Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Poliak O.
Назва: Current requirements for the competitiveness of the higher education teacher
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 35-37
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   The article is devoted to the problem of formation and development of competitiveness among teachers of higher education institutions. If the content and structure of professional competitiveness, defined by state standards, are formed without taking into account the personal qualities of the learning subject, its interests, abilities and are not determined by the professionalism of the teacher, it is impossible to lay the foundations of competitiveness and develop the ability to compete. The genesis of different approaches to the concept of competitiveness of the modern educator has been analyzed, in particular, in modern researches it is emphasized on: - managerial, psychological and pedagogical aspect of competitiveness. The process of forming the competitiveness of a teacher of a higher education institution, which includes its components, is outlined: levels of development: a motivational and holistic component; emotional-volitional component; evaluation and adjustment" component; conditions of formation: the need to find such forms of work of the teacher, which would ensure the continuity of the process of his" professional growth, development and introduction of multidimensional models of the organization of professional development, int&roduction of new educational technologies, participation in innovative activity; development of a complex of properties of his personality necessary for a high level of professional activity. The activity of the teacher" is characterized by pedagogi&cal expediency by orientation, individually creative character in content and organization, choice of means; ways of formation: a certain amount of knowledge, abilities, skills and continuous improvement of the state of theoretical," psychological-p&edagogical, methodological and technological preparation; motives for professional self-improvement; the desire for selfrealization and self-affirmation of personality; professional growth; expanding horizons; increasing the level of development of a&ll types of competences; the presence of cognitive interest; creating a positive image among students and colleagues; upgrading the qualification category during certification; receiving awards; raising personal rankings at different levels of subord&ination; improving professional competence; raising the level of organization of the educational process.
   Стаття присвячена проблемі формування та розвитку конкурентоспроможності викладачів закладів вищої освіти. Якщо зміст та структура професійної &конкурентоспроможності, визначені державними стандартами, формуються без урахування особистих якостей навчального предмета, його інтересів, здібностей і не визначаються професіоналізмом викладача, неможливо закласти основи конкурентоспроможності та р&озвитку здатності до конкуренції. Проаналізовано генезис різних підходів до концепції конкурентоспроможності сучасного педагога, зокрема, в сучасних дослідженнях наголошено на управлінському, психологічному та педагогічному аспектах конкурентоспромож&ності. Окреслено процес формування конкурентоспроможності викладача вищого навчального закладу, який включає його компоненти: рівні розвитку: мотиваційний та цілісний компонент; емоційно-вольовий компонент; компонент оцінки та коригування;" умови ф&ормування: необхідність пошуку таких форм роботи вчителя, які б забезпечували безперервність процесу його професійного зростання, розвитку та впровадження багатовимірних моделей організації професійного розвитку, впровадження нових освітніх" технолог&ій, участі в інноваційній діяльності; розвиток комплексу властивостей його особистості, необхідних для високого рівня професійної діяльності. Діяльність педагога" характеризується педагогічною доцільністю за орієнтацією, індивідуально творчим характ&ером за змістом та організацією, вибором засобів; способи формування: певний обсяг знань, умінь, навичок та постійне вдосконалення стану теоретичної, психолого-педагогічної," методичної та технологічної підготовки; мотиви професійного самовдосконале&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,