Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1681168216831684168516861687168816891690(+10)В кінець >>
1687001
  Каменский В.Н. "" Чортово городище в Ветлужском уезде по раскопкам : (Доложено в заседании Историко-филологического отделения 11 марта 1909 г.) / В. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1909. – [4], 12 с., 3 л. ил. : ил. – Пар. назв. серии и пар. тит. л. на фр. языке. – (Сборник Музея по антропологии и этнографии при Императорской Академии наук ; 7)


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1687002
  Стасюк С.А. "... Что движет солнце и светила": оперные новеллы о любви // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 63-74
1687003
  Подъемщикова О. "...Что не знают перо и бумага" : поэзия: стихи / вступительное слово Андрея Коровина // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 95-98. – ISSN 0130-7673
1687004
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "східне партнерство" - нова регіональна політика Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 141-150
1687005
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "Східне партнерство" - нова регіональна політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 19-21
1687006
  Демченко К. "Чорносвитники" у регіональному вимірі Наддніпрянщини // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 100-137. – ISBN 978-966-981-012-0


  Чорнопіджачники (чорна піхота, чорносвитники, піджачники рос. "чернопиджачники") — умовна назва піхотних підрозділів Червоної Армії, які були сформовані з цивільного населення окупованих територій після їх звільнення. В бій вводились не підготовленими, ...
1687007
  Тарасюк Г. "Чортирийські марева-видіння" Мирослава Лазарука // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1687008
  Савельева М.С. "Чортова дюжина". К вопросу о творчестве Федора Сологуба и истоках романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 171-177. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1687009
  Покалюк А. "Чортові ворота" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 127-130


  Оповідання із циклу "Розповіді Чуба".
1687010
  Лазарук М. "Чорторийські марева-видіння" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 43-62. – ISBN 966-7109-34-8


  Роман у новелах.
1687011
  Юр"єва Т. "Чотири кроки до початку" : детективно-фантастичний роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1687012
  Волосянчук Х. "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського: загадка драматургії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 162-176


  "...Розглянуто хоровий цикл «Чотири мішані хори без супроводу» Б. Лятошинського на слова Максима Рильського, op. 65, другий із пари циклів на слова цього видатного українського поета, давнього друга композитора. Недосліджені, відомі лише за кількома ...
1687013
  Кравчук О. "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 160-165. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1687014
  Михайлин І.Л. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона, У. Шрамма // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 79-87. – ISBN 978-966-680-459-7
1687015
  Ялова Галина "Чотирилапа проблема" міських вулиць / Ялова Галина, Гітайло Валентина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 29-30 : фото
1687016
  Гусєв В.І. "Чотирнадцять пунктів" / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415-416. – ISBN 966-642-073-2
1687017
  Гончар Б.М. "Чотирнадцять пунктів" Вільсона // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 732-733. – ISBN 966-316-045-4
1687018
  Тюрин В.А. "Чрезвычайка" В Малайе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 59-66. – ISSN 0321-5075
1687019
  Колтухова И.М. "Чтение осмысленное и прочувствованное" : (перспективы внедрения инновационных технологий в школьную практику преподавания литературы и сложившиеся методические стереотипы) / И.М. Колтухова, И.Г. Соколова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.
1687020
  Арасланова С. "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" як джерело розвитку історичної науки в Київському університеті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 51-56. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто розвиток історичної науки на сторінках часопису "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца". Проаналізовано сучасні історіографічні дослідження, які присвячені даному журналу та науковим розвідкам, що там друкувалися. ...
1687021
  Посохова Л.Ю. "Что браху, что оставляху?": викладання історії в православних колегіумах України XVIII ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 203-216. – ISBN 978-966-8558-75-7
1687022
  Чигарева З.А. "Что в имени тебе моем?" / З.А. Чигарева. – Кемерово, 1969. – 27с.
1687023
  Иванова-Верховская "Что в нас предчувствует слова..." : поэзия : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 3-7. – ISSN 0132-2036
1687024
   "Что делать?" Н.Г.Чернышевского. – М, 1990. – 245с.
1687025
  Филина Мария Анатольевна "Что делать?" Н.Г.Чернышевского и социально-философский утопический роман : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Филина Мария Анатольевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 27л.
1687026
  Дубровина Татьяна Юрьевна "Что делать?" Н.Г.Чернышевского: соотношение оптимистического и трагического начал : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Дубровина Татьяна Юрьевна; КГУ. – К., 1982. – 16л.
1687027
  Машевский А. "Что добавилось к знанию юности..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1687028
  Куренная-Берцик "Что же мне так больно и так трудно?.." : элегия памяти и любви / Илона Куренная-Берцик ; [предисл. Б.И. Олейника ; послесл. Г.Т. Гаевого ; общ. ред. Г.Р. Граубина]. – Чита : Экспресс-издательство, 2011. – 277, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-5-9566-0280-5
1687029
  Коцюбинский М.М. "Что записано в книгу жизни" и другие рассказы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1957. – 244 с.
1687030
  Саввідіс Г.П. [Чорнозем : 1979-1989 : 55 нарисів, вступів, рецензій, полемічних листів / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Кастаніотіс, 1989. – 264, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – (Думка, час і творці). – ISBN 960-03-0341-Х
1687031
  Ганжуров Ю.С. Чорно-біла "відлига" у дзеркалі преси : газетні публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр. / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Оріяни, 1999. – 151с. – ISBN 966-7374-30-4
1687032
  Стріха М. Чорно-біла війна. Харківський науковець Борис Гриньов презентував поетичний щоденник // Україна молода. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 22). – С. 12


  Нещодавно харківський поет Борис Гриньов презентував свою поетичну книжку «Чорно-біла війна». Для широкого загалу це повідомлення одразу ж варте уточнення. Насправді автор поетичної збірки відомий насамперед у зовсім іншій іпостасі: він - знаний ...
1687033
  Лангенбах М. Чорно-біла контрасність художньої графіки Тараса Шевченка : (на матеріалі поезії періоду заслання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 117-121
1687034
  Плаксюк Ю. Чорно-біле тло телеекрану // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 24-30 серпня (№ 34). – С. 6-7


  "В історії все робиться своєчасно!" Цебто все добре прикре в житті щораз відбувається до місця і часу… Вік ХХ, вік ХХІ - дві споріднені епохи, коли людство мало і має можливість спостерігати в реальному часі за подіями на планеті Земля. Бачити ...
1687035
  Юхимович В.Л. Чорно-білі листівки : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1972. – 63 с.
1687036
   Чорнобильська зона відчуження : путівник турист. та маловідомими стежками / [Д. Вишневський, О. Рибак, О. Сирота, М. Бушовська]. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 223, [1] с. : кольор. фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-986-136-8
1687037
   Чорнобильська катастрофа : настільна книга для вчителів / Д.А. Базика, Є.В. Гарін, П.В. Замостьян, Л.С. Ладижев, С.М. та ін. Зінкевич; [ Базика Д.А. та ін. ]. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8474-59-X
1687038
  Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-111. – ISSN 0130-5247
1687039
  Лібанова Е.М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 3-18. – ISSN 2072-9480
1687040
  Денисенко Г. Чорнобильська катастрофа: гуманітарний аспект проблеми / Г. Денисенко, О. Денисенко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 380-393. – ISSN 2518-7791
1687041
  Тищенко Алла Чорнобильська катастрофа: історія та сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 32-33 : фото
1687042
  Катаргіна Т. Чорнобильська межа. Увічнення подвигу ліквідаторів катастрофи в пам"ятках за кордоном // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 394-427. – ISSN 2518-7791
1687043
  Солошенко Н. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 31-33
1687044
  Нетреба М.. Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття / М. Нетреба, М.О. Грудєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1687045
  Климович Н.М. Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 176-180. – ISSN 0320-9466
1687046
  Купрієнко О. Чорнобильська хроніка. Люди / Ольга Купрієнко, Алла Багірова. – Харків : Фоліо, 2021. – 205, [3] с. : іл., портр. – На обкл. також: Енерго Атом. Чиста енергія майбутнього. – ISBN 978-966-03-9653-1
1687047
  Обрамбальський В. Чорнобильське лихо: подолати наслідки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  У день 35-х роковин Чорнобильської трагедії і вшанування людей, які допомагали долати наслідки аварії на ЧАЕС, Національний університет біоресурсів і природокористування України відвідала представницька урядова делегація.
1687048
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (37). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1687049
  Торба В. Чорнобильський рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 4-5


  Працівники ЧАЕС наочно розповіли японській делегації та журналістам історію створення станції, про розвиток подій 26 квітня 1986 року та завдання, які стоять перед вченими нині.
1687050
  Мужук Л. Чорнобильський час : Сценарій документального фільму // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 58-79. – ISSN 0130-321Х
1687051
  Урупа М. Чорнобильські виплати та компенсації // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-13.
1687052
  Тепленко М. Чорнобильські уроки для України та Японія // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)
1687053
  Преображенська Н. Чорнобильщина... SOS! // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 4 (264). – С. 30-34. – ISSN 2308-8095
1687054
  Курашкевич К.В. Чорнобривці / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1966. – 63с.
1687055
  Коваленко А.П. Чорнобыль - каким его увидел мир / А.П. Коваленко, Ю.В. Рисованый. – К, 1989. – 176с.
1687056
  Геник С. Чорновіл В"ячеслав // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 272 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1687057
   Чорновіл В"ячеслав Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 152. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1687058
  Жадько В. Чорновіл В"ячеслав Максимович (- журналіст, видавець, гром.діяч, публіцист ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 962-963. – ISBN 978-966-8567-14-8
1687059
  Вишневський В.І. Чорногірська стежка як бренд українського пішохідного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 17-24. – ISSN 2308-135X
1687060
   Чорногірський географічний стаціонар : Навчальний посібник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 132с. – ISBN 966-613-225-7
1687061
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1980. – 392 с.
1687062
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1984. – 368 с.
1687063
  Райхель Ю. Чорногорія - 29-й член НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 11


  Альянс розширюється попри погрози Москви.
1687064
  Капіруліна С.Л. Чорногорія // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 35-39 : фото
1687065
  Базилевський В. Чорногорія Володимира Пащенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 грудня (№ 24)
1687066
  Панченко Ю. Чорногорія між ЄС та "руським міром" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1687067
  Мартинюк В. Чорногорія після виборів - збереження курсу. Брюссель прагне отримати стабільний Балканський регіон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Вибори президента Чорногорії, які відбулися 15 квітня цього року, стали першими виборами після набуття країною членства в НАТО. Із семи кандидатів з результатом 53,9% голосів перемогу здобув лідер Демократичної партії соціалістів Чорногорії (ДПС) Міло ...
1687068
  Орєхов С. Чорногорія у Балканських війнах 1912 - 1913 років та остаточному поваленні османського панування на Балканах (дипломатична підготовка та перемовини у ході військових дій) / С. Орєхов, П. Мілович // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 340-355. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1687069
  Малко Ромко Чорногорія. Барви Чорних гір : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68 : Фото
1687070
   Чорногорія. Сезон краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 76-77 : фото
1687071
  Гудзевата Марина Чорногорія. Серпантинова країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 142-147 : фото
1687072
  Гудзевата Марина Чорногорія. Хорватія. Словенія. Берегами Ядранського моря : Вояж-колекція / Гудзевата Марина, Муха Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 74-81 : Іл.
1687073
  Федоренко К. Чорногорія: перемога неліберальних європейців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Парламентські вибори в Чорногорії завершилися 16 жовтня перемогою правлячої Демократичної партії соціалістів (ДПСЧ), очолюваної чинним прем"єр-міністром Міло Джукановичем. Багато хто вже встиг оголосити про черговий тріумф майже беззмінного лідера ...
1687074
  Кравченко С.С. Чорногорська зброя в XIX сторіччі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – C. 280-288. – ISBN 978-617-689-216-8
1687075
  Григор"єв А. Чорногорська місія Є.П. Ковалевського 1838 р. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 60-65. – Бібліогр.:119 назв.
1687076
  Васильєва Л. Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 121-132. – Бібліогр.: С. 130-131; 33 назв.


  Про сучасний стан розвитку чорногорської мови як офіційної у зв"язку з набуттям Чорногорією статусу незалежної держави. Для вирішення мовних питань у державі 2008 р. створено Раду з питань стандартизації. В "Офіційному кур"єрі" за сприяння ...
1687077
  Клименко М.Д. Чорнозем : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 91 с.
1687078
  Гнатюк І.Ф. Чорнозем : лірика і поеми / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 111 с.
1687079
  Падалка С.С. Чорнозем і українська історія: нарис від давнини до сьогодення / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука, 2020. – 549, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-540-501-6
1687080
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1925. – 49 с. – (Театральна б-ка)
1687081
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – Харків : Держвидав України, 1925. – 55 с. – (Театральна бібліотека)
1687082
   Чорнозем підвівся. – К., 1971. – 284с.
1687083
  Сергійчук В. Чорнозем створив українців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 101). – С. 12-13
1687084
  Медведєв В.В. Чорнозем як об"єкт земельної реформи. Уроки земельного реформування в Україні : до 25-річчя земельної реформи / В.В. Медведєв ; Нац. акад. аграр. наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 89, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-617-7555-07-9
1687085
   Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія / [Біланчин Я.М. та ін. ; за наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-175. – ISBN 978-617-689-161-1
1687086
  Папіш І.Я. Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Папіш Ігор Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1687087
  Канівець С.В. Чорноземи Поліського Опілля = Черноземы Полесского Ополья = Chernozems of Polissian Opillia : монографія / Сергій Канівець ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського [та ін.]". – Харків : Майдан, 2013. – 121, [3] с., [3] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-121. – ISBN 978-966-372-482-9
1687088
  Позняк С.П. Чорноземи у наукових дослідженнях і пам"яті народів світу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
1687089
  Позняк С.П. Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 9-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1687090
  Добровольський С. Чорноземний Дніпрельстан (радгосп "Гігант" / С. Добровольський. – Х., 1931. – 37с.
1687091
   Чорноземно-лучні грунти на лесових островах у Поліссі: генеза, властивості / С.В. Канівець, М.М. Пархоменко, С.О. Хмарна, О.І. Чабовська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 79-84 : табл. – Бібліогр.: с. 84. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1687092
  Серафимович О.С. Чорної ночі. / О.С. Серафимович. – Київ, 1955. – 116с.
1687093
  Чендей І.М. Чорнокнижник / І.М. Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 28 с.
1687094
  Шапцев М.С. Чорнолакова кераміка з пізньоскіфського городища Булганак // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1687095
  Гафури М. Чорнолиці : повісті / М. Гафури. – Київ, 1953. – 100 с.
1687096
  Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
1687097
  Близнюк А.С. Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет — фейлетоніст житомирської газети "Волинь" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 86-89


  У статті розглядається нетривалий (1896-1900) період перебування Григорія Мачтета у Житомирі,його співпраця з губернською газетою "Волинь" у контексті загальноукраїнського літературного та публі -цистичного руху. Аналізуються основні публіцистичні ...
1687098
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 295-296 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1687099
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 303-304. – ISBN 978-966-439-961-3
1687100
   Чорноморець Юлія Олександрівна (1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 173. – ISBN 966-95774-3-5
1687101
  Липа Юрій Чорноморська доктрина / Липа Юрій; Український морський інститут. – 3-е вид. – Женева, 1947. – 82с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 57)
1687102
  Окладна М.Г. Чорноморська доктрина в ідейних пошуках М.С. Грушевського, С.Л. Рудницького і Ю.І. Липи / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 211-225. – ISSN 1993-0941
1687103
  Чухліб Т.В. Чорноморська доктрина Гетьма Хмельничького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 245-253. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1687104
  Чухліб Т. Чорноморська доктрина Гетьмана Хмельницького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 8


  Богдан Хмельницький був не лише визначним полководцем, але й талановитим дипломатом, який вмів знаходити спільну мову з різними державами. У випадку з Туреччиною це полегшувалось тим, що гетьман володів мовою Османської імперії та знав її традиції і ...
1687105
  Дубров Б.І. Чорноморська квітка / Б.І. Дубров. – Одеса, 1965. – 70с.
1687106
  Ложешник А.С. Чорноморська козацька флотилія / А.С. Ложешник, О.С. Ложешник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 83-97. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1687107
  Саприкін А. Чорноморська концепція у геополітичній доктрині Юрія Липи та її реалізація у незалежній Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-783-0
1687108
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса. – ISBN 978-617-7261-66-6
Вип. 10. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1687109
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 11. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1687110
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 12. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1687111
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 13. – 2018. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1687112
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 14. – 2019. – 150, [2] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1687113
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 15. – 2020. – 168, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1687114
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 16. – 2021. – 144, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1687115
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 17. – 2022. – 158, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1687116
  Чухліб Т.В. Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1


  Розглянуті основні аспекти Чорноморської політики гетьмана Б. Хмельницького, зокрема історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи проблеми. Завдання чорноморської політики Б. Хмельницького полягало в тому, щоб в особі ...
1687117
  Хилько О.Л. Чорноморська політика Європейського Союзу // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 249-259. – ISBN 978-966-933-150-2
1687118
  Краснікова О. Чорноморська торгівля Київської Русі та Хозарського каганату в IX - X століттях // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 23-30. – ISSN 2077-7280
1687119
  Губар О.І. Чорноморська хвиля / О.І. Губар. – Донецьк, 1995. – 239 с.
1687120
  Романюк О.В. Чорноморське економічне співробітництво - приклад регіонального співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 85-98
1687121
  Дудченко М.А. Чорноморське економічне співробітництво та Європейська енергетична Хартія як передумови диверсифікації джерел енергоносіїв для України / М.А. Дудченко, О.І. Муравйов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Аналізується необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для України в процесі трансформації економіки до ринку. Поглиблюється думка, що підсилення інтернаціоналізації виробництва і обміну, розширення інтеграційних процесів у міжнародній економіці ...
1687122
  Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
1687123
  Волинський В. Чорноморське козацтво у політичних планах Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 29-32. – ISBN 978-966-171-795-3
1687124
  Ложешник О. Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: історіографія питання // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 100-112. – ISSN 2519-2523
1687125
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геопоітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мхитарян Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 1999. – 24л.
1687126
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : 23.00.04: Дис. ... канд. олит. наук / Мхитарян Н.І.; НАН України. Ін-т світової економіки та міжнар. відносин. – Київ. – 211л. – Бібліогр.: С.178-209
1687127
  Мухитарян Наталія Ігорівна Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : Дис... кандид. політич.наук: 23.00.04 / Мухитарян Наталія Ігорівна; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.178-209
1687128
  Гетьман В.І. Чорноморський біосферний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 44-46 : фото
1687129
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : Науковий журнал. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 2, № 1. – 2006
1687130
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во осв. і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; М.Ф. Бойко. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 1. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687131
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 253-367. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687132
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 4. – 2017. – С. 423-538. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687133
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 129--252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687134
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 1. – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687135
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 3. – 2018. – 300, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687136
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 1. – 2019. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687137
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 2. – 2019. – 213, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687138
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 3. – 2019. – 309, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687139
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 1. – 2020. – 98, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687140
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 2. – 2020. – 173, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687141
  Машевський О. Чорноморський вектор політики великих держав (1930-ті - початок 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив на чорноморську політику провідних держав чинника боротьби за контроль над протоками Босфор і Дарданелли (далі Протоки), та розвиток міжнародних відносин у 30-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто причини, передумови, а також ...
1687142
   Чорноморський державний університет імені Петра Могили : Petra mea - моя твердиня : [ювілейне вид. до 20-ї річниці навч. закл.] / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Л.П. Клименко (голова) та ін.]. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 502, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-336-346-2


  У пр. № 1726979 напис: Шановний Максиме Віталійовичу! Прийміть цю книгу на згадку про університет та з найкращими побажаннями. З повагою, ректор, д. т. н., професор /Підпис/ Л.П. Клименко
1687143
  Глушко О.К. Чорноморський заповідник / О.К. Глушко. – Одеса, 1972. – 32с.
1687144
   Чорноморський збірник. – Одеса : Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.27
Кн.5. – 1944. – 79с. – На правах рукопису
1687145
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.24)
Кн.6. – 1945. – 36с. – На правах рукопису
1687146
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українськьго морського інституту ; Ч.30)
Кн.7. – 1946. – 44с. – На правах рукопису
1687147
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 36)
Книга 8. – 1946. – 54с. – На правах рукопису
1687148
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 41)
Книга 9. – 1946. – 43с. – На правах рукопису
1687149
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; Ч.47)
Кн.10. – 1947. – 80с. – На правах рукопису
1687150
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 59)
11. – 1947. – 90с. – На правах рукопису
1687151
  Марцінковський І. Чорноморський козак - письменник Яків Кухаренко, товариш поета-художника Тараса Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах 2013-2014 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 2-8
1687152
   Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2010-. – ISSN 2079-682X
Вип. 10. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1687153
  Глущак А. Чорноморський меридіан Петра Осадчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)
1687154
  Давидова В. Чорноморський регіон : проблеми та перспективи регіональної інтеграції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 288-296. – ISBN 978-966-02-5496-1
1687155
  Аєдінова М.А. Чорноморський регіон і проблеми міжнародної безпеки початку XXI ст. // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-72. – ISBN 978-966-02-7888-2
1687156
  Черник П. Чорноморський регіон як зона стратегічного домінування / П. Черник, А. Шумка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 118-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто аспекти, що впливають на розвиток геополітичної обстановки в Чорноморському регіоні. Туреччина є однією з впливових держав ЧР, яка розгорнула активну діяльність з метою перетворення країни на глобальний транзитний пункт транспортування ...
1687157
  Шергін С. Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-17. – (Історичні науки)
1687158
  Матвієнко В. Чорноморський союз: нереалізовані наміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-108. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спроби керівництва УНР на останньому етапі національно-визвольних змагань створити стійкий військово-політичний союз державних утворень, що виникли на теренах постімперської Росії.
1687159
  Биковський Л. Чорноморський факультет Таврійського державного університету / Л. Биковський; з коррефератом доц. д-ра Михайла Антоновича ; Укр. морс. ін-т. – Женева, 1946. – 32 с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 40)
1687160
  Мажар Л.С. Чорноморський Флот Росії як предмет та джерело міжнародних спорів // Морське право: актуальні питання теорії та практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – С. 18-28
1687161
  Гриценко І. Чорноморський флот у часи Центральної Ради // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – C. 3-16
1687162
  Левченко Л.Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934) : Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція / Лариса Левченко ; Ін-т історії України, НАН України ; держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 659, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 654-659. – Бібліогр.: с. 640-653 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-497-2
1687163
  Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України / Ю.П. Зайцев ; НАНУ, Ін-т біології південних морей ім. О.О. Ковалевського, Одеський філіал. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-360-094-9
1687164
  Гомон М.В. Чорноморські криниці : повісті, оповідання / М.В. Гомон. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 167 с.
1687165
  Мажар Л.С. Чорноморські протоки Босфор і Дарданелли: міжнародні морські спори з приводу їх використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 157-161
1687166
  Машевський О.П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : 07.00.02 / Машевський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр. : 33 назви
1687167
  Машевський Олег Петрович. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.02 / Машевський Олег Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 446 л. – Бібліогр. : л.386-446
1687168
  Роговська А.С. Чорноморсько-балтійський союз в інтерпретації С. Рудницького як перспектива сучасної української геополітики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 144-145
1687169
  Косяк М.С. Чорноморсько-Каспійський регіон та інтереси позарегіональних структур // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
1687170
  Мацкевий Леонід Георгійович Чорноморсько-середземноморський коридор упродовж останніх 30 тис. років / Мацкевий Леонід Георгійович, Г. Панахид // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-111. – ISSN 0235-3490
1687171
   Чорноморському державному університету імені Петра Могили - 20 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1687172
  Старицький М.П. Чорноморци [Чорноморці] : опеpетта в 3 каpтынах / По Кухаpенку скомпанував М.[ихайло]С.[тарицький] ; музыка М. Лысенка. – Киев : Изд. кн. и муз. магазина Б. Коpейво ; тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 78, 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 52232 дефектний, стор. 67-78 надруковані на друк. машинці, сторінки з нотами (32) втрачені
1687173
  [Грінченко М.М.] Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] : оповидання: / П[pеказано] З Р[осійськ]-ои. – Київ : Вид. книгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л.И. Блехманом, 1889. – 32 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказано] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. К., 1988. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
1687174
   Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] ; Як чоловик конем був ; Улас Павленко : Тpы оповидання / П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ой. – У Чернигови : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 32 с. – Скоpочення "П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Оповідання "Чорноморци у неволи" та "Як чоловик конем був" М.М. Грінченко. - Вид. укр. м. у трансліт. симв. рос. м.старої орфогр.


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка; На обкл. № 107776 надпис: Д. Дорошенко
1687175
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 587 с.
1687176
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1956. – 588 с.
1687177
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1968. – 547 с.
1687178
  Кучер В.С. Чорноморці : Роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 560 с. : іл.
1687179
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Сімферополь, 1975. – 552 с.
1687180
   Чорноморці. Оперета на 3 дії.. – Київ, 1963. – 139с.
1687181
  Сергійчук В.І. Чорномоська Січ океаном // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 265-267. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 80-річчя початку формування української збройної сили в США.
1687182
  Єрмоленко В.М. Чорносмородиновий зморшкуватий пильщик Eriocampa Dorpatica RNW (Hym. Tnthredinidae) - новий в складі фауни Середнього Уралу шкідливий вид / В.М. Єрмоленко, 1956. – 148-152с.
1687183
  Омельянчук І.В. Чорносотенний рух на Україні в 1904-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Омельянчук І. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1687184
  Омельянчук І.В. Чорносотенці в Україні: на початку ХХ століття: ідеологія, структура, соціальний склад // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Історія ; вип. 35)


  Аналізуються передумови виникнення, ідеологія, структура, соціальний склад чорносотенних організацій на Україні на початку XX ст. Уперше до наукового обігу введено новий фактичний матеріал, що віддзеркалює загальні аспекти історії монархічного руху.
1687185
  Реєнт О. Чорносотенці: український аспект (кінець ХІХ - 1917 р.) / О. Реєнт, О. Сердюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 91-99. – ISSN 0130-5247
1687186
  Мисик В.О. Чорнотроп / В.О. Мисик. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 111 с.
1687187
   Чорнухинський історико-краєзнавчий музей. – Харків, 1978. – 36с.
1687188
  Зуб Т.С. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей / Т.С. Зуб. – Х, 1990. – 58с.
1687189
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1956. – 367с.
1687190
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 368с.
1687191
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1687192
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Ташкент, 1982. – 336с.
1687193
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Народна освета, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1687194
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1986. – 687с.
1687195
  Коельо Пауло Чорт і панна Прим / Коельо Пауло; Пер. з португальської Віктора Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 184с. – ISBN 966-7493-36-9
1687196
  Патрус-Карпатський Чорт на мотоциклі / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 71с.
1687197
  Мордвинкин П. Чорт паленый / П. Мордвинкин. – М., 1919. – 35с.
1687198
  Маківчук Ф.Ю. Чорт штовхнув / Ф.Ю. Маківчук. – Львів : Каменяр, 1964. – 79 с.
1687199
  Новак Тадеуш Чорти: Роман. / Новак Тадеуш. – Київ, 1981. – 200с.
1687200
  Косач Юрій Чортівська скеля : Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Коць, 1988. – 456с.
1687201
  Каліберда Юрій Чортківська офензива Галицької армії за спогадами сучасників // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 169-180. – ISSN 0869-3595
1687202
  Шток И.В. Чортова мельница / И.В. Шток. – М, 1954. – 84с.
1687203
  Дроздовський Дмитро Чортове колесо антиестетики: останній оберт // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1687204
  Апанович О. Чортомлицька Запорозька Січ. : до 345 річниці заснування / Олена Апанович. – Київ : Українське козацтво, 1998. – 80 с. – ISBN 5-7707-1070-5
1687205
  Андрійчук В.К. Чортополох : гуморески / Андрійчук В.К. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 51 с. : іл.
1687206
  Дудко Ф. Чорторий : (Фільми української боротьби 1919-1920 рр.) / Федір Дудко. – Вид. 2-ге. – Авгсбург : [б. в.], 1946. – 206 с.
1687207
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 10 червня (№ 11). – С. 18-19


  Фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах". До 75-річчя Івана Миколайчука.
1687208
  Лазарук М.Я. Чорторийські марева-видіння : роман у новелах / Мирослав Лазарук. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7465-93-4


  У пр. № 1746892 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку - з любов"ю і шаною, на творче надхнення і спілкування задля наших читачів. Підпис. 6.11.2020 р. м. Чернігів
1687209
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння : фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах": до 75-річчя Івана Миколайчука // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 89-110. – ISSN 0130-1608
1687210
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1687211
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1687212
  Нечуй-Левицький І.С. Чортяча спокуса : оповідання. – 3-є вид. – Черкаси : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 53 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 41)
1687213
  Толстой Л.М. Чортячий напиток : фантастична казка у 4-х подіях ; Переклад для украінськоі сцени з піэси Л. Толстого "Первий винокур" / [Пер.] К.І. Ванченко [К.І. Ванченко-Писанецький]. – Ташкент : Комерч. друк. Я. П. Эдельмана, 1912. – 22 с. – На тит. арк. та обкл. К.І. Ванченко зазначений як авт.
1687214
  Церковняк-Городецька Чосапис "Первісне громадянство та його пережиткина Україні" як чинник формування історико-антропологічного підходу у фольклористиці другої половини XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 259-265


  У 1926 році побачив світ перший випуск наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні (Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленню)". Нове культурологічне ...
1687215
  Шкрумеляк Ю. Чота крилатих : дивні пригоди з воєнних часів : повість / Юра Шкрумеляк. – New York : Говерля, 1954. – 172 с.
1687216
  Середницький Я. Чотар Українських Січових Стрільців Андрій Мельник в переможній битві з російськими військами за гору Маківка в Сколівських Карпатах на зламі квітня - травня 1915 року // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 7


  До 130-річчя від дня народження.
1687217
  Марчевський М. Чотарі. / М. Марчевський. – Х, 1932. – 135с.
1687218
  Сірук М. Чотири "нюанси" перемоги Трюдо / М. Сірук, І. Бардин, А. Шевченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 3


  Парламентські вибори в Канаді.
1687219
   Чотири азійські тигри / матеріали підготовлені редакцією // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Вкрита таємницею історія Далекого Сходу. – С. 42-59
1687220
  Кропотова Н. Чотири аспекти професії як соціокультурного феномену // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
1687221
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 527 с.
1687222
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро
Ч. 1. – 1979. – 253 с.
1687223
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро. – (Роман й повісті)
Ч. 2. – 1979. – 285 с.
1687224
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1981. – 509 с.
1687225
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ, 1989. – 608с.
1687226
  Стельмах М. Чотири броди : роман / М. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1995. – 592с. – ISBN 5-308-01629-1
1687227
  Стельмах М.О. Чотири броди / Михайло Стельмах. – Харків : Фоліо, 2008. – 576 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4358-0
1687228
  Савчин М. Чотири вершники трансформацій: ефективність правового регулювання економічних інституцій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 89-134. – ISSN 1026-9932
1687229
  Цюпа І.А. Чотири вітри : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 133 с.
1687230
  Умланд А. Чотири геополітичні виміри децентралізації України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 4


  Як нинішня українська реформа місцевого самоврядування вплине на міжнародні відносини та внутрішній розвиток пострадянських країн.
1687231
  Кулакевич Ю.С. Чотири головні помилки при наданні домедичної допомоги дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 27
1687232
  Даніель М Чотири дні / М Даніель, . – Харків, 1934. – 84 с.
1687233
  Золя Е. Чотири дні Івана Гурдон / Еміль Золя ; Пеpеклав Т. Омецінський. – Львів : Hакладом pед. "Hаp. Слова". З "Загальн. дpук.", 1908. – 72 с.
1687234
  Гераль О. Чотири дні української культури в Любліні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 0027-8254
1687235
  Гарсія Льорка Чотири драми : Криваве весілля. Пустошня. Панна Розіта. Господа Бернарди Альби. / Ф.Гарсія Льорка; Переклад з есп. В.Вовк у співроб. з В.Бургардтом. – Б.м. : Сучасність, 1974. – 229с. – Парал. тит. арк. ісп. мовою
1687236
  Кияновська Л. Чотири духовні іпостасі першого голови "Просвіти" : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Л. Кияновська, Л. Мельник; Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
1687237
  Берлін І. Чотири есе про свободу / І. Берлін. – Київ : Основи, 1994. – 272. – ISBN 5-7707-5606-3
1687238
  Осипенко М.С. Чотири загадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 1608-0599
1687239
  Алістер Томсон Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 7-24. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1687240
  Джаліль М. Чотири квітки / М. Джаліль. – Київ, 1972. – 169с.
1687241
  Сірук М. Чотири ключові напрями співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 3


  Експерти - про очікування Києва від брюссельського саміту Східного партнерства.
1687242
  Гуменюк О. Чотири кроки до незалежності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Українська революція 1917 - 1922 рр.
1687243
  Кирпа Г. Чотири листи від Івана Дзюби // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 3
1687244
   Чотири листи М. Грушевського до В. Антоновича (В. Назаренко) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 412-415. – ISSN 0041-6061
1687245
  Малишко А.С. Чотири літа : поезії 1941-1945 / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 208 с.
1687246
  Зузяк П.М. Чотири механізми взаємодії дислокації з слабкими стопорами та умови їх реалізації / П.М. Зузяк, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В рамках моделі ланцюжка перегинів розглянуто чотири можливих види впливу точкових дефектів на кінетику утворення та розбігання парних перегинів. Зазначені умови, при яких можлива реалізація кожного із чотирьох випадків. Аналітично доведено вплив ...
1687247
  Суржик Л. Чотири мільярди на плагіат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Незважаючи на серію гучних дисертаційних скандалів, жоден з викритих у плагіаті посадовців та наближених до них осіб не поніс відповідальності. Здавалося б, після появи експертного висновку фахівців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, ...
1687248
  Кудін В.О. Чотири місяці в Техасі / В.О. Кудін. – К, 1988. – 139с.
1687249
  Жаботинський І. Чотири міфи про приватних виконавців / І. Жаботинський, О. Хавалко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 10


  Не минуло й року з моменту винесення першими приватними виконавцями постанови про відкриття виконавчого провадження.
1687250
   Чотири нагороди і гордість за переможців / підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Старший науковий співробітник Науково--виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка, канд. хімічних наук К. Гавриленко. За його словами, з усіх країн, які брали участь у 51-й Міжнародній учнівської олімпіаді з хімії, Україна посіла 15-те ...
1687251
   Чотири нагороди української команди // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  У Румунії відбулася VIII Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики. В олімпіаді взяли участь випускники Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. З Румунії наша команда привезла чотири нагороди: срібну медаль отримав ...
1687252
  Мостяєв О.І. Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 86-96.
1687253
  Яремчук І. Чотири невідомі листи Михайла Дяченка до редакції журналу "Дажбог" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 337-348. – ISSN 0130-528Х
1687254
  Федотюк П. Чотири новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 75-91. – ISSN 0131-2561
1687255
  Мельниченко В. Чотири нових прізвища до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 10-11


  Продовження проєкту "Подробиці Шевченкового життя". Розповідь про чотирьох історичних персонажів: В.І. Беретті, Й. Х. Даціаро, В.Д. Козельську та А.Ф. Свєтова.
1687256
  Качкан В. Чотири ноти - у вінець пам"яті Богдана Лепкого // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 84-89. – ISBN 5-87322-078-0
1687257
  Голубничий В.С. Чотири олімпійських сходження. / В.С. Голубничий. – К., 1976. – 118с.
1687258
  Бондаренко М. Чотири оповідання / М. Бондаренко. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 36 с.
1687259
  Таранавський Ю. Чотири оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 179/181. – С. 3-95
1687260
  Бажан М.П. Чотири оповідання про надію : варіації на тему Р.М. Рільке / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
1687261
  Яремчук О. Чотири парадокси Швеції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 3


  Як уроки капіталізму вплинули на скандинавську модель "функціонального соціалізму".
1687262
  Ніколаєнко С. Чотири питання міністру: Інтерв"ю з міністром освіти і науки України // Світ, 2005. – № 11-12 берез


  [Про пріоритети у науково-інновац. діяльності]
1687263
  Аврошко А.Я. Чотири подорожі по індустріальному Прикарпаттю. Борислав. Стебник. Новий Роздол. Новояворівське = Четыре путешествия по индустриальному Прикарпатью : Путівник / А. Аврошко. – Львів : Каменяр, 1974. – 68с. – На обкл. авт. не вказ.; Обкл. укр.мовою; Текст та тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1687264
  Мушинка М. Чотири празькі видання творів Тараса Шевченка періоду Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936


  У статті розглянуто місце Праги в історії україністики та історію чотирьох видань творів Т. Шевченка періоду Другої світової війни. У кожному із цих видань цензура Протекторату Чехії та Моравії викреслила з його віршів і приміток до них місця з ...
1687265
  Кравченко М.Г. Чотири практичних проблеми реформування сфери управління побутовими відходами в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 49-51. – ISBN 978-966-916-562-6
1687266
   Чотири принципи взаємин у системі "педагог - учень" // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : STEM - освіта


  Підготовлено редакцією.
1687267
  Панченко В. Чотири причини, щоб пошанувати Євгена Чикаленка // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 16-18
1687268
  Чарута А. Чотири прізвища жителів с. Бокового на Долинщині. Записи у метричних книгах XVIII-XX ст. Ч. 2 // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 217-226
1687269
  Малишев Б. Чотири проблеми із притягненням поліцейських до дисциплінарної відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1687270
  Носач Ольга Чотири прояви гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 64-65 : фото
1687271
  Шевчук С. Чотири розмови про Лесю Українку / Блаженніший Святослав Шевчук, Оксана Забужко // Апокриф : вибране / Л. Українка. – Київ : Комора, 2020. – С. 11-124. – ISBN 978-617-7286-60-7
1687272
  Іллюк Ф. Чотири роки ВАКСу: досягнення і виклики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36)


  Здобутнки і плани Вищого антикорупційного суду обговорювали днями учасники конференції "Чотири роки ВАКСу: досягнення і виклики".
1687273
  Кочерга Ю.Т. Чотири світанки віку / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1965. – 96с.
1687274
   Чотири сезони в Лондоні : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21 : Фото
1687275
  Козинець О. Чотири середи понеділка : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 113-123


  Зміст: "Чотири середи понеділка", "Квартира номер шість", "Ця егоїстична хво...", "Я - не твоя сестра, брате!", "Я - баранець Маленького Принца", "Дорога до моря", "Хто я сьогодні?" (поезія). Слово до читача.
1687276
  Пронкевич О. Чотири смерті Анни Карениної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-37
1687277
   Чотири спогади про Кобзаря / О.М. Лазаревський, М.К. Чалий, К.І. Герн, Ф.П. Пономарьов // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 094-103. – ISSN 0130-321Х
1687278
  Ярмолюк М.Я. Чотири справи інспектора Турчина : повість / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1978. – 192 с.
1687279
  Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1687280
  Риженко К. Чотири стовпи відновлення: що робити, щоб корупція не "з"їла" відбудову? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 18-20. – ISSN 1992-9277


  В останній рік ми так часто чули слово "відбудова", що здається, воно вже стало постійною частиною нашого життя.
1687281
  Мелещенко О.К. Чотири століття британської журналістики / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 191-228
1687282
  Каменюк М.Ф. Чотири струни : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 63 с.
1687283
  Крупа Л.М. Чотири струни / Л.М. Крупа. – Львів, 1986. – 46с.
1687284
  Гарбар Р. Чотири сценарії Єврореволюції в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 5
1687285
   Чотири тактики педагогічної підтримки дитини. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-060-3; 966-256-096-7
1687286
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : повість/ пер. з польск. / Я. Пшимановський. – Київ : Молодь, 1971. – 500 с.
1687287
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : Повість / Я. Пшимановський. – Київ : Дніпро, 1987. – 774с.
1687288
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість / Я. Пшимановський. – Київ, 1968. – 254с.
1687289
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість. / Я. Пшимановський. – Київ
ч. 3. – 1973. – 269с.
1687290
  Шутц М. Чотири тижні в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Студент Мартін Шутц, майбутній інженер у сфері водних ресурсів з Інституту прикладних наук м. Магдебург (Німеччина) - перший іноземний студент, який улітку пройшов стажування на новоствореній українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту та ...
1687291
   Чотири українських ВНЗ - у рейтингу найкращих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Британська міжнародна компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила щорічний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу World University Rankings 2013/2014. За результатами рейтингу КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до Топ-500 кращих вищих ...
1687292
   Чотири українські "енштейни". Молодь у науці таки є - "День" знайшов кілька важливих проєктів, які це доводять. / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)
1687293
  Єлісєєв К. Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1687294
  Лавриш Ю. Чотири уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Учасники міжфакультетського Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І. Франка продовжили сучасне прочитання "Бронебійної публіцистики". Під мислиннєвим мікроскопом - "Таборовий зошит" Василя Стуса.
1687295
  Акуленко Л. Чотири уроки Балкан: що має врахувати Україна на шляху до членства в ЄС? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1687296
  Кравчук Ольга Чотири уроки на тему "Підприємство та підприємництво" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24 : Табл.
1687297
  Шагінян М.С. Чотири уроки у Леніна / М.С. Шагінян. – К., 1973. – 248с.
1687298
  Гродська Е.Б. Чотири хвилі переселенського руху українців: соціокультурні причини та особливості діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 41-45. – ISSN 2312-4679
1687299
  Клименко О.О. Чотири хвилі української еміграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 356-361.


  В статті проведено причинно-наслідковий аналіз української еміграції на достатньо репрезентативній інформації. Особливу увагу приділено четвертій хвилі еміграції та економічним причинам та наслідкам цього явища. The cause and effect analysis of the ...
1687300
  Рябенко В. Чотири хвилі української міграції: історія, особливості і результати самоврядної інституалізації громадськості // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 144-181. – ISSN 1728-9572
1687301
  Малахов В. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 65-80. – ISSN 0235-7941


  У своєму нарисі автор розповідає про київську філософську спільноту, викладачів і студентів філософського факультету КДУ 60-70 рр., їх професійне та духовне формування. Згадуються викладачі філософського факультету: І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.О. ...
1687302
  Банг Г. Чотири чорти / Герман Банг ; Пеpеклад Л. Будая [С.О. Буда]. – Київ : Дpук. Р. К. Лубковського, 1918. – 48 с.
1687303
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Ю. Яновський. – Київ, 1930. – 226 с.
1687304
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Юрій Яновський. – Вінніпег : Накладом УкраїнськоїНаціонально-Видавничої Спілки ; Новий Шлях. – (Літературна бібліотека ; ч. 1)
Ч. 2. – 1952. – 105, [1] c.
1687305
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : романи, оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с.
1687306
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман // Перекоп : роман / О.Т. Гончар. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – С. 339-498. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-06-6
1687307
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : оповідання, есеї, романи / Юрій Яновський ; [передм. та коментарі Г.І. Хоменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 572 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5618-4
1687308
  Гутиря С. Чотири, а не три : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 193-199
1687309
  Магда О.В. Чотиривимірні алгебри Лі та точні розв"язки квазілінійних рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розв"язано задачу групової класифікації одного класу квазілійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно чотиривимірних та п"ятивимірних алгебр Лі та знайдені точні розв"язки деяких рівнянь розглядуваного вигляду.
1687310
  Абраменко А.О. Чотиривимірні алгебри Лі та точно розв"язні матричні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даному повідомлені проведено класифікацію нееквівалентних зображень розв"язних чотиривимірних алгебр Лі. Одержані зображення використано для побудови точно розв"язних матричних моделей рівняння Шредінгера.
1687311
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи : пер. з рос.8-го стереотип. вид. / В.М. Брадіс. – Харків : Радянська школа, 1936. – 47 с.
1687312
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи 6 пер. з 23-го рос. вид. / В.М. Брадіс. – 10-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 64 с.
1687313
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 19. – Київ : Радянська школа, 1962. – 93 с.
1687314
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 20-те вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 94 с.
1687315
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
1687316
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 23. – Київ : Радянська школа, 1966. – 93 с.
1687317
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 24. – Київ : Радянська школа, 1967. – 93 с.
1687318
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 31. – Київ : Радянська школа, 1974. – 95 с.
1687319
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи / В.М. Брадіс. – 32-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 96 с.
1687320
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи : [пер. з 46-го рос. вид. вид-ва "Просвещение"] / В.М. Брадіс. – 33-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 94 с. : черт.
1687321
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи : [пер. з 46-го рос. вид.] / В.М. Брадіс. – Київ : Радянська школа, 1983. – 94 с.
1687322
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи : [пер. з 46-го рос. вид.] / В.М. Брадіс. – 41-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94 с.
1687323
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи / В.М. Брадіс. – 47-е вид. – Київ : Радянська школа, 1991. – 92, [4] с.
1687324
  Орос Я. Чотирикутна зірка / Я. Орос. – Київ, 1995. – 327 с.
1687325
  Фінкельштейн Д.Л. Чотирикутник і трикутники // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 19-25. – ISSN 1029-4171
1687326
  Вітковський В. Чотирикутник смерті / В. Вітковський, М. Рябий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  "Письменники Вадим Вітковський та Микола Рябий розмовляють про долю Української Народної Республіки. Українська народна пісня здобуває світову прихильність."
1687327
  Орос Я. Чотирикутня зірка : Арійські притчі / Я. Орос. – Київ : Козаки, 1995. – 328с. – ISBN 5-7707-6874-6
1687328
   Чотирилисник на щастя. – К., 1984. – 310с.
1687329
  Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин : (українсько-російсько-англійсько-латинський) / Д.М. Гродзинський ; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії; НАН України. – Київ, 2001. – 312c. – ISBN 966-7938-28-X
1687330
  Якубівський М. Чотириста пісень для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 7, 13


  Український поет, композитор і виконавець пісень Теодор Кукуруза.
1687331
  Женченко М. Чотириста сторінок адміністративно-територіального устрою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 лютого (№ 36). – С. 5


  Про книгу "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", яка вийшла наприкінці 2012 року, у Видавництві Верховної Ради.
1687332
   Чотиристоронній меморандум // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  В Острозькій академії підписали Меморандум про співпрацю із Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Радами арбітражних керуючих.
1687333
  Федорченко І.І. Чотирї артикули : [Статті]. – Київ : Друкарня І.І. Чоколова, 1912. – 43с. – (Укр.-Руське книгарство "Гасло" ; № 4)


  Зі змісту: Чиншове право; Далекий Схід і його заселення. – Решта ст. рос.
1687334
   Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад організац. ком.: Воловенко Ю.М. (голова), Запорожець О.А., Войтенко З.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч. авт.: с. 227-283. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1687335
  Климко М.С. Чотирнадцятий з"їзд КП(б)У / М.С. Климко. – Київ, 1964. – 144с.
1687336
  Погребеник О.І. Чотирьохпартійна система як різновид багатопартийності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 193-203
1687337
   Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія каф. екон. теорії / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7496-75-3
1687338
  Чорній А.М. Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чорній А.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1687339
  Амирханов Х.А. Чохское поселение : Человек и его культура в мезолите и неолите горного Дагестана / Х.А. Амирханов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 220, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 209-217
1687340
  Моравіа А. Чочара / А. Моравіа. – К., 1991. – 556с.
1687341
  Моравіа А. Чочара = La Ciociara : роман / Альберто Моравіа ; пер. з італ. П. Соколовського ; передм. В. Скуратівського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. Акад. Наук України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2012. – 283, [3] с. – Додатк. тит. арк. італ. - Друк. за вид.: Моравіа А. Чочара: роман. Римські оповідання. Київ : Дніпро, 1991. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6127-0
1687342
  Колтунов Г.Я. ЧП (Чрезвычайное происшествие). / Г.Я. Колтунов. – Москва, 1960. – 178с.
1687343
  Пеунов В.К. ЧП на третьей заставе / В.К. Пеунов, И.И. Чернявский. – Киев, 1982. – 349с.
1687344
  Кондратов Э.М. ЧП на улице Деляну / Э.М. Кондратов. – Кишинев, 1989. – 312с.
1687345
  Поляков Ю.М. ЧП районного масштаба: повесть / Ю.М. Поляков. – М., 1986. – 142с.
1687346
  Панкратов А.Б. ЧП союзного масштаба. / А.Б. Панкратов. – Казань, 1991. – 174с.
1687347
  Захарченко Т.К. Чревная артерия и ее вариабельность у овец : Автореф... канд. биол.наук: / Захарченко Т.К.; Ставропольский с.-х. ин-т. – Ставрополь, 1967. – 22л.
1687348
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1956. – 334с.
1687349
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва, 1957. – 348с.
1687350
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1957. – 335с.
1687351
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва : Известия, 1964. – 363 с.
1687352
  Гарт Брет Ф. Чрез пшеничные поля : повесть Брет-Гарта. – 62 с. – Отд. оттиск: Вестник иностранной литературы
1687353
  Шакибаев С. Чрезвычайная комиссия / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1978. – 151с.
1687354
   Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира., 1952. – 45с.
1687355
  Магазинер Я.М. Чрезвычайно-указное право в России (ст. 87 Осн. Зак.) : Приложения: I. Практика чрезвычайно-указного права в России. II. Нормы иностранного права, аналогичные ст. 87-й / Я.М. Магазинер. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 172, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах
1687356
  Миклевски Ежи Чрезвычайно важно: управленческий учет в отеле / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 30-32 : фото
1687357
  Тендряков В.Ф. Чрезвычайное / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1972. – 478с.
1687358
   Чрезвычайное законодательство ФРГ.. – Москва, 1970. – 280с.
1687359
  Рив Р. Чрезвычайное положение : [роман] / Ричард Рив // Живущие в ночи : [роман] / П. Абрахамс. – Москва : Правда, 1986. – С. 261-525 : ил.
1687360
  Рив Р. Чрезвычайное положение. / Р. Рив. – М., 1967. – 278с.
1687361
  Винокур Б.И. Чрезвычайное поручение / Б.И. Винокур. – Москва, 1974. – 207с.
1687362
  Травин Г.С. Чрезвычайное происшествие / Г.С. Травин. – М, 1961. – 154с.
1687363
  Зябрев А.Е. Чрезвычайное происшествие / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1965. – 104с.
1687364
  Сафонов В.И. Чрезвычайное происшествие на полевом стане / В.И. Сафонов. – М., 1980. – 381с.
1687365
  Ермолина М.А. Чрезвычайные меры при защите морской среды от загрязнений: международно-правовые проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 161-167. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1687366
  Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы Советской власти: ревкомы 1918-1921 / Н.Ф. Бугай ; отв. ред. Е.Г. Гимпельсон ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 318, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 250-287, 312-319. – ISBN 5-02-008521-9
1687367
  Биниашвили М.С. Чрезвычайный 8 съезд Советов Грузинской ССР и принятие новой Конституции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биниашвили М.С.; Кутаисский сельскохоз.ин-т., 1956. – 19л.
1687368
  Тур Чрезвычайный закон : сатир. комедия в 4-х актах, 8-ми карт. / А. С .Тур, Р. Л .Тур, Л. Шейнин. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 120с.
1687369
  Абрасимов П.А. Чрезвычайный и полномочный : [воспоминания] / П.А. Абрасимов. – Москва : Правда, 1980. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 50)
1687370
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – М., 1938. – 212с.
1687371
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – 2-е доп. изд., 1940. – 232с.
1687372
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Москва, 1958. – 399с.
1687373
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Новосибирск, 1973. – 318с.
1687374
  Тур А.С. Чрезвычайный посол : драма / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Искусство, 1968. – 59 с.
1687375
  Голдинг У. Чрезвычайный посол / У. Голдинг. – М., 1990. – 63с.
1687376
  Соколов Е.Н. Чрезвычайный революционный налог 1918 года. Идея и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-89. – ISSN 0042-8779
1687377
  Богомолов В.О. Чрезвычайный розыск... : в августе сорок четвертого : роман / В.О. Богомолов ; послесл. И. Дедкова ; худож. В. Жеребцов. – Ташкент : Узбекистон, 1991. – 429, [2] с. : ил.
1687378
   Чрезвычайщина.. – Омск, 1990. – 115с.
1687379
   ЧСА награждает лучших // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 47 : фото. – ISSN 1998-8044
1687380
  Мадар З. ЧССР / З. Мадар. – М, 1981. – 288с.
1687381
  Мельникова І.М. ЧССР / І.М. Мельникова, С.В. Віднянський. – К., 1985. – 134с.
1687382
  Горбач С.И. ЧССР в борьбе за запрещение химического оружия // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 36-40. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Проанализирована деятельность ЧССР на международной арене по вопросу запрещения химического оружия. Особое внимание уделяется позиции ЧССР на Конференции по разоружению, а также при обсуждении вопроса на 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1687383
  Горбач С.И. ЧССР в ООН: курс на мирное урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Юге Африки (конец 70-х - первая половина 80-х годов) / С.И. Горбач, Н.Г. Щербак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 64-71. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1687384
  Кржиж К. ЧССР в системе социалистической экономической интеграции / К. Кржиж, В. Соукуп. – М., 1987. – 42с.
1687385
  Сергеев В.К. ЧССР: 40 лет Победного мая / В.К. Сергеев. – Москва, 1985. – 64с.
1687386
  Даньшина В.Н. ЧССР: 40 победных лет / В.Н. Даньшина, В.В. Фролов. – М., 1987. – 63с.
1687387
  Недорезов А.И. ЧССР: строительство развитого социализма / А.И. Недорезов, В.К. Сергеев. – М., 1983. – 64с.
1687388
   ЧСЧ середнього та старшого віку: чому складно залучати до діяльності ВІЛ-сервісних організацій / М.Г. Касянчук, М.Ю. Варбан, М.С. Корнілова, О.В. Трофименко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 183-197. – ISSN 1681-116Х
1687389
  Поляков Ю.И. Чтение - труд творческий. / Ю.И. Поляков. – Пенза, 1963. – 59с.
1687390
   Чтение - читатель - читательская деятельность : термины и понятия / сост.: С.И. Ефремова, Е.И. Ратникова, Л.Н. Уланова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 212-214
1687391
   Чтение - это модно, удобно и полезно // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – январь - февраль. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  23 ноября 2012 г. в Москве, в "Президент-отеле" состоялась VI Всероссийская конференция "Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы", организованная Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества при поддержке ...
1687392
  Кашкаров Андрей Чтение "с выражением" : как возродить забытую традицию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1687393
  Пумпянский А.Л. Чтение английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 88с.
1687394
  Каплин Р. Чтение без книг // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 8 (153). – С. 63-65. – ISSN 1726-6726
1687395
  Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения / Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман; Е.А. Бургименко, Г.А. Цукерман ; Нар. ун-т, Ф-тет. – Москва : Знание, 1987. – 96 с. – (Педагогический ; № 3)
1687396
   Чтение в беседе любителей русского слова. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Кн. 4-7. – 1811. – 129, 113, 124, 116 с. – Розд. паг.
1687397
  Неборсина Н. Чтение в гипертекстуальном пространстве поэтического дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются модели чтения поэтического текста. Предпринята попытка обосновать проект "контрастивная поэтика" как отвечающий современным требованиям субъектно-центрической педагогики. У статті йдеться про моделі читання поетичного тексту. ...
1687398
   Чтение в дореволюционной России.. – М., 1992. – 152с.
1687399
   Чтение в изменющемся мире.. – М., 1974. – 283 с.
1687400
  Мелентьева Ю.П. Чтение в культуре повседневности. Обыденное чтение как распространенная современная модификация чтения. Постановка проблемы // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается место феномена чтения в культуре повседневности. Формулируется представление об "обыденном чтении" как о новой, возникающей в настоящее время модификации, ее особенностях и опасности распространения в качестве основной.
1687401
  Кублановский Юрий Чтение в непогоду : Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1687402
  Стефановская Н.А. Чтение в пространстве молодежной субкультуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 5. – С. 218-221. – ISSN 1997-0803
1687403
   Чтение в современной России: кризис или смена читательских предпочтений (материалы круглого стола) // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 1815-3186


  23 апреля 2012 г. в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в рамках Всемирного дня книг и авторского права с участием ученых, специалистов-практиков и учащейся молодежи был ...
1687404
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1980. – 133с.
1687405
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1988. – 184с.
1687406
  Зражевская Т.А. Чтение газеты / Т.А. Зражевская, И.М. Козловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 248 с.
1687407
  Желобов П.П. Чтение геологических карт и построение по ним разрезов / П.П. Желобов. – Свердловск, 1967. – 88с.
1687408
   Чтение для народа. Малороссия и малороссы // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-30. – (Народная библиотека)
1687409
  Стайнмиц Джордж Чтение дюн. По песчаным волнам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 118-129 : фото
1687410
  Абрикосов А.А. Чтение и выполнение машиностроительных чертежей / А.А. Абрикосов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Машгиз, 1961. – 292 с. : ил.
1687411
  Кожунова Л.С. Чтение и выполнение схем на уроках черчения / Л.С. Кожунова. – 2-ге вид. – М., 1979. – 80с.
1687412
  Куликов С.М. Чтение и выполнение чертежей в проекциях / С.М. Куликов. – М., 1959. – 179с.
1687413
  Бабич О.А. Чтение и деталирование сборочных чертежей : [учеб. пособие для всех специальностей вузов, кроме строит.] / О.А. Бабич, И.Н. Владиславская. – Москва : Высшая школа, 1966. – 94 с., [1] л. черт.
1687414
  Гуляева Н.П. Чтение и деталирование сборочных чертежей. / Н.П. Гуляева. – Горький, 1965. – 38с.
1687415
  Глинкин Н.А. Чтение и деталирование чертежей радиоизделий / Н.А. Глинкин, Н.А. Воскресенский. – М, 1971. – 140с.
1687416
  Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : Лексико-грамматический справочник / М.Г. Рубцова. – Москва : АСТ. Астрель., 2003. – 384с. – ISBN 5-17-010125-2; 5-271-02776-7
1687417
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1961. – 303с.
1687418
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 448с.
1687419
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 382с.
1687420
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 3-е изд. – Москва, 1968. – 487с.
1687421
  Розен Е.В. Чтение и перевод немецких газет / Е.В. Розен. – Москва, 1969. – 143с.
1687422
   Чтение и работа с иноязычним текстом.. – Свердловск, 1985. – 134с.
1687423
  Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников / З.И. Романовская. – М., 1982. – 129с.
1687424
  Михайлова И.Э. Чтение и реферирование литературы на немецком языке / И.Э. Михайлова. – М., 1991. – 119с.
1687425
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Рюмина и К*
Вып. 1. – 1863. – III, [1], 127, V с.
1687426
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 5. – 1866. – 251, IV с.
1687427
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 6. – 1868. – [4], 248, III с.
1687428
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 4. – 1874. – 273, [1], V с.
1687429
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) : в 6 вып. / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 6. – 1880. – 239, III с.
1687430
  Тихомирова И. Чтение как движение души / Ирина Тихомирова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Статья о психологическом воздействии чтения на человека.
1687431
  Одиноков В.Г. Чтение как искусство: умеем ли мы читать худож. произведение, сколько Наполеонов в "Войне и мире", а также, что такое поэтика и типология? / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1976. – 48с.
1687432
  Соколов А.В. Чтение как момент истины // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0869-608Х


  Оценивается актуальность и научная значимость изданий, подготовленных школой библиотековедов Челябинска. Обосновывается необходимость включения проблематики чтения в структуру библиотечно-информационного образования.
1687433
  Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: бумажная книга и/или электронный текст // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 7-15. – ISSN 1815-3186


  Приведен сравнительный анализ традиционной книги и электронного текста, выявлены важные характеристики бумажной и электронной книги. Показана динамика развития чтения как элемента образа жизни различных поколений в современном российском обществе.
1687434
  Берилишвили Н.И. Чтение как средство обучения говорению в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Берилишвили Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1984. – 23л.
1687435
  Асмус В. Чтение как труд и творчество // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 15-18
1687436
  Карпова Н.Л. Чтение как увлекательный труд : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 167-170. – ISSN 0042-8841
1687437
  Абраменко Л.А. Чтение медицинской литературы на английском языке (лексические и грамматические трудности) / Л.А. Абраменко. – Минск : Вышейш. школа, 1977. – 143 с. – Библиогр.: с. 138-139
1687438
   Чтение на иностранном языке в неязыковом вузе.. – Куляб, 1972. – 117с.
1687439
  Грызулина А.П. Чтение научно-популярной литературы в старших классах средней школы.(На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Грызулина А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 15л.
1687440
  Срезневский И.И. Чтение о древних русских летописях : чтение I-III / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – [2], 48 с. – Прил. к 2 т. "Зап. Акад. наук", № 4
1687441
  Капустин М.Н. Чтение о политической экономии и финансах / сост. Мхаил Капустин. – Ярославль : В тип. Губернского правления, 1879


  Содержание конволюта: 1. Чтение о политической экономии и финансах / М. Капустин; 2. Общинное земледелие : в 2 вып. / [Соч.] А. Посникова. Вып. 1; 3. О средневековом общинном землевладении и огораживании полей в Англии XVI-го века / Э. Нассе; 4. ...
1687442
  Хорошунов Ф.Д. Чтение о Св. Равноапостольном князе Владимире и крещении Руси, предложенное, послучаю 900-летия со времени крещения русских, в собрании Киево-Печерской гимназии 14 июля 1888 года / Законоучителя Ф.Д. Хорошунова. – Киев : Тип. Милевского, 1898. – 44 с. – Без обл. и тит. л.
1687443
  Корольков И. Чтение о церковном учительстве / И. Корольков. – К, 1989. – 15с.
1687444
  Козычева И.Э. и Месинева Л.А. Чтение приносит детям пользу / И.Э. и Месинева Л.А. Козычева. – 2-е. – М., 1972. – 80с.
1687445
  Иванов К.А. Чтение прогнозов погоды на английском языке / К.А. Иванов. – Москва : Транспорт, 1967. – 55с.
1687446
  Белл Д.Н. Чтение ради пользы и удовольствия : учебное пособие : на англ. яз. / сост. Д.Н. Белл, Б.Н. Белл. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95 с. – (Учеб. пособие для нач. чтения)
1687447
   Чтение ради пользы и удовольствия.. – М., 1977. – 96с.
1687448
  Щебальский П. Чтение русской истории (с исхода XVII века) : [в 6 вып.] / [cоч.] П. Щебальского. – 4-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 1. – 1877. – 100, III с.


  Авт. Щербакова, Вера Сергеевна; кл. слова: Исторический музей (до 1917 г., Москва)
1687449
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1687450
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1687451
  Булацкая Н.А. Чтение студентами художественной литературы как труд и творчество // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 103-107. – ISBN 985-6798-15-9
1687452
  Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок / Б.В. Гетлинг. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1965. – 248 с.
1687453
  Кочмина Г.С. Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 1726-667Х
1687454
  Кочмина Галина Семеновна Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1687455
   Чтение типографской корректуры.. – М., 1949. – 28с.
1687456
  Мосунова Л.А. Чтение художественной литературы как процесс понимания смысла // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-74. – Библогр.: с.74 (6 назв.). – ISSN 0042-8841
1687457
  Рязановский С.К. Чтение чертежей / С.К. Рязановский. – М, 1959. – 61с.
1687458
  Золотарева Т.А. Чтение чертежей / Т.А. Золотарева. – Москва, 1975. – 31с.
1687459
  Михайлова В.И. Чтение чертежей в машиностроении / В.И. Михайлова, З.И. Журбина. – М., 1962. – 216с.
1687460
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – М., 1953. – 56с.
1687461
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1961. – 63с.
1687462
  Петров Г.Н. Чтение чертежей микросхем / Г.Н. Петров, Д.И. Косачева. – Москва, 1973. – 79 с.
1687463
  Макарова М.Н. Чтение чертежей на уроках черчения в VII классе / М.Н. Макарова. – М., 1966. – 63с.
1687464
  Вержбицкая В.А. Чтение чертежей. / В.А. Вержбицкая. – Київ, 1966. – 131с.
1687465
  Скворцов Б.С. Чтение электрических схем / Б.С. Скворцов, А.В. Тихомиров. – Тула : Тульское книжное издательство, 1958. – 128 с.
1687466
  Смородинская М.Д. Чтение юношества / М.Д. Смородинская. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1687467
  Чудинова В.П. Чтение, грамотность и библиотеки в контексте развития общества знаний // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 19-48
1687468
  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / А.А. Вейзе. – Москва, 1985. – 127с.
1687469
  Ляликов С. Чтение, съемка, исправление планов и производство военных рекогносцировок : популярное руководство для красноармейцев, курсантов и комсостава всех родов оружия / С. Ляликов. – Харків : Госиздат Украины, 1925. – 100 с.
1687470
   Чтение. Перевод. Устная речь. – Ленинград, 1977. – 331 с.
1687471
  Афанасьев М.Д. и др. Чтение: проблемы и разработки : сб. науч. тр. / [Редкол.: М.Д. Афанасьев и др.] ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Н.-и. отд. библиотековедения. – Москва : ГБЛ, 1985. – 176 с.
1687472
   Чтения в историческом обществе Нестора-летописца (1879-1914). – К., 1989. – 84с.
1687473
   Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 7. – 1893
1687474
   Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 13. – 1899. – [555] с. (разд. пап.), 4 л. к. (слож вчетверо)
1687475
  Редозубов С.П. Чтения в начальной школе / С.П. Редозубов. – М., 1949. – 287с.
1687476
  Михайлов А. Чтения для приуготовительных курсов с кратким начертанием постепенных практических упражнений в русском языке и объяснительным словарем / сост. М. Михайлов. – Изд. второе, испр. и доп. – Санктпетербург : Тип. Я. Ионсона, 1860. – 334, [6] с.
1687477
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва : Правда, 1989. – 765с.
1687478
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва, 1990. – 765с.
1687479
  Верещагин Н.В. Чтения Н.В. Верещагина в Императорском сельскохозяйственном музее по вопросам о молочных скотоводстве и хозяйстве. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – [2], 52 с.
1687480
  Юркевич П. Чтения о воспитании / П. Юркевича. – Москва : Изд. Н. Чепелевский, 1865. – IV, 272 с.
1687481
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] Орд. проф. Ун-та Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – Киев : В унивверситетской тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], IV, VI, 146 с.;
1687482
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] заслуженного орд. проф. Богословия в Императорском Ун-те Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – 2-е изд., пополн. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. С.В. Кульженко, Киев], 1890. – [2], IV, 202 с.
1687483
  Вольф Ф. Чтения о новейшей изящной словесности / Соч. Д. О.Л.Б. Вольфа, проф. Иенск. ун-та ; Пер. с нем. [Н.Л.]. – Москва : В университетской тип., 1835. – 474, IV с. – Экз. дефектный, без обл.
1687484
  Калягин Н. Чтения о русской поэзии. Чтение девятое // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 148-169. – ISSN 0131-2332
1687485
  Греч Н.И. Чтения о русском языке / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1840. – 366 с.
1687486
  Ламанский В.И. Чтения о Славянской истории в императорском С.-Петербургском университете / В. Ламанский. – С.-Петербург : В печатне В. Головина, 1867. – 38 с.
1687487
  Амфитеатров Яков Чтения о церковной словесности или Гомилетика. – Киев : Тип-фия Вальнера
ч.1. – 1846. – 300с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1687488
  Тэн И. Чтения об искусстве : пять курсов лекций / И. Тэн. – 4-е испр. изд. – С.-Петербург, 1897. – 447 с.
1687489
   Чтения памяти А.П.Крапивного : материалы Международной научной конференции Посвященной 80-летию со дня рождения профессора Александра Павловича Крапивного, (Харьков, 4-5 декабря 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др.] ; [отв. ред. В.А. Токарский]. – Харьков : ХНУ им.В.Н.Каразина, 2009. – 150 с.
1687490
   Чтения памяти А.Ф. Иоффе.. – Ленинград : Наука, 1983. – 64 с.
1687491
   Чтения памяти академика В.Н.Сукачева.. – Москва
1. – 1983. – 95с.
1687492
   Чтения памяти М.М. Кожева. – Иркутск
Вып. 1 : Гидробиол. – 1977
1687493
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1977. – Ленинград, 1979
1687494
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1978. – Ленинград, 1979
1687495
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1979. – Ленинград, 1980
1687496
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1980. – Ленинград
1980. – 1981
1687497
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1982. – Ленинград
1982. – 1983
1687498
   Чтения по древнерусской литературе.. – Ереван, 1980. – 160с.
1687499
  Гливенко И.И. Чтения по истории всеобщей литературы / И.И. Гливенко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та, преп. Имп. жен. пед. ин-та. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник" ; [Тип. насл. К. Круглянского в Киеве], 1914. – IX, [3], 426 с. – Кн. в разных тип. переплетах
1687500
  Гливенко И.И. Чтения по истории всеобщей литературы / И.И. Гливенко. – Изд. 2-е. – Москва : Госиздат, 1922. – IX, [4], 14-314 с.
1687501
  Коялович М. Чтения по истории Западной России / М. Коялович. – Новое изд., перераб. и дополн. с изд. 1864 г. – С.-Пб., 1884. – 349с.
1687502
  Коялович М.С. Чтения по истории Западной России / М.С. Коялович. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург, 1884. – 340с.
1687503
  Щепкина Е.Н. Чтения по истории России в восемнадцатом (осмнадцатом) веке / Е. Щепкина. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.-Петербургской тюрьмы
Вып. 1 : Государственный строй. – 1905. – [8], 263 с. – В экз. при переплете перевернуты и в обратной посл. с. 257-263
1687504
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. Имп. Моск. археол. ин-т им. Николая II
Вып. 1. – 1915. – [6], 86 с., 13 л. ил.
1687505
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. рус. библиогр. ин-т бр. А. и И. Гранат и К*
Вып. 2. – 1921. – 71 с.
1687506
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья / Проф. Н.Н. Фирсов. – 2-е изд. – Казань : Госиздат. – (Историческая библиотека)
Вып. 1-2. – 1920. – 136 с.
1687507
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – 1903. – VIII, 209 с. – Конволют. - Пер.: Чтения по новейшей русской литературе. [1908], вып. 2
1687508
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – 1903. – VIII, 209 с.
1687509
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1906. – VIII, 203 с.
1687510
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 5-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1908. – VIII, 212 с.


  На тит. л. дарственная надпись: И. Щербине в знак глубоко уважения. автор КУиев 19. VI. 1908 г.
1687511
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе. Вып. 2 : в 2 вып. / Г.В. Александровский // Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского, 1903. – Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – VIII, 224 с.
1687512
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 2-е изд., испр. ; 1904-1910. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1910. – VIII, 219 с.
1687513
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. ; 1906-1911. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1911. – VIII, 219 с.
1687514
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 8-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1912. – VIII, 212 с.
1687515
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 4-е изд., испр. ; 1906-1915. – Киев ; Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1915. – VIII, 220 с.
1687516
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 10-е изд. – Киев ; Петроград : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1917. – VIII, 212 с.
1687517
  Соколов П.А. Чтения по педагогической психологии : (14 чтений, предлож. на общеобразоват. курсах нар. учителей в Екатеринославе летом 1903 г.) : С указ. отд. сочинений и журн. статей по разным психол.-пед. отд. / П.А. Соколов. – Екатеринослав : Тип. Губ. земств, 1904. – [1], XI, 242 с.
1687518
  Крапивин С.Г. Чтения по химии для рабочих / С.Г. Крапивин. – М., 1926. – 272с.
1687519
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1 : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – [4], 718, XXVI с. : портр. – Экз. без тит. л., отсутств. с. 1-2, XVIII- XXVI
1687520
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Книгоиздат. И.И. Самоненко ; Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1, [ч. 1] : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – [24], 352 с. : портр. – Экз. без тит. л. - С. 1-24 реклама
1687521
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Книгоиздат. И.И. Самоненко ; Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1, [ч. 2] : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – 352-718, XXVI с. : портр. – Экз. без тит. л.
1687522
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах : С портр. писателей и артистов : Т. [1]-5. – 1902-1916. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 3 : Стихи и проза. – 1908. – [1], 471, VIII с. : портр. – На обл. надпись: На память дорогому Сосенбергу от С. В.
1687523
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, монологов и рассказов : для чтения в дивертисментах на драматических курсах, литературных вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов. – 4-е изд. ; 1904-1909. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко и С.И. Иванов ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 2 : 1. Declamatorium : Проза и стихи ; 2. Сатира и юмор :. – 1909. – [4], 616, XXIII с. : портр.
1687524
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов / обл. работы худ. М.П. Денисова. – 2-е изд. ; 1906-1917. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 3 : Стихи и проза. – 1909. – [4], 563, XII с. : портр.
1687525
   Чтец-декламатор : Литературно-художественный сборник : Т. [1]-4. – 6-е изд. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 2 : Declamatorium.: проза и стихи. Сатира и юмор : с портр. писателей и артистов Моск. художест. и кооператорских театров. – 1912. – [2], 676, XXVI с. : портр.
1687526
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов : Для чтения в дивертисментах, на драматических курсах, литературных вечерах ... : с портр. писателей и артистов : Т. [1]-3 / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; 1903-1913. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 3 : [Стихи и проза]. – 1913. – [4], 626, XIV с. : портр.
1687527
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов. – 7-е изд., испр. и знач. доп. ; 1907-1916. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. С.В. Кульженко]
Т. 2 : Declamatorium.: проза и стихи. Сатира и юмор : с портр. писателей и артистов. – 1916. – [4], 550, XXII с. : портр.
1687528
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов / обл. работы худ. М.П. Денисова. – 2-е изд. ; 1906-1917. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 5 : Юмористический : Антолог. хрестоматия худож.-юморист. и сатирист. произведений рус. и иностр. писателей, для театр. уч-щ и драм. шк., а также для домаш. чтения и эстрады : Проза и стихи / Сост. Владимир Белолистов. – 1917. – [3], 500, VII с. : портр. – Экз. деф., отсутс. обл., с. 499-500, III-VII


  Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. - 2-е изд. - Киев : И.И. Самоненко, 1906-1917. - 20. Юмористический : Антолог. хрестоматия худож.-юморист. и ...
1687529
   Чтец-декламатор. – Москва, 1944. – 80с.
1687530
   Чтец-декламатор. – Киров, 1947. – 54 с.
1687531
   Чтец-декламатор.. – Москва, 1959. – 379с.
1687532
   Чтец-декламатор.. – Сталино, 1961. – 188с.
1687533
  Сережников В.К. Чтец : сборник / Вас. Сережников. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – XXIV, 535 с.
1687534
  Блакит В.В. Чти имя свое : повести / Валентин Блакит; пер. с белорус. ; [худож. Ю. Семенов]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 216 с. : ил.
1687535
  Блакит В.В. Чти имя свое : повести / Валентин Блакит ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1988. – 368 с.
1687536
  Лаврентьев В.В. Чти отца своего... / В.В. Лаврентьев. – М., 1964. – 79с.
1687537
  Мир-Хайдаров Чти отца своего: Повести, рассказы. / Мир-Хайдаров. – Москва, 1987. – 448с.
1687538
   Что б мы делали без почты. – М, 1979. – 47с.
1687539
  Григорьев Р. Что будет с Антарктидой? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 84-85. – ISSN 0130-1640
1687540
  Стрельцов М.Л. Что будет сниться : рассказы / Михаил Стрельцов ; пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с.
1687541
  Сафонов В.А. Что бы ни ждало / В.А. Сафонов. – Москва, 1975. – 352с.
1687542
   Что бы почитать?. – М, 1982. – 48с.
1687543
  Громов В.И. Что было на Земле миллионы лет назад / В.И. Громов. – М.-Л., 1951. – 72с.
1687544
  Додолев Ю.А. Что было, то было : Повесть / Ю.А. Додолев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 287с.
1687545
  Додолев Ю.А. Что было, то было / Ю.А. Додолев. – Москва, 1975. – 414с.
1687546
  Ласкин Б.С. Что было, то было : рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
1687547
  Додолев Ю.А. Что было, то было / Ю.А. Додолев. – М., 1988. – 347с.
1687548
  Логинов Н.В. Что было, то было... / Н.В. Логинов. – М., 1969. – 328с.
1687549
  Пономаренко Г.Ф., Агашина М.К. Что было, то было... : песни / Григорий Пономаренко, Маргарита Агашина. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1985. – 96 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
1687550
  Убогий Ю.В. Что было, что будет / Ю.В. Убогий. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 351с.
1687551
  Борисов Е.И. Что было, что будет... : повесть и рассказы / Евгений Борисов. – Москва : Современник, 1982. – 238 с. – (Новинки "Современника")
1687552
  Бак Дмитрий Что быть могло волною : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
1687553
  Гурулев С.А. Что в имени твоём, Байкал? / С.А. Гурулев. – Новосибирск, 1982. – 110с.
1687554
  Гурулев С.А. Что в имени твоём, Байкал? / С.А. Гурулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1991. – 166с.
1687555
  Муратова Галина Николаевна Что в имени тебе моем, или Тургенев в Тургеневке / Муратова Галина Николаевна, Николаева Елена Вячеславовна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 10-13. – ISSN 1727-4893


  Судьба Тургеневки непроста, как и судьба писателя, чье имя она носит. Но всегда идея этой библиотеки-читальни находила своих приверженцев среди почитателей удивительного таланта И.С.Тургенева.
1687556
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [начало] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 40-47. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1687557
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [продолжение] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1687558
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [окончание] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-17. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1687559
  Распутин В.Г. Что в слове, что за словом? / В.Г. Распутин. – Иркутск, 1987. – 333с.
1687560
  Журавлев Андрей Что важнее: гены или воспитание? Успехи по наследству // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 54 : фото
1687561
  Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 130-137. – ISSN 0869-3617


  Данный материал открывает цикл статей, цель которых - помочь магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.).
1687562
  Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 143-148. – ISSN 0869-3617


  Данный материал продолжает цикл статей, цель которых - помочь магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.). Владение терминами, лексикой ...
1687563
  Бергер Ф. Что Вам надо знать об анализе акций = Was Sie schon immer uber Aktienanalyse wissen wollten : [пер. с нем.] / Франк Бергер. – Москва : Интерэксперт : Финстатинформ, 1998. – 206, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Munchen: MVG, 1998. – ISBN 5-85523-042-2
1687564
  Лонский В.А. Что вам сказать про высоту? / В.А. Лонский. – М, 1972. – 207с.
1687565
   Что взамен структуры фон Неймана?. – М, 1989. – 47с.
1687566
  Разуменко Т. Что видит душа творца. Тема искусства в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 24-28
1687567
  Аларкон П. Что видно иногда в подзорную трубу : рассказ Аларкона / Пер. с исп. М. Ватсон // "Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростов-на-Дону, 1906. – 15 с. – (Новый сборник рассказов ; 2)


  Пер.: Ватсон, Мария Валентиновна (1848-1932)
1687568
  Макгрегор Йон Что видят небеса : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 145-160. – ISSN 1130-6545
1687569
  Гарца-Гарсия Что влияет на чистую процентную маржу? Развитые и развивающиеся страны // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 33-43. – ISSN 1998-6068
1687570
  Львов В.Н. Что внутри Земли / В.Н. Львов. – М.-Л., 1932. – 31с.
1687571
  Рыбалка А. Что внутри Храмовой горы? // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 25. – ISSN 2075-7522


  Возможно, тамплиеры обнаружили не артефакты, а то, что знать человечеству рано.
1687572
  Хамфрис Кортни Что во мне происходит? : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1687573
  Коновалов Вячеслав Что Воздушный кодекс нам готовит? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 10-12 : фото. – ISSN 1998-8044
1687574
  Фролов А.В. Что вы должны знать о своем компьютере. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 256с. – (Библитотека системного программиста Т.4)
1687575
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – Новосибирск, 1980. – 97с.
1687576
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – М., 1984. – 57с.
1687577
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1991. – 109с.
1687578
   Что вы знаете о собаках?. – М, 1980. – 184с.
1687579
  Воробьев Г.Г. Что вы знаете о тектитах / Г.Г. Воробьев. – Москва : Наука, 1966. – 111 с.
1687580
  Бейлин М.А. Что вы знаете о шахматах? / М.А. Бейлин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
1687581
  Рахлина Л.Н. Что вы знаете об искусстве / Л.Н. Рахлина. – Л, 1968. – 257с.
1687582
  Пукк Х. Что вы знаете об Оскаре? : повесть / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туголесовой. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 179 с.
1687583
  Рыбас С.Ю. Что вы скажете на прощанье? / С.Ю. Рыбас. – Москва, 1983. – 303 с.
1687584
  Одинцова И.В. Что вы сказали? : книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык / И.В. Одинцова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 264 с. : илл. – ISBN 978-5-86547-285-2
1687585
  Маречек Б.Р. Что вы увидите в Киргизии : Путеводитель по туристическим маршрутам / Б.Р. Маречек. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 60с.
1687586
  Совалов А.А. Что вывозит и что ввозит СССР. / А.А. Совалов. – М., 1937. – 47с.
1687587
  Рошка В.Ф. Что глаза мои видели : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. Г.Перова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 144 с.
1687588
  Гусейнов А.А. Что говорил Кант, или Почему невозможна ложь во благо ? // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.103-121. – ISSN 0869-5377
1687589
   Что говорит население Германской Демократической Республики о Варшавском договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. – Берлин, 1955. – 19с.
1687590
  Опарин А.И. Что говорит наука и религия о происхождении жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1950. – 20 с.
1687591
  Тер-Оганезов Что говорит наука и что говорит Библия о Вселенной : две беседы / Тер-Оганезов. – Москва : Знание, 1956. – 40 с.
1687592
  Аристов Г.А. Что говорит наука о Вселенной / Г.А. Аристов ; Всесоюз. о-во по распрост. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 32 с. – (Библиотечка сельского лектора)
1687593
  Молчанова Я.В. Что говорит статистика о единстве и вариативности мнений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.45-51. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1687594
  Фесенков В.Г. Что говорят данные наблюдений о происхождении солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1687595
  Абрамов И. Что говорят забытые могилы / И. Абрамов. – С.-Петербург : Типография Б.М. Вольфа, 1912. – 175, 8 с. – Дефект. кн.: після титул. стор. поч. стор. 15
1687596
  Абрамов И.С. Что говорят забытые могилы / И.С. Абрамов. – 2-е изд. – Москва : Нотопечатня Госиздата, 1927. – 172 с.
1687597
  Козлов А.П. Что говорят и пишут о советской семилетке ее буржуазные критики / А.П. Козлов, Г.Б. Хромушин. – М., 1960. – 104с.
1687598
  Пулэн Ж. Что говорят и что я видел / Ж. Пулэн. – М, 1960. – 47с.
1687599
  Петерс Г. Что говорят камни? : Жизнь минералов и их круговорот в природе и технике : Для самообразования и юношества : Пер. с нем. с доп. по геологии и минералогии России, с прил. крат. руководства для сост. коллекций, списка рус. музеев и библиогр. указ. А.П. Нечаева / Г. Петерс ; ; С предисл. А.А. Иностранцева, засл. орд. проф. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – XII, 468 с.


  Пер.: Нечаев, Александр Павлович (1866-1921) Авт. предисл.: Иностранцев, Александр Александрович (1843-1919)
1687600
  Пруслин Г.С. Что говорят люди / Г.С. Пруслин. – М., 1991. – 191с.
1687601
   Что год грядущий нам готовит : прогноз // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 12-14 : Фото. – ISSN 1998-8044
1687602
  Шуликин Д. Что год грядущий нам готовит? Перспективы ВНТ - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 10. – С. 18.
1687603
   Что готовит нами зима? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-58 : Фото
1687604
  Козлова О.В. и Мурзов К.И. Что дает автоматизация моциалистическому обществу / О.В. и Мурзов К.И. Козлова. – М., 1960. – 128с.
1687605
  Чудаков С.А. Что дает колхозная кооперация / С.А. Чудаков. – М, 1990. – 100с.
1687606
   Что дает кукуруза колхозу?. – Воронеж, 1962. – 12с.
1687607
  Олигин-Нестеров Что дает один процент снижения себестоимости продукции / Олигин-Нестеров. – Свердловск, 1949. – 64с.
1687608
   Что дает применение биостимуляторов и антибиотиков в животноводстве. – Алма Ата, 1961. – 44с.
1687609
  Захаров А.Н. Что дает применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве : По данным коллективных опытов Осовиахима 1926 г. / А.Н. Захаров. – Москва : Осовиахим, 1927. – 44с.
1687610
  Цицин Н.В. Что дает скрещивание пшеницы с пыреем. / Н.В. Цицин. – М., 1937. – 48с.
1687611
  Немов Н.В. Что дает социалистическому хозяйству экономия и бережливость / Н.В. Немов. – М., 1953. – 64с.
1687612
  Васильев Н.В. Что дает специализация совхозам и колхозам. / Н.В. Васильев. – Москва, 1965. – 135с.
1687613
  Инютин Г.К. Что дает трудящимся новый пенсионный закон / Г.К. Инютин. – Москва, 1956. – 39 с.
1687614
  Фильев В.И. Что дает щекинский метод / В.И. Фильев. – Л, 1974. – 99с.
1687615
  Неделина А. Что дал химикам метод криоэлектронной микроскопии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 9 октября (№ 41). – С. 24


  Лауреаты Нобелевской премии по химии за 2017 г.: Жак Дебюше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон.
1687616
   Что дала Великая Октябрьская социалистическая революция рабочим и крестьянам. – Москва : Московский рабочий, 1937. – 47 с.
1687617
  Дурылин С.Н. Что дала Н.В. Гоголю школа? / [соч.] С.Н. Дурылина // Памяти Н.В. Гоголя : стихотворения И.И. Горбунова-Посадова / Горбунов-Посадов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – С. 2-41. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" ; Вып. 27)
1687618
  Эсбе Ю.Ю. Что дала Октябрьская революция женщине / Ю. Эсбе. – 2-е изд. – Харьков : Гос. изд. Украины, 1925. – 99 с.
1687619
  Верховцев И.П. Что дала Октябрьская революция народам СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1957. – 64с.
1687620
  Мотова А. Что дала советская власть доашней работнице / А. Мотова. – М, 1937. – 30с.
1687621
  Ус А.П. Что дала Советская власть женщинам / А.П. Ус. – Минск, 1950. – 56с.
1687622
  Бейсенова М.Ж. Что дала Советская власть женщине-казашке / М.Ж. Бейсенова ; под общ. ред. Г.Х. Шариповой. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1957. – 84 с. : ил.
1687623
   Что дала Советская власть молодежи. – Москва : ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1938. – 292с.
1687624
  Трайнин И.П. Что дала советская власть народам СССР / И.П. Трайнин. – М, 1938. – 63с.
1687625
   Что дала Советская власть народам Якутии. – Якутск, 1947. – 30с.
1687626
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Архангельск : Архангельское издательство, 1946. – 31 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1687627
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1946. – 13 с.
1687628
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Астрахань : Областное газетно-книжное издательство, 1946. – 31 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1687629
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – 2-е доп. изд. – Москва : Профиздат, 1946. – 48 с.
1687630
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 35 с.
1687631
   Что дала Советская власть эстонскому народу. : (Сборник материалов для агитаторов). – Таллин : Эстонгосиздат, 1950. – 153с.
1687632
   Что дала сталинская конституция советской молодежи. – Ростов -на -Дону, 1947. – 96 с.
1687633
  Тихомиров А.А. Что дали зоологии последние тридцать лет? / А. Тихомиров. – Москва : Университетская тип., 1903. – 45 с. : ил. – Отд. оттиск: Естествознание и география. 1903, № 2


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Борису Алексеевичу ... автор
1687634
  Крокос В. Что дали раскопки на Украине / В. Крокос; Одесское отделение, секция точного знания. – Одесса : Всеукраинское государственное издательство, 1922. – 65с. – (Народная библиотека ; № 9)
1687635
  Селинов В.И. Что дают для биографии Пушкина Бессарабского периода материалы Одесского краевого исторического архива? : (к вопросу о комментариях Б.Л. Модзалевского: Пушкин. Письма. Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. Т. 1 (1815-1825)). Труды Пушкинского дома Акад наук СССР Гос. изд. Москва-Леннград. 1926, 1932. – С. 100-107. – Отд. оттиск: Slavia. Casopis pro slovаnskou filologiі. – Rocnіk ХІ. Sesit 1. – Praze, 1932, с. 100-107
1687636
  Зелинский К.Л. Что дают русской литературе народы СССР. / К.Л. Зелинский. – Москва : Знание, 1965. – 32 с.
1687637
  Аксентьев Петр Что движет миром? // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С. 132-133 : Фото
1687638
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей / Е.М. Богат. – Москва : Детская литература, 1978. – 384 с. : ил. – (Люди, время, идеи)
1687639
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей : [для ст. шк. возраста и юношества] / Евгений Богат. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1981. – 368 с., [6] л. ил. : ил.
1687640
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей : очерки : для ст. шк. возраста / Евгений Богат ; худож. Д. Заруба. – Киев : Веселка, 1986. – 253, [2] с. : ил.
1687641
  Скворцов Н.Е. Что действительно нужно теперь нашим гимназиям? / [соч.] Н. Скворцова. – Москва : Університетська тип., 1903. – 51 с.
1687642
  Казанцев С.В. Что действительно оценивает минобрнауки России? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 146-150. – ISSN 0869-5873


  Для оценки результативности деятельности научных организаций Министерство образования и науки РФ разработало Типовую методику. В статье обсуждаются возможные последствия применения этой методики и используемые в ней показатели.
1687643
  Бениш Георг Что делает из людей преступников? / Бениш Георг, Лейк Ромен, Вигрефе Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 110-125 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1687644
  Джафарли Т.М. Что делает нас людьми / Т.М. Джафарли. – М., 1987. – 223с.
1687645
  Эссен А. Что делает советская власть, чтобы не попасть в кабалу к империалистам / А. Эссен. – М.-Л., 1926. – 24с.
1687646
  Погорельская Е. Что делал Иссак Бабель в Конармии? Комментарий к конармейскому дневнику 1920 года // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 218-227. – ISSN 0042-8795
1687647
  Рабинович П.И. Что делал Менделеев науке и русской промышленности / П.И. Рабинович. – 2-е изд. – С.-Петербург : Книгоиздательство "Физика", 1912. – 28 с.
1687648
  Кропоткин П.А. Что делать. – Ростов на Дону, 1900. – 32с.
1687649
  Метелкин Николай Что делать с голубями? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 4
1687650
  Ламин В. Что делать с Сибирью? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 0235-7089
1687651
  Петров Сергей Иванович Что делать ужаленному? : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 107 : Фото
1687652
  Сердюк А. Что делать, если ваши права нарушены гшосударством // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.10-12
1687653
  Сукиасян Э.Р. Что делать, если нет квалифицированных каталогизаторов? // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0130-9765


  Квалифицированный каталогизатор сегодня - "штучный товар". Автор рассуждает о подборе кадров, их "выращивании" в библиотеке, об управлении персоналом каталогизаторов.
1687654
  Матковский М. Что делать, если пропал дом : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 78-86. – ISSN 0131-8136
1687655
  Чернышевский Н.Г. Что делать. / Н.Г. Чернышевский. – 526с.
1687656
  Чернышевский Н Что делать? / Н Чернышевский. – 524,192с.
1687657
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : роман. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1905. – 456 с. – На с. 1 текста подзаголовок: Из рассказов о новых людях. – (Сочинения Н.Г. Чернышевского)
1687658
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва; Ленинград, 1933. – 463с.
1687659
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1933. – 534с.
1687660
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 152с.
1687661
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1947. – 480с.
1687662
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1947. – 467с.
1687663
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киров, 1948. – 468с.
1687664
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Л., 1950. – 196с.
1687665
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1951. – 480с.
1687666
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Л., 1952. – 196с.
1687667
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1954. – 448с.
1687668
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1955. – 545с.
1687669
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : роман / Н.Г. Чернышевский. – Петрозаводск : Государственное издательство Карельской АССР, 1961. – 456 с.
1687670
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1966. – 495с.
1687671
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Минск, 1969. – 448с.
1687672
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1969. – 495с.
1687673
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : [роман] / Н. Чернышевский ; [Вст. ст. и прим. П. Николаева]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 445с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 122 ; Серия вторая. Литература XX века)
1687674
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 320с.
1687675
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1970. – 239 с.
1687676
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1970. – 452с.
1687677
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Роман / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 496с.
1687678
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1971. – 447с.
1687679
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1971. – 512 с.
1687680
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1972. – 462с.
1687681
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Нальчик, 1973. – 528с.
1687682
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 208с.
1687683
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : из рассказов о новых людях / Н.Г. Чернышевский ; АН СССР ; изд. подг. Т.И. Орнатская и С.А. Рейсер. – Ленинград : Наука, 1975. – 872 с. : портр. – (Литературные памятники)
1687684
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1976. – 458с.
1687685
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1976. – 463с.
1687686
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 462с.
1687687
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 448 с.
1687688
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1980. – 478с.
1687689
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 208с.
1687690
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 208 с.
1687691
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 220с.
1687692
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1982. – 477с.
1687693
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1984. – 415с.
1687694
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1984. – 478с.
1687695
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 399с.
1687696
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1986. – 461с.
1687697
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 208с.
1687698
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 414с.
1687699
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 1/2. – 2001
1687700
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 3-4. – 2001
1687701
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 5-6. – 2001
1687702
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 7/8. – 2001
1687703
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 9/10. – 2001
1687704
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 11-12. – 2001
1687705
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 13-14. – 2001
1687706
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 15-16. – 2001
1687707
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 17-18. – 2001
1687708
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 19-20. – 2001
1687709
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 21-22. – 2001
1687710
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 23-24. – 2001
1687711
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 1. – 2002
1687712
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 2. – 2002
1687713
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 3. – 2002
1687714
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 4. – 2002
1687715
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 5. – 2002
1687716
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 6. – 2002
1687717
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
1687718
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 8. – 2002
1687719
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
1687720
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2002
1687721
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
1687722
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
1687723
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
1687724
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
1687725
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
1687726
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 4. – 2003
1687727
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
1687728
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 6. – 2003
1687729
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
1687730
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
1687731
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
1687732
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
1687733
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
1687734
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
1687735
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
1687736
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
1687737
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
1687738
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 4. – 2004
1687739
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
1687740
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
1687741
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
1687742
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 8. – 2004
1687743
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
1687744
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
1687745
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
1687746
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
1687747
  Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях : роман / Н.Г.Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 479 с. – (Классики и современники)
1687748
  Буравой М. Что делать? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
1687749
  Герасимов А. Что день грядущий нам готовит? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 7-10. – ISSN 1606-3732
1687750
  Олейников Н.Ф. Что диктует покупатель / Н.Ф. Олейников. – М., 1987. – 151с.
1687751
   Что для японцев значит цветок хризантемы? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 30 : Іл.
1687752
  Радов А.Г. Что доверить детям / А.Г. Радов. – Москва : Знание, 1984. – 79 с.
1687753
  Хейсин М.Л. Что должен знать и делать член потребительского общества / М.Л. Хейсин. – М, 1918. – 16с.
1687754
  Хейсин М.Л. Что должен знать и делать член потребительского общества / М.Л. Хейсин. – М, 1918. – 16с.
1687755
  Иоффе О.С. Что должен знать каждый о гражданском праве : (пособие для слушателей) / О.С. Иоффе ; Народный университет правовых наний. – Москва : Изд. "Знание", 1973. – 192 с. – (Народный университет, факультет правовых знаний)
1687756
  Баранникова И.А. Что должен знать каждый о сохранении зубов / И.А. Баранникова. – Москва : Медицина, 1990. – 64, [1] с. : ил. – (Науч.-попул. мед. лит.)
1687757
  Ханиф Сюзанн Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах / Ханиф Сюзанн. – Киев : Молодь, 1998. – 240с. – ISBN 5772009583
1687758
  Гольдштейн М.Ю. Что должен знать профсоюзный актив о трудовом законодательстве. / М.Ю. Гольдштейн. – М., 1961. – 126с.
1687759
   Что должен знать сельский агитатор об уборке урожая. – М, 1943. – 48с.
1687760
  Невский А.А. Что должен знать турист, краевед и охотовод для выявления минеральных богатств своего края. / А.А. Невский. – Москва, 1931. – 101с.
1687761
  Якушев В.С. ЧТо должен знать учасник коллективного сада. / В.С. Якушев. – Свердловск, 1960. – 25с.
1687762
   Что должен знать учащийся об организации учебы заочника. – Иваново, 1963. – 15с.
1687763
  Михайлова Л.В. Что должен знать учитель о рациональном освещении в школе / Л.В. Михайлова. – Москва, 1953. – 20с.
1687764
  Генинг В.Ф. Что должен знатьюный турист об археологических памятниках Удмуртии / В.Ф. Генинг. – Ижевск, 1956. – 67с.
1687765
  Тарраш З. Что должен каждый знать о мительшпиле (Типичные комбинации и атаки) / З. Тарраш. – Л.-М., 1932. – 108с.
1687766
  Райков Б.Е. Что должен сделать за лето каждый учитель естествознания / Б.Е. Райков. – Пг, 1919. – 15с.
1687767
  Архипов В.Д. Что должны знать механизаторы и специалисты колхозов о государственных пенсиях / В.Д. Архипов, Ф.А. Полозков. – Куйбышев, 1965. – 83 с.
1687768
  Коваленко Л. Что должны знать о синдроме сухого глаза врачи общей практики // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 126-128. – ISSN 2226-1230
1687769
  Герасимов С.Н. Что должны знать рабочие и служащие по трудовому законодательству / С.Н. Герасимов. – Ижевск, 1959. – 68с.
1687770
   Что думает население Харьковской губернии о прекращении продажи водки. – Харьков : Товарищество Печатня С.П. Яковлева, 1915. – 34 с.
1687771
  Роговенко В.В. Что думаешь обо мне? / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1975. – 104с.
1687772
  Уилсон Э. Что едят бегемоты / Э. Уилсон. – М., 1983. – 143с.
1687773
  Ивашина М.В. Что есть блогосфера? // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 42-44. – ISSN 2072-3849


  Статья о библиотечных блогах, которые выполняют функции маркетингового инструмента.
1687774
  Сокольский И. Что есть в мире библейских растений // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 5
1687775
  Левин Г.Д. Что есть вероятность? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 97-106. – ISSN 0042-8744
1687776
  Зубков Ю.А. Что есть добро? / Ю.А. Зубков. – М, 1974. – 48с.
1687777
  Феофан З. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? / З. Феофан. – Л, 1991. – 288с.
1687778
  Безродный А.Г. Что есть жизнь? Методологический анализ // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 11-17. – ISSN 2617-1929
1687779
  Лесков Л.В. Что есть истина? (Философское прочтение романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.21-35. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1687780
  Заозерский Н.А. Что есть православный приход и чем он должен быть? / Н. Заозерский, проф. Моск. духов. акад. – Сегиев Посад : Скл. изд. в кн. маг. М.С. Елова, 1912. – [4], 106 с. – Отд. отт. из: Богословский вестник. 1911 и 1912 г.
1687781
  Согрин В.В. Что есть российская нация и российский народ (Обобщающая работа В.А. Тишкова) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 117-125. – ISSN 0869-0499
1687782
  Арендт Ханна Что есть свобода? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 32-49. – ISSN 0042-8744
1687783
   Что есть скаутинг. – Женева, 1992. – 110с.
1687784
  Урнов М.Ю. Что есть справедливость? (Попытка анализа массовых представлений) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0869-0499
1687785
   Что есть что в мировой политике. – М, 1986. – 455с.
1687786
   Что есть что в мировой политике. – М, 1987. – 480с.
1687787
   Что еще можно сделать в Китае : Китай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 88-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1687788
  Шатько Е.И. Что ж вы мимо едете? / Е.И. Шатько. – Москва : Советский писатель, 1976. – 271 с.
1687789
  Мацко О. Что ждет абитуриентов в будущем году // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 10 сентября (№ 37). – С. 24


  "В Минобразования решили внести изменения в Условия приема в вузы."
1687790
  Галустов Михаил Что ждет Афганистан? "Какого хрена мы здесь делаем?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 130-131 : фото. – ISSN 1029-5828
1687791
  Гусева Е.Н. Что ждёт библиотеки... отголоски дуэли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726


  Одинаково или по-разному видят будущее библиотек государство и, собственно, сами библиотекари? Не завышены ли требования чиновников и общества к институту сохранения информации? Как библиотеке позиционировать себя в условиях цифровой революции? Ответы ...
1687792
  Брыль Р. Что ждет науку в США с жадным Трампом / Р. Брыль, Н. Чипенко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 31 июля (№ 31). – С. 11


  Сокращая государственное финансирование научных программ, администрация Трампа делает шаг, чтобы упустить глобальное лидерство в науке.
1687793
  Минаева Анна Что ждет путешественников-инвалидов в России : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 51-52 : Фото
1687794
  Дженкис Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или эволюция? // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (371). – С. 11-21. – ISSN 0132-1625
1687795
  Вальдман Л. Что же выбирает Америка? // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 35. – С. 76-80. – ISSN 1812-1896


  Нова адміністрація США після виборів президента
1687796
  Фаллада Г. Что же дальше, маленький человек? : роиан / Ганс Фаллада ; пер. с нем. В. Смирнова и И. Татаринова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 358, [2] с.
1687797
  Голлан Д. Что же дальше? / Д. Голлан. – М, 1960. – 31с.
1687798
  Туллио Д. Что же не так в экономике Западной Европы? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-34. – ISSN 0130-9625
1687799
  Владимиров В.В. Что же сказать комиссарам? / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
1687800
  Ковалев А.М. Что же такое - социализм? : сущность, историческое место, проблемы и перспективы / А.М. Ковалев. – Москва : Мысль, 1991. – 286, [2] с.
1687801
  Авен О.И. Что же такое АСУ? : автоматизация адм. управления / О.И. Авен ; АН СССР. – Москва : Наука, 1981. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 173. – (Наука и техн. прогресс)
1687802
  Рашковский Е. Что же такое развитие? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 74-86. – ISSN 0131-2227
1687803
   Что же такое театр кукол?. – М, 1990. – 205с.
1687804
  Лассаль Ф. Что же теперь? : Вторая речь о конституции, произнесенная в 1861 году / Фердинанд Лассаль // Сибирь и ссылка : перевод с английского / Д.К. Кеннан. – Санкт-Петербург : Ид. В. Врублевского, 1906. – С. 31-98 № 2
1687805
  Муханов П.А Что желательно для русской истории : 1 ч. - статья "Desiderata", напеч. в сборнике Муханова. 2 ч. - прибавления к этой статье / [Пв. Муханов]. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1870. – XII, 150 с. – Авт. указан в конце предисл.
1687806
  Текавчич Б. Что женщина должна знать о себе. / Б. Текавчич. – Москва : Наука, 1990. – 248с.
1687807
  Менделеев А.Г. Что за газетным словом? / А.Г. Менделеев. – Москва, 1979. – 183с.
1687808
  Анищенко М.В. Что за горами : стихи / М.В. Анищенко. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 39 с. : ил., портр.
1687809
  Ольбик А.С. Что за поворотом? / А.С. Ольбик. – Рига, 1990. – 228с.
1687810
  Смит У.Д. Что за поезд придет? / У.Д. Смит. – Москва, 1982. – 176с.
1687811
  Бойко С.П. Что за прелесть эти сказки : [для сред. и ст. возраста] / С.П. Бойко. – Ставрополь : Книжное издательство, 1982. – 158 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-156
1687812
  Зверев И.Ю. Что за словом? / И.Ю. Зверев. – М., 1965. – 239с.
1687813
  Карелин Л.В. Что за стенами? / Л.В. Карелин. – М, 1981. – 646с.
1687814
  Карелин Л.В. Что за стенами? / Л.В. Карелин. – М, 1981. – 461с.
1687815
  Булгакова Е.И. Что за страна Япония / Е.И. Булгакова. – Ростов-на-Дону : Типография Товарищества Донская Речь, 1904. – 47 с. : 1 карта
1687816
  Лисовский В.Т. Что занчит быть современным? / В.Т. Лисовский. – 3-е, доп. – Москва, 1983. – 222с.
1687817
  Карпинский В. Что заповедал нам Ленин / В. Карпинский. – 2-е изд. – Ленинград : Красная Газета, 1924. – 127 с.
1687818
  Мелентьев В.Г. Что здесь особенного? / В.Г. Мелентьев. – Ярославль, 1965. – 254с.
1687819
  Вишневский А.Г. Что знает и чего не знает российская демографическая статистика / А.Г. Вишневский, С.В. Захаров // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 2. – С. 7-17. – ISSN 0320-8168
1687820
  Рябинина Юлия Что знает и чего не знает среднестатистический российский турист : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 34-36
1687821
  Крывелев И.А. Что знает история об Иисусе Христе? / И.А. Крывелев. – Москва, 1969. – 301с.
1687822
  Жак В.К. Что знает лист о дереве своём / В.К. Жак. – Ростов -на-Дону, 1980. – 254с.
1687823
  Макконен О. Что знали древние о деревьях / О. Макконен. – М., 1970. – 12с.
1687824
  Кантор В.К. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0042-8744
1687825
  Лимонов Н.С. Что значит "уметь жить"? / Н.С. Лимонов. – Алма-Ата, 1979. – 206с.
1687826
  Гальван Э.Т. Что значит быть агностиком? / Э.Т. Гальван. – Москва : Прогресс, 1983. – 128 с.
1687827
  Болдуин Д.А. Что значит быть американцем : худож. публицистика : пер. с англ. / Д.А. Болдуин ; [сот. и авт. предисл. с. 5-22, А.С. Мулярчик ; коммент. Е.А. Масловой]. – Москва : Прогресс, 1990. – 477, [1] с. : ил. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза). – ISBN 5-01-002102-1
1687828
  Кожемяко В.С. Что значит быть ведущим? / В.С. Кожемяко. – Москва, 1982. – 256с.
1687829
  Касавин И.Т. Что значит быть лондонской цветочницей? О Прометее, Пигмалионе и прочих специалистах по сознанию // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 87-99. – ISSN 0042-8744
1687830
  Зубехин П.Т. Что значит быть советским патриотом / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1962. – 71с.
1687831
  Лисовский В.Т. Что значит быть современным? / В.Т. Лисовский. – М., 1980. – 207с.
1687832
   Что значит знать язык и владеть им. – Ленинград : Просвещение, 1989. – 191 с.
1687833
  Цитрон И. Что значит культурно торговать. / И. Цитрон. – М., 1929. – 52с.
1687834
  Давыдовский И.В. Что значит стареть / И.В. Давыдовский. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1687835
  Осинский Н. Что значит учет / Н. Осинский. – Ленинград-Москва : Союзоргучет, 1932. – 24 с.
1687836
  Юсин А.А. Что зовет их в дорогу. / А.А. Юсин. – М., 1983. – 160с.
1687837
  Ведищев А.И. Что и где будет построено в 1959-1965 годах / А.И. Ведищев. – Москва, 1959. – 78с.
1687838
   Что и как в театре кукол. – М, 1969. – 128с.
1687839
  Шахматов Б. Что и как мы строим / Б. Шахматов. – М - Л, 1930. – 96с.
1687840
  Бутурлин С.А. Что и как наблюдать в жизни птиц / С.А. Бутурлин ; под ред. Н.А. Гладкова. – Москва : Издательство Московского Общества Испытательной Природы, 1948. – 126 с. : ил. – (Среди природы / Московское Общество Испытателей Природы. Основано в 1805 году ; Вып. 3)
1687841
  Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе : руководство / В.П. Цесевич. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 348 с.
1687842
  Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе : руководство / В.П. Цесевич. – 6-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 304 с.
1687843
  Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. : руководство / В.П. Цесевич. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1973. – 383 с.
1687844
  Волкер Г. Что и как нужно делать чтобы стать предпринимателем / Г. Волкер. – Мінськ, 1991. – 128с.
1687845
  Филипьев Ю.А. Что и как познает искусство / Ю.А. Филипьев. – Москва, 1976. – 112 с.
1687846
   Что и как рассказывать о технике новой пятилетки. – Л, 1966. – 20с.
1687847
  Тимофеева И.Н. Что и как читать и рассказывать детям о В.И.Ленине. / И.Н. Тимофеева. – Л., 1962. – 107с.
1687848
  Тимофеева И.Н. Что и как читать и рассказывать детям о коммунистах / И.Н. Тимофеева. – М. : Книга, 1966. – 129с.
1687849
  Тимофеева И.Н. Что и как читать и рассказывать детям о коммунистах. / И.Н. Тимофеева. – М., 1966. – 129с.
1687850
  Шелухин А.А. Что идет впереди славы? / А.А. Шелухин. – М, 1968. – 240с.
1687851
  Козлов И.П. Что изучает исторический материализм / И.П. Козлов. – Саратов, 1972. – 21с.
1687852
  Платонов К.К. Что изучает общественная психология / К.К. Платонов. – М., 1971. – 48с.
1687853
   Что изучает пороскопия? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 48 : Іл.
1687854
  Потоцкий М.В. Что изучает проективная геометрия? / М.В. Потоцкий. – М., 1982. – 79с.
1687855
  Попов Е.А. Что изучает социология культуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 89-95. – ISSN 0132-1625
1687856
  Овсянников М.Ф. Что изучает эстетика / М.Ф. Овсянников. – Москва : Знание, 1976. – 64с.
1687857
  Журавков М.Г. Что изучает этика / М.Г. Журавков. – М., 1973. – 63с.
1687858
  Потоцкий М.В. Что изучается в курсе математического анализа / М.В. Потоцкий. – Москва, 1965. – 88 с.
1687859
  Кузнецов В.А. Что имеем - не храним... Рассказы / В.А. Кузнецов. – Магадан, 1981. – 311с.
1687860
  Сукиасян Э.Р. Что интересно для нас в американских библиотеках? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 2 (147). – С. 32-34. – ISSN 1726-6726
1687861
  Александренков Э.Г. Что интересовало российских этнографов в Латинской Америке? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 85-102. – ISSN 0869-5415
1687862
  Александренков Э.Г. Что интересовало российских этнографов в Латинской Америке? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 85-102. – ISSN 0869-5415
1687863
  Эллман М. Что исследование переходных экономик дало мейнстриму экономической теории? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 98-121. – ISSN 0042-8736
1687864
  Семин В.Н. Что истинно в литературе / В.Н. Семин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 394 с.
1687865
   Что их ждет впереди : рассказы американских писателей. – Москва : Военное издательство, 1949. – 64 с.
1687866
  Николаев А. Что ищут "археологи космоса"? / А. Николаев. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1687867
  Фролов В.Г. Что к чему / В.Г. Фролов. – Л, 1990. – 239с.
1687868
  Фролов В.Г. Что к чему... / В.Г. Фролов. – Л, 1966. – 227с.
1687869
  Фролов В.Г. Что к чему... / В.Г. Фролов. – Л, 1977. – 173с.
1687870
  Хотинский Е.С. Что каждому следует знать по химии / Проф. Е.С. Хотинский. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 96 с. : ил., черт.
1687871
  Дерстроф Г. Что каждый должен знать о радио / Г. Дерстроф. – Ленинград, 1925. – 122 с.
1687872
  Арцимович Л.А. Что каждый физик должен знать о плазме / Л.А. Арцимович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 112 с.
1687873
  Арцимович Л.А. Что каждый физик должен знать о плазме / Л.А. Арцимович. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1977. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 111 (7 назв.)
1687874
  Ботева М. Что касается счастья // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 6. – С. 59-. – ISSN 0130-7673
1687875
  Головнин В. Что кроется за "феноменом Коидзуми"?: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С. 23-26. – ISSN 0321-5075


  [Японцы о своем новом премьер-министре Дзюнъитиро Коидзуми.]
1687876
  Вадимов В.К. Что кроется за мифом о "советской военной угрозе" / В.К. Вадимов. – Москва, 1981. – 64с.
1687877
  Донечанин Василиан Что Крым грядущий нам готовит? : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 54-58 : Фото. – ISSN 1998-8044
1687878
  Ойзерман Т.И. Что макое материализм / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1957. – 68с.
1687879
  Уикхэм К. Что марксизм сделал для истории Средневековья и что он еще может сделать? // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С. 36-68. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1687880
  Юровский Б. Что меняется с января 2001-го? // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 1/2. – С.3-9


  Изменения в налоговом законодательстве Уукраины
1687881
  Семенов Александр Что мешает дружно жить? Опыт социокультурного взаимодействия русской и китайской цивилизации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089
1687882
  Григорьев Б.Г. Что мешает нам жить и работать. / Б.Г. Григорьев. – Л., 1962. – 40с.
1687883
  Кудрявцева В.И. Что мне делать со словами? / В.И. Кудрявцева. – М, 1980. – 63с.
1687884
  Джалагогия В. Что могут короли // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Французький король Людовик ХІІІ(1601-1643) і російський цар Петро І (1672-1725)
1687885
  Зеленский Святослав Что могут короли. 10 странных браков современных монархов. Царство в придачу: 10 мезальянсов ХХІ века // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 58-65 : фото
1687886
  Меркулов А.П. Что могут роботы / А.П. Меркулов. – Москва : Машиностроение, 1986. – 190с.
1687887
  Меркулов А.П. Что могут роботы / А.П. Меркулов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1991. – 191с.
1687888
  Складнев Д.А. Что может биотехнология? : Новое в жизни, науке, технике / Д.А. Складнев. – Москва
№ 12 : Знак вопроса. – 1990. – 48с.
1687889
  Райнов Б. Что может быть лучше плохой погоды / Б. Райнов. – М, 1991. – 236с.
1687890
  Губа В.П. Что может ваш ребенок / В.П. Губа. – М, 1991. – 31с.
1687891
  Блехман И.И. Что может вибрация?: о "вибрационной механике" и вибрационной технике / И.И. Блехман. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-208 (256 назв.). – (Проблемы науки и технического прогресса: ПНТП). – ISBN 5-02-013808-8
1687892
  Холодный Н.Г. Что может дать метод гормонизации семян? / Н.Г. Холодный, 1947. – 229-237с.
1687893
  Сухова В.М. Что может дать экскурсия. / В.М. Сухова. – 2-е изд. – М, 1925. – 40с.
1687894
  Щербаченко М.Л. Что может зодчий? / М.Л. Щербаченко. – Москва, 1991. – 101 с.
1687895
  Линкова И.Я. Что может книжка / И.Я. Линкова. – Москва, 1972. – 79с.
1687896
  Заречкин Ю.В. Что может коллектив / Ю.В. Заречкин. – Москва : Знание, 1983. – 64с.
1687897
  Халамайзер А.Я. Что может компьютер? / А.Я. Халамайзер, М.А. Перегудов. – М., 1987. – 173с.
1687898
  Цыбух В.И. Что может комсомол? / В.И. Цыбух. – Киев, 1988. – 141с.
1687899
  Греченков А.А. Что может кооператив! / А.А. Греченков. – М., 1989. – 62с.
1687900
  Артемьев А. Что может лаборатория ФБР // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Федеральне бюро розслідувань у США
1687901
  Кувитанов Г.А. Что может первичная / Г.А. Кувитанов. – М., 1988. – 128 с.
1687902
  Харрингтон Д.Х. Что может сделать бенчмаркинг для вашей организации // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 12. – С. 2-9
1687903
  Драгунова М. Что может скрывать секретная миссия беспилотника Х-37В? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 15
1687904
  Хренов Ю.А. Что может Совет? / Ю.А. Хренов. – Москва, 1988. – 224 с.
1687905
  Уткин А.А. Что может трудовой коллектив / А.А. Уткин. – Кемерово, 1990. – 142с.
1687906
  Гудима Т.М. Что может человек? / Т.М. Гудима. – Архангельск, 1988. – 191с.
1687907
  Александров В.В. Что может ЭВМ? / В.В. Александров, В.Н. Арсентьев, А.В. Арсентьева. – Ленинград : Мишиностроени, 1986. – 123 с. – (Научно-популярная библиотека школьника)
1687908
  Точидловский И.Я. Что можно в школе сделать и показать по физике / И.Я. Точидловский. – Одесса, 1922. – 235 с. – (Практические руководства для преподавателей природоведения)
1687909
  Морозов А. Что можно и надо понимать под причинностью и дополнительностью реально-мнимого в живой природе и поведении людей. К проблеме объект-субъектных отношений в менеджменте сферы биоресурсов и природопользования) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 9-22. – ISSN 1810-3944
1687910
   Что можно увидеть на небе : справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 191 с.
1687911
  Магомедов Р.М. Что можно узнать о Дагестане у писателей древнего мира / Р.М. Магомедов. – Махачкала, 1940. – 18с.
1687912
  Чирков Б. Что мы видели / Б. Чирков. – Киев, 1954. – 155с.
1687913
  Бенедиктов И.А. Что мы видели в Англии : (впечатления советской сельскохозяйственной делегации) / И.А. Бенедиктов. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 58 с. : ил.
1687914
  Ладонщиков Г.А. Что мы видели в лесу / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1980. – 24 с.
1687915
  Мацкевич В.В. Что мы видели в США и Канаде / В.В. Мацкевич. – Москва, 1956. – 240с.
1687916
  Фиш Г.С. Что мы видели в тылу / Г.С. Фиш. – Тегозеро : Гос.изд. Карело-Финской ССР, 1943. – 40 с.
1687917
  Климова Е. Что мы должны знать о вирусах // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 70-79. – ISSN 1811-2404
1687918
  Шведов Я.З. Что мы защищаем. / Я.З. Шведов. – Москва, 1966. – 47с.
1687919
  Якунов А.В. Что мы знаем и чего не знаем о воде : начало в №№ 2, 4 // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 14-16


  Структура воды.
1687920
  Якунов А.В. Что мы знаем и чего не знаем о воде // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 2 (106). – С. 7-10
1687921
  Якунов А.В. Что мы знаем и чего не знаем о воде : Продолжение. Начало в № 2, 2015 // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 7-9
1687922
  Серпинский В. Что мы знаем и чего не знаем о простых числах / В. Серпинский. – Москва-Ленинград, 1963. – 91с.
1687923
  Петровский А.В. Что мы знаем и чего незнаем о себе? / А.В. Петровский. – Москва, 1988. – 160с.
1687924
  Мартинсон Г.Г. Что мы знаем о динозаврах? / Г.Г. Мартинсон. – научно-популярное издание. – Ленинград : Недра, 1990. – 93с. – ISBN 5-247-01373-5
1687925
  Коньков В.П. Что мы знаем о корове. / В.П. Коньков. – Иркутск, 1990. – 223с.
1687926
  Шаронов В.В. Что мы знаем о Луне / В.В. Шаронов. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 78 с.
1687927
  Сергеева Н.А. Что мы знаем о Луне / Н.А. Сергеева. – Москва, 1971. – 16с.
1687928
  Сергеева Н.А. Что мы знаем о Луне : Рек. обзор литературы / Н.А. Сергеева. – Москва : Книга, 1971. – 16с.
1687929
  Болдуин Р. Что мы знаем о Луне? : пер. с англ. / Р. Болдуин ; пер. с англ. К.А. Лобарского ; послесл. [с. 152-172]. А.А. Гурштейна. – Москва : Мир, 1967. – 173 с. : ил. и карт., 1 л. карт.
1687930
  Петербургский А.В. Что мы знаем о плодородии почв / А.В. Петербургский. – Минск, 1974. – 80с.
1687931
  Венедиктова Т.Н. Что мы знаем о поведении животных / Т.Н. Венедиктова. – Москва, 1978. – 176с.
1687932
  Секацкая М.А. Что мы знаем о сознании? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 147-157. – ISSN 0042-8744
1687933
  Гирин В.Н. Что мы знаем о СПИДе / В.Н. Гирин, В.Г. Порохницкий. – 2-е изд. перераб. и доп. – К., 1989. – 45с.
1687934
  Порохницкий В.Г. Что мы знаем о СПИДе / В.Г. Порохницкий, В.Н. Гирин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1994. – 80с. – ISBN 5-311-00790-7
1687935
  Сукиасян Э. Что мы ищем в электронном каталоге / Эдуард Сукиасян // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 75-77. – ISSN 0869-4915
1687936
  Губиш Г.В. и др. Что мы оставим потомкам? / Г.В. и др. Губиш. – Минск, 1982. – 191с.
1687937
  Симония Н.А. Что мы построили: Об обществ. строе в СССР / Н.А. Симония. – Москва, 1991. – 431с.
1687938
  Хагуров Т.А. Что мы теряем, превращая высшее образование в подготовку и услугу ? / Т.А. Хагуров, А.А. Остапенко // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 26-29
1687939
   Что на западе говорят о перестройке. – М, 1989. – 354с.
1687940
  Станков А.Г. Что надо знать до брака и в браке / А.Г. Станков. – Изд. 3-е, доп. – Ташкент, 1980. – 352с.
1687941
  Кирпичева И.К. Что надо знать каждому читателю / И.К. Кирпичева. – Л., 1960. – 83с.
1687942
  Лебедев Г.Н. Что надо знать колхозам о кооперативном страховании / Г.Н. Лебедев. – 2-е изд. испр. доп., 1929. – 63 с.
1687943
  Киселев М.Г. Что надо знать населению о противовоздушной обороне городов / М.Г. Киселев, Н.П. Герасимов. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1959. – 40 с.
1687944
  Крайский А. Что надо знать начинающему писателю : (Выбор и сочетание слов) / А. Крайский. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1928. – 136 с. – Библиогр.: "Список книг" (16 названий). – (Литературная студия "Резца" ; Вып. II, III)
1687945
  Крайский А. Что надо знать начинающему писателю : (Построение рассказов и стихов) : в двух частях со вступлением / А. Крайский. – Ленинград : Изд. и тип. "Красная газета", 1928. – 183 с. – (Литературная студия "Резца" ; Вып. II, III)
1687946
  Крайский А. Что надо знать начинающему писателю / А. Крайский. – 4-е изд. – Ленинград, 1930. – 253с.
1687947
   Что надо знать о государственном 3% внутреннем выигрышном займе. – М, 1962. – 24с.
1687948
   Что надо знать о государственном страховании. – М, 1956. – 96с.
1687949
  Самерсов В.Ф. Что надо знать о защите полевых культур / В.Ф. Самерсов. – М, 1989. – 173с.
1687950
  Крутошинский С.С. Что надо знать о коллективных хозяйствах / С.С. Крутошинский. – М., 1929. – 68с.
1687951
  Розет И.М. Что надо знать о памяти / И.М. Розет. – Минск, 1968. – 128 с.
1687952
  Розет И.М. Что надо знать о памяти / И.М. Розет. – Минск, 1982. – 128 с.
1687953
  Лаптев А.П. Что надо знать о питании детей / А.П. Лаптев. – М, 1988. – 48с.
1687954
  Запотылок Ирина Николаевна Что надо знать о планировании : Рек. указ. лит. / Запотылок Ирина Николаевна. – Москва : Книга, 1978. – 32с.
1687955
  Бугаев Е.И. Что надо знать о развитии общества / Е.И. Бугаев. – Кишинев : Партиздат, 1965. – 51 с. : ил. – (В помощь слушателям начальных политических школ)
1687956
  Нилов А.В. Что надо знать о развитии общества. / А.В. Нилов, И.И. Кузьменков. – Волгоград, 1965. – 31с.
1687957
  Сахаров А.П. Что надо знать о сберегательных кассах. / А.П. Сахаров. – М., 1946. – 40 с.
1687958
  Дроздков И.П. Что надо знать о страховании от несчастных случаев. / И.П. Дроздков. – М., 1961. – 24с.
1687959
  Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере / Ю.Я. Вайнкоп. – Ленинград, 1963. – 127с.
1687960
  Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере / Ю.Я. Вайнкоп, Л И. Гусин. – Изд. 2-е доп. – Москва-Ленинград, 1967. – 162с.
1687961
  Лебедева Ю.А. Что надо знать об отравляющих и радиоактивных веществах / Ю.А. Лебедева, А.С. Зубкин. – М., 1956. – 64с.
1687962
  Бражник Ф.С. Что надо знать об уголовном кодексе / Ф.С. Бражник. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 111 с. – (Сов. закон и я)
1687963
  Авербах Ю.Л. Что надо знать об эндшпиле / Авербах Ю.Л. – 2-е испр. изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 98 с. : ил. – (Библиотечка начинающего шахматиста)
1687964
  Стальбаум Б. Что надо знать филателисту. / Б. Стальбаум. – М., 1968. – 112с.
1687965
  Знаменский В.А. Что называют биомеханикой / В.А. Знаменский. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1991. – 62с.
1687966
  Сурков Е.Д. Что нам Гекуба? / Е.Д. Сурков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 392с.
1687967
  Лазаренко А.А. Что нам даст безвизовый режим с Китаем? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 9/10 (75)
1687968
  Леонова М. Что нам делать в странном "светлом будущем"? : место книги в потребительских предпочтениях "человека из завтра" / Марина Леонова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1687969
  Брыковски Алексей Что нам делать? : Свобода, равенство и братство в третьем тысячелетии / Брыковски Алексей. – б.м. : Типография: Biznes Partner IBC, 2002. – 96с. – ISBN 83-85366-76-8
1687970
  Рассохин Олег Что нам ждать от страны по имени Montenegro? : Успех в последний вагон. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 48-49 : Фото
1687971
  Шутова Наталья Что нам зима готовит? : Сезон 2005/2006. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 106-108 : Фото
1687972
   Что нам нужно?. – Москва : Книгоизд. "Труд и воля", 1906. – 64с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1687973
  Титов Сергей Анатольевич Что нам стоит дом построить / Титов Сергей Анатольевич. – М. : Мол. гвардия, 1991. – 222с.
1687974
  Николаев В. Что нам стоит дом построить : наброски к пьесе на производственно-политическую тему // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 91-102. – ISSN 0131-8136
1687975
  Свиста В.Ф. Что нам стоит дом построить.... / В.Ф. Свиста. – Мурманск, 1980. – 128с.
1687976
  Грунтенко Е.В. Что нам стоит многоклеточность / Е.В. Грунтенко. – Новосибирск, 1985. – 136с.
1687977
  Журавлева А.П. Что нам стоит флот построить / А.П. Журавлева. – Москва, 1990. – 225с.
1687978
   Что написано на "лице" автомобиля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
1687979
  Завадский В.В. Что написано пером... : Литературные пародии / В.В. Завадский. – Москва : Советский писатель, 1979. – 95с.
1687980
  Мороз Наталья Что нарушило сон гигантов? : Камчатка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 122-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
1687981
  Голанский М.М. Что нас ждет в 2015 году? / М.М. Голанский. – Москва, 1992. – 108с.
1687982
  Нэсбитт Д. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000: Десять новых направлений на 90-е годы / Д. Нэсбитт, П. Эбурдин. – Москва, 1992. – 415с.
1687983
  Баранов А.Н. Что нас убеждает? : речевое воздействие и общественное сознание / А.Н. Баранов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Лекторское мастерство" ; № 9)
1687984
  Баранов А.Н. Что нас убеждает? Речевое воздействие и общественное сознание / А.Н. Баранов. – М., 1990. – 64с.
1687985
  Кальницкий М. Что наша жизнь? Игра! Как играли в карты в старом Киеве // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 20 (672), 31.07.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
1687986
  Петрусенко Т.В. Что наша жизнь?... Игра : (о конкурсах и аукционах в текущем комплектовании библиотек) / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 157-175. – Бібліогр.: с. 157, 160
1687987
  Фадеева Т. Что нашли тамплиеры в Иерусалиме? // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 66-73. – ISSN 1812-867Х
1687988
   Что не вошло в конверт. – Будапешт. – 12с.
1687989
   Что не допето Столыпиным - нам не допеть? // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2009. – № 2 (66). – С. 110-114
1687990
  Вудфорд М. Что не так с экономическими моделями? (ответ Джону Кэю) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-21. – ISSN 0042-8736
1687991
  Федорченко Максим Что немцу хорошо, Или как планируют использование территорий в ФРГ / Федорченко Максим, Янов Алексей // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 48-53 : Фото, карта. – Бібліогр.: 28 назв
1687992
  Куратовская Зофия Что необходимо знать каждому о СПИДе. / Куратовская Зофия. – М., 1989. – 62с.
1687993
  Поникаров Н.Д. Что необходимо знать о ядерном оружии и защите от него / Н.Д. Поникаров. – М., 1965. – 168с.
1687994
  Сумец А.М. Что необходимо учитывать при построении общей стратегии фирмы в кризисных условиях // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 67-73
1687995
  Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века / Ю.А. Федосюк. – 10-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 264 с. – ISBN 978-5-89349-127-2 ; 978-5-02-011738-9
1687996
  Кочетков В.В. Что несет мировой финансовій кризис России : опасность или шанс ? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.27-30. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1687997
  Хижный Э.К. Что несет трудящимся США автоматизация производства. / Э.К. Хижный. – М., 1958. – 110с.
1687998
  Кружков В.С. Что несут немецкие фашисті народам Советского Союза / В.С. Кружков, 1942. – 36с.
1687999
  Игин И.И. Что ни страница - знакомые лица : дружеские шаржи / И.И. Игин. – Ленинград : Лениздат, 1956. – 128 с.
1688000
  Маяковский В.В. Что ни страница - то слон, то львица / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 18с.
<< На початок(–10)1681168216831684168516861687168816891690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,