Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Комарницька Т.
Назва: Лексичні, граматичні та стилістичні негативні явища в мові масової культури Японії (на прикладі мови японських модних журналів)
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 5-11
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, на матеріалі японського модного журналу Cosmopolitan Japan. У царині лексики мови модних журналів спостерігаємо засилля невмотивованих запозичень-англіцизмів, які здебільшого дублюють значення питомо японських слів, а тому не збагачують лексикон. Чимала кількість таких слів є незрозумілою для японських читачів, а тому відіграє не інформативну, а емотивну роль, прикрашаючи текст і роблячи його "модним" і "стильним". Кількість англіцизмів у глянцевій журнальній статті може навіть перевищувати кількість японських слів. У сфері морфології характерною рисою мови масової культури є наявність гібридних одиниць як результату гібридного словотвору,які здебільшого утворені за моделлю "англіцизм + японський суфікс". Такий спосіб найпоширеніший у творенні дієслів, прикметників, прислівників. Створені морфологічні гібриди не відповідають ні японським, ні англійським нормам словотворення, а тому є деструктивним явищем, яке негативно впливає на мову. У царині синтаксису спостерігаємо зловживання синтаксичними виразними засобами, зокрема тими, що ґрунтуються на бракові компонентів мовлення (еліпсис, номінативні речення). Редукції зазвичай зазнає при&судок (або його дієслівна частина), що робить такі речення уривчастими, подібними до спонтанних висловлювань розмовно-побутового характеру. Надмірність у використанні еліптованих і номінативних речень підриває усталені синтаксичні норми японської мов&и. Так само деструктивним видається і зловживання парцеляцією як явищем, яке руйнує традиційну синтаксичну будову японського речення (якому притаманний фіксований порядок слів). Негативним явищем стилістичного плану також є змішування експресивних ст&илів і нерозрізнення регістрів мовлення, що також є критичним для японської мови, якій притаманна категорія ввічливості й чітке розмежування "високого" та "низького" стилів. Наведені явища є деструктивними, підривають у реципієнта "відчуття мови", ро&змивають мовні норми, що може призвести до значного зниження культури мови серед молоді – основного споживача масової культури.
   The paper is devoted to the analysis of lexical, grammatical and stylistic destructive phenomena typical for the language& of mass culture, based on the material of the Japanese fashion magazine "Cosmopolitan Japan". In the field of the vocabulary of the language of fashion magazines, we observe a proliferation of unmotivated English borrowings, which mostly duplicate t&he meaning of genuine Japanese words, and therefore do not enrich the lexicon. A considerable number of such words are incomprehensible to Japanese readers, and therefore play not an informative, but an
   emotional role, decorating the text and making& it "fashionable" and "stylish". The number of English borrowings in a fashion magazine may even exceed the number of Japanese words. In the field of morphology, a characteristic feature of the language of mass culture is the presence of hybrid units& as the result of hybrid word formation and are mostly formed according to the "English borrowing + Japanese suffix" model. This method is the most common in creating verbs, adjectives, and adverbs. The created morphological hybrids do not correspond& to either Japanese or English word formation norms, and therefore are a destructive phenomenon that negatively affects the language. In the field of syntax, we observe an overuse of syntactic expressive figures, in particular those based on missing &speech components (ellipsis, nominative sentences). The predicate (or its verb part) usually undergoes reduction, which makes such sentences fragmentary, similar to spontaneous speech of a colloquial and everyday nature. Excessive use of ellipsis and& nominative sentences interferes with the established syntactic norms of the Japanese language. The overuse of parcellation as a phenomenon that destroys the traditional syntactic structure of the Japanese sentence (which is characterized by a fixed &Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex