Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1611001
  Сидоржевський М.О. "Частину майна Спілки письменників уже описано під заставу" / вела бесіду К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 1, 14


  "Голова Національної спілки письменників України розповів DT.UA, чому КМДА "претендує" на спілчанську землю та нерухомість, а також поділився поглядами на можливість реформ у об"єднанні літераторів. Уже доволі довго не вщухають скандали довкола ...
1611002
   "Частица сердца моего" : Документальные рассказы о ленинградских рабочих - лауреатах государственной премии СССР. – Л. : Лениздат, 1981. – 334 с.
1611003
  Странатан Д. "Частицы" в современной физике / Д. Странатан. – М.-Л., 1949. – 611с.
1611004
  Пекелис О.Е. "Частичное согласование" в конструкции с повторяющимся союзом: корпусное исследование основных закономерностей // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4, июль-август. – С. 55-86. – ISSN 0373-658Х
1611005
  Шингарев С. "Чатос" идут в атаку / С. Шингарев. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 285 с.
1611006
  Шевченко Ж. "Чеберяйчики" Павла Загребельного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 70-71. – ISSN 0130-5263
1611007
  Кєба О.В. "Чевенгур" А. Платонова и "Игра в бисер" Г. Гессе к проблеме жанровой специфики // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 3-7. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1611008
  Стеллиферовский П.А. "Чего изволите" или Похождения литературного негодяя / П.А. Стеллиферовский. – М., 1991. – 95с.
1611009
  Куйбышев Л. "Чего нет в Интернете - того не существует" : цифровая библиотека Europeana / Леонид Куйбышев, Надежда Браккер // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 23-27. – ISSN 1727-4893
1611010
  Андрусишин Б. "Чекаємо тих, хто хоче будувати правову державу". Яких фахівців готує факультет політології і права "драгоманівського" університету / бесіду вела А. Карнаух // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 9


  «Україна молода» продовжує знайомити читачів iз педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, якому виповнилось 185 років. Сьогодні про факультет політології і права розповідає його декан, доктор історичних наук, професор, академік Української ...
1611011
  Ємчук О. "Чекаю на ваш суд-правий, милостивий..." (із епістолярної спадщини Сергія Маслова) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 202-211
1611012
   [Чекмишев Олександр Вікторович - заступник директора з наукової роботи] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1611013
  Хеллер Д. Ча-ча-ча / Д. Хеллер. – М, 1996. – 470с.
1611014
  Дудка А. Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 98-103
1611015
  Черник М.В. Часо-просторові характеристики мистецького дискурсу в англомовних художніх текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 166-174. – ISSN 2077-804X
1611016
  Писаренко Леонід Дмитрович Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об"єктів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Писаренко Л.Д.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1611017
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002
1611018
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
1611019
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
1611020
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
1611021
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
1611022
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1611023
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
1611024
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
1611025
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
1611026
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006
1611027
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2007
1611028
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007
1611029
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2007
1611030
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 1. – 2008
1611031
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 3. – 2008
1611032
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 1. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1611033
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 2. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1611034
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 3. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1611035
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 4. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1611036
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2010. – 348 с. – мова резюме рос. та англ.
1611037
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2011. – 430 с. – мова резюме рос. та англ.
1611038
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2012. – 414 с. – мова резюме рос. та англ.
1611039
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2012. – 420 с. – мова резюме рос. та англ.
1611040
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2012. – 442 с. – мова резюме рос. та англ.
1611041
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2013. – 432 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611042
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос. та англ. мовами
1611043
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2014. – Резюме: укр., рос. та англ. мовами
1611044
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611045
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2015. – 372 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611046
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2015. – 408 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611047
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2015. – 424 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611048
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2016. – 412 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611049
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2016. – 422 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611050
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2018. – 360 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611051
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2018. – 366, [4] включ. обкл. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611052
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2019. – 272, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611053
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2019. – 432, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611054
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2020. – 450, [2] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611055
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2020. – 466 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611056
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2021. – 384, [4] c. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1611057
   Часопис Київського університету права 2001-2009 [Електронний ресурс] / Київський ун-т права НАНУ. – Київ : УЦ інноватики та патентно-інформаційних послуг, 2009. – 1 CD-ROM. – Заголовок з етикетки диску


  Київський ун-т права НАН України - вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів і є єдиним у нашій державі навчально-науковим комплексом європейського типу, який підпорядкований Національній ...
1611058
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
№ 1 (18). – 2013. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611059
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
№ 2 (19). – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611060
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ
№ 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – 2014. – 123с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611061
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
№ 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611062
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1/2. – 2002. – У 2001 р. назва Парламент
1611063
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 3. – 2002. – У 2001 р. назва Парламент
1611064
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 4. – 2002. – У 2001 р. назва Парламент
1611065
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1611066
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1611067
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 6. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1611068
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 7. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1611069
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611070
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611071
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 3. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611072
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 4. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611073
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 5. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611074
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 6. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611075
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 7. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611076
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 8. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1611077
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611078
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611079
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 3. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611080
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 4. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611081
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 5. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611082
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 6. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611083
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 7. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611084
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 8. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1611085
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2006. – У 2001 р. назва Парламент
1611086
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2006. – У 2001 р. назва Парламент
1611087
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2007. – У 2001 р. назва Парламент
1611088
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007. – У 2001 р. назва Парламент
1611089
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2008. – У 2001 р. назва Парламент
1611090
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2008. – У 2001 р. назва Парламент
1611091
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2008. – У 2001 р. назва Парламент
1611092
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1611093
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1611094
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1611095
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 4. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1611096
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 5. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1611097
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2010. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611098
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2010. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611099
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2010. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611100
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2011. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611101
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2011. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611102
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2011. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611103
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2012. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611104
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2015. – 52 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611105
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2015. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611106
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2015. – 40 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611107
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 4. – 2015. – 36 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611108
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2016. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611109
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-30-3
Вип. 2. – 2016. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611110
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-33-4
Вип. 3. – 2016. – 56 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611111
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-32-7
Вип. 4. – 2016. – 32 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611112
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-50-1
Вип. 1. – 2017. – 56 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611113
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-49-5
Вип. 2. – 2017. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1611114
  Черняков Б.І. Часопис політичних в"язнів Російського царату 19 - початку 20 ст. / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 62с.
1611115
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків
Вип. 3. – 2007. – мова резюме англ. укр.
1611116
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 14 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611117
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 15 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611118
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 16 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611119
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 17 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611120
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 18 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611121
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 19 (2). – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611122
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 20 (1). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611123
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 21 (2). – 2016. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611124
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 22 (1). – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611125
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 23 (2). – 2017. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611126
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 24. – 2018. – 101, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611127
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 25. – 2018. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611128
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 26. – 2019. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611129
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 27. – 2019. – 91, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611130
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 28. – 2020. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611131
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Костріков С.В., Мезенцев К.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 29. – 2020. – 100, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611132
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 1 (1). – 2019. – 156, [4] с.
1611133
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, Н. Мільшина [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 2. – 2019. – 183, [1] c., включ. обкл.
1611134
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 3. – 2019. – 163, [1] с.
1611135
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 4. – 2019. – 163, [1] с. – Резюме укр. мовою
1611136
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 5/6. – 2019. – 244, [4] с. – Резюме укр. мовою
1611137
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 5/6. – 2020. – 218, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр. мовою
1611138
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 1. – 2021. – 138, [2] с. – Резюме укр. мовою
1611139
  Тимошик-Сударикова Часопис української діаспори: проблема ствердження в чужомовному інфомаційному просторі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 294-302


  Уперше на основі архівних матеріалів досліджено проблеми функціонування українськомовного періодичного друкованого органу (конкретно – журналу «Тризуб») в зарубіжному інформаційному просторі, зокрема, щодо організації кореспондентських пунктів у різних ...
1611140
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 15. – 2009. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611141
   Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ
Вип. 17. – 2010. – 116 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1611142
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 18. – 2010. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611143
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 23. – 2012. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611144
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – 2013. – 354 с.
1611145
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 26. – 2013. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611146
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 28. – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611147
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 29. – 2014. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611148
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 30. – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611149
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 31. – 2015. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611150
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 32. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611151
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 33. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611152
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611153
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 35. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611154
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 36. – 2017. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611155
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2522-4611
Вип. 37. – 2018. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611156
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2522-4611
Вип. 38. – 2018. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611157
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2522-4611
Вип. 39. – 2019. – 153 с. – Резюме укр., англ. мовами
1611158
   Часопис цивілістики : науково-практичний журнал / Нац. ун."Одеська юридична академія". – Одеса
Вип. 14. – 2012
1611159
   Часопис цивілістики : науково-практичний журнал / Нац. ун."Одеська юридична академія". – Одеса
Вип. 15. – 2013
1611160
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 1. – 2011
1611161
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 2. – 2011
1611162
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 3. – 2011
1611163
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 1 (4). – 2012. – 117 с.
1611164
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 2 (5). – 2012. – 166 с.
1611165
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 3 (6). – 2012. – 190 с.
1611166
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 4 (7). – 2012. – 161 с.
1611167
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 5 (8). – 2012. – 118 с.
1611168
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – 2012. – 164 с.
1611169
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 1 (10). – 2013
1611170
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 2 (11). – 2013. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611171
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 3 (12). – 2013. – 207 с.
1611172
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 4 (13). – 2013. – 207 с. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
1611173
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 5 (14). – 2013. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611174
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (15). – 2013. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611175
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (16). – 2014. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611176
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (17). – 2014. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611177
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (18). – 2014. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611178
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (19). – 2014. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611179
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (20). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611180
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (21). – 2014. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611181
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (22). – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611182
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (23). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611183
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (24). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611184
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (25). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611185
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (26). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611186
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (27). – 2015. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611187
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (28). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611188
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (29). – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611189
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (30). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611190
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (31). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611191
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (32). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611192
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (33). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611193
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (34). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611194
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (35). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611195
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (36). – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611196
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (37). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611197
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (38). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611198
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (39). – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1611199
  Фісенко Т.В. Часописи "здорового способу життя" на території України початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 272-276


  У статті розглядається система ідеологічних настанов видань, присвячених здоровому способові життя, що видавалися на території України на початку ХХ ст. In the article the system of ideological precepts of the magazines, devoted to health way of ...
1611200
  Василик Т.І. Часописи видавництва "Наша культура" як джерело дослідження національно-духовного життя українців Канади (друга половина 1940-х - 1960-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Василик Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 253 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 177-223 арк.
1611201
  Василик Т.І. Часописи видавництва "Наша культура" як джерело дослідження національно-духовного життя українців Канади (друга половина 1940-х - 1960-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Василик Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1611202
  Наконечна З. Часописи видавничого концепту "Українська преса" в рецепції львівської міжвоєнної періодики // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 68-78. – ISSN 2524-0331
1611203
  Кревецький І. Часописи Галицького Поділля / І. Кревецький. – Вінниця, 1928. – 21с.
1611204
  Брайлян Н. Часописи громадських організацій українських емігрантів у Братиславі наприкінці 1920-х - на початку 1940-х рр.: особливості функціонування та проблематика змістовного наповнення // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 38-53. – ISSN 2524-0331
1611205
  Гандзюк В.О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917-1920 рр.) : монографія / Віталій Гандзюк. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-2190-15-1
1611206
  Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Гандзюк В.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 245 л. – Додатки: л. 187-221. – Бібліогр.: л. 222-245
1611207
  Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Гандзюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 21 назв.
1611208
  Луговський А. Часоплив / А. Луговський. – Суми : Собор, 1998. – 38с. – ISBN 966-7164-13-6
1611209
  Питюр О.В. Часопростір Богородиці (поетика збірок чудес на пошану Богородиці) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 204-212


  У статті досліджується проблема розуміння часу і простору у збірці "Гора Почаївська", актуалізується поняття іконотопосу та іонотопосу як необхідних характеристик при аналізі творів, зміст який визначається релігійною тематикою та центральним образом ...
1611210
  Кисіль А. Часопростір в романі Діани Сеттерфілд "Тринадцята легенда" та його відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 363-368


  У статті розглядаються авторські засоби вираження часових і просторових характеристик роману Діани Сеттерфілд «Тринадцята легенда» та аналізуються способи їх передачі в українському перекладі. Зроблено висновок, що роман є спробою створити новий ...
1611211
  Варецька С.О. Часопростір героя у романі "Бляшаний барабан" Г. Грасса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 46-49. – ISBN 966-7825-78-7
1611212
  Хоменко Т. Часопростір історичних паралелей публіцистики Євгена Сверстюка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 48-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1611213
  Романишин В. Часопростір міста - "вибраної країни" Бруно Шульца // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – C. 59-72. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1611214
  Тищук О.С. Часопростір поетичної творчості Бай Хуа // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 271-276
1611215
  Копєйцева Л.П. Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука "Мальви" / Л.П. Копєйцева, І.М. Пилипчик // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 48-55. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена розгляду історичного роману Р. Іваничука крізь призму визначення поетикальних домінант письменника. Автори досліджують творчість митця з огляду визначення формотворчих категорій художнього тексту. У цьому спектрі з"ясовуються ...
1611216
  Цуркан І. Часопросторова міфологема саду в творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 278-284. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1611217
  Векуа О. Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 21-26. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1611218
  Землянська А. Часопросторова організація новел М. Хвильового "Я (Романтика)" та О. Деркачової "У лещатах романтики" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 80-85. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1611219
  Хом"як Т. Часопросторова організація поеми Г. Бевза "Енеїда" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 149-153. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1611220
  Вівчарик Н.М. Часопросторова структура драми Григора Лужницького "Сестра-воротарка" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 241-248. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1611221
  Сушкевич Т. Часопросторове "пограниччя" у романах про Київську Русь Павла Загребельного // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 276-283. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1611222
  Алєксєєва О.О. Часопросторовий вимір в оповіданні М. Вінграновського "Не дивись мені в спину...": особливості синтаксичної організації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 11-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1611223
  Дубініна В. Часопросторовий вимір повісті Бориса Тенети "Гармонія і свинушник" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 112-117. – ISSN 2307-2261
1611224
  Кривопишина А. Часопросторові (хронотипні) характеристики сюжетів романів Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 74-76. – (Філологічні науки)
1611225
  Калініченко М. Часопросторові виміри роману "Мобі Дік" Г. Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Aмериканського Pенесансу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 132-138. – ISSN 2078-340X


  Уперше в українській літературознавчій американістиці актуалізовано проблему зв’язків роману “Мобі Дік” Г. Мелвілла з текстами масової сенсаційної літератури його доби. Зіставлення часопросторових вимірів роману і сенсаційних текстів надає можливість ...
1611226
  Афоніна О.С. Часопросторові виміри української культури кінця XX - початку XXI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 60-67
1611227
  Гірняк М. Часопросторові координати інтелектуальної прози Віктора Домонтовича як форма вираження авторської свідомості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 112-118. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1611228
   Часослов : Українською мовою; Переклад київський. – [Мюнхен]. – 158с. – На обкл.: Псалтир і часослов
1611229
  Жаботинская С.А. Частеречная семантика: категориальные архетипы // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 3-12. – (Філологічні науки)
1611230
  Петрова О.Б. Частеречные разряды английских существительных в свете прототипической семантики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 27-37. – (Філологічні науки)
1611231
  Кукель Э.М. Части особого назначения (ЧОН) Украины в борьбе с воорженной кулацкой контрреволюцией. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кукель Э.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 27л.
1611232
  Баудер А.Я. Части речи-структурно-семантические классы слов в современном русском языке / Баудер А.Я. ; Таллин. пед. ин-т им. Э. Вильде. – Таллин : Валгус, 1982. – 182 с. – Список лит.: с. 173-181
1611233
   Части речи. – М., 1990. – 267с.
1611234
  Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е.С. Кубрякова. – М., 1978. – 115с.
1611235
  Супрун А.Е. Части речи в русском языке / А.Е. Супрун. – М., 1971. – 135 с.
1611236
  Мунхцэцэг Э. Части речи в толковом словаре "Зерцало маньчжуро-монгольской словесности" (1717) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 37-43. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1611237
  Грунина О.Н. Части речи в традиционной японской морфологии и японская картина мира // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы отражения национальной картины мира в морфологическом строе японского языка.
1611238
  Громова Н.В. Части речи в языках банту и принципы их разграничения : Автореф... канд. филол.наук: / Громова Н.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1965. – 22л.
1611239
  Громова Н.В. Части речи в языках банту и принципы их разграничения / Н.В. Громова. – М., 1966. – 111с.
1611240
  Медведева Л.М. Части речи и залог / Л.М. Медведева. – Киев, 1983. – 144с.
1611241
  Савченко А.Н. Части речи и категории мышления / А.Н. Савченко. – Ростов Н/Д, 1959. – 68с.
1611242
  Степанова М.Д. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке / М.Д. Степанова, Г. Хельбиг. – Москва, 1978. – 258с.
1611243
  Картушин А.И. Частиковые рыбы озерно-соровой системы Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Картушин А. И.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1966. – 24л.
1611244
  Сергійчук В. Частина X. "Я сам князь у князівстві своїм" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 18 жовтня (№ 192). – С. 12-13


  "...Наша самоідентичність, самодостатність, державність укорінені в написах Кам"яної могили, трипільських містах, скіфських курганах, київських Золотих воротах, Запорозькій Січі, Українській революції і УНР, Акті про незалежність і вплітаються в ...
1611245
  Сергійчук В. Частина XIV. "А ще вклонимося Виговському..." // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 230). – С. 14-15


  Продовження. Початок у №№ 101 (6606), 107 (6612), 112 (6617), 121 (6626), 126 (6631), 131 (6636), 136 (6641), 146 (6651), 189 (6694), 192 (6697), 197 (6702), 207 (6712), 223 (6728) ЗА 7, 14, 21 черв., 5, 12, 19, 26 лип., 9 серп., 11, 18, 25 жовт., 8, ...
1611246
  Сергійчук В. Частина XV. Жердівські статті вимагали непорушності прав і голосу вільного // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 235). – С. 14-15


  Продовження. початок у №№ 101 (6606), 107 (6612), 112 (6617), 121 (6626), 126 (6631), 131 (6636), 136 (6641), 146 (6651), 189 (6694), 192 (6697), 197 (6702), 207 (6712), 223 (6728), 230 (6735) за 7, 14, 21 червня, 5, 12, 19, 26 липня, 9 серпня, 11, 18, ...
1611247
  Сергійчук В. Частина XVI. Якщо по-доброму не вийдуть з України, силою вигнати треба // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 240). – С. 10-11


  "...Наша самоідентичність, самодостатність, державність укорінені в написах Кам"яної могили, трипільських містах, скіфських курганах, київських Золотих воротах, Запорозькій Січі, Українській революції і УНР, Акті про незалежність і вплітаються в ...
1611248
  Вихованець І.Р. Частина мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець. – Київ, 1988. – 256с.
1611249
  Берзін П.С. Частина особлива карного казначейського кодексу республіки Польща // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 120-125. – ISSN 2227-796X


  Maintenance of Special part of the first head of the Criminal Treasury Code of Republic of Poland is analyzed in the article. The due way of translation of the name of this Code and it"s coherence with the Criminal Code of Republic of Poland are ...
1611250
  Гудзевич А.В. Частина світу: проблема означення та використання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 28-32. – ISSN 2075-1893


  Проаналізовано географічний досвід поділу планети на просторово-територіальні підрозділи рівня частин світу та визначено роль методологічних підходів у розвитку цього таксону з відповідним його понятійним означенням. Обґрунтовано доцільність поділу ...
1611251
  Делюсто М.С. Частини мови в діалектному тексті // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 136-141. – ISSN 2307-4558
1611252
  Сергійчук В. Частини ХІ. Бо з перемог не видобуто перемоги // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 197). – С. 12-13


  "...Наша самоідентичність, самодостатність, державність укорінені в написах Кам"яної могили, трипільських містах, скіфських курганах, київських Золотих воротах, Запорозькій Січі, Українській революції і УНР, Акті про незалежність і вплітаються в ...
1611253
   Частинка Антарктики у твоєму серці // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 6


  Після завершення магістратури на кафедрі метеорології та кліматології КНУ у 2016 році Борис Безнощенко взяв участь у 21 Українській антарктичній експедиції на станцію "Академік Вернадський" як гідрометеоролог. Упродовж року проводив ...
1611254
   Частинка арабського світу у Києві // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Культура та діалог цивілізацій – найкращий засіб регулювання відносин між народами. Перспективним місцем для проведення лекцій, культурних заходів, мистецьких виставок та вивчення арабської мови стане відкритий 24 квітня 2018 року в Інституті ...
1611255
   Частинка арабського світу у Києві // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2
1611256
  Михайлова Є.В. Частиномовна класифікація сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 42-45. – Бібліогр.: Літ.: С. 45: 15 поз.
1611257
  Назарова Л. Частиномовна сутність композитів / Л. Назарова, Н. П"яст // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 83-87. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1611258
  Шуменко О.А. Частиномовне буття числівників // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 135-139. – Бібліогр.: С. 139; 6 назв
1611259
  Сологуб Н. Частиномовний аспект індивідуально-авторського словотворення Олеся Гончара // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – Вип. 9. – С. 133-141. – ISSN 2413-0923
1611260
  Крик Т. Частиномовний перехід наголосу в біологічній терміносистемі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 30-32.
1611261
  Крик Т.М. Частиномовний перехід наголосу в економічній термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 212-216
1611262
  Шуменко О.А. Частиномовний простір денумеративів сучасної англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 97-101
1611263
  Білозуб А. Частиномовні виміри метафори в поезії Анатолія Мойсієнка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 178-183. – ISSN 1728-9572
1611264
  Вижва С. Частину наукових досліджень університету переорієнтували на оборонну тематику / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 лютого (№ 8). – С. 1. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  Проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка розповів про те, як університетська наука може допомогти фронту.
1611265
  Шлюгер Г. Частистское движение / Г. Шлюгер. – М. – 398с.
1611266
  Скульский Г.М. Частица бессмертия / Г.М. Скульский. – Таллин, 1980. – 223с.
1611267
  Ментковский Ю.Л. Частица в ядерно-кулоновском поле / Ю.Л. Ментковский. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 215 с.
1611268
  Меншуткин Б.Н. Частица и атом в химии / Б.Н. Меншуткин. – Москва, 1929. – 144с.
1611269
  Мандела В. Частица моей души ушла с ним / В. Мандела. – М, 1986. – 253с.
1611270
  Сова С.А. Частица русского мира в Киеве или добро пожаловать в Русский центр Фонда "Русский мир" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 3 (33). – С. 70-71
1611271
  Стаквилевичюс М.И. Частицеподобные решения общековариантного уравнения Клейна-Гордона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Стаквилевичюс М.И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 8л.
1611272
  Чолакова Кристалина Частиците в съвременния български книжовен език. / Чолакова Кристалина. – София, 1958. – 101с.
1611273
  Росси Б. Частицы больших энергий : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 636 с.
1611274
  Бабунашвили Е.А. Частицы в древнегрузинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук\ / Бабунашвили Е.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 16 с.
1611275
  Вострецова Т.К. Частицы в речи. Формирование значения неопределенности, отрицания и вопросительности / Т.К. Вострецова. – Москва, 1989. – 68с.
1611276
  Кулиев Рахиля Ильдрым кызы Частицы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Рахиля Ильдрым кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 21л.
1611277
  Агнаев А.Т. Частицы в современном осетинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Агнаев А.Т. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 17 с.
1611278
  Чирва Г.И. Частицы в современном украинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чирва Г.И. ; МП УССР , Херсон. гос. пед. ин-т. – Киев, 1950. – 16 с.
1611279
  Киселев И.А. Частицы в современных восточнославянских языках / И.А. Киселев. – Минск, 1976. – 160с.
1611280
  Жданов Г.Б. Частицы высоких энергий. Высокие энергии в космосе и в лаборатории / Г.Б. Жданов. – Москва : Наука, 1965. – 200 с.
1611281
  Гальцов Д.В. Частицы и поля в окрестности черных дыр / Д.В. Гальцов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
1611282
  Симатова С.А. Частицы как способ выражения модальности в китайском языке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 23-36. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1611283
  Соколова Г.П. Частицы НЕ, НИ и другие / Г.П. Соколова. – Л., 1969. – 128с.
1611284
  Васильева А.Н. Частицы разговорной речи / А.Н. Васильева. – Москва, 1964. – 188с.
1611285
  Лабутис В. Частицы современного литовского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лабутис В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1611286
  Швингер Ю. Частицы, источники, поля : Пер. с англ. / Ю. Швингер. – Москва : Мир, 1973. – 502 с.
1611287
  Швингер Ю. Частицы, источники, поля. / Ю. Швингер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1976. – 475с.
1611288
  Смородинский Я.А. Частицы, кванты, волны / Я.А. Смородинский. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
1611289
  Кустов М.В. Частичная ионизация воздуха в поле мощного радиоизлучения / М.В. Кустов, Л.Ф. Черногор // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 99-105 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1611290
  Серый А.И. Частичная стерилизация почв и пути практического ее использования. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серый А.И.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 18л.
1611291
  Клейнер М.М. Частично-упорядоченные множества с конечным числом неразложимых представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.004 / Клейнер М.М. ; КГУ. – Киев, 1971. – 12 с.
1611292
  Егоров Ю.В. Частично заполненные прямоугольные волноводы / Ю.В. Егоров. – Москва : Советское радио, 1967. – 216 с.
1611293
  Митчнер М. Частично ионизированные газы : пер. с англ. / М. Митчнер, Ч. Кругер. – Москва : Мир, 1976. – 496 с.
1611294
  Селиванов Ю.А. Частично упораядоченные неассоциативные алгебраические системы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Селиванов Ю.А.; МНО МССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 13л.
1611295
  Фукс Л. Частично упорядоченные алгебраические системы / Л. Фукс. – Москва, 1965. – 342 с.
1611296
  Филиппов Н.Д. Частично упорядоченные множества и некоторые связанные с ними алгебраические системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Филиппов Н.Д.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1611297
  Клейнер М М. Частично упорядоченные множества с конечным числом неразложимых представлений : Дис... канд. физ-матнаук: / Клейнер М.М,; Киевск. отд. УГПИ "ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА". – К, 1971. – 75л. – Бібліогр.:л.74-75
1611298
  Слугин С.Н. Частично упорядоченные пространства и приближенные методы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Слугин С.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 12л.
1611299
  Резаев А.В. Частичное сопричастие как элемент поддержания коллетивного недовольства / А.В. Резаев, П.П. Лисицын, А.М. Степанов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 186-196. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1611300
  Чирков М.К. Частичные автоматы / М.К. Чирков. – Л., 1983. – 259с.
1611301
  Розен В.В. Частичные операции в упорядоченных множествах / В.В. Розен. – Саратов, 1973. – 123с.
1611302
  Тодоринов С.А. Частичные порядки групп, обобщающие линейные и решеточные порядки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Тодоринов С.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1611303
  Кучинский Г.С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях / Г.С. Кучинский. – Ленинград, 1979. – 224 с.
1611304
  Нелюбин Л.Л. Частичный англо-русский военный словарь-минимум / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1974. – 224с.
1611305
  Ярмоленко В.А. Частичный порядок и геометрические структуры в множестве плоских фигур с бинарным отношением складывания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ярмоленко В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1611306
  Рулин В.А. Частичный синтез А,В-индолостероидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рулин В.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1611307
  Рєзнікова В. Частка (частина частки) у статутному капіталі ТОВ, її оборотоздатність: проблеми теорії і практики / В. Рєзнікова, І. Кравець, О. Лукомська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 162-182. – ISSN 1026-9932


  Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найбільш популярною організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні. Створення цих товариств переважно як об’єднань не менше двох осіб із поділом статутного капіталу на частки на практиці породжує ...
1611308
  Кучма О.І. Частка mal німецької мови як проблема перекладу навчання розмовного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 126-136. – ISSN 2413-5593
1611309
  Попадинець Н.М. Частка імпорту та його вплив на розвиток внутрішнього ринку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 175-182. – ISSN 0321-0499
1611310
  Мороз С.А. Частка іноземних студентів та викладачів у ВНЗ як результат інтеграційних процесів у сфері вищої освіти та індикатор ії якості // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 68-70


  "Інтернаціоналізація вищої освіти може бути розглянута не лише на рівні одного з основних компонентів забезпечення конкурентоспроможності сучасного університету, а у тому числі і як механізм забезпечення якості вітчизняної вищої освіти."
1611311
  Рожков А.О. Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень / А.О. Рожков, С.В. Чернобай // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
1611312
  Мусаві С.К. Частка полігінії у структурі сучасної іранської сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-97. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано деякі соціальні умови, які підвищують чи знижують рівень полігінії в цілому, обговорено соціально-культурні фони цього феномена та встановлено міру його впливу на родинне життя у сьогоднішньому Ірані.
1611313
  Гандзюра В.П. Частка травного обміну в енергетичному балансі срібного карася і нотобранхіуса Гюнтера / В.П. Гандзюра, В.П. Можанівський, В.І. Юришинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 51-55. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлено, що у карасів і нотобранхіусів з масою тіла 0,65-2,17 г при активному живленні рівень обміну перевищує стандартний обмін в три-п"ять разів, а частка раціону, що витрачається на покриття травного обміну, становить 19-26,8%. Крім того, ...
1611314
  Кібенко О. Частка у статутному капіталі товариства як об"єкт права власності: окремі аспекти / О. Кібенко, О. Пелипенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 67-84. – ISSN 1026-9932
1611315
  Калустова О.М. Частка як об"єкт дослідження перекладознавства та порівняльного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 183-188. – ISBN 966-594-420-7
1611316
  Калустова О.М. Частка як перекладознавча категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-98. – Бібліогр.: с. 98, Літ.: 12 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано перекладознавчий статус частки, що визначається в частковій теорії перекладу українська-іспанська як безеквівалентна. У зв"язку з цим розглянуто загальнотеоретичні, практичні та методологічні проблеми.
1611317
  Мелішкевич С.В. Частки-апроксиматори французької мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Досліджуються маловідомі аспекти функціонування службових слів французької мови, які вказують на приблизну кількісну характеристику оточуючої дійсності. Визначається повний склад французьких часток-апроксиматорів шляхом синонімічного перефразування на ...
1611318
  Чирва Г.І. Частки в сучасній українській мові : Дис... канд. філологіч.наук: / Чирва Г.І.; Херсонський держ. педагогічн. ін-т ім. Н.К.Крупської. – Херсон, 1950. – 238л. – Бібліогр.:л.223-236
1611319
  Дорошенко М. Частки як виразники позитивних емоцій у політичному дискурсі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 70-76. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1611320
  Марчук Л. Частки як периферійні виразники поля градації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 104-108. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1611321
  Боровик П. Часткова відмова від прав та визнання прав на винахід недійсними частково // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 51-59. – ISSN 2308-0361
1611322
  Онищук М.І. Часткова лакунарність субстантивів в англійській та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 179-185
1611323
  Доленко Г.О. Часткова обернена задача оптимізації в дискретних системах / Г.О. Доленко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження "збурення" параметрів лінійної дискретної системи, при якій розв"язок задачі лінійно-квадратичної оптимізації має наперед заданий вигляд. Розв"язок одержано в аналітичному вигляді. The problem of parameters of ...
1611324
  Зінич П.Л. Часткова реалізація прорграми "Питна вода України" через підготовку висококваліфікованих спеціалістів / П.Л. Зінич, О.В. Петроченко, А.Я. Тугай // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7300-94-5
1611325
  Смородина А. Часткова та неповна цивільна дієздатність фізичної особи: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 70-75. – ISSN 2663-5313
1611326
  Ланцедова Ю. Часткове вчення про зброєзнавство // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 94-99
1611327
  Мартиняк Р.М. Часткове проковзування пружних тіл за наявності періодичної системи кругових підповерхневих включень / Р.М. Мартиняк, Н.І. Маланчук, Б.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено контактну взаємодію двох півбезмежних тіл з ідентичних пружних матеріалів, одне з яких містить періодичну систему кругових підповерхневих включень, що відрізняються від матриці лише коефіцієнтом лінійного теплового розширення. Тіла спершу ...
1611328
  Копитіна В.Г. Частковий артикль у сучасній французькій мові. / В.Г. Копитіна. – Одеса, 1957. – 14с.
1611329
  Губар Ю. Часткові випадки застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 90-99. – ISSN 0130-1039
1611330
  Бочарнікова А.М. Часткові еквіваленти в перекладних перських словниках // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 305-310
1611331
  Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж.Р.Р. Толкіна "The Lord of the Rings" і У.К.Ле Гуїн "A Wizard of Earthsea") : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Стасюк Б.В. ; Кіровоградський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 1-179. – Бібліогр.: л. 199-226
1611332
  Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж.Р.Р.Толкіна "The Lord of the Rings" і У.К.Ле Гуїн "A Wizard of Earthsea") : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Стасюк Б.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. + Додаток. – Бібліогр.: 9 назв
1611333
  Турбал Ю.В. Часткові розв"язки рівнянь газової динаміки галактик із збуренням типу б-солітонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються збурення розв"язків рівнянь газової динаміки галактик, що мають вигляд одиночних хвиль типу нескінченнотонких б-солітонів, та досліджується характер поведінки таких збурень з часом. Ключові слова: збурення, система ...
1611334
  Смирнова К. Часткові угоди Ради Європи / К. Смирнова, А. Федорова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 139-147. – ISSN 0132-1331
1611335
  Циганівська І.М. Частково впорядковані множини та черепичні порядки : метод. розробка для студентів мех.-математ. ф-ту / І.М. Циганівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету, 2012. – 58, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57-58
1611336
  Шитик Л. Частково фразеологізовані складні речення підрядно-сурядного типу в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 13-28. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей частково фразеологізованих складних речень підрядно-сурядного типу в укр. мові. Обгрунтовано засади їх виокремлення в межах підрядно-сурядних складних речень, уточнено обсяг ...
1611337
  Филипченко Ю.А. Частная генетика / Ю.А. Филипченко. – Ленинград
2 : Животные. – 1928. – 279с.
1611338
  Абрамов Я.В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я.В. Абрамов. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Издательство акционного общества печатного дела "Издатель", 1897. – [2], 123 с.
1611339
  Гребнев А.Б. Частная жизнь / А.Б. Гребнев, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1984. – 75с.
1611340
  Зубкова Е.Ю. Частная жизнь в советскую эпоху: историографическая реабилитация и перспективы изучения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 157-167. – ISSN 0869-5687
1611341
  Манкевич И.А. Частная жизнь Гения как предмет культурологических штудий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 2073-9702
1611342
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с фр. с 70 рис., под ред. Я.И. Руднева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1897. – [2], VIII, II, 540 с. : ил. – (Исторические чтения = Lectures historiques)
1611343
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 1. – 1913. – VIII, 100 с. : ил.
1611344
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 2. – 1913. – 84 с., 1 л. фронт. (ил.) : ил.
1611345
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 3. – 1913. – 117 с., 1 л. фронт. (ил.) ил.
1611346
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 4. – 1913. – 5-108 с., 1 л. фронт. (ил.) : ил.
1611347
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков : с 175 рисунками / П. Гиро ; Пер. с последнего фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой, 1915. – XVI, 685 с., с ил. ; 1 л. фронт. (ил.), 4 л. (ил.) : ил. – Библиогр.: С. 666-672. – (Исторические чтения : Греческая история)
1611348
  Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян : [пер. с фр.] / Поль Гиро ; [предисл. и науч. ред.: А.А. Новиков]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – 592, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Античная библиотека : исследования ; Исследования). – ISBN 5-88756-001-06
1611349
  Гончаров М.А. Частная и общественная инициатива в деле организации и управления педагогическим образованием в россии во второй половине xix - начале xx в. // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 202-214. – ISSN 2073-9613


  В статье раскрывается становление и развитие частной и обще- ственной инициативы в деле организации и управления педагогическим образова- нием в России во второй половине XIX - начале XX в. Выявляются основные историко-культурные предпосылки, ...
1611350
  Никольский Г.В. Частная ихтиология. / Г.В. Никольский. – М, 1950. – 436с.
1611351
  Никольский Г.В. Частная ихтиология. / Г.В. Никольский. – 2-е изд. – М, 1954. – 459с.
1611352
  Никольский Г.В. Частная ихтиология. / Г.В. Никольский. – М, 1971. – 472с.
1611353
  Сбитнев Ю.Н. Частная кара : Роман, рассказы / Ю.Н. Сбитнев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 380с.
1611354
  Васильевская О.И. Частная металлургия Олонецкого края в середине 18 века : Автореф... канд. ист.наук: / Васильевская О.И.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 16л.
1611355
  Салтевский М.В. Частная методика курса криминалистики на базе среднего специального юридического образования / М.В. Салтевский. – Киев, 1986. – 88 с.
1611356
  Шатуновский В.Л. Частная методика преподавания раздела курса электротехники "Однофазные цепи" / В.Л. Шатуновский, Г.И. Шарохин. – Москва : МЭИ, 1976. – 74 с.
1611357
  Кинчус Е.В. Частная охранная и детективная деятельность в России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 164-172. – ISSN 1684-2618
1611358
  Гинецинская Т.А. Частная паразитология: Паразитич. простейшие и плоские черви / Т.А. Гинецинская, А.А. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 303 с. : ил.
1611359
  Гинецинская Т.А. Частная паразитология: Паразитич. черви, моллюски и членистоногие / Т.А. Гинецинская, А.А. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 292 с. : ил.
1611360
  Кошанский Н. Частная реторика / Н. Кошанский. – 4. – С-Пб., 1837. – 165 с.
1611361
   Частная селекция полевых культур.. – М., 1975. – 464с.
1611362
   Частная селекция полевых культур.. – М., 1990. – 542с.
1611363
   Частная собственность в капиталистических и развивающихся странах. – Л., 1982. – 183с.
1611364
  Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 33-40. – ISSN 0132-0769
1611365
  Глинчикова А.Г. Частная собственность и общественный интерес - дилемма России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0042-8744
1611366
  Гаук Р. Частная собственность крестьян на землю и социалистическое преобразование сельского хозяйства в ГДР / Р. Гаук. – М., 1958. – 136с.
1611367
  Канторович Я.А. Частная торговля и промышленность по действующему законодательству. / Я.А. Канторович. – Л., 1925. – 280с.
1611368
   Частная торговля СОюза ССР.. – М., 1927. – 173с.
1611369
   Частная физиология нервной системы.. – Л., 1983. – 733с.
1611370
   Частная школа. – Москва
№ 1. – 1995
1611371
   Частная школа. – Москва
№ 2. – 1995
1611372
   Частная школа. – Москва
№ 3. – 1995
1611373
   Частная школа. – Москва
№ 4. – 1995
1611374
   Частная школа. – Москва
№ 5. – 1995
1611375
   Частная школа. – Москва
№ 6. – 1995
1611376
   Частная школа. – Москва
№№ 1,2,4,5,6. – 1996
1611377
  Слоним А.Д. Частная экологическая физиология млекопитающих / А.Д. Слоним. – Москва-Л., 1962. – 498с.
1611378
  Герке П.Я. Частная эмбриология человека / П.Я. Герке. – Рига, 1957. – 248с.
1611379
   Частная энзимология. – Москва, 1978. – 157с.
1611380
  Шутова Наталья Частники перешли дорогу массовикам : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 12 : Фото
1611381
  Садыгов Г.Г. оглы Частновладельческие крестьяне Азербайджана в 1870-1912 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Садыгов Г. Г. оглы; Аз.ГУ. – Баку, 1975. – 42л.
1611382
  Гасанов И.М. Частновладельчиские крестьяне в Азербайджане в первой половине Х1Х века / И.М. Гасанов. – Баку, 1957. – 236с.
1611383
  Дзерожинский Н.И. Частное домовладение. Права и обязанности частного домовладельца по действующему совет. законодат. / Н.И. Дзерожинский, В.Г. Артемов. – М., 1928. – 131с.
1611384
  Никитин В.П. Частное животноводство / В.П. Никитин. – Москва, 1953. – 800 с.
1611385
  Никольский Н.М. Частное землевладение и землепользование в древнем Двуречье / Н.М. Никольский. – Минск, 1948. – 160 с.
1611386
  Прянишников Д.Н. Частное земледелие / Д.Н. Прянишников. – 8-е изд. – М-Л, 1931. – 866с.
1611387
  Анишина Ю.А. Частное и частно-публичное обвинение в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 118-123. – ISSN 1684-2618
1611388
  Дорошков В.В. Частное обвинение. Правовая теория и судебная практика / В.В. Дорошков. – Москва : НОРМА, 2000. – 144с. – ISBN 5-89123-404-1
1611389
  Шестакова О. Частное образование: современный подход // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 11 июля (№ 149). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  Университет "КРОК" приглашает на учебу. Вуз даёт качественные знания, создаёт дополнительные возможности развития личности. Специализированные образовательные программы, дистанционное обучение
1611390
  Юргелевич Р.Н. Частное определение / Р.Н. Юргелевич. – М, 1992. – 350с.
1611391
  Чуйков Ю.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве / Ю.Н. Чуйков. – М, 1974. – 119с.
1611392
  Чуйкову Ю.Н. Частное определение в советском гражданском судопроизводстве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Чуйкову Ю.Н. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 20 с.
1611393
  Жучков Н.Г. Частное плодоводство / Н.Г. Жучков. – М., 1954. – 440с.
1611394
  Глазов Г.С. Частное поручение / Г.С. Глазов, Э.И. Ростовцев. – К, 1957. – 287с.
1611395
  Алексеев С.С. Частное право : науч.-публицист. очерк / С.С. Алексеев. – Москва : Статут, 1999. – 157, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0007-1
1611396
   Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2012-
№ 1. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Приложение к юр. ж-лу "Право Украины"
1611397
  Баринов Н.А. Частное право и гражданское общество: проблемы соотношения и развития // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 89-106. – ISBN 978-966-2578-62-1
1611398
   Частное предпринимательство : Справочное пособие для бухгалтера. – Харків : Фактор, 1999. – 106с. – (Библиотека "Фактора")
1611399
  Пушкарук В.І. Частное предпринимательство без образования юридического лица. / В.І. Пушкарук. – К., 1996. – 48с.
1611400
  Алексеева Ю. Частное предприятие как субьект корпоративних отношений // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 125-129.
1611401
  Екимов Б.П. Частное расследование / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1985. – 384с.
1611402
  Незнанский Ф.Е. Частное расследование / Ф.Е. Незнанский. – Москва, 1996. – 448с.
1611403
  Чижова Л.В. Частное собирательство как явление культуры России 18-19 вв. : К 175-летию создания первого общедоступного исторического музея России - Румянцевского музея // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 2. – С.41-45
1611404
  Шюнеманн В.Б. Частное экономическое право. Правовые основы для экономистов = Wirtschafts-privatrecht / Вольфганг Б. Шюнеманн; пер. с нем.: А. Бубена, В. Вишневского и др. – 5-е изд., перераб. – Минск : Мисанта, 2007. – 682с. – ([Серия Ин-та немецких исследований] ; [Вип.2]). – ISBN 978-985-6719-49-6
1611405
  Зобина И.М. Частнонаучные методы в криминалистической экспертизе : Автореф... канд. юридич.наук: 717 / Зобина И.М.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
1611406
  Халабуденко О.А. Частноправовые акты, факты и юридические конструкции: некоторые методологические замечания // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 2219-5521
1611407
  Кванина В.В. Частноправовые механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов при нарушении антимонопольного законодательства // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 637-651. – ISBN 978-966-2578-62-1
1611408
  Бабаев В.Н. Частнособственническая психология и ее преодоление в историческом развитии от капитализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Бабаев В.Н.; МГУ. – Москва, 1972. – 22л.
1611409
  Зайцева Л.В. Частные агентства занятости и заемный труд в России: сравнительно-правовое исследование / Л.В. Зайцева, А.А. Чукреев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 35. – С. 84-94. – ISSN 1995-4190


  "Развитие временных и гибких форм занятости становится одним из основных направлений трансформации рынка труда в постиндустриальном обществе. Новые альтернативные формы применения труда обусловлены потребностями рынка, степенью развитости трудовых ...
1611410
  Ляпин Е.С. Частные алгебраические действий : Монография / Е.С. Ляпин, А.Е. Евсеев. – СПб., 1991. – 163с.
1611411
  Васильева К.П. Частные беседы / К.П. Васильева. – Москва, 1990. – 421с.
1611412
  Иваск У.Г. Частные библиотеки в России / У.Г. Иваск. – Санкт-Петербург : Тип. "Сириус"
Ч. 2. – 1912. – 80 с. : порт. – Прил. к "Русскому библиофилу" 1911 г.
1611413
  Еловков Д.И. Частные грамматические категории глагола в современном бирманском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Еловков Д.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1611414
  Ломакин В.К. Частные капиталовложения США в Англии на втором и третьем этапах общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ломакин В.К. ; Моск. гос. ин-т междунар. отноешений. – Москва, 1968. – 23 с.
1611415
  Стефанович А.В. Частные книжные коллекции в государственных хранилищах (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 1. – С. 196-202. – ISBN 985-6798-14-0
1611416
  Алексеев И. Частные люди / Иван Алексеев, Григорий Каковкин, Евгений Кожокин ; Библиотека Российского комитета защиты мира. – Москва : РИСИ, 2008. – 225 с. – ISBN 978-5-7893-0111-1
1611417
   Частные методы изучения истории современных экосистем : сборник. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1611418
  Любарский И. Частные онлайн сообщества (Private online communities) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 59-63 : рис. – ISSN 1606-3732
1611419
  Мурадьян Э.М. Частные определения суда по гражданским делам : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Мурадьян Э.М.; МГУ. Юрид. фак. – М., 1969. – 16л.
1611420
  Донцов П.В. Частные отрасли в правовой системе Канады // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 23-27. – ISSN 1812-3910


  О правовых традициях канадской провинции Квебек, которые отличаются от всех остальных субъектов Канады.
1611421
  Фарамерз Дабхойвала Частные пороки, общественные выгоды // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 142-148 : рис., фото
1611422
  Манцветова А.И. Частные признаки почерка. Уч.-метод. пособие / А.И. Манцветова. – М., 1960. – 24с.
1611423
  Киселев Ф.И. Частные решения задачи о движении тяжелого твердого тела вокруг закрепленной точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Киселев Ф.И.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1974. – 8л.
1611424
  Видякин В.В. Частные решения задачи о поступательно-вращательном движении трех твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Видякин В.В.; Гос. Астроном. ин-т. – Москва, 1975. – 6л.
1611425
  Бутовский А.Н. Частные случаи при допущении предварительного исполнения наказаний : VI ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 246-249
1611426
   Частные собрания в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина. – Москва, 1980. – 139 с.
1611427
  Якубов Ф.Я. Частные университеты Турции: эффективное социальное партнерство // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 3-8
1611428
   Частный детектив.. – Симферополь
10. – 1992. – 500с.
1611429
   Частный капитал в народном хозяйстве СССР.. – М.Л., 1927. – 566с.
1611430
  Ларин Ю. Частный капитал в СССР. / Ю. Ларин. – М.-Л., 1927. – 312с.
1611431
  Жирмунский М.М. Частный капитал в товарообороте / М. М. Жирмунский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Центр. упр. печ. ВСНХ СССР, 1924. – VI, 168, [1] с. – (Материалы по обследованию роли частного капитала в хозяйства Союза / Под ред. С. П. Середы и проф. Е. С. Каратыгина. Пром.-экон. сов. ВСНХ СССР ; Вып. 1)
1611432
   Частный капитал в хозяйстве Орловской губернии : (Исследовательская работа Губплана под руководством и редакцией Василькова). – Орел : Изд-е Орловского Губплана, 1928. – 110 с.
1611433
  Янковская Н.Б. Частный кредит в торговле древней Западной Азии / Н.Б. Янковская. – М., 1970. – 18с.
1611434
  Солодовников В.В. и др. Частный метод построения переходных процессов / В.В. и др. Солодовников. – Москва, 1955. – 196 с.
1611435
   Частный почин в деле народного образования : Сб. ст. – Москва : Изд. Моск. ком. грамотности, 1894. – [3], 361 с.
1611436
  Попов В.М. Частный сектор. / В.М. Попов. – Воронеж, 1977. – 215с.
1611437
  Павлова Д.Г. Частный случай / Д.Г. Павлова. – М., 1967. – 296с.
1611438
  Жаренов А.А. Частный случай / А.А. Жаренов. – Воронеж, 1970. – 156с.
1611439
  Шутов В.В. Частный случай / В.В. Шутов. – Киев, 1972. – 222с.
1611440
  Суслов Г.К. Частный случай нахождения силовой функции, допускающей данный интеграл, для системы о двух степенях свободы / [Г. Суслов]. – [Киев] : [Высоч. утвержд. Товар. печат. дела и торговли И.И. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд.], 1890. – 12 с.
1611441
  Жирмунский М.М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР / М.М. Жирмунский. – М., 1927. – 190с.
1611442
   Часто задаваемые вопросы об Израиле. – Иерусалим, 2002. – 19с.
1611443
  Белых В.С. Частоправовые и публично-правовые начала в регулировании отношений в сфере предпринимательства // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 613-636. – ISBN 978-966-2578-62-1
1611444
  Верещака В. Частота виникнення старечої в"ялості шкіри лиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було вивчення частоти виникнення старечої в"ялості шкіри лиця на основі аналізу карт амбулаторного спостереження. Вивчали частоту виникнення старечої в"ялості шкіри лиця на основі аналізу карт амбулаторного спостереження 1624 осіб ...
1611445
  Зінченко О.В. Частота виявлення та особливості заселення дерев стовбуровими комахами в ослаблених різними чинниками соснових деревостанах лісостепової частини Харківської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 162-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0459-1216
1611446
  Кулешов Николай Павлович Частота возникновения и судьба хромосомных аномалий у человека : Автореф... д-ра мед.наук: 08.00.15 / Кулешов Николай Павлович; АН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1979. – 44л.
1611447
  Перебейнос В.И. Частота и сочетаемость фонем современного украинского языка / В.И. Перебейнос. – Киев, 1965. – 38с.
1611448
   Частота реакцій адаптації у пацієнтів з бойовою травмою / О.М. Радченко, І.Б. Жакун, З.В. Деркач, А.Л. Філіпюк // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 91-96
1611449
  Бречко Н.П. Частота та поширеність як параметри дослідження граматичної сполучуваності англійських прикметників на позначення часу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С.156-159. – ISSN 1729-360Х
1611450
  Корзун Ю.В. Частота та структура анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет / Ю.В. Корзун, Л.К. Соколова, О.Я. Гирявенко // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 193-198. – ISSN 1680-1466
1611451
  Юрценюк О.С. Частота та структура непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 23, № 3 (91). – С. 107-111. – ISSN 1684-7903
1611452
   Частоти генів, асоційованих з патологічними станами у людини / С. Павлович, Л. Лазаренко, В. Безруков, Л. Пайкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-58. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Визначено частоти нетестерів (tt) і частоти тестерів (Т-) за ФТК-тестом, детермінованим геном hTAS2R38. В групах з алкогольними адикціями частота нетестерів склала 0,55, з соціальними фобіями - 0,13, умовно здорових осіб - відповідно 0,43 і 0,41. The ...
1611453
  Файт В.І. Частоти та ефекти алелів локусу Xgwm 182-5 D за господарсько цінними ознаками пшениці м"якої озимої (Triticum aestivum L.) / В.І. Файт, М.В. Галаєва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 181-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1611454
   Частотна залежність електропровідности в нанокомпозитах з бінарним наповнювачем / Ю.С. Перец, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, В.В. Козаченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 3. – С. 565-578. – ISSN 1816-5230
1611455
  Семенова С.Г. Частотная дисперсия электрических свойств горных пород. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 131 / Семенова С.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 19л.
1611456
  Манукян А.Л. Частотная дисперсия электропроводности и оптические свойства неупорядоченных стркуткр -- расплавов халькогенидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манукян А.Л.; АН АрмССР. Ин-т радиофизики и электроники. – Ереван, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1611457
  Аникин В.И. Частотная зависимость резонансных нелинейных эффектов в сильных световых полях : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / Аникин Валерий Иванович ; МГУ. – Москва, 1976. – 13 с.
1611458
  Мелков Г.А. Частотная зависимость эффективности преобразования в ферритовом удвоителе частоты / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // Тезисы доклада Укр. Респ. Научно-технической конф. " Основные направления в развитии радиоэлектроники ". – №2
1611459
  Мелков Г.А. Частотная зависимость эффективности преобразования в ферритовом удвоителе частоты / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // Тезисы доклада Всесоюзн. Конф. по физике магнитных явлений. – №2
1611460
  Сусликов Л.М. Частотная и пространственная дисперсия диэлектрической проницаемости в кристаллах тиогаллана кадмия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Сусликов Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 16 с.
1611461
  Сусликов Леонид Михайлович Частотная и пространственная дисперсия диэлектрической проницаемости в кристаллах тиогаллата кадмия : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сусликов Леонид Михайлович; УГУ. – Ужгород, 1981. – 235л. – Бібліогр.:л.214-135
1611462
  Голубев В.Н. Частотная избирательность радиоприемников АМ сигналов / В.Н. Голубев. – Москва, 1970. – 199 с.
1611463
  Качуро И.И. Частотная локализация в слуховой зоне коры и в медиальном коленчатом теле в условиях бодрствования, наркоза и локальной стрихнинизации коры : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Качуро И.И. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Львов, 1964. – 22 с.
1611464
  Новаковский С.В. Частотная модуляция / С.В. Новаковский. – Москва, 1946. – 120 с.
1611465
  Фаго Ж. Частотная модуляция : Теория и применение в радиорелейных линиях / Ж. Фаго, Ф. Мань. – Ленинград : Советское радио, 1964. – 694 с.
1611466
  Картьяну Г. Частотная модуляция / Г. Картьяну. – 2-е изд., доп. – Бухарест, 1964. – 672 с.
1611467
  Гоноровский И.С. Частотная модуляция и ее применение / И.С. Гоноровский. – М., 1948. – 284с.
1611468
  Чудаков И.М. Частотная модуляция с помощью емкостей p-n-переходов / И.М. Чудаков. – Москва : Связь, 1968. – 108 с.
1611469
   Частотний оптичний перетворювач на основі двозатворних мон-транзисторів та фоторезистора / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, О.О. Селецька, Л.В. Крилик, О.М. Жагловська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1611470
  Бук С.Н. Частотний словник наукового стилю сучасної української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 90-96. – (Серія "Філологічні науки")
1611471
   Частотний словник сучасної української художньої прози.. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1981. – 864с.
1611472
   Частотний словник сучасної української художньої прози.. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1981. – 866 с.
1611473
  Гічан О.І. Частотні залежності ефективних електродинамічних характеристик дисперсних систем в довгохвильовому наближенні / О.І. Гічан, Л.Г. Гречко, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 330-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі у низькочастотному наближенні ([омега прямує до 0]) знайдено співвідношення для розрахунку ефективних електродинамічних характеристик (ефективна діелектрична проникність [іпсилон*], ефективна провідність [хі*]) дисперсних систем (ДС) з ...
1611474
  Перебийніс В.С. Частотні словники та їх використання / В.С. Перебийніс. – К, 1985. – 204с.
1611475
  Лемешко В.В. Частотні та кореляційні залежності автохвильового розсіювання світла / В.В. Лемешко, В.В. Обуховськип, О.В. Риб"янов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджено кореляційні характеристики авто хвильового розсіювання світла в кристалах ніобату літія. Показано, що часові осциляції процесу авто хвильового розсіювання мають періодичну й схоластичну компоненти. При цьому у надпороговому режимі генерації ...
1611476
  Зінгер Я.Л. Частотні фільтри на основі тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Зінгер Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 22 назви
1611477
  Фокін С.Б. Частотні характеристики герундіальних перифраз як специфічна риса іспаномовних перекладних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 361-370


  Іспанські герундіальні перифрази є широко вживаним стилістичним ресурсом, що не має аналогів в українській та ряді інших мов. У зв"язку з міжмовною асиметрією можна прогнозувати, що специфіка вживання цих перифраз буде відрізнятися в перекладах та в ...
1611478
  Богапов Г. Частотні шахи. Для максимального розгортання 4 G-мереж НКРЗІ пропонує "Київстару" й "Інтертелекому" поділитися частотами з іншими операторами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 9


  "Для повного покриття всієї території України швидкісним мобільним зв"язком потрібно вивільнити частоти і провести нові конкурси. Проблема вирішується складно. Поки що питання навіть не стоїть про те, щоб зв"язок 3G і 4G добрався до найглухішого села. ...
1611479
  Бер О.О. Частотність атрибуції рис характеру як фактор формування ментальної моделі персонажа функціонального тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 76-79


  В статті аналізуються сучасні наукові дослідження з проблеми ментальної моделі персонажа фікціонального наративу. Висувається гіпотеза про роль частотності атрибуції рис особистості у формуванні ментальної моделі персонажа, окреслюється можливість ...
1611480
  Шелудченко С.Б. Частотність когнітивно-концептуальних груп слів категорії стану в англомовних художніх текстах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 169-173. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено функціональні характеристики слів категорії стану в тексті. Проаналізовано ієрархічну організацію концептополя СТАН. Висвітлено частотну градацію таксонів різних рівнів абстракції концептополя СТАН безпосередньо в художньому тексті.
1611481
  Качановська Т.О. Частотність уживання однорідних рядів в оригіналах і перекладах (на матеріалі французьких сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. Ередіа та українських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 410-418


  У статті вивчаються тенденції, що спостерігаються при відтворенні українськими перекладачами однорідних рядів (тобто синтаксичних конструкцій, компонентами яких є однорідні члени речення), вжитих французькими сонетярами. Особливу увагу приділено ...
1611482
  Назарько А.І. Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних кристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Назарько Анатолій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
1611483
  Ханыкова Е.А. Частотно-временная основа координатно-временных определений в ГНСС-технологиях // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7126
1611484
  Клюев В.И. Частотно-временные преобразования и прием дискретных сигналов в системах связи / В.И. Клюев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 207 с.
1611485
  Клюев В.И. Частотно-временные преобразования сигналов в линейных системах / В.И. Клюев, Н.К. Кожаспаев. – Алма-Ата, 1987. – 232 с.
1611486
  Катков Ф.А. Частотно-временные системы телеуправления. / Ф.А. Катков, А.Б. Попов. – К, 1967. – 115с.
1611487
  Проценко В.С. Частотно-дистрибутивный анализ именных и местоименных форм древневерхненемецкого инструменталиса, определение его статуса и причин исчезновения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Проценко В.С. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 20 c.
1611488
  Богданов Г.Б. Частотно-избирательные системы на ферритах и применение их в технике СВЧ / Г.Б. Богданов. – Москва, 1973. – 352 с.
1611489
  Протанский С.А. Частотно-импульсное управление двигателями переменного тока / С.А. Протанский. – Львов : Вища школа, 1988. – 144 с.
1611490
  Мясоедов В.Е. Частотно-импульсный метод электроосаждения силикатных покрытий / В.Е. Мясоедов. – Иваново, 1991. – 72с.
1611491
  Куцик А.С. Частотно-імпульсний запуск синхронних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Куцик А.С.; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
1611492
  Жуков В.А. Частотно-контрастные характеристики просвечивающих электронных микроскопов : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.04.02 / Жуков В. А.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1973. – 10л.
1611493
  Іванісік Частотно-кутова структура параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіяння в режимі самофокусування та релаксійних осциляцій / Іванісік, Г.В. Понежа, Д.В. Федін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 356-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично доведено, що в режимі самофокусування збуджуючого випромінювання та релаксаційних осциляцій амплитуди нелінійної поляризації частотно-кутова структура параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіяння має характерні особливості: ...
1611494
  Шалыгин А.Н. Частотно-независимый эффект Фарадея в редкоземельных ферритах-гранатах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шалыгин А.Н.; МГУ. – М, 1970. – 12л.
1611495
  Пеленицын Г.М. Частотно-пространственно-разнесенный прием для исследования волновых возмущений в ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Пеленицын Г.М.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1979. – 17л.
1611496
  Шидловский А.К. Частотно-регулируемые источники реактивной мощности / А.К. Шидловский, В.С. Федий. – Киев : Наукова думка, 1980. – 303 с.
1611497
  Левашов С.П. Частотно-резонансный принцип, мобильная геоэлектрическая технология: новая парадигма геофизических исследований / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 166-176 : рис. – Библиогр.: с. 175-176. – ISSN 0203-3100
1611498
  Кочетова Л.А. Частотно-селективні властивості нелінійних структур із сильною локалізацією поля : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Кочетова Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1611499
  Вишнівський В.В. Частотно-спектральна обробка діагностичної інформації для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 20-24


  У роботі обґрунтовано можливість застосування частотного енергетичного методу для побудови вмонтованих засобів діагностування об"єктів радіоелектронних засобів озброєнь. Даний метод дозволяє використовувати спектр енергодинамічних імпульсів, що ...
1611500
   Частотно-фазовые многоустойчивые элементы. – Киев : Наукова думка, 1973. – 159 с.
1611501
  Рамзей В. Частотно независимые антенны / В. Рамзей. – Москва, 1968. – 176 с.
1611502
  Кинбер Е.Б. Частотное вычислениен функций и частотное перечисление множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кинбер Е.Б.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ние). – Л., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1611503
  Кадыров А.А. Частотное управление и регулирование трехфазных асинхронных двигателей в режиме однофазного конденсаторного / А.А. Кадыров, Н.М. Усманходжаев. – Ташкент, 1986. – 88 с.
1611504
  Щебетенко Е.А. Частотность временных конструкций разного морфологического типа и приципа их выбора в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щебетенко Е.А.; МП РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1974. – 26л.
1611505
  Кирова Л.А. Частотность и принципы выбора морфолого-синтаксичесих типов в сфере выражения атрибутивных отношений : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Кирова Л.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1968. – 20л.
1611506
  Колыханова Е.Б. Частотность морфолого-синтаксических типов и факторы, определяющие их выбор в сфере выражения обстоятельства образа действия : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Колыханова Е.Б.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 19л.
1611507
  Селяков Л.М. Частотные и переходные характеристики приемных телевизионных трубок с учетом явления ореола. : Автореф... Канд.техн.наук: / Селяков Л.М.; М-во высш.образ.СССР. – М, 1955. – 14л.
1611508
  Дмитриев Ю.А. Частотные критерии абсолютной устойчивости, диссепативности и существования ограниченных и периодических режимов для импульсных регулируемых систем с одним нелинейным блоком. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Дмитриев Ю.А.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1611509
  Красносельский А.М. Частотные критерии и метод гармонического баланса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Красносельский А.М.; Всес. науч.-исслед. ин-т системных исслед. – М., 1980. – 14л.
1611510
  Постников И.С. Частотные методы анализа в теории устойчивости нелинейных систем : уч. пособие / И.С. Постников. – Горький, 1979. – 70 с.
1611511
  Солодовников В.В. Частотные методы анализа и синтеза нестационарных линейных систем / В.В. Солодовников. – М., 1972. – 168с.
1611512
  Берестов Л.М. Частотные методы идентификации летательных аппаратов / Л.М. Берестов, Б.К. Поплавский, Л.Я. Мирошниченко. – Москва : Машиностроение, 1985. – 184 с.
1611513
  Ткаченко В.А. Частотные методы исследования колебаний магнитогидродинамических объектов. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткаченко В.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 20л.
1611514
  Тупицын А.И. Частотные методы расчета систем автоматического регулирования : Автореф... канд. технич.наук: / Тупицын А.И.; Харьк. политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1953. – 14 с.
1611515
  Василевский Д.П. Частотные предыскажения и коррекция в магнитофонах / Д.П. Василевский. – Москва, 1979. – 63 с.
1611516
  Каган А.И. Частотные реле / А.И. Каган. – М, 1973. – 72с.
1611517
  Катков Ф.А. Частотные системы телеуправления по занятым каналам связи. / Ф.А. Катков, А.Б. Попов. – К, 1963. – 89с.
1611518
   Частотные словари и автоматическая переработка лингвистических текстов. – Минск, 1968. – 102 с.
1611519
  Лебедев М.Г. Частотные характеристики сверхзвуковых струй / М.Г. Лебедев, Г.Ф. Теленин. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 126 с.
1611520
  Конашинский Д.А. Частотные электрические фильтры / Д.А. Конашинский. – Москва-Ленинград, 1959. – 128 с.
1611521
  Молочнов Г.В. Частотные электромагнитные зондирования с вертикальным магнитным диполем / Г.В. Молочнов, М.В. Радионов. – Л., 1982. – 216с.
1611522
  Пельт Я. Частотный анализ астрономических временных рядов / Я. Пельт. – Таллин : Валгус, 1980. – 135 с.
1611523
  Торочков В.Ю. Частотный анализ работы приемников ветроизмерительных приборов / В.Ю. Торочков. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 64с.
1611524
  Шамина О.Г. Частотный анализ сейсмических колебаний. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Шамина О.Г.; Акад.наук СССР.Геофиз.ин-т. – М, 1954. – 12л.
1611525
  Куракин К.И. Частотный анализ следящих систем с амплитудной модуляцией. / К.И. Куракин, Л.К. Куракин. – М., 1976. – 176с.
1611526
  Алексеев Частотный англо-русский словарь-минимум газетной лексики / Алексеев, Л.А. Турыгина. – Москва, 1984. – 312с.
1611527
  Лукьяненков К.Ф. Частотный англо-русский словарь-минимум по судовождению / К.Ф. Лукьяненков, В.Н. Сергеева. – М., 1978. – 196с.
1611528
   Частотный англо-русский словарь. – Ленинград, 1984. – 136 с.
1611529
   Частотный англо-русский словарь. – Ленинград, 1985. – 94 с.
1611530
   Частотный англо-русский словарь. – Ленинград, 1986. – 127 с.
1611531
  Манасян Н.С. Частотный англо-русский словарь минимум по квантовым генераторам / Н.С. Манасян. – Москва, 1983. – 272 с.
1611532
  Алексеев П.М. Частотный англо-русский физический словарь-минимум / П.М. Алексеев. – Москва : Воениздат, 1980. – 288 с.
1611533
  Вагин Ю.В. Частотный дискриминатор радиоприемных устройств / Ю.В. Вагин, А.Г. Ляшенко. – Москва, 1971. – 47 с.
1611534
  Головачева А.К. Частотный курс ускоренного обучения английскому языку по профилю радиоэлектроники / А.К. Головачева. – Л., 1978. – 240с.
1611535
  Ротарь А.С. Частотный немецко-русский словарь-минимум газетной лексики / А.С. Ротарь, В.А. Чижаковский. – Москва, 1976. – 248 с.
1611536
  Зореф М.Г. Частотный немецко-русский словарь-минимум по электронике / М.Г. Зореф; Пиотровский Р.Г. – Москва : Военное издательство, 1978. – 144 с.
1611537
  Нелюбин Л.Л. Частотный русско-английский военный словарь-минимум / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1977. – 174с.
1611538
  Алексеев П.А. Частотный словарь английского подъязыка электроники : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеев П. А.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1965. – 21л.
1611539
   Частотный словарь геологической лексики.. – Л., 1973. – 64с.
1611540
   Частотный словарь индексирования. – Пермь, 1974. – 828с.
1611541
  Казарян Б.К. Частотный словарь как база словаря-минимума армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Казарян Б.К.; АН Арм.ССР. Ин-т языка им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1967. – 22л.
1611542
  Новак Л.А. Частотный словарь молдавского и румынского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Новак Л.А.; АН ССС, Лен. отд. ин-та языковед. – Ленинград, 1962. – 19л.
1611543
  Кудашева М.А. Частотный словарь наиболее употребительных причастий по геологии, минералогии, кристаллографии, геодезии. : Учебное пособие / М.А. Кудашева, Р.И. Левина. – Ленинград, 1974. – 29с.
1611544
   Частотный словарь общенаучной лексики. – Москва, 1970. – 87 с.
1611545
   Частотный словарь общенаучной лексики немецкого языка. – Москва : Наука, 1983. – 184с.
1611546
   Частотный словарь русского языка. – Москва, 1977. – 935с.
1611547
  Грузберг А.А. Частотный словарь русского языка второй половины XVI - начала XVII века / А.А. Грузберг. – Пермь, 1974. – 462с.
1611548
  Сафьян Ю.А. Частотный словарь русской технической лексики. / Ю.А. Сафьян. – Ереван, 1971. – 128с.
1611549
  Караулов Ю.Н. Частотный словарь семантических множителей русского языка / Ю.Н. Караулов. – М., 1980. – 207с.
1611550
   Частотный словарь современного китайского языка.. – Пекин : Изд-во Пекин.филолог.института, 1986. – 1490с. – Издание на кит. яз.
1611551
  Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка / Э.А. Штейнфельд. – Таллин, 1963. – 316с.
1611552
  Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка / Э.А. Штейнфельд. – М, 1969. – 234с.
1611553
  Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка / Э.А. Штейнфельд. – М, 1973. – 228с.
1611554
  Османов М.-Н. Частотный словарь Унсури. / М.-Н. Османов. – М., 1970. – 326с.
1611555
  Поляков Г.П. Частотный словарь языка газеты. / Г.П. Поляков, Г.Я. Соганик. – Москва, 1971. – 281с.
1611556
  Левитский В.В. Частотный словарь языка учебных пособий мединститута : (первый семестр) / В.В. Левитский ; Московск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Научно-метод. бюро по русскому языку. – Москва : Изд-во Московского университета, 1966. – 184 с.
1611557
   Частотный список фразеологизмов французского языка. – Минск, 1979. – 144 с.
1611558
  Кочеткова В.К. Частотный французско-русский словарь-минимум по электронике / Состав. В.К.Кочеткова/ Под. ред.Р.Г.Пиотровского. – Москва : Воениздат, 1975. – 158с.
1611559
  Данильчук Д. Частотрансформовані фразеологізми як різновид штампів публіцистичного мовлення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 54-58
1611560
  Гапонова Н.Е. Частоты и интенсивности в инфракрасном спектре бромоформа / Н.Е. Гапонова, 1960. – [6] c.
1611561
  Лисица М.П. Частоты и интенсивности полос поглощения монозамещенных бензола в области валентных колебаний связей С-Наром / М.П. Лисица, И.Н. Халимонова. – Москва-Ленинград, 1961. – [7] с. – Отд.оттиск : Оптика и спектроскопия. , т.11, 1961г.
1611562
   Частушка. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1966. – 607 с. – (Библиотека поэта ; Большая серия. - 2-е изд.)
1611563
  Панкратов С. Частушка // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 11-16
1611564
  Акулышин Р. Частушки / Р. Акулышин. – Изд. 3-е испр. и дополн. – Москва ; Ленинград : Московский Рабочий, 1928. – 80 с.
1611565
   Частушки. – М., 1957. – 159с.
1611566
   Частушки. – М., 1987. – 492 с.
1611567
   Частушки в записях советского времени.. – М.Л., 1965. – 496с.
1611568
  Флорин С.П. Частушки в переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 56-63. – ISSN 0207-8287
1611569
  Лазутин С.Г. Частушки Воронежской области / С.Г. Лазутин. – Воронеж, 1953. – 156с.
1611570
  Заволокин А.Д. Частушки Западной Сибири / А.Д. Заволокин, Г.Д. Заволокин. – Новосибирск, 1982. – 158с.
1611571
  Хоменко В.Г. Частушки и коломыйки на Украине в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... кандид. филол.наук: / Хоменко В.Г.; АН СССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1952. – 16 с.
1611572
   Частушки колзозной молодежи.. – Омск, 1956. – 79с.
1611573
  Лащилин Б.С. Частушки колхозного Дона и Хопра / Б.С. Лащилин. – Сталинград, 1949. – 44с.
1611574
  Лащилин Б.С. Частушки колхозного Хопра / Б.С. Лащилин. – Сталинград, 1959. – 52с.
1611575
   Частушки липован.. – Бухарест, 1980. – 213с.
1611576
   Частушки Пензенской области.. – Пенза, 1958. – 176с.
1611577
   Частушки северного края.. – Архангельск, 1988. – 336с.
1611578
  Ермаченко А.В. Частушки Сибири / А.В. Ермаченко. – вып. 2. – Новосибирск, 1956. – 123с.
1611579
  Галкин П.Д. Частушки Среднего Урала / П.Д. Галкин, Е.Ф. Калуцкий. – Свердловск, 1980. – 142с.
1611580
   Частушки Черноземья.. – Воронеж, 1970. – 312с.
1611581
  Сутт Н.И. Частушки Ярославской области в записях 1938-1939 гг / Н.И. Сутт. – Ярославль, 1940. – 224с.
1611582
   Частушки Ярославской области.. – Ярославль, 1953. – 151с.
1611583
   Частушки.. – Вологда, 1952. – 248с.
1611584
   Частушки.. – Улан-Удэ, 1955. – 96с.
1611585
   Частушки.. – М., 1958. – 45с.
1611586
   Частушки.. – М., 1990. – 654с.
1611587
  Петрова Александра Часть 1: Участок, дом, строения // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87 : фото
1611588
  Петрова Александра Часть 2: Деревья. кустарники, цветы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-90 : фото
1611589
  Замотина Марина Часть 3. Моральная и информационная подготовленность "Настоящие северные псы" в сфере массового туризма : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 54-56
1611590
  Петрова Александра Часть 3: Плодово-овощная // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 91-93 : фото
1611591
  Погружальская К. Часть и совесть // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)


  Новый ХПК Украины предоставил недобросовестным субъектам более широкий инструментарий в части злоупотребления процессуальными правами, что прямо противоречит ожиданиям добросовестного бизнеса.
1611592
  Берзин П.С. Часть общая Уголовного казначейского кодекса Республики Польша: анализ основных положений // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 380-401. – ISSN 2227-796X


  В статье анализируется содержание Части общей, размещенной в первой главе Уголовного казначейского кодекса Республики Польша, принятого 10 сентября 1999 г. Обосновывается правильность перевода названия этого законодательного акта, а также его ...
1611593
   Часть общего дела.. – Москва, 1970. – 430 с.
1611594
   Часть общепролетарского дела. – Москва, 1981. – 382 с.
1611595
  Бродский И.А. Часть речи / И.А. Бродский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 527 с.
1611596
  Рузаков А. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ в правовом регулировании семейных и трудовых отношений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 0201-7059
1611597
  Брайчевський М. Часу круговерть / Михайло Брайчевський; [Упоряд.: Ю. Кухарчук, І. Гирич]. – Київ : Смолоскип, 2003. – 172с. – ISBN 966-7332-83-7
1611598
   Часът на съединението удари. Българският печат и съединението. – Първо издание. – София : Наука и изкуство, 1985. – 328 с.
1611599
  Погореловский С. Часы / С. Погореловский. – Л., 1948. – 16с.
1611600
  Боцу П.П. Часы : стихи, поэмы / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 199 с.
1611601
  Мухин В.Е. Часы "пик" / В.Е. Мухин. – Волгоград, 1969. – 32с.
1611602
  Матус Н.В. Часы Ататюрка: Приключен. повесть. / Н.В. Матус. – Л., 1991. – 95с.
1611603
  Юрьев З.Ю. Часы без пружины. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1984. – 304с.
1611604
  Маккаллерс К. Часы без стрелок / К. Маккаллерс. – Москва, 1966. – 271 с.
1611605
  Рахманин Б.Л. Часы без стрелок / Б.Л. Рахманин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 318с.
1611606
  Иоффе А.М. Часы блаженства / А.М. Иоффе. – Новосибирск, 1973. – 95с.
1611607
  Вайнер А.А. Часы для мистера Келли / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1970. – 288с.
1611608
  Альперович Ю.И. Часы досуга нашего / Ю.И. Альперович. – Москва, 1968. – 79с.
1611609
  Шницлер А. Часы жизни : тетралогия / Артур Шницлер ; [пер. с нем.] А. Гретман и Е. Ю-ге // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 96 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
1611610
  Савельев Л.С. Часы жизни / Л.С. Савельев. – М, 1953. – 32с.
1611611
  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. / Т.И. Жукова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 152с.
1611612
  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. / Т.И. Жукова. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 159с.
1611613
  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. Из опыта работы. / Т.И. Жукова. – Москва, 1962. – 91с.
1611614
  Менюк Ж. Часы земли : повести и рассказы / Жеорже Менюк ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 347 с.
1611615
  Ивнев Р. Часы и голоса / Р. Ивнев. – Москва, 1978. – 207с.
1611616
  Чиков А.Ф. Часы и жизнь / А.Ф. Чиков. – М., 1982. – 135с.
1611617
  Настенко Г. Часы Игнатьевых : Документальный детектив // Человек и закон. – Москва, 2004. – № 11. – С. 109-123.
1611618
  Волобуева И.Г. Часы идут... / И.Г. Волобуева. – Москва, 1971. – 154с.
1611619
  Радченко Б.Г. Часы Ленинграда / Б.Г. Радченко. – Л., 1975. – 152с.
1611620
  Василенко И.Д. Часы Мериме / И.Д. Василенко. – Москва, 1957. – 95с.
1611621
  Маршак С.Я. Часы на башне / С.Я. Маршак. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 136 с.
1611622
  Шуколюков Ю.А. Часы на миллиард лет / Ю.А. Шуколюков. – М, 1977. – 192с.
1611623
  Шуколюков Ю.А. Часы на миллиард лет / Ю.А. Шуколюков. – 2-е перераб. доп. – М, 1984. – 144с.
1611624
  Ряшенцев Ю.Е. Часы над переулком / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1972. – 103с.
1611625
  Мачюкявичюс Й. Часы не останавливаются / Йонас пер. Мачюкявичюс ; с лит. Ф.Дектор. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с.
1611626
  Флор С. Часы не остановлены / С. Флор. – М, 1984. – 48с.
1611627
  Капутикян С.Б. Часы ожидания : стихи пер. с арм. / С.Б. Капутикян. – Москва : Детская литература, 1988. – 156 с.
1611628
  Тельман И.Г. Часы переведены вперед : роман / И. Тельман, Б. Рабичкин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 317 с.
1611629
  Тельман И.Г. Часы переведены вперед. Пять лучей звезды / И. Тельман, Б. Рабичкин. – Киев : Дніпро, 1968. – 359 с.
1611630
  Кривощеков Л.Д. Часы разведчика / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1975. – 191с.
1611631
  Вациетис Ояр Часы разной длины : стихи / Ояр Вациетис; пер. с латыш. А.Ревича и о.Чухонцева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 119 с.
1611632
  Арбат Ю.А. Часы с боем / Ю.А. Арбат. – Москва, 1958. – 54с.
1611633
  Скорик Л.Т. Часы с кукушкой / Л.Т. Скорик. – М, 1985. – 221с.
1611634
   Часы Сайруса Картрайта : Зарубежный детектив. – Москва : Знание, 1992. – 240с.
1611635
  Михаль С. Часы. От гномона до атомных часов : пер. з чешск. / С. Михаль. – Москва : Знание, 1983. – 253 с.
1611636
  Новокрещенных И.Ф. Часы. Стихи / И.Ф. Новокрещенных. – Иркутск, 1970. – 48с.
1611637
  Кісельова О. Чат-бот - віртуальний бібліотечний помічник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 8. – ISSN 2518-7341
1611638
  Плахотна Ю.К. Чат-бот як інструмент трейдингу на криптовалютному ринку / Ю.К. Плахотна, М.М. Загреба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 388-394. – ISSN 2222-4459
1611639
  Нещерет М.Ю. Чат-обслуживание в режиме реального времени в РГБ / М.Ю. Нещерет, Е.Л. Найдина // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 58-62. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена новой услуге Российской государственной библиотеки (РГБ) - виртуальному справочно-библиографическому чат-обслуживанию. Рассмотрены особенности программного обеспечения, опыт зарубежных библиотек, приведены рекомендации по наиболее ...
1611640
  Фукс К. Чатбот vs терапевт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561
1611641
   Чаткальский заподведкин.. – Ташкент, 1984. – 127с.
1611642
  Мирмухсин М. Чаткальский тигр : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1980. – 424 с.
1611643
  Мирмухсин М. Чаткальский тигр : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Ташкент, 1985. – 410 с.
1611644
  Виньи Альфред де Чаттертон : драма в 3 актах / Альфред де Виньи ; [пер. с фр. Н. Балашовой]. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 61 с.
1611645
  Акройд. Питер Чаттертон / Питер Акройд.; Пер.с англ.Т.Азаркович. – Москва : Аграф, 2000. – 400с. – (Зеркало мира). – ISBN 5-7784-0108-6
1611646
  Шевчук Д. Чатування на плагіат: польський досвід // Критика. – Київ, 2007. – Березень, (число 3). – С. 19-20
1611647
  Доможаков Н.Г. Чатхан : избр. стихи / Николай Доможаков ;пер. с хакас. – Красноярск, 1976. – 160 с.
1611648
  Душевский В.П. Чатыр-Даг : Путеводитель / В.П. Душевский, ЧинновП.В, Ю.И. Шутов. – Симферополь : Таврия, 1970. – 64с. – (Маршруты выходного дня)
1611649
  Душевский В.П. Чатыр-Даг : путеводитель / В.П. Душевский, И Ю. Шутов, . – Симферополь : Таврия, 1975. – 85 с.
1611650
  Душевский В.П. Чатыр-Даг : путеводитель / В.П. Душевский, И Ю. Шутов, . – 3-е доп. и перераб. – Симферополь : Таврия, 1987. – 79 с.
1611651
   Чаус Віктор Миколайович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – С. 9-14
1611652
   Чаус Вікторія Тигранівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – С. 3-8
1611653
  Коротаев В.В. Чаша / В.В. Коротаев. – Москва, 1978. – 255 с.
1611654
  Кормашов А.В. Чаша / А.В. Кормашов. – Москва, 1985. – 143 с.
1611655
  Фесуненко И.С. Чаша "Мараканы" или Рассказ о последнем путешествии богини Нике / И.С. Фесуненко. – М., 1972. – 272с.
1611656
  Старіков І.Т. Чаша айрану / І.Т. Старіков. – Київ, 1980. – 144 с.
1611657
  Бердник О.П. Чаша Амріти : роман-феєрія, іст. повість-феєрія / О.П. Бердник. – Київ : Дніпро, 1989. – 268 с. – (Романи й повісті / редкол.: Є. Гуцало та ін. ; 1989/7)
1611658
  Бердник О.П. Чаша Амріти. Дике поле. Всумогутні дурні / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 368 с.
1611659
  Щербаков В.И. Чаша бурь / В. Щербаков // Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – Москва : [Б. и.], 1990. – С. 144-376. – (Роман-газета для юношества ; 8)
1611660
  Щербаков В. Чаша бурь / Владимир Щербаков // "Лунная радуга" / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 281-527. – (Библиотека фантастики ; Т. 14). – ISBN 5-280-00538-X
1611661
  Щербаков В. Чаша бурь / Владимир Щербаков // "Лунная радуга" : [романы] / С. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1991. – С. 281-525. – (Библиотека фантастики ; т. 14). – ISBN 5-280-00538-H
1611662
  Никитин Г.М. Чаша бытия / Г.М. Никитин. – Москва, 1982. – 208 с.
1611663
   Чаша Гермеса : Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. – Москва : Юристъ, 1996. – 336с. – ISBN 5-7357-0085-5
1611664
  Кассиль Л.А. Чаша гладиатора / Л.А. Кассиль. – Москва, 1961. – 318с.
1611665
   Чаша джейрана. – Москва, 1974. – 329с.
1611666
  Караев А. Чаша Джемшида : рассказы, повести / Атагельды Караев; пер. с туркм. Э.Амита. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 383 с.
1611667
  Рильський М.Т. Чаша дружби : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1946. – 80 с.
1611668
  Рыльский М.Т. Чаша дружбы / М.Т. Рыльский. – Москва, 1947. – 96с.
1611669
  Сароян А. Чаша жизни : стихи / Аршалуйс Сароян ; пер. с арм. Ю.Разумовского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 74 с.
1611670
  Волгина Т.И. Чаша жизни / Т.И. Волгина. – Київ, 1977. – 55с.
1611671
  Бунин И.А. Чаша жизни / Иван Бунин. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 416 с.
1611672
  Булгаков М.А. Чаша жизни / М.А. Булгаков. – Москва, 1988. – 591с.
1611673
  Булгаков М.А. Чаша жизни / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 592с.
1611674
  Горохов Н.А. Чаша земная / Н.А. Горохов. – Москва, 1991. – 159с.
1611675
  Кмета-Ічнянський Чаша золота : вибране : лірика / Іван Кмета-Ічнянський. – Філадельфія ; Вінніпег : Накладом Видавництва "Дорога Правди:, 1964. – 94, [1] c. – (Видавництво "Дорога Правди" ; ч. 31)
1611676
  Садовский А.А. Чаша и водная масса Храмского водохранилища / А.А. Садовский; Академия наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Мецниереба, 1967. – 152с.
1611677
  Пулькин В.И. Чаша мастера / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1990. – 139с.
1611678
  Омар Хайям Чаша мудрости / Омар Хайям ; [сост. Е.М. Литвинова]. – Симферополь : Реноме, 1998. – 366, [2] с. : ил. – Пояснит. слов.: с. 361-365. – Библиогр.: с. 366. – ISBN 966-7198-09-Х
1611679
  Омар Хайям Чаша мудрости / Омар Хайям; пер.с фарси. – Симферополь : Реноме, 1999. – 368 с. – ISBN 966-7198-09-Х
1611680
   Чаша мудрости.. – М., 1978. – 511с.
1611681
  Коваль-Волков Чаша неба / Коваль-Волков. – М, 1970. – 207с.
1611682
  Жерневская И.И. Чаша пятого ангела / И.И. Жерневская. – Л, 1985. – 240с.
1611683
  Винников Г Н. Чаша радости / Г Н. Винников. – Москва-Ленинград, 1950. – 116с.
1611684
  Тимофеев Б.Н. Чаша скорбная : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – М. : Гос.тип., 1918. – 191 с.
1611685
  Тимофеев Б. Чаша скорбная. / Б. Тимофеев. – М., 1918. – 191с.
1611686
  Нестеренко В.Г. Чаша Сухой горы / В.Г. Нестеренко. – Кызыл, 1979. – 200с.
1611687
  Удалов А.А. Чаша терпения : роман / А.А. Удалов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 406с.
1611688
  Удалов А.А. Чаша терпения : роман в 2-х книгах / А.А. Удалов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 663с.
1611689
  Удалов А.А. Чаша терпения / А.А. Удалов. – Ташкент, 1983. – 720с.
1611690
  Стрелец В.И. Чаша терпения / В.И. Стрелец. – М., 1991. – 110с.
1611691
  Шерали Л. Чаша Хайяма : стихи / Л. Шерали. – Москва : Советский писатель, 1985. – 144 с.
1611692
  Решетов А.Л. Чаша: Кн. стихов. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1981. – 225с.
1611693
   Чашечка кави о другій. – Київ, 1991. – 459 с.
1611694
  Гезалов Р Д. Чашка молока : фельетоны / Джангар Гезалов; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1967. – 239 с.
1611695
  Беляев Д.Г. Чашка чая / Д.Г. Беляев ; ил. И. Семенова. – Москва : [б. и.], 1950. – 64 с. – (Библиотека "Крокодила" ; № 63)
1611696
  Гулиа Г.Д. Чашка чая и капля дождя : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 335с.
1611697
   Чашуле, отпосле = Casule, afterword : зборник / Макед. акад. на науките и уметностите ; приред.: Jелена Лужина ; [уред. В. Урошевик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 416 с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-608-203-097-5
1611698
  Синклер Э. Чаща / Э. Синклер. – Москва, 1923. – 149 с.
1611699
  Абрамов А.А. Чаще мне пиши : сб. песен / А.А. Абрамов. – Москва : Воениздат, 1980. – 120 с.
1611700
  Бээкман Эмэ Чащоба : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335 с.
1611701
  Глаузер Ф.Ч. Чаювання трьох літніх дам : женев. детект. роман / Ф. Глаузер ; [пер. з нім. П.В. Таращука]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 221, [3] с. – Пер. вид.: Der Tee der drei alten Damen / Friedrich Glauser. Zurich, 2005. – ISBN 978-617-7013-28-9
1611702
  Мыльников А.С. Чаяния и ожидания народные: свободомыслие нар. культуры / А.С. Мыльников. – Л., 1988. – 32с.
1611703
   Чаянов и Восток.. – М., 1991. – 196с.
1611704
  Венжинович Н. Чверть віку Белградської академічної україністики / Н. Венжинович, Л. Попович // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 289-313. – ISSN 2522-9834
1611705
  Панок В. Чверть віку на варті психологічного здоров"я // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 9


  Історія розвитку психологічної служби системи освіти.
1611706
  Пальцун В.А. Чверть години на всіх / В.А. Пальцун. – Львів, 1985. – 89с.
1611707
   Чверть століття в Антарктиді // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 5


  25 років тому, 6 лютого 1996 р., над Антарктидою замайорів український прапор. До його появи та постійної присутності України на шостому континенті великою мірою причетні науковці КНУ. Від першої Української антарктичної експедиції університетські ...
1611708
  Кривда М. Чверть століття в далекій Антарктиді майорить український прапор // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 лютого (№ 22). – С. 1, 12
1611709
  Корнєєв Віктор Чверть століття за кермом школи : наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25 : Фото
1611710
  Левицький О. Чверть століття на владичому престолі // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1965. – Рік 28, число 12 (144), жовтень. – С. 18-20


  25-ліття Архиєрейського Служіння Митрополита Іларіона.
1611711
  Когуська Наталка Чверть століття на громадській ниві = Twenty five years of the Ukrainian women"s Association of Canada/Kohuska Natalka L. : 1926-1951:Історія Союзу Українок Канади / Когуська Наталка. – Вінніпег : Trident Press, 1952. – 540с. : іл.
1611712
  Тарасевич В.М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 14-28 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0131-775Х
1611713
  Тарасевич В.М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 3-21. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1611714
  Стегній О. Чверть століття після Чорнобиля: досвід соціологічного спостереження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 113-137. – ISSN 1563-3713
1611715
   Чверть століття українського чину : Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейні (США) 1982-2006. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. – 278с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-2911-03-0
1611716
  Тарнавська О. Чверть сторіччя української незалежності в оцінках польських дослідників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 227-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1611717
   Чвертьхвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто новий клас чвертьхвильових резонаторів НВЧ на основі поверхневої хвилі. Розраховані та виміряні резонансні частоти даного класу резонаторів в 8-мм діапазоні довжин хвиль. Показано можливість використання таких резонаторів для створення ...
1611718
   Чвертьхвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету. Серія Фізико - математичні науки, 1999. – №2
1611719
  Мазур Андрій Че Гевара - герой без перемог / Мазур Андрій, Ільченко Володимир, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 108-112 : фото
1611720
  Сулейманян А.Г. Че Гевара: взгляд через 45 лет, или Жизнь после смерти // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 66-73. – ISSN 0044-748Х
1611721
   Че: "Мои мечты не знают границ" / Гросс, , Хорст-Эккарт, Вольф, , Клаус-Петер. – М., 1984. – 262с.
1611722
  Короткий В.А. Чебишев Пафнутій Львович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 118-119. – ISBN 966-06-0393-2
1611723
  Градов П. Чебоксарская пристань / П. Градов. – Чебоксары, 1966. – 56с.
1611724
  Михайлов А. Чебоксары - промышленный центр республики / А. Михайлов. – Чебоксары, 1953. – 64с.
1611725
  Чичикин П.А. Чебоксары / П.А. Чичикин. – Чебоксары, 1960. – 103с.
1611726
  Озерянко Д. Чеботару Алексей Николаевич // Художники Украины / ООО "Никитин и партнёры". – Киев, 2007. – № 4 : Алексей Чеботару. Андрей Чеботару. – С. 3-30.
1611727
   Чеботарьов Микола Григорович (1894-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 516-517. – ISBN 978-966-439-754-1
1611728
  Комаристый Н.Е. Чебрец-трава. / Н.Е. Комаристый. – Донецк, 1982. – 144с.
1611729
  Зоненко И.Т. Чебрец / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1979. – 63с.
1611730
  Грипас В.В. Чебрецева павідь : поезії / В.В. Грипас. – Київ : Молодь, 1973. – 40 с.
1611731
  Возняк О.Г. Чебрецевий квіт / О.Г. Возняк. – Глибока, 1994. – 47с.
1611732
  Моруга В.В. Чебрецеві острови : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1984. – 182 с.
1611733
  Романович-Ткаченко Чебрець-зілля / Романович-Ткаченко. – К., 1927. – 230с.
1611734
  Масенко Т.Г. Чебрець : поезії / Т.Г. Масенко. – Київ, 1965. – 147 с.
1611735
  Вихрущ В.П. Чебрець : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1977. – 64 с.
1611736
  Щербак М. Чебрець : Поезії / Микола Щербак. – 2-е вид., доп. – Київ : Задруга, 2004. – 212 с. – ISBN 966-82-82-50-7
1611737
  Сняданко Н.В. Чебрець в молоцi / Наталка Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4482-2
1611738
  Сняданко Н.В. Чебрець в молоцi / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач Н.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2013. – 218, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4482-2
1611739
  Олексенко М.А. Чебрець у спадщину / М.А. Олексенко. – Львів, 1981. – 160с.
1611740
  Власов Л.П. Чебышевские множества и их обобщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Власов Л.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1611741
  Карлин С. Чебышевские системы и их применение в анализе и статистике / С. Карлин. – Москва, 1976. – 568с.
1611742
  Замятин Валерий Николаевич Чебышевские центры в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Замятин Валерий Николаевич; ХГУ. – Х., 1974. – 8л.
1611743
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Москва, 1988. – 413с.
1611744
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Москва, 1989. – 380с.
1611745
  Платонов А.П. Чевенгур : Роман и повести / А.П. Платонов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 653с.
1611746
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Куйбышев, 1990. – 632с.
1611747
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Хабаровск, 1990. – 560с.
1611748
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов; сост., вступ. ст. и коммент. Е.А. Яблокова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 654 с. – (Библиотека студента-словесника). – ISBN 5-06-001842-3
1611749
  Платонов А.П. Чевенгур : роман / Андрей Платонов. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 416 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-032286-0
1611750
  Короткий В.А. Чевкін Костянтин Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 133. – ISBN 966-06-0393-2
1611751
   Чевнюк Леонід Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 404 : фото
1611752
  Кузнецов М.А. Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов / М.А. Кузнецов, В.С. Шаповалова // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 216-225. – ISSN 1727-1584
1611753
  Мирошникова А. Чего ждать от ВНО в 2015-м? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 22 мая (№ 109). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  Основное нововведение, которого можно ожидать в следующем году, - появление теста общей учебной компетентности, а проще говоря - проверка способности обучаться, умение находить и анализировать информацию.
1611754
  Ибаньес де Иберо Карлос Чего ждет Германия от войны : Беседы с германскими общественными деятелями: Либкнехтом, К., Бернштейном, Э., Листом, Фр., [Сост. из ст. исп. журналиста г. Ibero, напеч. впервые в париж. газ. "Echo de Paris"] / Пер. З. Венгеровой и Н.М. Лагова ; Ред., примеч. и предисл. Р. Стрельцова. – [Петроград] : Кн. "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1915. – 159 с. – Авт. указан в предисл.
1611755
  Енеш В. Чего им не хватает? : сатир. рассказы, юморески.,шутки-смешинки / Виталий Енеш ; пер. с чуваш. А.Финько. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 208 с.
1611756
  Кейко Ирина Чего может не хватать россиянину?.. : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 100 : Фото
1611757
   Чего море не терпит.. – Одесса, 1986. – 96с.
1611758
  Ганушова И. Чего не знала Венера Вестоницкая / И. Ганушова, П. Шмолик. – М, 1984. – 113с.
1611759
  Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины / Х. Дрейфус. – Москва, 1978. – 334с.
1611760
  Ляликов А.П. Чего не может ЭВМ? / А.П. Ляликов, В.А. Саруханов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 174с.
1611761
  Холлош Э. Чего они добивались? / Э. Холлош. – М., 1969. – 288с.
1611762
  Ярославский Е. Чего партия требует от каждого коммуниста / Е. Ярославский. – К, 1934. – 60с.
1611763
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Е. Ярославский. – М, 1935. – 111с.
1611764
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Е. Ярославский. – М, 1935. – 105с.
1611765
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Ем. Ярославский. – Москва : Партиздат, 1935. – 109, [2] с.
1611766
   Чего стоит хлеб.. – М., 1968. – 120с.
1611767
   Чего стоят крылья. : сборник фантастических произведений современных зарубежных писателей. – Москва : Советская Россия, 1989. – 524с. – (Художественная и публицистическая библиотека атеиста). – ISBN 5-268-00279-1
1611768
  Ярославский Е. Чего требует партия от коммунистов в дни Отечественной войны / Е. Ярославский. – М, 1943. – 42с.
1611769
  Ярославский Е. Чего требует партия от коммунистов в дни Отечественной войны / Е. Ярославский. – Л, 1945. – 40с.
1611770
   Чего хотят от своего министра студенты // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 25 февраля (№ 42). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  Среди задач - повышение стипендий до прожиточного минимума и признание ВНО единственной формой выпускных и вступительных испытаний.
1611771
  Гед Ж. Чего хотят социалдемократы? / Ж. Гед. – 31с.
1611772
  Полякова Т. Чего хочет женщина / Т. Полякова. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000502-4
1611773
  Олешко Олеся Чего хочет женщина Востока? // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 49. – С. 44-47
1611774
  Земцова Юлия Чего хочет женщина за рулем : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 150-151 : Фото. – ISSN 1029-5828
1611775
  Томчин Александр Чего хочет фрау? : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 64-69 : Фото
1611776
  Кобринский А. Чегорокаромио = Chegorokaromio : поэзия / Александр Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Монограмма, 2008. – 159 с. – ISBN 978-965-90667-4-2
1611777
  Панов М. Чезаре Беккаріа і його славнозвісний тактат "Про злочини та покарання" : до 250-річчя опублікування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 226-244. – ISSN 1026-9932
1611778
  Дубинская Я. Чезаре Борджиа: Aut nihil // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 8 (137). – С. 94-109. – ISSN 1819-6268


  Борджиа Чезаре (Цезарь) (1474?-1507) - политический деятель эпохи Возрождения из испанского рода Борха (Борджиа). Предпринял неудачную попытку создания в центральной Италии собственного государства под эгидой Святого Престола, который занимал его отец ...
1611779
  Данченко В.Т. Чезаре Павезе. / В.Т. Данченко. – М., 1975. – 93с.
1611780
  Волкодаев П.И. Чей мальчишка? / П.И. Волкодаев. – Минск, 1964. – 288с.
1611781
  Васильев С.А. Чей огонь жарче горит / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 204с.
1611782
  Цветков Алексей Чей океан шире? : чтение / Цветков Алексей, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 96-100 : Фото
1611783
  Леонов А.Д. Чей совет дороже? / А.Д. Леонов. – Л, 1985. – 173с.
1611784
  Кавана Джастин Чей туфля? : археология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 32 : Фото
1611785
  Котенкова Е.В. Чей хвост лучше? / Е.В. Котенкова. – М, 1988. – 64с.
1611786
  Грэхем Л. Чей это город? / Лоренц Грэхем // Долгая ночь. Счастливый случай / Д. Мейфилд. – Москва : Прогресс, 1973. – С. 175-302
1611787
  Козлов К.И. Чейне и Карабаш. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1967. – 30с.
1611788
  Олійник В. Чек-лист для вчителя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 6 червня (№ 21/22). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1611789
  Совсун І. Чек-лист реформи. Що змінюється у вищій освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун розповіла про те, що вдалося зробити новому керівництву Міністерства освіти і науки України, над чим триває робота і яким є бачення майбутнього галузі.
1611790
  Косенко Юлія Чек - листи, що працюють // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 32-35 : фото
1611791
  Ландкоф Н С. Чек и жироприказ / Н С. Ландкоф, . – Х.-К., 1931. – 120с.
1611792
   Чек Сеный Чен. Квонджи тан ( Повесть о Чек Сеные. В одной тетради ) : из корейских ксилографов Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН: факсимиле ксилографа. – Санкт-Петербург : Центр "Петербургское Востоковедение", 1996. – 232 с. – (Памятники культуры Востока : Санкт-Петербургская научная серия / редкол. : Ю.А. Петросян, О.Ф. Акимушкин, И.А. Алимов и др. ; 3). – ISBN 5-85803-054-8
1611793
  Губерський Л. Чекаємо на нове покоління // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Звернення до абітурієнтів Л. Губерського, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1611794
   Чекаємо на талановиту молодь // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 1


  "ННІ «Інститут геології» КНУ – один із провідних центрів підготовки геологів найвищого рівня кваліфікації, які готові до роботи в геологорозвідувальній галузі, нафтогазовидобувних корпораціях, сервісних геофізичних компаніях, науково-дослідних ...
1611795
  Завальний М.Я. Чекай / М.Я. Завальний. – Одеса, 1990. – 103 с.
1611796
  Виноградський В.М. Чекай мене на світанку : Повість / В.М. Виноградський. – Київ : Молодь, 1973. – 159 с.
1611797
  Барабашов М.П. Чекай нас, Місяцю! : [основні відомості про Місяць та перспективи його освітлення] / М.П. Барабашов. – Київ : [б. в.], 1967. – 47 с. : іл. – (Т-во "Знання" УРСР. Серія 9. Для вдумливого, допитливого ; № 11)
1611798
  Медведєв К. Чекайте нас на телеекранах! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Команда КВН ІМВ "izКИМОsы" з маловідомим ім"ям на рівні Інституту, але великими амбіціями на рівні Університету, продовжують боротися за Кубок Ректора.
1611799
  Сєрова Тетяна Чекайте сюрпризів : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 62-63 : Фото
1611800
  Садовяну М. Чекан / М. Садовяну. – Москва, 1983. – 128с.
1611801
  Садовяну М. Чекан // Войка / Г. Сталь. – Москва : Художественная литература, 1988. – С. 221-335. – (Румынская повесть 20-30-х годов). – ISBN 5-280-00286-0
1611802
  Липатов А.Л. Чекан души / А.Л. Липатов. – Москва, 1972. – 224 с.
1611803
  Хворостов А.С. Чеканка / А.С. Хворостов. – Москва, 1977. – 145 с.
1611804
  Кения Р.И. Чеканка Хахульского триптиха : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Кения Р.И. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 21 с.
1611805
  Лысенко Т.Д. Чеканка хлопчатника / Т.Д. Лысенко, А.А. Авакян. – Москва
12. – 1937. – 21с.
1611806
  Федотов Г.Я. Чеканка, басма, насечка... / Г.Я. Федотов. – Москва, 1989. – 32с.
1611807
  Гиленков Г.Г. Чеканные листья истории / Г.Г. Гиленков. – Горький, 1980. – 104 с.
1611808
  Винниченко В.К. Чекання / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1929. – 32с.
1611809
  Винниченко В.К. Чекання : Для дітей старшого віку / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1930. – 32с.
1611810
  Скирда Л.М. Чекання : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1965. – 80 с.
1611811
  Соколов В.В. Чекання : поезії / В.В. Соколов. – Київ, 1984. – 199 с.
1611812
  Керита Х.В. Чекання дива / Х.В. Керита. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 79 с.
1611813
  Підсуха О.М. Чекання зустрічі / О.М. Підсуха. – Київ, 1980. – 80 с.
1611814
  Петренко М.Є. Чекання райдуги : оповідання, новели, етюди / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1974. – 184 с.
1611815
  Низовий І.Д. Чекання ранку / І.Д. Низовий. – Донецьк, 1986. – 71с.
1611816
  Степанюк Б.П. Чекаючи весілля / Б.П. Степанюк. – Київ, 1960. – 128 с.
1611817
  Беккет С. Чекаючи на Годо // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 9-44
1611818
  Дроздовський Д.І. Чекаючи на Синдбада... Подорожні нотатки про літературний Маскат // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Східна (зокрема, арабська) література в нашій культурній традиції завжди поставала особливою, себто — «казковою». Ми з дитинства знаємо про Алібабу і сорок розбійників, про чарівну лампу Аладіна, віримо в загадкового Джина, здатного виконувати три ...
1611819
  Рябченко П. Чеки...багаторазового використання : нумізматика і боністика // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-65. – Бібліогр.: 4 назви
1611820
  Цессарский А.В. Чекист / А.В. Цессарский. – Москва, 1960. – 317с.
1611821
  Лапина Е.С. Чекист Семен Штыб : докум. повесть / Лапина Е.С., Прищепенко Г.Я. – Орджоникидзе : Ир, 1978. – 143 с. – (Серия "С кого делать жизнь")
1611822
  Цессарский А.В. Чекист. / А.В. Цессарский. – М, 1963. – 318с.
1611823
  Резник Я.Л. Чекист. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1968. – 174с.
1611824
  Ткаченко Т. Чекистка и Поэт: А.Дункан и С.Есенин // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2002. – № 10. – С.146-150
1611825
  Федичкин Д.Г. Чекистские будни / Д.Г. Федичкин. – М, 1984. – 254с.
1611826
  Василевский Л.П. Чекистские были / Л.П. Василевский. – Москва, 1978. – 127с.
1611827
   Чекисты. – Калининград
1. – 1963. – 206с.
1611828
   Чекисты. – Калининград
2. – 1963. – 350с.
1611829
  Головченко И.Х. Чекисты / И.Х. Головченко. – К., 1965. – 416с.
1611830
   Чекисты. – Калининград
3. – 1965. – 207с.
1611831
   Чекисты. – Л, 1970. – 456с.
1611832
   Чекисты : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 399 с.
1611833
   Чекисты. – Ленинград, 1977. – 470с.
1611834
   Чекисты. – Горький, 1982. – 383с.
1611835
   Чекисты. – Л, 1982. – 510с.
1611836
   Чекисты. – М, 1987. – 413с.
1611837
   Чекисты Азербайджана. – Баку, 1981. – 293с.
1611838
   Чекисты Красноярья. – Красноярск, 1991. – 428с.
1611839
   Чекисты на защите столицы. – М, 1982. – 320с.
1611840
   Чекисты о своем труде. – М, 1965. – 128с.
1611841
   Чекисты Петрограда. – Л, 1987. – 454с.
1611842
   Чекисты Петрограда. – Л
1. – 1989. – 220с.
1611843
   Чекисты Петрограда. – Л
2. – 1989. – 236с.
1611844
  Лапина Е.С. Чекисты Приуралья / Е.С. Лапина. – Алма-Ата, 1989. – 134с.
1611845
   Чекисты рассказывают.... – М
4. – 1979. – 301с.
1611846
   Чекисты рассказывают.... – М
6. – 1985. – 271с.
1611847
   Чекисты рассказывают.... – М
7. – 1987. – 314с.
1611848
   Чекисты рассказывают.... – М
8. – 1991. – 350с.
1611849
  Куманев Г.А. Чекисты стояли насмерть / Г.А. Куманев, А.С. Чайковский. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1989. – 238с.
1611850
   Чекисты Татарии. – Казань, 1990. – 124с.
1611851
  Бударин М.Е. Чекисты. / М.Е. Бударин. – Омск, 1987. – 284с.
1611852
  Таутовичь Р. Чекичь : естетички огледи и скице / Радоjица Таутовичь. – Београд : Нолит, 1971. – 334, [3] c.
1611853
  Цесарский А.В. Чекіст. / А.В. Цесарский. – Київ, 1961. – 331с.
1611854
  Білокінь С. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 серпня (№ 31). – С. 4-5


  "Михайло Грушевський відразу після повернення з еміграції в Україну з березня 1924 року потрапив під тотальний нагляд чекістів і на нього було заведено справу-формуляр. Згодом більшовицька спецслужба прагнула зробити його лідером підпільної організації ...
1611855
  Білокінь С. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 4-5
1611856
   Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / [Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам"яті ; авт. та керівник проекту Роман Круцик]. – Київ : Преса України. – ISBN 978-966-472-175-9
Т. 1 : [упоряд. Роман Круцик, Сергій Жовтий ; авт. текстів Роман Круцик]. – 2014. – 1046, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1020-1028. - Геогр. покажч.: с. 1029-1045
1611857
   Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / [Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам"яті ; авт. та керівник проекту Роман Круцик]. – Київ : Преса України. – ISBN 978-966-472-178-0
Т. 2 : [упоряд. Роман Круцик, Сергій Жовтий] ; авт. текстів Роман Круцик. – 2015. – 991, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 959-966. - Геогр. покажч.: с. 967-987
1611858
   Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / [Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам"яті ; авт. та керівник проекту Роман Круцик]. – Київ : Преса України. – ISBN 978-966-472-179-7
Т. 3 : [упоряд. Роман Круцик, Сергій Жовтий ; авт. текстів Роман Круцик]. – 2015. – 1210, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1181-1210
1611859
   Чекменев Николай Симонович : Библиографическая памятка. – Фрунзе, 1957. – 14 с.
1611860
   Чекмишев Олександр Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 348. – ISBN 978-966-2726-03-9
1611861
   Чекмишев Олександр Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 517. – ISBN 978-966-439-754-1
1611862
  Бабий П.М. Чековая система взаиморасчетов. Из опыта колхозов Одесской области / П.М. Бабий. – Москва : Колос, 1978. – 96 с. – (За єкономию и бережливость. Б-ка специалиста сельського хоз-ва)
1611863
  Уланчук В.С. Чековая форма контроля затрат / В.С. Уланчук. – К., 1988. – 46с.
1611864
  Русин Н.М. Чековая форма контроля затрат: в чем ее преимущества. / Н.М. Русин. – М., 1989. – 84с.
1611865
  Калачева Е.А. Чековая форма контроля производственных затрат: опыт эфффектив. хозяйствования / Е.А. Калачева, Е.М. Невмывайченко. – М., 1986. – 94с.
1611866
  Кашина Н.В. Челвоек в творчестве Ф.М.Достоевского / Н.В. Кашина. – М. : Художественная литература, 1986. – 316 с.
1611867
  Кашина Н.В. Челвоек в творчестве Ф.М.Достоевского / Н.В. Кашина. – 2-е изд. испр. доп. – М. : Художественная литература, 1989. – 286 с.
1611868
  Ребан Р.К. Челез поле, широкое поле / Р.К. Ребан. – М., 1968. – 72с.
1611869
  Клычев А. Челекен. / А. Клычев. – Ашхабад, 1964. – 138с.
1611870
  Лебедев Л.М. Челекенская рудообразующая система. / Л.М. Лебедев, И.Б. Никитина. – М., 1983. – 240с.
1611871
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Київ; Харків, 1934. – 39с.
1611872
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Иркутск, 1936. – 58с.
1611873
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Кострома, 1950. – 48с.
1611874
  Горький М. Челкаш / М. Горький ; [ил. худож. А. Тарана]. – Москва : Художественная литература, 1968. – 63 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1611875
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Саранск, 1970. – 88с.
1611876
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Ленинград, 1972. – 240с.
1611877
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Воронеж, 1977. – 255с.
1611878
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Москва, 1978. – 47с.
1611879
  Горький М. Челкаш. - Старуха Изергиль / М. Горький. – Ленинград, 1947. – 94с.
1611880
  Горький М. Челкаш. Двадцать шесть и одна. Рождение человека / М. Горький. – Москва, 1947. – 79с.
1611881
  Перетц В.Н. Челобитная о благословении на Киевскую и всея Руси митрополию архиеп. полоцкого Ионы Глезны // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 6 с.
1611882
  Смирнов П.П. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII века : [исслед. и тексты] / Павел Смирнов. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синод. тип., 1915. – 70 с.


  На тит. л. дарственная надпись автора Василенко и на с. 1 печать Василенко
1611883
  Честертон Г.К. Челове, который был Четвергом : роман / Г.К. Честертон. – Москва : Известия, 1989. – 192с.
1611884
  Тартаковский М.С. Человек - венец эволюции? / М.С. Тартаковский. – Москва, 1990. – 44с.
1611885
  Горелов А.А. Человек - гармония - природа / А.А. Горелов. – Москва, 1990. – 186с.
1611886
  Звездаева В.А. Человек - для людей / В.А. Звездаева. – Смоленск, 1960. – 293с.
1611887
  Владиславский В. Человек - живая крепость / В. Владиславский. – Минск, 1974. – 143с.
1611888
  Хомич И.И. Человек - живая система: естественнонауч. и филос. анализ. / И.И. Хомич. – Минск, 1989. – 269с.
1611889
  Кутькова А.С. Человек - компьютер - будущее : пособие по англ. яз. (для втузов). / Кутькова А.С. – Москва : Высшая школа, 1987. – 126 с.
1611890
  Долинина Н.Г. Человек - людям / Н.Г. Долинина. – М., 1961. – 56с.
1611891
  Любутин К.Н. Человек - мир - философия / К.Н. Любутин, П.П. Чупин. – Свердловск, 1972. – 151с.
1611892
  Ануфриев Е.А. Человек - обществу, общество - человеку / Ануфриев Е.А. – Москва : Политиздат, 1975. – 80 с. – (Серия "Развитой социализм")
1611893
  Кочегин П.З. Человек - огонь / П.З. Кочегин. – Душанбе, 1969. – 267с.
1611894
  Кочегин П.З. Человек - огонь / П.З. Кочегин. – Челябинск, 1973. – 366с.
1611895
  Осетров Е.И. Человек - песня / Е.И. Осетров. – М : Советский писатель, 1979. – 256 с.
1611896
  Толстой М.П. Человек - преобразователь природы. / М.П. Толстой. – Москва : Недра, 1975. – 78с.
1611897
  Толстой М.П. Человек - преобразователь природы. / М.П. Толстой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 88с.
1611898
   Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь : НИЦ КИПУ
Вып. 7. – 2014. – К 70-летию со дня депортации крымскотатарского народа
1611899
  Шведов В.Е. Человек - работа - закон. / В.Е. Шведов. – Вологда, 1975. – 96с.
1611900
  Смирнов Б.А. Человек - труд - техника / Б.А. Смирнов, Н.М. Самошкина. – Харьков, 1975. – 206 с.
1611901
  Суперанская А. Человек - фамилия - национальность // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1611902
  Воробьев Г.Г. Человек - человек / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1975. – 192с.
1611903
  Воробьев Г.Г. Человек - человек / Г.Г. Воробьев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 191с. – (Эврика)
1611904
  Полевой Б.Н. Человек - человеку / Б.Н. Полевой. – Москва, 1971. – 351с.
1611905
  Замесов В.Ф. Человек - человеку / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1974. – 47с.
1611906
  Кононенко Е.В. Человек - человеку... / Е.В. Кононенко. – Москва, 1962. – 63с.
1611907
  Буков Е.Н. Человек - человеку... : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 338 с.
1611908
  Ранке И. Человек / И. Ранке. – 2-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2 : Современная и доисторическіе человеческие расі. – 1902. – 758 с.
1611909
  Ранке И. Человек / И. Ранке. – 3-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1 : Развитие, строение и жизнь. – 1903. – 683
1611910
  Межелайтис Э. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Гослитизд, 1962. – 123 с.
1611911
  Межелайтис Э.Б. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1962. – 122 с.
1611912
  Губарев В.С. Человек / В.С. Губарев. – М, 1965. – 223с.
1611913
  Губарев В.С. Человек / В.С. Губарев. – М, 1969. – 216с.
1611914
  Цузмер А.М. Человек : анатомия, физиология, гигиена / А.М. Цузмер, О.Л. Петришина; Под ред. В.В. Парина. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1970. – 256с.
1611915
  Межелайтис Э. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 94 с.
1611916
  Межелайтис Э. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1975. – 114 с.
1611917
   Человек. – М, 1977. – 496с.
1611918
   Человек. – Тарту, 1979. – 245с.
1611919
   Человек. – М, 1982. – 59с.
1611920
   Человек. – Москва, 1987. – 223с.
1611921
   Человек. – К, 1988. – 245с.
1611922
  Бессонов Б.Н. Человек / Б.Н. Бессонов. – М., 1988. – 301с.
1611923
   Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения. – Москва : Политиздат, 1991. – 463с. – ISBN 5-250-00317-6
1611924
  Коган В.З. Человек / В.З. Коган, В.А. Уханов. – Томск, 1991. – 191с.
1611925
  Кузнецов Н.С. Человек / Н.С. Кузнецов. – Свердловск, 1992. – 145с.
1611926
   Человек. – М, 1995. – 528с.
1611927
   Человек. – Москва, 1990-
№ 1. – 1995
1611928
   Человек. – Москва, 1990-
№ 2. – 1995
1611929
   Человек. – Москва, 1990-
№ 3. – 1995
1611930
   Человек. – Москва, 1990-
№ 4. – 1995
1611931
   Человек. – Москва, 1990-
№ 5. – 1995
1611932
   Человек. – Москва, 1990-
№ 6. – 1995
1611933
   Человек. – Москва, 1990-
№ 1. – 1996
1611934
   Человек. – Москва, 1990-
№ 2. – 1996
1611935
   Человек. – Москва, 1990-
№ 3. – 1996
1611936
   Человек. – Москва, 1990-
№ 4. – 1996
1611937
   Человек. – Москва, 1990-
№ 5. – 1996
1611938
   Человек. – Москва, 1990-
№ 6. – 1996
1611939
   Человек. – Москва
№ 1. – 1997
1611940
   Человек. – Москва
№ 2. – 1997
1611941
   Человек. – Москва
№ 3. – 1997
1611942
   Человек. – Москва
№ 4. – 1997
1611943
   Человек. – Москва
№ 5. – 1997
1611944
   Человек. – Москва
№ 6. – 1997
1611945
   Человек : Иллюстрированнный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2004
1611946
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2004
1611947
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2004
1611948
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2005
1611949
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2005
1611950
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2005
1611951
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2006
1611952
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2006
1611953
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2006
1611954
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2006
1611955
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2006
1611956
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2006
1611957
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2007
1611958
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2007
1611959
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2007
1611960
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2007
1611961
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2007
1611962
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2007
1611963
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2008
1611964
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2008
1611965
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2008
1611966
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2008
1611967
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2008
1611968
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2008
1611969
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь-февраль). – 2009
1611970
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март-апрель). – 2009
1611971
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май-июнь). – 2009
1611972
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 (июль-август). – 2009
1611973
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 (сентябрь-октябрь). – 2009
1611974
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь-декабрь). – 2009
1611975
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь-февраль). – 2010
1611976
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март-апрель). – 2010
1611977
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май - июнь). – 2010
1611978
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 (июль-август). – 2010
1611979
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 (сентябрь - октябрь). – 2010
1611980
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2010
1611981
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь - февраль). – 2011
1611982
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март - апрель). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1611983
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май - июнь). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1611984
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 ( июль - август). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1611985
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 ( сентябрь-октябрь). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1611986
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1611987
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь - февраль). – 2012
1611988
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март - апрель). – 2012
1611989
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май - июнь). – 2012
1611990
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 (июль - август). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1611991
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 (сентябрь - октябрь). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1611992
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1611993
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1, январь - февраль. – 2013
1611994
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2, март - апрель. – 2013
1611995
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3, май - июнь. – 2013
1611996
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4, июль - август. – 2013
1611997
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5, сентябрь-октябрь. – 2013
1611998
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013
1611999
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2, март - апрель. – 2014
1612000
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3, (май - июнь). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,