Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Даниленко С., Фурсай О.
Назва: Деструктивний інформаційний вплив на соціально-політичні процеси (на прикладі Франції)
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 25-31
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Розглядаються ініціативи європейських структур, зокрема Європейської комісії із протидії зовнішньому деструктивному інформаційному впливу на соціально-політичні процеси. Зауважується, що такий вплив став можливим завдяки спрощеному доступу до глобальнихінформаційних ресурсів, а також унаслідок зростання спектру каналів донесення інформації до різних верств населення зарубіжної країни, насамперед тих, які накопичили протестний потенціал. Наголошується, що інформаційний важіль здатен із середини руйнувати соціальну стабільність і у такий спосіб слугувати інтересам зовнішніх суб"єктів. За таких умов особливої актуальності набувають питання контролю національних урядів і громадянського суспільства за питаннями безпеки в інформаційній сфері. Окремо зауважено на широкому застосуванні інформаційного інструменту для ескалації таких соціальних явищ як протестний рух і міграційні процеси. Це зроблено на прикладі деструктивного інформаційного впливу на соціально-політичну ситуацію у Франції під час протестів "жовтих жилетів". Узагальнюються рекомендації європейських інституцій, які можуть використовуватися державними структурами України для протидії зовнішнім інформаційним впливам.
   The article discusses the initiatives of European structures, in particula&r of the European Commission on counteracting external destructive informational influence on the socio-political processes. It is noted that such an impact was made possible due to simplified access to the global information resources, as well as du&e to the increase in the range of channels for delivering information to various segments of the population of a foreign country, especially those that have accumulated protest potential. It is noted that the information lever is capable of destroyin&g social stability from the inside and thus serving the interests of external actors. In such circumstances, issues of control of national governments and civil society on security issues in the information sphere are becoming particularly relevant. &The proposed work separately notes the widespread use of an information tool for the escalation of such social phenomena as the protest movement and migration processes. It is made on the example of a destructive informational impact on the socio-pol&itical situation in France on the example of protests of the "yellow vests". The recommendations of European institutions are summarized, which can be used by state structures of Ukraine to counter external information influences.
   Рассматриваются ин&ициативы европейских структур, в частности Европейской комиссии по противодействию внешнему де- структивному информационному влиянию на социально-политические процессы. Отмечается, что такое влияние стало возможным благодаря упрощенному доступу к гло&бальным информационным ресурсам, а также вследствие роста спектра каналов донесения информации к различным слоям населения зарубежной страны, прежде всего тех, которые накопили протестный потенциал. Отмечается, что информационный рычаг способен изнут&ри разрушить социальную стабильность и таким образом служить интересам внешних субъектов. В таких условиях особую актуальность приобретают вопросы контроля национальных правительств и гражданского общества по вопросам безопасности в информационной сф&ере. В предлагаемой работе отдельно отмечается широкое применение информационного инструмента для эскалации таких социальных явлений как протестное движение и миграционные процессы. Это сделано на примере деструктивного информационного воздействия на& социально-политическую ситуацию во Франции на примере протестов "желтых жилетов". Обобщаются рекомендации европейских институтов, которые могут быть использованы государственными структурами Украины для противодействия внешним информационным воздейс&твиям.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,