Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1681168216831684168516861687168816891690(+10)В кінець >>
1689001
   "Чуєш, брате мій..." : спогади про Н.В. Бурчака : [збірник] / [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. В. Голюк]. – Луцьк : Вежа, 1999. – 58, [1] с. : іл., портр. – (Волинський університет: незабутні постаті). – ISBN 966-7294-08-0
1689002
  Чоповський В. "Чуєш, брате мій..." : до 120-ліття українського поселення в Канаді // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 916-932. – ISSN 1028-5091
1689003
   "Чужа молитва": двічі врятовані // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Під час лекції відбулася презентація ...
1689004
  Кожевникова Н.А. "Чужая речь" в изображении Ф.М.Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.120-130. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1689005
  Прошкина Е.П. "Чужая речь" в творчестве Ч.Диккенса.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Прошкина Е.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1689006
  Пристайко Т.С. "Чужие" среди "своих": заимствования-метафоры в экономической терминосфере русского языка / Т.С. Пристайко, М.Г. Зеленцова // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 11-15. – ISBN 966-594-839-3
1689007
  Астаф"єв О. "Чужий стиль": семантика запозичених сенсів // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2003. – Вип. 6 : Література як стиль і метод. – С. 11-20
1689008
  Стусенко О. "Чужий текст" як іронічна структура // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 308-312
1689009
  Нетреб"юк З.М. "Чужий я в цьому світі лжі..." : інтегрований урок з вивчення поетичного світу Байрона. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-47
1689010
  Гармель О.В. "Чужий" текст як ім"я у творчості Онуте Нарбутайте // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 2226-0285
1689011
  Szulgun Madlen "Чужий", "інакший" та поле спільних культурних смислів у травелозі В. Голованова "Гярб, Вітер зі Сходу" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – С. 93-105. – ISSN 1640-7806
1689012
  Василишин О. "Чужі вітри грудбми ламати мушу" / О. Василишин, І. Фарина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
1689013
  Штейнле О.Ф. "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950-1980-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 174-177. – ISSN 2076-8982
1689014
  Монолатій І.С. "Чужі" як об"єкт волі "своїх". Дилема співвідношення етнонаціоналізмів на західноукраїнських землях у транзитивний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-209. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На прикладі західноукраїнської етнополітичної сфери та особливостей міжетнічної взаємодії у статті проаналізовано компоненти соціологічних (Л. Віртс, К. Симонс-Симоналевич), політологічних і психологічних (М. Гайдман, Г. Айгайзер) типологій ...
1689015
  Щупак І. "Чужого болю не буває - для нас це моральний імператив" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 10


  Дніпропетровський історик Ігор Щупак - про Голокост і Голодомор як геноциди та перспективи визнання цього Ізраїлем на державному рівні.
1689016
  Семчук О Ю. "Чужое слово" в поэтике Осипа Мандельштама. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Семчук Ю.О,; МО Укр.Харьк.гос.пед.ин-т. – Харьков, 1992. – 16л.
1689017
  Парипса М.С. "Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь..." // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 170-174. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Діяльність Павлодарського Товариства української культури ім. Т.Г. Шевченка, заснованого у 1992 р. і яке з 1999 р. входить до складу республіканської Асоціації "Українці Казахстану".
1689018
  Семенов К. "Чук и Гек" / К. Семенов. – Москва, 1953. – 44с.
1689019
  Веньшу Лю "Чумацька пісня" для баритона і фортепіано Володимира Рунчака: композиційні й жанрово-стильові особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 120-125. – ISSN 2410-5325
1689020
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1689021
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1689022
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1689023
  Токарчук О. "Чутливий наратор" (Нобелівська лекція у Стокгольмі, 2019 р.) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 183-194. – ISSN 0320-8370
1689024
  Чікарькова М.Ю. "Чуттєва культура" сьогодення ( етичний вимір буття сучасного мистецтва ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.174-178
1689025
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1689026
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1689027
  Ганжа А. "Чуттями повню кожне слово..." (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника) / А. Ганжа, С. Єрмоленко // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 85-92. – ISSN 0201-419
1689028
  Дроздов В. "Чухонских топей дикий патриарх..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 121-122. – ISSN 0321-1878
1689029
  Ленков Павел Дмитриевич "Чэн Вэй Ши Лунь" как источник по истории школы Фасян : Автореф. дисс. ... канд. истор. наук: 07.00.09 / Ленков П.Д.; РАН. Ин-тут востоковедения. Санкт-Петербургское отделение. – Санкт-Петербург, 2002. – 28 с. – Библиогр.: 5 назв.
1689030
  Липилин В.Г. "Шаг влево, шаг вправо...": Рассказы. / В.Г. Липилин. – Л., 1989. – 32с.
1689031
  Доброльожа Г. "Шагренева шкіра" сучасної української діалектної фразеології // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 14-20. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1689032
   "Шале Грааль": новий формат відпочинку в Трускавці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1689033
  Вільям Волак "Шаленим сміхом надзневірним" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландин, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/10. – С. 128-130. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Вільям Волак - відомий американський письменник, науковець і громадський діяч. Тривалий час перебував на викладацькій роботі в Патерсонівському університеті, Університеті Фейрлея Дікінсона ...
1689034
   "Шаляпин Палас Отель": в прошлое - с комфортом : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 46 : Фото
1689035
  Харитонова В.И. "Шаманизм" в современной России : к проблеме возрождения // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 148-164. – ISSN 0869-5415
1689036
   "Шампаньтранс" - лидер автоперевозок Украины // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 68 : фото
1689037
  Букет Є. "Шамраївські читання" у Василькові // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 179-181
1689038
  Бистрих Н. "Шанс на порятунок" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 130-134. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1689039
  Кузьменко Н. ("Чуйте музику сфер!") Майстер-клас керівника "Хореї Козацької" Тараса Компаніченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7625-59-8


  9 жовтня в мистецькій залі ІФ відбулося незвичайне засідання літературної студії - на гостину завітав заслужений артист, керівник колективу "Хорея Козацька" Т. Компаніченко.
1689040
   [Чумаченко Віктор Кирилович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 109-110. – ISSN 0130-6936


  5 грудня 2017 року національна куультура понесла відчутну втрату - відійшов у вічність Віктор Кирилович Чумаченко - кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник культури кубані, Адигеї і України, голова осередку НТШ на Кубані 2000-х роках.
1689041
   [Ш. Бронте. Джен Ейр] = Charlotte Bronte. Jane Eyre : кн. для читання англ. мовою / технологія роботи з текстом і філол. комент. Євченко В.В., Сидоренка С.І. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 с. – Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. - На тит. л. та обкл. назва: Charlotte Bronte. Jane Eyre. – ISBN 978-966-382-316-4


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
1689042
   [Шакун Василь Іванович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 242-243. – ISSN 1026-9932


  Ювілей академіка НАПрН України Василя Івановича Шакуна (до 70-річчя від дня народження).
1689043
   Чу-Илийский рудный пояс : Рудные полезные ископаемые. – Алма Ата : Наука, 1980. – 287с.
1689044
   Чу-Илийский рудный пояс. Геология Чу-Илийского региона. – Алма Ата, 1980. – 503с.
1689045
   Чу-Илийский рудный пояс. Металлогения. – Алма Ата, 1980
1689046
   Чу-Илийский рудный пояс: Гидрогеология и геоморфология : Строение земной коры. – Алма Ата : Наука, 1979. – 195 с.
1689047
  Николаев Н.И. Чудо-юдо / Н.И. Николаев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 78с.
1689048
  Насонова Алла Чудо-юдо рыба-кит // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 74-75 : фото
1689049
  Ожоговская Г. Чудо-юдо, Агнешка и апельсин / Г. Ожоговская. – М., 1974. – 255с.
1689050
  Зырянов А.П. Чудские деревья / А.П. Зырянов. – Москва : Советская Россия, 1973. – [46] с.
1689051
   Чудско-Псковское озеро. – Ленинград, 1983. – 160с.
1689052
  Гельмерсен Г.П. Чудское озеро и верховье реки Наровы : приложение к 7-му тому Записок Имп. Академии Наук / Г.П. Гельмерсен. – Санкт-Петербург : В Типографии Императорской Академии Наук
№ 2. – 1865. – 85 с.
1689053
  Ковалев П.М. Чудской сиг как объект акклиматизации и интродукции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев П.М.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. Каф. зоологии. – Л., 1964. – 19л.
1689054
  Котко К. Чудсправмайстрі : друга збірка гуморесок / Кость Котко (літ. псевд.- Любченко М. П.). – Харків : Держвидав, 1921. – 41 с.
1689055
  Езерский М.В. Чудь белоглазая / М.В. Езерский. – Москва, 1929. – 317с.
1689056
  Курочка А.Я. Чуєш, батьку... / А.Я. Курочка. – Х, 1980. – 64с.
1689057
  Хорунжий Ю.М. Чуєш, брате мій : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1989. – 472 с.
1689058
  Денисенко Г.Т. Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Галина Денисенко ; [відп. ред.: Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 236, [8] с. : фотоіл. – В кінці кн. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-966-579-398-4
1689059
  Олійник М. Чуєш, брате мій... : повість / М. Олійник. – Львів : Книжково-жкрнальне видавництво, 1959. – 88 с.
1689060
  Лялько М.П. Чуєш, Верховино?.. Докум. повість. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1974. – 191с.
1689061
  Барвінок Г.С. Чуєш, Дніпре! / Г. Барвінок, Л. Євселевський, П. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1966. – 86 с.
1689062
  Марченко О. Чуєш, німцю? Риторична розмова з громадянами ФРН, для яких війна відбувається "десь далеко" // Україна молода. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 9). – С. 6


  "Гей, Клаусе, ти, певне, тисячу разів чув про те, що Україна – щит для Європи? Ханно, тебе вже лякали у соцмережах українці, що якщо ти мовчатимеш, війна прийде до твого дому? Генріху, а ти вже, певне, бачив у «Більді» чи у своїй регіональній газеті ...
1689063
  Іщенко Н. Чужа війна на наших екранах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 25-26


  Як не допустити появи "розп"ятих хлопчиків" в українських медіа. Азербайджансько-вірменський конфлікт став жорстким випробуванням рівня української, навіть всієї міжнародної журналістики.
1689064
  Смаль О. Чужа війна сержанта Маріо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 15


  "Ім"я італійського письменника Маріо Рігоні-Стерни (1921–2008) майже не відоме українському читачеві. Хіба що колись потрапив до рук російський переклад 1982 року найвідомішого його твору Il sergente nella neve ("Сержант у снігах"). Та ось, нарешті, ця ...
1689065
  Грабовський С. Чужа війна: українцями не було створено жодного музичного шедевра про "Велику вітчизняну" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1689066
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 207 с.
1689067
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 248 с.
1689068
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 315 с.
1689069
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1967. – 246 с.
1689070
  Мороз А.Т. Чужа кохана. Довга-довга хвилина : роман та повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1978. – 452 с.
1689071
   Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА) : травень 1946. – [Б. м.] : Видання Т.П.А. З.Ч.ОУН, Відвито в друкарні ОУН ім. Миколи Хвильового, 1946. – 14 с. – На тит. арк. та обкл. також: Свобода народам! Свобода людині! За самостійну Соборну Українську Державу! - Відбито в друк. ОУН ім. Миколи Хвильового
1689072
  Караосманоглу Я.К. Чужак / Я.К. Караосманоглу. – Л, 1980. – 351с.
1689073
  Хайнлайн Р. Чужак в чужой стране : фантастический роман / Р. Хайнлайн. – Москва : Глаголь, 1992. – 458 с. – (Библиотека фантастики "Атлас". Лауреаты премии "Хьюго" 1962). – ISBN 5-7312-0010-6
1689074
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра : роман / Ф. Бодсворт ; перевел с англ. А. Големба ; ил. И. Огурцов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 384 с. : ил.
1689075
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра : роман / Фред Бодсворт ; [перевел с англ. А. Големба ; худож. Ю.А. К оровкин]. – Магадан : Книжное издательство, 1980. – 317 с. : ил.
1689076
  Пирогов В.А. Чужак. / В.А. Пирогов. – Тула, 1972. – 64с.
1689077
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – К, 1957. – 342с.
1689078
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1969. – 574с.
1689079
  Евпланов А.Я. Чужаки / А.Я. Евпланов. – Москва, 1990. – 238,2с.
1689080
  Юшкевич С. Чужая / С. Юшкевич. – Мюнхен, 1903. – 83 с.
1689081
  Вольф Ф. Чужая / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1945. – 147с.
1689082
  Чехов А.П. Чужая беда / А.П. Чехов. – Москва : Художественная литература, 1950. – 80 с.
1689083
  Кибек М. Чужая беда : повести, рассказы / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1689084
  Романов И.С. Чужая беда / И.С. Романов. – Ставрополь, 1967. – 88с.
1689085
  Крюков М.С. Чужая беда / М.С. Крюков. – Орджоникидзе, 1968. – 228с.
1689086
  Изюмский Б.В. Чужая боль / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 295с.
1689087
  Ильенков В.П. Чужая боль : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 374с.
1689088
  Добровольский Е.Н. Чужая боль / Е.Н. Добровольский. – М, 1978. – 334с.
1689089
   Чужая боль. – Фрунзе, 1981. – 108с.
1689090
  Чуяко Ю.Г. Чужая боль : повесть, рассказы / Юнус Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1985. – 320 с.
1689091
  Добровольский Е.Н. Чужая боль = Повесть о Вере Засулич / Е.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 334с.
1689092
  Бархатов А.А. Чужая весна : повести и рассказы / Алексей Бархатов ; [худож. Ю. Иванов]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 233 с.
1689093
  Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго : криминальный роман / Надежда Лиманская. – Киев : Книга, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-8314-62-9
1689094
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 334 с. : портр.
1689095
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман, рассказы / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 399, [1] с. – (Белорусская проза)
1689096
  Фельдеак Я. Чужая дочь / Я. Фельдеак. – Москва, 1974. – 192с.
1689097
  Каменщик В.М. Чужая душа : [повесть] / Каменщик В.М. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 116 с.
1689098
  Анашенков Б.А. Чужая жизнь : повесть и рассказы / Анашенков Б.А. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 208 с. : ил.
1689099
  Одегов Илья Чужая жизнь = Из цикла рассказов : проза // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 116-129. – ISSN 0012-6756
1689100
  Ерышева О. Чужая жизнь : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 93-101. – ISSN 0027-8238
1689101
  Каминский Е. Чужая игра // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 8-50. – ISSN 0321-1878
1689102
  Кирилин А.В. Чужая игра: Повести и рассказы. / А.В. Кирилин. – Барнаул, 1987. – 222с.
1689103
  Парадизи Э. Чужая кожа = La peau des autres : роман / Эрик Парадизи ; [ пер. с французского О. Решетько ]. – Киев : Елисейские Поля, 2006. – 128 с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-2-6
1689104
  Кмит И. Чужая кровь : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 147-174. – ISSN 0130-6405
1689105
  Нейштадт В. Чужая лира / В. Нейштадт. – М.-Пб., 1923. – 164с.
1689106
  Данилов И.П. Чужая луна / И.П. Данилов. – Волгоград, 1964. – 31с.
1689107
  Рогов В.С. Чужая луна: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1983. – 255с.
1689108
  Мороз А.Т. Чужая любовь : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
1689109
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 480с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000387-0
1689110
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000413-3
1689111
  Маринина А. Чужая маска : Повесть / Александра Маринина. – Москва : Астрель.Грампус Эйт, 1998. – 448с. : Перехват. – ISBN 5-79-470087-4
1689112
  Холендро Д.М. Чужая мать / Д.М. Холендро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 447 с.
1689113
  Борисенко Александра Чужая повседневность : статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 122-130. – ISSN 1130-6545
1689114
  Джикия Н.Е. Чужая речь в грузинском языке и ее преподавание в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джикия Н. Е.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 29л.
1689115
  Щербакова В.А. Чужая слава / В.А. Щербакова. – Москва, 1965. – 232с.
1689116
  Кавторин В. Чужая собственная жизнь : проза : главы из романа / окончание. Нач в № 7, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 53-115. – ISSN 0321-1878
1689117
  Реут Н.С. Чужая стая. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – М.-Л., 1962. – 253с.
1689118
  Суомела Э.К. Чужая страна - черника / Э.К. Суомела. – Москва, 1980. – 144 с.
1689119
  Бекоев Е. Чужая судьба : рассказы и повесть / Елиоз Бекоев ; пер. с осет. М. Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 144 с. : ил.
1689120
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 88с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность" ; №12)
1689121
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1949. – 159с.
1689122
  Пресман Г.А. Чужая удача / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1962. – 140с.
1689123
  Резчиков М.А. Чужая улица. / М.А. Резчиков. – РИга, 1963. – 92с.
1689124
  Крушинська Олена Чужбинський про батьківщину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 126-130 : фото
1689125
  Карпунин Г. Чужбину пересилив : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0131-2332
1689126
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний та ситуативний аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 3-32. – ISSN 0236-1477


  "Це перша стаття авторського дискурсивного триптиха з проблематики етнокультурного пограниччя. У розвідці визначено ключові теоретичні та методологічні принципи підходу до етнокультурного пограниччя як концепту, вирізнено кілька його типологічних ...
1689127
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Північно-східне етно-лінгвокультурне пограниччя України (Харків. Донбас) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 3-30. – ISSN 0236-1477


  Стаття містить розгляд фактів і проблематики, що стосуються етно- й лінгвокультурного пограниччя на Північному Сході України. Проведено діахронічний аналіз основних етапів літературного процесу на Слобожанщині, передовсім у її центрі, Харкові ...
1689128
  Литвинець М.І. Чуже весілля : віршований роман / М.І. Литвинець. – Київ, 1963. – 141 с.
1689129
  Гудима А.Д. Чуже весілля : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 279 с.
1689130
  Точицький М. Чуже відчути, як своє // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
1689131
  Проценко О.В. Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 135-137. – ISSN 2076-1554
1689132
  Ткаченко А. Чуже під лісом - і роса на сонці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Захисти чистоту української мови мають здоровий глузд і відмова від сліпих запозичень, вважає Анатолій Ткаченко, академік АН ВШУ, професор КНУ імені Тараса Шевченка.
1689133
  Червоткіна І. Чуже. Урбаністичне : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 47-49
1689134
  Кушниров М. Чужеземец // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 6-39. – ISSN 0012-6756
1689135
  Кунцевич М. Чужеземка / М. Кунцевич; Пер. с польского Т. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1982. – 221 с.
1689136
  Раквитц Э. Чужеземные тропы, незнакомые моря. / Э. Раквитц. – М, 1969. – 526с.
1689137
  Бабаджанян Г.А. Чужеродное опыление растений / Бабаджанян Г.А. ; АН АрмССР, Отд. биол. наук. – Ереван : [б. и.], 1962. – 199 с. – Библиогр.: с. 187-195
1689138
  Гутман В.И. Чужеродные ионы в процессах аддитивного ли фотохимического окрашивания кристаллов щелочно-галоидных солей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Гутман В.И.; Петрозаводский гос.ун-т. – Петрозаводск, 1964. – 11л.
1689139
  Александров В.А. Чужие-близкие : роман / В.А. Александров. – Изд. 2-е. – Ташкент : Еш гвардия, 1978. – 286 с.
1689140
  Лупан А.П. Чужие : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1965. – 90 с.
1689141
  Катаенко К.Ф. Чужие / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1966. – 256с.
1689142
  Черноусов А.Т. Чужие : повесть / А.Т. Черноусов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1979. – 343 с.
1689143
  Волков А.М. Чужие / А.М. Волков. – Москва, 1989. – 15с.
1689144
  Ржанников Дмитрий Чужие : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 62-67 : Фото
1689145
  Дементьев Н.С. Чужие близнецы / Н.С. Дементьев. – М, 1965. – 124с.
1689146
  Коростелев П.А. Чужие в доме / П.А. Коростелев. – М, 1967. – 291с.
1689147
  Брэнд М. Чужие в стране : пьеса в 2-х д., 4-х к. / М. Брэнд ; пер. с англ. А. Мингулиной, С. Черниковой ; [предисл. К. Симонова]. – Москва : Искусство, 1955. – 92 с.
1689148
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1957. – 304с.
1689149
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1964. – 526с.
1689150
  Рудов В.С. Чужие ветры. / В.С. Рудов. – Минск, 1969. – 342с.
1689151
  Деев Роман Чужие гены наших побед // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 92-99 : фото
1689152
  Баннов Б.Г. Чужие голоса в эфире / Б.Г. Баннов, Г.Н. Вачнадзе. – М, 1981. – 287с.
1689153
  Стюарт Э. Чужие грехи : Роман / Э. Стюарт; Пер. с англ. А.В.Санина. – Москва : Элит-клуб, 2000. – 320с. – (Моя любовь). – ISBN 1503105
1689154
  Малочевский Б.А. Чужие дела. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Москва, 1975. – 221с.
1689155
  Робер Чужие дела: роман / Робер, Ж-М. – М., 1985. – 159с.
1689156
  Ачимович Т.М. Чужие дети : роман / Т.М. Ачимович. – Киев : Радянський письменник, 1979. – 457 с.
1689157
  Ромов А.С. Чужие здесь не ходят / А.С. Ромов. – Москва, 1992. – 90с.
1689158
  Тарасенкова Н.Н. Чужие и близкие / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1966. – 95с.
1689159
  Гумилевский Л.И. Чужие крыши / Л.И. Гумилевский. – Москва : Советская Россия, 1991. – 240с.
1689160
  Сахнин А Я Чужие люди / А Я Сахнин. – М., 1986. – 485с.
1689161
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
1. – 1992. – 320 с.
1689162
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
2. – 1992. – 294 с.
1689163
  Синяк Д. Чужие острова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 29 (441), 24.07.2015. – С. 50-54. – ISSN 2075-7093


  Офіційно, Фолклендські острови — це автономні заморські території Об"єднаного Королівства Великої Британії, але за фактом є спірною територією між Аргентиною і Великобританією, що адмініструється останньою. Фолклендська війна 1982 року між Великою ...
1689164
  Бадигин К.С. Чужие паруса / Константин Бадигин. – Москва : Книжное издательство, 1959. – 222 с.
1689165
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть / Константин Бадигин. – Калининград : Книжное издательство, 1970. – 334 с. – (Морской роман)
1689166
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1973. – 229 с.
1689167
  Ткаченко А.С. Чужие печали : Повести и рассказы / А.С. Ткаченко. – Москва : Современник, 1988. – 330с. – (Новинки "Современника")
1689168
  Рязанцева Н.Б. Чужие письма / Н.Б. Рязанцева. – М, 1978. – 79с.
1689169
  Стрекач В.П. Чужие поезда / В.П. Стрекач. – Краснодар, 1965. – 108с.
1689170
  Вьюрков А.И. Чужие пороги / А.И. Вьюрков. – Москва, 1958. – 344с.
1689171
  Клочко Р. Чужие среди своих // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 48 (638), 5 декабря. – С. 38-40. – ISSN 2305-3364


  За независимость Украины в 1917-1921 годах воевали австрийский эрцгерцог и царский генерал, тульские крестьяне и еврейские милиционеры.
1689172
  Ульянникова Ю. Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 170-196. – ISBN 978-5-89423-110-5
1689173
  Жукова Т.В. Чужие среди чужих: Положение иностр. рабочих в странах Зап. Европы. / Т.В. Жукова, Е.А. Малиновская. – Одесса, 1990. – 173с.
1689174
  Носенко- Штейн Чужие среди чужих: существует ли православная еврейская идентичность? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-35. – ISSN 0869-5415
1689175
  Слуцкис М. Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко / Миколас Слуцкис ;. – Москва, 1974. – 830 с.
1689176
  Цанкар И. Чужие. На улице бедняков. Мартин Качур : Романы / И. Цанкар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 411с.
1689177
  Яновська Л. Чужий, 1910
1689178
  Юргелевич І. Чужий / І. Юргелевич. – К, 1968. – 250с.
1689179
  Мотієнко Я.В. Чужий / Я.В. Мотієнко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 320 с.
1689180
  Глушко О. Чужий : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 52-116. – ISSN 0131-2561
1689181
  Гридін С. Чужий : повість / Сергій Гридін. – Київ : Академія, 2019. – 143, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-557-1
1689182
  Дайнеко В.В. Чужий голос як структурний елемент тексту / В.В. Дайнеко, О.М. Гон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Послуговуючись теорією М.М. Бахтіна про діалогізм як своєрідну рису творів, де зустрічається поліфонічна взаємодія декількох різноманітних голосів, автори намагаються з"ясувати смислотворчу роль таких риторичних прийомів, як використання алюзій, ...
1689183
  Галушко К. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна.
1689184
  Олійник М.Я. Чужина : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1973. – 167 с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №9)
1689185
  Дрига І.М. Чужина та вигнання в румелійських та урумських турецьких піснях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Стаття ставить ціллю порівняння пісень про чужину та вигнання румелійських тюрків та урумів Приазов"я на матеріалі польових записів Деліорману, Герлово та Кирджалі, а також Маріуполя. Семантема подорожі до чужини не лише віддзеркалює історичні реалії, ...
1689186
  Владимирова В. Чужина як духовний антисвіт у поезії Т. Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 57-59
1689187
  Кабаненко М.С. Чужина, мов та мачуха... / М.С. Кабаненко. – Одеса, 1965. – 160с.
1689188
  Улюра Г. Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 184-191. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1689189
  Гарбадин А.С. Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 17-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1689190
  Кузьмович-Головінська Чужиною = On foreign soil : спомини / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка, 1977. – 159 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1689191
  Мединський С. Чужиною : [Збірка Віршів] / Степан Мединський. – Лондон ; Канада : [б.в.], 1995. – 61 с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1689192
  Новіцький Роман Чужинці атакують Дніпро // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1689193
  Січинський Володимир Чужинці про Україну = Foreign voices on Ukraine : Вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / Січинський Володимир. – 5е видання. – Авгсбург : Павлович, 1946. – 118с. : іл.
1689194
  Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів, 1991. – 96с.
1689195
  Січинський В.Ю. Чужинці про Україну / В.Ю. Січинський. – Київ : Довіра, 1992. – 255с. – (Серія "Відродження"). – ISBN 5-7707-2313-0
1689196
  Січинський В. Чужинці про Україну // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1689197
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський ; [передм. та післямова М. Слабошпицького ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 249, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-96-1


  Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і ...
1689198
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 253, [1] с. – ISBN 978-611-01-1266-6
1689199
  Зінченко А. Чужинці, війна і слава в домусульманській арабській поезії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-92.
1689200
   Чужинче, іди скажи Україні : увічнення трагедії Закерзоння в 1944-1947 роках : фотоальбом за ред. Б. Гука / Б. Гук, М. Козак, М. Новосад, А. Яремко; Богдан Гук, Михайло Козак, Микола Новосад, Адам Яремко ; Об"єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2001. – 253 с. : фотогр. – ISBN 83-914404-1-9
1689201
  Черепахова Э.М. Чужих нет. / Э.М. Черепахова. – Москва, 1963. – 96с.
1689202
  Глазовий Андрій Чужі гроші : всім сувенірам сувенір // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 116-120 : Фото
1689203
  Петльований В. Чужі листи / В. Петльований. – К, 1956. – 88с.
1689204
  Лагоза В.М. Чужі млинці. / В.М. Лагоза. – Х, 1978. – 110с.
1689205
  Власенко І.В. Чужі скарби : роман / Ірина Власенко. – Харків : Vivat, 2018. – 318, [2] с. – Роман здобув спец. відзнаку "Коронації слова" 2017 р. за розкриття сусп. проблеми. – ISBN 978-966-942-570-6
1689206
  Дранніков А. Чужі та самотні: національно-культурна ідентичність у романі Крістофера Ішервуда "Візит туди" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 65-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Як у теоретично-філософському вимірі онтологічних та екзистенціальних рефлексій, так і на більш емпірично-практичному рівні соціальної, психологічної, культурної проблематики феномен самотності привертає увагу фахівців у багатьох галузях, зокрема - ...
1689207
  Гладкий С. Чужі табори. Православна церква й інтелігенція в українському суспільстві на початку XX століття / С. Гладкий, В. Пащенко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 89-92. – ISBN 966-7576-01-9


  Провідна ідея полягала в тому, щоб шляхом аналізу державно-церковних стосунків в Україні застерегти від можливого повторення гірших уроків минулого. Особливу цінність у праці мають авторські висновки. Історія стосунків держави і церкви за часів ...
1689208
  Юнга Чужі широти / Юнга. – Харків, 1933. – 65с.
1689209
  Селігей Пилип Чужого навчаємося, а свого цураємося... // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0130-5263
1689210
  Сірка Й. Чужого не хочемо, а своє не віддамо // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 67-70. – ISSN 0419-8131


  Про українсько-польські відносини. Розробки Рафала Лемкіна (1900-1959).
1689211
  Салури Р. Чужое добро : повести / Рейн Салури; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Москва : Советский писатель, 1986. – 272 с.
1689212
  Волочаев М.О. Чужое имущество как предмет хищения: вопросы правоприменения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С.277-280. – ISSN 1684-2626
1689213
  Абэ Кобо Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина. – Москва : Радуга, 1982. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 426-428. – (Мастера современной прозы / редкол.: Андреев Л.Г. и др.)
1689214
  Саченко Б.И. Чужое небо : роман в новеллах / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
1689215
  Саченко Б.И. Чужое небо / Борис Саченко. – Москва, 1979. – 364 с.
1689216
  Ласкин С.Б. Чужое прошлое / С.Б. Ласкин. – Л, 1981. – 320с.
1689217
  Нагибин Ю.М. Чужое сердце : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350с.
1689218
  Браун С. Чужое сердце / Сандра Браун ; [пер. с англ. А. В. Бушуева]. – Москва : Э, 2016. – 539, [1] с. – Ранее роман выходил под назв. "Шарада". – (# 1 New York Times - bestselling author ) ( Бестселлеры Suspence & Romance ) ( Romantic suspense). – ISBN 978-5-699-88731-6
1689219
  Горюнов И.Г. Чужое слово / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1967. – 177с.
1689220
  Загорянский Е.А. Чужое солнце / Е.А. Загорянский. – М., 1959. – 180с.
1689221
  Назаров Р.В. Чужое счастье / Р.В. Назаров. – Л.-Москва, 1957. – 71с.
1689222
  Бочкарева К.И. Чужое счастье : [повесть] / К.И. Бочкарева ; [ил. А.А. Новиков]. – Ставрополь : Книжное издательство, 1960. – 211 с., [1] л. ил.
1689223
  Байджиев М. Чужое счастье : новеллы, повесть, киноповесть / Мар Байджиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 203 с.
1689224
   Чужое: опыты преодоления : Очерки из истории культуры Средиземноморья. – Москва : Алетейа, 1999. – 384с. – Посвящается 180-летнему юбилею Ин-та востоковедения РАН. – (ОКО). – ISBN 5-89321-031-X
1689225
  Кунцевич М. Чужоземка : романи / М. Кунцевич; З польської переклала О. Медещенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 526 с.
1689226
  Кордт В.А. Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р. / В. Кордт. – У Київі (Київ) : З друк. Української Академії Наук, 1926. – 208 с. – (Українська академія наук Збірник Історико-філологічного відділу ; № 38)
1689227
  Попович Т. Чужой / Т. Попович. – М., 1961. – 659с.
1689228
  Сысоев П.В. Чужой / П.В. Сысоев. – Воронеж, 1979. – 190с.
1689229
  Таган А. Чужой : повести и рассказы / Атаджан Таган ;. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1689230
  Рыжиков Ю. Чужой // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 0132-2036
1689231
  Вебер Андреас Чужой : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1689232
  Скиба Ю. Чужой // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 14


  210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя.
1689233
  Чубакова В.С. Чужой беды не бывает / В.С. Чубакова. – М, 1982. – 304с.
1689234
  Клименченко Ю.Д. Чужой ветер / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1965. – 346с.
1689235
  Островский Андрей Чужой дедушка // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 142-150 : фото
1689236
  Катерли Н. Чужой дедушка и рыба Нельма : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 120-121. – ISSN 0321-1878
1689237
  Гранин Д.А. Чужой дневник / Д.А. Гранин. – М, 1988. – 653с.
1689238
  Гранин Д.А. Чужой дневник : очерки и эссе / Д.А. Гранин. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 540, [2] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0825-6
1689239
  Хайн К. Чужой друг / К. Хайн. – Москва, 1987. – 198с.
1689240
  Маркова Е.Г. Чужой звонок : повести / Е.Г. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240с.
1689241
  Романова А.П. Чужой как объективная реальность, данная нам в ощущениях и размышлениях / А.П. Романова, С.Н. Якушенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 0042-8744
1689242
  Галина Мария Чужой квартал : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1689243
  Зарипов М.Х. Чужой медовый месяц / М.Х. Зарипов. – М, 1968. – 132с.
1689244
  Магомед-Расул Чужой муж : повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
1689245
  Магомед-Расул Чужой муж : роман, повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1689246
  Голубев А.Д. Чужой патрон / А.Д. Голубев. – М., 1985. – 431с.
1689247
  Арбенов Э. Чужой порог / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 189с.
1689248
  Шкваркин В.В. Чужой ребенок / В.В. Шкваркин. – М, 1934. – 92с.
1689249
  Левитин М. Чужой спектакль / М. Левитин. – М : Искусство, 1982. – 129 с.
1689250
  Корюн М. Чужой успех : басни / М. Корюн. – Москва : Советский писатель, 1962. – 62 с.
1689251
  Гурский И.Д. Чужой хлеб : роман-памфлет / И.Д. Гурский; пер. с белорус. А.Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1974. – 327 с.
1689252
  Гудманян Артур Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / Гудманян Артур; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн 1. : Теоретичні аспекти. – 1999. – 483с.
1689253
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн. 2 : Орфографічні правила передачі. Чужомовні власні назви у фонографічній системі української мови. – 1999. – 559с.
1689254
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-0
Кн 3 : Словники української передачі англійських і німецьких власних назв. – 1999. – 504с.
1689255
   Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) = World literature in western Ukrainian periodicals, 1914-1939 : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 194с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.13). – ISBN 966-613-182-X
1689256
  Федурко М.Ю. Чужомовне слово в сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 356-360. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено запозиченим одиницям сучасних газетних текстів. Їх проаналізовано в контексті відповідності лексичним, словотвірним, морфонологічним нормам сучасної української мови. Статья посвящена заимствованным единицам современных газетных ...
1689257
  Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Білоруси й Польщі / Мусій Береговський. – [Київ], 1930. – С. 37-51. – Отд. оттиск: Етнографічний вісник, кн. 9 / Всеукраїнська Академія Наук; За головним редагуванням акад. Андрія Лободи, 1930
1689258
  Самійленко В. Чужомовні слова в українській мові / Вол. Самійленко. – Харків : Вид. "Шлях", 1945. – 16 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 23)
1689259
  Пагіря О. Чужорідне тіло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 21 (238). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Компартія Франції. Прищеплений на стовбурі французького соціалізму, ленінський комунізм був тоталітарним елементом у тамтешній демократії.
1689260
  Гордієнко К. Чужу ниву жала / К. Гордієнко. – Київ : Державне літературне видавництво, 1940. – 236 с.
1689261
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1947. – 317 с.
1689262
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1951. – 259 с.
1689263
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків, 1954. – 292 с.
1689264
  Гордієнко К.О. Чужу ниву жала : роман / К.О. Гордієнко. – Київ, 1966. – 384 с.
1689265
  Гордієнко К. Чужу ниву жала... : роман / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав
1. – 1939. – 171 с.
1689266
  Гордиенко К. Чужую ниву жала / К. Гордиенко. – Киев, 1951. – 261 с.
1689267
  Гордиенко К.А. Чужую ниву жала / К.А. Гордиенко. – М, 1974. – 352с.
1689268
  Гордиєнко К. Чужую ниву жала. Дівчина під яблунею : роман / К. Гордиєнко. – Київ, 1956. – 364 с.
1689269
   Чуйко Вадим Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525-526. – ISBN 978-966-439-754-1
1689270
  Головко О. Чуйков Євген Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 11 : Євген Чуйков. – С. 3-31.
1689271
   Чуйков С.А.Выставка произведений. москва. 1983. – Москва, 1983. – 25с.
1689272
  Шишков В.Я. Чуйские были / В.Я. Шишков. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1986. – 496с.
1689273
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – Барнаул, 1954. – 356с.
1689274
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – 2-е испр. изд. – Барнаул, 1956. – 358с.
1689275
  Самохин Ф.И. Чуйские разливы : повесть / Ф.И. Самохин ; [ил. В.А. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 188 с.
1689276
  Кламм Валерий Чуйский тракт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 142-154 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1689277
  Шабатин П.Ю. Чуйським трактом : подорожні нотатки / П.Ю. Шабатин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 154 с.
1689278
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1978. – 111с.
1689279
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1982. – 76с.
1689280
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – К., 1986. – 54с.
1689281
   Чукова Оксана Володимирівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 66
1689282
  Иванова Е. Чуковский - Харджиев - Маяковский: о ком был написан "Гимн критику"? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 196-217. – ISSN 0042-8795
1689283
  Сивоконь С.И. Чуковский и дети / С.И. Сивоконь. – Москва, 1983. – 96с.
1689284
   Чукоккала. – М, 1979. – 447с.
1689285
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1939. – 252с.
1689286
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 400с.
1689287
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М.-Л., 1950. – 344с.
1689288
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1954. – 427с.
1689289
  Семушкин Т.З. Чукотка. Приключения Айвама. / Т.З. Семушкин. – М., 1957. – 391с.
1689290
  Дзини Стефания Чукотка: зимой и летом разным цветом : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 62-82 : Фото, карта
1689291
  Шутова Наталья Чукотка: информация из первых уст : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Фото
1689292
  Решето Юрий Чукотка: Там, где рождается день / Решето Юрий, Лемешев Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 64-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1689293
  Сергеев В.А. Чукотская весна / В.А. Сергеев. – Москва, 1961. – 79с.
1689294
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1956. – 372 с.
1689295
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 381 с.
1689296
   Чукотская экспездиция 1900-1910 гг. – Л.М,, 1953. – 46с.
1689297
   Чукотские встречи. – Магадан, 1964. – 96с.
1689298
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Москва, 1936. – 48с.
1689299
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Архангельск, 1936. – 99с.
1689300
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – 2-е изд. доп. испр. – Архангельск, 1937. – 108с.
1689301
  Пугачев Н. Чукотские рассказы / Н. Пугачев. – Магадан : Магаданское кн. изд., 1960. – 70 с.
1689302
  Меновщиков Г.А. Чукотские эскимосские корякские сказки / Г.А. Меновщиков. – Хабаровск, 1969. – 154 с.
1689303
  Гущин И.В. Чукотский национальный округ / И.В. Гущин, А.И. Афанасьев. – Магадан, 1956. – 99 с.
1689304
   Чукотское и эскимосское искусство : из собрания Загорского гос. историко-худож. музея-заповедника. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 179 с.
1689305
  Филимонов В.Л. Чукоча / В.Л. Филимонов. – М, 1985. – 247с.
1689306
  Горбачов Д. Чукурюк! // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-7


  Перша в Україні виставка картин Давида Бурлюка — українського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва, літературного і художнього критика, видавця.
1689307
  Богораз-Тан Чукчи : религия / В.Г. Богораз-Тан ; авториз. пер. с англ. под ред. Ю.П. Францова ; Главсевморпуть при СНК СССР, Науч.-исслед. ассоц. ин-та народов севера им. П.Г. Смидовича. – Ленинград : Главсевморпути
Ч. 2. – 1939. – XI, 196, [14] с., [6] табл. с ил.
1689308
  Логінов Володимир Чукчі без анекдотів : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 38-42 : Фото
1689309
  Шкловский В.Б. Чулков и Левшин / В.Б. Шкловский. – Л., 1933. – 264с.
1689310
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1976. – 399с.
1689311
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1980. – 400с.
1689312
  Козьмин В.А. Чум в культуре народов Западной Сибири и вопросы его происхождения. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.79-93. – ISSN 0869-5415
1689313
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 56с.
1689314
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1955. – 104с.
1689315
  Камю Альбер Чума / Камю Альбер; Пер. с французского Н.Жарковой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 400с. – (Азбука - 2000). – ISBN 5-267-00313-1
1689316
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 32-102. – ISSN 0130-7673
1689317
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 24-82. – ISSN 0130-7673
1689318
  Камю А. Чума : романи, повість : переклад з франц. / Альбер Камю ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с., [1] арк. порт. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3536-9


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1689319
  Горский С.Д. Чума в Москве / С. Горского. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1913. – 80 с. – (Историческая библиотека ; № 71)
1689320
  Гамалея Н.Ф. Чума и крысы : с приложением наставления к истреблению крыс / Н.Ф. Гамалея. – Одесса : Тип. Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1902. – 39 с.
1689321
  Драгун О. Чума пришла с Милоса. / О. Драгун. – М., 1958. – 69с.
1689322
  Свинцов П.М. Чума птиц / П.М. Свинцов. – М., 1950. – 24с.
1689323
  Камю А. Чума. Посторонний : Романы / А. Камю; Пер. с фр. – Москва : АСТ.Фолио, 2003. – 333с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017080-7
1689324
  Прісовський І. Чумак // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 107-113
1689325
   Чумак Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1689326
  Храмович Х. Чумак Іван Володимирович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 319-320. – ISBN 978-966-02-5597-5
1689327
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 64с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 6)
1689328
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К. Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 79 с. – (Бібліотека української драматургії)
1689329
  Данилевский Г.П. Чумаки / Г.П. Данилевский. – К, 1992. – 109с.
1689330
  Кудінова Чумаки у традиційній культурі українців: історіографія проблеми / Кудінова, (Скоряк) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 582-586. – ISBN 978-966-171-795-3
1689331
  Проскурова С. Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 94-99
1689332
  Морачевський П.С. Чумаки, або Смутні часи України : поема в 6 піснях, співана свідком тих часів столітнім чумаком Іваном Чуприною на ночлігах чумацьких, у 1948 року / Списана Хвилимоном Галузенком [псевд.]. – Чеpнигов : Тип. Ильинскаго монастыpя
[Ч.] 1. – 1864. – 142 с.
1689333
  Акимов А.Н. Чумакинский колхозный хор Ульяновской области / А.Н. Акимов ; Всесоюз. дом нар. творчества им. Н.К. Крупской. – Москва : [б. и.], 1956. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36. – ([Для художественной самодеятельности])
1689334
   Чумарочка рябесенька : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 223, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-413-4
1689335
  Куюмджиев И. Чумата по свинете и борбата с нея / И. Куюмджиев. – София. – 54с.
1689336
  Мушник С.М. Чумацкий шлях : стихи / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1970. – 111 с.
1689337
  Рудченко І.Я. Чумацкія народные песни И.Я. Рудченка [Чумацькі народні пісні І.Я. Рудченка] / [уклад., авт. пеpедм., пpиміт. І.Я. Рудченко]. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1874. – VII, XIII, 257 с., 5 с. нот. – Пеpедм., пpиміт. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящается Михаилу Петpовичу Дpагоманову. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також ст. І.Я. Рудченка "Чумаки в наpодных песнях" (pос.). - Пісні зібpані в Київській, Волинській, Подольській, Чеpнігівській та Хаpківській губеpніях. - Указатель песен по месту их записки: с. 241-244. - Словаpь pеже употpебляемых слов с ...
1689338
  Щербак А.В. Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 154-163. – ISSN 0320-4421
1689339
  Іванюк С. Чумацтво на Полтавщині // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 22-24. – ISSN 1814-5078
1689340
  Букатевич Н.І. Чумацтво на Україні. : історико-етнографічні нариси / Н.І. Букатевич ; Мапу склав Ф. Петрунь. – Одеса : Тип. "Изестия", 1928. – 95 с., 1 л. мапа. – Окр. відб. з: Записки Одеського інституту народного господарства


  У виданні досліджується чумацтво як явище соціально-економічного життя в історії України. Зокрема значну увагу приділено огляду історіографії чумацтва, теорій походження слова чумак. Досконало досліджено основні шляхи пересування чумацьких валок, види ...
1689341
  Мерімерін Є.О. Чумацтво як національне явище в творах історичної пісенної епіки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 67-72. – ISBN 978-966-353-452-7
1689342
  Мазур І.І. Чумацтво як передумова виникнення підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 191-195


  У статті розглядається становлення та розвиток чумацтва в Україні. Це явище мало соціально-економічне значення як торговельна мандрівна асоціація українців. Сьогодні чумацтво майже не досліджується. Розкрито роль чумацтва як зародження підприємництва.
1689343
  Проскурова Світлана Володимирівна Чумацтво як українське соціокультурне явище : Дис....канд.історичних наук:09.00.12 / Проскурова Світлана Володимирівна; НАН України.Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 194л. + Додатки.:л.182-194. – Бібліогр.:л.174-182
1689344
  Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище : Автореф. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Проскурова С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1689345
   Чумацький шлях : часопис. – Харків : Інтербук - Україна, 1992-
№ 1 : Світ людини: космос, життя, література. – 1992. – 280 с.
1689346
  Малик В. Чумацький шлях : Роман / В. Малик. – Київ : Український письменник, 1993. – 285с. – ISBN 5-333-01316-0
1689347
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1689348
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1689349
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1689350
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1689351
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1689352
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1689353
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1689354
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1689355
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1689356
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
1689357
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1689358
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1689359
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
1689360
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003
1689361
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1689362
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1689363
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1689364
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1689365
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
1689366
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
1689367
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2005
1689368
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2005
1689369
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2005
1689370
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2005
1689371
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2005
1689372
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2005
1689373
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2006
1689374
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2006
1689375
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2006
1689376
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2006
1689377
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2006
1689378
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2007
1689379
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2007
1689380
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2007
1689381
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2007
1689382
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2007
1689383
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2007
1689384
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2008
1689385
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2008
1689386
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2008
1689387
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2008
1689388
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2008
1689389
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2008
1689390
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2009
1689391
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 : Вишневе. – 2009
1689392
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2009
1689393
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2009
1689394
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5/6. – 2009
1689395
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2010
1689396
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2010
1689397
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 : Умань. – 2010
1689398
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2010
1689399
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2011
1689400
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2011
1689401
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2011
1689402
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2011
1689403
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2012
1689404
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2012
1689405
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень-_вересень). – 2012
1689406
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : Санаторій Харакс - 90 - Дніпро. Календар, 2013 р. – 2012
1689407
  Малик В. Чумацький шлях : роман, оповідання / Володимир Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313, [5] с. – Зміст: Чумацький шлях ; Дві перемоги. – ISBN 978-617-7013-14-2
1689408
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 ( січень - березень). – 2013
1689409
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2013
1689410
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень - вересень). – 2013
1689411
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : "Я не одинокий , є з ким в світі жить..." Календар, 2014 р. – 2013
1689412
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2014
1689413
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2015. – 31 с.
1689414
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, (квітень - червень). – 2015. – 31 с.
1689415
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3, (липень - вересень). – 2015. – 31 с.
1689416
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2015. – 31 с.
1689417
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Т.Б. Донець. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2018. – 26 с.
1689418
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2018. – 31 с.
1689419
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2019. – 31 с.
1689420
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2019. – 31 с.
1689421
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2020. – 31 с.
1689422
   Чумацький шлях [Календар] : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, календар : Гетьмани України. – 2020. – [8] арк.
1689423
  Коломієць О. Чумацький шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної "Діти Чумацького шляху" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-249


  У статті розглядаються особливості використання Докією Гуменною традиційного для українського світобачення символу Чумацького Шляху, його еволюція до архетипного образу
1689424
  Шпиталь І. Чумацький шлях, або Самоусвідомлення українців як Нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)


  Книга знаного літературознавця й публіциста Володимира Бурбана "Образки і силуети".
1689425
   Чумацький шлях. Професор Василь Чумак: Бібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 68с. – ISBN 966-7511-16-2
1689426
  Кукса В.М. Чумацькими шляхами України / В.М. Кукса, В.В. Кукса // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 9-20
1689427
   Чумацькі пісні / [упоряд. та вступ. ст. Г.А. Нудьги]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 255 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
1689428
   Чумацькі пісні. – К. : Наукова думка, 1976. – 542с. – (Українська народна творчість)
1689429
   Чумацькі пісні = Chumak songs : пісенник / [упоряд. та передмова А.І. Іваницького]. – Київ : Музична Україна, 1989. – 246 с. : іл., ноти. – Мініатюрне видання
1689430
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : 10.01.07:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Кушпа М.З.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 224л. – Бібліогр.: С.184-224
1689431
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Кушпа М.З.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1689432
  Копылов А.И. Чумбаров-Лучинский. / А.И. Копылов. – Архангельск
. – 1951. – 74с.
1689433
  Кирницкий Б.Т. Чумиза - ценная культура / Б.Т. Кирницкий. – Кишинев, 1954. – 39с.
1689434
   Чумиза.. – К.-Х., 1950. – 60с.
1689435
   Чумиза.. – М., 1952. – 20с.
1689436
  Шекли Р. Чумной район / Р. Шекли. – М, 1991. – 185с.
1689437
   Чумогон з української Чоботарки. 150 років від дня народження Данила Заболотного // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 24 грудня (№ 244). – С. 8
1689438
  Бойко Ів. Чумчирик : оповідання / Ів. Бойко. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 39 с.
1689439
  Чжао Тин-цзянь Чунцин / Чжао Тин-цзянь. – М., 1960. – 115с.
1689440
  Стусенко О. Чунь Чхун; Руйнація як конструктивна // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 190-213
1689441
  Рудаков М.І. Чупахівка чотирьохсотлітня / Микола Рудаков. – Київ : Українська хата, 2003. – 80с. : іл. – ISBN 966-7025-02-0
1689442
   Чупіс Микола Максимович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 212-215. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1689443
   Чуприна Олександр Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405-406 : фото
1689444
  Сом М. Чупринка - се легенда : До 130-річчя від дня народження поета // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12. – ISSN 0208-0710
1689445
  Галицька Е.В. Чупров Олександр Іванович: до 100-річчя з дня смерті (1842-1908 рр.) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-108
1689446
  Дедюхин Б.В. Чур меня / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1982. – 351с.
1689447
  Бутенко В.А. Чур меня : пародии / Вениамин Бутенко. – Москва : Прометей, 1989. – 48, [1] с. : ил.
1689448
  Волков О.В. Чур, заповедано! / О.В. Волков. – Москва : Советсая Россия, 1976. – 399 с. : ил.
1689449
  Ельянов А.М. Чур, мой дым! / А.М. Ельянов. – Л., 1969. – 175с.
1689450
  Ельянов А. Чур, мой дым! / А. Ельянов. – 2-е изд. – Л., 1974. – 174с.
1689451
  Бременер М.С. Чур, не игра! : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / М.С. Бременер ; ил. О. Коровина. – Москва : Детская литература, 1963. – 159 с. : ил.
1689452
  Бременер М.С. Чур, не игра! : повести, рассказы : [для сред. и ст. возраста] / М.С. Бременер ; предисл. М. Прилежаевой ; ил. О. Коровина. – Москва : Детская литература, 1976. – 399 с.
1689453
  Гребенщиков Г.Д. Чураевы / Г.Д. Гребенщиков. – Иркутск, 1982. – 432с.
1689454
  Ілляшенко В.В. Чураївна : [п"єса] : іст. легенда о чотирьох дійствах / Василь Ілляшенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 111, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8547-91-8
1689455
   Чураков Михаил: катало выставки. Скульптура. Графика.. – М., 1991. – 25с.
1689456
  Яковлев Е.В. Чурики сгорели / Е.В. Яковлев. – М, 1970. – 96с.
1689457
   Чурин, Андрей Александрович. – Ярославль, 1978. – 39с.
1689458
  Шудря Є. Чурлу Мамут Юсуфофич // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 98-100. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1689459
  Леман Б.А. Чурлянис / Б.А. Леман. – С.-Пб. – 28с.
1689460
  Элляй Чурумчуку / Элляй. – Якутск, 1946. – 27с.
1689461
  Абліцов В.Г. Чурюмов Клим // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 178-179. – ISBN 978-966-136-405-8
1689462
  Єфіменко В. Чурюмов Клим Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  15 жовтня 2016 р. помер головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович.
1689463
   Чурюмов Клим Іванович (1937-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1689464
   Чути потребу вчителя / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
1689465
  Тихолоз Н. Чути себе українцями. Франкові діти: вибір, покликання, доля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11
1689466
  Бойко О.Д. Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 3-13
1689467
  Ковалев Д.М. Чуткая глубина / Д.М. Ковалев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 335с.
1689468
  Крючков В.В. Чуткая Субарктика / В.В. Крючков. – Москва : Наука, 1976. – 137с. – (Человек и окружающая среда)
1689469
  Вінник О. Чутки під час російської окупації Львова 1914-1915 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 163-176. – (Серія історична ; Вип. 44)
1689470
  Рябий М.О. Чутки про смерть перебільшено / М.О. Рябий. – Одеса, 1975. – 184с.
1689471
  Поляков Б.А. Чутки. / Б.А. Поляков. – К., 1978. – 23-148с.
1689472
  Кажаров П.Х. Чуткость : стихи и поэма / П.Х. Кажаров. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
1689473
  Седов И.П. Чуткость на голосовании / И.П. Седов. – Саратов, 1964. – 228с.
1689474
  Мамін-Сибіряк Чутлива совість. Татко / Мамін-Сибіряк. – Коломия. – 64с.
1689475
  Каширіна Л.С. Чутливе поле / Л.С. Каширіна. – Київ : Музична Україна, 1986. – 110 с.
1689476
  Поліщук В. Чутливий до поезії Нечуй // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 1, 5
1689477
   Чутливий елемент біосенсору для оцінки метаболічної активності бактеріальних клітин Escherichia coli вольтамперометричним методом / М.І. Кузнецов, О.Ю. Тананайко, Л.С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 118-119. – ISBN 978-966-999-298-7
1689478
  Гусейнов А.В. Чутливий елемент вольтамперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду / А.В. Гусейнов, В.В. Саська, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12
1689479
  Майданюк А. Чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ / А. Майданюк, О. Матишевська, В. Пивоваренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ. The sensitive method forfluorimetric assays of ATP has been developed.
1689480
  Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1689481
  Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1689482
   Чутливість до аміаку контактів нікель - n-кремній та титан - n-кремній з бар"єром Шоткі / О.Й. Бомк, Я.В. Булавацька, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, О.М. Пінчук, В.І. Стріха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 250-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведено результати досліджень впливу аміаку на формування чазової чутливості контактних структур нікель-кремній та титан-кремній з надтонкими металевими шарами.
1689483
   Чутливість до важких металів актинобактерій, виділених із біологічних обростань черепашнику і мідій Одеської затоки Чорного моря / І.В. Страшнова, К.С. Потапенко, Н.Ю. Васильєва, Н.В. Коротаєва, І.П. Метеліцина // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 2 (55). – C. 19-37. – ISSN 2076-0558
1689484
   Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію / Г. Арінархова, І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, В. Ручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-63. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено газочутливі властивості напівпровідникових сенсорів на основі SnO2-Sb2O5 з різним вмістом СеО2. Встановлено екстремальний характер залежності чутливості сенсора від потужності його нагрівача. Mаксимум чутливості сенсорів відповідає ...
1689485
   Чутливість до синтетичних аромациклічних аміноспиртів ізолятів Candida, що виділені від пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу / Н.О. Осипчук, В.Б. Настенко, В.П. Широбоков, Ю.В. Короткий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1689486
  Сєміонова К.А. Чутливість еритроцитів ссавців до охолодження, дегідратації та регідратації при дії гліцерину та модифікаторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Сєміонова Катерина Андріївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1689487
  Шевченко В.О. Чутливість картографії до подій у суспільстві // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 72-78. – ISBN 966-7650-87-1
1689488
   Чутливість міських територій до ризиків: готовність запобігти і протидіяти / О. Кононенко, А. Мельничук, О. Денисенко, О. Гнатюк // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 241-260. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1689489
  Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
1689490
  Дмитрук Л.І. Чутливість Олексія Кундзіча до ідеологічного запиту художній літературі та форми естетичного діалогу з владою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 122-129
1689491
  Цирюк О. Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу / О. Цирюк, Т. Берегова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 228-233. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1689492
   Чутливість різних варіантів імуноферментного аналізу при індикації вірусної інфекціїлюпину : біологія / А.Л. Бойко, О.В. Молчанець, В.І. Трусов, Н.В. Тайкова, Т.Б. Гращенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-54 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1689493
   Чутливість теплофізичних властивостей рідин до потенціалу сил відштовхування / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Монте-Карло досліджені теплофізичні властивості двовимірної модельної системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких дисків) і показниками m=4 та m=12 в широкому інтервалі температур і густин. ...
1689494
  Мазура М. Чутливість фотосинтетичного апарату рослин Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. в умовах мегаполісу / М. Мазура, Н. Мірошник, І. Тесленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 25-32. – (Біологія ; вип. 1 (88)). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну оцінку функціонального стану пігментного комплексу живих листків рослин Taraxacum officinale (L.), що зростають у паркових екосистемах м. Києва з різним рівнем аерогенного забруднення. Фітоіндика- тором для досліджень було обрано ...
1689495
   Чутов Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 287
1689496
   Чутов Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 294. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1689497
   Чутов Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 406 : фото
1689498
   Чутов Юрій Іванович (1937-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526-527. – ISBN 978-966-439-754-1
1689499
  Котюк І.І. Чуттєве і раціональне в інформаційному забезпеченні свідомості та формуванні судових показань // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
1689500
  Райбедюк Г. Чуттєве й духовне начала в любовній ліриці Миколи Руденка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 187-194
1689501
   Чуттєве споглядання як перший рівень пізнання. – Чернівці, 1996. – 11с.
1689502
  Стоян С.П. Чуттєвість жіночих образів у живописі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 256-258
1689503
  Подсєвак К.С. Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА - ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 48-53. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1689504
  Тичина П.Г. Чуття єдиної родини / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Київ : ДЛВ, 1938. – 115 с.
1689505
  Лисенко В.Г. Чуття єдиної родини / В.Г. Лисенко, І.Г. Голубничий. – Дніпропетровськ, 1968. – 77с.
1689506
   Чуття єдиної родини. – К, 1972. – 324с.
1689507
   Чуття єдиної родини. – Київ : Дніпро, 1972. – 332с.
1689508
  Тичина П. Чуття єдиної родини / П. Тичина. – Київ, 1987
1689509
  Шевченко Людмила Чуття єдиної родини : [П"ятий з"їзд Національної спілки театральних діячів України] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0868-9644
1689510
  Базилевський В.О. Чуття землі небесне... : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1983. – 79 с.
1689511
  Остен Д. Чуття і чутливість : Роман / Джейн Остен; Пер з англ. В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 319с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2968-7
1689512
  Миронець Н.І. Чуття радянської родини : (відбиття в масовій революційній поезії Жовтня ідеології пролетарського інтернаціоналізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 49-55. – (Історія ; вип. 19)
1689513
  Семенов М.Г. Чуть озорные рассказы / М.Г. Семенов. – Москва, 1969. – 48с.
1689514
  Беляева С. Чуть помедленнее. Физики пересчитали скорость нейтрино // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Участники эксперимента ICARUS из лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили о перепроверке данных о скорости нейтрино. По данным исследователей, сенсационная прошлогодняя новость о превышении элементарной частицей скорости света на пути между двумя ...
1689515
  Хрипин М. Чутьё // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.119-130. – ISSN 1728-8568
1689516
  Платонов А.П. Чутье правды / А.П. Платонов. – Москва, 1990. – 462с.
1689517
  Фрумсон И. Чутье. зрение и слух у птиц и животных / И. Фрумсон. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 61с.
1689518
   Чухно Анатолій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 262. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1689519
   Чухно Анатолій Андрійович (1926-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 527. – ISBN 978-966-439-754-1
1689520
  Вишня Остап Чухраїнці / Вишня Остап : Плужанин, 1928. – 30с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; №21)
1689521
   Чучаєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 244-245. – ISBN 978-617-573-038-6
1689522
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1981. – 206с.
1689523
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1988. – 189с.
1689524
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – Петрозаводск, 1989. – 222с.
1689525
  Железников В.К. Чучело / Владимир Железников. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 384с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026294-6
1689526
  Константиновский Д.Л. Чучело, махина, красавица / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1963. – 24с.
1689527
  Панайотов Филип Чучулигите: Документ. разказ за първите български социал. / Панайотов Филип. – София, 1981. – 200с.
1689528
  Бакуменко Д.О. Чую серце твоє : вибране / Д.О. Бакуменко ; [худож. Т.І. Кожекова]. – Київ : Дніпро, 1979. – 189 с. : іл.
1689529
  Мельник В.П. Чую, батьку!. – Київ : Молодь, 1966. – 66с.
1689530
  Цхакая А.Д. Чхалтинское землетрясение. / А.Д. Цхакая. – Тбилиси, 1967. – 56с.
1689531
   Чхандогья упанишада. – М, 1965. – 256с.
1689532
  Вишневская Наталья Александровна Чхаявад и проблемы становления новой индийской поэзии : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.01.06 / Вишневская Наталья Александровна; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1989. – 40л.
1689533
  Вишневская Н.А. Чхаявад и проблемы формирования новой литературной системы в поэзии хинди 20 века / Н.А. Вишневская. – Москва, 1988. – 139с.
1689534
   Чхунхянджон квонджитан. – М, 1968. – 96с.
1689535
   Чюрлёнис. – М., 1971. – 111с.
1689536
  Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? / Г.В. Гуков. – Хабаровск, 1989. – 302с.
1689537
  Пальм А.Я. Чьи глаза у мечты / А.Я. Пальм. – К, 1975. – 120с.
1689538
  Штюренберг Михаэль Чьи монументы всех милее, всех прекрасней и древнее? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 72-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1689539
  Фомин С. Чьи наши волосы? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Большинство народов мира произошли в результате смешения различных племен и народностей, и украинцы в этом отношении не исключение. Факты свидетельствуют, что украинский народ имеет, помимо славянских, также глубокие евразийские, тюркские корни. Если ...
1689540
  Мошин В. Чьирилски рукописи у Повиjусном музеjу хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и цоjсов Чьирилски одломак у Льубльани / В. Мошин. – Београд : Народна библиотека СР Србиjе ; Српска кньижевна задруга, 1971. – 206, [4] с. – (Опис Jужнословенских Чьирилских рукописа / уредн. Д. Богдановичь ; т. 1)
1689541
  Холендро Д.М. Чья-то жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1965. – 63с.
1689542
  Макмертри Л. Чья-то любимая / Л. Макмертри. – М., 1995. – 384с.
1689543
  Веселов В.В. Чья-то судьба / В.В. Веселов. – Челябинск, 1974. – 150с.
1689544
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1937. – 48с.
1689545
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1939. – 80с.
1689546
  Тихомирова Анна Чья крыша выше : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-81 : Фото
1689547
  Шергина Н. Чья нога на полюсе? // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.25-28. – ISSN 0131-0097
1689548
  Штерн Б.Г. Чья планета? / Б.Г. Штерн. – Киев, 1987. – 198с.
1689549
  Кантор А.М. Ш. Акмухаммедов / А.М. Кантор. – М., 1986. – 87с.
1689550
  Азизбеков Ш.А. Ш.А. Азизбеков : библиогр. / Ш.А. Азизбеков; АН АзССР, Фундамент. б-ка ; сост.: Н.А. Курбанов, Н.Б. Листенгартен. – Баку : АН АзССР, 1966. – 84 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1689551
  Сулейманов Б.Б. Ш.Л. Монтескье о судебной власти // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1689552
  Кулиева Л.Р. Ш.Ф.Мехтиев : Библиография / Л.Р. Кулиева, Г.С. Мамедьярова. – Баку, 1970. – 110с.
1689553
  Нікітюк Зоя Ша! Одесса имеет сказать пару слов / Нікітюк Зоя, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 124-131 : фото
1689554
  Шабанов А.В. Шабанов А.В. // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена комплексная задача создания цифровых копий для собраний русских рукописных книг.
1689555
  Каледин С.Е. Шабашка Глеба Богдышева / С.Е. Каледин. – М. : Известия, 1991. – 400 с.
1689556
  Вініченко Б.О. Шабда як форма авторитетного знання в індуїзмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 205
1689557
  Сидоренко Н. Шабленко Антін (Антон) Якович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 324-325. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1689558
  Кульчицький Ю. Шаблі з плугів : Український Повстанський рух у визвольних змаганнях / Ю. Кульчицький. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-02-1824-9
1689559
  Ровенчак І.І. Шаблій Олег Іванович / І.І. Ровенчак, Р.І. Сосса // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 39 : фото
1689560
   Шаблій Олег Іванович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 230-231 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1689561
   Шаблій Олег Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58. – ISBN 978-617-7069-48-4
1689562
   Шабліовський Володимир Євгенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 358. – ISBN 978-966-2726-03-9
1689563
  Кирсанов А.В. Шаблон противопоказан. / А.В. Кирсанов. – М., 1970. – 32с.
1689564
  Якутенко Ирина Шаблонное мышление. Врожденные ошибки мозга. Выйти за рамки
1689565
  Якутенко Ирина Шаблонное мышление. Врожденные ошибки мозга. Выйти за рамки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 86-91 : фото
1689566
  Лопшиц А.М. Шаблоны для гармонического анализа и синтеза / А.М. Лопшиц. – М.-Л, 1948. – 31с.
1689567
  Конрадова Наталья Шаблоны Камчатки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 142-155 : фото
1689568
  Фаулер М. Шаблоны корпоративных приложений = Patterns of enterprise application architecture : [пер. с англ.] / Мартин Фаулер при участии Дейвида Райса [и др.]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 539, [3] с. : схем. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 532-539. – Библиогр.: с. 527-531. – (The Addison-Wesley signature series ) ( A Martin Fowler signature book ) ( Объектные технологии). – ISBN 978-5-8459-1611-2
1689569
  Шаллоуей А. Шаблоны проектирования : Новый подход к объектно-ориентированному анализу и проектированию / Алан Шаллоуей, Джеймс Р. Тротт; Пер. с англ. С.А. Мельника, К.В. Сальникова, А.В. Слепцова. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 288 с. – (Шаблоны проектирования). – ISBN 5-8459-0301-7
1689570
  Жариков М Л. Шабля / М Л. Жариков, . – Сталино, 1961. – 27с.
1689571
  Покальчук Ю.В. Шабля і стріла / Ю.В. Покальчук. – К, 1990. – 311с.
1689572
  Покальчук Ю. Шабля і стріла / Юрій Покальчук. – Харків : Фоліо, 2003. – 543с. – (Література). – ISBN 966-03-2161-9


  Зібрані оповідання і повісті різного часу написання і позірно різної тематики, але їх об"єднує головна ідея - світло і темінь почуттів людини
1689573
  Драч І.Ф. Шабля і хустина : вірші / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 160 с.
1689574
  Пепа В. Шабля мислителя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 8-11


  До 375-ліття народження Б. Хмельницького.
1689575
  Сушинський Б. Шабля, освячена Римом : історичний роман / Богдан Сушинський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 125-199. – ISSN 0320 - 8370
1689576
  Назаренко Е. Шабо - колонія швейцарських виноробів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 липня (№ 116). – С. 8-9
1689577
  Бунякина Т.А. Шабо / Т.А. Бунякина. – Одесса : Маяк, 1974. – 27 с., [12] л. ил.
1689578
   Шаболовка 53: Страницы истории телевидения. – М., 1988. – 255с.
1689579
  Шехтер Д.А. Шабская легенда : рассказы / Д.А. Шехтер; пер. с молд. – Кишинев : Картя мллдовеняскэ, 1971. – 144 с.
1689580
  Фірдоусі Шаг-наме, або Іранська книга царів / Hаписав Абуль Касим Фіpдовсій Туський (941-1020) ; З пеpської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : З дpук. Ставpопиг. ін-та
Вип. 1. – 1896. – [2], 107 с. – Бібліогp. пеpекладів "Шах-наме" / Уклад. А. Кpимський: с. 14-22
1689581
  Корсун С.М. Шаг в бездну / С.М. Корсун. – Харьков, 1980. – 94с.
1689582
  Салеев Н.П. Шаг в бессмертие. / Н.П. Салеев. – Донецк, 1975. – 54с.
1689583
   Шаг в будущее. – Москва, 1988. – 159 с.
1689584
  Черепахова Э.М. Шаг в жизнь / Э.М. Черепахова. – Москва, 1974. – 62с.
1689585
  Баимов Р.Н. Шаг в зрелость / Роберт Баимов. – Уфа : Башк.кн.изд-во, 1975. – 190с.
1689586
  Драчук В. Шаг в неведомое / В. Драчук. – Симферополь : Крим, 1971. – 101с. – (Археологические памятники Крыма)


  Об изучении памятников древнего и средневекового Крыма - знаков, рисунков, надписей
1689587
  Феофанов Ю.В. Шаг в сторону / Ю.В. Феофанов. – М, 1978. – 175с.
1689588
  Соколов В.П. Шаг в сторону. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1970. – 152с.
1689589
  Кудрявцев В.П. Шаг в темноту. / В.П. Кудрявцев, В.М. Понизовский. – М., 1966. – 208с.
1689590
  Глотов В.В. Шаг влево. шаг вправо... / В.В. Глотов. – М, 1989. – 61с.
1689591
  Максимов Никита Шаг вперед - два шага вниз : наука / Максимов Никита, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 166-171 : Фото
1689592
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 164с.
1689593
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 78с.
1689594
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 336с.
1689595
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 231с.
1689596
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 222 с.
1689597
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 315с.
1689598
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 222с.
1689599
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 220 с.
1689600
  Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 220с.
1689601
  Гусев К.М. Шаг времени / К.М. Гусев. – М, 1985. – 94с.
1689602
   Шаг длинною в полвека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 16-17
1689603
  Бадмахалгаев Л.Ц. Шаг длиною в семь лет / Бадмахалгаев Л.Ц. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1966. – 72 с.
1689604
  Шастин А.М. Шаг до истины... / А.М. Шастин. – М., 1969. – 112с.
1689605
  Востоков В. Шаг до пропасти / В. Востоков. – Ташкент, 1974. – 132 с.
1689606
  Фортунатова Е. Шаг за шагом / Е. Фортунатова, Л. Шлегер. – Москва. – 60с.
1689607
  Омулевский И.В. Шаг за шагом : Роман в 3-х частях / И.В. Омулевский; изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1896. – 480 с.
1689608
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – М-Птгр, 1923. – 430с.
1689609
  Сирге Р. Шаг за шагом : повести и рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. Н.Кооля. – Москва : Советский писатель, 1949. – 180 с.
1689610
  Салениек Э. Шаг за шагом : роман / Э. Салениек; авториз. пер. с латыш. Р.Трофимова. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 230с.
1689611
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Иркутск, 1953. – 368с.
1689612
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Москва, 1957. – 432 с.
1689613
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Новосибирск, 1960. – 444с.
1689614
  Сворень Р.А. Шаг за шагом : Усилители и радиоузлы / Р.А. Сворень. – Москва : Детская литература, 1965. – 269 с.
1689615
   Шаг за шагом : Сб. адаптированных рассказов. – Москва, 1971. – 84 с.
1689616
  Омулевский И.В. Шаг за шагом / И.В. Омулевский. – Иркутск, 1983. – 573с.
1689617
  Журавлев Н.И. Шаг за шагом / Н.И. Журавлев. – М., 1986. – 288с.
1689618
  Коростелев Н.Б. Шаг за шагом / Н.Б. Коростелев. – М, 1987. – 108с.
1689619
  Шевцова С.В. Шаг за шагом к совершенству в английском языке = Getting english in focus / С.В. Шевцова. – Москва : Международные отношения, 1981. – 192 с.
1689620
  Сворень Р.А. Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина. / Р.А. Сворень. – М., 1963. – 336с.
1689621
  Савельева В.В. Шаг за шагом: кн. для чтения на нем. яз. в 7-м кл. ср. шк. / В.В. Савельева. – Москва, 1983. – 112с.
1689622
   Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения : Методические рекомендации. – Киев, 2004. – 195 с.
1689623
  Швец Н. Шаг и пат // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Ситуация с блокировкой накладных - одна из наиболее острых и болезненных для бизнеса, и, несмотря на шаги государства, проблема пока не решена.
1689624
  Койшибаев О Б. Шаг к любви / О Б. Койшибаев. – Алма-Ата, 1984. – 161с.
1689625
  Бээкман В.Э. Шаг меридианов : впечатления раздумья / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1975. – 310 с.
1689626
   Шаг на дорогу. – Екатеринбург, 1992. – 202с.
1689627
  Ерофеев В.И. Шаг на пути к доверию / В.И. Ерофеев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 93с.
1689628
  Крашенинникова Е.А. Шаг навстречу / Е.А. Крашенинникова. – М., 1988. – 143с.
1689629
  Филатова Ирина Шаг навстречу : юношеская кафедра сближает подростка и книгу/ / И. Филатова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 1727-4893
1689630
  Руденко А. Шаг навстречу / А. Руденко, Б. Шишковский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 13 февраля (№ 7)


  Внедрение эскроу-счетов-положительный шаг в развитии формул расчетов между участниками корпоративных правоотношений, направленный на обеспечение исполнения ими своих обязанностей.
1689631
  Орешина Н.Н. Шаг по земле / Н.Н. Орешина. – Казань, 1983. – 208с.
1689632
  Погодин П Р. Шаг с крыши / П Р. Погодин. – Л., 1968. – 207с.
1689633
  Ханжин В.В. Шаг через два моря. / В.В. Ханжин. – Москва, 1973. – 311с.
1689634
  Бобров Р.Л. Шаг, продиктованный историей : междунар.-правовое призвание сов. государства / Р.Л. Бобров ; предисл. Г.И. Тункина. – Москва : Международные отношения, 1982. – 174 с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-173
1689635
  Бобров Р.Л. Шаг, продиктованый историей / Р.Л. Бобров. – М, 1974. – 183с.
1689636
  Волков В.Н. Шагаем в небо / В.Н. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 174с.
1689637
  Волков В.Н. Шагаем в небо / В.Н. Волков. – Москва, 1973. – 207с.
1689638
  Бармичев В.Д. Шагает новый человек / В.Д. Бармичев. – Минск : Изд-во АН БССР, 1962. – 159 с. – Библиогр. в конце книги
1689639
   Шагает юность с песней трудовой. – Минск, 1986. – 93с.
1689640
   Шагай вперед, комсомольское племя. – Куйбышев, 1964. – 411с.
1689641
  Зубков В.А. Шагай вперед, комсомольское племя! / В.А. Зубков. – Л, 1968. – 110с.
1689642
  Виноградов И.И. Шагай, капитан! / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 203с.
1689643
  Науменко Ю.А. Шагай, пехота! / Ю.А. Науменко. – М, 1989. – 268с.
1689644
  Шур Я.И. Шагай, страна, быстрей моя / Я.И. Шур. – Москва, 1947. – 159с.
1689645
  Срывцев А.Н. Шагал по земле человек. / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1964. – 84 с.
1689646
  Бессонова М.А. Шагал. Возвращение мастера : по материалам выст. в Москве к 100-летию со дня рождения художника : [альбом-каталог] / сост. М.А. Бессонова ; [ст. А. Вознесенского и др.]. – Москва : Советский художник, 1988. – 326, [1] с. : в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-269-00235-3
1689647
  Межунц Б.Х. Шагахский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Межунц Б.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1689648
  Межунц Бармик Хачатурович Шагахский поддиалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Межунц Бармик Хачатурович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1689649
  Дегтярев Л.С. Шагают миллионы / Л.С. Дегтярев. – М, 1958. – 448с.
1689650
  Баныкин В.И. Шагающие деревья / В.И. Баныкин. – М, 1971. – 256с.
1689651
  Вукобратович М. Шагающие роботы и антропоморфные механизмы / М. Вукобратович. – Москва, 1976. – 543с.
1689652
  Самурский Кирилл Шагающие сосны : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 42 : Фото, карта
1689653
  Пожидаев И. Шагающий робот Чебышева. Почему никто не послушался мудрого старца 142 года назад? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 21-23
1689654
  Покровская Л.А. Шагая по жизни / Л.А. Покровская. – Иркутск, 1980. – 256с.
1689655
  Никитин Сергей Шагая по тверской : Большое путешествие / Никитин Сергей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 82-101 : Іл., карти
1689656
  Белинский Я.Л. Шаги : книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 151 с. : ил.
1689657
  Некрасов Г.А. Шаги / Г.А. Некрасов. – Л., 1965. – 106с.
1689658
  Лапко В.М. Шаги / В.М. Лапко. – Челябинск, 1965. – 82с.
1689659
  Разлацкий А.Б. Шаги / А.Б. Разлацкий. – Куйбышев, 1965. – 122с.
1689660
  Ширшов Б.В. Шаги / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1965. – 106с.
1689661
  Соловьева В.Б. Шаги / В.Б. Соловьева. – Калининград, 1966. – 40с.
1689662
  Рядченко И.И. Шаги / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1967. – 167 с.
1689663
  Афанасьев А.П. Шаги : стихи / А.П.Афанасьев. – Ужгород : "Карпаты", 1968. – 31 с.


  Циклы: Стихи и патроны. - Шаги.
1689664
   Шаги. – М, 1969. – 320с.
1689665
  Леднев В.В. Шаги / В.В. Леднев. – Волгоград, 1970. – 96с.
1689666
  Савельев В.С. Шаги / В.С. Савельев. – Москва, 1974. – 112с.
1689667
  Бровка П. Шаги : стихи / Петрусь Бровка ; пер. с белорус. Я. Хелемский. – Москва : Правда, 1975. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
1689668
   Шаги : ежегодник совета писателей СССР. – Москва
Вып. 4. – 1978
1689669
  Чернышев М.А. Шаги / М.А. Чернышев. – Москва, 1980. – 94с.
1689670
   Шаги : ежегодник совета писателей СССР. – Москва
Вып. 6. – 1980
1689671
   Шаги : ежегодник совета писателей СССР. – Москва
Вып. 7. – 1981
1689672
   Шаги : ежегодник совета писателей СССР. – Москва
Вып. 8. – 1982
1689673
   Шаги Амурской пятилетки. – Благовещенск, 1982. – 135 с.
1689674
  Парфенов А.В. Шаги батальона : Повесть / А.В. Парфенов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168с.
1689675
  Парфенов А.В. Шаги батальона. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1962. – 182с.
1689676
  Парфенов А.В. Шаги батальона. / А.В. Парфенов. – Тула, 1964. – 167с.
1689677
  Клыковский В.С. Шаги большой культуры. Культурные будни села Крестово-Городища / В.С. Клыковский, Ю.В. Сазонов. – Ульяновск, 1961. – 56с.
1689678
  Михановский В.Н. Шаги в бесконечности. / В.Н. Михановский. – М., 1973. – 271с.
1689679
   Шаги в бессмертие. – М, 1965. – 359с.
1689680
  Езерский Ф.С. Шаги в бессмертие / Ф.С. Езерский, В.И. Федоров. – Ленинград, 1990. – 219с.
1689681
  Милюха В.Т. Шаги в бессмертие. / В.Т. Милюха. – Х, 1964. – 151с.
1689682
   Шаги в бессмертие.. – М., 1965. – 359с.
1689683
  Адабашев И.И. Шаги в грядущее. Рассказ о восьмой пятилетке / И.И. Адабашев. – Москва : Политиздат, 1967. – 183 с. : ил.
1689684
  Голов В.С. Шаги в завтра / В.С. Голов, Е.М. Ересько. – Краснодар, 1965. – 68с.
1689685
   Шаги в мужество. – Москва, 1967. – 152 с.
1689686
   Шаги в мужество / Головнев Г. – М, 1967. – 152с.
1689687
  Гансовский С.Ф. Шаги в неизвестное / С.Ф. Гансовский. – М, 1963. – 255с.
1689688
  Никитин М. Шаги великана / М. Никитин. – М, 1948. – 59с.
1689689
  Костыря В.А. Шаги весны. Стихи / В.А. Костыря. – Ташкент, 1964. – 239с.
1689690
  Рекшня Ф. Шаги во тьме : докум. повесть / Ф. Рекшня, А. Талцис; пер. с латыш. В.Волковской. – Рига : Лиесма, 1970. – 304 с.
1689691
  Слетов П.В. Шаги времени / П.В. Слетов. – Москва, 1958. – 512с.
1689692
  Игумнова Т.С. Шаги времени : роман в 3-х частяз / Т.С. Игумнова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 528с.
1689693
  Игумнова Т.С. Шаги времени / Т.С. Игумнова. – Москва, 1983. – 543с.
1689694
  Сурков А.А. Шаги времени / А.А. Сурков. – Москва, 1983. – 304с.
1689695
  Карпенко У.А. Шаги выявления первокорня // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 136-139. – ISBN 978-966-2668-24-7
1689696
  Доброчеев О. Шаги глобального кризиса: Россия, ЕС, США, далее - везде // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
1689697
  Демченко В.Г. Шаги за горизонт / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1969. – 74с.
1689698
  Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг. – М., 1987. – 366с.
1689699
  Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг; Общ. ред. Н.Ф.Овчинникова. – Москва : Прогресс, 1987. – 368с.
1689700
  Фурманова З.Л. Шаги за горизонтом : Фильмы о науке кинорежиссера Феликса Соболева / З.Л. Фурманова. – Москва : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 110 с.
1689701
  Ковалев В. Шаги и время / В. Ковалев. – Москва, 1981. – 63с.
1689702
  Хавин А.Ф. Шаги индустрии / А.Ф. Хавин. – М., 1957. – 176с.
1689703
  Воскресенский Ю.В. Шаги индустрии / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1965. – 48с.
1689704
  Максимов В.Е. Шаги к горизонту : повести / Владимир Максимов. – Москва : Советский писатель, 1967. – 424 с. : портр.


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
1689705
  Максимов В.Е. Шаги к горизонту. Рассказы : Рассказы / Владимир Максимов. – Москва : Изд. "Правда", 1966. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 11)


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
1689706
  Винокуров В.И. Шаги к истине / В.И. Винокуров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 287с.
1689707
  Мизиев И.М. Шаги к истокам этнической истории Центрального Кавказа / И.М. Мизиев. – Нальчик, 1986. – 180с.
1689708
  Александров В.К. Шаги к микроразмерам : методы микроминиатюризации / В.К. Александров ; под ред. В.А. Полиповича. – Минск : Наука и техника, 1983. – 72 с.
1689709
  Подсвиров И.Г. Шаги к перевалу / И.Г. Подсвиров. – Тула, 1973. – 319с.
1689710
   Шаги к рассвету.. – Краснодар, 1986. – 396с.
1689711
  Косырев Е.А. Шаги квантовой электроники / Е.А. Косырев. – Москва : Воениздат, 1970. – 112 с.
1689712
   Шаги комсомола Приморья. – Владивосток, 1970. – 47с.
1689713
   Шаги комсомола Приморья /хроника дат и событий/.. – Владивосток, 1970. – 47с.
1689714
  Угляренко П.В. Шаги на улице / П.В. Угляренко. – Москва, 1967. – 200 с.
1689715
  Ильин Е.Н. Шаги навстречу: Из опыта работы учителя. / Е.Н. Ильин. – Москва, 1986. – 32с.
1689716
  Мамбетов Р. Шаги над облаками / Р. Мамбетов. – Ташкент, 1978. – 72с.
1689717
  Афонин С.Г. Шаги над пропастью : записки партизана / Афонин С.Г. ; лит. обработка И. Пиняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 284 с., [4] л. ил. : ил.
1689718
  АфонинС.Г Шаги над пропастью : записка партизана / АфонинС.Г; Афонин С.Г. ; лит.обраб. И. Пиняева. – 2-е изд., доп. – Саранск : Мордовск. кн. изд-во, 1978. – 304 с. : ил.
1689719
  Гусев О.П. Шаги научно-технического прогресса / О.П. Гусев. – К, 1986. – 118с.
1689720
  Митрофанов А.В. Шаги новой геополитики / А.В. Митрофанов. – Москва : Русский вестник, 1997. – 298с. – ISBN 5-83346-018-8
1689721
  Бершов С.И. Шаги по вертикали : записки альпиниста / С.И. Бершов ; лит. запись А.Парахони ; [предисл. В. Шумихина]. – Киев : Молодь, 1985. – 143 с., [8] л. ил. – (Знаменосцы спорта)
1689722
  Рышков Ю.М. Шаги по земле / Ю.М. Рышков. – Тбилиси, 1965. – 100с.
1689723
  Песков В.М. Шаги по росе / В.М. Песков. – 2-е. – Москва, 1964. – 350 с.
1689724
  Медведев Н.Е. Шаги по теплой земле : повесть / Николай Медведев ;. – Москва : Детская литература, 1979. – 160 с.
1689725
  Чичков В.М. Шаги по чужой земле. / В.М. Чичков. – М., 1966. – 126с.
1689726
  Чичков В.М. Шаги по чужой земле. / В.М. Чичков. – М., 1983. – 398с.
1689727
  Горшков М.К. Шаги профессионализма // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  В статье характеризуется состояние системы профессионального социологического образования в 124 российских вузах.
1689728
   Шаги пятилетки. Кузбасс 1976. – Кемерово
Вып. 18. – 1977
1689729
   Шаги пятилетки. Кузбасс 1978. – Кемерово
Вып. 20. – 1979
1689730
  Погодин Н.Ф. Шаги революции / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1979. – 220с.
1689731
  Трунов Д.И. Шаги республики / Д.И. Трунов. – Махачкала, 1971. – 216 с.
1689732
   Шаги реформы. – Оренбург, 1970. – 214с.
1689733
  Шкаредный И.И. Шаги саженьи / И.И. Шкаредный. – Киев, 1977. – 134 с.
1689734
   Шаги саженьи. – М, 1980. – 499с.
1689735
   Шаги семилетки, 1964. – 20с.
1689736
   Шаги семилетки. – Вып.6. – Кемерово, 1965. – 204с.
1689737
   Шаги Советов. – М, 1979. – 516с.
1689738
   Шаги Советов. – М, 1981. – 558с.
1689739
   Шаги Советов. – М, 1985. – 655с.
1689740
  Рыльский В.А. Шаги советской энергетики / В.А. Рыльский. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1689741
   Шаги утренней смены. – Ашхабад, 1966. – 140с.
1689742
   Шаги.. – Новосибирск, 1967. – 425с.
1689743
  Пятков Г.И. Шаги. Стихи. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1966. – 166с.
1689744
  Мустафин Г. Шагинак Берсиев : повесть / Г. Мустафин. – Москва : Советский писатель, 1947. – 280 с.
1689745
  Кузыев Р.У. Шагит Худайбердин / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1964. – 95с.
1689746
  Будзиновський В. Шагін Герай : історичне оповідання / В. Будзиновський. – [Б. м.] : Накладна автора, 1924. – 64 с.
1689747
  Сигел Д. Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса = Futurize your enterprise. Business strategy in the age of the e-customer / Дэвид Сигел ; [пер. с англ. С. Борисов ; науч. ред. М. Отставнов]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2001. – 384 с. : ил. – ISBN 5-901028-24-4
1689748
  Гуськов С.В. Шагни первым / С.В. Гуськов. – М., 1967. – 309с.
1689749
   Шагни первым. – М., 1985. – 284с.
1689750
   Шагни первым. – М., 1989. – 176с.
1689751
   Шагнувшие в бессмертие.. – Саратов, 1971. – 271с.
1689752
   Шагнувшие в бессмертие.. – Саратов
кн. 2. – 1974. – 278с.
1689753
  Очкин А.Я. Шагнувший в бессмертие / А.Я. Очкин. – М, 1966. – 159с.
1689754
  Очкин А.Я. Шагнувший в бессмертие / А.Я. Очкин. – М, 1967. – 80с.
1689755
  Денисов В.В. Шагнувший через полюс / В.В. Денисов. – М., 1971. – 144с.
1689756
   Шаговые электродвигатели и электронные коммутаторы дискретных автоматических систем. – М., 1965. – 14с.
1689757
   Шаговые электродвигатели и электронные коммутаторы дискретных автоматических систем.. – М., 1965. – 14с.
1689758
  Остапенко Б.В. Шагренева трава / Б.В. Остапенко. – К., 1991. – 50с.
1689759
  Бальзак Оноре де Шагренева шкіра : роман / Оноре де Бальзак ; пер. [з фр.] Юрія Лісняка. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 287, [1] с. – (Класика). – ISBN 978-617-7498-30-7
1689760
  Матвійчук А. Шагренева шкіра українського медіапростору // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 236-241


  Після здобуття Україною незалежності українською державною елітою було проігноровано важливість інформаційної політики, тому національний медіапростір було віддано на відкуп великому капіталу, серед якого є чимало іноземних компаній. Це створює загрозу ...
1689761
  Бальзак Оноре де Шагренева шкіра. Батько Горіо. Гобсек : Романи. Повість:Для старш.шкільного віку / Бальзак Оноре де; Пер.з франц.Мал.Ївгена Котляра. – Київ : Веселка, 1998. – 527с. : іл. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 9660100906
1689762
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак. – Москва ; Ленинград : Академия, 1936. – 438 с.
1689763
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1954. – 262 с., [1] л. портр.
1689764
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1954. – 262 с., [1] л. портр.
1689765
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б,А. Грифцова]. – Москва : Правда, 1955. – 275 с.
1689766
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б.А. Грифцова]. – Москва : Правда, 1955. – 275 с.
1689767
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [примеч. Н. Муравьевой ; ил.: А. Галицин]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 320 с. : ил.
1689768
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [вступит. ст. Р. Резник ; примеч. Н. Муравьевой ; худож. А. Голицын]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с. – (Библиотечная серия)
1689769
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 232 с.
1689770
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Бальзак Оноре де. – Махачкала, 1980. – 270 с.
1689771
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [предисл. Р. Резник ; примеч. Н. Муравьевой ; худож. А. Голицын]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 270 с. : ил. – (Библиотечная серия)
1689772
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [худож. Н.М. Селещук]. – Минск : Вышэйш. школа, 1980. – 239 с. : ил.
1689773
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б.А. Грифцова ; послесл. и примеч. Н.И. Муравьевой]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1980. – 364 с. : портр.
1689774
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [вступ. ст. Р. Резник ; примеч. Н. Муравьевой ; худож. А. Голицын]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 270 с. : ил.
1689775
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б. Грифцова ; вступит. ст. Р. Резник ; ил. А. Голицына]. – Москва : Правда, 1982. – 272 с. : ил. – (Библиотека зарубежной классики)
1689776
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман [для сред. и ст. шк. возраста] / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б.А. Грифцова ; [вступ. ст. Р. Резник ; худож. А. Голицын]. – Фрунзе : Мектеп, 1983. – 254 с. : ил.
1689777
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа = La peau de chagrin : [роман] / Оноре Бальзак ; [вступ. ст. (с. 5-30) и примеч. В.Я. Бахмутского ; С.М. Бархин]. – Москва : Книга, 1983. – 431 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1689778
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : [роман] / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б. Грифцова. – Вильнюс : Vaga, 1985
1689779
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа : роман, [новеллы, очерки] / Оноре де Бальзак ; [пер. з фр. Б. Грифцова, А. Ясного, И. Брюсовой]. – Киев : Комсомольская правда - Украина, 2008. – 358, [2] с. – Пер. изд.: La peau de Chagrin / Honore de Balzac, 1831. - Сер. основана в 2007 г. - Содерж.: Покинутая женщина; Эликсир долголетия; Неведомый шедевр; Мадам Всеотбога; Романтические акафисты; Провинциал; Знакомство; Несчастный; Бакалейщик. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине". XIX век : XIX век ; т. 14). – ISBN 978-966-21-4913-5
1689780
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Гобсек : [роман, повесть] / Оноре де Бальзак ; [послесл. Д.С. Наливайко ; примеч. Е.Б. Алексеенко]. – Харьков : Фолио, 2010. – 364, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. название 1-го произведения и серия: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5312-1
1689781
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Гобсек : [роман, повесть] / Оноре де Бальзак ; [послесл. Д.С. Наливайко ; примеч. Е.Б. Алексеенко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 364, [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - На обл. указ. название 1-го произвед. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5312-1
1689782
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Евгения Гранде : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 400 с.
1689783
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Евгения Гранде. Гобсек / Оноре де Бальзак. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1985
1689784
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Обедня безбожника : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1984. – 110 с.
1689785
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Обедня безбожника : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Цхинвали : Ирыстон, 1985. – 271, [1] с.
1689786
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Полковник Шабер. Отец Горио. Обедня безбожника / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1982. – 336 с.
1689787
  Бальзак Оноре де Шагреневая кожа. Эжени Гранде. Отец Горио : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 701с.
1689788
  Бальзак О. де Шагреневая кожа. Эликсир долголетия. Поиски Абсолюта / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б.А. Грифцова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 512 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4539-3
1689789
  Бальзак Оноре де Шагреньова шкура / Оноре Бальзак. – Харків : Держвидав, 1929. – 300 с.
1689790
  Бальзак Оноре де Шагреньова шкура : пер. з фр. / Оноре Бальзак. – Харків : Укрдержвидав, 1929. – 230 с.
1689791
  Бовсунівська Т. Шад Йоганн Баптист (1758-1834) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 46-49. – ISBN 966-7825-40-Х
1689792
  Курбансахатова М.К. Шаджа Батырович Батыров. / М.К. Курбансахатова. – Ашхабад, 1968. – 44с.
1689793
  Шадр И.Д. Шадр / И.Д. Шадр. – М., 1978. – 255с.
1689794
   Шадр И. Д.. – М., 1962. – 50с.
1689795
  Зотов А.И. Шадр Иван Дмитриевич. 1807-1941. / А.И. Зотов. – Москва-Л., 1944. – 16с.
1689796
  Воронова О.П. Шадр. / О.П. Воронова. – Москва, 1969. – 190с.
1689797
  Воронова О.П. Шадр. / О.П. Воронова. – Москва, 1969. – 190с.
1689798
  Полякова Е.Н. Шадринская рукопись 1687-88 годов как памятник делового языка XVII века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Полякова Е.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1689799
  Федоров Е.А. Шадринский гусь / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Челябинск, 1938. – 61с.
1689800
  Федоров Е.А. Шадринский гусь / Е.А. Федоров. – 3-е изд. – Курган, 1953. – 134с.
1689801
  Коваленко А. Шадрін Олександр Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 5 : Олександр Шадрін. – С. 3-30.
1689802
  Давитадзе Эмен Автандилович Шаири в грузинской народной словескости (по материалам аджарского фольклора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Давитадзе Эмен Автандилович; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1689803
   Шаислам Махмудович Шамухамедов. – Ташкент : Фан, 1981. – 47с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Узбекистана)
1689804
  Франк Л. Шайка разбойников. Оксенфуртский мужской квартет. Из трех миллионов трое / Л. Франк. – Москва : Художественная литература, 1970. – 496с.
1689805
   Шайкевич Ігор Андрійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 289
1689806
   Шайкевич Ігор Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 66-67
1689807
   Шайкевич Ігор Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 528. – ISBN 978-966-439-754-1
1689808
   Шайкевич Ігор Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 281. – ISBN 978-617-7530-19-9
1689809
  Нефедьев К.М. Шайтан-гора / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1959. – 68с.
1689810
  Трускиновская Д. Шайтан-звезда / Далия Трускиновская. – Москва : ФОРУМ, 2006. – 704с. – (Другая сторона). – ISBN 5-8199-0265-3
1689811
  Колосов Ю.Г. Шайтан-Коба - мустьєрська стоянка Криму / Ю.Г. Колосов. – К., 1972. – 160с.
1689812
  Петров П.П. Шайтан-поле / П.П. Петров. – Иркутск, 1966. – 432с.
1689813
  Загороднюк І. Шакал (Canis aureus) в Україні: сучасна експансія та статус виду // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 100-105 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2219-7516
1689814
  Якобсон А. Шакали : пьэси / А. Якобсон. – Київ, 1953. – 144 с.
1689815
  Якобсон А. Шакалы : драм. сатира / А. Якобсон. – Москва : Советский писатель, 1952. – 111 с.
1689816
  Сатпаева Ш.К. Шакарим Кудайбердиев / Ш.К. Сатпаева; НАН Респ. Казахстан, Ин-т лит. и искусства. – Алматы : Гылым, 1993. – 115с. – ISBN 5-628-00977-6
1689817
  Сидиков Є. Шакарім / Єрлан Сидиков ; [упоряд. П.В. Токар ; переклад Л.П. Подоляк ; передм. В.І. Сергійчук]. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 358, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-617-7692-84-2


  У пр. № 1738462 напис: Для читателей библиотеки университета от автора. Киев. 2021.
1689818
  Ионайтите А. Шакский говор. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ионайтите А.; Вильнюс. гос. ун-тет им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 16л.
1689819
  Ільїн В.В. Шакті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 77. – ISBN 966-316-069-1
1689820
  Рахманов М.К. Шакур Бурханов / М.К. Рахманов. – Ташкент, 1974. – 173с.
1689821
  Пяткин Б.Н. Шалаболинские петрглифы / Б.Н. Пяткин, А.И. Мартынов. – Красноярск, 1985. – 188с.
1689822
  Тесленко О. Шалата дика : оповідання / О. Тесленко. – Київ : Молодь, 1989. – 189 с.
1689823
  Безносиков В.И. Шалая речка : три повести / Безносиков В.И. ; пер. с коми В.Л. Стерина. – Сыктывар : Коми книжное издательство, 1982. – 319 с.
1689824
  Цицишвили Г.Ш. Шалва Дадиани. / Г.Ш. Цицишвили. – Тбилиси, 1977. – 436с.
1689825
   Шалва Нуцубидзе (1888-1969) : [Философ]: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 38с. – (Биобиблиографическая серия "Грузинские ученые")
1689826
  Пачкория В.А. Шалва Элиава / В.А. Пачкория. – Тбилиси, 1974. – 83с.
1689827
  Товстонос В.П. Шалена : Комедія на одну дію / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 24 с.
1689828
  Тарасюк О. Шалена Україна : твій путівник для безтурботних мандрівок / Олена Тарасюк ; [пер. з англ. Л. Солодка]. – Київ : Самміт-книга, 2018. – 110, [2] с. : іл., фот. – (Travel monkey). – ISBN 978-966-986-000-2
1689829
  Бомарше П.О. Шалений день або весілля Фігаро : комедія на 5 дій (1784) / П"єр Огюстен Кароль Бомарше ; переклад Гната Юри. – Вінниця : Друкарське Товариство "Просвіта", 1920. – 108 с. – На тит. арк. епіграф з твору авт
1689830
  Бомарше Шалений день або одруження Фігаро : комедія / П.О. Карон Бомарше ; переклад Володимира Самійленко ; ред. ст. й прим. В. Державина. – Харків : ДВУ, 1930. – 183 с.
1689831
  Пустовійт Аркадій Шалений Мік? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-74. – ISSN 0130-5212
1689832
  Боровко М. Шалений час вітрила напина : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 75-80. – ISSN 0130-321Х
1689833
  Островський О.М. Шалені гроші / О.М. Островський. – Київ, 1954. – 128с.
1689834
  Лапідус Є. Шалені гроші = Snabba cash : [скандинавський гостросюжет. роман] / Єнс Лапідус ; [пер. В. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 606, [2] с. – Пер. з вид.: Snabba cash / Jens Lapidus. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Швеція ; Швеція). – ISBN 978-966-03-7525-3
1689835
  Дзюба С. Шалені походеньки Європою: у Кракові, Дрездені та Празі! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 300-306. – ISSN 0320-8370


  "Давно хотів випробувати себе екстремальною та чарівною подорожжю країнами Європи. Коли адреналін зашкалює від неймовірних, дивовижних краєвидів, таємничих замків і середньовічних фортечних мурів, знаменитих костьолів, захоплюючих музеїв і галерей з ...
1689836
  Литовченко Т.І. Шалені шахи : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Харків : Фоліо, 2014. – 313, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-6975-7
1689837
  Литовченко Т.І. Шалені шахи : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Харків : Фоліо, 2015. – 313, [4] с. – ISBN 978-617-7012-09-1
1689838
  Мінковський О. Шаленство Майки Сковрон : повість / Мінковський О. – Київ : Молодь, 1975. – 180 с.
1689839
  Лонг В. Шалите, но в меру // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С.74-81. – ISSN 0132-0831
1689840
  Беднарский Владимир Шалить. Греческий смоковник : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-78 : Фото
1689841
  Печенюк Таміла Шаліли, шаліємо, чи будемо шаліти далі? (До питання новацій у сучасному художньому текстилі) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 100-112. – ISSN 1728-6875
1689842
  Федоренко Т. Шалімовська ріка життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-83
1689843
  Калинина Д. Шаловливый дедушка : Роман / Дарья Калинина. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00763-6
1689844
  Гутник Г Шалом. Русско-ивритский разговорник для повседневного общения / Г Гутник. – Киев : Радянський пысьмэннык, 1991. – 181 с. – ISBN 5-333-01126-5
1689845
  Миляков М.В. Шалоник. / М.В. Миляков. – М, 1969. – 80с.
1689846
  Вудхауз П.Г. Шалости аристократов / П.Г. Вудхауз. – Москва, 1992. – 224с.
1689847
  Промет Л.А. Шалости земли : повести, рассказы, миниатюры / Л.А. Промет; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1982. – 495 с.
1689848
  Светлова Т.В. Шалости нечистой силы / Татьяна Светлова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 411, [2] с. – Сер. осн. в 1997 г. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-008371-8
1689849
  Федосеев И.С. Шалости с огнем опасны / И.С. Федосеев. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1960. – 40с.
1689850
  Джаганова А. Шалунья / А. Джаганова. – Алма-Ата, 1972. – 152с.
1689851
  Джаганова А. Шалунья. / А. Джаганова. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
1689852
  Диргела П. Шалфейная гора : роман / П. Диргела, П. Диргела; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 270 с.
1689853
  Куляшов П.Ф. Шалые люди: роман, повести / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1989. – 477с.
1689854
  Никонов В.Г. Шалый плес / В.Г. Никонов ; [ил.: Г.Г. Леви]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 191с., [1] л. портр.
1689855
  Новиков-Прибой Шалый. / Новиков-Прибой. – Москва, 1924. – 46с.
1689856
  Старк Э. Шаляпин / Эдуард Старк (Зигфрид). – Петроград : Изд. и тип. Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1915. – [4], IV, [2], 210, [6] с., 23 л. ил., портр : портр., ил.
1689857
  Янковский М.О. Шаляпин / М.О. Янковский. – Москва, 1955. – 72 с.
1689858
  Дмитриевский В.Н. Шаляпин в Петербурге -- Петрограде. / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1976. – 263с.
1689859
  Дмитриевский В.Н. Шаляпин и Горький / В.Н. Дмитриевский. – Ленинград, 1981. – 240 с.
1689860
  Тучинская А. Шаляпин и Мейерхольд в кино : к 100-летию российского кинопроизводства // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 104-119
1689861
  Янковский М.О. Шаляпин и русская оперная культура / М.О. Янковский. – Ленинград-Москва, 1947. – 223с.
1689862
  Раскин А.Г. Шаляпин и русские художники / А.Г. Раскин. – Л.М., 1963. – 163с.
1689863
   Шальиве народне приче. – Београд, 1971. – 140 с.
1689864
   Шальиве народне приче. – Београд : Просвета, 1971. – 139 с.
1689865
  Потанин В.Ф. Шальная весна / В.Ф. Потанин. – М., 1969. – 191с.
1689866
  Щеголихин И.П. Шальная неделя. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1987. – 414с.
1689867
  Самойлов В.П. Шальная осень. / В.П. Самойлов. – Харьков, 1980. – 143с.
1689868
   Шальное лето. – М., 1968. – 192с.
1689869
  Джолето Аму Шальные деньги // Запах лука. Хоронить еще рано : повести : пер. с англ. / Аппиа Пегги. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 197-350. – (Произведения писателей Африки. Гана)
1689870
  Коваль Ю.И. Шамайка / Ю.И. Коваль. – М, 1990. – 125с.
1689871
  Коренев В.В. Шаман-Коса / В.В. Коренев. – Хабаровск, 1963. – 200с.
1689872
  Смоляк А.В. Шаман / А.В. Смоляк. – М., 1991. – 276с.
1689873
  Спицын А.А. Шаманизм в отношении к русской археологии / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 16 с.
1689874
  Гладышевский А.Н. Шаманизм в Хакасии и его реакционная сущность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гладышевский А.Н. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1954. – 16 с.
1689875
  Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев; Гурвич. – Новосибирск, 1984. – 233с.
1689876
  Білик О. Шаманізм і філософія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 31-33. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1689877
  Ятченко Володимир Шаманізм і шаманство в українців: вигадка чи реальність? ( Роздуми й запрошення до дискусії ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 233-237
1689878
   Шаманістична астрономія у "Слові о полку Ігоревім" (резюме попередніх досліджень) // Мова та історія : збірник наукових праць Ради молодих учениї Академії наук вищої освіти України / ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 176 : Випуск на пошану професора Зінаїди Степанівни Сікорської. – С. 34-38
1689879
  Сапожников В.К. Шаманка / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1969. – 183с.
1689880
  Эндрюс Л. Шаманка = Medicine women : [автобиогр. повесть] / Линн Эндрюс ; [пер. с англ. С. Грабовецкий]. – Киев : София, 1999. – 282, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Medicine women / Lynn V. Andrews ; ill. by Daniel Reeves. New York [etc.]: Harper & Row, Publishers. – ISBN 5-220-00250-3
1689881
  Кремер Ю.В. Шаманское целительство, психотерапия и признание целительских методик, распространенных среди коренных народов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-52. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
1689882
  Козловский Борислав Шаманы. Бубновый балет / Козловский Борислав, Крупар Станислав // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 94-113 : фото. – ISSN 1029-5828
1689883
  Брежнева А. Шамбор - замок мечты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 34-59. – ISSN 1812-867Х


  Замок Шамбор - найбільший замок на Луарі. Зведений за наказом короля Франциска І, який бажав бути ближче до своєї коханої - графині Турі, що проживала поруч. Шедевр Відродження розташований на схід від Блуа, домінує над усією місцевістю. Одні вважають, ...
1689884
  Брежнева А. Шамбор - замок мечты : музеи мира // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 58-79. – ISSN 1812-867Х


  Замок Шамбор - самый крупный из всех замков Луары. Был построен по приказу Франциска I (1519-1547), который хотел быть ближе к любимой даме - графине Тури
1689885
  Фіцич Наталка Шамбор. Історія з театром // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 22-27 : фото
1689886
   Шамиль - ставленник султанской Турции и английских колонизаторов.. – Тбилиси, 1953. – 557с.
1689887
  Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России / Чичагова А. Н. – М., 1991. – 206с.
1689888
  Павленко П. Шаміль. Повість / П. Павленко. – Київ, 1941. – 275с.
1689889
  Рагимов С. Шамо : роман / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1957. – 607 с.
1689890
  Рагимов С. Шамо / С. Рагимов. – Москва : Известия, 1963. – 712 с.
1689891
  Рагимов С. Шамо : роман / С. Рагимов. – Баку : Азернешр
3. – 1976. – 607 с.
1689892
  Рагімов С. Шамо / С. Рагімов. – Київ : Дніпро, 1988. – 588 с. – (Бібліотека історичгої прози). – ISBN 5-308-00156-1
1689893
  Пирогів Андрій Шамоні. Льодовик льодовиків : Троянда вітрів / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 50 : Фото
1689894
  Басинский Павел Шамординский ужас : документальная повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 102-123. – ISSN 0130-7673


  Фрагмент из книги "Ледяной дождь. Об уходе и смерти Льва Толстого", которая гоотовится к выходу в изд-ве "АСТ"
1689895
  Селівестрова Світлана Шамота Микола Захарович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 107-110. – ISSN 0236-1477
1689896
  Степаненко М. Шамота Микола Захарович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 297-298. – ISBN 978-617-7016-11-2
1689897
  Замятин Степан Романович Шамотный бетон на глинисто-фосфатной связке : Автореф... канд. техн.наук: 350 / Замятин Степан Романович; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 18л.
1689898
  Литинский Л. Шамоты и силикаты: их свойства, применение и испытание / Л. Литинский. – Берлин : Бюро иностранной науки и техники, 1927. – 354 с.
1689899
  Борель П. Шампавер : безнравств. рассказы / П. Борель ; изд. подгот. Т.Б. Казанская [и др. ; пер. Т.Б. Казанской ; коммент. Т.В. Соколовой]. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1971. – 206 с. : портр. – (Литературные памятники / АН СССР)
1689900
  Амп П. Шампанское : текст и коммент. / П. Амп ; пер. с фр. В. Малахиевой-Мирович и Л. Гуревич. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 140 с. – (Рабочая библиотека по литературе для школ ІІ ступени / под ред. проф. В.М. Фриче ; сост.: В.В. Голубков, Н.П. Горностаев, Б.Е. Лукьяновский и В.И. Сахаров ; вып. ХІІІ)
1689901
  Доброхотов Павел Шампанское "Священной дружины" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 136-140 : фото
1689902
  Амп П. Шампанське / П. Амп ; пер. К.І. Рубинського ; з передм. проф. П.С. Когана. – Харків : Український робітник, 1928. – 168 с.
1689903
  Петренко-Лисак Шампань Патрік // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 265-267. – ISBN 978-966-418-286-4
1689904
  Самойлов Юрій Шампань: топовий напрямок міжсезоння // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1689905
  Нацентов Д.И. Шампиньоны / Д.И. Нацентов, Н.Г. Нейгардт. – М., 1937. – 72с.
1689906
  Громов Н.Г. Шампиньоны / Н.Г. Громов. – Москва, 1957. – 168с.
1689907
  Громов Н.Г. Шампиньоны / Н.Г. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1960. – 176с.
1689908
   Шамрай Агапій Пилипович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 94-95. – ISBN 966-566-120-5
1689909
   Шамрай Агапій Пилипович (1896-1952) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 528. – ISBN 978-966-439-754-1
1689910
  Проценко Л. Шамрай Агапій Пилипович (3.X.1896 -7.IV.1952) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 196-197. – ISBN 5-333-00673-3
1689911
  Проценко Л. Шамрай Агапій Пилипович [3.X.1896 -7.IV.1952] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 196-197. – ISBN 978-611-01-1405-9
1689912
  Гетьманець М.Ф. Шамрай Агапій Пименович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 292-293. – ISBN 978-966-372-083-8
1689913
   Шамрай Костянтин Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 407 : фото
1689914
   Шамрай Костянтин Павлович (1950-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 528. – ISBN 978-966-439-754-1
1689915
   Шамрай Микола Григорович: доктор історичних наук, професор : вибрані твори / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії філософії, Каф. історії та етнології України ; [уклад.: О.З. Силка, Л.І. Синявська ; наук. ред. Масненко В.В.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2011. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 25
1689916
   Шамрай, Агапій Пилипович. Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від часу народження видатного вченого-літературознавця і педагога. – Суми, 1996. – 41 с.
1689917
   Шамурад Ташлиевич Ташлиев. – Ашхабад : Илим, 1984. – 96с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 16)
1689918
  Кошовий С. Шан Ян і його концепція держави // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 137-148. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена проблемі реформаторських рухів та пошуку оптимальних методів і засобів управління періоду Чжаньго в історії Стародавнього Китаю. Автор розглядає причини, витоки та особливості формування концепції держави у зазначений період. ...
1689919
   Шана Героям Другої світової війни // Київський університет. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5). – С. 3


  "Щороку КНУ згадує своїх студентів і працівників, які загинули у Другій світовій війні, покладанням квітів до меморіального знаку на Червоному корпусі. Адміністрація, співробітники, студенти Університету 6 травня, символічно в день Юрія Змієборця, ...
1689920
  Федірко І. Шана і вдячність учителю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Заняття на військовій кафедрі розширює можливості студентів у вивченні нових навчальних дисциплін. Автор статті пригадує знайомство і спілкування з викладачем кафедри Затилковим В"ячеславом Федоровичем.
1689921
   Шана й дяка нашому заслуженому сеньйорові М.І. Мандриці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 281, червень : червень. – C. 1-2, 29
1689922
   Шана людська // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Колектив університету вітає з ювілеєм Галину Миколаївну Дмитриченко. Є фото.
1689923
  Порох М. Шана Марії Влад // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)


  На фасаді редакції газети "Гуцульський край" у Косові встановлено меморіальну дошку Марії Влад.
1689924
  Поклад Н. Шана на віки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 15


  У жовтні цього року Володимирові Омеляновичу Забаштанському, людині надзвичайно непростої долі, великої душі й таланту, виповнилося б 80 років.
1689925
  Науменко О. Шана національному любомудрові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 11


  У Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбулися урочистості, присвячені 293-й річниці від дня народження видатного українського філософа, поета та прозаїка, байкаря, композитора і співака, педагога, ...
1689926
  Мельник А.М. Шана та вдячність ліквідаторам Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 3-4 : фото
1689927
  Ризаев Сунатулла Шаназар Шаабдурахманович Шаабдурахманов / Ризаев Сунатулла. – Ташкент : Фан, 1984. – 32с. – (Материалы к биобилиографии ученых Узбекистана)
1689928
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1949. – 176 с.
1689929
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1949. – 176с.
1689930
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1950. – 368 с.
1689931
   Шандор Петефи. – М, 1950. – 5с.
1689932
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш, 1951. – 352с.
1689933
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1958. – 350с.
1689934
  Гидаш А.Ф. Шандор Петефи / А.Ф. Гидаш. – М., 1960. – 366с.
1689935
  Гершкович А.А. Шандор Петефи / А.А. Гершкович; А. Грешкович. – Москва : Знание, 1961. – 32 с.
1689936
  Ийеш Д. Шандор Петефи / Д. Ийеш; Пер. с венгерского Малыхиной Е. – Москва : Художественная литература, 1972. – 496с.
1689937
  Умнякова Е.В. Шандор Петефи / Е.В. Умнякова. – Москва, 1972. – 48с.
1689938
  Ийеш Д. Шандор Петефи / Дюла Ийеш ; пер. с венг. Е.И. Малыхиной. – Москва : Радуга, 1984. – 467 с. : 6 л. ил.
1689939
  Петефи Ш. Шандор Петефи о самом себе / Ш. Петефи. – Будапешт, 1972. – 56с.
1689940
  Шахова К.О. Шандор Петефі - співець угорської революції 1848-1849 / К.О. Шахова. – Київ : Київський університет, 1969. – 326 с.


  На обор. тит. арк. дарчий надпис: Вельмишан6овному Олександру Захаровичу Жмудському з щирою вдячністю і симпатією. автор 1.10.69. К. Шахова
1689941
  Шахова К.О. Шандор Петефі : життя і творчість / К.О. Шахова. – Київ : Дніпро, 1972. – 218 с. : 7 л. ил.


  На тит. л. дарчий надпис: Библиотеке Киевского унверситета с благодарностью. автор 25.I.73 К. Шахова
1689942
  Эк Ш. Шандор Эк. Выставка произведений : Каталог / Ш. Эк. – Москва : Советский художник, 1965. – 29 с., [7] с.
1689943
  Деркач В. Шандра звичайна - перспективна для введення у промислову культуру лікарська рослина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Шандра звичайна, Маrrubium vulgare L. - лікарська рослина з різнобічним терапевтичним ефектом. Включена до сучасних Європейської та Української фармакопей. Поширена по всій території України розсіяно, природні запаси незначні. Придатна для ...
1689944
   Шандринский мамонт. – Новосибирск : Наука, 1974. – 16с.
1689945
  Козловский Е.А. Шанель / Е.А. Козловский. – Москва, 1992. – 96с.
1689946
  Ільїн В.В. Шанкара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 77. – ISBN 966-316-069-1
1689947
  Исаева Н.В. Шанкара и нидийская философия / Н.В. Исаева. – М, 1991. – 197с.
1689948
  Кізлова А. Шановані ікони в сакрумі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII - перші десятиріччя XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 354-365. – ISBN 966-7379-70-1
1689949
   Шановна Тетяно Олегівно ! / кафедра ТМК [Ін-т журналістики] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 12


  ВітанняТ. О. Приступенко з ювілеєм !
1689950
  Семенюк Г.Ф. Шановний Дмитре Володимировичу! // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 16
1689951
   Шановний Леоніде Васильовичу! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка привітав Л.В. Губерського з ювілеєм.
1689952
  Жулинський М. Шановний Тарасе Юрійовичу! // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 30. – ISSN 0236-1477
1689953
  Губерський Л.В. Шановний читачу! // Філософія Г.С. Сковороди / Д.І. Чижевський. – Репр. відтв. вид. 1934 р. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 1. – (Серія "Джерела філософської думки у Київському університеті"). – ISBN 978-966-439-684-1
1689954
  Гриценко І. Шановний читачу! // Відповідальність у публічному праві / П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач, Ю. Баулін, В. та ін. Гринюк. – Київ : Грамота, 2014. – С. 6. – (Серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-471-5
1689955
  Гриценко І. Шановний читачу! // Відповідальність у приватному праві / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, В. Бажанов, Т. та ін. Боднар. – Київ : Грамота, 2014. – С. 6. – (серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-467-8
1689956
  Гриценко І. Шановний читачу! // Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія / І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко, Т. Андрусяк, Н. та ін. Армаш. – Київ : Грамота, 2014. – С. 6. – (Серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-468-5
1689957
  Губерський Л. Шановний Ярославе Богдановичу! // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 3. – ISBN 978-617-7069-75-8


  Привітання ректора КНУ імені Тараса Шевченка Я.Б. Олійника та колективу географічного факультету з 85 річчям.
1689958
  Колесник В.Ф. Шановним організаторам, учасникам і гостям історико-краєзнавчої конференції ""Макарівські історико-краєзнавчі читання // Матеріали історико-краєзнавчої конференції "Макарівські історико-краєзнавчі читання" : смт Макарів Київ. обл., 25 листоп. 2011 р. / "Макарівські історико-краєзнавчі читання", історико-краєзнавча конф. – Київ : Пугач О.В., 2012. – С. 7. – ISBN 978-966-8359-10-1
1689959
  Тихий В. Шановні автори, колеги, друзі! // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – С. 15


  Вітальне слово до наукової спільноти з появою спеціалізованого професійного видання - журнал "Вісник кримінального судочинства", засновники КНУ імені Тараса Шевченка, Тов. "Правова Єдність".
1689960
  Губерський Л. Шановні ветерани Шевченкового університету! // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С.1
1689961
  Скопенко В. Шановні друзі / Віктор Скопенко // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 3-4. – ISBN 966-95774-3-5
1689962
  Губерський Л.В. Шановні друзі! // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-696-4


  До 80-річчя географічного факультету.
1689963
  Тітова Н.М. Шановні друзі! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 12-13


  Привітання журналу "Бібліотечна планета" від імені бібліотечної спільноти Дніпропетровщини.
1689964
  Губерський Л. Шановні друзі! // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 5-6. – ISBN 978-966-439-961-3


  Передмова до довідника.
1689965
  Губерський Л.В. Шановні колеги! : [Привітання директора Інституту міжнародних відносин викладачам, співробітникам і студентам відділення "Міжнародна інформація" з нагоди 10-ої річниці його створення] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 43, ч. 1. – С. 3
1689966
  Губерський Л.В. Шановні колеги! : [вітання редакційній колегії журналу "Приватне право" з нагоди започаткування видання] // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 19
1689967
  Губерський Л. Шановні колеги! // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 1


  Вітання ректора університету колективу з нагоди входження університету до ТОП-500 світового рейтингу університетів QS World Universite Rankings 2013.
1689968
  Гриценко І. Шановні колеги! // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – С. 14


  "...Колектив юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка виносить на розсуд юридичної громади новий журнал "Вісник кримінального судочинства".
1689969
  Ракитянська В.Д. Шановні колеги! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 13


  Привітання журналу "Бібліотечна планета" від ХДНБ ім. В.Г. Короленка.
1689970
  Рудько Г.І. Шановні колеги! / Г.І. Рудько, О.А. Лисенко // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 3. – ISSN 1682-721Х
1689971
  Погорецький М. Шановні колеги, друзі! // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – С. 16


  Про журнал "Вісник кримінального судочинства", засновники КНУ імені Тараса Шевченка, Тов. "Правова Єдність".
1689972
  Фурдичко О.І. Шановні колеги, друзі! / О.І. Фурдичко, О.В. Устименко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9. – ISSN 2077-4893


  До 100-річного ювілею Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН.
1689973
  Штейнберг М. Шановні колеги, передусім, колеги із Чорнобильської АЕС! // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (94). – С. 4-6. – ISSN 2073-6231
1689974
  Ніколаєнко С. Шановні науковці! // Голос України, 2004


  Привітання міністра освіти і науки з Днем науки]
1689975
  Гриценко І.С. Шановні учасники та гості конференції! // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 3-4. – ISBN 978-617-7293-17-9
1689976
  Франко-Ключко Шановні учителі і дорогі учні восьмирічної школи в Підберізцях // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 125-126. – ISSN 0868-4790
1689977
  Оніщенко Н.М. Шановні читачі! // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 03. – ISSN 2312-1831
1689978
  Фурса С.Я. Шановні читачі! // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 7. – ISBN 978-617-7361-58-8


  Вступне слово.
1689979
   Шановні читачі! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 7. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  21 жовтня 2022 р. на 86-му році життя після тривалої хвороби обірвався життєвий шлях Івана Йосиповича Любича - канд. геогр. наук, доцента каф. фізичної географії та геоекології КНУ імені Тараса Шевченка.
1689980
  Кучер Т.М. Шановні читачі, колеги, всі зацікавлені особи! // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 63-64


  Про збірник наукових статей "Цивілістична процесуальна думка" за заг. ред. д.ю.н., проф.Фурси С.Я.. Ця книга присвячується створенню у КНУ імені Тараса Шевченка нової кафедри "Нотаріального та виконавчого процесу адвокатури" та започатковується видання ...
1689981
  Чубков Ю.Д. Шанс / Ю.Д. Чубков. – М, 1990. – 226с.
1689982
  Коваль К. Шанс адвокатури. Механізм реалізації реформування адвокатури України в рамках Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1689983
   Шанс виявити інтелектуальний потенціал / Оргкомітет конкурсу // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  На економічному ф-ті відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукр. конкурсу наук. студент. робіт у галузі науки "Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)". Середпереможців - студенти екон. ф-ту нашого ...
1689984
  Дубровик-Рохова Шанс відновити будівництво LNG-термінала // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 8


  Загострення відносин РФ і Туреччини може поховати "Турецький потік".
1689985
  Кент П. Шанс Гидеона : роман / Памела Кент ; [пер. с англ. Е. Коротнян] // Парижское приключение : [пер. с англ.] / Э. Эштон. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – С. 357-492. – (Библиотека любовного романа). – ISBN 5-7435-0118-1
1689986
  Мамаев Ш. Шанс для генерала // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 50-52


  Політична ситуація в Пакістані
1689987
  Робертс Дж. Шанс для мира? Советская кампания в пользу завершения "холодной войны". 1953-1955 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – 35-75. – ISSN 0130-3864
1689988
  Ромпей Г. Шанс для референдуму у Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 3


  Для просування вперед проекту європейської інтеграції потрібна комплексна політична угода.
1689989
  Чадюк М. Шанс для України повірити у себе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 31


  Побачила світ книга "Це зробила вона", що містить 50 історій про видатних українок.
1689990
  Іванов О. Шанс для України: країна без корупції і План Маршалла. Умови економічного дива // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 131-141. – ISBN 978-617-7768-34-9
1689991
  Стельмашевська О. Шанс для юних музикантів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 6


  Упродовж 6 - 10 вересня у Львові відбудеться фестиваль німецького Фонду Міхаеля Стріхаржа, присвячений юнацькій музичній творчості. Фестиваль є щорічним та відбувається кожного року в іншому місті України.
1689992
  Шпилько Сергей Шанс есть только у независимых изданий : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 33 : Фото
1689993
  Шуткевич О. Шанс закінчити університет імені Стуса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26 січня (№ 11). – С. 10


  У Донецькому національному університеті створили робочу групу щодо перейменування вишу.
1689994
   Шанс конвертувати бали ЗНО й атестата // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 131). – С. 1,2
1689995
  Філоненко Світлана Шанс на виправлення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 70
1689996
  Філоненко Світлана Шанс на виправлення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 70
1689997
  Філоненко Світлана Шанс на виправлення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 70
1689998
  Сухобокова О.О. Шанс на незалежність: українські перспективи в Другій світовій війні в концепції Н.Я. Григорієва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 273-280. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Никифор Якович Григоріїв - визначний український політичний і громадський діяч, суспільствознавець, публіцист, освітянин.
1689999
   Шанс на приключение. – Петрозаводск, 1991. – 304с.
1690000
  Афанасьев Игорь Шанс на спасение : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 22-30
<< На початок(–10)1681168216831684168516861687168816891690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,