Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Зіборєва О.
Назва: Форми публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для Збройних Сил України
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 51-53
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Запропоновано визначення поняття і видів форм публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ як способи зовнішнього вираження досягнення поставлених перед суб"єктами публічного адміністрування у вказаній сфері цілей, здійснювані правовими та позаправовими (організаційними) методами. Проаналізовано теоретичні підходи до проблеми сутності форм публічного адміністрування, виокремлено найбільш важливі їхні ознаки. Такі форми з урахуванням принципу розмежування за характеромта правовою природою поділено на чотири основні види: а) нормотворча діяльність, спрямована на встановлення та конкретизацію прав, обов"язків та відпові-
   дальності суб"єктів навчального процесу у ВВНЗ та військових навчальних підрозділах закладів вищоїосвіти; б) ви- дання виконавчо-розпорядчих та правозастосовчих індивідуальних правових актів; в) здійснення юридично значущих дій з виданням офіційного документа; г) здійснення забезпечувальних дій, необхідних для підтримки діяльності з підготовки кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ (сюди належить широкий комплекс діяльності, пов"язаної з організаційно-управлінським, інформаційним, матеріально-технічним, кадровим, психологічним та іншими видами забезпечення підготовки офіцерських кадрів). Обгр&унтовано, що форми публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ є невід"ємною частиною понятійного апарата публічного адміністрування в секторі безпеки та оборони. Онтологічна природа досліджуваних форм публічного а&дміністрування зумовлена необхідністю практичної реалізації правових приписів на нормативно-правовому та індивідуальному рівні для досягнення цілей правового регулювання (забезпечення обороноздатності держави шляхом підготовки необхідної кількості оф&іцерських кадрів, що мають необхідні для цього знання, вміння, навички та особисті якості). Обрунтовано, що напрями подальших наукових досліджень мають охоплювати проблеми, які виникають під час реалізації правових та поза правових (організаційних) ф&орм публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ, а також шляхи розв"язання вказаних проблем.
   The purpose of this article is to define the concept and types of forms of public administration for training personnel &with higher military education for the Armed Forces of Ukraine. The article analyzes theoretical approaches to the problem of the essence of the forms of public administration. The work highlights the most important features of these forms. The defin&ition of the forms of public administration of personnel training with higher military education for the Armed Forces of Ukraine has been formulated: these are ways of external expression of the achievement of the goals set for the subjects of public& administration in this area, carried out by legal and extra-legal (organizational) methods. Taking into account the principle of differentiation by nature and legal nature, it is proposed to divide such forms into four main types: a) rulemaking acti&vities aimed at establishing and specifying the rights, duties and responsibilities of the subjects of the educational process in higher military educational institutions and military educational units of higher educational institutions; b) the publi&cation of executive and administrative and individual legal acts; c) implementation of legally significant actions with the publication of an official document; d) the implementation of interim actions necessary to support the training of personnel w&ith higher military education for the Armed Forces of Ukraine (this includes a wide range of activities related to organizational, managerial, informational, material and technical, personnel, psychological and other types of training for officer per&sonnel). The article substantiates that the forms of public administration of training personnel with higher military education for the Armed Forces of Ukraine are an integral part of the conceptual apparatus of public administration in the security &Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex