Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М.
Назва: Поняття та структура туристичних ресурсів міста
Видавництво: Альфа-ПІК
Рік:
Сторінок: С. 4-11
Тип документу: Стаття
Головний документ: Географія та туризм: науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. Вип. 43. - Київ: Альфа-ПІК, 2018
Анотація:   Мета. Проаналізувати наукові підходи до класифікації туристичних ресурсів. Розкрити зміст поняття туристичних ресурсів міста, визначити їх компонентну структуру. Методика. Використано емпірично-теоретичні методи дослідження - аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення. Результати. На основі дослідження різних підходів до поняття і класифікації туристичних ресурсів з"ясовано сутність туристичних ресурсів у містах. Виділено і описано характерні класифікаційні ознаки туристичних ресурсів міста. Авторами виявлено загальні (урбаністичне середовище, пам"ятки історико-культурної спадщини) та специфічні (наявні тільки в певних містах) складові міських туристичних ресурсів. Визначено подальші перспективи вивчення міських туристичних ресурсів. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку дослідження компонентної структури міських туристичних ресурсів. Висвітлено власну класифікацію туристичних ресурсів у містах. Визначено характерні ознаки туристичних ресурсів у містах. Практична значимість. Застосування результатів досліджень є можливим при підготовці та під час викладання дисциплін туризмознавчого характеру, для формування нових та вдосконалення чинних туристичних маршрутів. Ініціювання подальших систематичних опрацювань дозволить виявити цінність місь&ких територій для туризму. Ключові слова: туризм у містах, туристичні ресурси міста.
  
   Цель. Проанализировать научные подходы к классификации туристических ресурсов. Раскрыть смысл понятия туристических ресурсов города, определить их компонентную ст&руктуру. Методика. Использовано эмпирически-теоретические методы исследования - анализа и синтеза, сравнения и обобщения. Результаты. На основе исследования разных подходов к понятию и классификации туристических ресурсов выяснено сущность туристичес&ких ресурсов в городах. Выделено и описано характерные классификационные признаки туристических ресурсов города. Авторами обнаружено общие (урбанистическая среда, памятники историко-культурного наследия) и специфические (имеющиеся только в определенн&ых городах) составляющие городских туристических ресурсов. Определено дальнейшие перспективы изучения городских туристических ресурсов. Научная новизна. Получили дальнейшее развитие исследования компонентной структуры городских туристических ресурсов&. Освещено собственную классификацию туристических ресурсов в городах. Определены характерные признаки туристических ресурсов в городах Практическая значимость. Использование результатов исследований возможно при подготовке и во время преподавания ди&сциплин туризмоведческого характера, для формирования новых и совершенствования действующих туристических маршрутов. Инициирование дальнейших систематических проработок позволит выявить ценность городских территорий для туризма.
  
   Goal: Analyze scie&ntific approaches in touristic resources classification. Clarify meaning of the term city touristic resource, define its components structure. Methodology: Empirious and theoretical methods are used - analysis and synthesis, comparison and generaliza&tion. Result: Based on different definitions and classification cleared out meaning of touristic resources in cities. Highlighted and described specific features of touristic resources in cities. Authors found out common (urban environment, historica&l and cultural heritage) and specific (for particular cities) components urban touristic resources. Scientific innovation: Investigation of components structure have got next improvements. Defined unique touristic resources classification. Defined sp&ecific features of urban point of interests. Practical sense: Results can be used during preparation and providing lectures on touristic topics, for creating and improvements of touristic routes and destinations.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,