Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Казанник В., Мартюшева О., Миленко Н.
Назва: Модуляційні впливи стомлення на Н-рефлекс камбалоподібного м"яза в умовах парної стимуляції великогомілкового нерва у нетренованих та тренованих людей
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 59-63
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Зміни параметрів спинального моносинаптичного Н-рефлексу, пов"язані з адаптацією до довготривалого фізич- ного навантаження, можуть доповнити інформацію щодо механізмів пластичності нервової системи людини. У статті досліджено модуляційні впливи стомлення на Н-рефлекс камбалоподібного м"яза в умовах парної стимуляції великогомілкового нерва з міжімпульсним інтервалом 500 мс у групах нетренованих людей (10 осіб, середній вік 25,3 ± 1,6 років) та кваліфікованих спортсменів, тренованих до фізичного навантаження (10 осіб, середній вік 20,5 ± 0,5 років). Реєструвалися тестові Н-відповіді (на стимуляцію першим імпульсом із пари) та кондиційовані Н-від- повіді (на стимуляцію другим імпульсом із пари) у стані спокою: до та після періоду розвитку стомлюючого статич- ного скорочення триголового м"язу литки, що становило 75 % максимального довільного скорочення, тривалістю 6- 9 хв. Гомосинаптична постактиваційна депресія (ГПАД), пов"язана з парною стимуляцією великогомілкового нерва, призводила до пригнічення Н-рефлексу на 56 % у нетренованих та на 51 % у тренованих осіб у стані спокою. Після стомлення амплітуда як тестового, так і кондиційованого Н-рефлексу істотно знижувалася (імовірно, внаслідок ак- тивації аферентних волокон груп III і IV, викликаної ме&таболічними і механічними змінами у м"язі), а надалі поступово поверталася до початкового рівня, при цьому у тренованих осіб відновлення відбувалося швидше. Спостерігалося збільшення інтенсивності гальмування Н-рефлексу під впливом ГПАД, на 20 % у не&тренованих та на 15 % у тренованих осіб, через 90 с після періоду стомлюючого зусилля. Показано, що сукупний вплив стомлення та гомосинаптичної пос- тактиваційної депресії більше виражений у нетренованих осіб порівняно із тренованими, що може бути по&в"язаним з адаптацією спортсменів до тривалого фізичного навантаження.
   Изменения параметров спинального моносинаптического Н-рефлекса, связанные с адаптацией к длительной физической нагрузке, могут дополнить информацию о механизмах пластичности нерв&ной системы человека. Цель работы - исследование модуляционных влияний утомления на Н-рефлекс камбаловидной мышцы в условиях парной стимуляции большеберцового нерва с межимпульсным ин- тервалом 500 мс в группах нетренированных людей (10 человек, сред&ний возраст 25,3 ± 1,6 лет) и квалифицированных спортсменов, тренированных к физической нагрузке (10 человек, средний возраст 20,5 ± 0,5 лет). Регистрировались тестовые Н-ответы (на стиму- ляцию первым импульсом из пары) и кондиционированные Н-ответы& (на стимуляцию вторым импульсом из пары) в состоянии покоя: до и после периода развития утомляющего статического сокращения трехглавой мышцы голени с усилием, составляющим 75 % мак- симального произвольного сокращения, длительностью 6-9 мин. Гомосин&аптическая постактивационная депрессия (ГПАД), связанная с парной стимуляцией большеберцового нерва, приводила к подавлению Н-рефлекса на 56 % у нетренированных и на 51 % у трениро- ванных участников в состоянии покоя. После утомления амплитуда как т&естового, так и кондиционированного Н-рефлекса значи- тельно снижалась (вероятно, вследствие активации афферентных волокон групп III и IV, вызванной метаболическими и механическими изменениями в мышце), а далее постепенно возвращалась к исходному уро&вню, при этом у тренированных людей восстановление про- исходило быстрее. Наблюдалось увеличение интенсивности торможения Н-рефлекса под влиянием ГПАД на 20 % у нетренированных и на 15 % у тренированных людей, через 90 с после периода утомляющего уси&лия. Показано, что комплексное влияние утомления и гомо- синаптической постактивационной депрессии больше выражено у нетренированных людей по сравнению с тренированными, что мо- жет быть связано с адаптацией спортсменов к длительной физической нагруз&ке.
   Monosynaptic reflex indices peculiarities, concerned with adaptative reactions to the long-term physical exercise, might add new data about mechanisms of human nervous system plasticity. The objective of the research was to investigate the influ&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,