Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>
582001
   "Касса" Павла Ивановича. На чем зарабатывал и на что влиял Лазаренко // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2012. – № 10 (20) октябрь. – С. 172-175. – ISSN 2221-4542
582002
  Дорошук Н.П. "Кассандра" Лесі Українки - "Клітемнестра" Оксани Забужко: спроба діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 35-40. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
582003
  Непочатова О.В. "Каталог видань ХДНБ імені В.Г. Короленка та публікацій про її діяльність за 2011 - 2015 рр." як потужний бібліографічний ресурс / О.В. Непочатова, Ю.В. Ходарєва // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 263-272
582004
   Каспійська партія, або Українські перспективи в Центральній Азії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-41,
582005
  Брушко В.І. Каспійський регіон у контексті енергетичної дипломатії України / В.І. Брушко, О.Д. Шандро // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
582006
  Бондарчук В.Г. Каспійські поклади північно-східнього узбережжя Озівського моря / В.Г. Бондарчук
Vol. 2. – 1931. – 121-193с.
582007
  Єжель М.Б. Каспійсько-Чорноморський регіон: геополітичний аналіз // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9
582008
  Завадский С.В. Кассационная практика по общеимперскому конкурсному праву и процессу : Систический свод положений, извлеченных из решений Гражданского кассационного департамента и общего собрания кассационных департаментов Правительствующего сената и из резолюций по отделениям Гражданского кассационного департамента / Сост. С.В. Завадский, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената, и В.Н. Свидерский. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение" ; [Тип. В. Безобразова и К* (Вл. Н.П. Зандман)], 1913. – XVI, 231 с.
582009
  Колычев А.А. Кассационная практика Правительствующего сената по городским и земским делам : Сборник решений Гражданского и Уголовного Кассационных Департаментов и Общего их Собрания, а также Общего Собрания Первого и Кассационных департаментов Сената за 45 лет (1866-1911) / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : ред. журн. "Зем. дело" и "Гор. дело" ; "Русская старопечатня", 1912. – VI, [2], 676 c.
582010
  Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1949. – 220с.
582011
  Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский. – Изд. 2-е, доп. – М, 1953. – 232с.
582012
  Мухин И.И. Кассационное обжалование и пересмотр приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухин И.И.; Ленингр.юрид.ин-т. – Ленинград, 1951. – 28 с.
582013
  Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров / И.И. Мухин. – М., 1956. – 200с.
582014
  Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе / Пучинский В.К. – [Б. м.] : [б. и.], 1973. – 35, [1] с. – Кн. описана с обл. – Библиогр. в подстроч. прим.
582015
  Грицанов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. / А.С. Грицанов. – Томск, 1980. – 156с.
582016
  Николаев В.С. Кассационное производство в советском уголовном кодексе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Николаев В. С. ; МГУ , Юр. фак. – Москва, 1952. – 14 с.
582017
  Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – Москва, 1968. – 396с.
582018
  Зайев И.М. Кассационные определения в советском гражданском процессуальном праве / И.М. Зайев. – Саратов, 1967. – 80с.
582019
  Носенко Александр Иванович Кассационный пересмотр решений и его значение в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Носенко Александр Иванович; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 19л.
582020
  Шевченко В.И. Кассетные магнитофоны / В.И. Шевченко. – М, 1977. – 63с.
582021
  Чабаи Д. Кассетные магнитофоны / Д. Чабаи. – Москва : Связь, 1978. – 160 с.
582022
  Шевченко В.И. Кассетные магнитофоны / В.И. Шевченко, В.Н. Ткаченко, В.М. Городилин. – Москва : Связь, 1978. – 63 с.
582023
  Колосов В.В. Кассетный стереофонический магнитофон / В.В. Колосов. – Москва, 1976. – 64 с.
582024
  Кассиль Л.А. Кассиль и о Кассиле / Л.А. Кассиль. – Москва, 1972. – 296 с.
582025
  Иванов Ю.Н. Кассиопея / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1969. – 192с.
582026
  Коськов Л.К. Кассиопея. / Л.К. Коськов. – Воронеж, 1978. – 64с.
582027
  Максимюк И.Е. Касситериты и вольфрамиты / И.Е. Максимюк. – М., 1973. – 135с.
582028
  Решетник М.Д. Кассірер (Cassirer) Ернст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 603-606. – ISBN 966-316-069-1
582029
   Кассовое ж/д стояние // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 42-44 : фото
582030
  Ляндсман Р.Д. Кассовые машины и другое торговое оборудование магизнов самообслуживания: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ. / Р.Д. Ляндсман. – М., 1976. – 176с.
582031
  Литвинов Ф.С. Кассовые операции и безналичные расчеты в хозяйстве. / Ф.С. Литвинов. – Рига, 1951. – 64с.
582032
  Ільїн В.В. Каста // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 55. – ISBN 966-316-069-1
582033
  Ілларіонов О. Каста правників, або Юристи - геть! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 8. – ISSN 1992-9277


  Щодо законопроекту № 7147 про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії.
582034
  Драбкина Е.Я. Кастальский ключ / Е.Я. Драбкина. – М, 1973. – 174с.
582035
  Драбкина Е.Я. Кастальский ключ / Е.Я. Драбкина. – М, 1975. – 125с.
582036
  Кузнецова Н.И. Кастальский ключ Георгия Щедровицкого / Н.И. Кузнецова, Т.И. Ойзерман // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.103-112. – ISSN 0042-8744
582037
  Ламандэ А. Кастаньоль / А. Ламандэ. – Петроград, 1923. – 142 с.
582038
  Крижанівський О.П. Касти / О. Крижанівський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 185. – ISBN 966-642-073-2
582039
  Пискорский В.К. Кастильские кортесы переходную эпоху от средних веков к новому времени (1188-1520) / Исслед. Владимира Пискорского. – Киев : Тип. Импер. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – [2], XVII, [1], 185, [1], II с. – Прилож. на испанском яз. - Отд. отт. из: Университетские известия, 1897 г., № 10-12
582040
  Бондарчук Т.С. Кастова система Індії в імперській політиці Англії в XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 82-87. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
582041
  Борділовська О.А. Кастовий фактор у житті сучасного індійського суспільства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19-29. – ISSN 1608-0599
582042
  Омельяненко Т.В. Кастомізація та віртуалізація як конститутивні ознаки підприємств інформаційної економіки : інформаційні технології в економіці та управлінні / Т.В. Омельяненко, О.С. Останкова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 124-131 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
582043
  Хюлле П. Касторп : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-136. – ISSN 1130-6545
582044
  Яцентковский А.В. Кастрация сосновых лубоедов червями Nematodes и влияние их на жизнедеятельность короедов. / А.В. Яцентковский. – Минск, 1924. – 19с.
582045
  Шодер К. Кастрация. Комплекс кастрации в теории З. Фрейда и символогенная кастрация в теории Ф. Дольто / пер. з фр. Эллы Коробкиной, Елены Созановской // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 154-182. – ISSN 2307-3195
582046
  Степанков В. Кастрація національної історичної пам"яті, або Що передбачає проект нової концепції викладання історії України в школі // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 978-1003. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
582047
  Степанков В. Кастрація національної пам"яті, або що передбачає проект нової концепції викладання історії України в школі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 4-12
582048
  Амаду Ж. Кастро Алвес / Ж. Амаду. – Москва, 1963. – 251 с.
582049
  Бэлфор Себастьян Кастро. - Ростов-на-Дону / Бэлфор Себастьян. – Москва, 1997. – 315 с.
582050
  Смирнов А.Ф. Кастусь Калиновский / А.Ф. Смирнов. – Минск, 1963. – 200с.
582051
  Якимович Алесандр Иванович Кастусь Калиновский : Докум.повесть: Для сред. и ст. возраста / Якимович Алесандр Иванович; Авториз. пер. с белорус. А. Тверского; Рис. Л. Хайлова. – Москва : Детская литература, 1976. – 240с. : ил.
582052
  Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский / В.Ф. Шалькевич. – Минск, 1988. – 240с.
582053
   Касты в Индии. – М., 1965. – 343с.
582054
  Блажко Р. КАСУ заварили / Р. Блажко, А. Гаврик // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. Р. Колесник ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (134), жовтень 2017 року. – С. 8-11. – ISSN 1991-5829
582055
  Антонович А. КАСУ: аспекти застосування положень ст. 278 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 27
582056
  Бертон Р. Касыда, принадлежащая перу Хаджи Абду эль-Йезди : пер. с англ. / Ричард Бертон. – Санкт-Петербург : [Искусство России], 2003. – 200 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 5-900786-96-X
582057
  Фейзуллаева В.М. Касыды Физули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фейзуллаева В.М.; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1970. – 24л.
582058
  Тургенєв І.С. Касян з Красивої Мечі / І.С. Тургенєв. – Харків, 1936. – 35с.
582059
  Щербань М.І. Касян Миколайович Жук як метеоролог // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 184-188
582060
  Акулов И.И. Касьян Остудный : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1991. – 650 с. – (Библиотека российского романа)
582061
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Изд. 8. – СПб., 1913. – 32с.
582062
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – Птрг., 1917. – 32с.
582063
  Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи / И.С. Тургенев. – Пб., 1919. – 23с.
582064
  Перевозчиков М.С. Касьянов бор / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1975. – 208с.
582065
   Кат Теучеж: Живопись и графика. – Москва, 1991. – 39с.
582066
  Коцюбинський М.М. Кат. Невідомий / М. Коцюбинський. – Київ : Український робітник, 1928. – 64 с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; №)
582067
  Усама И.М. Катаб ал-манази ва-д-дийар / И.М. Усама. – М., 1961. – 580с.
582068
  Короленко Т.А. Катаболизм белка в лизосомах / Т.А. Короленко; Сибирское отделение ; Институт физиологии. – Новосибирск : Наука, 1990. – 189 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 160-186. – ISBN 5-02-029231-1
582069
  Магомедов С. Катаболизм каллагена, эластина, гликозаминогликанов на разных стадиях остеомиелита : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Магомедов С.; МОЗ УССР, Киев. НИИ ортопед. – К, 1991. – 33л.
582070
  Дудар Т.В. Катагенез и наложенные изменения пород, вмещающих свинцово-цинковое оруденение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.11 / Дудар Т.В.;. – Киев, 1992. – 24 с.
582071
   Катагенез и нефтегазоносность. – Ленинград : Недра, 1981. – 240с.
582072
  Махнач А.А. Катагенез и подземные воды / А.А. Махнач. – Минск, 1989. – 311с.
582073
  Маметова Л.Ф. Катагенез і деформації мінералів - провідні фактори впливу на геомеханічні властивості гірських порід // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 53-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
582074
  Мавыев Н.Ч. Катагенез нефтегазоносных мезозойских и верхнепалеозойских формаций юго-запада Туранской плиты / Н.Ч. Мавыев. – Ашхабад, 1986. – 216с.
582075
  Япаскурт О.В. Катагенез осадочных горных пород / О.В. Япаскурт. – Москва : Московский университет, 1991. – 119с.
582076
  Иванова А.В. Катагенез пород фанерозоя Днестровско-Прутского междуречья по данным витринитовой термометрии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-51 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
582077
  Іваніна А. Катагенетичні зміни нерозчинної дисперсної органіки як критерій нафтогазоносності девонських і кам"яновугільних відкладів Волино-Поділля // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.16-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
582078
  Маметова Л.Ф. Катагенетичні новоутворення в пісковиках карбону в системі СО2_- СаО- SіО2 // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
582079
  Лукієнко О. Катазональні тектонофації зон тектонічної течії гранітоїдів / О. Лукієнко, Д. Кравченко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто катазональні тектонофації гранітоїдів як своєрідні дислокаційні фації, що за сумою структурних ознак ві-дображають відносну інтенсивність деформаційних перетворень цих порід, з урахуванням Р-Т-умов і механізмів таких пе-ретворень. Наведено ...
582080
  Мордвінцев В.М. Катакомби / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 186. – ISBN 966-642-073-2
582081
  Буханенко Д.О. Катакомби ведуть до моря / Д.О. Буханенко. – Одеса, 1985. – 136 с.
582082
   Катакомбные памятники Северного Кавказа. – Орджоникидзе, 1981. – 102с.
582083
  Родченкова Е. Катакомбы : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 72-77. – ISSN 0027-8238
582084
  Чумаченко Ю.В. Каталаза Penicillium vitale Pidoplet et Bilai новый метод получения и изучения некоторых физико-химических свойств : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Чумаченко Ю.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1973. – 20 с.
582085
  Ковальова В. Каталазна активність у слизовій шлунка за умов дії різних чинників / В. Ковальова, Л. Гайда, Л. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що препарати природного походження - амівіт і сквален нормалізують активність каталази в клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової моделі виразки The intensification of the lipid peroxidation and the depression activity ...
582086
  Челядина Л.Д. Каталазная активность в эритроцитах крови и митохондриях печени крыс - опухоленосителей до и после лечения некоторыми ферментами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Челядина Л.Д.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
582087
   Каталг коллекций млекопитающих. – Южно-Сахалинск, 1983. – 21с. – Препринт
582088
  Жаброва Г.М. Катализ / Г.М. Жаброва. – Москва, 1964. – 47с.
582089
  Дагаев В.А. Катализ безызлучательных переходов в антрацене некоторыми комплексными соединениями кобальта (II), никеля (II) и меди (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Дагаев В.А. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 14 с.
582090
  Грязнов В.М. Катализ благородными металлами / В.М. Грязнов, Н.В. Орехова. – М, 1989. – 223с.
582091
   Катализ в Ci-химии. – Л., 1987. – 296с.
582092
   Катализ в азотной промышленности. – Киев, 1983. – 198с.
582093
   Катализ в высшей школе. (Труды I Межвузовского совещания по катализу). – М.
1. – 1962. – 476с.
582094
   Катализ в высшей школе. (Труды I Межвузовского совещания по катализу). – М.
1, ч. 1. – 1962. – 476с.
582095
   Катализ в кипящем слое. – Л., 1971. – 312с.
582096
  Беркман С. Катализ в неорганической и органической химии / С. Беркман. – М.-Л, 1949. – 751с.
582097
  Беркман С. Катализ в неорганической и органической химии / С. Беркман. – М.-Л, 1949. – 620с.
582098
  Сабатье П. Катализ в органической химии / П. Сабатье. – Л, 1932. – 418с.
582099
  Долгов Б.Н. Катализ в органической химии / Б.Н. Долгов. – Л, 1949. – 561с.
582100
   Катализ в органической химии. – М., 1953. – 319с.
582101
  Долгов Б.Н. Катализ в органической химии / Б.Н. Долгов. – 2-е изд. – Л, 1959. – 807с.
582102
  Иванский В.И. Катализ в органической химии / В.И. Иванский. – Л, 1985. – 185с.
582103
  Николаев Л.А. Катализ в природе и промышленности / Л.А. Николаев. – М., 1976. – 128с.
582104
   Катализ в промышленности. – М.
1. – 1986. – 324с.
582105
   Катализ в промышленности. – М.
2. – 1986. – 291с.
582106
  Райдил Катализ в теории и практике / Райдил, , Тэйлор. – Л, 1933. – 416с.
582107
  Дженкс В.П. Катализ в химии и энзимологии. / В.П. Дженкс. – М, 1972. – 467с.
582108
  Бельский И.Ф. Катализ в химии фурана / И.Ф. Бельский, В.М. Шостаковский. – М., 1972. – 230с.
582109
  Афанасьев В.А. Катализ в химических реакциях / В.А. Афанасьев. – Москва, 1977. – 63с.
582110
  Глазкова А.П. Катализ горения взрывчатых веществ / А.П. Глазкова. – М, 1976. – 264с.
582111
  Джоблинг Е. Катализ и его применение в технике. / Е. Джоблинг. – М.-Л., 1925. – 104с.
582112
  Мэкстед Э. Катализ и его промышленное применение / Э. Мэкстед. – М., 1936. – 576с.
582113
  Ашмор П. Катализ и ингибирование химических реакций / П. Ашмор. – Москва, 1966. – 507с.
582114
  Николаев Л.А. Катализ и катализаторы / Л.А. Николаев. – М., 1961. – 78с.
582115
   Катализ и катализаторы. – Л., 1990. – 128с.
582116
   Катализ и механизм реакций образования полимеров. – Киев, 1980. – 148с.
582117
   Катализ и механизм реакций образования полимеров. – Киев, 1980. – 148с.
582118
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 1. – 1995. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582119
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 2. – 1996. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582120
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 3. – 1997. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582121
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 4. – 2000. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582122
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 5/6. – 2000. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582123
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 7. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582124
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 8. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582125
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 9/10. – 2001. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582126
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 11. – 2003. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582127
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 12. – 2003. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582128
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 13. – 2005. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582129
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 14. – 2006. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582130
   Катализ и нефтехимия. – Киев, 1994-
№ 15. – 2007. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582131
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад.наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 16. – 2008. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582132
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 17. – 2009. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582133
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 18. – 2010. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582134
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 19. – 2011. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582135
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 20. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582136
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1994-
№ 21. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582137
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-
№ 22. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582138
   Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 1994-
№ 23. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582139
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии ; Нац. ун-т "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь ; редколл.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 24. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582140
   Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев : Про Формат, 1994-. – ISSN 2412-4176
№ 26. – 2017. – 105 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
582141
  Тарасевич М.Р. Катализ и электрокатализ металлопрорфиринами. / М.Р. Тарасевич, К.А. Радюшкина. – М., 1982. – 168с.
582142
  Горбунов А.И. Катализ изотоплного обмена в молекулярном азоте переходными молекулами IV периода : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунов А. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 11л.
582143
  Помогайло А.Д. Катализ иммобилизованными комплексами / А.Д. Помогайло. – М., 1991. – 345с.
582144
  Рубан Л.В. Катализ интеркомбинационных переходов в химических реакциях стабильными азотокисными радикалами : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Рубан Л.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 20л.
582145
  Шмидт Ф.К. Катализ комплексами металлов первого переходного ряда реакций гидрирования и димеризации / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1986. – 230с.
582146
  Шмидт Ф.К. и др. Катализ комплексами металлов превращений ненасыщенных углеводородов / Ф.К. и др. Шмидт. – Иркутск, 1982. – 98с.
582147
  Сокольский Катализ лигандами окислительно-восстановительных реакций в водных растворах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1972. – 336с.
582148
   Катализ обрыва цепей окисления спиртов гетерополиядерным комплексом [CuCoCd(L)2(Y2L)2(NCS)Br2]CH3OH / Г.А. Ковтун, Т.М. Каменева, Д.С. Нестеров, В.Н. Кокозей // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2006. – № 14. – С. 129-130
582149
  Штамм Е.В. Катализ окисления аскорбиновой кислоты ионами меди. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Штамм Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 18л.
582150
  Стельмах Т.В. Катализ оксидами азота реакций окисления железа (2) и титана (3) кислородом. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Стельмах Т.В.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1983. – 16л.
582151
  Данчевская М.Н. Катализ парами металлов и некоторые вопросы полпроводников катализа : Автореф... канд. хим.наук: / Данчевская М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1958. – 5л.
582152
  Бектуров Е.А. Катализ полимерами / Е.А. Бектуров, С. Кудайбергенов. – Алма-Ата, 1988. – 181с.
582153
  Гюккель В. Катализ при помощи коллоидных металлов / В. Гюккель. – Х.-К., 1933. – 64с.
582154
  Бердников В.М. Катализ разложения перекиси водорода гидратированным ионом и комплексными соединениями меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бердников В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый Совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 17л.
582155
  Арзамаскова Л.Н. Катализ разложения перекиси водорода комплексными ионами никеля и меди : Автореф... наук: 073 / Арзамаскова Л.Н.; АН СССР. И-т химической физики. – М., 1971. – 20л.
582156
  Литвак Владимир Васильевич Катализ соединениями меди в реакциях замещенных бромбензолов с метилатом и фенолятом щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Литвак Владимир Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.30
582157
  Кузнецов Б.Н. Катализ химических превращений угля в биомассы / Б.Н. Кузнецов. – Новосибирск, 1990. – 298с.
582158
  Козлов Ю.Н. Катализ цепного разложения перекиси водорода ионами меди. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козлов Ю.Н.; АН СССР. – М, 1970. – 20л.
582159
   Катализ, исследование гетерогенных процессов. – М., 1956. – 394с.
582160
   Катализ, катализаторы органических реакций. – М., 1955. – 336с.
582161
   Катализ. 3-я конференция по физико-химич. вопросах. – Л., 1930. – 208с.
582162
   Катализ. Вопросы теории и методы исследования. – М., 1955. – 572с.
582163
   Катализ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа, кластерные подходы = Catalysis. Mechanisms of homogeneous and heterogeneous catalysis, claster approaches / В.В. Гончарук, Г.Л. Камалов, Г.А. Ковтун, Е.С. Рудаков, В.К. Яцимирский; Национ.академия наук Украины. – Киев : Наукова думка, 2002. – 544с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0756-6
582164
   Катализ. Полифункциональные катализаторы и сложные реакции. – М., 1965. – 419с.
582165
  Хомутов Н.Е. Катализ. Расшир. конспект лекции. / Н.Е. Хомутов. – М., 1969. – 116с.
582166
   Катализ. Труды Всесоюзного совещания по катализу посвященного памяти Л.В.Писаржевского. – К., 1950. – 232с.
582167
   Катализ. Труды Первого междунар. конгресса. – М., 1960. – 936с.
582168
   Катализ. Электронные явления. – М., 1958. – 390с.
582169
  Боресков Г.К. Катализ: вопр. теории и практики / Г.К. Боресков. – Новосибирск, 1987. – 536с.
582170
   Катализ: Фундам. и прикл. исслед.. – М., 1987. – 284с.
582171
  Розовский А.Я. Катализатор и реакционная среда / А.Я. Розовский. – М, 1988. – 303с.
582172
  Николаев Л.А. Катализаторы / Л.А. Николаев. – М., 1960. – 48с.
582173
  Жуков Борис Катализаторы здоровья : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 122-128
582174
   Катализаторы и каталитические процессы. – Новосибирск, 1977. – 189с.
582175
  Зеленин С.Н. Катализаторы и каталитические системы реакций восстановления дигидропиридиновыми соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленин С.Н.; Московск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1968. – 32л.
582176
  Веселов В.В. Катализаторы конверсии углеводородов / В.В. Веселов, Н.П. Галенко. – Київ, 1979. – 192с.
582177
   Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных предприятий и транспорта. – Новосибирск, 1988. – 257с.
582178
  Попова Н.М. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств / Н.М. Попова. – М., 1991. – 174с.
582179
  Белошапка В.А. Катализаторы профессионального развития менеджеров в украинских и международных компаниях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
582180
  Нефедов Б.К. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти. / Б.К. Нефедов. – М., 1992. – 264с.
582181
  Кузьмина Э.А. Катализированное кобальтовыми солями разложение некоторых алкильных гидроперекисей : Автореф. дис... канд. хим. наук / Кузьмина Э.А. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1966. – 17 с.
582182
  Сукиасян Г.Г. Катализируемое натрием алкилирование N-замещенных амидов кислот а лактамов непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сукиасян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 18л.
582183
  Габриелян Грета Липаритовна Катализируемое основание внутримолекулярное циклоприсоединение четвертичных аммониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Габриелян Грета Липаритовна; Ин-т органической химии АН Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 21л.
582184
  Каргина О.В. Катализм и матричная полимеризация на полимерных кислотах : Автореф... канд. хим.наук: / Каргина О. В.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1968. – 19л.
582185
  Крейнгольд С.У. Каталиметрия в анализе реактивов и веществ особой чистоты / С.У. Крейнгольд. – Москва, 1983. – 189с.
582186
  Моэм В.С. Каталина / В.С. Моэм. – М, 1988. – 478с.
582187
  Моэм В.С. Каталина / В.С. Моэм. – К, 1990. – 413с.
582188
  Воронова М. Каталина де Эрасо: код судьбы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  "Наше «я», если верить французскому писателю Эрве Базену, – всего лишь плод исторических и социальных установок. Однако не исключено, что миссия личности в том и заключается, чтобы противопоставить зеркальному отражению эпохи глубокую уязвимость ...
582189
  Козьминых О.К. Каталистический синтез нитро, амино- сульфамидопроизводных 2-фенилхинолина и 2-фенил-5,6-бензохинолина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козьминых О.К.; М-во высш. образования СССР. – Свердловск, 1957. – 13л.
582190
  Орманец В. Каталистическое превращение алифатических аминов на окисных дегидратирующих контактах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орманец В.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 13л.
582191
  Будько Євген Катались на Каталонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 64-74 : фото
582192
  Фасман А.Б. Каталитическая активация водорода и окиси углерода в гомогенных и гетерогенных системах. : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Фасман А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 62л. – Бібліогр.:с.57-58
582193
  Олексенко Л.П. Каталитическая активность биметаллсодержащих Co,Pd-систем в окислении монооксида углерода / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2013. – Т. 87, № 2. – С. 200-204. – ISSN 0044-4537
582194
  Кучаев В.Л. Каталитическая активность германия в отношении реакции изотопного обмена в молеуцлярном водороде и адсорбция водорода на германии : Автореф... канд. хим.наук: / Кучаев В.Л.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1966. – 18л.
582195
  Свинова Л.И. Каталитическая активность гидрогелей, модифицированных ионами переходных металлов в окислительных процессах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Свинова Л. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1989. – 22л.
582196
   Каталитическая активность наноразмерных катализаторов Co/SiO[два] и Co/TiO[два] в реакции окисления монооксида углерода / А.А. Келип, Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Н.П. Смирнова, Е.И. Оранская // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 100
582197
   Каталитическая активность наноразмерных систем Со/SiO2 и Co/TIO2 в реакции окисления монооксида углерода / А.А. Келип, Н.П. Смирнова, Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Е.И. Оранская, А.П. Рипко // Журнал физической химии / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 87, № 6. – С. 1025-1030. – ISSN 0044-4537


  Исследовано влияние метода получения, концентрации активного компонента и условий формирования наноразмерных кобальтсодержащих систем на основе мезопористых порошков SiO2 и TIO2 на их каталитическую активность в реакции окисления монооксида углерода. ...
582198
  Жаворонкова К.Н. Каталитическая активность пленок никеля, меди и их сплавов в отношении реакции изотопного обмена в молекулярном водороде : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Жаворонкова К.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 26л.
582199
  Агабекян Р.С. Каталитическая активность холинэстеразы и ее вторична и третичная структура : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 093 / Агабекян Р.С. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 23л.
582200
  Егорушкина З.Ф. Каталитическая активность цеолитов типа Х и У в отношении реакций гидрогенизации, дегидратации и изомеризации. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Егорушкина З.Ф.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
582201
  Евзерихин Е.И. Каталитическая активностьд сплавов никель-медь и никель-кобельт в реакции гидрирования бензола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евзерихин Е.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1965. – 17л.
582202
  Арешидзе Х.И. Каталитическая ароматизация супсинского бензина / Х.И. Арешидзе, А.М. Гахокидзе. – Тбилиси, 1942. – 152с.
582203
  Юсупов Д. Каталитическая гетероциклизация ацетиленовых соединений / Д. Юсупов, К.М. Ахмеров. – Ташкент, 1985. – 171с.
582204
  Сегизбаева С.С. Каталитическая гидратация ацетилена в присутствии солей палладия (2) и железа (3). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Сегизбаева С.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
582205
  Павленко Н.В. Каталитическая гидрогенизация алкилфенолов в нафтеновые спирты / Павленко Н.В. – Київ, 1978. – 27 л.
582206
  Попова Н.И. Каталитическая гидрогенизация двунепредельных углеводородов с сопряженной системой двойных связей. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. химии нефти. – Москва, 1950. – 4 с.
582207
  Кирилюс И.В. Каталитическая гидрогенизация некоторых диацетиленовых спиртов и гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Кирилюс И.В.; АН КазССР. Хим.-металлургич. ин-т. – Караганда, 1964. – 19л.
582208
  Кубасов А.А. Каталитическая зомеризация цикленов на окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Кубасов А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 12л.
582209
  Климова Е.И. Каталитическая и термическая реакции непредельных углеводородов с карбонильными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Климова Е.И.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
582210
  Дашжамц Каталитическая изомеризация мета-ксилола : Автореф... канд. хим.наук: / Дашжамц батын; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1957. – 10л.
582211
  Полянский Александр Борисович Каталитическая конверсия метанола с водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полянский Александр Борисович; МВ и ССО РСФСР. Сарат. гос. ун-тет. – Саратов, 1981. – 18л.
582212
  Николаев А.Д. Каталитическая конденсация оснований шиффа с некоторыми органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Николаев А. Д.; МВССО РСФСР, Перм.ГУ. – Пермь, 1963. – 14л.
582213
  Рахлевский Леонид Всеволодович Каталитическая модификация полиуретанов для иммобилизации биологически активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахлевский Леонид Всеволодович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 17л.
582214
  Рахлевский Леонод Всеволодович Каталитическая модификация полиуретанов для иммобилизации биологически активных веществ : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахлевский Леонод Всеволодович; КГУ. – Киев, 1989. – 129л. – Бібліогр.:л.112-129
582215
  Казанцева И.А. Каталитическая очистка ацетилена от фосфина в присутствии комплексов ртути (II) и меди (I, II) : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Казанцева И.А.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.21-22
582216
  Тихоненко А.Д. Каталитическая очистка выхлопных газов азотнокислых производства на никелевых катализаторах : Автореф... канд. техн.наук: 340 / Тихоненко А. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1971. – 19л.
582217
   Каталитическая очистка газов (Материалы IV Всесоюзной конференции). – Алма-Ата
1. – 1985. – 164с.
582218
   Каталитическая очистка газов (Материалы IV Всесоюзной конференции). – Алма-Ата
2. – 1985. – 118с.
582219
   Каталитическая очистка газов: (Материалы V всесоюз. конф., 12-17 июня 1989 г.). – Тбилиси, 1989. – 239с.
582220
  Судак А.Ф. Каталитическая очистка газовых выбросов от озона. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.01 / Судак А.Ф.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1982. – 15л.
582221
  Мещенко Н.Т. Каталитическая очистка углеводородных газов от гомологов метана методом паровой конверсии. : Автореф... наук: 02.00.13 / Мещенко Н.Т.; АН УССР.Ин-т хим.Высокомол.соед. – К, 1978. – 24л.
582222
  Барштейн Р.С. Каталитическая поликонденсация / Р.С. Барштейн, И.А. Сорокина. – М., 1988. – 288с.
582223
  Монаков Б Ю. Каталитическая полимеризация 1,3-диенов. / Б Ю. Монаков, Г.А. Толстиков. – М., 1990. – 209с.
582224
  Коротков А.А. Каталитическая полимеризация виниловых мономеров. / А.А. Коротков, А.Ф. Подольский. – Л., 1973. – 282с.
582225
  Паушкин Я.М. Каталитическая полимеризация олефинов в моторное топливо / Я.М. Паушкин. – М., 1955. – 184с.
582226
  Липатова Т.Э. Каталитическая полимеризация олигомеров и формирование полимерных сеток / Т.Э. Липатова. – Киев, 1974. – 207с.
582227
  Писарева Ирина Владиславован Каталитическая реакция полиприсоединения изоцианатов как метод получения полиуретанизоциануратов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Писарева Ирина Владиславован; КГУ. – К., 1991. – 17л.
582228
  Писарева Ирина Владиславовна Каталитическая реакция полиприсоединения изоциатов как метод получения полиуританизоциануратов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Писарева Ирина Владиславовна; Ин-тут органической химии. – К, 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.126-144
582229
  Глухов Н.А. Каталитическая циклизация непредельных кетонов : Автореф... кандид. химич.наук: / Глухов Н.А.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
582230
  Башкирцева В.Е. Каталитические волны водорода в растворах тиосемикарбазида и его производных в присутствии ионов кобальта (П) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Башкирцева В.Е.; Казанский гос. ун-т. – Кзань, 1972. – 20л.
582231
  Пряхин А.Н. Каталитические и адсорбционные свойства глюкозо-6-фосфатдегидрогеназ и некоторые общие задачи кинетики ферментативных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пряхин А.Н.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
582232
  Чернов В.А. Каталитические и адсорбционные свойства модифицированной окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 11л.
582233
  Захарова О.М. Каталитические и адсорбционные свойства модифицированных цеолитов с переходными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Захарова О.М.; МГУ. – М., 1982. – 14л.
582234
  Кузора Т.В. Каталитические и адсорбционные свойства рутений-платиновых нанесенных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Кузора Т.В.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
582235
  Майрановский С.Г. Каталитические и кинетические волны в полярографии / С.Г. Майрановский. – М, 1966. – 288с.
582236
  Левчук В Каталитические и кислотные свойства аморфных алюмосиликагелей и декатионированных цеолитов типа Х и У : Автореф... канд. хим.наук: / Левчук В,С.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 18л.
582237
  Винокурова Е.Б. Каталитические и кислотные свойства продуктов взаимодействия Al O , с газообразным HF. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Винокурова Е.Б.; Моск. гос .ун-т. – М., 1970. – 16л.
582238
  Яцимирский Виталий Константинович Каталитические и физико-химические свойства одно- и двухкомпонентных металлических систем : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.15 / Яцимирский Виталий Константинович; АН Каз.ССР. Ин-т органического катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1982. – 36л.
582239
  Молюкова Н.И. Каталитические и электрокаталитические свойства скелетного никеля, модифицированного добавками некоторых з, р- и d-металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Молюкова Н.И.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
582240
  Ганиченко Л.Г. Каталитические и электронные свойства некоторых окислов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Ганиченко Л.Г.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1967. – 12л.
582241
  Зозуля Н.И. Каталитические и электрофизические свойства некоторых соединений А3В5 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зозуля Н.И. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22
582242
  Мюллер Х. Каталитические методы в анализе следов элементов / Х. Мюллер. – М., 1983. – 195с.
582243
  Гершкович Е.Э. Каталитические методы в промышленно-санитарной химии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гершкович Е.Э.; АМН СССР. – М, 1964. – 18л.
582244
   Каталитические методы обезвреживания газовых и жидких отходов промышленных предприятий. – Новосибирск, 1986. – 204с.
582245
  Терешкина Р.И. Каталитические особенности элеменов подгруппы галлия в растворах Н2О2 и новые перекисные соединения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Терешкина Р.И. ; Мос. хим. технол. ин-т. – Москва, 1967. – 13 с.
582246
  Копылова Ольга Васильевна Каталитические полярографические токи некоторых окислителей и их аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Копылова Ольга Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 26л.
582247
  Чултэм Доржийн Каталитические превращения 1,1-дизамещенных циклогексановых угеводородов на платиновых катализаторах при повышенных температурах и давлении водорода : Автореф... канд. хим.наук: / Чултэм Доржийн; МГУ. Хим. фак. Кафедра химии нефти. – М., 1964. – 13л.
582248
  Марчевский А.Т. Каталитические превращения d- 3 керана над титановой кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Марчевский А.Т.; ВНИИ синтетич. и натуральных душистых веществ. – М., 1953. – 12л.
582249
  Абрамян Ж.И. Каталитические превращения ацетилена в присутствии гомогенных никелевых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Абрамян Ж.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
582250
  Шостаковский В.М. Каталитические превращения бета-фурилкарбоновых кислот и их эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Шостаковский В.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 20л.
582251
  Вознесенская И.И. Каталитические превращения бициклических углеводородов в условиях повышенных температуры и давления : Автореф... канд. хим.наук: / Вознесенская И.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1966. – 16л.
582252
  Сагинова Л.Г. Каталитические превращения кумаранов и гексагидрокумаранов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сагинова Л. Г. ; МГУ, Хим. фак. Каф. химии нефтии и орган. калаиза. – Москва, 1968. – 15 с.
582253
  Шелемина Н.В. Каталитические превращения некоторых сераорганических соединений на модифицированных алюмосиликатных катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 082 / Шелемина Н. В. ; МГУ , Хим. фак. , Каф. хим. нефти и орган. катализа. – Москва, 1968. – 19 с.
582254
  Платэ А.Ф. Каталитические превращения некоторых циклическихуглеводородов / А.Ф. Платэ. – М., 1949. – 64с.
582255
   Каталитические превращения непредельных углеводородов. – Баку, 1989. – 100с.
582256
  Кагарликцая Надежда Владимировна Каталитические превращения нитрилов пиридинкарбоновых кислот на некоторых металлах VIII группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кагарликцая Надежда Владимировна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.27
582257
   Каталитические превращения парафиновых углеводородов. – Л., 1976. – 173с.
582258
  Жермен Дж Каталитические превращения углеводородов / Жермен Дж. – М, 1972. – 308с.
582259
   Каталитические превращения углеводородов. – Иркутск, 1980. – 173с.
582260
   Каталитические превращения углеводородов : сборник научных трудов. – Иркутск, 1989. – 196с.
582261
  Харченко А.П. Каталитические превращения этаноламина : Автореф... Канд.хим.наук: / Харченко А.П.; Гос.ордена Труд.Красн.Знамени ин-т прикл.химии. – Ленинград, 1952. – 8 с.
582262
  Матрос Ю.Ш. Каталитические процессы в нестационарных условиях / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1987. – 226с.
582263
  Гутыря В.С. Каталитические процессы в нефтепереработке и нефтехимии / В.С. Гутыря. – К., 1988. – 375с.
582264
   Каталитические процессы в химии и химической технологии. – Алма-Ата, 1985. – 111 с.
582265
   Каталитические реакции в жидкой фазе. (Труды Всесоюзной конференции). – Алма-Ата, 1963. – 459с.
582266
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы V Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1980. – 300с.
582267
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы V Всесоюзной конференции по каталитическим реакциям в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1980. – 302с.
582268
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы пятой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жид. фазе, 25-27 сент. 1978 г.. – Алма-Ата
2. – 1978. – 152с.
582269
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Материалы пятой Всесоюз. конф. по каталит. реакциям в жид. фазе, 25-27 сент. 1978 г.. – Алма-Ата
3. – 1978. – 240с.
582270
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Обзорные и пленарные доклады VI Всесоюзной конференции. – Алма-Ата, 1985. – 220с.
582271
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата
1. – 1988. – 136с.
582272
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата
2. – 1988. – 136с.
582273
   Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата
3. – 1988. – 199с.
582274
   Каталитические реакции и охрана окружающей среды. – Кишинев, 1983. – 271с.
582275
   Каталитические реакции мономеров и полимеров. – Чебоксары, 1988. – 121с.
582276
  Паал З. Каталитические реакции циклизации углеводородов / З. Паал, Ж. Чичери. – Москва, 1988. – 264 с.
582277
  Низельский Ю.Н. Каталитические свойства "бета"-дикетонатов металлов / Ю.Н. Низельский. – Киев, 1983. – 127с.
582278
  Шаронов М.Н. Каталитические свойства бентонитовых глинд Горбского местрождения УССР. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шаронов М.Н.; М-во высш.образования УССР.Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1958. – 15л.
582279
  аль-Хатиб Каталитические свойства бинарных окисных лантан-хромовых катализаторов в реакциях дегидрогенизации изопропилового спирта и пара-ортоковерсии водорода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 / аль-Хатиб К.А. ; Хи.фак-т. Кафедра хим. и органич.катализа. – Москва, 1972. – 18 с.
582280
   Каталитические свойства веществ. – Киев, 1968. – 1463с.
582281
   Каталитические свойства веществ. – К.
2. – 1975. – 921с.
582282
   Каталитические свойства веществ. – К.
2, кн. 1. – 1975. – 921с.
582283
   Каталитические свойства веществ. – К.
2, кн. 2. – 1975. – 717с.
582284
   Каталитические свойства веществ. – К.
3. – 1976. – 1031с.
582285
   Каталитические свойства веществ. – Киев
4. – 1977. – 295с.
582286
  Эрнестова Л.С. Каталитические свойства галогенидов Си (1,2) в реакции окисления фосфина кислородом. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Эрнестова Л.С.; АН Каз.ССР.Ин-т органич.катализатора и электрохимии. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
582287
  Фролов В.М. Каталитические свойства германия и их связь с полупроводниковыми свойствами : Автореф... канд. хим.наук: / Фролов В.М.; Гос. ком. Совета Министров по химии. Ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. – М., 1961. – 16л.
582288
  Харламов А.И. Каталитические свойства гидродов кальция и бария с различным содержанием водорода в реациях гидро-дегидрогенизации и изомеризаци углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Харламов А.И.; МГУ. – М, 1972. – 15л.
582289
  Вязьмитина О.М. Каталитические свойства железо-хромовых и железо-медных сплавов в реакции синтеха аммиака : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Вязьмитина О.М. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с.
582290
  Бударин В.Л. Каталитические свойства карбонильных кластерных соединений железа. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бударин В.Л.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
582291
  Мищенко А.П. Каталитические свойства марганца, железа, кобальта, меди и цинка, полученных методом термического разложения амальгам, в реакциях гидро- и дегидрогенизации углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Мищенко А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
582292
  Давлесупова Р.Г. Каталитические свойства металлов платиновой группы и их сплавов на основе палладия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Давлесупова Р.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
582293
  Чигрина В.А. Каталитические свойства некоторых окисных медьсодержащих катализаторов в реакциях окисления водорода и конверсии окиси углерода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Чигрина В.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1977. – 17л.
582294
  Пахомова Э.П. Каталитические свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомова Э.П.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 15л.
582295
  Пын Б-с. Каталитические свойства окисей гадолиния, диспрозия. : Автореф... канд.хим.наук: / Пын Б-с.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1962. – 15л.
582296
  Артамонов Е.В. Каталитические свойства окисных соединений редкоземельных элементов в реакции окисления окиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов Е.В.;. – Новосибирск, 1974. – 22л.
582297
  Гоголь Н.А. Каталитические свойства палладия на носителях при гидрировании непредельных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Гоголь Н.А.; Казахский гос. ун-т. АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 29л.
582298
   Каталитические свойства промотированных Зd-металлами сенсорных материалов на основе SnO2 в реакции окисления монооксида углерода / И.П. Матушко, В.К. Яцимирский, Н.П. Максимович, Е.В. Ищенко, А.П. Рипко, Н.М. Деркаченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 0041-6045


  Изучена каталитическая активность сенсорных материалов на базе диоксида олова с добавками кобальта, никеля, железа или меди в реакции окисления монооксида углерода. Показано, что степень превращения СО проходит через максимум при увеличении количества ...
582299
  Бакуменко Т.Т. Каталитические свойства редких и редкоземельных элеиентов / Т.Т. Бакуменко. – К, 1963. – 101с.
582300
  Ахмед Наджи Ахмед Али-Наджм Каталитические свойства редкоземельных металлов (Sc, V, Nd), их гидридов, карбидов и окислов в реакции выскотемпературной пара-орто-конверси водорода : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмед Наджи Ахмед Али-Наджм; МГУ. – М., 1969. – 18л.
582301
  Сулейманова А.С. Каталитические свойства редкоземельных элементов в окислении алмаза. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Сулейманова А.С.; МГУ. – М., 1982. – 18л.
582302
  Верховская А.К. Каталитические свойства системы CoCl-CuCl-Na MoO в реакции разложения перекиси водорода и промежуточные соединения, образующиеся в ходе процесса. : Автореф... канд. хим.наук: / Верховская А.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 11л.
582303
  Филиппов А.П. Каталитические свойства соедиений молибдена в реакциях окисления органических аминов броматом : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппов А.П.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 21л.
582304
  Товбин М.В. и др. Каталитические свойства сплавов / М.В. и др. Товбин. – Киев, 1973. – с.
582305
  Бобров Н.Н. Каталитические свойства цеолитов с катионами переходных металлов в реакциях окисления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бобров Н. Н.; АН СССР, Сибирск. отд.-ние Уч. сов. Ин-та катализа. – Новосибирск, 1974. – 26л.
582306
  Ермилова М.М. Каталитические свойства цеолитов типа А, Х и Y в отношении дегидратации бутанолов и изомеризации бутенов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ермилова М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 22л.
582307
  Иванова Р.Б. Каталитические системы гидрирования ароматических нитросоединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванова Р.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 31л.
582308
  Абаляева В.В. Каталитические системы реакции гидрирования на основе комплексных соединений титана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Абаляева В.В. ; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черновцы, 1975. – 19 с.
582309
  Клочковский С.П. Каталитические системы ртуть (ІІ) - золото (ІІІ), селен (IV) - золото (ІІІ), серебро (І) - ртуть (ІІ), окись азота - селен (IV) в кинетических методах анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Клочковский С.П.; Магнитогорский горно-металлург. ин-тут им. Г.И.Носова. – Магнитогорск, 1974. – 20л.
582310
   Каталитические способы производства серы, серной кислоты и очистка газов от сернистых соединений. – Новосибирск, 1990. – 167с.
582311
  Елизарова Г.Л. Каталитические токи водорода в растворах некоторых комплексных соединений и их аналитическое применение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Елизарова Г.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1963. – 17л.
582312
   Каталитические фотохимические и электролитические реакции. – М., 1960. – 436с.
582313
  Фадеев Г.Н. Каталитические функции тиазиновых красителей в реакциях переноса водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Фадеев Г.Н.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
582314
  Махрука Муаффак Мухамедович Каталитические хемилюминесцентные реакции люминола с алифатическими дипероксикислотами : Дис... канд.хим.наук: 02.00.02 / Махрука Муаффак Мухамедович; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1990. – 153л. – Бібліогр.:л.130-153
582315
  Махрука Муаффак Мухамедович Каталитические хемилюминесцентные реакции люминола с алифатическими дипероксикислотами : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.02 / Махрука Муаффак Мухамедович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
582316
  Ипатьев Н В. Блох Каталитические явления в природе / Н В. Блох Ипатьев. – Петербург, 1922. – 90с.
582317
  Ахмеров К.М. Каталитический аммонолиз и аммонирование ацитиленовых углеводородов / К.М. Ахмеров. – Ташкент, 1976. – 128с.
582318
  Трегер Ю.А. Каталитический гидролиз хлористого аллила. : Автореф... канд. хим.наук: / Трегер Ю.А.; Гос. ком. хим. пром-сти при Госплане СССР. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.16
582319
  Омаралиев Т.О. Каталитический крекинг газойлевых фракций нефтей Западного Казахстана / Т.О. Омаралиев. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
582320
  Войцеховский Б.В. Каталитический крекинг: катализаторы, химия, кинетика / Б.В. Войцеховский, А. Корма. – Москва, 1990. – 150с.
582321
  Федоров А.П. Каталитический риформинг широких бензиновых фракций с получением ароматических углеводородов и высокооктанового топлива. : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Федоров А.П.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1971. – 25л.
582322
  Вязьмитини О.М. Каталитический свойства железо-хромовых и железо-медных сплавов в реакции синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Вязьмитини О. М.; КГУ, Каф-ра физ. химии. – К., 1969. – 115л. – Бібліогр.:л.1-13
582323
  Абрамова З.А. Каталитический синтез бета-ариламинокетонов на основе 4-аминодифенила, метил-4-дифенилкетона и 4-дифенилальдегида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова З.А. ; МВиССО. – Пермь, 1963. – 12 с.
582324
  Артамонов А.А. Каталитический синтез винилароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Артамонов А.А.;. – М, 1966. – 21л.
582325
  Каган Ю.Б. Каталитический синтез высших алифатических спиртов из окиси углерода и водорода : Автореф... д-ра хим.наук: / Каган Ю.Б.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1966. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
582326
  Норицина М.В. Каталитический синтез и некоторые превращения 1-(a-пирролидил)-алканолов-3 : Автореф... канд. хим.наук: / Норицина М.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
582327
  Байрамов М.Р. Каталитический синтез и некоторые превращения орто- и пара- изопропиленфенолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Байрамов М.Р.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 19л.
582328
   Каталитический синтез и превращения гетероциклических соединений. Гетерогенный катализ. – Рига, 1976. – 248с.
582329
   Каталитический синтез органических соединений. – Пермь, 1976. – 71с.
582330
   Каталитический синтез органических соединений серы. – Новосибирск, 1979. – 208с.
582331
  Пак В.Д. Каталитический синтез производных эфиров п-аминобензойной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1963. – 14л.
582332
  Кривенько А.П. Каталитический синтез фурановых и тетрагидрофурановых аминов и некоторых производных циклоалкано-2,3-пирролидинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кривенько А.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
582333
  Поздникина С.Г. Каталитический синтез циклических углеводородов в условиях реакции С5-дегидроциклизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Поздникина С.Г.; Моск. ин-т нефтехимич. и газовой промышленности. – М., 1971. – 24л.
582334
  Худавердян Г.А. Каталитическое алкенилирование ароматических соединений хлорбутадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Худавердян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 18л.
582335
  Гудзь В.Н. Каталитическое алкилирование пиридина и его гомологов некоторыми алифатическими спиртами и простыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудзь В.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 21л.
582336
  Караханов Э.А. Каталитическое алкилиррование крезоолв диеновыми углеводородами и органическими окисями : Автореф... канд. хим.наук: / Караханов Э. А.; МГУ. – М., 1963. – 16л.
582337
  Церетели Б.С. Каталитическое аминирование некоторых алифатических и алициклических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Церетели Б. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 26л.
582338
  Ахметшина Л.Ф. Каталитическое аминование ароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ахметшина Л.Ф.; Мослотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 8л.
582339
  Грищук Богдан Дмитриевич Каталитическое анионарилирование непредельных соединений ароматическими солями диазония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грищук Богдан Дмитриевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
582340
  Гусейнов М.М. Каталитическое бромированние низкомолекулярных алканов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнов М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
582341
  Пастернак В.Ш. Каталитическое взаимодействие ароматических нитросоединений с простыми эфирама и спиртами. : Автореф... канд.хим.наук: / Пастернак В.Ш.; Пермь гос.ун-т. – Пермь, 1965. – 14л.
582342
  Верещагин Л.И. Каталитическое взаимодействие винилацетилена и его производных с аммиаком. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагин Л.И.; Акад. наук СССР. – Иркутск, 1959. – 12л.
582343
  Толибов М. Каталитическое взаимодействие оксиалкил- и оксиариламинов с окисью углерода. : Автореф... канд. хим.наук: / Толибов М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1968. – 22л.
582344
  Молдабаев У. Каталитическое восстановление м-динитрибензола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молдабаев У.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
582345
  Марков В.Д. Каталитическое восстановление неорганических соединений окисью углерода в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.073 / Марков В.Д. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 12 с.
582346
  Шмонина В.П. Каталитическое восстановление нитробензола и некоторых его производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина В.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1951. – 7 с.
582347
  Мекеев Е.Е. Каталитическое восстановление окислов азота и их хроматографическое определение : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Мекеев Е.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 28л.
582348
  Голоднов В.А. Каталитическое восстановление хинонов окисью углерода в растворах : Автореф... кандидата хим.наук: / Голоднов В.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
582349
  Василевская Г.К. Каталитическое гидрирование 2-алкил-5-ацилфуранов : Автореф... канд.хим.наук: / Василевская Г.К.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – Москва, 1963. – 16л.
582350
  Караханов Э.А. Каталитическое гидрирование гетероциклических соединений / Э.А. Караханов, А.Г. Дедов. – М., 1986. – 194с.
582351
  Надиров Н.К. Каталитическое гидрирование и гидрогенолиз углеводов / Н.К. Надиров, Р.Л. Слуцкий. – М., 1976. – 192с.
582352
  Бувалкина Л.А. Каталитическое гидрирование некоторых непредельных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Бувалкина Л. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
582353
  Бескова Г.С. Каталитическое гидрирование сероуглерода на сульфидах железа, никеля, кобальта : Автореф... Канд.хим.наук: / Бескова Г.С.; Гос.ком.Совета Министров СССР по химии. – М, 1960. – 17л.
582354
  Зеленкова В.В. Каталитическое гидрирование фурфурилиденкетонов и опыт асимметрического синтеза возникающих при этом спироцикланов и тетрагидрофурановых спиртов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зеленкова В.В. ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 11 с.
582355
  Кашковская Л.К. Каталитическое гидродеалкилирование толуола : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Л.К.; АН СССР.Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 22л.
582356
  Кули-заде Фирдовси Акпер оглы Каталитическое гидросилилирование эпоксидиолефинов и некоторые превращения полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кули-заде Фирдовси Акпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
582357
  Веньяминов С.А. Каталитическое гидрохлорирование ацетилена на промышленной окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов С.А.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
582358
  Сафакв А.С. Каталитическое гирдирование бенщола и пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Сафакв А. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. От-ние геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 14л.
582359
  Рабинович Г.Л. Каталитическое деалкилирование моноциклических ароматических углеводородов конверсий с водным паром. : Автореф... Канд.хим.наук: / Рабинович Г.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 17с.
582360
  Замышляева Л.И. Каталитическое деалкилирование некоторых органических соедиений в присутствии водяного пара на никеле : Автореф... канд. хим.наук: / Замышляева Л.И.; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1964. – 16л.
582361
  Кундо Н.Н. Каталитическое действие комплексов металлов с органическими лигандами в реакции окисления цистеина и сероводорода : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кундо Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 20л.
582362
  Максименко Т.С. Каталитическое действие сульфидной серы и благородных металлов в реакции восстановления ионов серебра железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Максименко Т. С.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – К., 1973. – 24л.
582363
  Шаапунин Давид Хоренович Каталитическое ионное гидрирование : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шаапунин Давид Хоренович ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1979. – 17 с.
582364
  Романова И.Б. Каталитическое карбонилирование аминов окисью углерода : Автореф... канд. хим.наук: / Романова И. Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния хим. наук. – Ташкент, 1963. – 17л.
582365
  Власенко В.М. Каталитическое метанирование окислов углерода : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Власенко В.М. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
582366
  Мамедова Земфира Аббамали кызы Каталитическое обезвреживание дымовых газов микиологических установок нефтеперерабатывающих заводов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамедова Земфира Аббамали кызы;. – Баку, 1975. – 28л.
582367
  Матрос Ю.Ш. Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1991. – 221с.
582368
  Шалкаускене Ю.А. Каталитическое окисление борогидрида натрия на меди. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шалкаускене Ю.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 19л.
582369
  Лесняк В.В. Каталитическое окисление водорода на системах V2O5 - нанесенный платиновый металл (Pt/Pd), сформированных при восстановлении в водороде // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2012. – № 20. – С. 113-117
582370
   Каталитическое окисление водорода на системах комплексный оксид - нанесенная Pt / В.В. Лесняк, В.К. Яцимирский, В.В. Сафонова, Д.А. Стратийчук, О.Ю. Болдырева // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2011. – № 19. – С. 59-63


  Изучена каталитическая активность соединений Me1VoP2O7(Me1=Na, K, Rb,Cs) и систем на их основе с нанесенной металлической Pt в реакции окисления Н2.
582371
  Гольдберг Юрий Шлемович Каталитическое окисление диметилпиридинов в пиридинкарбальдегиды : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гольдберг Юрий Шлемович; АН ЛатвССР. Ин-т орган. синтеза. – Рига, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
582372
  Пошкуте З.А. Каталитическое окисление меди (II) периодатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пошкуте З.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 20л.
582373
   Каталитическое окисление метана на оксидах V2O5, Nb2O5 b Ta2O5, сформированных при восстановлении в водороде в присутствии Pt(Pd) // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2009. – № 17. – С. 97-99
582374
  Прокопчук С.П. Каталитическое окисление Н-пентана в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.04 / Прокопчук С.П.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1985. – 17л.
582375
  Кожарский В.А. Каталитическое окисление низкомолекулярных спиртов СІ-С4. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.04 / Кожарский В.А.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1985. – 21л.
582376
  Калантарлы Х.Ш. Каталитическое окисление петролатума для получения высокомолекулярных кислот : Автореф... докт. химич.наук: / Калантарлы Х.Ш.; Азербайджанский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. Кафедра химии. – Баку, 1950. – 28 с.
582377
  Корпусова Р.Д. Каталитическое окисление полифенолов в присутствии комплексных соединений меди : Автореф... канд. хим.наук: / Корпусова Р. Д.; МГУ, Хим. фак. – М., 1962. – 19л.
582378
  Горбунова Л.В. Каталитическое окисление пространственно-затрудненных фенолов : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунова Л. В.; АН СССР, Лаборат. стабилиз. полимеров. – Горький, 1967. – 23л.
582379
   Каталитическое окисление углеводородов как метод борьбы с загрязнением атмосферы. – М., 1961. – 16с.
582380
  Янулайтене Казимера Казио Каталитическое окисление формальдегида пероксодисульфатом в присутствии металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Янулайтене Казимера Казио; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
582381
  Маликов С.Ф. Каталитическое окисление хлористого хрома в хлорный коллоидными растворами платины / С.Ф. Маликов. – Тифлис, 1912. – 40с.
582382
  Лисовский Анатолий Ефимович Каталитическое окислительное дегидрирование алкилароматических углеводородов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.15 / Лисовский Анатолий Ефимович; АН СССР. Сибирск. отделение. Ин-т катализа. – Новосибриск, 1978. – 51л.
582383
  Аджамов К.Ю. Каталитическое окислительное дегидрирование бутилена в присутствии аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Аджамов К.Ю. ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению ученых степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1969. – 21 с.
582384
  Вартанов А.А. Каталитическое окислительное дегидрирование изоамиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Вартанов А.А.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии и нефтеперер. – Баку, 1966. – 24л.
582385
  Хитеева В.М. Каталитическое окислительное дегидрирование индивидуальных изомеров н-бутена и изопентена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хитеева В.М.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии и нефтеперера. – Баку, 1968. – 23л.
582386
  Голодников Г.В. Каталитическое получение смешанных кетонов из первичных спиртов : Автореф... кандид. химич.наук: / Голодников Г.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
582387
  Пилипенко Полина Саввична Каталитическое разложение метана на металлах семейства железа : Автореф... канд. хим.наук: / Пилипенко Полина Саввична; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1978. – 16л.
582388
  Колобкова Р.В. Каталитическое разложение перекиси водорода под влиянием вольфрамата натрия совместно с элементами подгруппы цинка и исследование промежуточных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: / Колобкова Р.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 12л.
582389
  Метелев А.К. Каталитическое разложение перкапроновой и перуксусной кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Метелев А.К.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 25л.
582390
  Барташюнас Ю.М. Каталитическое разложение хлорита натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Барташюнас Ю.М.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 18л.
582391
  Стародуб Н.П. Каталитическое хлорирование алканов. : Автореф... канд.хим.наук: / Стародуб Н.П.; Сарат.гос.ун-т. – Симферополь, 1964. – 10л.
582392
  Алексева Г.К. Каталитичесоке окисление окиси кглерода и разложение окислова азота на некоторых окисных катализаторах при высоких объемах скорости : Автореф... канд. хим.наук: / Алексева Г. К.; АН КазССС, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 21л.
582393
  Лозинський Д.Л. Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війни / Д.Л. Лозинський, С.В. Кучер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 102-106. – ISSN 2222-4459
582394
  Цапюк Г.Г. Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Цапюк Г. Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
582395
  Цапюк Г.Г. Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів : Автореф...канд.хіміч.наук:02.00.04 / Цапюк Г.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
582396
  Цапюк Галина Григорівна Каталіз окислення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів. : Дис....канд.хімічних наук.: 02.00.04 / Цапюк Галина Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 168 л. – Бібліогр.: л.: 151-168
582397
   Каталізатор Граббса вирішить проблему старих покришок // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – С. 4
582398
   Каталізатори дегідратації ізопрошлового спирту на основі хлорованого активованого вугілля / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Л.М. Грішенко, Т.В. Чернявська, В.К. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 11/12. – С. 43-47. – ISSN 0041-6045


  На основі хлорованого активованого вугілля (АВ) одержано та досліджено фізико-хімічні властивості зразків з 5-вмісними кислотними групами. Вивчено каталітичні властивості даних зразків у газофазній дегідратації ізопропілового спирту з утворенням ...
582399
  Олексенко Л. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю / Л. Олексенко, Т. Вербецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю Mn-вмісних нанесених систем на носіях різної хімічної природи. Установлено, що різниця в активності нанесених каталізаторів Mn-носій з високим вмістом металу (10 мас.% Mn), що ...
582400
   Каталітична активність біметальних комплексів деяких 3d-металів іммобілізованих на наносиліці у реакції розкладу озону / І.В. Василюк, Я.Л. Почтар, А.С. Труба, Є.О. Радченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 6
582401
  Федоренко Г. Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2 / Г. Федоренко, Л. Олексенко, Н. Максимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-59. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанорозмірних сенсорних матеріалів Pd/SnO2 в реакції окиснення метану та встановлено її вплив на формування чутливості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до 937 ppm метану у повітрі. Показано, що в умовах надлишку ...
582402
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Дис. ... канд. хімічн. наук: 02.00.04. / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.144-161
582403
  Філіппова Лариса Валеріївна Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Філіппова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
582404
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 395л. + Додатки : л.348-354. – Бібліогр. : л.355-395
582405
  Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення Co і H2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Автореферат дис. ...д-ра хімічних наук: спец.02.00.04-фізична хімія / Олексенко Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. + Додатки : л.348-354. – Бібл.: 70 назв.
582406
   Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню / В. Герасьова, Т. Безугла, В. Діюк, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 47-50. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Одержано каталітично активні системи на основі кісточкового активованого вугілля та металокомплексних сполук [Cu(L1/L2)][MCl4] (M = Zn, Mn; L1 - 4,6,6-триметил-1,9-диаміно-3,7-діаза нона-3-єн; L2 - 1,15-дигідроксі-7,9,9-триметил-3,6,10,13-тетраза ...
582407
  Гріщенко Л. Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 57-61. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікування активованого вугілля кислотними групами та отримано гетерогенні каталізатори кислотно-основних реакцій. Досліджено каталітичну активність синтезованих матеріалів в реакції дегідратації етилового та метилового спиртів. Вивчено ...
582408
   Каталітична активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) і Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення водню та монооксиду вуглецю / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут, О.Ю. Болдирєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-35. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність нанесених каталізаторів Pd-MoO3(WO3) та Cs+/Pd-MoO3(WO3) в реакціях окиснення H2 та CO. Показано, що каталітична активність залежить від хімічної природи носія та поверхневих сполук здатних адсорбувати реагуючі ...
582409
   Каталітична активність оксидів кобальту в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 31-36. – ISSN 0041-6045


  Досліджено окиснення сажі киснем повітря у присутності оксидів кобальту при атмосферному тискові у діапазоні температур 673-723 К. Визначено константи швидкості каталітичного процесу. Одержано порівняльні характеристики активності оксидів кобальту, ...
582410
   Каталітична активність оксидів марганцю в реакції окиснення сажі / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський, А.В. Романівська, М.Ю. Федорчук // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 20-25. – ISSN 0041-6045
582411
   Каталітична активність систем Pt/Nb-O-(p) в реакції низькотемпературного окиснення водню / О.А. Попіка, В.В. Лісняк, О.М. Задерко, О.Ю. Болдирєва // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 175
582412
  Малінкін С.О. Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(II) з топологією молекулярної гратки в реакції окислення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну / С.О. Малінкін, Л.В. Пенкова, В.О. Павленко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
582413
  Олексенко Л.П. Каталітична активність у реакції окиснення СО та фізико-хімічні властивості Сu- та Pd/ZSM-5 цеолітних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-40. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність цеолітних іонообмінних Cu Pd/ZSM-5 систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю. Виявлено, що зменшення загальної кислотності поверхні мідь- і паладійвмісних систем за рахунок зменшення внесків слабозв"язано та ...
582414
  Діюк В.Є. Каталітична активність фосфорильованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, А.В. Місчанчук // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 26-31. – ISSN 0041-6045
582415
  Матвіюк Т. Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах / Т. Матвіюк, О. Силенко, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 31-33. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Знайдено нові каталітичні умови, що дало змогу за реакцією Міхаеля, отримувати аддукти гетероциклічних систем з малеїнімідами. Одержані продукти реакцій досліджено методами 1Н ЯМР спектроскопії. New catalytically conditions that make possible to ...
582416
  Бойченко Д.С. Каталітичне визначення іоду в зразках з органічною матрицею за оптимізованою ферум(III)-тіоціанатною методикою / Д.С. Бойченко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 142
582417
  Юрченко Д.В. Каталітичне окиснення бензоїнів у присутності пористого координаційного полімеру міді (ІІ) з бензол-1,3,5-трикарбоксилатом (HKUST-1) / Д.В. Юрченко, С.В. Колотілов // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 150
582418
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів 3d-металів, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 138л. – Бібліогр.: л.120-138
582419
  Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец. 02.00.04-фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 15 назв.
582420
  Кіндер Т.Д. Каталітичне окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Т.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. – Бібліогр.: л. 119-142
582421
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Телегєєва О.Г. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л.122-142
582422
  Телегєєва О.Г. Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Pt або Pd, та чутливість відповідних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Телегєєва О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
582423
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Болдирєва Ольга Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 156л. – Бібліогр.: л.128 - 156
582424
  Болдирєва Ольга Юріївна Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 02.00.04 / Болдирєва О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв.
582425
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 129-133. – ISBN 966-594-601-3
582426
  Яцимирський В.К. Каталітичне окиснення СО на WO3 та MoO3 промотованих невеликими кількостями Pt, Pd та Cs+ / В.К. Яцимирський, В.В. Лісняк, І.М. Гут // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
582427
  Сю Юнлун Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сю Юнлун; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
582428
   Каталітичний розклад пероксиду водню різнометальними комплексами Cu11/Mn11 етилендіаміном у присутності електролітів / В.Є. Діюк, А.О. Горлова, Маханькова, В.М. Кокозей // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 36-41. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние злектролитов KNO3, КСІ, KBr, KNCS на кинетику реакции разложения Н2О2, катализируемую комплексними соединениями Си11 /Мn11 с зтилендиамином. Установлено, что анионы С1, Вг и SCN" обратимо ингибируют катализатор. Зффективность ...
582429
   Каталітичні властивості активного вугілля з нанесеною фосфорновольфрамовою кислотою в реакції дегідратації еталону / В.Є. Діюк, О.М. Задерко, Д.В. Бражник, Г.Г. Цапюк, А.В. Яцимирський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 97-102. – ISSN 0041-6045
582430
  Копіч В.М. Каталітичні властивості гідропероксидліази з проростків картоплі // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
582431
   Каталітичні властивості сенсорних матеріалів на основі SnO2, модифікованих Pt та Pd у реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, О.Ю. Болдирєва, Н.В. Нікітіна, О.Г. Телегєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність сенсорного матеріалу на основі SnO2-Sb2O3 легованого Pd та Pt в реакції окиснення водню. Показано, що каталітична активність зростає зі збільшенням концентрації Pd та Pt. Визначено за даними кінетичних досліджень,що ...
582432
   Каталітичні властивості системи кобальт-молібден у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, В.Я. Забуга, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова, Л.Б. Фарят"єва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 123-127. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені каталітичні та адсорбційні властивості кобальт-молібденових масивних та нанесених на вуглецеве волокно зразків у реакції синтезу аміаку. Показано, що хід каталітичної активності як функції складу зразків залишається однаковим для масивних та ...
582433
  Яцимирський В.К. Каталітичні й адсорбційні властивості залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Н.В. Кирилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 128-132. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені продуктивність, каталітична активність та адсорбційні властивості нанесених на вуглецеве волокно залізо-кобальтових сплавів у реакції синтезу аміаку. Показано, що вуглецеве волокно істотно не впливає на характер взаємодії хемосорбованого азоту ...
582434
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 300с. – Бібліогр.: л. 274 - 300
582435
  Іщенко Олена Вікторівна Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d- елементів : Автореф. дис. ... доктора наук: 02.00.04 / Іщенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
582436
  Близнюк О.М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Близнюк О.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
582437
   Каталітичні системи для низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю та водню / В.В. Сафонова, О.В. Іщенко, В.В. Лісняк, А.В. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 337-338
582438
   Каталітичні системи на основі модифікованого вуглецевого волокна / Б.О. Музичук, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, В.С. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 112
582439
   Каталітичні та адсорбційні властивості оксиду алюмінію = хімія / Н.В. Кирилова, О.В. Іщенко, М.А. Дубовик, І.Н. Бєлова, Г.В. Лаврова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-28 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
582440
   Каталог - "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – Москва
4. – 1968. – 56с.
582441
  Сытин П.В. Каталог - путеводитель по Московскому Коммунальному Музею со статьями и цифровыми материалами по истории и современному состоянию главнейших отраслей благоустролйства г.Москвы. / П.В. Сытин. – М.
1. – 1924. – 96с.
582442
  Гиляров О С. Каталог / О С. Гиляров, . – К., 1927. – 75с.
582443
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
582444
  Выставка Каталог / Выставка, художественного чугунного литья. – Москва, 1940. – 54с.
582445
  Выставка Каталог / Выставка, и этюдов русских художников 18-начала 20 вв. эскизов. – Москва, 1954. – 112с.
582446
  Выставка Каталог / Выставка, искусства 15-20 вв. французского. – Москва, 1955. – 129с.
582447
  Выставка Каталог / Выставка, плакатов народного артиста РСФСР и Таджикской театральных, Акимова Н.П. ССР. – Москва, 1956. – 25с.
582448
  Выставка Каталог / Выставка, искусства 12-20 вв. французского. – Москва, 1956. – 264с.
582449
  Выставка Каталог / Выставка, фотоискусства СССР. – Москва, 1958. – 55с.
582450
  Выставка Каталог / Выставка, современной графики Аргентины. – Ленинград, 1958. – 19с.
582451
  Выставка Каталог / Выставка, эскизов декораций, и этюдов художницы Софьи Николаевны Шевалдышевой костюмов. – Москва, 1958. – 11с.
582452
   Каталог / Выставка, эскизов, этюдов, рисунков, графики, историко-революционным темам к 40-летию Великой Октябрськой посвященных. – Москва, 1958. – 21с.
582453
  Гуттузо Р. Каталог / Р. Гуттузо. – М., 1961. – 30с.
582454
  Выставка Каталог / Выставка, художественной промышленности в Москве финской. – Москва, 1961. – 48с.
582455
  Ройтер Л.Г. Каталог / Л.Г. Ройтер. – М, 1961. – 18с.
582456
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, выставка произведений млодых художников. – Москва, 1962. – 73с.
582457
  Выставка Каталог / Выставка, эстампов ИЗОГИЗа. – Москва, 1963. – 20с.
582458
  Плещинський І.М. Каталог / І.М. Плещинський. – К., 1964. – 36с.
582459
  Выставка Каталог / Выставка, современного изобразительного искусства Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1967. – 28с.
582460
  Роже Сомвиль Каталог / Роже Сомвиль. – М, 1970. – 12с.
582461
   Каталог / Выставка, художников Омска, , посвященная 24 съезду КПСС. – Омск, 1971. – 32с.
582462
  Воронцов Д.А. Каталог / Д.А. Воронцов. – Москва, 1972. – 23с.
582463
  Макашин П.А. Каталог / П.А. Макашин. – Ярославль, 1972. – 40с.
582464
  Кортович В.В. Каталог / В.В. Кортович. – Ярославль, 1972. – 21с.
582465
  Васильев А.А. Каталог / А.А. Васильев. – Кишинев, 1973. – 32с.
582466
   Каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 1-я., 1973. – Москва, 1973. – 128с.
582467
  Богдеско И. Каталог / И. Богдеско. – Кишинев : Тимпул, 1973. – 64с.
582468
  Выставка Каталог / Выставка, и орнамента московских художников книги шрифта. – Москва, 1973. – 49с.
582469
  Выставки Каталог / Выставки, произведений московских художников-ветеранов войны. – Москва, 1973. – 169с.
582470
   Каталог / Групповая, акварели Голованова В. выставка, А. Губарева, Е. Карцыганова, С. Москва. 1973 Лунева. – М., 1973. – 10с.
582471
  Долгоруков Н.А. Каталог / Н.А. Долгоруков. – Москва : Советский художник, 1973. – 34 с.
582472
  Дурова Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Каталог / Зинаида Николаевна. Выставка произведений. Москва. Дурова, 1975. – М., 1975. – 18с.
582473
   Каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 2-я., 1975. – Москва, 1975. – 94с.
582474
   Каталог / Всесоюзная, віставка акварели, Москва. 4-я., 1975. – Москва, 1975. – 53с.
582475
  Васильев Ф.А. Каталог / Ф.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 183с.
582476
   Каталог / Всесоюзная, выставка эстампа, Москва. 5-я., 1975. – Москва, 1975. – 54с.
582477
   Каталог / Всесоюзная, выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР, Москва. 16-я., 1975. – Москва, 1975. – 95с.
582478
  Молдавская Каталог / Молдавская, выставка рисунка респ. – Кишинёв, 1975. – 30с.
582479
  Кибрик Е.А. Каталог / Е.А. Кибрик. – М., 1975. – 63с.
582480
  Багдасарян С.И. Каталог / С.И. Багдасарян. – М., 1975. – 1с.
582481
   Каталог / Всесоюзная, выставка художников-журналистов, Москва. 2-я., 1975. – Москва, 1976. – 375с.
582482
  Выставка Каталог / Выставка, современной керамики города Валлориса, (Франция). – Москва, 1977. – 12с.
582483
  Горпенко А.А. Каталог / А.А. Горпенко. – М., 1978. – 30с.
582484
   Каталог : Выставка шрифта и орнамента московских художников книги. – Москва, 1978. – 37с.
582485
  Шадриков П. Каталог / П. Шадриков. – М., 1985. – 20с.
582486
  Выставка Каталог / Выставка, произведений из собрания Васиьлева Б.Н. в залах Елагиноостровского художественных, дворца. – Ленинград, 1987. – 35с.
582487
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, выставка произведений художников театра, и телевидения (1987 ; Москва) кино. – Москва, 1987. – 134с.
582488
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, станковой графики (1 ; 1987 ; Москва) выставка. – Москва, 1987. – 87с.
582489
  Всесоюзная Каталог / Всесоюзная, акварели (8 ; 1987 ; Ленинград) выставка. – Москва, 1987. – 103с.
582490
  Бирюков М.Е. Каталог / М.Е. Бирюков. – М., 1988. – 16с.
582491
  Гороховец Каталог / Гороховец. – Москва, 1989. – 38с.
582492
   Каталог. – Харків : АКТА, 2005. – 275с. – (Класика української науки)
582493
  Кочубей М. Каталог : [ вільна графіка, ювілейні пам"ятні монети, поштові марки, біографія ] / Миколай Кочубей ; Головне упр. культури і мистецтва виконавч. органу Київ. міськ. ради ; Київ. міськ. держ. адмін. ; Київ. міськ. галерея мистецтв "Лавра" ; Нац. спілка художників України. – Київ : Емірат, 2007. – 24 с.
582494
   Каталог "Библиотеки всемирной литературы" : библиографическое описание томов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 160 с.
582495
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника. – Москва
4. – 1966. – 88с.
582496
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая вычислительная техника (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 36с.
582497
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 124с.
582498
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аппаратура диспетчерской связи. – Москва
2. – 1968. – 28с.
582499
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Аппаратура фототелеграфная. – Москва
2. – 1967. – 24с.
582500
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 20с.
582501
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Внешние запоминающие устройства электронных вычислительных машин. – Москва
4. – 1968. – 24с.
582502
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Громкоговорители и звуковые колонки. – Москва
5. – 1969. – 36с.
582503
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Источники питания для измерений и радиоизмерительных приборов. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 64с.
582504
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Контрольно-измерительная телевизионная аппаратура. – Москва
1. – 1967. – 40с.
582505
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Магнитофоны бытовые. – Москва
5. – 1967. – 24с.
582506
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Микрофоны. – Москва
5. – 1967. – 28с.
582507
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Номенклатура и оптовые цены изделий на 1967 г.. – Москва
2. – 1967. – 44с.
582508
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Номенклатура и оптовые цены изделий на 1967 г.. – Москва
3. – 1967. – 52с.
582509
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения мощности. – 3-е изд. – Москва
3. – 1971. – 64с.
582510
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряжения. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 160с.
582511
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряжения и тока. – Москва
3. – 1966. – 136с.
582512
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 44с.
582513
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. – Москва
3. – 1967. – 80с.
582514
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 56с.
582515
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для измерения разности фаз и группового времени запаздывания. – 3-е изд. – Москва
3. – 1973. – 24с.
582516
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для импульсивных измерений. – Москва
3. – 1967. – 24с.
582517
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для импульсных измерений. – 3-е изд. – Москва
3. – 1973. – 44с.
582518
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств. – Москва
3. – 1967. – 52с.
582519
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Прикладные телевизионные установки. – Москва
1. – 1967. – 32с.
582520
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Радиоприемники, радиолы и электропроигрывающие устройства. – Москва
5. – 1967. – 60с.
582521
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Системы радионавигации, управления воздушным движением и посадки самолетов. – Москва
1. – 1967. – 44с.
582522
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Станции низовой радиосвязи для нужд народного хозяйства. – Москва
1. – 1967. – 131с.
582523
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телевизоры и телерадиолы. – Москва
5. – 1967. – 52с.
582524
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Телефонные аппараты. – Москва
2. – 1967. – 56с.
582525
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Усилители измерительные. – 3-е изд. – Москва
3. – 1972. – 32с.
582526
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики . (Дополнение). – Москва
4. – 1968. – 18с.
582527
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Функциональные схемные элементы, узлы и блоки цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. – Москва
4. – 1966. – 56с.
582528
   Каталог "Изделия радиопромышленности". Электронные цифровые вычислительные машины общего назначения. – 3-е изд. – Москва
4. – 1972. – 60с.
582529
   Каталог "Фауна на почтовых марках". – М., 1978. – 221с.
582530
   Каталог "Флора на почтовых марках". – М., 1977. – 128с.
582531
  Гуччоне П. Каталог ... / П. Гуччоне, Ф. Риети, Л. Торнабуони. – М., 1974. – 26с.
582532
   Каталог 15-й художественной выставки. – Мурманск, 1967. – 60с.
582533
   Каталог 1933-1985. ЖЗЛ : Жизнь замечательных людей. Серия биографий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия
13/681. – 1987. – 286 с.
582534
   Каталог 1967 звезд программы способа Талькотта на эпоху 1950 года (система FK3) вместе с редукционными величинами для приведения на видимое место. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 88 с.
582535
  Грегуль А.Я. Каталог 3839 ярких звезд в системе FK4 / А.Я. Грегуль, В.К. Дрофа, Н.А. Чернега; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко; Астрономическая лаборатория. – Киев : Вища школа при КГУ, 1974. – 224с. : Ил.11 + Табл.8. – Библ.18
582536
   Каталог BV-величин и спектральных классов 18 000 звезд. – Киев : Наукова думка, 1976. – 292 с.
582537
   Каталог BV-величин и спектральных классов 6000 звезд. – Киев : Наукова думка, 1985. – 139 с.
582538
   Каталог № 45. Гербарий Всесоюзного ордена Ленина научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. – Л., 1969. – 92с.
582539
   Каталог V Выставки художественной фотографии, посвященной пятилетию клуба кинофотолюбителей дома художественной самодеятельности Минского облсовпрофа. – Минск, 1966. – 21с.
582540
   Каталог XII археологического съезда в г. Харькове : отдел церковных древностей. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 162, 28, 152, 10, 64, 3, III, 233, 79, 8, 23
582541
   Каталог XII Археологического съезда в г. Харькове : отдел церковных древностей. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 162 с.
582542
   Каталог XXVI Московской выставки охоты и охотничьего собаководства. – М., 1958. – 119с.
582543
  Шараневич И. Каталог аpхеологическо-библиогpафической выставки Ставpопигийского Института в Львове : открытой 10 октября 1888, а имеющей быть закрытой 12 января 1889 по н. ст. / по указаниям знатоков составил Исидор Шаpаневич. – Львов : Типом и накладом Ставpопиг. Ин-та, под упp. О.И. Таpнавского, 1888. – 96 с. – Часть библиографическая имеет свой собственный каталог, составленный трудом крылошанина кустоса А. Петрушевича
582544
  Всехсвятский С.К. Каталог абсолютных величин комет / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – С. 516-548. – Отд. оттиск


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
582545
  Всехсвятский С.К. Каталог абсолютных величин комет. / С.К. Всехсвятский, 1956. – 516-548с.
582546
  Паршин С.Н. Каталог абсолютных прямых восхождений 135 близполюсных звезд, составленных по наблюдениям С.С.Лебедева и А.П.Соколова, выполненным в 1892-1895 гг. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Паршин С.Н.; АН СССР.Глав астрон.обсерватория. – Л, 1967. – 9л.
582547
   Каталог авторских свидетельств и патентов по нейтронному каротажу. – М., 1976. – 80с.
582548
   Каталог авторских свидетельств по геохимическим методам поисков и разведки полезных ископаемых. – М., 1975. – 74с.
582549
   Каталог авторских свидетельств по ядерно-геофизическим методам поисков и разведки полезных ископаемых. – Москва : ВИЗМС, 1975. – 111 с.
582550
  Рекк Г.Ф. Каталог акарофауны Грузинской ССР. / Г.Ф. Рекк. – Тбилиси, 1975. – 128с.
582551
  Ланугова В.А. Каталог алгоритмов и программ. / В.А. Ланугова. – М, 1973. – 46с.
582552
  Балашова Г.С. Каталог алгоритмов и программ. / Г.С. Балашова. – М.
2. – 1973. – 33с.
582553
   Каталог антикварної книжки. – Київ, 1932. – 32 с.
582554
  Халимов Н.Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР. / Н.Б. Халимов. – Ашхабад, 1988. – 485с.
582555
   Каталог арабских рукописей института истории, языка и литературы им. Гамзата Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. – М.
1. – 1977. – 90с.
582556
  Ефимова А.М. Каталог археологических коллекций / А.М. Ефимова. – Казань, 1956. – 36 с.
582557
   Каталог археологических коллекций (Соколов. кург. могильник). – Новочеркасск, 1985. – 84с.
582558
  Берс Е.М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея. / Е.М. Берс. – Свердловск, 1959. – 83с.
582559
  Ефимова А.М. Каталог археологических коллекций.Эпоха бронзы (поступления 1890-1920-х гг) / А.М. Ефимова. – Казань, 1959. – 71 с.
582560
   Каталог археологических материалов эпохи камня и бронзы. – Ташкент, 1974. – 66с.
582561
  Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов Х1Х века / А.Л. Троицкая. – М, 1968. – 583с.
582562
   Каталог архивных документов по северной войне 1700-1721 гг.. – Л., 1959. – 436с.
582563
   Каталог архивоведческой литературы 1917-1959 гг.. – М., 1961. – 192с.
582564
  Нефедова С.В. Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1960-1963 гг.) / С.В. Нефедова. – М., 1964. – 140с.
582565
   Каталог архивоведческой литературы и сборников документов (1964-1970 гг.). – Москва, 1970. – 183 с.
582566
   Каталог астроклиматических характеристик за 1953 год. – Новосибирск : Издательство АН СССР
Вып. 1. – 1964. – 74 с.
582567
   Каталог астроклиматических характеристик за 1954-1961 годы. – Иркутск
2. – 1967. – 139с.
582568
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов лежащих в пределах Якутской АССР / С.П. Глазенап. – Л, 1934. – 145с.
582569
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов по печерскому краю : Труды полярной комиссии - выпуск 10 / С.П. Глазенап; Ред. С.Ф. Шамбуневич // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 98с.
582570
  Глазенап С.П. Каталог астрономических пунктов по Печорскому краю / С.П. Глазенап. – Л, 1932. – 98с.
582571
  Щербак Н.Н. Каталог африканских ящерок / Н.Н. Щербак. – Киев, 1975. – 83с.
582572
   Каталог библиографических справок и обзоров за 1952 год/Информационно-библиографического отдела Центр. политехнич. библиотеки. – М., 1953. – 68с.
582573
   Каталог библиографических указателей и тематических сборников, выполненных отделом научно-технической информации и библиографии в 1969 г.. – М., 1970. – 24с.
582574
   Каталог библиографических указателей и тематических сборников, выполненных отделом научно-технической информации и библиографии в 1971 г.. – М., 1972. – 26с.
582575
   Каталог библиографических указателей литературы, выполненных за 1981- 1985 гг.. – Новосибирск, 1987. – 73с.
582576
   Каталог библиографических указателей литературы, выполненных.... – Новосибирск, 1991. – 66с.
582577
   Каталог библиотеки В.Ф. Одоевского. – Москва, 1988. – 490 с.
582578
   Каталог Библиотеки Н.И. Костомарова, пожертвованной в 1894 г. Императорскому Университету Св. Владимира Алиной Леонтьевной Костомаровой. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1903. – 83 с.
582579
   Каталог библиотеки П.Я.Чаадаева. – Изд.2-е испр.и доп. – Москва : Российская государственная библиотека, 2000. – 320с. – (Частное собрание в фондах Российской государственной библиотеки). – ISBN 5-7510-0167-2
582580
   Каталог Библиотеки факультетской терапевтической клиники Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. 1-ой Киевской Футлярно-перпл. и печ. артели, 1914. – 97 с. – Кн. не имеет тит.л.
582581
   Каталог биосферы. – Москва : Мысль, 1991. – 253с.
582582
   Каталог бон и дензнаков России, РСФСР, СССР, окраин и образований (1769-1927). – Изд. 3-е. – М., 1927. – 171с.
582583
   Каталог бумажных денежных знаков РСФСР 1917-1923 годов. – Л., 1990. – 149с.
582584
  Личкова Е.Л. Каталог буровых скважин Украины. / Е.Л. Личкова. – К., 1927. – 192с.
582585
  Личкова Е.Л. Каталог буровых скважин Украины. / Е.Л. Личкова. – К., 1929. – 295с.
582586
   Каталог буровых скважин Украины. Округа: Бердичевский, Винницкий, Волынский, Глуховский, Изюмский, Киевский, Каменец-Подольский, Конотопский, Кременчугский, Купянский, Могилевский, Нежинский, Полтавский, Прилукский, Проскуровский, Роменский, : Старобельский, Сумской, Тульчинский, Харьковский, Черкасский, Черниговский / Личкова Е.Л. – Киев
2. – 1929. – 295 с.
582587
  Ворошилов В.И. Каталог величин B и V 12 000 звезд / В.И. Ворошилов, Н.Б. Каландадзе, Л.Н. Колесник. – Киев : Наука, 1969. – 256с.
582588
   Каталог весенней выставки произведений Ленинградских художников 1965 года. – Л., 1970. – 108с.
582589
   Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1969 года. – Л., 1970. – 80с.
582590
   Каталог видань Української академії наук : 1918 - 1930. – Чікаго : Товариство українських бібліотекарів Америки, 1966. – [5], 284, [8], 78с. – На обкл.: Catalog of publications of the Ukrainian academy of sciences. – (Слов"янські біо-бібліографічні матеріали ; Том 1)
582591
   Каталог виставки дипломних робіт випускників Академії образотворчого мистецтва і архітектури, Львівської академії мистецтв, Харківського художньо-промислового інституту 1994-1998. – Київ, 1998. – с. – ISBN 966-7958-05-1
582592
   Каталог виставки досягнень місцевої археології за 10 років (1917-1927) та виставки картин краєзнавчого змісту (краєвиди, типи, пам"ятники старовини). – Одеса, 1928. – 27с.
582593
   Каталог виставки етюдів і замальовок історичних місць. По бойовому шляху М.О.Щорса. – К., 1941. – 36с.
582594
   Каталог виставки картин з колекції В.О.Щавинського музею мистецтв ВУАН, 1925. – 10с.
582595
   Каталог виставки пам"яті Івана Левицького-Нечуя (1838-1918-1928). – К., 1928. – 68с.
582596
   Каталог виставки присвяченої 85-ій річниці з дня смерті Адама Міцкевича. – Львів, 1940. – 66с.
582597
  Сокольніков М.П. Каталог виставки творів Іллі Олексійовича Соколова. Листопад 1938 р. - січень 1939 р. / М.П. Сокольніков. – Х., 1938. – 33с.
582598
   Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові: З нагоди 85-ліття з дня його народження і 15-ліття з дня смерті 1842-1912-1927. – К., 1927. – 40с.
582599
   Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе
2. – 1968. – 318с.
582600
   Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – Душанбе
3. – 1968. – 239с.
582601
   Каталог Всероссийской выставки произведений сельских самодеятельных художников. – М., 1965. – 107с.
582602
   Каталог Всесоюзной выставки искусства эпохи тимуридов. – Самарканд-Ташкент, 1969. – 68с.
582603
   Каталог Всесоюзной Гос. библиотеки иностранной литературы. 1938-1949 гг. со сводными сведениями по крупнейшим библиотекам Москвы. – М., 1950. – 196с.
582604
  Флинт Е Е. Каталог высокотвердых кристаллов / Е Е. Флинт, . – М, 1959. – 52с.
582605
   Каталог высот марок и реперов высокоточного и точного нивелирования, исполненных главным геодезическим управлением и управлением военных топографов в Европейской части СССР с 1875 по 1932 г.. – Москва; Грозный; Ленинград; Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 379 с.
582606
   Каталог выставки, 1913
582607
  Габашвили Г. Каталог выставки / Г. Габашвили, 1940. – 80с.
582608
  Матейко Я. Каталог выставки / Я. Матейко. – Вильнюс, 1959. – 28с.
582609
  Подляский Ю.С. Каталог выставки / Ю.С. Подляский. – Л, 1960. – 24с.
582610
  Подляский Ю.С. Каталог выставки / Ю.С. Подляский. – Л, 1961. – 24с.
582611
  Астахин В.И. Каталог выставки / В.И. Астахин. – Москва, 1962. – 13с.
582612
  Аникеев М.К. Каталог выставки / М.К. Аникеев. – Москва, 1963. – 14с.
582613
  Архипов Е.А. Каталог выставки / Е.А. Архипов. – Москва, 1963. – 55с.
582614
  Жуков Б.С. Каталог выставки / Б.С. Жуков. – Ташкент, 1963. – 14с.
582615
  Самсонов Е. Каталог выставки / Е. Самсонов. – М., 1964. – 18с.
582616
  Самсонов Е.И. Каталог выставки / Е.И. Самсонов. – М, 1964. – 18с.
582617
  Зырянов А.П. Каталог выставки / А.П. Зырянов. – Пермь, 1967. – 45с.
582618
  Константинов Ф.Д. Каталог выставки / Ф.Д. Константинов. – М., 1973. – 108с.
582619
  Нурек Каталог выставки / Нурек, творчестве художников таджикистана в. – Москва, 1975. – 21с.
582620
   Каталог выставки / Зверьков, , Иванович. Выставка. Москва Ефрем, 1975. – М., 1975. – 48с.
582621
  Гаврилов В.Н. Каталог выставки / В.Н. Гаврилов. – Л., 1975. – 26с.
582622
   Каталог выставки / О. Вуколов, Т. Назаренко, И. Орлов, О. Лошаков, В. Рожнев. – Москва, 1975. – 35с.
582623
  Веселов Г.Н. Каталог выставки / Г.Н. Веселов. – Ленинград, 1976. – 10с.
582624
  Йиндра Я. Каталог выставки / Я. Йиндра. – Москва, 1976. – 18с.
582625
  Гурвич И.М. Каталог выставки / И.М. Гурвич. – Москва, 1976. – 13с.
582626
  Налбандян Д.А. Каталог выставки / Д.А. Налбандян. – М., 1976. – 40с.
582627
  Лакшевин Т.А. Каталог выставки / Т.А. Лакшевин. – М., 1976. – 16с.
582628
  Константинов Ф.Д. Каталог выставки / Ф.Д. Константинов. – М., 1976. – 55с.
582629
  Колчанов А.М. Каталог выставки / А.М. Колчанов. – М., 1976. – 26с.
582630
  Кузнецова А.Н. Каталог выставки / А.Н. Кузнецова. – М., 1977. – 8с.
582631
  Куприн А.В. Каталог выставки / А.В. Куприн, С.Д. Лебедева, Н.П. Ульянов. – Л, 1977. – с.
582632
  Мукосеева М.А. Каталог выставки / М.А. Мукосеева. – Москва, 1977. – 18 с.
582633
  Кузнецов П.В. Каталог выставки / П.В. Кузнецов. – Москва, 1978. – 20с.
582634
  Ланзы С.К. Каталог выставки / С.К. Ланзы. – М., 1978. – 19с.
582635
   Каталог выставки / В. Ларионова, Куликов, Выставка., 1978. – М., 1978. – 11с.
582636
  Львов Е.А. Каталог выставки / Е.А. Львов. – М., 1978. – 10с.
582637
  Голяховская А. Каталог выставки / А. Голяховская. – М., 1978. – 28с.
582638
  Керимова Е.А. Каталог выставки / Е.А. Керимова. – М., 1978. – 15с.
582639
  Аникеев М.К. Каталог выставки / М.К. Аникеев. – Москва, 1978. – 28с.
582640
  Львов П.И. Каталог выставки / П.И. Львов. – М., 1979. – 13с.
582641
  Кереньи Й. Каталог выставки / Й. Кереньи. – М., 1980. – 12с.
582642
  Жаренова Э.А. Каталог выставки / Э.А. Жаренова. – М., 1980. – 20с.
582643
  Астальцев В.В. Каталог выставки / В.В. Астальцев. – Москва, 1980. – 24с.
582644
  Эрм Л. Каталог выставки / Л. Эрм; Л. Єрм. – Москва : Советский художник, 1981. – [32] с.
582645
   Каталог выставки / И. Баенская, И. Кондрашова, Н. Петрачева, И. Трофимова. – М., 1981. – 44с.
582646
  Менгс А.Р. Каталог выставки / А.Р. Менгс. – Л., 1981. – 50с.
582647
  Кузнецов Ю.М. Каталог выставки / Ю.М. Кузнецов. – М., 1982. – 9с.
582648
  Кузнецов Н.А. Каталог выставки / Н.А. Кузнецов. – Москва, 1982. – 11с.
582649
  Каплянская Т.Г. Каталог выставки / Т.Г. Каплянская, Б.Е. Каплянский. – Москва, 1982. – 13с.
582650
  Горохов И.И. Каталог выставки / И.И. Горохов. – Москва, 1982. – 10с.
582651
  Горский А.П. Каталог выставки / А.П. Горский. – Москва, 1983. – 26с.
582652
  Линнакс Л.Х. Каталог выставки / Л.Х. Линнакс. – Москва, 1983. – 9с.
582653
  Накаряков А Каталог выставки / А Накаряков. – М., 1983. – 9с.
582654
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Каталог выставки / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1983. – 43с.
582655
  Фридман И.М. Каталог выставки / И.М. Фридман. – М., 1983. – 22с.
582656
  Фридман И.М. Каталог выставки / И.М. Фридман. – Москва : Союз художников РСФСР, 1983. – 24 с.
582657
  Панайотова Анастасия Каталог выставки / Панайотова Анастасия. – Москва : Советский художник, 1983. – 16 с.
582658
  Меллит А.И. Каталог выставки / А.И. Меллит. – М., 1984. – 35с.
582659
  Коджоян А.К. Каталог выставки / А.К. Коджоян. – Москва, 1984. – 56с.
582660
  Лившиц Я.А. Каталог выставки / Я.А. Лившиц. – Москва, 1985. – 27с.
582661
  Рожнев В. Каталог выставки / В. Рожнев. – М., 1985. – 27с.
582662
  Жданко И.А. Каталог выставки / И.А. Жданко, . – М., 1985. – 31с.
582663
  Линдин С.И. Каталог выставки / С.И. Линдин. – М., 1986. – 29с.
582664
  Словцова Е.Б. Каталог выставки / Е.Б. Словцова, Б.М. Эрбштейн, Е.П. Якунина. – Ленинград, 1987. – 20с.
582665
  Керимова-Соколова Каталог выставки / Керимова-Соколова. – М., 1987. – 16с.
582666
  Татьяна Горчакова Каталог выставки / Татьяна Горчакова. – М., 1988. – 28с.
582667
  Мельников М Ф.И. Каталог выставки / М Ф.И. Мельников. – М., 1988. – 28с.
582668
  Ахунов М. Каталог выставки / М. Ахунов. – Москва, 1988. – с.
582669
   Каталог выставки / А. Алымов, С. Асерьянц, Е. Гор, Т Кастальская. – Москва, 1990
582670
  Доронин В. Каталог выставки / В. Доронин. – М., 1990. – 12с.
582671
  Волков В. Каталог выставки / В. Волков. – Москва, 1990. – 25с.
582672
  Кеслер Маргарита Каталог выставки / Кеслер Маргарита. – М., 1990. – 27с.
582673
  Ашкенази М.М. Каталог выставки / М.М. Ашкенази, И.М. Ашкенази. – Москва, 1991. – с.
582674
   Каталог выставки "Западноевропейские часы XVI-XIX веков". Из собрания Эрмитажа. – Л., 1971. – 51с.
582675
   Каталог выставки "Портреты русских писателей в живописи и графике XVIII-XX вв.". – Москва, 1967. – 24 с.
582676
   Каталог выставки "Природа нашей Родины в произведениях Г.Б.Смирнова". – Ярославль, 1965. – 18с.
582677
   Каталог выставки "Этнография и искусство Океании": Из фонда Н.Мищутушкина - А.Пилиоко. – М., 1985. – 148с.
582678
   Каталог выставки (Б.Каплянского и А.Малахина). – М., 1967. – 23с.
582679
   Каталог Выставки XI-го Археологического Съезда в Киеве : (В здании Университета св. Владимира). – Киев : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1899. – 192, 31, 6, 9, 73, 23 с.
582680
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : нумизматический отдел. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – [4], 8 с.
582681
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел старопечатных книг. – Харьков : Паровая Типо-Литография И.М. Варшавчика, 1902. – 152, 10 с.
582682
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел рукописей. – Харьков : Паровая Типо-Литография И.М. Варшавчика, 1902. – 64, 3 с.
582683
   Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове : отдел древностей, добытых из раскопок и случайных находок. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1902. – III, 233, 36 с.
582684
   Каталог выставки XII археологического съезда в Харькове : картографический отдел. – Харьков : Электрическая Типо-Литография С.А. Шмерковича, 1902. – 23 с.
582685
   Каталог выставки XIII Археологического Съезда. – Екатеринослав : Типография Губернского Земства, 1905. – 80 с.
582686
   Каталог выставки XIV Археологического Съезда в г. Чернигове. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1908. – [4], 54 с. – (Отд. оттиск)
582687
   Каталог выставки XIV Археологического Съезда в г. Чернигове. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1908. – [4], 54, 4, 168, 64, 50, 48, 18, 42, 9 с.
582688
   Каталог выставки XV Всероссийского Археологического Съезда в Новгороде. – Новгород : Тип. М.О. Селиванова
(Церковный). – 1911. – 48 с.
582689
   Каталог Выставки XVI Всеросийского Археологического Съезда 1914 года во Пскове, отмененного по случаю войны. – Псков : Типография Псковская жизнь, 1915. – IV, 88 с.
582690
   Каталог выставки А.М.Глускина. – М., 1968. – 22с.
582691
   Каталог выставки архитектуры Азербайджана. – Москва ; Баку, 1959. – 80 с.
582692
  Витберг Ф.А., Модзалевский Б.Л. Каталог выставки в память И.С. Тургенева в Императорской Академии наук. Март 1909 / сост. Ф. А. Витберг и Б. Л. Модзалевский. – 2-е изд., с испр. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1909. – VIII, 318 с.
582693
   Каталог выставки гравюр Уильяма Хогарта (1697-1764). – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 8 с.
582694
   Каталог выставки гравюр Эдгара Шаина (1874-1947). – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 9 с.
582695
   Каталог выставки графики из собрания дома творчества "Челюскинская". Эстамп. Плакат. Книжное оформление. Иллюстрация. Шрифт. – М., 1978. – 52с.
582696
  Бидструп Херлуф Каталог выставки графических работ / Бидструп Херлуф. – Л., 1961. – 26с.
582697
   Каталог выставки дипломных работ студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина выпуска 1960 г.. – Л., 1960. – 26с.
582698
   Каталог выставки для устройства музея имени Л.Н.Толстого / Общество музея имени Л.Н.Толстого. – Санкт-Петербург, 1909. – 80 с.
582699
   Каталог выставки Е. Бачурина, В. Гордона, В. Ильющенко, И. Кравцова. Живопись, графика. – М, 1982. – 44с.
582700
  Саламзаде Салам Каталог выставки засл. деят. искусств Азерб ССР Салам Саламзаде. / Саламзаде Салам. – М., 1973. – 56с.
582701
  Малышев П.Н. Каталог выставки Заслуженного художника РСФСР Петра Николаевича Малышева. / П.Н. Малышев. – М., 1976. – 21с.
582702
   Каталог выставки изобразительного и прикладного искусства Латгалии. – Рига, 1958. – 153с.
582703
   Каталог выставки изобразительного искусства Грузии. Живопись, скульптура, графика, декорационная живопись, керамика и прикладное искусство. – М., 1958. – 97с.
582704
   Каталог выставки изобразительного искусства Казахстана. Живопись, скульптура, графика, театрально-декорационное искусство. – М., 1958. – 52с.
582705
   Каталог выставки изобразительного искусства Латвийской ССР. Живопись, скульптура, графика, прикладное искусство. – М., 1955. – 142с.
582706
   Каталог выставки к столетию со дня рождения Ивана Николаевича Крамского. 1837-1887. – М.-Л., 1937. – 76с.
582707
   Каталог выставки картин Валдиса Калнрозе. – Рига, 1964. – 16с.
582708
   Каталог выставки картин московских художников. – М., 1950. – 10с.
582709
   Каталог выставки картин раннего Возрождения в Италии. – Пб, 1922. – 32с.
582710
   Каталог выставки книжных знаков из собрания народного артиста СССР Б.М.Танина: Театр, кино, цирк, эстрада, балет, музыка. – М., 1985. – 140с.
582711
   Каталог выставки Московский экслибрис. 1926. – М., 1927. – 17с.
582712
   Каталог выставки народного изобразительного искусства Свердловской области. – Свердловск, 1947. – 32с.
582713
   Каталог выставки народного творчества в залах Гос. Третьяковской галлереи. – М.-Л., 1937. – 128с.
582714
   Каталог выставки новых поступлений отдела археологии (1970-1980 гг.). – Новочеркасск, 1981. – 78с.
582715
   Каталог выставки офортов и гравюр П.А. Шиллинговского. – Казань : Казанский Центральный Музей, 1924. – 14 с.
582716
   Каталог выставки офорты Игн. Нивинского. С пояснит. текстом и воспроизведениями. – М., 1925. – 31с.
582717
  Барахтянский А. Каталог выставки плаката, графики, живописи А.Барахтянского / А. Барахтянский. – М, 1984. – 39с.
582718
   Каталог выставки почтовых марок "Искусство принадлежит народу" из коллекции Н.Е.Бугельской. – М., 1967. – 48с.
582719
  Тутунов А.А. Каталог выставки произведений / А.А. Тутунов. – М., 1971. – 32с.
582720
  Кетов А.И. Каталог выставки произведений / А.И. Кетов. – М., 1973. – 26с.
582721
  Нил Э. Каталог выставки произведений / Э. Нил. – Москва, 1981. – 18с.
582722
  Грач Е.Д. Каталог выставки произведений / Е.Д. Грач. – М., 1987. – 16с.
582723
  Островский С. Каталог выставки произведений / С. Островский, К. Якубик. – Москва, 1988. – 6с.
582724
  Кононенко Ю.Л. Каталог выставки произведений / Ю.Л. Кононенко. – М., 1988. – 36с.
582725
  Козлов С. Каталог выставки произведений / С. Козлов. – Москва : Советский художник, 1988. – [16] с.
582726
   Каталог выставки произведений академика живописи, народного художника РСФСР заслуженного деятеля Грузин. ССР лауреата Сталинской премии Евгения Евгеньевича Лансере. – М., 1961. – 58с.
582727
  Леликов А.Я. Каталог выставки произведений Александра Яковлевича Леликова к шестидесятилетию со дня рождения / А.Я. Леликов. – Ярославль, 1976. – 20с.
582728
   Каталог выставки произведений Василия Ивановича Шухаева. – М., 1958. – 19с.
582729
   Каталог выставки произведений Виктора Александровича Цветкова. – Л., 1971. – 14с.
582730
   Каталог выставки произведений Виктории Марковны Белаковской. – Л., 1970. – 17с.
582731
   Каталог выставки произведений Вильгельма Пурвита (1872-1945) в залаг Гос. Русского музея. – Рига, 1962. – 29с.
582732
   Каталог выставки произведений Владимира Гедикяна, Александра Дудникова, Александра Кирилло, Александра Ливанова, Вячеслава Павлова, Раймонда Сурвилли. Графика. Живопись. – М., 1979. – 78с.
582733
   Каталог выставки произведений Вячеслава Владимировича Максина / Максин, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 39с.
582734
  Нарбут Г.И. Каталог выставки произведений Г.И Нарбута / Г.И. Нарбут. – Пб., 1922. – с.
582735
   Каталог выставки произведений Г.И.Нарбута. – Пб., 1922. – 82с.
582736
   Каталог выставки произведений Евгении Константиновны Эвенбах. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 40 с.
582737
   Каталог выставки произведений заслуженного деятеля искусств БССР Виталия Константиновича Цвирка. – М., 1963. – 12с.
582738
   Каталог выставки произведений И.Е.Репина. – Л., 1936. – 58с.
582739
   Каталог Выставки произведений из коллекции Арманда Хаммера. Живопись. Графика. Ленинград - Москва. Окт. 1972 г. - янв. 1973 г.. – Ленинград, 1972. – 18с.
582740
   Каталог выставки произведений Иосифа Кузьковского. – Рига, 1963. – 44с.
582741
   Каталог выставки произведений ленинградских художников "Наш современник". – Л., 1972. – 48с.
582742
   Каталог выставки произведений Михаила Владимировича Добросердова. – М., 1969. – 32с.
582743
   Каталог выставки произведений московских художников (Б.Бельский, Н.Ватагин, И.Даньшин и др.). – Москва, 1988
582744
   Каталог выставки произведений Народного художника УзССР Латфуллы Абдуллаева (70 лет со дня рождения). – Ташкент, 1982. – 24с.
582745
   Каталог выставки произведений Петра Николаевича Малышева. К 60-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. – Л., 1971. – 16с.
582746
   Каталог выставки произведений Петра Николаевича Малышева. К 60-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. – Л., 1972. – 13с.
582747
   Каталог выставки произведений советских и зарубежных художников "За мир!". – М., 1960. – 24с.
582748
   Каталог выставки произведений советских и зарубежных художников, участников Международной выставки искусства книги в Лейпциге (3 июля - 8 августа 1965 г.). – М., 1965. – 48с.
582749
   Каталог выставки произведений тагильских художников "Памятники - история и гордость народа". Живопись. Графика. – Н.Тагил, 1969. – 16с.
582750
   Каталог выставки произведений художников Северной Осетии. – М., 1960. – 32с.
582751
   Каталог выставки произведений члена-корреспондента Академии художеств СССР проф. Григория Михайловича Шегаль. 1889-1956. – М., 1958. – 28с.
582752
   Каталог выставки произведений ярославских художников. Живопись, скульптура, графика. – М., 1963. – 33с.
582753
   Каталог выставки работ Заслуженного деятеля искусства Кара-Калпакской АССР Антонины Ладур. Живопись, графика, керамика. – М., 1969. – 10с.
582754
   Каталог выставки работ Михаила Ивановича Суханова. – М., 1960. – 25с.
582755
   Каталог выставки работ Сергея Кольцова. Париж. Рисунок. Живопись. Скульптура. – М., 1931. – 16с.
582756
   Каталог выставки работ художника Алексея Павловича Шведова. Живопись, графика. – М., 1970. – 14с.
582757
   Каталог выставки сатирических плакатов коллектива ленинградских художников и поэтов. "Боевой карандаш". – Л., 1965. – 90с.
582758
   Каталог выставки славянских книг, 1909
582759
   Каталог выставки советского плаката. – М.-Л., 1950. – 22с.
582760
   Каталог выставки советского плаката. – М., 1950. – 23с.
582761
   Каталог выставки современных художников Австралии: Ноэля Кунихана, Виктора Джорджа О"Коннора, Джеймса В.Вигеля, Герберта Мак-Клинтока. – М., 1960. – 31с.
582762
   Каталог выставки сценического костюма. Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности 1963-1965 гг.. – М., 1966. – 45с.
582763
   Каталог выставки фоторабот А.И.Маркелычева. – Ульяновск, 1963. – 15с.
582764
   Каталог выставки французского искусства второй половины XIX века. Из фондов художественных музеев СССР, 1960. – 42с.
582765
   Каталог выставки художника Марата Ивановича Самсонова. – М., 1964. – 10с.
582766
   Каталог выставки художника Чуракова Степана Сергеевича. – Москва, 1966. – 9с.
582767
   Каталог выставки художников советского плаката. – М.-Л., 1948. – 24с.
582768
   Каталог выставки японской цветной гравюры XVIII-XIX вв.. – М., 1956. – 17с.
582769
   Каталог выставки, посвященной творчеству великого русского драматурга А.Н.Островского в связи с 50-летием со дня смерти (1886-1936). – М., 1936. – 94 с.
582770
  Владимир Александрович Горб Каталог выставки. / Владимир Александрович Горб. – Ленинград, 1967. – 22с.
582771
  Якушевский С.Ф. Каталог выставки. / С.Ф. Якушевский. – М., 1972. – 46с.
582772
  Попков В.А. Каталог выставки. / В.А. Попков, . – М, 1976. – 28с.
582773
  Таратынов М.В. Каталог выставки. / М.В. Таратынов. – М., 1978. – 18с.
582774
   Каталог выставки. / Йорданс, , Выставка произведений. Ленинград. Якоб., 1978. – Л., 1979. – 71с.
582775
   Каталог выставки. Азербайджанские художники о зарубежных странах : выставка (1964, Баку). – Баку : [б. и.], 1964. – 80 с. – (Азербайджанские художники о зарубежных странах)
582776
  Колмакова Ольга Ивановна. Выставка произведений. Москва. Каталог выставки. Живопись / Ольга Ивановна. Выставка произведений. Москва. Колмакова, 1975. – М., 1975. – 24с.
582777
  Тихомирова Олга Каталог выставки. Живопись / Тихомирова Олга, Тихомиров Леонид. – Москва : Советский художник, 1977. – 10с.
582778
   Каталог выставки. Живопись / Ф. Булгаков, Г. Ивановский, Б. Мирецкий, А. Потапов. – М., 1978. – 32с.
582779
   Каталог выставки. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. – М, 1982. – 27с.
582780
  Лабас Александр Аркадьевич Каталог выставки. Живопись. Графика : Выставка произведений / Лабас Александр Аркадьевич. – Москва, 1975. – 50с.
582781
  Арендт А.А. Каталог выставки. Скульптура. / А.А. Арендт, А.И. Григорьев. – Москва, 1977. – 10с.
582782
   Каталог вышивок Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1976. – 80с.
582783
   Каталог гамма-спектрів продуктів активації хімічних елементів гальмівним випромінюванням мікротрона = Gamma-spectra catalogue for products of chemical element activation by microtron bremsstrahlung / О.О. Парлаг, В.Т. Маслюк, П.П. Пуга, В.М. Головей; НАНУ; Ін-т електронної фізики. – Київ : Наукова думка, 2008. – 184 с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0677-5
582784
   Каталог географических карт России. – Оттиск. – 20с.
582785
   Каталог геологических отчетов и научных работ 1935-1939 гг.. – К., 1940. – 188с.
582786
   Каталог геомагнитных данных полученных за период с 1 июля 1957 по 1 июня 1972 г.. – М., 1973. – 128с.
582787
   Каталог геофизической аппаратуры. – М.
3. – 1976. – 208с.
582788
   Каталог геофизической аппаратуры. – М.
5. – 1987. – 224с.
582789
  Дяченко І.І. Каталог гербарної колекції М.С. Турчанінова - унікальна рукописна науково-історична памятка / І.І. Дяченко, А.В. Шумілова, Н.М. Шиян // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 274-279. – ISBN 978-966-2303-13-1
582790
   Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 1. – Ленинград : Аэрогеология, 1979. – 293с.
582791
   Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 2. – Ленинград
Ч. 1 : Палеозой. – 1985. – 351с.
582792
   Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музее. – Вып. 2. – Ленинград : ВСЕГЕИ
Ч. 2 : Мезо-кайнозой. – 1985. – 253с.
582793
   Каталог гор и морей (Шань хай цзин). – М., 1977. – 235с.
582794
   Каталог грампластинок (моно и стерео) на 1989 год. – Иваново, 1989. – 128с.
582795
  Гилева Е.В. Каталог графических работ / Е.В. Гилева. – Свердловск, 1977. – 23с.
582796
  Никитинский Г. Каталог групповой выставки / Г. Никитинский, П. Павлов. – Ярославль, 1987. – 31с.
582797
   Каталог групповой выставки московских художников. Елена Болотских, Ольга Бондаренко, Яков Касавин, Светлана Машевская. – М., 1987. – 24с.
582798
   Каталог групповой выставки произведений художников Абхазии. – М., 1965. – 12с.
582799
   Каталог данных Атлантического тропического эксперемента ПИГАП (АТЭП-74). – Обнинск
Вип. 1. – 1976. – 190 с.
582800
   Каталог данных и публикаций по Арктике и Антарктике. – М.
5. – 1973. – 160с.
582801
   Каталог данных наблюдений МГГ, поступивших в центр Б-2 за период с 1-го июля 1957 по 30-е июня 1959 г.. – М., 1959. – 51с.
582802
  Веселов О.В. Каталог данных о тепловом потоке востока Азии, Австралии и запада Тихого океана / О.В. Веселов, Е.Н. Липина. – Владивосток, 1982. – 122с.
582803
   Каталог данных по земным токам за период VII.57- XII.59 (МГГ-МГС) по состоянию на 15 июня 1962 года (составлен по форме окончательного каталога). – М. – 55с.
582804
   Каталог данных по ракетам и спутникам (1957-1962). Перечень материалов по ракетам и спутникам/на иностранных языках/имеющихся в Мировом центре данных Б. – М.
2. – 1963. – 278с.
582805
   Каталог данных по ракетам и спутникам (1957-1962). Перечень материалов по ракетам и спутникам/на русском языке имеющихся в Мировом центре данных Б. – М.
1. – 1962. – 114с.
582806
   Каталог данных по тепловому потоку Сибири (1966-1984 гг.). – Новосибирск, 1985. – 82с.
582807
  Колосов Ю.М. Каталог двукрылых Среднего Урала / Ю.М. Колосов. – Свердловск, 1928. – 16с.
582808
  Колосов Ю.М. Каталог двукрылых Среднего Урала / Ю.М. Колосов. – Изд. 3-е, перераб. – Свердловск, 1936. – 28с.
582809
   Каталог действующего фонда художественных кинофильмов на 1 августа 1963 года. – Брянск, 1963. – 36с.
582810
   Каталог действующего фонда художественных кинофильмов на широкой и узкой пленках по состоянию на 1 января 1969 года. – М., 1969. – 162с.
582811
   Каталог действующего фонда художественных кинофильмов по состоянию на 15 мая 1968 г.. – Чита, 1968. – 66с.
582812
   Каталог действующего фонда художественных фильмов по состоянию на 1-е марта 1963 года, 1963. – 32с.
582813
   Каталог демонстрационных наглядных и звуковых пособий. – М., 1972. – 240с.
582814
   Каталог деревних рослин [дендрологічного парку "Олександрія" НАН України] : довідник / [Бойко Н.С. та ін] ; за ред. С.І. Галкіна ; Нац. акад. наук України, Держ. дендрол. парк "Олександрія". – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 64 с. – На тит. арк. лише: Каталог деревних рослин. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54. - Покажч.: c. 55-60
582815
   Каталог деревьев и кустарников ботанических садов Украинской ССР. – К., 1987. – 72с.
582816
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 3. – 1999
582817
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 4. – 2000
582818
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 5. – 2001
582819
   Каталог державної реєстрації. – Київ
Вип. 6 - 2002 рік. – 2003
582820
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 7 - 2003 рік. – 2004
582821
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 8 - 2004 рік. – 2005
582822
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 9 - 2005 рік. – 2005
582823
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 10 - 2006 рік. – 2006
582824
   Каталог державної реєстрації. – Київ, 1997-
Вип. 11- 2007 рік. – 2007
582825
   Каталог державної реєстрації / Державне підприємство "Українське агенство з авторських і суміжних прав". – Київ, 1997-
Вип. 12 - 2008 рік. – 2009
582826
   Каталог державної реєстрації / Державне підприємство "Українське агенство з авторських і суміжних прав". – Київ, 1997-
Вип. 13 - 2009 рік. – 2010
582827
   Каталог державної реєстрації / МОНУ ; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 1997-
Вип. 14 - 2010 рік. – 2011
582828
   Каталог державної реєстрації / Держ. служба інтелект. власності. – Київ, 1997-
Вип. 15. – 2011. – 507 с.
582829
   Каталог державної реєстрації / Держ. служба інтелект. власності України. – Київ, 1997-
Вип. 16. – 2012. – 601 с.
582830
   Каталог десятой Всесоюзной выставки дипломных работ студентов художественных вузов СССР. Выпуск 1962-1963. Живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декоративная живопись. – М., 1963. – 71с.
582831
   Каталог деталей бухгалтерских машин Мерцедес. Моделей СР42Т, СР42С, СР51, СР52, СР54С и СР54А/ SR42T, SR42S, SR51, SR54S, SR52 и SR54A. – Москва, 1963. – 124с.
582832
   Каталог деталей вычислительных машин Мерцедес. Модели 37, 38, 21/37, 22/38, 40, 43 и 44. – Москва, 1963. – 48с.
582833
   Каталог деталей вычислительных машин моделей КЕЛ, КЕЛР, САЛ, САСЛ и САР и суммирующих машин моделей АБС и АЕСВе. – Москва, 1963. – 144с.
582834
   Каталог деталей машин Аскота / классов 170 и 110-115. – М.
1. – 1963. – 336с.
582835
   Каталог деталей машин Аскота класса 170 моделей 170/2, 170/5, 170/15, 170/3, 170/10, 170/25-55. – Москва
3. – 1963. – 276с.
582836
   Каталог деталей фактурных машин моделей ФМРII/3, ФМРIII/3, ФМРIV/3. ФМРII/6, ФМРIII/6, ФМРIV/6, ФМЕII/3 ФМЕIII/3. – Москва, 1963. – 384с.
582837
   Каталог детской библиотеки. – М.
3. – 1959. – 268с.
582838
   Каталог детской библиотеки. – М.
4. – 1959. – 59с.
582839
   Каталог детской литературы сельской библиотеки. Книги для учащихся 1-8-х классов. – М., 1966. – 273с.
582840
   Каталог диалоговых систем. – Киев, 1986. – 232 с.
582841
   Каталог дискретных источников северного неба в интервале склонений от 0 до +10. – Харьков, 1979. – 51с.
582842
   Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1971-1980 гг.. – Харьков, 1991. – 155с.
582843
  Чернушенко Е.Е. Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском универститете в 1961-1970 гг. / Е.Е. Чернушенко. – Х, 1975. – 110с.
582844
   Каталог документальной фотовыставки "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА" / [Всеукр. обществ. орг. "Правозащитное обществ. движение "Русскоязычная Украина" ; Т-во увековеченья памяти жертв преступлений украинских националистов (Польша)]. – Киев : [Б.и], 2010. – 272 с. : ил., портр., карты
582845
  Боряк Г.В. Каталог документів з історії Києва 15-19-го ст. / Г.В. Боряк, Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 203с.
582846
   Каталог дома-музея Виктора Михайловича Васнецова, 1959. – 44с.
582847
   Каталог дореволюционной литературы (1728-1917). Общественные науки. – Самарканд
1. – 1965. – 89с.
582848
   Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822-1916)/ Публікація фонду ЦНБ АН УРСР. – К., 1971. – 184с.
582849
   Каталог древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей Гос.публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 1647-1660 гг.. – Ленинград
5. – 1960. – 248с.
582850
   Каталог древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. – Л.
10. – 1990. – 224с.
582851
   Каталог древнерусских грамот, хранящихся в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 1696-1700гг.. – Л.
11. – 1991. – 246с.
582852
  Антонова В.И. Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII вв / В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. – Москва
2. – 1963. – 570с.
582853
  Антонова В.И. Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII вв. / В.И. Антонова, Н.Е. Мнева. – Москва
1. – 1963. – 394с.
582854
  Ртвеладзе Э.В. Каталог древних монет Южного Узбекистана. / Э.В. Ртвеладзе, Ш.Р. Пидаев. – Ташкент, 1981. – 120с.
582855
  Бендер И.Г. Каталог еврейский книг (изданных до 1892 г.) библиотеки Института востоковедения АН СССР / И.Г. Бендер. – М.-Л., 1936. – 34 с.
582856
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Амурской области, Приморском. – Ленинград
Вып. 1. – 1957. – 104 с.
582857
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Амурской области, Приморском. – Ленинград
Вып. 2. – 1957. – 100 с.
582858
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Амурской области, Приморском. – Ленинград
Вып. 3. – 1957. – 136 с.
582859
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Карельской АССР (южнее Поляр. – Ленинград
Вып. 1. – 1957. – 100 с.
582860
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Карельской АССР (южнее Поляр. – Ленинград
Вып. 2. – 1957. – 104 с.
582861
   Каталог единичных расценок на строительные работы в ценах, введенных с 1 июля 1955 года для строек второй группы Министерства лесной промышленности СССР, расположенных в Карельской АССР (южнее Поляр. – Ленинград
Вып. 3. – 1957. – 128 с.
582862
   Каталог Екатеринославского областного музей имени А.Н.Поля. : Археология и этнография. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1905. – [9], 296 с. + фото
582863
  Кузнєцова Д.Ю. Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 229-234. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
582864
   Каталог живописи. – Л., 1966. – 176с.
582865
   Каталог запасных частей суммирующих, вычислительных и фактурных машин. – М., 1955. – 188с.
582866
   Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. Азиатская часть СССР. – Ленинград
2. – 1976. – 288с.
582867
   Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. Европейская часть СССР. – Ленинград
1. – 1976. – 260с.
582868
   Каталог звезд, заподозренных в переменности, содержащий сведения о 5835 переменных звездах, открытых и не получивших окончательного обозначения до 1951 года, и О 2299 звездах, переменность которых сомнительна / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго, Ю.И. Ефремов, П.Н. Холопов. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 240 с.
582869
  Смирнов М.В. Каталог землетрясений в Крыму / М.В. Смирнов. – Симферополь, 1931. – 48с.
582870
   Каталог землетрясений Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий. 1975-1982 гг.. – Алма-Ата
1. – 1990. – 203с.
582871
   Каталог землетрясений Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий. 1983-1987 гг.. – Алма-Ата
2. – 1990. – 228с.
582872
   Каталог знамен. – Минск : [б. и.], 1971. – 82 с.
582873
  Асланов Г.М. Каталог золотых и серебряных предметов из археологических раскопок Азербайджана / Г.М. Асланов. – Баку, 1967. – 46с.
582874
   Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд. В.В. Кривошея (кер.) та ін. ; редкол.: Солдатенко В.Ф. (голова) та ін.]. – Київ : НВЦ "Пріорітети", 2013. – 507, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 501-507. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-61-3
582875
  Козик С.М. Каталог и схематическая карта избранных лунных объектов для полнолуния / С.М. Козик. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 31 с.
582876
   Каталог изданий 16 века : Из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 296 с. – ISBN 966-549-991-2
582877
  Бродская Я В. Каталог изданий астрономических обсерваторий мира, имеющихся в фондах библиотеки Главной астрономической обсерватории АН СССР в Пулкове / Я В. Бродская, В.Э. Бубневич. – Ленинград, 1979. – 111 с.
582878
   Каталог изданий Главного Геодезического комитета 1919-1925 гг.
1. – 56с.
582879
   Каталог изданий Государственного издательства и его отделений. : Дополнение первое. 1926. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 150с.
582880
   Каталог изданий НИЛЗарубежгеологии. – М., 1970. – 16с.
582881
   Каталог изданий посвященных юбилею царствующего Дома Романовых (1613-1913) находящихся на выставке произведений печати 1913 года. – С-Петербург : Тип."Сельского Вестника", 1913. – 33с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
582882
  Гальпер Б.Я. Каталог издания ЦНИИПИ 1962-1967 / Б.Я. Гальпер. – М, 1968. – 41с.
582883
   Каталог издательства "Колос" 1967. – М., 1968. – 184с.
582884
   Каталог издательства "Колос". 1969. – М., 1970. – 136с.
582885
   Каталог издательства "Колос". 1970. – М., 1971. – 128с.
582886
   Каталог издательства "Колос". 1971. – М., 1971. – 136с.
582887
   Каталог изделий завода "Точизмеритель". – М., 1949. – 159с.
582888
   Каталог измерений лучевых скоростей звезд. Каталог собственных движений. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 92 с.
582889
   Каталог измеренных и вычисленных значений модуля напряженности геомагнитного поля вдоль орбит спутника "Космос - 321". – Москва, 1976. – 179с.
582890
   Каталог изотопных дат пород Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1978. – 224с.
582891
  Колесникова Марина Николаевна Каталог или каталог? : заметки о важной роли речевого этикета // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  В России 2007 год был объявлен годом русского языка. К сожалению одного года мало, чтобы все начали говорить и писать, соблюдая принятые нормы.
582892
   Каталог инкунабул Научной библиотеки Томского университета. – Томск, 1988. – 39 с.
582893
  Боброва Е.И. Каталог инкунабулов / Е.И. Боброва. – Л, 1963. – 280с.
582894
  Горфункель А.Х. Каталог инкунабулов / А.Х. Горфункель. – Л., 1967. – 45с.
582895
   Каталог инкунабулов на древнееврейском языке библиотеки Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. – Л., 1985. – 108с.
582896
  Гермашева Ф.В. Каталог инкунабулов. Научной библиотеки Саратовского университета / Ф.В. Гермашева. – Саратов, 1970. – 38 с.
582897
   Каталог иностранных географических атласов Библиотеки АН СССР, изданных в 1940-1963 гг.. – М.-Л., 1965. – 164с.
582898
   Каталог иностранных географических карт и атласов, полученных библиотекой АН СССР до 1970 г. (Карт с 1959 г, атласов с 1964 г.). – Ленинград, 1975. – 454 с.
582899
   Каталог иностранных географических карт и атласов, полученных библиотекой АН СССР и ее отделениями при Ленинградских учреждениях Академии наук СССР. 1970 г.. – Ленинград
4. – 1973. – 156 с.
582900
   Каталог иностранных географических карт, изданных в 1940-1958 гг.. – М.-Л., 1960. – 209с.
582901
   Каталог иностранных карт и атласов, поступивших в библиотеку им. В.И. Ленина в 1976. – Москва, 1977. – 107 с.
582902
   Каталог иностранных карт и атласов, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина в 1977 г.. – Москва, 1978. – 106 с.
582903
   Каталог интрузивных массивов Узбекистана. – Ташкент : Фан
1 : Восточный Узбекистан. – 1975. – 259с.
582904
   Каталог интрузивных массивов Узбекистана. – Ташкент : Фан
2 : Западный и Южный Узбекистан, южная Фергана. – 1975. – 432с.
582905
   Каталог Информационных изданий ВИНИТИ. – Москва, 1975. – 388с.
582906
   Каталог ископаемых растений Кавказа. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1973. – 316 с.
582907
  Зданевич Б.І. Каталог інкунабул / Зданевич Б.І. – Київ, 1974. – 250 с.
582908
   Каталог інкунабул. – Київ : Наукова думка, 1974. – 250с.
582909
   Каталог іноземних видань, що надійшли до великих бібліотек м. Києва у 2002р.. – Київ
Вип. 1-4. – 2003. – 67с.
582910
   Каталог іноземних періодичних видань, передплачених бібліотеками України на 2000-2001 рр. : (Суспільні науки). – Київ
Вип. 1-4. – 2003. – 51с.
582911
   Каталог к коллекции по палеонтологии и исторической геологии. – Л., 1939. – 36с.
582912
  Тлеубердина П.А. Каталог кайнозойских млекопитающих Казахстана / П.А. Тлеубердина, Б.С. Кожамкулова, Г.С. Кондратенко; Отв. ред. Абдрахманова Л.Т. – Алма Ата : "Наука" Казахской ССР, 1989. – 157с.
582913
   Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И. Ленина. – Москва, 1956. – 198 с.
582914
   Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И. Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку в 1-ом полугодии 1957 года. – Москва, 1958. – 172 с.
582915
   Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина. – Москва
2. – 1957. – 224 с.
582916
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в библиотеку им. В.И. Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1974. – Москва
3. – 1974. – 158 с.
582917
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку. – Москва
1. – 1974. – 160 с.
582918
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку. – Москва
6. – 1974. – 128 с.
582919
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1974. – Москва, 1975. – 159 с.
582920
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1974. – Москва
2. – 1975. – 161с.
582921
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1975. – Москва
9. – 1975. – 166 с.
582922
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1975. – Москва
12. – 1975. – 158 с.
582923
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1976. – Москва
1. – 1976. – 166 с.
582924
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1976. – Москва
2. – 1976. – 167 с.
582925
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1976. – Москва
8. – 1976. – 128с.
582926
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1977. – М
3. – 1977. – 117с.
582927
   Каталог кандидатских и докторских диссератций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1977. – М
7. – 1977. – 128с.
582928
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центо. науч. мед. б-ку. – М.
1. – 1974. – 160с.
582929
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центо. науч. мед. б-ку. – М.
1. – 1974. – 160с.
582930
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центо. науч. мед. б-ку. – М.
2. – 1974. – 128с.
582931
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Библиотеку им. В.И.Ленина и гос. центр. науч. мед. б-ку в 1975. – Москва
5. – 1975. – 156с.
582932
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную центральную научную медицинскую библиотеку в 3 квартале 1972 года. – М., 1973. – 226с.
582933
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную центральную научную медицинскую библиотеку в 4 квартале 1971 года. – М., 1972. – 291с.
582934
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку во 2-м квартале 1960 года. – М., 1960. – 188с.
582935
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную центральную научную медицинскую библиотеку во 2 квартале 1972 года. – М.
1. – 1972. – 144с.
582936
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку во II полугодии 1957 года. – М., 1958. – 188с.
582937
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку имени В.И.Ленина и Государственную Центральную научную медицинскую библиотеку во II полугодии 1958 года. – Москва, 1959. – 290 с.
582938
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную б-ку СССР им. В.И. Ленина и Государственную центральнуюд научную медицинскую б-ку. – М.
3. – 1974. – 158с.
582939
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную б-ку СССР им. В.И. Ленина и Государственную центральнуюд научную медицинскую б-ку. – М., 1975. – 159с.
582940
   Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Государственную б-ку СССР им. В.И. Ленина и Государственную центральнуюд научную медицинскую б-ку. – М.
2. – 1975. – 159с.
582941
   Каталог карпатських землетрусів. – К.
1(4). – 1958. – 44с.
582942
   Каталог карпатських землетрусів 1966-1967 рр.. – Київ : Наукова думка
12-13 (15-16). – 1970. – 107с.
582943
   Каталог карпатських землетрусів. 1955 р.. – К.
1(4). – 1958. – 44с.
582944
   Каталог карпатських землетрусів. 1956 р.. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
2 (5). – 1958. – 38 с.
582945
   Каталог карпатських землетрусів. 1959 р.. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
5 (8). – 1961. – 56 с.
582946
   Каталог карпатських землетрусів. 1959 р.. – К.
5 (8). – 1961. – 57с.
582947
   Каталог карпатських землетрусів. 1960 р.. – К.
6 (9). – 1963. – 32с.
582948
   Каталог карт, поступивших в МВД с 1971 по 1975 г.. – М.
ІІІ. – 1976. – 36с.
582949
  Гіляров С.О. Каталог картин / С.О. Гіляров. – К., 1931. – 75с.
582950
  Дахнович А.С. Каталог картин. / А.С. Дахнович. – К., 1928. – 63с.
582951
   Каталог картинной галереи. Живопись. Скульптура. – М., 1957. – 178с.
582952
   Каталог картинной галереи. Живопись. Скульптура. – М., 1961. – 226с.
582953
  Малицкая К.М. Каталог картинной галлереи / К.М. Малицкая, В.К. Шиленко. – М., 1948. – 94с.
582954
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Каталог киевского зоологического сада / Э. Шарлемань. – Киев : Типо-литогр. "Прогрсс", З.М. Сахнина, 1911. – 75 с. : ил. – Экз. № 84455, дефектный, без обл. та без додатку табл. 1-12


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
582955
   Каталог кинофильмов. – К.
2. – 1959. – 36с.
582956
   Каталог кинофильмов, диафильмов и диапозитивов фильмотеки кафедры. – К., 1960. – 124с.
582957
   Каталог кинофильмов, рекомендуемых для показа изучающим марксистско-ленинскую теорию. – Брянск, 1967. – 54с.
582958
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира = Catalogus librorum Bibliothecae Caesareae Universitatis S. Vladimiri. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго]
Т. 1 : A - C. – 1854. – 350 с. – ит. л. парал. на лат. яз. Перепл. с 2 т. (1855)
582959
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Т. 2 = Catalogus librorum Bibliothecae Caesareae Universitatis S. Vladimiri // Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1854. – Т. 1 : A - C. – 276 с.
582960
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира = Catalogus librorum Bibliothecae Caesareae Universitatis S. Vladimiri. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго]
Т. 3 : H - L. – 1855. – 322 с. – Тит. л. парал. на лат. яз. Перепл. с 4 и 5 тт. (1856/1857, 1857/1858)
582961
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Т. 4 // Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1855. – Т. 3 : H - L. – 386 с.
582962
   Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Т. 5 // Каталог книг Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1855. – Т. 3 : H - L. – 347 с.
582963
   Каталог книг за 1964-1967 гг. с прилож. аннотированного списка книг, выпущенных в 1962-1963 гг. издательскими организациями, влившимися в издательство "Книга". – М., 1968. – 223с.
582964
   Каталог книг зарубежных авторов, выпущенных издательством "Мир" на русском языке в 1917-1987 гг.. – М., 1989. – 356с.
582965
   Каталог книг изд-ва В/О "Международная книга". Техника. Легкая промышленность. 1937. – М.-Л., 1937. – 40с.
582966
   Каталог книг издательства "Наука" (АН СССР). 1978-1980. – М., 1982. – 288с.
582967
   Каталог книг издательства "Наука" . 1981-1985. – М., 1987. – 458с.
582968
   Каталог книг издательства "Наука". 1963-1967. – М., 1971. – 340с.
582969
   Каталог книг издательства "Наука". 1968-1972. – М., 1979. – 364с.
582970
   Каталог книг издательства "Наука". 1973-1977. – М., 1980. – 431с.
582971
   Каталог книг издательства "Педагогика". (1969-1987 гг.). – М., 1987. – 192с.
582972
   Каталог книг издательства "Просвещение", 1981-1985. – М., 1991. – 240с.
582973
   Каталог книг издательства "Художественная литература". 1946-1966. – М.
1. – 1970. – 612с.
582974
   Каталог книг издательства "Художественная литература". 1946-1966. – М.
2. – 1970. – 507с.
582975
   Каталог книг издательства "Художественная литература". 1971-1975. – М.
4. – 1978. – 416с.
582976
   Каталог книг издательства "Художественная литература". 1976-1980. – М.
5. – 1985. – 446с.
582977
  Поздеева И.В. и др. Каталог книг кириллической печати / И.В. и др. Поздеева, 1980
582978
  Поздеева И.В. Каталог книг кириллической печати 15-17 вв. / И.В. Поздеева. – Москва, 1980. – 359 с.
582979
  Горфункель А.Х. Каталог книг кирилловской печати / А.Х. Горфункель. – Л., 1970. – 80с.
582980
   Каталог книг кирилловской печати 16-17-го вв. : [Коллекция Науч. б-ки Казан. ун-та]. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1986. – 45с.
582981
   Каталог книг кирилловской печати 16-18-го веков из собраний Библиотеки Тартуского университета и Псковско-Печерского монастыря. – Тарту, 1991. – 145с. – Часть текста парал.: рус., эст.
582982
   Каталог книг по химии, химической технологии и смежным отраслям (1964-1966 гг.). – Москва, 1967. – 308 с.
582983
   Каталог книг та пpейс-куpант виpобів наpоднього pукомества : Кpамниця "Час" / Товариство "Час" у Київі. – Київ : [Час ; Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 90 с.
582984
   Каталог книг, выпущенных издательством "Мир" в 1971-1975 гг. Зарубежная научн.техн. литература на русском языке. – М., 1977. – 176с.
582985
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1903 году. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1905. – 176 с.
582986
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1904 году. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1906. – 153 с.
582987
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1907 году. – Киев : Тип.. С.В. Кульженко, 1910. – 181 с.
582988
   Каталог книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1908 и 1909 гг.. – Киев : Типо-литограф. С.В. Кульженко, 1914. – 263 с.
582989
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1903 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 64 с. – Экз. № 152152 дефектный, отсутв. с. 63-64
582990
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1904 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1905. – 79 с.
582991
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1905 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1906. – 79 с.
582992
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1908. – 75 с.
582993
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1909. – [128] с.
582994
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1907 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1908. – 62 с.
582995
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1908 г.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 53 с.
582996
   Каталог книг, поступивших в Студенческий отдел Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира в 1909 г.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 75 с.
582997
   Каталог книг. 1948. Государственное издательство художественной литературы. – М., 1949. – 84с.
582998
   Каталог книжных знаков (ex-libris). – Птгр., 1919. – 87с.
582999
   Каталог книжок для народьного читання / Склала видавнича Комісія Т-ва "Просвіта" у Київі. – Вид. 3-є. – Київ : Вік ; Друк. 1-ї Київ. спілки друк. справи, 1910. – 48 с. – (Селянська бібліотека / Видавництво "Вік" ; № 59 ; №59)
583000
   Каталог коллекции живых растений Ботанического сада БИН АН СССР. – Л., 1989. – 142с.
<< На початок(–10)581582583584585586587588589590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,