Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славетних сучасників / [ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2004. - 288 с.

      Ця книга є довідково-бібліографічним збірником, який започатковує серію видань про наших сучасників, чиї імена пов'язані з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Вона присвячена 170-річному ювілею головного навчального закладу України, який став найбільшим центром освіти і науки нашої держави. Галерею імен видатних діячів науки М. О. Максимовича, М. І. Костомарова, С. П. Реформатського, М. П. Драгоманова, М. С. Грушевського, М. М. Боголюбова та багатьох інших продовжують ті, хто творить сучасну історію. У книзі представлена інформація про історію і сьогодення університету, біографії видатних вчених і випускників університету. Книга безкоштовно передається до міністерств і відомств, центральних і регіональних органів державного управління наукових та академічних бібліотек, іноземних посольств і представництв, акредитованих в Україні.

     This book is a reference and bibliographical edition that launches a series of publications about our contemporaries, whose names are associated with Taras Shevchenko Kyiv National University. It is dedicated to the 170th anniversary of the main educational establishment of Ukraine that has become the biggest center of education in our state. The gallery of names of outstanding historic figures, namely M. О. Maksymovych, M. I. Kostomarov, S. P. Reformatsky, M. P. Drahomanov, M. S. Hrushevsky, M. M. Boholyubov and many others is carried on by the names of those who create contemporary history. The book provides the information about the history and the present day of the university, biographies of outstanding scientists and graduates of the university. The book will be gratuitously handed over to ministries and institutions, central and regional state administrations, scientific and academic libraries, foreign embassies and representative offices accredited in Ukraine.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Голова:
В. В. СКОПЕНКО
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, академік НАН України

Члени редколегії:
О. В. ТРЕТЯК
перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, академік АПН України
Л. В. ГУБЕРСЬКИЙ
проректор, директор Інституту міжнародних відносин, професор, академік НАН України
В. П. ГОНДЮЛ
проректор з наукової роботи, професор
В. Ф. БІЛИК
професор, заступник першого проректора з навчальної роботи
В. І. АНДРЕЙЦЕВ
декан юридичного факультету, професор, академік АПрН України
В. Ф. КОЛЕСНИК
декан історичного факультету, професор
В. В. РІЗУН
директор Інституту журналістики, професор
В. І. УЛЬЯНОВСЬКИЙ
професор історичного факультету
Н. О. СТРУК
директор видавництва "Світ Успіху"


      Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,