Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)21222324252627282930(+10)В кінець >>
26001
  Деменко Л. "Collectio Regia" (Бібліотека польського короля Станіслава Августа Понятовського, "Королівська бібліотека") // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 24-41. – ISBN 978-966-02-9315-1
26002
  Shevchenko N. "Collective Portraits" of English State-Power Holders of the first half of the 17th century in the Studies of Modern British Historians // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 107-110. – ISBN 966-95788-9-2


  В статті розглядаються нові тенденції у вивченні англійської адміністративної історії перш. пол. XVII ст. в сучасній британській історіографії. Висвітлюється поява так званих "колективних портретів"англійських парламентаріїв та управлінської ...
26003
  Merimee Prosper "Colomba" et 10 autres nouvelles / Merimee Prosper; Edition etablie, presentee et annotee par Pierre Josserand. – Paris : Gallimard, 1964. – 506,[3]p. – (Folio ; 1 ; Nouvelles completes)
26004
  Руденко Л.Г. "Come On !" Географія: актуалізація на тлі світових трендів / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 12-25. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
26005
  Novikova L. "Competition of Discourses": the Jew"s Positive Image in Publications of "Odesskij Vestnik" (the first half of 1880-ies) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 147-172. – ISSN 2312-6825
26006
  Novikova L. "Competition of Discourses": The Jew"s Positive Image in Publications of "Odesskij Vestnik" (The First Half of 1880-ies) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 147-172. – ISSN 2312-6825
26007
  Latysheva O.V. "Competitive space" model formation within aircraft industry // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 475-480 : fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
26008
  Zambrano M. Claros del bosque / Maria Zambrano. – Barcelona : Seix Barral, 1993. – 159 p. – Premio Cervantes 1988. – (Biblioteca de Bolsillo). – ISBN 84-322-3039-1
26009
  Hoffman Oscar s.a. Clasa muncitoare din Romania in conditiile revolutiei tehnico-stiintitice / Oscar s.a. Hoffman. – Bucuresti, 1984. – 143с.
26010
  Streinu Vladimir Clasicii nostri. Al. 1. Odobescu, Titu Maiorescu, M. Eminescu si alt. / Streinu Vladimir. – Bucuresti
Al. 1. – 1968. – 232с.
26011
  Pacurariu D. Clasicism si romantism / D. Pacurariu. – Bucuresti, 1973. – 433с.
26012
  Korbozerova N.M. Clasificaci[o:]n sem[а:]ntica de los marcadores espanoles de relaci[o:]n supraoracional // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – Р. 169-171


  У статті проаналізовано загальні закономірності еволюції синтаксичної будови фрази та речення доби іспанської латини, які були закладені у граматичну структуру староіспанської мови і знайшли своє відтворення у середньоіспанський період. В статье ...
26013
  Alvarez Manuel Clasificacion de las rocas carbonatadas. / Alvarez Manuel, 1966. – 32с.
26014
  Viciedo Perdomo Clasificacion de microorganismos productores de acetona y butanol / Viciedo Perdomo, Ropdriguez Sanchez. – La Habana : ICIT, 1961. – 40p. – (Estudios sobre Trabajos de Investigacion ; 18)
26015
  Gonzalez-Rincones Rafael Clasificacion general de los dipteros / Gonzalez-Rincones Rafael, , Guyon Luisa. – Caracas : Jose Gregorio Hernandez, 1953. – 243с.
26016
  Korbozerova N.M. Clasificacion semantica de los marcadores espanoles de relacion supraoracional // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – P. 215-219


  У статті проаналізовано особливості синтаксичного плану надфразового зв"язку на матеріалі іспанської мови. Подано класифікацію міжфразових конекторів згідно інформаційної структури тексту. В статье проанализированы особенности синтаксического плана ...
26017
   Class-Discussion as an Effective Form of Study Internal Medicine / R. Yatsyshyn, N. Cherniuk, P. Gerych, O. Drogomeretska, H. Kuryliv // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2021. – С. 99-105. – (Series of Social and Human Sciences. Pedagogy ; vol. 8, № 1). – ISSN 2311-0155


  Заняття-дискусії як ефективна форма вивчення внутрішньої медицини.
26018
  Куфтирєв П. Class action (груповий позов), як механізм відшкодування моральної шкоди заподіяної воєнною агресією російської федерації на території України // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 292-296
26019
  Mayer K.B. Class and society / K.B. Mayer. – Revised ed. – New York, 1967. – 88с.
26020
  Bettelheim Charles Class struggles in the USSR : First period: 1917-1923 / Bettelheim Charles; Translated by B.Pearce. – Hassocks : Harvester, 1976. – 567p. – (Marxist theory and contemporary capitalism / Gen.editor J.Mepham). – ISBN 0-85527-581-2
26021
  Bettelheim Charles Class struggles in the USSR : Second period: 1923-1930 / Bettelheim Charles; Translated by B.Pearce. – Hassocks : Harvester, 1978. – 640p. – (Marxist theory and contemporary capitalism / Gen.editor J.Mepham). – ISBN 0-85527-591-X
26022
  Bottomore T.B. Classes in modern society / T.B. Bottomore. – New York : Pantheon books, a division of Random house, 1966. – [5],120с.
26023
  Elliot Bruce Classic secrets of magic / Elliot Bruce. – New York, 1962. – 190с.
26024
   Classic speeches.. – New York
13. – 1968. – 496с.
26025
   Classic stories. Love. – Harlow : Longman, Pearson education, 2001. – 7,85p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-46578-8
26026
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 1. – 1994
26027
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 2. – 1994
26028
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 3. – 1994
26029
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 4. – 1994
26030
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 5. – 1994
26031
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 6. – 1994
26032
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 6 A. – 1994
26033
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 7. – 1994
26034
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 8. – 1994
26035
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 9. – 1994
26036
   Classical and quantum gravity : An international journal of gravitational physics, cosmology, geometry and field theory. – Bristol : Institute of physics publishing. – ISSN 0264-9381
Vol. 11, № 11. – 1994
26037
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 25, N 1. – 2006. – Continuing: California studies in classical antiquity
26038
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 25, N 2. – 2006. – Continuing: California studies in classical antiquity
26039
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 26, N 1 : April. – 2007. – Continuing: California studies in classical antiquity
26040
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 26, N 2. – 2007. – Continuing: California studies in classical antiquity
26041
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 27, N 1. – 2008. – Continuing: California studies in classical antiquity
26042
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 27, N 2. – 2008. – Continuing: California studies in classical antiquity
26043
   Classical antiquity. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 28, N 1. – 2009. – Continuing: California studies in classical antiquity
26044
   Classical antiquity. – Berkeley : Univ. of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 28, N 2. – 2009. – Continuing: California studies in classical antiquity
26045
   Classical antiquity. – Berkeley : Univ. of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 29, N 1. – 2010. – Continuing: California studies in classical antiquity
26046
   Classical antiquity. – Berkeley : Univ. of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 29, N 2. – 2010. – Continuing: California studies in classical antiquity
26047
   Classical antiquity. – Berkeley : Univ. of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 30, N 1. – 2011. – Continuing: California studies in classical antiquity
26048
   Classical antiquity. – Berkeley : Univ. of California press. – ISSN 0278-6656
Vol. 30, N 2. – 2011. – Continuing: California studies in classical antiquity
26049
  Kruglij O. Classical Elements in Contemporary English, Ukrainian and Polish Lexicon // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – P. 5-7. – ISSN 2306-028X
26050
  Bowra C.M. Classical Greece / C.M. Bowra. – Amsterdam, 1975. – 192с.
26051
  Taufic Ibrahim Classical Islamic Philosophy / Taufic Ibrahim, Sagadeev Arthur. – Moscow, 1990. – 350с.
26052
  Harris S.L. Classical mythology : Images and insights / Stephen L. Harris., Gloria Platzner. – 3rd ed. – Mountain View a.o. : Mayfield, 2001. – 18, 1086 p., 8 f. ill. : ill. – ISBN 0-7674-1549-3
26053
  Harris S.L. Classical mythology : images and insights / Stephen L. Harris, Gloria Platzner. – 4th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. – XXI, 1105 p., 8 [l. ill.] : ill. – ISBN 978-0-07-281849-9
26054
  Bauzon S. Classical Natural Law, а Methodology for Justice // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 66-75. – ISSN 1026-9932
26055
  Rudenko O. Classical reception and the King"s power during the last Jagiellonians // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 47
26056
  Туренко В. Classical reception studies: від філософських текстів до практики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 : Рецепція в історії філософії. – С. 37-45. – ISSN 2522-9338
26057
  Ritzer George Classical sociological theory / George Ritzer. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 18,[1],552 p. : ill. – ISBN 0-07-229606-2
26058
  Poliakov M.V. Classical university: from ideas of antiquity to ideas of Bologna process = Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : synopsis / M.V. Poliakov, V.S. Savchuk. – 3nd ed., suppl. – Dnipropetrovsk : Publishing house of DNU, 2011. – 394, [2] p. – До 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту ім. О. Гончара. - Текст синопсису викл. англ., укр., рос., фр., нім., кит., ісп., пол., словац., серб., болг., турец., яп., італ., португ., казах., грецькою, азербайдж. та на івриті. – ISBN 978-966-551-363-6
26059
  Poliakov M.V. Classical university: from ideas of antiquity to ideas of the Bologna process = Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : synopsis / M.V. Poliakov, V.S. Savchuk. – Dnipropetrovsk : Publishing house of DNU, 2009. – 335, [1] p. : іл. – Текст парал. англ., укр., рос., фр., нім., кит., ісп., пол., словац., серб., болгар., турец., яп., італ., португал., казах. – ISBN 978-966-551-301-8
26060
  Poliakov M.V. Classical university: from ideas of antiquity to ideas of the Bologna process = Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : synopsis / M.V. Poliakov, V.S. Savchuk. – 2nd ed., suppl. – Dnipropetrovsk : Publishing house of DNU, 2010. – 359, [1] p. – До 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту ім. О. Гончара. - Текст синопсису викл. англ., укр., рос., фр., нім., кит., ісп., пол., словац., серб., болг., турец., яп., італ., португ., казах. та грецькою мовами. – ISBN 978-966-551-320-9
26061
   Classics in political science. – New York : Philosophical library, 1963. – 378p.
26062
  Shipley T. Classics in psychology / Edited by Shipley T. – New York : Philosophical Library. – 1289p. – ксерокопія
26063
   Classics of Western philosophy. – 3rd ed. – Indianapolis : Hackett, 1990. – XI,1178p. : ill. – ISBN 0-87220-105-8
26064
  Krakovskyi S. Classification of interactive functions of the electronic atlas: theoretical and methodological basis of creation / S. Krakovskyi, T. Kurach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 89-98. – (Географія ; вип. 1/2 (82/83)). – ISSN 1728-3817


  In the more than 30-year history of electronic atlases, only two classifications of interactive functions designed directly for the electronic atlas are widely known. In addition, the theoretical aspects of the development of these classifications have ...
26065
  Klyushin D.A. Classification of multivariate samples using petunin ellipses / D.A. Klyushin, Ya.V. Shtyk // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 59-67. – ISSN 2706-9680


  The method of classification multivariate samples using Petunin ellipses is investigated in the paper. Several different types of samples were generated for testing. Based on the calculated accuracy of the criteria advantages and disadvantages of each ...
26066
  Shumakova O.V. Classification of municipal areas by living standards and socioeconomic development / O.V. Shumakova, O.N. Alkhimenko, M.V. Kutuzova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 197-208 : table., fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
26067
  Cisem Gunes Aktas Classification of simple quartics up to equisingular deformation // Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima, 2017. – Vol. 47, nr 1. – P. 87-112. – ISSN 0018-2079
26068
  Trotsenko Z. Classification of software development methods in a composition-nominative interpretation // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 92-93
26069
  Fedorchuk V. Classification of symmetry reductions for the eikonal equation / Vasyl Fedorchuk, Volodymyr Fedorchuk ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Pidstryhach Inst. for Applied Problems of Mechanics a. Mathematics. – Lviv : [s. n.], 2018. – 175, [1] p. – Bibliogr.: p. 162-175. – ISBN 978-966-02-8468-5
26070
  Komova M. Classification scheme as a reflection of the social and communicative nature of document phenomenon // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є вивчення методологічних підходів до складання класифікаційних схем документів. Методологіядослідження полягаєувикористаннізагальнонауковихметодівіспеціальних методик: аналізу, синтезу, порівняльного і логічного методів, методу ...
26071
  Baldwin J.T. Classification Theory. / Baldwin J.T. – Berlin : Springer-Verlag, 1987. – 500 p. – ISBN 3-540-18674-3
26072
   Classification, geography cartography of soil in USSR. – Moscow : [S. n.], 1935. – 191 p.
26073
   Classification.. – Washington, 1915. – 272с.
26074
   Classification.. – Washington
8. – 1928. – 448с.
26075
   Classification.. – Washington, 1936. – 186с.
26076
   Classification.. – Washington
10. – 1956. – 246с.
26077
   Classification. German Literature.. – Washington
6. – 1938. – 312с.
26078
   Classification. Index to languages and dialects.. – Washington, 1957. – 72с.
26079
   Classification. Italien, Spanish and Portuguese literatures.. – Washington
8. – 1937. – 224с.
26080
   Classification. Modern Eoropean languages.. – Washington
6. – 1933. – 226с.
26081
   Classification. Russian literature.. – Washington
6. – 1948. – 256с.
26082
   Classification. Technology.. – Washington, 1948. – 328с.
26083
  Ellis Rod Classroom Second Lanquage Development / Ellis Rod. – Oxford a.o., 1984. – 233с.
26084
  Monet Claude Claude Monet / Monet Claude. – New York. – 160с.
26085
   Claude Monet : 132 reproductions with 48 in large full color. – New York : Abrams. – 159 p. – (The Library of Greate Painters). – ISBN 8109-0326-1
26086
   Claude Monet. – Leningrad, 1988. – 13с.
26087
   Claude Monet in Soviet museums. – L., 1979. – 16 с.
26088
  Krsek Ivo Claude Monet. / Krsek Ivo. – Praha, 1965. – 48с.
26089
  Monet Claude Monet: Tableaux dans les musees de l"Union Sovietique / Monet; V. Matetski. – Leningrad, 1990. – 131с.
26090
  Aelianus Claudius Claudii Aeliani Tactica: sive de Aciebus constituendis. Ad Adrianum Imperatorem // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 506-604
26091
   Claudio Debussy.. – Habana, 1962. – 17с.
26092
  Hennicke Otto Clausewitz. / Hennicke Otto. – 56с.
26093
  Fabian Franz Clausewitz. / Fabian Franz. – Berlin, 1957. – 318с.
26094
   Clavis et fundamenta graecae linguae in duas partes distributa : QV Arum priori vocabula Latino-Graeco, posteriori Graeco-Latina ita explicantur, ut radicibus primogemis passim etiam derivata, quae illis interdum magis trita et usitata sunt, una cum sentetiis Graecis Latine redditis, adjungantur. – Mosqvae, 1819. – 514 p.
26095
  Kvetnickij F. Clavis poetica : Eine Handschrift der Leninbibliothek Moskau aus dem Jahre 1732 / Fedor Kvetnickij; Mit einer Einleitung hrsg. von Bernd Uhlenbruch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau, 1985. – 102,271S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd.27 ; 3 : Rhetorica slavica / Hrsg. von R.Lachmann). – ISBN 3412057843
26096
  Macpherson E.O. Clay deposits near Levin, Waiopehu survey district / E.O. Macpherson; Department of scientific and industrial research. – Wellington : Paul, 1945. – 4 p. – Extracted from the New Zeland journal of science and technology, V. 26, No. 6
26097
  Kotenko V.V. Clay toys of Early Modern times (on the materials of Poltava city) / V.V. Kotenko, Yu.O. Puholovok // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 34. – С. 21-28. – ISSN 2227-183Х
26098
  Bennett Arnold Clayhanger / Bennett Arnold. – Harmondsworth, 1975. – 528с.
26099
  Wellman H.W. Clays of the mount Somers district / H.W. Wellman, L.R.L. Dunn, I.C. McDowall; Department of scientific and industrial research. – Wellington : Government, 1945. – P. 311-326
26100
  Durrell Lawrence Clea / Durrell Lawrence. – Warszawa, 1975. – 343с.
26101
  Stadnyk P V. Clean production in Ukraine: state and prospects / P V. Stadnyk, O.V. Chetveryk // Біоекономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 10, № 1. – С. 106-111. – ISSN 2707-3823
26102
  Kirschbaum Leo Clear writing. / Kirschbaum Leo. – Cleveland, New York, 1950. – 376с.
26103
  Schorr Daniel Clearing the air / Schorr Daniel. – Boston, 1977. – 333с.
26104
  Mounin Georges Clefs pour la linguistique / Mounin Georges. – Paris, 1968. – 191с.
26105
  Thompson W.R. Cleistogamy and the development of the embryo sac in lespedeza stipulacea / W.R.Thompson, H.L. Parker. – Washington : Government, 1930. – p. 321-345. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 40, N. 4, 1930. – (Joint committee on policy and manuscripts)
26106
  Hanson C.H. Cleistogamy and the development of the embryo sac in lespedeza stipulacea / Clarence H. Hanson. – Washington : Government, 1943. – p. 265-272. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 67, N. 6, 1943. – (Joint committee on policy and manuscripts)
26107
  Lounatcharsky Clement Redko / Lounatcharsky et Andre Salmon. – Paris : ARS, 1930. – 18 p., 21 f. ill. – ("Problemes d"art")
26108
  Soames Mary Clementine Churchill: the biography of a marriage / Soames Mary. – Boston, 1979. – 732с.
26109
  Papa Clemens (XIV.) Clementis XIV Pont. Max. Epistolae et brevia: selectiora ac nonnulla alia acta pontificatum ejus illustrantia. – Paris : Apud Firmin Didot Fratres, 1852. – 403 p.
26110
  Ludwig Emil Cleopatra: the story of a queen / Ludwig Emil; Miall B. (transl.). – Toronto, 1937. – 342с.
26111
  La Chapelle de Cleopatre / Par mr. De La Capelle // Venceslas : Tragi-comedie / Rotrou, , de. – A Paris : Chez Pierre Ribou, 1698. – [4], 68 p.
26112
  Ayme Marcel Clerambard. / Ayme Marcel. – Piece en 7 actes. – Paris, 1950. – 190с.
26113
  Дмитренко С. Click-навчання / С. Дмитренко, Д. Долгова, Н. Харченко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 108-113


  Освітній процес.
26114
  Дмитренко С. Click-навчання. Методика організації освітнього процесу сучасного покоління молоді / С. Дмитренко, Д. Долгова, Н. Харченко // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 86-93
26115
  Дмитренко С. Click-навчання. Методика організації освітнього процесу сучасної молоді / С. Дмитренко, Д. Долгова, Н. Харченко // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 34-39
26116
  Zavadska D.V. Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – Р. 181-186. – ISSN 2222-0712
26117
   Cliff House -життя на краю скелі // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 6-7 : фото
26118
   Clifford Geertz - lokalna lektura. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2003. – 222s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1604-X
26119
  Lepsi Iosif Clima Basarabiei in cuaternarul superior / Lepsi Iosif. – Chisinau : "Tiparul Moldovenesc", 1939. – 12p.
26120
  Bogdan Octavia Clima Carpatilor si Subcarpatilor de Curbura dintre Teleajen si Slanicul Buzaului / Bogdan Octavia, E. Mihal, E. Teodoreanu. – Bucuresti, 1974. – 177с.
26121
  Gorczynski Ladislas Climat Solaire de Nice et de la Cote d""Azur / Gorczynski Ladislas. – Nice : Association Typographique, 1934. – 208p.
26122
   Climate change 2001 [Електронний ресурс] : IPCC third assessment report. – Geneva : IPCC Secretariat c/o World meteorological organization, 2001. – 1 CD. – Назва з етикетки на контейнері
26123
  Bazylevych V. Climate Change in Kyiv: Ways to Counter act and Minimize Negative Effects / V. Bazylevych, G. Kupalova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  Vital issues of climate change in Kyiv are studied with elucidation of the need for developing a comprehensive research technique to analyse and assess a cumulative impact of the process. The study exposes anthropogenic and natural factors responsible ...
26124
  Bazylevych V. Climate change: the major threat of the 21st century / V. Bazylevych, G. Kupalova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 6-11. – (Економіка ; вип. 6 (159)). – ISSN 1728-3817


  We consider important aspects of Kyiv climate change because of natural influences (growing population and level of household consumption accompanied with mounting volumes of waste) and anthropogenic factors (shrinking forests and green spaces, ...
26125
  Vodenska M. Climate changes impact on Bulgarian tourism // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София, 2016. – P. 7-24. – (Книга 2 - География ; т. 107). – ISSN 0324-2579
26126
  Shevchenko O.V. Climate communications of international organizations and sub-national subjects as actors of global climate change settlement // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141. – С. 4-17. – ISSN 2308-6912


  Resolving the issue of global climate change addresses a number of vital issues, including the identification of participants and the scope of their competences and areas of responsibility. One of the most influential actors are international ...
26127
  Chyhareva A. Climate projections over the Antarctic Peninsula region to the end of the 21st century. Part III: clouds and extreme precipitation / A. Chyhareva, S. Krakovska // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (25). – С. 188-202. – ISSN 1727-7485
26128
  Rick Iulian Climatografia campiel dintre Raul Olt si Raul Arges / Rick Iulian. – Bucuresti, 1923. – 66p.
26129
  Heckel Vilem Climbing in the Caucasus. / Heckel Vilem. – London. – 208с.
26130
   Clinical and Metabolic Aspects of High-Density Lipoproteins. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 459с.
26131
  Marshall W.J. Clinical chemistry / William J Marshall, Stephen K Bangert. – 6th ed. – Edinburgh [etc.] : Elsevier, Mosby, 2010. – 416, [6] p. : ill., tab. – На тит. арк.: 2008 (copyright) .- Index: p. 397-416. – ISBN 978-0-7234-3460-3
26132
   Clinical endocrinology and endocrine surgery = Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : the peer-reviewed scientific specialized medical journal / Ukrainian scientific and practical center of endocrine surgery, transplantation of endocrine organs and tissues MOH of Ukraine ; chief ed. О.А. Тоvkai. – Kyiv : [s. n], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (77). – 2022. – 104 p. – https://doi.org/10.30978/CEES-2022-1 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. див. "Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія"
26133
   Clinical endocrinology and endocrine surgery = Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : the peer-reviewed scientific specialized medical journal / Ukrainian scientific and practical center of endocrine surgery, transplantation of endocrine organs and tissues MOH of Ukraine ; chief ed. О.А. Тоvkai. – Kyiv : [s. n], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (78). – 2022. – 82 р. – https://doi.org/10.30978/CEES-2022-2 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. див. "Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія"
26134
   Clinical examination of patients and the scheme of writing a case history : manual for students of 3-6 courses of medical faculty / [M.A. Kashtalyan, V.E. Vansovich, V.S. Kadochnikov, Yu.N. Kotik] ; Ministry of health of Ukraine, Odessa nat. medical univ. – Odessa : Astroprint, 2019. – 106, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-927-487-8
26135
  Pashov A. Clinical features of disruption in reciprocal inhibition of facial muscles-antagonists as justification for application of rehabilitation progravs / A. Pashov, I. Zharova // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – P. 92-98 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 1992-7894
26136
   Clinical immunology and allergology / Bazhora Yu.I., Goncharuk S.F., Kasianenko A.V., Vachnenko A.V. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 264, [4] p. : ill., tab. – Glossary: p. 244-254. - Index of names: p. 265. – Bibliogr.: p. 243. – ISBN 978-966-382-657-8
26137
  Rayner Claire Clinical Judgements / Rayner Claire. – London, 1989. – 378с.
26138
  Spicer W.J. Clinical microbiology and infectious diseases : an illustrated colour text / W. John Spicer ; ill.: Peter Lamb, Robert Britton. – 2nd ed. – Edinburgh [etc.] : Elsevier, Churchill livingstone, 2008. – IX, 251 p. : ill., tab. – Index: p. 243-251. – ISBN 978-0-443-10303-2
26139
  Bennett P.N. Clinical pharmacology / Peter N. Bennett, Morris J. Brown. – Edinburgh [etc.] : Elsevier, Churchill livingstone, 2009. – X, 694 p. : ill., tab. – На тит. арк.: 2008 (copyright) .- Index: p. 671-694. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-0-443-10245-5
26140
   Clinical Pharmacology in Psychiatry. Neuroleptic and Antidepressant Research. – London, 1981. – 409p.
26141
  Kulichenko A. Clinical research in the medical colleges of U.S. universities: innovation trends / A. Kulichenko, M. Boichenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 240-250. – ISSN 2312-5993


  Статтю присвячено висвітленню інноваційних тенденцій та виокремленню їх особливостей під час клінічних досліджень у діяльності медичних коледжів університетів США.
26142
   Clinical uses of whole-body counting.. – Vienna, 1966. – 292с.
26143
  Nistor V. Clipa cind orele tac : Versuri / Virgil Nistor. – Bucuresti : Albatros, 1979. – 82 p.
26144
  Зубов Валерий Сергеевич Clipper & FoxPro: практикум пользователя / Зубов Валерий Сергеевич. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Филин, 1996. – 496c,. – ISBN 5-900855-49-Х
26145
   Clipper 5.0 : Справочное пособие программиста. Функции. – Одеса. – ISBN 5-86996-066-5
Ч. 1. – 1991. – 128с.
26146
   Clipper 5.0 : Справочное пособие программиста.Функции. – Одеса
Ч. 2. – 1991. – С. 129-256
26147
  Спенс Рик Clipper. Руководство по программированию. Версия 5.01 = Clipper programming guide / Спенс Рик; Пер. с англ. – Минск : Тивали, 1994. – 480с. – (Мир науки). – ISBN 985-6034-02-7
26148
  Hess M. Cliquet option pricing with Meixner processes // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2018. – Vol. 5, n. 1. – Р. 81-97. – ISSN 2351-6046
26149
  Heusinger Klaus Von Clitic doubling and differential object marking in non-specific contexts in Romanian / Heusinger Klaus Von, Alina Tigфu // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2020. – T. 64, № 4, (за 2019), Octobre/Decembre. – P. 409-430. – ISSN 0035-3957
26150
  Chevallier Gabriel Clochemerle-Babylone : Roman / Chevallier Gabriel. – Paris : Presses Universitaires de France, 1972. – 509p. – (Le livre de poche)
26151
  Chevallier Gabriel Clochemerle / Chevallier Gabriel. – Berlin, 1978. – 204с.
26152
  Fokkink W.J. Clocks, trees and stars in process theory : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / W. J. Fokkink; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1994. – V, 108, [4] p. – Bibliogr.: P.107. – (ILLC dissertation series 1994-9). – ISBN 90-74795-11-0
26153
  Metcalf D. Clonal culture of hemopoietic cells: techniques and applications / D. Metcalf. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 167p.
26154
   Cloning and molecular-genetic analysis deschampsia Antarctica mitochondrial sequences / R. Makarenko, O. Savchuk, A. Rumianceva, B. Ivashchuk, M. Cherep, S. Gorobec, B. Morgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  First mitochondrial DNA was isolated from Deschampsia antarctica.Mitochondrial DNA sequences cloned into the pUC19 vector. Based on this vector a of recombinant clones pDac was created. Nucleotide fragments of the D. antarctica mitochondrial genome ...
26155
  Bihum V. Cloning of human FGF2 gene into an e[pression vectorand determinin gene expression in trangenic eukaryotic cells / V. Bihum, S.Yu. Rymar // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 18
26156
  Ожешко Е. Cloria Victis! : (Побореним слава!) (р. 1863) / Еліза Ожешкова ; Пеpекл. з польської Софія Тобілевич. – Київ : Вид. Т-ва "Час", 1918. – 48 с. / Вид. Т-ва "Час" ; Серія девятач. 82
26157
  Wszebor Jan Clos krwi i ziemi / Wszebor Jan. – Olsztyn : Pojezierze, 1974. – 135 s.
26158
  Simmons Robert Close-up photography and copying / Simmons Robert. – New York, 1975. – 128с.
26159
  Babych V.M. Closed Extension Topology / V.M. Babych, V.O. Pyekhtyeryev // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – P. 7-10. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (27))
26160
  Parker D.C. Closing a failed bank : resolution practices and procedures / David C. Parker ; Intern. Monetary Fund. – Washington : Intern. Monetary Fund, 2011. – X, 226 p. : tab. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-61635-027-7
26161
  Smirnov Y.V. Cloud computing. The history and impact on libraries’ future // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – P. 62-73. – ISSN 0130-9765


  Облачные вычисления: история и влияние на будущее библиотек. Раскрыты история возникновения облачных вычислений, проблемы терминологии. Представлены основные характеристики облачных вычислений, модели развёртывания и обслуживания; выделены их ...
26162
   Cloud path, journey of a wandering monk [Електронний ресурс]. – Seoul : Korea Foundation, 2007. – 1 DVD. – Languages : English, French, Spanish.-Running time : 53 minutes.-Заголовок з етикетки диску


  A documentary featuring an American monk Hyon Gak (Paul Muenzem) and his honorey in Korea for enlightenment. This DVD shows the beauty of Korean local areas and its unique culture.
26163
  Sazhko H. Cloud technologies in the development of the e-lerning: theoretical aspects / H. Sazhko, D.S. Pirsl // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 66. – С. 90-97. – ISSN 2074-8922


  У статті наведено огляд стану проблеми формування інформаційно-освітніх середовищ на базі хмарних технологій в аспекті розвитку e-learning, розглядаються методологічні основи і технічні варіанти реалізації освітніх сервісів на основі "хмари". Сьогодні ...
26164
  Benesova Bozena Clovek / Benesova Bozena. – Praha, 1957. – 540с.
26165
  Kopcok Andrej Clovek a odcudzenie (Studie juhoslovanskych autorov) / Kopcok Andrej. – Bratislava, 1967. – 446с.
26166
  Sabouk Sava Clovek a umeni v strukture sveta / Sabouk Sava. – Praha, 1974. – 185с.
26167
  Noha Jan Clovek cloveku / Noha Jan. – Praha, 1982. – 153с.
26168
  Mensikov Ivan Clovek hleda stesti / Mensikov Ivan; Holesovsky Fr.(prelozil), Paukert Josef (ilustr.). – Praha, 1955. – 280с.
26169
  Jasienski B. Clovek meni kozu / B. Jasienski. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1958. – 571 с.
26170
  Korec Jan Chryzostom Clovek na cestach zeme... / Korec Jan Chryzostom. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 226s. : il. – ISBN 80-7090-440-2
26171
  Gottlieb Frantisek Clovek neni stehovany / Gottlieb Frantisek. – Praha, 1959. – 124с.
26172
  Toman Josef Clovek odnikud / Toman Josef. – Praha, 1960. – 224с.
26173
  Koznar Zbynek Clovek proti tme / Koznar Zbynek. – Praha, 1963. – 334с.
26174
  Matuska Alexander Clovek proti zkaze: Pokus o Karla Capka / Matuska Alexander. – Praha, 1963. – 271с.
26175
  Matuska Alexander Clovek proti zkaze: Pokus o Karla Capka / Matuska Alexander. – Bratislava, 1963. – 381с.
26176
  Radvan Eduard Clovek v rimskokatolicke filozofii: Prispevek ke kritice pojeti cloveka v tomismu a katolickem personalismu / Radvan Eduard. – Brno, 1986. – 125с.
26177
  Matuska Alexander Clovek v slove: Vyber z clankov z rokov 1957-1966 / Matuska Alexander. – Bratislava, 1967. – 350с.
26178
  Krech D. Clovek v spolocnosti. Zaklady socialnej psychologie. / D. Krech, R.S. Crutchfield, E.L. Ballachey. – Bratislava, 1968. – 630с.
26179
  Micko Miroslav Clovek v umelci / Micko Miroslav. – Praha, 1962. – 302с.
26180
  Habovstiakova Katarina Clovek v zrkadle frazeologie. / Habovstiakova Katarina, Kroslakova Ema. – Bratislava, 1990. – 219с.
26181
  Svatopluk T. Clovicek / T. Svatopluk. – Praha, 1959. – 240с.
26182
  Шутова Наталья Club Med создаст в России нечто исключительное : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 70 : Фото
26183
   Club Med: молоды душой! : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 61 : Фото. – ISSN 1998-8044
26184
   Clubs des amis de l"Unesco., 1967. – 41с.
26185
  Coulonges Georges Clude, order Das Land der platten Tomaten. / Coulonges Georges. – Berlin, 1975. – 208с.
26186
  Toca Mircea Clujul baroc / Toca Mircea. – Cluj-Napoca, 1983. – 150 p.
26187
  Goldenberg S. Clujul in sec. XVI. / S. Goldenberg. – Bucuresti, 1958. – 454с.
26188
  Bayev V. Cluster approach as an instrument for medical tourism development in Ukraine // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 32-35. – ISSN 1728-6220


  The paper substantiates the advisability of developing domestic medical tourism based on the cluster approach. A comparative analysis of the main factors determining the competitive ability of medical tourism in Ukraine and foreign countries has been ...
26189
  Korom M. Cluster cooperation of rural tour ism participants as a mechanism of adaptation to modern challenges (example of western regions of Ukraine) / M. Korom, I. Tarabarova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 25-29. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  Creation by the state of favourable conditions for the support of small and medium-sized enterprises, as local support, at the territorial level is essential for preserving the integrity of the system in possible opposition to geopolitical and ...
26190
  Sven-Olof Yrio Collin Cluster governance of School-university clusters // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 25-29. – ISSN 1562-529Х
26191
  Shkoda M. Cluster partnerships as a predictor of the development of entrepreneurial education in post-war reconstruction of Ukraine / M. Shkoda, Y. Onofriichuk // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 61-62. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Кластерне партнерство як предиктор розвитку підприємницької освіти в умовах післявоєнної відбудови України.
26192
  Kordos M. Cluster policies implementation in Slovakia / M. Kordos, E. Krajnakova, R. Karbach // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 90-96. – ISSN 1993-6788


  EU cluster policy appears to be one of the most important current programs on the EU agenda supporting innovations in emerging industries. The authors" analysis of European cluster policy and Slovak clustering interactions attempts to assess the impact ...
26193
   Clustering of concepts by means of the internet / A. Kotenko, V. Bilonenko, V. Gryaznova, Yu. Boyko, E. Filatov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 34-37. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  The approach to text information analysis using data from the Internet by example of clustering of concepts is considered in this paper. The problem of clustering of concepts is reduced to the problem of partition a graph into subgraphs in the case of ...
26194
  Mironov N. CMEA and third countries: Legal aspects of Co-operation / N. Mironov. – M., 1981. – 239с.
26195
  Diakin B.G. CMEA Member Countries. / B.G. Diakin, B.I. Medvedev. – Moscow, 1988. – 39с.
26196
   CMEA: equal and fruitful cooperation. – M., 1983. – 73с.
26197
   CMEA: figures, facts, arguments.. – M., 1983. – 57с.
26198
   CMEA: Questions and answers.. – M., 1985. – 69с.
26199
   CMEA: Questions and answers.. – Moscow, 1988. – 37с.
26200
   CMEA: Questions and Answers.. – M., 1987. – 43с. + +приложение
26201
  Fischer W.-J. CMOS-Gate-Array-Thechnik / Fischer W.-J., Gieseler M., Sorst M. – Berlin : Technik, 1990. – 178 S.
26202
  Вандюк Дж.К. CMS Drupal = Pro Drupal Development : руководство по разработке системы управления сайтом / Джон К. Вандюк, Мэтт Вестгейт ; [пер. с англ. и ред. В.С. Гусева ; предисл. Дриса Байтаерта]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2008. – 390, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 382-390. - Вых. дан. ориг.: APress, 2007. - На обл. указ. также: Научитесь использовать систему управления контентом для создания крупных Web-сайтов. – (The Expert"s voice in open source). – ISBN 978-5-8459-1356-2
26203
   CN- Столичные новости. – Київ
№ 1-2. – 2001. – (COMPUTER WORLD/Киев)
26204
   CN- Столичные новости. – Київ
2. – 2001. – (COMPUTER WORLD/Киев)
26205
   CN- Столичные новости. – Київ
№ 3. – 2001. – (COMPUTER WORLD/Киев)
26206
   CN- Столичные новости. – Київ
№ 4. – 2001. – (COMPUTER WORLD/Киев)
26207
   CN- Столичные новости. – Київ
№ 5. – 2001. – (COMPUTER WORLD/Киев)
26208
   CN- Столичные новости. – Київ
№ 6. – 2001. – (COMPUTER WORLD/Киев)
26209
   CNBM: сонце і хмари над китайськими інвестиціями в Україну // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 66-71
26210
  Кучмій О.П. CNN як складова світового інформаційного простору / О.П. Кучмій, В. Даниленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 206-208
26211
  Orzeszkowa Eliza Cnotliwi / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1965. – 308с.
26212
   CNS Aging and Its Neuropharmacology : Experimental and Clinical Aspects. – Munchen, Paris, London, New York, Sydney : S. Karger Basel, 1979. – 218s. – Series Editor: H.P. von Hahn, Basel; Volume Editor W. Meier-Ruge, Basel. – (Interdisciplinary Topics in Gerontology, ISSN Vol. 15)
26213
  Ільєнко Г.В. Co-Fe оксидні каталізатори в реакції окиснення CO в присутності [водорода] / Г.В. Ільєнко, В.Л. Веселовський, Т.М. Захаренко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 97
26214
  Eldin Dobardzic Co-movement of financial markets in emerging and developed economies / Eldin Dobardzic, Alma Dobardzik, Edisa Brnicanin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 385-397 : table., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
26215
  Robak Tadeusz Co bylo, a nie jest / Robak Tadeusz. – Krakow, 1981. – 240с.
26216
   Co citat k dejinam KSC z krasnej literatury.. – Martin, 1960. – 50с.
26217
  Stwora Jacek Co jest za tym murem? / Stwora Jacek. – Krakow, 1977. – 218с.
26218
  Bratny R. Co las mi powiedzial / Roman Bratny. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1987. – 221 s. – ISBN 83-03-02050-1
26219
  Potocki Waclaw Co ma wisiec nie utonie: Wybor fraszek / Potocki Waclaw. – Rzeszow, 1988. – 314с.
26220
   Co mnie dzisiaj, jutro tobie : Polskie wiersze nagrobne. – Wroclaw : Tow-wo przyjaciol polonistyki Wroclawskiej, 1996. – 453s. – ISBN 83-7-91-028-9
26221
  Makarewicz A. Co mowia biologowie / A. Makarewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1977. – 203s.
26222
  Baginski Stefan Co nalezy wiedziec o rozwoju czlowieka / Baginski Stefan. – Warszawa : LODZ, 1968. – 150s. – Szlakami Nauki Nr 13
26223
  Wolski Marcin Co nam zostalo z tych wad? / Wolski Marcin. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 91 s.
26224
  Mnacko Ladislav Co nebolo v novinach / Mnacko Ladislav. – Bratislava, 1958. – 112с.
26225
  Lukasiewicz Maciej Co nowego w starozytnosci? / Lukasiewicz Maciej. – Warszawa, 1976. – 293с.
26226
  Marianowicz Antoni Co panstwu dolega? / Marianowicz Antoni. – Warszawa, 1967. – 154с.
26227
  Lenech Romuald Co rozum to przyszlosc / Lenech Romuald. – Warszawa, 1981. – 162с.
26228
  Mencer G. Co se skryva v Antarktide? / G. Mencer, Z.F. Slavik. – Praha, 1959. – 104с.
26229
  Mularczyk Andrzej Co sie komu sni. / Mularczyk Andrzej. – Warszawa, 1974. – 291с.
26230
  Lewandowska C. Co sie Kryje w Skibie Gleby / C. Lewandowska. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1956. – 197s.
26231
  Zabinski Jan Co to bylo za dziecko... / Zabinski Jan. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1960. – 156 s.
26232
  Courant R. Co to jest matematyka / R. Courant, H. Robbins. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 656 s. – (Biblioteka problemow)
26233
  Link Frantisek Co vime o hvezdach / Link Frantisek. – Praha, 1957. – 142с.
26234
  Skacel Jan Co zbylo z andela / Skacel Jan. – Praha, 1960. – 52с.
26235
  Noniewicz Czesla Co znaczy pieniadz / Noniewicz Czesla. – Warszawa, 1975. – 143с.
26236
  Henkina M. CO2 and H2 adsorption on NI (111) surface modeling / M. Henkina, A. Yatsymyrskyi // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 135
26237
  Dzikovska M. Coaching as the pedagogical technology in professional training of future specialists // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 45-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Коучинг як педагогічна технологія в професійній підготовці майбутнього фахівця.
26238
  Papilian Mihaela Coagularea singelui / Papilian Mihaela. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1968. – 232S.
26239
  Pounds Norman Coal and steel in Western Europe. The Influence of resources and techniques on production / Pounds Norman, W.N. Parker. – Bloomington, 1957. – 382с.
26240
  Willett R.W. Coal at coal creek, Centre Hill Survey district, Southland / R.W. Willett ; Department of scientific and industrial research. – Wellington : Government, 1945. – 5 p.
26241
  Healy J. Coal resources of the Kawakawa-Waiomio area, Noth Auckland / J. Healy; epartment of scientific and industrial research, New Zeland. – Wellington : Government, 1946. – P. 224-236
26242
   Coalition formation by sophisticated players.. – Berlin, 1979. – 170с.
26243
   Coastal water pollution in two rivers of the Bengal delta / Bose Rituparna, De Arnad, Mozumdar Subho, Sen Goutam and Ded Mukherjee Ananda // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 957-965 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7525
26244
  Ivanov V.A. Coastal zone resources management = Природокористування в прибрежній зоні моря / V.A. Ivanov, E.M. Igumnova, I.E. Timchenko ; National academy of sciences of Ukraine ; Marine hydrophysical institute. – Kyiv : Akademperiodyka, 2012. – 304 p. : fig. – Project "Ukrainian scientific book in a foreign language". – Bibliogr.: References: p. 291-300. – ISBN 978-966-360-192-2
26245
  Harris J. Coastliners / Joanne Harris. – London [etc.] : Doubleday, 2002. – 479 p. : ill. – ISBN 0-385-60172-7
26246
  Ramos Jose Antonio Coaybay / Ramos Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 394с.
26247
   COBOL. Jezyk programowania. – Warszawa : PWE, 1973. – 246 p.
26248
  Sevcenco T. Cobzar = Кобзар / T. Sevcenco; Taras Sevcenko ; cu ilustrstii dupa originaele autorului. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1952. – 154, [2] p. – Парал. тит. арк. укр.
26249
  Sevcenko Taras Cobzarul / T. Sevcenko ; cuvint inainte M. Sadoveanu. – Editie rev. si adaugita. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1957. – 204 p.


  ; Editie rev. si adaugita ;
26250
  Sevcenko T. Cobzarul / Taras Sevcenko ; in romaneste de V. Tulbure. – Bucuresti : Editura pentru literatura universala, 1963. – XII, 685, [2] с. : portr. – (Clasicii literaturii universale)
26251
  Федосенко М. Coco Chanel: кузина-белошвейка // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 7. – С. 63-66.
26252
  Constantinescu Nicolae Coconi un sat din Cimpia Romana in epoca lui Micrea cel Batrin. / Constantinescu Nicolae. – Bucuresti, 1972. – 311с.
26253
  Gutierrez Joaquin Cocori / Gutierrez Joaquin. – Berl., 1956. – 76с.
26254
  Eftimiu Victor Cocso/negru / Eftimiu Victor; Vasiliu Mihai. – Bucuresti, 1966. – 518с.
26255
   Code chiffre pour telegrammes astronomiques, 1948. – p.1-6. – Reprint
26256
  Blanpain R. Code de droit Europeen du travail et de la securite sociale / Roger Blanpain et Frank Hendrickx. – Bruxelles ; Paris : Bruylant ; L.G.D.J., 2002. – 479 p. – ISBN 2-8027-1550-X
26257
  Blanpain R. Code de droit international du travail et de la securite sociale / Roger Blanpain et Michele Colucci. – Bruxelles ; Paris : Bruylant ; L.G.D.J., 2002. – 595 p. – ISBN 2-8027-1576-3
26258
   Code de la procedure penale.. – Beograd, 1969. – 196с.
26259
  Courter Gay Code EZRA / Courter Gay. – New York : A Signet book, 1987. – XIV,670p. – На обкл.: Bestselling autor of the Midwife. – ISBN 0-451-14917-3
26260
  Myronova N.V. Code linguoculturel: base theorique de la recherche // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 13-25. – ISSN 2413-5593
26261
   Code of practice for the safe constraction and installation of electric passenger, goods and service lifts.. – geneva, 1972. – 108с.
26262
  Turrel E. Code penal Italien : promulgue le 1er Janvier 1890 suivi des dispositions transitoires / trad. et annote par Edmond Turrel. – Paris : G. Pedone-Lauriel [etc.], 1890. – XIII, 231 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
26263
   Code penal: annote d"apres la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz. – 65e ed. – Paris : Jurisprudence generale Dalloz, 1968. – VIII, 817, [1] p., 6 p. – На обкл. в кінці кн. рік вид. 1967. – (Petits codes Dalloz)
26264
  Myronova N.V. Codes de langue et de culture: leur interaction dans l"espace linguoculturel // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 180-193. – ISSN 2413-5593


  Тривалий час етномова і етнокультура вивчалася із застосуванням різного понятійно-термінологічного апарату не зважаючи на значущу спільність і можливість дослідження у взаємозв"язку з використанням єдиної системи інструментальних категорій ...
26265
  Rogron J.A. Codes forestier de la peche fluviale, de la chasse, et rural. – Paris : Alex Gobelet, 1836. – 4, 712 р.
26266
  Whaley B. Codeword Barbarossa / Barton Whaley. – Cambridge, London : The MIT press, 1974. – [20],376p. : ill. – ISBN 0-262-73-38-3
26267
   Codex Balthasaris Behem, i.e. Privilegiorum et statutorum (vulgo: wilkierze) urbi Cracoviae datorum statutorumque contuberniorum opificum Cracoviensium copiarius. – [Факсимільне вид.]. – [Krakow] : [Uniwersytet Jagiellonski]. – 371 f. : fig. – Факсимільне видання зводу рукописів так званого "Кодексу Бальтазара Бехема", що містить привілеї та статути м. Кракова 1474-1503 років.


  На 1му аркуші та його звороті: Anno domini 1505 consummatus. - Felici hos tempore reipublice Cracoviensi hi senatores presidebant ... Iohannes Kletner 1474 ... X ... Mathias Felix 1503 [f. 1v.:] Infrascripti vero consules erant seniores ... electi: ...
26268
   Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. – Pragae : Sumptibus Academiae Scientiarum Bohemoslovenicae
T. 4 : Fasciculus alter inde AB A. MCCXLI Usque AD A. MCCLIII (indices, exempla scripturae, sicilla, concordantias continens) /ed. J. Sebanek, S. Duskova. – 1965. – 202 s., 15 pl. : ill.
26269
  Роджеро А. Codex philosophiae // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 9-12. – ISSN 2410-2601
26270
  Kandler P. Codice diplomatico Istriano. – Trieste
T. 1 : Anno 50- 1526. – 1846
26271
  Mezey Ladislaus Codices latini medii aevi. Bibliothecae Universitatis Budapestinensis / Mezey Ladislaus. – Budapest, 1961. – 392с.
26272
  Molodetska M. Codicological and palaeographic analysis of the fragments of music manuscripts of the Gregorian Chant (case study from the Central State Historical Archive, Lviv) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 39
26273
  Fokin S. Codified Extralinguistic Content of Macrostelemes in Fiction Translation // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 129-142. – ISSN 2617-8923


  El artнculo trata el problema de la reproducciуn de los fenуmenos macroestilнtsicos en la traducciуn. Ya que su envergadura suele exceder los lнmites de una oraciуn extendiйndose en ocasiones al volumen textual completo e implicando un contenido ...
26274
   Codigo judicial.. – Panama, 1969. – 388с.
26275
  Hamming Richard Coding and information theory. / Hamming Richard. – Englewood Cliffs, 1980. – 237с.
26276
   Codrul Cosminului. Seria "Istorie" : Analele stiintifice:seria noua. – Suceava : Editura Universitatii din Suceava
  12 (22). – 2006
26277
   Codrul Cosminului. Seria "Istorie" : Analele stiintifice: seria noua. – Suceava : Editura Universitatii din Suceava
  N 13 (23). – 2007
26278
   Codrul Cosminului. Seria "Istorie" : Analele stiintifice:seria noua / Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava. – Suceava : Editura Universitatii din Suceava
  N 14 (24). – 2008
26279
   Codrul Cosminului. Seria "Istorie" : analele stiintifice, seria istorie / Universitatea "Stefan cel Mare" - Suceava. – Suceava : Editura Universitatii din Suceava
  N 15 (25). – 2009
26280
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  N 16/1 (26). – 2010
26281
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  N 16/2. – 2010
26282
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  N 17/2. – 2011
26283
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  N 17/1. – 2011
26284
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 18, no. 1. – 2012
26285
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 18, no. 2. – 2012
26286
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 19, no. 1. – 2013
26287
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 19, no. 2. – 2013
26288
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 20, no. 1. – 2014
26289
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 20, no. 2. – 2014
26290
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 21, no. 1. – 2015
26291
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 21, no. 2. – 2015
26292
   Codrul Cosminului. New series : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava : Univ. of Suceava publ. house
  vol. 22, no. 1. – 2016
26293
  Ceram C.W. Cods, graves, and scholars / C.W. Ceram. – 2nd ed. – Toronto, 1976. – 513с.
26294
   Codul Administrativ, 1925
26295
   Codul Calimach.. – Bucuresti, 1958. – 116с.
26296
   Codul civil ardeal si Bucovina. – Bucuresti : Universala, 1937. – 457, [10] p. – (Colectia legilor Romaniei)
26297
   Codul civil general Austriac cuprinzand textul oficial, legile, novellele si ordonantele publicate pentru completarea si modificarea acestuia sau privitoare la materiile cuprinse in el, aplicabile u. – Bucuresti
22. – 1921. – 644с.
26298
   Codul general al Romaniei. – Bucuresti : Editura "Universala" Alcalay & Co.
Vol. 1 : Legi uzuale. – 1316 p. – Biblioteca Societatii pentru cultura si literatura romana in Bucovina ; Кн. без тит. л.
26299
   Codul general al Romaniei : (Codurile, Legile si Regulamentele uzuale in vigoare). 1856-1929 : intocmai dupa textele oficiale... de C. Hamangiu. – Bucuresti : Universala
Vol. 15-16 : Legi uzuale. 1926-1929. – XVI, 1318 р.
26300
   Codul general al Romaniei. – Bucuresti
XVII. – 1929. – 1307s.
26301
   Codul general al Romaniei. – Bucuresti
XX. – 1932
26302
   Codul general al Romaniei. – Bucuresti
XXIII. – 1936
26303
   Codul general al Romaniei : codurile, legile si regulamentele in vigoare 1856-1940. – Bucuresti. – (Colectia C. Hamangiu)
Vol. 27, n 3 : Codurl, legi, decrete-legi si regulamente 1939. – 1940. – 3008, [10] p.
26304
   Codul general al Romaniel : coduri, legi, regulamente, jurnale cons. ministri. 1939. – [S.l. : s.n.]. – (Colectia C. Hamangiu)
Vol. 27, 1. – 1939. – Х, 1133, [8] p.
26305
   codul muncii.. – Bucuresti, 1956. – 62с.
26306
   Codul penal al Republicii Socialiste Romania.. – Bucuresti, 1973. – 143с.
26307
  Lenart Jozef Codziennie toczy sie wojna / Lenart Jozef. – Warszawa, 1963. – 208с.
26308
  Renero I. Coefficients de Wigner del grupo Su, para un caso particular de importancia en las aplicaciones fisicas / I. Renero. – Mexico, 1967. – 89-104с.
26309
   Coeficientes de absorcion lineal de neutrones rapidos en concreto. – Mexico, 1957. – 8 p.
26310
  Engelgrave Coelum empyreum : non vanis & fictis constellationum monstris belluatum, sed divum domus domini Jesu Christi, ejusque illibatae virginis matris Mariae, sanctorum apostolorum ... splendide illustratum : omnibus verbi Dei ecclesiastis, ad honestos mores, & divinos amores auditorum animis inserendos, morali doctrina, sacra ac profana historia lucubratum / per R.P. Henricum Engelgrave, Societatis Jesus theologum. – Coloniae (Koln) ; Amstelodami (Amsterdam) : Prostant apud Gabrielem a Roy
[ Vol. 1 ]. – 1669. – 6, [20], 818 p. : ill. – На корінці: Engelgrave. in Festa


  Engelgrave, Henricus (1610-1670), also known as: Engelgrave, Henri ; Engelgraven, Engelgraeve, Engelgraef, Enghelgrave, На титульному аркуші надпис чорним чорнилом латиною: Collegy Societatis Thogiensis JSW На корінці надпис коричневим чорнилом: ...
26311
  Декенбах К.Н. Coenomyces consuens n. g. sp., к вопросу о филогенезе грибов : (с 2 хромолитографическими таблицами) / К.Н Декенбах. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. Шредера], 1902. – [2], 42 с., 2 л. ил. – Прилож.: Положения к диссертации....-Казань:типо-лит. Имп. Ун-та, 1903. - Надзаг. пар. назв.: Авт. и загл. и указание на отт. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Ботанические записки, вып. XIX
26312
  Coloane Francisco Coentos. / Coloane Francisco. – La Habana, 1975. – 288с.
26313
  Joel Coercion and Coerciveness in the Politics of Cold-War Ukraine and Taiwan / Joel, Janicki // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 2 (51). – P. 9-33. – ISSN 1640-7806
26314
  Boulgakov Mikchail Coeur de chien et autres recits = Собачье сердце : повести / Boulgakov Mikchail; Stoianov C., Karvovsky A. – Moscou : Radouga, 1990. – 342 с. – (Classiques Iusses et Sovietiques). – ISBN 5-05-003181-8
26315
   Coffee in Latin America.. – Mexico
2. – 1960. – 112с.
26316
  Меськов В.С. Cogito ergo sum: кибернетические манипуляции в сознании человека / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 4 (67). – С. 14-28. – ISSN 1684-2618
26317
  Митюков А.К. Cognitio extraordinaria в классический период // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 183-194. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
26318
  Engelhardt W. Cognition of Life Phenomena / W. Engelhardt; Bayev A., Wenkestern T., Gottich B., Kiselev L., Parnakh. – Moscow : Nauka, 1989. – 148p.
26319
   Cognition, сommunication, discourse = Когніція, комунікація, дискурс : international on-line scholarly journal / Ministri of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv National University ; ed.board: Donka Alexandrova, A.D. Belova, L.R. Bezugla [et al.]. – Kharkiv : V.N.Karazin Kharkiv National University. – ISSN 2218-2926
N 17 : Special issue "Ukraine - EU relations: verbal narratives, images, and perceptions". – 2018. – 160 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Series "Philology")
26320
   Cognition, сommunication, discourse = Когніція, комунікація, дискурс : international on-line scholarly journal / Ministri of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv National University ; ed.board: Donka Alexandrova, A.D. Belova, L.R. Bezugla [et al.]. – Kharkiv : V.N.Karazin Kharkiv National University. – ISSN 2218-2926
N 18. – 2019. – 137 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Series "Philology")
26321
  Dieniezhnikov S. Cognitive and anthropy prospects of the science phenomenon // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 49-53. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
26322
  Pluciennik Jaroslaw Cognitive and Semantic Universals in Translations of Psalm 139 // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Т. 58, z. 2 (116). – P. 29-49. – ISSN 0084-4446
26323
  Rubanets O. Cognitive approach of mental reality // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Conceptualization of the peculiarities of interaction of social and mental representation, revealing features of mental reality, establishing the ontological status of objects of mental reality. Conceptualization of the relationship between social and ...
26324
  Michna I. Cognitive cartography - history and future of one of the youngest cartographic disciplines // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 29-31
26325
  Chernenko N.M. Cognitive Component Maturity of Directors’ Risk Management Skills // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 115-120. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Сформованість когнітивного компоненту готовності керівників до управління ризиками.
26326
  Bilovus L.I. Cognitive features of pedagogical communication / L.I. Bilovus, O.Ye. Homotiyk, N.O. Fedchyshyn // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 126-130. – ISSN 1681-2751


  Розглянуто проблему педагогічної комунікації, зокрема її пізнавальний аспект. У роботі визначено сутність педагогічної комунікації, проаналізовано теоретичні основи пізнавальної функції педагогічної комунікації.
26327
  Zernetsky P. Cognitive maps of discourses of british conservative and australian liberal political manifestos / P. Zernetsky, O. Kucherova // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 35-49. – ISSN 2522-9281
26328
  Krykun V.A. Cognitive marketing as a modern management strategy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 143. – P. 96-103. – ISSN 2308-6912


  The development and essence of the cognitive marketing are considered in the article. Cognitive marketing is based on cognitive psychology, behavioral economics, classical marketing, which, in addition to such synergy, allows to understand more deeply ...
26329
  Andrienko T.P. Cognitive Patterns in Translation of Тropes // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 188-197
26330
  Beck Aaron Cognitive therapy and the emotional disorders / Beck Aaron. – New York, 1979. – 356 p.
26331
  Beck Aaron Cognitive therapy and the emotional disorders / Beck Aaron. – Harmondsworth, 1989. – 356 p.
26332
  Goloborodko A. Coherent light propagation in optically inhomogeneous media // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р.17-19. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Phenomenon of a depolarization for an optical signals which were propagated in media with the statistically distributed parameters has been investigated theoretically. Polarization characteristics were calculated by using a coherent matrix method. The ...
26333
  Gizhko V.V. Coherent Microwave Electromagnetic Field as a Physical Model of Macroscopic Quantum States of the Multicellular Organism / V.V. Gizhko, S.P. Sit"ko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 103-109. – ISSN 1023-2427
26334
  Prrieto F.E. Cohesivve energy of cooper / F.E. Prrieto, C. Renero. – Mexico, 1965. – 1050-1055с.
26335
   Cohomology of arithmetic groups and automorphic forms.. – Berlin, 1990. – 356с.
26336
  Maciejowska D. Coimbra group General Assembly in Poitiers // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 25-26. – ISSN 1896-4354


  Группа Coimbra, основанная в 1985 году и формально составленная Хартией в 1987 году, является объединением давно известных европейских многопрофильных университетов высокого международного уровня.
26337
  Metcalf D.M. Coinage in the Balkans. 820-1355 / D.M. Metcalf. – Thessaloniki, 1965. – 286с.
26338
  Smyrnov Oleksandr Coins of Roman Times from Berezan Island - end of 20th - beginning of 21st century finds / Smyrnov Oleksandr, Gorbenko Kyrylo // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 3 (35), липень-вересень : Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції "Борисфеніка" (пам"яті В.В. Крутілова). – P. 154-164. – ISSN 1998-4634
26339
  Belmar Daniel Coiron / Belmar Daniel. – La Habana, 1963. – 242с.
26340
   Cola.oracion cientifico-tecnica multilateral entre los paises miembros del CAME.. – M., 1982. – 211с.
26341
   Cola.oracion cientifico-tecnica multilateral entre los paises miembros del CAME.. – M., 1982. – 211с.
26342
   Colaboracion de la URSS con los paises en desarrollo. – M., 1985. – 515с.
26343
  Carsteanu Mioara Colagenul biochimie si fiziologie / Carsteanu Mioara, C. Vladescu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1982. – 151с.
26344
  Rolland Romain Colas Breugnon = Кола Брюньон / Rolland Romain. – Москва, 1950. – 100 с.
26345
  Rolland Romain Colas Breugnon / Rolland Romain. – M., 1968. – 286с.
26346
  Rolland Romain Colas Breugnon / Rolland Romain. – K., 1980. – 183с.
26347
  Dobyns Stephen Cold Dog Soup / Dobyns Stephen. – Harmondsworth, 1991. – 231с.
26348
  Frazier Ch. Cold mountain / Charles Frazier. – New York : Atlantic Monthly press, 1997. – 356, [8] p. : maps. – ISBN 0-87113-679-1
26349
  Doroschuk V.O. Cold vapor atomic absorption determination of Mercury(II) in environmental samples after cloud point extraction / V.O. Doroschuk, M.S. Myglovets, A.M. Horbachevskyy // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 143-152. – ISSN 1991-0290


  The possibility to use capric acid and octylamine for mercury (II) preconcentration by the cloud point extraction and later cold vapor atomic absorption spectrometry (AAS) determination was investigated. Under the optimum conditions, preconcentration ...
26350
  Stoenescu R. Colecistul in conditii fiziologice si in unele afectiuni ale tubului digestiv / R. Stoenescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 155s.
26351
   Colectie de legi decrete hotariti si decizii.. – Bucuresti, 1951. – 298с.
26352
   Colectie de programe pentru calculatorul electronic CET-500. – Bucuresti : Edit. Acad. R.S.Romania, 1967. – 772 p. : fig.
26353
  Holmes Richard Coleridge Early Visions / Holmes Richard. – Harmondsworth, 1990. – 409 с.
26354
  Perche Louis Colette / Perche Louis. – Paris, 1976. – 148с.
26355
  Olivier Jean Colin Lantier / Olivier Jean. – M., 1962. – 76с.
26356
   Colinde. – Bucuresti : Fundatia culturale Romane, 1993. – 496 p. : il. – ISBN 973-9132-03-0
26357
   Coling 82.. – Prague, 1982. – 432с.
26358
   Coling 82.. – Prague, 1982. – 432с.
26359
   Coling 82: Abstracts.. – Praha, 1982. – 308с.
26360
   Coling 82: Abstracts.. – Praha, 1982. – 308с.
26361
  Hruzd-Matuszczyk Collaboration of parents and teachers - from theoretical assumptions to their practical implementation (the case of polish school abroad) // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 28-35. – ISSN 2518-7635


  The study is an attempt at characterizing the theoretical assumptions concerning the collaboration of teachers and parents which are implemented in the space of school. What is outlined in the article is the cooperation in the space of the Polish ...
26362
  Vasilyuk V. Collaboration of Ukraine and France in the context of European Integration // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – Р. 32-35
26363
  Wyzykowska A. Collaboration with Indian Universuty Bloomigton // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 16-17. – ISSN 1896-4354


  Співпраця Ягелонського університету з Індійським університетом в Блумінгтоні.
26364
  Carlos Panek Soares de Araujo Collaboration with Roswell Park Comprehensive Cancer Center // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 65, Autumn. – P. 23. – ISSN 1896-4354
26365
  Atamanchuk A. Collaborative decision-making is the only possible way for changes: reflections on public participation efforts // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 85. – С. 95-96. – ISSN 2413-7154
26366
  Beaudouin-Lafan Michel Collaborative sense-making: visualization is key // L"Edition of Universite Paris-Saclay / Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2017. – Iss. 05. – P. 12-13


  Through their research and their equipment, Universite Paris-Saclay members develop tools to better visualize the results of their simulations. A good way to combine their knowledge and spark ideas.
26367
  Kauffman Janet Collaborators. / Kauffman Janet. – Harmondsworth, 1987. – 134с.
26368
  Tarasov V. Collage as the basis of creative methodology of Sergey Paradzhanov / V. Tarasov, N. Markhaichuk, M. Konieva // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 81-89. – ISSN 2410-5325


  Колаж як основа творчої методології Сергія Параджанова.
26369
  Jasmina Labudovic Stankovic Collateral for small and medium-sized enterprises in Serbia / Jasmina Labudovic Stankovic, Nada Todorovic, Srdjan Vladetic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 302-310. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
26370
  Aksyonov V. Colleagues / V. Aksyonov. – Moscow. – 318 с.
26371
   Collectanea Acta Geographika Lithuanika : Collected papers for the XIX International Geographical Congress. – Vilnius : Пяргале, 1960. – 483p.
26372
   Collectanea opusculorum ad iuris historiam spectanium Venceslao Vanecek septuagerio ab amicis discipulisque oblata.. – Praha, 1975. – 485с.
26373
  Зайковскі С.А. Collected english grammar еxercises. Morphology / С.А. Зайковскі, Л.М. Адамовська. – Тернополь : Богдан Будный, 2000. – 144с. – ISBN 966-7520-40-4
26374
  Oxley William Collected longer poems / Oxley William. – Salzburg, 1994. – 392с.
26375
  Fermi Enrico Collected papers : note e memorie / Fermi Enrico. – Roma : Accademia Nazionale Dei Lincei
Vol. 1 : Italy 1921-1938. – 1962. – 1044 с.
26376
  Fermi Enrico Collected papers : note e memorie / Fermi Enrico. – Chicago : University of Chicago Press
Vol. 2 : United States 1939-1954. – 1966. – 1084 с.
26377
   Collected papers for the 21 Session of the International Geological Congress. – Vilnius, 1960. – 446p.
26378
  Kozel S. Collected problems in physics = С.М. Козел, Рашба Э.И. Сборник задач по физике : tr. from Rus. / S. Kozel, E. Rashba. – Moscow : Mir Publishers, 1986. – 182 с.
26379
  Maugham William Semerset Collected short stories / Maugham William Semerset. – London
3. – 1979. – 238с.
26380
  Maugham William Semerset Collected short stories / Maugham William Semerset. – London
1. – 1980. – `476с.
26381
  Maugham W.S. Collected short stories / W. Somerset Maugham. – London : Vintage Books. – (Vintage classics). – ISBN 978-0-999-42884-8-
Vol. 2. – 2000. – 532, [2] p.
26382
  Greene Graham Collected Short Stories / Greene Graham. – Harmondsworth, 1986. – 367с.
26383
  Tolstoy Leo Collected shorter fiction / Tolstoy Leo; Transl.from the Russian by L.Maude, A.Maude and Nigel J.Cooper with an introd. by J.Bayley. – London : Everyman publishers. – (Everyman"s Library ; 243 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-757-5
Vol.1. – 2001. – 793p.
26384
  Tolstoy Leo Collected shorter fiction / Tolstoy Leo; Transl.from the Russian by L.Maude, A.Maude and N.J.Cooper, with an introd. by J.Bayley. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 243 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-758-3
Vol.2. – 2001. – 998p.
26385
  Henry O. Collected stories / O. Henry. – New York, 1979. – 837 p.
26386
  Stegner Wallace Collected stories / Stegner Wallace. – Harmondsworth, 1991. – 525с.
26387
  Kafka Franz Collected stories / Kafka Franz; Ed.and introd.by G.Josipovici. – London : Campbell Publishers, 1993. – LV, 503p. – (Everyman"s Library ; 145 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-145-3
26388
  Lawrence D.H. Collected stories / D.H. Lawrence. – London, 1994. – 1397с.
26389
  Lawrence D.H. Collected stories / D.H. Lawrence; With an introd.by C.Raine. – London : Campbell Publishers, 1994. – 1397p. – (Everyman"s Library ; 180 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-180-1
26390
  Kipling Rudyard Collected stories / Kipling Rudyard; Selected an introd.by R.Gottlieb. – London : Campbell Publishers, 1994. – 911 p. – (Everyman"s Library ; 199 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-199-2
26391
  James Henry Collected stories / James Henry; Selected and introd. by John Bayley. – London : Campbell. – (Everyman"s Library ; Vol. 244 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-785-0
Vоl. 1 : (1866-91). – 1999. – XXXII, 1237p
26392
  James Henry Collected stories / James Henry; Selected and introd. by John Bayley. – London : Campbell. – (Everyman"s Library ; Vol. 244 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-786-9
Vоl. 2 : (1892-1910). – 1999. – XXX, 1089p
26393
  Mann Thomas Collected stories / Mann Thomas; Transl.from the German by H.T.Lowe-Porter;With an introd.by D.Johnson. – London : Everyman publishers, 2001. – 870p. – (Everyman"s library ; 196 ; The Millenium library). – ISBN 1-85715-196-8
26394
  Lenin V.I. Collected works / V.I. Lenin. – Moscow
Vol 14 : 1908. – 1962. – 406с.
26395
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – New York
1. – 1976. – 806с.
26396
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – New York
3. – 1976. – 670с.
26397
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – New York
4. – 1976. – 779с.
26398
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
7. – 1977. – 717с.
26399
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
8. – 1977. – 659с.
26400
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
9. – 1977. – 661с.
26401
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – M.
11. – 1979. – 769с.
26402
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
12. – 1979. – 783с.
26403
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
13. – 1980. – 802с.
26404
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
14. – 1980. – 831с.
26405
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
17. – 1981. – 678с.
26406
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
18. – 1982. – 680с.
26407
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
38. – 1982. – 712с.
26408
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
28. – 1986. – 590с.
26409
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
28. – 1986. – 590с.
26410
  Marx K. Collected works / K. Marx, Fr. Engels. – Moscow
43. – 1988. – 760с.
26411
  Carlyle T. Collected works : including Sartor Resartus, Heroes and Hero worschip, and Characteristics / T. Carlyle. – New York : Greystone Press. – 449 p. : il.
26412
  Gorky Maxim Collected works in 10 vol. / Gorky Maxim. – M.
1. – 1978. – 516с.
26413
  Gorky Maxim Collected works in 10 vol. / Gorky Maxim. – M.
2. – 1978. – 311с.
26414
  Gorky Maxim Collected works in 10 vol. / Gorky Maxim. – M.
8. – 1981. – 336с.
26415
  Gorky Maxim Collected works in 10 volumes / Gorky Maxim. – M.
7. – 1981. – 549с.
26416
  Sholokhov M. Collected works in eight volumes. 1. Short stories / M. Sholokhov. – M.
Vol. 1. – 1984. – 447с.
26417
  Tolstoy Alexei Collected works in six volumes / Tolstoy Alexei. – M.
Vol. 4. Book 1. – 1982. – 453с.
26418
  Tolstoy A. Collected works in six volumes / A. Tolstoy. – M.
Vol. 5. – 1984. – 606с.
26419
  Gorky Maxim Collected works in ten vol. / Gorky Maxim. – M.
10. – 1982. – 454с.
26420
  Smotryc"kyj M. Collected works of Meletij Smotryc"kyj / Meletij Smotryc"kyj; With an introduction by D.A.Frick; Ukrainian research institute of Harvard univ. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university. press, 1987. – 38,[1],805 p. – Факсим. відтворення творів Мелетія Смотрицького. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O.Pritsak, P.Hollingsworth, G.G.Grabowicz a.o.; Ukrainian research institute of Harvard universiti ; Vol. 1). – ISBN 0-916458-20-2
26421
  Lenin V.I. Collected works. Reference index / V.I. Lenin. – M.
2. – 1980. – 652с.
26422
  Lenin V. Collected works. Vol 1. 1893-1894. / V. Lenin. – M.
1. – 1960. – 544с.
26423
  Lenin V.I. Collected works. Vol 1. 1893-1894. / V.I. Lenin. – 1-impression. – M.
1. – 1963. – 543с.
26424
  Lenin V.I. Collected works. Vol 10. November 1905 - June 1906. / V.I. Lenin. – 2-d impression. – M.
10. – 1965. – 569с.
26425
  Lenin V.I. Collected works. Vol 11. June 1906 - January 1907. / V.I. Lenin. – 2-d impression. – M.
11. – 1965. – 519с.
26426
  Lenin V.I. Collected works. Vol 12. January - June 1907. / V.I. Lenin. – M.
12. – 1962. – 565с.
26427
  Lenin V.I. Collected works. Vol 13. June 1907 - April 1908. / V.I. Lenin. – M.
13. – 1962. – 542с.
26428
  Lenin V.I. Collected works. Vol 15. March 1908 - August 1909. / V.I. Lenin. – M.
15. – 1963. – 521с.
26429
  Lenin V.I. Collected works. Vol 16. September 1909 - December 1910. / V.I. Lenin. – M.
16. – 1963. – 483с.
26430
  Lenin V.I. Collected works. Vol 17. December 1910 - April 1912. / V.I. Lenin. – M.
17. – 1963. – 631с.
26431
  Lenin V. Collected Works. Vol 18. April 1912 - March 1913. / V. Lenin. – Moscow
18. – 1968. – 653с.
26432
  Lenin V.I. Collected Works. Vol 19. March - December 1913. / V.I. Lenin. – Moscow
19. – 1963. – 602с.
26433
  Lenin V.I. Collected Works. Vol 19. March - December 1913. / V.I. Lenin. – Moscow
19. – 1968. – 602с.
26434
  Lenin V.I. Collected works. Vol 2. 1895-1897. / V.I. Lenin. – M.
2. – 1960. – 572с.
26435
  Lenin V.I. Collected works. Vol 2. 1895-1897. / V.I. Lenin. – 1-st impression. – M.
2. – 1963. – 572с.
26436
  Lenin V.I. Collected Works. Vol 20. December 1913 - August 1914. / V.I. Lenin. – M.
20. – 1964. – 625с.
26437
  Lenin V.I. Collected Works. Vol 21. August 1914 - December 1915. / V.I. Lenin. – M.
21. – 1964. – 493с.
26438
  Lenin V.I. Collected works. Vol 22. December 1915 - July 1916. / V.I. Lenin. – M.
22. – 1964. – 388с.
26439
  Lenin V.I. Collected works. Vol 23. August 1916 - March 1917. / V.I. Lenin. – M.
23. – 1964. – 427с.
26440
  Lenin V.I. Collected works. Vol 24. April - June 1917. / V.I. Lenin. – M.
24. – 1964. – 620с.
26441
  Lenin V.I. Collected works. Vol 25. June - September 1917. / V.I. Lenin. – M.
25. – 1964. – 541с.
26442
  Lenin V.I. Collected works. Vol 26. September 1917 - February 1918. / V.I. Lenin. – M.
26. – 1964. – 596с.
26443
  Lenin V.I. Collected works. Vol 27. February - July 1918. / V.I. Lenin. – M.
27. – 1965. – 637с.
26444
  Lenin V.I. Collected works. Vol 28. July 1918 - March 1919. / V.I. Lenin. – M.
28. – 1977. – 551с.
26445
  Lenin V.I. Collected works. Vol 3. January - July 1905. The development of capitalism in Russia. / V.I. Lenin. – 2-d impression. – M.
3. – 1964. – 658с.
26446
  Lenin V.I. Collected works. Vol 4. 1898 - April 1901. / V.I. Lenin. – M.
4. – 1960. – 466с.
26447
  Lenine V. Collected works. Vol 5. May 1901 - February 1902. / V. Lenine. – M.
5. – 1961. – 574с.
26448
  Lenin V.I. Collected works. Vol 5. May 1901 - February 1902. / V.I. Lenin. – 2-d impression. – M.
5. – 1964. – 574с.
26449
  Lenin V.I. Collected works. Vol 6. January 1902 - August 1903. / V.I. Lenin. – M.
6. – 1961. – 576с.
26450
  Lenin V.I. Collected works. Vol 6. January 1902 - August 1903. / V.I. Lenin. – 2-d impression. – M.
6. – 1964. – 575с.
26451
  Lenin V.I. Collected works. Vol 7. September 1903 - December 1904. / V.I. Lenin. – 2-d edition. – M.
7. – 1965. – 583с.
26452
  Lenin V.I. Collected works. Vol 8. January - July 1905. / V.I. Lenin. – 2-d rev. edit. – M.
8. – 1965. – 610с.
26453
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 29. March - August 1919. / V.I. Lenin. – M., 1965. – 599с.
26454
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 30. September 1919 - April 1920. / V.I. Lenin. – M., 1965. – 590с.
26455
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 33. August 1921 - March 1923. / V.I. Lenin. – M., 1966. – 558с.
26456
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 35. Letters. February 1912 - December 1922. / V.I. Lenin. – M.
35. – 1966. – 624с.
26457
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 36. 1900-1923. / V.I. Lenin. – M.
36. – 1966. – 726с.
26458
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 38. Philosophical notebooks. / V.I. Lenin. – 1-st impr. – M.
38. – 1963. – 638с.
26459
  Lenin V. Collected works. Vol. 38. Philosophical Notebooks. / V. Lenin. – M.
38. – 1961. – 638с.
26460
  Lenin V. Collected works. Vol. 39. Notebooks on imperialism. / V. Lenin. – M.
39. – 1968. – 840с.
26461
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 41. 1896 - October 1917. / V.I. Lenin. – Moscow
41. – 1969. – 607с.
26462
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 42. October 1917 - March 1923. / V.I. Lenin. – Moscow
42. – 1969. – 627с.
26463
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 43. December 1893 - October 1917 / V.I. Lenin. – Moscow
43. – 1969. – 781с.
26464
  Lenin V.I. Collected works. Vol. 44. October 1917 - November 1920 / V.I. Lenin. – Moscow
44. – 1970. – 615с.
26465
  Lenin V.I. Collected works. Volume 40. Notebooks on the agrarian question. 1900-1916. / V.I. Lenin. – M.
40. – 1976. – 542с.
26466
  Chekhov Anton Collected Works: In 5 vol. / Chekhov Anton. – Moscow
Vol. 3. – 1989. – 463с.
26467
  Chekhov Anton Collected Works: In 5 vol. / Chekhov Anton. – Moscow
Vol. 5. – 1990. – 310с.
26468
  Chekhov Anton Collected Works: In 5 Volumes / Chekhov Anton. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 446с.
26469
  Benesch O. Collected writings. Netherlandish art of the 15th and 16th centurys. Flemish and Dutch art of the 17th century. Italian art. French art. / O. Benesch. – London
2. – 1971. – 583с.
26470
   Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke PTT Nederland NV : 1 januari 1991 tot 1 april 1992. – S.l., 1991. – 72blz.
26471
  Lahue Kalton Collecting classic films / Lahue Kalton. – New York, 1970. – 159с.
26472
  Lahue Kalton Collecting vintage cameras / Lahue Kalton, Bailey Joseph. – New York
1. – 1972. – 159с.
26473
  Kober-Kleinert Collection Activites pour le cadre commun C1 - C2 / Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet., Sylvie Poisson-Quinton. – Paris : CLE international, 2007. – 239 p. : ill. + Брошура "Collection Activites pour le cadre commun C1 - C2: corriges" / C. Kober-Kleinert e.a., 48 p. + 2 CD-ROM. – На обкл.: Activites pour le cadre Europeen commun de reference. – ISBN 978-2-09-035387-7
26474
  Riccoboni M.J. Collection complete des oevres de madame Riccoboni. – A Neuchatel (Neuchatel) : De l"Impr. de la Societe Typographique
T. 3 : Amelie, roman de m. Fielding / trad. de l"anglois de madame Riccoboni. – 1787. – 489 p.
26475
  Riccoboni M.J. Collection complete des oevres de madame Riccoboni. – Nouvelle ed., rev. et augmentee. – A Neuchatel (Neuchatel : De l"Impr. de la Societe Typographique
T. 7 : Le nouveau theatre Anglois / trad. par madame Riccoboni, part. 2. – 1787. – 459 p.
26476
  Gachard Collection de Documents inedits concernant l"histoire de la Belgique. – Bruxelles : Louis Hauman et Comp.
T. 1. – 1833. – XVI, 507 p.
26477
  Lukin D. Collection of Early Modern Books of the funds of Maksymovych Scientific Library // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 125
26478
   Collection of international instruments and other legal texts concerning refugees and displaced persons. – Geneva : UNHCR. – ISBN 92-1-100711-9
Vol. 1 : Universal instruments. – 1995. – XVII, 568 p.
26479
   Collection of international instruments and other legal texts concerning refugees and displaced persons. – Geneva : UNHCR. – ISBN 92-1-100712-7
Vol. 2 : Regional instruments. – 1995. – XV, 572 p.
26480
  Meshchersky I.V. Collection of problems in theoretical mechanics / I.V. Meshchersky; Lurie A.I., Kuznetsov V.I. – M., 1963. – 304с.
26481
   Collection of short stories.. – M., 1960. – 159с.
26482
   Collection universelle des memoires particuliers relaifs a l"histoire de Franse. – Londres-Paris
32. – 1787. – 426с.
26483
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres-Paris
5. – 1785. – 556с.
26484
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Paris
6. – 1785. – (4), 476с.
26485
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres & Paris
12. – 1785. – 526с.
26486
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Paris
15. – 1785. – (4),542с.
26487
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Paris
27. – 1787. – (4),510с.
26488
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
53. – 1790. – 454с.
26489
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – Londores
38. – 1788. – 504с.
26490
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – A Londres (London) ; Et se trouve a Paris (Paris) : Rue et hotel Serpente
T. 50. – 1789. – [4], 484 p.
26491
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – Paris
52. – 1789. – (4)372с.
26492
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – Londores-Paris
55. – 1789. – 470с.
26493
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – A Londres (London) ; Et se trouve a Paris (Paris)
T. 60. – 1790. – 478 p.
26494
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de France. – Londores-Paris
62. – 1790. – 428с.
26495
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"Histoire de France. – Paris
Tome 11 : Contenant les memoires de Philippe de Comines. – 1785. – 560с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
26496
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de Franse. – Londres-Paris
15. – 1786. – 477с.
26497
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de Franse. – Paris
43. – 1788. – (4), 521с.
26498
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de Franse. – Paris
46. – 1788. – (4), 458с.
26499
   Collection universelle des memoires particuliers relatifs a l"histoire de Franse. – Paris
49. – 1788. – (4), 443с.
26500
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
13. – 1786. – 476с.
26501
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
14. – 1786. – 436с.
26502
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
16. – 1786. – 438с.
26503
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
17. – 1786. – 510с.
26504
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
21. – 1786. – 364с.
26505
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
30. – 1787. – 463с.
26506
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
33. – 1787. – 490с.
26507
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
34. – 1787. – 487с.
26508
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
35. – 1787. – 488с.
26509
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
36. – 1787. – 458с.
26510
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
37. – 1788. – 434с.
26511
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
40. – 1788. – 422с.
26512
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
42. – 1788. – 483с.
26513
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
45. – 1788. – 412с.
26514
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
54. – 1789. – 449с.
26515
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Londres
57. – 1789. – 506с.
26516
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l histoire de France. – Paris
56. – 1790. – (6), 488с.
26517
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l Histoire de France. – Paris
28. – 1787. – (4), 435с.
26518
   Collection univeselle des memoires particuliers relatifs a l Histoire de France. – Paris
65. – 1790. – (4), 495с.
26519
  Dorat Collectione complete des oeuvers. – Topogr
2. – 1776. – 462с.
26520
   Collectione Mica de Nuvelle. – Cernauti, 1864
26521
  Kozak Krystof Collective Memory in Transatlantic Relations: In Search for the Ties that Bind // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2015. – P. 65-84. – (Studia territorialia ; 15, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
26522
  Rush A.A. Collective model analysis of the inelastic scattering of 49.5 MeV protons by 24 Mg / A.A. Rush, N.K. Ganguly. – Berkshire. – 16с.
26523
  Romanyschyn O. Collectivization and Opposition / O. Romanyschyn, O. Steciw, A. Gregorovich // Holodomor. The Ukrainian genocide 1932-1933 / O. Romanyschyn, O. Steciw, A. Gregorovich. – Toronto : League of Ukrainian Canadians ; Ucrainica Research Institute, 2014. – P. 13-16. – (Гомін України). – ISBN 978-0-9939652-0-3
26524
  Cameron Edward College algebra / Cameron Edward, Browne Edward. – Revised edition. – New York : Holt, Rinehart and Winston, Publishers, 1956. – 390p.
26525
  Larson R. College algebra / Ron Larson, Robert Hostetler with the assistance of David C. Falvo. – 7th ed. – Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company, 2007. – XVII, 678, A1-A107 p. : ill., tab. – ISBN 978-0-618-64310-3
26526
  Steffensen Arnold College algebra and algebra and trigonometry / Steffensen Arnold, Johnson, Murphy. – Glenview : Scott, Foresman and Company, 1981. – 270p. – ISBN 0-673-17762-9
26527
  Camp Sue College English & communication / Sue C.Camp, Marilyn. L. Satterwhite. – 7th ed. – New York a.o. : Glencoe; McGraw-Hill, 1998. – 12,675 p. : ill. – ISBN 0-02-802168-1
26528
  Wechsler L.K. College entrance counselor : with directories and career and Scholarship guides / L.K. Wechsler, M. Blum, S. Friedman. – New York : Barnes & Noble Inc., 1961. – XIII, 413 p.
26529
  Wechsler L.K. College entrance examinations : with directories and career and Scholarship guides / L.K. Wechsler, M. Blum, S. Friedman. – 4th pr. – New York : Barnes & Noble Inc., 1963. – XI, 305 p.
26530
   College secretarial procedures.. – Toronto
9. – 1976. – 596с.
26531
  Lessenberry D.D. College typewriting: complete. / D.D. Lessenberry, S.J. Wanous. – Cincinnati, South-Western, 1954. – 356с.
26532
  Langan J. College writing skills, media edition / John Langan. – 5th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 10,582 p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-281892-1
26533
   Collegium : Международный научный журнал. – Київ, 1993-
№ 14. – 2004
26534
   Collegium : международный научный журнал. – Київ, 1993-
№ 18. – 2005
26535
   Collegium : Международный научный журнал. – Київ, 1993-
№ 19. – 2005
26536
   Collegium : международный научный журнал. – Київ, 1993-
№ 20. – 2005
26537
   Collegium : международный научный журнал. – Київ, 1993-
№ 21. – 2005
26538
   Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 1993-
№ 23. – 2008
26539
   Collegium : международный научно-художественный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Ин-т международных отношений ; глав. ред. Д. Бураго. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 1993-. – ISSN 2522-4913
№ 27. – 2017. – 284 с.
26540
  Estreicher Karol Collegium Maius i zbiory Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego. / Estreicher Karol. – Krakow, 1967. – 154с.
26541
  Czarnecki Adam Collembola jako element biologicznego systemu na obszarach podlegajacych silnej antropopresji / Czarnecki Adam. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1989. – 156s.
26542
  Сукацкене И.К. Collembola болотных и обрабатываемых почв Литовской ССР. (Фауна, экология и влияние агротехн. факторов на динамику численности). : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Сукацкене И.К.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
26543
  Сукацкене И.К. Collembola болотных и обрабатываемых почв Литовской ССР. (Фауна, экология и влияние агротехн. факторов на динамику численности). : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Сукацкене И.К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-17
26544
  Trokhymets V. Collembolan (Collembola) of moss biocenoses from some points of the Antarctic Islands Galindez, Petermann and Great Jalour / V. Trokhymets, C. Tancredi // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 163-164
26545
   Collins Cobuild English usage. – Glasgow : Harper Collins, 2002. – 17,263p. – 1st ed. 1992. – (Helping learners with real English). – ISBN 0-00-370258-8
26546
   Collins Cobuild Student"s grammar : Self-study edition with answers. – Glasgow : Harper Collins, 2001. – 17,263p. – First ed.: 1991. – (Helping learners with real English). – ISBN 0-00-370563-3
26547
   Collins English-Japanese dictionary. – Glasgow : HarperCollins Publishers, 1995. – 585 p. – (Collins gem ) ( Betselling bilingual dictionaries)
26548
   Collins English-Ukrainian dictionary : укр.-англ., англ.-укр. словник / [contributors: A. Myshelova, I. Ozyumenko, O.Plarsii et al. ; ed.: S. Beattie]. – Glasgow : HarperCollins Publishers, 2012. – XXII, 421, [3] p. – (Collins Dictionary ) ( Betselling bilingual dictionaries)
26549
   Collogue consacre a l"etude des actes primaires d"apparition et d"evolution des ions en phase gaseuse rarefiee.. – Liege, 1963. – 159с.
26550
   Colloguia Torunensia historica / Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Universitas Nicolai Copernici). Ordines militares. – Torun : Nicholas Copernicus University Press. – ISSN 0867-2008
11. – 2001


  1997. Hf. 85
26551
  Voyutsky S. Colloid Chemistry / S. Voyutsky. – Moscow : Mir, 1978. – 560 p.
26552
  Alexander Jerome Colloid chemistry theoretical and applied. / Alexander Jerome. – New York
12. – 1950. – 736с.
26553
   Colloque consacre a l"etude des actes primaires d"apparition et d"evolution des ions en phase gaseuse rarefiee.. – Liege, 1963. – 159 s. : fig.
26554
   Colloque International de Geographie Appliquee. – Liege : Imprimerie Maison d"Edition, Belgium, 1968. – 433p.
26555
   Colloque sur l"organisation et l"administration des services agricoles dans les Etats arabes.. – N.Y., 1966. – 120с.
26556
   Colloque sur la stratigraphie du Carbonifere. – Liege : Universite de Liege
Vol. 55. – 1970. – 551 p. : Planches 1-38
26557
  Campus F. Colloque sur le comportement post-critique des plaques utilisees en construction metallique : Tenu a Liege les 12 et 13 novembre 1962 / F. Campus, Ch. Massonnet. – Liege : Institut du genie civil, 1963. – 176 p. – Extr. des Memoires in 8 de la Soc. Royale des sciences in Liege, 5-me ser., t. 8, fasc. 5. – (Les Congres et colloques de l"Un-te de Liege ; Vol. 25)
26558
   Colloquia Torunensia historica / Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISBN 83-231-0375-5
N 8 : Ritterorden und Region-politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter. – 1995
26559
   Colloquium "Music and world".. – Brno, 1969. – 295с.
26560
   Colloquium Charitativum secundum : Materialy konferencji miedzynarodowej zorganizowanej w Totuniu 13-15 pazdziernika 1995 r. w 350 rocznice "Rozmowy Braterskiej. – Torun : Towarzystwo naukowe, 1996. – 119,[9]s : 15 il. – ISBN 83-85196-15-3
26561
   Colloquium Jemense zu Ehren des 50.. – Jena, 1973. – 132с.
26562
   Colloquium on Algebraic topology August 1-10, 1962 : lectures. – [Aarhus] : Matematisk institut, 1962. – 113 p.
26563
  Prekora Andras Colloquium on applications of mathematics to economics / Prekora Andras. – Budapest, 1963. – 368с.
26564
   Colloquium on Combinatorial methods in Probability theory August 1-10, 1962 : lectures. – [Aarhus] : Matematisk institut, 1962. – 126 p.
26565
   Colloquium on the foundations of mathematics. Mathematical machines and their applications : Tihany, 11-15 September 1962. – Budapest : Akademiai kiado, 1965. – 320 p.
26566
   Colloquium Undecenale Danubianum. – Kiew : Naukowa Dumka, 1967. – 204S.
26567
   Colmtia : antologia lirica. – Rio de Janeiro, 1993. – 108 p.
26568
  Metellus Jean Colomb / Metellus Jean. – Case-Pilote, 1992. – 140с.
26569
  Merimee Prosper Colomba / Merimee Prosper; Salomon P. – Paris, 1978. – 185с.
26570
  Merimee Prosper Colomba a Tamango. / Merimee Prosper. – Praha, 1975. – 195с.
26571
  Anouilh Jean Colombe. / Anouilh Jean. – Paris, 1973. – 218с.
26572
  Anouilh Jean Colombe. / Anouilh Jean. – Paris, 1973. – 218с.
26573
  Elias Ramirez Plutarco Colombia / Elias Ramirez Plutarco. – La Habana, Cuba : Casa de las Americas, 1964. – 81p.
26574
   Colombia : essays on conflict, peace, and development. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : World bank, 2000. – 14,196 p. – (Conflict prevention and post-conflict reconstruction). – ISBN 0-8213-4670-9
26575
   Colombia : Appendix 3. // Financial integration in Latin America : a new strategy for a new normal / ed.: Charles Enich, Wouter Bossu, Carlos Caceres, Diva Singh. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 167-171. – ISBN 978-1-51352-024-7
26576
  Giraldo Jaramillo Gabriel Colombia y Sueccia. / Giraldo Jaramillo Gabriel. – Madrid, 1960. – 170с.
26577
  Soroka Yu. Colonel Bolbochan Crimean Campaign (1918) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 130-131. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
26578
  Bozic Mirko Colonello / Bozic Mirko. – Zagreb, 1975. – 162с.
26579
  Ferguson Moira Colonialism and gender relation from Mary Wollstonecraft to Jamaica kincaid : East Caribbean connections / Ferguson Moira. – New York : Columbia univ. press, 1993. – 175p. – ISBN 0-231-08222-3
26580
  Skorgen T. Colonialism and the "jewish question": Hannah Arendt and the transformation // Doxa / I.I. Mechnikov Odessa national university ; Odessa humanity tradition. – Odessa, 2015. – Iss. 1 (23) : The borders of Europe. – P. 16-28. – ISSN 2410-2601
26581
  Roudenko G. Colonialisme et neo-colonialisme / G. Roudenko. – Moscou, 1969. – 110с.
26582
  Ganoussets Alexandre Colonialisme. / Ganoussets Alexandre. – K., 1985. – 183с.
26583
  King D.C. Colonies and revolution / David C. King. – Hoboken : Wiley, 2003. – 9,133 p. : ill. – (American heritage ; American voices). – ISBN 0-471-44391-3
26584
   Color as sees and photographed.. – New York, 1972. – 68с.
26585
  Boyd J.S. Color atlas of clinical anatomy of the dog & cat / J.S. Boyd, C. Paterson, A.H. May. – 2nd edition. – London-Edinburgh-New York : Mosby, 2001. – 218p. : il. – ISBN 0 -7234 -316-
26586
  Erlandsen Stanley Color atlas of histology / Erlandsen Stanley, Magney Jean. – St.Louis a.o. : Mosby - Year book, 1992. – 11,196p. : 561 ill. – На обкл.: International student edition
26587
   Color correction with Kodak TRI-mask film.. – New York, 1971. – 48с.
26588
  Judd Color in business, science and industry / Judd. – 3d ed. – New York a.o. : Wiley, 1975. – 553 p. – (Wiley series in pure and applied optics)
26589
  Danyliuk I. Color map of Taras Shevchenko"s "Kobzar" with mathematica // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 218-223. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті описано ідею і реалізацію процесу створення кольорової мапи (КМ) для довільного тексту взагалі, й зокрема для "Кобзаря" Тараса Шевченка. КМ - це множинна сітка кольорових прямокутників (або інших фігур), кожен із яких стосується певної ...
26590
  Rothstein Arthur Color photography now / Rothstein Arthur. – New York, 1970. – 159с.
26591
  Engdahl David Color printing / Engdahl David. – 3d ed. – New York, 1974. – 128с.
26592
   Color.. – New York, 1970. – 240с.
26593
  Clulow Frederick Color. Its principles and their applications / Clulow Frederick. – New York : Morgan & Morgan, 1972. – 236 с.
26594
  Prengel Lothar Colorbildpraxis / Prengel Lothar. – Leipzig, 1985. – 208с.
26595
  Andrews H.C. Colored Engravings of Hearts. – London : Published by the author
Vol. 1. – 1802. – [152 арк.]
26596
  Richards Oscar Colored light, filters and photography / Richards Oscar. – 5p.
26597
   Colorimetric determination of non-metals.. – New York, 1978. – 542с.
26598
   Colour Oxford English dictionary : [90 000 words, phases, and definitions]. – 3rd ed. – New York : Oxford univ. press, 2006. – X, 818 p. – 1st ed. 1995. - На обкл.:The world"s most trusted dictionaries. – ISBN 978-0-19-861441-8
26599
  Andrews H.C. Coloured engravings of heaths : The drawings taken from living plants only. With the appropriate specific character, full description, native place of growth, and time of flowering of each; in Latin and English. – London
T. 2. – 1805
26600
  Kaffka M. Colours and years : [a novel] / Margit Kaffka ; English transl. by George F. Cushing ; introd. by Charlotte Franklin. – 2nd ed. – Budapest : Corvina, 2008. – 242 p. – ISBN 978-963-13-5786-8
26601
  Rotini O.T. Coltura della Barbabietola nell"" U.R.S.S. / O.T. Rotini. – Milano : Saccarotrust. – 51p.
26602
  Никольский А.М. Coluber (Vipera) sachalinensis (Tzar.) и его история : (Преставлено Академии наук 1 февраля 1917 г.) / А.М. Никольский, 1926. – С.248-260. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Акад. наук. 1926
26603
  Johnson Allison Columbia and Her Sisters: Personifying the Civil War // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2016. – Vol. 55, Nr 1. – P. 31-57. – ISSN 0026-3079
26604
   Columbia river and minor tributaries : Letter from the Secretary of war in two volumes. – Washington : Government, 1934. – P. XXXI, 1845
26605
  Iglesia Ramon Columbus, Cortes, and other essays / Iglesia Ramon; Simpson L.B. (transl.). – Berkeley, 1969. – 286с.
26606
  Daicoviciu C. Columna lui Traian / C. Daicoviciu, H. Daicoviciu. – Bucuresti, 1966. – 36с.
26607
  Оберг Р.Дж. COM+ технология основы и программирование : Практическое уководство по Windows 2000 DNA / Роберт Дж. Оберг. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 480с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0084-0
26608
  Muzhenko V. Combat leader : selected interviews with chief of the general staff of the armed forces of Ukraine and commander-in-chief of the armed forces of Ukraine, general of the army of Ukraine Victor Muzhenko, 2014-2017 / [interview prep.: H. Patsan ; phot.: V. Vovkogon ; transl.: O. Orel ; ed.: Robert C, Mika McLeod]. – [S. l. : s. n., 2017. – 259 p. : phot., maps., tab.
26609
  Hamburger L. Combaterea vibratiilor in intreprinderi. / L. Hamburger, Gh. Buzdugan. – Bucuresti, 1953. – 114с.
26610
  Gaude Laurent Combats de possedes / Gaude Laurent. – Paris : Actes sud, 1999. – 72p. – (Actes sud - papiers). – ISBN 2-7427-2308-0
26611
  Brezeanu Maria Combinatii complexe polinucleare si aplicatiile lor. / Brezeanu Maria. – Bucuresti, 1986. – 223с.
26612
   Combination of BN Nanotubes with Diamond-like c-BN and Giant Nonlinearities in Dendritic Nanostructures / N Kornienko, , L.L. Sartinska, A.N. Kornienko, A.M. Kutsay, C. Jastrebski // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy, 2013. – Vol. 2, N 1 : 3rd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2013 (NAP-2013)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 16-21 september, 2013. – P. 01PCSI25-1-01PCSI25-2. – ISSN 2304-1862


  The matching of the properties of carbon and BN based nanostructures has been carried out. It was studied a strong frequency shifts and changes of the intensities vibrational hands of BN dendritic nanostructures. It was demonstrated the simultaneous ...
26613
   Combinatorial Algorithms on Words.. – Berlin : Springer-Verlag. – ISBN 3-540-15227-X
8. – 1985. – 361 p.
26614
  Grebennik I.V. Combinatorial balance layout problem of cylindrical objects / I.V. Grebennik, T.E. Romanova, I.A. Urniaieva // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 57. – ISBN 978-617-7530-07-6
26615
   Combinatorial mathematics: proceedings of the third international conference. – New York, 1989. – 436с.
26616
  Papadimitriou Christos Combinatorial optimization: algorithms and complexity / Papadimitriou Christos, Steiglitz Kennet. – Englewood Cliffs, New Jersey, 1982. – 496с.
26617
  Perestyuk M. Combinatorics : first steps / Mykola Perestyuk and Volodymyr Vyshenskyi. – New York : Nova, 2021. – VIII, 338 p. : ill., tab. – (Computational Mathematics and Analysis : additional books and e-books in this series can be found on Nova"s website under the Series tab.). – ISBN 978-1-68507-152-3
26618
  Kravchenko O. Combinatory properties of economic terms in the cognitive light // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 38-42. – ISSN 2522-493Х


  Контрастивний аналіз комбінаторних властивостей англійських, українських і російських економічних термінів.
26619
  Lisitsa M.P. Combined Fermi-Davydov Resonance in Solid Solutions / M.P. Lisitsa, A.M. Yaremko, 1970. – Р. 393-406. – Отд. оттиск: Received 25 Apr 1969
26620
  Pampukha I. Combined method of text data tone evaluation / I. Pampukha, P. Savkov, V. Savkova // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 97. – ISBN 978-617-7530-07-6
26621
  Shakhno S.M. Combined Newton-Kurchatov method under the generalized Lipschitz conditions for the derivatives and divided differences // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (119). – Р. 78-89. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Доведено локальну збіжність комбінованого ітераційного процесу, побудованого на основі методу Ньютона і методу лінійної інтерполяції Курчатова, для розв"язування нелінійних операторних рівнянь в банаховому просторі за узагальнених умов Ліпшиця для ...
26622
  Kolomoets D. Combustion reactor simulation using cellular automatons // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 30-34. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Evolution process in a system of burning fuel in a limited reactor with high-level substance mixing is analyzed. Demonstrated that the system tends toward decreasing total combustion front length and suppressing smaller dissipative structures by bigger ...
26623
  Kemelman Rabbi Haim Come Along to Israel. / Kemelman Rabbi Haim, Resnick Abraham. – Minneapolis, 1973. – 240с.
26624
  Leipold L.E. Come along to Saudi Arabia / L.E. Leipold. – Minneapolis, 1974. – 167с.
26625
  Вайцзекер Е.У. Come on! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римському клубу = Come on! Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet. A report to the club of Rome / Ернст Ульріх фон Вайцзекер, Андерс Вікман ; [пер. з англ. Ю. Сірош]. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Індекс: с. 252-259. – Бібліогр.: с. 242-246. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-77-6
26626
   Come to the fields, buffalo.. – Hanoi, 1958. – 96с.
26627
  Resino C. Comedia & drama / Carmen Resino. – Lublin : La Campana Sumergida Editorial, 2012. – 163, [1] p. – Зміст: La boda; De pelicula; A vueltas con los clasicos. – (Coleccion: Lecturas imprescindibles ; Serie: Dionisios). – ISBN 978-83-933115-0-7
26628
  Domecq Comedie entre les murs / Domecq, Jean-Philippe. – Paris, 1992. – 85с.
26629
  Marivaux Pierre de Comedies / Marivaux Pierre de. – M., 1961. – 150с.
26630
  Akhundov Mirsa Fath-Ali Comedies / Akhundov Mirsa Fath-Ali. – Paris, 1967. – 268с.
26631
  Shakespeare William Comedies / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;General ed.S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 205 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-205-0
Vol.1. – 1995. – 606 p.
26632
  Shakespeare William Comedies / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;General ed.S.Barnet. – London : Campbell Publishers. – (Everyman"s Library ; 226 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-226-3
Vol.2. – 1996. – 736p.
26633
  Roussin Andre Comedies conjugales / Roussin Andre. – Paris, 1961. – 305с.
26634
   Comedies.. – Moscou, 1986. – 398с.
26635
   Comenius-Jahrbuch. – Berlin : Schneider Verlag Hohengehren. – ISBN 3-89676-225-7
Bd. 7/1999. – 1999. – 176 S. : ill., phot. – Бібліогр.: c. 152-167 та в підрядк. прим.
26636
   Comenius und der Weltfriede = Comenius and world peace. – Berlin : Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2005. – 992S. : Ill.
26637
   Comenius University Bratislava.. – Bratislava, 1966. – 86с.
26638
   Comenius University.. – Bratislava, 1969. – 85с.
26639
  Murarasu D. Comentaii Eminesciene. / D. Murarasu. – Bucuresti, 1967. – 376с.
26640
  Гиберти Л. Comentari. Записки об итальянском искусстве / Л. Гиберти; вступ. ст.: А. Губер. – Москва : Изогиз, 1938. – 104 с.
26641
  Ammonius Comentarii la tratatul "Despre Interpretare" al lui Arostotel. / Ammonius, si Stephanus. – Bucuresti, 1971. – 214с.
26642
  Guseynova O. Comentario linguistico del texto literario : material didactico / Oksana Guseynova, Ana Mishustina ; Univesidad nacional Taras Shevchenko de Kyiv. – Київ : Київський університет, 2008. – 255 p. – Bibliogr.: p. 252. – ISBN 978-966-439-031-3
26643
  Коротнев А.А. Comephoridae Байкала = Wissenschaftliche. Ergebnisse einer Zool. Expedition nach dem Baikal-See water Leitung prof. A.Korotneff in den Jahren 1900-1902 : монографический очерк А. Коротнева, проф., Киев : с 3 табл. рис. – Киев ; Берлин : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 39 с., 3 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Зоол. исслед. озера Байкала. Вып.2. Киев-Берлин, 1905, с. 3-39. – (Зоологические исследования озера Байкал ; Вып. 2)
26644
  Buse Constantin Comertul exterior prin Galati sub regimul de port franc (1837-1883). / Buse Constantin. – Bucuresti, 1976. – 202с.
26645
  Sosedov V. Comertul sovietic si rolul sau in desvoltarea economiei nationale a URSS / V. Sosedov. – Bucuresti, 1952. – 73с.
26646
  Orme Alexandra Comes the comrade! / Orme Alexandra. – New York, 1950. – 376с.
26647
   Comgres africain sur la primaute do Droit.. – Geneve, 1961. – 184с.
26648
   Comici vestitii ai ecranului.. – Bucuresti, 1969. – 311с.
26649
  Berube Allan Coming out under fire: the history of gay men and women in World War Two / Berube Allan. – New York, 1991. – 377с.
26650
  Meyer Paul Georg Coming to know : Studies in the lexical semantics and pragmatics of academic English / Meyer Paul Georg. – Tubingen : Narr Verlag, 1997. – 14,396p. – (Forum fur Fachsprachen-Forschung / Hrsg. von H.Kalverkamper ; Bd.35). – ISBN 3-8233-5341-1
26651
   Comision National Argentina para la Unesco.. – Buenos Aires, 1972. – 43с.
26652
   Comite Mixte FAO/OMS D"Experts des Zoonoses : Troisieme rapport. – Geneve : Organisation Mondiale de la Sante, 1967. – 140p. – (Serie de Rapports Techniques ; 378 ; 74 : Estudies Agricoles de la FAO)
26653
  Alexeev V. Commande optimale. / V. Alexeev. – M., 1982. – 447с.
26654
  Goldoni Carlo Commedie / Goldoni Carlo. – Milano : Gherardo Casin
1. – 1991. – 511 p.
26655
  Goldoni Carlo Commedie. / Goldoni Carlo. – Milano
2. – 1991. – 512-1077с.
26656
   Commemoration du centenaire du code penal Belge.. – Liege, 1968. – 398с.
26657
  Roger-Miles Comment Discerner les Styles du VIII au XIX siecle / Roger-Miles. – Paris : E.Rouseyre edit. – 112 p., 110 pl.
26658
  Carlier A. Comment fur construit le metro parisien / A. Carlier. – Cannes, 1950. – 32с.
26659
  Coustet E. Comment installer chez soi la telephonie sans fil a bon marche / E. Coustet. – [S. l.] : Hachette, 1922. – 96 p. – (Bibliotheque des professions des arts et des metiers)
26660
  Platkow A. Comment le dire en polonais? : guide pratique de conversation avec la transcription phonetique francaise / A. Platkow. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. – 255 s.
26661
  Billetdoux Francois Comment va le monde, mossieu? Il tourne, mossieu! / Billetdoux Francois. – Paris, 1991. – 103с.
26662
  Girod Roger Comment vivent les francais. / Girod Roger, Grand-Clement Francis. – Paris, 1972. – 127с.
26663
  Gorbagne T. Commentaires methodiques sur la correction de la prononciation francaise / T. Gorbagne. – K., 1977. – 35с.
26664
  Clavius Christoph Commentaria in Euclidis Elementa Geometrica / Clavius Christoph; Mit einem Vorw. hrsg. von E. Knobloch. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 1999. – [16],644S. – Nachdr. der Ausg.: Mainz, 1611; Назв. обкл.:Euclidis Elementorum Libri 16. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-10278-1; 3-487-10277-3
26665
  Caesaris I.C. Commentarii. – Lipsiae, 1858. – 460 p.
26666
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1726). – Petropoli : Typis Academiae
T. 1. – 1728. – 488 p.
26667
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1727). – Petropoli : Typis Academiae
T. 2. – 1729. – 520 p.
26668
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1728). – Petropoli : Typis Academiae
T. 3. – 1732. – 464 p.
26669
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1729). – Petropoli : Typis Academiae
T. 4. – 1735. – 325 p.
26670
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1730-31). – Petropoli : Typis Academiae
T. 5. – 1738. – 458 p.
26671
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1730-31). – Petropoli : Typis Academiae
T. 5. – 1738. – 458 p.
26672
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1737). – Petropoli : Typis Academiae
T. 9. – 1744. – 452 p.
26673
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1738). – Petropoli : Typis Academiae
T. 10. – 1747. – 509 p.
26674
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1739). – Petropoli : Typis Academiae
T. 11. – 1750. – 378 p.
26675
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1741-43). – Petropoli : Typis Academiae
T. 13. – 1751. – 274 p.
26676
   Commentarii Academiarum Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ad annum 1744-46). – Petropoli : Typis Academiae
T. 14. – 1751. – 392 p.
26677
  Caesar Gajus Julius Commentarii de bello civili. – Lipsiae, 1889. – 135 c.
26678
  Caesar Gajus Julius Commentarii de bello gallico. – Lipsiae, 1848. – 163 c.
26679
  Caesar C.J. Commentarii de bello gallico. – Lipsiae, 1848
26680
  Caesar Gajus Julius, Hirtius Aulus Commentarii de bello gallico et civili, etc. : Commentarii de bello civili. – Lipsiae (Leipzig), 1844. – p. 235-554
26681
  Symeoni Gabriello Commentarii di Gabriello Symeoni Fiorentino sopra alla tetrarchia di Vinegia, di Milano, di Mantova et di Ferrara al sereniss. Principe di Vinegia. – In Vinegia (Венеція) : In Vinegia per Comin da Trino di Monferrato, 1548. – 113, [14], [72] f. – Перепл. с: La Republica, ei magistrati di Vinegia / Gasparo Contarino (1545)
26682
  Rosmital Commentarius brevis et iucundus itineris atque peregrinationis, pietatis et religionis causa susceptae ab illustri et Magnifico Domino, Domino Leone, libero barone de Rosmital et Blatna / Rosmital, et Blatna. – Pragae, 1951. – 143с.
26683
  Euleri L. Commentationes arithmeticae. / L. Euleri. – Petropoli
1. – 1849. – 582с.
26684
   Commentationes mathematicae = Universita Karlova. Prace matematyczne / Univerzita Karlova.; Universita Karlova. – Warszawa. – ISSN 03738299
T.38. – 1998


  1998, V.33 N 1
26685
   Comments on modern physics : A journal of critical discussion of the current literature. – Jersey. – ISSN 1560-5892
Vol. 1, N 2. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26686
   Comments on plasma physics and controlled fusion (Comments on modern physics, part C) : A journal of critical discussion of the current literature. – Jersey. – ISSN 0374-2806
Issue C 1. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26687
  Crean L.E. Comments on some aspects of nuclear power economics. / L.E. Crean. – Vienna, 1961. – 64с.
26688
  Wolowyna O. Comments on the Demographic Consequences of the Holodomor // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 243-250. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
26689
  Khlevniuk O. Comments on the Short-Term Consequences of the Holodomor // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 149-161. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
26690
  Piemme Commerce gourmand / Piemme, Jean-Marie. – Paris, 1991. – 67с.
26691
  Rose P.S. Commercial bank management / P.S. Rose. – 4th ed. – Boston a.o. : Irwin, McGraw-Hill, 1999. – 28,808 p. – (Irwin series in finance, insurance, and real estate / S.A.Ross). – ISBN 0-256-15221-X
26692
  Werner H.O. Commercial potato production in Nebraska : Agricultural Experimental Station university of Nebraska college of agricuture / H.O. Werner. – 4th ed. – [S. l. : s. n.], 1947. – 173 p.
26693
  Kodynetz A. Commercialization of intellectual property rights as foundation for innovation / A. Kodynetz, L. Maidanyk // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 4. – С. 81-92. – ISSN 2409-9066
26694
   Commissariat a l"energie atomique.. – Paris, 1960. – 74 с.
26695
   Commodity price volatility and inclusive growth in low-income countries / ed. Rabah Arezki [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2012. – XX{V, 384 p. – ISBN 978-1-61635-379-7
26696
  Mazaraki Anatoliy Commodity Science in Ukraine: Present and Future / Mazaraki Anatoliy, Pritulska Nataliia // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 1. – P. 12-17. – ISSN 2367-6361


  Наука в Київському національному торговельно-економічному університеті.
26697
  Arlie J.-P. Commodity thermoplastics: technical and economic characteristics / Jean-Pierre Arlie, transl.from the French by N.Marshall; Institut Francais du petrole; Ecole nationale superieure du petrole et des moteurs. – Paris : Technip, 1990. – XII, 99 p. – ISBN 2-7108-0591-X
26698
   Commodity trade and economic development.. – N.Y.
8. – 1953. – 102с.
26699
  Manterfield Richard Common-channel signalling / Manterfield Richard. – London : Peter Peregrinus, 1991. – 221 p. – (IEE Telecommunications Series/ Ser.ed.J.E.Flood, C.J.Hughes, J.D.Parsons ; 26). – ISBN 0-86341-240-8
26700
   Common Approaches in Description of Ordinary Liquids and Hadronic Matter / K.V. Cherevko, L.L. Jenkovszky, V.M. Sysoev, Zhang, Feng-Shou // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – C. 708-722. – ISSN 0372-400Х
26701
   Common difficulties for students of English.. – M., 1976. – 224с.
26702
  Драб Н.Л. Common English usage problems = Типові проблеми англійського слововживання : key to exercises : [відповіді до навч.-метод. комплексу] / Драб Н.Л. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 111, [1] с. – Англ. та укр. мовами. - Авт. на обкл. та корінці зазнач. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-397-3
26703
  Драб Н.Л. Common English usage problems = Типові проблеми англійського слововживання : навчально-методичний комплекс / Драб Н.Л. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 255, [1] с. – Англ. та укр. мовами. - Авт. на обкл. та корінці зазнач. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-396-6
26704
  Strang H.I. Common errors in speaking and writing and how to avoid them: : a series of txercises, with notes, cautions and suggestion ; for the use of teachers, pupils and private students / by H. I. Strang. – Toronto. – 129 с.


  A Ser. of exercises, with notes, cautions and suggestions
26705
   Common Europe economic dilemmas of transport and ecology. – Warsaw : Warsaw school of econ., World econ. fac., 1997. – 420p. – На обкл.: TRANS"97. – ISBN 83-208-1111-2
26706
   Common Europe international competitiveness of Polish enterprises. – Warsaw : Warsaw school of economics, World economy faculty, 1999. – 505p. – На обкл.: RANE"99. – ISBN 83-208-1243-7
26707
  Powell D. Common mistakes at CAE ... and how to avoid them / Debra Powell. – 4th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2007. – 63, [1] p. : ill. – First publ.: 2005. – ISBN 978-0-521-60377-5
26708
  Moore J. Common mistakes at IELTS advanced ... and how to avoid them / Julie Moore. – 4th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – 64 p. : ill. – First publ.: 2007. – ISBN 978-0-521-69247-2
26709
  Cullen P. Common mistakes at IELTS intermediate ... and how to avoid them / Pauline Cullen. – 3rd print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – 64 p. : ill. – First publ.: 2007. – ISBN 978-0-521-69246-5
26710
  Moore J. Common mistakes at Proficiency ... and how to avoid them / Julie Moore. – 5th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – 64 p. : ill. – First publ.: 2005. – ISBN 978-0-521-60683-7
26711
  Fitikides T.J. Common mistakes in English : with exercises / T.J.Fitikides. – 11th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 8,200p. – 1st publ. 1936; Pearson educ. 2000. – ISBN 0-582-34458-1
26712
  Paine Thomas Common Sense / Paine Thomas. – Harmondsworth, 1986. – 128с.
26713
  Caballero S.B. Common system of valued added taxes (vat) in the European Union // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 271-272. – ISBN 978-617-7069-02-6
26714
  Brazhenenko M.G. Common view of the automation of publication and subscription in emergency control wireless networks / M.G. Brazhenenko, D.S. Kinzersky, V.L. Shevchenko // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – C. 11-14


  Загальний вигляд автоматизації публікації та передплати в бездротових мережах аварійного управління.
26715
  Plowden David Commonplace. A Chatam book / Plowden David, 1974. – 119с.
26716
  Polus A. Commonwealth na arenie miedzynarodowej / Andrzej Polus // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3179 : Commonwealth na arenie miedzynarodowej / A. Polus. – S. 1-309. – ISSN 0239-6661
26717
  Pollock Carroll Washington Communicate what you mean : A concise advanced grammar / Pollock Carroll Washington; Revised by S.Eckstut. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall regents / A Viacom comp., 1997. – 8,311p. – ISBN 0-13-520107-1
26718
  Adler R.B. Communicating at work : principles and practices for business and the professions / Ronald B. Adler, Jeanne Marquardt Elmhorst. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill: College, 1999. – 13,498 p. : ill. – ISBN 0-07-303433-9
26719
  Adler R.B. Communicating at work : Principles and practices for business and the professions / R.B. Adler, J.M. Elmhorst. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 26,533p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07240072-2
26720
  Sweeney Simon Communicating in business : A short course for business English students: cultural diversity and socializing, using the telephone, presentations, meetings and negotiations. Student"s book / Sweeney Simon. – 5th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2003. – 155p. – (Cambridge professional English). – ISBN 0-521-77495-0
26721
  Hovland Carl a.o. Communication and Persuasion: Psychological studies of opinion change / Carl a.o. Hovland. – New Haven, 1953. – 315с.
26722
  Ilganayeva V. Communication and social interaction in conditions of increasing sociality as a factor in the development of society // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 20-25. – ISSN 2076-9326
26723
  Ilganayeva V.Yu. Communication Aspects of Socio-­Cultural Entrepreneurship as a Development Sphere in Economy of the Future // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 61-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Актуальність розгляду комунікаційних складових соціокультурної діяльності, зокрема підприємницької, зумовлена новими умовами життя суспільства. що поширюються на всі сфери соціальної діяльності.
26724
  Angeniol R. Communication en images : livret pedagogique / R. Angeniol, I. Morieux // Communication en images [Електронний ресурс. Відеозапис] / R. Angeniol, E. Grandet, I. Morieux, M. Vidal. – Paris, 2006. – 70 p. – ISBN 209-032377-9
26725
   Communication en images [Електронний ресурс. Відеозапис] / scen. Robert Angeniol, Eliane Grandet, Isabelle Morieux, Martin Vidal; mise en scene Zebre theatre, Fabrice Dubusset; exerc. pedagog. Robert Angeniol, Isabelle Morieux; CAVILAM, CLE International. – Paris : CLE international, 2006. – 1 DVD + 1 брошура. – Заголовок з етикетки диску. – ISBN 209-032377-9
26726
  Schutte William Communication in business and industry / Schutte William, Steinberg Erwin. – New York a.o., 1967. – 393с.
26727
  Boichuk O. Communication in cultural anthropology // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 17-18
26728
   Communication in the space age.. – Paris, 1968. – 200с.
26729
  Miquel Claire Communication progressive du francais avec 270 activites : Niveau debutant / Miquel Claire. – [Paris] : CLE international, 2004. – 128p. : ill. – ISBN 209-033306-5
26730
  Miquel Claire Communication progressive du francais avec 365 activites : Niveau intermediaire / Miquel Claire. – [Paris] : CLE international, 2004. – 189р. – ISBN 209-033726-5
26731
  Петренко О. Communication strategies in virtual museum discourse // Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна 2019: національні мови та літератури в інформаційному просторі XXI століття" : 25 квіт. 2019 р. : тези / "Шевченківська весна 2019: національні мови та літератури в інформаційному просторі ХХІ століття", міжнар. міждисциплінар. наук. конф. – Київ, 2019. – С. 22-23. – (Бібліотека Інституту філології)


  Комунікаційні стратегії у віртуальному музейному дискурсі.
26732
  Douglass Paul Communication through reports / Douglass Paul. – Englewood Clitts, 1964. – 410с.
26733
  Marina Jovanovic Milenkovic Communication via the WEB and SMS services in the healthcare system in the Republic of Serbia / Marina Jovanovic Milenkovic, Dejan Milenkovic, Marina Dobrota // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 364-369 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
26734
  Buerkel-Rothfuss Nancy Communication: competencies and contexts / Buerkel-Rothfuss Nancy. – New York : Randon House, 1985. – 386p. – ISBN 0-394-35035-9
26735
  Mortensen Communication: The Study of Human Interaction / Mortensen, David. – New York, 1972. – 430с.
26736
   Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД. – ISSN 2617-1813
Вип. 18. – 2018. – 81, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
26737
   Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД. – ISSN 2617-1813
Вип. 19. – 2019. – 89, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
26738
   Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД. – ISSN 2617-1813
Вип. 20. – 2020. – 121, [1] с. – doi: 10.15421/29200101 - Резюме укр., англ. мовами
26739
   Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД. – ISSN 2617-1813
Вип. 21. – 2021. – 65, [2] c. – doi: 10.15421/29200101 - Резюме укр., англ. мовами
26740
   Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД. – ISSN 2617-1813
Вип. 22. – 2022. – 150, [1] с. – doi: 10.15421/29200101 - Резюме укр., англ. мовами
26741
   Communications in Canadian society.. – Ontario
9. – 1972. – 351с.
26742
   Communications law 1994. – New York : Practisingl Law Institute. – (Patents, copyrights, trademarks, and literary property ; nr G-398 : Course Handbook Series)
Vol. 1 : / chairman James C. Goodale. – 1994. – 984 p.
26743
   Communications policy and information technology: promises, problems, prospects. – Cambridge ; London : MIT, 2002. – XXIII, 415 p. – Includes bibliographical references and index. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-262-03300-3
26744
  Shynkaruk V. Communicative-Functional Potential of Incentive Modality in Psycholinguistic Dimension / V. Shynkaruk, S. Kharchenko // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 183-203. – ISSN 2309-1797
26745
  Markowska A.V. Communicative-pragmatic respondent’s strategies in modern publicistic interview (on material of the German-language and English-laguage press) / A.V. Markowska, O.O. Salamatina // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – P. 188-197. – ISBN 978-617-7132-63-8


  Стаття присвячена розкриттю специфіки взаємодії учасників комунікації в сучасному публіцистичному інтерв’ю. Шляхом аналізу інтерв’ю сучасної німецькомовної та англомовної преси виокремлено неконфліктні та конфліктні стратегії респондента: мовленнєву ...
26746
  Davydovska N.V. Communicative and linguistic devices used in Еlon Musk"s personal branding (based on Twitter and online publications) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 55-65. – ISSN 2520-6397
26747
  Davydovska N.V. Communicative and linguistic trends in Elon Musk"s personal branding (based on Twitter publications in 2020) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (69). – С. 7-22. – ISSN 2520-6397


  Комунікативні та лінгвістичні тенденції в персональному брендингу Ілона Маска (за матеріалами публікацій у Twitter у 2020 р.). Присвячено вивченню основних комунікативних тенденцій та лінгвістичних особливостей персонального брендингу Ілона Маска. ...
26748
  Pavlovych A.V. Communicative approach in grammar teaching / A.V. Pavlovych, O.O. Ivanova // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – Р. 85-89. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 8). – ISSN 2307-1591
26749
   Communicative Chinese in 100 lessons.
1. – 1988. – 195с.
26750
   Communicative Chinese in 100 lessons.
2. – 1991. – 428с.
26751
  Kitura H.Ya. Communicative exercises as a component of foreign language professional competence of future doctors / H.Ya. Kitura, I.I. Vorona // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 85-90. – ISSN 1681-2751


  Стаття присвячена обгрунтуванню доцільності використання англомовних комунікативних вправ як складової формування фахової компетентності у студентів медичних ВНЗ.
26752
  Bezzubova O. Communicativer aspect der deutschsprachigen electronichen communication // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – P. 19-25. – ISSN 2617-5339
26753
   Communique du Comite du Plan d"Etat de l"URSS et de l"Iffice Central de Statistique de l"URSS., 1951. – 12с.
26754
  Varga Csaba Communism and Postcommunist Memory in Hungary - Political Deportation of Families to Forced Work Camps at Hortobagy // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2010. – Vol. 11, Nr 39, Spring : The memory of the past in Central Europe. – P. 85-100. – ISSN 1586-4197
26755
  Mace James Communism and the dilemmas of national liberation: : National communism in Soviet Ukraine, 1918-1933 / James E. Mace ; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard Univ. Press, 1983. – 334с. – (Harvard series in Ukrainian studies : Monograph series). – ISBN 0-916458-09-1
26756
  Cornford John Communism was my waking time. / Cornford John. – M., 1958. – 142с.
26757
   Communism, fascism, and democracy: the theoretical foundations. – New York
16. – 1966. – 702с.
26758
   Communism: questions and answers.. – M.
6. – 1984. – 88с.
26759
   Communist China.. – New York
21. – 1967. – 667с.
26760
  Laski Harold J . Communist Manifesto Socialist Landmark : a new appreciation written for the labour party / Harold J . Laski. – London : G.Allen and Unwin, 1967. – 160 p.
26761
   Communists and the yuth. – M., 1984. – 254с.
26762
   Community develpment and economic development.. – Bangkok
1. – 1960. – 114с.
26763
   Community develpment and economic development.. – Bangkok
2. – 1960. – 100с.
26764
   Community develpment and economic development.. – Bangkok
2. – 1960. – 96с.
26765
  Jones Richard Community in crisis: french-canadian nationalism in perspective / Jones Richard. – Toronto : McClelland and Stewart, 1972. – XXII,192 p. – Bibliogr.: p. 180-192
26766
  Zima O.G. Community of Latin American and Caribbean States as a new regional bloc in the world economy / O.G. Zima, I.I. Lisitsina, V.O. Pidgayna // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – P. 257-262 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 3 name.
26767
  Brager George Community organizing. / Brager George, Specht Harry. – New York, London, 1973. – 363с.
26768
  Сліпченко Т. Community policing як партнерство між поліцією та громадою: європейський досвід // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 154-158. – ISSN 2524-0129
26769
   Community preventive action (with particular reference to the planning and implementation of medical, police and social programmes) : Third United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders (Stockholm, 9-18 August 1965). – [Stockholm] : UN
A/Conf.26/3. – 1965. – [4], 26 p. – working paper prepared by the secretariat
26770
  Martinez B.C. Community transactions and exports. Carousel fraud // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-02-6
26771
  Kaplansky Irving Commutative rings / Kaplansky Irving. – Boston : Allyn and Bacon, 1970. – X,180p. – ISBN .
26772
  Ribas Moline Como corregir errores y no equivocarse en el intento? / Rosa Ribas Moline, Alessandra d"Aquino Hilt. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2004. – 151 p. : il. – Bibliogr.: p. 142-147. – (Coleccion investigacion didactica (CID)). – ISBN 978-84-7711-444-7
26773
  Ambartsumov E. Como empezo el socialismo. / E. Ambartsumov. – M., 1978. – 347с.
26774
  Copland Aaron Como escuchar la musica. / Copland Aaron. – La Habana, 1970. – 505с.
26775
  Trifonov D.N. Como fueron descubiertos los elementos quimicos / D.N. Trifonov, V.D. Trifonov. – Moscu, 1990. – 296с.
26776
  Lavrov A. Como nace la vocacion. Las actividades tecnico-cientificas de los ninos en la Union Sovietica / A. Lavrov. – 48с.
26777
  Stanislavski Konstantin Como se hace un actor / Stanislavski Konstantin. – La Habana, 1970. – 389с.
26778
  Alonso E. Como ser profesor/a y querer seguir siendolo / Encina Alonso. – 12-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 191 p. : il. – Primera ed. : 1994. – (Coleccion investigacion didactica (CID)). – ISBN 978-84-7711-071-2
26779
   Comoara cea mare.. – Bucuresti, 1961. – 212с.
26780
  Silvo Dajcman Comovement between Central and Eastern European and developed European stock markets: scale based wavelet analysis / Silvo Dajcman, Mejra Festic, Alenka Kavkler // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 375-384 : table. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
26781
   Compact binary stars - the sources of gravitational radiation: 15 years of investigation in the Crimean astrophysical observatory / E. Pavlenko, K. Antonyuk, O. Antonyuk, M. Andreev, A. Baklanov, Sosnovskij., , K. Berezovskij, V. Malanushenko, Yu. Babina, M. Gabdeev // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 24
26782
   Compact lectures on selected aspects of the European Union Law : within the TEMPUS-Tacis Project CD_JEP 21174-2000 "Studies of European Law at Ukrainian Universities" / A. Rainer, M. Cremona, L. Mistelis, S. Huber, W. et al. Dobrowz; [by A. Rainer, M. Cremova, S. Huber et al.]. – Lviv : PIRAMIDA, 2004. – 232 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8522-17-6
26783
  Hudz O.E. Compact projective Microscope / O.E. Hudz, V.M. Borovytsky // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 180-181
26784
  Buchner Compagnie Vincent-Jourdheuil Woyzeck. / Buchner. – Paris, 1973. – 143с.
26785
  Clavel Bernard Compagnons du nouveau-monde : Roman / Clavel Bernard. – Paris : Editions Robert Laffont, 1981. – 343p. – ISBN 2-221-00492-2
26786
  Nekrutenko Y. Companatime notesen certain West-Palearot / Y. Nekrutenko, 1974
26787
  Morozova Vera Companera de lucha / Morozova Vera. – Moscu, 1987. – 136с.
26788
  Cicanci Olga Companiile grecesti din Transilvania si cimertul european in anii 1636-1746 / Cicanci Olga. – Bucuresti, 1981. – 205с.
26789
   Companion to literary myths, heroes and archetypes. – London; New York : Routledge, 1992. – 1223p. – ISBN 0-415-06460-0
26790
   Companion to literature in English. – Ware : Wordsworth, 1994. – [9],1036p. – (Wordsworth reference series). – ISBN 1-85326-336-2
26791
  Littlejohn A. Company to company : a task-based approach to business emails, letters and faxes : teacher"s book / Andrew Littlejohn. – 4th ed. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2005. – 128 p. : ill., tab. – (Professional English). – ISBN 0-521-60976-3
26792
  Littlejohn A. Company to company : a task-based approach to business emails, letters and faxes : student"s book / Andrew Littlejohn. – 4th ed., 6th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2010. – 128 p. : ill. – First publ.: 2005. – (Professional English). – ISBN 978-0-521-60975-3
26793
  Littlejohn A. Company to company : a task-based approach to business emails, letters and faxes : student"s book / Andrew Littlejohn. – 4th ed., 7th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2011. – 128 p. : ill. – First publ.: 2005. – (Professional English). – ISBN 978-0-521-60975-3
26794
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig. – ISSN 09403566
Jg.7 Hr.5/6. – 1997


  1996. Vol. 84, N 4;
26795
   Comparativ : : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsfors. – Leipzig. – ISSN 09403566
Jg.8, Hf.1. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26796
   Comparativ : : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsfors. – Leipzig. – ISSN 0940-3566
Jg.8, Hf. 6. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26797
   Comparativ : : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsfors. – Leipzig. – ISSN 0940-3566
Jg.8, Hf. 5. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26798
   Comparativ : : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsfors. – Leipzig. – ISSN 0940-3566
Jg.8, Hf. 4. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26799
   Comparativ : : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsfors. – Leipzig. – ISSN 0940-3566
Jg.8, Hf. 3. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26800
   Comparativ : : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsfors. – Leipzig. – ISSN 0940-3566
Jg.8, Hf. 2. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26801
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
N 2. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26802
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
N 3. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26803
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
N 4. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26804
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.9 Hf.5/6. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26805
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.9, N 1. – 1999


  1996. Vol. 84, N 4;
26806
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.10 Hf.5/6. – 2000


  1996. Vol. 84, N 4;
26807
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.10, Hf.4. – 2000


  1996. Vol. 84, N 4;
26808
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.10, Hf.2. – 2000


  1996. Vol. 84, N 4;
26809
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.10 Hf.3. – 2000


  1996. Vol. 84, N 4;
26810
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.10, Hf.1. – 2000


  1996. Vol. 84, N 4;
26811
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.11, Hf.1. – 2001


  1996. Vol. 84, N 4;
26812
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.11, Hf.5/6. – 2001


  1996. Vol. 84, N 4;
26813
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.11, Hf.4. – 2001


  1996. Vol. 84, N 4;
26814
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.11, Hf.3. – 2001


  1996. Vol. 84, N 4;
26815
   Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1900-. – ISSN 0940-3566
Jg.11, Hf.2. – 2001


  1996. Vol. 84, N 4;
26816
  Povtoreva S. Comparative Analysis of Bakhtin"s and Saussure"s Approaches in the Context of Structuralism and Poststructuralism / S. Povtoreva, O. Chursinova // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2018. – T. 29, Nr. 3. – P. 158-166. – ISSN 0235-7186
26817
  Turkes M.C. Comparative Analysis of Banking Performance of Comercial Banks Groups. Case Study: Turkey vs. Romania / M.C. Turkes, L. Constantinescu, D. Topor // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  The purpose of this article is to present a comparative analysis of performance between two commercial bank groups from Turkey and Romania. In conducting the study we have considered evaluating financial performance achieved by a group of commercial ...
26818
  Bystrova B. Comparative analysis of curricula for bachelor"s degree in cyber security in the USA and Ukraine // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 114-119. – ISSN 2308-4081


  Порівняльна характеристика навчальними планами ступінь бакалавра в кібербезпеки в США і України.
26819
   Comparative analysis of decametre "drift pair" bursts observed in 2002 and 2015 / Ya.S. Volvach, A.A. Stanislavsky, A.A. Konovalenko, A.A. Koval, V.V. Dorovskyy // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 24-27. – ISSN 2227-1481


  We report about new observations of solar "drift pair" (DP) bursts by means of the UTR-2 radio telescope at frequencies 10-30 MHz. Our experimental data include both "forward" and "reverse" bursts with high frequency and time resolution. The records of ...
26820
  Khrapach D. Comparative Analysis of Dual Education in Germany and Ukraine: Approaches and Models / D. Khrapach, H. Krasylnykova // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 3. – P. 14-21. – ISSN 2308-4081


  Наведені результати порівняльного аналізу впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти у Німеччині та Україні.
26821
  Kislyi A. Comparative analysis of foreign and national experience of Ukraine in administration of value added tax / A. Kislyi, B. Stetsiuk, I. Kovalenko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 301-308. – ISSN 2256-0742
26822
  Kryklii A.S. Comparative analysis of foreign experience of construction of pension systems / A.S. Kryklii, V.A. Krykliy // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – P. 126-129. – ISBN 978-966-2339-80-2


  Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду побудови пенсійних систем.
26823
  Sadovets O. Comparative analysis of foreign language teachers’ education at British and American universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 54-63. – ISSN 2308-4081


  Досліджено передовий досвід підготовки вчителів іноземних мов у провідних університетах Великої Британії та США.
26824
  Komochkova O. Comparative analysis of linguists" professional training at British and Ukrainian universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – P. 99-106. – ISSN 2308-4081


  Порівняльна характеристика професійної підготовки лінгвістів в британських та українських університетів.
26825
  Serhan Ciftcioglu Comparative analysis of macroeconomic performance and volatility before and after capital account liberalization: cases of Chile and Malaysia / Serhan Ciftcioglu, Nuri Colakoglu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 538-547 : table. – Bibliogr.: 4 назв. – ISSN 1993-6788
26826
  Martysh Eu. Comparative analysis of methods and devices in cosmetic epilation / Eu. Martysh, Yu. Veremii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 30-33. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Modern hair removal techniques as laser hair removal, electro-epilation, chemical hair removal are known in modern cosmetic surgery. The main type of modern electro-epilation is thermolysis, a process where the hair is destroyed thermally, by sharp ...
26827
  Pakhomova O. Comparative analysis of modern pedagogical technologies in the practice of vocational training in language institutions of higher education // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 18. – С. 90-95. – ISSN 2313-500Х


  Порівняльний аналіз сучасних педагогічних технологій у практиці професійної підготовки у мовних ЗВО.
26828
  Elfard Salem Sherif Comparative analysis of modular reduction methods : 01.05.01: the oretical base of informatics / Elfard Salem Sherif; T. Shevhenko National Universyty. – Київ, 1999. – 103p. – Бібліогр.:р.90-93
26829
  Khimich V. Comparative Analysis of Professional Training of Future Physical Culture Teachers in Leading European Countries / V. Khimich, O. Homoniuk, M.A. Rudnichenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 4. – С. 20-29. – ISSN 2308-4081


  Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у провідних країнах Європи.
26830
  Sushchenko L. Comparative Analysis of Professional Training of Fututre Specialists in Physical Therapy in Higher Educational Establishments of Ukraine and Europe / L. Sushchenko, O. Bazylchuk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – P. 13-19. – ISSN 2308-4081


  Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах України та Європи.
26831
  Chugaiev A. Comparative analysis of readiness for monetary integration: case of Poland and Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 101-104


  В роботі проведений порівняльний аналіз відповідності економік України та Польщі передумовам валютної інтеграції. Розглядаються альтернативні сценарії валютної інтеграції. В работе проведен сравнительный анализ соответствия экономик Украины и Польши ...
26832
  Lopatynskyi A. Comparative analysis of response modes for gold nanoparticle biosensor based on localized surface plasmon resonance / A. Lopatynskyi, O. Lopatynska, V. Chegel // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2011. – Vol. 14, № 1. – P. 114-121. – ISSN 1560-8034


  The theoretical comparison of possible response measurement techniques for a biosensor based on localized surface plasmon resonance (LSPR) in spherical Au nanoparticle was made. The methods for measuring LSPR response considered differed in the ...
26833
  Hubersky Leonid Comparative analysis of security systems in Europe and the Asia-Pacific region // The information technology contribution to the building of a safe regional environment : proceedings and abstracts : [seminar, Kiev, Ukraine, May 28-29, 1998] / The Association for Communications, Electronics, Intelligence & Information systems Professionals ; edited : V. Zaslavskii, MGen. E. Greindl. – Kiev, 1998. – P. 14-26
26834
  Verbivska O. Comparative analysis of semiotic approaches to the notion of textual communication between an author and a reader (A.J. Greimas, F. Rastier, J. Kristeva) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-9. – (Філософія ; вип. 2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Компаративний аналіз семіотичних підходів щодо поняття текстуальної комунікації між автором та читачем (А.Ж. Греймас, Ф. Растьє, Ю. Кристєва). This article concentrates on a couple of semiotic approaches working out, on the one hand, the mediated ...
26835
   Comparative analysis of system logs and streaming data anomaly detection algorithms / A. Lishchytovych, V. Pavlenko, A. Shmatok, Yu. Finenko // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 50-59. – ISSN 2707-1758


  This paper provides with the description, comparative analysis of multiple commonly used approaches of the analysis of system logs, and streaming data massively generated by company IT infrastructure with an unattended anomaly detection feature. An ...
26836
  Avetisyan M. Comparative analysis of systems of higher education management in Greece and Italy // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 77-83. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
26837
  Kovtun N. Comparative Analysis of the Key Factors of Growth of State Debt of Ukraine and Eu / N. Kovtun, O. Dolinovskaya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 49-58. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  Based on research results, economical-statistical model was developed aimed to exhibit the connection between the government debt and major economic factors, namely: gross capital formation, household consumption and credits granted to the residents. ...
26838
  Pokaliuk V. Comparative Analysis on Training Systems of Qualified Workers of Rescue Units / V. Pokaliuk, A O. Chernenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 76-84. – ISSN 2308-4081


  Описано особливості професійної підготовки пожежних-рятувальників у Литовській Республіці, Угорщині, Франції, США та Великобританії.
26839
  Bandazhevskyi Yu. Comparative assessment of blood levels of homocystene, hormones and minerals in children with different levels of physical growth living near / Yu. Bandazhevskyi, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – P. 28-35 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 2077-7477
26840
  Nakonechnyi V. Comparative characteristics of algorithms to improve SOAR system performance / V. Nakonechnyi, I. Voitenko // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 188-191
26841
  Lutchyn U. Comparative Characteristics of Judicial Precedentin Continental and Common Law // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 523-525. – ISBN 978-617-7069-15-6
26842
   Comparative economic research : Central and Eastern Europe. – Lodz : Lodz university press. – ISSN 1508-2008
Vol.3, N 1/2. – 2000
26843
  Kubow Patricia Comparative education in the USA / Kubow Patricia, Fossum Paul // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – P. 19-29. – ISSN 2411-1317


  Порівняльна педагогіка в США.
26844
  Локшина О.І. Comparative education in Ukraine: trajectory of development // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 7-18. – ISSN 2411-1317


  Педагогічна компаративістика - масштабність та багатовимірність.
26845
  Hadzhiev Veselin Comparative Efficiency of Bulgarian Banks Through DEA // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2013. – 3. – P. 19-26. – ISSN 1310-0343
26846
  Samarina V.P. Comparative estimation of power efficiency of countries and world regions / V.P. Samarina, T.P. Skufina, S.V. Baranov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 127-136. – ISSN 1993-6788


  Порівняльне оцінювання енергоефективності в країнах і регіонах світу.
26847
  Kravchenko I.S. Comparative evaluation of changes in amino acid and acylcarnitine content in Pistia Sratiotes L. Under influence of nanoparticles and ions of copper and zinc / I.S. Kravchenko, O.P. Olhovich // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 39
26848
   Comparative foreign policy : theoretical essays. – New York : McKay co., 1971. – XI, 402 p.
26849
  Hague R. Comparative government and politics : an introduction / Rod Hague and Martin Harrop. – 5th ed. fully revised a. updated. – New York : Palgrave, 2001. – XV, 316 p. : ill., tab. – Index: p. 307-316. – Bibliogr.: p. 287-306. – ISBN 0-333-92972-1
26850
  Hague R. Comparative government and politics : an introduction / Rod Hague and Martin Harrop. – 9th ed. – New York : Palgrave Macmillan, 2013. – XV, 404 p. : ill., tab. – Index: p. 398-404. – Bibliogr.: p. 375-397. – ISBN 978-0-230-36815-6
26851
  Curtis Michael Comparative Government and Politics / Curtis Michael. – New York a.o., 1968. – 266с.
26852
  Smart Jason Jay. Comparative historical case study: the character political assassinations of Catherine the great and Grigorii Rasputin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 26-31. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Character attacks and character assassination have been active parts of Russian culture for hundreds of years. Why some attacks succeed, while others fail, has remained a lively topic of academic discussion. This article argues that the attacks against ...
26853
  Lew M J.D. Comparative international commercial arbitration / Julian D M Lew, Loukas A Mistelis, Stefan M Kroll. – The Hague : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer Law International, 2003. – XXXV, 953 p. – ISBN 90-411-1568-4
26854
   Comparative law review. – Torun, 1996. – ISSN 08669449


  1996. Vol. 84, N 4;
26855
   Comparative law review. – Torun. – ISSN 08669449
T.8. – 1998


  1996. Vol. 84, N 4;
26856
   Comparative Law Review.. – Torun, 1989. – 104с.
26857
  Varga Cs. Comparative legal cultures? // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 35-40. – ISBN 978-966-171-322-1
26858
  Kiikeri Markku Comparative legal reasoning and European law / Kiikeri Markku. – Dordrecht; Boston; London : Kluwer academic publishers, 2001. – 12,[1],337p. – (Law and philosophy library / Managing editiors: Francisco J. Laporta a.o. ; Vol.50). – ISBN 0-7923-6884-3
26859
   Comparative literature : ACLA-affilated journal. – Eugene : University of Oregon. – ISSN 0010-4124
Vol. 67, Nr 1. – 2015
26860
   Comparative literature : ACLA-affilated journal. – Eugene : University of Oregon. – ISSN 0010-4124
Vol. 68, Nr 4. – 2016
26861
   Comparative literature : ACLA-affilated journal. – Eugene : University of Oregon. – ISSN 0010-4124
Vol. 69, Nr 1. – 2017
26862
  Gerard Albert Comparative literature and African literatures / A.S.Gerard et al; Edited by C.F.Swanepoel. – 2nd, revised ed. – Hatfield : Via Afrika, 1993. – [5],273p. – ISBN 0-7994-1352-6
26863
  Staniec Bernard Comparative morphology of the development stages of the Polish Bledius species : (Coleoptera, Staphylinidae) with Comments on Their Biology and Distribution / Staniec Bernard. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 109;119-138;44-73;371-381;109-126;31-46S. – ISBN 83-227-1808-X
26864
  Braiko B. Comparative Pedagogical Analysis of Professional Training for Masters in Sybersecurity in Ukraine and the UK // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 3. – P. 57-66. – ISSN 2308-4081


  Висвітлено актуальну проблему реформування системи професійної підготовки магістерського рівня в Україні. Проаналізовано шляхи інтеграції України в Європейський освітній простір, розглянуто законодавчо-нормативне забезпечення сфери вищої освіти України ...
26865
  Desiatov T. Comparative pedagogical studies on models of education systems management in the EU and Ukraine // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 16-24. – ISSN 2308-4081


  Педагогічна компаративістика на моделях систем менеджменту освіти в Україні та ЄС.
26866
   Comparative phenotypic analysis of populations of hematopoietic progenitor cells with different expression level of CD34 derived from placental tissue and umbilical cord blood / M. Kuchma, V. Shablii, V. Kyryk, A. Onishchenko, L. Lukash, G. Lobintseva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The investigation of placental HPCs and compare their properties with other fetal and adult HPCs are necessary for the evaluation the possibility of their clinical applying. It has been shown that placental tissue contains three populations with ...
26867
   Comparative political systems.. – New York, 1967. – 512с.
26868
  Palmer Monte Comparative politics : Political economy, political culture, and political interdependence / Palmer Monte. – Itasca : Peacock Publishers, 1997. – XX,647p. : il. – ISBN 0-87581-407-7
26869
   Comparative Politics Today.. – Glenview
12. – 1988. – 596с.
26870
  Almond Gabriel Comparative Politics: System, Process, and Policy. / Almond Gabriel. – Boston
11. – 1978. – 435с.
26871
  Heidenheimer Arnold Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in Europe and America. / Heidenheimer Arnold, H. Heclo, C.T. Adams. – 2nd edit. – New York, 1983. – 367с.
26872
   Comparative research in the social sciences. – Paris ; Sofia : ISSC : PEGLO, 2007. – 320 p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-954-8443-13-5
26873
  Hertsovska N.O. Comparative research of idioms based on national specificity of languages (on the material of English and Ukrainian languages) / N.O. Hertsovska, I.I. Kyrychko // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 53-57. – Bibliogr.: Literat.: 10 name. – ISSN 2311-8164
26874
  Ozkara A.B. Comparative Research on Inclusive Education in England, Germany, France and Turkey from the Perspective of Physical Activity // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 31-38. – ISSN 2308-4081


  Порівняльне дослідження інклюзивної освіти в Англії, Німеччині, Франції та Туреччині з точки зору фізичної активності.
26875
  Bakr Comparative studies in the Arabic lexicon. / Bakr, ya"qub. as-Sayyid. – Beirut, 1970. – 171с.
26876
  Oualah O. Comparative study between sliding mode control and the vector control of a brushless doubly fed reluctance generator based on wind energy conversion systems / O. Oualah, D. Kerdoun, A. Boumassata // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 2074-272X
26877
   Comparative study of 220 kV overhead transmission lines models subjected to lightning strike simulation by using electromagnetic and alternative transients program / S. Boumous, Z. Boumous, Z. Anane, H. Nouri // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 2074-272X
26878
   Comparative study of antitumor effect of pristine C60 fullerenes and doxorubicin / S.V. Prylutska, A.P. Burlaka, Yu.I. Prylutskyy, U. Ritter, P. Scharff // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2011. – Т. 4, № 6. – C. 82-87. – ISSN 1995-5537


  Метою дослідження було розроблення технології застосування фулеренів С60 у комбінованій терапії з доксорубіцином для лікування злоякісних пухлин.
26879
   Comparative Study of Bi-Te-Se-S Mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian Region of Ukraine. Part 2. Crystal Chemistry and Genesis of Layered Bi-Tellurides / V. Melnikov, S. Jelen, S. Bondarenko, T. Balintova, D. Ozdin, A. Grinchenko // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 1. – C. 38-45. – ISSN 0204-3548


  Bismuth tellurides of layered structure (tetradymite group) are characteristic minerals of metasomatically altered neovolcanites of Slovakia and Ukrainian Transcarpathians.
26880
   Comparative Study of Cubic Nicx (x?0,33) Formation Kinetics under Mechanical Alloying of Ni-CNT and Ni-Graphite Charge / O. Nakonechna, K. Ivanenko, A. Kuryliuk, N. Belyavina // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, М.О. Веlogolovskii [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 44, № 3, march. – С. 327-342. – ISSN 1024-1809
26881
  Ashrafi A. Comparative study of development patterns of higher education in Iran and Norway // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 19-25. – ISSN 2306-5532


  Передовий досвід та політика інших країн у розбудові системи освіти.
26882
   Comparative study of different maintenance strategies / I.V. Tolok, G.V. Banzak, E.S. Lenkov, L.M. Vozikova // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 14-22. – ISSN 2524-0056
26883
   Comparative study of different maintenance strategies / G.V. Banzak, O.V. Sieliykov, T.V. Bondarenko, S.V. Dobrovolskaya // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 72. – C. 5-12. – ISSN 2524-0056
26884
   Comparative survey of juvenile deliquency.. – N.Y.
5. – 1965. – 100с.
26885
  Castro Fidel Comparecencia del comandante Fidel Castro para analizar los acontecimientos de Checoslovaquia. 23 de agosto de 1968 / Castro Fidel, 1968. – 46с.
26886
  Schneeweiss H. Comparing the efficiency of structural and functional methods in measurement error models / H. Schneeweiss, A. Kukush // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – Р. 117-127. – ISSN 0868-6904
26887
  Delattre P. Comparing the phonetic features of English, French, German and Spanish. / P. Delattre. – Heidelberg, 1965. – 118с.
26888
  Zubchenko V. Comparison and properties of integrals with respect to fractional Poisson process with Molchan-Golosov and Mandelbrot-Van Ness kernels // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 97
26889
   Comparison between the humic acids chracteristics of two andisols of different age by: FT-IR and H-NMR spectroscopy and py-FIMS / A. Baglieri, M. Gennari, A. Ippolo, P. Leinweber, M. Negre; A. Baglieri et al. // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 164-174 : table, fig. – Bibliogr.: Referen.: p. 172-174. – ISSN 0016-7525
26890
   Comparison of Ag nanoparticles size from optical absorption and dynamic light scattering measurements / B.O. Karpiy, I.T. Kolisnyk, A.M. Dmytruk, Y. Shynkarenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 33-35
26891
  Skublevska-Paszkovska Comparison of arm animation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 505-511 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
26892
   Comparison of effects of protein kinases inhibitor maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myrystate-13-acetate on U937 cells / I.V. Byelinska, L.V. Garmanchuk, L.I. Ostapchenko, V.K. Rybalchenko // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – Р. 222. – ISSN 1562-1774
26893
   Comparison of long-term effect of two dysbiosis models in Wistar rats / V.O. Stetska, Yu.V. Holota, S.Yu. Gonchar, M.Yu. Korbush, T.V. Dovbynchuk, T.M. Serhiychuk, G.M. Tolstanova // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 2 (46). – Р. 6-15. – ISSN 2076-0558


  Aim. To compare the changes of intestinal microbial composition of two models of dysbiosis induced by ceftriaxone (Cf) or the mix of ampicillin (Amp) and metronidazole (Met). Methods. The object of the study was the changes of fecal and ...
26894
  Knurenko A. Comparison of planetary magnetospheres / A. Knurenko, E. Martysh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 46-48. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати порівняльного аналізу магнітосфер таких планет: Меркурій, Земля, Уран, Юпітер. Розглянуто особливості поведінки магнітосферної плазми в залежності від величини магнітного поля. Показано механізми і роль перезамикання ...
26895
  Nagapetyan A.R. Comparison of positive and negative risk indices as a tool for portfolio management / A.R. Nagapetyan, E.D. Rubinshtein // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 142-150. – ISSN 1993-6788


  The article considers the problem of mismatch between the ratios of different assets parameters and the ratios of their returns. The two approaches to interpret this phenomenon are provided. One option is that pricing deformations do exist. Another ...
26896
  Bachev H. Comparison of research and development in bulgarian agriculture with other EU member states / H. Bachev, G. Kharlamova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 12-25. – (Економіка ; вип. 1 (208)). – ISSN 1728-3817


  Порівняння наукових досліджень і розробок у Болгарському сільському господарстві з іншими державами -членами ЄС.
26897
  Bazilinska O. Comparison of running a small enterprise in Germany and Ukraine / O. Bazilinska, O. Panchenko, Ye. Dovhinka // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 100-106. – ISSN 2411-5215
26898
   Comparison of Russian and Ukrainian isolates of Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) / T. Kastalyeva, N. Girsova, K. Mozhaeva, L. Kolomiets, Ing-Ming Lee, , R. Owens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 10-12. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  З 21 зразка картоплі відібраних на Україні, в тому числі 4 проростки, отримані в умовах in vitro, 13 ізолятів були ідентифіковані як позитивні в результаті дот-блот аналізу. Продукти ПЛР отримані з шести ізолятів пізніше були просіквіновані, два ...
26899
  Bielikova A. Comparison of the development of the minimum and average wage in Czech and Slovak Republics, 2008-2015 / A. Bielikova, M. Paliderova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 235-241. – ISSN 1993-6788


  Порівняння динаміки розвитку мінімальної та середньої заробітних плат в Чехії та Словаччині: 2008 - 2015 рр.
26900
  Bielikova A. Comparison of the development of the minimum and average wage in Czech and Slovak Republics, 2008–2015 / A. Bielikova, M. Paliderova
26901
  Hryshko V. Comparison of the educational needs of learners at the universities of the third age in Ukraine and Poland // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 89-94. – ISSN 2308-4081


  Hryshko V. Comparison of the educational needs of learners at the universities of the third age in Ukraine and Poland / V. Hryshko // Порівняльна професійна педагогіка. - Київ ; Хмельницький, 2021. - Т. 11, вип. 1. - С. 89-94.Автор представляє ...
26902
   Comparison of the effectiveness of methods to optimize the parameters of the maintenance strategy complex technical objects / S.V. Lienkov, G A. Zinchik, S E. Lenkov, T.V. Bondarenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 11-21. – ISSN 2524-0056
26903
   Comparison of the effectiveness of thriple-loop and double-loop systems of active shielding of a magnetic field in a multi-storey old buildings / B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui, O.V. Voloshko, V.V. Kolomiets, B.B. Kobylianskyi // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2074-272X
26904
  Fotova Cikovic Comparison of the Macedonian and Croatian banking system (Professional paper) // Economic development : journal of the Institute of economics - Skopje. – Skopje, 2015. – Year. 17, No. 1/2. – P. 385-400. – ISSN 1409-7893
26905
  Shapley Harlow Comparison of the Magellanic Clouds with the galactic system / Shapley Harlow. – Вырезка. – 79-84с.
26906
  Shapley Harlow Comparison of the Magellanic Clouds with the Galactic system / Shapley Harlow. – Harvard : College observatory. – 5p. : ill. – Окр. відбиток. – (Harvard reprint series ; 2 - 37)
26907
  Kasheba M. Comparison of the photoionisation modelling results for planetary nebulae with the observed data / M. Kasheba, B.Ya. Melekh // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 10, iss. 1. – C. 12-20. – ISSN 2227-1481
26908
  Kostuk A. Comparison results of geodetic and seismic assessment of the Earth"s crust deformation process (by example of the Tien Shan) / A. Kostuk, S. Yunga // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 71-72. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
26909
  Zadorozhnii O. Comparisons are odious. International legal precedents misused by Russian legal scholarship to justify the seizure of Crimea // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 59-67. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  The author analyses historical examples that the Russian legal scholarship provides to justify the seizure of Crimea by the Russian Federation in February-March 2014 and explain the process as the "reunification". Special attention is drawn to the ...
26910
  Мізін К.І. Comparo ergo sum, або актуальний лінгвофілософський погляд на природу порівнянь // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 54-67. – Bibliogr.: Літ. в приміт.: 66 назв. – ISSN 0027-2833
26911
   Compatibility of Ukrainian law and practice with the requirements of the European convention on human rights : (Articles 3,5,6,10,13 and 1 and 3 of protocol No 1). – Kyiv; Strasbourg : Council of Europe, 2001. – 177p.
26912
  Tanase Ion s.a. Compecsi cu liganzi macrociclici. Constante de stabilitate si date termodinamice / Ion s.a. Tanase. – Bucuresti, 1991. – 176с.
26913
  George Pierre Compendio de geografia economica : Version espanola de la 4 / George Pierre; Edic. franc. por Carmen Huera. – La Habana : Edit. nacional de Cuba, 1964. – 442p. : 20 fig. – (Edit. del Consejo Nacional de Universidades)
26914
   Compendio de historia de la URSS. – M., 1966. – 350с.
26915
   Compendio de historia y economia.. – M. – 226с.
26916
   Compendio de historia y economia.. – M. – 160с.
26917
  Pulkina I.M. Compendio de la gramatica de la lengua rusa / I.M. Pulkina. – M., 1966. – 304с.
26918
   Compendio de la historia del movimento Obrero Aleman.. – Berl., 1964. – 206с.
26919
  Sapegno Natalino Compendio di storia della letteratura italiana / Sapegno Natalino. – Firenze
Vol. 3. – 1970. – 436с.
26920
  Ulrici H. Compendium der logik : Zum Selbstunterricht und zur Benutzung fur Vortrage auf Universitaten und Gymnasien / Dr. H. Ulrici. – Leipzig : T.O. Weigel, 1860. – VIII, 208 S.
26921
  Pontanus Compendium examinis theologici : In usum Scholasticae juventutis ... :Accessit insuper doctrina, decoelo / Conscriptum a m. Johanne Pontano. Jam vero recognitum & auctum ab Autore. – [Brandenburg] : Impensis & Typis Friderici Hartmanni, 1610. – [13], 300, [42] p.


  Примірник містить багаточисленні нерозбірливі маргіналії, які записані між рядків чорним чорнилом
26922
   Compendium of resolutions and decisions of the economic commission for Europe. 1947-1964.. – United Nations
6. – 1965. – 178 с.
26923
   Compensated coils for reduction of magnetic field inhomogeneity / L D. Maluk, V.O. Solyanik, S.P. Radchenko, O.O. Sudakov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 144-145
26924
  Митюков А.К. Compensatio: ее история и теория // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 195-204. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
26925
  Stolicki J. Compensation claims of the Ukrainian exiles, 1686-1690. Origins of the Warsaw commission of 1691 // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – P. 319-326. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
26926
  Bazhenov M. Compensation for copyright infringement: analysis of national and foreign practices // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – P. 14-20. – ISSN 2222-5374
26927
  Natarov R. Compensation of magnetic field spatial heterogeneity in мagnetic resonance imaging system / R. Natarov, O. Sudakov, S. Radchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 45-48. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Here we proposed the synthesis technique of a simple permanent magnet shimming system (SS) for magnetic resonance imaging (MRI) equipment. It is based on reduction of the second order magnetic field heterogeneity term in a specified plane. The system ...
26928
  Rosa W. Compensation operator fluctuations diffusion process in semi-markov environment / W. Rosa, S. Semenyuk, Ya. Chabanyuk // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 104. – ISBN 978-617-7530-07-6
26929
  Sobol T. Competence approach in the formation of educational programs (in the example of the phd program in philosophy) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-38. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  This article discusses the main positions and orientations of the European approach to education and the Ukrainian realities of their implementation. The PhD program in philosophy and the main "competence" requirements of the Decree of the Cabinet of ...
26930
  Gonzalez Hermoso Competencia gramatical en uso : A 1 : [ejercicios de gramatica: forma y uso : basado en los Niveles de referencia para el espanol] / Alfredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero Duenas, Aurora Cervera Velez. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2007. – 103, [1] p. : il. + 1 CD-ROM. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-497-0
26931
  Gonzalez Hermoso Competencia gramatical en uso : claves : A 1 : [ejercicios de gramatica: forma y uso : basado en los Niveles de referencia para el espanol] / Alfredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero Duenas, Aurora Cervera Velez. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2007. – 16 p. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-498-7
26932
  Gonzalez Hermoso Competencia gramatical en uso : B 1 : [ejercicios de gramatica: forma y uso] : claves / Alfredo Conzalez Hermoso, Carlos Romero Duenas. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 16 p. – На обкл. : Basado en los Niveles de referencia para el espanol. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-502-1
26933
  Gonzalez Hermoso Competencia gramatical en uso : B1 : [ejercicios de gramatica: forma y uso : basado en los Niveles de referencia para el espanol] / Alfredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero Duenas. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 160 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2008. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-501-4
26934
   Competencia gramatical en uso : B 2 : [ejercicios de gramatica: forma y uso : basado en los Niveles de referencia para el espanol] / Antonio Cano Gines, Pilar Diez de Frias, Cristina Estebanez Villacorta, Aaron Garrido Ruiz de los Panos ; coordinadora: Inmaculada Delgado Cobos. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia., 2010. – 157, [1] p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2008. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-503-8
26935
   Competencia gramatical en uso : B 2 : [ejercicios de gramatica: forma y uso] : claves / Antonio Cano Gines [et al.]. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 15, [1] p. : il. – На обкл. : Basado en los Niveles de referencia para el espanol. - Primera ed.: 2008. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-504-5
26936
  Chornyi A. Competency management as basis of anti-crisis human capital strategy // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – Р. 241-245. – ISSN 2078-5860


  Due to current economic and political situation in Ukraine anti-crisis human resources strategy is necessary to survive for domestic enterprises. The objective of the article is to identify main parts of anti-crisis HR-strategy and determine first ...
26937
  Cherovsky Erwin Competent counsel / Cherovsky Erwin. – New York : John Wiley & Sons, 1992. – XIII,[1],170p. – ISBN 0-471-57264-0
26938
  Dolhanov P. Competing narratives: memory of the Second World War in Rivne Memorial Space // Holocaust studies: A Ukrainian focus : peer-review annual journal / "Tkuma" Ukrainian institute for Holocaust studies ; ed.-іn-сhief I.Shchupak ; еd. board: Нrynevych V., Кhanin V., Кrawchuk A. [et al.]. – english version. – Dnipro, 2020. – Vol. 11 (Spec. Iss.). – С. 53-74. – ISSN 2617-9113
26939
  Lysenko O. Competing narratives: memory of the Second World War in Ukraine: between politics and reflection // Holocaust studies: A Ukrainian focus : peer-review annual journal / "Tkuma" Ukrainian institute for Holocaust studies ; ed.-іn-сhief I.Shchupak ; еd. board: Нrynevych V., Кhanin V., Кrawchuk A. [et al.]. – english version. – Dnipro, 2020. – Vol. 11 (Spec. Iss.). – С. 11-27. – ISSN 2617-9113
26940
  Kirik T.V. Competition of humanist paradigms during the reform of higher education in Ukraine / T.V. Kirik, I.K. Shevchuk, V.O. Kirik // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 75 : Філософія. – C. 119-131. – ISSN 2072-1692


  Конкуренція гуманістичних парадигм під час реформування вищої освіти України.
26941
  Porter M.E. Competitive advantage : creating and sustaining superior performance : with a new introduction / Michael E. Porter. – New York : The Free Press, 1998. – XXIV, 557, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 541-557. – Bibliogr.: p. 537-540. – ISBN 0-684-84146-0
26942
  Honcharenko I.V. Competitive advantages of the implementation of the academic virtual mobility projects / I.V. Honcharenko, A.V. Bohoslavsкa, T.O. Moroz // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1/2 (82). – С. 5-8. – ISSN 2309-1533


  Висвітлення конкурентних переваг проєктів віртуальної академічної мобільності та вирішення проблеми доступності академічної мобільності для підвищення компетентності студентів.
26943
  Ganushchak-Efimenko Competitive and integrative benchmarking to ensure the competitiveness of higher education institutions / Ganushchak-Efimenko, O.M. Nifatova, V.G. Shcherbak // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 2. – P. 188-197. – ISSN 2410-9576


  Стаття покликана обгрунтувати доцільність застосування конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу в забезпеченні конкурентоспроможності вищих навчальних закладів та адаптації його до ринково-інституційних реалій вітчизняної економіки.
26944
  MacCoy Musgrave George Competitive debate: rules and techniques / MacCoy Musgrave George. – New York, 1957. – 171с.
26945
  Adams George Competitive economic systems. / Adams George. – New Yorl
12. – 1955. – 516с.
26946
  Breton A. Competitive governments : an economic theory of politics and public finance / Albert Breton. – New York : Cambridge university press, 1996. – XIV, 385 p. – Index: p. 363-385. – Bibliogr.: p. 337-361. – ISBN 0-521-48102-3
26947
  Rymanov A.Y. Competitive spectrum allocation in mobile services sector // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 119-125 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
26948
  Schubert Mark Competitive swimming: techniques for champions / Schubert Mark. – New York, 1990. – 238с.
26949
  Kiforenko O.V. Competitiveness and the factors influencing it // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 107-114 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
26950
  Pysarenko S.M. Competitiveness improvement of the industrial potential of the Carpathian region // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 55-63. – ISSN 1562-0905


  Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону.
26951
  Tsymbalenko N.V. Competitiveness managment of Ukrainian higher educational institutions // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 1. – P. 124-128. – ISSN 2410-9576


  "У статті досліджено сутність та запропоновано визначення категорії конкурентоспроможності закладів вищої освіти".
26952
  Poluneev Y. Competitiveness of a country as a socio-economic category and development strategy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 178-192
26953
  Poluneev Y. Competitiveness of a country as a socio-economic category and development strategy : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.178-192. – Бібліогр. вкінці ст.
26954
   Competitiveness of Latvian enterprises in external markets / [ I. Barbakadze, R. Bekeris, G. Gausaite al.] ; sci. ed.: M. Krumina, A. Zasova ; Innovations a. sustainable development in Latvia. – Riga : The University of Lanvia Press, 2018. – 237, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Bibliogr.: p. 200-229. – ISBN 978-9934-18-307-2
26955
  Filipenko A.S. Competitiveness of the Ukrainian economy: the innovation dimension / A.S. Filipenko, N.M. Rylach, A.V. Kramarenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 67-80. – ISSN 2308-6912


  The purpose of research is to analyze the level and innovation potential of Ukraine"s economics. In the current world economy, the innovation dimension is becoming essential for boosting the country"s competitiveness. Development of competitive ...
26956
  Toryanyk V. Competitiveness of Ukraine export-oriented fields / V. Toryanyk, V. Dzhyndzhoian, Ye. Namliev // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 319-318. – ISSN 2256-0742
26957
  Hatice Erkekoglu Competitiveness strength research in Turkey and EU countries according to Porter"s diamond model: panel data analysis (2007-2010) / Hatice Erkekoglu, Halil Aric Kivanc // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 255-266 : tabl. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
26958
   Compiled catalogue of positions and proper motions of 5115 stars prepared using "Bright stars" program observations / A.A. Molotaj, Tel"nyuk-Adamchuk, N.A. Chernega, N.D. Kanivec // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 162. – (Астрономія ; вип. 33)


  Реферат депонированной рукописи. Сводный каталог положений и собственных движений 5115 звезд, составленный по результатам международной программы "Яркие звезды". (Рукопись деп. в УкрИНТЭИ 04.06.1992, № 807-Ук92).
26959
  Deville V.J. de Complement des memoires et revelations d"un page de la cour imperiale pour servir а l"histoire. – Paris : Chapuis
T. 4. – 1832. – 383 p.
26960
  Shevchenko O. Complementary results of luminescent and transmission electron microscopy provide striking evidence of heavy metal ions" effect on the formation of aggregates of Tobacco Mosaic Virus virions both in vitro and in vivo / O. Shevchenko, O. Iutynska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 71-74. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Hosta virus X (Potexvirus, HVX) was identified by ELISA in different cultivars of hosta selected from М.М. Hryshko National botanical garden of Ukraine (NAS of Ukraine). Coat protein gene sequences of Ukrainaian HVX isolate was determined and compared ...
26961
  Boerescu P. Completari si comentarii pe marginea Dictionarului etimologic al limbii romвne // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 3 (за 2017). – P. 301-316. – ISSN 0024-3523
26962
   Complete business plan [Електронний ресурс] : version 1.0a. – [S.l.] : Adams media corporation, 1998. – 1CD. – For Windows 95 and Windows 3.1. - The title is taked from the label
26963
  Aczel A.D. Complete business statistics / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian. – 5th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 29,877 p. + 1 CD-ROM. – (The McGraw-Hill/Irwin series: Operations and decision sciences). – ISBN 0-07-240270--9
26964
  Seabourne Tom Complete cardiokickboxing : A safe & effective approach to high performance living / Seabourne Tom. – Boston : YMAA, 1999. – X,129p. : ill. – ISBN 1-886969-80-9
26965
   Complete dictionary of the english and german and german and english languages, all the words in generl use. – Leipsig
Vol. 2 : German and english. – 1847. – 1273 s.
26966
  Glushenkov A. Complete family of H-bonded 1-methylcytosine homoassociates: quantum-mechanical investigation / A. Glushenkov, D. Hovorun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 24-31. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  On the MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) theory level in vacuum for the first time was shown that stabilized by specific intermolecular contacts complete family of m1Cyt·m1Cyt homoassociates counts 37 structures in diapason of 0?34,42 kcal/mol ...
26967
   Complete genome sequence of porcine circovirus type 2 ukrainian isolates / L. Dudar, V. Polischuk, I. Budzanivska, G. Balka, A. Csagola // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 5-8. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  Porcine circovirus type 2 (PCV2) is associated with distinct syndromes and diseases in swine, collectively known as porcine circovirus-associated diseases (PCVAD), which include postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS), PCV2-associated ...
26968
  Kwok K.Ng. Complete guide to semiconductor devices [Електронний ресурс] / K.Ng. Kwok. – New York a.o. : Mc-Graw-Hill. – 677 p.
26969
  Buchner Georg Complete plays and prose / Buchner Georg; Mueller C.R. – New York, 1963. – 177с.
26970
  Whitman Walt Complete poetry and selected prose / Whitman Walt. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1959. – 516 p.
26971
  Timerbayev R. Complete prohibition of nuclear tests / R. Timerbayev. – Moscow, 1987. – 95с.
26972
  Poe Edgar Allan Complete stories and poems / Poe Edgar Allan. – New York, 1966. – 821с.
26973
  Muhammad Sheraz Arshad Malik Complete Systematic Review on Challenges of Collaborative Virtual Reality Environment / Muhammad Sheraz Arshad Malik, Qoseen Zahra, Naila Batool // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2018. – Y. 10, № 3. – P. 83-92. – ISSN 1313-8251
26974
  Barabanov A.V. Complete theoretical analysis of Kaplan-Solomon-Mott mechanism of spin-dependent recombination in semiconductors / A.V. Barabanov, V.A. Lvov, O.V. Tretyak // Phys. Rev. B, 1996. – V. 54
26975
  Tretyak O.V. Complete tneoretical analysis of the K-S-M mechanism of sprin-depenlent recombination in semiconductors / O.V. Tretyak, A.V. Barabanov, V.A. L""vov // Phys.Rev., 1996. – №3
26976
  Tacitus Cornelius. Complete works of Tacitus : The annals : The history : The life of Cnaeus Julius Agricola : Germany and its tribes : A dialogue on oratory / Cornelius. Tacitus; transl. from the Latin by Alfred John Church and William Jackson Brodribb ; edited, and with an introduction, by Moses Hadas. – New York : McGraw-Hill, 1964. – XXV, [1], 773 p. – Contents: The annals; The history; The life of Cnaeus Julius Agricola; Germany and its tribes; A dialogue on oratory. – (Modern library college editions). – ISBN 0-07-553639-0
26977
  Molyboga Volodymyr Completeness of the rootvector system of the two-terms non-selfadjoint differential operators of an even order with periodic distribution potentials // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 68-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  В гільбертовому просторі L 2 (T) встановлюєтъся повнота системи всіх кореневих векторів несамоспряжених m-секторіальних операторів S per (V), породжених на колі Т дифереиціальними виразами парного порядку з потенціалами, що є періодичними узагальненими ...
26978
  Ahlfors Z.V. Complex analisys and introduction to the theory of analytic functions of one complex variable. / Z.V. Ahlfors. – New York. – 317с.
26979
  Malakhovskyi Yu.V. Complex approaches to managing cluster mesosystems in the national economy / Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. Savitska // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 19-35. – ISBN 978-9934-8643-5-3
26980
   Complex preparations as means of plants recovery and protection against viral infections / O.G. Kovalenko, A.M. Kuruchenko, V.V. Shepelevich, O.V. Karpenko, Vildanova-Martcyshin, N.S. Scheglova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 35-37. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The complex antiviral preparations including YM , diacetil-DGT, DGT, cyanoguanidine, alkan-sulfatic acids and second metabolites of microorganisms have been studied and appeared to be effective as for potato plants recovering in vitro of the Х-virus, ...
26981
  Mackevicius J. Complex profitability analysis of fixed tangible assets / J. Mackevicius, R. Subaciene, K. Senkus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 17-21. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  Аналіз є головним інструментом для оцінки стану підприємства і для процесу прийняття рішення у відповідності з результатами аналізу. Стаття представляє аналіз рівня доходності основних матеріальних активів; оцінку факторів, що впливають на доходність ...
26982
   Complex radiation defects orientation in ion-implanted layers of garnet single crystals / I.P. Yaremiy, U.O. Tomyn, S.I. Yaremiy, M.M. Umantsiv // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 238-239
26983
   Complexing properties of silica gel-polyaniline composites with grafted heterocyclic azo reagents / E.S. Yanovska, K.V. Ryabchenko, V.A. Tertykh, O.Yu. Kichkiruk // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2012. – Т. 3, № 4. – Р. 439-447. – ISSN 2079-1704


  Anchorage of 4-(2-pyridylazo)-resorcinol and 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol on the surface of silica-polyaniline composite has been carried out using the Mannich reaction. Complexing and ion-exchanging properties of the synthesized adsorbents with respect ...
26984
  Streit L. Complexity, Acceleration, Globalization - A Challenge for Democracy // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 90-98. – ISSN 2307-4515
26985
  Stankevicius C.V. Complicated negotiations between Lithuania and Moscow in 1990-1992 : (trasl. from Lithuanian) : dedicated to the 20th anniversaries of the re-established independence of Lithuania, the victory of 13 Jenuary 1991 and the withdrawal of the ocupation army / Ceslovas Vytautas Stankevicius. – Vilnius : Ceslovac Vytautas Stankevicius [etc.], 2013. – 150, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Flame of freedom). – ISBN 978-609-95533-6-8
26986
  Brian Complicating the National Interpretation of the Famine: Reexamining the Case of Kuban / Brian, Boeck // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 31-48. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
26987
  Boeck B.J. Complicating the National Interpretation of the Famine: Reexamining the Case of Kuban // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2013. – Vol. 30, Nr 1/4 (за 2008) : After the holodomor: the enduring impact og the great famine on Ukraine. – P. 31-48. – ISSN 0363-5570
26988
  Riffard Roger Complots dans la foret / Riffard Roger. – Marseille, 1978. – 61с.
26989
  Sapegno N. Compondio di storia della letteratura italiana / N. Sapegno. – Firenze : La Nuova Italia. – ISBN 88-221-0449-4
Vol. 1 : Dalle origini alla fine del Quattrocento. – 1989
26990
  Sapegno N. Compondio di storia della letteratura italiana / N. Sapegno. – Firenze : La Nuova Italia. – ISBN 88-221-0500-1
Vol. 2 : Cinquecento, seicento, settecento. – 1989
26991
  Sapegno N. Compondio di storia della letteratura italiana / N. Sapegno. – Firenze : La Nuova Italia. – ISBN 88-221-0501-X
Vol. 3 : Dal foscolo ai moderni. – 1989
26992
  Tymashov O. Components of an HIL test system / O. Tymashov, Ju. Jakovlev // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 123-124. – ISBN 978-617-7530-07-6
26993
  Oliynyk L. Components of readinnes of military management masters to research activity // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 203-209. – ISSN 2617-1775


  У статті досліджуються мотиваційний, когнітивний та операційний компонент готовності магістрів військового управління до науково-дослідної діяльності.
26994
  Kostruba A.V. Components of the normative element in the mechanism of legal regulation of civil relations // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 47-52. – ISSN 2524-017X
26995
  Balewski B. Comporate social responsibility: does the conception collapse? / B. Balewski, A. Janowski // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (1). – P. 50-53. – ISSN 1728-6220


  Корпоративна соціальна відповідальність: концепція руйнується?
26996
  Ciofu Ioan Comportamentul simulat. (Cercetari psihofiziologice experimentale) / Ciofu Ioan. – Bucuresti, 1974. – 186с.
26997
  Parteni A.C. Comportarea masinilor electrice la unda de soc / A.C. Parteni, I.S. Antoniu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 200 s.
26998
   Comportarea termica a polimerilor.. – Bucuresti, 1980. – 334с.
26999
  Bateson Mary Catherine Composing a life / Bateson Mary Catherine. – New York, 1990. – 241с.
27000
   Composite materials : reports of the first Soviet-Japanese symposium. – Moscow : University Press, 1979. – 430 с.
<< На початок(–10)21222324252627282930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,