Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1612001
  Сидор А. "Художник сучасного життя". Естетично-ідейна концепція сучасності Ш. Бодлера // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 103-110. – ISSN 2078-340X


  З’ясовано бодлерівську концепцію сучасності в мистецькому та літературному контекстах з точки зору нової естетики, що розвивається на тлі певної історичної доби. Зосереджено увагу на історії виникнення поняття modernite. У французькій літературі ХІХ ...
1612002
  Боронь О. "Художник" Тараса Шевченка і російські повісті 1830-1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 18-27. – ISSN 0236-1477
1612003
   "Художники Большого театра за 200 лет", выставка произведений. – М, 1976. – 86с.
1612004
   "Художники Бурятии", выставка произведений. – Л, 1974. – 23с.
1612005
   "Художники о партии". Выставка.. – М., 1976. – 12с.
1612006
   "Художники Подмосковья", московская обл. выставка.. – М., 1973. – 336с.
1612007
   "Художники Приморья", выставка. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 16с.
1612008
   "Художники Саратова". выставка. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 21с.
1612009
   "Художники Урала, Сибири, Дальнего Востока", выставка. произвед. Москва. 1971.. – Л., 1972. – 137с.
1612010
   "Художники Якутии", выставка. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 21с.
1612011
  Забужко О.С. "Художня мова" в ліричній поезії // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
1612012
  Леняшин В.А. ...Художников друг и советник / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1985. – 315 с.
1612013
  Капарулина О. Художник-академик при светлейшем князе // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 127-135. – ISSN 0234-1395


  Художник Михайло Іванов
1612014
  Будько Єген Художник-амфібія : люди з легенди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 92-95
1612015
  Шендеровський В. Художник-балатіст зі світовим іменем = До 145-річчя від дня народження Миколи Івасюка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 132-136. – ISSN 0869-3595


  Микола Іванович Івасюк (1865-1937) - український художник. Створив ескізи для поштових марок УНР. Микола Івасюк виконав малюнки восьми з 14 марок і зробив загальне оформлення серії, що отримала назву "віденської серії"
1612016
  Петрашик В. Художник-бойчукіст Онуфрій Бізюков // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 168-174. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1612017
  Бескин О.М. Художник-герой : памяти Героя Советского Союза Михаила Гуревича / О.М. Бескин. – Москва : Советский художник, 1956. – 39 с., [1] л. портр. : портр., ил.
1612018
  Чорна С. Художник-графік Василь Чебаник подарував видавцям шість нових шрифтів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 18-19
1612019
  Зильберштейн И.С. Художник-декабрист Николай Бестужев / И.С. Зильберштейн. – 2-е изд. – М, 1977. – 678с.
1612020
  Зильберштейн И.С. Художник-декабрист Николай Бестужев / И.С. Зильберштейн. – 3-е изд. – М, 1988. – 676с.
1612021
   Художник-декоратор Євген Шереметьєв у спогадах рідних та колег / Т. Шереметьєва, І. Шереметьєв, О. Шереметьєв, В. Давиденко, А. Жмайло // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 6 (114) : До ювілею київського ЦУМу. – С. 62-73. – ISSN 2222-436X
1612022
  Кузьминский К. Художник-иллюстратор А.А. Агин, его жизнь и творчество / К. Кузьминский. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1923. – 156 с.
1612023
   Художник-оформитель : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 76, [2] с.
1612024
  Софронов С.И. Художник-передвижник Н.В.Орлов / С.И. Софронов. – М., 1965. – 131с.
1612025
  Шкуратов Ю.Г. Художник и астроном Георгий Мелихов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 3 (50). – С. 62-70


  Астроном-любитель - это состояние души: О Геории Степановиче Мелихове как художнике и астрономе.
1612026
  Новикова Л.И. Художник и время / Л.И. Новикова. – Москва, 1966. – 46с.
1612027
  Полищук Э.А. Художник и время / Э.А. Полищук. – М., 1976. – 56с.
1612028
  Коровин В.И. Художник и время / В.И. Коровин. – М., 1984. – 55с.
1612029
   Художник и время [Електронний ресурс]. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекция видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)


  Рисунок - один из видов художественного изображения, принадлежащий к обширной области изобразительного искусства - графике. Своеобразие рисунка зависят от особенностей материалов, которыми он выполняется, но его уникальность выражается не только в ...
1612030
  Яновский Н.Н. Художник и время. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1962. – 200с.
1612031
   Художник и город. – Москва, 1973. – 396 с.
1612032
  Базаянц С.Б. Художник и город / С.Б. Базаянц; С.Б. Базазьянц. – Москва : Знание, 1979. – 48 с. – (Искусство ; 11/1979)
1612033
   Художник и город. – М, 1988. – 398с.
1612034
  Якимович А.К. Художник и дворец / А.К. Якимович. – М, 1989. – 270с.
1612035
   Художник и дыхание современности. – Л, 1975. – 79с.
1612036
  Кривцун О.А. Художник и его двойник. Самоотождествление и идентификация в творчестве // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2006. – № 4. – С. 63-77. – ISSN 0236-2007
1612037
  Вучетич Е.В. Художник и жизнь / Е.В. Вучетич. – Москва, 1963. – 446с.
1612038
  Гончаров А.Д. Художник и книга / А.Д. Гончаров; ред.: В.А. Мелентьева. – Москва : Знание, 1964. – 46, [2] с.
1612039
  Улыбышева М.А. Художник и Марина: стихи. / М.А. Улыбышева. – М., 1991. – 124с.
1612040
  Вышеславский Г. Художник и мир // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 1/2 (80), январь - февраль : Автопортрет. Художник и мир. – С. 16-27 : фото. – ISSN 2222-436X


  Автопортрет как работа над собой.
1612041
  Морозов А.И. Художник и мир личности / А.И. Морозов. – М., 1981. – 167с.
1612042
  Агапов Б.Н. Художник и наука / Б.Н. Агапов. – Москва, 1966. – 160с.
1612043
  Аронов В.Р. Художник и предметное творчество : пробл. взаимодействия материальной и худож. культуры XX в. / Аронов В.Р. – Москва : Совецкий художник, 1987. – 230 с. : ил. – Ббиблиогр.: с. 222. – (Искусство: пробл., история, практика)
1612044
  Михайлова А.А. Художник и режиссер / А.А. Михайлова. – М., 1986. – 46с.
1612045
   Художник и современность. – М, 1960. – 179с.
1612046
   Художник и современность. – М, 1961. – 383с.
1612047
  Березкин В.И. Художник и спектакль / В.И. Березкин. – Москва : Знание, 1967. – 80 с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1612048
  Лебедев А.К. Художник и судьбы народа / А.К. Лебедев. – М., 1983. – 287с.
1612049
   Художник и сцена. – М, 1964. – 112с.
1612050
  Козлинский В.И. Художник и театр / В.И. Козлинский, Э.П. Фрез. – Москва, 1975. – 240с.
1612051
  Рындин В.Ф. Художник и театр. / В.Ф. Рындин. – М, 1966. – 245с.
1612052
  Ефимов И.С. Художник И.Ефимов делает книгу / И.С. Ефимов. – Москва, 1982. – 11с.
1612053
  Котовл В.Т. Художник Иван Голиков. / В.Т. Котовл. – Ярославль, 1973. – 79с.
1612054
  Агафонова Л. Художник из Амаравеллы // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 76-79
1612055
   Художник і бравий козак Володимир Євтушевський // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 56-57.
1612056
  Агеєва Н.Є. Художник і воїн Петро Сисоєвич Косолап // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 60-63. – ISSN 2518-7104
1612057
  Буряк Б.С. Художник і життя / Б.С. Буряк. – К., 1973. – 368с.
1612058
  Шпаков А.П. Художник і книга / А.П. Шпаков. – Київ : Мистецтво, 1973. – 256 с.
1612059
  Генералюк Л. Художник і літератор Тарас Шевченко в контексті європейських мистецьких напрямів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 56-59
1612060
  Лобанова Н.М. Художник і педагог Іван Лисицин (за документами Державного архіву Чернігівської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 74-77. – ISSN 0320-9466
1612061
  Бєлічко Ю.В. Художник і сучасність / Ю.В. Бєлічко. – Київ : Мистецтво, 1966. – 122 с., [4] арк. іл. : іл.
1612062
  Вериківська І.М. Художник і сцена / І.М. Вериківська. – Київ, 1971. – 109с.
1612063
  Смолій Ю. Художник і час: життєпис Євгенії Прибильської // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 99-104. – ISSN 1728-6875
1612064
  Олійник Є. Художник Іван Марчук: ""Моя найбільша мрія - ніколи не бачити нещасних людей" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20 липня - 10 серпня (№ 27). – С. 14
1612065
  Марчук І. Художник Іван Марчук: "Хочу бути незбагненним для себе і для всіх" / розмовляв Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 37). – С. 6
1612066
  Сердюк В.А. Художник Іван Савенко та його рід // Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Дрогобич, 2020. – Вип. 5. – С. 380-389. – ISBN 978-617-8003-11-1
1612067
  Нестеренко П. Художник із когорти шістдесятників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 64. – ISSN 0130-5263


  Перевальський Василь Євдокимович — український художник-графік. Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2001). Народний художник України (1999). Доцент (2003). Лауреат літературно-мистецької премії ім. І. Нечуя-Левицького (1993). Він ...
1612068
  Наден А.С. Художник как квинтэссенция национального сознания: "Гении охраняющие" К. Бальмонта // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 72-82. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Багатогранний художній світ К. Бальмонта включає поезію, прозу, драматургію, критику, переклади. Але, як визнають вітчизняні та зарубіжні дослідники Срібного століття (А. Лавров, К. Азадовський, Г. Бонгард-Левін, Н. Богомолов, Р. Берд, Л. Колобаева, Ж. ...
1612069
  Громов Е.С. Художник как субъект творческой деятельности : Автореф... д-ра филос.наук: 623 / Громов Е.С.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
1612070
  Сорокин И.В. Художник каменных дел / И.В. Сорокин. – Москва, 1987. – 317 с.
1612071
  Ряннель Т.В. Художник Каратанов / Т.В. Ряннель. – Красноярск, 1948. – 22с.
1612072
  Мясников Г.А. Художник кинофильма. / Г.А. Мясников. – М., 1963. – 100с.
1612073
  Зайцев Б Г. Художник Корзухин / Б Г. Зайцев. – Свердловск, 1971. – 120с.
1612074
  Зборовський А. Художник Костянтин Могилевський заповів нам іти до храму // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1612075
  Зборовський А. Художник Костянтин Могилелевський заповів нам іти до храму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – С. 12
1612076
  Цымбалова М. Художник Крамской. / М. Цымбалова. – Воронеж, 1950. – 64с.
1612077
  Виденская Т.П. Художник Л.Хныгин / Т.П. Виденская. – Горький, 1975. – 46с.
1612078
  Нарайан Р.К. Художник малюет вывески / Р.К. Нарайан. – М., 1979. – 216с.
1612079
   Художник Н.М. Чепцов. – Воронеж, 1965. – 10с.
1612080
  Островська-Люта Художник на агорі // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 25-27
1612081
  Шепель Ф. Художник на війні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 11


  Життя і творчість Петра Покаржевського як унікальний випадок в історії мистецтва.
1612082
   Художник на войне : Фронтовой дневник и рисунки В.В. Зимина. – Свердловск : Средне-Уральское книжное, 1990. – 208 с.
1612083
  Волощук Е. Художник на рандеву с жизнью (Модернистская проекция центрального конфликта в романе Томаса Манна "Лотта в Веймаре") // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 35-60
1612084
  Шипицына А. Художник на фоне Фудзи // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 9-16.


  Творчість японського художника Кацусика Хокусая
1612085
  Губченко Ирина Художник новой эпохи : Тема номера:Личность // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-49. – ISSN 1818-2968
1612086
  Петрова Т.В. Художник Новосельцев / Т.В. Петрова, Э.Н. Арбитман. – Саратов, 1965. – 43с.
1612087
  Смирнов Б Художник о природе вещей / Б Смирнов. – Л., 1970. – 186с.
1612088
  Плотников В.И. Художник О.П.Бородкин.1913-1949 / В.И. Плотников. – Петрозаводск, 1959. – 60с.
1612089
  Перевальський В. Художник Олександр Івахненко // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-22. – ISSN 1814-5078
1612090
  Власова О.М. Художник П.И. Субботин / О.М. Власова. – Пермь, 1990. – 116с.
1612091
   Художник перед вызовом времени. – М, 1991. – 171с.
1612092
  Полтевский А.Н. Художник перед лицом рабочих. / А.Н. Полтевский. – М., 1929. – 47с.
1612093
  Гор Г.С. Художник Перов / Г.С. Гор, В.Н. Петров. – Ленинград, 1955. – 152 с.
1612094
   Художник Петр Иванович Петровичев, 1874-1947. – М, 1988. – 223с.
1612095
  Таїрова Л. Художник Рустем Емінов // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-42. – ISSN 0130-1799
1612096
  Бродский Б.И. Художник рядом с тобой / Б.И. Бродский. – Москва : Искусство, 1961. – 54, [1] с.
1612097
  Соколов В.А. Художник Сварог / В.А. Соколов. – Л., 1986. – 187с.
1612098
  Журавлевы В.В. и Художник Сергей Васильевич Иванов / В.В. и Журавлевы. – Москва-Ленинград, 1931. – 128с.
1612099
  Пивкин В.М. Художник Сергей Голубин. / В.М. Пивкин. – Новосибирск, 1973. – 47с.
1612100
  Гусев Виктор Художник солнца // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 52-72


  Аристарх Васильевич Лентулов (1882-1943) - рус. и советский живописец-авангардист, театральный художник и педагог
1612101
   Художник Стефан Садовников // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 325-340. – ISSN 1606-951Х


  Наряду с жанром традиционной живописи (постмодерн) активно работает в области актуального искусства. Создал и осуществил более десятка проектов - инсталляций, спонсированных фондом Дж. Сороса в Молдове. Большинство работ находятся в частных коллекциях ...
1612102
  Ламонова О. Художник та його місто // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  "Художник жив у Києві і писав тільки Київ". Цей загадковий герой роману "Південний комфорт", імені якого письменник Павло Загребельний не називає, - Самуїл Каплан.
1612103
  Коваленко Г.Я. Художник театра Даниил Лидер / Г.Я. Коваленко. – М, 1980. – 199с.
1612104
  Логвиненко М.С. Художник у сучасному світі. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1973. – 278с.
1612105
  Гор Г. Художник Федотов / Г. Гор, В. Петров. – Москва-Ленинград, 1951. – 112 с.
1612106
  Лукьянов Ф. Художник четырёх императоров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 30 (1149). – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  О венгерском художнике Михае Зичи
1612107
  Пожарова М Художник чудовищных грез = Гойя в русской художественной мысли XIX в. // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 3 (283). – С. 25-27. – ISSN 0869-8171
1612108
  Линдер И.М. Художник шахмат И.С. Шумов / И.М. Линдер. – М, 1959. – 222с.
1612109
  Литовченко А.В. Художник Ю.Ю. Павлович - відомий і невідомий // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 170-176. – ISSN 2078-0133
1612110
  Кузнецова Г.Н. Художник Юрий Ворогушин / Г.Н. Кузнецова. – Тула : Приокское книжное, 1978. – 63 с.
1612111
   Художник Юрий Ракша [Изоиздание] : (комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 цветных открыток+ 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1612112
  Палій Оксана Художник Юрій Стефанчук - відомий і невідомий // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 24-37


  Юрій Стефанчук - театральний художник у Львівському театрі Імені Марії Заньковецької
1612113
  Кивиряхк Андрус Художник Яагуп : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 75-79. – ISSN 0012-6756
1612114
  Півторак Ю.В. Художник як персонаж. Статус радянського художника. 1930-ті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1612115
   Художник Яків Струхманчук - жертва сталінського терору : Публіцистика. – Київ : Дніпро, 1997. – 204с. – ISBN 5308016933
1612116
  Поляновська Йоланта Художник Ян Мирослав Песке (1870-1949) - мистець пограниччя культур // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 101-106. – ISSN 1728-6875
1612117
   Художник, вещь, мода. – М, 1988. – 366с.
1612118
  Мочалов Л.В. Художник, картина, зритель / Л.В. Мочалов. – Л, 1963. – 143с.
1612119
  Ржевская Е. Художник, которого любят короли и артисты // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С.45-47. – ISSN 0234-1670


  Художник Аршигій
1612120
  Щеколдина Н. Художник, которого помнят. Амшей Маркович Нюренберг (1887 - 1979) // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 407-409. – ISBN 966-7273-47-4
1612121
  Тарасов Егор Художник, который любил зеленый цвет : нем. художник Ганс Бальдунг Грин // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 11-18


  Бальдунг (прозвище – Грин) Ханс (ок.1484/86-1545). Испытал влияние Альбрехта Дюрера (в мастерской которого работал в 1502–1504) и Маттиаса Грюневальда. Бальдунг работал над своим шедевром - высоким алтарем для собора Фрейбурга, центральная панель ...
1612122
  Белічко Ю.В. Художник, мистецтво, час : збірник вибраних мистецтвознавчих статей / Ю.В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1982. – 133 с.
1612123
   Художник, педагог, ученый. Памяти И.А. Кашкина // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 447-450
1612124
  Николаева Н.С. Художник, поэт, философ...Ма Юань и его время / Н.С. Николаева. – М, 1968. – 128с.
1612125
  Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда : монум. искусство и его роль в формиров. духовно-материальн. окружения человека, художник и город / С.Б. Базазьянц. – Москва : Советский художник, 1983. – 239 с. – Библиогр.: с. 231-232. – (Искусство: проблемы, история, практика)
1612126
   Художник, сцена. – М, 1978. – 215с.
1612127
   Художник, який бачить серцем // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2 : фото


  Напередодні дня народження Великого Кобзаря в художній галереї університету відкрилася виставка "Обрані часом" Заслуженого художника України, академіка Української академії наук В.П. Слєпченка. На відкритті виставки проректор університету В. А. Бугров ...
1612128
  Скалюк Назар Художник, який віднайшов і повернув Україну Канаді // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 30-31


  Олекса Васильович Булавицький (1916-2001, штат Міннесота, США) — український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування
1612129
  Бондаренко В. Художник, який малює людей // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 14/17). – С. 24. – ISSN 2519-4429


  65-річний ювілей своєї творчої діяльності відзначає видатний графік і карикатурист, народний художник України Анатолій Василенко.
1612130
  Верещагина А.Г. Художник. Время. История. / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1973. – 132с.
1612131
  Каретникова И.А. Художники-графики : коротко об искусстве графики / И.А. Каретникова, М.А. Климова. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
1612132
   Художники-журналисты. Юбилейная выставка. 1967 : Каталог. – Москва : Советский художник, 1968. – 19 с.
1612133
  Шкурка М. Художники-кріпаки Третячевські // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 7-10. – ISSN 1814-5078
1612134
  Халаминский Ю.Я. Художники-маринисты / Ю.Я. Халаминский. – Москва, 1967. – 123с.
1612135
  Воейкова И.Н. Художники-монументалисты. / И.Н. Воейкова. – Москва, 1969. – 223с.
1612136
  Пружан И.Н. Художники-передвижники / И.Н. Пружан. – Л., 1958. – 38с.
1612137
   Художники-передвижники: сб. ст.. – М., 1975. – 263с.
1612138
   Художники-сталинградцы о Сталинграде. – Москва : Советский художник, 1957. – 56 с.
1612139
   Художники - девятой пятилетки : [альбом] : художники на стройках пятилетки. – Москва : Советский художник, 1975. – 123, [1] с. – БАМ. КамАЗ. Саяно-Шушенская ГЭС. Нурекская ГЭС. Курская магнитная аномалия. Нефтепровод "Дружба", Стан "3600" завода "Азовсталь". Криворожская домна № 9
1612140
  Затенацький Я. Художники - друзі Т.Г. Шевченка // Культура і життя : загальнодержавна українська назета. – Київ, 2013. – 30 серпня (№ 35)


  Про одного з щирих прихильників і товаришів Т. Шевченка художника Григорія Честахівського.
1612141
   Художники - Кировскому району Москвы. – М, 1986. – 40с.
1612142
   Художники - Кобзареві. Республіканська художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т.Шевченка. [Ізовидання] : Набір листівок. – Київ : Мистецтво, 1965. – 4 с., 32 л. : 32 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1612143
  Петрова О.Ф. Художники - лауреаты Ленинской и Государственной премии / О.Ф. Петрова. – Л., 1980. – 36с.
1612144
   Художники - Лауреаты Ленинской премии. – Л, 1970. – 14с.
1612145
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1963. – 24 с.
1612146
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1964. – 44 с.
1612147
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1965. – 21с.
1612148
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог. – Москва : Союз художников, 1966. – 24 с.
1612149
   Художники - малышам : Иллюстрации, рисунки, игрушки. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1973. – [40] с.
1612150
   Художники - народу : выставка работ художников Польской Народной Республики. – Москва, 1976. – 61с.
1612151
  Волошин І.І. Художники : роман / І.І. Волошин. – Київ, 1963. – 411 с.
1612152
  Дангулов С.А. Художники / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 622с.
1612153
  Чорнобривцева О.С. Художники / О.С. Чорнобривцева. – К., 1987. – 173с.
1612154
  Трунев Ю. Художники "боевого карандаша" / Ю. Трунев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – [18] с.
1612155
   Художники "Газа-невской культуры". – Л, 1990. – 96с.
1612156
   Художники "Мурзилки" : Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 28 с.
1612157
   Художники "Чаяна". – Ленинград : Художник РСФСР, 1960. – 39 с.
1612158
  Лапшин В.П. Художники Алексей и Сергей Ткачевы / В.П. Лапшин. – Ленинград, 1962. – 72с.
1612159
   Художники Алтая. – Барнаул, 1973. – 165с.
1612160
   Художники Алтая. – Барнаул, 1980. – 14с.
1612161
   Художники Архангельска. – Л, 1966. – 28с.
1612162
   Художники Башкирии. – М, 1987. – 59с.
1612163
   Художники Белоруссии : каталог групповой выставки. – Москва : Советский художник, 1979. – 5 с.
1612164
  Крєпак Б.О. Художники Білорусії. 10 творчих портретів / Б.О. Крєпак. – К., 1976. – 162с.
1612165
   Художники Брянска в Москве. – М, 1991. – 84с.
1612166
  Соктоева Художники Бурятии. / Соктоева, М.В. Хабарова. – Л., 1976. – 148с.
1612167
   Художники в станице Привольной. – М, 1986. – 55с.
1612168
  Кац Л.И. Художники в Удомельском крае / Л.И. Кац. – Калинин, 1983. – 144с.
1612169
  Лопухіна О.В. Художники Василь Чекригін і Климент Редько. Життя і творчість вихованців лаврської іконописної школи початку XX ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 143-155
1612170
  Воронов Н.В. Художники вещей / Н.В. Воронов. – Москва, 1965. – 168с.
1612171
  Кудрявцева Л.С. Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы / Л.С. Кудрявцева. – Москва, 1991. – 108с.
1612172
  Добріян Д. Художники Вільгельм Котарбінський та Павло Свєдомський у створенні розписів Володимирського собору в Києві (1886-1896) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 379-384
1612173
  Казарян М.М. Художники Вірменії : 10 творч. портр. / М.М. Казарян. – Київ : Мистецтво, 1985. – 192 с.
1612174
   Художники Владимира. – М, 1979. – 21с.
1612175
   Художники Волгограда. – М, 1979. – 50с.
1612176
  Воронова О.П. Художники Вологды / О.П. Воронова. – Москва : Художник РСФСР, 1979. – 183 с.
1612177
  Круглый И.А. Художники Воронежа, Курска, Орла / И.А. Круглый. – Ленинград, 1960. – 100 с.
1612178
   Художники Германской Демократической Республики. – М, 1971. – 36с.
1612179
   Художники города-фронта. – Л, 1973. – 443с.
1612180
  Балакин П.П. Художники города Горького / П.П. Балакин, В.П. Батуро. – Горький : Волго-Вятское книжное, 1974. – 54 с. : ил.
1612181
  Анисов К. Художники города Кирова / К. Анисов ; вступ. ст. К. Анисова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1960. – 9 с., [14] л. ил. : ил.
1612182
   Художники города Кирова. – М, 1980. – 15с.
1612183
   Художники города Мары. – М, 1984. – с.
1612184
   Художники города Ош. – М, 1980. – 28с.
1612185
   Художники города Химки. – М, 1984. – 24с.
1612186
   Художники Горького. – М, 1972. – 20с.
1612187
  Джанберідзе Н.Ш. Художники Грузії / Н.Ш. Джанберідзе, Г.В. Алібегашвілі. – Київ : Мистецтво, 1982. – 207 с.
1612188
   Художники группы "Тринадцать" : Из истории художественной жизни 1920-1930-х годов. – Москва : Советский художник, 1986. – 215 с.
1612189
   Художники детской книги о себе и своем искусстве : Статьи, рассказы, заметки, выступления. – Москва : Книга, 1987. – 305 с.
1612190
   Художники детской книги. Выставка иллюстрации : Каталог. – Москва : Советский художник, 1972. – 36 с.
1612191
  Борейко В.Е. Художники дикой природы / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2005. – 224с. : около 140 репродукций. – (Охрана дикой природы ; Вып. 48). – ISBN 966-581-684-5
1612192
   Художники Дмитрова. – М, 1984. – 16с.
1612193
   Художники Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ, 1958. – 77с.
1612194
  Рудницкая Ю.Л. Художники Дона. / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1987. – 234с.
1612195
   Художники Загорска. – М. – 12с.
1612196
  Купчинська Л. Художники Закарпаття - студенти Віденської академії образотворчих мистецтв XIX ст. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 144-148. – ISSN 2520-6419
1612197
  Коприва А. Художники Закарпаття у Надьбанській колонії з кінця XIX століття до 1945 року // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 30-34. – ISSN 2520-6419


  "Статті узагальнюються результати дослідження творчості митців із Закарпаття, які проходили вишкіл у Мюнхенській вільній школі Шимона Голлоші та мистецькій колонії м. Бая-Маре (тепер Румунія). Історико-мистецтвознавче дослідження виконане на основі ...
1612198
   Художники Закарпатья. – М, 1979. – 26с.
1612199
   Художники земли Смоленской. – Л, 1967. – 140с.
1612200
   Художники и выставки Казахстана. – Алма-Ата
1. – 1972. – 98с.
1612201
  Андреева М.В. Художники и скульпторы Италии XVI-XVIII веков : для детей сред. возраста / Андреева М.В., Дмитриева О.Б. – Ленинград : Издательство Госсударственного Эрмитажа, 1963. – 54 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
1612202
  Байер И. Художники и социализм : пер. с нем. / Ингрид Байер. – Москва : Прогресс, 1966. – 218 с., 24 л. ил.
1612203
  Дмитриева О.Б. Художники итальянского Возрождения 14-го-16-го вв. / О.Б. Дмитриева. – 4-е изд. – Ленинград, 1973. – 39с.
1612204
  Дмитриева О.Б. Художники итальянского Возрождения XIV-XVI вв. : для детей среднего возраста / О.Б. Дмитриева. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 44 с.
1612205
  Дмитриева О.Б. Художники итальянского Возрождения XIV-XVI вв. : для детей среднего возраста / О.Б. Дмитриева. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1964. – 40 с.
1612206
   Художники Казахстану. – Киев, 1983. – 191 с.
1612207
  Романычева И.Г. Художники Калининской области / И.Г. Романычева. – Л., 1990. – 168с.
1612208
  Яковлева Л.В. Художники Калмыцкой АССР / Л.В. Яковлева. – Ленинград, 1972. – 23 с.
1612209
  Днепровский М.М. Художники Калуги / М.М. Днепровский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 118 с.
1612210
   Художники Карелии. – Петрозаводск, 1973. – 127с.
1612211
   Художники Карелии. – Петрозаводск, 1987. – 303с.
1612212
  Приткова Художники Киргизії / Приткова, л.О., О.П. Попова. – К., 1984. – 191с.
1612213
   Художники киргизской книги. – Фрунзе : Мектеп, 1972. – 88 с.
1612214
   Художники Коми АССР. – М, 1987. – 39с.
1612215
  Кульженко П.А. Художники Костромы / П.А. Кульженко. – Л., 1965. – 23с.
1612216
  Давыденко И.М. Художники Красноярска / И.М. Давыденко. – Красноярск : Красноярский рабочий, 1978. – 184 с.
1612217
  Давыденко И.М. Художники Красноярска / И.М. Давыденко. – Красноярск : Художник РСФСР, 1980. – 136 с.
1612218
   Художники Красноярской организации СХ РСФСР. – М, 1991. – 143с.
1612219
  Каменский В.А. Художники крепостного Урала / В.А. Каменский. – Свердловск : Уральский рабочий, 1957. – 80 с.
1612220
  Откидач В.А. Художники Кузбасса / В.А. Откидач. – Ленинград, 1983. – 192 с.
1612221
   Художники Кузбасса. – М, 1987. – 17с.
1612222
   Художники Куйбышева. – М, 1990. – 48с.
1612223
   Художники Кургана. – М, 1989. – 11с.
1612224
  Карклінь Г.М. Художники Латвії : 10 творчих портретів / Г.М. Карклінь. – Київ : Мистецтво, 1977. – 212 с.
1612225
   Художники Ленинграда - Пушкину. – Л, 1971. – 33с.
1612226
   Художники Ленинграда. – Л, 1963. – 84с.
1612227
   Художники Ленинграда. – Л, 1977. – 214с.
1612228
   Художники Ленинграда и Кировский завод. – Л, 1977. – 116с.
1612229
  Боровський О.Д. Художники Ленінграда / О.Д. Боровський, В.О. Гусєв, А.Ф. Дмитренко. – Київ : Мистецтво, 1986. – 192 с.
1612230
   Художники Львова. – М, 1968. – 34с.
1612231
   Художники Марийской АССР. – Ленинград, 1963. – 64 с.
1612232
  Товаров-Кошкин Художники Марийской АССР / Товаров-Кошкин, С.М. Червонная. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1978. – 120 с.
1612233
   Художники Марийской АССР : живопись, скульптура, графика, декор.-прикл. искусство : каталог выставки. – Москва, 1980. – 13 с.
1612234
  Прокушев Г.И. Художники Марийской АССР / Г.И. Прокушев. – Москва, 1982. – 180 с.
1612235
   Художники Марийской АССР. А. Бакулевский, А.Бутов, З.Лаврентьев, С.Подмарев, Б.Пушков : живопись, графика : каталог выставки. – Москва, 1986. – 48 с.
1612236
   Художники мира в борьбе за мир. Репродукции. – Москва, 1963. – 20с.
1612237
  Гольцов Д.Д. Художники Молдавії. 10 творчих портретів : збірник / Д.Д. Гольцов, М.Я. Лівшиц, Л.А. Тома. – Київ : Мистецтво, 1979. – 176 с.
1612238
   Художники молдавской советской книги. – Кишинев : Лумина, 1977. – 262 с.
1612239
  Горина Г.С. Художники Мордовии / Г.С. Горина. – Саранск, 1974. – 112с.
1612240
   Художники Москвы 50-летию Октября. Каталог.. – М., 1967. – 128с.
1612241
   Художники Московской области. – Ленинград, 1961. – 26с.
1612242
   Художники Мурманска : Выставка. Мурманск, 1975. – Мурманск, 1975. – 48с.
1612243
  Давиденко В. Художники на барикадах // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 5. – С. 186-189. – ISSN 0208-0710


  Київський Майдан вже назвали революцією еліт. Художники Майдану.
1612244
  Авраменко О. Художники на барикадах, або Романтика революції та творчі прояви митців // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 239-252. – ISBN 966-7021-96-3


  "Історія людства, особливо новітня, свідчить про те, що митці завжди зацікавлено й досить активно відгукуються на зміни в суспільстві, зміни різного характеру - соціальні, політичні, економічні, технічні… Надто ж, соціальні та політичні… Про це ...
1612245
  Авраменко О. Художники на барикадах, або романтика революції у творчих проявах митців // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 35-52. – ISBN 978-966-518-773-8


  Спроба проаналізувати специфіку художніх висловлювань українських митців під час Помаранчевої революції.
1612246
  Агапов В.М. Художники на Валааме / В.М. Агапов, Т.А. Хаккарайнен. – Петрозаводск
2. – 1978. – 19с.
1612247
  Агапов В.М. Художники на Валааме / В.М. Агапов, Т.А. Хаккарайнен. – Петрозаводск, 1983. – 19с.
1612248
   Художники на Валааме. Альбом.. – Петрозаводск, 1967. – 22с.
1612249
   Художники на Курилах: каталог выставки произведений.. – М., 1980. – 59с.
1612250
   Художники на Малой земле. – Москва : Советский художник, 1978. – [9] с., [6] отд. л. ил. в папке. – (Из серии: Я прошел по той земле)


  1. Борис Пророков: репродукции 2. Владимир Цигаль: репродукции 3. Константин Дорохов: репродукции 4. Леонид Сойфейтис: репродукции 5. Павел Кирпичев: репродукции 34 см
1612251
   Художники на Малой земле: каталог выставки. – Москва, 1978. – 5с.
1612252
  Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ / А.И. Бассехес ; ред. М.Н. Пожарская. – Москва : Госгортехиздат, 1960. – 140 с. : ил.
1612253
  Павловский Б.В. Художники на Урале / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1948. – 55с.
1612254
   Художники народов СССР : Библиограф. словарь. В 6-ти т. – Москва : Искусство
Т. 3 : Георгадзе-Елгин. – 1976. – 543с.
1612255
   Художники народов СССР : Библиограф. словарь. В 6-ти т. – Москва : Искусство
Т. 4, кн.1 : Елева-Кадышев. – 1983. – 591с.
1612256
   Художники народов СССР. Библиограф. словарь. В 6-ти т.. – М.
1. – 1970. – 445с.
1612257
   Художники народов СССР. Библиограф. словарь. В 6-ти т.. – М.
2. – 1972. – 439с.
1612258
  Вентури Л. Художники нового времени / Л. Вентури. – Москва, 1956. – 112с.
1612259
   Художники Новосибирска. – Ленинград, 1960. – 9с.
1612260
   Художники Новосибирска: кат. выст.. – М., 1991. – 68с.
1612261
   Художники Ногинска.. – М., 1984. – 15с.
1612262
   Художники об искусстве керамики. Сов. худож. керамика. 1954-1964.. – М., 1971. – 311с.
1612263
  Казарян М.М. Художники Овнатаняны / М.М. Казарян. – М., 1968. – 49с.
1612264
  Соловьева-Волынская Художники Омска / Соловьева-Волынская. – Л,, 1972. – 30с.
1612265
  Медведева Л.С. Художники Оренбургской области / Л.С. Медведева. – Л, 1978. – 110с.
1612266
  Медведева Л.С. Художники Оренбургской области / Л.С. Медведева. – Челябинск, 1985. – 199с.
1612267
   Художники Оренбургской области.. – Л., 1966. – 52с.
1612268
   Художники Орехово-Зуева.. – М., 1984. – 12с.
1612269
  Никифоровская И.В. Художники осажденного города / И.В. Никифоровская. – Л., 1985. – 240с.
1612270
  Стрельцов Иван Художники отравители // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 102-107 : фото
1612271
  Бродский В.Я. Художники Парижской Коммуны / В.Я. Бродский. – Москва : Изобразительное искусство, 1970. – 123 с.
1612272
   Художники Пензы.. – Ленинград, 1964. – 52с.
1612273
   Художники Перми. – Ленинград, 1963. – 69с.
1612274
  Казаринова Н.В. Художники Перми / Н.В. Казаринова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 192 с.
1612275
   Художники Перми: Живопись, станковая графика, кн. графика, плакат, скульптура, театр.-декорац. искусство, декор.-прикл. искусство: Кат. выст.. – М., 1989. – 32с.
1612276
   Художники Перми: сб. очерков.. – Пермь, 1981. – 176с.
1612277
   Художники печати Советской Белоруссии. – Минск : Беларусь, 1986. – 95 с.
1612278
   Художники Подмосковья на целине: живопись, графика. Кат. выст.. – М., 1980. – 18с.
1612279
   Художники Подмосковья: сб. ст.. – М., 1977. – 152с.
1612280
   Художники Подольска.. – М., 1984. – 7с.
1612281
  Старикова В. Художники Приамурья. / В. Старикова. – Хабаровск, 1968. – 64с.
1612282
  Кандыба В.И. Художники Приморья / В.И. Кандыба. – Ленинград : Художник РСФСР, 1990. – 128 с.
1612283
  Куприяновский П.В. Художники революции / П.В. Куприяновский. – Москва, 1967. – 332 с.
1612284
   Художники родины Ленина.. – Л., 1971. – 131с.
1612285
   Художники России - детям.. – М., 1980. – 98с.
1612286
   Художники РСФСР труженикам сельского хозяйства. Кат. выст.. – Л., 1966. – 11с.
1612287
   Художники Румынии : живопись. – Москва : Советский художник, 1969. – [21] с.
1612288
   Художники русского классицизма. А.Е.Егоров (1776-1851), А.И.Иванов (1775-1848), В.К.Шебуев (1777-1855).. – Л., 1978. – 80с.
1612289
   Художники русского театра, 1880-1930. – Москва, 1990. – 112с.
1612290
   Художники русского театра, 1880-1930. – Москва, 1991. – 112с.
1612291
   Художники Саратова. – Ленинград, 1963. – 18с.
1612292
   Художники Саратова. Каталог выставки.. – Саратов, 1964. – 26с.
1612293
   Художники Свердловска. – Ленинград, 1960. – 37с.
1612294
  Павловский Б.В. Художники Свердловска / Б.В. Павловский. – Л, 1960. – 107с.
1612295
  Езерская Н.А. Художники Северной Осетии / Н.А. Езерская. – Москва : Искусство, 1959. – 40 с.
1612296
   Художники Северной Осетии. – Ленинград, 1960. – 10с.
1612297
   Художники Северной Осетии: выставка произведений.. – М., 1984. – 15с.
1612298
   Художники Сибири у китайских друзей.. – М., 1957. – 39с.
1612299
   Художники Сирии : кататалог выставки. – Москва, 1980. – 46 с.
1612300
  Богданов А.А. Художники Сирии / А.А. Богданов. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 176 с.
1612301
   Художники Сирийской Арабской Республики: живопись, скульптура. Кат. выст.. – М., 1981. – 18с.
1612302
   Художники Смоленска: живопись, графика, скульптура.. – Москва, 1978. – 22с.
1612303
   Художники Советского Азербайджана. – Москва, 1962. – 8с.
1612304
   Художники Советского Востока в странах зарубежного Востока. Живопись, графика. Кат. выст.. – М., 1964. – 11с.
1612305
   Художники Советского Казахстана. – Москва, 1962. – 8с.
1612306
   Художники советского кино. Альбом. – Москва, 1972. – 58с.
1612307
   Художники советского мультфильма. – Москва, 1978. – 128с.
1612308
   Художники Советского Таджикистана. – Москва, 1969. – 22с.
1612309
   Художники Советской Армении. – Москва, 1962. – 31с.
1612310
   Художники Советской Башкирии: справ.. – Уфа, 1979. – 232с.
1612311
  Никифоров П. Художники Советской Белоруссии / П. Никифоров. – Москва, 1962. – 8с.
1612312
   Художники Советской Белоруссии. Справ.. – Минск, 1976. – 400с.
1612313
   Художники Советской Грузии. – Москва, 1962. – 8с.
1612314
  Черкасова Н.В. Художники Советской Киргизии / Н.В. Черкасова. – М, 1951. – 19с.
1612315
   Художники Советской Киргизии: сб.. – Фрунзе, 1982. – 272с.
1612316
   Художники Советской России - БАМу: кат. выст.. – Москва, 1984. – 24с.
1612317
   Художники Советской Украины. Живопись. Скульптура. Графика. – Москва, 1962. – 8с.
1612318
   Художники Советской Украины. Краткий справ.. – К., 1951. – 128с.
1612319
   Художники социалистической культуры: Эстет. концепции. Сб. ст. : Эстетические концепции. – Москва, 1981. – 367с.
1612320
  Бендик Б.А. Художники Ставрополья / Б.А. Бендик ; ред.: И.Н. Липович. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 84 с. : ил.
1612321
  Бендик Б.А. Художники Ставрополья / Б.А. Бендик ; ред.: Н.И. Бедник. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 127 с. : ил.
1612322
   Художники Ставрополья: живопись, графика, плакат, скульптура, монум., театр.-декорац., декор.-прикл. искусство, дизайн: кат.. – М,, 1990. – 55с.
1612323
   Художники Сталинграда. – Ленинград, 1960. – 30с.
1612324
  Свято Р. Художники та їхнє мистецтво у світовому кіно : можливі форми взаємодії // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 19-23. – ISSN 1562-3238
1612325
   Художники Таджикистана: живопись, скульптура, сценография, декор.-прикл. искусство.. – Москва, 1983. – 119с.
1612326
   Художники Таиской эпохи.. – Пекин, 1957. – 4с.
1612327
  Михайлов В.И. Художники Тамбовского края / В.И. Михайлов. – М, 1976. – 160с.
1612328
  Червонная С.М. Художники Татарии / С.М. Червонная. – Казань, 1974. – 75с.
1612329
  Файнберг А.Б. Художники Татарии / А.Б. Файнберг. – Л, 1983. – 232с.
1612330
   Художники Татарии.. – Ленинград, 1965. – 68с.
1612331
   Художники Татарии. Живопись, графика, скульптура. Каталог.. – М., 1969. – 18с.
1612332
   Художники театра и кино Свердловска. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 19 с.
1612333
   Художники театра Ленинграда: итоги сезонов 1979-1983: кат. выст.. – Москва, 1984. – 14с.
1612334
   Художники театра о своем творчестве. Сб. ст.. – М., 1973. – 423с.
1612335
   Художники театра Перми: театр.-декор. искусство: Кат. выст.. – М., 1990. – 47с.
1612336
   Художники театра, кино, телевидения: респ. выст. Каталог. – Москва, 1986. – 58с.
1612337
   Художники театра.. – Москва, 1969. – 272с.
1612338
  Мокров К.И. Художники текстильного края. / К.И. Мокров. – Л, 1986. – 164с.
1612339
   Художники Томска: живопись, скульптура, монум. искусство, графика, плакат, пром. графика, худож. проект., декор-прикл. искусство, сценография: Кат. выст.. – М., 1986. – 48с.
1612340
   Художники Туркменії : 10 творч. портр. – К., 1988. – 192с.
1612341
   Художники Тюмени: живопись, графика, скульптура, декор.-прикл. искусство, театр.-декорац. искусство, монум. искусство. Кат. выст.. – Москва, 1984. – 56с.
1612342
  Поляк А.И. Художники Удмуртии / А.И. Поляк. – Л., 1976. – 211с.
1612343
   Художники Удмуртии. Живописчь, скульптура, графка, декорат.-прикл. искусство. Кат. выст.. – М., 1976. – 20с.
1612344
   Художники Узбекистана: Живопись, скульптура, графика, сценография: кат. выст.. – Москва, 1989. – 45с.
1612345
   Художники Узбекистана: Живопись, скульптура, графика: кат. выст.. – Москва, 1987. – 55с.
1612346
  Мюнц М.В. Художники Узбекистану / М.В. Мюнц. – К., 1985. – 191с.
1612347
   Художники украинского сатирического журнала "Перець" : Мастера советской карикатуры / А. Арутюнянц, А. Василенко, С. Герасимчук, В. Гливенко, В. Зелинский. – Москва : Советский художник, 1983. – 55 с.
1612348
   Художники Украины. – Киев, 2006-
№ 3 : Иван Грищенко. Роман Грищенко. – 2007
1612349
   Художники Украины. – Киев, 2006-
№ 4 : Алексей Чеботару. Андрей Чеботару. – 2007
1612350
  Пекаровский М.П. Художники Украины на фронтах Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пекаровский М.П.; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры. – Л, 1967. – 16л.
1612351
   Художники України - народу. – Київ, 1967. – 314с.
1612352
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 1 : Анатолій Марчук. – 2001
1612353
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 1 : Мельничук Ігор. – 2006
1612354
   Художники України : енциклопед. довідник. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-3-9
Вип. 1. – 2006. – 640 с. : іл.
1612355
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 2 : Сорока Аркадій. – 2006
1612356
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 3 : Камишний Юрій. – 2006
1612357
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 4 : Гринюк Леонтій. – 2006
1612358
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 5 : Жілінскайте Крістіна. – 2006
1612359
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 6 : Литвин Леонід. – 2006
1612360
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 7 : Левченко Михайло. – 2006
1612361
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 8 : Чередниченко Олександр. – 2006
1612362
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 9 : Волошенко Тамара. – 2006
1612363
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 10 : Бородай Юлія. – 2006
1612364
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 11 : Василь Гурін. – 2006
1612365
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 12 : Леонід Шелудько. – 2006
1612366
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 13 : Сергій Боровський. – 2006
1612367
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 14 : Валерій Радецький. – 2006
1612368
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 15 : Муза Асліддінова. – 2006
1612369
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 16 : Віктор Шкуринський. – 2006
1612370
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 17 : Тетяна Ягодкіна. – 2006
1612371
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 18 : Іван Денисенко. – 2006
1612372
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 19 : Інна Пантелемонова. – 2006
1612373
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – 2006
1612374
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 21 : Михайло Чорний. – 2006
1612375
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 22 : Юрій Зорко. – 2006
1612376
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 23 : Антон Ковач. – 2006
1612377
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 24 : Катерина Ливрінц. – 2006
1612378
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 25 : Володимир Черватюк. – 2006
1612379
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 26 : Тетяна Голобородько. – 2006
1612380
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 27 : Василь Ганоцький. – 2006
1612381
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 28 : Петро Магро. – 2006
1612382
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 29 : Володимир Левченко. – 2006
1612383
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 30 : Кулаков Олексій. Папірна Наталія. – 2006
1612384
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 31 : Олександр Міхальянц. – 2006
1612385
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 32 : Вячеслав Бабак. – 2006
1612386
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 33 : Кокін Михайло. – 2006
1612387
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 34 : Власов Олексій. – 2006
1612388
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 35 : Літвінов Олег. Літвінов Олександр. Літвінов Данило. – 2006
1612389
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 36 : Євген Орликов. – 2006
1612390
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 37 : Леонід Павленко. – 2006
1612391
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 38 : Володимир Оврах. – 2006
1612392
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 39 : Олександр Назаренко. – 2006
1612393
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 40 : Ігор Синєпольський. – 2006
1612394
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 41 : Михайло Бабій. – 2006
1612395
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 42 : Наталія Муравська. – 2006
1612396
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 43 : Віктор Каверін. – 2006
1612397
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 44 : Михайло Гайовий. – 2006
1612398
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 45 : Леся Левада. – 2006
1612399
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 46 : Геннадій Тітов. – 2006
1612400
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 47 : Євдокимов Віктор. – 2006
1612401
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 48 : Сергій Ісаєв. – 2006
1612402
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 49 : Іван Грищук. – 2006
1612403
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 50 : Петро Озюменко. – 2006
1612404
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 51 : Максим Чмихаленко. – 2006
1612405
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 52 : Олександр Ворона. – 2006
1612406
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 1 : Анатолій Марчук. – 2007
1612407
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 2 : Олександдр Демиденко. – 2007
1612408
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 5 : Олександр Шадрін. – 2007
1612409
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 6 : Мойсей Гантман. – 2007
1612410
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 7 : Михайло Деяк. – 2007
1612411
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 8 : Володимир Гавронський. – 2007
1612412
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 9 : Анатолій Кост. – 2007
1612413
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 10 : Андрій Кулагін. – 2007
1612414
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 11 : Євген Чуйков. – 2007
1612415
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 12 : Маріанна Абрамова. – 2007
1612416
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 13 : Варвара Грищенко. – 2007
1612417
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 14 : Тетяна Мисковець. – 2007
1612418
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 15 : Станіслав Петрашевський. – 2007
1612419
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 16 : Григорій Мінський. – 2007
1612420
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 17 : Володимир Форостецький. – 2007
1612421
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 19 : Борис Єрьомін. – 2007
1612422
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 20 : Олександра Гордієць. – 2007
1612423
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 21 : Володимир Павлович. – 2007
1612424
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 22 : Олександр Волненко. – 2007
1612425
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 23 : Антон Ковач. – 2007
1612426
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 24 : Катерина Ливрінц. – 2007
1612427
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 25 : Оксана Корнієнко. – 2007
1612428
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 26 : Надія Мартиненко. – 2007
1612429
  Білан А. Художники України : вихід цієї книги - неординарна подія в культурно-мистецькому житті // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41. – ISSN 0868-9644
1612430
  Довжук І.В. Художники України в період хрущовської "відлиги" // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 109-113. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1612431
  Анисова К.П. Художники Ульяновска / К.П. Анисова; ред.: О.М. Туберовская. – Ленинград : Художники РСФСР, 1965. – 14, [38] с. : ил.
1612432
  Червонная С.М. Художники Ульяновска. / С.М. Червонная. – Л., 1985. – 200с.
1612433
   Художники Феррары. Кат. выст.. – М., 1969. – 28с.
1612434
   Художники ХХ века. – М, 1974. – 319с.
1612435
  Байнов Л.П. Художники Челябинска / Л.П. Байнов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 24 с. : ил.
1612436
   Художники Челябинска: живопись, графика, скульптура. Декор.-прикл., монум., театр.-декорац. искусство. Кат. выст.. – Москва, 1989. – 63с.
1612437
   Художники Чечено-Ингушетии. – Ленинград, 1965. – 21с.
1612438
   Художники Читы: живопись, скульптура, графика : каталог выставки. – Москва, 1981. – 22 с.
1612439
  Ургалкина Н.А. Художники Чувашии / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1969. – 256с.
1612440
  Ургалкина Н.А. Художники Чувашии / Н.А. Ургалкина. – Л., 1978. – 207с.
1612441
   Художники Чувашии : Библиограф. справ. / Сост.: Н.А.Ургалкина. – 2-е изд. – Чебоксары, 1989. – 476с.
1612442
   Художники Чувашии: живопись, скульптура, графика, декор.-прикл. искусство. Кат. выст.. – М., 1979. – 42с.
1612443
   Художники чувашского сатирического журнала "Капкан". – Москва : Советский художник, 1985. – 45 с.
1612444
   Художники Чувашской АССР. – Ленинград, 1965. – 10с.
1612445
  Митлянская Т.Б. Художники Чукотки. / Т.Б. Митлянская. – М., 1976. – 207с.
1612446
   Художники школы А.Венецианова.. – М,, 1964. – 15с.
1612447
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1958. – 322с.
1612448
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1958. – 322с.
1612449
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1958. – 322с.
1612450
  Алексеева Т.В. Художники школы Веницианова / Т.В. Алексеева. – Москва, 1982. – 419с.
1612451
   Художники юга Молдавии.. – Кишинев, 1985. – 50с.
1612452
  Санакоев Б.И. Художники Юго-Осетии / Б.И. Санакоев. – Сталинир, 1957. – 76 с.
1612453
   Художники Южного Урала. – Ленинград, 1963. – 48с.
1612454
  Потапов И.А. Художники Якутии / И.А. Потапов. – Л., 1983. – 200с.
1612455
   Художники Якутии. Графика. Резьба по кости. Каталог. – Москва : Союз художников РСФСР, 1968. – 30 с.
1612456
  Потапов И.А. Художники Якутии: члены Союза художников СССР / И.А. Потапов, З.И. Иванова. – Якутск, 1984. – 143с.
1612457
   Художники Ярославля. – Ленинград, 1960. – 30с.
1612458
   Художники Ярославля. – Москва, 1968. – 14с.
1612459
   Художники Ярославля: живопись, скульптура, графика, плакат, театр.-декорац. искусство.. – М,, 1990. – 56с.
1612460
  Яковлев В.Н. Художники, рестовраторы, антиквары / В.Н. Яковлев. – Л, 1966. – 231с.
1612461
  Полторакин В.В. Художники. / В.В. Полторакин. – Омск, 1957. – 163с.
1612462
  Семенова Т.С. Художники. / Т.С. Семенова. – Москва, 1972. – 199с.
1612463
  Нечипоренко Н. Художнику газеты : о замысле издания : практическое пособие по художественно-техническому редактированию / Николай Нечипоренко. – Киев : Всеукраинский союз рабочих, 2005. – 224с. : илл. – ISBN 966-8781-03-1
1612464
  Протчева Т. Художниця-дизайнерка, засновниця бренда GLOW ART Тетяна Протчева: "Мрію відправити на Місяць власноруч вишитий QR-код з інформацією про Україну" / розмову вів Микола Шот // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 6)
1612465
  Агеєва Н. Художні автографи з колекції Ернеста Юргенсона // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
1612466
  Кушлик О.М. Художні ансамблі Стамбульського і Бахчисарайського палаців: досвід порівняльного аналізу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 40-52. – ISSN 2078-0133
1612467
  Ромащенко Л. Художні варіанти образу Наливайка: : (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 43-50. – (Філологічні науки)
1612468
  Калініна Л.Ю. Художні версії самотності героїв С. Йовенко / Л.Ю. Калініна, С.В. Полякова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 91-95. – ISBN 978-966-921-000-5
1612469
  Ігнатович О. Художні виміри поезії Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 8-12. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1612470
  Шостак О.Г. Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Шостак Оксана Григорівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1612471
  Федорчук О. Художні вироби з бісеру в народному мистецтві Бережанщини (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2011 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1112-1122. – ISSN 1028-5091
1612472
  Федорчук О. Художні вироби з бісеру в українському народному мистецтві: походження та розвиток традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 691-703. – ISSN 1028-5091
1612473
  Болюк О.М. Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах XVI - початку XXI століть: структура, декор, інспірації : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Болюк Олег Миколайович ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 83 назви
1612474
  Кіщук Н.М. Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця XIX -початку XX ст. (типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Кіщук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1612475
  Крижанівський С.А. Художні відкриття / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 322с.
1612476
  Крижаніський С.А. Художні відкриття і літературний процес : оповіді, статті, роздуми / С.А. Крижаніський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 240с.
1612477
  Балега Ю.І. Художні відкриття чи правда факту ? / Ю.І. Балега. – Ужгород : Карпати, 1969. – 220 с.
1612478
  Ковальчук Ю.А. Художні візії Кореї в англомовній місіонерській прозі початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 126-134
1612479
  Крупка М.А. Художні візії тоталітарного минулого у повісті Євгенії Кононенко "Ностальгія" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1612480
  Гурдуз К. Художні візії у творчості Сергія Пантюка // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 109-115
1612481
  Гілязова Н.М. Художні вітражі в громадських і житлових приміщеннях Івано-Франківщини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Гілязова Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1612482
  Гдичинська Н. Художні втілення соціальних ролей жінок у романах "Манго" Любіци Арсич та "Магдалинки" Марини Гримич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 187-191. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1612483
  Святовець В. Художні грані деталі та подробиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 168-175
1612484
  Мялковська Л.М. Художні дефініції - концептуальний елемент стилю Валер"яна Підмогильного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 57-62
1612485
  Лаврусенко М. Художні домінанти збірки Докії Гуменної "Внуки столітнього запорожця" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 73-77. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1612486
  Голобородько К.Ю. Художні домінанти словесної творчості Олександра Олеся // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 14-31


  У статті мова йде про пікові для стану внутрішньої психологічної зосе- редженості, індивід.-худож. самоорганізації моменти творчості Олександра Олеся, коли йому відкривалися соціативно-образні зв"язки світу, концепти поетової свідомості. Це ...
1612487
  Галайчук А.Ю. Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 231-239


  У статті йдеться про шляхи відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою на матеріалі творів іспанської літератури та їхніх українських перекладів. Автор розглядає різновиди лексем, які найчастіше евфемізуються в іспанській мові та під ...
1612488
  Філатова О.С. Художні експерименти В. Винниченка: конфлікт духовного й телесного // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 230-235. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1612489
  Дрогомирецька М. Художні експерименти й етичні парадокси в оповіданні "Батьківське право" А. Кримського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 51-61. – ISSN 0130-528Х
1612490
  Сухомлинов О.М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.05 / Сухомлинов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 439 л. – Бібліогр.: л. 402-439
1612491
  Сухомлинов О.М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Сухомлинов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1612492
  Циганенко В.Л. Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на матеріалі уривків III і IV частин) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 134-139


  Проаналізовано художні засоби твору "Палінодія" Захарії Копистенського, а саме уривків із третьої та четвертої частин. Виявлено найбільш уживані художні засоби: емоційні слова, синоніми, метафори, риторичні звертання, що особливо притаманно епосі ...
1612493
  Пастух Т. Художні засоби в літописі Самійла Величка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 388-392


  В статті розглядається питання застосування художніх засобів в літописі Са-мійла Велична. The question of application of artistic facilities in the chronicle of Samiylo Velichko is examined in the article.
1612494
  Присяжнюк О.М. Художні засоби в сучасних поемах Д. Павличка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.113-116
1612495
  Осьмак Н. Художні засоби вираження стрімких змін та технізаційї у футуристичній поезії Михайля Семенка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 228-231
1612496
  Рудакова Н. Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції та поетичні деталі, що складають художній образ козака в народній свідомості. Originality of genre nature of ...
1612497
  Іорі Сімура Художні засоби ідеалізації образів захисника вітчизни у фольклорі. (Козаки і самураї. Компаративний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 272-275. – ISBN 966-7825-78-7
1612498
  Чеботарьова А.М. Художні засоби створення образу ліричного в поезії Й. Мандельштама // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 194-199
1612499
  Заболотна Т.В. Художні засоби створення образу сильної жінки (на матеріалі роману Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1612500
  Мелешко В. Художні засоби творення образів інтелігентів у повістях Панаса Мирного // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 99-105. – ISSN 2075-1222
1612501
  Янкович М.В. Художні засоби у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 189-191. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1612502
  Сліпушко О. Художні інтерпретації національної ідентичності письменниками "католицької Русі" доби українського Ренесансу // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8. – С. 75-84. – ISSN 2313-5921
1612503
  Полєщук Г.Я. Художні інтерпретації образу Северина Наливайка у творчих доробках Т. Шевченка та М. Вінграновський // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 26-29
1612504
  Вітренко В. Художні картини і символи пейзажної лірики Герберта Генке, німецького поета зі Східної Волині / В. Вітренко, Н. Откидач // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 299-302
1612505
  Кравчук М. Художні картини як етнографічне джерело (на прикладі теми козацтва у творчості Іллі Рєпіна) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 106-111
1612506
  Голобородько Я. Художні клейноди Ігоря Павлюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 295-299.
1612507
  Кобчінська О.І. Художні коди індивідуальної пам"яті в новелі Сільвена Трюделя "Тюльпани і маки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 287-294


  Статтю присвячено компаративному аналізу семантики, жанрових домінант та типологічних особливостей жанру фентезі та фольклорної чарівної казки. В статье осуществлена попытка раскрыть поэтику памяти и забвения как двух индивидуальных модусов перцепции ...
1612508
  Носенок Б.Е. Художні колізії суб"єкт-об"єктної опозиції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 109-111
1612509
  Голобородько Ярослав Юрійович Художні константи Миколи Куліша : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Голобородько Ярослав Юрійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 40 с.
1612510
  Голобородько Ярослав Юрійович Художні константи Миколи Куліша : Дис... д-ра філол. наук / Голобородько Ярослав Юрійович ; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 358 л. – Бібліогр.: л. 349-358
1612511
  Ніконова В.Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: смисловий аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 231-237. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1612512
  Якимович О. Художні концепти середньовіччя в поезії Євгена Маланюка // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 192-198. – ISBN 978-966-2248-94-4
1612513
  Лаюк М. Художні концепти Тараса Мельничука // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 220-257. – ISBN 978-966-2410-55-6
1612514
  Мусієнко Н. Художні кроки до пізнання епохи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 57-60
1612515
  Дьомін М. Художні мандрівки Миколи Титова : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 184-186. – ISSN 0208-0710


  Титов Микола Федорович - художник-реставратор (н.1947 р.). У 1979 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Iсторія"; у 1988 – Київський держ. художній інститут за спеціальністю "Живопис" кваліфікації ...
1612516
  Суха Л.М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини 19 - 20 стст / Л.М. Суха. – К., 1959. – 102с.
1612517
  Дончик Віталій Художні методи не впроваджуються силоміць // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 20-22. – ISSN 0236-1477
1612518
  Садула І. Художні мініатюри // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 133-135


  Художні мініатюри: Митець; Відповідь; Ниточки роду; Щось зелене…. Поезії.
1612519
  Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного / Лущій Світлана ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Стилос, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-193-001-7
1612520
  Донченко Л.О. Художні моделі національної ідентичності : монографія / Лариса Донченко. – Київ : КНТ, 2019. – 219, [1] с. – Імен. покажч.: с. 207-219. – Бібліогр.: с. 191-206. – ISBN 978-966-373-744-7
1612521
  Зварич О. Художні моделі по-роз-двоєної ідентичності в новелах "Голос здалека" Юрія Косача та "Ціна людської назви" Ігоря Костецького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 57-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1612522
  Гончаренко Б.Б. Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 265-271. – ISSN 2075-437X


  Стаття висвітлює особливості художніх моделей українських та польських позитивістів другої половини ХІХ століття. Статья освещает особенности художественных моделей украинских и польских позитивистов второй половины XIX века. The article addressed ...
1612523
  Анісімова Н. Художні моделі топосу міста в поезії вісімдесятників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 33-43. – ISSN 0236-1477
1612524
  Коваль М. Художні модифікації історичної свідомості в американській літературі зламу ХХ-ХХІ століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 51-58. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто становлення екзистенційного (суб"єктивного) історицизму як засобу інтерпретації минулого в сучасній художній літературі. Екзистенційний історицизм у літературі США розглядається як новітня модифікація емерсонівської ідеї ...
1612525
  Павленко О. Художні модуси українського перекладу другої половини XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 178-187
1612526
  Павленко О. Художні модуси українського перекладу другої половини XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 118-127
1612527
  Лукова Валентина Василівна Художні музеї СРСР : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1982. – 26с.
1612528
  Гончарова О.М. Художні музеї США та Канади : навч. посібник / О.М. Гончарова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв, Каф. музеєзнавства і пам"яткознавства. – Київ : Логос ; КНУКіМ, 2018. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-602-262-5
1612529
  Марінова С.В. Художні музеї США: Історичні традиції та їх еволюція (остання чтверть ХІХ-ХХ ст.) : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.08 / Марінова С.В.; Мін-во культури і мистецтв Уркаїни, Київ. держав. ін-т культури. – К., 1997. – 23л.
1612530
  Буренко В. Художні напрями мистецтва XX - XXI ст. та їхнє відображення в англійському образотворчому мистецтві // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ, 2017. – № 1 (83). – С. 2-5
1612531
  Стебельська А. Художні недомовлення в поезії Т. Шевченка // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 109-120
1612532
  Мукосєєнко О. Художні образи як засіб розвитку творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 19-25. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Розглянуті способи використання художніх образів в процесі навчання елементарної та вищої математики, наведені приклади розв"язування задач з елементарної математики на суміші та сплави двох речовин за допомогою художнього образу "Риба".
1612533
  Куйбіда Х.І. Художні означення в епосі Гомера // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 87-92


  У статті досліджено найхарактернішу стилітичну особливість похвдних прикметників у поемах Гомера-роль художніх означень. Гомерівські художні означення поділено на два види: постійні та метафоричні епітети. Серед постійних епітетів найчисленнішою ...
1612534
  Шинкар Т. Художні особливості готичної прози Едгара Аллана По // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 168-174. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1612535
  Кремінська І.М. Художні особливості драми Я. Мамонтова "Над безоднею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 38-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1612536
  Лілік Ольга Художні особливості екзистенціальної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  В умовах реформування системи освіти актуальною є проблема розробки методики вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітньої школи. З цією метою автор статті робить спробу проаналізувати художні особливості творів, у яких наявні риси ...
1612537
  Котяш І. Художні особливості епістолярної автобіографії Спиридона Черкасенка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 78-82. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1612538
  Вівчарик Н. Художні особливості епістолярної повісті Григора Лужницького "Дванадцать листів о. Андрея Шептицького до матері" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-22. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1612539
  Карабльова О. Художні особливості жіночого письма О.Забужко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 136-138. – ISBN 966-8110-14-5
1612540
  Смірнова Н.П. Художні особливості замовлянь у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" / Н.П. Смірнова, М.Я. Лиховид // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 372-379
1612541
  Кевешлігеті О. Художні особливості збірок Ірини Гармасій "Час любові" та "Кольори любові" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 605-618. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1612542
  Грегуль Г. Художні особливості історико-біографічних творів (за романом П. Колесника "Терен на шляху") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 90-94. – ISBN 966-594-298-0
1612543
  Нестеренко П. Художні особливості книжкових обкладинок 1950-1960-х років : (на прикладі колекції В. Перевальського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 57-60. – ISSN 0236-1477
1612544
  Тканко Ольга Художні особливості костюма в колекціях українських дизайнерів одягу кінця ХХ - початку ХХІ тсоліття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 58-61


  Українська мода
1612545
  Стрюк Л.Б. Художні особливості лірики Івана Франка / Л.Б. Стрюк, Г.М. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 296-309. – ISSN 2520-6346
1612546
  Кіт Оксана. Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець "Жанна Д"арк". // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 128-135. – Бібліогр.: Літ,: С. 134-135; 9 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1612547
  Данилиха Мар"яна Художні особливості нагород та відзнак УПА та УНСО - національних збройних формувань Другої світової війни // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2008. – № 5 : Мат. Всеукр. н-п. конф. "Художній метал в Україні: минуле, сучасне, майбутнє". – С. 66-73. – ISSN 0236-4832
1612548
  Бурдастих М. Художні особливості національної версії "літератури про вампирів" (на матеріалі творчості Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 285-292. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті проаналізовано твори Г.Пагутяк "Захід сонця в Урожі", "Слуга з Добромиля", "Урізька готика", "Уріж та його духи". Визначено типологічні особливості образу опирів (вампірів) в контексті фольклорної та літературної традиції. В статье ...
1612549
  Міронова Ю.О. Художні особливості передачі комічного ефекту оповідання Марка Твена "Як я був редактором сільськогосполарського часопису" в україномовній версії Остапа Вишні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 319-323. – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена проблемі перекладу лексичних засобів вираження комічного з англійської мови на українську. Предметом дослідження є оригінал оповідання Марка Твена "Як я був редактором сільськогосподарського часопису" та його переклад українською ...
1612550
  Романиця О. Художні особливості поетичного циклу "Дзвін" Спиридона Черкасенка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 64-66
1612551
  Гомирева О. Художні особливості портретів сепією Тараса Шевченка періоду заслання // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 25-39. – ISSN 1728-6875
1612552
  Осьмак Н. Художні особливості поховального гуцульського ритуалу в романі "Страж-гора" Степана Пушика / Н. Осьмак, Д. Фулей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 352-356
1612553
  Тебешевська-Качак Художні особливості прози Галини Пагутяк (жанрово-стильовий аспект) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.51-59. – ISSN 0236-1477
1612554
  Резніченко Н.А. Художні особливості прози Григора Тютюнника для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-172
1612555
  Крутікова Н.Є. Художні особливості прози Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 190-209
1612556
  Корзова Л.Ю. Художні особливості простору у творах А.Б. Вальєхо // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 520-528
1612557
  Хоменюк А.М. Художні особливості роману Гюльтен Даїоглу "Безслідно зникнути" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 182-187
1612558
  Білякович Л.М. Художні особливості та оберегова роль українського народного весільного вінка / Л.М. Білякович, О.Ю. Козирєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 202-208. – ISSN 2226-2180
1612559
  Віват Г.І. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса : [монографія] / Г.І. Віват; Ганна Віат ; [худож. Швидко Л.А.]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2003. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-160. – ISBN 966-691-089-6
1612560
  Борисенко Н.М. Художні особливості твору Любка Дереша "Притча про дрозофіл" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 119-126. – ISSN 2312-6809
1612561
  Клименко О. Художні особливості українського гончарного посуду XIX - початку XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 62-78
1612562
  Резніченко Н. Художні особливості української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років 20 століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто малодосліджений корпус української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років ХХ ст. The less explored corps of Ukrainian adventure literature for children of 70-80th years of XX century is being considered.
1612563
  Халюк Л.М. Художні особливості усних наративів про переселення 1947 року // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 76-84
1612564
  Акімова А.О. Художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 10-14


  У статті висвітлено художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" на основі дослідження філософії даосизму та її впливу на світосприйняття давніх китайців. В статье рассматриваются художественные особенности философского трактата "Дао дэ ...
1612565
  Буркут І. Художні особливості хронотопу різдвяної прози: темпоральна зумовленість різдвяного оповідання (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 68-71. – ISSN 0236-1477
1612566
  Дяків О.В. Художні особлівості декоративного мистецтва Західного Поділля 19 - 20 ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Дяків О.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1612567
  Деркач О.М. Художні парадигми "краса-зло" у жіночій персоносфері оповідань І. Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 139-144


  Статтю присвячено дослідженню жіночої персоносфери оповідань І. Андрича, зокрема розгляду художньої парадигми "краса-зло" у контексті реалізації категорії "краси" та її ролі в організації сфери жіночих персонажів оповідань письменника
1612568
  Ткаченко Р.П. Художні параметри науки у творчості Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 165-170


  У статті йдеться про художні параметри науки у творчості Остапа Вишні
1612569
  Охріменко Т.В. Художні переосмислення з повторюваним семантичним компонентом як джерело утворення асоціативних тропів групи псевдотожності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 55-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 58-59; 22 поз.
1612570
  Вєрнік О.О. Художні пошуки "Серапіонових братів" на сторінках епістоляріїв митців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 203-208. – ISSN 2227-2844


  "Реконструкція історії літературної групи Серапіонові брати неможлива без звернення до листів, що дозволяє не тільки побачити специфіку їх творчого життя , а й визначити особливості сприйняття авторів. Листи письменників - твір документального жанру, в ...
1612571
  Хомова О.М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери : дис. ... канд. філол. наук / Хомова Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 181 л. – Бібліогр.: л. 161-181
1612572
  Хомова О.М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хомова Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1612573
  Єфімова А.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Єфімова Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1612574
  Присяжна Т.М. Художні прийоми і жанри прози М. Коцюбинського // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 189-193. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1612575
  Хіврич С. Художні прийоми творення образів у картинах Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 3 (124). – С. 50-53
1612576
  Гурдуз К. Художні проекції війни в українському романному дискурсі на тлі світового літературного процесу // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 21-29. – ISSN 2312-6809
1612577
   Художні промисли. – К, 1985. – 132с.
1612578
  Варивончик А.В. Художні промисли України: генеза, історична еволюція, сучасний стан та тенденції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Варивончик Анастасія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1612579
  Манучарова Н.Д. Художні промисли Української РСР = Українське народне декоративне мистецтво / Н.Д. Манучарова. – Київ : Академія архітектури Української РСР
Вип. 4. – 1953. – 78, [4] с.
1612580
  Вишеславський Г. Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-62. – ISBN 978-966-8917-14-1
1612581
  Калініченко М. Художні реальності метамодернізму : від філософії до естетики // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 170-174. – ISSN 0320-8370


  Про монографію Дмитра Дроздовського "Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі.
1612582
  Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі 17-21 століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Арістархова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1612583
  Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі ХVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Арістархова О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201 л. – Бібліогр.: л. 183-201
1612584
  Авраменко О. Художні світи для Венеції, або ВБ-53 // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 11-25. – ISBN 978-966-8917-14-1
1612585
  Сірук В. Художні світи Олега Лишеги // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 72-81. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається творчість О. Лишеги як неперісне явище сучасної української літератури: простежено розвиток творчої індивідуальності письменника; на основі ефекту очуження з"ясовується специфіка конструювання художнього світу, приховані сенси ...
1612586
  Констанкевич І.М. Художні світи Олега Лишеги / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 60-83. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1612587
  Жиленко І.Р. Художні символи у малій прозі Галини Орлівни і Теффі міжвоєнного двадцятиріччя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – C. 225-231


  У статті досліджуються функції художніх символів на матеріалі малої прози письменниць еміграції Галини Орлівни й Теффі. Звертається увага на схожі та відмінні образи-символи. Простежуються шляхи реалізації традиційних та авторських символів.
1612588
  Астаф"єв О.Г. Художні системи українського зарубіжжя / Олександр Астаф"єв ; [ред. М.А. Ігнатенко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2000. – 51, [1] с. – ISBN 966-7391-15-9
1612589
  Герасимчук С. Художні смисли алегоричних образів у "Слові на Вербну неділю" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 106-111. – ISSN 2307-2261
1612590
  Буряк О. Художні смисли поезії Т. Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала...") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 28-35. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджуються художні смисли поезії Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала..."), зокрема тлумачиться функціональна роль сновидної символіки
1612591
  Буряк О. Художні смисли поезії Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала...") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1612592
  Наєнко М. Художні стилі, течії, напрями: синоніми чи словесні замінники? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 92-96. – ISBN 978-966-2133-74-5
1612593
  Соломаха С.О. Художні стратегії діяльності мистецько-педагогічної майстерні у процесі підвищення кваліфікації викладачів мистецьких дисциплін // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 187-196. – ISSN 2220-6310
1612594
  Брацка М. Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 323-331


  Письменник польсько-українського пограніччя середини 19 ст. Павлин Свенціцький.
1612595
  Голобородько Я. Художні стратегії Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-10
1612596
  Храброва Г.М. Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського ренесансу / Г.М. Храброва, Ю.І. Черняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-15. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1612597
  Бакович О. Художні та іконографічні особливості рококо у іконописі Галичини другої пол. XVIII ст. / Олена Бакович // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 108-113. – ISSN 1028-5091
1612598
  Лосик Г.І. Художні та композиційні особливості вишивки Опілля та бойківського Підгір"я кінця XIX - XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 103-111. – ISSN 2226-2180
1612599
  Сидоренко Ю. Художні твори з експліцитно вираженою міфологічною складовою: літературознавчий аспект вивчення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 75-78
1612600
   Художні твори, удостоєні сталінських премій у 1941-1948 рр. – Х, 1948. – 24с.
1612601
  Кужелев Дмитро Олександрович Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині 20ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Кужелев Д.О.;КНУ культ. і мистецтв. – Київ, 2002. – 20 с.
1612602
  Боб"як Д.Д. Художні тканини західних областей України кінця XX - початку XXI століть (Декоративні засоби виразності) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Боб"як Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1612603
   Художні фактори збагачення соціалістичного способу життя. – К, 1984. – 182с.
1612604
  Герасимчук С. Художні форми алегоричного зображення у "Слові ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 19-27


  В урочистій проповіді "Слово ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" використано низку алегоричних прийомів, які сприяли красномовному вираженню ідей, продукованих авторськими інтенціями, зокрема ідеї уславлення суспільно-політичної діяльності ...
1612605
  Могилко Ю.О. Художні форми та жанрова палітра сучасної корейської дитячої літератури // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 221-232. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1612606
  Мельник Н. Художні функції фольклорних елементів у романі Ю. Яновського "Чотири шаблі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 145-148
1612607
  Хомова О. Художні шукання в неореалістичній драматургії А. Крима ("Нелегалка", "Жага екстрему", "Євангеліє від Івана") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 583-593


  Статтю присвячено неореалістичній драматургії сучасного українського російськомовного письменника А. Крима
1612608
  Богданова І.Є. Художні шукання романтика Левка Боровиковського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 13/14 (521/522), травень 2018 р. – С. 69-71
1612609
  Бабак Г. Художній авангард: українська версія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 20-25


  Книжка канадського історика літератури та мистецтва Мирослава Шкандрія "Авангардне мистецтво в Україні, 1910 - 1930: підважена пам"ять".
1612610
  Мельник У.В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Уляна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1612611
  Захаров В.В. Художній вимір жіночності у романі Станіслава Ігнація Віткевича "622 падіння Бунго" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 152-156
1612612
  Царенок А. Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 326-330
1612613
  Ткачук М. Художній дискурс "Сонети обухівської дороги" Андрія Малишка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-30. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1612614
  Бурбело В.Б. Художній дискурс в інсторії французької мови та культурі 9-19 ст. : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Бурбело В. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1612615
  Бурбело В.Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури ІХ - ХVII ст. : 10.02.05: Дис. ... док. філолог. наук / Бурбело В. Б.; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 586л. – Бібліогр.:л.390-441
1612616
  Зимомря М. Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 53-65. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1612617
  Ткалич І. Художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 19-22. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Аналізується художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції від античності до ХІХ століття. Зокрема, звертається увага на періодизацію вчень про іронію
1612618
  Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-9
1612619
  Ткачук М. Художній дискурс лірики Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 204-214


  Досліджено художній дискурс і наративні аспекти лірики Осипа Маковея. Особливу увагу звернено на характер естетичних шукань, проблематику творів письменника, провідні мотиви. Ліричні тексти Маковея аналізуються крізь призму суб"єктної організації, ...
1612620
  Ігнатьєва С. Художній дискурс Олександра Довженка як об"єкт гендерної лінгвістики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (160). – С. 9-11
1612621
  Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця 19 - початку 20 ст. : монографія / Ольга Камінчук. – Київ : Педагогічна преса, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2137-08-8
1612622
  Кириленко Н.І. Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 63-73. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті аналізується специфіка відображення образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного «Диво», звертається увага на роль домислу у відтворенні характеру персонажа, особливості полеміки автора з історією; подано загальну характеристику ...
1612623
  Дяків Ю. Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 143-148. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлено питання рецепції творчості Бернарда Шоу в інтерпретаціях Марії Овруцької
1612624
  Величко М.П. Художній досвід східноарабської поезії в ліриці Ібн Зейдуна // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-147


  У статті досліджено особливості творчої манери андалузького поета Ібн Зейдуна, проаналізовано традиційні образи і авторські прийоми арабоіспанського майстра на прикладі жанру любовної лірики. Статья посвящена анализу творческой манеры арабо-испанского ...
1612625
  Воронова А. Художній експеримент у культурі та літературі ХХ століття // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)


  22 квітня в онлайн-форматі відбулося засідання круглого столу "Художній експеримент у культурі та літературі ХХ століття" за участю українських і польських науковців. Захід присвячений пам"яті дослідниці літератури Оксани Ковацької (у дівоцтві - ...
1612626
  Стогній О. Художній експеримент як структурний елемент прози Сильвестра Яричевського // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 254-259. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1612627
  Буряк Б.С. Художній ідеал і характер / Б.С. Буряк. – Київ, 1967. – 327с.
1612628
  Музичук В.В. Художній історизм драматургії Гната Хоткевича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Музичук Валентина Валеріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1612629
  Некряч О.В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Некряч Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр. : л.162-186
1612630
  Некряч О.В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Некряч Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1612631
  Вірченко Т.І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Вірченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 299-320. – ISBN 978-966-177-164-1
1612632
  Бондаренко Ю. Художній конфлікт як предмет вивчення в процесі шкільного аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-15


  Якісне опрацювання літературного твору неможливе без осмислення учнями конфлікту як рушія розвитку сюжету. У статті накреслені основні етапи шкільного вивчення поняття "конфлікт" та його застосування в процесі аналізу художнього тексту, розкриті ...
1612633
  Крупко О. Художній концепт душа в поетичному дискурсі Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 332-342. – ISSN 2520-6397


  Досліджено художній концепт душа в мовотворчості Ліни Костенко. Як базовий компонент концепту людина, як складне багаторівневе утворення, він має важливе значення в українській культурі, маніфестуючи універсальні й національно-специфічні аспекти, ...
1612634
  Головачева К.Р. Художній концепт як об"єкт наукового дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 45-49. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1612635
  Ємець Н.О. Художній концепт: моделі реконструкції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 41-44. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено спробу окреслити сучасний стан художньої концептології і підходи до моделювання художніх концептів. Запропоновано методику поетапного аналізу концептів на основі концепту-архетипу. Розроблено алгоритм динамічного моделювання ...
1612636
  Іващенко В.Л. Художній концепт: проблема визначення на рівні ментальних структур як форм відображення дійсності ( на матеріалі життєтворчості Т. Г. Шевченка) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 98-103. – ISSN 1729-360Х
1612637
  Левченко М. Художній літопис вогненних років / М. Левченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 228 с.
1612638
  Жолтовський П.М. Художній метал / П.М. Жолтовський. – К, 1972. – 114с.
1612639
  Ус В.Ф. Художній метал у православних надгробках Лук"янівського меморіального заповідника м. Києва // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 15 : Технічна естетика. – С. 195-205. – ISSN 2415-8151
1612640
  Світличний І.О. Художній метод. / І.О. Світличний. – К., 1962. – 45с.
1612641
  Голобородько К.Ю. Художній мікрокосм О. Олеся: час у вимірі поетичного слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 95-98
1612642
  Гурбанська А.І. Художній наратив автобіографічної прози Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 39-50


  У статті розглянуто художній наратив автобіографічних творів Михайла Стельмаха, простежено використання принципів наративної стратегії, складових наративної структури, форм внутрішньої фокалізації, культивування ліризму, екзистенційності й символічних ...
1612643
  Скуратко Т. Художній наратив ліричних поем Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 185-192. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1612644
  Ткачук М. Художній наратив малої прози Бориса Харчука // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 696-708. – ISBN 978-966-2763-27-0
1612645
  Рябко А.В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 140-143. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1612646
  Ткачук М. Художній наратив новел Ольги Кобилянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 209-217. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1612647
  Ткачук М. Художній наратив роману "Земля" Ольги Кобилянської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 197-211
1612648
  Галич В.М. Художній нарис у жанровій системі публіцистичної спадщини Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 43-52


  Розглядається нарис у жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара. Коротко з"ясовується історія цього жанру. Подається аналіз портретних, подорожніх та проблемних нарисів митця. The article investigates essay in the genre-thematic system ...
1612649
  Русін Р.М. Художній образ в постмодерністському дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 84-92


  Стаття присвячена аналізу художнього образу в естетичних, мистецтвознавчих концепціях та мистецьких практиках постмодернізму. Статья посвящена анализу художественного образа в эстетических, искусствоведческих концепциях и произведениях искусства ...
1612650
  Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Бойко О.С.; КНУКМ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1612651
  Калустова О. Художній образ і перекладознавча специфіка поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  У художньому образі як способі існування літературного твору проаналізовано співвідношення форми та змісту, виділено його специфічно перекладознавчі ознаки; виявлено потенціал, здатний об"єднати літературознавчий та мовознавчий підходи у теорії ...
1612652
  Русяєва М. Художній образ Іфігенії у вазовому й монументальному живопису давньої Еллади та Риму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 169-173. – ISSN 1992-5514


  Іфігенія - у грецькій міфології персонаж з епічних переказів троянського циклу, дочка Агамемнона й Клітемнестри. За міфами, перед походом на Трою батько приніс Іфігенію в жертву богині Артеміді, яка врятувала дівчину від смерті, замінивши її на ...
1612653
  Борисенко Т.В. Художній образ перпетуум мобіле в європейській музиці XIX - першої XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Борисенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1612654
  Слухай Н.В. Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М.Лермонтов, Т.Шевченко. : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02.,10.02.01 / Слухай Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 48 с.
1612655
  Головай І. Художній образ українського народу на прикладі компаративного аналізу поезій М. Старицького, П. Куліша та І. Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 26-27. – ISBN 978-966-439-147-1
1612656
  Студницький Р. Художній образ церкви: дискурс публічної дискусії в Галичині наприкінці 19 - початку 20 ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 107-121. – ISSN 0236-4832
1612657
  Русін Р.М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу естетичної та мистецької парадигми, яка виявляє сутність класичного та сучасного мистецтва. Статья посвящена анализу эстетической и художественной парадигмы, которая выявляет сущность классического и современного ...
1612658
  Єщенко Т.А. Художній образ як репрезентант текстової категорії "антропоцентричність" (на прикладі поетичних текстів) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 51-56. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1612659
  Русін Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну / Руслан Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 206, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 193-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-824-1
1612660
  Опанасюк О. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм / Олександр Опанасюк. – Дрогобич : Коло, 2004. – 236с. – ISBN 966-7996-63-8
1612661
  Тетеріна О.Б. Художній переклад в орієнталістиці А. Кримського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 41-44. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті мова йде про характерновизни та шляхи мистецького експерименту А. Кримського. Автор доходить висновку, що перекладацька діяльність А. Кримського стимулювала поступ вітчизняної орієнталістики в європейському контексті
1612662
  Зорівчак Р. Художній переклад в україні як чинник формування нації // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.58-59
1612663
  Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 129-132. – ISBN 966-7890-03-1
1612664
  Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації (Спроба історико-літературного осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1612665
  Рильський М.Т. Художній переклад з одінєї слов"янської мови на іншу / М.Т. Рильський. – Київ, 1958. – 34 с.
1612666
  Жук А.В. Художній переклад з точки зору міжлітературної комунікації // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 254-260
1612667
  Іваницька М. Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 183


  У статті розглянуто поняття креативності як невід"ємного атрибуту діяльності перекладача художньої літератури. Зазначається, що зміни в тексті перекладу порівняно з оригіналом залежать як від об"єктивних причин, так і від мовної особистості ...
1612668
  Тетеріна О. Художній переклад у становленні Володимира Самійленка як новатора національного літературного процесу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 53-56. – Бібліогр.: Літ.: С. 53-56; 15 назв. – ISSN 0130-5263
1612669
  Стельмах Б.В. Художній переклад як взаємодія двох мовних картин світу (на матеріалі перекладів поезії Г. Гейне А.Ю. Кримським) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 91-97. – ISSN 1729-360Х
1612670
  Шемуда М.Г. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 454-461. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1612671
  Клименко Л.В. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті художній переклад визначається як основний вид міжкультурної комунікаці, акцент робиться на його ролі у сучасному контексті інтеграційних процесів Україна - Європа. В статье художественный перевод определяется как основной вид межкультурной ...
1612672
  Ковтун О.В. Художній переклад як джерело фразеографії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 74-82
1612673
  Павленко О. Художній переклад як засіб естетичного опору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 99-104. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Окреслено базові концепти діалогічно-комунікативної стратегії світопізнання, які через висвітлення культурних / інокультурних явищ перетворюють переклад на «історичну подію». Акцентовано на розумінні перекладу як засобу естетичного опору щодо ...
1612674
  Рудницька Н.М. Художній переклад як засіб конструювання радянської ідентичності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 225-230


  У статті розглядаються способи використання художнього перекладу як засобу конструювання радянської ідентичності. Починаючи з 1930-х рр. радянський перекладацький проект слугував ефективним засобом конструювання нової (над)національної ідентичності ...
1612675
  Ковальчук І.В. Художній переклад як об"єкт редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 167-173


  Розглянуто художній твір як вид мистецтва; вивчено критерії оцінювання якості художніх перекладів. Водночас зроблено спробу визначити основні проблеми редагування художнього перекладу та проаналізувати кілька сучасних художніх перекладів. The article ...
1612676
  Матвіїшин О.М. Художній переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 232-237. – ISBN 978-617-7132-02-07
1612677
  Романенко О.В. Художній переклад як проблема німецького романтизму // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 402-405. – ISBN 966-7890-03-1
1612678
  Романенко О.В. Художній переклад як проблема німецького романтизму // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1612679
  Сушко З. Художній переклад як проблема теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 263-267.
1612680
  Тетеріна О. Художній переклад як проблема українського порівняльного літературознавства ХІХ - початку ХХ століття // Національні варіанти літературної компаративістики / Д. Наливайко, Т. Денисова, О. Дубініна, Г. Стембковська, І. [та ін.] Пупурс. – Київ : Стилос, 2009. – С. 374-386. – ISBN 978-966-193-033-8


  М. Драгоманов. - С. 376-378, 382, 384; М. Зеров. - С. 375, 385; М. Костомаров. - С. 375; А. Кримський. - С. 381.
1612681
  Федорів М.Л. Художній переклад: проблеми відтворення авторського задуму : (на прикладі роману "Полтва" Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 85 : Філологічні науки
1612682
  Наєнко М. Художній переклад: спеціальність чи маргінальнальна література? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 247-251. – ISBN 978-617-7480-77-7
1612683
  Білоус О.М. Художній переклад: шляхи аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 36-40. – ISBN 966-7890-03-1
1612684
  Білоус О.М. Художній переклад: шляхи аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 40 ; 7 назв
1612685
  Олексенко О.А. Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника / О.А. Олексенко, В. Лабетова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 81-86. – ISSN 2312-0665
1612686
  Пуніна О. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 48-56. – ISSN 0236-1477
1612687
  Манойлова О. Художній предмет як наукова проблема: історія та перспективи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 83-90. – ISSN 0236-1477
1612688
  Філатова О.С. Художній проект "шукача-деструктатора" (роман Г. Шкурупія "Двері в день") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 178-183. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1612689
  Ільєнко І.М. Художній простір європейського балетного театру XVII-XX століть: музично-хореографічні взаємодії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Ільєнко Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1612690
  Гоштанар І. Художній простір і його функції в актуалізації концепту Krieg у воєнній прозі Ремарка // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто просторові характеристики оповідань Еріха Марія Ремарка про воєнне та повоєнне життя “втраченої генерації” після Першої світової війни. Зазначено, що за допомогою мовних засобів, трансформуючись у площинах свідомості автора, реальний ...
1612691
  Пахолок З. Художній простір Людмили Вознюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 170-178. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Про літературну діяльність волинського вчителя-дефектолога Людмилу Вознюк.
1612692
  Чекан О.Е. Художній простір музичного твору: генеза та функціонування. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Чекан О.Е.; Нац. музич. академія України ім. П.І.Чайковського. – К., 1999. – 17л.
1612693
  Копаниця Л. Художній простір народної поезії: жанрові ракурси / Л. Копаниця, Ф. Арнаут // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 51-62


  У кожному разі, виявляючи історичну динаміку такого екзистенційного фольклорного жанру, як народна пісня, самий процес його становлення від "архетипів" міфопоетичної свідомості до світоглядних і звичаєвих структур ми уявляємо не тільки з позиції теорії ...
1612694
  Єфименко В.А. Художній простір постмодерністської літературної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 346-352


  У статті розглядаються особливості художнього простору постмодерністської літературної казки. Виявлено характерні риси таких складових художнього простору, як простір наративу, простір наратора, дискурсивний та іконічний простори. В статье ...
1612695
  Чужа Т. Художній простір степу в романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 409-415. – ISBN 966-95452-4-3
1612696
  Огар А. Художній простір творів для дітей Галини Вдовиченко: лінгвостилістичний і лінгводидактичний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 84-89. – ISSN 2308-4634
1612697
  Дорожєєва А. Художній простір театралогії Володимира Малика "Таємний посол" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 96-97
1612698
  Білоус П. Художній простір у "Повісті минулих літ" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 63-69. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто художню парадигму простору літописної прози з погляду середньовічної естетики та поетики. Як складова частина літописного хронотопу простір має в давньому тексті свої конкретні символи та міфологізовані образи
1612699
  Юр М. Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 175-179. – ISBN 978-966-2374-12-4
1612700
  Перцова І. Художній простір у творі Джека Лондона "Жага до життя" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 118-121. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1612701
  Копаниця Л.М. Художній простір усної народної лірики в актуальній методологічній перспективі // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 51-54. – ISSN 2308-5258


  "У статті на матеріалі українських народних пісень і загальнонаукових тенденцій висвітлюються перспективні лінії жанрової інтерпретації усної лірики, дослідження діалектики та еволюції поетичного мислення в ній та аргументація потреби етнокультурних, ...
1612702
  Балла Е. Художній профіль талановитої поетеси // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 180-181
1612703
  Мельниченко Л.О. Художній психологізм малої прози Б. Грінченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено аналізу малої прози Б. Грінченка. Основна увага акцентується на психологічному дослідженні. Статья посвящена анализу малой прозы Б. Гринченко. Основное внимание уделено психологическому исследованию. The article deals with the ...
1612704
  Павліченко Н.В. Художній ринок Києва (кінець XIX - початок XXI століть): особливості функціонування та типологічні характеристики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Павліченко Надія Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1612705
  Голобородько Я. Художній салон Анатолія Марущака // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 116-119. – ISSN 0236-1477
1612706
  Грицюта М.С. Художній світ В. Стефаника / М.С. Грицюта. – Київ, 1982. – 200 с.
1612707
  Печарський А. Художній світ Валер"яна Підмогильного в задзеркаллі індивідуального і суспільного нарцисизму // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 64-70. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена проблемі нарцисизму в інтелектуальній романістиці В. Підмогильного
1612708
  Степула Н. Художній світ Василя Левицького // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 100-104. – ISBN 966-7379-16-7
1612709
  Корнілова К.О. Художній світ війни у романі "Юлія, або запрошення до самовбивства" П. Загребельного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 61-68. – ISBN 978-966-551-315-5
1612710
  Кудряшова О.В. Художній світ Грицька Чупринки в очінці його сучасників // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 203-206. – ISBN 978-966-171-217-0
1612711
   Художній світ Достоєвського. – К : Дніпро, 1973. – 260 с.
1612712
  Ткачук М. Художній світ елегій Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 26-36.
1612713
  Супрун В.М. Художній світ епічної творчості Миколи Понеділка : монографія / Володимир Супрун. – Вінниця : Вінниц. газ, 2010. – 167, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 157-166. – ISBN 978-966-2257-21-2
1612714
  Бобиненць С. Художній світ зарубіжного письменства у контексті українознавчих студій Миколи Неврлого // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 14-22. – ISSN 2411-4146
1612715
  Погребенник В.Ф. Художній світ збірки "Магія Вогню" Дарії Мельникович-Рихтицької // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 300-306
1612716
  Рарицький О.А. Художній світ збірки І. Прокоф"єва "Зелений шум" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45
1612717
  Монастирецький Л.С. Художній світ і творча позиція Ю.М. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 119-126. – ISBN 978-966-171-249-1
1612718
  Ткаченко А.О. Художній світ Івана Драча / А.О. Ткаченко. – К., 1992. – 48с.
1612719
  Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Хорошков М.М.; Мін-во освіти і науки України; Маріупольский держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2007. – 210л. – Бібліогр.: л. 188-210
1612720
  Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Хорошков М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1612721
  Зимомря О. Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 397-403. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1612722
  Ткачук М. Художній світ лірики Євгена Маланюка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 74-83. – ISSN 2411-4146


  У статті висвітлюється характер художніх шукань Євгена Маланюка, змоделізована художня картина світу в контексті розвитку української та світової поезії доби. Відтворено його історіософські мотиви, патріотичні почуття й переживання над долею України. ...
1612723
  Горбонос О. Художній світ літературних казок П. Білецького-Носенка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 22-27
1612724
  Марко В.П. Художній світ Михайла Стельмаха / В.П. Марко. – Київ : Знання, 1982. – 44 с.
1612725
  Сулима М. Художній світ народної емігрантської пісні кримських татар // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 301-305. – ISBN 966-02-2984-4


  Українська фольклористка Ольга Гуменюк–дослідниця кримськотатарського фольклору, насамперед пісенного. Вона авторка монографій «Меджбур олдым мепн бир гуле–Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру–макаму»(2008),«Учь ...
1612726
  Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-14. – Бібліогр.: с. 13-14
1612727
  Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-15.
1612728
  Василенко В. Художній світ новели "Мати" Григорія Косинки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 47-51. – ISSN 0236-1477
1612729
  Феодосій О.О. Художній світ новелістики Людмили Тарнашинської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 194-200. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1612730
  Монастирецький Л. Художній світ Олеся Гончара у вимірах часу // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-251-4
1612731
  Цибуковська М. Художній світ оповідання "Помстився" Уласа Самчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 35-43. – ISSN 0236-1477
1612732
  Головачева К.Р. Художній світ Павла Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 291-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1612733
  Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного / В.М. Черкаський. – К, 1989. – 349с.
1612734
  Ходанич М. Художній світ Петра Ходанича // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 181-184. – ISSN 2520-6419
1612735
  Жила Н.В. Художній світ пізньої прози Е. Штріттматтера // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 403-406. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1612736
  Олійник Л. Художній світ поезії Герася Соколенка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 332-338. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1612737
  Клочек Г. Художній світ поезії Павла Тичини "Ви знаєте, як листя шелестить..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 53-60. – ISSN 0130-5263


  До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики
1612738
  Погребенник В.Ф. Художній світ поезії Тимка Падури // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 87-89
1612739
  Бочко М. Художній світ поезії Федора Коваля // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 62-67. – ISBN 966-8110-14-5
1612740
  Бородіца С. Художній світ прози Володимира Лиса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 55-59
1612741
  Рошко М.М. Художній світ романів Кена Кізі: "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" / Михайло Рошко. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 153, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 142-150. – ISBN 966-7400-20-2


  У пр. № 1737243 напис: Шановній КіріОлександрівні Шахові зі щирими побажаннями щастя, здоров"я і успіхів. /Підпис/ Михайло Рошко 12.06.02
1612742
  Кавун Л. Художній світ роману "Чотири шаблі" Юрія Яновського в контексті ВАПЛІТЕ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 68-74. – (Філологічні науки)
1612743
  Козій О. Художній світ роману Івана Чендея "Скрип колиски": людинознавчий та неоміфологічний аспекти // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-133. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1612744
  Ткачук М.П. Художній світ роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 150-163


  У статті висвітлюється художній світ як естетична категорія в романі Михайла Стельмаха "Дума про тебе", з"ясовується дискурсивна практика автора, розкриваються особливості його лірико-романтичної стильової палітри, особливості поетики. В статье ...
1612745
  Грицаюк М.М. Художній світ роману О. Чорногуза "Я хочу до моря" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 62-67
1612746
  Башкирова О. Художній світ роману Олега Полякова "Хроніки туманної Трої": постмодерністська гра і літературна традиція // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 64-80. – ISBN 978-966-933-136-6
1612747
  Хоменко В.В. Художній світ роману Тагара Бен Джеллуна "Священна ніч" : проблема стереотипу та архетипу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1612748
  Хоменко В.В. Художній світ роману Тагара Бен Джелуна "Священна ніч": проблема стереотипу та архетипу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 344-351. – ISBN 966-581-231-9
1612749
  Гуменюк В. Художній світ роману Юзефа Ігнація Крашевського "Хата за селом" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 72-77. – ISSN 0236-1477
1612750
  Роман М. Художній світ Сергія Макари. До 80-річчя від дня народження // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 59-62. – ISSN 0419-8131
1612751
  Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 1 (87). – С. 28-31


  У статті розглядається проблема становлення Т. Шевченка як художника, задум та реалізація деяких полотен, засоби творення художніх образів
1612752
  Ткачук М.П. Художній світ творів Івана Франка : навч. посібник для студентів та учнів / Микола Ткачук ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-308-649-1
1612753
  Тюрін Ілля Художній світ Тютчева / пер. з рос. О. Приходько // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 212-213. – ISSN 0320 - 8370
1612754
  Олійник С. Художній світ філософської фантастики Галини Пагутяк // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
1612755
  Ткачук М. Художній світ циклу "Сонети синього квітня" Андрія Малишка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-181. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1612756
  Шляхова Н. Художній світ як "об"єктивна суб"єктивність". Роздуми про філософську природу роману О. Гончара "Циклон". // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 45-57. – ISBN 966-587-044-0
1612757
  Алєксєєнко О. Художній світ як визначальна характеристична ознака історичної прози // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 38-44. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1612758
  Іванишин П. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 4-10


  У статті автор досліджує трансформацію структур художнього світу Тараса Шевченка у поезії вісниківців. Герменевтично осмислюється також поняття художнього світу як літературознавчої категорії
1612759
  Хомчак В. Художній світогляд та особливості поетики Лесі Українки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 16-19
1612760
  Костюк М.М. Художній символ як основа лінгвопоетики французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 499-503


  Стаття присвячена визначенню художнього символу як основи лінгвопоетики французького символізму кінця ХІХ ст. У статті досліджені історичний контекст, філософські тенденції та погляди, які вплинули на появу та розвиток символізму, його основні ознаки. ...
1612761
  Півень К.А. Художній синкретизм пейзажних замальовок в оповіданні Ван Мена "Мрії про море" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 165-170


  У статті подана авторська типологізація пейзажних замальовок в оповіданні Ван Мена "Мрії про море". З"ясовано, що описи природи розкривають новаторство художніх експериментів китайського письменника, які відповідають поетиці модернізму. В статье ...
1612762
  Чібалашвілі А.О. Художній синтез в музичному мистецтві ХХ століття. Від взаємодій стилів до взаємодії мистецтв // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 323-330
1612763
  Маліновський А. Художній синтез у романі І.О. Гончарова "Обломов" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 228-235
1612764
  Чібалашвілі А.О. Художній синтез у творчості українських композиторів зламу XX – XXI століть як знак новітнього часу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – C. 292-298
1612765
  Юферова О.В. Художній синтез як процес : спроба міждисциплінарного підходу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 104-112. – (Філологічні науки ; № 1)
1612766
  Калашник В.С. Художній словосвіт Григора Тютюнника : На матеріалі оповідання "Холодна м"ята" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 13 (305). – С. 33-36


  У статті автор має на меті з"ясувати лінгвокультурні та лінгвостилістичні особливості художнього слововживання в оповіданні Григора Тютюнника "Холодна м"ята" - одного з найпоетичніших творів оповідного жанру у творчій спадщині письменника
1612767
  Овчаренко Н. Художній спектр канадського постколоніалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 46-57. – ISSN 0236-1477
1612768
  Томченко М.А. Художній статус автора в творчості Ніли Зборовської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 203-208. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1612769
  Сидоренко Я. Художній стиль Георгія Нарбута - "архітектора" українських видань 1918-1920 рр. // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 65-67
1612770
  Циховська Е.Д. Художній стиль Григорія Сковороди та Євгена Маланюка: спільності й відмінності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 203-206. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1612771
  Задорожна Л.М. Художній стиль і система образів "Енеїди" І. Котляревського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Здійснюється оцінка художнього стилю "Енеїди" І. Котляревського відповідно до системи образів твору.
1612772
  Коннов О.Ф. Художній стиль як категорія аксеології мистецтва // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.179-181
1612773
  Сивокінь Г.М. Художній твір і літературний процес / Г.М. Сивокінь. – К, 1986. – 47с.
1612774
  Гладкова Г.П. Художній твір та кінотекст: словотвірні проблеми адаптації / Г.П. Гладкова, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 152-158
1612775
  Гладков Г.П. Художній твір та кінотекст: словотвірні проблеми адаптації
1612776
  Гладкова Г.П. Художній твір та контекст: словотвірні проблеми адаптації
1612777
  Забудько К.М. Художній твір як "факт свідомості" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 143-146


  Вивчення художнього тексту як факту свідомості, долучення до досліджень феноменологічної методології і як наслідок дистанціювання від методології біографічної дають простір для наукових досліджень, спрямованих на прагматичний аналіз художніх творів з ...
1612778
  Забудько К.М. Художній твір як ендопсихічне явише (за методологією К.Г. Юнга) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 229-233


  Творчий процес належить до ендопсихічної сфери. Художній текст як ендопсихічне явище одночасно закорінений у свідоме та несвідоме автора, він є результатом актуалізації фпктів свідомості, зокрема знань, досвіду, переконань тощо та об"єктивації його ...
1612779
  Гончар Ю.О. Художній твір як об"єкт гендерної критики (на матеріалі повістей Т. Шевченка) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 173-176. – ISBN 978-966-171-217-0
1612780
  Щербань О.О. Художній твір як феномен культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-47
1612781
   Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз : монографія / Голянич М.І. [та ін.] ; [за ред. М.І. Голянич] ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника], 2010. – 408 с. – Бібліогр.: с. 370-399. – ISBN 966-966-640-286-1
1612782
  Воронова Н. Художній текст в естетичному просторі як чинник соціокультурного розвитку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 247-254. – ISSN 1728-9572
1612783
  Дідківська Л. Художній текст у монологічній і діалогічній комунікації // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 191-201. – ISBN 966-95452-4-7
1612784
  Куриленко І.А. Художній текст як віддзеркалення тексту культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1612785
  Совтис Н. Художній текст як відображення мовної картини світу // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 473-476. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто особливості дослідження мовної картини світу художнього твору; наведено аргументи щодо використання художнього тексту в реконструкції мовної картини світу.
1612786
  Галустова К. Художній текст як генератор варіативності смислового сприйняття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 27-30
1612787
  Носенок Б.Е. Художній текст як лабіринт в культурі постмодерну: художні колізії суб"єкт-об"єктної опозиції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 61-69


  У статті розглядається логіка трансформації естетичної парадигми від премодерну до постмодерну. Також у статті подано варіант аналізу естетичної діяльності та мистецтва, проблема деформації художнього образу в культурі постмодерну. Пропонується розгляд ...
1612788
  Печонова Я.В. Художній текст як музична партитура в романах М. Павича (інтермедійний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 194-204


  У статті розглянута проблема ідентифікації музичного екфразису на матеріалі прози Мілорада Павича, зокрема, роману "Пайзаж, намальований чаєм", у якому образи музики постають у різноманітних модифікаціях. У ході аналізу твору була здійснена спроба ...
1612789
  Андрійченко Ю.В. Художній текст як об"єкт інтерпретації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 3-7.
1612790
  Смущинська І.В. Художній текст як об"єкт лінгвістичного пошуку // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 262-267. – ISBN 966-581-727-2
1612791
  Боговін О.В. Художній текст як простір "аморальної" свободи: інтерпретація коду "fin"amour" у романах А. Кримського та О. Уайльда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 28-32. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1612792
  Дубенко О.Ю. Художній текст: лінгвістичний та літературознавчий аспекти дослідження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 92-96
1612793
  Воробйова О.П. Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 7-11


  Розглянуто можливість поєднання когнітивно-поетологічного та семіотико-наративного аналізів у єдиний метаметод інтерпретації художнього тексту. Запропоновано інтерпретацію оповідання Дж. Джойса "Евелін" у термінах зазначених комплементарних підходів, ...
1612794
  Чегусова Зоя Художній текстиль як складова національно-культурного простору (про Першу та Другу всеукраїнські трієнале художнього текстилю) / Чегусова Зоя, Печенюк Таміла // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 79-99. – ISSN 1728-6875
1612795
  Шляхова Н.М. Художній тип / Н.М. Шляхова. – Одеса, 1990. – 252с.
1612796
  Новиков А.О. Художній універсум Марка Кропивницького : монографія / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2006. – 349, [2] с. – Бібліогр.: с. 331-350. – ISBN 966-372-048-4
1612797
  Назарук В. Художній феномен Остапа Лапського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 102-108. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті йдеться про творчість найвидатнішого українського словесника у Польщі, поета, перекладача Остапа Лапського
1612798
  Росінка О. Художній хронотоп тілесності (на матеріалі жіночої поезії межі ХХ - ХХІ століття) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 290-293
1612799
  Каплюк К. Художній хронотоп як засіб посилення психологізму в історичному романі Р. Іваничука "Мальви" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 60-64
1612800
  Хачатурян К.Р. Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 156-164. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
1612801
  Бортнік Ж. Художній час і простір у сучасній українській монодрамі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – C. 10-13. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1612802
  Козлов Р. Художній час і простір: проблеми термінології // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 200-206. – Бібліогр.: Літ. 205-206; 6 п. – ISBN 966-7773-70-1
1612803
  Пилипюк Л.А. Художній час і художній простір у творі П. Куліша "Чорна рада" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 292-298
1612804
  Рущак О. Художній час у системі засобів моделювання дійсності історичного роману-проекції (на основі творів Н. Королевої "1313" та М. Юрсенар "Філософський камінь") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 238-242. – ISSN 2307-2261
1612805
  Колесникова Л юбов Вікторівна Художній час як проблема онтології мистецтва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Колесникова Л юбов Вікторівна. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164 - 177
1612806
  Колесникова Любов Вікторівна Художній час як проблема онтології мистецтва : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Колесникова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1612807
  Ташкінова Т.М. Художній часопростір драматургії Марії Віргінської // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 255-262. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1612808
  Циховська Е. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 461-465. – ISBN 978-966-3888-379-3
1612809
  Циховська Е.Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.03 / Циховська Елліна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
1612810
  Циховська Е.Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.03 / Циховська Елліна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та сорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 396 л. – Бібліогр.: л. 356-396
1612811
  Шупта-В"язовська Художній часопростір як спосіб вираження несвідомого в прозі Михайла Коцюбинського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (87). – С. 102-105
1612812
  Носенок Б.Е. Художнік та публіка в українському постмодерному мистецькому просторі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 34-36
1612813
  Кавун Л. Художність поезії Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 13-19. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядаються теоретичні аспекти, пов"язані з модусами художності та проблемами співвідношення між семантикою поетичного тексту Михайла Драй-Хмари й позатекстовою реальністю
1612814
  Дубчак Л.М. Художність театральних форм: естектико-мистецтвознавчий аспект : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.08 / Дубчак Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1612815
  Дубчак Людмила Миколаївна Художність театральних форм:естетико-мистецтвознавчий аспект : Дис..канд. філософ. наук: 09.00 .08 / Дубчак Людмила Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 168л. – Бібліогр.:л.153-168
1612816
  Костенко Н.В. Художність як критерій оцінки літературного твору та його перекладу (з приводу публікації Г. Петріашвілі в ж. "Всесвіт", 2008, № 5-6) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 104-108. – ISBN 978-966-171-217-0
1612817
  Ткаченко А.О. Художність: із чим її їдять? // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 43-50. – Бібліогр.: Літ.: с. 50; 14 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1612818
  Дмитриева О.Б. Художнки итальянского Возрождения XIV-XVI вв. : для учащихся 5 - 8-х классов / О.Б. Дмитриева. – 3-е изд. – Ленинград : Аврора, 1970. – 43 с.
1612819
  Боднар О. Художня "справжність" перекладної поезії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 252-256. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Розглянуто переклади на анг. мову віршів Івана Драча в аспекті їх семантичної тотожності. Рассмотрены переводы на англ. язык стихов Ивана Драча в аспекте их семантической тождественности.
1612820
  Бродюк Ю. Художня антропологія трилогії "Жменяки" М.Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 248-258
1612821
  Кизилова В. Художня версія інтерпретації історичної доби в повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 120-129. – ISSN 2304-9383
1612822
  Махрін В.Д. Художня виразність жилої забудови / В.Д. Махрін. – Київ, 1969. – 56 с.
1612823
  Северин В.Д. Художня виразність та естетична цінність виставкового дизайну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 109-117
1612824
   Художня виставка "Василь Стефаник у графіці В.Касіяна". Каталог.. – К., 1971. – 12с.
1612825
   Художня виставка "Радянська Україна". – Київ, 1962. – 32с.
1612826
   Художня виставка до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. Живопис.. – Х., 1962. – 4с.
1612827
   Художня виставка до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. Скульптура.. – Х., 1962. – 4с.
1612828
  Луців В. Художня виставка Уляни Гуменюк у Лондоні // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0130-1799
1612829
  Швець А. Художня візія Львова у прозі Івана Франка: взаємодія психобіографічного і символічного топосів // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 98-101
1612830
  Черниш А. Художня візія українського генія у романі М. Слабошпицького "Марія Башкирцева (Життя за гороскопом)" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 32-35
1612831
  Тарнашинська Л.Б. Художня галактика Валерія Шевчука : Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури / Л.Б. Тарнашинська; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 224с. – ISBN 966-7601-38-2
1612832
  Веремійчик О. Художня галактика Валерія Шевчука // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 15
1612833
  Зінченко С В. Художня гімнастика / С В. Зінченко, . – К, 1966. – 91с.
1612834
  Костюк Н.Т. Художня гладь з колекції Н.Т. Костюк / Костюк Н.Т. – Київ, 2005. – 76 арк.
1612835
  Костюк Н.Т. Художня гладь з колекції Н.Т. Костюк : [худож. альбом] / Н.Т. Костюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 121, [1] с. : іл.
1612836
  Святовець В.Ф. Художня деталь в українській класичній прозі : Нариси про творчість письменників: Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 176с. – ISBN 966-594-818-0
1612837
  Святовець В. Художня деталь і вся палітра (до вивчення роману Івана Багряного "Тигролови") // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 45-47
1612838
  Святовець В.Ф. Художня деталь і подробиця у творчому процесі: навч. посіб. / В.Ф. Святовець. – К., 1997. – 50с.
1612839
  Харчук Р. Художня деталь і проблема національної ідентичности у прозі Т. Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С. 30-36. – ISSN 0042-9422
1612840
  Брайченко С. Художня деталь у новелі Миколи Хвильового "Кіт у чоботях" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 197-201. – ISBN 978-617-689-129-1
1612841
  Мірошніченко Л.В. Художня деталь у новелі О. Гончара "Чорний яр" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 133-139. – ISBN 978-966-551-315-5
1612842
  Різниченко Т.М. Художня деталь у романі Марка Вовчка "Записки причетника" / Т.М. Різниченко, 1959. – [15] с. – Окр. відбиток
1612843
  Бродська О.О. Художня деталь у творах Артура Шніцлера: мотив професії у текстовій структурі // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 1-5. – ISSN 2304-5809
1612844
  Фурман А.В. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А.В. Фурман, А.А. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 124-127. – ISSN 1810-2131
1612845
  Святовець В. Художня деталь фольклорного походження в сучасній публіцистиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-204. – (Журналістика ; Вип. 2)
1612846
  Святовець В.Ф. Художня деталь як стильова структура в творчості М.М. Коцюбинського // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 71-76. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядається майстерність художньої деталі як стильової структури в деяких творах М.М. Коцюбинського. Наголошується на її образотворчій, сюжетній ролі, а також ролі в перебігу зображуваних подій, вивчається вплив на ідейно-естетичні особливості ...
1612847
  Абрамова І. Художня диференціація етнопсихологічних типів українця у прозі І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 383-394. – ISBN 978-966-793-136-3
1612848
  Атаманчук В.П. Художня експресивність у поезії М. Вінграновського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 52-53
1612849
  Шмагало Р. Художня емаль та ювелірне мистецтво України поза батьківщиною XX - початку XXI ст. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 179-190. – ISSN 2225-3246
1612850
  Кондрацька Людмила Художня епістемологія культури у вимірі педагогіки : Монографія / Кондрацька Людмила; МОНУ. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 408с. – ISBN 966-609-012-0
1612851
   Художня і традиційно-побутова культура народу: зб. наук. праць.. – К., 1983. – 142с.
1612852
  Сліпушко О.М. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст = Taras Shevchenko"s artistic individuality and the world literary context : у 2 ч. / Оксана Сліпушко, Ірина Приліпко. – Київ : Логос. – ISBN 978-617-7442-18-8
Ч. 2. – 2016. – 267, [1] с. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-139, 261-265
1612853
  Жданова І.А. Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ -- початку ХХ сто. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.05 / Жданова І. А.; НАН України, Ін-т націон. відносин і політології. – К., 1995. – 17л.
1612854
  Корнійчук Т. Художня інтепретація архетипу "зрада" крізь при зму дихотомії "свій-чужий" у п"єсі "Москаль-чарівник" І. Котляревського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 118-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1612855
  Бикова Т.В. Художня інтерпретація архетипу "зрада" крізь призму опозиції "свій" - "чужий" у "гуцульському" тексті початку XX століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 24-29. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1612856
  Максимчук-Макаренко Художня інтерпретація біблійних сюжетів у літературній творчості Олександра Довженка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 77-82. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1612857
  Кейда Федір Федорович Художня інтерпретація Гайдамаччини в українській літературі 19-20 ст. : Дис....д-ра філолог. наук.: 10.01.01 / Кейда Федір Федорович; Маріупольський гуманіт. ін-т Донецького нац. ун-ту. – Маріуполь, 2001. – 420л. – Бібліогр.:л.:397-420
1612858
  Кейда Федір Федорович Художня інтерпретація гайдамаччини в українській літературі XIX-XX століть : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кейда Федір Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: с. 31-33
1612859
  Стадніченко О. Художня інтерпретація Голокосту у романі Ю. Винничука "Танго смерті" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 151-157. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1612860
  Ванденко О.А. Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 325-331
1612861
  Ванденко О.А. Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера". // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 418-424
1612862
  Бандура Т.Й. Художня інтерпретація еволюції жіночого характеру в оповіданнях А. Свидницького // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 3-10. – ISBN 978-966-551-315-5
1612863
  Ніколаєва О. Художня інтерпретація жанру містерії у п"єсі Олександра Ірванця "Електричка на Великдень" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 78-87. – ISSN 0236-1477
1612864
  Січкар О.М. Художня інтерпретація історичних подій початку XX ст. в Україні за романами В. Дрозда "Листя землі" та "Сто років любові (Портрет української родини на тлі епохи)" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 203-207. – (Філологічні науки ; № 2)
1612865
  Миц К.В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Миц Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1612866
  Миц К.В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Миц Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1612867
  Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1612868
  Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180, [15] л. – Додатки: 15 л. – Бібліогр.: л. 157-180
1612869
  Козачук К.О. Художня інтерпретація козацького двобою та норм звичаєвого права в романі П. Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 р." // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 82-88. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1612870
  Віннічук А. Художня інтерпретація Коліївщини в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 16-19
1612871
  Зайцева В.І. Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського в культурно-історичному контексті кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Зайцева Вероніка Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1612872
  Колесник О. Художня інтерпретація міфосу: Шекспір та "Слово о полку Ігоревім" // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 54-59. – ISBN 978-966-365-781-4
1612873
  Камінчук О. Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-естетична парадигматика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 53-59. – ISSN 0236-1477
1612874
  Данильченко О.Ю. Художня інтерпретація образу біблійного пророка Мойсея у давній українській літературі та поетичній спадщині Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 123-129
1612875
  Семенюк Л. Художня інтерпретація образу вищого співця Бояна у поемі Левка Боровиковського "Пир Владимира Великого" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 126-136
1612876
  Приліпко І. Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 42-55. – ISSN 0236-1477
1612877
  Мокренцов Д.С. Художня інтерпретація пророцтва в українській прозі першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мокренцов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1612878
  Галаєва О. Художня інтерпретація теми жіночої долі у творчості Т. Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 192-206. – ISBN 978-966-493-489-0
1612879
  Янкова Н. Художня інтерпретація Хмельниччини в історичних творах Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються історичні твори і дослідження М. Грушевського, присвячені Хмельниччині. Визначаються особливості авторської інтерпретації постаті гетьмана та його доби в художніх і наукових текстах.
1612880
  Чобанюк В. Художня інтерпретація часопростору в драмі Івана Кочерги "Майстри часу" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 62-65. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1612881
  Шабельна О. Художня інтерпретація Шевченкових образів у творчості Василя Симоненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 275-281


  У статті досліджується художня інтерпретація Шевченкових образів у творах Василя Симоненка та розкриваються шевченківські мотиви в поезіях поета-шістдесятника. Наголошується на спорідненій тематиці творчості обох творців української національної ...
1612882
  Кармадонова С. Художня інтерпретація явища сонного паралічу у фольклорі різних народів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 306-310
1612883
  Колесник О.С. Художня інтерпретація як феномен культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Колесник Олена Сергіївна ; М-во ткультури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 70 назв
1612884
  Поліщук Я. Художня історіографія Миколи Костомарова // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7 (11), липень. – С. 39-40
1612885
  Баган О. Художня історіософія Лесі Українки // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 35-38. – ISSN 0042-9422
1612886
  Біляцька В. Художня картина "нелегкого життя народу" в оповіданнях І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 43-45.
1612887
  Дубенко О.Ю. Художня картина світу: основні напрями дослідження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 10-14
1612888
  Ліпісівіцька А.О. Художня картина світу: постанова проблеми на перетині методологічних площин // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 110-125. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
1612889
  Гладун Л. Художня кераміка в експозиції Музею класика єврейської літератури Шолом-Алейхема // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 138-143. – ISSN 2518-7732


  У статті розглядається, аналізується колекція декоративних тарілок художників-фарфористів М. Козака та З. Олексенко у Музеї класика єврейської літератури Шолом-Алейхема, виготовлених на Полонському фарфоровому заводі. Метою даної статті є висвітлення ...
1612890
  Стельмащук Г. Художня кераміка Еріки Комоні // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 229-232. – ISSN 08-68-4790-1
1612891
   Художня кераміка західних областей Української РСР. – Київ, 1962. – 28с.
1612892
  Островська Ю. Художня кераміка Світлани Пасічної: стилістика та художні особливості творів // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 75-87. – ISSN 2225-3246
1612893
  Стельмащук Г. Художня кована пластика Костянтина Білана // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 382-390. – ISSN 2225-3246
1612894
  Курган С.В. Художня комунікація як об"єкт соціологічної концептуалізації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 126-127
1612895
  Владимиров В.М. Художня комунікація як окремий вид соціальної комунікації (у порядку постановки питання) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 28-31


  Статтю присвячено дослідженню важливої, але специфічної та досі достатньо не дослідженої сфери соціальної комунікації, якою є художня комунікація. Зокрема, розглянуто питання співвідношення комуні- кації зі суспільно значущою інформацією та художніми ...
1612896
  Наумовська О. Художня контрадикція мотивів життя і смерті в українській усній народнопоетичній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено мотиви життя і смерті в українській народній прозі, прикметах і віруваннях. Розглянуто поширений у світовій міфології сюжет про вмирання і воскресіння богів; вірування українців, пов"язані із продовженням життя і смертю; образ смерті в ...
1612897
  Курганська А. Художня концептуалізація архетипу води у ліриці А. Мокеля / А. Курганська, Д. Чистяк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 110-112. – ISSN 2307-8037
1612898
  Тиможинський В. Художня концепція "Отче наш" І. Стравинського та її композиційне втілення: до питання символіки молитовного тексту // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 85-100. – ISBN 978-966-600-346-4


  "У статті розглядається художня концепція і композиційне втілення твору І. Стравінського «Отче наш» (1926) як такі, що підпорядковані ідеї всерівності сущого. «Отче наш» є першім «музичним наслідком» повернення композитора в річище православної церкви, ...
1612899
  Задорожна Л.М. Художня концепція вірменистики в літературно-критичному процесі України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 31-45. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто художню концепцію вірменистики в сфері літературно-критичної думки України, зокрема висвітлення нею вірменського народного епосу на творчості Хачатура Абовяна.
1612900
  Задорожна Л.М. Художня концепція вірменистики в літературно-критичному процесі України
1612901
  Жуковська Г.М. Художня концепція історії в поезії Ліни Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Порушено низку проблем, пов"язаних зі своєрідністю художньої трансформації минулого в поезії Ліни Костенко. Звернуто увагу на неординарність підходу поетеси до висвітлення історичних тем, що виявляється у зображенні постатей, які здебільшого не були ...
1612902
  Задорожна Л.М. Художня концепція історії в романі П. Куліша "Михайло Чарнишенко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 153-159


  Історія в контексті долі героїв роману П. Куліша - як чинник вияву значення особи; сприйняття історії різними поколіннями, дидактичний фактор історії: такі головні аспекти статті
1612903
  Олефір В. Художня концепція людини і дійсності в науково-фантастичній трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 23-26
1612904
  Марко В.П. Художня концепція людини і стиль закономірності взаємодії : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.01.08 / Марко В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 44л.
1612905
  Шевель Т. Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 313-316
1612906
  Стадніченко О.О. Художня концепція національної історії в романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 125-128. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1612907
  Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 247 л. – Додатки: л. 240-247. – Бібліогр.: л. 210-239
1612908
  Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1612909
  Башманівський В.І. Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні / В.І. Башманівський, Башманівська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 16-22


  У статті аналізуються пейзажі елементи як концептуальні сюжетотворчі чинники малих прозових творів Остапа Вишні
1612910
  Савицька Л. Художня критика в Україні. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів культури і мистецтва / Л. Савицька; Мін-во культури і мистецтв України.Акад.мистецтв України. – Київ : Кадри, 2001. – 321с. – ISBN 966-7958-05-1
1612911
  Підлипська А.М. Художня критика хореографії як інтерпретація // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 130-134. – ISSN 2312-4679
1612912
  Матвійчук А.К. Художня култьтура Відродження в пошуках особистості / А.К. Матвійчук, С.О. Бондарук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 45-50. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1612913
  Мінасян Н. Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Наталія Мінасян. – Київ : Шк. світ, 2011. – 118, [2] с. : іл., табл. – Авт на обкл. не зазнач.-На обкл. та тит. арк. : Ми з вами 15 років. – (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям ; Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-591-4
1612914
  Миропольська Н.Є. Художня культура 9-11 класи / Н.Є. Миропольська, Л.М. Масол, О.В. Гайдамака. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 92, [4] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу")
1612915
  Шульга Р. Художня культура в Україні :життя після смерті старого міфу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.99-112
1612916
  Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р.Д. Михайлова. – Київ : Слово, 2007. – 496 с., 32 с. іл. – ISBN 966-8407-71-7
1612917
  Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Михайлова Р.Д. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1612918
  Бабій Н.П. Художня культура доби бароко в католицьких пам"ятках Івано-Франківської області : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабій Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1612919
  Криволапов М. Художня культура і критика в умовах перебудови мистецького життя на початку 1930-х // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 151-160. – ISSN 2309-8406
1612920
  Передерій В.Ф. Художня культура і радянський спосіб життя / В.Ф. Передерій. – Київ, 1976. – 47с.
1612921
   Художня культура і суспільний прогрес.. – К., 1983. – 158с.
1612922
  Сафарян С. Художня культура Німеччини епохи Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 15-20
1612923
  Передерій В.Ф. Художня культура радянського народу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1985. – 152с.
1612924
   Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон: Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. та ін. Оніщенко; Ін-тут проблем виховання АПН України; За ред. Н.Є. Миропольскої. – Київ : Вища школа, 2003. – 191с. – ISBN 966-642-128-3
1612925
   Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон : Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко, Н.В. Владимиров; Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна, Л.М.Масол, ін.Оніщенко О.І., Н.В.Владимирова; Ін-тут проблем виховання АПН України; За ред. Н.Є. Миропольскої. – 2-е вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 191с. – ISBN 966-642-170-4
1612926
   Художня культура світу: Європейський культурний регіон : Європейський культурний регіон:Греція.Італія.Франція.Іспанія.Велика Британія.Навч. посібник для загальноосвітних закладів України. – Київ : Вища школа, 2001. – 191с. – ISBN 966-642-044-9
1612927
   Художня культура України : Навчальний посібник для загальноосвітніх навч. закладів / Л.М. Масол, С.А. Ничкало, Г.І. Веселовська, О.І. Оніщенко; Л.М.Масол, С.А.Ничкало., Г.І.Веселовська, О.І.Оніщенко; Інститут проблем виховання АПН України; За заг. ред. Л.М.Масол. – Київ : Вища школа, 2006. – 239с. – ISBN 966-642-297-2
1612928
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 4. – 2007
1612929
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 5. – 2008
1612930
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 6. – 2009
1612931
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
Вип. 10. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1612932
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
Вип. 11. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1612933
   Художня література - важливий засіб комуністичного виховання. Бібліогр. і метод. мат.. – К., 1965. – 64с.
1612934
   Художня література - цілюще джерело, яке формує національний інтелект // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1612935
  Дрб"язко М.Ф. Художня література / М.Ф. Дрб"язко, Г.П. Межевич. – Київ, 1975. – 143с.
1612936
  Мельник Т. Художня література в контексті ноосферної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-34.
1612937
   Художня література видана на Україні за 40 років. 1917-1957. Бібліограф. показчик.. – Х.
ч. 1. – 1958. – 439с.
1612938
   Художня література видана на Україні за 40 років. 1917-1957. Бібліограф. показчик.. – Х.
ч. 2. – 1960. – 540с.
1612939
   Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР : Наук.-допом. ретросп. покажч. за 1981-1985 рр. – Харків : Кн. палата, 1989. – 708 с.
1612940
   Художня література і духовне життя суспільства.. – Київ : Наукова думка, 1989. – 272 с.
1612941
  Панченко В.Є. Художня література і проблеми шкільного виховання. / В.Є. Панченко. – К., 1987. – 45с.
1612942
  Дончик В.Г. Художня література і радянський спосіб життя / В.Г. Дончик. – К., 1977. – 47с.
1612943
   Художня література і фольклор народів СРСР.. – вип. 1. – К., 1939. – 88с.
1612944
  Сивокінь Г.М. Художня література і читач / Г.М. Сивокінь. – К, 1971. – 148с.
1612945
  Наєнко М. Художня література України / М. Наєнко. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-38-1
Ч.1 : Від міфів до реальності. – 2005. – 660с.
1612946
  Наєнко М.К. Художня література України : від міфів до модерної реальності : Міфи і міфотворці. Фольклор і фольклористика. Монументалізм. Орнаменталізм. Ренесанс. Бароко . Класицизм. Романтизм. Реалізм. Модернізм. Постмодернізм / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – 1064 с. – ISBN 966-8547-38-1
1612947
  Наєнко М.К. Художня література України : від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. – Вид.3-тє з допов. й уточненнями. – Київ : Просвіта, 2012. – 1087, [1] с. – Зміст: Міфи і міфотворці ; Фольклор і фольклористика ; Монументалізм ; Орнаменталізм ; Ренесанс ; Бароко ; Класицизм ; Романтизм ; Реалізм ; Модернізм ; Постмодернізм. – Бібліогр.: с. 1080-1081 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-76-9
1612948
  Зборовець І.В. Художня література Франції ХІХ століття на українському телеекрані // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 38-46 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
1612949
  Борисова К. Художня література як аналогова комунікація та проблеми її перекладу. Зсув структурної семантики у перекладі художньої прози // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 15-16. – (Бібліотека Інституту філології)
1612950
  Сприса О. Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 93-103. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1612951
  Півнюк Надія Художня література як мистецтво слова : матеріал до вступного уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 94-95
1612952
  Авраменко Олександр Художня література як одна з форм духовної діяльності людини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-33


  Дорогі колеги, програму з української літератури для дванадцятирічної школи ми будемо цього навчального року проходити вперше саме з восьмикласниками. Тема першого уроку винесена в заголовок цієї статті, вона має налаштувати наших учнів після ...
1612953
   Художня література як форма пізнання дійсності : Вступний розділ підручника "Українська література, 10 клас. Профільний рівень / Г.Ф. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром"як, Л. Вашків, Н. Плетенчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (94/95). – С 113-119
1612954
  Червінська О. Художня література як чинник інтелектуальної агресії // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 22-30.
1612955
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : рек. покажч. за 1976-1977 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1978. – 135 с.
1612956
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : рек. бібліогр. покажч. за 1980-1981 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1982. – 155 с.
1612957
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : ркоменд. бібліогр. покажч. за 1982-1983 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1984. – 142 с.
1612958
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Рекоменд. бібліогр. покажч. за 1984-1986 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1986. – 142с.
1612959
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : рек. біліогр. покажч. за 1986-1987 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1988. – 166 с.
1612960
   Художня література. Критика. Літературознавство : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ
(2003). – 2004
1612961
   Художня література. Критика. Літературознавство : (2008) : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Мін-во культ. і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламентська б-ка України ; [ авт. укл. А. Ільченко; відп. ред. В.Кононенко ]. – Київ : НПБ України, 2009. – 144 с.
1612962
   Художня література. Критика. Літературознавство (1992). – Київ, 1993. – 87 с. – ISBN 5-7707-4159-7
1612963
   Художня література. Критика. Літературознавство (2002) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 124с.
1612964
   Художня література. Критика. Літературознавство (2005) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 92с.
1612965
   Художня література. Критика. Літературознавство (2006) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2007. – 92с.
1612966
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство. : рек. покажч. за 1974-1975 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1976. – 143 с.
1612967
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство. 1978-1979 : рекоменд. бібліогр. покажч. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1980. – 144 с.
1612968
  Власенко В.О. Художня майстерність / В.О. Власенко. – Київ, 1969. – 184 с.
1612969
  Аврахов Г.Г. Художня майстерність Лесі Українки - лірика : посібник / Г.Г. Аврахов. – Київ : Радянська школа, 1964. – 233 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1612970
  Костенко М.О. Художня майстерність М.М.Коцюбинського. / М.О. Костенко. – К., 1961. – 176с.
1612971
  Шепель Ю.О. Художня майстерність Максима Рильського як перекладача // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 146-153. – ISSN 2313-4593
1612972
  Сур"як Микола Володимирович Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Сур"як Микола Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.207-231
1612973
  Сур"як М.В. Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Сур"як М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 24л.
1612974
  Костенко М.О. Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М.О. Костенко. – 2-е вид., доп. – Київ, 1969. – 272с.
1612975
  Семенчук І. Художня майстерність Михайла Стельмаха / І. Семенчук. – Київ : Радянська школа, 1968. – 172с.
1612976
  Власенко В.О. Художня майстерність Панаса Мирного / В.О. Власенко, І.Т. Клименко. – Дніпропетровськ, 1974. – 148с.
1612977
  Бондаренко Ю. Художня макроісторія динамічного типу: теорія і методика вивчення // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1612978
  Ванюшина О.Ф. Художня міфотворчість як проблема етики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 119-125. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1612979
  Шарова Т. Художня мова К. Гордієнка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 135-138. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1612980
  Биданцева М.Г. Художня мова романтичної фантастичної новели Вашингтона Ірвінга "Легенда про Розу Альгамбри" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1612981
  Привалова С. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту роману "Собор" Олеся Гончара / С. Привалова, М. Бобик // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 27-30
1612982
  Мацько Л.І. Художня мовотворчість і наукова діяльність І. Нечуя-Левицького в історії української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 239-249. – ISBN 978-966-660-472-2
1612983
  Сивкова І. Художня модель буття у повістях Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 174-179
1612984
  Кейда Федір Художня модель гайдамаччини у романах Юрія Мушкетика / Кейда Федір. – Київ : Вирій, 1998. – 77с. – ISBN 966-557-12-5
1612985
  Ярошевич І. Художня модель історичної основи роману Сави Божка "В степах" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 129-134. – ISSN 1728-9572
1612986
  Кавун Л. Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 75-83. – (Філологічні науки)
1612987
  Ромащенко Л.І. Художня модель образу антигероя у творчості Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 253-268
1612988
  Луцак С. Художня модель самопізнання через іншого в романі "Андрій Лаговський" А. Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 106-113
1612989
  Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : дис. ... [канд. філол. наук] : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 161-187
1612990
  Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1612991
  Бригадир Я.О. Художня модель світу в поетичній збірці "Ворожба вітру" Ярослава Веприняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 139-148


  Статтю присвячено аналізу поетичного доробку Ярослава Веприняка з метою осмислення художньої моделі світу, представленої в його поезіях, послуговуючись співвіднесенням модифікацій моделей світу й характеру мовленнєвих опозицій як мисленнєвого ...
1612992
  Матвєєва О. Художня модель соціального буття в романі "Нова заповідь" В. Винниченка: від проекту "всебічного визволення" до ідеї "світового миру" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 56-62. – ISSN 2307-2261
1612993
  Кавун Л. Художня модель фаустівської людини в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 173-177. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено художні модифікації фаустівської людини в українській прозі 20-х років ХХ століття, зокрема проаналізовано художнє втілення образу Фауста в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи". В статье исследовано художественные модификации ...
1612994
  Підопригора С. Художня модифікація жанрової структури притчі в повісті "Вогненні стовпи" Романа Іваничука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 138-141. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1612995
  Катаока Хіросі Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Катаока Хіросі; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166л. – Бібліогр.: л. 151-166
1612996
  Катаока Хіросі Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.01.07 / Хіросі Катаока; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1612997
  Власенко К. Художня модифікація народної легенди в малій прозі Богдана Лепкого (на прикладі новели "Під Великдень") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 279-285
1612998
  Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Руснак І.Є.; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 420л. – Бібліогр.: л. 382-420
1612999
  Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Руснак І.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1613000
   Художня незглибимість "Тихого Дону": Укр. письменники про М.О.Шолохова.. – К., 1985. – 214с.
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,