Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Рижиков В., Горячева К., Бурий С.
Назва: Особливості побудови професіограми сучасного наукового працівника наукових підрозділів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 5-11
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Розкрито основні теорії розробки професіографічного профілю (професіограми) і досліджено закономірності, зміст, методи, засоби, умови розвитку сучасного наукового працівника наукових підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО і НУ в системі Міністерства оборони України.Професіограма є основою для побудови портрета особи наукового працівника в системі військової науки. Принципи побудови професіографчного портрета наукового працівника наукових підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО і НУ в системі МО України необхідно використовуватияк при профвідборі майбутніх науковців, так і в службовій характеристиці самого наукового працівника. На відміну від звичайних формальних і беззмістовних виробничих характеристик, професіографічно обгрунтована характеристика - професіограма наукового працівника в системі військової науки - може стати надійною підставою для адекватної оцінки особи науковця і прогнозування його
   професійної ефективності та можливого прогнозованого кар"єрного зростання. Професіографічна структура наукового працівника в системі МОУ визначає мету і завдання теоретичної, практичної, самостійної, безпосередньої готовності. Перелік вимог професії до психіки особистості та необхідних здібностей становить психограму професії наукового працівника в системі МОУ. Під професійни&ми здібностями розуміють достатньо стійкі властивості особистості, які змінюються у процесі діяльності, забезпечують її успішність і вдосконалення. Професіограма має містити такі відомості: загальні відомості про професію та її динаміку; виробничу ха&рактеристику професії; санітарно-гігієнічні умови праці з виокремленням професійних шкідливостей; перелік обсягу знань і вмінь, необхідних для успішної професійної діяльності; характеристику видів і тривалості професійного навчання, можливості підвищ&ення кваліфікації; психограму. Професіограма дозволяє ефективно виконувати професійні вимоги, створювати умови для розвитку особистості наукового співробітника й отримувати продукт, необхідний для суспільства, визначати найбільш можливі шляхи набуття& психологічних якостей, професійного навчання та перенавчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, а також переорієнтації, якщо це буде потрібно для певної професії науковця в системі МОУ.
   This scientific article reveals the basic theories &of development of a professiographic profile and specifies laws, content, methods, tools, conditions for the development of modern scientific personnel of scientific departments of higher educational institutions in the system of the Ministry of Defe&nse of Ukraine. The professiogram in the case of our scientific search is the basis for creating a portrait of a scientific worker in the system of military science. The principles of creating a portrait of a scientific worker of the university resea&rch divisions in the system of the Ministry of Defense of Ukraine must be used both in the process of professional selection of future scientists and in the service characteristic of the scientific worker himself. Unlike the usual formal production c&haracteristics, the professionally substantiated characteristic - the professor"s profile in the system of military science - could be a reliable basis for an adequate assessment of the scientist"s personality and prediction of his professional effic&iency and possible predictable career growth. Professorial structure of the scientific worker of the scientific departments of the higher educational institution in the system of the Ministry of Defense of Ukraine defines the purpose and tasks of the& theoretical, practical, self-sufficient, indirect preparedness. The list of requirements of the profession to the psychology of the person and the necessary abilities forms the psychogram of the scientific worker"s profession in the system of the Mi&nistry of Education and Science. The professional abilities are understood as sufficiently stable characteristics of the person that change in the process of activity, ensuring its success and improvement. The professional profile of the research wor&


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex