Київський національний університет імені Тараса Шевченка ρадіоφізичний φакультет

Воронцов Віталій Іванович

1935 — 1993 рр., професор

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету в 1958 р. У 1980 р. захистив докторську дисертацію „Симетрії двоїстості в релятивістській електродинаміці”.

Після закінчення аспірантури працював асистентом, доцентом, професором кафедри квантової радіофізики (1979-83 рр.), професором кафедри теоретичної радіофізики (1983-86 рр.), професором кафедри математики та теоретичної радіофізики (1986-93 рр.).

Читав нормативний курс „Електродинаміка”, спеціальні курси „Техніка НВЧ”, „Квантова гірометрія”.

Основні напрями наукових досліджень — електродинаміка неінерційних та прискорених активних (лазерних) та пасивних (у тому числі анізотропних та гіротропних) систем, квантова гірометрія, лазерна фізика.

Зокрема, ним побудовано макроскопічну електродинаміку, яка задовольняє двом релятивістським принципам симетрії – симетричній та антисиметричній двоїстості. Вперше запропоновано формулювання матеріальних рівнянь зв’язку в рухомих середовищах в 6-вимірному бівектроному просторі. Як науковий керівник науково-дослідної лабораторії „Лазерний зв’язок” брав активну участь у прикладних дослідженнях, наприклад, у розробці приладів з лазерними гіроскопами та акселерометрами для автономних космічних об’єктів, космічного лазерного зв’язку, тощо.

11 учнів захистили кандидатські дисертації, двоє — докторські.

Організаційна і адміністративна робота була наступною: заступник декана спеціального факультету при радіофізичному факультеті (1979-88 рр.), заступник завідуючого кафедри теоретичної радіофізики (1983-86 рр.), заступник завідуючого кафедри математики та теоретичної радіофізики (1986-93 рр.); впродовж багатьох років був Вченим секретарем секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Автор понад 130 наукових праць.

© 2007, Радіофізичний факультет Автори