Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / [під ред. Г. Д. Казьмирчука]. - Київ, 2004. - 356 с.

      У виданні подано історію розвитку історичного факультету та інформацію про його структурні підрозділи. Представлено наукові школи, основні курси та спецкурси кафедр, короткі біографії професорів факультету, списки деканів та професорсько-викладацького складу.
     Для студентів, викладачів, науковців та всіх, хто цікавиться історією науки і освіти.


Редакційна колегія:
д.і.н., проф. Верба І. В.; д.і.н., проф. Гончар Б. М.; к.ф.н., доц. Гримич М. В.; д.і.н., проф. Казьмирчук Г. Д. (відп. ред.); д.і.н., проф. Коцур А. П.; д.і.н., проф. Крижановський О. П.; д.і.н., проф. Мордвінцев В. М.; к.і.н., доц. Пивовар С. Ф.; к.і.н., доц. Рижов С. М.; д.і.н., акад. АПН України Слюсаренко А. Г. (автор проекту); к.і.н., доц. Сокирко О. Г.; д.і.н., проф. Щербак М. Г.; д.і.н., проф. Яровий В. І.

     Авторський колектив:
     Ведмідь Л. А., Верба І. В., Вербовий О. В., Войцехівська І. Н., Гончар Б. М., Гримич М. В., Губицький Л. В., Губіцький Є. В., Дмитрієв B. C., Довгопол В. І., Дука М. В., Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г., Калакура Я. С., Калінцев Ю. О., Клапчук С. М., Карабанов M. M., Колесник В. Ф., Коломієць Н. А., Конта Р. М., Короткий В. А., Крижановський О. П., Ластовський В. В., Латиш Ю. В., Левінець Р. П., Ляпіна О. В., Майданович І. І., Машевський О. П., Матях В. М., Мельник Г. М., Мордвінцев В. М., Набока С. В., Орлова Т. В., Патриляк І. К., Петриченко K. B., Пижик A. M., Самойленко А. Г., Слюсаренко А. Г., Стельмах С. П., Стрельська А. І., Стрельський Г. В., Тіщенко І. І., Филь О. М., Хоменко М. М., Цимбал Ю. В., Червінський В. І., Шевченко Л. В., Юркова О. В., Яровий В. І.

      Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,