Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Гудзь С., Сківка Л.
Назва: Особливості формування еубактеріального комплексу ризосфери пшениці озимої (Triticum durum)
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 31-36
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Досліджено кількісний, якісний склад і таксономічну структуру еубактеріального комплексу у ризосфері пшениці озимої при застосуванні різних систем удобрення. Мікробіологічними методами визначали вміст у ризосфері пшениці озимої мікроорганізмів, а молекулярними - таксономічну структуру та метагеномеубактеріальний комплекс мікроор- ганізмів. Встановлено, що на варіантах біологічної системи удобрення пшениці озимої зростала частка мікроорганіз- мів родини Proteobacteria до 80,3 %, а чисельність представників Actinobacteria зменшувалась до 12,4 %, аналогічні пока- зники зростання були помічені і на варіанті екологічної системи удобрення. Аналіз родин ґрунтової мікробіоти показав, що на посівах пшениці озимої за застосування різних варіантів удобрення домінуючими є представники Alcaligenaceae та Pseudomonadaceae. За промислової системи удобрення частка представників родини Alcaligenaceae була найвищою, за застосування біологічної та екологічної систем - знижувалась одночасно зі зростанням частки представників ро- дини Pseudomonadaceae. Застосування органічних добрив, порівняно з мінеральними, сприяло формуванню різнома- ніття бактерій. Найбільше значення індексу Шеннона було за біологічної системи удобрення - 4,82. Встановлено, що застосування біологі&чної системи удобрення супроводжувалося збільшенням видового різнома- ніття ґрунтової мікробіоти за рахунок філ Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia, використання екологічної системи удобрення - за& рахунок представників Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutesта, Proteobacteria. Абсолютними домінантами в дослідженій ґрунтовій мікробіоті, незалежно від застосова- ної системи удобрення, були представники бактеріальних філ Proteobacteria - 79,1 &% та Actinobacteria -14,0 %.
   Исследовано количественный, качественный состав и таксономическую структуру эубактериального комплекса в ризосфере пше- ницы озимой при применении различных систем удобрения. Микробиологическими методами определяли содер&жание в ризосфере пше- ницы озимой микроорганизмов, а молекулярными - таксономическую структуру и метагеномэубактериальный комплекс микрооргани- змов. Установлено, что среди крупных фил на вариантах биологической системы удобрения озимой пшеницы возр&осла доля Proteobacteria до 80,3 %, а численность Actinobacteria уменьшилась до 12,4 % по данным на контрольном варианте 76,3 и 17,5 %, анало- гичные показатели роста были отмечены и на варианте экологической системы удобрения. Анализ семейств показы&вает, что на по- севах озимой пшеницы при применении различных вариантов удобрения доминирующими оказались такие семейства, как Alcaligenaceae и Pseudomonadaceae. При применении промышленной системы удобрения доля семейств Alcaligenaceae была наиболе&е высокой, а вот при применении биологической и экологической систем - снижалась, в то время как распространенность семейства Pseudomonadaceae наоборот - росла. Применение органических удобрений, по сравнению с минеральными, способствовало формирован&ию многообразия бактерий. Например, больше разнообразия прокариот по индексу Шеннона наблюдалось при биологической системе удобрения - 4,82, а меньше - при промышленном варианте удобрения озимой пшеницы. Установлено, что на варианте биологической сис&темы удобрения увеличение видового разнообразия происходило за счет фил Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia, а при экологической системе удобрения - за счет таких фил, как: Actinobacteria, Bactero&idetes, Firmicutes и Proteobacteria. Абсолютными доминантами были представители бактериальных фил Proteobacteria - 79,1 %, Actinobacteria - 14,0 %.
   The of the study was to determine the quantitative, qualitative composition and taxonomic structure o&f the eubacterial complex in the rhizosphere of winter wheat using different fertilizer systems.Methods.Microbiological methods were used to determine the content of winter microorganisms in the wheat rhizosphere, and molecular taxonomic structure an&


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex