Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1611001
  Стуканова М. "Формувати нове покоління" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 229). – С. 10


  На читаннях пам"яті Наталії Паніної зібрали найкращих молодих фахівців і відзначили медіа, які поширюють соціологічне знання.
1611002
  Гамшеєва В.М. "Формула "розвиток-прогрес" у філософії історії К.М. Леонтьєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 78-84. – ISSN 2076-1554
1611003
  Сірук М. "Формула Макрона" / М. Сірук, Г. Акерман, К. Зарембо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 червня (№ 109). – С. 3


  Чи зможуть ініціативи французького президента вивести "Мінський процес" із безвиході.
1611004
   "Формула миру" від Зеленського // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  Україна запропонувала свою "формулу миру", щоб зупинити руйнівну російську війну.
1611005
  Бируте Ясюнайте "Формула невозможного" в литовской фразеологии // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 16-22. – (Філологія)
1611006
  Марченко О.В. "Формула прогресу" для освітнього простору XXI століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 36-39. – ISSN 2077-1800
1611007
  Голуб Д. "Формули" Джона Кавелті і детективний жанр // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 43-58. – ISBN 978-966-171-901-8


  Аналізуються і коментуються інтерв"ю, наукова праця, доповідь Дж. Кавелті в аспекті осмислення генези формульної концепції, її розвитку від дослідження вестерну до детективу як явищ масової літератури з позначенням її понятійного ряду. Акцентується ...
1611008
  Тарасенко К.В. "Формульна" природа роману Генры Робертса "Феандер. Цнотливий лицар" (1595) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-30. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1611009
   "Форос ИнфоТрэвл" подводит итоги : "Цыплят" по осени считают. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 50-51 : Фото
1611010
  Савельев Владимир "Форос": от поисковой системы к маркетинговым исследованиям : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 47
1611011
  Савельев Владимир "Форос": поисковая система, отличная от других : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 34-35
1611012
  Зелінський М.Ю. "Форсайт" як новий метод соціальної прогностики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 92-94
1611013
  Береза Р. "Фортепіано" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 106-119. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1611014
  Конашевич С. "Фортеця на скелі": городище Кермен-Бурун // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 5
1611015
  Кутасевич Ганна "Форум видавців" приймає Київ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51
1611016
  Карлье Л. "Форум" выходит в эфир / Л. Карлье. – Москва, 1969. – 295 с.
1611017
  Кьон Й. "Фосфорна економіка" - огляд / Й. Кьон, Д. Зіммер, П. Леінвебер // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 25-28. – ISSN 1726-8699
1611018
  Мірошниченко Л. "Фото не вийшло" (з етюдів про фотогшрафії архіву Косачів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 32-36. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про невідомий фотопортрет Лесі Українки - украй невиразний спонтанний знімок. Досліджується питання про місце та його прояви
1611019
  Ковалев Б. "Фото русской сволочи". Третий рейх глазами русских коллаборационистоов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 101-104. – ISSN 0235-7089
1611020
  Шатрова І. ... фотовиставку присвятили захисникам "Азовсталі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 27 вересня (№ 197). – С. 7
1611021
  Кондоглу Ф. [Фортеці / Фотіс Кондоглу. – Афіни : Естія, 1987. – 189 с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1611022
  Валаорітіс А. [Фотінос / Аристотеліс Валаорітіс ; за ред. Й. П. Саввідиса. – Афіни : Ерміс, 1976. – 197, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1611023
   [Фото А.Мурги] // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  "... Колегіальність, відкритість, прозорість у прийнятті рішень - основа університетської політики. На фото: йде засідання Вченої ради університету".
1611024
   [Фото директора НБ ім. М. Максимовича Сербіна О.О.] // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 249, 253, 255, 256. – ISBN 978-617-689-301-1
1611025
   [Фото Костенка Олександра Борисовича] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 2. – ISBN 978-617-7638-01-7
1611026
   [Фото учасників конференції] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611027
   [Фото учасників конференції] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611028
   [Фото: батько В.І. Вернадського - І.В. Вернадський, знаний економіст, професор. 40-і рр. ХІХ ст.] // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – [С. 224] : фото
1611029
   [Фото: виступає декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка В.Ф. Колесник] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611030
   [Фото: виступає завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Б.М. Гончар] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611031
   [Фото: засідання секції "Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст. Виступає завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Б.М. Гончар] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611032
   [Фото: кафедра нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611033
   [Фото: після пленарного засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Професор Інституту міжнародних відносин Ю.С. Скороход] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611034
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Виступає заступник голови оргкомітету конференції доктор історичних наук, професор О.П. Машевський] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611035
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка . Виступає проректор з наукової роботи С.А. Вижва, завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн Б.М. Гончар, доктор історичних наук О.П. Машевський ] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611036
   [Фото: пленарне засідання конференції в КНУ імені Тараса Шевченка. Завідувач кафедри історії Росії професор В.М. Мордвінцев, кандидат історичних наук М.А. Таран] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611037
   [Фото: професор кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка В.Я. Тарасенко] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
1611038
   [Фото] // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Урочисте покладання квітів до Пам"ятного знаку студентам, викладачам та співробітникам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.
1611039
  Іщенко М.П. Формування в молоді комуністичного ставлення до праці / М.П. Іщенко. – К., 1983. – 32с.
1611040
  Калмикова М.В. Формування в учнів почуття дружби народів / М.В. Калмикова. – Київ, 1976. – 85с.
1611041
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – Київ, 1959. – 84с.
1611042
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1611043
  Кушерець В.І. Формування громадської думки / В.І. Кушерець. – К., 1990. – 32с.
1611044
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1611045
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1611046
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1982. – 94 с.
1611047
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1611048
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1611049
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1611050
  Постовий В.Г. Формування комуністичного світогляду учнів. / В.Г. Постовий, Д.І. Румянцева. – К., 1983. – 45с.
1611051
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1611052
  Конох М.С. Формування нової філософії освіти в Україні : Соціально-філософський аналіз / М.С. Конох. – Київ : Вища школа, 2001. – 223с. – ISBN 966-642-061-9
1611053
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1611054
  Жаворонко О.І. Формування особистості учня в школі інтернаті / О.І. Жаворонко. – К., 1964. – 108с.
1611055
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії / Л.А. Липова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 96 с.
1611056
  Васюта І.К. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Зхідній Україні, 1921-1939 / І.К. Васюта. – Львів, 1988. – 172с.
1611057
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1949. – 27с.
1611058
  Федоренко І.Т. Формування самостійності учнів у навчально-виховній роботі школи / І.Т. Федоренко. – К., 1963. – 151с.
1611059
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1611060
  Киричук О.В. Формування у учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К., 1983. – 137с.
1611061
  Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. – 192с.
1611062
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1611063
  Мільто Л.О. Формуваня викладацькой майстерності педагогічних кадрів у російських класичних університетах кінця XVIII - другої половини XIX ст. // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 154-179. – ISBN 978-966-698-251-8
1611064
  Кір"янова О.Л. Формуваня основ національного шкільництва педагогами в період українізації (1920-1930-ті рр.): сучасна вітчизняна історіографія // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 122-136. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1611065
  Шаповалова Л.А. Формуваня ринку науково-технічних послуг у перехідній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив трансформації економіки України на стан і розвиток ринку науково-технічних послуг та необхідність розробки механізму його формування.
1611066
  Гринюк О.Ю. Формуваня територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Гринюк О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
1611067
  Гринюк О.Ю. Формуваня територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець) : Дис. ... канд.географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Гринюк О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 -196
1611068
  Ющенко Віктор Андрійович Формувати єдиний український гуманітарний простір : із промови Президента України Віктора Ющенка на врученні Національної премії Тараса Шевченка 9 березня 2008 року // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-5
1611069
  Слободянюк Олена Формувати культурознавчу компетенцію учнів : урок розвитку зв"язного мовлення за картиною Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-31
1611070
  Іванісік А.І. Формувач високовольтних імпульсів для модуляторів добротності резонатора в лазерах / А.І. Іванісік, С.А. Нагула // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 327-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано формувач високовольтних імпульсів з амплітудою до 20кВ та фронтом - 10нс для модуляторів добротності резонатора твердотільних лазерів. Подана принципова схема, яка містить транзистори, що працюють у лавинному режимі, та імпульсний модуляторний ...
1611071
  Шпак О. та інш. Формувіання в Україні нового економічного середовища // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 5-11
1611072
  Бахмат О.М. Формувння урожайності зерна сої залежно від заходів адаптивної технології в умовах Лісостепу Західного / О.М. Бахмат, І.В. Федорук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1611073
  Бутенко Н. Формуємо гармонійно розвинену особистість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Естетичні смаки та поч уття прекрасного в студентів-економістів покликані розвивати мистецькі та розважальні заходи, які стали візиткою економічного факультету. Ось уже кілька років поспіль навесні проходить місячник музеїв. Доброю традицією стала ...
1611074
  Шнирков О. Формуємо наукову еліту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Проблеми підготовки наукового потенціалу, про наукові досягнення в Інституті міжнародних відносин.
1611075
  Полонська Т.К. Формуємо папку спеціаліста. Портфоліо учня допрофільної школи з іноземної мови // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 173-177
1611076
   Формуємо практичні навички безпечної поведінки дошкільників через експериментування, досліди та моделювання уявних ситуацій (з досвіду роботи вихователів Кіровоградщини) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 10-14 : фото
1611077
  Тарасова Т. Формуємо просоціальну поведінку підлітків: суть та механізми організації взаємодії суб"єктів освітнього процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-42. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості формування просоціальної поведінки підлітків як проблеми пильної уваги вчених-практиків і громадськості з огляду на складну соціально-економічну, політичну та військову ситуацію в Україні. Представлено автентичне визначення ...
1611078
  Кирій С. Формуємо публічний простір сучасної бібліотеки (до 75-річчя Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 53-55. – ISSN 2518-7341


  У публікації пропонується досвід Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного з проведення досліджень і організації архітектурно-будівельних івентів та соціокультурних заходів у рамках соціально-бібліотечного проекту ...
1611079
  Галушка Г.М. Формуємо соціокультурну компетенцію з допомогою казок / Г.М. Галушка. – Харків : Основа, 2008. – 95с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (70)). – ISBN 978-966-333-952-8
1611080
  Сафарян С. Формуємо соціокультурну компетенцію: поняття "художня культура" // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 6 (76). – С. 9-16
1611081
  Луговий В. Формуємо стратегію розвитку науки // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3
1611082
  Приліпко Н. Формуємо уміння і навички побудови зв"язних висловлювань : (Система уроків: опис пам"яток історії і культури) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 9-18
1611083
  Бошицький Ю.Л. Формуємо фахівців на прикладі життя найдостойніших // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 35-37. – ISSN 0868-8117


  Вшанування пам"яті член-кореспондента НАН Укаїни, професора КУП НАПУ, головного наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Івановича Семчика.
1611084
   Формується контент Національного репозитарію // Світ. – Київ, 2018. – Вересень (№ 33/34). – С.1


  Розпорядник Національного репозитарію - УкрІНТЕІ працює над формуванням контенту.
1611085
   Формується нова система // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 2


  20 вересня за участю заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес - 2016: затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Отримані дані Туринського процесу ...
1611086
   Формується склад експертної комісії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  В Українському центрі оцінювання якості освіти формується склад експертної комісії, що встановлюватиме в 2017 році пороги "склав/не склав".
1611087
  Цогла О.О. Формуівання конкурентних переваг підприємства шляхом диверсифікації його діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-109
1611088
  Кужель М.Ю. Формуівання корпоративних відносин національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 7-11
1611089
  Лєпьохін О.В. Формуівання організаційного механізму реструктуризації підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-40.
1611090
  Вологдин В.Ф. Формула / В.Ф. Вологдин. – Москва, 1965. – 80с.
1611091
  Эрлих С.Е. Формула "жены декабристов" в публикациях "толстых журналов" рубежа XX - XXI вв. // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 7-10. – ISSN 2070-9773
1611092
  Олійник В. Формула 200/200/200: велике бажання, віра в себе, віра у тебе інших людей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Війна - не привід опускати руки. Є багато правильних активностей, що допомагають не впадати у розпач і продовжувати жити й діяти, незважаючи на темінь навколо. Є немало прикладів, які надихають, дають віру й надію на те, що на Україну чекає прекрасне ...
1611093
  Хобзей П. Формула № 1 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  За якою формулою розподілятиметься освітня субвенція наступного року? Відповідь на це питання давали експерти під час секції в рамках конференції "Україна на шляху децентралізації освіти". Було проведено кілька презентацій, а також дискусію щодо ...
1611094
  Полянский Э.И. Формула безопасности / Э.И. Полянский. – Москва, 1991. – 93с.
1611095
  Крисс Г.Я. Формула бою / Г.Я. Крисс. – К, 1980. – 96с.
1611096
  Монастырев В.А. Формула боя. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1968. – 190с.
1611097
  Щур Е. Формула великого життя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30.


  А.М. Самойленко у 1974 р. -зав. каф. диференційних та інтегральних рівнянь КДУ ім. Т. Шевченка, а 1988-го - директор Ін-ту математики АН України
1611098
  Сидор-Гібелінда Олег Формула виживання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0130-5212
1611099
  Болтівець С. Формула визначення розміру психічної (моральної) шкоди в судово-психологічній експертизі / С. Болтівець, Р. Свистович // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 82-105
1611100
   Формула вічності / [ укладач: Ж. Бублик ]. – Київ : ДІА, 2009. – 184 с. – Пам"яті видатного українського вченого - механіка, математика, кібернетика - Бориса Бублика
1611101
  Белый А.Г. Формула возмущений для пропагатора уравнения Шредингера / А.Г. Белый. – К., 1978. – 20 с.
1611102
  Белый А.Г. Формула возмущений для пропагатора уравнения Шредингера / А.Г. Белый ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : Ин-т математики и АН УССР, 1978. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20
1611103
  Кутуза Н.В. Формула впливу рекламного дискурсу // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 138-145. – ISBN 978-617-7041-71-8
1611104
  Голобородько Я. Формула Гегеля і поезія "Місця сили" (спостереження над еcтетичними інтенціями Павла Щириці) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 103-107. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто концептуальну основу поетичної книжки Павла Щириці "Місце Сили" як універсальної формули розвитку, сформольованої й інстальованої Гегелем. Висвітлено послідовне розгортання таких мисленних величин, як "теза" - "антитеза" - "синтеза".
1611105
  Алимбаев Ш.К. Формула гениальности : науч.-фонтаст. роман / Шокан Алимбаев. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 288с. : ил. – (ФПП. Фантастика. Приключения. Путешествич)
1611106
  Решетник М.Д. Формула еволюції // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 655. – ISBN 966-316-069-1
1611107
  Крахмалева Н.В. Формула жизни / Н.В. Крахмалева. – Киев, 1979. – 262с.
1611108
  Чернолусский М.Б. Формула жизни : Роман и рассказы / М.Б. Чернолусский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 264с.
1611109
  Писаренко Р. Формула жизни : стихотворения / Раиса Писаренко. – Київ : [б. и.], 2015. – 176 с. : портр.
1611110
  Мильнер Е.Г. Формула жизни. / Е.Г. Мильнер. – М, 1991. – 110с.
1611111
  Амурський Е. Формула життя // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 10-11. – ISSN 0130-7037


  До 70-річчя від дня народження акад. Самойленка Анатолія Михайловича - директора Ін-ту математики НАНУ. У 1974 році - зав.каф. диференційних та інтегральних рівнянь Київського держ. ун-ту ім. Т. Шевченка
1611112
  Перестюк М.О. Формула життя (до 80-річчя академіка НАН України А.М. Самойленка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 95-98. – ISSN 1027-3239
1611113
  Колпаков М.Л. Формула Завенягина / М.Л. Колпаков, В.Н. Лебединский. – Тула, 1985. – 208с.
1611114
  Потьомкін І.А. Формула здоров"я / І.А. Потьомкін. – К., 1988. – 112с.
1611115
  Чернишова Т. Формула здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Поки студенти були зайняті складанням зимової сесії, спорткомплекс університету не пустував - викладачі всіх факультетів брали активну участь у щорічній спартакіаді "Бадьорість та здоров"я".
1611116
  Дусавицкий А.К. Формула интереса / А.К. Дусавицкий. – Москва : Педагогика, 1989. – 172 с. – (Психология - школьнику). – ISBN 5-7155-0153-9
1611117
   Формула ідеального експерта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  За лаштунками Конкурсу проектів молодих учених. Про конкурс проектів молодих учених котрі працюють у вишах і наукових установах, що належать до сфери управління МОН. Про інновації, запропоновані та реалізовані Радою у рамках конкурсу, розповідає її ...
1611118
   Формула ІТ-успіху // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій йшлося під час круглого столу "Університет і ІТ-індустрія: формула успіху". Перший заступник міністра освіти і науки Є. Суліма і ректор КНУТШ Л. Губерський підписали ...
1611119
  Гордієнко О. Формула йго життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про творчу діяльність проф. кафедри органічної хімії Михайла Юрійовича Корнілова, який відзначив 75-річний ювілей.
1611120
  Ларионова О.Н. Формула контакта : сб. фантастики / Ольга Ларионова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 476 с. – ISBN 5-289-00925-6
1611121
  Грищук В. Формула корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 22-28 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Розмова з віце-прем"єр-міністром, міністром регіонального розвитку Г. Зубком.
1611122
  Ільченко О.В. Формула Коші для розв"язку лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з випередженням / О.В. Ільченко, Т.В. Шовкопляс // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 49-54. – ISBN 978-617-7021-58-1
1611123
  Ільченко О. Формула Коші зображення розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода / О. Ільченко, Ю. Мосеєнков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Отримано формулу Коші для зображення розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода та дано її застосування. В роботе получена формула Коши представления решений линейного неоднородного ...
1611124
  Иванова О.А. Формула красоты / О.А. Иванова. – М, 1990. – 47с.
1611125
  Голубев А. Формула красоты. / А. Голубев. – М., 1968. – 136с.
1611126
  Кремень В. Формула Кременя / спілкувався Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1611127
  Лем С. Формула Лимфатера / С. Лем. – Москва, 1963. – 72 с.
1611128
  Поплавський М.М. Формула лідера / Михайло Поплавський. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2017. – 255, [1] с. : кольор. фотоіл. – ISBN 978-617-7518-35-6
1611129
  Новичихин Е.Г. Формула любви / Е.Г. Новичихин. – Воронеж, 1978. – 64с.
1611130
  Афанасьев А. Формула любви / А. Афанасьев. – Москва : Знание, 1993. – 64 с. – (Педагогический факультет ; № 2-3)
1611131
  Мартенштейн Гаральд Формула любви : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 68-84 : Фото. – ISSN 1029-5828
1611132
  Голод І. Формула Макрона // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  У Парижі знають про те, звідки походить їхня королева Анна Ярославна.
1611133
  Мозговий Л.І. Формула механізму політичної дії / Л.І. Мозговий, Л.В. Абизова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджується актуальна проблема раціоналізації політичної діяльності. Представлено механізм здійснення політичної дії на основі використання діяльнісного підходу, визначено об"єктивну і суб"єктивну детермінації дій суб"єктів політики. Исследуется ...
1611134
  Левиков А.И. Формула милосердия / Александр Левиков. – Москва : Правда, 1988. – 509 с. – В изд. также: Знать свой маневр / О. Лацис. – (Библиотека журнала "Знамя" : БЗ)
1611135
  Гай Д.И. Формула мудрости / Д.И. Гай. – Москва : Знание, 1984. – 175с. – (Творцы науки и техники)
1611136
  Власов Ю.П. Формула мужества / Ю.П. Власов. – Москва, 1987. – 94с.
1611137
  Кузнєцов С.А. Формула мужності / С.А. Кузнєцов. – Київ, 1945. – 75 с.
1611138
  Кузнецов С.А. Формула мужності / С.А. Кузнецов. – К., 1971. – 72с.
1611139
  Гресько О.В. Формула мультимедіа в системі координат новинної онлайн журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 70-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1611140
  Іваниця В. Формула наукового успіху [Одеський національний університет ім. І. Мечникова ] : спілкувалася Світлана Олександренко / спілкувалася Світлана Олександренко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 січня (№ 3/4). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Розмова з проректором з наукової роботи ОНУ, док. біол. наук, член-кор.НАНУ Володимиром Іваницею.
1611141
  Марчук Є. Формула національної безпеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 17 (130). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Про російський флот у Криму і незахищенність України.
1611142
   Формула невозможного: научно-фантастические рассказы. – М., 1980. – 102с.
1611143
   Формула невозможного: научно-фантастические рассказы. – М., 1983. – 160с.
1611144
   Формула невозможного: научно-фантастические рассказы. – М.-Ханой, 1989. – 200с.
1611145
  Магда Е. Формула неизвестности // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 19 (835), 11 октября 2019 года. – С. 20-22. – ISSN 2305-3364
1611146
  Лякішева Ю.В. Формула нової української школи через призму ідей Василя Олександровича Сухомлинського // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 43-44. – ISBN 978-617-639-211-8
1611147
  Дмитрієнко Ю.М. Формула норми права у контексті механізму адаптації законодавства у сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 45-52. – ISSN 1563-3349
1611148
  Тодорова Маргарита Формула общей приватизации : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48 : Фото
1611149
  Кириллов О.Е. Формула огня : роман / О.Е. Кириллов. – Москва : Воениздат, 1984. – 464 с.
1611150
  Иванов М С. Формула открытия. / М С. Иванов, . – М, 1976. – 255с.
1611151
  Бєляєв В.П. Формула отрути : В.П. Бєляєв / В.П. Бєляєв. – Львів : Каменяр, 1971. – 268 с. : портр.
1611152
  Сюндюков І. Формула отрути, або Секрети тиранічного всевладдя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18-19 травня (№ 83/84)
1611153
  Никольский Б.Н. Формула памяти / Б.Н. Никольский. – Л, 1982. – 320с.
1611154
  Никольский Б.Н. Формула памяти. / Б.Н. Никольский. – Л, 1985. – 599с.
1611155
  Арсеньева Т. Формула привлекательности. Почему в Томск едет молодежь со всей страны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Недавно опубликованы итоги очередного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований по программе “Мобильность молодых ученых”. По привлечению молодых ученых и по “объемам” стажировок молодежи в других научных организациях страны лидером вновь ...
1611156
  Вишневецкий Л.М. Формула приоритета / Л.М. Вишневецкий. – Ленинград, 1990. – 203с.
1611157
  Краснов Ю.К. Формула прогресса / Ю.К. Краснов. – М., 1983. – 78с.
1611158
  Башин М.Л. Формула прогресса / М.Л. Башин. – М, 1986. – 188с.
1611159
  Булгакова Н. Формула прочности. Университеты просят больше свободы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 5


  Как развиваться системе высшего образования в современных условиях? Какие задачи стоят перед РСР? Чего вузы могут добиться сами и чего они ждут от правительства и президента? Эти вопросы обсуждались на десятом съезде Российского союза ректоров (РСР), ...
1611160
  Назаров В.А. Формула радости / В.А. Назаров. – Красноярск, 1968. – 84с.
1611161
  Дерев"янко С. Формула референдуму: проблеми та перспективи конституційного закріплення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 101-111. – ISSN 1993-0909
1611162
  Воротько И.А. Формула рококо // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-96. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается превращение обычной буквы S в формулу одного из центральных стилей XVIII в. - рококо, ставшую не просто причиной характерных для него беспокойства и тревоги, но не исключено, что и его разрушения
1611163
  Татаренко Л.С. Формула света / Л.С. Татаренко. – Москва, 1979. – 95с.
1611164
  Воробьев-Обухов Алексей Формула совершенства : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 60-62 : Фото
1611165
  Солнцева Светлана Александровна Формула советской истории : (взгляд на развитие России в условиях тотального государственного капитализма) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-16. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1611166
  Федь Н.М. Формула созидания / Н.М. Федь. – М, 1977. – 288с.
1611167
  Уманский Л.А. Формула справедливости. / Л.А. Уманский, С.С. Шаболдин. – М., 1986. – 287с.
1611168
  Калюжна Є.М. Формула страху: обгрунтування і концептуалізація / Є.М. Калюжна, А.М. Вовна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 58-63
1611169
  Коряков О.Ф. Формула счастья / О.Ф. Коряков. – Москва, 1965. – 167с.
1611170
  Коряков О.Ф. Формула счастья / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1965. – 231с.
1611171
  Васильчиков С.А. Формула счастья / С.А. Васильчиков. – Тула, 1970. – 279с.
1611172
  Коряков О.Ф. Формула счастья / О.Ф. Коряков. – М., 1974. – 287с.
1611173
  Рунге С.В. Формула счастья: из дневника кинодокум. / С.В. Рунге. – М., 1989. – 126с.
1611174
   Формула творчества : Рассказы о лауреатах премии ленинского комсомола в области науки и техники 1975 года. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с. – (Эврика)
1611175
   Формула творчества. – М., 1978. – 206с.
1611176
   Формула творчества. – М., 1979. – 224с.
1611177
  Лавров В.А. Формула творчества / В.А. Лавров. – Л. : Советский писатель, 1986. – 220 с.
1611178
  Водопьянов С.К. Формула Тейлора и функциональные пространства / С.К. Водопьянов. – Новосибирск, 1988. – 95с.
1611179
  Бондаренко В.Г. Формула Троттера - Далецкого для нелинейного возмущения // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1717-1722. – ISSN 1027-3190
1611180
  Потапов В.И. Формула убежденности / В.И. Потапов. – Днепропетровск, 1977. – 191с.
1611181
  Жолобов Ю.В. Формула управления : Практические рекомендации / Ю.В. Жолобов. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 168с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 22). – ISBN 5-85129-175-3
1611182
  Ильин В.А. Формула ускорения / В.А. Ильин. – Москва, 1974. – 168с.
1611183
  Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 414с.
1611184
  Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг (сто советов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов. – Москва, 1988. – 304с.
1611185
  Поплавський М.М. Формула успіху / Михайло Поплавський. – Київ : Преса України, 2003. – 129, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7084-88-4
1611186
  Мерзляков А. Формула успіху // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 3 : фото


  Про Всеукраїнську учнівську олімпіаду з математики, яка відбулася на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В олімпіаді брали участь 164 учні 8-11 класів з усіх регіонів України. ...
1611187
  Сергієнко І. Формула успіху (Академік Михайло Згуровський - видатний учений і організатор освіти) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 11-16. – ISSN 2078-1016
1611188
  Ільченко М.Ю. Формула успіху академіка Сергєєва // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 244-247. – ISBN 978-966-622-690-0
1611189
   Формула успіху Станіслава Аржевітіна / підготували упорядники книги Ірина, Дмитро, Павло, Ярослав Аржевітіни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 18 червня (№ 12). – С. 4


  До 60-річчя з дня народження.
1611190
  Уманець А. Формула успіху та розвиток інноваційних процесів у Білгород-Дністровській централізованій бібліотечній системі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 9-10
1611191
  Совсун І. Формула успіху: новий підхід до фінансування університетів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 13


  "Десятки тисяч українських студентів їдуть навчатися за кордон. Вони тікають від сірости й консерватизму українських університетів. І абсолютна більшість їх не повернеться в Україну. Проте я переконана: в України є потенціял, щоб мати університети ...
1611192
  Горбань Ю.І. Формула успішної магістерської роботи (рецензія на навчальний посібник І.С. Бондара, В.А. Русавської, Л.В. Батченко "Магістерська робота: концепція наукового дослідження") // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 77-79. – ISSN 2409-9805
1611193
   Формула фінансування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Фінансування вищої освіти має здійснюватися на основі формули з урахуванням рейтингу вищу та його результативності, а ВНЗ і наукові установи повинні отримати статус неприбуткових організацій.
1611194
  Собчак А.А. Формула хозрасчета - семь "само". / А.А. Собчак. – Л., 1988. – 62с.
1611195
  Чалий Б.Й. Формула хризантеми / Б.Й. Чалий. – Київ, 1975. – 254 с.
1611196
  Смирнов А. Формула Чкалова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 52-55. – ISSN 0235-7089


  К 110-летию со дня рождения.
1611197
  Офин Э.М. Формула ЧЧ / Э.М. Офин. – Л., 1966. – 368с.
1611198
  Калініченко В. Формула щаслиивих квитків // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 47-49. – ISSN 1029-4171
1611199
  Крижаніський С.А. Формула щастя / С.А. Крижаніський. – К., 1970. – 111с.
1611200
  Ларін М.В. Формула щастя : Фантастичні оповідання / М.В. Ларін. – Київ, 1983. – 104 с.
1611201
  Галата С. Формула щастя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49)
1611202
  Родик К. Формула щастя: сьогоднішнє завтра Людмили Таран // Україна молода. – Київ, 2020. – 17-18 квітня (№ 34). – С. 14


  Книжка Людмила Таран "Яблуня" (Л.: Видавництво Старого Лева) - це нариси про матерів письменниць Оксани Забужко, Наталки Білоцерківець, Софії Майданської і видавчинь Мар"яни Савки та Богдани Павличко. З одного боку - суто промоційне видання з метою ...
1611203
  Стороженко В.П. Формула экономии : беседы по экономике / В.П. Стороженко. – Москва : Детская литература, 1989. – 171 с. – ISBN 5-08-001862-3
1611204
  Ковалева Л.Е. Формула эмоций / Л.Е. Ковалева. – М, 1974. – 64с.
1611205
  Кондрашов П.В. Формула эффективности прессы / П.В. Кондрашов. – Москва : Мысль, 1980. – 126с.
1611206
  Беляев В.П. Формула яда : памфлеты, повесть / В.П. Беляев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 272 с.
1611207
  Беляев В.П. Формула яда : памфлеты, повесть / В.П. Беляев ; [ил. М.П. Шпиндлер]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 286 с. : ил.
1611208
  Беляев В.П. Формула яда : памфлеты, повесть / Владимир Беляев ; [худож. Б.М. Чупрыгин]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 272 с. : ил.
1611209
  Лиса Г.І. Формули-синтагми в українських і російських середньовічних житіях // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 220-225. – ISSN 2311-0821
1611210
  Пономаренко Л. Формули в піснях, приписуваних Марусі Чурай // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 175-181
1611211
  Колпакова М.С. Формули вибачення як елемент англійської ввічливості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 35-38. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто мовні формули вибачення як реалізацію особливостей англійської ввічливості. Основну увагу приділено диференціації семантики та прагматики формул.
1611212
  Шух Е. Формули ділового мовлення = Business phrase book / Елке Шух ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-771-9
1611213
  Штаерман І.Я. Формули для приближеного вирахування моментів інерції і статичних моментів плоских фігур / І.Я. Штаерман. – Киев, 1924. – 29 с.
1611214
  Рудан Е. Формули достовірності в демонологічних переказах // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 100-108. – ISSN 0130-6936
1611215
   Формули життя і творчості академіка Юхновського : Есе. Інтерв"ю. Хроніка. – Львів ; Київ, 2000. – 160 с.
1611216
  Шаблій О.А. Формули засвідчення перекладу [Додаток № 1] // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 311. – ISBN 978-617-640-052-3
1611217
  Яценко Я. Формули знаходження максимізатора експотенційної функції корисності у біноміальній моделі ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Знайдено формулу для максимізатора експоненційної функції корисності в біноміальній моделі повного ринку. Formula for maximizer of exponential utility function in binomial model of complete market is given.
1611218
  Уманський О.А. Формули і таблиці для розрахунку балок із вутами. / О.А. Уманський. – К., 1934. – 38с.
1611219
   Формули мінералів з високим вмістом радіогенних ізотопів / Вальтер Антон, Андрєєв Олександр, Писанський Анатолій, Павлюк В"ячеслав // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 126-128. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-6220
1611220
  Рибалка В. Формули особистості і персонологічне мислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 88-101. – ISSN 1810-2131
1611221
  Стегнєй Н.А. Формули привітання та прощання у політичному франкомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 267-273. – ISSN 2520-6397


  Присвячено висвітленню питання використання формул привітань і прощань у політичному франкомовному дискурсі. Особливу увагу приділе- но поєднанню формул привітання та прощання з іншими формулами – такими, як звертання, подяка, прохання й іншими, а ...
1611222
  Заяць О. Формули присяг на отримання міського громадянства у Львові в XVII ст. // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 238-244. – ISBN 966-625-040-3
1611223
  Новикова Ю. Формули прощання в епістолярії Лесі Українки і Михайла Коцюбинського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 106-116. – (Філологічні науки)
1611224
  Жовта Н.М. Формули української народної казки попередня спроба каталогізації // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 52-59. – ISBN 978-2-919320-34-9
1611225
  Кулик Н. Формули успіху шкіл-"відмінниць" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1611226
  Семенов Ю.А. Формулы для произведения полугрупп и управление Шредингера в квантовой теории. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов Ю.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1973. – 13л.
1611227
  Корневиц Э.Ф. Формулы для расчета балок на упругом основании. / Э.Ф. Корневиц, Г.В. Эндер. – Л.М., 1932. – 348с.
1611228
  Глушков Г.С. Формулы для расчета неразрезных балок и рам / Г.С. Глушков. – М., 1960. – 344с.
1611229
   Формулы и образы. – Москва, 1961. – 256с.
1611230
  Буланже Ю.Д. Формулы и таблицы для обработки гравиметрических наблюдений / Ю.Д. Буланже, А.А. Михаилов, Н.Н. Парийский; Под ред. Михайлова А.А., Мауерер В.Г. – Москва : Из-во геодезической и картографической лит-ры, 1949. – 227с.
1611231
  Айзенберг Л.А. Формулы Карлемана в комплексном анализе : первые прил. / Л.А. Айзенберг ; отв. ред. А.М. Кытманов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1990. – 246, [1] с. – Библиогр.: с. 227-237
1611232
  Микеладзе Ш.Е. Формулы квадратур с разностями. / Ш.Е. Микеладзе, 1942. – 1001-1003с.
1611233
  Чечот А.М. Формулы наказаний для преступлений, найболее часто встречающихся в судебной практике Окружных судов / сост. А.М. Чечот, чл. Киевского Окружного суда. – Киев ; Радомысль : Тип. Мажбиц (Радомысль), 1911. – 89 с.
1611234
  Баранов М.Ф. Формулы обвинительных пунктов, (сборник заключительных частей обвинительных актов) по наиболее распространенным родам преступлений, караемых по Уложению о наказаниях : Формулы по Уголовному уложению по Уставу о наказаниях, налаг. Мир. Судьями, и по Уставу об акцизных сборах / Сост. М. Барабанов. – Изд. 3-е, вновь доп. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева,, 1909. – 421, [2] с.
1611235
  Михайлова Л.В. Формулы речевого этикета (на материале произведений Джейн Остин) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 447-459. – ISSN 1993-5560
1611236
  Трофименко В.П. Формулы речевого этикета в разговорной речи (на материале произведений А.П.Чехова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Трофименко В.П.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1973. – 24л.
1611237
  Майер Б.А. Формулы, законы и определения по физике : справочник / Б.А. Майер. – Киев : Издание автора, 1928. – 144 с.
1611238
  Майер Б.А. Формулы, законы и определения по физике : справочник / Б.А. Майер. – 5-е. изд. – Киев : Издание автора, 1930. – 144 с.
1611239
  Эйлер Г. Формулы, примеры и вспомогательные материалы для расчета протекающих количеств воды, воздуха и пара. / Г. Эйлер. – Х.-К. : Енерговидав, 1932. – 23 с.
1611240
  Каткова Н.В. Формулювання дефініції "система контролінгу" / Н.В. Каткова, О.С. Циганова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 91-96. – ISSN 2308-1988


  "Вдосконалено понятійно-категоріальний апарат економічних досліджень, зокрема, визначення дефініції «система контролінгу», яке враховує сутнісні характеристики системи як такої".
1611241
  Кузьмінський Ю. Формулювання завдань наукових досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 8-11 : табл.
1611242
  Яковенко В.С. Формулювання загроз та оцінювання рівня зовнішньоекономічної безпеки України / В.С. Яковенко, Т.Ю. Борщинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
1611243
  Іванчук М.А. Формулювання клінічних висновків при вивченні біостатистики у вищих медичних навчальних закладах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 175-179. – ISSN 2413-1571
1611244
  Шевченко О.В. Формулювання підходів до моделювання сценаріїв регулювання диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 123-131. – ISSN 2222-0712
1611245
  Гжегож Козел Формулювання політики інформаційної безпеки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 376-380 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1611246
   Формулювання проблеми створення перспективних дистанційно-керованих комплексів розмінування на основі аналізу результатів ведення бойових дій в Україні / В.І. Коцюруба, В.І. Кривцун, О.В. Мірошніченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 76. – С. 16-27. – ISSN 2524-0056
1611247
  Тімінський Олександр Георгійович Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 128-131. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
1611248
  Смоліна С. Формулювання цілей підготовки вчителів для національної школи України у твораї Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7932-12-2
1611249
  Коротенко В.В. Формулярний список про службу Федора Лизогуба (за документами Державного архіву Полтавської області) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 179-183. – ISSN 0320-9466
1611250
  Жовта Н. Формульний аспект своєрідності мови чарівної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 106-117


  Стаття присвячена дослідженню формульності, головної риси мови чарівної казки. Статья посвящена исследованию формульности, главной черты языка волшебной сказки. The article is concerned with exploring formulaic dictions, the main characteristic ...
1611251
  Копаниця Л. Формульний мотив -поетичний переказ архетипу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 146-159
1611252
   Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. Громадська ініціатива " Європа без бар"єрів" ; авт.-конс. О. Сушко ; О. Врадій, І. Сушко. – Київ, 2009. – 44с. – ISBN 978-966-8875-50-2
1611253
  Уліщенко В. Формуючи етнокультурну картину світу : (Діалогічне вивчення народних пісень і дум) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 53-65
1611254
  Гуменюк О. Формуючи зовнішньополітичні орієнтири // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 51. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  130 років з дня народження Андрія Ніковського - громадсько-політичного і державного діяча, міністра закордонних справ Української Народної Республіки (УНР) у 1920-1922 рр., літературознавця та публіциста.
1611255
  Пентилюк Марія Формуючи риторичну особистість : текст як основа формування риторичних умінь і навичок учнів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 84-91. – Бібліогр. в кінці ст.


  Позитивні зрушення у реформуванні освіти України останніми роками особливо активізувалися. Це дало змогу виявити дефіцит мовленнєво-мисленнєвої та комунікативної культури випускників у різних сферах суспільного життя: академічній, політичній, ...
1611256
  Лобода Л. Формуючи цілісну національну особистість : (Методологічні зауваги до вивчення творчості Михайла Коцюбинського) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 20-25
1611257
  Гецадзе Д.О. Формы 3 группы времен и наклонений переходных глаголов в древнегрузинском языке. : Автореф... Канд.флол.наук: / Гецадзе Д.О.; Кутаисский гос.пед.ин-т. – Кутаиси, 1953. – 20 с.
1611258
  Плигинский В.Г. Формы Carabus (Procrustides) bessa rabicus fisch. 2 / В.Г. Плигинский // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – С. 35-37.
1611259
  Александрова Э.К. Формы авторской самопрезентации в романе Газданова "Вечер у Клэр" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 36-45. – ISSN 0130-9730
1611260
  Цуркан Е.В. Формы аграрно-промышленного синтеза : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Цуркан Е. В.; МВССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 23л.
1611261
  Тотомианц В.Ф. Формы аграрного движения / В.Ф. Тотомианц. – Москва, 1918. – 209 с.
1611262
  Михальченко В.Г. Формы адсорбции и каталитическое окисление пропилена на некоторых окисных катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Михальченко В.Г. ; АН СССР , Сиб. отд. Учен. совет ин-та катализа. – Новосибирск, 1974. – 18 с.
1611263
  Клименко В.Г. Формы азота зерна и белков семейства бобовых : Дис... докт. биолог.наук: / Клименко В.Г.; КГУ. – Кишинев, 1955. – 274л. – Бібліогр.:л.247-273
1611264
  Клименко В.Г. Формы азота зерна и белков семейства бобовых. : Автореф... доктор биол.наук: / Клименко В.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1611265
  Котляров И. Формы аутсорсинга в современной международной торговле // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 65-72. – ISSN 0131-2227
1611266
  Гудков Владимир Павлович Формы будущего времени в сербскохорватском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гудков Владимир Павлович ; Моск. гос. ун-т , Филол. фак. – Москва, 1964. – 18 с.
1611267
  Шумарова Н.П. Формы будущего времени в функциональных стилях русского языка в сопоставлении с украинским (несовершенный вид) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шумарова Н.П. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1980. – 20 с.
1611268
  Бельский Н.Н. Формы буржуазного государства / Н.Н. Бельский ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : [б. и.], 1971. – 36 с.
1611269
  Костяев С. Формы бюджетного лоббизма в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 10. – С. 46-53. – ISSN 0131-2227
1611270
  Кушнір Н.О. Формы вежливости при реализации просьбы в современном русском языке // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 428-432


  В статье анализируются семантические особенности и прагматические свойства речевого действия просьбы, описываются некоторые языковые средства, составляющие парадигму просьбы. У статті аналізуються семантичні особливості і прагматичні властивості ...
1611271
  Смирнов В.В. Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм : Учебное пособие для вузов / В.В. Смирнов. – Москва : Аспект-пресс, Издательство ЗАО, 2002. – 203с. – ISBN 5-7567-0186-9
1611272
  Лапшина И.Е. Формы взаимодействия центральных и местных органов управления Великобритании // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-0769
1611273
  Кедайтене Е.И. Формы винительного и формы родительного-вонительного падежа от названий лиц и одушевленных предметов по оригинальным памятникам восточнославянской письменности : Автореф... канд. филол.наук: / Кедайтене Е.И.; ин-т руского языка Акад. наук СССР. – М., 1958. – 14л.
1611274
  Галинская Б.Э. Формы вины в советском уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Галинская Б.Э.; лен. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1951. – 20л.
1611275
  Кокина Е.А. Формы владения вельможескими гробницами в Египте эпохи Древнего царства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 18-25. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1611276
  Роговский А.М. Формы времени в индийской культуре // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 136-139
1611277
  Роговский А.М. Формы времени в истории культуры : философско-антропологический анализ / А.М. Роговский. – Харьков : ДИВО, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-96758-8-0
1611278
  Канке В.А. Формы времени. / В.А. Канке. – Томск, 1984. – 225с.
1611279
  Астахова Н.В. Формы выделения и особенности распространения редкоземельных элементов в железомарганцевых корках Японского моря / Н.В. Астахова, В.В. Саттарова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 851-860 : рис., табл. – Библиогр.: с. 859-860. – ISSN 0016-7886
1611280
  Апт Л.Ф. Формы выражения и изложения правовых норм в нормативных актах : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01 / Апт Л.Ф. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
1611281
  Штыкало Н.И. Формы выражения синтаксической категории причины и принципы их выбора в русском литературном языке (преимущественно на матер. соврем. художественной прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Штыкало Н.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 23л.
1611282
   Формы геологических тел : (терминологический справочник). – Москва : Недра, 1977. – 247с.
1611283
  Шеваршидзе И.Н. Формы глагола в языке орхонно-енисейских надписей : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.08 / Шеваршидзе И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – л.
1611284
  Жульева В.А. Формы глагола прошедшего времени в русских повестях XV-XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жульева В. А.; МВиССО, Казан. ГУ. – Казань, 1973. – 16л.
1611285
  Титовская В.В. Формы глаголов в говорах юго-западной части Воронежской области : Автореф... канд. филол.наук: / Титовская В. В.; Ворон.ГУ, Каф. рус. яз. – Воронеж, 1955. – 18л.
1611286
  Сацута И.В. Формы глаголов в переводнхы изданиях Ф. Скорины : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Сацута И. В.; Ин-т языкознан. – Минск, 1985. – 19л.
1611287
  Харитонов Л.Н. Формы глагольного вида в якутском языке / Л.Н. Харитонов. – Москва-Ленинград, 1960. – 180с.
1611288
  Чиркин В.Е. Формы государства в буржуазных странах Латинской Америки / В.Е. Чиркин. – Москва, 1982. – 193с.
1611289
  Чиркин В.Е. Формы государства, переходного к социалистическому типу / В.Е. Чиркин. – М., 1966. – 224с.
1611290
  Черкасова Л.А. Формы государственного регулирования экономики при капитализме / Л.А. Черкасова. – Москва, 1972. – 124с.
1611291
  Чухно А.А. Формы государственного руководства народным хозяйством // Экон. науки, 1971. – №10
1611292
   Формы государственного управления. – М., 1983. – 149с.
1611293
  Сорокин Г.М. Формы гуманитаризации технического образования в вузе. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-54. – ISSN 0321-0383
1611294
  Симонов И.Н. Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии / И.Н. Симонов, В.В. Трофимович // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1611295
  Слабский О.Д. Формы девиантного поведения и их распространенность в налоговой системе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 149-151. – Бібліогр.: с. 150. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1611296
  Быкова Е.И. Формы делового общения // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 59-63
1611297
  Быкова Е.И. Формы делового общения // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 59-63
1611298
  Суханов В.И. Формы диалектического единства в советском социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: / Суханов В.И.; Сартво. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 27л.
1611299
  Пугачев О.В. Формы Дирихле и емкости, связанные с бесконечномерными вероятностными распределениями : автореф. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пугачев О.В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Москва, 2009. – 27 с. – Бібліогр.: 11 назв
1611300
  Никифоров А.Г. Формы документального сценария / А.Г. Никифоров. – М, 1973. – 31с.
1611301
   Формы документации гидрохимического анализа. – М., 1951. – 15с.
1611302
  Щипкова Т.Н. Формы дополнения в румынском языке 16-18 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Щипкова Т.Н. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград, 1972. – 17 с.
1611303
   Формы досудебного производства и их совершенстование. – Волгоград, 1989. – 122с.
1611304
  Асинапоц Р.Н. Формы железа в освоенных красноземных и ферралитных почвах : Автореф... наук: 06.01.03 / Асинапоц Р.Н.; Унив. др. народов им.П.Лулумбы. – Москва, 1977. – 27 с.
1611305
  Ерошкина Альбина Николаевна Формы железа и их генетическое и агрохимическое значение в почвах влажных субтропиков Западной Грузии : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Ерошкина Альбина Николаевна; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 26л.
1611306
  Маунг Вин Хтин Формы железа и их значение для диагности почв Бирмы : Автореф... канд. сельск.наук: 532 / Маунг Вин Хтин; Университет дружбы народов. Кафедра почвоведения. – М., 1970. – 24л.
1611307
  Зельин К.К. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье эллинистического периода. / К.К. Зельин, М.К. Трофимова. – М., 1969. – 244с.
1611308
  Добровольская В.И. Формы заголовков коллективного автора / В.И. Добровольская. – с.
1611309
  Катков В.И. Формы зароботной платы в промышленности СССР и их влияние на производительность труда : Автореф... канд. экон.наук: / Катков В. И.; Высш. парт. школа при КПСС. – М., 1959. – 18л.
1611310
  Абова Т.Е. Формы защиты гражданских прав по законодательству России // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 295-317. – ISBN 978-966-2578-62-1
1611311
   Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в отдельных правовых институтах. – Калинин, 1977. – 157с.
1611312
  Авалиани А.Б. Формы землевладения в Аджарии. : автореф... канд. ист. наук: / Авалиани А.Б.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 19 с.
1611313
  Алиев М.И. оглы Формы и виды азербайджанской народной поэзии : Автореф... канад. филол.наук: 10.01.09 / Алиев М. И. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1611314
  Бериня Д.Ж. Формы и динамика марганца в почвах Латвийской ССР, : Автореф... Канд.с-х.наук: / Бериня Д.Ж.; М-во сел.хозяйства Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
1611315
  Приходько В.А. Формы и категории глагола в произведениях А.Д.Кантемира. : Автореф... канд. филолог.наук: / Приходько В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1611316
  Фих Ирина Менделеевна Формы и конструкции немецкого глагола в субьязыках науки и техники с позиции русского реципиента : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фих Ирина Менделеевна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
1611317
   Формы и методы активизации познавательных интересов студентов в процессе преподавания физических и общетехнических дисциплин : межвуз.сб.науч.трудов. – Ростов-на-Дону : РГПИ, 1985. – 152с.
1611318
   Формы и методы активизации творческой деятельности студентво в процессе обучения. – Петрозаводск, 1985. – 160с.
1611319
   Формы и методы активизации творческой деятельности студентов в процессе обучения. – Петрозаводск, 1988. – 157с.
1611320
   Формы и методы борьбы за единство антиимпериалистических движений. – М., 1988. – 75с.
1611321
  Сейтжанов Т. Формы и методы борьбы с пережитками ислама в условиях современной Каракалпакии : Автореф... канд.филос. наук: 625 / Сейтжанов Т.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1611322
  Феофанов О.А. Формы и методы буржуазной пропаганды образа жизни / О.А. Феофанов. – Киев, 1975. – 32с.
1611323
  Кацюба Д.В. Формы и методы внеклассной историко-краеведческой работы в школе. / Д.В. Кацюба. – Кемерово, 1983. – 96с.
1611324
  Папорова Г.П. Формы и методы внешенеэкономической экспансии США в странах Латинской Америки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Папорова Г.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 21л.
1611325
  Сикач М.Ф. Формы и методы внутришкольного контроля в учебно-воспитательной работе. : Автореф... канд. пед.наук: / Сикач М.Ф.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1611326
  Юлдашев Камилджан Формы и методы воспитания ученического трудового коллектива школьных производных бригад (на материалах школ хлопкосеющих районов Узбекской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Юлдашев Камилджан; Ташкентский пед. ин-т. – Ташкент, 1979. – л.
1611327
  Пухов Г.С. Формы и методы занятий в народных университетах. / Г.С. Пухов. – М., 1965. – 64с.
1611328
  Корюкина Л.А. Формы и методы идейно-воспитательной работы библиотеки вуза / Л.А. Корюкина. – Саратов, 1979. – 73с.
1611329
   Формы и методы использования экономических законов социализма. – Калинин, 1974. – 134с.
1611330
  Киселев Н.Т. Формы и методы массово-политической работы партийных организаций в деревне в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Киселев Н.Т.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1611331
  Петрухина Людмила Семеновна Формы и методы обучения выразительному чтению студентов в педагогических институтах (на фак-те рус.яз. и лит-ры) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрухина Людмила Семеновна; Моск. пед. ин-т. – М., 1975. – 22л.
1611332
  Макарова Татьяна Ивановна Формы и методы обучения студентов : Рекоменд. сп. лит. / Макарова Татьяна Ивановна. – Донецк, 1983. – 42с.
1611333
  Труханов И.И. Формы и методы обучения учащихся в условиях производства / И.И. Труханов. – Москва, 1979. – 56 с.
1611334
   Формы и методы общеобразовательной подготовки и коммунистического воспитания учащисях средних профтехучилищ. – М., 1986. – 215с.
1611335
  Мазин Д.В. Формы и методы организации на газеты и журналы в Казахской ССР / Д.В. Мазин. – Алма-Ата, 1964. – 47с.
1611336
   Формы и методы организации обучения учащихся ПТУ в период производственной практики. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 29с.
1611337
  Зубарева В.В. Формы и методы партийно-политической работы в массах в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Зубарева В.В.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
1611338
  Красников Б.А. Формы и методы партийного руководства комосолом в условиях коммунистического строительства : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Красников Б.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 26л.
1611339
  Шумбера З. Формы и методы партийного руководства массовыми средствами информации. (На матер. Чехословакии) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Шумбера З. ; АОН при ЦК КПСС , Уч. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1971. – 18 с.
1611340
  Волкотруб А.А. Формы и методы партийного руководства промышленностью в 1923-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Волкотруб А.А.; МГУ. Специализирован. совет по истории КПСС. – М., 1971. – 24л.
1611341
  Ермаков Владимир Яковлевич Формы и методы партийной работы по повышению авангардной роли коммунистов на производстве : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ермаков Владимир Яковлевич; Акад. обществе. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства. – М., 1974. – 23л.
1611342
  Дудулин К.В. Формы и методы педагогического обеспечения морально-психологической подготовки военнослужащих сухопутных войск // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 165-171. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются основные формы и методы педагогического обеспечения морально-психологической подготовки военнослужащих к повседневной деятельности и к боевой обстановке. Раскрываются особенности их применения для формирования моральной и ...
1611343
  Романюк Т.В. Формы и методы педагогического сопровождения учебно-тренировочной и соревновательной деятельности акробатов / Т.В. Романюк, К.Э. Мартэль // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 139-145. – Библиогр.: 9 назв.
1611344
  Лортикоян Э.Л. Формы и методы планирования народного хозяйства / Э.Л. Лортикоян. – Х, 1965. – 52с.
1611345
   Формы и методы повышения социальной активности членов трудового коллектива. – Иркутск, 1987. – 106с.
1611346
  Рейнгард И.А. Формы и методы преподавания в высшей школе / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1973. – 76с.
1611347
  Миралиев Б.М. Формы и методы привлечения общественности к расследованию, рассмотрению уголовных дел и предупреждению преступлений (по материалам Уз.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Миралиев Б.М.; МВ и ССО Уз.ССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 18л.
1611348
  Гринишин В.И. Формы и методы производственного обучения слесарей-сантехников на самостоятельных объектах / В.И. Гринишин. – М., 1980. – 54с.
1611349
  Корнеева Н.В. Формы и методы проникновения западногерманского империализма в Африку (1960-1966 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Корнеева Н.В.; МГУ. – М., 1969. – 18л.
1611350
  Соолмоник А.Г. Формы и методы пропаганды вопросов международной жизни / А.Г. Соолмоник. – Л., 1967. – 55с.
1611351
   Формы и методы пропаганды общественно-политической литературы на иностранных языках. – М., 1983. – 30с.
1611352
  Изоитко Г.Ф. Формы и методы пропаганды справочно-информационных фондов / Г.Ф. Изоитко. – М., 1978. – 35с.
1611353
  Левиева С.Н. Формы и методы профессионального просвещения молодежи / С.Н. Левиева. – Л., 1977. – 16с.
1611354
  Шаньшань Лу Формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в КИР / Шаньшань Лу, Е. Юрьева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 4 (65). – С. 68-72. – ISSN 1562-529Х


  Образование в Китае
1611355
  Недоступ Н.М. Формы и методы работы вузовских библиотек с первокурсниками / Н.М. Недоступ. – М., 1971. – 21с.
1611356
  Залогин Н.С. Формы и методы работы ОНТИ научно-исследовательских организаций Украинской ССР / Н.С. Залогин. – Киев, 1969. – 47с.
1611357
   Формы и методы работы органов научно-технической информации предприятий и организаций Укр. ССР. – Вып.1. – К., 1968. – 64с.
1611358
   Формы и методы работы органов научно-технической информации предприятий и организаций Укр. ССР. – Вып.3. – К., 1969. – 60с.
1611359
  Залогин Н.С. Формы и методы работы отделов научно-технической и экономической информации предприятий Украинской ССР / Н.С. Залогин. – К., 1969. – 68с.
1611360
  Пионова Р.С. Формы и методы работы пионерской организации по патриотическому воспитанию школьников на боевых традициях советского народа. (На опыте школ БССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Пионова Р.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1611361
  Спирина Э.В. Формы и методы работы постоянных комиссий местных Советов / Э.В. Спирина, Ю.А. Стогов. – М., 1973. – 88с.
1611362
  Кравцова Э.М. Формы и методы работы с подростками / Э.М. Кравцова. – К., 1986. – 70с.
1611363
   Формы и методы развития интересов слушателей к изучению маркизма-ленинизма. – Иваново, 1971. – 109с.
1611364
  Беглова Н.С. Формы и методы распространения американского влияния в Бангладеш // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1976. – № 14. – С. 158-170
1611365
   Формы и методы реализации новых модулей основной образовательной программы бакалавриата / Е.С. Сженов, И.Ю. Башкирова, А.В. Забелина, Т.А. Куликова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 7-11. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается реализация модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки «Педагогическое образование»). Описывается опыт проведения бинарных лекций, ...
1611366
   Формы и методы социалистического хозяйствования: Закономерности и совершенстование. – М., 1987. – 326с.
1611367
   Формы и методы социального познания. – Калинин, 1989. – 156с.
1611368
  Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде / В.Н. Моргачев. – М., 1987. – 143с.
1611369
   Формы и методы укрепления советского тыла в годы Великой Отечественной войны. – Горький, 1984. – 83с.
1611370
   Формы и методы управления научно-техническим прогрессом в регионе. – Киев, 1988. – 141с.
1611371
   Формы и методы управления НТП. – М., 1987. – 151с.
1611372
   Формы и методы управления промышленным производством. – Чебоксары
Вып. 5. – 1978
1611373
   Формы и методы управления промышленным производством. – Чебоксары, 1981. – 118с.
1611374
   Формы и методы управления промышленным производством. – Чебоксары, 1982. – 108с.
1611375
  Фрицкий О.Ф. Формы и методы управленческой деятельности исполнительно-распорядительных органов местных советов и их совершенствование в современный период. (По материалам местных Советов УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Фрицкий О.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1611376
  Фрицкий О.Ф. Формы и методы управленческой деятельности исполнительно-распорядительных органов местных советов и их совершенстование в современный период (по материалам местных Советов Украинской ССР) : Дис... канд. юридич.наук: / Фрицкий О.Ф.; КГУ. Каф-ра советского государствен. и административного права и советского строительства. – К., 1967. – 397(30)л. – Бібліогр.:л.1-30
1611377
  Бурко Л.П. Формы и методы участия трудящихся в управлении производством / Л.П. Бурко. – Минск, 1975. – 78с.
1611378
  Казакова Ф.И. Формы и методы учебной работы в народных университетах / Ф.И. Казакова. – М, 1974. – 70с.
1611379
   Формы и методы экономического и научно-технического сотрудничества стран-членов СЭВ. – М., 1988. – 159с.
1611380
  Павлинов В.Н. Формы и механизм образования малых интрузий типа лакколитов / В.Н. Павлинов. – Москва, 1949. – 202с.
1611381
  Макогон Ю.В. Формы и направления межрегионального трансграничного экономического сотрудничества / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко; Мын-во образования и науки Украины; Донецкий нац.ун-тет. – Донецк, 2002. – 271с. – ISBN 966-639-068-Х
1611382
  Фомичев Ю.П. Формы и организации труда в растениеводстве / Ю.П. Фомичев. – М., 1970. – 32с.
1611383
  Кирсанова С.А. Формы и особенности старообрядческих библиотек // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 245-248
1611384
  Омельянчук С.В. Формы и процедура заключения языческих браков в Киевской Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805
1611385
  Мерквиладзе Б.А. Формы и пути взаимосвязи и взаимообогащения национальных советских литератур : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мерквиладзе Б.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 15 с.
1611386
  Баткаева И.А. Формы и системы заработной платы / И.А. Баткаева. – Москва : Экономика, 1973. – 63 с. – (Экономические знания - в массы)
1611387
  Мошенский М.Г. Формы и системы заработной платы в промышленности капиталистических стран / М.Г. Мошенский. – М, 1961. – 263с.
1611388
  Шкурко С.И. Формы и системы заработной платы в промышленности СССР / С.И. Шкурко. – М., 1965. – 344с.
1611389
  Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1968. – 191с.
1611390
  Сосновский Л.В. Формы и способы борьбы с национально-освободительным движением в военной политике США (1960-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 574 / Сосновский Л.В.; АН СССР. Ин-т США,. – М., 1972. – 23л.
1611391
  Болбас М.Ф. Формы и стадии развития промышленности дореформенной Белоруссии : Автореф... канд. экон.наук: / Болбас М. Ф.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1962. – 31л.
1611392
   Формы и факторы интенсификации социалистического воспроизводства. – Чебоксары, 1986. – 117с.
1611393
  Рапопорт Л.С. Формы и функции будущего времени глагола в различных стилях соверменного французского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Рапопорт Л.С.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1979. – 27л.
1611394
  Зарицкий Н.С. Формы и функции возвратных глаголов / Н.С. Зарицкий. – Киев, 1961. – 132с.
1611395
  Зарицкий Н.С. Формы и функции возвратных глаголов в древнерусском языке (XI - XIV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Зарицкий Н.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Киев, 1962. – 21л.
1611396
  Люлька В. Формы и функции иронии в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 44-50. – ISSN 2075-1486
1611397
  Шаповалова Л.И. Формы и функции обращения в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Шаповалова Л.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1980. – 24л.
1611398
  Долгова Ольга Викторовна Формы и функции парантетических внесений в английской научной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгова Ольга Викторовна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
1611399
  Люлька В. Формы и функции пародии в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 33-39. – ISSN 2075-1486
1611400
  Андреева Л.С. Формы имен существительных в дипломатической корреспонденции Московской Руси. (На материале статейных списков XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Андреева Л.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 24л.
1611401
  Куликов В.Б. Формы имен существительных в языке актов Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Куликов В.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 20л.
1611402
  Казаков Б.И. Формы имен существительных в языке Московского летописного свода конца XV века / Б.И. Казаков. – Душанбе, 1967. – 141с.
1611403
  Зиборова Т.Г. Формы имен существительных со значением средства передвижения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Зиборова Т.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 21л.
1611404
  Щербакова И.М. Формы именительного и винительного падежей существительных мужского рода множественного числа основ на -- 0, -- 10 в белорусском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1961. – 18л.
1611405
  Султанзаде Ф.Т. Формы именного склонения в русском деловом языке первой половны XVII века. (На матер. рукописных войсковых отписок с Дона). : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Султанзаде Ф.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 23л.
1611406
  Николаев Г.А. Формы именного словообразоания в языке Мерила Праведного 15 века : Автореф... канд. филол.наук: / Николаев Г. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1966. – 16л.
1611407
  Горшкошлепов А.А. Формы институциолнализации миграционной политки России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.81-88. – ISSN 1608-8794
1611408
  Передрий С.С. Формы использования достижений НТР и их совершенствование в интенсивном социалистическом воспроизводстве. : Дис... Канд. эконом. наук: 08.00.01 / Передрий С.С.; МВ и ССО УССР.КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.191-121
1611409
  Передрий Степан Самойлович Формы использования достижений НТР и их совершенствование в интенсивном социалистическом производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Передрий Степан Самойлович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1611410
  Амирханова Формы кальция при экспериментальном травматическом шоке : Автореф... кандид. биологич.наук: / Амирханова (Галиева) С.Н.; Ташкентский мед. ин-т им. В.М.Молотова. Кафедра биологич. химии. – Ташкент, 1951. – 15 с.
1611411
  Старченко Т.Е. Формы качественных изменений в развитии производственных отношений : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Старченко Т.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 19 с.
1611412
  Алиев С.Х. Формы классической азербайджанской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев С.Х.; АН АзССР, Ин-т лит. и яз. им. Назами. – Баку, 1966. – 33л.
1611413
  Арнольдов А.И. Формы классовой борьбы в европеййских странах народной демокраии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: / Арнольдов А.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1611414
  Емельянов И.П. Формы колебаний в биоритмологии / И.П. Емельянов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 127с.
1611415
  Ковалев Б.Н. Формы коллаборационизма несовершеннолетних на оккупированной территории России (1941–1944 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 15-21. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются типы сотрудничества несовершеннолетних граждан нашей страны с гитлеровскими захватчиками. Дается характеристика различных форм содействия детей и подростков оккупантам на территории России.
1611416
  Черноголовкин Н.В. Формы колониальной зависимости / Н.В. Черноголовкин. – М., 1956. – 215с.
1611417
   Формы коммунистического воспитания молодежи. – К.-Одесса, 1987. – 181с.
1611418
  Антонова Д.Н. Формы контроля при обучении произношению / Д.Н. Антонова, Г.Н. Лобкова, Т.А. Румянцева ; МГУ, Подгот. фак. для иност. граждан МГУ. – Москва : МГУ, 1988. – 51 с.
1611419
  Родоманченко А.С. Формы контроля умений устной речи на международных экзаменах по английскому языку как иностранному: монолог : практика преподавания иностранных языков в системе непрерывного образования / А.С. Родоманченко, Е.Н. Соловова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 46-54. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Анализ типов заданий на контроль устно-речевых умений, которые предлагаются на международных экзаменах по иностранному языку. Требования к монологическим высказываниям и параметры оценивания.
1611420
   Формы контрольных цифр тяжелой промышленности на 1936 год и указания по их заполнению. – М.-Л., 1935. – 164с.
1611421
  Многолетова Н.И. Формы концентрации в промышленности США и характер связей между предприятиями / Н.И. Многолетова. – Москва : Наука, 1963. – 303 с.
1611422
  Шухно В.М. Формы кооперативного производства в период становления социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шухно В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 21л.
1611423
  Валеров А.В. Формы кредитных сделок в северо-западной Руси XIV-XV вв. (по материалам Псковской Судной грамоты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-142. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1611424
  Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI в. / [Соч.] Проф. Михаила Флегонтовича Владимирского-Буданова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 24 с. – Отд. оттиск


  Начало в кн.: Киевский сборник в помощь пострадавшим от неурожая. Киев, 1892, с. 357-386 под загл.: Формы крестьянского землевладения в литовско-русском государстве XVI в. Напеч. также в: Сб. ст. и материалов по истории Юго-Западной России, вып. 1. ...
1611425
  Владимирский-Буданов Формы крестьянского землевладения в Литовско-Русском государстве XVI в. // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 59 с.
1611426
  Буюкли М.В. Формы лаванды, культиируемой в Молдавии, их морфлого-систематическая характеристика и некоторые анатомические и хозяйственно-биологические особенности. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буюкли М.В.; Акад.наук Молдав.ССР. – Кишинев, 1962. – 28л.
1611427
  Кривицкий А.А. Формы личных и возратного местоимений современного белорусского языка в их истории. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривицкий А.А.; АН БелССР. Ин-тут языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1958. – 20л.
1611428
   Формы массовой работы в библиотеке. – Минск, 1984. – 45с.
1611429
   Формы массовой работы с книгой в школе. – Москва, 1982. – 19с.
1611430
  Александрова В.П. Формы материального поощрения научно-исследовательских организций при переходе на новую систему планирования и экономического стимулирования / В.П. Александрова, В.П. Лисовая, Б.И. Гинзбург. – Киев, 1970. – с.
1611431
  Куликова Ю.П. Формы межвузовского сотрудничества за рубежом // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 109-112. – ISSN 0869-561Х


  В статте проанализированы ведущие международные практики построения системы инновационного образования, способного обеспечить национальную экономику конкурентоспособными кадрами, глобализированное образование, сохранившее традиционные национальные ...
1611432
  Трофимова М.К. Формы международных экономических связей в ранне-эллинистический период : Автореф... кандидата ист.наук: / Трофимова М.К.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1964. – 33л.
1611433
  Урбанович В.М. Формы мемориализации Русско-японской войны в досоветской историографии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
1611434
  Линник Петр Никитович Формы миграции и сезонная динамика марганца в воде рек Днепра и Десны : Автореф... канд. хим.наук: / Линник Петр Никитович; Гидрохим. ин-т. – К., 1978. – 21л.
1611435
  Линник П.Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах / П.Н. Линник, Б.И. Набиванец. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 268с.
1611436
  Демина Л.Л. Формы миграции тяжелых металлов в океане / Л.Л. Демина. – Москва, 1982. – 119с.
1611437
   Формы микробных инсектицидов и методы их применения. – М., 1981. – 80с.
1611438
  Усова В.И. Формы множественного числа имен существительных в технической литературе. (На материале абстрактных и веществ. имен существительных соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Усова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1611439
  Токмаджян А.А. Формы множественного числа имен существительных, имеющие обособленное значение в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токмаджян А.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Ереван, 1961. – 24л.
1611440
   Формы мышления. – М., 1962. – 312с.
1611441
  Сухарева М.С. Формы на-ant в системе современного французского языка и их фунционирование в речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Сухарева М.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1972. – 31л.
1611442
  Кирюшов Д.А. Формы наделения землей в архаическом Риме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 167-173. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1611443
  Пачикина Л.И. Формы накопления аморфной кремнекислоты в почвах пустынно-степной зоны Центрального Казахстана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пачикина Л.И.; Акад.наук Казахской ССР.Ин-т почвоведения. – Алма-Ата, 1949. – 9 с.
1611444
  Васюкова Г.П. Формы настоящего времени глаголов в современных южнорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Васюкова Г.П.; Мтск. гос. пед. ин-т. – М, 1956. – 14л.
1611445
  Кравцова Р.Г. Формы нахождения золота, платины и палладия в арсенопиритах золоторудного месторождения Наталкинское (Северо-Восток России) / Р.Г. Кравцова, В.Л. Таусон, Е.М. Никитенко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 991-999 : рис., табл. – Библиогр.: с. 999. – ISSN 0016-7525
1611446
  Искра Игорь Викторович Формы нахождения и закономерности миграции кадмия в водохранилищах Днепра. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Искра Игорь Викторович; НАН Украины, ин-тут гидробиологии. – К., 1995. – 140л. – Бібліогр.:л.127-140
1611447
   Формы нахождения и особенности распределения редких элементов в некоторых типах гидротермальных месторождений. – М., 1967. – 232с.
1611448
  Крилова Л.Я. Формы нахождения йода в горных породах и их поисковое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Крилова Л.Я.; ЛГУ. – Л., 1971. – 25л.
1611449
  Нестерова Ю.С. Формы нахождения малых элементов в галенитах, сфалеритах и блеклых рудах некоторых гидротермальных месторождений СССР и химмические методы их опредиления : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нестерова Ю. С.; АН СССР, Ин-т геол. рудн. месторожд, петрограф., минерал. и геохим. – М., 1963. – 32л.
1611450
  Елпатевский П.В. Формы нахождения меди и молибдена во вторичных ореолах рассеяния в различных зональных почвах : Автореф... канд. ист.наук: 695 / Елпатевский П.В.; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – М., 1969. – 22л.
1611451
  Удалов И.В. Формы нахождения микроэлементов в каменных углях и антрацитах Северо-Восточного Донбасса вблизи ртутно-рудных тел // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 137-143 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1611452
  Манахов Д.В. Формы нахождения радия-226 в подзолах северо-востока острова Сахалин в зоне влияния нефтедобывающего предприятия / Д.В. Манахов, З.Н. Егорова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 744-749 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1611453
  Карпухина В.С. Формы нахождения элементов-индикаторов в ореолах колчеданных месторождений / В.С. Карпухина, Э.Н. Баранов. – М., 1983. – 157с.
1611454
  Антропова Л.В. Формы нахождения элементов в ореолах рассеяния рудных месторождений / Антропова Л.В. ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т методики и техники разведки. – Ленинград : Недра, 1975. – 144 с., 1 отд. л. схем : черт. – Список лит.: с. 140-144 (110 назв.)
1611455
  Златопольский Д.Л. Формы национальной государственности народов СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1975. – 63 с.
1611456
  Эфендиев О.Ф. Формы невооруженного вмешательства империалистических держав в дела развивающихся стран. (Междунар.-правовой анализ). : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Эфендиев О.Ф.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 16л.
1611457
   Формы необходимого продукта при социализме. – Минск, 1976. – 270с.
1611458
  Румянцев Б.Г. Формы неоколониализма в валютно-кредитной сфере (на прим. зоны франц. франка). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Румянцев Б.Г.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л.
1611459
  Вейль С. Формы неявной любви к Богу / Симона Вейль ; [пер. с фр., ст. и коммент. Петра Епифанова]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 508, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: c. 503-506. – (Legenda Legantur : Quadrivium издательский проект). – ISBN 978-54386-5138-3
1611460
  Соколов Александр Николаевич Формы обмена противоположными мнениями: полемика, дискуссия, спор (логико-гносеологический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Соколов Александр Николаевич; ЛГУ. – Л., 1978. – 14л.
1611461
  Келле В.Ж. Формы общесмтвенного сознания / В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон. – М, 1959. – 263с.
1611462
   Формы общественного сознания. – М., 1960. – 379с.
1611463
  Савин И.А. Формы общественного сознания / И.А. Савин. – Киев, 1968. – 41с.
1611464
  Левицкая А.И. Формы общественного сознания : материалы и лекции / А.И. Левицкая. – Киев : Вища школа, 1973. – 34 с.
1611465
  Иовчук М.Т. Формы общественного сознания. / М.Т. Иовчук. – М, 1941. – 1-40с.
1611466
  Мензбир М.А. Формы общественного строя у животных / М.А. Мензбир. – Пб. : Время, 1922. – 62с.
1611467
  Гусейнов Ч.Г. Формы общности советской многонациональной литературы / Ч.Г. Гусейнов. – М, 1978. – 181с.
1611468
  Логинова А.Н. Формы опосредования диалектической связи чувственного и рационального в научном познании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Логинова А.Н.; Ин-т ист.филологии и философии СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1611469
  Фанкина Е.А. Формы организации взаимопомощи учащихся в учебной работе и педагогическое руководство ими в советской общеобразовательной школе. (На опыте восьмых классов). : Автореф... канд. пед.наук: / Фанкина Е.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 12л.
1611470
  Субоцкий Ю.В. Формы организации индустрии : новые явления и проблемы. / Ю.В. Субоцкий. – М., 1979. – 64с.
1611471
   Формы организации науки в Сибири. – Новосибирск, 1988. – 222с.
1611472
   Формы организации обучения и воспитания детей с недостатками слуха. – Л., 1990. – 148с.
1611473
   Формы организации охраны памятников архитектуры в социалистических странах Европы. – Москва, 1966. – 14 с.
1611474
  Тюленева Н.А. Формы организации социалистического соревнования в производственном коллективе. / Н.А. Тюленева. – Томск, 1989. – 78с.
1611475
  Мангазеев С А. Формы организации труда в колхозах и совхозах / С А. Мангазеев, . – М, 1971. – 166с.
1611476
  Ху Мин Формы организации учебного процесса в высшей школе Китая в конце XIX - начале XX века // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 22-24. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты анализа форм организации учебного процесса в системе высшего образования Китая конца XIX - начала XX века, основанные на изучении публикаций в Китайской Народной Республике и России
1611477
  Павленко В.С. Формы организации учебной работы. / В.С. Павленко. – Ростов н/Д, 1966. – 22с.
1611478
  Яровой В.С. Формы организационного строения КПСС / В.С. Яровой. – К., 1968. – 24с.
1611479
   Формы основных технико-экономических показателей к проектам на производство геологоразведочных работ. – М., 1961. – 40с.
1611480
   Формы отраслевой организации и эффективность производства. – Алма-Ата, 1973. – 256с.
1611481
  Щербакова А.М. Формы отрицания в немецком языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Щербакова А.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1611482
  Савельева Л.В. Формы отрицания в русском языке донационального периода / Л.В. Савельева. – Ленинград, 1989. – 157с.
1611483
  Фроянова Т.И. Формы перфектной группы в памятниках новгородской письменности XII-XV веков : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Фроянова Т.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 11л.
1611484
  Узнадзе Д.Н. Формы поведения человека / Д.Н. Узнадзе. – Тбилиси, 1940. – 39с.
1611485
  Краснов А.Н. Формы поверхности суши и деятели их создающие / А.Н. Краснов. – Харьков : Типография Адольфа Дарре
Вып. 3. – 1897. – 233 с.
1611486
  Краснов А.А. Формы повествования в современной литовской литературе (проза внутреннего монолога) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Краснов А.А.; АН СССР, Ин-т мировой литр-ры им. А.М.Горького. – М., 1980. – 25л.
1611487
  Завитневич В.З. Формы погребального обряда могильных курганов Минской губернии / [соч.] В.З. Завитневича. – [Москва] : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1895. – 15 с. – Отд. оттиск: Труды IX археологического съезда в Вильне, т. 1, Москва, 1895, с. 221-235
1611488
  Борисенко Я.В. Формы политического участия молодежных общественно-политических движений в современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 112-113. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1611489
  Русаков Г.К. Формы поощрения при внутрихозяйственном расчете. / Г.К. Русаков. – М., 1976. – 80с.
1611490
  Павлова В.П. Формы поощрения работников промышленности (Проблемы их усовершенствования). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Павлова В.П.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 16л.
1611491
  Чижов Е.А. Формы поощрения рационализаторов и изобретателей / Е.А. Чижов. – М., 1965. – 128с.
1611492
   Формы пострадиационного восстановления растений. – Киев : Наукова думка, 1980. – 186с.
1611493
  Дружинин Н.П. Формы правления (монархия абсолютная, монархия конституционная, республика) : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 23 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
1611494
  Иванов Виталий Формы правления и политического режима // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С.175-192. – ISSN 0869-44435
1611495
  Благож Й. Формы правления и права человека в буржуазных государствах / Й. Благож ; [пер. с чеш.] / с предисл. и под общ. ред. В.А. Туманова. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 222 с. – Библиогр. в примеч.: с. 198-220. – (Критика буржуазной идеологии и ревизионизма)
1611496
  Богатырев А.Г. Формы правового регулирования иностранных инвестиций в развивающихся государствах : Автореф... канд. юр.наук: / Богатырев А. Г.; Ун-т дружбы народов, каф. междунар. права. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1611497
  Раманкулов К.С. Формы правореализации в механизме правовгої регулирования труда // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 249-255. – ISSN 0869-2491
1611498
  Ермошенко Н.Н. Формы предпринимательства за рубежом / Н.Н. Ермошенко, Э.И. Борсученко. – Киев, 1991. – 76 с.
1611499
   Формы представления знаний и творческое мышление. – Новосибирск
Ч.1. – 1989. – 257с.
1611500
   Формы представления знаний и творческое мышление. – Новосибирск
Ч.2. – 1989. – 222с.
1611501
  Маркс К. Формы предшествующие капиталистическому производству. / К. Маркс. – Москва, 1940. – 51с.
1611502
  Мурашко А.Г. Формы прилагательных в белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Мурашко А.Г.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1958. – 24л.
1611503
  Когдов Н.М. Формы применения ЭВМ в учебном процессе / Н.М. Когдов. – Москва, 1976. – 40с.
1611504
  Янкаускас Е.С. Формы присутствия автора в тексте современного женского рассказа (на примере рассказов Татьяны Толстой) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 220-229. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Опитування про присутність автора в художньому творі виник давно, однак особливо активно проблема автора стала розроблятися в другій половині 20 ст. Більше того, проблема вийшла за межі виключно літературознавства, зацікавивши і лінгвістів (зокрема, М. ...
1611505
   Формы промфинпланов предприятий и районных управлений энергетической промышленности на 1939 год и указания по их заполнению. – М., 1939. – 84 с.
1611506
   Формы промфипланов предприятий, трестов и комбинатов угольной промышленности на 1939 год и указания по их заполнению. – М., 1939. – 97с.
1611507
  Ридняк М.И. Формы пропаганды музыкальной культуры / М.И. Ридняк. – М, 1985. – 32с.
1611508
  Мартемьянов Ю.С. Формы простых времен изъявительного наклонения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мартемьянов Ю.С.; МГУ. – М., 1958. – 16л.
1611509
  Орузбаев Б.О. Формы прошдшего времени в киргизском языке / Б.О. Орузбаев. – Фрунзе, 1955. – 62с.
1611510
  Смирнова Е.А. Формы прошедшего времени в "простой мове" // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 126-131. – Библиогр.: Лмт.: С. 131 : 15 поз. – ISSN 1562-1391
1611511
  Велиев И.Д. Формы прошедшего времени в письменных памятниках азербайджанского языка XIV-XIX вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 665 / Велиев И.Д. ; Ин-т литературы и языков. – Баку, 1969. – 22 с.
1611512
  Пашковский А.С. Формы проявления антикультового движения // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 95-99. – ISSN 2312-4342
1611513
  Шулембаев К.Ш. Формы проявления и пути преодоления пережитков ислама в Казахстане. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Шулембаев К.Ш.; АН КазахССР. Ин-т филос. и права. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
1611514
  Катинайте П. Формы проявления национального в художественной индивидуальности (на опыте современной литовской поэзии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 647 / Катинайте П. ; АН СССР , Ин-т мировой литературы. – Москва, 1972. – 27 с.
1611515
  Умарахунов Н. Формы проявления пережитков ислама и пути их преодоления. (По материалам Ташк. обл. УзССР). : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Умарахунов Н.; АН УзСССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1969. – 36 с.
1611516
  Черкасов Г.И. Формы проявления экономических законов при социализме / Г.И. Черкасов. – М, 1990. – 173с.
1611517
  Мороз А. Формы проявления экономических рисков и инструменты их преодоления // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 175-193. – ISSN 0207-3676
1611518
  Акназаров Б.З. Формы работы над книгой в казахской школе. (На материалах преподавания в V - VII классах сел. школы). : Автореф... канд. пед.наук: / Акназаров Б.З.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1965. – 22л.
1611519
  Соболева Ю. Формы разрешения спортивных споров // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 423-424
1611520
   Формы раскрытия авторского сознания. – Воронеж, 1986. – 130с.
1611521
  Косенчук Л.Ф. Формы рациональности в культуре // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 71-78
1611522
  Морозов В.А. Формы реализации колхозной продукции и пути их совершенствования. (На примере БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов В.А.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1961. – 22л.
1611523
  Рыбаков О.Ю. Формы реализации правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.5-15. – ISSN 1608-8794
1611524
  Борсученко Э.И. Формы региональной организации научно-технической деятельности В СССР и за рубежом / Э.И. Борсученко. – К., 1991. – 40с.
1611525
  Жовнирчук З.Л. Формы репродукции чужой речи и х стилистическое функционирование в современной немецкой литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жовнирчук З. Л.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 20л.
1611526
  Самойленко Лариса Валериановна Формы роста первичных фаз и структурообразование в эвтектических сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Самойленко Лариса Валериановна; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 21л.
1611527
  Лаврентьев А.Р. Формы самостоятельной работы студентов юридических вузов // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.37-41
1611528
  Духанин В.Б. Формы синтетической сравнительной степени в литературно-письменном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Духанин В.Б.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 20л.
1611529
  Мкртумян Ю.И. Формы скотоводства в Восточной Армении. (По этнографич. материалам). : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Мкртумян Ю.И.; МГУ. Истор. ф-тет. Каф. этнографии. – М., 1968. – 28л.
1611530
  Рахлевский В.А. Формы советской автономии / В.А. Рахлевский. – М, 1975. – 50с.
1611531
  Титова А.А. Формы соединений кобальта в почвах : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Титова А. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1970. – 22л.
1611532
  Громакова З.И. Формы соединений селена и теллура в медеэлектролитных шламах и их определение : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Громакова З.И. ; АН Кирг. ССР. – Фрунзе, 1969. – 21 с.
1611533
  Миронов В.В. Формы солдатского протеста в австро-венгерской армии во время Первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 196-202. – ISSN 0130-3864
1611534
  Лашин А.Г. Формы социаистического государства / А.Г. Лашин. – М, 1960. – 47с.
1611535
  Розин Э.Л. Формы социалистического государства / Э.Л. Розин. – М, 1961. – 64с.
1611536
  Чиркин В.Е. Формы социалистического государства / В.Е. Чиркин. – М., 1973. – 270с.
1611537
  Блинов В.В. Формы социалистической революции в современную эпоху. : Автореф... Канд.философ.наук: 621 / Блинов В.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 15л.
1611538
  Любимов Д.С. Формы социальной ответственности бизнеса. Правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 32-37. – ISSN 1812-8696
1611539
  Корольков Д.В. Формы существования и энергетическая устойчивость бремотитанов рубидия и цезия : Автореф... канд. хим.наук: / Корольков Д. В.; ЛГУ. – М., 1964. – 23л.
1611540
  Дедюхина Л.Н. Формы творительного падежа множественного числа в современных русских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Дедюхина Л.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1611541
  Голубенцева В.Г. Формы текущего контроля, зачеты и государственный экзамен по научному коммунизму : Материалы к лекции / В.Г. Голубенцева; МВ и ССО УССР ; ИПК обществ. наук при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ, 1980. – 24 с.
1611542
  Палкин Ю.И. Формы текущего контроля, зачеты и экзамены по политической экономии / Ю.И. Палкин. – Киев, 1977. – 24 с.
1611543
  Пигарь С.С. Формы территориально-политической самоорганизации абхазов в XVIII -XIX вв. // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 117-127. – ISSN 0869-5415
1611544
  Олейник Я.Б. Формы территориальной организации животноводства в пригородной зоне // Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах
1611545
  Дратвер Б.Л. Формы товарно-денежных отношений между государством и колхозами в период развернутого строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дратвер Б.Л. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 21 с.
1611546
  Шахин С.М. Формы токсичных элементов в пойменных почвах Египта, Германии и Греции: сравнительное исследование / С.М. Шахин, Й. Ринклебе, Х.Д. Цадилас // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1450-1461 : рис., табл. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0032-180Х
1611547
  Хисина Н.Р. Формы точечных ОН-содержащих дефектов в оливине и их преобразование при изменении петрологической обстановки / Н.Р. Хисина, К.А. Лоренц // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 502-511 : рис., табл. – Библиогр.: с. 510-511. – ISSN 0016-7525
1611548
  Османов Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX - начале XX в. / Османов, Магомед-Загид Османович. – М., 1990. – 294с.
1611549
  Бершадская Ф.М. Формы употребления фразеологической единицы в речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Бершадская Ф.М.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Л, 1972. – 23л.
1611550
  Агеева Е.А. Формы управленческой деятельности исполкомов местных Советов / Е.А. Агеева. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 104 с.
1611551
  Бишер Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) / Бишер, Аларадж м.а. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 18 (279). – С. 14-16
1611552
  Морозов Николай Гаврилович Формы участия коллективов трудящихся в управлении государственным предприятием : Автореф... канд. юрид.наук: / Морозов Николай Гаврилович; МГУ. Юрид. фак. – М., 1965. – 12л.
1611553
  Уметов М.Т. Формы участия народных масс в управлении делами общества (Система государственных форм представительной и непосредственной демократии) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01. / Уметов М.Т.; МГУ им М.В. Ломоносова. – Москва, 1990. – 22л.
1611554
   Формы участия общественности в борьбе местных Советов депутатов трудящихся. – М., 1963. – 213с.
1611555
   Формы участия общественности в борьбе с преступностью. – М., 1963. – 213с.
1611556
  Ветров Н.И. Формы участия общественности в предупреждении преступлений среди молодежи. : Автореф... канд. юрид.наук: / Ветров Н.И.; Свердл. юрид. ин-т. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1611557
   Формы участия трудящихся в деятельности местных органов власти социалистических стран. – М., 1989. – 137с.
1611558
  Русин В.П. Формы участия трудящихся в обеспечении социалистической законности и общественного порядка : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Русин В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1611559
  Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. / И.М. Чередов. – М., 1988. – 157с.
1611560
  Алеиева Ф.М. Формы феодальной зависимости владельческих крестьян Азербайджана в первой половине XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Алеиева Ф. М.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1971. – 36л.
1611561
   Формы феодальной земельной собственности и владения на Ближнем и Среднем Востоке. – М., 1979. – 227с.
1611562
  Антонов А.В. Формы фиксации научно-технических знаний : психол. анализ / А.В. Антонов. – Рига : Авотс, 1981. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 92-94
1611563
  У Мью Тхант Формы фосфатов и методы их определения в рисовых почвах Бирмы : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / У Мью Тхант; Ун-т дружбы анродом им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1969. – 23л.
1611564
  Назын-Оол Формы фосфора и их превращение в основных типах почв Средне-Амурской равнины. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Назын-Оол О.А.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 32л.
1611565
  Станиславичуте И.С. Формы фосфорных соединений и их превращения в подзолистых песчаных почвах Литовской ССР. : Автореф... канд. с.-х..наук: / Станиславичуте И.С.; Мин. производства и заготовок с.-х. продуктов ЛитССР. Литов. с.-х. академия. – Каунас, 1962. – 33л.
1611566
  Смирнова И.А. Формы числа имени в иранских языках (значение и функционирование) / И.А. Смирнова. – Л., 1974. – 223с.
1611567
  Шарашенидзе Дж.М. Формы эксплуатации рабочей силы в государственном хозяйстве Шумера II пол. III тыс. до н.э. / Дж.М. Шарашенидзе. – Тбилиси, 1986. – 170с.
1611568
   Формы элементов и радионуклидов в морской воде. – Москва, 1974. – 173с.
1611569
  Чигринов В.И. Формы, методы и средства активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых / В.И. Чигринов. – Харьков, 1987. – 90с.
1611570
   Формы, методы и средства коммунистического воспитания студентов в вузах социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 272с.
1611571
   Формы, методы и средства научно-технической пропаганды. – М., 1979. – 146с.
1611572
  Скуинь З. Форнарина : роман / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. Ю.Каппе. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 351 с.
1611573
  Новиков Егор Форос: проблема скорости решена : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 48 : Фото
1611574
  Латанський С. Форостецький Володимир Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 17 : Володимир Форостецький. – С. 3-31.
1611575
  Данич М.И. Форпминиферы юрских отложений днестровско-прутского междуречья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.128 / данич М.И.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1972. – 23л.
1611576
  Прус Б. Форпост / Б. Прус. – Л., 1945. – 331с.
1611577
  Бытовой С.М. Форпост / С.М. Бытовой. – Л, 1945. – 103с.
1611578
  Прус Б. Форпост / Б. Прус. – Москва, 1950. – 240с.
1611579
  Прус Б. Форпост / Б. Прус. – Львів, 1954. – 224с.
1611580
  Малов В.И. Форпост "Надежда" : Сборник. / В.И. Малов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 269с. – (Библиотека советской фантастики)
1611581
   Форпост героев. – Хабаровск, 1969. – 736с.
1611582
   Форпост героев. – Хабаровск, 1973. – 734с.
1611583
   Форпост героев. – М., 1990. – 574с.
1611584
  Гордиенко Т. Форпост на границе с Диким Полем // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 36-38. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1611585
  Зайцев Ю.М. Форпост на Дальнем Востоке // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7 (603). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
1611586
  Майер Г. Форпост науки в сибирских Афинах // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 5, май. – С.36-45. – ISSN 0208-0621


  Накануне 135-летия первого сибирского университета его ректор академик Георгий Майер рассказывает о прошдом, настоящем и будущем Национального исследовательского Томского гос. университета.
1611587
  Пащук В.В. Форпост социализма в Латинской Америке / В.В. Пащук. – Киев, 1979. – 119с.
1611588
   Форпост социализма на Западе. – М., 1959. – 336с.
1611589
  Фрайман А.Л. Форпост социалистической революции. Петроград в первые месяцы Советской власти / А.Л. Фрайман. – Л., 1969. – 396с.
1611590
  Троненко В.І. Форпост соціалізму в Латинській Америці / В.І. Троненко. – К., 1978. – 48с.
1611591
  Мороховський Ю.П. Форпост соціалізму в Центральній Європі / Ю.П. Мороховський. – Київ, 1964. – 48с.
1611592
  Матвієнко В. Форпост суверенності // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 20-23.
1611593
  Комендар В.И. Форпосты горных лесов / В.И. Комендар. – Ужгород, 1966. – 205с.
1611594
  Карпунин В.Н. Форпосты международного финансового капитала в развивающемся мире / В.Н. Карпунин. – Москва, 1988. – 228с.
1611595
  Белащенко Т.К. Форпосты Пентагона / Т.К. Белащенко. – Москва : Воениздат, 1980. – 127 с. : ил., 4 л. ил.
1611596
  Островский Б.Г. Форпосты советской науки в Арктике. / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1933. – 48с.
1611597
  Кознова О. Форс-мажор у договірних правовідносинах під час воєнного стану // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1611598
  Науменко О. Форс-мажор у договорах: підводні камені // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 36-37
1611599
  Столярчук І. Форс-мажор: покрокова інструкція для допомоги бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 22-23
1611600
  Рудник І. Форс-мажорна комерція // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 22-23
1611601
  Стрілець О.М. Форс-мажорні застереження в комерційній практиці : монографія / Стрілець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 146, [1] с. – Бібліогр.: с. 131-146 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-43-77
1611602
  Проценко О. Форс-мажорні обставини в комерційних договорах // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 22-23
1611603
  Руліцька К. Форсайт-дослідження: прогноз чи передбачення? // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 3-7. – ISSN 2313-3627
1611604
  Смага О.В. Форсайт-метод та інформаційний моніторинг: подібності й відмінності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 124-133


  Проаналізовано сучасні зразки соціального прогнозування та їх вплив на трансформаційні процеси. Проведено паралелі між інформаційним моніторингом та Форсайт-методом, розглянуто їх подібності та відмінності.
1611605
  Перегуда Ю. Форсайт-методологія під час формування середнього класу в регіоні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 54-60. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1611606
  Чернова Л.С. Форсайт-орієнтована методологія стратегічного управління програмами розвитку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 ; 12 / Чернова Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1611607
  Бистряков І.К. Форсайт-підхід до організації та фінансування сталого господарювання / І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий, Н.В. Коржунова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (725). – Бібліогр.: 14 назв
1611608
  Луценко Н.Л. Форсайт-прогнозування розвитку вищої освіти: світовий досвід і актуальність для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 239-243. – ISSN 2222-4459
1611609
  Афанасьев М. Форсайт - вектор руху університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 42-58. – ISSN 1682-2366


  Актуальність використання елементів форсайту в контексті формування стратегії і програми розвитку університету.
1611610
  Довгань Л. Форсайт - екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики / Л. Довгань, М. Шкробот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-45. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено Форсайт-методологію як екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики в умовах зовнішніх викликів та загроз. Виокремлено концепти стратегічної модернізації та розроблено механізм стратегічної ...
1611611
  Корсак Костянтин Форсайт - забуте старе чи винахід ХХІ століття? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 6-8
1611612
  Задорожна Л.М. Форсайт - прогнозоване майбутнє економічного розвитку вітчизняної аграрної сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
1611613
  Назарова И.Р. Форсайт в исследованиях будущего российского образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 22-29. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрываются возможности Форсайта в оценке долгосрочной перспективы развития общества и его институтов, включая институт образования. Подчеркивается необходимость учета национальных, политических, социально-экономических аспектов при ...
1611614
  Кузнєцова Л. Форсайт в Україні: проблеми організації в контексті світової практики / Л. Кузнєцова, О. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 127-144. – ISSN 1605-7988
1611615
  Шевченко Л. Форсайт вищої освіти: актуальність для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 33 назв.
1611616
  Згуровський М.З. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах : (виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – С. 20-25. – ISSN 2518-7546
1611617
  Пильтяй Олександр Володимирович Форсайт як інструмент управління суспільним розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості застосування форсайт-методології для розв"язання проблеми вибору стратегії соціально-економічного розвитку України.
1611618
  Пильтяй О.В. Форсайт як інструмент управління суспільним розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 1993-6788
1611619
  Кошечко Н. Форсайт як сучасна освітня технологія розвитку емоційного інтелекту у навчанні студентів із педагогічної конфліктології // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 45-54. – ISBN 978-617-8049-46-1
1611620
  Панченко І.А. Форсайт: методологія технологічного прогнозування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1611621
  Матат Д. Форсайт: можливе майбутнє для України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відбувся форум "Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах".
1611622
  Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-7988
1611623
  Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування : (Продовження. Початок № 3) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-138 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
1611624
  Поляк О.В. Форсайтні плани розвитку освіти в умовах глобалізації, демократизації та коллайдизації: загальні підходи і моделі / О.В. Поляк, К.В. Корсак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 319-326


  Проаналізовано еволюцію планування у XX ст., вказано на початок переходу країн-лідерів до наносуспільства, доведено необхідність використання цілком нових термінів і понять в оцінці стану людства і в плануванні розвитку освіти і науки Проанализирована ...
1611625
  Чихачев С.А. Форсинг в теории моделей и категорические теории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чихачев С.А.;. – Новосибирск, 1978. – 8л.
1611626
  Батов П.И. Форсирование рек 1942-1945 : изопыта 65-й армии / П.И. Батов ; Ин-т военной истории М-ва обороны СССР. – Москва : Воениздат, 1986. – 160 с.
1611627
  Кошанов А. Форсированная индустриализация и инновационная стратегия // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-26. – ISSN 0207-3676
1611628
  Карташов Г.Д. Форсированные испытания аппаратуры : (В помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества пром. изделий при Политехн. музее) / Г.Д. Карташов ; Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. совет науч.-техн. о-в // Методы оптимизации качества, надёжности и эффективности процессов создания и освоения новой продукции / К.А. Амбарцумян. – Москва : Знание, 1986. – С. 51-106 : ил. – Библиогр. в конце работ
1611629
  Будов В.М. Форсированные теплообменники ЯЭУ / В.М. Будов, С.М. Дмитриев. – Москва, 1989. – 174 с.
1611630
  Клименко Б.В. Форсированные электромагнитные системы электрических аппаратов. : Автореф... доктор техн.наук: 05.09.06 / Клименко Б.В.; Харьков. политехн. ин-тут. – Харьков, 1994. – 31л.
1611631
  Маланчук О. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану / О. Маланчук, Н. Черниш, В. Сусак // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2016. – № 4 (59). – C. 8-20. – ISSN 1681-116Х
1611632
  Тарелин А.А. Форт-Росс в истории российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 80-86. – ISSN 0321-2068


  Форт-Рос - колишнє російське поселення і фортеця, а нині парк-заповідник на Каліфорнійському березі Тихого океану
1611633
  Бураго А.Ю. Форт -- язык для микропроцессоров / А.Ю. Бураго. – Л., 1989. – 35 с.
1611634
  Юдкевич С.М. Форт "Ольга". / С.М. Юдкевич. – Тула, 1967. – 102с.
1611635
  Магнарадзе Г.Ф. Форт в минеральных и растительных объектах некоторых районов Грузии : Автореф... канд. хим.наук: / Магнарадзе Г. Ф.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 13л.
1611636
  Тверитинова А.М. Форт Роменвиль / А.М. Тверитинова. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 358 с.
1611637
  Гнесина Е. Фортепианная азбука / Е. Гнесина. – М., 1933. – 13с.
1611638
  Гофман И. Фортепианная игра / И. Гофман. – М., 1929. – 61с.
1611639
  Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века / Л.Е. Гаккель. – 2-е изд. – Л., 1990. – 286с.
1611640
  Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика : учеб. пособ. по курсу методики фортепианного обучения (для консерваторий) / Л.А. Баренбойм ; Научно-исслед. музыкальный ин-т при Московской гос. консерватории. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1937. – 214 с.
1611641
  Овчинников М.А. Фортепианное исполнительство и русская музыкальная критика XIX века / М.А. Овчинников. – М., 1987. – 196с.
1611642
  Гаккель Л.Е. Фортепианное творчество С.С. Прокофьева / Л.Е. Гаккель. – Москва : Музгиз, 1960. – 172 с.
1611643
  Бай Е. Фортепианное творчество Чен Циганга в контексте мирового процесса глобализации искусства // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 5-15. – ISSN 2077-9542
1611644
  Заяц Н. Фортепианное творчество Энрике Гранадоса в контексте взаимодействия традиций западноевропейского романтизма и ренасимьенто // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 84-92. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "В статье исследована поэтика фортепианного наследия Э. Гранадоса как одного из наиболее выдающихся представителей испанского музыкального возрождения. Рассмотрено эволюционные пути творческой деятельности композитора. Охарактеризована жанрово-стилевая ...
1611645
  Друскин М.С. Фортепианные концерты Моцарта / М.С. Друскин. – Ленинград : Ленингрдская филармония, 1939. – 48 с.
1611646
  Хохлов Ю.Н. Фортепианные концерты Ф. Листа / Ю.Н. Хохлов. – Москва : Музгиз, 1953. – 72 с.
1611647
  Брянцева В.Н. Фортепианные пьесы Рахманинова / В.Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1966. – 206 с.
1611648
  Фролова С. Фортепианные сонаты П.И. Чайковского : пояснение / С. Фролова. – Москва : Музгиз, 1955. – 40 с.
1611649
  Орджоникидзе Г.Ш. Фортепианные сонаты Прокофьева / Орджоникидзе Г.Ш. – Москва : Музгиз, 1962. – 152 с. : нот., ил.
1611650
  Крауклис Г.В. Фортепианные сонаты Шуберта / Г.В. Крауклис. – Москва, 1963. – 120 с.
1611651
  Бражников М.В. Фортепиано / М.В. Бражников. – 2-е изд. – М., 1982. – 62с.
1611652
  Загладько А.О. Фортепіанна компонента у концертному житті Києва 70-80-х років XIX століття (за матеріалами періодики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Загладько Аліна Олексіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1611653
  Степанова О.Ю. Фортепіанна культура Південної та Латинської Америки: особливості становлення й трансформації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 66-72. – ISSN 2410-5325
1611654
  Свірідовська Л.М. Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець 19-перша третина 20 ст) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Свірідовська Л.М.; Київський нац. ун-т к-ри і мистецтв. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1611655
  Савчук І. Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера в Україні 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 99-107
1611656
  Левкулич Є.О. Фортепіанна спадщина Сергія Борткевича у актуальному просторі виконавського мистецтва ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левкулич Євген Олександрович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1611657
  Олійник О.С. Фортепіанна творчість В.С. Косенка / О С. Олійник. – Київ : Наукова думка, 1977. – 151 с. : іл., портр., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1611658
  Бучок Л.В. Фортепіанна творчість закарпатських композиторів: стильові виміри : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Бучок Ліанна Василівна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1611659
  Івахова К.П. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: художньо-дидактичний концепт : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Івахова Катерина Петрівна ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнолог. ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1611660
  Ілєчко М.П. Фортепіанна творчість українських композиторів XX століття як чинник розвитку сучасної музичної культури // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 54-65. – ISSN 2077-9542
1611661
  Йовенко З. Фортепіанна творчість українських радянських композиторів (20-і роки) // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 199-210
1611662
  Чорнобай М. Фортепіанне виконавство та освіта осередків української діаспори в історичній проекції // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 142-151. – ISSN 2310-0583
1611663
  Зимогляд Н.Ю. Фортепіанне виконавство України в 30-ті рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 268-276


  Вивчаються й аналізуються питання, пов"язані з фортепіанним виконавством в Україні в 30-ті рр. 20 ст., зокрема з: репертуарною політикою, організацією концертної діяльності та конкурсів піаністів, а також гастрольними концертами зарубіжних виконавців.
1611664
  Зимогляд Н.Ю. Фортепіанне виконавство України середини XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 281-288
1611665
  Комар А. Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 324-339. – ISSN 2310-0583
1611666
  Веремйова М.М. Фортепіанні концерти Ф. Мендельсона-Бартольді та романтичний Gesamtkunstwerk : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Веремйова Марина Миколаївна ; Харк. нац. ун-т мистецтвознавства ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1611667
  Ек Н. Фортепіанні п"єси для молоді композиторів української діаспори у практиці вчителя музичного мистецтва (на прикладі фортепіанного циклу для дітей Стефанії Туркевич) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 123-128. – ISSN 2308-4634


  "Стаття розкриває особливості фортепіанного педагогічного доробку відомої української композиторки Стефанії Туркевич, а також проблеми їхнього творчого використання в процесі музичного виховання молоді. Примітно, що за останні два десятиріччя твори ...
1611668
  Тимченко-Бихун Фортепіанні парафрази М.І. Глінки: стильові процеси в контексті міжнаціональних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Тимченко-Бихун І.А.; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1611669
  Шевченко Л.М. Фортепіанні сонати Л. Бетховена в репертуарі піаністів Одеси // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 146-152. – ISSN 2312-4679


  "Метою даного дослідження є усвідомлення актуального жанрово-стильового показника сонатної спадщини Л. Бетховена, в якій сучасний поставангардний – пост-поставангардний принцип виділяє понадособистісний ліризм, помежовний до духовної лірики, що й ...
1611670
  Герега М. Фортепіанні цикли Романа Цися: стильовий та виразовий аспекти // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 103-114. – ISSN 2310-0583
1611671
  Полянський Т. Фортепіано у джазі. Виконавські та стильові тенденції в історичній перспективі // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 28-38. – ISSN 2310-0583
1611672
  Нільсон Е. Фортепіано як... перекладач / розмову вела Наталія Семененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 23


  Розмова з молодою данською піаністкою Елізабет Нільсон, армія фанів якої у Києві зростає.
1611673
  Николаев А.А. Фортепьянное наследие Чайковского / А.А. Николаев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1949. – 208 с.
1611674
  Николаев А.А. Фортепьянное наследие Чайковского / А.А. Николаев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1958. – 281 с.
1611675
  Смирнов М. Фортепьянное творчество А. Дворжака / М. Смирнов. – Москва : Музгиз, 1960. – 36 с.
1611676
  Соловцов А.А. Фортепьянные концерты Рахманинова / А.А. Соловцов. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1961. – 88с.
1611677
  Дельсон В.Ю. Фортепьянные концерты С. Прокофьева / В.Ю. Дельсон. – Москва : Советский композитор, 1961. – 53 с.
1611678
  Хохлов Ю. Фортепьянные концерты Ф. Листа : путеводитель / Ю. Хохлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Музгиз, 1960. – 84 с.
1611679
  Попова Н.В. Фортепьянные сонаты Р. Шумана / Н.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1959. – 72 с.
1611680
  Дельсон В. Фортепьянные сонаты Скрябина / В. Дельсон. – Москва : Музгиз, 1961. – 128 с.
1611681
  Меркулов А.М. Фортепьянные сюитные циклы Шумана / А.М. Меркулов. – Москва : Музыка, 1991. – 93 с.
1611682
  Біляєва С.О. Фортеці Великого князівства Литовського на теренах Київської землі (з історії вивчення) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 99-110. – ISSN 2227-4952
1611683
  Дяденко В. Фортеці запорожців // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 6-9
1611684
  Пономарьов О.М. Фортеці Ізмаїл і Кілія на початку Російсько-турецької війни 1768-1774 років: стан та заходи з фортифікації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 168-191. – ISSN 0320-9466
1611685
  Вечерський В.В. Фортеці й замки України = Fortresses and castles of Ukraine / Вечерський В.В. ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 664 с. : 619 іл. – Бібліогр.: с. 629-649. – ISBN 978-966-502-501-6
1611686
  Силин О.О. Фортеці Києва VI - XIX століть / Олесь Силин. – Київ : МП Леся, 2003. – 143, [1] с. : іл., карти. – Кн. видано за сприянням Благодійного Фонду Івана Мазепи. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 966-8126-02-5
1611687
  Силин О.П. Фортеці Києва VІ - ХІХ століть // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.166-180 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
1611688
  Іллінський В.Є. Фортеці на острові Мала Хортиця / В.Є. Іллінський, С.Ж. Пустовалов // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 142-156
1611689
  Романов О.Д. Фортеця-герой Брест / О.Д. Романов. – К., 1972. – 130с.
1611690
  Бразов Л.П. Фортеця : повість / Л.П. Бразов. – Київ : Веселка, 1974. – 208 с.
1611691
  Бразов Л.П. Фортеця : повість / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 190 с.
1611692
  Селімович М. Фортеця / М. Селімович. – Київ, 1985. – 330 с.
1611693
  Селімович М. Фортеця : роман / Меша Селімович. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 349, [1] с. – ISBN 978-611-01-1463-9
1611694
  Борисенко Л. Фортеця для бізнесу: Колсантинг у сфері ділової безпеки // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 22-25.
1611695
  Борисова Т. Фортеця для нот і секретів. Музична вітальня бібліотеки Вернадського стала місцем зустрічі з сучасними і майбутніми маестро // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 110). – С. 10-11


  "Олександр Дзбанівський, засновник відділу Музичного фонду «Вернадки» - ось хто міг би докладніше розповісти про ті вечори. Олександр Кошиць у своїх «Спогадах» описував, як той приходив до студентів Київської духовної академії, брав участь у музичних ...
1611696
  Познанська М.А. Фортеця за Дніпром / М.А. Познанська. – Київ, 1981. – 50с.
1611697
  Макаров Ю. Фортеця зі скляними стінами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 33 (353). – С. 10-12. – ISSN 1996-1561


  Під звуки вибухів ворожих снарядів краще думається про актуальність проблем національної інформаційної безпеки. Держава Україна здійснювала паралельно дві культурні політики: одна - національна - нерішуча, половинчаста, друга - фактично радянська - ...
1611698
  Чемерис В.Л. Фортеця на Борисфені : іст. роман / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5986-4
1611699
  Кремльов І.Л. Фортеця на Волзі / І.Л. Кремльов. – К., 1957. – 124с.
1611700
  Заруба В.М. Фортеця над Кодацьким порогом / Віктор Заруба. – Дніпро : Ліра, 2016. – 59, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 58-59. – ISBN 978-966-383-444-3
1611701
  Орлик М. Фортеця святої Єлизавети та іноземна колонізація Південної України (третя чверть ХVІІІ ст. ) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 147-151.
1611702
  Стрехнін Ю.Ф. Фортеця чорноморців / Ю.Ф. Стрехнін. – Київ, 1985. – 31с.
1611703
  Иванов Ю.Ф. Фортинский Федор Яковлевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 344
1611704
  Дука М.В. Фортинський Федір Якович / М.В. Дука, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 307. – ISBN 96966-8060-04-0
1611705
   Фортинський Федір Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 216. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1611706
   Фортинський Федір Якович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 140-149. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1611707
   Фортинський Федір Якович (1846-1902) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 499. – ISBN 978-966-439-754-1
1611708
   Фортинський Федір Якович (1846 - 1902) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 80. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1611709
  Молчанов А.М. Фортификационное оборудование горной местности / А.М. Молчанов, Я.Г. Галкин. – М., 1942. – 50с.
1611710
  Чекалин В.С. Фортификационное оборудование местности. / В.С. Чекалин, Б.В. Варенышев. – М., 1974. – 112с.
1611711
  Шперк В.Ф. Фортификационный словарь / В.Ф. Шперк. – М., 1946. – 126с.
1611712
  Левыкин В.И. Фортификация / В.И. Левыкин. – М, 1987. – 159с.
1611713
  Толстиков В.П. Фортификация античного Боспора. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Толстиков В.П.; МГУ. – М., 1981. – 26л.
1611714
  Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства. / С.Б. Буйских. – Киев, 1991. – 158с.
1611715
   Фортифікації в туризмі: потенціал, стан, промоція, інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-семінару : Київ, 23 квіт. 2021 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. країнознавства та туризму, Нац. іст.-архітектур. музей "Київська фортеця" [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2021. – 153, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-674-051-3
1611716
  Овчинников Ю.Е. Фортифікації Києва IX - першої половини XIII ст. (на матеріалах археологічних досліджень) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 101-118. – ISSN 2078-0133
1611717
  Чобіт Д.В. Фортифікації міста Броди XVI-XVII ст. / Дмитро Чобіт ; [заг. ред.: В.П. Пшик] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2010. – 183, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., фотоіл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 152-160. – ISBN 966-7544-42-3


  В пр. №1697888 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1611718
  Слісаренко О.М. Фортифікаційне забезпечення Бородинської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 165-169. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1611719
  Харлан Олександр Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 98-114
1611720
  Харлан О. Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 51-59
1611721
  Нікітіна І.В. Фортифікаційні споруди міста Севастополя: непростий шлях до музеєфікації // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 193-205. – ISBN 978-966-8999-37-6
1611722
  Долгова К. Фортифікаційні споруди Польщі як туристські об"єкти / К. Долгова, І. Винниченко // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – C. 199-202. – ISBN 978-617-674-060-5
1611723
  Калінін І. Фортифікаційні споруди скандинавів доби вікінгів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 238-241. – ISBN 978-966-171-783-9
1611724
  Жердьов А.Є. Фортифікаційні споруди у системі об"єктів туристсько-рекреаційної діяльності / А.Є. Жердьов, В.Ю. Притков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 143-148 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1611725
  Коваленко О. Фортифікація Полтави початку XVIII століття // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 290-298. – ISBN 978-966-8591-31-0
1611726
  Свистун Г.Є. Фортифікація салтівських лісостепових городищ : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Свистун Геннадій Євгенович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 31 назва
1611727
   Фортова Олександра Іванівна (1928-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 499. – ISBN 978-966-439-754-1
1611728
  Люсин О.Б. Фортран-IV / О.Б. Люсин. – Рига, 1988. – 177с.
1611729
   Фортран-БЭСМ-6: Оперативно-информ. материал. – Новосибирск, 1976. – 69с.
1611730
   Фортран-тренажер. – Киев, 1985. – 64с.
1611731
   Фортран : программированное учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1976. – 327 с.
1611732
   Фортран : Программир. учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1980. – 399с.
1611733
   Фортран : Программированное учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 406с.
1611734
  Белецки Я. Фортран 77 = Fortran 77 / Белецкий Ян ; пер. с польського О.И. Гуськовой ; под ред. В.Р. Носова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 207 с. : ил. – Ббиблиогр.: с. 205 (9 назв.). – (Алгоритмические языки). – ISBN 5-06-001401-0
1611735
  Брич З.С. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС / З.С. Брич, Д.В. Капилевич, Н.А. Клецкова. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 285 с.
1611736
   Фортран 77 ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 350 с.
1611737
  Бартеньев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL / Бартеньев О.В. – Москва : Диалог-Мифи. – ISBN 5-86440-152-1, 5-86404-157-2, 5-86404-158-0
Ч.1. – 2000. – 448 с.
1611738
  Бартеньев О.В. Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-Мифи. – ISBN 5-86404-157-2,
Ч. 2. – 2001. – 320 с.
1611739
   Фортран ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1978. – 264 с.
1611740
   Фортран ЕС ЭВМ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 287с.
1611741
  Уорд Т. Фортран и искусство программирования персональных Эвм / Т. Уорд, Э. Бромхед. – Москва : Радио и связь, 1993. – 352с. – ISBN 5-256-00805-6
1611742
  Горелик А.М. Фортран сегодня и завтра / А.М. Горелик, В.Л. Ушкова. – Москва : Наука, 1990. – 206с.
1611743
  Балацкова-Подольскова Фортран ЭВМ "Минск-32". / С.И. Балацкова-Подольскова. – Москва, 1975. – 175 с.
1611744
  Шепеленко В.Н. ФОРТРАН ЭВМ БЭСМ-6 / В.Н. Шепеленко. – Новосибирск, 1983. – 79 с.
1611745
  Коричнев Л.П. Фортран: Учю пособ. для сред. спец. учеб. завед. / Л.П. Коричнев, В.И. Чистякова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 159с.
1611746
  Шкляревский И.И. Фортуна / И.И. Шкляревский. – М., 1968. – 110с.
1611747
  Гусєв В.І. Фортуна / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 390. – ISBN 966-642-073-2
1611748
  Писаренко Р. Фортуна крутит колесо : стихотворения / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2014. – 149, [4] с. : портр.
1611749
  Тарасов Ю.В. Фортуна на цепи. / Ю.В. Тарасов. – Алма-Ата, 1977. – 166с.
1611750
  Усенко П. Фортуна фельдмаршала // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 21). – С. 7


  Тарас Шевченко в автобіографії 1860 року, згадав, що в своєму кріпацькому дитинстві, мандруючи з обозом за своїм паном до Києва, Вільни та Санкт-Петербургва, на заїжджих дворах часом привласнював із наміром скопіювати "зображення різних історичних ...
1611751
  Мадарас Е. Фортунаті знайшов своїх синів / Е. Мадарас. – Харків, 1931. – 136с.
1611752
  Короткий В.А. Фортунатов Філіпп Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 189. – ISBN 966-06-0393-2
1611753
  Курлова З.О. Форум-зустріч з нагоди відкриття музею М.М. Миклухо-Маклая : хроніка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
1611754
  Вольчева Г. Форум-театр як засіб формування конструктивної поведінки підлітка у конфліктній ситуації // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 59-65. – ISSN 2618-0715
1611755
  Качан А. Форум - це щорічний письменницький з"їзд / А. Качан, В. Рутківський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 2, 7


  Про особливості 21-го Форуму видавців розмова з письменниками Андрієм Качаном та Володимиром Рутківським.
1611756
  Гусєв В.І. Форум / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 390-391. – ISBN 966-642-073-2
1611757
   Форум "Вдала подія" - событие на высшем уровне! : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
1611758
  Вардовська М.С. Форум "Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
1611759
  Астрамович-Лейк Форум активності задля майбутнього / розмову вів Степан Мігус // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  "Розмова з докторкою наук Тересою Астрамович-Лейк із Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині щодо наукового співробітництва з Національним університетом "Львівська політехніка".
1611760
   Форум АЛТУ набирает обороты : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 87 : Фото
1611761
  Гуцул А. Форум видавців-2004: півроку літератури : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 275-278
1611762
  Сауляк О. Форум видавців - 2017 // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 3
1611763
  Цюпа Оксана Форум видавців у Львові: з висоти півтора десятиліть // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1611764
  Дубасенюк О. Форум визначив подальші перспективи наукової співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Доктор педагогічних наук, професор Житоирського державного університетуімені Івана Франка Олександра Дубасеннюк про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1611765
  Штонь Г. Форум вічноживих : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 187. – С. 33-84
1611766
  Роздольська М. Форум волонтерів у Нью-Йорку // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 4 (180). – С. 49-50
1611767
  Бігун Б. Форум германістів (про міжнародну наукову коференцію "Особливості розвитку німецькомовних літератур у ХХ столітті") // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 20-24
1611768
  Заболотна І.М. Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 199-202. – ISSN 0320-9466
1611769
  Архангельская А. Форум диалога ИБСА - первый этап реализации программы "Юг - Юг" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 0321-5075


  "Південь" - це співробітництво економічне і ділове між країнами Азії, Африки і Латинської Америки. Існує 30 років
1611770
   Форум екологічного порятунку Закарпаття розробляє екологічні критерії щодо будівництва малих ГЕС // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 3
1611771
  Віламова Н. Форум з проблеми конституційного реформування правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 150-151. – ISSN 0132-1331
1611772
  Козинець О. Форум корекційників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 4
1611773
  Бесчасна І.В. Форум країн-експортерів газу як новий актор міжнародного ринку газу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 130-135. – ISSN 2077-1800
1611774
   Форум міжнародної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбувся ІІІ Український форум міжнародної освіти з метою розширення освітніх можливостей України для іноземних громадян.
1611775
  Єщенко М. Форум молодих літераторів НСПУ, поради для юних письменників // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 214-217
1611776
   Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва
№ 5. – 2011
1611777
   Форум прямої демократії : матеріали доп. та тез наук.-практ. конференції (4 груд. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь) ; Полтав. держ. аграр. акад. [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 406, [3] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-055-5
1611778
   Форум психіатрії і психотерапії = Forum of psychiatry and psychotherapy : науково-практичний журнал. – Львів
Т. 1. – 2000
1611779
  Сидоренко С. Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі / С. Сидоренко, Б. Дуда // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 830-840. – ISBN 978-617-7446-57-5
1611780
  Філоненко С. Форум ректорів педагогічних університетів Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 1
1611781
  Різник Л. Форум Романа Лубківського : повість-спогад // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 29-98. – ISSN 0868-4790-8
1611782
  Приходько И.Г. Форум русистов в Киеве. О VI Международной научно-практической конференции УАПРЯЛ "Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 52-55
1611783
  Межевич Галина Петровна Форум сильних, сміливих, мужніх : Рекомент. анот. покажч. літ. до Оліміпади-80 / Межевич Галина Петровна. – Київ : Здоров"я, 1979. – 41с.
1611784
   Форум советских коммунистов : Междунар. общественность о XXV съезде КПСС. – Москва : Прогресс,, 1976. – 264 с.
1611785
  Корнилов Ю.Э. Форум советских коммунистов в зеркале мировой печати / Ю.Э. Корнилов. – М, 1982. – 110с.
1611786
  Лук"янчук Г. Форум у Київському університеті // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  На Національний форум "Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зібрались відомі українські культурологі та історики: Ю. Баланюк, В. Берковський, Б. Моркляник та ін. ...
1611787
  Мелько Л.Ф. Форум учителів географії Росії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 42
1611788
  Кучеров Г.Г. Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій іхньої культурно-освітньої діяльності (1917 - 1922 рр.) / Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 331-339. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1611789
  Білокопитов В.І. Форуми із забезпечення якості вищої освіти як унікальна платформа для співпраці на європейському рівні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 26-32. – ISSN 2312-5993


  У статті наголошено на складності та багатовимірності процесу забезпечення якості вищої освіти; виокремлено характеристики процесу забезпечення якості; визначено передумови створення Європейської асоціації університетів; висвітлено основні напрями ...
1611790
  Ціпко А. Форуми українознавства у XIX - XXI ст.: від українських студій до українології // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 145-150
1611791
  Нестеренко Марина Форумы в Хабаровске и Сочи : Поддержка обязательно будет. Турбизнес получил сигнал от государства. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 122-123 : Фото
1611792
  Левченко О.М. Форфейтинг: від теорії до практики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 156-173. – ISSN 2308-6912


  В умовах стрімкого розвитку зовнішньоекономічних операцій відбува- ється трансформація діяльності підприємств на основі впровадження в практику нових для України фінансових інструментів. В результаті є необхідність в створенні обліково-аналітичної ...
1611793
  Міщенко В. Форфейтингові операції у фінансуванні діяльності експортерів: правові аспекти : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 28-30. – Бібліогр.: 11 назв
1611794
  Кулинич И.Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 58-64. – Бібліогр.:10 назв
1611795
  Жуковская Н.В. Форфорный обмен растений в услоиях засоления : Автореф... канд. биол.наук: / Жуковская Н. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1963. – 21л.
1611796
  Коваленко Світлана Форхтенштайн. Мури та митці : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 150-151 : Фото
1611797
   Фосилите на България. – София
1. – 1958. – 93с.
1611798
  Бакалов П. Фосилите на България / П. Бакалов, Ив. Николов; под ред. на В. Цанков. – София : Българската Академия на науките
10 : Терциерни Бозайници от П. Бакалов и Ив. Николов. – 1962. – 162 с., [78] л. ил.
1611799
  Косинская И.М. Фосорилирование нитрилов аминокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Косинская И. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1968. – 20л.
1611800
  Суховерхова М.В. Фосоритоносность мезозойско-кайнозойской формации коры выветривания Восточного Саяна (западная часть) и Беллыкского Белогорья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Суховерхова М.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1972. – 23л.
1611801
  Лызлова С.Н. Фосфагенкиназы / С.Н. Лызлова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 167 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-166
1611802
   Фосфазосоединения / Г.И. Деркач, И.Н. Жмурова, А.В. Кирсанов, В.И. Шевченко, А.С. Штепанек; Кирсанов А.В. – Киев : Наукова думка, 1965. – 284 с.
1611803
  Назарова Т.И. Фосфарилирование неорганической пирофосфатазы дрожжей радиоактивным неорганическим фосфатом. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Назарова Т.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1611804
   Фосфатазная активность современных и погребенных каштановых почв Волго-Донского междуречья / Э Т. Хомутова, Т.С. Демкина, Н.Н. Каширская, В.А. Демкин; Т.Э. Хомутова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 478-483 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0032-180Х
1611805
  Лісняк В.В. Фосфати чотиривалентних елементів загального складу МР2О7 / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-41. – (Хімія ; Вип. 35)


  На основі узагальнення літературних даних проаналізовано методи отримання та кристалохімічні закономірності будови дифосфатів складу МР2О7. Показано, що дифосфати чотиривалентних елементів можуть кристалізуватися в п"яти сингоніях залежно від методу ...
1611806
   Фосфатирование черных металлов. – М., 1959. – 4с.
1611807
  Сохин Влад Фосфатная игла // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 44-51 : фото
1611808
  Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1611809
  Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 165 л. – Додатки: л. 158-165. – Бібліогр.: л. 132-157
1611810
   Фосфатные вольфрамовые бронзы / В.В. Скопенко, ЛеснякВ.В, Н.В. Стусь, Н.С. Слободяник // Успехи химии : Обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 2004. – Т. 73, № 8. – С. 814-832. – ISSN 0042-1308
1611811
   Фосфатные матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов : обзор по источникам отечеств. и зарубеж. печати за 1980-2013 гг. / С.Ю. Саенко [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 47, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – На обл. авт. не указаны. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 41-48
1611812
   Фосфатные руды Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 199с.
1611813
  Чистова Е.М. Фосфатные эмали и глазури. : Автореф... канд. техн.наук: / Чистова Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. Каф. керамики, стекла и эмалей. – Новочеркасск, 1960. – 18л.
1611814
  Коваленко П.Н. Фосфатный метод количественного отделения висмута от алюминия, хрома и железа / П.Н. Коваленко. – Ростов -на-Дону, 1941. – С. 79-94
1611815
  Хатышев К.В. Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы в травопольном севообороте : Автореф. дис. ... Канд. с-х. наук: / Хатышев К.В.; АН БССР.Ин-т соц.с-х. – Минск, 1953. – 16 с.
1611816
  Аскинази Д.Л. Фосфатный режим и известкование почв с кислой реакцией / Д.Л. Аскинази; АН СССР; Почвенный ин-т. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 215 с.
1611817
  Зенкова Р.А. Фосфатный режим некоторых почв Сосунайской долины и перспективы применения различных форм фосфорных удобрений в южной части Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Зенкова Р.А.;. – Москва, 1966. – 14л.
1611818
  Осокин П.В. Фосфатоносность докембрийских и нижепалеозойских отложений юго-восточной части Восточного Саяна, Южного и Восточного Прибайкалья. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: 04.120 / Осокин П.В.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 30л.
1611819
  Юдин Н.И. Фосфатоносность древних толщ юга Восточной Сибири. / Н.И. Юдин, А.А. Арсеньев. – М, 1970. – 124с.
1611820
   Фосфатоносные отложения ордовика Прибалтики. – М., 1979. – 130с.
1611821
  Гриндель Н.М. Фосфаты в пахотном горизонте дервново-подзолистой почвны : Автореф... канд. биол.наук: / Гриндель Н.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 19л.
1611822
   Фосфаты Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 148с.
1611823
  Констант З.А. Фосфаты двухвалентных металлов / З.А. Констант, А.П. Диндуне. – Рига, 1987. – 371с.
1611824
  Щегров Л.Н. Фосфаты двухвалентных металлов. / Л.Н. Щегров. – Киев, 1987. – 216с.
1611825
   Фосфаты четырехвалентных элементов. – Москва : Наука, 1972. – 95 с.
1611826
   Фосфид галлия. – Кишинев : АН МолдССР, 1969. – 124с.
1611827
  Марина Л.И. Фосфид галлия. Обзор литературы. / Л.И. Марина, А.Я. Нашельский. – М., 1965. – 29с.
1611828
   Фосфид индия в полупроводниковой электронике. – Кишинев, 1985. – 152 с.
1611829
   Фосфид индия в полупроводниковой электронике. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 294 с.
1611830
  Самсонов Г.В. Фосфиды / Г.В. Самсонов, Л.Л. Верейкина ; АН УССР ; Ин-т металлокерамики и специальных сплавов ; [отв. ред. И.Н. Францевич]. – Киев : Изд-во Академии наук Украинской ССР, 1961. – 128 с. – Библиогр. : С. 119-127
1611831
  Строкун Н.А. Фосфо-глюкомутаза кожи и влияние некоторых факторов на ее активность. : Автореф... канд.биол.наук: 03.093 / Строкун Н.А.; Арханг.гос.мед.ин-т. – Архангельск, 1970. – 20л.
1611832
  Зузяк С.Ю. Фосфогіпс і бокситовий шлам. Виробництво, використання та їх вплив на навколишнє середовище // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-966-641-732-2
1611833
  Ким Е.Д. Фосфолипиды семени сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Ким Е.Д.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 20л.
1611834
  Евдокимова О.А. Фосфолипиды. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Евдокимова О.А.; АН СССР. – Пущино, 1979. – 25л.
1611835
   Фосфоліпідний склад мембран ентероцитів за дії добавки FLP-MD / Л. Степанова, В. Грищенко, З. Реброва, С. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 24-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст індивідуальних фосфоліпідів внутрішньої мітохондріальної та апікальної мембран ентероцитів тонкої кишки в умовах експериментальної моделі ентеропатології з виразково-ерозійним процесом у щурів та при терапевтичній дії ліпосомальної ...
1611836
  Виноградова Р.П. Фосфоліпідний склад хроматину лімфоцитів крові щурів за дії рентгенівського опромінення / Р.П. Виноградова, О.В. Уварова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Біологія ; вип. 32)


  Досліджено пострадіаційні зміни фосфоліпідного складу у препаратах хроматину лімфоцитів крові тварин після рентгенівського опромінення у дозах 0,5; 1; 8 Гр через 1, 6, 12 та 24 год.
1611837
   Фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності / С. Сенін, К. Дворщенко, Т. Бородіна, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тривалого гіпоацидного стану змінюється фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів. Мультипробіотик "Симбітер® ацидофільний" нормалізував вміст досліджуваних показників практично до контрольних ...
1611838
  Маловик В.В. Фосфонуксусные кислоты и их производные : Автореф. дис. ... кадн. хим. наук / Маловик В.В. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 20 с.
1611839
  Вахитова Э.А. Фосфопептидные фрагменты пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Вахитова Э.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1611840
  Кулаковская Н.А. Фосфопиридоксалевая природа бактериальной аспартикодекарбоксилазы, выделенной из Mycobacterium n. sp. : Автореф... канд. биол.наук: / Кулаковская Н.А.; Акад. мед. наук СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1955. – 14л.
1611841
  Льорбер Г. Фосфор / Г. Льорбер. – Киев, 1929. – 45 с.
1611842
  Шатенштейн А.И. Фосфор / А.И. Шатенштейн. – 2-е перераб. изд. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 63 с.
1611843
  Ковалев В.А. Фосфор в болотной среде / В.А. Ковалев. – Минск, 1976. – 144с.
1611844
   Фосфор в окружающей среде. – М., 1977. – 760с.
1611845
   Фосфор в почвах Волжско-Камской лесостепи. – Казань, 1984. – 105с.
1611846
  Адерихин П.Г. Фосфор в почвах и в земледелии Центрально-Черноземной полосы / П.Г. Адерихин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола, Науч.-исслед. ин-т почвоведения. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1970. – 248 с. – Библиогр.: с. 237-247
1611847
  Холопова Р.В. Фосфор в почвах лесостепи Предбайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.532 / Холопова Р.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1611848
  Везер Фосфор и его соединения / Везер, , Ван Джон. – Москва : Иностранная литература
1. – 1962. – 687с.
1611849
  Литвак Ш.И. Фосфор на службе урожая: кн. для уч-ся / Ш.И. Литвак. – 2-е изд., перераб. – М., 1984. – 128с.
1611850
  Носко Б.С. Фосфор у грунтах і землеробстві України / Б.С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 474, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-474. – ISBN 978-617-7256-82-2
1611851
  Корбридж Д. Фосфор: Основы химии, биохимии, технологии / Д. Корбридж. – Москва : Мир, 1982. – 680 с.
1611852
  Олкок Г. Фосфоразотистые соединения / Г. Олкок. – Москва : Мир, 1976. – 563 с.
1611853
  Поспелов А.П. Фосфоресценция / А.П. Поспелов, проф. Том. ун-та. – Томск : Тип. Сибирского Т-ва печ. дела
1 : Закон убывания яркости света фосфоресценции. – 1914. – [2], 118 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. 1915, т. 61


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому профессору Иосиф Иосифовичу Косоногову от автора
1611854
  Свешников Б.Я. Фосфоресценция органических соединений : Автореф... докт. физ мат.наук: / Свешников Б. Я.; Гос. опти. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1611855
  Дегода В.Я. Фосфоресценція і релаксація струму в селеніді цинку після фото- та рентгенівського збудження / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 232-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати одночасних експериментальних досліджень фосфоресценції та релаксації струму провідності в монокристалічному селеніді цинку після фото- і рентгенівського збудження. Кінетика процесу фосфоресценції після зон-зонного фотозбудження ...
1611856
  Луговой В.И. Фосфорилаза и гексокиназа сердца при некоторых формах "гормональных" некрозов миокарда : Автореф... канд.мед.наук: 093 / Луговой В.И.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1968. – 19л.
1611857
   Фосфорилвмісні ліганди сульфамідного типу. Синтез і властивості N-[біс(диетиламіно)фосфорил]бензолсульфонаміду і N-(диморфолін-4-їлфосфорил)бензолсульфонаміду та деяких солей на їх основі / Ю. Шатрава, В. Овчинніков, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано нові ліганди бензолсульфонамідного типу: HL1 = C6H5S(O)2N(H)P(O)(N(C2H5)2)2 і HL2 = C6H5S(O)2N(H)P(O)(N(CH2CH2)2O)2 та натрієві (NaL) і срібні (AgL) солі на їх основі. Сполуки досліджено методами ІЧ-, ЯМР (1H, 31P) - спектроскопії. The new ...
1611858
  Бейшекеев Ж. Фосфорилирование 10 (в-окисиалкил)-фентиазинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бейшекеев Ж.; АН КиргССР. Ин-т орган. химии. – Фрунзе, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1611859
  Кальченко Виталий Иванович Фосфорилирование N`,N` диалкиламидинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Кальченко Виталий Иванович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1978. – 23л.
1611860
  Мартынюк А.П. Фосфорилирование аминов и амидов с реакционно-способными функциональными группами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мартынюк А.П. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
1611861
  Кизель А.Р. Фосфорилирование белков / А.Р. Кизель, В. Кретович. – 14 с.
1611862
   Фосфорилирование и функция : Симпозиум 1958 г. – Ленинград, 1960. – 376с.
1611863
  Муслимов С.А. Фосфорилирование индолов некоторыми производными кислот фосфора : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Муслимов Сейфудин Алирзаевич ; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1978. – 15, [1] с. – Библиогр.: 10 назв.
1611864
  Галочкин А.И. Фосфорилирование лигнинов хлорангидридами тиофосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Галочкин А.И.; АН СССР. Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 28л.
1611865
  Шатурский Я.П. Фосфорилирование непредельных углеводородов арил -- и аралкенилтетрахлорфосфорами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шатурский Я.П. ; АН УССР. Ин-т органич. химии. – Киев, 1966. – 19 с.
1611866
  Кухарь В.П. Фосфорилирование нитрилов двухосновных карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Кухарь В.П.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1967. – 13л.
1611867
  Дмитриева Н.В. Фосфорилирование олефинов галогенидами кислот трехвалентного фосфора под воздействием перхлорилфторида. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Дмитриева Н.В.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1974. – 16л.
1611868
  эл Дик Мухамед Фосфорилирование цианацетамидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / эл Дик Мухамед. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 17 с.
1611869
  Эл Дик Мухамед Фосфорилирование цианацетамидов. : Дис... канд. хим.наук: / Эл Дик Мухамед; КГУ. – К., 1969. – 158л. – Бібліогр.:л.153-156
1611870
  Мухамед Э.Д. Фосфорилирование цианцетамидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Мухамед Э.Д.; КГУ. – К, 1969. – 18л.
1611871
  Дворецкий А.И. Фосфорилирование, сопряженное с окислением различных субстратов в стуктурах спинного мозга нормальных и облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Дворецкий А.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1611872
  Стукало Е.А. Фосфорилированные алкенилизоцианаты и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Стукало Е.А.; АН УССР.Ин-т орган.химии. – К, 1974. – 28л.
1611873
  Тимошина Т.В. Фосфорилированные аллены и ацетилены в реакциях 1,3-диполярного цилоклоприсоединения с диазоалкнанами : Автореф... канд. хи.наук: 02.00.08 / Тимошина Т. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1976. – 20л.
1611874
  Арипов Акил Фосфорилированные гетероциклические амины и гетероциклилмочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Арипов Акил; АН УзССР. Ин-т химии растит веществ. – Ташкент, 1974. – 22л.
1611875
  Яковлев Валерий Иванович Фосфорилированные кетены : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Яковлев Валерий Иванович ; АН УССР, Ин-т орг. химии. – Киев, 1982. – 16 с.
1611876
  Дорошенко В.В. Фосфорилированные органические изоцианаты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дорошенко В.В. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 24 с.
1611877
  Деркач Г.И. Фосфорилированные производные карбоновых и иминокарбоновых кислот : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Деркач Г. И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1964. – 51 с. – Бібліогр. : с. 49-51
1611878
  Соколов М.П. Фосфорилированные триадные и пентадные системы: синтез, структура и реакции : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Соколов Михаил Павлович ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1979. – 43 с. – Библиогр.: 42 назв.
1611879
  Стрижак О.В. Фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п"ятивалентного фосфору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Стрижак Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1611880
  Стрижак О.В. Фосфорилювання 1,3 азолів хлоридами п"ятивалентного фосфору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Стрижак Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 168 арк. – Додатки: арк. 157-168. – Бібліогр.: арк. 7-10, 151-156 та в додатках: арк 157-159-
1611881
  Алимов М.П. Фосфорированные имидомочевины, их синтез, структура и совйства : Автореф... канд. хим.наук: / Алимов М. П.; Каз. хим. техн. ин-т им. Кирова. – Казань, 1971. – 16л.
1611882
  Аничков А. Фосфорит Рязанской губернии / А. Аничков, 1922. – 54с.
1611883
  Коваленко Д.Н. Фосфорити України / Д.Н. Коваленко, В.Г. Семенов. – Київ, 1964. – 179с.
1611884
  Белаш Ф.К. и др. Фосфоритование / Ф.К. Белаш и др. ; М.Н. Буров. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1935. – 188 с.
1611885
  Полянин В.А. Фосфоритовая формация Вятско-Камского бассейна / В.А. Полянин, А.Г. Низамутдинов, Ю.С. Тамойкин. – Казань, 1973. – 111с.
1611886
  Орлова Е.В. Фосфоритоносные бассейны зарубежных стран. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Орлова Е.В.; М-во геологии. – Москва, 1951. – 11 л.
1611887
  Сагунов В.Г. Фосфоритоносные отложения Западного Казахстана / В.Г. Сагунов, В.Р. Ткачев. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 144с.
1611888
  Еганов Э.А. Фосфоритообразование и строматолиты / Э.А. Еганов. – Новосибирск, 1988. – 89с.
1611889
  Бушинский Г.И. Фосфориты / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 32с.
1611890
  Богомолов Г.В. Фосфориты Белоруссии : (экон.-экол. аспекты промышленного освоения) / Г.В. Богомолов, В.А. Ермоленко ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 119 с. : ил. – Библиогр.: с. 113-117
1611891
  Сеньковский Ю.Н. Фосфориты запада Украины: проект № 86 / Ю.Н. Сеньковский. – К., 1989. – 129с.
1611892
   Фосфориты и апатиты Сибири. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1611893
  Геворкьян В.Х. Фосфориты и фосфатизированные породы Атлантического и Индийского океанов / В.Х. Геворкьян. – К, 1990. – 185с.
1611894
  Вольфкович С.И. Фосфориты Кара-Тау / С.И. Вольфкович. – Москва-Ленинград, 1946. – 36с.
1611895
  Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов / Г.Н. Батурин ; АН СССР, Ин-т окоеанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1978. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-229
1611896
  Батурин Г.Н. Фосфориты на дне океанов / Г.Н. Батурин. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. : Илл.94 + Таблиц 69. – Библиогр.: 671 назв.
1611897
   Фосфориты Среднего Поволжья. – Казань, 1969. – 192с.
1611898
   Фосфориты СССР. – Л., 1927. – 226с.
1611899
  Лучицкий В.И. Фосфориты, их происхождение, распространение, добыча и использование. / В.И. Лучицкий. – М., 1923. – 40с.
1611900
  Дервиш С. Фосфорическая Джеврие / С. Дервиш. – М., 1957. – 199с.
1611901
  Дервиш С. Фосфорическая Джеврие : роман / Суад Дервиш ; [Пер. с тур. и посл. Р. Фиша]. – Новосибирск, 1958. – 205 с.
1611902
  Рыжих Н.П. Фосфорический лов. / Н.П. Рыжих. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 174 с.
1611903
  Дервіш С. Фосфорична Джевріє : роман / Суад Дервіш ; з тур. пер. Григорій Халимоненко. – Київ : Дніпро, 1982. – 222 с.
1611904
  Чірвінський В.Н. Фосфоріти України : [Геольогічно-економичний наpис] / Володимира Чірвінського. – Київ : Пpаця. Дpук. Акц[іонеp.] т-ва "П. Баpський", 1918. – 48с. – Прим. № 75486 дефектний без обкл. – ([Кн.] Видавництва "Пpаця"])
1611905
  Ваггаман В. Фосфорная кислота, фосфаты и фосфорные удобрения / В. Ваггаман, Г. Истервуд; Под ред. Телетова И.С. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат Украины, 1933. – 334 с.
1611906
  Мелкозерова А.А. Фосфорное питание геречихи на дерновоподзолистых почвах. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.533 / Мелкозерова А.А.; Белорус.науч-исслед.ин-т земледелия. – Жодино, 1972. – 27л.
1611907
  Лубяко В.С. Фосфорное питание кормовой свеклы на дерново-подзолистых почвах в связи с применением удобрений. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Лубяко В.С.; Белорус.науч-исслед.ин-т.земледелия. – Минск, 1970. – 30л.
1611908
  Брицке Э.В. Фосфорнокислый аммоний / Проф. Э.В. Брицке, А.П. Дунаев, инж. Е.П. Похвалинская. – Москва : Науч.-техн. упр. ВСНХ, 1928. – 84 с. : ил., черт., граф. – (Труды Научного института по удобрениям / СССР. Науч.-техн. упр. ВСНХ ; Вып. 51)
1611909
  Булах А.Г. Фосфорные руды докембрийских толщ Алдана (геология, минералогия, генезис) / А.Г. Булах, В.Н. Гулий, А.А. Золотарев. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 219,1с.
1611910
  Крицкий М.С. Фосфорный обмен в плодовых телах шампиньонов. : Автореф... канд. биол.наук: / Крицкий М.С.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 35л.
1611911
  Решетникова Тамила Петровна Фосфорный обмен озимой пшеницы в связи с морозостойкостью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Решетникова Тамила Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
1611912
  Решетникова Т.П. Фосфорный обмен озимой пшеницы в связи с морозостойкостью : Дис... канд. биол.наук: / Решетникова Т.П.; КГУ. – К, 1977. – 145л. – Бібліогр.:л.129-145
1611913
  Бакуменко Н.И. Фосфорный обмен растений при заморозках. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Бакуменко Н. И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
1611914
  Якубова Мухаббат Турсунходжаевна Фосфорный обмен у различных сортов хлопчатника (108-Фи "Ташкент-3") в зависимости от уровня питания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Якубова Мухаббат Турсунходжаевна; АН УзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. – Ташкент, 1974. – 22л.
1611915
  Лисниченко В.М. Фосфорный режим карбонатного чернозема в связи с влиянием удобрений : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Лисниченко В.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
1611916
  Давтян Г.С. Фосфорный режим почв Армении / Г.С. Давтян; Гулканян В.О. – Ереван, 1946. – 266 с.
1611917
  Елешев Р.Е. Фосфорный режим почв Казахстана / Р.Е. Елешев, А.Л. Иванов. – Алма-Ата, 1990. – 160с.
1611918
  Бабаян Г.С. Фосфоробактерии воды, донных отложений и обнаженных почвогрунтов озера Севан : Автореф... канд.биол.наук: / Бабаян Г.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
1611919
  Бондаренко А.Г. Фосфоробактерин и его применение в Ростовской области / А.Г. Бондаренко, З.Ф. Волочкова. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 24 с. : ил.
1611920
  Кабачник М.И. Фосфорорганические вещества. / М.И. Кабачник. – М., 1967. – 32с.
1611921
  Гефтер Е.Л. Фосфорорганические мономеры и полимеры. / Е.Л. Гефтер. – Москва, 1960. – 288с.
1611922
  Возиянова Ольга Федоровна Фосфорорганические производные некоторых ароматических катионов. Синтез и реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Возиянова Ольга Федоровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1611923
   Фосфорорганические соединения. – Чебоксары
Вып. 4. – 1978
1611924
   Фосфорорганические соединения и полимеры. – Чебоксары, 1983. – 183с.
1611925
  Кабачник М.И. Фосфоросодержащие комплексоны. / М.И. Кабачник, Н.М. Дятлова. – Москва : Знание, 1989. – 29 с.
1611926
  Аликин А.Ю. Фосфоррилирование енамины: синтез, строение, химические свойства : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Аликин А. Ю.; Каз.хим.техн. ин-т. – Казань. – 18л.
1611927
  Романов В.Г. Фосфорсодежащие полиэлектролиты на основе винилфосфорновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Романов В. Г.; Казан. хим.-технол. инзт. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1611928
  Савельева Э.И. Фосфорсодержащие производные акриловой и метакриловой кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Э. И.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 16л.
1611929
  Чухрий Б.Н. Фосфотазная активность спермы быков и ее влияние на оплодотворяющую способность спермиев : Автореф... канд. биол.наук: / Чухрий Б.Н.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1964. – 19л.
1611930
  Виргинский В.С. Фотий Ильич Швецов. 1805-1855 / В.С. Виргинский. – Москва, 1977. – 119с.
1611931
  Мусієнко П.Н. Фотій Красицький / П.Н. Мусієнко. – К., 1975. – 71с.
1611932
  Бунимович Д.З. Фото- и киноаппаратура, материалы, принадлежности, химикаты / Д.З. Бунимович, В.А. Романин. – М., 1963. – 264с.
1611933
  Иофис Е.А. Фото- и кинотовары. / Е.А. Иофис. – 2-е изд., перераб. – М., 1973. – 183с.
1611934
  Рот А.С. Фото- и радиационно-химическая тонкослойная сополимеризация эпоксиэфиракрилатных олигомер-мономерных систем в присутствии кислорода воздуха / Рот А.С. – Киев, 1983. – 19 с.
1611935
  Тауц Я. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках : пер. с чеш. / Я. Тауц. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 253 с.
1611936
  Кобылинский Н.А. Фото- и электрообразование мезонов в модели полюсов Редже. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобылинский Н.А.; АН УССР. Ин-тут математиков. – К., 1971. – 16л.
1611937
  Ибадов Р.М. Фото- и электророждение пионов на нуклоне вблизи нуклонных резонансов со спинами 3/2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ибадов Р.М.; АН УзССР. Объед. уч. совет по физике отделения физ.-мат. наук. – Ташкент, 1975. – 12л.
1611938
   Фото-72. – Москва, 1971. – 108с.
1611939
   Фото-78. – Москва, 1980. – 7с.
1611940
   Фото-89. – М., 1989. – 425с.
1611941
  Кошовий І.Т. Фото-виставка присвячена пам"яті славетного поета-революціонера Тараса Григоровича Шевченка. 1814-1861 / І.Т. Кошовий, Г.І. Радін. – К., 1939. – 81с.
1611942
   Фото - 79-80. – Москва, 1981. – 138 с.
1611943
   Фото. – Москва, 1985. – 156с.
1611944
  Бондаренко І. Фото // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Студенти ф-ту соціології та психології радісно зустрілися після канікул зі своїм деканом В.І. Воловичем.
1611945
  Русаков С. Фото 3х4 : проза: есе // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 4. – С. 2-3. – ISSN 0130-321Х
1611946
   Фото 71. – Москва, 1971. – 106с.
1611947
  Захарченко Н.А. Фото Бутакових у колекції Національного музею Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 74-78
1611948
   Фото війни // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2. 3 : фото КДУ ім. Т.Г. Шевченка


  На фото КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1944 р.
1611949
  Кокора А.-Л. Фото повстанської посвяти, через яке відправляли у Воркуту // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 42/43 (645/646), 10 листопада 2022. – С. 59
1611950
   Фото РИА Новости 2011 = Ria novosti photos 2011 : новости, культура и мода, спорт, жанр / [текст: Е. Глушакова ; англ. текст: Г. Кафарова]. – [Москва] : ФГУП РАМИ "РИА Новости", 2010. – 199, [1] c. : фот. – Текст парал. рос., англ.
1611951
   Фото. 1981/1982. – Москва : Планета, 1984. – 144 с.
1611952
   Фото: В бібліотеці [економічного факультету] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Дана фотографія бібілотеки економічного факультету: співробітники в книгосховищі.
1611953
   Фото: Володарем титулу Почесного доктора Київського університету став Федеральний канцлер Німеччини доктор Гельмут Коль // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)
1611954
   Фото: Університетський ансамбль "Веснянка" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Інформація про новообраних член-кореспондентів НАН України: Губерський Леонід Васильович - директор Ін-ту ІМВ; Перестюк Микола Олексійович - декан мех.-мат. ф-ту; Слободяник Микола Семенович - декан хім. ф-ту. Дмитру Миколайовичу Черваньову, декану ...
1611955
   Фото: Університетський пансіонат "Чайка" в Криму // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1611956
  Керн Майкл Фотоабстракционизм: красавец из чудовища // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 40-48 : фото
1611957
  Книжка Т.С. Фотоактивація живильних розчинів у гідропонних теплицях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Книжка Тетяна Сергіївна ; Кабінет міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1611958
  Попов А.В. Фотоактивизация органосиланов в присутствии карбонидов вольфрама и молибдена и каталитические системы на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03, 02.00.13 / Попов А.В.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1990. – 20л.
1611959
  Верцанова Олена Вікторівна Фотоакустична мікроскопія з оптимізованою" п"єзоелектричною реєстрацією сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.27.01 / Верцанова О.В.;"КПІ". – Київ, 2000. – 18 с.
1611960
  Бурбело Р.М. Фотоакустична мікроскопія: дослідження пружно-напруженого стану в напівпровідникових структурах на основі кремнію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 311-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній роботі показана можливість та наведені приклади застосування фотоакустичної (ФА) мікроскопії для вивчення пружно-напруженого стану напівпровідникових структур на основі кремнію. В експериментах було використано комп"ютеризований ФА мікроскоп з ...
1611961
  Бурбело Р.Н. Фотоакустична мікроскопія: фізичні основи одержання зображень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 390-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі наведений аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень позиційної чутливості дискових керамічних п"єзоперетворювачів, що використовуються в фотоакустичній мікроскопії. Показано, що при п"єзоелектричній реєстрації у формуванні ...
1611962
  Яковенко О.С. Фотоакустичне перетворення в поруватих структурах на основі кремнію / О.С. Яковенко, А.Г. Кузьмич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
1611963
  Всесоюзная Фотоальбом / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1955. – 195с.
1611964
  Василевский А.М. Фотоальбом о выдающемся сов. полководце Маршале Сов. Союза / А.М. Василевский. – Москва, 1991. – 199с.
1611965
  Касян Л.Г. Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 174-190. – ISSN 0320-9466
1611966
   Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в конденсированных средах и поляризационная голография. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 123с.
1611967
  Шульман М.Я. Фотоапараты / М.Я. Шульман. – Л., 1984. – 142с.
1611968
  Соколов А.В. Фотоаппараты и оптика. / А.В. Соколов, П.А. Ногин. – М., 1958. – 160с.
1611969
  Соколов А.В. Фотоаппараты, оптика и определение выдержки. / А.В. Соколов. – М., 1955. – 160с.
1611970
  Шахрова М.М. Фотоаппараты, фотопринадлжености, фотосъемка. / М.М. Шахрова. – К., 1986. – 33с.
1611971
  Кондратьева Е.Н. Фотоассимиляция углерода пурпурными бактериями и их развитие в связи с окислительно-восстановительным потенциалом среды : Автореф... канд. биол.наук: / Кондратьева Е.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 10 с.
1611972
  Мясник М.Н. Фотобиологические аспекты радиационного поражения клеток / М.Н. Мясник. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 151с.
1611973
  Конев С.В. Фотобиология / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск, 1974. – 350 с.
1611974
  Конев С.В. Фотобиология / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск, 1979. – 383 с. : табл., ил.
1611975
   Фотобиология животной клетки. – Ленинград, 1979. – 280с.
1611976
  Владимиров Ю.А. Фотобиология и спектральные методы исследования / Ю.А. Владимиров, Ф.Ф. Литвинов. – Москва, 1964. – 1-210с.
1611977
  Беляева О.Б. Фотобиосинтез хлорофилла / О.Б. Беляева, Ф.Ф. Литвин. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 101, [2] с. : ил. – Библиогр.: c. 94-102 (300 назв.). – ISBN 5-211-00401-9
1611978
   Фотобіологічна безпечність ламп для засмаги / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, С.В. Шпак, С.Г. Кислиця // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 35-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1611979
   Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал. – Харків
№ 3/4. – 2000
1611980
   Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал: спецвипуск. – Харків
№ 1/2. – 2001
1611981
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 9, № 1/2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611982
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 11, № 1/2. – 2014. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611983
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 3/4. – 2014. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611984
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 12, № 1/2. – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611985
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2076-0612
Т. 13, № 1/2. – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611986
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 24. – 2018. – 91, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611987
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 25. – 2018. – 91, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611988
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 26. – 2019. – 119, [1] c., [3] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611989
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Байбеков І.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 27. – 2019. – 75, [1] c., [1] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611990
   Фотобіологія та фотомедицина = Фотобиология и фотомедицина = Photobiology and Photomedicine : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Байбеков І.М. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2076-0612
№ 28. – 2019. – 79, [1] c., [1] арк. кольор. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611991
  Федоряко В. Фотовиставка відомого скульптора / В. Федоряко, О. Орличенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  З нагоди національного свята Румунії в приміщенні Наукової бібліотеки університету влаштовано фотовиставку відомого румунського скульптора Костянтина Бринкуші. Відкрила виставку директор Наукової бібліотеки В.Г. Нестеренко. Серед виступаючих - С.В. ...
1611992
  Царук Володимир Фотовізитки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 126-131 : фото
1611993
  Булавко Г.В. Фотовольтаические свойства полимерных композитов, содержащих полиметиновые красители : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Булавко Геннадий Владимирович ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015. – 227 л. – Библиогр.: л. 190-227
1611994
   Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с комплексами Ni (II), Co (II), Cu (II) / В.М. Амирханов, Ю.М. Воловенко, Н.А. Давиденко, Е.А. Кулешова, Е.О. Лицис, Е.В. Мокринская, Т.Ю. Слива, О.В. Хиля, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 176-181. – ISSN 0497-2627
1611995
   Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с тетраядерным комплексом меди состава Cu4L4(OCH3)4(L=N,N"-дибензил-N""-трихлороацетилтриамидофосфат) / В.М. Амирханов, Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, В.А. Зозуля, В.А. Овчинников, Е.В. Мокринская, Т.Ю. Слива, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2019. – Т. 55, № 4. – С. 217-221. – ISSN 0497-2627
1611996
  Жадько И.П. Фотовольтаические эффекты в анизотропных полупроводниковых структурах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жадько И.П.; Ин-т полупроводников. – Киев, 1981. – 30л.
1611997
  Бакиров Мамедэмин Ягуб оглы Фотовольтаический эффект в селеновых гетеропереходах и Р-п переходах Ge-Si. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Бакиров Мамедэмин Ягуб оглы; Азерб. гос. ин-т. – Баку, 1976. – 42л.
1611998
  Илатовский Владимир Александрович Фотовольтаический эффект в тонких пленках фталоцианинов, контактирующих с электролитом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Илатовский Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1611999
   Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca / М. Давиденко, В. Кокозей, С. Студзинський, С. Петрусенко, Н. Плюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-8. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Отримано новий фоточутливий полімерний плівковий композит (ППК) на основі нефотопровідного полівінілбутиралю, що містять гетерометалічний комплекс [Ca{Cu(HL)2}2(SCN)2 (H2L - продукт конденсації 3-метоксисаліцилового альдегіду та моноетаноламіну). ...
1612000
  Булавко Г.В. Фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, що містять поліметинові барвники : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Булавко Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,