Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1681168216831684168516861687168816891690(+10)
1689001
  Зісельс Й. "Яд ва-Шем" не має доказів про співпрацю Шухевича з німецькими окупантами // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – С. 7
1689002
  Крупач М. "Яд спраги" та "яд придушеної ненависті" (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 11-20. – ISSN 0236-1477
1689003
   "Ядерна" співпраця [НУ "Львівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 вересня (№ 36/37)
1689004
  Стрельцов Д.В. "Ядерная дилемма" во внешней политике Японии // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 56-64. – ISSN 20718160
1689005
  Синицин А. "Ядерная зима" палеолита // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.137-138. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на территории России. ]
1689006
  Самойлов С. "Ядерная сделка" между США и Индией / С. Самойлов, И. Олсуфьев // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 6 (1625). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
1689007
  Соколов Б. "Ядерний кийок" - ознака сили чи безсилля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 5


  Важко уявити, щоб Росія не наразилася на удар у відповідь з боку США в разі застосування нею відповідної зброї проти Латвії, Фінляндії чи України.
1689008
  Довбиш Н. "Ядерний містицизм" Сальвадора Далі як синтез науки і релігії на тлі епохи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 403-406. – ISBN 978-966-171-793-9
1689009
  Прокопчук С. "Ядерний щит", який будували "бандерівці" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 103)
1689010
   "Ядерний" проект // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету Олександр Бурлаєнко переміг у французькому конкурсі студентських проектів, представивши доповідь щодо ядерної фізики. Пріоритетними напрямами конкурсних робіт були ядерна ...
1689011
   "Ядерні" стипендії науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Віденський центр з питань роззброєння та нерозповсюдження (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation) започаткував нову програму для навчання українських спеціалістів – Emergency Fellowship Programme – Ukraine (EFPU). програму було ...
1689012
  Малишев Б.В. "Ядро правової системи": до питання про визначення поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-38
1689013
  Амосов М. "Язавжди намагався бути чесним і добре ставився до людей" // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 6-15. – ISSN 2308-8818
1689014
  Бовгиря А. "Язик козацький": мова як ознака ідентичності в Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 45-56. – ISSN 0130-5247


  Мовна палітра ранньомодерної Гетьманщини була доволі розмаїтою і включала канцелярську українську ("проста мова"), латину, польську, російську, старослов"янську, розмовну українську мови. На кожну з них покладалися свої функції. Поряд з уявленнями про ...
1689015
  Творун С. "Язичництво" чи "архаїчне православ"я"? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 119-122


  Розглядається проблема висвітлення дохристиянських вірувань укр. народу в сучасній навчальній та науково-популярній літературі; аналізуються підходи до з’ясування поняття верховного Бога, його назв і місця в пантеоні давньоукраїнських божеств; ...
1689016
  Набутовская М. Я-Женщина : Стихи / М. Набутовская. – Киев : Созвучие, 1998. – 112с
1689017
  Швая М. Я-зануда : повесть / Моника Швая; пер. с польского В.А. Голубьевского. – Харьков : Фолио, 2006. – 381с. – (Литература). – ISBN 966-03-3708-6
1689018
   Ягуар снова охотится // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 44-45 : Фото
1689019
  Нечинская Мария Ягуарунди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 22 : фото
1689020
   Ягупольський Лев Мусійович (1992-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556. – ISBN 978-966-439-754-1
1689021
   Ягупольський Юрій Львович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556. – ISBN 978-966-439-754-1
1689022
  Евлахов С.С. Яд / С.С. Евлахов. – Москва, 1955. – 32с.
1689023
   Яд жабы убивает крокодилов : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66 : Фото. – ISSN 1029-5828
1689024
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Ленинград, 1981. – 432с.
1689025
  Дрюон М. Яд и корона : Негоже лилиям прясть: Романы / М. Дрюон. – Москва : Художественная литература, 1981. – 446с. – ("Проклятые короли")
1689026
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Москва : Художественная литература, 1982. – 447 с.
1689027
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 431с.
1689028
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 213с.
1689029
  Дрюон М. Яд и корона. Негоже лилиям прясть. / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 286 с.
1689030
   Яд растения вызывает "сардоническую улыбку" : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32. – ISSN 1029-5828
1689031
  Арестов В.Н. Яд с доставкой на дом : "Нетрадиц. религии" в системе идеол. диверсий империализма / В.Н. Арестов, И.А. Шудрик. – Харьков : Прапор, 1986. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-117, 111-115
1689032
  Модржинская Е.Д. Яд сионизма / Е.Д. Модржинская, В.Ф. Лапский. – Москва, 1983. – 112 с.
1689033
  Модржинская Е.Д. Яд сионизма / Е.Д. Модржинская, В.Ф. Лапский. – Минск, 1984. – 94с.
1689034
  Плаудс Э. Яд сирени : стихи / Эгилс Плаудс; пер. с лат. – Рига : Лиесма, 1985. – 86 с.
1689035
  Шайноха К. Ядвига и Ягайло. – С.-Петербург, Москва
Т. 1. – 1880. – 711 с.
1689036
  Шайноха К. Ядвига и Ягайло. – С.-Петербург, Москва
Т. 2. – 1882. – 685 с.
1689037
  Гулям Г. Ядгар : повесть / Г. Гулям. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1940. – 57 с.
1689038
  Шавишвили Бедиса Михайлович Ядгар Х века с крюковыми нотными знаками (А-596) и его значение для истории грузинского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шавишвили Бедиса Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1689039
  Балюк Г.І. Ядеpне пpаво Укpаїни: стан i пpеспективи pозвитку.Пpавовi аспекти pадiоекологiї. / Г.І. Балюк; Міністерство освіти України.Інститут змісту і методів навчання. Київський націон. унів.ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 140с. – ISBN 5-7763-2665-6


  Розглянуто взаємозв`язок i спiввiдношення ядеpного пpава та iн. галузiв пpава особливо екологiчного; аналiзуються ядеpне законодавства,його система, пpеспектива pозвитку.
1689040
  Біленчук П. Ядерна безпека і ядерна криміналістика: стратегія наукового забезпечення / П. Біленчук, Т. Обіход // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1689041
  Біленчук П. Ядерна безпека України в сучасній цивіліології // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 201-205


  Аналізуються ядерне право та ядерне законодавство України, так само, як і питання правового регулювання ядерної і радіаційної безпеки у вітчизняному та міжнародному законодавстві.
1689042
   Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / [С.В. Адамович та ін.] ; за заг. ред. В.І. Розвадовського. – Київ : КНТ, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Присвяч. 25-річчю створення навч.-наук. Юрид. ін-ту ВДНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-833-8
1689043
  Толстой М.І. Ядерна геологія - нова галузь досліджень у геології : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться відомості про початкові етапи радіогеологічних досліджень у Росії, їх значення для геологічних досліджень, обгрунтовується становлення на базі радіогеології нової галузі геологічних досліджень - ядерної геології, дається її визначення і ...
1689044
  Вижва С.А. Ядерна геофізика : підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закладів / С.А. Вижва , І.І. Онищук, О.П. Черняєв ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 599-603. – ISBN 978-966-439-541-7
1689045
  Кайл Шеннон Ядерна дипломатія Північної Кореї і США // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 333-340. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689046
   Ядерна ДНК клітин слизової оболонки шлунка за умов дії стресу у щурів / Т.Д. Хілько, І.В. Якубцова, О.М. Тищенко, Л.І. Остапченко, Ш. Макай, В.Ф. Чехун // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 167-171. – ISSN 1023-2427


  Проведено порівняльне дослідження рівня полімеризації ядерної ДНК клітин слизової оболонки шлунка як за умов стресової моделі виразки шлунка, та і при інтрагастральному введенні тваринам екстракту Trigontlla foenum graecum на фоні розвитку виразкових ...
1689047
  Каспрук В. Ядерна ейфорія Кім Чен Ина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 6
1689048
  Поярков В.О. Ядерна енергетика : за і проти / В.О. Поярков. – К, 1993. – 92с.
1689049
  Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи / Е. Соботович, Р. Белєвцев // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0372-6436
1689050
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами
1689051
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – Резюме мовою статті
1689052
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1689053
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1689054
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (5). – 2015. – Резюме укр., рос. мовами
1689055
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (6). – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос. мовами
1689056
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (7). – 2016. – 76 с. – Резюме мовою статті
1689057
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: В.М. Васильченко, О.М. Масько, О.А. Пуртов [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (8). – 2016. – 77 с. – Резюме мовою статті
1689058
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (9). – 2017. – 72 с. – Резюме мовою статті
1689059
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (10). – 2017. – 87 с. – Резюме мовою статті
1689060
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ДНІЦ СКАР", 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (11). – 2018. – 76 с. – Резюме мовою статті
1689061
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ДНІЦ СКАР", 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (12). – 2018. – 96 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1689062
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (13). – 2019. – 96 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1689063
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (14). – 2019. – 88 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1689064
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (15). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689065
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (16). – 2020. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689066
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (17). – 2020. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689067
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (18). – 2020. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689068
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 4 (19). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1689069
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (20). – 2021. – 108 c. – Резюме укр., англ. мовами
1689070
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (21). – 2021. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1689071
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (22). – 2021. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1689072
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (23). – 2022. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1689073
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (24). – 2022. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
1689074
   Ядерна енергетика у контексті енергетичної політики Євросоюзу / С.В. Калтигіна, А.І. Шанчук, Ю.В. Єсипенко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 1 (77). – С. 3-10. – ISSN 2073-6231
1689075
  Шевцов А.І. Ядерна енергетика України: стан та напрями розвитку / А.І. Шевцов, А.З. Дорошкевич // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 153-160.
1689076
  Чекаленко Л. Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки / Л. Чекаленко, А. Кудряченко, О. Васильєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-35. – (Історичні науки)
1689077
  Пивовар С.Ф. Ядерна зброя / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 423-424. – ISBN 966-642-073-2
1689078
  Галака С.П. Ядерна зброя Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 187-190. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто процес набуття Бєларуссю статусу держави, що не володіє ядерною зброєю. Виділено ключові етапи та мотиви, що визначили рішення керівництва країни. The article examines the process of gaining the status of non-nuclear state by Belarus. Basic ...
1689079
  Годлевський М.С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 401-405. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміни у зовнішній політиці США за адміністрації Барака Обами в контексті проблеми ядерного роззброєння і контролю над цим озброєнням. Головний акцент спрямовується на міжнародних ініціативах президента, спрямованих на подальше скорочення ...
1689080
  Годлевський М.С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 103-107. – ISSN 2076-1554
1689081
  Сіновець П.А. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США на Близькому Сході: проблема стримування // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-119.
1689082
  Капируля М. Ядерна зброя як стримуючий фактор міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 28-30
1689083
  Шовкун Є. Ядерна зброя як фактор нестабільності у міжнародних відносинах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 365-373
1689084
  Теленко О.М. Ядерна зброя як чинник міждержавних відносин в Південній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 22-29. – ISSN 2308-6912


  Охарактеризовано історію та причини появи ядерної зброї в Південній Азії. Досліджено політику Індії та Пакистану в сфері ядерних озброєнь, особливості створення зброї масового знищення у цих країнах, проаналізовано можливі наслідки ядерної війни в ...
1689085
  Корпало О.Р. Ядерна зона поля синтаксичної особи в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-93. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто синтаксичну категорію особи в українській та польській мовах, що представлена у структурі дієслова та займенника. Взаємне опозиційне протиставлення особових форм реалізує відношення дії до її носія, який є суб"єктом або адресатом ...
1689086
   Ядерна криза між Російською Федерацією та державами-гарантами безпеки України // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 209-223. – ISBN 978-966-373-833-8
1689087
  Почерняєва В.Ф. Ядерна медицина - сучасні аспекти вивчення предмету / В.Ф. Почерняєва, Л.М. Васько, Т.О. Жукова // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 202-204. – ISSN 2079-8334
1689088
   Ядерна медицина у клінічній практиці / Ю.П. Северин, О.В. Щербіна, В.О. Мурашко, Л.В. Рущак // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 1. – С. 40-45
1689089
  Садовий М.І. Ядерна парасолька як засіб збереження миру : посібник / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 51-54
1689090
   Ядерна перспектива [у Вінницькому національному технічному університеті] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На кафедрі електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету створено відокремлений підрозділ Українського ядерного товариства.
1689091
  Волосюк І. Ядерна проблема КНДР та позиція Сполучених Штатів Америки (90-і роки XX - початок XXI століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ядерну програму КНДР та позицію США щодо неї у 90-х рр. ХХ - на початку ХХI ст. The article deals with the nuclear program of North Korea and the position of the USA in 90-s of the XX-th century - the beginning of the XXI-st century.
1689092
  Самійленко А. Ядерна програма Аргентини та проблема нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 94-100. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1689093
  Панфілов І. Ядерна програма Ірану в контексті французько-іранських відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 140-143
1689094
  Боднарь В. Ядерна програма Ірану: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 18-19
1689095
  Кучер С. Ядерна програма Північної Кореї: регіональний та глобальний аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 24-26.
1689096
  Конозенко І.Д. Ядерна радіація і тверді тіла / І.Д. Конозенко. – Київ, 1977. – 48с.
1689097
  Капируля М.В. Ядерна стабільність у постбіполярному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 357-364
1689098
  Сірук М. Ядерна страгетія Трампа / М. Сірук, Р. Вайтц // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  Як США планують стримувати Росію.
1689099
  Чумак В.М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження : Монографія / В.М. Чумак; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-т стратегічн. досліджень. – Київ, 1999. – 304с. – ISBN 966-554-028-9
1689100
  Оськін О. Ядерна структура українського і корейського речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 88-91. – ISSN 0320-3077
1689101
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (61). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689102
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (62). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689103
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (63). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689104
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (64). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689105
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (65). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689106
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (66). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689107
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (67). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689108
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (68). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689109
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (69). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689110
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (70). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689111
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (71). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689112
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (72). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689113
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (73). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689114
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (74). – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689115
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (75). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689116
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (76). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689117
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (77). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689118
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (78). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689119
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (79). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689120
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (80). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689121
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (81). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689122
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (82). – 2019. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689123
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (83). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689124
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (84). – 2019. – 98, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1689125
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (85). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689126
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (86). – 2020. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1689127
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (87). – 2020. – 87, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1689128
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (88). – 2020. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689129
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (89). – 2021. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689130
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Держ. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (91). – 2021. – 62, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689131
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Держ. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (92). – 2021. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689132
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Спец. вип. : 30 років заради безпеки. – 2022. – 103, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - Спец. вип. до 30-ліття Держ. п-ва "Держ. н.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"
1689133
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (93). – 2022. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689134
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (94). – 2022. – 74, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689135
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (95). – 2022. – 81, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689136
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (96). – 2022. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1689137
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Навчальний посібник для фізичних спеціальностей університетів / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 271с. – ISBN 966-594-306-5
1689138
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 439с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-020-2
1689139
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. – Київ : Знання, 2005. – 431с. – ISBN 966-346-083-0
1689140
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1689141
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1689142
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1689143
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1689144
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1689145
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1689146
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1 (23). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1689147
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2 (24). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1689148
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3 (25). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689149
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1689150
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1689151
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1689152
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1689153
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689154
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689155
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689156
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 11, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1689157
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689158
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689159
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689160
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689161
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689162
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689163
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689164
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1689165
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689166
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689167
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689168
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689169
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689170
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689171
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689172
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689173
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689174
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689175
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689176
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 4. – 2015. – С. 321-432. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689177
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 2. – 2016. – С. 103-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689178
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 1. – 2016. – С. 1-102. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689179
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 3. – 2016. – С. 211-332. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689180
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 4. – 2016. – С. 333-442. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689181
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 1. – 2017. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689182
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 2. – 2017. – С. 121-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689183
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 3. – 2017. – С. 211-298. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689184
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВПК "ЦЕНТРДРУК", 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 4. – 2017. – С. 299-400. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689185
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВПК "ЦЕНТРДРУК", 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 1. – 2018. – С. 1-90. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689186
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 3. – 2018. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689187
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 2. – 2018. – 197, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689188
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 4. – 2018. – 413, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689189
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 1. – 2019. – 105, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689190
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 2. – 2019. – 206, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689191
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 3. – 2019. – С. 209-311. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689192
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 4. – 2019. – С. 315-429, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689193
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 1. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689194
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 2. – 2020. – С. 109-216, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689195
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 3. – 2020. – 288, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689196
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 4. – 2020. – С. 293-379, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689197
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 22, № 1. – 2021. – 114, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1689198
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 22, № 2. – 2021. – С. 117-215, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1689199
  Бербидж Дж. Ядерная астрофизика = Nuclear fstrophysics : пер. с англ. / Дж. Бербидж ; пер. с англ. Г.С. Хромова ; с предисл. А.Г. Масевич. – Москва : Мир, 1964. – 128 с. : черт. – Библиогр.: с. 117-127 (265 назв.). – (Проблемы астрономии и геофизики)
1689200
  Франк-Каменецкий Ядерная астрофизика / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1967. – 63 с.
1689201
  Хойл Ф. Ядерная астрофизика / Ф. Хойл, Е.М. Бербидж, Дж.Р. Бербидж и др. ; под ред. [и с предисл.] Ч. Барнса, Д. Клейтона, Д. Шрамма ; пер. с англ. Д.К. Надежина и др. ; под ред. А.Г. Масевич. – Москва : Мир, 1986. – 519 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1689202
   Ядерная астрофизика : сб. науч. трудов. – Санкт-Петербург : ФТИ, 1991. – 206 с.
1689203
  Алехин Евгений Ядерная весна : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
1689204
  Чазов Е.И. и др. Ядерная война: / Е.И. и др. Чазов. – М., 1984. – 262с.
1689205
  Чердынцева В.В. Ядерная вулканология / В.В. Чердынцева. – Москва : Наука, 1973. – 208с.
1689206
  Литвинов В.С. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов / В.С. Литвинов. – М., 1982. – 143с.
1689207
   Ядерная геология. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 555с.
1689208
   Ядерная геология. – М, 1974. – 234с.
1689209
   Ядерная геология. – М, 1978. – 128с.
1689210
  Ларионов В.В. Ядерная геология и геофизика : Учебное пособие для вузов / В.В. Ларионов. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 352с.
1689211
   Ядерная геофизика. – М, 1959. – 372с.
1689212
   Ядерная геофизика : Выпуск 1961 г. – М, 1962. – 230с.
1689213
   Ядерная геофизика. – М, 1963. – 248с.
1689214
   Ядерная геофизика. – М, 1964. – 560с.
1689215
   Ядерная геофизика : Труды. – Москва : Недра
Вып.1. – 1968. – 288с
1689216
   Ядерная геофизика. – М, 1972. – 279с.
1689217
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука. – (Труды ин-та геологии и геофизики СО АН СССР ; Вып. 40)
[Т.] 1 : Радтометрия и радиоизотопная геофизика с альфа-, бета- и гамма-излучателями. – 1973. – 515 с.
1689218
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука
[Т.] 2 : Нейтронометрия и комплексирование методов ядерной геофизики. – 1973. – 400 с.
1689219
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для вузов / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1976. – 301с.
1689220
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Москва : Недра, 1988. – 325с. – ISBN 5-247-00025-0
1689221
   Ядерная геофизика при исследовании нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1978. – 360 с.
1689222
   Ядерная геофизика при поисках полезных ископаемых. – Москва, 1960. – 288 с.
1689223
  Старик И.Е. Ядерная геохронология. / И.Е. Старик. – М-Л, 1961. – 631с.
1689224
  Леше А. Ядерная индукция / А. Леше. – Москва, 1963. – 684 с.
1689225
  Воронцов А.В. Ядерная интрига Корейского полуострова / А.В. Воронцов, П. Агальцов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1689226
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 232 с.
1689227
  Чижик В.И. Ядерная магнитная релаксация / В.И. Чижик. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 253с.
1689228
  Шепилов Н.А. Ядерная магнитная релаксация в гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Шепилов Н. А.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1689229
  Захарченко Т.А. Ядерная магнитная релаксация жидкостей в пористых средах / Т.А. Захарченко. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1984. – 72с.
1689230
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксация и ее применение в химической физике / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва, 1979. – 235с.
1689231
  Абдрашитова Н.А. Ядерная магнитная релаксация и молекулярные движения в полиэтилене : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Абдрашитова Н.А. ; Казанский гос. ун-т. – Киев, 1980. – 15 с.
1689232
  Стыро Б.И. Ядерная метеорология. / Б.И. Стыро. – Л., 1965. – 140с.
1689233
  Зверков В.В. Ядерная паропроизводящая установка с ВВЭР-440 / В.В. Зверков, Е.И. Игнатенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 200 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; Вып. 23)
1689234
  Арбатов А.Г. Ядерная перегрузка и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 36-49. – ISSN 0321-2017
1689235
  Матинян Каринэ Степановна Ядерная полипептидсинтетазная система и ее радиочувствительность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Матинян Каринэ Степановна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1689236
  Заборский Виктор Леонидович Ядерная политика "пороговых" государств в международном режиме нераспространения ядерного оружия (на примере отдельных государств азиатско-тихоокеанского региона) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Заборский Виктор Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1689237
  Митяев В.Г. Ядерная политика США в НАТО / В.Г. Митяев. – М., 1973. – 208с.
1689238
  Манжола В.А. Ядерная политика Франции (60-80-ые годы) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Манжола В.А.; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 41л.
1689239
  Манжола Владимир Андреевич Ядерная политика Франции (60-е - 80-е гг.) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Манжола Владимир Андреевич; КУ им.Шевченко. – К., 1993. – 366л. – Бібліогр.:л.337-336
1689240
  Рябцев В.Н. Ядерная программа Ирана и Запад // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 106-162. – ISSN 0235-5620
1689241
  Кузарь В. Ядерная программа КНДР : реализация и последствия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1689242
  Дмитренко Я. Ядерная программа ОАЭ: потенциальные последствия для Ближнего Востока // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Объединенные Арабские Эмираты скоро станут первым арабским государством с собственной ядерной программой и первым — более чем за четверть века — новичком гражданского ядерного клуба планеты. Если все пойдет по плану, первый реактор страны введут в ...
1689243
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука
1. – 1964. – 264 с.
1689244
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника / А.П. Цитович. – Москва
2. – 1965. – 344с.
1689245
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника. : Учеб.пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука, 1967. – 536с.
1689246
  Филиппов Е.М. Ядерная разведка полевых ископаемых : Справочник / Е.М. Филиппов; АН УССР, Морской гидрофизич. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 586 с.
1689247
  Вишневский Ю. Ядерная революция. Зачем Биллу Гейтсу строить в Китае атомные станции. С помощью своих ядерных реакторов основатель Microsoft надеется сбить мировые цены на электроэнергию // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 25


  "Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о создании совместного предприятия для строительства реактора на бегущей волне в провинции Хэбэй на востоке страны. Эта провинция полукольцом охватывает столицу КНР Пекин (21,7 млн жителей) и ...
1689248
  Гопыч М П. Залюбовский Ядерная спектроскопия : Учеб.пособие / М П. Залюбовский Гопыч. – Харьков : Вища школа, 1980. – 384с.
1689249
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 35-го совещания. – Ленинград : Наука, 1985. – 578 с.
1689250
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 36-го совещания. – Ленинград : Наука
Ядерная спектроскопия в реакциях с заряженными частицами. – 1986. – 610с.
1689251
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 38-го совещания. – Ленинград : Наука, 1988. – 640с.
1689252
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 39-го совещания. – Ленинград : Наука
Электромагнитные переходы в атомных ядрах. – 1989. – 612с.
1689253
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 40-го совещания. – Ленинград : Наука, 1990. – 540с.
1689254
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Ленинград : Наука, 1991. – 535с.
1689255
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 486с.
1689256
   Ядерная спектроскопия и теория ядра : Тезисы докл. 12-го совещания по ядерной спектроскопии нейтронодефицитных изотопов и теории деформированных ядер, Дубна, 22-25 июня 1971 г. – Дубна, 1971. – 198 с.
1689257
  Крамаровский Я.М. Ядерная стабильность во Вселенной / Я.М. Крамаровский. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1689258
  Лузин Н.П. Ядерная стратегия и здравый смысл. / Н.П. Лузин. – М., 1984. – 171с.
1689259
   Ядерная технология. – Москва : Атомиздат, 1979. – 336с.
1689260
  Коломиец В.М. Ядерная ферми-жидкость / В.М. Коломиец ; НАНУ, Ин-т ядерных исследований. – Киев : Наукова думка, 2009. – 416с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1015-Х
1689261
  Ферми Э. Ядерная физика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 344 с.
1689262
  Вальтер А.К. Ядерная физика / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Харьков, 1963. – 368 с.
1689263
  Мухин К.Н. Ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва
3. – 1963. – 180 с.
1689264
  Нелепо Б.А. Ядерная физика / Б.А. Нелепо, И.Е. Тимченко. – М, 1970. – 224с.
1689265
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учеб. пособие / И.В. Ракобольская. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 295с.
1689266
  Широков Ю.М. Ядерная физика : учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – Москва : Наука, 1972. – 671с.
1689267
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1974. – 388 с.
1689268
  Вальтер Ядерная физика / Вальтер, И.И. Залюбовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1978. – 423 с.
1689269
  Ишханов Б.С. Ядерная физика : лекции / Б.С. Ишханов. – Москва, 1980. – 116 с.
1689270
  Широков Ю.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – 727с.
1689271
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учебное пособие / И.В. Ракобольская. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 280 с.
1689272
  Ишханов Б.С. Ядерная физика / Б.С. Ишханов. – Москва
Ч. 2. – 1981. – 114с.
1689273
  Михайлов В.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / В.М. Михайлов, О.Е. Крафт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 328с. – ISBN 5-288-00295-9
1689274
  Вальтер А.К. Ядерная физика : Учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Изд.4-е, перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 479с.
1689275
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 7. – 1996
1689276
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 8. – 1996
1689277
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 9. – 1996
1689278
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 10. – 1996
1689279
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 11. – 1996
1689280
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 12. – 1996
1689281
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 2. – 1997
1689282
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 3. – 1997
1689283
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 4. – 1997
1689284
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 5. – 1997
1689285
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 6. – 1997
1689286
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 1. – 1997
1689287
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 6. – 2001
1689288
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 7. – 2001
1689289
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 8. – 2001
1689290
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 9. – 2001
1689291
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 10. – 2001
1689292
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 11. – 2001
1689293
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 12. – 2001
1689294
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 1. – 2001
1689295
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 4. – 2001
1689296
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 5. – 2001
1689297
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 2. – 2001
1689298
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 3. – 2001
1689299
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 3. – 2002
1689300
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 4. – 2002
1689301
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 1. – 2002
1689302
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 2. – 2002
1689303
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 5. – 2002
1689304
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 6. – 2002
1689305
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 7. – 2002
1689306
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 8. – 2002
1689307
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 9. – 2002
1689308
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 10. – 2002
1689309
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 11. – 2002
1689310
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 12. – 2002
1689311
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 2. – 2003
1689312
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 3. – 2003
1689313
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 4. – 2003
1689314
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 5. – 2003
1689315
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 1. – 2003
1689316
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 6. – 2003
1689317
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 7. – 2003
1689318
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 10. – 2003
1689319
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 11 : Материалы международного семинара "Современные направления в классических подходах". посвященного 80-летию К.А. Тер-Мартиросяна. ИТЭФ Москва 30 сент.-1 окт. 2002 г. – 2003
1689320
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 12. – 2003
1689321
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 8. – 2003
1689322
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 9. – 2003
1689323
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 2. – 2004
1689324
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 3. – 2004
1689325
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 1. – 2004
1689326
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 4. – 2004
1689327
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 5. – 2004
1689328
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 6. – 2004
1689329
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 7. – 2004
1689330
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 8. – 2004
1689331
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 9. – 2004
1689332
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 10. – 2004
1689333
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 11. – 2004
1689334
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 12. – 2004
1689335
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 12. – 2005
1689336
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 1. – 2005
1689337
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 2. – 2005
1689338
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 3. – 2005
1689339
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 4. – 2005
1689340
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 5. – 2005
1689341
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 6. – 2005
1689342
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 7. – 2005
1689343
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 8. – 2005
1689344
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 9. – 2005
1689345
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 10. – 2005
1689346
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 11. – 2005
1689347
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 3. – 2006
1689348
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 4. – 2006
1689349
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 1. – 2006
1689350
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 2. – 2006
1689351
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 7. – 2006
1689352
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 8. – 2006
1689353
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 9. – 2006
1689354
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 10. – 2006
1689355
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 11. – 2006
1689356
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 5. – 2006
1689357
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 6. – 2006
1689358
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 12. – 2006
1689359
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 1. – 2007
1689360
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 2. – 2007
1689361
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 3. – 2007
1689362
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 4. – 2007
1689363
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 5. – 2007
1689364
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 6. – 2007
1689365
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 7. – 2007
1689366
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 8. – 2007
1689367
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 9. – 2007
1689368
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 10. – 2007
1689369
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 11. – 2007
1689370
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 12. – 2007
1689371
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 1. – 2008
1689372
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 2. – 2008
1689373
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 3. – 2008
1689374
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 4. – 2008
1689375
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 5. – 2008
1689376
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 6. – 2008
1689377
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 7. – 2008
1689378
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 8. – 2008
1689379
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 9. – 2008
1689380
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 10. – 2008
1689381
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 11. – 2008
1689382
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 12. – 2008
1689383
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 1. – 2009
1689384
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 2. – 2009
1689385
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 3. – 2009
1689386
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 4. – 2009
1689387
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 5. – 2009
1689388
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 6. – 2009
1689389
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 7. – 2009
1689390
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 8. – 2009
1689391
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 9. – 2009
1689392
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 10. – 2009
1689393
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 11. – 2009
1689394
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 12. – 2009
1689395
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 1. – 2010
1689396
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 2. – 2010
1689397
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 3. – 2010
1689398
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 4. – 2010
1689399
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 5. – 2010
1689400
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 6. – 2010
1689401
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 7. – 2010
1689402
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 8. – 2010
1689403
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 9. – 2010
1689404
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 10. – 2010
1689405
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 11. – 2010
1689406
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 12. – 2010
1689407
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 1. – 2011
1689408
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 2. – 2011
1689409
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 3. – 2011
1689410
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 4. – 2011
1689411
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 5. – 2011
1689412
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 6. – 2011
1689413
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 7. – 2011
1689414
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 8. – 2011
1689415
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 9. – 2011
1689416
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 10. – 2011
1689417
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 11. – 2011
1689418
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 12. – 2011
1689419
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 1. – 2012
1689420
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 2. – 2012
1689421
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 3. – 2012
1689422
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 4. – 2012
1689423
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 5. – 2012
1689424
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 6. – 2012
1689425
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 7. – 2012
1689426
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 11. – 2012
1689427
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 12. – 2012
1689428
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 8. – 2012
1689429
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 9. – 2012
1689430
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 10. – 2012
1689431
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 1. – 2013
1689432
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 2. – 2013
1689433
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 3. – 2013
1689434
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 11. – 2013
1689435
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 9. – 2013
1689436
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 10. – 2013
1689437
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 4. – 2013
1689438
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 5. – 2013
1689439
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 6. – 2013
1689440
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 7. – 2013
1689441
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 8. – 2013
1689442
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 2. – 2014
1689443
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 3. – 2014
1689444
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 9. – 2014
1689445
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 10. – 2014
1689446
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 11. – 2014
1689447
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 12. – 2014
1689448
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 4. – 2014
1689449
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 5. – 2014
1689450
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 6. – 2014
1689451
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 7. – 2014
1689452
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 8. – 2014
1689453
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 1/2. – 2015
1689454
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 3/4. – 2015
1689455
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 5. – 2015
1689456
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 6. – 2015
1689457
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 7/8. – 2015
1689458
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 9. – 2015
1689459
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 10. – 2015
1689460
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 11. – 2015
1689461
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 12. – 2015
1689462
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 1. – 2016
1689463
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 2. – 2016
1689464
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 3. – 2016
1689465
  Ильина Т.Д. Ядерная физика в науках о Земле : Исторический очерк / Т.Д. Ильина. – Москва : Наука, 1988. – 258с.
1689466
  Никитин Ю.П. Ядерная физика высоких энергий / Ю.П. Никитин, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1689467
  Ленский Л.А. Ядерная физика и методы атомной техники в сельском хозяйстве / Л.А. Ленский. – М, 1970. – 200с.
1689468
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 1. – 1996
1689469
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 2. – 1996
1689470
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 3. – 1996
1689471
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 4. – 1996
1689472
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 5. – 1996
1689473
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 6. – 1996
1689474
  Михайлов В.А. Ядерная физика и ядерное оружие / В.А. Михайлов, И.А. Науменко. – Москва : Воениздат, 1966. – 223 с.
1689475
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Атомиздат, 1969. – 280 с.
1689476
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : учеб. пособие / А.Н. Климов. – Москва : Атомиздат, 1971. – 384с.
1689477
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 284с.
1689478
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1979. – 288с.
1689479
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник / А.Н. Климов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 350с.
1689480
  Локк У. Ядерная физика частиц высоких энергий : пер. с англ. / У. Локк. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232 с.
1689481
  Ишханов Б.С. Ядерная физика. Происхождение элементов : учеб. пособие / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 118 с.
1689482
   Ядерная фотография : Труды 3-го междунар.совещания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 476с.
1689483
   Ядерная химия. – Москва : Наука, 1965. – 330 с.
1689484
  Чоппин Г. Ядерная химия / Г. Чоппин, Я. Ридберг. – Москва, 1984. – 304с.
1689485
  Гайсинский М.Н. Ядерная химия и ее приложения / М.Н. Гайсинский. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 747с.
1689486
  Фридлендер Г. и др. Ядерная химия и радиохимия / Г. и др. Фридлендер. – Москва : Мир, 1967. – 567 с.
1689487
  Царегородцев М.Н. Ядерная электроника / М.Н. Царегородцев. – М
2. – 1966. – 224с.
1689488
  Ковальский Е. Ядерная электроника : Пер.с англ. / Е. Ковальский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 358 с.
1689489
   Ядерная электроника. – Москва
Вып. 8. – 1978
1689490
   Ядерная электроника. – Москва
Вып. 11. – 1980
1689491
   Ядерная электроника. – Москва
Вып. 12. – 1980
1689492
   Ядерная электроника. – Москва
Вып. 13. – 1981
1689493
  Дмитриева Н.Н. Ядерная электроника : [учеб. пособие для вузов по спец. "Физика"] / Н.Н. Дмитриева, А.С. Ковтюх, Б.Х. Кривицкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 238 с. – Библиогр.: с. 235-236
1689494
  Цитович А.П. Ядерная электроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 407с.
1689495
  Соколов Ю. Ядерная энергетика - следующая четверть века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1689496
  Воскобойник Д.И. Ядерная энергетика / Д.И. Воскобойник. – Москва, 1956. – 168с.
1689497
   Ядерная энергетика. – М, 1959. – 180с.
1689498
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика / Ю.В. Сивинцев. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
1689499
  Петросьянц А.М. Ядерная энергетика / А.М. Петросьянц. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
1689500
  Кесслер Г. Ядерная энергетика / Г. Кесслер. – М., 1986. – 261с.
1689501
   Ядерная энергетика : учеб. пособ. для студ. ст. курсов, аспирантов и науч. работников / [Азаренков Н.А. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 480 с., [8] л. фотоил. : ил., табл., фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 477-479. – ISBN 978-966-623-846-0
1689502
   Ядерная энергетика и внешняя среда. – М, 1977. – 64с.
1689503
  Красин А.К. Ядерная энергетика и пути её развития / А.К. Красин. – Минск, 1981. – 207с.
1689504
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика и экология / Ю.В. Сивинцев. – М, 1976. – 64с.
1689505
  Синельщикова И.Г. Ядерная энергетика и ядерные исследования в Латинской Америке: проблемы и перспективы развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Синельщикова И.Г.; АН СССР. Ин-т латин. Америки. – М., 1981. – 24л.
1689506
  Рогов А.Н. Ядерная энергетика США. / А.Н. Рогов. – М., 1972. – 44с.
1689507
  Штейн И.Э. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда / И.Э. Штейн. – Одесса, 1983. – 32с.
1689508
   Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. – Москва, 1984. – 311 с.
1689509
   Ядерная энергетика,человек и окружающая среда. – М, 1981. – 295с.
1689510
  Ораевский Н В. Ядерная энергетика. / Н В. Ораевский, . – К, 1978. – 215с.
1689511
  Маленченко А.Ф. Ядерная энергетика. Общество и природа / А.Ф. Маленченко. – Минск, 1990. – 222с.
1689512
   Ядерная энергетика: обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами : Обзор по материалам зарубежной и отечественной печати / В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. и др. Джур; В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. Джур, Ю.А. Крикун и др.; Под ред. И.М. Неклюдова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0498-2
1689513
  Алексахин Р.М. Ядерная энергия и биосфера / Р.М. Алексахин. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 197-209
1689514
   Ядерная энергия и Мировой океан. – М, 1981. – 128с.
1689515
  Намиас М. Ядерная энергия. Освобождение и использование : пер. с фр. / М. Намиас. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 296 с.
1689516
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.). – Київ : ІнЮре, 1998. – 608с. – ISBN 966-7183-12-2
1689517
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Вид.2-ге.перероб.та доп. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-65-3(Т.1)
Том 1. – 1999. – 648с.
1689518
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-66-1(Т.2)
Том 2. – 1999. – 440с.
1689519
  Людмила Глущук Ядерне законодавство України: ретроспективний розгляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 167-169
1689520
  Манжола В.А. Ядерне мислення в зовнішньополітичній думці Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1689521
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Галака С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 38 с. – Бібліогр.: 26 назв
1689522
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Дис. ... д-ра політ. наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Галака С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 478с. – Бібліогр.: л. 423-478
1689523
  Грицаєнко С. Ядерне питання: 18 років безхребетності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 37-42
1689524
  Балюк Г.І. Ядерне право: науково-теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 156-161
1689525
  Ястремська І. Ядерне протистояння Індії та Пакистану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 31-32.
1689526
  Ерастьо Тютті Ядерне роззброєння, контроль над озброєннями та нерозповсюдження / Ерастьо Тютті, Кайл Шеннон, П. Топічканов // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 331-332. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689527
  Сіновець П.А. Ядерне розповсюдження на Близькому Сході: основні тенденції, шляхи попередження і засоби подолання // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 141-146
1689528
  Сушик О. Ядерне страхування в країнах Європейського Союзу: правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано правове регулювання ядерного страхування країн Європейського Союзу. Розкрито діяльність Ядерних страхових пулів, охарактеризовано їх функції, визначено різні форми та види ядерного страхування, досліджено органи ...
1689529
  Мельник Т.А. Ядерне стримування в Євроатлантичній системі безпеки : дис. ... канд. політ. наук : 23.04.04 / Мельник Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 231 арк. – Додатки: арк. 228-231. – Бібліогр.: арк. 197-227
1689530
  Мельник Т.А. Ядерне стримування в Євроатлантичній системі безпеки : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мельник Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1689531
  Сіновець П.А. Ядерне стримування в політичній думці США у постбіполярний період // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 267-282. – ISBN 978-617-689-160-4
1689532
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – 199 л. – Бібліогр.: л. 179-199
1689533
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1689534
   Ядерний "прорив" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" відбувся контрольний пуск підкритичної ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів".
1689535
  Якимчук Н. Ядерний арсенал США: сучасний стан та перспективи // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 63-68. – (Серія "Міжнародні відносини та країнознавство" ; вип. 1)
1689536
  Бутирська Н. Ядерний броманс. Північна Корея повернулася до погроз і шантажування США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 5


  "А підштовхує КНДР до провокаційних дій наближення "часу Х", яким Пхеньян означив однорічний строк, упродовж якого він утримуватиметься від ядерних випробувань та запуску міжконтинентальних балістичних ракет, сподіваючись у відповідь на поступки в ...
1689537
  Коваль Н. Ядерний варіант для Варшави. Чим закінчиться протистояння Польщі та ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Польська правоконсервативна партія "Право і справедливість" ("ПіС") прийшла до влади з планом реформ так званої "доброї зміни". Вона анонсувала виправлення помилок попередніх років незалежності, посилення польської держави та її ролі в ...
1689538
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: аналіз сучасної наукової думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 283-303. – ISBN 978-617-689-160-4
1689539
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1689540
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : дис. ... канд. політ.наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 169-210
1689541
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 179-208
1689542
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 10 назв
1689543
  Захарченко Н.В. Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 144-151


  У статті представлено результати дослідження концепту KAMPF у полемічному трактаті М. Лютера: визначено лексику, яка об"єктивує ядро концепту та зону, що примикає до нього, зазначено ситуативні контексти, у межах яких виявляє себе даний концепт. В ...
1689544
  Жак О. Ядерний кут для Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 5


  "Брязкання ядерною зброєю дало Росії деякі тактичні дивіденди. Однак у стратегічній перспективі така політика заганяє Росію в кут, для виходу з якого їй може банально забракувати грошей".
1689545
  Воловенко Ю.М. Ядерний магнітний резонанс : [підручник для студ. вищих навч. закладів] / Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 476с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-246-1
1689546
   Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вузів / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, Р. Борсдорф, Е. Клейнпетер. – Київ : Вища школа, 1995. – 287 с. – ISBN 5-11-004316-7
1689547
  Горбулін В. Ядерний синдром // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-31.
1689548
  Капируля М. Ядерний тероризм в сучасній міжнародній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 66-68.
1689549
  Павко Я. Ядерний тероризм у світлі війни російської федерації проти України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 31 серпня (№ 179). – С. 4
1689550
  Луценко А.В. Ядерний тероризм як загроза режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 169-171
1689551
  Ястремська І.М. Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 42-44
1689552
  Магєррамова Ю. Ядерний чинник у міжнародних відносинах регіону Перської затоки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 24-27
1689553
   Ядерні виклики / підготував Дмитро Шулікін // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про круглий стіл "Перспективи впровадження інновацій в атомну енергетику" (24 вересня 2021 року), який організували Рада молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України й Українське ядерне товариство за підтримки ДП "НАЕК ...
1689554
   Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 325-327. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689555
  Кайл Ш.Н. Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Шеннон Н.Кайл, Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 312-315. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689556
  Кайл Шеннон Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 322-328. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689557
  Чекаленко Л. Ядерні гарантії Україні: лише на папері // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 28-29
1689558
  Вербич Н. Ядерні компоненти в інтонаційній структурі тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 8-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1689559
  Черхава О.О. Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 196-204. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті уточнено місце релігійно-популярного дискурсу у видовій диференціації релігійного дискурсу; запропоновано його робоче визначення; виявлено ядерні критерії ідентифікації релігійно-популярного дискурсу; скласифіковано тексти ...
1689560
   Ядерні міфи і розвиток ядерної енергетики України: міжнародний аспект // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 114-132.
1689561
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 7. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1689562
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 8. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1689563
  Байоль О.В. Ядерні номінації концепту самотність (на матеріалі драматургичного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 30-38. – Бібліогр.: 18 назв.
1689564
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1689565
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1689566
  Федоткін С.М. Ядерні процеси за участю атомної оболонки : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук : 01.04.16 / Федоткін С.М. ; НАН України; Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 32 назв.
1689567
  Дунаєв Ю. Ядерні реакції на землі і в космосі / Юрій Дунаєв. – Київ : Гнозис, 2005. – 8с. – ISBN 966-7569-91-8
1689568
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 311-314. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689569
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 291-293. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689570
  Кайл Ш.Н. Ядерні сили Великої Британії / Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 288-290. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689571
  Кайл Шеннон Ядерні сили Великої Британії / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 295-297. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689572
   Ядерні сили Ізраїлю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 324-325. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689573
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Ізраїлю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 310-311. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689574
  Кайл Шеннон Ядерні сили Ізраїлю / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 319-321. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689575
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 318-322. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689576
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689577
  Кейл Ш.Н. Ядерні сили Індії / Ш.Н. Кейл, Х.М. Крістенсен; Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 299-304. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689578
  Кайл Шеннон Ядерні сили Індії / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 308-313. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689579
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 316-318. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689580
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689581
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Китаю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 293-298. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689582
  Кайл Шеннон Ядерні сили Китаю / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 301-307. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689583
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 322-324. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689584
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 304-307. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689585
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Пакистану / філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689586
  Кайл Шеннон Ядерні сили Пакистану / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 314-318. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689587
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 305-311. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689588
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 285-290. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689589
  Крістенсен Х.М. Ядерні сили Росії / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 280-287. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689590
  Крістенсен Ханс Ядерні сили Росії // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 286-294. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689591
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 298-305. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689592
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689593
  Крістенсен Х.К. Ядерні сили США / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 271-279. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689594
  Крістенсен Ханс Ядерні сили США // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 275-285. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689595
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 315-316. – ISBN 978-966-7272-99-9
1689596
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2050-00-4
1689597
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Франції / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 291-292. – ISBN 978-966-2050-07-3
1689598
  Кайл Шеннон Ядерні сили Франції / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 298-300. – ISBN 978-0-19-883999-6
1689599
   Ядерні та радіаційні технології : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 1, № 1. – 2001
1689600
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 2, № 1. – 2002
1689601
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 1. – 2003
1689602
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 3. – 2003
1689603
  Сарычева Л.И. Ядерно-активная компонента широких атмосферных ливней и ядерно-каскадный процесс : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Сарычева Л. И.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1689604
  Мурзина Е.А. Ядерно-активные частицы и сопровождающие их электронно-фотонные лавины из атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мурзина Е.А.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1689605
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : учеб. пособ. для геофиз. специальности вузов / В.А. Арцыбашев. – Москва : Атомиздат, 1972. – 399 с. : ил.; черт. – Библиогр. в конце разделов
1689606
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : [учеб. пособ. для вузов по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений полез. ископаемых"] / В.А. Арцыбашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 326 с. : ил. – Библиогр.: с. 310-313
1689607
   Ядерно-геофизические и геоакустические методы при определении фильтрационно-емкостных свойств пород в залежах нефти и газа. – М, 1989. – 119с.
1689608
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования. – Свердловск, 1987. – 85с.
1689609
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования в рудной и региональной геофизике. – Свердловск, 1985. – 72с.
1689610
   Ядерно-геофизические и геохимические исследования. – М, 1970. – 254с.
1689611
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1975. – 131с.
1689612
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1990. – 75с.
1689613
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1991. – 91с.
1689614
   Ядерно-геофизические методы. – Новосибирск, 1972. – 384с.
1689615
  Хайдаров А.А. Ядерно-геофизические методы анализа горных пород и руд / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1969. – 212с.
1689616
   Ядерно-геофизические методы в геологии. – Новосибирск, 1975. – 174с.
1689617
   Ядерно-геофизические методы в гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра, 1988. – 223 с. – Авторы указаны на обороте тит.листа. – ISBN 5-247-00087-0
1689618
   Ядерно-геофизические методы исследования газовых месторождений. – М, 1967. – 59с.
1689619
   Ядерно-геофизические методы опробования при добыче и переработке минерального сырья. – Ленинград : Наука, 1972. – 150с.
1689620
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке и подсчете запасов твердых полезных ископаемых. – Л, 1986. – 63с.
1689621
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых Урала. – Свердловск, 1980. – 93с.
1689622
  Камышев Б.С. Ядерно-геофизические методы при поисках, разведке и разработке фторсодержащего сырья. / Б.С. Камышев. – М., 1985. – 193с.
1689623
   Ядерно-геофизические, геохимические и изотопные методы в геологии. – М, 1968. – 452с.
1689624
   Ядерно-геохимические методы. – Новосибирск, 1976. – 135с.
1689625
  Синицын А.Я. Ядерно-геохимические методы поисков месторождений твердых полезных ископаемых / А.Я. Синицын, Ю.О. Козында. – Ленинград : Недра, 1991. – 295с.
1689626
  Демьяненов А.И. Ядерно-каскадные процесс в плотном веществе : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Демьяненов А. И.; НИИ ядерн. физ. – М., 1975. – 19л.
1689627
  Вылов Цветан Ядерно-спектроскопические исследования бета-распада некотрых нуклидов вблизи замкнутых оболочек Z-82, N126 и в области лантаноидов (распад 209RN, 209At, 169Ln, 160Er, 134Ce) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Вылов Цветан; Объедин ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 16л.
1689628
  Джелепов Б.С. Ядерно-спектроскопические нормали / Б.С. Джелепов, А С. Шестопалова, . – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1689629
  Столяревский А.Я. Ядерно-технологические комплексы на основе высокотемпературных реакторов / А.Я. Столяревский. – М, 1988. – 149с.
1689630
   Ядерно-физические исследования в СССР. – Москва
Вып. 27. – 1979
1689631
  Кочаров Г.Е. Ядерно-физические исследования Луны и планет / Г.Е. Кочаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 184 с.
1689632
  Гордеев И.В. Ядерно-физические константы : справочник / И.В. Гордеев, Д.А. Кардашев, А.В. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1963. – 507 с.
1689633
   Ядерно-физические константы в прикладных задачах нейтронной физики : научные труды. – Москва : ВНИИОФИ, 1976. – 68с.
1689634
  Медведев Ю.А. Ядерно-физические константы взаимодействия нейтронов с элементами, входящими в состав атмосферы и земной коры : справочник / Ю.А. Медведев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 303 с.
1689635
  Коньшин В.А. Ядерно-физические константы делящихся ядер : справочник / В.А. Коньшин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 288с.
1689636
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1980. – 247с.
1689637
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1985. – 253с.
1689638
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1987. – 171с.
1689639
  Тер-Сааков Ядерно-физические методы анализа в сельском хозяйстве / Тер-Сааков. – М., 1989. – 126с.
1689640
   Ядерно-физические методы в океанологических исследованиях. – Владивосток, 1990. – 154с.
1689641
  Ломакин С.С. Ядерно-физические методы диагностики и контролоя активых зон реакторов АЭС : учеб. пособие / С.С. Ломакин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 119 с.
1689642
   Ядерно-физические методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторсодержащих полезных ископаемых. – М, 1972. – 214с.
1689643
  Плаксин И.Н. Ядерно-физические методы контроля вещественного состава / И.Н. Плаксин, И.П. Старчик. – М, 1966. – 204с.
1689644
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 129с.
1689645
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 183с.
1689646
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1689647
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1689648
   Ядерно-физические методы контроля полупроводниковых материалов и металлов. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1984. – 136 с.
1689649
  Янковский А.В. Ядерно-физические методы определения висмута, тория и урана в рудах и горных породах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Янковский А.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1968. – 29л.
1689650
   Ядерно-физическое датирование образования урановых руд месторождения Ханнешин (Афганистан) по минералу уикситу / А.А. Вальтер, Н.П. Дикий, А.Н. Довбня, Г.К. Еременко, Ю.В. Ляшко, В.Е. Сторижко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1689651
  Дегтярев А.Х. и др. Ядерно-физическое исследование в океанографии / А.Х. и др. Дегтярев. – Москва, 1991. – 278 с.
1689652
  Кириченко В.Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония : учеб. пособие для студ. старших курсов физ. и физ.-техн. специальностей, асп. и науч. работников / В.Г. Кириченко, Н.А. Азаренков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 325-335 и в конце гл. – ISBN 978-966-623-900-9
1689653
  Федоришин Д.Д. Ядерно-фізичні методи при дослідженнях нафтогазових родовищ : навч. посібник / Д.Д. Федоришин, С.Д. Федоришин, С.О. Лизун ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с. : рис., табл. – Назва обкл., корінця : Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин. – Бібліогр.: с. 252-258. – ISBN 978-966-694-225-1
1689654
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси, 1968. – 120с.
1689655
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 124с.
1689656
  Юдин А.Л. Ядерно-цитоплазматические взаимоотношения и клеточная наследственность у амеб / А.Л. Юдин. – Л, 1982. – 200с.
1689657
  Маяковский М.С. Ядерно-энергетическая программа Японии / М.С. Маяковский. – Москва, 1977. – 92 с.
1689658
   Ядерно-энергетические программы зарубежных стран. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 72с.
1689659
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
1. – 1976. – 165с.
1689660
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
2. – 1977. – 216с.
1689661
  Богданов Р.Г. Ядерное безумие в ранге государственной политики / Р.Г. Богданов. – Москва : Политиздат, 1984. – 240 с. – Библиогр.: с. 229-239
1689662
  Александер П.А. Ядерное излучение и жизнь / Александер П. ; перев. с англ. Г.А. Авруниной ; под ред. О.В. Попова. – Москва : Атомиздат, 1959. – 255 с.
1689663
  Завадский М. Ядерное лето // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 76-78. – ISSN 1812-1896


  Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі
1689664
  Ляпухов В.Е. Ядерное магнитное резонансное насыщение и спинрешеточная релаксация в молекулярных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Ляпухов В.Е. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 14 с.
1689665
   Ядерное нераспространение : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : ПИТ-Центр, 2000. – 504с. – (Биб-ка ПИР - Центра). – ISBN 5-94013-002-Х
1689666
  Ледник И. Ядерное нераспространение и деоккупация Крыма: прямая связь // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1689667
  Кулик Е. Ядерное оружие - методы сдерживания // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 102-104. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
1689668
   Ядерное оружие. – М, 1965. – 111с.
1689669
  Мищенко П.А. Ядерное оружие в стратегии США на Ближнем и Среднем Востоке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 8-13. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1689670
  Манжола В.А. Ядерное оружие во внешней политике Франции (1958-1981 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Манжола В.А. ; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1689671
  Манжола Владимир Андреевич Ядерное оружие во внешней политике Франции. 1958-1981 гг. : Дис... канд.истр.наук: 07.00.05 / Манжола Владимир Андреевич; КУГ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 240л. – Бібліогр.:л.192-240
1689672
  Киссингер Г. Ядерное оружие и внешняя политика / Г. Киссингер. – М, 1959. – 508с.
1689673
  Власов И. Ядерное оружие и защита от него / И. Власов. – Москва, 1963. – 48с.
1689674
  Сингх Н. Ядерное оружие и международное право / Н. Сингх. – М., 1962. – 350с.
1689675
  Петрусь П.М. Ядерное оружие и развитие тактики. / П.М. Петрусь. – М., 1967. – 240с.
1689676
   Ядерное оружие после "холодной войны". – Москва : РОССПЭН, 2006. – 559с. – ISBN 5-8243-0777-6
1689677
  Мазинг В.А. Ядерное оружие США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 99-117
1689678
  Манжола В.А. Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности / В.А. Манжола. – Киев, 1989. – 165с.
1689679
   Ядерное приборостроение. – Москва : Атомиздат
Вып.1. – 1964. – 174 с.
1689680
  Ефремов А.Е. Ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1976. – 302с.
1689681
  Савельев А. Ядерное сдерживание в период конфронтации // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227


  В условиях глобализации абсолютный размер национальных экономик становится важной предпосылкой их лидерства в мировой хозяйственной системе. Межгосударственная конкуренция рассмотрена в статье с точки зрения лидерства по номинальному объему ВВП. ...
1689682
  Бочаров И.Ф. Ядерное сдерживание в региональных конфликтах // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-52. – ISSN 0321-2068
1689683
  Арбатов А. Ядерное соглашение с Ираном: феномен или прецедент? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 5-15. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0131-2227
1689684
  Афанасьева Л.А. Ядерное страхование в капиталистических странах : (сравн.-правовое исслед.) / Афанасьева Л.А. ; отв. ред. А.И. Иойрыш ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1989. – 108, [2] с. – (Атом. право)
1689685
  Градосельский В В. Ядерное,химическое и бактериологическое оружие и защита от него / В В. Градосельский, . – М, 1970. – 111с.
1689686
  Шилин В.А. Ядерноспектроскопические исследования распада нечетных изотопов Cd, Sn, Te, Xe и Po : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шилин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1689687
   Ядернофизические константы для нейтронного активационного анализа : Справочник / А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин; А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 328 с.
1689688
   Ядернофизические методы анализа вещества. – М, 1971. – 496с.
1689689
  Муминов В.А. Ядернофизические методы анализа газов в конденсированных средах / В.А. Муминов, С. Мухаммедов. – Ташкент, 1977. – 206с.
1689690
   Ядернофизические методы анализа и контроля технологических процессов. – Ташкент, 1974. – 119с.
1689691
  Якубович А.Л. др. Ядернофизические методы анализа минерального сырья / А.Л. др. Якубович. – М, 1969. – 416с.
1689692
  Сатурин А.А. Ядернофизические методы определения калия / А.А. Сатурин. – М., 1975. – 95с.
1689693
   Ядернофизические методы опробывания скважин на месторождениях фосфоритов, аппатитов и плавикового шпата. – Алма-Ата, 1975. – 211с.
1689694
  Курчатов И.В. Ядерную энергию - на благо человечества / И.В. Курчатов. – Москва : Атомиздат, 1978. – 391с.
1689695
  Де Бенедетти Ядерные взаимодействия / Де Бенедетти; Пер. с англ. В.М. Голубчикова, А.П. Гришина, В.П. Канавца, Л.С. Новикова, И.И. Першина; Под ред. А.О. Вайсенберга. – Москва : Атомиздат, 1968. – 476 с.
1689696
   Ядерные взаимодействия в защите космических кораблей. – Москва, 1968. – 264 с.
1689697
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 131с.
1689698
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 148с.
1689699
   Ядерные взаимодействия частиц высоких и сверхвысоких энергий. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 212 с.
1689700
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 2. – 1972. – 88 с. : ил., табл..
1689701
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 1. – 1972. – 80 с. : ил., табл..
1689702
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4, ч. 2. – 1972. – 96 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1689703
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 1. – 1972. – 72 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1689704
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 2. – 1972. – 80 с. : табл.. – Библиогр.: с. 76-77
1689705
  Лавриненко О.В. Ядерные и периферийные образования в системе футбольных жаргонов русского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 246-250
1689706
  Иванов А.И. Ядерные излучения атомного взрыва / А.И. Иванов. – Москва, 1956. – 214с.
1689707
  Барабой В.А. Ядерные излучения в биологии / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – Киев : Изд-во акад. наук УССР, 1963. – 132 с. : ил. – Библиогр.: с. 131 (17 назв.). – (Науч.-попул. литература)
1689708
  Барабой В.А. Ядерные излучения и жизнь / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – Москва : Наука, 1972. – 232 с. : ил. – Список лит.: с. 230-231. – (Серия "Проблемы соврем. науки и техн. прогресса" / АН СССР)
1689709
  Чарлзби А. Ядерные излучения и полимеры : пер. с англ. / А. Чарлзби. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 522 с.
1689710
  Федюшин Б.К. Ядерные излучения тел различной формы (основы теории) / Б.К. Федюшин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 195с.
1689711
  Фененко А. Ядерные испытания в системе стратегической стабильности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 69-91. – ISSN 0130-9625
1689712
  Партош Т.З. Ядерные исследования в ФРГ и Западном Берлине. / Т.З. Партош. – М., 1976. – 91с.
1689713
  Гречишкин В.С. Ядерные квадрупольные взаимодействия в твердых телах / В.С. Гречишкин. – Москва : Наука, 1973. – 263 с.
1689714
  Пич А. Ядерные локальные выпуклые / А. Пич. – Москва, 1967. – 266с.
1689715
  Скрипко А.Л. Ядерные магнитно-резонансные анализаторы / А.Л. Скрипко, А.В. Кудрявцев. – Фрунзе, 1983. – 102с.
1689716
   Ядерные магнитные методы исследования скважин. – Москва : Недра, 1976. – 127с.
1689717
  Мирзаян Г. Ядерные махинаторы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 28. – С. 42-44


  Північна Корея і США в питаннях про ядерну безпеку
1689718
   Ядерные методы и "зеленая революция". – Вена, 1971. – 36с.
1689719
  Телдеши Ю. Ядерные методы химического анализа окружающей среды / Ю. Телдеши, Э. Клер. – Москва : Химия, 1991. – 186 с.
1689720
  Хайд Э. Ядерные модели и тяжелые ядра: Дважды магические ядра / Э. Хайд. – Москва
[Вып. 3]. – 1968. – 301 с.
1689721
  Копферман Г. Ядерные моменты / Г. Копферман. – Москва, 1960. – 486 с.
1689722
  Манцыгин Ю.А. Ядерные повреждения и выживаемость клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Манцыгин Ю.А. ; МГУ. – Минск, 1969. – 20 с.
1689723
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
1689724
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; МВ и ССО СССР, КГУ. – Киев, 1987. – 108л. – Бібліогр.:л.106-108
1689725
  Кужевский Б.М. Ядерные процессы в атмосфере Солнца и солнечное космическое излучение / Б.М. Кужевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 89 с.
1689726
   Ядерные процессы в звездах : сб. докладов/ пер. с англ., фр. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 423 с.
1689727
  Зеленский В.Ф. Ядерные процессы в системах дейтерий/природный водород-металл : препринт / [В.Ф. Зеленский ; отв. за вып. Т.В. Ситнянская ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2012. – 82, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 76-82
1689728
  Кукулин В.И. Ядерные процессы во Вселенной / В.И. Кукулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1689729
  Харченко В.Ф. Ядерные процессы с участием трех частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко В.Ф. ; Объед. учен. совет. ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1689730
  Филиппов Е.М. Ядерные разведчики земных и космических объектов / Е.М. Филиппов; АН СССР, СО, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибрск : Наука, 1974. – 123 с.
1689731
  Фролова К.А. Ядерные реакторы - науке и технике / К.А. Фролова. – Москва, 1975. – 14с.
1689732
  Балабанов Е.М. Ядерные реакторы : доп. стенограмма публичной лекции... / Е.М. Балабанов. – Москва : Знание, 1955. – 40 с. : ил. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3 ; № 53)
1689733
   Ядерные реакторы. – М
1. – 1956. – 411с.
1689734
  Левин В.Е. Ядерные реакторы / В.Е. Левин. – Москва, 1963. – 304с.
1689735
  Ибрагимов М.Х.-Г. Ядерные реакторы / М.Х.-Г. Ибрагимов. – М., 1978. – 32с.
1689736
  Камерон И. Ядерные реакторы : пер. с англ. / И. Камерон. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 318с.
1689737
   Ядерные реакторы для исследовательских целей. – М, 1956. – 458с.
1689738
  Рудик А.П. Ядерные реакторы и принцип максимума Пантрягина. / А.П. Рудик. – М., 1971. – 208с.
1689739
  Кузнецов В.А. Ядерные реакторы космических энергетических установок / В.А. Кузнецов. – М., 1977. – 240с.
1689740
  Дорощук В.Е. Ядерные реакторы на электростанциях / В.Е. Дорощук. – Москва, 1977. – 208 с.
1689741
   Ядерные реакции. – Москва
1. – 1962. – 480 с.
1689742
   Ядерные реакции : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1964. – 264с.
1689743
  Немец О.Ф. Ядерные реакции : Учеб.пособие / О.Ф. Немец, К.О. Теренецкий. – Киев : Вища школа, 1977. – 243с.
1689744
  Кужевский Б.М. Ядерные реакции в атмосфере солнца и солнечные космические лучи : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кужевский Б.М.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1689745
  Лаврухина А.К. Ядерные реакции в космических телах / А.К. Лаврухина. – Москва : Наука, 1972. – 254 с.
1689746
  Волков В.В. Ядерные реакции глубоконеупругих передач / В.В. Волков. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 182 с.
1689747
  Гольданский В.И. Ядерные реакции и методы их осуществления / В.И. Гольданский. – Москва, 1955. – 40 с.
1689748
   Ядерные реакции на легких ядрах. – Москва : Атомиздат, 1957. – 99с.
1689749
  Кочаров Г.Е. Ядерные реакции на Солнце / Г.Е. Кочаров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1689750
  Перфилов Н.А. и др. Ядерные реакции под действием частиц высоких энергий / Н.А. и др. Перфилов. – Москва ; Ленинград, 1962. – 251 с.
1689751
  Титов Ю.И. Ядерные реакции под едствием дейтонов малых энергий на ядрах углевода и азота : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Ю. И.; ХГУ. – Х., 1966. – 14л.
1689752
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
1. – 1953. – 229 с.
1689753
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
2. – 1953. – 292 с.
1689754
  Денисов Ф.П. Ядерные реакции при высоких энергиях / Ф.П. Денисов, В.Н. Мехедов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 232с.
1689755
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях. – Москва, 1958. – 615 с.
1689756
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях : Труды 2-й всесоюзн. конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 659 с.
1689757
  Васильев С.С. Ядерные реакции при низких и средних энергиях / С.С. Васильев. – Москва : Просвещение, 1970. – 168 с.
1689758
  Мележик Владимир Степанович Ядерные реакции синтеза в мезомолекулах тяжелых изотопов водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мележик Владимир Степанович; Объед. ин-т ядер. исслед. 4-81-463. – Дубна, 1981. – 9л. – Бібліогр.:с.6-9
1689759
  Батлер С. Ядерные реакции срыва = Nuclear stripping reactions / С. Батлер ; пер. с англ. В.Ф. Литвина ; под ред. Г.Ф. Друкарева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 173 с.
1689760
  Авксентьева Е.А. Ядерные реакции, вызванные дейтронами, тритонами и ядрами He3 на различных ядрах при небольших энергиях / Е.А. Авксентьева ; М-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького, Центр. науч. б-ка. – Харьков : б. и., 1970. – 347 с.
1689761
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. с англ. В.А. Друина и др. ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 1 : Трансурановые элементы. – 1967. – 264 с. : черт.
1689762
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. В.И. Кузнецова и Ю.В. Лобанова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Методы синтеза тяжелых ядер. – 1968. – 136 с. : черт.
1689763
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 3 : Ядерные модели и тяжелые ядра. – 1968. – 302 с. : черт.
1689764
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов = The nuclear properties of the heavy elements : Естественная и искуственная радиоактивность / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг; Пер. с англ. под ред. Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 4 : Изотопы тория, протактиния и урана. – 1969. – 264 с.
1689765
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 5 : Деление ядер. – 1969. – 360 с. : черт.
1689766
  Митяев В.Г. Ядерные силы НАТО - угроза миру / В.Г. Митяев. – Москва, 1965. – 32с.
1689767
  Парфенов В.Н. Ядерные структуры в позднем оогенезе лягушек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенов В.Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1689768
   Ядерные суда. – М, 1989. – 176с.
1689769
   Ядерные эмульсии. – Москва, 1961. – 64 с.
1689770
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы : учебник / Б.А. Дементьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 280 с.
1689771
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы / Б.А. Дементьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 352с.
1689772
  Широков С.В. Ядерные энергетические реакторы : (Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности "Атомные электростанции и установки") / С.В. Широков. – Киев : НТУУ "КПІ", 1997. – 280с. – ISBN 5-7763-8430-3
1689773
  Петров П.А. Ядерные энергетические установки / П.А. Петров. – Москва-Ленинград, 1958. – 526с.
1689774
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Ю.В. Журавский; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 504 с.
1689775
  Нигматулин И.Н. Ядерные энергетические установки / И.Н. Нигматулин, Б.И. Нигматулин. – М., 1986. – 166с.
1689776
  Кащеев В.П. Ядерные энергетические установки : учеб. пособие / В.П. Кащеев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 223 с.
1689777
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Е.Б. Копосов; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 627 с.
1689778
  Токарев Ю.И. Ядерные энергетические установки с органическим теплоносителем / Ю.И. Токарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 223 с.
1689779
  Кессель А.Р. Ядерный акустический резонанс / А.Р. Кессель. – Москва : Наука, 1969. – 216с.
1689780
  Винникова Н.В. Ядерный аппарат инфузории Dileptus anser /Gymnostomatida/ и его реорганизация при делении и конъюгации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Винникова Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1689781
  Митрофанов П.И. Ядерный аппарат парамеций / Печатано по определению Совета Имп. Варшавского университета. – Варшава : Тип. Варшавского учебного корпуса, 1903. – 48 с. : рис. – Отд. оттиск
1689782
   Ядерный век и война. – М, 1964. – 159с.
1689783
   Ядерный взрыв в космосе, на земле и под землей. – М, 1974. – 235с.
1689784
  Калядин А. Ядерный вызов Ирана в ракурсе Совета безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-57. – ISSN 0131-2227
1689785
  Сачков И.Н. Ядерный гамма-резонанс в монокристаллическом дигерманиде железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Сачков И. Н.;. – Свердловск, 1980. – 23л.
1689786
  Вейц Е.Н. Ядерный гамма-резонанс в ряде алмазоподобных полупроводников и стеклообразных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Вейц Е.Н.; АН ЛатвССР. – Рига, 1969. – 21л.
1689787
  Фалеев Д.С. Ядерный гамма-резонанс в сплавах олова с магнием, кальцием, стронцием и барием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Фалеев Д.С.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1689788
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и атомные столкновения / Д.К. Каипов, Ю.Г. Косяк. – Алма-Ата, 1973. – 136с.
1689789
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и сопутствующие ему процессы / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 172 с.
1689790
   Ядерный графит. – Москва : Атомиздат, 1967. – 280 с.
1689791
  Медведев Г.У. Ядерный загар / Г.У. Медведев. – М, 1990. – 413с.
1689792
  Богатырев Е.Е. Ядерный измеритель напряженности магнитного поля высокой точности : Автореф... канд. техн.наук: / Богатырев Е. Е.; Гос. ком. станд. мер и измерит. приборов СССР, ВНИИ метрологии им. Менделеева. – Л., 1963. – 19л.
1689793
  Сафин И.А. Ядерный квадрупольный резонанс в соединениях азота / И.А. Сафин. – М., 1977. – 256с.
1689794
  Волков А.Ф. Ядерный квадрупольный резонанс и расчеты градиентов внутрикристаллических электрических полей в некоторых соединениях со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Волков А.Ф.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 23л.
1689795
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 1. – 2004
1689796
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 10, № 3. – 2004
1689797
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 2. – 2004
1689798
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 3. – 2005
1689799
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 1. – 2005
1689800
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 2. – 2005
1689801
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 4. – 2005
1689802
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 3. – 2006
1689803
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 2. – 2006
1689804
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 4. – 2006
1689805
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 1. – 2006
1689806
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 1. – 2007
1689807
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 2. – 2007
1689808
   Ядерный контроль : журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 14, № 1. – 2008
1689809
  Абрагам А. Ядерный магнетизм / А. Абрагам ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 551 с. : ил. – Библиогр.: с. 540-546
1689810
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 300 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1689811
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок. : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; пер. с англ. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 360 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1689812
  Эндрю Э.Р. Ядерный магнитный резонанс : Пер.с англ. / Э.Р. Эндрю. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 299 с.
1689813
  Робертс Д. Ядерный магнитный резонанс / Д. Робертс. – Москва, 1961. – 137с.
1689814
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1968. – 207 с.
1689815
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 4. – 1971. – 152 с.
1689816
   Ядерный магнитный резонанс : Учеб.пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 344с.
1689817
  Буслаев Ю.А. Ядерный магнитный резонанс / Ю.А. Буслаев, Ю.В. Кокунов. – Москва : Знание, 1985. – 32 с.
1689818
  Пименов Г.Г. Ядерный магнитный резонанс в жесткоцепных полимерах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Пименов Г.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 16л.
1689819
   Ядерный магнитный резонанс в земном поле. – Ленинград : Ленинградского университета, 1967. – 232с.
1689820
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в комплексных соединениях / С.П. Габуда, С.В. Земсков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 86 с.
1689821
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в кристаллогидратах и гидратированных белках / С.П. Габуда, А.Ф. Ржавин. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159 с.
1689822
  Щеголев И.Ф. Ядерный магнитный резонанс в металлическом олове и таллии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щеголев И.Ф.; М-во высш. и сред.спед.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Москва, 1961. – 8л.
1689823
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в неорганической химии / С.П. Габуда, Р.Н. Плетнев, М.А. Федотов. – Москва : Наука, 1988. – 216 с.
1689824
  Аксельрод С.М. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазовой геологии и геофизике / Аксельрод С.М., Неретин В.Д. – Москва : Недра, 1990. – 191 с.
1689825
  Кольцов А.И. Ядерный магнитный резонанс в органической химии / А.И. Кольцов, Б.А. Ершов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 128 с.
1689826
  Жунке А. Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Пер. с нем. / А. Жунке. – Москва : Мир, 1974. – 176с.
1689827
   Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Вып. 1. – 1974. – 154 с.
1689828
   Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Вып. 6. – 1981
1689829
  Слоним И.Я. Ядерный магнитный резонанс в полимерах / И.Я. Слоним, А.Н. Любимов. – Москва : Химия, 1966. – 339 с.
1689830
  Жерновой А.И. Ядерный магнитный резонанс в проточной жидкости / А.И. Жерновой, Г.Д. Латышев. – Москва : Атомиздат, 1964. – 252 с.
1689831
  Сысоева Н.А. Ядерный магнитный резонанс в радикалах и их парамагнитных комплексах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Сысоева Н.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1689832
  Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в растворах неорганических веществ / М.А. Федотов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 196 с.
1689833
  Мельников А.А. Ядерный магнитный резонанс в слоистых силикатах и алюмосиликатах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников А.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 18л.
1689834
  Маслов Валерий Петрович Ядерный магнитный резонанс в соединениях А3В5, легированных переходными элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Маслов Валерий Петрович; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1689835
  Жуков В.В. Ядерный магнитный резонанс в сплавах кадмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жуков В. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темпер. – Х., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1689836
  Хандожко А.Г. Ядерный магнитный резонанс в узкощелевых полупроводниках типа А4 В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Хандожко А.Г.; МВ и ССО УССР.Чернов.гос.ун-т. – Черновцы, 1980. – 20л.
1689837
  Туров Е.А. Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках / Е.А. Туров, М.П. Петров. – Москва : Наука, 1969. – 260с.
1689838
  Сериков В.В. Ядерный магнитный резонанс в ферромагнитнетиках и доменная структура. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сериков В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 12л.
1689839
  Корнилов М.Ю. Ядерный магнитный резонанс в химии / М.Ю. Корнилов, Кутров, П. – Киев : Вища школа, 1985. – 200 с.
1689840
  Мороз Н.К. Ядерный магнитный резонанс и водородная связь в кристаллах / Н.К. Мороз, Ю.Г. Кригер. – Новосибирск : Наука, 1982. – 105 с.
1689841
  Слынько Е.И. Ядерный магнитный резонанс и магнитная восприимчивость некоторых бинарных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько Е.И.; УССР.МВ и ССО Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 30л.
1689842
  Валеев И.И. Ядерный магнитный резонанс и реплаксация в этилсульфатах редких земель. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Валеев И.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
1689843
  Виноградова И.С. Ядерный магнитный резонанс и фазовые переходы в семействе квасцов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Виноградова И.С.; АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 28л.
1689844
  Панич А.М. Ядерный магнитный резонанс спиновых кластеров в поликристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панич А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 18л.
1689845
  Лундин А.Г. Ядерный магнитный резонанс. Основы и применения / А.Г. Лундин, Э.И. Федин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
1689846
  Олиферук Н.Л. Ядерный магниторезонансный измеритель изотопной конценртации В 10 и В 11 в комплексе (СН3)2О. BF3 : Автореф... канд. техн.наук: / Олиферук Н. Л.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1966. – 1л.
1689847
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-24. – ISSN 0131-2227
1689848
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 31-40. – ISSN 0131-2227
1689849
  Симонова Э.Ж. Ядерный полиэдроз горностаевых молей. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Симонова Э.Ж.; АН ЛатвССР. Отд. хим и биол. наук. – Рига, 1969. – 19л.
1689850
  Дикусар М.К. Ядерный полиэдрооз кольчатого шелкопряда и американской бабочки в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.095 / Дикусар М.К.; Ан УССР. – К, 1971. – 19л.
1689851
  Манжола В.А. Ядерный потенциал Франции // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1689852
   Ядерный практикум : метод.указания. – Якутск : ЯГУ, 1989. – 88с.
1689853
  Бузник В.М. Ядерный резонанс в ионных кристаллах / В.М. Бузник; Под ред. С. П. Габуда. – Новосибирск : Наука, 1981. – 225 с.
1689854
  Высоцкий В.И. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах / В.И. Высоцкий, А.А. Корнилова. – Москва : Мир, 2003. – 304с. – На тит. листе и обложке название на англ. и русс. языке. – ISBN 5-03-003647-4
1689855
   Ядерный след. – М, 1990. – 103с.
1689856
  Анферов В.П. Ядерный спиновый резонанс: Новые методы / В.П. Анферов, В.С. Гречишкин, Н.Я. Синявский ; Калинингр. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 150-159 (174 назв.). – ISBN 5-288-00268-1
1689857
  Магда А. Ядерный терроризм как угроза международной безопасности // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 477-479. – ISBN 978-966-301-169-1
1689858
  Боруля В.Л. Ядерный штурм / В.Л. Боруля. – М., 1980. – 192с.
1689859
  Грешилов А.А. Ядерный щит / А.А. Грешилов, Н.Д. Егупов, А.М. Матущенко. – Москва : Логос, 2008. – 424с. – ISBN 978-5-98704-272-0
1689860
  Паламарчук П.Г. Ядерный экспорт / П.Г. Паламарчук. – Москва, 1988. – 124с.
1689861
  Власов И. Ядерое оружие и защита от него / И. Власов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 48с.
1689862
  Кобринська Н.І. Ядзя і Катруся та инші оповідання / Наталія Кобринська. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ;[З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1904. – [1], 156, [4] с.


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
1689863
  Измайлов Иван Ядовитая эволюция : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-168 : Іл.
1689864
  Чоттопаддхай Бонкимчондро Ядовитое дерево. / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – М., 1962. – 431с.
1689865
  Далекий Н. Ядовитое жало / Н. Далекий. – Львов : Каменяр, 1977. – 174 с.
1689866
  Лубан Л.Л. Ядовитое семя / Л.Л. Лубан. – М., 1966. – 95с.
1689867
  Орлов Б.Н. Ядовитые беспозвоночные животные и их яды / Б.Н. Орлов. – Горький, 1981. – 90с.
1689868
  Билай В.И. Ядовитые грибы на зерне хлебных злаков : биология и систематика грибов секции Sporotrichiella рода Fusarium / В.И. Билай ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Издательство Академии наук УССР, 1953. – 95 с. – Библиогр.: с. 90-93
1689869
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Ленинград : Медицина, 1966. – 386с.
1689870
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Ленинград : Медицина, 1975. – 375с.
1689871
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные и их значение для человека / Е.Н. Павловский. – Берлин, 1923. – 96с.
1689872
  Орлов Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР / Б.Н. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 271с.
1689873
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные Средней Азии / Е.Н. Павловский. – Сталинабад, 1950. – 109с.
1689874
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные СССР / Е.Н. Павловский. – МоскваЛенинград, 1931. – 202с.
1689875
  Бабаянц Г.А. Ядовитые животные Туркменистана / Г.А. Бабаянц; Г.А. Бабаян ; отв. ред. А.О. Ташлиев. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 54 с.
1689876
  Баркаган З.С. Ядовитые змеи и их яды / З.С. Баркаган, П.П. Перфильев. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1967. – 76 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
1689877
  Пигулевский С.В. Ядовитые змеи и первая помощь при их укусах / С.В. Пигулевский. – Л., 1961. – 76с.
1689878
  Смирновский Б.Н. Ядовитые змеи Казахстана / Б.Н. Смирновский. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
1689879
  Просвиров Е.С. Ядовитые и опасные рыбы / Е.С. Просвиров. – Калининград, 1963. – 82с.
1689880
  Мариковский П.И. Ядовитые пауки тарантул -- Lycosa singoriensis (Laxmann) 1770 и каракурт -- Latrodectus tredecimguttatus (rossi), 1790 : Автореф... д-ра биол.наук: / Мариковский П.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1950. – 11 с.
1689881
  Бауэр В.Э. Ядовитые растения : Какой вред они причиняют скоту и людям, как их уничтожать, и какую пользу можно из них извлечь / Бауэр В.Э. – Ленинград : Мысль, 1925. – 76 с.
1689882
  Смирнова А.Д. Ядовитые растения / А.Д. Смирнова. – Горький, 1968. – 48с.
1689883
  Гончарова А.А. Ядовитые растения восточной Сибири в борьбе экзопаразитами человека / А.А. Гончарова, Г.М. Максимов. – Иркутск, 1945. – 19с.
1689884
   Ядовитые растения лугов и пастбищ. – М - Л : Издательство АН СССР, 1950. – 527с.
1689885
  Андреев В.Н. Ядовитые растения Молдавии / Андреев В.Н. ; Молдав. науч.-исслед. база Акад. наук СССР. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1949. – 80 с.
1689886
  Сутягин В. Ядовитые растения Одесской области / В. Сутягин. – Одесса, 1959. – 68 с.
1689887
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – М, 1964. – 48с.
1689888
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – 2-е изд. – М, 1967. – 48с.
1689889
  Фруентов Н.К. Ядовитые растения. / Н.К. Фруентов, Г.Н. Кадаев. – Хабаровск, 1971. – 256с.
1689890
  Рудаков И.Ф. Ядовитые свойства некоторых видов растений из рода Clematis L. : Автореф... канд. биол.наук: / Рудаков И.Ф.; Орловский гос. пед. ин-т Каф. ботаники. – Орел, 1951. – 16 с.
1689891
   Ядовитый туман. – Фрунзе, 1985. – 65с.
1689892
   Ядохимикаты и фауна. – М, 1967. – 80с.
1689893
  Гангрский Ю.П. Ядра в лучах лазера / Ю.П. Гангрский, Б.Н. Марков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
1689894
   Ядра и радиационная стойкость конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 312 с.
1689895
  Шульман Л.М. Ядра комет / Л.М. Шульман. – Москва : Наука, 1987. – 229с.
1689896
  Шимелис Чесловас Пранович Ядра композиций игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шимелис Чесловас Пранович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11
1689897
  Данилов Леонид Иванович Ядра Коши и Пауссона для трубчатых областей над острыми конусами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Данилов Леонид Иванович; АН СССР. Математиче. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 14л.
1689898
  Филиппов Е.М. Ядра, излучение, геология / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 158 с. – (Научно-популярная литература)
1689899
  Карнаухов В.Г. Ядра, удаленные от линии бета-стабильности / В.Г. Карнаухов, Л.А. Петров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 199 с.
1689900
  Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы : Пер.с фр. / Д. Блан ; пер.с фр. Н.В. Самсоненко ; под ред. Д.В. Гальцова. – Москва : Мир, 1989. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 325-329. – ISBN 5-03-000348-7
1689901
   Ядран. – К, 1986. – 142с.
1689902
   Ядренко Михайло Йосипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 271. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1689903
  Чашечникова О.С. Ядренко Михайло Йосипович (16.04.1932-28.09.2004) // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 8-9. – ISSN 2519-2361


  "У цьому році виповнилося б 85 років видатному українському математику, професору, доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту Національної академії наук України М.Й. Ядренко."
1689904
   Ядренко Михайло Йосипович (1932-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556-557. – ISBN 978-966-439-754-1
1689905
  Александров И.В. Ядринка : стихи / Иван Александрович. – Москва : Современник, 1976. – 95 с. – (Новинки "Современник")
1689906
  Поперечный А.Г. Ядро / А.Г. Поперечный. – М., 1975. – 79с.
1689907
  Грудев И.Т. Ядро / И.Т. Грудев. – Москва, 1984. – 126с.
1689908
  Сикорский В.В. Ядро / В.В. Сикорский. – М., 1985. – 126с.
1689909
  Максвелл Скотт Ядро Linux в комментариях / Максвелл Скотт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 2000. – 488с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-46-1
1689910
  Лооне Л.Р. Ядро в локальновыпуклом топологическом векторном пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Лооне Л.Р.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1972. – 17л.
1689911
  Ситникова Е.В. Ядро внутреннего лексикона человека: возможности экспериментального исследования // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 138-153


  У статті викладаються основні теоретичні положення сучасних лінгвістів стосовно структури внутрішнього лексикону людини. Спираючись на отримані дані, автор статті намічає перспективи майбутнього вільного асоціативного експерименту. В статье излагаются ...
1689912
  Чертков В.П. Ядро диалектики / В.П. Чертков. – Москва, 1963. – 152с.
1689913
  Томазій Я. Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 89-103. – ISSN 2075-6461


  Перший український переклад твору Я. Томазія «Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах» (1679).
1689914
  Орлова Д.В. Ядро емоційного інтелекту в контексті прикладного значення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 147-152. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1689915
  Гильденбранд В. Ядро и равновесие в большой экономике / В. Гильденбранд. – Москва : Наука, 1986. – 197 с.
1689916
  Харрис Г. Ядро и цитоплазма / Г. Харрис. – Москва, 1973. – 190с.
1689917
   Ядро истории Петра Великого, первого императора Всероссийского с присовокуплением описания монумента, воздвигнутогов память ему сему отцу отечества Екатериною 11, 1795. – 447с.
1689918
  Булкин А.П. Ядро маоистской "социологии" / А.П. Булкин. – Москва, 1980. – 141с.
1689919
  Аннинский Л.А. Ядро ореха : критические очерки / Л.А. Аннинский. – Москва : Советский писатель, 1965. – 224 с.
1689920
  Ахунов Г. Ядро ореха : роман, повести / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Известия, 1982. – 510 с. – (Библиотека "Дружбы народов")
1689921
  Трифонов Ю.В. Ядро правды / Ю.В. Трифонов. – М, 1987. – 62с.
1689922
  Райков И.Б. Ядро простейших. Морфология и эволюция / И.Б. Райков. – Ленинград : Наука, 1978. – 327с.
1689923
  Хилков Андрей Яковлевич Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывш. в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым. – Москва, 1791. – 434с.
1689924
  Паламарчук Л.Б. Ядро соціокультурних знань у шкільних курсах географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 28-32 : схема. – Бібліогр.: 6 назв
1689925
  Гловацька О.Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 21-26. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1689926
  Голицын А.П. Ядро хронологическое истории всемирной, от начала света до кончины Екатерины II : Содержащее хронологию истории священной и гражданской; основание и перемену государств и их владетелей; Вселенские и частные соборы, когда они существовали, кто на них присутствовал, и повод их созыва... : собранное из разных достоверных летописей. – Москва : В вольной типографии Гария и компании
Ч. 1. – 1804. – XI, [3], 408 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
1689927
  Федосеев Семен Ядро, шрапнель снаряда : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 146-155 : Фото, карта
1689928
  Обушний М.І. Ядути: село і люди / Микола Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – 207, [1] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-575-200-4
1689929
  Гадаскина И.Д. Яды - вчера и сегодня / И.Д. Гадаскина, Н.А. Толоконцев. – Л., 1988. – 204с.
1689930
  Бороздин М. Яды : кто их отведал, получил сполна... (из истории отравлений) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1689931
  Эйхлер В. Яды в нашей пище = Gift in unserer nahrung / В. Эйхлер; Пер. с нем. Г.И. Дойдиной и В.А. Турчаниновой. – Москва : Мир, 1985. – 202с.
1689932
  Эйхлер В. Яды в нашей пище / В. Эйхлер. – Москва : Мир, 1986. – 202с.
1689933
   Яды и аппараты для борьбы с вредителями и болезнями с/х растений. – М - Л, 1931. – 96с.
1689934
  Оксенгендлер Г.И. Яды и организм / Г.И. Оксенгендлер. – Санкт-Петербург, 1991. – 319с.
1689935
  Бороздин Михаил Яды: кто их отведал, получил сполна...( из истории отравлений ) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1689936
  Савельев М.П. Яереммуховые холода / М.П. Савельев. – М, 1971. – 95с.
1689937
  Соловей Д. Яєчна торгівля України / Д. Соловей, І. Лебединський. – Х., 1928. – 128с.
1689938
  Осадча Ю.В. Яєчні кури: історія приручення, породоутворювальний процес, спеціалізація // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 190. – С. 286-294. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1689939
  Стернин И. Язак и национальное сознание // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 140-155. – ISSN 0869-5377
1689940
  Гарсия А.Г. Язвительные, возмутительные и беспристрастные раздумья бунтаря : повесть / А.Г. Гарсия. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240с. – ISBN 5-235-00187-7
1689941
  Андреев М.С. Язгулемский язык.Таблицы глаголов. (1904 г.) / Андреев М.С. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 20 с.
1689942
  Моногарова Л.Ф. Язгулемцы (опыт монографического описания). : Автореф... канд.наук: / Моногарова Л.Ф.; Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1689943
  Эдельман Д.И. Язгулямский язык. / Д.И. Эдельман. – М., 1966. – 220с.
1689944
  Эдельман Д.И. Язгулямско-русский словарь. / Д.И. Эдельман. – М., 1971. – 355с.
1689945
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Профессор БГУ, академик БАН.
1689946
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Професор БГУ, академик БАН.
1689947
  Гудименко О Язик до Кембриджа доведе / вела розмову Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Вчителька англійської мови з Кропивницького Олеся Гудименко перемогла на міжнародному конкурсі Cambridge English Schools competition 2017.
1689948
  Фаріон І. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 4
1689949
  Сандфельд-Єнсен К. Язикознавство / Кр. Сандфельд-Єнсен ; В пеpекладі з німецького Е. Тимченка. – Камянець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : Укp. Вид. в Катеpинославі ; Пpавобеpеж. філія ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1920. – 111 с. : табл.
1689950
  Кальчук Галина Язичник сибірський у НПП "Дермансько-Острозький" / Кальчук Галина, Столяр Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 20 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1689951
  Мельник Л.Г. Язичництво / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 424-425. – ISBN 966-642-073-2
1689952
  Ковальчук А. Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму / А. Ковальчук, А. Манько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 132-142. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
1689953
  Пилипчук Я.В. Язичництво у кипчаків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
1689954
  Башук Н. Язичництво як складова української національної ідентичності в романі Раїси Іванченко "Отрута для княгині" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 139-145


  У статті проаналізовано особливості репрезентації елементів язичницької релігійності як однієї зі складових української національної ідентичності в романі Р. Іванченко "Отрута для княгині"
1689955
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1689956
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1689957
  Лесюк М. Язичницька реакція при Юліані Відступнику (331 - 363) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 333-336
1689958
  Фещук В. Язичницька символіка у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті вперше в українському літературознавстві досліджується давньоукраїнська язичницька символіка поеми Т.Г. Шевченка "Гайдамаки", аналізується містицизм твору та його вплив на історико-героїчний пафос поеми. На основі такої методології формується ...
1689959
  Задорожна Л. Язичницьке буйство і християнське смирення у поведінці героїв поетичних творів Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 26-43


  У статті досліджуєюься аспекти християнства та язичництва у поетичних творах Т. Шевченка
1689960
  Малєєв Ю.М. Язичницьке капище на березі Роставиці // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 76-80. – (Серія історії ; № 17)
1689961
  Пахомова С. Язичницьке табу на ім"я як причина розвитку слов"янської антропосистеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 58-62. – (Філологія ; Вип. 16)
1689962
  Кожоляко Г. Язичницький і християнський характер поховальних обрядів українців // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 54-68. – ISSN 2523-4234
1689963
  Сморжевська О. Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 468-471. – ISBN 978-617-7399-06-2
1689964
  Жила С. Язичницький світ за дилогією Семена Скляренко "Святослав" і "Володимир" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 12-19
1689965
  Райбедюк Г. Язичницький світ українців у науковій концепції Івана Огієнка та в поезії Ірини Калинець: типологічні аспекти // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 84-96. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1689966
  Мозговий І.П. Язичницькі витоки психічної антропології в ранньому християнстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 8-14. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1689967
  Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 90-93
1689968
  Семенчук С.О. Язичницькі наскально-ритуальні об"єкти лівобережжя Середньої Подністрянщини // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 88-97. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1689969
  Тупик Оксана Олександрівна Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 253л. – Бібліогр.: л. 213-253
1689970
  Тупик О.О. Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1689971
  Корнійчук Т. Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 66-70. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1689972
   Язобретения и технические усовершенствования в разведочном бурении. – М.-Л.
1. – 1941. – 80с.
1689973
  Григорян Л.Т. Язык -- к знанию ключ / Л.Т. Григорян. – Москва, 1968. – 200с.
1689974
  Белик Е.В. Язык - вербальный культурный код нации // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 174-180. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1689975
  Горбачевич К.С. Язык - памятник культуры / К.С. Горбачевич. – Л., 1965. – 35с.
1689976
  Будагов Р.А. Язык - реальность - язык / Р.А. Будагов. – Москва, 1983. – 262с.
1689977
  Формановская Н.И. Язык - речь - общение: единство и раздельность // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 35-40. – ISSN 0131-615X
1689978
  Журавлев В.К. Язык - языкознание - языковеды / В.К. Журавлев. – Москва : Наука, 1991. – 208 с. – (Литературоведение и языкознание / основана в 1978 г.). – ISBN 5-02-011042-6
1689979
  Блумфилд Л. Язык / Л. Блумфилд ; пер. с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат ; коммент. Е.С. Кубряковой ; под ред. и с предисл. М.М. Гухман. – Москва : Прогресс, 1968. – 608 с.
1689980
  Норман Б.Ю. Язык / Б.Ю. Норман. – Минск, 1987. – 220с.
1689981
  Орловская М.Н. Язык "Алтан тобчи" / М.Н. Орловская. – М., 1984. – 235с.
1689982
  Сидорова И.М. Язык "анналов" Тацита (лексические особенности). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидорова И.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1689983
  Мирзашвили М.В. Язык "Жития Григория Хандзтийского". (Граммат. обзор и словарь) : Автореф... канд. филол.наук: / Мирзашвили М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 46л.
1689984
  Свашенко А.А. Язык "Королевской ратушной книги" второй половины XVII -- первой половины XVIIIст (фонетика, морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свашенко А. А. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 19 с.
1689985
  Цинцадзе М.К. Язык "Лествицы" Иоанна Синаита в грузинском переводе Евфимия Афонского (Текст с исслед. и словарем) : Автореф... канд. филол.наук: / Цинцадзе М. К.; Ин-т языкознан. АН ГССР. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1689986
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З. Копыстенского. (Общая характеристика лексики и словообразования) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Молодид Т.К. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1689987
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З.Копыстенского (общая характеристика лексики и словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Молодид Т.К.; КГУ. – К., 1963. – 16л.
1689988
  Смирнова Лидия Павловна Язык "Та"рихи-и Систан" (Грамматика, лексика) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирнова Лидия Павловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 35 с.
1689989
  Савитч У. Язык C++. Курс объектно-ориентированного программирования = Problem solving with C++. The object of programming / Уолтер Савитч ; [пер. с англ. И.В. Красикова, В.Н. Романова, А.В. Скилягина]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2001. – 696, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: с. 693-696. – ISBN 5-8459-0213-4
1689990
  Канатников А.Н. Язык Ca-Clipper 5.2 и библиотека Ca-Clipper Tools 3.0 : описание языковых средств и возможностей библиотеки для прикладных прграммистов / А.Н. Канатников, С.Б. Ткачев. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 416 с. – ISBN 5-279-01544-X
1689991
  Савитч Уолтер Язык Java = Java. An introduction to computer science and programming : Курс программирования / Савитч Уолтер; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 928с. – ISBN 5-8459-0277-0
1689992
  Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi : Учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по направл. 654600 "Информатика и вычислительная техника" / А.Я. Архангельский. – Москва : Бином, 2004. – 496с. – ISBN 5-9518-0091-9
1689993
  Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя = The Unified Modeling Language. User guide : [унифицированный язык моделирования : пер. с англ.] / Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. – Москва : ДМК, 2003. – 429, [1] c. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: Addison Wesley Longman, 1999. – (Серия "Для программистов"). – ISBN 5-94074-144-4
1689994
  Соколов С.Н. Язык Авесты / С.Н. Соколов. – Л., 1964. – 415с.
1689995
  Джехани Н. Язык Ада / Н. Джехани. – Москва : Мир, 1988. – 549 с.
1689996
  Бар Р.Дж. Язык Ада в проектировании систем / Р. Бар ; пер. с англ. О.С. Багатуровой [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Москва : Мир, 1988. – 320 с.
1689997
  Кумахов М.А. Язык адыгского фольклора: Нартский эпос / М.А. Кумахов, З.Ю. Кумахова. – Москва, 1985. – 223 с.
1689998
  Бакаев Ч.Х. Язык азербайджанских курдов / Ч.Х. Бакаев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1965. – 284 с.
1689999
  Халилов Ш.Х. Язык азербайджанского письменного памятника 15 века "Асрарнамэ". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Халилов Ш.Х.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 52л.
1690000
  Садыхов А.М. Язык азербайджанского письменного памятника XVI века - тезкире "Шейх Сефи" (лексика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыхов А.М.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1972. – 31л.
<< На початок(–10)1681168216831684168516861687168816891690(+10)

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,