Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Віртуальна виставка літератури
з історії Київського університету


Автор проекту І. І. Тіщенко

Огляд видань з 1992 до 2004 р.


Зображення Св. Володимира у фойе червоного корпусу університету

 

      Київський університет імені Тараса Шевченка : довідник. - Київ, 1993. - 144 с.

      150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті : матеріали Республіканської наук.-практ. конф., Київ, 20-21 жовтня 1992 р. / під ред. І. Я. Серіщева. – Київ, 1993. – 190 с.

      Vade mecum (reference book to Kyїv university) : brief history : faculties, departments : training courses : research : telephone numbers / Taras Shevchenko University of Kyїv ; [edit. By Dr. P. Bekh]. - Kyїv, 1993. - 79 p.

      Довідник : історія : факультети : кафедри : навчальні курси : напрямки наукових досліджень : телефони / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, [Інформаційно-рекламний центр, Управління зарубіжних зв'язків ; відп. за вип.: М. А. Ляшенко, І. І. Магушенець]. - Київ : [Б. в.], 1994. - 77 с.

      З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. - Київ, 1994
      Кн. 1. - 398 с.
      Кн. 2. - 453 с.

      Катренко А. М. Наукові зв'язки Київського університету 1834-1917 роки : текст лекцій / А. М. Катренко, Я. А. Катренко. - Київ, 1994. - 35 с.

      Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / за заг. ред. В. В. Скопенка. - Київ, 1994. - 285 с.

      Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 150 років / відп. ред. В. М. Єфіменко. - Київ, 1995. - 260 с.

      Сафонова Є. В. У боях за Батьківщину : вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Київ, 1995. - 80 с.

 
Зображення Тараса Шевченка у фойе червоного корпусу університету

      Тарасенко О. О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / О. О. Тарасенко. - Київ, 1995. - 276 с.

      Катренко А. М. "Университетские известия" та видання праць вчених Київського університету : наук.-навч. видання / А. М. Катренко, В. М. Щербатюк. - Київ, 1996. - 48 с.

      Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ : [Б. в.], 1997. - 30 с. - На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97.

      Інститут журналістики : довідник / за ред. А. З. Москаленка. - Київ, 1998. - 30 с.

      Систематичний покажчик до "Университетских известий" за 1913-1919 рр. / упоряд. В. М. Щербатюк. - Київ, 1998. - 25 с.

      Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка = Hortus botanicus niversitatis Kieviensis / Капустян В. В., Колесніченко О. М., Нікітіна В. В., Куковиця Г. С. [та ін.]. - Київ : Українські пропілеї, 1999. - 48 с. : фотоіл. - До 160-річчя від заснування Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.

      Висока місія : сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка : науково-публіцистичне видання / авт. кол. : Л. В. Губерський, В. П. Гондюл, Г. Г. Почепцов та ін. - Київ, 1999. - 192 с.

      Канівський природний заповідник : путівник / [підготув. : Л. В. Бакалина, М. В. Гончаров, В. М. Грищенко та ін. ; під заг. ред. М. Г. Чорного]. - Канів : [Вид-во Українського фітосоціологічного центру], 1999. - 112 с.

      Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 165-річчю Київського університету : пленарне засідання / гол. оргкомітету В. В. Скопенко; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 1999. - 184 с.

      Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зінченка. - Київ, 1999. - 326 с.Поштова марка, присвячена 160-річчю університету, 1994 р.
Художник С. Бєляєв

      Тимошик М. Її величність - книга : історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999 / М. Тимошик. - Київ, 1999. - 306 с.

      Українська мова і література в Київському університеті : зб. наук. студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики / за ред. М. К. Наєнко. - Київ, 1999. - 160 с.

      Механіко-математичному факультету – 60 / за ред. М. О. Перестюка. - Київ, 2000. - 248 с.

      Факультет соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка : буклет. - Київ, 2000. - 18 с.

      Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.]. Кн. 1. Університет св. Володимира між двома революціями / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. - Київ, 2000. - 704 c. : іл. - (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників).

      Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка : буклет. - Київ, 2001. - 15 с.

      Вчені-хіміки : почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / [В. В. Скопенко, Т. В. Табенська, В. А. Короткий, Ю. В. Цимбал]. - Київ, 2001. - 160 с.

      Спогади ветеранів-фронтовиків / КНУТШ; ред. кол. В. В. Скопенко, В. Г. Антоненко, В. Ф. Білик, М. П. Гончаренко, В. О. Суярко; упоряд. М. А. Ляшенко, В. О. Суярко. - Київ, 2001. - 224 с.

 

      Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.]. Кн. 2. Університет cв. Володимира за доби Української Центральної ради та Гетьманату Павла Скоропадського / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. - Київ, 2001. - 704 c. - (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників).

      Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть : довідник / [за заг. ред. В. В. Скопенка; авт. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, В. П. Гондюл та ін.]. - Київ, 2002. - 328 с.

      Географи Київського університету : довідник / авт. кол.: Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, Г. М. Гродзинський та ін. - Київ, 2003. - 172 с.

      Географічному факультету – 70 / [авт кол.: Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін.]. - Київ, 2003. - 92 с.

      Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ : [Б. в.], [2003]. - 38 c.

      Степура Л. Г. Кафедрі мікробіології 70 років : історія та сучасність / Л. Г. Степура. - Київ, 2003. - 52 с.

      Хіміки Київського університету : довідник : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [авт. кол.: М. С. Слободяник, В. М. Кокозей, Н. О. Щаркіна та ін.]. - Київ, 2003. - 140 с.

      Інститут журналістики в цифрах і коментарях (досягнення за 2000-2003 роки) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [укладач В. В. Різун]. - Київ : [Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка], 2004. - 63 с.

      Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [авт. кол.: Л.  В. Губерський, С. І. Баранов, С. Я. Боринець та ін.]. - Київ, 2004. - 278 с.

      Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / [під ред. Г. Д. Казьмирчука]. - Київ, 2004. - 356 с.

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славетних сучасників / [ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2004. - 288 с.      Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 1834-2004 : іллюстративно-інформаційне видання / [ред. кол.: В. Литвин, Д. Табачник, В. Кремень та ін.]. - Київ, 2004. - 184 с.

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка : 2004/2005 : фотоальбом / упоряд.: В. Ф. Колесник, І. В. Верба, І. К. Патриляк та ін.; ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський, В. П. Гондюл. - Київ, 2004. - 224 с.: фот. - На обкл. та тит. арк. назва укр., рос. та англ. мовами

      Київський національний університет у 21 столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 черв. 2004 р. / [гол. оргком. В. В. Скопенко; заст. О. В. Третяк, В. П. Гондюл, А. М. Гуржій та ін.]. - Київ, 2004. - 100 с.

      Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1834-2004 / [авт. кол.: В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін.]. - Київ, 2004. - 440 с.

      Філософський факультет : документи та матеріали / за ред. А. Є. Конверського. - Київ, 2004. - 319 с.

      Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : історія та сучасність : буклет / КНУТШ. - Київ, 2004. - 16 с.

      Химики : почетные члены и доктора Киевского университета / В. В. Скопенко, Т. В. Табенская, В. А. Короткий, Ю. В. Цимбал; КНУТШ. - Киев, 2004. - 292 с.

      Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2003) : [моногр.] / Л. М. Задорожна, Г. Ф. Семенюк, С. К. Росовецький [та ін.] ; КНУТШ. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004. - 322 с.


Повернутись до переліку періодів

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,