Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)21222324252627282930(+10)В кінець >>
27001
  Тараненко О. "Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 15-19


  "Держави, які у своїх відносинах дотримуються цієї вікової мудрості, що закликає до єдності та згоди, заручаються успіхом у всіх починаннях". 2 жовтня 2011 р. набрала чинності угода між урядами України та Аргентини про скасування віз. Інтерв"ю ...
27002
  Титов К.В. "Contrat social" по-брежневски : Номенклатура и верховная власть: реконструкция контракта 1964 г. // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 285-296
27003
  Kobari S. [Construction materials] / [Kobari S.]. – [2nd ed.]. – [Tehran : Science and technology, 1995. – [263] p. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис зроблено за допомогою Iнтернету. – (Science & technology series publication ; 04). – ISBN 964-6471-44-7
27004
  Литвинчук А.С. Co-Ni оксидні каталізатори в реакції окиснення CO в присутності H2 / А.С. Литвинчук, О.А. Бєда, В.Л. Веселовський // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 161
27005
  Olshany A.I. Co-operation of the CMEA member countries and of the council for mutual economic assistange with the Latin American countries / A.I. Olshany. – M., 1985. – 76с.
27006
  Scheinin E.Ya. Co-operation of the CMEA member countries: reality against falsehoods / E.Ya. Scheinin. – M., 1987. – 55с.
27007
   Computer-aided cytogenetic method of cancer diagnosis / R.I. Andrushkiw, N.V. Boroday, D.A. Klyushin, Y.I. Petunin; Roman I. Andrushkiw, Natalya V. Boroday, Dmitriy A.Klyushin, Yuriy I. Petunin. – New York : Nova science, 2007. – 12,303p. – On the cover: Nova biomedical. – ISBN 1-59454-882-X
27008
   Computer-aided investigation of fault zone deformation response to low-amplitude dynamic mechanical actions / S. Astafurov, E. Shilko, A. Grigoriev, A. Panchenko, S. Psakhie // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 5-6. – ISSN 0203-3100
27009
  Barsuk S. Computer-aided tools to assess students" professional language skills // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 94-105. – ISSN 1998-6939


  Автор статті описує власний досвід застосування програми дистанційного курсу Moodle для тестування мовних знань та мовленнєвих умінь майбутніх судноводіїв в процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням.
27010
   Computer-Assisted Image Analysis Cytology. – Basel; Munchen : Karger
V. 9. – 1984. – 201p. : 105 figures and 16 tables
27011
  Malec W. Computer-based testing: a necessary evil or a sensible choice? // The Modern Higher Education review : international journal / Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine ; ed. in chief: Tetiana Liakh [at al.]. – Kiev, 2020. – N. 5. – С. 100-113. – ISSN 2518-7635


  Комп"ютерні та онлайнові технології тестування в освіті: огляд основних аспектів. У статті представлені переваги та недоліки комп"ютеризованого тестування з метою з"ясування чи можна рекомендувати такий режим тестування як альтернативу ...
27012
   Computer-Supported Spectroscopic Databases.. – New York
8. – 1986. – 165с.
27013
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 21, Nr 2 (62). – 2013
27014
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 21, Nr 3 (63). – 2013
27015
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 23, Nr 3 (69). – 2015
27016
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 23, Nr 2 (68). – 2015
27017
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 24, Nr 1 (70). – 2016
27018
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 24, Nr 3 (72). – 2016
27019
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 24, Nr 2 (71). – 2016
27020
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 25, Nr 1 (73). – 2017
27021
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 25, Nr 3 (75). – 2017
27022
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 25, Nr 2 (74). – 2017
27023
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 26, Nr 2 (77). – 2018
27024
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 26, Nr 3 (78). – 2018
27025
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 26, Nr 1 (76). – 2018
27026
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 27, Nr 2 (80). – 2019
27027
   Computer science journal of Moldova / Academy of sciences of Moldova, Institute of mathematics and computer science. – Kishinev. – ISSN 1561-4042
Vol. 27, Nr 1 (79). – 2019
27028
  Nechyporuk O. Computer simulation of magnetostatic backward volume waves dispersion in 3-dimentional space of wave numbers and frequency / O. Nechyporuk, S. Kozban // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано програму для комп’ютерного моделювання дисперсії зворотних об’ємних магнітостатичних хвиль при довільному куті поширення в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик метал. Отримано та проаналізовано відповідне дисперсійне ...
27029
  Syaber S.S. Computer simulation of the stochastic dynamics in system of two coupled nonlinear oscillators / S.S. Syaber, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2013. – № 4 (86). – С. 238-240. – (Плазменная электроника и новые методы ускорения ; вып. 8). – ISSN 1562-6016


  Шляхом числового моделювання досліджені стохастичні коливання, що виникають у системі двох зв"язаних консервативних коливних контурів з нелінійними конденсаторами
27030
  Vovk M.I. Computer software and hardware complex for personal oral speech restoration after stroke / M.I. Vovk, E.B. Galyan, O.A. Kutsyak // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 1. – С. 54-68. – ISSN 1815-2066


  Комп"ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту.
27031
  Boublyk G.M. Computer technologies : english language course for the 3d year students of cybernetics faculty / G.M. Boublyk, N.V. Doronina, O.V. Nikolenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Київ : Київський університет, 2012. – 143, [1] p. – Bibliogr.: p. 141. – ISBN 978-966-439-539-4
27032
  Didmanidze I. Computer technologies used in educational process / I. Didmanidze, N. Akhvlediani, D. Didmanidze // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 38. – ISBN 978-617-7530-07-6
27033
   COMPUTER WORLD/Киев. – Київ
№ 1. – 2001


  http://www.computerworld.com/
27034
   COMPUTER WORLD/Киев. – Київ
№ 2. – 2001


  http://www.computerworld.com/
27035
   COMPUTER WORLD/Киев. – Київ
№ 3. – 2001


  http://www.computerworld.com/
27036
   COMPUTER WORLD/Киев. – Київ
№ 4. – 2001


  http://www.computerworld.com/
27037
   COMPUTER WORLD/Киев. – Київ
№ 5. – 2001


  http://www.computerworld.com/
27038
  Hofner Gert Computerbegriffe popular : Ein Nachschlagewerk fue Einsteiger / Hofner Gert. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1987. – 128 S. : ill.
27039
  Adler Bernhard Computerchemie - eine Einfuhrung. / Adler Bernhard. – Leipzig
2. – 1991. – 276с.
27040
  Hobert Hartmut Computergestutzte Auswertung physikalisch-chemischer Messungen / Hobert Hartmut. – Berlin, 1990. – 301с.
27041
  Foerster F. Computerprogramme zur Biosignalanalyse / F. Foerster. – Berlin : Springer-Verlag, 1984. – 141p.
27042
  Capron H.L. Computers : tools for an information age / H.L. Capron. – 2nd , brief ed. – Upper Saddle River : Prentice-Hall, 2000. – 29,304p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-201-47660-6
27043
  Hutchinson Sarah Computers and information systems / Hutchinson Sarah, Sawyer Stacey. – 1994-1995 ed. – Burr Ridge, Boston, Sydney : Richard D.Irwin, 1994. – XYp.,492розд.паг. – (Irwin advantage series for computer education). – ISBN 0-256-14595-4. – ISSN 1072-5857
27044
  Nijholt A. Computers and LANGUAGES: Theory and Practice / A. Nijholt. – New York, 1988. – P. 482
27045
  Fink Donald Computers and the Human Mind. / Fink Donald. – New York, 1966. – 303с.
27046
  Rockart John Patrik Computers and the learning process in higher education / Rockart John Patrik, Michael Scott S. Morton. – New York a.o., 1975. – 356с.
27047
  Бугулов І.М. Computers today : personal computing, internet, communication and programming : навч. посібник з англ. мови для студентів фіз.-мат. ф-тів на матеріалі вид. з комп"ютер. технології США і Великої Британії / [І.М. Бугулов, Н.В. Соловей] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 191, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач.
27048
  Solovey N.V. Computers today = Комп"ютери сьогодні : personal computing, Internet, communication and programming : computer technology text for EFL science students. Complies the work of several U.S. and British computer technology textbooks / N.V. Solovey, I.M. Bugulov ; Shevchenko nat. univ., Kyiv. – Київ : Київський університет, 2008. – 184 p. : tab. – Бібліогр.: с. 184. – ISBN 978-966-439-179-2
27049
   Computertechnik und Kulturfortschritt. – Dresden, 1986. – 77с.
27050
  Schiller E. Computerwissen fur alle / E. Schiller. – Leipzig, 1988. – P. 232
27051
  Смирнов Д. COMPUTEX 2012: эра пост-ПК // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 70-75. – ISSN 2072-3849


  О рынке компьютерной техники, использующейся в библиотечной сфере.
27052
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : Економічна думка ТНЕУ, 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 16, iss. 4, december. – 2017. – 246, [3] с. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг
27053
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : Економічна думка ТНЕУ, 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 16, iss. 2, june. – 2017. – 114, [2] с. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг
27054
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : Економічна думка ТНЕУ, 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 16, iss. 3, september. – 2017. – 185, [2] с. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг
27055
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 17, iss. 3, september. – 2018. – 198, [1] p. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27056
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 17, iss. 4, december. – 2018. – 278, [1] p. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27057
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 17, iss. 1, march. – 2018. – 63, [3] p. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27058
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 17, iss. 2, june. – 2018. – 128, [1] р. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27059
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 18, iss. 3, september. – 2019. – 352, [1] р. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27060
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 18, iss. 2, june. – 2019. – 231, [1] p. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27061
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 18, iss. 4, december. – 2019. – 530, [1] р. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27062
   Computing = Комп"ютинг : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil : [s. n.], 2002-. – ISSN 1727-6209
Vol. 18, iss. 1, march. – 2019. – 110, [1] p. – До Vol. 16, iss. 2, 2017 назва журналу Комп"ютинг - Резюме укр., рос., англ. мовами
27063
  Nanney Computing a problem - Solving approach with Fortran 77. / Nanney, Ray. – Englewood Cliffs, 1981. – 530с.
27064
   Computing and control engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0956-3385
Vol.4, N 4. – 1993


  1996. Vol. 84, N 4;
27065
   Computing and control engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0956-3385
Vol.4, N 1. – 1993


  1996. Vol. 84, N 4;
27066
   Computing and control engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0956-3385
Vol.4, N 3. – 1993


  1996. Vol. 84, N 4;
27067
   Computing and control engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0956-3385
Vol.4, N 5. – 1993


  1996. Vol. 84, N 4;
27068
   Computing and control engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0956-3385
Vol.4, N 6. – 1993


  1996. Vol. 84, N 4;
27069
   Computing and control engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0956-3385
Vol.4, N 2. – 1993


  1996. Vol. 84, N 4;
27070
  Cherniy D. Computing technologies of the discrete singularities method // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 35. – ISBN 978-966-7166-39-7
27071
  Humphris C. Comunicare meglio : Corso di italiano per stranieri : Livello intermedio / C. Humphris. – Roma, 1985. – 188 p.
27072
  Botez Victor Comunicare si valoare in presa / Botez Victor. – Bucuresti, 1987. – 183с.
27073
   Comunicari de Botanica (1957-1959). – Bucuresti : Societatea de Stiinte Naturale si Geografie din RPR, 1960. – 377s. – румунською, англійською та російською мовами
27074
   Comunicari de zoologie (1957-1959). – Bucuresti, 1960. – 140s. – Societatea de stiinte naturale si geografie din republica populara Romina
27075
  Henri Er. Comunisti e socialisti. / Er. Henri. – M., 1973. – 243с.
27076
  Tudurachi L. Comunitate literara si anonimat // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 55 (за 2015). – P. 151-158. – ISSN 1583-7017


  Літературна та анонімна спільнота.
27077
  Berwinska Krystyna Con amore / Berwinska Krystyna. – Warszawa, 1976. – 176с.
27078
  Acuna Ignacio Cardenas Con el rostro en la sombra. / Acuna Ignacio Cardenas. – Habana, 1981. – 393с.
27079
  Agranovski A. Con los ojos abiertos / A. Agranovski. – Moscu, 1974. – 238с.
27080
  Leyva Waldo Con mucha piel de gente. / Leyva Waldo. – Ciudad de La Habana, 1982. – с.
27081
  Howard R.E. Conan: droga do tronu / Robert E. Howard; Wybor i poslowie A.Ziembicki: Tlum. jez. angielskiego. – Warszawa : ALFA, 1988. – 272 s. – (Biblioteka fantastyki ; 12)
27082
  Smith Stephanie Conceived by liberty: matermal fifures and nineteentj-century American literature / Smith Stephanie. – Ithaca; London, 1994. – 248с.
27083
   Concentration dependence of elastic and inelastic characteristics of nanocomposite based on polypropylene and multiwall carbon nanotubes / D.A. Slisarenko, O.P. Olasuk, Y.A. Onanko, O.V. Lyashenko, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 71-73
27084
  Whipple Fred Concentrations of the interstellar medium : Harvard reprint 283 / Whipple Fred. – Harvard : v College observatory, 1946. – p.299-309. – Окремий відбиток з: The astrophysical journal, v.104, n.1,1946
27085
  Koppel O.A. Conceotual and Theoretical Foundations of Studying International Systems and Global Development / O.A. Koppel, O.S. Parkhomchuk // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 87-92
27086
   Concepciones de la etica. – Madrid : Trotta, 1992
27087
  Glamazda P. Concept and of Subject of Proof in Criminal Proceeding Concerning the Unlawful Interference with the Organization or Holding of Assemblies, Rallies, Marches and Demonstrations / P. Glamazda, B. Lavreniuk // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – P. 144-147. – ISSN 2409-4544


  The exercise of freedom of peaceful assembly by citizens of Ukraine, which manifests itself in organizing and conducting rallies, campaigns and demonstrations, is protected by the criminal legislation of Ukraine. In the article the concept of subject ...
27088
  Mysnyk B. Concept application "an artificial life" to modelling of difficult technical systems // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 82-84
27089
  Smoliar A. Concept fear in Stephen King"s novel "The Mist" // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 145-149. – ISSN 2410-2202


  Концепт страху в романі Стівена Кінга «Туман».
27090
  Sysoieva S. Concept of competence in the international and national educational contexts / S. Sysoieva, N. Mospan // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – Р. 7-15. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах.
27091
  Kononets M.O. Concept of management education of informational society // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 129-137. – ISSN 2072-1692


  Концепція управлінської освіти інформаційного суспільства.
27092
  Kotsur A. Concept of national historiography and its unity // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – P. 40-42
27093
  Kupatadze Z. Concept of processing decision making model in the system of municipal management // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 79-80. – ISBN 978-617-7530-07-6
27094
  Ковальчук В. Concept of regional competitiveness as a basis for effective development of a globalized sosiety // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – C. 227-229
27095
  Shirinyan A.S. Concept of Size-Dependent Atomic Interaction Energies for Solid Nanomaterials: Thermodynamic and Diffusion Aspects // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – Р. 475-486. – ISSN 1024-1809
27096
  Bilohur V.E. Concept of sports management and activity in the context of educational paradigm // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 95-109. – ISSN 2072-1692


  Концепція управління спортом та спортивною діяльністю у контексті освітянської парадигми.
27097
  Shumilova A. Concept of the Christian law in E.V. Spektorsky"s artistic legacy // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – P. 177-180. – ISBN 978-617-7133-95-6
27098
  Kruk A. Concept of water in the works of T. Hardy, I. Nechuilevytskyi And I. Ohiienko: comparative study // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  Концепт води в працях Т. Гарді, І. Нечуй-Левицького і І. Огієнка: порівняльне дослідження. У статті розглядається концепт води на матеріалі творів «Повернення додому» Томаса Гарді, «Микола Джеря» Івана Нечуя-Левицького та окремих праць Івана Огієнка, ...
27099
  Tchystiak D.O. Concept symbole phonйtique dans la rйflexion esthйtique du symbolisme belge // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 223-225. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)


  Концепт "звуковий сигнал" в естетичній теорії бельгійського символізму.
27100
  Pastukh I.D. Concept, types and methods of settlement of conflicts of interests in public administration activity // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 87-115. – ISBN 978-9934-588-04-4
27101
  Fischbein E. Conceptele figurale. / E. Fischbein. – Bucuresti, 1963. – 476с.
27102
  Botnariuc N. Conceptia si metoda sistemica in biologia generala / N. Botnariuc. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976. – 229s.
27103
  Pavelescu D. Conceptii noi, calcul si aplicatii in frecarea si usarea solidelor deformabile / D. Pavelescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1971. – 329 p.
27104
  Тран Дук Туан Conception of textbook reorientation and modernisation in Vietnam after 2015 // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-35


  У статті розглядаються найважливіші особливості організації навчальної діяльності, висвітленої у в"єтнамських підручниках, котрі є інструментом навчання та оцінювання роботи в класі.
27105
  Troitski E. Conceptions non marxistes du socialis et problemes du progres social en Asie en Afroque / E. Troitski. – M., 1978. – 391с.
27106
  Sakr Mohamed Jamal Conceptions nouvelles de programmes scolaires / Sakr Mohamed Jamal. – Beyrouth, 1971. – 83с.
27107
  Marx C. Concepto comunista de la moral / C. Marx, F. Engels, V. Lenin. – Moscu, 1974. – 127с.
27108
  Berlin Isaiah Concepts and Categories / Berlin Isaiah; Williams B. – Harmondsworth, 1981. – 202с.
27109
  Blij H.J. de Concepts and regions in geography / H.J. de Blij, Peter O. Muller, Eugene J. Palka. – 2nd ed. – Hoboken : Wiley, 2005. – XXIII, 395, [31] p. : ill. + Web site password enclosed. – ISBN 0-471-64991-0
27110
  Enger E.D. Concepts in biology / Eldon D. Enger, Frederick C. Ross, David B. Bailey. – 11th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 14,570 p. : ill. – ISBN 0-07-255289-1
27111
  Muschik W. Concepts of continuum thermodynamics : 5 lectures on fundamentals, methods and examples / W. Muschik, C. Papenfuss, H. Ehrentraut; Technische Universitat Berlin, Institut fur theoretische Physik. – Kielce : Uniw. of Technology, 1996. – 98p. – ISBN 83-905132-7-7
27112
  Kichula M. Concepts of improvement of the quality of education in Ukraine: polish experience / M. Kichula, K. Oleksii // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 116-118


  Концепції підвищення якості освіти в Україні: польський досвід.
27113
  Lashkina M.H. Concepts of irrational and rational in the informational space of Ukraine: public-management aspect / M.H. Lashkina, T.V. Bielska // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 42-56. – ISSN 2414-0562
27114
  Sysyn F.E. Concepts of nationhood in Ukrainian history writing, 1620-1690 // History, culture and nation: an examination of seventeenth-century Ukrainian history writing / F.E. Sysyn. – Cambridge : Harvard univ. Ukrainian studies fund, 1988. – P.393-423. – (The Millennium series ;The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-03-5
27115
  Gorodnia N. Concepts of patriotism from a historical perspective // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  This paper discusses ideology of patriotism and its different interpretations, from Ancient Greece to nowadays.The author reviews the most influential works on patriotism and focuses on some specific issues such as: whether or not a patriot should ...
27116
  Lavrov S. Concepts of Regional Development / S. Lavrov, G. Sdayuk. – Moscow, 1988. – 268 с.
27117
  Jammmer Max Concepts of space. The history of theories of space in physics / Jammmer Max; Einstein Albert (foreword). – Cambridge, 1954. – 196 с.
27118
  Guenther William Concepts of statistical inferece / Guenther William. – New York : McGraw-Hill book, 1965. – XIII,353p.
27119
  Pliushch V. Concepts of Teacher Education Development in Europe // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 44-48. – ISSN 2308-4081


  Концепції розвитку педагогічної освіти в Європі.
27120
  Kostenko D. Conceptual and structural essence of intercultural competence in the students of the "Information technology" branch at the university environment / D. Kostenko, N. Chernukha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 32-36. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
27121
  Koppel O.A. Conceptual and theoretical foundations of studying international systems and global development / O.A. Koppel, O.S. Parkhomchuk // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 227-233
27122
  Kyrychenko O. Conceptual approach to reconciliation of the controversial links between international accounts // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 67-74


  Мета статті полягає в аналізі протиріч у взаємодії між такими компонентами міжнародних рахунків як рахунок поточних та рахунок фінансових операцій, що входять до складу платіжного балансу країни.
27123
  Bradul A.M. Conceptual approaches to estimation of capital value in strategical management of a corporation / A.M. Bradul, V.A. Shepeluk, S.B. Shypina // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 184-198. – ISBN 978-9934-8643-5-3
27124
  Magay T. Conceptual approaches to strategic management of company development under the conditions of innovative economy formation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 201-206 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
27125
  Roskvas I. Conceptual aspects of professional training for english language teachers: the UK experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 75-80. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто проблему концептуальних аспектів професійної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії.
27126
  Roumyantsev A.P. Conceptual aspects of Ukraine"s integration into the world economic system // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 276-281
27127
  Roumyantsev A.P. Conceptual Aspects of Ukraine"s Integration into the World Economic System // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 49-53
27128
  Sopova Д. Conceptual Bases of Academic Honesty Formation at Teachers Training // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2018. – N. 3. – P. 120-126. – ISSN 2518-7635


  Концептуальні основи формування академічної чесності під час навчання майбутніх педагогів.
27129
  Batechko N. Conceptual bases of adaptation of ukraine’s higher education to the standards of education quality of the european area // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – Р. 22-31. – ISSN 2078-1687


  Концептуальні засади адаптації вищої освіти України до європейських стандартів якості освіти.
27130
  Khalatur S. Conceptual basis of financial management of liquidity and solvency of enterprise / S. Khalatur, O. Dubovych, V. Velychko // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – P. 50-58 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 12 name. – ISSN 2306-6792
27131
  Villarmea S. Conceptual Change and Emancipatory Practices: an Approach from Wittgenstein"s On certainly // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2013. – P. 7-24. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 38, N 1). – ISSN 0137-2025


  Аналітична філософія Людвіга Вітгенштайна — австро-англійського філософа, одного із засновників аналітичної філософії і одного з найяскравіших мислителів XX століття.
27132
  Suchocki John Conceptual chemistry : Understanding our world of atoms and molecules / Suchocki John. – San Francisco a.o. : Wesley, 2001. – XV,647p,[53розд.паг]. – ISBN 0-8053-3173-5
27133
  Douglas James Conceptual design of chemical processes / Douglas James. – New York a.o. : McGraw-Hill book, 1988. – 18,601p. : ill. – (Chemical engineering series / Editorial advisory board: J.J.Carberry a.o.). – ISBN 0-07-017762-7
27134
  Kharchenko L. Conceptual designation of the human cosmoplanetary phenomenon // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 226-227
27135
  Sakharova K.O. Conceptual foundations for management of the initialization of intellectual potential of the region // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 258-269. – ISSN 2414-0562
27136
  Kryvenko S. Conceptual foundations of cluster mechanisms development in wastes treatment: the regional aspect // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 101-104. – ISSN 1728-6220
27137
  Dolhova K. Conceptual foundations of human-geographical study of the complex of children"s tourism (on the example of the сect cluster of Ukraine) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 57-61. – (Географія ; вип. 1/2 (82/83)). – ISSN 1728-3817


  Nowadays it is extremely important to consider children"s tourism through its various types, including resort and healthimproving, cognitive-event children"s tourism (CECT). The last one could be the basis for the knowledge development about the ...
27138
  Andreeva K.A. Conceptual foundations of innovation clusters development // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Р. 69-75. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 2). – ISSN 2306-4420
27139
  Synyshyna V.M. Conceptual foundations of professional training of future practical psychologists // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 137-141. – ISSN 1681-2751


  Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх практичних психологів.
27140
  Tsynalievska I.A. Conceptual foundations of regional development in the context of regional foreign economic relations amplification // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 205-219. – ISSN 2524-003X
27141
  Kuzmin O.I. Conceptual framework for express diagnostic analysis of industrial enterprises / O.I. Kuzmin, H O. Melnyk, O.V. Grom"yak // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 193-202 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
27142
  Karpenko O.O. Conceptual framework for innovation clusters formation and functioning // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – P. 71-77. – ISSN 1993-6788


  Про концептуальні засади формування та функціонування інноваційних кластерів.
27143
  Sadovska I.B. Conceptual Framework of Formation of the Accounting Policy of Managerial Accounting / I.B. Sadovska, M.O. Blyakharchuk // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – Р. 381-388. – ISSN 2222-4459
27144
  Sit"ko S.P. Conceptual Fundamentals of Physics of the Alive // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 5-21. – ISSN 1023-2427
27145
  Didmanidze I. Conceptual model of prognosis / I. Didmanidze, I. Motskobili // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 47-48. – ISBN 978-966-7166-39-7
27146
  Rymkina M. Conceptual model of socio-economic development of the enterprise // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – P. 130-136. – ISBN 978-966-2339-80-2


  Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду побудови концептуальної моделі соціально-економічного розвитку пенсійних систем підприємства.
27147
  Bondarenko O.V. Conceptual model of stable development of the market of innovative technologies in ukraine on the basis of transformation of the entrepreneurial environment / O.V. Bondarenko, Y.T. Shtoka // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 2 (83). – С. 42-52. – ISSN 2524-003X
27148
  Kalaman O. Conceptual positions of enterprise strategy functioning / O. Kalaman, I. Savenko, O. Dolynska // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – P. 50-58. – Bibliogr.: Referen.: 26 name. – ISSN 2312-847X
27149
  Parkhomenko-Kutsevil Conceptual principles forming anti-corruption institutions in the system of bodies of the government authorities: Ukrainian and world experience // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 150-161. – ISSN 2414-0562
27150
   Conceptual principles of budget decentralization strategy development in Ukraine / S. Chimshit, L. Golovkova, I. Grabovskii, A. Yakymova // Journal of european economy / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Bulatova, J. Ciburiene [et al.]. – Ternopil, 2020. – Vol. 19, N 2 (73), april - june. – Р. 315-340. – ISSN 2519-4070
27151
  Litvinenko N. Conceptual provision of us global leadership policy of post-bipolar period / N. Litvinenko, N. Pogorila // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – Р. 44-51. – ISSN 2308-6912


  Article deals with conceptual and theoretical grounds for US global leadership policy in the post-bipolar period. In this context, the strategy of US global leadership during the presidency of Bill Clinton is thoroughly researched. On the conceptual ...
27152
  Koroliuk K.A. Conceptual schemas of modern state development (archetypal approach) cjnvergence of tradition and innovation // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 132-141. – ISSN 2414-0562
27153
  Olenicova G. Conceptual standart of science fiction genre // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – P. 180-184. – (Серія "Філологічні науки")
27154
  Horielova V. Conceptual trends of modern morality in legal society // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 216-220. – ISSN 2663-5313
27155
  Sytnyk H. Conceptual Understanding of the Peculiarities of Managing Innovation-Driven Development of the State in the Current Conditions / H. Sytnyk, O. Zubchyk, M. Orel // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 2 (104). – C. 3-15. – ISSN 2409-9066
27156
  Oliynyk N. Conceptualisation of economic crisis in discourse: from the great depression to the great recession / N. Oliynyk, I. Shevchenko // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 76-81. – ISSN 2409-3351


  Концептуалізація економічної кризи в дискурсі: від великої депресії до великого спаду.
27157
  Laktionova A.V. Conceptualism and Deflation of Truth // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – Р. 17-19. – ISSN 2414-5823
27158
  Orlenko O. Conceptualization of spatial relations: over vs. над, через // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 88-95. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті прослідковано відмінності в концептуалізації деяких просторових уявлень в англійській і українській мовах.
27159
  Pryiatelchuk O.A. Conceptualization of the digital media market in the context of the world economy / O.A. Pryiatelchuk, A.A. Bekh // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 143. – P. 85-95. – ISSN 2308-6912


  The advent of new technologies, such as portative computers and the internet, favoured the formation and development of a new market — digital media market. In the past 15 years technologies have grown exponentially within media and entertainment, ...
27160
  Mozgovoy L. Conceptualization of the philosophy of taoism in the historical and philosophical context // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 16-17
27161
  Dima Al. Conceptul de literatura universala si comparata. / Al. Dima. – Bucuresti, 1967. – 208с.
27162
  Nikiel J. Concerning continuous images of arcs / J. Nikiel. – Wroclaw : Mathem. inst. Univ. of Wroclaw, 1986. – 21 p. – Prepr. No 67
27163
   Concerning President Eisenhower s Speech., 1953. – 8с.
27164
  Skrytska N. Concerning the issue of teaching course "History of Ukraine and Ukrainian culture" for foreign students / N. Skrytska, Yu. Rusnak // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – С. 34-36. – ISSN 2311-9896


  Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення різних підходів щодо викладання гуманітарних дисциплін для іноземних студентів в українських вузах.
27165
   Concerning the Present International Situation., 1953. – 8с.
27166
   Concerning the Present International Situation., 1953. – 8с.
27167
  Prin Claude Concert d"Apocalypse suivi de H. / Prin Claude. – Paris, 1993. – 87с.
27168
  Papadat-Bengescu Hortensia Concert din muzica de Bach / Papadat-Bengescu Hortensia. – Bucuresti, 1967. – 224с.
27169
  Talguen C. Concert en Bretagne / Cecile Talguen ; [ill.: C. Arnould]. – [Paris] : CLE International, 2008. – 47, [1] p. – Copyright: 2006. – (Collection Decouverte : lectures en francais facile : niveau 1). – ISBN 2-09-031524-5
27170
  Stolper Armin Concerto dramatico. Nach Goethe, Voltaire und Bulgakow / Stolper Armin. – Berlin, 1979. – 232с.
27171
  Zaragoza J.-R. Concerto grosso / Juan-Ramon Zaragoza. – Barcelona : Ed. Destino, 1981. – 268, [2] p. – Premio Eugenio Nadal 1980. – (Coleccion Ancora y Delfin ; vol. 552). – ISBN 84-233-1100-7
27172
  King Peter Concise Dutch and English dictionary: Dutch-English/English-Dutch. / King Peter, King Margaretha. – Selenoaks, 1983. – 396с.
27173
   Concise Encyclopedia of Biochemistry : Scott T., Brewer M. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1983. – 519p.
27174
   Concise encyclopedia of participation and co-management.. – Berlin, 1992. – 1047с.
27175
   Conclusiones de la 1-ra plenaria docente.. – Santa Clara, 1968. – 108с.
27176
  Терпигорева В.Д. Concrete and reinforced concrete / В.Д. Терпигорева, С.Д. Матвеев. – М, 1957. – 65с.
27177
   Concrete and reinforced concrete. – Москва, 1983
27178
   Condemned be history. – K., 1978. – 213 с.
27179
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 2, № 3. – 1999
27180
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 2, № 2. – 1999
27181
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 2, № 4. – 1999
27182
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 2, № 1. – 1999
27183
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 3, № 2. – 2000
27184
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 3, № 1. – 2000
27185
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 3, № 3. – 2000
27186
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 0452-9910
Vol. 3, № 4. – 2000
27187
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 4, n. 3. – 2001
27188
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 4, n. 2. – 2001
27189
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 4, n. 1. – 2001
27190
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 4, n. 4. – 2001
27191
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 5, n. 4. – 2002
27192
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 5, n. 3. – 2002
27193
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 5, n. 2. – 2002
27194
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 5, n. 1. – 2002
27195
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 6, n. 2. – 2003
27196
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 6, n. 3. – 2003
27197
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 6, n. 1. – 2003
27198
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 6, n. 4. – 2003
27199
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 7, n. 2. – 2004
27200
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 7, n. 1. – 2004
27201
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 7, n. 3. – 2004
27202
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 7, n. 4. – 2004
27203
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 8, n. 3. – 2005
27204
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 8, n. 4. – 2005
27205
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 8, n. 2. – 2005
27206
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 8, n. 1. – 2005
27207
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 9, n. 2. – 2006
27208
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 9, n. 3. – 2006
27209
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 9, n. 1. – 2006
27210
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 9, n. 4. – 2006
27211
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 10, n. 4. – 2007
27212
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 10, n. 1. – 2007
27213
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 10, n. 2. – 2007
27214
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 10, n. 3. – 2007
27215
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 11, n. 2. – 2008
27216
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 11, n. 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
27217
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 11, n. 3. – 2008
27218
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 11, n. 1. – 2008
27219
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 12, n. 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
27220
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 12, n. 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
27221
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 12, n. 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
27222
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАНУ, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 12, n. 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
27223
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 13, n. 4. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
27224
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 13, n. 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
27225
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 13, n. 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
27226
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 13, n. 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
27227
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 14, n. 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
27228
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 14, n. 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
27229
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 14, n. 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
27230
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 14, n. 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
27231
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 15, n. 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
27232
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 15, n. 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
27233
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 15, n. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
27234
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 15, n. 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
27235
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 16, n. 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
27236
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 16, n. 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
27237
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 16, n. 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
27238
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 16, n. 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
27239
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 17, n. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
27240
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 17, n. 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
27241
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 17, n. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
27242
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 17, n. 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
27243
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 18, n. 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
27244
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 18, n. 4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
27245
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 18, n. 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
27246
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 18, n. 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
27247
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 19, n. 3. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
27248
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 19, n. 2. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
27249
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 19, n. 4. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
27250
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 19, n. 1. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
27251
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 20, n. 1. – 2017. – Резюме укр., англ. мовами
27252
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; editor Ihor Yukhnovskii. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 20, n. 2. – 2017. – Резюме укр., англ. мовами
27253
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; editor Ihor Yukhnovskii. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 20, n. 4. – 2017. – Резюме укр., англ. мовами
27254
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; editor Ihor Yukhnovskii. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 20, n. 3. – 2017. – Резюме укр., англ. мовами
27255
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 21, n. 3. – 2018. – Резюме укр., англ. мовами
27256
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 21, n. 1. – 2018. – Резюме укр., англ. мовами
27257
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 21, n. 2. – 2018. – [134] с. – Резюме укр., англ. мовами
27258
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 21, n. 4. – 2018. – [150] с. – Резюме укр., англ. мовами
27259
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 22, n. 4. – 2019. – [94] p. – DOI: 10.5488/CMP.22.40101 - Резюме укр., англ. мовами
27260
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 22, n. 2. – 2019. – [92] с. – Резюме укр., англ. мовами
27261
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 22, n. 1. – 2019. – [100] p. – Резюме укр., англ. мовами
27262
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 22, n. 3. – 2019. – [204] с. – Резюме укр., англ. мовами
27263
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 23, n. 3. – 2020. – [182] p. – DOI: 10.5488/CMP.23.33001 - Резюме укр., англ. мовами
27264
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 23, n. 2. – 2020. – [200] p. – DOI: 10.5488/CMP.23.20101 - Резюме укр., англ. мовами
27265
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 23, n. 1. – 2020. – [118] p. – DOI: 10.5488/CMP.23.10001 - Резюме укр., англ. мовами
27266
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 24, n. 3. – 2021. – [132] p. – DOI: 10.5488/CMP.24.33001 - Резюме укр., англ. мовами
27267
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 24, n. 2. – 2021. – [123] p. – DOI: 10.5488/CMP.24.33001 - Резюме укр., англ. мовами
27268
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 24, n. 4. – 2021. – [130] c. – DOI: 10.5488/CMP.24.43701 - Резюме укр., англ. мовами
27269
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 24, n. 1. – 2021. – [170] p. – DOI: 10.5488/CMP.23.33001 - Резюме укр., англ. мовами
27270
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Mryglod ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 25, n. 4. – 2022. – [142] p. – Резюме укр., англ. мовами
27271
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Mryglod ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 25, n. 2. – 2022. – 105 p. – DOI: 10.5488/CMP.25.23201 - Резюме укр., англ. мовами
27272
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Mryglod ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 25, n. 1. – 2022. – [87] p. – DOI: 10.5488/CMP.25.13301 - Резюме укр., англ. мовами
27273
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Mryglod ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 25, n. 3. – 2022. – [180] p. – Резюме укр., англ. мовами
27274
   Condensed matter physics = Фізика конденсованих систем / Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Mryglod ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv : [s. n.], 1993-. – ISSN 1607-324Х
Vol. 26, n. 1. – 2023. – [162] p. – Резюме укр., англ. мовами
27275
   Condensed matter: Science & Industry = Конденсована речовина: наука та індустрія : Abstracts, information & participants/ укр.-франц. симпозіум. – Lviv : The institute for condensed matter physics, 1993. – 400 p.
27276
  Istrati Corneliu Condica visteriei Moldovei din anul 1816 / Istrati Corneliu. – Iasi, 1979. – 152с.
27277
  Johnson E. Condillac"s Abhandlung uber die Empfindungen : aus dem Franzosischen ubersetzt mit Erlauterungen und einem Excurs uber das binoculare Sehen / Eduard Johnson. – Berlin : Verlag von L. Heimann, 1870. – 228 p.
27278
  Lotreanu Nicolae Conditia umana a politicului / Lotreanu Nicolae. – Bucuresti, 1979. – 255с.
27279
   Conditia umana si reconstructia personalitatii.. – Bucuresti, 1989. – 198с.
27280
  Morariu T. Conditiile fizico-geografice si resursel naturale ale Republicii Populare Romine / T. Morariu. – Bucuresti, 1964. – 52 p.
27281
  Шалашенко Г.І. Conditio humana, або дещо про мистецтво наукового пізнання // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 142-147. – ISBN 978-966-02-9610-7
27282
  Nykyforchyn K.O. Conditional operations on fuzzy numbers // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 110-113. – ISSN 2075-9827
27283
  Pavlov I.P. Conditioned reflexes: an investigation of the physiological activity of the cerebral cortex / I.P. Pavlov. – New York : Dover Publications, 1960. – XV,430S.
27284
  Dutchak O. Conditions and sources of labor reproduction in global supply chains: the case of Ukrainian garment sector // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-23. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Problems of labor (power) reproduction in global garment supply chains are broadly reviewed in related research. However, little or no attention has been payed to these issues in post-Soviet countries in general and in Ukraine in particular. Using ...
27285
  Garafonova O.I. Conditions for competitive potential formation of domestic light industry enterprises // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 180-185 : fig., table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
27286
   Conditions of exponentially integral stability of solutions in neutral stochastic systems / I.A. Dzhalladova, A.F. Ivanov, D.Y. Khusainov, A.V. Swishchuk // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 49-61. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Systems of linear stochastic differential difference equations of neutral type are considered. Sufficient conditions for the exponential stability are derived by using Lyapunov-Krasovskii functionals of quadratic type with exponential factors. Upper ...
27287
   Conditions of undertaking and carrying out business activity in the border areas of Poland and Ukraine. – Lublin : Catholic university of Lublin, 2007. – 101 p. – Назва обкл.: Conditions for the establishment and operation of businesses in cross-border regions of Poland and Ukraine : cooperation of universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions. – ISBN 978-83-7363-502-9
27288
  Гнатюк О. Condito sine qua non // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24-30


  Монографія Маріуша Сави, присвячена Іванові Кедрину-Рудницькому (1896–1995), журналістові і політикові родом із Галичини, щоб на цьому прикладі показати складну долю українців у ХХ столітті.
27289
  Niedlich J.K. Condorcets "Esquisse d"un tableau historique" und seine Stellung in der Geschichtsphilosophie / J.K. Niedlich. – Sorau N.-L. : Buchdruckerei von Rauert & Pittius, 1907. – 73 S.
27290
   Conducatorii interecerii socialiste.. – M., 1950. – 98с.
27291
  Bezverkha A. Conducting a media advocacy campaign: a manual for action = Проведення адвокаційних медіа-кампаній: стратегія активних дій / Anastasia Bezverkha, Wyndimarie Anderson ; ed.: Acacia Shields. – [New York : s. n.], 2010. – 101 p. : ill., tab. – На обкл. авт. не зазнач.
27292
   Conducting business in Ukraine. 2013 / Baker & McKenzie, Kyiv office. – Kyiv : Baker & McKenzie, 2013. – V, II, 249, [2] p. : tab.
27293
  Deineko L.V. Conducting pre-foresight research: organizational aspect / L.V. Deineko, E.I. Sheludko // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 26-39. – ISSN 1681-116Х
27294
  Osterhout V W.J. Conductivity as a measure of permeability : Reprinted from The Journal of biological chemistry,v.36, No.3,1918 / W.J.V. Osterhout. – Cambridge : Harvard university, 1918. – P. 485-487
27295
  Strikha M.V. Conductivity of graphene channel with p-n-junction on ferroelectric domain wall: from ballistic to diffusive case / M.V. Strikha, A.N. Morozovska // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 17-19
27296
  Yatseniuk A.A. Conductivity of graphene with nitrogen impurity / A.A. Yatseniuk, S.P. Repetsky, I.G. Vyshivanaya // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 85
27297
  Toi M. Conduita rutiera a soferilor militari implicati / M. Toi, C. Lita // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2017. – Vol. 63, nr. 3. – P. 177-185. – ISSN 2344-4665
27298
  Florescu Mihail Conexiunile cercetarii stiintifice / Florescu Mihail. – Bucuresti, 1981. – 84с.
27299
  Махно В. Coney Island : драма оперета // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – C.127-138.
27300
   Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Afrique. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1963. – 19p.
27301
   Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Afrique. – New York : Nations Unies
2 : Actes de la Conference et documents techniques. – 1966. – 358p.
27302
   Conference de Lagos, Choix de documents.. – Paris, 1965. – 226с.
27303
   Conference des commissions nationales Balkaniques et Scandinaves pour l"Unesco.. – Amkara, 1968. – 132с.
27304
   Conference des Ministres de l"Education et des Ministres charges de la planification economique des etats membres d"Asie.. – Amkara, 1965. – 78с.
27305
   Conference des Ministres de l"education et des Ministres charges de la planification economique des pays Arabes.. – Paris, 1966. – 52с.
27306
   Conference des Nations Unies sur l"etain, 1960.. – N.Y., 1961. – 44с.
27307
   Conference des Nations Unies sur le ble, 1962.. – 44с.
27308
   Conference des Nations Unies sur le sucre de 1958.. – Geneve, 1960. – 56с.
27309
   Conference des Nations Unies sur les sources nouvelles d"energie : Bulletin d"information ; Italie, 21-31 aout 1961. – E/Conf.35/1. – New York : Nations Unies, 1961. – III, 12 p., 5 l.
27310
   Conference diplomatique relative a la protectioninternationale des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Expose analytique des reponses : (recues a la date du 1-er juin 1961). – CDR. – Geneve ; Paris : BIT ; UNESCO ; UIPI
doc. No 6. – 1961. – 20 p.
27311
   Conference diplomatique relative a la protectioninternationale des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Observations et suggestions de Gouvernements sur le projet de Convention inten : reponses (recues a la date du 1-er juin 1961). – CDR. – Geneve ; Paris : BIT ; UNESCO ; UIPI
doc. No 5. – 1961. – 43 p.
27312
   Conference diplomatique relative a la protectioninternationale des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Rapport : (Rome, 10-26 octobre 1961). Rapport de M. Abraham L. Kaminstein, Rappoteur general. – CDR. – Geneve ; Paris : BIT ; UNESCO ; UIPI
doc. No 130. – 1962. – 19 p.
27313
   Conference du bureau d"information des partis comministes., 1950. – 100с.
27314
  Яблочкова Т.К. Conference guide. / Т.К. Яблочкова, М.Ф. Дроздова. – М., 1972. – 94с.
27315
   Conference Inregouvernementale speciale sur la condition du personnel enseignant.. – 18, 1966. – с.
27316
   Conference internationale de l"instruction publique.. – Paris, 1965. – 198с.
27317
   Conference internationale de l"instruction publique.. – Paris, 1966. – 198с.
27318
   Conference Internationale de l"instruction publique.. – Paris, 1967. – 188с.
27319
   Conference manual.. – Paris, 1963. – 86с.
27320
   Conference of forestry school executives. – Ann Arbor : Society of American foresters, 1945. – 35 p.
27321
   Conference of Ministers of education and Ministers responsible for economic planning in the Arab States.. – Paris, 1966. – 52с.
27322
   Conference of the Foreign Ministers of eight Staates om Prague., 1950. – 7с.
27323
   Conference on Analytical Atomic Spectroscopy.. – Moscow, 1990. – 480с.
27324
   Conference on Clay Mineralogy and Petrology.. – Praha, 1988. – 349с.
27325
   Conference on nuclear proliferation : Athens, 30 and 31 May 2003. – Athens : Centre for policy analysis and planning; Ministry of foreign affairs, 2003. – 158p. – ISBN 960-88058-0-5
27326
   Conference on the instability of systems of galaxies : Santa Barbara, California, August 8-9, 1961. – Santa Barbara, 1961. – P. 553-636 : ill. – From the "Astronomical journal", 66, N 10, 1961, December N 1295
27327
   Conference sur les echanges internationaux de publications en Europe.. – Budapest, 1962. – 258с.
27328
   Conference technique des Nations Unies sur la carte internationale du monde au millionieme : Bonn, 3-22 aout 1962. – E/Conf.40/8. – Bonn : Nations Unies, 1963. – VII, 147 p. + 2 мапи. – Publication des Nation Unies, No de vente: 64, I. 4
27329
  Санников Н.Г. Conference terminology : англо-русский глоссарий-справочник по процедурной терминологии и праву международных договоров / Санников Н.Г. ; [Моск. гос. лингвист. ун-т]. – Москва : Остожье, 1996. – 185, [4] с. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-86095-052-7
27330
  Bennett P.J. Conference under the Tamarind tree three essays in Burmese history / P.J. Bennett. – Yale, 1971. – 156с.
27331
   Conferences de physiologie medicale sur de sujets d""actualite. – Paris : [S. n.], 1935. – 259 p.
27332
  Massillon Conferences et discours synodaux sur les principaux devoirs des ecclesiastiques, avec un recueil de mandemens sur differens sujets / Par feu m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant Pretre de l"Oratoire, l"un des Quarante de l"Academie Francoise. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; De Lalain
T. 1. – 1776. – ,XV, [2], 466 p. – На корінці: Sermons de Massillon. Conferen. Tom I


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
27333
   Conferinta stiintifica "Genetica si fiziologia rezistentei plantelor" in memoriam academicianului Anatolie Jacota, 21 iunie 2011, Chisinau : teze / Acad. de stiinte a Moldovei, Sectia de stiinte ale naturii si vietii, Inst. de genetica si fiziologie a plantelor [etc.] ; [com. st. : Furdui T., Duca M., Gaina B. et al. ; com. de org. : Tudorache G., Botnari V., Andronic L. et al.]. – Chisinau : [I.S. firma Editorial-Poligrafica "Tipografia centrala"], 2011. – 176, [1] p. : ill. – ISBN 978-9975-78-994-3
27334
   Conferintea nationale de geometria si topologie din Timisoara.. – Timisoara, 1984. – 326с.
27335
  Gilboa Yehoshua Confess! Confess!: eight years in Soviet prisons. / Gilboa Yehoshua. – Boston, Toronto, 1968. – 304с.
27336
  Higgins Jack Confessional / Higgins Jack. – New York, 1985. – 247с.
27337
  Rousseau Confessions / Rousseau, Jean-Jacques; Ed.and introd.by P.N.Furbank. – London : Campbell Publishers, 1992. – 716 p. – (Everyman"s Library ; 84 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-084-8
27338
   Confessions and self-portpaits: 4600 years of autobiography.. – New York, 1957. – 362с.
27339
  Cagliostro, Alessandro Confessions du comte de C.... avec l"histoire de ses voyages en Russie, Turquie, Italie, et dans les pyramides d"Egypte : Avec la representation du marbre incruste d"hieroglyphes, trouve dans la plus grande des pyramides. – Au Caire : S.ed., 1787. – IV, 128 : 1 tab. – Авт. у виданні не вказаний. - На корінці: Confession. du com.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
27340
  Hogg James Confessions of a justified sinner / Hogg James; With an introd.by R.Lewis. – London : Campbell Publishers, 1992. – 211p. – (Everyman"s Library ; 126 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-126-7
27341
  Neuharth Al. Confessions of an S.O.B. / Al. Neuharth. – Harmondsworth, 1990. – 371 p.
27342
  Amiel Barbara Confessions. / Amiel Barbara. – Toronto, 1980. – 241с.
27343
  Bezvershuk Zhanna Confidence in tomorrows=Confiance dans l"avenir=Seguridad en el porvenir / Bezvershuk Zhanna. – Kiev, 1986. – 150с.
27344
  Chernova O. Confidence regions in Cox proportional hazards model with measurement errors and unbounded parameter set / O. Chernova, A. Kukush // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2018. – Vol. 5, n. 1. – Р. 37-52. – ISSN 2351-6046
27345
  Goulding P.G. Confirm or deny : Informing the people on national security / P.G. Goulding. – New York a.o. : Harper & Row, 1970. – XIII, 370 p.
27346
  Friedman V.A. Confirmative/Nonconfirmative in Balkan Slavic, Balkan Romance, and Abanian with Additional Observations on Turkish, Romani, Georgian, and Lak // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 63-103. – ISBN 978-608-203-150-7
27347
  Kravchenko N. Conflict-harmonizing discourse as a tool of international/ethnic conflicts prevention/regulation // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 230-233. – ISBN 966-7825-79-5
27348
  Misovic Jan Conflict and Cooperation: Attitudes towards Minorities in Czechia // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 27, Spring : Crafts and energy of powers. – P. 70-81. – ISSN 1586-4197
27349
   Conflict and stability in Southeast Asia.. – New York
10. – 1974. – 489с.
27350
  Temchur K.O. Conflict Discourse in Ukrainian Media During the Russian Aggression in the Azov Sea // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 108-116. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
27351
  Zuy V.V. Conflict of interests / V.V. Zuy, Ya.S. Zelinska // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 273-292. – ISBN 978-9934-588-04-4
27352
  Shevchuk O.M. Conflict of interests in the public services in Ukraine: administrative and legal regulation and problems of realization // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 405-427. – ISBN 978-9934-588-04-4
27353
  Vygovskyy O.I. Conflict of Laws Aspects of International Bonds Transactions // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 147. – С. 48-54. – ISSN 2308-6912


  Колізійні аспекти правочинів з міжнародними облігаціями. Розглядаються колізійні питання щодо випуску та обігу міжнародних облігацій на міжнародних ринках капіталу. Висвітлено характерні риси міжнародних облігацій як фінансових інструментів для ...
27354
  Lozinskaya T.N. Conflict of traditionality and innovation in state creating: an archetypic approach // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 142-153. – ISSN 2414-0562
27355
   Conflict tension and cultural trend in India.. – Calcutta, 1969. – 312с.
27356
  Danilova M. Conflict with Russia galvanize Ukraine"s identity // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Квітень (№ 4). – P. 10
27357
  Kos-Stanisic Conflicts between the countries of Latin America during the Cold War and the role of the OAS // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – P. 140-150. – ISBN 978-966-136-196-5
27358
   Conflicts in urban space and post-industrial urban transformations / L. Niemets, O. Suptelo, M. Lohvynova, K. Sehida // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 85. – С. 62-71. – ISSN 2413-7154
27359
   Conflicts of jurisdiction in criminal matters in the European Union / ed.: Martin Bose, Frank Meyer, Anne Schneider. – Baden-Baden : Nomos. – ISBN 978-3-8329-7746-7
Vol. 1 : National reports and comparative analysis. – 2013. – 466 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
27360
  Charatonik J.J. Confluent and related mappings on arc-like continua: an application to homogeneity / J.J. Charatonik, T. Mackowiak. – Wroclaw, 1984. – 22 p. – (Preprints / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 15)
27361
  Regman Cornel Confluente literare / Regman Cornel. – Bucuresti, 1966. – 342с.
27362
   Confocal micro-raman study of defects induced by laser irradiation of single-layer graphene / Yu.Yu. Stubrov, A.S. Nikolenko, V.V. Strelchuk, V.O. Gubanov, M.M. Biliy, L.A. Bulavin, A.E. Belyaev // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 50
27363
   Conformational changes of Interferon under the influence of oligoribonucleotides and their derivative / M.M. Vivcharyk, M.S. Iakhnenko, S.M. Levchenko, S.I. Chernykh, Z.Yu. Tkachuk // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2016. – Vol. 32, N 5. – Р. 405. – ISSN 0233-7657
27364
   Conformational composition of 1-butanol in matrix isolation / I. Doroshenko, Ye. Vaskivsky, Ye. Chernolevskaya, O. Doroshenko // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 47, № 4. – Р. 348-354. – ISSN 0132-6414
27365
  Karpenko M. Conformity criminal legislation of ukraine with rules of international humanitarian law with regard to the illegal use of symbols of Red Cross, Red Crescent, Red Crystal and abuse of them / M. Karpenko, A. Soloviova // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – P. 21-28. – ISSN 2222-5374
27366
  Bazylevych V. Conformity of Higher Education with Requirements of "Digital Natives" / V. Bazylevych, V. Osetskyi, I. Tatomur // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  The paper explores stages that teaching followed in its revolutionizing transitions from Education 1.0 to Educaton 4.0. The study presents a detailed analysis of the scientific approaches, which economists used in examining influence of digital ...
27367
   Confraternitas : ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – Львів, 2006. – 940 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; Вип. 15). – ISBN 966-02-3928-9
27368
  Volkov F.M. Confrontation or compromise? : The meaning of worker participation in the management of capitalist enterprises / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 211 p.
27369
   Confrontation.. – M., 1960. – 760с.
27370
  Laqueur Walter Confrontation: the Middle East and world politics / Laqueur Walter. – New York, 1974. – 308с.
27371
  Laqueur Walter Confrontation: The middle east and world politics / Laqueur Walter. – New York : Bantam books, 1974. – 308p.
27372
   Confrontation: the student rebellion and the universities. – New York, London, 1969. – 191с.
27373
  Tihomir Cipek Confronting Croatia"s Communist Past // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 57, Fall. – P. 79-93. – ISSN 1586-4197
27374
  Chzen Vira Confucian Principles in the Chinese History and Modernization Processes of the Last Quarter of XX Century // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – P. 138-147
27375
   Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity and Chinese culture / Tang Yi-Jie; The Council for research in values and philosophy. – Washington : The University of Peking; The Council for research in values and philosophy, 1991. – 8,186,[4]p. – (Cultural heritage and contemporary life / Gen. editor George F. McLean ; Vol. 3 : Series 3. Asia). – ISBN 1-56518-035-6
27376
   Congres des societes savantes de Paris et des departments tenu a Aix et a Marseille en 1958.. – Paris, 1959. – 14с.
27377
   Congres geologique international 17-e session : Excursion au Caucase: La Chaine principale et le parc mational du Caucas. – Leningrad ; Moscou : Principal, 1937. – 65 p.
27378
   Congres geologique international 17-e session : Excursion au Caucase Rostov-Tbilissi. – Leningrad; Moscou : Principal, 1937. – 130 p.
27379
   Congres international de geographie. – Varsovie : Kasa im. Mianowskiego
Excursion A 2 : La Podolie, les Karpates Polonaises orientales et leur avant==pays. – 1934. – 90 p.
27380
   Congres international de zoologie. – Moskou, 1892. – 302, 48s. – Deuxieme Session, a Moscou. Premiere Partie
27381
   Congres international de zoologie. – Moskou, 1892. – 314, 48s. – Deuxieme Session, a Moscou. Premiere Partie
27382
   Congres international de zoologie. – Moskou, 1893. – 83s. – Deuxieme Session, a Moscou. Deuxieme Partie
27383
   Congres mondial des Ministers de l"education sur l"eliminatica de l"alphabetisme.. – 94с.
27384
  Miguel L. de Congreso en Granada / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 10a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 64 p. : il. – Primera ed.: 1988. – (Para que leas / dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-028-6
27385
  Miguel L. de Congreso en Granada / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 11a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 64 p. : il. – Primera ed.: 1988. – (Para que leas / dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-028-6
27386
  Frantzich Stephen Congress : Games and strategies / Frantzich Stephen, Schier Steven. – Madison : Brown and Benchmark, 1995. – XIY,315p. : il. – ISBN 0-697-14633-2
27387
   Congress of People"s Deputies of the USSR.. – Moscow, 1989. – 112с.
27388
   Congress of the Peoples for Peace., 1953. – 40с.
27389
  Kotlyarchuk Edward Congress of the Puppets / Kotlyarchuk Edward. – Kiev, 1982. – 107с.
27390
  Oleszek Walter Congressional Procedures and the Policy Process / Oleszek Walter. – 3rd. ed. – Washington, 1989. – 330с.
27391
   Congressional Staff Directory, 1985.. – Mount Vernon, 1985. – 1201с.
27392
   Congressus tertius internationalis finno-ugristarium.. – Tallinn, 1975. – 752с.
27393
   Congresul al 3-lea al partidului munatorex Romain. – Bucuresti, 1960. – 760 p.
27394
   Congresul Internatinal de Fitopatologie, Entomologie si de Protectia Plantelor = Международный конгресс по Фитопатологии, Энтомологии и Защите Растений : Rapoartele si Comunicarile Congresului. – Bucuresti : Institutul de Cercetari Agronomice, Editura de Stat
V. 2. – 1951. – 423s. – румунською та російською мовами
27395
   Congresul International de Fitopatologie, Entomologie si de Protectia Plantelor = Международный конгресс по Фитопатологии, Энтомологии и Защите Растений : Lucrarile Congresului. – Bucuresti : Institutul de Cercetari Agronomice, Editura de Stat
V. 1. – 1950. – 137s.. – румунською та російською мовами
27396
  Glowka D. Congruence of strategies to manage causes and effects of test anxiety among international baccalaureate students before taking their final exams // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 70-80. – ISSN 2306-5532


  Конгруентність стратегій управління причинами та наслідками тестового занепокоєння серед міжнародних студентів-бакалаврів до складання випускних іспитів.
27397
  Disraeli Benjamin Coningsby or The new generation / Disraeli Benjamin. – Harmondsworth, 1989. – 522с.
27398
  Sallustius Crispus C. Coniuratio Catilinae / Crispus C. Sallustius. – М., 1947. – 88с.
27399
  Pirogova L.I. Conjugacion del verbo ruso / L.I. Pirogova, S.I. Makarova. – M., 1968. – 304с.
27400
  Pirogova L.I. Conjugation of russian verbs / L.I. Pirogova, S.I. Makarova. – M., 1966. – 312с.
27401
  MacFadden Myra Conjuntos relaciones y functiones. Curso programado de matematica moderna / MacFadden Myra. – 314с.
27402
   Connaissez-vous la France?.. Чи знаєте ви?.. : Посібн.з країнознав. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 140 с. – ISBN 9667111083
27403
   Connaitre la R.D.A.Faits et chiffres sur la Republique Democratique Allemande.. – Dresden, 1973. – 71с.
27404
   Connectex : профессионалам о компьютерных сетях и коммуникациях
№ 0. – 1997. – рекламный номер
27405
   Connectex : профессионалам о компьютерных сетях и коммуникациях
№ 1. – 1997
27406
   Connectex : профессионалам о компьютерных сетях и коммуникациях
№ 2. – 1997
27407
   Connectex : профессионалам о компьютерных сетях и коммуникациях
№ 3/4. – 1997
27408
  Moskvan D. Connecting the Dots: Attracting Foreign Direct Investment through Harmonisation of European Insolvency Law / D. Moskvan, V. Vrbova // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 49-68. – ISBN 978-1-57823-334-2
27409
  Kurapov A. Connection between Personal Values and Music Preferences / A. Kurapov, M. Kandykin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 52-57. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
27410
  Sadovnikov B.I. Connection of two-time temperature advanced and retarded Green functions method with kinetic equations in statistical mechanics / B.I. Sadovnikov. – K., 1967. – 88с.
27411
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 11, № 1. – 2011
27412
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 11, № 4. – 2012
27413
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 11, № 2. – 2012
27414
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 11, № 3. – 2012
27415
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 12, № 4. – 2013
27416
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 13, № 1. – 2013
27417
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 14, № 4. – 2015
27418
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 15, № 4, Осень. – 2016
27419
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1098
T. 15, № 3. – 2016
27420
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1098
T. 15, № 2. – 2016
27421
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 15, № 1. – 2016
27422
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 16, № 3, Лето. – 2017
27423
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 16, № 4, Осень. – 2017
27424
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 16, № 1, Зима. – 2017
27425
   Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen : Консорциум ПРМ. – ISSN 1812-1101
T. 16, № 2, Весна. – 2017
27426
  Mayer J.R. Connections in environmental science : A case study approach / J.Richard Mayer. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,330 p. : ill. – ISBN 0-07229726-3
27427
  Merieux R. Connexions : methode de francais : niveau 2 / Regine Merieux, Yves Loiseau. – Paris : Didier, 2009. – 192 p. : ill. – Copyright 2004. – ISBN 978-2-278-05532-6
27428
  Merieux R. Connexions : methode de francais : niveau 1 / Regine Merieux, Yves Loiseau. – Paris : Didier, 2009. – 192 p. : ill. – Copyright 2004. – ISBN 978-2-278-05411-4
27429
   Conocerse mutuamente.. – Калинин, 1967. – 62с.
27430
   Conocimientos basicos acerca de la Constitucion sovietica.. – M., 1980. – 235с.
27431
   Conocimientos de matematica, fisica y quimica necesarios para el ingreso en los establecimientos de ensenanza superior de la Union Sovietica.. – M., 1964. – 16с.
27432
  Bankowska Regina Conopidae Wyslepki (Insecta: Diptera) : Fauna Polski Fauna Poloniae Tom 7 / Bankowska Regina. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo Naukowe, 1979. – 133s.
27433
  Freeman Ellis Conquering the man in the street: a psychological analysis of propaganda in war, fascism, and politics / Freeman Ellis. – New York, 1940. – 356с.
27434
  Miller Donald Conqueror in chains: a story of the apostle Paul / Miller Donald. – Philadelphia, 1947. – 271с.
27435
  Herrmann Paul Conquest by man / Herrmann Paul. – New York, 1954. – 455с.
27436
  Oxford John Conquest of Viral Diseases: A Topical Review of Drungs and Vaccines / Oxford John, Oberg Bo. – Amsterdam : Elsevier, 1985. – 708с.
27437
   Conquest without war.. – New York
11. – 1961. – 545с.
27438
  Koc Barbara Conrad / Koc Barbara. – Warszawa, 1977. – 347с.
27439
  Piens Gerhard Conrad Ekhof und die erste Deutsche Theater-Akademie / Piens Gerhard. – Heidenau, 1956. – 140с.
27440
   Conrad Felixmuller.. – Lpz., 1959. – 20с.
27441
   Conrad w oczach krytyki swiatowej.. – Warszawa, 1974. – 799с.
27442
   Conrad w zeglarskiej kurcie.. – Gdansk, 1972. – 164с.
27443
  Horneius Conrad Conradi Horneii ... disputationes ethicae X. Ad X. libb. Ethic. Nicomach. Aristotelis : Cum disp. praeliminari de Philosophia in genere // Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpretibus studiose conscriptae : in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae / Dieterich Conrad. – Ed. 3., corr. cum Indice. – Erphordiae (Erfurt) : Ex. Johannes Roehbock, 1619. – 192 p.
27444
  Horneius Conradus Conradi Horneii ... disputationes logicae XII. : Quibus universa doctrina logica breviter explicatur // Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpretibus studiose conscriptae : in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae / Dieterich Conrad. – Ed. 3., corr. cum Indice. – Erphordiae (Erfurt) : Ex. Johannes Roehbock, 1619. – [2], 334 p.
27445
  Jernovei Gheorghe Consceptile stiinfice Ale Lui Alexe Procopovici // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 153-172. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
27446
  Kaplan R. Conscious seeing : Transforming your life through your eyes / Roberto Kaplan. – Hillsboro : Beyond words, 2002. – 13, 261p. : il. – Bibliogr.: p. 255-256. – ISBN 1-58270-48-6
27447
  Pettersson Torsten Consciusness and time: a study in the philosophy and narrative technique of Joseph Conrad / Pettersson Torsten. – Abo, 1982. – 209с.
27448
   Consejo de Ayuda Mutua Economica.. – M., 1978. – 351с.
27449
   Consejos a la madres = Sobre la crianza del nino. – Moscu : Paz. – 295s.
27450
  Bebler A. Consensus Building and Conflict Resolution in Slovenia - The First Ten Years of Slovenian Democracy (1990 - 2000) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2010. – Vol. 11, Nr 39, Spring : The memory of the past in Central Europe. – P. 9-36. – ISSN 1586-4197
27451
  Boyko R. Consept, Definition and Use of Argent in the Multi-agent Information Management Systems at the Objects of Various Nature / R. Boyko, D. Shumyhai, M. Gladka // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 59-63. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3
27452
   Consequences economiques et sociales des pratiques de discrimination raciale.. – N.Y., 1963. – 88с.
27453
   Consequences economiques et sociales du desarmement.. – New York
6. – 1962. – 306с.
27454
   Consequences economiques et sociales du desarmement.. – New York
10. – 1962. – 78с.
27455
  Fesenko M.V. Consequences of Brexit for the prospects of the UK-EU relations / M.V. Fesenko, V.V. Mukha // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 146. – С. 29-36. – ISSN 2308-6912
27456
  Obradovic Sasa Consequences of global financial crisis for tourism industry in Montenegro and Serbia: a comparative analysis / Obradovic Sasa, Lekovic Miljan, Pantic Nemanja // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 373-380 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
27457
  Radulovic Danka Consequences of global financial crisis for tourism industry in Montenegro and Serbia: a comparative analysis / Radulovic Danka, Maricic Branko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 381-390 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
27458
  Muhammad Akram Consequences of performance-contingent reward on perceived self-determination and intrinsic motivation of employees in Pakistan / Muhammad Akram, Imtiaz Hussain, Ali Raza // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 314-320 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
27459
  Berrigan Daniel Consequences: truth and... / Berrigan Daniel. – New York, 1971. – 123 p.
27460
  Tsyganov S. Consequenses of the global financial and economic crisis for Ukraine, anti-crisis measures / S. Tsyganov, N. Tsyganova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 146-155
27461
  Tsyganov S. Consequenses of the global financial and economic crisis for Ukraine,anti-crisis measures : зб. наук. пр. / S. Tsyganov, N. Tsyganova; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.146-155. – Бібліогр. вкінці ст.
27462
   Conservarea diversitatii plantelor = Conservation of plant diversity : simpozion stiintific international, 16-19 mai 2012 Chisinau, Republica Moldova / Academia de stiinte a Moldovei ; Gradina botanica (institut) ; Universitatea "Al. I.CUZA" [etc.] ; [com. de progr. : G. Duca, T. Furdui, A. Teleuta et al. ; com. org. : A. Teleuta, M. Coltun, E. Alexandrov et al.]. – Editia a II-a. – Chisinau : [Tipografia Academiei de Stiinte a Moldovei], 2012. – 540 p. – Кн. описано за макетом каталожн. картки. – Bibliogr.: p. 538-539. – ISBN 978-9975-62-311-7
27463
  Bujskikh Alla Conservation and Restoration Measures in NIAZ "Olbia", NAS Of Ukraine (to the 100th Anniversary of Taking Olbia Under Protection) / Bujskikh Alla, Shein Sergii // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 3 (35), липень-вересень : Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції "Борисфеніка" (пам"яті В.В. Крутілова). – P. 23-40. – ISSN 1998-4634
27464
  Van Dyke Conservation biology : Foundations, concepts, applications / Fred Van Dyke, Krista L. Clements. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 17,413 p. – ISBN 0-07239770-5
27465
   Conservation of cultural property.. – Paris, 1968. – 542с.
27466
   Conservation of woody plants biodiversity in the O.V. Fomin Botanical Garden / Z.G. Bonyuk, O.O. Tkachuk, A.I. Girin, A.T. Grevtsova // Revista botanica / Academia de Stiinte a Moldovei, Gradina botanica (Institut). – Chisinau, 2014. – Vol. 6, Nr. 2 (9). – Р. 42-46. – ISSN 1857-095X


  The article presents the results of studies of introduction of woody plants collection in the O.V. Fomin Botanical Garden, which has 1091 species and 1035 intraspecifi c taxa belonging to 217 genera, 69 families, 33 orders, 5 classes and 2 sections. ...
27467
  Nisbet R.A. Conservatism : deam and reality / R.A. Nisbet. – Minneapolis : University of Minnesota press, 1986. – X, 118 p. – (Concepts in Social Thought / ed. Frank Parkin)
27468
  Demkiv L.I. Consideration of boundary effect for weight uniform accuracy estimates of mesh method for Poisson equation // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1 (97). – P. 39-56. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  Poisson equation in polyhedral domain О C Rn […], n = 2,3 with boundary Г […], when Dirichlet conditions are given on all faces or on all but one where Neimann conditions are given, is considered. Traditional difference schemes with semi-constant steps ...
27469
  Vernadskij V. Considerations generales sur l""etude de la composition chimique de la matiere vivante / V. Vernadskij. – Ленинград : Ново Академии наук, 1930. – 32 p.
27470
  Polignac Considerations politiques sur l"epoque actuelle : adressees a l"auteur anonyme de l"ouvrage intitule: Histoire de la Restauration par un Homme d"Etat. – Bruxelles : J.P. Meline, 1832. – 104 p.
27471
  Protase D. Considerations regarding the Romanisation process in Dacia // Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2015. – 13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – P. 7-16. – ISSN 1841-5571


  Культурна асиміляція Римом.
27472
  Janet C. Considerations sur l""etre vivant / C. Janet. – [S. l.] : Beauvais
1 : Resume preliminaire de la constitution de l""orthobionte. – 1920. – 80 p.
27473
  Janet C. Considerations sur l""etre vivant / C. Janet. – [S. l.] : Beauvais
2 : L""individu, la sexualite, la parthenogenese et la mort, au point de vue orthobiontique. – 1921. – 196 p.
27474
   Considerations sur les causes de l"ancienne foiblesse de l"Empire de Russie et de sa nouvelle puissance. – Amsterdam, 1772
27475
  Montesquieu Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence / Montesquieu. – Paris : Bibliotheque Nationale, 1898. – 186 p. – (Bibliotheque Nationale)
27476
  Verity R. Considerations sur les races francaises de l"Heodes virgaureae L / R. Verity. – Paris : Firmin-Didot Et Cie, 1929. – P. 128-131. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929; Lep. Lycaenidae
27477
   Consiliul Europei:drepturile omului : Documente. – [S. l.] : Themis, 1994. – 298 p. : Drepturile omului in Consiliul Europei - culegere de documente. – ISBN 973-96.183-0-9
27478
  Ivanov A.V. Consistency and asymptotic normality of periodogram estimator of harmonic oscillation parameters / A.V. Ivanov, B.M. Zhurakovskyi // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 30-39. – ISSN 0868-6904


  The problem of detection of hidden periodicities is considered in the paper. In the capacity of useful signal model the harmonic oscillation observed on the background of random noise being a local functional of Gaussian strongly dependent stationary ...
27479
  Galkin O. Consistency of depth functions in the space of classification functions // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 62. – ISBN 978-966-7166-39-7
27480
  Tkach O.I. Consolidating potential of political language of France // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – Р. 67-69


  The article is about following aspects: of political language are examined in modern terms in France. The role of linguistic policy as strategies of civil society is determined. Possibilities of application of the linguistic marketing are analysed in ...
27481
  Bexheti A. Consolidation and sustainability of the pension system of the Republic of Macedonia / A. Bexheti, S. Alija // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2016. – Т. 47, 1. – P. 5-34. – ISSN 0350-1698
27482
  Proskurnina N. Consolidation of Accounting Information for Controlling of the Enterprise Foreign Trade Activity / N. Proskurnina, I. Dzobko // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – Р. 43-51. – ISSN 1683-1942


  The need to control foreign trade activity (FTA) of enterprises under the conditions of Ukraine"s economy integration into the world economy has been studied. Efficient management decision making has been found to require taking into account both ...
27483
  Sych O. Consolidation of financial resources for postindustrial cities revitalization / O. Sych, I. Pasinovych // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – Р. 87-90. – ISSN 1728-6220


  Revitalization of industrial zones is one of the major challenges facing modern cities. A key problem of the implementation of revitalization is its financial support. This problem is not only confined to the direct funding from public funds or ...
27484
   Consolidation of the socialist countries, unity.. – M., 1981. – 267с.
27485
  Neborsina N. Consonantal organization in english poetic discourse: topological perspective // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського," Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ, 2017. – Вип. 7. – P. 102-107. – ISSN 2409-3351
27486
  Parmasto E. Conspectus systematis Corticiacearum = Конспект системы Кортициевых грибов / E. Parmasto. – Таллин : Академия Наук Эстонской ССР, 1968. – 261p. – латинською та російською мовами
27487
  Romanyuta E. Conspiracy [Електронний ресурс] : [звукозапис : альбом] / Eduard Romanyuta. – [Київ] : [б. в.], 2014. – 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : іл. – Compactdisc, digital audio. - Назва з контейнера. - Також містить: 1 диск DVD


  Зміст: 1. Get Real With My Heart ; 2. I"ll Never Let Go ; 3. Invincible ; 4. 20.12 ; 5. Betray Betray ; 6. Conspiracy ; 7. Берега ; 8. No Regrets ; 9. Nightmare ; 10. Reckless ; 11. Silence ; 12. I`ll find you.
27488
  Parker R. Conspiracy against peace : notes of an English journalist / R. Parker. – [Moscow] : [S. n.], 1949. – 76 p.
27489
  Penrose Barrie Conspiracy of silence: the secret life of Anthony Blunt / Penrose Barrie, Freeman Simon. – London a.o., 1986. – 588с.
27490
  Manasses Constantinus Const[antini] Manassis Breviarium Historicum / Ex interpretatione Ioannis Leunclavii, cum eiusdem, & Ioannis Meursii Notis. Accdeit variarum lectionum libellus, cura Leonis Allatii, et Caroli Annibalis Fabroti IC. Item Glossarium Graeco-barbar[o] studio eiusdem Fabroti. – Parisiis (Paris) : E typographia regia, 1655. – [8], 197, [9] p. – Видання грецькою та латинською мовою


  В кінці текст колофону: "Parisiis, in typographia Regia, curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Regentis Architypographo. MDCLV"
27491
  Kelenyi G. Constable / G. Kelenyi. – Budapest, 1973. – 30с.
27492
  Nicolescu V. Constable / V. Nicolescu. – Bucarest : Meridiane, 1977. – 31 p., [228] pl.
27493
  Soimaru T. Constanta / T. Soimaru. – Bucuresti : Regele Carol 2, 1936. – 161 p.
27494
  Petrila Tiberiu si alt. Constanta si imprejurimile ei / Tiberiu si alt. Petrila. – Bucuresti, 1960. – 320с.
27495
  Popescu Ana Maria Constantin Aristia / Popescu Ana Maria, A. Machedon. – Bucuresti, 1967. – 158с.
27496
  Sorban Raul Constantin Baraschi / Sorban Raul. – Bucuresti, 1966. – 86с.
27497
   Constantin Brancoveanu.. – Bucuresti, 1989. – 285с.
27498
  Deac Mircea Constantin Brancusi / Deac Mircea. – Bucuresti, 1966. – 200с.
27499
  Calin C. Constantin Ciopraga, un umanist cu "sufletul cumpanit" // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 91-94. – ISSN 1583-7017


  Константин Чіопрага, гуманіст з "розбитою душею".
27500
  Jernovei Gheorghe Constantin Isopescul-Grecul doctor in stiinte juridice, profesor universitar, literat, publicist. Rector al Universitatii din Cernauti (1930-1933) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 49-51. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
27501
  Theodorescu Barbu Constantin Lecca / Theodorescu Barbu. – Bucuresti, 1969. – 32с.
27502
  Lates Titus Constantin Noica"s Philosophy on the Road Within Universality // Revue roumaine de philosophie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 61, № 2, Juillet-Decembre. – P. 297-305. – ISSN 1220-5400
27503
  Corbu H. Constantin Stere si timpul sau : schita de portret psihologic / Haralambie Corbu. – Chisinau : Cartea Moldovei, 2005. – 384 p. – ISBN 9975-60-204-5
27504
   Constantine une ville, des heritages / sous la direction de F.Z. Guechi. – Constantine : Media-Plus, 2009. – 230, [1] p. : ill. – Bibliogr.: с. 230. – ISBN 978-9961-922-72-9
27505
   Constelatia lirei.. – Bucuresti, 1987. – 378с.
27506
   Constitucion (ley fundamental) de la Republica Socialista Sovietica de Ucrania.. – Kiev, 1984. – 80с.
27507
   Constitucion de la republica de Cuba.. – Habana, 1976. – 93с.
27508
   Constitucion del Pais de los Soviets Diccionric. – M., 1984. – 320с.
27509
  Kukhta P.V. Constituent parts of the mechanism of control of enterprises investment activity / P.V. Kukhta, H.H. Aliev // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 42 (3). – С. 167-171
27510
   Constituirea statelor feudale romanesti.. – Bucuresti, 1980. – 326с.
27511
  Ciugaev D. Constituirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste / D. Ciugaev. – Bucuresti, 1952. – 82с.
27512
   Constitutia marilor drepturi si libertati., 1952. – 39с.
27513
   Constitutia marilor drepturi si libertati., 1952. – 39с.
27514
   Constitutia Romaniei = The Constitution of Romania. – Bucharest : Monitorul Oficial, 1991. – 126 p. – ISBN 973-567-005-4
27515
   Constitutia Romaniei=La constitution de la Roumanie. 1991. – Bucarest, 1992. – 126с.
27516
  Тюшка А. Constitutio mortua est...ave Constitutio? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 40-58.
27517
  Тюшка А. Constitutio mortua est...ave Constitutio?! // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-73.


  Аналіз правомірності та перспективності застосування політично-правових розв"язків проблеми конституціоналізації Європейського Союзу та потенціалу Договору про Конституцію для Європи
27518
   Constitution (Fundamental law) of the Ukrainian Societ Socialist Republic.. – K., 1979. – 93с.
27519
   Constitution (fundamental law) Of the Union of Societ Socialist Republics.. – Moscow, 1969. – 119 с.
27520
   Constitution (Fundamental law) of the Union of Societ Socialist Republics.. – M., 1977. – 125с.
27521
   Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics.. – Moscow, 1956. – 120с.
27522
   Constitution (Loi Fondamentale) de l"Union de Republique Socialistes Sovietiques.. – Moscou, 1976. – 127с.
27523
  Tamas Fricz Constitution Building in Central and Eastern Europe - AComparative Analysis // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 53, Fall : Misunderstanding Central Europe. – P. 79-95. – ISSN 1586-4197
27524
   Constitution of Maryland with amendments to January 1, 1995 and the Constitution of the United States of America. – Annapolis : Department of legislative reference, 1995. – 137р. – ISBN 1-800-492-7122
27525
  Yuzkov L. Constitution of Soviet Ukraine / [Yuzkov L. ; transl. from Russian Gennady Miram]. – Kiev : Politvidav Ukraini Publishers, 1984. – 24, [1] p. : ill. – Вып. дан. рус.: Конституция Советской Украины / Леонид Петрович Юзьков. - Авт. указ. на обороте тит. л.
27526
   Constitution of the International organization for migration = Costitution de l"organisation internationale pour les migrations = Constitucion de la organizacion internacional para las migraciones. – [S. l. : s. n.], 1989. – 58 p.
27527
   Constitution of the Maritime Safety Committee of the inter-governmental Maritime consultative organization.. – Leyden, 1960. – 488с.
27528
   Constitution of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.. – Kiev, 1983. – 99с.
27529
   Constitution of Ukraine : Adopted at the fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996:Official English translation. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 58 p.
27530
   Constitution of Ukraine : Adopted at the Fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June 1996. – Кіеv : Право, 1996. – 134с.
27531
  Shevchuk O. Constitutional and legal basis of ensuring information security in Ukraine // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 209-215. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
27532
  Chyrkin A. Constitutional and Legal Basis of Territorial Organizatiion Public Authorities in the Countries of Central and Eastern Europe // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 97-108. – ISSN 1993-0941


  Конституційно-правові засади територіальної організації публічної влади в країнах Центрально-Східної Європи.
27533
   Constitutional Details of the Procedure of Exequatur and the Enforcement of Judgments in the Practice of Member States : collection of Speeches. – [Estonia] : [s.n.]. – 176 p. – ISBN 978-9949-21-485-3
27534
   Constitutional foundations of justice in the USSR. – Moscow, 1984. – 247с.
27535
  Chemerinsky E. Constitutional law / Erwin Chemerinsky. – 3rd. – Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2009. – LVII, 1825 p. – Index: p. 1823-1825. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Aspen Publishers). – ISBN 978-0-7355-7717-6
27536
  Chemerinsky E. Constitutional law 4E : custom ed. : Dickinson law / Erwin Chemerinsky ; curated be Thomas M. Place. – 4th ed. – Austin : Wolters Kluwer, 2015. – XI, 656 p. – Index: p. 643-656. – (Aspen Custom Publishing Series). – ISBN 978-1-4548-7639-7
27537
  O"Brien Constitutional law and politics / David M. O"Brien. – 4th ed. – New York : Norton. – ISBN 0-393-97440-5
Vol. 1 : Struggles for power and governmental accountability. – 2000. – 22,[1],1032 p.
27538
  O"Brien Constitutional law and politics / David M. O"Brien. – 6th ed. – New York : Norton. – ISBN 0-393-92565-X
Vol. 1 : Struggles for power and governmental accountability. – 2005. – XXIV, [1], 1081 p. : ill.
27539
  O"Brien Constitutional law and politics / David M. O"Brien. – 6th ed. – [New York] : [Norton]. – ISBN 0-393-92566-1
Vol. 2 : Civil rights and civil liberties. – 2005. – 1639, [1] р. : tab.
27540
  Ondrova Ju. Constitutional law proceedings in Slovak Republic and Czech Republic // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – Р. 52–61. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
27541
   Constitutiones Societatis Iesu et Examen cum Declarationibus. – Antverpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 368, [76] p.


  Зміст конволюту: Constitutiones Societatis Iesu et Examen cum Declarationibus. Regulae Societatis Iesu. Ratio atque Institutio studiorum Societatis Iesu. Instructiones ad provinciales et superiores Societatis. Antverpiae, 1635.
27542
  Korbozerova N.M. Constituyentes del anallisis gramatical // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – P. 249-252
27543
  Khusainov D.Ya. Constraction of exact control for a one-dimensional heat equation with constant delay / D.Ya. Khusainov, M. Pokojovy, E.A. Azizbayov // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – P. 76-87. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
27544
  Kuskov O. Constraining the composition, density and thermal state of the lithospheric mantle of the Siberian craton from inversion of seismic data / O. Kuskov, V. Kronrod, A. Prokofyev // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 75-76. – ISSN 0203-3100
27545
  Панфілов А. Constraint of legal doctrine: alternative view on the issue // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 346-348
27546
  Popovski N. Constraints of the macedonian transition toward the knowledge-based economy // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 47-57. – ISBN 978-608-203-130-9
27547
  Sindzingre A.N. Constraints on developmental regionalism in law-income countries: the limitations of convergence policies // Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe, 2014. – N 48. – P. 1-27. – ISSN 0075-6423
27548
  Sergienko O. Constraints on the dark energy with barotropic equation of state: assessing the importance of different observations // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed.-in-chief I. Izotov ; ed. board : O.V. Agapitov, I.L. Andronov, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 9, iss. 1/2. – C. 14-19. – ISSN 2227-1481
27549
  Cornille H. Constraints on the real part of Scattering amplitude from positivity and boundedness of the imaginary part : DPh-T / 69 / 51 / H. Cornille, Service de Physique Theorique Centre d"Etudes Nucleaires de Saclay. – [Paris] : I.P.N. Orsay, 1969. – 25 p.
27550
  Lopez Armando Construccion de un acelerator Van de Graaf de 0,5 mev para fines de investigacion y ensenanza / Lopez Armando, 1962. – 5 p.
27551
   Construccion Maquinaria. – Habana. – ISSN 0258-5928
Ano 20, N 2. – 1995


  1996. Vol. 84, N 4;
27552
   Construccion Maquinaria. – Habana. – ISSN 02585928
Ano 20, N 1. – 1995


  1996. Vol. 84, N 4;
27553
   Construccion Maquinaria. – Habana. – ISSN 0258-5928
Ano 20, N 3. – 1995


  1996. Vol. 84, N 4;
27554
  Chu-Ching Wang Construct a service production model to pre-analyze the customer perceived value of service process / Chu-Ching Wang, , Hsiu-Chen Chuang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 278-288 : table., fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
27555
  Lates Ernest Mircea s.a. Constructii materiale de constructii si hidrotehnica: Dictionar poliglot engleza-romana-germana-franceza-rusa / Ernest Mircea s.a. Lates. – Bucuresti : Editura Tehnica, 1979. – 825 с.
27556
  Protasov I. Constructing balleans / I. Protasov, T. Banakh // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Т. 15, № 3. – Р. 321-331. – ISSN 1810-3200
27557
  Gorshenina S. Constructing Heritage in Early Soviet Central Asia: The Politics of Memory in a Revolutionary Context / S. Gorshenina, V. Tolz // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – P. 77-115. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
27558
  Chaban F.V. Constructing of h-adaptive finite element method for piezoelectricity problem / F.V. Chaban, H.V. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1 (97). – P. 1-9. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  Based on a classic Galerkin scheme a piecewise-quadratic a posteriori error estimator (AEE) has been built for finite element method piecewise-linear approximation of a stationary piezoelectricity problem for elastic deformation and electric potential. ...
27559
  Soltys D. Constructing quality education through quality citizenship: challenges for Ukraine between post-Soviet and Bologna process bureaucratic elitism // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – P. 33-35. – ISSN 1728-6220


  Конструювання якісної освіти через розбудову якісного громадянського суспільства: виклики Україні в контексті пострадянської та болонської бюрократичної елітарності У статті з точки зору політології співставлено деякі ключові особливості ...
27560
  Arato Krisztina Constructing the Reality: the Perception of the European Union in the 2018 Hungarian Electoral Campaign // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 39-60. – ISSN 1732-1395
27561
  Kvasova O.G. Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice questions) for university students (notes on a workshop) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – Р. 40-47. – ISSN 1817-8510
27562
  Panoi E.R. Construction and validation of Family Resilence Scale / E.R. Panoi, M.N. Turliuc // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 4. – P. 285-294. – ISSN 2344-4665
27563
  Wasserscheidt Ph. Construction grammar: basic principles and concepts // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 94-116. – ISSN 0320-3077


  The article provides an overview of Construction Grammar. First, a general survey of the basic principles and major strands of the grammatical theory is given. The main assumptions include the recognition that all linguistic knowledge is of the same ...
27564
   Construction industry.. – New York, 1969. – 98с.
27565
  Barry B.A. Construction measurements / B.A. Barry. – New York a. o. : Wiley, 1988. – XII, 346 p. : ill. – ISBN 0-471-83663-X
27566
  Nadzieja T. Construction of a smooth Lyapunov function for an asymptotically stableset / T. Nadzieja; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 11p. – Preprint; N 59
27567
  Vergunova I. Construction of adaptive growing crops agrotechnologies // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 167-168. – ISBN 978-966-7166-39-7
27568
   Construction of nuclear power plants.. – M., 1981. – 279с.
27569
  Pylypchenko B.O. Construction of the evaluation function and the task of classification // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 41-42
27570
  Buryak L. Construction of the image of Taras Shevchenko as a part of national memory // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – Р. 3-9. – ISSN 2226-0285


  The image of Taras Shevchenko is considered as an integral component of national memory, which was formed in the 1920-s. The content, structure and mechanism of constructing of Taras Shevchenko"s image are analyzed according to the social-political and ...
27571
  Sidorov M.V. Construction of two-sided approximations to positive solutions of boundary value problems for semilinear elliptic systems // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (126). – Р. 110-123. – ISSN 0868-6912
27572
  Jacks L.P. Constructive citizenship / L.P. Jacks. – s.l., 1927. – 335с.
27573
  Brousse P. Consulat & Empire (1799-1815) / P. Brousse, H. Turot. – Paris. – 596 p.
27574
   Consultative meeting of special government representatives of non-aligned countries.. – Beograd, 1970. – 174с.
27575
   Consulting services manual : a comprehensive guide to selection of consultants. – Washington : The World bank, 2002. – 12, 206 p. + 1 CD. – ISBN 0-8213-4877-9
27576
   Consumer and career mathematics / Bolster, Carey, , Woodbum, Douglas, , Gipson Joella. – Glenvlew : Scoff, Foresman and Company, 1978. – 454p. – ISBN 0-673-13109-2
27577
  Tkhorevska O. Consumer basket in Ukraine: a regional aspect / O. Tkhorevska, A. Ushchapovska // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – P. 54-59


  The article uncovers the consumer basket significance in formation and realization of social policy in Ukraine. The price of the consumer basket determines the living wage and ultimately, all other social standards, guarantee payments and assistance. ...
27578
  Peter J.P. Consumer behavior and marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C.Olson. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 26,582 p. : ill. – (McGraw-Hill/Irwin series in marketing). – ISBN 0-07-241064-7
27579
  Seleznova V. Consumer Behavior in the New Media Landscape // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 2 (219)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to analyzing a transformation of the end consumers" behavior in the changing media environment. Informational, behavioral, and generational approaches to the transformation of consumption content are substantiated. The essential ...
27580
  Pompurova K. Consumer behaviour examination in case of a package tour purchase: example of Slovak citizens / K. Pompurova, V. Marakova, I. Simockova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 72-75. – ISSN 1728-6220
27581
  Zhurylo V. Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine / V. Zhurylo, O. Prygara
27582
  Zhurylo V. Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine / V. Zhurylo, O. Prygara // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 156-162. – ISSN 2256-0742
27583
  Hunter Beatrice Trum Consumer beware!: your food and what"s been done to it / Hunter Beatrice Trum. – New York, 1971. – 442с.
27584
  Sharif O.O. Consumer complicity with counterfeit products in Indonesia / O.O. Sharif, A.F. Asanah, D.T. Alamanda // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 247-252. – ISSN 1993-6788


  The objective of this research was to find out the influences of collectivism, hedonic shopping experience, ethical concern, and perceived quality on consumer complicity with counterfeit fashion products in Indonesia. The questionnaires were ...
27585
   Consumer Guide: 4x4s, Pickups & Vans : 1991 buying guide. – Lincolnwood : Publications International, Ltd., 1991. – 176 p. : photo
27586
  Kaminskyy A. Consumer lending in banks: system dynamics modelling / A. Kaminskyy, O. Petrovskyi // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 48-53. – (Економічні науки ; т. 4, вип. 1). – ISSN 2519-4739
27587
  Ivanov R. Consumer moods as main factor affecting development of Ukrainial automotive market in 2009-2010 : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.20-25. – Бібліогр. вкінці ст.
27588
  Zorka Grandov Consumer protection in Serbia and Western Balkan countries in relation to the EU / Zorka Grandov, Milica Vujicic, Vladimir Senic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 382-393 : table. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
27589
   Consumer protection when purchasing goods on the Internet / A.M. Padalka, A. Gribincea, I.M. Lesik, O.V. Semenda, O.O. Barabash // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 189-197. – ISSN 1993-0909
27590
  Bataeva K.V. Consumerism in student"s practices internships in higher education // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 17-25. – ISSN 2073-803X


  Консьюмеризм студентських практик у вищій освіті. Розглянуто проблеми споживчого позиціонування сучасної молоді в галузі освіти. Практика споживання молоді вважається як ефектом повного розповсюдження основних принципів "споживчого суспільства" у всіх ...
27591
  Arnould E. Consumers / Eric Arnould, Linda Price, George Zinkhan. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 18,750p. : ill. – (McGraw-Hill/Irwin series in marketing). – ISBN 0-256-13360-3
27592
  Zaytsev A.G. Consumption and investment in the context of marketing distribution policy / A.G. Zaytsev, N.V. Spasskaya, E.V. Takmarova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 147-151 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
27593
  Dragan C.M. Contabilitate pentru cadrele de conducere / C.M. Dragan. – Bucuresti, 1988. – 112с.
27594
  Zunin L. Contact: the first four minutes / L. Zunin, N. Zunin. – Los Angeles : Nash, 1972. – 250, [5] p. – ISBN 8402-1288-7
27595
  Alpatov A.P. Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем : dynamics and control / A.P. Alpatov, S.V. Khoroshylov, A.I. Maslova ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine etc.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 167, [3] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 162-168. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-383-4
27596
  Tudor Andrei Contactul real al suprafetelor de frecare / Tudor Andrei. – Bucuresti, 1990. – 183с.
27597
  Alba F. Contador 4 con circuito de anticoindencia doble / F. Alba, T.A Brody., V. Castro. – Mexico, 1959. – 14 p. – Отдельный оттиск
27598
  Amo A. del Contagio / A. del Amo. – Barcelona, 1991
27599
  Silvo Dajcman Contagion between national stock and bond markets during financial marcet turmoil - a case of eurozone countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 243-254 : fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
27600
  Karczmarek P. Contamination of RR Lyrae stars from Binary Evolution Pulsators // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 24-28. – ISSN 2227-1481


  A Binary Evolution Pulsator (BEP) is a low-mass (0.26 [символ]) member of a binary system, which pulsates as a result of a former mass transfer to its companion. The BEP mimics RR Lyrae-type pulsations, but has completely different internal structure ...
27601
  Dumas Alex. (pere) Contele de Monte-Cristo / Alex. (pere) Dumas. – Edit. a 2.a. – Bucuresti
1. – 1959. – 558с.
27602
  Dumas Alex. (pere) Contele de Monte-Cristo / Alex. (pere) Dumas. – Edit. a 2-a. – Bucuresti
2. – 1959. – 560с.
27603
  Dumas Alex. (pere) Contele de Monte-Cristo / Alex. (pere) Dumas. – Edit. a 2-a. – Bucuresti
3. – 1959. – 502с.
27604
  Mirecourt E. Contemporains. L""abbe de Lamennais. Beranger. Dejazet, Guizot. – Paris : J.-P. Roret et C., 1854. – 96, 98, 88,[8], 92, [4] p.
27605
  Marinello Juan Contemporaneos. Noticia y memoria / Marinello Juan. – La Habana, 1964. – 326с.
27606
  Литвин Олег Contemporary // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 62-66 : фото
27607
  Arens W.F. Contemporary advertising / William F. Arens. – 8th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, 2002. – XXXII, 614, A5, B3, IT22, EN15, CR5, IN18 : fig., phot. – ISBN 0-07-241544-4
27608
  Lipman M. Contemporary aesthetics / Matthew Lipman. – Boston : Allyn and Bacon, 1973. – X, 505 p. : ill.
27609
  Omarova S. Contemporary approaches to improvement of economic evalution of agricultural lands / S. Omarova, O. Abraliev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 321-325 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
27610
  Naumenko L. Contemporary approaches to lexical semantic analysis : theory and practice for master-students of oriental philology : [посібник] / Liudmyla Naumenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Inst. of philology. – Kyiv : Логос, 2014. – 99, [1] p. : ill. – Бібліогр.: с. 96-98 та в кінці семінару. – ISBN 978-966-171-767-0
27611
   Contemporary art - нові території : Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2006. – 344 с.
27612
   Contemporary art : книга-путівник трендами, ярмарками, музеями та митцями. / [авт. Марія Мохова, ілюстратор Тетяна Цюпка, прац.: Доанг Фионг Чі та ін.]. – Київ : Вавілон, 2019. – 174, [2] с. : іл., портр. – Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. на боковиках
27613
  Lamac Miroslav Contemporary art in Czechoslovakia / Lamac Miroslav. – Prague, 1958. – 140с.
27614
  Piotrowska Maja Contemporary Artistic Transformation of Nature in the Context of the Politics of Nature – the Question of Participation // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – N 20 (29) : Participation and art. – P. 121-132. – ISSN 1641-9278
27615
  Alecsander Keseljevic Contemporary aspects of understanding knowledge // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 357-364. – Bibliogr.: 60 назв. – ISSN 1993-6788
27616
  Vozna M.O. Contemporary british culture: its traditions, customs and festivals : Course-book with themes for conversational study / M.O. Vozna, A.B. Haponiev; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 74p. – ISBN 966-594-462-2
27617
  Williams T.A. Contemporary business statistics / Thomas A. Williams, Dennis J. Sweeney, David R. Anderson. – 3rd ed. – [S. l.] : South-Western, Cengage Learning, 2009. – XXVIII, 940 p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Index: p. 929-940. – (International student edition). – ISBN 978-0-324-58448-6
27618
  Tvircun V. Contemporary cantemirology: discoveries, problems, perspectives // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2015. – T. 53, N 1/4 (за 2014) : Janvier-Decembre. – P. 85-96. – ISSN 0556-8072
27619
   Contemporary China: papers presented at the University of Guelph Conference.. – Toronto
6. – 1968. – 138с.
27620
  Jones Edwin Contemporary college physics / Jones Edwin, Childers Richard. – Reading; Menlo Park; New York a.o. : Addison-Wesley, 1990. – 19,930,[24]p. : ill. – ISBN 0-201-11951-X
27621
  Ramsbotham O. Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts / Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse a. Hugh Miall. – 3rd ed. fully rev. a. expanded. – Cambridge : Polity, 2011. – XXVI, 507 p. : ill., tab. – Index: p. 487-507. – Bibliogr.: p. 436-486. – ISBN 978-0-7456-4973-3
27622
  Buerger M.J. Contemporary crystallography. / M.J. Buerger. – New York, 1970. – 364с.
27623
  Durdas A. Contemporary development tendencies of higher education in France // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 101-109. – ISSN 2518-7635


  The contemporary tendencies in the development of higher education of France in the context of integration processes have been considered in the article. The peculiarities of the implementation of the main provisions of the Bologna Convention by the ...
27624
  Gemmill Paul Eleming Contemporary economic problems. / Gemmill Paul Eleming. – New York, London, 1932. – 673с.
27625
  Friend C. Contemporary editing / Cecilia Friend, Don Challenger, Katherine C. McAdams. – 2nd. ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2005. – XIX, 467, [25] p. : ill., tab. – ISBN 0-07-285398-0
27626
  Park Chan Contemporary engineering economics / Park Chan. – Reading a.o. : Addison-Wesley, 1993. – 22,780,[71]p. + 1 diskette. – ISBN 0-201-64040-2
27627
   Contemporary Enzyme Kinetics and Mechanism. – New York; London : Academic Press, 1983. – 548p.
27628
   Contemporary European ethics: selected readings.. – New York
10. – 1972. – 503с.
27629
  Samofalov D.A. Contemporary foreign practice of communicative activities in healthcare // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 202-214. – ISSN 2414-0562
27630
  Davilbekova Zhibek Contemporary industrial innovative activity / Davilbekova Zhibek, Abdygapparova Saule, Matushak Marina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 131-137 : Fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
27631
   Contemporary international law.. – M., 1969. – 292с.
27632
  Mackeen A. Contemporary islamic legal organization in Malaya / A. Mackeen. – New Haven, 1969. – 58с.
27633
  Petrovsky Mykola Contemporary Issues in American Studies // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Р. 5. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817
27634
  Плахотнюк О. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 261-268
27635
  McConnell Contemporary labor economics / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, David A.Macpherson. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2003. – 14,654 p. – ISBN 0-07-115108-7
27636
  Jones G.R. Contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Charles W. L. Hill. – 2nd ed. – Boston a.o. : Irwin : McGraw-Hill, 2000. – 22, 778 p. : ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 0-07-228147-2
27637
  Jones G.R. Contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George. – 3rd ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, 2003. – XXIX, [VII] p., 732 p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-Rom). – Index: p. 712-722. – Bibliogr.: p. 684-710. – (International edition). – ISBN 0-07-246944-7
27638
  Jones G.R. Contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George. – 7th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, 2011. – 622 p. : ill., tab. – (Global Management). – ISBN 978-0-07-122093-4
27639
   Contemporary mass media and public opinion : навчальний посібник з курсу англ. мови у професійному спілкуванні для студ. 1 курсу Ін-ту журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. – 132с.
27640
  Ivanov B. Contemporary physics (A Review of basic Principles) = Б. Иванов Новая физика : tr. from Rus. / B. Ivanov. – Moscow : Peace Publishers, 1965. – 132 с.
27641
   Contemporary problems of mathematics, mechanics and computing sciences : [collection of the articles] / [ed. board: Borisenko A.A. (Ukraine) et al. ; ed.: N.N. Kizilova, G.Z. Zholtkevych]. – Kharkov : V.N. Karazin Kharkov nat. univ., 2011. – 394, [2] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2579-92-5
27642
   Contemporary problems of statistical and econometric research. – Cracow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2001. – 250s. – ISBN 83-7252-105-0
27643
  Sakhno Contemporary protection of the rights of the patent holders in the WTO system: Comparative aspect / Sakhno, l. // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 7-9
27644
  Palumbo Dennis Contemporary public administration / Palumbo Dennis, Maynard-Moody Steven. – New York; London, 1991. – 385с.
27645
  Woodworth R.S. Contemporary schools of psychology / R.S. Woodworth. – London : Methuen & CO LTD, 1965. – 457. – ксерокопія складається з двох книг 1.кн 1-213стор.;2.кн.214-457 стор.
27646
   Contemporary social problems.. – New York, 1976. – 782с.
27647
  Dewees M. Contemporary social work practice / Marty Dewees. – Boston [ etc. ] : McGraw-Hill, 2006. – 34, 350, [ 28 ] p. + 1 CD-ROM and brochure: Ethics in social work practice: a primer to accompany / prep.: K. Strom-Gottfried. – (New directions in social work a McGraw-Hill series / consulting ed. : Alice A. Lieberman). – ISBN 0-07-284598-8
27648
  Belas Lubomir Contemporary Society in the Context of Kant"s Practical Philosophy / Belas Lubomir, Belasova Ludmila // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 204-211. – ISSN 0235-7186
27649
  Borysenko O. Contemporary tendencies towards realization Ukrainian foreign economic policy: customs aspect : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.136-154. – Бібліогр. вкінці ст.
27650
   Contemporary theory in international relations.. – Englewood Cliffs
10. – 1960. – 293с.
27651
   Contemporary Topics in Immunobiology. – New York; London : Plenum Press
V. 8. – 1978. – 272p.
27652
   Contemporary Topics in Molecular Immunology. – New York; London : Plenum Press. – (Contemporary Topics in Immunochemistry ; 1)
V. 7. – 1978. – 425p.
27653
  Yatsenko B. Contemporary trends of political geography // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 80-86


  This paper investigates the basic lines of contemporary political geography. The insight reveals the historiography of key steps of political-geographic making, formation of subject matter of the discipline, present day problems and themes of ...
27654
  Yakushik V. Contemporary Ukraine"s role in the Caucasus // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 55-59


  Роль сучасної України на Кавказі.
27655
  Kish V. Contemporary Ukrainian Music // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 3 жовтня (число 38). – P. 7
27656
  Straus J. Contemporary University as Generator of New Knowledge and Important Pillar of Innovation // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 324-343. – ISBN 978-966-306-020-4
27657
   Contenent Inn расширяет ценовые предложения : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
27658
  Nikitina T.V. Content-based learning // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 127-127
27659
  Boichenko V. Content-procedural foundations of STEM education in the USA // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 425-433. – ISSN 2312-5993
27660
  Ninov Marian Content Analysis as a Way of Identifying Hybrid Threats in the Media Content / Ninov Marian, Atanasov Plamen // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2019. – Y. 11, № 3. – P. 101-108. – ISSN 1313-8251
27661
  Bhinder N. Content analysis of professional training of border guards in the Republic of India // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 3/4 (33/34), august - december. – С. 18-27. – ISSN 2306-5532


  Змістовий аналіз професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія.
27662
  Derevyanko M. Content and features of the coercion in criminal process // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 257-261
27663
  Pohrishchuk H.B. Content and Functional Purpose of the Duty in Modern Conditions / H.B. Pohrishchuk, R.Ye. Voloshchuk // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 123-133. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Зміст і функціональне призначення мита в сучасних умовах.
27664
  Grytsyk N.V. Content and language integrated learning: approach to teaching English for specific purposes // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 22-27. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Предметно-мовне інтегроване навчання: підхід до навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Представлено опис предметно-мовного інтегрованого навчання (ПМІН) в контексті навчання іно- земної мови у ВНЗ. ПМІН – це педагогічний підхід, який ...
27665
  Bodnar S. Content and language integrated teaching to ukrainian university students majoring in economics // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 53-59. – ISSN 2409-3351


  Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в Україні.
27666
  Isakova Ye. Content and organizational features of the program of professional training of Bachelors of Arts for teaching English in primary schools of Singapore // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 72-79. – ISSN 2308-4081


  У статті досліджено структурні, змістовні складові та організаційні особливості навчального процесу підготовки учителів - бакалаврів (англійська мова) для початкових шкіл Сінгапуру. З"ясовано, що у відповідності до мовної політики Сінгапуру, англійська ...
27667
  Savchuk B.P. Content and thematic orientation of ukrainian scientific studies on the development of foreign language education abroad / B.P. Savchuk, L.I. Harapкo, N.O. Fedchyshyn // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 69-73. – ISSN 1681-2751


  Здійснено аналіз змістовно-тематичної спрямованості українського педагогічного дискурсу про розвиток іншомовної освіти в зарубіжжі. Методом головного масиву охоплено близько 70 дисертацій і двох десятків монографій, а вибірковим методом - близько сотні ...
27668
  Stoliarchuk L. Content component of professional training of bachelors in law at canadian universities // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 24-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Змістовий компонент професійної підготовки бакалаврів права в університетах Канади.
27669
  Levytska L. Content dominants of education as a process of personality approach to spiritual and moral values // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 22-30. – (Педагогіка ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the content dominants of education as a process of personal ascent to spiritual and moral values; education of a citizen and patriot as a process of forming a harmoniously developed, highly educated, socially active and nationally ...
27670
   Content Inn - новости компании : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 4-5 (прилож.). – ISSN 1998-8044
27671
   Content Inn White Label: новые возможности // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
27672
   Content INN модернизирует свой сервис // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
27673
   Content INN расширяет предложения по Хорватии : партнерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
27674
   Content INN, который мы выбираем : партнерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 10 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
27675
   Content INN: быстро, удобно, надежно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 10-11 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
27676
   CONTENT INN: быстро, удобно, надежно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 10-11 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
27677
   Content Inn: говорят партнеры // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 3 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
27678
   Content Inn: мир гостиничных услуг // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 6 -7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
27679
  Gaweda M. Content of heavy metals in red beets depending on cultivation method / M. Gaweda, A. Szopinska // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – P. 70-77 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 33 name. – ISSN 2410-7468
27680
  Pineau Christian Contes / Pineau Christian. – M., 1962. – 92с.
27681
  Laboulaye Edouard Contes / Laboulaye Edouard. – M., 1963. – 84с.
27682
  Laboulaye Edouard Contes / Laboulaye Edouard. – Изд. 2-е. – M., 1965. – 80с.
27683
  Laboulaye Edouard Contes / Laboulaye Edouard. – K., 1965. – 85с.
27684
  Nodier Charles Contes / Nodier Charles. – M., 1985. – 608с.
27685
  Saltykov-Chtchchedrine Contes / Saltykov-Chtchchedrine. – M., 1989. – 313с.
27686
  Ferguson J. Contes ardents du pays mauve / J.Ferguson. – Ottawa : Lemeac, 1974. – 154 p. – (Collection Roman Quebecois)
27687
   Contes bleus.. – M., 1956. – 80с.
27688
  Maupassant Guy de Contes choisis. Избранные рассказы. Обработали под руковод. В.К. Петровой слушатели Пб. народного ун-та / Maupassant Guy de. – Санкт-Петербург, 1910. – 115с.
27689
  Villiers Contes cruels et autres histoires / Villiers, de L"Isle-Adam. – Moscou : Editions du progres, 1966. – 278 p.
27690
   Contes Cubains. 1959-1966.. – Havanne, 1967. – 228с.
27691
  Hamilton Contes d"Hamilton. – P.
3. – 1781. – 209с.
27692
  Perrault Contes de fees. – Санкт-Петербург, 1905. – 144 с.
27693
  Boccaccio G. Contes de J. Bocace. – A Londres (London), 1791. – 197 p.
27694
  Boulle P. Contes de l"absurde / P.Boulle. – Paris : Julliard, 1953. – 188 p. – (Presses pocket). – ISBN 2266006096
27695
  Maupassant Guy de Contes de la becasse / Maupassant Guy de; Bismut R. (Chronologie, introduct., archives. – Paris, 1986. – 253с.
27696
  Maupassant Guy de Contes du jour et de la nuit / Maupassant Guy de. – Paris, 1977. – 249с.
27697
  Daudet Alphonse Contes du lundi / Daudet Alphonse. – Paris : Fasquelle, 1980. – 248p. – ISBN 2-253-00568-1
27698
  Voltaire Contes en vers, satires, et poesies melees, de Voltaire. – Ed. stereottype, d"apres le procede de Firmin Didot. – A Paris (Paris) : De l"imprimerie et de la fonderie stereotypes de Pierre Didot l"Aine, et de Firmin Didot, 1801. – 264 p. – Рік видання вказано за республіканським літочисленням: "an IX"
27699
  Bidpai et Lokman Contes et fables indiennes. Traduites d"Ali Tchelebi-Ben Saleh auteur turc.. – P.
1. – 1778. – 290с.
27700
  Tauvel Contes et histoires du Maghreb / Tauvel, Jean-Paul. – M., 1978. – 61с.
27701
  Vallerey Gisele Contes et Legendes de L"Afrique Noire / Vallerey Gisele. – Paris : Fernand nathan editeur, 1937. – 255 p.
27702
  Ayme Marcel Contes et nouvelles / Ayme Marcel. – M., 1967. – 232с.
27703
  Zola E. Contes et Nouvelles / E. Zola. – Moscou : Editions du Progres, 1972. – 341 p.
27704
  Daudet Alphonse Contes et nouvelles choisis : [сб.] / Alphonse Daudet ; [Сост. О.В. Волков]. – Moscou, 1958. – 408 s.
27705
   Contes et nouvelles choisis. – Moscou, 1958. – 72 c.
27706
  Maupassant Guy de Contes et nouvelles choisis = Избранные рассказы / Maupassant Guy de. – Москва : Прогресс, 1974. – 336с.
27707
  Maupassant Guy de Contes et nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – Moscou : Прогресс, 1976. – 336с.
27708
  La Fontaine Jean de Contes et nouvelles en vers / De m. De La Fontaine. – A Paris : Chez Louis Billaine, 1667. – 92, [2], 160, [3] p. – Видавничий конволют. Преплетено з: Deuxieme partie des Contes et nouvelles en vers de m. De La Fontaine. - A Paris, 1667. - 160, [3] p.


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: De En vers demoi. Mademoiselle louse Hann...[нерозбірливо]
27709
   Contes et nouvelles fantastiques.. – M., 1958. – 72с.
27710
  Rosny J.H. aine Contes et recits / J.H. aine Rosny. – M., 1958. – 112с.
27711
   Contes et recits pour la 9-me.. – K., 1962. – 47с.
27712
   Contes francais.. – M., 1967. – 68с.
27713
  Marmontel Jean Francois Contes moraux / Par m. Marmontel. – Derniere ed. – Paris : Merlin
[T. 1]. – 1775. – 345 p. : 10 f. il.
27714
  Marmontel Contes moraux. – P., 1870. – 170с.
27715
   Contes populaires roumanies.. – Bucuresti, 1979. – 284с.
27716
   Contes populaires ukrainiens.. – Kiev, 1975. – 118с.
27717
  Gamarra Pierre Contes pour les enfants. / Gamarra Pierre. – Leningrad, 1959. – 40с.
27718
  Gamarra Pierre Contes pour les enfants. / Gamarra Pierre. – K., 1960. – 38с.
27719
  Gamarra Pierre Contes pour les enfants. / Gamarra Pierre. – 2-me edit. – M., 1965. – 36с.
27720
  Ispirescu Petre Contes roumains / Ispirescu Petre. – Bucuresti, 1979. – 256с.
27721
  Bilaniuk L. Contested tongues : language politics and cultural correction in Ukraine / Laada Bilaniuk. – Ithaca ; London : Cornell Univ. Press, 2005. – XIV, [2], 230 p. : ill. – (Culture and society after socialism / ed.: B. Grant, N. Ries). – ISBN 978-0-8014-7279-4
27722
  Lounela Anu Contested values and climate change mitigation in Central Kalimantan, Indonesia // Social anthropology / European Association of Social Anthropologists. – [New York], 2020. – Vol. 28, nr 4. – P. 862-880. – ISSN 0964-0282
27723
   Conteurs francais du 20e siecle 1945-1977 : [сб. – Moscou : Editions du Progres, 1981. – 493 s.
27724
  Leezenberg M.M. Contexts of metaphor: semantic and conceptual aspects of figurative language interpretation : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / M.M. Leezenberg; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – 261, [3] p. – Бібліогр.:P.252-257. – (ILLC dissertation series 1995-17). – ISBN 90-74795-40-4
27725
  Beloussov V.V. Continental Endogenous Regimes / V.V. Beloussov. – Moscow : Mir, 1981. – 295p.
27726
  Iosub Gh. Continentul African se trezeste / Gh. Iosub, 1950. – 100с.
27727
  Glauber Johann Rudolph Continuatio Operum chymicorum, Bucher und Schrifften, so viel deren von jhme bisshero an Tag gegeben worden / Glauber Johann Rudolph. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2004. – [16],444, [18] S. – Nachdruck der Ausgabe: Frankfurt am Main, 1659. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u.a. ; Fachgebiet Physik und Chemie). – ISBN 3-487-12766-0
27728
  Kuznetsov Anatoli Continuation de una leyenda. / Kuznetsov Anatoli. – M. – 344с.
27729
  Marusynets M. Continuing education as a factor of personality socialization (in the context of Austria"s experience) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 59-65. – ISSN 2308-4081


  Проаналізована освітня система дорослих в Австрії.
27730
  Lynova I. Continuing professional development of academic staff: theoretical approaches and models / I. Lynova, O. Bulvinska // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 14-22. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  Постійний професійний розвиток викладачів: теоретичні підходи та моделі.
27731
  Barzu Ligia Continuitatea creatiei materiale si spirituale a poporului roman peteritoriul fostei Dacii / Barzu Ligia. – Bucuresti, 1979. – 110с.
27732
  Barzu L. Continuitatea populatiei autochtone in Transilvalia in secolele IV-V (Cimitirul I de la Bratei) / L. Barzu. – Bucuresti, 1973. – 308с.
27733
  Apostolou Z.T. Continuities, Discontinuities and Transition in Early Childhood Literacy Education at Digital Time // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 64-93. – ISSN 2786-703X
27734
  Benda Harry Continuity and change in Southeast Asia. Collected journal articles / Benda Harry. – New Haven, 1972. – 307с.
27735
  Barzu Ligia Continuity of Romanian people"s material and spiritual production in the territory of former Dacia / Barzu Ligia. – Bucuresti, 1980. – 104с.
27736
  Talts J. Continuous non-invasive blood pressure measurement: comparative and methodological studies of the differential servo-oscillometric method / Jaak Talts. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 127c. – (Dissertationes physicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0647 ; N 44). – ISBN 9985-56-959-8
27737
  Reva N.V. Continuous parameter dependence for solutions of the linear boundary-value problems for systems of ordinary differential equations in the Sobolev W 1 1-norm // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 100-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Знайдено достатні умови неперервності за параметром розв"язків найбільш загальних лінійних крайових задач для систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. The sufficientconditions for the continuous dependence on parameter of the ...
27738
  Koriashkina L.S. Continuous problems of optimal multiplex-partitioning of sets without constraints and solving methods / L.S. Koriashkina, A.P. Cherevatenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (119). – Р. 15-32. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається неперервна лінійна задача оптимального мультиплексного розбиття множин у двох варіантах: з фіксованими центрами і з їх розміщенням. Описано методи розв"язання таких задач розбиття. Для задачі з фіксованими центрами оптимальний розв"язок ...
27739
  Baleanu Andrei Continut si forma in arta. Contributie la dezbaterea problemei / Baleanu Andrei. – Bucuresti, 1959. – 232с.
27740
   Continuum mechanics and related problems of analysis.. – Tbilisi, 1993. – 478с.
27741
  Tchekhov Anton Contos e Novelas = Повести и рассказы / Tchekhov Anton; А.П. Чехов. – Moscovo : Raduga, 1987. – 367 с. – ISBN 5-05-001379-8
27742
   Contos populares Ucranianos.. – Rio de Janeiro, 1983. – 101 с.
27743
  Fernandez Paz Contos por palabras / Fernandez Paz. – Fuenlabrada : Edicions Xerais de Galicia, 1993
27744
   Contours of the fantasnic : Selected essays from the Eighth international conference on the fantastic in the arts. – New York a.o. : Greenwood press, 1990. – 13,232p. – (Contributions to the study of science fiction and fantasy / Ed. by M.T.Tymn ; Vol.41). – ISBN 0-313-26647-6
27745
  Riera C. Contra el amor en compania y otros relatos / C. Riera. – Barcelona, 1991
27746
  Lenin V.I. Contra el revisionismo. / V.I. Lenin. – M. – 744с.
27747
  Garcia Calvo Contra el tiempo : cronica de un desencuentro / Garcia Calvo. – Madrid : Lucina, 1993. – 303 p. – ISBN 84-85708-41-5
27748
  Panero L.M. Contra Espana y otros poemas no de amor / L.M. Panero. – Madrid : Libertarias, 1991. – 62 p. – ISBN 84-87095-30-5
27749
   Contra la adulteracion de la experiencia del sociialismo real. – Moscu : Prensa Novosti, 1979. – 39 p.
27750
  Vicent M. Contra Paraiso / Manuel Vicent. – Barcelona : Ed. Destino, 1993. – 231, [2] p. – (Coleccion Ancora y delfin ; vol. 695). – ISBN 84-233-2259-9
27751
  Лободовський Ю. Contra Spem Spero // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 258/259, липень/серпень : липень/серпень. – С. 13-15


  100-ліття з дня народження Лесі Українки.
27752
  Чілачава Р. Contra Spem Spero! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
27753
  Serpa Enrique Contrabando / Serpa Enrique. – La Habana, 1975. – 276с.
27754
  Finogin A. Contract formation: can the cisg fill the gaps of the ukrainian civil code? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – Р. 118-121
27755
  McKendrick Contract law : text, cases and materials / Ewan McKendrick. – 4th ed. – New York : Oxford, 2010. – XXXIV, [III], 1052 p. – Index: p.1039-1052. – (Oxford ) ( Online resource centre). – ISBN 978-0-19-957979-2
27756
   Contract law: selected source materials. – Boston : West Publishing Co., 1995. – 312 p. – ISBN 0-314-06535-0
27757
  Anghelescu Virgiliu Contracte comerciale internationale. / Anghelescu Virgiliu. – Bucuresti, 1980. – 353с.
27758
  Eminescu Yolanda Contractul de corcetare stiintifica / Eminescu Yolanda. – Bucuresti, 1971. – 294с.
27759
   Contradictiile sociale in socialism.. – Bucuresti, 1980. – 327с.
27760
  Rosental Mark Contradictions and motive forces of present epoch / Rosental Mark. – M., 1964. – 24с.
27761
  Guliashki Andrei Contraespionaje / Guliashki Andrei. – La Habana, 1985. – 223с.
27762
  Ortiz Fernando Contrapunteo cubano del tabaco y el azucar / Ortiz Fernando, 1963. – 540с.
27763
  Piera Carlos Contrariedades del sujeto / Piera Carlos. – Madrid : Visor, 1993. – 143 p. – (Le balsa de la Medusa ; 60). – ISBN 84-7774-560-9
27764
  Karamysheva I.D. Contrastive grammar of English and Ukrainian languages = Контрастивна граматика англійської та української мов : [навч. посіб.] / Iryna Karamysheva ; Min. of education and science youth and sport of Ukraine. – 2nd ed., rev. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 319, [1] p. – Bibliogr.: p. 313-319. – ISBN 978-966-382-380-5
27765
  Karamysheva I. Contrastive grammar of English and Ukrainian languages : [textbook] / Iryna Karamysheva ; Min. of education and science, youth and sport of Ukraine. – 3rd ed., rev. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 335, [1] p. – Bibliogr.: p. 329-335. – ISBN 978-966-382-621-9
27766
  Lenine V. Contre le revisionnisme, pour la defense du marxisme. / V. Lenine. – M., 1978. – 198с.
27767
  Deschamps Chapeaux Pedro Contribucion a la historia de la gente sin historia. / Deschamps Chapeaux Pedro, Perez, de la Riva Juan. – La Habana, 1974. – 285с.
27768
  Carmen M.S. Contribucion al estudio de los espacios normales de Bianchi / M.S. Carmen. – Madrid : [S. n.], 1927. – 63 p.
27769
  Cristian V. Contributia istoriografiei la pregatirea ideologica a revolutiei romane de la 1848 / V. Cristian. – Bucuresti, 1985. – 205с.
27770
   Contributia practicii judecatoresti la dezvoltarea principiilor dreptului civil roman.. – Bucuresti
2. – 1978. – 183с.
27771
   Contributia practicii judecatoresti la dezvoltarea principiilor dreptului civil Roman.. – Bucuresti, 1973. – 259с.
27772
   Contributia Romaniei la victoria asupra fascismului.. – Bucuresti, 1965. – 200с.
27773
  Munteanu Romulus Contributia scolii ardelene la culturalizarea maselor. / Munteanu Romulus. – Crajova, 1962. – 228с.
27774
  Matei Mircea Contributii archeologice la istoria orasului sucaeva / Matei Mircea. – Bucuresti, 1963. – 184с.
27775
  Morintz Sebastian Contributii arheologice la istoria tracilor timpurii / Morintz Sebastian. – Bucuresti
1. – 1978. – 207с.
27776
   Contributii bibliografice privind unirea Transilvaniei cu Romania. – Bucuresti, 1969. – 648 p.
27777
  Pop Augustin Contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu / Pop Augustin. – Bucuresti, 1962. – 620 p.
27778
  Lupu Alexandru Contributii in domeniul compusilor macromoleculari folositi in industria fibelor chimice / Lupu Alexandru. – Bucuresti, 1956. – 96с.
27779
  Bombita Gh. Contributii la corelarea eocenului epicontinental dim R.P. Romina / Gh. Bombita. – Bucuresti, 1963. – 114с.
27780
  Barbu V. Contributii la Cunoasterea Genului Hipparion / V. Barbu. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romine, 1959. – 82p.
27781
  Berinde Aurel Contributii la cunoasterea limbii dacilor / Berinde Aurel, Lugojan Simion. – Timizoara, 1984. – 255с.
27782
  Floca Octavian Contributii la cunoasterea tezaurelor de argint Dacice / Floca Octavian. – Bucuresti, 1956. – 36с.
27783
   Contributii la istoria capitalului strain in Rominia.. – Bucuresti, 1960. – 593с.
27784
   Contributii la istoria cinematografiei in Romania 1896-1948.. – Bucuresti, 1971. – 239с.
27785
   Contributii la istoria dezvoltarii Universitatii din Iasi. 1860-1960.. – Bucuresti
1. – 1960. – 332с.
27786
   Contributii la istoria limbii Romine literare in secolul al 29-lea.. – Bucuresti, 1956. – 244с.
27787
   Contributii la istoria limbii Romine literare in secolul al 29-lea.. – Bucuresti
2. – 1958. – 284с.
27788
   Contributii la istoria limbii Romine literare in secolul al 29-lea.. – Bucuresti
3. – 1962. – 308с.
27789
  Cristea Gheorghe Contributii la istoria poblemei agrare in Romania. Invoielile agricole (1866-1882) / Cristea Gheorghe. – Bucuresti, 1977. – 198с.
27790
  Bezviconi G. Contributii la istoria relatiilor romino-ruse / G. Bezviconi. – Bucuresti, 1962. – 348с.
27791
  Horedt K. Contributii la istoria Transilvaniei in secolele IV-XIII / K. Horedt. – Bucuresti, 1958. – 196с.
27792
  Pippidi D.M. Contributii la istoria veche a Romaniei / D.M. Pippidi. – Edit. a 2. rev. si mult sporita. – Bucuresti, 1967. – 600с.
27793
  Berciu D. Contributii la problemele neoliticului in Rominia in lumina noilor cercetari / D. Berciu. – Bucuresti, 1961. – 594с.
27794
   Contributii la sociologia culturii de masa.. – Bucuresti, 1970. – 232с.
27795
   Contributii la studierea istoriei contemporane a Romaniei.. – Bucuresti, 1980. – 350с.
27796
  Rizescu I. Contributii la studiul calcului lingvistic / I. Rizescu. – Bucuresti, 1958. – 56с.
27797
   Contributii la studiul influentei Marii Revilutii Socialiste din Octombrie in Romania.. – 368. – 1957, 1980. – 368с.
27798
   Contributii la studiul legaturiol medicale romano-ruse. – Bucuresti. – 105s.
27799
  Floru R. Contributii la studiul mecanismului fiziologic al formelor complexe de comportament la animale / R. Floru. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane, 1953. – 206с.
27800
  Poenaru Iulian Contributii la studiul pedepsei capitale / Poenaru Iulian. – Bucuresti, 1974. – 254с.
27801
  Stahl Henri Contributii la studiul satelor devalmase romfnesti / Stahl Henri. – Bucuresti
Vol. 1. – 1958. – 374с.
27802
  Stahl Henri Contributii la studiul satelor devalmase rominesti / Stahl Henri. – Bucuresti
Vol. 3. – 1965. – 457с.
27803
   Contributii linguistice.. – Timisoara, 1985. – 170с.
27804
   Contributii linguistice.. – Timisoara, 1986. – 127с.
27805
   Contributii lingvistice.. – Timisoara, 1984. – 141с.
27806
   Contributii romanesti in radiobiologie. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1975. – 141s.
27807
  Costeanu N.D. Contributiions a l""etude eaux minerales de Bucovine: l""eau sulfureuse de """Puciosu"" : Extrait / N.D. Costeanu, A. Cocosinschi. – Bucurest : Cyltyra, 1929. – 7 p. – (Academiie Roumaine ; 1/2 ; Bulletin de la section scientifique)
27808
  Djanelidze A. Contribution a l""etude de l""hydrographie des environs de Tiflis / A. Djanelidze. – [S. l. : s. n.], 1925. – 10 p.
27809
  Chantraine A. Contribution a l""etude de l""osteoporose et des para-osteo-arthropathies au cours de la paraplegie / A. Chantraine. – Brussel : Arskia S.A., 1978. – 214p.
27810
  Godon Contribution a l""etude de la physiopathologie de l""excretion du sodium par le rein glomerulonephritique / Godon, J-P. – Liege : Universite de Liege, 1977. – 206p.
27811
  Darcis L. Contribution a l""etude de la radiosensibilite de la muqueuse vaginale / L. Darcis. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1965. – 209p.
27812
  Bonnet F. Contribution a l""etude de lуbesite de l""enfant / F. Bonnet, 1973. – 246p.
27813
  Monod R. Contribution a l""etude des variations de la composition chimique de l""eau du lac Leman : Phenomenes de pollution et d""autoepuration a l""embouchure du Flon a Vidy / R. Monod; Universite de Lausanne, Faculte des sciences. – Paris : Imprimerie Jouve, 1956. – 230-345p.
27814
  Betz E.H. Contribution a L""etude du Syndrome Endocrinien Provoque par L""irradiation Totale de L""organisme / E.H. Betz : Georges Thone, 1955. – 326p.
27815
  Geubelle F. Contribution a l""etude fonctionnelle du poumon de l""enfant sain et de l""enfant asthmatique / F. Geubelle. – Liege : Universite de Liege, 1965. – 249p.
27816
  Heusghem C. Contribution a l"etude analytique et biochimique des oestrogenes naturels / C. Heusghem. – Liege : Georges Thone, 1956. – 217p.
27817
  Jaminet Francois Contribution a l"etude de l"analyse, du metabolisme et de la biogenese des alcaloides et des amines pyrocatechniques du genet a Balai / Jaminet Francois. – Bruxelles : Arscia S.A., 1962. – 250с.
27818
  Berciu D. Contribution a l"etude de l"art Thraco-Gete / D. Berciu. – Bucuresti, 1974. – 239с.
27819
  Radermecker M. Contribution a l"etude de la nature et du role pathogene des reagines / M. Radermecker. – Bruxelles : Arscia S.A., 1971. – 228с.
27820
  Motas C. Contribution a l"etude des acariens d"eau douce de Roumanie / C. Motas. – Jassy : Goldner, 1923. – P. 261-275. – Extrait des Annales scientifiques de l"Universite de Jassy, T. 12, fasc. 3-4
27821
  Kulbertus H. Contribution a l"etude des blocs segmentaires de la branche gauche du faisceau de His et de leurs assotiations avec le bloc de branche droit / H. Kulbertus. – Liege : Universite de Liege, 1972. – 228p.
27822
  Baeckeland Edgard Contribution a l"etude des caracteres cytologiques et biologiques des mastocytes normaux du rat : Universite de Liege / Baeckeland Edgard, 1968. – 206s.
27823
  Disteche A. Contribution a l"etude des echanges d"ions hydrogene au cours du cycle de la contraction musculaire / A. Disteche. – Liege : Universite de Liege, 1960. – 169p.
27824
  Mewissen D.J. Contribution a l"etude des effets letaux et cancerogenes du radiocobalt. Influence de la oritection chimique / D.J. Mewissen. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1960. – 275p.
27825
   Contribution a l"etude des problemes du desarmement.. – Bruxelles, 1958. – 100с.
27826
  Lorguet J.C. Contribution a l"etude des processus moleculadres intervenant en spectrometrie de masse / J.C. Lorguet. – Liege, 1967. – 104с.
27827
  Lejeune Georges Contribution a l"etude des reponses de l"hote a l"homogreffe cutanee / Lejeune Georges. – Bruxelles : Arscia S.A., 1962. – 208с.
27828
  Lapiere Charles Contribution a l"etude du comportement du tissu conjonctif : Au cours des remaniements tissulaires physiologiques et pathologiques / Lapiere Charles; Universite de Liege. Faculte de Medecine. Departement de Clinique et de Pathologie Medicales. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1964. – 298с.
27829
  Pongratz E. Contribution a L"etude du Mecanisme de L"action Fongistatique et Antimelanique de la Thio-Uree : Role du Cuivre Dans la Nadi-Reaction et Modeles Non-Protidiques D"oxydases, de Catalase et D"hydrokinases / E. Pongratz. – Geneve : Imprimerie Albert Kundig
These 1164. – 1950. – 83p.
27830
  Lefebvre P. Contribution a l"etude du role physiologique du glucagon / P. Lefebvre. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1966. – 271p.
27831
  Basu A.K. Contribution a l"etude du traitement des eaux residuaires de distilleries / A.K. Basu. – Liege, 1969. – 305с.
27832
  Leval Marc de Contribution a l`etude des circulations extracorporelles pour assistance cardiorespiratoire et chirurgie cardiaque. / Leval Marc de. – Liege, 1977. – 240с.
27833
  Codeaux J. Contribution a la Connaissance des Thaliaces : (Pyrosome et Doliolum); Embryogenese et blastogenese du complexe neural Constitution et developpement du stolon prolifere / J. Codeaux. – Liege : Universite de Liege, 1957. – 285с.
27834
  Legros Willy Contribution a la theorie des essais synthetiques des disjoncteur. Influence des variations des impedances composant la source de tension sur le comportement d"un disjoncteur en essai. These de doct / Legros Willy. – Liege. – 160с.
27835
  Gallez B. Contribution aux problemes d"ordre hydralique relatifs aux pilesdde pont / B. Gallez. – Liege, 1968. – 216с.
27836
  Stevenaert Achille Contribution de la microchirurgie transsphenoidale a l"etude etiopathogenique des adenomes hypophysaires prolactinotropes et somatotropes / Stevenaert Achille. – Liege, 1984. – 241с.
27837
   Contribution of CMEA member countries to environmental protection.. – M., 1982. – 346с.
27838
   Contribution of Czechoslovak Palaeontology to Evolutionary Science 1945-1985 = Prispevek ceskoslovenske paleontologie evolucni nauce 1945-1985 : Palaeontology, Faculty of Natural Sciences, Charles University, Prague, January 17, 1985. – Praha : Univerzita Karlova, 1987. – 191p.
27839
  Burlakova V.V. Contribution of English and American linguists to the theory of phrase. / V.V. Burlakova. – Moscow, 1971. – 107с.
27840
  Semenenko O.V. Contribution of M.S. Bokarius to the Formation of Domestic Forensic Medical Instutions // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 99-104
27841
  Trush T.V. Contribution of Marsilius of Padua into the history of philosophy of medieval political thought // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – Р. 66-68


  The work of Marsilius of Padua, the famous author of the treatise "The Defender of Peace" is researched. It covers an interdependence of the thinker"s philosophical views with his political judgments. A role of progressive intellectual trend of XIII- ...
27842
  Andriuschenko A. Contribution of Mykola Pyrohov to the contemporary medicine and science / A. Andriuschenko, M. Martynenko // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 95-98
27843
  Buyak B.B. Contribution of Ukrainian Scientists to the Development of Technology / B.B. Buyak, I.V. Korsun, V.M. Matsyuk // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 94-102. – ISSN 2409-9066


  Внесок українських вчених у розвиток техніки.
27844
  Hrytsiuta O. Contribution of Yu. A. Kulakovskyi to the development of antique archeology in the Nestor Chronicler Historical Society // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 1 (16). – С. 127-137. – ISSN 2415-7422


  Ю.А. Кулаковський відомий вітчизняний історик та археолог.
27845
  Chunchao Wang Contribution to economic growth from rural-urban migrant wirkers and the income share in the process of urbanization: evidence from 1995-2009 in China / Chunchao Wang, Chen Jing // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 245-254 : table. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
27846
  Krejcova H. Contribution to the Diagnosis of the Visual Part of the Vestibulo-Ocular Reflex Arc Lesions / H. Krejcova. – Praha : Univerzita Karlova, 1976. – 141s.
27847
  Einor O.L. Contribution to the problem of distribution of marine sediments of the visean on the Western Taimyr / O.L. Einor, 1941. – С.144146. – Отдельный оттиск
27848
  Clemens Rene Contributions a l"etude de l"enterprise et de la distribution des pouvoirs de decision. / Clemens Rene. – Liege, 1961. – 360с.
27849
  Closon J. Contributions a l"etude du metabolisme de la triiodothyronine a l"aide de radioisotopes : La sulfoconjugaison et la destinee de son produit / J. Closon. – Bruxelles : Arscia S.A., 1963. – 263p.
27850
  Adelung N.N. Contributions a la connaissanse des Blattaires palearctiques : (Presente le 2 mai 1916) / Nicolas Adelung // Сведения о деятельности Зоологического Музея Императорской Академии наук : Отчет по Зоологическому Музею Императорской Академии наук за 1915 год / Музей (С.-Петербург) Зоологический. – [1896]-[1920]., 1916. – P. 243-268
27851
  Atanasiu I. Contributions a la geologie des pays Moldaves / I. Atanasiu. – Bucuresti : Nationala, 1940. – 27 p.
27852
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan, 1998


  1997. N 73
27853
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol. 30, N 9. – 1999


  1997. N 73
27854
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol. 30, N 6. – 1999


  1997. N 73
27855
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol. 30, N 8. – 1999


  1997. N 73
27856
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol. 30, N 7. – 1999


  1997. N 73
27857
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.30, N 10. – 2000


  1997. N 73
27858
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.30, N 12. – 2001


  1997. N 73
27859
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.30, N 11. – 2001


  1997. N 73
27860
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.30, N 15. – 2002
27861
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.30, N 13. – 2002
27862
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.30, N 14. – 2002
27863
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 3 : New species of protosiren (mammalia, sirenia) from the early Middle eocene of Balochistan (Pakistan) /I.S.Zalmout a.o. – 2003


  1997. N 73
27864
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 1 : A new abelisaurid (dinosauria, theropoda) from the Lameta formation (cretaceous, maastrichtian) of India. – 2003


  1997. N 73
27865
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 4 : New decapoda (crustacea) from the Middle and Late Eocene of Pakistan and revision of Lobonotus A.Milne Edwards, 1864 /C.E.Schweitzer a.o. – 2003


  1997. N 73
27866
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 2 : Small limnocyonines (hyaenodontidae, mammalia) from the Bridgerian middle eocene of Wyoming... /M.Morlo, G.F.Gunnel. – 2003


  1997. N 73
27867
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 5 : Systematics and phylogeny of late Paleocene and early Eocene paleoryctinae (Mammalia, Insectivora) from the Clarks Fork and Bighorn Basins, Wyoming / I.J.Bloch a. o. – 2004


  1997. N 73
27868
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N8 : Brain of Plesiadapis cookei (mammalia, proprimates): surface morphology and encephalization compared to those of primates and dermoptera /P. D. Gingerich, G. F. Gunnell. – 2005
27869
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N7 : An ibis-like bird (aves: cf. threskiornithidae) from the late middle Eocene of Myanmar/T. A. Stidham, P. A. Holroyd, G. F. Gunnell a.o. – 2005
27870
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 6 : Karkaemys arabicus, a new side-necked turtle (pleurodira, bothremydidae) from the Upper Cretaceous Wadi Umm Ghudran Formation of Karak, Jordan/I. S. Zalmout, H. A. Mustafa, J. A. Wilson. – 2005
27871
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N9 : Makaracetus bidens, a new protocetid archaeocete (mammalia, cetacea) from the early middle Eocene of Balochistan (Pakistan) /P. D. Gingerich, I. S. Zalmout, Munir Ul-Haq a.o. – 2005
27872
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 10 : Multituberculates (mammalia, allotheria) from the earliest Tiffanian (late Paleocene) Douglass Quarry, Eastern Crazy Mountains Basin, Montana /C.S. Scott, D.W. Krause. – 2006
27873
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 11 : Paleocene-Eocene land mammals from three new latest Clarkforkian and earliest Wasatchian wash sites at polecat bench in the northern Bighorn Basis, Wyoming/Ph. Gingerich, T. Smith. – 2006
27874
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 12 : Late Miocene Pickett Creek flora of Owyhee county, Idaho /W.K. Buechler, M.T. Dunn, W.C. Rember. – 2007
27875
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 13 : Stromerius nidensis, new archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the upper Eocene qasr el-Sagha Formation, Fayum, Egypt /P.D. Gingerich. – 2007
27876
   Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
Vol.31, N 14 : A new adapoid primate from the early Eocene of India /K.D. Rose, R.S. Rana, Ashok Sahni a.o. – 2007
27877
   Contributions from the Museum of paleontology. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
Vol. 32, No. 1 : New primates (mammalia) from the early and middle eocene of Pakistan and their paleobiogeographical implications / Gregg F. Gunnell [et.al.]. – 2009
27878
   Contributions from the Museum of paleontology. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
Vol. 32, No. 2 : Reassessment of the sauropod dinosaur jainosaurus (="antarctosaurus") septentrionalis from the upper cretaceous of India / Jeffrey A. Wilson [et al.]. – 2009
27879
   Contributions from the Museum of paleontology. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
Vol. 32, No. 3 : Premolar development and eruption in the early eocene adapoids cantius ralstoni and cantius abditus (mammalia, primates) / Philip D. Gingerich, B. Holly Smith. – 2010
27880
   Contributions from the Museum of paleontology. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
Vol. 32, No. 5 : Anatomical terminology for the sacrum of sauropod dinosaurs / Jeffry A. Wilson. – 2011
27881
   Contributions from the Museum of paleontology. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
Vol. 32, No. 4 : Pseudoatrypa keslingi, a new middle devonian brachiopod from the long lake limestone, alpena county, Michigan, U.S.A. / Kevin Jensen, Reed Wicander. – 2011
27882
   Contributions onomastiques.. – Bucarest, 1958. – 184с.
27883
   Contributions to Electromagnetic and light scattering by nonspherical particles: theory, measurements and applications (March 4-8 2002) and Workshop on polarization in astronomy (March 9-10, 2002) : University of Florida Campus, Gainesville / Light scattering by nonspherical particles; Ed. Bo A. S. Gustafson, L. Kolokolova, G. Videen. – Adelphi Maryland : Army research laboratory, 2002. – 379p. – ISBN 0-9702316-2-8
27884
   Contributions to geophysics & geodesy : A journal of geophysics, geodesy, meteorology and climatology. – Bratislawa : Geofyzikalny ustav SAV. – ISSN 1335-2806
Vol.29, N 4. – 1999
27885
   Contributions to geophysics & geodesy : A journal of geophysics, geodesy, meteorology and climatology. – Bratislawa : Geofyzikalny ustav SAV. – ISSN 1335-2806
Vol.29, N 3. – 1999
27886
   Contributions to geophysics & geodesy : A journal of geophysics, geodesy, meteorology and climatology. – Bratislawa : Geofyzikalny ustav SAV. – ISSN 1335-2806
Vol.29, N 2. – 1999
27887
   Contributions to geophysics & geodesy : A journal of geophysics, geodesy, meteorology and climatology. – Bratislawa : Geofyzikalny ustav SAV. – ISSN 1335-2806
Vol.29, N 1. – 1999
27888
   Contributions to modern psychology: selected readings in general psychology.. – New York, 1963. – 484с.
27889
  Schope J.M. Contributions to Pennsylvanian paleobotany mazocarpon oedipternum, sp. nov. and sigillarian relatioships / J.M. Schope. – Urbana : [S. n.], 1941. – 53 p.
27890
  Sturtevant A.H. Contributions to the genetics of certain chromosome anomalies in drosophila melanogaster / A.H. Sturtevant, T. Dobzhansky. – Washington : Carnegie institution, 1931. – 81 p.
27891
  Giurescu Constantin Contributions to the history of Romanian science and technique from the 15th to the early 19th century. / Giurescu Constantin. – Bucuresti, 1974. – 226с.
27892
  Winge O. Contributions to the knowledge of chromosome numbers in plants / O. Winge; Genetic laboratory of the Royal Veterinary and acricultural college. – Copenhagen : Forlag, 1924. – 22 p. – La cellule, V. 35
27893
  Bodenheimer F.S. Contributions to the knowledge of the citrus insects in Palestine / F.S. Bodenheimer. – Jaffa : Shoham""s
3 : On the zoogeography and ecology of citrus insects, particularly those of Palestine and Mediterranean countries. – 1930. – 19 p.
27894
   Contributions to the knowledge of the soils of Asia. – Leningrad : Office of the academy, 1930. – 44 p. + map. – (Academy of sciences of the USSA : Dokuchaiev institute of soil science ; 1)
27895
   Contributions to the knowledge of the soils of Asia. – Leningrad : Office of the academy, 1932. – 155 p. + map. – (Academy of sciences of the USSA : Dokuchaiev institute of soil science ; 2)
27896
  Bartenef A.N. Contributions to the knowledge of the species of the genus Sympycna Charpentier 1840 and of their subdivisions / A.N. Bartenef. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1912. – P. 144-164. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 17, 1912 г.
27897
  Nosek J. Contributions to the syntax of the New English comlplex sentence / J. Nosek. – Praha, 1966. – 137с.
27898
  Bikermann J.J. Contributions to the thermodynamics of surfaces / J.J. Bikermann. – Cambridge, 1961. – 76с.
27899
  Bodenheimer F.S. Contributions towards the knowledge of the citrus insects in Palestine / F.S. Bodenheimer. – Jaffa : Shoham""s
1 : Preliminary report on the work of the parasite breeding laboratory at Pelan-Tikwa, 1924- 1927. – 1928. – 16 p.
27900
  Bodenheimer F.S. Contributions towards the knowledge of the red scale (Chrysomphalus aurantii Mask.) in Palestine / F.S. Bodenheimer. – Jaffa : Shoham"s Press, 1934. – 11 p. – Reprinted from Hadar monthly journal devoted to the citrus industry in Palestine. Vol. VII № 6, June, 1934
27901
  Stefanescu-Galati Contributiuni bibliografice pentru cundasterea evolutiei vietii poporului roman / Stefanescu-Galati. – Bucuresti, 1920. – 47с.
27902
  Topa E. Contributiuni etnobotanice. Ethnobotanische Beitrage / E. Topa. – Cernauti : [S. n.], 1938. – P. 217-224. – Buletinul facultatii de Stiinte din Cernauti, v. 11, 1937
27903
  Alexinschi-Tecuci Contributiuni la Cunoasterea faunei lepidopterelor din Moldova de Mijloc (Comuna darmanesti, judetul bacau) / A. Alexinschi-Tecuci. – Bucuresti : Centrala, 1933. – P. 125-131. – Buletinul societatii studentilor in stiinte naturale, A.3, 1932
27904
  Alexinschii A. Contributiuni la cunoasterea faunei Macrolepidopterelor din Basarabia / A. Alexinschii. – Cernauti : Glasul Bucovinei, 1927. – 19 S. – Buletinul Facultatii de Stiinte, Cernauti, Vol. 1, fasc.1
27905
  Alexinschi A. Contributiuni la fauna Macrolepidopterelor din Romania / A. Alexinschi. – Cernauti : [S. n.], 1930. – P. 305-310. – Bulet. facult. de Stiinte din Cernauti, V. 4, f.2
27906
  Topa E. Contributiuni la flora palustra si acvatica din Bucovina / E. Topa. – Cernauti, 1928. – P. 387-393. – Buletinul facultatii de Stiinte din Cernauti, v. 2, f. 2
27907
  Radulescu Contributiuni la istoria teatrului din Muntenia (1833-1853) / Radulescu, Ion-Horia, 1935. – 90 s.
27908
  Marcu O. Contributiuni la oecologia unor distrugatori ai padurilor Bucovinei / O. Marcu. – Cluj : Cartea, 1930. – 10 p.
27909
   Contributiuni la studiul chimioterapiei tuberculozei experimentale si umane cu sulfosacilat-aliltiocianat-streptomicina. – Bucuresti : Academiei RPR
V.2. – 1951. – 530s.
27910
  Radulescu V. Contributiuni la studiul metabolismului vitaminei C / V. Radulescu. – [S. l. : s. n.], 1941. – 68 p.
27911
  Radulescu V. Contributiuni la Studiul Metabolismului Vitaminei C : Teza / V. Radulescu. – Bucuresti : Furnica, 1941. – 68s. – (Universitatea din Bucuresti Facultatea de Medicina ; 5216)
27912
  Ghiuta M. Contributiuni la studiul si raspandirea Cecidiilor in Romania, cu privire speciala la centrul Ardealului / M. Ghiuta. – Cluj : Nationala, 1937. – 11 p.
27913
  Zenari S. Contributo alla conoscenza della flora del comelico : Pubblicazioni degli anni 1943-1945 / S. Zenari; Instituto botanico dell""Universita"" di Padova. – Padova : [S. n.]
12. – 1943. – розд. паг.
27914
  Sparta A. Contributo alla conoscenza di uova e larve nei Labridi / A. Sparta. – Venezia : Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari, 1932. – 11 p. – III. Uova e Larve di Crenilabrus massa Risso, ottenute da fecondazione artificiale. (Con cenni sul dispositivo dei forami e canali mucosi nell" adulto)
27915
  Verity R. Contributo alle ricerche sull"epoca di comparsa dei Lepidotteri : Allo stato di completo sviluppo / R. Verity. – Firenze : M. Ricci, 1915. – P. 109-127. – Estratto dal Bullettino della Societa entomologica Italiana, Anno XLVI, 1914
27916
   Control and Manipulation opf Calcium Movement : A biological Council Symposium. – New York : Raven Press, 1985. – 394s. – Editor: James R. Parratt, D.Sc.
27917
  Akhmetov M.U. Control of a linear pulse systems. (Russian, English) : translation from Ukr. Mat. Zh. 47,No.3, p.307-314 (1995) / M.U. Akhmetov, N.A. Perestyuk, M.A. Tleubergenova; Reviewer: I.O.Parasyuk // Ukr. Math., 1995. – No.3
27918
   Control of foreign relations in Modern Nations.. – N.Y.
14. – 1957. – 866с.
27919
  Zaporozhets A.O. Control of fuel combustion in small and medium power boilers = Контроль спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності / A.O. Zaporozhets, V.P. Babak ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of engineering thermophysics of the NAS of Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 126, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 121-127. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-418-3
27920
   Control of Livestock Insect Pests by the Sterille-Male Technique : Proceedings of a Panel on the Control of Livestock Insect Pests by the Sterille-Male Technique, Organized by the Joint FAO/IAEA Division of Atomic Energy in Food and Agriculture. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1968. – 102p. – англійською та французькою мовами
27921
   Control of mycotoxins by immun biosensor based on the structured nano-porous silicon / N.F. Starodub, N.F. Slishek, I.V. Pylypenko, M.M. Mel"nichenko, L.N. Pylypenko // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 68-72. – ISSN 1815-7459
27922
  Rees G.H. Control of the R.F. in a proton synchrotron with heam loading / G.H. Rees. – Berkshire, 1968. – 13с.
27923
  Cлoбoдяник B.A. (Slobodianyk A/) V. Control system CBRN protection of troops, based on the fields of CBRN risks // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 77-80


  Розвиток сучасних автоматизованих систем управління озброєнням та засобами радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту військ дозволяє поєднати у єдину мереж, різнофункціональні машини і пристрой Управління цією мережею потребує нових підходів, ...
27924
  Kleshich M. Control system of monochromators MDR 12/23 / M. Kleshich, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 41-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі розроблено пристрій дистанційного керування монохроматорами МДР-12/23 на основі двох мікроконтролерів ATtiny 2313. Створена схема керування кроковим двигуном ШДР-711, що забезпечує струм в обмотках до 2,5 А. Розроблені програмні ...
27925
  Lysenko V. Control systems with neuroinformation subsystem of decision making / V. Lysenko, A. Dudnyk, D. Komarchuk // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 107. – ISBN 978-966-7166-39-7
27926
  Leigh J.R. Control theory : a guided tour / J.R. Leigh. – London : Peter Peregrinus, 1992. – 180 p. – (IEE Control Engineering Series/ Ser.ed. D.P.Altherton, K.Warwik ; 45). – ISBN 0-86341-241-6
27927
  Tichy N.M. Control your destiny or someone else will : hailed as the unofficial GE leadership handbook / Noel M. Tichy and Stratford Sherman. – New York : Collins Business Essentials, 2005. – XXI, 694 p. – (Collins Business Essentials ) ( National Best Seller). – ISBN 978-0-06-075383-2
27928
  Musiichuk S. Controle de L’activite Educative dans L’apprentissage a Distance des Langues Etrangeres dans les Etablissements D’enseignement Superieur // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 36-52. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної освіти - дистанційної освіти. Оцінка знань, умінь і навичок, отриманих в процесі дистанційного навчання, набуває особливого значення через відсутність безпосереднього контакту студента і ...
27929
  Rigaux Jacques Controle du fonctionnement des Moteurs Diesel au banc d"essai et en exploitation par l"Analyse Spectrographique des huiles de graissage. These pour le grade de Docteur en sciences appliquees de l"U / Rigaux Jacques. – Lieges, 1959. – 240с.
27930
  Perestyuk N.A. Controllable pulse influence in games with fixed termination time. (Russian. English) / N.A. Perestyuk, E.V. Ostapenko // Ukr. Math., 2000. – No.8
27931
   Controlled termonuclear fusion research. – Vienna, 1961. – 55 с.
27932
  Iastremska O. Controlling : textbook / O. Iastremska, K. Iakovenko ; Min. of education a. science of Ukraine, Simon Kuznets Kharkiv nat. univ. of economics. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. – 126, [1] p. : ill. – Текст англ. - Надвипускні дані в кінці кн. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 120-124. – ISBN 978-966-676-661-1
27933
  Грубов В.М. Controlnet: сума технологій на службі великої політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  Today the sumof technologies embodies the universal principle, which destroys the world of traditional representation sofhuman consciousness about the bound ariesof the necessary and possible assymbolic linesof division between good and evil, security ...
27934
  Redl Fritz Controls from within: techniques for the treatment of the aggressive child / Redl Fritz, Wineman David. – Glencoe, 1952. – 332с.
27935
  Ciurileanu Radu Controlul financiar in Republica Socialista Romania / Ciurileanu Radu. – Bucuresti, 1980. – 322с.
27936
  Diduk O. Controversial Issues Regarding Joint Property Ownership between Spouses // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 10 (366). – С. 25-26


  У статті узагальнено ключові аспекти проблематики об"єктів права спільної сумісної власності. Розглянуто основні статті Сімейного кодексу України, що регулюють такі взаємовідносини.
27937
  Genov N. Controversial Trends in Eastern Europe New Social Constellations And New Conceptual Maps // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Р. 17-25. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  The article proposes the analysis of the debates and the authors" conceptualization on society and societal change in the context of the Eastern European societal transformations. Rethinking of the concepts of social changes, transitions and societal ...
27938
  Manchester William Controversy and other essays in journalism 1950-1975 / Manchester William. – Boston, 1976. – 432с.
27939
  Urrutia J. Contruccion de la Realidad : Antologia 1966-1989 / J. Urrutia. – Sevilla : Alfar, 1989. – 129 p. – (Poesia). – ISBN 84-86256-66-6
27940
  Morris J. Conundrum / Jan Morris. – Falmouth; London : Hodder and Stoughton, Coronet books, 1975. – 158 p. – ISBN 0-340-19996-2
27941
  Boboc Nicu Conuri convexe de functii continue pe spatii compacte / Boboc Nicu, Bucur Gheorghe. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1976. – 198 p.
27942
  Fodor I. Conveierul verde si eficienta lui economica in cresterea animalelor / I. Fodor, C. Bistriceanu. – Bucuresti : Agro-Silvica, 1962. – 264s.
27943
   Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale. Ucraina: starea efectuarii = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiev, 2004. – 60p. – ISBN 966-7024-62-8
27944
   Convention on the nationality of married women.. – New York, 1962. – 76с.
27945
  Shakhno S.M. Convergence analysis of a two-step method for the nonlinear least squares problem with decomposition of operator / S.M. Shakhno, R.P. Iakymchuk, H.P. Yarmola // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Албашев, В.М. Булавацький, Ф.Г. Гаращенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (128). – P. 82-95. – ISSN 0868-6912


  Аналіз конвергенції двоетапного методу для нелінійної задачі найменших квадратів з розкладанням оператора. In this article, we propose a two-step method for the nonlinear least squares problem with the decomposition of the operator. We investigate the ...
27946
  Iakymchuk R.P. Convergence analysis of a two-step modification of the Gauss-Newton method and its Applications / R.P. Iakymchuk, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (126). – Р. 61-74. – ISSN 0868-6912
27947
  Shakhno S. Convergence analysis of Newton-Secant method for nonlinear least squares problem / S. Shakhno, Yu. Shunkin // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 109. – ISBN 978-617-7530-07-6
27948
   Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian cases : monograph / [Lukianenko D. et al.] ; sci.ed.: D. Lukianenko, V. Chuzhykov, M.G. Wozniak ; English text proof-reading: O. Fedirko] ; Min. of education and sciense of Ukraine, State higher educational establishment Kyiv nat. economic univ. named after Vadym Hetman. – Kyiv : KNEU, 2013. – 686, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 630-669. – ISBN 978-966-483-711-8
27949
  Dudova I. Convergence and open method of coordination in European social policy // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – Р. 19-22. – ISSN 1728-6220


  The objective of the article is to theoretically characterise the European social policy as an expression of competences of the European Union in social area, its key intervention types, especially focusing on convergence and the open method of ...
27950
  Saealle N. Convergence and summability with speed of functional series / N.Saealle. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 92с. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 40). – ISBN 9949-11-147-1
27951
  Shevchenko G. Convergence of hitting times for jump-diffusion processes // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 203-218. – ISSN 2351-6046


  We investigate the convergence of hitting times for jump-diffusion processes. Specifically, we study a sequence of stochastic differential equations with jumps. Under reasonable assumptions, we establish the convergence of solutions to the equations ...
27952
  Silvestrov D.S. Convergence of option rewards for multivariate price processes / D.S. Silvestrov, R. Lundgren // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  American type options with general payoff functions possessing polynomial rate of growth are considered for multivariate Markov price processes. Convergence results for optimal reward func-tionals of American type options for perturbed multivariate ...
27953
  Billingsley P. Convergence of probability measures / P. Billingsley. – New York a.o. : Wiley, 1968. – 253 p.
27954
  Khusainov D.Ya. Convergence of solutions of nonlinear systems / D.Ya. Khusainov, S.V. Kamratov, I.A. Dzhalladova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 46-54. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  One of the main requirements for the mathematical models of dynamic systems is the requirement of stability of their solutions, in particular the stability of stationary equilibria. At the time, the fact of establishing stability for most technical ...
27955
  Usar I. Convergence rate of stationary distribution of retrial queueing systems / I. Usar, J. Protopop // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 40-41. – ISBN 978-966-8725-10-4


  Швидкість збіжності стаціонарного розподілу повторних систем масового обслуговування.
27956
  Giraudo D. Convergence rates in the central limit theorem for weighted sums of Bernoulli random fields // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 251-267. – ISSN 2351-6046


  Moment inequalities for a class of functionals of i.i.d. random fields are proved. Then rates are derived in the central limit theorem for weighted sums of such randoms fields via an approximation by m-dependent random fields.
27957
  Shaposhnukov K.S. Convergent development infocommunication operators in the national economy / K.S. Shaposhnukov, O.D. Osadchiy // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – P. 13-11. – Bibliogr.: Referen.: 11 name. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
27958
  Marinello Juan Conversacion con nuestros. Pintores abstractos / Marinello Juan. – Sandtiago de Cuba, 1960. – 90с.
27959
  Ionescu-Ruxandoiu Liliana Conversatia: structuri si strategii: Sugestii pentru o pragramatica a romanei vorbite / Ionescu-Ruxandoiu Liliana. – Bucuresti, 1995. – 99с.
27960
  Chirac B. Conversation / Bernadette Chirac avec Patrick de Carolis. – [Paris] : Plon, 2001. – 228 p., 8 f. ill. – (Collection "Parole de verite" / Dirig. par Patrick de Carolis). – ISBN 2-259-19512-1
27961
   Conversation book for polytechnical students.. – Львів, 1962. – 120с.
27962
  Skalkin V.L. Conversation English in exercises / V.L. Skalkin. – M., 1972. – 239с.
27963
  Trudeau Pierre Elliott Conversation with Canadians / Trudeau Pierre Elliott. – Toronto, 1972. – 214с.
27964
  Tremasova G.G. Conversational English / G.G. Tremasova, N.P. Savitsky. – Trunze
Part 1. – 1983. – 56с.
27965
  Kulish L. Conversational English for medical students. / L. Kulish, N. Pavlova. – Kiev, 1962. – 256с.
27966
   Conversational English for post-graduates.. – Кишинев, 1973. – 76с.
27967
   Conversational English.. – М.
1. – 1966. – 35с.
27968
  Krit A. Conversational exercises. / A. Krit. – Tartu
1. – 1976. – 77с.
27969
  Kriit A. Conversational exercises. / A. Kriit. – Tartu
1. – 1976. – 78с.
27970
   Conversations - Lexikon : Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie in 15 Banden. – 12., umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Aufl. – Leipzig : Brockhaus
B. 6 : Elbe bis Gallapfel. – 1877. – 1020 S.
27971
  Blessington Conversations of Lord Byron with the Countess of Blessington. – Paris : H. Fournier Jeune, 1833. – 380, 22 p.
27972
  Clement O. Conversations with Ecumenical Patriarch Bartholomew I / Olivier Clement ; transl. from the French by Paul Meyendorff. – Crestwood : St. Vladimir"s Seminary Press, 1997. – X, 261 p. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-88141-178-7
27973
  Schwarz Wilhelm Conversations with Peter Rosei / Schwarz Wilhelm; Translated by Christine Tessier, Thomas Tessier. – Riverside : Ariadne, 1994. – 128p. – (Studies in Austrian literature, culture, and thought). – ISBN 0-929497-80-5
27974
  Djilas Milovan Conversations with Stalin / Djilas Milovan. – New York, 1962. – 211с.
27975
  Kot Stanislaw Conversations with the Kremlin and dispatches fron Russia / Kot Stanislaw. – London a.o., 1963. – 285 с.
27976
  Vittorini Elio Conversazione in Sicilia / Vittorini Elio. – Milano : Biblioteca Universale Rizzoli,, 1988. – 353 p.
27977
  Woldberg Conversion of computer software / Woldberg. – London, 1983. – 239 p.
27978
  Chernyak V.Ya. Conversion of ethanol in plasma of the gas discharge with liquid walls / V.Ya. Chernyak, V.V. Yukhymenko, Y.I. Slyusarenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – P. 292-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представленні результати досліджень конверсії етанолу в електричному розряді з рідкою стінкою. Для дослідження плазми розряду використовувався емісійний аналіз. Для визначення стабільних газо-фазних продуктів конверсії використовувалась ...
27979
  Malleret Thierry Conversion of the defense industry in the former Soviet Union / Malleret Thierry. – New York; Prague : Institute for East-West security studies, 1992. – 8,72p. – (Occasional paper series ; 23). – ISBN 0-913449-30-X
27980
  Bondarenko T. Conversion phenomenon of the english language: its distinctive characteristics and translation into Ukrainian / T. Bondarenko, O. Miroshnychenko // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – Р. 10-17. – ISSN 2617-5339
27981
  Shestopalets D. Conversion to Islam in Ukraine: Preliminary Observations // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 130-139. – ISSN 1608-0599
27982
  Pedziwiatr Konrad Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 3. – P. 221-239. – ISSN 0137-2432
27983
  Barbu V. si Precupanu Th. Convexitate si optimizare in spatif Banach / V. Barbu, T. Precupanu. – Bucuresti, 1975. – 255 р.
27984
  Braun Johanna Conviva ludibundus. / Braun Johanna, Braun Gunter. – Berlin, 1978. – 195с.
27985
  Deutsch Michel Convoi. / Deutsch Michel. – Paris, 1980. – 109с.
27986
  Martikainen O. Convolutions of noncommutative analogues of vector measures with applicatios to operator ideals / O. Martikainen. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1978. – 65p. – (Annales Academiae scientiarum fennicae : Ser.A.1 Mathematica. Dissertationes ; 18)
27987
  Лучак Ханя Cool, или Отказ от эмоций: как ведут себя герои нашего времени : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 188 : Фото. – ISSN 1029-5828
27988
  Anand Mulk Raj Coolie / Anand Mulk Raj. – Leningrad, 1958. – 134с.
27989
  Solian A. Coomologia grupuriler / A. Solian. – Bucuresti : Acad. R.S.R., 1977. – 290 p.
27990
  Prichard Katharine Susannah Coonardoo (The well in the shadow) / Prichard Katharine Susannah. – Moscow, 1973. – 275с.
27991
  Vid J. Cooperation between European Union Member States in the Field of Criminal Justice // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – P. 174-182. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
27992
  Wojciech B. Cooperation between Medical Universities in Wroclaw, Poland and Ternopil, Ukraine, 2009-2016 // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 58-59. – ISSN 1681-2751
27993
  Klanien I. Cooperation between parents and primary school teachers in overcoming the reading difficulties f pupils with attention deficit and hyperactivity disorder in primary classes / I. Klanien, G. Smitien, E. Banien // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 27-33. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Nowadays general education schools are increasingly focusing on the development of inclusive education ideas through a variety of social pedagogical assistance measures. Pupils with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) in primary classes ...
27994
  Dubyna O. Cooperation between politicians and managers: Ukrainian realities and world experience // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 125-126
27995
  Loboda K.S. Cooperation between Ukraine and the UN at the present stage // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  The article is devoted to the United Nations Organization, which turns 75 this year. The article reveals the cooperation between Ukraine and the UN. Despite the ongoing aggression by the Russian Federation, Ukraine pays special attention to the UN"s ...
27996
  Cheinine Ia E. Cooperation des pays membres du CAEM: La realite face au mensonge / Ia E. Cheinine. – Moscou, 1987. – 57с.
27997
  Prushkovska I. Cooperation of Cultural Aspects and Strategies of Translation of Fiction into Turkish Language // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Вип. 103. – С. 85-109. – ISSN 2306-2908


  Кооперація культурологічних аспектів і стратегій перекладу художньої літератури турецькою мовою. The proposed study focuses on identifying the processes of cooperation of cultural aspects on the border “West-East” and strategies of literary ...
27998
  Porayko U.N. Cooperation of international financial organizations with candidates for the European Union membershi // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 180-191. – ISSN 2414-0562
27999
  Ogunmuyiwa Michael Segun Cooperative Financing of Micro Scale Enterprises in Nigeria / Ogunmuyiwa Michael Segun, Sofoluwe Nurudeen Afolabi // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2019. – Vol. 63, № 2. – P. 117-132. – ISSN 2367-6361
28000
  Perez-Jimenez Cooperative Learning a Current Snapshot: before, during and after Implementation // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – P. 62-68. – ISSN 2308-4081


  Освітня політика США у транснаціоналізації вищої освіти.
<< На початок(–10)21222324252627282930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,