Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Сахарук І.
Назва: Ґенеза формування та сучасний зміст концепції гідної праці
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 62-67
ББК: .
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Досліджено концепцію гідної праці як стратегічний напрям розвитку трудового законодавства XXI століття. Гідна праця розглядається як основа сталого розвитку, подолання бідності та нерівності в доходах. Розглянуто етапи становлення та розвитку концепції гідної праці в діяльності Міжнародної організації праці. Визначено зміст основних вимірів гідної праці відповідно до стандартів МОП. Серед елементів концепції гідної праці виділено: дотримання основоположних принципів і прав у сфері праці; сприяння продуктивній зайнятості; соціальний захист; соціальний діалог. Наголошено на необхідності визначення якісних і кількісних показників для вимірювання прогресу на шляху до гідної праці в кожній державі. Установлено, що необхідність упровадження гідної праці особливо актуалізується в сучасний період у зв"язку з поглибленням людино-орієнтованого підходу до регулювання відносин у сфері праці. Виявлено ширший зміст сутності соціального захисту порівняно з національною доктриною, що включає заходи із соціального забезпечення і захисту працівників, а також умови праці. Наголошено, що в сучасний період гідна праця - це безпечна праця. Доведено, що соціальний діалог має ключове значення для досягнення цілей гідної праці, збалансування інтересів держави, працівникі&в та роботодавців у сфері праці. Узагальнено наукові підходи до визначення змісту і завдань концепції гідної праці в сучасний період. Визначено мету концепції гідної праці - забезпечення продуктивної зайнятості, гідних умов роботи, можливостей для пр&офесійного й особистісного розвитку працівників на засадах рівності, справедливості, безпеки. Наголошено на комплексному характері концепції гідної праці, реалізація якої впливає не лише безпосередньо на трудові відносини, але й на життєвий рівень пр&ацівників і суспільства загалом. Установлено, що впровадження міжнародних стандартів щодо гідних умов праці, гідної заробітної плати, забезпечення рівних прав і можливостей дозволяє підвищувати добробут працюючих, їхній економічний стан, що впливає н&а рівень економіки країни загалом.
   The article is aimed at researching the concept of decent work as a strategic direction of the labour legislation development in XXI century. Decent work is considered as the basis for sustainable development, over&coming poverty and income inequality. The author analyses the stages of formation and development of the concept of decent work in the International Labour Organization (ILO) activity. It also determines the content of the basic dimensions of decent &work for ILO standards. There are such elements of the concept of decent work as the fundamental principles and rights at work, the promotion of productive employment, social protection, social dialogue. The need for defining qualitative and quantita&tive indicators to measure progress towards decent work in each country is emphasized. The need for decent work is especially relevant in the modern period, due to the deepening of the human-oriented approach to regulating relations in the field of w&ork. The broader content of the substance of social protection has been identified in comparison with national doctrine, including measures for social security and protection of workers, as well as working conditions. It is emphasized that nowadays t&he decent work is the safe work. It is concluded that social dialogue is the key to achieving the goals of decent work, balancing the interests of the state, employees and employers in the field of work. The article summarises scientific approaches t&o determining the content and objectives of decent work nowadays. The purpose of the concept of decent work is defined as ensuring productive employment, decent working conditions, and opportunities for professional and personal development of employ&ees on the basis of equality, fairness and security. It is emphasised that the complexity of the concept of decent work, the realization of this concept will affect not only labour relations, but also at the standard of living of employees and societ&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,