Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>
581001
  Конашевич С. "КаZантип": "республіка в еміграції" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 5
581002
  Миксат К. "Кавалеры", и другие рассказы / К. Миксат. – Москва, 1954. – 160с.
581003
  Ковальов В. "Кавказ - 2016" - Росія продовжує грати військовими м"язами // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 38). – С. 9


  Навчання "Кавказ - 2016", що відбулися у Південному військовому окрузі Росії у вересні, привернули до себе увагу задовго до їх початку. На Заході та в Україні багато хто сприйняв їх як завуальовану підготовку до початку війни. І не безпідставно.
581004
  Цеткин К. "Кавказ в огне". / К. Цеткин. – М-Л, 1926. – 320с.
581005
  Пономаренко О. "Кавказ" мовами народів Кавказу / О. Пономаренко, К. Хоменко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
581006
  Лєвінсон А. "Кавказ" піді мною // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-26


  Бойові дії у Чечні і "образ ворога".
581007
  Савельев А.Е. "Кавказские" и "русские" полки в начале XIX в. на Кавказе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 150-154. – ISSN 0042-8779
581008
  Немченко Гарий "Кавказский пояс" : публіцистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 175-180. – ISSN 0012-6756
581009
  Міщенко О.І. "Каденції" урбаністичного дискурсу в українській літературі ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 72-77


  Визначення основних параметрів і приблизних хронологічних рамок "каденцій" урбаністичного дискурсу , які представлені в українському літературному процесі ХХ століття
581010
  Окуєва Аміна "Кадировці - це не чеченці. Це - чеченомовні росіяни" / підготувала Мар"яна Чорнієвич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 43 (396), 9 листопада 2017. – С. 16-18
581011
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
581012
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
581013
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
581014
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
581015
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
581016
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
581017
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
581018
  Кульчицька О.І. [К.У. Візнер. Гніздо чайки] = C.U. Wiesner. Das Mowennest : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 231, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: C.U. Wiesner. Das Mowennest. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-073-6
581019
  Лідл Р. [Кавафіс : критична біографія / Роберт Лідл ; переклад Кеті Логотеті-Андерсон. – Афіни : Ікарос, 1980. – 285 с. – Видання новогрецькою мовою
581020
  Даллас Янніс [Кавафіс і друга софістика / Даллас Янніс. – Афіни : Стигмі, 1984. – 421 с. – Видання новогрецькою мовою
581021
  Даллас Я. [Кавафіс і історія : естетичні роботи / Яніс Даллас. – Афіни : Ерміс, 1986. – 232, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
581022
  Циркас С. [Кавафіс і його час / Стратіс Циркас. – 9-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 501 с. – Видання новогрецькою мовою
581023
  Браун Чип К-2 - гора-убийца. Жестокая гора / Браун Чип, Хайнрих Томми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 96-119 : фото
581024
  Гончаренко М.В. К.-О. Апель: экстраполяция знания в аспекту экзистенциальности дискурса // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 32-40. – ISSN 1560-7488


  У статті проаналізовано підхід К.-О. Апеля до питання про взаємовідносини мови logic of science і буденної мови з погляду метафізики Платона. Розглянуто питання про те, чи має теорія верифікації ставлення до метафізики Платона як до концепції, що ...
581025
   К.Д. Ушинский. – М, 1985. – 485с.
581026
   К.Д. Ушинский и современность. – Л, 1975. – 158с.
581027
  Лимонцева Г.В. К.Д. Ушинский: роль привычек и навыков в формировании характера // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 55-61. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
581028
  Виргинский В.С. К.Д. Фролов - выдающийся русский техник XVIII века / В.С. Виргинский. – Москва, 1950. – 32с.
581029
  Врона І. К.Д.Трохименко: Нарис про життя та творчість. / І. Врона. – Київ, 1957. – 31с.
581030
  Гончаров Н.К. К.Д.Ушинский - великий педагог-гуманист / Н.К. Гончаров. – М, 1974. – 56с.
581031
  Рыбакова М.Л. К.Д.Ушинский и педагогическая мысль на Украине. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рыбакова М.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 20л.
581032
  Хайкин А.Л. К.Д.Ушинский о развитии логического мышления у учащихся начальных классов / А.Л. Хайкин. – Моршанск, 1955. – 36с.
581033
  Федчишин С.В. К.Д.Ушинский о формах мышления. : Автореф... канд. филос.наук: / Федчишин С.В.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Львов, 1956. – 15л.
581034
  Медынский Е.Н. К.Д.Ушинский. / Е.Н. Медынский. – Сталинград, 1947. – 28с.
581035
  Иванов А.Н. К.Д.Ушинский.Гимназист.Студент.Профессор / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1973. – 238с.
581036
  Егоров С.Ф. К.Д.Ушинский/С.Ф.Егоров / С.Ф. Егоров. – М., 1977. – 143с.
581037
  Чавдаров К.Д.Ушинський / Чавдаров, М.Ф. Даденков. – К, 1945. – 29с.
581038
  Ешевский С.В. К.И. Аполлинарий Сидоний, эпизод из литературной и политической истории Галлии V века / сочинение Ешевского. – Москва : В тип. В. Готье, 1855. – XVI, 346, III с. – Экз. в разных тип. перелетах
581039
  Перцик Е.Н. К.И. Арсеньев и его работы по районированию России / Е.Н. Перцик. – Москва : Географгиз, 1960. – 120с.
581040
  Березюк Н.М. К.И. Рубинский : библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н.М. Березюк ; Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центр. науч. б-ка Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харьков : Тимченко, 2010. – 322 с. – ISBN 978-966-8661-48-8
581041
  Березюк Н.М. К.И. Рубинский и Л.Б. Хавкина - основоположники Харьковской библиотечной школы: фрагменты истории // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 93-103. – ISSN 0130-9765
581042
  Андросова М.И. К.И. Суворова / М.И. Андросова. – Ленинград, 1987. – 93с.
581043
  Дроздов О.А. К.К. Гаттенбергер о создании денег коммерческими банками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 88-97. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
581044
  Чеботарев К.К. К.К. Чеботарев / К.К. Чеботарев. – Москва : Союз художников РСФСР, 1978. – 12 с.
581045
  Макаров Г.Г. К.К.Байкалов - герой гражданской войны / Г.Г. Макаров. – Якутск, 1962. – 103с.
581046
  Вернандер Н.Б. К.К.Гедройц / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1965. – 50с.
581047
  Кулжинский С.П. К.К.Гедройц и опытное дело / С.П. Кулжинский. – 66с.
581048
  Карасьов М.М. К.К.Станіславський і сценічна мова / М.М. Карасьов. – К., 1963. – 161с.
581049
   К.Клаузевиц о войне. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 44 с.
581050
  Ткаченко Б.И. К.М. Быков, 1886-1959 / Б.И. Ткаченко, К.А. Ланге. – М., 1987. – 117с.
581051
   К.М. Гуревич : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 188-189. – ISSN 0042-8841
581052
  Купцов И.И. К.М. Максимов / И.И. Купцов. – Л, 1984. – 136с.
581053
  Морозова А.В. К.М. Малицкая (1890-1969) - отечественный историк испанского искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 107-114. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Ксения Михайловная Малицкая - искусствовед, специализировавшийся на искусстве Испании. Сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, внесла большую роль в создание библиотеки музея. Обнаружила в 1950-х гг. картину в Одесском музее, живопись которой под поздними ...
581054
  Косаківська І.В. К.М. Ситник - директор Інституту ботаніки НАН України // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 3. – С. 298-305. – ISSN 0372-4123
581055
  Лозовик Г. К.М. Станюкович / Г. Лозовик. – Симферополь, 1953. – 200 с.
581056
   К.М. Феофилактов как профессор // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
581057
  Тутковский П. К.М. Феофилактов как профессор // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 340-344. – ISBN 5-7707-1061-6
581058
   К.М. Феофилактов, как профессор // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П. Тутковский. – 8 с.
581059
  Розов Л.Д. К.М. Феофілактов - засновник Київської школи геологів // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3
581060
  Берман Дамара Андреевна К.М.Симонов : Библиогр. указ. / Берман Дамара Андреевна, Толочинская Бэлла Михайловна. – Москва : Книга, 1985. – 456с.
581061
  Петрушков В.С. К.М.Станюкевич - журналист. / В.С. Петрушков. – Сталинабад, 1960. – 194с.
581062
  Шкаруба Л.М. К.М.Станюкович-романист. (Романы 1970-х годов "Без исхода", "Два брата") : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Шкаруба Л.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 23л.
581063
  Петрушков В.С. К.М.Станюкович и театр. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1968. – 240с.
581064
  Петрушков В.С. К.М.Станюкович. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1966. – 135с.
581065
  Тутковский П.А. К.М.Феофилатов, как профессор / П.А. Тутковский. – 99-106с.
581066
  Чемисин Б.Е. К.М.Фофаанов. (Основные этапы идейно-творческой эволюции). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чемисин Б.Е.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
581067
  Маркс К. К.Маркс ,Ф.Энгельс и революционная Россия / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1967. – 810с.
581068
   К.Маркс и вопросы коммунистического строительства. – Воронеж, 1968. – 147с.
581069
  Гальчинский А.С. К.Маркс и развитие экономической мысли Запада / А.С. Гальчинский. – Москва, 1990. – 197с.
581070
   К.Маркс и социалистическая экономика. – М., 1968. – 382с.
581071
  Ровда К.И. К.Маркс и Ф.Енгельс про російську літературу. / К.И. Ровда, 1957. – 19-33с.
581072
  Котов В.П. К.Маркс и Ф.Енгельс про Росію и російський народ. / В.П. Котов. – К, 1952. – 36с.
581073
  Дивинская А.А. К.Маркс и Ф.Энгельс - основоположники учения о материальной основе и социальной структуре коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Дивинская А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 19 с.
581074
   К.Маркс и Ф.Энгельс. – М., 1967. – 137с.
581075
  Фридлендер Г.М. К.Маркс и Ф.Энгельс и вопросы литературы / Г.М. Фридлендер. – М., 1962. – 607с.
581076
  Фридлендер Г.М. К.Маркс и Ф.Энгельс и вопросы литературы / Г.М. Фридлендер. – Изд. 2-е. – М., 1968. – 608с.
581077
  Дымшиц А.Л. К.Маркс и Ф.Энгельс и немецкая литература / А.Л. Дымшиц. – М, 1973. – 334с.
581078
  Дымшиц А.Л. К.Маркс и Ф.Энгельс и немецкая литература / А.Л. Дымшиц. – 2-е. – М, 1977. – 367с.
581079
  Нахлик З. К.Маркс и Ф.Энгельс о воспитании : Автореф... канд. пед.наук: / Нахлик З.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
581080
  Гарибашвили А.В. К.Маркс и Ф.Энгельс о диктатуре пролетариата : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Гарибашвили А.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
581081
  Бахтадзе А.М. К.Маркс и Ф.Энгельс о пролетарском интернационализме : Автореф... канд. ист.наук: / Бахтадзе А.М.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
581082
  Селезнев К.Л. К.Маркс и Ф.Энгельс о революционной партии пролетариата / К.Л. Селезнев. – Москва, 1955. – 44с.
581083
  Котов В.Н. К.Маркс и Ф.Энгельс о России и русском народе. / В.Н. Котов. – М, 1953. – 64с.
581084
  Котов В.Н. К.Маркс и Ф.Энгельс о России и русском народе. / В.Н. Котов. – Кишинев, 1954. – 72с.
581085
  Котов В.Н. К.Маркс і Ф.Енгельс про Росію та іх зв"язки з російськими революціонерами / В.Н. Котов, В.П. Козинець. – Київ, 1962. – 102с.
581086
  Левин Л.А. К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин. Указ библиогр. работ 1961-1972. / Л.А. Левин. – М., 1973. – 288с.
581087
  Котов В.Н. К.Маркс, Ф.Енгельс і Росія. / В.Н. Котов. – К, 1971. – 239с.
581088
  Белецкий А.И. К.Маркс, Ф.Энгельс и история литературы. / А.И. Белецкий. – М., 1934. – 116с.
581089
  Малинин В.А. К.Маркс, Ф.Энгельс и левое гегельянство / В.А. Малинин, В.И. Шинкарук. – К., 1986. – 319с.
581090
  Грин Ц.И. К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия / Ц.И. Грин. – Москва, 1978. – 95 с.
581091
  Быков Г. К.Маркс, Ф.Энгельс и революционные чартисты // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 5-14с.
581092
  Дробинский А.И. К.Маркс, Ф.Энегельс, В.И.Ленин и энциклопедическая литература / А.И. Дробинский. – М., 1958. – 77с.
581093
  Иосько М.И. К.Маркс., Ф.Энгельс и революционная Белоруссия. / М.И. Иосько. – Минск, 1977. – 238с.
581094
   К.Мельников. – М., 1989. – 125с.
581095
  Томашевский Б.В. К.Н. Батюшков / Б.В. Томашевский. – Л., 1948. – 5-9с.
581096
  Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины XIX в. / Р.А. Киреева. – М., 1990. – 264с.
581097
  Бляхер Л.Я. К.Н. Давыдов / Л.Я. Бляхер. – М, 1963. – 244с.
581098
  Кирпичева И.К. К.Н. Дерунов / И.К. Кирпичева. – Москва, 1963. – 123 с.
581099
  Селиванов А.В. К.Н. Леонтьев в работах В.В. Розанова. Проблема осмысления творческого наследия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 0235-1188
581100
  Морозова И.И. К.Н. Леонтьев и Ф. Ницше: PRO ET CONTRA // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 329-336. – ISBN 978-617-619-161-2
581101
   К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института. – (Серия "Русский путь" / редкол.: Д.К. Бурлака (пред.) [и др.]). – ISBN 5-88812-008-1
Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – 1995. – 474, [1] с. : портр. – Сер. основана в 1993 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
581102
   К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслит.и исслед.после 1917 г.:Антология. – Санкт-Петербург : РХГИ. – (Русский путь). – ISBN 5-88812-008-2
Кн.2. – 1995. – 704 с.
581103
  Каравашкова С.В. К.Н. Самойлова / С.В. Каравашкова. – М, 1979. – 12с.
581104
  Черемин Г.С. К.Н.Батюшков. / Г.С. Черемин. – М., 1949. – 3-18с.
581105
   К.Н.С. і наймитсько-незаможницькі групи в колгоспах.. – Х., 1931. – 15с.
581106
  Куделли П. К.Н.Самойлова-Громова "Наташа" 1876-1921 гг. / П. Куделли. – Л, 1925. – 79с.
581107
  Куделли П. К.Н.Самойлова-Громова. / П. Куделли. – Л, 1925. – 80с.
581108
  Чернозуб С.П. К.новому концепту национальной науки // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 132-142. – ISSN 0869-0499
581109
  Пашков А.С. К.О. Неволін - засновник філософії права в Університеті св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
581110
  Іванова-Артюхова К.О. Трутовський і Т.Г. Шевченко : А. Іванова-Артюхова / Іванова-Артюхова, 1929. – 9 с. – Окремий відбиток з брошюри: Щевченко, річник другий, 1929, Полтава
581111
  Окороков В.Б. К.определению границ бытия познания (о границе метафизической трансляции смыслов) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 77-82. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
581112
   К.П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. – Изд. 2-е, доп. – М., 1961. – 318с.
581113
  Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в начале царствования Александра III: к истории борьбы в "верхах" после 1 марта 1881 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-47. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
581114
  Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в оценках французских публицистов и ученых конца ХIX - начала ХХ века // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 138-144. – ISSN 0869-5687


  Победоносцев (Констянтин Петрович) - відомий юрист і державний діяч
581115
  Онопрієнко В.І. К.П. Флоренський - останній учень В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 134-148. – ISSN 0374-3896
581116
   К.П.Персидский. – Алма Ата, 1984. – 51с.
581117
  Нестеровский П. К.П.Хохлов -- Народный артист СРСР. / П. Нестеровский. – К., 1945. – 40с.
581118
  Нестеровский П. К.П.Хохлов. Народный артист СССР. / П. Нестеровский. – К., 1951. – 39с.
581119
  Бородин И.П. К.Паустовский, повесть о жизни (Черты лирического стиля) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Бородин И.П.; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1970. – 23л.
581120
  Гапченко О.В. К.Поппер про можливості метафізики // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 58-60
581121
  Донникова И.А. К.проблеме формирования человекомерной социальной онтологии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 311-322. – ISSN 2076-7382
581122
  Бродский В.Я. К.Пуркине / В.Я. Бродский. – М, 1979. – 112с.
581123
  Розин В.М. К.различению понятий "знак", "знание", "схема", "модель", "идеальный объект" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 184-197. – ISSN 1606-951Х
581124
  Горчаков Н.М. К.С, Станиславский о работе режиссёра с актёром / Н.М. Горчаков. – М., 1958. – 283с.
581125
   К.С. Мельников. – Москва, 1985. – 311 с.
581126
  Костин В.И. К.С. Петров-Водкин / В.И. Костин. – Москва, 1966. – 167с.
581127
  Тамручи В.А. К.С. Петров-Водкин 1878-1939 / В.А. Тамручи. – Л., 1977. – 38с.
581128
  Бережкр-Камінська К.С. Серажим: "І як мене тільки чоловік терпить? Я ж - мотор на 10 осіб" / бесіду вела Ю. Бережко-Камінська // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 216-227
581129
  Климова Л.П. К.С. Станиславский в русской и советской критике / Л.П. Климова. – Л., 1986. – 147с.
581130
  Гвоздев А.Н. К.С. Станиславский о фонетических средствах языка. Лекция для учителей / А.Н. Гвоздев. – М., 1957. – 23с.
581131
  Костюк Ю.Г. К.С. Станіславський і український театр / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1963. – 64с.
581132
  Малязев В.Е. К.С.Бадигин / В.Е. Малязев. – Саратов, 1992. – 141с.
581133
  Булацкий Г.В. К.С.Еремеев - революционер, публицист / Г.В. Булацкий. – Минск, 1976. – 214с.
581134
  Галушкина А.С. К.С.Петров-Водкин. / А.С. Галушкина. – М., 1936. – 82с.
581135
  Чабан Б.Я. К.С.Причард и пути развития австралийского романа : Дис... канд. филол.наук: / Чабан Б.Я.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1976. – 184л. – Бібліогр.:л.I-XV
581136
  Чабан Б.Я. К.С.Причард и пути развития австралийского романа : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Чабан Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
581137
   К.С.Сараджев. – М., 1962. – 192с.
581138
  Таланов А.В. К.С.Станиславский / А.В. Таланов. – М., 1965. – 173с.
581139
  Полякова Е.И. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко / Е.И. Полякова. – Москва, 1961. – 40 с.
581140
  Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции / В.О. Топорков. – М.-Л., 1949. – 192с.
581141
  Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции / В.О. Топорков. – М, 1950. – 192с.
581142
   К.С.Станиславский.. – М., 1955. – 700с.
581143
   К.С.Станиславский.. – М., 1976. – 12с.
581144
  Мухарямов Н.М. К.семантике этнополитического // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 11-28. – ISSN 1998-1776
581145
  Бащенко Р.Д. К.Ф. Богаевский / Р.Д. Бащенко. – М, 1984. – 294с.
581146
  Гайсинович А.Е. К.Ф. Вольф и учение о развитии / А.Е. Гайсинович. – М., 1950. – 363-477с.
581147
  Гайсинович А.Е. К.Ф. Вольф и учение о развитии организмов (в связи с общей эволюцией научного мировоззрения) / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1961. – 548 с.
581148
  Ласка І.В. К.Ф. де Вожля - перекладач і критик перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.241-249. – Бібліогр.: Літ.: с. 249; 9 назв
581149
  Банина Н.Н. К.Ф. Кесслер и его роль в развитии биологии в России / Н.Н. Банина. – М.-Л., 1962. – 142с.
581150
  Микулинский С.Р. К.Ф. Рулье и его учение о развитии органического мира / С.Р. Микулинский. – М., 1957. – 356с.
581151
  О"Мара К.Ф.Рылеев / О"Мара. – М, 1989. – 334с.
581152
  Клевенский М.М. К.Ф.Рылеев. / М.М. Клевенский. – М-Л, 1925. – 79с.
581153
  Мордовченко Н.И. К.Ф.Рылеев. / Н.И. Мордовченко. – Л., 1947. – V-XXXVIс.
581154
  Куклин А.Я. К.Ф.Рылеев. / А.Я. Куклин. – Л, 1965. – 38с.
581155
  Нейман Б.В. К.Ф.Рылеев. Жизнь и творчество / Б.В. Нейман. – М., 1946. – 86с.
581156
  Ростовцева И.Т. К.Ф.Юон / И.Т. Ростовцева. – Л, 1964. – 42с.
581157
  Перелыгина М. К.Федин и М.Горький. Лит.-творческие связи писателей. Концепция человека в романах К.Федина и горьк. традиции : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Перелыгина М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 18л.
581158
  Момджян К.Х. К.характеристике объекта рефлективной социальной философии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 79-92. – ISSN 1606-951Х
581159
  Карлова Т.С. К.Чуковский - журналист и литературный критик / Т.С. Карлова. – Казань, 1988. – 144с.
581160
  Космодемьянский А.А. К.Э.Циолковский - его жизнь и работы по ракетной технике / А.А. Космодемьянский. – М., 1960. – 188с.
581161
   К.Э.Циолковский и научно-технический прогресс.. – М, 1982. – 231с.
581162
   К.Э.Циолковский и проблемы авиации и воздухоплавания.. – М, 1979. – 91с.
581163
   К.Э.Циолковский и проблемы развития науки и техники.. – М, 1986. – 188с.
581164
   К.Э.Циолковский о межпланетных сообщениях.. – Калуга, 1959. – 20с.
581165
   К.Э.Циолковский.. – Калуга, 1964. – 56с.
581166
   К.Э.Циолковский.. – Калуга, 1968. – 147с.
581167
   К.Э.Циолковский: исследование научного наследия и материалы к биографии.. – М, 1989. – 202с.
581168
  Циолковский К.Э. К.Э.Циолковский: неизвестные разумные силы. / К.Э. Циолковский. – М, 1991. – 44с.
581169
  Гутор В.П. К.Ю. Давыдов - как основатель школы / В.П. Гутор. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 44 с.
581170
  Гинзбург С.Л. К.Ю. Давыдов / С.Л. Гинзбург. – Л., 1936. – 211с.
581171
  Гинзбург Л.С. К.Ю. Давыдов / Л.С. Гинзбург. – М.-Л., 1950. – 71с.
581172
  Кравцова В.В. К+ -- зависимая фосфатаза ткани мозга: солюбилизация, свойства и связь с На+, К+-АФТ-азным комплексом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кравцова В.В.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1979. – 27л.
581173
  Дезио А. К2-вторая вершина мира / А. Дезио. – Москва, 1959. – 190с.
581174
  Бабишкін О.К. Кiнематогpаф сучасного Заходу : Нотатки про буржуазне кіномистецтво / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143с.


  Автоp, доктоp фiлологiчних наук , залучаючи шиpокий i цiкавий фактичний матеpiал, pозглядає кiнематогpаф капiталiстичного свiту. Розpаховано на шиpоке коло читачiв.
581175
  Герасименко В.І. Кiнетичне рiвняння Больцмана з кореляцiями для плинiв твердих куль / В.І. Герасименко, А.Г. Корнієнко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
581176
  Бабишкін О.К. Кiномистецтво сьогоднi / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170с. – (Людина суспільство прогрес)


  Iлюстpована кадpами з кpащих фiльмiв, книжка висвiтлює сучасний стан свiтлого кiно, насампеpед художнього. Автоp наголошує на тому, що сучасне кiномистецтво є важливим знаpяддям iдеологiчного впливу на маси.
581177
  Бабишкін О.К. Кiноспадщина Юpiя Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139[2]с.


  Автоp гpунтово аналiзує особливостi киносценаpiїв Ю. Яновського, пiдкpеслюючи їхнє значення i вплив на весь pозвиток кiномистецтва. Книга pозpахована на шиpоке коло читачiв.
581178
  Сорокин Д. Кoгaн A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: "невидимая рука", конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС, 2006. - 144 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
581179
  Бондарчук В.Г. Кpаєвиди Радянської Укpаїни / В.Г. Бондарчук; Бібліотека журналу "Україна". – Київ : Радянська Укpаїна, 1946. – 91с.
581180
  Белан Ю.Я. Кpестьянское движение в Киевской губеpнии в 1863-1870 гг. / Ю.Я. Белан; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1949. – 123-138 с.
581181
   Кpимiнальне пpаво Укpаїни : Загальна частина.Підручник для студентів юрид.вузів і факультетів. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 512с.Обл.вид.аpк.28,. – ISBN 9667302121
581182
  Михеєнко М.М. Кpимiнально-пpоцесуальне пpаво : Тези лекцій,задачи,ділові ігри: Навч.посіб.для студ.юрид.вузів та фак./ / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, В.П. Шибіко. – Київ : Вентурі, 1997. – 352с. – ISBN 966-570-010-3
581183
  Салтевский М.В. Кpиминалистика. В совpеменноом изложении юpистов : Учебное и пpактическое пособие / М.В. Салтевский. – Харьков : Рубикон, 1997. – 432с. – ISBN 966-7152-10-3
581184
  Бондарчук И.А. Кpитика совpеменных буpжуазных концепций диалектики : (методологические аспекты) / И.А. Бондарчук. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 94с.


  Исследуются особенности матеpиалистической диалектики как научного метода кpитики совpеменных буpжуазных концепций диалектики.
581185
  Бодров В.Г. Кpитика совpеменных буpжуазных концепций экономического pазвития СССР / В.Г. Бодров. – Киев : Знание УССР, 1987. – 47с. – (Знание УССР ; Серия:3 ; №7 : Экономика: наука, управление, практика)


  Рассматpиваются ключевые вопpосы ускоpения социально- экономического pазвития СССР в свете совpеменной идеологической боpьбе. Дается кpитический анализ pеакционных концепций "кpизиса экономики советского типа", "заимствования западной технологии пpи ...
581186
  Баришполець О.И. Кpитичне слово газети / О.И. Баришполець. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1976. – 95с. – (бібліотечка журналіста)


  Hа конкpетних пpикладах з пpактики мiсцевої пpеси pозповiдає автоp, як здобувати новi високi pубежi,пiдвищувати ефективнiсть суспiльного виpобництва i якiсть пpодукцiї за допомогою кpитичного слова газети.
581187
  Шеремет В.П. Кpовосиснi комаpi Укpаїни : Hавч. посiбник для студ. бiолог. ф-ту / В.П. Шеремет; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
581188
  Итин В.А. Каан-Кэрэдэ / В.А. Итин. – Новосибирск, 1961. – 157 с.
581189
  Шваб Г.М. Каатализ с точки зрения химической кинетики. / Г.М. Шваб. – Л., 1934. – 220с.
581190
  Лайтман М. Кабала / М. Лайтман. – Израиль
1. – 1984. – 105с.
581191
  Булгаков М.А. Кабала святош / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 701с.
581192
  Шаров Володимир Кабалістика цифр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
581193
  Панеях В.М. Кабальное холопство в русском государстве 16 века : Автореф... канд. ист.наук: / Панеях В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 20л.
581194
  Панеях В.М. Кабальное холопство на Руси в 16 веке / В.М. Панеях. – Л., 1967. – 160с.
581195
  Козло П.Г. Кабан Беловежской пущи : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Козло П.Г.; АН УССР. – Минск, 1968. – 23л.
581196
  Кононенко Т.П. Кабаніс П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344. – ISBN 966-316-069-1
581197
  Краснюк В. Кабанчик для базарного "общака" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.151-153
581198
  Гержик Ігор Кабаняча історія : історія фотозйомки. Несподівана фотозустріч // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29 : Фото
581199
  Щербаков А.Н. Кабарга, ее экология и хозяйственное использование : аввтореф. дис. ... канд. биол. наук: / Щербаков А.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
581200
  Приходько Владимир. Малеев Валерий Кабарга, или олень в миниатюре. Кабарга: запах ангела, клыки демона // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 80-88 : фото
581201
  Анисимов С.С. Кабардино-Балкария / С.С. Анисимов. – Москва, 1937. – 193с.
581202
   Кабардино-Балкария. – Нальчик, 1960. – 188с.
581203
   Кабардино-Балкария. – Москва, 1987. – 199с.
581204
  Боров А.Х. Кабардино-Балкария в XX в.: история и этнополитика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 65-76. – ISSN 0042-8779
581205
   Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. – Нальчик, 1975. – 796с.
581206
  Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкария в годы восстановления народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хакуашев Е.Т.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1963. – 20л.
581207
   Кабардино-Балкария.. – Москва, 1973. – 5с.
581208
  Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкарская АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-45 гг. / Е.Т. Хакуашев. – Нальчик, 1978. – 318с.
581209
   Кабардино-балкарская кухня.. – Ростов-на-Дону, 1991. – 8с.
581210
   Кабардино-Балкарский Государственный Университет. – Нальчик, 1967. – 79с.
581211
   Кабардино-Балкарскому государственному университету 10 лет. – Нальчик, 1967. – 120с.
581212
   Кабардино-Балкарскому государственному университету 50 лет. – Нальчик, 1982. – 196 с.
581213
   Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.. – М.
1. – 1957. – 479с.
581214
   Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.. – М.
Т. 2. – 1957. – 424с.
581215
  Андреев-Кривич С Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова / С Андреев-Кривич, . – Нальчик, 1949. – 136с.
581216
  Кабардинская Кабардинская АССР / Кабардинская, АССР. – Нальчик, 1946. – 395с.
581217
  Кашежева Л.Н. Кабардинская советская проза. / Л.Н. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 148с.
581218
  Липкин С.И. Кабардинская эпическая поэзия. / С.И. Липкин. – Нальчик, 1956. – 303с.
581219
  Коков Д.Н. Кабардинские географические названия. / Д.Н. Коков. – Нальчик, 1966. – 183с.
581220
  Бычков Д.И. Кабардинские советские писатели / Д.И. Бычков, В.Ф. Пипинис. – Нальчик, 1957. – 80с.
581221
  Губашиева Елена Мубаридовна Кабардинские советские прозаики 20-30-х годов. (Возникновение новых художественных традиций) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Губашиева Елена Мубаридовна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 16л.
581222
  Смирнов Н.А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях XVI-XVII вв. / Н.А. Смирнов. – Нальчик, 1948. – 120с.
581223
   Кабардинский фольклор.. – М.-Л., 1936. – 562с.
581224
   Кабардинско-русский словарь.. – М., 1957. – 576с.
581225
  Пшиготыжев А.З. Кабардинское стихосложение. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.08 / Пшиготыжев А.З.; АН Гр.ССР.Ин-т истории груз.лит-ры. – Тбилиси, 1980. – 20л.
581226
  Ржевська М.Ю. Кабаре в Україні як феномен доби модернізму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 206-210. – ISBN 978-966-452-103-8
581227
  Мрелашвили Л. Кабахи : роман / Л. Мрелашвили; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1966. – 567 с.
581228
  Мрелашвили Л. Кабахи : роиан / Л. Мрелашвили; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1978. – 752 с.
581229
  Мрелашвили Л Кабахи : роман / Л Мрелашвили; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Художественная литература, 1987. – 877 с.
581230
  Франс А. Кабачок "Тощаго кота" / Анатоль Франс ; Пер. с фран. Л. К-ка. – Киев : Книгоизд. "Мысль" ; [Тип. М.З. Глезера], 1918. – 141 с. – (Библиотека художественной литературы ; № 15)
581231
  Козловский Борислав Кабачок в роли зомби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
581232
   Кабачок Мартышка. – с.
581233
   Каббала - это очень просто : [книга для всех]. – Кировоград : КОД. – ISBN 978-966-8264-70-2
Т. 2. – 2007. – 208 с.
581234
  Лайтман М. Каббала для начинающих : [учеб. пособ. в 2 т.] / Михаэль Лайтман ; Международная академия каббалы. – Москва : АСТ; Астрель. – ISBN 978-5-17-046703-7
Т. 1. – 2008. – 440с.
581235
  Подводный Авессалом Каббалистическая астрология : Знаки зодиака. Планеты. Дома. Аспекты / Авессалом Подводный. – Москва : АСТ-Пресс, 2000. – 784 с. – ISBN 5-7805-0591-8
581236
  Лакерник Р.М. Кабели и привода / Р.М. Лакерник. – М.-Л.
2. – 1962. – с.
581237
  Горбенко Л.А. Кабели и провода для геофизических работ / Л.А. Горбенко. – М, 1977. – 192с.
581238
  Гроднев И.И. Кабели связи / И.И. Гроднев. – Москва-Ленинград, 1965. – 279 с.
581239
   Кабели управления. – Москва, 1977. – 79 с.
581240
   Кабели, провода и шнуры электрические : Издание официальное. – Москва : Госстандарт, 1961. – 584с.
581241
   Кабели, провода и шнуры электрические. – Москва, 1963. – 519 с.
581242
   Кабели, провода и шнуры электрические.. – М., 1964. – 592с.
581243
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 1. – 1965. – 660 с.
581244
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 2. – 1965. – 584 с.
581245
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 2. – 1968. – 556 с.
581246
  Радченко В.М. Кабельне рівняння із загальною стохастичною мірою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 123-130. – ISSN 0868-6904


  The stochastic cable equation is considered. Stochastic influence is given by the integral with respect to general stochastic measure. It is proved that paths of the mild solution of the equation are Holder continuous.
581247
  Бакаленко Л. Кабельне телебачення // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.57-62


  Кабельне телебачення регіонів України
581248
  Федорчук Л.П. Кабельне телебачення в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 46-49


  У статті розглядаються тенденції становлення та перспективи розвитку кабельного телебачення в Україні, аналізуються деякі правові аспекти кабельного мовлення у світовій практиці. The tendencies and perspectives of development of a cable operators ...
581249
  Гриценко М.С. Кабельне телебачення: реалії та перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.89-91
581250
  Каневский А.Л. Кабельное телевидение / А.Л. Каневский. – Москва, 1991. – 64 с.
581251
  Уиди Б. Кабельные линии високого напряжения / Б. Уиди. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 232 с.
581252
   Кабильские сказки.. – М.-Птгр., 1923. – 116с.
581253
  Шаховская А.Д. Кабинет-музей В.И. Вернадского / А.Д. Шаховская. – М, 1959. – 51с.
581254
   Кабинет атеиста.. – Омск, 1959. – 20с.
581255
  Хайцева Л.Б. Кабинет библиотековедения РГБ в сети Facebook (опыт работы) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 58-60
581256
  Трайтак Д.И. Кабинет биологии / Д.И. Трайтак. – М, 1976. – 142с.
581257
  Трайтак Д.И. Кабинет биологии / Д.И. Трайтак. – М, 1976. – 142с.
581258
  Пугал Н.А. Кабинет биологии / Н.А. Пугал, А.М. Розенштейн. – М., 1983. – 159с.
581259
  Козырь И.В. Кабинет биологии средней школы / И.В. Козырь. – М, 1956. – 271с.
581260
   Кабинет географии : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1983. – 176с.
581261
  Субботина Кабинет и квартира В.И.Ленина в Кремле. / Субботина, Л.И. Кунецкая. – М., 1966. – 70с.
581262
  Кунецкая Л.И., Маштакова К.А. Субботина З.А. Кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле / Л. Кунецкая, К. Маштакова, З. Субботина. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 200 с. ил. – Миниатюрное издание
581263
  Кунецкая Л. Кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле. / Л. Кунецкая. – М., 1968. – 136с.
581264
  Великанова А.Я. Кабинет и комната В.И. Ленина в Смольном / А.Я. Великанова. – Ленинград, 1981. – 114с.
581265
   Кабинет иностранного языка в средней школе. – Москва : Просвещение, 1986. – 174 с.
581266
  Герасимов Т.А. Кабинет истории в школе / Т.А. Герасимов. – М., 1954. – 88с.
581267
  Аппарович Н.И. Кабинет истории и обществоведения в средней школе / Н.И. Аппарович, Д.И. Полотрак. – Москва, 1982. – 224с.
581268
  Завадье А.С. Кабинет истории и обществоведения в школе. / А.С. Завадье. – М., 1975. – 207с.
581269
  Прессман Л.П. Кабинет литературы / Л.П. Прессман. – М : Просвещение, 1983. – 144 с.
581270
  Прессман Л.П. Кабинет литературы в школе / Л.П. Прессман. – М : Просвещение, 1975. – 159 с.
581271
  Громов И.А. Кабинет научно-судебной экспертизы по закону 28 июня 1912 г. : (Собр. узак. 1912 г., № 142, ст. 1237) : Текст закона, с законодат. мотивами, инструкцией, таксой стоимости исслед. по гражданским делам, формами актов, а также с извлечениями из нового законопроекта об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в г. Москве, Киеве и Одессе и указ. лит. / Сост. И.А. Громов, тов. прокурора Витеб. окр. суда. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.Г. Брауде, 1913. – 79 с.
581272
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Г.Д. Ананов. – Ленинград-Москва
1. – 1932. – 343 с.
581273
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Г.Д. Ананов. – Ленинград, 1933. – 114 с.
581274
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Г.Д. Ананов. – Ленинград
1. – 1933. – 63 с.
581275
  Мельков Ю.Д. Кабинет организационно-партийной работы / Мельков Ю.Д. – Москва, 1970. – 56 с.
581276
   Кабинет передового опыта. – Барнаул, 1962. – 92с.
581277
  Зельманова Л.М. Кабинет русского языка в средней школе. / Л.М. Зельманова. – М., 1981. – 133с.
581278
  Хлебникова А.В. Кабинет русского языка и литературы в школе / А.В. Хлебникова. – М., 1950. – 92с.
581279
  Дрига И.И. Кабинет технических средств обучения в школе / И.И. Дрига. – К., 1970. – 120с.
581280
   Кабинет физики средней школы. – М., 1982. – 160с.
581281
  Грабецкий А.А. Кабинет химии / А.А. Грабецкий, Т.С. Назарова. – 2-е изд. – М, 1980. – 176с.
581282
  Грабецкий А.А. Кабинет химии / А.А. Грабецкий, Т.С. Назарова. – 3-е изд. – М, 1983. – 176с.
581283
  Оконешников В.Н. Кабинет черчения / В.Н. Оконешников. – М, 1984. – 62с.
581284
  Дембинский С.И. Кабинет черчения и рисования в средней школе / С.И. Дембинский. – М., 1960. – 100с.
581285
  Дембинский С.И. Кабинет черчения и рисования в средней школе / С.И. Дембинский. – 2-е изд. – М., 1964. – 100с.
581286
  Владимиров Я.В. Кабинет черчения средней школы. / Я.В. Владимиров. – Москва, 1956. – 64с.
581287
  Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе / И.И. Дрига. – М., 1981. – 191с.
581288
  Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе / И.И. Дрига. – изд. 2-е перераб. и доп. – Москва, 1986. – 206 с.
581289
   Кабинетная система занятий и технические средства обучения и воспитания. / Дрига И.И. – Л., 1978. – 72с.
581290
   Кабинетная система обучения в школах Кузбасса.. – Кемерово, 1967. – 40с.
581291
   Кабинетная система обучения в школах Кузбасса.. – Кемерово
5. – 1967. – 64с.
581292
  Жидков Г.П. Кабинетское землевладение. / Г.П. Жидков. – Новосибирск, 1973. – 264с.
581293
  Громов И.А. Кабинеты научно-судебной экспертизы в городах Москве, Киеве и Одессе по закону 4 июля 1913 года Собр. узак. 1913 г., № 158, ст. 1441) : Текст закона с законодательными мотивами и с текстом закона 28 июня 1912 г. : (Собр. узак. 1912 г., № 142, ст. 1237) об учреждении Каб. науч.-судеб. экспертизы в С.-Петербурге / Сост. И.А. Громовв, тов. прокурора Витеб. окр. суда. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.Г. Брауде, 1913. – 64 с.
581294
   Кабинеты начальных классов и иностранных языков в школах Кузбасса.. – Кемерово
2. – 1968. – 52с.
581295
   Кабинеты политического просвещения.. – М., 1956. – 63с.
581296
  Гафурова Н.Б. Кабир и его население / Н.Б. Гафурова. – М., 1976. – 104с.
581297
  Гафурова Н.Б. Кабир и его наследие : Автореф... канд. филол.наук: / Гафурова Н.Б.; АН СССР. Ин-т востоковедения. Ленингр. отд-ние. – М., 1971. – 32л.
581298
  Литвин Т Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 18
581299
  Литвин Т. Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-28 : фото
581300
  Прокопчук В.С. Кабінет виучування Шевченківщини у контексті розвитку краєзнавчого руху в Україні 1920-х рр // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 31-36. – (Серія "Історичні науки")
581301
  Лис Юрій Кабінет географії: яким йому бути // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-5 : Мал.
581302
  Ходак І. Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук: проблемне поле діяльності // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
581303
  Трайтак Д.І. Кабінет з біології / Д.І. Трайтак. – К, 1980. – 123с.
581304
  Афанасьєва З.Б. Кабінет залізничного транспорту Київського комерційного інституту: навчальна діяльність та бібліотека // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 242-251. – ISSN 2222-4203
581305
  Герасимов Т.А. Кабінет історії в школі / Т.А. Герасимов. – К., 1956. – 96с.
581306
   Кабінет історії України : із досвіду роботи вузу. – Київ, 1992. – 39 с.
581307
  Дідківський Володимир Кабінет літературного краєзнавства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-26. – ISSN 0130-5263
581308
   Кабінет Міністрів у студенських аудиторіях // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 листопада - 4 грудня (№ 49). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Віце-прем"єр-міністра України Костянтина Грищенка зі студентами.
581309
  Мартинюк Р. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучаcному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-32.
581310
   Кабінет Міністрів України затвердив державну програму протидії торгівлі людьми // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6
581311
  Корнієнко П.С. Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції України як суб"єкти конституційної правозахисної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 192-200. – ISSN 2524-0323
581312
   Кабінет Міністрів України нагороджує Почесною грамотою трудовий колектив Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 8-10 : фото


  "...За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для засобів масової інформації, розвиток вітчизняної науки".
581313
   Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до статті 20 Земельного кодексу України // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-18.
581314
  Співак П. Кабінет Міністрів України розглянув питання державної допомоги сім"ям з дітьми // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.21-22
581315
  Куліш А.М. Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи / А.М. Куліш, А.Д. Мотрюк // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 98-105. – ISSN 2519-2353
581316
  Совгиря О.В. Кабінет Міністрів України як суб"єкт здійснення зовнішньої політики держави: теоретичні та практичні проблеми // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 52-59. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти участі вищого органу виконавчої влади України в зовнішніх зносинах. Зокрема розкриваються проблеми законодавчого регулювання зазначеного питання та формулюються пропозиції щодо їх подолання. ...
581317
  Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
581318
  Сушинський О.І. Кабінет Міністрів України: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 76с. – ISBN 966-8687-00-0
581319
  Буртяк Г.Я. Кабінет організаційно-партійної роботи / Буртяк Г.Я. – Київ, 1979. – 88 с.
581320
  Коротких О.С. Кабінет преси / О.С. Коротких. – Х., 1958. – 23с.
581321
  Дригайло Ф.К. Кабінет преси / Ф.К. Дригайло. – К., 1960. – 28с.
581322
  Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 289-301. – ISBN 966-02-4003-1
581323
  Дмитровський Є.М. Кабінет української мови і літератури в школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1962. – 79с.
581324
  Грабецький О.А. Кабінет хімії / О.А. Грабецький, Т.С. Назарова. – К, 1982. – 160с.
581325
   Кабінет хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.4(40)). – ISBN 966-333-318-9
581326
   Кабінетна система в школі.. – К., 1976. – 151с.
581327
  Десятнюк О. Кабінетний аудит як новий напрям податкового контролю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 91-99. – ISSN 1993-0259
581328
   Кабмін затвердив склад Нацради з питань розвитку науки і технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Уряд затвердив склад Наукового й Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що матиме ключовий вплив на формування політики у сфері науки в Україні. До нього увійшли 48 осіб. У склад увішли декан ...
581329
  Лиховид І. Кабмін звільнив Ігоря Лікарчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 2


  Міністерство освіти та науки переконує, що ЗНО-2016 попри все відбудеться: на це у бюджеті закладають 240 мільйонів гривень.
581330
   Кабмін передав функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
581331
  Григорович А.А. Кабо-Верде / А.А. Григорович, В.В. Грибанов. – Москва : Мысль, 1988. – 108с. : ил. – (У карты мира)
581332
  Драч В. Кабо-Верде выбирает демократическую альтернативу. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-37. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
581333
  Горбенко Л.А. Каботажные кабели и их эксплуатация / Л.А. Горбенко. – Москва : Недра, 1967. – 152с.
581334
  Горбенко Л.А. Каботажные кабели и их эксплуатация / Л.А. Горбенко. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
581335
  Орлов Денис Кабриолет с настоящей крышей : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 108-109 : Іл.
581336
   Кабуки.. – М., 1965. – 174с.
581337
  Николаев Л.Н. Кабульские рассветы / Л.Н. Николаев. – М., 1985. – 173с.
581338
   Кабус-намэ.. – М., 1953. – 276с.
581339
   Кабус-намэ.. – 2-е изд. – М., 1958. – 295с.
581340
  Михайлова Л. Кабы я была царица / Л. Михайлова. – Ростов-на-Дону, 1996. – 299-436с.
581341
  Покальчук Ю.В. Кава з Матагальпи. / Ю.В. Покальчук. – К, 1987. – 221с.
581342
   Кава з перцем : Альманах київських сатириків і гумористів. – Київ : Фенікс; Вітчизна, 2006. – 396с. – ISBN 966-651-364-1
581343
  Задверняк Н. Кава з ромом, червоні маки і футбольний чемпіонат, або Як у різних країнах світу вшановують військових // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 49). – С. 21
581344
  Чухліб Т. Кава по-турецьки, по-віденськи чи по-українськи? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 323-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Юрій-Франц Кульчицький — український купець, солдат, товмач, який своїм героїчним вчинком посприяв зняттю облоги Відня османськими військами ("Віденська відсіч" 1683 року). Існує легенда, що йому як учаснику битви надали привілей відкрити кав"ярню у ...
581345
  Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари : Очерк / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 270с.
581346
   Кавабата Ясунари.. – М., 1973. – 144с.
581347
  Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари; Краски времени : Очерки / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1982. – 464с.
581348
  Каширин Ф.Т. Кавакский угольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1990. – 172с.
581349
  Шмарыго А.С. Кавалер вечной славы / А.С. Шмарыго. – Ташкент, 1965. – 51с.
581350
  Ворон Б. Кавалер Золотого хреста "За заслуги" православний панотець, педагог і археолог о. Юрій Шумовський та його душпастирська, педагогічна та наукова праця на Волині (1932 - 1944 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 302-306
581351
  Бабаевський С.П. Кавалер Золотоі Зірки / С.П. Бабаевський. – К, 1949. – 475с.
581352
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – М, 1947. – 352с.
581353
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – М, 1947. – 214с.
581354
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва, 1948. – 625с.
581355
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 584 с.
581356
  Шаповалов А. Кавалер Золотой Звезды / А. Шаповалов. – М., 1952. – 36с.
581357
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 524 с.
581358
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – М
2. – 1964. – 524с.
581359
  Джованитти Л. Кавалер ордена Почета / Л. Джованитти. – М., 1981. – 188с.
581360
  Балахонов В.И. Кавалер ордена Почетного легиона / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1968. – 335с.
581361
  Балахонов В.И. Кавалер ордена Почетного легиона : Историческая повесть / В.И. Балахонов. – Москва : Воениздат, 1971. – 328с.
581362
  Гримайло Я.В. Кавалер ордена Слави : роман / Я.В. Гримайло. – Київ : Молодь, 1955. – 359 с.
581363
  Гримайло Я.В. Кавалер ордена Слави : роман / Я.В. Гримайло. – Харків, 1981. – 408 с.
581364
  Бакуменко О. Кавалер поетичного слова. До 90-річчя з дня народження Борислава Степанюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 14, 15


  Письменник і епоха. Борислав Степанюк
581365
  Левандовский А.П. Кавалер Сен-Жюст : повесть о великом фр. революционере / А.П. Левандовский. – М., 1983. – 395с.
581366
  Єрлихман Вадим Кавалерист-девица // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 131-136 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
581367
  Преженцев Я. Кавалерия на поле сражения. / Я. Преженцев. – с.
581368
  Нікаменко А.В. Кавалерідзе - скульптор. / А.В. Нікаменко. – К., 1967. – 53с.
581369
  Радович К. Кавалеры / К. Радович. – Москва, 1972. – 248 с.
581370
  Максат К. Кавалеры / К. Максат. – Москва, 1981. – 352 с.
581371
  Кацен В. Кавалеры Золотой звезды. / В. Кацен. – Рига, 1948. – 97с.
581372
   Кавалеры Золотой Звезды.. – Донецк, 1976. – 480с.
581373
  Барашев Р. Кавалеры истории = Ноябрь юбилейный : календарь событий / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 ноября (№ 45). – С. С 1


  1 нояб. - 130 л. со дня рождения прославленного организатора и руководителя многих металлургических заводов, ученого-металлурга Ивана Бардина; 3 ноября - 125 л. со дня рождения Якова Мамонтова, укр. драматурга, педагога, выдающего театроведа; 13 нояб. ...
581374
  Барашев Р. Кавалеры истории = Ноябрь юбилейный : календарь / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 ноября (№ 46). – С. С. 1, С 3


  20 нояб. - 75 л. со дня создания в Закарпатье на г. Думен концентрационного лагеря, первого в Украине; 22 нояб. - 120 л. назад - в с. Кабаны Киев. губернии родился Лазарь Каганович, крупный совет. полит. деятель; 23 нояб. - 110 л. со дня рождения ...
581375
   Кавалеры ордена Ленина. – Москва, 1970. – 175 с.
581376
   Кавалеры ордена Ленина. – Москва, 1974. – 240 с.
581377
   Кавалеры ордена Славы - горьковчане. – Горький, 1970. – 335 с.
581378
   Кавалеры ордена Славы. – Симферополь, 1968. – 93 с.
581379
   Кавалеры ордена Славы. – Ленинград, 1971. – 440 с.
581380
   Кавалеры ордена Славы. – Москва, 1977. – 96 с.
581381
  Андреев Г.И. Кавалеры ордена Славы трех степеней / Г.И. Андреев, И.Д. Вакуров. – Москва, 1982. – 63с.
581382
   Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва, 1984. – 64 с.
581383
   Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва, 1986. – 61с.
581384
  Беляков Ю.П. Кавалеры ордена Славы трех степеней / Ю.П. Беляков, Н.Н. Радовскаяя. – М., 1987. – 63с.
581385
  Гусев И.П. Кавалеры ордена Славы трех степеней / И.П. Гусев. – М, 1988. – 64с.
581386
  Кургузов И.П. Кавалеры ордена Славы. / И.П. Кургузов. – Ташкент, 1966. – 111с.
581387
  Рощин И.И. Кавалеры ордна Славы трех степеней. / И.И. Рощин. – М, 1985. – 64с.
581388
  Батуркин П.А. Кавалеры славы ратной / П.А. Батуркин, В.Ф. Зарубин. – М, 1987. – 141с.
581389
  Провалинский М.М. Кавалеры солдатского ордена / М.М. Провалинский. – Баку, 1975. – 68с.
581390
  Тихонов Николай Семенович Кавалькада: Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1980. – 207с.
581391
  Филонович С.Р. Кавендиш, Кулон и электростатика / С.Р. Филонович. – Москва : Знание, 1988. – 63с.
581392
  Чернышевский Н. Кавеньяк / Н. Чернышевский. – 1-37с.
581393
  Чернышевский Н. Кавеньяк. / Н. Чернышевский. – 304-332с.
581394
  Еремин Н.И. Каверзный вопрос / Н.И. Еремин. – Ульяновск, 1962. – 43с.
581395
  Короткий В.А. Кавєлін Костянтин Дмитрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 184-185. – ISBN 966-06-0393-2
581396
  Морей В. Кавик, упряжная собака: По повести Вольта Морея. Кн. для чтения на фр. яз. в 9-м кл. сред. школы. / В. Морей. – М., 1980. – 95с.
581397
  Гусев В.А. Кавитационное обтекание решеток. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Гусев В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
581398
  Богачев И.Н. Кавитационное разрушение и кавитационностойкие сплавы / И.Н. Богачев. – М, 1972. – 189с.
581399
   Кавитационные автоколебания. – К., 1977. – 113с.
581400
   Кавитационные автоколебания в насосных системах.. – Киев
1. – 1976. – 151с.
581401
   Кавитационные автоколебания в насосных системах.. – Киев
2. – 1976. – 147с.
581402
   Кавитационные колебания и динамика двухфазных систем. – К., 1985. – 143с.
581403
  Горшков А.С. Кавитационные трубы / А.С. Горшков, А.А. Русецкий. – Л., 1962. – 168с.
581404
  Кнэпп Р. Кавитация / Р. Кнэпп. – Москва, 1974. – 687с.
581405
  Акуличев В.А. Кавитация в криогенных и кипящих жидкостях / В.А. Акуличев. – Москва : Наука, 1978. – 279 с.
581406
   Кавитация на гидросооружениях.. – М., 1977. – 199с.
581407
  Федоткин И.М. Кавитация. Кавитационная техника и технология, их использование в промышленности : (теория, расчеты и конструкции кавитационных аппаратов) / [И.М. Федоткин, И.С. Гулый. ; под общ. ред. И.М.Федоткина. – Киев : Полиграфкнига. – ISBN 9665300415
Ч. 1 : Теория, расчеты и конструкции кавитационных аппаратов. – 1997. – 840 с.
581408
  Коваль І.З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної природи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Коваль Ірина Зеновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 57 назв
581409
  Предзимірська Л.М. Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Предзимірська Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки Ураїни, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
581410
  Паффенгольц К.Н. Кавказ - Карпаты - Балканы / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1971. – 170с.
581411
  Шевченко Т.Г. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Харків : Укр. роб. – 32с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; № 27)
581412
   Кавказ. – Москва, 1927. – 508с.
581413
  Анисимов С.С. Кавказ : пособие по краеведению / С.С. Анисимов. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 248с.
581414
   Кавказ : Ледниковые районы. – Ленинград, 1936. – 488с.
581415
  Шевченко Т.Г. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 15с.
581416
  Собко В.М. Кавказ : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 179с.
581417
  Собко В.М. Кавказ : Вогонь Сталінграда; Далекий фронт: Повісті / В.М. Собко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 396с.
581418
  Ковалев П.В. Кавказ : Очерк природы / П.В. Ковалев. – Москва, 1954. – 78с.
581419
  Занина А.А. Кавказ / А.А. Занина. – Л, 1961. – 291с.
581420
  Людкевич С. Кавказ / С. Людкевич. – Київ, 1962. – 256с.
581421
  Гвоздецкий Н.А. Кавказ : очерк природы / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1963. – 262с.
581422
   Кавказ. – Москва : Наука, 1966. – 483с. : Карти. – (Природные условия и естественные ресурсы СССР)
581423
  Шевченко Т. Кавказ // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 664-668. – ISBN 978-966-500-300-7
581424
  Дюма А. Кавказ : очерки // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 134-141


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
581425
   Кавказ & глобализация : Журнал социально-политических и экономических исследований. – Баку. – ISSN 1817-7190
Т.1 (1). – 2006
581426
  Берже Кавказ в археологическом отношении / Берже. – Тифлис : В типографии главного управления наместн. кавказск., 1874. – 91 с.
581427
  Ибрагимбейли Х.М. Кавказ в Крымской войне / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1971. – 404с.
581428
  Виноградов В.С. Кавказ в русской литературе 30-х годов XIX века : (Очерки) / В.С. Виноградов. – Грозный : Чечено-Ингушское книж. изд-во, 1966. – 184 с.
581429
   Кавказ в русской поэзии.. – Ростов-на-Дону, 1986. – 174с.
581430
   Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии.. – Тбилиси, 1987. – 364с.
581431
  Тихомиров Вс. Кавказ выходного дня : Путеводитель по ближайшим горным окрстномтям Краснодара / Вс. Тихомиров. – Краснодар : Краснодарское кн. изд., 1974. – 78с.
581432
  Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы : Века и народы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1984. – 193 с.


  Книга посвящена истории формирования различных народов Северного Кавказа и их культур. Автор в доступной форме излагает принципы исторической интерпретации археологических памятников и на основе их сопоставления с данными письменных источников и ...
581433
   Кавказ и Византия.. – Ереван
1. – 1979. – 246с.
581434
   Кавказ и Византия.. – Ереван
3. – 1982. – 271с.
581435
   Кавказ и Восточная Европа в древности.. – М., 1973. – 264с.
581436
  Марр Н.Я. Кавказ и памятники его духовной культуры / Н.Я. Марр. – Птгр, 1919. – 23с.
581437
  Мусеибли Н.А. Кавказ и Передняя Азия в IV тыс. до н. э. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 150-156. – ISSN 0042-8779


  История культурно-экономических связей Кавказа и Передней Азии в период позднего энеолита.
581438
  Гордезиани Р.В. Кавказ и проблемы древнейших средиземноморских языковых и культурных взаимоотношений / Р.В. Гордезиани. – Тбилиси, 1975. – 24с.
581439
   Кавказ и Средиземноморье / Гордезиани Р.В., Урушадзе А.А. – Тбилиси, 1980. – 277с.
581440
   Кавказ и Средняя Азия в древности с редневековье.. – М., 1981. – 182с.
581441
  Киняпина Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России, вторая половина XVIII - 80-е годы XIX в. / Н.С. Киняпина. – М., 1984. – 328с.
581442
  Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века. Неолит, энеолит, ранняя бронза / Р.М. Мунчаев. – М., 1975. – 415с.
581443
  Кашежева И.И. Кавказ надо мною / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1973. – 176с.
581444
   Кавказ несокрушим.. – М., 1942. – 184с.
581445
   Кавказ перед нами: путь к вершинам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 60-65 : фото
581446
  Черный К.Г. Кавказ подо мною / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1965. – 151 с.
581447
  Шевченко Т.Г. Кавказ та інші вірші / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с.
581448
  Городня Н.Д. Кавказ у зовнішній політиці США // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 13-14. – ISBN 978-966-1567-34-3
581449
   Кавказ.. – Л., 1932. – 82с.
581450
  Чирьев С.И. Кавказкие минеральные воды / [соч.] С.И. Чирьева, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадзского,, 1894. – [2], 14 с.
581451
  Харатишвили Г.С. Кавказоведение в Санкт-Петербургском университете и его преподаватели (Часть I) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 35-46. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  Статья посвящена истории создания Восточного факультета и кавказоведения в СПу, преподаванию языков народов Закавказья (Южного Кавказа): грузинского, армянского и азербайджанского.
581452
  Білоус В. Кавказознавча сторінка у спадщині Корнила Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 517-527. – ISSN 1028-5091
581453
   Кавказознавчі читання = Кавказоведческие чтения : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – 186, [2] с. : іл., табл., портр. – Присвяч. 100-річчю утворення АДР та 100-річчю встановлення диплом. відносин між Азербайджан. Демокр. Респ. та Укр. Державою - Дод. тит. арк. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
581454
  Верольский Ю.Б. Кавказом рождённые... / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1980. – 168с.
581455
  Таусова А. Кавказская "Атлантида" под созвездием Близнецов : горизонты культуры // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 106-117


  Примерно в I пол. VI в. до н. э. на месте современного Сухуми, в центре древней Колхиды, купцы из Милета основали Диоскурию. В Милете был очень популярен культ братьев Диоскуров, которым приписывалось спасение милетцев от тирании в VII в. до н. э.
581456
  Алиев К. Кавказская Албания : (I в. до н.э. - I в. н. э. / К. Алиев ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1974. – 363 с.
581457
  Мамедов Т.М. Кавказская Албания и Атропатена по древнеармянским первоисточникам (IV-VII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Т.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 36л.
581458
  Буряк В.И. Кавказская армия труда в 1920 году : Автореф... канд. ист.наук: / Буряк В. И.; Моск. гос. пед. инзт. – Астрахань, 1965. – 24л.
581459
  Кваша Семен Кавказская бездна. Дно Балкарии / Кваша Семен, Нарчук Андрей, Волченков Виталий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 34-43 : фото. – ISSN 1029-5828
581460
  Траскунов М.Б. Кавказская Краснознаменная / М.Б. Траскунов. – Тбилиси, 1961. – 342с.
581461
  Сфи-Буба Кавказская крепость / Сфи-Буба. – Махачкала, 1978. – 78с.
581462
  Павленко П.А. Кавказская повесть. / П.А. Павленко. – Махачкала, 1966. – 263с.
581463
  Бларамамберг И. Кавказская рукопись / И. Бларамамберг. – Ставрополь, 1992. – 239с.
581464
  Исаков А.М. Кавказская сторона / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1950. – 88с.
581465
  Исаков А.М. Кавказская сторона / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1962. – 184с.
581466
  Шухрат Кавказская тетрадь / Шухрат. – Москва, 1965. – 72с.
581467
  Дементьев В.В. Кавказская тетрадь / В.В. Дементьев. – Москва, 1989. – 430с.
581468
  Смирнов В. Кавказские Альпы : (Теберда, Красная Поляна, Нальчик и др.) / В. Смирнов. – С.-Петербург : Типография М. Пивоварский и А. Типограф, 1914. – 13 с. – Отдельн. оттиск из журн. Туберкулез № 5-6. 1914 г.
581469
  Анисимов С.С. Кавказские Альпы : путеводитедб по Кавказу и Балкарии / С.С. Анисимов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. – 192с. + карта Центрального Кавказа
581470
   Кавказские виды. – 12с.
581471
  Раджи А.Д. Кавказские виды рода Vicia L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджи А.Д.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 24л.
581472
  Серафимович А.С. Кавказские встречи: повесть. Рассказы, очерки. / А.С. Серафимович. – Грозный, 1980. – 192с.
581473
  Дубинский-Мухадзе Кавказские друзья Ильича / Дубинский-Мухадзе. – Тбилиси, 1970. – 446с.
581474
  Дубинский-Мухадзе Кавказские друзья Ильича / Дубинский-Мухадзе. – Тбилиси, 1982. – 492с.
581475
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Л, 1948. – 358с.
581476
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – М, 1948. – 572с.
581477
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1949. – 356с.
581478
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Симферополь, 1950. – 391с.
581479
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 303с.
581480
  Закруткин В.А. Кавказские записки 1942-1943 / Виталий Закруткин. – Ростов -на-Дону : Ростиздат. ; [Тип. им. Калинина], 1947. – 324 с. с заставками и концовками
581481
  Закруткин В.А. Кавказские записки, 1942-1943 / В.А. Закруткин. – Москва : Советский писатель, 1954. – 459с.
581482
  Стасова Юлия Кавказские каникулы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 106-107 : фото. – ISSN 1029-5828
581483
  Венуолис А.Ю. Кавказские легенды / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1955. – 90 с.
581484
   Кавказские минеральные воды, 1910. – 52 с.
581485
  Анисимов С.С. Кавказские минеральные воды / С.С. Анисимов. – Москва; Ленинград, 1930. – 142 с.
581486
  Акритас П.Г. Кавказские минеральные воды : Путеводитель / Акритас П.Г., Вишневский А.С. – Ставрополь : Краев. книжное издательство, 1949. – 292 с.
581487
   Кавказские Минеральные Воды. – Москва, 1956. – 75с.
581488
   Кавказские Минеральные Воды. – Москва, 1987. – 285с.
581489
   Кавказские минеральные воды.. – М., 1962. – 77с.
581490
   Кавказские Минеральные Воды.. – 22с.
581491
   Кавказские Минеральные Воды.. – Ростов-на-Дону. – 12с.
581492
   Кавказские Минеральные Воды.. – 27с.
581493
   Кавказские Минеральные Воды.. – Ставрополь, 1952. – 415с.
581494
  Толстой Л.Н. Кавказские повести / Л.Н. Толстой. – Краснодар, 1983. – 303с.
581495
  Фатуев Р.М. Кавказские повести и рассказы / Р.М. Фатуев. – М., 1964. – 285с.
581496
   Кавказские повести.. – Нальчик, 1990. – 591с.
581497
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Ворошиловск : Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. – 216с.
581498
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Орджоникидзе : Ир, 1983. – 157с.
581499
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1989. – 238с.
581500
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1990. – 240с.
581501
  Филатова Г.В. Кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Филатова Г.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 19 с.
581502
  Гвиниашвили Ц.Н. Кавказские представители род Symphytum L. / Ц.Н. Гвиниашвили. – Тбилиси, 1976. – 146с.
581503
  Мцхветадзе Д.И. Кавказские представители рода ARABIS L. (GRUGIFERAE JUSS). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Мцхветадзе Д.И.; Ин-т ботаники АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.26
581504
  Кутателадзе Ш.И. Кавказские представители рода Tragopogon 1 / Ш.И. Кутателадзе. – Тбилиси, 1957. – 80с.
581505
  Гайтукаев К.Б. Кавказские произведения А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Гайтукаев К.Б.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 16л.
581506
  Скориков А.С. Кавказские пчелы на наших питомниках / А.С. Скориков, 1928. – 3с.
581507
  Толстой Л.Н. Кавказские рассказы и повести / Л.Н. Толстой. – Воронеж, 1978. – 408с.
581508
  Толстой Л.Н. Кавказские рассказы и повести / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – 414с.
581509
  Максимов П. Кавказские рассказы. / П. Максимов. – Ростов -на-Дону, 1939. – 212с.
581510
  Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды : изследования и заметки / Е.Г. Вейденбаум. – Тифлис : Скоропечатня М. Мартиросянца, 1901. – [6], 320, 7 с.
581511
  Климов Г.А. Кавказские языки / Г.А. Климов. – М., 1965. – 112с.
581512
  Петрова С. Кавказский гамбит : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-82. – ISSN 0012-6756
581513
  Динник Н. Кавказский горный козел (Capra Caucasica Guld). – С. 73-378
581514
   Кавказский государственный заповедник.. – Ростов -на-Дону, 1931. – 56с.
581515
   Кавказский заповедник. – М, 1967. – 48с.
581516
   Кавказский зубр.. – М, 1939. – 144с.
581517
  Цхведиани Т.Н. Кавказский краевой комитет РСДРП(б) и Каказское бюрл ЦК РКП (б) во главе борьбы трудящихся Грузии за победу социалистической революции (1971-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цхведиани Т. Н.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1959. – 23л.
581518
  Анисимов С.С. Кавказский край : путеводитель.Книга для туристов и курортных больных / С.С. Анисимов. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 324с.
581519
  Анисимов С.С. Кавказский край : путеводитель. Книга для туристов и курортных больных / С.С. Анисимов. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Гоиздат, 1928. – 414с.
581520
  Дробот Г.А. Кавказский кризис 2008 г. в контексте концепции "плюралистической однополярности" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 6-9. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
581521
  Назаров З.И. Кавказский кризис в свете концепций национальной безопасности России 2000 и 2008 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 18-22. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
581522
  Брехт Б. Кавказский меловой круг : [пьеса ; пер. с нем.] / Б. Брехт ; [пер. С. Апта]. – Москва : Искусство, 1957. – 140 с.
581523
  Джалагония Валерий Кавказский огненный круг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 44 (1115). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
581524
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 38с.
581525
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 38с.
581526
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 38с.
581527
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1937. – 62с.
581528
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1945. – 44с.
581529
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 64с.
581530
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1948. – 46с.
581531
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1950. – 20 с.
581532
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1955. – 64с.
581533
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1978. – 48с.
581534
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 16-е изд. – М., 1978. – 48 с.
581535
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Лев Толстой ; [оформл. и грав. на дереве А.Е. Глуховцева]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1987. – 69 с. : ил. – Миниатюрное издание
581536
   Кавказский пленник.. – Л, 1938. – 80с.
581537
  Рашковский Е. Кавказский регион : социокультурные и религиозные проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 104-112. – ISSN 0131-2227
581538
  Маркедонов С.М. Кавказский регион: От периферии к эпицентру мировой политики // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 100-122. – ISSN 0235-5620
581539
  Акубжанова З.А. Кавказский союз РСДРП (1903 - 1906 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Акубжанова З.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20л.
581540
  Чепак В. Кавказский Суворов // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 12-18 августа (№ 33). – С. 7


  Ім"я героя Російсько-перської війни 1804-1813 рр. генерала П.С. Котляревського сучасному читачеві невідомо, хоча протягом 19 ст. в усіх енциклопедіях йому присвячували великі статті, називали «генерал-метеор» і «кавказький Суворов».
581541
  Егиазарян А.А. Кавказский треугольник (или Сага об экономическом развитии Азербайджана, Армении и Грузии) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 101-113. – ISSN 0201-7083
581542
  Малышева Дина Кавказский узел мировой политики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – №10 (1593). – С. 19-30. – ISSN 0869-44435
581543
  Гезалова Н.Р. Кавказский фронт русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-45. – ISSN 1608-0599
581544
   Кавказский этнографический сборник.. – Тбилиси, 1968. – 270с.
581545
  Кочетков Кавказско-Каспийский регион в сфере геополитических интересов США / Кочетков, М // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 177-178
581546
  Гушер А.И. Кавказское прозрение // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 18-24. – ISSN 0321-5075


  Зовнішньополітичні пріоритети Туреччини.
581547
  Айвазян А.С. Кавказское эсперанто : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; худож. А. Баяндур. – Москва : Советский писатель, 1990. – 555, [1] с. : ил.


  Содерж.: Повести: Соленый граф; Хлебная площадь; Арминус; Приключения сеньора Мартироса; Рассказы: Вывески Тифлиса; Тифлис; Вано и городовой; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису. 1912 год, и др
581548
  Вовк Віра Кавказьке крейдяне коло для Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 39-47
581549
  Райхель Ю. Кавказьке напруження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Азербайджан, Грузія та Туреччина у пошуках регіональної безпеки.
581550
  Пушкін О.С. Кавказький бранець / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 39с.
581551
  Пушкін О.С. Кавказький бранець / О.С. Пушкін. – К, 1956. – 28с.
581552
  Толстой Л.Н. Кавказький бранець / Л.Н. Толстой. – К., 1959. – 39с.
581553
  Вежель Л. Кавказькі візерунки в поемі Шота Руставелі "Вітязь у тигровій шкурі" (Крізь призму М.Гулака та О.Навроцького) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 264-279


  У статті аналізується науковий внесок двоюрідних братів М. Гулака й О. Навроцького у літературознавство грузинського народу, а також високоху­дожній переклад поеми Шота Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" російською та українською мовами. The ...
581554
  Толстой Л.М. Кавказькі оповіданя / Лев Толстой ; [Пер. В. Герасимович, Г. Хоткевич]. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1906. – 167, [8] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-руської видавничої Спілки] / Відповідає за ред. В. Гнатюк ; Ч. 128/129)


  Зміст: Набіг; Рубанка ліса / Пер. В. Герасимович; Стріча в віддїлї з московським знайомим / Пер. Г. Хоткевич
581555
  Виноградова О. Кавове інвестування: правові колізії та чинне законодавство // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.24-26
581556
  Шпонтак І.М. Кавуни - це наші друзі, але друзів теж потрібно вміти вибирати! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 37 : рис.
581557
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 16 с.
581558
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – 3-е вид. – Харків, 1930. – 16 с.
581559
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1985. – 16 с.
581560
  Жежера В. Каганович півгодини присвятив романові Яновського // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 33 (136). – С. 54-57
581561
  Шеко М.Т. Кагарлицька МТС / М.Т. Шеко. – К, 1957. – 184с.
581562
  Фельд Ш. Кагда Ленин жил в Париже / Ш. Фельд. – Москва, 1969. – 264с.
581563
  Дубовская Ирина Яковлевна Кагерентное излучение рентгеновских фотонов и х-кантов каналирующими заряженными частицами в кристалле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дубовская Ирина Яковлевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 17л.
581564
  Фролов Ю.П. Кагорта славных / Ю.П. Фролов. – Харьков, 1949. – 208с.
581565
  Травушкин В. Кагул / В. Травушкин. – Кишинев, 1966. – 64с.
581566
  Ольгерн Кемла Кадастр в Польщі: сучасний стан і перспективи розвитку // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
581567
  Гловер Роджер Кадастр и инвентаризация земель в Австралии / Гловер Роджер, Эрман Мелисса // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 51-53
581568
   Кадастр и карты мест схода снежных лавин. – Киев, 1967. – 21с.
581569
   Кадастр и карты мест схода снежных лавин в горных районах Украинской ССР (Карпаты, Крым). – Киев, 1986. – 29с.
581570
   Кадастр лавин СССР. – Ленинград, 1986. – 131с.
581571
   Кадастр лавин СССР : Европейская часть СССР Кавказ 1980-1985 гг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 144с.
581572
  Асташкіна О. Кадастр майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ГІС-технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядається підхід до систематизації граничних факторів створення Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ...
581573
   Кадастр мінеральних ресурсів Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1971. – 418с.
581574
   Кадастр мінеральних ресурсів Української РСР = (Сировина для хімічної промисловості). – Київ : Наукова думка, 1973. – 330с.
581575
  Микула О.Я. Кадастр природних ресурсів : навч. посібник / Микула О.Я., Ступень М.Г., Пересоляк В.Ю. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 192 с. – ISBN 966-7827-93-3
581576
  Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об`єктів України місцевого водокористування / В.М. Самойленко; Мін-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катр. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-092-0
Т. 1 : Радіогідроекономічний стан і використання водойм та загальнометодологічні проблеми. – 1998. – 192с.
581577
  Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об`єктів України місцевого водокористування / В.М.Самойленко та ін.; Мін. України з питань надзвич.ситуацій та у справах захисту населення від наслід. Чорноб. катастрофи. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-028-9
Т. 2 : Стохастично-рейтингові оцінки доз опромінення населення за рахунок місцевого водокористування. – 1998. – 160с.
581578
  Перович Л. Кадастр у структурі ринку земель / Л. Перович, Н. Музика // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 117-123. – Бібліогр.: с. 121-122. – ISSN 0130-1039
581579
  Мединська Н.В. Кадастр як інструмент планування розвитку територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
581580
  Губар Ю.П. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель : Автореф. дис… канд. техн. наук : 05.24.04 / Губар Юрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2005. – 19 с.
581581
  Маланчук М.С. Кадастрова інвентаризація земель, порушених промисловими розробками родовищ сірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Маланчук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
581582
  Перович Л. Кадастрова система України в контексті світового розвитку / Л. Перович, О. Лудчак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 15-19. – ISSN 1819-1339
581583
   Кадастровая оценка загрязненных радионуклидами земель / О.А. Макаров, Е.В. Цветнов, А.И. Щеглов, А.Д. Ромашкина, Я.Р. Ермияев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1368-1374 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
581584
  Дедкова О.В. Кадастровая оценка земель для жилой многоквартирной застройки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-02-6
581585
   Кадастровая стоимость земель в условиях радиоактивного загрязнения / А.Н. Ратников, П.М. Сапожников, Н.И. Санжарова, Д.Г. Свириденко, Т.Л. Жигарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 130-140 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
581586
  Бурачек В.Г. Кадастрове аерофотознімання локальних техногенних територій із застосуванням малих літальних апаратів / В.Г. Бурачек, П.Д. Крельштейн, С.Д. Крячок // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 80-83. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
581587
  Ванчура Р.Б. Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ванчура Роман Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
581588
  Петрович І. Кадастрове зонування земель // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 121-130. – ISSN 0130-1039
581589
  Перович І. Кадастрове зонування земель // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 121-130 : рис., табл. – Бібліогр.: с.127-128. – ISSN 0130-1039
581590
  Перович І. Кадастрове зонування територій у контексті нової адміністративно-територіальної реформи / І. Перович, Д. Кереуш // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1819-1339
581591
  Кривов В.М. Кадастровий землеустрій в системі управління земельними ресурсами при сучасному регулюванні земельних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С.23-32
581592
  Щербак Ю.В. Кадастровий облік земель в Україні // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 28-31. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
581593
  Бойко О.Г. Кадастровий облік земельних ресурсів України / О.Г. Бойко, Т.М. Кушнірук, В.В. Додурич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 164 - 172. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
581594
  Кучаковська Н.О. Кадастрові зйомки: проблеми правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 70
581595
  Шафранська Л. Кадастрові системи: їх майбутнє за умов глобалізації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-13
581596
  Скрыль Маргарита Кадастровые и городские ГИС и базы данных : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15)
581597
  Емельянова Л.Е. Кадастровые карты по населению млекопитающих и птиц / Л.Е. Емельянова, В.В. Брунов. – М., 1987. – 93с.
581598
  Спицына Л. Кадастровые проблемы и их решение // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-30
581599
  Кононенко Т.П. Кадворт Ральф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344. – ISBN 966-316-069-1
581600
  Подцероб А. Каддафи, каким я его знал // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 135-150. – ISSN 0130-9625
581601
   КАДЕ е и каде оди модерната макроекономска наука - релевантноста на промените за македонската економиjа = The state of contemporary macroeconomic science and its future - relevance of changes for the macedonian economy : зб. на трудови од тркалезната маса : одржана на 12 декември 2013 година во Макед. акад. на науките и уметностите / Макед. акад. на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражуваньа ; [уред.: Т. Фити ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2014. – 133 с. – Бібліогр.: с. 131-133 та в кінці доп. – ISBN 978-608-203-117-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
581602
  Білоус А.О. Кадети в Києві в 1905-1907 рр. // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 34-42. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Розглядаються становлення, організаційна побудова, програмні положення й практична діяльність на Київщині однієї з найвпливовіших партій періоду першої революції в Росії - Конституційно-демократичної. Докладно аналізуються підсумки виборів до І та ІІ ...
581603
  Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (окт. 1917 - 1920 гг.) / Н.Г. Думова. – М., 1982. – 416с.
581604
  Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции / Н.Г. Думова; Отв.ред.В.Я.Лаверычев. – М. : Наука, 1988. – 244с.
581605
  Беляев А.В. Кадетские корпуса: опыт корпоративного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
581606
  Алехин И.А. Кадетское образование в России XVIII в. / И.А. Алехин, В.В. Тананайко // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 38-42. – ISSN 2073-8536
581607
  Скрябін О.Л. Кадетський корпус (1852-1920 рр.): сторінки історії // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 94-100
581608
  Шелохаев В.В. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / В.В. Шелохаев. – М., 1983. – 327с.
581609
  Сунь Чэн-му Кадеты и борьба большевиков за изоляцию их в период высшего подъема первой русской революции. (Окт.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сунь Чэн-му; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода капитализма. – М., 1960. – 16л.
581610
  Монтегю Б. Кадеты императрицы / Б. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 303-510. – (Интимная жизнь монархов)
581611
  Нарский И.В. Кадеты на Урале / И.В. Нарский. – Свердловск, 1991. – 148 с.
581612
  Ломоури Н.И. Каджана / Николай Ломоури; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 94 с.
581613
  Каушутов А. Каджар-ага : ззбранные повесть и и рассказы / А. Каушутов. – Москва, 1977. – 205 с.
581614
  Ханзадян С.Н. Каджаран : роман / С.Н. Ханзадян. – Киев, 1977. – 344 с.
581615
  Рыбин В.Ф. Каджарская легенда / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1966. – 68с.
581616
  Гальдос Перес Кадикс / Гальдос Перес. – Москва, 1938. – 264с.
581617
  Гальдос Перес Кадикс / Гальдос Перес. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1951
581618
  Микитенко І.К. Кадильниця / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 64с.
581619
  Митропольський О.Ю. Кадмій: джерела та шляхи надходження до акваторії Чорного моря / О.Ю. Митропольський, І.М. Байсарович, Є.І. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Присвячено виявленню особливостей природної та антропогенної складових надходження кадмію в межі шельфової зони Чорного моря. У процесі моніторингових досліджень встановлені закономірності розподілу елементу в компонентах середовища екосистеми шельфу.
581620
  Александров А.Д. Кадочная культура лимона / А.Д. Александров. – Симферополь, 1949. – 39с.
581621
  Иванов-Вано Кадр за кадром. / Иванов-Вано. – М, 1980. – 239с.
581622
  Кулешов Л.В. Кадр и монтаж / Л.В. Кулешов. – М., 1961. – 88с.
581623
  Бурлаков С. Кадр кінематографічного твору як самостійний об"єкт авторського права: поняття та особливості використання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35
581624
  Пажитнова Л.И. Кадр... и вся жизнь / Л.И. Пажитнова. – Москва, 1988. – 140 с.
581625
   Кадрам села - партийную заботу. – М., 1977. – 263с.
581626
  Уокер Джеральд Кадреж // Каскадер из Сингапура / Р. Томас. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 339-510. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
581627
  Краєв В.О. Кадри -- наша постійна турбота. / В.О. Краєв. – Одеса, 1968. – 55с.
581628
  Христенко О.А. Кадри - визначальний чинник підвищення ефективності діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-7
581629
  Макеєва І. Кадри бібліотек вищих шкіл як об"єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 200-208. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
581630
  Пацурківський С П. Кадри вирішують все // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568


  Про юридичний факультет Чернівецького університету
581631
  Губерський Л.В. Кадри для всіх материків : [Інтерв"ю з директором Ін-ту міжнародних відносин] // Освіта, 1999. – № 46
581632
  Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-47
581633
  Любіцева О. Кадри для туризму: нові підходи в підготовці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На географічному факультеті університету на офіційне звернення держави щодо підготовки кадрів для екскурсійної та туристичної діяльності у 70-ї роках відкрито спеціалізацію та почали готувати фахівців із кваліфікацією "методист-організатор ...
581634
  Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 35-44. – ISSN 1029-7200
581635
  Кузнецова Н.Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 115-121 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
581636
  Яковенко Д.Т. Кадри прокуратури Української РСР в перші роки її діяльності (1922-1925) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-85. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье дано краткое изложение вопросов, связанных с практическим решением проблемы кадров прокуратуры УССР в первые годы ее деятельности. Показано, что сразу после учреждения прокуратуры правительство Советской Украины направило в ее органы ...
581637
  Суханова Н.А. Кадриль / Н.А. Суханова. – М., 1976. – 176с.
581638
  Хамитова В. Кадриль "Репьевский чиж" / В. Хамитова. – Ульяновск, 1956. – 47с.
581639
  Жабинець О.Й. Кадрова безпека в системі фінансово-економічної безпеки страхових компаній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 269-274. – ISSN 2222-4459
581640
  Савічев А.В. Кадрова політика в інститутах радянської влади 1950-1980 рр.: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
581641
  Гандзюк К.А. Кадрова політика в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 57-60
581642
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
581643
  Полонський В.Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – ISSN 1993-6788
581644
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
581645
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
581646
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
581647
  Ніколаєць К. Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові праці, присвячені вивченню кадрової політики КПРС в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років як одного з напрямів суспільно-політичної діяльності. In the given article the author analyses scientific ...
581648
  Кузьменко Ю.В. Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 100-104. – ISSN 2076-1554
581649
  Волосевич І. Кадрова політика видавництв // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-50
581650
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вузів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи
581651
  Матвєєнко Наталія Валеріївна Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи.
581652
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика ВНЗ щодо підбору персоналу : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-108 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
581653
  Білинська М.М. Кадрова політика і державна служба : консп. лекцій / М.М. Білинська, О.Л. Євмєшкіна, І.Г. Сурай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і менеджменту. – Київ : НАДУ, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
581654
  Радзімовська С.В. Кадрова політика і державна служба // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 137-139
581655
  Ніколаєць Ю.О. Кадрова політика М.С. Хрущова у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 139-142. – ISBN 966-614-021-7
581656
  Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – ISSN 1993-6788
581657
  Полушкіна Т. Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику та аналіз кадрового питання в Національній академії наук України як головного центру наукового прогресу і розвитку України. In the article description and analysis of skilled question is given in the National academy of sciences ...
581658
  Сливенко В.А. Кадрова політика органів ВУНК на Півдні України на початку1920-х років (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 53-58. – ISSN 2075-1451
581659
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
581660
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
581661
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
581662
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
581663
  Сорока Ю. Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944–1950-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 24-31
581664
  Ісаков П. Кадрова політика та становище персоналу у в’язничній системі УСРР в 1919 р. як прояв тоталітарної природи радянської влади // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 237-260. – ISSN 2307-3047
581665
  Манько М.О. Кадрова політика Української Центральної Ради // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 135-140. – ISSN 2312-2587
581666
  Михайліченко М.В. Кадрова політика університету: стан, проблеми, перспективи розвитку // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 199-202


  В умовах реалізації законодавчих норм Закону України "Про вищу освіту" (2014) одним з першочергових викликів для сучасного закладу вищої освіти є питання університетської автономії та механізмів її забезпечення.
581667
  Кавтиш О.П. Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства / О.П. Кавтиш, О.В. Максимішина // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 160-166. – ISSN 2310-5534
581668
  Стрехова С.В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 66-70. – ISSN 1728-6220
581669
  Сурмін Ю.П. Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 38-43
581670
  Гриньова В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах : монографія / Гриньова В.М., Кракос Ю.Б. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-676-477-8
581671
  Ареф"єва Олена Володимирівна Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Литовченко Олена Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання забезпечення кадрової безпеки як складової економічної безпеки машинобудівних підприємств. Розглядаються фактори кадрової безпеки підприємства.
581672
  Онищук І.А. Кадрова складова екологічної діяльності підприємств харчової промисловості // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства", всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 99-100. – ISBN 978-966-683-359-7
581673
  Кравченко М. Кадрова складова як фактор розвитку організації / М. Кравченко, О. Даниленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 41)


  Досліджуються проблеми радикальної реорганізації виробничого апарату, формування нової сучасної культури трудових відносин. Доведено необхідність позитивних структурно-організаційних реформ, розкрито зміст організаційної культури в умовах реформування ...
581674
  Степахно А.В. Кадрова стратегія як фактор економічної безпеки підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 17-20
581675
  Зінченко С. Кадрова сфера державних органів та агросервісних установ: сучасний стан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-124
581676
  Пугачева Н.Г. Кадровая политика библиотек Краснодарского края в структуре региональной культурной политики // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 174-178. – ISBN 978-985-7125-33-3
581677
   Кадровая политика в государственном управлении. – М., 1989. – 39с.
581678
  Тиковенко А.Г. Кадровая политика в условиях перестройки / А.Г. Тиковенко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 92 с.
581679
  Пашков А.С. и др. Кадровая политика и право / А.С. и др. Пашков. – М., 1989. – 285с.
581680
  Спирин А.А. Кадровая политика КПСС и ее реализация партийными организациями Украины (60-80-е годы). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Спирин А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПУ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – К., 1989. – 55л.
581681
  Яцков В.А. Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы / В.А. Яцков. – М., 1986. – 316с.
581682
  Андреев М.А. Кадровая политика Министерства народного просвещения ( март-декабрь 1917 г.) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 140-143. – ISSN 0869-3617


  В статье автор рассматривает кадровые изменения в центральном аппарате Министерства народного просвещения в 1917 г., а также влияние Первой мировой войны и Февральской революции на эти процессы. In article the author considers the personnel changes in ...
581683
  Ким И.Н. Кадровая политика при переходе на ФГОС // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0869-3617


  Эффективное внедрение стандартов третьего поколения в вузах возможно только при перестройке сознания действующих преподавателей и наличия у них высокого потенциала профессиональной компетентности. Для развития вуза необходима продуманная кадровая ...
581684
  Лившиц С.Б. Кадровая служба / С.Б. Лившиц. – Л., 1985. – 124с.
581685
  Алма Кульжамбекова Кадровая служба государственного органа в концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 295-301. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
581686
   Кадровая служба на селе. – М., 1985. – 352с.
581687
   Кадровая служба рыночной экономики. – М.
8. – 1991. – 118с.
581688
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2006. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-57-1
581689
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : Навчальний посібник / Я.Д. Макух, І.Р. Залуцький. – Київ : Знання, 2006. – 143с. – ISBN 966-346-146-2
581690
  Доровський О.Ф. Кадрове діловодство : навчальний посібник / Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-676-318-4
581691
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – (Вид. 5-е, переробл. і допов.). – Київ : Ліра-К, 2011. – 476 с. : табл. – Бібліогр.: c. 455-473. – (Серія посібників "Культура діловодства"). – ISBN 978-966-2174-00-7
581692
  Дудка Л. Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 489-499. – ISBN 966-7379-70-1


  Досліджуються радянські управлінські засади у здійсненні антирелігійної політики.
581693
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення видавництв радянської України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 110-114. – ISSN 1728-9343
581694
  Прокопенко Л. Кадрове забезпечення вищої школи України в другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 10-19.
581695
  Огороднік В. Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації українських націоналістів (Б) у 1941 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема кадрового комплектування відділів Української народної міліції ОУН(Б). Особлива увага звертається на етапи кадрового забезпечення, директивні характеристики щодо майбутніх міліціонерів та участі УНМ у кадровому ...
581696
  Довжук І. Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-12. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання забезпечення робочою силою вугільної промисловості Донецького промислового регіону та особливості формування робітничого класу цієї галузі. The problem of providing by the workers of coal industry of the Donetsk industrial region ...
581697
  Бунтова Н.В. Кадрове забезпечення галузі туризму з урахуванням міжнародного досвіду // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-142.
581698
  Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія / Т.Є. Кагановська ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 362 с. – ISBN 978-966-623-677-0
581699
  Науменко Р.А. Кадрове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування в умовах глобалізаціних викликів // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 117-138. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
581700
  Витко Т. Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 217-229
581701
  Вовк В. Кадрове забезпечення економічних змін // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 41-43. – ISSN 2078-5860
581702
  Ващенко Ю. Кадрове забезпечення енергетичного регулятора крізь призму забезпечення гендерної рівності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 195-196
581703
  Грішнова О.А. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління / О.А. Грішнова, Є.Р. Жорова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 193-198. – ISSN 2222-0712
581704
  Мінгазутдінов І. Кадрове забезпечення євроатлантичного курсу // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-23.
581705
  Заярнюк О.В. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 39-46. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
581706
  Самілик Т.М. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
581707
  Даюк Ж.Ю. Кадрове забезпечення Кременецького ліцею (XIX -поч. XX ст.) та його вплив на культурно-просвітницьку діяльність у регіоні та в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 126-133
581708
  Житарюк І.В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 72-78. – ISSN 1728-3671
581709
  Циц С.В. Кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Хмельницької області) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 113-115. – Бібліогр.: 8 назв
581710
  Галаган О.І. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 3-8
581711
  Манжула А.А. Кадрове забезпечення науково-дослідних установ // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 49-55


  Наголошено на важливості ефективного та якісного кадрового забезпечення науково-дослідних установ України. У зв"зку з цим досліджено теоретичні підходи щодо визначення поняття "кадрового забезпечення".
581712
  Будзинський М.П. Кадрове забезпечення Національної поліції України: адміністративно-правове регулювання : монографія / М.П. Будзинський ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України ; Мачулин, 2017. – 271, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 215-238. – ISBN 978-617-7589-76-0
581713
  Нижник Н. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / Н. Нижник, А. Михненко, Н. Гончарук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 202-214
581714
  Радиш Я.Ф. Кадрове забезпечення охорони здоров"я України: сутність понять / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова, Н.О. Васюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 97-101. – Бібліогр.: 41 назв.
581715
  Процишин Н. Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано стан забезпечення педагогічних інститутів України в 80–90-х рр. викладацькими кадрами вищої кваліфікації. Досліджено динаміку кількісних і якісних характеристик їх професорсько-викладацького штату. Автором показано, що проблема ...
581716
  Пєтков В.П. Кадрове забезпечення пенітенціарної системи за поглядами Г.О. Радова // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 20-22
581717
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення поліграфічної промисловості в радянській Україні в 1920-1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 126-130. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються особливості кадрового забезпечення поліграфічної промисловості радянської України в 1920-1930-ті рр. В статье анализируются особенности кадрового обеспечения полиграфической промышленности советской Украины в 1920-1930-е гг. The ...
581718
  Сінькевич І Н. Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничих комплексів. : Автореф... Кагд.екон.наук: 08.09.02 / Сінькевич Н.І,; НАН Укр.ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1996. – 16л.
581719
  Любіцева О.О. Кадрове забезпечення розвитку туризму і стан фахової туристичної освіти в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-598-999-8
581720
  Островська Н.Д. Кадрове забезпечення системи освіти в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 31-33. – ISSN 2076-1554
581721
  Прокопенко Л Кадрове забезпечення системи освіти за часів давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.144-153. – ISBN 966-7800-15-6
581722
  Пархоменко-Куцевіл Кадрове забезпечення системи публічного управління: історичний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 132-136. – ISSN 2414-4436
581723
  Лагнюк О. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції як особливий прояв соціальної інституалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 123-125. – ISBN 978-617-7069-14-9
581724
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229, [4] арк. – Додатки: [4] арк. – Бібліогр.: арк. 197-229
581725
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : автореф. ... дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
581726
  Оліфіренко Л.Д. Кадрове забезпечення судового адміністрування у контексті судової реформи України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 112-114
581727
  Федулова Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 16-20. – ISSN 1810-3944


  Державна політика в сфері вищої освіти повинна орієнтуватися на перевірені світовою практикою моделі національної інноваційної системи (НІС), що функціонують у ринкових умовах, де особливу значимість має організація передачи наукових розробок із сфери ...
581728
  Кульбабський П.М. Кадрове питання на Північній Буковині у 1940-1941 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
581729
  Яшний М.Є. Кадрове планування як умова ефективності управлінської діяльності // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 378-380
581730
  Макаренко А.Ю. Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів ВНЗ // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 82-88
581731
  Слівінська Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 74-77
581732
  Білорус Т.В. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання / Т.В. Білорус, С.Г. Фірсова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 335-345


  У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності кадрового аудиту та процедури його проведення. Визначено труднощі впровадження кадрового аудиту в систему управління організацією. Вироблено рекомендації щодо можливих перспектив удосконалення ...
581733
  Оленченко Т.Л. Кадровий відбір керівного складу міліції України та критерії оцінки його професійної діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 240-249
581734
  Озерський І.В. Кадровий менеджмент в органах прокуратури : монографія / І.В. Озерський, В.В. Дерев"янко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 504 с. : табл. – Бібліогр.: с. 452-503. – ISBN 978-966-192-041-4
581735
   Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ф.М. Уляненко, С.М. Нікітченко, Д.І. Котельніков, О.В. Нікітченко; За ред. Д.І. Котельнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-083-9
581736
  Марченко О.А. Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6792
581737
  Сторожев Р.І. Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 114-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
581738
  Васильчук І.І. Кадровий моніторинг в системі детермінант ефективності управління персоналом / І.І. Васильчук, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються шляхи підвищення ефективності управління персоналом органів охорони державного кордону через впровадження в кадрову роботу психологічного інструментарію. In the article the ways of increase of efficiency of management the ...
581739
  Малік М.Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : Монографія / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2005. – 370с. – ISBN 966-669-131-0
581740
  Машіко К.С. Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 158-164 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
581741
  Мечинський Б. Кадровий потенціал виборних посад місцевого самоврядування України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.167-169
581742
  Антонюк Т. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Кадрове забезпечення вищих навчальних закладів є головною проблемою національної системи освіти. Від якості професорсько-викладацького складу вишів залежить якість підготовки фахівців, імідж університету та конкуренто- спроможність на світовому ринку ...
581743
  Гринькевич О.С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності ії регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 113-119. – ISSN 1562-0905


  Здійснено економіко-статистичний аналіз взаємозв"язку показників кадрового потенціалу вищої освіти та науки в Україні і результатів інноваційної діяльності.
581744
  Пархоменко-Куцевіл Кадровий потенціал державних службовців як передумова плідного функціонування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (теоретичні засади) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.141-146. – ISBN 966-7800-10-5
581745
  Яковенко О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.19-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
581746
  Пасічник О.В. Кадровий потенціал і його зайнятість в умовах конверсії та переходу до ринку. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Пасічник О.В.; НАН Укр.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 23л.
581747
  Коляденко С. Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 88-91.
581748
  Гармідер Л.Д. Кадровий потенціал торговельних підприємств: формування, оцінка, розвиток : монографія / Л.Д. Гармідер ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 339, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 309-337. – ISBN 978-966-434-287-9
581749
  Руккас А. Кадровий потенціал уенерівської військової еміграції (друга половина 1920-х - кінець 1930-х рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 72-92. – ISSN 0869-3595
581750
  Набок С. Кадровий потенціал Української Академічної науки: розподіл за галузями знання. 1920-ті роки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 200-207. – ISBN 978-966-308-311-5
581751
  Жуковська А. Кадровий потенціал як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 21-27. – ISSN 1818-2682
581752
  Арзамасова О.В. Кадровий потенціал як чинник економічного розвитку / О.В. Арзамасова, Н.В. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
581753
  Ульяницька О.В. та інш. Кадровий резерв малого бізнесу: стан та перспективи підготовки // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.258-263
581754
  Олененко А. Кадровий склад Азовської губернської канцелярії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 42-55. – ISSN 0869-3595
581755
  Шпак В. Кадровий склад видавничої галузі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 166-172. – ISSN 0869-3595


  Спеціальність видавнича справа та редагування в Інституті журналістики КНУТШ - директор В. Різун.
581756
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 4. – 2007
581757
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 5. – 2007
581758
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 6. – 2007
581759
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 7. – 2007
581760
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 8. – 2007
581761
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 9. – 2007
581762
  Чухлій С.О. Кадрові пристрасті в Харківському університеті (епізод з біографії М.В. Клочкова) / Чухлій С.О.. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 236-241. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
581763
  Плахотнюк Н.Г. Кадрові процедури як обов"язковий елемент управління державною служб // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 246-253. – ISSN 1563-3349
581764
  Олуйко В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
581765
  Гусак І.В. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 53-58


  У статті йдеться про проблеми якості професіоналізації державних службовців. Автор розглядає чиники, що зумовили проблеми державного управління й державної кадрової політики України. The article deals with the problem of quality of professionalization ...
581766
  Гаращук О. Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку / О. Гаращук, В. Куценко // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 188-196. – ISSN 1818-4170


  Розкривається сутність і значення кадрових ресурсів вищої освіти, їх роль у підвищенні якості освіти, забезпеченні сталого розвитку, формуванні економіки знань. Наведено характеристику останньої. Аналізується мережа закладів вищої освіти України, її ...
581767
  Щербак В.Г. Кадрові ризики в системі менеджменту персоналу / В.Г. Щербак, О.П. Пугачов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 12-16
581768
  Дерід І.О. Кадрові ризики у міжнародному бізнесі / І.О. Дерід, Ю.О. Гармаш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-37. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
581769
  Сурай І. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 267-277
581770
  Чурсина П.В. Кадрово-методическое обеспечение открытого непрерывного образования в вузе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 63-71. – ISSN 1609-4646


  В статье обоснованы необходимость и условия эффективности кадрового обеспечения открытого непрерывного образования, представлены обобщающие материалы из опыта работы Ставропольского института имени В.Д. Чурсина по совершенствованию кадрового ...
581771
  Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 97-104. – ISSN 2221-1055
581772
  Єрмолаєва Г.А. Кадрово-управлінський склад українських бібліотек в сучасному вимірі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 51-56. – ISSN 2409-9805
581773
   Кадровое обеспечение АПК. – М., 1989. – 122с.
581774
   Кадровое обеспечение исследовательских программ в высшей школе. – М., 1987. – 207с.
581775
  Тимощук Л.А. Кадровое обеспечение научно-технического прогресса / Л.А. Тимощук, В.А. Баринов. – М. : Наука, 1991. – 122с
581776
  Кузнецова Т.Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт реализации кадровой образовательной политики в русле задач Программы развития национальной компьютерной библиотечно-информационной сети ЛИБНЕТ и Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Рассмотрены роль ...
581777
  Румчев В.Г. Кадровые подсистемы АСУ / В.Г. Румчев, А.Л. Конин. – Москва, 1984. – 247 с.
581778
  Назарова И.Б. Кадровые стратегии российских университетов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0869-3617


  Российские университеты выходят на глобальный рынок труда в поиске специалистов высокого класса, способных не только преподавать и вести научные исследования, но и представлять свои результаты мировому сообществу. Университеты разрабатывают системные ...
581779
  Сукиасян Э.Р. Кадровый вопрос. Статья 2. Какое библиотечное образование необходимо России? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0130-9765
581780
  Князев Владимир Кадровый вопрос: что ожидает индустрию гостеприимства в ближайшем будущем?! : Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 40-41
581781
  Шадурский Егор Кадровый голод и унификация турпространства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 34
581782
  Самойлова Виктория Кадровый диссонанс : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 102-107 : Фото
581783
   Кадровый корпус. – К., 1990. – 204с.
581784
  Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : Монография / Е.В. Астахова; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 188с. – ISBN 966-8558-43-Х
581785
  Сукиасян Э.Р. Кадровый кризис. Статья 1. Путь в профессию // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-9765
581786
  Кильпякова И.С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ : научно-практическое пособие / И.С. Кильпякова. – Москва : Литера, 2012. – 127, [1] с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 92-104. – (Серия "Современная библиотека" / ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.). – ISBN 978-5-91670-104-3
581787
  Каверина Э.Ю. Кадровый потенциал американских университетов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 61-77. – ISSN 0321-2068
581788
  Стрелкова И.Б. Кадровый потенциал библиотек в новой информационной среде: как привлечь молодежь в профессию? // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-72
581789
  Сокурянская Л.Г. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 264-268
581790
  Сокурянская Л.Е. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 38-41. – ISSN 1562-529Х
581791
  Крупенько О.Г. Кадровый потенциал как основа прогрессивного развития библиотек / О.Г. Крупенько, С.Л. Салопонова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 70-72
581792
  Киселев А.Г. Кадровый потенциал модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 66-69. – ISSN 0132-1625
581793
  Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производства / Н.П. Беляцкий. – Минск, 1990. – 158с.
581794
  Алексеев В.В. Кадровый потенциал отрасли : о подгот. и перспективах развития / В.В. Алексеев. – Москва : Знание, 1987. – 62 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и орг. производства ; № 7/1987)
581795
  Гохберг Л. Кадровый потенциал российской науки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.8-20. – ISSN 0869-3617
581796
  Зубова Л.Г. Кадровый потенциал российской науки // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 712-718. – ISSN 0869-5873


  Сегодня Россия утратила позиции мировой научной державы, считает автор публикуемой ниже статьи. Одной из главных причин этого является разрушение кадрового потенциала науки в течение последних 20 лет вследствие хронического недофинансирования, падения ...
581797
  Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления / В.А. Шаховой. – М, 1985. – 128с.
581798
   Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – 323, [1] с. – Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
581799
  Казаков В.Н. Кадровый потенциал сферы прикладных научных исследований и разработок / В.Н. Казаков. – М, 1990. – 148с.
581800
  Мотова Н.М. Кадровый рабочий предприятия / Н.М. Мотова. – М, 1986. – 80с.
581801
  Комаровский В.В. Кадровый рабочий: черты социального облика / В.В. Комаровский. – М., 1986. – 63с.
581802
  Петрова Т. Кадровый состав библиотек вузов: социологическое исследование // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-38. – ISSN 0130-9765
581803
  Греков Н.В. Кадровый состав органов "Смерш". 1941-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 136-145. – ISSN 0042-8779
581804
  Чичкина Светлана Кадры - важнейшая проблема отрасли : Учиться никогда не поздно. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 26-31
581805
   Кадры - решающая сила партийного руководства. – М., 1984. – 172с.
581806
  Ризаев С.Р. Кадры : профессионализм и компетентность / С.Р. Ризаев. – Ташкент, 1991. – 156с.
581807
  Гербер Р. Кадры в системе социалистического управления / Р. Гербер, Г. Юнг. – Москва, 1970. – 208с.
581808
  Туманов Г.А. Кадры в системе управления органов внутренных дел. / Г.А. Туманов. – М., 1974. – 43с.
581809
   Кадры высшей квалификации для инновационной России / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
581810
   Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-6.
581811
   Кадры для АСУ. – М., 1979. – 128с.
581812
  Лунин В. Кадры для нанотехнологий / записал А. Колотилкин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 4


  МГУ - один из признаых центров развития нанотехнологий. О проблеме подготовки кадров для новой научно-технической отрасли рассказывает декан химического факультета, акад. РАН В. В. Лунин.
581813
  Чуткерашвили Е.В. Кадры для науки / Е.В. Чуткерашвили. – Москва, 1968. – 358с.
581814
  Нестеренко Марина Кадры для отрасли: время перемен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 20-21 : Фото
581815
  Каменев Я.А. Кадры железорудной промыленности Криворожского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Каменев Я.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Кривой Рог, 1951. – 18 с.
581816
  Иванов В.Т. Кадры и актив ВЛКСМ: Вопросы формирования и воспитания. / В.Т. Иванов. – М., 1980. – 160с.
581817
  Егоров В.В. Кадры и интенсификация сельского хозяйства / В.В. Егоров. – Л, 1977. – 80с.
581818
  Бельчанский Г.И. Кадры и управление производством / Г.И. Бельчанский. – М., 1971. – 124с.
581819
  Тряков И.В. Кадры местных Советов : формирование, обучение. / И.В. Тряков. – М., 1987. – 126с.
581820
  Эатамм Э.А. Кадры механизаторов в колхозах и совхозах Эстонской ССР с различной эффективностью производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Эатамм Э.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 32л.
581821
  Скябас Кадры механизаторов сельского хозяйства Литовской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скябас дВ.; Ан Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 18л.
581822
   Кадры науки советской Сибири. – Новосибирск, 1991. – 217с.
581823
   Кадры научных библиотек : Библиогр. указ. за 1970-1978 гг. – Киев, 1979. – 92с.
581824
  Беркович М.И. Кадры неоконченной киноленты / М.И. Беркович. – Алма-Ата, 1984. – 150 с.
581825
  Сбитнев А. Кадры ничего не решают! // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 33-38.
581826
  Казаков В.Н. Кадры отраслевой науки / В.Н. Казаков. – М, 1984. – 83с.
581827
  Щур Д.Л. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций : Практическое пособие / Д.Л. Щур, Л.В. Труханович. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 912с. – ISBN 5-8018-0068-9
581828
  Шудра Кадры промышленности СССР и их подготовка / Шудра, О.Г. Белорус. – К, 1969. – 60с.
581829
  Хмельной И.Г. Кадры растим в совхозе / И.Г. Хмельной. – М, 1980. – 92с.
581830
   Кадры решают все // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 14-15 : фото
581831
  Самарцев Евгений Кадры решают все. Оплата руководителей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 7-9 : фото
581832
  Римашевская Н.М. Кадры решают все: оплата труда и пенсионное обеспечение научных работников / Н.М. Римашевская, Л.Г. Зубова, О.А. Антропова // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2010. – № 3 (49). – С. 19-31. – ISSN 1561-7785
581833
  Крылов А.М. Кадры сельскохозяйственных предприятий. (Теория и анализ формирования). / А.М. Крылов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 167с.
581834
  Гусев К.В. Кадры советской науки / К.В. Гусев, Б.С. Розов. – Москва, 1982. – 64 с.
581835
  Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР, их формирование и рост / А.Е. Бейлин. – М., 1933. – 420с.
581836
  Зарецкая С.Л. Кадры специалистов США в условиях НТР / С.Л. Зарецкая. – М, 1985. – 175с.
581837
   Кадры управление социалистическим обществееным производством. – М., 1974. – 270с.
581838
  Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США / А.Н. Исаенко. – М, 1988. – 140с.
581839
  Томилов В.В. Кадры управления в строительстве / В.В. Томилов. – Л., 1991. – 163с.
581840
  Емшин П.С. Кадры управления на уровень современных требований / П.С. Емшин. – Л., 1986. – 20с.
581841
  Папулов П.А. Кадры управления производством: деятельность. Формирование / П.А. Папулов. – М, 1985. – 159с.
581842
  Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка : Учебное пособие / И.В. Бизюкова. – Москва : Экономика, 1998. – 150с. – ISBN 5-282-01907-8
581843
  Труханович Л.В. Кадры учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : ФИНПРЕСС, 2003. – 160 с. – ISBN 5-8018-0034-9
581844
   Кадры, организация труда, зарплата. – Иваново, 1985. – 103с.
581845
  Бизюкова И.В. Кадры: подбор и оценка / И.В. Бизюкова. – М., 1984. – 159с.
581846
  Мазур В. КАДТ: історія однієї афери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "3 вересня 1904 р. у театрі "Соловцов" відбувалася прем"єра - неоднозначна п"єса Антона Павловича Чехова "Вишневый сад", яка вже підняла хвилю на московській і харківській сценах. Для киян твір наповнювався особливим смислом: нещодавно місто пережило ...
581847
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
581848
  Аширов Чары Кадыр : поэма / Чары Аширов; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменистан, 1970. – 16 с.
581849
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
581850
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог... / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1986. – 64 с.
581851
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
581852
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
581853
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
581854
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425с.
581855
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
581856
  Мурацан Каждодневные беседы : рассказы и повесть / Мурацан; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
581857
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
581858
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
581859
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
581860
  Белобородов П.К. Каждое хозяйство должно быть рентабельным / П.К. Белобородов. – Иркуцк, 1968. – 88с.
581861
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
581862
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
581863
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
581864
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
581865
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
581866
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
581867
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – М., 1983. – 72с.
581868
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
581869
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
581870
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Я.Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
581871
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
581872
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
581873
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
581874
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
581875
  Аглов Ф.Б. Каждый - хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 28 с.
581876
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
581877
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
581878
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1962. – 275с.
581879
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
581880
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
581881
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
581882
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
581883
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
581884
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
581885
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
581886
  Баркова О.М. Каждый день / О.М. Баркова. – М., 1950. – 383с.
581887
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
581888
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
581889
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
581890
  Алянский Ю.Л. Каждый день кроме вторника : [очерки о Русском музее] / Юрий Алянский. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 200 с., [8] л. ил. : ил.
581891
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
581892
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
581893
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с.
581894
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
581895
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
581896
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
581897
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – М, 1951. – 32с.
581898
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик. / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
581899
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
581900
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
581901
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
581902
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
581903
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
581904
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. / П.Я. Павлинов. – М., 1966. – 104с.
581905
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
581906
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
581907
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
581908
  Севан Г. Каждый своей дорогой : повести и рассказы / Гегам Севан; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
581909
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 535 с.
581910
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
581911
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1973. – 535с.
581912
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
581913
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
581914
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
581915
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
581916
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
581917
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки / А.Ф. Бердников. – Новосибирск, 1963. – 31с.
581918
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
581919
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
581920
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
581921
  Бердник Олесь Кажу вам : (Священні знаки) / Бердник Олесь. – Київ; Ню Йорк : В-во М.Коць, 1989. – 223,[1]с. : іл.
581922
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
581923
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
581924
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
581925
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
581926
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
581927
  Минжулин А. Казак и сабля неразлучны // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 68-75
581928
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
581929
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
581930
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
581931
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
581932
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
581933
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
581934
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
581935
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
581936
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Х., 1930. – 198с.
581937
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
1. – 1941. – 300с.
581938
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
581939
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов н/Д
1. – 1947. – 288с.
581940
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов н/Д
1, 2. – 1948. – 378с.
581941
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Омск, 1951. – 148 с.
581942
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
581943
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
581944
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1958. – 168 с.
581945
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1972. – 174с.
581946
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 191с.
581947
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 364с.
581948
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
581949
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
581950
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
581951
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
581952
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 163с.
581953
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 152с.
581954
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 304 с.
581955
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
581956
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
581957
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
581958
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
581959
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
581960
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
581961
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
581962
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
581963
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
581964
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
581965
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
581966
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64 с.
581967
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
581968
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
581969
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
581970
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
581971
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
581972
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
581973
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
581974
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
581975
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
581976
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
581977
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – М., 1936. – 264с.
581978
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь / Н.Н. Беляев. – Казань, 1980. – 112с.
581979
  Болгарский Б.В. Казанская школа математики образавания. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1966. – 260с.
581980
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
581981
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1969. – 72с.
581982
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
581983
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
581984
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
581985
  Аристов В.В. Казанские находки / В.В. Аристов. – Казань, 1985. – 192с.
581986
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
581987
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
581988
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
581989
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
581990
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
581991
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
581992
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
581993
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
581994
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
581995
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
581996
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
581997
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
581998
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
581999
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
582000
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,