Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) / Оксана Сторчай ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2009. - 335 с.

      Монографія присвячена аналізу мистецько-освітніх процесів у Київському університеті впродовж 1834 – 1924 pp. Вивчення, систематизація і введення у науковий обіг великого архівного матеріалу, друкованих видань XIX ст. дозволило значно розширити, а в окремих випадках створити вперше фактологічну базу для осмислення й аналізу історії художньої, архітектурної, мистецтвознавчої освіти та розвитку науки про мистецтво в Київському університеті. У процесі загального хронологічного викладу матеріалу виділялися окремі питання, що мали принципово важливе значення для розкриття теми, а саме - історія формування й комплектування університетської художньої і архітектурної колекції як навчальної бази при викладанні мистецьких дисциплін. Комплексне вивчення основного кола університетських викладачів рисунка і живопису (Б. Клембовського, К. Павлова, Г. Васька), теорії та історії цивільної архітектури (Ф. Мєховича, О. Беретті), теорії й історії мистецтва (П. Павлова, А. Прахова, Г. Павлуцького) та їх учнів, дало змогу авторові доповнити новими фактами їх творчі біографії, розглянути і проаналізувати їх педагогічну, музейну, мистецтвознавчу й просвітницьку діяльність (здебільшого вперше реконструювати цю діяльність), повернути забуті імена.

      Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,