директора ...
1619167
  Шпонтак І.М. Хай дитина знає кожна - жартувать з вогнем не можна! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1619168
  Ціон В. Хай живе "Осінь Голосіївська" - наша рідна, наша київська! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 14


  В Музеї М. Рильського відбувся черговий 49-й за ліком фестиваль української поезії "Голосіївська осінь". На фестивалі виступали з власними творами вихованці літстудії ім. М. Рильського - студенти Ін-ту філології імені Тараса Шевченка та доктор ...
1619169
  Гуменна Д. Хай живе "школа В. Чапленка!" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 179, грудень : грудень. – С. 18-21
1619170
  Козирєва Т. Хай живе груша! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 9


  У Львові розпочалися роботу з порятунку дерева зі саду Івана Франка.
1619171
   Хай живе Інститут філології! Випускники-філологи про свою alma mater // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – С. 2
1619172
  Сидоренко Віктор Хай живе королева! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 18-23 : фото
1619173
  Тарапата Віталій Хай живе фестивальна індустрія! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
1619174
  Горська С. Хай живе юннатія // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  На базі Всеукраїнського профільного табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України оздоровилися та відпочили вихованці обласних, районних станцій юних натуралістів ...
1619175
  Котова А. Хай живе. Украинские студенты будут писать в “Википедию” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 19


  Со следующего учебного года студенты и аспиранты Киевского и Харьковского национальных университетов, Национального технического университета “Киевский политехнический институт” и еще нескольких вузов будут готовить статьи в украинскую “Википедию”. ...
1619176
  Самойлов Юрій Хай живуть морські подорожі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1619177
   Хай завжди буде сонце : Рек. бібліогр. покажч. для учнів 5-6-х кл. – Київ : Веселка, 1989. – 36с.
1619178
  Станіц Б. Хай завжди буде цирк! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.54-57
1619179
  Гордон Д. Хай згине день... / Д. Гордон. – К, 1960. – 275с.
1619180
  Гордон Д. Хай згине день... / Д. Гордон. – К, 1969. – 335с.
1619181
  Дерімов М.І. Хай здійсниться правосуддя!: Душогуб з Треблінки перед судом народу / М.І. Дерімов. – К., 1987. – 85с.
1619182
  Лахижа М.І. Хай квітне рідне село. Історія села Круподеринці / Лахижа М.І., Єгоричева С.Б., Ставнюк В.В. – Полтава, 2001. – 180с. – ISBN 966-7653-01-0
1619183
  Солодовнікова О.М. Хай квітнуть колгоспні ниви / О.М. Солодовнікова. – К., 1982. – 144с.
1619184
  Плугарж Зденєк Хай кинуть в мене каменем : Роман / Плугарж Зденєк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 443с.
1619185
  Первомайський Л.С. Хай лишається вогонь. З неопублікованої спадщини : поезії, проза, нотатки, листи / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 247 с.
1619186
  Купчик Л. Хай не згасне дух Ірини Сеник! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 11
1619187
  Купчик Л. Хай не згасне дух Ірини Сеник! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  "10 років тому пішла із життя українка надзвичайної мужності й стійкості, великих талантів і дієздатності."
1619188
  Тесленко Л. Хай не згасне Мейсова свіча... Відомому досліднику Голодомору виповнилося б 70 років // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Публічний діалог «Запалена свіча», присвячений 70-річчю історика, дослідника Голодомору в Україні Джеймса Мейса, відбудеться у Києві саме в день його народження - 18 лютого. У заході, який організовують Інститут дослідження Голодомору Національного ...
1619189
  Кирій І.І. Хай не падають зорі : повісті / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с.
1619190
  Купчик Л. Хай оживе дух Анатолія Погрібного! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
1619191
  Купчик Л. Хай оживе дух Анатолія Погрібного! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Виповнилося 80 років від дня народження інтелігентного, талановитого й працьовитого Українця.
1619192
  Михайленко А. Хай пісні летять за обрій // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 164-174


  Творчість Вадима Крищенка.
1619193
  Сергійчук В. Хай світ почує правду про наш рід, або Якою буде національно-державна ідеологія України після перемоги над росією // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 10). – С. 6-7


  Ще не відомо, коли закінчиться російська агресія проти нашої країни, а впевнені в своїй перемозі українці вже розробляють плани відбудови зруйнованих міст і сіл. Справді, ми так швидко хочемо бачити нові вулиці й проспекти, щиро віримо в те, що все ...
1619194
  Паншин О.П. Хай світить сонце : повість / О.П. Паншин. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1963. – 132с.
1619195
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : галицькі просвітн. діячі, письменники, вчені - вихідці із священницьких родин / Володимир Качкан, академік. – Чернівці : Прут, 1994. – 196, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-6213-6


  У пр. №1747283 напис: Відомому вченому Михайлові Наєнку: хай святиться Ваше перо чесною працею на дослідницькій ниві ! - Володимир Качкан - 21.09.94 Київ
1619196
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / Володимир Качкан. – Львів : Фенікс. – ISBN 5-87322-078-0
Кн. 3. – 1998. – 367, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – На обкл. зазнач.: до 1100-річчя Галича присвячуєтьсяю - Покажч.: с. 328-343. – Бібліогр. в тексті
1619197
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : історія укр. літ. і культури в персоналіях (ХІХ-перша половина ХХ ст.) / Володимир Качкан ; НАН України, Н.-д. центр періодики Львів. наук. б-ки ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Сіверсія. – ISBN 966-7515-04-4
Кн. 4. – 2000. – 366, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 353-361. – Бібліогр в тексті
1619198
  Романюк Віктор Хай святиться любов! : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1619199
  Кулаковський В.М. Хай славиться Русь / В.М. Кулаковський. – Київ, 1965. – 156 с.
1619200
  Кузнецова Т.О. Хай слово мовлене інакше...(штрихи до портрета літературознавця і перекладача Миколи Андрійовича Славятинського // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 131-136
1619201
   Хай стелиться доля рушниками / Колектив кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 8-10


  До 50-річчя з дня народження доктора історичних наук професора Капелюшного Валерія Петровича.
1619202
  Одрехівський Р. Хай тих днів не змовкне слава! (Пам"яті лемків, учасників боїв на Західноєвропейському фронті у Другій світовій війні) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 70-73. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1619203
  Лісовий А.С. Хай торжествує істина / А.С. Лісовий. – К, 1990. – 47с.
1619204
   Хай хоч одна пісня тебе перелетить... // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 155-160. – ISSN 0131-2561
1619205
   Хай хоч як, а вступна кампанія - за розкладом! // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 1
1619206
   Хай чують по світу: а хто ми такії! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
1619207
  Меншун В.І. Хай шириться про вас у світі слава. Штрихи до портрета академіка Національної Академії наук України Івана Івановича Ляшка // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-12. – ISSN 0868-8117


  І.І. Ляшко був організатором та першим деканом ф-та кібернетики (1969-1977 рр.), працював проректором КДУ з накової роботи.
1619208
  Погребняк П.С. Хай шумить земля гаями / П.С. Погребняк. – Київ, 1961. – 89с.
1619209
   Хай шумить земля піснями.. – К, 1948. – 72с.
1619210
  Тесленко К. Хай, Шанхай! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 7 травня (№ 61). – С. 11


  Студентка філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Тесленко поділилася своїми враженнями від проходження міжнародних курсів в Шанхаї.
1619211
  Капанцян Г.А. Хайаса-колыбель армян / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1947. – 290с.
1619212
  Некляєв У. Хайбах : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 126-143. – ISSN 0208-0710
1619213
  Поярков В.Э. Хайдаркан.Геология и рудоносность / В.Э. Поярков. – М.Л., 1937. – 280с.
1619214
  Фалев Е.В. Хайдеггер и философская традиция - повторение и возобновление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 146-153. – ISSN 0042-8744
1619215
  Маливский А.Н. Хайдеггер об антропологических интенциях философствования Декарта // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 14-22. – ISSN 2227-7242
1619216
  Дем"яненко Н.Б. Хайдер Тетяна Василівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 236. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1988) Київського університету ім. Т. Шевченка. З 1994 р. - викладач, згодом - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ
1619217
  Дем"яненко Н.Б. Хайдер Тетяна Василівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 221-222. – ISSN 2075-437X
1619218
  Шептунов И.М. Хайдуцкое движение в фольклоре южных славян / И.М. Шептунов. – М, 1982. – 271с.
1619219
  Дойчев Л. Хайдушка чета / Л. Дойчев. – София, 1976. – 150 с.
1619220
  Лучана Н. Хайку, танка, кьоку в українському стилі / Наталія Лучана. – Київ : Сталь, 2018. – 172, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-676-137-2
1619221
  Твердохлебова Наталия Хайнань - остров южнее моря : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-65 : Фото
1619222
  Слуцкая Елена Хайнань. Китайский край света : Китай / Слуцкая Елена, Стефано, де Луиджи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1619223
  Самойлов Юрій Хайнань: чи є перспективи? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1619224
  Романкевич М. Хайрем Максим - человек, стреляющий идеями // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 98-108. – ISSN 1812-867Х


  Американець Хайрем Максим винайшов перший кулемет "Максим"
1619225
  Солонець А. Хайтарма: повернення на Батьківщину // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 80-88. – ISBN 978-617-7158-09-6
1619226
  Паевский В.С. Хайфонский дневник / В.С. Паевский. – Одесса, 1974. – 108с.
1619227
   Хакани. Незами. Руставели. – М-Л, 1935. – 52с.
1619228
  Рыбаков С.И. Хакару Хашимото и лимфоматозный зоб - начало эпохи аутоиммунной патологии в медицине // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 272-278. – ISSN 1680-1466
1619229
  Абдина Е.А. Хакасская кухня / .А. Абдина, У.С. Идимешева. – Красноярск : Кн. изд-во, 1989. – 109, [1] с. : ил.
1619230
  Клочко Анна Хакасские мумии. Пирамиды и мумии в центре Абакана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 54 : фото
1619231
  Катанов Н.Ф. Хакасский фольклор / Н.Ф. Катанов. – Абакан, 1963. – 164с.
1619232
  Баскаков Н.А. Хакасско-русский словарь : около 14000 слов / сост. Н.А. Баскакова, А.И. Инкижекова-Грекул ; под ред. Н.А. Баскакова. – Москва : Гос. ихд-во ин. и нац. словарей, 1953. – 488 с.
1619233
  Майногашева В.Е. Хакасское героическое сказание "Алтын Арыг" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Майногашева В. Е. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1967. – 17 с.
1619234
  Сьомкіна Н. Хакатон – битва соціологічних ідей / Н. Сьомкіна, П. Байкова // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 5


  Фінал першого соціологічного Хакатону – практичного інтенсиву з розробки проектного рішення в сфері соціального життя – пройшов на факультеті соціології. Чотири команди, які складалися зі студентів різних курсів, презентували результати своєї ...
1619235
   Хакатонили всі // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  На факультеті комп"ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: w eHealth - аналіз стану здоров"я через моніторинг серцево-судинної системи, w eData (eGov) - аналіз відкритих державних джерел даних методами Data ...
1619236
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 7. – 2000
1619237
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 9. – 2000
1619238
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 10. – 2000
1619239
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 5. – 2001
1619240
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 6. – 2001
1619241
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 7. – 2001
1619242
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 8. – 2001
1619243
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 9. – 2001
1619244
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 11. – 2001
1619245
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 12. – 2001
1619246
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 1. – 2002
1619247
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 2. – 2002
1619248
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 12. – 2003
1619249
  Біленчук П. Хакери, фрікери, кіберкрекери... Портрет сучасного професійного електронного кіберзловмисника / П. Біленчук, М. Малій, І. Харитоненко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1619250
  Біленчук П. Хакери, фрікери, кіберкрекери... Портрет сучасного професійного електронного кіберзловмисника / П. Біленчук, М. Малій, І. Харитоненко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1619251
   Хакеры КПИ - лучшие в мире // Сегодня. – Киев, 2017. – 23 января (№ 12). – С. 3


  Команда НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" dcua признана лучшей среди более чем 12000 команд "белых" хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году.
1619252
  Дымов В. Хакинг и фрикинг : Хитрости трюки и секреты. / В. Дымов. – Москва : Позновательная книга плюс, 2000. – 176с. – (Кратко, доступно, просто). – ISBN 5-8321-0070
1619253
  Стародуб І. Хакнути хакера. Покарання за кіберзлочинність: судова практика // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 27
1619254
  Ахмедов Г. Хакономерности формирования теплового баланса и микроклимата орошаемого люцернового поля : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Ахмедов Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 9л.
1619255
  Гваладзе Г.Е. Халазальное полярное ядро центральной клетки зародышевого мешка покрытосеменных / Г.Е. Гваладзе. – Тбилиси, 1976. – 120с.
1619256
  Піхманець Р. Халамидник і забіяка: психологічне підгрунтя художньої думки Леся Мартовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 101-133. – ISSN 0868-4790
1619257
   Халгин-Гол.. – М., 1990. – 367с.
1619258
  Марр Н.Я. Халдоведение / Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 190-211


  История древнего Вана, включая древнейшие сведения о Закавказье. Система письма и чтение клинописных текстов халдов-урартов.
1619259
  Яворенко Юрко Халепа : жарт з артистичного життя, на одну дію / Юрко Яворенко [псевд.]. – Київ : Вид. "Рід. Краю" ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1911. – 23 с. – На обкл. відомості щодо назви: Драматичний жарт в 1-ій дії
1619260
   Халида Сафарова, Махмуд Тагиев, Ага Мехтиев: Живопись. Графика. Иллюстрации. – Москва, 1990. – 39с.
1619261
  Антоненко Тетяна Халик - сквер, створений для людей // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 30-35 : фото
1619262
  Ахмедов М.А. Халил Ахмедович Рахматулин / Ахмедов М.А., Викторова А.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Г. Урзбаева АН УзССР, Фундаментальная б-ка АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1979. – 40 с.
1619263
  Якова К. Халиль и Хайрия. / К. Якова. – М., 1958. – 108с.
1619264
  Саидов А.Х. Халима Насырова / А.Х. Саидов. – Ташкент, 1974. – 112 с.
1619265
  Кагиева Н. Халимат Байрамуков / Н. Кагиева. – Черкесск, 1966. – 176с.
1619266
   Халимоненко Григорій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 501-502. – ISBN 978-966-439-754-1
1619267
   Халировские недры зовут.. – Самара, 1931. – с.
1619268
   Халиф на час. – М., 1986. – 603с.
1619269
   Халиф на час.. – М., 1961. – 406с.
1619270
   Халиф на час. : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи". – Москва : Правда, 1988. – 608 с..
1619271
  Игнатенко А.А. Халифы без халифата / А.А. Игнатенко. – М., 1988. – 205с.
1619272
  Шкіцька І. Халіман О.В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 72-77. – ISSN 0027-2803


  Прагматичний підхід до вивчення мови набуває дедалі більшого поширення в сучасному мовознавстві та репрезентує погляд на мову як на живу динамічну систему, що перебуває під дією різних лінгвальних та екстралінгвальних факторів і зазнає змін. ...
1619273
   Халімонова Іна Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 398-399 : фото
1619274
  Пивовар С.Ф. Халіфат / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 393-394. – ISBN 966-642-073-2
1619275
  Радівілов Д.А. Халіфат "Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 120-137. – ISSN 1682-671Х


  Твір Абу Кахтана 9 - поч. 10 ст. - стисла ретроспектива мусульманської історії від утворення світу до падіння першого ібадитського імамату в Омані, важливе джерело відомостей про драматичні події другої пол. 9 ст.
1619276
  Коновалов Вячеслав Халкидики: новый рынок для украинских туроператоров // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1619277
  Кідрук Максим Халкідіки - як медом помазано : Греція / спецрепортаж / Кідрук Максим, Герасимов Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 64-68 : Фото
1619278
  Біленко Василь Халкідіки. Відпустка на середньому пальці : Греція. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 34-39 : Фото
1619279
  Москаленко Леся Халкідіки. Кольорова Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 92-97 : фото
1619280
  Султанова М.А. Халле Л. Идеологическое воображение. Идеологические конфликты современности и их корни в философии Гоббса, Руссо и Маркса // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 122-143. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1619281
   Халхин-Гол-1939 : фотоальбом. – Москва : Планета, 1989. – 205с. – ISBN 5-85250-201-4
1619282
  Шишкин С.Н. Халхин-Гол / С.Н. Шишкин. – Изд. 2, испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1954. – 62 с.
1619283
  Бушуева Т.С. Халхин-Гол : исслед., документы, коммент. : к 70-летию начала Второй мировой войны / Т.С. Бушуева, А.В. Серегин ; Ин-т рос. истории, Рос. акад. наук, Науч. совет РАН "Ист. межд. отношений и внешней полит. Росии" ; [редкол. : А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров (отв. ред.) ; Л.П. Колодникова (сост.)]. – Москва : Академкнига, 2009. – 248 с. – ISBN 978-5-94628-340-3


  70 лет отделяют нас от события, вошедшего в историю Вооруженных сил нашего Отечества как блистательная победа на Халхин-Голе. 23 августа 1939 г. войска Красной Армии совместно с монгольскими воинами блестяще завершили здесь крупнейшую для того времени ...
1619284
   Халхин-Гол в огне. – Москва : Правда, 1989. – 366 с.
1619285
   Халхин-Гол, 39 : фотоальбом. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 271 с. – ISBN 5-7030-0340-7
1619286
  Бушуева Т.С. Халхин-Гол: взгляд через 70 лет. Малоизвестные страницы предыстории Второй мировой войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34-51. – ISSN 0869-5687
1619287
   Халцедоны Северо-Востока СССР. – Москва, 1987. – 190 с.
1619288
  Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1966. – 287с.
1619289
   Халькогенидные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 158 с.
1619290
  Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла / З.У. Борисова. – Л, 1983. – 344с.
1619291
   Халькогениды. – Киев
Вып. 3. – 1974. – 236с.
1619292
   Халькогениды переходных металлов. – Тбилиси
Ч. 3. – 1974. – 132с.
1619293
  Федоров В.Е. Халькогениды переходных тугоплавких металлов. Квазиодномерные соединения / В.Е. Федоров. – Новосибирск, 1988. – 218с.
1619294
  Ярембаш Е.И. Халькогениды редкоземельных элементов. Синтез и кристаллохимия / Е.И. Ярембаш, А.А. Елисеев. – Москва : Наука, 1975. – 258 с.
1619295
  Словянских В.К. Халькогениды урана и их некоторые свойства. : Автореф... канд.хим.наук: / Словянских В.К.; АН СССР.Ин-т общей и неорган.химии. – М, 1967. – 30л.
1619296
  Медведева З.С. Халькогениды элементов ІІІ Б подгруппы периодической системы / З.С. Медведева. – Москва : Наука, 1968. – 216 с.
1619297
   Халькогениды.. – Киев, 1967. – 192с.
1619298
   Халькогенідні системи : монографія / І. Олексеюк [та ін.] ; [за ред. І. Олексеюка] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 217, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-600-574-1
1619299
  Зерова М.Д. Хальциди-евритоміди / М.Д. Зерова. – К, 1978. – 460с.
1619300
  Никольская М.Н. Хальциды сем.Chalcididae и Leucospidea. / М.Н. Никольская. – М-Л, 1960. – 1-223с.
1619301
  Ожешко Е. Хам / Еліза Ожешкова; Переклад з польського М. і З. Л[евицьких]. – вид. 2-ге. – Черкаси : Сіяч ; Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 248 с. – На обкл. сер.: (!)N 14. – (Видавництво "Сіяч" ; № 15)


  (Элиза Ожешкова, Элиза Оржешко, польск. Eliza Orzeszkowa, белор. Эліза Ажэшка (устар. Эліза Арэшчыха)
1619302
  Ожешко Э. Хам / Э. Ожешко. – Москва, 1956. – 183с.
1619303
  Ожешко Э. Хам / Э. Ожешко. – Москва, 1972. – 206с.
1619304
  Липинський В. Хам і Яфет // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1619305
  Бачинин В. Хам как девиантная личность // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-88. – ISSN 2071-9788
1619306
  Дашкевич Я. Хам чи Яфет: Липинський і українська революція // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 34-39. – ISSN 0206-8001
1619307
  Гай А.І. Хамаль - місяць весняний / А.І. Гай. – К., 1984. – 124с.
1619308
  Трофимов А. Хамам: чистилище для тела и души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2002. – № 4. – С.104-112. – ISSN 1029-5828


  Хамам-восточные бани. Традиции.
1619309
  Яшлавский Андрей Эдуардович ХАМАС и геополитические процессы на Ближнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-38. – Бібліогр.: с. 31-37. – ISSN 0131-2227
1619310
  Брьонінг М. ХАМАС повертається додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 35)


  Які можливості виникають для Заходу через розбіжності, що виникли всередині цього руху.
1619311
  Быстров Г. ХАМАС: от внесистемной оппозиции к созданию палестинского правительства // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 12-20. – ISSN 0321-5075
1619312
   Хамдам Усманович Усманов. – Ташкент, 1976. – 100с.
1619313
  Уцарский А. Хамелеон / А. Уцарский. – Ленинград : [Госиздат] ; Печтаный двор, 1928. – 424 с. – (Библиотека всемирной литературы)
1619314
  Чехов А.П. Хамелеон / А.П. Чехов. – К, 1948. – 95с.
1619315
  Чехов А.П. Хамелеон / А.П. Чехов. – Рига, 1950. – 136с.
1619316
  Дроздовський Д. Хамелеон : проза: роман / закінчення. Початок у № 254/255 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 36-127
1619317
  Авижюс Й. Хамелеоновы цвета : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Советский писатель, 1982. – 384 с.
1619318
  Соловьев В.А. Хамелеоны / В.А. Соловьев. – Москва, 1957. – 162с.
1619319
  Каюмов Л.П. Хамза / Л.П. Каюмов. – Ташкент, 1979. – 95 с.
1619320
  Яшен К. Хамза : роман / Камиль Яшен ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 560 с.
1619321
  Яшен К. Хамза : роман / К. Яшен; Камиль Яшан ; авториз. пер. с узб. В.Осипова. – Москва : Художественная литература, 1988. – 527 с.
1619322
  Исраилова Мухаббат Абдуллаевна Хамза в русских переводах. / Исраилова Мухаббат Абдуллаевна. – Ташкент, 1981. – 108 с.
1619323
   Хамза и современность.. – Ташкент, 1990. – 155 с.
1619324
  Рахманов М.Р. Хамза и узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1960. – 320с.
1619325
  Каюмов Хамза ижодининг эстетик принциплари / Каюмов, л., М. Аминова. – Ташкент, 1962. – 36с.
1619326
  Брагинский В.И. Хамза Фансури / В.И. Брагинский. – Москва, 1988. – 341с.
1619327
  Султанов Ю. Хамза Хаки-Заде Ниязи / Ю. Султанов. – Ташкент, 1949. – 36 с.
1619328
  Касымова А.Г. Хамза Хаким-заде Ниязи / А.Г. Касымова. – Ташкент, 1960. – 64 с.
1619329
  Султанов Ю. Хамза Хаким-Заде Ниязи как первый узбекский советский писатель. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанов Ю.;. – Ташкент, 1949. – 10 с.
1619330
  Султанов Ю.С. Хамза. Очерк жизни и творчества / Ю.С. Султанов. – Ташкент, 1959. – 92 с.
1619331
  Султанов Ю. Хамза. Очерки жизни и творчества / Ю. Султанов. – Ташкент, 1973. – 119 с.
1619332
  Султанов Ю. Хамза: очерк жизни и творчества / Ю. Султанов. – Ташкент, 1984. – 104 с.
1619333
  Сейфуллин С. Хамит в погоне за бандитом : рассказы / Сакен Сейфуллин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 96 с.
1619334
   Хамиша навкирон Тошкент = Evernew Tashkent =Вечно молодой Ташкент : Фотоальбом-китоби. – Тошкент : Узбекистон, 1998. – 200с. : ил. – Парал. на узбекск., англ. и русск. яз.
1619335
  Дудкін Іван Хаммамет. Магія моря : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 34-35 : Іл.
1619336
  Навои А. Хамса / А. Навои. – Ташкент, 1958. – 161 с.
1619337
  Навои А. Хамса: Прозаич. перелож / Алишер Навои;. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 143 с.
1619338
  Низами Гянджеви Хамсе. Миниатюры = Khamsa Miniatures : [альбом] / Низами Гянджеви; [сост., авт. предисл. и аннот.: Керим Керимов ; науч. ред.: Абдулвагаб Саламзаде, Джангир Каграманов ; худож.: Н. Бабаев, Ю. Сальников ; фотогр. И. Рубенчика]. – Бакы : Язычы, 1983. – 140, [5] с. : фотоил. – Текст на азерб., рус. и англ.
1619339
  Гуро И. Хамсин-ветер пятидесяти дней / И. Гуро. – М., 1968. – 96с.
1619340
  Говоруха І. Хамсин / Ірина Говоруха. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 318, [2] с. – (Серія "Відбитки" ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-055-2
1619341
   Хамчжинская биота неогена Кореи : (вопросы стратиграфии, экологии, климата) / А.Г. Аблаев, Лю Зин Му, В.Д. Худик, Лю Ен Хва; А.Г. Аблаев [и др.] ; [отв. ред. А.М. Короткий] ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1990. – 70 с., [5] л. ил. : ил. + Прил. (1 л. табл.). – Библиогр.: с. 61-67
1619342
  Погребецький М.Т. Хан-Тенгрі / М.Т. Погребецький. – Харків-Одеса, 1934. – 175с.
1619343
  Константинов Е. Хан Аспарук : първа книга от поредицата Популярни исторически съчинения по основни проблеми на нашата история / Е. Константинов. – София : Прес. – 52, [3] с.
1619344
  Богданов И. Хан Аспарух. Книга за неговите прадеди и неговото време / И. Богданов. – София : Издательство на Отечествения фронт, 1981. – 264 с.
1619345
  Есенберлин И. Хан Кене : исторический роман / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 320 с.
1619346
  Михайлов Н.Н. Хан Тенгри. Тянь-Шаньская высокогорная экспедиция / Н.Н. Михайлов, 1933. – 94с.
1619347
  Титова Людмила Хана : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 117-130. – ISSN 0131-8136
1619348
  Ігнатьєва І. Ханаанейський землеробний календар // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2002. – № 17/18. – С. 68-74


  VIII тис. до н.е. характеризувалось в Палестині поширенням нових видів культурних рослин
1619349
  Мусиков В.П. Ханавэй - ясноглазый сокол / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1968. – 56с.
1619350
  Мусиков В.П. Ханавэй - Ясноглазый сокол / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1957. – 42с.
1619351
  Горина Л. Ханами или Вслед за цветущей сакурой // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 40-67. – ISSN 1812-867Х
1619352
  Ахмедов А.Ш. Ханафитская школа мусульманского права: противоречия и разногласия в ранней мусульманской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 43-47. – ISSN 1812-3805


  В статье автор рассказывает о ханафитской школе мусульманского права, о противоречиях и разногласиях мусульманской юриспруденции. Объектом данного исследования будет не процесс правотворчества в ханафитской юриспруденции, а исследование причин ...
1619353
  Кобищанов Ю.М. Ханафитская Эфиопия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 142-146. – ISSN 0869-1908
1619354
  Краснік О. Ханафуда - карти чотирьох сезонів. Сценарій заходу з японської літератури та культури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 37-41
1619355
  Чубинашвили Г.Н. Хандиси / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1972. – 125с.
1619356
   Хандриков Митрофан Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 324. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1619357
   Хандріков Митрофан Федорович (1837-1915) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 502. – ISBN 978-966-439-754-1
1619358
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.3. – 2001. – 72с.
1619359
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий
Вип.4. – 2002. – 120с.
1619360
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий
Вип.5. – 2003. – 144с.
1619361
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.6. – 2004. – 136с.
1619362
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.7. – 2005. – 136с.
1619363
  Курилов С.Н. Ханидо и Халерха : роман / С.Н. Курилов; пер. с юкагир. Р.Палехова. – Москва : Советская Россия, 1979. – 622 с.
1619364
  Курилов С.Н. Ханидо и Халерха : роман / С.Н. Курилов; пер. с юкагир. Р.Палехова. – Москва : Современник, 1983. – 655 с.
1619365
  Самунин М.Н. Ханкайская долина / М.Н. Самунин. – Владивосток, 1964. – 447с.
1619366
  Носов Д.М. Ханна Арендт - философ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 0042-8744
1619367
  Колтачихіна О.Ю. Ханнес Альфвен та початок плазмової космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 120-125. – ISSN 0374-3896


  У статті розглядаються біографічні відомості щодо Нобелівського лауреата з фізики Ханнеса Альфвена та його праці з плазмової космології.
1619368
  Дичаров З.Л. Хановей : Роман / З.Л. Дичаров. – Москва : Современник, 1976. – 351с.
1619369
  Щедров И.М. Ханой / И.М. Щедров. – Москва, 1961. – 78с.
1619370
  Локшин Г. Ханой: курс на "социализм с вьетнамским лицом" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 76-86. – ISSN 0131-2227
1619371
  Муллі Мельцер Ханох Левін: його життя і творчість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 212-215. – ISSN 0320-8370


  Левін Ханох (1943-1999), Hanoch Levin - ізраїльський поет та драматург, автор пісень; класик сучасної ізраїльської драматургії.
1619372
   Ханс Кирк. – М., 1967. – 32с.
1619373
  Гордон А. Ханс Кон: плен и духовный рост // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – С. 33-75. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1619374
  Аскгорд Э.С. Ханс Кристиан Андерсен - художник // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 262-269. – ISSN 0130-6545
1619375
   Ханс Кристиан Андерсен : биобиблиогр. указатель. – Москва : Изд-во Всесозной книжной палаты, 1961. – 114 с. : портр. – На обл. тит. л. : сост. и авт. вступ. ст. Переслегина Э.В. – (Писатели зарубежных стран)
1619376
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен / Л.Ю. Брауде. – Ленинград, 1971. – 167с.
1619377
  Гренбек Б. Ханс Кристиан Андерсен = H.C. Andersen : Жизнь. Творчество. Личность / Бо Гренбек. – Москва : Прогресс, 1979. – 237 с. : ил.
1619378
  Переслегина Энгельсина Викторовна Ханс Кристиан Андерсен : Биобилиогр. указ. / Переслегина Энгельсина Викторовна. – Москва : Книга, 1979. – 109с. – (Писатели зарубеж. стран)
1619379
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен. : пособие для учащ. / Л.Ю. Брауде. – 2-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 158 с. – (Биография писателя)
1619380
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен. / Л.Ю. Брауде. – 3-е изд., дораб. – М., 1987. – 139с.
1619381
   Ханс Шерфиг. – М, 1965. – 32с.
1619382
  Приселков М.Д. Ханские ярлыки русским митрополитам / М.Д. Приселков. – Петроград : Тип. "Науч. дело", 1916. – VII, 116 с.
1619383
  Булгаков М.А. Ханский огонь / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 238 с. – ISBN 5-280-00464-2
1619384
  Булгаков М.А. Ханский огонь. Белая гвардия. Собачье сердце. Записки юного врача / М.А. Булгаков. – Ижевск, 1988. – 479с.
1619385
  Изюмский Б.В. Ханский ярлык / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 95с.
1619386
  Изюмский Б.В. Ханский ярлык / Б.В. Изюмский. – Москва, 1954. – 103с.
1619387
  Гачечиладзе П.Л. Ханско-зеганский говор имерского диалекта грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гачечиладзе П.Л. – Тбилиси, 1953. – 16 с.
1619388
  Мельник Л.Г. Ханство / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 394. – ISBN 966-642-073-2
1619389
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 лютого (№ 7). – С. 6-7
1619390
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 лютого (№ 8). – С. 6
1619391
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 6-7
1619392
  Петрунь Ф.О. Ханські ярлики на українській землі. / Ф.О. Петрунь. – 18с.
1619393
  Левчук М. Ханські ярлики як історичне джерело права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Подається історичний аналіз особливих джерел права - ханських ярликів. Основна увага приділяється висвітленню особливостей змісту та форми ярликів. The historical analysis of the special sources of law - "yarlyk" of Mongolian khans are under ...
1619394
  Шульгіна М.В. Хантінгтон як фундатор цивілізаційної геополітики // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 116-121
1619395
  Кокосов Н.М. Ханты-Мансийский национальный округ / Н.М. Кокосов. – Свердловск, 1956. – 104с.
1619396
  Зайев Л.М. Ханчула / Л.М. Зайев. – Таллин, 1983. – 400с.
1619397
  Зайцев Л.М. Ханчула / Л.М. Зайцев. – 2-е изд. – Таллин, 1989. – 397с.
1619398
  Андреус А.П. Хань Фей-цзи, Хань фей // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 73-75. – ISBN 966-316-069-1
1619399
  Кузьміч В. Хао-Жень / В. Кузьміч. – Х, 1928. – 139с.
1619400
   Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде / А.В. Глушков, Н.Г. Сербов, И.А. Шахман, А.К. Балан, Е.П. Соляникова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 183-187 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
1619401
  Глушков О.В. Хаос-геометричний аналіз часових рядів концентрації діоксиду азоту в атмосфеі промислового міста (на прикладі Гданського регіону) / О.В. Глушков, М.Г. Сербов, А.А. Свинаренко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 238-241 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0902
1619402
   Хаос-геометричний метод в короткостроковому прогнозі рівня забруднень гідро-і атмосфери: поліпшені оцінки / А.В. Глушков, Н.Г. Сербов, І.А. Шахман, Г.К. Балан, Мансарлійський, А.А. Дудінов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 198-203 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-0899
1619403
  Владимиров В.М. Хаос - розуміння - масова комунікація : Монографія / В.М.Владимиров; Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2006. – 366с. – ISBN 966-8299-14-0
1619404
  Ширванзаде А.М. Хаос : роман / Александр Ширванзаде;пер. с арм. Я.хачатрянца. – Москва : Советакан грох, 1956. – 319 с.
1619405
  Ширванзаде О. Хаос : роман / Олександр Ширванзаде;. – Київ, 1956. – 316 с.
1619406
  Печук Є.Д. Хаос в модифікованій моделі взаємодії серцево-судинної і респіраторної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Модель взаємодії серцево-судинної і респіраторної систем досліджується з врахуванням зворотного впливу динаміки артеріального тиску на параметри дихальних осциляцій. Методами теорії динамічних систем досліджено вплив параметрів зворотних зв"язків на ...
1619407
  Боровський О. Хаос в очікуванні уряду. Європейські ринки лихоманить від політичної нестабільності в Італії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 58). – С. 5


  "На італійській політичній арені запанував хаос. Ринки продовжують панічно реагувати на те, що заплановане на вівторок на цьому тижні оголошення складу технічного кабінету на чолі з Карло Коттареллі було відкладено, повідомляє "Євроньюс". У середу ...
1619408
  Иорданский В.Б. Хаос и гармония / В.Б. Иорданский. – Москва, 1982. – 343с.
1619409
  Ле-Дантек Хаос и мировая гармония / Ле-Дантек, Феликс. – Изд. 2-е. – 144 с.
1619410
  Тасалов В.И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика / В.И. Тасалов. – М., 1990. – 63с.
1619411
  Лосев Алексей Федорович Хаос и структура / Лосев Алексей Федорович; Сост.и общ.ред.А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого;Ред.по изданию б-ки "Философское наследие". – Москва : Мысль, 1997. – 831с. – ISBN 5-244-00858-7
1619412
  Замалин В.С. Хаос или порядок: Слово о стандартах / В.С. Замалин. – Минск, 1988. – 127с.
1619413
  Оленко А.Я. Хаос і фрактали // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 1-14. – ISSN 1029-4171
1619414
  Бугайські Я. Хаос на Північному Кавказі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Путін прагне використати теракти в Бостоні для маскування спроб Москви придушити ісламські повстанські настрої на Північному Кавказі, що стають дедалі тривожнішими для Кремля.
1619415
  Донцов Д. Хаос сучасности і молодь / Дмитро Донцов. – Київ : ІНД, 2000. – 35, [5] с. : фот., портр. – (Бібліотечка молодого українця). – ISBN 966-95571-3-5
1619416
  Гачок В.П. Хаос у моделі одноразового зараження організму вірусом / В.П. Гачок, Н.П. Черняк // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 46-52. – ISSN 1023-2427
1619417
  Владимиров В.М. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 77-84
1619418
  Котлер Ф. Хаотика = Chaotics : упр. та маркетинг в епоху турбулентності / Філіп Котлер та Джон А. Касліоне ; [пер. з англ., наук. ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського]. – Київ : Хімджест ; ПЛАСКЕ, 2009. – 203, [3] с. : іл., табл. – Дані ориг.: Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence / Philip Kotler, John A. Caslione. New York, 2009. - Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 199. – Бібліогр.: с. 192–198. – ISBN 978-966-8537-65-3
1619419
  Барабаш Ю.М. Хаотические деформации как метод анализа реологических свойств тонких пленок термопластических полимеров / Барабаш Ю.М. – Киев, 1986. – 18 л.
1619420
  Мун Ф. Хаотические колебания : Вводный курс для научных работников и инженеров/ Пер. с англ. / Ф. Мун. – Москва : Мир, 1990. – 311 с.
1619421
  Дунаєва Т.А. Хаотична адвекція в двовимірній стоксовій течії у півколі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається двовимірна течія Стокса у півколі, яка зумовлена періодичним рухом кругового та прямолінійного контуру. Дається точний розв"язок опису поля швидкості, вивчаються особливості поля швидкості та їх вплив на рух пасивної рідини. Для різних ...
1619422
  Безум"янна Еліна Хаотична адвекція розчинів електро-осмотичними течіями в мікроканалах / Безум"янна Еліна, Гуржій Олександр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються двомірні процеси перемішування розчинів електро-осмотичними течіями в каналі з прямокутним поперечним перетином. Гідродинамічна задача зводиться до розв"язку бігармонійного рівняння, що описує течію в"язкої нестисливої рідини. Показано, ...
1619423
  Гирка Ю.В. Хаотична генерація та люмінесценція суміші барвників у везикулярних плівках / Ю.В. Гирка, В.П. Ящук, А.П. Смалюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 66
1619424
  Сидорець В.М. Хаотична динаміка електричних кіл з дугою : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Сидорець В.М.; НАНУ, Інститут електродинаміки. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
1619425
  Мелешко В.В. Хаотичні коливання П-подібного маятника / В.В. Мелешко, Д.Ф. Приходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудована динамічна система, чисельно та експериментально досліджена модель П-подібного маятника, для якої побудовані перетини Пуанкаре та чисельно відтворені траєкторії руху. Знайдені хаотичні режими руху. Порівнявши експериментальні траєкторії з ...
1619426
   Хаотичні лазери на основі везикулярних плівок / І.О. Юрківський, В.Г. Сиромятніков, Л.А. Ольховик, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 219
1619427
  Приходько Д.Ф. Хаотичні режими коливань П-подібного маятника // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 65-66
1619428
  Мельниченко В. Хапальний інстикт, або Місцеві вибори як дзеркало партійного егоїзму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1619429
  Короленко В.Г. Хапун / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 152с.
1619430
  Єфремова Н. Харавктеристика меморіалу П. Орлика "Вивід прав України" та його загальне значення для розвитку української політико - правової думки початку XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.77-84. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1619431
  Кожекіна Л.Ю. Характаристика основних підходів та напрямів дослідження феномену політичної соціалізації в умовах сучасних структурних змін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 92-99. – ISBN 978-966-651-861-9


  Проводиться порівняльний аналіз досліджень політичної соціалізації 50-60-х рр. XX ст. та напрямів досліджень, які існують на сьогоднішній день. Аргументовано, що у XXI cт. політична соціалізація демонструє певні особливі риси, що вимагає розробку нових ...
1619432
  Розе С.Н. Характез спектра некоторых диффенециальных операторов : Автореф... канщ. физ. мат.наук: / Розе С. Н.; АН СССР, Матем. ин-т. – Л., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1619433
  Стоянова Г.В. Характер - піонерський. / Г.В. Стоянова. – К., 1987. – 43с.
1619434
   Характер - советский.. – М., 1983. – 247с.
1619435
   Характер - советский.. – М., 1984. – 479с.
1619436
   Характер - советский.. – 3-е изд. – М., 1987. – 478с.
1619437
  Литвинов В.М. Характер - это судьба / В.М. Литвинов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 344 с.
1619438
  Рибо Т. Характер, 1899
1619439
  Козаченко В. Характер : Оповідання / В. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 58с. – (Б-ка українського оповідання)
1619440
  Адамов А.И. Характер / А.И. Адамов. – Магадан, 1965. – 95с.
1619441
  Таяновский И.А. Характер / И.А. Таяновский. – Л., 1969. – 55с.
1619442
  Ваншенкин К.Я. Характер / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 143с.
1619443
  Дементьев А.Д. Характер : Стихотворения / А.Д. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 206с.
1619444
  Соколов Михаил Андреевич Характер адсорбции из водных электролитов и природа воздействия примесей различных групп металлов на электрофизические свойства поверхности германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Соколов Михаил Андреевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
1619445
  Коротич К. Характер асоціативних зв"язків в асоціативно-семантичному полі "безпека / небезпека" (на матеріалі української радянської преси 20-30-х pp XX ст.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-36
1619446
   Характер в кино. – Москва, 1974. – 256с.
1619447
  Пуніна О. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – C. 3-13. – ISSN 0236-1477
1619448
  Матвійчук А.В. Характер взаємовідносин держави громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 268-281
1619449
  Проценко О. Характер взаємовідносин українців та євреїв у романі Р. Іваничука "Рев оленів нарозвидні" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 119-125. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1619450
  Пилипенко Г.М. Характер взаємодії державної і ринкової координації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 47-51. – ISSN 1683-1942
1619451
  Іщенко І.В. Характер взаємосприйняття політичної системи і оточуючого середовища як критерій політичної безпеки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 50-54. – ISSN 2077-1800
1619452
  Петрожицкая Оксана Николаевна Характер взаимодействия категорий текста в художественном произведении : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Петрожицкая Оксана Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26л.
1619453
  Авакян С.А. Характер взаимоотношений азотобактеров и дрожжей при совместном культивировании. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Авакян С.А.; АН Арм ССР. – Ереван, 1975. – 35л.
1619454
  Абдылдаев Т.А. Характер взаимоотношения общества и природы в условиях научно-технической революции / Т.А. Абдылдаев ; под ред. Какеева А.Ч. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 136 с.
1619455
  Тараненко А.В. Характер вираження внутрішнього світу дитини в умовах війни в прозі 70-80-х рр. XX століття // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – С. 186-192. – ISSN 2313-1802
1619456
  Бойко А.А. Характер висвітлення етнорелігійної проблематики у мас-медіа України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 17-21


  Досліджується висвітлення у мас-медіа проблем національних і конфесійних відносин. Character of illumination in mass-media of problem of national and confessions relations is explored.
1619457
  Гарагонич О. Характер відносин між засновниками до державної реєстрації акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 3-8
1619458
  Чейлахян М.Х. Характер влияния листьев, находящихся в различных условиях светового режима, на развитие побегов / М.Х. Чейлахян, 1946. – С. 845-848
1619459
  Цуранич В.В. Характер воздействия водного транспорта на экосистему дельты Дуная // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 89-94. – ISSN 2306-5680


  Водный транспорт, включающий флот, порты, судоремонтные и судостроительные заводы, представляет собой источник образования загрязняющих веществ: нефти, нефтепродуктов, тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, синтетических поверхностно-активных ...
1619460
  Метолиди Е.И. Характер воплощения личности Н.Г. Чернышевского в романе В.К. Кантора "Крепость" . // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 206-212
1619461
  Диас Р.Х. Характер гватемальской революции. Закат традиционной буржуазно-демократич. революции / Р.Х. Диас. – М., 1962. – 351с.
1619462
  Белова М.З. Характер действия закона единства и борьбы противоположностей в условиях социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Белова М.З. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1619463
  Курнишков И.С. Характер действия некоторых радиопротекторов при индуцированном образовании хромосомных мутаций в клетках печени млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Курнишков И.С.; АН СССР. Ин-т биол. наук. – Пущино, 1971. – 36л.
1619464
  Филановская Т.А. Характер динамики хореографического образования в послереволюционной России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается динамика хореографического образования в России в 1920–1930-е гг. На материале архивных документов прослежены динамические процессы в организации, содержании, методике преподавания.
1619465
  Бурмистрова А.И. Характер диссоциации солей четырехзамещенного аммония в неводных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Бурмистрова А. И.; Днепроп. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1953. – 9л.
1619466
  Кремень В. Характер еліти і лідерів як показник якості суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 2616-3241


  "Розглядається взаємозв’язок і взаємозалежність між характером еліти і лідерів, що формуються у певному суспільстві, та якістю цього суспільства. Запропоновано зміст поняття якості суспільства. Показано механізми впливу еліти і лідерів на напрямки і ...
1619467
  Петрецький В.В. Характер ефективності політичної еліти Закарпаття під час угорської окупації 1939-1944 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 21)
1619468
  Педан Т. Характер за зовнішністю : (психологічний практикум) / Тетяна Педан. – Київ : Ніка-Прінт, 2009. – 336 с. – (Соціоніка про людину). – ISBN 978-966-8578-10-6
1619469
  Моренець В.В. Характер зв"язків у художньому тексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 122-128
1619470
  Фролова Н.В. Характер зв"язку етнічної ідентичності і психологічного потенціалу в підлітковому віці / Н.В. Фролова, Н.В. Грисенко, Г.В. Ільїна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
1619471
  Самошкіна Л.М. Характер зв"язку прив"язаності до матері в дитинстві з переживанням дорослою людиною благополуччя у власній родині / Л.М. Самошкіна, Г.С. Алексєєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 104-112. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Подано дослідження характеру зв"язку типу дитячої прив"язаності до матері із задоволеністю життям у дорослому віці. Прив"язаність до матері розглянуто як найперший зразок відносин із близькою людиною, тому її якість впливає на відносини з партнером. ...
1619472
  Зозулин Г.М. Характер зимнего покоя некоторых многолетников / Г.М. Зозулин. – С. 357-362
1619473
  Джанузаков М. Характер и движение силы катайской народной революции : Автореф... канд. филос.наук: / Джанузаков М.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1955. – 16л.
1619474
  Ковалев А.Г. Характер и его воспитание / А.Г. Ковалев. – М, 1947. – 48с.
1619475
  Левитов Н.Д. Характер и его формирование / Н.Д. Левитов. – М, 1950. – 35с.
1619476
  Ковалев А.Г. Характер и зкономерности его формирования / А.Г. Ковалев. – Ленинград, 1954. – 104с.
1619477
  Павлов Т. Характер и значение на социалистическата революция в България / Т. Павлов. – София : Академия на Науките, 1958. – 143 с.
1619478
  Александрович В.С. Характер и значение творчества Н.В. Гоголя : Речь, произнесенная в Киевской 4-й гимназии 11 апреля 1909 г. на юбил. акте по случаю столетия со дня рождения Гоголя / В.С. Александрович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва пч. и изд. д. Н.т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 50 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. подпись Петр Кудрявцев
1619479
  Жукайте-Вайнилавичене Характер и кинетика процессов разложения сахарина при электроосаждении никеля в зависимости от условий электролиза и добавок 2-го класса блескообразователей : Автореф... канд. хим.наук: / Жукайте-Вайнилавичене И. П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1619480
  Рощина Н.А. Характер и механизмы влияний с кишечника на деятельность желудочных желез : Автореф... д-ра биол.наук: / Рощина Н.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1619481
  Юркевич П.Д. Характер и направление современной германской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.120-128. – ISSN 0042-8744
1619482
  Голобородько Альбина Витальевна Характер и некоторые механизмы регуляции андрогенной функции коры надпочечников у самок разного возраста в норме и при стрессовых воздейтсвиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Голобородько Альбина Витальевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 25л.
1619483
  Рыбкин Е.И. Характер и основные черты военной идеологии современного империализма / Е.И. Рыбкин. – М., 1960. – 38с.
1619484
  Кочергин А.Н. Характер и основные этапы народно-демократической революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : Автореф... канд. философск.наук: / Кочергин А.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1951. – 15 л.
1619485
   Характер и особенности идеологической борьбы по проблемам научного коммунизма.. – М., 1985. – 237с.
1619486
  Белов Л.М. Характер и содержание труда в условиях развитого социализма / Л.М. Белов. – Ленинград : Знание, 1978. – 36 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленинград. орг.)
1619487
  Варзарь П.М. Характер и содержание труда работников агропромышленных формирований / П.М. Варзарь. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 104с.
1619488
  Балхажав Ц. Характер и специфика классовых противоречий в процессе некапиталистического развития в МНР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Балхажав Ц. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 25 с.
1619489
   Характер и способы связи философии с жизнью.. – М., 1988. – 182с.
1619490
  Лущай В.В. Характер и степень расчлененности предикатов в зависимости от их семантических типов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Лущай В.В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1977. – 20л.
1619491
  Дудченко Н.А. Характер и тенденции развития производства в условиях современного этапа НТР : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Дудченко Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 45л.
1619492
  Дудченко Николай Андреевич Характер и тенденции развития производства в условиях современного этапа НТР: (Политико-экономич. аспект) : Дис... доктора эконом.наук: 08.00.01 / Дудченко Николай Андреевич; Киевский ин-т политологии и социального управления. – К., 1991. – 305л. – Бібліогр.:л.286-305
1619493
  Григорьев В.Л. Характер и формы экономической борьбы профсоюзов США на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Григорьев В.Л.; Высшая школапрофсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1974. – 30л.
1619494
  Рыска И. Характер и цели внешней торговли Чехословакии / И. Рыска. – 5с.
1619495
  Рупайнене О. Характер изменений в дыхательном процессе и их взаимосвязь с распределением ауксинов во время геотропической реакции у растений. : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Рупайнене О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
1619496
  Васильева Н.А. Характер изменения биохимических свойств в семенных потомствах вегетативных гибридов томатов : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева Н.А.; Ин- биохимии. – М, 1952. – 31л.
1619497
  Калугина Н.А. Характер изменения давления в мало сжимаемом рабочем агенте при сбросе его из скважины / Н.А. Калугина, В.Н. Сапегин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 159-169 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1619498
  Филиппович И.И. Характер изменения дыхания и окислительно-восстановительных ферментов в процессе стадийного развития растений : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппович И.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1619499
  Закарян Н.Е. Характер изменения метаболизма хлорофилла в связи с онтогенезом растений и влиянием светового режима : Автореф... канд. биол.наук: / Закарян Н.Е.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
1619500
  Ребенко М. Характер і властивості суб"єктивної деформації в тексті художнього перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Виділено та проаналізовано параметри суб"єктивної деформації як одного із аспектів загального явища перекладацької деформації у тексті художнього перекладу. Визначено, що суб"єктивна деформація є результатом таких суб"єктивноперекладацьких перетворень ...
1619501
  Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-57
1619502
   Характер і особливості токсичної дії 7-гідроксикумарину за умов тривалого впливу на організм / М.Л. Зінов"єва, П.Г. Жмінько, О.М. Філінська, І.В. Харчук, С.В. Яблонська, Н.О. Карпезо, О.В. Личак // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3/4 (66/67). – С. 63-71. – ISSN 1609-0446
1619503
  Гай-Нижник Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917-1921 рр. // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
1619504
  Зінченко Н.І. Характер і функція пейзажу в сентиментально-реалістичній прозі Г. Квітки-Основ"яненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 144-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1619505
  Пещак М.М. Характер ієрархічних відношень у лексичній семантиці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 12-20
1619506
  Кухтін Г.О. Характер істини у кримінальному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-89
1619507
  Гаврилов Анатолий Павлович Характер как художественная структура в романе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаврилов Анатолий Павлович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.31-32
1619508
  Трендафилов Н.С. Характер классовых противоречий и формы их разрешения в переходный период от капиталзма к социализму в странах народной демократии. : Автореф... канд. филос.наук: / Трендафилов Н.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1958. – 16л.
1619509
  Коваленко О.А. Характер конфлікту і специфіка його вираження у творах Т. Шевченка періоду "трьох літ" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 104- 110. – ISBN 978-966-551-315-5
1619510
  Черненко В.А. Характер курносой девчонки / В.А. Черненко. – Пермь, 1959. – 14с.
1619511
  Иоаннисян Д.В. Характер лиризма Чехова и средства его выражения (1890-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иоаннисян Д.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1619512
  Стремоусова Е.Н. Характер межличностных отношений и эффективность обратной связи // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.223-236
1619513
  Тополюк О. Характер міграції епіцентрів землетрусів центральної частини Карпатського регіону / О. Тополюк, О. Трипільський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С. А. Вижвою) Проаналізовано просторово-часовий характер міграції епіцентрів помірних і сильних землетрусів центральної частини Карпатського регіону. Показано, що з року в рік відстань ...
1619514
  Расулов А. Характер молодого героя в современной узбекской повести : Автореф... канд. филол.наук: / Расулов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 24л.
1619515
  Кучер В.С. Характер морской / В.С. Кучер. – Москва, 1961. – 48 с.
1619516
  Ямпольская Ю.А. Характер морфологического развития девочек с разными сроками полового созревания. (Динамич. наблюдения) : Автореф... канд. биол.наук: 578 / Ямпольская Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т антропологии. – Москва, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1619517
  Гоушка И. Характер народно-демократической революции / И. Гоушка. – Москва, 1958. – 490 с.
1619518
  Зимомря М. Характер народолюбця - чин фольклориста: слово про Петра Пойду // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 61-65
1619519
  Акопян Р.П. Характер наследования свойства морозостойкости и хозяйственно-ценных показателей в гибридном потомстве винограда : Автореф... канд. с.-х.наук: 537 / Акопян Р.П.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 24л.
1619520
  Першин Т.И. Характер нашей эпохи / Т.И. Першин, И.Д. Карант. – Омск, 1966. – 20с.
1619521
  Грунский Н.К. Характер наших руководств по педагогике и желательные изменения в этих руководствах / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1915. – 18 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Сборник Учено-литературного общества при Императорском Юрьевском университете. 1916. Т. XXII, с. 1–18
1619522
  Шахнюк В.П. Характер не той / В.П. Шахнюк. – Сімферополь, 1961. – 88с.
1619523
  Захарова Татьяна Характер нордический // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 92 : фото
1619524
  Бевзюк Н.Ф. Характер общественного труда и его развитие на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бевзюк Н.Ф. ; Харьк. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1968. – 15 с.
1619525
  Туева Елена Борисовна Характер отражения исторического прошлого в творчестве писателей стран Африки англоязычного региона (Гана, Нигерия, Кения) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Туева Елена Борисовна; АН СССР. Ин-т востоковед. – М., 1985. – 18л.
1619526
  Сидорин Ю.Ю. Характер переноса в процессе термохимического разложения азидов тяжелых металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Сидорин Ю.Ю.; Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово, 1985. – 23л.
1619527
  Иванова В.А. Характер переноса электричества и теплоты в некоторых селенидах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Иванова В.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1969. – 14л.
1619528
  Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 4-14 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1619529
  Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 4-13. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
1619530
  Кресін О. Характер повноважень та актів Генеральної Асамблеї ООН: статутні положення та еволюція їх тлумачення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 112-126. – ISSN 1026-9932
1619531
  Синев А.В. Характер поглощения волн Стоунли в многослойных средах и особенности скважинной технологии определения проницаемости / А.В. Синев, М.Ю. Подбережный // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 961-962 : рис., табл. – Библиогр.: с. 961-962. – ISSN 0016-7886
1619532
  Малютина Н.П. Характер полилога в пьсее А. П. Чехова "Вишневый сад" в контексте поисков музыкальной драматургии рубежа столетий // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 96-101. – ISBN 966-587-057
1619533
  Пясецька С.І. Характер поля відкладень ожеледі у випадках його найменшого розповсюдження в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр. / С.І. Пясецька, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 108-121. – ISSN 2306-5680


  У наведеній статті подано аналіз поля розповсюдження відкладень ожеледі на території України у роки її найменшого прояву протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961- 1990 рр. та у наступні 25 років. Доведено, що не дивлячись на те, що ...
1619534
  Пясецька С.І. Характер поля відкладень ожеледі у випадках найбільшого його розповсюдженя в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр. / С.І. Пясецька, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 112-130. – ISSN 2306-5680


  У статті одано опис особливостей розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка в роки їх максимального прояву на території України по окремих місяцях періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та наступного ...
1619535
  Кореневская Наталья Михайловна Характер поэтической образности Десанки Максимович : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Кореневская Наталья Михайловна; Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1981. – 16л.
1619536
  Тиндик Н.П. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-25.
1619537
  Тиндик Н.П. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1619538
  Ананикян К.Г. Характер превращения возможности в действительность при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Ананикян К.Г.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 20 с.
1619539
  Рябцева И.В. Характер предпрофильной подготовки в процессе обучения // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 198-202. – ISSN 1811-0916
1619540
  Кваша О О. Характер причинного зв"язку при співучасті у злочині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 200-204.
1619541
  Рубель Л.Н. Характер продуктов белкового переваривания, всасывающих из тонкого кишечника в кровяное русло : Автореф... канд. биол.наук: / Рубель Л.Н.; Ин-т экспериментальной медицины Акад. медицинских наук ССР. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1619542
  Задорожна Л.М. Характер промінента у поемі Т. Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 103-130


  Присвячено італійському перекладу шевченківської поезії (Кобзар), над яким працювали Дж. Броджі та О. Пахльовська. В основній частині проаналізовано фрагменти із найвідоміших віршів Тараса Шевченка й зосереджено увагу на окремих фоностилістичних ...
1619543
   Характер прояву нелінійностей при вібраційному збудженні руху еліпсоїдального резервуару із рідиною з вільною поверхнею / О. Лимарченко, О. Кліменков, О. Нефьодов, Константінов, О. Лимарченко, О. Кліменков, О. Нефьодов, О. Константінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вібраційне збудження руху резервуара еліпсоїдальної форми, частково заповненого рідиною. Для побудови моделі використано раніше розроблений метод, що базується на використанні недекартової параметризації області, яку займає ...
1619544
  Куницька І.В. Характер психологізму в модерністському романі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 39-43. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто характер психологізму у модерністських романах В. Домонтовича ("Доктор Серафікус") і В. Підмогильного ("Місто")
1619545
  Чугунов В.В. Характер психологічного реагування студентської молоді на вторинну шкоду, пов"язану з уживанням алкоголю оточуючими / В.В. Чугунов, В.В. Підлубний, В.А. Плєхов // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 82-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2308-6300
1619546
   Характер рабочей силы и проблемы ее воспроизводства в условиях развитого социализма. – М., 1980. – 157с.
1619547
  Меньшов А.С. Характер развития ближневосточного рынка вооружения в 30-90-х гг. ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 4-21. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1619548
  Ващенко-Захарченко Характер развития математических наук у различных народов древнего и нового мира до XV века // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 101-126. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1619549
  Федорчук С.В. Характер реакції на рухомий об"єкт за суб"єктивно комфортних умов у зв"язку із структурою інтелекту людини-оператора систем стеження / С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, В.А. Трушина // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Досліджувалася реакція на рухомий об"єкт за суб"єктивно комфортних умов у зв"язку із структурою інтелекту людини-оператора систем стеження. Виявлено, що в суб"єктивно комфортних умовах успішність реакції на рухомий об"єкт, яка відображує інтегративну ...
1619550
   Характер реакції на рухомий об"єкт залежно від рівня уваги та швидкості переробки інформації в операторів електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.А. Трушина, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у зв"язку з особливостями уваги й переробки інформації в операторів теплових електростанцій в умовах монотонії під впливом психоемоційного напруження та в суб"єктивно комфортних умовах. Виявлено, що швидкість ...
1619551
  Кристев К.Н. Характер религиозного сознания православных верующих в Болгарии. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Кристев К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-тут науч. атеизма. – М., 1968. – 16л.
1619552
  Алексеев Н.П. Характер религиозности среди колхозного крестьянства и основные факторы ее преодоления. (Социолог. исслед. в колхозах Орловск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексеев Н.П. ; Акад. обш. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва, 1966. – 16 с.
1619553
  Дяків Ю. Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 304-310. – ISBN 978-966-2763-39-3
1619554
  Гордієнко Г.М. Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 146-151. – ISSN 2077-1800
1619555
  Кратт О.А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О.А. Кратт, Л.Г. Дєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – ISSN 1993-6788
1619556
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1619557
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1619558
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1619559
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1619560
  Макарчук М.Ю. Характер розвитку психофізіологічних функцій у дітей правшів і лівшів у віці ві 4 до 7 років / М.Ю. Макарчук, А.А. Чинкін // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 200-205. – ISSN 1023-2427
1619561
  Здерчик И.С. Характер сексуализации тканей трехлинейного гибрида кукурузы Днепровско 98 и его родительских форм в зависимости от некоторых факторов внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Здерчик И.С.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 26л.
1619562
  Предвечная Л.А. Характер семантических отношений между однокоренными отглагольными существительными разных словообразовательных моделей в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Предвечная Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
1619563
  Альохін О.Д. Характер сил взаємодії між флуктуаціями густини поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 300-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій запропоновано рівняння, яке визначає енергію взаємодії між флуктуаціями густини в критичному стані речовини. Показано, що при віддаленні від критичної точки і ...
1619564
  Каменецкайте Н.Л. Характер синонимии глагольных фразеологических единиц современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каменецкайте Н.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 20 с.
1619565
  Ковальчук А.С. Характер скачка от социализма к коммунизму / А.С. Ковальчук. – Москва, 1962. – 32с.
1619566
  Монахов Антон Характер скверный, не женат. О чем говорят отпечатки пальцев. Дело с отпечатками // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 86-90 : фото
1619567
  Селицер С.И. Характер случайных полей внутренних напряжений в кристаллах и их влияние на динамику и стабильность дислокационных ансамблей : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.07 / Селицер С.И. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1984. – 19 с.
1619568
  Камалиддинов С. Характер современника в Узбекской драматургии (конец 50-х - начало 60-х годов) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Камалиддинов С.; Ин-т искусствознания им. Хамзы Хаким-заде Ниязи. – Ташкент, 1966. – 16л.
1619569
  Камалиддинов С. Характер современника в узбекской драматургии. Конец 50-х годов. Начало 60-х годов. / С. Камалиддинов. – Ташкент, 1969. – 160с.
1619570
  Покровская В. Характер современного развития мировой торговли и участие в ней России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 5-16. – ISSN 2074-6040
1619571
  Никольников Г.Л. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / Г.Л. Никольников. – Київ, 1964. – 31с.
1619572
  Шевелев А.Г. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / А.Г. Шевелев. – Ленинград, 1965. – 24с.
1619573
  Алексеев Г.П. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / Г.П. Алексеев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 36 с.
1619574
  Логинов В.Ф. Характер солнечно-атмосферных связей / В.Ф. Логинов. – Л., 1973. – 48с.
1619575
  Безусько Алла Герасимовна Характер соотношений между сократительной функцией сердца и коронарной гемодинамикой при различном функциональном состоянии миокарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Безусько Алла Герасимовна ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1619576
  Толчеєва Т.С. Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 461-471. – Бібліогр.: Літ.: с. 471; 14 назв
1619577
   Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії / О.М. Ющак, М.В. Волошин, О.А. Луків, В.Д. Волошин, М.В. Ющак // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 141-144. – ISSN 1681-276Х


  "...Дослідження впливу особливостей структурної реакції тканин та органів на порушення гомеостазу і розвиток стійких функціональних відхилень системного характеру залишаються важливим напрямком в сучасній медицині. Мета дослідження – дослідити ...
1619578
  Мельник В.М. Характер субстантивных словосочетаний в художественном и газетно-публицистическом стиле речи : Дис... канд.филолог.наук: / Мельник В.М.; КИСИ. – К., 1973. – 277л. – Бібліогр.:л.255-277
1619579
  Мельник В.М. Характер субстантивных словосочетаний в художественном и газетно-публицистическом стиле речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Мельник В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с.
1619580
  Паращевін М.А. Характер суспільних небезпек, продукованих релігією: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 88-89. – ISSN 2521-6570
1619581
  Чамата П.Р. Характер та його виховання у дітей / П.Р. Чамата. – Київ, 1958. – 44 с.
1619582
  Поліщук К. Характер та конфлікт в драматургії (на основі п"єси "Суєта" Івана Тобілевича) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 260-268. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1619583
  Костик О.І. Характер тексту, що використовується на етапі вдосконалення мовних навичок при вивченні іноземної мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 105-111
1619584
  Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті 19 століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 207-212. – ISSN 1728-3671
1619585
  Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проаналізовано характер та особливості адміністративно-територіальної структури православної церкви в Україні в пореформений період історії Російської імперії. Представлені спроби уряду та церковної ієрархії оптимізувати зовнішній устрій ...
1619586
   Характер труда в развитом социалистическом обществе.. – Алма-Ата, 1983. – 201с.
1619587
  Лукьянова И.М. Характер труда в сфере науки при социализме. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лукьянова И.М.; Москов. ин-т нар. хоз. – Москва, 1972. – 19л.
1619588
   Характер труда и проблемы повышения его эффективности в условихях развитого социализма.. – Днепропетровск, 1982. – 168с.
1619589
  Скорина Л. Характер у драматичному творі : (тлумачення терміна в літературно-естетичній думці від античності до модернізму) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 17-27. – (Філологічні науки)
1619590
  Аршба Н.В. Характер ударения и его роль в фонетических процессах абхазского языка. : Автореф... наук: 10.668 / Аршба Н.В.; АН Груз.ССР. Инст. языкознания. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1619591
  Головата Наталія Валеріївна Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga i Gd-Si-Ga : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Головата Наталія Валеріївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 157 с. – Бібліогр. : л. 127-137
1619592
  Головата Наталія Валеріївна Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga і Gd-Si-Ga : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 03.00.04 / Головата Наталія Валеріївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
1619593
  Тухфатуллин А.А. Характер фазового перехода и кинетика превращения порядок-беспорядок в сплавах вблизи состава Md3Cd : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Тухфатуллин А.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1619594
  Майор М.М. Характер фазовых переходов в сегнетополупроводниковых твердых растворах на основе Sn2P2S6 : Автореф... канд.физ. мат.наук: 01.04.10 / Майор М.М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1985. – 17л.
1619595
  Майор М.М. Характер фазовых переходов в сегнетополупроводниковых твердых растворах на основе Sn2P2S6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Майор М. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1985. – 17л.
1619596
  Фейнман Р. Характер физических законов : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1968. – 232 с.
1619597
  Фейнман Р. Характер физических законов : пер. с англ. / Р. Фейнман. – 2-е изд, испр. – Москва : Наука, 1987. – 158с.
1619598
  Мамедов Д. Характер формирования соотношения между составляющими технического состава плодов граната / Д. Мамедов, Г. Гафизов, Г. Абубекиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-104. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучение происходящих изменений в техническом составе плодов граната показало, что с момента достижения ими нормальной величины и до наступления биологической зрелости показатель выхода сока может не только увеличиваться, но и уменьшаться, поэтому в ...
1619599
  Гончар І.А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка / І.А. Гончар, Бабірад-Лазунін // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1619600
  Корж О.В. Характер формування мережі сільських поселень Ворошиловградської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 49-54 : Табл. – (Географія ; Вип. 14)
1619601
  Гридина Надежда Свиридовна Характер функционирования международного рынка европейских стран-членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гридина Надежда Свиридовна ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
1619602
  Виниченко Т.Г. Характер функционирования терминологической лексики в системе подъязыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виниченко Т.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 17л.
1619603
  Попова Г.О. Характер функціонування правоохоронних органів Донбасу у період другої половини 1920-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 98-105. – ISSN 1563-3349
1619604
  Рогинский Г.С. Характер циклического развития капиталистического производства после второй мировой войны. / Г.С. Рогинский. – Москва, 1957. – 48с.
1619605
  Нечаев А. Характер человека : Начатки науки / А. Нечаев. – Москва : Госиздат, 1929. – 115с.
1619606
  Горянов Л.Б. Характер чемпионов / Л.Б. Горянов. – М, 1968. – 176с.
1619607
  Богданова Н.А. Характер экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Богданова Н. А.; МВО СССР, Сарат. эеон. ин-т. – Саратов, 1952. – 27 с.
1619608
  Путято С.М. Характер экономических законов социализма. Экономическая роль социалистического государства. / С.М. Путято. – М., 1960. – 71с.
1619609
  Гусейнов Г.Г. Характер экономических отношений в шелкомотальном и шелкоткацком производствах Азербайджана в 19 и начале 20 века. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Г.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 19л.
1619610
  Панькин В.Г. Характер энергетического распределения поврехностных состояний на реальной поверхности германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Панькин В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1619611
  Сливко І.М. Характер, воля і виховання / І.М. Сливко. – К., 1947. – 31с.
1619612
  Никитина В.Г. Характер, движущие силы китайской неводемократической революции и борьба Коммунистической партии Китая за ее победу (1924-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Никитина В. Г. ; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т, каф. маркск. ленин. – Москва, 1955. – 18 с.
1619613
  Лакишик С.П. Характер, обстоятельства, конфликт. (Творческий опыт Владимира Тендрякова) : Автореф... канд. филол.наук: / Лакишик С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1967. – 18л.
1619614
  Кигель Р.Ю. Характер, содержание и организация труда преподавателя / Р.Ю. Кигель, М.И. Дикая. – Киев : Вища школа, 1982. – 48 с.
1619615
   Характер, структура и факторы формирования экономических отношений. – Минск, 1992. – 191с.
1619616
  Корнеев А.А. Характер. / А.А. Корнеев. – Волгоград, 1966. – 79с.
1619617
  Москаленко А.З. Характер. / А.З. Москаленко. – К., 1972. – 184с.
1619618
  Зінич С.Г. Характер. Тип. Екран / С.Г. Зінич. – К, 1982. – 168с.
1619619
  Потєха В.А. Характери і обставини в драмах Карпенка-Карого // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1980. – № 11 (239)
1619620
  Шаров І.Ф. Характери Нового світу / Ігор Шаров. – Київ : Арт Економі, 2018. – 493, [3] с. : іл., фот., портр. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 978-617-7289-69-1
1619621
  Гавриш І. Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 87-92. – ISBN 966-8110-14-5
1619622
  Каган А.М. и др. Характеризационные задачи математической статистики / А.М. Каган и др. – М., 1972. – 656 с.
1619623
  Азларов Т.А. Характеризационные задачи, связанные с показательным распределением / Т.А. Азларов, Н.А. Володин ; АН УзССР, Ин-т математики им. В.И. Романовского. – Ташкент : Фан, 1982. – 98 с. : ил. – Библиогр.: с. 92-97
1619624
  Кузьмина В.В. Характеризация выпуклых множеств некоторых классов абстрактных пространств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Кузьмина В.В.; Калининский гос.пед.ин-т. – Калинин, 1969. – 17л.
1619625
  Кузьминых А.В. Характеризация некоторых классических отображений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Кузьминых А.В.; АН СССР.Сибирск.отделение ин-т.математики. – Новосибрск, 1979. – 12л.
1619626
  Ильиных Анатолий Петрович Характеризация некоторых конечных простых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ильиных Анатолий Петрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
1619627
  Соболев Аркадий Исаакович Характеризация принципов оптимальности в кооперативных играх посредством функциональных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Соболев Аркадий Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. Ленингр. отд-ние. – Л., 1974. – 9л.
1619628
  Коцюбинська Т.В. Характеризація елемента найкращого наближення з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-113. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Вивчається найкраще наближення в обмеженому діапазоні векторнозначної функції узагальненими поліномами, які інтерполюють функцію в n фіксованих точках. Доведено теорему про характеризацію полінома найкращого наближення.
1619629
  Костенко В.О. Характеризація ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на транскордонних територіях України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
1619630
   Характеризація черенковського кварцового детектора на спектрометрі LEETECH / Д. Атті, С. Барсук, О. Безшийко, Л. Бурмістров, А. Чаус, П. Кола, О. Федорчук, Голінка-Безшийко, І. Каденко, В. Крилов, В. Кубицький, Р. Лопез, Х. Монар, В. Родін, М. Тітов, Д. Томассіні, А. Варіола // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 4. – С. 390-394. – ISSN 1818-331Х


  Results of simulation and measurements on the LEETECH facility with quartz Cherenkov detector prototype which is one of the candidates for the time-of-flight technique implementation at the upgraded BES-III and HIEPA (China) experiments are presented. ...
1619631
   Характериограф для туннельных и обращенных диодов ХТОД-3 : Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Рига : Проблемная лаборатория физики полупроводников, 1963. – 56 с.
1619632
  Лазаренко Н.И. Характеристиа угленосности среднего карбона в приднепровском и южно-лозовском каменноугольных районах Западного Донбасса / Н.И. Лазаренко. – Москва, 1962. – С. 41-48
1619633
  Полховский В.А. Характеристика Bacillus cereus и их фагов, выделенных из различных природных источников : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Полховский В.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1619634
  Сіроштан Ю. Характеристика адміністративної діяльності патрульних служб поліції Великобританії, Канади, США та Франції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 37-40
1619635
  Тарасюк А.Ю. Характеристика адміністративної юстиції у працях провідних вітчизняних вчених // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 165-173. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню та аналізу основних теоретичних питань інституту адміністративної юстиції в працях провідних вітчизняних вчених. Виокремлено основні наукові підходи щодо визначення дефініції "адміністративна юстиція", розкрито її ознаки ...
1619636
  Дубинка И.А. Характеристика азотного состава молока овец горно-карпатских грубошерстных цигайских и их помесей : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Дубинка И.А.; Львовский зооветеринарный ин-т. – Львов, 1968. – 15л.
1619637
  Копійка Віра Вікторівна Характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Копійка В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 16 назв
1619638
  Рипа А.К. Характеристика аминокислотного и белкового состава вегетатинвых органов некоторых бобовых ратений : Автореф... канд. биол.наук: / Рипа А. К.; От-ние хим. и биол. наук АН Латв..ССР. – Рига, 1966. – 22л.
1619639
  Рыжих В.И. Характеристика арабских глагольных флексий // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 122-129. – ISSN 1608-0599
1619640
  Беляев А. Характеристика археологии / А. Беляев. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1890. – 84 с.
1619641
  Ругаль В. Характеристика архівних джерел, друкованих мартирогів, електронних баз з обліку загиблих воїнів СРСР / В. Ругаль, Т. Пшенична // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 79-98. – ISBN 978-966-97201-9-1
1619642
  Головань В.В. Характеристика бактеріофагів ізольованих із зразків Аргентинських островів / В.В. Головань, О.М. Андрійчук, І.Г. Будзанівська // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 202-203
1619643
  Серпокрылова Л.С. Характеристика бобовых растений по эффективности использования запасных питательных веществ семян на ранних этапах органогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: 005 / Серпокрылова Л.С.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
1619644
  Парфенова Е.В. Характеристика взаимодействия гистонов с N+, K+-- АТ Фаззой. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенова Е.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1619645
  Шевченко Д. Характеристика виборчого права за Конституцією Української Народної Республіки 29 квітня 1918 року // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 110-112
1619646
  Донченко Ю. Характеристика виборчої системи та демократичних інститутів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 24-30


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
1619647
  Пустовойт С.П. Характеристика високолітнього стоку на ріках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 103-105 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1619648
  Головачко В.М. Характеристика витрат на виробництво, їх склад та завдання обліку // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 156-162. – ISBN 966-8269-12-8
1619649
  Пясецька С.І. Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України у першому десятиріччі XXI сторіччя (діаметри та маси відкладень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 92-100. – ISSN 2306-5680


  У статті подано характеристику основних показників відкладень ожеледі діаметрів та мас для відкладень категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом початку ХХІ сторіччя на території України, що характеризує особливості їх ...
1619650
  Кучинський Ю.Д. Характеристика військового майна: адміністративно-правовий аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 111-115. – ISSN 2072-8670
1619651
  Компанець Т. Характеристика вірусів, які уражують хризантему / Т. Компанець, О. Постоєнко, Н. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 61-63. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто віруси та вірусні хвороби хризантем з огляду на сучасну класифікацію, прийняту Міжнародним комітетом з таксономії вірусів. Наведено короткі характеристики вірусів, віроідів та фітоплазм, які зустрічаються на хризантемі. Chrysanthemum ...
1619652
  Бочовський С. Характеристика внутрішньо та зовнішньополітичних відносин китайських царств періоду "Саньго" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 284-288. – ISBN 978-966-171-793-9
1619653
  Кіптенко Є.М. Характеристика вологості повітря в Українських Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 169-177. – Бібліогр.: 4 назви
1619654
  Микита М.М. Характеристика вулканічних комплексів Закарпаття // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 29-37. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості будови вулканічних комплексів Закарпаття. Встановлено, що великодобронський, баркасівський і чомонинський вулканічні комплекси, які складені андезитами, ріолітами та їх туфами, формують ланцюг похованих вулканів, якому в рельєфі ...
1619655
  Гетманюк Ірина Характеристика газоносності Більче-Волицького газового родовища // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 71-73. – ISSN 0869-0774
1619656
  Токарук Н.С. Характеристика гемосудин сечового міхура щурів при цукровому діабеті // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 249-255. – ISSN 2077-1096
1619657
  Грабовський В.Б. Характеристика генеративної фази розвитку інтродуцентів центральної субтропічної оранжереї Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 30)


  Зроблено аналіз колекційних фондів субтропічних рослин за показником вступу їх у генеративну фазу відносно умов зростання в субтропічній оранжереї Ботанічного саду та походження інтродуцентів.
1619658
  Кравчинський Р.Л. Характеристика гідроекологічного стану басейну Інгульця / Р.Л. Кравчинський, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 118-124


  В статті подано результати вивчення сучасного гідроекологічного стану басейну р. Інгулець. Охарактеризовано природні умови та особливості господарської діяльності. На основі лабораторних досліджень і натурних спостережень показані основні чинники, що ...
1619659
  Винарчук О.О. Характеристика гідрохімічного режиму річок Сула, Псел і Ворскла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 111-128


  Гідрохімічний режим характеризується закономірними змінами хімічного складу води річок або окремих його компонентів у часі, які обумовлені фізико-географічними умовами басейну та антропогенним впливом, а також проявляється у вигляді багаторічних, ...
1619660
  Бацманова Людмила Михайлівна Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого перексидом водню в листках озимої пшениці : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Бацманова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 154л. – Бібліогр.: л.125-154
1619661
  Бацманова Людмила Михайлівна Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Бацманова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
1619662
  Остапенко Т.Г. Характеристика глобальних ринків високих та нано-технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 114-130. – ISSN 2308-6912


  У статті розкриваються характерні риси глобальних ринків високих та нанотехнологій. Зокрема визначаються умови патентування нанотехнологій і в світі, і у відповідних агенціях США. Окреслюються чинники публікації нано-статей у міжнародних виданнях та їх ...
1619663
  Карпенко А. Характеристика господарських занять гуцулів Володимиром Шухевичем у рефлексії українських етнологів другої половини XX - початку XXI ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1374-1380. – ISSN 1028-5091


  "На основі аналізу перших двох частин «Гуцульщини» Володимира Шухевича та досліджень відомих карпатознавців другої пол. ХХ - поч. ХХІ ст., які використовували вміщені в них матеріали, охарактеризовано інформаційний потенціал праці В. Шухевича щодо ...
1619664
  Малама А.А. Характеристика гриба Pullularia prototropha, получение из него полисахарида и меланина и влияние данных биполимеров на опухоль Эрлиха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Малама А.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 16 с.
1619665
  Чуков С.Н. Характеристика гуминовых кислот почв Антарктики методом ядерного магнитного резонанса / С.Н. Чуков, Е.В. Абакумов, В.М. Томашунас // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1330-1334 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1619666
  Бучек Ю.М. Характеристика демографічної ситуації в країні // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 29-31. – ISBN 978-966-434-364-7
1619667
  Рибій О.В. Характеристика депутатського складу Верховної Ради України I-VII скликань // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 39-44. – ISSN 1996-9872
1619668
  Громова М.Є. Характеристика детермінант групової віктимізації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 62-67. – ISSN 2310-9769
1619669
  Андрущенко Г. Характеристика деяких актів, що регулюють бюджетні відносини у Європейському Союзі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 258-259
1619670
  Ткаченко О. Характеристика деяких аспектів адміністративного процесу та провадження у справах про незаконну передачу заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 145-148
1619671
  Небрат В. Характеристика джерел вивчення історії фінансової думки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 83-88. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Подано результати аналізу джерельної бази дослідження історії української фінансової думки. Джерела систематизовано відповідно до головних етапів формування та розвитку фінансової науки як галузі економічного знання.
1619672
  Бойко-Гагарін Характеристика джерел вивчення фальшивих монет та банкнот в грошовому обігу України в імперську добу (1795-1917) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 55-75. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600


  Згадується історик, професор КНУ імені Тараса Шевченка Я. Калакура. - С. 57.
1619673
  Антонюк К. Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 100-107. – ISSN 2409-9260
1619674
  Бардакова О. Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 119-125. – ISSN 2075-1486
1619675
  Сахно А.А. Характеристика діяльності житлово-експлуатаційних контор в умовах регулювання житлового фонду : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 207-213 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1619676
  Онищенко Г. Характеристика довірчих конструкцій у країнах континентального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 65-68.
1619677
  Барна М.В. Характеристика домінуючих чинників побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 29-39


  Досліджено психологічні чинники побудови стратегії самореалізації молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Виділено домінуючі фактори, які впливають на побудову стратегій самореалізації ...
1619678
  Богинская Ю.В. Характеристика европейской системы высшего образования для лиц с ограниченными возможностями // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 132-138.
1619679
  Ольхович О. Характеристика екологічного стану водних фітоценозів м. Києва / О. Ольхович, Н. Грудіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження екологічного стану водних фітоценозів озер міста Києва. Досліджено флористичний склад, індикаторні види, кількість видів різних екологічних груп за шкалою Друде, фенофазу, життєвість, характер поширення водних рослин та проведено ...
1619680
  Бредун В.І. Характеристика екологічної безпеки, що формується чинниками техногенної сейсмічності лівобережної частини м.Полтава // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 9-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1619681
  Ревякін Г.В. Характеристика економіки України і модель динаміки її розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 50-57. – ISSN 2222-4459
1619682
  Станкевич Г.Л. Характеристика економічних районів УРСР в курсі економічної географії СРСР : Практичні роботи / Г.Л. Станкевич. – Київ : Радянська школа, 1963. – 86с.
1619683
  Ходико Д. Характеристика економічної ефективності ринкових механізмів Кіотського протоколу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 243-249. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1619684
  Федотіков М. Характеристика елементарних грунтових ареалів Ходорівсько-Бучацького Опілля / М. Федотіков, Т. Ямелинець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 127-133. – ISSN 0868-6939
1619685
  Подаваленко А.П. Характеристика епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у різних областях України / А.П. Подаваленко, Д.В. Кущ, О.Д. Петровська // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (89). – C. 10-17. – ISSN 1681-2727
1619686
  Галянтич М.К. Характеристика житла за законодавством України та у практиці Європейського суду з прав людини / М.К. Галянтич, Г.В. Самойленко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 1026-9932
1619687
  Шарая А. Характеристика загальних принципів адміністративного права у сучасній українській // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 127-129. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1619688
  Захаров А.А. Характеристика законодательства стран СНГ и Балтии по налоговым преступлениям // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 28-34. – ISSN 1812-3910


  Анализ зарубежного опыта борьбы с налоговыми преступлениями, совершаемыми физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
1619689
  Чернецький Є.Є. Характеристика заслуги як основної підстави адміністративно-правового заохочення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 261-267. – ISSN 1563-3349
1619690
  Ребуха Л.З. Характеристика засобів інноваційних технологій для фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2018. – № 17. – С. 156-161. – ISSN 2078-4643
1619691
  Бортник Н. Характеристика заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на публічну безпеку та громадський порядок / Н. Бортник, О. Вітик, М. Малець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 138-146. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1619692
  Корольов І.Р. Характеристика звертань у комунікативній ситуації "виправдання" (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 105-111
1619693
  Корнякова Т.В. Характеристика злочинів проти довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 166-176. – ISSN 0201-7245
1619694
  Печерський О.В. Характеристика злочинів, пов"язаних із примушуванням до виконання майнових забов"язань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1619695
  Шевченко Олексій Характеристика злочинних дій, пов"язаних з фінансуванням тероризму, та відпоідальність за їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 133-136.
1619696
  Лисенко В.В. Характеристика злочинної діяльності щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (за матеріалами судової практики) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 128-140. – ISSN 2524-0323
1619697
  Стулов О.О. Характеристика злочинності засуджених в установах виконання покарань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1619698
  Сизон О.О. Характеристика змін деяких показників клінічно-лабораторного обстеження хворих при артропатичному псоріазі // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 56-60. – ISSN 1029-4244
1619699
  Калиновська І. Характеристика змісту навчального студентського гуртка "Основи роботи психолога в інклюзивних навчальних закладах" // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 66-73. – ISSN 2307-4914
1619700
  Макарчук М. Характеристика змісту принципу деконцентрації на прикладі французької адміністративно-правової доктрини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 95-97. – ISBN 978-617-7069-28-6
1619701
  Волинець О. Характеристика знаків часу та їх інтерпретація Католицькою церквою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 96-102. – ISSN 0321-0499
1619702
  Глухманчук Е.Д. Характеристика зон трещиноватости по неоднородности структуры поля деформации отражающих горизонтов / Е.Д. Глухманчук, А.Н. Василевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 106-112 : рис. – Библиогр.: с. 111-112. – ISSN 0016-7886
1619703
  Иванькова Г.С. Характеристика зоопланктона Иртыша в связи с вопросом о санитарном состоянии реки : Автореф... кандидата биол.наук: / Иванькова Г.С.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 21л.
1619704
  Булах А.Г. Характеристика и диагностические признаки минералов. / А.Г. Булах. – Л., 1985. – 121с.
1619705
  Каплан Александр Яковлевич Характеристика и некоторые закономерности участия префронтальной коры и стволовых мозговых образований в модулировании афферентного приона в соматосенсорном анализе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Каплан Александр Яковлевич; МГУ. – М., 1976. – 25л.
1619706
  Мурадов В. Характеристика и особенности Азербайджанских ковров Ширванской группы (художественно-исторический анали) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 124-129. – ISSN 2076-1554
1619707
  Жвирблене А.А. Характеристика и применение моноклональных антител к инселену : Автореф... канщ. хим.наук: 02.00.10, 03.00.04 / Жвирблене А. А.; Моск. ин-т тонк. технолог. – Москва, 1988. – 23л.
1619708
  Стома Г.В. Характеристика и экологическое состояние почв территории МГУ имени М.В.Ломоносова / Г.В. Стома, Е.В. Ахадова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1619709
  Ляховецкий Л.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов с приложением избранной речи каждого из них / Л.Д. Ляховецкий. – Санкт-Петербург : "Центральная" типо-литогр. М.Я. Минкова, 1897. – 324, [1] с.
1619710
  Тучковенко Ю.С. Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период / Ю.С. Тучковенко, В.В. Адобовський, О.А. Тучковенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 197-204 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
1619711
  Добрев Т. Характеристика изотермальных поверхностей точки Кюри и солидусных температур (астеносферы) в литосфере Болгарии / Т. Добрев, Д. Йосифов, С. Димовский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 133-139 : Карты. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
1619712
  Первушкин Сергей Васильевич Характеристика изоферментных спектров некоторых дегидрогеназ и аспартатаминотрансферазы мышечной ткани при гиперхолестеринемии и общем вибрационном воздействии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Первушкин Сергей Васильевич; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1981. – 27л.
1619713
  Терновский Ф.А. Характеристика Императора Александра I-го : (Речь в день столетней годовщины его рождения 12 декабря 1877 г.) / [соч.] Ф. Терновского, экстра. проф. Киевской Дух. акад. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – [2], 37 с.
1619714
  Маммадова Ирана Октай кызы Характеристика инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 234-241. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются процессы внедрения инноваций в работу специалистов образовательных учреждений. Проанализировав внедрение инноваций в области образования, сделаны выводы о том, что инновационные технологии позволяют качественно решать ...
1619715
  Дубровина Т.Я. Характеристика инфекционной активности и биохимических свойств нуклеиновых кислот вирусов полиомиелита и гриппа : Автореф... канд. биол.наук: / Дубровина Т.Я.; Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Л., 1966. – 18л.
1619716
  Мозоль А. Характеристика і аналіз міграційного законодавства та міграційних процесів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
1619717
  Сачинська Л.В. Характеристика і значення розвитку підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 46-52. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено основні підходи до визначення розвитку підприємства, розглянуто питання вивчення прблем економічного розвитку, виділено основні напрями аналізу: модель лінійних стадій росту; теорії структурних перетворень; теория зовнішньої ...
1619718
  Коробка Г. Характеристика і типи англомовних етикетних жартів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 32-40. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1619719
  Чернюк С.О. Характеристика ізолятів ВТМ рослин заповідника Асканія-Нова та Канівського державного заповідника / С.О. Чернюк, С.С. Кир"яченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Вивчено вірусну контамінацію заповідника "Асканія-Нова" та Канівського природного заповідника, для досліджень було відібрано рослини різних родин із симптомами. Виявлено рослини, контаміновані ВТМ, а також рослини зі змішаною інфекцією. Показано ...
1619720
  Сахнюк В.В. Характеристика інституту адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та аналіз його ключових проблем / В.В. Сахнюк, Ю.Ю. Жмаченко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 63-66. – ISSN 2304-5809
1619721
  Шминдрук О. Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Респубіці Німеччина // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 96-100. – ISSN 2308-9636


  Автор на підставі аналізу наукових праць та законодавства України досліджує особливості правового регулювання стимулювання дотримання екологічних вимог у сфері рослинництва. Здійснено аналіз правового регулювання основних заходів економічного ...
1619722
  Балдич Н. Характеристика інформації на фінансових ринках: уточнення понять // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-123


  У статті узагальнено наукові підходи до характеристики стану поінформованості ринкових суб"єктів та встановлено співвідношення понять "неповна інформація", "недосконала інформація" та "асиметрична інформація".
1619723
   Характеристика історичних бібліотек державних навчальних установ міста Києва XIX - початку XX ст. // З історії книжкової культури України : дослідж. ретроспект. книжкових, образотвор., муз. видань та іст. колекцій з фондів Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського / Т.Д. Антонюк, Н.П. Бондар, Н.В. Заболотна, О.В. Заєць, Г.І. та ін. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2021. – С. 347-360. – ISBN 978-966-360-437-4


  Про формування книжкових фондів бібліотеки Університету св. Володимира: с. 349-356.
1619724
  Матвійчук В.К. Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 71-96. – ISSN 2222-5374
1619725
  Дем"янчук І. Характеристика й оценка первинної захворюваності населення Тернопільської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 60-73
1619726
  Забозлаев А.Г. Характеристика картины крови : Автореф... канд. мед.наук: 030019 / Забозлаев А.Г.;. – Москва, 1974. – 24л.
1619727
  Шевченко В.М. Характеристика категорій земельних власників України другої половини XIX - початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 75-85. – ISSN 0130-5247
1619728
  Коваль М.М. Характеристика катування з криміналістичного погляду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 436-440. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1619729
  Сав"як Н. Характеристика ключових концептів японської культури в контексті аналізу комунікативної ситуації (КС) "спілкування закоханих" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У даній статті наведено аналіз низки ключових концептів японської культури та на матеріалі художніх творів японських авторів (Харукі Муракамі та Банана Йосімото) встановлено ступінь актуальності даних концептів для сучасних представників японської ...
1619730
  Пащенко К.С. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України як джерела права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 95-104. – ISSN 2220-1394
1619731
  Сікалова О.В. Характеристика колекції самозапилених ліній кукурудзи за кількістю рядів зерен // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 81-82. – ISBN 978-966-924-274-7
1619732
  Ступак О. Характеристика компонентів системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 23-30. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1619733
  Савіна М.В. Характеристика комунікативних процесів у родинах жінок із порушенням здоров"я сім"ї та різним адиктивним статусом // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 117-121. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було дослідження стану комунікативних процесів у родинах жінок із порушенням здоров’я сім’ї та різним адиктивним статусом, для виявлення мішеней подальшої психокорекційної роботи. З використанням клініко-психологічного та ...
1619734
  Міщенко О. Характеристика конституції Туреччинни 1924 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.85-88. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
1619735
  Смадич І.П. Характеристика конструктивної схеми будівель на основі великопролітних дерев"яних конструкцій / І.П. Смадич, І.В. Пістиняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 402-408 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1619736
  Голік О. Характеристика контенту професійних видань // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 66-70. – ISSN 2226-8669
1619737
  Рябцева Н.О. Характеристика конфесійного зрізу релігійної мережі Житомирської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 74-81. – ISSN 2308-135X
1619738
  Єфіменко Т.С. Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від amblyorypum muticum / Т.С. Єфіменко, М.З. Антонюк, Т.К. Терновська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 184 : Біологія та екологія. – C. 10-16. – ISSN 1996-5931
1619739
   Характеристика кризового стану освіти / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький, І.В. Пампуха, В.О. Осипа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглядаються проблеми кризового стану освіти, аналіз яких виявляє перспективні шляхи розвитку освітньої галузі. Наголошується, що розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращення людського життя, забезпечення ...
1619740
  Жмур Ю.М. Характеристика кримінального права Німеччини та інших європейських країн // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 145-148
1619741
  Пилипів О. Характеристика латинських юридичних термінів-композитів / О. Пилипів, Х. Вітрів // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 203-207. – ISSN 2078-340X
1619742
  Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 533-540. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1619743
   Характеристика лесных почв на моренных отложениях в различных типах лесорастительных условий / В.П. Краснов, О.В. Зборовская, П В. Ландин, С.В. Суховецкая // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 43-49 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1619744
  Барцева Т. Характеристика личности работника: критерии и параметры / Татьяна Барцева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  Кто и почему работает сегодня в библиотеках? Испытывают ли библиотекари удовлетворенность профессией, гордость за нее? Ощущается ли сотрудниками потребность в обучении и обновлении знаний? Каковы возможности их карьерного роста? Какова степень влияния ...
1619745
  Яблонська Т.М. Характеристика лінгвістичних особливостей публіцистичних текстів у процесі навчання читання магістрів-філологів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 181-189. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  У статті представлено характеристику лінгвістичних особливостей публіцистичних текстів у процесі навчання читання магістрів-філологів та з"ясовано їх роль у газетно-публіцистичному мовленні.
1619746
  Бондаренко Ю. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (121). – С. 35-39
1619747
  Санісло Я.П. Характеристика лучних фітоценозів долини річки Тур"я (Закарпатська область) / Я.П. Санісло, Г.Б. Будніков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 248-256. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1619748
  Солнцева М.П. Характеристика межсортовых гибридов садовой земляники, процесс олодотворения и особенности развития ее генеративных органов. : Автореф... канд. биол.наук: / Солнцева М.П.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 21л.
1619749
  Магура И.С. Характеристика мембранных механизмов обеспечивающих электрическую возбудимость сомы гигантских нейтронов молюсков : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.02 / Магура И. С.; АН СССР, Ин-т физиол. – К., 1972. – 49л.
1619750
  Загородня А. Характеристика мережі вищих економічних навчальних закладів України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 50-55. – ISSN 2308-4634
1619751
  Криленко В.І. Характеристика методик оцінки економічної безпеки на різних рівнях управління // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 20-26. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1619752
  Зварич І. Характеристика методів дослідження педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 7 (102), липень. – С. 33-39
1619753
  Шаповалова А.С. Характеристика методів удосконалення бізнес-процесів : економічна теорія та історія економічної думки / А.С. Шаповалова, О.М. Ляшенко, С.М. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 33-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1619754
  Клюс Ю. Характеристика методів управління інноваціями в корпорації // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 23-27. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 2). – ISSN 2306-4420
1619755
  Конарівська О.Б. Характеристика механізму державного управління туристичною галуззю / О.Б. Конарівська, Н.Б. Кушнір, М.С. Яковишина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 51-58. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1619756
   Характеристика микробных сообществ погребенных почв Царицынской оборонительной линии (1718-1720 гг.) / Т.С. Демкина, Т.Э. Хомутова, Т.В. Кузнецова, А.А. Контобойцева, А.В. Борисов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 65-78 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1619757
  Удра І.Х. Характеристика минулої і сучасної рослинності острова Хортиці і можливості відтворення її природного стану / І.Х. Удра, Н.І. Батова // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 111-129. – Бібліогр.: 21 назва
1619758
   Характеристика мікробіоценозу статевих і сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку із запальними захворюваннями органів малого таза / О.В. Ромащенко, В.В. Білоголовська, Л.Ф. Яковенко, Л.М. Лебідь, М.М. Ходжава // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 32-36. – ISSN 2413-550Х
1619759
  Таширев О.Б. Характеристика мікробних ценозів антарктичних грунтосубстратів / О.Б. Таширев, Г.О. Таширева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-108. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ріст гетеротрофних мікроорганізмів антарктичних грунтосубстратів за різних температур і концентрацій джерела вуглецю в аеробних і анаеробних умовах. Згадані мікроорганізми швидко ростуть за всіх зазначених параметрів. Уперше показано ...
1619760
  Тарабан Ю. Характеристика моделей релігійної освіти України та країн Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 25-37. – ISSN 2312-5993
1619761
  Колосок В. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислового підприємства / В. Колосок, А. Алістаєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 8-12. – ISSN 1728-9343
1619762
  Клокар Н.І. Характеристика моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-61.
1619763
  Ліховицький Я.О. Характеристика мотивів злочинної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері службової діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 172-179. – ISSN 2306-9082
1619764
  Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М.В. Лисенко. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 95с.
1619765
  Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваний кобзарем Вересаєм / М.В. Лисенко. – Київ, 1955. – 88с.
1619766
  Клипатская Ю.А. Характеристика музыкального дискурса как сферы коммуникации (на примере рок-культуры) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 87-90. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1619767
  Крылова Е.Г. Характеристика мышечной силы, координации движений во времени двигательной реакции у детей при формировании навыков самообслуживания. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылова Е.Г.; АМН СССР. Ин-тут педиатрии. – М., 1966. – 15л.
1619768
  Дарійчук Л.П. Характеристика навчальної діяльності курсантів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається зміст навчальної діяльності курсантів, визначені її психологічна характеристика і структура. Було доведено, що урахування викладачами змісту навчальної діяльності суб"єктів навчання підвищує якість викладання навчальної дисципліни ...
1619769
  Татарчук О. Характеристика найбільшої місячної кількості опадів на території України в умовах сучасного клімату / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 33-37. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Отримано характеристику найбільшої місячної кількості атмосферних опадів за даними спостережень на 40 станціях України протягом окремих місяців року за період 1991-2013 рр., а також українській антарктичній станції з 1986 р. Практично на всіх ...
1619770
  Коваленко Т. Характеристика наслідків впливу пожежі на Львівському полігоні твердих побутових відходів на довкілля / Т. Коваленко, В. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 78-86. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1619771
  Литвин Л.В. Характеристика наукових досліджень з професійної підготовки вихователя дошкольного навчального закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 136-144. – ISSN 2078-1687
1619772
  Горчакова О.А. Характеристика науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи в умовах євроінтеграції // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 47-54.
1619773
  Круль В.П. Характеристика національного складу населення України (за даними 1989 і 2001 рр.) / В.П. Круль, Г.Я. Круль // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 347-350. – ISSN 1729-360Х
1619774
  Гулкевич В. Характеристика незаконного відтворення та розповсюдження о"бєктів авторського права і суміжних прав // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 66-76
1619775
   Характеристика некоторых дальневосточных диатомитов / А.С. Авраменко, М.В. Черепанова, В.С. Пушкарь, С.Б. Ярусова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1206-1220 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1218-1220. – ISSN 0016-7886
1619776
  Кирова К.А. Характеристика некоторых производственных рас дрожжей и методы повышения их биохимической активности : Автореф... канд. технич.наук: / Кирова К.А.; Киев. технологич. ин-т пищевой пром-ти им. А.И.Микояна. – Киев, 1953. – 15 с.
1619777
  Миронченко Виктор Яковлевич Характеристика новостей и методика их подготовки для радиовещения : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Миронченко Виктор Яковлевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 30c.
1619778
  Феделеш Е.М. Характеристика норми-принципу рівного захисту всіх суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 400-402


  У статті розглянуто поняття принципу рівного захисту всіх суб"єктів господарювання. Аналізуються загальні уявлення про принципи права, їх ціль та функція, характеризується принцип рівного захисту всіх суб"єктів господарювання як основоположний принцип ...
1619779
  Баканова А.Ф. Характеристика нормы как оценки физического развития, физической подготовленности и физического состояния контролируемого контингента // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 20-24. – ISSN 2220-7481


  Рассмотрена характеристика понятия нормы, ее изменение в содержательном представлении, сложность и неопределенность статистического определения нормы. Введено понятие индивидуальной нормы и задачи науки нормологии. Определены особенности построения ...
1619780
  Федулова И.Н. Характеристика об"єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 215-224. – ISSN 2224-9281
1619781
  Ковбасюк В. Характеристика об"єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 85-89. – ISSN 2307-8049
1619782
  Куцевич М.П. Характеристика об"єктивної сторони складу злочину "екоцид" (ст. 441 КК України) // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 269-274
1619783
  Жданко Т.А. Характеристика образовательно-профессионального пространства вуза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-48. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
1619784
  Вдовиченко Л. Характеристика ознак адміністративного договору (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 69-70. – ISBN 978-617-7069-28-6
1619785
  Мандриченко Ю.О. Характеристика окремих матеріально-правових гарантій діяльності органів фіскального контролю // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 145-151. – ISSN 2072-8670
1619786
  Тітков К.С. Характеристика окремих повноважень прокурора за законодавством Російської Федерації і України // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 468-471. – ISBN 978-966-171-322-1
1619787
  Чернявський С.С. Характеристика окремих способів учинення страхового шахрайства / С.С. Чернявський, І. Іщук // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
1619788
  Орищук Ф. Характеристика он-лайнового Інтернет-ресурсу "Кореспондент.net" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 29-33. – ISBN 966-95840-5-1
1619789
  Крицун Т. Характеристика оновленого законодавства України у сфері банкрутства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 93-96. – ISSN 2663-5313
1619790
  Крыстанов С.А. Характеристика органического вещества почв северной Болгарии. : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Крыстанов С.А.; МГУ. – М., 1968. – 24л.
1619791
  Клокар О.О. Характеристика основних видів фінансового контролінгу та їх впливу на побудову ефективної контролінгової системи суб"єкта господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 329-333. – ISSN 2222-4459
1619792
  Паламарчук В.Д. Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи / В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1619793
  Буличев А.О. Характеристика основних категорій військовослужбовців Національної гвардії України / А.О. Буличев, Н.А. Буличева // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 65-72. – ISSN 2072-8670
1619794
  Євсєєнко О.Ф. Характеристика основних методів аналізу фондового ринку та проблеми їх використання в українській практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглянуто економічний, галузевий, фундаментальний та технічний методи аналізу, проблеми їх використання відповідно до фондового ринку України та основні умови розв"язання цих проблем.
1619795
  Забокрицька М.Р. Характеристика основних напрямків досліджень української частини басейну р.Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 94-103. – Бібліогр.: 62 назви
1619796
  Лі Цзяці Характеристика основних підходів та принципів до формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 145-152. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1619797
  Субх М. Характеристика основних проблемних питань у міждержавних відносинах країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки кінця XX - початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 45-46
1619798
  Яроцький В. Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331


  У статті висвітлено специфіку основних стадій механізму цивільно-правового регулювання. Вказані стадії розглядаються з точки зору змістовних характеристик правових засобів (інструментів), за допомогою яких забезпечується регламентаційний вплив на ...
1619799
  Максак О.І. Характеристика основних тенденцій розвитку філософії освіти як форми сучасного людинознавства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 108-120
1619800
  Бусарєва Т.Г. Характеристика основних типів знань // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 167-171. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Проблема класифікації знань була і залишається однією з найскладніших. Головна складність полягає у виборі критерію, здатного з величезної кількості рис і характеристик такого багато вимірного об"єкта, як знання, виділити основні, сутнісні характери ...
1619801
  Прібиткова Н.О. Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 88-96. – ISSN 1727-1584
1619802
  Светозарова Н.Д. Характеристика основных мелодических типов в интонации немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Светозарова Н. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 19л.
1619803
  Месропян С.И. Характеристика основных сортов азербайджанского риса. : Автореф... канд.техн.наук: / Месропян С.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1949. – 16 с.
1619804
  Сандрачук А.А. Характеристика особистості злочинця та потерпілого по справах про шахрайства з об"єктами нерухомості, які знаходяться у приватній власності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 178-182.
1619805
  Довгаль М.В. Характеристика особистості злочинця, який вчинив насильницькі злочини проти носіїв авторитету органів державної влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 301-306. – ISSN 2219-5521
1619806
  Коваленко Д.В. Характеристика особливостей професійно-правової підготовки інженера-педагога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 79-86. – ISSN 2074-8922
1619807
  Шевченко Я.М. Характеристика особливостей психіки неповнолітніх та їх вияв при вчиненні майнових правопорушень. Дієздатність і осудність дітей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 94-98. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В настоящей статье рассматриваются особенности психики несовершеннолетних, которые проявляются в их психическом отношении к совершенным противоправным действиям (бездействиям), наносящим имущественный вред, т. е. особенности психики несовершеннолетних, ...
1619808
  Танана С. Характеристика педагогічних умов формування готовності вчителів-філологів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 158-165. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1619809
  Макаренко В.І. Характеристика педагогічних умов формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 161-166. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1619810
  Деркач О. Характеристика персонажів та образів-символів у художньому творі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 78-80


  Технологія передбачає уміння визначити проблеми, пов"язані з ідейним навантаженням образів, самостійно та критично аналізувати їх та порівнювати; працювати з текстом твору, добирати факти, художні деталі характеристики образів, робити висновки й ...
1619811
  Дурнов Є. Характеристика підходів до інтерпретації професійного праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 96-101. – ISSN 2663-5313
1619812
  Рубин В.М. Характеристика повреждений тела человека и одежды при выстрелах холостыми зарядами из некоторых образцов отчественного оружия. (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Рубин В.М.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1968. – 25л.
1619813
   Характеристика показників галектину 3 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку / Н.І. Токарчук, І.В. Одарчук, Ю.В. Вижга, Т.І. Антонець, Л.С. Старинець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 68-74. – ISSN 2226-1230
1619814
  Нагорна А.Ю. Характеристика показників фізичного стану жінок другого періоду зрілого віку з надлишковою масою тіла / А.Ю. Нагорна, О.В. Андрєєва // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 55-61 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2709-2070
1619815
  Мачуський В.В. Характеристика політичного режиму в Азербайджанській Республіці // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 273-284
1619816
  Гаврилов П.Г. Характеристика польских и южно-русских литературных течений последней четверти XVIII века, в связи с общим направлением тогдашней французской литературы / П. Гаврилов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [2], 31 с. – Отд. отт.: Киевская старина, 1900, т. 69, № 4, отд. 1, с. 1-15 ; № 5, отд. 1, с. 174-190
1619817
  Олешко Н.П. Характеристика польсько–української конфронтації у Галичині початку ХХ ст. українською наддніпрянською пресою / Н.П. Олешко, В.С. Золотарьов // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 59-63. – ISSN 2076-1554
1619818
  Намясенко О.К. Характеристика поняття окремої думки судді Конституційного Суду України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 1563-3349
1619819
  Євстігнєєв А.С. Характеристика попередньої оцінки екологічної безпеки окремих планів і програм відпоаідно до положень Директиви ЄС № 2001/42/ЄС // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 185-190. – ISBN 978-966-328-120-9
1619820
  Можар К.Т. Характеристика почвенного покрова Бобруйского района Могилевской области в сельскохозяйственных целях. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Можар К.Т.; Белорус. НИИ земледелия. – Горки, 1967. – 25л.
1619821
  Коваль І. Характеристика прав на об"єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб"єктивного права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 14-21
1619822
  Морозова Ю.В. Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 205-212. – ISSN 1999-5717
1619823
  Грищенко Л. Характеристика правової культури особистості на сучасному етапі розвитку освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – C. 42-53. – ISSN 2077-1827
1619824
  Серков П.П. Характеристика правоотношений в сфере административной ответственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-35. – ISSN 0132-0769
1619825
  Тимофеєв В. Характеристика приземного потепління в районі Антарктичного півострова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано потепління в нижніх шарах тропосфери, що спостерігається в районі Антарктичного півострова протягом останніх двох десятиріч. Проаналізовано багаторічні тренди температури повітря на окремих станціях. Наведено приклади впливу ...
1619826
  Сокиран Ф. Характеристика прийомів психологічного впливу на досудовому слідстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 173-175. – ISSN 2310-9769
1619827
  Адамович Д.І. Характеристика принципів взаємодії органів внутрішніх справ з громадянами у сфері правоохоронної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 60-64. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1619828
  Кучерявенко М. Характеристика принципу стабільності та значення його сталості у податкових відносинах / М. Кучерявенко, О. Серьогін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 71-76. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію, зміст і значення принципу стабільності в нормотворчій діяльності та функціонуванні по - даткової системи . Особливу увагу приділено аналізу нормативного закріплення принципу стабільності податкового законодавства в Україні та ...
1619829
  Токарюк А.І. Характеристика природно-заповідного фонду Буковинського Прикарпаття / А.І. Токарюк, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 83-87. – ISSN 1729-7184
1619830
  Галай Л.Д. Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області / Л.Д. Галай, Б.І. Сакура // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
1619831
  Сучков С.П. Характеристика природно-экономических условий орошаемых районов хлопководства Средней Азии. / С.П. Сучков. – Ташкент, 1951. – 44с.
1619832
  Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 179-182
1619833
  Микицей Богдан Васильович Характеристика проміжних філаментів за допомогою моноклональних антитіл : Автореф... кандид. біологічнихнаук: 03.00.11 / Микицей Богдан Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1619834
  Микицей Богдан Васильович Характеристика проміжних філаментів за допомогою моноклональних антитіл : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.11 / Микицей Богдан Васильович; Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.119-137
1619835
  Кіптенко Л.С. Характеристика просторових рухів зсувів / Л.С. Кіптенко, Б.П. Сергієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 71-73 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1619836
   Характеристика протромбінового пулу пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт / Т. Катрій, О. Савчук, В. Шандюк, В. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Показано повернення до норми концентрації протромбінового пулу у пацієнтів які рік тому перенесли атеротромботичний та кардіоемболічний підтипи ішемічного інсульту. Виявлено присутність у плазмі крові білкових фракцій ідентичних фракціям здорових ...
1619837
  Сеньовська Н.Л. Характеристика професійної саморегуляції вчителя // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 166-172. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізується феномен професійної саморегуляції педагога. Описані його структура (компоненти та функції), рівні сформованості, шляхи розвитку основних механізмів.
1619838
  Потєхіна Ю.С. Характеристика психологічних детермінант педагогічної майстерності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 141-145. – ISSN 2311-8466


  Розглянуто основні психологічні детермінанти педагогічної майстерності та доведено їх ключову значущість
1619839
  Бурміс І. Характеристика публічних бібліотек Півдня України як медіацентрів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 342-354. – ISSN 2224-9516
1619840
  Польовий А.М. Характеристика радіаційно-теплових ресурсів в Україні на період до 2050 р. в умовах зміни клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 70-78 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1619841
  Шакула Ю.В. Характеристика регіонів світу за показниками присутності прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та потенціалу країни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 282-290. – Бібліогр.: 7 назв
1619842
  Щербань М.І. Характеристика режиму атмосферних опадів у Києві / М.І. Щербань, В.І. Блудов, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 22-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 25)
1619843
  Пусепліна Н. Характеристика результативності процесу підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи засобами музейно-педагогічної діяльності // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 82-87. – ISSN 2075-1478
1619844
  Белінг Д.О. Характеристика рибного населенння нижньої течеї р.Десни / Д.О. Белінг, О. Ляшенко, П. Носаль, 1936. – 93-144с. – Окремий відб.: АН УРСР. Труди гідробіологічної тсанції, №13, 1936 р.
1619845
  Артюх Г.І. Характеристика ризику країни та фактори, що на нього впливають // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 106-111. – ISSN 2306-6814
1619846
  Беляев Н. Характеристика римского католичества с точки зрения Папского догмата : речь, произнесенная доцентом казанской духовной акад. / Н. Беляев. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1878. – 46 с. – На диспуте 7 мая 1878 г. пред защитою предст. в совете казан. духов. акад. на соиск. степени д-ра богословия соч.: "Римскокатол. учение об удовлетворении Богу со стороны человека". - Отд. оттиск из июльс. кн. "Православ. собеседника",1878 г.
1619847
  Панюк Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 2-4-208. – ISSN 1993-6788
1619848
  Балендр А. Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 9-14. – ISSN 2309-9127
1619849
  Очеретна О.Ю. Характеристика рівнів сформованості акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв"язку в процесі професійної підготовки // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 10-15. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розкрито структуру акмеологічної культури (компоненти, критерії, показники) майбутніх фахівців електрозв"язку в процесі професійної підготовки, схарактеризовано рівні сформованості акмеологічної культури, подано результати констатувального ...
1619850
  Пожилов І.М. Характеристика роду Emaravirus - потенційних патогенів в агро- і біоценозах України / І.М. Пожилов, Г.О. Снігур, І.Г. Будзанівська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2018. – № 1/2 (246), січень - лютий. – С. 15-18. – ISSN 2312-0614
1619851
  Щербан М.Д. Характеристика розвитку державного регулювання кредитної кооперації в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 60-66. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782
1619852
  Руденко С.А. Характеристика розвитку річкових та морських круїзних подорожей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 242-250. – Бібліогр.: 6 назв
1619853
  Щербань І.М. Характеристика розподілу атмосферних опадів у Львівській області / І.М. Щербань, О.В. Хала // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 166-172. – ISSN 0868-6939


  Досліджений багаторічний розподіл атмосферних опадів та визначені аномальні місяці (вологі та з недостатнім зволоженням). Проведене порівняння режиму опадів за стандартний кліматологічний період та останнє двадцятиріччя. The long-term distribution of ...
1619854
  Поляк О.В. Характеристика самоменеджменту педагогів Чернівеччини в умовах воєнного стану в Україні // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 83-86. – ISBN 978-617-8037-62-8
1619855
  Мишава Н.П. Характеристика Светлогорско-Речицкого очага клещевого энцефалита в БССР. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Мишава Н.П.; Белорус. ин-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1619856
  Дерябина Г.Г. Характеристика Североамериканского Соглашения о свободной торговле (НАФТА) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.130-131. – ISSN 1680-2721
1619857
  Менько Лоліта. Характеристика семантичної структури найменувань риб у Словнику української мови в 20-ти томах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 188-193. – Бібліогр.: Літ.: с. 193, 8 п.


  Висвітлено типові способи побудови дефініцій слів, що входять до лексико-семантичної групи найменувань риб в Тлумачному словнику української мови в 20-ти томах. Предсавлено аналіз семантичної структури тлумачень відповідних найменувань. The article ...
1619858
  Притула Л.М. Характеристика середньорічного іонного стоку річки Десна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1619859
  Прикуль И.В. Характеристика синтеза РНК на хроматине, поврежденном некоторыми химическими мутагенами. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Прикуль И.В.; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1981. – 23л.
1619860
  Романишин О.Р. Характеристика системи кримінально-правової охорони порядку виконання судових рішень у кримінальному провадженні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 269-272. – ISSN 2219-5521
1619861
  Корінчевська І.А. Характеристика системного аналізу лікувально-профілактичних закладів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1619862
  Демиденко К.Є. Характеристика сімейних правовідносин та їх встановлення між батьками і дітьми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 364-369. – ISSN 1563-3349
1619863
  Горбачова О.М. Характеристика складових життєвого циклу організацій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7-11


  В статті розглянуто характеристики етапів життєво­го циклу організацій (ЖЦО), Удосконалено теоретичну модель ЖЦО. Автор детально описав кожний етап Універсальної моделі ЖЦО і запропонував три емпірич­ні гіпотези. Characteristics of vital cycle stages ...
1619864
  Білоус О.С. Характеристика складу повітряного спектра спор грибів як потенційно алергенного компонента біоаерозолю / О.С. Білоус, В.В. Родінкова, О.В. Єрмішев // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-7477
1619865
  Мартинчик Я. Характеристика современного белорусского протестантизма // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 111-115. – ISBN 978-966-968-239-4
1619866
  Щеглов В.Г. Характеристика современного социально-политического строя главнейших Западно-Европейских государств (Германии, Австрии, Франции и Англии) : [магистерск. дис.] / [соч.] Владимира Щеглова. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1893. – XII, 578, XII с.


  Пер. Дерюжинский Владимир Федорович (1861-1920)
1619867
  Мальцева Характеристика состояния воды в белковых растворах и гелях в живой клетке по данным ядерного магнитного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Мальцева (Абецедарская) Л.А.; Ин-т биологической физики АН СССР. – Пущино-на-Оке, 1971. – 30л.
1619868
  Корінна Г.О. Характеристика соціальних ролей та функцій соціального педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 137-140. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1619869
  Харченко О.І. Характеристика соціологічних методів у дослідженні гендерних стереотипів як об"єкта соціальних трансформацій // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 129-142. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглядається поняття гендерного стереотипу, його характеристики та роль у сучасному суспільстві, а також пізнавальні можливості методів соціологічних досліджень при їх вивченні. В статье рассматривается понятие гендерного стереотипа, его ...
1619870
  Рогожина З.К. Характеристика спадкового договору // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 57-63
1619871
   Характеристика співвідношення жовчних кислот в жовчі собак та щурів при застосуванні простагландину / О.А. Можеїтова, Н.Є. Нурищенко, З.А. Горенко, Л.С. Карбовська, Т.П. Лященко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 179-184. – ISSN 1023-2427


  В умовах хронічних дослідів на собаках і гострих спробах на щурах досліджено вплив простагландину на жовчоутворювальну функцію печінки
1619872
  Завидняк В. Характеристика способів вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів при їх зберіганні та транспортуванні / В. Завидняк, Н. Лісова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 81-87
1619873
  Полях А.М. Характеристика способів контрабанди наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 135-141.
1619874
  Сержанов В.В. Характеристика стану державного боргу України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 213-218. – (Економіка ; Вип. 32)
1619875
  Сніжко С.І. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України / С.І. Сніжко, К.А. Середа // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 511-521 : Табл. – Бібліогр.: 31. – ISBN 966-521-129-3
1619876
  Шкарабан С. Характеристика стану економічного аналізу в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259
1619877
  Слабкий Г.О. Характеристика стану здоров"я населення та системи охорони здоров"я. 2015 рік. Дніпропетровська область / [Г.О. Слабкий , Н.Ю. Будяк, О.М. Черемухіна]. – Київ : УІСД МОЗ України, 2016. – 62, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-9666-409-176-0
1619878
   Характеристика стану здоров"я населення та системи охорони здоров"я. 2015 рік. Київська область / [Г.О. Слабкий, О.Ф. Глушаниця, П.М. Лисенко, В.Г. Слабкий]. – Київ : УІСД МОЗ України, 2016. – 50, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-9666-409-177-7
1619879
  Мась Н.М. Характеристика структури професійної компетентності майбутніх військових психологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 114-120. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута проблема компетентісного підходу у вищій освіті в Україні. Проведено аналіз наукових підходів щодо структури професійної компетентності та визначену структуру професійної компетентності майбутніх військових психологів. Головними ...
1619880
  Шашина М.В. Характеристика структурних зрушень Польщі як імператив для України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 43-50. – ISSN 2310-5534
1619881
  Дев"ятих Ю.В. Характеристика структурно-семантичних особливостей текстових фрагментів з прямим мовленням // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 24-26
1619882
  Манько В.В. Характеристика струмів потенціалозалежних кальцієвих каналів мембрани секреторних клітин : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Манько В.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 21 с.
1619883
  Тур О. Характеристика суб"єкта цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків консультаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 27-31. – ISSN 2
1619884
  Школьний В.В. Характеристика суб"єктів трудових правовідносин за договором аутстафінгу // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 223-225. – ISBN 978-617-7069-52-1
1619885
  Ільчишин Н.В. Характеристика суб"єктів у правовідносинах адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільчишин Надія Василівна ; Хмельницька обл. рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1619886
  Сидорчук О. Характеристика суду присяжних України за судовою реформою 1864 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 125-129. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1619887
  Манаєнкова І.О. Характеристика сучасних господарських ландшафтів Криворізького природничо-господарського району // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 176-183. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1619888
  Шушпанов П. Характеристика сучасних зовнішніх трудових міграційних потоків Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119.
1619889
  Заколодяжний В.О. Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 89-92. – ISSN 2306-6806
1619890
   Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об"єктів Нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року / О.М. Гриб, Н.С. Лобода, Я.С. Яров, К.О. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 38-40. – ISSN 2306-5680
1619891
  Ігнатенко М.Г. Характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 62-64
1619892
  Мазуренко В.І. Характеристика сучасного етапу приєднання України до СОТ та проблеми адаптації національного законодавства відповідно до вимог СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з процесом приєднання України до СОТ, проаналізовано основні передумови та наслідки такого приєднання. Досліджено заходи щодо адаптації економіки України внаслідок реалізації проекту приєднання до ...
1619893
  Пономаренко Л.Г. Характеристика сучасного морально-етичного дискурсу ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 99-103. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано поняття "дискурс" й запропоновано власне визначення поняття "дискурс ЗМІ". Крім того, подана характеристика морально-етичного дискурсу сучасних ЗМІ.
1619894
  Мельник Н. Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1619895
  Ніколаєнко С.М. Характеристика сучасного стану харчової та переробної промисловості // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 31-37. – ISSN 2309-1533
1619896
  Стефанишина А. Характеристика та аналіз методик оцінювання стійкості банків України та зарубіжжя // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 62-65
1619897
  Білоног Ю.С. Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 30-36. – ISSN 2077-1800
1619898
  Полюхович В. Характеристика та зміст господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 132-134
1619899
  Павлишин І.О. Характеристика та оцінка фінансових ризиків торговельного підприємства // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 163-166. – ISBN 978-617-696-385-1
1619900
  Шелестова А.М. Характеристика та складові комунікації у вищому навчальному закладі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 93-99


  Проаналізовано зміст комунікації в умовах застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
1619901
   Характеристика твердості пшениці спельти залежно від сорту та лінії / Г.М. Господаренко, С.П. Полторецький, В.В. Любич, Н.В. Воробйова, І.Ф. Улянич, М.М. Капрій // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 86-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1619902
  Гордієнко І.В. Характеристика темпів збільшення маси тіла у передчасно народжених дітей упродовж перших двох років життя // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 83-88. – ISSN 2077-1096
1619903
  Самойленко Олена Характеристика технологій вчинення викрадення безготівкових коштів службовою особою банку або іншої фінансової установи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 99-104.
1619904
  Локтєва Раїса Костянтинівна Характеристика типологічних груп за комплексом показників психо-сомато-вісцеральних функцій людини : Автореф. дис.канд. біолог. наук: 03.00.13 / Локтєва Р. К.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с.
1619905
  Поліщук Н.Є. Характеристика тіньової діяльності в експортно-імпортних операціях та методи її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С44-50
1619906
  Андрейків Х.В. Характеристика традиційного ткацтва і кравецтва бойків (друга половина ХІХ - середина ХХ століття) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 16-20. – ISSN 2076-1554
1619907
  Данилюк В.О. Характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Карпатського регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 107-113. – Бібліогр.: 13 назв.
1619908
  Брунець Б.Р. Характеристика туристичної інфраструктури львівщини на передодні "Євро-2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 199-204 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1619909
  Руднєва Т.О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка : автореф. дис ... біол. наук : 03.00.06 / Руднєва Т.О.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 22 назви
1619910
  Руднєва Т.О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.06 / Руднєва Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 125 л. – Бібліогр.: л. 110-125
1619911
  Возная А.И. Характеристика уловных рефлексов на одновременные комплексные раздражители : Дис... канд. биол.наук: / Возная А. И.; КГУ им. Т. Шевченко, НИИ физиологии животных. – К., 1954. – 348л. – Бібліогр.:л.331-348
1619912
  Старук Юлія Характеристика умисної форми вини злочину, передбаченого ст. 306 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 139-143
1619913
   Характеристика унікальної палеонтологічної пам"ятки - місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 149-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1619914
   Характеристика ускладнень сучасної бойової хірургічної травми / І.Р. Трутяк, І.М. Гайда, Г.А. Прохоренко, В.І. Медзин, Р.І. Трутяк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 22, № 3. – С. 50-54. – ISSN 1029-4244
1619915
  Висоцька Л.Г. Характеристика факторів адаптації до особливих умов Антарктики // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 12-18. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 8). – ISBN 978-966-2142-43-3
1619916
  Корнійчук Г.В. Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 44-49. – ISSN 2221-1055
1619917
  Полюхович В.І. Характеристика фондового ринку через призму його класифікації за критеріями організаційних засад функціонування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 295-298. – ISSN 1563-3349
1619918
  Голіна В.В. Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні / В.В. Голіна, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 40-50. – ISSN 2079-6242
1619919
  Факари Афджади Мехди Характеристика формирования городских зеленых насаждений в условиях жаркого климата // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 317-321. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1619920
  Шпаргало Г.Є. Характеристика форфейтингу як форми експортного фінансування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1619921
  Шкарабан С. Характеристика функцій економічного аналізу в контексті управління суб’єктами господарювання / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 10-12. – ISSN 1993-0259
1619922
  Васильців Т. Характеристика функціональних складових економічної безпеки сектору інформаційно-комунікаційних технологій України / Т. Васильців, Р. Лупак, В. Васильців // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 161-172. – ISSN 2410-0919
1619923
  Євтушенко Н.В. Характеристика функціонування глікопротеїнів / Н.В. Євтушенко, І.П. Галич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-62. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд сучасних поглядів щодо функціонування глікопротеїдів, зокрема вуглеводної частини молекули. Наведено дані щодо порушення процесу глікозилювання за різних патологій. Review of modern notions about functions of glycoproteids namely ...
1619924
  Богучарова О.І. Характеристика хворих на цукровий діабет у психологічному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Науково обґрунтовано пропозицію щодо того, щоб вважати специфіку патології стосунків у діабеті як екологічну дисфункцію. Експериментально вивчено деякі фізичні та соціальні фактори довкілля у зіставленні з психічними властивостями хронічно хворих на ...
1619925
  Стоян В. Характеристика цивільних справ, які розглядаються з участю нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 379-381. – ISBN 978-617-7069-14-9
1619926
  Меднікова Г.І. Характеристика ціннісних орієнтацій студентів з різними особливостями ставлення до себе // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 121-130. – (Психологія ; вип. 47)
1619927
  Антоненко О.В. Характеристика чеських словотвірних агентивних типів, відсутніх в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 15-19. – Бібліогр.: Літ.: С. 18-19; 4+5 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1619928
  Крукевич О. Характеристика шлюбного договору за законодавством Франції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 191-193. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1619929
  Мерліч А.Г. Характеристика штаму Enterococcus italicus ОНУ547 продуцента бактеріоцину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Мерліч Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1619930
  Басенко І.В. Характеристика щоденної суспільно-політичної преси Києва за матеріалами цензурних звітів (1907-1916 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 15-20. – ISSN 1996-5931
1619931
  Сумцов Н.Ф. Характеристика южно-русской литературы VII века // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 18 с.
1619932
  Николюк Д.А. Характеристика юридично значущих дій як ознаки правової форми реалізації екологічної функції держави // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 243-247. – ISBN 978-966-7166-36-6
1619933
  Маркін А.І. Характеристика якості життя дітей, хворих на тяжку форму гемофілії А в Україні : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Маркін Андрій Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1619934
  Буряк Р.І. Характеристика якості як економічної категорії в діяльності підприємств АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 47-57. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1619935
  Вініченко О.М. Характеристика, види та сутність розвитку підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 49-57. – ISSN 2306-6792
1619936
   Характеристика.. – Москва, 1987. – 315 с.
1619937
  Минутко И.А. Характеристика: Школ. повести. / И.А. Минутко. – М., 1982. – 415с.
1619938
  Теофраст Характеристики // Парадоксы души : Сборник. – Симферополь : Реноме, 1998. – 34с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-26-Х
1619939
  Макеева О.В. Характеристики адаптации персонала в крупных научных библиотеках (по итогам исследования) // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-36. – ISSN 0130-9765


  Представлены результаты исследования разных аспектов адаптации персонала в крупных научных библиотеках Сибирского федерального округа: ГПНТБ СО РАН, Новосибирской государственной областной научной библиотеке и Томской областной универсальной научной ...
1619940
  Ткачик О.В. Характеристики американського кіносценарію як креолізованого тексту / О.В. Ткачик, К.В. Шутюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 41-44. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591
1619941
  Калюжная Виктория Владимировна Характеристики английского функционального стиля официально-делового изложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калюжная Виктория Владимировна; КГУ. – К., 1977. – 25л.
1619942
  Калюжная Виктория Владимировна Характеристики английского функционального стиля официально-делового изложения. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Калюжная Виктория Владимировна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 186л.
1619943
  Верещагин А.Н. Характеристики анизотропии поляризуемости молекул / А.Н. Верещагин. – Москва : Наука, 1982. – 308 с.
1619944
  Капман Д.Б. Характеристики асинхронизированного турбогенератора / Д.Б. Капман. – Киев, 1984. – 23с.
1619945
  Василенко Є.В. Характеристики весняного водопілля річок Правобережжя Прип"яті та їх сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 75-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1619946
  Рахматулліна Е.Р. Характеристики гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року та їх сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 71-81. – ISSN 2306-5680


  Зроблено аналіз характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року за період сучасних кліматичних змін. Відзначено тенденцію до певних змін зазначених характеристик в просторі та з часом. Сделан анализ изменений ...
1619947
  Ковалевский А.Ф. Характеристики движения заряженных частиц в геомагнитной ловушке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ковалевский А.Ф.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1619948
  Срезневский В.И. Характеристики деятелей археологии 1860-1870-х гг., принадлежащие И. И. Срезневскому / Сообщил Вс. И. Срезневский. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 115-119 с.
1619949
   Характеристики дифракционного излучения различных отражательных решеток. – Харьков, 1977. – 29с.
1619950
  Морозов Л.В. Характеристики долговечности и прогнозирование ресурса рабочих лопаток турбин : Автореф... канд. техн.наук: / Морозов Л.В.; Рижский ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 8л.
1619951
  Посицельский Е.Д. Характеристики дополнямости и смежные вопросы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Посицельский Е.Д.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т.. – Воронеж, 1974. – 12л.
1619952
  Сніжко А.С. Характеристики ефективності тоталітарної пропаганди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1619953
  Мамуруков Алексадр Прокопьевич Характеристики и особенности субавроральной ионосферы на Северо-Востоке СССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мамуруков Алексадр Прокопьевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
1619954
  Емин О.Н. Характеристики и регулирование авиционных турбин / О.Н. Емин. – М., 1964. – 127с.
1619955
  Комаров Николай Сергеевич Характеристики излучения и структур атмосфер холодных звезд-гигантов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.02 / Комаров Николай Сергеевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1619956
  Стеблина Л.М. Характеристики інтелекту людини у словниках синонімів сербської та української мов // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 123-133. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується порівняльний аналіз сербських та українських лексичних одиниць на позначення інтелекту людини на матеріалі словників синонімів обох мов. В статье предлагается сравнительный анализ сербских и украинских лексических единиц, ...
1619957
  Медюх Михайло Максимович Характеристики мартенситного перетворення в малолегованих сплавах титан-нікель : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.07 / Медюх Михайло Максимович; АН України, Ін-тут металофізики. – К., 1994. – 21л.
1619958
  Кружева Т.В. Характеристики мотивації досягнення науковців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 121-128. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1619959
   Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження / Я.Д. Фучило, С.А. Лось, М.В. Сбитна, О.М. Плотнікова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1619960
  Чекмишев О.В. Характеристики нових медіа в контексті впливу на методологію їх дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 46-48


  Визначено основні характеристики нових медіа. Проаналізовано методи їх дослідження в українській і зарубіжній практиці. The basic characteristics of new media are determined. The methods of their research in the Ukrainian and foreign practice are ...
1619961
  Кашников Н.Г. Характеристики нормального тлеющего разряда и их использование в некоторых газоразрядных приборах : Автореф... канд. техн.наук: / Кашников Н.Г.; Моск. энергет. ин-т. – М., 1960. – 8л.
1619962
  Свиженко В.А. Характеристики обнаружения звуковых и электромагнитных сигналов позвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свиженко В. А.; Ин-т зоол. АН УССР,. – К., 1984. – 24л.
1619963
  Каценбоген М.С. Характеристики обнаружения. / М.С. Каценбоген. – М., 1965. – 95с.
1619964
  Коваль Г.В. Характеристики образу як підгрунтя стильових аспектів ідентифікації у дослідженні волонтерської діяльності // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 133-149. – ISSN 2414-0023
1619965
  Сулковський Л. Характеристики польських сімейних малих та середніх підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 25-38 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1619966
  Бугаев А.А. Характеристики реверсивной регистрирующей среды фтирос для отображения оптической информации : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бугаев А. А.; Политехн. ин-т им. Калинина. – Л., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1619967
  Михайлюта О.О. Характеристики розважальної функції преси на прикладі контенту сучасних українських журналів
1619968
   Характеристики рухомих іоносферних збурень над Україною та Західною Антарктикою під час сильної геокосмічної бурі за даними вертикального зондування та некогерентного розсіяння. - / В.В. Барабаш, С.В. Панасенко, К.Д. Аксьонова, В.М. Лисаченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 11. – ISSN 1727-7485
1619969
  Пасечник И.П. Характеристики сейсмических волн при ядерных взрывах и землетрясениях / И.П. Пасечник. – М., 1970. – 198с.
1619970
  Садыков Турлан Хамзинович Характеристики семейств гамма-квантов из неупругих взаимодействий, генерированных в плотной мишени адронами с энергией ~ 10 13 ЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Садыков Турлан Хамзинович; АН УзССР. Физ.-техн. ин-т. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1619971
  Завадовська Ю.Ю. Характеристики соціального капіталу молодих українців, які мають намір здобувати освіту в Польщі // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 37-47. – ISSN 2078-5860


  Стаття розглядає основні риси соціального капіталу молодих громадян України, які планують студентську міграцію до Польщі. Виявлено, що прояви міграції студентів на пострадянському просторі почали особливо відчуватися після падіння "залізної куртини", ...
1619972
  Подорожній А.Ю. Характеристики стадій притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – C. 77-79. – ISBN 978-617-7625-74-1
1619973
  Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения / Г.Я. Мирский. – Москва, 1982. – 319 с.
1619974
  Коротич О. Характеристики та ознаки регіонів субнапіонального рівня // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 195-205
1619975
   Характеристики та оптимальні умови роботи амперометричного біосенсора для визначення аденозинтрифосфорної кислоти / І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, Д.Ю. Дідух, О.П. Солдаткін // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 1. – С. 66-74. – ISSN 1995-5537
1619976
  Ремизов Игорь Николаевич Характеристики тонической электрической активности висцеральных нервов, полученных методом выделения когерентных составляющих в импульсной форме : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Ремизов Игорь Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1619977
  Алксне З.К. Характеристики углеродных звезд Галактики = Properties of carbon stars of the Galaxy / Алксне З.К., Алкснис А.К., Дзервитис У.К. ; АН ЛатвССР, Радиоастрофиз. обсерватория. – Рига : Зинатне, 1983. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 229-250
1619978
  Кашталян Ю.А. Характеристики упругости маериалов при высоких температурах / Ю.А. Кашталян. – К., 1970. – 112с.
1619979
  Данилевський В.О. Характеристики фотометрів, використаних для спостережень повного затемнення Сонця 11 серпня 1999 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-24. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Подано опис конструкції та характеристик фотометрів, використаних для спостережень повного затемнення Сонця 11 серпня 1999 року в Румунії науковою експедицією Київського університету імені Тараса Шевченка з метою визначення діаметра Сонця. Викладено ...
1619980
  Камали М.Х. Характеристики халала и харама в шариате и халал индустрии / Мухаммад Хашим Камали ; [перевод.: П. Коротчикова]. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2020. – 70, [2] с. – Пер. изд.: The Parameters of Halal and Haram in Shari"ah and the Halal industry / Mohammad Hashim Kamali. - Книга напечатана при поддержке Института Интеграции Знаний. – Библиогр. в заметках: с. 62-71. – ISBN 978-966-416-764-9
1619981
  Дымова И.А. Характеристики широких атмосферных ливней в области энергий 1017+1020 эв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Дымова И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1619982
  Григоров Наум Леонидович Характеристики элементарного акта взаимодействия с легкими атомными ядрами космических частиц (в диапазоне энергий 2-1000 Бэв) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Григоров Наум Леонидович;. – М., 1954. – 15л.
1619983
   Характеристики эпидемии туберкулеза: интегральная оценка, моделирование, визуализация, социально-экономические зависимости / А.Д. Крисилов, Л.Г. Авербух, С.В. Поздняков, В.А. Крисилов, В.В. Чумаченко, Т.В. Герасименко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (27). – С. 80-97. – ISSN 2220-5071
1619984
  Ерофеева И.Н. Характеристики ядерно-активной компоненты на высоте гор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Ерофеева И.Н. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 16 с.
1619985
  Гуро Г.М. Характеристические времена электронных процессов в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуро Г.М.; Физ.ин-т. – М, 1958. – 10л.
1619986
  Иосифьян А.А. Характеристические задачи для операторов с главной частью, содержащей смешанные производные. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иосифьян А.А.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1619987
  Ахмад Бакадаш Характеристические и корреляционные оператор-функции семейств линейных операторов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.01 / Ахмад Бакадаш; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1992. – 13л.
1619988
  Милнор Д. Характеристические классы / Д. Милнор, Д. Сташеф. – М, 1979. – 371 с.
1619989
  Григорьев Б.В. Характеристические классы главных раслоений с коэффициентами в пучке ростков дифференциальных форм : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Григорьев Б.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 4л.
1619990
  Гойко В.И. Характеристические классы подсистем конечных алгебраических систем : Монография / В.И. Гойко. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2005. – 161с. – ISBN 985-420-366-2
1619991
  Пекар Э.Л. Характеристические функции линейных операторов и их факторизации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пекар Э.Л.; АН УССР.Ин-т прикладной математики. – Донецк, 1980. – 15л.
1619992
  Кленин В.И. Характеристические функции светорассеяния дисперсных систем. / В.И. Кленин. – Саратов, 1977. – 176с.
1619993
  Розора І.В. Характеристична задача Кошi з передiсторiєю у випадку нелiнiйних диференцiальних рiвнянь у частинних похiдних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1619994
  Савкіна М.Ю. Характеристична функція сумісного розподілу двох квадратичних форм, що використовується при обчисленні моментів оцінок параметрів моделі сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 210-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено формулу, за допомогою якої можна обчислювати значення характеристичної функції сумісного розподілу двох квадратичних форм від нормально розподілених випадкових величин. Такі характеристичні функції використовуються для знаходження нижньої та ...
1619995
   Характеристичні втрати енергії електронів у плівках сурми / Д.О. Городецький, Ю.П. Мельник, Д.П. Проскурін, В.К. Скляр, В.О. Усенко, А.О. Ясько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Досліджено спектри характеристичних втрат енергії електронів плівок сурми на Мо (110) в широкому діапазоні покриттів. Виявлено кореляцію між виникненням нових особливостей спектра та перетвореннями геометричного стану поверхневого шару. при ...
1619996
  Карплюк С.О. Характеристичні особливості деяких модулів інформаційно-аналітичної web-орієнтованої системи управління освітнім процесом у вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Публікація присвячена одній із важливих проблем, які стосуються якісної реалізації інформаційно-педагогічного менеджменту у сучасному закладі вищої освіти. Актуалізується питання щодо інтеграції українського суспільства в європейську спільноту у ...
1619997
  Камінський А.Б. Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 80-85. – ISSN 1996-5931
1619998
  Лещенко Ю.Ю. Характеристичні підгрупи не резидуально скінченної силовської р-підгрупи однорідної симетричної групи суперстепеня р // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі поняття висоти многочлена виділено клас так званих ПП-підгруп однієї з силовських р-підгруп однорідної симетричної групи суперстепеня р oo [подано формулу]. Доведено, що клас характеристичних підгруп збігається з підкласом нормальних ...
1619999
  Латишева К.Я. Характеристичні числа и фундаментальні функціі лінійних диференціальних рівнянь з особливостями в коефіціентах / К.Я. Латишева. – Київ
2. – 1937. – 128 с.
1620000
  Богданов Ю.С. Характеристичные числа линейных дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов Ю. С.; АН БССР, Отд-ие физ. мат., хим. и геол. наук. – Минск, 1960. – 8л.
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,