Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1611001
  Наумова Л. "Фізичне тіло" телебачення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Розглянуто виникнення відео як елементу телевізійного процесу.
1611002
  Чик Д.Ч. "Фізіологічний нарис" в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (Квітка-Основ"яненко, Є. Гребінка, Ч. Діккенс) // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць / Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2012. – Вип. 2 : Діккенс 2012. – С. 35-43. – ISBN 978-966-1546-22-5
1611003
  Кучерук О.Д. Фізико-механічна характеристика корінних порід верхньотортонського геолого-генетичного комплексу Поділля / О.Д. Кучерук, 1973. – С. 890-894
1611004
  Кучерук О.Д. Фізико-механічна характеристика порід нижнього тортону Поділля / О.Д. Кучерук. – К., 1973. – С. 976-980
1611005
  Прокопюк О.М. Фізико-механічне обгрунтування параметрів процесу видобутку і комплексної переробки мідевмісних туфів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Прокопюк Олег Миколайович ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1611006
  Назарчук З.Т. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 174-185. – ISBN 978-617-7694-05-1
1611007
  Маков К.І. Фізико-механічні властивості водоносних порід північно-української мульди / К.І. Маков. – с.
1611008
  Дмитріюк М.В. Фізико-механічні властивості і особливості структур бейнітних мідистих високоміцних чавунів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.01 / Дмитріюк М.В.; Мін-во освіти Укр. – Луцьк, 1999. – 20л.
1611009
  Белянкін Ф.П. Фізико-механічні характеристики каміння Поділля і Волині / Ф.П. Белянкін ; Всеукраїнська Академія наук, Ін-т будівельної механіки. – № 11. – Київ : Вид-во ВУАН, 1935. – 32 с.
1611010
  Мазурок Н.С. Фізико-статистичний метод визначення надійності виробів твердотільної електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мазурок Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611011
  Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Щеглов Олександр Андрійович ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 196 арк. – Додатки: арк. 170-196. – бібліогр.: арк. 11-14, 153-169 та в додатках: арк. 192-196
1611012
  Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Щеглов Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611013
  Звонкова Г.Л. Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України імені Б.І. Вєркіна: історичний аспект // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 19-26. – ISSN 2077-9496
1611014
   Фізико-технічний факультет, 1951-2011 / [Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2011. – 16 с.
1611015
  Скицюк В. Фізико-технічні закони та мовно-історичний процес етносу // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 93-96
1611016
  Терентьєв О.М. Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв"язків гірських порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Терентьєв О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1611017
  Таркуцяк Анатолій Олександрович Фізико-технічні основи захисту робочих поверхонь будівельних машин від забруднення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.02 / Таркуцяк Анатолій Олександрович; Мін-во освіти України. Полтавський держ. техн. ун-тет ім. Ю.Кондратюка. – Полтава, 1997. – 22л.
1611018
  Єфремов І.О. Фізико-технічні основи комплексної дегазації і використання метану вугільних шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Єфремов І.О. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1611019
   Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.А. Мокріцького. – 2-ге вид., випр., перероб., допов. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-55-3
Т. 1 : Фізичні основи мікроелектроніки / В.А. Мокріцький, О.В. Маслов. – 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202
1611020
   Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.А. Мокріцького. – 2-ге вид., випр., перероб., допов. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-56-0
Т.2 : Матеріалознавство, конструкторсько-технологічні основи мікроелектроніки / В.А. Мокріцький, С.М. Дранчук, О.В. Андріянов. – 2018. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-263
1611021
  Канін В.О. Фізико-технічні основи охорони виймальних виробок в умовах нестійких порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Канін В.О. ; НАНУ ; Ін-т географічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1611022
  Беляк Євген В"ячеславович Фізико-технічні основи побудови оптичних запам"ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Беляк Є.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1611023
  Стахіра Павло Йосипович Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.27.06 / Стахіра П.Й.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 31 с. – Бібліогр.: 46 назв
1611024
  Стельмах О.У. Фізико-технологічні засади управління динамічними процесами в змащувальних шарах для підвищення працездатності трибосистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.04 / Стельмах Олександр Устимович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1611025
  Іванова С.Ф. Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Іванова Стелла Федорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611026
  Руденький С.Г. Фізико-технологічні основи активованого вакуумного методу формування багатофункціональних покриттів на металевих та вуглецевих матеріалах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Руденький Сергій Георгійович ; Нац. акад. наук. України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1611027
  Лавриненко С.Д. Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового покоління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Лавриненко С.Д.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 45 назв
1611028
  Андрєєв А.О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Андрєєв А.О. ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1611029
  Вербицький Володимир Григорович Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.27.01 / Вербицький В.Г.; Націон. технічний ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
1611030
  Литвиненко В.В. Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.04.07 / Володимир Вікторович Литвиненко; НАН Укр.; Інститут електрофіз. і радіаційних технол. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
1611031
  Задніпровський Ю.О. Фізико-технологічні основи комплексного вакуумно-дугового модифікування поверхонь деталей систем паророзподілу турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Задніпровський Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1611032
   Фізико-технологічні основи наноелектроніки : навч. посібник / М.М. Будник, І.Д. Войтович, В.В. Ільченко, В.М. Корсуньський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-376. – Бібліогр.: с. 377-381. – ISBN 978-617-696-291-5
1611033
  Пирогов О.В. Фізико-технологічні основи одержання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Пирогов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1611034
  Цибрій З.Ф. Фізико-технологічні основи розроблення HgCdTe-приймачів ІЧ та ТГц діапазонів і елементів блокування ІЧ випромінювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Цибрій Зіновія Федорівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 116 назв
1611035
  Маслов В.П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з"єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Маслов В.П. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1611036
  Столбовий В.О. Фізико-технологічні основи формування багатошарових наноструктурних вакуумно-дугових покриттів на основі нітридів тугоплавких металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Столбовий В"ячеслав Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 64 назви
1611037
  Марковський П.Є. Фізико-технологічні основи формування високоміцних структурних станів у титанових сплавах термічною обробкою в суттєво нерівноважних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.01 / Марковський П.Є. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 46 назв
1611038
  Воронов О.П. Фізико-технологічні принципи створення радіаційно-чутливих матеріалів на основі активованих кристалів групи KDP : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воронов Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 47 назв
1611039
  Дубовик Михайло Федорович Фізико-технологічні проблеми отримання монокристалів потрійних оксидів з ефективними функціональними властивостями -Ba(1-x)SrxNb2O6, La3Ga5SiO14, Li6GdB3O9 : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Дубовик М.Ф.; НАНУ; Науково-технол. концерн "Ін-тут монокристалів"; Ін-тут монокристалів. – Харків, 2001. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
1611040
  Шевченко О.В. Фізико-філософська концепція постання Всесвіту з етеру / Олександр В. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 253, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
1611041
  Нокс Д. Фізико-хемічні обчислення / Д. Нокс. – Харків-Дніпропетровськ, 1932. – 234 с.
1611042
  Уразовський С.С. Фізико-хемічні основи протигазового захисту / С.С. Уразовський. – Харків : Кокс і хемія, 1933. – 151 с.
1611043
  Сіренко Г. Фізико-хемія та технологія органічних і неорганічних карбонових волокон : монографія / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк, Оксана Комашко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-169. – ISBN 978-617-7468-49-2
1611044
   Фізико-хімічна взаємодія на перерізах Pbga2sе4-Sisе2 Та Pbga2sе4-Pb2sisе4 при 670 К / О.В. Цісар, Л.В. Піскач, Л.П. Марушко, Г.В. Кондратовець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 83
1611045
  Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля. – Київ : Академперіодика, 2001. – 180с. – (Б-ка держ.фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1611046
  Власюк П.А. Фізико-хімічна метаморфоза грунту за впливом гною дозами : З робіт агрохімічної лабораторії за 1927, 1928, 1929 роки / П.А. Власюк. – Умань : Сільська правда, 1930. – 140с.
1611047
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 2. – 2001
1611048
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 3. – 2001
1611049
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 4. – 2001
1611050
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 5. – 2001
1611051
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 6. – 2001
1611052
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 1. – 2001
1611053
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілларіонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 130-159
1611054
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілліріонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1611055
  Гуляєв В.М. Фізико-хімічна природа реакційної здатності і міцності коксу та методи їх оптимізації і стабілізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Гуляєв Віталій Михайлович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпоративними правами та майном ; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1611056
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1611057
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / О.О. Броварець ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 182-204
1611058
  Новак Ю. Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873–1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 128-135
1611059
  Новак Ю.М. Фізико-хімічна теорія обгрунтування електричних явищ в дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873-1941) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 182-183
1611060
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.02 / Лисиця Андрій Валерійович; Ін-тут епізоотології. Українська академія аграрних наук. – Київ, 2002. – 192 с. + Додатки: 172 - 192. – Бібліогр.: 146 - 172
1611061
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.02. / Лисиця А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1611062
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу-краун-ефір : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Змієвська Т.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1611063
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу краун-ефір : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Змієвська Тетяна Анатоліївна; Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України. – Київ, 2002. – 154 л. + Додатки: л.142-154. – Бібліогр.: л.130-142
1611064
  Фіалков Я.А. Фізико-хімічне вивчення систем / Я.А. Фіалков, 1940. – 235-264с.
1611065
  Сарібєкова Д.Г. Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильнім матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.19.03 / Сарібєкова Д.Г.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 42 назви
1611066
  Моргун О.А. Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Eustrongylies excisus / О.А. Моргун, Н.М. Сорока // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1611067
   Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем : лабораторний практикум / Б.Я. Котур [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64-67
1611068
  Тіль А. Фізико-хімічний практикум / А. Тіль. – Київ-Харків : Держ. науково-технічне вид-во України, 1936. – 352 с.
1611069
  Губарєв С.В. Фізико-хімічні аспекти і технологічні режими мікрометалургійного процесу виготовлення масивних аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Zr-Cu : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Губарєв Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1611070
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 412, [4] л. – Додатки: л. 413-416. – Бібліогр.: л. 375-412
1611071
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1611072
   Фізико-хімічні властивості a-амілази Achromobacter sp. 7а / К.В. Авдіюк, Л.Д. Варбанець, П.П. Зелена, В.В. Шепелевич // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 23-32. – ISSN 0201-8462
1611073
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л. 148 - 175
1611074
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.04- фізична хімія / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1611075
  Слюсар А.В. Фізико-хімічні властивості Cu-Co-Fe оксидних каталізаторів процесу очистки [водень] від [монооксид вуглецю] / А.В. Слюсар, В.Л. Веселовський, С.В. Гайдай // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 126
1611076
  Мешкіні Фар Сеїд Реза Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Мешкіні Фар Сеїд Реза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1611077
  Мешкіні Фар Сеїд Реза Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування СО2 : дис. ... канд. хім. наук.: 02.00.04 / Мешкіні Фар Сеїд Реза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 154 арк. – Додатки: арк. 152-154. – Бібліогр.: арк. 59-75, 87, 117-118, 137, 150
1611078
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, N-та S-вмісними групами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1611079
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, S- та N-вмісними сполуками : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 149 л. – Бібліогр.: л. 129-149
1611080
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1611081
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 115-131
1611082
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 151-172
1611083
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1611084
  Діюк О.А. Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Діюк Олена Адамівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1611085
  Яковлєва А.В. Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Яковлєва Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1611086
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; Міжвідомче відділ. електрохім. енергетики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 119-121. – Бібліогр.: л. 122-138
1611087
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)SO, C3H4O3, C8H18O4) : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1611088
  Матвійчук О.С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матвійчук О.С.; Матвійвук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1611089
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
1611090
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 21-26. – ISBN 966-594-601-3
1611091
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- та Со-Рd нанесених систем в реакції окиснення СО : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190с. – Бібліогр.: л. 165-190
1611092
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- ТА Со-Рd населених систем в реакції окиснення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
1611093
  Олексенко Л.П. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність у реакції окиснення CO біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-87. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем, одержаних методом іонного обміну. Встановлено, що введення обмінних катіонів двох металів у цеоліт призводить до підвищення каталітичної ...
1611094
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Ганна Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. – Бібліогр.: л. 149 - 187
1611095
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1611096
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1611097
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 157 л. – Бібліогр.: л. 133-157
1611098
   Фізико-хімічні властивості хлорованого та амінованого активованого вугілля / Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 19-23. – ISSN 0041-6045
1611099
   Фізико-хімічні закономірності зміни властивостей нанокристалічного ZTA-порошку складу [формула] / Смирнова-Замкова, В.П. Редько, О.К. Рубан, О.В. Дуднік // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 123-128. – ISSN 0041-6045
1611100
  Бодак П.М. Фізико-хімічні закономірності і технологія одержання безхлоридного калійного добрива на оснві вискохлординого виробничого шеніту і селективного екстрагента-моноетаноліміну : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Бодак П. М.; Льв.ун-т. "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1611101
  Копач В.В. Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості стопів потрійної системи CdTe-ZnTe-MnTe : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.21 / Копач Василина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1611102
  Муха Ю.П. Фізико-хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем золота і срібла в біомедицині : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Муха Юлія Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр. : 34 назви
1611103
  Тараненкова В.В. Фізико-хімічні засади одержання спеціальних цементів на основі композицій системи CaO - BaO - Al2O3 - Fe2O3 - SiO2 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Тараненкова Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ткхн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 71 назва
1611104
  Птічніков О.С. Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсовмісних відходів неорганічних виробництв : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.17.01 - технол. неорг. речовин / Птічніков О.С. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр. : 12 назв
1611105
  Макаров А.С. Фізико-хімічні і технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій / А.С. Макаров, К.В. Макарова ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ : Наукова думка, 2020. – 246, [2] с. : іл., табл. – Підсумки, зміст англ. – Бібліогр.: с. 221-243. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1734-4
1611106
  Данилова В.М. Фізико-хімічні і функціональні характеристики білків тропонінового комплексу міокарда / В.М. Данилова, Н.А. Нарольська, В.С. Трегубов, О.М. Федоркова,О.О. Моргаєнко, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 79-88. – ISSN 1023-2427
1611107
  Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу : навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 362 с. – ISBN 978-966-613-612-4
1611108
   Фізико-хімічні методи в мікробіологічних та імунологічних дослідженнях : навч. посібник / [П.П. Зелена та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-617-7700-24-0
1611109
  Сухомлинов Б.Ф. Фізико-хімічні методи сучасної біохімії / Б.Ф. Сухомлинов. – Львів, 1981. – 83с.
1611110
  Харахурсах В.Д. Фізико-хімічні основи доменного шлаку / В.Д. Харахурсах, М.Г. Ілюха // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 82
1611111
  Новоселова І.А. Фізико-хімічні основи електролітичного синтезу вуглецевих наноматеріалів з сольових розплавів. Частина 1 // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 69-79. – ISSN 0041-6045


  "На підставі аналізу напруг розкладання карбонатів (Li2CO3 , Na2CO3 , K2CO3 , CaCO3 , BaCO3 , MgCO3 ) з різними варіантами катодних продуктів (елементного вуглецю, моно-оксиду вуглецю, металу і його карбіду) встановлено термодинамічно переважний шлях ...
1611112
   Фізико-хімічні основи застосування поверхнево-активних речовин і полімерів у меліорації. – К., 1971. – 200с.
1611113
  Балакіна М.М. Фізико-хімічні основи знешкодження фільтратів полігонів твердих побутових відходів електрохімічними та мембранними методами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 21.06.01 / Балакіна Маргарита Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1611114
  Бутенко А.М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Бутенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1611115
  Верещак В.Г. Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Верещак В.Г. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1611116
   Фізико-хімічні основи одержання перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 417 с. : 195 рис., 56 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 371 дж.


  Об"єкт досліджень - монокристалічний кремній, хлористий натрій, селенід цинку, нанокристалічні порошки, мікрошаруваті композиційні матеріали, метастабільні металеві сплави, інтерметалічні сполуки. Мета роботи - теоретико-експериментальні дослідження ...
1611117
  Романова І.В. Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Романова Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 50 назв
1611118
  Сазонова Валентина Федорівна Фізико-хімічні основи процесу флотаційного виділення та розділення іо іонів важких металів : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.23 / Сазонова Валентина Федорівна; Фізико-хімічний інст. захисту навколишнього середовища і людини. Мін-во освіти і НАН Украї. – Одеса, 1995. – 31л.
1611119
  Бочечка О.О. Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури / О.О. Бочечка ; за ред. акад. НАН України В.З. Туркевича ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2019. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1672-9
1611120
  Роменський О.В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випромінювання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Роменський О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1611121
  Явецький Р.П. Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y,Lu) I (Y1-xNdx)3Al5O12 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Явецький Роман Павлович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2017. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1611122
   Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : Підручник для студ. хіміко-технол. і екол. спец. ВЗО / А.К. Запольський, Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брик; За заг. ред. Запольського А.К. – Київ : Лібра, 2000. – 552 с. – ISBN 966-7035-28-Х
1611123
  Стрельцовва О.О. Фізико-хімічні основи флетаційного виділення іоногенних пар. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.23 / Стрельцовва О.О.; Фіз-хім.ін-т захисту навколишнього середовища і людини мін-ва освіти і НАН Укр.при Одеському держ.ун-т. – Одеса, 1997. – 33л.
1611124
  Солнцев В.П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних структур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, які містять селеніди перехідних металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.06 / Солнцев Віктор Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
1611125
  Смирнов Микола Миколайович Фізико-хімічні особливості і одержання кристалів галогенідів лужних та лужноземельних елементів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.03 / Смирнов Микола Миколайович; НАН України. Науково-техн. концерн "Ін-тут монокрист.". – Харків, 1996. – 18л.
1611126
  Рябець С.І. Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn=Te-Se на діелектричних підкладках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Рябець С. І.; МО України Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1998. – 18 с.
1611127
  Єфанова В.В. Фізико-хімічні перетворення в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних кмпозиційних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Єфанова В.В.; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
1611128
  Савченко Б.М. Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Савченко Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 53 назви
1611129
  Сова Н.В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сова Н.В. ; Кіїв. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1611130
  Ліннік О.П. Фізико-хімічні підходи до створення гібридних напівпровідникових плівок для екологічного фотокаталізу : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 ; 102 / Ліннік Оксана Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 32 назви
1611131
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-Chemical Problems of Semiconductor Material Science : вибрані наукові праці (2000-2009 рр.) / МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико-хімічний ін-т ; за ред. Д. Фреїка ; упоряд. : Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : [Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу]. – ISBN 966-640-192-4
Т. 3, ч. 1 : Сполуки А-ІІ В-VI. Кадмій телурид. – 2010. – 394 с.
1611132
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-chemical problems of semiconductor material science / М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М. Фреїк, Н.Д. Фреїк ; за заг. ред. Дмитра Фреїка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, ДВНЗ "Прикарпат.нац. ун-т ім. В. Стефаника", Фіз.-хім.ін-т. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – ISBN 966-640-192-4
Т. 4 : Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe. – 2014. – 188, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 161-188
1611133
  Корнієнко І.В. Фізико-хімічні процеси плазмохімічної деструкції органічних компонентів вод : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Корнієнко Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1611134
  Мариненко О.А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мариненко О.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Киів. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1611135
  Букетов А.В. Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикомпозитних матеріалів / А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, Є.М. Кальба; М-во освіти і науки України; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 182с. – ISBN 966-305-009-8
1611136
  Євпак І.В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового Правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства : автореф. ... канд. с.- г. наук : 06.01.03 / Євпак І.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1611137
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1611138
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 118-137
1611139
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 166 арк. – Додатки: арк. 164-166. – Бібліогр.: арк. 162-163
1611140
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1611141
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150 л. – Бібліогр.: л. 130-150
1611142
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1611143
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1611144
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 157-188
1611145
  Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611146
  Курило М.В. Фізико-хімічні умови утворення накладеної мінералізації за розрізом Криворізької надглибокої свердловини : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, Ю.А. Галабурда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 18)


  Наведено результати вивчення газово-рідких включень у жильному кварцу з порід криворізької серії, які розкрила Криворізька надглибока свердловина СГ-8. Дослідження виконувались методом гомогенізації, кріометрії та декрептації. Жильний кварц утворився ...
1611147
   Фізико-хімічні характеристики та провідність карбіну / Д.Г. Коломієць, О.І. Лиско, О.П. Високолян, Г.О. Зиков, О.М. Іванюта, О.Д. Горчинський, Ю.М. Корнілов, Є.В. Бузанева, Пітер. Шарфф // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описані результати експериментів по визначеню елементного складу, індентифікації зв"язків лінійного вуглиця (карбіну) з домішками та його провідності.
1611148
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 102 / Федоренко Георгій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 177 арк. – Бібліогр.: арк. 5-9, 150-175
1611149
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Федоренко Георгій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1611150
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Татраса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 158-181
1611151
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1611152
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 164с. – ISBN 966-594-470-3
1611153
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-601-3
Вип. 2. – 2005. – 198 с. – На обклад. Фізична хімія. Пошуки, досягнення, перспективи. Всеукраїнська наук. конферен. "Фізико-хімія конденсов. систем і міжфазних границь"...
1611154
  Олексенко Людмила Петрівна Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних кристалізуючих реагентів : Дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Олексенко Людмила Петрівна; МВО України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
1611155
  Олексенко Л.П. Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних льодоутворюючих реагентів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Олексенко Л.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 16 с.
1611156
  Сіренко Г.О. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ірина Сулима. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2017. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 490-503 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8969-15-7
1611157
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бєда О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
1611158
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бєда О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611159
  Луканська А. Фізику мають знати й медики, й "айтішники" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 229). – С. 3


  В Комітеті з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України проходили слухання на тему: "Стан і перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі загальної середньої освіти в Україні". За даними МОН , майже 28 відсотків вчителів ...
1611160
  Чайненко Г.М. Фізиологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайненко, Н.Л. Яковенко. – К., 1997. – 46с.
1611161
  Посту О.О. Фізична активність - фактор підвищення працездатності здобувачів юридичних закладів вищої освіти / О.О. Посту, Т.О. Барсукова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 66-68. – ISBN 978-617-8037-66-6
1611162
  Мисів В.М. Фізична активність студентів: стан та деякі теоретичні аспекти посилення відповідної мотивації / В.М. Мисів, Г.А. Єдинак, Л.В. Балацька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 439-446. – ISBN 978-966-7359-77-5
1611163
  Дуло О.А. Фізична активність як засіб здоров"язбереження в рамках реалізації грантового проекту "Міжнародне молодіжне спортивне партнерство" / О.А. Дуло, М.Ю. Щерба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 300-304 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1611164
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 3 (21). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611165
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 4 (22). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611166
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 1 (23). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611167
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла ("Пружні хвилі в твердих тілах") : навч. посібник для студ. фізич. фак. / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 62 с.
1611168
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла (розділ "Акустоелектричні та акустооптичні явища") : навч. посібник / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 45 с.
1611169
  Островський Ігор Фізична акустооптика : Навчальний посібник для студ. фізич.спец. / Островський Ігор, Коротченков Олег; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец.: Горбань І.С., Данильченко Б.А. – Київ : Київський університет, 2000. – 347с. – ISBN 966-594-130-5
1611170
  Яворський Б.В. Фізична географія - наука, яка вчить розуміти світ (до 75-річчя від дня народження Богдана Павловича Мухи (1943-2019) / Б.В. Яворський, О.Я. Родич // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 7-11. – ISSN 0868-6939
1611171
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 1. – 24, [3] с.
1611172
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Одеса : Радянська Школа
Лекція 2. – 22, [2] с.
1611173
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Газетна фабрика ім. В. Блакитного
Лекція 4. – 37 с.
1611174
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Третя Друк. ім. Фрунзе
Лекція 5 : Вода суходолу. – 35 с.
1611175
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 6. – 27 с.
1611176
  Івановський О.А. Фізична географія / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 7. – 42 с.
1611177
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агробіологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків-Одеса : Радянська Школа
Лекція 3 : Розподіл суходолу та води на землі. – 1931. – 30 с.
1611178
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : 1-ша книжкова фабрика ДВОУ - УПП ім. Г.І. Петровського
Лекція 8 : Атмосфера. – 1931. – 52 с.
1611179
  Івановський О.А. Фізична географія / О.А. Івановський. – Харків : Книжкова фабрика ДВОУ - УПП ім. Г.І. Петровського
Лекція 9 : Клімат. – 1931. – 12 с.
1611180
  Максакова В. Фізична географія : Початковий курс / В. Максакова; За ред. Дмитрієва М.І. – Харків : Радянська школа, 1933. – 350с. : Іл.
1611181
  Счастнев П.Н. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров; Під ред.проф.А.А.Борзова. – 3-е изд. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 283с.
1611182
  Счастнев П.Н. Фізична географія / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров. – К.-Х., 1938. – 283с.
1611183
  Счастнєв П.М. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.М. Счастнєв, М.Н. Тіхоміров; Под ред.проф. А.А.Борзова. – 3-е вид. – Київ : Радянська школа, 1940. – 280с.
1611184
  Барков А.С. Фізична географія : підручник для 5 класу семирічної і середньої школи / А.С. Барков, О.О. Половінкін. – 12-е вид. – Київ : Радянська школа, 1949. – 144 с.
1611185
  Барков О.С. Фізична географія : підручник для 5 класу семирічної і середньої школи / О.С. Барков, О.О. Половінкін. – 16-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 143 с. : ыл., карт.
1611186
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Київ, 1955. – 155с.
1611187
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 3-е. – К., 1957. – 156с.
1611188
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 4-е. – Київ, 1958. – 156с.
1611189
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 6-е. – К., 1960. – 156с.
1611190
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 7-е. – К., 1961. – 136с.
1611191
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 8-е. – К., 1962. – 136с.
1611192
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 9-е. – К., 1963. – 136с.
1611193
  Медина В.С. Фізична географія : Предмет і завдання / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1964. – 119с.
1611194
  Заславський Й.І. Фізична географія : Початковий курс. Підручник для 5 класу восьмирічної школи / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – 10-те вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с. : Іл.
1611195
  Шевяков П.М. Фізична географія / П.М. Шевяков, Й.І. Заславський. – К., 1964. – 132с.
1611196
  Максимов М.О. Фізична географія : підручник для 5 кл. / М.О. Максимов. – Київ, 1974. – 184с.
1611197
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу / М.О. Максимов. – 16-е вид., перероб. – Київ, 1984. – 145с.
1611198
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу середньої школи / М.О. Максимов. – 19-е вид., перероб. – Київ, 1988. – 188с.
1611199
  Заставецька О.В. Фізична географія : збірник задач і вправ : 6-8 класи / О.В. Заставецька. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48 с. – ISBN 966-7437-52-3
1611200
  Шуйський Ю.Д. Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 60-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1611201
  Половина І.П. Фізична географія Європи : Hавч. посібник для студ. геграфічних спец. вищ. навч. закладів / І.П. Половина; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с. : іл. – ISBN 966-505-155-5
1611202
  Кілінська К.Й. Фізична географія Карпато-Подільского регіону України : навч.-метод. посібник / Клавдія Кілінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 231, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд.
1611203
  Удовиченко В.В. Фізична географія материків і океанів : навчально-методичний комплекс / Удовиченко В.В.; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ, 2007. – 94с.
1611204
   Фізична географія материків та океанів : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-257-7
Т. 1 : Азія / [П.Г. Шищенко та ін. ; за ред. П.Г. Шищенко]. – 2009. – 643 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 584-587
1611205
   Фізична географія материків та океанів : у 2 т. : [підруч. для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-273-7
Т. 2 : Європа / [Шищенко П.Г. та ін. ; за ред. П.Г. Шищенка],. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416–418
1611206
  Шищенко П.Г. Фізична географія материків та океанів. Африка : підручник / П.Г. Шищенко, В.В. Удовиченко, Н.В. Петрина ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 495, [1] с., [40] арк. іл., к. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 451-452. – ISBN 978-966-439-908-8
1611207
  Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Африка : серія карт : [комплект із 14 карт] / Н.В. Петрина, В.Т. Петрина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Редакційно-видавничий центр Збройних Сил України, 2017. – [14] к., вклад. в папку. – Дод. до підруч. "Фізична географія материків та океанів. Африка" / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. 2016


  До серії включено карти: Африка. Фізична карта Африка. Центри давнього і сучасного зледеніння Африка. Басейни зовнішнього та внутрішнього стоку Африка. Озера та водосховища Африка. Перезволожені землі Африка. Річковий стік Африка. Ресурси ...
1611208
  Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1993. – 135 с. – ISBN 5-11-003965-8
1611209
  Баранский М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 3-е, випр. – К.-Х.
1. – 1937. – 112с.
1611210
  Баранський М.М. Фізична географія СРСР : підручник для 7 класу середньої школи : пер. з ос. 3-го випр. вид. / М.М. Баранський. – Вид. 3-е, випр. – Київ ; Харків : Радянська школа
Вип. 1. – 1937. – 112 с.
1611211
   Фізична географія СРСР : Методичні вказівки для заочників географічних факультетів учительських і педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 40с.
1611212
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 6-е, доп. – М., 1948. – 192с.
1611213
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 7-е, доп. – М., 1949. – 200с.
1611214
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР : Європейська частина і Кавказ / В.Ф. Добринін. – Вид. 2-е. – Київ : Радянська школа, 1954. – 320 с.
1611215
  Федорченко Т.П. Фізична географія СРСР : (ООснови районування та регіональний огляд) / Т.П. Федорченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 140с. + карта
1611216
   Фізична географія СРСР. – вид. 2-е. – К, 1972. – 232с.
1611217
   Фізична географія СРСР : для 7 класу. – вид. 4-е. – Київ, 1974. – 232с.
1611218
  Шищенко П.Г. Фізична географія СРСР : Посібник для вчителя / П.Г. Шищенко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 289с.
1611219
   Фізична географія СРСР. – К, 1976. – 215 с.
1611220
   Фізична географія СРСР. – вид. 8-е. – К., 1983. – 217 с.
1611221
   Фізична географія СРСР. – вид. 9-е. – К., 1984. – 215 с.
1611222
   Фізична географія СРСР. – вид. 11-е. – К., 1987. – 205 с.
1611223
  Баринова І.І. Фізична географія СРСР : додаток до підручника 7 класу / І.І. Баринова, А.С. Єрмошкіна. – Київ : Радянська школа, 1987. – 30, [2] с.
1611224
   Фізична географія СРСР. – 12-е вид. – К., 1989. – 205 с.
1611225
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР. Європейська частина і Кавказ : Підручник для географ. фак. ун-тів и пед. ін-тів / В.Ф. Добринін. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1950. – 323с. + 12 кольорових карт
1611226
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Західний Сибір. Східний Сибір. Далекий Схід. Середня Азія. – 1950. – 540с.
1611227
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Азіатська частина. – 1955. – 696с.
1611228
  Суслов С.П. Фізична географія СССР : Азіатська частина / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 696с.
1611229
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – 1970. – 180 с.
1611230
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 2. – 1970. – 166 с.
1611231
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – 1970. – 216 с.
1611232
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 4 : Карст України. – 1970. – 167 с.
1611233
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – 1971. – 190 с.
1611234
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 6. – 1971. – 104 с.
1611235
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 7. – 1972. – 157 с.
1611236
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 8. – 1972. – 157 с.
1611237
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – 1973. – 176 с.
1611238
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – 1973. – 170 с.
1611239
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 11. – 1974. – 208 с.
1611240
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – 1974. – 144 с.
1611241
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 13. – 1975. – 208 с.
1611242
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – 1975. – 192 с.
1611243
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 15. – 1976. – 134 с.
1611244
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 16. – 1976. – 136 с.
1611245
   Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 38. – 1991. – 184с.
1611246
   Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 39. – 1992. – 160 с.
1611247
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 40. – 2001. – 181 c.
1611248
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 41. – 2001. – 185 c.
1611249
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 42. – 2002. – 171 c.
1611250
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 43. – 2002. – 115 c.
1611251
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 44. – 2003. – 231 c.
1611252
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 45. – 2003. – 256 c.
1611253
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 1. – 2004. – 273 c.
1611254
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 2. – 2004. – 254 c.
1611255
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 49. – 2005. – 115 c.
1611256
   Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – 2006. – 226 c.
1611257
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 54. – 2008. – 256 c.
1611258
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 55. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1611259
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 56. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1611260
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 57. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1611261
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611262
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – 254 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611263
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (61). – 2010. – 272 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611264
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (62). – 2011. – 188 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611265
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (63). – 2011. – 209 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611266
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (64). – 2011. – 209 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611267
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (65). – 2012. – 188 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611268
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (66). – 2012. – 408 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611269
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (68). – 2012. – 194 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611270
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ : ВГЛ «Обрії», 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (69). – 2013. – 160 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611271
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ : ВГЛ «Обрії», 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (70). – 2013. – 315 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611272
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ : ВГЛ «Обрії», 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (71). – 2013. – 312 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611273
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ : ВГЛ «Обрії», 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (72). – 2013. – 172 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611274
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (73). – 2014. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611275
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (74). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611276
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (75). – 2014. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611277
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (76). – 2014. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611278
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (77). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611279
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (78). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611280
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (79). – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611281
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (80), ч. 2. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611282
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (81). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611283
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (82). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611284
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (83). – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611285
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (84). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611286
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (85). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611287
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (86). – 2017. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611288
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (87). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611289
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (88). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611290
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (89). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611291
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (90). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611292
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (91). – 2018. – 85, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1611293
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (92). – 2018. – 78, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1611294
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (93). – 2019. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1611295
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (94). – 2019. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1611296
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (95). – 2019. – 91, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1611297
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4/6 (96/98). – 2019. – 77, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1611298
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1/2 (99/100). – 2020. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1611299
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3/4 (101/102). – 2020. – 73, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1611300
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 5/6 (103/104). – 2020. – 58 c. – Резюме укр., англ. мовами
1611301
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : Підручник для учнів 8 кл. сер.загальноосвіт.шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 256 с. – ISBN 5-11-004825-8
1611302
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : підручник для 8 класу серед. загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Форум, 2001. – 239 с. : іл. – ISBN 966-7786-27-7


  Розглядаються питання геополітики України, етнічного складу й антропології її населення. Досліджуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історично-географічних, етнічних та етнографічних земель тощо. Навчальний посібник для студентів ...
1611303
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2003. – 479с. – (Київському національному Університету імені Тараса Шевченка 170 років). – ISBN 966-620-199-2


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1611304
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. денної форми навчання) / Н.В. Петрина; КНУТШ; Географічний факультет; кафедра географії України. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 60с.
1611305
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. заочного відділення) / Н.В. Петрина; КНУТШ. Географічний факультет. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 53с. – Петр.Доп.карт. гр.
1611306
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2005. – 512 с. – ISBN 966-346-092-Х


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1611307
  Шищенко П.Г. Фізична географія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2005. – 256с. – ISBN 966-7090-36-1
1611308
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – 3-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 511с. – ISBN 966-620-248-4


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1611309
  Байцар А.Л. Фізична географія України : навч.-метод. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 353, [1] с. : табл. – Словник: с. 312-351. – Бібліогр.: с. 352 та наприкінці ч.
1611310
  Мирон І.В. Фізична географія України (загальна характеристика природи) / Мирон І.В.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 101с.
1611311
   Фізична географія України. Програма для учнів 8 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-24
1611312
  Ланько А.І. Фізична географія Української РСР / А.І. Ланько. – Київ : Радянська школа, 1969. – 268с. : Карти. – (Бібліотека вчителя географії)
1611313
   Фізична географія Української РСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 208 с.
1611314
  Коваленко К.О. Фізична географія УРСР (1840-1958 рр.) : Бібліографічний покажчик / К.О. Коваленко, П.Ю. Висоцька. – Київ : АН УРСР, 1960. – 402 с.
1611315
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 396с.
1611316
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 96с.
1611317
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1949. – 44 с.
1611318
  Счастнєв П.М. Фізична географія частин світу / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К., 1959. – 200с.
1611319
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
1. – 1967. – 41 с.
1611320
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1969. – 36 с.
1611321
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
2. – 1969. – 55 с.
1611322
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К., 1972. – 183с.
1611323
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К.., 1975. – 184с.
1611324
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – 11-е вид. – Київ, 1979. – 175 с.
1611325
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 6-е вид. – К., 1973. – 182с.
1611326
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 8-е вид. – К., 1976. – 176с.
1611327
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 6 кл. / М.О. Максимов. – 19-е вид., переробл. – К., 1990. – 158с.
1611328
  Гарбар В.В. Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1611329
  Єфремов І.М. Фізична досконалість / І.М. Єфремов. – К, 1973. – 38с.
1611330
   Фізична екологія : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
1611331
  Шевчик Б.М. Фізична економія / Б.М. Шевчик, В.П. Далик, А.А. Сельский // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 413-433. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1611332
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.55-63. – ISSN 0131-775Х
1611333
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-72. – ISSN 0131-775Х
1611334
  Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку = Physical economics: new models of sustainable development / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 423, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 399-423. – ISBN 978-617-397-133-0
1611335
  Хвесик М.А. Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 92-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1611336
  Поп С.С. Фізична електроніка : Розліли: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні / С.С. Поп, І.С. Шароді; МОНУ; Ужгородський національний ун-тет. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250с. – (Біб-ка державного фонду фундамент.досліджень). – ISBN 966-7343-24-3
1611337
  Левитський С.М. Фізична електроніка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; С.М. Левитський. – Київ : Київський університет, 2005. – 153с. – ISBN 966-594-681-1
1611338
   Фізична електроніка. Емісійна електроніка : навч. посібник / В.В. Ільченко [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. – ISBN 978-966-439-384-0
1611339
  Ліпатников В.Є. Фізична і коллоідна хімія / В.Є. Ліпатников, К.М. Казаков. – Київ : Вища школа, 1983. – 198 с.
1611340
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1971. – 284с.
1611341
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1977. – 139с.
1611342
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1983. – 287с.
1611343
  Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації за напрямками 1305 - ветеринарна мед. та 1302 - зооінженерія / О.І. Кононський. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299. – ISBN 978-966-364-921-4 (978-966-7417-98-5)
1611344
  Малюшицький І.П. Фізична і колоїдна хімія. Колоїдна хімія / І.П. Малюшицький. – Київ : Радянська школа, 1964. – 183 с.
1611345
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 1, січень - березень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611346
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 2, квітень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611347
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 3, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611348
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611349
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 1, січень - березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611350
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 2, квітень - червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611351
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611352
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611353
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 1, січень - березень. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611354
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 2, квітень - червень. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611355
  Білий О.В. Фізична колоїдна хімія / О.В. Білий, Л.М. Біла. – Київ : Вища школа, 1981. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-126
1611356
  Рудаков В.А. Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Рудаков Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
1611357
  Чиж Ю.А. Фізична культура - джерело здоров"я / Ю.А. Чиж. – К., 1977. – 88с.
1611358
  Суптель Фізична культура - фактор гармонійного розвитку особи / Суптель, К.П. Шаповалова. – К., 1982. – 48с.
1611359
  Адирхаєв С.Г. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 1818-9172
1611360
  Кочерга С.О. Фізична культура в житті та світоглядно-творчих координатах Лесі Українки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 90-102. – ISSN 2520-2855
1611361
  Мокрієва М.Г. Фізична культура в побуті. / М.Г. Мокрієва. – К, 1980. – 85с.
1611362
  Гіренко Г.Т. Фізична культура вихідного дня / Г.Т. Гіренко. – Київ : Знання, 1963. – 40 с.
1611363
  Маковецький О.Ф. Фізична культура для людей старшого віку / О.Ф. Маковецький. – К., 1963. – 44с.
1611364
  Корабльов М.В. Фізична культура і здоров"я учнів. / М.В. Корабльов. – К., 1963. – 32с.
1611365
  Новосельський В.Ф. Фізична культура і здоров"я школярів / В.Ф. Новосельський. – К, 1984. – 47с.
1611366
  Куроченко І.О. Фізична культура і спорт : Інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту / Іван Куроченко. – Київ, 2004. – 1184с. – ISBN 966-8454-10-3
1611367
  Пінчук Є.А. Фізична культура і спорт в історіософському дискурсі / Є.А. Пінчук, Е.В. Колядич // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 123-127. – ISSN 2076-1554
1611368
  Трофим"як Б.Є. Фізична культура і спорт в Українській РСР. / Б.Є. Трофим"як. – Львів : Вища школа, 1987. – 157с.
1611369
  Волошин А.П. Фізична культура і спорт на селі / А.П. Волошин. – Київ : [Б. в.], 1972. – 19 с. – (Сер. Т-во "Знання" УРСР)
1611370
  Соколова Н. Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 138-143
1611371
  Булавін Л.А. Фізична механіка полімерів : Навчальний посібник з курсу "Основи молекулярної фізики" для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-111-9
Ч.1. – 1999. – 226с.
1611372
  Коваль В.І. Фізична модель "електричного" ока / В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створена фізична модель "електричного" ока людини з урахуванням анатомічних та фізіологічних даних, що використовують в офтальмології. Виконано моделювання розподілу щільності електричних зарядів по поверхні сітківки ока та визначено напрямок сумарного ...
1611373
   Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень / В.І. Лялько, М.О. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр, В.М. Подорван, М.І. Лихоліт, В.М. Тягур, К.В. Добровольська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С 16-28. – ISSN 1815-2066


  Наведено математичну та фізичну моделі нового кадрового інфрачервоного спектрорадіометра на основі мікроболометричного матричного приймача із субпіксельною реєстрацією зображень. Спектрорадіометр планується включити до складу бортового обладнання ...
1611374
  Козак П.М. Фізична модель руху маломасової метеорної частинки, дотичної до верхніх шарів атмосфери // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (101). – С. 51-57. – ISSN 1561-8889
1611375
  Борсук О.М. Фізична музика: становлення та перспективи (передумови створення та концепція "овочевих" оркестрів) // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 104-106
1611376
  Кикіш С. Фізична особа-боржник & кредитор: на чиєму боці новий Кодекс про банкрутство? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1611377
  Бережанський Г. Фізична особа як суб"єкт міжнародного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 3
1611378
  Кухарчук А.М. Фізична особа як суб"єкт організаційіно-господарських повноважень: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 33-46. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1611379
  Блащук Т. Фізична особа як суб"єкт підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .161-163
1611380
  Шепель С.І. Фізична підготовка - одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 209-215
1611381
  Височіна Н. Фізична підготовка і спорт у збройних силах україни: проблеми та перспективи / Н. Височіна, В. Білошицький, О. Малахова // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 43-55. – ISSN 2617-1775
1611382
   Фізична підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів на основі вибіркової направленості професійної освіти : монографія / Сергій Романчук, Сергій Федак, В"ячеслав Афонін, Орест Лойко, Ігор Фіщук. – Львів : НАСВ, 2022. – 366, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-354. – ISBN 978-617-7689-02-6
1611383
  Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю / Ю.А. Бородін. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 417 с. – ISBN 978-966-660-508-8
1611384
   Фізична підготовка початківців у спортивних бальних танцях протягом річного макроциклу / Л. Максименко, А. Мирна, О. Присяжнюк, Д. Мантулін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 55-64. – ISSN 2312-5993
1611385
  Головачук В.В. Фізична підготовка як засіб підготовки висококваліфікованого майбутнього фахівця / В.В. Головачук, А.М. Медвідь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 100-102. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1611386
  Полішко Н. Фізична підготовка як умова реалізації трудової функції жінками-поліцейськими // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 67-72. – ISSN 2663-5313
1611387
  Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних сил України / А. Одеров, С. Федак, М. Кузнецов // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
1611388
  Кртречко С.О. Фізична природа пластичної деформації та руйнування полікристалічних ОЦК-металів в неоднорідних силових полях : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кртречко С.О. ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1995. – 46 с.
1611389
  Руденко А.М. Фізична реабілітація (фізична терапія) дітей 5 - 6 років із наслідками дисплазії кульшових суглобів в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Руденко Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 27 назв
1611390
  Гев"як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 12-14. – ISSN 2524-0412
1611391
  Григус І.М. Фізична реабілітація в пульмонології : навч. посібник / І.М. Григус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Вид. 2-ге, випр. – Рівне : НУВГП, 2018. – 258, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-258 та в кінці тем. – ISBN 978-966-327-313-6
1611392
  Грін С.С. Фізична реабілітація військовослужбовців з наслідками вогнепальних переломів кісток гомілки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Грін Санія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1611393
  Рибіна О.С. Фізична реабілітація жінок старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл хребців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Рибіна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1611394
  Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп : навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності "Фізична реабілітація" / Н.В. Богдановська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 136, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134-136
1611395
  Смолюк І. Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 99-103. – ISSN 2220-7481


  На підставі вивчення мотивів, інтересів і ставлення студентів педагогічних спеціальностей до занять фізичною культурою в статті розкрито технологію пошуку нових, більш прогресивних організаційно-методичних форм діяльності спеціальних навчальних груп. ...
1611396
  Дуб М.М. Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Дуб Мар"яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1611397
  Без"язична О.В. Фізична реабілітація тренованих осіб після артроскопічно контрольованої пластики передньої хрестоподібної зв"язки колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Без"язична Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611398
  Молєв В.П. Фізична реабілітація у хворих на хронічний бронхіт // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 111-114. – Бібліогр.: 4 назв.
1611399
  Молєв В.П. Фізична реабілітація хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 112-115. – Бібліогр.: 10 назв.
1611400
  Жарова І.О. Фізична реабілітація хлопців старшого дошкільного віку з плоскостопістю із використанням засобів та елементів гри у футбол / І.О. Жарова, П.П. Чередніченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 47- 53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
1611401
  Ромман Хайсам Фізична реабілітація школярів з функціональними порушеннями зору на постклінічному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ромман Хайсам Дж. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1611402
  Гузак О.Ю. Фізична реабілітація юних спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Гузак Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1611403
   Фізична рекреація і рухова реабілітація - складові фізичної культури: медико-біологічні аспекти / В.А. Пастухова, В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, С.П. Краснова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 69-73. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1992-7894
1611404
  Шорохов І.М. Фізична система і поняття середовища / І.М. Шорохов, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1611405
  Красовський І.В. Фізична та колоідна хімія / І.В. Красовський, Є.Й. Байль. – Київ, 1959. – 412с.
1611406
   Фізична та колоїдна хімія. – К
1. – 1963. – 19с.
1611407
   Фізична та колоїдна хімія. – К
2. – 1963. – 19с.
1611408
   Фізична та колоїдна хімія. – К
4. – 1963. – 22с.
1611409
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів : Світ, 1994. – 280 с.
1611410
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія : Навчальний посібник / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів : Світ, 1994. – 280с. – ISBN 5-7773-0003-0
1611411
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія = Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Гомонай; Мін-во освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 496с. – ISBN 966-8760-15-8
1611412
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 494, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 477-485. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 978-966-382-056-9
1611413
   Фізична та колоїдна хімія : навч. посібник для студ. біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Бондарєв, О.М. Цурко, Н.О. Водолазька, С.В. Єльцов ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під ред. М.В. Бондарєва. – Вид. 2-ге, виправлене, переробл. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 324 с. – ISBN 966-623-328-2
1611414
  Вовкотруб М.П. Фізична та колоїдна хімія. Практикум : навчальний посібник для студ. біологічних, агробіологічних та агрохімічних спец. вищих навч. закладів / М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-439-345-1
1611415
  Григус І.М. Фізична терапія в кардіології : навч. посібник / Григус І.М., Брега Л.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268. – ISBN 978-966-327-396-9
1611416
  Жарова І.О. Фізична терапія осіб зрілого віку з дискогенною патологією поперекового відділу хребта з використанням технічних засобів / І.О. Жарова, Н.В. Чечер // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 78-81. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2709-2070
1611417
   Фізична терапія пацієнтів після кардіохірургічних втручань: аналіз опитувань фізичних терапевтів різних країн / В.В. Вітомський, Аль-Хавамдех, О.Б. Лазарєва, М.В. Вітомська // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 62-72 : табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2709-2070
1611418
   Фізична терапія та ерготерапія для осіб похилого віку із хворобою Альцгеймера / О.О. Беспалова, М.О. Лянной, В.А. Литвиненко, Т.В. Бугаєнко // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 100-105 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2709-2070
1611419
  Бродський О.І. Фізична хемія : підручник для хімічних втишів / О.І. Бродський. – Перекл. з 4-го рос. вид., значно перероб. і доп. П.Т. Дідусенко. – Харків ; Київ : ДНТВУ
Т. I : Властивості матерії та хемічна кінетика. – 1936. – 471 с.
1611420
  Сіренко Г.О. Фізична хемія. Фізична та хемічна термодинаміка : курс лекцій / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 241, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-237. – ISBN 978-617-7468-40-9
1611421
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. посібник для студ.хімічних спец.ун-тетів / В.І. Гомонай, О.В. Гомонай; Мін-во освіти і науки України.Ужгород.держ.ун-тет. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2
Ч.1 : Хімічна термодинаміка. – 2000. – 292с.
1611422
  Білий О.В. Фізична хімія : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
1611423
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. пос. для студ. хім. спец.ун-тетів / МОіНУ. Ужгород. держ. ун-тет; Василь Гомонай, Олена Гомонай. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2, 966-7511-83-9
Ч.2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія. – 2003. – 479с.
1611424
  Гомонай В. Фізична хімія : Підручник для студ. хім. спец. внз / В. Гомонай, О. Гомонай. – Ужгород : Патент, 2004. – 712 с. – ISBN 966-7725-96-0
1611425
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підруч. для студентів хім. спец. ВНЗ / В.І. Лебідь ; [худож.-оформлювач С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2005. – 476, [4] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478. – ISBN 966-03-2751-X
1611426
  Марчук О. Фізична хімія : збірник задач / О.В.Марчук, О.М.Янчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. Хім. ф-т. Каф. фіз. та колоїд. хімії. – Луцьк : Вежа, 2006. – 327, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-327. – ISBN 966-600-194-2
1611427
  Чумак В.Л. Фізична хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Л. Чумак, С.В. Іванов ; [Національний авіаційний університет]. – Київ : Книжкове видавництвово Національного авіаційного університету, 2007. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636. – ISBN 978-966-598-403-0
1611428
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : Підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 512с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-224-9
1611429
  Ковальчук Є.П. Фізична хімія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Є.П. Ковальчук, О.В. Решетняк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-613-540-0
1611430
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підручник для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів / В.І. Лебідь. – Харків : Гімназія, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8319-94-5
1611431
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 511, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 509-511. – Бібліогр.: с. 5. – ISBN 978-966-569-224-9
1611432
  Цветкова Л.Б. Фізична хімія : теорія і задачі : навч. посібник / Л.Б. Цветкова. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-414. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-40-8
1611433
  Стадник В.П. Фізична хімія (конспективний курс) : Навчальний посібник / В.П. Стадник. – Львів, 2006. – 176с.
1611434
   Фізична хімія дисперсних мінералів. – Київ, 1997. – 128с.
1611435
  Нижник В.В. Фізична хімія дисперсних систем та полімерів : підручник для студентів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Біотехнологія" / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, І.О. Усков ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244. – ISBN 978-966-306-151-9
1611436
   Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М.] ; за ред. Б.Ю. Корніловича ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Освіта України, 2013. – 178 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 171-176. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 978-617-7111-09-1
1611437
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : Навч. посібник для студ. хім. спец. вищих навч. закладів / Л.П. Олексенко; Ред. Т.П. Гуз; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 109с. – ISBN 966-594-659-5
1611438
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : навчальний посібник [для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Л.П. Олексенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-439-365-9
1611439
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : підручник / Л.П. Олексенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283. – ISBN 978-966-439-898-2
1611440
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : Релакційні явища, стани рівноваги, фізико-механічні властивості / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-581-773-6
1611441
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1611442
  Яцимирський В.К. Фізична хімія процесів : Навчальний посібник для студ. хімічних спец. / В.К. Яцимирський; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 143с. – Бібліогр.:с.142-143. – ISBN 966-594-121-6
1611443
  Яцимирський В.К. Фізична хімія рівноважних систем : навчальний посібник / В.К. Яцимирський. – Київ, 1992. – 112 с. – ISBN 5-7763-1380-5
1611444
  Яцимирський В.К. Фізична хімія. Електрохімія : навч. посібник [для студентів хім. ф-тів ВНЗ] / В.К. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва, О.С. Роїк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; LAT & K, 2015. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-617-7061-14-3
1611445
  Роїк О.С. Фізична хімія. Основи термодинаміки : навчальний посібник для студ. хім. фак-тів вищ. навч. закл. / О.С. Роїк, Н.І. Усенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 251с. – ISBN 978-966-439-300-0
1611446
  Павліщук А.В. Фізична хімія. Практикум і тестові завдання : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Павліщук, Л.П. Олексенко, Л.В. Пенкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-439-736-7
1611447
  Рубцов В.І. Фізична хімія: задачі та вправи : навч. посібник / В.І. Рубцов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-623-804-0
1611448
  Беверакі Д.О. Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена розгляду релігійно-філософської школи натхів та аналізу головної особливості їх йогічної практики, а саме досягнення просвітлення шляхом отримання фізичного безсмертя. Дослідження проводиться на базі ідейно-дидактичного твору ...
1611449
  Кравчук Н.С. Фізичне виховання в здобувачів вищої медичної освіти // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2021. – № 1 (25). – С. 25-29. – ISSN 2618-1592
1611450
  Ричкова М. Фізичне виховання в системі вищої освіти України та США. Сутність та зміст проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 114-122. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито сутність та зміст поняття "фізичне виховання", розглянуто термін в системі вищої освіти України та США.
1611451
  Ладиняк А.В. Фізичне виховання дітей в сім"ї / А.В. Ладиняк, В.В. Ліщук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 77-81. – Бібліогр.: 6 назв.
1611452
   Фізичне виховання дітей і молоді. – Київ
Вип. 6. – 1978
1611453
  Аляб`єва М.М. Фізичне виховання дітей раннього віку в сім`ї / М.М. Аляб`єва; М.М. Аляб"єва. – Київ : Здоров"я, 1975. – 128 с. – (Бібліотечкадля батьків і дітей)
1611454
   Фізичне виховання і здоров"я нації : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2003. – 47с.
1611455
  Кочергіна Т.І. Фізичне виховання і здоров"я нації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 112-119
1611456
   Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних наслідків стресу : Методичні рекомендації для студ.ун-тету / КНУТШ;Упоряд.:А.Ф.Косенко,Т.І.Кочергіна. – Київ : Київський університет, 2001. – 30с.
1611457
  Петров Ю.Л. Фізичне виховання йогів / Ю.Л. Петров. – Київ, 1960. – 64с.
1611458
  Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Н.В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-205. – ISBN 966-96438-8-0
1611459
  Баранівський В. Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 352-360
1611460
  Корнієнко С. Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 46-53. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1611461
  Левченко І. Фізичне виховання студентів Київського державного університету імені Тараса Шевченка як складова формування радянської ідентичності (за матеріалами газети "За радянські кадри" // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 94-103
1611462
  Брюханова Т.С. Фізичне виховання у закладах вищої освіти на основі спортивної спеціалізації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 192-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1611463
  Купцов С.О. Фізичне виховання у період дистанційного навчання у закладах вищої освіти / С.О. Купцов, Ж.І. Антіпова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 69-71. – ISBN 978-617-8037-66-6
1611464
  Дубовис М.С. Фізичне виховання учнів 4-8 класів / М.С. Дубовис. – Київ, 1979. – 156 с.
1611465
   Фізичне виховання учнів I-IV класів. – К, 1951. – 148с.
1611466
  Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів / М.П. Козленко. – К., 1977. – 144с.
1611467
  Черевков М.А. Фізичне виховання учнів УІІІ-Х класів. / М.А. Черевков. – К., 1951. – 128с.
1611468
  Тамуріді Р.І. Фізичне виховання школярів в сім"ї. / Р.І. Тамуріді. – К., 1953. – 100с.
1611469
  Терещенко В.І. Фізичне виховання як засіб підвищення рівня здоров"я студентів / В.І. Терещенко, В.А. Сухих, В.С. Недощак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – C. 147-150. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1611470
  Ковальчук Г.П. Фізичне виховання як невід"ємна складова національного виховання у педагогічній системі С.Русової // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 126-128
1611471
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611472
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (22). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611473
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611474
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611475
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611476
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611477
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611478
  Поліщук Р.В. Фізичне здоров"я в педагогічній системі Антона Макаренка: проблеми досвіду, гармонії, специфіки // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 105-141. – ISBN 978-966-493-990-1
1611479
  Поліщук Р. Фізичне здоров"я як проблема в історії зарубіжної (європейської, світової) педагогічної думки // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 13-32. – ISBN 978-966-493-790-7
1611480
  Довгань Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 339-344. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано співвідношення понять фізичного і психічного насильства. Робимо висновок, що проводити такий поділ недоцільно.
1611481
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-256-8
Ч. 2 : Діелектрики. – 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-385
1611482
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 1:] Ю.І. Якименко, С.О. Воронов, Ю.М. Поплавко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-458-6
Ч. 1 : Перспективні напрями матеріалознавства. – 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко. С.О. Воронов, Ю.І. Якименко. – Бібліогр.: с. 300
1611483
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Прикладна фізика" / [авт. ч. 3:] Ю .М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-413-5
Ч. 3 : Провідники та магнетики. – 2011. – 372 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов. – Бібліогр.: с. 372
1611484
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 4:] Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-335-0
Ч. 4 : Напівпровідники. – 2011. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-333
1611485
  Мудрий С.І. Фізичне матеріалознавство : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 416, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-613-928-6
1611486
  Горідько М.Я. Фізичне матеріалознавство: лабораторний практикум / М.Я. Горідько; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 48 с.
1611487
  Терещенко Л.М. Фізичне моделювання динаміки наносів, стійкості захисних споруд та території для будівництва і експлуатації місць збереження та відстою плавзасобів / Л.М. Терещенко, В.В. Хомицький, Л.П. Абрамова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено фізичне моделювання взаємодії вітрових хвиль з захисними огороджувальними спорудам. В дослідах отримані результати вказують - характер взаємодії хвиль зі спорудами відповідає прийнятій в СНіП області розрахунків. Ключові ...
1611488
   Фізичне моделювання для вимірювання густини приповерхневих гірських порід при каротажі на кабелі та в процесі буріння / М. Бондаренко, В. Кулик, О. Дмитренко, С. Данилів, О. Стасів, В. Кармазенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-41. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
1611489
   Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі = Physical modeling of elektromagnetic fields in geologocal media / В.М. Кобзова., С.А. Дещиця, Б.Т. Ладанівський, І.П. Мороз ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпатське відділення. – Київ : Наукова думка, 2008. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0965-8
1611490
   Фізичне моделювання розмиву донних заглиблень / І.М. Горбань, А.С. Корольова, Г.П. Соколовський, П.Ю. Романенко, С.М. Срібнюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 78-93 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2411-4049
1611491
  Олішевський О.В. Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 124-134. – ISSN 2304-4556
1611492
   Фізичне та психічне здоров"я нації - могутність держави : Методичні рекомендації для студ.університету. – Київ : Київський університет, 2001. – 44с.
1611493
  Карамушка Л. Фізичне та психологічне здоров"я персоналу освітніх організацій: емпіричне дослідження проблеми в період пандемії COVID-19 / Л. Карамушка, О. Креденцер, К. Терещенко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 72-83. – ISSN 2411-3190
1611494
  Конончук Г.Л. Фізичний вакуум як транспорт електромагнітного збудження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1611495
   Фізичний експеримент у середній школі. – Київ
3. – 1966. – 476 с.
1611496
   Фізичний експеримент у середній школі. – К
4. – 1968. – 335с.
1611497
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
2. – 1936. – 368 с.
1611498
   Фізичний експеримент у школі. – Київ ; Харків
4. – 1938. – 300 с.
1611499
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
5. – 1941. – 472 с.
1611500
  Манжул І.В. Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1611501
   Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
Т. 7. – 2008. – мова резюме укр. англ. мовами
1611502
  Пилипко Д.Д. Фізичний зміст коефіцієнта Ардена в електроокулографії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 499-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З метою забезпечення теоретичного обгрутнування електроокулографічних досліджень розроблена модель "електричної" сітківки ока людини у вигляді шару електричних дипломів, який має форму півсфери. Аналітичний вирази, які отримані у межах елементарної ...
1611503
  Охріменко Б. Фізичний зміст планківської одиниці довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивості електромагнітного випромінювання, довжина хвилі якого дорівнює планківській одиниці довжини. Для пучка такого випромінювання дифракційна розбіжність "врівноважується" гравітаційною самодією. Розглянуто проблеми, що виникають при ...
1611504
   Фізичний кур"єр : науково-інформаційне видання. – Київ
№ 3. – 2000
1611505
  Шпак А.П. Фізичний лексикон = Физический лексикон : 1. Базові поняття фізики. 3. Структура та властивості макроскопічних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Шпак А.П., Остафійчук Б.К., Ніколенко А.М. ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во транспорту і зв"язку України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Київ ; Івано-Франківськ ; Харків : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 166, [1] с. – Парал. назва рос. мовою. - Текст кн. парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-640-280-9
1611506
  Лопаткін Ю.М. Фізичний образ світу : навчальний посібник / Ю.М. Лопаткін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 194, [1] с. : табл. – Додаток: с. 186-194. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-657-359-2
1611507
  Соколов А.П. Фізичний практикум / А.П. Соколов. – Київ ; Харьків, 1938. – 484 с.
1611508
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400 с.
1611509
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ, 1959. – 442 с.
1611510
   Фізичний практикум. – Львів, 1965. – 148 с.
1611511
   Фізичний практикум / В.П. Дущенко, В.М. Носолюк, Г.Ф. Бушок, П.П. Кіричок, В.М. Андріанов; за заг. ред. Дущенко В.П. – Київ : Радянська школа, 1965. – 387 с.
1611512
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 1 : Механіка. – 1968. – 106с.
1611513
   Фізичний практикум. – К
1. – 1968. – 107с.
1611514
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1970. – 136с.
1611515
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 3 : Електрика. – 1970. – 112с.
1611516
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 4 : Оптика. – 1971. – 172с.
1611517
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 5 : Атомна фізика. – 1971. – 126с.
1611518
  Бублей Р.Є. Фізичний практикум : навч. посібник / Р.Є. Бублей, Є.М. Бублей. – Київ : Вища школа, 1974. – 111 с.
1611519
   Фізичний практикум. – Київ : Вища школа при КДУ
Ч. 3 : Електрика. – 1975. – 84 с.
1611520
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1981. – 248с.
1611521
   Фізичний практикум. – Київ : КДУ
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1982. – 104 с.
1611522
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1984. – 254с.
1611523
  Студеняк І.П. Фізичний практикум "Оптика" : [навч. посібник] / І.П. Студеняк, В.М. Бенца, Б.М. Коперльос ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 966-7400-09-2
1611524
  Чепуренко В.Г. Фізичний практикум в середній школі : Посібн. для вчит. / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 240 с.
1611525
   Фізичний практикум для факультативних занять / Чепуренко В.Г. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
1611526
  Олефір В.П. Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навч. посібник / В.П. Олефір ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 187, [1] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 185-187. – Бібліогр.: с. 184. – ISBN 978-966-285-511-1
1611527
  Величко С.П. Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей / С.П. Величко, Е.П. Сірик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 183-188. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1611528
  Соколов А.П. Фізичний практикум. / А.П. Соколов. – Київ ; Харків, 1940. – 484 с.
1611529
   Фізичний практикум. Механіка. – Київ : Київський університет, 1997. – 65с.
1611530
  Пластунова О.Б. Фізичний розвиток і харчовий статус юних спортсменів-вихованців училища фізичної культури // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1611531
  Пластунов Б.А. Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 66-74. – ISSN 1029-4244
1611532
  Ольховик А.В. Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1611533
  Сітько С.П. Фізичний сенс рівняння Шредінгера в контексті синергетичної концепції // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 103-107. – ISSN 1023-2427
1611534
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко ; за ред. О.З. Жмудського. – Київ : Вища школа, 1979. – 336 с.
1611535
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 320 с. – ISBN 5-11-002563-0
1611536
  Мкртічян О. Фізичний стан здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1611537
  Калієвський М.В. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах / М.В. Калієвський, П.В. Костогриз, В.О. Єщенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1611538
  Пластунов Б.А. Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1611539
   Фізичний термінологічний бюлетень. – Київ : УкрАН, 1935. – 82 с.
1611540
   Фізичний факультет - фундаментальна підготовка з фізики та астрономії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71-74. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1611541
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана факультету. Є фото декана.
1611542
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, член-кор. НАНУ про факультет - для учасників олімпіади.
1611543
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1611544
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1611545
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1611546
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1611547
  Булавін Л. Фізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 6
1611548
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 134-144.
1611549
  Булавін Л.А. Фізичний факультет / Л.А. Булавін, В.С. Копань, П.В. Бурлій // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 308-312. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1611550
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Перші фізичні дослідження в Київському університеті виконав у 1865 р. проф. Авенаріус М.П. Це були піонерські на той час роботи в галузі фазових перетворень та критичних явищ у рідинах. Як самостійний підрозділ Київського університету фізичний ...
1611551
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1611552
   Фізичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.04.02-теорет.фіз.;01.04.05-оптика,лазерна фіз.;01.04.07-фізика твердого тіла;01.04.13-фізика металів;01.04.14-теплофіз.,молек.фізика;01.04.16-фізика ядра,елементарн.частинок і високих енергій;. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
1611553
  Орловська С.Г. Фізичні аспекти екології : навч. посібник / С.Г. Орловська, В.В. Калінчак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-689-220-5
1611554
   Фізичні аспекти передачі двовимірного зображення по волоконним світловодам / І.А. Гожик, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проаналізовані фізичні засади передачі зображення через волоконні світловоди, реалізована двостороння передача двовимірного зображення (розподілу інтенсивності поперечного перерізу пучка збуджуючого випромінювання) через багатомодовий ...
1611555
   Фізичні аспекти пожежо-вибухонебезпечності горючого пилу. Частина 1.Займання / Ф.К. Буланін, А.В. Німіч, А.С. Опарін, О.Е. Сидоров, В.Г. Шевчук // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 60. – С. 93-104. – ISSN 0367-1631
1611556
  Остапенко В.О. Фізичні аспекти прогнозування спалахової активності / В.О. Остапенко, В.П. Бабій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано огляд фізично значних ознак прояву спалахового процесу з достатньою для практики завчасністю. Всі головні висновки про місце появи спалаху, умови виходу потоків частинок і навіть про бал спалаху одержуються на основі оптичних та ...
1611557
   Фізичні величини та їх одиниці: Основні поняття, співвідношення = Физические величины и их единицы: Основные понятия, соотношения. – Київ : Либідь, 1997. – 110с.
1611558
   Фізичні величини: основні положення, терміни та одиниці згідно з державними стандартами України. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1611559
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 138л. – Бібліогр.: л.129-138
1611560
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1611561
  Баранник А.В. Фізичні властивості грунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 47-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1611562
  Салюк М.З. Фізичні властивості грунтів Ужгородського району / М.З. Салюк, М.М. Микита, Ю.Ф. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 315-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1611563
  Куртяков Н.Н. Фізичні властивості грунту / Н.Н. Куртяков. – Х.-К, 1932. – 210с.
1611564
  Мірошниченко А.П. Фізичні властивості джерел із крутими спектрами у декаметровому діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-88. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. На основі вибірки джерел із крутим радіоспектром із каталогу УТР-2 розглянуто середній спектральний індекс, відношення світностей у декаметровому ...
1611565
  Голик О.З. Фізичні властивості і будова розчинів хлористого літію в спиртах. / О.З. Голик, А.В. Орищенко. – [Київ], 1954. – С. 331-335 : Бібліогр.: Література: с. 334. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1954, фізична хімія
1611566
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та псі- шарами : Автореф. дис. ... кнад. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1611567
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та ПСІ- шарами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л. 131-142
1611568
  Мельник О.В. Фізичні властивості малонаселевих груп галактик місцевого надскупчення : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мельник О.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 33 назви
1611569
  ПартикаТ Фізичні властивості мінеральних грунтів Верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 84-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1611570
   Фізичні властивості нанокристалічних плівок Ni, Co, Fe, Cu, Ag, їх сплавів та багатошарових плівкових систем на їх основі : монографія / [В.Б. Лобода та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Б. Лободи ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2020. – 308, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 266-308. – ISBN 978-966-680-667-6
1611571
   Фізичні властивості поверхні, розмір ядра та еволюція орбіти комети Хейла-Боппа / В.Г. Кручиненко, К.І. Чурюмов, Л.М. Смертюк, Р.В. Макарчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-80. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведені дані про спостереження комети Дейла-Боппа (С/ 1995 01), про зміну її блиску з часом, а також деякі аргументи на користь її великого за розміром ядра. Для визначення розміру ядра комети Дейла-Боппа складено і проаналізовано рівняння балансу ...
1611572
  Голик О.З. Фізичні властивості речовини в рідкому стані і періодичний закон Д. І. Менделєєва. / О.З. Голик. – [Київ], 1955. – С. 349-353. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №4, 1955, фізика. – Бібліогр.: Література: с. 352
1611573
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127 л. – Бібліогр.: л. 117-127
1611574
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1611575
  Бабик Ю. Фізичні властивості скупчення галактик Ейбелл 13 // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 1/2. – С. 1904-1-1904-7. – ISSN 1027-4642
1611576
  Козицкий С.В. Фізичні властивості структура сульфіду та селеніду цинку, отриманих методом самопоширюваного високотемпературного синетезу. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Козицкий С.В.; Мін-во освіти Укр. – Одеса, 1995. – 32л.
1611577
  Павленко О.Л. Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у п-спряжених наносистемах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 305 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 265-305 арк.
1611578
  Павленко О.Л. Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у п-спряжених наносистемах : автореф. дис. д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 ; 03.00.02 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1611579
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
1611580
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 304 л. – Бібліогр.: л. 277-304
1611581
  Жовтянський Віктор Андрійович Фізичні властивості щільної низькотемпературної неоднорідної плазми : Автореф. дис. ... док. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Жовтянський В.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 33 с.
1611582
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. + Додатки : л.393-419. – Бібліогр. : л.348-392
1611583
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 54 назв.
1611584
  Христинін В.І. Фізичні вправи для людей розумової праці в процесі робочого дня / В.І. Христинін. – К, 1964. – 68с.
1611585
  Весловуцький Ц.В. Фізичні вправи з обтяженнями / Ц.В. Весловуцький. – Київ, 1984. – 104с.
1611586
  Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров"я / В.П. Мурза. – К., 1991. – 253с.
1611587
  Товт В Фізичні вправи як засіб удосконалення довільної уваги моторного типу в учнів 5-9 класів основної школи / В Товт, Е.М. Сивохоп, В.Я. Сусла // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 223-227. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609
1611588
  Микульчик Р. Фізичні епонімні терміни-абревіатури // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 65-68. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  Здійснено спробу схарактеризувати фізичні епонімні терміни-абревіатури, простежити тенденції вживання їх у сучасній українській фізичній термінології, визначити їхню специфіку.
1611589
   Фізичні ефекти в кремнієвих дифузійних резисторах при протіканні великих струмів / Л.Д. Коноваленко, В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 325-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Із збільшенням струму напруга на кремнієвих дифузійних резисторах (КДР) стрибком зростає. При цьому в КДР виникає смуга, що світиться; вона розташована нормально до напрямку протікання струму. Подальше його зростання призводить до появи замість смуги ...
1611590
  Чорногор Л.Ф. Фізичні ефекти у системі Земля-атмосфера-іоносфера-магнітосфера, викликані потужним вибухом вулкану Тонга 15 січня 2022 року // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 29, № 2 (141). – C. 54-76. – ISSN 1561-8889
1611591
  Григорук Валерій Іванович Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Дис...доктора фіз.-мат.наук:01.04.05 / Григорук Валерій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 296л. – Бібліогр.:л.273-296
1611592
  Григорук В.І. Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Автореф...доктора фіз.-мат. наук:01.04.05 / Григорук В.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1611593
  Ромака В.А. Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.04 / Ромака В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 36 назв
1611594
   Фізичні засади синтезу карбонового матеріалу для суперконденсаторів / С.Л. Рево, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив складу та структури електродного нанокомпозиційного матеріалу (НКМ) з карбону для створення з водним розчином КОН суперконденсаторів з підвищеною до (140... 160) Ф/г енергоємністю та підвищеними експлуатаційними ...
1611595
   Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів / Ю.Д. Філатов, В.І. Сідорко, О.Ю. Філатов, С.В. Ковальов ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2017. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-242. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1580-7
1611596
  Єднак В.Д. Фізичні засоби відновлення працездатності у футболістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 305-307. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1611597
  Студзинський Сергій Леонідович Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.06 / Студзинський С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1611598
  Найдьонов Ч.А. Фізичні і хімічні форми руху матерії у класифікації Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1611599
  Петровский В.С. Фізичні культура і спорт у закладах відпочинку / В.С. Петровский. – Київ, 1976. – 126с.
1611600
  Афанасьєва К.С. Фізичні методи в молекулярній генетиці : навч. посібник / К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с.122-124. – Бібліогр.: с. 118-121
1611601
   Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів. – К, 1968. – 73с.
1611602
  Авраменко Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів : Практикум / Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Авраменко; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 68с.
1611603
   Фізичні методи дослідження речовин: Атлас ІЧ та ЯМР-спектрів. ІЧ-спектри : навч.-метод. посібник / Геннадій Сіренко, Ганна Стефанюк, Дарія Фундюр [та ін.]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. – 105, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-104. – ISBN 978-617-7468-07-2
1611604
  Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бацак Богдан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 130 арк. – Додатки: арк. 128-130. – Бібліогр.: арк. 116-127
1611605
  Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бацак Богдан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
1611606
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 122 л. – Бібліогр.: л. 112-122
1611607
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова А.В.; Каспарова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611608
  Теліман К.О. Фізичні механізми дифузії рідинних систем в надмолекулярних біоструктурах / К.О. Теліман, Вергун, (Актан) // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 24-25
1611609
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 336л. – Бібліогр.: л. 309 - 336
1611610
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв.
1611611
   Фізичні механізми формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах / С.О. Босак, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 259-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто вплив дисперсійних та нелінійних ефектів на формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах. Коефіцієнти компресії визначаються швидкістю свіпування частоти, характеристиками матеріалу хвилевода і густиною потужності ...
1611612
  Пиріжок О.Г. Фізичні моделі і методи в здобуванні економічної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 128-130. – ISBN 978-966-654-490-5
1611613
   Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів : тексти лекцій / Л.А. Булавін [та ін.]. – Київ : Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с.
1611614
  Зикова К.М. Фізичні моделі у формуванні предметної компетентності // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 58-61. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1611615
   Фізичні навантаження військовослужбовців у сучасному бою / С. Романчук, О. Ролюк, О. Воронцов, А. Яворський // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 47-52. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060


  "Розкриваються дані щодо фізичних навантажень, які відчувають військовослужбовці в сучасному загальновійськовому бою. Також розкриваються особливості фізичних навантажень військовослужбовців різних родів військ у наступі та під час оборони рубежів. ...
1611616
  Беленок В.Ю. Фізичні основи аерокосмічного знімання для проведення великомасштабного картографування територій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Беленок Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 24 назви
1611617
   Фізичні основи впливу адсорбційно-емісійних процесів на формування функціонально важливих параметрів гетерофазних напівпровідникових сенсорних структур для систем контролю в біоінженерії та енергоком. : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 129с. : 70 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження - Емісійні та адсорбційні процеси на гетерофазних поверхнях металів та напівпровідників. Мета роботи - вивчення фізичних процесів, що обумовлюють ефективність явищ емісії та адсорбції в гетерофазних нанорозмірних шаруватих ...
1611618
  Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин : підручник для студ. вищих навч. закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Пошук та розвідка геофізичними методами" й спеціалізац. "Геофізичні методи дослідження у свердловинах" / Ю.М. Заворотько ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т. – Київ : УркДГРІ, 2010. – 339 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-8398-20-9
1611619
  Ляшенко О.В. Фізичні основи електроних обчислювальних машин : Навчальний посібник / О.В. Ляшенко, М.К. Жабітенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2001. – 78с.
1611620
  Розенберг Н.М. Фізичні основи електроніки / Н.М. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1970. – 280 с.
1611621
  Погорелов В.Є. Фізичні основи квантової електроніки : підручник для студ. фізичних і фізико-технічних факультетів університетів / В.Є. Погорелов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 133 с. : іл. – ISBN 966-594-964-0
1611622
  Бех І.І. Фізичні основи комп"ютерної електроніки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерна інженерія" / І.І. Бех, С.М. Левитський. – Київ : Карбон, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-1692-04-5
1611623
  Дейнеко Н.В. Фізичні основи конструктивно-технологічних рішень тильних електродів плівкових сонячних елементів з базовим шаром з телуриду кадмію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Дейнеко Наталя Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1611624
   Фізичні основи конструювання двигуна на парафіновому паливі для гібридних ракет. Кінетика плавлення і горіння / О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.С. Свєчнікова, Ф.Ф. Карімова, М.С. Шкоропадо // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 3. – С. 28-33. – ISSN 1561-8889
1611625
  Ільічова В.О. Фізичні основи магнітоплазмової переробки відпрацьованого ядерного палива зі зниженням накопичення радіоактивних відходів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Ільічова Віра Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1611626
  Поперенко Л.В. Фізичні основи матеріалів оптоелектроніки : навч. посібник / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Оптичні та електронні властивості кристалічних тіл. – 2008. – 220, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217
1611627
  Хайкін С.Е. Фізичні основи механіки / С.Е. Хайкін. – Київ, 1966. – 743с.
1611628
  Федорченко А.М. Фізичні основи механіки / А.М. Федорченко, Г.Є. Чайка. – Київ : Вища школа, 1982. – 88с. – (Бібліотека фізико-математичної школи ; Фізика)
1611629
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.Г. Находкін, Д.І. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 431с. – ISBN 966-594-841-5
1611630
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Г. Находкін, П.В. Мельник, А.О. Голобородько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-439-774-9
1611631
  Даник А.Ю. Фізичні основи мінімізації дозового навантаження на пацієнта при корекції впливу розсіяного випромінювання у рентгенівській діагностиці : дис. ... д-ра філософії : 105 / Даник Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 122 арк. – Додатки: арк. 119-122. – Бібліогр.: арк. 108-118
1611632
  Чугай О.М. Фізичні основи модифікації властивостей кристалів AIIBVI формуванням природно упорядкованої дефектної структури : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Чугай О.М.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 44 назви
1611633
  Скришевський В.А. Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів : Навчальний посібник / В.А. Скришевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 190с. – ISBN 966-594-720-6
1611634
  Третяк О.В. Фізичні основи напівпровідникової електроніки : навч. посібник / О.В. Третяк, В.В. Ільченко ; [ред. Л.П. Львова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-439-434-3
1611635
   Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посіб. / Р.Т. Боднар, В.Т. Камінський, І.С. Кісіль, З.П. Лютак, О.Є. Середюк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 384, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 377-384. – ISBN 978-966-694-181-0
1611636
  Судаков О.О. Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / О.О.Судаков; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1611637
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Дис...канд.фіз.-мат. наук:01.04.03 / Судаков Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 130л. – Бібліогр.:л.121-130
1611638
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Судаков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1611639
  Судаков Олександр Олександрович Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Судаков О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1611640
   Фізичні основи поляриметрії високої інформативної здатності : монографія / [Г.В. Бекетов, О.С. Климов, І.Є. Матяш та ін.] ; під ред. Б.Г. Сердеги ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 236-245. – ISBN 978-966-622-608-5
1611641
  Горват А.А. Фізичні основи сенсорики : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2007. – 120с. – ISBN 966-7400-80-8
1611642
   Фізичні основи спінової електроніки : Монографія / О.В. Третяк, В.А. Львов, Барабанов, ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 314с. – ISBN 966-594-323-5
1611643
   Фізичні основи спінтроніки : навч. посібник / О.І. Товстолиткін [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 499, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 495-499. – ISBN 978-617-7121-93-9
1611644
   Фізичні основи теорії надійності : підручник / Жердєв М.К. [ та ін. ] ; за ред. М.К. Жердєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 215с. – ISBN 978-966-439-094-8
1611645
  Ткаченко В.Г. Фізичні основи фотоелектроніки металічних кристалів / В.Г. Ткаченко, О.І. Кондрашев, І.М. Максимчук ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : [Академперіодика], 2009. – 214 с. : іл. – ISBN 978-966-02-5631-6
1611646
  Кравченко О.П. Фізичні основи функціональної мікроелектроніки / О.П. Кравченко. – Київ : Либідь, 1993. – 216 с.
1611647
  Ляшенко О.В. Фізичні основи функціонування електронних обчислювальних машин : Навчальний посібник / О.В. Ляшенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-501-7
Ч.2. – 2004. – 76 с.
1611648
   Фізичні основи функціонування медичного обладнання : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Ладика [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ ; Уркмедкнига, 2015. – 283,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-283. – ISBN 978-966-673-244-9
1611649
  Єфімов О. Фізичні особи та вексель // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86
1611650
  Гринько С.Д. Фізичні особи як суб"єкти деліктних зобов"язань за римським приватним правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 49-59. – ISSN 2078-9165
1611651
  Тагієв С.Р. Фізичні особи як суб"єкти екологічних обов"язків за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 490-496. – ISSN 1563-3349
1611652
  Мостовенко С. Фізичні особи як суб"єкти оподаткування в операціях з цінними паперами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 4 (66). – С. 118-125


  Про особливості оподаткування операцій з цінними паперами.
1611653
  Прилуцький Р.Б. Фізичні особи як суб"єкти цівільного права / Р.Б. Прилуцький, А.П. Миргородська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 2222-5374
1611654
  Розгон О.В. Фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових
1611655
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / В.Ф. Борецький ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011. – 145 л. – Бібліогр.: л. 132-145
1611656
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1611657
  Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми динамічних газорозрядних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1611658
  Присяжневич І.В. Фізичні особливості плазми нерівноважних динамічних газорозрядних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Присяжневич Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
1611659
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : дис. ... канд. фіз - мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А.; Сліпченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132 л. + Додаток: л. 123 - 132. – Бібліогр.: л. 109 - 122
1611660
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1611661
  Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 158-166
1611662
  Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611663
  Семенова Ю.В. Фізичні параметри коливань грунтів в задачах сейсмічного районування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Семенова Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1611664
  Шабас Наталія Леонідівна Фізичні параметри плазмових хвостів комет 1Р/Галея, 67Р/Чурюмова-Герасименко, С/1970N1(АБЕ), С/1982 М1 (Остин) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.03.02 / Шабас Н.Л.; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1611665
   Фізичні параметри плазмового хвоста комети [... Lovejoy] / В.В. Клещонок, І.В. Лук"яник, Ю.М. Горбаньов, В. Кашуба, Р.В. Нишенко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 79
1611666
  Шабас Н.Л. Фізичні параметри плазмового хвоста комети 67Р Чурюмова-Терасименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Астрономія ; вип. 35)


  Для двох моментів спостережень комети 67Р Чурюмова-Герасименко отримано більш точні (порівняно з даними роботи [3]) оцінки індукції магнітного поля, повздовжніх та поперечних дифузійних коефіцієнтів та інших фізичних параметрів у плазмовому хвості ...
1611667
  Аксьом Н.М. Фізичні передумови інфільтрації води атмосферних опадів на схилах для їх схематизації та формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-49. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено обгрунтуванню фізичних передумов інфільтрації води атмосферних опадів на схилах для їх схематизації та формалізації при аналізі ступеня стійкості.
1611668
  Висоцький В.І. Фізичні передумови процесу низькотемпературної трансмутації ізотопів у динамічних та біологічних системах / В.І. Висоцький, В.Ф. Коваленко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 200-213
1611669
  Дрозд О.О. Фізичні показники яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору / О.О. Дрозд, О.В. Мельник, І.О. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1611670
  Кандрачук І.В. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Кандрачук І.В. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1611671
  Стадник І.С. Фізичні пошкодження електротранспортного ланцюга мітохондрій клітин електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону / І.С. Стадник, А.П. Бурлака // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59
1611672
  Іваницький В.О. Фізичні приладдя : ілюстр. проспект наочних приладь / В.О. Іваницький. – Харків, 1931. – 175 с.
1611673
  Гнатенко Х.П. Фізичні проблеми у некомутативному просторі : монографія / Х.П. Гнатенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 119–126. – ISBN 978-617-10-0390-3
1611674
  Милованов Ю.Б. Фізичні процеси в атмосферно-іоносферному радіоканалі, викликані дією високоенергетичних джерел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Милованов Юрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1611675
  Лісняк Павло Григорович Фізичні процеси в контактах силіцид металу - кремній при зовнішніх діях : Автореф... канд. фіз.-матем.наук: 01.04.10 / Лісняк Павло Григорович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1611676
  Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 145 л. – Бібліогр.: л. 129 -145
1611677
  Гаврильченко І.В. Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Гаврильченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1611678
   Фізичні процеси в центрах поглинання та люмінесценції кристалічних та невпорядкованих середовищ з p-, d- та f-елементами : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 337c. : 112 рис., 21 таб. – Бібліогр.: 302 дж.


  Об"єкт дослідження - оксидні кристали, активовані іонами рідкісноземельних та перехідних елементів, вода і водні розчини електролітів з домішками молекулярних аніонів. Мета роботи - дослідження загальних фізичних властивостей в центрах люмінесценції ...
1611679
  Породько Л.В. Фізичні процеси, що відбуваються при обробці матеріалів лазерним випромінюванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі дослідження розширені на напівпрозорі матеріали (діелектрики, напівпровідники), у яких область поглинання значно перевищує умовний приповерхневий шар. Процес взаємодії лазерного випромінювання з речовиною умовно можна розділити на ...
1611680
  Олійник Р.В. Фізичні та газохроматографічні властивості хелатів металів з 3-метилацетилацетоном : хімія / Р.В. Олійник, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-18 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1611681
  Іванова О.В. Фізичні та динамічні властивості активних малих тіл сонячної системи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Іванова Олександра Вікторівна ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 84 назви
1611682
  Ольшевський Сергій Валентинович Фізичні та плазмохімічні процеси в несамостіному розряді, стимульованому плазмовим потоком : 01.04.08 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Ольшевський Сергій Валентинович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 145 л. – Бібліогр. : л. 137-145
1611683
  Ольшевський С.В. Фізичні та плахмохімічні процеси в несамостійному розряді, стимубованому плазмовим потоком : Автореф... канд. фіз .мат.наук: 01.04.08 / Ольшевський C.В.; КУ. – Київ, 1999. – 16л.
1611684
  Данилов В.В. Фізичні та прикладні аспекти дослідження планарних структур на основі залізоітрієвого гранату // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 105-121
1611685
  Шемчук В . Фізичні та психологічні стани в екстремальних умовах військово-практичної діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 214-220. – ISSN 2617-1775
1611686
  Акульшин Олександр Олексійович Фізичні та технологічні основи підвищення видобутку нафти з використанням іонізуючих опромінень і водонабрякаючих полімерів в умовах неоднорідності пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Акульшин Олександр Олексійович; Івано-франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1999. – 31л.
1611687
  Данько В.А. Фізичні та технологічні основи процесів формування наноструктур методами інтерференційної літографії та термостимульованого розділу фаз : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Данько Віктор Андрійович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 53 назви
1611688
  Тимошевська І. Фізичні та юридичні особи, що звертаються до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 203-214. – ISSN 1026-9932
1611689
  Пясецька С.І. Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України на сучасному етапі зміни клімату (2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 160-166. – ISSN 0868-6939


  У статті подано результати дослідження стосовно фізичних умов - температури, швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на дротах стандартного ожеледного станка. ...
1611690
  Пясецька С.І. Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України у другій половині ХХ сторіччя (1991-2000 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 116-123. – ISSN 0868-6939


  Подано результати дослідження стосовно фізичних умов - температури, швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на дротах стандартного ожеледного станка протягом ...
1611691
  Присяжний А.І. Фізичні умови у неоднорідній замагніченій фотосфері Сонця : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Присяжний Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 41 назва
1611692
  Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 160 л. + Додаток: л. 138-160. – Бібліогр.: л.122-137
1611693
  Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1611694
  Лелеко Я.Ф. Фізичні явища в перехідному шарі на межі слабо іонізованої плазми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Лелеко Яків Феліксович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1611695
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали X Міжнародної конференції (6-9 грудня 2011 р.) : [тези доповідей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип. В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 124, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1611696
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХI Міжнар. конф. : (3-6 грудня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 175, [1] с. : табл. – Статті укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1611697
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – 179, [1] с. – Загол. обкл.: XII Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах". - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1611698
   Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – 175, [1] с., [1] арк. портр., включ. обкл. – Назва обкл.: XIII Міжнародна наукова конференція "Фізичні явища в твердих тілах" 5-8 грудня 2017 року: Присвячена 100-річчю з дня народження академіка І.М. Ліфшиця. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1611699
  Реклю Елизе Фізичні явища на земній кулі / Реклю Елизе. – Київ, 1936. – 258с.
1611700
  Зубаль М.В. Фізично-реабілітаційна освіта молодих спортсменів-ігровиків / М.В. Зубаль, І.В. Райтаровська // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв.
1611701
  Булавін Л.А. Фізичному факультету 60 років / Л.А. Булавін, М.Я. Горідько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 401-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття містить інформацію про досягнення фізичного факультету за 60 років його існування.
1611702
  Козленко М.О. Фізичну культуру - в побут школярів / М.О. Козленко. – К., 1979. – 96с.
1611703
  Кадикало А. Фізікалістські принципи матеріалістичної інтерпретації природи свідомості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 23-29. – ISSN 0321-0499
1611704
  Ковальчук В. Фізіократи, або на підступах до вершини // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1611705
  Хохуляк В.В. Фізіократична доктрина в науці фінансового права: становлення концептуальних підходів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 145-149. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1611706
   Фізіологічна активність оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" / П.Г. Костюк, С.В. Івасівка, В.М. Філь, О Т. Ільницька-Рибчич, В.М. та ін. Києнко; Ін-т фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка; [ П.Г. Костюк, С.В. Івасівка, В.М. Філь, Т.О. Ільницька-Рибчич, В.М. Києнко та ін. ]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-2946-42-0
1611707
  Антонюк О.П. Фізіологічна атрезія - закономірний етап розвитку травної системи людини // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 7-12. – ISSN 1727-4338
1611708
  Кладницька Л.В. Фізіологічна відповідь організму собак за різних способів антигенного подразнення. : Автореф... канд. ветеринарн.наук: 03.00.13 / Кладницька Л.В.; Львів. акад. ветеринарн. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1998. – 18л.
1611709
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна; Держ.науково-дослідний ін-тут фізичної культури і спорту. – Киев, 2002. – 300л. + Додатки:л.248-300. – Бібліогр.:л.207-248
1611710
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Автореф. дис. ... канд. біологічн. наук: 03.00.13 / Лисенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1611711
  Присяжнюк Л.М. Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високих температур та термопротекторів. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Присяжнюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1611712
  Присяжнюк Лариса Миколаївна Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високої температури та термопротекторів : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12. / Присяжнюк Лариса Миколаъвнв; КУ. – Київ, 1995. – 165 л. – Бібліогр.:л.137-165
1611713
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі : Дис...канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; НАНУ, Ін-т ботаніки ім.М.Г.Холодного. – Київ, 2001. – 135л. – Бібліогр.:л.107-135
1611714
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі (Phaseolus vulgaris L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; Кавальчук Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1611715
  Майкова Г.В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г.В. Майкова, Л.М. Карпов ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-164-2
Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89, [1] с. : іл., табл. – Слов. понять та термінів: с. 80-89. – Бібліогр.: с. 79
1611716
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтингом успішности і фізичної підготовленості : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; Львівський держ. мед. ун-т. – Львів, 1997. – 208л. – Бібліогр.:л.175-206
1611717
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтиногом успішності і фізичної підготовленості : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
1611718
  Палладін О.В. Фізіологічна хеміія : підручник для ст. і лікарів / О.В. Палладін. – 4-е вид., випр. і доп. – Київ : Держмедвидав, 1935. – 498 с.
1611719
  Палладін О.В. Фізіологічна хімія / О.В. Палладін. – Харків, 1927. – 405с.
1611720
  Палладин О.А. Фізіологічна хімія / О.А. Палладин. – Х.-К, 1932. – 486с.
1611721
  Клименко Л.О. Фізіологічна школа П.Г. Богача - фахівця у галузі фізіології травлення та гіпоталамічних механізмів регуляції // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 117-129. – ISBN 978-966-306-190-8
1611722
  Романенко В.О. Фізіологічне обгрентування професійно орієнтованої фізичної підготовки : Автореф... канд. біол.наук: / Романенко В. О.; КУ. – Київ, 1994. – 50л.
1611723
  Гончарова О.В. Фізіологічне обгрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі / О.В. Гончарова, Н.Й. Тушницька // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 54-64. – ISSN 2075-1508
1611724
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організм підлітків : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Коцан І.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
1611725
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організми підлітків : Дисертація...доктора біологічних наук Спеціальність 03.00.13 / Коцан Ігор Ярославович; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 297л. – Бібліогр.:л.276-297
1611726
  Садовська Ю.Я. Фізіологічне обгрунтування оздоровчої ефективності впливів рухів у формі ритмічної гімнастики : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Садовська Ю. Я.; КУ. – К., 1999. – 18л.
1611727
  Макарчук М.Ю. Фізіологічний аналіз адаптивних механізмів діяльності нервової системи та основних функціональних систем організму дитини за умов психоемоційного та психофізіологічного навантаження // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 120-127
1611728
  Приходько Т. Фізіологічний афект - одна з підстав визнаня особи обмежено осудною // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1611729
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 1/2. – 1995
1611730
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 3/4. – 1995
1611731
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 5/6. – 1995
1611732
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 5/6. – 1997
1611733
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 3/4. – 1997
1611734
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 1/2. – 1999
1611735
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 3. – 1999
1611736
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 4. – 1999
1611737
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 5. – 1999
1611738
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 6. – 1999
1611739
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 2. – 2000
1611740
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 3. – 2000
1611741
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 4. – 2000
1611742
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 5. – 2000
1611743
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 6. – 2000
1611744
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 1. – 2000
1611745
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 1. – 2001
1611746
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 2. – 2001
1611747
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 3. – 2001
1611748
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 4. – 2001
1611749
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 5. – 2001
1611750
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 47, № 6. – 2001
1611751
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 5. – 2002
1611752
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 4. – 2002
1611753
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 3. – 2002
1611754
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 2. – 2002
1611755
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 1. – 2002
1611756
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 6. – 2002
1611757
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 1. – 2003
1611758
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 2. – 2003
1611759
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 3. – 2003
1611760
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 4. – 2003
1611761
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 5. – 2003
1611762
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 6. – 2003
1611763
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 1. – 2004
1611764
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 2. – 2004
1611765
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 3. – 2004
1611766
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 4. – 2004
1611767
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 5. – 2004
1611768
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 6. – 2004
1611769
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 6. – 2005
1611770
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 5. – 2005
1611771
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 4. – 2005
1611772
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 3. – 2005
1611773
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 2. – 2005
1611774
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 1. – 2005
1611775
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 1. – 2006
1611776
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 2. – 2006
1611777
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 3. – 2006
1611778
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 4. – 2006
1611779
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 5. – 2006
1611780
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 6. – 2006
1611781
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 4. – 2007
1611782
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 5. – 2007
1611783
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 6. – 2007
1611784
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 1. – 2007
1611785
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 2. – 2007
1611786
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 3. – 2007
1611787
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 1. – 2008
1611788
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 2. – 2008
1611789
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 3. – 2008
1611790
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 4. – 2008
1611791
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 5. – 2008
1611792
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 6. – 2008
1611793
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 1. – 2009
1611794
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 2. – 2009
1611795
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 3. – 2009
1611796
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 4. – 2009
1611797
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 5. – 2009
1611798
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 6. – 2009
1611799
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 1. – 2010
1611800
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 2. – 2010
1611801
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 3. – 2010
1611802
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 4. – 2010
1611803
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 5. – 2010
1611804
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 6. – 2010
1611805
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 1. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1611806
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 3. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1611807
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 2. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1611808
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 4. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1611809
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 5. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1611810
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 6. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1611811
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 1. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1611812
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 2. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1611813
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 3. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1611814
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 4. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1611815
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 5. – 2012. – мова резюме укр., англ., рос.
1611816
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 6. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1611817
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611818
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611819
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611820
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611821
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611822
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611823
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611824
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 2. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611825
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611826
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611827
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 5. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611828
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 6. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611829
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611830
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611831
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 3. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611832
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 4. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611833
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 6. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611834
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611835
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 1. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611836
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 2. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611837
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 3. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611838
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 4. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611839
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 5. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611840
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 62, № 6. – 2016. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611841
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 3. – 2017. – 103 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611842
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 2. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611843
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611844
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 4. – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611845
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 5. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611846
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 6. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611847
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 3. – 2018. – 99 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611848
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 1. – 2018. – 119 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611849
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 2. – 2018. – 105 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611850
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 6. – 2018. – 101с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611851
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 4. – 2018. – 101с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611852
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 5. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611853
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 1. – 2019. – 97с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611854
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 2. – 2019. – 111с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611855
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 4. – 2019. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611856
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 3. – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611857
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 6. – 2019. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611858
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 5. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611859
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 1. – 2020. – 92 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611860
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 2/3. – 2020. – 101 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611861
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 4. – 2020. – 91 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611862
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 5. – 2020. – 87 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611863
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 6. – 2020. – 117 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611864
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 1. – 2021. – 70 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611865
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 2. – 2021. – 77 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611866
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 4. – 2021. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611867
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 5. – 2021. – 75 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611868
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 6. – 2021. – 85 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611869
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 3. – 2021. – 100 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611870
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 1. – 2022. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611871
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 3. – 2022. – 94 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611872
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 2. – 2022. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611873
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 4. – 2022. – 98 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611874
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 5. – 2022. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611875
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 6. – 2022. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611876
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 69, № 4. – 2023. – 125 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611877
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 69, № 3. – 2023. – 116 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1611878
  Омельчук О.В. Фізіологічний стан та яєчна продуктивність курок-несучок за впливу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну E : автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук : 03.00.13 / Омельчук Олексій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611879
  Стовбецька Л.С. Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок за впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е : автореф. дис. … канд. вет. наук : 03.00.13 / Стовбецька Людмила Степанівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1611880
  Майданюк А.В. Фізіологічні аспекти апоптозу // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 116
1611881
  Одинцова Валентина Анатоліївна Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Одинцова В.А.; Укр. акад. аграрних наук. Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2003. – 210 л. + Додатки: л. 194 - 210. – Бібліогр.: л. 176 - 194
1611882
  Одинцова Валентина Анатоліївна Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Одинцова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв.
1611883
   Фізіологічні дослідження над цукровим буряком. – Х, 1930. – 114-233с.
1611884
  Гордій С.К. Фізіологічні механізми клітинної інтеграції : навчальний посібник / С.К. Гордій, І.В. Шостаковська. – Львів : ЛДУ, 1985. – 82 с.
1611885
  Голуб В.О. Фізіологічні основи біопродуктивності та стійкості Triticocecale до хвороб за різних систем удобрення / В.О. Голуб, С.М. Голуб, О.В. Онопріяк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 158-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
1611886
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфікації : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 157-186
1611887
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1611888
  Вивалько І.Г. Фізіологічні основи застосування добрив під картоплю на осушених торфових грунтах Української РСР / І.Г. Вивалько, В.К. Лемпіцька; АН УРСР; Ін-т фізіології рослини. – Київ : Наукова думка, 1969. – 83с.
1611889
  Власюк П.А. Фізіологічні основи зимостійкості ячменю / П.А. Власюк, Е.Д. Остаплюк. – Київ : Наукова думка, 1973. – 152с.
1611890
   Фізіологічні основи підвищення продуктивності рослин. – К, 1959. – 322с.
1611891
  Оканенко А.С. Фізіологічні основи підвищення цукристості цукрових буряків / А.С. Оканенко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 312с.
1611892
  Ляшенко Г.І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку / Г.І. Ляшенко. – Київ, 1982. – 152с.
1611893
  Губанова Тетяна Борисівна Фізіологічні особливості контрастних постійкосі до борошнистої роси видів, сортів та форм персиків й нектаринів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Губанова Тетяна Борисівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 18л.
1611894
  Горго Ю. Фізіологічні особливості оцінки працездатності операторів різного віку / Ю. Горго, Харковлюк-Балакіна, Р. Шарафі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено психофізіологічні та вегетативні особливості працездатності операторів різного віку. Виявлено прискорений темп старіння в операторів віком після 40 років на фоні зниження розумової працездатності, що відображає вплив специфіки їх роботи. ...
1611895
  Вашека О.В. Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини dryopteridaceae ching з різними ритмами сезонного розвитку : Автореф .дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук. 03.00.12. / Вашека О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Bibliogr.: с.16-17
1611896
  Вашека Олена Володимирівна Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини DRYOPTERIDACEAE CING з різними ритмами сезонного розвитку : Дис....канд.біологічних наук: 03.00.12 / Вашека Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 169л. – Бібліогр.:л.140-169
1611897
  Голубенко А. Фізіологічні особливості спокою та проростання насіння деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови для септичного і асептичного пророщування, визначено тип і глибину спокою насіння чотирьох видів роду Gentiana L. Optimal seed germination conditions were pick out and the seed rest types of the four species of the Gentiana ...
1611898
  Тесарівська У.І. Фізіологічні процеси в організмі тварин за дії лимонної кислоти та нанотехнологічних цитратів мінеральних елементів : автореф. дис. ... д-ра ветеринарних наук : 03.00.13 / Тесарівська Уляна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1611899
  Кудінова Олеся Володимирівна Фізіологічні реакції проростків Pinus sylvestris L. на інфекцію Нeterobasidion annosum (Fr.) Bref : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Донецький нац. ун-тет; Кудінова О.В. – Донецьк, 2003. – 233 л. – Бібліогр.: л. 195-233
1611900
  Кудінова Олеся Володимирівна Фізіологічні реакції проростків pinus sylvestris L. на інфекцію нетеrobasidion annosum (FR.) bref : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Кудінова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв.
1611901
  Мусієнко М.М. Фізіологічні реакції пшениці на дію свинцевого навантаження / М.М. Мусієнко, О.І. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень змін вмісту фотосинтетично активних пігментів та їх співвідношення у різних за рівнем стійкості сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) під впливом свинцевого навантаження. Показано, що свинець викликає зміни ...
1611902
  Антонюк Т. Фізіологічні та еколого-біохімічні характеристики представників роду рододендрон (Rhododendron) при формуванні екологічної пластичності інтродуцентів / Т. Антонюк, А. Зарубенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Представлено огляд літературних джерел щодо біохімічного складу представників родини Рододендронів. Висвітлені окремі фізіологічні реакції адаптивного потенціалу даних інтродуцентів та розглянута можливість участі вторинних метаболітів у процесах ...
1611903
  Скляров О.Я. Фізіологічні та клінічні основи гастроенторології = Physiological and clynical basis of the gastroenterology : Навч. посібник / О.Я. Скляров, Є.Р. Косий, Є.Я. Скляров; За ред. Є.М. Панасюка. – Львів, 1997. – 348с. – ISBN 5-8326-0044-4
1611904
  Багірова Н. Фізіологічні та психологічні фактори поведінки дітей на дорозі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 28-30
1611905
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Гуменна О.А.; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2005. – 194 л. + Додатки: л. 180-194. – Бібліогр.: л. 149-180
1611906
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Ольга Андріївна Гуменна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1611907
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 1999
1611908
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 1999
1611909
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2000
1611910
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2000
1611911
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків, 1998-. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2001
1611912
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2001
1611913
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2002
1611914
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2002
1611915
  Шевченко В.Г. Фізіологічно активні речовини та особливості онтогенезу в цибридах тютюну / В.Г. Шевченко, Т.В. Євдокименко, М.К. Зубко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати фенологічних спостережень і біохімічних досліджень цитоплазматичних гібрідів тютюну (Nicotiana tabacum L.).
1611916
  Павлов І.П. Фізіологія вищої нервової діяльності / І.П. Павлов. – Київ, 1951. – 236с.
1611917
  Харченко Д П. Фізіологія вищої нервової діяльності : навчалий посібник / Д П. Харченко, Г.М. Чайченко. – Киев : Вища школа, 1977. – 395 с.
1611918
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайченко. – Київ : Либідь, 1993. – 218с. – ISBN 5-325-00385-2
1611919
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності : Навчальний посібник для бакалаврів біологічних та психологічних спец. / Г.М. Чайченко, Н.Л. Яковенко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 45с.
1611920
  Палагеча Р.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся та Лісостепу / Р.М. Палагеча, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова. – Київ : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 166, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-306-151-9
1611921
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Я.В. Крушельницька; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 182с. – ISBN 966-574-305-8
1611922
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Підручник / Я.В. Крушельницька; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 367 с. – ISBN 966-574-500-Х
1611923
  Павлов І.П. Фізіологія і психологія при вивченні вищої нервової діяльності тварин / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 24с.
1611924
  Бабський Е.Б. Фізіологія людини / ред. Е.Б. Бабський. – Київ ; Харків
Ч. 2. – 1938. – 454 с.
1611925
  Кучеров І.С. Фізіологія людини / І.С. Кучеров. – Київ : Вища школа, 1981. – 408с.
1611926
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : [пер. з рос.] / В.І. Філімонов. – Київ : Медицина, 2010. – 775, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Физиология человека / В.И. Филимонов. - К.: Медицина, 2008. – Бібліогр.: с. 770-775. – ISBN 978-617-505-070-5
1611927
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. І-III рівнів акредитації / В.І. Філімонов. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-505-247-1
1611928
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів мед. закл. фахової передвищої та вищої освіти / В.І. Філімонов. – 4-те вид. – Київ : Медицина, 2021. – 488 с. : іл, табл. – ISBN 978-617-505-851-0
1611929
   Фізіологія людини і тварин. – К
1. – 1969. – 48с.
1611930
  Ярослав С.Ю. Фізіологія людини і тварин / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е вид. – Київ : Вища школа, 1971. – 448с.
1611931
  Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин : Навчальний посібник для студ. природничих факультетів педагогічних інститутів / І.С. Кучеров. – Київ : Вища школа, 1991. – 327 с. – ISBN 5-11-002573-8
1611932
  Яновський І.І. Фізіологія людини і тварин : Практикум: Навч. пос. для студ. в природ.-геогр.фак-тів педагог. ін-тутів / І.І. Яновський, П.В. Ужако. – Київ : Вища школа, 1991. – 175с. – ISBN 5-11-002574-6
1611933
  Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. – Київ : Вища школа, 2003. – 463с. – ISBN 966-642-013-9
1611934
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник / [М.Ю. Клевець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: c. 275-303. – Бібліогр.: с. 271-274. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-877-7
1611935
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Клевець М.Ю. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 310, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Імен. покажч.: с. 283-286. - Предм. покажч.: с. 287-311. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 279-282. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-961-3
1611936
   Фізіологія людини і тварин : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л.С. Язловицька, Г.Г. Савчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-423-478-5
1611937
  Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварини : Навчальний посібник / М.Ю. Клевець, В.В. Манько; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-210-9
Кн.2 : Фізіологія вісцеральних систем. – 2002. – 233с.
1611938
   Фізіологія нервово-м"язового апарату : Методичні рекомендачії. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 35с.
1611939
   Фізіологія нервової системи : Тематичний і підсумковий контроль; Методичні рекомендації. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 71с.
1611940
  Півень С.М. Фізіологія обміну речовин і енергії. Терморегуляція : навч. посібник / С.М. Півень ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 84, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-657-811-5
1611941
  Савчук М.П. Фізіологія розвитку тваринних організмів. / М.П. Савчук. – Київ : Радянська школа, 1950. – 320с.
1611942
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1960. – 343с.
1611943
  Білокінь І.П. Фізіологія рослин : метод. вказівки для студ.-заоч. біол. фак. ун-тів / І.П. Білокінь, Л.Я. Сіренко ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1962. – 96 с. – Бібліогр.: с. 91-94
1611944
   Фізіологія рослин. – К, 1963. – 25с.
1611945
   Фізіологія рослин. – Київ
3-4. – 1963. – 128с.
1611946
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1967. – 384с.
1611947
  Поліщук Л.К. Фізіологія рослин / Л.К. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1971. – 399с.
1611948
  Сухарєва І.Х. Фізіологія рослин / І.Х. Сухарєва. – Київ, 1972. – 174с.
1611949
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – 2-е вид. перероб. доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 414с.
1611950
  Проценко Д.П. Фізіологія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб.та доп. – Київ : Київський університет, 1978. – 352с.
1611951
  Векірчик К.М. Фізіологія рослин / К.М. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 235с.
1611952
  Векірчик К.К. Фізіологія рослин / К.К. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 240с.
1611953
  Альошин Є.П. Фізіологія рослин / Є.П. Альошин, О.О. Пономарьов. – Київ : Вища школа, 1988. – 222 с.
1611954
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник / М.М. Мусієнко. – Київ : Вища школа, 1995. – 503 с.
1611955
   Фізіологія рослин : Практикум / Мусієнко М.М. – Київ : Вища школа, 1995. – 191с.
1611956
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, що вивч. дисципліну "Фізіологія рослин" / М.М. Мусієнко; КНУТШ. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 392с. – ISBN 966-7459-86-1
1611957
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. біологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – 2-ге вид., доповнене і перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 808с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0373-8


  Фізіологія рослин. В цьому сучасному підручнику з фізіології рослин розглядаються головні життєві функції рослинного організму, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх в системі цілісного організму. Для ...
1611958
  Бессонова В.П. Фізіологія рослин : навч. посіб. / В.П. Бессонова, С.О. Яковлева-Носарь. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2014. – 596 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 576-583. – ISBN 978-617-627-069-0
1611959
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 5 (307), вересень - жовтень. – 2020. – С. 368-460. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611960
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 6 (308), листопад - грудень. – 2020. – С. 461-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611961
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 3 (305), травень - червень. – 2020. – С.185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611962
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 4 (306), липень - серпень. – 2020. – С.277-367. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611963
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 1 (303), січень - лютий. – 2020. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611964
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 2 (303), березень - квітень. – 2020. – С.93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611965
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 1 (309), січень - лютий. – 2021. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611966
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 2 (310), березень - квітень. – 2021. – С. 93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611967
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 3 (311), травень - червень. – 2021. – С. 185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611968
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 4 (312), липень - серпень. – 2021. – С. 277-368. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611969
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 6 (314), листопад - грудень. – 2021. – С. 461-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611970
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 5 (313), вересень - жовтень. – 2021. – С. 369-460. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611971
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 5 (319), вересень - жовтень. – 2022. – С. 369-459. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611972
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 4 (318), липень - серпень. – 2022. – С. 277-368. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611973
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 3 (317), травень - червень. – 2022. – С. 185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611974
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 1 (315), січень - лютий. – 2022. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611975
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 2 (316), березень - квітень. – 2022. – С. 93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611976
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 6 (320), листопад - грудень. – 2022. – С. 460-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1611977
  Проценко Д.П. Фізіологія рослинки / Д.П. Проценко. – Київ, 1958. – 479с.
1611978
  Галай О.О. Фізіологія рухової активності : навч. посібник для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" ВНЗ / О.О. Галай ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 214, [2] с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-416-510-2
1611979
  Леонтович А.В. Фізіологія свійських тварин / А.В. Леонтович. – Х, 1928. – 284с.
1611980
  Цибенко В.О. Фізіологія серцево-судинної системи : Навч. посібник для студ. вищ.закладів освіти / В.О.Цибенко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 248с. – ISBN 966-306-006-9
1611981
  Соболєв В.І. Фізіологія серцево-судинної системи : (навчальний посібник) / В.І. Соболєв, В.В. Труш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 182, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 168-179. – Бібліогр.: с. 180-182. – ISBN 978-966-639-480-7
1611982
  Акаєвський А.І. Фізіологія сільськогосподарських тварин з основами анатомії : [підруч. для агрон. ф-тів] / А.І. Акаєвський, Д.Я. Криницин. – пер. з 2-го перероб. рос. вид. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 324 с.
1611983
  Нестеренко І.І. Фізіологія сну та суб"єктивне значення сновидінь // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 44-48
1611984
   Фізіологія тварин і людини : Методич. вказівки для заочників природничих фак-в пед. ін-в. – Київ : Радянська школа, 1940. – 34с.
1611985
  Воронцов Д.С. Фізіологія тварин і людини : підручник для біолог. ф-тів / Д.С. Воронцов, А.І. Ємченко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 656 с.
1611986
  Кржишковський К.Н. Фізіологія тварин. / К.Н. Кржишковський. – Харків-Київ, 1931. – 556с.
1611987
  Клековкін О. Фізіологія театру в Україні XIX ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 49-53. – ISSN 2309-8813
1611988
  Маліков М.В. Фізіологія фізичних вправ : Навчальний посібник для студ. фак-тів фізичного вихован. вищ. навч. закл. / М.В. Маліков; Мін-во освіти і науки України; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 112 с. – ISBN 966-599-235-Х
1611989
  Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; [ред. Казанцева Н.В.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 979-966-439-295-9
1611990
  Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи : підручник / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 537-543. – ISBN 978-966-933-062-8
1611991
  Гіттік Л.С. Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності : Лабораторний практикум та методичні рекомендації / Л.С. Гіттік, С.Є. Швайко, Н.О. Козачук. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 94 с. – ISBN 966-600-117-9
1611992
  Палагеча Р. Фізіолого-біохімічні дослідження інтродукованих листопадних магнолій та збереження їх у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних фізіологічних, біохімічних та анатомо-морфологічних характеристик тканин пагонів магнолій та рекомендовано використовувати їх як діагностичні критерії рівня зимостійкості інтродуцентів у процесі добору видів та форм ...
1611993
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.12 / Косаківська І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 50 с.
1611994
  Косаківська Ірина Василівна Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.12 / Косаківська Ірина Василівна; НАН УКраїни, Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного. – Київ, 1997. – 262л. – Бібліогр.:л.226-262
1611995
  Бойко М.І. Фізіолого-біохімічні особливості системи pinus sylvestris L -- Heterobasidion annosum (Fr) Bref пепспективи практичного викоритстання екзометаболітів деяких дереворуйнівних грибів : Автореф... докт. біол.наук: 03.00.12, 03.00.24 / Бойко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 51л.
1611996
  Ольхович Ольга Петрівна Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів) : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12 / Ольхович Ольга Петрівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.165-212
1611997
  Виноградова О.М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техногенно забрудненого середовища у Донбасі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Виноградова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
1611998
  Міщенко Л.Т. Фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці на вірусну інфекцію / Л.Т. Міщенко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-78. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Вивчено фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці різних сортів на вірусну інфекцію в модельних дослідах і в умовах природного інфекційного фону. Обговорюється механізми стійкості і патогенезу при інфікуванні рослин вірусом смугастої мозаїки пшениці ...
1611999
  Товма Л.Ф. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту "VitаBar" / Л.Ф. Товма, В.В. Євлаш, В.В. Глущенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 131-138. – ISSN 2078-7480
1612000
  Брухно Р.П. Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 55-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,