Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1614001
  Кралюк П. "Філософська ситуація" в радянській Україні періоду українізації // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 605-611. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614002
  Андрущенко В. "Філософське самовбивство" останніх українсько-радянських мислителів // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 82-115. – ISBN 978-617-7638-00-0
1614003
  Гольд О. "Філософські основи педагогічних досліджень". Рецензія на книгу Олександр Кирилюк, Доповіді та статті. 1977-2020 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 263-268. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1614004
  Білоус В. "Фільм дивилася двічі" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 295


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих" (режисер Юрій Іллєнко, 1965). Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1614005
  Білоусов Ю.В. "Фіналізація" виконавчого провадження: класифікація підстав та наслідки // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8830-75-4
1614006
  Хобзей П. "Фінанси - інструмент досягнення певних цілей в освітній політиці" / розмову вела Інна Ковалів // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 17). – С. 5
1614007
   "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" : науково-практична конференція // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1614008
  Головко Б.А. Філософська антропологія : Навч. посібник / Б.А. Головко. – Київ, 1997. – 239с. – ISBN 5-7763-9088-5
1614009
  Буцикін Є.С. Філософська антропологія без онтології Г. Е. М. Енском // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 96-97
1614010
  Хамітов Н.В. Філософська антропологія в Україні: класика та сучасність // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 74-84. – ISBN 978-966-02-9610-7


  Згадуэться Сковорода Григорій Савич - український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики та Шевченко Тарас Григорович.
1614011
  Лактіонова А. Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 73-80. – ISSN 0235-7941
1614012
  Лактіонова А.В. Філософська антропологія М. Шелера: напередодні реабілітації практичної філософії (філософії дії та активності) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті зіставлені та проаналізовані наріжні концепти філософської антропології М. Шелера, як такі, що передували і готували можливість оновленого статусу сучасної практичної філософії (філософії дії та активності). Зокрема: чуттєвий порив, відчуття, ...
1614013
  Кретов П.В. Філософська антропологія та картина світу людини в ХХI столітті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 14-16
1614014
  Лактіонова А.В. Філософська антропологія та онтологія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 52-54
1614015
  Решмеділова О.М. Філософська антропологія як методологічна основа дослідження історії української культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Для дослідження історії духовної культури України важливим є глибоке розуміння головних тенденцій в історичній еволюції гуманістичних ідей взагалі, а проблеми людини - зокрема. Погляд у минуле допомагає глибше зрозуміти сутність української духовної ...
1614016
  Гречаник І. Філософська антропологія як стратегічний код української фантастики другої половини XX століття (на прикладі творчості Олеся Бердника) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 158-161. – ISSN 2307-2261
1614017
  Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту / Н.В. Хамітов. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2018. – 394 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-373-471-2
1614018
  Лой А.М. Філософська антропологія: стан і перспективи // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 102-116
1614019
  Куц Г.М. Філософська археологія мови // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 63-66. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1614020
  Йосипенко О.М. Філософська граматика "розуміння" та "інтерпретації" // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 104-111
1614021
   Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1927-. – ISSN 0130-5719
№ 5, вересень - жовтень. – 1984. – 128 с. – Резюме укр., рос. мовами
1614022
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614023
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614024
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614025
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614026
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614027
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614028
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614029
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614030
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2002. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614031
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2003. – До 1.01.98-назва "Філософська і соціологічна думка"
1614032
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614033
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614034
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614035
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614036
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614037
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614038
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614039
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614040
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614041
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614042
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614043
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614044
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614045
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614046
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614047
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614048
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614049
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Феноменологія сьогодні. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614050
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Свобода і знання. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614051
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Французька філософія сьогодні. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614052
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Філософія в сучасній Грузії. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614053
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Історія філософії : архівні студії. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614054
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Філософія і література. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614055
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614056
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614057
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614058
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614059
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614060
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : (Само)свідомість. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614061
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Аналітична філософія : український досвід. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614062
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Філософія і особистість. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614063
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – 2013. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614064
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Філософський факультет. – 2013. – 137 с. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614065
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Місця пам"яті. – 2013. – 137 с. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614066
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1. – 2014. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1614067
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2. – 2014. – До 1.01.98 р. назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614068
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Актуальність Канта. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614069
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Термінологія / Terminology. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614070
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Філософія свідомості. – 2016. – 120 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614071
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Логічна термінологія. – 2016. – 118 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614072
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Дискурс Революції Гідності. – 2016. – 130 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1614073
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Аристотель і аристотелізм. – 2016. – 132 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1614074
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Інститут філософії - 70 років. – 2016. – 144 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1614075
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Європа - незавершений проект?. – 2017. – 128 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614076
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Філософська періодика. – 2017. – 124 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614077
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 1 : Держава і громадянські протести. – 2018. – 122 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1614078
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 2 : Навіщо Маркс ?. – 2018. – 129 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614079
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 3 : Інтелектуали і влада. – 2018. – 119 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1614080
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 6 : Академічна філософія. – 2018. – 129, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1614081
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 1 : Філософія у публічному просторі. – 2019. – 129, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1614082
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 2 : Насильство як явище сучасного світу. – 2019. – 133, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1614083
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 4 : Усна історія філософії. – 2019. – 127, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1614084
  Конверський А.Є. Філософська думка в Київському університеті: стан та перспективи розвитку / А.Є. Конверський, В.А. Бугров // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 27-28
1614085
  Кралюк П. Філософська думка в Рішельєвському ліцеї та Одеському університеті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 380-384. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614086
  Федів Ю.О. Філософська думка в українській діаспорі / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 411-428. – ISBN 966-524-093-5
1614087
  Олійник Ю. Філософська думка Емануеле Северіно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 59-64. – ISSN 1996-1561


  Чим цінна спадщина одного з найвидатніших мислителів сучасності.
1614088
  Олійник Ю. Філософська думка Емануеле Северіно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 60-63. – ISSN 1996-1561
1614089
   Філософська думка західної української діаспори XX століття: ідеї та постаті : монографія / [С.Л. Йосипенко та ін. ; відп. ред. С.Л. Йосипенко] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2018. – 269, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1631-6
1614090
  Кралюк П. Філософська думка Київської Русі. Православно-слов"янська філософська традиція // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 89-123. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614091
   Філософська думка на Україні: правда історії і націоналістичні вигадки. – К, 1987. – 197с.
1614092
  Кралюк П. Філософська думка української діаспори. "Антропологія" Миколи Шлемкевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 594-601. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614093
  Кралюк П.М. Філософська думка української діаспори. "Антропологія" Миколи Шлемкевича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 594-601. – ISBN 978-966-373-777-5
1614094
  Черній А. Філософська думка часів Київської Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 148-153.
1614095
  Туренко В.Е. Філософська експлікація культури у творчості В. Іванова та О. Яценка / В.Е. Туренко, Н.В. Ярмоліцька // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 41-45. – ISSN 2616-9967
1614096
  Анучіна В. Філософська есеїстика Сьорана як квінтесенція європейського песимізму XX століття // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 1. – С. 127-131. – ISSN 2075-6461


  Книга «Силогізми гіркоти. Падіння у час» від Еміля Чорана є своєрідним твором, який став невід’ємною складовою ХХ століття. Сьоран – майстер похмурої іронії, який прославився своїми витонченими поетичними думками та миттєвими формами висловлювання. У ...
1614097
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 1/2. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1614098
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 3/4. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1614099
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 5/6. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1614100
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 7/8. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1614101
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 9/10. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1614102
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 11/12. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1614103
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 1/2. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1614104
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 3/4. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1614105
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 5/6. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1614106
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 7/8. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1614107
  Панафідін І.О. Філософська ідея миру: становлення та еволюція // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 345-355. – ISSN 2076-7382
1614108
  Смольницька О.О. Філософська інтерпретація епічного образу в літературознавчих дослідженнях Київського університету кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття є спробою дослідити епічний образ із філософської точки зору на мате- ріалі літературознавчих праць учених Київського університету. Виокремлено твер- дження про образ в апокрифах, тибетських джерелах, праці Йоанна Дамаскіна "Три слова…" тощо. ...
1614109
  Бліхар В.С. Філософська інтерпретація історико-соціальної обумовленості державно-церковних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 16-25


  Обґрунтована доцільність та актуальність дослідження історикосоціальної обумовленості державно-церковних відносин з огляду на її філософську інтерпретацію, що дозволяє трактувати формування особистості та суспільства в межах історично обумовленої ...
1614110
  Смольницька О. Філософська інтерпретація мовних знаків на матеріалі літературознавчих досліджень у Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 95-100


  У статті розглядаються філософські аспекти мовних знаків на матеріалі праць П. Житецького, М. Зерова, В. Перетца, Д. Чижевського. Різних дослідників об"єднано в київську школу, простежено тяглість наукових поглядів, спадкоємність поколінь. Здійснено ...
1614111
  Смольницька О. Філософська інтерпретація образу Ісуса Найсолодшого в українській літературі доби бароко (на матеріалі праць Д. Чижевського) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 268-272


  У статті виокремлена іпостась Христа – образ Ісуса Найсолодшого. Матеріалом слугують тексти епохи бароко, проаналізовані Д. Чижевським. Досліджені твори Г. Сковороди та маловідомих письменників епохи бароко. Здійснено філософ. дискурс завдяки текстам ...
1614112
  Мегела І.П. Філософська казка "Ірис" Германа Гессе як особистий міф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 122-128
1614113
  Полюга В.В. Філософська категорія романтичної іронії у художніх творах Василя Стуса // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.194-198
1614114
  Дубініна В.А. Філософська концептуалізація систем освіти Китаю // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 71-75. – ISSN 2312-4342


  У статті сформульовано критерії загального цивілізаційного досвіду адаптації китайського суспільства до викликів глобалізації. Осмислюється зв"язок між освітою, культурою і філософією на історичному досвіді Китаю. Окреслені критерії корелюють з ...
1614115
  Костроміна Г.М. Філософська концептуалізація соціального потенціалу знання у векторі сталого розвитку суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Костроміна Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1614116
  Іванишин Т. Філософська концепція девіантності (кінець XIX – середина XX століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 123-129. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1614117
  Шалашна Н. Філософська концепція ідеальної держави: погляди Стефана Яворського та Феофана Прокоповича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 162-171. – ISSN 1728-9572
1614118
  Дубініна В.О. Філософська концепція ідеї університету / В.О. Дубініна, О.С. Біланов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – C. 239-244. – ISSN 2077-1096


  Феномен освіти як інституційна основа гуманітарного знання є характерною ознакою сучасності. Саме в такій якості філософська думка виявляє власну еврістичність і пропонує альтернативні підходи до вирішення проблем, викликаних розвитком світової ...
1614119
  Кавун Л. Філософська концепція літоб"єднання ВАПЛІТЕ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 135-141. – (Філологічні науки)
1614120
  Супрун А.Г. Філософська концепція М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1614121
  Шалашна Н. Філософська концепція освіченого абсолютизму Феофана Прокоповича в українській та російській культурах першої половини XVIII століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 124-128. – ISSN 1728-9343
1614122
  Козак Л.В. Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 159-167. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1614123
  Гудима А. Філософська концепція Т. Шевченка в поемах "Слепая" та "Відьма" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 101-104
1614124
  Безручук С.Л. Філософська концепція якості в бухгалтерському обліку: теоретичне дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 170-176. – ISSN 2222-4459
1614125
  Бацевич Ф.С. Філософська критика природної мови: чому і за що? // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 38-45
1614126
  Тульчинський Г. Філософська культура Росії кінця XX--початку XXI сторіч // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С.45-61. – ISSN 0235-7941
1614127
  Гапченко О.В. Філософська культура та аналітична філософія Людвіга Вітгенштейна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні принципи аналітичної філософії Л. Вітгенштейна. This article is about main principles of L. Wittgenstein"s analytical philosophy.
1614128
  Одинець А.В. Філософська освіта в процесі вітчизняних інновацій // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 27-28
1614129
  Ткачук М. Філософська освіта в Радянській Україні: досвід осмислення історичних документів та архівних матеріалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 35-67. – ISSN 0235-7941


  Розбудова філософського факультету Київського державного університету у 1940-х рр.
1614130
  Мащенко С. Філософська освіта в Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.174-180
1614131
  Хамітов Н.В. Філософська освіта і наука в Україні: відповіді на нові виклики глобалізації ХХІ століття / Н.В. Хамітов, С.А. Крилова // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 21-36. – ISBN 978-617-689-193-2
1614132
  Козіна Н. Філософська основа та поетика романів Віри Вовк "Вітражі" і "Старі панянки" // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 32-47. – ISBN 978-966-2133-57-3
1614133
  Вітер Д.В. Філософська парадигма сучасного православ’я: між традиціоналізмом і модернізмом // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 37-44
1614134
  Вітер Д.В. Філософська парадигма християнського суспільного вчення другої половини XX ст. (критичний аналіз) : монографія / Д.В. Вітер ; Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [НАКККіМ], 2010. – 478 с. – ISBN 978-966-452-047-5
1614135
  Лімборський І. Філософська парадигма художнього перекладу: феномен нерозуміння "чужого" слова й тексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477


  "Проаналізовано філософські аспекти проблеми нерозуміння перекладачем тексту оригіналу, який завжди постає як культурний і ментальний досвід “чужої” системи художнього мислення. Перекладач тут виступає як посередник, котрий намагається “перенести” не ...
1614136
  Култаєва М. Філософська педагогіка Г.С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 24-29. – ISSN 1562-529Х
1614137
  Ясна І. Філософська періодика очима фахової спільноти. Опитування «Філософської думки»
1614138
   Філософська періодика очима фахової спільноти. Опитування «Філософської думки» / опрацювання та аналіз даних І. Ясна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С.14-37. – ISSN 0235-7941
1614139
  Бетко І. Філософська поема як метажанр нової української літератури (на прикладі творів біблійної тематики) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 1999. – 8-9. – С. 403-415. – ISBN 83-903449-4-7
1614140
  Бадюл О.С. Філософська природа аналізу духовності людини // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 105-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблему духовності людини з філософської точки зору. Звернено увагу на уявлення сучасних вчених щодо проблеми світоглядної свідомості особистості. Подано аналіз регуляторів, які визначають поведінку людей у складній взаємодії з ...
1614141
  Векуа О.В. Філософська проблема вчинку як способу реалізації екзистенційного вибору особистості у В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32
1614142
  Кралюк П.М. Філософська проблематика в поезії та історичній белетристиці українського бароко // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 297-300. – ISBN 978-966-373-777-5
1614143
  Горбинко А.А. Філософська проблематика концепції злодіяння як підвиду свідомої дії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 16-18
1614144
  Катеренюк Т.В. Філософська проблематика роману "Більярд о пів на десяту" Генріха Бьолля // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 22-24
1614145
  Шостак А. Філософська проблематика у байках Г.С. Сковороди // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 135-137
1614146
  Вдовиченко Г.В. Філософська проблематика у спадщині М.П. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена аналізу впливу світової філософської думки на розробку провідним діячем українського культурного відродження 1920-их рр. М. Хвильовим принципів оригінальних історіософського та філософсько- антропологічного вчень. This article is ...
1614147
  Шикиринська О.Б. Філософська проза як художній феномен риторичної епохи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 246-256. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaєmьcя жанр фiлocoфcькoї nрoзu як nрoблeмa cучacнoгo лimeрamурoзнaвcmвa. Вiдoбрaжaюmьcя клacuфiкaцiя її рiзнux жaнрoвux фoрм. Анaлiзуєmьcя xудoжня cneцuфiкa фiлocoфcькoї nрoзu, ocoблuвocmi її cmaнoвлeння і рoзвumку. В cmamьe ...
1614148
  Кузьміна С.Л. Філософська пропедевтика у школі : погляд на проблему в київському академічному середовищі початку ХХ сторіччя // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.71-78
1614149
  Бурік М.Л. Філософська реконструкція проблеми тілесності в соціокультурному вимірі модерну : автореф. дис ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Бурік Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1614150
  Хайрулліна Ю.О. Філософська рефлексія світоглядної культури особистості: природа, сутність, зміст та форми буття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 115-123
1614151
  Поворозник М.Ю. Філософська рефлексія суб"єкта влади в традиційних суспільствах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 2226-3209
1614152
  Шаповалова О.А. Філософська рефлексія феномену соціального проектування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 66-71. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1614153
  Мазур Т.Г. Філософська рефлексія як спосіб обгрунтування суб"єктивності : Дис... канд.філосо.наук: 09.00.01 / Мазур Т.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
1614154
  Мазур Т.Г. Філософська рефлексія як спосіб обгрунтування суб"єктивності : Автореф... канд. филос.наук: / Мазур Т. Г.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1614155
  Розова Т.В. Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї / Т.В. Розова, Л.В. Чорна // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 226-230. – ISSN 2076-1554
1614156
  Кравченко В.М. Філософська спадщина Володимира Олексюка і український неотомізм // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 27-29
1614157
  Пастушенко Л.А. Філософська спадщина Київської духовної академії в інтерпретації Петра Кудрявцева // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 50 : Філософія та релігієзнавство
1614158
  Кралюк П. Філософська спадщина Сильвестра Кулябки // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 267-268. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614159
  Кралюк П.М. Філософська спадщина Сильвестра Кулябки // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 267-268. – ISBN 978-966-373-777-5
1614160
  Пролеєв С. Філософська спільнота і емансипація мислення: досвід Алуштинських шкіл // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 2. – С. 63-86. – ISSN 2075-6461
1614161
  Мозгова Н.Г. Філософська спільнота Київської духовної академії у XIX столітті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 117-122. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
1614162
  Кузнєцова І. Філософська стратегія розвитку культурно- мистецької освіти України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 135-148
1614163
  Палько В. Філософська та медитативна лірика В. Самійленка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 38-42. – (Філологія ; Вип. 16)
1614164
  Гордійченко В.В. Філософська та релігійна символіка малюнків Т.Г. Шевченка серії "Притча про блудного сина" // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. Бех В.П. ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 39. – С. 116-165
1614165
  Тимошенко О.І. Філософська та світоглядна парадигма освітніх технологій ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 308-313
1614166
  Коханенко О.В. Філософська теологія як автономна теорія богопізнання та логіка як її раціональне підгрунтя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 48-58
1614167
  Новоставська О.І. Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 52-61. – ISSN 2077-804X
1614168
  Литовка О.П. Філософська трансформація вчення Фрідріха Ніцше у поглядах Дмитра Донцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1614169
  Кралюк П. Філософська утопія Володимира Винниченка // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 619-622. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614170
  Кралюк П.М. Філософська утопія Володимира Винниченка // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 619-622. – ISBN 978-966-373-777-5
1614171
  Тагільцева Я. Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 47-52. – ISSN 2075-1486
1614172
   Філософська, педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г.С.Сковороди і сучасність. – Кривий Ріг, 1994. – 148с.
1614173
  Нестеренко Є.А. Філософське дослідження ірраціонального в організаційній культурі: особливості методології // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 243-250. – ISSN 2076-1554
1614174
  Рубашевський А.А. Філософське заначення теоретичної спадщини І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1950. – 302с.
1614175
  Кравченко О.М. Філософське значення ідеї інваріантності у фізиці. / О.М. Кравченко. – Київ, 1971. – 100с.
1614176
  Федінченко В.А. Філософське значення спадщини Чарлза Дарвіна // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1614177
  Гаджиєв В.В. Філософське значення теоретико-ігрової семантики
1614178
  Гаджиєв В.В. Філософське значення теоретико-ігрової семантики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20-21
1614179
  Острянин Д.Х. Філософське значеня праць В.Я.Данилевського. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 99-114с.
1614180
  Брюховецький М.М. Філософське і наукове знання: проблема співвідношення // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 131-137. – ISSN 2076-7382
1614181
  Макарченко О.Ф. Філософське і природничо-наукаове значення вчення І.П.Павлова / О.Ф. Макарченко. – К, 1960. – 31с.
1614182
  Талько Т. Філософське людинознавство у контексті євроінтеграційних прагнень України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 60-63. – ISBN 978-966-439-357-4
1614183
  Щетініна І.М. Філософське обгрунтування концепції прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1614184
  Тормахова А.М. Філософське обгрунтування музики в естетичній теорії Т. Адорно // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 133-140


  Теодор Людвіг Візенгрундт Адорно (1903-1969) - один з найвідоміших філософів Німеччини XX ст, соціолог ліворадикальної орієнтації. Стаття присвячена аналізу музичної проблематики в філософсько-естетичній спадщині Т.Адорно.
1614185
  Шляховчук О.А. Філософське обгрунтування основ легітимації ідеології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 122-130. – ISBN 966-628-197-5
1614186
  Голянич М.Ю. Філософське обгрунтування прогностичної концепції здоров"я людини і "здорового суспільства" / М.Ю. Голянич, А.В. Сініцина // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 1 (1), січень - березень 2017 року. – C. 94-100. – ISSN 2521-1455
1614187
  Мальцев О.В. Філософське осмислення евристичної моделі прототипологічного блоку пам"яті (за Г. Поповим) // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 11-29. – ISSN 2708-0390
1614188
  Сергеєв М.В. Філософське осмислення ідеї Святої Русі Сергія Радонежського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 115-120. – ISSN 1728-3671
1614189
  Коваленко Є.В. Філософське осмислення колірної естетики сходу в епоху Середньовіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 114-122
1614190
  Небеленчук І. Філософське осмислення лірики Сергія Висеканцева крізь призму "Срібного століття": дослідницький контекст // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (425), листопад. – С. 15-23
1614191
   Філософське осмислення порівняльного правознавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 373-382. – ISSN 1563-3349


  13 листопада 2014 р. у Києві відбувся "круглий стіл" на тему "Філософія порівняльного правознавства", присвячений пам"яті Петра Мартиненка і Патрика Гленна. Серед учасників "круглого столу" були викладачі КНУ імені Тараса Шевченка.
1614192
  Рибак В.О. Філософське осмислення права у спадщині Костя Левицького // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 331-336. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1614193
  Фоменко А.М. Філософське осмислення проблеми тероризму // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
1614194
  Яцук Н.Є. Філософське осмислення проблеми українського Сходу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 54-62. – ISSN 2072-1692


  У статті трагічні події на українському Сході розглядаються крізь призму філософсько-дискурсивного аналізу. Це дає можливість побачити їх як жахливе співпадання обставин, яких могло б і не бути, які могли б і не співпасти. Сьогодні слово "Україна" для ...
1614195
  Немченко Г. Філософське осмислення світу дитинства у творчості О. Довженка ("Зачарована Десна") та У. Самчука ("Волинь") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 125-129. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1614196
  Тарасенко І.В. Філософське осмислення символічного образу "бджоли" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 150-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми інтерпретації символічних образів. This article is about some problems of symbolical images interpretations.
1614197
  Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е.Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 169-190
1614198
  Нахлік Я. Філософське підгрунтя візії душі в польській поезії раннього модернізму // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 114-121. – ISSN 0203-9494
1614199
  Канівець Б.А. Філософське підгрунтя концепту "виклику-і-відповіді" А. Тойнбі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті здійсненний аналіз філософського підгрунтя концепту "Виклику-і-Відповіді" А. Тойнбі. Визначено, що гносеологія англійського мислителя є еклектичним поєднанням емпіризму, раціоналізму й інтуїтивізму, а його онтологія - теології і "філософії ...
1614200
  Кравцов Ю.С. Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини : монографія / Кравцов Ю.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-254. – ISBN 978-966-175-063-9
1614201
  Бершадська І.А. Філософське розуміння Бога і людини ісламських містиків // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 445-446
1614202
  Турос А. Філософське розуміння практичного рівня сучасної екології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 23-24
1614203
  Ушак В. Філософське розуміння принципу "виховання без виховання" // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.113-115
1614204
  Небеленчук І. Філософське спрямування лірики Омара Хайяма: дослідницький контекст // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 21-25
1614205
  Козубенко Л. Філософське та психоаналітичне підгрунтя світової літературної критики XX століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 316-327
1614206
  Гейко С.М. Філософське тлумачення поняття "освітній простір" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 139-141


  Поняття "освітній простір" входить до кола найбільш загальних і максимально абстрактних концептів філософії освіти.
1614207
  Іщенко О.М. Філософське тлумачення соціального конфлікту та його класифікація // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 131-137. – ISBN 966-638-023-4
1614208
  Ануріна І. Філософське, психологічне, естетичне, етичне та лінгвокультурологічне підгрунтя відображення концепту "краса" в британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурних спільнотах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 108-118


  У статті розглядаються концепти BEAUTY, SCHONHEIT, КРАСА і КРАСОТА в британській, німецькій, українській та російській лінгвокультурних спільнотах відповідно. Автор досліджує філософське, психологічне, естетичне, етичне та культурологічне підґрунтя ...
1614209
  Барановська О. Філософський foot-quest: гра як методика викладання / О. Барановська, Н. Бородіна, Ю. Томашевська // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 103-109. – ISSN 0235-7941
1614210
  Стасишин В.М. Філософський аналіз деяких тенденцій розвитку наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1614211
  Суський Я.С. Філософський аналіз дослідження структури особистості в соціальних науках першої половини ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 233-238. – ISSN 2076-1554
1614212
  Добровольська О.В. Філософський аналіз еволюції штучного інтелекту / О.В. Добровольська, В.І. Штанько // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 1. – С. 10-19. – ISSN 2617-1929
1614213
  Похресник А. Філософський аналіз західних прогнозів розитку вищої освіти у XX ст. // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 63-72 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366


  Детально розглядається зміст аналізу перспектив змін університетської освіти, виконаного аналітиками Великої Британії, його позитівні сторони та недоліки. Проаналізовані пропозиції з погляду їх застосовності в Україні.
1614214
  Горяч М.П. Філософський аналіз значення екологічного методу в пізнанні і раціональному відтворенні процесів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1614215
  Суський Я.С. Філософський аналіз значущості психоаналізу З. Фройда для розвитку дослідження структури особистості у теорії соціальних систем // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554
1614216
  Санжаровець В.М. Філософський аналіз корупції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 166-175
1614217
  Щербина О.Ю. Філософський аналіз логічного моделювання : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.01 / Щербина О.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1614218
  Щербина Олена Юріївна Філософський аналіз логічного моделювання : Дис... канд. філос.наук: 09.01.01 / Щербина Олена Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
1614219
  Свінціцький В.М. Філософський аналіз поняття керування в кібернетиці / В.М. Свінціцький. – Київ, 1968. – 108 с.
1614220
  Коломієць Д.В. Філософський аналіз проблеми віртуалізації освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 58-63. – ISSN 2077-1800
1614221
  Кипоренко О.Я. Філософський аналіз спів-буття наукового та не-наукового знання : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.02 / Кипоренко О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1614222
  Кошетар У.П. Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 85-88. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1614223
  Пінчук Є. Філософський аналіз тенденцій капіталізації вищої освіти в Україні та світі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 241-253
1614224
  Девтеров І.В. Філософський аналіз феномену інтегративної наукової діяльності в INTERNET(феноменологічний, еврістичний та прагматичний аспекти) : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.09 / Девтеров І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 14с. – Бібліогр.:с.11-12
1614225
  Богдановський І.В. Філософський аналіз феномену нетрадиційної релігійності: соціальний і психологічний аспекти : монографія / І.В. Богдановський. – Ірпінь : [б. в.], 2012. – 372, [2] с. – Бібліогр.: с. 341-372. – ISBN 978-966-337-290-7
1614226
  Михайлова І.І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1614227
  Вдовиченко Г.В. Філософський аспект аналізу В. Петровим суспільних поглядів П. Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1614228
  Приймак О.Г. Філософський аспект проблеми взаємозв"язку структури і функції в організмі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1614229
  Чухно А.А. Філософський гарт природознавця // Рад. освіта, 1967
1614230
  Пересунько Тіна Філософський детективний роман "Серце гангстера Уррі" : [презентація книги О. Башкірової] / Пересунько Тіна, О"Лір Олена // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 111. – ISSN 0130-5212
1614231
  Одарченко М. Філософський дискурс ідей гумбольдтівського Університету: викладач і студент // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; Під ред.: О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2016. – № 17. – С. 14-15. – ISBN 966-8460-14-6


  З історії класичного німецького Університету та філософське бачення німецькими філософами взаємовідношень викладача і студента в університетській освіті.
1614232
  Колотило М.О. Філософський дискурс місії університету в сучасному суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 79-89


  У статті на базі філософського осмислення місії університетів досліджено практичні аспекти її реалізації шляхом розгляду освітньої інституції як простору конструювання культурного капіталу студентів. В статье на основании философского осмысления мисии ...
1614233
  Мишков В.Я. Філософський дискурс сучасних викликів глобалізації перед українською освітою // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 70-71


  Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висувають нові вимоги до структури та якості освіти.
1614234
  Пашков В.В. Філософський дискурс сучасної післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 40-45. – ISSN 2077-1800
1614235
  Чорна В. Філософський діалог як передумова відкриття в собі "істинної людини” (за Г. Сковородою) / В. Чорна, І. Яковенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 199-207. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1614236
  Колоїз Є.В. Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос "Щоденник страченої" // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 150-161. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про лінгвокреативний потенціал Марії Матіос, її здібності щодо продукування конструкцій, які з часом можуть (а деякі й уже змогли) відірватися від первинних контекстів і використовуватися як готові, відтворюватися за потреби в готовому ...
1614237
  Шудрик І.О. Філософський доробок професорів богословських кафедр Імператорського Харківського унівнрситету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 144-156. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
1614238
  Хемій М. Філософський дуалізм збірки Зореслава "Зі серцем у руках" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 288-294. – ISBN 978-966-2248-94-4
1614239
  Ясна І. Філософський журнал у дзеркалі статистики: 2009–2017 // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 56-75. – ISSN 0235-7941
1614240
  Шаптала Н. Філософський зміст доказів та доказування у конституційному судовому процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 40-47. – ISSN 2306-9082
1614241
  Іванов Є.В. Філософський зміст соціального управління: спроба аналізу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 49-51. – ISSN 2077-1800
1614242
  Колесник І. Філософський і психологічний досвід у фантастичних кінофільмах: аналіз масової культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 151-161. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2


  Розглянуто філософський і культурологічний зміст фантастичних фільмів "Зоряні війни" і "Чужий"
1614243
  Сартаков С. Філософський камінь / С. Сартаков. – Київ, 1969. – 324 с.
1614244
  Сартаков С.В. Філософський камінь / С.В. Сартаков. – Київ
2. – 1974. – 327с.
1614245
  Сабадуха В. Філософський ключ до розуміння національної ідеї Д.Донцова // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 41-44
1614246
  Хома Олег Філософський переклад і філософська спільнота // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 49-66. – ISSN 0235-7941
1614247
  Матвєєв В.О. Філософський підхід до осмислення можливих шляхів інтенсифікації навчального процесу у вищій школі // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 31-33. – ISSN 2524-0102
1614248
  Матівієнко І.С. Філософський підхід до розуміння поняття агресія: доброякісна та злоякісна (Е. Фромм) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 158-160
1614249
  Пінчук Філософський погляд на культурні традиції освіти в Україні та шляхи її модернізації / Пінчук, А // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.58-63
1614250
  Туренко В. Філософський погляд на сенс аналізаторів у контексті дискурсу любові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 41-48. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Комплексно і цілісно розглянуто сенс та значення аналізаторів у контексті любовного дискурсу. Доведено, що філософська думка не оминала означеної теми й не пригнічувала місце сенсорної системи для історії любові, а вбачала у тих чи інших аналізаторах ...
1614251
  Бех Ю.В. Філософський погляд на формування системи управління як соціальної проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 38-52
1614252
  Терехова Л.В. Філософський потенціал трактату "Liber vitae meritorum" Хільдегарди Бінгенської // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 112-116. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  У статті висвітлено основні аспекти літературно-філософської спадщини Хільдегарди фон Бінген у зв"язку із інтелектуальним тлом епохи Середньовіччя, проаналізовано моральне вчення містика у трактаті "Liber vitae meritorum". Статья освещает основные ...
1614253
  Богачов А. Філософський початок герменевтики (До історії визначення герменевтичного досвіду) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 60-75. – ISSN 0235-7941
1614254
  Воробйова Л.В. Філософський пошук універсальних світоглядних засад освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 26-28
1614255
  Зощук Н. Філософський ремейк А. Мердок платонівського "Бенкету" у драматичній версії "Мистецтво та Ерос: діалог про мистецтво" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 121-124. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1614256
  Мельник А.А. Філософський рівень методології дослідження якості закону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 64-68. – ISBN 978-617-7638-01-7
1614257
  Лютий Т.В. Філософський символізм багатократного дублювання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 14-27. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
1614258
   Філософський словник. – К, 1964. – 498с.
1614259
   Філософський словник для студентів медичних закладів / [уклад.: Л.В. Кравчук, О.В. Лабівка, Т.В. Кадобний та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2022. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-673-437-5
1614260
   Філософський словник соціальних термінів. – Київ-Харків : Корвін, 2002. – 672с. – ISBN 966-7930-04-1
1614261
  Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції : навч. посібник для студентів ВНЗ / Віктор Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 348, [2] с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-023-1
1614262
  Трохименко О. Філософський смисл феномену сміху в творчості М.В. Гоголя // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 74-81. – ISSN 2075-1443
1614263
  Ємельянова Н.М. Філософський сумнів і скептицизм: палітра оцінок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1614264
  Яровий О. Філософський та естетичний зміст поезії Тараса Щевченка "Перебендя" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 100-108


  Народний співець, легендарний Перебендя - хто він?.. Поет любить людей, але тікає, від світу. Ліричну філософію Т. Шевченка розкриває автор у даній статті. Його підхід базується на сакральному розумінні поезії: слово - небесний дар і шлях до Бога
1614265
  Конверський А.Є. Філософський факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 188-195. – ISBN 966-7419-44-4
1614266
   Філософський факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей 09.00.01-онтологія,гносеологія,феноменологія;09.00.02-діалектика і методологія пізнання;09.00.03-соціальна філософія та філософія історії ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 138с.
1614267
   Філософський факультет : (документи та матеріали) / КНУТШ ; За ред. А.Є. Конверського ; [Авт.-укладачі: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.А. Бугров, І.В. Кондратьєва. – Київ, 2004. – 319 с. – ISBN 966-8365-01-1
1614268
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Філософський факультет створено у 1834 році, він є ровесником Київського університету. Протягом цього року факультет існував у різних структурних формах, а з 1965 року працює як окремий факультет. Навчальний процес на факультеті забезпечує понад 120 ...
1614269
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1614270
   Філософський факультет // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 5. – ISSN 0235-7941
1614271
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 12-13. – ISBN 966-8411-01-3
1614272
  Київського Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київського, національний університет імені Тараса Шевченка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Київський університет], 2004. – 16 с.
1614273
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [передм. Л.В. Губерського]. – Київ : [б. в.], 2012. – 24 с.
1614274
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [до 180-річчя Київського університету] / [передм. Л.В. Губерського]. – Київ : [б. в.], 2015. – 24 с. : іл., портр.
1614275
  Немчинов І. Філософський факультет у 1983-1990 роках // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 145-149. – ISBN 978-617-7638-00-0
1614276
  Бондаренко В. Філософський факультет у моїх спогадах // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7638-00-0
1614277
  Конверський А.Є. Філософський факультет: минуле й сьогодення // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 162-170.
1614278
  Конверський А. Філософський факультет: минуле та сьогодення. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 64). – С. 4
1614279
  Коваль Л.В. Філософські аспекти адміністративного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются современные проблемы совершенствования административного законодательства и анализируется практика его применения под углом зрения категорий марксистско-ленинской диалектики - законов отрицания, перехода количества в качество и ...
1614280
  Перова О.Є. Філософські аспекти біоетики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Перова ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 160с. – ISBN 978-966-364-872-9
1614281
  Тарасенко Н.Ф. Філософські аспекти відношення людина - природа. / Н.Ф. Тарасенко. – К., 1975. – 115с.
1614282
  Лаврова Л.В. Філософські аспекти гуманізації та гуманітаризації освіти // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.64-68
1614283
  Васильєва І.В. Філософські аспекти гумарнізації та гуманітаризації вищої медичної освіти в контексті сучасної парадигми здоров"я / І.В. Васильєва, Л.В. Білецька // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 122-131
1614284
  Мозговий І Л. Філософські аспекти дослідження специфіки культурної спадщини суфізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 36-40. – ISSN 2077-1800
1614285
  Кондратьєва А.В. Філософські аспекти інноваційного розвитку освітнього менеджменту // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С . 24-26
1614286
  Савицька І.М. Філософські аспекти модернізації освіти в контексті традицій та інновацій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 85-90. – (Серія "Гуманітарні студії")
1614287
  Чернова Ю. Філософські аспекти національної ідентичності феміністок України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 109-112


  Ідея емансипації жінки на теренах України, стала своєрідним продовженням західноєвропейської феміністичної ідеології. Поява фемінізму на українському ґрунті була обумовлена зневірою у старих ідеалах, руйнуванням патріархальної системи, у якій жінці ...
1614288
  Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Габора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 100-104
1614289
  Запорожець М.О. Філософські аспекти освіти: європейський контекст / М.О. Запорожець, Т.В. Кожушко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554


  В сучасних умовах пошуку плюралізму серед існуючих моделей освіти постає актуальним поліфонічне зіставлення різних філософських конструктів освітнього простору. Дослідники галузі справедливо позиціонують дану проблему як інтегративну та ...
1614290
  Абизова Л. Філософські аспекти освітньо-педагогічного дискурсу / Л. Абизова, В. Попов // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 32-39. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1614291
  Сулацкова О.Ф. Філософські аспекти становлення та розвитку екологічної освіти в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 121-125. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1614292
  Кралюк П. Філософські аспекти творчості Олександра Потебні // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 437-441. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614293
  Кралюк П.М. Філософські аспекти творчості Олександра Потебні // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 437-441. – ISBN 978-966-373-777-5
1614294
  Шаповал В. Філософські аспекти творчості Т.Г. Шевченка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 32-39. – ISSN 2075-1443
1614295
  Павленко Ж.О. Філософські аспекти трансформації правової доктрини в постіндустріальному суспільстві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 158-168. – ISSN 0201-7245
1614296
  Слободенюк Е.В. Філософські аспекти туризму як моделі соціального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті йдеться про сутність туризму як соціальної складової людського життя.
1614297
  Коверзнев В. Філософські аспекти формування норм кооперативного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 37-42
1614298
  Любенська А. Філософські аспекту світогляду Т.Г. Шевченка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 69-70
1614299
  Домалега І. Філософські вектори в історичному романі І. Білика "Цар і раб" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 46-50
1614300
  Бондарчук Б.Г. Філософські виміри формальної школи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 15-17
1614301
  Адаменко Н.Б. Філософські витоки барокового світобачення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 3-4
1614302
  Грабовська І. Філософські витоки та сенс путінізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Аналізуються філософські витоки феномену путінізму. Розкривається сутність неоімперської політики сучасного Кремля як неоколоніальної, реваншистської та "рашистської". Доводиться неправомірність думки про путінізм як принципово нове явище в історії ...
1614303
  Шудрик І.О. Філософські дискусії в Харкові : монографія / І.О. Шудрик ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-165. – ISBN 978-966-405-354-6


  В пр. №1702987 напис: Читачам наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора-випускника історичного відділення історико-філософського ф-ту КДУ 1961 року. (Підпис) 10.II.2016 р. Сайт "Чтиво.юа. Ігор Шудрик" та ін. ...
1614304
  Вдовина О. Філософські дискусії навколо виникнення слов"янської азбуки та утверждення церковнослов"янської мови // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 199-205. – ISSN 0203-9494
1614305
  Пріц В. Філософські дискусії навколо космології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 96-106. – ISSN 2522-9338
1614306
   Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6741-1
Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – 2013. – 318, [2] с.
1614307
   Філософські дослідження = Philosophical researches : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ. – ISSN 2218-3124
Вип. 17. – 2013. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614308
   Філософські дослідження = Philosophical researches : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ. – ISSN 2218-3124
Вип. 18. – 2013. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614309
   Філософські дослідження = Philosophical researches : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ. – ISSN 2218-3124
Вип. 19. – 2013. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614310
  Возняк Т. Філософські есе / Тарас Вознюк. – Львів : [б. в.], 2009. – 199, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-7007-78-2
1614311
  Газнюк Л.М. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття : монографія / Лідія Газнюк. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-8210-61-7
1614312
  Суріна Г.Ю. Філософські засади використання наративного методу в психології і педагогіці // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 229-233. – ISSN 2076-1554
1614313
  Найчук А.В. Філософські засади державобудівництва Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1614314
  Дяченко Р.О. Філософські засади дослідження підриємницької діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 116-125
1614315
  Плахотнік О.В. Філософські засади екологічної освіти школярів / О.В. Плахотнік, Т.П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті розглядаються підходи гуманітарних наук до формування екологічної освіти та виховання школярів. Аналізуються поняття "екологія", "наука", "енвайронменталізм" тощо.
1614316
  Набок М. Філософські засади ефективності управління освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 42-50. – ISSN 2078-1016
1614317
  Бойченко М.І. Філософські засади застосування системного підходу у сфері освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 95-107
1614318
  Бардус І.О. Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 7-17. – ISSN 2074-8922
1614319
  Рябенко Є.М. Філософські засади освітнього маркетингу як технології управління ВНЗ в контексті становлення глобального суспільства знань // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 257-262. – ISSN 2076-1554
1614320
  Шморгун О.О. Філософські засади патріотично-мобілізаційного світогляду: екзистенційний вимір // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 60-62
1614321
  Кузьмінський А.І. Філософські засади педагогічної майстерності викладача вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 17-21. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1614322
  Баумейстер А. Філософські засади після XX ст. // Sententiae / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – Спецвип. 3 (2012) : Християнська теологія і сучасна філософія. – C. 15-29. – ISSN 0235-7941
1614323
  Добронравова І.С. Філософські засади постнекласичної науки і методологічний вимір її етосу / І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 91-103. – ISBN 966-594-988-8
1614324
  Віфлянцев В"ячеслав Володимирович Філософські засади розуміння біологічного часу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.02 / Віфлянцев В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
1614325
  Віфлянцев В"ячеслав Володимирович Філософські засади розуміння біологічного часу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.02 / Віфлянцев В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв.
1614326
  Кушнір І.М. Філософські засади сучасної компетентнісної лінгводидактичної парадигми // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 76-88. – ISSN 2073-4379
1614327
  Глухоман І.В. Філософські засади та філософське значення лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу філософських засад та значення лінгвістичної концепції Гумбольдта. The article is dedicated to analysis of phylosophy bases and means of Humboldt"s linguistic conception.
1614328
  Дєнєжніков С.С. Філософські засади формування іміджу менеджера адміністративної діяльності // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 6-24. – ISBN 978-966-698-252-5
1614329
  Шморгун О.О. Філософські засади формування новітньої української національної ідеї // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 66-68
1614330
  Шморгун О.О. Філософські засади формування української національної ідеї модерного типу // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 79-94. – ISSN 2077-8309
1614331
  Соболєвський Я.А. Філософські засновки американського персоналізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 212-213
1614332
  Ємельяненко Г.Д. Філософські засновки екзистенціальної теології : (антропологічний, онтологічний та гносеологічний аспекти) / Ганна Ємельяненко ; М-во освіти і науки України, Європ. ун-т. – Київ : Автограф, 2018. – 384 с. : портр. – Імен. покажчик: с. 375-381. – Бібліогр. в додатках: с. 347-374 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8349-10-2
1614333
  Ленін В.І. Філософські зошити / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1979. – 722с.
1614334
  Кралюк П. Філософські ідеї в творчості Лесі Українки // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 506-513. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614335
  Кралюк П.М. Філософські ідеї в творчості Лесі Українки // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 506-513. – ISBN 978-966-373-777-5
1614336
  Кралюк П. Філософські ідеї у творчості Іоаникія Галятовського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 284-287. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614337
  Кралюк П.М. Філософські ідеї у творчості Іоникія Галятовського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 284-287. – ISBN 978-966-373-777-5
1614338
  Глухоман І.В. Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Глухоман І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1614339
  Левчук Т.П. Філософські інтенції формальних елементів поезії Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 86-90. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1614340
  Ткаченко Н.Л. Філософські інтерпретації образу ворога (Я. Паточка, Е. Юнгер, А. Камю, К. Шмітт) . // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 215-216
1614341
  Шевчук Л. Філософські істини : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-397-114-1
1614342
  Левковська Н.Д. Філософські й соціологічні підходи до дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто витоки понять "цінності" та "ціннісні орієнтації", а також наукові теорії (парадигми) макро- та мікрорівнів, які займалися розробкою й дослідженням цих понять. The article studies the backgrounds of the notions of "values" and "value ...
1614343
  Григорчук Ю. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
1614344
  Сліпченко О.В. Філософські категорії де та хе в ідіоматичних зворотах китайської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 115-121. – ISSN 1682-671Х
1614345
  Сидоренко Л.І. Філософські контексти проблеми життя та смерті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 57-59
1614346
  Дроздовський Д.І. Філософські концепти романтизму в британській постпостмодерністській прозі (на матеріалі романістики І. Мак"юена) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 24-46. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
1614347
  Азнакаєва Е.М. Філософські концепції інституціоналізації бібліотек // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 137-141. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1614348
  Турдакіна К.В. Філософські концепції історичної прози Валерія Шевчука 90-х-2000-х років // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 69-70. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1614349
  Кралюк П. Філософські курси Стефана Калиновського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 266-267. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614350
  Кралюк П.М. Філософські курси Стефана Калиновського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 266-267. – ISBN 978-966-373-777-5
1614351
  Кралюк П. Філософські медитації Іоанна Максимовича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 291-296. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614352
  Кралюк П.М. Філософські медитації Іоанна Максимовича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 291-296. – ISBN 978-966-373-777-5
1614353
  Білик О.М. Філософські мережива : посібник для студентів / О.М. Білик, Я.М. Білик. – Київ : Українське видавництво, 1997. – 76 с.
1614354
  Колодний А. Філософські методи наукової праці митрополита Іларіона // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 236-252. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1614355
  Малій А.С. Філософські мініатюри Гарольда Пінтера 1980-х років // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 391-396. – ISBN 966-581-481-8
1614356
  Бабенко М. Філософські модуси рефлективної лірики // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 85-88. – ISSN 2307-2261
1614357
  Мороз О.В. Філософські мотиви епістолярію Юліуша Словацького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 131-135. – ISSN 2076-1554
1614358
  Корсунська Б.Л. Філософські мотиви у творчості Павла Тичини / Б.Л. Корсунська. – К., 1977. – 226с.
1614359
   Філософські нариси туризму. – Київ : Український центр духовної культури, 2005. – 328с. – ISBN 966-628-137-6
1614360
  Лисов Р.А. Філософські неспроможності матеріалізму природодослідників до виходу книги В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Р.А. Лисов, С.П. Марценюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1614361
  Гогян І.М. Філософські обгрунтування в емпіричній психології кінця XIX - початку XX ст. (Г. Еббінгауз) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 20-32. – ISSN 2075-1443
1614362
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ. – ISBN 966-7653-08-0
Вип. 3. – 2001
1614363
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ. – ISBN 966-7653-00-3
Вип. 5. – 2001
1614364
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ. – ISBN 966-7653-00-4
Вип. 6. – 2001
1614365
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-02-8
Вип. 7. – 2002
1614366
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-10-1
Вип. 10. – 2003
1614367
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-12-7
Вип. 11. – 2004
1614368
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-21-3
Вип. 13. – 2005
1614369
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 21. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1614370
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 22. – 2009. – мова резюме укр..рос..англ.
1614371
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 23. – 2010. – мова резюме укр..рос..англ.
1614372
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1614373
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 28. – 2012. – 223 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1614374
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 30. – 2013. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614375
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 34. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614376
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 35. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614377
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 36. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами : 70-річчю присвоєння Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка присвячено
1614378
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 38. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1614379
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Васіляускєнє А., Гардашук Т.В. [та ін.]. – Полтава : [б. в.], 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 45. – 2021. – 140, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1614380
  Кралюк П. Філософські орієнтири "Руської трійці" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 419-421. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614381
  Кралюк П. Філософські орієнтири шістдесятників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 631-634. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614382
  Нічик М В. Філософські основи наукових праць О.О.Богомольця / М В. Нічик, . – К., 1958. – 180с.
1614383
  Стоянова Т.В. Філософські основи перекладу англомовного тексту китайською мовою // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 177-186. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1614384
  Мірчук І. Філософські основи світогляду Масарика. (Реферат на святі в честь президента Масарика дня 7./ІІІ. 1925 р.) // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 168-181. – ISBN 978-617-7593-44-6
1614385
  Черепаха В.М. Філософські основи сучасної освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 28-33 : додатки
1614386
  Омелаєнко Г.Д. Філософські передумови виникнення екзистенціальної психології у розбудові психологічних концепцій С. Кіркегора , К. Ясперса і Ж.-П.Сартра // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 337-345
1614387
  Свініцький В.М. Філософські питання кібернетики / В.М. Свініцький, В.С. Тюхтін. – Київ, 1970. – 48с.
1614388
   Філософські питання мовознавства. – К, 1972. – 199с.
1614389
  Чолпан П.П. Філософські питання фізики / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1976. – 112с.
1614390
  Бажан В.В. Філософські питання фізики і філософія / В.В. Бажан, О.М. Кравченко, М.М. Роженко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1614391
  Павлова Т.С. Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 231-234. – ISSN 2076-1554
1614392
  Мухіна І.Г. Філософські погляди А.В. Луначарського на суспільні пріоритети в умовах культурних трансформацій першої половини ХХ століття // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 121-132. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1614393
  Кралюк П. Філософські погляди Анахарсіса // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 57-61. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614394
  Боднарчук Л.С. Філософські погляди Б. Рассела в інтерпретаціях китайських дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вплив філософських ідей Б. Рассела на представників сучасної китайської філософії. Визначено основних послідовників Б. Рассела в Китаї (Фен Юлань, Ху Ши, Юань Вейши, Лян Цичао, Чжан Дунсунь, Дінг Веньянг, Чжан Шенфу та ін.) та ...
1614395
  Кравчук І.В. Філософські погляди В. Довговича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1614396
  Кралюк П. Філософські погляди Гавриїла Костельника // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 583-586. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614397
  Кралюк П.М. Філософські погляди Гавриїла Костельника // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 583-586. – ISBN 978-966-373-777-5
1614398
  Кралюк П. Філософські погляди Григорія Кониського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 270-274. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614399
  Кралюк П.М. Філософські погляди Григорія Кониського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 270-274. – ISBN 978-966-373-777-5
1614400
  Острянин Д.Х. Філософські погляди І.Я.Франка / Д.Х. Острянин. – Київ, 1956. – С. 19-30
1614401
  Кралюк П. Філософські погляди Інокентія Гізеля // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 246-250. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614402
  Кралюк П.М. Філософські погляди Інокентія Гізеля // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 246-250. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним із перших викладачів філософії в Києво-Могилянській академії був Інокентій Гізель (бл.1600-1683) [55]. Про його молоді роки існують суперечливі думки. Одні дослідники дотримуються думки, ніби він походив із Пруссії. Інші – що Гізель є ...
1614403
  Сележан Й.Ю. Філософські погляди М. Драгоманова та О. Потебні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1614404
  Острянин Д.Х. Філософські погляди М.О.Максимовича. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – С. 86-113
1614405
  Головченко Ольга Віталіївна Філософські погляди М.Я.Грота : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Головченко Ольга Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1614406
  Новіков М.І. Філософські погляди Миколи Гавриловича Чернишевського / М.І. Новіков. – Київ, 1941. – 87с.
1614407
  Кралюк П. Філософські погляди Михайла Драгоманова // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 492-494. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614408
  Кралюк П.М. Філософські погляди Михайла Драгоманова // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 492-494. – ISBN 978-966-373-777-5
1614409
  Кралюк П. Філософські погляди Михайла Козачинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 264-266. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614410
  Кралюк П.М. Філософські погляди Михайла Козачинського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 264-266. – ISBN 978-966-373-777-5
1614411
  Поліхов О.Л. Філософські погляди на поліваріантність інтерпретації музичних творів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 104-106
1614412
  Кралюк П. Філософські погляди Стефана Яворського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 251-256. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614413
  Кралюк П.М. Філософські погляди Стефана Яворського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 251-256. – ISBN 978-966-373-777-5


  Стефан (в миру – Симеон) Яворський (1658-1722) [58] належить до найвидатніших викладачів Києво-Могилянської академії періоду її розквіту. Народився він на Галичині у міщанській родині. Навчався в Києво-Могилянському колегіумі. З 1684 р. студіював у ...
1614414
  Арцишевський Р.А. Філософські погляди Яна Амоса Коменського (до 420-річчя від дня народження) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 100-103. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1614415
  Волківський М.А. Філософські погляди Ярослава Сейферта (1901-1945 рр.) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 138-140
1614416
  Снігирьова Л. Філософські поняття життя і смерті в українських народних історичних піснях // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 740-744. – ISSN 1028-5091


  В українській теоретичній думці розуміння категорій життя і смерті починається з праць М. Костомарова, М. Максимовича. У сучасній фольклористиці категорії життя і смерті розглядають у свої роботах О. Таланчук, О. Івановська, І. Павленко та ін.
1614417
  Штокало Й.З. Філософські праці В.І. Леніна і деякі питання розвитку математики / Й.З. Штокало, М.І. Сімонов. – Київ : КДУ, 1960. – 14 с. – Окр.відб. з : "Вісник Київського університету", серія математики та механіки, в.1, 1960
1614418
  Тимошенко П.С. Філософські принципи реформації ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто суть та зміст реформування ідеології.
1614419
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 16/17. – 2010. – 242 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1614420
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 18/19. – 2010. – 216 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1614421
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 20. – 2011. – 92 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1614422
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 24. – 2014. – 109, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614423
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 25. – 2016. – 68, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614424
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 1 (27). – 2018. – 50, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614425
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : Киевский университет, 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 2 (28). – 2018. – 80, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1614426
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : Киевский университет, 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 1 (29). – 2019. – 52, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1614427
   Філософські проблеми державного управління : навч.-метод. матеріали / [В.М. Князєв та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., [Каф. філософії і методології держ. упр.]. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1614428
  Бубиренко М.Ф. Філософські проблеми молекулярної фізики й термодинаміки / М.Ф. Бубиренко, В.М. Резетдінов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1614429
   Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – Київ : Українська акад. внутрішніх справ, 1995. – 212с.
1614430
   Філософські проблеми прогнозування соціальніх наслідків нвуково-технічної революції. – Київ-Одеса, 1976. – 264с.
1614431
  Терепищий Сергій Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах нового та новітнього часів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.50-57
1614432
  Артемюк Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Болеслав Артемюк. – Київ : Абрис, 2008. – 176с. – ISBN 966-531-191-3
1614433
  Пясковський Б.В. Філософські проблеми сучасної математики. / Б.В. Пясковський. – Київ, 1984. – 31с.
1614434
  Смольницька О.О. Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 213-216. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  У статті аналізуються філософські проблеми творчості Т. Шевченка її несвідомий чинник та естетичну доктрину, зосереджена увага на проблемах поезії як міфотворчості. В статье анализируются философские проблемы творчества Т. Шевченка, ее неосознанный ...
1614435
  Лютий Т.В. Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 78-89. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678
1614436
  Кралюк П. Філософські рефлексії в козацьких літописах (Літописі Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка, "Історії русів") // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 310-317. – ISBN 978-966-2254-74-7
1614437
  Кралюк П.М. Філософські рефлексії в козацьких літописах (Літописі Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка, "Історії русів") // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 310-317. – ISBN 978-966-373-777-5
1614438
  Цебенко О. Філософські роздуми з "єзуїтами і іншими духовними особами" про сутність людського буття в працях Яна Щасного Гербурта // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 20-32. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1614439
  Вернадський В. Філософські роздуми натураліста // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 461-466. – ISBN 966-524-093-5
1614440
  Муха О. Філософські семінари Романа Інгардена / О. Муха, О. Дарморіз // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 16-30. – ISBN 978-617-8041-01-4
1614441
   Філософські студії. – Київ : Генеза
№ 1. – 1993
1614442
   Філософські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Каф. філософії та релігієзнавства ; редкол.: Арцишевський Р.А., Васюк Т.І., Пхиденко С.С. [та ін.]. – Луцьк : [б. в.]
Вип. 1. – 2013. – 276, [2] c. – Резюме укр. мовою
1614443
  Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 0132-1331
1614444
  Булавін Л.А. Філософські та методологічні аспекти сучасної фізики : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-178-Х
1614445
  КостицькийМ Філософські та психологічні проблеми кримінального права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 96-102
1614446
  Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції : вибрані наук. праці / Михайло Костицький ; [відп. ред. Н.В. Кушакова-Костицька]. – Чернівці : Рута. – ISBN 978-966-568-940-9
Кн. 1. – 2009. – 576, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр.: с. 575-576 та в підрядк. прим.
1614447
  Владиченко Лариса Дмитрівна Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Владиченко Л. Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібл.: 11 назв
1614448
  Олійник І.В. Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 294-298. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено нові підходи до організації навчального процесу у вищі, обгрунтовано необхідність оновлення принципів змісту професійної освіти.
1614449
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди В. Винниченка в дослідженні В. Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 8-16
1614450
  Баранівський В.Ф. Філософські та суспільно-політичні погляди В. Винниченка, його роль у становленні української державності / В.Ф. Баранівський, В.С. Чорний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 150-162
1614451
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди Д. Донцова в дослідженнях В. Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 14-23
1614452
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди Т.Шевченка І.П.Куліша в дослідженнях В.Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 51-59
1614453
   Філософські читання пам"яті Івана Бойченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Читання "Людина. Історія. Нація" пройшли на філософському факультеті університету.
1614454
  Буцикін Є.С. Філософсько-антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору. Нормативні експлікації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 12-14
1614455
  Скакун І.О. Філософсько-антропологічна методологія в сучасному соціокультурному просторі // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 20-25. – ISBN 978-617-7611-78-2
1614456
  Аносов І. Філософсько-антропологічне вчення як основа теорії і практики управління процесом професійної підготовки педагога // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 423-429. – ISSN 2312-5993
1614457
  Качур К.Л. Філософсько-антропологічний аналіз еволюції та сучасного стану сім"ї // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 335-338. – ISSN 2076-1554
1614458
  Віктор І.В. Філософсько-антропологічний аналіз ритуалів (на матеріалі української культури) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04 / Віктор Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1614459
  Чернігова Т.Л. Філософсько-антропологічний вимір творчої спадщини М. Метерлінка : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Чернігова Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харьків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1614460
  Кучера Т.М. Філософсько-антропологічний зміст проблем регіоналізації // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 69-80
1614461
  Яковлєва Я.О. Філософсько-антропологічні дослідження Чорнобильської аварії як напрям в українському пам"яттєвому дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 92-104
1614462
  Єрмак Т.Б. Філософсько-антропологічні засади дослідження феномену ґендерної згоди (ґендерна згода: до засад моральної антропології) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1614463
  Решмеділова О.М. Філософсько-антропологічні засади української культури кінця XIX - початку XX століть : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Решмеділова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. – Бібліогр.: л. 163-185
1614464
  Вільчинська С.В. Філософсько-антропологічні ідеї М. Максимовича крізь їхню моделюючу функцію // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 21-25. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянута антропологічна природа етнологічних ідей М. Максимовича. There is the considered anthropological nature of ethnologic ideas of М. Maksymovich in the article
1614465
  Чорноморденко І.В. Філософсько-антропологічні ідеї у творчому спадку І.Я. Франка і В.І. Вернадського / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 87-93. – ISSN 2074-4447
1614466
  Скакун І. Філософсько-антропологічні перспективи в сучасній науці // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 65-66. – ISBN 978-617-7611-86-7


  Наразі актуалізується антропологічний ренесанс – одне з найпомітніших явищ сучасної філософії та науки. Проте, це не свідчить про короткострокову появу антропологічних уявлень. У багатьох учених та філософів подібні ідеї й раніше отримували своє ...
1614467
  Вайло К. Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 135-143. – (Філологічні науки)
1614468
  Козирєва Н.В. Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 84-90. – ISSN 2072-1692


  У статті аналізується проблема сміхової культури в прозі М. Хвильового у контексті філософсько-антропологічних розвідок. Акцентується увага на таких характерних ознаках сміху та сміхової культури в художній творчості М. Хвильового: сміх для народу як ...
1614469
   Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-72-3
Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – 2008. – 532с.
1614470
  Гейко С.М. Філософсько-антропологічні трансформації змісту іронії в некласичній філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 145-146
1614471
  Сеник Л.Ф. Філософсько-атеїстичний потенціал художньої літератури / Л.Ф. Сеник. – К., 1982. – 183с.
1614472
  Олексюк М.М. Філософсько-атеїстичні погляди С.Тудора (С.Й.Олексюка) / М.М. Олексюк. – Львів, 1962. – 306с.
1614473
  Гарат І.В. Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 38-52. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672


  Досліджено філософсько-богословську спадщину Ісакія Борисковича. З’ясовано, що саме ідеї ісихазму вплинули на становлення його як видатного культурницького та просвітницького діяча. Проаналізовано творчу спадщину Ісакія Борисковича, яка знайшла своє ...
1614474
  Ляшенко І.В. Філософсько-герменевтичне вчення В. Дільтея в контексті сучасних проблем розвитку історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1614475
  Возняк С.В. Філософсько-діалектичні субстанції у формуванні текстопростору Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 20-23. – ISSN 1810-2131
1614476
  Ільїн В.В. Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 15-18. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема філософсько-економічного знання як результату міждисциплінарного підходу, показано його роль в розвитку сучасного мислення. Исследуется проблема философско-экономического знания как результата междисциплинарного подхода, ...
1614477
  Версаль Н.І. Філософсько-економічні аспекти регулювання життя суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 3 (82). – С. 174-178.
1614478
  Матвієнко В.П. Філософсько-економічні погляди / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2003. – 304с. – ISBN 966-00-0102-9


  У навчальному посібнику вперше в українській історіографії з позицій історизму в контексті нового осмислення висвітлюються питання формування і утвердження української нації. Посібник написаний з урахуванням історіософії проблеми, побудований на ...
1614479
  Чекаль Л.А. Філософсько-епістемологічний аспект сучасної парадигми освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 64-66
1614480
  Кравченко Л. Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта / Л. Кравченко, Р. Манько // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 365-372. – ISBN 978-966-3888-379-3
1614481
  Вежель Л.М. Філософсько-естетична та журналістська діяльність Гавриїла Костельника у руслі духовних процесів України 1-ї пол. 20 ст. : Монографія / Л.М. Вежель; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 336 с. – ISBN 966-594-209-3
1614482
  Каранда М.В. Філософсько-естетичні аспекти нової нарації: подолання кризи ідентифікації в драматургії Мартіна Макдонаха // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 53-60. – ISSN 2412-1185
1614483
  Петров Юрій Васильович Філософсько-естетичні аспекти розвитку самодіяльного суб"єкта проблеми теорії : Автореф... док. філософ.наук: 09.00.04 / Петров Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 38л.
1614484
  Дяченко М.В. Філософсько-естетичні мотиви у творчості Т. Шевченка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 14-31
1614485
  Хоменко Тетяна Іванівна Філософсько-естетичні основи натуралізму : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Хоменко Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1614486
  Козловський В.П. Філософсько-етична наука в Київській духовній академії в другій половині XIX - на початку XX ст. : етичні погляди П. Липницького та М. Олесницького // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 20. – С. 267-286
1614487
  Фелінська А.О. Філософсько-етичний аналіз PR-діяльності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 212-214
1614488
  Кравчук М.О. Філософсько-історичне осмислення феномену війни // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 163-164
1614489
  Ліщук-Торчинська Філософсько-історичний зміст поняття і феномена "історична культура" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Запропоновано структурну модель системи історичної культури, що містить професійний та позапрофесійний виміри. Конкретизовано функціонування історичної культури на когнітивному, риторичному, поведінковому, емоційному та естетичному рівнях. Професійні ...
1614490
  Ханчич М.Г. Філософсько-історичний процес (розвиток, дослідження та викладання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-99. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1614491
  Бондаренко Юрій Філософсько-історичні підходи до вивчення біографії письменника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статі розглянуто головні напрями дослідження, види діяльності, типи матеріалів, які застосовуються на уроках літератури під час вивчення життєписів письменників на основі філософсько-історичного розуміння дійсності. Ключова ідея статті звучить так: ...
1614492
  Торчинська-Ліщук Філософсько-історичні трактування поняття "історичний наратив" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 85-90. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1614493
  Шальман Т.М. Філософсько-комунікативні особливості дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 235-239


  У статті досліджуються особливості підготовки та ведення дискусії, встановлення діалогу, можливості зворотного зв"язку в ефірі. The article is dedicated to research the communication peculiar discourse. The establishment of the dialog, its ...
1614494
  Городенко Л. Філософсько-культурні особливості мережевої комунікації // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 37-44


  У статті розглянуто філософсько-культурні особливості мережевої комунікації, з"ясовано специфіку культури віртуального спілкування. В статье рассматриваются философско-культурные особенности сетевой коммуникации, определяется специфика культуры ...
1614495
  Щокіна О. Філософсько-культурологічне обгрунтування деструкції в текстах митців українського авангарду // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 78-83. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1614496
  Вдовиченко Георгій Валерійович Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их рр. ХХ ст.(М.Г.Хвильовий,М.Г.Куліш,О.С.Курбас) : Дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Вдовиченко Георгій Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200с. – Бібліогр.:с.187-200
1614497
  Зеліско Л.І. Філософсько-культурологічні змісти трансцендентного // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2226-3209
1614498
  Бадьора Неоніла Філософсько-культурологічні ідеї у творчості І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Йдеться про значення філософсько-культурологічне підгрунття праць І. Лисяка-Рудницького.
1614499
  Лук"янчук Г. Філософсько-ліричний "Туман" О. Сопронюка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 травня - 10 червня (№ 21/22). – С. 19
1614500
  Лук"янчук Г. Філософсько-ліричний "Туман" Олександра Сопронюка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 9. – ISSN 2519-4429
1614501
  Сивець С. Філософсько-літературна інтерпретація категорії "мовчання" та "тиші" в "Києво-Печерському Патерику" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 388-391


  В статті запропоновано розглянути літературну пам’ятку Київської Русі «Києво-Печерський Патерик» через філософські категорії «мовчання» та «тиші». Увага зосереджується на зіставленні вияву внутрішньої та зовнішньої «тиші» через символічний вимір ...
1614502
  Єремєєв В. Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського / В. Єремєєв, А. Лопухін // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 47-54. – ISSN 0372-6436
1614503
  Холох О.І. Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антропології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Холох Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 216 л. – Бібліогр.: л. 198-216
1614504
  Холох О.І. Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Холох Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1614505
  Губерський В Л. Філософсько-методологічне осмичлення політичного пізнання // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 5-26. – ISBN 978-966-439-469-4
1614506
  Кучера Т.М. Філософсько-методологічний аналіз процесу становлення та розвитку націй і міжнаціональних відносин : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кучера Т. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
1614507
  Кучера Т.М. Філософсько-методологічний аналіз процесу становлення та розвитку націй і міжнаціональніх відносин : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Кучера Т.М.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1614508
  Бойко М.П. Філософсько-методологічний аспект визрівання національної самосвідомості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 139-143. – ISSN 2076-1554


  Вагомий внесок розвитку правосвідомості внесли М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров та ін.
1614509
  Бабійчук С.М. Філософсько-методологічні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні старшокласників (на прикладі вивчення географії) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 38-41. – Бібліогр.: 10 назв
1614510
  Сторожук А.П. Філософсько-методологічні виміри смислу в постнекласичних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Сторожук Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1614511
  Кримець Л.В. Філософсько-методологічні засади військової теорії і практики як фундамент підготовки фахівців військо-соціального управління у системі вищої військової освіти // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 22-23. – ISSN 2414-5823


  Автором підкреслено ключові аспекти актуалізації та значення філософських дисциплін у процесі підготовки фахівців у системі вищої військової освіти. Зазначено, що система вищої військової освіти включає в себе тактич- ний, оперативно-тактичний та ...
1614512
  Калаур С.М. Філософсько-методологічні засади організації освітньої підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 115-118. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1614513
  Воронцова Т.В. Філософсько-методологічні новації у превентивній освіті // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.85-88
1614514
  Лагетко В.В. Філософсько-методологічні проблеми сучасного природознавства : (зб. статей різних років і запозичень) / Лагетко Валентин Васильович канд. філос. наук, доц. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2019. – 200, [1] с. : портр., іл. – Другий тит. арк.: Філософія як Наука, або Корінь квадратний з числа 2 та його філософське значення [корінь квадратний] 2=1, 414213562... / Ілля Іквинський-Тирлич. Івано-Франківськ: Прсвіта, 2019. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1614515
  Степаненко І.В. Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 203-212. – ISSN 2076-1554
1614516
  Степаненко І.В. Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти. -
1614517
  Бляшук О. Філософсько-мистецькі особливості оздоблення друків Івана Федорова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 138-147. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1614518
  Гнатюк Я. Філософсько-науковий кордоцентризм Памфіла Юркевича // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.107-114. – ISSN 1609-5499
1614519
  Сагуйченко В.В. Філософсько-освітні аспекти життєтворчості педагога в системі післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 83-86. – ISSN 2077-1800
1614520
  Крижановська Ж.М. Філософсько-освітні аспекти національних духовно-моральних цінностей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 55-57. – ISSN 2077-1800
1614521
  Ганаба С. Філософсько-освітні ідеї Василя Зеньковського: інноваційний потенціал традиції // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 45-52
1614522
  Радіонова Н. Філософсько-освітні інтенції в творчості Григорія Сковороди // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
1614523
  Захарчук М.Є. Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 207-212. – ISSN 2304-4470


  Визначено роль та значення інклюзивної освіти в культурі суспільства. Розглянуто погляди науковців на зазначену проблему, а також простежено генезис інклюзивної освіти.
1614524
  Мікулак Н.М. Філософсько-освітні проблеми самореалізації сучасної жінки : міфи і реальність // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.73-79
1614525
  Култаєва М. Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С. Сковорода, Г.Г. Ващенко, А.С. Макаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 15-20. – ISSN 1562-529Х
1614526
  Кісель О.В. Філософсько-освітній потенціал екопсихології як засобу формування екологічної культури особистості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 58-63. – ISSN 2077-1800
1614527
  Шевченко В. Філософсько-освітній потенціал українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 69-74
1614528
  Шевченко В. Філософсько-освітня думка античної України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 214-230
1614529
  Мащенко С.Т. Філософсько-освітня думка Миколи Маркова / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 64с.
1614530
  Литвиненко Т.А. Філософсько-освітня рецепція вітчизняного культурно-історичного досвіду розвитку приватної вищої освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800
1614531
  Невмержицький О.А. Філософсько-педагогічна антропологія як напрям сучасної освітянської практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 126-138


  Йдеться про філософсько-педагогічну антропологію, яка поступово відроджується в Україні на фоні зарубіжного рівня її розвитку. Ключові слова: філософська антропологія; педагогічна антропологія; філософсько-педагогічна антропологія; виховання. Речь ...
1614532
  Никитюк Л. Філософсько-педагогічні погляди вітчизняних вчених щодо екологічного виховання молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 118-121. – ISSN 2308-4634
1614533
  Рубан А. Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 591-595. – ISBN 978-617-7009-20-6
1614534
  Гриненко М.А. Філософсько-політичні погляди В. Липинського на шляхи розвитку української держави (концепція українського консервативізму) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 19-20
1614535
  Гуз Л.В. Філософсько-політологічний вимір простору й часу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1614536
  Коваленко Г.В. Філософсько-правова концепція "Імперія права" Роналда Дворкіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С.39-47. – ISSN 1999-5717
1614537
  Рабінович С.П. Філософсько-правова концепція Вернера Майхофера як предмет дослідження в радянському правознавстві / С.П. Рабінович, І.В. Бесага // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (4). – С. 8-15. – ISSN 2617-4162
1614538
  Аракелян М. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 224-229. – ISSN 0132-1331
1614539
  Ковнєров О. Філософсько-правове обгрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 83-94. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1614540
  Гоменюк З.П. Філософсько-правове обгрунтування феномена державної влади (за Б. Кістяківським) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 314-322. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040


  Здійснено аналіз явища влади, яке з юридичної позиції виступає як можливість і повноваження розпоряджатися і керувати підвладним об"єктом, тому акцентну домінанту слід ставити на державній владі як факторі забезпечення стабільності, єдиному потужному ...
1614541
  Овчаренко Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
1614542
  Холоднюк С.3. Філософсько-правове розуміння правової цінності людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 98-111. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1614543
  Савайда О.І. Філософсько-правове формування деонтологічних засад правоохоронної діяльності: ретроспектива ідей Ієремії Бентама // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 39-44. – ISSN 2617-4162
1614544
  Швед З.В. Філософсько-правовий аналіз запозичень у формуванні нормативних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 7-17
1614545
  Моісеєнкова С. Філософсько-правовий аналіз механізму правоутворення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 123-127
1614546
  Павлусів Н.М. Філософсько-правовий аналіз образів справедливості у творах художньої літератури : (на прикладі творів західноукраїнських письменників кінця XIX - початку XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 54-59. – ISSN 1563-3349
1614547
  Олійник У.М. Філософсько-правовий аналіз окремих проблем обмеження права на свободу думки, совісті та релігії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 220-227. – ISSN 2078-9165
1614548
  Мясникян В.Д. Філософсько-правовий вимір співвідношення принципів і норм права крізь призму їх загального та відмінного // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7638-01-7
1614549
  Невельська-Гордєєва Філософсько-правовий зміст поняття "нормативне поле" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 190-199. – ISSN 0201-7245
1614550
  Русаліна Л.В. Філософсько-правовий зміст сумісної діяльності та його втілення у промислово-фінансових групах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7638-01-7
1614551
  Бліхар В.С. Філософсько-правовий і соціокультурний вимір національної безпеки / В.С. Бліхар, В.В. Башук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 378-385. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1614552
  Скригонюк М.І. Філософсько-правовий контекст криміналістичної характеристики злочинів та її значення для методики розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-34
1614553
  Прилуцький П. Філософсько-правовий погляд на проблему істини у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
1614554
  Семенюк І.Я. Філософсько-правові аспекти діяльності адвокатури на прикладі політичних процесів у Галичині 1930-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 42-47. – ISSN 1563-3349
1614555
  Занфірова Т.А. Філософсько-правові аспекти проблематики локальних нормативних актів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 129-133
1614556
  Бичко А. Філософсько-правові аспекти українського світобачення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 13-15. – ISBN 978-966-439-147-1


  Український образ світу
1614557
  Вадімов А.П. Філософсько-правові витоки ідеї верховенства права // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 13-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1614558
  Присухін С.І. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII - середини XIX ст. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 127-137. – ISSN 2222-5374
1614559
  Алтангерел Булгаа Філософсько-правові доктрини тлумачення міжнародних договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.148-153
1614560
  Житник О.О. Філософсько-правові засади інституту глави держави в українському державотворенні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Житник Оксана Олександрівна ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1614561
  Шак Р. Філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства в теоретичних концепціях А. Грамші та Т. Парсонса // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 148-153. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1614562
  Панкевич О.З. Філософсько-правові засади обмежування прав людини у міжнародно-правових та конституційних актах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 373-383. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1614563
  Медвідь А.М. Філософсько-правові ідеї Київської Русі / А.М. Медвідь, Я.Ф. Медвідь // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 70-71
1614564
  Олексюк М.М. Філософсько-правові концепції як відображення ментальних основ європейської спільноти (проблеми відповідальності та покарання) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 339-341. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1614565
  Шульженко Ф. Філософсько-правові питання класифікації соціальних держав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-25.
1614566
  Гаврилець О.Б. Філософсько-правові підходи удосконалення регіональної політики держави // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 135-139. – ISSN 2306-6806
1614567
  Щербінін К. Філософсько-правові погляди Гегеля як підгрунтя становлення правової держави // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 157-158
1614568
  Омельченко В.Ю. Філософсько-правові погляди Джузеппе Мадзіні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 170-172
1614569
  Омельченко В.Ю. Філософсько-правові погляди П. Юркевича у контексті сучасних методологічних проблем // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 142-149
1614570
  Занфірова Т.А. Філософсько-правові проблеми реалізації права на працю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
1614571
  Бачинський Т.В. Філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти правосвідомості: деякі дискусійні інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
1614572
  Кизилова В. Філософсько-притчева модальність казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки "Панна квітів") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 51-55
1614573
  Гордиієнко О.А. Філософсько-психологічна концепція людини Еріх Фромма : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Гордиієнко О. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 22л.
1614574
  Гордієнко Олександр Анатолійович Філософсько-психологічна концепція людини Еріха Фрома : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Гордієнко Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
1614575
  Урись Т. Філософсько-психологічне підгрунтя національної самоідентифікації ліричного героя в сучасній українській поезії ( на матеріалі творчості Івана Андрусяка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 166-171. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1614576
  Гапон Н. Філософсько-психологічний вимір ідентичності людини транскордоння // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 511-514. – ISBN 978-617-7196-23-4
1614577
  Шевченко Н.Ф. Філософсько-психологічний зміст етичної свідомості особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 133-139. – ISSN 2310-4368
1614578
  Дем"яненко А.В. Філософсько-психологічний контекст освітніх та релігійно-виховних традицій в іранській культурі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 132-136. – ISBN 978-966-171-498-3
1614579
  Гоян І.М. Філософсько-психологічні ідеї у творчості В.М. Карпова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 68-72
1614580
  Ківенко Н.В. Філософсько-психологічні підвалини кримінології як науки : у 3 т. : монографія / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник; [наук. ред. Мельник П.В.]. – Київ : Академія ДПС України. – ISBN 966-7257-33-9
[Т. 1] : / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – 2001. – 676, [4] с. – Додаток: с. 67-676 рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
1614581
  Якимчук О. Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С.81-86. – ISSN 2078-1016
1614582
  Андрущенко В. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / В. Андрущенко, Т. Яценко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 63-77. – ISSN 1810-2131
1614583
  Левченко В.В. Філософсько-психологіячний контекст метафори в екологічній психології // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 361-368. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1614584
  Горбаченко Т.Г. Філософсько-релігієзнавче обгрунтування впливу християнства на писемну культуру // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 47-54
1614585
  Литвиненко Л.М. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Литвиненко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.166-185
1614586
  Литвиненко Л.М. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень прпедставників східної патристики : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 релігіознавство / Литвиненко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1614587
  Шоріна Т.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 19 назв
1614588
  Павленко Л.А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період соціальних трансформацій : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Павленко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 186 л. – Бібліогр.: л. 157-186
1614589
  Павленко Л.А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період соціальних трансформацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Павленко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1614590
  Швед З.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Швед Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 383 л. – Бібліогр.: л. 345-383
1614591
  Швед З.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи як виклику в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 104-112
1614592
  Стрєлкова Ю.О. Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов"янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стрєлкова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 165-190
1614593
  Сислюк Я. Філософсько-релігієзнавчий зміст праці Івана Франка "Сотворення світу" / Я. Сислюк, І. Сислюк, В. Дубик // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 358-370. – ISSN 2523-4234
1614594
  Васильєва І.В. Філософсько-релігієзнавчі аспекти співвідношення внутрішнього і зовнішнього в людині // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-23
1614595
  Галуйко Р. Філософсько-релігієзнавчі погляди Івана Франка / Р. Галуйко, В. Стеценко // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 127-135
1614596
  Мартич Р. Філософсько-релігійна концепція живого в системі поглядів Григорія Сковороди // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (144),. – С. 7-10
1614597
  Маруховська-Картунова Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир і врегулювання етнополітичних конфліктів // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 10-19. – ISSN 2312-8933
1614598
  Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст. ст.) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лещенко І.Л. ; КНУТШ, філософський фак-т, каф-ра релігієзнавства. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.163-169
1614599
  Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст.) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко І. Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1614600
  Вежель Л.М. Філософсько-релігійні засади публіцистики Гавриїла Костельника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-28. – (Журналістика ; Вип. 9)


  На матеріалах численних статей Г. Костельника з"ясовано характер його релігійно-філософських підходів у вивільненні Української Православної Церкви з-під впливу Ватикану та принципів державотворення на засадах єдиної літературної мови. Статтям ...
1614601
  Маркович М.М. Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана Відступника // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 89-92. – ISBN 978-617-578-222-4
1614602
  Совінська Н.В. Філософсько-релігійні погляди Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 63-70. – ISSN 1810-2131
1614603
  Погрібна Д.В. Філософсько-релігійні погляди Ю. Вассияна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 27-28
1614604
  Грабовська І. Філософсько-свгтоглядні засади сучасного українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні філософсько-світоглядні аспекти та напрями сучасних українознавчих досліджень. The main philosophical and world outloob aspects and the directions of the modern ukrainological researches are analized in the article
1614605
  Садовський О.О. Філософсько-світоглядна парадигма у формуванні рекреаційної культури студентської молоді // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 58-60
1614606
  Луханіна Т.П. Філософсько-світоглядний зміст українсько-болгарських взаємовпливів (ІХ-ХІХ ст.) : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.05 / Луханіна Т.П.; Дніпропетр. ун-тет.. – Дніпропетровськ, 1995. – 42л.
1614607
  Грабовська І Філософсько-світоглядні аспекти реалізації принципів гендерного мейнстримінгу в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 85-88. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1614608
  Бичко А.К. Філософсько-світоглядні аспекти українських правових систем. Феномен Пилипа Орлика // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 275-295. – ISSN 2076-7382
1614609
  Толстоухов А.В. Філософсько-світоглядні засади оптимального управління екологічною ситуацією в Україні : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.09 / Толстоухов А.В.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.16-17
1614610
  Толстоухов Анатолій Володимирович Філософсько-світоглядні засади оптимального управління екологічною ситуацією в Україні. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.09 / Толстоухов Анатолій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 163л.
1614611
  Толстоухов А.В. Філософсько-світоглядні засади оптимального управління екологічною ситуацією в Україні. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1614612
  Чернова Ю. Філософсько-світоглядні засади формування ідеї "нової жінки" у творчості Ольги Кобилянської // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 162-166. – ISBN 978-966-2213-81-2
1614613
  Івахненков С. Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті у контексті підготовки докторів філософії (PhD) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (212). – С. 54-69. – ISSN 1682-2366
1614614
  Баранівський Василь Філософсько-світоглядні особливості творчості Б. Гмирі ( до 100-річчя від дня народження українського співака ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.52-55
1614615
  Шестакова Е. Філософсько-соціальна сфера знань як визначальна основа підготовки сучасного українського журналіста // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 157-163. – ISBN 978-966-171-947-6
1614616
   Філософсько-соціальні проблеми сучасної науково-технічної революції. – К, 1976. – 479с.
1614617
  Юринець В. Філософсько-соціологічні нариси / В. Юринець. – Х, 1930. – 236с.
1614618
  Вежель Л.М. Філософсько-теологічні аспекти журналістських досліджень Г. Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 15-20


  Низка актуальних проблем, порушених у публіцистичній спадщині Г. Костельника і не охоплених науковими дослідженнями нашого сьогодення, спонукала нас бодай побіжно зупинитися на фрагментах його праць з природознавства, логіки, філософії, без чого ...
1614619
  Бернюков А. Філософсько-теоретичні засади правової гносеології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 36-40
1614620
  Ісаєнко М.М. Філософсько-українознавче осмислення рецепції голодомору в українській культурі першої половини ХХ століття // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 65-68
1614621
  Роздайбіда Л.Г. Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретико-методологічних підходів до визначення етнічної ідентичності та механізмів її збереження. Результати ґрунтуються на досвіді діяльності громадських організацій національних меншин Чернігівської області. Статья ...
1614622
  Буцикін Є.С. Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 281-286. – ISSN 2076-1554
1614623
  Холох О.І. Філософсько–антропологічне осмислення сучасної пропаганди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 241-246. – ISSN 2076-1554
1614624
  Якимець Н.Р. Філософсько–етичний аналіз феномену праці у науковій спадщині Кароля Войтили // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 410-413. – ISSN 2076-1554
1614625
  Поліщук Н.В. Філософсько–освітній аспект необхідності становлення антропокосмічної духовності молоді в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 313-319. – ISSN 2076-1554
1614626
  Камбур Н.О. Філософсько–освітній дискурс легітимації реформування вищої школи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
1614627
  Савицька І.М. Філософсько–релігійні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка / І.М. Савицька, В.С. Мельник // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 166-169. – ISSN 2076-1554
1614628
  Гудима Д.А. Філософсько - антропологічний підхід - методологічний фундамент сучасної юридичної науки // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.122-126. – ISBN 966-568-656-9
1614629
  Цюрупа М.В. Філософсько - правові основи міжнародного права у творах Ш. Монтеск"є, Г.Гегеля // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.103-107. – ISBN 966-568-656-9
1614630
  Дудкіна О.О. Філософування Платона та його вплив на формування філософії Середньовіччя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 14-16
1614631
  Хороб М. Філософування як домінанта модерністського стилю у малій прозі В. Домонтовича (на матеріалі історичних оповідань) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 48-56. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1614632
  Кучерук М. Фільваркове господарство: історіографічний аспект // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 142-151


  У статті висвітлюються історіографічні аспекти проблеми дослідження становлення та функціонування фільваркової системи, що була однією зі складових економічного розвитку українських земель ранньомодерної доби.
1614633
   Фільваров Генріх Йосипович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 5 : фото. – ISSN 2077-3455
1614634
  Божко О. Фільм "Тіні забутих предків": творча зустріч двох великих митців - Михайла Коцюбинського і Сергія Параджанова // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 24-41. – ISBN 978-966-2696-51-6
1614635
  Атаманчук В.П. Фільм про Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 344-344. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  "Алла Адамівна Марушкевич, правнучата племінниця Івана Огієнка, (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) відзначила гарну режисуру, акторську ...
1614636
  Мигаль Б. Фільм про Миколу Лисенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 28


  В Оттавському університеті було показано 19 лютого 1988 року фільм про українського композитора Миколу Лисенка.
1614637
  Гленсі М. Фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 4, травень - червень. – С. 70-73
1614638
  Кіт Л. Фільм, який бентежить серця // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 4


  "В Україні є не тільки якісне кіно, а й величезний інтерес до нього. У цьому переконала зустріч із творчою групою фільму "Кіборги. Герої не вмирають", учасників якої заледве вмістила найбільша в Червоному корпусі аудиторія. Діалог із авторами картини, ...
1614639
  Павлюк Я.О. Фільмар / Я.О. Павлюк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 331 с.
1614640
  Гузь О. Фільми для навчання усного мовлення студентів-юристів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 23-24
1614641
  Пащенко Анастасія Фільми Івана Кавалерідзе як приклад формування історичної моделі : історія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238
1614642
  Косач Ю.А. Фільми про найдорожче / Ю.А. Косач. – Київ : Веселка, 1967. – 84 с.
1614643
  Зінич С.Г. Фільми про незабутнє / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ : Мистецтво, 1983. – 134 с.
1614644
   Фільми України 2001-2004 : анотований каталог. – Київ : [б. в.], 2005. – 284 с.
1614645
   Фільми України 2005-2008 : анотований каталог. – [Б.м.] : [Б.в.]. – 288 с.
1614646
  Брюховецька Лариса Фільми, актуальні не тільки для політиків // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710


  Кінокритик висловлює свою думку про укр. кіно : документальне і художнє
1614647
  Десятерик Д. Фільми, люди і тварини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 25). – С. 12


  На Берлінале фільм про Олега Сенцова спричинив неабиякий відгук.
1614648
  Загданський Є.П. Фільми, образи і формули. Створення наук.-попул. фільмів / Є.П. Загданський. – К., 1970. – 191с.
1614649
   Фільмова творчість Ярослава Кулинича = Film production by Jaroslav Kulynych. – Нью Йорк : [ Б. в. ], 1994. – 447 с. : фотоіл.
1614650
   Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – 149, [2] с. – На окр. арк. присвята: Незабутнїй Памяти Костянтина Михальчука. - Прим. № 352641 дефектний, відсутні стор. 53-100


  Зміст: Огляд наукових праць К. Михальчука / Є. Тимченко. Спробунок вияснити етимольогічно деякі українські слова / Хв. Корш. До історії перекладу Біблії в Західній Руси: Книга Естери в перекладі кінця XV віку / В. Перетц. Прасловянське у (ы) / С. ...
1614651
  Карєєв Н. Фільософія культурної і соціяльної історії нових часів (1300-1800) : Вступ до історії XIX століття : (основні поняття, головнійші, узагальнення, найголовніші висліди історії XIV-XVIII ст. і бібліогрфія поодиноких питань) : пер. із 2-го рос. вид. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавничої Спілки, 1905. – 224, [4] с.
1614652
  Джоші О.І. Фільтраційна консолідація глинистих грунтів гребель хвостосховищ в умовах наявності градієнта концентрації сольового порового розчину : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Джоші Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1614653
  Аль-Ашкар Ясер Фільтраційне сушіння дисперсних матеріалів в щільному шарі при ІЧ-нагріванні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.13 / Аль-Ашкар Ясер; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 15 с.
1614654
  Симак Д.М. Фільтраційне сушіння дрібнодисперсних залізовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Симак Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1614655
  Дранішніков П.І. Фільтраційні властивості порід і втрати води на фільтрацію у водосховищах Азовського кристалічного масиву / П.І. Дранішніков, 1937. – 155-200с.
1614656
  Желізко В.В. Фільтраційні деформації другого типу незвязних несуфозійних грунтів і їх вплив на водний режим : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Желізко Володимир Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1614657
  Міненко П.О. Фільтраційні ітераційні методи й критерії стійких розв"язків екстремальних обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії (на прикладі руднопошукових задач) : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Міненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1614658
  Удот О. Фільтраційні табори для радянських репатріантів на території України після Другої світової війни // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 86-91. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1614659
   Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-37. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей пісковиків і аргілітів верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Мета досліджень полягала в оцінці перспективності порід як можливих колекторів ...
1614660
   Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, О. Олійник, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Висвітлено результати дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району Дніпровсько-Донецької западини. Мета досліджень полягала в оцінці перспективності ...
1614661
   Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О . Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 37-45. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено результатам дослідження фільтраційно - ємнісних властивостей ущільнених порід ( алевролітів , низько - пористих пісковиків ) північної прибортової зони Дніпровсько - Донецької западини ( ДДЗ ). Мета досліджень - вивчення петрофізичних ...
1614662
   Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 33-41. – (Геологія ; вип. 3 (98)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , проф . М . І . Орлюком ) Висвітлено результати дослідження фільтраційно - ємнісних властивостей ущільнених теригенних порід - колекто - рів кембрію перспективних ділянок східного ...
1614663
  Кирилюк А.В. Фільтрація контенту в мережі // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-966-419-304-4
1614664
  Дубовецька І.І. Фільтрація лінійних функціоналів від періодично корельованих послідовностей / І.І. Дубовецька, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 43-55. – ISSN 0868-6904
1614665
  Пелешко Д.Д. Фільтрація наборів однотипних зображень на основі квантування математичних статистик / Д.Д. Пелешко, Н. Лотошинська, Н. Кустра // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 25-32. – ISBN 966322012-0
1614666
  Кудін Г. Фільтрація підмножин для множини точок в скінченовимірному просторі // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 98-99. – ISBN 978-966-188-137-1
1614667
  Кудін Г. Фільтрація підмножин точок в скінчено мірному просторі // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 104. – ISBN 978-966-8725-10-4
1614668
  Чмчян Наталія Томиківна Фільтрація систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних мереж : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктор фізико-математичних наук: 05.24.01 / Чмчян Н.Т.; Київський національний університет будівництва і культури. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1614669
  Сидоров В М. Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 217-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В даному повідомлені розглядається задача знаходження рівнянь оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних ланцюгів Маркова з дискретним простором станів та неперервним часом. Результат ілюструється на мережі масового ...
1614670
  Луз М. Фільтри Вінера-Колмогорова для прогнозування стаціонарних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано оптимальні в середньоквадратичному сенсі лінійні оцінки значення стаціонарного випадкового процессу та інтегрального функціонала від значень за спостереженнями стаціонарного випадкового процесу з шумом у дискретні моменти часу. We propose the ...
1614671
  Працюк Б.Б. Фільтри НВЧ на складених діелектричних резонаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Працюк Борис Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1614672
  Миколаєць Д.А. Фільтро-компенсуючий перетворювач в системі гарантованого електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Миколаєць Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1614673
   Фільтровентиляційні установки на бронеоб"єктах іноземних держав світу / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, М.Д. Сахненко, С.М. Меньшов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 92-95. – ISSN 1997-9568
1614674
  Білоусов О.Ю. Фільтрувальні композити на основі пороутворюючих матеріалів різного генезису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Білоусов Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1614675
  Крупа Т. Фінал "Сім чудес України". Що далі // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-37


  Щодо конкурсу "Сім чудес України"
1614676
  Мейгеш Ю.В. Фінал драми : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1992. – 238 с.
1614677
  Чернишова Т. Фінал кубку з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Стартувала чергова щорічна спартакіада серед професорсько-викладацького складу університету.
1614678
  Чернишова Т. Фінал Кубку ректора з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Відбулися щорічні змагання з футзалу серед професорсько-викладацького складу на Кубок ректора. Гравців привітали проректор з виховної роботи В.П. Шевченко, заступник голови профкому університету Д.Ф. Чомко, директор Інституту біології Л.І. Остапченко, ...
1614679
  Воскобойнікова Ю. Фінал опери Ж. Бізе "Кармен": композиторська режисура як основа виконавської інтерпретаційної моделі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 91-103. – ISSN 2410-5325
1614680
  Кісь Р. Фінал третього Риму : Російська ідея на зламі тисячоліть / Р. Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1998. – 746с. – ISBN 5-7702-0639-Х
1614681
  Кісь Р. Фінал третього Риму / Роман Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Літопис. – ISBN 966-7007-74-7
Кн. 2 : Осторонь Азіопи. – 2007. – 505, [1] с. – Імен. покажч.: с. 501-505. – Бібліогр.: с. 466-500
1614682
  Олійник Н. Фіналі як маркери категорії множини складних слів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 103-107
1614683
   Фіналісти Міжнародного чемпіонату - студенти-фінансисти // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1 : фото


  "...У березні в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова відбувся Міжнародний чемпіонат з корпоративних фінансів Growth Driver 2014. Це інтелектуальне змагання з корпоративних фінансів міжнародного рівня серед студентів бакалаврату ...
1614684
   Фіналісти Міжнародного чемпіонату – студенти-фінансисти // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1 : фото


  У березні в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова відбувся Міжнародний чемпіонат з корпоративних фінансів Growth Driver 2014. До п"ятірки фіналістів чемпіонату увійшла команда "FlashEnterprise" у складі студентів 4 курсу ...
1614685
   Фінальний висновок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Висновок Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту.
1614686
  Бурлака О.М. Фінальний етап Х Всеукраїнського турніру юних економістів / О.М. Бурлака, В.Д. Попов // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 22-24 : фото
1614687
  Гладковський Р.В. Фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних географів / Р.В. Гладковський, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 8-12 : фото
1614688
   Фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних економістів / О.М. Бурлака, Н.Д. Носик, С.О. Китиченко, Н.С. Вавдіюк, КирильчукО.В // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 2-7 : фото. табл.
1614689
   Фінальний етап ХVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, С.Г. Мойсеєва, Н.І. Чанцева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 2-4 : фото
1614690
   Фінальний етап ХІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 10-12 : фото
1614691
   Фінальний етап ХІV Всеукраїнського турніру юних географів / Р.В. Гладковський, Т.В. Уманська, Л.А. Шкоденко, А.А. Шуканова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 2-7 : фото
1614692
  Гладковський Р.В. Фінальний етап ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 14-16 : фото
1614693
   Фінальний етап ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / О.М. Бурлака, Л.В. Вербило, В.В. Грибан, П.І. Щербань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 9-13 : фото
1614694
   Фінальний етап ХХІІ всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки / Н.С. Вавдіюк, О.М. Бурлака, Н.Д. Носик, А.І. Довгань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 14-22 : фото, табл.
1614695
  Манько В.О. Фінальний палеоліт - неоліт Криму: культурно-історичний процес : культур.-іст. процес / Крим. філ. Ін-т археології НАН України, Спілка археологів України. – Київ : О. Філюк, 2013. – 248, [1] с. : іл., табл. – Рез. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 230-238. – ISBN 978-617-7122-01-1
1614696
  Залізняк Леонід Фінальний палеоліт північного заходу Східної Європи : (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Леонід; Національний університет "Києво-Могилянська Академія"; Ін-т археології НАНУ. – Київ, 1999. – 284с. – ISBN 5-7763-2592-7
1614697
  Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 9-23. – ISSN 2227-4952
1614698
  Яровий М.П. Фінальний свисток : сатира та гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 99 с.
1614699
  Лємєнов О. Фінальні акорди конкурсу в ДБР: що далі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 4


  "Формування нового органу правопорядку - Державного бюро розслідувань - виходить на фінішну пряму".
1614700
  Мельник Я. Фінальні акорди права : книга нарисів / Ярослав Мельник. – Одеса : Юридика, 2023. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Sparta Lex). – ISBN 978-617-8263-45-4
1614701
  Шовкун І.А. Фінанасовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
1614702
  Кнейслер О. Фінанс об"єднаних територіальних громад у фінансовій системі України / О. Кнейслер, Н. Спасів, Т. Кізима // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 8-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
1614703
  Спожник Б.Г. Фінансва політика стимулювання економічного розвитку // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 105-107. – ISBN 978-966-2410-87-7
1614704
  Опарін В.М. Фінанси - інституціональна структура суспільства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С24-30
1614705
  Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; Пер. з англ.В.Овсієнка, В.Мусієнка. – Київ : Глобус, 1992. – 383с. – ISBN 5-7707-1474-3
1614706
  Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А Гроппеллі; Пер. з англ. В.Ф. Овсіенко та В.Я. Мусіїнка. – Київ : Основи, 1993. – 383 с. – ISBN 5-7707-3316-0
1614707
   Фінанси : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 64с. – ISBN 966-7508-07-2
1614708
  Кириленко О.П. Фінанси : Навчальний посібник для студ. економічн. спеціальностей вищ. навч. закладів та слухачів ін-тутів післядипломн. освіти / О.П. Кириленко; Мін-во освіти України; Ін-тут змісту і методів навчання. – Тернопіль, 1998. – 163с. – ISBN 966-7411-11-7
1614709
  Романенко О.Р. Фінанси : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1999. – 108с. – ISBN 966-574-052-0
1614710
  Романенко О.Р. Фінанси : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.Р. Романенко; МОіНУ; Укр. фінансово-економ. ін-тут. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с. – ISBN 966-8253-40-X
1614711
   Фінанси : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2006. – 415с. – ISBN 966-346-095-4
1614712
   Фінанси : Навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – Київ : Знання, 2006. – 247с. – ISBN 966-346-013-Х
1614713
  Романенко О.Р. Фінанси : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Романенко; МОНУ; Українськ. фінансово-економічний ін-т. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 312с. – ISBN 966-364-164-9
1614714
  Стеців Л.П. Фінанси : навч. посібник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – Київ : Знання, 2007. – 238с. – ISBN 966-346-302-3
1614715
  Рудюк Л.В. Фінанси : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.В. Рудюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 269, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 266-269. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-109-7
1614716
   Фінанси : навч. посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 247 с. – ISBN 978-966-346-416-9
1614717
   Фінанси : підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов, Л.М. Алексеєнко, І.В. Зятковський, О.П. Кириленко та ін.; за ред.С.І. Юрія, В.М. Федосова. – Київ : Знання, 2008. – 611с. – Тернопільському національному економічному університету - 40 років. – ISBN 978-966-346-477-0
1614718
   Фінанси : навчальний посібник / Оспіщев В.І., Личкова Л.І., Близнюк О.П., Бубенко І.В., Кривошей В.В. ; за ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 366с. – ISBN 978-966-346-429-9
1614719
  Азаренкова Г.М. Фінанси : практикум / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 279 с. – ISBN 978-966-346-401-5
1614720
   Фінанси : конспект лекцій / Медведєва І.Б. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.
1614721
  Опарін В.М. Фінанси : загальна теорія : навчальний посібник / В.М. Опарін ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац.екон. ун-т" ім. В. Гетьмана. – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 966-574-285-Х
1614722
  Зінченко В.О. Фінанси : навчальний посібник у схемах і таблицях для студ. економ. спеціальностей / В.О. Зінченко, Н.А. Телічко ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 385 с. – ISBN 978-966-617-217-7
1614723
  Лондар С.Л. Фінанси : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.Л. Лондар, О.В. Тимошенко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с. – ISBN 5-7763-1304-X
1614724
  Романенко О.Р. Фінанси : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Романенко ; МОН України ; Українськ. фінансово-економічний ін-т. – 4-те вид., стереот. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-364-788-3
1614725
  Буряк П.Ю. Фінанси : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.Ю Буряк, С.Д. Смолінська, Н.Б.Татарин ; МОН України ; Львівська держ. фінанс. академія. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2010. – 392с. – ISBN 978-966-2143-36-2
1614726
  Кремень О.І. Фінанси : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Кремень, В.М. Кремень. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 412, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-611-01-0348-0
1614727
   Фінанси : підручник / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 687 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-964-5
1614728
   Фінанси : практикум для студ. ВНЗ / А.В. Череп, В.З. Бугай, А.В. Горбунова, О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-599-429-9
1614729
   Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / [О.П. Чучко та ін. ; за заг. ред. А.С. Меглаперідзе]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 10. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-673-193-1
1614730
  Стойко О.Я. Фінанси : підручник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О.Я. Стойка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2017. – 404, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 374-392. – Бібліогр.: с. 393-400 та в кінці розд. – ISBN 978-617-566-429-2
1614731
   Фінанси : підручник / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 727, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7605-09-5
1614732
  Мельничук Л.Ю. Фінанси : навч. посібник / Л.Ю. Мельничук, О.М. Ротарь ; М-во освіти і науки України, Одес. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одесса : Астропринт, 2017. – 454, [2] с. : іл., табл. – Термінол.словник: с. 423-448. – Бібліогр.: с. 449-454 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-927-345-1
1614733
  Зайцева І.Ю. Фінанси : підручник / І.Ю. Зайцева, К.А. Карачарова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 225 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 207–213. – ISBN 978-617-654-061-8
1614734
  Ковальчук С.В. Фінанси : навч. посібник / Ковальчук С.В., Форкун І.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 567, [1] с. : іл., табл. – Сер. заснов. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 562-567. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-77-1
1614735
  Стойко О.Я. Фінанси : навч. посібник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О.Я. Стойко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 430, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 402-420. – Бібліогр.: с. 421-428. – ISBN 978-617-566-254-0
1614736
  Ковальчук С.В. Фінанси : навч. посібник / Ковальчук С.В., Форкун І.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 567, [1] с. : іл., табл. – Сер. заснована в 1999 р. – Бібліогр.: с. 562-567 та в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-77-1
1614737
   Фінанси : підручник / [Лютий І.О., Боринець С.Я., Варналій З.С. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 727, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Напис на с. 3: 25 років кафедрі фінансів економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7605-09-5
1614738
  Грушко В.І. Фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Ліра-К, 2019. – 599, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 591-595. – ISBN 978-617-7748-22-8
1614739
  Грушко В.І. Фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Ліра-К, 2020. – 599, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 590-595. – ISBN 978-617-7748-22-8
1614740
   Фінанси : практикум / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 351, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7910-05-2
1614741
  Глущенко А.С. Фінанси : навч. посібник / А.С. Глущенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 438, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 436-438. – (Вища освіта України). – ISBN 978-617-574-108-5
1614742
   Фінанси : практикум / [Ю.Л. Наконечна, Л.М. Демиденко, Н.С. Мєдвєдкова, О.Б. Яфінович] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 303, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 293-297. – ISBN 978-966-933-130-4
1614743
   Фінанси : підручник / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.] ; за ред. І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2021. – 727, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7605-09-5
1614744
   Фінанси : підручник / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.] ; за ред. І.О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : [б. в.], 2023. – 715, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-654-709-8
1614745
  Петровська І.О. Фінанси ( з елементами статистики фінансів ) : Навчальний посібник / І.О. Петровська, Д.В. Клиновий. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7938-83-2
1614746
  Опарін В.М. Фінанси ( загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 164 с. – ISBN 966-574-022-9
1614747
  Опарін В.М. Фінанси ( загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; МОНУ. КНЕУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2001. – 240 с. – ISBN 966-574-285-Х
1614748
  Опарін В.М. Фінанси ( загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; МОН України; КНЕУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
1614749
  Опарін В.М. Фінанси ( Загальна теорія ) : Навчальний посібник / В.М. Опарін; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 3-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
1614750
   Фінанси (теоретичні основи) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук, Ю.Л. Субботовіч, К.М. [та ін.] Темчишина; [Грідчіна М.В. та ін.] ; під кер. і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая ; МАУП. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МАУП, 2007. – 305, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – ISBN 966-608-448-1
1614751
  Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : Посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.П. Кириленко; МОНУ. Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212с. – ISBN 966-7995-91-7
1614752
  Рупняк М.Я. Фінанси акціонерних товариств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 105-110. – Бібліогр.: 7 назв
1614753
  Стецько М.В. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи : фінанси підприємств / М.В. Стецько, І.С. Юрій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр.: 5 назв
1614754
   Фінанси англійською мовою : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 428с. – ISBN 966-574-560-3
1614755
  Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави / О.Д. Василик, Л.М. Бабич, К.В. Павлюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-61. – (Економіка ; Вип. 37)


  Обгрунтовуються складові частини фінансової системи держави, розглядається її структура, дається характеристика кожної ланки. Наведена аргументація, що центральне місце у фінансовій системі належить державному бюджету, вказуються основні напрями ...
1614756
  Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 3-10
1614757
  Суботович Ю.Л. Фінанси в економічній системі держави : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 44-46. – Бібліогр.: 3 назви
1614758
  Леоненко П. Фінанси в системі економічних наук (до історії питання класифікації економічних дисциплін) : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 37-44. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 1605-2005
1614759
  Леоненко П. Фінанси в системі економічних наук (до історії питання класифікації економічних дисциплін) : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: 22 назви
1614760
  Мельник В. Фінанси в системі економічної безпеки // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 46-50
1614761
   Фінанси в трансформаційній економіці України = Finances in transformation economy of Ukraine : навч. посібник / М.І. Крупка, О.М. Підхомний, В.М. Коваленко, Б.М. Вишивана, О.М. та ін. Ковалюк; [М.І. Крупка, О.М. Підхомний, В.М. Коваленко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Михайла Івановича Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 613, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 9-10. - Слов. термінів: с. 598-609. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-518-9
1614762
  Парфенюк Ю.В. Фінанси в умовах перехідного періоду: особливості методології дослідження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 95-101. – ISSN 0321-0499
1614763
  Мельник Л.Г. Фінанси Гетьманщини першої чверті XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-18. – (Історія ; вип. 38)


  На основі опрацювання історичних джерел і літератури показано стан, характер і особливості фінансово-фіскальної системи в Україні першої чверті століття. Проводиться думка, що існування власної фінансової системи було істотним вираженням державної ...
1614764
  Ткачук І.Я. Фінанси громадянського суспільства: теорія та практика : монографія / Ткачук Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ун-т банк. справи". – Чернівці : Технодрук, 2020. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-68-3
1614765
  Коваленко В. Фінанси держави: особливості та перспективи розвитку / В. Коваленко, О. Коваленко // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 233-237. – ISSN 0201-758Х
1614766
  Шулюк Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 130-139. – ISSN 1818-5754
1614767
   Фінанси для фінансистів : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [К.В. Багацька, О.А. Гнатенко, Т.А. Говорушко, І.В. Дем"яненко, С.М. Еш [та ін.]] ; за заг. ред. Т.А. Говорушко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-673-148-1
1614768
  Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств / Т.О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 63с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-832-7 ; №1 - 2010 : Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-833-4
1614769
  Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 431с. – ISBN 978-966-346-744-3
1614770
  Рамський А.Ю. Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 136-144. – ISSN 2222-4459
1614771
  Пасажко Т.С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 108-111. – ISSN 2306-6806
1614772
  Іванов С.В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 7-24 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1614773
  Воробйов Ю.М. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 6-9
1614774
  Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С.І. Юрій, Т.О. Кізима // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-10. – Бібліогр. с.: 4-8


  Розглянуто концептуальні підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до трактування сутності фінансів домогосподарств у контексті сучасного розвитку національної економіки, наголошено на доцільності й необхідності виділення фінансів домогосподарств у ...
1614775
  Драган О.О. Фінанси домогосподарства: концептуальні підходи до визначення системи управління // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 124-128
1614776
  Пітюлич М.М. Фінанси домогосподарства: фактори впливу на рівень заощаджень / М.М. Пітюлич, Б.Ю. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 197-201. – (Економіка ; Вип. 30)
1614777
  Гаєвий М.В. Фінанси житлового господарства // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.113-118
1614778
  Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; За ред. Федосова В.М.,. – Київ : Либідь, 1993. – 249с. – ISBN 5-325-00317-8
1614779
  Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : Підручник / В.М. Суторміна; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 566с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-600-6
1614780
  Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Карлін ; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2004. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: л. 379-382. – ISBN 966-8251-30-Х


  Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
1614781
  Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Карлін ; МОН України ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2009. – 384 с. – ISBN 966-8251-30-Х


  Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
1614782
  Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 474 с. – ISBN 978-966-364-791-3
1614783
  Лагутін В.Д. Фінанси і виробництво: структурні взаємозв"язки, суперечності, стимули : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 10-19. – Бібліогр.: 3 назви
1614784
   Фінанси і кредит СРСР. – Львів
1. – 1963. – с.
1614785
   Фінанси і кредит СРСР. – Львів
2. – 1963. – 24с.
1614786
   Фінанси і кредит СРСР. – Львів
3. – 1963. – 8с.
1614787
  Краснікова О.М. Фінанси і кредит у сільському господарстві Лівобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : історико-економічне дослідження / Оксана Краснікова ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1614788
  Ільчук В.П. Фінанси і кредит. Вступ до фаху : підручник / В.П. Ільчук, І.В. Горшунова ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7496-47-0
1614789
  Едельштейн І.В. Фінанси і кредитування сільськогосподарських підприємств / І.В. Едельштейн. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – К, 1969. – 360 с.
1614790
   Фінанси і матбаза [статистика] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Півтора століття тому в Києві було урочисто відкрито найперший вітчизняний монумент діячеві в царині промисловості й економічної освіти.
1614791
  Крупка М.І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть / М.І. Крупка; МОУ, ЛДУ ім. І. Франка. – Львів : Діалог, 1997. – 272с. – ISBN 966-7088-10-3
1614792
   Фінанси і сучасність // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  На економічному факультеті відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", організована кефедрою фінансів.
1614793
   Фінанси інституційних секторів економіки України / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко, М.М. Єрмошенка ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 582, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-79-8
1614794
   Фінанси капіталістичних держав. – вип.2. – Львів, 1963. – 34с.
1614795
   Фінанси капіталістичних держав. – вип.2. – Львів, 1964. – 36с.
1614796
  Суторміна В.М. Фінанси капіталістичних держав / В.М. Суторміна. – Київ, 1970. – 278с.
1614797
  Осадець С.С. Фінанси колгоспів і радгоспів / С.С. Осадець, Д.В. Полозенко. – К, 1971. – 179с.
1614798
  Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навчальний посібник / М.І. Карлін. – Київ : Знання, 2011. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 629-639. – ISBN 978-966-346-491-6
1614799
  Реверчук С.К. Фінанси малого бізнесу : Інформаційно-аналітичний посібник студ. і підприємцю / С.К. Реверчук, М.І. Крупка. – Львів : Діалог, 1996. – 96с. – (Малий бізнес України). – ISBN 9667088006
1614800
  Чугунов І. Фінанси міжнародного валютного фонду / І. Чугунов, Г. Кучер // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (121). – С. 77-95. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1614801
  Солдатова О.В. Фінанси місцевого самоврядування у забезпеченні економічного розвитку території // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 314-317. – ISBN 978-966-188-219-4
1614802
  Лютий І.О. Фінанси об"єднаних територіальних громад: сучасна парадигма та практика функціонування в Україні : монографія / І.О. Лютий, Н.Я. Спасів ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-412-6
1614803
   Фінанси підприємств : Підручник. – 2-ге вид.,перераб.та доп. – Київ : КНЕУ, 1998. – 368с. – ISBN 966-574-106-3
1614804
   Фінанси підприємств : Підручник. – 2-ге вид.,перераб.та доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 384с. – ISBN 966-574-106-3
1614805
   Фінанси підприємств : Підручник. – 3-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 460с. – ISBN 966-574-010-5
1614806
   Фінанси підприємств : Навчальний посiбник для студ. економ. спец. всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 268 с. – ISBN 966-683-024-8
1614807
   Фінанси підприємств : Підручник. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 571с. – ISBN 966-574-422-4
1614808
  Партин Г.О. Фінанси підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній ; МОНУ, Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с. – ISBN 966-7330-61-3
1614809
  Зятковський І.В. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / І.В. Зятковський. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Кондор, 2003. – 364с. – ISBN 966-8251-01-6
1614810
  Білик М.Д. Фінанси підприємств : завдання для прат. занять з метод. вказівками : навч. посіб. / М.Д. Білик, Н.Д. Бабяк, О.Б. Семенюк. – Київ : Методика-інформ, 2003. – 202 с. – ISBN 966-8080-07-6
1614811
   Фінанси підприємств : Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова та ін.; Керівник авт. кол. і науковий ред. А.М. Поддєрьогін; МОНУ; КНЕУ. – 5-вид., перероб. та допов. – Київ : КНЕУ, 2004. – 546с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-583-2
1614812
  Онисько С.М. Фінанси підприємств : Підручник / С.М. Онисько, П.М. Марич. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 368с. – ISBN 966-8340-26-4
1614813
  Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.А. Слав"юк; МОіНУ. – 3-є, перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с. – ISBN 966-8253-98-1
1614814
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : Навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 424с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-009-0


  Розглядаються сутність та організація фінансів підприємств, формування собівартості та виручки від реалізації, організація оборотних коштів, питання формування, розподілу та використання прибутків
1614815
  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – Київ : Знання, 2004. – 291 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-005-8
1614816
   Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. та ін. Куліш; [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш та ін]; керівник авт. кол. і науковий ред. А.М. Поддєрьогін; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т. – 5-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 546с. – ISBN 966-574-583-2
1614817
  Гриньова В.М. Фінанси підприємств : Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-040-6
1614818
  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 287 с. – ISBN 966-311-020-1
1614819
   Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. та ін. Куліш; А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш та ін ; МОНУ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана ; керівник колективу авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-895-5
1614820
  Партин Г.О. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 379, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-262. – ISBN 966-345-169-1
1614821
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 400с. – ISBN 966-8251-59-8
1614822
   Фінанси підприємств : підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. ; МОН України ; Держ вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 7-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 552 с. – ISBN 966-574-895-5
1614823
  Білик М.Д. Фінанси підприємств : практикум для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Білик, Н.Д. Бабяк, О.Б. Соколова. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-364-745-6
1614824
  Любенко Н.М. Фінанси підприємств : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Любенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 257-262. – ISBN 978-966-364-923-8
1614825
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема ; за заг.ред. О.С. Філімоненкова ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-2183-36-8
1614826
  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2009. – 299с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-311-073-8
1614827
   Фінанси підприємств : конспект лекцій : для студ. спец.: 6.0501 "Фінанси", 6.0501 "Економіка підприємства", 6.0501 "Маркетинг", 6.0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укадачі: В.Г. Боронос, О.О. Захаркін, К.В. Савченко ]. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 195 с.
1614828
  Бердар М.М. Фінанси підприємств : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Бердар ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – ISBN 978-611-01-0090-8
1614829
  Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств : підручник / Р.А. Слав"юк ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 550, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480. – ISBN 978-966-484-009-2
1614830
  Ярошевич Б Н. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н.Б. Ярошевич. – Київ : Знання, 2012. – 341, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-341. – ISBN 978-966-346-685-9
1614831
  Бердар М.М. Фінанси підприємств : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Бердар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 463, [1] с. : іл. – Алф.-предм. покажч.: с. 446-453. – Бібліогр.: с. 454-463. – ISBN 978-966-437-314-9
1614832
  Непочатенко О.О. Фінанси підприємств : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 503, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 437-468. – Бібліогр.: с. 469-482. – ISBN 978-617-673-182-5
1614833
  Онисько С.М. Фінанси підприємств : практикум / С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич ; за заг. ред. С.М. Онисько ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-263. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-110-8
1614834
  Андрейків Т.Я. Фінанси підприємств : навч. посібник / Андрейків Т.Я., Чуй І.Р., Сороківська М.В. ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 275, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-617-602-316-6
1614835
  Мельник П.І. Фінанси підприємств у ринкових умовах : навч. посібник / Мельник П.І. ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-217. – ISBN 978-966-2188-71-4
1614836
  Шаблиста Л.М. Фінанси підприємств: витоки кризових явищ та роль держави в їх подоланні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 53-67 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1614837
   Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
Т. 1 : Розвиток фінансів підприємств в умовах ринку / [Білик М.Д. [та ін.]. – 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1614838
   Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; за ред. М.Д. Білик. – Київ : ПанТот. – ISBN 978-966-1531-24-5
Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / [Білик М.Д. [та ін.]. – 2012. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
1614839
   Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення : монографія / Журавльова І.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Журавльової І.В.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 428 с. + Додатки: с. 387-427. – Бібліогр.: с. 344-386. – ISBN 978-966-676-628-4
1614840
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємства : Практикум: Навчально-методичний посібник / О.С. Філімоненков. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 208с. – ISBN 966-521-215-Х
1614841
  Філімоненков О.С. Фінанси підприємства : Навчальний посібник / О.С. Філімоненков; МАУП. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Київ : МАУП, 2004. – 328с. – ISBN 966-608-465-1
1614842
  Кашенко О.Л. Фінанси природокористування / О.Л. Кашенко. – Суми : Університетська книга, 2000. – 421с. – ISBN 966-7550-20-6
1614843
  Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства : Підручник / М.Я. Коробов. – Київ : Либідь, 1995. – 160 с.
1614844
  Сутормина В.М. Фінанси рабовласницької держави / В.М. Сутормина. – К., 1965. – 24с.
1614845
   Фінанси різних форм бізнесу : навч. посібник / [Н.Г. Пігуль, О.В. Дейнека, Н.А. Дехтяр, О.В. Люта] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-328. – ISBN 978-966-657-695-1
1614846
  Насібова О.В. Фінанси соціального захисту сільського населення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6792
1614847
  Суторміна В.М. Фінанси Сполучених Штатів Америки / В.М. Суторміна. – Київ, 1961. – 48с.
1614848
  Васильчук І.П. Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 213-218. – ISSN 2222-0712
1614849
  Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій : навчальний посібник / О.О. Гаманкова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т" ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-483-012-3
1614850
  Мицюк С. Фінанси суб"єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів / С. Мицюк, В. Мегей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Визначено сутність поняття "суб"єкт господарювання". Проаналізовано динаміку основних показників фінансової діяльності суб"єктів господарювання різних форм власності. Висвітлено основні види державної допомоги суб"єктам господарювання і проаналізовано ...
1614851
  Сунцова О.О. Фінанси та економічне зростання: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-55. – ISSN 1993-6788
1614852
  Краснікова О.М. Фінанси та кредит у сільскому господарстві лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр.) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Краснікова О.М.; КУ ім Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1614853
  Краснікова О.М. Фінанси та кредит у сільському господарстві Лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр). : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Краснікова О.М.; Мін. агропром. компл. України. Полт. держ. сільскогосп. інст. – Полтава, 1998. – 205л. – Бібліогр.:л.177-205
1614854
  Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво : навч. посіб. / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов ; КНУТШ. Ін-т міжн. відносин. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 576 с. – До 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-10-0361-2
1614855
  Возняк Г.В. Фінанси територіальних громад України в умовах поширення пандемії: проблемно орієнтований аналіз з урахуванням поведінкових аспектів / Г.В. Возняк, Х.О. Патицька // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 78-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1614856
  Данілов О.Д. Фінанси у запитаннях і відповідях: = . : навчальний посібник / О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський ; МОН України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – 2-ге вид., перероб., та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-373-424-8
1614857
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996. – резюме укр., англ. мовами
1614858
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
1614859
   Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
1614860
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ
№ 1. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
1614861
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614862
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614863
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614864
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614865
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614866
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614867
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614868
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614869
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614870
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614871
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614872
   Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
1614873
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614874
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614875
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614876
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614877
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614878
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614879
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
1614880
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1614881
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1614882
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1614883
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1614884
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 8. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1614885
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 11. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1614886
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1614887
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 4. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1614888
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1614889
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 7. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1614890
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1614891
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614892
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614893
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614894
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 5. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614895
   Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 6. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614896
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 9. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614897
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 10. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614898
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1995-
№ 12. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1614899
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1614900
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1614901
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1614902
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1614903
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1614904
   Фінанси України : інституційні перетворення та напрями розвитку : монографія / Чугунов І.Я. [ та ін. ] ; за ред. І.Я. Чугунова ; Мін. фін. України ; Акад. фінансового управління. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 848с. – ISBN 978-966-2380-04-0
1614905
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5 (162). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1614906
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (163). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1614907
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7 (164). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1614908
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11 (168). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1614909
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 12 (169). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1614910
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1 (170). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614911
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 2 (171). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614912
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (172). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614913
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4 (173). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614914
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5 (173). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614915
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (175). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614916
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7 (176). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614917
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8 (177). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614918
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (178). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614919
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 10 (179). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614920
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11 (180). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1614921
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8 (189). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1614922
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (190). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1614923
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 4 (197). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1614924
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 5 (198). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1614925
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 8 (201). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1614926
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 9 (202). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1614927
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 10 (203). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1614928
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 11 (204). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1614929
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 12 (205). – 2012. – Резюме: укр., англ. мовами
1614930
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 1 (206). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
1614931
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 3 (208). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614932
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 6 (211). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614933
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
№ 7 (212). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614934
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (213). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614935
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (214). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614936
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (215). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614937
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (216). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1614938
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (218). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614939
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (219). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614940
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (220). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614941
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (221). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614942
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (225). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614943
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (226). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614944
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (227). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614945
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (228). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614946
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (231). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614947
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (234). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614948
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (235). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614949
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (238). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614950
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (240). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614951
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (241). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614952
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (244). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614953
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (245). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614954
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (246). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614955
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (249). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614956
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (256). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614957
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (257). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614958
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (258). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614959
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (259). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614960
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (260). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614961
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (261). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614962
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (262). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614963
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (263). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614964
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (264). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614965
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (265). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614966
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (266). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614967
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 2 (267 ). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614968
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (268 ). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614969
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (269). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614970
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (272). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614971
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (276). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614972
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (277). – 2018. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614973
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 1 (278). – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614974
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (280). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614975
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (281). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614976
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (282). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614977
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (289). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1614978
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (294). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.05 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614979
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (295). – 2020. – 130, [2] c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.06 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614980
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (297). – 2020. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.07 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614981
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 9 (298). – 2020. – 126, [2] c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.09 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614982
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 10 (299). – 2020. – 126, [2] с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.10 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614983
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (300). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.11 Резюме укр., рос., англ. мовами
1614984
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (301). – 2020. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2020.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614985
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (304). – 2021. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614986
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (305). – 2021. – 126, [2] c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2021.4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1614987
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (316). – 2022. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.02 - Резюме укр., англ. мовами
1614988
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (317). – 2022. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.02 - Резюме укр., англ. мовами
1614989
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 7 (320). – 2022. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.07 - Резюме укр., англ. мовами
1614990
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 8 (321). – 2022. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.08 - Резюме укр., англ. мовами
1614991
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 11 (324). – 2022. – 128 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.10 - Резюме укр., англ. мовами
1614992
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 12 (325). – 2022. – 132 с. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.12 - Резюме укр., англ. мовами
1614993
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 3 (328). – 2023. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
1614994
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 4 (329). – 2023. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
1614995
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 5 (330). – 2023. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
1614996
   Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2305-7645
№ 6 (331). – 2023. – 128 c. – doi: https://doi.org/10.33763/finukr2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
1614997
   Фінанси України за 1999 рік : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 98с.
1614998
  Чухно А.А. Фінанси України: нова парадигма інституційних перетворень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 122-124
1614999
  Кравченко В.І. Фінанси України: сучасні виклики і проблеми розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 9-13. – Бібліогр.: 11 назв
1615000
  Студінський В. Фінанси українських міст: методологічні питання історико-краєзнавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 23-27
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,