Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Покляцька К.
Назва: Аналіз методологічних засад міжкультурної комунікації
Рік:
Сторінок: С. 84-89
Тип документу: Стаття
Головний документ: Образ: щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. Вип. 16. - Київ, 2015
Анотація:   У статті проаналізовано методологічні засади міжкультурної комунікації, які посідають вагоме місце у працях провідних науковців та філософів. З"ясовано, що дослідження, представлені у їхніх матеріалах, дозволяють зіставити, розкрити та узагальнити взаємовідносини між представниками різних народів світу, сприяючи розвитку суспільства і цивілізації в цілому. Розтлумачено сутність дефініцій культури і міжкультурної комунікації, які в сучасних глобальних суспільно-політичних та економічних умовах розвиваються у культурно-інтеграційному контексті, що сприяє налагодженню міжнародних контактів, формуванню готовності до міжнародного діалогу, визнанню культурної самобутності людей різних національностей, правомірності іншого бачення реальності та оволодіння новою концептуальною картиною світу, забезпечуючи розуміння соціальної дійсності та культури.
   В статье проанализированы методологические основы межкультурной коммуникации, которые занимают важное место в трудах ведущих ученых и философов. Выяснено, что исследования, представленные в их материалах, позволяют сопоставить, раскрыть и обобщить взаимоотношения между представителями разных народов мира, способствуя развитию общества и цивилизации в целом. Разъяснены сущность дефиниций "культура" и "межкульт&урная коммуникация", которые в современных глобальных общественно-политических и экономических условиях развиваются в культурно-интеграционном контексте, что способствует налаживанию международных контактов, формированию готовности к международному д&иалогу, признанию
   культурной самобытности людей разных национальностей, правомерности иного видения реальности и овладения новой концептуальной картиной мира, обеспечивая понимание социальной действительности и культуры.
   The article analyzes the me&thodological foundations of intercultural communication, which take an important place in the works of leading scientists and philosophers. The researches are found out to be presented in their submissions allow to compare, reveal and generalize rela&tionships between representatives of different nations of the world, contributing to the development of society and civilization as a whole. The essence of definitions of culture and intercultural communication, is explained in today"s global socio-p&olitical and economic conditions, is developed in the context of cultural integration, that facilitates to international contacts, formation of readiness for international dialogue, recognition of the cultural identity of people of different national&ities, the legality of another vision of reality and possession of world"s new conceptual picture, providing an understanding of social reality and culture.
  


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex